ÁpolásÜgy. Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. Feladó: Feladó:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁpolásÜgy. Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. Feladó: Feladó:"

Átírás

1 Feladó: Feladó: Magyar Ápolási Egyesület Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: Budapest, Pf: 190. ÁpolásÜgy évf. évf szám szám KÖZÖS ÜGYÜNK AZ ÁPOLÁS! 2011.

2 Human Albumin 20% 50ml 20% 100 ml 5% 100ml 5% 250ml 5% 500ml Magyar önkéntes és térítésmentes donoroktól származó plazmából előállított vérkészítmények. Több mint volumenpótlás Transzport funkció Onkotikus nyomás biztosítása Hipovolémiás sokk Májelégtelenség Súlyos égés Plazmacserében volumenpótlásra Magyar készítmény: Hazai gyártó - Európai minőség HUMAN BioPlazma Kft. H-2100, Gödöllő, Táncsics Mihály út 80., Tel: , Fax: Web:

3 Tisztelt Olvasók, Kedves Ápolási Egyesületi Tagok! Ismét eltelt egy év, elérkezett a számvetés ideje, és ha feltesszük a kérdést mi változott, jobb vagy rosszabb lett a helyzetünk, akkor nem könnyû egyértelmû választ adni. Kétség kívül sok minden történt és történik napjainkban amitõl helyzetünk javulása várható, de rövid távon érzékelhetõ eredményre továbbra sem számíthatunk. Ha gondolatban végigtekintjük az ápolást érintõ változásait, akkor az mondható, hogy ma az ápoló, mint egyén helyzete semmivel nem jobb, mint tavaly decemberben. Mégis látszik, hogy sok olyan módosítás történt, ami hosszú távon eredményre vezethet. Hogy csak a legfontosabbakat említsem ilyen jelentõs módosítás az új szakmai kollégiumok felállítása, a kamarai törvény változás és év végére napvilágot lát az egészségügyi szakdolgozók továbbképzését szabályozó jogszabály új verziója is. Ezen intézkedések a jogszabályi környezet változása útján lehetõséget biztosítanak az ápolás szakmai érdekeinek markáns megjelenítésére. A fentiek mellett változások várhatók az ápolóképzésben, az OKJ tartalmában és szerkezetében is. Az egészségügyi kormányzat és a szakmai szervezetek köztük egyesületünk is a nyár végétõl folyamatosan egyeztet az ápolóképzés szerkezeti átalakításáról annak érdekében, hogy hazánkban egy olyan képzési struktúrát építsünk, amely képes a magyar egészségügy számára megfelelõ számú, jól felkészült, elkötelezett ápolót biztosítani. Az ehhez szükséges alapkérdésekrõl a szakma már megegyezésre jutott, most a jogalkotókon a sor, hogy el is fogadják. De nem csak a képzés, a magyar egészségügyi ellátórendszer is átalakítás elõtt áll októberében a kormány, a megyei önkormányzatok és a fõváros megállapodást írt alá a tulajdonukban lévõ mûködtetésük alatt álló egészségügyi intézmények államosításáról. Ezzel transzparensen kezdetét vette a Semmelweis terv, amely a magyar egészségügy megmentésére hivatott. Az elkövetkezõ hetekben a terv operatív szakaszba lép és akkor derül ki valójában milyen hatással lesz az ápolók munkájára, egzisztenciális helyzetére. Szakmai érdekképviseletként azon leszünk, hogy a változások ne növeljék tovább jelenleg is nagy pszichés és fizikai leterheltségünket, továbbá ne befolyásolják kedvezõtlenül jelenlegi helyzetünket. Eltökélt célunk, hogy az ágazati vezetéssel együttmûködve az új Munka Törvénykönyv elfogadásából adódó hátrányos hatásokat javaslatainkkal a minimálisra csökkentsük. Ha a környezeti változások mellett egyesületi tevékenységünket is értékelem, akkor a gazdasági környezet negatív hatásaitól eltekintve azt mondhatom, hagy a megújulás éve volt. Ebben az évben fejezõdött be honlapunk szerkezeti megújítása, amely után a tartalmi kívánalmaknak is eleget tudunk tenni, megindult a tagkártya programunk, elsõ ízben rendeztük meg a Magyar Ápolók Napja ünnepséget és szintén elsõ alkalommal rendeztünk olyan kongresszust, ahol a tudományos elõadások mellett, a mindennapokat érintõ valós problémák feltárása és kimondása volt a cél. Hosszú idõ után ez volt az az év, amikor a Magyar Ápolási Egyesület megerõsíthette kapcsolatait az egészségügyi kormányzattal, a civil szakmai szervezetekkel és a szakdolgozói köztestülettel is. E rövid áttekintés után természetesen gondolni kell a jövõre is. Az elõzõ években meggyõzõdésem volt, hogy az elõttünk álló új esztendõ kulcsfontosságú lesz, így van ez most is, azzal különbséggel, hogy 2012-re ez talán sokkal súlyozottabban igaz lesz. Kedves tagtársaim, végezetül engedjék meg, hogy valamennyi egyesületi tagunknak megköszönjem a bizalmat mellyel egyesületünket megtisztelték, a munkát, amelyet önzetlenül végeztek céljaink elérése érdekében. Minden olvasónknak azt kívánom, hogy lelje örömét a munkájában, találja meg számítását a magyar egészségügyben, legyen békés, boldog karácsonya és eredményes az új éve. Bugarszki Miklós elnök Kedves Tagtársam! Közeledvén a karácsony és az új év, engedje meg, hogy megköszönjem a Magyar Ápolási Egyesület érdekében kifejtett egész éves munkáját, hangsúlyozva a tagságot vállaló egyén fontos szerepét. Örömmel töltene el, ha Ön eddigi munkánkkal elégedett lenne és a jövõben is igényt tartana egyesületünk szolgáltatásaira. KÍVÁNOK ÖNNEK ÉS CSALÁDJÁNAK BÉKÉS, BOLDOG KARÁCSONYT, EREDMÉNYES ÚJ ESZTENDÕT! Bugarszki Miklós, elnök évf. 2. szám ELNÖKI BEKÖSZÖNÔ ÁpolásÜgy 3

4 A Magyar Ápolási Egyesület I. Kongresszusa A Magyar Ápolási Egyesület október én Siófokon rendezte meg elsõ országos Kongresszusát azzal a céllal, hogy olyan fórumot biztosítson az ápolók, asszisztensek számára, ahol elsõ kézbõl kaphattak információkat az ágazatot, ezen belül is az ápolókat érintõ változásokról és történésekrõl. További célunk volt, hogy a problémák megvitatása mellett olyan konszenzusnyilatkozattal fordulhassunk a jogalkotók felé, amelyek sorsunkat és szakmai körülményeinket jobbító szándékkal képesek befolyásolni. Az elsõ nap a szakmapolitika jegyében zajlott. Rendezvényünk nyitóprogramja az Egészségpolitikai Fórum volt, melynek címe: Fókuszban az ápolás. Felkért szakértõi: Dr. Ladányi Márta fõosztályvezetõ az ÁNTSZ, Dr. Balogh Zoltán elnök a MESZK, Szabó Bakos Zoltánné alelnök a MÁIE, Csordás Ágnes elnök az ESZEF képviseletében. A Fórumot követõ ebéd után a plenáris ülésen felkért elõadók következtek: Rauh Edit mb. fõigazgató (GYEMSZI-ETI) Az ápolóképzés jelene és jövõje; Kökény Márta szakfelügyelõ ápoló (ÁNTSZ) Az ápolásszakmai tevékenység megítélése a szakmai felügyelet szempontjai alapapján; Szabó Bakos Zoltánné alelnök (MÁIE) Elvárások munkáltatói szemmel; Csordás Ágnes elnök (ESZEF) Civil szervezetek együttmûködési lehetõségei; Vártok Józsefné (MÁE) Az emberi erõforrás fejlesztésekarrier, életút címmel tartott elõadást. A második napon két szekcióban tizenkét bejelentett elõadás hangzott el, melyekben az elõadók saját szakterületük változatos világába vezethették be a kongreszszus résztvevõit. A szakmai elõadásokat a Kongresszus állásfoglalásának ismertetése és elfogadása követte. A kongresszus résztvevõi az állásfoglalást egybehangzó támogatásukkal elfogadták és megbízták a Magyar Ápolási Egyesület elnökét, hogy az állásfoglalást teljes terjedelmében jutassa el a törvényhozók részére. A Magyar Ápolási Egyesület I. Kongresszusának állásfoglalása A Magyar Ápolási Egyesület I. Kongresszusán megvitatta a magyarországi ápolók helyzetét, és arra a megállapításra jutott, hogy az ápolók nagyfokú fizikai és pszichés leterheltségnek kitéve méltánytalanul, - a magyar átlagbérhez viszonyítva is megalázóan alacsony munkabérért végzik áldozatos munkájukat. Az ápolói társadalom elöregedett, az utánpótlás hiányzik, a frissen végzett ápolók száma nem fedezi a nyugdíjazás, a pályaelhagyás és külföldi munkavállalás miatt kiesõ munkaerõt. Mindezen hatások hosszú távon súlyosan és hátrányosan befolyásolhatják az ellátás minõségét, az ápolási szolgáltatásokhoz való hozzáférést, az egészségpolitikai célok elérését, a betegjogok maradéktalan teljesülését, a szakszemélyzet egészségét, összességében az ellátás biztonságát. Az elmúlt évek szakképzési politikájának eredményeként az ápolóképzés kiüresedett, a képzõ rendszer leépült, és a gyakorlati oktatás mélypontjára került. Tisztában vagyunk az ország gazdasági helyzetével, mégis kérjük a Magyar Kormányt, a Nemzeti Erõforrás Minisztériumot, az Egészségügyi Államtitkárságot, hogy haladéktalanul tegyen lépéseket a helyzet megoldására. Kérjük, hogy az ápolási ellátás biztonsága érdekében a folyamatban lévõ strukturális és ápolói szakképzési reformok mellett, még 2011-ben kezdje meg az ápolói illetmények emelését, a jövõ évi költségvetésbe pedig tervezze be az ápolók alapilletményének emeléséhez szükséges forrást. Bugarszki Miklós A plenáris ülést követõen a Magyar Ápolási Egyesület nyilvános vezetõségi ülésére került sor. A vezetõségi ülést követõen dr. Szócska Miklós államtitkár úr is megtisztelte rendezvényünket, ahol közel egy órás kötetlen beszélgetés formájában fejtette ki az egészségügyet érintõ változások lényegét, nem kendõzve a rendkívül nehéz nemzetgazdasági helyzetet és az ágazat korlátozott mozgásterét. Kijelentette, az államtitkárság számít az ápolókra, és mindent megtesz annak érdekében, hogy az átalakítás során a munkavállalók érdekei ne sérüljenek. EGYESÜLETI HÍREK 4 ÁpolásÜgy évf. 2. szám

5 A MÁE Szociális Szekciójának X. Kongresszusa, Visegrád A Magyar Ápolási Egyesület június 30. és július 2. között a Fõvárosi Önkormányzat Idõsek Otthona Vámosmikola, Visegrádi Részlegével együttmûködve Visegrádon rendezte meg a Magyar Ápolási Egyesület Szociális Szekciójának X. Jubileumi Konferenciáját. A rendezvény fõvédnöke Dr. Soltész Miklós államtitkár úr volt. A rendezvény 2002 óta évrõl évre más helyszínen várja az érdeklõdõket, és az egyre nehezedõ körülmények dacára minden évben sikeres. A szervezõk a nagy múltú rendezvény otthonául Visegrádot választották. Az ezeréves város Budapesttõl 30 km-re a Dunakanyarban található. Népszerû kirándulóhely, gazdag történelmi múltja, csodálatos fekvése bõven kínál látnivalót. Rendezvényünk helyszíne a Hotel Visegrád kiváló vendéglátónak bizonyult, családias hangulattal, kiváló és bõséges ételekkel, kellemes wellnessel kényeztette a megjelenteket. Immár szokássá vált, hogy a konferencia elsõ napján bemutatkozik a társszervezõ intézmény. A szentgyörgypusztai Idõsek Otthonában kedves fogadtatásban volt részünk, Fodor Ottó intézményvezetõ úr köszöntõje után körbekalauzoltak, bepillanthattunk munkájukba, megismerkedhettünk a lakókkal is és megcsodálhattuk virágoktól pompázó kertjüket, mely remek helyszínt kínál a bentlakóknak a szabadtéri tevékenységekhez. A július elsejei megnyitón Abonyi Géza Visegrád város polgármestere, Bugarszki Miklós a MÁE elnöke és Fodor Ottó a Fõvárosi Önkormányzat Idõsek Otthona Vámosmikola, Visegrádi Részlegének vezetõje köszöntötte a résztvevõket, majd felkért elõadók következtek. Dr. Hárdi István a Magyar Pszichiátriai Társaság elnöke Ápoláslélektan tegnap, ma és holnap; Dr. Egervári Ágnes Szociális Klaszter HGCS kutatás eredménye és jelentõsége; Dr. Keglevichné Dr. Urbanics Kinga Memória Alapítvány Kuratóriumának elnöke A világ a demens ember szemével; Fodor Ottó szociálpolitikai szakértõ Változások, kihívások, lehetõségek és feladatok az idõsellátás szociális intézményrendszerében címmel tartott elõadást. Ez úton is köszönetet mondunk a színvonalas elõadásokért. Este lovagi tornával szórakoztattak bennünket és részt vehettünk egy királyi lakomán a Renaissance étteremben. Másodikán a Szociális Szekció választó közgyûlésével indult a nap. Burka Ildikó szekcióvezetõ beszámolt az elmúlt négy év munkájáról, majd választás következett. Burka Ildikónak a szekció a következõ ciklusra is bizalmat szavazott, újraválasztották. Vezetõségi tagként munkáját Vlasicsné Hermán Gabriella a Letenyei Gondozási Központ vezetõje segíti. A közgyûlést követõ tudományos ülésen a bejelentett elõadások kerültek sorra. Munkatársaink ismét bizonyították felkészültségüket, színvonalas szakmai beszámolókat hallhattunk. A rendezvény zárásaként hagyományosan sor került a vándortárgyak cseréjére; átadtuk a visegrádi kollégáknak a múlt évi letenyei konferencia szervezõi által készíttetett jelképet, egy fából faragott szobrot. A visegrádi otthon dolgozói egy batikolt képet adtak ajándékba, melyet rajzszakkörön a helyi gyerekek készítettek. Az ajándékot a évi rendezvényen a miskolci Õszi Napsugár Otthon munkatársai fogják megkapni, õk nyerték a jogot, hogy a következõ kongresszust megrendezhessék. Németh Gyuláné évf. 2. szám EGYESÜLETI HÍREK ÁpolásÜgy 5

6 A MÁE Közép-magyarországi Régiójának VI. Tudományos Napja november tizedikén, immár hatodik alkalommal került megrendezésre a Magyar Ápolási Egyesület Közép-magyarországi Régiójának Tudományos Napja, melynek a budapesti Szent Rókus Kórház adott otthont. Vártokné Fehér Rózsa alelnök asszony, a rendezvény levezetõ elnökének megnyitóbeszéde után az alábbi nyolc elõadás hangzott el: Gondozási feladatok bántalmazott és tragikus balesetben megsérült gyermekek kórházi ellátásában- az ápolási feladat pszichés feldolgozása a gyermekápolók körében. Páll Nikoletta, Fõvárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelõintézet és Baleseti Központ; A hirtelen szívhalált túléltek gondozása Fülöp János, Fõvárosi Önkormányzat Szent János Kórház és Észak Budai Egyesített Kórházai Traumatológiai Szakambulancia; Az ápolás szépségei és nehézségei Cseri Lászlóné Fõvárosi Önkormányzat Uzsoki utcai Kórház; A stroke thrombolysis sürgõsségi szempontjai Szántayné Lehoczki Éva, Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház, SBO; A PEG ismertetése Bakosné Braun Márta, Markovics Beatrix SE Transzplantációs és Sebészeti Klinika; Betegjogi képviselõ szerepe az egészségügyi ellátásban Simon Zsuzsanna betegjogi képviselõ Kórházi szociális munkás helye, szerepe az egészségügyi intézményekben Burgondné Stomp Edit szociális munkás A kézfertõtlenítés szerepe a mindennapokban (UV lámpás gyakorlati bemutatóval és számítógépes analízissel) Barta Erika központi sterilizáló vezetõ, epidemiológiai szakápoló Szent Rókus Kórház és Intézményei, Budapest A továbbképzés pontszerzõ volt, értéke 9 pont. Tagsági igazolvány igénylése Tisztelt Egyesületi Tagtársunk! Örömmel értesítjük, hogy 2011 májusától Egyesületünk új tagsági igazolványokat bocsát ki tagjai számára. Az új tagsági igazolvány (plasztik kártya) minden tagunk számára névvel ellátva készül és meghatározott kedvezményekre jogosít. A programban való részvétel feltételei: - Aktív Magyar Ápolási Egyesületi tagság, (tagsági díj vállalása, megfizetése) mely feljogosít 1 db névre szóló plasztik tagsági igazolványra, és az azzal járó kedvezmények igénybevételére. Tagsági igazolvány igénylése: A tagsági igazolvány igénylése elsõ sorban elektronikusan történik - webes felületen regisztrációval. Ehhez egy igen egyszerûen használható felületet készítettünk el az Ön számára. A tagkártya igénylésérõl részletesen olvashat weboldalunkon, az aktuális információk alatt. Elsô Értesítés A gyõri Petz Aladár Megyei Kórház Pszichiátriai Osztálya és a Magyar Ápolási Egyesület június között rendezi meg a Pszichiátriai Szakdolgozók XIII. Országos Konferenciáját A Konferencia helyszíne: Gyõr Továbbképzési pontértéke elbírálás alatt Elõadás bejelentõ és jelentkezési lap letölthetõ formában honlapunkon lesz elérhetõ: EGYESÜLETI HÍREK 6 ÁpolásÜgy évf. 2. szám

7 MediPhone flottatájékozattó A Magyar Ápolási Egyesület regisztrált tagjai számára az alábbi kedvezményes telefon-flotta ajánlatot kínálja: A kedvezmény igénybevételének feltételei: Aktív MÁE tagság Aktív tag, aki a MÁE nyilvántartott tagja, tagdíj tartozása nincs, az aktuális, (jelenleg 390 Ft/hó) tagdíjat megfizeti. Tagkártya regisztráció a MÁE weboldalán A regisztrált tagkártyák legyártása folyamatban van. A kedvezmény igénybevételéhez a regisztráció megtörténtét ellenõrizzük, így nem kerülnek hátrányba azon tagjaink, akik a tagkártyájukat még nem kapták kézhez. Tarifacsomag díjai: Havi elõfizetési díj: A havidíj 150 perc beszélgetést tartalmaz* Percdíj MediPhone flotta tagok irányába*: Percdíj minden egyéb irányba*: SMS*: SMS küldés külföldi hálózatba: MEDIPHONE FLOTTATÁJÉKOZTATÓ 3125 Ft/hó (2500 Ft +áfa/hó) 0 Ft/perc 11 Ft/perc (8,80 Ft+áfa) 25 Ft/db (20 Ft+áfa) 56,25 Ft/db (45 Ft+áfa) Opcionálisan rendelhetõ Mobil Internet 2GB/hó Egyéb díjak: Elõfizetésenkénti regisztrációs díj**: Cégkivonat lekérésének díja: Visszakapcsolás adminisztrációs díja: 2500 Ft/hó (2000 Ft+áfa) 2500 Ft/SIM (2000 Ft+áfa) 2500 Ft/alkalom (2000 Ft+áfa) 2500 Ft/alkalom (2000 Ft+áfa) Kötbér (készülékvásárlásból adódó hûség törlése esetén) mindenkor a T-Mobile díjszabása szerint számítódik. Az ezeken felüli díjak a T-Mobile mindenkori díjszabása szerint kerülnek kiszámlázásra. A számlázás belföldrõl, belföldi nem emelt díjas irányban másodperc alapú a lebeszélhetõ 150 perc alatt is. A MediPhone flotta saját ügyfélszolgálattal rendelkezik. A számhordozás más szolgáltatóktól a jelenlegi szerzõdés függvényében megoldható. *Belföldrõl, nem emeltdíjas irányba **Több SIM egyszerre történõ vásárlása esetén maximum 5000 Ft (4000 Ft+áfa) FELHÍVÁS Magyar Ápolók Napja A Magyar Ápolási Egyesület a magyar ápolók munkájának elismerése, továbbá a nemzeti identitás erõsítése érdekében évben is megrendezi a Magyar Ápolók Napját. Az ünnepség február 17-én kerül megrendezésre Budapesten a Nemzeti Erõforrás Minisztériumban Részletes információk, valamint a jelentkezési lap letölthetõ formában hamarosan elérhetõ lesz honlapunkon évf. 2. szám EGYESÜLETI HÍREK ÁpolásÜgy 7

8 FELHÍVÁS A Magyar Ápolási Egyesület április án rendezi meg II. Kongresszusát. Helyszín szervezés alatt A rendezvényen kerül sor a MÁE rendes évi küldöttgyûlésére A kongresszus célja, hogy a Magyar Ápolási Egyesület fórumot biztosítson valamennyi, az országban dolgozó ápoló, asszisztens számára, hogy elsõ kézbõl kaphasson információt az ágazatot, ezen belül az ápolókat, asszisztenseket érintõ változásokról és történésekrõl. Emellett azt is szeretnénk elérni, hogy valós problémák megvitatása mellett olyan konszenzusnyilatkozattal fordulhassunk a jogalkotók felé, amely sorsunkat és szakmai körülményeinket jobbító szándékkal befolyásolni képes. A kongresszuson lehetõséget biztosítunk szakmai elõadások keretén belül a továbbképzésre, mindennapi tevékenységünk és eredményeink bemutatására. A Konferencia jelentkezési lapja és elõadás bejelentõje letölthetõ formában honlapunkon (www.apolasiegyesulet.hu) lesz elérhetõ. Információ: Magyar Ápolási Egyesület, 1431 Budapest, Pf Változik az egészségügyi szakdolgozók továbbképzése Megjelent a 63/2011. (XI.29) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzési szabályairól. A rendelet hosszú elõkészítõ munka után látott napvilágot, célja, hogy a továbbképzések területén rendet teremtve, minõségi, az ágazat szükségleteit kielégítõ magas színvonalú továbbképzéseken vehessenek részt a szakdolgozók. A rendelet elérhetõ honlapunkon, de néhány fontosabb változásra érdemes odafigyelni. Az egyik, hogy az öt éves továbbképzési ciklusban az eddigi 100 pont helyett 150 (50 elméleti 100 gyakorlati) pont megszerzése szükséges. Új elemként került a szabályozásba a kötelezõ szakmacsoportos továbbképzés, amely meghatározott tartalommal meghatározott továbbképzési helyszínen szerezhetõ meg, ez 30 elméleti pont lehet. Továbbra is lehetõség lesz szabadon választott továbbképzésen részt venni, ez azonban maximum 20 pont értékben számítható be az elméleti továbbképzésbe. A gyakorlatban megszerezhetõ pontok száma az évi 15-rõl évi 20 pontra emelkedett. További fontos változás, hogy a szakmacsoportos kötelezõ elméleti továbbképzést azon a szinten kell teljesíteni, amely szinten a szakdolgozó végzettséget szerzett. (pl. diplomás ápoló = fõiskolai továbbképzés). A jogszabály 15. -a alapján az öt éves továbbképzési idõszak alatt egy kötelezõ szakmacsoportos továbbképzés díjmentesen vehetõ igénybe. A rendelet január elsején lép hatályba. A rendeletben foglaltak alkalmazására a 17 (4-5) bekezdései alapján kell eljárni. (Az e rendelet hatálybalépését megelõzõen pontértékeléssel ellátott, az egészségügyi szakdolgozó által teljesített tanfolyamok pontértéke e rendelet szerinti kötelezõ szakmacsoportos továbbképzés keretében megszerzett pontként kerül beszámításra. Azon egészségügyi szakdolgozónak, akinek a folyamatban lévõ továbbképzési idõszakából e rendelet hatálybalépésekor 3 év vagy annál kevesebb idõ van hátra, a továbbképzési kötelezettség teljesítéséhez a továbbképzési idõszak alatt az e rendeletben foglaltak szerint a szakképesítése (szakképesítései) szerinti szakmacsoportonként összesen 100 pont teljesítését kell igazolnia. Magyar Ápolási Egyesület 8 ÁpolásÜgy EGYESÜLETI HÍREK évf. 2. szám

9 Tiszteletbeli szülésznõk évben E díjat azzal a szándékkal hívtuk életre, hogy évrõl évre köszöntsük azokat a nem szülésznõ szakembereket, akik sokat tettek a magyar szülésznõség, bábaság ügyéért. Dr. Mészáros Judit professzor asszony személyében olyan kollégát köszöntöttünk, aki a szülésznõk képzésének fõiskolai szintre emelésének élharcosa volt. A Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar igazgató dékánjaként szakalapítója a szülésznõk 5.5-ös és Bs.c. képzésének. Professzor asszonyra kiemelten vonatkozik a londoni egyetemi nõi klinika fõnökétõl Dr. William Nixontól származó idézet: Az emberek és döntéshozók a dolgokat nem aszerint értékelik amik, hanem aszerint aminek látszanak és akkor figyelnek oda igazán egy szakmára, ha az adott szakterület általuk leginkább elismert személyisége akivel szemben általános a bizalom, velük rendszeres kapcsolatot tart. Dr. Mészáros Judit alapítója az Év szakdolgozója címnek. Elkötelezettségét hivatásunk gyakorlói felé bizonyítja, hogy 2011-ben az elsõ díjazottak között az Év szülésznõje kitüntetés is átadásra került. Professzor asszony befogadta a Magyar Ápolási Egyesület irodáit is, az igazgatása alatt csodálatosan felújított Vas utcai épületbe. Több évtizedes munkásságára jellemzõ a hagyományõrzés, a folyamatos újítás igénye, az ügyeket elõrevivõ kritikus szemlélet, együttmûködõ készség, a kapcsolatápolás és kapcsolatépítés képessége, valamint a tudományos szemlélet. Dr. Ádám Zsolt a Semmelweis Egyetem ÁOK I. számú Szülészeti és Nõgyógyászati Klinikáján dolgozik az orvostudományi egyetem elvégzése óta. Az ápolás iránti elkötelezettségét bizonyítja, hogy már 20 évvel ezelõtt pályakezdõ orvosként is oktatott a Semmelweis Ignác Humán Szakképzõ Iskolában. A szülésznõképzés budapesti fellegvárában a Kossuth Zsuzsa Egészségügyi Szakközépiskolában tanította a szülésznõket az intézmény bezárásáig. A Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Karán óraadó tanára a szülésznõknek, ápolóknak, mentõtiszteknek és a védõnõ posztgraduális képzésben résztvevõknek. A klinikán szülõszoba vezetõ már öt éve. Napi munkája során nagy elkötelezettsége irányítja szülésznõ hallgatók gyakorlati képzését. Kiváló elõadásait minden évben élvezhetjük országos rendezvényeinken. Örömmel készült idén is fõreferátumára, melybõl sokat tanult és figyelmesen hallgatott a konferencia több mint 500 résztvevõje. Készségessége, kiemelkedõ szakmai tudása és embersége miatt sok kolléganõ kéri segítségét szülésznõgyógyász szakorvosként is. Dr. Mészáros Judit professzor asszony és Dr. Ádám Zsolt adjunktus úr év tiszteletbeli szülésznõinek emberi magatartása, szaktudása és végzett küldetésével való azonosulása példaként állítható a jelen és jövendõ szülésznõi, egészségügyi szakemberei elé. A Magyar Ápolási Egyesület vezetõsége és minden tagja nevében ezúton is szívbõl köszönjük munkájukat. Csetneki Julianna MÁE Szülésznõi Szekció elnök FELHÍVÁS A Magyar Ápolási Egyesület Szociális Szekciója együttmûködve a Miskolci Õszi Napsugár Otthonnal június án, Miskolcon rendezi meg XI. Országos Konferenciáját. A Konferencia jelentkezési lapja és elõadás bejelentõje letölthetõ formában honlapunkon (www.apolasiegyesulet.hu) lesz elérhetõ. Információ: Magyar Ápolási Egyesület, 1431 Budapest, Pf évf. 2. szám EGYESÜLETI HÍREK ÁpolásÜgy 9

10 B. Braun Medical Kft Budapest, Felhévízi u. 5. Tel.: +36 (1) Fax: +36 (1) További információért kérjük hívja fel a B. Braun Medical Kft. munkatársait vagy látogassa meg a következ honlapot. B Braun hirdetést Többlumen centrális vénás katéterek: Biztonságos bevezetési technika, EKG monitorozás lehet ségével, megtörés mentes bevezet dróttal Perfusor és Infusomat Space: Automatizált infúziós rendszerek Sokoldalú terápia választék Központi vezérl egység g GYÓGYSZERADAGOLÁSI HIBA ELKERÜLÉSE GYÓGYSZER INKOMPATIBILITÁS ELKERÜLÉSE T SZÚRÁSOS BALESETEK ELLENI VÉDELEM: Vasofix Safety: Kíváló szúrási technika hnika ktiváel automatikusan aktiválódó t védelemmel

11 Air Stop: kisz ri a légembólia veszélyét Prime Stop: automatizált légtelenítés Biztonsági kever eszközök: Csökkenti a luer lock csatlakozó érintés általi kontaminációjának veszélyét LÉGEMBÓLIA VESZÉLYÉNEK KIKÜSZÖBÖLÉSE KÉMIAI KONTAMINÁCIÓ ELKERÜLÉSE Certofix protect: Hosszútávú védelem a katé- ter fert zé fert zések ellen, infek- ció kontroll, gram +, gram -, MRSA ellen MIKROBIOLÓGIAI KONTAMINÁCIÓ ELKERÜLÉSE B Braun hirdetést részecske szennyez dés bejutása T nélküli injekciós portok: Használatukkal elkerülhet a A B. Braun korszer eszközei a biztonságos infúziós terápiához Filterek: Kisz rik a baktériumokat, kat, az endotoxinokat és a részecske szennyez déseket. AZ INFÚZIÓS TERÁPIA VESZÉLYÉNEK KISZ RÉSÉRE ELLENI VÉDELEM RÉSZECSKE KONTAMINÁCIÓ BIZTONSÁGOS INFÚZIÓS TERÁPIA

12 A XIII. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és VIII. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia A Medicina 2000 Poliklinikai és Járóbeteg Szakellátási Szövetség szeptember között tizenharmadik alkalommal rendezte meg éves konferenciáját Balatonfüreden. Ez évben a Magyar Ápolási Egyesület a MESZKkel együtt nyolc éve vesz részt a szervezésben, és a szakdolgozói szekció lebonyolításában. A konferencia elsõ napja az egészségpolitikusokkal volt közös fórum. Az érintett témakörök a fekvõbõl hogyan lesz járóbeteg? az aktuális egészségpolitikai kérdések tekintetében fókuszban a járóbeteg szakellátás volt. Szakdolgozóink elõadásukban a diagnosztikai és terápiás egységek betegellátásának mûködésérõl készítettek tudományos felméréseket és elõadás anyagot. Az elõadások érintették a menedzsment témaköröket is. A Magyar Ápolási Egyesület vezetõsége részérõl az alelnök tartott elõadást Életpályamodell, ami nincs és ami lehetne címmel. Elõadásában említést tett arról, hogy a Magyar Ápolási Egyesület már 2010 februárjában szorgalmazta az ápolói életpályamodell kidolgozását. Az új kormány azonnal felvette a kapcsolatot az egyesülettel, aminek következménye is lehet, hogy szeptember 8-án a Nemzeti Erõforrás Minisztérium helyettes államtitkára az egészségügyben dolgozók életpályamodelljével kapcsolatos egyeztetõ megbeszélést tartott, ahol többek között jelen volt a MÁE, MÁIE és a MESZK képviselõje is, és felkérte a szervezetek vezetõit, hogy a szakdolgozói életpálya kidolgozására tegyenek közös javaslatot. Az alelnök felhívta a figyelmet a Semmelweis terv - az egészségügy megmentésére címû koncepcióra, amelyben a MÁE számos javaslata megtalálható, úgy a jövedelem, mint az oktatás a képzés, szakképzés. Kiemelten a gyakorlati oktatás átszervezésére, amely nemcsak idõszerû, hanem halaszthatatlan feladat az ápolás minõségének jövõje, az ápolói utánpótlás szempontjából. A MÁE, a munkavégzés feltételeire és egyéb ösztönzõ lehetõségre is számos javaslatot tett. Az alelnök felhívta a figyelmet Halmosné Mészáros Magdolna felmérésére, amely (Az IME az Egészségügyi vezetõk szaklapja X. 5 évf./.5. számában olvasható). A tanulmányból egyértelmûvé válik, hogy a megkérdezett ápolók egységesen úgy ítélik meg, hogy hazánkban az ápolói hivatásnak nincs presztízse. A MÁE javaslatot tett az azonnali HR fejlesztésre, melynek célja pályán tartani a jól képzett klinikai és menedzsmentkészségekkel rendelkezõ, példamutató ápolókat. Továbbá javaslatot tettünk az illetményemelésre, a munkahelyi és egyéb pótlékok rendezésére is. Az egyesület még ez évben 100%-os munkahelyi pótlékra tett javaslatot. A megszakítás nélküli munkarendben dolgozók rekreációs szabadságát javasoltuk. Kértük, hogy a helyi óvodákban és bölcsõdékben soronkívüliséget biztosítsanak a szakdolgozók gyermekei számára. A MÁE a képzési struktúra teljes körû átalakítását is javasolta. Kiemelten a gyakorlati oktatás minõségi fejlesztését és elismerések, címek odaadományozását, (oktató, mentor). Az egyesület javasolta az országosan elismert akkreditált gyakorlóhelyek kialakítást. A jelenlegi kritikus ápolói helyzetre való tekintettel a Magyar Ápolási Egyesület vezetõségének fontosabb megállapításai: 1. Az ápolás jövõje a betegellátás minõsége és az egészségügy életben tartása azon múlik, hogy van-e elegendõ és megfelelõ képzettségû, hivatása iránt elkötelezett ápoló 2. Az egészségügyi intézmények teljesítése azon személyek képességeitõl, szakmai tudásától és motiváltságától függ, akik az egészségügyi szolgáltatásokat végrehajtják és a hiányzók helyett is képesek a betegellátást biztosítani. 3. A kritikus ápolóhiány súlyosan és hátrányosan befolyásolhatja az ellátás minõségét az ápolási szolgáltatásokhoz való hozzáférést, a betegjogok érvényre juttatását, a szakszemélyzet egészségét, a gyakorlati képzés hanyatlását, az egészségpolitikai célok elérését és az ellátás biztonságát. 4. Az új illetménytábla kidolgozásánál figyelemmel kell lenni azokra a különleges feltételekre az ápolói tevékenység sajátos jellegére amelyek között az ápolói foglakozás megvalósul. Ilyen például a megszakítás nélküli munkarend, a három mûszakos rendszertelen beosztás. A nehéz fizikai és pszichés megterhelés. A rendkívüli munkavégzés. A munkatevékenységbõl eredõ foglakozási ártalom, kockázat. Továbbá figyelembe kell venni a szakmai életutat, jártasságot, a tapasztalatot, a felelõsségvállalást a továbbképzési, önképzési hajlandóságot, a gyakorlati oktatói tevékenységet, stb. Az alelnök elmondta, hogy a jelenlegi krízishelyzet megoldása azonnali beavatkozást igényel. beavatkozást az illetményrendszerbe a szervezeti kultúra fejlesztésébe a képzés területén olyan curriculum kidolgozására van szükség, amely teljesítése biztosítja az ápolóknak a mûködésükhöz szükséges képzettségi szintet (kompetencia). a tantervnek kutatásokra, bizonyítékokra és kompetenciákra kell alapulnia a gyakorlati oktatás legfõbb célja kell legyen, hogy az ápolóhallgató tapasztalja meg azt az értékrendet, amelyben a jövõbeni hivatása épülni fog. Segíteni kell a hallgatót, hogy a tudatossággal párosuló felelõsséget megértse és elfogadja. ORSZÁGOS ÉS REGIONÁLIS Hírek 12 ÁpolásÜgy évf. 2. szám

13 Ahhoz, hogy a Magyar Ápolási Egyesület törekvése sikeres legyen minden ápolónak akár MÁE tag, akár nem elemi érdeke és erkölcsi kötelessége hivatása során helyi szinten olyan viselkedési kultúrát közvetíteni, melynek középpontjában az ember, a beteg ember szeretete és tisztelete áll. Munkájuk során kiemelt felelõsséggel a szakmai szabályok betartásával a NEM ÁRTANI elv alapján kell végeznie ápolói tevékenységét. Vártok Józsefné alelnök Széchenyi idézettel zárta elõadását, miszerint: Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen MAGYAR ÁPOLÁSI EGYESÜLET ÉVI ORSZÁGOS RENDEZVÉNYEI február 17. Magyar Ápolók Napja Ünnepség, Budapest, NEFMI április Magyar Ápolási Egyesület II. Országos Kongresszusa június Magyar Ápolási Egyesület Szociális Szekciójának XI. Országos Konferenciája, Miskolc június Pszichiátriai Szakdolgozók XIII. Országos Konferenciája, Gyõr EFN Közgyûlés Varsóban október 6-7. között rendezte meg éves közgyûlését az Ápolási Egyesületek Európai szövetsége Varsóban. A helyszínválasztást az indokolta, hogy a közgyûlés idõpontjában a EU soros elnöki feladatait Lengyelország látja el. A közgyûlésen a tagországok képviselõi, mintegy egymillió ápoló képviseletében voltak jelen. A kétnapos tanácskozás fontos területeket érintett. Tárgyaltunk az európai unióban alkalmazandó ápolói kompetenciákról, amely a 36. direktíva néven ismertté vált szabályozás módosítására irányult, megfogalmaztuk akciótervünket a minõségi és biztonságos ellátás érdekében, foglalkoztunk az európai ápolói utánpótlással és migrációval. A résztvevõk kerekasztal keretében számoltak be a gazdasági válság hatásairól és az egyes országokat érintõ legégetõbb problémákról, majd a közgyûlésen szavaztunk az EFN alkotmány módosításáról. A módosítás több ponton érintette az EFN tagságra jogosultak körét, amely könnyítéseket tartalmaz a csatlakozni kívánók számára. A képviselt tagság száma és a befizetett tagdíj arányában változtak a szavazati arányok. A közgyûlés a szakmai és gazdasági beszámoló elõterjesztésével, megvitatásával és megszavazásával folytatódott. A szakmai feladatok után tekintettel, hogy a mostani választási közgyûlés volt elnököt, gazdasági vezetõt és végrehajtó bizottsági tagot választottunk. A választás eredményeként a közgyûlés az elnököt és a gazdasági vezetõt a következõ ciklusra megerõsítette tisztségében, a végrehajtó bizottságba két új tagot a lengyel Dorota Kilanska, és Sheila Dickson, Írország választotta meg. A továbbiakban a közgyûlés által elfogadott együttes cselekvési terv összefoglalóját olvashatják a minõségrõl és biztonságról. Az egészségügyi ellátás minõsége egyre nagyobb hangsúlyt kap EU-s szinten. A jó minõségû egészségügyi ellátás javíthat az egyén kezelési eredményének javításában, és hosszútávon hozzájárulhat a források évf. 2. szám KÜLFÖLDI HÍREK ÁpolásÜgy 13

14 költséghatékony felhasználásához. A minõségbe és biztonságba való befektetés javára válik a kormányoknak, az egészségügyi dolgozóknak, és a betegeknek. Ez a kezdeményezés a következõk végrehajtására jött létre: A Tanács Javaslatai a Betegbiztonságról, 151/ június 09., az egészségügyi ellátással kapcsolatos fertõzések megelõzésérõl és kontrollálásáról A munkacsoporton belüli felsõbb szintû megegyezés a közegészségügyrõl, a tagállamok és a Tanács közötti együttmûködés elõsegítésére a minõség javítása érdekében, és a Tanács felkérésére, hogy segítsen a tagállamoknak megosztani a jó tapasztalataikat a betegek bevonásával Az Együttes Cselekvés célja az, hogy megerõsítse a tagállamok, a nemzetközi szervezetek és az EU érdekeltek közötti együttmûködést az egészségügyi ellátás minõségével kapcsolatos ügyekben. Az egyik fõ cél egy állandó hálózat létrehozása (hogy biztosítva legyen az együttmûködés az Együttes Cselekvés támogatásának lejárta után is), hogy a betegbiztonság Európában tükrözze a jó minõségû ellátás, betegbiztonság, és betegbevonás elveit. Mindannyiunk hasznára válik, ha a tagállamok, a régiók, és az egészségügyi ellátóhelyek megosztják tapasztalataikat és megoldásaikat a betegbiztonságról és az ellátás minõségének ehhez kapcsolódó aspektusairól. A jó gyakorlóhelyek kiválasztása meg fog történni, azokat részesítve elõnyben, amelyek relevánsak a legtöbb tagállamnak és az õ saját egészségügyi rendszereinknek. Ennek a tevékenységnek hozzá kell járulnia a nemzeti betegbiztonság és minõségi hálózatok vagy platformok létrehozásához, bevonva minden releváns nemzeti érdekeltet. Hoszszútávon ez az önkéntes tapasztalatcsere egy szakmai lektoráláshoz vezethet a minõségirányító rendszerek részére az egészségügyben. Ez a megközelítés az EUNetPaS munkájára fog épülni, amelyben az EFN tevékenyen részt vett. Az EFN részvételét tekintve ebben az Együttes Cselekvésben, a következõ tevékenységekkel vesz részt: Jó gyakorlatok a betegbiztonság terén (A jó gyakorlatok megosztása és elemzése az EU tagállamokban) o Olyan mindenhol alkalmazható jó gyakorlatok azonosítása és megosztása a betegbiztonság terén, amelyek bizonyítottan megakadályozzák a kockázatokat és a károkat klinikai szinten. o A közös terminológia és keretterv meghatározása. A Betegbiztonsági Kezdeményezés Implementálása (a kiválasztott jó gyakorlatok kivitelezése a tagállamokban) o Olyan átvihetõ és létezõ kivitelezési és kiértékelési eszközök kiválasztása, amelyek dokumentált bizonyítékokon alapulnak. Minõségi egészségügyi ellátórendszerek együttmûködése az EU-ban (Egy megosztási mechanizmus kidolgozása a tagállamokban a betegbiztonsággal és a minõséget javító rendszerekkel kapcsolatban) Fenntartható hálózat (Javaslatok, amelyek kielégítik a tagállamok és az érdekeltek igényeit a betegbiztonság és a minõségi ellátás terén) Bugarszki Miklós, Szabó Viktória Az evés- és testképzavarok komorbiditásának vizsgálata FARAGÓ EMESE 1, NÉMETH KATALIN 2 1 SzigetvárMed Nonprofit Kft., Pszichiátria 2 PTE PhD hallgató Összefoglalás Kutatásunk célja az volt, hogy szorongásos, depressziós kórképekkel, valamint érzelmileg labilis (borderline) személyiségzavar kórjelzéssel kezelt páciensek körében vizsgáljuk meg az evés- és testképzavar elõfordulásának gyakoriságát, összevetve a fenti betegségekkel nem kezelt kontrollcsoport eredményeivel. A vizsgálat során, melyet február 1. és október 31. között a Szigetvári Egészségügyi Kft. Pszichiátriai osztályán végeztünk kényelmi mintavételi technikával történõ választással, az Evészavar Kérdõívet (Eating Disorder Inventory) használtuk. A célcsoport elemszáma n=82, a kontrollcsoport n=85, a teljes elemszám n=167. A statisztikai elemzés kétmintás T-próba és F-eloszlás elvégzésébõl állt, Microsoft Office Excel 2007 szoftver segítségével. A három pszichiátriai betegcsoport egyik evészavarra vonatkozó alskálában sem érte el a küszöbértéket, noha szignifikánsan magasabb értékeket értek el a skálák többségében, mint a kontroll csoport tagjai. Az adatok alapján a vizsgált pszichiátriai kórképek és az evészavarok között nincs direkt, kauzális kapcsolat. Figyelmet érdemel azonban az a tény, hogy az evészavarosok családjában szignifikánsan gyakoribb a szülõk pszichiátriai betegsége. Kulcsszavak: evészavar, testképzavar, depresszió, borderline személyiségzavar, szorongás Kutatások igazolták, hogy az evés- és testképzavar egyre gyakoribb probléma, amely sokáig rejtve ÁPOLÁSKUTATÁS 14 ÁpolásÜgy évf. 2. szám

15 maradhat, mert az ebben szenvedõ ember leplezni igyekszik betegségét. A kórképek súlyossága változó lehet, mivel az egyéni variációk miatt a klinikai megjelenés nagyon sokszínû és rendkívül nagy a szubklinikai formák aránya is. Az evészavarok több más pszichiátriai kórképpel és szomatikus betegséggel is kapcsolódhatnak. Ezek közül kiemelendõ, hogy a depresszió élettartamprevalenciája a 80%-ot is eléri. Magas (10-30%) a kényszerbetegség, a szociális fóbia, az alkoholizmus és a drogfogyasztás élettartam-prevalenciája is. A bulimia nervosában szenvedõ betegek 20-30%-ában fordulnak elõ suicid kísérletek [5]. Kutatásunkban a másik oldaláról vizsgáljuk meg ezt a kérdést: a meghatározott kórképekben mekkora az evés- és testképzavarok megjelenésének aránya? Szakirodalmi áttekintés Hudson és munkatársai (2007) az USA-ban végeztek reprezentatív kutatást 2001 és 2003 között, amelynek célja az anorexia nervosa, a bulimia nervosa és a túlevéses zavar prevalenciájának vizsgálta volt, összefüggésben az életkorral és a mentális egészséggel. Az evészavarosok mintegy fele (50-63,2%) nyilatkozott úgy, hogy fordult már háziorvosához érzelmi, hangulati problémák miatt, 36,3-48,3%-ukat pedig pszichiáter is kezelte. Eredményeik szerint az evészavarok gyakran szövõdnek más DSM-IV szerint meghatározott zavarokkal és igen gyakori a szerepteljesítés romlása is. Aggályosnak tartják ugyanakkor azt a szerzõk, hogy az evészavarokban szenvedõknek csak kis hányada kap megfelelõ kezelést, mert titkolják vagy bagatellizálják betegségüket. Javaslatot tesznek arra, hogy a veszélyeztetett betegeket ha nem is ilyen jellegû panaszokkal keresték fel orvosukat vizsgálják ki az esetlegesen fennálló étkezési zavarok irányába is, hogy megfelelõ kezelést kaphassanak [3]. Az evészavarok közül az anorexia nervosa, a bulimia nervosa és a bulimarexia szorongásos zavarokkal való szövõdésének gyakoriságát kutatták Kaye és munkatársai (2004). 94 anorexia nervosás, 278 bulimia nervosás és 290 bulimarexiás beteget vizsgáltak szorongás, perfekcionizmus és kényszeresség tekintetében, összevetve 694 egészséges nõ eredményeivel. A teljes minta 63,5%-ánál diagnosztizáltak élete során legalább egyszer szorongásos betegséget. Leggyakoribb a kényszeres-rögeszmés zavar (OCD) volt, ezt követte a szociális fóbia, majd az egyéb szorongásos zavar. Az anorexia nervosások körében szignifikánsan kisebb volt a poszttraumás stressz elõfordulása, mint a másik két evészavar-csoportban. A résztvevõk 42%-a arról számolt be, hogy a kényszerbetegség, a szociális fóbia vagy a generalizált szorongás már gyermekkorukban, még az evészavar kialakulása elõtt jelen volt életükben. Ezzel szemben a poszttraumás stressz zavar, a pánikbetegség és az agorafóbia többnyire az evészavar fennállása után jelentkezett. Mint látható, kimutatták, hogy az evészavarokkal társult szorongás igen gyakori. Ezek közül az OCDvel (obsessive compulsive disorder) azaz a kényszerbetegséggel (41%), ill. az agoraphobiával (20%) való komorbiditási adatok aránya a legmagasabb. Érdekes kiegészítés, hogy a kényszercselekvések legtöbbször a szimmetriára, a pontosságra és a rendre irányulnak [4]. A vizsgálat bemutatása Vizsgálatunk keresztmetszeti, retrospektív, kvantitatív kutatás, melynek alapjául szolgáló hipotézisünk a következõ volt: Feltételeztük, hogy az evés- és testképzavar elõfordulása várhatóan gyakoribb depressziós kórképek, szorongásos zavarok és érzelmileg labilis személyiségzavar diagnózisokkal kezelt páciensek között, mint a pszichiátriai betegséggel nem kezelt populációban. Célcsoport beválasztási kritériumai: 18 és 50 év közötti életkorú, depresszió, szorongás, érzelmileg labilis személyiségzavar diagnózisokkal kezelt páciensek. Kizárási kritériumok: 18. életévet még be nem töltött és 51. életévet betöltött, illetve a fent megadottakon kívül schizofrénia, major affektív kórképek, oligofrénia, demencia diagnózisokkal kezelt páciensek. Kontrollcsoport beválasztási kritériumai: olyan 18 és 50 év közötti életkorú résztvevõk, akik saját állításuk alapján nem állnak pszichiátriai kezelés alatt. Kizárási kritériumok a kontrollcsoportnál: akik a 18. életévüket még nem töltötték be, illetve 51. életévüket betöltötték, valamint bármilyen pszichiátriai diagnózissal kezelésben részesülnek. Kutatásunkat a Szigetvári Egészségügyi Kft. Pszichiátriai osztályán végeztük, kényelmi mintavételi technikával történõ választással, a páciensek önkéntes hozzájárulásával, anonim módon. A kontrollcsoport tagjai is kényelmi mintavétellel, önkéntes alapon, az anonimitás megtartásával kerültek kiválasztásra. A vizsgálat során, mely év február 1. és október 31. között zajlott, az Evészavar Kérdõívet használtuk, melyet Garner és munkatársai dolgoztak ki Eating Disorder Inventory (EDI) néven [1], magyar adaptációját Túry és munkatársai végezték [7]. Ezen kívül az életkorra, a testtömegre és a testmagasságra kérdeztünk rá. Ez idõ alatt 110 db kérdõívet osztottunk szét a célcsoportban és szintén 110 db-ot a kontrollcsoport tagjai között, melyekbõl 82 db, illetve 85 db értékelhetõ kérdõívet kaptunk vissza, ami 76%-os kitöltési arányt jelent. Így tehát a célcsoport elemszáma n=82, a kontrollcsoport n=85, a teljes elemszám N=167. Az adatfeldolgozást Microsoft Office Excel 2007 szoftverrel végeztük, a statisztikai elemzéshez F-eloszlást és kétmintás T-próbát alkalmaztunk. A szignifikancia-szintet 5%-ban állapítottuk meg. A célcsoport átlagéletkora 40,7 év, a kontrollcsoporté 34, 4 év, a teljes mintát tekintve az átlagéletkor évf. 2. szám ÁPOLÁSKUTATÁS ÁpolásÜgy 15

16 37,5 év. A célcsoporton belül 20 fõ szenvedett szorongásos kórképekben, 27 fõ volt depressziós és 35 fõt érzelmileg labilis (borderline) személyiségzavar diagnózissal kezeltek. Eredmények ismertetése alskálánként 1. Karcsúság iránti késztetés: a testsúly miatti aggodalmat, a hízástól való nagyfokú rettegést, a soványságra való törekvést, a fogyókúrázással való túlzott foglalkozást mutatja [6]. A betegségcsoportok közül a borderline személyiségzavarban szenvedõk értékei a legmagasabbak (p=0,001). A szorongó betegek pontszámai közelítenek leginkább a kontrollcsoportéhoz. (1. ábra) 3. ábra: A Testtel való elégedetlenség alskála eredményei a cél- és kontrollcsoportban (n=167) 4. Elégtelenség érzése: alapvetõ jellemzõje az evészavaroknak. Az értéktelenség érzése kapcsolódik az erõs külsõ kontroll jelenlétéhez, mert a beteg úgy érzi, nem õ irányítja az életét [6]. Ebben az alskálában a célcsoport szignifikánsan jobban érintett (p<0,001), mint a kontrollcsoport, minden alcsoport jóval magasabb átlagot ért el, ezen belül is a borderline-ok emelkednek ki leginkább. (4. ábra) 1. ábra: A Karcsúság iránti késztetés alskála eredményei a cél- és kontrollcsoportban (n=167) 2. Bulimia: a kontrollálatlan túlevésekre sarkalló, valamint az ezt követõ önhánytatás lehetõségére mutató tendenciákat jelöli, de önmagában nem elég a bulimia diagnosztizálásához [6]. A borderline csoport mutat szignifikáns (p<0,005) eltérést. A depressziósok a kontrollcsoporthoz közeli eredményt értek el, míg a szorongásos betegek az összes többihez képest a legalacsonyabb értéket hoztak: a borderline-okhoz képest p<0,001. (2. ábra) 4. ábra: Az Elégtelenség érzése alskála eredményei a cél- és kontrollcsoportban (n=167) 5.Interperszonális bizalmatlanság: a közeli kapcsolatoktól való tartózkodást és az érzelmek kifejezésének nehezítettségét fejezi ki [6]. A kontroll mintában szignifikánsan alacsonyabbak (p<0,005) az eredmények, mint a célcsoportban. Minden alcsoportban magasabb átlagokat látunk és leginkább a borderline-ok átlaga emelkedik ki (p<0,001). (5. ábra) 2. ábra: A Bulimia alskála eredményei a cél- és kontrollcsoportban (n=167) 3. Testtel való elégedetlenség: arra a meggyõzõdésre utal, hogy valamely testrésznek meg kellene változnia vagy túlságosan kövér. Gyakran kapcsolódik a testképzavarhoz alacsony önértékelés, negatív énkép [6]. Ebben a skálában a depressziós betegek teljesítettek szignifikánsan magasabban (p=0,05). Itt is a szorongó csoport hozta a legalacsonyabb átlagot az összes vizsgált mintán belül. (3. ábra) 5. ábra: Az Interperszonális bizalmatlanság alskála eredményei a cél- és kontrollcsoportban (n=167) 16 ÁpolásÜgy ÁPOLÁSKUTATÁS évf. 2. szám

17 6. Interoceptív tudatosság: az anorexia nervosa egyik jellegzetessége; bizonytalanságot jelez a belsõ érzékelések (éhség, jóllakottság) és az érzelmek azonosításában [6]. Itt szintén a célcsoport szignifikánsan nagyobb (p<0,001) átlagai mutatkoznak meg, közülük is kimagaslik a borderline-ok átlaga. (6. ábra) 8. ábra: A Perfekcionizmus alskála eredményei a cél- és kontrollcsoportban (n=167) 6. ábra: Az Interoceptív tudatosság alskála eredményei a cél- és kontrollcsoportban (n=167) A testtömeg-index átlagainak alakulása A testtömeg-index a célcsoportban összességében és külön-külön mindegyik alcsoportban is meghaladja a 25 kg/m2-t, tehát a túlsúlyos kategóriába esik. A kontrollcsoport szignifikánsan alacsonyabb (p<0,005) értékeket mutat, és a normál BMI-tartományba kerül. (9. ábra) 7. Félelem a felnõtté válástól: azt mutatja, hogy az egyén nyomasztónak találja a felnõttkor elvárásait, visszavágyik a gyermekkor biztonságába. A növekedéshez, fejlõdéshez szükséges étel elutasítása analóg a pszichológiai fejlõdés elutasításával [6]. Ebben az alskálában is az látható, hogy a célcsoport szignifikánsan magasabban (p<0,05) teljesített, mint a kontrollcsoport. Itt a depressziós betegek hozták a legmagasabb átlagot (p<0,001) és a borderlineminta sem sokkal marad el tõlük (p<0,05). (7. ábra) 9. ábra: A testtömeg-index átlagai a cél- és kontrollcsoportban (n=167) 7. ábra: A Félelem a felnõtté válástól alskála eredményei a cél- és kontrollcsoportban (n=167) 8. Perfekcionizmus: a szülõk magas elvárásaihoz való túlzott alkalmazkodás és a szigorú felettes én (superego) megnyilvánulása. Az anorexia nervosások egyik alapvetõ sajátossága [6]. Ebben a skálában a borderline-ok eredményei magaslanak ki szignifikánsan (p<0,001), olyannyira, hogy ez a célcsoport átlagára is komoly hatással (p<0,01) van. (8. ábra) A kontrollcsoportban 4 fõt találtunk a 17,5 kg/m2 vagy az alatti BMI kategóriájában, közülük egy a Karcsúság iránti késztetés alskálán 18 a Testtel való elégedetlenség -nél pedig 9 pontot ért el, ketten pedig egyaránt 24 pontot értek el a Testtel való elégedetlenség, valamint 13 és 18 pontot a Karcsúság iránti késztetés alskálában. A célcsoportban 2 fõnél találtunk 17,5 kg/m2 BMI-t, egyikük szorongó beteg, õ a Testtel való elégedetlenség -nél 14 pontot teljesített. Másikuk érzelmileg labilis (borderline) személyiségzavaros, akinek a Testtel való elégedetlenség alskálában 9 pontja lett. A Karcsúság iránti késztetés alskálán egyikük sem érte el a szubklinikai határt. Megbeszélés A vizsgálat során az Evési Zavar Kérdõív alskáláiban elért eredményeket hasonlítottuk össze több bontásban is: a célcsoport pontszámait összességében és a vizsgált betegcsoportok szorongásos zavarokkal küzdõk, depressziós betegek és érzelmileg labilis (borderline) személyiségzavarosok szerinti bontásban is összevetettük a kontrollcsoport eredményeivel, néhány alskálában a különbözõ betegcsoportok közötti összevetést is indokolt volt elvégezni évf. 2. szám ÁPOLÁSKUTATÁS ÁpolásÜgy 17

18 Feltételeztük, hogy az evés- és testképzavar elõfordulása várhatóan gyakoribb depressziós kórképek, szorongásos zavarok és érzelmileg labilis személyiségzavar diagnózisokkal kezelt páciensek között, mint a pszichiátriai betegséggel nem kezelt populációban. Az eredmények azt mutatták, hogy a betegcsoportok tagjai a skálák többségében szignifikánsan magasabb pontszámokat értek el, mint a kontrollcsoport tagjai, de a klinikai küszöbértékektõl elmaradtak. Az érzelmileg labilis csoport átlaga a Karcsúság iránti késztetés alskálában 7,11 pont, ezzel õk közelítették meg legjobban a 10 pontos szubklinikai határt. Legtöbb esetben a borderline csoport teljesített a többieknél magasabban. Ez megfeleltethetõ annak a tendenciának, hogy napjainkban az evészavarok multiimpulzív altípusa van jelen nagyobb számban [5]. A Testtel való elégedetlenség skálában a depressziós betegek átlaga lett a legmagasabb, ami érthetõ, ha végiggondoljuk, hogy a testképzavarhoz gyakran kapcsolódik alacsony önértékelés, negatív énkép. A szorongásos betegek viszont nem egy alskálában a többieknél alacsonyabb eredményeket értek el. A célcsoportban a testtömeg-indexek átlagai is szignifikánsan magasabbak voltak. A betegcsoportban azoknak, akik elérték a Karcsúság iránti késztetés alskálán a 14 pontos klinikai határértéket, nem volt alacsony a testtömeg-indexük, míg a kontrollcsoportban a küszöbértéket teljesítõk között három fõnek volt kóros soványságra utaló BMI-je. Õk a Testtel való elégedetlenség alskálán is magas pontszámokat értek el. Az adatok alapján a hipotézisünk nem igazolódott be, noha a célcsoport szignifikánsan magasabban teljesített az Evészavar Kérdõív több alskálájában is, mégis a kontrollcsoportban voltak többen azok, akik megfeleltek az anorexia nervosa néhány kritériumának (alacsony BMI, testképzavar, soványságra törekvés) minden ismérvet vizsgálni jelen kutatásban nem volt célunk. Kaye és munkatársai azt találták, hogy az evészavarok az esetek több, mint 60%-ában szövõdnek szorongásos betegségekkel [4]. A saját eredményeink alapján a vizsgált betegcsoportok közül a szorongó betegeknél jelentkezik legkevésbé az evészavar komorbiditásként, tehát a fenti megállapítás ellenkezõje nem igazolódott, bár az alacsony elemszám miatt eredményeink korlátozottan vehetõk figyelembe. Összességében is arra a következtetésre jutottunk, hogy a vizsgált betegségcsoportok és az evés- és testképzavarok között ok-okozati kapcsolat nem áll fenn. Figyelmet érdemel azonban az a tény, hogy az evészavarosok családjában szignifikánsan nagyobb a szülõ pszichiátriai betegsége. Hajnal és munkatársai is leírták, hogy az anya depressziója erõsen hat a gyermek pszichopatológiai tüneteire [2]. Az eredmények alapján javasoljuk a pszichés betegségekkel kezelt szülõk gyermekeinek figyelemmel kísérését, gondozását, attól függetlenül, hogy mutatnak-e mentális betegségre, evészavarra utaló tüneteket vagy sem. Fontosnak tartjuk továbbá azt, hogy az egészséges életmódra, egészséges táplálkozásra való nevelés során ne csak az elhízás veszélyeit mutassák be, hanem a kóros soványság, valamint a purgálás veszélyes szövõdményeirõl is essen szó. Irodalom 1. Garner, Olmstedt, Polivy (1983): Development and validitation of a multidimensional Eating Disorder Inventory for anorexia nervosa and bulimia. In: International Journal of Eating Disorders, 2: Hajnal Á., Susánszky É., Szántó Zs., Csoboth Cs. (2004): A szülõ depresszív hangulatának és a gyermek magatartás-problémáinak összefüggése. In: LAM, 14(12): Hudson, J. I., Hiripi, E., Pope, H. G. Jr., Kessler, R. C. (2007): The Prevalence and Correlates of Eating Disorders in the National Comorbidity Survey Replication Biol Psychiatry, 61(3): Kaye, W. H., Bulik, C. M., Thornton, L., Barbarich, N., Masters, K. (2004): Comorbidity of Anxiety Disorders With Anorexia and Bulimia Nervosa Am J Psychiatry, 161(12): Túry F. (2009): Evészavarok. In: Füredi J., Németh A., Tariska P. (szerk.): A pszichiátria magyar kézikönyve. Medicina Könyvkiadó Zrt., Budapest, pp Túry F., Szabó P. (2000): A táplálkozási magatartás zavarai: az anorexia nervosa és a bulimia nervosa. Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest. 7. Túry F., Sáfrán Zs., Wildman M., László Zs. (1997): Az Evési Zavar Kérdõív (Eating Disorder Inventory) hazai adaptációja. In: Szenvedélybetegségek, 5: Impresszum ISSN Technikai adatok: méret: A/4 oldal; terjedelem: min oldal borító, belív: 80 g volumenizált mûnyomó; borító: 250 g matt mûnyomó, fóliázva, nyomtatás: ofszet; színek száma: 4 + 4, rácssûrûség: 60 I/cm (152 Ipi); kötészet: irkatûzve, terjesztés: országos. Megjelenés: évente 2 alkalommal Hirdetésfelvétel: MMG A Magyar Ápolási Egyesület továbbképzõ és tájékoztató kiadványa Szerkesztõség: 1085 Budapest, Gyulai Pál u. 2. Tel./Fax: Mobil: Felelõs kiadó: Bugarszki Miklós, elnök Alapító fõszerkesztõ: Mucha Márkné Szakmai fõszerkesztõ: Bugarszki Miklós, elnök Állandó szerkesztõ bizottsági tagok: Dr. Baráthné Kerekes Ágnes, Dr. Téglásyné Bácsi Mária, Németh Gyuláné Kiadja: A Magyar Ápolási Egyesület Technikai kiadó: MMG Felelõs kiadó a kiadó ügyvezetõje Mobil: Nyomda: PRINT CITY KIADÓ ÉS NYOMDA Kft Budapest, Asbóth u. 15. félemelet Tel./Fax: , , Grafika, tervezés, tördelés: Kovács Tímea Korrektor: Bugarszki Miklós, Mihály Éva, Németh Gyuláné A hirdetések tartalmáért a szerkesztõség nem vállal felelõsséget. Kéziratot és fotót, elektronikus úton küldött anyagokat, filmet nem õrzünk meg és nem küldünk vissza. 18 ÁpolásÜgy évf. 2. szám

19 Humaglobin 5%-os humán immunglobulin liofilizált oldata Terápiás javalatok: A Humaglobin intravénásan alkalmazható immunglobulin preparátum. Alkalmas sérült immunrendszerû szervezet kezelésére primer vagy szekunder antitesthiányos állapotokban. Profilaktikus hatása lehet virális infekciók megelõzésében, eredményesen befolyásolhatja a súlyos vírusfertõzések gyógyulását. Elõnyösen módosíthatja számos autoimmun betegség lefolyását. Primer antitesthiányos állapotok HIV fertõzött betegek Szekunder antitesthiányos állapotok Súlyos fertõzésekkel társuló átmeneti immunhiányos állapotok Allogén csontvelõ transzplantáció Koraszülött, újszülöttkori sepsis Fehérjevesztéses állapotok Immunkomplex és autoimmun betegségek kezelése Antiepileptikus kezelés ÁLDOTT KARÁCSONYT ÉS BOLDOG, BÉKÉS ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNUNK! Kérjük, olvassa el a részletes alkalmazási elõiratot. Magyar készítmény: Hazai gyártó - Európai minõség HUMAN BioPlazma Kft. H-2100, Gödöllõ, Táncsics Mihály út 80., Tel: , Fax: Web:

20 TELJESKÖRŰ VÉDELEM SPIRIGEL COMPLETE Az alkoholos kézfertőtlenítő gél új generációja Széles hatásspektrum Rövid behatási idővel teljeskörű védelmet biztosít Könnyű alkalmazhatóság Praktikus kiszereléseinek köszönhetően az egészségügy minden területén használható Bőrbarát összetétel Aloe Vera és Panthenol tartalma miatt kiváló bőrkompatibilitási eredményeket mutat Tisztaság. Biztonság. Egészség. Ecolab-Hygiene 1123 Budapest, Alkotás u Tel: +361 /

ÁpolásÜgy. 2011. 25. évfolyam Minden tagunkhoz eljutunk! Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. Feladó:

ÁpolásÜgy. 2011. 25. évfolyam Minden tagunkhoz eljutunk! Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. Feladó: ÁpolásÜgy Feladó: Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. 2011. 25. évfolyam Minden tagunkhoz eljutunk! Termékeink a magyar önkéntes véradók plazmájából el állított vérkészítmények Humafactor

Részletesebben

ÁpolásÜgy. 2008. 22. évf. 1. szám Minden tagunkhoz eljutunk! 1431 Budapest, Pf: 190. Magyar Ápolási Egyesület. Feladó:

ÁpolásÜgy. 2008. 22. évf. 1. szám Minden tagunkhoz eljutunk! 1431 Budapest, Pf: 190. Magyar Ápolási Egyesület. Feladó: ÁpolásÜgy TISZTELETBELI TAG PROF. DR. ILLEI GYÖRGY FOGLALKOZÁS EÜ. TOVÁBBKÉPZÉS Feladó: Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. BOLDOG ANYÁKNAPJÁT! 2008. 22. évf. 1. szám Minden tagunkhoz eljutunk!

Részletesebben

ÁpolásÜgy. 2009. 23. évf. 3. szám Minden tagunkhoz eljutunk! Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. Feladó:

ÁpolásÜgy. 2009. 23. évf. 3. szám Minden tagunkhoz eljutunk! Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. Feladó: ÁpolásÜgy TARTALOMBÓL: KÉPZETT ÁPOLÓ MINÕSÉGI SZOLGÁLTATÓ MÁE REGIONÁLIS KONFERENCIA SZOMBATHELYEN Feladó: Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. TISZTELETBELI ÁPOLÓT AVATTUNK Minden tagunkhoz

Részletesebben

ÁpolásÜgy. 2009. 23. évf. 1. szám Minden tagunkhoz eljutunk! Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. Feladó:

ÁpolásÜgy. 2009. 23. évf. 1. szám Minden tagunkhoz eljutunk! Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. Feladó: ÁpolásÜgy XII. OTDK MISKOLCON REGIONÁLIS KONFERENCIA SZOMBATHELYEN Feladó: Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. TRANSZKULTURÁLIS ESEMÉNYEK Minden tagunkhoz eljutunk! Magnézium Tartalmú Természetes

Részletesebben

Feladó: Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. 2014. 28. évf. 2. szám KÖZÖS ÜGYÜNK AZ ÁPOLÁS!

Feladó: Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. 2014. 28. évf. 2. szám KÖZÖS ÜGYÜNK AZ ÁPOLÁS! Feladó: Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. 2014. 28. évf. 2. szám KÖZÖS ÜGYÜNK AZ ÁPOLÁS! Sharing Expertise Ígéretünk szaktudásunk megosztására A B. Braun széles termékpalettájával világszerte

Részletesebben

E S XLIV. O K ELŐADÁS ÉS POSZTER RÖVID KIVONATOK GYŰJTEMÉNYE. Eger 2013. Eger, 2013. június 27-29.

E S XLIV. O K ELŐADÁS ÉS POSZTER RÖVID KIVONATOK GYŰJTEMÉNYE. Eger 2013. Eger, 2013. június 27-29. E S XLIV. O K ELŐADÁS ÉS POSZTER RÖVID KIVONATOK GYŰJTEMÉNYE Eger 2013 Eger, 2013. június 27-29. Hotel EGER & PARK Konferencia Központ Eger, Szálloda út 1-3. 1 Szerkesztette: Dr. Betlehem József Dr. Balogh

Részletesebben

Feladó: Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. 2012. 26. évf. 1. szám KÖZÖS ÜGYÜNK AZ ÁPOLÁS!

Feladó: Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. 2012. 26. évf. 1. szám KÖZÖS ÜGYÜNK AZ ÁPOLÁS! Feladó: Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. KÖZÖS ÜGYÜNK AZ ÁPOLÁS! Termékeink a magyar önkéntes véradók plazmájából előállított vérkészítmények Humafactor 8-9 Humaglobin Human albumin 5%,

Részletesebben

ÁpolásÜgy. 2009. 23. évf. 2. szám Minden tagunkhoz eljutunk! MÁE Jubileuma Budapesten. Szociális Konferencia Békéscsabán

ÁpolásÜgy. 2009. 23. évf. 2. szám Minden tagunkhoz eljutunk! MÁE Jubileuma Budapesten. Szociális Konferencia Békéscsabán ÁpolásÜgy TARTALOMBÓL: MÁE Jubileuma Budapesten Kitüntetetteink Feladó: Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 19. Szociális Konferencia Békéscsabán 29. 23. évf. 2. szám Minden tagunkhoz eljutunk!

Részletesebben

Köszöntő. Tartalom. øtinfo 2013. július augusztus 1. Köszöntõ. Kedves Olvasók!

Köszöntő. Tartalom. øtinfo 2013. július augusztus 1. Köszöntõ. Kedves Olvasók! Köszöntő Köszöntõ Tartalom Kedves Olvasók! Ahogy azt az évek során Önök is tapasztalták, a nyári lapszám (július augusztus) egy bővebb terjedelmű, több témakört felölelő rendhagyó szám. Reméljük, hogy

Részletesebben

Feladó: Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. 2013. 27. évf. 2. szám KÖZÖS ÜGYÜNK AZ ÁPOLÁS!

Feladó: Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. 2013. 27. évf. 2. szám KÖZÖS ÜGYÜNK AZ ÁPOLÁS! Feladó: Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. 2013. 27. évf. 2. szám KÖZÖS ÜGYÜNK AZ ÁPOLÁS! Kedves Olvasók! A tavasz elmúltával a nyár elején, de még a nyári szabadságok előtt igyekszünk tájékoztatást

Részletesebben

Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2013. október 1. Köszöntõ

Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2013. október 1. Köszöntõ Köszöntő Köszöntõ Tartalom Kedves Olvasók! A sikeres országos kórházi gyógyszer-közbeszerzés révén jelentős megtakarítás érhető el, amely a kisebb kórházak esetében számottevőbb arányt képvisel. Aktuális

Részletesebben

Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2013. november 1. Köszöntõ

Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2013. november 1. Köszöntõ Köszöntő Köszöntõ Tartalom Kedves Olvasók! A GYEMSZI fenntartású INDIT Közalapítvány addiktológiai területen nyújtott munkájára való tekintettel Dr. Szemelyácz Jánost, az INDIT Közalapítvány kuratóriumának

Részletesebben

A mi. Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk valamennyi Kedves Olvasónknak!

A mi. Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk valamennyi Kedves Olvasónknak! A mi Borsod-Abaúj Z- emplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja XVIII. évfolyam 1. szám 2012. április Lapunk T A R T A L O M Körképek telephelyeinkrõl: A mezõkövesdi Mozgásszervi

Részletesebben

Tartalom. Köszöntő. Fehér Karácsony. øtinfo 2011. december 1. Köszöntõ. Kedves Olvasó!

Tartalom. Köszöntő. Fehér Karácsony. øtinfo 2011. december 1. Köszöntõ. Kedves Olvasó! Köszöntő Köszöntõ Tartalom Kedves Olvasó! Ismét vége felé közeledik egy naptári esztendő: Advent, Karácsony, Szilveszter, Újév. Lázas készülődések időszaka áll a küszöbön. De még mielőtt magával sodorna

Részletesebben

Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2011. május 1. Köszöntõ

Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2011. május 1. Köszöntõ Köszöntő Köszöntõ Tartalom Kedves Olvasó! Ez a hónap sem volt eseménytelen, 2011. május 1-jén megalakult az Egészségügyi Szakmai Kollégium. Ehhez kapcsolódóan egy interjút olvashatnak az Aktuális hírek

Részletesebben

Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2011. július augusztus 1. Köszöntõ

Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2011. július augusztus 1. Köszöntõ Köszöntő Köszöntõ Tartalom Kedves Olvasó! Megszelídült gyönyörűség vígan szökken át a réten, vörös pipacs arca búbján, nézi báját tótükrében. Selymes haját viszi a szél, koszorút fon nap reája, dalol a

Részletesebben

otthonápolás A Magyarországi Otthonápolási és Hospice Egyesület Szakmai Magazinja

otthonápolás A Magyarországi Otthonápolási és Hospice Egyesület Szakmai Magazinja otthonápolás A Magyarországi Otthonápolási és Hospice Egyesület Szakmai Magazinja A gyôri városháza A tartalomból: Bátor tábor Az újraélesztés sikerült Az IPA szerb-magyar határmenti együttmûködés az otthoni

Részletesebben

Köszöntő. Tartalom. øtinfo 2010. június 1. Köszöntõ. Kedves Olvasók!

Köszöntő. Tartalom. øtinfo 2010. június 1. Köszöntõ. Kedves Olvasók! Köszöntő Köszöntõ Tartalom Kedves Olvasók! Az egészségügyben sok változásnak lehettünk tanúi az elmúlt időszakban. Kialakult az új minisztériumi vezetés, a szakmai szervezetek is megkezdték munkájukat.

Részletesebben

Történelmi alapokon a Jövő Egészségéért

Történelmi alapokon a Jövő Egészségéért EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓK XLIV. ORSZÁGOS KONGRESSZUSA Történelmi alapokon a Jövő Egészségéért EGER 2013. június 27-29. Kiemelt támogatók: Mölnlycke-Health Care Kft Hartmann-Rico Hungaria Kft Bella-Hungária

Részletesebben

Egészségügyi szakmai információs lap

Egészségügyi szakmai információs lap Migráció 16. évfolyam, 12. szám 2013. december øtinfo Egészségügyi szakmai információs lap A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet Egészségügyi Emberi Erőforrás Fejlesztési

Részletesebben

50ETI-BEN. Köszöntő. Tartalom. øtinfo 2012. június 1. Köszöntõ

50ETI-BEN. Köszöntő. Tartalom. øtinfo 2012. június 1. Köszöntõ Köszöntő Köszöntõ Tartalom ÉV AZ Kedves Olvasók! A múlt utat mutat a jövő felé indítják gondolataikat a Szerkesztők az ETI 50. évfordulójának alkalmából soron következő cikkben. Nagy elődeinkre Deme Saroltára

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Előadások tények gondolatok vélemények a konferenciáról

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Előadások tények gondolatok vélemények a konferenciáról Szociális és Munkaügyi Minisztérium Előadások tények gondolatok vélemények a konferenciáról Szerzők: Dr. Katonáné dr. Pehr Erika Zsíros Sándorné Dr. Klempa Éva Marcsa László Dr. Csepeli Ágota Dr. Somfai

Részletesebben

LAPUNK. Juhász Gyula idézettel kívánunk mindenkinek áldott, szép ünnepet! Információs Lapja. A kis Jézuska itt van a közelben,

LAPUNK. Juhász Gyula idézettel kívánunk mindenkinek áldott, szép ünnepet! Információs Lapja. A kis Jézuska itt van a közelben, LAPUNK XV. évfolyam 3. szám 2014. december Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja TARTALOM Ünnepi köszöntő Kitüntetettjeink Betekintés Telephelyeink életébe: Bemutatkozik

Részletesebben

Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2011. március 1. Köszöntõ

Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2011. március 1. Köszöntõ Köszöntő Köszöntõ Tartalom Kedves Olvasók! E havi számunkat egyfajta tematikus számnak is tekinthetjük. Több cikkünk, köztük a vezércikk taglalja a megfelelő számú szakképzett egészségügyi dolgozó hiányából

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3927/2012 számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3927/2012 számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3927/2012 számú ügyben Előadó: dr. Bácskai Krisztina Az eljárás megindulása,,a válság vesztesei a paragrafusok fogságában projekt keretein belül az alapvető

Részletesebben

Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2009. május 1. Köszöntõ. az øtinfo melléklete is (kizárólag nyomtatva), mely az aktuális

Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2009. május 1. Köszöntõ. az øtinfo melléklete is (kizárólag nyomtatva), mely az aktuális Köszöntő Köszöntõ Tartalom Kedves Olvasók! Az øtinfo előző számát kézbe véve a kedves Olvasó tapasztalhatta, hogy az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet információs lapja az øtinfo megújult külsővel

Részletesebben

LAPUNK. Információs Lapja. Kívánunk minden kedves olvasónknak áldott, örömteli húsvéti ünnepeket!

LAPUNK. Információs Lapja. Kívánunk minden kedves olvasónknak áldott, örömteli húsvéti ünnepeket! LAPUNK XVI. évfolyam 1. szám 2015. április Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja Kívánunk minden kedves olvasónknak áldott, örömteli húsvéti ünnepeket! Kitüntetettjeink

Részletesebben

Közös utak - új dimenziók a gyermekek mentális egészségéért

Közös utak - új dimenziók a gyermekek mentális egészségéért V 0 éves a Vadaskert V Vadaskert Kórház 0 Budapest, Lipótmezei út -5. Közös utak - új dimenziók a gyermekek mentális egészségéért A Magyar Gyermekés Ifjúságpszichiátria és Társszakmák Társaságának XXXVII.

Részletesebben

Az egészségügy humán erőforrás stratégiája Munkapéldány

Az egészségügy humán erőforrás stratégiája Munkapéldány 2010. Az egészségügy humán erőforrás stratégiája Munkapéldány Vízvári László Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet 2010.02.03. 1 Szerkesztette: Vízvári László Gyetvai Györgyi A 2008-as anyagot

Részletesebben

Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2011. szeptember 1. Köszöntõ

Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2011. szeptember 1. Köszöntõ Köszöntő Köszöntõ Tartalom Kedves Olvasó! Megkopott már a határ hazabotorkált a nyár, beérett gyümölcsökben mámorító mézíz jár, testem sóváran várja melegen átöleljen rézszínű indián nyár. (Nagy Zsuzsanna)

Részletesebben