ÁpolásÜgy. Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. Feladó: Feladó:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁpolásÜgy. Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. Feladó: Feladó:"

Átírás

1 Feladó: Feladó: Magyar Ápolási Egyesület Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: Budapest, Pf: 190. ÁpolásÜgy évf. évf szám szám KÖZÖS ÜGYÜNK AZ ÁPOLÁS! 2011.

2 Human Albumin 20% 50ml 20% 100 ml 5% 100ml 5% 250ml 5% 500ml Magyar önkéntes és térítésmentes donoroktól származó plazmából előállított vérkészítmények. Több mint volumenpótlás Transzport funkció Onkotikus nyomás biztosítása Hipovolémiás sokk Májelégtelenség Súlyos égés Plazmacserében volumenpótlásra Magyar készítmény: Hazai gyártó - Európai minőség HUMAN BioPlazma Kft. H-2100, Gödöllő, Táncsics Mihály út 80., Tel: , Fax: Web:

3 Tisztelt Olvasók, Kedves Ápolási Egyesületi Tagok! Ismét eltelt egy év, elérkezett a számvetés ideje, és ha feltesszük a kérdést mi változott, jobb vagy rosszabb lett a helyzetünk, akkor nem könnyû egyértelmû választ adni. Kétség kívül sok minden történt és történik napjainkban amitõl helyzetünk javulása várható, de rövid távon érzékelhetõ eredményre továbbra sem számíthatunk. Ha gondolatban végigtekintjük az ápolást érintõ változásait, akkor az mondható, hogy ma az ápoló, mint egyén helyzete semmivel nem jobb, mint tavaly decemberben. Mégis látszik, hogy sok olyan módosítás történt, ami hosszú távon eredményre vezethet. Hogy csak a legfontosabbakat említsem ilyen jelentõs módosítás az új szakmai kollégiumok felállítása, a kamarai törvény változás és év végére napvilágot lát az egészségügyi szakdolgozók továbbképzését szabályozó jogszabály új verziója is. Ezen intézkedések a jogszabályi környezet változása útján lehetõséget biztosítanak az ápolás szakmai érdekeinek markáns megjelenítésére. A fentiek mellett változások várhatók az ápolóképzésben, az OKJ tartalmában és szerkezetében is. Az egészségügyi kormányzat és a szakmai szervezetek köztük egyesületünk is a nyár végétõl folyamatosan egyeztet az ápolóképzés szerkezeti átalakításáról annak érdekében, hogy hazánkban egy olyan képzési struktúrát építsünk, amely képes a magyar egészségügy számára megfelelõ számú, jól felkészült, elkötelezett ápolót biztosítani. Az ehhez szükséges alapkérdésekrõl a szakma már megegyezésre jutott, most a jogalkotókon a sor, hogy el is fogadják. De nem csak a képzés, a magyar egészségügyi ellátórendszer is átalakítás elõtt áll októberében a kormány, a megyei önkormányzatok és a fõváros megállapodást írt alá a tulajdonukban lévõ mûködtetésük alatt álló egészségügyi intézmények államosításáról. Ezzel transzparensen kezdetét vette a Semmelweis terv, amely a magyar egészségügy megmentésére hivatott. Az elkövetkezõ hetekben a terv operatív szakaszba lép és akkor derül ki valójában milyen hatással lesz az ápolók munkájára, egzisztenciális helyzetére. Szakmai érdekképviseletként azon leszünk, hogy a változások ne növeljék tovább jelenleg is nagy pszichés és fizikai leterheltségünket, továbbá ne befolyásolják kedvezõtlenül jelenlegi helyzetünket. Eltökélt célunk, hogy az ágazati vezetéssel együttmûködve az új Munka Törvénykönyv elfogadásából adódó hátrányos hatásokat javaslatainkkal a minimálisra csökkentsük. Ha a környezeti változások mellett egyesületi tevékenységünket is értékelem, akkor a gazdasági környezet negatív hatásaitól eltekintve azt mondhatom, hagy a megújulás éve volt. Ebben az évben fejezõdött be honlapunk szerkezeti megújítása, amely után a tartalmi kívánalmaknak is eleget tudunk tenni, megindult a tagkártya programunk, elsõ ízben rendeztük meg a Magyar Ápolók Napja ünnepséget és szintén elsõ alkalommal rendeztünk olyan kongresszust, ahol a tudományos elõadások mellett, a mindennapokat érintõ valós problémák feltárása és kimondása volt a cél. Hosszú idõ után ez volt az az év, amikor a Magyar Ápolási Egyesület megerõsíthette kapcsolatait az egészségügyi kormányzattal, a civil szakmai szervezetekkel és a szakdolgozói köztestülettel is. E rövid áttekintés után természetesen gondolni kell a jövõre is. Az elõzõ években meggyõzõdésem volt, hogy az elõttünk álló új esztendõ kulcsfontosságú lesz, így van ez most is, azzal különbséggel, hogy 2012-re ez talán sokkal súlyozottabban igaz lesz. Kedves tagtársaim, végezetül engedjék meg, hogy valamennyi egyesületi tagunknak megköszönjem a bizalmat mellyel egyesületünket megtisztelték, a munkát, amelyet önzetlenül végeztek céljaink elérése érdekében. Minden olvasónknak azt kívánom, hogy lelje örömét a munkájában, találja meg számítását a magyar egészségügyben, legyen békés, boldog karácsonya és eredményes az új éve. Bugarszki Miklós elnök Kedves Tagtársam! Közeledvén a karácsony és az új év, engedje meg, hogy megköszönjem a Magyar Ápolási Egyesület érdekében kifejtett egész éves munkáját, hangsúlyozva a tagságot vállaló egyén fontos szerepét. Örömmel töltene el, ha Ön eddigi munkánkkal elégedett lenne és a jövõben is igényt tartana egyesületünk szolgáltatásaira. KÍVÁNOK ÖNNEK ÉS CSALÁDJÁNAK BÉKÉS, BOLDOG KARÁCSONYT, EREDMÉNYES ÚJ ESZTENDÕT! Bugarszki Miklós, elnök évf. 2. szám ELNÖKI BEKÖSZÖNÔ ÁpolásÜgy 3

4 A Magyar Ápolási Egyesület I. Kongresszusa A Magyar Ápolási Egyesület október én Siófokon rendezte meg elsõ országos Kongresszusát azzal a céllal, hogy olyan fórumot biztosítson az ápolók, asszisztensek számára, ahol elsõ kézbõl kaphattak információkat az ágazatot, ezen belül is az ápolókat érintõ változásokról és történésekrõl. További célunk volt, hogy a problémák megvitatása mellett olyan konszenzusnyilatkozattal fordulhassunk a jogalkotók felé, amelyek sorsunkat és szakmai körülményeinket jobbító szándékkal képesek befolyásolni. Az elsõ nap a szakmapolitika jegyében zajlott. Rendezvényünk nyitóprogramja az Egészségpolitikai Fórum volt, melynek címe: Fókuszban az ápolás. Felkért szakértõi: Dr. Ladányi Márta fõosztályvezetõ az ÁNTSZ, Dr. Balogh Zoltán elnök a MESZK, Szabó Bakos Zoltánné alelnök a MÁIE, Csordás Ágnes elnök az ESZEF képviseletében. A Fórumot követõ ebéd után a plenáris ülésen felkért elõadók következtek: Rauh Edit mb. fõigazgató (GYEMSZI-ETI) Az ápolóképzés jelene és jövõje; Kökény Márta szakfelügyelõ ápoló (ÁNTSZ) Az ápolásszakmai tevékenység megítélése a szakmai felügyelet szempontjai alapapján; Szabó Bakos Zoltánné alelnök (MÁIE) Elvárások munkáltatói szemmel; Csordás Ágnes elnök (ESZEF) Civil szervezetek együttmûködési lehetõségei; Vártok Józsefné (MÁE) Az emberi erõforrás fejlesztésekarrier, életút címmel tartott elõadást. A második napon két szekcióban tizenkét bejelentett elõadás hangzott el, melyekben az elõadók saját szakterületük változatos világába vezethették be a kongreszszus résztvevõit. A szakmai elõadásokat a Kongresszus állásfoglalásának ismertetése és elfogadása követte. A kongresszus résztvevõi az állásfoglalást egybehangzó támogatásukkal elfogadták és megbízták a Magyar Ápolási Egyesület elnökét, hogy az állásfoglalást teljes terjedelmében jutassa el a törvényhozók részére. A Magyar Ápolási Egyesület I. Kongresszusának állásfoglalása A Magyar Ápolási Egyesület I. Kongresszusán megvitatta a magyarországi ápolók helyzetét, és arra a megállapításra jutott, hogy az ápolók nagyfokú fizikai és pszichés leterheltségnek kitéve méltánytalanul, - a magyar átlagbérhez viszonyítva is megalázóan alacsony munkabérért végzik áldozatos munkájukat. Az ápolói társadalom elöregedett, az utánpótlás hiányzik, a frissen végzett ápolók száma nem fedezi a nyugdíjazás, a pályaelhagyás és külföldi munkavállalás miatt kiesõ munkaerõt. Mindezen hatások hosszú távon súlyosan és hátrányosan befolyásolhatják az ellátás minõségét, az ápolási szolgáltatásokhoz való hozzáférést, az egészségpolitikai célok elérését, a betegjogok maradéktalan teljesülését, a szakszemélyzet egészségét, összességében az ellátás biztonságát. Az elmúlt évek szakképzési politikájának eredményeként az ápolóképzés kiüresedett, a képzõ rendszer leépült, és a gyakorlati oktatás mélypontjára került. Tisztában vagyunk az ország gazdasági helyzetével, mégis kérjük a Magyar Kormányt, a Nemzeti Erõforrás Minisztériumot, az Egészségügyi Államtitkárságot, hogy haladéktalanul tegyen lépéseket a helyzet megoldására. Kérjük, hogy az ápolási ellátás biztonsága érdekében a folyamatban lévõ strukturális és ápolói szakképzési reformok mellett, még 2011-ben kezdje meg az ápolói illetmények emelését, a jövõ évi költségvetésbe pedig tervezze be az ápolók alapilletményének emeléséhez szükséges forrást. Bugarszki Miklós A plenáris ülést követõen a Magyar Ápolási Egyesület nyilvános vezetõségi ülésére került sor. A vezetõségi ülést követõen dr. Szócska Miklós államtitkár úr is megtisztelte rendezvényünket, ahol közel egy órás kötetlen beszélgetés formájában fejtette ki az egészségügyet érintõ változások lényegét, nem kendõzve a rendkívül nehéz nemzetgazdasági helyzetet és az ágazat korlátozott mozgásterét. Kijelentette, az államtitkárság számít az ápolókra, és mindent megtesz annak érdekében, hogy az átalakítás során a munkavállalók érdekei ne sérüljenek. EGYESÜLETI HÍREK 4 ÁpolásÜgy évf. 2. szám

5 A MÁE Szociális Szekciójának X. Kongresszusa, Visegrád A Magyar Ápolási Egyesület június 30. és július 2. között a Fõvárosi Önkormányzat Idõsek Otthona Vámosmikola, Visegrádi Részlegével együttmûködve Visegrádon rendezte meg a Magyar Ápolási Egyesület Szociális Szekciójának X. Jubileumi Konferenciáját. A rendezvény fõvédnöke Dr. Soltész Miklós államtitkár úr volt. A rendezvény 2002 óta évrõl évre más helyszínen várja az érdeklõdõket, és az egyre nehezedõ körülmények dacára minden évben sikeres. A szervezõk a nagy múltú rendezvény otthonául Visegrádot választották. Az ezeréves város Budapesttõl 30 km-re a Dunakanyarban található. Népszerû kirándulóhely, gazdag történelmi múltja, csodálatos fekvése bõven kínál látnivalót. Rendezvényünk helyszíne a Hotel Visegrád kiváló vendéglátónak bizonyult, családias hangulattal, kiváló és bõséges ételekkel, kellemes wellnessel kényeztette a megjelenteket. Immár szokássá vált, hogy a konferencia elsõ napján bemutatkozik a társszervezõ intézmény. A szentgyörgypusztai Idõsek Otthonában kedves fogadtatásban volt részünk, Fodor Ottó intézményvezetõ úr köszöntõje után körbekalauzoltak, bepillanthattunk munkájukba, megismerkedhettünk a lakókkal is és megcsodálhattuk virágoktól pompázó kertjüket, mely remek helyszínt kínál a bentlakóknak a szabadtéri tevékenységekhez. A július elsejei megnyitón Abonyi Géza Visegrád város polgármestere, Bugarszki Miklós a MÁE elnöke és Fodor Ottó a Fõvárosi Önkormányzat Idõsek Otthona Vámosmikola, Visegrádi Részlegének vezetõje köszöntötte a résztvevõket, majd felkért elõadók következtek. Dr. Hárdi István a Magyar Pszichiátriai Társaság elnöke Ápoláslélektan tegnap, ma és holnap; Dr. Egervári Ágnes Szociális Klaszter HGCS kutatás eredménye és jelentõsége; Dr. Keglevichné Dr. Urbanics Kinga Memória Alapítvány Kuratóriumának elnöke A világ a demens ember szemével; Fodor Ottó szociálpolitikai szakértõ Változások, kihívások, lehetõségek és feladatok az idõsellátás szociális intézményrendszerében címmel tartott elõadást. Ez úton is köszönetet mondunk a színvonalas elõadásokért. Este lovagi tornával szórakoztattak bennünket és részt vehettünk egy királyi lakomán a Renaissance étteremben. Másodikán a Szociális Szekció választó közgyûlésével indult a nap. Burka Ildikó szekcióvezetõ beszámolt az elmúlt négy év munkájáról, majd választás következett. Burka Ildikónak a szekció a következõ ciklusra is bizalmat szavazott, újraválasztották. Vezetõségi tagként munkáját Vlasicsné Hermán Gabriella a Letenyei Gondozási Központ vezetõje segíti. A közgyûlést követõ tudományos ülésen a bejelentett elõadások kerültek sorra. Munkatársaink ismét bizonyították felkészültségüket, színvonalas szakmai beszámolókat hallhattunk. A rendezvény zárásaként hagyományosan sor került a vándortárgyak cseréjére; átadtuk a visegrádi kollégáknak a múlt évi letenyei konferencia szervezõi által készíttetett jelképet, egy fából faragott szobrot. A visegrádi otthon dolgozói egy batikolt képet adtak ajándékba, melyet rajzszakkörön a helyi gyerekek készítettek. Az ajándékot a évi rendezvényen a miskolci Õszi Napsugár Otthon munkatársai fogják megkapni, õk nyerték a jogot, hogy a következõ kongresszust megrendezhessék. Németh Gyuláné évf. 2. szám EGYESÜLETI HÍREK ÁpolásÜgy 5

6 A MÁE Közép-magyarországi Régiójának VI. Tudományos Napja november tizedikén, immár hatodik alkalommal került megrendezésre a Magyar Ápolási Egyesület Közép-magyarországi Régiójának Tudományos Napja, melynek a budapesti Szent Rókus Kórház adott otthont. Vártokné Fehér Rózsa alelnök asszony, a rendezvény levezetõ elnökének megnyitóbeszéde után az alábbi nyolc elõadás hangzott el: Gondozási feladatok bántalmazott és tragikus balesetben megsérült gyermekek kórházi ellátásában- az ápolási feladat pszichés feldolgozása a gyermekápolók körében. Páll Nikoletta, Fõvárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelõintézet és Baleseti Központ; A hirtelen szívhalált túléltek gondozása Fülöp János, Fõvárosi Önkormányzat Szent János Kórház és Észak Budai Egyesített Kórházai Traumatológiai Szakambulancia; Az ápolás szépségei és nehézségei Cseri Lászlóné Fõvárosi Önkormányzat Uzsoki utcai Kórház; A stroke thrombolysis sürgõsségi szempontjai Szántayné Lehoczki Éva, Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház, SBO; A PEG ismertetése Bakosné Braun Márta, Markovics Beatrix SE Transzplantációs és Sebészeti Klinika; Betegjogi képviselõ szerepe az egészségügyi ellátásban Simon Zsuzsanna betegjogi képviselõ Kórházi szociális munkás helye, szerepe az egészségügyi intézményekben Burgondné Stomp Edit szociális munkás A kézfertõtlenítés szerepe a mindennapokban (UV lámpás gyakorlati bemutatóval és számítógépes analízissel) Barta Erika központi sterilizáló vezetõ, epidemiológiai szakápoló Szent Rókus Kórház és Intézményei, Budapest A továbbképzés pontszerzõ volt, értéke 9 pont. Tagsági igazolvány igénylése Tisztelt Egyesületi Tagtársunk! Örömmel értesítjük, hogy 2011 májusától Egyesületünk új tagsági igazolványokat bocsát ki tagjai számára. Az új tagsági igazolvány (plasztik kártya) minden tagunk számára névvel ellátva készül és meghatározott kedvezményekre jogosít. A programban való részvétel feltételei: - Aktív Magyar Ápolási Egyesületi tagság, (tagsági díj vállalása, megfizetése) mely feljogosít 1 db névre szóló plasztik tagsági igazolványra, és az azzal járó kedvezmények igénybevételére. Tagsági igazolvány igénylése: A tagsági igazolvány igénylése elsõ sorban elektronikusan történik - webes felületen regisztrációval. Ehhez egy igen egyszerûen használható felületet készítettünk el az Ön számára. A tagkártya igénylésérõl részletesen olvashat weboldalunkon, az aktuális információk alatt. Elsô Értesítés A gyõri Petz Aladár Megyei Kórház Pszichiátriai Osztálya és a Magyar Ápolási Egyesület június között rendezi meg a Pszichiátriai Szakdolgozók XIII. Országos Konferenciáját A Konferencia helyszíne: Gyõr Továbbképzési pontértéke elbírálás alatt Elõadás bejelentõ és jelentkezési lap letölthetõ formában honlapunkon lesz elérhetõ: EGYESÜLETI HÍREK 6 ÁpolásÜgy évf. 2. szám

7 MediPhone flottatájékozattó A Magyar Ápolási Egyesület regisztrált tagjai számára az alábbi kedvezményes telefon-flotta ajánlatot kínálja: A kedvezmény igénybevételének feltételei: Aktív MÁE tagság Aktív tag, aki a MÁE nyilvántartott tagja, tagdíj tartozása nincs, az aktuális, (jelenleg 390 Ft/hó) tagdíjat megfizeti. Tagkártya regisztráció a MÁE weboldalán A regisztrált tagkártyák legyártása folyamatban van. A kedvezmény igénybevételéhez a regisztráció megtörténtét ellenõrizzük, így nem kerülnek hátrányba azon tagjaink, akik a tagkártyájukat még nem kapták kézhez. Tarifacsomag díjai: Havi elõfizetési díj: A havidíj 150 perc beszélgetést tartalmaz* Percdíj MediPhone flotta tagok irányába*: Percdíj minden egyéb irányba*: SMS*: SMS küldés külföldi hálózatba: MEDIPHONE FLOTTATÁJÉKOZTATÓ 3125 Ft/hó (2500 Ft +áfa/hó) 0 Ft/perc 11 Ft/perc (8,80 Ft+áfa) 25 Ft/db (20 Ft+áfa) 56,25 Ft/db (45 Ft+áfa) Opcionálisan rendelhetõ Mobil Internet 2GB/hó Egyéb díjak: Elõfizetésenkénti regisztrációs díj**: Cégkivonat lekérésének díja: Visszakapcsolás adminisztrációs díja: 2500 Ft/hó (2000 Ft+áfa) 2500 Ft/SIM (2000 Ft+áfa) 2500 Ft/alkalom (2000 Ft+áfa) 2500 Ft/alkalom (2000 Ft+áfa) Kötbér (készülékvásárlásból adódó hûség törlése esetén) mindenkor a T-Mobile díjszabása szerint számítódik. Az ezeken felüli díjak a T-Mobile mindenkori díjszabása szerint kerülnek kiszámlázásra. A számlázás belföldrõl, belföldi nem emelt díjas irányban másodperc alapú a lebeszélhetõ 150 perc alatt is. A MediPhone flotta saját ügyfélszolgálattal rendelkezik. A számhordozás más szolgáltatóktól a jelenlegi szerzõdés függvényében megoldható. *Belföldrõl, nem emeltdíjas irányba **Több SIM egyszerre történõ vásárlása esetén maximum 5000 Ft (4000 Ft+áfa) FELHÍVÁS Magyar Ápolók Napja A Magyar Ápolási Egyesület a magyar ápolók munkájának elismerése, továbbá a nemzeti identitás erõsítése érdekében évben is megrendezi a Magyar Ápolók Napját. Az ünnepség február 17-én kerül megrendezésre Budapesten a Nemzeti Erõforrás Minisztériumban Részletes információk, valamint a jelentkezési lap letölthetõ formában hamarosan elérhetõ lesz honlapunkon évf. 2. szám EGYESÜLETI HÍREK ÁpolásÜgy 7

8 FELHÍVÁS A Magyar Ápolási Egyesület április án rendezi meg II. Kongresszusát. Helyszín szervezés alatt A rendezvényen kerül sor a MÁE rendes évi küldöttgyûlésére A kongresszus célja, hogy a Magyar Ápolási Egyesület fórumot biztosítson valamennyi, az országban dolgozó ápoló, asszisztens számára, hogy elsõ kézbõl kaphasson információt az ágazatot, ezen belül az ápolókat, asszisztenseket érintõ változásokról és történésekrõl. Emellett azt is szeretnénk elérni, hogy valós problémák megvitatása mellett olyan konszenzusnyilatkozattal fordulhassunk a jogalkotók felé, amely sorsunkat és szakmai körülményeinket jobbító szándékkal befolyásolni képes. A kongresszuson lehetõséget biztosítunk szakmai elõadások keretén belül a továbbképzésre, mindennapi tevékenységünk és eredményeink bemutatására. A Konferencia jelentkezési lapja és elõadás bejelentõje letölthetõ formában honlapunkon (www.apolasiegyesulet.hu) lesz elérhetõ. Információ: Magyar Ápolási Egyesület, 1431 Budapest, Pf Változik az egészségügyi szakdolgozók továbbképzése Megjelent a 63/2011. (XI.29) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzési szabályairól. A rendelet hosszú elõkészítõ munka után látott napvilágot, célja, hogy a továbbképzések területén rendet teremtve, minõségi, az ágazat szükségleteit kielégítõ magas színvonalú továbbképzéseken vehessenek részt a szakdolgozók. A rendelet elérhetõ honlapunkon, de néhány fontosabb változásra érdemes odafigyelni. Az egyik, hogy az öt éves továbbképzési ciklusban az eddigi 100 pont helyett 150 (50 elméleti 100 gyakorlati) pont megszerzése szükséges. Új elemként került a szabályozásba a kötelezõ szakmacsoportos továbbképzés, amely meghatározott tartalommal meghatározott továbbképzési helyszínen szerezhetõ meg, ez 30 elméleti pont lehet. Továbbra is lehetõség lesz szabadon választott továbbképzésen részt venni, ez azonban maximum 20 pont értékben számítható be az elméleti továbbképzésbe. A gyakorlatban megszerezhetõ pontok száma az évi 15-rõl évi 20 pontra emelkedett. További fontos változás, hogy a szakmacsoportos kötelezõ elméleti továbbképzést azon a szinten kell teljesíteni, amely szinten a szakdolgozó végzettséget szerzett. (pl. diplomás ápoló = fõiskolai továbbképzés). A jogszabály 15. -a alapján az öt éves továbbképzési idõszak alatt egy kötelezõ szakmacsoportos továbbképzés díjmentesen vehetõ igénybe. A rendelet január elsején lép hatályba. A rendeletben foglaltak alkalmazására a 17 (4-5) bekezdései alapján kell eljárni. (Az e rendelet hatálybalépését megelõzõen pontértékeléssel ellátott, az egészségügyi szakdolgozó által teljesített tanfolyamok pontértéke e rendelet szerinti kötelezõ szakmacsoportos továbbképzés keretében megszerzett pontként kerül beszámításra. Azon egészségügyi szakdolgozónak, akinek a folyamatban lévõ továbbképzési idõszakából e rendelet hatálybalépésekor 3 év vagy annál kevesebb idõ van hátra, a továbbképzési kötelezettség teljesítéséhez a továbbképzési idõszak alatt az e rendeletben foglaltak szerint a szakképesítése (szakképesítései) szerinti szakmacsoportonként összesen 100 pont teljesítését kell igazolnia. Magyar Ápolási Egyesület 8 ÁpolásÜgy EGYESÜLETI HÍREK évf. 2. szám

9 Tiszteletbeli szülésznõk évben E díjat azzal a szándékkal hívtuk életre, hogy évrõl évre köszöntsük azokat a nem szülésznõ szakembereket, akik sokat tettek a magyar szülésznõség, bábaság ügyéért. Dr. Mészáros Judit professzor asszony személyében olyan kollégát köszöntöttünk, aki a szülésznõk képzésének fõiskolai szintre emelésének élharcosa volt. A Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar igazgató dékánjaként szakalapítója a szülésznõk 5.5-ös és Bs.c. képzésének. Professzor asszonyra kiemelten vonatkozik a londoni egyetemi nõi klinika fõnökétõl Dr. William Nixontól származó idézet: Az emberek és döntéshozók a dolgokat nem aszerint értékelik amik, hanem aszerint aminek látszanak és akkor figyelnek oda igazán egy szakmára, ha az adott szakterület általuk leginkább elismert személyisége akivel szemben általános a bizalom, velük rendszeres kapcsolatot tart. Dr. Mészáros Judit alapítója az Év szakdolgozója címnek. Elkötelezettségét hivatásunk gyakorlói felé bizonyítja, hogy 2011-ben az elsõ díjazottak között az Év szülésznõje kitüntetés is átadásra került. Professzor asszony befogadta a Magyar Ápolási Egyesület irodáit is, az igazgatása alatt csodálatosan felújított Vas utcai épületbe. Több évtizedes munkásságára jellemzõ a hagyományõrzés, a folyamatos újítás igénye, az ügyeket elõrevivõ kritikus szemlélet, együttmûködõ készség, a kapcsolatápolás és kapcsolatépítés képessége, valamint a tudományos szemlélet. Dr. Ádám Zsolt a Semmelweis Egyetem ÁOK I. számú Szülészeti és Nõgyógyászati Klinikáján dolgozik az orvostudományi egyetem elvégzése óta. Az ápolás iránti elkötelezettségét bizonyítja, hogy már 20 évvel ezelõtt pályakezdõ orvosként is oktatott a Semmelweis Ignác Humán Szakképzõ Iskolában. A szülésznõképzés budapesti fellegvárában a Kossuth Zsuzsa Egészségügyi Szakközépiskolában tanította a szülésznõket az intézmény bezárásáig. A Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Karán óraadó tanára a szülésznõknek, ápolóknak, mentõtiszteknek és a védõnõ posztgraduális képzésben résztvevõknek. A klinikán szülõszoba vezetõ már öt éve. Napi munkája során nagy elkötelezettsége irányítja szülésznõ hallgatók gyakorlati képzését. Kiváló elõadásait minden évben élvezhetjük országos rendezvényeinken. Örömmel készült idén is fõreferátumára, melybõl sokat tanult és figyelmesen hallgatott a konferencia több mint 500 résztvevõje. Készségessége, kiemelkedõ szakmai tudása és embersége miatt sok kolléganõ kéri segítségét szülésznõgyógyász szakorvosként is. Dr. Mészáros Judit professzor asszony és Dr. Ádám Zsolt adjunktus úr év tiszteletbeli szülésznõinek emberi magatartása, szaktudása és végzett küldetésével való azonosulása példaként állítható a jelen és jövendõ szülésznõi, egészségügyi szakemberei elé. A Magyar Ápolási Egyesület vezetõsége és minden tagja nevében ezúton is szívbõl köszönjük munkájukat. Csetneki Julianna MÁE Szülésznõi Szekció elnök FELHÍVÁS A Magyar Ápolási Egyesület Szociális Szekciója együttmûködve a Miskolci Õszi Napsugár Otthonnal június án, Miskolcon rendezi meg XI. Országos Konferenciáját. A Konferencia jelentkezési lapja és elõadás bejelentõje letölthetõ formában honlapunkon (www.apolasiegyesulet.hu) lesz elérhetõ. Információ: Magyar Ápolási Egyesület, 1431 Budapest, Pf évf. 2. szám EGYESÜLETI HÍREK ÁpolásÜgy 9

10 B. Braun Medical Kft Budapest, Felhévízi u. 5. Tel.: +36 (1) Fax: +36 (1) További információért kérjük hívja fel a B. Braun Medical Kft. munkatársait vagy látogassa meg a következ honlapot. B Braun hirdetést Többlumen centrális vénás katéterek: Biztonságos bevezetési technika, EKG monitorozás lehet ségével, megtörés mentes bevezet dróttal Perfusor és Infusomat Space: Automatizált infúziós rendszerek Sokoldalú terápia választék Központi vezérl egység g GYÓGYSZERADAGOLÁSI HIBA ELKERÜLÉSE GYÓGYSZER INKOMPATIBILITÁS ELKERÜLÉSE T SZÚRÁSOS BALESETEK ELLENI VÉDELEM: Vasofix Safety: Kíváló szúrási technika hnika ktiváel automatikusan aktiválódó t védelemmel

11 Air Stop: kisz ri a légembólia veszélyét Prime Stop: automatizált légtelenítés Biztonsági kever eszközök: Csökkenti a luer lock csatlakozó érintés általi kontaminációjának veszélyét LÉGEMBÓLIA VESZÉLYÉNEK KIKÜSZÖBÖLÉSE KÉMIAI KONTAMINÁCIÓ ELKERÜLÉSE Certofix protect: Hosszútávú védelem a katé- ter fert zé fert zések ellen, infek- ció kontroll, gram +, gram -, MRSA ellen MIKROBIOLÓGIAI KONTAMINÁCIÓ ELKERÜLÉSE B Braun hirdetést részecske szennyez dés bejutása T nélküli injekciós portok: Használatukkal elkerülhet a A B. Braun korszer eszközei a biztonságos infúziós terápiához Filterek: Kisz rik a baktériumokat, kat, az endotoxinokat és a részecske szennyez déseket. AZ INFÚZIÓS TERÁPIA VESZÉLYÉNEK KISZ RÉSÉRE ELLENI VÉDELEM RÉSZECSKE KONTAMINÁCIÓ BIZTONSÁGOS INFÚZIÓS TERÁPIA

12 A XIII. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és VIII. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia A Medicina 2000 Poliklinikai és Járóbeteg Szakellátási Szövetség szeptember között tizenharmadik alkalommal rendezte meg éves konferenciáját Balatonfüreden. Ez évben a Magyar Ápolási Egyesület a MESZKkel együtt nyolc éve vesz részt a szervezésben, és a szakdolgozói szekció lebonyolításában. A konferencia elsõ napja az egészségpolitikusokkal volt közös fórum. Az érintett témakörök a fekvõbõl hogyan lesz járóbeteg? az aktuális egészségpolitikai kérdések tekintetében fókuszban a járóbeteg szakellátás volt. Szakdolgozóink elõadásukban a diagnosztikai és terápiás egységek betegellátásának mûködésérõl készítettek tudományos felméréseket és elõadás anyagot. Az elõadások érintették a menedzsment témaköröket is. A Magyar Ápolási Egyesület vezetõsége részérõl az alelnök tartott elõadást Életpályamodell, ami nincs és ami lehetne címmel. Elõadásában említést tett arról, hogy a Magyar Ápolási Egyesület már 2010 februárjában szorgalmazta az ápolói életpályamodell kidolgozását. Az új kormány azonnal felvette a kapcsolatot az egyesülettel, aminek következménye is lehet, hogy szeptember 8-án a Nemzeti Erõforrás Minisztérium helyettes államtitkára az egészségügyben dolgozók életpályamodelljével kapcsolatos egyeztetõ megbeszélést tartott, ahol többek között jelen volt a MÁE, MÁIE és a MESZK képviselõje is, és felkérte a szervezetek vezetõit, hogy a szakdolgozói életpálya kidolgozására tegyenek közös javaslatot. Az alelnök felhívta a figyelmet a Semmelweis terv - az egészségügy megmentésére címû koncepcióra, amelyben a MÁE számos javaslata megtalálható, úgy a jövedelem, mint az oktatás a képzés, szakképzés. Kiemelten a gyakorlati oktatás átszervezésére, amely nemcsak idõszerû, hanem halaszthatatlan feladat az ápolás minõségének jövõje, az ápolói utánpótlás szempontjából. A MÁE, a munkavégzés feltételeire és egyéb ösztönzõ lehetõségre is számos javaslatot tett. Az alelnök felhívta a figyelmet Halmosné Mészáros Magdolna felmérésére, amely (Az IME az Egészségügyi vezetõk szaklapja X. 5 évf./.5. számában olvasható). A tanulmányból egyértelmûvé válik, hogy a megkérdezett ápolók egységesen úgy ítélik meg, hogy hazánkban az ápolói hivatásnak nincs presztízse. A MÁE javaslatot tett az azonnali HR fejlesztésre, melynek célja pályán tartani a jól képzett klinikai és menedzsmentkészségekkel rendelkezõ, példamutató ápolókat. Továbbá javaslatot tettünk az illetményemelésre, a munkahelyi és egyéb pótlékok rendezésére is. Az egyesület még ez évben 100%-os munkahelyi pótlékra tett javaslatot. A megszakítás nélküli munkarendben dolgozók rekreációs szabadságát javasoltuk. Kértük, hogy a helyi óvodákban és bölcsõdékben soronkívüliséget biztosítsanak a szakdolgozók gyermekei számára. A MÁE a képzési struktúra teljes körû átalakítását is javasolta. Kiemelten a gyakorlati oktatás minõségi fejlesztését és elismerések, címek odaadományozását, (oktató, mentor). Az egyesület javasolta az országosan elismert akkreditált gyakorlóhelyek kialakítást. A jelenlegi kritikus ápolói helyzetre való tekintettel a Magyar Ápolási Egyesület vezetõségének fontosabb megállapításai: 1. Az ápolás jövõje a betegellátás minõsége és az egészségügy életben tartása azon múlik, hogy van-e elegendõ és megfelelõ képzettségû, hivatása iránt elkötelezett ápoló 2. Az egészségügyi intézmények teljesítése azon személyek képességeitõl, szakmai tudásától és motiváltságától függ, akik az egészségügyi szolgáltatásokat végrehajtják és a hiányzók helyett is képesek a betegellátást biztosítani. 3. A kritikus ápolóhiány súlyosan és hátrányosan befolyásolhatja az ellátás minõségét az ápolási szolgáltatásokhoz való hozzáférést, a betegjogok érvényre juttatását, a szakszemélyzet egészségét, a gyakorlati képzés hanyatlását, az egészségpolitikai célok elérését és az ellátás biztonságát. 4. Az új illetménytábla kidolgozásánál figyelemmel kell lenni azokra a különleges feltételekre az ápolói tevékenység sajátos jellegére amelyek között az ápolói foglakozás megvalósul. Ilyen például a megszakítás nélküli munkarend, a három mûszakos rendszertelen beosztás. A nehéz fizikai és pszichés megterhelés. A rendkívüli munkavégzés. A munkatevékenységbõl eredõ foglakozási ártalom, kockázat. Továbbá figyelembe kell venni a szakmai életutat, jártasságot, a tapasztalatot, a felelõsségvállalást a továbbképzési, önképzési hajlandóságot, a gyakorlati oktatói tevékenységet, stb. Az alelnök elmondta, hogy a jelenlegi krízishelyzet megoldása azonnali beavatkozást igényel. beavatkozást az illetményrendszerbe a szervezeti kultúra fejlesztésébe a képzés területén olyan curriculum kidolgozására van szükség, amely teljesítése biztosítja az ápolóknak a mûködésükhöz szükséges képzettségi szintet (kompetencia). a tantervnek kutatásokra, bizonyítékokra és kompetenciákra kell alapulnia a gyakorlati oktatás legfõbb célja kell legyen, hogy az ápolóhallgató tapasztalja meg azt az értékrendet, amelyben a jövõbeni hivatása épülni fog. Segíteni kell a hallgatót, hogy a tudatossággal párosuló felelõsséget megértse és elfogadja. ORSZÁGOS ÉS REGIONÁLIS Hírek 12 ÁpolásÜgy évf. 2. szám

13 Ahhoz, hogy a Magyar Ápolási Egyesület törekvése sikeres legyen minden ápolónak akár MÁE tag, akár nem elemi érdeke és erkölcsi kötelessége hivatása során helyi szinten olyan viselkedési kultúrát közvetíteni, melynek középpontjában az ember, a beteg ember szeretete és tisztelete áll. Munkájuk során kiemelt felelõsséggel a szakmai szabályok betartásával a NEM ÁRTANI elv alapján kell végeznie ápolói tevékenységét. Vártok Józsefné alelnök Széchenyi idézettel zárta elõadását, miszerint: Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen MAGYAR ÁPOLÁSI EGYESÜLET ÉVI ORSZÁGOS RENDEZVÉNYEI február 17. Magyar Ápolók Napja Ünnepség, Budapest, NEFMI április Magyar Ápolási Egyesület II. Országos Kongresszusa június Magyar Ápolási Egyesület Szociális Szekciójának XI. Országos Konferenciája, Miskolc június Pszichiátriai Szakdolgozók XIII. Országos Konferenciája, Gyõr EFN Közgyûlés Varsóban október 6-7. között rendezte meg éves közgyûlését az Ápolási Egyesületek Európai szövetsége Varsóban. A helyszínválasztást az indokolta, hogy a közgyûlés idõpontjában a EU soros elnöki feladatait Lengyelország látja el. A közgyûlésen a tagországok képviselõi, mintegy egymillió ápoló képviseletében voltak jelen. A kétnapos tanácskozás fontos területeket érintett. Tárgyaltunk az európai unióban alkalmazandó ápolói kompetenciákról, amely a 36. direktíva néven ismertté vált szabályozás módosítására irányult, megfogalmaztuk akciótervünket a minõségi és biztonságos ellátás érdekében, foglalkoztunk az európai ápolói utánpótlással és migrációval. A résztvevõk kerekasztal keretében számoltak be a gazdasági válság hatásairól és az egyes országokat érintõ legégetõbb problémákról, majd a közgyûlésen szavaztunk az EFN alkotmány módosításáról. A módosítás több ponton érintette az EFN tagságra jogosultak körét, amely könnyítéseket tartalmaz a csatlakozni kívánók számára. A képviselt tagság száma és a befizetett tagdíj arányában változtak a szavazati arányok. A közgyûlés a szakmai és gazdasági beszámoló elõterjesztésével, megvitatásával és megszavazásával folytatódott. A szakmai feladatok után tekintettel, hogy a mostani választási közgyûlés volt elnököt, gazdasági vezetõt és végrehajtó bizottsági tagot választottunk. A választás eredményeként a közgyûlés az elnököt és a gazdasági vezetõt a következõ ciklusra megerõsítette tisztségében, a végrehajtó bizottságba két új tagot a lengyel Dorota Kilanska, és Sheila Dickson, Írország választotta meg. A továbbiakban a közgyûlés által elfogadott együttes cselekvési terv összefoglalóját olvashatják a minõségrõl és biztonságról. Az egészségügyi ellátás minõsége egyre nagyobb hangsúlyt kap EU-s szinten. A jó minõségû egészségügyi ellátás javíthat az egyén kezelési eredményének javításában, és hosszútávon hozzájárulhat a források évf. 2. szám KÜLFÖLDI HÍREK ÁpolásÜgy 13

14 költséghatékony felhasználásához. A minõségbe és biztonságba való befektetés javára válik a kormányoknak, az egészségügyi dolgozóknak, és a betegeknek. Ez a kezdeményezés a következõk végrehajtására jött létre: A Tanács Javaslatai a Betegbiztonságról, 151/ június 09., az egészségügyi ellátással kapcsolatos fertõzések megelõzésérõl és kontrollálásáról A munkacsoporton belüli felsõbb szintû megegyezés a közegészségügyrõl, a tagállamok és a Tanács közötti együttmûködés elõsegítésére a minõség javítása érdekében, és a Tanács felkérésére, hogy segítsen a tagállamoknak megosztani a jó tapasztalataikat a betegek bevonásával Az Együttes Cselekvés célja az, hogy megerõsítse a tagállamok, a nemzetközi szervezetek és az EU érdekeltek közötti együttmûködést az egészségügyi ellátás minõségével kapcsolatos ügyekben. Az egyik fõ cél egy állandó hálózat létrehozása (hogy biztosítva legyen az együttmûködés az Együttes Cselekvés támogatásának lejárta után is), hogy a betegbiztonság Európában tükrözze a jó minõségû ellátás, betegbiztonság, és betegbevonás elveit. Mindannyiunk hasznára válik, ha a tagállamok, a régiók, és az egészségügyi ellátóhelyek megosztják tapasztalataikat és megoldásaikat a betegbiztonságról és az ellátás minõségének ehhez kapcsolódó aspektusairól. A jó gyakorlóhelyek kiválasztása meg fog történni, azokat részesítve elõnyben, amelyek relevánsak a legtöbb tagállamnak és az õ saját egészségügyi rendszereinknek. Ennek a tevékenységnek hozzá kell járulnia a nemzeti betegbiztonság és minõségi hálózatok vagy platformok létrehozásához, bevonva minden releváns nemzeti érdekeltet. Hoszszútávon ez az önkéntes tapasztalatcsere egy szakmai lektoráláshoz vezethet a minõségirányító rendszerek részére az egészségügyben. Ez a megközelítés az EUNetPaS munkájára fog épülni, amelyben az EFN tevékenyen részt vett. Az EFN részvételét tekintve ebben az Együttes Cselekvésben, a következõ tevékenységekkel vesz részt: Jó gyakorlatok a betegbiztonság terén (A jó gyakorlatok megosztása és elemzése az EU tagállamokban) o Olyan mindenhol alkalmazható jó gyakorlatok azonosítása és megosztása a betegbiztonság terén, amelyek bizonyítottan megakadályozzák a kockázatokat és a károkat klinikai szinten. o A közös terminológia és keretterv meghatározása. A Betegbiztonsági Kezdeményezés Implementálása (a kiválasztott jó gyakorlatok kivitelezése a tagállamokban) o Olyan átvihetõ és létezõ kivitelezési és kiértékelési eszközök kiválasztása, amelyek dokumentált bizonyítékokon alapulnak. Minõségi egészségügyi ellátórendszerek együttmûködése az EU-ban (Egy megosztási mechanizmus kidolgozása a tagállamokban a betegbiztonsággal és a minõséget javító rendszerekkel kapcsolatban) Fenntartható hálózat (Javaslatok, amelyek kielégítik a tagállamok és az érdekeltek igényeit a betegbiztonság és a minõségi ellátás terén) Bugarszki Miklós, Szabó Viktória Az evés- és testképzavarok komorbiditásának vizsgálata FARAGÓ EMESE 1, NÉMETH KATALIN 2 1 SzigetvárMed Nonprofit Kft., Pszichiátria 2 PTE PhD hallgató Összefoglalás Kutatásunk célja az volt, hogy szorongásos, depressziós kórképekkel, valamint érzelmileg labilis (borderline) személyiségzavar kórjelzéssel kezelt páciensek körében vizsgáljuk meg az evés- és testképzavar elõfordulásának gyakoriságát, összevetve a fenti betegségekkel nem kezelt kontrollcsoport eredményeivel. A vizsgálat során, melyet február 1. és október 31. között a Szigetvári Egészségügyi Kft. Pszichiátriai osztályán végeztünk kényelmi mintavételi technikával történõ választással, az Evészavar Kérdõívet (Eating Disorder Inventory) használtuk. A célcsoport elemszáma n=82, a kontrollcsoport n=85, a teljes elemszám n=167. A statisztikai elemzés kétmintás T-próba és F-eloszlás elvégzésébõl állt, Microsoft Office Excel 2007 szoftver segítségével. A három pszichiátriai betegcsoport egyik evészavarra vonatkozó alskálában sem érte el a küszöbértéket, noha szignifikánsan magasabb értékeket értek el a skálák többségében, mint a kontroll csoport tagjai. Az adatok alapján a vizsgált pszichiátriai kórképek és az evészavarok között nincs direkt, kauzális kapcsolat. Figyelmet érdemel azonban az a tény, hogy az evészavarosok családjában szignifikánsan gyakoribb a szülõk pszichiátriai betegsége. Kulcsszavak: evészavar, testképzavar, depresszió, borderline személyiségzavar, szorongás Kutatások igazolták, hogy az evés- és testképzavar egyre gyakoribb probléma, amely sokáig rejtve ÁPOLÁSKUTATÁS 14 ÁpolásÜgy évf. 2. szám

15 maradhat, mert az ebben szenvedõ ember leplezni igyekszik betegségét. A kórképek súlyossága változó lehet, mivel az egyéni variációk miatt a klinikai megjelenés nagyon sokszínû és rendkívül nagy a szubklinikai formák aránya is. Az evészavarok több más pszichiátriai kórképpel és szomatikus betegséggel is kapcsolódhatnak. Ezek közül kiemelendõ, hogy a depresszió élettartamprevalenciája a 80%-ot is eléri. Magas (10-30%) a kényszerbetegség, a szociális fóbia, az alkoholizmus és a drogfogyasztás élettartam-prevalenciája is. A bulimia nervosában szenvedõ betegek 20-30%-ában fordulnak elõ suicid kísérletek [5]. Kutatásunkban a másik oldaláról vizsgáljuk meg ezt a kérdést: a meghatározott kórképekben mekkora az evés- és testképzavarok megjelenésének aránya? Szakirodalmi áttekintés Hudson és munkatársai (2007) az USA-ban végeztek reprezentatív kutatást 2001 és 2003 között, amelynek célja az anorexia nervosa, a bulimia nervosa és a túlevéses zavar prevalenciájának vizsgálta volt, összefüggésben az életkorral és a mentális egészséggel. Az evészavarosok mintegy fele (50-63,2%) nyilatkozott úgy, hogy fordult már háziorvosához érzelmi, hangulati problémák miatt, 36,3-48,3%-ukat pedig pszichiáter is kezelte. Eredményeik szerint az evészavarok gyakran szövõdnek más DSM-IV szerint meghatározott zavarokkal és igen gyakori a szerepteljesítés romlása is. Aggályosnak tartják ugyanakkor azt a szerzõk, hogy az evészavarokban szenvedõknek csak kis hányada kap megfelelõ kezelést, mert titkolják vagy bagatellizálják betegségüket. Javaslatot tesznek arra, hogy a veszélyeztetett betegeket ha nem is ilyen jellegû panaszokkal keresték fel orvosukat vizsgálják ki az esetlegesen fennálló étkezési zavarok irányába is, hogy megfelelõ kezelést kaphassanak [3]. Az evészavarok közül az anorexia nervosa, a bulimia nervosa és a bulimarexia szorongásos zavarokkal való szövõdésének gyakoriságát kutatták Kaye és munkatársai (2004). 94 anorexia nervosás, 278 bulimia nervosás és 290 bulimarexiás beteget vizsgáltak szorongás, perfekcionizmus és kényszeresség tekintetében, összevetve 694 egészséges nõ eredményeivel. A teljes minta 63,5%-ánál diagnosztizáltak élete során legalább egyszer szorongásos betegséget. Leggyakoribb a kényszeres-rögeszmés zavar (OCD) volt, ezt követte a szociális fóbia, majd az egyéb szorongásos zavar. Az anorexia nervosások körében szignifikánsan kisebb volt a poszttraumás stressz elõfordulása, mint a másik két evészavar-csoportban. A résztvevõk 42%-a arról számolt be, hogy a kényszerbetegség, a szociális fóbia vagy a generalizált szorongás már gyermekkorukban, még az evészavar kialakulása elõtt jelen volt életükben. Ezzel szemben a poszttraumás stressz zavar, a pánikbetegség és az agorafóbia többnyire az evészavar fennállása után jelentkezett. Mint látható, kimutatták, hogy az evészavarokkal társult szorongás igen gyakori. Ezek közül az OCDvel (obsessive compulsive disorder) azaz a kényszerbetegséggel (41%), ill. az agoraphobiával (20%) való komorbiditási adatok aránya a legmagasabb. Érdekes kiegészítés, hogy a kényszercselekvések legtöbbször a szimmetriára, a pontosságra és a rendre irányulnak [4]. A vizsgálat bemutatása Vizsgálatunk keresztmetszeti, retrospektív, kvantitatív kutatás, melynek alapjául szolgáló hipotézisünk a következõ volt: Feltételeztük, hogy az evés- és testképzavar elõfordulása várhatóan gyakoribb depressziós kórképek, szorongásos zavarok és érzelmileg labilis személyiségzavar diagnózisokkal kezelt páciensek között, mint a pszichiátriai betegséggel nem kezelt populációban. Célcsoport beválasztási kritériumai: 18 és 50 év közötti életkorú, depresszió, szorongás, érzelmileg labilis személyiségzavar diagnózisokkal kezelt páciensek. Kizárási kritériumok: 18. életévet még be nem töltött és 51. életévet betöltött, illetve a fent megadottakon kívül schizofrénia, major affektív kórképek, oligofrénia, demencia diagnózisokkal kezelt páciensek. Kontrollcsoport beválasztási kritériumai: olyan 18 és 50 év közötti életkorú résztvevõk, akik saját állításuk alapján nem állnak pszichiátriai kezelés alatt. Kizárási kritériumok a kontrollcsoportnál: akik a 18. életévüket még nem töltötték be, illetve 51. életévüket betöltötték, valamint bármilyen pszichiátriai diagnózissal kezelésben részesülnek. Kutatásunkat a Szigetvári Egészségügyi Kft. Pszichiátriai osztályán végeztük, kényelmi mintavételi technikával történõ választással, a páciensek önkéntes hozzájárulásával, anonim módon. A kontrollcsoport tagjai is kényelmi mintavétellel, önkéntes alapon, az anonimitás megtartásával kerültek kiválasztásra. A vizsgálat során, mely év február 1. és október 31. között zajlott, az Evészavar Kérdõívet használtuk, melyet Garner és munkatársai dolgoztak ki Eating Disorder Inventory (EDI) néven [1], magyar adaptációját Túry és munkatársai végezték [7]. Ezen kívül az életkorra, a testtömegre és a testmagasságra kérdeztünk rá. Ez idõ alatt 110 db kérdõívet osztottunk szét a célcsoportban és szintén 110 db-ot a kontrollcsoport tagjai között, melyekbõl 82 db, illetve 85 db értékelhetõ kérdõívet kaptunk vissza, ami 76%-os kitöltési arányt jelent. Így tehát a célcsoport elemszáma n=82, a kontrollcsoport n=85, a teljes elemszám N=167. Az adatfeldolgozást Microsoft Office Excel 2007 szoftverrel végeztük, a statisztikai elemzéshez F-eloszlást és kétmintás T-próbát alkalmaztunk. A szignifikancia-szintet 5%-ban állapítottuk meg. A célcsoport átlagéletkora 40,7 év, a kontrollcsoporté 34, 4 év, a teljes mintát tekintve az átlagéletkor évf. 2. szám ÁPOLÁSKUTATÁS ÁpolásÜgy 15

16 37,5 év. A célcsoporton belül 20 fõ szenvedett szorongásos kórképekben, 27 fõ volt depressziós és 35 fõt érzelmileg labilis (borderline) személyiségzavar diagnózissal kezeltek. Eredmények ismertetése alskálánként 1. Karcsúság iránti késztetés: a testsúly miatti aggodalmat, a hízástól való nagyfokú rettegést, a soványságra való törekvést, a fogyókúrázással való túlzott foglalkozást mutatja [6]. A betegségcsoportok közül a borderline személyiségzavarban szenvedõk értékei a legmagasabbak (p=0,001). A szorongó betegek pontszámai közelítenek leginkább a kontrollcsoportéhoz. (1. ábra) 3. ábra: A Testtel való elégedetlenség alskála eredményei a cél- és kontrollcsoportban (n=167) 4. Elégtelenség érzése: alapvetõ jellemzõje az evészavaroknak. Az értéktelenség érzése kapcsolódik az erõs külsõ kontroll jelenlétéhez, mert a beteg úgy érzi, nem õ irányítja az életét [6]. Ebben az alskálában a célcsoport szignifikánsan jobban érintett (p<0,001), mint a kontrollcsoport, minden alcsoport jóval magasabb átlagot ért el, ezen belül is a borderline-ok emelkednek ki leginkább. (4. ábra) 1. ábra: A Karcsúság iránti késztetés alskála eredményei a cél- és kontrollcsoportban (n=167) 2. Bulimia: a kontrollálatlan túlevésekre sarkalló, valamint az ezt követõ önhánytatás lehetõségére mutató tendenciákat jelöli, de önmagában nem elég a bulimia diagnosztizálásához [6]. A borderline csoport mutat szignifikáns (p<0,005) eltérést. A depressziósok a kontrollcsoporthoz közeli eredményt értek el, míg a szorongásos betegek az összes többihez képest a legalacsonyabb értéket hoztak: a borderline-okhoz képest p<0,001. (2. ábra) 4. ábra: Az Elégtelenség érzése alskála eredményei a cél- és kontrollcsoportban (n=167) 5.Interperszonális bizalmatlanság: a közeli kapcsolatoktól való tartózkodást és az érzelmek kifejezésének nehezítettségét fejezi ki [6]. A kontroll mintában szignifikánsan alacsonyabbak (p<0,005) az eredmények, mint a célcsoportban. Minden alcsoportban magasabb átlagokat látunk és leginkább a borderline-ok átlaga emelkedik ki (p<0,001). (5. ábra) 2. ábra: A Bulimia alskála eredményei a cél- és kontrollcsoportban (n=167) 3. Testtel való elégedetlenség: arra a meggyõzõdésre utal, hogy valamely testrésznek meg kellene változnia vagy túlságosan kövér. Gyakran kapcsolódik a testképzavarhoz alacsony önértékelés, negatív énkép [6]. Ebben a skálában a depressziós betegek teljesítettek szignifikánsan magasabban (p=0,05). Itt is a szorongó csoport hozta a legalacsonyabb átlagot az összes vizsgált mintán belül. (3. ábra) 5. ábra: Az Interperszonális bizalmatlanság alskála eredményei a cél- és kontrollcsoportban (n=167) 16 ÁpolásÜgy ÁPOLÁSKUTATÁS évf. 2. szám

17 6. Interoceptív tudatosság: az anorexia nervosa egyik jellegzetessége; bizonytalanságot jelez a belsõ érzékelések (éhség, jóllakottság) és az érzelmek azonosításában [6]. Itt szintén a célcsoport szignifikánsan nagyobb (p<0,001) átlagai mutatkoznak meg, közülük is kimagaslik a borderline-ok átlaga. (6. ábra) 8. ábra: A Perfekcionizmus alskála eredményei a cél- és kontrollcsoportban (n=167) 6. ábra: Az Interoceptív tudatosság alskála eredményei a cél- és kontrollcsoportban (n=167) A testtömeg-index átlagainak alakulása A testtömeg-index a célcsoportban összességében és külön-külön mindegyik alcsoportban is meghaladja a 25 kg/m2-t, tehát a túlsúlyos kategóriába esik. A kontrollcsoport szignifikánsan alacsonyabb (p<0,005) értékeket mutat, és a normál BMI-tartományba kerül. (9. ábra) 7. Félelem a felnõtté válástól: azt mutatja, hogy az egyén nyomasztónak találja a felnõttkor elvárásait, visszavágyik a gyermekkor biztonságába. A növekedéshez, fejlõdéshez szükséges étel elutasítása analóg a pszichológiai fejlõdés elutasításával [6]. Ebben az alskálában is az látható, hogy a célcsoport szignifikánsan magasabban (p<0,05) teljesített, mint a kontrollcsoport. Itt a depressziós betegek hozták a legmagasabb átlagot (p<0,001) és a borderlineminta sem sokkal marad el tõlük (p<0,05). (7. ábra) 9. ábra: A testtömeg-index átlagai a cél- és kontrollcsoportban (n=167) 7. ábra: A Félelem a felnõtté válástól alskála eredményei a cél- és kontrollcsoportban (n=167) 8. Perfekcionizmus: a szülõk magas elvárásaihoz való túlzott alkalmazkodás és a szigorú felettes én (superego) megnyilvánulása. Az anorexia nervosások egyik alapvetõ sajátossága [6]. Ebben a skálában a borderline-ok eredményei magaslanak ki szignifikánsan (p<0,001), olyannyira, hogy ez a célcsoport átlagára is komoly hatással (p<0,01) van. (8. ábra) A kontrollcsoportban 4 fõt találtunk a 17,5 kg/m2 vagy az alatti BMI kategóriájában, közülük egy a Karcsúság iránti késztetés alskálán 18 a Testtel való elégedetlenség -nél pedig 9 pontot ért el, ketten pedig egyaránt 24 pontot értek el a Testtel való elégedetlenség, valamint 13 és 18 pontot a Karcsúság iránti késztetés alskálában. A célcsoportban 2 fõnél találtunk 17,5 kg/m2 BMI-t, egyikük szorongó beteg, õ a Testtel való elégedetlenség -nél 14 pontot teljesített. Másikuk érzelmileg labilis (borderline) személyiségzavaros, akinek a Testtel való elégedetlenség alskálában 9 pontja lett. A Karcsúság iránti késztetés alskálán egyikük sem érte el a szubklinikai határt. Megbeszélés A vizsgálat során az Evési Zavar Kérdõív alskáláiban elért eredményeket hasonlítottuk össze több bontásban is: a célcsoport pontszámait összességében és a vizsgált betegcsoportok szorongásos zavarokkal küzdõk, depressziós betegek és érzelmileg labilis (borderline) személyiségzavarosok szerinti bontásban is összevetettük a kontrollcsoport eredményeivel, néhány alskálában a különbözõ betegcsoportok közötti összevetést is indokolt volt elvégezni évf. 2. szám ÁPOLÁSKUTATÁS ÁpolásÜgy 17

18 Feltételeztük, hogy az evés- és testképzavar elõfordulása várhatóan gyakoribb depressziós kórképek, szorongásos zavarok és érzelmileg labilis személyiségzavar diagnózisokkal kezelt páciensek között, mint a pszichiátriai betegséggel nem kezelt populációban. Az eredmények azt mutatták, hogy a betegcsoportok tagjai a skálák többségében szignifikánsan magasabb pontszámokat értek el, mint a kontrollcsoport tagjai, de a klinikai küszöbértékektõl elmaradtak. Az érzelmileg labilis csoport átlaga a Karcsúság iránti késztetés alskálában 7,11 pont, ezzel õk közelítették meg legjobban a 10 pontos szubklinikai határt. Legtöbb esetben a borderline csoport teljesített a többieknél magasabban. Ez megfeleltethetõ annak a tendenciának, hogy napjainkban az evészavarok multiimpulzív altípusa van jelen nagyobb számban [5]. A Testtel való elégedetlenség skálában a depressziós betegek átlaga lett a legmagasabb, ami érthetõ, ha végiggondoljuk, hogy a testképzavarhoz gyakran kapcsolódik alacsony önértékelés, negatív énkép. A szorongásos betegek viszont nem egy alskálában a többieknél alacsonyabb eredményeket értek el. A célcsoportban a testtömeg-indexek átlagai is szignifikánsan magasabbak voltak. A betegcsoportban azoknak, akik elérték a Karcsúság iránti késztetés alskálán a 14 pontos klinikai határértéket, nem volt alacsony a testtömeg-indexük, míg a kontrollcsoportban a küszöbértéket teljesítõk között három fõnek volt kóros soványságra utaló BMI-je. Õk a Testtel való elégedetlenség alskálán is magas pontszámokat értek el. Az adatok alapján a hipotézisünk nem igazolódott be, noha a célcsoport szignifikánsan magasabban teljesített az Evészavar Kérdõív több alskálájában is, mégis a kontrollcsoportban voltak többen azok, akik megfeleltek az anorexia nervosa néhány kritériumának (alacsony BMI, testképzavar, soványságra törekvés) minden ismérvet vizsgálni jelen kutatásban nem volt célunk. Kaye és munkatársai azt találták, hogy az evészavarok az esetek több, mint 60%-ában szövõdnek szorongásos betegségekkel [4]. A saját eredményeink alapján a vizsgált betegcsoportok közül a szorongó betegeknél jelentkezik legkevésbé az evészavar komorbiditásként, tehát a fenti megállapítás ellenkezõje nem igazolódott, bár az alacsony elemszám miatt eredményeink korlátozottan vehetõk figyelembe. Összességében is arra a következtetésre jutottunk, hogy a vizsgált betegségcsoportok és az evés- és testképzavarok között ok-okozati kapcsolat nem áll fenn. Figyelmet érdemel azonban az a tény, hogy az evészavarosok családjában szignifikánsan nagyobb a szülõ pszichiátriai betegsége. Hajnal és munkatársai is leírták, hogy az anya depressziója erõsen hat a gyermek pszichopatológiai tüneteire [2]. Az eredmények alapján javasoljuk a pszichés betegségekkel kezelt szülõk gyermekeinek figyelemmel kísérését, gondozását, attól függetlenül, hogy mutatnak-e mentális betegségre, evészavarra utaló tüneteket vagy sem. Fontosnak tartjuk továbbá azt, hogy az egészséges életmódra, egészséges táplálkozásra való nevelés során ne csak az elhízás veszélyeit mutassák be, hanem a kóros soványság, valamint a purgálás veszélyes szövõdményeirõl is essen szó. Irodalom 1. Garner, Olmstedt, Polivy (1983): Development and validitation of a multidimensional Eating Disorder Inventory for anorexia nervosa and bulimia. In: International Journal of Eating Disorders, 2: Hajnal Á., Susánszky É., Szántó Zs., Csoboth Cs. (2004): A szülõ depresszív hangulatának és a gyermek magatartás-problémáinak összefüggése. In: LAM, 14(12): Hudson, J. I., Hiripi, E., Pope, H. G. Jr., Kessler, R. C. (2007): The Prevalence and Correlates of Eating Disorders in the National Comorbidity Survey Replication Biol Psychiatry, 61(3): Kaye, W. H., Bulik, C. M., Thornton, L., Barbarich, N., Masters, K. (2004): Comorbidity of Anxiety Disorders With Anorexia and Bulimia Nervosa Am J Psychiatry, 161(12): Túry F. (2009): Evészavarok. In: Füredi J., Németh A., Tariska P. (szerk.): A pszichiátria magyar kézikönyve. Medicina Könyvkiadó Zrt., Budapest, pp Túry F., Szabó P. (2000): A táplálkozási magatartás zavarai: az anorexia nervosa és a bulimia nervosa. Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest. 7. Túry F., Sáfrán Zs., Wildman M., László Zs. (1997): Az Evési Zavar Kérdõív (Eating Disorder Inventory) hazai adaptációja. In: Szenvedélybetegségek, 5: Impresszum ISSN Technikai adatok: méret: A/4 oldal; terjedelem: min oldal borító, belív: 80 g volumenizált mûnyomó; borító: 250 g matt mûnyomó, fóliázva, nyomtatás: ofszet; színek száma: 4 + 4, rácssûrûség: 60 I/cm (152 Ipi); kötészet: irkatûzve, terjesztés: országos. Megjelenés: évente 2 alkalommal Hirdetésfelvétel: MMG A Magyar Ápolási Egyesület továbbképzõ és tájékoztató kiadványa Szerkesztõség: 1085 Budapest, Gyulai Pál u. 2. Tel./Fax: Mobil: Felelõs kiadó: Bugarszki Miklós, elnök Alapító fõszerkesztõ: Mucha Márkné Szakmai fõszerkesztõ: Bugarszki Miklós, elnök Állandó szerkesztõ bizottsági tagok: Dr. Baráthné Kerekes Ágnes, Dr. Téglásyné Bácsi Mária, Németh Gyuláné Kiadja: A Magyar Ápolási Egyesület Technikai kiadó: MMG Felelõs kiadó a kiadó ügyvezetõje Mobil: Nyomda: PRINT CITY KIADÓ ÉS NYOMDA Kft Budapest, Asbóth u. 15. félemelet Tel./Fax: , , Grafika, tervezés, tördelés: Kovács Tímea Korrektor: Bugarszki Miklós, Mihály Éva, Németh Gyuláné A hirdetések tartalmáért a szerkesztõség nem vállal felelõsséget. Kéziratot és fotót, elektronikus úton küldött anyagokat, filmet nem õrzünk meg és nem küldünk vissza. 18 ÁpolásÜgy évf. 2. szám

19 Humaglobin 5%-os humán immunglobulin liofilizált oldata Terápiás javalatok: A Humaglobin intravénásan alkalmazható immunglobulin preparátum. Alkalmas sérült immunrendszerû szervezet kezelésére primer vagy szekunder antitesthiányos állapotokban. Profilaktikus hatása lehet virális infekciók megelõzésében, eredményesen befolyásolhatja a súlyos vírusfertõzések gyógyulását. Elõnyösen módosíthatja számos autoimmun betegség lefolyását. Primer antitesthiányos állapotok HIV fertõzött betegek Szekunder antitesthiányos állapotok Súlyos fertõzésekkel társuló átmeneti immunhiányos állapotok Allogén csontvelõ transzplantáció Koraszülött, újszülöttkori sepsis Fehérjevesztéses állapotok Immunkomplex és autoimmun betegségek kezelése Antiepileptikus kezelés ÁLDOTT KARÁCSONYT ÉS BOLDOG, BÉKÉS ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNUNK! Kérjük, olvassa el a részletes alkalmazási elõiratot. Magyar készítmény: Hazai gyártó - Európai minõség HUMAN BioPlazma Kft. H-2100, Gödöllõ, Táncsics Mihály út 80., Tel: , Fax: Web:

20 TELJESKÖRŰ VÉDELEM SPIRIGEL COMPLETE Az alkoholos kézfertőtlenítő gél új generációja Széles hatásspektrum Rövid behatási idővel teljeskörű védelmet biztosít Könnyű alkalmazhatóság Praktikus kiszereléseinek köszönhetően az egészségügy minden területén használható Bőrbarát összetétel Aloe Vera és Panthenol tartalma miatt kiváló bőrkompatibilitási eredményeket mutat Tisztaság. Biztonság. Egészség. Ecolab-Hygiene 1123 Budapest, Alkotás u Tel: +361 /

PROGRAMFÜZET. Magyar Ápolási Egyesület Szociális Szekció X. Országos Konferenciája. Kihívások a szociális ellátásban

PROGRAMFÜZET. Magyar Ápolási Egyesület Szociális Szekció X. Országos Konferenciája. Kihívások a szociális ellátásban PROGRAMFÜZET Szociális Szekció X. Országos Konferenciája Kihívások a szociális ellátásban 2011. június 30. július 1-2. Visegrád Fővédnök: Soltész Miklós szociális államtitkár VÉDNÖK Helyszín: Visegrád

Részletesebben

A Magyar Ápolási Egyesület I. Kongresszusa

A Magyar Ápolási Egyesület I. Kongresszusa A Magyar Ápolási Egyesület I. Kongresszusa PROGRAMFÜZET M A G Y A R Á P O L Á S I E G Y E S Ü L E T Hungarian Nursing Association H-1431 Budapest, Pf. 190. Tel/Fax: 36 1 266 5935, 36 20 216-4280 http://www.apolasiegyesulet.hu

Részletesebben

Magyar Ápolási Egyesület III. Országos Kongresszusa 2013. április 24-26., Visegrád

Magyar Ápolási Egyesület III. Országos Kongresszusa 2013. április 24-26., Visegrád Magyar Ápolási Egyesület III. Országos Kongresszusa 2013. április 24-26., Visegrád Tisztelt Kollégák, Kedves Barátaim! Az idei évben harmadik alkalommal lehetünk együtt a Magyar Ápolási Egyesület Országos

Részletesebben

MEDICINA 2000 XIX. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és XIV. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia

MEDICINA 2000 XIX. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és XIV. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia MEDICINA 2000 XIX. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és XIV. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia Talpon maradunk 2017. szeptember 20-22. Balatonfüred, Füred Hotel Tisztelt Tagtársaink!

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Kollégák!

KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Kollégák! KÖSZÖNTŐ Tisztelt Kollégák! Szeretettel és tisztelettel hívjuk Önöket a VI. Magyar Homeopátia Kongresszusra. A homeopátia, mint alternatív terápia részben ismert csak az orvosok körében, de aki megismeri

Részletesebben

Köszöntő. Kedves Kollégák!

Köszöntő. Kedves Kollégák! Köszöntő Kedves Kollégák! A Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar Belgyógyászati Intézet Sürgősségi Orvostani Tanszék, a Debreceni Egyetem ÁOK Gyermekgyógyászati Intézet, az Országos Mentőszolgálat

Részletesebben

Minőség jelentősége a szakdolgozók körében

Minőség jelentősége a szakdolgozók körében Minőség jelentősége a szakdolgozók körében Dr. Balogh Zoltán Dr. Hirdi Henriett DEMIN XVI. Konferencia Minőség az irányításban, minőség a gyakorlatban Debrecen, 2016. május 26 28. Miről is akarunk beszélni?

Részletesebben

SZÜLÉSZETI ÉS NŐGYÓGYÁSZATI OSZTÁLYVEZETŐK KIBŐVÍTETT BARÁTI TALÁLKOZÓJA

SZÜLÉSZETI ÉS NŐGYÓGYÁSZATI OSZTÁLYVEZETŐK KIBŐVÍTETT BARÁTI TALÁLKOZÓJA SZÉKESFEHÉRVÁR 2011. JÚNIUS 2-3 SZÜLÉSZETI ÉS NŐGYÓGYÁSZATI OSZTÁLYVEZETŐK KIBŐVÍTETT BARÁTI TALÁLKOZÓJA SZÉKESFEHÉRVÁR HOTEL MAGYAR KIRÁLY TÁMOGATÓK ASTELLAS PHARMA KFT. BAYER HUNGÁRIA KFT. ELISSO KFT.

Részletesebben

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében Készítette: Uicz Orsolya Lilla 2011. Erőszakos, támadó!

Részletesebben

Szakmai beszámoló. A kiszámítható életpálya c. konferenciáról, Budapest, 2014. november 26. Országos Széchényi Könyvtár

Szakmai beszámoló. A kiszámítható életpálya c. konferenciáról, Budapest, 2014. november 26. Országos Széchényi Könyvtár Az előttünk álló évek egyik kiemelt feladata a kulturális területen dolgozók társadalmi megbecsültségének és elismertségének növelése Szakmai beszámoló A kiszámítható életpálya c. konferenciáról, Budapest,

Részletesebben

Hírlevél 2010/09. MAGYE info

Hírlevél 2010/09. MAGYE info MAGYE info Feladó: MAGYE info [info@magyehu] Küldve: 2010 december 1 18:54 Címzett: 'info@magyehu' Tárgy: Hírlevél Okleveles Csecsemőmasszázs oktatók számára 2010/09 Hírlevél 2010/09 ESEMÉNYEK Kedves CIMI!

Részletesebben

Az orvosok és szakdolgozók elvándorlásának hatása az egészségügyi ellátás színvonalára

Az orvosok és szakdolgozók elvándorlásának hatása az egészségügyi ellátás színvonalára Az orvosok és szakdolgozók elvándorlásának hatása az egészségügyi ellátás színvonalára Dr. Balogh Zoltán ELTE TáTK- AstraZeneca 15. Egészség-gazdaságtani Szimpózium, Budapest, 2013. május 31. A szolgáltatás

Részletesebben

A szakdolgozói hatáskörök kialakítása és a minőségügyi rendszerek összefüggései

A szakdolgozói hatáskörök kialakítása és a minőségügyi rendszerek összefüggései A szakdolgozói hatáskörök kialakítása és a minőségügyi rendszerek összefüggései A Hatásköri listák előkészítése egészségügyi szakdolgozói területen TÁMOP 6.2.2/B/09 projekt összefoglalója Dr. Balogh Zoltán

Részletesebben

A stroke betegek rehabilitációja során felmerülő nehézségek elemzése ápolói szemszögből

A stroke betegek rehabilitációja során felmerülő nehézségek elemzése ápolói szemszögből ORFMMT XXXII. Vándorgyűlése Miskolc, 2013.08.29-2013.08.31 A stroke betegek rehabilitációja során felmerülő nehézségek elemzése ápolói szemszögből T E N K S Z A B I N A D R. U R B Á N E D I N A Kutatás

Részletesebben

Elvárások munkáltatói szemmel

Elvárások munkáltatói szemmel Magyar Ápolási Egyesület I. Országos Kongresszusa Siófok, 2011. október 14-15. Elvárások munkáltatói szemmel SZABÓ BAKOS ZOLTÁNNÉ Fejér Megyei Szent György Kórház Magyar Ápolási Igazgatók Egyesületének

Részletesebben

Egészségügyi Emberi Erőforrás Kihívások Magyarországon. Dr. Szócska Miklós Egészségügyi Emberi Erőforrás Fórum I. Országos Konferencia

Egészségügyi Emberi Erőforrás Kihívások Magyarországon. Dr. Szócska Miklós Egészségügyi Emberi Erőforrás Fórum I. Országos Konferencia Egészségügyi Emberi Erőforrás Kihívások Magyarországon Dr. Szócska Miklós Egészségügyi Emberi Erőforrás Fórum I. Országos Konferencia Fizetés és juttatások A környező infrastruktúra minősége Helyszín (ország,

Részletesebben

II. Országos Gyermekpszichoterápiás Konferencia Szorongás és agresszió. 2006. március 10-11. Budapest

II. Országos Gyermekpszichoterápiás Konferencia Szorongás és agresszió. 2006. március 10-11. Budapest II. Országos Szorongás és agresszió 1 Tisztelt Kolléganők/Kollégák! Örömmel értesítünk Benneteket, hogy a sikeres kezdet után megrendezzük a II. Országos Konferenciát Szorongás és agresszió címmel. Várjuk

Részletesebben

63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól

63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól 1 (2) A továbbképzési időszak teljesítéséhez az egészségügyi szakdolgozónak e rendelet szerinti a) kötelező

Részletesebben

A rendezvény szervezésével kapcsolatos információk. A Fõiskolát és Egyetemet Végzett Ápolók VI. Országos Találkozójának

A rendezvény szervezésével kapcsolatos információk. A Fõiskolát és Egyetemet Végzett Ápolók VI. Országos Találkozójának A rendezvény szervezésével kapcsolatos információk A Fõiskolát és Egyetemet Végzett Ápolók VI. Országos Találkozójának Védnöke: Szegedi Tudományegyetem Egészségügyi Fõiskolai Kar Dr. Pogány Magdolna PhD

Részletesebben

Az egészségügyi szakképzés története Dr. Balogh Zoltán

Az egészségügyi szakképzés története Dr. Balogh Zoltán Az egészségügyi szakképzés története Dr. Balogh Zoltán 50 éves az ETI Budapest, 2012. november 29. Az ápolás fejlődése Magyarországon 1848/49-as Forradalom és szabadságharc idején Kossuth Zsuzsanna első

Részletesebben

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai 1./ Az elnökség 2014. évi tevékenységének értékelése, évzáró. Előterjesztő: Kárpáti Zoltán megyei elnök Előterjesztés módja: írásban illetve szóban 2./ A jelenlévők

Részletesebben

9024 Győr, Vasvári Pál u. 2-4.

9024 Győr, Vasvári Pál u. 2-4. Petz Aladár Megyei Oktató Kórház bemutatkozása 2011. április 9. Készítette: Csordás Adrienn Turbók Adrienn Az intézmény alapításának éve: 1749. Az alapító neve: Győr Város Tanácsa A korábban Szentháromság

Részletesebben

Körös-völgyi Oázis Egészségturisztikai Egyesület bemutatkozása. Glózik Klára, az Egyesület elnöke

Körös-völgyi Oázis Egészségturisztikai Egyesület bemutatkozása. Glózik Klára, az Egyesület elnöke Körös-völgyi Oázis Egészségturisztikai Egyesület bemutatkozása Glózik Klára, az Egyesület elnöke 2010. augusztus 31-én alakult a Békés Megyei Egészségturisztikai Klaszter hosszú távú működtetésére 14 alapító

Részletesebben

A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón

A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón Susánszky Éva, Szántó Zsuzsa Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet Kutatási célkitűzések A fiatal felnőtt korosztályok pszichés állapotának

Részletesebben

Daganatos Gyermekek Gyógyítását Segítő Szakemberek Országos Konferenciája Kiskőrös, 2009. április 23-25.

Daganatos Gyermekek Gyógyítását Segítő Szakemberek Országos Konferenciája Kiskőrös, 2009. április 23-25. Daganatos Gyermekek Gyógyítását Segítő Szakemberek Országos Konferenciája Kiskőrös, 2009. április 23-25. Alapítványunk szervezésében került megrendezésre a daganatos gyermekek gyógyítását Segítő Szakemberek

Részletesebben

dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai vezetője dr. Török Krisztina főigazgató Mihalicza Péter főosztályvezető

dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai vezetője dr. Török Krisztina főigazgató Mihalicza Péter főosztályvezető A Nemzeti Egészségügyi Minőségfejlesztési és Betegbiztonsági Stratégia (MIBES 2011) koncepciója és a megvalósítás feladatai a GYEMSZI Minőségügyi Főosztályán dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2013

Közhasznúsági melléklet 2013 Adószám: 19623317-1-42 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: PK 60.278/1989/29 Nyilvántartási szám: 01/03/278 1085 Budapest, Gyulai Pál utca 2 2013 Budapest, 2014. április 30.

Részletesebben

A BELLA PROGRAM SZEGEDI ADAPTÁCIÓJA

A BELLA PROGRAM SZEGEDI ADAPTÁCIÓJA TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001 Szervezeti hatékonyság fejlesztése az egészségügyi ellátórendszerben Területi együttműködések kialakítása A BELLA PROGRAM SZEGEDI ADAPTÁCIÓJA Tanúsítás és akkreditáció Dr.

Részletesebben

MAGYAR HUMÁNGENETIKAI TÁRSASÁG XI. KONGRESSZUSA ÉS MÉHES KÁROLY NAPOK. Pécs október

MAGYAR HUMÁNGENETIKAI TÁRSASÁG XI. KONGRESSZUSA ÉS MÉHES KÁROLY NAPOK. Pécs október MAGYAR HUMÁNGENETIKAI TÁRSASÁG XI. KONGRESSZUSA ÉS MÉHES KÁROLY NAPOK Pécs 2016. október 13-15. ELNÖKI KÖSZÖNTŐ Kedves Kolleganők és Kollegák! A Magyar Humángenetikai Társaság 2014-ben Budapesten tartott

Részletesebben

Semmelweis Egyetem VIII. Infektológiai Továbbképző Tanfolyam

Semmelweis Egyetem VIII. Infektológiai Továbbképző Tanfolyam 2015. március 20 21. Fókuszban az antibiotikum terápia PROGRAM 2015. MÁRCIUS 20. PÉNTEK 07.30 09.00 Regisztráció 09.00 09.30 Antibiotikum kezelés jelene és jövője 09.30 10.00 10.00 10.30 Prof. Dr. Ludwig

Részletesebben

MAGYAR RADIOLÓGUS ASSZISZTENSEK EGYESÜLETE 2013. év eleji rövid hírlevél

MAGYAR RADIOLÓGUS ASSZISZTENSEK EGYESÜLETE 2013. év eleji rövid hírlevél MAGYAR RADIOLÓGUS ASSZISZTENSEK EGYESÜLETE 2013. év eleji rövid hírlevél Általános Információk: MRAE Telephely: Levelezési cím: 1445 Budapest, Pf. 337 Postafiók címünk megváltozott 2012. november 1-vel!!!!!!

Részletesebben

Szorongás és depresszió a reprodukciós problémával küzdő nők körében

Szorongás és depresszió a reprodukciós problémával küzdő nők körében Szorongás és depresszió a reprodukciós problémával küzdő nők körében Lakatos Enikő¹, ², Balog Piroska¹ ¹Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet, Budapest ²Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok

Részletesebben

MEGHÍVÓ A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT, ÖNKÉNTESSÉG JELENE ÉS JÖV AZ OKTATÁSBAN CÍM KONFERENCIÁRA

MEGHÍVÓ A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT, ÖNKÉNTESSÉG JELENE ÉS JÖV AZ OKTATÁSBAN CÍM KONFERENCIÁRA A Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Oktatási és Üdültetési Nonprofit Közhasznú Kft. szervezésében a NEFMI 2011. január 22-én OK 3879-7/2010.sz. Támogatási Szerz dés alapján Konferenciát szervez. MEGHÍVÓ

Részletesebben

Szolidaritás - Ma Konferencia 2007. február 22-23. Programtervezet. 1. nap

Szolidaritás - Ma Konferencia 2007. február 22-23. Programtervezet. 1. nap "Hogy míg nyomorra milliók születnek, Néhány ezernek jutna üdv a földön, Ha istenésszel, angyal érzelemmel Használni tudnák éltök napjait." Szolidaritás - Ma Konferencia 2007. február 22-23. Programtervezet

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak.

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak. Egészséges munkahelyek Kezeljük a stresszt! A munkahelyi stressz és a pszichoszociális kockázatok kezelése Balogh Katalin EU-OSHA Nemzeti Fókuszpont Stressz-M Kutatási tájékoztató Budapest BME Q 2015.

Részletesebben

Bérfejlesztés 2013. Kivonat a szakmai szervezetek észrevételeiből

Bérfejlesztés 2013. Kivonat a szakmai szervezetek észrevételeiből Bérfejlesztés 2013. Kivonat a szakmai szervezetek észrevételeiből Szakmai szervezet Általános javaslatok Forráselosztás 2013 orvos - szakdolgozó - egyéb eü.-s Egyéb pénzügyi javaslat Emberi erőforrás intézkedési

Részletesebben

TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése

TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése Depresszió miatt jelenleg, illetve korábban kezeltek munkaköri orvosi alkalmasságának meghatározása,

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

Meghívó. A személyügyi tevékenység kihívásai a közszolgálatban című konferenciára

Meghívó. A személyügyi tevékenység kihívásai a közszolgálatban című konferenciára Meghívó A személyügyi tevékenység kihívásai a közszolgálatban című konferenciára A Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Humán Szakemberek Országos Szövetsége együttműködése keretében ezúton tisztelettel

Részletesebben

A M A G Y A R H Y P E R T O N I A T Á R S A S Á G I I. T A V A S Z I K O N G R E S S Z U S A

A M A G Y A R H Y P E R T O N I A T Á R S A S Á G I I. T A V A S Z I K O N G R E S S Z U S A MEGHÍVÓ A Hypertonia Világnapja alkalmából rendezett II. Tavaszi Kongresszusunk idején, a Magyar Hypertonia Társaság 2015. május 17 én 10.00 órára Közgyűlést hív össze. A Közgyűlés helye: Mercure Budapest

Részletesebben

A évi dolgozói elégedettség-mérés eredményeinek rövid összefoglalója

A évi dolgozói elégedettség-mérés eredményeinek rövid összefoglalója A 2012. évi dolgozói elégedettség-mérés eredményeinek rövid összefoglalója készítette: Humánpolitikai és Szervezetfejlesztési Igazgatóság 2012. december 2/8 Bevezetés Az elmúlt évhez hasonlóan a Humánpolitikai

Részletesebben

Érettségi utáni képzések nappali képzés. Gyakorló ápoló (52 723 01)

Érettségi utáni képzések nappali képzés. Gyakorló ápoló (52 723 01) Érettségi utáni képzések nappali képzés 1. Gyakorló ápoló 2. Egészségügyi asszisztens A szakképesítés alapadatai Gyakorló ápoló (52 723 01) A szakképesítés azonosító száma: 52 723 01 A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 48/2015

Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 48/2015 Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 48/2015 Kedves Kolléga! Kérem engedje meg, hogy tájékoztassuk az Államreform Operatív Program keretében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Részletesebben

A humán erőforrás kezelés aktuális kérdései. Rauh Edit mb. főigazgató-helyettes

A humán erőforrás kezelés aktuális kérdései. Rauh Edit mb. főigazgató-helyettes A humán erőforrás kezelés aktuális kérdései Rauh Edit mb. főigazgató-helyettes Aktualitások humánerőforrás kríziskezelés tekintetében Képzéstámogatás Szakképzés átalakítás- Gyakorlati képzés hangsúlyossá

Részletesebben

1. Szétválasztható-e a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.

1. Szétválasztható-e a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt. 1. Szétválasztható-e a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) rendelkezései által meghatározott szolgálati nyugdíj

Részletesebben

MIT2015 MAGYAR INFEKCIÓKONTROLL TÁRSASÁG XVII. KONGRESSZUSA SIÓFOK, HOTEL AZÚR 2015. ÁPRILIS 16-17.

MIT2015 MAGYAR INFEKCIÓKONTROLL TÁRSASÁG XVII. KONGRESSZUSA SIÓFOK, HOTEL AZÚR 2015. ÁPRILIS 16-17. MIT2015 MAGYAR INFEKCIÓKONTROLL TÁRSASÁG XVII. KONGRESSZUSA SIÓFOK, HOTEL AZÚR 2015. ÁPRILIS 16-17. www.conf.hu/mit2015 KEDVES KOLLÉGÁK! A két évvel ezelőtti nagy sikerű balatonalmádi kongresszusunk után

Részletesebben

Változóban a hazai alapellátás rendszere- Hogyan tovább otthonápolás? MOHE XVII. Otthoni Szakápolási Kongresszus Ráckeve, 2015. október 8-9.

Változóban a hazai alapellátás rendszere- Hogyan tovább otthonápolás? MOHE XVII. Otthoni Szakápolási Kongresszus Ráckeve, 2015. október 8-9. Változóban a hazai alapellátás rendszere- Hogyan tovább otthonápolás? MOHE XVII. Otthoni Szakápolási Kongresszus Ráckeve, 2015. október 8-9. 2015. évi CXXIII. törvény az egészségügyi alapellátásról Előzmények

Részletesebben

PROGRAM. Aktív időskor Generációk egészsége. Az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége XXIV. Szimpóziuma. Zalaegerszeg, 2012. november 6-7-8.

PROGRAM. Aktív időskor Generációk egészsége. Az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége XXIV. Szimpóziuma. Zalaegerszeg, 2012. november 6-7-8. PROGRAM Az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége XXIV. Szimpóziuma Aktív időskor Generációk egészsége Zalaegerszeg, 2012. november 6-7-8. 1 2 PROGRAM 2012. november 6. (kedd) Az Egészséges Városok

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV PSZI-INT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV Készítették: Bugarszki Zsolt Dr. Gárdos Júlia Gordos Erika Marketti Judit PSZI-INT.doc Létrehozás dátuma: 2007.01.13.

Részletesebben

A MAGYAR ORVOSI LABORATÓRIUMI SZAKDOLGOZÓK EGYESÜLETÉNEK TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉSE

A MAGYAR ORVOSI LABORATÓRIUMI SZAKDOLGOZÓK EGYESÜLETÉNEK TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉSE A MAGYAR ORVOSI LABORATÓRIUMI SZAKDOLGOZÓK EGYESÜLETÉNEK TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉSE Twentieth birthday of the Society of the Hungarian Medical Laboratory Professional Staff From establishment to present days

Részletesebben

MELLearN Konferencia Szegeden

MELLearN Konferencia Szegeden 9 9, 8$0 :, ()*(, %# ; A TARTALOMBÓL: Ünnep eltt 1 MELLearN Konferencia Szegeden 1 Új kihívások a felnttképzésben 2 MELLearN szimpózium az ONK-n 4 Rövid hírek 5 A MELLearN Egyesület vezetsége és munkatársai,

Részletesebben

A WHO betegbiztonsági irányelv hazai adaptációja: NEVES (nem-várt események)

A WHO betegbiztonsági irányelv hazai adaptációja: NEVES (nem-várt események) A WHO betegbiztonsági irányelv hazai adaptációja: NEVES (nem-várt események) dr. Belicza Éva, SE EMK dr. Kullmann Lajos, MKSZ 2008. április 3. MKSZ XX. kongresszusa, Debrecen WHO irányelvek tervezete a

Részletesebben

III. Szakdolgozói Tudományos Nap

III. Szakdolgozói Tudományos Nap III. Szakdolgozói Tudományos Nap Mosonmagyaróvár Karolina Kórház-Rendelőintézet Ápolásfejlesztési és Oktatási Munkacsoportja Szakdolgozói Továbbképző Tudományos Napot szervez Időpont: 2014. február 07.

Részletesebben

A KÁBÍTÓSZER-FOGYASZTÁS EPIDEMIOLÓGIÁJA ÉS TÁRSADALMI HATÁSAI A VISEGRÁDI NÉGYEK ORSZÁGAIBAN

A KÁBÍTÓSZER-FOGYASZTÁS EPIDEMIOLÓGIÁJA ÉS TÁRSADALMI HATÁSAI A VISEGRÁDI NÉGYEK ORSZÁGAIBAN NTERNATIONAL VISEGRAD FUND CONTINENT-PH Kft. EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR NYÍREGYHÁZA A KÁBÍTÓSZER-FOGYASZTÁS EPIDEMIOLÓGIÁJA ÉS TÁRSADALMI HATÁSAI A VISEGRÁDI NÉGYEK ORSZÁGAIBAN Nemzetközi tudományos konferencia

Részletesebben

X. JUBILEUMI SZAKNYELVI KONFERENCIA

X. JUBILEUMI SZAKNYELVI KONFERENCIA X. JUBILEUMI SZAKNYELVI KONFERENCIA A szaknyelvi kompetenciafejlesztéstıl a munkaerıpiacig Budapest, 2010. november 19-20. Fıvédnök: Sándorné Dr. Kriszt Éva PhD a Budapesti Gazdasági Fıiskola rektora Védnök:

Részletesebben

2014. november 21-22., Thermal Hotel Visegrád. Értesítő

2014. november 21-22., Thermal Hotel Visegrád. Értesítő 2014. november 21-22., Thermal Hotel Visegrád Értesítő Kedves Kolléganők és Kollégák! UPDATE 2014 Szervező intézmény A tavalyi rendezvény sikerére alapozva a Semmelweis Egyetem II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati

Részletesebben

Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között

Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK () 2016. május 26-28. Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között A TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM KIADVÁNYA Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza (Debrecen, Thomas

Részletesebben

Engedélyszám: 10023-1/2011-EAHUF. 2345-06 Szakmódszertan követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 10023-1/2011-EAHUF. 2345-06 Szakmódszertan követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Kórházában dolgozói továbbképzésen a gyakorlatvezetés minőségbiztosítási folyamatának ismertetésére kérték fel. Készüljön fel az előadásra! Előadásában térjen ki: minőség fogalma minőségirányítás,

Részletesebben

GVK_Munkaerőpiac_2011

GVK_Munkaerőpiac_2011 Jelentéskészítő, GVK_Munkaerőpiac_0 GVK_Munkaerőpiac_0 Válaszadók száma = 8 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % 0% 0% 0%

Részletesebben

A SZERVEZET BEMUTATÁSA

A SZERVEZET BEMUTATÁSA A SZERVEZET BEMUTATÁSA Simontornya 2013. október 17-19. Történelme I. 1931-ben alakult, önkéntes társuláson alapuló független politikamentes társadalmi szervezetként. Akkori neve: Magyarország Klinikáinak

Részletesebben

Kedves Kollégák! TUDOMÁNYOS ÉS SZERVEZŐ BIZOTTSÁG TUDOMÁNYOS INFORMÁCIÓ FŐ TÉMAKÖRÖK

Kedves Kollégák! TUDOMÁNYOS ÉS SZERVEZŐ BIZOTTSÁG TUDOMÁNYOS INFORMÁCIÓ FŐ TÉMAKÖRÖK Kedves Kollégák! Nagy sikerű pécsi kongresszusunk után az idei évben Balatonalmádiba invitáljuk Önöket. A helyszín kiválasztásánál fontos szempont volt, hogy Balatonalmádi az ország minden szegletéből

Részletesebben

Előterjesztés. - a Közgyűléshez

Előterjesztés. - a Közgyűléshez NYíREGYHÁZA Ügyiratszám: szoc-8266-1/2016. Ügyintéző: Dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez - "Gyermekeinkért 16" Alapítvány által benyújtani kívánt a "Társadalmi szerepvállalás erősítése a

Részletesebben

A minőség és a kockázat alapú gondolkodás kapcsolata

A minőség és a kockázat alapú gondolkodás kapcsolata Mottó: A legnagyobb kockázat nem vállalni kockázatot A minőség és a kockázat alapú gondolkodás kapcsolata DEMIIN XVI. Katonai Zsolt 1 Ez a gép teljesen biztonságos míg meg nem nyomod ezt a gombot 2 A kockázatelemzés

Részletesebben

Pszichotrauma és disszociatív kapacitás összefüggésének vizsgálata syncopés betegek körében

Pszichotrauma és disszociatív kapacitás összefüggésének vizsgálata syncopés betegek körében Pszichotrauma és disszociatív kapacitás összefüggésének vizsgálata syncopés betegek körében Dávid Tamás, G. Tóth Kinga, Nagy Kálmán, Rónaszéki Aladár Péterfy S. u. Kórház, Kardiológiai Osztály, Budapest

Részletesebben

bemutatkozik az egyesületünk

bemutatkozik az egyesületünk 1/2 3/2 Egy est a bécsi magyar fiatalág jegyében - Magyar diákok a bécsi egyetemeken 2008. március 11., Collegium Hungaricum Miért pont Ausztriában? Magyarországi felvételi rendszer Képzési formák Személyes,

Részletesebben

Összefoglalás a 2014-es TOP magyarországi tanácsadói felmérésről

Összefoglalás a 2014-es TOP magyarországi tanácsadói felmérésről Összefoglalás a 2014-es TOP magyarországi tanácsadói felmérésről VII. Országos Tanácsadói Konferencia Budapest, 2014. október 30. Dr. Poór József, CMC Iliás Anikó Csak a változás állandó. Schopenhauer

Részletesebben

Batthyány-Strattmann László díjban részesült. kimagasló szakmai munkásságának elismeréseként

Batthyány-Strattmann László díjban részesült. kimagasló szakmai munkásságának elismeréseként Batthyány-Strattmann László díjban részesült kimagasló szakmai munkásságának elismeréseként Dr. Bazsó György Garadna község háziorvos Dr. Bazsó Péter Prügy község háziorvosa Prof. Dr. Falkay György a Szegedi

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

Betegelégedettség vizsgálat június - július 3. Telephely Rehabilitációs Osztály (feldolgozott kérdőívek száma 20 db) Átlagéletkor: 71 év

Betegelégedettség vizsgálat június - július 3. Telephely Rehabilitációs Osztály (feldolgozott kérdőívek száma 20 db) Átlagéletkor: 71 év Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Betegelégedettség vizsgálat 2014. június - július 3. Telephely Rehabilitációs Osztály (feldolgozott kérdőívek száma 20 db) Kérdés/ válaszok száma/ fő Értékelés %-

Részletesebben

Endokrin betegek perioperatív ellátása Továbbképző tanfolyam

Endokrin betegek perioperatív ellátása Továbbképző tanfolyam Endokrin betegek perioperatív ellátása Továbbképző tanfolyam Célcsoport: endokrinológia, aneszteziológia-intenzív terápia, családorvos, belgyógyászat, sebészet, gyermeksebészet, gyermekgyógyászat, idegsebészet,

Részletesebben

Az elhízás, a bulimia, az anorexia. Az elhízás

Az elhízás, a bulimia, az anorexia. Az elhízás Az elhízás, a bulimia, az anorexia Az elhízás Elhízás vagy túlsúlyosság elhízás a testsúly a kívánatosnál 20%-kal nagyobb túlsúlyosság a magasabb testsúly megoszlik az izmok, csontok, zsír és víz tömege

Részletesebben

ÁNTSZ Országos Gyermekegészségügyi Intézet. Meghívó

ÁNTSZ Országos Gyermekegészségügyi Intézet. Meghívó Meghívó Engedje meg, hogy figyelmébe ajánljuk 2010. június 10-11-én megrendezésre kerülő konferenciánkat, melynek címe: Konferencia a Perikoncepcionális Egészségről és a Veleszületett Rendellenességek

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között

Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK () 2016. május 26-28. Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között A TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM KIADVÁNYA Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza (Debrecen, Thomas

Részletesebben

Az Országos Fémipari Ipartestület és a Dorogi Ipartestület nevében tisztelettel meghívom Önt az ipartestületeink által szervezett

Az Országos Fémipari Ipartestület és a Dorogi Ipartestület nevében tisztelettel meghívom Önt az ipartestületeink által szervezett M E G H Í V Ó Tisztelt Vállalkozó Társunk! Tisztelt Szakképzés Gyakorlati Oktatásában végzők! Az Országos Fémipari Ipartestület és a Dorogi Ipartestület nevében tisztelettel meghívom Önt az ipartestületeink

Részletesebben

A járóbeteg szakellátásban dolgozó asszisztensek szerep és feladat változásai az egészségügyi reformok során

A járóbeteg szakellátásban dolgozó asszisztensek szerep és feladat változásai az egészségügyi reformok során A járóbeteg szakellátásban dolgozó asszisztensek szerep és feladat változásai az egészségügyi reformok során Gyurisné Pethő Zsuzsanna egészségügyi menedzser, diplomás ápoló Teleki Éva, diplomás ápoló Dr.

Részletesebben

International Ambulance Service Kft. 2049. Diósd Pf.19. Érd Központi Orvosi Ügyelet Felnőtt és gyermek ügyelet. 2012.

International Ambulance Service Kft. 2049. Diósd Pf.19. Érd Központi Orvosi Ügyelet Felnőtt és gyermek ügyelet. 2012. Érd Központi Orvosi Ügyelet Felnőtt és gyermek ügyelet 2012. évi beszámolója I. Ellátási terület: 2005.02.01-től Érd városában, illetve a négy környező településen (Diósdon, Tárnokon, Sóskúton, és Pusztazámoron)

Részletesebben

2009. augusztus 26. szerda Helyszín: Sántha Kálmán Mentális Egészségközpont és Szakkórház (4320 Nagykálló, Szabadság tér 13.)

2009. augusztus 26. szerda Helyszín: Sántha Kálmán Mentális Egészségközpont és Szakkórház (4320 Nagykálló, Szabadság tér 13.) Szakmai kongresszus a Sántha Kálmán Mentális Egészségközpont és Szakkórház, az Országos Pszichiátriai Központ (OPK), a Magyar Pszichiátriai Társaság (MPT) és a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK)

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Kedves kollégák, kolléganők, tisztelt érdeklődők!

MEGHÍVÓ. Kedves kollégák, kolléganők, tisztelt érdeklődők! Főiskolát és Egyetemet Végzett Ápolók IX. Országos Kongresszusa 2010. április 29-30. Helyszín: Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 2-4. MEGHÍVÓ - Első értesítés - MESZK SZABOLCS-

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR A GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR ALUMNI SZERVEZETÉNEK SZABÁLYZATÁRÓL Elfogadta a Gépészmérnöki Kar Kari Tanácsa 2016. október 6-ai ülésén. Általános

Részletesebben

Kedves Kollégák! A VEZETŐ ÉS A SZERVEZET FEJLŐDÉSÉNEK ÉPÍTŐKÖVEI A XXI. SZÁZAD KÜSZÖBÉN

Kedves Kollégák! A VEZETŐ ÉS A SZERVEZET FEJLŐDÉSÉNEK ÉPÍTŐKÖVEI A XXI. SZÁZAD KÜSZÖBÉN Kedves Kollégák! A Misszió szervezésében 2012 őszén második alkalommal kerül sor az Országos Egészségügyi Középvezetői Konferencia megrendezésére. A színvonalas előadásaival fémjelzett tudományos Rendezvény

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁRÓL

BESZÁMOLÓ A PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ A PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁRÓL TÁMOP-6.2.4.A-11/1-2012-0013 Létszámbővítés az egészségügyi ellátás fejlesztése érdekében a Kaposi Mór Oktató Kórházban Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház 7400

Részletesebben

Orvosi hibák és tévedések kommunikációja

Orvosi hibák és tévedések kommunikációja Orvosi hibák és tévedések kommunikációja Dr Pilling János Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet Milyen gyakoriak az orvosi hibák? Az USA-ban évente 44000-98000 halál következik be káros orvosi

Részletesebben

XV. Országos Járóbeteg Szakellátási és X. Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia 2013. szeptember 12. Balatonfüred

XV. Országos Járóbeteg Szakellátási és X. Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia 2013. szeptember 12. Balatonfüred XV. Országos Járóbeteg Szakellátási és X. Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia 2013. szeptember 12. Balatonfüred A témaválasztás indokai A feldolgozott esetek statisztikai és tartalmi bemutatása Összegzés,

Részletesebben

Egészségügyben Dolgozó Szociális Munkások Országos Egyesülete

Egészségügyben Dolgozó Szociális Munkások Országos Egyesülete E Ü D SZ M Egészségügyben Dolgozó Szociális Munkások Országos Egyesülete II. Közgyűlés Budapest, 2010. 12. 10. "Ha többek életét és munkáját összekapcsoljuk, együttesen mindnyájan sokkal messzebbre jutunk,

Részletesebben

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001

Részletesebben

Belső jelentési rendszerek. tapasztalatai 2010. 03.05.

Belső jelentési rendszerek. tapasztalatai 2010. 03.05. Belső jelentési rendszerek bevezetésének nemzetközi tapasztalatai 2010. 03.05. Dr. Lám Judit Vázlat 1. A sikeres jelentési rendszer ismérvei 2. A belső jelentési folyamat lépései 3. A belső jelentési rendszer

Részletesebben

Ambuláns betegoktatás, egy reményteljes jobb életminőségért

Ambuláns betegoktatás, egy reményteljes jobb életminőségért Ambuláns betegoktatás, egy reményteljes jobb életminőségért IX. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia 2012. Szeptember 13-15. Balatonfüred Konczné Molnár Ibolya Diabetologia szakápoló, Karcag A diabetes

Részletesebben

Az autonómia és complience, a fogyatékosság elfogadtatásának módszerei

Az autonómia és complience, a fogyatékosság elfogadtatásának módszerei Az autonómia és complience, a fogyatékosság elfogadtatásának módszerei Dr. Kollár János egyetemi adjunktus Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Népegészségügyi Kar Magatartástudományi

Részletesebben

PROGRAM. Gyermekbiztonsági konferencia. 2011. június 15. A 3. Európai Biztonsági Konferencia szatellit rendezvénye magyar résztvevők számára

PROGRAM. Gyermekbiztonsági konferencia. 2011. június 15. A 3. Európai Biztonsági Konferencia szatellit rendezvénye magyar résztvevők számára PROGRAM Gyermekbiztonsági konferencia 2011. június 15. A 3. Európai Biztonsági Konferencia szatellit rendezvénye magyar résztvevők számára Erzsébet Királyné Szálloda GÖDÖLLŐ A rendezvényt a Közös kincsünk

Részletesebben

Miben fejlődne szívesen?

Miben fejlődne szívesen? Miben fejlődne szívesen? Tartalomelemzés Szegedi Eszter 2011. január A vizsgálat egy nagyobb kutatás keretében történt, melynek címe: A TANÁRI KOMEPETENCIÁK ÉS A TANÍTÁS EREDMÉNYESSÉGE A kutatás három

Részletesebben

EU 2020 és foglalkoztatás

EU 2020 és foglalkoztatás EU 2020 és foglalkoztatás EU 2020 fejlesztési stratégia egyik kiemelkedő célkitűzése a foglalkoztatási kapacitás növelése. A kijelölt problémák: munkaerő-piaci szegmentáció képzési kimenetek és munkaerő-piaci

Részletesebben

Minőségirányítási csoport. Szülői kérdőív feldolgozása

Minőségirányítási csoport. Szülői kérdőív feldolgozása Minőségirányítási csoport Szülői kérdőív feldolgozása 2010-11 Egyesített rövid távú cél: 4. Szülőkkel való kapcsolattartás feltérképezése A megvalósítás módja: Kérdőíves megkérdezés a szülői elégedettség

Részletesebben

A pénzügyi műveltség fejlesztésének lehetőségei a szakképzés területén

A pénzügyi műveltség fejlesztésének lehetőségei a szakképzés területén A pénzügyi műveltség fejlesztésének lehetőségei a szakképzés területén PénzSztár Konferencia 2017 2017. április 25. Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium Tanulók fenntartók

Részletesebben

A protokollok gyakorlati alkalmazása. XXVIII. Betegbiztonsági Fórum 2014. április 24.

A protokollok gyakorlati alkalmazása. XXVIII. Betegbiztonsági Fórum 2014. április 24. A protokollok gyakorlati alkalmazása XXVIII. Betegbiztonsági Fórum 2014. április 24. Mai program A NEVES szoftver éles indulása Az akkreditációs program aktualitásai Protokollok alkalmazása - kérdésfeltevés

Részletesebben

Rehabilitáció helyett életfogytiglani segély?

Rehabilitáció helyett életfogytiglani segély? Sorompó Anett szociális munkás Rehabilitáció helyett életfogytiglani segély? MRE Bethesda Gyermekkórház Rehabilitációs osztály Humántőke A humántőke fogalma azt fejezi ki, hogy az egyén szellemi és fizikai

Részletesebben

ÖKOINDUSTRIA 2013 III. Nemzetközi Környezetipari, Energiahatékonysági és. Megújuló Energiaforrások Szakkiállítás. 2013. Szeptember 25-27.

ÖKOINDUSTRIA 2013 III. Nemzetközi Környezetipari, Energiahatékonysági és. Megújuló Energiaforrások Szakkiállítás. 2013. Szeptember 25-27. ÖKOINDUSTRIA 2013 ÖKOINDUSTRIA 2013 III. Nemzetközi Környezetipari, Energiahatékonysági és Megújuló Energiaforrások Szakkiállítás 2013. Szeptember 25-27. SYMA Rendezvényközpont 1146 Budapest, Dózsa György

Részletesebben

0407 EGÉSZSÉGÜGY ÁGAZAT

0407 EGÉSZSÉGÜGY ÁGAZAT 0407 EGÉSZSÉGÜGY ÁGAZAT Képzési idő: 4+1 év Szakmai oktatás célja: Megalapozott, széleskörű elméleti ismeretekkel és i képességekkel, készségekkel rendelkező egészségügyi szakemberek képzése. A tanuló

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 GENIUS TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPÍTVÁNY Budapest, 2013. április 30. TARTALOM 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2. Kiegészítő melléklet 3. Közhasznúsági melléklet KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Részletesebben