PÁLYÁZATI KIÍRÁS. a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zrt. üzemeltetésében lévő ingatlanjának bérletére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI KIÍRÁS. a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zrt. üzemeltetésében lévő ingatlanjának bérletére"

Átírás

1 PÁLYÁZATI KIÍRÁS a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zrt. üzemeltetésében lévő ingatlanjának bérletére A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zrt. (a későbbiekben JVV N Zrt) ezúton pályázati felhívást tesz közzé a működési területén található büfé bérlésére: A pályázatra kiírt vagyonelem adatai:. címe: 5100 Jászberény, Fémnyomó út 3.; A Jászberényi Állat és Növénykert területén található Állatkerti büfé. leírása: a főbejáratnál lévő pénztár mellett található, mintegy 50 m2-es alapterületű Lindab rendszerű ház (büfé épület) a hozzá tartozó raktárral. A büfé vendégei igénybe vehetik a büfé előtt található 122 m2-es, padokkal és asztalokkal ellátott szabadtéri étkező-pihenő helyet Folytatható tevékenység: Nem folytatható tevékenység: Pályázati induló bérleti díj: március 1-jétől november 31-ig december I -jétől február 28-ig Kaució (2 havi bérleti díj): A futamidő kezdete: A bérlet időtartama: büféüzemeltetés (csak az Állatkert területén) játékok, ajándéktárgyak árusítása (TEÁOR 4765) ,- Ft ± ÁFA hó ,- Ft ± ÁFA/hó Ft ± ÁFA 2014.június I. max 5 év (de a bérlet ideje alatt az év végére szólóan, 90 napos felmondási határidő figyelembevételével felmondható A helyiség megtekinthető munkanapokon a JVV N Zrt-vel történő előzetes egyeztetés alapján (Fercsik Péter gyűjtemény vezetővel a telefonon) (A bérleti díjnak nem része a közümi költség. A büfé rendelkezik külön villamos áram-, gáz- és víz almérőkkel. A felmerült költségek a tárgyhónapot követően kerülnek a JVV N Zrt. által továbbszámlázásra a Használatba vevő felé.) A pályázatnak meg kell felelnie az alábbi előírásoknak, valamint tartalmaznia kell:. Jogi személy vagy Jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet pályázó esetén: - a pályázó nevét, székhelyét, adószámát, nyilvántartásba vételével összefüggő numerikus azonosítóját (cégjegyzékszámát, bírósági nyilvántartási számát, stb.); - a képviselő nevét és személyi adatait (születési név, anyja neve, születési helye, ideje, lakcíme). - a pályázathoz 30 napnál nem régebbi cégkivonatot kell csatolni, amelyben a cég fő tevékenysége megfelel az üzlethelyiségben végzendő profilnak.

2 . Természetes személy esetén: - a pályázó nevét (születési név, anyja neve, születési hely és idő, lakhely,. a vendéglátó egység üzemeltetésére vonatkozó elképzeléseket;. a pályázó elképzelését az esetleges bérlemény-korszerűsítéssel, felújítással kapcsolatban. A tervezett fejlesztések bérbeadó által elfogadott értékének maximum 50%--áig beszámíthatók a bérleti díjba.. Csatolni kell továbbá az eddigi tevékenységről szóló referenciákat, és a pénzügyi háttér igazolását a gazdálkodó szervezet előző 3 évre vonatkozó gazdasági adatai alapján (éves beszámoló: mérleg, eredmény kimutatás, szöveges értékelés). Amennyiben a pályázó nem rendelkezik az előírt teljes időszakra vonatkozó beszámolóval, elegendő a működését követő időszakra vonatkozó háttér igazolás bemutatása. A fentiek hiányában az árbevételről szóló nyilatkozatot köteles csatolni. Ezen kívül nyilatkoznia kell, hogy lejárt esedékességű köztartozása és helyi adó tartozása nem áll fenn.. A pályázatnak tartalmaznia kell a megajánlott bérleti díj mértékét havi bontásban, a nyitva tartás idejét, a végezni kívánt tevékenység, illetve a forgalmazni kívánt árucikkek körét (figyelemmel a 210/2009. (IX.29.) Kormányrendelet 6. számú melléklet I pontjára) részletesen bemutató szöveges és grafikus tájékoztatót, az árusítani kívánt termékek tervezett árait. A pályázat szakmai célja és igényei:. A pályázónak nyilatkoznia kell, hogy a zavartalan üzemeltetéshez szükséges hiányzó bútorzatot és feiszerelési/berendezési tárgyakat saját költségén biztosítja, és azt őrzi, valamint az üzemeltetéséhez szükséges valamennyi hatósági engedély beszerzéséről maga gondoskodik és betartja az előírás szerinti vonatkozó jogszabályokat (tűzvédelmi, biztonsági, munkavédelmi, egészségügyi, ANTSZ stb.). A bérlő vállalja az étkezési lehetőség biztosítását (hideg-meleg étkezés); kávé, üdítő, sütemények, édesség, egyéb italok forgalmazását.. A büfé a Jászberényi Állat-és Növénykert nyitva tartásához igazodva tart nyitva. Igényes, udvarias kiszolgálással üzemel, a Használatba vevő a létesítmény házirendjét figyelembe veszi, kerüli a túlzott hangoskodást és gondoskodik a dohányzási tilalom betartásáról. A kiíró a büfé üzemeltetése során minimálisan a: évi CLXXXV. tv. a hulladékokról, (IX.29.) Kormányrendelet, (Vll.23.) FVM-EüM rendelet, (Vl.30.) VM rendelet, (IX. 13.) Jászberény Város Önkormányzatának rendelete, továbbá a működtetésre vonatkozó egyéb jogszabályokban előírt rendelkezések betartását várja el a pályázótól. A pályázónak vállalnia kell a bérleménnyel kapcsolatos, a bérlet ideje alatt jelentkező, szükségszerű, állagmegóvó karbantartási munkák elvégzését saját költségén. A pályázatokat a JVV N Zrt Jászberény Margit sziget I. részére postai úton, vagy személyesen a Titkárságra leadott zárt borítékban írásban I pld. eredeti és I pld. másolatban kell eljuttatni. A borítékra rá kell írni: Pályázat a Jászberényi Allatkerti büfére év. A pályázati ajánlat benyújtásának feltétele, hogy a pályázó biztosítékként a kaució 30 %-át, azaz 2

3 Ft-ot a WV N Zrt. részére, a K&H Bank Zrt.-nél vezetett ] számú számlára átutalással fizesse be, ás ennek megtörténtét a beflzetést bizonyító dokumentum bemutatásával igazolja. Azoknak a pályázóknak, akik a bérleti szerződés megkötésére jogosultságot nem szereztek, a pályázati biztosítékot a JVV N Zrt. a pályázati eljárás lezárását követő IS napon belül visszatéríti. A pályázat nyertese által befizetett biztosíték a pályázati kiírásban feltüntetett 2 havi kaucióba kerül beszámításra. A különbözetet a JVV N Zrt. számlájára a bérleti szerződés aláírása előtt be kell fizetni. A pályázati kiírás időpontja: május 05. A pályázat benyújtásának határideje: május óra Az elbírálás várható időpontja: május 19. A beérkezett pályázati ajánlatokat a kiiró a mellékletben szereplő pontozási rendszer szerint bírálja el. A pályázati ajánlatok benyújtói közül az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevővel aki a legmagasabb összesen pontszámot éri el kell a szerződést kötni. A nyertes pályázó visszalépése esetén a második legtöbb pontot elérő pályázóval köthető meg a bérleti szerződés. A kiíró fenntartja jogát, bogy a pályázatot érvényes pályázat(ok) beérkezése esetén is eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázat nyertese a kiíró döntése után az írásbeli értesítésének kézhezvételét követő 8 napon belül köteles a bérleti szerződést megkötni. Ha a pályázat nyertesének mulasztása miatt a bérleti szerződés az erre nyitva álló 8 napos határidőn belül nem jön létre, a JVV N Zrt. szerződéskötési kötelezettsége megszűnik. Amennyiben a pályázat nyertese a bérleti szerződésben megjelölt időpontban az ingatlant nem veszi birtokba, az a bérleti szerződéstől való elállásnak minősül. Jászberény, május 05. ~ V zérigazgató

4 A B C Sorszám Értékelési szempont Adható pontszám I ~ Ajánlati ár (A legmagasabb összegű bérleti I -50 pontig díjra ajánlatot tevő 50 pontot kap. A további ajánlattevők által megajánlott bérleti díj összegével el kell osztani a legmagasabb összegű bérleti díjat. Az osztás eredményeként kapott számmal ezt követően meg kell szorozni az 50 pontot, és az Igy kapott eredmény adja az adott ajánlattevő pontszámát) 2. Nyitva tartás (vagy az a), vagy a b) értékelési szempont alapján adható pontszám) 2.a) A látványetetési időszakban minden nap 9:00 ± 5 pont órától az állatkert zárását megelőző Óra végéig. 2.b) A látványetetési időszakban minden nap 9:00 ± 10 pont órától az állatkert zárását megelőző óra végéig, valamint az állatkert normál nyitvatartási idején felüli rendezvények idejére. 3. Támogatott termékkörök (vagy az a), vagy a b) értékelési szempont alapján adható pontszám, legfeljebb egy termékkör esetén) 3.a) Amennyiben a bérleti szerződésben az alábbi termékkörök kereskedelmét a kereskedelmi ± 5 pont tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 6. számú melléklete alapján vállalja a bérlő, hogy a mellékletében szereplő termékcsoportok közül kizárólag az alábbiakat árulja: I. Elelmiszer 1.1. Meleg-, hideg étel, 1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital, 1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék, I.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt ésjégkrém stb.), 3.b) Amennyiben a bérleti szerződésben az alábbi termékkörök kereskedelmét a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 6. számú melléklete alapján vállalja a bérlő, hogy a mellékletében szereplő termékcsoportok közül kizárólag az alábbiakat árulja: I. Elelmiszer 1.1. Meleg-, hideg étel, 1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes_ital, 4 ± 10 pont

5 1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék 1.7. Zöldség-és gyümölcs, 1.8. Kenyér- és pékáru, sütőipari termék, 1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt ésjégkrém stb.), 17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány; 9 4. Négyzetméterenként legalább nettó ± 5 pont forintot elérő Ingatlan értéket növelő felújítás/átalakítás/beruházás vállalása a szerződés kötéstől számított I éven belül. Adható pont nettó Ft-onként ±1 pont, maximum 5 pont A pályázó vagy a bérleményben foglalkoztatott ± 5 pont alkalmazottja rendelkezik felsőfokú szakirányú végzettséggel It 6. A pályázó rendelkezik közintézményben, vagy 20 pont hasonló jellegű létesítményben büfé üzemeltetési referenciával az elmúlt 5 évben. Adható pont referenciánként ± 2 pont, Jászberény területén lévő referenciák esetén referenciánként ± 4 pont, maximum adható + 20 pont. 12 Összesen 100 pont taz 1. értékelési szempont esetében a matematika kerekítési szabályait két tizedesig megfeleiően kell alkalmazni.

6

Pályázati dokumentáció. Nagykőrös, Széchenyi tér 21. emeleti 255 m 2 -es helyiségek

Pályázati dokumentáció. Nagykőrös, Széchenyi tér 21. emeleti 255 m 2 -es helyiségek Pályázati dokumentáció Nagykőrös, Széchenyi tér 21. emeleti 255 m 2 -es helyiségek 1. Pályázat benyújtásának módja: A bérletre vonatkozó pályázati ajánlatokat zárt, cégjelzés nélküli borítékban, Széchenyi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1. A B.T.G. Budaörsi Településgazdálkodási Kft. (2040 Budaörs, Dózsa György u. 21) továbbiakban Ajánlatkérő nyilvános pályázatot hirdet a Budaörs Város Önkormányzata tulajdonában lévő

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉPÜLET PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

VENDÉGLÁTÓ ÉPÜLET PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY VENDÉGLÁTÓ ÉPÜLET PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság (3304 Eger, Sánc út 6.), (továbbiakban Ajánlatkérő) az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) Kormányrendelet

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ. A Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. Nyíregyháza, Bessenyei tér 13. alatti

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ. A Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. Nyíregyháza, Bessenyei tér 13. alatti PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ A Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. Nyíregyháza, Bessenyei tér 13. alatti büfé-konyha és kiszolgáló helyiségei, nézőtéri büfé, valamint felszereléseik együttes bérbeadására

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1./ Kiíró. 2./ Pályázat tárgya. 3./ Bérbeadási feltételek. 4./ A pályázatok benyújtásának helye, határideje és módja

TARTALOMJEGYZÉK. 1./ Kiíró. 2./ Pályázat tárgya. 3./ Bérbeadási feltételek. 4./ A pályázatok benyújtásának helye, határideje és módja TARTALOMJEGYZÉK 1./ Kiíró 2./ Pályázat tárgya 3./ Bérbeadási feltételek 4./ A pályázatok benyújtásának helye, határideje és módja 5./ Pályázati információk 5.1. A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. HM CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnikai ZRt területén lévő büfé üzemeltetésének elnyerésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. HM CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnikai ZRt területén lévő büfé üzemeltetésének elnyerésére PÁLYÁZATI FELHÍVÁS HM CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnikai ZRt területén lévő büfé üzemeltetésének elnyerésére Felhívás A HM CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnikai ZRt (továbbiakban: CURRUS ZRt.) (2100 Gödöllő,

Részletesebben

NYILVÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS BÜFÉ ÉS ÉTTEREM ÜZEMELTETÉSÉRE

NYILVÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS BÜFÉ ÉS ÉTTEREM ÜZEMELTETÉSÉRE NYILVÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS BÜFÉ ÉS ÉTTEREM ÜZEMELTETÉSÉRE A TANORG Tanácsadó és Szervező Kft. (1032 Budapest, Vályog utca 10.) nyilvános pályázatot hirdet a ZSKF (Zsigmond Király Főiskola - 1039 Budapest,

Részletesebben

Kúria 1055 Budapest, Markó u. 16. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ a Kúria, a Legfőbb Ügyészség és a Fővárosi Ítélőtábla munkatársainak étkeztetését szolgáló konyha, étterem, valamint büfé üzemeltetési

Részletesebben

Pályázati felhívás. A Műcsarnok Nonprofit Kft. (a továbbiakban: kiíró) (1146 Budapest, Dózsa György út 37.)

Pályázati felhívás. A Műcsarnok Nonprofit Kft. (a továbbiakban: kiíró) (1146 Budapest, Dózsa György út 37.) www.mucsarnok.hu www.kunsthalle.hu Pályázati felhívás A Műcsarnok Nonprofit Kft. (a továbbiakban: kiíró) (1146 Budapest, Dózsa György út 37.) az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.)

Részletesebben

A Vígszínházban és a Pesti Színházban üzemelő. Vendéglátó-ipari egységek. (nézőtéri és személyzeti büfék) ÜZEMELTETÉSÉRE ÉS HASZNOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ

A Vígszínházban és a Pesti Színházban üzemelő. Vendéglátó-ipari egységek. (nézőtéri és személyzeti büfék) ÜZEMELTETÉSÉRE ÉS HASZNOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ A Vígszínházban és a Pesti Színházban üzemelő Vendéglátó-ipari egységek (nézőtéri és személyzeti büfék) ÜZEMELTETÉSÉRE ÉS HASZNOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1 Preambulum A jelen pályázat célja

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pomáz Város Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan bérleti jogának megszerzésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pomáz Város Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan bérleti jogának megszerzésére PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pomáz Város Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan bérleti jogának megszerzésére I. A pályázat célja: Pomáz Város Önkormányzat tulajdonában lévő Pomáz, Huszár utca 3. 1689/194 hrsz

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A MOLNÁR JÁNOS-BARLANG TURISZTIKAI ÉS OKTATÁSI CÉLÚ HASZNÁLATÁRA, HASZNOSÍTÁSÁRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A MOLNÁR JÁNOS-BARLANG TURISZTIKAI ÉS OKTATÁSI CÉLÚ HASZNÁLATÁRA, HASZNOSÍTÁSÁRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A MOLNÁR JÁNOS-BARLANG TURISZTIKAI ÉS OKTATÁSI CÉLÚ HASZNÁLATÁRA, HASZNOSÍTÁSÁRA - 1 - Tartalomjegyzék Bevezetés 1. A pályázati eljárásban résztvevők köre 2. A jogviszony időtartama

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATOT ÍR KI A KOSSUTH LAJOS UTCAI PAVILONOK BÉRLETÉRE Pályázati feltételek Veszprém MJV Önkormányzatának Tulajdonosi Bizottsága Veszprém

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi Intézmény

Részletesebben

A beérkezett pályázatok bírálatáról a Képviselő-testület a soron következő rendes ülésén dönt.

A beérkezett pályázatok bírálatáról a Képviselő-testület a soron következő rendes ülésén dönt. F E L H Í V ÁS NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA bérbeadás útján, egyben történő hasznosításra meghirdeti a tulajdonában lévő Kállai Kettős tér 1. szám alatt található Városháza elnevezésű ingatlanában kialakított

Részletesebben

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. üzemorvosi feladatainak ellátása.

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. üzemorvosi feladatainak ellátása. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1. AZ AJÁNLATKÉRŐ ADATAI Szervezet: Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. Cím: 8000 Székesfehérvár, Szent Vendel u. 17/A. Telefon: 06 (22) 513 480 Fax: 06 (22) 513 497 E mail: wagner.peter@varosgondnoksag.hu

Részletesebben

A bérbeadó terület leírása:

A bérbeadó terület leírása: A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. -2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély 5852. hrsz. nyilvános pályázatot hirdet a Grassalkovich-kastély területén található Pálmaház és hozzá kapcsolódó

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS ÜZLETHELYISÉG BÉRLETÉRE HOTEL CLUB SIÓFOK SZÁLLODAÜZEMELTETŐ ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI KFT. 8600 Siófok, Petőfi sétány 13.

AJÁNLATI FELHÍVÁS ÜZLETHELYISÉG BÉRLETÉRE HOTEL CLUB SIÓFOK SZÁLLODAÜZEMELTETŐ ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI KFT. 8600 Siófok, Petőfi sétány 13. AJÁNLATI FELHÍVÁS ÜZLETHELYISÉG BÉRLETÉRE HOTEL CLUB SIÓFOK SZÁLLODAÜZEMELTETŐ ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI KFT. () A Hotel Club- Siófok Szállodaüzemeltető és Vendéglátóipari Kft., mint Ajánlatkérő, ajánlati felhívást

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 2016. július 30. napjáig tartó bérletére (üzemeltetésére).

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 2016. július 30. napjáig tartó bérletére (üzemeltetésére). PÁLYÁZATI FELHÍVÁS NAV KEKI Harmat utcai büfé üzemeltetése A Kiíró neve, címe, levelezési címe, e-mail címe, telefon- és telefax számai: Nemzeti Adó-és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, egyfordulós nyílt pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, egyfordulós nyílt pályázatot hirdet PÁLYÁZATI KIÍRÁS Budakeszi Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Budakeszi 1 hrsz.-ú, természetben a 2092 Budakeszi, Fő u. 177. szám alatt található pince bérbe vételére PÁLYÁZATI KIÍRÁS Budakeszi Város

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ A VKSZ VESZPRÉMI KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓ ZRT. PÁLYÁZATOT ÍR KI A VESZPRÉM, KOSSUTH UTCA 21. SZÁM ALATTI TÁRSASHÁZBAN LÉVŐ 2547/A/2, 2547/A/4, 2547/A/5 ÉS A 2547/A/6 HRSZ. ALATTI ÜZLETHELYISÉGEK

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE rr r BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE A Képviselő-testület 2011. június 15-i ülésére! Tárgy: Kérelem a XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata és Koronkai Zoltán egyéni

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS! ÜZLETHELYISÉGEINEK. üzleti célú bérbeadására.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS! ÜZLETHELYISÉGEINEK. üzleti célú bérbeadására. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS! A Palota Holding Zrt. nyilvános pályázatot hirdet a XV. ker. Önkormányzat tulajdonában álló, Budapest XV. Kontyfa u. 2-8. szám alatti társasház földszinti ÜZLETHELYISÉGEINEK üzleti

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tartalom

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tartalom PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tartalom I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 2 1. A pályázat kiírója... 2 2. A pályázat célja... 2 3. A pályázat benyújtásának helye és módja... 2 4. A pályázat benyújtásának határideje... 3

Részletesebben

A meghirdetett nem lakás céljára szolgáló helyiségekre vonatkozó kötelezettségek, illetve feltételek

A meghirdetett nem lakás céljára szolgáló helyiségekre vonatkozó kötelezettségek, illetve feltételek Pályázat nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti jogának megszerzésére 2014. október 15. Sárisáp Község Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nem

Részletesebben

I. az ingatlan adatai

I. az ingatlan adatai Tárnok Nagyközség Önkormányzata /2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152./ n y i l v á n o s p á l y á z a t o t í r k i az alábbi Tárnok Nagyközség Önkormányzata tulajdonában lévő beépítetlen ingatlan értékesítésére:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A MÁTYÁS- HEGYI-BARLANG EGYES SZAKASZAINAK TURISZTIKAI CÉLÚ HASZNÁLATÁRA, HASZNOSÍTÁSÁRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A MÁTYÁS- HEGYI-BARLANG EGYES SZAKASZAINAK TURISZTIKAI CÉLÚ HASZNÁLATÁRA, HASZNOSÍTÁSÁRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A MÁTYÁS- HEGYI-BARLANG EGYES SZAKASZAINAK TURISZTIKAI CÉLÚ HASZNÁLATÁRA, HASZNOSÍTÁSÁRA - 1 - Tartalomjegyzék Bevezetés 1. A pályázati eljárásban résztvevők köre 2. A jogviszony lejárta

Részletesebben

a Békéscsaba, Szabadság tér 1-3. szám alatti ingatlan bérbeadásához

a Békéscsaba, Szabadság tér 1-3. szám alatti ingatlan bérbeadásához Ref. szám: NÜ-004/3/2010. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a Békéscsaba, Szabadság tér 1-3. szám alatti ingatlan bérbeadásához I. Ajánlati felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszáma: Békéscsaba Vagyonkezelő

Részletesebben