PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 2009

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 2009"

Átírás

1 MTA KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 2009 (Dokumentumtípus szerint rendezve) Összeállította: Bálint Éva Könyvek Kézdi G. Surányi É.: A successful school integration program : An evaluation of the Hungarian National Government's school integration program, [Budapest] : Roma Education Fund, p. Köllı J.: A pálya szélén : Iskolázatlan munkanélküliek a posztszocialista gazdaságban. Budapest : Osiris K., p. Simonovits A.: Válogatott fejezetek a matematika történetébıl. Budapest : Typotex, p. (Elméleti matematika) Soós K. A.: Rendszerváltás és privatizáció : Elsıdleges és másodlagos privatizáció Közép- Európában és a volt Szovjetunióban. Budapest : Corvina, p. Szerkesztett könyvek Fazekas K. Köllı J. Varga J. (eds.): Green book : For the renewal of public education in Hungary. Budapest : ECOSTAT, p. Fazekas K. Köllı J. (eds.): The Hungarian labour market, 2009 : Review and analysis. Budapest : Institute of Economics, HAS : National Employment Foundation, p. Fazekas K. Lovász A. Telegdy Á. (szerk.): Munkaerıpiaci tükör, Budapest : MTA Közgazdaságtudományi Intézet : Országos Foglalkoztatási Közalapítvány, p. Fazekas K. (szerk.): Oktatás és foglalkoztatás. Budapest : MTA Közgazdaságtudományi Intézet, p. (KTI Könyvek; 12.). Major I. (szerk.): Pénzügyi adósnyilvántartó rendszerek a világban, Európában és Magyarországon. Budapest : MTA Közgazdaságtudományi Intézet, p. (KTI Könyvek; 13.). (csak elektronikus formában) Semjén A. Tóth I. J. (szerk.): Rejtett gazdaság : Be nem jelentett foglalkoztatás és jövedelemeltitkolás kormányzati lépések és a gazdasági szereplık válaszai. Budapest : 1

2 MTA Közgazdaságtudományi Intézet, p. (KTI Könyvek; 11.) Valentiny P. Kiss F. L. (szerk.): Verseny és szabályozás, Budapest : MTA Közgazdaságtudományi Intézet, p. Könyvfejezetek Augusztinovics M. Köllı J.: Decreased employment and pensions : The case of Hungary. In: Robert Holzmann - Landis MacKellar - Jana Repansek (eds.): Pension reform in Southeastern Europe : Linking to labor and financial market reform. Washington : World Bank, p Bajnai B. Hámori Sz. Köllı J.: The Hungarian labour market A European perspective. In: Fazekas K. - Köllı J. (eds.): The Hungarian labour market, 2009 : Review and analysis. Budapest : Institute of Economics, HAS : National Employment Foundation, p Bedı Zs. Ozsvald É.: The Hungarian codes of good governance. In: López-Iturriaga, Felix J. (ed): Codes of good governance around the world. New York : Nova Science Publishers, p Cseres-Gergely Zs. Fazekas K. Bálint M.: Labour market activity and wages in In: Fazekas K. - Köllı J. (eds.): The Hungarian labour market, 2009 : Review and analysis. Budapest : Institute of Economics, HAS : National Employment Foundation, p Cseres-Gergely Zs. Hámori Sz.: Az iskolázottság és a foglalkoztatás kapcsolata nemzetközi összehasonlításban ( ). In: Fazekas K. (szerk.): Oktatás és foglalkoztatás. Budapest : MTA Közgazdaságtudományi Intézet, p (KTI Könyvek; 12.). - Cseres-Gergely Zs. Scharle Á.: A magyarországi munkapiac 2008-ban. In: Fazekas K. Lovász A. Telegdy Á. (szerk.): Munkaerıpiaci tükör, Budapest : MTA Közgazdaságtudományi Intézet : Országos Foglalkoztatási Közalapítvány, p Darvas Zs.: The Commissioner for enlargement and neighbourhood policy. In: André Sapir (ed.): Europe's economic priorities : Memos to the new Commission. Brussels : Bruegel, p Fazekas K. Köllı J. Varga J.: Introduction. In: Fazekas K. - Köllı J. - Varga J. (szerk.): Green book : For the renewal of public education in Hungary. Budapest : ECOSTAT, p

3 Fazekas K.: Elıszó. In: Fazekas K. (szerk.): Oktatás és foglalkoztatás. Budapest : MTA Közgazdaságtudományi Intézet, p (KTI Könyvek; 12.). Fazekas Károly: Hetedíziglen. In: Ekler, A. - Losonczy, I. (szerk) Az év esszéi, Budapest : Magyar Napló, p Havas A. Keenan, M.: Foresight in CEE countries. In: Georghiou, L. - Cassingena Harper, J. - Keenan, M. - Miles, I. - Popper, R. (eds.): The handbook of technology foresight : Concepts and practice. 2. ed. Cheltenham : Edward Elgar, p Hermann Z.: A tanítással kapcsolatos felfogás és a tanítási gyakorlat életkor szerinti különbségei nemzetközi összehasonlításban In: Fazekas K. (szerk.): Oktatás és foglalkoztatás. Budapest : MTA Közgazdaságtudományi Intézet, p (KTI Könyvek; 12.). Karsai J.: A kockázati- és magántıke-ipar évi eredményei. In: Magyar pénzügyi és tızsdei almanach, : 19. évfolyam. Budapest : Tas-11 Kft., p Karsai J.: A magyarországi kockázati- és magántıkeipar fejlıdése 2008-ban : (Budapest, április 3.) In: Évkönyv, 2009 = Yearbook, Budapest : Magyar Kockázati és Magántıke Egyesület / Hungarian Venture Capital and Private Equity Association, p Karsai J.: The development of the Hungarian venture capital and private equity industry in 2008 : (Budapest, April 3rd,2009.) In: Évkönyv, 2009 = Yearbook, Budapest : Magyar Kockázati és Magántıke Egyesület / Hungarian Venture Capital and Private Equity Association, p Kertesi G. Kézdi G.: Iskoláskor elıtti egyenlıtlenségek In: Fazekas K. (szerk.): Oktatás és foglalkoztatás. Budapest : MTA Közgazdaságtudományi Intézet, p (KTI Könyvek; 12.). - Kertesi G. Kézdi G.: Roma és nem roma fiatalok középiskolai továbbtanulása In: Fazekas K. (szerk.): Oktatás és foglalkoztatás. Budapest : MTA Közgazdaságtudományi Intézet, p (KTI Könyvek; 12.). - Kertesi G. Kézdi G.: Szegregáció az általános iskolákban : Számítások a évi országos kompetenciamérés adatain In: Fazekas K. Lovász A. Telegdy Á. (szerk.): Munkaerıpiaci tükör, Budapest : MTA Közgazdaságtudományi Intézet : Országos Foglalkoztatási Közalapítvány, p Kertesi G.: Roma foglalkoztatás az ezredfordulón : Számítások a évi országosan reprezentatív romafelvétel adatain In: Fazekas K. Lovász A. Telegdy Á. (szerk.): Munkaerıpiaci tükör, Budapest : MTA Közgazdaságtudományi Intézet : Országos Foglalkoztatási Közalapítvány, p Kertesi G.: The assessment and evaluation of educational institutions, school accountability. In: Fazekas K. - Köllı J. - Varga J. (szerk.): Green book : For the renewal of public education 3

4 in Hungary. - Budapest : ECOSTAT, p Kézdi G. Köllı J. Varga J.: The failures of "uncertified" vocational training In: Fazekas K. - Köllı J. (eds.): The Hungarian labour market, 2009 : Review and analysis. Budapest : Institute of Economics, HAS : National Employment Foundation, p Köllı J. Simonovits A.: Átmeneti egyenlıtlenségek a gazdasági rendszerváltás idıszakában - a gazdaságpolitikai választások szerepe In: Köllı János: A pálya szélén : Iskolázatlan munkanélküliek a posztszocialista gazdaságban. Budapest : Osiris K., p Köllı J.: Employment policy measures to promote education reforms In: Fazekas K. - Köllı J. - Varga J. (szerk.): Green book : For the renewal of public education in Hungary. - Budapest : ECOSTAT, p Köllı J.: Kiszorulás az olvasás- és írásigényes munkahelyekrıl In: Fazekas K. (szerk.): Oktatás és foglalkoztatás. Budapest : MTA Közgazdaságtudományi Intézet, p (KTI Könyvek; 12.). - Lackó M. Semjén A. Fazekas M. Tóth I. J.: Rejtett gazdaság, rejtett foglalkoztatottság kutatási eredmények és kormányzati politika a nemzetközi és hazai irodalom tükrében. In: Semjén A. Tóth I. J. (szerk.): Rejtett gazdaság : Be nem jelentett foglalkoztatás és jövedelemeltitkolás - kormányzati lépések és a gazdasági szereplık válaszai. Budapest : MTA Közgazdaságtudományi Intézet, p Lackó M.: Az adóráták és a korrupció hatása az adóbevételekre : Az OECD-országok összehasonlítása, In: Semjén A. Tóth I. J. (szerk.): Rejtett gazdaság : Be nem jelentett foglalkoztatás és jövedelemeltitkolás - kormányzati lépések és a gazdasági szereplık válaszai. Budapest : MTA Közgazdaságtudományi Intézet, p Lovász A. Rigó M.: A nık és férfiak relatív termelékenységének és bérének becslése Magyarországon In: Fazekas K. Lovász A. Telegdy Á. (szerk.): Munkaerıpiaci tükör, Budapest : MTA Közgazdaságtudományi Intézet : Országos Foglalkoztatási Közalapítvány, p Lovász A. Telegdy Á.: Munkapiaci diszkrimináció - típusok, mérési problémák, empirikus megoldások In: Fazekas K. Lovász A. Telegdy Á. (szerk.): Munkaerıpiaci tükör, Budapest : MTA Közgazdaságtudományi Intézet : Országos Foglalkoztatási Közalapítvány, p Lovász A.: A verseny hatása a nıi-férfi bérkülönbségre Magyarországon 1986 és 2003 között In: Fazekas K. Lovász A. Telegdy Á. (szerk.): Munkaerıpiaci tükör, Budapest : MTA Közgazdaságtudományi Intézet : Országos Foglalkoztatási Közalapítvány, p Major I. Nagy D. K.: Adósnyilvántartás kamatszint kockázati prémium : Egy nemzetközi összehasonlító elemzés eredményei. In: Major I. (szerk.): Pénzügyi adósnyilvántartó rendszerek a világban, Európában és Magyarországon. Budapest : MTA 4

5 Közgazdaságtudományi Intézet, p (KTI Könyvek; 13.). - Major I.: Információ-megosztás a bankok között : Kinek jó a teljes lista? In: Major I. (szerk.): Pénzügyi adósnyilvántartó rendszerek a világban, Európában és Magyarországon. Budapest : MTA Közgazdaságtudományi Intézet, p (KTI Könyvek; 13.). - Molnár Gy. Galla V.: Changes in income, income inequality and poverty : The case of Hungary In: Stanculescu, Manuela Sofia Stanovnik, Tine (eds): Activity, incomes and social welfare : A comparison across four new EU member states. Surrey : Ashgate, p Semjén A. Tóth I. J. Fazekas M. Makó Á.: Alkalmi munkavállalói könyves foglalkoztatás munkaadói és munkavállalói interjúk és egy kérdıíves munkavállalói felmérés tükrében In: Semjén A. Tóth I. J. (szerk.): Rejtett gazdaság : Be nem jelentett foglalkoztatás és jövedelemeltitkolás - kormányzati lépések és a gazdasági szereplık válaszai. Budapest : MTA Közgazdaságtudományi Intézet, p Semjén A. Tóth I. J. Fazekas M.: Az egyszerősített vállalkozói adó (eva) tapasztalatai vállalkozói interjúk alapján In: Semjén A. Tóth I. J. (szerk.): Rejtett gazdaság : Be nem jelentett foglalkoztatás és jövedelemeltitkolás - kormányzati lépések és a gazdasági szereplık válaszai. Budapest : MTA Közgazdaságtudományi Intézet, p Semjén A. Tóth I. J. Medgyesi M. Czibik Á.: Adócsalás és korrupció - lakossági érintettség és elfogadottság In: Semjén A. Tóth I. J. (szerk.): Rejtett gazdaság : Be nem jelentett foglalkoztatás és jövedelemeltitkolás - kormányzati lépések és a gazdasági szereplık válaszai. Budapest : MTA Közgazdaságtudományi Intézet, p Semjén A. Tóth I. J.: Intézményi környezet, szerzıdéses fegyelem és adózási magatartás In: Semjén A. Tóth I. J. (szerk.): Rejtett gazdaság : Be nem jelentett foglalkoztatás és jövedelemeltitkolás - kormányzati lépések és a gazdasági szereplık válaszai. Budapest : MTA Közgazdaságtudományi Intézet, p Semjén A. Tóth I. J.: Kormányzat és rejtett gazdaság - bevezetı gondolatok In: Semjén A. Tóth I. J. (szerk.): Rejtett gazdaság : Be nem jelentett foglalkoztatás és jövedelemeltitkolás kormányzati lépések és a gazdasági szereplık válaszai. Budapest : MTA Közgazdaságtudományi Intézet, p Soós K. A.: Quel modéle economique puor l'europe dans la mondialisation? In: Annuaire Francais de relations internationales, 2009 : Volume 10. Bruxelles : Bruylant, p Szabó A. Gulyás L. Tóth I. J.: Az adócsalás elterjedtségének változása becslések a TAXSIM ágensalapú adócsalás-szimulátor segítségével. In: Semjén A. Tóth I. J. (szerk.): Rejtett gazdaság : Be nem jelentett foglalkoztatás és jövedelemeltitkolás - kormányzati lépések 5

6 és a gazdasági szereplık válaszai. Budapest : MTA Közgazdaságtudományi Intézet, p Szántó Z. Tóth I. J : Korrupcióellenes kormányzati lépések és közpolitikai reformok néhány tapasztalata. In: Tudományterületek találkozása. Tudományos Mozaik, 6. kötet, 2. rész. Kalocsa : Tomori Pál Fıiskola, p Valentiny P.: A liberalizálódás foka. In: Valentiny P. Kiss F. L. (szerk.): Verseny és szabályozás, Budapest : MTA Közgazdaságtudományi Intézet, p Varga J.: A tanárok elosztása a különbözı szociokulturális hátterő tanulókat tanító iskolák között. In: Fazekas K. (szerk.): Oktatás és foglalkoztatás. Budapest : MTA Közgazdaságtudományi Intézet, p (KTI Könyvek; 12.). Varga J.: Institutional structure and funding in education In: Fazekas K. - Köllı J. - Varga J. (szerk.): Green book : For the renewal of public education in Hungary. - Budapest : ECOSTAT, p Vince P.: Modellváltás a földgázellátásban. In: Valentiny P. Kiss F. L. (szerk.): Verseny és szabályozás, Budapest : MTA Közgazdaságtudományi Intézet, p Vincze J.: A gazdaság fehérítése büntetés és ösztönzés : Költségek és hasznok egy modellszámítás tükrében. In: Semjén A. Tóth I. J. (szerk.): Rejtett gazdaság : Be nem jelentett foglalkoztatás és jövedelemeltitkolás - kormányzati lépések és a gazdasági szereplık válaszai. Budapest : MTA Közgazdaságtudományi Intézet, p Szerkesztett könyvfejezetek Bálint M. (szerk.) ; Busch I. Fazekas K. Köllı J. Lakatos J. (összeáll.): Statisztikai adatok. In: Fazekas K. Lovász A. Telegdy Á. (szerk.): Munkaerıpiaci tükör, Budapest : MTA Közgazdaságtudományi Intézet : Országos Foglalkoztatási Közalapítvány, p Fazekas K. Köllı J. Lakatos J. Lázár Gy. (eds.): Statistical data [2009] In: Fazekas K. - Köllı J. (eds.): The Hungarian labour market, 2009 : Review and analysis. Budapest : Institute of Economics, HAS : National Employment Foundation, p Köllı J. (ed.): In focus : I. The Hungarian labour market - A European perspective : II. The failures of "uncertified" vocational training In: Fazekas K. - Köllı J. (eds.): The Hungarian labour market, 2009 : Review and analysis. Budapest : Institute of Economics, HAS : National Employment Foundation, p Lovász A. Telegdy Á. (szerk.): Közelkép : Munkapiaci diszkrimináció In: Fazekas K. Lovász A. Telegdy Á. (szerk.): Munkaerıpiaci tükör, Budapest : MTA 6

7 Közgazdaságtudományi Intézet : Országos Foglalkoztatási Közalapítvány, p Folyóiratcikkek Bakucs L. Z. Fertı I. Fogarasi, J.: Investment and financial constraints in Hungarian agriculture. In: Economics Letters Vol No. 3., p Bakucs L. Z. Fertı I. Hockmann, H. Perekhozuk, O.: Market power on the edge? : An analysis of German and Hungarian hog markets. In: Agrarwirtschaft Vol. 58. No. 8., p hrgang%2058%20%282009%29,%20heft%208 Bakucs L. Z. Fertı I.: Marketing and pricing dynamics in the presence of structural breaks : The Hungarian pork market. In: Journal of International Food & Agribusiness Marketing Vol. 21. No. 2-3., p Bakucs L. Z. Fertı I.: Marketing margins and price transmission in a transition country : The case of the Hungarian pork market. In: EuroChoices Vol. 8. No. 3., p Bakucs L. Z. Fertı I.: The growth of family farms in Hungary. In: Agricultural Economics Vol. 40. No. s1., p Bakucs L. Z.: Ártranszmisszió a magyar sertéspiacon strukturális törések jelenlétében. In: Competitio 8. évf. 2. sz p Bauer T.: Ungarn in der wirtschaftspolitischen Sackgasse In: Europäische Rundschau Jg. 37. No. 1., p Békés G. Kleinert, J. Toubal, F: Spillovers from multinationals to heterogeneous domestic firms: Evidence from Hungary. In: The World Economy Vol. 32. No. 10., p Bojnec, S. Fertı I.: Agro-food trade competitiveness of Central European and Balkan countries. In: Food Policy Vol. 34. No. 5., p Bojnec, S. Fertı I.: Determinants of agro-food trade competition of Central European countries with the European Union. In: China Economic Review. Vol. 20. No. 2., p Bojnec, S. Fertı I.: Former Central European Free Trade Agreement countries agri-food trade specialisation In: Agrarwirtschaft. Vol. 58. No. 8., p

8 1%26type%3D2&id=522&currPage=&type=2 Bojnec, S. Fertı I.: Impact of the internet on manufacturing trade In: Journal of Computer Information Systems Vol. 50. No. 1., p Bojnec, S. Fertı I.: The institutional determinants of bilateral agricultural and food trade. In: APSTRACT Vol. 3. No. 3-4., p Bródy A.: A pénz cseréje pénzre : Pénzbıség és pénzszőke. In: Közgazdasági Szemle 56. évf. 12. sz., p Bródy A.: A tartós depresszióról - a tızsdeindex mozgása. In: Közgazdasági Szemle 56. évf. 2. sz., p Burgerné Gimes A.: Az újonnan belépett és a jelölt országok gazdaságának fejlıdése a kezdetektıl 2007-ig. In: Közép-Európai Közlemények 2. évf sz., p Csanádi M. Lai, H. Gyuris F. : A világválság és hatása a rendszer átalakulására Kínában. In: Közgazdasági Szemle 56. évf. 9. sz., p Darvas Zs. Schepp Z.: Long maturity forward rates of major currencies are stationary In: Applied Economics Letters Vol. 16. No. 11., p Darvas Zs. - Szapáry Gy.: Árszínvonal-konvergencia az új EU tagországokban : Egy panelregressziós modell eredményei In: Hitelintézeti Szemle 8. évf. 1. sz., p Darvas Zs.: Leveraged carry trade portfolios. In: Journal of Banking and Finance Vol. 33. No. 5., p Dudás Gy. Fertı I.: The effect of trust on the performance and satisfaction of co-operative members at the 'Zöld-termék' producer organization. In: Gazdálkodás Vol. 53. Special ed. No. 23., p Éltetı A. Sass M.: A magyar-olasz gazdasági kapcsolatok alakulása, különös tekintettel a relokációkra In: Külgazdaság 53. évf sz., p Farkas D. Csorba G. Koltay G.: Árak és koncentráció a magyar kiskereskedelmi üzemanyagpiacon. In: Közgazdasági Szemle 56. évf. 12. sz., p Fertı I. Bakucs L. Z.: Árleszállítások és a kiskereskedelmi árak változása a tejtermékek piacán. In: Közgazdasági Szemle 56. évf sz., p

9 Fertı I. - Bakucs L. Z.: Gibrat s law revisited in a transition economy: The Hungarian case. In: The Empirical Economic Letters Vol. 8. No. 3., p Fertı I. Forgács Cs.: The choice between conventional and organic farming. A Hungarian example. In: APSTRACT Vol. 3. No. 5-6., p Fertı I. Soós K. A.: Duration of trade of former communist countries in the EU market. In: Post-Communist Economies Vol. 21. No. 1., p Fertı I.: How can producers access the modern agri-food chain? A Central and Eastern European perspective In: CAB Reviews: Perspectives in Agriculture, Veterinary Science, Nutrition and Natural Resources Vol. 4. No. 063., p. ReviewID= Fertı I.: Labour market adjustment and intra-industry trade : The effects of association on the Hungarian food industry In : Journal of Agricultural Economics Vol. 60. No. 3., p Gábos A. Gál R. I. Kézdi G.: The effects of child-related benefits and pensions on fertility by birth order : A test on Hungarian data In: Population Studies Vol. 63. No. 3., p Gál Z. Sass M.: Emerging new locations of business services : Offshoring in Central and Eastern Europe. In: Regions Vol No. 1., p Görg, H. Hijzen, A. Muraközy B.: The role of production technology for productivity spillovers from multinationals : Firm-level evidence for Hungary. In: Aussenwirtschaft Vol. 64. No. 1., p Havas A.: Magyar paradoxon? : A gyenge innovációs teljesítmény lehetséges okai. In: Külgazdaság 53. évf sz., p Havas A.: Universities and the emerging new players : Building futures for higher education In: Technology Analysis & Strategic Management Vol. 21. No. 3., p Horn D.: Age of selection counts : A cross-country analysis of educational institutions. In: Educational Research and Evaluation Vol. 15. No. 4., p Karsai J.: A kockázati tıke szerepe az innováció finanszírozásában Magyarországon. In: Külgazdaság. 53. évf sz., p

10 Karsai J.: Az aranykor vége : A kockázatitıke-ágazat fejlıdése Közép-Kelet-Európában. In: Közgazdasági Szemle 56. évf. 1. sz., p Kertesi G. Kézdi G.: Általános iskolai szegregáció Magyarországon az ezredforduló után In: Közgazdasági Szemle. 56. évf. 11. sz., p Kézdi G. Kónya I.: Bérmegállapítás Magyarországon : Egy vállalati felmérés eredményei In: MNB-Szemle október. p Koltay G. Vincze J.: Fogyasztói döntések a viselkedési közgazdaságtan szemszögébıl. In: Közgazdasági Szemle 56. évf. 6. sz., p Kovács J. M.: Ex occidente flux : Vita a makroökonómia hasznáról és a közgazdaságtan felelısségérıl. In: Közgazdasági Szemle 56. évf. 10. sz., p Kozak A. Seres A.: Miért késnek a kisárutermelık válaszlépései? In: Kertészet és Szılészet 58. évf. 42. sz., p Kırösi G.: Munkahelyteremtés és rombolás In: Munkaügyi Szemle 53. évf. 3. sz., p Lackó M.: Az adóráták és a korrupció hatása az adóbevételekre : Az OECD-országok összehasonlítása, In: Közgazdasági Szemle 56. évf. 6. sz., p Madarász A.: Buborékok és legendák: Válságok és válságmagyarázatok a tulipánmánia és a Déltengeri Társaság. I. rész. In: Közgazdasági Szemle 56. évf sz., p Paizs L.: Gázolaj-jövedékiadó verseny az Európai Unióban In: Közgazdasági Szemle 56. évf. 3. sz., p Pellényi G. Sass M.: Magas olajárak - lehetséges kereskedelempolitikai válaszok In: Külgazdaság 53. évf sz., p Popovics P. A. Szabó G. G.: A hazai tejvertikum felsı szakaszának mélyinterjúkon alapuló empirikus elemzése = Analysis of the downstream part of the Hungarian dairy chain based on empirical research interviews. In: Tejgazdaság 69. évf. 2. sz., p Réti T.: A román gazdaság és a migráció. In: Külgazdaság 53. évf sz., p Saritas, O. Cagnin, C. Havas A. Miles, I.: Impacts and implications of future-oriented technology analysis for policy and decision making. In: Technology Analysis & Strategic Management. Vol. 21. No. 8., p

11 Sass M. Szanyi M.: Klaszterek és a multinacionális vállalatok helyi beszállítói hálózatának fejlıdése In: Európai Tükör 14. évf. 9. sz., p Tükör/ Sass M. [et al]: Körkérdés a pénz- és tıkepiaci válság és a szabályozás összefüggéseirıl In: Külgazdaság 53. évf sz., p Seres A. Szabó Márton: Hazai zöldség-gyümölcs kisárutermelık nagy láncoknak történı értékesítési lehetıségei In: Gazdálkodás. 53. évf. 3. sz., p Seres A.: Alkalmazkodás vagy életképtelenség? In: Kertészet és Szılészet. 58. évf. 7. sz., p Simonovits A.: Az önkéntes nyugdíjrendszer egy egyszerő modellje. In: Közgazdasági Szemle 56. évf. 10. sz., p Simonovits A.: Elıszó. In: MagyarTudomány 170. évf. 5. sz., p Simonovits A.: Keresetbevallás és újraelosztás az együttélı nemzedékek modelljében. In: Közgazdasági Szemle 56. évf. 2. sz., p Simonovits A.: Népességöregedés, tb-nyugdíj és megtakarítás - parametrikus nyugdíjreformok. In: Közgazdasági Szemle 56. évf. 4. sz., p Szabó G. G. Popovics P.: Possible ways of market coordination and integration in the Hungarian dairy sector. In: Journal of Rural Cooperation Vol. 37. No p Szabó G. G.: Dr. Ihrig Károly: a tudós és az ember. In: Agrártudományi Közlemények = Acta Agraria Debreceniensis 33. sz., p Szántó Z. Tóth I. J.: Korrupcióellenes kormányzati lépések és közpolitikai reformok néhány tapasztalata In: Nemzeti Érdek 3. évf. 3. sz., p Valentiny P. Kiss K. M.: A nélkülözhetetlen eszközök értelmezése és a postai szolgáltatások. In: Közgazdasági Szemle 56. évf. 11. sz., p Vince P.: Vállalatfelvásárlások egy kialakuló piacon. In: Közgazdasági Szemle 56. évf. 1. sz., p Vincze J.: Az érintett piac meghatározása a Holland Versenyhivatal gyakorlatában. In: Külgazdaság 53. évf sz., p Vincze J.: Játékelmélet és gazdasági intézmények In: Magyar Tudomány 170. évf. 5. sz., p

12 Mőhelytanulmányok Ahearne, A. Brücker, H. Darvas Zs. Weizsäcker, J. von: Cyclical dimensions of labour mobility after EU enlargement. - Budapest : Institute of Economics, Hungarian Academy of Sciences, p. - (MT-DP; 2009/10). Ahearne, A. Brücker, H. Darvas Zs. Weizsäcker, J. von: Cyclical dimensions of labour mobility after EU enlargement. - Brussels : Bruegel, p. - (Bruegel Working Paper ; 2009/03). Final.pdf Ahearne, Al. Brücker, H. Darvas Zs. Weizsäcker, J. von: Cyclical dimensions of labour mobility after EU enlargement. - Budapest : Corvinus University of Budapest, Department of Mathematical Economics and Economic Analysis, p. - (Working Paper ; 2009/2). Altomonte, C. Békés G.: Trade complexity and productivity. - Budapest : Institute of Economics, Hungarian Academy of Sciences, p. - (MT-DP; 2009/14). Altomonte, C. Békés G.: Trade complexity and productivity. - Milano : Fondazione Eni Enrico Mattei (FEEM), p. - (FEEM Note di Lavoro/Working Paper; ). Armenter, Roc Koren M.: Economies of scale and the size of exporters. - Budapest : Center for Firms in the Global Economy (CeFiG), p. - (CeFIG Working Papers; 7). Bálint M. Köllı J. Molnár Gy.: Nyugdíj-jogszerzés a teljes életpályára vonatkozó adatok alapján : Jelentés a KSH-ONYF adatfelvételrıl. - Budapest : MTA Közgazdaságtudományi Intézet; Budapesti Corvinus Egyetem, Emberi Erıforrások Tanszék, p. - (Budapesti munkagazdaságtani füzetek = Budapest working papers on the labour market; BWP 2009/4). Bartha A. Czibik Á. - Makó Á. Tóth I. J.: A gazdasági válság vállalati szemmel. Budapest : MKIK GVI : Kopint-Tárki Konjunktúrakutató Intézet Zrt., p. Békés G. Harasztosi P. Muraközy B.: Firms and products in international trade : Data and patterns for Hungary. - Budapest : Institute of Economics, Hungarian Academy of Sciences, p. (MT-DP; 2009/19). Békés G. Harasztosi P. Muraközy B.: Firms and products in international trade : Data and patterns for Hungary. - Budapest : Center for Firms in the Global Economy (CeFiG), p. - (CeFIG Working Papers; 9). - Békés G. Muraközy B.: Temporary trade. - Budapest : Center for Firms in the Global Economy (CeFiG), p - (CeFIG Working Papers; 6). 12

13 Benk Sz. Gillman, M. Kejak, M.: A banking explanation of the US velocity of money: Budapest : Institute of Economics, Hungarian Academy of Sciences, p. (MT-DP; 2009/23). Csanádi M. Lai, H. Gyuris F.: Global crisis and its implications on the political transformation in China. - Budapest : Institute of Economics, Hungarian Academy of Sciences, p. - (MT-DP; 2009/5). - Csanádi M.: The "Chinese style reforms" and the Hungarian "Goulash Communism". - Budapest : Institute of Economics, Hungarian Academy of Sciences, p. - (MT-DP ; 2009/3). - Csanádi M.: The metamorphosis of the communist party: from entity to system and from system towards an entity. - Budapest : Institute of Economics, Hungarian Academy of Sciences, p. - (MT-DP; 2009/4). Darvas Zs. Szapáry Gy.: Árszínvonal-konvergencia az új EU tagországokban : Egy panelregressziós modell eredményei. - Budapest : BCE Matematikai Közgazdaságtan és Gazdaságelemzés Tanszék, p. (Tanszéki Tanulmányok; 2009/1). Darvas Zs. Szapáry Gy.: Árszínvonal-konvergencia az új EU tagországokban : Egy panelregressziós modell eredményei. - Budapest : MTA Közgazdaságtudományi Intézet, p. - (MT-DP; 2009/6). - Darvas Zs.: Monetary transmission in three Central European economies : Evidence from time-varying coefficient vector autoregressions. - Budapest : Institute of Economics, Hungarian Academy of Sciences, p. - (MT-DP; 2009/13). Darvas Zs.: Monetary transmission in three Central European economies : Evidence from time-varying coefficient vector autoregressions. - Amsterdam : De Nederlandsche Bank, p. (DNB Working Paper ; 208). Darvas Zs.: Monetary transmission in three Central European economies : Evidence from time-varying coefficient vector autoregressions. - Budapest : Corvinus University of Budapest, Department of Mathematical Economics and Economic Analysis, p. (Working Paper ; 2009/3). - Darvas Zs.: The Baltic challenge euro-area entry. - Brussels : Bruegel, p. - (Bruegel Policy Contributions ; 2009/13). - Darvas Zs.: The impact of the crisis on budget policy in Central and Eastern Europe. - Budapest : Institute of Economics, Hungarian Academy of Sciences, p. - (MT-DP; 2009/24)

14 Darvas Zs.: The impact of the crisis on budget policy in Central and Eastern Europe. - Budapest : Corvinus University of Budapest, Department of Mathematical Economics and Economic Analysis, p. - (Working Paper ; 2009/4). Darvas Zs.: The impact of the crisis on budget policy in Central and Eastern Europe. - Brussels : Bruegel, p. (Bruegel Working Paper ; 2009/05). Druant, M. Fabiani, S. Kézdi G. Lamo, A. Martins, F. Sabbatici, R.: How are firms' wages and prices linked : Survey evidence in Europe. - Frankfurt am Main : European Central Bank (ECB), p. (ECB Working Paper Series; 1084). Gillman, M. Kejak, M.: Inflation, investment and growth : A money and banking approach. - Budapest : Institute of Economics, Hungarian Academy of Sciences, p. (MT-DP; 2009/11). Görg, H. Hijzen, A. Muraközy B.: The role of production technology for productivity spillovers from multinationals : Firm-level evidence for Hungary. Kiel : IfW, p. (Kiel working papers; 1482). Görg, H. Hijzen, A. Muraközy B.: The role of production technology for productivity spillovers from multinationals : Firm-level evidence for Hungary. Budapest : CeFiG Working Papers No p. Halpern L. Koren M. Szeidl Á.: Imported inputs and productivity. - Budapest : Center for Firms in the Global Economy (CeFiG), p. (CeFIG Working Papers; 8). Halpern L. Koren M. Szeidl Á.: Imported inputs and productivity. - Budapest : Center for Firms in the Global Economy (CeFiG), p. - (CeFIG Working Papers; 8). Halpern L. Muraközy B.: Innovation, productivity and exports : The case of Hungary. - Budapest : Institute of Economics, Hungarian Academy of Sciences, p. (MT-DP; 2009/21). Halpern L. Muraközy B.: Innovation, productivity and exports : The case of Hungary. - Budapest : Center for Firms in the Global Economy (CeFiG), p. (CeFIG Working Papers; 10.). Halpern L. Muraközy B.: Price dispersion in trade with EU countries. [S.l.] : European Firms in a Global Economy (EFIGE), p. (EFIGE Working paper; 15). 14

15 Hámori Sz.: Employment convergence of immigrants in the European Union. - Budapest : Institute of Economics, Hungarian Academy of Sciences; Department of Human Resources, Corvinus University of Budapest, p. - (Budapesti munkagazdaságtani füzetek = Budapest working papers on the labour market; BWP 2009/7). - Hámori Sz.: Employment convergence of immigrants in the European Union. - Hamburg : Hamburg Institute of International Economics (HWWI), p. - (HWWI 3-20). Harasztosi P. Békés G.: Agglomeration premium and trading activity of firms. - San Rafael : Forum for Research in Empirical International Trade (F.R.E.I.T.), p. (F.R.E.I.T. Working Paper ; 107.). - Kapitány Zs.: Non-employment, ill-being and subjective well-being. - Budapest : Institute of Economics, Hungarian Academy of Sciences, p. (MT-DP; 2009/22). Karsai J.: "The end of the golden age" : The developments of the venture capital and private equity industry in Central and Eastern Europe. - Budapest : Institute of Economics, Hungarian Academy of Sciences, p. - (MT-DP; 2009/1). - Karsai J.: Áldás vagy átok? : A magántıke-befektetések hatása a gazdaságra. - Budapest : MTA Közgazdaságtudományi Intézet, p. - (MT-DP; 2009/16). Karsai J.: The end of the golden age : The developments of the venture capital and private equity industry in Central and Eastern Europe. - Budapest : Magyar Kockázati és Magántıke Egyesület / Hungarian Venture Capital and Private Equity Association, p. Köllı J.: Miért nem keresnek állást a magyar munkanélküliek? : Hipotézisek az Európai Munkaerıfelvétel adatai alapján. - Budapest : MTA Közgazdaságtudományi Intézet; Budapesti Corvinus Egyetem, Emberi Erıforrások Tanszék, p. - (Budapesti munkagazdaságtani füzetek = Budapest working papers on the labour market; BWP 2009/3). Kırösi G.: Innovation and rent sharing in corporate wage setting in Hungary. - Budapest : Institute of Economics, Hungarian Academy of Sciences; Department of Human Resources, Corvinus University of Budapest, p. - (Budapesti munkagazdaságtani füzetek = Budapest working papers on the labour market; BWP 2009/8). - Kürti Andrea Kozak Anita Seres A. Szabó Márton: Mezıgazdasági kisárutermelık nagy kereskedelmi láncoknak történı beszállítása a nagyvevıi igények alapján a zöldség-gyümölcs ágazatban. - Budapest : MTA Közgazdaságtudományi Intézet, p. - (MT-DP; 2009/7). Lovász A. Rigó M.: Who earns their keep? : An estimation of the productivity-wage gap in Hungary Budapest : Institute of Economics, Hungarian Academy of Sciences; 15

16 Department of Human Resources, Corvinus University of Budapest, p. - (Budapesti munkagazdaságtani füzetek = Budapest working papers on the labour market; BWP 2009/2). Muraközy B. Békés G.: Temporary trade. - Budapest : Institute of Economics, Hungarian Academy of Sciences, p. - (MT-DP; 2009/9). Nemes G. High, C.: Gondolatok a vidékfejlesztési programok értékelésérıl : Társadalmi tanulás a LEADER programban. Budapest : MTA Közgazdaságtudományi Intézet, p. (MT-DP; 2009/25). Pedagógusok, az oktatás kulcsszereplıi : Összefoglaló jelentés az OECD nemzetközi tanárkutatás (TALIS) elsı eredményeirıl / [a jelentés készítıi Hermann Zoltán, Varga Júlia et al.]. Budapest : Oktatáskutató és Fejlesztı Intézet (OFI), p. Sass M. Szanyi M. Csizmadia P. Illésy M. Iwasaki, I. Makó Cs.: Clusters and the development of supplier networks for transnational companies. Budapest : Institute for World Economics of the Hungarian Academy of Sciences, p. (IWE Working Papers ; 187). Simonovits A.: A simple model of tax-favored retirement accounts. - Budapest : Institute of Economics, Hungarian Academy of Sciences, p. - (MT-DP; 2009/15). Simonovits A.: Hungarian pension system and its reform. - Budapest : Institute of Economics, Hungarian Academy of Sciences, p. - (MT-DP; 2009/8). Simonovits A.: Pension reforms in an aging society : A fully displayed cohort model. - Budapest : Institute of Economics, Hungarian Academy of Sciences, p. (MT-DP; 2009/17). - Simonovits A.: Underreported earnings and age-specific income redistribution in postsocialist economies. - Budapest : Institute of Economics, Hungarian Academy of Sciences, p. - (MT-DP; 2009/27). Simonovits A.: When and how to subsidize tax-favored retirement accounts?. - Budapest : Institute of Economics, Hungarian Academy of Sciences, p. - (MT-DP; 2009/2). Szántó Z. Tóth I. J. Varga Sz.: Korrupciógyanús esetek a magyar médiában között : On-line hírforrások tartalomelemzése. Budapest : BCE Korrupciókutató Központ, p. Szentpéteri Á. Telegdy Á.: Political objectives and privatization decisions : Selection of firms into privatization or long-term state ownership in Romania. - Budapest : Institute of Economics, Hungarian Academy of Sciences, p. - (Mőhelytanulmányok = Discussion papers; MT-DP 2009/26). 16

17 Szentpéteri Á. Telegdy Á.: Political selection of firms into privatization programs : Evidence from Romanian comprehensive data. Budapest : Institute of Economics, Hungarian Academy of Sciences, p. (Mőhelytanulmányok = Discussion papers; MT-DP 2009/16). Tóth I. J. Vereczkei A. Márkus M.: Jogkövetı magatartás a magyar állami intézményekben : Minisztériumok és háttérintézmények honlapjainak statisztikai elemzése [Budapest] : Átlátható állam, p. Valentiny P. Kiss K. M.: A nélkülözhetetlen eszközök értelmezése és a postai szolgáltatások. Budapest : MTA Közgazdaságtudományi Intézet, p. (Mőhelytanulmányok = Discussion papers; MT-DP 2009/18). Recenziók Csanádi M.: Inotai András Juhász Ottó (szerk.): A változó Kína : Akadémiai Kiadó, Budapest, 2009, 332 oldal. In: Közgazdasági Szemle 56. évf. 12. sz., p Laki M.: Nina Bandelj: From communists to foreign capitalists : The social foundations of foreign direct investment in post-socialist Europe. Princeton University Press, Princeton- Oxford, 2008, 303 o. In: Közgazdasági Szemle 56. évf. 4. sz., p Laki M.: Jelentés a magyarországi kapitalizmus állapotáról, 2008 : Szerkesztette: Szepesi Balázs, Közjó és Kapitalizmus Intézet, Budapest, 2009, www. kozjoeskapitalizmus.hu, 83 oldal In: Közgazdasági Szemle 56. évf sz., p Major I.: William W. Lewis: A termelékenység ereje. Gazdagság, szegénység és a globális stabilitás fenyegetettsége : Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központ, Budapest, 2008, 356 oldal : Fordította: Gyárfás Vera és Muraközy Balázs In: Közgazdasági Szemle 56. évf. 12. sz., p Muraközy B.: Almási Miklós: Hova tőnt az a rengeteg pénz? : Válságkönyv : Athenaeum 2000 Könyvkiadó Kft., Bp., old., 2490 Ft In: BUKSZ. 21. évf. 4. sz., p Publicisztikák Bartha A. Tóth I. J.: Vállalatok a válság idején : Rendezetlen visszavonulás In: HVG 31. évf. 15. sz p Bauer T.: Sánta kutyák In: HVG. 31. évf. 7. sz., p

18 Bauer T.: Vizitdíj 2.0 In: HVG. 31. évf. 23. sz., p. 95. Bauer T.: Én válaszolok In: HVG. 31. évf. 34. sz p Bauer T.: Most nem, vagy soha In: Élet és Irodalom 53. évf. 3. sz., p Bauer T.: Marginális? In: Élet és Irodalom 53. évf. 7. sz., p Bauer T.: Orbán Viktor forradalma In: Élet és Irodalom. 53. évf. 11. sz., p Bauer T.: Azonnali kérdés 2009-ben In: Élet és Irodalom. 53. évf. 26. sz., p Bauer T.: Törvények és gesztusok a Duna két oldalán In: Élet és Irodalom. 53. évf. 35. sz., p Bauer T.: Kórházigazgatók a Nap-keltében In: Élet és Irodalom. 53. évf. 39. sz., p. 4. Bauer T.: Közvetítenek In: Élet és Irodalom. 53. évf. 45. sz., p Bauer T.: Kertész Imre igazsága In: Élet és Irodalom. 53. évf. 46. sz., p Bauer T.: Hátbatámadás In: Élet és Irodalom. 53. évf. 47. sz., p Bauer T.: Még mindig a kvóta-népszavazás In: Élet és Irodalom. 53. évf. 46. sz., p Bauer T.: Két százalék : Az SZDSZ bukásáról In: Magyar Narancs. 21. évf. 27. sz., p Bauer T.: A huszadikból a huszonegyedikbe In: Népszabadság. 67. évf. 12/2. sz., p Bauer T.: Reformok és válságkezelés In: Népszabadság. 67. évf. 39/2. sz., p Bauer T.: Tanít a Fidesz In: Népszabadság. 67. évf. 60/2. sz., p Bauer T.: Hét év restauráció In: Népszabadság. 67. évf. 67/2. sz., p

19 Bauer T.: Keddtıl szombatig In: Népszabadság. 67. évf. 69/2. sz., p Bauer T.: Elıre hozott választás vagy új kormány In: Népszabadság. 67. évf. 87/2. sz., p Bauer T.: Legyen-e bőncselekmény a hazugság? In: Népszabadság. 67. évf. 102/2. sz., p Bauer T.: Liberális vagy polgári? In: Népszabadság. 67. évf. 125/2. sz., p Bauer T.: Jobbra van balra? In: Népszabadság. 67. évf. 172/2. sz., p Bauer T.: Ízelítı In: Népszabadság. 67. évf. 229/2. sz., p Bauer T.: Vissza a válságba In: Népszabadság. 67. évf. 278/2. sz., p Bauer T.: Vigyázat, hamisítvány! In: Népszabadság. 67. évf. 280/2. sz., p hamisitvany Csató K.: Az önkéntes nyugdíjbiztosítópénztár In: Élet és Irodalom 53. évf. 11. sz. ( ). - p Darvas Zs. Pisani-Ferry, J.: The looming divide within Europe. VoxEU.org (23 January 2009). - Darvas Zs.: Treaty change is needed to make sense of euro-area entry criteria. VoxEU.org (23 July 2009). - Darvas Zs. Pisani-Ferry, J.: The looming divide within Europe. Eurointelligence ( ). - Darvas Zs. Pisani-Ferry, J.: Eastern European currencies need help now. The Wall Street Journal (March 13, 2009). - Darvas Zs.: Ki menthet meg minket? Az Európán belüli megosztottság veszélye. Portfolio.hu január 21. Fazekas K.: Hetedíziglen In: HVG 31. évf. 15. sz p Kertesi G.: Az etnikai profilalkotásról: Válasz Mérı Lászlónak In: Magyar Narancs. 21. évf. 50. sz., p Köllı J.: Monok felé, félúton : jeles év: csúcspont, végpont, kezdıpont, útelágazás In: évf sz.,

20 Muraközy B.: Gyanútlan spekulánsok In: HVG. 31. évf. 31. sz., p. 79. Muraközy B.: Menthetetlenek : Állami beavatkozás a gazdaságba Amerikában és Magyarországon In: Magyar Narancs. 21. évf sz p Muraközy B.: Páratlan sötétség In: Magyar Narancs. 21. évf. 4. sz., p Muraközy B.: Puhul már ligetünk : A nyugdíjrendszer változásairól In: Magyar Narancs. 21. évf. 20. sz., p Muraközy B.: Nem gyúr a nyúl : A miniszterelnök-jelölés és a játékelmélet In: Magyar Narancs. 21. évf. 16. sz., p Muraközy B.: Nem lehet venni In: Magyar Narancs. 21. évf. 22. sz., p Hüttl T. Muraközy B.: Homályzóna : A parlamenti pártok különös ingatlanbiznisze az állammal In: Magyar Narancs. 21. évf. 23. sz., p Muraközy B. Simonovits G.: "A rendszer hamar regenerálódik" : Kevin M. Murphy, a University of Chicago közgazdászprofesszora a válságról In: Magyar Narancs. 21. évf. 24. sz., p Muraközy B.: Kenyeret, tejet, főtést és szállodát a népnek! In: Magyar Narancs. 21. évf. 26. sz p Muraközy B.: Jog a szuperbruttóhoz In: Magyar Narancs. 21. évf. 35. sz p Muraközy B.: Izland és a hitelezık : Hogy váltják a halpénzt? In: Magyar Narancs. 21. évf. 37. sz p Muraközy B.: Az önigazolás ördögi köre: Elliot Aronson szociálpszichológus In: Magyar Narancs. 21. évf. 42. sz., p Muraközy B.: Természetesen monopolisták! In: Magyar Narancs. 21. évf. 46. sz., p

Könyv, szerkesztett könyv

Könyv, szerkesztett könyv MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet 2013. évi publikációs jegyzék dokumentumtípus szerinti bontásban Összeállította: Bálint Éva és Moldován Éva Könyv, szerkesztett könyv Burgerné Gimes A.: Előadásaim

Részletesebben

A hazai jövedelemeloszlás és jövedelemegyenlőtlenség mérése és elemzése személyi jövedelembevallási adatok alapján

A hazai jövedelemeloszlás és jövedelemegyenlőtlenség mérése és elemzése személyi jövedelembevallási adatok alapján MŰHELYTANULMÁNYOK DISCUSSION PAPERS MT-DP 2010/09 A hazai jövedelemeloszlás és jövedelemegyenlőtlenség mérése és elemzése személyi jövedelembevallási adatok alapján KOVÁCS ILONA INSTITUTE OF ECONOMICS,

Részletesebben

MUNKAPIACI KUTATÁSOK VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIA 2010 2011

MUNKAPIACI KUTATÁSOK VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIA 2010 2011 MUNKAPIACI KUTATÁSOK VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIA 2010 2011 Válogatás magyarországi és külföldi könyvek, folyóiratok, műhelytanulmányok, statisztikai kiadványok, nemzetközi szervezetek munkapiaci témájú szakirodalmából.

Részletesebben

2010 és 2015 között az MTA KRTK Adatbank által gondozott KSH állományokból készült publikációk listája

2010 és 2015 között az MTA KRTK Adatbank által gondozott KSH állományokból készült publikációk listája 2010 és 2015 között az MTA KRTK Adatbank által gondozott KSH állományokból készült publikációk listája Publikáció Hárs Á, Simon D A munkaerő migráció változása a kétezres években Magyarországon : Vizsgálat

Részletesebben

MTA KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET

MTA KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET I. A KTI fő feladatai a beszámolási évben A KTI 2009-ben a 2008-2012 évekre kialakított kutatási stratégiájának megvalósításából adódó célokkal folytatta kutatásait, teljesítette a kutatási szerződésekben

Részletesebben

TÓTH, István János, director

TÓTH, István János, director TÓTH, István János, director Birth: November 9 1960, Budapest, Hungary Office Address: IE HAS (Institute of Economics Hungarian Academy of Sciences) Budaőrsi út 45. 1112 Budapest Hungary Letters: H-1502

Részletesebben

CSABA LÁSZLÓ PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE, 2015. június

CSABA LÁSZLÓ PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE, 2015. június 1 CSABA LÁSZLÓ PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE, 2015. június I. IDEGEN NYELVŰ MONOGRÁFIÁK 1. Economic Mechanism in the GDR and Czechoslovakia: a Comparative Analysis. Budapest: Hungarian Scientific Council for the

Részletesebben

Az adóráták és a korrupció hatása az adóbevételekre nemzetközi összehasonlítás

Az adóráták és a korrupció hatása az adóbevételekre nemzetközi összehasonlítás MŰHELYTANULMÁNYOK DISCUSSION PAPERS MT-DP 2008/08 Az adóráták és a korrupció hatása az adóbevételekre nemzetközi összehasonlítás OECD országok, 2000-2004 LACKÓ MÁRIA INSTITUTE OF ECONOMICS, HUNGARIAN ACADEMY

Részletesebben

S E L E C T E D L I S T O F P U B L I C A T I O N S

S E L E C T E D L I S T O F P U B L I C A T I O N S 1 S E L E C T E D L I S T O F P U B L I C A T I O N S By Professor László CSABA /incomplete, as of June, 2015/ I. MONOGRAPHS 1. Eastern Europe in the World Economy. Cambridge and New York: Cambridge University

Részletesebben

I. A kutatóhely fő feladatai 2012-ben

I. A kutatóhely fő feladatai 2012-ben I. A kutatóhely fő feladatai 2012-ben Az intézet 2012-ben a kialakított kutatási stratégiájának megvalósításából adódó célokkal folytatta kutatásait, teljesítette a kutatási szerződésekben és megállapodásokban

Részletesebben

Curriculum Vitae Attila Melegh

Curriculum Vitae Attila Melegh Curriculum Vitae Attila Melegh Home:1094 Budapest Angyal utca 7/a Hungary Phone (office): 36 1 345 6227 Phone (mobile): 36 30 591 7480 Email: melegh@demografia.hu PERSONAL INFORMATION: Born: August 3,

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR UNIVERSITY OF WEST HUNGARY FACULTY OF ECONOMICS FELELŐS TÁRSADALOM FENNTARTHATÓ GAZDASÁG SOCIAL RESPONSIBILITY SUSTAINABLE ECONOMY Programfüzet / Program

Részletesebben

Jelente s a dokumentum-feldolgoza s eredme nyeiro l

Jelente s a dokumentum-feldolgoza s eredme nyeiro l Jelente s a dokumentum-feldolgoza s eredme nyeiro l Tematikus tanulmány-sorozat EU 2020-hoz kapcsolódóan értékelési eredmények és a szakpolitikai tervezés összekapcsolása szakpolitikai szakértők és gyakorlati

Részletesebben

Curriculum Vitae Attila Melegh

Curriculum Vitae Attila Melegh Curriculum Vitae Attila Melegh Home:1094 Budapest Angyal utca 7/a Hungary Phone (office): 36 1 345 6227 Phone (mobile): 36 30 274 4885 Email: melegh@demografia.hu PERSONAL INFORMATION: Born: August 3,

Részletesebben

Gelei Andrea szakmai önéletrajza

Gelei Andrea szakmai önéletrajza Gelei Andrea szakmai önéletrajza Személyes adatok Név: Keresztnév: Állampolgárság: Gelei, Dr. Andrea magyar Születési idő: 1966. július 28. Születési hely: Családi állapot: Székesfehérvár férjezett, 2

Részletesebben

Beszámoló. a 2008. évi tudományos tevékenységről. 2009. február

Beszámoló. a 2008. évi tudományos tevékenységről. 2009. február Beszámoló a 2008. évi tudományos tevékenységről 2009. február I. A KTI fő feladatai a beszámolási évben A KTI 2008-ban a 2008-2012 évekre kialakított kutatási stratégiájának megvalósításából adódó célokkal

Részletesebben

PRO PUBLICO BONO. Magyar Közigazgatás. Közigazgatás-tudományi szakmai folyóirata

PRO PUBLICO BONO. Magyar Közigazgatás. Közigazgatás-tudományi szakmai folyóirata PRO PUBLICO BONO Magyar Közigazgatás 2013 3 A nemzeti közszolgálati egyetem Közigazgatás-tudományi szakmai folyóirata PRO PUBLICO BONO Magyar Közigazgatás A Nemzeti Közszolgálati Egyetem közigazgatás-tudományi

Részletesebben

MTA KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET

MTA KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET MTA KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET 1112 Budapest Budaörsi út 45. Tel.: 309-2652, Fax: 309-2650, E-mail: fazekas@econ.core.hu Honlap: http://econ.core.hu/ I. A kutatóhely fő feladatai 2011-ben A KTI 2011-ben

Részletesebben

A./ Tudományos könyvek

A./ Tudományos könyvek RÉDEI MARIREDEI MARIL. RÉDEI MÁRIA A TUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓINAK JEGYZÉKE A./ Tudományos könyvek Önállóan írt könyv (6) Rédei, M. 1985. A shift-share analízis szakirodalmi áttekintése és alkalmazási lehetőségei

Részletesebben

A target-hitelek és a jelenlegi adósságválság

A target-hitelek és a jelenlegi adósságválság Meyer Dietmar A target-hitelek és a jelenlegi adósságválság Célkitőzés: A jelenlegi válság okát a közgazdászok egy része abban látja, hogy nincs elegendı bizalom bizonyos nemzeti valuták iránt, vagyis

Részletesebben

Lakcím H-9026 Gyır, Körtöltés u. 9. Mobil +36 209 585 651 ladosmihaly@freemail.hu

Lakcím H-9026 Gyır, Körtöltés u. 9. Mobil +36 209 585 651 ladosmihaly@freemail.hu Cím H-9022 Gyır, Liszt F. u. 10. Postai cím H-9002 Gyır, Pf.: 420. Telefon +36 96 516570 Fax +36 96 516579 E-mail ladosm@rkk.hu Web http://www.nyuti.rkk.hu SZEMÉLYES INFORMÁCIÓK Név DR. LADOS Mihály Nemzetiség

Részletesebben

Kvantitatív és kavalitatív kutatási módszerek

Kvantitatív és kavalitatív kutatási módszerek Tantárgyprogramok Kvantitatív és kavalitatív kutatási módszerek Statisztikai elemzések és ökonometria Kövér György A tantárgy neve: Statisztikai elemzések és ökonometria A tantárgy neve angolul: Az oktatás

Részletesebben

I. AZ ELŐZŐ TUDOMÁNYOS FOKOZAT MEGSZERZÉSE ELŐTTI PUBLIKÁCIÓK (1982-1990.)

I. AZ ELŐZŐ TUDOMÁNYOS FOKOZAT MEGSZERZÉSE ELŐTTI PUBLIKÁCIÓK (1982-1990.) FONTOSABB PUBLIKÁCIÓK JEGYZÉKE I. AZ ELŐZŐ TUDOMÁNYOS FOKOZAT MEGSZERZÉSE ELŐTTI PUBLIKÁCIÓK (1982-1990.) I. A. MAGYAR NYELVŰ PUBLIKÁCIÓK: I. A. 1. ÖNÁLLÓ TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATCIKKEK KATEGÓRIA 1. A (1987)

Részletesebben

Publikációs jegyzék Belyó Pál

Publikációs jegyzék Belyó Pál Publikációs jegyzék Belyó Pál I. Az előző tudományos fokozat megszerzése előtti publikációk I.A. Magyar nyelvű publikációk I.A.1. Önálló vagy társszerzős szakkönyvek, monográfiák 1.) A bölcsődei és óvodai

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓK TOMKA BÉLA. ÖNÁLLÓ KÖNYVEK / MONOGRÁFIÁK Európa társadalomtörténete a 20. században. Budapest: Osiris Kiadó, 2009. 646 o.

PUBLIKÁCIÓK TOMKA BÉLA. ÖNÁLLÓ KÖNYVEK / MONOGRÁFIÁK Európa társadalomtörténete a 20. században. Budapest: Osiris Kiadó, 2009. 646 o. PUBLIKÁCIÓK TOMKA BÉLA A) PUBLIKÁCIÓK A PHD FOKOZAT MEGSZERZÉSE UTÁN ÖNÁLLÓ KÖNYVEK / MONOGRÁFIÁK Európa társadalomtörténete a 20. században. Budapest: Osiris Kiadó, 2009. 646 o. A jóléti állam Európában

Részletesebben

A rejtett gazdaságból való kilépés dilemmái

A rejtett gazdaságból való kilépés dilemmái MŐHELYTANULMÁNYOK MT-DP 2008/11 DISCUSSION PAPERS A rejtett gazdaságból való kilépés dilemmái Esettanulmány budapesti futárszolgálatok, 2006-2008 FAZEKAS MIHÁLY INSTITUTE OF ECONOMICS, HUNGARIAN ACADEMY

Részletesebben

Curriculum Vitae. 1 Personal Information: 2 Education and training: 3 PhD study and scientific qualifications:

Curriculum Vitae. 1 Personal Information: 2 Education and training: 3 PhD study and scientific qualifications: Curriculum Vitae 1 Personal Information: Name: Dr. Udovecz Gábor, D.Sc., Dr. habil Academic Position: Head of Doctoral School for Sciences of Management and Organisation, Kaposvár Sex: male Date of birth:

Részletesebben

ENYEDI GYÖRGY MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1954 2005

ENYEDI GYÖRGY MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1954 2005 ENYEDI GYÖRGY MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1954 2005 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA KUTATÓI BIBLIOGRÁFIÁK 2. ENYEDI GYÖRGY MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1954 2005 Összeállította Simonfai

Részletesebben

A REJTETT GAZDASÁGBÓL VALÓ KILÉPÉS DILEMMÁI ESETTANULMÁNY BUDAPESTI FUTÁRSZOLGÁLATOK, 2006 2008

A REJTETT GAZDASÁGBÓL VALÓ KILÉPÉS DILEMMÁI ESETTANULMÁNY BUDAPESTI FUTÁRSZOLGÁLATOK, 2006 2008 A REJTETT GAZDASÁGBÓL VALÓ KILÉPÉS DILEMMÁI ESETTANULMÁNY BUDAPESTI FUTÁRSZOLGÁLATOK, 2006 2008 Fazekas Mihály (RAND Europe, fazekas@rand.org) XIII. Adójogi Konferencia Balatonfüred, 2010. április 25-28.

Részletesebben

Lentner Csaba közleményjegyzéke Az adatok 2012.02.01.-ig fel vannak töltve.

Lentner Csaba közleményjegyzéke Az adatok 2012.02.01.-ig fel vannak töltve. Lentner Csaba közleményjegyzéke Az adatok 2012.02.01.-ig fel vannak töltve. 2012 1. Lentner Csaba Újjászervezett gazdaságpolitikák kora In: Tóth György László, Lentner Csaba, Zárug Péter Farkas Kik támadják

Részletesebben