PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 2009"

Átírás

1 MTA KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 2009 (Dokumentumtípus szerint rendezve) Összeállította: Bálint Éva Könyvek Kézdi G. Surányi É.: A successful school integration program : An evaluation of the Hungarian National Government's school integration program, [Budapest] : Roma Education Fund, p. Köllı J.: A pálya szélén : Iskolázatlan munkanélküliek a posztszocialista gazdaságban. Budapest : Osiris K., p. Simonovits A.: Válogatott fejezetek a matematika történetébıl. Budapest : Typotex, p. (Elméleti matematika) Soós K. A.: Rendszerváltás és privatizáció : Elsıdleges és másodlagos privatizáció Közép- Európában és a volt Szovjetunióban. Budapest : Corvina, p. Szerkesztett könyvek Fazekas K. Köllı J. Varga J. (eds.): Green book : For the renewal of public education in Hungary. Budapest : ECOSTAT, p. Fazekas K. Köllı J. (eds.): The Hungarian labour market, 2009 : Review and analysis. Budapest : Institute of Economics, HAS : National Employment Foundation, p. Fazekas K. Lovász A. Telegdy Á. (szerk.): Munkaerıpiaci tükör, Budapest : MTA Közgazdaságtudományi Intézet : Országos Foglalkoztatási Közalapítvány, p. Fazekas K. (szerk.): Oktatás és foglalkoztatás. Budapest : MTA Közgazdaságtudományi Intézet, p. (KTI Könyvek; 12.). Major I. (szerk.): Pénzügyi adósnyilvántartó rendszerek a világban, Európában és Magyarországon. Budapest : MTA Közgazdaságtudományi Intézet, p. (KTI Könyvek; 13.). (csak elektronikus formában) Semjén A. Tóth I. J. (szerk.): Rejtett gazdaság : Be nem jelentett foglalkoztatás és jövedelemeltitkolás kormányzati lépések és a gazdasági szereplık válaszai. Budapest : 1

2 MTA Közgazdaságtudományi Intézet, p. (KTI Könyvek; 11.) Valentiny P. Kiss F. L. (szerk.): Verseny és szabályozás, Budapest : MTA Közgazdaságtudományi Intézet, p. Könyvfejezetek Augusztinovics M. Köllı J.: Decreased employment and pensions : The case of Hungary. In: Robert Holzmann - Landis MacKellar - Jana Repansek (eds.): Pension reform in Southeastern Europe : Linking to labor and financial market reform. Washington : World Bank, p Bajnai B. Hámori Sz. Köllı J.: The Hungarian labour market A European perspective. In: Fazekas K. - Köllı J. (eds.): The Hungarian labour market, 2009 : Review and analysis. Budapest : Institute of Economics, HAS : National Employment Foundation, p Bedı Zs. Ozsvald É.: The Hungarian codes of good governance. In: López-Iturriaga, Felix J. (ed): Codes of good governance around the world. New York : Nova Science Publishers, p Cseres-Gergely Zs. Fazekas K. Bálint M.: Labour market activity and wages in In: Fazekas K. - Köllı J. (eds.): The Hungarian labour market, 2009 : Review and analysis. Budapest : Institute of Economics, HAS : National Employment Foundation, p Cseres-Gergely Zs. Hámori Sz.: Az iskolázottság és a foglalkoztatás kapcsolata nemzetközi összehasonlításban ( ). In: Fazekas K. (szerk.): Oktatás és foglalkoztatás. Budapest : MTA Közgazdaságtudományi Intézet, p (KTI Könyvek; 12.). - Cseres-Gergely Zs. Scharle Á.: A magyarországi munkapiac 2008-ban. In: Fazekas K. Lovász A. Telegdy Á. (szerk.): Munkaerıpiaci tükör, Budapest : MTA Közgazdaságtudományi Intézet : Országos Foglalkoztatási Közalapítvány, p Darvas Zs.: The Commissioner for enlargement and neighbourhood policy. In: André Sapir (ed.): Europe's economic priorities : Memos to the new Commission. Brussels : Bruegel, p Fazekas K. Köllı J. Varga J.: Introduction. In: Fazekas K. - Köllı J. - Varga J. (szerk.): Green book : For the renewal of public education in Hungary. Budapest : ECOSTAT, p

3 Fazekas K.: Elıszó. In: Fazekas K. (szerk.): Oktatás és foglalkoztatás. Budapest : MTA Közgazdaságtudományi Intézet, p (KTI Könyvek; 12.). Fazekas Károly: Hetedíziglen. In: Ekler, A. - Losonczy, I. (szerk) Az év esszéi, Budapest : Magyar Napló, p Havas A. Keenan, M.: Foresight in CEE countries. In: Georghiou, L. - Cassingena Harper, J. - Keenan, M. - Miles, I. - Popper, R. (eds.): The handbook of technology foresight : Concepts and practice. 2. ed. Cheltenham : Edward Elgar, p Hermann Z.: A tanítással kapcsolatos felfogás és a tanítási gyakorlat életkor szerinti különbségei nemzetközi összehasonlításban In: Fazekas K. (szerk.): Oktatás és foglalkoztatás. Budapest : MTA Közgazdaságtudományi Intézet, p (KTI Könyvek; 12.). Karsai J.: A kockázati- és magántıke-ipar évi eredményei. In: Magyar pénzügyi és tızsdei almanach, : 19. évfolyam. Budapest : Tas-11 Kft., p Karsai J.: A magyarországi kockázati- és magántıkeipar fejlıdése 2008-ban : (Budapest, április 3.) In: Évkönyv, 2009 = Yearbook, Budapest : Magyar Kockázati és Magántıke Egyesület / Hungarian Venture Capital and Private Equity Association, p Karsai J.: The development of the Hungarian venture capital and private equity industry in 2008 : (Budapest, April 3rd,2009.) In: Évkönyv, 2009 = Yearbook, Budapest : Magyar Kockázati és Magántıke Egyesület / Hungarian Venture Capital and Private Equity Association, p Kertesi G. Kézdi G.: Iskoláskor elıtti egyenlıtlenségek In: Fazekas K. (szerk.): Oktatás és foglalkoztatás. Budapest : MTA Közgazdaságtudományi Intézet, p (KTI Könyvek; 12.). - Kertesi G. Kézdi G.: Roma és nem roma fiatalok középiskolai továbbtanulása In: Fazekas K. (szerk.): Oktatás és foglalkoztatás. Budapest : MTA Közgazdaságtudományi Intézet, p (KTI Könyvek; 12.). - Kertesi G. Kézdi G.: Szegregáció az általános iskolákban : Számítások a évi országos kompetenciamérés adatain In: Fazekas K. Lovász A. Telegdy Á. (szerk.): Munkaerıpiaci tükör, Budapest : MTA Közgazdaságtudományi Intézet : Országos Foglalkoztatási Közalapítvány, p Kertesi G.: Roma foglalkoztatás az ezredfordulón : Számítások a évi országosan reprezentatív romafelvétel adatain In: Fazekas K. Lovász A. Telegdy Á. (szerk.): Munkaerıpiaci tükör, Budapest : MTA Közgazdaságtudományi Intézet : Országos Foglalkoztatási Közalapítvány, p Kertesi G.: The assessment and evaluation of educational institutions, school accountability. In: Fazekas K. - Köllı J. - Varga J. (szerk.): Green book : For the renewal of public education 3

4 in Hungary. - Budapest : ECOSTAT, p Kézdi G. Köllı J. Varga J.: The failures of "uncertified" vocational training In: Fazekas K. - Köllı J. (eds.): The Hungarian labour market, 2009 : Review and analysis. Budapest : Institute of Economics, HAS : National Employment Foundation, p Köllı J. Simonovits A.: Átmeneti egyenlıtlenségek a gazdasági rendszerváltás idıszakában - a gazdaságpolitikai választások szerepe In: Köllı János: A pálya szélén : Iskolázatlan munkanélküliek a posztszocialista gazdaságban. Budapest : Osiris K., p Köllı J.: Employment policy measures to promote education reforms In: Fazekas K. - Köllı J. - Varga J. (szerk.): Green book : For the renewal of public education in Hungary. - Budapest : ECOSTAT, p Köllı J.: Kiszorulás az olvasás- és írásigényes munkahelyekrıl In: Fazekas K. (szerk.): Oktatás és foglalkoztatás. Budapest : MTA Közgazdaságtudományi Intézet, p (KTI Könyvek; 12.). - Lackó M. Semjén A. Fazekas M. Tóth I. J.: Rejtett gazdaság, rejtett foglalkoztatottság kutatási eredmények és kormányzati politika a nemzetközi és hazai irodalom tükrében. In: Semjén A. Tóth I. J. (szerk.): Rejtett gazdaság : Be nem jelentett foglalkoztatás és jövedelemeltitkolás - kormányzati lépések és a gazdasági szereplık válaszai. Budapest : MTA Közgazdaságtudományi Intézet, p Lackó M.: Az adóráták és a korrupció hatása az adóbevételekre : Az OECD-országok összehasonlítása, In: Semjén A. Tóth I. J. (szerk.): Rejtett gazdaság : Be nem jelentett foglalkoztatás és jövedelemeltitkolás - kormányzati lépések és a gazdasági szereplık válaszai. Budapest : MTA Közgazdaságtudományi Intézet, p Lovász A. Rigó M.: A nık és férfiak relatív termelékenységének és bérének becslése Magyarországon In: Fazekas K. Lovász A. Telegdy Á. (szerk.): Munkaerıpiaci tükör, Budapest : MTA Közgazdaságtudományi Intézet : Országos Foglalkoztatási Közalapítvány, p Lovász A. Telegdy Á.: Munkapiaci diszkrimináció - típusok, mérési problémák, empirikus megoldások In: Fazekas K. Lovász A. Telegdy Á. (szerk.): Munkaerıpiaci tükör, Budapest : MTA Közgazdaságtudományi Intézet : Országos Foglalkoztatási Közalapítvány, p Lovász A.: A verseny hatása a nıi-férfi bérkülönbségre Magyarországon 1986 és 2003 között In: Fazekas K. Lovász A. Telegdy Á. (szerk.): Munkaerıpiaci tükör, Budapest : MTA Közgazdaságtudományi Intézet : Országos Foglalkoztatási Közalapítvány, p Major I. Nagy D. K.: Adósnyilvántartás kamatszint kockázati prémium : Egy nemzetközi összehasonlító elemzés eredményei. In: Major I. (szerk.): Pénzügyi adósnyilvántartó rendszerek a világban, Európában és Magyarországon. Budapest : MTA 4

5 Közgazdaságtudományi Intézet, p (KTI Könyvek; 13.). - Major I.: Információ-megosztás a bankok között : Kinek jó a teljes lista? In: Major I. (szerk.): Pénzügyi adósnyilvántartó rendszerek a világban, Európában és Magyarországon. Budapest : MTA Közgazdaságtudományi Intézet, p (KTI Könyvek; 13.). - Molnár Gy. Galla V.: Changes in income, income inequality and poverty : The case of Hungary In: Stanculescu, Manuela Sofia Stanovnik, Tine (eds): Activity, incomes and social welfare : A comparison across four new EU member states. Surrey : Ashgate, p Semjén A. Tóth I. J. Fazekas M. Makó Á.: Alkalmi munkavállalói könyves foglalkoztatás munkaadói és munkavállalói interjúk és egy kérdıíves munkavállalói felmérés tükrében In: Semjén A. Tóth I. J. (szerk.): Rejtett gazdaság : Be nem jelentett foglalkoztatás és jövedelemeltitkolás - kormányzati lépések és a gazdasági szereplık válaszai. Budapest : MTA Közgazdaságtudományi Intézet, p Semjén A. Tóth I. J. Fazekas M.: Az egyszerősített vállalkozói adó (eva) tapasztalatai vállalkozói interjúk alapján In: Semjén A. Tóth I. J. (szerk.): Rejtett gazdaság : Be nem jelentett foglalkoztatás és jövedelemeltitkolás - kormányzati lépések és a gazdasági szereplık válaszai. Budapest : MTA Közgazdaságtudományi Intézet, p Semjén A. Tóth I. J. Medgyesi M. Czibik Á.: Adócsalás és korrupció - lakossági érintettség és elfogadottság In: Semjén A. Tóth I. J. (szerk.): Rejtett gazdaság : Be nem jelentett foglalkoztatás és jövedelemeltitkolás - kormányzati lépések és a gazdasági szereplık válaszai. Budapest : MTA Közgazdaságtudományi Intézet, p Semjén A. Tóth I. J.: Intézményi környezet, szerzıdéses fegyelem és adózási magatartás In: Semjén A. Tóth I. J. (szerk.): Rejtett gazdaság : Be nem jelentett foglalkoztatás és jövedelemeltitkolás - kormányzati lépések és a gazdasági szereplık válaszai. Budapest : MTA Közgazdaságtudományi Intézet, p Semjén A. Tóth I. J.: Kormányzat és rejtett gazdaság - bevezetı gondolatok In: Semjén A. Tóth I. J. (szerk.): Rejtett gazdaság : Be nem jelentett foglalkoztatás és jövedelemeltitkolás kormányzati lépések és a gazdasági szereplık válaszai. Budapest : MTA Közgazdaságtudományi Intézet, p Soós K. A.: Quel modéle economique puor l'europe dans la mondialisation? In: Annuaire Francais de relations internationales, 2009 : Volume 10. Bruxelles : Bruylant, p Szabó A. Gulyás L. Tóth I. J.: Az adócsalás elterjedtségének változása becslések a TAXSIM ágensalapú adócsalás-szimulátor segítségével. In: Semjén A. Tóth I. J. (szerk.): Rejtett gazdaság : Be nem jelentett foglalkoztatás és jövedelemeltitkolás - kormányzati lépések 5

6 és a gazdasági szereplık válaszai. Budapest : MTA Közgazdaságtudományi Intézet, p Szántó Z. Tóth I. J : Korrupcióellenes kormányzati lépések és közpolitikai reformok néhány tapasztalata. In: Tudományterületek találkozása. Tudományos Mozaik, 6. kötet, 2. rész. Kalocsa : Tomori Pál Fıiskola, p Valentiny P.: A liberalizálódás foka. In: Valentiny P. Kiss F. L. (szerk.): Verseny és szabályozás, Budapest : MTA Közgazdaságtudományi Intézet, p Varga J.: A tanárok elosztása a különbözı szociokulturális hátterő tanulókat tanító iskolák között. In: Fazekas K. (szerk.): Oktatás és foglalkoztatás. Budapest : MTA Közgazdaságtudományi Intézet, p (KTI Könyvek; 12.). Varga J.: Institutional structure and funding in education In: Fazekas K. - Köllı J. - Varga J. (szerk.): Green book : For the renewal of public education in Hungary. - Budapest : ECOSTAT, p Vince P.: Modellváltás a földgázellátásban. In: Valentiny P. Kiss F. L. (szerk.): Verseny és szabályozás, Budapest : MTA Közgazdaságtudományi Intézet, p Vincze J.: A gazdaság fehérítése büntetés és ösztönzés : Költségek és hasznok egy modellszámítás tükrében. In: Semjén A. Tóth I. J. (szerk.): Rejtett gazdaság : Be nem jelentett foglalkoztatás és jövedelemeltitkolás - kormányzati lépések és a gazdasági szereplık válaszai. Budapest : MTA Közgazdaságtudományi Intézet, p Szerkesztett könyvfejezetek Bálint M. (szerk.) ; Busch I. Fazekas K. Köllı J. Lakatos J. (összeáll.): Statisztikai adatok. In: Fazekas K. Lovász A. Telegdy Á. (szerk.): Munkaerıpiaci tükör, Budapest : MTA Közgazdaságtudományi Intézet : Országos Foglalkoztatási Közalapítvány, p Fazekas K. Köllı J. Lakatos J. Lázár Gy. (eds.): Statistical data [2009] In: Fazekas K. - Köllı J. (eds.): The Hungarian labour market, 2009 : Review and analysis. Budapest : Institute of Economics, HAS : National Employment Foundation, p Köllı J. (ed.): In focus : I. The Hungarian labour market - A European perspective : II. The failures of "uncertified" vocational training In: Fazekas K. - Köllı J. (eds.): The Hungarian labour market, 2009 : Review and analysis. Budapest : Institute of Economics, HAS : National Employment Foundation, p Lovász A. Telegdy Á. (szerk.): Közelkép : Munkapiaci diszkrimináció In: Fazekas K. Lovász A. Telegdy Á. (szerk.): Munkaerıpiaci tükör, Budapest : MTA 6

7 Közgazdaságtudományi Intézet : Országos Foglalkoztatási Közalapítvány, p Folyóiratcikkek Bakucs L. Z. Fertı I. Fogarasi, J.: Investment and financial constraints in Hungarian agriculture. In: Economics Letters Vol No. 3., p Bakucs L. Z. Fertı I. Hockmann, H. Perekhozuk, O.: Market power on the edge? : An analysis of German and Hungarian hog markets. In: Agrarwirtschaft Vol. 58. No. 8., p hrgang%2058%20%282009%29,%20heft%208 Bakucs L. Z. Fertı I.: Marketing and pricing dynamics in the presence of structural breaks : The Hungarian pork market. In: Journal of International Food & Agribusiness Marketing Vol. 21. No. 2-3., p Bakucs L. Z. Fertı I.: Marketing margins and price transmission in a transition country : The case of the Hungarian pork market. In: EuroChoices Vol. 8. No. 3., p Bakucs L. Z. Fertı I.: The growth of family farms in Hungary. In: Agricultural Economics Vol. 40. No. s1., p Bakucs L. Z.: Ártranszmisszió a magyar sertéspiacon strukturális törések jelenlétében. In: Competitio 8. évf. 2. sz p Bauer T.: Ungarn in der wirtschaftspolitischen Sackgasse In: Europäische Rundschau Jg. 37. No. 1., p Békés G. Kleinert, J. Toubal, F: Spillovers from multinationals to heterogeneous domestic firms: Evidence from Hungary. In: The World Economy Vol. 32. No. 10., p Bojnec, S. Fertı I.: Agro-food trade competitiveness of Central European and Balkan countries. In: Food Policy Vol. 34. No. 5., p Bojnec, S. Fertı I.: Determinants of agro-food trade competition of Central European countries with the European Union. In: China Economic Review. Vol. 20. No. 2., p Bojnec, S. Fertı I.: Former Central European Free Trade Agreement countries agri-food trade specialisation In: Agrarwirtschaft. Vol. 58. No. 8., p

8 1%26type%3D2&id=522&currPage=&type=2 Bojnec, S. Fertı I.: Impact of the internet on manufacturing trade In: Journal of Computer Information Systems Vol. 50. No. 1., p Bojnec, S. Fertı I.: The institutional determinants of bilateral agricultural and food trade. In: APSTRACT Vol. 3. No. 3-4., p Bródy A.: A pénz cseréje pénzre : Pénzbıség és pénzszőke. In: Közgazdasági Szemle 56. évf. 12. sz., p Bródy A.: A tartós depresszióról - a tızsdeindex mozgása. In: Közgazdasági Szemle 56. évf. 2. sz., p Burgerné Gimes A.: Az újonnan belépett és a jelölt országok gazdaságának fejlıdése a kezdetektıl 2007-ig. In: Közép-Európai Közlemények 2. évf sz., p Csanádi M. Lai, H. Gyuris F. : A világválság és hatása a rendszer átalakulására Kínában. In: Közgazdasági Szemle 56. évf. 9. sz., p Darvas Zs. Schepp Z.: Long maturity forward rates of major currencies are stationary In: Applied Economics Letters Vol. 16. No. 11., p Darvas Zs. - Szapáry Gy.: Árszínvonal-konvergencia az új EU tagországokban : Egy panelregressziós modell eredményei In: Hitelintézeti Szemle 8. évf. 1. sz., p Darvas Zs.: Leveraged carry trade portfolios. In: Journal of Banking and Finance Vol. 33. No. 5., p Dudás Gy. Fertı I.: The effect of trust on the performance and satisfaction of co-operative members at the 'Zöld-termék' producer organization. In: Gazdálkodás Vol. 53. Special ed. No. 23., p Éltetı A. Sass M.: A magyar-olasz gazdasági kapcsolatok alakulása, különös tekintettel a relokációkra In: Külgazdaság 53. évf sz., p Farkas D. Csorba G. Koltay G.: Árak és koncentráció a magyar kiskereskedelmi üzemanyagpiacon. In: Közgazdasági Szemle 56. évf. 12. sz., p Fertı I. Bakucs L. Z.: Árleszállítások és a kiskereskedelmi árak változása a tejtermékek piacán. In: Közgazdasági Szemle 56. évf sz., p

9 Fertı I. - Bakucs L. Z.: Gibrat s law revisited in a transition economy: The Hungarian case. In: The Empirical Economic Letters Vol. 8. No. 3., p Fertı I. Forgács Cs.: The choice between conventional and organic farming. A Hungarian example. In: APSTRACT Vol. 3. No. 5-6., p Fertı I. Soós K. A.: Duration of trade of former communist countries in the EU market. In: Post-Communist Economies Vol. 21. No. 1., p Fertı I.: How can producers access the modern agri-food chain? A Central and Eastern European perspective In: CAB Reviews: Perspectives in Agriculture, Veterinary Science, Nutrition and Natural Resources Vol. 4. No. 063., p. ReviewID= Fertı I.: Labour market adjustment and intra-industry trade : The effects of association on the Hungarian food industry In : Journal of Agricultural Economics Vol. 60. No. 3., p Gábos A. Gál R. I. Kézdi G.: The effects of child-related benefits and pensions on fertility by birth order : A test on Hungarian data In: Population Studies Vol. 63. No. 3., p Gál Z. Sass M.: Emerging new locations of business services : Offshoring in Central and Eastern Europe. In: Regions Vol No. 1., p Görg, H. Hijzen, A. Muraközy B.: The role of production technology for productivity spillovers from multinationals : Firm-level evidence for Hungary. In: Aussenwirtschaft Vol. 64. No. 1., p Havas A.: Magyar paradoxon? : A gyenge innovációs teljesítmény lehetséges okai. In: Külgazdaság 53. évf sz., p Havas A.: Universities and the emerging new players : Building futures for higher education In: Technology Analysis & Strategic Management Vol. 21. No. 3., p Horn D.: Age of selection counts : A cross-country analysis of educational institutions. In: Educational Research and Evaluation Vol. 15. No. 4., p Karsai J.: A kockázati tıke szerepe az innováció finanszírozásában Magyarországon. In: Külgazdaság. 53. évf sz., p

10 Karsai J.: Az aranykor vége : A kockázatitıke-ágazat fejlıdése Közép-Kelet-Európában. In: Közgazdasági Szemle 56. évf. 1. sz., p Kertesi G. Kézdi G.: Általános iskolai szegregáció Magyarországon az ezredforduló után In: Közgazdasági Szemle. 56. évf. 11. sz., p Kézdi G. Kónya I.: Bérmegállapítás Magyarországon : Egy vállalati felmérés eredményei In: MNB-Szemle október. p Koltay G. Vincze J.: Fogyasztói döntések a viselkedési közgazdaságtan szemszögébıl. In: Közgazdasági Szemle 56. évf. 6. sz., p Kovács J. M.: Ex occidente flux : Vita a makroökonómia hasznáról és a közgazdaságtan felelısségérıl. In: Közgazdasági Szemle 56. évf. 10. sz., p Kozak A. Seres A.: Miért késnek a kisárutermelık válaszlépései? In: Kertészet és Szılészet 58. évf. 42. sz., p Kırösi G.: Munkahelyteremtés és rombolás In: Munkaügyi Szemle 53. évf. 3. sz., p Lackó M.: Az adóráták és a korrupció hatása az adóbevételekre : Az OECD-országok összehasonlítása, In: Közgazdasági Szemle 56. évf. 6. sz., p Madarász A.: Buborékok és legendák: Válságok és válságmagyarázatok a tulipánmánia és a Déltengeri Társaság. I. rész. In: Közgazdasági Szemle 56. évf sz., p Paizs L.: Gázolaj-jövedékiadó verseny az Európai Unióban In: Közgazdasági Szemle 56. évf. 3. sz., p Pellényi G. Sass M.: Magas olajárak - lehetséges kereskedelempolitikai válaszok In: Külgazdaság 53. évf sz., p Popovics P. A. Szabó G. G.: A hazai tejvertikum felsı szakaszának mélyinterjúkon alapuló empirikus elemzése = Analysis of the downstream part of the Hungarian dairy chain based on empirical research interviews. In: Tejgazdaság 69. évf. 2. sz., p Réti T.: A román gazdaság és a migráció. In: Külgazdaság 53. évf sz., p Saritas, O. Cagnin, C. Havas A. Miles, I.: Impacts and implications of future-oriented technology analysis for policy and decision making. In: Technology Analysis & Strategic Management. Vol. 21. No. 8., p

11 Sass M. Szanyi M.: Klaszterek és a multinacionális vállalatok helyi beszállítói hálózatának fejlıdése In: Európai Tükör 14. évf. 9. sz., p Tükör/ Sass M. [et al]: Körkérdés a pénz- és tıkepiaci válság és a szabályozás összefüggéseirıl In: Külgazdaság 53. évf sz., p Seres A. Szabó Márton: Hazai zöldség-gyümölcs kisárutermelık nagy láncoknak történı értékesítési lehetıségei In: Gazdálkodás. 53. évf. 3. sz., p Seres A.: Alkalmazkodás vagy életképtelenség? In: Kertészet és Szılészet. 58. évf. 7. sz., p Simonovits A.: Az önkéntes nyugdíjrendszer egy egyszerő modellje. In: Közgazdasági Szemle 56. évf. 10. sz., p Simonovits A.: Elıszó. In: MagyarTudomány 170. évf. 5. sz., p Simonovits A.: Keresetbevallás és újraelosztás az együttélı nemzedékek modelljében. In: Közgazdasági Szemle 56. évf. 2. sz., p Simonovits A.: Népességöregedés, tb-nyugdíj és megtakarítás - parametrikus nyugdíjreformok. In: Közgazdasági Szemle 56. évf. 4. sz., p Szabó G. G. Popovics P.: Possible ways of market coordination and integration in the Hungarian dairy sector. In: Journal of Rural Cooperation Vol. 37. No p Szabó G. G.: Dr. Ihrig Károly: a tudós és az ember. In: Agrártudományi Közlemények = Acta Agraria Debreceniensis 33. sz., p Szántó Z. Tóth I. J.: Korrupcióellenes kormányzati lépések és közpolitikai reformok néhány tapasztalata In: Nemzeti Érdek 3. évf. 3. sz., p Valentiny P. Kiss K. M.: A nélkülözhetetlen eszközök értelmezése és a postai szolgáltatások. In: Közgazdasági Szemle 56. évf. 11. sz., p Vince P.: Vállalatfelvásárlások egy kialakuló piacon. In: Közgazdasági Szemle 56. évf. 1. sz., p Vincze J.: Az érintett piac meghatározása a Holland Versenyhivatal gyakorlatában. In: Külgazdaság 53. évf sz., p Vincze J.: Játékelmélet és gazdasági intézmények In: Magyar Tudomány 170. évf. 5. sz., p

12 Mőhelytanulmányok Ahearne, A. Brücker, H. Darvas Zs. Weizsäcker, J. von: Cyclical dimensions of labour mobility after EU enlargement. - Budapest : Institute of Economics, Hungarian Academy of Sciences, p. - (MT-DP; 2009/10). Ahearne, A. Brücker, H. Darvas Zs. Weizsäcker, J. von: Cyclical dimensions of labour mobility after EU enlargement. - Brussels : Bruegel, p. - (Bruegel Working Paper ; 2009/03). Final.pdf Ahearne, Al. Brücker, H. Darvas Zs. Weizsäcker, J. von: Cyclical dimensions of labour mobility after EU enlargement. - Budapest : Corvinus University of Budapest, Department of Mathematical Economics and Economic Analysis, p. - (Working Paper ; 2009/2). Altomonte, C. Békés G.: Trade complexity and productivity. - Budapest : Institute of Economics, Hungarian Academy of Sciences, p. - (MT-DP; 2009/14). Altomonte, C. Békés G.: Trade complexity and productivity. - Milano : Fondazione Eni Enrico Mattei (FEEM), p. - (FEEM Note di Lavoro/Working Paper; ). Armenter, Roc Koren M.: Economies of scale and the size of exporters. - Budapest : Center for Firms in the Global Economy (CeFiG), p. - (CeFIG Working Papers; 7). Bálint M. Köllı J. Molnár Gy.: Nyugdíj-jogszerzés a teljes életpályára vonatkozó adatok alapján : Jelentés a KSH-ONYF adatfelvételrıl. - Budapest : MTA Közgazdaságtudományi Intézet; Budapesti Corvinus Egyetem, Emberi Erıforrások Tanszék, p. - (Budapesti munkagazdaságtani füzetek = Budapest working papers on the labour market; BWP 2009/4). Bartha A. Czibik Á. - Makó Á. Tóth I. J.: A gazdasági válság vállalati szemmel. Budapest : MKIK GVI : Kopint-Tárki Konjunktúrakutató Intézet Zrt., p. Békés G. Harasztosi P. Muraközy B.: Firms and products in international trade : Data and patterns for Hungary. - Budapest : Institute of Economics, Hungarian Academy of Sciences, p. (MT-DP; 2009/19). Békés G. Harasztosi P. Muraközy B.: Firms and products in international trade : Data and patterns for Hungary. - Budapest : Center for Firms in the Global Economy (CeFiG), p. - (CeFIG Working Papers; 9). - Békés G. Muraközy B.: Temporary trade. - Budapest : Center for Firms in the Global Economy (CeFiG), p - (CeFIG Working Papers; 6). 12

13 Benk Sz. Gillman, M. Kejak, M.: A banking explanation of the US velocity of money: Budapest : Institute of Economics, Hungarian Academy of Sciences, p. (MT-DP; 2009/23). Csanádi M. Lai, H. Gyuris F.: Global crisis and its implications on the political transformation in China. - Budapest : Institute of Economics, Hungarian Academy of Sciences, p. - (MT-DP; 2009/5). - Csanádi M.: The "Chinese style reforms" and the Hungarian "Goulash Communism". - Budapest : Institute of Economics, Hungarian Academy of Sciences, p. - (MT-DP ; 2009/3). - Csanádi M.: The metamorphosis of the communist party: from entity to system and from system towards an entity. - Budapest : Institute of Economics, Hungarian Academy of Sciences, p. - (MT-DP; 2009/4). Darvas Zs. Szapáry Gy.: Árszínvonal-konvergencia az új EU tagországokban : Egy panelregressziós modell eredményei. - Budapest : BCE Matematikai Közgazdaságtan és Gazdaságelemzés Tanszék, p. (Tanszéki Tanulmányok; 2009/1). Darvas Zs. Szapáry Gy.: Árszínvonal-konvergencia az új EU tagországokban : Egy panelregressziós modell eredményei. - Budapest : MTA Közgazdaságtudományi Intézet, p. - (MT-DP; 2009/6). - Darvas Zs.: Monetary transmission in three Central European economies : Evidence from time-varying coefficient vector autoregressions. - Budapest : Institute of Economics, Hungarian Academy of Sciences, p. - (MT-DP; 2009/13). Darvas Zs.: Monetary transmission in three Central European economies : Evidence from time-varying coefficient vector autoregressions. - Amsterdam : De Nederlandsche Bank, p. (DNB Working Paper ; 208). Darvas Zs.: Monetary transmission in three Central European economies : Evidence from time-varying coefficient vector autoregressions. - Budapest : Corvinus University of Budapest, Department of Mathematical Economics and Economic Analysis, p. (Working Paper ; 2009/3). - Darvas Zs.: The Baltic challenge euro-area entry. - Brussels : Bruegel, p. - (Bruegel Policy Contributions ; 2009/13). - Darvas Zs.: The impact of the crisis on budget policy in Central and Eastern Europe. - Budapest : Institute of Economics, Hungarian Academy of Sciences, p. - (MT-DP; 2009/24)

14 Darvas Zs.: The impact of the crisis on budget policy in Central and Eastern Europe. - Budapest : Corvinus University of Budapest, Department of Mathematical Economics and Economic Analysis, p. - (Working Paper ; 2009/4). Darvas Zs.: The impact of the crisis on budget policy in Central and Eastern Europe. - Brussels : Bruegel, p. (Bruegel Working Paper ; 2009/05). Druant, M. Fabiani, S. Kézdi G. Lamo, A. Martins, F. Sabbatici, R.: How are firms' wages and prices linked : Survey evidence in Europe. - Frankfurt am Main : European Central Bank (ECB), p. (ECB Working Paper Series; 1084). Gillman, M. Kejak, M.: Inflation, investment and growth : A money and banking approach. - Budapest : Institute of Economics, Hungarian Academy of Sciences, p. (MT-DP; 2009/11). Görg, H. Hijzen, A. Muraközy B.: The role of production technology for productivity spillovers from multinationals : Firm-level evidence for Hungary. Kiel : IfW, p. (Kiel working papers; 1482). Görg, H. Hijzen, A. Muraközy B.: The role of production technology for productivity spillovers from multinationals : Firm-level evidence for Hungary. Budapest : CeFiG Working Papers No p. Halpern L. Koren M. Szeidl Á.: Imported inputs and productivity. - Budapest : Center for Firms in the Global Economy (CeFiG), p. (CeFIG Working Papers; 8). Halpern L. Koren M. Szeidl Á.: Imported inputs and productivity. - Budapest : Center for Firms in the Global Economy (CeFiG), p. - (CeFIG Working Papers; 8). Halpern L. Muraközy B.: Innovation, productivity and exports : The case of Hungary. - Budapest : Institute of Economics, Hungarian Academy of Sciences, p. (MT-DP; 2009/21). Halpern L. Muraközy B.: Innovation, productivity and exports : The case of Hungary. - Budapest : Center for Firms in the Global Economy (CeFiG), p. (CeFIG Working Papers; 10.). Halpern L. Muraközy B.: Price dispersion in trade with EU countries. [S.l.] : European Firms in a Global Economy (EFIGE), p. (EFIGE Working paper; 15). 14

15 Hámori Sz.: Employment convergence of immigrants in the European Union. - Budapest : Institute of Economics, Hungarian Academy of Sciences; Department of Human Resources, Corvinus University of Budapest, p. - (Budapesti munkagazdaságtani füzetek = Budapest working papers on the labour market; BWP 2009/7). - Hámori Sz.: Employment convergence of immigrants in the European Union. - Hamburg : Hamburg Institute of International Economics (HWWI), p. - (HWWI 3-20). Harasztosi P. Békés G.: Agglomeration premium and trading activity of firms. - San Rafael : Forum for Research in Empirical International Trade (F.R.E.I.T.), p. (F.R.E.I.T. Working Paper ; 107.). - Kapitány Zs.: Non-employment, ill-being and subjective well-being. - Budapest : Institute of Economics, Hungarian Academy of Sciences, p. (MT-DP; 2009/22). Karsai J.: "The end of the golden age" : The developments of the venture capital and private equity industry in Central and Eastern Europe. - Budapest : Institute of Economics, Hungarian Academy of Sciences, p. - (MT-DP; 2009/1). - Karsai J.: Áldás vagy átok? : A magántıke-befektetések hatása a gazdaságra. - Budapest : MTA Közgazdaságtudományi Intézet, p. - (MT-DP; 2009/16). Karsai J.: The end of the golden age : The developments of the venture capital and private equity industry in Central and Eastern Europe. - Budapest : Magyar Kockázati és Magántıke Egyesület / Hungarian Venture Capital and Private Equity Association, p. Köllı J.: Miért nem keresnek állást a magyar munkanélküliek? : Hipotézisek az Európai Munkaerıfelvétel adatai alapján. - Budapest : MTA Közgazdaságtudományi Intézet; Budapesti Corvinus Egyetem, Emberi Erıforrások Tanszék, p. - (Budapesti munkagazdaságtani füzetek = Budapest working papers on the labour market; BWP 2009/3). Kırösi G.: Innovation and rent sharing in corporate wage setting in Hungary. - Budapest : Institute of Economics, Hungarian Academy of Sciences; Department of Human Resources, Corvinus University of Budapest, p. - (Budapesti munkagazdaságtani füzetek = Budapest working papers on the labour market; BWP 2009/8). - Kürti Andrea Kozak Anita Seres A. Szabó Márton: Mezıgazdasági kisárutermelık nagy kereskedelmi láncoknak történı beszállítása a nagyvevıi igények alapján a zöldség-gyümölcs ágazatban. - Budapest : MTA Közgazdaságtudományi Intézet, p. - (MT-DP; 2009/7). Lovász A. Rigó M.: Who earns their keep? : An estimation of the productivity-wage gap in Hungary Budapest : Institute of Economics, Hungarian Academy of Sciences; 15

16 Department of Human Resources, Corvinus University of Budapest, p. - (Budapesti munkagazdaságtani füzetek = Budapest working papers on the labour market; BWP 2009/2). Muraközy B. Békés G.: Temporary trade. - Budapest : Institute of Economics, Hungarian Academy of Sciences, p. - (MT-DP; 2009/9). Nemes G. High, C.: Gondolatok a vidékfejlesztési programok értékelésérıl : Társadalmi tanulás a LEADER programban. Budapest : MTA Közgazdaságtudományi Intézet, p. (MT-DP; 2009/25). Pedagógusok, az oktatás kulcsszereplıi : Összefoglaló jelentés az OECD nemzetközi tanárkutatás (TALIS) elsı eredményeirıl / [a jelentés készítıi Hermann Zoltán, Varga Júlia et al.]. Budapest : Oktatáskutató és Fejlesztı Intézet (OFI), p. Sass M. Szanyi M. Csizmadia P. Illésy M. Iwasaki, I. Makó Cs.: Clusters and the development of supplier networks for transnational companies. Budapest : Institute for World Economics of the Hungarian Academy of Sciences, p. (IWE Working Papers ; 187). Simonovits A.: A simple model of tax-favored retirement accounts. - Budapest : Institute of Economics, Hungarian Academy of Sciences, p. - (MT-DP; 2009/15). Simonovits A.: Hungarian pension system and its reform. - Budapest : Institute of Economics, Hungarian Academy of Sciences, p. - (MT-DP; 2009/8). Simonovits A.: Pension reforms in an aging society : A fully displayed cohort model. - Budapest : Institute of Economics, Hungarian Academy of Sciences, p. (MT-DP; 2009/17). - Simonovits A.: Underreported earnings and age-specific income redistribution in postsocialist economies. - Budapest : Institute of Economics, Hungarian Academy of Sciences, p. - (MT-DP; 2009/27). Simonovits A.: When and how to subsidize tax-favored retirement accounts?. - Budapest : Institute of Economics, Hungarian Academy of Sciences, p. - (MT-DP; 2009/2). Szántó Z. Tóth I. J. Varga Sz.: Korrupciógyanús esetek a magyar médiában között : On-line hírforrások tartalomelemzése. Budapest : BCE Korrupciókutató Központ, p. Szentpéteri Á. Telegdy Á.: Political objectives and privatization decisions : Selection of firms into privatization or long-term state ownership in Romania. - Budapest : Institute of Economics, Hungarian Academy of Sciences, p. - (Mőhelytanulmányok = Discussion papers; MT-DP 2009/26). 16

17 Szentpéteri Á. Telegdy Á.: Political selection of firms into privatization programs : Evidence from Romanian comprehensive data. Budapest : Institute of Economics, Hungarian Academy of Sciences, p. (Mőhelytanulmányok = Discussion papers; MT-DP 2009/16). Tóth I. J. Vereczkei A. Márkus M.: Jogkövetı magatartás a magyar állami intézményekben : Minisztériumok és háttérintézmények honlapjainak statisztikai elemzése [Budapest] : Átlátható állam, p. Valentiny P. Kiss K. M.: A nélkülözhetetlen eszközök értelmezése és a postai szolgáltatások. Budapest : MTA Közgazdaságtudományi Intézet, p. (Mőhelytanulmányok = Discussion papers; MT-DP 2009/18). Recenziók Csanádi M.: Inotai András Juhász Ottó (szerk.): A változó Kína : Akadémiai Kiadó, Budapest, 2009, 332 oldal. In: Közgazdasági Szemle 56. évf. 12. sz., p Laki M.: Nina Bandelj: From communists to foreign capitalists : The social foundations of foreign direct investment in post-socialist Europe. Princeton University Press, Princeton- Oxford, 2008, 303 o. In: Közgazdasági Szemle 56. évf. 4. sz., p Laki M.: Jelentés a magyarországi kapitalizmus állapotáról, 2008 : Szerkesztette: Szepesi Balázs, Közjó és Kapitalizmus Intézet, Budapest, 2009, www. kozjoeskapitalizmus.hu, 83 oldal In: Közgazdasági Szemle 56. évf sz., p Major I.: William W. Lewis: A termelékenység ereje. Gazdagság, szegénység és a globális stabilitás fenyegetettsége : Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központ, Budapest, 2008, 356 oldal : Fordította: Gyárfás Vera és Muraközy Balázs In: Közgazdasági Szemle 56. évf. 12. sz., p Muraközy B.: Almási Miklós: Hova tőnt az a rengeteg pénz? : Válságkönyv : Athenaeum 2000 Könyvkiadó Kft., Bp., old., 2490 Ft In: BUKSZ. 21. évf. 4. sz., p Publicisztikák Bartha A. Tóth I. J.: Vállalatok a válság idején : Rendezetlen visszavonulás In: HVG 31. évf. 15. sz p Bauer T.: Sánta kutyák In: HVG. 31. évf. 7. sz., p

18 Bauer T.: Vizitdíj 2.0 In: HVG. 31. évf. 23. sz., p. 95. Bauer T.: Én válaszolok In: HVG. 31. évf. 34. sz p Bauer T.: Most nem, vagy soha In: Élet és Irodalom 53. évf. 3. sz., p Bauer T.: Marginális? In: Élet és Irodalom 53. évf. 7. sz., p Bauer T.: Orbán Viktor forradalma In: Élet és Irodalom. 53. évf. 11. sz., p Bauer T.: Azonnali kérdés 2009-ben In: Élet és Irodalom. 53. évf. 26. sz., p Bauer T.: Törvények és gesztusok a Duna két oldalán In: Élet és Irodalom. 53. évf. 35. sz., p Bauer T.: Kórházigazgatók a Nap-keltében In: Élet és Irodalom. 53. évf. 39. sz., p Bauer T.: Közvetítenek In: Élet és Irodalom. 53. évf. 45. sz., p Bauer T.: Kertész Imre igazsága In: Élet és Irodalom. 53. évf. 46. sz., p Bauer T.: Hátbatámadás In: Élet és Irodalom. 53. évf. 47. sz., p Bauer T.: Még mindig a kvóta-népszavazás In: Élet és Irodalom. 53. évf. 46. sz., p Bauer T.: Két százalék : Az SZDSZ bukásáról In: Magyar Narancs. 21. évf. 27. sz., p Bauer T.: A huszadikból a huszonegyedikbe In: Népszabadság. 67. évf. 12/2. sz., p Bauer T.: Reformok és válságkezelés In: Népszabadság. 67. évf. 39/2. sz., p Bauer T.: Tanít a Fidesz In: Népszabadság. 67. évf. 60/2. sz., p Bauer T.: Hét év restauráció In: Népszabadság. 67. évf. 67/2. sz., p

19 Bauer T.: Keddtıl szombatig In: Népszabadság. 67. évf. 69/2. sz., p Bauer T.: Elıre hozott választás vagy új kormány In: Népszabadság. 67. évf. 87/2. sz., p Bauer T.: Legyen-e bőncselekmény a hazugság? In: Népszabadság. 67. évf. 102/2. sz., p Bauer T.: Liberális vagy polgári? In: Népszabadság. 67. évf. 125/2. sz., p Bauer T.: Jobbra van balra? In: Népszabadság. 67. évf. 172/2. sz., p Bauer T.: Ízelítı In: Népszabadság. 67. évf. 229/2. sz., p Bauer T.: Vissza a válságba In: Népszabadság. 67. évf. 278/2. sz., p Bauer T.: Vigyázat, hamisítvány! In: Népszabadság. 67. évf. 280/2. sz., p hamisitvany Csató K.: Az önkéntes nyugdíjbiztosítópénztár In: Élet és Irodalom 53. évf. 11. sz. ( ). - p Darvas Zs. Pisani-Ferry, J.: The looming divide within Europe. VoxEU.org (23 January 2009). - Darvas Zs.: Treaty change is needed to make sense of euro-area entry criteria. VoxEU.org (23 July 2009). - Darvas Zs. Pisani-Ferry, J.: The looming divide within Europe. Eurointelligence ( ). - Darvas Zs. Pisani-Ferry, J.: Eastern European currencies need help now. The Wall Street Journal (March 13, 2009). - Darvas Zs.: Ki menthet meg minket? Az Európán belüli megosztottság veszélye. Portfolio.hu január Fazekas K.: Hetedíziglen In: HVG 31. évf. 15. sz p Kertesi G.: Az etnikai profilalkotásról: Válasz Mérı Lászlónak In: Magyar Narancs. 21. évf. 50. sz., p Köllı J.: Monok felé, félúton : jeles év: csúcspont, végpont, kezdıpont, útelágazás In: évf sz.,

20 Muraközy B.: Gyanútlan spekulánsok In: HVG. 31. évf. 31. sz., p. 79. Muraközy B.: Menthetetlenek : Állami beavatkozás a gazdaságba Amerikában és Magyarországon In: Magyar Narancs. 21. évf sz p Muraközy B.: Páratlan sötétség In: Magyar Narancs. 21. évf. 4. sz., p Muraközy B.: Puhul már ligetünk : A nyugdíjrendszer változásairól In: Magyar Narancs. 21. évf. 20. sz., p Muraközy B.: Nem gyúr a nyúl : A miniszterelnök-jelölés és a játékelmélet In: Magyar Narancs. 21. évf. 16. sz., p Muraközy B.: Nem lehet venni In: Magyar Narancs. 21. évf. 22. sz., p Hüttl T. Muraközy B.: Homályzóna : A parlamenti pártok különös ingatlanbiznisze az állammal In: Magyar Narancs. 21. évf. 23. sz., p Muraközy B. Simonovits G.: "A rendszer hamar regenerálódik" : Kevin M. Murphy, a University of Chicago közgazdászprofesszora a válságról In: Magyar Narancs. 21. évf. 24. sz., p Muraközy B.: Kenyeret, tejet, főtést és szállodát a népnek! In: Magyar Narancs. 21. évf. 26. sz p Muraközy B.: Jog a szuperbruttóhoz In: Magyar Narancs. 21. évf. 35. sz p Muraközy B.: Izland és a hitelezık : Hogy váltják a halpénzt? In: Magyar Narancs. 21. évf. 37. sz p Muraközy B.: Az önigazolás ördögi köre: Elliot Aronson szociálpszichológus In: Magyar Narancs. 21. évf. 42. sz., p Muraközy B.: Természetesen monopolisták! In: Magyar Narancs. 21. évf. 46. sz., p

MTA KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET DOKUMENTUMTÍPUS SZERINTI PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 2005

MTA KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET DOKUMENTUMTÍPUS SZERINTI PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 2005 MTA KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET DOKUMENTUMTÍPUS SZERINTI PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 2005 Összeállította Bálint Éva balinte@econ.core.hu KÖNYVEK Kapitány Zs - Molnár Gy - Virág I: Háztartások a tudás- és munkapiacon

Részletesebben

Institute of Economics

Institute of Economics Centre for Economic and Regional Studies of the Hungarian Academy of Sciences Institute of Economics LIST OF PUBLICATIONS 2012 Compiled by: Éva Bálint and Éva Moldován Antal Gábor Earle, J. S. - Telegdy

Részletesebben

LIST OF PUBLICATIONS BY AUTHOR. Compiled by: Éva Bálint

LIST OF PUBLICATIONS BY AUTHOR. Compiled by: Éva Bálint INSTITUTE OF ECONOMICS OF THE HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES (IEHAS) LIST OF PUBLICATIONS BY AUTHOR 2008 Compiled by: Éva Bálint Augusztinovics Mária Augusztinovics M. Köllő J.: Changing conditions of early

Részletesebben

Az MNB által előfizetett bel- és külföldi lapok, folyóiratok, adatbázisok listája - 2011

Az MNB által előfizetett bel- és külföldi lapok, folyóiratok, adatbázisok listája - 2011 Belföldi lapok Külföldi lapok Acta Oeconomica Állam- és Jogtudomány Chip Számítógép Magazin (DVD melléklettel) Élet és Irodalom Figyelő /Profit plusz csomag: Figyelő TOP 200; Figyelő Trend Figyelő /plusz

Részletesebben

MTA Közgazdaságtudományi Intézet 2011. évi publikációs jegyzéke

MTA Közgazdaságtudományi Intézet 2011. évi publikációs jegyzéke MTA Közgazdaságtudományi Intézet 2011. évi publikációs jegyzéke szerzők szerinti betűrendben Összeállította: Bálint Éva Antal-Pomázi Krisztina Antal-Pomázi K.: A finanszírozási források szerepe a kis-

Részletesebben

MTA Közgazdaságtudományi Intézet 2011. évi publikációs jegyzéke

MTA Közgazdaságtudományi Intézet 2011. évi publikációs jegyzéke MTA Közgazdaságtudományi Intézet 2011. évi publikációs jegyzéke dokumentumtípus - azon belül első szerző szerint rendezve Összeállította: Bálint Éva Könyv, szerkesztett könyv Angeloni, I. - Bénassy-Quéré,

Részletesebben

Lukács Péter Semjén András (szerk.): Oktatásfinanszírozás. Oktatáskutató Intézet, Budapest, 1988 (253 o.)

Lukács Péter Semjén András (szerk.): Oktatásfinanszírozás. Oktatáskutató Intézet, Budapest, 1988 (253 o.) VÁLOGATOTT PUBLIKÁCIÓK NÉV: SEMJÉN András KÖNYVEK, KÖNYVFEJEZETEK Könyvek: Semjén András Tóth István János (szerk.): Rejtett gazdaság. Be nem jelentett foglalkoztatás és jövedelemeltitkolás kormányzati

Részletesebben

MTA KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET DOKUMENTUMTÍPUS SZERINTI PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 2008. Összeállította: Bálint Éva

MTA KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET DOKUMENTUMTÍPUS SZERINTI PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 2008. Összeállította: Bálint Éva MTA KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET DOKUMENTUMTÍPUS SZERINTI PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 2008 Összeállította: Bálint Éva Könyvek Bárczy P. Váradi B. Vincze J.: Közgazdaságtan és versenyjog : Alapfogalmak és gyakorlat.

Részletesebben

Telegdy Álmos. 2004 - Tudományos főmunkatárs (tudományos munkatárs 2004-2005), MTA Közgazdaságtudományi Intézet

Telegdy Álmos. 2004 - Tudományos főmunkatárs (tudományos munkatárs 2004-2005), MTA Közgazdaságtudományi Intézet Telegdy Álmos Elérhetőség: MTA Közgazdaságtudományi Intézet Budaörsi út 45 Email: telegdy@econ.core.hu Nyelvtudás: Felsőfokú angol Felsőfokú román Munkahely: 2004 - Tudományos főmunkatárs (tudományos munkatárs

Részletesebben

VÁLOGATOTT PUBLIKÁCIÓK. NÉV: GALASI Péter KÖNYV, KÖNYVFEJEZET

VÁLOGATOTT PUBLIKÁCIÓK. NÉV: GALASI Péter KÖNYV, KÖNYVFEJEZET VÁLOGATOTT PUBLIKÁCIÓK NÉV: GALASI Péter KÖNYV, KÖNYVFEJEZET Könyv (1981-): 1. A "második" gazdaság. Tények és hipotézisek. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1981 (Gábor R. Istvánnal). 2. A munkaerőpiac

Részletesebben

INSTITUTE OF ECONOMICS OF THE HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES (IEHAS) LIST OF PUBLICATIONS BY AUTHOR. Compiled by: Éva Bálint balinte@econ.core.

INSTITUTE OF ECONOMICS OF THE HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES (IEHAS) LIST OF PUBLICATIONS BY AUTHOR. Compiled by: Éva Bálint balinte@econ.core. INSTITUTE OF ECONOMICS OF THE HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES (IEHAS) LIST OF PUBLICATIONS BY AUTHOR 2007 Compiled by: Éva Bálint balinte@econ.core.hu Augusztinovics Mária Augusztinovics M.: Elmulasztott

Részletesebben

MTA KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET INTÉZETI SZERZŐK SZERINTI PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 2005

MTA KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET INTÉZETI SZERZŐK SZERINTI PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 2005 MTA KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET INTÉZETI SZERZŐK SZERINTI PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 2005 (napi- és hetilapok kivételével) Összeállította Bálint Éva balinte@econ.core.hu AUGUSZTINOVICS MÁRIA: Augusztinovics

Részletesebben

Tóth IJ (1998): Vállalkozások tulajdonosi kapcsolatai Magyarországon között Közgazdasági Szemle 45: (6) (1998)

Tóth IJ (1998): Vállalkozások tulajdonosi kapcsolatai Magyarországon között Közgazdasági Szemle 45: (6) (1998) Hivatkozások / Citations December 2010 November 2011 Cited paper citing paper Tóth IJ (1998): Vállalkozások tulajdonosi kapcsolatai Magyarországon 1992 1996 között Közgazdasági Szemle 45: (6)591-615 (1998)

Részletesebben

AUGUSZTINOVICS, M. 1963. Pénzügyek a szocializmusban. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest.

AUGUSZTINOVICS, M. 1963. Pénzügyek a szocializmusban. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest. VÁLOGATOTT PUBLIKÁCIÓK NÉV: Augusztinovics Mária KÖNYV, KÖNYVFEJEZET AUGUSZTINOVICS, M. (Gerő Tamásné) 1958. Felhalmozás és pénzfelhalmozás. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest. AUGUSZTINOVICS, M.

Részletesebben

Zoltán Hermann - CV CURRICULUM VITAE. Name: Zoltán Hermann Place and date of birth: Budapest,

Zoltán Hermann - CV CURRICULUM VITAE. Name: Zoltán Hermann Place and date of birth: Budapest, CURRICULUM VITAE Name: Zoltán Hermann Place and date of birth: Budapest, 23. 08. 1970 Educational career: 1989-95: Budapest University of Economic Sciences Specializations: major: sociology minors: public

Részletesebben

MUNKAERŐPIACI TÜKÖR 2002

MUNKAERŐPIACI TÜKÖR 2002 MUNKAERŐPIACI TÜKÖR 2002 MUNKAERŐPIACI TÜKÖR Az évkönyvsorozat szerkesztõbizottsága Fazekas Károly igazgatóhelyettes, MTA Közgazdaságtudományi Kutatóközpont Frey Mária tudományos tanácsadó, Foglalkoztatási

Részletesebben

Institute of Economics Hungarian Academy of Sciences (IEHAS) Publications of the researches affiliated with IEHAS

Institute of Economics Hungarian Academy of Sciences (IEHAS) Publications of the researches affiliated with IEHAS Institute of Economics Hungarian Academy of Sciences (IEHAS) Publications of the researches affiliated with IEHAS 2006 Compiled by Éva Bálint AUGUSZTINOVICS MÁRIA Augusztinovics Mária: The missing pillar.

Részletesebben

2010 és 2015 között az MTA KRTK Adatbank által gondozott KSH állományokból készült publikációk listája

2010 és 2015 között az MTA KRTK Adatbank által gondozott KSH állományokból készült publikációk listája 2010 és 2015 között az MTA KRTK Adatbank által gondozott KSH állományokból készült publikációk listája Publikáció Hárs Á, Simon D A munkaerő migráció változása a kétezres években Magyarországon : Vizsgálat

Részletesebben

Munkaerőpiaci tükör 2012

Munkaerőpiaci tükör 2012 Munkaerőpiaci tükör 2012 Munkaerőpiaci tükör Az évkönyvsorozat szerkesztőbizottsága Fazekas Károly főigazgató, MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaság-tudományi Intézet Koltay

Részletesebben

MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet 2012. évi publikációs jegyzéke

MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet 2012. évi publikációs jegyzéke MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet 2012. évi publikációs jegyzéke dokumentumtípus azon belül első szerző szerint rendezve Összeállította: Bálint Éva Könyv, szerkesztett könyv Burgerné G. A.: Hat hét

Részletesebben

VÁLOGATOTT PUBLIKÁCIÓK

VÁLOGATOTT PUBLIKÁCIÓK VÁLOGATOTT PUBLIKÁCIÓK NÉV: FAZEKAS Károly KÖNYV, KÖNYVFEJEZET FAZEKAS K LOVÁSZ A TELEGDY Á. (eds.) The Hungarian Labour Market 2010, Review and Analysis, Budapest: Institute of Economics, HAS, National

Részletesebben

Munkahely: Cím: Collegium Budapest (Szentháromság u.2., Budapest, Hungary, 1014) Tel: 36-1-224-8312 Fax: 36-1-224-8328 e-mail: kornai@colbud.

Munkahely: Cím: Collegium Budapest (Szentháromság u.2., Budapest, Hungary, 1014) Tel: 36-1-224-8312 Fax: 36-1-224-8328 e-mail: kornai@colbud. Kornai János akadémikus. Munkahely: Cím: Collegium Budapest (Szentháromság u.2., Budapest, Hungary, 1014) Tel: 36-1-224-8312 Fax: 36-1-224-8328 e-mail: kornai@colbud.hu Kutatási témák Kornai János a szocialista

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Kutatói együttműködések Web 2.0-es PhD kutatói közösség Doktori értekezés tézisei Készítette: Szontágh Krisztina

Részletesebben

Bakucs L Z: Aszimmetrikus ártranszmisszió a mezőgazdasági piacokon, KULGAZDASAG 49(7-8): (2005)

Bakucs L Z: Aszimmetrikus ártranszmisszió a mezőgazdasági piacokon, KULGAZDASAG 49(7-8): (2005) KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET 1112 Budapest Budaörsi út 45. Tel.: 309-2652, Fax: 309-2650, E-mail: titkarsag@econ.core.hu; Honlap: http://econ.core.hu/ 2005. évi publikációk Bakucs L Z: Aszimmetrikus ártranszmisszió

Részletesebben

A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON

A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON Bevezetés A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON Abayné Hamar Enikő Marselek Sándor GATE Mezőgazdasági Főiskolai Kar, Gyöngyös A Magyarországon zajló társadalmi-gazdasági

Részletesebben

present Hungarian Academy of Sciences 2010- Central European University Adjunct professor

present Hungarian Academy of Sciences 2010- Central European University Adjunct professor Present occupation Curriculum Vitae Gábor Békés, Ph.D. Date of birth: 21 November 1974, Sex: male, Nationality: Hungarian Address: Pozsonyi út 7. II/2, Budapest, 1137 Hungary, Tel: +36 30 816 4256, E-mail:

Részletesebben

Oblath Gábor válogatott publikációi (2013 április)

Oblath Gábor válogatott publikációi (2013 április) Oblath Gábor válogatott publikációi (2013 április) KÖNYV, KÖNYVFEJEZET Káldor Miklós: Gazdaságelmélet-gazdaságpolitika. (A kötet válogatása és a bevezető tanulmány írása) KJK., Budapest, 1989. A magyarországi

Részletesebben

MT-DP 2010/25. Az ellenzék ereje. Általános súlyozott szavazási játékok KÓCZY Á. LÁSZLÓ - PINTÉR MIKLÓS

MT-DP 2010/25. Az ellenzék ereje. Általános súlyozott szavazási játékok KÓCZY Á. LÁSZLÓ - PINTÉR MIKLÓS MŰHELYTANULMÁNYOK DISCUSSION PAPERS MT-DP 2010/25 Az ellenzék ereje Általános súlyozott szavazási játékok KÓCZY Á. LÁSZLÓ - PINTÉR MIKLÓS INSTITUTE OF ECONOMICS, HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES BUDAPEST,

Részletesebben

Szakmai önéletrajz Makó Ágnes. Szakmai önéletrajz

Szakmai önéletrajz Makó Ágnes. Szakmai önéletrajz Szakmai önéletrajz Személyes adatok, elérhetıségek Név: Makó Ágnes E-mail cím: agnes.mako@gvi.hu Születési dátum: 1983. november 18. Mobiltelefonszám: 06 (70) 236 2959 Tanulmányok Szakmai gyakorlat 2008-tól

Részletesebben

Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary

Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary Studies concluded: PhD in Political Science ELTE, Faculty of Law and Political Science, Budapest, Hungary (2012) MA in Sociology

Részletesebben

VÁLOGATOTT PUBLIKÁCIÓK. NÉV: Valentiny Pál KÖNYV, KÖNYVFEJEZET

VÁLOGATOTT PUBLIKÁCIÓK. NÉV: Valentiny Pál KÖNYV, KÖNYVFEJEZET VÁLOGATOTT PUBLIKÁCIÓK NÉV: Valentiny Pál KÖNYV, KÖNYVFEJEZET Verseny és szabályozás 2012. (Competition and regulation 2012) (szerk. Valentiny Pál, Kiss Ferenc László, Nagy Csongor István) Budapest, MTA

Részletesebben

Az MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet 2014. évi publikációs jegyzéke

Az MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet 2014. évi publikációs jegyzéke Az MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet 2014. évi publikációs jegyzéke Lezárva: 2015. április 20. Összeállította: Bálint Éva és Moldován Éva Bakó Tamás Bakó T.: A magyarországi munkapiac 2012-2013-ban.

Részletesebben

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian PERSONAL INFORMATION Dr. János Szlávik 3300 Eger, Tompa Mihály u. 8. +36-36-520-400/3082 +36-30-4365-541 szlavik@ektf.hu www.gti.ektf.hu Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian WORK

Részletesebben

(FONTOSABB/VÁLOGATOTT) PUBLIKÁCIÓK KÖNYV/KÖNYVFEJEZET

(FONTOSABB/VÁLOGATOTT) PUBLIKÁCIÓK KÖNYV/KÖNYVFEJEZET (FONTOSABB/VÁLOGATOTT) PUBLIKÁCIÓK KÖNYV/KÖNYVFEJEZET Karsai Judit (2012): A kapitalizmus új királyai. Kockázati tőke Magyarországon és a középkelet-európai régióban. Budapest, Közgazdasági Szemle Alaítvány

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Emberi Erőforrások Gazdaságtana Tudományos Bizottság

Magyar Tudományos Akadémia Emberi Erőforrások Gazdaságtana Tudományos Bizottság MEGHÍVÓ az MTA Közgazdaság és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaság-tudományi Intézet és az MTA a által rendezett Kompetenciák, munkakínálat és foglalkoztatás c. szakmai konferenciára A konferencia

Részletesebben

A kötet szerkesztői. Ábel István

A kötet szerkesztői. Ábel István A kötet szerkesztői Ábel István A Marx Károly Közgazdasági Egyetem gazdaságmatematika szakán végzet 1978- ban. A közgazdaság-tudomány kandidátusa (CSc) címet 1989-ben a vállalati viselkedés, a nyereségérdekeltség

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. Jelenlegi munkahely: TÁRKI Zrt. Jelenlegi munkahely neve, címe

ÖNÉLETRAJZ. Jelenlegi munkahely: TÁRKI Zrt. Jelenlegi munkahely neve, címe ÖNÉLETRAJZ Név: Gábos András Születési idő: 1968. július 7. Állampolgárság: magyar Jelenlegi munkahely: TÁRKI Zrt. Jelenlegi munkahely neve, címe TÁRKI Zrt. Vezető Beosztás Végzettség: Képző intézmény

Részletesebben

Institute of Economics

Institute of Economics Centre for Economic and Regional Studies of the Hungarian Academy of Sciences Institute of Economics LIST OF PUBLICATIONS 2013 Compiled by: Éva Bálint and Éva Moldován Bakucs Lajos Zoltán Bakucs L. Z.

Részletesebben

VINCE PÉTER Modellváltás a földgázellátásban. In: Verseny és szabályozás. (Szerk: Valentiny Pál Kiss Ferenc). MTA KTI, 2009.

VINCE PÉTER Modellváltás a földgázellátásban. In: Verseny és szabályozás. (Szerk: Valentiny Pál Kiss Ferenc). MTA KTI, 2009. VÁLOGATOTT PUBLIKÁCIÓK NÉV: VINCE Péter KÖNYV, KÖNYVFEJEZET VINCE PÉTER 2009. Modellváltás a földgázellátásban. In: Verseny és szabályozás. (Szerk: Valentiny Pál Kiss Ferenc). MTA KTI, 2009. VINCE PÉTER

Részletesebben

munkaerőpiaci tükör 2006

munkaerőpiaci tükör 2006 munkaerőpiaci tükör 2006 Munkaerőpiaci tükör Az évkönyvsorozat szerkesztőbizottsága Fazekas Károly igazgató, MTA Közgazdaságtudományi Intézet Frey Mária tudományos tanácsadó, Foglalkoztatási Hivatal, Kutatási

Részletesebben

Publikációs lista. 3) Economic Reforms and Some Issues of International Trade Policy (Business Partner Hungary, September 1986)

Publikációs lista. 3) Economic Reforms and Some Issues of International Trade Policy (Business Partner Hungary, September 1986) Publikációs lista Angol nyelven 1) Joint Ventures in Hungary (The Legal Structure of the Enterprise, International Civil Law Conference, Budapest, August 1985, Vol.2) 2) World Trading System and Socialist

Részletesebben

tanulmányok Makó Csaba Illéssy Miklós A szervezeti innovációk a közszféra szervezeteiben

tanulmányok Makó Csaba Illéssy Miklós A szervezeti innovációk a közszféra szervezeteiben tanulmányok Makó Csaba Illéssy Miklós A szervezeti innovációk a közszféra szervezeteiben (A jó állam 1 létrehozásának és tartós fenntartásának elhanyagolt dimenziója) Elemzésünkben az európai közigazgatási

Részletesebben

List of Main Publications

List of Main Publications List of Main Publications Mária Csanádi Books in Engish: Csanádi, M (2006) Self-Consuming Evolutions: A Model on the Structure, Selfreproduction, Self-destruction and Transformation of Party-states, tested

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. Beosztás

ÖNÉLETRAJZ. Beosztás 1. Családi név: Tóth 2. Utónév: István György 3. Születési idı: Pápa, 1962. szeptember 10. 4. Állampolgárság: magyar 5. Jelenlegi munkahely: Jelenlegi munkahely neve, címe TÁRKI Társadalomkutatási Intézet

Részletesebben

1918 December 1 út, 15/H/4, Sepsiszentgyörgy (Románia) Mobil 0040 748239263 biro_biborka@yahoo.com

1918 December 1 út, 15/H/4, Sepsiszentgyörgy (Románia) Mobil 0040 748239263 biro_biborka@yahoo.com Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév (nevek) / Utónév (nevek) Cím(ek) Bíró Bíborka Eszter 1918 December 1 út, 15/H/4, Sepsiszentgyörgy (Románia) Mobil 0040 748239263 E-mail(ek) biro_biborka@yahoo.com

Részletesebben

Fazekas Károly tudományos publikációi

Fazekas Károly tudományos publikációi Fazekas Károly tudományos publikációi 2015 1. Fazekas K Rosszkedvünk tana KÖZGAZDASÁGI SZEMLE 62:(9) pp. 952-971. (2015) 2. Fazekas K Rosszkedvünk tana: értelem, érzelem, közgazdaság-tudomány Budapest:

Részletesebben

Könyv, szerkesztett könyv

Könyv, szerkesztett könyv MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet 2013. évi publikációs jegyzék dokumentumtípus szerinti bontásban Összeállította: Bálint Éva és Moldován Éva Könyv, szerkesztett könyv Burgerné Gimes A.: Előadásaim

Részletesebben

Publikációs lista. Monográfiák:

Publikációs lista. Monográfiák: Monográfiák: Publikációs lista Kovács Klára (2015): A sportolás mint támogató faktor a felsőoktatásban. Oktatáskutatók könyvtára 2. Debrecen, CHERD. 267 o. (ISBN: 978-963-473-810-7) Szerkesztett kötetek:

Részletesebben

Születési idı 1978. május 5. Állampolgárság magyar E-mail peter.elek at tatk dot elte dot hu Honlap elekp.web.elte.hu

Születési idı 1978. május 5. Állampolgárság magyar E-mail peter.elek at tatk dot elte dot hu Honlap elekp.web.elte.hu Önéletrajz Személyi adatok Név ELEK Péter Születési idı 1978. május 5. Állampolgárság magyar E-mail peter.elek at tatk dot elte dot hu Honlap elekp.web.elte.hu Tanulmányok 2002 2010 PhD alkalmazott matematika

Részletesebben

VÁLOGATOTT PUBLIKÁCIÓK. NÉV:Augusztinovics Mária

VÁLOGATOTT PUBLIKÁCIÓK. NÉV:Augusztinovics Mária NÉV:Augusztinovics Mária VÁLOGATOTT PUBLIKÁCIÓK KÖNYV, KÖNYVFEJEZET AUGUSZTINOVICS MÁRIA (Gerı Tamásné) 1958. Felhalmozás és pénzfelhalmozás. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest. AUGUSZTINOVICS MÁRIA

Részletesebben

Keresztély Tibor. Tanulmányok. Tanítási tapasztalat. Kutatási tevékenység

Keresztély Tibor. Tanulmányok. Tanítási tapasztalat. Kutatási tevékenység Keresztély Tibor Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Statisztika Tanszék 1093 Budapest, Fővám tér 8. Telefon: 06-1-482-5183, 06-1-373-7027, 06-20-776-1152 Email: tibor.keresztely@uni-corvinus.hu,

Részletesebben

1. Agri-Food Trade between Hungary and the EU. Századvég Kiadó Budapest 2004.

1. Agri-Food Trade between Hungary and the EU. Századvég Kiadó Budapest 2004. 1 VÁLOGATOTT PUBLIKÁCIÓK Név: Fertı Imre Könyvek, Magyar nyelven: 1. Az állami gazdaságok átalakulása és privatizálása. Prodinform, Budapest 1990 2. Az agrárpolitika modelljei. Osiris Kiadó, Budapest 1999.

Részletesebben

Tudományos önéletrajz. József Attila Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged Ideje 1985-1990 Diploma. Jogász

Tudományos önéletrajz. József Attila Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged Ideje 1985-1990 Diploma. Jogász Tudományos önéletrajz 1. Név: Dr. Szente Zoltán Zsolt 2. Születési idő: 1966. március 16. 3. Állampolgárság: magyar 4. Családi állapot: nős 5. Felsőfokú végzettség: Intézmény József Attila Tudományegyetem,

Részletesebben

Hughes, M.- Dancs, H.( 2007) (eds): Basics of Performance Analysis, Cardiff- Szombathely, Budapest

Hughes, M.- Dancs, H.( 2007) (eds): Basics of Performance Analysis, Cardiff- Szombathely, Budapest Szegnerné dr. Dancs Henriette PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv Szerz, cím, megjelenés helye, 2006 Dancs, H- Hughes, M.- Donoghue, P. (2006) (eds): World Congress of Performance Analysis of Sport 7th, Proceeding,

Részletesebben

Fertő Imre Publikációs lista

Fertő Imre Publikációs lista 1 Fertő Imre Publikációs lista Könyvek, Magyar nyelven: 1. Az állami gazdaságok átalakulása és privatizálása. Prodinform, Budapest 1990 2. Az agrárpolitika modelljei. Osiris Kiadó, Budapest 1999. 3. Az

Részletesebben

4. Alternative Policies for Aroaching EMU Accession by Central and European Countries. Economic Survey of Europe 2002 No 1, UNECE 181-195. old.

4. Alternative Policies for Aroaching EMU Accession by Central and European Countries. Economic Survey of Europe 2002 No 1, UNECE 181-195. old. NEMÉNYI Judit Publikációk Könyvek, könyvfejezetek 1. A pénzügyi válság hatása központi bankok szabályozására. Verseny és szabályozás 2011. MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet 2012. május 167-219 old.

Részletesebben

Kína gazdasága, gazdasági fejlődése

Kína gazdasága, gazdasági fejlődése Kína gazdasága, gazdasági fejlődése Könyvek: Alden, Chris: Kína az afrikai kontinensen. Pécs : IDResearch Kft : Publikon K., 2010. 327 A 35 Bánhidi Ferenc: Kína gazdasági fejlődésének tendenciái a nyolcvanas

Részletesebben

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD.

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK A HAZAI FELNŐTTKÉPZÉS FUNKCIÓI, FEJLŐDÉSE, HATÉKONYSÁGA A SZAKKÉPZÉS MODULÁRIS ÉS KOMPETENCIA ALAPÚ FEJLESZTÉSE A KULCSKOMPETENCIÁK SZEREPE A SZEMÉLYISÉG

Részletesebben

Lackó, M. A Study of Planning Behavior on National Economic Level, Economics of Planning, vol 13, 1973 pp.91-119, (co-author János Gács)

Lackó, M. A Study of Planning Behavior on National Economic Level, Economics of Planning, vol 13, 1973 pp.91-119, (co-author János Gács) MAIN/SELECTED PUBLICATIONS NAME: Mária LACKÓ In English Lackó, M. A Study of Planning Behavior on National Economic Level, Economics of Planning, vol 13, 1973 pp.91-119, (co-author János Gács) Lackó, M.

Részletesebben

VÁLOGATÁS ANDORKA RUDOLF MŰVEIBŐL

VÁLOGATÁS ANDORKA RUDOLF MŰVEIBŐL 866 SZEMLE mérleg-vizsgálat eredményei több lengyel magyar, finn magyar összehasonlításnak vetették meg az alapjait, melyeket a csehszlovák és az osztrák összehasonlítási munkák követtek. E munkák sikerében

Részletesebben

A magyarországi vállalatok lehetőségei és problémái versenyképességi szemléletben

A magyarországi vállalatok lehetőségei és problémái versenyképességi szemléletben Magyarország növekedési kilátásai MTA KRTK Közgazdaságtudományi Intézet A magyarországi vállalatok lehetőségei és problémái versenyképességi szemléletben Chikán Attila igazgató Budapesti Corvinus Egyetem

Részletesebben

STATISZTIKAI SZEMLE 75. ÉVFOLYAM 1997. ÉV TARTALOM ÁLATALÁNOS ELMÉLET A STATISZTIKA TÖRTÉNETE ÉS SZERVEZETE

STATISZTIKAI SZEMLE 75. ÉVFOLYAM 1997. ÉV TARTALOM ÁLATALÁNOS ELMÉLET A STATISZTIKA TÖRTÉNETE ÉS SZERVEZETE STATISZTIKAI SZEMLE 75. ÉVFOLYAM 1997. ÉV TARTALOM ÁLATALÁNOS ELMÉLET A STATISZTIKA TÖRTÉNETE ÉS SZERVEZETE A jogharmonizációs szabályozás gazdasági hatásvizsgálata. Kenneth Binning Futó Péter.. 2/101

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola 1 Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola Tantárgy neve: A közszféra humánerőforrás gazdálkodásának nemzetközi trendjei Oktató: Linder Viktória, PhD

Részletesebben

TÓTH, István János, director

TÓTH, István János, director TÓTH, István János, director Birth: November 9 1960, Budapest, Hungary Office Address: IE HAS (Institute of Economics Hungarian Academy of Sciences) Budaőrsi út 45. 1112 Budapest Hungary Letters: H-1502

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA. KARÁCSONY P. (2008): A hazai gabonaágazat nemzetközi versenyképessége. XXXII. Óvári Tudományos Nap, Mosonmagyaróvár (elıadás)

PUBLIKÁCIÓS LISTA. KARÁCSONY P. (2008): A hazai gabonaágazat nemzetközi versenyképessége. XXXII. Óvári Tudományos Nap, Mosonmagyaróvár (elıadás) PUBLIKÁCIÓS LISTA 1. Magyar nyelvő elıadás és poszter KARÁCSONY P. DEBRECENI A. (2010): Az iskolázottság szerepe a magyar agrárgazdaság versenyképességében. Intelektuálny kapitál, ako konkurencná vyhoda

Részletesebben

ROSSU BALÁZS (Agrárjog, munkajog és társtudományai)

ROSSU BALÁZS (Agrárjog, munkajog és társtudományai) ROSSU BALÁZS (Agrárjog, munkajog és társtudományai) I. Publikációk Idegen (angol) nyelven: 1) Series Eds.: Tayo Fashoyin and Michele Tiraboschi, Guest Eds.: Pietro Manzella and Lisa Rustico; Productivity,

Részletesebben

A FOGLALKOZTATÁS MODELLEZÉSE Vékás Péter (e-mail: peter.vekas@uni-corvinus.hu) egyetemi tanársegéd, Budapesti Corvinus Egyetem

A FOGLALKOZTATÁS MODELLEZÉSE Vékás Péter (e-mail: peter.vekas@uni-corvinus.hu) egyetemi tanársegéd, Budapesti Corvinus Egyetem Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság MIDAS_HU workshop, 2015.05.28. A FOGLALKOZTATÁS MODELLEZÉSE Vékás Péter (e-mail: peter.vekas@uni-corvinus.hu) egyetemi tanársegéd, Budapesti Corvinus Egyetem A

Részletesebben

A KERESKEDELMI KONCENTRÁCIÓ MÓDSZERTANA

A KERESKEDELMI KONCENTRÁCIÓ MÓDSZERTANA MŰHELYTANULMÁNYOK DISCUSSION PAPERS MT DP. 2004/16 A KERESKEDELMI KONCENTRÁCIÓ MÓDSZERTANA JUHÁSZ ANIKÓ SERES ANTAL STAUDER MÁRTA Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézet Budapest MŰHELYTANULMÁNYOK

Részletesebben

Új könyvek az Európai Unióról

Új könyvek az Európai Unióról Új könyvek az Európai Unióról Válogatás az Országgyűlési Könyvtárba 2015. május hónapban beérkezett könyvekből az Európai Unió témakörében. Az egyes tételek végén a dokumentum raktári jelzete található.

Részletesebben

A gazdasági globalizáció számokban A nyitottság alakulása az EU országaiban II. rész

A gazdasági globalizáció számokban A nyitottság alakulása az EU országaiban II. rész Közgazdasági Szemle, LIV. évf., 2007. november (960 973. o.) GÁCS JÁNOS A gazdasági globalizáció számokban A nyitottság alakulása az EU országaiban II. rész Napjainkban széles körben és sokszor nagy érzelmi

Részletesebben

M U N K A H E L Y E K, M U N K A K Ö R Ö K

M U N K A H E L Y E K, M U N K A K Ö R Ö K ÖNÉLETRAJZ 1. Családi név: Tóth 2. Utónév: István György 3. Születési idı: Pápa, 1962. szeptember 10. 4. Állampolgárság: magyar 5. Jelenlegi munkahely: Jelenlegi munkahely neve, címe TÁRKI Társadalomkutatási

Részletesebben

Legfontosabb publikációk:

Legfontosabb publikációk: Legfontosabb publikációk: 1. Marosán György. (2011): A gazdasági döntések evolúciós elméletének néhány kérdése. Köz- Gazdaság. VI. évfolyam 1. szám. Február 107-122. 2. Marosán György (2011): Az altruizmus

Részletesebben

AZ AGRÁRÁGAZATI KÖNYVTÁRAK KÜLFÖLDI ADATBÁZISAI (LELŐHELYJEGYZÉK)

AZ AGRÁRÁGAZATI KÖNYVTÁRAK KÜLFÖLDI ADATBÁZISAI (LELŐHELYJEGYZÉK) AZ AGRÁRÁGAZATI KÖNYVTÁRAK KÜLFÖLDI ADATBÁZISAI (LELŐHELYJEGYZÉK) 2006 Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ Budapest 2006 ELŐSZÓ Az Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs

Részletesebben

Munkaerőpiaci tükör 2014

Munkaerőpiaci tükör 2014 Munkaerőpiaci tükör 2014 Munkaerőpiaci tükör Az évkönyvsorozat szerkesztőbizottsága Busch Irén főosztályvezető, Belügyminisztérium, Közfoglalkoztatási Statisztikai, Elemzési és Monitoring Főosztály Fazekas

Részletesebben

Curriculum vitae. CEEPUS ösztöndíj a Varsói Agrártudományi Egyetemen, 2007. márciusában (1 hónap)

Curriculum vitae. CEEPUS ösztöndíj a Varsói Agrártudományi Egyetemen, 2007. márciusában (1 hónap) Curriculum vitae Személyes adatok Név/Keresztnév BALLA EMESE Lakcím 537050 Gyergyócsomafalva, 1475 szám, Hargita megye. E-mail ballaemese@kv.sapientia.ro Állampolgárság Román, magyar Nemzetiség Magyar

Részletesebben

Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya

Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya deputy general director Leonardo Partnerships S.O.S. project coordinator Leonardo

Részletesebben

AGROMETEOROLÓGIAI INTÉZETI TANSZÉK

AGROMETEOROLÓGIAI INTÉZETI TANSZÉK AGROMETEOROLÓGIAI INTÉZETI TANSZÉK Az Agroklimatológiai Kutatócsoport publikációi (1996-2012): Könyvrészlet: 1. VARGA-HASZONITS Z. (1997): Agrometeorológiai információk és hasznosításuk. In: Meteorológia

Részletesebben

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STATE OF EDUCATION AND THE LABOUR MARKET IN HUNGARY CSEHNÉ PAPP, IMOLA

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STATE OF EDUCATION AND THE LABOUR MARKET IN HUNGARY CSEHNÉ PAPP, IMOLA THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STATE OF EDUCATION AND THE LABOUR MARKET IN HUNGARY CSEHNÉ PAPP, IMOLA Keywords: unemployment, employment policy, education system. The most dramatic socio-economic change

Részletesebben

Nyugdíjreformok Közép-Kelet-Európában válság idején

Nyugdíjreformok Közép-Kelet-Európában válság idején Könyvismertetés Közgazdasági Szemle, LIX. évf., 2012. március (333 340. o.) Nyugdíjreformok Közép-Kelet-Európában válság idején Kenichi Hirose (szerk.): Pension Reforms in Central and Eastern Europe in

Részletesebben

INFO-CAPITALISM IN CENTRAL EUROPE: THE VISEGRAD STRATEGY. By Pál TAMÁS [Institute of Sociology, HAS, Budapest]

INFO-CAPITALISM IN CENTRAL EUROPE: THE VISEGRAD STRATEGY. By Pál TAMÁS [Institute of Sociology, HAS, Budapest] INFO-CAPITALISM IN CENTRAL EUROPE: THE VISEGRAD STRATEGY By Pál TAMÁS [Institute of Sociology, HAS, Budapest] A typology of FUAs, based on 5 functions: - population - transport - manufacturing GVA - no

Részletesebben

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Curriculum Vitae. 2003-2006 University of Kaposvár, Faculty of Economics, Doctoral School for Management and Business Administration

Curriculum Vitae. 2003-2006 University of Kaposvár, Faculty of Economics, Doctoral School for Management and Business Administration Curriculum Vitae 1 Personal Information: Name: Anett, Parádi-Dolgos Anett Academic Position: MA Sex: female Date of birth: 02. 07. 1979. Address (in school with room number): University of Kaposvár, Faculty

Részletesebben

Fügedi Balázs PhD. Szerz, cím, megjelenés helye, 2008. Szerz, cím, megjelenés. Szerz, cím, megjelenés helye, helye, PUBLIKÁCIÓ. Könyv, idegen nyelv

Fügedi Balázs PhD. Szerz, cím, megjelenés helye, 2008. Szerz, cím, megjelenés. Szerz, cím, megjelenés helye, helye, PUBLIKÁCIÓ. Könyv, idegen nyelv Fügedi Balázs PhD PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv Szerz, cím, megjelenés helye, 2006 Szerz, cím, megjelenés helye, 2007 Szerz, cím, megjelenés helye, 2008 Szerz, cím, megjelenés helye, 2009 Könyv, magyar

Részletesebben

Journal of Economic Literature (JEL) kód: F 14, F 15, Q 17.

Journal of Economic Literature (JEL) kód: F 14, F 15, Q 17. A magyar EU-csatlakozás agrárkereskedelmi mérlege HEGEDÜS ZSUZSANNA KISS JUDIT A cikk a 10 éves magyar európai uniós tagság agrárkereskedelmi hatását vizsgálja a legfrissebb statisztikai adatok tükrében.

Részletesebben

Európai önéletrajz. Sik Endre 1025 Budapest Zöldmáli-lejtő 12a sik@tarki.hu

Európai önéletrajz. Sik Endre 1025 Budapest Zöldmáli-lejtő 12a sik@tarki.hu Európai önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / keresztnév(ek) Címe(ek) E-mail(ek) Állampolgárság(-ok) Sik Endre 1025 Budapest Zöldmáli-lejtő 12a sik@tarki.hu magyar Születési hely és idő Budapest, 1948.

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem. 9400 Sopron, Cházár tér 1., P Épület, Erzsébetkert. University of West-Hungary

Nyugat-magyarországi Egyetem. 9400 Sopron, Cházár tér 1., P Épület, Erzsébetkert. University of West-Hungary 5. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia 5 th Hungarian National and International Lifelong Learning Conference Nyugat-magyarországi Egyetem 9400 Sopron, Cházár tér 1., P Épület, Erzsébetkert

Részletesebben

M U N K A H E L Y E K, M U N K A K Ö R Ö K

M U N K A H E L Y E K, M U N K A K Ö R Ö K ÖNÉLETRAJZ 1. Családi név: Tóth 2. Utónév: István György 3. Születési idı: Pápa, 1962. szeptember 10. 4. Állampolgárság: magyar 5. Jelenlegi munkahely: Jelenlegi munkahely neve, címe TÁRKI Társadalomkutatási

Részletesebben

on 19 th November, 2013

on 19 th November, 2013 The Faculty of Law and Political Sciences of the Pázmány Péter Catholic University would like to invite you to the conference on The Labour Code in the Light of International Labour Law on 19 th November,

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Kováts Gergely Ferenc

Oktatói önéletrajz Kováts Gergely Ferenc adjunktus Gazdálkodástudományi Kar Vezetés és Szervezés Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1997-2002 Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, közgazdász (gazdálkodási szak) 2002-2013,

Részletesebben

Curriculum vitae. Egyetemi diploma: Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Budapest Szakirány: Vállalati gazdaságtan (1975)

Curriculum vitae. Egyetemi diploma: Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Budapest Szakirány: Vállalati gazdaságtan (1975) 1 Curriculum vitae Fazekas Károly Született: 1951. december 18-án, Miskolcon Lakcím: 1029 Budapest, Csatlós u 42 Egyetemi diploma: Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Budapest Szakirány: Vállalati

Részletesebben

A japán tanszék profiljába sorolható szakmai közlemények

A japán tanszék profiljába sorolható szakmai közlemények Gergely Attila: A japán tanszék profiljába sorolható szakmai közlemények (Megjelenés nyelve: H magyar, E angol, J japán) 1. TANULMÁNYOK A. Egyéni közlemények A politikai kéregmozgások külső eredői Japánban

Részletesebben

Az Európai Unió foglalkoztatáspolitikai intézményrendszere

Az Európai Unió foglalkoztatáspolitikai intézményrendszere BAGÓ JÓZSEF Az Európai Unió foglalkoztatáspolitikai intézményrendszere Az európai foglalkoztatási stratégia kialakulásával mind jelentõsebb szerepet töltenek be az EU alapintézményei, tanácsadói szervezetei,

Részletesebben

Curriculum vitae. CEEPUS ösztöndíj a Varsói Agrártudományi Egyetemen, 2007. márciusában (1 hónap)

Curriculum vitae. CEEPUS ösztöndíj a Varsói Agrártudományi Egyetemen, 2007. márciusában (1 hónap) Curriculum vitae Személyes adatok Név/Keresztnév BALLA EMESE Lakcím 400331 Kolozsvár, Donáth út, 113/13 E-mail ballaemese@kv.sapientia.ro Állampolgárság Román, magyar Nemzetiség Magyar Születés ideje és

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Goolesorkhi Kia 20/

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Goolesorkhi Kia 20/ SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Goolesorkhi Kia kia@ktk.pte.hu 20/9574021 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Időpont: Külsős óraadó 2001. 09. 01. 2008. 09.

Részletesebben

Selected Publications

Selected Publications Selected Publications Laszlo MATYAS BOOKS: KORNAI, J., MATYAS, L. and ROLAND, G. (eds.) [2009]: Corruption, Development and Institutional Design, Palgrave Macmillan Academic Publisher, 288 pp. MATYAS,

Részletesebben

Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014

Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014 Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014 1. Az MTA-DE Kutatócsoport munkájának keretében 2014-ben megjelent

Részletesebben

VÁLOGATOTT PUBLIKÁCIÓK. NÉV: Gács János KÖNYV, KÖNYVFEJEZET

VÁLOGATOTT PUBLIKÁCIÓK. NÉV: Gács János KÖNYV, KÖNYVFEJEZET VÁLOGATOTT PUBLIKÁCIÓK NÉV: Gács János KÖNYV, KÖNYVFEJEZET A versenyképesség növekedésének makrogazdasági keretei (társszerzı: Halpern László) (2006), in: Vértes A. és Viszt E. (szerk.) Tanulmányok Magyarország

Részletesebben

munkaer -piaci A Debreceni Egyetemen végze 1998-ban földrajz történelem szakon. 2001 és 2004 közö PhD-hallgató volt a Debreceni Egyetem

munkaer -piaci A Debreceni Egyetemen végze 1998-ban földrajz történelem szakon. 2001 és 2004 közö PhD-hallgató volt a Debreceni Egyetem B ó I v Mu - m m y v ó mu ó m b m y y, m A mu ü m j v y m y m m y v m y m b, - b m ó ó m u mu - y ó u m y, j, u- ó b. m. A mu m v y v y y y v m ub, v y m y b y m v, mu ü v m y j - um umb bb. L - y ó m

Részletesebben

Lehet-e Új Gazdaság a magyar gazdaság?

Lehet-e Új Gazdaság a magyar gazdaság? Dr. Czakó Erzsébet BKÁE Vállalatgazdaságtan tanszék Lehet-e Új Gazdaság a magyar gazdaság? Az Új Gazdaság (New Economy) elnevezést az idei évtől szinte közhelyként használja a nemzetközi gazdasági szaksajtó,

Részletesebben

TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ

TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ Személyes Adatok Név: Dr. Marciniak Róbert Születési hely és idő: Gyula, 1980.09.19 Munkahely: Miskolci Egyetem, Vezetéstudományi Intézet Munkahely címe: Beosztás: E-mail: MTMT: MTA:

Részletesebben