Fertő Imre Publikációs lista

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fertő Imre Publikációs lista"

Átírás

1 1 Fertő Imre Publikációs lista Könyvek, Magyar nyelven: 1. Az állami gazdaságok átalakulása és privatizálása. Prodinform, Budapest Az agrárpolitika modelljei. Osiris Kiadó, Budapest Az agrárkereskedelem átalakulása Magyarországon és a kelet-közép-európai országokban. KTI Könyvek 8. MTA Közgazdaságtudományi Intézet, Budapest A magyar agrárszektor fejlődése. Az Európai Uniós csatlakozást követő helyzet főbb jellemzői. (társszerző: Mohácsi Kálmán) MVA Könyvek 3. Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, Budapest, Piaci kapcsolatok és innováció az élelmiszergazdaságban. (társszerkesztő: Tóth József). Aula Kiadó, Budapest, Fejezetek a mezőgazdasági árak elemzéséből. (társszerző: Bakucs Lajos Zoltán). KTI Könyvek 17. MTA KRTK Közgazdaságtudományi Intézet, Budapest 2006 Angol nyelven: 1. Agri-Food Trade between Hungary and the EU. Századvég Kiadó Budapest Könyvrészletek: Magyar nyelven: 1. Előszó a mezőgazdaság története című fejezethez. Megjelent: Gazdaság- és társadalomtörténeti szöveggyűjtemény a szocializmus Magyarországi történetének tanulmányozásához. Aula Kiadó, Budapest 1990 (szerkesztette: Rév István) 2. A mezőgazdasági jövedelemtámogatás elméleti problémáiról. Megjelent: Kovács Teréz (szerk.) IV. Falukonferencia. A fenntartható mezőgazdaságtól a vidékfejlesztésig. pp MTA RKK Pécs Előszó. Megjelent: Fertő Imre - Éder Tamás (szerk.): Az agrárpolitika gazdaságtana. Válogatott tanulmányok. pp Századvég Kiadó Budapest Lehet-e a mezőgazdasági termelők jövedelmét igazságosan és hatékonyan támogatni? Megjelent: Temesi József (szerk.) 50 éves a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem. Jubileumi tudományos ülésszak. pp BKE, Budapest, Ár versus mennyiségi szabályozás az agrárpolitikában. Megjelent: Molnár József (szerk.) Vállalati környezet és alkalmazkodás az élelmiszertermelésben. GATE Gazdaság és Társadalomtudományi Kar Tudományos Közlemények 1. pp GATE GTK Gödöllő, Az agrárpolitika néhány aspektusa: protekcionizmus, kereskedelemtorzítás és hatékonyság. Megjelent: Laki Mihály-Pete Péter-Vincze Péter (szerk.) Mindannyiunkban van valami közös. Lányi Kamilla születésnapjára. pp Kopint Datorg Alapítvány, MTA Közgazdaságtudományi Kutatóközpont, Budapest 1999.

2 2 7. A területpihentetés jóléti gazdaságtana. Megjelent: Molnár József (szerk.)visions II. GATE Gazdaság és Társadalomtudományi Kar Tudományos Közlemények 1. pp GATE GTK Gödöllő, A magyar élelmiszerexport versenyképessége az Európai Unióban. Megjelent: Felzárkózás és EU-csatlakozás. A VII. Ipar- és Vállalatgazdasági Konferencia előadásai. pp Budapest A Közös Agrárpolitika gazdaságtana. Megjelent: Forgács Imre Inotai András - Wéber Attila (szerk.) Az Európai Unió évkönyve Osiris Kiadó, Budapest pp Iparosodás a mezőgazdaságban. In: Kovács Teréz: V. Falukonferencia. Integrált vidékfejlesztés. pp MTA Regionális Kutatások Központja, Pécs Piaci struktúra és vertikális koordináció a mezőgazdaságban. Megjelent: Molnár József (szerk.) Visions III. A kooperáció, a koordináció és az integráció szerepe és lehetőségei az agrár és a vidéki gazdaságban. SZITE Gazdaság és Társadalomtudományi Kar Tudományos Közlemények 1. pp SZITE GTK Gödöllő, A Közös Agrárpolitika politikai gazdaságtana. Megjelent: Gál Róbert Iván-Szántó Zoltán (szerk.) Cselekvéselmélet és társadalomkutatás. Közgazdasági Szemle Alapítvány Kiadó, Budapest pp A magyar agrárkereskedelem dinamikája az EU-ban. In: Kovács Teréz: VI. Falukonferencia. Integrált vidékfejlesztés. pp MTA Regionális Kutatások Központja, Pécs Miért a családi gazdaság a meghatározó üzemforma a fejlett országok mezőgazdaságában? Megjelent: Helmich Dezső-Szántó Zoltán (szerk.) Metodológia, társadalom, gazdaság. Közgazdasági Szemle Alapítvány Kiadó, Budapest pp Kereskedelem okozta alkalmazkodás a magyar gazdaságban. Megjelent: Bagó Eszter - Bélyácz Iván - Barta Györgyi - Czakó Erzsébet (szerk.) Gazdasági szerkezet és versenyképesség az EU-csatlakozás után. MTA IX. osztály Ipar és Vállalatgazdasági Bizottsága, Pécs, pp Agrárpolitika. Megjelent: Pesti Sándor (szerk.) Szakpolitikák a rendszerváltás utáni Magyarországon. Rejtel Kiadó, Budapest, pp A magyar agrárkereskedelem tartóssága az EU-csatlakozás előtt és után. In: Kovács Teréz: VII. Falukonferencia. A vidéki Magyarország az EU-csatlakozás után. pp MTA Regionális Kutatások Központja, Pécs Van-e konszenzus a magyar agrárközgazdászok között? Megjelent: Fertő Imre Forgács Csaba Jámbor Attila (szerk.): Változó prioritások az európai mezőgazdaságban. Agroinform Kiadó Budapest, pp Hitelpiaci tökéletlenségek, puha költségvetési korlát és beruházások. A magyar mezőgazdaság példája. Megjelent: Lázár Ede (szerk.): Gazdasági és üzleti kihívások a Kárpát-Medencében. Státus Kiadó, Csíkszereda, pp Hogyan tudnak a termelők bekapcsolódni a modern élelmiszerláncokba? In: Fertő I, Tóth J. Piaci kapcsolatok és innováció az élelmiszer-gazdaságban. Budapest: Aula Kiadó, pp Hitelpiaci tökéletlenségek, puha költségvetési korlát és beruházások: a magyar mezőgazdaság példája. In: Fertő I, Tóth J Piaci kapcsolatok és innováció az élelmiszergazdaságban. Budapest: Aula Kiadó, pp Bizalom és szerződéses kapcsolatok a magyar élelmiszerláncban. In: Fertő I, Tóth J

3 3 Piaci kapcsolatok és innováció az élelmiszer-gazdaságban. Budapest: Aula Kiadó, pp Fertő I. A szerződések kikényszeríthetősége a magyar élelmiszerláncban: a kis- és közepes vállalkozások esete. In: Fertő I, Tóth J Piaci kapcsolatok és innováció az élelmiszer-gazdaságban. Budapest: Aula Kiadó, pp Társszerzőkkel: 1. A kis és közepes vállalkozások helyzete Éves jelentés. MVA Kisvállalkozásfejlesztési Intézet Budapest 1996 (társszerző: Kőhegyi Kálmán, Mohácsi Kálmán) 2. A mezőgazdasági termékek ágazaton belüli kereskedelme Magyarország és az Európai Unió között. (társszerző: Lionel J. Hubbard). Megjelent: Forgács Imre Inotai András - Wéber Attila (szerk.) Az Európai Unió évkönyve Osiris Kiadó, Budapest pp Szövetkezeti vertikális koordinációs kérdések: magyar esettanulmány a zöldséggyümölcs szektorból. (társszerző: Szabó G. Gábor). Megjelent: Berács József Lehota József Piskóti István Rekettye Gábor (szerk.): Marketingelmélet a gyakorlatban. KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó, Budapest, 2004, pp Szerződéses kapcsolatok az élelmiszerláncban és a szerződések kikényszeríthetősége. (társszerző: Bakucs Lajos Zoltán) In: Fertő I, Tóth J Piaci kapcsolatok és innováció az élelmiszer-gazdaságban. Budapest: Aula Kiadó, pp Bevezetés. (társszerző: Tóth J.) In: Fertő I, Tóth J Piaci kapcsolatok és innováció az élelmiszer-gazdaságban. Budapest: Aula Kiadó, pp A vállalatok növekedése a magyar élelmiszerláncokban. (társszerző: Forgács Cs.) In: Fertő I, Tóth J Piaci kapcsolatok és innováció az élelmiszer-gazdaságban. Budapest: Aula Kiadó, pp A szerződések teljesülése a magyar élelmiszerláncban. (tárrszerző: Bakucs LZ, Elek S, Forgács Cs.) In: Fertő I, Tóth J Piaci kapcsolatok és innováció az élelmiszergazdaságban. Budapest: Aula Kiadó, pp Innovációs teljesítmény a magyar élelmiszerláncokban: a nyitott innováció paradigmájának alkalmazása. (társszerző: Dries L, Gorton M, Pascucci S.) In: Fertő I, Tóth J Piaci kapcsolatok és innováció az élelmiszer-gazdaságban. Budapest: Aula Kiadó, pp Angol nyelven 1. Changing Governance Structure within Agri-Food Sector after Privatisation. In: Major Iván (szerk.) The Redistribution of Property Rights, Corporate Governance and Company Restructuring After Privatisation. pp Open Society Institute, Center for Publishing Development, Revelaed Comparative Advantage in Hungarian Agri-Food Sectors in the EU. Megjelent: Maria Birsan és Tiiu Pas (szerk.): Competitiveness of National Economies and the Efficient Integration into the European Union. pp Editura Fundatiei Pentru Studii Europene, Cluj Napoca, The Contractrual Relationships in Hungarian Horticultural Sector. Curtiss, J., Balmann, A., Dautzenberg, K., és Happe, K. (szerk.): Agriculture in the Face of

4 4 Changing Markets, Institutions and Policies. Challenges and Strategies. pp Institute für Agrarentwicklung in Mittel- und Osteuropa, Halle, Comparative Advantage and Trade Competitiveness in Hungarian Agriculture. Bulletin of the Szent István University, Special Issue Part II. Pp , Gödöllő, Introduction: In: Fertő Imre Forgács Csaba Jámbor Attila (szerk.): Changing Landscape of European Agriculture. pp Agroinform, Budapest, Integration of CEE Agri-Food Sector into the EU: What does Trade Theory and Empirical Evidence Tell Us? Megjelent: Csaba L.. Fogarasi J., Hunya G. (szerk.): European Integration: First Experience and Future Challenges (2011), Partium Press, Oradea. 6. Time-to-degree for Management Ph.D. A Hungarian Case Study. Megjelent: Bélyácz Iván Fogarasi József Szabó Katalin Szász Erzsébet: Knowledge and Sustainable Economic Development. pp (2012), Partium Press, Oradea. Társszerzőkkel: 1. State of Small and Medium Size Business in Hungary Annual Report. MVA Kisvállalkozásfejlesztési Intézet Budapest 1996 (társszerző: Kőhegyi Kálmán, Mohácsi Kálmán) 2. Issues of Vertical Co-ordination by Co-operatives: A Hungarian Case Study in the Fruit and Vegetable Sector. (társszerző: Szabó G. Gábor) In: Berács J., Lehota, J., Piskóti I. and Rekettye G. (eds.). Marketing Theory and Practice. A Hungarian Perspective. pp Akadémiai Kiadó, Transaction Cost Economics and Agricultural Co-operatives: A Hungarian Case Study. (társszerző: Szabó G. Gábor) Megjelent: Bremmers, H.J., Omta, S.W.F., Trienekes, J.H. és Wubben, E.F.M. (szerk.): Dynamics in Chain and Networks. pp Wageningen Academic Publishers, Wageningen Price Transmission on the Hungarian Pork Meat Market. (társszerző: Bakucs Lajos Zoltán) Megjelent: Specialization Development & Integration. Sincron, Cluj-Napoca, pp Marketing Margin and Price Transmission on Hungarian Pork Meat Market. (társszerző: Bakucs Lajos Zoltán) Megjelent: Brosig, S. és Hockmann, H. (szerk.): How Effective is the Invisible Hand? Agricultural and Food Markets in Central and Eastern Europe. pp Institute für Agrarentwicklung in Mittel- und Osteuropa, Halle, Regoverning Markets in the Hungarian Dairy Sector. (társszerző: Forgács Csaba, Juhász Anikó, Kürthy Gyöngyi) Megjelent: Brosig, S. és Hockmann, H. (szerk.): How Effective is the Invisible Hand? Agricultural and Food Markets in Central and Eastern Europe. pp Institute für Agrarentwicklung in Mittel- und Osteuropa, Halle, Farm to Retail Price Transmission on Pork Market: A German - Hungarian Comparison (társszerző: Bakucs Lajos Zoltán, Heinrich Hockmann, Oleksandr Perekhozuk). Curtiss, J., Balmann, A., Dautzenberg, K., és Happe, K. (szerk.): Agriculture in the Face of Changing Markets, Institutions and Policies. Challenges and Strategies. pp Institute für Agrarentwicklung in Mittel- und Osteuropa, Halle, The Pattern of Agricultural Trade between Hungary and Slovenia. (társszerző: Štefan Bojnec), Jahrbuch der Österreiches Gesellschaft für Agrarökonomie. Band 15.

5 5 Darnhofer, I., Schmid, E. Palkovics, M. és Varga Gy. (szerk.). pp Facultas Verlags and Buchhandel A.G. Wien, Fertő Imre (társszerző: Bárdos Krisztina): The Contract Choice of Retailers in Hungarian Beef Sector. M. Friztz - U.Rickert és G. Schiefer (szerk.): Trust and Risk in Business Networks, pp , Universität Bonn-ILB Press, Bonn Revealed Comparative Advantage and Competitiveness of Hungarian and Slovenian Agri-Food Trade in the EU Markets. (társszerző: Štefan Bojnec), Nábrádi A., Lazányi J. és Herdon Miklós (szerk.): International Conference on Agricultural Economics, Rural Development and Informatics, AVA3, pp Debreceni Egyetem, Debrecen Hungary. (társszerző: Forgács Csaba, Juhász Anikó, Kürthy Gyöngyi) In: Bill Vorley, Andrew Fearne and Derek Ray Regoverning Markets (szerk.): A Place for Small-Scale Producers in Modern Agrifood Chains? pp Aldershot: Gower, Mórakert Co-operative: A Successful Case of Linking Small-Scale Farmers to Markets for Horticultural Produce. (társszerző: Bakucs Lajos Zoltán, Szabó G. Gábor) In: Csaki, C., Forgacs, C., Milczarek-Andrejewska, D. and Wilkin, J. (eds.): Restructuring Market Relations in Food and Agriculture in Central and Eastern Europe: Impacts upon Small Farmers. pp Agroinform, Budapest Horizontal Integration on the Hungarian Milk Market. (társszerző: Bakucs Lajos Zoltán) Agricultural Economics and Transition: What was expected, what we observed, the lessons learned. pp Studies on the Agricultural and Food Sector in Central and Eastern Europe Vol. 44. Leibniz Insitute für Agrarentwicklung in Mittel and Osteurope, Halle, The Impact of Trust on Co-operative Membership Performance and Satisfaction in the Hungarian Horticulture. (társszerző: Bakucs Lajos Zoltán és Szabó G. Gábor) In: Csáki Csaba és Forgács Csaba (szerk): Agricultural Economics and Transition: What was expected, what we observed, the lessons learned. pp Studies on the Agricultural and Food Sector in Central and Eastern Europe Vol. 44. Leibniz Insitute für Agrarentwicklung in Mittel and Osteurope, Halle, Intra-Industry Trade Between Old EU and the NMS Before Enlargement. (társszerző: Soós Károly Attila) In: R Ginberg, Havlik, P. és Havrylyshyn (szerk.): Economic Restructuring and Integration in Eastern Europe. pp Nomos, Baden- Baden, Institutional Reform and Evolution of Industry, Trade Technology in the EU s New Borderland. (társszerző: Soós Károly Attila) In: R Ginberg, Havlik, P. és Havrylyshyn (szerk.): Economic Restructuring and Integration in Eastern Europe. pp Nomos, Baden-Baden, Future impact of new technologies upon food quality and health in Central Eastern European countries. (társszerző: Bakucs Lajos Zoltán Havas Attila) T. Glauben, J.H. Hanf, M. Kopsidis, A. Pieniadz és K. Reinsberg (szerk.) Agri-food business: Global challenges - Innovative solutions. pp Leibniz Insitute für Agrarentwicklung in Mittel and Osteurope, Halle, Degree and pattern of agro-food trade integration of South-Eastern European countries with the European Union. (társszerző: Štefan Bojnec) T. Glauben, J.H. Hanf, M. Kopsidis, A. Pieniadz és K. Reinsberg (szerk.) Agri-food business: Global challenges - Innovative solutions. pp Leibniz Insitute für Agrarentwicklung in Mittel and Osteurope, Halle, The Impact of CAP Reform on the Employment in Rural Areas A Hungarian Case Study. (társszerző: Elek Sándor, Forgács Csaba, és Papp Gergely ) In: Fertő Imre

6 6 Forgács Csaba Jámbor Attila (szerk.): Changing Landscape of European Agriculture.. pp Agroinform, Budapest, Contracts in Hungarian food chains. (társszerző:bakucs Lajos Zoltán, Elek Sándor, Forgács Csaba) Megjelent: Ferencz Árpád (szerk.): Erdei Ferenc VI: Tudományos Konferencia II. kötet. Kecskeméti Főiskola, Kecskemét p Employment Growth in Hungarian Food Chains. Economic Science for Rural Development. Integrated and Sustainable Development. International conference. Jelgava. April 26-27, Proceedings. No. 27. pp (társszerző: Forgács Csaba) 22. Foreign direct investments and trade: complements or substitutes? (társszerző: Štefan Bojnec) In: John D. Daniels, Tsai-Mei Lin, Ray Loveridge, Alan M. Rugman (szerk.) Multinational enterprises and the changing world economy. New York: Academy of Performance Measurement, pp Folyóiratcikkek: Magyar nyelven: 1. A mezőgazdaság finanszírozásának hazai és nemzetközi tapasztalatai. Külgazdaság, Vol.36. (1) pp (1992) 2. Átmenet a mezőgazdaságban. Külgazdaság Vol. 38. (5) pp (1994) 3. A mezőgazdaság átalakulása Közép-Kelet-Európában. Európa Fórum Vol. 4. (3) pp (1994) 4. A mezőgazdaság átalakulása Közép-Kelet-Európában. Falu Vol. 9. (4.) pp (1994) 5. A mezőgazdasági árak stabilizálásának módszerei a fejlődő országokban. Külgazdaság Vol. 39. (3) pp (1995) 6. A mezőgazdasági árak stabilizálásának problémáiról. Közgazdasági Szemle Vol. 42. (3) pp (1995) 7. A fejlődő országok agrárpiacának szabályozása. Európa Fórum Vol. 5. (2) pp (1995) 8. A mezőgazdaság a piacgazdaságban. Közgazdasági Szemle Vol. 43. (2) pp (1996) 9. A vertikális koordináció a mezőgazdaságban. Közgazdasági Szemle Vol. 43. (11) pp (1996) 10. A mezőgazdaság átalakulása Közép-Európában és az Európai Integráció. Tér és Társadalom Vol. 10. (4) pp (1996) 11. Elszalasztott lehetőség és/vagy elhalasztott paradigmaváltás? A magyar agrárgazdaságtan a kilencvenes években. Közgazdasági Szemle Vol. 44. (4) pp (1997) 12. Beilleszthető-e a magyar mezőgazdaság az Európai Unió agrárrendszerébe? Európa Fórum Vol. 7. (4) pp (1997) 13. Az Európai Unió agrárstruktúrája. Külgazdaság Vol. 41. (9) pp (1997) 14. Válasz a Külgazdaság folyóirat az EU-csatlakozás előtti helyzetértékelésről című körkérdésére. Külgazdaság Vol. 42. (1) pp. 6-8 (1998) 15. Az agrárpolitika politikai gazdaságtana I. A kormányzati politikák modellezése a mezőgazdaságban. Közgazdasági Szemle Vol. 45. (3) pp (1998)

7 7 16. Az agrárpolitika politikai gazdaságtana II. A agrárpolitikák magyarázata. Közgazdasági Szemle Vol. 45. (4) pp (1998) 17. Az agrárpolitika politikai gazdaságtana III. Vegyes motívumok az agrárpolitikában: termelő és ragadozó politikák. Közgazdasági Szemle Vol. 45. (5) pp (1998) 18. Az agrárpolitika két szent tehene: jövedelemtámogatás és árstabilizálás. Külgazdaság Vol. 43. (4) pp (1999) 19. Az Európai Unió közös agrárpolitikájának gazdaságtana I. A CAP eszközei és hatásai. Közgazdasági Szemle Vol. 46. (7-8) pp (1999) 20. Az Európai Unió közös agrárpolitikájának gazdaságtana II. A CAP politikai gazdaságtana. Közgazdasági Szemle Vol. 46. (9) pp (1999) 21. Az agrárpolitikai célok konzisztenciájának problémájáról. Gazdálkodás Vol. 43. (4) pp (1999) 22. Hogyan alakulnak a mezőgazdasági árak hosszú távon? Gazdálkodás Vol. 44. (5) pp (2000) 23. A magyar agrárkereskedelem az Európai Unióval a társulási szerződés után. Közgazdasági Szemle Vol. 47. (7-8) pp (2000) 24. Az Európai Unió bővülésének hatása a magyar mezőgazdaságra. Külgazdaság Vol. 44. (9) pp (2000) 25. Mezőgazdasági kereskedelem a Társulási Szerződés után. Európai Tükör Vol sz. pp (2000) 26. A hazai agrárközgazdaságtan helyzetéről. Gazdálkodás Vol. 45. (2) pp (2001) 27. A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek ágazaton belüli kereskedelme. Gazdálkodás Vol. 45. (5) pp (2001) 28. A magyar mezőgazdasági kereskedelem ex-post versenyképessége az Európai Unióban. Európa Fórum, Vol. XI. (1) pp (2001) 29. A földreformok politikai gazdaságtana. Századvég, Új folyam Vol. 23. pp (2002) 30. A mezőgazdasági termelés szerkezetének változásai a fejlett országokban, I. Miért a családi gazdaság a meghatározó üzemforma a fejlett országok mezőgazdaságában? Közgazdasági Szemle Vol. 49. (7-8) pp (2002) 31. A mezőgazdasági termelés szerkezetének változásai a fejlett országokban, II. Az üzemnagyság és a mérethozadék problémája a mezőgazdaságban. Közgazdasági Szemle Vol. 49. (9) pp (2002) 32. Válasz a Külgazdaság folyóirat az EU-csatlakozás várható közvetlen hatásairól című körkérdésére. Külgazdaság Vol. 47. (3) pp (2003) 33. A komparatív előnyök mérése. Statisztikai Szemle Vol. 81 (4) pp (2003) 34. A magyar kereskedelem dinamikájáról. Külgazdaság Vol. 47. (4) pp (2003) 35. A magyar agrárkereskedelem dinamikája a világpiacon. Competitio Vol. 2. (1) pp (2003) 36. A magyar agrárkereskedelem dinamikája az EU piacain. Európa Fórum, Vol. XIII. (1) pp (2003) 37. Vertikálisan differenciált kereskedelem és az egy főre jutó GDP - Az Európai Unióval folytatott magyar élelmiszerkereskedelem példája Külgazdaság Vol. 47. (11) pp (2003) 38. Magyarország mezőgazdasági kereskedelmének teljesítménye az Európai Unióban a kilencvenes években. Gazdálkodás Vol. 48. (2) pp (2004)

8 8 39. A közép-európai országok mezőgazdasági kereskedelmének teljesítménye az Európai Unióban a kilencvenes években. Külgazdaság Vol. 48. (5) pp (2004) 40. Az ágazaton belüli kereskedelem mérése. Külgazdaság Vol. 48. (12) pp (2004) 41. Dinamikus ágazaton belüli kereskedelem és alkalmazkodási költségek. A magyar élelmiszeripar esete. Külgazdaság Vol. 48. (10) pp (2005) 42. Megnyilvánuló komparatív előnyök a magyar mezőgazdaságban: kaotikus vagy koherens szerkezet? Competitio, Vol. 4. (2) pp (2005) 43. A kelet-közép-európai országok agrárkereskedelmének dinamikája a világpiacon. Statisztikai Szemle Vol. 84. (4) pp (2006) 44. Vertikálisan és horizontálisan differenciált ágazaton belüli kereskedelem az Európai Unió tejpiacán. Közgazdasági Szemle Vol. 53. (6) pp (2006) 45. A társulási szerződés alkalmazkodási költségei a magyar élelmiszeriparban. Közgazdasági Szemle Vol. 53. (9) pp (2006) 46. Piaci szerkezet, megnyilvánuló komparatív előnyök és külkereskedelmi versenyképesség a magyar élelmiszeriparban. Külgazdaság Vol. 52. (3-4) pp (2008) 47. A magyar agrárexport kereskedelmi előnyei és versenyképessége az EU piacain. Competitio, Vol. 7. (2) pp (2008) 48. A közép-kelet-európai országok agrár-külkereskedelmi integrációja az Európai Unióba: mit mondanak nekünk a nemzetközi kereskedelemelmélet előrejelzései és az empirikus vizsgálatok? Competitio, Vol. 9. (2) pp (2010) 49. Van-e jövője az agrárgazdaságtannak mint önálló tudománynak. Gazdálkodás, Vol. 55. (1) (2011) 50. Hogyan tudnak a termelők bekapcsolódni a modern élelmiszerláncokba? Külgazdaság Vol. 55. (1-2) pp , (2011) 51. A szerződések kikényszeríthetősége a magyar élelmiszerláncban: a kis- és közepes vállalkozások esete. Külgazdaság Vol. 56. (3-4) pp , (2012) Társszerzőkkel: 1. Egy forma lehetőségei. (társszerző: Lénárt Zsolt, Maurer György, Winkler Tamás) Gazdálkodás, Vol. 32. (12) pp (1988) 2. A siker titka: A magánerős modernizáció. (Soltvadkert) (társszerző: Lénárt Zsolt, Maurer György, Winkler Tamás) Tér és Társadalom, Vol. 4. (1) pp (1990) 3-4. A magyar élelmiszergazdaság gondjai és lehetőségei. (társszerző: Juhász Pál, Mohácsi Kálmán) Európa Fórum, Vol. 1. (2) pp (1991) újranyomva: Gazdaság, Vol. 25. (tavasz) pp (1992) 5. Az agrárpiacok felépítése a fejlett ipari országokban és a magyar rendtartás. (társszerző: Lányi Kamilla) Külgazdaság, Vol. 37. (2) pp (1993) 6. Az állami gazdaságok átalakulása és privatizálása. (Tények és tapasztalatok) (társszerző: Mohácsi Kálmán) Külgazdaság Vol. 37. (7) pp (1993) 7. A politikai kárpótlás folyamata és következményei. (társszerző: Mohácsi Kálmán) Európa Fórum Vol. 6. (2) pp (1996) 8. A kisvállalkozások helyzete a mezőgazdaságban. (társszerző: Mohácsi Kálmán) Európa Fórum Vol. 6. (4) pp (1996) 9. A magyar élelmiszer-gazdaság versenyképességét meghatározó tényezők. (társszerző: Mohácsi Kálmán) Vezetéstudomány Vol. 29. ( 3) pp (1998)

9 9 10. Versenyképesség és komparatív előnyök a magyar mezőgazdaságban. (társszerző: Lionel J. Hubbard) Közgazdasági Szemle Vol. 48. (1) pp (2001) 11. Változó irányítási struktúrák a mezőgazdaságban az átmenet során. (társszerző: Szabó G. Gábor) Külgazdaság Vol. 45. (9) pp (2001) 12. A mezőgazdasági termékek ágazaton belüli kereskedelme Magyarország és az Európai Unió között. (társszerző: Lionel J. Hubbard) Közgazdasági Szemle Vol. 48. (9) pp (2001) 13. Az állami szerepvállalás néhány eleme az EU-tagországok agrárágazatában. (társszerző: Mohácsi Kálmán) Külgazdaság, 45.évf. 10. sz pp Megnyilvánuló komparatív előnyök és versenyképesség a magyar élelmiszergazdaságban. (társszerző: Lionel J. Hubbard) Külgazdaság Vol. 46. (9) pp (2002) 15. A vertikálisan és horizontálisan differenciált mezőgazdasági termékek ágazaton belüli kereskedelme Magyarország és az Európai Unió között. (társszerző: Lionel J. Hubbard) Közgazdasági Szemle Vol. 50. (2) pp (2003) 16. Értékesítési csatornák választása a magyar zöldség-gyümölcs szektorban egy esettanulmány (társszerző: Szabó G. Gábor) Közgazdasági Szemle Vol. 51. (1) pp (2004) 17. Az agrárkereskedelem dinamikája A csatlakozó országok esete. (társszerző: Lionel J. Hubbard) Közgazdasági Szemle Vol. 52. (1) pp (2005) 18. Az agrárpolitika hatása a földárakra. (társszerző: Bakucs Lajos Zoltán) Competitio Vol. 4. (2) pp (2006) 19. A mezőgazdasági föld közgazdasági értékelése. (társszerző: Bakucs Lajos Zoltán) Társadalom és Gazdaság. Vol. 28. (1) pp A makrogazdasági változók hatása a magyar mezőgazdaságra. (társszerző: Bakucs Lajos Zoltán) Külgazdaság Vol. 50. (7-8) pp (2006) 21. A puha költségvetési korlát és a hitelpiaci tökéletlenségek hatása a beruházásokra a magyar mezőgazdaságban. (társszerző: Bakucs Lajos Zoltán és Fogarasi József) Közgazdasági Szemle Vol. 54. (4) pp (2007) 22. A mezőgazdasági árak térbeli integrációja a magyar tejpiacon. (társszerző: Bakucs Lajos Zoltán) Területi Statisztika Vol. 10. (47) (5) pp (2007) 23. Családi gazdaság versus ipari farm? (társszerző: Fogarasi József) Szociológiai Szemle (3-4) pp (2007) 24. Érvényes-e a Gibrat-törvény a magyar mezőgazdaságban? (társszerző: Bakucs Lajos Zoltán) Közgazdasági Szemle Vol. 55. (1) pp (2008) 25. Árleszállítások és a kiskereskedelmi árak változása a tejtermékek piacán. (társszerző: Bakucs Lajos Zoltán) Közgazdasági Szemle Vol. 56. (7-8) pp (2009) 26. Árleszállítás elméleteinek tesztje: a tej példája. (társszerző: Bakucs Lajos Zoltán) Külgazdaság Vol. 54. (7-8) pp (2010) 27. A szerződések teljesülése magyar élelmiszerláncban. (társszerző: Bakucs Lajos Zoltán, Elek Sándor és Forgács Csaba). ) Közgazdasági Szemle Vol. 59. (1) pp (2012) 28. Szerződéses kapcsolatok az élelmiszerláncban és a szerződések kikényszeríthetősége. (társszerző: Bakucs Lajos Zoltán) Gazdálkodás 56:(6) (2012) 29. Heterogenitás és technikai hatékonyság - a magyar specializált szántóföldi növénytermesztő üzemek esete. (társszerző: Baráth Lajos Közgazdasági Szemle 60:(6) pp (2013)

10 A vidékfejlesztési programok hatáselemzésének problémái a nemzetközi tapasztalatok tükrében. (társszerző: Bakucs Lajos Zoltán) Erdélyi Múzeum 75:(3) pp (2013) 31. Fejlődési lehetőség előtt a biotermelők. (társszerző: Benedek Zsófia) A Falu29:(2) pp (2014) 32. Hatékonyság és külkereskedelmi versenyképességi vizsgálatok a kelet- és középeurópai országokban: irodalmi áttekintés. (társszerző: Baráth Lajos) Gazdálkodás 58:(3) pp (2014) 33. Termelői heterogenitás a rövid ellátási láncokban: a piacokon értékesítő gazdák jellemző különbségei. (társszerző: Benedek Zsófia, Baráth Lajos, Tóth József) Gazdálkodás 58:(4) pp (2014) Idegen nyelvű: 1. The Transition in Agriculture. Acta Oeconomica, Vol. 46. (3-4) pp (1994) 2. Agricultural Transformation in Central and Eastern Europe. Europa Forum, Special Issue pp (1995) 3. Methods for Stabilizing Agricultural Prices in Developing Countries. Acta Oeconomica, Vol. 47. (1-2) pp (1995) 4. Agricultural Transformation in Central and Eastern Europe. Economic Planning in Free Societies Journal for Agriculture and Related Industries. Vol. 32. (3-4) pp (1996) 5. Restructuring of Hungarian Agri-Food Sector. Acta Oeconomica Vol. 50. (1-2) pp (1999) 6. Hungarian agricultural trade after the Association Agreement. European Mirror. Special Issue pp The Dynamics of Agri-Food Trade Patterns in the EU. Acta Oeconomica Vol. 54. (1-2) pp (2003) 8. Vertically Differentiated Trade and Differences in Factor Endowment - The Case of Agri-Food Products between Hungary and the EU. Journal of Agricultural Economics, Vol. 56. (1) pp (2005) 9. The Dynamics of Trade in Central and Eastern European Countries. Managing Global Transition. Vol. 5. (1) pp (2007) 10. Intra-Industry Trade in Horizontally and Vertically Differentiated Agri-Food Products between Hungary and the EU. Acta Oeconomica Vol. 57. (2) pp (2007) 11. The Evolution of Agri-Food Trade Patterns in Central European Countries. Post- Communist Economies Vol. 20. (1) pp (2008) 12. Dynamics of Intra-Industry Trade and Adjustment Costs. The Case of Hungarian Food Industry. Applied Economics Letters. Vol. 18. (5) pp (2008) 13. Labour Market Adjustment and Intra-Industry Trade: The Effects of Association on the Hungarian Food Industry. Journal of Agricultural Economics, Vol. 60. (3) pp (2009) 14. How can producers access the modern agri-food chain? A Central and Eastern European perspective. CAB Reviews: Perspectives in Agriculture, Veterinary Science, Nutrition and Natural Resources, 4, No. 063, 9 pp. (2009) 15. Is there a consensus among Hungarian agricultural economists? Post-Communist Economies, Vol. 23. (3) pp (2011)

11 11 Társszerzőkkel: 1. Characteristic and crisis symptoms of the Hungarian agricultural system. (társszerző: Juhász Pál, Mohácsi Kálmán) Acta Oeconomica, Vol. 44. (1-2) pp (1992) 2. Small Enterprises in the Hungarian Agriculture. (társszerző: Mohácsi Kálmán) Európa Fórum Special Issue pp ( ) 3. Revealed Comparative Advantage and Competitiveness in Hungarian Agri Food Sectors. (társszerző: Lionel J. Hubbard) The World Economy Volume 26 (2) pp (2003) 4. Transaction Cost Economics Considerations Regarding to the Hungarian Fruit and Vegetable Sector. (társszerző: Szabó G. Gábor, Bárdos Krisztina) Studies in Agricultural Economics Volume 100 pp (2004) 5. Marketing Margin and Price Transmission on Hungarian Pork Meat Market. (társszerző: Bakucs Lajos Zoltán) Agribusiness Vol. 21 (2) pp (2005) 6. Regoverning Markets in the Hungarian Dairy Sector. (társszerző: Forgács Csaba, Juhász Anikó, Kürthy Gyöngyi) Studies in Agricultural Economics Volume 102 pp (2005) 7. Classifying trade flows in agri-food products between Hungary and Slovenia. (társszerző: Štefan Bojnec). Studies in Agricultural Economics Volume 103. pp (2005) 8. Marketing Margin and Price Transmission on the Hungarian Beef Market. (társszerző: Bakucs Lajos Zoltán). Food Economics Vol. 3. (3-4) pp (2006) 9. Does Comparative Advantages in Agro-Food Trade Matter for Multifunctional Rural Development: The Case of Hungary and Slovenia. (társszerző: Štefan Bojnec). Journal of Central European Agriculture. Vol. 7 (3) (2006) 10. Hungarian and Slovenian Agri-Food Trade with Three Main European Union Partners. (társszerző: Štefan Bojnec). Ekonomicky Časopis, Vol. 55. (4) (2007) 11. Catching-Up Process of European Enlargement: Hungarian and Slove nian Agricultural, Food and Forestry Trade. (társszerző: Štefan Bojnec). Eastern European Economics Vol. 45. (5) pp (2007) 12. Price transmission in Hungarian horticultural markets. (társszerző: Bakucs Lajos Zoltán, Szabó G. Gábor). Studies in Agricultural Economics Vol (2007) 13. Trade Specialisation in the European Union and in European Former Communist Countries. (társszerző: Soós Károly Attila). Eastern European Economics Vol. 46. (3) pp (2008) 14. Price Competition vs. Quality Competition: The Role of One-Way Trade. (társszerző: Štefan Bojnec). Acta Oeconomica Vol. 58. (1) pp (2008) 15. European Enlargement and Agro-Food Trade. (társszerző: Štefan Bojnec) Canadian Journal of Agricultural Economics Vol. 56. (4) pp (2008) 16. Dairy trade competitiveness: crucial role of processed products. (társszerző: Štefan Bojnec) Milchwissenschaft, Vol. 63 (4): pp (2008) 17. Agro-food trade sustainabiltiy in Central and Eastern Europe. (társszerző: Štefan Bojnec). International Journal of Sustainable Economy. Vol. 1.(1) pp (2008) 18. Mórakert CO-OP: A successful case of linking small farmers to markets of horticultural products in Hungary. (társszerző: Bakucs Lajos Zoltán, Szabó G. Gábor) Society and Economy Vol. 30.(1) pp (2008)

12 Duration of trade of former communist countries in the EU market. (társszerző: Soós Károly Attila). Post-Communist Economies Vol. 21. (1). pp (2009) 20. Marketing and Pricing Dynamics in the Presence of Structural Breaks. The Hungarian Pork Market. (társszerző: Bakucs Lajos Zoltán). Journal of International Food and Agribusiness Marketing. Vol. 21. (2) pp (2009) 21. Gibrat s Law Revisited in a Transition Economy. The Hungarian Case. (társszerző: Bakucs Lajos Zoltán). Empirical Economics Letters Vol. 8. (3) pp. (2009) 22. Trade advantages and integration of Croatian, Hungarian and Slovenian agro-food trade with the European Union. (társszerző: Štefan Bojnec). Periodica Polytechnica, Social and Management Sciences vol 15 (1) pp (2007) 23. The effects of trust on the perfomance and satisfication of co-operative members at the Zöld-termék producer organisation. (társszerző: Dudás Gyula). Gazdálkodás Vol különkiadás. (2009) 24. Investment and financial constraints in Hungarian agriculture. (társszerző: Bakucs Lajos Zoltán, Fogarasi József). Economics Letters Vol (3) (2009) 25. Determinants of agro-food trade competition of Central European countries with the European Union. (társszerző: Štefan Bojnec). China Economic Review Vol. 20. (2) (2009) 26. Agro-food trade competitiveness of Central European and Balkan countries. (társszerző: Štefan Bojnec). Food Policy Vol. 34. (5) (2009) 27. Former Central European Free Trade Agreement countries agri-food trade specialisation. (társszerző: Štefan Bojnec). Agrarwirtschaft, Vol. 58. (8) (2009) 28. Market power on the edge? An analysis of the German and Hungarian hog markets. (társszerző: Bakucs Lajos Zoltán Heinrich Hockmann, Oleksandr Perekhozhuk). Agrarwirtschaft, Vol. 58. (8) (2009) 29. Impact of the internet on manufacturing trade. (társszerző: Štefan Bojnec). Journal of Computer Information Systems Vol. 50. (1) (2009) 30. The institutional determinants of bilateral agricultural and food trade. (társszerző: Štefan Bojnec) Apstract, Vol. 3. (3-4) (2009) 31. The choice between conventional and organic farming. (társszerző: Forgács Csaba) Apstract, Vol. 3. (5-6) (2009) 32. Treating Trade Statistics Inaccuracies: The Case of Intra-Industry Trade. (társszerző: Soós Károly Attila). Applied Economics Letters. Vol. 16. (18) (2009) 33. Marketing Margin and Price Transmission in a Transition Country. The Case of the Hungarian Pork Market. (társszerző: Bakucs Lajos Zoltán). Eurochoices, Vol. 8. (3) (2009) 34. The Growth of Family Farms in Hungary. (társszerző: Bakucs Lajos Zoltán). Agricultural Economics 40 Supplement (2009) 35. Estimating Oligopsony Power in the Hungarian Market for Slaughter Hogs. (társszerző: Bakucs Lajos Zoltán, Heinrich Hockmann, Oleksandr Perekhozhuk). Eastern European Economics vol. 48, (1) (2010) 36. Internet and international food industry trade. (társszerző: Štefan Bojnec) Industrial Data Management Systems, Vol. 110, (5) (2010) 37. The impact of EU accession on farms technical efficiency in Hungary. (társszerző: Bakucs Lajos Zoltán, Fogarasi József, Laure Latruffe) Post-Communist Economies Vol. 22. (2). pp (2010)

13 Southeastern European Agrofood Trade Specialization. (társszerző: Štefan Bojnec) Eastern European Economics Vol. 48, (3) (2010) 39. Marginal Intra-Industry Trade and Adjustment Costs - A Hungarian-Polish Comparison (társszerző: Soós Károly Attila). Journal of Economic Studies, Vol. 37, (5) pp (2010) 40. Structure and Convergence of Agro-Food Trade of Central and Eastern European Countries with the European Union during Pre-Accession. (társszerző: Štefan Bojnec). Ekonomicky Časopis, Vol. 58. (7) (2010) 41. Quality Differentiation in East-West European Agro-Food Trade during the Pre- Accession. (társszerző: Štefan Bojnec). Transformations in Business and Economics, Vol. 9. (3) (2010) 42. Impact of the Information and Communication Infrastructure on Manufacturing Trade. (társszerző: Štefan Bojnec). Advances in Business-Related Scientific Research Journal (ABSRJ) Volume 1. (2) (2010) 43. The possible effects of the CAP Reform on farm employment in Hungary. (társszerző: Elek Sándor, Forgács Csaba). Agricultural Economics Review, 11. (2) (2010) 44. Information and communication infrastructure development and agro-food trade. (társszerző: Štefan Bojnec). Agricultural Economics, Czech, Vol. 57 (2) (2011) 45. Motivations to participate in collective agricultural marketing in Hungary (társszerző: Tóth Anikó, Forgács Csaba) Ekonomika poljoprivrede Vol. 58 (1) (2011) 46. Innovation and output in OECD countries: Implications upon emerging economies. (társszerző: Bakucs Lajos Zoltán) International Journal of Innovation and Learning Vol. 9. (4), (2011) 47. Impacts of research and development on manufacturing trade. (társszerző: Štefan Bojnec). Zb. rad. Ekon. fak. Rij. Vol. 29. (1) pp (2011) 48. Trade in raw and semi-finished wood products of Hungary and Slovenia with Austria. (társszerző: Štefan Bojnec) Austrian Journal of Forest Science, Vol (3) pp (2011) 49. Complementarities of trade advantage and trade competitiveness measures. (társszerző: Štefan Bojnec) Applied Economics, Vol. 44. (4) pp (2012) 50. Wheat market integration between Hungary and Germany. (társszerző: Bakucs Lajos Zoltán, Berhnard Brümmer, Stephan von Cramon-Taubadel) Applied Economics Letters, Vol (2012) 51. Controversial issues in factors determining intra-industry trade. (társszerző: Soós Károly Attila) International Journal of Economics and Business Research Vol. 4:(1-2) (2012) 52. Agro-food exports variety from the Central and Eastern European countries. (társszerző: Štefan Bojnec). Agricultural Economics, Czech, Vol. 58 (1) 1-10 (2012) 53. Monetary impacts and overshooting of agricultural prices: evidence from Slovenia. (társszerző: Bakucs Lajos Zoltán, Štefan Bojnec). Transformation in Business and Economy 11:(1) (2012) 54. Farm organisation and efficiency in Hungarian dairy farms. (társszerző: Bakucs Lajos Zoltán, Fogarasi József, Tóth József) Milchwissenschaft,-Milk Science International 67:(2) (2012)

14 Does EU Enlargement Increase Agro-Food Export Duration? (társszerző: Štefan Bojnec) World Economy, 35. (5) Broadband availability and economic growth. (társszerző: Štefan Bojnec) Industrial Data Management Systems, Vol. 112, (9) (2012) 57. Benefits of a Marketing Cooperative in Transition Agriculture: Mórakert Purchasing and Service Co-operative. (társszerző: Bakucs Lajos Zoltán, Szabó G.Gábor) Society and Economy 34 (2012) 3, pp Price transmission in the milk sectors of Poland and Hungary. (társszerző: Bakucs Lajos Zoltán, Jan Falkowski). Post-Communist Economies. 24: (3) (2012) Contractual relationships in the Hungarian milk sector. (társszerző: Bakucs Lajos Zoltán, Szabó G.Gábor) British Food Journal 115: (2) (2013) 59. Identification of Market Power in the Hungarian Dairy Industry: A Plant-Level Analysis. (társszerző: Bakucs Lajos Zoltán, Heinrich Hockmann, Oleksandr Perekhozhuk). Journal of Agricultural & Food Industrial Organization 11(1): 1 13, (2013) 60. Environmental Pressures and Technical Efficiency of Pig Farms in Hungary. (társszerző: Latruffe, Laure, Yann Desjeux, Bakucs Zoltán, Fogarasi József) Environmental Pressures and Technical Efficiency of Pig Farms in Hungary. Managerial and Decision Economics (2013). 61. Farm income sources, farm size and farm technical efficiency in Slovenia. (társszerző: Štefan Bojnec) Post-Communist Economies 25:(3) pp (2013) 62. Monetary impacts and overshooting of agricultural prices in a transition economy: the case of Hungary. (társszerző: Bakucs Lajos Zoltán) African Journal of Agricultural Research 8:(23) pp (2013) 63. Farm size and growth in field crop and dairy farms in France, Hungary and Slovenia. (társszerző: Bakucs Zoltán, Štefan Bojnec, Latruffe, Laure) Spanish Journal of Agricultural Research 11:(4) pp (2013) 64. Does market structure influence price transmission in the agro-food sector?: a metaanalysis perspective. (társszerző: Bakucs Lajos Zoltán, Jan Falkowski). Journal of Agricultural Economics 65:(1) pp (2014) 65. Technical efficiency and determinants of mobility patterns in European agriculture. (társszerző: Latruffe, Laure, Yann Desjeux, Bakucs Zoltán) Outlook on Agriculture 43:(1) pp (2014) 66. Forestry industry trade by degree of wood processing in the enlarged European Union countries. (társszerző: Štefan Bojnec) Forest Policy and Economics 40: pp (2014) 67. Determinants of technical efficiency in agriculture in new EU member states from Central and Eastern Europe. (társszerző: Štefan Bojnec, Jámbor Attila., Tóth, József) Acta Oeconomica, 64(2), (2014). 68. Export competitiveness of dairy products on global markets: The case of the European Union countries. (társszerző: Štefan Bojnec) Journal of Dairy Science, 97(10), (2014). 69. Agri-food exports from European Union Member States using constant market share analysis. (társszerző: Štefan Bojnec) Studies in Agricultural Economics, 116, (2014).

15 Outward Foreign Direct Iinvestments and Merchandise Exports: The European OECD Countries. (társszerző: Štefan Bojnec) Journal for Economic Forecasting, (2), (2014). 71. Quality of institutions and the BRIC countries agro-food exports. (társszerző: Štefan Bojnec, Fogarasi József) China Agricultural Economic Review, 6(3) (2014). 72. Meat export competitiveness of European Union countries on global markets. (társszerző: Štefan Bojnec) Agricultural and Food Science, 23, (2014) 73. Heterogeneous technology, scale of land use and technical efficiency: The case of Hungarian crop farms. (társszerző: Baráth Lajos) Land Use Policy, 42, (2015). Műhelytanulmányok Magyar nyelven 1. Egy szocialista sikertörténet bukása. MTA Közgazdaságtudományi Intézet, Budapest, november. 2. Fiskális járadékszerzés az agráriumban. Kutatási beszámoló a Pénzügyminisztérium számára, Budapest, A fejlődő országok agrárpiacpolitikája az árstabilizálás tükrében. MTA Közgazdaságtudományi Intézet, Műhelytanulmányok 37. Budapest, A versenyképesség és a privatizáció kapcsolata az élelmiszer-gazdaságban. Megjelent: Major Iván (szerk.): A vállalati tulajdonosi szerkezet változásainak hatása a versenyképességre. MTA Közgazdaságtudományi Intézet, Intézményi Kutatások Műhelye, A magyar mezőgazdaság struktúrális problémái az Európai Unióhoz való csatlakozás tükrében. MTA Közgazdaságtudományi Kutatóközpont, Műhelytanulmányok 1999/2. Budapest, A földreformok politikai gazdaságtana. MTA Közgazdaságtudományi Kutatóközpont, Műhelytanulmányok 2001/7. Budapest, A komparatív előnyök mérése. MTA Közgazdaságtudományi Kutatóközpont, Műhelytanulmányok 2002/7. Budapest, A magyar agrárexport kereskedelmi előnyei és versenyképessége az EU piacán. MTA KTI Műhelytanulmányok 2008/17, (2008) 9. A szerződések kikényszeríthetősége a magyar élelmiszerláncban: a kis- és közepesvállalatok esete. MTA Közgazdasági és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Műhelytanulmányok 2012/4 (2012) Társszerzőkkel: 1. Össze lehet pofozni egy kisebb fajta Amerikát? (társszerző: Maurer György, Tarjányi Piroska, Winkler Tamás) in: Elek Sándor-Gyenei Márta (szerk.): Quo Vadis? Szociológiai Műhelytanulmányok, Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem december pp A gyepükapu bezárult? (társszerző: Maurer György, Németh Péter) in: Elek Sándor (szerk.): Faluszociológia II. Szociológiai Műhelytanulmányok, Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem pp. 3-47

16 16 3. Siker titka: Magánerős modernizáció? (Azé a föld, aki megműveli) (társszerző: Lénárt Zsolt, Maurer György Winkler Tamás) in: Elek Sándor (szerk.): Faluszociológia II. Szociológiai Műhelytanulmányok, Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem pp Kajárpéc. (társszerző: Lénárt Zsolt, Winkler Tamás) in: Elek Sándor (szerk.) Faluszociológia II. Szociológiai Műhelytanulmányok, Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem pp A magyar élelmiszergazdaság válsága. (társszerző: Juhász Pál, Mohácsi Kálmán) Pénzügykutató Rt, Budapest, A magyar agrárrendtartás elméleti alapjai és működési rendszere különös tekintettel a belső piacvédelem szempontjaira. (társszerző: Kapronczai István Szabó Márton, Varga Gyula) Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet. Budapest, A magyar élelmiszer-gazdaság versenyképességének meghatározó tényezői. (társszerző: Mohácsi Kálmán) Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Vállalatgazdaságtan Tanszék, Műhelytanulmányok Z.11. Budapest, Kisvállalkozások az agrárszektorban. (társszerző: Éder Tamás, Herbst Árpád, Mohácsi Kálmán) Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, MVA Kutatási Füzetek 8. Budapest, Az agrárszektor versenyképességének feltételei Az agrárpolitika és a vidékfejlesztés összefüggései. (társszerző: Mohácsi Kálmán, Elek Sándor, Nemes Gusztáv) Európai Tükör, Műhelytanulmányok 76, MEH Integrációs Munkacsoport, Budapest, Heterogenitás és technikai hatékonyság: a magyar specializált szántóföldi növénytermesztő üzemek esete. (társszerző Baráth Lajos) Budapest: MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaság-tudományi Intézet, p.(Műhelytanulmányok = Discussion Papers; MT-DP 2012/30.) Angol nyelven 1. Fertő, I. (2007): Spatial developments of Hungarian agriculture in the transition: The case of crop production, IAMO Discussion Paper No. 107, Halle (Saale), Társszerzőkkel: 1. Small businesses in the agricultural sector. (társszerző: Éder Tamás, Herbst Árpád, Mohácsi Kálmán) Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, Budapest, Competitiveness and comparative advantage in Hungarian agriculture. (társszerző: Lionel J. Hubbard) MTA Közgazdaságtudományi Kutatóközpont, Műhelytanulmányok 2001/1. Budapest, Intra-industry trade in agri-food products between Hungary and the EU. (társszerző: Lionel J. Hubbard) MTA Közgazdaságtudományi Kutatóközpont, Műhelytanulmányok 2001/6. Budapest, Intra-Industry Trade in Horizontally and Vertically Differentiated Agri-Food Products between Hungary and the EU. (társszerző: Lionel J. Hubbard) MTA Közgazdaságtudományi Kutatóközpont, Műhelytanulmányok 2002/2. Budapest, 2002

17 17 5. Revealed Comparative Advantage and Competitiveness in Hungarian Agri Food Sectors. (társszerző: Lionel J. Hubbard) MTA Közgazdaságtudományi Kutatóközpont, Műhelytanulmányok 2002/8. Budapest, Vertical Coordination in Transition Agriculture: A Hungarian Co-operative Case Study. (társszerző: Szabó G. Gábor) MTA Közgazdaságtudományi Kutatóközpont, Műhelytanulmányok 2002/10. Budapest, Bojnec, Š, Fertő, I. (2007): Comparative advantages in agro-food trade of Hungary, Croatia and Slovenia with the European Union, IAMO Discussion Paper No. 106, Halle (Saale), 8. Marginal Intra-Industry Trade and Adjustment Costs A Hungarian-Polish Comparison. (társszerző: Soós Károly Attila). MTA KTI Műhelytanulmányok 2008/15, (2008) 9. Duration of trade of former communist countries at the EU. (társszerző: Soós Károly Attila). MTA KTI Műhelytanulmányok 2008/16, (2008) 10. EU enlargement and agro-food export performance on EU market segments. (társszerző: Štefan Bojnec) MTA KRTK Műhelytanulmányok 2012/6 (2012) 11. Does Farm and Processing Industry Structure Matter for Price Transmission? Some Evidence From Transition Countries: A Comparison of Dairy Sectors in Hungary and Poland. (társszerző: Bakucs Lajos Zoltán, Jan Falkowski). MTA KRTK Műhelytanulmányok 2012/12, (2012) 12. Investment and Financial Constraints in European Agriculture: Evidence from France, Hungary and Slovenia. (társszerző: Bakucs Lajos Zoltán, Štefan Bojnec, Laure Latruffe) MTA KRTK Műhelytanulmányok 2012/13, (2012) 13. What causes asymmetric price transmission in agro-food sector?: meta-analysis perspective. (társszerző: Bakucs Lajos Zoltán, Jan Falkowski). Budapest: Institute of Economics, Research Centre for Economic and Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences, p. (Műhelytanulmányok = Discussion Papers; MT-DP 2013/3.) 14. World prices and domestic food price spikes. (társszerző: Bakucs Lajos Zoltán). Budapest: Institute of Economics, Research Centre for Economic and Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences, p. (Műhelytanulmányok = Discussion Papers; MT-DP 2013/4.) Recenziók: 1. Tankönyv az agrárgazdaságról. Budapesti Könyvszemle Vol. 8. (2) pp (1996) 2. Az EU agrárrendszerének változásai és a magyar agrárszektor integrálódása. Európa Fórum Vol. 6. (3) pp (1996) 3. A magyar agrárgazdaság jelene és kilátásai. Magyarország az ezredfordulón - Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián II. Budapesti Könyvszemle Vol. 10. (1) pp (1998) 4. Buday-Sántha Attila: Agrárpolitika vidékpolitika. A magyar mezőgazdaság és az Európai Unió. Budapesti Könyvszemle Vol. 13. (3) pp (2001) 5. Két zsákutca? Buksz, 19 (3) (2007) Egyéb publikációk:

18 18 1. Beilleszkedési zavarok. (társszerző: Lányi Kamilla) Figyelő Vol. XXXVII. (19) pp. 27 (1993) 2. Lehet-e értelmesen beszélni az agrárpolitikáról? Beszélő III. folyam Vol. II. (5) pp (1997) 3-4. Kié a föld. Beszélő III. folyam Vol. II. (11) pp (1997) újranyomva: Gazdaság Vol. 31. (tavasz) pp (1998) 5-6. Az agrárius ethosz és az alamizsnalogika. Közvetlen jövedelemtámogatás a mezőgazdaságban. Figyelő Vol. XLI. (24) pp (1997) újranyomva: Gazdaság Vol. 30. (ősz) pp (1997) 7. Csiszolatlan gyémánt. Az élelmiszer-gazdaság versenyképessége. (Mohácsi Kálmánnal) Figyelő Vol. XLI. (40) pp (1997) 8. Illeszkedési problémák. Figyelő Vol. XLI. (40) pp (1997) 9. A protekciók földje. Agrártámogatások. Figyelő Vol. XLII. (19) pp (1998) Lehet-e stabilizálni a mezőgazdasági piacot? Magyar Hírlap 31.évf. 172.sz. p. 7. (1998) újranyomva: Gazdaság Vol. 31. (ősz) pp (1998) 12. Kétes kiegyenlítők. Agrárpiac-stabilizáló törekvések. Figyelő Vol. XLII. (33) pp (1998) 13. Létezik-e liberális agrárpolitika? Beszélő III. folyam Vol. III. (6) pp (1998) 14. Az agrárium különlegessége. Beszélő III. folyam Vol. IV. (2) pp (1999) 15. Kolbászból font kerítés? A Közös Agrárpolitika hatásai. Beszélő III. folyam Vol. IV. (5) pp (1999) 16. Zsákutcában. Figyelő Vol. XLIV. (16) pp (2000) 17. Családi gazdaságok vagy ipari farmok? Beszélő III. folyam Vol. V. (7-8) pp (2000) Korparancs a mezőgazdaságban. Heti Válasz, I. évf. 35. sz. pp (2001) újranyomva: Dulai Sándor Győri-Nagy Sándor (szerk.): Szántani kén, tavasz vagyon Föld-vidék-politika az ezredforduló után. pp Válasz Könykiadó, Budapest (2002) 20. Miért szűkmarkú az unió? Heti Válasz, II. évf. 10. sz. pp. 80 (2002) 21. Sok hűhó semmiért? Heti Válasz, II. évf. 20. sz. pp (2002)

1. Agri-Food Trade between Hungary and the EU. Századvég Kiadó Budapest 2004.

1. Agri-Food Trade between Hungary and the EU. Századvég Kiadó Budapest 2004. 1 VÁLOGATOTT PUBLIKÁCIÓK Név: Fertı Imre Könyvek, Magyar nyelven: 1. Az állami gazdaságok átalakulása és privatizálása. Prodinform, Budapest 1990 2. Az agrárpolitika modelljei. Osiris Kiadó, Budapest 1999.

Részletesebben

A szerződések teljesülése a magyar élelmiszerláncban

A szerződések teljesülése a magyar élelmiszerláncban Közgazdasági Szemle, LIX. évf., 2012. január (63 73. o.) Fertő Imre Bakucs Lajos Zoltán Elek Sándor Forgács Csaba A szerződések teljesülése a magyar élelmiszerláncban A tanulmány célja, hogy azonosítsa

Részletesebben

Telegdy Álmos. 2004 - Tudományos főmunkatárs (tudományos munkatárs 2004-2005), MTA Közgazdaságtudományi Intézet

Telegdy Álmos. 2004 - Tudományos főmunkatárs (tudományos munkatárs 2004-2005), MTA Közgazdaságtudományi Intézet Telegdy Álmos Elérhetőség: MTA Közgazdaságtudományi Intézet Budaörsi út 45 Email: telegdy@econ.core.hu Nyelvtudás: Felsőfokú angol Felsőfokú román Munkahely: 2004 - Tudományos főmunkatárs (tudományos munkatárs

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT SZAKFOLYÓIRATBAN MEGJELENT TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNY:

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT SZAKFOLYÓIRATBAN MEGJELENT TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNY: PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN MEGJELENT KÖNYV, VAGY KÖNYVRÉSZLET: 1. A mezıgazdasági vállalkozások gazdálkodásának alapjai SZAKTUDÁS Kiadó Ház, Budapest, 2003. 2. Vertikális termékpályák Tej, gabona,

Részletesebben

1918 December 1 út, 15/H/4, Sepsiszentgyörgy (Románia) Mobil 0040 748239263 biro_biborka@yahoo.com

1918 December 1 út, 15/H/4, Sepsiszentgyörgy (Románia) Mobil 0040 748239263 biro_biborka@yahoo.com Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév (nevek) / Utónév (nevek) Cím(ek) Bíró Bíborka Eszter 1918 December 1 út, 15/H/4, Sepsiszentgyörgy (Románia) Mobil 0040 748239263 E-mail(ek) biro_biborka@yahoo.com

Részletesebben

Az MNB által előfizetett bel- és külföldi lapok, folyóiratok, adatbázisok listája - 2011

Az MNB által előfizetett bel- és külföldi lapok, folyóiratok, adatbázisok listája - 2011 Belföldi lapok Külföldi lapok Acta Oeconomica Állam- és Jogtudomány Chip Számítógép Magazin (DVD melléklettel) Élet és Irodalom Figyelő /Profit plusz csomag: Figyelő TOP 200; Figyelő Trend Figyelő /plusz

Részletesebben

A kötet szerkesztői. Ábel István

A kötet szerkesztői. Ábel István A kötet szerkesztői Ábel István A Marx Károly Közgazdasági Egyetem gazdaságmatematika szakán végzet 1978- ban. A közgazdaság-tudomány kandidátusa (CSc) címet 1989-ben a vállalati viselkedés, a nyereségérdekeltség

Részletesebben

Institute of Economics

Institute of Economics Centre for Economic and Regional Studies of the Hungarian Academy of Sciences Institute of Economics LIST OF PUBLICATIONS 2012 Compiled by: Éva Bálint and Éva Moldován Antal Gábor Earle, J. S. - Telegdy

Részletesebben

VÁLOGATOTT PUBLIKÁCIÓK. NÉV: Valentiny Pál KÖNYV, KÖNYVFEJEZET

VÁLOGATOTT PUBLIKÁCIÓK. NÉV: Valentiny Pál KÖNYV, KÖNYVFEJEZET VÁLOGATOTT PUBLIKÁCIÓK NÉV: Valentiny Pál KÖNYV, KÖNYVFEJEZET Verseny és szabályozás 2012. (Competition and regulation 2012) (szerk. Valentiny Pál, Kiss Ferenc László, Nagy Csongor István) Budapest, MTA

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Kutatói együttműködések Web 2.0-es PhD kutatói közösség Doktori értekezés tézisei Készítette: Szontágh Krisztina

Részletesebben

Publikációs lista. 3) Economic Reforms and Some Issues of International Trade Policy (Business Partner Hungary, September 1986)

Publikációs lista. 3) Economic Reforms and Some Issues of International Trade Policy (Business Partner Hungary, September 1986) Publikációs lista Angol nyelven 1) Joint Ventures in Hungary (The Legal Structure of the Enterprise, International Civil Law Conference, Budapest, August 1985, Vol.2) 2) World Trading System and Socialist

Részletesebben

Besorolása a tudományok rendszerébe, kapcsolódásai

Besorolása a tudományok rendszerébe, kapcsolódásai Agrárgazdaságtan Besorolása a tudományok rendszerébe, kapcsolódásai Társadalomtudományok Közgazdaságtan: általános gazdasági törvényszerűségek Ágazati tudományágak Agrárgazdaságtan Vállalati gazdaságtan

Részletesebben

A magyarországi vállalatok lehetőségei és problémái versenyképességi szemléletben

A magyarországi vállalatok lehetőségei és problémái versenyképességi szemléletben Magyarország növekedési kilátásai MTA KRTK Közgazdaságtudományi Intézet A magyarországi vállalatok lehetőségei és problémái versenyképességi szemléletben Chikán Attila igazgató Budapesti Corvinus Egyetem

Részletesebben

Keresztély Tibor. Tanulmányok. Tanítási tapasztalat. Kutatási tevékenység

Keresztély Tibor. Tanulmányok. Tanítási tapasztalat. Kutatási tevékenység Keresztély Tibor Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Statisztika Tanszék 1093 Budapest, Fővám tér 8. Telefon: 06-1-482-5183, 06-1-373-7027, 06-20-776-1152 Email: tibor.keresztely@uni-corvinus.hu,

Részletesebben

MTA KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET DOKUMENTUMTÍPUS SZERINTI PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 2005

MTA KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET DOKUMENTUMTÍPUS SZERINTI PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 2005 MTA KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET DOKUMENTUMTÍPUS SZERINTI PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 2005 Összeállította Bálint Éva balinte@econ.core.hu KÖNYVEK Kapitány Zs - Molnár Gy - Virág I: Háztartások a tudás- és munkapiacon

Részletesebben

Journal of Economic Literature (JEL) kód: F 14, F 15, Q 17.

Journal of Economic Literature (JEL) kód: F 14, F 15, Q 17. A magyar EU-csatlakozás agrárkereskedelmi mérlege HEGEDÜS ZSUZSANNA KISS JUDIT A cikk a 10 éves magyar európai uniós tagság agrárkereskedelmi hatását vizsgálja a legfrissebb statisztikai adatok tükrében.

Részletesebben

VINCE PÉTER Modellváltás a földgázellátásban. In: Verseny és szabályozás. (Szerk: Valentiny Pál Kiss Ferenc). MTA KTI, 2009.

VINCE PÉTER Modellváltás a földgázellátásban. In: Verseny és szabályozás. (Szerk: Valentiny Pál Kiss Ferenc). MTA KTI, 2009. VÁLOGATOTT PUBLIKÁCIÓK NÉV: VINCE Péter KÖNYV, KÖNYVFEJEZET VINCE PÉTER 2009. Modellváltás a földgázellátásban. In: Verseny és szabályozás. (Szerk: Valentiny Pál Kiss Ferenc). MTA KTI, 2009. VINCE PÉTER

Részletesebben

Angol nyelv középfok ECL nemzetközi angol nyelvvizsga

Angol nyelv középfok ECL nemzetközi angol nyelvvizsga Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév Lakcím Munkahely Telefonszám E-mail Állampolgárság Dr. György Ottilia Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Gazdaság- és Humántudományok Kar

Részletesebben

LIST OF PUBLICATIONS BY AUTHOR. Compiled by: Éva Bálint

LIST OF PUBLICATIONS BY AUTHOR. Compiled by: Éva Bálint INSTITUTE OF ECONOMICS OF THE HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES (IEHAS) LIST OF PUBLICATIONS BY AUTHOR 2008 Compiled by: Éva Bálint Augusztinovics Mária Augusztinovics M. Köllő J.: Changing conditions of early

Részletesebben

4. Alternative Policies for Aroaching EMU Accession by Central and European Countries. Economic Survey of Europe 2002 No 1, UNECE 181-195. old.

4. Alternative Policies for Aroaching EMU Accession by Central and European Countries. Economic Survey of Europe 2002 No 1, UNECE 181-195. old. NEMÉNYI Judit Publikációk Könyvek, könyvfejezetek 1. A pénzügyi válság hatása központi bankok szabályozására. Verseny és szabályozás 2011. MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet 2012. május 167-219 old.

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT FOLYÓIRATBAN MEGJELENT:

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT FOLYÓIRATBAN MEGJELENT: PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT FOLYÓIRATBAN MEGJELENT: 1., Kalmárné Hollósi, E. Kalmár, S. (2000): Friss zöldségek és gyümölcsök értékesítési formái New Jersey államban. Gazdálkodás XLIV.

Részletesebben

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian PERSONAL INFORMATION Dr. János Szlávik 3300 Eger, Tompa Mihály u. 8. +36-36-520-400/3082 +36-30-4365-541 szlavik@ektf.hu www.gti.ektf.hu Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian WORK

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT SZAKFOLYÓIRATBAN MEGJELENT TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNY:

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT SZAKFOLYÓIRATBAN MEGJELENT TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNY: PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT SZAKFOLYÓIRATBAN MEGJELENT TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNY: Kacz Károly Salamon Lajos (2000): Gyır-Moson-Sopron megye egyéni gazdaságai az európai integrációra történı

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. Beosztás

ÖNÉLETRAJZ. Beosztás 1. Családi név: Tóth 2. Utónév: István György 3. Születési idı: Pápa, 1962. szeptember 10. 4. Állampolgárság: magyar 5. Jelenlegi munkahely: Jelenlegi munkahely neve, címe TÁRKI Társadalomkutatási Intézet

Részletesebben

Oblath Gábor válogatott publikációi (2013 április)

Oblath Gábor válogatott publikációi (2013 április) Oblath Gábor válogatott publikációi (2013 április) KÖNYV, KÖNYVFEJEZET Káldor Miklós: Gazdaságelmélet-gazdaságpolitika. (A kötet válogatása és a bevezető tanulmány írása) KJK., Budapest, 1989. A magyarországi

Részletesebben

Curriculum vitae. CEEPUS ösztöndíj a Varsói Agrártudományi Egyetemen, 2007. márciusában (1 hónap)

Curriculum vitae. CEEPUS ösztöndíj a Varsói Agrártudományi Egyetemen, 2007. márciusában (1 hónap) Curriculum vitae Személyes adatok Név/Keresztnév BALLA EMESE Lakcím 537050 Gyergyócsomafalva, 1475 szám, Hargita megye. E-mail ballaemese@kv.sapientia.ro Állampolgárság Román, magyar Nemzetiség Magyar

Részletesebben

Lukács Péter Semjén András (szerk.): Oktatásfinanszírozás. Oktatáskutató Intézet, Budapest, 1988 (253 o.)

Lukács Péter Semjén András (szerk.): Oktatásfinanszírozás. Oktatáskutató Intézet, Budapest, 1988 (253 o.) VÁLOGATOTT PUBLIKÁCIÓK NÉV: SEMJÉN András KÖNYVEK, KÖNYVFEJEZETEK Könyvek: Semjén András Tóth István János (szerk.): Rejtett gazdaság. Be nem jelentett foglalkoztatás és jövedelemeltitkolás kormányzati

Részletesebben

Curriculum vitae. Egyetemi diploma: Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Budapest Szakirány: Vállalati gazdaságtan (1975)

Curriculum vitae. Egyetemi diploma: Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Budapest Szakirány: Vállalati gazdaságtan (1975) 1 Curriculum vitae Fazekas Károly Született: 1951. december 18-án, Miskolcon Lakcím: 1029 Budapest, Csatlós u 42 Egyetemi diploma: Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Budapest Szakirány: Vállalati

Részletesebben

Curriculum vitae. CEEPUS ösztöndíj a Varsói Agrártudományi Egyetemen, 2007. márciusában (1 hónap)

Curriculum vitae. CEEPUS ösztöndíj a Varsói Agrártudományi Egyetemen, 2007. márciusában (1 hónap) Curriculum vitae Személyes adatok Név/Keresztnév BALLA EMESE Lakcím 400331 Kolozsvár, Donáth út, 113/13 E-mail ballaemese@kv.sapientia.ro Állampolgárság Román, magyar Nemzetiség Magyar Születés ideje és

Részletesebben

(FONTOSABB/VÁLOGATOTT) PUBLIKÁCIÓK KÖNYV/KÖNYVFEJEZET

(FONTOSABB/VÁLOGATOTT) PUBLIKÁCIÓK KÖNYV/KÖNYVFEJEZET (FONTOSABB/VÁLOGATOTT) PUBLIKÁCIÓK KÖNYV/KÖNYVFEJEZET Karsai Judit (2012): A kapitalizmus új királyai. Kockázati tőke Magyarországon és a középkelet-európai régióban. Budapest, Közgazdasági Szemle Alaítvány

Részletesebben

AZ AGRÁRÁGAZATI KÖNYVTÁRAK KÜLFÖLDI ADATBÁZISAI (LELŐHELYJEGYZÉK)

AZ AGRÁRÁGAZATI KÖNYVTÁRAK KÜLFÖLDI ADATBÁZISAI (LELŐHELYJEGYZÉK) AZ AGRÁRÁGAZATI KÖNYVTÁRAK KÜLFÖLDI ADATBÁZISAI (LELŐHELYJEGYZÉK) 2006 Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ Budapest 2006 ELŐSZÓ Az Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs

Részletesebben

NEMZETKÖZI LEHETŐSÉGEK A KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI KARON KOWALIK TAMÁS DÉKÁNI HIVATAL, NEMZETKÖZI ÜGYEK E-MAIL: KOWALIK.TAMAS@UNI-NKE.

NEMZETKÖZI LEHETŐSÉGEK A KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI KARON KOWALIK TAMÁS DÉKÁNI HIVATAL, NEMZETKÖZI ÜGYEK E-MAIL: KOWALIK.TAMAS@UNI-NKE. NEMZETKÖZI LEHETŐSÉGEK A KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI KARON KOWALIK TAMÁS DÉKÁNI HIVATAL, NEMZETKÖZI ÜGYEK E-MAIL: KOWALIK.TAMAS@UNI-NKE.HU Nemzetközi kapcsolataink bővülése Az NKE KTK-n (2011-2014) Nemzetközi

Részletesebben

Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary

Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary Studies concluded: PhD in Political Science ELTE, Faculty of Law and Political Science, Budapest, Hungary (2012) MA in Sociology

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA. KARÁCSONY P. (2008): A hazai gabonaágazat nemzetközi versenyképessége. XXXII. Óvári Tudományos Nap, Mosonmagyaróvár (elıadás)

PUBLIKÁCIÓS LISTA. KARÁCSONY P. (2008): A hazai gabonaágazat nemzetközi versenyképessége. XXXII. Óvári Tudományos Nap, Mosonmagyaróvár (elıadás) PUBLIKÁCIÓS LISTA 1. Magyar nyelvő elıadás és poszter KARÁCSONY P. DEBRECENI A. (2010): Az iskolázottság szerepe a magyar agrárgazdaság versenyképességében. Intelektuálny kapitál, ako konkurencná vyhoda

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ Kővári Edit

ÖNÉLETRAJZ Kővári Edit ÖNÉLETRAJZ Kővári Edit SZAKMAI TAPASZTALAT 2015 február- One Téma alapítása (kerekasztal mediátor) 2013 szeptember-december Vendégoktató, University of Derby, Üzleti Iskola és Buxton, Turizmus és Spa Menedzsment,

Részletesebben

Balogh András publikációs listája

Balogh András publikációs listája Balogh András publikációs listája BALOGH A. 2001. Gazdaságfejlesztési elképzelések a Dél-alföldi Régióban. I. Magyar Földrajzi Konferencia, Szeged (CD-ROM kiadvány). BAJMÓCY P.- BALOGH A. 2002. Az aprófalvak

Részletesebben

A japán tanszék profiljába sorolható szakmai közlemények

A japán tanszék profiljába sorolható szakmai közlemények Gergely Attila: A japán tanszék profiljába sorolható szakmai közlemények (Megjelenés nyelve: H magyar, E angol, J japán) 1. TANULMÁNYOK A. Egyéni közlemények A politikai kéregmozgások külső eredői Japánban

Részletesebben

Hughes, M.- Dancs, H.( 2007) (eds): Basics of Performance Analysis, Cardiff- Szombathely, Budapest

Hughes, M.- Dancs, H.( 2007) (eds): Basics of Performance Analysis, Cardiff- Szombathely, Budapest Szegnerné dr. Dancs Henriette PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv Szerz, cím, megjelenés helye, 2006 Dancs, H- Hughes, M.- Donoghue, P. (2006) (eds): World Congress of Performance Analysis of Sport 7th, Proceeding,

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Goolesorkhi Kia 20/

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Goolesorkhi Kia 20/ SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Goolesorkhi Kia kia@ktk.pte.hu 20/9574021 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Időpont: Külsős óraadó 2001. 09. 01. 2008. 09.

Részletesebben

Publikációs lista. Monográfiák:

Publikációs lista. Monográfiák: Monográfiák: Publikációs lista Kovács Klára (2015): A sportolás mint támogató faktor a felsőoktatásban. Oktatáskutatók könyvtára 2. Debrecen, CHERD. 267 o. (ISBN: 978-963-473-810-7) Szerkesztett kötetek:

Részletesebben

INSTITUTE OF ECONOMICS OF THE HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES (IEHAS) LIST OF PUBLICATIONS BY AUTHOR. Compiled by: Éva Bálint balinte@econ.core.

INSTITUTE OF ECONOMICS OF THE HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES (IEHAS) LIST OF PUBLICATIONS BY AUTHOR. Compiled by: Éva Bálint balinte@econ.core. INSTITUTE OF ECONOMICS OF THE HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES (IEHAS) LIST OF PUBLICATIONS BY AUTHOR 2007 Compiled by: Éva Bálint balinte@econ.core.hu Augusztinovics Mária Augusztinovics M.: Elmulasztott

Részletesebben

Szolgáltatás-külkereskedelem: tények és tendenciák*

Szolgáltatás-külkereskedelem: tények és tendenciák* Szolgáltatás-külkereskedelem: tények és tendenciák* Dr. Bagó Eszter kandidátus, a KSH elnökhelyettese E-mail: eszter.bago@ksh.hu A cikk a szolgáltatás-külkereskedelem alakulásának nemzetközi tendenciáit

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÁRAK ÉS PIACOK

MEZŐGAZDASÁGI ÁRAK ÉS PIACOK MEZŐGAZDASÁGI ÁRAK ÉS PIACOK Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az

Részletesebben

Munkahely: Cím: Collegium Budapest (Szentháromság u.2., Budapest, Hungary, 1014) Tel: 36-1-224-8312 Fax: 36-1-224-8328 e-mail: kornai@colbud.

Munkahely: Cím: Collegium Budapest (Szentháromság u.2., Budapest, Hungary, 1014) Tel: 36-1-224-8312 Fax: 36-1-224-8328 e-mail: kornai@colbud. Kornai János akadémikus. Munkahely: Cím: Collegium Budapest (Szentháromság u.2., Budapest, Hungary, 1014) Tel: 36-1-224-8312 Fax: 36-1-224-8328 e-mail: kornai@colbud.hu Kutatási témák Kornai János a szocialista

Részletesebben

VÁLOGATOTT PUBLIKÁCIÓK

VÁLOGATOTT PUBLIKÁCIÓK VÁLOGATOTT PUBLIKÁCIÓK NÉV: FAZEKAS Károly KÖNYV, KÖNYVFEJEZET FAZEKAS K LOVÁSZ A TELEGDY Á. (eds.) The Hungarian Labour Market 2010, Review and Analysis, Budapest: Institute of Economics, HAS, National

Részletesebben

Climate action, environment, resource efficiency and raw materials

Climate action, environment, resource efficiency and raw materials Climate action, environment, resource efficiency and raw materials Tóth Orsolya NCP NIH, Külkapcsolatok Főosztálya 2014. február 11. Célok Erőforrás-hatékony, éghajlatváltozásnak ellenálló gazdaság és

Részletesebben

VÁLOGATOTT PUBLIKÁCIÓK. NÉV: GALASI Péter KÖNYV, KÖNYVFEJEZET

VÁLOGATOTT PUBLIKÁCIÓK. NÉV: GALASI Péter KÖNYV, KÖNYVFEJEZET VÁLOGATOTT PUBLIKÁCIÓK NÉV: GALASI Péter KÖNYV, KÖNYVFEJEZET Könyv (1981-): 1. A "második" gazdaság. Tények és hipotézisek. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1981 (Gábor R. Istvánnal). 2. A munkaerőpiac

Részletesebben

COOPERATION IN THE CEREAL SECTOR OF THE SOUTH PLAINS REGIONS STRÉN, BERTALAN. Keywords: cooperation, competitiveness, cereal sector, region, market.

COOPERATION IN THE CEREAL SECTOR OF THE SOUTH PLAINS REGIONS STRÉN, BERTALAN. Keywords: cooperation, competitiveness, cereal sector, region, market. COOPERATION IN THE CEREAL SECTOR OF THE SOUTH PLAINS REGIONS STRÉN, BERTALAN Keywords: cooperation, competitiveness, cereal sector, region, market. Using a questionnaire, we determined the nature and strength

Részletesebben

Horizont 2020 Éghajlatváltozás, környezet, erőforráshatékonyság. Climate action, environment, resource efficiency and raw materials

Horizont 2020 Éghajlatváltozás, környezet, erőforráshatékonyság. Climate action, environment, resource efficiency and raw materials Horizont 2020 Éghajlatváltozás, környezet, erőforráshatékonyság és nyersanyagok Climate action, environment, resource efficiency and raw materials Tóth Orsolya EU referens NKFI Hivatal Nemzetközi Kapcsolatok

Részletesebben

MŰSZAKI TUDOMÁNY AZ ÉSZAK-KELET MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN 2012

MŰSZAKI TUDOMÁNY AZ ÉSZAK-KELET MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN 2012 MŰSZAKI TUDOMÁNY AZ ÉSZAK-KELET MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN 0 KONFERENCIA ELŐADÁSAI Szolnok 0. május 0. Szerkesztette: Edited by Pokorádi László Kiadja: Debreceni Akadémiai Bizottság Műszaki Szakbizottsága

Részletesebben

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD.

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK A HAZAI FELNŐTTKÉPZÉS FUNKCIÓI, FEJLŐDÉSE, HATÉKONYSÁGA A SZAKKÉPZÉS MODULÁRIS ÉS KOMPETENCIA ALAPÚ FEJLESZTÉSE A KULCSKOMPETENCIÁK SZEREPE A SZEMÉLYISÉG

Részletesebben

TÓTH, István János, director

TÓTH, István János, director TÓTH, István János, director Birth: November 9 1960, Budapest, Hungary Office Address: IE HAS (Institute of Economics Hungarian Academy of Sciences) Budaőrsi út 45. 1112 Budapest Hungary Letters: H-1502

Részletesebben

NEMZETKÖZI KONFERENCIA

NEMZETKÖZI KONFERENCIA NEMZETKÖZI KONFERENCIA Pécs, Hotel Palatinus City Center Nádor Terem 2012. október 24. - délelőtt APP4INNO projekt nyitókonferencia Új megközelítések és eszközök létrehozása és támogatása a primer szektor

Részletesebben

MOHÁCSI MÁRTA főiskolai adjunktus, NYF GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet

MOHÁCSI MÁRTA főiskolai adjunktus, NYF GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet PUBLIKÁCIÓS LISTA MOHÁCSI MÁRTA főiskolai adjunktus, NYF GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet I. Könyv, könyvrészlet, jegyzet 1. Mohácsi Márta (2011): Korszerű felsőoktatás és munkaerőpiac empirikus vizsgálat

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Lengyel György

Oktatói önéletrajz Dr. Lengyel György egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Szociológia és Társadalompolitika Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1970-1975 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Népgazdaság

Részletesebben

Éghajlatváltozással kapcsolatos akció, környezet, erőforrás-hatékonyság és nyersanyagok

Éghajlatváltozással kapcsolatos akció, környezet, erőforrás-hatékonyság és nyersanyagok Éghajlatváltozással kapcsolatos akció, környezet, erőforrás-hatékonyság és nyersanyagok Tóth Orsolya NCP NIH, Külkapcsolatok Főosztálya 2014. január 24. Célok Erőforrás-hatékony, éghajlatváltozásnak ellenálló

Részletesebben

ROSSU BALÁZS (Agrárjog, munkajog és társtudományai)

ROSSU BALÁZS (Agrárjog, munkajog és társtudományai) ROSSU BALÁZS (Agrárjog, munkajog és társtudományai) I. Publikációk Idegen (angol) nyelven: 1) Series Eds.: Tayo Fashoyin and Michele Tiraboschi, Guest Eds.: Pietro Manzella and Lisa Rustico; Productivity,

Részletesebben

MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet 2012. évi publikációs jegyzéke

MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet 2012. évi publikációs jegyzéke MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet 2012. évi publikációs jegyzéke dokumentumtípus azon belül első szerző szerint rendezve Összeállította: Bálint Éva Könyv, szerkesztett könyv Burgerné G. A.: Hat hét

Részletesebben

MTA KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET DOKUMENTUMTÍPUS SZERINTI PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 2008. Összeállította: Bálint Éva

MTA KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET DOKUMENTUMTÍPUS SZERINTI PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 2008. Összeállította: Bálint Éva MTA KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET DOKUMENTUMTÍPUS SZERINTI PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 2008 Összeállította: Bálint Éva Könyvek Bárczy P. Váradi B. Vincze J.: Közgazdaságtan és versenyjog : Alapfogalmak és gyakorlat.

Részletesebben

Európai Jogi és Nemzetközi Jogi Kutatóműhely 2014/15. tanév beszámolója

Európai Jogi és Nemzetközi Jogi Kutatóműhely 2014/15. tanév beszámolója Európai Jogi és Nemzetközi Jogi Kutatóműhely 2014/15. tanév beszámolója Osztovits András publikációs tevékenysége Osztovits András (2014): 6:1. - 6:57. -ok magyarázata In: Osztovits András (szerk.) A Polgári

Részletesebben

Új könyvek az Európai Unióról

Új könyvek az Európai Unióról Új könyvek az Európai Unióról Válogatás az Országgyűlési Könyvtárba 2015. május hónapban beérkezett könyvekből az Európai Unió témakörében. Az egyes tételek végén a dokumentum raktári jelzete található.

Részletesebben

VÁLOGATÁS ANDORKA RUDOLF MŰVEIBŐL

VÁLOGATÁS ANDORKA RUDOLF MŰVEIBŐL 866 SZEMLE mérleg-vizsgálat eredményei több lengyel magyar, finn magyar összehasonlításnak vetették meg az alapjait, melyeket a csehszlovák és az osztrák összehasonlítási munkák követtek. E munkák sikerében

Részletesebben

Higher Education Degree Programmes. Offered in Foreign Languages in Hungary

Higher Education Degree Programmes. Offered in Foreign Languages in Hungary Higher Education Degree Programmes Offered in Foreign Languages in Hungary Higher Education Programmes Offered in Foreign Languages in Hungary The programmes offered in this brochure are taught in English,

Részletesebben

CURRICULUM VITAE. 1985-1989 Budapesti Műszaki Egyetem, Gazdaság és Társadalomtudományi Kar okleveles vegyipari gazdasági mérnök

CURRICULUM VITAE. 1985-1989 Budapesti Műszaki Egyetem, Gazdaság és Társadalomtudományi Kar okleveles vegyipari gazdasági mérnök CURRICULUM VITAE Név: Dr. Szabó Erzsébet Beosztás: tudományos főmunkatárs Szervezeti egység: Technológiai és Élelmiszerlánc-vizsgálati Osztály Elérhetőség - cím: 1022 Budapest, Herman Ottó út 15. - email:

Részletesebben

A körvonalazódó K+F+I koncepció új hangsúlyai

A körvonalazódó K+F+I koncepció új hangsúlyai A körvonalazódó K+F+I koncepció új hangsúlyai Közös cél: a valódi innováció Dr. Nikodémus Antal főosztályvezető NGM Innovációs és K+F Főosztály Dunaharaszti, 2011.március 31. Az innovációs rendszer fogalmi

Részletesebben

Kelet-Közép-Európa az autóipar nemzetközi munkamegosztásában. Eastern Europe in the international division of labour of the automotive industry

Kelet-Közép-Európa az autóipar nemzetközi munkamegosztásában. Eastern Europe in the international division of labour of the automotive industry Tér és Társadalom / Space and Society 26. évf., 1. szám, 2012 Kelet-Közép-Európa az autóipar nemzetközi munkamegosztásában Eastern Europe in the international division of labour of the automotive industry

Részletesebben

Dr. Szűcs András Publikációs jegyzék 2006. december

Dr. Szűcs András Publikációs jegyzék 2006. december Dr. Szűcs András Publikációs jegyzék 2006. december Könyv formájában megjelenő tanulmány 1. Szűcs András, Zarka Dénes: A távoktatás módszertanának fejlesztése Felnőttképzési Kutatási Füzetek 2006 (6);

Részletesebben

URBAN PLANNING IN THE AGE OF BIG DATA A NEW EMPIRIUM TELEPÜLÉSTERVEZÁS AZ ADATBŐSÉG KORÁBAN EGY ÚJ EMPÍRIUM

URBAN PLANNING IN THE AGE OF BIG DATA A NEW EMPIRIUM TELEPÜLÉSTERVEZÁS AZ ADATBŐSÉG KORÁBAN EGY ÚJ EMPÍRIUM URBAN PLANNING IN THE AGE OF BIG DATA A NEW EMPIRIUM TELEPÜLÉSTERVEZÁS AZ ADATBŐSÉG KORÁBAN EGY ÚJ EMPÍRIUM WHAT DOES INNOVATION MEAN IN AN URBAN CONTEXT? user governance policy innovation physical innovation

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Kovács Kármen Karmen@ktk.pte.hu +36/72/501-599/23318

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Kovács Kármen Karmen@ktk.pte.hu +36/72/501-599/23318 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Kovács Kármen Karmen@ktk.pte.hu +36/72/501-599/23318 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Időpont: adjunktus 2008-2. Tanulmányok

Részletesebben

Publikációs lista Szabó Szilárd

Publikációs lista Szabó Szilárd Publikációs lista Szabó Szilárd Tanulmányok Börcsök Áron - Bernáth Zsolt - Kircsi Andrea - Kiss Márta - Kósa Beatrix - Szabó Szilárd 1998. A Kisgyőri - medence és galya egyedi tájértékei - A "Nem védett

Részletesebben

M U N K A H E L Y E K, M U N K A K Ö R Ö K

M U N K A H E L Y E K, M U N K A K Ö R Ö K ÖNÉLETRAJZ 1. Családi név: Tóth 2. Utónév: István György 3. Születési idı: Pápa, 1962. szeptember 10. 4. Állampolgárság: magyar 5. Jelenlegi munkahely: Jelenlegi munkahely neve, címe TÁRKI Társadalomkutatási

Részletesebben

AGROMETEOROLÓGIAI INTÉZETI TANSZÉK

AGROMETEOROLÓGIAI INTÉZETI TANSZÉK AGROMETEOROLÓGIAI INTÉZETI TANSZÉK Az Agroklimatológiai Kutatócsoport publikációi (1996-2012): Könyvrészlet: 1. VARGA-HASZONITS Z. (1997): Agrometeorológiai információk és hasznosításuk. In: Meteorológia

Részletesebben

Tudományos segédmunkatárs (MTA TK SZI) nők a tudományban, műszaki tudományok, magánélet és munka egyensúlya, gyermekvállalás

Tudományos segédmunkatárs (MTA TK SZI) nők a tudományban, műszaki tudományok, magánélet és munka egyensúlya, gyermekvállalás Paksi Veronika Tudományos segédmunkatárs (MTA TK SZI) Osztály: Társas kapcsolatok és hálózatelemzés osztály E-mail: paksi.veronika@tk.mta.hu Telefonszám: +36 1 2246700 / 268 Kutatási területek nők a tudományban,

Részletesebben

List of Main Publications

List of Main Publications List of Main Publications Mária Csanádi Books in Engish: Csanádi, M (2006) Self-Consuming Evolutions: A Model on the Structure, Selfreproduction, Self-destruction and Transformation of Party-states, tested

Részletesebben

Téma Megjegyzés Tanszék Konzulens Fogyasztóvédelem az Európai Unióban Alapszakosoknak. Európai Köz- és Magánjogi Tanszék Dr. Bóka János Az Európai

Téma Megjegyzés Tanszék Konzulens Fogyasztóvédelem az Európai Unióban Alapszakosoknak. Európai Köz- és Magánjogi Tanszék Dr. Bóka János Az Európai Téma Megjegyzés Tanszék Konzulens Fogyasztóvédelem az Európai Unióban Alapszakosoknak. Európai Köz- és Magánjogi Tanszék Dr. Bóka János Az Európai Unió intézmény- és döntéshozatali rendszere Alapszakosoknak.

Részletesebben

Horizont 2020 Élelmezésbiztonság, fenntartható mezőgazdaság, biogazdaság. Erős Veronika nemzetközi projektvezető Gödöllő, 2014. március 27.

Horizont 2020 Élelmezésbiztonság, fenntartható mezőgazdaság, biogazdaság. Erős Veronika nemzetközi projektvezető Gödöllő, 2014. március 27. Horizont 2020 Élelmezésbiztonság, fenntartható mezőgazdaság, biogazdaság Erős Veronika nemzetközi projektvezető Gödöllő, 2014. március 27. Horizont 2020 szerkezete és költségvetése Három pillérre épül:

Részletesebben

EMPIRIKUS VIZSGÁLAT AZ ÜZLETI ÉS VÁLLALATI KULTÚRA TÜKRÉBEN. Ablonczyné Mihályka Lívia 1 Tompos Anikó 2

EMPIRIKUS VIZSGÁLAT AZ ÜZLETI ÉS VÁLLALATI KULTÚRA TÜKRÉBEN. Ablonczyné Mihályka Lívia 1 Tompos Anikó 2 EMPIRIKUS VIZSGÁLAT AZ ÜZLETI ÉS VÁLLALATI KULTÚRA TÜKRÉBEN Ablonczyné Mihályka Lívia 1 Tompos Anikó 2 Összefoglalás A kommunikáció vizsgálata üzleti és/vagy vállalati kontextusban számos területet érint.

Részletesebben

Type of activity Field or subject Target group Number of participants

Type of activity Field or subject Target group Number of participants Date/Duration/ Venue 7th of January 10-11th of January 14-18th of January 22th of January 22th of January 4-8th of February 27th of February February Type of activity Field or subject Target group Number

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. Jelenlegi munkahely: TÁRKI Zrt. Jelenlegi munkahely neve, címe

ÖNÉLETRAJZ. Jelenlegi munkahely: TÁRKI Zrt. Jelenlegi munkahely neve, címe ÖNÉLETRAJZ Név: Gábos András Születési idő: 1968. július 7. Állampolgárság: magyar Jelenlegi munkahely: TÁRKI Zrt. Jelenlegi munkahely neve, címe TÁRKI Zrt. Vezető Beosztás Végzettség: Képző intézmény

Részletesebben

tanulmányok Makó Csaba Illéssy Miklós A szervezeti innovációk a közszféra szervezeteiben

tanulmányok Makó Csaba Illéssy Miklós A szervezeti innovációk a közszféra szervezeteiben tanulmányok Makó Csaba Illéssy Miklós A szervezeti innovációk a közszféra szervezeteiben (A jó állam 1 létrehozásának és tartós fenntartásának elhanyagolt dimenziója) Elemzésünkben az európai közigazgatási

Részletesebben

Dr. Faragó László publikációs jegyzéke

Dr. Faragó László publikációs jegyzéke Dr. Faragó László publikációs jegyzéke Könyv - A vonzáskörzetek gazdasági és közigazgatási kérdései. Pécs: MTA RKK, 1985 320 p. (Közlemények 32.) Társszerk.: Hrubi L. - A jövőalkotás társadalomtechnikája.

Részletesebben

JÓLÉTI HATÁSOK VIZSGÁLATA A MAGYAR ÉLELMISZER- FOGYASZTÓK KÖRÉBEN

JÓLÉTI HATÁSOK VIZSGÁLATA A MAGYAR ÉLELMISZER- FOGYASZTÓK KÖRÉBEN BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM TÁJÉPÍTÉSZETI ÉS TÁJÖKOLÓGIAI DOKTORI ISKOLA Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei SZIGETI JUDIT JÓLÉTI HATÁSOK VIZSGÁLATA A MAGYAR ÉLELMISZER- FOGYASZTÓK KÖRÉBEN TÉMAVEZETŐ: Dr.

Részletesebben

Dr. Nábrádiné Horváth Ildikó, középiskolai tanár, Tóth Árpád Gimnázium Debrecen Nábrádi Zsófia, Ildikó, 29 év, egészségpszichológus, közgazdász

Dr. Nábrádiné Horváth Ildikó, középiskolai tanár, Tóth Árpád Gimnázium Debrecen Nábrádi Zsófia, Ildikó, 29 év, egészségpszichológus, közgazdász Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. Nábrádi András Cím(ek) 4032 Debrecen, Poroszlay u. 111., Magyarország Telefonszám(ok) Telefon:(36-52)/508444 Mobil: +36-30-249-1597 Fax(ok)

Részletesebben

- a teljes időszak trendfüggvénye-, - az utolsó szignifikánsan eltérő időszak trendfüggvénye-,

- a teljes időszak trendfüggvénye-, - az utolsó szignifikánsan eltérő időszak trendfüggvénye-, DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS PANNON EGYETEM GEORGIKON MEZŐGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Témavezető: DR. KARDOS ZOLTÁNNÉ a közgazdaság tudományok kandidátusa AGRÁRGAZDASÁGI

Részletesebben

Európai önéletrajz. Sik Endre 1025 Budapest Zöldmáli-lejtő 12a sik@tarki.hu

Európai önéletrajz. Sik Endre 1025 Budapest Zöldmáli-lejtő 12a sik@tarki.hu Európai önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / keresztnév(ek) Címe(ek) E-mail(ek) Állampolgárság(-ok) Sik Endre 1025 Budapest Zöldmáli-lejtő 12a sik@tarki.hu magyar Születési hely és idő Budapest, 1948.

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Diplomamunka: A marketing lehetőségei a közúti közlekedésbiztonság javításában

Széchenyi István Egyetem Diplomamunka: A marketing lehetőségei a közúti közlekedésbiztonság javításában Dr. Borsos Attila Curriculum Vitae Munkahelyi telefon: +36 (96) 613 634 Közlekedésépítési Tanszék Mobil: +36 (30) 453 3311 9026, Győr, Egyetem tér 1. E-mail: borsosa@sze.hu Lakcím: 9029 Győr, Sárási út

Részletesebben

Versenyképesség és innováció a magyar gazdaságban nemzeti és vállalati szempontok

Versenyképesség és innováció a magyar gazdaságban nemzeti és vállalati szempontok Innováció 2012-ben Lehetőségek és finanszírozási források a hazai közép- és nagyvállalatok számára Joint Venture Szövetség Versenyképesség és innováció a magyar gazdaságban nemzeti és vállalati szempontok

Részletesebben

Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting MEGHÍVÓ/ INVITATION

Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting MEGHÍVÓ/ INVITATION Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting 02-03-04. November 2014 MEGHÍVÓ/ INVITATION 1 2014 November 3 (Hétfő). Gödöllő Helyszín: Szent István Egyetem: 2100 Gödöllő,

Részletesebben

2. Tudományos konferenciákon elhangzott elıadások konferencia kiadványban megjelentetve

2. Tudományos konferenciákon elhangzott elıadások konferencia kiadványban megjelentetve PUBLIKÁCIÓS LISTA Név: Petı István (SZIE GTK GMI, Gazdasági Informatika Tanszék) 1. Tudományos cikkek 1.1. Idegen nyelven: Pitlik László, Pásztor Márta, Bunkóczi László, Petı István (2002): Integrated

Részletesebben

Egy új elektronikus agrárbeszerzési piactér, mint a kereskedelem elősegítője és a termelők szakmai támogatója minden régióban

Egy új elektronikus agrárbeszerzési piactér, mint a kereskedelem elősegítője és a termelők szakmai támogatója minden régióban Lukovics Miklós Zuti Bence (szerk.) 2014: A területi fejlődés dilemmái. SZTE Gazdaságtudományi Kar, Szeged, 277-288. o. Egy új elektronikus agrárbeszerzési piactér, mint a kereskedelem elősegítője és a

Részletesebben

Fertő Imre. Lehet-e a mezőgazdaság a gazdasági növekedés motorja? A közép-kelet európai országok tapasztalatai

Fertő Imre. Lehet-e a mezőgazdaság a gazdasági növekedés motorja? A közép-kelet európai országok tapasztalatai Lehet-e a mezőgazdaság a gazdasági növekedés motorja? A közép-kelet európai országok tapasztalatai Fertő Imre Magyar Közgazdasági Társaság 53. vándorgyűlése Miskolc, 2015. szeptember 4. Motiváció Régi

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Lőrinc Alajosné

Oktatói önéletrajz Dr. Lőrinc Alajosné egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1965-1970 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Külkereskedelmi szak

Részletesebben

MUNKAERŐPIACI TÜKÖR 2002

MUNKAERŐPIACI TÜKÖR 2002 MUNKAERŐPIACI TÜKÖR 2002 MUNKAERŐPIACI TÜKÖR Az évkönyvsorozat szerkesztõbizottsága Fazekas Károly igazgatóhelyettes, MTA Közgazdaságtudományi Kutatóközpont Frey Mária tudományos tanácsadó, Foglalkoztatási

Részletesebben

INFO-CAPITALISM IN CENTRAL EUROPE: THE VISEGRAD STRATEGY. By Pál TAMÁS [Institute of Sociology, HAS, Budapest]

INFO-CAPITALISM IN CENTRAL EUROPE: THE VISEGRAD STRATEGY. By Pál TAMÁS [Institute of Sociology, HAS, Budapest] INFO-CAPITALISM IN CENTRAL EUROPE: THE VISEGRAD STRATEGY By Pál TAMÁS [Institute of Sociology, HAS, Budapest] A typology of FUAs, based on 5 functions: - population - transport - manufacturing GVA - no

Részletesebben

A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON

A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON Bevezetés A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON Abayné Hamar Enikő Marselek Sándor GATE Mezőgazdasági Főiskolai Kar, Gyöngyös A Magyarországon zajló társadalmi-gazdasági

Részletesebben

Magyarország, 4031, Debrecen. tozser.zoltan@arts.unideb.hu. 2009. szeptemberétől jelenleg is Ph.D. tanulmányok folytatása

Magyarország, 4031, Debrecen. tozser.zoltan@arts.unideb.hu. 2009. szeptemberétől jelenleg is Ph.D. tanulmányok folytatása Europass Önéletrajz Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek) Tőzsér Zoltán Magyarország, 4031, Debrecen. Telefonszám(ok) Mobil: +36-30-461-45-81 E-mail(ek) Állampolgárság tozser.zoltan@arts.unideb.hu Magyar Születési

Részletesebben

VÁLOGATOTT PUBLIKÁCIÓK. NÉV: Gács János KÖNYV, KÖNYVFEJEZET

VÁLOGATOTT PUBLIKÁCIÓK. NÉV: Gács János KÖNYV, KÖNYVFEJEZET VÁLOGATOTT PUBLIKÁCIÓK NÉV: Gács János KÖNYV, KÖNYVFEJEZET A versenyképesség növekedésének makrogazdasági keretei (társszerzı: Halpern László) (2006), in: Vértes A. és Viszt E. (szerk.) Tanulmányok Magyarország

Részletesebben

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG IX. VÁNDORGYŰLÉSE. A vizek szerepe a területi fejlődésben. Révkomárom, 2011. november 24 25.

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG IX. VÁNDORGYŰLÉSE. A vizek szerepe a területi fejlődésben. Révkomárom, 2011. november 24 25. A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG IX. VÁNDORGYŰLÉSE A vizek szerepe a területi fejlődésben A Duna és a Tisza térségeinek fejlődési problémái és fejlesztési lehetőségei Révkomárom, 2011. november 24

Részletesebben

Statisztikai Szemle. 85. évfolyam 2007. év. Tartalom A STATISZTIKA ELMÉLETE ÉS MÓDSZERTANA, OKTATÁSA

Statisztikai Szemle. 85. évfolyam 2007. év. Tartalom A STATISZTIKA ELMÉLETE ÉS MÓDSZERTANA, OKTATÁSA Statisztikai Szemle 85. évfolyam 2007. év Tartalom A STATISZTIKA ELMÉLETE ÉS MÓDSZERTANA, OKTATÁSA A spektrálanalízisről Pintér József... 2/130 A Központi Statisztikai Hivatal szervezetének kompetenciaalapú

Részletesebben

Molnár Csilla: Health tourism in Hungary: history, its revaluation and tendencies Journal of Tourism Changes and Trends 3.2.2010. pp. 101-114.

Molnár Csilla: Health tourism in Hungary: history, its revaluation and tendencies Journal of Tourism Changes and Trends 3.2.2010. pp. 101-114. PUBLIKÁCIÓS LISTA I. FOLYÓIRATCIKK: I/1. Magyar nyelvű hazai lapban: Molnár, Cs. Tóth, G. Kincses, Á.: A fürdőfejlesztések hatásai Kelet-: Hajdúszoboszló, Mezőkövesd és Orosháza összehasonlítása. Turizmus

Részletesebben