HIT ÁLTAL. Jegyzet Jim Sanders tanításából november 08.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HIT ÁLTAL. Jegyzet Jim Sanders tanításából 2009. november 08."

Átírás

1 HIT ÁLTAL Jegyzet Jim Sanders tanításából november 08. Dicsőséges a mai nap, áldjuk meg a szomszédunkat, hatalmas kenetek vannak mellkasban, vállban, vesében, szívben most jött a kenet. Kisgyermek bemutatására kerül sor, aki az Úr elé áll a családjával együtt. Az Úr csodája az ő élete, mert az orvosok lemondtak róla, de az Úr és a hitünk által minden lehetséges. A hitünket mindannyian összekapcsoljuk a szülőkével együtt és: Uram megáldjuk a kicsi Mátét, áradjon ez a kenet. Egy szolgálati ajándékot kap most a kicsi, az Úr fogja őt felkenni az Ő szolgálatára. Uram áldunk téged. Az ördögöt megkötjük a kicsi élete felett, a szülők felett Jézus nevében. Jézus nevében a bölcsesség legyen a szülőkön, hogy Isten tökéletes akaratában nevelhessék a kicsit. Isten bölcsességében fogják tudni, hogy mikor kell jobbra, mikor kell balra fordulni, és ezért is tiéd a dicsőség Atyám. Köszönjük őt Istennek! Szolgálati felkenetésre kerül sor. A jelenlévő gyógyító kenet ajándékok az internet világában is érvényesülnek. Amikor a pénteki imakörbe bekapcsolódtam az internet rádión keresztül, szellemben megrészegedtem. Másodszor, vagy harmadszor történik ez velem, de mondták ezt a mieink is, akik otthon vesznek részt az imakörben, hogy óriási kiáradást tapasztaltak. Másfajta jelenlét ez, mint a televízióban. Más az, amikor élőben vesz részt az ember abban, ami éppen abban a pillanatban zajlik. Kimegy élőben a rádióneten keresztül az istentiszteleti adásunk, és be lehet kapcsolódni, követni lehet azt. Úgy tűnik, hogy nagyobb erővel tud áradni a Szent Szellem azok felé, akik valahol másutt hallgatják. Olyan erősen érintett meg a kenet, miközben hallgattam az imakört és imádkoztam, hogy ki kellett kapcsolnom. És internet tévében is gondolkodunk a továbbiakban, a Szent Szellem munkája ez, és ha még most nem is értjük, de meg fogjuk érteni. Az is lehetséges, hogy a nap 24 órájában be lehet kapcsolódni majd az internet rádiós imádságba ilyen formában. Amikor legelőször imádkoztam odahaza ebben a formában, akkor megszabadító kenet jött, ott volt ez a működő ajándék, ezt észlelni lehetett. Tehát képesek vagyunk megmondani mindig, hogy mi az, amit a Szent Szellem végez, a tudás szava által. Most a jobb bokában van a gyógyító kenet. Óriási dolog, amikor a szentek összegyülekeznek, mint ahogy az Ige int is minket, hogy el ne maradjatok a szentek egybegyülekezéséről. De ha élőben bekapcsolódhattok, bárhol is vagytok az országban, ugyanazt azt az erő kiáradást érzékelhetitek ott, ahol vagytok, és ez már most történik, tapasztalni lehet. Ebben a vonalban szeretnénk terjeszkedni. Egy bizonyságtételről szól most Bálint Zsolt, akit Isten a halál torkából mentett ki egy olyan baleset során, hogy az orvosok nem sok esélyt adtak az életben maradására. Mindez pár hete történt és már itt van, hogy elmondja a bizonyságát. Dicsőség Istennek! 1

2 Közelgő alkalmak bejelentésére kerül sor. Közelgő izraeli utak bejelentése van soron. Sanders pásztor elmondja, hogy egy milliárdossal történt beszélgetést olvasott az interneten a közelmúltban és arra terelődött a beszélgetés, ha így meg akartok gazdagodni, akkor egy dolgot kell tenni, Izraelnek kell adakozni. Így lett gazdag ő is, elmondta ezt! Antiszemitának lenni mindig és manapság is, átkot hozott. Mert Isten azokat áldja meg, akik áldják Izraelt, és akik átkozzák Izraelt, azok átok alá kerülnek, mert Ábrahám magvában áldatnak meg minden nemzetek. Én áldott vagyok és áldott is akarok maradni. Az, ami a fiatalemberrel történt, ahogy elmondta azt Bálint Zsolt a bizonyságában, kiválóan ideillik a mai tanításba. A hitről szeretnék ma tanítani! Az életünkben, a testünkben, a személyes történéseinkben képesek vagyunk dolgokat helyrehozni. Az anyagi életünkben ugyanígy. Bármit, amit az ördög megpróbált a pusztítás útjára vinni. Még az ország dolgait, vagy a városunk dolgait is illeti ez az igazság. Látjuk az ördög szándékát, hiszen Jézus mondja, hogy a tolvaj nem egyébért jön, hanem hogy lopjon, öljön és pusztítson, Én azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek! - János 10/10 Ma egy igeverset fogunk a nagyító alá venni. A pásztoroknak már tanítottam erről, de most visszahozom mindenkinek. Az Igeolvasásunkat a Zsidó levél 11. fejezetében kezdjük. Ha megértjük ezt a mai tanítást, ez mélyebbre fog minket vinni a kitartó imádság rejtekeibe. Rávilágít ez majd arra, hogy milyen hatalmas erővel tudjuk megváltoztatni a helyzeteinket a hitben történő megvallásainkkal. Ez teljesen biblikus és mindezt hit által vagyunk képesek elvégezni, bárhol van probléma az életünkben. Most pl. a csípőben van a gyógyító kenet. A Szent Szellem van ott jelen és munkálja annak a helyrehozását, tökéletessé tételét. Láttam már olyan csodákat, amikor beültetett póttestrészeket, pl. térd ízületeket, vagy csípő ízületeket tett olyan tökéletessé, mintha eredendően a testhez tartozott volna. Zsidó 11/1 A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Ez az egész fejezet a hitről szól. /2/ Mert hittel szereztek jó bizonyságot a régebbiek. A régebbiek is a hitük által szereztek jó bizonyságot Isten előtt. Olyanokról olvashatunk ebben a fejezetben, akik a hitük által hatalmas dolgokat cselekedtek meg Isten királyságának. /3/ Hit által értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett, hogy ami látható a láthatatlanból állott elő. És itt fogunk időzni most. Hit által értjük meg! Isten Igéjétől születtünk, azért érjük meg mi is, hogy Isten Igéje formálta a világot. Isten Igéje ebben a versben a Rhema szó, amely Istennek a kimondott, szólt Igéje. A jelen, a most pillanat számára Istentől adott Ige. Tehát 2

3 amelyek láthatók a szem számára, azok a láthatatlanból állottak elő. Ez a vers megmutatja számunkra a hit erejét. Az első versben Isten meghatározza a hitet. Utána hivatkozik a régebbi hit hatalmasokra, akik elnyerték Isten dicséretét. És folytatja a 3-as versben, hogy Hit által értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett, hogy ami látható a NEM láthatóból állott elő. Vagyis amit ma látunk, nem az előtte látásban létező világból jött elő. És ebben a versben kulcsfontosságú dolgokat kell megértenünk. A Bibliánk, mert nagyon sok fordítás létezik, de amit mi használunk az a görög eredetiből született. Amikor pedig az Ószövetséget olvassuk, akkor tudnunk kell, hogy az az eredeti nyelvből, a héber nyelvből lett fordítva. Tehát a világról szól a 3-as vers. Tudnunk kell, hogy a görögben két szó szerepelhet a világ vonatkozásában. Az egyik szó, amit a magyarban is használunk a kozmosz szó, ami a világegyetemre és annak elrendezésére, a fizikális világegyetem dolgaira vonatkozik. Vonatkozás világegyetemre, mint helyre akár az Ő csodálatos voltában. Néha ide értelmezhető az azon élő ember is. De legtöbbször csak a földet értjük alatta. A görögben létezik egy másik szó is, amit világnak fordítunk, magyarul ez az ajon szó. Az ajon jelent korszakot, időkorszakot, egy periódust, egy időszakaszt és egy lefolyás menetet. Szinonima szavak ezek. A 3-as versben, a taglalt versben az ajon szó áll a görögben. Az ajon szó, amelyben élünk Isten Igéje által lett megformálva. A következő szó, ami itt szerepel az általunk teremtetett szó! Az Igét eddig úgy értelmeztük, hogy Isten Igéje teremtette a világot, ez így igaz, hiszen a Zsoltárokban is olvashatjuk ezt, sőt az I. Mózesben is láthatjuk a világ teremtésének folyamatát. Isten mindig szólt, hogy LEGYEN! Egy izraeli ember vitatkozott velem, hogy ez nincs is a Bibliában, honnan vettem ezt. Nem vitatkoztam vele, de a világ nagy zűrzavarban van, ha ezt nem tudja. Az Úr a Zsoltár 33/6 versét adta nekem Zsoltár 33/6 Az Úr SZAVÁRA lettek az egek, és szájának leheletére minden seregük. /9/ Mert Ő SZÓLT és meglett, Ő parancsolt és előállott. Ha erről tanítok, akkor a Zsidó 11/3 helyett ezt az Igét használom. A magyarban a teremtetett szót használja, de ha az eredeti görögre visszapillantunk, nem ezt a tartalmat hordozza az ott szereplő szó. A görög szó, ami itt szerepel, a katartidzo, annak jelentése a megjavít, rendbe hoz, helyreállít, kijavít, megjavít, felújít! Ez nagyon fontos! Ez lesz az alapköve mindannak, amit végzünk majd közbenjáró imádságban és ma egy igen erőteljes megvilágítást nyerünk erről. Oly sokan hűségesen munkálkodtak velünk hosszútávon az imádságokban. És meg kell értenünk mi az, amit eddig is végeztünk az imában. Így hozom most tehát elő, hogy megértést kapjunk az ajon szóról. Az ajon szó utal azokra a történésekre, amelyek a téged körülvevő világban zajlanak. Másrészt az ajon körbefogja az életed formáját, tartalmát, szerkezetét. Hogyan zajlanak a dolgok veled kapcsolatban nap, mint nap? Hogyan hatnak ki a reményeidre, a vágyaidra, a törekvéseidre? 3

4 Megint egy újabb meghatározása, hogy mit is értünk az ajon szó alatt: - egy időszakaszt, vagy egy időperiódus világrendszerre, társas, szociális, társadalmi, gazdasági rendszerre vonatkoztatva, környezetgazdálkodásra, beleértve a művészetet és a tudományt is. Művészetet és a tudományt is ideértve. Ha figyelmesen hallgattad, hogy mi is az ajon definíciója, akkor máris egy másik megvilágosításba került, hogy mi az, amit ez az igevers mondani akar nekünk. Tehát nem a kozmoszra vonatkozik itt a kijelentés, hogy Isten Igéje teremtette a kozmoszt, hanem az ajon időkorszakunkra. A mi személyes világunkat nem a kozmosz szóval fejezi ki a görög, hanem az ajon szóval! A személyes életünk dolgai. Hogyan zajlanak a dolgaink az én életemben és a tiédben. Hogyan zajlanak majd a jövőben, mi fog történni a jövőben és mi történik a jelenben. A környezetgazdálkodás tekintetében is. Abban az időperiódusban, amíg itt én az életemet a földön töltöm. Az az időkorszak, amiben élek, belefoglalva a művészeteket és a tudományt is. Még egyszer, hogy mit is jelent a katartidzo szó: - megjavítani, rendbe hozni, helyreállítani, kijavítani, keretbe foglalni. Ezt a szót használja a görög a csontváz szerkezetre is, amelyre azután a test felépül! Tehát egy csontváz szerkezetet adott nekünk Isten és arra építette fel a testünket. Vagy vegyünk egy másik példát: megtervezzük a háznak a tervrajzait, és utána aszerint építjük fel a házat. Tehát az ajonnal és a katartidzo szóval alakíthatjuk ki az életünknek a formáját, keretét, vonatkozásait ebben az időkorszakban, amelyben élünk. Abban az utcában, ahol lakunk, láthattuk két háznak a felépülését, a semmiből jöttek elő. Erről beszél itt az Ige. Tudjuk, hogy különböző időkorszakok voltak a világtörténelem során. És hit által értjük meg, hogy az ajonok formáltattak, összeállottak, megalkottak Isten Rhemája, Isten Igéje által, és imádságok által, Isten Igéjének a hittel történő kimondása által, visszaálltak abba a formába, amelyre Isten eredetileg tervezte. Itt látjuk annak a fontosságát, amit a közbenjáró imádságok elvégeznek, nagyon fontos ez a személyes életünk vonatkozásában, amiket kívánunk, a családunk vonatkozásában is, a helyi közösségek, a város, az ország vonatkozásában. Miért van szükség arra, hogy ezek az időkorszakok, ajonok helyreállíttassanak, megjavíttassanak? Miért van szükség, hogy ezeket visszaállítsuk az eredeti formájukra? - Azért, mert valami történt a történelem során. Pl. vegyük a Hitler időszakot, ez is egy időkorszak, időszakasz volt. Hitler sok helyet és helyzetet elpusztított, és ez nem Isten terve volt. Mit kellett Istennek tennie? Hogyan lehetett azokat a dolgokat megváltoztatni, hogy tudja Isten helyrehozni, helyre állítani azt az ajon időkorszakot? Hogyan tudja megváltoztatni azt az időszakaszt? Abban az időperiódusban lehetett volna az ember számára egy jobb világ is? És helyre lehetett volna hozni azokat a történéseket? Hit által értjük meg, hogy ezek az ajon korszakok helyreállíthatók. Ezek az időperiódusok rendbe hozhatók. Ezek az időkorszakok Isten Igéjével felújíthatók, meggyógyíthatók. Isten Rhemájával. Milyen Rhemával kérdezheted. Az emberek mindig a jövőben gondolkodnak. Azok, akik az Igét tanulmányozzák, meg tudják mondani, hogy mi az, ami ezzel az ajon 4

5 időkorszakkal történni fog. Miért? Azért, mert az ősidők prófétái szólták Istennek a Rhemáját erre az időkorszakra vonatkozóan. És Istennek a Rhemája azóta is elhangzik. Egy magyarázatos formája ennek az Igének tehát, hogy hit által értjük meg, hogy az időkorszakok, amelyben ma élünk, az ó idők, a régi idők prófétái által, Rhemában már megformáltattak. Vissza kell mennünk időben azokhoz az időkhöz, amikor az ószövetségi próféták Rhemát szóltak a jelen időkre vonatkozóan, amit Isten akkor szólt, idevonatkozóan. Ezért megmondható pl. hogy a kétezres évek milyenek lesznek. Mi fog történni pl ben. Elmehetünk Isten Igéjébe és ott megtaláljuk ezeknek az időkorszakoknak a szerkezetét, a vázát, amit az ószövetségi próféták szóltak erre az időre vonatkozóan. Mit mondtak? Elmondták a keretét a szerkezetét és az ember pedig próbálja ezt lerombolni, elpusztítani. A próféták szava pedig azért adatik, hogy ezt helyreállítsa. Hogy visszaállítsa, megjavítsa hit által. Aki prófétál az a saját hitének mértéke szerint prófétál. Hit által értjük meg, hogy az ajonok, az időkorszakok megjavíttattak, Isten Rhemája által megjavíttatnak és helyreállíttatnak olyan dolgokból, amelyek szemmel nem láthatók. Az ajon tehát vonatkozik a személyes életed dolgaira, a világ hogyan és milyen hatással van rád, hogyan alakul a te személyes kis világod, mert valaki összezavarta, elrontotta azt a kis világot, amiben élsz. Az a világ, amiben most élsz, a személyes dolgaid valóságában más-e mint amit álmodtál? Hit által értjük meg, hogy ez az ajon, ami rád vonatkozik, Isten Rhemája által, helyreállítható. Ez az ajon helyrehozható, helyreállítható Isten Rhemája által. Isten Rhemája pedig a szádban van. Nem azt írja az Ige, hogy Isten Logosza által. Isten Logosza az az írott Ige, az Igének a teljessége, ami le van írva. Isten kijelentett tudása, ismerete, amit neked adott, és te ezt magadba befogadtad, hiszen te az Igétől megszülettél. De ez nem fogja tudni megjavítani a te ajonodat, nem fogja tudni megadni a szerkezeti vázát csak akkor, ha a te szádból jön ki! Mert ha Isten Logoszát hittel kimondod a szádon, akkor válik Rhemává! Ezt jelenti a Rhema! Rhema a hitnek az Igéje, beszéde, ami a szádból hangzik. Rhema a teremtő erővel rendelkező, az aktív Ige. Az Ige, amely benned van az a Logosz, attól születtél, és benned marad és megáld téged, de nem képes megváltoztatni addig semmit, amíg nem hozod működésbe! Nagyon érdekes, hogy mit mond Pál Isten Igéjéről, ezért megnézzük a Zsidó 4/12 Mert az Istennek Igéje élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szellemnek és a léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig és megítéli a szívnek gondolatait és szándékait. Tehát Istennek a Logosza élő és ható. Ki van itt nyomtatva. Efézusi 6/17 Az üdvösség sisakját is fölvegyétek, és a Szellem kardját, amely az Isten Igéje. A Szellem kardja itt megint a Rhema szó és nem a Logosz. Bár a Logoszról írja az Ige, hogy élő és ható, de mindaddig nem fogod megtapasztalni az életedben, amíg nem hozod azt működésbe. Amikor működésbe hozod, munkába fogod, akkor válik Rhemává. 5

6 Egy rövidített formájával jelenik meg az Imakönyvünk, amelyben csak a gyógyulásra vonatkozó Igék lesznek. Ha jön az ez, vagy az fájdalommal, rögtön előjön belőlem angolul, ami úgy hangzik magyarul, hogy Aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván az igazságnak éljek, akinek sebeivel gyógyultam meg! Ha meggyógyultam, gyógyult vagyok, ha gyógyult vagyok, egészséges vagyok! Tehát ez részemmé vált, mert egyszerűen előszáll a szellememből. A szellemünknek is van egy elméje és az a mi valós részünk. És Isten azt mondja, hogy az én gondolataim, nem a ti gondolataitok, mert az én gondolataim magasabbak a ti gondolataitoknál. Ha az Isten gondolatai valóban magasabbak a mi hústest gondolatainknál, az akadémikus érveléseinknél, a szellemünk van magasabban, az van olyan magasan, mint Jézus. A mi szellemünk tökéletes, tiszta mint Jézusé. Tehát Isten Igéje nem kívül való tőlünk, nem próbálunk engedelmeskedni annak, és nem keresünk megszabadulást, mint olyat, mint az ószövetségi hit ilyen, ami egy bizalmat jelentett Isten felé. Mi mások vagyunk, mi az Igétől születtünk. Isten Igéjétől születtünk meg, romolhatatlan magból születtünk meg. (I. Péter 1/23.) Mivel tehát az Igétől születtünk, ezért csak élnünk kell az Igét, cselekedni. Egy tükör, amibe nézünk, ha belenézünk az Ige tükre megmondja, kik is vagyunk. Jézus volt az élő Ige, a Logosz az élő Ige, azért mert beköltözött a te házadba, a te testedbe, azért még a te ajonod nem fog megváltozni. De a felől biztosíthatlak, hogy Ő élő és ható. Jézus is kiűzte a démonokat az Ő szavával, amikor szólt akkor mentek ki! Keresztényekbe nincsenek démonok, mert Jézus és az ördögök együtt nem férnek meg. A mi szellemünk újonnan született, újonnan teremtetett és a régiek elmúltak, ímé újjá lett minden. (II. Korinthus 5/17) Ausztráliában volt egy nagy összejövetel, egy apostol volt ott, egy fiatal lány állt az út szélén és próbált autót stoppolni, s felvettem. A lényege, hogy befogadta az Urat, a szájával tette, megvallotta Jézust, mint élete Urát és Megváltóját és örök életet fogadott a szívébe. Abban a pillanatban, ahogy újjászületett, az összes démon elhagyta őt, a szelleme megújult, új teremtés lett, azoknak el kellett menni. A Rhema tehát Istennek a szólt Igéje, ki kell mondani, ki kell ejteni. A te ajonod, amiben élsz, az a te teljes felelősségeden áll. Mi az, ami a te életedbe be tud lépni, meg tud valósulni, és mi az, ami kimegy a te életedből mások felé. Az is a te teljes felelősséged. Hogy téged milyen behatásokkal tud érinteni a világ, és hogyan zajlanak a dolgok veled a te ajonodban, a te idődben? Te vagy a felelőse ennek, te vagy aki számon kérhető. A te ajonod magába foglalja a te vállalkozásodat, a családodat, mindent, ami veled kapcsolatos. Hogy hogyan zajlanak a dolgok körülötted? Ez a te ajonod. És hit által értjük meg, hogy ez az ajon formálható. Megformáltad már az ajont öt évre előre, amiben élni akarsz, hogy milyennek szeretnéd látni öt év múlva? Isten formát adott ezeknek az ajonoknak az ószövetségi próféták szája által. Pl. Dániel próféta, aki tanulmányozta Jeremiás könyvét, és abból kiolvasta, hogy milyennek kell lenni majd a jövőnek. Próféta volt. Nagyon nehéz időket élt akkor Isten népe és fogságban volt, imádkoztak és semmi nem változott. Ezért elkezdte tanulmányozni az előtte lévő próféták 6

7 könyveit, hogy mit ír Isten arról a korszakról, amelyben ő él. Milyen vázat, tervet készített Isten arra? Miközben tanulmányozta Jeremiás könyvét, rátalált arra, hogy Izraelnek eljön a megszabadulás ideje. Vagyis a világot már megformálta Isten, annak a szerkezetét, hogy milyennek kell lennie, megadta azt Isten előre. És hit által értjük meg, hogy az ajon időkorszakokat Isten Rhémája által formálhatjuk meg. Más szóval mit is jelent ez? - Teljesen mindegy, hogy most mi zajlik az életedben, mi található az ajon rendszeredben. Képes vagy ezeket a dolgokat megváltoztatni, a nem létezőt valóságba hozhatod egy olyan mértékben, hogy ami látható, az nem azokból állt elő, amelyek megjelentek, amely látható, hanem a nem láthatóból. Megint másként, - a te életed formálható, megjavítható Isten Igéje által, Isten ad neki keretet. Mert nem volt semmi a világban és Isten adott létet ezeknek. És ez a hit képes ugyanezt megtenni neked is, ezért tervezd meg a jövődet és azt semmi nem tudja elpusztítani. Szerkeszd meg az ajon jövődet, és javítsd meg ha szükséges, tedd jobbá! Aminek nem lenne szabad ott lenni, azoktól szabadulj meg. Te teremted meg magadnak azt a világot, amiben élsz. Én az enyémet rég megteremtettem, még most is szabok, tervezek hozzá. Egy új világot szólítok magamnak. Egy újabb jövőt, amelynek az útirányát a Szent Szellem mutatja meg. Ha vársz a dolgokra, hogy megváltozzanak az életedben, és nem változnak és ücsörögsz. És így gondolkodsz: - lesz, ami lesz? Így a világ gondolkodik! Mi a saját világunkat kell, hogy megformáljuk, és ha valami próbálná azt elrontani, akkor javítsd meg. A katartidzo szó ezt jelenti, megjavítani, jobbá tenni. És ez az embert verhetetlenné teszi. Ha a dolgok rosszabbá fordulnának, javítsd ki, ha a dolgok jól mennek, teremts egy újabbat. Az életünk állandóan, folytonosan fölfelé megy, az életben mindig sikereink vannak. De szomorú az, hogy néhányan az egész életüket azzal töltik, hogy azon gondolkodnak, hogy a másik mivel tartozik nekik, vagy a másik mit tett velük. És ebben nem tudnak változásokat eszközölni. De nekünk van egy láthatatlan építő anyagunk, amivel képesek vagyunk bármit jobbá tenni. Mert a láthatók, amelyeket most látunk, nem a látható birodalomból jöttek elő. Ez azt jelenti, hogy Jézusból jöttek elő. Hiszem, hogy meg tudtatok ebből fogni valamit ma. Példabeszédek 4/23 Minden féltett dolognál jobban őrizd meg a szívedet, mert abból indul ki minden élet. Egy hatalmas élet van a szellemünkben jelen. Ha beengeded a kétséget a szívedbe, az meg fogja bénítani a szellemed munkáit. A félelem ugyanígy befolyással van ránk. Ha beengedjük a keserűséget a szívünkbe, az el fog pusztítani minket. Egyszerűen szólva vannak olyan dolgok, amiket nem engedünk be a szívünkbe. Vannak gondolatok, amelyeket nem engedünk meg a fejünkbe. Tehát mi másfajta emberek vagyunk, vannak dolgok, amelyeket egyáltalán nem engedünk meg az életünkben. A Biblia mondja, hogy vannak olyanok, akik mindig tanulnak, de soha nem jutnak el az igazság megismerésére. Állandóan ostoba kérdéseket tesznek fel, hogy miért ez, és miért az? Döbbenetes, hogy milyen gondolatok ötlenek fel az emberek fejében. És azután azon 7

8 csodálkoznak, hogy az életük miért nem halad előre. Állandóan tanulmányozzák az igazságot, de soha nem jutnak el annak ismeretére. Én mindig építőjellegű kérdéseket teszek fel a Szent Szellem által. És ezért mindig előre haladok. Mások pedig ostobán gondolkodnak. Úgy gondolkodj, hogy öt évre előre hol leszel? Ismerek olyanokat hazánkban, akik ahol 15 vagy 20 évvel ezelőtt toporogtak, ma is ott vannak, semmit nem jutottak előre. Én meg hiszek az előrehaladásban. Neked is ugyanígy kellene hinni benne. Hiszek a változásokban és a növekedésben, a felfelé haladásban, és ez mindig is Isten Igéje által tud előjönni. Ha a Szent Szellemet követed, akkor nem fogod mindig azt a száraz, régi kenyeret enni. Legyél boldog. Mindenki mondja: - én hiszek a fejlődésben. Menj be a belső szobádba és kezd el megformálni az ajonodat. Eddig is ezt tetted, de ne a legyőzöttséget szóljad, ne a kudarcot szóljad, legyél te egy azok közül, aki megváltoztatja a történelmet. Én csak a sikerben hiszek! Teljes sikerben! Van, aki azt mondja, hogy - hát néha veszítünk, néha nyerünk, így van ez ezen a világon. Ezzel azt mondtad ki, hogy a világ mintáiban hiszel. Amit a nagypapa is mondott, meg a gyermekek is ezt tanulták tőle, az unokák is ezt tanulták tőle, ennek úgy kell, hogy legyen. Nézzük meg a Zsidó 6/12 Hogy ne legyetek restek, hanem követői azoknak, akik hit és békességes tűrés által öröklik az ígéreteket. Szoktam mondani, hogy nem lehet megtanulni repülőgépet vezetni egy kamion sofőr mellett. Ha Isten felkentje akarsz lenni, akkor olyan mellé társulj, akitől megtanulhatod azt. Zsidó 13/7-8 Emlékezzetek meg elöljáróitokról, akik szólották néktek Isten Igéjét, és figyelmezvén az ő életük végére kövessétek hitüket. Jézus Krisztus tegnap és ma és mindörökké ugyanaz. Vagyis a kudarc szavára ne figyelmezz, ne azt kövesd. Milyen változást hoztál te a világba azáltal, hogy beleszülettél ebbe a világba? Így kell gondolkodnod. Jézusnak soha nem volt olyan érzése, hogy valaminek a hiányában, vagy a szűkében lenne. Te is egy ilyen mentalitást építs ki magadban. Hogyan lehet ezt megtenni? Isten Igéje által. Megint arról a tükör alapelvről beszélek, hogy belenézünk abba és kialakítjuk magunkat arra, hogy mi ilyenek vagyunk. Belenézünk a tükörbe, és ott azt látjuk, hogy az én Istenem betölti minden szükségemet az Ő gazdagsága szerint, dicsőségesen a Krisztus Jézusban. Ahogy mondtam, nektek az ördög meg van bénítva. A Biblia azt mondja, hogy minden a tiétek. Nekünk kell behozni az életünkbe, hogy valóságba jöjjön az. Ezt nekünk munkálni kell. Minden ellenségünk elbukott és elesett, ez a sorsuk, meg van írva az ellenségünk sorsa előre. Mit akart a mai üzenet mondani? - Bármi helyrehozható az életünkben. És ezt hit által értjük meg. Hit által értjük meg hogy ezt az ajont, amiben élünk Isten Rhémája által alakíthatjuk, formálhatjuk, megjobbíthatjuk. És ezek nem azokból a dolgokból lesznek, amelyek láthatók, hanem a láthatatlanokból lesznek. 8

9 A gyermekeink életét is tudjuk ily módon formálni, Isten adja ehhez a bölcsességet. És nekünk szólni kell, hogy hogyan legyen. Volt egy idő, amikor a fiam volt a legkisebb, nem akart nőni, és szóltam, hogy ő lesz a legmagasabb. És egy lábnál többet nőtt egy rövid idő alatt. Elég korán elkezdtem formálni így a gyermekeim ajonját. Tehát ez a képességünk meg van azáltal, hogy kimondjuk azokat, így megteremtjük a világot, amelyben élünk. A Zsidó 11/3 a bizonyságtevő arra, hogy amit mondtam, az az igazság. Ahogy hallgatjuk ezt a tanítást, nem csak Magyarország szerte, hanem Romániában, Szlovákiában, olasz nyelvre fordítva is, minden országban megismerhető ez az igazság. Mi helyrehozzuk, helyre állítjuk együtt azt a világot, amelyben élünk. De a legfontosabb az az, amit a saját életedben kezdesz el. Nem vagy még túl idős, hogy ezt megtedd. Nincs túl késő ehhez. Az egyik embernek rákbetegsége volt. Az ördög nagyon ért ahhoz, hogy hogyan adja a gondolatokat, hogy ez már túl késő. Gazdag volt, nagyon gazdag, nagyon jó vállalkozó volt. Azt mondta, hogy amit mondtál nekem, ez az igazság. Elrendezte az összes vagyonát, hogy hogyan legyen és öngyilkosságot követett el. Mit mondott az ördög neki? - Ugyan ez igaz, de neked már túl késő. Ami itt le van írva az ugyan igaz, de neked már túl késő. De soha nem túl késő! Izsákról hoztak be egy asszonyt egyszer Kecskemétre. A kocsiból nem tudott kijönni, a kocsiban kellett imádkoznom érte. Arra volt egyedül képes, hogy kinyitotta a szemét. Csont és bőr volt. Három napra rá megtalálták az orvosok azt az igazságot nála, hogy nincs daganat a testében, nem rákos többé. Az Úr gyógyította meg. Harminc nap kellett még hozzá, hogy annyi erőt öltsön, hogy az ágyból fel tudjon kelni, hat hónap telt még el, míg kinőtt a haja és el tudta mondani a közönség előtt a gyógyulását. Tudomásom szerint ma is él és teljesen egészséges. És ez 15 évvel ezelőtt történt. Itt is nagyon sokan meggyógyultatok és nincs soha túl későn semmihez, mert Istennek a kimondott Igéje, Rhémája bármire képes, hogy megváltoztassa a testetekben! Megjavítson! Kijavítson! A gazdagságra ugyanez vonatkozik! Mi gyarapodók vagyunk. Ki fogunk most mondani együtt jó dolgokat, ezért álljatok fel. Mondja mindenki: Nincs túl későn! Soha nincs túl későn, bármit képes vagyok megváltoztatni, képes vagyok megváltoztatni az ajonomat. Képes vagyok megjavítani az életemet. Képes vagyok a dolgokat kiegyenesíteni. Én egy siker vagyok! Mindig is sikeres leszek, mindenben, amit csak teszek! Hallelúja! A szolgálatokra ugyanez vonatkozik. Képes vagy megváltoztatni a körülötted lévő szolgálatokat, az evangélistákat vond be a munkába. Jelen vannak a gyógyulások ajándékai, gyertek előre, a hitetekkel képesek vagytok mindent megváltoztatni. Dicsérjük az Urat! Ámen! 9

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

A SZOLGÁLAT BETÖLTÉSE

A SZOLGÁLAT BETÖLTÉSE A SZOLGÁLAT BETÖLTÉSE Jegyzet Jim Sanders tanításából 2009. július 19. Köszönjük Úr Jézus az áldásokat, amivel megáldottál minket, a gyógyulásokat, amit adtál nekünk, valamint az üdvösséget. Köszönjük

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata ALAPTANÍTÁSOK A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata 1Korinthus 14:27-29 Ha valaki nyelveken szól, kettı vagy legfeljebb három legyen, mégpedig egymás után; és egy magyarázza

Részletesebben

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET!

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Pasarét, 2012. augusztus 30. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Alapige: 1János 4,1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket,

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. Hogyan vezet Isten Szelleme? 3. Vezetés belsı bizonyosság által

ALAPTANÍTÁSOK. Hogyan vezet Isten Szelleme? 3. Vezetés belsı bizonyosság által ALAPTANÍTÁSOK Hogyan vezet Isten Szelleme? 3. Vezetés belsı bizonyosság által Isten Szelleme által történı vezetésünkrıl hallotok tanítást, ennek a tanításnak a harmadik részét fogjátok hallani. A mai

Részletesebben

A HÁLAADÁS ÁLDOZATA. Jim Sanders tanításából 2009. december 13.

A HÁLAADÁS ÁLDOZATA. Jim Sanders tanításából 2009. december 13. A HÁLAADÁS ÁLDOZATA Jim Sanders tanításából 2009. december 13. Áldott legyen az Úr neve. Köszönjük Uram a gyógyító kenetet, ami ma jelen van, és minden gyógyulást. Minden dicsőséget neked adunk. Köszönjük

Részletesebben

A gyarapodás üzenete 3. rész

A gyarapodás üzenete 3. rész Beszéltünk Istennek a megalapozott rendjéről, Isten feddéséről, ami lerontja a hamis tanításokat. Isten Igéje mindig a javadra van. Meg kell formálni az anyagi életünket Isten Igéjével. Krisztus Testének

Részletesebben

Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14.

Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14. Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14. Most akkor a korinthusiak úrvacsoráznak, vagy nem úrvacsoráznak? Összegyűlnek, az Úr vacsorájára, de Pál mégis azt mondja:

Részletesebben

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE 2015. december Gyurkó József: KARÁCSONYVÁRÓ ÜZENETEK Kedves Testvérek, a 2015 év vége felé haladva

Részletesebben

TETT MINKET KIRÁLYOKKÁ ÉS PAPOKKÁ II.

TETT MINKET KIRÁLYOKKÁ ÉS PAPOKKÁ II. TETT MINKET KIRÁLYOKKÁ ÉS PAPOKKÁ II. Jegyzet Jim Sanders tanításából 2011. március 13. Az elmúlt héten a papi szolgálatról szóltunk, amely minden hívőt érint. Jelenések könyvében az 1/5-6 verseit olvastuk.

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50 Újpest-Belsőváros 2008. 09. 07. Juhász Emília TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS Alapige (textus): Mk 6,50 Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52 Ezután azonnal megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, és menjenek

Részletesebben

NINCS MÁS FUNDAMENTUM

NINCS MÁS FUNDAMENTUM Pasarét, 2014. január 19. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza NINCS MÁS FUNDAMENTUM Lekció: Máté 7,24-29 Alapige: 1Korinthus 3,11-15 Mert más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül,

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

Jézus órája János evangéliumában

Jézus órája János evangéliumában MICHAEL FIGURA Jézus órája János evangéliumában 1. A HELY- ÉS IDÔMEGHATÁROZÁS FONTOSSÁGA JÁNOS EVANGÉLIUMÁBAN A kánai menyegzôrôl szóló perikópában (2,1 11), amely a világosság olvasójának második titka,

Részletesebben

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7 Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTEN IGAZI CSODÁJA Lekció: 2Királyok 4,1-7 Alapige: 2Királyok 4,1-2 Egyszer egy prófétatanítvány felesége így kiáltott

Részletesebben

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő.

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő. Válás és újraházasodás a Biblia szemszögéből Ebben az írásunkban a Biblia válás és újraházasodás kérdésére vonatkozó kijelentéseivel szeretnénk foglalkozni. Az Újszövetség világosan elutasítja a válást.

Részletesebben

bibliai felfedező B1 Ajánlott további olvasásra: Zsoltárok 86:1-7 Apostolok Csel. 13:38-39 Efézus 4:25-32 /10

bibliai felfedező B1 Ajánlott további olvasásra: Zsoltárok 86:1-7 Apostolok Csel. 13:38-39 Efézus 4:25-32 /10 Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. RÉSZ: Az Úr Jézus példázatai A két adós Olvasd

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

Vérfolyásos hívő gondolkozás (mód)otok megújulásával alakuljatok át harc az elménkben dől el

Vérfolyásos hívő gondolkozás (mód)otok megújulásával alakuljatok át harc az elménkben dől el Vérfolyásos hívő Róm 12:1 Kérlek titeket testvérek, Isten irgalmára, adjátok oda a testeteket Isten számára élő, szent, és neki tetsző áldozatul, ez legyen a ti ésszerű, igeszerű istentiszteletetek, 12:2

Részletesebben

Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK?

Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK? Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK? Alapige: Lk 19, 41-48 Amikor közelebb ért Jézus, és meglátta a várost, sírt. Így szólt: "Bár felismerted volna ezen a napon

Részletesebben

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Pasarét, 2015. december 20. (vasárnap) családi karácsony PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Takaró János AZ ÉLET KENYERE Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Alapige: János 6,32-35 Jézus pedig így válaszolt nekik:

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből.

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből. Pasarét, 2013. november 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza AZ ÚR SZABADÍTÁSA Lekció: Zsoltár 107,1-16 Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította

Részletesebben

MEDDIG, URAM? Pasarét, 1987. december 31. (este) Cseri Kálmán

MEDDIG, URAM? Pasarét, 1987. december 31. (este) Cseri Kálmán Pasarét, 1987. december 31. (este) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Cseri Kálmán MEDDIG, URAM? Alapige: 13. zsoltár Az éneklőmesternek, Dávidnak zsoltára. Uram, meddig? Végképp elfeledkezel rólam? Meddig rejted el

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

IMÁDSÁGOK, KÖNYÖRGÉSEK

IMÁDSÁGOK, KÖNYÖRGÉSEK IMÁDSÁGOK, KÖNYÖRGÉSEK Jegyzet Jim Sanders tanításából 2011. január 30. Megtörjük a bolondság szellemét, azok, akik nem ide valók Atyám ne jöjjenek, gonosz szellem, megdorgálunk téged, nem ronthatod meg

Részletesebben

Pál származása és elhívása

Pál származása és elhívása 11. tanulmány Szeptember 5 11. Pál származása és elhívása SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Apostolok cselekedetei 9:1-22; 26:18; 1Korinthus 15:10; Galata 2:1-17; Filippi 3:6 De az Úr azt mondta neki:

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

A Szent Szellem keresztség

A Szent Szellem keresztség Nochta Pál Attila A Szent Szellem keresztség Rengeteg könyv jelent már meg a Szent Szellem keresztséggel kapcsolatosan, s ezekben a könyvekben teológusok és laikusok egyaránt közzétették véleményüket e

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

JÉZUS LÁBAINÁL. Pasarét, 2015. március 5. (csütörtök) Földvári Tibor. Lekció: János 12,1-8

JÉZUS LÁBAINÁL. Pasarét, 2015. március 5. (csütörtök) Földvári Tibor. Lekció: János 12,1-8 Pasarét, 2015. március 5. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Földvári Tibor JÉZUS LÁBAINÁL Lekció: János 12,1-8 Alapige: Jézus azért hat nappal a húsvét előtt elment Bethániába, ahol a megholt

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Olvasd el:

Részletesebben

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése DEREK PRINCE Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése Bevezető - A Derek Prince Ministries ismertetője Az 1930-as években, a történet szerint, megcsörrent a telefon az igazgatói irodában, abban a washingtoni

Részletesebben

Leonard Ravenhill KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE. Mindannyian odaállunk majd Krisztus ítélőszéke (díjkiosztó emelvénye) elé. (Róma 14,10) III.

Leonard Ravenhill KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE. Mindannyian odaállunk majd Krisztus ítélőszéke (díjkiosztó emelvénye) elé. (Róma 14,10) III. Leonard Ravenhill KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE Mindannyian odaállunk majd Krisztus ítélőszéke (díjkiosztó emelvénye) elé. (Róma 14,10) III. fejezet Kiadó: Missionsdienst Sonnenstrahlen D-7120 Bietigheim-Bissingen,

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

AZ ÉLET ISTENTISZTELETE

AZ ÉLET ISTENTISZTELETE Pasarét, 2014. június 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Földvári Tibor AZ ÉLET ISTENTISZTELETE Lekció: Róm 11,33-12,2 Alapige: 3 Móz 2,1-16 Amikor valaki ételáldozatot akar áldozni az ÚRnak,

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

ISTEN TETTEI ÉS A MI TETTEINK

ISTEN TETTEI ÉS A MI TETTEINK Pasarét, 2014. július 20. (vasárnap este) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Cseri Kálmán ISTEN TETTEI ÉS A MI TETTEINK Alapige: Róma 1,1-7 Pál, Krisztus Jézus szolgája, elhívott apostol, akit az Isten

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília Újpest-Belsőváros 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja Juhász Emília TANÉVZÁRÓ Alapige (textus): Ef 6,1-4; 6,10 Olvasandó (lectio): Péld 3,1-18 Heidelbergi Káté*: XXI. ÚRNAP (*Olvasható a szolgálat végén)

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

A kellene átkalibrálása Patagónia, Dél-Amerika - 2012. január 26. ( Forrás: http://www.kryon.com/k_channel11_patagonia2-12.html )

A kellene átkalibrálása Patagónia, Dél-Amerika - 2012. január 26. ( Forrás: http://www.kryon.com/k_channel11_patagonia2-12.html ) A kellene átkalibrálása Patagónia, Dél-Amerika - 2012. január 26. ( Forrás: http://www.kryon.com/k_channel11_patagonia2-12.html ) Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK Gyógyulás 2. Jézus megváltása

ALAPTANÍTÁSOK Gyógyulás 2. Jézus megváltása ALAPTANÍTÁSOK Gyógyulás 2. Jézus megváltása Máté 8:17 Beteljesedjék, amit Ésaiás próféta mondott, így szólván: Pedig betegségeinket İ viselte, és fájdalmainkat hordozá Ez az Ige idézet az Ószövetségbıl,

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

A SZAVAID EREJE VI. Jegyzet Jim Sanders tanításából 2011. június 19.

A SZAVAID EREJE VI. Jegyzet Jim Sanders tanításából 2011. június 19. A SZAVAID EREJE VI. Jegyzet Jim Sanders tanításából 2011. június 19. Nagyon sok kijelentés jön Krisztus Testéhez, és nagyon sok hívő van, aki kívánja ezeket a kijelentéseket. Nem igazán az akadémikus eszmefuttatásokra

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS CSALÁD A BIBLIAI HAGYOMÁNYBAN

HÁZASSÁG ÉS CSALÁD A BIBLIAI HAGYOMÁNYBAN Rózsa Huba HÁZASSÁG ÉS CSALÁD A BIBLIAI HAGYOMÁNYBAN Elhangzott Budapesten, a Szent István Társulat régi székházának dísztermében 2011. május 30-án, a Társulati Esték a Család Évében című rendezvénysorozat

Részletesebben

2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni!

2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni! 2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni! Annak ellenére, hogy bár Jézus tanítását törekszünk megérteni, befogadni, mégis azt éljük meg, hogy bizonyos esetekben nem tudtunk, vagy nem tudunk jól dönteni.

Részletesebben

HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT

HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT Pasarét, 1984. augusztus 26. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Cseri Kálmán HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT Lekció: Jn 4,3-15 Alapige: Jn 4,10 Jézus így felelt neki: Ha ismernéd az Isten ajándékát,

Részletesebben

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába Kenneth E. Hagin Nem az a fontos, hogy melyik gyülekezetbe tartozol, hanem az, hogy melyik családba. Jézus azt tanította, hogy az embernek újjá kell születnie. A következő állítások Jézus szájából származnak:

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Jézus segít egy beteg férfinak Bibliatanulmányozó Feladatlap

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Jézus segít egy beteg férfinak Bibliatanulmányozó Feladatlap Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTéNET: Jézus segít egy beteg férfinak Olvasd

Részletesebben

ISTEN MAGA A SZERETET

ISTEN MAGA A SZERETET ISTEN MAGA A SZERETET Jegyzet Csideiné Katalin tanításából 2010. március 21. Drága Mennyei Atyánk, áldunk és magasztalunk téged, dicsérünk és dicsőítünk. Minden dicsőséget néked adunk. A hálaadás áldozatával

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK Hatalom Jézusban 5. A pokol kapui

ALAPTANÍTÁSOK Hatalom Jézusban 5. A pokol kapui ALAPTANÍTÁSOK Hatalom Jézusban 5. A pokol kapui Máté 16:15-19 Monda nékik: Ti pedig kinek mondotok engem? Simon Péter pedig felelvén, monda: Te vagy a Krisztus, az élı Istennek Fia. És felelvén Jézus,

Részletesebben

A MEGIGAZULTSÁG I. Jegyzet Jim Sanders tanításából 2010. február 21.

A MEGIGAZULTSÁG I. Jegyzet Jim Sanders tanításából 2010. február 21. A MEGIGAZULTSÁG I. Jegyzet Jim Sanders tanításából 2010. február 21. Hálát adunk neked drága Mennyei Atyánk, köszönjük a csodálatos gyógyulásokat. Miközben továbbra is folynak a gyógyító ajándékok, mert

Részletesebben

Deborah Hedstrom: Gábriel vagyok Fedezzük fel újra a karácsonyi történetet! Uram, kérlek, tedd újra elevenné történetedet!" Amikor először tanítottam

Deborah Hedstrom: Gábriel vagyok Fedezzük fel újra a karácsonyi történetet! Uram, kérlek, tedd újra elevenné történetedet! Amikor először tanítottam Deborah Hedstrom: Gábriel vagyok Fedezzük fel újra a karácsonyi történetet! Uram, kérlek, tedd újra elevenné történetedet!" Amikor először tanítottam a karácsonyi történetet, tágas tornácunkon álltam,

Részletesebben

HALOGATOTT BŰNBÁNAT. Pasarét, 2015. június 28. (vasárnap) Horváth Géza. Énekek: 80,1; 463; 460; 227,1-3; 295. Lekció: 1Mózes 15,1-13

HALOGATOTT BŰNBÁNAT. Pasarét, 2015. június 28. (vasárnap) Horváth Géza. Énekek: 80,1; 463; 460; 227,1-3; 295. Lekció: 1Mózes 15,1-13 Pasarét, 2015. június 28. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza HALOGATOTT BŰNBÁNAT Énekek: 80,1; 463; 460; 227,1-3; 295 Lekció: 1Mózes 15,1-13 Alapige: 1Mózes 35,1-3 Isten azt mondta

Részletesebben

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS SZEVERÉNYI JÁNOS Isten halott? Azokra való tekintettel adtam előadásomnak ezt a címet, akik mernek kérdezni, akik fenntartják maguk és embertársaik számára a kételkedés jogát, kockázatát, gyötrelmét és

Részletesebben

KÖZEL VAN HOZZÁD AZ IGE

KÖZEL VAN HOZZÁD AZ IGE KÖZEL VAN HOZZÁD AZ IGE 2015. június 21. Sandersné dr. Kovács Erzsébet tanításának élőben elhangzott szövege belső használatra Megemlékezünk arról, amit az Úr tett értünk, akkor is, amikor nem látjuk.

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Az imádság Mi az imádság? Bibliatanulmányozó Feladatlap 1. 2.

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Az imádság Mi az imádság? Bibliatanulmányozó Feladatlap 1. 2. Írd ide az adataidat! Neved: Korod: születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTéNET: Az imádság Mi az imádság? Találkoztál

Részletesebben

Fedezd fel Isten tervét: Békesség és élet

Fedezd fel Isten tervét: Békesség és élet Fedezd fel Isten tervét: Békesség és élet Istennek az a szándéka, hogy boldog életünk legyen itt és most. Miért nem ismeri a legtöbb ember ezt az igazi életet? Isten szereti az embereket, és szeret téged.

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

NYILVÁNVALÓ SZERETET

NYILVÁNVALÓ SZERETET Pasarét, 2015. december 25. (péntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza NYILVÁNVALÓ SZERETET Énekek: 182; 321,1-3. 4. 6-7; 447 Lekció: Lukács 2,1-14 Alapige: 1János 4,9-10 Azáltal lett nyilvánvalóvá

Részletesebben

Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) Horváth Géza. PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu ELMARADT BŰNBÁNAT

Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) Horváth Géza. PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu ELMARADT BŰNBÁNAT Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ELMARADT BŰNBÁNAT Alapige: Lukács 11,37-54 Beszéd közben egy farizeus arra kérte őt, hogy ebédeljen nála. Jézus bement,

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Biblia megértése 4. Szent Szellem bennünk és rajtunk

ALAPTANÍTÁSOK. A Biblia megértése 4. Szent Szellem bennünk és rajtunk ALAPTANÍTÁSOK A Biblia megértése 4. Szent Szellem bennünk és rajtunk János 14:17 Az igazságnak ama Szellemét: akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja İt és nem ismeri İt; de ti ismeritek İt, mert

Részletesebben

A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában

A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában Európa egy földrész, ahol 50 ország vagy független állam található, amelynek a területe 10,2 millió km2, népessége 740 millió fő, több, mint

Részletesebben

Létezik-e Antikrisztus?

Létezik-e Antikrisztus? Létezik-e Antikrisztus? Az embereknek sokféle elképzelésük van az Antikrisztusról, de e- gyedül csak a Bibliából kaphatunk helyes választ arra, hogy ki ő, és mit csinál. Felmerült már bennünk a kérdés:

Részletesebben

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS?

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Több mint 25 éves hívő életem során számtalanszor találkoztam a címben megfogalmazott kifejezéssel. Először persze nem tudtam, hogy mi is állhat mindennek

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

Lődd be magad Krisztussal

Lődd be magad Krisztussal Lődd be magad Krisztussal 2014-01-12 (Istentisztelet kivonatos jegyzete) Ma egy két gondolatot szeretnék veletek megosztani. Tulajdonképp nem is tanítás, inkább elgondolkodásra remélem - késztető, dolgok,

Részletesebben

Megszentelte a 7. napot: Mit jelent ez? Mire mondjuk azt, hogy szent?

Megszentelte a 7. napot: Mit jelent ez? Mire mondjuk azt, hogy szent? Suhai György 1. oldal 2000.11.24. Gen. 2:1-3. A szombatnap elrendelése Fő kérdés: Mire adta nekünk Isten a nyugodalom napját? Hogyan élhetünk vele helyesen? Az itt leírtak tulajdonképpen egy, a nyugodalom

Részletesebben

Mi a virtuális valóság?

Mi a virtuális valóság? VIRTUÁLIS VALÓSÁG - KERESZTYÉNYSÉG Kol 2,20-23 Ha tehát Krisztussal meghaltatok a világ elemei számára, miért terhelitek magatokat olyan kötöttségekkel, amelyek csak az e világ szerint élőkre kötelezők:

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. Út a gyızelemhez 9. (Jelenések könyve, avagy az utolsó idık) A hetedik pecsét

ALAPTANÍTÁSOK. Út a gyızelemhez 9. (Jelenések könyve, avagy az utolsó idık) A hetedik pecsét ALAPTANÍTÁSOK Út a gyızelemhez 9. (Jelenések könyve, avagy az utolsó idık) A hetedik pecsét Jelenések 8:1 És mikor felnyitotta a hetedik pecsétet, lett nagy csendesség a mennyben, mintegy fél óráig. Itt

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

Ezt mondja a Seregeknek Ura: Gondoljátok meg jól a ti útaitokat! (Agg 1,7)

Ezt mondja a Seregeknek Ura: Gondoljátok meg jól a ti útaitokat! (Agg 1,7) Ezt mondja a Seregeknek Ura: Gondoljátok meg jól a ti útaitokat! (Agg 1,7) U r a m, s z e r e t n é k k é s z l e n n i o r s z á g o d e l j ö v e t e l é r e! A legszebb tulajdonságok 15. Az előre gondolkodásról

Részletesebben

Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: www.alaje.

Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: www.alaje. Kérdés: Mit jelent az, hogy a mostban élni? Válasz: Nem a múltban élést jelenti. Nem a múltban élést, ahol negatív blokkok, negatív gondolatok, negatív érzelmek, félelmek, negatív programok, babonák, negatív

Részletesebben

Az Istentől származó élet

Az Istentől származó élet Az Istentől származó élet Előszőr is mi az élet? Sokan próbálták deffiniálni, különféle kulturális, tudományos vagy vallási nézőpontokból is. A tudomány mivel a fő forrása a megfigyelés és az információ

Részletesebben

Gyászszertartás Búcsúztató

Gyászszertartás Búcsúztató Gyászszertartás Búcsúztató Nyitó ima: Mennyei Atyánk, azért jöttünk össze a mai napon, hogy lerójuk tiszteletünket és kegyeletünket szeretett teremtményed, élete előtt. Összejöttünk, hogy hálát adjunk

Részletesebben

Életgyónáshoz. Ha hinni tudok abban, hogy Isten jó, megtalálom hozzáállásomat nehézségeimhez, sebeimhez.

Életgyónáshoz. Ha hinni tudok abban, hogy Isten jó, megtalálom hozzáállásomat nehézségeimhez, sebeimhez. Életgyónáshoz Életrendezés Nemes Ödön jezsuita atya gondolatai Alapelvek A kapcsolataimban, élethelyzeteimben, testi-lelki betegségeimben, kudarcaimban tapasztalt nehézségeimet, ne tekintsem problémának,

Részletesebben

IGE. rovat. Lelki percek

IGE. rovat. Lelki percek A nyíradonyi Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola lapja I. évfolyam, 1. szám Nyíradony, 2011. október Lelki percek Papp Miklós lelki igazgató rovata Ha azt mondod egy embernek: milyen nagyszerű

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék!

Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék! 2014. december 31. Mandabokor Óévi Istentisztelet 1 Kérve kérlek az Isten és a Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat; az ő eljövetelére és országára kérlek: 2 hirdesd az igét, állj

Részletesebben

ö ö ö ö ő ö ö ő ö ő ő ő ö ö ő ő ö ö ő ő ű ű ő ő ö ű ő ö ö ő ö ő ö ú ő ö ű ű ő ő ö ű ő ö ö ű ű ő ö ű ő ö ö ű ű ű ű ű ű ű ö ű ő É ö ú ö ö ö ö Ő ö ö ö ö ő ö ö ő ö ö ő ö ö ő ű ö ö ö ö ö ö ő Ö ő ö ö ő ö ő ö

Részletesebben

bibliai felfedező B12 1. történet: József és az angyal Bibliaismereti Feladatlap

bibliai felfedező B12 1. történet: József és az angyal Bibliaismereti Feladatlap Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliaismereti Feladatlap bibliai felfedező 1. történet: József és az angyal Olvasd el: Máté

Részletesebben

yymár meglévő csoport számára:

yymár meglévő csoport számára: 1. HÉT: FILIPPI 1,1 11 Tényleg Krisztushoz tartozom? Kezdjük a beszélgetést azzal, hogy feltesszük valamelyiket a következő kérdések közül a csoportnak: yykezdő csoport számára: Mi indított arra, hogy

Részletesebben

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu 109-24/2013. JEGYZŐKÖNYV Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi november hó 27. napján, szerdán

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

kenet But as the same anointing teacheth you of all things -

kenet But as the same anointing teacheth you of all things - A kenetről A gyülekezetekben vagy emberekről is lehet hallani, hogy itt vagy ott gyógyító kenet van, vagy ennek vagy annak a szolgálónak nagy kenet van a szolgálatán. Rengeteg a tévhit a kenettel kapcsolatban,

Részletesebben

A CSODÁK ÜZENETEI. Áldunk téged a benne kapott hívásért, az Őérte való megigazíttatásért, megszentelésért.

A CSODÁK ÜZENETEI. Áldunk téged a benne kapott hívásért, az Őérte való megigazíttatásért, megszentelésért. Pasarét, 2015. október 11. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A CSODÁK ÜZENETEI Énekek: 105,1; 66,1-2. 4. 8; 77,7-8; 468 Lekció: 2Királyok 3,9-18 Alapige: 2Királyok 3,16-17 És monda:

Részletesebben

bibliai felfedező C3 Ajánlott további olvasásra: Máté 4:23-25 Márk 1:32-34 János 5:17-27 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása

bibliai felfedező C3 Ajánlott további olvasásra: Máté 4:23-25 Márk 1:32-34 János 5:17-27 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása Írd ide az adataidat! Neved: Korod: születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 5. A pásztori szolgálat 1.

ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 5. A pásztori szolgálat 1. ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 5. A pásztori szolgálat 1. Szolgálati elhívásokról, és szolgálati ajándékokról lesz tanítás a mai napon. A pásztori eléhívásról tanítunk. Efezus 4:11-12 És İ adott némelyeket

Részletesebben

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 1. - Hogyan nyerte Jézus a Nevét? Jézus Krisztus Nevérıl tanítunk a mai napon. Három Igerésszel kezdjük a mai tanítást: Zsidó 1:1-6 Minekutána az Isten sok rendben és sokféleképpen

Részletesebben

JELEK, CSODÁK, GYÓGYULÁSOK III.

JELEK, CSODÁK, GYÓGYULÁSOK III. JELEK, CSODÁK, GYÓGYULÁSOK III. Feljegyzés Jim Sanders tanításából 2011. július 17. A mai napon folytatjuk a Jelek, csodák témakörben a tanítássort, és az első Ige a Márk 16/17 Azokat pedig, akik hisznek,

Részletesebben