SÜMEG ÉS VIDÉKÉNEK KÖZÉLETI HAVI LAPJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SÜMEG ÉS VIDÉKÉNEK KÖZÉLETI HAVI LAPJA"

Átírás

1 SÜMEG ÉS VIDÉKÉNEK KÖZÉLETI HAVI LAPJA XI. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Sümeg versenyelőnye Történt pedig, hogy hősünk a maga és felesége személyi jövedelemadó bevallását és néhány más fontos hivatalos iratot volt feladandó a sümegi postahivatalban. Kellemetlen kötelesség ez, de, amint azt mindenki tudja adott pillanatban elkerülhetetlen. Gyorsan és szakszerűen lebonyolította a feladatot, a díjat megfizette, az ajánlott blankettákat zsebre vágta. Hiába intették korábban, hogy ne rejtsen pulóvere zsebébe pénzt és papírokat, mert azok könnyen kieshetnek onnan, erről bizony hősünk megfeledkezett. A jól végzett munka öröme és a szép napsütés arra inspirálta őt, hogy mint vándorszínész korában Megyeri a Petőfi-versben hazafelé menvén ugrándozzék. Ennek az lett a következménye, hogy amikor célhoz ért riadtan konstatálta, hogy a blanketták elvesztek, eltűntek, felszívódtak. Talán más esetekben legyintett volna az egészre, de az adóbevallásoknál mégsem járhat el így az ember. Balszerencsés hősünk visszafordult, végigjárta megtett útvonalát, de mivel az adott napon nemcsak szikrázó napsütést, hanem erősen lengedező szellőt is bocsátottak az égiek a sümegi földre, a papírok már messze járhattak. Kiderítette, hogy egy titokzatos postai adat, az úgynevezett ragszám alapján még visszakereshetők a küldeményei és a baj talán orvosolható. Lógó orral visszatért postára ezt dünnyögve maga elé: na innen biztosan azonnal elhajtanak. Hozzá kell tennünk, hogy hősünk hosszú évtizedekig élt a fővárosban és bizony hozzá volt szokva az efféle bánásmódhoz zordon alkalmazottak és ügyintézők részéről. De Sümegen nem ez történt, éppen az ellenkezője. A postahivatal alkalmazottja Erika megtalálta a leveleket és saját kezűleg töltött ki másolatokat az elveszett dokumentumok helyett. És akkor hősünk szíve megtelt hálával és azt mondta magában: lehet, hogy Sümegen nem lehet mindent kapni, és nem működik minden mindig tökéletesen, de az emberek kedvessége megfizethetetlen és sok bajból ki tudja húzni az embert alkalomadtán. Bárcsak ez a megértő hozzáállás, mindig megmaradna. A Marcal-parti nevében csatlakozunk a történet főhősének óhajához, és úgy gondoljuk, Sümeg egyik nagy előnye a többi idegenforgalmi célponthoz képest éppen az emberi tényező lehet. Az itt lakók barátságos természete és szívből jövően kedves viselkedése. Mert mindenki azt szereti, ha emberségesen bánnak vele. A szerk. Egyszerre sok vasat kell a tűzben tartani! Beszélgetés Végh László polgármesterrel - Polgármester Úr, a sümegieket leginkább foglalkoztató kérdés, hogy sikerül-e magasabb fokozatba kapcsolni a város gazdaságát. Mi történt az utóbbi időben ezen a területen? Sok minden. Úgy gondolom, és ezzel a képviselő-testület is egyetért, hogy nekünk a saját, speciális adottságainkra épülő gazdaságot kell építenünk, olyat, amely az itt élőknek munkahelyet, megfelelő jövedelmet képes biztosítani. Ma még nagyon visszahúz minket az alacsony jövedelemszint. Ez meghatározza a szolgáltatások minőségét éppúgy, mint a vásárlóerő mennyiségét. Az önkormányzat persze meghatározó foglalkoztató nem tud lenni, de a feltételek megteremtésében döntő szerepet kell vállalnia! Minden erőnkkel erre törekszünk. Csengők, bábok, trófeák A turizmusfejlesztés lesz a húzóágazat. A várost a mérete és adottságai is arra predesztinálják, hogy kihasználja az idegenforgalomban rejlő lehetőségeket. A turisztikai szektor fejlesztése sok munkahelyet teremt, és kihat a kereskedelem és a vendéglátás területére is. A három fő pillér a vár, a püspöki palota és a főtér. Úgy, hiszem, hogy néhány év múlva eljuthatunk oda, hogy Sümeg csak az idegenforgalomból is megélne. - Tudjuk, hogy a sümegi térség szabad munkaereje döntően betanított munkásokból áll, és kvalifikált munkaerő viszonylag kis számban áll rendelkezésre. Magyarul, a lakosság jó része nem eléggé iskolázott, nem beszél idegen nyelvet. Ők a turizmusban nem fognak tudni elhelyezkedni Ezért lényeges, a gazdaság egyéb területeinek fejlesztése és a képzés Remélem, hogy néhány éven belül a jelenlegi 9,6%-os munkanél küliségi ráta 5% alá esik. Ehhez azonban az is kell, hogy az emberek akarjanak is előre lépni és változtatni a helyzetükön. Ismerjük a város szomorú gazdaságtörténetét. A gazdasági rendszerváltás itt leépülést jelentett ban 20%-os volt Sümegen a munkanélküliek aránya. A 90-es évek derekán az akkori polgármester, Tóth Tamás irányításával a városvezetés ipari terület kialakításáról döntött, hogy Sümegre csábítsák a vállalkozásokat. Voltak is kezdeti eredmények, majd 2006 és 2010 között, tíz és fél hektárral bővítettük az ipari területet. Sajnos ezt a részt 2010 után a Rátosi-féle városvezetés eladta egy nagyvállalkozásnak. Folytatás a 3. oldalon... Első olvasatra nem sok összefüggés vélhető fel a három felsorolt tárgykör között. A csengőknek a bábokhoz vagy a trófeákhoz, vagy a báboknak a trófeákhoz alapvetően nem sok kapcsolódási pontja van. A félreértések elkerülése érdekében rögtön az elején szeretném tisztázni, hogy a kapcsolódási pont tulajdonképpen két szó: Sümeg városa. Sümegen meghatározó gazdasági ágazat a turizmus. Szeretnénk, ha az itt lakók jobban éreznék magukat a városunkban, és a hozzánk látogatók minél több időt töltenének Sümegen. Ehhez többek között színes, változatos program kínálatra van szükség. Eddig is jelentős már a városi programok száma és tartalma, de szeretnénk ezt tovább bővíteni és még változatosabbá tenni. Most erre adódik lehetőség gyakorlatilag három tárgykörben: állandó kiállítások rendezésével. Az egyik egy állandó csengő kiállítás létrehozása. Horváthné Peterdy Ilona veszprémi illetőségű hölgy kezdte gyűjtögetni a csengőket. Jelenleg körülbelül 700 darabból álló csengő gyűjteménye van, melyek be vannak zsúfolva egy társasházi lakásba. A tulajdonos szeretné, ha minél többen láthatnák az általa összegyűjtött, a világ különböző részeiből származó, változatos formájú és anyagú, gyönyörű csengőket. Folytatás a 4. oldalon...

2 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Változások a hulladékgazdálkodásban A hulladékokról szóló 2012-ben született törvény hatályba lépése óta a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása változások során ment, és megy át. Sümeg esetében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés az NHSZ Sümeg Nonprofit Kft-vel, január 1. napjától június 30-ig. határozott időre jött létre. Az NHSZ Sümeg Nonprofit Kft. által biztosított szolgáltatás, ún. in house beszerzésnek minősül, mert a társaság részben az önkormányzat tulajdonában áll. Ez a megoldás átmeneti jellegű, mivel Véleményezni lehet majd az új településfejlesztési koncepciót Sümeg Város Önkormányzata 2015 márciusában megbízást adott Sümeg új településfejlesztési koncepciójának elkészítésére. A város még 2002-ben készült településfejlesztési koncepciója egyrészt tartalmi szempontból elavult, másrészt, a 2012-ben életbe lépett az új kormányrendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről. Ez pedig új tartalmi és eljárási követelményeket is megfogalmazott a településfejlesztési koncepcióval szemben. A településfejlesztési koncepció hosszú távú fejlesztési irányokat határoz meg, így közvetlen alapjául szolgál a középtávú fejlesztéseket tartalmazó Integrált Településfejlesztési Stratégia ( ITS ) számára. Mind a hosszú távú koncepció, mind a középtávú ITS a település társadalmi, gazdasági és környezeti helyzetének feltárását tartalmazó megalapozó vizsgálaton kell, hogy Sümeg turisztikai látványosságait, fejlesztési terveit minél szélesebb körhöz el kell juttatni. Ehhez - a helyi újságon, televízión kívül - elengedhetetlen, hogy időnként az országos médiában is megjelenjünk, kiszélesítve ezzel népszerűsítési lehetőségeink spektrumát. a többségi tulajdonosnak az MNV Zrt-nek szándékában áll az NHSZ Sümeg Nonprofit Kft-t megszüntetni. A társaság engedélyei december 31. napjával lejárnak, és ezeket nem kívánják meghosszabbítani, így a szerződés meghosszabbítása legfeljebb az évig végéig tarthat. A képviselő testület legutóbbi ülésén döntött is a hosszabbításról. A törvény szerint a városnak új, 10 évre szóló közszolgáltatási szerződést kell kötnie, közbeszerzési eljárásban kiválasztott szolgáltatóval, ennek előkészítése megkezdődött. alapuljon. Ez a vizsgálat megtörtént, a megbízott szakemberek a helyszínen is tájékozódtak, bejárást tartottak és számos interjút készítettek a sümegi közélet képviselőivel. A képviselő-testület május 28-i ülésén jóváhagyta a tanulmány első változatában szereplő fő irányokat, mint a további tervező munka alapját. Ezt követően kerül sor a koncepció véglegesítésére, melynek keretében további egyeztetésekre kerül sor. A véglegesítés folyamata magában foglalja a koncepció tervezetének közzétételét is Sümeg Város internetes honlapján és a beérkező lakossági és vállalkozói észrevételek alapján történő esetleges módosítását. A tervezők a fejlesztési irányok kialakítása során figyelembe vették mind a helyzetfeltárás során azonosított, a település hosszú távú fejlesztését befolyásoló tényezőket, mind a település egyéb stratégia fejlesztési dokumentumaiban elhatározott fejlesztési irányokat. Bemutatkozhatunk az ECHO TV-n Az ECHO TV mely itthon 2,5 millió, külföldön háztartásban fogható csatorna média együttműködési lehetőséget kínált a város számára. A képviselő-testület az ajánlatot - feltételekkel - elfogadta. Május végén és június elején, összesen 14 alkalommal vetíthetik le a Sümegről szóló kisfilmet. Egyelőre megoldatlan a 2.sz. fogorvosi körzet ügye Sajnos letelt az utolsó, május 31- i határidő is. Az önkormányzat minden erőfeszítése ellenére sem sikerült betölteni a körzetet. Bár már csak aláírásra várt a helyettesítésről szóló megállapodás egy csabrendeki és egy hévízi fogorvossal, a kettejük közötti időpont egyeztetési nehézségek miatt, végül ez is kútba esett. Sürgősségi ellátásra ezután is lehetőség lesz, ezt a szolgáltatást az 1.számű körzet orvosa fogja nyújtani. Május utolsó napjaiban már birtokba is vehették a sümegiek és a turisták az új burkolatot. Az önkormányzat saját költségén újíttatta fel Sümeg belvárosi utcáját, ahol az útfelületek állapota leromlott, mind az úttest, mind a járda katasztrofális állapotba került, néhol járhatatlanná és balesetveszélyessé vált. Bizony az autósoknak komoly szlalom teljesítményre volt szükségük, hogy kivergődjenek a környékről. Mint ismert Dr. Rozner Zsuzsanna már az év elején jelezte, hogy nyugdíjba kíván vonulni. Először március 31-ig, majd utolsó határidőként május 31-ig vállalta ideiglenesen az óriási méretű, mintegy hatezer beteget ellátó körzet továbbvitelét. A polgármester és a képviselő-testület külön megköszönte neki évtizedes áldozatos munkáját. A városnak viszont ellátási kötelezettsége áll fenn. A praxis mielőbbi betöltése és a megoldás megtalálása érdekében tovább folytatódnak a tárgyalások. Elkészült a Deák Ferenc utca felújítása Pályázati felhívás A pályázaton nyertes Sümegi Közszolgáltató kft. tájékoztatása szerint a vízelvezetéssel kapcsolatos munkálatok után zárták le az utcát, megtörtént az aszfaltozás, és határidőre be is fejeződött a teljes felújítás. Így a belváros fontos összekötő útvonala még a turisztikai szezon beindulása előtt megújult formában állhat a sümegiek és a városba látogatók rendelkezésére. A száz százalékban önkormányzati finanszírozású beruházás révén megszűnt az ott lakókat régóta bosszantó kellemetlenség is. Sümeg város önkormányzata és a Marcal-parti szerkesztősége a lokálpatriotizmus erősítése érdekében novella- és fotópályázatot hirdet a következő témakörökben. Prózaíró (cikk pályázat): Sümeg az én városom (korhatár húsz év: terjedelem 5000 karakter) Fotópályázat (egy szerző öt képpel pályázhat, korhatár nincs) Sümeg arcai Beadási határidő augusztus 15. A pályázatokon bárki indulhat a fenti megkötésekkel, aki a sümegi járás területén lakik. Mindkét pályázat fődíja forint. (A második helyezettek 10-10, a harmadikok 5 ezer forintos díjazásban részesülnek. A jeligés pályázatokat július 15-ig várjuk az önkormányzat címére (8330 Sümeg, Béke tér 7.) Kérjük, hogy a borítékra nagy betűkkel írják rá: Marcal-parti pályázat. (A jelige feloldását, külön zárt borítékban mellékeljék. Ezeket csak akkor nyitja fel a szakértő zsűri, ha a pályamű elismerésben részesül.) A nyertes pályamunkálat közli a Marcal-parti. 2

3 Folytatás az 1. oldalról... Most, 2015-ben megint az az állapot állt elő, hogy nincs az igényeknek megfelelő méretű ipari területünk novemberében elindítottuk a terület ipari parkká minősítését, hogy könnyebben megtaláljanak bennünket a befektetők. Ez most már a küszöbön áll. Megjelentek az első betelepülő cégek, az első fecskék is. Júniusban megkezdi tevékenységét városunkban egy főt foglalkoztató összeszerelő üzem. Minden valószínűség szerint egy habüveg gyártó cég egysége is letelepedik nálunk. Jövőre kezdik az építkezéseket, és 40 fő nek adnának munkát. Az utóbbi hónapokban nagy figyelem irányult a városfejlesztési tervekre. Hogy állnak most a nagy projektek előkészületei, sikerül-e a gyakorlatba átültetni a több, mint tíz milliárdos Sümeg fejlesztési csomagot? Meggyőződésem, hogy sikerülni fog. Az önkormányzat pénzügyi gazdálkodását a lehető legszigorúbb keretek között folytatjuk, hitelfelvétel már csak a jogszabályi keretek miatt sem lehetséges, de egyébként sem lehet célja a felelős önkormányzatnak a túlköltekezés. Az önkormányzat bevételeit növelni kell, és erre elsősorban a vállalkozások, a gazdaság fejlesztése révén van erre esély. Fejlesztési elképzeléseinket, mint eddig is, természetesen a pályázati források igénybevételével tudjuk megvalósítani, de a pályázati önerőkhöz a takarékos működés révén minden eddiginél nagyobb keretet próbálunk biztosítani. Ezen kívül, olyan fejlesztésekért lobbizunk, ahol 100%-os a támogatási arány. Áprilisban itt járt Orbán Viktor, miniszterelnök. Vázoltam neki a programunkat, fejlesztési terveinket. Közölte például, hogy ő is azt támogatja, hogy a sümegi vár visszanyerje teljes, eredeti pompáját. De miért szükséges a folytatás, a várat egyszer már felújították és így is sok látogatót vonz Mert így lesz igazi turisztikai attrakció, az országban egyedülálló látványosság, valódi unikum. Az akkori iskolának megfelelően a várat nem az eredeti állapotában újították föl, a műemlékesek úgy gondolták úgy lesz hiteles, ha csupán a romokat konzerválják. Azóta szerencsére változott a szemlélet. Mi is azt szeretnénk, hogy aki fellátogat a várba, úgy érezze, mintha időgéppel a XVII. századba csöppent volna. A kormány a kastélyprogram mellett elindította a nemzeti várprogramot is, ebbe a sümegi vár is bekerült. Május elején Budapesten tárgyaltam Vitályos Eszter államtitkár asszonnyal, ő ma szakmai vonalon a magyar fejlesztéspolitika első embere. A megbeszélésen sikerült a várra fordítandó keretet jó néhány százmillió forinttal, a kívánt és szükséges mértékre növelni. A kormányfőnek felvetettem az új tanuszoda és a sportcsarnok megépítésének kérdését is. Erre a városnak azért is van szüksége, mert általános iskolánk sporttagozatos, ahol már most nagy gondot jelent a testnevelés órák megtartása. Orbán Viktor a tárgyaláson elmondta, hogy Sümeg fejlesztési koncepciójáról tárgyal a kormány, én bízom benne, hogy a 12 milliárd forintos Sümeg-csomag megvalósítása hamarosan elkezdődik. Államtitkár asszonnyal tisztáztuk, hogy csapadékvíz elvezetési terveinket összevontan valósíthatjuk meg és az ipari park fejlesztése és a napelem pályázatunk szintén a támogatott fejlesztések közé kerülhet. A belváros rehabilitációt, tehát a főtér projektet több részletben fogjuk tudni megcsinálni, itt a döntéshozóknak a kúriák esetében a fenntarthatósággal és a hosszú távú jövedelemtermelő képességgel volt gondjuk. Talán nem is baj, rendelkezésünkre állnak majd a TOP-pályázatok és tényleg van még min gondolkodni az utóbbi ügyben. Van végül egy, a most záruló uniós fejlesztési ciklushoz kapcsolódó last minute fejlesztésünk: ez a szeméttelep rekultiváció. Jogszabály írja elő, hogy megcsináljuk, és úgy tűnik sikerül rácsatlakoznunk egy folyamatban lévő projektre. Egyébként ez is 100%- os uniós finanszírozású projekt lesz. Milyen beruházások indulhatnak meg először? Május 19-én itt járt Kovács Norbert, a Nemzeti Sportközpontok igazgató-helyettese. Az illetékesekkel bejártuk a tanuszoda leendő helyszínét. Elkészült az átdolgozott magasabb színvonalú létesítményt garantáló, a kormány által is elfogadott típusterv. Gyakorlatilag rábólintottunk a tervekre. Erre nem lehetett nemet mondani, mert Sümegnek nagyon előnyös lesz: nincs önrész, az állam megépíti a létesítményt tokkal vonóval és aztán üzemelteti is. Úgy gazdagodik a város, hogy gyakorlatilag egy fillérünkbe sem kerül. A kapcsolódó sportcsarnok ügyében is nekünk áll a ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Egyszerre sok vasat kell a tűzben tartani! Beszélgetés Végh László polgármesterrel zászló, jó esélyt látok rá, hogy a nem vizes sportjaink is otthont kapjanak. A jövő év elejére várom, hogy a Püspöki Palota felújítása, mint a Nemzeti Kastélyprogram kiemelt projektje, a megvalósítás szakaszába lép. A palota kezelője a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ. Sághi Attila, elnök úrral többször beszéltünk arról, hogy a kormány azt várja el, hogy miután 1,5 milliárd forintot költenek rá, az objektum önellátóvá váljék. Átadtuk a saját üzemeltetési tervünket a Forster Központnak. A palota üzemeltetése minimum millió forintba kerül évente, ezért az eddigieknél vonzóbb kiállítások szervezése mellett egy többcsillagos szállodát szeretnénk építeni. Nagy lehetőséget rejt magában a konferenciaturizmus, valamint a fesztiválok, szabadtéri színházi előadások és koncertek tartása a püspöki palota udvarán. Ezek szerint a nagy fejlesztések ügyében, most nincs egyéb feladat, mint várni Ez egyáltalán nem így van. Amit saját döntési hatáskörben megtehetünk, annak azonnal neki is fogunk. Olyan ez, mint egy huszonöt táblás szimultán sakkparti. Nagyon sok vasat kell egyszerre a tűzben tartani. Meg kell, hogy köszönjem, hogy a képviselő-testület és az önkormányzati hivatal mögöttem áll ezekben a munkás időkben. Nagyon sok ügyben sokat jelent Kovács László, alpolgármester úr segítsége és, hogy számíthatok Rédei Zsolt tapasztalatára és jogi szaktudásra valamint a két Papp Imre probléma-megoldó elszántságára. De azt kell, hogy mondjam, a fontos ügyek mögé a teljes képviselő odaáll, azok is, akik nem a mi csapatunkból érkeztek. Teljes egészében önkormányzati forrásból felújítottuk a Deák Ferenc utcát, ráadásul úgy, hogy a Közszolgáltató Kft. volt a beruházó, így egyetlen forint sem hagyta el Sümeget. Visszaszereztük aztán a Mogyorós dombot. Az önkormányzati cégünkkel már meg is néztük, hogy milyen állapotban vannak a faházak. A szükséges munkák is meglesznek a szezonkezdetre, sikerült megállapodnunk a Nyugat-Magyarországi Egyetemmel. Az önkormányzat bérleti szerződést kötött a soproni felsőoktatási intézménnyel, így kerültünk birtokon belülre. Felvettem a kapcsolatot az állam nevében tulajdonosi jogokat gyakorló MNV Zrt. területi igazgatójával. Második lépésben Sümeg kérelmet nyújt be, hogy tartósan a miénk lehessen a kezelői jog. Az oktatási bizottság most dolgozza ki a pontos és részletes hasznosítási tervet: táboroztatás, erdei iskola megvalósítása és olcsó szálláshelyek kialakítása: ezek a fő irányok. Fontos ígéret volt az új városvezetés részéről a döntések társadalmasítása. Működik ez az elképzelés? Igen, az általunk életre hívott stratégiai tanácsadó testület betölti a hivatását a hosszú távra szóló döntések esetében. Vannak aztán olyan kérdések, amelyeket a város teljes lakosságával meg kell beszélnünk. Egy ilyen városi szintű konzultációra június első felében sort kerítünk. Beszámolunk a megtett útról, felhatalmazást, megerősítést kérünk a hogyan továbbra vonatkozóan. A fő téma egy olyan ügy lesz, amelyben az előző vezetés demagóg és népszerűséghajhász intézkedése kényszerhelyzetbe hozott mindenkit, az egész várost. Nem mondok erről egyelőre többet, nem akarom, hogy a sümegiek az újságból értesüljenek róla. Mindenki kap majd meghívót és meg tudjuk beszélni a lehetőségeket.köszönöm a beszélgetést. B.Zs. Felhívás Tisztelt Sümegi Polgárok! Sümeg Város Önkormányzata az iskoláztatással kapcsolatos kiadások enyhítése érdekében települési támogatást nyújt. Sümeg Város Önkormányzata a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletének 25. -a alapján az iskoláztatással kapcsolatos kiadások enyhítése érdekében települési támogatásban részesítheti, azokat az általános iskolás és nappali tagozaton tanuló középiskolás gyermeket nevel ő családokat, akiknek a családjukban az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át (57000,- Ft) egyedül élő szülő esetében annak 250%-át (71250,- Ft). A támogatás iránti kérelem a Sümegi Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Osztályán (földszint 2-es szoba) beszerezhető illetve a oldalról letölthető. Kérjük, hogy a pontosan kitöltött kérelmeket, valamint a család jövedelmi helyzetére vonatkozó igazolásokat szíveskedjenek a Sümegi Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Osztályára eljuttatni. Benyújtási határidő: június 30. Farkas Bernadett Hatósági Osztályvezető 3

4 Az előző önkormányzati ciklus egyetlen megvalósult projektje, a térségi szennyvíz csatorna beruházás elsősorban nem Sümeget érintette, illetve csak kis részben, a szennyvíztelep fejlesztése révén. Ezt kapta Sümeg, mint bónuszt. Amúgy betolták a hét környékbeli település szennyvízét a városba. Megkérdőjelezhető volt maga a projekt indokoltsága is. Voltak akik már akkor felhívták a figyelmet arra, hogy nem lesz jó a Kisalföld széléről a Bakonyaljára a gravitáció erejével vezetni az anyagot. Már csak a domborzati viszonyok miatt sem. Igazuk lett. Az előző képviselő testület teljesítmény- és fejlesztéskényszerben volt, ( Csináljatok már végre valamit ) így áldásukat adták a beruházásra. Aztán a beruházás elkészült, átadták és átvették, elhangzott sok GAZDASÁG, VÁROSFEJLESZTÉS Szaghatás az Akácos utcában szép szó és tartalmatlan frázis. Egyszer csak kiderült, hogy valami nagyon bűzlik, és nemcsak átvitt értelemben. Május 20-ára a lakók panasza nyomán a mostani önkormányzat egy helyszíni bejárást szervezett, ahol a jelenlévők megtekintették a Sümeg Akácos és Korona utcai szennyvíz aknákat, a Zalagyömörőről bejövő szennyvíz fogadó aknától kezdve a Korona utca 8 szám előtt lévő aknáig. A fogadó aknában a kénhidrogén mért értéke 77 ppm, a Akácos utca 4 előtt 24 ppm, a Korona utca 8. előtt 86 ppm volt, tehát magasan a megengedett határérték felett. A jelenlévők megegyeztek abban, hogy a bűzt a Zalagyömörőről bejövő nyomott szennyvíz okozza. Az egyik üzemeltető DRV Zrt. képviselői szerint a szaghatást a Sümeg és Zalagyömörő közötti nyomott vezetékben a szennyvíz hosszú tartózkodási ideje idézi elő, amely a Zalagyömörői végátemelőben adagolt kalcium-nitrát ellenére, az anaerob körülmények miatt kénhidrogén képződést okoz. Javasolták, hogy a Bakonykaszt Zrt. által üzemeltetett nyomóvezetékbe egy plusz kalcium-nitrátadagolási pontot építsenek be. Reméljük ez megtörténik, hatásos is lesz és nem vezet esetleges egészségkárosodást okozó újabb problémákhoz. Az a helyzet, hogy most időnként nagyon büdös van. Márpedig idős és fiatal embereknek ebben élni, családoknak gyermeket nevelni, és egyáltalán tartósan így létezni nagyon nehéz. Az Akácos és Korona utcai lakók panasza teljesen jogos ebben mindenki egyetért. Már csak két kérdést kell megválaszolni: ki a felelős, és mi a végleges megoldást hozó teendő. A felelős megtalálása nem könnyű: a tervező iroda, a kivitelező Swietelsky Magyarország Kft. és a térségi szennyvíz társulás mindenképpen szereplői a történetnek. Ráadásul a rendszernek két üzemeltetője is van a DRV és a Bakonykarszt, mint víziközmű cégek. Ebben a Bermudaötszögben könnyen titok maradhat, hol a történt a hiba. A beruházónak, a kivitelezőnek és az üzemeltetőknek meg kell találniuk a megoldást. Az önkormányzat minden erővel igyekszik oda hatni, hogy ez minél előbb megtörténjen annak érdekében, hogy Sümeg ne áldozata legyen ennek a szerencsétlen fejlesztésnek, hanem, mint évekig ígérték neki: a haszonélvezője. Városvédők tanácskoztak Sümegen Megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató cég települ Sümegre Május 16-án regionális szakmai találkozót tartottak megyei városvédő és szépítő egyesületek részvételével. A rendezvénynek minden évben más-más város ad otthont. Idén Sümegen volt a sor. Tartalmas programokon vettek a részt a Várpalotáról, Pétfürdőről és Tapolcáról érkezett vendégek. Mics Ferencné, a sümegi egyesület elnöke üdvözölte a megjelenteket, majd Végh László polgármester mondott köszöntőt. Rámutatott: büszke arra, hogy Sümegen nagyon sok a társadalmi szervezet és közhasznú egyesület. Ezek közül talán a városvédők munkája az egyik leginkább kézzel fogható. Az önkormányzat arra törekszik, tevékenységi körükben bevonja az aktív egyesületeket a döntéshozatali folyamatba. Sümeg Város Önkormányzatát megkereste a Védett Műhely Nonprofit Közhasznú Kft. azzal a céllal, hogy a városban telephelyet kíván létesíteni, ahol megváltozott munkaképességű és fogyatékos embereket kíván foglalkoztatni. A cég fő tevékenysége: irodai papíráru gyártása, elsősorban natúr szalagos irományfedél gyártását, valamint karton dossziék és gumis mappák készítését végzik telephelyeiken. A Kft. tevékenységét bővíteni kívánja villamossági termékek és autóelektronikai berendezések összeszerelésével. A termékeket egyszerű betanított munkával tudják a megváltozott munkaképességű és fogyatékos emberek elkészíteni, ezért kívánja indítani a sümegi telephelyet. A Kft. a tevékenység végzésére alkalmasnak találta a Halász László utcai volt óvoda épületét. Az épületet jelenleg a Máltai Szeretetszolgálat Sümegi Csoportja bérli 25 éves időtartamra, velük az önkormányzat tárgyalásokat kezdeményezett, ennek eredményeként az épület kiürítése folyamatban van. Szükséges még minimális helyreállítási munkálatokat elvégezni (tetőbeázás megszüntetése), azért hogy az ingatlant bérbe lehessen adni a Védett Műhely Nonprofit Közhasznú Kft-nek. A termelés már június folyamán megindulhat. A Kft. elképzelései szerint így tovább csökkenhet a munkanélküliség városunkban és egy épület is használatba kerül. A munkavégzésre 25 fő (ebből 16 fő sümegi) adta be jelentkezését. Növelni kell a helyi adókból származó bevételeket! A Sümeg Város Önkormányzatának feladatellátásához szükséges forrás nagy részét a helyi adók teszik ki. Az önkormányzati adóhatóság által beszedett átengedett központi adók közül a gépjárműadó, a talajterhelési díj, adók módjára kimutatott köztartozások, közigazgatási bírságok bizonyos része szintén bevételt jelent az önkormányzatnak. Ez tavaly 112.9%-ban teljesült, a többletbevétel az iparűzési adóból származik hangzott el a képviselő-testület ülésén ben Sümeg Város Önkormányzata helyi adó mértékének emelési lehetőségével nem élt, az adózók adóterheit nem növelte. A hátralék és követeléskezelés egyre fontosabb részét képezi az adóigazgatási munkának. Mindazokkal szemben, akik önként nem teljesítik fizetési kötelezettségeiket és hátralékot halmoznak fel, az önkormányzati adóhatóság a törvény által biztosított eszközök alkalmazásával lép fel. Az adózók gyakran élnek méltányossági kérelem lehetőségével az önkormányzat ezeknek nagy részben helyt ad. Célja a hátralék csökkentése, ha szükséges a végrehajtási eljárások hatékony és eredményes alkalmazásával. 5

5 KITEKINTÉS XX. Sümegi Gyermek Vártámadás több száz résztvevővel Több száz jelmezes résztvevő vett részt a XX. Gyermek Várostromon Sümegen, a felső tagozatosoknak rendezett hagyományos történelmi játékot május 4-én rendezték meg. A versenyre osztályközösségek jelentkezhettek. A résztvevőket Papp Imre várkapitány és Végh László polgármester köszöntötte. A Kisfaludy téren lóháton, korhű viseletben fogadták a gyerekeket, akik szintén történelmi jelmezt viseltek, amit maguk készítettek. Németh Zoltán főszervező, mint török nagyvezér vezette az ostromra induló csapatot. A gyerekek, vetélkedőn idézték fel a középkori magyarországi történelmi eseményeket, többek között a honfoglalás, Szent László és az Anjouk időszakát. Nagy ügyességet tanúsítottak a harcos feladatokban is, köztük a csatacsillag és a csatabárd célba dobásában, az ágyúgolyóhajításban is, ezenközben gondoskodniuk kellett a sebesültek szállításáról is. 28 osztály közül első lett a sümegi Ramassetter Vince iskola 8. A osztálya, a második helyen végeztek a balatonfürediek gyerekek, a dobogóra állhattak a Pécs közeli Szederkényből érkező diákok is. Az első tíz helyezett jutalomban részesült, amit Papp Imréné, a várkapitány felesége, várúrhölgy és Kovács László alpolgármester adott át a gyerekeknek. Újra birtokon belül a Mogyorósdomb Az önkormányzat minimális összegű bérleti szerződést kötött a Nyugat-Magyarországi Egyetemmel, így a május elsejétől Sümeg kezelésébe került a mogyorósdombi természetvédelmi terület. Megtörtént a bejárás, kiderült, hogy az idegenforgalmi szezon kezdete előtt a faházak mintegy fele rossz állapotban van. A Sümegi Közszolgáltató kft kapott megbízást a szükséges munkálatok elvégzésére, a forrást az önkormányzat biztosítja. A Földművelésügyi Minisztérium a Helyi termék éve 2015 programot a helyi termelők népszerűsítése és a helyi termékek jobb megismertetése érdekében indította el. A fórumsorozat második állomására Sümegen került sor. Köszöntőjében Végh László, Sümeg város polgármestere arról beszélt, mennyire fontos a helyi termékek iráni bizalom kiépítése, elérhetőségük javítása. A fórumon nagy számmal jelentek meg őstermelők, kistermelők, vállalkozók és a helyi értékek iránt A város kezdeményezte az állam nevében tulajdonosi jogokat gyakorló MNV Zrt-nél a területi kezelési jogának tartós megszerzését. Sümeg idegenforgalmában eddig gondot okozott az olcsó, kempingszerű szálláshelyek hiánya. Ez a probléma most megoldódik, a város a TDM-szervezeten keresztül ajánlja ki az objektumot előzetes foglalási felületek biztosításával. Új lendületet kaphat a bakancsos turizmus, elindulhat az erdei iskola, lehetőség nyílik gyermekek nyári táboroztatására. Helyi termék éve: a fórumsorozat sümegi állomása érdeklődő vásárlók. A részt vevők előadásokat hallgathattak meg a termékek előállításáról és értékesítési hálózat hatékony kialakításáról. A kerekasztal-beszélgetések során szóba került több átvételre érdemes jó gyakorlat is. A programot kiállítások, termék-bemutatók tették teljessé, ahol az Éltető Balaton-felvidék Vidék Minősége védjeggyel rendelkező termékeivel ismerkedhettek meg az érdeklődők. Kalla Roland például sajtjait mutatta be sümegprágai portáján az éltető Balaton-felvidék egyesület tagjainak és a vendégeknek. Szeptemberben indul a Püspöki Palota projekt A Magyar Kastélyszállodák Szövetsége által szervezett május 14-i fórumon hazai és külföldi szakemberek mondták el tapasztalataikat a magántőke bevonásáról, a nyereséges üzemeltetés titkairól a budavári St. George Hotelben. Az állam nyitott az együttműködésre derült ki a tartósan állami tulajdonú műemlékeket kezelő Forster Központ elnökének, Sághi Attilának az előadásából. Ők legalábbis minden egyes helyszínükön keresik a magánbefektetőket, akik a felújításra kerülő kastélyokat megtöltik üzleti alapon működő szolgáltatásokkal. A as fejlesztési időszakban 28 műemléki projekt összesen több mint 10 milliárd forintnyi támogatást kapott, jelenleg is folyamatban van 7 nagyobb léptékű Tájékoztatjuk a Tisztelt Városlakókat hogy akinek a tulajdonában magánfőzésre használható desztillálóberendezés van, valamint ilyen berendezés kerül a tulajdonába a tulajdonszerzést az azt követő 15 napon belül köteles a tulajdonos bejelenteni a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz, első esetben ezt a bejelentést, a már meglévő berendezésekről is teljesíteni kell. Magánfőzésnek továbbra is a párlatnak a magánfőző lakóhelyén vagy gyümölcsöse helyén használható, legfeljebb 100 liter űrtartalmú, párlatelőállítás céljára kialakított desztillálóberendezésen a magánfőző által végzett előállítása minősül, de évente legfeljebb 50 liter mennyiségig évtől a magánfőző desztillálóberendezésének bejelentésével kapcsolatos eljárásban a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatóság jár el. turisztikai fejlesztés megvalósítása 8 milliárd forint értékben. Elkészült és már a kormány előtt van a nemzeti kastélyprogram és a várprogram. E szerint a as pályázati ciklusban 35 kastély újulhat meg 43 milliárd forintból, és 28 várban lesznek kisebb-nagyobb beruházások 17 milliárd forintból. Ezek célja a kulturális és turisztikai potenciál növelése az adott térségben, a kastélyprogram megvalósításától 800 ezer, a várprogramtól újabb 600 ezer pluszlátogatót várnak. Terveik szerint 2015 szeptemberében indul a kastélyfejlesztések első köre 8 helyszínen (Bicske, Edelény, Iszkaszentgyörgy, Lovasberény, Sümeg, Tata, Komlódtótfalu és Oroszlány-Majkpuszta) tájékoztatott az elnök. Tájékoztatás a pálinkafőzés szabályainak változásáról Az önkormányzatnak fizetendő évi forintos átalányadó ellenében 50 liter tiszta szesz, azaz 100 liter 50 térfogat százalékos alkoholtartalmú párlat állítható elő magánfőzésben. A saját fogyasztás céljából előállított magánfőzött párlat adómentessége január 1-jétől megszűnik, és amennyiben tárgyévben a magánfőző állít elő párlatot, 1000 forint/év átalányadó-fizetési kötelezettsége keletkezik. Tehát, aki jelenleg sümegi lakos és január 1-jét megelőzően magánfőzéshez használt desztilláló berendezést vásárolt, bejelentést kell tenni Sümegi Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzati Adóhatósághoz. Erre a célra szolgáló nyomtatványa város honlapjáról, a letölthető. Sümegi Közös Önkormányzati Hivatal Adóhatósága 6

6 INTÉZMÉNYEK HÍREI Könyvtári óra: Lázár Ervin meséivel ismerkedtek a kisiskolások Április 17-én másodízben került megrendezésre a Gondolkodj ökosan! országos környezetvédelmi verseny, amelynek a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Környezetgazdaságtan Tanszéke adott helyet. A kétfordulós verseny országos döntőjébe hét diák jutott be, köztük első helyen a sümegi gimnázium 9/Ny osztályos tanulója, Bognár Alexandra. A versenyzők a fenntartható fogyasztás témakörével kapcsolatban írtak dolgozatot, amelyet be is kellett mutatni, illetve meg kellett védeni a szakértő zsűri előtt. Alexandra Lokális környezetvédelem Lesenceistvándon címmel végzett kutató munkát a lakóhelyén. A témát kérdőíves módszerrel dolgozta fel. Segítségére volt Tóth Csaba, Országos versenyen első: Öko-sikerek a Kisfaludyban Lesenceistvánd polgármestere. A zsűri Alexandra előadását ítélte a legjobbnak, így a sümegi diák megnyerte a döntőt. A bírálók értékelésükben kiemelték, hogy Szandra kutatása többirányú, egyedi, és diáktársai számára követendő példát jelent. Mikkamakka, Vacskamati, Szörnyeteg Lajos, Bruckner Szigfrid, Kisfejű-Nagyfejű Zordonbordon. Vagy: Zsebenci Klopédia, Áttentő Redáz, Szőrénszőr Tejbajszán; Vinkóci Lőrénc, a kocsmáros, aki többek szerint vizezi a bort, de szerinte épp fordítva történik, és végül a pomogácsok. Sokunk kedvencei felnőtt fejjel is ezek a mesehősök. Lázár Ervin születésének évfordulója alkalmából, rendhagyó irodalomóra keretében ismerkedhettek meg szerző világával, a négyszögletű kerekerdő hőseivel, meghökkentő és tanulságos történeteikkel a Ramassetter iskola kisdiákjai. A hétfejű tündér című mesegyűjtemény egyik fejezete, A nyúl mint tolmács című mese előadásra is, bátor önkéntesek kapták meg a kecske, a ló és az úritök szerepét, melyet ügyesen el is játszották. Szörnyeteg Lajost közösen megmentették az álmosságtól, jobbnál jobb mentőötletek születtek. Istent pedig beszervezték a focicsapatba, hátha ő meg tudná menteni a magyar válogatottat A sikerhez hozzájárult Káliné Szabó Hajnalka, a gimnázium tanára, aki a reál munkaközösség vezetőjeként szorgalmazza a hasonló versenyeken való indulást, és segíti a diákok felkészülését. Budapestre is elkísérte Alexandrát, ahol Kaiser Mihály, a sümegi gimnázium Öregdiákok Baráti Körének elnöke fogadta őket, és maga is végigszurkolta a versenyt. A sümegiek sikersorozata már korábban elkezdődött. Március 20-án, a Zánkán megrendezett környezetvédelmi versenyen a gimnázium 2 csapata is dobogós helyezett lett! A csapatokat szintén Káliné Szabó Hajnalka készítette fel. A sümegi gimnázium a tanév során számos rendezvénnyel, környezetvédelmi tevékenységgel készül az Öko-iskola cím elnyerésére. A 2.A (Czipp Rózsa osztályfőnökkel) és a 2.T osztályok tanulói (Bódisné Ticz Margit osztályfőnökkel) elutazhattak a mesék birodalmába, előbbiek segítettek a Lázár Ervin-tabló elkészítésében is, utóbbiak pedig az ötletviharban jeleskedtek. Senki sem távozott üres kézzel, a kölcsönzött könyvek mellé apró meglepetéseket is magukkal vihettek. A könyvtár lelkes és hozzáértő munkatársai júniusban a Környezetvédelmi Világnap alkalmából szerveznek újabb gyermekkönyvtári órákat, minden bizonnyal ugyanilyen átütő sikerrel.! Ide kapcsolódó információ, hogy a felnőtt könyvtár ezután szombat délelőttönként is nyitva lesz. Lelkiderűgyakorlatot tartott Döbrentey Ildikó és Levente Péter a Városi Könyvtárban Péter bátyó szokása szerint fehérben, Ildikó néni pirosban. Személyesen köszöntenek minden érkezőt, pár kedves és közvetlen mondat mindenkinek jut. Sőt, az előadás során a legnagyobb természetességgel a nevén szólítanak minden résztvevőt, ugyanis mindenkit megjegyeztek. Ehhez aztán végképp nem vagyunk hozzászokva Nagyon messziről jöttek: egyrészt Héregről, másrészt a gyerekkorunkból. És mégis, furcsa érzés. Mi persze, hogy ismerjük őket, hiszen a televízió közel hozta őket és a munkásságukat. De ők is mintha mindent tudnának rólunk Kérdeznünk nem szükséges, mert pontosan érzik hétköznapi vívódásainkat, tanulságos meséiket pedig sokszor saját élettapasztalataikból merítik. Először Péter bátyó mesél Ildikó néni pontosítja, aztán Ildikó néni mesél és Péter bátyó kommentálja. Jól kiegészítik egymást. A szemléltető ábrákat kitől is kaphatnánk mástól, mint a férfi féltől, az imákat pedig mély őszinteséggel a feleségtől. Hálásak vagyunk a tanításokért, a közvetlenségért, az érintésért, amit búcsú helyett kaptunk, az esküt pedig soha nem felejtjük. Köszönjük a derűt, amit itt hagytak nekünk! Városi Könyvtár nyitva tartása június 1-től: Felnőttkönyvtári részleg (Sümeg, Széchenyi Gy. u ) Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Gyermekkönyvtári részleg (Sümeg, Mártírok útja 3.) Kedd Szerda Csütörtök Péntek - Szombat - 7

7 INTÉZMÉNYEK HÍREI Április májusban is számos program színesítette a gimnáziumi diákéletet Április végén nyolcnapos tanulmányúton vettek részt a jelentkezők Angliába és Franciaországba. Életre szóló élményt nyújtottak minden résztvevőnek London és Párizs nevezetességei. Az érettségi szünetben Budapesten, a Bűvösvölgy Médiaértési Központban járt egy 32 fős sümegi csoport. Diákjaink élvezték, hogy újságot írhattak, rádióműsort készíthettek, filmet forgathattak. Nagy sikert aratott az általuk készített, vetített háttér előtti autós jelenet effektekkel, jelmezekkel, mint az igazi filmeknél május 7-én két sümegi gimis csoport vett részt a Bakonyerdő által szervezett II. Fekete István Természetismereti Terepi versenyen, ahol vidám hangulatban, remekül érezték magukat a versenyzők. Gimnáziumunk benevezett a Partnerség és hálózatosodás elnevezésű pályázatba, amelynek célja, hogy ösztönözze az iskolák helyi közösségi aktivitását, és élményszerűvé tegye az iskolában töltött időt. A programban együttműködünk a helyi általános iskolával, a sümegi rendőrkapitánysággal, az Egészségkörrel, a veszprémi Ahimsa Jógaközponttal, a sümegi Napfény Szociális Segítő Központtal és helyi vállalkozókkal. A projekt összefogója és szervezője Simon Diána, a gimnázium informatika - kémia szakos tanára. A pályázat keretében a diákok sokféle délutáni program közül választhattak: pl. húsvéti mézeskalács díszítés, függőségi prevenciós programok, sportrendezvények. Az érdeklődők heti kétszeri meditációs foglalkozáson vehetnek részt, sőt jóga órán is, amelyet Selmeci Csongor, a Magyar Jógatársaság elnöke tartott az iskolában. A sümegiek május 8-án találkozhattak a Flórián téren a gimnazisták táncos figyelemfelkeltő akciójával. Molnár András rendőr százados közreműködésével a 10.a osztály időskorúakkal beszélgetett a bűnmegelőzésről, ahol felhívták egymás figyelmét a korosztályukat veszélyeztető cselekményekre. Gimnáziumunk lelkes csapata tevékenykedik az Ifjú Értékőr Hálózatban, amelynek keretében kisfilmet készítettek lakóhelyük értékeiről, pl. a gimnázium épületéről, a Tarisznyavárról, Sarvalyról és a zalaerdődi templomról. A projekt záró rendezvénye május 22-én zajlott le Csabrendeken. Május 26-án zárult a zeneiskola 25. évfordulóját megünneplő rendezvénysorozat. Az ünnepi hangversenyt nagy sikerrel a Hotel Kapitány Wellnessben tartották meg. Nagy izgalmak a második Zsófia kupán Május 15-én pénteken került sor a Kompanik Zsófia Óvoda és Bölcsőde által szervezett Zsófia Napok című rendezvény ünnepélyes megnyitójára. Köszöntőjében Kovács László, alpolgármester a hasonló kezdeményezések közösségi jelentőségét méltatta. Ezt követően a Süni csoport körjátékokból és mesedramatizálásból összeállított műsorát láthatták az ünneplők. Őket követte a Nyirettyű népzenei együttes előadása, mely megteremtette a hangulatot a megemlékezést záró táncházhoz. A táncházat Bárány Bea és Gibert Flóra néptáncosok vezették. Hujber Jánosné, intézményvezető elmondta: hogy a három éves rendezvénysorozaton belül most kerül megrendezésre második alkalommal a Zsófia Kupa játékos sportverseny. Ezúttal már a járás más óvodáiból is hívtak meg csapatokat. Május 19-én a sümegi óvoda 7 csoportjával együtt, a járás 4 óvodájának 5 csoportja (Csabrendek 2 csoport, Káptalanfa, Sümegprága, Zalagyömörő) is bekapcsolódott a vár környékére szervezett Zsófia Kupa elnevezésű játékba. A gyermekek 6 helyszínen különböző játékos tevékenységekben vettek részt, melyekért pontokat kaptak. A csapatok kemény küzdelmet folytatott a kupáért, különösen izgalmasnak bizonyult a célbadobó versenyszám. A győzelmet végül meggyőző teljesítménnyel a hazai pályán szereplő Napocska csoport érdemelte ki. A második helyezett a Csiga csoport lett. A harmadik helyezést Csabrendek Süni csoportja érte el. A játékot követően, Papp Imre Várkapitány jóvoltából lovagi tornán vettek részt a Zsófia Kupa részt vevői. A torna után következett az eredményhirdetés, melyet a gyermekek izgatottan vártak. A programra a csapatokat elkísérték a szülők is. A játék helyszínein a nyugdíjas óvodapedagógusok közreműködtek. Ünnepi események az iskolában, óvodában A Ramassetter Iskola ballagását idén június 12-én órai kezdettel rendezi meg június 19- én 8.00 órakor kerül sor az intézmény tanévzáró ünnepélyére. Június 5-én 15,30 órai kezdettel a nagycsoportosok búcsúzó ünnepségére kerül sor az óvoda tornatermében. Másnap délelőtt fél tízkor családi napot rendeznek az óvoda udvarán színes programokkal, amelyre szép számú érdeklődőt várnak. 8

8 KISTÉRSÉG, PROGRAMAJÁNLÓ A sümegi kistérségben élőknek kétszeresen fontos az adócsökkentés Sümeg sajnos egy hátrányos helyzetű kistérség központja, itt pedig kétszeresen fontos minden olyan intézkedés, ami a lakosság jövedelmi pozícióját javítja jelentette ki a város polgármestere május elején sajtótájékoztatóján. A 2016-os költségvetés az adócsökkentés éve lesz mondta Végh László. A Nemzetgazdasági Minisztérium pedig jövőre mindössze kétszázalékos inflációval számol. Mindennek következtében nő a mozgástér, a családok többet tudnak fogyasztani vagy megtakarítani. Nő a vásárlóerő, ami segíti a helyi vállalkozásokat is. Kifejtette: jövőre 15 százalékra csökken a személyi jövedelemadó kulcsának mértéke, ennek következtében 120 milliárddal több marad mintegy négymillió munkavállaló zsebében. A kétgyermekes családok adókedvezménye emelkedni fog, ami két átlagkeresetű szülő esetében havi 9000 forintos többletet jelent. Csökkenni fog a sertés tőkehús után fizetendő általános forgalmi adó mértéke is. A lépés lehetővé teszi, hogy a fogyasztói árak ténylegesen csökkenjenek. A sertéshús áfájának csökkentése az első lépés, a következő években ez kiterjedhet a családok fogyasztásában szintén nagy szerepet játszó baromfi termékekre is. Nyaralj nálunk ingyen! Ezzel a címmel indult egy közösségi oldalon jótékonysági akció. Néhány nap leforgása alatt több mint ezren csatlakoztak egy asszony kezdeményezéséhez. Erdélyi Margit és párja, Major Attila úgy határoztak, hogy rászoruló családokat látnak vendégül egy-egy hétre sümegcsehi otthonukban, így próbálják emlékezetessé tenni a nyarat azoknak, akik nem tudnak nyaralásra költeni. Az akcióhoz cégek, kempingek jelentkeztek, hogy ők is támogassák a rászorulók pihenését. 9

9 INTÉZMÉNYEK HÍREI Miklósi-Sikes Csaba A színtér (katolikus temetőkert) története dióhéjban A végső nyugvóhelyeknek is megvan a maguk története. A katolikus lakosság által ma is használt temető immár a harmadik a város múltjában. Házépítés során előkerült emberi csontok jelzik, a középkorban a Szent Katalin (ma Plébánia) templomot övező terület volt Sümeg kegyhelye. Tartozik a templomhoz egy teljességgel romos temető, minden kerítés nélkül. A temető helyén kereszt látható, de Krisztus alak nélkül olvassuk egy 1746-ban kelt feljegyzésbe. A ferences templom közelében később kialakított temetőről is mindössze egy szintén ból származó feljegyzést ismerünk, mely szerint Ferenczy Anna úrnő vallja, hogy 100 éves apósától, Szigethi Pétertől tudja, hogy a város falaink kívül elhelyezkedő temetőt a Nagyérdemű és boldog emlékezetű veszprémi püspök, Széchenyi György áldotta meg 1650 év körül, amikor a plébániai templom melletti és körüli temető tele volt a pestisben meghaltak holtestével annyira, hogy mikor egy bizonyos gazdag vendég fia meghalt, nem jutott hely a temetésre a (plébániatemplom körül elterülő) köztemetőben, azért először őt temették oda. A keresztet ugyanabban a temetőben Telekesy Adorján hitszónok atya szorgalmazására jólelkű hívek kegyes adományaiból emelték 1723-ban. A településtől délkeletre, a Baglyashegy lábánál, nagy területen elterülő ma is használatban levő temető megnyitásának pontos évét nem ismerjük. Területének kijelölését Bíró Márton ( ) veszprémi püspök végezte, miután ban a település egyházi teendőit addig ellátó ferencesektől elvéve, azokat az általa alapított plébániára, pontosabban annak élére állított plébánosra bízta. Első plébánosa, Balogh István ( ) által megkezdett Elhaltak Anyakönyvének márc. 27.-ről való bejegyzésében, az 1 éves korában elhunyt Horváth Józsefről azt írta, hogy a köztemetőben (cimitirio publico) temette el. Mivel a temető megnevezése ebben a formában ekkor jelent meg először, ez arra enged következtetni, hogy a temetőt ez idő tájt nyithatták meg ban felvett vizitációs jegyzőkönyvben már Mottó: A múlt nem mögöttünk, hanem alattunk van, hiszen a jelen történéseinek gyökerei onnan táplálkoznak Irodalmi élet Sümegen (11. rész) Irodalmi séták a sümegi temetőkben Képeslap az 1950-es évekből Kőkereszt 1871-ből azt olvassuk, hogy A halottak temetésére van alkalmas, megáldott hely a lakott területen kívül. A temető legrégibb területe a temetőkápolnáig terjedő északkeleti része. Itt állt a temető legkorábbról datált emléke, az 1781-es évszámot feltüntető kőkereszt, amely megjelenik Sümeg ben készített első hadmérnöki térképen. Ha figyelembe vesszük a temetőkápolna és az 1806-ban elhunyt Entz Ferenc egykori sírjele között levő távolságot, látható, hogy a temető területe már kijelölésekor jelentős nagyságú volt. A 18. század utolsó harmadában már kizárólag ide temettek. A terület legmagasabb pontján, épített késő barokk stílusú kápolna ban készült. A temető délnyugat felé történt bővítését az 1823-ban Franz Witman sómester német nyelvű felirattal ellátott kőkeresztje jelzi, amely Entz sírjeléhez hasonlóan, ben a ravatalozó mellé lett átköltöztetve. Az 1840-es években Libay Károly Lajos által készített sümegi látképen, amely éppen a temető irányából örökíti meg a várost, már több sírjel látható ezen a területen. A város ben készült második hadmérnöki térképén jelentetik meg legkorábban a temető területét, ahová az akkor még a város szélét jelentő Balogh Alajos és Petőfi utcák találkozásától, a mai Entz Ferenc utca vonalát követve egyenes gyalogút vezetett. Nem véletlen, hogy ezt az utcát 1952-ig a Temető utcának nevezték. A temető legrégebbi ábrázolása 1872-ből való Kisfaludy Sándor Emléklap -on látható, ahol a temetőt a költő akkor felállított emlékművétől nézve, a kápolna irányában örökíti meg a művész. Ezen a színezett metszeten több, máig megőrzött síremlék azonosítható. A temető újabb, délkeleti irányban, a mai ravatalozó melletti 10 terület bővítésére 1911-ben került sor, amikor ide helyezték át azt az impozáns méretű kőkeresztet, amelyet 1818-ban Ábrahám Katalin adományából, a híres keszthelyi Zitterbarth kőfaragó készített, és eredetileg a plébánia templom előtt állott. Szintén ezekben az években készítette Pentz Mihály sümegi kőfaragó azt a kálváriacsoportot, amely a kápolna mögötti oldalbejáró mellé lett felállítva. Ettől délkeletre, a kápolna mögötti részben az 1940-es évek elején kezdtek temetni. Jelöletlen sírokban itt nyugszanak a második világháború idején a Kisfaludy Gimnázium épületében kialakított hadikórházba elhunyt 62 magyar és 12 német katona. A kápolna mögötti temetőrésznek korabeli állapotát örökíti meg Györgyfy György ( ) festménye, amely a Sümegi Városi Múzeum tulajdonában van. A temető hangulatától idegen, modern tervezésű ravatalozót az 1960-as évek végén emelték. A Tihanyból 1968-ban eltávolított kálváriacsoportot Békefi László esperes közbenjárására állították fel Sümegen. Ennek mestere az erdélyi származású Ditrói Siklódi Lőrinc ( ) szobrászművész. Az ide vezető kálváriaút mentén felállított stációk sora Simon Béla helybeli kőfaragó-szobrász munkája. A fentiekben bemutatott keretek között több mint félszáz író, illetve írással is foglalkozó sümegi polgár alussza örök álmát a sümegi temetőkben. Közülük magas rangú egyházfők, kiművelt rendháztagok, illetve az irodalmat magas szinten művelő tanárok, orvosok, közírók, köztük ketten az akadémiai címet is birtoklók nemesember és polgár nevével is találkozunk. Sümeg Györgyfy György festménye 1930-ból szellemi életének felemelkedése paradox módon a török előrenyomulásának köszönhető. Veszprém 1552-ben történt elestét követően megyéspüspökeink az egyetlen tulajdonukban levő erősségükbe, a sümegi várban voltak kénytelenek meghúzódni több mint másfélszáz éven át. Az egymást követő írástudók (püspökök) itteni jelenléte egyfajta központjává emelte a települést. Az 1650-es években alapított ferences rendház az első rangos, középkori nyomtatványokkal büszkélkedő könyvtárat telepített Sümegre, amelynek hírnevét Bíró püspök, illetve Kisfaludy Sándor könyvgyűjteményei öregbítették a 18. század derekától, végétől kezdődően. Ez utóbbinak üstökös-szerű megjelenésével a magyar nyelvű irodalom egyik legjelesebb élharcosát ünnepelte az ország, akinek Himfy ciklusa átértelmezte a romantika-, regéi a hősiesség és hazaszeretet fogalmát, mágnesként vonzva magához az írókat és íráskedvelőket széles e hazából. Kisfaludy Sándorról az íróról és nemesemberről van szó, aki az 1800-as évek első évtizedeiben úgy említették, mint a MAGYAR ÍRÓT (így csupa nagybetűvel), aki valóságos értelmiségi kört alakított ki maga körül, s a halála előtt nem sokkal, kezdeményezésére létrehozott Sümegi Casinó révén megteremtette a helyi társadalom informálódásának és művelődésének egy évszázadot átívelő színterét, ahogy a Polgári Önképző Kör kiállításaival, színházi előadásaival, könyvtárával, íróolvasó találkozóival stb. biztosította az ipari társadalom szellemi felemelkedésének lehetőségét. Bizonyos értelemben ezek nyomdokain haladva, illetve számos területen ezt megelőzve, az iparosnak indult s magas címeket és legfőbb elismerést Kisfaludy Sándor Emléklap 1872-ből (nemességet) elnyert Ramassetter Vince óvoda- és iskolaalapításainak fontosságát szinte lehetetlen a maga helyén értékelni. Vajon ki tudja pontosan felmérni, hogy milyen értéket képvisel a sümegi ifjúság neveltetésének lehetősége, és milyen jelentőséggel bír az itt rövidebb-hosszabb ideig tevékenykedő tanárok 1859-ben kezdődő és máig ható szellemi sokaságának és sokféleségének folyamatos jelenléte. Gondolok Ádám Ivánra, a magyar pálos rend hírneves kutatójára, a sümegi ókeresztény és római nyomok feltárójára, az íróra és jeles pedagógusra, Kellemen Károly és Binder Imre tanárok kitartására, akik több mint három-három évtizeden át vállalták a reáliskola, illetve a gimnázium igazgatását, Berend Iván matematika tudására, Bakoss Tibor kiváló képességekkel megáldott rajztanárra, Kiss Károly Ernő és Jánky István dr. magyar- és nyelvtanárra, Éles Károly és Bánfy Alajos tanító-igazgatókra, Szabó Dezső íróra, Oláh Ferencre, Lenner Józsefre, és Egerszegi Ferencre, akik a katedrai szolgálatukat oly tehetséggel egészítették ki írással s a névsor még igen hosszan folytatható. Darnay Kálmán kapcsán szent örűlteink jutnak az ember eszébe, szellemi mindeneseink maradandó példája, aki örizte-gyűjtötte-védte múltunk értékeit, ha kellett írással népszerűsítette elhivatottságainak sokaságát, ha úgy hozta a szükség újságot szerkesztett, írt regényt, színművet, életrajzot, népszerűsítő cikket akár a magyar vizsláról, ha ez jót tett az adott ügynek. Múzeumot szervezett-vezetett, fél Dunántúlt felásta, gyűjtötte az értékes kéziratokat, a régi műkincseket, miközben a kortárs képzőművészet egyik legelhívatottabb támogatója volt. Lukonich Gábor a magyar orvosok kiemelkedő példaképe is lehetne, hiszen legendás emberségén túl részt vett a város közéletének minden fontosabb megmozdulásában. A város első kórházának igazgató-orvosaként gyógyított, miközben az iskolaszéket vezette, a helyi Kaszinót igazgatta, szobrot emeltetett a nagy Ramassetternek, s mindezt írásaival igyekezett a város lakosságával tudatni. Ez az a szellemi közeg, amit egy ilyen írás kereteiben csupán villanásszerűen lehet megidézni. Temetői sétáink során igyekezni fogunk a jelentős, írással is foglalkozó elődeinket bemutatni, maradandó megvalósításaikat feleleveníteni, a pályafutásaik érdekességeit felidézni.

10 KITEKINTÉS Az L alaprajzot követő, nagyméretű pincével aláboltozott épület, mely valamikor a 18. század elején épült, majd a század vége felé ismeretlen tulajdonos által átépítetett. Az 1850-es évek elején az épület az egri származású Kecskeméthy Albert tulajdonába került. Mérnöki diplomáját 1843-ban a Pesti Királyi Tudományegyetemen szerezte. Nevével Sümegen legkorábban 1844-ben találkozni, amikor a Kisfaludy Kaszinó tagjai közzé választották ben főhadnagyi és századosi rangba harcolt Perczel Mór hadtestében. Ott volt Komárom várának feladásánál. Sümegi letelepedését A Szent István tér kúriái. Kecskeméthy veszprémi püspöki Orbán-kúria Miklósi-Sikes Csaba: Sümeg anno... (21) Fotó: Koppány Tibor, Foto: MSCs, Kataszteri térkép 1857-ből máj. 24.-én kérte, ekkor protestáns vallású mérnöknek írták ben a város elöljárói közzé választották és között a Zala megyei főmérnöki tisztséget is ellátta. Első feleségétől, Sklubics Matildtól ( ) öt leánya és egy fia született. Irén ( ) nevű leánya Kisfaludy Mór honvédtábornok Tivadarral nevű fiával házasodott. Második nejével, Kovács Teréziával az 1880-as éveket közepén Veszprémbe költöztek, 1901-ben még ott éltek. Távozásuk után több birtokosa volt az épületnek, majd 1887-ben a kúria a veszprémi püspökség sümegi uradalmának a birtokába került. Tőllük vásárolta meg a 19. század végén Orbán Lajos ( ) reáliskolai tanár és iskolaigazgató, majd utódai tulajdonát képezte az épület. A devecseri születésű Orbán 1880-ban Budapestről került Sümegre, ahol mennyiségtant, fizikát és természettant oktatott tól, Ádám Iván távozását követően átvette a reáliskola igazgatását febr. 28-tól betegsége miatt állásáról lemondott és az év végével nyugalomba vonult. Özvegye, Gombai Mariska 1925-ben még biztosan az épületben lakott. A II. világháború után a kúriát államosították, majd 1954 és 1994 között tűdőgondozó intézet és egy lakás volt elhelyezve falai között. Napjainkban lakásoknak ad otthont. Orbán István Gigi Tel.: 06-30/ Festés a gondja? Gigi megoldja! Családbarát Benzinkutak! / Fenyő fűrészáru minden méretben, konyhakész tűzifa házhoz szállítva a legjobb áron! EURÓFA KFT. MÁRIA MAJOR (Sümeg) Telefonszám: 06-30/ , 06-30/ HOMLOKZATI H SZIGETELÉS! POLISTIROL EPS /cm/m2 BELTÉRI FEHÉR FALFESTÉK 25kg ÜVEGSZÖVET HÁLÓ 170.-/m2 MARK pro Jub POLISTIROL RAGASZTÓ 58.-/kg DÜBEL 180mm 23.-/db AKCIÓ! ALAPOZÓ 495.-/l Projektre egyedi ÁRAK! DÖRZSVAKOLAT 265.-/kg LÁBAZATI VAKOLAT 25kg Az árak teljes rendszer vásárlása esetén érvényesek. Az árak tartalmazzák 27% áfa-t. Értékesítés - Kivitelezés - Szállítás Nyitva: H-P 8-17 Sz-8-17 V- telefonos egyeztetés alapján TAPOLCA, KOSSUTH L.U. 21. TEL:

11 Sokféle ételt kerül már bemutatásra a gasztro rovatban, a hidegtálak eddig azonban valahogy kimaradtak ebből. A remélhetőleg egyre melegebb időben kevés ráfordítással finom és dekoratív vendégváró falatokat készíthetünk. A legtöbb hidegtál elmaradhatatlan részei a fasírt, esetleg Stefánia-vagdalt, a különböző majonézes saláták, mint a francia-saláta, kukorica-, vagy burgonyasaláta, és a sonkatekercs. A mostani alkalommal igyekszem olyan fogásokat bemutatni, ami kicsit eltér a megszokottól, mégsem kíván különleges hozzávalókat, vagy iparművészi vénát, mégis szemet gyönyörködtető fogásokat készíthetünk. Vegyük először szemügyre a fasírozottat. Minden háznak megvan a hagyományos, bevált receptje, de ha szeretjük az újdonságokat, akkor variáljuk meg egy kicsit, mondjuk az évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendő medvehagyma kiválóan beilleszthető egy fasírozott alapba, esetleg egy kis szárított erdei gombapor, netán egy csipet curry, és máris új dimenziók nyílnak meg egy ilyen egyszerű étel esetében is. Természetesen ugyan ez igaz a salátákra is. Én most csak pár ötletet adnék, a bevált receptek újragondolásához. Vegyünk, mondjuk egy krumpli salátát, amit készíthetünk ecetes lével, zellerrel és hagymával, vagy majonézzel, amihez tehetünk egy kis metélőhagymát, vagy curryt, a kertben terem, egy kis petrezselymet. A kukorica salátát is készíthetjük csak fokhagymával vagy csak nagyon apróra vágott vöröshagymával is, aki szereti, az gazdagíthatja ezt is petrezselyemmel, de akár ki is hagyhatja. De ez még semmi! Az interneten szó szerint csodákra lehet lelni, és most épp ez történt velem is. Ki hitte volna, hogy a legegyszerűbben úgy tudunk sajttekercset készíteni, ha a sajtot előtte forró vízben teljese megpuhítjuk (mondjuk egy sütőzacskóban) és vékonyra kinyújtva megpakoljuk a krémmel, feltekerjük, és hűtőben visszadermesztjük. Szerintem fenomenális! Ha kedvet kaptunk következő vendégváróhoz a hidegtálara, akkor a következő receptek bármelyikével biztos sikert aratunk! Természetesen a lenti receptek hétköznapi fogásként is remekül beilleszthetők a mindennapokba. Töltött sajttekercsek, három féle töltelékkel Hozzávalók: 50 dkg jó minőségű trappista sajt 10 dkg juhtúró 1 nagy pohár tejföl 1 marék petrezselyem zöldje vagy bébi spenót, kis marék kapor 2-3 db csemege uborka 1 csokor metélőhagyma piros paprika, kömény, só, bors 2 gerezd fokhagyma vagy medvehagyma 1 kis fej vöröshagyma dkg gépsonka dkg füstölt főtt tarja 10 dkg füstölt sajt (ez utóbbi 3 hozzávaló akár el is hagyható) Elkészítés: A fentiekből három féle tölteléket tudunk készíteni. A sajtot egészbe tegyük egy hőálló sütőzacskóba, zárjuk le, és tegyük forrásban lévő vízbe. Egészen addig hagyjuk benne, amíg könnyen formázható állagúvá válik. A túrót, ha időnk engedi turmixoljuk le, így sokkal krémesebb lesz az állaga, majd keverjük össze a tejföllel. Nem szükséges bele az összes tejföl, inkább sűrűbb legyen, ne folyjon majd szét. A kész túrókrémet, vegyük háromfelé, az egyikbe tegyünk a juhtúróból. Mind nem fog kelleni, csak annyi, hogy kiérezzük a juhtúró ízét a krémből. Ha szükséges kicsit utána sózhatunk, illetve ha tovább szeretnénk fokozni az íz hatást 2-3 nagyon apróra vágott savanyú uborkával, esetleg egy kis kaporral tovább gazdagíthatjuk a krémet. Az elsővel meg is vagyunk. A másik egy hagyományos kőrözött legyen, nagyon apróra vágott vöröshagymával, pirospaprikával, sóval és borssal, valamint őrölt köménnyel. Ezt követi a harmadik variáció, amibe mehet az apróra vágott fokhagyma, petrezselyem vagy a spenót, illetve ebbe tegyük a metélőhagymát is. Ha a fokhagymát nem szeretjük, helyettesítsük nyugodtan medvehagymával, sózzuk, borsozzuk ezzel a három töltelékünk elkészült. Ha felolvadt a sajt, óvatosan öntsük ki a konyhapultra, és kb. 1/3-ad részét vágjuk le, a többit tegyük vissza a meleg vízbe, hogy ne szilárduljon meg, majd, mint egy kelt tésztát, nyújtsuk ki vékonyra, téglalapalakúra. Kenjük meg az egyik töltelékkel, és fektessünk rá felvágottat vagy sajtot. Variáljuk ezt is kedvünk szerint. Ha tovább kívánjuk színesíteni nagyon vékonyra, un. Julienne-re (zsülienn) vágjunk zöld sárga vagy piros pritamin paprikát, helyezzük a töltelékre majd egy spatula segítségével tekerjük fel az egészet, és tegyük egy tálcára. Ugyanígy járjunk el a másik két tekercs esetében is, és feltekert állapotban tegyük be őket dermedni a GASZTRO-SAROK Hidegtálak hűtőszekrénybe, legalább 2 órára, de ha egy egész éjszakát pihen, az sem árt neki. Ha visszadermedt a sajt, kb. 0, 5 cm-es csíkokra szelve tálaljuk. Sonkatekercs tormásan, besamellel Hozzávalók: 40 dkg gépsonka 5 dkg vaj 5 dkg liszt 0, 5 l tej 1 kis üveg ecetes torma Fűszerek: só, bors, babérlevél, szerecsendió esetleg zöldfűszerek Elkészítés: Ez a hagyományos recept lesz, de mint tőlem megszokhatták már jó néhány alternatívát is javaslok, hogy ne legyen hétköznapi a hidegtálunk. Tegyük fel a tejet egy edénybe melegedni, fűszerezzük sóval, borssal, egy kevés szerecsendióval, esetleg egy babérlevéllel. Egy másik edénybe tegyük a vajat, és ha megolvadt, mehet bele a liszt is. Figyeljünk rá, hogy ne legyen barna, hiszen a besamelmártás lényege, hogy szép fehér színe maradjon. A másik nagy titok besamelmártás készítésekor, hogy a vaj és a liszt arány mindig 1:1 legyen, és a tej legalább szobahőmérsékletű, de még jobb, ha majdnem forró. Szóval a világos rántáshoz gyakori kevergetés mellett öntsük hozzá a tejet, amiből előtte kivettük a babérlevelet. Nem biztos, hogy az összes tejet felveszi a rántás, arra vigyázzunk, hogy elég sűrű legyen a végeredmény, hiszen a tormakrém még hígítani fog rajt, és nem túl esztétikus látvány, ha kifolyik a krém a tekercsből. Ha jó sűrű krémet kaptunk, hagyjuk kihűlni, és ha már teljesen kihűl, keverjük hozzá a tormakrémet. Egy nyomózsák segítségével (egy vastag nylon zacskó is tökéletes megfelel, ha az egyik sarkát kivágjuk) nyomjunk egy csíkot a gépsonkára, és tekerjük fel. Ha ezt túl unalmasnak találnák, akkor készítsenek márványsajtos tölteléket. Ugyancsak besamelmártás az alap, csak még langyosan keverjünk hozzá ízlés szerint 5-10 dkg kéksajtot. Ha nem szeretjük a besamelmártást, vagy csak nincs kedvünk/időnk hogy elkészítsük, akkor mascarponéhoz keverjük a kéksajtot, vagy akár a tormakrémet. Ilyenkor mindig fűszerezzünk utána, hiszen a mascarpone magában teljesen íztelen. Ha még mindig nem ez a mi ízlésvilágunk, akkor a fenti túrókrémek bármelyikével is megtölthetjük a sonkáinkat. Ha sok lett a töltelék, vegyünk pár kápia paprikát, és félbevágva halmozzuk bele a maradék krémet. Nagyon mutatós lesz, a piros színével a hidegtálat is teljesen feldobja. Fasírozott, ahogy én szeretem Hozzávalók: 40 dkg darált hús 4 db szikkadt zsemle 4 egész tojás 25 dkg szeletelt bacon 25 dkg sajt 2 közepes fej vöröshagyma 2 gerezd fokhagyma 1 kis csokor petrezselyem só, bors Elkészítés: A tojásokat ketté választom, és a fehérjéből pici sóval kemény habot verek. A sárgáját a darált húshoz adom, sózom, borsozom, kevés curryvel, vagy szárított gombaporral tovább gazdagítom. A hagymát és a fokhagymát nagyon apróra vágva szintén a húshoz adom. A zsemlét is nagyon apróra vágva vízbe áztatom, és alaposan kinyomkodva azt is fasírozotthoz adom. A petrezselyemmel ugyan így járok el. Alaposan összekeverem a masszát, majd a legvégén óvatosan hozzá keverem a felvert tojásfehérjéket is. Sütőpapírral kibélelek egy tepsit, és egyforma kb. maroknyi gombócokat formázok a fasírozott masszából. Szép sorban tepsibe rakom őket, és mindegyik tetejére teszek egy szelet bacon-t (egy szelet bacon két gombócra elég, ha félbe vágjuk). Előmelegített sütőben percig sütöm kb. 200 fokon perc elteltével megszórom még a tetejét reszelt sajttal, ez pont aranyszínűre pirul, míg teljesen átsül a fasírozott. Hidegen-melegen egyaránt tálalhatjuk. Remélem a mostani alkalommal sikerült valami újat mutatnom Önöknek, és bízom benne valamennyi receptemet ki is próbálják! Jó készülődést, és legfőképpen jó étvágyat kívánok valamennyi fogáshoz! Végh Beatrix 12

12 KÉPES HÍREK A Ramassetter Iskola 1.b. osztálya tartott anyáknapi köszöntőt az Idősek Otthonában Városi anyáknapi ünnepség a művelődési központban Bérmálás Flórián napi ünnepség, koszorúzás Elsőáldozás VII. Dunántúli táncverseny Kisfaludy Sándor Gimnázium ballagása Zeneiskola fennállásának 25. évfordulója alkalmából rendezett koncertsorozat 13

13 KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNYEK Sümeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet Sümeg II. számú fogorvosi körzetének ellátására, amely területi ellátási kötelezettséggel jár. Ellátandó terület: Sümeg Város Önkormányzatának a háziorvosi körzetekről szóló 8/2002.(VI. 26.) önkormányzati rendeletének III. mellékletében megállapított településrész, továbbá Dabronc, Gógánfa, Hetyefő, Megyer, Rigács, Ukk, Zalaerdőd, Zalagyömörő, Zalameggyes települések A körzethez iskolafogászati ellátás is kapcsolódik. Működtetés formája: egyéni vállalkozás vagy társas vállalkozás tagjaként Ellátandó lakosságszám: 3218 fő Sümeg fő (9 település) A háziorvosi rendelő címe: 8330 Sümeg, Deák F. u. 2. Pályázati feltételek: A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet szerinti képesítés és az ott, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011.(XII. 23.) Korm. rendelet, és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003.(VII. 15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek, az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződés szerint. A pályázathoz csatolni kell: szakmai önéletrajz, mely tartalmazza a szakmai gyakorlatot is, iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló diploma másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (természetes személy esetében) vállalkozói tevékenységet igazoló okirat másolata, (vállalkozói igazolvány vagy cégkivonat) egészségügyi alkalmassági vizsgálat igazolása, működési nyilvántartási igazolvány másolata. A körzet betölthetőségének időpontja: hatósági engedély megszerzését követően azonnal A pályázat benyújtásának határideje, módja: postai úton, Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének címezve (8330 Sümeg, Béke tér 7.). A borítékon fel kell tüntetni: II. számú fogorvosi körzet Egyéb információk: Eredményes pályázat esetén az önkormányzat határozatlan időre szóló feladat-ellátási szerződést köt, amelyben a felek a működés feltételeit rögzítik. A háziorvosi és fogorvosi alapellátás keretébe tartozó feladatok finanszírozása az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999.(III. 3.) Korm. rendelet alapján, az egészségügyi szolgáltatónak az Országos Egészségbiztosítási Pénztár területileg illetékes hatóságával kötött finanszírozási szerződés alapján történik. További információ: Sümegi Közös Önkormányzati Hivatal, tel.: 87/ Pályázati felhívás Sümeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 106/2015. (IV. 30.) határozata alapján az Önkormányzat az önkormányzati vagyon használatáról, hasznosításáról és forgalmának rendjéről szóló 6/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 7. (2) bekezdésében foglaltak szerint pályázatot hirdet, a sümegi 386/1/A/31 helyrajzi számú Sümeg, Kossuth L. u. 18 szám alatti ingatlanból, önálló ingatlanként kialakításra kerülő (jelenleg gyógyszertárként működő), 162 m2 alapterületű üzlethelyiségre illetve az ingatlanhoz tartozó 86,21 m2 alapterületű pincére. A Képviselő-testület hivatkozott számú határozatában az alábbi pályázati feltételeket jelölte meg: az ingatlan megvásárlására vonatkozó ajánlatokat (az ajánlott vételár mértékének, s megfizetése időpontjának megjelölésével ) lezárt borítékban kell benyújtani a Sümegi Közös Önkormányzati Hivatal Titkárságára ( Sümeg, Béke tér 7.) legkésőbb június 12. napja óráig. A borítékon fel kell tüntetni: sümegi 386/1/A/31 hrsz-ú, önkormányzati ingatlan megvételére vonatkozó pályázat ; elbírálás szempontja: legmagasabb összegű ajánlatot tevőt hirdeti ki nyertesként a Képviselő-testület azzal, hogy a nyertes ajánlat nettó Ft összegnél alacsonyabb összegű nem lehet, (az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény 86. (1) bekezdésének j) pontja alapján mentes az adó alól a beépített ingatlan (ingatlanrész) és az ehhez tartozó földrészlet értékesítése); az ingatlan hasznosítási kötöttség nélkül kerül értékesítésre; a vételárat egy összegben kell megfizetni; az önálló ingatlan kialakításával, valamint az adásvételi szerződés, s a tulajdon megszerzésével kapcsolatos valamennyi költség a vevőt terheli. Ezek vállalására vonatkozó nyilatkozatot az ajánlattevőnek pályázatához csatolni szükséges; az eljárásból ki kell zárni azt az ajánlattevőt, aki ellen csőd, - vagy felszámolási eljárás van folyamatban. Az erre vonatkozó nyilatkozatot az ajánlattevőnek pályázatához csatolnia szükséges; a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény 13. (2) bekezdése értelmében az önkormányzat az ingatlan tulajdonjogát csak természetes személynek, vagy a hivatkozott törvény 3. (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetre ruházhatja át. Jogi személy ajánlattevő esetén a pályázathoz csatolni szükséges a szervet átláthatóságára vonatkozó nyilatkozatot; a megjelölt határidőig nyújtott ajánlatok alapján a nyertes ajánlattevőről a Képviselő-testület dönt. A Képviselőtestület fenntartja annak jogát, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek minősítse. Tisztelettel Végh László polgármester Pályázati felhívás Sümeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 107/2015. (IV. 30.) határozata alapján az Önkormányzat az önkormányzati vagyon használatáról, hasznosításáról és forgalmának rendjéről szóló 6/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 7. (2) bekezdésében foglaltak szerint pályázatot hirdet, a sümegi 386/1/A/29 helyrajzi számú Sümeg, Kossuth L. u. 18 szám alatti (jelenleg drogambulanciaként működő), 19 m2 alapterületű üzlethelyiségre és a hozzá tartozó 17 m2 földterületre. A Képviselő-testület hivatkozott számú határozatában az alábbi pályázati feltételeket jelölte meg: az ingatlan megvásárlására vonatkozó ajánlatokat (az ajánlott vételár mértékének, és megfizetése időpontjának megjelölésével ) lezárt borítékban kell benyújtani a Sümegi Közös Önkormányzati Hivatal Titkárságára ( Sümeg, Béke tér 7.) legkésőbb június 12. napja óráig. A borítékon fel kell tüntetni: sümegi 386/1/A/29 hrsz-ú (jelenleg drogambulancia ), önkormányzati ingatlan megvételére vonatkozó pályázat ; elbírálás szempontja: legmagasabb összegű ajánlatot tevőt hirdeti ki nyertesként a Képviselő-testület azzal, hogy a nyertes ajánlat nettó ,- Ft összegnél alacsonyabb összegű nem lehet, (az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény 86. (1) bekezdésének j) pontja alapján mentes az adó alól a beépített ingatlan (ingatlanrész) és az ehhez tartozó földrészlet értékesítése); az ingatlan hasznosítási kötöttség nélkül kerül értékesítésre; a vételárat egy összegben kell megfizetni; az adásvétellel és a tulajdon megszerzésével kapcsolatos valamennyi költség a vevőt terheli. Ezek vállalására vonatkozó nyilatkozatot az ajánlattevőnek pályázatához csatolni szükséges; az eljárásból ki kell zárni azt az ajánlattevőt, aki ellen csőd, - vagy felszámolási eljárás van folyamatban. Az erre vonatkozó nyilatkozatot az ajánlattevőnek pályázatához csatolnia szükséges; a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény 13. (2) bekezdése értelmében az önkormányzat az ingatlan tulajdonjogát csak természetes személynek, vagy a hivatkozott törvény 3. (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetre ruházhatja át. Jogi személy ajánlattevő esetén a pályázathoz csatolni szükséges a szervet átláthatóságára vonatkozó nyilatkozatot; a megjelölt határidőig nyújtott ajánlatok alapján a nyertes ajánlattevőről a Képviselő-testület dönt. A Képviselő-testület fenntartja annak jogát, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek minősítse. Tisztelettel Végh László polgármester Pályázati felhívás Sümeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 107/2015. (IV. 30.) határozata alapján az Önkormányzat az önkormányzati vagyon használatáról, hasznosításáról és forgalmának rendjéről szóló 6/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 7. (2) bekezdésében foglaltak szerint pályázatot hirdet, a sümegi 386/1/A/29 helyrajzi számú Sümeg, Kossuth L. u. 18 szám alatti (jelenleg fodrászatként működő), 35 m2 alapterületű üzlethelyiségre és a hozzá tartozó 31 m2 földterületre. A Képviselő-testület hivatkozott számú határozatában az alábbi pályázati feltételeket jelölte meg: az ingatlan megvásárlására vonatkozó ajánlatokat (az ajánlott vételár mértékének, és megfizetése időpontjának megjelölésével ) lezárt borítékban kell benyújtani a Sümegi Közös Önkormányzati Hivatal Titkárságára ( Sümeg, Béke tér 7.) legkésőbb június 12. napja óráig. A borítékon fel kell tüntetni: sümegi 386/1/A/29 hrsz-ú (jelenleg fodrászüzlet ), önkormányzati ingatlan megvételére vonatkozó pályázat ; elbírálás szempontja: legmagasabb összegű ajánlatot tevőt hirdeti ki nyertesként a Képviselő-testület azzal, hogy a nyertes ajánlat nettó Ft összegnél alacsonyabb összegű nem lehet,(az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény 86. (1) bekezdésének j) pontja alapján mentes az adó alól a beépített ingatlan (ingatlanrész) és az ehhez tartozó földrészlet értékesítése); az ingatlan hasznosítási kötöttség nélkül kerül értékesítésre; az ingatlan bérlő által használt, december 31. napjáig; a vételárat egy összegben kell megfizetni; az adásvétellel és a tulajdon megszerzésével kapcsolatos valamennyi költség a vevőt terheli. Ezek vállalására vonatkozó nyilatkozatot az ajánlattevőnek pályázatához csatolni szükséges; az eljárásból ki kell zárni azt az ajánlattevőt, aki ellen csőd, - vagy felszámolási eljárás van folyamatban. Az erre vonatkozó nyilatkozatot az ajánlattevőnek pályázatához csatolnia szükséges; a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény 13. (2) bekezdése értelmében az önkormányzat az ingatlan tulajdonjogát csak természetes személynek, vagy a hivatkozott törvény 3. (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetre ruházhatja át. Jogi személy ajánlattevő esetén a pályázathoz csatolni szükséges a szervet átláthatóságára vonatkozó nyilatkozatot; a megjelölt határidőig nyújtott ajánlatok alapján a nyertes ajánlattevőről a Képviselő-testület dönt. A Képviselőtestület fenntartja annak jogát, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek minősítse. Tisztelettel Végh László polgármester 14

14 Közgyűlést tartott a VSE május 13-án tartotta küldött közgyűlését a Sümeg Városi Sportegyesület. A közgyűlés jóváhagyta a évi mérlegbeszámolót és a évi költségvetést. Ezt követően a tisztújítás, a lejárt mandátumú elnökség megválasztása szerepelt a napirenden. A közgyűlés az elkövetkező négy évre ismét Major Istvánt választotta elnöknek. Az elnökség új tagjai Kovács László alpolgármester, Szakonyi Tibor, és Viola Norbert lettek. További tagokat a szakosztályok által delegált Bóta Géza, Farkas Béla, Fazekas László, Horváth Tamás személyében választották meg. A Számvizsgáló Bizottság új elnöke Fleisz Tiborné lett. Végh László polgármester elismerve az elnökség eddigi munkáját kérte, hogy a továbbiakban is folytassák a megkezdett pálya és öltöző felújítást, és reményét fejezte ki, hogy a végzett munka sporteredményekben is megmutatkozik. A sümegi röplabdások újabb sikereket könyvelhettek el májusban is. Most a legfiatalabb versenyzők bizonyíthattak. Május negyedikén az Országos Mini Kupán vettek részt, ahol 4. helyezettek lettek. Magyarország legjobb 11 csapata közül az elején kicsit elizgulva, a végén oroszlánkörmeiket megmutatva érték el ezt a szép helyezést. Itt kaptak meghívást Kecskemétre, ide az ország legjobb 4 csapatát várták a Varjú Lajos Emléktornára. A fiúk alaposan felkészülve, Felújítja az öltözőt a sportegyesület A Sümeg Városi Sportegyesület az ún. TAO-pénzek felhasználásával azt tervezi, hogy szigetelteti a sportöltöző tetőszerkezetét, továbbá napkollektorokat szereltet fel, így biztosítva az öltöző melegvíz ellátását. A beruházás költsége bruttó 3,3 millió forint. A képviselő-testület hozzájárult a beruházáshoz szükséges állami jelzálog bejegyzéshez. Íjászversenyt tartottak a sümegi Várban A Történelmi íjászok országos találkozójára május 17-én került sor. A viadalt a Kinizsi Íjász Közhasznú Egyesület rendezte. A verseny mindenki számára nyílt nevezésű volt, a versenyzőket korosztályonként, íjkategóriánként és nemenként külön díjazták. Népszerű a Brazil Jiu Jitsu Április végén a sümegi akadémián lezajlott a, a már megszokott területi verseny. A gyerekek nagyon lelkesek és ügyesek voltak. Egyértelműen komoly fejlődés tapasztalható a kis húszegynéhány fős versenyzői magban. Ez megmutatkozik mind önmagukhoz képest, mind az első versenyeiket vívó újoncokhoz viszonyítva. A sírások egy-egy vereség kapcsán már teljesen elmaradtak, ami a lélek erősödésének egyértelmű jele. Az egyre nagyobb rutinra mutat az is, hogy azok, akik már a sokadik SPORT A legkisebbek is az országos döntőben A 21 lőállásból történelmi ügyességi és vadászcélokra, célonként három lövést lehetett leadni. A sümegi várkapitány felajánlása révén a győztesek Hotel Kapitány szállodában pihenhetnek, illetve családi belépőt nyertek a Történelmi Lovasjátékokra, a középkori lakomára, valamint a sümegi vár és kiállításainak megtekintésére. versenyüket vívják sokkal higgadtabban harcolnak, okosan, türelmesen kivárva, taktikázva. A szülők is egyre inkább megtanulják a lelkes de most már egyértelműen okos szurkolást. A klub a szezont egy utolsó családi edzéssel zárta az utolsó májusi pénteken ennek keretében kis önvédelmi összefoglaló-gyorstalpalóra is sor került, mint nyári jótanácsokra. Júniustól a nyári edzésrend lép életbe. A tavalyi tapasztalat alapján érdemes az edzést nyáron is heti szinten fenntartani. nagyszerű játékkal mindenkit megvertek így győztesen vonulhattak le a pályáról. A torna legjobb játékosa Iván Gergő lett. 26-án már magabiztosan nyerték meg az országos elődöntőt Győr és Igal csapata ellen, így a diákolimpián is ott lehetnek a legjobb 8 között. A csapat tagjai: Dormán Dominik, Fekete Szabolcs, Hóti Dominik, Illés Marcell, Iván Gergő, Kuti Krisztián, Ludovics Ábel, Miklósi-Sikes Zétény, Péter Benedek, Sümegi Norbert. Edzőik: Kaposi Józsefné és Kaposi Tamás. Hastánc arany minősítés Az Al-Ahram hastánccsoport április 25-én részt vett a VII. Z'ALAddin Országos Hastáncversenyen Nagykanizsán, ahol félprofi nagy csoportos kategóriában arany minősítést szereztek; egyik táncosuk, Czipp Barbara pedig félprofi szóló kategóriában szintén arany minősítést szerzett. Továbbá az a megtiszteltetés érte a csoportot, hogy a vándor Jasminedíjat is nekik ítélte az ötfős, nemzetközi szinten is elismert szakmai zsűri, akik elmondták, hogy lenyűgözte őket Mikola Nikoletta koreográfusként végzett munkája, zeneválasztása, hozzáértése. A díjjal az a megtisztelő feladat is együtt jár, hogy a jövő évi, VIII. Z ALAddin Országos Hastáncverseny nyitógáláján az Al Ahram Orientális Tánccsoport is táncol mint a vándordíj jelenlegi birtokosa. A csoport tagjai, akik a versenyen részt vettek: Czipp Barbara, Hóti Fanni, Hoschek Beatrix, Szász Ildikó, Tara Cintia és Turcsi Bernadett. Vezetőjük és koreográfusuk: Mikola Nikoletta. 15

15 SZERETETTEL VÁRJUK RÉGI ÉS ÚJ VENDÉGEINKET A KISFALUDY ÉTTEREMBEN ÉS A CUKRÁSZDÁBAN: MINDENNAP FRISS MENÜ VÁLASZTHATÓ FÕ FOGÁSSAL. VADÉTEL SPECIALITÁSOK! RENDELKEZÉSRE ÁLLUNK AKÁR KISZÁLLÍTÁSSAL IS, CSALÁDI RENDEZVÉNYEK LEBONYOLÍTÁSÁRA: ESKÜVÕK, TALÁLKOZÓK, BALLAGÁS, KERESZTELÕK, HALOTTI TOROK ÉS EGYÉB MÁS RENDEZVÉNYEKRE. ÉRDEKLÕDNI CSERTI GERGÕNÉL VAGY A 06-20/ TELEFONSZÁMON. Kiadja: Sasbérc Alapítvány Főszerkesztő: Judi J Sümeg, Kossuth L. u. 13. Levelezési cím: 8330 Sümeg, Pf.: 29. Felelős kiadó: Judi József, kuratórium elnöke Logóterv: Kende Kata Nyilvántartási szám: 2.9.1/1185-1/2005, ISSN: Nyomdai munkák: Kölcsey Nyomda Kft. Tapolca Felelős vezető: Kölcsey Norbert Fotó: Csicsics Antalné Megjelenik havonta, példányban, ingyenesen. 16

Határidő: január 15.

Határidő: január 15. 2015. január 1-jétől a magánfőzés adózási szabályozása - saját fogyasztásra történő házi párlatfőzés saját tulajdonú desztilláló-berendezése n - több tekintetben is változik. 2015. évtől a magánfőző desztillálóberendezésének

Részletesebben

Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője Lesenceistvánd Zalahaláp Uzsa

Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője Lesenceistvánd Zalahaláp Uzsa Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője Lesenceistvánd Zalahaláp Uzsa 8319 Lesenceistvánd, Kossuth utca 145. Telefon: 87/436-151 Fax: 87/436-151 (30) E-mail: korjegyzoseg@lesenceistvand.hu

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 120-27/2011. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 5-én 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 13/2010. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat 2010. október 26.-án tartott soros ülésén. Jelen vannak: Tóth Kálmán polgármester Kis-Tóth István alpolgármester Horváth Zsuzsanna Ivancsics

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év október 25-ei ülésére Tárgy: Tájékoztató az el pályázatok ellenőrzéséről Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Tisztelt Oktatási Bizottság!

Tisztelt Oktatási Bizottság! Tisztelt Oktatási Bizottság! Az Aranyalma Magyar Műveltség Egyesület 2011 április 5-én Biatorbágyi Ökumenikus Iskoláért című beadványban fordul Biatorbágy Város Önkormányzatához. A város képviselőtestülete

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/153-4 /2015. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére

1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/153-4 /2015. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére 1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/153-4 /2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Beszámoló a polgármester és az alpolgármester fontosabb

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2012. szeptember 26-i soron kívüli ülésének jegyzőkönyve 67/2012. (IX.26.) sz. Városfejlesztési, Környezetvédelmi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Halimba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 29-i ülésére. Tisztelt Képviselő testület!

ELŐTERJESZTÉS Halimba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 29-i ülésére. Tisztelt Képviselő testület! H ALIMB A K Ö ZS É G Ö N K O R MÁ N Y ZAT A P O L G Á R M E S T E R 8452 HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 503-420 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/ 58-7/2014. Előterjesztő: Tóbel János polgármester Készítette:

Részletesebben

Egy veszprémi vállalkozás sikertörténete

Egy veszprémi vállalkozás sikertörténete Egy veszprémi vállalkozás sikertörténete veszport.hu 2014.05.16.15:31 Új, korszerű 1332 négyzetméteres üzemcsarnokot avattak pénteken Veszprémben a Transmoduls Tervező és Gyártó Kft telephelyén. A gazdasági

Részletesebben

Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-600 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu

Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-600 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-600 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu Szám: I/1-50/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J a v a s l a t. Startmunka programban való önkormányzati részvételre

J a v a s l a t. Startmunka programban való önkormányzati részvételre J a v a s l a t Startmunka programban való önkormányzati részvételre Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási O. Ózd, 2014. március 25. A Belügyminiszter mint

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

Tájékoztatási kötelezettségemnek az alábbiakban teszek eleget: Az előző beszámoló óta az alábbi események, intézkedések történtek:

Tájékoztatási kötelezettségemnek az alábbiakban teszek eleget: Az előző beszámoló óta az alábbi események, intézkedések történtek: B e s z á m o l ó Mágocs Város Képviselő-testületének 2016. augusztus 16-i ülésére. Tárgy: Tájékoztató a két ülés közötti időben történt eseményekről, tett intézkedésekről, átruházott hatáskörben hozott

Részletesebben

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését,

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, melyen az alábbi fontosabb döntések születtek. Földeák és Óföldeák képviselő-testületei

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 16-án 17. 00 órakor a mérgesi

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 3-án megtartott soron következő üléséről. Az ülés helye: Mártírok u.

Részletesebben

35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni

35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni 35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni 2015. április 20. 13:23 Összesen 35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni a 2007-2013 között még fel nem használt keret terhére

Részletesebben

JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7.

JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7. JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7. KEDVES INTÉZMÉNYVEZETŐ! Egy ünnepi programfüzetet tart a kezében, amely a Váci Mihály Gimnázium fennállásának 50. évfordulója alkalmából színes, tartalmas,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 97/2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Tájékoztató a Ferencvárosi deák

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 2/140-5 /2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2014. február 13. -i nyilvános ülésére. Dr.

3. NAPIREND Ügyiratszám: 2/140-5 /2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2014. február 13. -i nyilvános ülésére. Dr. 3. NAPIREND Ügyiratszám: 2/140-5 /2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. február 13. -i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: A Képviselő-testület tájékoztatása a helyi adók 2013.

Részletesebben

A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-7/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 22. napján 19 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 TÜSKEVÁR Szám: 125-36/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 15-én (kedden) 9,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről Psz/59/25/2014.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 111/2014. (XII.29.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

2015. február 24-én ülésezett Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő Testülete Napirendi pontok

2015. február 24-én ülésezett Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő Testülete Napirendi pontok 2015. február 24-én ülésezett Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő Testülete Napirendi pontok 1) Az Önkormányzat szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló rendeletének

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Díszpolgári cím. (2) Díszpolgári címből évente kettő, választási ciklusonként hat adományozható.

Díszpolgári cím. (2) Díszpolgári címből évente kettő, választási ciklusonként hat adományozható. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 38/2011 (X.28) önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések, díjak, elismerő címek alapításáról és adományozásáról módosította: 63/2011. (XII.23.) önkormányzati

Részletesebben

HARGITA KULTÚRA HÍRLEVÉL 28. (2016)

HARGITA KULTÚRA HÍRLEVÉL 28. (2016) HARGITA KULTÚRA HÍRLEVÉL 28. (2016) Szakmai program a megyei kulturális stratégia gyakorlatba ültetésére TARTALOM MUNKACSOPORT HÍREK-TÁR 2 Rendezvénysorozat a Magyar Kultúra Napja alkalmából 2 Készülünk

Részletesebben

20/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozati javaslat a két ülés között végzett munkáról

20/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozati javaslat a két ülés között végzett munkáról 20/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozati javaslat a két ülés között végzett munkáról Túrkeve Város Képviselő-testülete a két ülés között végzett munkáról szóló tájékoztatót elfogadja. Erről értesülnek:

Részletesebben

Dunaföldvár Város Polgármesterétől 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2. 7020 Dunaföldvár Pf : 23 75/541-550,75/541-553 75/341-555 M E G H Í V Ó

Dunaföldvár Város Polgármesterétől 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2. 7020 Dunaföldvár Pf : 23 75/541-550,75/541-553 75/341-555 M E G H Í V Ó Dunaföldvár Város Polgármesterétől 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2 7020 Dunaföldvár Pf : 23 75/541-550,75/541-553 75/341-555 M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom a Dunaföldvári Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet. A Józsefvárosi Diákösztöndíjról

35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet. A Józsefvárosi Diákösztöndíjról 35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzati rendelet A Józsefvárosi Diákösztöndíjról Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat)

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási

Részletesebben

Ökohét ill. ökonapok a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban

Ökohét ill. ökonapok a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban Ökohét ill. ökonapok a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban Téma 2009. április 20-25. Időpont, helyszín Ökolábnyom kiállítás FairTrade=Fenntartható kereskedelem (interaktív foglalkozás) Elsősegély verseny Látogatás

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 53-20/2013. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 557, 558, 559, 560/2013. (IX. 11.) 2 Jegyzőkönyv Készült

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ezt követően a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi

JEGYZŐKÖNYV. Ezt követően a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat testületének 2011. november 8-án 15 30 órai kezdettel Veszprémben, a Német Házban (Thököly u. 11.) megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Oláh Károly ELŐTERJESZTÉS A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-1.1.1-15 kódszámú pályázaton való pályázati

Részletesebben

További információk a magán pálinkafőzés adójáról

További információk a magán pálinkafőzés adójáról További információk a magán pálinkafőzés adójáról A Nemzeti Adó és Vámhivatal 2015.01.05-én tájékoztatást adott ki a magán pálinkafőzéssel kapcsolatban, mely kivonatát az alábbiakban ismertetjük: 2015.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének március 17-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének március 17-i rendkívüli ülésére Új napirend Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. március 17-i rendkívüli ülésére Tárgy: Hosszabb időtartamú értékteremtő közfoglalkoztatási program támogatása

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére 5604-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2016. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2014. július 11-én Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi üléséről, Csincse Község Művelődési Házában.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2014. július 11-én Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi üléséről, Csincse Község Művelődési Házában. Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Csincse Község JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. július 11-én Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi üléséről, Csincse Község Művelődési Házában. Jelen vannak: Klein János

Részletesebben

Tárgy: Önálló képviselői indítvány a Tóth József utca és Sima Ferenc utca forgalmi rendjének tervezett változása miatti lakossági kifogások ügyében

Tárgy: Önálló képviselői indítvány a Tóth József utca és Sima Ferenc utca forgalmi rendjének tervezett változása miatti lakossági kifogások ügyében - 1 Pálmások Szövetsége Horváth István önkormányzati képviselő Szentes, Móricz Zsigmond u. 1/2. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére Szentes Tárgy: Önálló képviselői indítvány a Tóth

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (XII.01.) önkormányzati rendelete az újszülöttek támogatásáról.

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (XII.01.) önkormányzati rendelete az újszülöttek támogatásáról. Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (XII.01.) önkormányzati rendelete az újszülöttek támogatásáról Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Sokorópátkán született 1942. augusztus 11-én. Apja, Vig Béla 1943. januárjában eltűnt a Don-kanyarban. Anyja Balogh Irén, hadiözvegyként egyetlen gyermekének

Részletesebben

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2006. június 15-én, 10.30 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e 30/2006. sz. Képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása 31/2006. sz.

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megye Turisztikai Értéke cím

Jász-Nagykun-Szolnok Megye Turisztikai Értéke cím JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS 4/2012. (III. 30.) KR. sz. rendelete a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés kitüntető címeinek adományozási rendjéről A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés a helyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Polgármesteri Hivatalban, a polgármesteri tárgyalóban, a Gazdasági Bizottság 2011. április 13-án 8 00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Vámoscsalád Község Képviselő-testületének 2015. február 18-án 18 óra 30 perckor a Vámoscsaládi Kultúrház klubhelyiségében megtartott közmeghallgatásáról Jelen vannak: Németh

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Rábacsécsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Rábacsécsény, Deák tér 6. 15/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rábacsécsény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 10-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ikt.szám: -1/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 23-án 18 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról A Képviselő-testülete által meghozott

Részletesebben

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2011. (XI. 24.) rendelete a Terézvárosi Felsőoktatási Ösztöndíjról

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2011. (XI. 24.) rendelete a Terézvárosi Felsőoktatási Ösztöndíjról Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2011. (XI. 24.) rendelete a Terézvárosi Felsőoktatási Ösztöndíjról Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről Az ülés ideje: 2016. március 21. Az ülés helye: Balkányi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (4233 Balkány, Rákóczi u.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 9-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 9-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v SZAKONYFALU Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 9-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2015.(XII.28.) önkormányzati rendelete A talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 29-30. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 29/2014.(V.08.)

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú tűzifa juttatásról Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Települési támogatások

Települési támogatások Becske Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Becske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

52. Nemzetközi Balaton Bajnokság és III. Szenior Veszprém Kupa. Veszprém, 2010. július 10. szombat

52. Nemzetközi Balaton Bajnokság és III. Szenior Veszprém Kupa. Veszprém, 2010. július 10. szombat 52. Nemzetközi Balaton Bajnokság és III. Szenior Veszprém Kupa Veszprém, 2010. július 10. szombat Az atlétikai Balaton Bajnokságokról A korabeli megyei sajtó szerint az első atlétikai Balaton bajnokságot

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2009. (I. 23.) számú R E N D E L E T E az intézményi

Részletesebben

Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete

Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól. Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Képviselő-testület 2014. december 16-i ülése ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi munkatervéhez ELŐTERJESZTŐ NEVE: Szlahó Csaba Előterjesztés

Részletesebben

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet XVII. évfolyam - 2. szám 2016. Február A Magyar Kultúra Napjára kisiskolásoknak és óvodásoknak kiírt rajzpályázatra több, mint 40 rajz érkezett. Ennek eredményhirdetése következett, az eredmények a következők

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 2012. évi Börzsöny Nyugat-Nógrád Turizmusáért Turisztikai Nagydíj elnyerésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 2012. évi Börzsöny Nyugat-Nógrád Turizmusáért Turisztikai Nagydíj elnyerésére E-mail: rtdm@rtdm.hu Előzmények PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2012. évi Börzsöny Nyugat-Nógrád Turizmusáért Turisztikai Nagydíj elnyerésére A Börzsöny és Nyugat-Nógrád turizmusában érdekelt és érintett szereplők

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2014/12. szám

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2014/12. szám PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2014/12. szám Kedves Klaszter Tagok! Továbbra is korlátozott a pályázati lehetőségek száma, de a friss lehetőségekről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012

Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012 Tanulmányi kirándulás tervezete, szervezése, lebonyolítása Tartalom: Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012 1. A tanulmányi kirándulás útvonala 2. A tanulmányi kirándulás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. február 5-én 9,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. február 5-én 9,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 3 / 2010. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 5-én 9,15 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

Tisztelt Képviselő Úr!

Tisztelt Képviselő Úr! Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. 1. Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása.

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. 1. Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT 1. Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. 2. Az érettségi bizonyítvány kiadásához a közösségi szolgálat végzésének igazolását

Részletesebben

10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről

10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 8296 Monostorapáti, Petőfi u.123. Tel: 87/435-055. Száma: 1092-5/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült Jákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. április 29-én az önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: Kovács János polgármester Hosszúné Deli Hajnal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak:

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: JEGYZŐKÖNYV Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2010. augusztus 26.- napján a Községháza tanácskozó termében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Majdanics László polgármester

Részletesebben

5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE EGYETEMI ÉS VÁROSI KÉP SZET ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ, 2015. OKTÓBER 02-04.

5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE EGYETEMI ÉS VÁROSI KÉP SZET ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ, 2015. OKTÓBER 02-04. 5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE EGYETEMI ÉS VÁROSI KÉP SZET ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ, 2015. OKTÓBER 02-04. 2 ( C ) IPA by 1974 5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI

Részletesebben

1/B. melléklet a 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez

1/B. melléklet a 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez 1/B. melléklet a 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez Pályázati kiírás középfokú oktatásban résztvevők pénzbeli támogatásként nyújtott tanulmányi ösztöndíjához Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Aranyosok Arany-hete

Aranyosok Arany-hete Aranyosok Arany-hete Arany János születésének 197. évfordulója alkalmából március másodikától egy teljes tanítási héten keresztül változatos programokon idéztük meg iskolánk névadójának szellemét, tudtunk

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Polgármester Tárgy: Jelentés lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiakat jelentem: A Zoltán u. 42. sz. alatti

Részletesebben

/Valente József képviselő távolmaradása okát előre jelezte./

/Valente József képviselő távolmaradása okát előre jelezte./ 1 TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA 8351 SÜMEGPRÁGA, RÁKÓCZI U. 17. T/F. 87/550-038 Szám: 413/13/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. március 26-án 17,00 órakor kezdődött nyilvános üléséről. Az

Részletesebben

HÁTTÉRANYAG a 2013. június 26-i Választmányi ülés napirendjéhez

HÁTTÉRANYAG a 2013. június 26-i Választmányi ülés napirendjéhez HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete - közhasznú szervezet- 8000 Székesfehérvár, Malom u. 2. Tel./ Fax: 00-36-22 311-255 E-mail: htbk.szfvár@regiment.hu HÁTTÉRANYAG a 2013. június

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 27.-i ülésére Tárgy: Zirc városfejlesztési stratégiai programja, árajánlat bekérése Előadó: Horváth László gazdasági

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól A rendelet megalkotásának napja: 2001. június 26. I. rész 1 Tata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 12-i rendkívüli üléséről 81-84/2013. (07. 12.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése szerint a jogszabályok előkészítése során

Részletesebben

KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához

KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához 1. A kérelmező adatai Házas- vagy élettárs adatai Név: Születési név: Születési hely: Születési idő: Anyja neve: Lakóhely: Tartózkodási hely: TAJ

Részletesebben