EURÓPAI UNIÓS HÍRLEVÉL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EURÓPAI UNIÓS HÍRLEVÉL"

Átírás

1 EURÓPAI UNIÓS HÍRLEVÉL szeptember Tartalom Merre tart a világ? A fenntartható állomásai A magyar fenntartható stratégia Ökológiai láblenyomat Októberben záró pályázatok A fenntartható főbb indikátorai Merre tart a világ? A nyolcvanas évek elején jelent meg a "fenntarthatóság" vagy a "fenntartható " kifejezés a nemzetközi szakirodalomban. Általános ismertségét Lester R. Brown a fenntartható kialakításával foglalkozó műve váltotta ki, amelyben a szerző összekapcsolta a népesség növekedését a természeti erőforrások hasznosításával és mindezt úgy kívánta megoldani, hogy a lehető legkisebb legyen a természeti környezet mennyiségi és minőségi romlása. A Föld minden lakosának joga van arra, hogy emberhez méltó körülmények között élhessen, és az alapvető emberi szükségleteit kielégíthesse - fogalmazta meg ben a Brundtland-jelentés. Figyelembe véve a XXI. század első negyedére prognosztizált népességet, illetve azt a jogosan igényelt életszínvonal-emelkedést, ami az alapvető szükségletek kielégítésére irányul a fejlődő országokban, globális méretekben mintegy négy - ötszörös termelés növelésre lenne szükség ötven év alatt. Ha mindez a jelenlegi technológiákkal és termelési eljárásokkal valósul meg, akkor elkerülhetetlenül ökológiai katasztrófa következik be. A fenntartható állomásai Tehát változások szükségesek az erőforrások hasznosításában, a technológiák környezeti hatásaiban, a népesség növekedési ütemében, a gazdasági élet célkitűzéseiben és az egész értékrendjében. REACH Megújuló energiaforrások Környezetvédelmi politika Magyarországon Ivóvízminőségjavítás Az EU környezetpolitikai alapelvei Pályázatok Októberi számunk a turizmussal foglalkozik 1972 Stockholm - az ENSZ első környezetvédelmi világértekezlete "Brundtland Bizottság" - a fenntartható fogalmának és három fő pillérének meghatározása. A fenntartható a környezeti, gazdasági és szociális pilléreken nyugszik, amelyek mindegyikét mérlegelni kell a konkrét intézkedések, cselekvések során. A fenntartható olyan, amely kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő nemzedékek esélyét arra, hogy ők is kielégíthessék szükségleteiket. A középpontban az ember áll, aki életszükségleteit úgy elégíti ki, hogy egyúttal a jövő generációk hasonló érdekeit is figyelembe veszi Rio de Janeiró - Közös jövőnk jelentés. A jelentés szerint a fenntartható hez szükség van politikai rendszerre, amely lehetővé teszi a hatékony állampolgári részvételt a döntéshozatalban; gazdasági rendszerre, amely képes arra, hogy terméktöbbleteket és műszaki ismereteket önállóan és fenntartható módon állítson elő; szociális rendszerre, amely lehetőséget ad a diszharmonikus ből eredő feszültségek feloldására; termelési rendszerre, amely tiszteletben tartja azt, hogy meg kell őrizni az ökológiai alapokat a érdekében; technológiai rendszerre, amely folyamatosan keresi az új megoldási lehetőségeket; nemzetközi rendszerre, amely a kereskedelmi és a pénzügyi eljárások fenntartható módszereit részesíti előnyben; adminisztratív rendszerre, amely rugalmas és képes az önkorrekcióra New York - az ENSZ elkészítette saját fenntartható programját Göteborgi csúcs - az EU a gazdasági és társadalmi sel egy szintre helyezte a fenntartható t, és elfogadta ennek stratégiáját Johannesburg - Fenntartható Fejlődés Világkonferencia. A konferencia nagy újdonsága, hogy megjelent a fenntartható szociális dimenziója. Johannesburgban elfogadták azt a végrehajtási tervet, amely főbb pontjai a következők voltak: közegészségügy; energia; halászat; vegyi anyagok; egészségügy; nők helyzete; segélyek; biológiai sokféleség; szegénység óta újabb világkonferenciára nem került sor, de a fenntartható továbbra is prioritásként szerepel az egyes országokban. A magyar Fenntartható Fejlődés Stratégia tervezete várhatóan az év végére készül el.

2 A magyar fenntartható stratégia A Kormány április 8-án megtárgyalta és elfogadta azt a Kormányhatározatot, amelynek értelmében az illetékes minisztériumoknak októberéig el kell készítenie Magyarország Fenntartható ére vonatkozó stratégiáját. A következő időszak politikájának egyik meghatározó célja a takarékos és megfontolt környezetgazdálkodás, a természeti és épített értékek, a környezeti, táji és a kulturális értékek megóvása. A környezetbiztonság javulása jelentősen hozzájárul az emberi egészség és életminőség javulásához, a társadalmi jólét növekedéséhez. A versenyképesség meghatározó eleme a környezetés természetbarát, minőségi szolgáltatásokat nyújtó, illetve az anyag- és energiatakarékos technológiákon alapuló gazdaság elterjedése. Az ipari parkok és létesítmények ipari ökoszisztéma alapon történő szervezése és az ökoinnováció terjedése mellett kiemelten fontos az elmúlt időszakban felhalmozódott környezeti károk felszámolása is. Kohézió Település Környezet Fenntartható II. Nemzeti Fejlesztési Terv Egészséges Aktív Regionális, területi bontás Intézmény Vidék Gazdaság Tudásalapú Okos Információs Verseny képesség A fenntartható témaköre az NFT II. egyik kulcseleme, ezért a stratégiaalkotás tudományos feladatainak koordinálására a Nemzeti Fejlesztési Hivatal az ELTE keretein belül létrehozta a Fenntartható Fejlődés Programirodát, illetve műhelybeszélgetéseket szervez a témában. Az ezeken elhangzottak alapján pontosításra, kiegészítésre kerülő szakterületi stratégiák segítségével fog elkészülni a nemzeti fenntartható stratégia tervezete, melynek széleskörű társadalmi vitájára 2005 végén kerül majd sor. A fenntartható jellemező mutatószáma az ökológiai láblenyomat Még 1991-ben két kanadai tudós (W. Rees és M. Wackermagel) nagyon kifejező mértékszámot talált a fenntarthatóság jellemzésére: az úgynevezett ökológiai láblenyomatokat. Etiópia 0,5 Magyarország 3,1 Ausztrália 9,0 USA 10,3 Mi is az ökológiai láblenyomat? Egy személy vagy egy közösség nemcsak azt a teret használja szükségletei kielégítéséhez, amelyen él, hanem jókora terület kell a javak megtermeléséhez, előállításához. De nemcsak a létezésünkhöz szükséges erőforrásokat vesszük el a környezetünktől, hanem hulladékainkat is oda juttatjuk vissza. Az ökológiai láblenyomat egy olyan mérhető kiterjedésű tér, amelyet egy-egy ember vagy közösség a létezése során felhasznál. Franciaország 4,1 Németország 5,3 A század elején egy nyugat-európai ember átlagosan 1 hektáros láblenyomatot hagyott bolygónkon, ám még 5,6 hektár nagyságú, ökológiai termékeny földterület állt rendelkezésre fejenként. Ma az átlagos érték: egy földlakónak a láblenyomata 2,3 hektár de csak 1,8 hektár ökológiailag produktív terület áll rendelkezésre. Ha mindenki úgy szeretne élni, mint egy USA állampolgár, akkor már 1991-ben három bolygóra lett volna szükségünk. A világ népessége együttesen 30 százalékkal meghaladja a Föld eltartó képességét. Természeti tőkefelhasználás és környezetterhelés (2004) EU 15 átlag Kohéziós országok átlaga Októberben záró pályázatok HEFOP Felkészítés a kompetencia-alapú oktatásra HEFOP A kompetenciaalapú oktatás elterjesztése Egy főre Növényi és Teljes Terület- Teljes Ökológiai Visegrádi országok átlaga EU 23 ( kivéve Málta, HEFOP Hátrányos helyzetű emberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása HEFOP Fejlesztésközpontú alternatív munkaerőpiaci szolgáltatások eső teljes ökológiai állati eredetű felhasználás energia használati biokapacitás deficit Ciprus ) Magyarország Forrás: Global Planet Report HEFOP Egyiskolás települések többségében halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat oktató iskoláinak e 2

3 A fenntartható főbb indikátorai Gazdasági egy főre jutó GDP beruházások GDP-ben Intézményi Nemzeti Fenntartható Fejlődés Stratégia a ratifikált globális megállapodások végrehajtása A REACH A törvénytervezet a következő vegyszereket tartja kiemelten veszélyesnek: karcinogén, mutagén, reproduktív vegyszerek; ellenálló, a szervezetben felhalmozódó mérgező anyagok; nagy mértékben ellenálló és felhalmozódó anyagok; a hormonháztartást felborító vegyszerek. adósság a GNP arányában egy főre jutó éves energiafogyasztás megújuló energia források felhasználási kutatásre fordított összeg a GDP %- ában energiafelhasználási intenzitás veszélyes anyagok, hulladékok 1000 lakosra jutó internet előfizetések száma 1000 főre jutó telefonvonalak száma hulladék újrahasznosítás és újra használat gazdasági és emberi veszteség természeti katasztrófák következtében A REACH, az EU vegyszertörvény tervezete nagymértékben hozzájárulhat a vegyszerek használatával járó kockázatok csökkentéséhez azzal, hogy azonosítják és kivonják a forgalomból a különösen ártalmas vegyszereket. Mozaikszó, amely magyarul a vegyszerek nyilvántartását (Registration), értékelését (Evaluation), valamint engedélyezését (Authorisation) jelenti. Amennyiben elfogadják a törvényt, az Európai Unió minden tagállamában automatikusan hatályba lép. Megújuló energiaforrások A megújuló energiaforrások közé tartozik a napenergia, a szélenergia, a különböző formában megjelenő biomassza, a geotermikus energia és a vízenergia. Az energiahordozók hasznosításához szükséges technológiák rendelkezésre állnak, de technikai ük ma is folyamatos. Forrás Felhasználás Terület Napenergia Geotermikus energia Száraz biomassza Folyékony és gáznemű biomassza Fűtés, melegvíz-készítés, szárítás, aszalás, villamosenergiatermelés Fűtés, melegvíz-készítés, villamosenergia-termelés Melegvíz-készítés, gőztermelés, fűtés, szárítás Motorhajtás, termikus hasznosítás, villamosenergia-termelés Lakosság, mezőgazdaság, egyéb hőtermelés Mezőgazdaság, lakosság, gyógyturizmus, egyéb hőtermelés Mezőgazdaság, lakosság, ipar, egyéb hőtermelés Közlekedés, mezőgazdaság, ipar, szolgáltatás Napenergia Jelentősége miatt kiemelten foglalkozunk a napenergia témakörének bemutatásával. Az emberiséget mindig érdekelte, hogy a Nap energiaforrásának mi az oka. Az ókorban úgy képzelték, hogy a Nap melege a Napon égő tűztől származik. Kant, német filozófus a XVIII. században úgy gondolta, hogy a Nap éghető anyagból áll, és az égitesten lévő oxigénnel történő egyesüléssel, égéssel adja melegét. Robert Mayer ban arra gondolt, hogy a Nap hőenergiáját a beléhulló meteorok táplálják. Helmholtz, német fizikus azt feltételezte, hogy a Napnak a saját anyaga zuhan egyre az égitest középpontja felé, és az ebből származó energiaváltozás alakul át hővé. A megoldást Albert Einstein elmélete adta meg, mely szerint bármely nyugalmi tömegű testben igen nagy energiamennyiség van elraktározva. Ez az energiamennyiség felszabadulhat sugárzási energiává. Ilyen energiaforrás fedezheti a Nap sugárzási energiáját is. A napenergia hasznosítása napkollektorok, naptűzhelyek, napelemek formájában történik. A magyar szikes talaj energiafüve Az energiafű immáron ténylegesen is komoly versenytársa lehet a közeljövőben az elektromos áram előállításában még mindig meghatározó szerepet betöltő fosszilis tüzelőanyagoknak. Egy július közepi bejelentés szerint nekünk magyaroknak sem kell aggódnunk: a szarvasi Mezőgazdasági Kutató-Fejlesztő Kht.-nak ugyanis olyan energiafüvet sikerült nemesítenie, amely akár az Alföld száraz és szikes talaján is képes megélni és jelentős terméshozamot produkálni. A szarvasi kutatók által kifejlesztett növény gyökere akár 2-2,5 méter mélyre is lehatol. További előnyeként emlegetik, hogy évig nyugodtan termeszthető egy helyben, csak ezt követően meríti ki saját igénye szerint a földet. A nemrégiben beindult energiafű-program célkitűzése szerint optimális esetben 2015-re akár 1 millió hektáron is hajladozhatnak energiafüvek, amely 10 tonnás hozammal számolva a magyarországi energiafelhasználás 15 százalékát is képes fedezni. 3

4 A fenntartható főbb indikátorai Megnevezés Lakások száma összesen ( ezer ) 4134 Egy lakásra jutó népesség összesen 2,49 Budapest 2,04 Egy szobára jutó népesség 0,95 Környezetvédelmi üvegházhatású gázok kibocsátása ózonkárosító anyagok használata légszennyező anyagok koncentrációja művelhető és folyamatosan művelt terület műtrágyák, növényvédő szerek használata erdőterületek fakitermelés intenzitása városias települések területe éves vízkivétel a felszíni és felszín alatti vizekből kulcs ökoszisztémák területe védett területek kulcs fajok gazdagsága Szociális születéskor várható élettartam megfelelő szennyvíz elhelyezés biztonságos ivóvíz-ellátás alapfokú orvosi ellátás egy főre jutó lakásterület a szegénységi szint alatt élő népesség %-a jövedelmi egyenlőtlenség indexe munkanélküliségi ráta felnőttek írniolvasni tudási 100 ezer főre jutó regisztrált bűnesetek a népesség növekedési rátája városi népesség Magyarországi adatok Környezetvédelmi politika Magyarországon A Nemzeti Környezetvédelmi Program (NKP) rövid, közép és hosszú távon fogalmazza meg azokat a szükséges intézkedéseket, melyek a magyar környezetpolitika uniós elvárásoknak is megfelelő i menetét határozzák meg. Az NKP-nak megfelelő kereteket kell teremtenie az Európai Unió 2010-ig szóló, a tagországokra nézve jogilag kötelező 6. Környezetvdelmi Akcióprogram megvalósíthatóságához. Az EU-taggá válás Magyarország számára további új feladatokat és lehetőségeket jelent, így többek között: Az EU környezetpolitikájának hazai megismertetése; Intézmény; Beruházási programok; A környezeti jelentések rendszerének e; A lakosság környezeti tudatosságának növelése; A környezeti információkhoz való hozzájutás biztosítása; Bekapcsolódás az európai környezetvédelmi régiók együttműködésébe; Az EU 6. Környezeti Akcióprogramjának (KAP) hazai megvalósítása; Az Európai Környezeti Ügynökség (EEA) programjaiban való aktív részvétel (2002-ben csatlakozott Magyarország az ügynökséghez); Ivóvízminőség-javítás Az EU környezetpolitikai alapelvei Magas szintű környezetvédelem elve. Elővigyázatosság elve: a környezetkárosítás és a szennyező anyagok termelésének elkerülése. Megelőzés elve: a lehetséges környezeti szennyező hatásokat a szennyezés forrásánál kell megszüntetni. A szennyező fizet elv: a környezeti kár költségeiért a kár okozója felel. Ez az elv jelentheti a hatályos környezeti normák betartásának költségeit, illetve a szenynyezés által okozott károk megtérítését. Szubszidiaritás elve: az EU a környezetvédelmi stratégiákat és programokat dolgozza ki, a megvalósítást a tagállamokra bízza. A tagállamokban a megvalósításra a megfelelő szinten (pl.: régió) a társadalmi szereplő k (közigazgatás, vállalkozások, lakosság) aktív részvételével kerül sor. Partnerség elve: párbeszédre és együttműködésre kell törekedni az önkéntes, az üzleti és az állami szektor között a környezetvédelmi problémák megoldása érdekében. Integrálás alapelve: a környezet megóvása minden közösségi ágazati politika szerves részét alkotja. Közművel ellátott lakások vízvezetékkel 90,9% csatornával 91,3% közcsatornával 56,1% vezetékes 68,9% gázzal KSH 2004 Magyarországon két és fél millió ember iszik olyan ivóvizet, amelyben bizonyos vegyületek és nyomelemek túllépi az európai uniós határértéket. A természetes vízszennyeződés mellett az elöregedett, repedezett vezetékek felelősek a veszélyes anyagok magas koncentrációjáért. Az észak- és dél-alföldi régióban különösen rossz a helyzet, az ivóvíz arzén-, ammónia-, vas- és mangánkoncentrációja is magasabb a megengedettnél. A hamarosan induló, 140 milliárd forinttal gazdálkodó ivóvízminőség-javító program keretében megtisztítják, illetve lecserélik az ország több ivóvízhálózatát. A program az észak-alföldi régió rendezésével indul, ennek első üteme 6 milliárd 224 millió forintba kerül. Az Unió Kohéziós Alapjából fedezik a költségek háromnegyedét, a hiányzó összeget az állam és az érintett önkormányzatok fizetik ki. A munkálatok az év végén, a közbeszerezési eljárás lefolytatása után kezdődnek től a Dél- Alföldre terjed majd ki a program, erre a térségre 88 milliárd forintot szánnak. Két év múlva indulhat az észak-alföldi program második üteme. A többi magyarországi régió pályázói a Nemzeti Fejlesztési Terv környezetvédelmi és infrastruktúra operatív programjának (KIOP) tenderein jelentkezhetnek támogatásért. "A vízminőség javítása" című intézkedés 2006 végéig összesen 14,4 milliárd forint támogatást tesz lehetővé. Önkormányzatok és állami vízközművek pályázhatnak rossz vízminőségű kutak megszüntetésére, vízátvétel műszaki feltételinek biztosítására és új technológiák bevezetésére, mindössze öt százalék saját erővel. A KIOP társfinanszírozásával még az idén megkezdődik Dombóváron egy 500 millió forintos ivóvízminőség-javító program. 4

5 Pályázatok KIOP Állati hulladék kezelését célzó beruházások megvalósítása Cél: Az állati hulladék gyűjtésére és feldolgozására szolgáló átfogó, komplex regionális rendszerek kialakítása, a többi hulladéktól való elkülönített gyűjtési, begyűjtési, kezelési, ezen belül hasznosítási rendszerének kiépítése, illetve ezek létrehozási feltételeinek megteremtése. Kedvezményezettek köre: önkormányzatok, önkormányzati társulások, többségi állami/önkormányzati tulajdonban lévő közcélú feladatot ellátó szervezetek. Forrás összege: millió Ft Támogatás mértéke: 50% Támogatás maximum összege: millió Ft Beadási határidő: KIOP Energiagazdálkodás környezetbarát e Cél: A hazai megújuló energiaforrások felhasználásának növelése, széndioxid kibocsátás csökkentése, ezáltal a vidéki régiók gazdasági ének előmozdítása különös tekintettel a villamos energia megújuló energiaforrásokból való előállításának növelésére. A tudatos és ésszerű energiafelhasználás elősegítése az energiahatékonyság növelés és a légszenynyező kibocsátások csökkentése. Kedvezményezettek köre: központi költségvetési szerv és intézményei, helyi önkormányzati szerv és intézményei, közhasznú társaságok, önkormányzati, illetve állami többségi tulajdonban lévő gazdasági társaságok, alapítványok, szövetségek, egyházak, köztestületek, egyesületek és belőlük alakult non-profit konzorciumok. Forrás összege: millió Ft Támogatás mértéke: 20-50% Támogatás maximum összege: 300 millió Ft Beadási határidő: INTELLIGENS ENERGIA - Európa Az EU ra vonatkozó energiahatékonysági és megújuló energiát ösztönző, nem technológiai jellegű tevékenységet támogató pályázati programja. Cél: az Európai Unió energia politikájának támogatása, a fenntartható energetikai vonatkozásainak ösztönzése. A program négy területre koncentrál: SAVE: energiahatékonyság javítását és racionális energiafelhasználást célozza, különös tekintettel az épület és ipari szektorra. ALTENER: új és megújuló energiaforrások alkalmazását ösztönzi centralizált és decentralizált villamos áram és hő termelésére, valamint azok integrálását helyi energiarendszerekbe. STEER: a közlekedés minden energetikai aspektusára irányuló kezdeményezés ösztönzése. COOPENER: azon kezdeményezéseket támogatja, amelyek a megújuló energiák használatát, valamint az energiahatékonyságot célozzák a fejlődő országokban. Az általános cél az európai gazdaság és piac hatékonyságának javítása, amelynek érdekében az alábbi célokat tűzi ki a program: az energiahatékonyság javítása évente 1%-kal; a megújuló energiák arányának növelése 6-ról 12%-ra 2010-re; a megújuló energiaforrásokból előállított elektromos áram arányának növelése 22,1%-ra; kogenerációval termelt elektromos áram mennyiségének növelése; a megújuló energiaforrás-potenciál e. KIOP Környezeti kármentesítés a felszín alatti vizek és ivóvízbázisok védelmét célzó beruházások megvalósítására Cél: A felszín alatti vizek tényleges és potenciális szennyeződésének csökkentése a legsúlyosabban szennyezett területek kármentesítésével, és a kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területek szennyeződési kockázatának csökkentése. Kedvezményezettek köre: gazdasági társaságok, beleértve az állami és önkormányzati tulajdonban lévőket. Forrás összege: millió Ft Támogatás mértéke: 100% Támogatás maximum összege: millió Ft Beadási határidő: LIFE III. A LIFE három fő tevékenységi területet felölelő eszközrendszer, ezek a következők: környezetvédelem, a természet megőrzése és harmadik országok. Miközben mindhárom terület a környezet javítását célozza, megvannak a saját prioritásaik is. A program lendületet ad a környezetvédelmi ipar és szakértői háttér ének, megerősödésének. Támogatott tevékenység/cél: innovatív tevékenységek és bemutatók az ipar számára, bemutatók, promóció és műszaki támogatás a helyi hatóságok számára, a közösségi törvényhozást és politikákat támogató előkészítő tevékenységek; az EU érdekkörébe tartozó, a természetes élőhelyek és a vadon élő növény- és állatvilág megőrzését szolgáló tevékenységek; technikai segítségnyújtás a környezetvédelmi adminisztratív szervezet létrehozásához, és a tartós t elősegítő természetvédelmi tevékenységek, bemutatók a Mediterrán- és Balti-tenger térségében. Támogatás mértéke: A maximális támogatási arány a LIFE programban a jogos költségek 50%-a (kivételek: - jövedelemtermelő tevékenységek esetében a jogos költségek 30%- a, a jogos költségek 75%-a a 92/43/EEC sz. irányelv szerint prioritást élvező természetes élőhelyek vagy fajok esetében, illetve a kihalás szélén álló madárfajok esetében). Kedvezményezettek köre: A LIFE egyaránt nyitva áll természetes és jogi személyek előtt. Ennek előnye, hogy a LIFE figyelmet tud fordítani a kis léptékű, helyi színtű, nem kormányzati kezdeményezések társfinanszírozására. Ily módon olyan szervezetek is uniós támogatáshoz juthatnak, amelyek a Kohéziós Alap által nyújtott támogatásokat nem vehetik igénybe. Közreműködő szervezet: A pályázati felhívást Magyarországon a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumban működő LIFE iroda teszi közzé és ő segíti a magyar pályázók munkáját. Beadási határidő: A környezetvédelmi témájú pályázatok esetén október 20. Októberi számunk a turizmussal foglalkozik Felhasznált irodalom: Dr. Gálvölgyi Mária: Környezetvédelem az EU-ban; Dr. Havas Péter: Helyzetkép és értékelés a fenntartható ről-rió+5 után; MEH Tegyük sikeressé Magyarországot, Új távlatok hazánk e előtt;

MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS INDIKÁTORAINAK TÜKRÉBEN

MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS INDIKÁTORAINAK TÜKRÉBEN Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ

Részletesebben

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP)

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) Operatív Program tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján, a SA alapokra vonatkozó operatív programok esetében.

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYOZÁSA FEJLŐDÉSÉNEK HATÁSA A HAZAI KÖRNYEZETVÉDELMI IGAZGATÁS FEJLESZTÉSÉRE*

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYOZÁSA FEJLŐDÉSÉNEK HATÁSA A HAZAI KÖRNYEZETVÉDELMI IGAZGATÁS FEJLESZTÉSÉRE* Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 GELLÉRTHEGYI ISTVÁN AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYOZÁSA FEJLŐDÉSÉNEK HATÁSA A HAZAI KÖRNYEZETVÉDELMI

Részletesebben

H/4582. számú. országgyűlési határozati javaslat. a 2015 2020 közötti időszakra szóló. Nemzeti Környezetvédelmi Programról

H/4582. számú. országgyűlési határozati javaslat. a 2015 2020 közötti időszakra szóló. Nemzeti Környezetvédelmi Programról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA H/4582. számú országgyűlési határozati javaslat a 2015 2020 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról Előadó: Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter Budapest,

Részletesebben

2008. 10. 22. NYF MMFK. Barna Sándor főiskolai tanársegéd

2008. 10. 22. NYF MMFK. Barna Sándor főiskolai tanársegéd 2008. 10. 22. NYF MMFK TÁJ- ÉS KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS ELŐADÁS VÁZLATOK 3. ÉVES SZAKIIRÁNYOS HALLGATÓK RÉSZÉRE Barna Sándor főiskolai tanársegéd Oldal:2 Az 1972. évi Stockholmi Környezetvédelmi Konferencia

Részletesebben

Környezetvédelem és EU-csatlakozás

Környezetvédelem és EU-csatlakozás E ENG M IS ÉRINT Környezetvédelem és EU-csatlakozás Budapest 2002 Szerzõk: ÕRI ISTVÁN (I IV.), BARTHA PÉTER (V VII.) KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS EU-CSATLAKOZÁS E ENG M IS ÉRINT Felelôs kiadó: A Magyar Köztársaság

Részletesebben

tjrszámyűlés Hivetal d

tjrszámyűlés Hivetal d tjrszámyűlés Hivetal d Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Érkezett 2015 JúN 0 4, Egységes javasla t Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi rendelkezésekr

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának

Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának Készült Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának megbízásából II. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM (2005-2008) Egyeztetési anyag PESTTERV Pest Megyei Terület-, Település-, Környezet Tervező és Tanácsadó Kft. 1085

Részletesebben

4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2014-2019

4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2014-2019 Melléklet a /2013. ( ) OGY határozathoz 4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2014-2019 szakpolitikai stratégia tervezet VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 2013. október 1 Tartalom 1. Bevezetés... 4 2. Helyzetértékelés...

Részletesebben

Vállalkozói hírlevél

Vállalkozói hírlevél Vállalkozói hírlevél Tisztelt Olvasó! Ön rendszeresen megjelenő hírlevelünk 2007. évi 5. számát olvassa. Célunk, hogy az aktuális hírekkel, összefoglalókkal felhívjuk a figyelmet a legújabb döntésekre,

Részletesebben

KFI Ágazati Fehér Könyv

KFI Ágazati Fehér Könyv KFI Ágazati Fehér Könyv Környezetvédelmi kötet Társadalmi egyeztetésre szánt változat Budapest, 2013. július Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 Bevezetés...4 Ágazat független, horizontális szempontok...6

Részletesebben

KÖRNYEZETBIZTONSÁG A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÁLTALÁNOS ÉS EURÓPAI UNIÓS FELFOGÁSÁBAN

KÖRNYEZETBIZTONSÁG A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÁLTALÁNOS ÉS EURÓPAI UNIÓS FELFOGÁSÁBAN KÖRNYEZETBIZTONSÁG A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÁLTALÁNOS ÉS EURÓPAI UNIÓS FELFOGÁSÁBAN Dr. Damjanovich Imre KKEKF Intézet udományos igazgató A fenntartható fejlődés az elmúlt húsz évben népszerű szlogenné

Részletesebben

Civil hírlevél. Támogatások...2. oldal. Intézményi hírek...11. oldal. Impresszum. Kiadja: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Kommunikációs Igazgatósága

Civil hírlevél. Támogatások...2. oldal. Intézményi hírek...11. oldal. Impresszum. Kiadja: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Kommunikációs Igazgatósága Civil hírlevél Tisztelt Olvasó! Ön rendszeresen megjelenő hírlevelünk 2007. évi 5. számát olvassa. Célunk, hogy az aktuális hírekkel, összefoglalókkal felhívjuk a figyelmet a legújabb döntésekre, tervekre,

Részletesebben

A fenntarthatóság ökológiai, pedagógiai és pszichológiai vonatkozásai

A fenntarthatóság ökológiai, pedagógiai és pszichológiai vonatkozásai Nyugat-magyarországi Egyetem ERDŐMÉRNÖKI KAR Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskola Környezetpedagógia (K3) Program Doktori (PhD) értekezés A fenntarthatóság ökológiai, pedagógiai és pszichológiai

Részletesebben

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS: A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKEZELÉS AZ EURÓPAI UNIÓBAN, MAGYARORSZÁGON ÉS A BUDAPESTI ERZSÉBETVÁROSBAN

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS: A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKEZELÉS AZ EURÓPAI UNIÓBAN, MAGYARORSZÁGON ÉS A BUDAPESTI ERZSÉBETVÁROSBAN Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi Kommunikáció Szak Levelező tagozat EU-kapcsolatok szakirány A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS: A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKEZELÉS AZ EURÓPAI

Részletesebben

2011-2020 NEMZETI KÖRNYEZETTECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020

2011-2020 NEMZETI KÖRNYEZETTECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020 VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 2011-2020 NEMZETI KÖRNYEZETTECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020 2011. SZEPTEMBER 1 2 TARTALOM: Tartalom:... 3 Összefoglaló... 4 1 Bevezetés... 7 2 A környezettechnológia

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 83. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 83. szám MAGYAR KÖZLÖNY 83. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 17., szerda Tartalomjegyzék 3/2015. (VI. 17.) HM rendelet A külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 18/2013. (IX. 5.)

Részletesebben

A LIFE BALATON PROJEKT SIKERESSÉGÉNEK

A LIFE BALATON PROJEKT SIKERESSÉGÉNEK BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK NAPPALI TAGOZAT EU-KAPCSOLATOK SZAKIRÁNY A LIFE BALATON PROJEKT SIKERESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA A projekt keretében megvalósult

Részletesebben

Az Európai Parlament És A Tanács 1600/2002/EK határozata. a hatodik közösségi környezetvédelmi cselekvési program megállapításáról

Az Európai Parlament És A Tanács 1600/2002/EK határozata. a hatodik közösségi környezetvédelmi cselekvési program megállapításáról Fontos jogi nyilatkozat 32002D1600 Hivatalos Lap L 242, 10/09/2002 o. 0001-0015 Az Európai Parlament És A Tanács 1600/2002/EK határozata (2002. július 22.) a hatodik közösségi környezetvédelmi cselekvési

Részletesebben

A fenntartható fejlődés szempontjainak érvényesülése a Hódmezővásárhelyi Kistérségben

A fenntartható fejlődés szempontjainak érvényesülése a Hódmezővásárhelyi Kistérségben A fenntartható fejlődés szempontjainak érvényesülése a Hódmezővásárhelyi Kistérségben 2009. december Tartalomjegyzék 1 Bevezetés...4 2 Fenntartható fejlődés...6 2.1 A fenntartható fejlődés fogalma...6

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodástani Intézet Megújuló energiaforrások gazdaságossági elemzése az épületenergetikában

MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodástani Intézet Megújuló energiaforrások gazdaságossági elemzése az épületenergetikában MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodástani Intézet Megújuló energiaforrások gazdaságossági elemzése az épületenergetikában Bánóczy Emese 2013 Tartalom Tartalom... 2 Bevezetés... 4 1. A fenntartható

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA TAGÁLLAMI JELENTÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MEGÚJÍTOTT FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIÁJÁNAK (EU FFS) VÉGREHAJTÁSÁRÓL 2007. 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK, BEVEZETÉS A tagállam neve: Magyarország Koordináló szerv: EU

Részletesebben

Közösségi Programok. Pályázati lehetõségek közvetlenül Brüsszelbõl magyarországi szervezetek számára. Kiadja: Európa Média Kht

Közösségi Programok. Pályázati lehetõségek közvetlenül Brüsszelbõl magyarországi szervezetek számára. Kiadja: Európa Média Kht Közösségi Programok Pályázati lehetõségek közvetlenül Brüsszelbõl magyarországi szervezetek számára A nagy sikerû Európai Uniós Pályázatok Kézikönyvének INGYENES MELLÉKLETE Kiadja: Európa Média Kht Európai

Részletesebben

a 2003 2008. közötti időszakra szóló Második Nemzeti Környezetvédelmi Program végrehajtásáról Tervezet

a 2003 2008. közötti időszakra szóló Második Nemzeti Környezetvédelmi Program végrehajtásáról Tervezet A Kormány álláspontját nme tükrözi JELENTÉS a 2003 2008. közötti időszakra szóló Második Nemzeti Környezetvédelmi Program végrehajtásáról Tervezet 2009. március TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 I. A Program

Részletesebben

A KÖRNYEZETVÉDELEM MAGYARORSZÁGI HELYZETE

A KÖRNYEZETVÉDELEM MAGYARORSZÁGI HELYZETE Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Esti tagozat Európai üzleti tanulmányok szakirány AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKÁJA ÉS A KÖRNYEZETVÉDELEM

Részletesebben

Nemzeti Környezetvédelmi Program 2003-2008

Nemzeti Környezetvédelmi Program 2003-2008 Nemzeti Környezetvédelmi Program 2003-2008 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 1011 Budapest, Fő utca 44-50. Telefon: 06/1/457-3300, Honlap: www.kvvm.hu ISBN 963 85511 0 0 A dokumentum újrahasznosított

Részletesebben

A BERUHÁZÁS A NÖVEKEDÉSBE ÉS MUNKAHELYTEREMTÉSBE CÉLKITŰZÉSRE IRÁNYULÓ OPERATÍV PROGRAM

A BERUHÁZÁS A NÖVEKEDÉSBE ÉS MUNKAHELYTEREMTÉSBE CÉLKITŰZÉSRE IRÁNYULÓ OPERATÍV PROGRAM A BERUHÁZÁS A NÖVEKEDÉSBE ÉS MUNKAHELYTEREMTÉSBE CÉLKITŰZÉSRE IRÁNYULÓ OPERATÍV PROGRAM CCI 2014HU16M1OP001 Cím Környezet- és Energetikai Hatékonysági Operatív Program Verzió 1.4 Első év 2014 Utolsó év

Részletesebben

Környezet- és természetvédő társadalmi szervezetek fejlesztéspolitikai munkacsoportja véleménye az Új Magyarország Fejlesztési Tervről

Környezet- és természetvédő társadalmi szervezetek fejlesztéspolitikai munkacsoportja véleménye az Új Magyarország Fejlesztési Tervről Zöld Fejlesztéspolitikai Munkacsoport Tagjai: CSEMETE Egyesület, E-misszió Egyesület, EMLA Környezeti Management és Jog Egyesület, Független Ökológiai Központ, Hulladék Munkaszövetség, Inspiráció Egyesület,

Részletesebben

1117/2001. (X. 19.) Korm. határozat. a Nemzeti Környezetvédelmi Program második tervezési időszakára (2003-2008.) vonatkozó koncepcióról

1117/2001. (X. 19.) Korm. határozat. a Nemzeti Környezetvédelmi Program második tervezési időszakára (2003-2008.) vonatkozó koncepcióról 1117/2001. (X. 19.) Korm. határozat a Nemzeti Környezetvédelmi Program második tervezési időszakára (2003-2008.) vonatkozó koncepcióról A Kormány 1. elfogadja a Nemzeti Környezetvédelmi Program második

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Gazdaságdiplomácia szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Gazdaságdiplomácia szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Gazdaságdiplomácia szakirány A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM MAGYARORSZÁG KÖRNYEZETI PROBLÉMÁIRA ADOTT

Részletesebben