Környezetvédelem Természetvédelem

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Környezetvédelem Természetvédelem"

Átírás

1 Környezetvédelem Természetvédelem Tények az EU-ról Fiataloktól Fiataloknak Szeged, 2011.

2 Környezetvédelmi politika az EU-ban Az Európai Unió alapító tagjai az 1950-es években még nem érezték szükségesnek a közös környezetvédelemi politika kialakítását. Az intenzív gazdasági-ipari fejlődés, a növekvő energiafelhasználás az 1970-es évekre egyre nagyobb mértékű környezeti szennyezést eredményezett Európa egész területén. Ezt felismerve az 1972-es párizsi csúcson közösségi szintre emelték környezetvédelmi politikát. Az EK-Szerződésben megfogalmazott környezetpolitikai célkitűzések - a környezet minőségének megőrzése, védelme és javítása - a természeti erőforrások ésszerű, körültekintő felhasználása - az emberi egészség védelme - a környezeti problémák elkerülése érdekében nemzetközi intézkedések ösztönzése Az EK-Szerződésben megfogalmazott alapelvek - Magas szintű környezetvédelem elve - Elővigyázatosság elve: a környezetkárosítás és a szennyező anyagok termelésének elkerülése. - Megelőzés elve: a lehetséges környezeti szennyező hatásokat a szennyezés forrásánál kell megszüntetni. - A szennyező fizet elv: a környezeti kár költségeiért a kár okozója felel. Ez az elv jelentheti a hatályos környezeti normák betartásának költségeit, illetve a szennyezés által okozott károk megtérítését. Integrálás alapelve: Az 1997-es Amszterdami szerződés kimondja, hogy a környezet megóvása minden közösségi ágazati politika szerves részét alkotja. 2

3 - Szubszidiaritás elve: az EU a környezetvédelmi stratégiákat és programokat dolgozza ki, a megvalósítást a tagállamokra bízza. A tagállamokban a megvalósításra a megfelelő szinten (pl.: régió) a társadalmi szereplők (közigazgatás, vállalkozások, lakosság) aktív észvételével kerül sor. - Partnerség elve: párbeszédre és együttműködésre kell törekedni az önkéntes, az üzleti és az állami szektor között a környezetvédelmi problémák megoldása érdekében. Környezetvédelmi cselekvési programok A közötti időszak környezetvédelmi politikáját és megvalósítandó céljait a hatodik cselekvési program határozza meg. Kiemelt területei: - éghajlatváltozás: az éghajlati változásokat kiváltó okok csökkentése (új energiaforrások arányának növelése) - természeti és biológiai sokféleség megőrzése - környezet-, és egészségvédelem: az egészséget fenyegető hatások elleni küzdelem, a veszélyekről való tájékoztatás (vegyszerek használata, élelmiszerbiztonság, járványok kitörése) - fenntartható erőforrás-használat és hulladékgazdálkodás: természeti erőforrások felelősségteljes kezelése Fontos szabályozások Jelenleg a teljes uniós környezeti joganyag mintegy 300 irányelvből, rendeletből, határozatból és ajánlásból áll. (A fenntartható fejlődéssel kapcsolatos joganyagot itt találja.) 3

4 Környezeti hatásvizsgálat A jelentős környezeti terheléssel járó létesítmények esetében a szabályozás a tervezés, üzemelés és a felszámolás fázisaira is előírja, hogy a tevékenység környezetre gyakorolt hatásait előzetesen meg kell becsülni. A tervezéskor biztosítani kell a környezeti hatások elfogadható szintre való csökkentését. Számos országban a hatásvizsgálat a környezetvédelmi engedélyezési eljárás egyik előfeltétele. Környezeti információk A tagállamokban hozzáférhetővé kell tenni a környezet állapotával kapcsolatos információkat a társadalom és a társadalmi szervezetek számára. Pénzügyi háttér Az EU jelentős összegeket különít el a környezetvédelmi célok megvalósítására. A regionális támogatásokhoz - melyek a környezet állapotának javítására irányuló projektek régión belüli megvalósításához nyújtanak segítséget - a Strukturális Alapokon keresztül lehet hozzájutni, míg a Kohéziós Alap teljes költségvetésének felét alkotja a környezetvédelmi beruházásokra költhető összeg ben jött létre a LIFE program, mely társfinanszírozás keretében támogatta a környezetvédelmi tevékenységeket az Európai Unióban, valamint a mediterrán balti országokban között a 10 új csatlakozó állam így összesen 3,8 milliárd euró környezetvédelmi támogatáshoz jutott. A Bizottság javaslatára a közötti költségvetési időszakban indult el a LIFE+ program, ami elődjéhez képest több mint kétszer annyi pénzből, összesen 2,14 milliárd euróból gazdálkodhat. Ezen felül 4

5 a jogosult 15 tagállam a Kohéziós Alapokból 26,5 milliárd euróval finanszírozhatja környezetvédelmi beruházásait. A LIFE+ program több korábbi környezetvédelmi programot von össze. A LIFE+ a korábbi LIFE-programot, a Forest Focus-t, a fenntartható városi fejlődést, illetve a környezetvédelemmel foglalkozó, nem kormányzati szervezeteket támogató programot egységesíti. Az EU környezetvédelmi politikájáról további információkat találhat a Bizottság honlapján. Természetvédelem Magyarország és a természetvédelem Hazánk élővilágának gazdagsága, a természetes élőhelyek és társulások magas száma példaértékű. Számos olyan állat- és növényfajjal gazdagítjuk az Európai Uniót, melyek kizárólag vagy nagyrészt itt honosak. Az utóbbi évtizedek nemzetközi és hazai tapasztalatai azt mutatják, hogy az élővilág szintjén összegződő kedvezőtlen környezeti hatásokat az eddigi (főként egyes fajok, élőhelyek, területek védelmére korlátozódó) intézkedésekkel inkább csak lassítani, mint megállítani lehet. A természetvédelem hagyományos (rezervátum-jellegű) szemlélete mellett egyre inkább a természetvédelmi kezelés területileg változó módszereire és gyakorlatára kell helyezni a hangsúlyt. 5

6 Hazánkban 720 növényfaj védett, ebből 71 fokozottan védett. A védett gombafajok száma 35, a védett zuzmó fajok száma 8. A fauna 997 faja védett, ebből 137 fokozottan védett ben az országos jelentőségű, egyedi jogszabállyal védett természeti területek száma 183, aránya az ország területének 8,5%-a volt ra a számuk elérte a 211-et, az arányuk pedig a 10,3%-ot. Hazánkban jelenleg 10 nemzetipark-igazgatóság működik. A Natura 2000 hálózat Magyarország európai uniós csatlakozásához kapcsolódó kötelessége a Natura 2000 hálózat kialakítása és fenntartása. A Natura 2000 hálózat kialakításának jogi háttere: - madárvédelmi irányelv (79/409/EGK) - általános célja a tagállamok területén, természetes módon előforduló összes madárfaj védelme élőhelyvédelmi irányelv (43/92/EGK) - célja az uniós terület jellegzetes flórájának, faunájának és élőhelyeinek megőrzése. A Natura 2000 hálózat célja egy Európa természetvédelmi területeit magába foglaló hálózat létrehozása a fajok és élőhelyek védelme érdekében. A Natura 2000 területeket a tagállamoknak az európai uniós követelményeknek megfelelően kell kijelölniük. 6

7 Az Európai Unió madárvédelmi, valamint az élőhelyvédelmi irányelve alapján meghatározott 218 élőhelytípus közül 46, 195 madárfajból 91, 302 egyéb állatfajból 105, a 450 növényfajból 36 fordul elő Magyarországon számottevő állományban, melyek alapján Natura 2000 területeket kellett kijelölni. A magyarországi Natura 2000 hálózat területeire vonatkozó szabályokat a 2004 októberében megjelent az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X.8.) kormányrendelet tartalmazza. A LIFE program Az élőhelyvédelmi irányelvvel együtt hozták létre a LIFE közösségi pénzügyi alapot, amely segíti az állami szervezeteket és más szereplőket (pl.: társadalmi szervezeteket) a természetvédelmi irányelvek végrehajtásában, a NATURA 2000 hálózat létrehozásában, illetve környezetvédelmi és természetvédelmi célok megvalósításában. A LIFE (L'Instrument Financier pour l'environnement) az Európai Unió környezetvédelmi politikáját támogató pénzügyi eszköz, amelyet ben hoztak létre. A LIFE program szakaszokban valósult meg (I: , II: , III: , III+: ). A időtartam költségvetése 640 millió euró, ebből 300 millió euró jutott természetvédelmi célú projektekre (LIFE-Nature). A LIFE program költségvetése a időszakra 317 millió euró, amelyből kb. 149 millió euró a LIFE-Nature program pénzügyi kerete. Az EU és Magyarország közötti Társulási Tanács határozata, valamint a 2001.február 1-el életbe lépett 10/2001 (I.30.) kormányrendelet értelmében Magyarország is részt vett az EU LIFE III programjában 7

8 és jelentős támogatásokat kapott az európai természetvédelmi előírások és környezetvédelmi tevékenységek megvalósításához. A ig tartó időszakban 16 nyertes LIFE pályázat kb. 12,8 millió euró európai uniós pénzügyi támogatást eredményezett a magyarországi természetvédelem számára június 9-én megjelent a LIFE + Rendelet, mellyel életbe lépett a környezetvédelem új pénzügyi eszköze, a LIFE + Program, amelynek költségvetése a as időszakra 2,143 milliárd euró. A LIFE+ általános célja, hogy hozzájáruljon a Közösség környezetpolitikájának és környezetvédelmi jogszabályainak végrehajtásához, korszerűsítéséhez és fejlesztéséhez beleértve a környezetvédelemnek az egyéb politikákba való beillesztését, és ezáltal a Közösségen belüli fenntartható fejlődéshez. A LIFE+ különösen a 6. környezetvédelmi cselekvési program beleértve a tematikus stratégiákat végrehajtását támogatja, valamint a tagállamok európai hozzáadott értékkel bíró intézkedéseit és projektjeit finanszírozza. 8

9 A LIFE+ program három részterülete: - LIFE+ Természet és Biodiverzitás: a madárvédelmi és az élőhelyvédelmi irányelvek megvalósulását segítő projekteket, illetve biodiverzitás csökkentését célzó programokat támogatja. - L IFE+ Környezetvédelmi Politika és Irányítás: a környezetvédelmi politikák és az erdők környezetvédelmi állapotának monitorozását segítő projekteket támogatja. - LIFE+ Információ és Kommunikáció: a környezetvédelmi témákkal és az erdőtüzekkel kapcsolatban a társadalmi tudatosság növelését célzó projekteket támogatja ben 4 LIFE+ pályázat nyert összesen kb. 3,8 millió eurós támogatást az Európai Bizottságtól. A nyertes projektek megvalósítása év elején kezdődik meg. A megnyílt lehetőségek kihasználásának elősegítésével a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóságán működő LIFE Iroda foglalkozik. A LIFE, illetve a LIFE+ programhoz az alábbi fontosabb közösségi jogszabályok kapcsolódnak: 9

10 A Tanács 79/409/EGK irányelve (1979. április 2.) a vadon élő madarak védelméről (madárvédelmi irányelv); a Tanács 92/43/EGK irányelve (1992. május 21.) a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről (élőhelyvédelmi irányelv); Az Európai Parlament és a Tanács 1655/2000/EK rendelete (2000. július 17.) a környezetvédelmi célú pénzügyi eszközről (LIFE); Az Európai Parlament és a Tanács 1682/2004 /EK rendelete (2004. szeptember 15.) a környezetvédelmi célú pénzügyi eszközről (LIFE) közzétett 1655/2000/EK számú rendeletének (2000. július 17.) módosításáról; Együttes rendelkezések (Common provison); AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 614/2007/EK RENDELETE (2007. május 23.) a környezetvédelmi célú pénzügyi eszközről (LIFE+). A madárvédelmi és élőhelyvédelmi irányelv alkalmazása mellett az Európai Unió tagállamai számára fontos természetvédelmi feladat az alábbi rendeletek betartása: A Tanács 338/97/EK rendelete (1996. december 9.) a vadon élő állatés növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről A Bizottság 1808/2001/EK rendelete augusztus 30.) a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 338/97/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról Vadon élő állat- és növényfajok kereskedelmének szabályozása (Washingtoni Egyezmény - CITES) 10

11 Halászati jog Sem átmeneti időre, vagy külön eljárásra, sem pedig honi jogszabálymódosításra nem volt szükség az EU halászati joganyag átvételéhez. Bizonyos elmaradásokat azonban (főként adminisztrációban, adatkezelésben, ellenőrzésben és általában az intézményi háttérben) pótolni kellett. Pontytenyésztés A mintegy 270 tételből álló halászati joganyag-fejezetből - közvetve és közvetlenül - közel húsz érinti valamilyen formában az édesvízi halászatot folytató országokat, így Magyarországot is. Ebben a vonatkozásban számunkra elsősorban fontos terület a pontytenyésztés. Az EU követelményeknek megfelelően Magyarországon is főbb pontytenyésztő körzeteket jelöltek ki. Az ezen a területen alkalmazott termelői ár került abba a közösségi szinten átlagolandó ár-kosárba, amely alapján végül megállapították az EU referencia-árat. Magyarországon három ilyen főbb körzetet alakítottak ki: - a Hortobágy, a Dél-Alföld és a Dél-Dunántúl A cél az, hogy a halkínálatot ne a már amúgy is erősen lehalászott tengeri halkészlet terhére bővítsék, hanem más forrásokból - belföldi haltenyésztések, tógazdaságok révén - biztosítsák. Mivel az EU-kínálat ma csupán 53 százalékban fedi le a közösségi halkeresletet, kínálatbővítésre is lenne igény. 11

12 DALHEUR KISOKOS Tények az EU-ról Fiataloktól Fiataloknak II. Kiadja: Dél-alföldi HEURégió Pont Egyesület Cím: 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6. Felelős kiadó: Szabó Gábor, elnök Szerkesztette: Nagy Zoltán Péter Nyomta: Bába és Tsi Nyomdaipari Kft. Cím: 6725 Szeged, Határőr u. 1. Megjelent: 1000 példány Fotók: Internet Ingyenes információs füzet A programot támogatta

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon -Útmutató kis- és középvállalkozásoknak az előírások betartásához és a környezeti szempontok beépítéséhez a napi gyakorlatba- Szerző: Maria

Részletesebben

A Natura 2000 finanszírozása

A Natura 2000 finanszírozása A Natura 2000 finanszírozása Útmutató Összeállították: Clare Miller, Marianne Kettunen, IEEP Szerkesztő: Peter Torkler, WWF Stefanie Lang, Andreas Baumüller, WWF támogatásával Fordította: Dövényi Mária

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETPOLITIKÁJA ÉS A MAGYAR CSATLAKOZÁS

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETPOLITIKÁJA ÉS A MAGYAR CSATLAKOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETPOLITIKÁJA ÉS A MAGYAR CSATLAKOZÁS Dr. Damjanovich Imre KKEKF Intézet tudományos igazgató Az EU környezetpolitikája a nemzeti politikáktól független sajátságokkal rendelkezik.

Részletesebben

2004.4.30. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 143.

2004.4.30. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 143. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2004/35/EK IRÁNYELVE (2004. április 21.) a környezeti károk megelőzése és helyreállítása tekintetében a környezeti felelősségről AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ

Részletesebben

A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban

A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban Az Országgyűlés Fenntartható Fejlődés Bizottsága A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban Tények és adatok, hazai előzmények és nemzetközi háttér Budapest, 2013 A bevezetés, a kortörténeti összeállítás

Részletesebben

Környezetvédelmi politika

Környezetvédelmi politika KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL Egészséges és fenntartható környezetet a jövő nemzedékei számára Környezetvédelmi politika Nem maradhat minden a régiben TARTALOMJEGYZÉK KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI

Részletesebben

DR. GELLÉRTHEGYI ISTVÁN A KÖRNYEZETVÉDELEM NEMZETKÖZI SZABÁLYOZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE *

DR. GELLÉRTHEGYI ISTVÁN A KÖRNYEZETVÉDELEM NEMZETKÖZI SZABÁLYOZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE * Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 DR. GELLÉRTHEGYI ISTVÁN A KÖRNYEZETVÉDELEM NEMZETKÖZI SZABÁLYOZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE * Napjainkra a környezetszennyezés

Részletesebben

2013.12.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 347/487

2013.12.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 347/487 2013.12.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 347/487 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1305/2013/EU RENDELETE (2013. december 17.) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési

Részletesebben

A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban: tények és adatok, hazai előzmények és nemzetközi háttér +

A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban: tények és adatok, hazai előzmények és nemzetközi háttér + 2013. április 22. A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban: tények és adatok, hazai előzmények és nemzetközi háttér + 1. Bevezetés... 2. A hazai környezetügy főbb szervezeti, jog- és programalkotási

Részletesebben

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON Készítette: Meliorisz Katalin

Részletesebben

Útmutató a Biológiai Sokféleség Egyezményhez

Útmutató a Biológiai Sokféleség Egyezményhez Útmutató a Biológiai Sokféleség Egyezményhez Közép- és Kelet-Európai Munkacsoport a Biodiverzitás Megőrzéséért 2006 Közép- és Kelet-Európai Munkacsoport a Biodiverzitás Megőrzéséért Central and East European

Részletesebben

EU VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKÁJA ERDŐ- ÉS FAGAZDÁLKODÁS

EU VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKÁJA ERDŐ- ÉS FAGAZDÁLKODÁS EU VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKÁJA ERDŐ- ÉS FAGAZDÁLKODÁS FVM KÉPZÉSI ÉS SZAKTANÁCSADÁSI INTÉZET BUDAPEST, 2005 EU VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKÁJA ERDŐ- ÉS FAGAZDÁLKODÁS Szerzők: Dr. Gerencsér Kinga Dr. Jáger

Részletesebben

Az önkormányzati környezetvédelmi közszolgáltatásokat érintő európai uniós szabályozások megvalósításának feltételei

Az önkormányzati környezetvédelmi közszolgáltatásokat érintő európai uniós szabályozások megvalósításának feltételei Koskovics Éva Rákosi Judit Az önkormányzati környezetvédelmi közszolgáltatásokat érintő európai uniós szabályozások megvalósításának feltételei 12. szám Budapest, 2002 október ISBN 963 503 289 7 ISSN 1587-6586

Részletesebben

KULTURÁLIS PROJEKTCIKLUS MENEDZSMENT

KULTURÁLIS PROJEKTCIKLUS MENEDZSMENT KULTURÁLIS PROJEKTCIKLUS MENEDZSMENT 180 órás akkreditált felnőttképzés Elektronikus tananyag 3. modul A PÁLYÁZATÍRÁS ÉS LEBONYOLÍTÁS ALAPJAI PCM Szerkesztette: Dr. Juhász Erika Szerzők: Dr. Juhász Erika

Részletesebben

Készítette: Bibók Zsuzsanna, VM

Készítette: Bibók Zsuzsanna, VM A környezeti és természeti hatások vizsgálata Útmutató az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek hatásvizsgálatához és módszertani segédlet az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS a természetvédelmi és a vadgazdálkodási ágazat képviselői között

MEGÁLLAPODÁS a természetvédelmi és a vadgazdálkodási ágazat képviselői között MEGÁLLAPODÁS a természetvédelmi és a vadgazdálkodási ágazat képviselői között a vadászható fajok körét és az apróvadfajok vadászati idényét, valamint egyes trófeák behozatalát illetően amely létrejött:

Részletesebben

Európai Uniós és innovációs alapismeretek

Európai Uniós és innovációs alapismeretek Európai Uniós és innovációs alapismeretek Hollósi Szabolcs Európai Uniós és innovációs alapismeretek Hollósi Szabolcs KÉSZÜLT A TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0096 TÉMÁJÚ, FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSEK FEJLESZTÉSE

Részletesebben

Az EU biodiverzitási stratégiája 2020-ig

Az EU biodiverzitási stratégiája 2020-ig December, 2011 HU Az EU biodiverzitási stratégiája 2020-ig A biodiverzitás Európában jelenleg a vadon élő fajok csaknem negyedét fenyegeti a kihalás veszélye. A biodiverzitás, azaz a bennünket körülvevő

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Natura 2000 az élő táj része. 3. oldal. A természeti területek kezelése. 4. oldal. Mezőgazdaság és Natura 2000. 6.

Tartalomjegyzék. Natura 2000 az élő táj része. 3. oldal. A természeti területek kezelése. 4. oldal. Mezőgazdaság és Natura 2000. 6. Európai Bizottság Tartalomjegyzék Natura 2000 az élő táj része A természeti területek kezelése Mezőgazdaság és Natura 2000 Erdőgazdálkodás és Natura 2000 Szabadidős tevékenységek Natura 2000 területeken

Részletesebben

Szociális beszerzés. Útmutató a szociális szempontok figyelembevételéhez a közbeszerzések során

Szociális beszerzés. Útmutató a szociális szempontok figyelembevételéhez a közbeszerzések során Szociális beszerzés Útmutató a szociális szempontok figyelembevételéhez a közbeszerzések során Ez a publikáció az Európai Unió foglalkoztatási és társadalmi szolidaritási program (2007 2013) megbízása

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012/19/EU IRÁNYELVE (2012. július 4.) az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012/19/EU IRÁNYELVE (2012. július 4.) az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól L 197/38 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2012.7.24. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012/19/EU IRÁNYELVE (2012. július 4.) az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól (átdolgozás) (EGT-vonatkozású

Részletesebben

A STRUKTURÁLIS ALAPOK FOGADÁSÁNAK MAGYARORSZÁGI INTÉZMÉNYRENDSZERE

A STRUKTURÁLIS ALAPOK FOGADÁSÁNAK MAGYARORSZÁGI INTÉZMÉNYRENDSZERE Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Európai Uniós Kapcsolatok szakirány A STRUKTURÁLIS ALAPOK FOGADÁSÁNAK MAGYARORSZÁGI INTÉZMÉNYRENDSZERE

Részletesebben

Munkavédelem az Európai Unióban

Munkavédelem az Európai Unióban Munkavédelem az Európai Unióban Bevezetés 2 Visszatekintés a kezdetektõl máig 3 A felelõsség megosztása 8 Irányelvek 10 Intézmények 15 Új trendek az Európai Unióban 17 A jogharmonizáció eddigi eredményei

Részletesebben

4. sz. melléklet Nemzetközi gyakorlat áttekintése a fenntartási tervek készítéséről

4. sz. melléklet Nemzetközi gyakorlat áttekintése a fenntartási tervek készítéséről ZÁRÓJELENTÉS (2009. december 1.) a 2006/18/176.02.01 számú Átmeneti Támogatás projekt keretén belül Natura 2000 területek fenntartási tervének elkészítése és ehhez kapcsolódó szolgáltatások elvégzése című

Részletesebben

A biológiai sokféleség megőrzése

A biológiai sokféleség megőrzése A biológiai sokféleség megőrzése Az élet sokszínűsége A projekt a Svájci-Magyar Együttműködési Program társfinanszírozásával valósult meg. A biológiai sokféleség megőrzése Az élet sokszínűsége Szerkesztette

Részletesebben

Terület-és településfejlesztési ismeretek

Terület-és településfejlesztési ismeretek Terület-és településfejlesztési ismeretek Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez Szerkesztette: Dr. Szigeti Ernő Budapest 006. szeptember A TANANYAGOT MEGALAPOZÓ TANULMÁNYOK SZERZŐI: DR. KÖKÉNYESI

Részletesebben

DIPLOMADOLGOZAT. Óhegyi Erzsébet

DIPLOMADOLGOZAT. Óhegyi Erzsébet DIPLOMADOLGOZAT Óhegyi Erzsébet Gödöllő 2013 1 SZENT ISTVÁN EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR TERM ÉSZETVÉDELM I M ÉRNÖK MESTERSZAK AZ ÁLLATFAJ-VISSZATELEPÍTÉSI PROGRAMOK FINANSZÍROZÁSA Készítette:

Részletesebben

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA NEMZETI MEGÚJULÓ ENERGIAHASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERV háttértanulmánya B kötet Végleges anyag MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS

Részletesebben

Környezetvédelmi szempontok érvényesítése a közbeszerzési eljárásoknál

Környezetvédelmi szempontok érvényesítése a közbeszerzési eljárásoknál GOVERNMENT SERVICE Környezetvédelmi szempontok érvényesítése a közbeszerzési eljárásoknál 2010. február ADVISORY 1 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 1. BEVEZETŐ...4

Részletesebben

TERMÉSZETVÉDELMI CÉLÚ LIFE PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON

TERMÉSZETVÉDELMI CÉLÚ LIFE PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON TERMÉSZETVÉDELMI CÉLÚ LIFE PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON Természetvédelmi célú LIFE projektek Magyarországon Impresszum Szerkesztette: Sashalmi Éva, Érdiné dr. Szekeres Rozália Írta: Bankovics András, Bodnár

Részletesebben