A postás szakszervezetek nyílt levele a Felügyelő Bizottság munkavállalókat képviselő tagjaihoz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A postás szakszervezetek nyílt levele a Felügyelő Bizottság munkavállalókat képviselő tagjaihoz"

Átírás

1 A postás szakszervezetek nyílt levele a Felügyelő Bizottság munkavállalókat képviselő tagjaihoz MAGYAR POSTA ZRT. Felügyelő Bizottsága Tóth Zsuzsanna dr. Horváth István munkavállalói FB tagok részére Tisztelt Asszonyom! Tisztelt Uram! Tisztelt Munkavállalói FB tagok! A Magyar Posta Zrt. a törvényi előírásoknak megfelelően, a kormányzati portál útján benyújtotta, majd a internetes weblapon nyilvánossá tette a 2012 évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját. Szakszervezeteink a 2012-es eredmény kimutatás letöltése és tanulmányozása után megdöbbenéssel vették tudomásul, hogy az MP Zrt óta először zárt veszteséges gazdasági évet, így a millió Ft-os mérleg adat, a 2011 évi millió forintos eredményhez képest abszolút értékben millió forintos veszteséget jelent. Megdöbbenésünket tovább fokozta, hogy erről a veszteségről mely nagyságrendje miatt a gazdasági vezetés és a társaságot irányító, illetve felügyelő testületei előtt már 2012-ben is látható volt szakszervezeti

2 szervezeteinket sem az elmúlt évben, sem 2013 elején nem tájékoztatták. Most sem a társaság menedzsmentjének részletes tájékoztatása, hanem a nyilvános adatok megtekintése után jutott tudomásunkra a negatív gazdálkodási eredmény. Kénytelenek vagyunk tudomásul venni, még ha nem is tudjuk elfogadni hogy a munkáltató nem tájékoztatott minket, mivel az elmúlt évek alatt sem volt velünk minden gazdasági kérdésben lelkesen informatív. Azt azonban nem hagyhatjuk szó nélkül, hogy a társaság Felügyelő Bizottságának munkavállalói képviselői mind a mai napig hallgatnak, és egy szavuk sincs a veszteséges gazdálkodásról, különösképpen arról, hogy a 2012 évi mérlegen belül miért növekedett meg az E fejezet Céltartalékok rovat, a 2011 évi mérleghez képest mintegy 6.6 milliárd forinttal. Ezen belül is az egyéb céltartalék soron 5,2 milliárd forint szerepel minden magyarázat nélkül, ami félő, hogy egy rejtett, de intenzív létszámleépítés tartalékaként került kialakításra. Mit takar ez kérdezzük most, hogy a mérlegbeszámoló már nyilvánossá vált és ki máshoz fordulhatnánk mint az FB munkavállalói képviselőihez? Tudomásunk szerint a felügyelőbizottság alapvető feladata a társaság ügyvezetésének ellenőrzése. Ez éppúgy jelenti a társaság működésére vonatkozó jogszabályok betartásának ellenőrzését, mint a társasági szerződésnek, alapszabálynak és a társaság legfőbb szerve határozatainak betartása feletti őrködést. Ennek a feladatnak az ellátásához a társasági törvény számos jogosítványt biztosít. A tájékozódáshoz való jog alapján a felügyelőbizottság a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja, a vezető tisztségviselőktől és a társaság vezető állású dolgozóitól felvilágosítást kérhet, akik kötelesek a szükséges információkat megadni. Ilyen kérés esetén a megkérdezett a felügyelőbizottság részére arra irányuló igény esetén köteles jelentést tenni szóban vagy írásban. Konkrétan is kiemelt terület azonban ezek közül a számviteli törvény szerinti mérleghez kapcsolódó beszámoló és az

3 eredményfelosztás. Mivel ez a két terület meghatározó az adózás és a nyereség szempontjából, a társaság, mint üzleti vállalkozás sikerességének, valamint az üzletrészek, illetve a részvények értékének megítélésénél, ezért nemcsak a felügyelőbizottság köteles ezek megvizsgálására, hanem garanciális okokból a legfőbb döntéshozó szerv is kötelezve van arra, hogy a felügyelőbizottság vizsgálatának az eredményét megismerje. Ezt célozza az a kötelezettség, hogy a társaság legfőbb szerve csak ennek a jelentésnek a birtokában jogosult dönteni az említett kérdésekről. Mint látható az FB tagság nem csak az üléseken való részvételből, a reprezentálásból áll, hanem felelősséget és kötelezettségeket ró a testület tagjaira. Külön kiemelnénk a munkavállalói küldött szerepét, aki a Gazdasági Társaságokról szóló 2006 évi VI. törvény 39. (3) bekezdése alapján: A felügyelőbizottságban a munkavállalói küldötteket a többi taggal azonos jogok illetik meg, és azonos kötelezettségek terhelik. Ha a munkavállalói küldöttek véleménye a felügyelőbizottság többségi álláspontjától egyhangúlag eltér, a munkavállalók kisebbségi álláspontját a gazdasági társaság legfőbb szervének ülésén ismertetni kell. Biztosak vagyunk abban, hogy egy felelősségteljes munkavállalói küldött álláspontja csak akkor tér el a többségétől, ha a többség a munkavállalói érdekek ellenében kívánja meghozni döntését. (Na, ilyet még nem tapasztaltunk a Postánál, pedig nagy valószínűséggel több olyan döntés született az FB ülésen, amellyel a szakszervezetek nem értettek volna egyet) A fentiek alapján felvetjük a Felügyelő Bizottság munkavállalói tagjainak felelősségét is a veszteséges gazdálkodás információjának elhallgatásában. Ugyanis, ha tudtak a várható veszteséges gazdálkodásról, akkor szakszervezeti képviselőkhöz méltatlan magatartást folytattak, mert olyan ismeretek birtokában vettek részt érdek képviseleti tárgyalásokon (KSZ, bértárgyalás stb.) amelyek a többi tárgyalófél számára nem álltak rendelkezésre.

4 Nem felejtjük azt sem, hogy március 4.-én, egy közös szakszervezeti akció keretén belül együtt írtunk levelet a munkáltatónak a vállalati bérmegállapodás mielőbbi létrejötte érdekében. Az FB tagoknak akkor már tudnia kellett a veszteségről, és mégis úgy tettek, mintha megalkuvásmentes szakszervezetként a munkavállalói érdekekért szállnának harcba. Ezt akarták mutatni az egész bértárgyalás alatt, és színpadias jelenetek közepette úgy tettek, mintha nem ismernék a szűkös keresetfejlesztési lehetőségeket egy veszteséges gazdasági év után. Ha pedig nem ismerték az eredményeket, és ezért nem tettek ellene semmit, akkor szakmailag nem felelnek meg arra, hogy az ország legnagyobb foglalkoztatójának Felügyelő Bizottságában a munkavállalói érdekeket képviseljék, hiszen milyen alapon ülnek ott, ahol még azt sem értik, ami körülöttük történik. Tudjuk azt is, hogy vannak témakörök, amelyeket szigorú titoktartás övez, amelyekről sem Önök, sem mások nem beszélhetnek. De ez nem a munkáltató gazdasági működése, főleg nem az a tevékenység, amelyet rendszeresen bemutatnak a szakszervezeteknek is. Számtalan ilyen beszámoló volt az elmúlt év folyamán, de erről a várható veszteségről sem a munkáltatótól, sem a munkavállalói FB tagoktól nem kaptunk tájékoztatást. A mostani gazdálkodási eredményt azért tartjuk igazán veszélyesnek, mert ebben a helyzetben hosszú távú keresetfejlesztési elképzeléseink csak a remény szintjén maradnak, mivel, mint köztulajdonban lévő és közszolgáltatói feladatot ellátó vállalat amennyiben működése a tulajdonos számára veszteséget jelent nem fog különleges elbánásban részesülni sem a bérek, sem az egyéb juttatások terén. Ezért itt emelnénk ki újra azt a nyílt levelünkben megfogalmazott álláspontunkat, mely szerint a munkavállalói FB tag küldöttek megválasztása a törvény alapján ugyan az ÜT jogköre, azonban a jelöltek választásában csak a szakmai

5 szempontok játsszák a domináns szerepet. Felhívnánk újfent a figyelmet, hogy amikor a munkavállalói érdekek képviseletéről beszélünk, akkor a majd 40%-os kisebbség szerepét is értékén kívánjuk kezelni, melynek nem látjuk biztosítékát az Önök személyében. Mint a veszteséges gazdálkodásról szóló információk késői nyilvánosságának ténye is bizonyítja, ebben a kérdésben a munkavállalói FB tagok nem álltak a helyzet magaslatán. Ennek megfelelően kérjük, hogy bár ezt törvény nem írja elő egy közös szakszervezeti fórum keretében adjanak számot az elmúlt évben végzett munkavállalói FB képviselői munkájukról, különös tekintettel a veszteséges gazdálkodás kialakulásának körülményeire, a nem titkosított információk szóbeli ismertetésével. Válaszát és észrevételeiket várva! Üdvözlettel: Ádám István Takács Violetta POFÉSZ elnök Postások Független Érdekvédelmi Szövetsége MAPÉSZ elnök 1425 Budapest, Népszínház u 27. (POFÉSZ) Budapest, június 27.

6 Képzés Komárom-Esztergom Megyében Képzési és csapatépítő tréning Munkástanácsok Komárom Esztergom Megyei Szövetsége Szabályzás után egy éves gyakorlat Jogesetek Napirendi pontok: oo 9.3o Érkezés, regisztráció 9.3o 11.oo Dr. Lajtai György Munkabérek, keresetek, létminimum alakulása 2013, illetve, előre jelzések alapján 11.oo Szünet o Jogi esetek csoportos feladatok, felkészülés (eset játék) 12.3o 14.oo Ebéd 14.oo 15.oo Jogesetek megoldása csoportonkénti megoldások 15.oo Szünet Gyár bezárás Üzemi Tanács, munkáltatói oldal, megfigyelők felkészülés adott feladatra (eset játék) Szünet Gyár bezárás Feladat megoldása, tárgyalási szinten (eset játék) 18.oo 18.4o Vacsora 19.oo 20.oo Kecske farm látogatása Betekintés, egy családi gazdálkodás rejtelmeiben, illetve lehetőség van kecske fejés kipróbálására, 20.oo 22.oo kötetlen beszélgetés szabadidős tevékenységek

7 Napirendi pontok: o 8.oo Reggeli 8.oo 9.15 Dr. Soós Adrianna Munkajogi előadás, foglakoztatás, szabadság, felmondás stb o Szünet oo Hatala Éva Csapatépítő, játékos feladatok, 11.oo Személyes értékelés, egyéni szempontok alapján oo Dr. Lajtai György a csoport munkaértékelése Dr. Soós Adrianna a csoport munkaértékelése Komáromi Ferencné Összefoglaló a kétnapos munkáról: ahogy én láttam 12.oo 13.oo ebéd 13.oo elutazás Néhány technikai szabály Szállás: ágyas szobákban két helyszínen, Étkezés: A képzési helyen (Kürti Vendég ház) Öltözék: Sportos, laza tekintettel a program tartalmára Tárgyi, eszközök biztosítása: Megye elnökség (saját laptop használható) Parkolás: Zárt udvarban Utazási költség: Megye a résztvevőknek megtéríti a helyszínen, kivételt képeznek a Bokodi, Oroszlányi képviselők, ők saját költségen utaznak. A visszajelzések alapján, a rendezvényen fő vesz részt.

8 A munkavállalók számára előnyösen módosították a 2003-ban megkötött kollektív szerződést a fuvarozók Több munkáltatóra kiterjedő kollektív szerződést kötött a Nemzetközi és Hivatásos Gépkocsivezetők Országos Szakszervezete (NeHGOSZ) a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületével (MKFE) június 24-én hétfőn. Dr. Vereczkey Zoltán, a MKFE elnöke a szerződéskötés aláírása kapcsán kiemelte: fontosnak tartja, hogy a mikro- és kisvállalkozók, akik nem tudják megfizetni a munkajogi szakértőket, gyakran nehezen értelmezik az új Munka Törvénykönyvében álló jogszabályokat, most a kollektív szerződésben egy olyan mintát kapnak, ami a munkavállalók és a munkaadók érdekeit egyaránt védi. Eisen Sándor, a NeHGOSZ elnöke fontos eredménynek tartja, hogy sikerült megállapodni a napi illetve a heti munkaidőben, a pihenőidőben és a készenléti idő díjazásában. Az új Kollektív Szerződés értelmében szakszervezet bemehet olyan munkáltatókhoz is tárgyalni, ahol még nincs tagja. A jövőben a szakszervezet tartja a szakmai továbbképzéseket, valamint az üdülési csekket a munkáltató nem számíthatja bele a fizetésbe, és a sztrájkjog kezelésében is sikerült megegyezni. A fél éves egyeztetés alapján létrejött Kollektív Szerződés célja a közúti közlekedés dinamikus fejlődésének szolgálata, a rendelkezésre álló anyagi és szellemi erőforrások hasznosítása és gyarapítása, valamint a szakmai és foglalkoztatási kultúra továbbfejlesztése. A megállapodás a munkavállalók kollektív biztonságát, jövedelmi helyzetük javítását is szolgálja. Budapest,

9 Munkástanácsok Országos Szövetsége Sajtóosztály Méltón búcsúztatta a nyugállományba vonulókat a FESZ! Lehet így is Jahn-FESZ-tivál A Független Egészségügyi Szakszervezet (FESZ) Jahn Ferenc Délpesti Kórház és Rendelő Intézet Alapszervezete 2013.július 22- én a kórház vezetésével együtt az országban egyedülálló módon, hagyományteremtő szándékkal, Semmelweis napi rendezvényt szervezet a szakszervezet tagjai, a kórház munkavállalói és azok családtagjai részére. A rendezvény fővédnöke: Dr. Szócska Miklós Egészségügyért Felelős Államtitkár Úr volt. A rendezvény keretein belül a évben nyugállományba vonuló kollégák méltó keretek között történő elbúcsúztatása is megtörtént. A nyugállományba vonulókat az Intézet vezetése oklevéllel, virággal, borral búcsúztatta. Az intézet főigazgatója Dr. Ralovich Zsolt Úr köszönte meg a több évtizedes áldozatos munkát a vezetetés és a betegek nevében. A kollégák nevében Dr. Mező Róbert főorvos Úr búcsúzott. Az érdekképviselet egy-egy forint értékű ajándékcsomaggal búcsúzott kollégáitól, tagjaitól. Majd a kórház tánckara kedveskedett egy rendkívül színvonalas műsorral.

10 Az eseményt színes programok tarkították. A rendezvény ideje alatt a gyermekek zsivajától vízhangzott a kórház parkja. A gyermekek részére arcfestés, kézműves foglakozás, aszfaltrajzverseny, és ugráló-várak tették a napot emlékezetessé. A kisgyermekeknek a szponzorok jóvoltából az érdekképviselet plüss állatokkal kedveskedett. Az intézet 15 csapata tevékenykedett lázasasan a meghirdetett főzőversenyen. A kondérokban finomabbnál finomabb ételek készültek, melyekhez a zöldségeket és a pékárút szponzorok biztosították. Az egész rendezvény ideje alatt elő zene biztosította a jó hangulatot a Weisitz Band közreműködésével. Nagy sikert aratott Nádas György humorista fellépése. Mindeközben a XX. kerületi Tűzoltók egy tűzoltóautóval érkeztek, amelyet a gyermekek egyből birtokba vettek. A tűzoltó parancsnok Szabó Gyula százados Úr és beosztott kollégái vállalták magukra azt a felelősségteljes feladatot, hogy az elkészült ételeket zsűrizzék. A szakszervezet, amely ugyan a főzőversenyen nem indult, de egy finom gulyáslevest készített, amelyre meghívta a nyugdíjba vonulókat is. Nagy sikert aratott az érdekképviselet által tagjaiknak kiosztott FESZes póló. A főzőversenyt szoros befutó zárta. Minden résztvevő csapat szakácskönyv csomagot nyert. Talán már a jövő évi versenyre gondolva. A szponzorok jóvoltából értékes nyereményekben részesültek a dobogós csapatok. A verseny harmadik helyezette a kardiológia csapata lett, vízforralót, oklevelet és kupát nyert. A második helyezett az ápolandó ápolók I. rehabilitáció csapata könyvcsomagot, kenyérpirítót, oklevelet és kupát nyert. Az első helyezett informatika kuktái egy digitális kávé automatát, könyvcsomagot, kupát, oklevelet vehettek át, és egy évig az Ő birtokukba kerülhetett a vándorkupa is. A rendezvény zárása előtt az érdekképviselet és a kórház vezetése barátságos csúszda versenyt rendezett. A versenyen az

11 Intézetet Dr. Török Árpád főigazgató helyettes, a szakszervezetet Fabók Ferencné FESZ alelnök asszony képviselte. A célfotónak köszönhetően egyértelműen az érdekképviselet érkezett elsőnek a célba. Visszavágó jövőre. Az egész napos rendezvény nem lett volna ilyen színvonalas a szponzorok felajánlási nélkül. A rendezvényt szponzorálták: TESCO MAGYARORSZÁG XX.KER., LAPKER ZRT,RAM COLLOSEUM, LIPÓTI PÉKSÉG,K&H GYÓGYVARÁZS. A rendezvény támogatói: XXIII. ker. Polgármesteri hivatal, XX. ker. Polgárőrség, XXIII. kerületi Polgárőrség, XX. ker. Tűzoltó parancsnokság, A rendezvény zárszavában mind az érdekképviselet, mind a kórház vezetése és a résztvevők eredményesnek és sikeresnek minősítették a rendezvényt, amelyen közel 150-en vettek részt. Azzal búcsúzta, hogy jövőre, újra, ugyanitt, együtt a Jahn- FESZ-tiválon találkozunk.! A rendezvény mindenki számára példamutatásként szolgált. A kollégák és családtagjaik jobban megismerhették egymást, nem csak a mindennapi rohanás pillanatnyi szünetében, hanem felhőtlenül tudtak egymással beszélgetni, szórakozni. Az intézet vezetése és az érdekképviselet is bebizonyította, hogy bár a mindennapok során nem mindenben egyeznek az elképzeléseik, de egy közös cél érdekében, ha a munkáltató és a munkavállalók összefognak, rendkívüli eredményeket érhetnek el. Bp Fabók Ferencné FESZ Alelnök

12 Rácz Sándor emlékére- egy Munkástanácsos (Király Lászlóné) verse Kevés olyan embert ismerek, Ki korának többszörösét élte meg. Mozgalmas volt az élete, De megmaradt legfőbb értéke: A becsülete. Ő számunkra, örökké élni fog. Jelenti a tisztességet, A tiszta gondolatot. Ő szívünk lelkünk atyja, Az élő legenda. Magamtól sokszor kérdeztem Mi adta az erőt, Mely felbecsülhetetlen. Sok munka, küzdelem, kutatás, Az igazságért való kiállás. Többször átlépte poklok kapuját, Megjárta a börtönt.

13 Apja barátai elvesztését, Sorstársai védelmét, ez jelentette Élete értelmét. Nem gondolta, hogy kutatásai során, Sok olyan dokumentumra talál, Mely az utókor számára érték, Sok pontban átírja A magyar nép történelmét. Számára, ez sem volt elég. Élete utolsó percéig Írta a könyveit, Tartotta előadásait, Hirdette érveit. Sietett sokat dolgozni. Mindig attól félt, Rövid lesz az élet, Nem lesz idő átadni, A sok sok értéket. Az utókorral közölni kívánta: Mit is jelentett 1956, Mi robbantotta ki a forradalmat, Mi jellemezte, s jellemzi,

14 A mindenkori hatalmat. Igaz hazafiként Arra törekedett, Az utókor Soha ne feledje, A valós történelmet. Mi szívből köszönjük Amit csak adhatott, Tovább hirdetjük a gondolatot, Melyet tiszta lélekkel, Ránk hagyott. Budapest: Király Lászlóné A szegény mégszegényebb lett A Munkástanácsok Országos Szövetségének elnöke szerint romlott a munkavállalók legszegényebb rétegének helyzete az elmúlt négy évben, a létminimum és a minimálbér közötti olló tovább nyílt, amit a legutóbbi minimálbéremelés megállított. Palkovics Imre a konföderáció pénteken kezdődött kétnapos kongresszusának szünetében az MTI-nek hangsúlyozta: fontos teendőjük változtatni a legszegényebb munkavállalói réteg

15 jövedelmi viszonyain, illetve a Munka törvénykönyvében bekövetkezett kedvezőtlen helyzeten. Az elnök értékelése szerint a jogszabályban nemcsak a kollektív jogok, hanem az egyének területén is visszalépések történtek. A Munkástanácsok Országos Szövetségének tisztújító kongresszusán pénteken megvitatták és elfogadták az elnökség tevékenységének évi beszámolóját. Palkovics Imre elmondta: nagyvonalakban egyetértenek azzal a törekvéssel, hogy Magyarországon újra kell iparosítani a foglalkoztatás bővítéséhez. Támogatják, hogy a kormány a pénzügyi terhek viselésébe bevonta a nemzetközi, multinacionális cégek jelentős körét, és kiállnak a kabinet mellett, ha emiatt támadás éri. A szövetség elnöke beszámolt arról, hogy az elmúlt években 19 szervezet csatlakozott hozzájuk, ezzel több mint 10 ezer taggal bővült a Munkástanácsok taglétszáma, amely jelenleg 47 ezer körül van. Ifjúsági tagozatuk aktív szerepet vállal a munka világában, és bekapcsolódott a diákmunka keretében dolgozók jogainak védelmébe is. A szövetség munkájának nemzetközi elismerését jelzi, hogy a közelmúltban az Európai Néppárt munkástagozata tagjai sorába fogadta a Munkástanácsokat értékelte Palkovics Imre. A kongresszus szombati munkanapján a következő öt évre szóló program elfogadása lesz napirenden. A programalkotás kapcsán a Munkástanácsok elnöke kifejtette, hogy a következő öt évre szóló munkájukban szerepel a jövedelmek megőrzésének, fejlesztésének szándéka, a munkajog területén bekövetkezett kedvezőtlen változások korrigálása, a konzultációs jog helyreállítása. Szeretnék fejleszteni az együttműködést a különböző társadalmi csoportokkal, civil szervezetekkel, a többi magyarországi szakszervezettel, és ennek érdekében stratégiai megállapodásokat kötnek. A Munkástanácsok fő törekvései közé tartozik továbbra is a munkavállalói tulajdon kérdése. Szeretnének elérni, hogy az állami tulajdonban lévő vállalatokból a munkavállalók

16 részesedhessenek, tulajdonos pozíciójukon és pénzügyi részvételükön keresztül a foglalkoztatási stabilitást lehetne megteremteni, a megélhetést pedig nemcsak a keresetből, hanem tőkejövedelemből is meg lehetne erősíteni fejtette ki Palkovics Imre. Elemezés a KSH legutóbbi bérstatisztikája alapján Elemzés a KSH legutolsó bérstatisztikája alapján a versenyszféra és a költségvetési szféra létszám-és bérhelyzetéről. A számokból kirajzolódik néhány tanulságos tendencia: Versenyszféra: 2008-hoz képest a fizikai létszám a versenyszférában 13,7%-kal, 177,5 ezer fővel csökkent negyedévében a csökkenés a tavalyi év első negyedéhez képest tovább folytatódott, igaz csekélyebb mértékben, 1%-kal. A teljes munkaidős létszám csökkenésével szemben a részmunkaidős létszám 30% feletti mértékben növekedett, de az így keletkezett körüli többlet munkahely nem tudta ellensúlyozni a teljes munkaidős létszámban bekövetkezett 177,5 ezer fős létszám csökkenést. A fizikai és szellemi állomány nettó átlagkeresete közötti különbség a évi 1,9-szeresről 2013 elejére 2,2-szeresre nőtt, leginkább az adórendszerben történt korrekciók következtében. A fizikai állomány nettó átlagkeresetének reálérték vesztesége 2008-hoz képest 5,6%, a szellemiek reálérték nyeresége 10,7% ben a versenyszféra egészében az összes

17 foglalkoztatott 35%-a van minimálbéren, vagy garantált bérminimumon bejelentve. Ennél is jóval magasabb az arány az 1-4 főt foglalkoztató vállalkozásoknál, ahol az összes alkalmazott 56%-a minimálbéres, vagy garantált minimálbéres. A legkisebb arányban az 1000 fő feletti méretcsoportban, tehát a legnagyobb vállalatoknál foglalkoztatnak minimálbéreseket, vagy garantált minimálbéreseket, náluk az összesített arány csak 18%-os. Költségvetési szféra: 2008-hoz képest a fizikai létszám a költségvetési szférában 30%-kal nőtt, döntően a közfoglalkoztatási rendszer kiterjesztése következtében. A szellemiek nettó átlagkeresete 1,6-szerese a fizikaiaknak, ami lényegében változatlan maradt a 4 évvel ezelőttihez képest, jóval kisebb tehát az eltérés a fizikai és a szellemi állománycsoport nettó átlagkeresete között, mint a versenyszférában. Ennek oka azonban nem az, hogy a fizikai állomány nettó bére jobban nőtt, hanem az, hogy a szellemieké nőtt csekély mértékben, mindössze 4,8%-kal 2008-hoz képest. Miközben a költségvetési szférában a fizikai állomány nettó átlagkeresetének reálérték vesztesége 2008-hoz képest meghaladja a 17%-ot (amit együttesen magyaráz a közfoglalkoztatás térnyerése és az adórendszer átalakítása), aközben a szellemi dolgozók nettó átlagkeresetének a reál érték vesztése is csaknem 10%-os 2008-hoz képest. A költségvetési szférában a szellemieknél ugyanakkora a keresetek reálvesztesége, mint amekkora a versenyszférában a szellemi állomány keresetének a reálérték nyeresége. Lajtai György

18 Szakszervezeti munka újult erővel a Zala Volánnál Újult erővel ezzel a jelszóval tartotta meg fórumát május 31-én a Munkástanácsok Országos Szövetségéhez és a Közlekedési Munkástanácsok Szövetségéhez egyaránt tartozó Zala Volán Dolgozóinak Demokratikus Szakszervezete (ZVDDSZ). A szakszervezet fős taglétszám elérésének célját hirdette meg. A ZVDDSZ az alakuló régiós szakszervezeti szövetség markáns bázisát kívánja megteremteni. A fórumon Busa Csaba személyközlekedési igazgató a Zala Volán Zrt. helyzetét vázolta fel a szervezeti átalakítások tükrében. Elmondta, hogy a régiós szervezeti struktúra kezd összeállni, folyamatban van a vezetői pozíciók betöltésére alkalmas személyek kiválasztása. Megjegyezte, hogy a Zala Volán Zrt.- től egyre több szakemberrel számol az Északnyugatmagyarországi Közlekedési Központ vezetése a regionális szervezet különböző szintjein. Tájékoztatott arról, hogy a regionális szintű Kollektív Szerződés szerkezetének összeállítása elkezdődött, a szakszervezetekkel az egyeztetés folyamatban van. Horváth László, a ZVDDSZ elnöke örömét fejezte ki, hogy több Zala Volános kerülhet régiós szintű vezetői pozícióba, ám kívánatosnak tartja, hogy helyi keretek között se sorvadjanak el egyes döntési szintek. A résztvevők megnyugtatónak tartották, hogy a helyi bérmegállapodás külön pontban foglalkozik a munkahelyvédelem kérdésével. A munkaadói és a munkavállalói oldal közösen tesznek erőfeszítéséket az álláshelyek megtartása érdekében. Horváth László

19

Akik eddig kifejezték szolidaritásukat

Akik eddig kifejezték szolidaritásukat Akik eddig kifejezték szolidaritásukat Szakszervezeti Konföderációk Magyar Szakszervezeti Szövetség Kordás László a MASZSZ elnöke a szervezet szolidaritási közleményében a szakszervezet képviselői mindent

Részletesebben

GYORSELEMZÉS. Bérek alakulása a 2016-ban kötött országos bérmegállapodás tükrében

GYORSELEMZÉS. Bérek alakulása a 2016-ban kötött országos bérmegállapodás tükrében GYORSELEMZÉS Bérek alakulása a 2016-ban kötött országos bérmegállapodás tükrében A Magyar Szakszervezeti Szövetség felkérésére készítettük ezt az elemzést a bérek helyzetének alakulásáról. A szakszervezetek,

Részletesebben

Tájékoztató az Érdekegyeztető Tanács december 20-i üléséről

Tájékoztató az Érdekegyeztető Tanács december 20-i üléséről 1997. év Tájékoztató az Érdekegyeztető Tanács 1996. december 20-i üléséről Napirend előtti felszólalásában a munkavállalói oldal a szervezkedési szabadságot veszélyeztető és a munka világát szabályozó

Részletesebben

A Postás Szakszervezet Női Tagozatának Szervezeti és Működési Szabályzata

A Postás Szakszervezet Női Tagozatának Szervezeti és Működési Szabályzata A Postás Szakszervezet Női Tagozatának Szervezeti és Működési Szabályzata A Női Tagozat a Postás Szakszervezet (továbbiakban PSZ) Alapszabályának 9. -a alapján az egyenlő bánásmód, de elsősorban a munkavállaló

Részletesebben

Vezetõi összefoglaló

Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika ágazat Vezetõi összefoglaló 2013 Gyógyszerészeti és Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet Informatikai és Rendszerelemzési Fõigazgatóság AZ EMBERI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

A Felügyelő Bizottság feladatai

A Felügyelő Bizottság feladatai I. A Felügyelő Bizottság feladatai A Felügyelő Bizottság feladata a Társaság ügyvezetésének ellenőrzése, munkájának szakmai támogatása, a tulajdonos érdekeinek védelme. Ennek érdekében ellenőrzi a társaság

Részletesebben

A vasárnapi munkavégzés korlátozásának hatása

A vasárnapi munkavégzés korlátozásának hatása A vasárnapi munkavégzés korlátozásának hatása A vasárnapi zárva tartás bevezetését megelőző egyeztetéseken az ellenzők érvei között kiemelt hangsúlyt kapott a negatív foglalkoztatási következmények előrejelzése.

Részletesebben

Város Polgármestere Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: /242 mellék

Város Polgármestere Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: /242 mellék Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/242 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Önkormányzati alkalmazottak

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére. Tárgy: Önkormányzati gazdasági társaságok 2013. évi beszámolója, 2014.

ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére. Tárgy: Önkormányzati gazdasági társaságok 2013. évi beszámolója, 2014. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 107/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Tárgy: Önkormányzati gazdasági társaságok 2013. évi beszámolója,

Részletesebben

műszakpótlék szabályozása (140) köztulajdonban álló munkáltató (172-177)

műszakpótlék szabályozása (140) köztulajdonban álló munkáltató (172-177) Munkavállalói jogot sért Keresetcsökkenéssel jár Egyéb, munkavállalókra hátrányos Szakszervezeti jogot sért Egyéb kollektív jogot sért Nagyon súlyos munkaviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményei

Részletesebben

Beszámoló a decemberi klubnap eseményeiről

Beszámoló a decemberi klubnap eseményeiről Beszámoló a 2016. decemberi klubnap eseményeiről 1 Tisztelt CSVOE Tagtársunk, Kedves Barátunk! 2016.12.15.-n csütörtökön tartotta Egyesületünk az évzáró KLUB rendezvényét. Az idei évre komoly célokat tűztünk

Részletesebben

HBM HÍRLAP A KASZ FIATALOK TAGOZATA VEZETŐJÉNEK VÁLASZTOTTÁK KISS NIKOLETTÁT. 2012. szeptember III.évfolyam 9.szám

HBM HÍRLAP A KASZ FIATALOK TAGOZATA VEZETŐJÉNEK VÁLASZTOTTÁK KISS NIKOLETTÁT. 2012. szeptember III.évfolyam 9.szám HBM HÍRLAP 2012. szeptember III.évfolyam 9.szám Magunkról beszélünk, Egymásért teszünk (Vida) Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen! (Széchenyi István) Megyetitkári Értekezlet Szolnok 2012.09.11.

Részletesebben

A kollektív szerződéskötés szerepe, jelentősége és lehetséges tartalma Magyarországon. Tarsoly Imréné szeptember 23.

A kollektív szerződéskötés szerepe, jelentősége és lehetséges tartalma Magyarországon. Tarsoly Imréné szeptember 23. A kollektív szerződéskötés szerepe, jelentősége és lehetséges tartalma Magyarországon Tarsoly Imréné 2016. szeptember 23. Bratislava Kollektív szerződés A KSZ a munkabéke eszköze, kiszámítható, szabályozott

Részletesebben

MKKSZ HÍRLEVÉL. Kiadja a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók. A KÉK SZTRÁJK Sajtótájékoztató.

MKKSZ HÍRLEVÉL. Kiadja a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók. A KÉK SZTRÁJK Sajtótájékoztató. MKKSZ HÍRLEVÉL Kiadja a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók A KÉK SZTRÁJK Sajtótájékoztató Öt napos sztrájk Sajtótájékoztató 2018. február 15. Boros Péterné beszéde Mondanivalóm

Részletesebben

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2007. III. negyedév) Budapest, március

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2007. III. negyedév) Budapest, március ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL (2007. III. negyedév) Budapest, 2008. március Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából Vezetői összefoglaló Módszertan Táblázatok:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Torony, Dozmat képviselő-testületének február 03-án megtartott közös testületi ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Torony, Dozmat képviselő-testületének február 03-án megtartott közös testületi ülésén TORONY KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE DOZMAT KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Készült: Torony, Dozmat képviselő-testületének 2016. február 03-án megtartott közös testületi ülésén Helye: Torony Község

Részletesebben

A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL SZÓLÓ ÉVI I. TÖRVÉNY KOMMENTÁRJA

A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL SZÓLÓ ÉVI I. TÖRVÉNY KOMMENTÁRJA A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL SZÓLÓ 2012. ÉVI I. TÖRVÉNY KOMMENTÁRJA TARTALOMJEGYZÉK ELSŐ RÉSZ 13 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET (1. 13. ) 13 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. A törvény célja 13 2. A törvény hatálya

Részletesebben

Válságkezelés Magyarországon

Válságkezelés Magyarországon Válságkezelés Magyarországon HORNUNG ÁGNES államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 2017. október 28. Fő üzenetek 2 A magyar gazdaság elmúlt három évtizede dióhéjban Reál GDP növekedés (éves változás)

Részletesebben

3. fejezet: Tisztséget és funkciót viselők feladatainak leírása

3. fejezet: Tisztséget és funkciót viselők feladatainak leírása 3. fejezet: Tisztséget és funkciót viselők feladatainak leírása A tisztséget és funkciót viselők abban az esetben tudják megfelelően ellátni a feladataikat, valamint a választás folyamán akkor tudnak felelősséggel

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól szóló 2/2004. (I. 15.) FMM rendelet módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól szóló 2/2004. (I. 15.) FMM rendelet módosításáról Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM IKTATÓSZÁM: 1226 /2010-MKBERFŐ Készült 2010. február 16-án. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

A SZAKSZ vezető testülete, a SZIB rövid távú programtervezésbe kezdett május 22. péntek, 16:30

A SZAKSZ vezető testülete, a SZIB rövid távú programtervezésbe kezdett május 22. péntek, 16:30 A SZAKSZ a mai napon, 2015. május 22én Kaposváron tartotta soron következő SZIB ülését. Az ülésen az alapszervezetek elnökei és a munkahelyi szervezetek titkárai vettek részt, így a négy régió, hét megyéjének

Részletesebben

Vezetõi összefoglaló

Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika ágazat Vezetõi összefoglaló 2014 ENKK Nyilvántartási és Képzési Központ EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZAT LÉTSZÁM ÉS BÉRSTATISZTIKA, 2014. ÉV VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Adatszolgáltatói

Részletesebben

M!!J~,gy :3.14. Kivonat a BKV Zrt. Igazgatóságának évi Határozatok Könyvéből ' "\ \1 " 1 BK.VZR9)

M!!J~,gy :3.14. Kivonat a BKV Zrt. Igazgatóságának évi Határozatok Könyvéből ' \ \1  1 BK.VZR9) BK.VZR9) :3.14. Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság BKV. ÖNNEK JÁR 1980 Budapest, Akáda u. 15. Kivonat a BKV Zrt. Igazgatóságának 2017. évi Határozatok Könyvéből (Az Igazgatóság 2017.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének március 17-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének március 17-i rendkívüli ülésére Új napirend Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. március 17-i rendkívüli ülésére Tárgy: Hosszabb időtartamú értékteremtő közfoglalkoztatási program támogatása

Részletesebben

az EVDSZ IV. kongresszusának 2. számú határozata alapján létrehozott pénzügyi alapról év

az EVDSZ IV. kongresszusának 2. számú határozata alapján létrehozott pénzügyi alapról év 15. sz. melléklet Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége BESZÁMOLÓ az EVDSZ IV. kongresszusának 2. számú határozata alapján létrehozott pénzügyi alapról 2012. év 2012. november

Részletesebben

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának július 05-ig!

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának július 05-ig! Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának 2016. július 05-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ 2016. ELSŐ FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL MEGYE: KOORDINÁTOR NEVE: Baranya megye Horváth Sándorné A

Részletesebben

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának július 05-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ Veszprém MEGYE: Vizl Péterné

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának július 05-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ Veszprém MEGYE: Vizl Péterné Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának 2016. július 05-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ 2016. MEGYE: KOORDINÁTOR NEVE: Veszprém Vizl Péterné Szakszervezet megnevezése: 1.Pedagógusok

Részletesebben

Az EVDSZ évi munkaprogramja

Az EVDSZ évi munkaprogramja 1 Az EVDSZ 2011. évi munkaprogramja Elfogadva: Budapest, 2011. február 02.-i SZV ülésen 2 Bevezető Az EVDSZ 2011. évi munkaprogramja az EVDSZ VI. Kongresszusán elfogadott programra, valamint az ez alapján

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS J E G Y Z Ő K Ö N Y V BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KISEBBSÉGI, ÉRDEKEGYEZTETŐ ÉS KÜLKAPCSOLATI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.:: I. 230-4/2009. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax:

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA

A DEBRECENI EGYETEM KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA A DEBRECENI EGYETEM KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA 2014. szeptember 25. 1 Közalkalmazotti Szabályzat A Debreceni Egyetem (DE) és az intézmény Közalkalmazotti Tanácsa (KT) a Közalkalmazottak jogállásáról szóló

Részletesebben

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának július 04-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ ELSŐ FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának július 04-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ ELSŐ FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának 201 július 04-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ 201 ELSŐ FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL MEGYE: BORSOD ABAÚJ - ZEMPLÉN MEGYE KOORDINÁTOR NEVE: Ducsay

Részletesebben

Az EVDSZ évi munkaprogramja

Az EVDSZ évi munkaprogramja 1 Az EVDSZ 2017. évi munkaprogramja Elfogadva: Budapest, 2017. január 24-i SZV ülésen 2 Bevezető Az EVDSZ 2017. évi munkaprogramja az EVDSZ VII. Kongresszusán elfogadott programra, és az I-II-III. Taggyűlésén

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÓ I. NEGYEDÉVES ADATOK AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN DOLGOZÓK LÉTSZÁM ÉS BÉRHELYZETÉRŐL

ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÓ I. NEGYEDÉVES ADATOK AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN DOLGOZÓK LÉTSZÁM ÉS BÉRHELYZETÉRŐL ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN DOLGOZÓK LÉTSZÁM ÉS BÉRHELYZETÉRŐL 2015. I. NEGYEDÉVES ADATOK A feldolgozás mintája: azon intézmények létszám és béradatai, amelyek bérszámfejtését 2015. I. negyedévben

Részletesebben

Bérhelyzet kezelése avagy a szakképzett munkaerő megtartása és megszerzése a gyógyszeriparban Dr. András Klára

Bérhelyzet kezelése avagy a szakképzett munkaerő megtartása és megszerzése a gyógyszeriparban Dr. András Klára Bérhelyzet kezelése avagy a szakképzett munkaerő megtartása és megszerzése a gyógyszeriparban Dr. András Klára 2017.11.17. Munkaerőpiaci folyamatok A foglalkoztatás bővülésnek következtében 2015-től elejétől

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara XL. Küldöttgyűlésén január 31-én a VMKIK Székházában (9700 Szombathely,Honvéd tér 2.

JEGYZŐKÖNYV. a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara XL. Küldöttgyűlésén január 31-én a VMKIK Székházában (9700 Szombathely,Honvéd tér 2. JEGYZŐKÖNYV Amely készült: Jelen vannak: a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara XL. Küldöttgyűlésén 2012. január 31-én a VMKIK Székházában (9700 Szombathely,Honvéd tér 2.) a mellékelt jelenléti ív szerint

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

Üdvözöljük a évi. Küldöttközgyűlés résztvevőit!

Üdvözöljük a évi. Küldöttközgyűlés résztvevőit! Üdvözöljük a 2012. évi Küldöttközgyűlés résztvevőit! A PSZE ELNÖKSÉGÉNEK 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA 2012. május 09. Dr. Horváth Sándor elnök Az elmúlt év értékelése A Postások Szakmai Egyesülete 2011. évet

Részletesebben

Egységes Magyar Tűzoltó Szövetség. Dobson Tibor ddtb., elnök

Egységes Magyar Tűzoltó Szövetség. Dobson Tibor ddtb., elnök Egységes Magyar Tűzoltó Szövetség Dobson Tibor ddtb., elnök Fő cél Egységes tűzoltó szövetség megteremtése Minta: Elődeink által lerakva! A közelmúlt Részérdekek akadályozták az egység megteremtését Szervezetei:

Részletesebben

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE (MKKSZ) SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET (TITKÁRI TANÁCS)

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE (MKKSZ) SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET (TITKÁRI TANÁCS) MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE (MKKSZ) SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET (TITKÁRI TANÁCS) Ü G Y R E N D J E Elfogadta a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei

Részletesebben

Előadó: dr. Takács Gábor

Előadó: dr. Takács Gábor Kollektív munkajog a közalkalmazotti jogviszonyban Előadó: dr. Takács Gábor gabor.takacs@opussimplex.com Szabályozott területek 2012. évi I. tv. munkaviszony 1992. évi XXXIII. tv. közalkalmazotti jogviszony

Részletesebben

72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű Kft. javadalmazási szabályzatának módosításáról.

72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű Kft. javadalmazási szabályzatának módosításáról. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű

Részletesebben

Történeti betekintés

Történeti betekintés Történeti betekintés 2011. december 22.-én a munka Törvénykönyvéről a Kormánnyal egyeztető szakszervezeti tömörülések vezetői, a szféra munkaadói tárgyaltak a Versenyszféra és a Kormány közötti egyeztetések

Részletesebben

2. sz. melléklet. TÁJÉKOZTATÓ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete részére

2. sz. melléklet. TÁJÉKOZTATÓ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete részére 2. sz. melléklet FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. TÁJÉKOZTATÓ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete részére Tárgy: A Budapest Főváros IX.

Részletesebben

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE A Magyar Evezős Szövetség 2018. évi rendes Közgyűlésére Budapest. 2018. május 17. Készítette: MESZ Felügyelő Bizottsága Pichler Balázs Nagy

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÓ IV. NEGYEDÉVES ÉS ÉVES ADATOK AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN DOLGOZÓK LÉTSZÁM ÉS BÉRHELYZETÉRŐL

ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÓ IV. NEGYEDÉVES ÉS ÉVES ADATOK AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN DOLGOZÓK LÉTSZÁM ÉS BÉRHELYZETÉRŐL ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN DOLGOZÓK LÉTSZÁM ÉS BÉRHELYZETÉRŐL 2013. IV. NEGYEDÉVES ÉS 2013. ÉVES ADATOK A feldolgozás mintája: Azon intézmények létszám és béradatai, amelyek bérszámfejtését

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI DOLGOZÓK ORSZÁGOS SZAKMAI TANÁCSA /MKKSZ KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI OSZT/ SZERVEZETI

Részletesebben

Tantárgyi tematika - 2015/2016 I. félév

Tantárgyi tematika - 2015/2016 I. félév Tantárgyi tematika - 2015/2016 I. félév Tantárgy neve Neptun kódja: Képzés- tagozat: Tantárgy kreditszáma: Tantárgyfelelős: Számonkérési forma: Erős előfeltétel: Gyenge előfeltétel/társfeltétel: Kapcsolódik-e

Részletesebben

Új napirendi pont 26. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS

Új napirendi pont 26. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Új napirendi pont 26. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 24-i rendkívüli ülésére Tárgy: ÖKO-DOMBÓ Kft. ügyvezetője prémiumfeladatainak

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1/2011. (IV.15.) számú Zirc és Környéke Ipartestület közgyűlési határozat

JEGYZŐKÖNYV. 1/2011. (IV.15.) számú Zirc és Környéke Ipartestület közgyűlési határozat JEGYZŐKÖNYV Készült 2011. április 15-én 18.30 órakor a Zirc és Környéke Ipartestület közgyűlésén a Zirc és Környéke Ipartestület székházában a Zirc, Vak B. u. 1. szám alatt. Jelen vannak: jelenléti ív

Részletesebben

A közszféra szakszervezetei és a közalkalmazotti tanács

A közszféra szakszervezetei és a közalkalmazotti tanács Munkahelyi foglalkoztatási viszonyok Berki Erzsébet Hőrich Balázs: A közszféra szakszervezetei és a közalkalmazotti tanács Bár a Munkahelyi foglalkoztatási viszonyok 2010 kutatás fő terepe a versenyszféra

Részletesebben

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése. 2. Foglakoztatás

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése. 2. Foglakoztatás Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján a Magyar Villamos Művek Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai,

Részletesebben

Korózs Lajos szociológus elnökségi tag

Korózs Lajos szociológus elnökségi tag Korózs Lajos szociológus elnökségi tag A szegénység annál jobban nő, minél mélyebb a szegénység! A rossz helyzetű kistérségekben rohamosan romlott a gyerekes családok helyzete a válság és a kormányzati

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE Tel : 49/411-346; 500-169 Fax : 0649/500-170 Adószám:18417803-1-05 Bank Sz.:55100162-12001462 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 09-én, Mezőkövesden, az

Részletesebben

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának december 10-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ MÁSODIK

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának december 10-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ MÁSODIK Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának 2016. december 10-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ 2016. MÁSODIK L MEGYE: KOORDINÁTOR NEVE: - Moson- Sopron Megye Dr. Jáki Katalin Szakszervezet

Részletesebben

BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA Hatályos: 2005. december 15-től. Tartalom 1. A szabályzat célja 2. A szabályzat hatálya 3. A szabályzat ereje 4. Speciális szabályok 5. A szabályzat

Részletesebben

Az Elnök az Alapszabály értelmében felkérte a jegyzőkönyv vezetésére a titkárt, Kozma Lászlót.

Az Elnök az Alapszabály értelmében felkérte a jegyzőkönyv vezetésére a titkárt, Kozma Lászlót. TAGGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV felvéve a Magyar Dragon Szövetség Taggyűlésén, 2014. március 11-én, a Virányos Klinikán (Budapest, XII. ker., Virányos út 23/d.) Taggyűlés kezdete 19.10 óra. Jelen vannak: Tagok:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség /MKSSZ/ Közgyűlése

Jegyzőkönyv. Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség /MKSSZ/ Közgyűlése Jegyzőkönyv Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség /MKSSZ/ Közgyűlése Az ülés helye: Budapest IV ker. Berlini u. 47-49. (volt gyógyszerkutató) Az ülés időpontja: 2014. március 1. 10 óra Ferinc Vince, az

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. július 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 Tartalomjegyzék 3 TARTALOMJEGYZÉK Előszó 11 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 13 A) A törvény hatálya 13 1. A törvény tárgyi hatálya 14 2. A törvény területi

Részletesebben

Gazdaságpolitika és költségvetés 2018

Gazdaságpolitika és költségvetés 2018 Gazdaságpolitika és költségvetés 2018 Banai Péter Benő államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 2017. november 1 2017-ben makrogazdasági és költségvetési stabilitás jellemzi az országot Forrás: *: Európai

Részletesebben

HBM HÍRLAP. V. KONGRESSZUS október BUDAPEST október 3.évfolyam 10.szám. Magunkról beszélünk, Egymásért teszünk (Vida)

HBM HÍRLAP. V. KONGRESSZUS október BUDAPEST október 3.évfolyam 10.szám. Magunkról beszélünk, Egymásért teszünk (Vida) HBM HÍRLAP 2012. október 3.évfolyam 10.szám Magunkról beszélünk, Egymásért teszünk (Vida) Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen! (Széchenyi István) V. KONGRESSZUS 2012. október 11-12. BUDAPEST

Részletesebben

Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája

Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája 1112 Budapest, Sasadi út 170. 321-5262 E-mail: info@liganet.hu 24/2018. (09. 04.) számú elnökségi határozat 1. A LIGA Szakszervezetek kezdeményezi egy kétéves

Részletesebben

A minimálbér és a garantált bérminimum emelésére adott vállalati válaszok

A minimálbér és a garantált bérminimum emelésére adott vállalati válaszok A minimálbér és a garantált bérminimum emelésére adott vállalati válaszok Egy vállalati felmérés tapasztalatai Budapest, 2018. július Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely,

Részletesebben

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG AUGUSZTUS 22-I ÜLÉSÉRŐL

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG AUGUSZTUS 22-I ÜLÉSÉRŐL NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2014. AUGUSZTUS 22-I ÜLÉSÉRŐL Az ülés helyszíne: Nemzeti Választási Iroda székháza (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.) Az ülés ideje:

Részletesebben

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Ecser Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 29 - i ülésére

A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 29 - i ülésére 1941-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29 - i ülésére Tárgy: Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft 2012.évi beszámolója Az előterjesztést

Részletesebben

1. Vezető tisztségviselők. 2. Felügyelőbizottsági tagok. 3. Az Mt hatálya alá tartozó munkavállalók

1. Vezető tisztségviselők. 2. Felügyelőbizottsági tagok. 3. Az Mt hatálya alá tartozó munkavállalók Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelőbizottsági tagjai,

Részletesebben

L.T.SZ Közgyűlés. Jegyzőkönyv. Készült a Létesítményi Tűzoltóságok Országos Szövetsége évi rendes közgyűlésén

L.T.SZ Közgyűlés. Jegyzőkönyv. Készült a Létesítményi Tűzoltóságok Országos Szövetsége évi rendes közgyűlésén L.T.SZ Közgyűlés Jegyzőkönyv Készült a Létesítményi Tűzoltóságok Országos Szövetsége évi rendes közgyűlésén Helyszín: 2015. április 09. 2481 Velence, Kiss köz 6. Hotel Juventus konferenciahelyiségében.

Részletesebben

TÁMOP A-13/

TÁMOP A-13/ 1 TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0043 Helyfoglalás aktív jelenlét, aktív együttműködés TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0043 Helyfoglalás aktív jelenlét, aktív együttműködés Ágazati kollektív szerződés előkészítése című

Részletesebben

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE MUNKAÜGYI SZAKIGAZGATÁSBAN DOLGOZÓK ORSZÁGOS SZAKMAI TANÁCSA (MKKSZ MUNKAÜGYI OSZT) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A

Részletesebben

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva.

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. Helye: Ökológiai Intézet, BFTE iroda. 3525 Miskolc, Kossuth u. 13. I. emelet Ideje: 2014.10.30., szerda 17.00 óra BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv Boronkai József: Köszöntöm az

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 1/2010./II.22./ önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2010 évi költségvetésére

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 1/2010./II.22./ önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2010 évi költségvetésére KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010./II.22./ önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010 évi költségvetésére Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetéséről

Részletesebben

ZÁHONYI VASUTAS. VII. évfolyam, 23. szám november 20.

ZÁHONYI VASUTAS. VII. évfolyam, 23. szám november 20. ZÁHONYI VASUTAS VII. évfolyam, 23. szám 2017. november 20. Újra a záhonyi nyugdíjasok között November tizenötödikén megtelt a Tűzvirág étterem, hiszen múlt hét szerdáján tartották beszámoló Küldöttgyűlésüket

Részletesebben

Mátramindszent Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2018. ( II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Mátramindszent Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2018. ( II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Mátramindszent Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2018. ( II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről Mátramindszent Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Írta: Administrator 2012 január 17. (kedd) 12:24

Írta: Administrator 2012 január 17. (kedd) 12:24 Bérkompenzáció 2012 igénylés : az elvárt béremeléshez 21 milliárdot ad a kormány. A kormány pályázati rendszerben, vissza nem térítendő támogatás formájában átvállalja a bérfejlesztés 2-3 százalékát a

Részletesebben

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május Pályázathoz anyagok a TÁMOP 4.1.1/AKONV2010-2019 Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése 1/b képzéskorszerűsítési alprojekt Munkaerőpiaci helyzetkép II. negyedév Negyed adatok régiókra bontva 2010. 1.

Részletesebben

1. Az MVM Oroszlányi Erőműfejlesztő Zrt. tevékenységi körének ismertetése. 2. Foglalkoztatás

1. Az MVM Oroszlányi Erőműfejlesztő Zrt. tevékenységi körének ismertetése. 2. Foglalkoztatás Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM Oroszlányi Erőműfejlesztő Zrt. felügyelő bizottsági tagjai, továbbá a vezető

Részletesebben

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége. Tájékoztató

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége. Tájékoztató 12. a) sz. melléklet Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Tájékoztató a Pannónia Nyugdíjpénztár 2012-2013. évi tevékenységéről, a Pénztár előtt álló 2013-2014.évi feladatokról

Részletesebben

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése. 2. Foglakoztatás

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése. 2. Foglakoztatás Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján a Magyar Villamos Művek Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai,

Részletesebben

Beszámoló. Tisztelt Képviselő-testület!

Beszámoló. Tisztelt Képviselő-testület! Beszámoló Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21. december 9-ei ülésére a foglalkoztatás helyzetéről, munkahely-teremtési és megtartási pályázatokról Tisztelt Képviselő-testület! A képviselő-testület

Részletesebben

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...)

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) Javadalmazási Szabályzat a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) vezető tisztségviselője (ügyvezetője), felügyelő bizottsági tagjai javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított

Részletesebben

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5.

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-005 vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 DOKUMENTUM 5. Foglalkoztatottság és munkanélküliség

Részletesebben

A KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS

A KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS A KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS Dr. Fodor T. Gábor Ügyvéd fodortgabor@fodortgabor.hu www.fodortgabor.hu Budapest, 2012. szeptember 25. 276. (1) Kollektív szerződést köthet a) a munkáltató, a tagok felhatalmazása

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2010. október 26. napjától AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 14-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 14-i ülésére 8740-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 14-i ülésére Tárgy: A Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft 2012. évi szolgáltatási díjai Az előterjesztést

Részletesebben

TISZTESSÉGES BÉREK A TÁRSADALOM, A GAZDASÁG FELEMELKEDÉSÉNEK AKADÁLYA, VAGY MOTORJA?

TISZTESSÉGES BÉREK A TÁRSADALOM, A GAZDASÁG FELEMELKEDÉSÉNEK AKADÁLYA, VAGY MOTORJA? TISZTESSÉGES BÉREK A TÁRSADALOM, A GAZDASÁG FELEMELKEDÉSÉNEK AKADÁLYA, VAGY MOTORJA? MINŐSÉGI KÖZSZFÉRA MINŐSÉGI BÉREK Boros Péterné, főtitkár Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati

Részletesebben

Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005.

Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005. Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005. Adószám: 18559334-2-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Pk. 62 121/2000 Fordulónap:

Részletesebben

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK. egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK. egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Felügyelő

Részletesebben

K-360/2010. MEGÁLLAPODÁS A MÁV ZRT ÉVI BÉRINTÉZKEDÉSEIRŐL ÉS A BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK FELTÉTELEIRŐL JANUÁR 16.

K-360/2010. MEGÁLLAPODÁS A MÁV ZRT ÉVI BÉRINTÉZKEDÉSEIRŐL ÉS A BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK FELTÉTELEIRŐL JANUÁR 16. K-360/2010. MEGÁLLAPODÁS A MÁV ZRT. 2010. ÉVI BÉRINTÉZKEDÉSEIRŐL ÉS A BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK FELTÉTELEIRŐL 2010. JANUÁR 16. 1 A MÁV Zrt. és az aláíró szakszervezetek megállapodnak, hogy a Társaság 2010.

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

5. sz. HÍRLEVÉL. Érdekvédelem, érdekképviselet a munkavédelmi területen (Mvt )

5. sz. HÍRLEVÉL. Érdekvédelem, érdekképviselet a munkavédelmi területen (Mvt ) 5. sz. HÍRLEVÉL A Nemzetgazdasági Minisztérium a Széchényi 2020 program keretében a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programon belül közétette A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése tárgyú

Részletesebben

2.MKKSZ Vass Eszter 3.BRDSZ Várdai Lászlóné 4.MZTSZ Viszokai Adrienn

2.MKKSZ Vass Eszter 3.BRDSZ Várdai Lászlóné 4.MZTSZ Viszokai Adrienn Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának 2016. július 05ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ 2016. ELSŐ FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL MEGYE: KOORDINÁTOR NEVE: Békés Kalászné Gelencsér Ilona A

Részletesebben

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13. számú nyílt ülési J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Kisbágyon Község Önkormányzata

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13. számú nyílt ülési J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Kisbágyon Község Önkormányzata Palotás Község Önkormányzata 13. számú nyílt ülési Kisbágyon Község Önkormányzata 7. számú nyílt ülési Szarvasgede Község Önkormányzata 8. számú nyílt ülési Készült: Palotás, Kisbágyon és Szarvasgede Községek

Részletesebben

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és az általa irányított energetikai társaságcsoport tagja a Vértesi Erőmű Zrt.

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és az általa irányított energetikai társaságcsoport tagja a Vértesi Erőmű Zrt. Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján a Vértesi Erőmű Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai, továbbá

Részletesebben

TANMENET. Készült: a 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelmény szerint.

TANMENET. Készült: a 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelmény szerint. Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Vári Szabó István Szakképző Iskolája és Kollégiuma OM-203042 6400 Kiskunhalas, Kazinczy u. 5. 6400 Kiskunhalas Kőrösi út 1. Tel./Fax: 06-77/422-218 www.variszabo.hu e-mail:

Részletesebben

VDSZ SULI. Bors József (elnök) és Kovács László (alelnök) VDSZ Ifjúsági Tagozat

VDSZ SULI. Bors József (elnök) és Kovács László (alelnök) VDSZ Ifjúsági Tagozat VDSZ SULI Szakszervezetek az ifjúság g szemszögéből Bors József (elnök) és Kovács László (alelnök) VDSZ Ifjúsági Tagozat 2008.10.16. 1 A MUNKA VILÁGA: Munkaadók Munkavállalók Mi okozhat érdekütközéseket?

Részletesebben

OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika. Vezetõi összefoglaló

OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika. Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Egészségügyi ágazat Vezetõi összefoglaló 2010 GYEMSZI Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet Informatikai és Rendszerelemzési Fõigazgatóság

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JÚNIUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JÚNIUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

A Magyar Szolgáltatóipari és Outsourcing Szövetség évi munkaterve

A Magyar Szolgáltatóipari és Outsourcing Szövetség évi munkaterve A Magyar Szolgáltatóipari és Outsourcing Szövetség 2009. évi munkaterve Az alábbiakban foglaljuk össze az elnökség 2009. január 9-10-i ülésén megfogalmazott javaslatokat a Szövetség 2009 évi programjához,

Részletesebben

2/2004. (I. 15.) FMM rendelet. a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól

2/2004. (I. 15.) FMM rendelet. a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 41/A. ának (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján

Részletesebben