be/sfphpm /2015/mksz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "be/sfphpm01-03176/2015/mksz"

Átírás

1 A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Tatabányai Sport Club A kérelmező szervezet rövidített neve TSC Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: NBII Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében Bruttó összeg kerül figyelembe vételre (nem alanya az Áfának) Adószám Bankszámlaszám A kérelmező szervezet székhelye Irányítószám 2800 Helység Tatabánya Út / utca Ságvári Endre út Házszám 9 A kérelmező szervezet levelezési címe A levelezési cím megegyezik a székhely címével Irányítószám 2800 Helység Tatabánya Út / utca Ságvári Endre út Házszám 9 Telefon Fax Honlap cím A képviselő adatai A kérelmező hivatalos képviselőjének neve Sámuel Botond A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása ügyvezető-elnök Mobiltelefonszám cím A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám cím Ormos Marianna Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja Földi Imre Sportcsarnok Tatabánya MJV Önkorm. Agora Nonprofit Kft. 6 Felk. és versenyeztetés Bárdos László Gimnázium Tatabánya MJV Önkorm. Tatabányai GAMESZ 2 Felkészülés Dózsa György Ált.Isk. Tatabánya MJV Önkorm. Tatabányai GAMESZ 6 Felk. és versenyeztetés Dózsakerti Óvoda Tatabánya MJV Önkorm. Tatabányai GAMESZ 1 Felkészülés Olimpiai Edzőtábor Magyar Állam Nemzeti Sportközpontok 2 Felk. és versenyeztetés Tarjáni Sportcsarnok Tarján Község Önkorm. Tarján PH. Gondnokság 1 Felk. és versenyeztetés József Attila Ált.Isk. Tatabánya MJV Önkorm. Tatabányai GAMESZ 2 Felk. és versenyeztetés Turul Óvoda Tatabánya MJV Önkorm. Tatabányai GAMESZ 1 Felkészülés A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 1910 A tevékenységének megkezdésének időpontja: 1942 A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns): Tatabányai Bányász Sport Club Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns): A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája :21 1 / 22

2 Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása A kérelmező 2013/14 évi gazdálkodásának és a év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel Önkormányzati támogatás 26 MFt 30 MFt 30 MFt Állami támogatás 0 MFt 5 MFt 5 MFt Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 17 MFt 20 MFt 22 MFt Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 22 MFt 27 MFt 29 MFt Egyéb támogatás 17 MFt 15 MFt 20 MFt Összesen 82 MFt 97 MFt 106 MFt Kiadások alakulása az egyes évadokban Kiadás Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 41 MFt 53 MFt 60 MFt Működési költségek (rezsi) 0 MFt 0 MFt 0 MFt Anyagköltség 4,5 MFt 6 MFt 7 MFt Igénybe vett szolgáltatás 22,8 MFt 31 MFt 31 MFt Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 10 MFt 5 MFt 7 MFt Összesen 78,3 MFt 95 MFt 105 MFt Egyéb tájékoztató jellegű adatok Kiadás Utánpótlásra fordított összeg 55,1 MFt 67 MFt 74 MFt Működési költségek (rezsi) 0 MFt 0 MFt 0 MFt :21 2 / 22

3 Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Kérjük a Beadás oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét. Jogcím Beadás Teljes támogatás Közreműködői Személyi jellegű ráfordítások Ft Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Előfinanszírozott (nem ingatlan) Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Előfinanszírozott (ingatlan) Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utófinanszírozott Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás Ft Ft Általános képzés 0 Ft 0 Ft Szakképzés 0 Ft 0 Ft Közreműködői díj :21 3 / 22

4 Ismertesse a kérelmező szervezet 2015/16-os támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban: Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása: A Tatabányai Sport Club Női-kézilabda szakosztálya a 2014/15. bajnoki idényre a Magyar Kézilabda Szövetség által kiírt Nemzeti Bajnokság II. osztályába nevezte felnőtt és junior csapatát. Utánpótláskorú sportolóink szerepelnek a Szivacskézilabda Bajnokságban, az Erima Gyermekbajnokságban több korosztályban, az ETO bajnokságban több korosztályban, a diákolimpián illetve Komárom-Esztergom megye gyermekbajnokságában. Évente több alkalommal szervezünk-rendezünk városunkban utánpótlás kézilabda tornákat illetve csapataink is rendszeres résztvevői a hagyományos utánpótlás kézilabda-rendezvényeknek. Egyesületünk versenyzői a Földi Imre Sportcsarnokban kiváló körülmények között végzi sporttevékenységüket, azonban annak leterheltsége illetve a sportcsoportok létszámnövekedése miatt több alkalommal a városban több helyszínen is folynak kézilabda utánpótlás-edzések illetve mérkőzések. Városunkban nagy népszerűségnek örvend az OVI-KÉZI, mely sportcsoport keretei között a legkisebbek ismerkednek meg játékos formában a kézilabda sportággal. Városunkban megkezdődött a széles alapokon nyugvó női-kézilabda utánpótlás-bázisának kialakítása, ennek köszönhetően sikerült a szakághoz jól képzett, jelenleg is aktív testnevelőket megnyernünk. A szakosztályvezetés több éve együtt dolgozik, a munkahelyi légkör jó. Napi kapcsolatban áll a TSC ügyvezetésével, hetente megbeszéli az aktuális feladatokat és kiértékeli az elmúlt hét eseményeit. A Magyar Kézilabda Szövetséggel és a Komárom-Esztergom Megyei Kézilabda Szövetséggel jó kapcsolatbab állunk. Mindkét iroda munkatársaival, vezetőivel, tisztségviselőivel korrekt viszonyt alakítottunk ki. Kiemelten fontosnak tartjuk a helyi médiákkal való kapcsolattartást. Kommunikációs csatornánk: Reméljük, hogy a jövőben sikerül a megkezdett munkánkat folytatni és sportágfejlesztési programunkat megvalósítani. Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése Egyesületünk nem tervez ingatlanberuházást. A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve A projekt időtartama: 2015.július június 30. A projekt célja egyértelműen a jövőbe mutat. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata mindent megtesz annak érdekében, hogy a női-kézilabda sportág 1943 óta tartó kiemelt szerepét megőrizze a város sportéletében. A megyeszékhelyen a női-kézilabdázásnak komoly hagyományai vannak. A kezdeti nehéz időszakot követően a fénykort a 60-as években kezdődő bajnokság hozta, amikor is a TBSC kiváló játékosa Németh Piroska 137 találattal az NB.I. gólkirálynője lett. Ekkor kezdődött a a sportiskolai képzés a városban, melynek köszönhetően rövid időn belül tehetséges fiatalok sokasága került reflektorfénybe. A szakág a legnagyobb sikerét Kéziné Pethő Zsuzsa érte el, aki a Montreali Olimpiai Játékokon bronzérmet szerző csapatnak tagja volt ben átadásra került a Városi Sportcsarnok, amely ma is csapataink bázisa. Szakosztályunknál olyan kiválóságok tevékenykedtek edzőként, mint Játékos Pál, Gömöri Gusztáv, Kuzma Ferenc, Laurencz László, Sándor Ferenc, Pánovics Lajos, Lengyel Gábor, Bényei László, Szurcsik István, Szigeti Ottó, Vadász Júlia, Gyurkovics István, Fülöp Péter, Pál Árpád és Kontra Zsolt. A Tatabányai Sport Club utánpótlás-nevelő tevékenységének elsődleges célja a szakosztályi létszám növelése illetve a jól felépített sportszakmai tevékenység sikeres megvalósítása. Jól felkészült szakembereink az edzések és a versenyeztetés folyamán nagy hangsúlyt helyeznek arra, hogy a nálunk kézilabdázó fiatalok sportolóhoz méltó életet éljenek. Minden korcsoport részére edzési és versenyeztetési lehetőség biztosítása a legfontosabb cél a szakosztály-vezetés számára. Edzőink: A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) Természetesen a versenysport területén a Magyar Kézilabda Szövetség szakmai célkitűzéseihez hasonlóan egyesületünknek is célja a felnőtt és utánpótlás csapatainak magas színvonalú menedzselése illetve a bajnokságban elért pozíció megerősítése továbbá a tömegbázis emelése, a regisztrált sportolói létszám növelése. Ennek elérése céljából a Tatabányai Sport Club Elnökség cselekvési tervet készített, melyben meghatározza a szakmai követelményeket. Pályázatunkban szakmai célkitűzéseinket annak megfelelően terveztük, hogy az anyagi lehetőségeink által meg is tudjuk valósítani. Céljaink a versenysport területén: - az országos versenyrendszerben szereplő felnőtt és utánpótlás csapataink magas színvonalú menedzselése - a bajnokság elért pozíció megerősítése, magasabb osztályba való indulás feltételeinek a biztosítása - több nemzetközi játéklehetőség biztosítása - városunkban és a térségben a női-kézilabdázás társadalmi elismertségének növelése - eredményesen működő szakosztály fenntartása A megvalósítás koncepciója: - minőségi szakmai háttér biztosítása - a sportág értékeinek megfelelő kommunikálása - a szakemberek számára rendszeres képzés, továbbképzés - iskolalátogatás, bemutatók szervezése, élménybeszámolók - kedvezményes mérkőzés-látogatás biztosítása Egyesületünk évek óta nagy hangsúlyt helyez az utánpótlás-nevelés fontosságára, ezért a Dózsa György Sportiskolai Általános Iskola mellett további két helyen szakedző irányításával a város más-más pontját utánpótlás csoportokat indítottunk. Céljaink az utánpótlás-nevelés területén: - a jelenlegi létszám növelése, mind több gyermek bevonása - a tehetségek felismerése, kiválasztása - a szakemberek munkájának erkölcsi elismerése A Tatabányai Sport Club Női-kézilabda szakosztály az elmúlt évek célkitűzései mentén igyekszik tevékenykedni a jövőben is. A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése Tatabánya Megyei Jogú Város és vonzáskörzetének lakossága hosszú évek óta bizonyítja, hogy szereti a sportot, a kézilabdát. Amennyiben a projekt által meg tudjuk valósítani terveinket, úgy a TSC Női-kézilabda szakosztálya sportolói létszámát szeretnénk évről-évre bővíteni. Úgy gondoljuk, hogy a felnőtt és utánpótlás mérkőzések jó lehetőséget biztosítanak a városlakóknak a kikapcsolódásra. A jól szervezett szurkolói csoportok tagjai a magánéletben is összetartanak, számíthatnak egymás segítségére és közös családi programokat is szerveznek. A szakosztály-vezetés igyekszik a csapattal kapcsolatos információkat megosztani a szurkolókkal és napra készen tájékoztatni őket a bajnokságokban történtekről. A város kézilabdát szerető és értő lakosságát a közeljövőben szeretnénk mind színvonalasabb utánpótlás mérkőzésekkel is szórakoztatni. A sportegyesület és a szakosztály vezetése minden megtesz annak érdekében, hogy a városban a női-kézilabdázás biztos alapon működjön és néhány éven belül ismét magasabb osztályban szerepelhessen. Ehhez komoly anyagi támogatást biztosít Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata. Alapvető célunk az utánpótlás-bázis növelése, ezáltal minden tatabányai utánpótláskorú kislány sportolási lehetőségének megteremtése. Rövid távú terveink között szerepel továbbá olyan tárgyi eszközök beszerzése (sportfelszerelése, sporteszközök) amelyek által a sportágak igyekszünk vonzóbbá tenni, úgy a gyermekek mind az edzők számára. Természetesen edzőink és munkatársaink számára elsődleges cél a sportág megszerettetése a fiatalokkal, ezáltal az egészséges életmódra nevelés :21 4 / 22

5 Személyi jellegű ráfordítások 2015/16 évad - Személyi jellegű ráfordítások Név Születési dátum Kategória Lic. Adózás módja N. ó. Kif. hó Havi bruttó bér és egyéb juttatások (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen Sámuel Botond Ügyv. Elnök N.r. Normál Ft Ft Ft Bölcs Mária Sportm.társ N.r. Normál Ft Ft Ft Nagy László Sportm.társ N.r. EKHO Ft Ft Ft dr.juhász György Sportm.társ N.r. EKHO Ft Ft Ft Ft Ft Ft 2015/16 évad - Tervezett összes személyi jellegű ráfordítás költségének alakulása Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás Önrész Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft :21 5 / 22

6 Tárgyi eszköz beruházások/felújítások 2015/16 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell kitölteni!) Kategória Tárgyi eszköz beruházás megnevezése Mennyiségi egysé g Mennyisé g Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték Informatikai eszközök Projektor db Ft Ft Sporteszköz sporttáska nagy db Ft Ft Sporteszköz kézilabda cipő pár Ft Ft Sportfelszerelés edzőpóló db Ft Ft Sportfelszerelés kapusmez db Ft Ft Sportfelszerelés kapusnadrág db Ft Ft Sportfelszerelés kézilabda mez (meccs) db Ft Ft Sportfelszerelés kézilabda nadrág (meccs) db Ft Ft Sportfelszerelés bemelegítő jogging db Ft Ft Sportfelszerelés rövidnadrág db Ft Ft Sportfelszerelés mágnes tábla db Ft Ft Sportfelszerelés wax doboz Ft Ft Sporteszköz labda db Ft Ft Sporteszköz törölköző db Ft Ft Sportfelszerelés gálamelegítő db Ft Ft Sporteszköz kulacs (1L) db Ft Ft Sporteszköz zokni pár Ft Ft Ft :21 6 / 22

7 2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása Projektor Tárgyi eszköz megnevezése sporttáska nagy kézilabda cipő edzőpóló kapusmez kapusnadrág kézilabda mez (meccs) kézilabda nadrág (meccs) bemelegítő jogging rövidnadrág mágnes tábla wax labda törölköző gálamelegítő kulacs (1L) zokni Indoklás A Tatabányai Sport Club Női-kézilabda szakosztály hazai rendezvényein tervezi a projektor használatát, a résztvevők tájékoztatása illetve mérkőzés-elemzések esetén. Csapataink sportfelszerelése tárolására. Elhasználódott kézilabda-cipő pótlása. Edzések alkalmával szeretnénk a csapat részére edzőpólót biztosítani. Elhasználódott kapusmezeink pótlása. Elhasználódott kapusnadrágjaink pótlása. Célszerű lenne új mez vásárlása,hiszen jelenleg kék és fekete mez áll rendelkezésre és több esetben problémát jelent a hazai mérkőzéseken illetve el is használódtak. Célszerű lenne új nadrág vásárlása,hiszen jelenleg fehér és fekete nadrág áll rendelkezésre és több esetben problémát jelent a hazai mérkőzéseken illetve el is használódtak. Az egységes megjelenéshez szükségessé vált, a régi elhasználódott, elveszett. Edzésekre használná a csapat. A vezetőedző elemzéseihez. Az edzéseken és a mérkőzéseken elengedhetetlen a használata. Szükségessé vált a labdáink kiegészítése illetve pótlása. A sportolók tisztálkodásához szeretnénk biztosítani. A tavalyi évben vásárolt gálamelegítőt szeretnénk pótolni néhány játékosnak. A mérkőzéseken egységes kulacs használatát tervezi a csapat, melyet szeretnénk megvalósítani. A mérkőzéseken és az edzéseken szeretnénk a csapat tagjai részére zoknit biztosítani. 2015/16 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás Önrész Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft :21 7 / 22

8 Tárgyi eszköz beruházások/felújítások 2015/16 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése Beruházás, felújítás tervezett kezdete (év, hónap) Beruházás, felújítás tervezett befejezése (év, hónap) Használatba vétel tervezett időpontja (év, hónap) U. f. É. k. Tervezett beruházási érték 0 Ft Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben? Igen Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja? Nem 2015/16 évad - Tervezett összes sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása Jogcí m Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás Önrész Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás Előf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Utóf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft :21 8 / 22

9 Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok 2015/16 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők száma Versenyengedéllyel nem rendelkezők száma Bajnokságban szereplő csapatok Bajnokság legmagasabb szintje U Országos U Országos U Országos U Országos U Országos U Országos U Országos U Országos Serdülő Megyei Ifjúsági Nincs Junior Országos Összesen :21 9 / 22

10 Utánpótlás-nevelés ráfordításai 2015/16 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés, beszerzése részletező táblázat Kategória Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték Sporteszköz bemelegítő jogging db Ft Ft Sporteszköz edzőpóló db Ft Ft Sporteszköz kézilabda mez (meccs) db Ft Ft Sporteszköz kézilabda nadrág (meccs) db Ft Ft Sporteszköz labda db Ft Ft Sporteszköz kapusmez db Ft Ft Sporteszköz kapusnadrág db Ft Ft Sporteszköz kézilabda cipő pár Ft Ft Sporteszköz labda db Ft Ft Sporteszköz kézilabda mez (meccs) db Ft Ft Sporteszköz kézilabda nadrág (meccs) db Ft Ft Sporteszköz kézilabda cipő pár Ft Ft Sporteszköz labdazsák db Ft Ft Sporteszköz stopperóra db Ft Ft 2015/16 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése részletező táblázat Kategória Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték Diagnosztikai eszköz Orvosi táska felszerelve db Ft Ft Diagnosztikai eszköz Jégzselé spray doboz Ft Ft Diagnosztikai eszköz Fagyasztó spray doboz Ft Ft Gyógyszer Ragtapasz db Ft Ft Gyógyszer Bemelegítő krém csom Ft Ft Diagnosztikai eszköz Vérnyomásmérő db Ft Ft Gyógyszer Fóliatekercs db Ft Ft Gyógyszer Sebösszehúzó tapasz szett Ft Ft Gyógyszer Tape BSN 4 cm csom Ft Ft Gyógyszer Tape BSN 5 cm csom Ft Ft Diagnosztikai eszköz Sebbevonó csom Ft Ft Diagnosztikai eszköz Tapevágó olló db Ft Ft Gyógyszer Hűtőtáska (6L-15L) db Ft Ft :21 10 / 22

11 2015/16 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja részletező táblázat Ingatlan megnevezés Korosztály Bérleti díj / óra Igénybevétel (óra/hó) Hónapok száma az évadban Igénybevett órák száma/évad Bérleti díj összesen Földi Imre Sportcsarnok Junior Ft Ft Földi Imre Sportcsarnok U Ft Ft Dózsa György Általános Iskola Dózsa György Általános Iskola Dózsa György Általános Iskola Bárdos László Gimnázium U Ft Ft U Ft Ft U Ft Ft U Ft Ft Dózsa Óvoda U Ft Ft József Attila Általános Iskola U Ft Ft 2015/16 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése Név Kategória Adózás módja N. ó. Kif. hó Bruttó juttatások (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen Ormos Marianna UP szakm. ig. EKHO Ft Ft Ft Szurcsik István Edző EKHO Ft Ft Ft Jaczkó László Edző EKHO Ft Ft Ft Gyurkovics István Edző EKHO Ft Ft Ft Szakál Lajos Edző EKHO Ft Ft Ft Kasza Gábor Edző EKHO Ft Ft Ft Varga Petra Edző EKHO Ft Ft Ft Talabéra Andrea Edző EKHO Ft Ft Ft Csehi Edit Edző EKHO Ft Ft Ft 2015/16 évad - Sportszakemberek adatainak részletezése Név Születési idő Licensz Foglalkoztatott korosztály Ormos Marianna Nem rel. Junior, Serdülő, U10, U11, U12, U13, U14, U7 Szurcsik István C Junior Jaczkó László C Junior, U10, U14, U8 Gyurkovics István C U10, U14, U9 Szakál Lajos D U9 Kasza Gábor D U7, U8 Varga Petra C U12, U14 Talabéra Andrea C Junior Csehi Edit C U :21 11 / 22

12 2015/16 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei Jogcím Összesen Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök Személyszállítási költségek Nevezési költségek Rendezési, felkészítési, képzési költségek Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai Logisztikai költségek (csak bérlet) kivéve személygépkocsi és motorkerékpár Összesen Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft Ft Ft Ft 0 Ft Ft 2015/16 évad - Tervezett utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím költsége alakulása Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás Önrész Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft :21 12 / 22

13 Általános Képzés 2015/16 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei Általános képzés megnevezése Oktatók várható személyi költségei Oktatók várható utazási és szállás költségei Képzésben résztvevők várható utazási és szállás költségei Egyéb várható költségek Amortizáció Tanácsadói szolgáltatások Képzésben résztvevők személyes költségei Összesen 0 Ft 2015/16 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás Önrész Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft :21 13 / 22

14 Szakképzés 2015/16 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei Szakképzés megnevezése Oktatók várható személyi költségei Oktatók várható utazási és szállás költségei Képzésben résztvevők várható utazási és szállás költségei Egyéb várható költségek Amortizáció Tanácsadói szolgáltatások Képzésben résztvevők személyes költségei Összesen 0 Ft 2015/16 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás Önrész Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft :21 14 / 22

15 Mely jogcímekre számol közreműködői költséget? Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás Utánpótlás-nevelés fejlesztése Általános képzés fejlesztése Szakképzés fejlesztése Közreműködői költségek Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása Maximum közrem. díj Ellenőrző szervnek fizetendő díj Összesen Személyi jellegű Ft Ft Ft Ft Tárgyi előfinanszírozott (nem ingatlan) Ft Ft Ft Ft Utánpótlás-nevelés Ft Ft Ft Ft Összesen Ft Közreműködő által végzett feladatok leírása Kapcsolódó jogcím Személyi jellegű Tárgyi előfinanszírozott (nem ingatlan) Utánpótlás-nevelés Feladat leírása A TAO pályázat "személyi jellegű kiadások" elszámolási, pénzügyi-számviteli tevékenységében közreműködő részére kívánjuk biztosítani. A TAO pályázat "tárgyi eszköz előfinanszírozás" elszámolási, pénzügyi-számviteli tevékenységében közreműködő részére kívánjuk biztosítani. A TAO pályázat "személyi jellegű kiadások" elszámolási, pénzügyi-számviteli tevékenységében közreműködő részére kívánjuk biztosítani :21 15 / 22

16 Nyilatkozat 1 Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! A társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény 22/C., illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. (1) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. tv. 29. (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. Kelt: Tatabánya, :21 16 / 22

17 Nyilatkozat 2 Alulírott Sámuel Botond (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője, 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet; 12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy a. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem, b. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem, c. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom. d. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom, e. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, f. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására. 13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig. 15. vállalom, hogy a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési program, valamint annak költségterve, illetve a támogatás összeg tekintetében a honlapon történő közzétételi kötelezettségnek eleget teszek. Kelt: Tatabánya, :21 17 / 22

18 Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről Az bajnoki osztály alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie! :21 18 / 22

19 Mellékletek Fájlok száma: :52:13 Fájlok száma: :53:31 Fájlok száma: :57:18 Fájlok száma: :22:24 Fájlok száma: :18:44 Fájlok száma: :51:27 Fájlok száma: :19:36 Fájlok száma: :23:02 Fájlok száma: :20:53 Fájlok száma: :54:59 Fájlok száma: :53:48 Fájlok száma: :55:43 Fájlok száma: :07:40 Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól) Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől (meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is) Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban) ( Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat Egyéb dokumentumok Sportszakemberekre vonatkozó dokumentumok (edzői licensz, munkaköri leírás, munkaszerződés,megbízási szerződés stb) Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései Sporteszköz sportfelszerelés aljogcímhez kapcsolódó költségtervek Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök aljogcímhez kapcsolódó költségtervek Személyszállítási költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek Nevezési költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek Rendezési, felkészítési, képzési költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai aljogcímhez kapcsolódó költségtervek Kelt: Tatabánya, :21 19 / 22

20 Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket) Indikátor megnevezése Mértékegysé g Megjegyzé s Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %- ában Output indikátorok Teljes szakember állomány fő % Licence-szel rendelkező edzők száma fő % Edzőtáborok száma db % Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma db 1 1 0% Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 0% Egyéb indikátorok: 0% 0% 0% Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket) Indikátor megnevezése Mértékegysé g Megjegyzé s Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %- ában Eredmény indikátorok Korosztályos sportolók száma: U19 fő % U18 fő % U17 fő 7 7 0% U16 fő % U15 fő % Egyéb indikátorok U-13 fő % U-12 fő % 0% :21 20 / 22

be/sfphpm01-03067/2015/mksz

be/sfphpm01-03067/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve CSORVÁSI SPORTKLUB A kérelmező szervezet rövidített neve CSORVÁSI SK Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: NBII Áfa levonásra a pályázatban igényelt

Részletesebben

be/sfp-10067/2015/mlsz

be/sfp-10067/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Csokonyavisonta Községi Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve CSKSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1468 A kérelmező

Részletesebben

be/sfp-08167/2015/mlsz

be/sfp-08167/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Tömegsport Club Székkutas A kérelmező szervezet rövidített neve SZTC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 592 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfp-8634/2015/mlsz

be/sfp-8634/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Csongrádi-Tiszapart Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve CSTSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2646 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfp-9825/2015/mlsz

be/sfp-9825/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Football Club Zirc Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve FC Zirc Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2314 A kérelmező jogállása

Részletesebben

ÉLES KÉZISULI SE. Éles József. elnök E-mail cím:

ÉLES KÉZISULI SE. Éles József. elnök E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: ÉLES KÉZILABDA ISKOLA SE ÉLES KÉZISULI SE 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 Erima

Részletesebben

be/sfphp01-00070/2015/mvlsz

be/sfphp01-00070/2015/mvlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Oázis Sport Club A kérelmező szervezet rövidített neve Oázis Sport Club A sportszervezet jogállása: Amatőr Gazdálkodási formakód 521 - Sportegyesület

Részletesebben

be/sfp-8123/2015/mlsz

be/sfp-8123/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve II. Kerület Utánpótlás Futball Club A kérelmező szervezet rövidített neve II. Kerület UFC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2520 A kérelmező

Részletesebben

be/sfp-8310/2015/mlsz

be/sfp-8310/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Balatonkeresztúr-Balatonmáriafürdő Községek Sport és Kulturális Egyesülete A kérelmező szervezet rövidített neve Balatonkeresztúr-Balatonmáriafürdő

Részletesebben

be/sfp-9391/2015/mlsz

be/sfp-9391/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Barcsi Lurkók Labdarúgó Utánpótlásért Alapítvány A kérelmező szervezet rövidített neve Barcsi Lurkók Labdarúgó Utánpótlásért Alapítvány Gazdálkodási

Részletesebben

be/sfp-8377/2015/mlsz

be/sfp-8377/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Kistarcsai Városi Sport Club A kérelmező szervezet rövidített neve KVSC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 3091 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfp-8740/2015/mlsz

be/sfp-8740/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Ózdi Football Club A kérelmező szervezet rövidített neve Ózdi FC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 133 A kérelmező jogállása Amatőr Áfa

Részletesebben

VESC. Szentessy Balázs. Soós Balázs. Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja

VESC. Szentessy Balázs. Soós Balázs. Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Veszprémi Egyetemi Sport Club 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 Megye Áfa levonásra

Részletesebben

SZKC. Hajdu Gábor. Elnök E-mail cím: Egressy Gábor E-mail cím:

SZKC. Hajdu Gábor. Elnök E-mail cím: Egressy Gábor E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Szentendrei Kézilabda Club 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 NBI/B Áfa levonásra

Részletesebben

be/sfphp01-00028/2015/mvlsz

be/sfphp01-00028/2015/mvlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Egri Vízilabda Klub A kérelmező szervezet rövidített neve EVK A sportszervezet jogállása: Hivatásos Gazdálkodási formakód 521 - Sportegyesület Áfa levonásra

Részletesebben

SZ.N.K.E. Gróz János. Elnők E-mail cím:

SZ.N.K.E. Gróz János. Elnők E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Szentendrei Női Kézilabda Egylet SZ.N.K.E 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 NBI/B

Részletesebben

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Bőcs Községi Sport Club

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Bőcs Községi Sport Club 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Bőcs Községi Sport Club A kérelmező szervezet rövidített neve: BKSC 2Gazdálkodási formakód:521 3Tagsági azonosítószám 3369 Áfa levonásra

Részletesebben

Dr. Horváth László elnök. Molnár Zoltán

Dr. Horváth László elnök. Molnár Zoltán 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Gödi Sportegyesület Gödi SE 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 NBII Áfa levonásra

Részletesebben

felkészülés és versenyeztetés

felkészülés és versenyeztetés 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Szentendrei Női Kézilabda Egylet A kérelmező szervezet rövidített neve: SZ.N.K.E 2Gazdálkodási formakód: 521 Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

Haraszti Zsolt elnök. Ávár Zsolt

Haraszti Zsolt elnök. Ávár Zsolt 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Sárvári Kinizsi Sportegyesület Sárvári Kinizsi SE 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály:

Részletesebben

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Nagyatádi Futball Club

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Nagyatádi Futball Club Érkezett :. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Nagyatádi Futball Club A kérelmező szervezet rövidített neve: NFC 2Gazdálkodási formakód:52 3Tagsági azonosítószám 247 Áfa levonásra a

Részletesebben

http://kezikerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=1 1 / 35 2014.11.13. 13:44

http://kezikerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=1 1 / 35 2014.11.13. 13:44 1 / 35 2014.11.13. 13:44 Ügyiratszám : be/sfphp02-2051/2014/mksz 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: DOROGI EGYETÉRTÉS SPORTEGYESÜLET

Részletesebben

Junior Sport Kft. Adószám: 1 3 7 6 0 4 8 1-2 - 0 6. Bankszámlaszám: 1 2 0 6 6 0 0 7-0 0 1 3 7 2 0 9-0 0 1 0 0 0 0 5.

Junior Sport Kft. Adószám: 1 3 7 6 0 4 8 1-2 - 0 6. Bankszámlaszám: 1 2 0 6 6 0 0 7-0 0 1 3 7 2 0 9-0 0 1 0 0 0 0 5. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Junior Sport Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság A kérelmező szervezet rövidített neve: Junior Sport Kft. 2 Gazdálkodási formakód:

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Szent István Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Szent István Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Szent István Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Szent István SE 2Gazdálkodási formakód: 521 3Tagsági azonosítószám

Részletesebben

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: VÁC DEÁKVÁR SPORT EGYESÜLET

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: VÁC DEÁKVÁR SPORT EGYESÜLET 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: VÁC DEÁKVÁR SPORT EGYESÜLET A kérelmező szervezet rövidített neve: VÁC DEÁKVÁR SE 2Gazdálkodási formakód:521 3Tagsági azonosítószám

Részletesebben

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-6352/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kállósemjéni Sportegyesület

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-6352/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kállósemjéni Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kállósemjéni Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: KállósemjéniSE 2Gazdálkodási formakód:521 3Tagsági azonosítószám

Részletesebben

be/sfp-8214/2015/mlsz

be/sfp-8214/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Gyulai Termál Futball Club Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Gyulai Termál FC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2234 A kérelmező

Részletesebben

Gödi SE. Dr. Horváth László. elnök E-mail cím: Molnár Zoltán E-mail cím:

Gödi SE. Dr. Horváth László. elnök E-mail cím: Molnár Zoltán E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Gödi Sportegyesület Gödi SE 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 NBII Áfa levonásra

Részletesebben

CSSK. Adószám: 1 9 9 7 6 4 8 8-1 - 0 4. Bankszámlaszám: 1 1 7 3 3 0 9 6-2 0 0 1 0 5 7 5 - 5 9 2 0 CSORVÁS. Seres Péter

CSSK. Adószám: 1 9 9 7 6 4 8 8-1 - 0 4. Bankszámlaszám: 1 1 7 3 3 0 9 6-2 0 0 1 0 5 7 5 - 5 9 2 0 CSORVÁS. Seres Péter 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: CSORVÁSI SPORT KLUB A kérelmező szervezet rövidített neve: CSSK 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521 igényelt költségek

Részletesebben

Bozsik program. Cser Attila

Bozsik program. Cser Attila 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Balatonszentgyörgyi Községi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Balatonszentgyörgyi KSE 2 Gazdálkodási formakód:

Részletesebben