be/sfphpm /2015/mksz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "be/sfphpm01-03489/2015/mksz"

Átírás

1 A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Petőfi Sportkör Lipót A kérelmező szervezet rövidített neve Lipót SE Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: Gyermekbajnokság Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében Bruttó összeg kerül figyelembe vételre (nem alanya az Áfának) Adószám Bankszámlaszám A kérelmező szervezet székhelye Irányítószám 9233 Helység Lipót Út / utca Fő Házszám 60/B A kérelmező szervezet levelezési címe A levelezési cím megegyezik a székhely címével Irányítószám 9233 Helység Lipót Út / utca Fő Házszám 60/B Telefon Fax Honlap cím A képviselő adatai A kérelmező hivatalos képviselőjének neve Kalmár László A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása Sportköri elnök Mobiltelefonszám cím A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám cím Fábián Csaba Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja Kimlei Sportcsarnok Kimlei Önkormányzat Kimlei Önkormányzat 16 Felk. és versenyeztetés A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: A tevékenységének megkezdésének időpontja: A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns): nem releváns Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns): A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája :48 1 / 22

2 Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása A kérelmező 2013/14 évi gazdálkodásának és a év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel Önkormányzati támogatás 0,6 MFt 0 MFt 0 MFt Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 1,65 MFt 2,858 MFt 0 MFt Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 0 MFt 3,47 MFt 0 MFt Egyéb támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt Összesen 2,25 MFt 6,328 MFt 0 MFt Kiadások alakulása az egyes évadokban Kiadás Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 0,273 MFt 1,28 MFt 0 MFt Működési költségek (rezsi) 1,98 MFt 5,02 MFt 0 MFt Anyagköltség 0 MFt 0 MFt 0 MFt Igénybe vett szolgáltatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 0 MFt 0 MFt 0 MFt Összesen 2,253 MFt 6,3 MFt 0 MFt Egyéb tájékoztató jellegű adatok Kiadás Utánpótlásra fordított összeg 0,5 MFt 2,32 MFt 0 MFt Működési költségek (rezsi) 1,75 MFt 3,98 MFt 0 MFt :48 2 / 22

3 Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Kérjük a Beadás oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét. Jogcím Beadás Teljes támogatás Közreműködői Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Előfinanszírozott (nem ingatlan) Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Előfinanszírozott (ingatlan) Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utófinanszírozott 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás Ft Ft Általános képzés 0 Ft 0 Ft Szakképzés 0 Ft 0 Ft Közreműködői díj :48 3 / 22

4 Ismertesse a kérelmező szervezet 2015/16-os támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban: Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása: Jelen sportfejlesztési program a Petőfi Sportkör Lipót 2015/2016-os fejlesztési terveit tartalmazza. A Sportkör a 2015/2016-os idényben labdarúgó szakosztálya mellett a kézilabda sportágban is jelentős utánpótlás bázis kiépítését tűzte ki céljául. A látvány-csapatsport támogatási rendszer nyújtotta lehetőségek különösen nagy jelentőségűek egy kis település életében. Ugyanis a sport nem csupán az egészséges életmód és a versenyeztetés kettősségét jelenti, hanem közösségként is funkcionál. Ezek a közösségek a kikapcsolódás mellett a szocializáció területén is meghatározhatják, formálhatják a helyi és a környékbeli fiatalok életét. A Sportkörben működő labdarúgó szakosztály által elért eredményekre és az ott tapasztalt pozitív hatásokra alapozva szeretnénk egy újabb csapatsport, a kézilabda meghonosítását is elérni községünkben. A sportfejlesztési programunkban a kézilabda sportág alapjait kívánjuk lerakni a községben. Ezek az alapok nem csak a helyi lakosok számára jelenthetnek plusz kikapcsolódási, testedzési, sportolási formát, hanem a Szigetköz környező települései lakosainak számára is. Első lépésként igazolt sportolóinkat az ERIMA bajnokságban kívánjuk versenyeztetni. A fent leírtak alapján a sportra, mint közösségre (is) tekintünk, a sportlétesítményekre pedig közösségi terekként. Éppen ezért sportfejlesztési programunk meghatározó része egy létesítmény-beruházási projekt, amelynek keretein belül egy sportcsarnok megépítését tűztük ki célul. A jó minőségű sportlétesítmények rendelkezésre állása az alapja a sportolásnak. A tervezett beruházás nem csak a helyi fiatalok és lakosok számára lenne elérhető, hanem a környék településein élők is használatba vehetnék. Sőt a fenntartható működtetés egyik záloga, hogy a környező települések lakosai, sportszervezetei is igénybe vehessék. Az építendő csarnok fenntarthatóságán túl alapkövetelmény a Sportkör kézilabda szakosztálya fenntarthatósága és fejlődése tekintetésben is, hogy együttműködésben környékbeli községekkel, falvakkal, azok oktatási intézményeivel széles gyerekbázisra tudja alapozni munkáját. A beruházás mellett utánpótlás bázisunk alapjait is le kívánjuk rakni. A programunkban alapvetően a 2015/2016-os bajnoki idényben történő induláshoz és versenyeztetéshez szükséges legalapvetőbb költségeket terveztük. Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése A Petőfi Sportkör Lipót a 9233 Lipót, 653 helyrajzi számú sportterületen kíván, kézilabda munkacsarnokot, a hozzá tartozó szociális egységekkel, és parkolókat építeni. Lipót község jelenleg nem rendelkezik kézilabdázásra alkalmas sportcsarnokkal, A sportfejlesztési programunkban tervezett sportcsarnok megfelelő felkészülési versenyeztetési helyszínként szolgálhat a községi kézilabda csapat számára. A beruházás elkészültéig a Kimlei Sportcsarnok használatával tudjuk megoldani a versenyeztetést és a felkészülést, amely 15 km-re fekszik Lipót Községtől. A beruházással érintett terület Lipót község déli részén található. A területen jelenleg is üzemel egy műfüves és egy füves futballpálya, kiszolgáló épülettel és lelátóval. A telepítendő kézilabda munkacsarnok és szociális épület, illetve az épületet kiszolgáló parkolók kialakítása a keleti oldalon tervezett. A beruházás összköltsége az alábbiakban összegezhető: Anyag + Díj összesen Ft + 27 % ÁFA Ft Összesen: Ft Telek: Ft Teljes összérték: Ft A projekt tételes költségvetését csatolt melléklet formájában sportfejlesztési programunkhoz feltöltöttük az elektronikus kérelmi rendszerbe. A részletes műszaki paramétereket pedig az építész műszaki leírás elnevezésű dokumentumban részletezzük. A beruházáshoz szükséges önerő a Sportkör biztosítani tudja. A beruházás helyszíneként szolgáló községi belterület leválasztása és a Sportkör által történő tulajdonba vétele a sportfejlesztési programunk időpillanatában folyamatban van. az önerő fennmaradó részét a községi önkormányzat támogatásként biztosítja. A Petőfi Sportkör Lipót, Lipót Község Önkormányzatának teljes támogatását tudhatja maga mögött, a beruházás szoros együttműködésben valósul meg az önkormányzattal. A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve A sportfejlesztési programot a jóváhagyást követően a TAO jogszabályok biztosította támogatási időszakban kívánjuk megvalósítani. A megvalósítás ütemezése: szeptember júniusa közötti időszak. Az utánpótlás-feladatokra igényelt támogatást pedig folyamatosan, a költségek keletkezésekor fogjuk finanszírozni. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) Programunk teljes mértékben párhuzamba állítható az MKSZ stratégiai elképzeléseivel. A Sportkörünkben megalakuló kézilabda szakosztály által szélesedik a régió utánpótlás csapatainak, sportszervezeteinek a palettája. Növekszik a gyereklétszám, ezáltal szélesedik a tömegbázis. A felépülő sportcsarnok pedig a sportág létesítmény-feltételeit javítja. Hozzájárulva a felkészülés zavartalan biztosításán túl, a mindennapos testnevelés megfelelő körülményeinek biztosításához is. Törvényi előírásoknak megfelel kérelmünk, céljaink a sportágat és a sportot szolgálják. A benchmark rendszerben foglaltaknak maximálisan eleget teszünk, illetve törekszünk arra is, hogy olyan finanszírozási hátteret biztosítsunk az újonnan alakult kézilabda szakosztályunknak, amely egy hosszútávú koncepció kezdő lépéseként a helyi, a régiós és az országos kézilabdázás szolgálatába is állhat egyaránt. A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése A Petőfi Sportkör Lipót nem csupán egy sportág helyi alapjait kívánja lerakni sportfejlesztési programjával, hanem olyan stratégia mentén tervezi cselekvési programját, amelyben az élet egyes részterületei egymásra épülve segítik elő egymás fejlődését. A sport, a gazdaság, és a közösség hármassága sportfejlesztési programunkban megfelelően erősítik egymást. Ezáltal a terveink megvalósulásának eredményei is mindhárom színtéren várhatóak. A látvány-csapatsport támogatási rendszer nyújtotta lehetőségek különösen nagy jelentőségűek egy kis település életében. Ugyanis a sport nem csupán az egészséges életmód és a versenyeztetés kettősségét jelenti, hanem közösségként is funkcionál. Ezek a közösségek a kikapcsolódás mellett a szocializáció területén is meghatározhatják, formálhatják a helyi és a környékbeli fiatalok életét. A Sportkörben működő labdarúgó szakosztály által elért eredményekre és az ott tapasztalt pozitív hatásokra alapozva szeretnénk egy újabb csapatsport, a kézilabda meghonosítását is elérni községünkben. A sportfejlesztési programunkban a kézilabda sportág alapjait kívánjuk lerakni a községben. Ezek az alapok nem csak a helyi lakosok számára jelenthetnek plusz kikapcsolódási, testedzési, sportolási formát, hanem a Szigetköz környező települései lakosainak számára is. A fent leírtak alapján a sportra, mint közösségre (is) tekintünk, a sportlétesítményekre pedig közösségi terekként. Éppen ezért sportfejlesztési programunk meghatározó része egy létesítmény-beruházási projekt, amelynek keretein belül egy sportcsarnok megépítését tűztük ki célul. A jó minőségű sportlétesítmények rendelkezésre állása az alapja a sportolásnak. A tervezett beruházás nem csak a helyi fiatalok és lakosok számára lenne elérhető, hanem a környék településein élők is használatba vehetnék. Sőt a fenntartható működtetés egyik záloga, hogy a környező települések lakosai, sportszervezetei is igénybe vehessék. Az építendő csarnok fenntarthatóságán túl alapkövetelmény a Sportkör kézilabda szakosztálya fenntarthatósága és fejlődése tekintetésben is, hogy együttműködésben környékbeli községekkel, falvakkal, azok oktatási intézményeivel széles gyerekbázisra tudja alapozni munkáját :48 4 / 22

5 Személyi jellegű ráfordítások 2015/16 évad - Személyi jellegű ráfordítások Név Születési dátum Kategória Lic. Adózás módja N. ó. Kif. hó Havi bruttó bér és egyéb juttatások (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen Ft 0 Ft 0 Ft 2015/16 évad - Tervezett összes személyi jellegű ráfordítás költségének alakulása Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás Önrész Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft :48 5 / 22

6 Tárgyi eszköz beruházások/felújítások 2015/16 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell kitölteni!) Kategória Tárgyi eszköz beruházás megnevezése Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték 0 Ft 2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás 2015/16 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás Önrész Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft :48 6 / 22

7 Tárgyi eszköz beruházások/felújítások 2015/16 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése Beruházás, felújítás tervezett kezdete (év, hónap) Beruházás, felújítás tervezett befejezése (év, hónap) Használatba vétel tervezett időpontja (év, hónap) U. f. É. k. Tervezett beruházási érték TEB Kézilabda munkacsarok építése Ft Ft 2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása Tárgyi eszköz megnevezése Beruházás címe Beruházás helyszíne, helyrajzi száma Indoklás Kézilabda munkacsarok építése 9233 Lipót Belterület A Petőfi Sportkör Lipót a 9233 Lipót, 653 helyrajzi számú sportterületen kíván, kézilabda munkacsarnokot, a hozzá tartozó szociális egységekkel, és parkolókat építeni. Lipót község jelenleg nem rendelkezik kézilabdázásra alkalmas sportcsarnokkal, A sportfejlesztési programunkban tervezett sportcsarnok megfelelő felkészülési versenyeztetési helyszínként szolgálhat a községi kézilabda csapat számára. Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben? Nem Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja? Igen 2015/16 évad - Tervezett összes sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása Jogcí m Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás Önrész Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás Előf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Utóf Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft :48 7 / 22

8 Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok 2015/16 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők száma Versenyengedéllyel nem rendelkezők száma Bajnokságban szereplő csapatok Bajnokság legmagasabb szintje U Nincs U Nincs U Megyei U Nincs U Nincs U Nincs U Nincs U Megyei Serdülő Nincs Ifjúsági Nincs Junior Nincs Összesen :48 8 / 22

9 Utánpótlás-nevelés ráfordításai 2015/16 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés, beszerzése részletező táblázat Kategória Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték Sporteszköz kézilabda mez (meccs) db Ft Ft Sporteszköz kézilabda nadrág (meccs) db Ft Ft Sportfelszerelés kapusmez db Ft Ft Sportfelszerelés kapusnadrág db Ft Ft Sporteszköz labda db Ft Ft Sporteszköz wax db Ft Ft Sportfelszerelés törölköző db Ft Ft 2015/16 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése részletező táblázat Kategória Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték Gyógyszer Jégzselé spray db Ft Ft Gyógyszer Fagyasztó spray db Ft Ft Diagnosztikai eszköz Mentőláda db Ft Ft 2015/16 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja részletező táblázat Ingatlan megnevezés Korosztály Bérleti díj / óra Igénybevétel (óra/hó) Hónapok száma az évadban Igénybevett órák száma/évad Bérleti díj összesen Kimlei Sportcsarnok U Ft Ft 2015/16 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése Név Kategória Adózás módja N. ó. Kif. hó Bruttó juttatások (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen Fábián Ágnes Edző EKHO Ft Ft Ft 2015/16 évad - Sportszakemberek adatainak részletezése Név Születési idő Licensz Foglalkoztatott korosztály Fábián Ágnes C U9 2015/16 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei Jogcím Összesen Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök Személyszállítási költségek Nevezési költségek Rendezési, felkészítési, képzési költségek Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei Ft Ft Ft 0 Ft Ft 0 Ft :48 9 / 22

10 2015/16 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei Jogcím Összesen Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai Logisztikai költségek (csak bérlet) kivéve személygépkocsi és motorkerékpár Összesen Ft Ft Ft 0 Ft Ft 2015/16 évad - Tervezett utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím költsége alakulása Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás Önrész Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft :48 10 / 22

11 Általános Képzés 2015/16 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei Általános képzés megnevezése Oktatók várható személyi költségei Oktatók várható utazási és szállás költségei Képzésben résztvevők várható utazási és szállás költségei Egyéb várható költségek Amortizáció Tanácsadói szolgáltatások Képzésben résztvevők személyes költségei Összesen 0 Ft 2015/16 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás Önrész Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft :48 11 / 22

12 Szakképzés 2015/16 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei Szakképzés megnevezése Oktatók várható személyi költségei Oktatók várható utazási és szállás költségei Képzésben résztvevők várható utazási és szállás költségei Egyéb várható költségek Amortizáció Tanácsadói szolgáltatások Képzésben résztvevők személyes költségei Összesen 0 Ft 2015/16 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás Önrész Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft :48 12 / 22

13 Mely jogcímekre számol közreműködői költséget? Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás Utánpótlás-nevelés fejlesztése Általános képzés fejlesztése Szakképzés fejlesztése Közreműködői költségek Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása Maximum közrem. díj Ellenőrző szervnek fizetendő díj Összesen Tárgyi utófinanszírozott Ft Ft Ft Ft Utánpótlás-nevelés Ft Ft Ft Ft Összesen Ft Közreműködő által végzett feladatok leírása Kapcsolódó jogcím Tárgyi utófinanszírozott Utánpótlásnevelés Feladat leírása A sportfejlesztési program elkészítésével, benyújtásával, nyomon követésével és az elszámolások összeállításával megbízott szakemberekkel kapcsolatos kiadásokat kívánjuk fedezni a közreműködői költségekből. A sportfejlesztési program elkészítésével, benyújtásával, nyomon követésével és az elszámolások összeállításával megbízott szakemberekkel kapcsolatos kiadásokat kívánjuk fedezni a közreműködői költségekből :48 13 / 22

14 Nyilatkozat 1 Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! A társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény 22/C., illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. (1) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. tv. 29. (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. Kelt: Lipót, :48 14 / 22

15 Nyilatkozat 2 Alulírott Kalmár László (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője, 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet; 12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy a. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem, b. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem, c. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom. d. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom, e. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, f. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására. 13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig. 15. vállalom, hogy a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési program, valamint annak költségterve, illetve a támogatás összeg tekintetében a honlapon történő közzétételi kötelezettségnek eleget teszek. Kelt: Lipót, :48 15 / 22

16 Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről Az bajnoki osztály alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie! :48 16 / 22

17 Mellékletek Fájlok száma: :54:05 Fájlok száma: :54:23 Fájlok száma: :00:28 Fájlok száma: :55:48 Fájlok száma: :55:40 Fájlok száma: :18:40 Fájlok száma: :23:14 Fájlok száma: 0 Fájlok száma: 0 Fájlok száma: 0 Fájlok száma: :08:32 Fájlok száma: 0 Fájlok száma: :46:06 Fájlok száma: :24:22 Fájlok száma: :29:35 Fájlok száma: :35:42 Fájlok száma: :55:42 Fájlok száma: :56:36 Fájlok száma: :06:42 Fájlok száma: :20:26 Fájlok száma: :09:54 Fájlok száma: :43:13 Fájlok száma: :20:13 Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól) Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől (meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is) Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban) ( Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat Egyéb dokumentumok Sportszakemberekre vonatkozó dokumentumok (edzői licensz, munkaköri leírás, munkaszerződés,megbízási szerződés stb) Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései Sporteszköz sportfelszerelés aljogcímhez kapcsolódó költségtervek Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök aljogcímhez kapcsolódó költségtervek Személyszállítási költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek Rendezési, felkészítési, képzési költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai aljogcímhez kapcsolódó költségtervek Sportcélú ingatlan tulajdonosának - amennyiben nem saját tulajdonú az ingatlan - előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben - a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül - a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre Bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron béreli vagy más jogcímen használja, önkormányzati ingatlan esetében együttműködési megállapodás alapján használja Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat) Az elvi építési engedély az ingatlan tulajdonosának hitelesített hozzájáruló nyilatkozatával vagy a jogerős építési engedély vagy a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság igazolását arról, hogy a bejelentésben megjelölt beruházási tevékenység nem építésiengedély-köteles Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei, mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának tervezett időpontjait is) A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források Kelt: Lipót, :48 17 / 22

18 Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket) Indikátor megnevezése Mértékegysé g Megjegyzé s Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %- ában Output indikátorok Teljes szakember állomány fő 0% Licence-szel rendelkező edzők száma fő 0% Edzőtáborok száma db 0% Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma db 0% Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 0% Egyéb indikátorok: 0% 0% 0% Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket) Indikátor megnevezése Mértékegysé g Megjegyzé s Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %- ában Eredmény indikátorok Korosztályos sportolók száma: U19 fő 0% U18 fő 0% U17 fő 0% U16 fő 0% U15 fő 0% Egyéb indikátorok 0% 0% 0% :48 18 / 22

19 A projekt költségvetése Projekt költségvetése összesen Jogcímek Közvetlen támogatás Ellenőrző szervnek fizetendő díj Közreműködői díj Teljes támogatás Önerő Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás Személyi jellegű 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Tárgyi eszköz beruházás Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft - ebből előfinanszírozott (nem ingatlan) - ebből előfinanszírozott (ingatlan) 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft - ebből utófinanszírozott Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Képzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft - ebből általános képzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft - ebből szakképzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Igazgatási szolgáltatási díj Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen 0 Ft Ft Ft 0 Ft Ft :48 19 / 22

20 A kérelemhez tartozó mellékletek (85 darab) Címpéldány vagy aláírás minta alairasicimpeldany2015_ pdf Szerkesztés alatt, 380 Kb, :54:23) c f423021d1f6a35e7eaf475bdce8615f2cabdcca21447f99 Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései egyuttesszandeknyilatkozat_ pdf Kér. kieg. szerk., 210 Kb, :23:14) 3ae4d11df720b65451b8cf400f45cfb17a6c441a380dcecbe237f3f2a00f3a67 Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források nyilatkozatok_ pdf Szerkesztés alatt, 198 Kb, :20:13) 6e905a1d8d283fd3387ff436b6a7bbb29a1ea4b62e8bb19eeae44629d76961bf A beruházás finanszírozási terve és forrása nyilatkozattaotamogatasokrendelk_ pdf Kér. kieg. szerk., 240 Kb, :20:26) 354b28ed21fd0e8fcbc93b61ddfda8ef98ecfddb56215d340ee3f35daef8df93 koltsegveteslipotcsarnok_ xlsx Szerkesztés alatt, 18 Kb, :21:05) 33929dcd9605ff07d1ba6e559aa2b82e74bc26ff83d9c01e1e0ec9088e1b8bc5 Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága hasznositasimodeskihasznaltsag_ pdf Kér. kieg. szerk., 1 Mb, :43:13) d69fd868ad563cbdf9ed0d95a1f ecf4fe9315ec086dbd1cecf84854a nyilatkozatok_ pdf Szerkesztés alatt, 198 Kb, :20:27) 6e905a1d8d283fd3387ff436b6a7bbb29a1ea4b62e8bb19eeae44629d76961bf A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve varhatomukodesikoltsegekesfinan_ pdf Kér. kieg. szerk., 217 Kb, :09:54) 95c89ce7a82c359e e6b7a2ab d2d24faa9979e76ddf3b6664 nyilatkozatok_ pdf Szerkesztés alatt, 198 Kb, :20:38) 6e905a1d8d283fd3387ff436b6a7bbb29a1ea4b62e8bb19eeae44629d76961bf Egyéb dokumentumok afanyilatkozat_ pdf Szerkesztés alatt, 144 Kb, :59:43) 5c e73a77a3c441de309a9f3ee586b3bbff95d17b04c69fc9610e44 navtorzsadat_ pdf Szerkesztés alatt, 493 Kb, :59:53) 0b34d1b6bd0d6de5d1be1bb8c45f370340e5a62ca423ef14483f3b8e36caa5ab nyilatkozatok_ pdf Szerkesztés alatt, 198 Kb, :00:03) 6e905a1d8d283fd3387ff436b6a7bbb29a1ea4b62e8bb19eeae44629d76961bf kerelemkiegesziteslipot_ pdf Kér. kieg. szerk., 883 Kb, :55:40) ccdc637e87fcb048a7131b3051ad4bf8b7665dc0c65d433deab8c17d34780b53 nyilatkozatonreszrendelkezesreal_ pdf Kér. kieg. szerk., 146 Kb, :56:20) ac7d52f01850b4147c309538f2e2b51fae9d5ad30965c d38 nyilatkozat-jelzalogbejegyzesrol_ pdf Kér. kieg. szerk., 276 Kb, :58:11) e3d71c13d267362ec78452d183a1b4a61adcf7a5a40a7dc6c8cd95fa5eff3545 nyilatkozat-tulajdoniviszonyokren_ pdf Kér. kieg. szerk., 200 Kb, :58:27) 27a174cae85bc6aff0260ddd37c1a0870bd84c0c3cf6c9ef386db5138cbc0d51 onkormanyzatijegyzokonyvkivonat-f_ pdf Kér. kieg. szerk., 264 Kb, :00:33) 68ecc200f1559c5f84c8d1deabc72cc14f df e34cd7b43383 onkormanyzatijegyzokonyvkivonat-f_ pdf Kér. kieg. szerk., 264 Kb, :00:36) 68ecc200f1559c5f84c8d1deabc72cc14f df e34cd7b43383 onkormanyzatijegyzokonyvkivonat-o_ pdf Kér. kieg. szerk., 249 Kb, :01:02) 905ca23713a403acb42ed7878d04a06b df3c08f5bb7e8b4680edaf20 afanyilatkozatsportkor_ pdf Kér. kieg. szerk., 444 Kb, :17:35) 3846c3778d9f60f6682f571cbfc1f737bd5f47fca77ed5c92f5f8e2c e nyilatkozattaotamogatasokrendelk_ pdf Kér. kieg. szerk., 240 Kb, :17:57) 354b28ed21fd0e8fcbc93b61ddfda8ef98ecfddb56215d340ee3f35daef8df93 nyilatkzatversenyeztetesrol_ pdf Kér. kieg. szerk., 124 Kb, :29:12) a f421eae9aaedeca6ee97b3c4280f05804b4c1d0ec35 ertekbecsles_ pdf Kér. kieg. szerk., 7 Mb, :30:58) 2df d7481ae82e5026de509b1bbce453aa979e420d49c6f3a1587f07ec Nyilvántartó hatóság igazolása cegkivonatlipot2015_ pdf Szerkesztés alatt, 557 Kb, :54:05) 272bcc7f74275d2e67a0c722be56d f15cd adc A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat igazolasigazgatasidijbefizetesro_ pdf Szerkesztés alatt, 221 Kb, :55:48) f694625d14f34a9f3ecacd2560e4e870b13f0e6b791a092f0e Köztartozásmentes adózó adoigazolaslipot2015_ pdf Szerkesztés alatt, 295 Kb, :59:55) 82cbb212b4dba473105b253e c47f41aab817ba889b8bfd9960d441a32 adoigazolaslipot2015_ pdf Szerkesztés alatt, 295 Kb, :00:28) 82cbb212b4dba473105b253e c47f41aab817ba889b8bfd9960d441a32 Rendezési, felkészítési, képzési költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek upkoltsegek_ pdf Kér. kieg. szerk., 545 Kb, :08:32) 64c020d8bb60ab6ee98c2439a8d3a41dfe3c3bec31ac758027eddea6d3c :48 20 / 22

21 Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások kht_kezeloi_ pdf Kér. kieg. szerk., 632 Kb, :55:24) 118a00fb73ae4741e38bba012e26ff2d1a06d0f9d77128d004031a6c079d308f lipotengedelyjogero_kezilabda_ pdf Kér. kieg. szerk., 178 Kb, :55:33) 2b435ed4771c4d6a41679a13c9229ac7a5b61125bacc22ca251652b6ac4f9cb0 lipot_kezilabdamcsepitesiengedel_ pdf Kér. kieg. szerk., 241 Kb, :55:42) ddc2a85a199e b7d89ac80caec ff8acdd9a1352c4da41 nyilatkozatok_ pdf Szerkesztés alatt, 198 Kb, :21:33) 6e905a1d8d283fd3387ff436b6a7bbb29a1ea4b62e8bb19eeae44629d76961bf Az elvi építési engedély az ingatlan tulajdonosának hitelesített hozzájáruló nyilatkozatával vagy a jogerős építési engedély vagy a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság igazolása... epitesiengedely_ pdf Kér. kieg. szerk., 403 Kb, :35:42) db80ad71c645c7bc9cf09fb72083b0763e0c11c338f6414a9df8e9 nyilatkozatok_ pdf Szerkesztés alatt, 198 Kb, :21:45) 6e905a1d8d283fd3387ff436b6a7bbb29a1ea4b62e8bb19eeae44629d76961bf Bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron béreli vagy más jogcímen használja... nyilatkozatok_ pdf Szerkesztés alatt, 198 Kb, :24:22) 6e905a1d8d283fd3387ff436b6a7bbb29a1ea4b62e8bb19eeae44629d76961bf Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat) tulajdonilap-lipotbelterulet65_ pdf Szerkesztés alatt, 434 Kb, :57:17) 50f463bc5b6af1c492fb aba5176b291eafeb5b8568dddc7bd33d972cc terkepmasolat653hrsz_ pdf Szerkesztés alatt, 278 Kb, :57:54) 2c b306eace8dc890bf26cb0eaf3d1fc d2e01547ab0d086 lipot653-4hrsz._ pdf Kér. kieg. szerk., 9 Kb, :29:35) f58b ae9d2ba69a2cbfc36ccf1071a133244d3ef45632adf7ce23986 Sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulása... hozzajarulonyilatkozat-sportkor_ pdf Kér. kieg. szerk., 175 Kb, :46:06) b01a46d4cd76746dc10cac2f38d312a592579ae393dfdff9e e63e67a7 nyilatkozatok_ pdf Szerkesztés alatt, 198 Kb, :22:10) 6e905a1d8d283fd3387ff436b6a7bbb29a1ea4b62e8bb19eeae44629d76961bf Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségterv lipotveglegeskoltsegvetes_ xls Kér. kieg. szerk., 519 Kb, :56:36) d90cd67c385e c83d a12e94e2f b7 teteleskoltsegvetes_ pdf Kér. kieg. szerk., 1 Mb, :03:15) 5a9441efae07b0e53d69e8f98efcbc3c69e752aebf5b4225acc3ba83a94a1c1c lipotmunkacsarnoktaoutemterv201_ xlsx Kér. kieg. szerk., 30 Kb, :41:36) aeb5966a14f61a4ac050fcf3fe559bb7dd71da28b33a0706a9db847d92f2bdb8 lipotmunkacsarnoktaoutemterv201_ pdf Kér. kieg. szerk., 250 Kb, :41:59) c9d46f0af7b7a69b41dde7493b99768b6856c0d5b7275ece913fc foosszesito_ pdf Kér. kieg. szerk., 106 Kb, :46:45) ab791f175ef0085a fcc9b3d60510bb3ee7a3c03aa554a1fd85af92ea lipotveglegeskoltsegvetesacelsze_ pdf Kér. kieg. szerk., 103 Kb, :47:23) ae2fd051c4a9eb7057a2e3dfe35a459a630ea3b8107ef35e394ae55 lipotveglegeskoltsegvetesbetone_ pdf Kér. kieg. szerk., 76 Kb, :47:41) bce553ed3ed290b2363bf9d9ea4d556d1d828f59c37dc241dc0029a673d47d83 lipotveglegeskoltsegvetesfem-es_ pdf Kér. kieg. szerk., 66 Kb, :47:52) d a82fdff357714de3fbb8a ed58b92fa3f26c028aa5f5d6dc00 lipotveglegeskoltsegvetesfoldmun_ pdf Kér. kieg. szerk., 40 Kb, :48:03) 9b9c5b7099a87e374e2f464ae699c6ab89da a9559a2371a5321d3eb4 lipotveglegeskoltsegveteskomuves_ pdf Kér. kieg. szerk., 91 Kb, :48:13) be648d0e4c1a26fabdfc773e9a79f14fa4f7b7f2a0d0f3c8501c57a80aa12805 lipotveglegeskoltsegvetesszaraze_ pdf Kér. kieg. szerk., 68 Kb, :48:27) 8ff cc2eb88e67dc7dd88ef040068f0ceea140fda576ea380412d314 lipotveglegeskoltsegvetesszigete_ pdf Kér. kieg. szerk., 113 Kb, :48:50) 405b727b12d0f9cf2a58a184a7bd156aaa7dc63085c5547db44402e58c6398c4 lipotveglegeskoltsegvetesbelsony_ pdf Kér. kieg. szerk., 66 Kb, :49:01) ef661f90e24a ede2c f33e7e ae37590a6a28f7b002f1 lipotveglegeskoltsegvetesburkolat_ pdf Kér. kieg. szerk., 77 Kb, :49:15) d11b49c68817c4aa4ec11af8e4eb5d90e8b416da55497a35b b11bdb45 lipotveglegeskoltsegvetesepuletge_ pdf Kér. kieg. szerk., 206 Kb, :49:34) 829b01861dfd530af022b9f1c b906ba0dc0f179dc62fe8d4c20ff14c8._lipotveglegeskoltsegvetesepulet_ pdf Kér. kieg. szerk., 4 Kb, :49:49) bc17c83eaefd9fedb3f da51546caa3050befc20cca35b348e42ed5d72 lipotveglegeskoltsegveteseszkozbe_ pdf Kér. kieg. szerk., 76 Kb, :50:10) 34c69b4cea7c384f5e39f4a3e1e91f5e466f11d618b23786de043ef80b1e1da5._lipotveglegeskoltsegvetesfestes_ pdf Kér. kieg. szerk., 4 Kb, :50:21) bc17c83eaefd9fedb3f da51546caa3050befc20cca35b348e42ed5d72 lipotveglegeskoltsegvetesfoosszes_ pdf Kér. kieg. szerk., 97 Kb, :50:36) b4833dfb09fd9f1e12a76ddcac3f8efc852684cbe4060c6feda477b753813bb5 lipotveglegeskoltsegvetesgyengear_ pdf Kér. kieg. szerk., 93 Kb, :50:49) 83a6eb e3c377897de418df3048e16beb7696c71e6930aa9db530279c lipotveglegeskoltsegveteshomlokza_ pdf Kér. kieg. szerk., 82 Kb, :51:02) 54f2163f2f c02ed974edd418b8690d9253d86779cbdecb5ee78743eb5 lipotveglegeskoltsegvetesideigl._ pdf Kér. kieg. szerk., 65 Kb, :51:18) 71da08020d15dacf1f996b21a0770ab353db9271fea4e6e78ee489e49f7077d :48 21 / 22

22 lipotveglegeskoltsegveteskertesze_ pdf Kér. kieg. szerk., 47 Kb, :51:30) 0d dad7bd99300cfcd e6f94c2c733bf2060abeba795794b8 lipotveglegeskoltsegveteskulsoko_ pdf Kér. kieg. szerk., 87 Kb, :51:40) d9dea6425e5e345cae58fbc24c27bd8bb460bd734b098b8df2fdf843047b7baf koltsegveteslipotcsarnok_ xlsx Szerkesztés alatt, 18 Kb, :21:20) 33929dcd9605ff07d1ba6e559aa2b82e74bc26ff83d9c01e1e0ec9088e1b8bc5 A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése koltsegveteslipotcsarnok_ xlsx Szerkesztés alatt, 18 Kb, :58:58) 33929dcd9605ff07d1ba6e559aa2b82e74bc26ff83d9c01e1e0ec9088e1b8bc5 epiteszmuszakileiras_ pdf Kér. kieg. szerk., 3 Mb, :39:59) fb4eb3c398c8fe9888bd769c99586df92a307845bd0b5ce70f3aa0be0ad79ef1 0.1_tartjegyzek_ pdf Kér. kieg. szerk., 124 Kb, :59:04) ae932d d9f68f6d61b1ce773c4927f2f67e8c ec3552bdcd693c 1.1epiteszmuszakileiras_ pdf Kér. kieg. szerk., 239 Kb, :59:20) 5acb2d d6ac257a2ae934635b105473cab5874ff b8412d72 1.7retegrendek_ pdf Kér. kieg. szerk., 38 Kb, :59:32) 63e70f74927a33508da01a676bdd04215d1200f8db0af73062e7dbf60c75f _helyisegkimutatas_ pdf Kér. kieg. szerk., 26 Kb, :59:42) 5471f e6629a0bc2a45ee9b632c62607ebac23da3a a 1.8_helyisegkimutatas_ pdf Kér. kieg. szerk., 26 Kb, :59:53) 5471f e6629a0bc2a45ee9b632c62607ebac23da3a a 4.1_szamitottepitmenyertek_ pdf Kér. kieg. szerk., 27 Kb, :00:03) fa76d45f984c e9de58052dbfcb6a0817eb222c07ca360f _4.2_epitm_magassag_ pdf Kér. kieg. szerk., 4 Kb, :00:14) 12e0f d59bbe7aa764103feba0119b7b0c58531bf9bb39f8731c6abf 4.3_beepitettseg.pages_ pdf Kér. kieg. szerk., 45 Kb, :00:30) 67dbf357e2a6538a67a673f3a86aaa f0f3c5a8ec8f81aa90941bacf10 5.2_tervezesiprg_ pdf Kér. kieg. szerk., 90 Kb, :00:40) 847fa82036ec3e8ddc229d0da3d48a9380f054cf307ed15c60163cfc8a8204ad 5.3_pdf_terkepmasolat_ pdf Kér. kieg. szerk., 75 Kb, :00:51) 6d8fed466cc38d40cf35c83e6aa1f055e055242f478c5d27282eecae0da45d1e 5.4.1_statlap_ pdf Kér. kieg. szerk., 26 Kb, :01:06) e35d06ba7678f c2d20086fc5f1b38c21b901124b7e791cb3c5e65f27 e1_helyszinrajz_ pdf Kér. kieg. szerk., 2 Mb, :02:49) 4acf366af123619d0002b2aa352127e36a2df45df795ef122ce4cdf9b347e904 e2_fszalaprajz_ pdf Kér. kieg. szerk., 2 Mb, :03:31) 9681e6e5e0b8b90e de6cf0d3feb4551bb6bcce883b16733a7e60a68 e3_emalaprajz_ pdf Kér. kieg. szerk., 711 Kb, :03:53) 79ce978c7e9f149535c f6a081a0b38a e3c4fa5b81e752d3b37 e4_gepeszetiszintalaprajz_ pdf Kér. kieg. szerk., 467 Kb, :04:11) 23a92b34a3ba6eda b26abccbc44661cd377e8c6d06f14c6c5afc4d540 e5_metszetek_ pdf Kér. kieg. szerk., 7 Mb, :06:20) a f63c3fa6230bdbd96bba072c53c627d43cf123d73f0c2cd2526e2589 e6_homlokzatok_ pdf Kér. kieg. szerk., 524 Kb, :06:42) 3dd55a45db90520d434089bfdd06fb0b95ec0710fb79f2cdfa9c50f352db1b9a Sportszakemberekre vonatkozó dokumentumok (edzői licensz, munkaköri leírás, munkaszerződés,megbízási szerződés stb) nyilatkozatok_ pdf Szerkesztés alatt, 198 Kb, :18:40) 6e905a1d8d283fd3387ff436b6a7bbb29a1ea4b62e8bb19eeae44629d76961bf :48 22 / 22

be/sfphpm01-03164/2015/mksz

be/sfphpm01-03164/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Úrkúti Sportkör A kérelmező szervezet rövidített neve Úrkút SK Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: Megye Áfa levonásra a pályázatban igényelt

Részletesebben

be/sfphpm01-03309/2015/mksz

be/sfphpm01-03309/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Városi Sportkör Tököl A kérelmező szervezet rövidített neve Városi Sportkör Tököl Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: NBII Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

be/sfphpm02-03179/2015/mksz

be/sfphpm02-03179/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Abonyi Kézilabda Klub A kérelmező szervezet rövidített neve ABonyi Kézilabda Klub Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: NBI/B Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

be/sfphpm01-03461/2015/mksz

be/sfphpm01-03461/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Mezőkeresztes Városi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Mezőkeresztes VSE Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: Megye Áfa levonásra

Részletesebben

be/sfphpm01-03276/2015/mksz

be/sfphpm01-03276/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Tiszakécske Város Sportegyesülete A kérelmező szervezet rövidített neve Tiszakécske VSE Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: Megye Áfa levonásra

Részletesebben

be/sfp-09341/2015/mlsz

be/sfp-09341/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Alsóörsi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve ASE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2325 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfphpm01-09625/2015/mlsz

be/sfphpm01-09625/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Ónod Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Ónod SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2910 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfp-3026/2015/mksz

be/sfp-3026/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve MIKLÓS KÉZILABDA CLUB A kérelmező szervezet rövidített neve MIKLÓS KC Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: Megye Áfa levonásra a pályázatban igényelt

Részletesebben

be/sfphpm01-10368/2015/mlsz

be/sfphpm01-10368/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Olajmunkás Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Olajmunkás SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2004 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfp-9326/2015/mlsz

be/sfp-9326/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Nagykapornak Községi Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Nagykapornak KSE Gazdálkodási formakód 114 Tagsági azonosítószám 2112 A kérelmező

Részletesebben

be/sfp-5253/2015/mkosz

be/sfp-5253/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Hódmezővásárhely Sportjáért Alapítvány A kérelmező szervezet rövidített neve HSA A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében

Részletesebben

be/sfphpm01-10375/2015/mlsz

be/sfphpm01-10375/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Vassurány Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Vassurány SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1898 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfphpm01-10723/2015/mlsz

be/sfphpm01-10723/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Kisbárapáti Községi Szabadidő- és Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Kisbárapáti SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám

Részletesebben

be/sfphpm01-05241/2015/mkosz

be/sfphpm01-05241/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Sátoraljaújhelyi Testedzők Köre Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve STK SE A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség

Részletesebben

be/sfphpm01-09905/2015/mlsz

be/sfphpm01-09905/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Héhalom Községi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Héhalom SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2965 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfp-8484/2015/mlsz

be/sfp-8484/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Csákánydoroszlói Községi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Csákánydoroszlói KSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1800

Részletesebben

be/sfphpm01-09721/2015/mlsz

be/sfphpm01-09721/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Örkényi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve ÖRKÉNY SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1305 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfphpm01-03006/2015/mksz

be/sfphpm01-03006/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Szentgotthárdi Kézilabda Klub A kérelmező szervezet rövidített neve Szentgotthárdi KK Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: NBII Áfa levonásra

Részletesebben

be/sfphpm01-03481/2015/mksz

be/sfphpm01-03481/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Női Kézilabda Klub Balmazújváros A kérelmező szervezet rövidített neve NKK Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: NBI/B Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

be/sfphpm01-03017/2015/mksz

be/sfphpm01-03017/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Budapesti Honvéd Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve BHSE Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: NBII Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

be/sfp-8555/2015/mlsz

be/sfp-8555/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Mezőmegyer Sportjáért Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Mezőmegyer SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám MLSZ A kérelmező

Részletesebben

be/sfphpm01-05047/2015/mkosz

be/sfphpm01-05047/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Nagykőrösi Sólymok Kosárlabda Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Nagykőrösi Sólymok SE A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai

Részletesebben

be/sfp-9497/2015/mlsz

be/sfp-9497/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Hatvani Góliát Diáksport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Hatvani Góliát DSE Gazdálkodási formakód 001 Tagsági azonosítószám 3375 A kérelmező

Részletesebben

be/sfp-00111/2015/mvlsz

be/sfp-00111/2015/mvlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Hódmezővásárhely Sportjáért Alapítvány A kérelmező szervezet rövidített neve HSA A sportszervezet jogállása: Amatőr Gazdálkodási formakód 569 - Alapítvány

Részletesebben

be/sfphpm01-08252/2015/mlsz

be/sfphpm01-08252/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Tokaji Futball Club A kérelmező szervezet rövidített neve Tokaj FC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 233 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfphpm01-09878/2015/mlsz

be/sfphpm01-09878/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Jánoshidai Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Jánoshida SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1004 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfphpm01-00108/2015/mvlsz

be/sfphpm01-00108/2015/mvlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Oázis Sport Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A kérelmező szervezet rövidített neve Oázis Sport Nonprofit Kft. A sportszervezet jogállása:

Részletesebben

be/sfphpm01-08904/2015/mlsz

be/sfphpm01-08904/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Községi Sportegyesület Bősárkány A kérelmező szervezet rövidített neve KSE Bősárkány Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 715 A kérelmező

Részletesebben

be/sfp-8887/2015/mlsz

be/sfp-8887/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Vámosgyörki Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Vámosgyörki SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 989 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfphpm01-03414/2015/mksz

be/sfphpm01-03414/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Kinizsi Technikai és Tömegsportklubok köre A kérelmező szervezet rövidített neve KINIZSI TTK Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: NBII Áfa levonásra

Részletesebben

be/sfphpm01-08266/2015/mlsz

be/sfphpm01-08266/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve VANYARC KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET A kérelmező szervezet rövidített neve VANYARC KSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 5872 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfphpm01-08833/2015/mlsz

be/sfphpm01-08833/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Öttevényi Torna Club A kérelmező szervezet rövidített neve Öttevény TC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 795 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfphpm01-10300/2015/mlsz

be/sfphpm01-10300/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve 2000 Celldömölk Utánpótlás Futball Club Közhasznú Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve 2000 C.U.F.C.K.E. Gazdálkodási formakód 521 Tagsági

Részletesebben

be/sfphp01-08232/2015/mlsz

be/sfphp01-08232/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Szigetvári Vasas Sport Club Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve SZVSC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 3155 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfp-08928/2015/mlsz

be/sfp-08928/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Sárospataki Rákóczi Diáksport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Sárospataki Rákóczi DSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám

Részletesebben

be/sfphpm01-10463/2015/mlsz

be/sfphpm01-10463/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Bugac Községi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Bugac Községi Sportegyesület Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2157

Részletesebben

be/sfphpm02-03106/2015/mksz

be/sfphpm02-03106/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Mogyoródi Községi Sportkör A kérelmező szervezet rövidített neve MKS Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: Megye Áfa levonásra a pályázatban igényelt

Részletesebben

be/sfphpm01-08212/2015/mlsz

be/sfphpm01-08212/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Becsehelyi Közhasznú Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Becsehelyi KSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2001 A kérelmező

Részletesebben

be/sfp-3155/2015/mksz

be/sfp-3155/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Malév-Budapest Airport-HungaroControl Sport Club A kérelmező szervezet rövidített neve Malév Sport Club Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: Gyermekbajnokság

Részletesebben

be/sfp-09222/2015/mlsz

be/sfp-09222/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Budakeszi Labdarúgó Akadémia SE A kérelmező szervezet rövidített neve Budakeszi LA Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 3179 A kérelmező

Részletesebben

be/sfp-10263/2015/mlsz

be/sfp-10263/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Amatőr Futball Club Nádasdladány A kérelmező szervezet rövidített neve A.F.C. Nádasdladány Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 679 A kérelmező

Részletesebben

be/sfp-09076/2015/mlsz

be/sfp-09076/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Bakonyszombathely Községi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve BKSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1059 A kérelmező

Részletesebben

be/sfphpm01-10643/2015/mlsz

be/sfphpm01-10643/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Zalaszántói Petőfi Sportkör A kérelmező szervezet rövidített neve Zalaszántói Petőfi Sportkör Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2053 A

Részletesebben

be/sfphp01-03223/2015/mksz

be/sfphp01-03223/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve XVI. Kerületi Kézilabda és Modellező Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve XVI. Ker. KMSE Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály:

Részletesebben

be/sfp-09300/2015/mlsz

be/sfp-09300/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Etei Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Etei Sportegyesület Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1061 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfp-08382/2015/mlsz

be/sfp-08382/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Levél Községi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Levél KSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 774 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfphpm01-03297/2015/mksz

be/sfphpm01-03297/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Községi Sportegyesület Tarján A kérelmező szervezet rövidített neve Tarján KSE Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: NBII Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

be/sfp-8491/2015/mlsz

be/sfp-8491/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Szentgotthárdi Városi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Szentgotthárdi VSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2591 A

Részletesebben

be/sfp-09280/2015/mlsz

be/sfp-09280/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Almásfüzitői Sport Club A kérelmező szervezet rövidített neve ASC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1119 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfphpm01-08710/2015/mlsz

be/sfphpm01-08710/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Egyházasrádóci Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Egyházasrádóci SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1804 A kérelmező

Részletesebben

be/sfp-10376/2015/mlsz

be/sfp-10376/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Mórágyi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Mórágyi SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1759 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfp-10462/2015/mlsz

be/sfp-10462/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Kisar Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Kisar SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1959 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfp-08729/2015/mlsz

be/sfp-08729/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Csengerújfalu Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Csengerújfalu SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1693 A kérelmező

Részletesebben

be/sfphpm01-03163/2015/mksz

be/sfphpm01-03163/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Kölcsey Ferenc Diáksport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Kölcsey Ferenc DSE Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: Gyermekbajnokság

Részletesebben

be/sfphpm01-08734/2015/mlsz

be/sfphpm01-08734/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve SC Hírös-Ép Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve SC Hírös-Ép Egyesület Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2585 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfphpm01-10184/2015/mlsz

be/sfphpm01-10184/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Sándorfalva Sport Klub Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Sándorfalva Sport Klub Egyesület Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám

Részletesebben

be/sfphpm01-10445/2015/mlsz

be/sfphpm01-10445/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve UTC 1913 Labdarúgó Kft A kérelmező szervezet rövidített neve UTC Kft Gazdálkodási formakód 113 Tagsági azonosítószám 3839 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfphp01-00024/2015/mvlsz

be/sfphp01-00024/2015/mvlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A kérelmező szervezet rövidített neve Szentesi Üdülőközpont Nonprofit KFT A sportszervezet

Részletesebben

be/sfp-08580/2015/mlsz

be/sfp-08580/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Ászári Községi Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Ászári KSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1057 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfphpm01-03275/2015/mksz

be/sfphpm01-03275/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A kérelmező szervezet rövidített neve Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

be/sfphpm01-10706/2015/mlsz

be/sfphpm01-10706/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Buj Sportbarátok Egyesülete A kérelmező szervezet rövidített neve Buj SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1191 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfphpm01-09694/2015/mlsz

be/sfphpm01-09694/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Vasas Futball Club Kft A kérelmező szervezet rövidített neve Vasas FC Gazdálkodási formakód 113 Tagsági azonosítószám 2841 A kérelmező jogállása Hivatásos

Részletesebben

be/sfp-10745/2015/mlsz

be/sfp-10745/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Kerepesi Városi Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Nincs Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám - A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfphpm01-04123/2015/mkosz

be/sfphpm01-04123/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Pápai Kosárlabda Club A kérelmező szervezet rövidített neve PKC A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében

Részletesebben

be/sfphpm01-03417/2015/mksz

be/sfphpm01-03417/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Emericus Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium Közhasznú Sport egyesülete A kérelmező szervezet rövidített neve Emericus kse Gazdálkodási formakód 521

Részletesebben

be/sfphpm01-05044/2015/mkosz

be/sfphpm01-05044/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Bajai Női Kosárlabda Klub A kérelmező szervezet rövidített neve Bajai NKK A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében

Részletesebben

be/sfphpm01-05006/2015/mkosz

be/sfphpm01-05006/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Egri Városi Sportiskola A kérelmező szervezet rövidített neve EVSI A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében

Részletesebben

be/sfphpm01-03242/2015/mksz

be/sfphpm01-03242/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Albertirsai Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve ASE Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: Megye Áfa levonásra a pályázatban igényelt

Részletesebben

be/sfp-08516/2015/mlsz

be/sfp-08516/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Cserszegtomaji Sport Klub A kérelmező szervezet rövidített neve Cserszegtomaji SK Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2802 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfp-08233/2015/mlsz

be/sfp-08233/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve 1 FC Femina 93 Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve 1 FC Femina Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2691 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfp-8485/2015/mlsz

be/sfp-8485/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Csepregi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Csepregi SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2629 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfp-9903/2015/mlsz

be/sfp-9903/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Sportkör Karancsberény A kérelmező szervezet rövidített neve SKKB Gazdálkodási formakód 114 Tagsági azonosítószám 2627 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfphpm01-00043/2015/mvlsz

be/sfphpm01-00043/2015/mvlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Komáromi Vízipóló Klub Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve KVPK A sportszervezet jogállása: Amatőr Gazdálkodási formakód 521 - Sportegyesület

Részletesebben

be/sfp-3419/2015/mksz

be/sfp-3419/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Móri Kézilabda Sport Club A kérelmező szervezet rövidített neve Móri Káézilabda Sport Club Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: NBII Áfa levonásra

Részletesebben

be/sfp-10428/2015/mlsz

be/sfp-10428/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve MartonSport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A kérelmező szervezet rövidített neve MartonSport Nonprofit Kft. Gazdálkodási formakód 113 Tagsági

Részletesebben

be/sfp-8960/2015/mlsz

be/sfp-8960/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Bercel Községi Sportkör A kérelmező szervezet rövidített neve Bercel KSK Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1181 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfphpm01-10480/2015/mlsz

be/sfphpm01-10480/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Szentistváni Titán Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Szentistváni Titán SE. Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2361

Részletesebben

be/sfphpm01-08076/2015/mlsz

be/sfphpm01-08076/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Székelyhidi Utánpótláskorú Labdarúgók Képző SE A kérelmező szervezet rövidített neve Székelyhidi ULKSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám

Részletesebben

be/sfphpm01-03269/2015/mksz

be/sfphpm01-03269/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Kecskeméti Testedző Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve KTE Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: NBI/B Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

be/sfphpm01-08973/2015/mlsz

be/sfphpm01-08973/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Vásárosnamény Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Vásárosnamény SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 3404 A kérelmező

Részletesebben

be/sfp-10084/2015/mlsz

be/sfp-10084/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Kartal Nagyközség Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Kartal SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1248 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfphpm01-09250/2015/mlsz

be/sfphpm01-09250/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve THSE 2000 Szabadidő, Kulturális, Rekreációs, Életmód és Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve THSE 2000 Gazdálkodási formakód 521 Tagsági

Részletesebben

be/sfp-4220/2015/mkosz

be/sfp-4220/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Hajdúhadházi Kosárlabda Klub A kérelmező szervezet rövidített neve HKK A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében

Részletesebben

be/sfphpm01-08737/2015/mlsz

be/sfphpm01-08737/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Gönyűi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Gönyűi SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 738 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfp-08922/2015/mlsz

be/sfp-08922/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Tápiógyörgyei Községi Sportkör A kérelmező szervezet rövidített neve Tápiógyörgyei Községi Sportkör Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám

Részletesebben

be/sfp-10247/2015/mlsz

be/sfp-10247/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Futball Club Barcs A kérelmező szervezet rövidített neve FC Barcs Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 3537 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfphpm01-09585/2015/mlsz

be/sfphpm01-09585/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve T-bálint Labdarugó Akadémia Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve TLASE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 3285 A kérelmező

Részletesebben

be/sfp-10279/2015/mlsz

be/sfp-10279/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Túrricse Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Túrricse SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 3352 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfphpm01-04127/2015/mkosz

be/sfphpm01-04127/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Széchenyi István Egyetem Sportegyesülete A kérelmező szervezet rövidített neve SZESE A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség

Részletesebben

be/sfphpm01-08775/2015/mlsz

be/sfphpm01-08775/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Babarci Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Babarci SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfphpm01-08532/2015/mlsz

be/sfphpm01-08532/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Rimóci Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve RSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1162 A kérelmező jogállása Amatőr Áfa

Részletesebben

be/sfphpm01-09626/2015/mlsz

be/sfphpm01-09626/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Bükkzsérci Labdarúgó Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Bükkzsérci LE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám - A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfphpm01-03051/2015/mksz

be/sfphpm01-03051/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Dorogi Egyetértés Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Dorogi ESE Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: NBII Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

be/sfphpm01-10522/2015/mlsz

be/sfphpm01-10522/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Apagy Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Apagy Sportegyesület Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1573 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfp-10590/2015/mlsz

be/sfp-10590/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Budapesti Egyetemi Atlétikai Club A kérelmező szervezet rövidített neve BEAC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám be/8989/2011 A kérelmező

Részletesebben

be/sfp-09423/2015/mlsz

be/sfp-09423/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve PUSZTAFÖLDVÁRI LABDARÚGÓ KLUB A kérelmező szervezet rövidített neve PUSZTAFÖLDVÁRI LK Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 517 A kérelmező

Részletesebben

be/sfp-10356/2015/mlsz

be/sfp-10356/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Nádudvari Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve NSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 866 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfphpm01-10296/2015/mlsz

be/sfphpm01-10296/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Nógrád Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Nógrád SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1209 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfphpm01-09624/2015/mlsz

be/sfphpm01-09624/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve SEMJÉNHÁZA SPORTEGYESÜLET A kérelmező szervezet rövidített neve SEMJÉNHÁZA SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2088 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfphpm01-05156/2015/mkosz

be/sfphpm01-05156/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Jezsuita Diáksport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Jezsuita DSE A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében

Részletesebben