be/sfphp /2015/mksz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "be/sfphp01-03223/2015/mksz"

Átírás

1 A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve XVI. Kerületi Kézilabda és Modellező Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve XVI. Ker. KMSE Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: NBII Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében Bruttó összeg kerül figyelembe vételre (nem alanya az Áfának) Adószám Bankszámlaszám A kérelmező szervezet székhelye Irányítószám 1165 Helység Budapest Út / utca Futórózsa utca Házszám 65 A kérelmező szervezet levelezési címe A levelezési cím megegyezik a székhely címével Irányítószám 1165 Helység Budapest Út / utca Futórózsa utca Házszám 65 Telefon Fax Honlap cím A képviselő adatai A kérelmező hivatalos képviselőjének neve Rozmán Attila A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása elnök Mobiltelefonszám cím A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám cím Rozmán Attila Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja Szerb Antal Gimnázium XVI. Kerületi Önkormányzat XVI. Kerületi Önkormányzat 20 Felk. és versenyeztetés Centenáriumi Általános Iskola XVI. Kerületi Önkormányzat XVI. Kerületi Önkormányzat 20 Felk. és versenyeztetés Újlak utcai Általános Iskola XVI. Kerületi Önkormányzat XVI. Kerületi Önkormányzat 20 Felk. és versenyeztetés Sasvár utcai Központ XVI. Kerületi Önkormányzat XVI. Kerületi KMSE 20 Felk. és versenyeztetés A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: A tevékenységének megkezdésének időpontja: A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns): nem releváns Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns): :19 1 / 26

2 A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája Centenáriumi Általános Iskola 1165 Budapest Sasvár utca 101 Lemhényi Dezső Általános Iskola 1163 Budapest Hősök Fasor 30 Móra Ferenc Általános Iskola 1162 Budapest Ida utca Sashalmi Általános Iskola 1163 Budapest Metró utca 67 Pumukli Kézilabda Utánpótlásképzésért Alapítvány 1164 Budapest Alsómalom utca 22. B. ép. 3. lph. 1. em. 6. Utánpótlásképzés Utánpótlásképzés Utánpótlásképzés Utánpótlásképzés Utánpótlásképzés :19 2 / 26

3 Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása A kérelmező 2013/14 évi gazdálkodásának és a év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel Önkormányzati támogatás 2 MFt 2 MFt 1 MFt Állami támogatás 1 MFt 1 MFt 0 MFt Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 6 MFt 6 MFt 2 MFt Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 40 MFt 3 MFt 15 MFt Egyéb támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt Összesen 49 MFt 12 MFt 18 MFt Kiadások alakulása az egyes évadokban Kiadás Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 20 MFt 20 MFt 0 MFt Működési költségek (rezsi) 4 MFt 4 MFt 0 MFt Anyagköltség 1 MFt 1 MFt 0 MFt Igénybe vett szolgáltatás 5 MFt 5 MFt 0 MFt Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 9 MFt 9 MFt 0 MFt Összesen 39 MFt 39 MFt 0 MFt Egyéb tájékoztató jellegű adatok Kiadás Utánpótlásra fordított összeg 40 MFt 20 MFt 0 MFt Működési költségek (rezsi) 4 MFt 4 MFt 0 MFt :19 3 / 26

4 Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Kérjük a Beadás oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét. Jogcím Beadás Teljes támogatás Közreműködői Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Előfinanszírozott (nem ingatlan) Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Előfinanszírozott (ingatlan) Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utófinanszírozott 0 Ft 0 Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás Ft Ft Általános képzés 0 Ft 0 Ft Szakképzés 0 Ft 0 Ft Közreműködői díj :19 4 / 26

5 Ismertesse a kérelmező szervezet 2015/16-os támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban: Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása: Általános célkitűzések: A XVI. Kerületi Kézilabda és Modellező Sportegyesület a 2014/2015-ös sportfejlesztési programjában hasonlóan a 2011/2012-es, a 2012/2013-as valamint a 2013/2014-es támogatási időszakban benyújtott sportfejlesztési programhoz olyan feltételrendszer biztosítását kívánja megvalósítani, amelynek segítségével az Egyesület a kézilabda sportágban meghatározó utánpótlás-nevelési centrummá válhat. A fő prioritásaink a korábbi évekhez hasonlóan az utánpótlás-neveléssel kapcsolatos feladatok köré csoportosíthatóak. A tömegbázis növelés kiemelt célként jelentkezik jelen sportfejlesztési programban is. A XVI. Kerületi Kézilabda és Modellező Sportegyesület keretein belül egy több, mint 20 éve megkezdett munkát kívánunk katalizálni a TAO támogatások megfelelő kihasználásával és felhasználásával. Jelen programunk kereteinek kialakításában jelentős tapasztalati segítséget nyújtottak a korábbi években benyújtott sportfejlesztési programok. A megfelelően felhasznált, korábban elnyert támogatási összegek pozitív hatásai már mérhetőek az Egyesület kapcsán. Ezen eredményeket és a plusz források által katalizált fejlődést kívánjuk tovább erősíteni a 2014/2015-ös támogatási időszakban. Éppen ezért főként olyan fejlesztéseket, beszerzéseket helyezünk előtérbe jelen sportfejlesztési programunkban is, amelyek egyrészt tovább viszik a korábbi támogatási időszakokban megkezdett folyamatokat, másrészt fenntarthatóak, harmadrészt pedig olyan jellegű beruházások, befektetések, amelyek az esetleges plusz források megszűnését követően is fenntarthatóak lesznek. Jelen támogatási időszakban az utánpótlás-nevelés fejlesztése mellett jelentős infrastruktúra beruházást is meg kívánunk valósítani. (Multifunkcionális csarnok). Egyesületünkben jelenleg 12 utánpótlás csapat, több, mint 150 gyerek versenyeztetése valósul meg, ezen felül a Kézilabdasport a Gyermekekért elnevezésű programunkban is közel 400 gyermek foglalkoztatását, tehetséggondozását valósítjuk meg. Ezekben a műhelyekben testnevelő tanárok segítségével oktatjuk a kézilabdát. A XVI. kerületi Kézilabda MSE és Utánpótlás Bázis nagy hangsúlyt fektet az utánpótlás nevelésre. Fontos célként tűztük ki a XVI. kerületben élő gyermekek magas szintű képzését. Ebben a programban hét Általános Iskola és két Óvoda vesz részt. A programban résztvevő gyermekeket a XVI. kerületi Kézilabda MSE mint felvevőbázis veszi át, igazolja le és versenyezteti, így biztosítva a magasabb szintű fejlődést számukra. Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése nem releváns A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve nem releváns A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) A XVI. Kerületi Kézilabda és Modellező Sportegyesület sportfejlesztési programjában megfogalmazottak, a korábbi támogatási időszakokban benyújtott kérelmek egyenes folytatásaként egy olyan átgondolt és fenntartható forráslehívást és forrásfelhasználást valósít meg, amely a fokozatos növekedés elvével teremti meg a kézilabdázás fejlődésének lehetőségeit. A KMSE sportfejlesztési programja összhangban áll a Magyar Kézilabda Szövetség által elkészített hosszú távú sportágfejlesztési stratégiájában megfogalmazottakkal. A kézilabda sportág népszerűsítése, tömegbázis növelése ezáltal az ország legnépszerűbb teremsportága cím megtartásának elősegítése mind-mind olyan célok, amelyek elérésében a KMSE is aktív részt kíván vállalni. A sportági piramis alapját képező fiatalok a sportnak történő megnyerése, azon belül pedig a kézilabda sportágnak való megnyerése elsődleges fontosságú a sportág jövője szempontjából. A korábbi támogatási időszakokhoz hasonlóan a 2014/2015-ös sportfejlesztési programunk is az utánpótlás nevelésen alapuló fejlesztési elképzeléseket és célokat tartalmaz. A jelen kérelemben megfogalmazottak, a korábbi támogatási időszakban benyújtott sportfejlesztési programokhoz hasonlóan a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat sportfejlesztési terveivel is párhuzamba állítható és a kerületi testnevelési és sportfeladatokkal illetve fejlesztési célkitűzésekkel összhangban van, annak szerves részét képezi. A korábbi támogatási időszakokhoz képest új elem a sportfejlesztési programunkban, hogy az utánpótlás-nevelés fejlesztése mellett, a 2014/2015-ös támogatási időszakban jelentős létesítmény-beruházási elemet is tartalmaz a programunk. A korábbi kérelmeink eredményeinek következtében már most is olyan jelek és hatások érzékelhetőek, amelyek egyértelműen ezen plusz forrásoknak tulajdoníthatóak. Mind a szakmai munka és mind az edzés körülmények javultak a több edzés lehetőség végett. Az edzések minősége is változott az eszközállomány javulása miatt. Nőtt az egyes korosztályokban sportoló játékosaink száma. Játékosaink rendre meghívót kapnak Budapest válogatott keretébe Továbbá több sportolónk kapta meg a legjobb tanuló, legjobb sportoló ösztöndíját a XVI. Kerületben. Jelen sportfejlesztési program céljaiban és eszközrendszerében egyenes folytatásaként értelmezhető a korábbi sportfejlesztési programoknak. A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése A XVI. Kerületi Kézilabda és Modellező Sportegyesület keretein belül egy több, mint 20 éve megkezdett munkát kívánunk katalizálni a TAO támogatások megfelelő kihasználásával és felhasználásával. Jelen programunk kereteinek kialakításában jelentős tapasztalati segítséget nyújtottak a korábbi években benyújtott sportfejlesztési programok. A megfelelően felhasznált, korábban elnyert támogatási összegek pozitív hatásai már mérhetőek a KMSE kapcsán. Ezen eredményeket és a plusz források által katalizált fejlődést kívánjuk tovább erősíteni a 2014/2015-ös támogatási időszakban. Éppen ezért főként olyan fejlesztéseket, beszerzéseket helyezünk előtérbe jelen sportfejlesztési programunkban is, amelyek egyrészt tovább viszik a korábbi támogatási időszakban megkezdett folyamatokat, másrészt fenntarthatóak, harmadrészt pedig olyan jellegű beruházások, befektetések, amelyek az esetleges plusz források megszűnését követően is fenntarthatóak lesznek. A hatás amelyet kiváltanak ezen plusz források egyszerre jelentkeznek a gazdasági és egyszerre a társadalmi oldalon is. Primer és kézzel fogható hatásként munkahelyeket teremt, a növekvő tömegbázis, nem csupán a professzionális kézilabdázásnak teremt megfelelő merítési rekrutációs lehetőséget, hanem a társadalom is egészségesebbé válik azáltal, hogy a gyerekek mozgásgazdagabb életmódot folytatnak. Utánpótlás-nevelési programunk, a Kézilabdasport a Gyermekekért hiánypótló szerepet tölt be kerületünkben és vonzáskörzetében. Napjainkban a sport sajnálatos módon nem szerepel az első helyek között a szabadidő leggyakoribb eltöltésének szülők illetve gyermek által preferált prioritási listában. Háttérbe szorul az egyéb munkahelyi, iskolai teendők mellett az egészséges életmód kialakítása, az igény felébresztése az egészséges testmozgásra. Sportfejlesztési programunkkal hozzájárulunk ahhoz, hogy a gyermekek a család és az iskolán kívül is megtalálják azt a közeget, amelyet igazán közel éreznek magukhoz. Kerületünkben és annak vonzáskörzetében közel 400 gyerekkel foglalkozunk folyamatosan, naponta. A kerületi önkormányzat elismerve eddigi munkánkat a 2004-es évtől a kiemelt egyesületek közé sorolta Sportegyesületet. Az önkormányzati sportfejlesztési tervében szervesen számít munkánkra :19 5 / 26

6 Személyi jellegű ráfordítások 2015/16 évad - Személyi jellegű ráfordítások Név Születési dátum Kategória Lic. Adózás módja N. ó. Kif. hó Havi bruttó bér és egyéb juttatások (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) Ft 0 Ft 0 Ft 2015/16 évad - Tervezett összes személyi jellegű ráfordítás költségének alakulása Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft :19 6 / 26

7 Tárgyi eszköz beruházások/felújítások 2015/16 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell kitölteni!) Kategória Tárgyi eszköz beruházás megnevezése Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) 0 Ft 2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás 2015/16 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft :19 7 / 26

8 Tárgyi eszköz beruházások/felújítások 2015/16 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése Beruházás, felújítás tervezett kezdete (év, hónap) Beruházás, felújítás tervezett befejezése (év, hónap) Használatba vétel tervezett időpontja (év, hónap) U. f. É. k. Tervezett beruházási érték (Ft) TEB csarnok beruházás, tervezés Ft Ft 2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása Tárgyi eszköz megnevezése Beruházás címe Beruházás helyszíne, helyrajzi száma Indoklás csarnok beruházás, tervezés 1165 Budapest Margit /1 aa Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben? Nem Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja? Igen 2015/16 évad - Tervezett összes sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása Jogcí m Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) Előf Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Utóf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft :19 8 / 26

9 Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok 2015/16 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők száma Versenyengedéllyel nem rendelkezők száma Bajnokságban szereplő csapatok Bajnokság legmagasabb szintje U Nincs U Nincs U Nincs U Országos U Országos U Országos U Országos U Országos Serdülő Országos Ifjúsági Nincs Junior Országos Összesen :19 9 / 26

10 Utánpótlás-nevelés ráfordításai 2015/16 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés, beszerzése részletező táblázat Kategória Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) Sportfelszerelés edzőpóló db Ft Ft Sportfelszerelés zokni pár Ft Ft Sporteszköz fitness labda db Ft Ft Sportfelszerelés kabát db Ft Ft Sportfelszerelés kapusmez db Ft Ft Sportfelszerelés kapusnadrág db Ft Ft Sportfelszerelés kézilabda cipő db Ft Ft Sportfelszerelés kézilabda mez (meccs) db Ft Ft Sportfelszerelés kézilabda nadrág (meccs) db Ft Ft Sportfelszerelés bemelegítő jogging db Ft Ft Sportfelszerelés szabadidő melegítő (alsó-felső) db Ft Ft Sporteszköz bordásfal db Ft Ft Sporteszköz compressor (pumpa) db Ft Ft Sporteszköz TRX db Ft Ft Sporteszköz gumiszalagok db Ft Ft Pályatartozék kapu db Ft Ft Pályatartozék kapuháló db Ft Ft Sporteszköz mágnes tábla db Ft Ft Sporteszköz medicinlabda db Ft Ft Sporteszköz súlyzó db Ft Ft Sporteszköz súlyzókészlet db Ft Ft Sporteszköz Dyner párna db Ft Ft Sporteszköz ugrózsámoly db Ft Ft :19 10 / 26

11 2015/16 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése részletező táblázat Kategória Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) Gyógyszer Orvosi táska felszerelve db Ft Ft Gyógyszer Mentőláda db Ft Ft Gyógyszer Pulzusmérő óra db Ft Ft Gyógyszer Újraélesztő készülék (auto. / félauto.) db Ft Ft Gyógyszer Amaril krém db Ft Ft Gyógyszer Tape BSN 5 cm db Ft Ft Gyógyszer Bemelegítő krém db Ft Ft Gyógyszer Bemelegítő spray db Ft Ft Gyógyszer Fagyasztó spray db Ft Ft Gyógyszer Intensive hűtő zselé db Ft Ft Gyógyszer Jégzselé spray db Ft Ft Gyógyszer Fóliatekercs db Ft Ft Gyógyszer Kötésragasztó db Ft Ft Gyógyszer Lemosó spray db Ft Ft Diagnosztikai mérés Diagnosztikai mérés db Ft Ft Gyógyszer Acu Tape db Ft Ft Gyógyszer Kinesio tape db Ft Ft Gyógyszer Energiatakaró db Ft Ft 2015/16 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja részletező táblázat Ingatlan megnevezé s Korosztály Bérleti díj / óra (Ft) Igénybevétel (óra/hó) Hónapok száma az évadban Igénybevett órák száma/évad Bérleti díj összesen (Ft) Újlak utcai Általános Iskola Szerb Antal Gimnázium Centenáriumi Általános Iskola Junior, Serdülő Ft Ft U11, U12, U13, U Ft Ft U10, U11, U12, U13, U Ft Ft Sasvár utcai Központ Junior, Serdülő, U10, U11, U12, U13, U Ft Ft Kolozsvári Utcai Általános Iskola Egressy Utcai Általános Iskola U11, U12, U13, U Ft Ft U10, U Ft Ft :19 11 / 26

12 2015/16 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése Név Kategória Adózás módja N. ó. Kif. hó Bruttó juttatások (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) Balázs István Edző EKHO Ft Ft Ft Teszák Aleszandra Edző EKHO Ft Ft Ft Rohodi Péter Edző EKHO Ft Ft Ft Wenzel Tamás Edző EKHO Ft Ft Ft Varga Krisztián Edző EKHO Ft Ft Ft Bartha Zsófia Edző EKHO Ft Ft Ft Rozmán Attila UP szakm. ig. EKHO Ft Ft Ft Janzsó Péter Sportmunkatárs EKHO Ft Ft Ft Kocsis Endre Technikai vezető EKHO Ft Ft Ft Kovács Nóra UP szakm. ig. hely. EKHO Ft Ft Ft Vig Krisztina Masszőr EKHO Ft Ft Ft Vaszi Tünde Sportmunkatárs EKHO Ft Ft Ft 2015/16 évad - Sportszakemberek adatainak részletezése Név Születési idő Licensz Foglalkoztatott korosztály Balázs István C U10, U11 Teszák Aleszandra C U13, U14 Rohodi Péter C Serdülő Wenzel Tamás D U14 Varga Krisztián C Junior Bartha Zsófia D U10, U11, U12, U13, U14 Rozmán Attila Nem rel. Junior, Serdülő, U10, U11, U12, U13, U14 Janzsó Péter Nem rel. Junior, Serdülő, U10, U11, U12, U13, U14 Kocsis Endre Nem rel. Junior, Serdülő, U10, U11, U12, U13, U14 Kovács Nóra Nem rel. Junior, Serdülő, U10, U11, U12, U13, U14 Vig Krisztina Nem rel. Junior, Serdülő, U10, U11, U12, U13, U14 Vaszi Tünde Nem rel. Junior, Serdülő, U10, U11, U12, U13, U /16 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei Jogcím Összesen (Ft) Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök Személyszállítási költségek Nevezési költségek Rendezési, felkészítési, képzési költségek Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai Logisztikai költségek (csak bérlet) kivéve személygépkocsi és motorkerékpár Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft Ft :19 12 / 26

13 2015/16 évad - Tervezett utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím költsége alakulása Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft :19 13 / 26

14 Általános Képzés 2015/16 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei Általános képzés megnevezése Oktatók várható személyi költségei (Ft) Oktatók várható utazási és szállás költségei (Ft) Képzésben résztvevők várható utazási és szállás költségei (Ft) Egyéb várható költségek (Ft) Amortizáció (Ft) Tanácsadói szolgáltatások (Ft) Képzésben résztvevők személyes költségei (Ft) Összesen 0 Ft 2015/16 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft :19 14 / 26

15 Szakképzés 2015/16 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei Szakképzés megnevezése Oktatók várható személyi költségei (Ft) Oktatók várható utazási és szállás költségei (Ft) Képzésben résztvevők várható utazási és szállás költségei (Ft) Egyéb várható költségek (Ft) Amortizáció (Ft) Tanácsadói szolgáltatások (Ft) Képzésben résztvevők személyes költségei (Ft) Összesen 0 Ft 2015/16 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft :19 15 / 26

16 Mely jogcímekre számol közreműködői költséget? Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás Utánpótlás-nevelés fejlesztése Általános képzés fejlesztése Szakképzés fejlesztése Közreműködői költségek Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása (Ft) Maximum közrem. díj Ellenőrző szervnek fizetendő díj Összesen Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) Ft Ft Ft Ft Utánpótlás-nevelés Ft Ft Ft Ft Összesen Ft Közreműködő által végzett feladatok leírása Kapcsolódó jogcím Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) Utánpótlásnevelés Feladat leírása A XVI. Kerületi Kézilabda és Modellező Sportegyesület közreműködői szerződést kötött a Mobi Europe Kft., mely gazdasági társaság a 2015/16 támogatási időszakban ellátja az egyesület általa Magyar Kézilabda Szövetség felé benyújtandó sportfejlesztési kérelem előkészítésével, összeállításával, a program megvalósításával, a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatos közreműködői feladatokat. A XVI. Kerületi Kézilabda és Modellező Sportegyesület közreműködői szerződést kötött a Mobi Europe Kft., mely gazdasági társaság a 2015/16 támogatási időszakban ellátja az egyesület általa Magyar Kézilabda Szövetség felé benyújtandó sportfejlesztési kérelem előkészítésével, összeállításával, a program megvalósításával, a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatos közreműködői feladatokat :19 16 / 26

17 Nyilatkozat 1 Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! A társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény 22/C., illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. (1) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. tv. 29. (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. Kelt: Budapest, :19 17 / 26

18 Nyilatkozat 2 Alulírott Rozmán Attila (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője, 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet; 12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy a. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem, b. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem, c. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom. d. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom, e. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, f. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására. 13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig. 15. vállalom, hogy a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési program, valamint annak költségterve, illetve a támogatás összeg tekintetében a honlapon történő közzétételi kötelezettségnek eleget teszek. Kelt: Budapest, :19 18 / 26

19 Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről Az bajnoki osztály alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie! :19 19 / 26

20 Mellékletek Fájlok száma: :56:31 Fájlok száma: :56:41 Fájlok száma: :56:51 Fájlok száma: :32:31 Fájlok száma: :02:44 Fájlok száma: :03:19 Fájlok száma: :03:27 Fájlok száma: 0 Fájlok száma: :03:39 Fájlok száma: 0 Fájlok száma: 0 Fájlok száma: 0 Fájlok száma: 0 Fájlok száma: :16:25 Fájlok száma: :05:04 Fájlok száma: :05:32 Fájlok száma: :06:23 Fájlok száma: :06:50 Fájlok száma: :07:00 Fájlok száma: :07:09 Fájlok száma: :07:19 Fájlok száma: :07:28 Fájlok száma: :07:38 Fájlok száma: :07:49 Fájlok száma: :08:00 Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól) Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől (meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is) Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban) ( Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat Egyéb dokumentumok Sportszakemberekre vonatkozó dokumentumok (edzői licensz, munkaköri leírás, munkaszerződés,megbízási szerződés stb) Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései Sporteszköz sportfelszerelés aljogcímhez kapcsolódó költségtervek Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök aljogcímhez kapcsolódó költségtervek Személyszállítási költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek Nevezési költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek Rendezési, felkészítési, képzési költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége aljogcímhez kapcsolódó költségtervek A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai aljogcímhez kapcsolódó költségtervek Sportcélú ingatlan tulajdonosának - amennyiben nem saját tulajdonú az ingatlan - előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben - a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül - a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre Bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron béreli vagy más jogcímen használja, önkormányzati ingatlan esetében együttműködési megállapodás alapján használja Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat) Az elvi építési engedély az ingatlan tulajdonosának hitelesített hozzájáruló nyilatkozatával vagy a jogerős építési engedély vagy a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság igazolását arról, hogy a bejelentésben megjelölt beruházási tevékenység nem építésiengedély-köteles Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei, mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának tervezett időpontjait is) A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források Kelt: Budapest, :19 20 / 26

21 :19 21 / 26

22 Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket) Indikátor megnevezése Mértékegysé g Megjegyzé s Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %- ában Output indikátorok Teljes szakember állomány fő 0% Licence-szel rendelkező edzők száma fő 0% Edzőtáborok száma db 0% Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma db 0% Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 0% Egyéb indikátorok: 0% 0% 0% Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket) Indikátor megnevezése Mértékegysé g Megjegyzé s Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %- ában Eredmény indikátorok Korosztályos sportolók száma: U19 fő 0% U18 fő 0% U17 fő 0% U16 fő 0% U15 fő 0% Egyéb indikátorok 0% 0% 0% :19 22 / 26

23 A projekt költségvetése Projekt költségvetése összesen Jogcímek Közvetlen támogatás Ellenőrző szervnek fizetendő díj Közreműködői díj Teljes támogatás Önerő Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás Személyi jellegű 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Tárgyi eszköz beruházás Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft - ebből előfinanszírozott (nem ingatlan) - ebből előfinanszírozott (ingatlan) 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft - ebből utófinanszírozott 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Képzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft - ebből általános képzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft - ebből szakképzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Igazgatási szolgáltatási díj Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen 0 Ft Ft Ft 0 Ft Ft :19 23 / 26

24 A kérelemhez tartozó mellékletek (61 darab) Címpéldány vagy aláírás minta kmsealairasicimpeldanya_ jpg Szerkesztés alatt, 2 Mb, :56:41) 19ed3d9d3e5ba743d44e7059b5162d67d2dffeb f f Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései dok_ docx Hiánypótlás, 21 Kb, :03:27) 9b3a6b144bdd3e9d c196247bef530034d58540a6b76127bc5d6 Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források 16.ker_felfuggeszto_vegzes_2015_ pdf Hiánypótlás, 171 Kb, :08:00) 498d8f52f7a71c3916dca47c1a2f61b14af813ba4c0ced5fae726f21b3c3ad96 sportfejlesztesiprogramkerelme_1437_ pdf Kér. kieg. szerk., 437 Kb, :23:23) 826d021e c06bf72ad0ef fe00d81329fc0ef8242ccc109a A beruházás finanszírozási terve és forrása 16.ker_felfuggeszto_vegzes_2015_ pdf Hiánypótlás, 171 Kb, :07:28) 498d8f52f7a71c3916dca47c1a2f61b14af813ba4c0ced5fae726f21b3c3ad96 sportfejlesztesiprogramkerelme_1437_ pdf Kér. kieg. szerk., 437 Kb, :22:53) 826d021e c06bf72ad0ef fe00d81329fc0ef8242ccc109a Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága 16.ker_felfuggeszto_vegzes_2015_ pdf Hiánypótlás, 171 Kb, :07:49) 498d8f52f7a71c3916dca47c1a2f61b14af813ba4c0ced5fae726f21b3c3ad96 sportfejlesztesiprogramkerelme_1437_ pdf Kér. kieg. szerk., 437 Kb, :23:13) 826d021e c06bf72ad0ef fe00d81329fc0ef8242ccc109a A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve 16.ker_felfuggeszto_vegzes_2015_ pdf Hiánypótlás, 171 Kb, :07:38) 498d8f52f7a71c3916dca47c1a2f61b14af813ba4c0ced5fae726f21b3c3ad96 sportfejlesztesiprogramkerelme_1437_ pdf Kér. kieg. szerk., 437 Kb, :23:04) 826d021e c06bf72ad0ef fe00d81329fc0ef8242ccc109a Egyéb dokumentumok nyilatkozatakmseesalapitvany_ jpg Szerkesztés alatt, 480 Kb, :57:02) 0d547d4db b c641c9a1f5c42bca1cc0d0a6cb466357d699 nyilatkozat-teszakszandra_ pdf Hiánypótlás, 123 Kb, :02:44) efb2f9a6ac69480c3043f916730a6bc54ed39ba2d b15e87a sporttudomanyidiagnosztika_ docx Hiánypótlás melléklet, 27 Kb, :52:13) e072ddeaa1aff48a1c49c50ac9ea2e769ab6dedba29c1791c3d4d8002c8824ce btl-6000highintensitylaser7w_ doc Hiánypótlás melléklet, 303 Kb, :56:32) 4f6cb2c9f36f15f9759e0fae1868e1fd7c3d6fd90453fceb3fe4e9c96d901d23 energiatakaroesscenar1_ docx Hiánypótlás melléklet, 87 Kb, :58:30) 147a24e3fb0ea080a01c9adb5e6bed472589acb26a3dafa153f0d55d powerplatepro6_ docx Hiánypótlás melléklet, 100 Kb, :59:23) 86d43d36026aaeaec11d2aa15d282caae4b7e379dbb6e457ea481c2d189193c7 szandeknyilatkozat-centenariumia_ pdf Hiánypótlás melléklet, 175 Kb, :01:05) 64ded062d d8deee4fbc03f0dd423aeb0e d28a17442b6ac szandeknyilatkozat-egressyalt.i_ pdf Hiánypótlás melléklet, 121 Kb, :01:17) c23cb5452e1d0018b329c7f53e9ee047d08661cd54e85e062b815179ce8fa20a szandeknyilatkozat-szerbantal_ pdf Hiánypótlás melléklet, 165 Kb, :02:21) bcd a fb1f56a942cd5f e93704eb2a54169c88bd szerzodes-kolozsvarialt.iskola_ pdf Hiánypótlás melléklet, 1 Mb, :03:02) a cfa49863b e2c5fbb78b987333e1c94b80b54e5957c861 vigkrisztinaoklevele_ jpg Hiánypótlás melléklet, 194 Kb, :04:07) ae774f9affe918147c15e7381ac8712da838db cd1d5bd2b3d1bdc teszakalexandralejartszerzodese_ pdf Hiánypótlás melléklet, 710 Kb, :08:47) 344c617b43c0c51f85f5a a527c0aed8ba18400d42dbd1edb756bdd8a berletiszerzodes-kekiskola-sa_ pdf Hiánypótlás melléklet, 725 Kb, :09:19) ae2f0023f6008e92af3c4bac99ca9afe96af39cb7eb679218ead67f87328b3ec rehabilitacioesfejlesztokeszulek_ pdf Hiánypótlás melléklet, 404 Kb, :09:49) d bed e14af6c1716f5c69242f9b2d35b0329e5b4 sportfejlesztesiprogramkerelme_ pdf Hiánypótlás melléklet, 437 Kb, :11:27) ece38d8bb189f452303de2c7b eb56bc6d8014c39f47820fd70ff4a kerupreszletezo_ xlsx Hiánypótlás melléklet, 14 Kb, :25:10) c7c6d0d88b0bd3868c84c8dd8f3c20eb7abc67b791a1bd21ce57cda947f8e61b beruhazashozzajarulas-sasvaru._ jpg Hiánypótlás melléklet, 2 Mb, :33:49) f5c7d88db2cd83623b3fac6cded30c88c9e45ffce8a52e4c51f207730ce6e312 nyilatkozatazonreszrol_ jpg Hiánypótlás melléklet, 96 Kb, :34:42) 14ff0f4f699ce7adce70fb5ba9ffe0d fd808620bc6bc3f801a10c363 szandeknyilatkozat_ jpg Hiánypótlás melléklet, 336 Kb, :34:53) 2846e40a7385d0ba5ad9a4dfe8ffe f2d441b68f6c44f a8c :19 24 / 26

25 tul_lap1old-sasvarutca _ jpg Hiánypótlás melléklet, 148 Kb, :34:59) f53da0c7592f30ec7e7ec1346bd2a9c52d892ca9458d178b4b7a60a9b211d5b6 szandeknyilatkozat-ujlaku.alt._ pdf Hiánypótlás melléklet, 346 Kb, :09:06) 8dffc027948f33a8be808531d166a17e5532fbd9efcab128a235eb2e860b1e19 Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 0428rehabilitacioseszkozpark_ docx Szerkesztés alatt, 12 Kb, :32:19) d441d8a43a5113f e8a7dcfdc88d4fd58b267c8045b410b112022ec5a1 dok_ docx Hiánypótlás, 21 Kb, :03:39) 9b3a6b144bdd3e9d c196247bef530034d58540a6b76127bc5d6 Nyilvántartó hatóság igazolása birosagikivonati._ jpg Szerkesztés alatt, 2 Mb, :56:25) e60c6ac2eea92c0318b9448d04e7a2d1cad2b7001cf e5c53f9adb4a birosagikivonatii._ jpg Szerkesztés alatt, 566 Kb, :56:31) 35237aec3c6067b4e18bbdd604ce2a74e30bfe5e aa17b3cb A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat 0428igazgatasidij_ pdf Szerkesztés alatt, 143 Kb, :32:31) bdcea5b5d86c62f92ee35b80ba984df707b986395dc79e58306e327502ed6809 Köztartozásmentes adózó koztartozasmentesigazolas_ pdf Szerkesztés alatt, 18 Kb, :56:51) 6d28118ce4fcfeee7ea62df89d82118d685b247d492ce17601e8fc81164ba03b Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások 16.ker_felfuggeszto_vegzes_2015_ pdf Hiánypótlás, 171 Kb, :07:00) 498d8f52f7a71c3916dca47c1a2f61b14af813ba4c0ced5fae726f21b3c3ad96 sportfejlesztesiprogramkerelme_1437_ pdf Kér. kieg. szerk., 437 Kb, :22:24) 826d021e c06bf72ad0ef fe00d81329fc0ef8242ccc109a Az elvi építési engedély az ingatlan tulajdonosának hitelesített hozzájáruló nyilatkozatával vagy a jogerős építési engedély vagy a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság igazolása ker_felfuggeszto_vegzes_2015_ pdf Hiánypótlás, 171 Kb, :06:50) 498d8f52f7a71c3916dca47c1a2f61b14af813ba4c0ced5fae726f21b3c3ad96 sportfejlesztesiprogramkerelme_1437_ pdf Kér. kieg. szerk., 437 Kb, :22:15) 826d021e c06bf72ad0ef fe00d81329fc0ef8242ccc109a Bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron béreli vagy más jogcímen használja ker_felfuggeszto_vegzes_2015_ pdf Hiánypótlás, 171 Kb, :05:32) 498d8f52f7a71c3916dca47c1a2f61b14af813ba4c0ced5fae726f21b3c3ad96 sportfejlesztesiprogramkerelme_1437_ pdf Kér. kieg. szerk., 437 Kb, :21:46) 826d021e c06bf72ad0ef fe00d81329fc0ef8242ccc109a Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat) 16.ker_felfuggeszto_vegzes_2015_ pdf Hiánypótlás, 171 Kb, :06:23) 498d8f52f7a71c3916dca47c1a2f61b14af813ba4c0ced5fae726f21b3c3ad96 sportfejlesztesiprogramkerelme_1437_ pdf Kér. kieg. szerk., 437 Kb, :21:58) 826d021e c06bf72ad0ef fe00d81329fc0ef8242ccc109a Sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulása ker_felfuggeszto_vegzes_2015_ pdf Hiánypótlás, 171 Kb, :05:04) 498d8f52f7a71c3916dca47c1a2f61b14af813ba4c0ced5fae726f21b3c3ad96 sportfejlesztesiprogramkerelme_1437_ pdf Kér. kieg. szerk., 437 Kb, :21:39) 826d021e c06bf72ad0ef fe00d81329fc0ef8242ccc109a Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségterv 16.ker_felfuggeszto_vegzes_2015_ pdf Hiánypótlás, 171 Kb, :07:09) 498d8f52f7a71c3916dca47c1a2f61b14af813ba4c0ced5fae726f21b3c3ad96 sportfejlesztesiprogramkerelme_1437_ pdf Kér. kieg. szerk., 437 Kb, :22:33) 826d021e c06bf72ad0ef fe00d81329fc0ef8242ccc109a A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése 16.ker_felfuggeszto_vegzes_2015_ pdf Hiánypótlás, 171 Kb, :07:19) 498d8f52f7a71c3916dca47c1a2f61b14af813ba4c0ced5fae726f21b3c3ad96 sportfejlesztesiprogramkerelme_1437_ pdf Kér. kieg. szerk., 437 Kb, :22:41) 826d021e c06bf72ad0ef fe00d81329fc0ef8242ccc109a Sportszakemberekre vonatkozó dokumentumok (edzői licensz, munkaköri leírás, munkaszerződés,megbízási szerződés stb) dok_ docx Hiánypótlás, 21 Kb, :03:19) 9b3a6b144bdd3e9d c196247bef530034d58540a6b76127bc5d6 A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai aljogcímhez kapcsolódó költségtervek balazsistvanlicensz_ jpg Szerkesztés alatt, 227 Kb, :56:04) 7b328b b6a3a86d7a321aca9fbfe04b4237f66dff49db barthazsofilicensz_ jpg Szerkesztés alatt, 428 Kb, :56:08) 329b38c74a4c40faed42d077ed1ef62ce76394ace5ed5fa5f6112beb2c689ae :19 25 / 26

26 rohodipeterlicensz_ pdf Szerkesztés alatt, 101 Kb, :57:30) 8a09868feffbf6d66b9e43fea ab8da38d7291ae312d196dc17c2855 teszakalexandralicensz_ jpg Szerkesztés alatt, 107 Kb, :57:41) df4a6015f9dfddcf52f800f825f0de3f d2ae71f3af5fa05b0a0e05d3a wenzeltamaslicensz_ jpeg Szerkesztés alatt, 508 Kb, :57:46) a5dd48efb8dbd084b628cb2b38845bdd0dbd860d2f69d9ff206fbea1035e0928 sportmunkatars1-munkakorileiras_ docx Szerkesztés alatt, 23 Kb, :16:08) 1243d7f921fd2c671b80d002628d7d36645c8ad1782eba2f2c93ec7f7497c8ba sportmunkatars2-munkakorileiras_ docx Szerkesztés alatt, 23 Kb, :16:12) 62129d244b1cfeae1c bb6f54a3f6054eefbd2029f3ad5973ba7f0e3 upszakmaiigazgato-munkakorilei_ docx Szerkesztés alatt, 21 Kb, :16:19) 50d310b336202ccdef4ff7cb6918fada6fe856a0c9ca3188e24b72828bd6da08 upszakmaiigazgatohelyettes-mun_ docx Szerkesztés alatt, 23 Kb, :16:25) 9d225b2f359e11c c2294cffe8d2807a5fd94f24ceecb74b0c82e :19 26 / 26

be/sfphpm01-03489/2015/mksz

be/sfphpm01-03489/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Petőfi Sportkör Lipót A kérelmező szervezet rövidített neve Lipót SE Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: Gyermekbajnokság Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

be/sfphpm02-03179/2015/mksz

be/sfphpm02-03179/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Abonyi Kézilabda Klub A kérelmező szervezet rövidített neve ABonyi Kézilabda Klub Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: NBI/B Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

be/sfphpm02-03106/2015/mksz

be/sfphpm02-03106/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Mogyoródi Községi Sportkör A kérelmező szervezet rövidített neve MKS Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: Megye Áfa levonásra a pályázatban igényelt

Részletesebben

be/sfphpm01-03017/2015/mksz

be/sfphpm01-03017/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Budapesti Honvéd Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve BHSE Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: NBII Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

be/sfp-3026/2015/mksz

be/sfp-3026/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve MIKLÓS KÉZILABDA CLUB A kérelmező szervezet rövidített neve MIKLÓS KC Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: Megye Áfa levonásra a pályázatban igényelt

Részletesebben

be/sfphpm01-03275/2015/mksz

be/sfphpm01-03275/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A kérelmező szervezet rövidített neve Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

be/sfphpm01-03309/2015/mksz

be/sfphpm01-03309/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Városi Sportkör Tököl A kérelmező szervezet rövidített neve Városi Sportkör Tököl Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: NBII Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

be/sfphpm01-03461/2015/mksz

be/sfphpm01-03461/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Mezőkeresztes Városi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Mezőkeresztes VSE Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: Megye Áfa levonásra

Részletesebben

be/sfphpm01-03481/2015/mksz

be/sfphpm01-03481/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Női Kézilabda Klub Balmazújváros A kérelmező szervezet rövidített neve NKK Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: NBI/B Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

be/sfp-3155/2015/mksz

be/sfp-3155/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Malév-Budapest Airport-HungaroControl Sport Club A kérelmező szervezet rövidített neve Malév Sport Club Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: Gyermekbajnokság

Részletesebben

be/sfphpm01-03164/2015/mksz

be/sfphpm01-03164/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Úrkúti Sportkör A kérelmező szervezet rövidített neve Úrkút SK Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: Megye Áfa levonásra a pályázatban igényelt

Részletesebben

be/sfphpm01-03276/2015/mksz

be/sfphpm01-03276/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Tiszakécske Város Sportegyesülete A kérelmező szervezet rövidített neve Tiszakécske VSE Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: Megye Áfa levonásra

Részletesebben

be/sfphpm01-03269/2015/mksz

be/sfphpm01-03269/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Kecskeméti Testedző Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve KTE Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: NBI/B Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

be/sfphpm01-03242/2015/mksz

be/sfphpm01-03242/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Albertirsai Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve ASE Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: Megye Áfa levonásra a pályázatban igényelt

Részletesebben

be/sfp-3419/2015/mksz

be/sfp-3419/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Móri Kézilabda Sport Club A kérelmező szervezet rövidített neve Móri Káézilabda Sport Club Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: NBII Áfa levonásra

Részletesebben

be/sfphpm01-03163/2015/mksz

be/sfphpm01-03163/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Kölcsey Ferenc Diáksport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Kölcsey Ferenc DSE Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: Gyermekbajnokság

Részletesebben

be/sfphpm01-03447/2015/mksz

be/sfphpm01-03447/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Félegyházi Kézilabda Sport Club A kérelmező szervezet rövidített neve FKSC Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: Megye Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

be/sfphpm01-03485/2015/mksz

be/sfphpm01-03485/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Nagykovácsi Sólymok Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve NSSE Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: Megye Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

be/sfphpm01-03028/2015/mksz

be/sfphpm01-03028/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Paksi Kézilabda Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve PKSE Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: Megye Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

be/sfphpm01-03051/2015/mksz

be/sfphpm01-03051/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Dorogi Egyetértés Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Dorogi ESE Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: NBII Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

be/sfp-09341/2015/mlsz

be/sfp-09341/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Alsóörsi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve ASE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2325 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfphpm01-10368/2015/mlsz

be/sfphpm01-10368/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Olajmunkás Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Olajmunkás SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2004 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfphpm01-03006/2015/mksz

be/sfphpm01-03006/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Szentgotthárdi Kézilabda Klub A kérelmező szervezet rövidített neve Szentgotthárdi KK Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: NBII Áfa levonásra

Részletesebben

be/sfphpm01-03414/2015/mksz

be/sfphpm01-03414/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Kinizsi Technikai és Tömegsportklubok köre A kérelmező szervezet rövidített neve KINIZSI TTK Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: NBII Áfa levonásra

Részletesebben

be/sfphpm01-03075/2015/mksz

be/sfphpm01-03075/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Füredi Kézilabdasport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Füredi KSE Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: NBI Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

be/sfphpm01-03044/2015/mksz

be/sfphpm01-03044/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Óbudai Kézilabda Sportiskola Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve ÓKSI SE Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: Gyermekbajnokság

Részletesebben

be/sfp-3165/2015/mksz

be/sfp-3165/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Hajdúszoboszló Kézilabda Sportjáért Közhasznú Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve HKSKE Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: NBII

Részletesebben

be/sfp-00111/2015/mvlsz

be/sfp-00111/2015/mvlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Hódmezővásárhely Sportjáért Alapítvány A kérelmező szervezet rövidített neve HSA A sportszervezet jogállása: Amatőr Gazdálkodási formakód 569 - Alapítvány

Részletesebben

be/sfp-8484/2015/mlsz

be/sfp-8484/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Csákánydoroszlói Községi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Csákánydoroszlói KSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1800

Részletesebben

be/sfphpm01-10723/2015/mlsz

be/sfphpm01-10723/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Kisbárapáti Községi Szabadidő- és Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Kisbárapáti SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám

Részletesebben

be/sfphpm01-03297/2015/mksz

be/sfphpm01-03297/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Községi Sportegyesület Tarján A kérelmező szervezet rövidített neve Tarján KSE Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: NBII Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

be/sfphpm01-05241/2015/mkosz

be/sfphpm01-05241/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Sátoraljaújhelyi Testedzők Köre Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve STK SE A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség

Részletesebben

be/sfphpm01-10375/2015/mlsz

be/sfphpm01-10375/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Vassurány Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Vassurány SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1898 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfphpm01-04123/2015/mkosz

be/sfphpm01-04123/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Pápai Kosárlabda Club A kérelmező szervezet rövidített neve PKC A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében

Részletesebben

be/sfphpm01-09625/2015/mlsz

be/sfphpm01-09625/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Ónod Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Ónod SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2910 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfp-9326/2015/mlsz

be/sfp-9326/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Nagykapornak Községi Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Nagykapornak KSE Gazdálkodási formakód 114 Tagsági azonosítószám 2112 A kérelmező

Részletesebben

be/sfphpm01-05047/2015/mkosz

be/sfphpm01-05047/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Nagykőrösi Sólymok Kosárlabda Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Nagykőrösi Sólymok SE A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai

Részletesebben

be/sfp-5253/2015/mkosz

be/sfp-5253/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Hódmezővásárhely Sportjáért Alapítvány A kérelmező szervezet rövidített neve HSA A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében

Részletesebben

be/sfphpm01-08266/2015/mlsz

be/sfphpm01-08266/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve VANYARC KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET A kérelmező szervezet rövidített neve VANYARC KSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 5872 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfp-9497/2015/mlsz

be/sfp-9497/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Hatvani Góliát Diáksport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Hatvani Góliát DSE Gazdálkodási formakód 001 Tagsági azonosítószám 3375 A kérelmező

Részletesebben

be/sfphpm01-03261/2015/mksz

be/sfphpm01-03261/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Tapolca Városi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve TVSE Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: NBII Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

be/sfphpm01-03077/2015/mksz

be/sfphpm01-03077/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Csurgói Kézilabda Klub A kérelmező szervezet rövidített neve CSKK Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: NBI Áfa levonásra a pályázatban igényelt

Részletesebben

be/sfp-8555/2015/mlsz

be/sfp-8555/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Mezőmegyer Sportjáért Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Mezőmegyer SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám MLSZ A kérelmező

Részletesebben

be/sfp-08382/2015/mlsz

be/sfp-08382/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Levél Községi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Levél KSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 774 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfp-09076/2015/mlsz

be/sfp-09076/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Bakonyszombathely Községi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve BKSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1059 A kérelmező

Részletesebben

be/sfphpm01-08904/2015/mlsz

be/sfphpm01-08904/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Községi Sportegyesület Bősárkány A kérelmező szervezet rövidített neve KSE Bősárkány Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 715 A kérelmező

Részletesebben

be/sfphpm01-09905/2015/mlsz

be/sfphpm01-09905/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Héhalom Községi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Héhalom SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2965 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfphpm01-03417/2015/mksz

be/sfphpm01-03417/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Emericus Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium Közhasznú Sport egyesülete A kérelmező szervezet rövidített neve Emericus kse Gazdálkodási formakód 521

Részletesebben

be/sfp-08928/2015/mlsz

be/sfp-08928/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Sárospataki Rákóczi Diáksport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Sárospataki Rákóczi DSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám

Részletesebben

be/sfp-10376/2015/mlsz

be/sfp-10376/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Mórágyi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Mórágyi SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1759 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfphpm01-09721/2015/mlsz

be/sfphpm01-09721/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Örkényi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve ÖRKÉNY SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1305 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfphpm01-08833/2015/mlsz

be/sfphpm01-08833/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Öttevényi Torna Club A kérelmező szervezet rövidített neve Öttevény TC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 795 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfphpm01-10463/2015/mlsz

be/sfphpm01-10463/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Bugac Községi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Bugac Községi Sportegyesület Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2157

Részletesebben

be/sfp-08580/2015/mlsz

be/sfp-08580/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Ászári Községi Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Ászári KSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1057 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfphpm01-10643/2015/mlsz

be/sfphpm01-10643/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Zalaszántói Petőfi Sportkör A kérelmező szervezet rövidített neve Zalaszántói Petőfi Sportkör Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2053 A

Részletesebben

be/sfphpm01-10300/2015/mlsz

be/sfphpm01-10300/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve 2000 Celldömölk Utánpótlás Futball Club Közhasznú Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve 2000 C.U.F.C.K.E. Gazdálkodási formakód 521 Tagsági

Részletesebben

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: BB Sport Club Balatonboglár

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: BB Sport Club Balatonboglár 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: BB Sport Club Balatonboglár A kérelmező szervezet rövidített neve: BB SC 2Gazdálkodási formakód: 521 Áfa levonásra a pályázatban igényelt

Részletesebben

be/sfphpm01-08710/2015/mlsz

be/sfphpm01-08710/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Egyházasrádóci Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Egyházasrádóci SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1804 A kérelmező

Részletesebben

be/sfp-09222/2015/mlsz

be/sfp-09222/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Budakeszi Labdarúgó Akadémia SE A kérelmező szervezet rövidített neve Budakeszi LA Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 3179 A kérelmező

Részletesebben

be/sfp-08729/2015/mlsz

be/sfp-08729/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Csengerújfalu Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Csengerújfalu SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1693 A kérelmező

Részletesebben

be/sfp-10462/2015/mlsz

be/sfp-10462/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Kisar Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Kisar SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1959 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfphpm01-08212/2015/mlsz

be/sfphpm01-08212/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Becsehelyi Közhasznú Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Becsehelyi KSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2001 A kérelmező

Részletesebben

be/sfphpm01-08252/2015/mlsz

be/sfphpm01-08252/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Tokaji Futball Club A kérelmező szervezet rövidített neve Tokaj FC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 233 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfp-8887/2015/mlsz

be/sfp-8887/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Vámosgyörki Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Vámosgyörki SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 989 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfp-8491/2015/mlsz

be/sfp-8491/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Szentgotthárdi Városi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Szentgotthárdi VSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2591 A

Részletesebben

be/sfphpm01-00108/2015/mvlsz

be/sfphpm01-00108/2015/mvlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Oázis Sport Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A kérelmező szervezet rövidített neve Oázis Sport Nonprofit Kft. A sportszervezet jogállása:

Részletesebben

be/sfphpm01-05006/2015/mkosz

be/sfphpm01-05006/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Egri Városi Sportiskola A kérelmező szervezet rövidített neve EVSI A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében

Részletesebben

be/sfp-09280/2015/mlsz

be/sfp-09280/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Almásfüzitői Sport Club A kérelmező szervezet rövidített neve ASC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1119 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfphpm01-10480/2015/mlsz

be/sfphpm01-10480/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Szentistváni Titán Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Szentistváni Titán SE. Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2361

Részletesebben

be/sfphpm01-10445/2015/mlsz

be/sfphpm01-10445/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve UTC 1913 Labdarúgó Kft A kérelmező szervezet rövidített neve UTC Kft Gazdálkodási formakód 113 Tagsági azonosítószám 3839 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfphp01-08232/2015/mlsz

be/sfphp01-08232/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Szigetvári Vasas Sport Club Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve SZVSC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 3155 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfphpm01-09878/2015/mlsz

be/sfphpm01-09878/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Jánoshidai Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Jánoshida SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1004 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfp-08516/2015/mlsz

be/sfp-08516/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Cserszegtomaji Sport Klub A kérelmező szervezet rövidített neve Cserszegtomaji SK Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2802 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfphpm01-08734/2015/mlsz

be/sfphpm01-08734/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve SC Hírös-Ép Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve SC Hírös-Ép Egyesület Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2585 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfphpm01-09694/2015/mlsz

be/sfphpm01-09694/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Vasas Futball Club Kft A kérelmező szervezet rövidített neve Vasas FC Gazdálkodási formakód 113 Tagsági azonosítószám 2841 A kérelmező jogállása Hivatásos

Részletesebben

be/sfp-10263/2015/mlsz

be/sfp-10263/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Amatőr Futball Club Nádasdladány A kérelmező szervezet rövidített neve A.F.C. Nádasdladány Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 679 A kérelmező

Részletesebben

be/sfp-9500/2015/mlsz

be/sfp-9500/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Zagyvaszántói Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve ZSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 995 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfp-08922/2015/mlsz

be/sfp-08922/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Tápiógyörgyei Községi Sportkör A kérelmező szervezet rövidített neve Tápiógyörgyei Községi Sportkör Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám

Részletesebben

be/sfp-09300/2015/mlsz

be/sfp-09300/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Etei Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Etei Sportegyesület Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1061 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfp-8641/2015/mlsz

be/sfp-8641/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve BKV Előre SC A kérelmező szervezet rövidített neve BKV Előre SC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2489 A kérelmező jogállása Amatőr Áfa

Részletesebben

be/sfphpm01-10184/2015/mlsz

be/sfphpm01-10184/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Sándorfalva Sport Klub Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Sándorfalva Sport Klub Egyesület Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám

Részletesebben

be/sfphpm01-05156/2015/mkosz

be/sfphpm01-05156/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Jezsuita Diáksport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Jezsuita DSE A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében

Részletesebben

be/sfphpm01-00043/2015/mvlsz

be/sfphpm01-00043/2015/mvlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Komáromi Vízipóló Klub Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve KVPK A sportszervezet jogállása: Amatőr Gazdálkodási formakód 521 - Sportegyesület

Részletesebben

be/sfp-10279/2015/mlsz

be/sfp-10279/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Túrricse Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Túrricse SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 3352 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfp-8960/2015/mlsz

be/sfp-8960/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Bercel Községi Sportkör A kérelmező szervezet rövidített neve Bercel KSK Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1181 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfp-3196/2015/mksz

be/sfp-3196/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Szekszárdi Fekete Gólyák Kézilabda Club A kérelmező szervezet rövidített neve FGKC SZEKSZÁRD Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: NBI/B Áfa levonásra

Részletesebben

be/sfphpm01-03491/2015/mksz

be/sfphpm01-03491/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Veszprémi Kézilabda Korlátolt Felelősségű Társaság A kérelmező szervezet rövidített neve Veszprémi Kézilabda Kft Gazdálkodási formakód 113 Bajnoki osztály:

Részletesebben

be/sfp-8340/2015/mlsz

be/sfp-8340/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Futball Club Ajka A kérelmező szervezet rövidített neve FC Ajka Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1970 A kérelmező jogállása Amatőr Áfa

Részletesebben

be/sfphpm01-10706/2015/mlsz

be/sfphpm01-10706/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Buj Sportbarátok Egyesülete A kérelmező szervezet rövidített neve Buj SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1191 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfp-10285/2015/mlsz

be/sfp-10285/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Fogócska Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Fogócska SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 3843 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfphpm01-10579/2015/mlsz

be/sfphpm01-10579/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Csengersimáért Közhasznú Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Csengersimáért Egyesület Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1695

Részletesebben

be/sfphpm01-09250/2015/mlsz

be/sfphpm01-09250/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve THSE 2000 Szabadidő, Kulturális, Rekreációs, Életmód és Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve THSE 2000 Gazdálkodási formakód 521 Tagsági

Részletesebben

be/sfp-3347/2015/mksz

be/sfp-3347/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Ráckeve Városi Kézilabda Sport Klub A kérelmező szervezet rövidített neve Ráckeve VKSK Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: Megye Áfa levonásra

Részletesebben

be/sfphpm01-05044/2015/mkosz

be/sfphpm01-05044/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Bajai Női Kosárlabda Klub A kérelmező szervezet rövidített neve Bajai NKK A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében

Részletesebben

be/sfp-08106/2015/mlsz

be/sfp-08106/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Dány Községi Sportkör A kérelmező szervezet rövidített neve Dány KSK Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1245 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfp-10084/2015/mlsz

be/sfp-10084/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Kartal Nagyközség Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Kartal SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1248 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfphpm01-10522/2015/mlsz

be/sfphpm01-10522/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Apagy Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Apagy Sportegyesület Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1573 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfp-8809/2015/mlsz

be/sfp-8809/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Kabai Meteorit Közhasznú Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Kabai Meteorit SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1234

Részletesebben

be/sfphpm01-08973/2015/mlsz

be/sfphpm01-08973/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Vásárosnamény Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Vásárosnamény SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 3404 A kérelmező

Részletesebben

be/sfp-08233/2015/mlsz

be/sfp-08233/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve 1 FC Femina 93 Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve 1 FC Femina Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2691 A kérelmező jogállása

Részletesebben