be/sfphpm /2015/mksz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "be/sfphpm01-03275/2015/mksz"

Átírás

1 A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A kérelmező szervezet rövidített neve Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft. Gazdálkodási formakód 113 Bajnoki osztály: Gyermekbajnokság Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében Bruttó összeg kerül figyelembe vételre (alanya az Áfának) Adószám Bankszámlaszám A kérelmező szervezet székhelye Irányítószám 4032 Helység Debrecen Út / utca Oláh Gábor Házszám 5 A kérelmező szervezet levelezési címe A levelezési cím megegyezik a székhely címével Irányítószám 4032 Helység Debrecen Út / utca Oláh Gábor Házszám 5 Telefon Fax Honlap cím A képviselő adatai A kérelmező hivatalos képviselőjének neve Becsky András A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása Ügyvezető Igazgató Mobiltelefonszám cím A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám cím Makray Balázs Kovács Dóra Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja Oláh Gábor utcai sportcsarnok DMJV önkormányzata Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft. 10 Versenyeztetés A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: A tevékenységének megkezdésének időpontja: A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns): - Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns): A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája DVSC Kézilabda Kft 4028 Debrecen Kassai út utánpótlás nevelés :12 1 / 27

2 Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása A kérelmező 2013/14 évi gazdálkodásának és a év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel Önkormányzati támogatás 350,829 MFt 486,986 MFt 516,129 MFt Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 410,127 MFt 1 102,576 MFt 473,398 MFt Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 190,284 MFt 148,884 MFt 168,143 MFt Egyéb támogatás 37,215 MFt 62,878 MFt 51,144 MFt Összesen 988,455 MFt 1 801,324 MFt 1 208,814 MFt Kiadások alakulása az egyes évadokban Kiadás Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 391,697 MFt 424,642 MFt 458,395 MFt Működési költségek (rezsi) 172,255 MFt 157,275 MFt 207,864 MFt Anyagköltség 41,232 MFt 14,626 MFt 43,451 MFt Igénybe vett szolgáltatás 395,575 MFt 350,332 MFt 330,57 MFt Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 149,513 MFt 560,627 MFt 137,379 MFt Összesen 1 150,272 MFt 1 507,502 MFt 1 177,659 MFt Egyéb tájékoztató jellegű adatok Kiadás Utánpótlásra fordított összeg 0 MFt 0 MFt 0 MFt Működési költségek (rezsi) 0 MFt 0 MFt 0 MFt :12 2 / 27

3 Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Kérjük a Beadás oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét. Jogcím Beadás Teljes támogatás Közreműködői Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Előfinanszírozott (nem ingatlan) Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Előfinanszírozott (ingatlan) Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utófinanszírozott Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás Ft Ft Általános képzés 0 Ft 0 Ft Szakképzés 0 Ft 0 Ft Közreműködői díj :12 3 / 27

4 Ismertesse a kérelmező szervezet 2015/16-os támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban: Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása: Lásd a megvalósítási tervben. Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése Lásd a megvalósítási tervben. A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve Lásd a megvalósítási tervben. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) Lásd a megvalósítási tervben. A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése Lásd a megvalósítási tervben :12 4 / 27

5 Személyi jellegű ráfordítások 2015/16 évad - Személyi jellegű ráfordítások Név Születési dátum Kategória Lic. Adózás módja N. ó. Kif. hó Havi bruttó bér és egyéb juttatások (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) Ft 0 Ft 0 Ft 2015/16 évad - Tervezett összes személyi jellegű ráfordítás költségének alakulása Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft :12 5 / 27

6 Tárgyi eszköz beruházások/felújítások 2015/16 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell kitölteni!) Kategória Tárgyi eszköz beruházás megnevezése Mennyiségi egysé g Mennyisé g Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) Informatikai eszközök Multifunkciós fénymásológép (Egyedi) db Ft Ft Informatikai eszközök Informatikai eszközök Informatikai eszközök Számítógép db Ft Ft Nyomtató db Ft Ft Laptop db Ft Ft Ft 2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás Multifunkciós fénymásológép Számítógép Nyomtató Laptop A edzői iroda informatikai eszközeinek cseréje. A edzői iroda informatikai eszközeinek cseréje. A edzői iroda informatikai eszközeinek cseréje. A edzői iroda informatikai eszközeinek cseréje. 2015/16 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft :12 6 / 27

7 Tárgyi eszköz beruházások/felújítások 2015/16 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése Beruházás, felújítás tervezett kezdete (év, hónap) Beruházás, felújítás tervezett befejezése (év, hónap) Használatba vétel tervezett időpontja (év, hónap) U. f. É. k. Tervezett beruházási érték (Ft) TEF Főnix Rendezvénycsarnok felújítása Ft TEF Hódos Rendezvénycsarnok csapadékvíz elvezető felújítása Ft Ft 2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása Tárgyi eszköz megnevezése Beruházás címe Beruházás helyszíne, helyrajzi száma Indoklás Főnix Rendezvénycsarnok felújítása Hódos Rendezvénycsarnok csapadékvíz elvezető felújítása 4028 Debrecen Kassai út Debrecen Kassai út /6 A Főnix Rendezvénycsarnok Debrecen legnagyobb fedett csarnoka, ahol többek között a Kézilabda Európa bajnokság mérkőzései is zajlottak. Több mint tíz éve épült csarnokban, több felújítási munkálat is indokolt, így szeretnénk korszerűsíteni a csarnokot, hogy Magyarország egyik legmodernebb létesítményei között tartsák számon A Hódos Imre Rendezvénycsarnok vízelvezető rendszere az évek során elavultá vált, így a rendszer hibáiból eredő jövőbeni károk elkerülése végett indokolt a felújítás elvégzése. Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben? Nem Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja? Igen 2015/16 évad - Tervezett összes sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása Jogcí m Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) Előf Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Utóf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft :12 7 / 27

8 Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok 2015/16 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők száma Versenyengedéllyel nem rendelkezők száma Bajnokságban szereplő csapatok Bajnokság legmagasabb szintje U Nincs U Megyei U Megyei U Megyei U Országos U Országos U Országos U Országos Serdülő Országos Ifjúsági Nincs Junior Nincs Összesen :12 8 / 27

9 Utánpótlás-nevelés ráfordításai 2015/16 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés, beszerzése részletező táblázat Kategória Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) Sporteszköz sport bólya db Ft Ft Sporteszköz labda db Ft Ft Sporteszköz labda db Ft Ft Sporteszköz labda db Ft Ft Sporteszköz labda db Ft Ft Sporteszköz kapuháló pár Ft Ft Sporteszköz tougo-jumper (Egyedi) db Ft Ft Sporteszköz eredményjelző (Egyedi) db Ft Ft Sporteszköz súlyzó db Ft Ft Sporteszköz medicinlabda db Ft Ft Sporteszköz dyner-párna (Egyedi) db Ft Ft Sporteszköz egyensúlyozó korong (Egyedi) db Ft Ft Sporteszköz TRX (Egyedi) db Ft Ft Sporteszköz agility band (Egyedi) db Ft Ft Sporteszköz wax db Ft Ft Sporteszköz wax lemosó db Ft Ft Sporteszköz labdazsák db Ft Ft Sporteszköz gumiszalagok db Ft Ft Sporteszköz ugrózsámoly (Egyedi) db Ft Ft Sporteszköz compressor (pumpa) db Ft Ft Sporteszköz labdapumpa db Ft Ft Sporteszköz szivacshasáb (Egyedi) db Ft Ft Sporteszköz szivacspálya ragasztószalag (Egyedi) db Ft Ft Sportfelszerelés kézilabda mez (meccs) db Ft Ft Sportfelszerelés kapus pulóver (Egyedi) db Ft Ft Sportfelszerelés edzőpóló db Ft Ft Sportfelszerelés megkülönböztető trikó (Egyedi) db Ft Ft Sportfelszerelés rövidnadrág db Ft Ft Sportfelszerelés kapusnadrág db Ft Ft Sportfelszerelés bemelegítő jogging db Ft Ft Sportfelszerelés gálamelegítő db Ft Ft Sportfelszerelés kapucnis pulóver (Egyedi) db Ft Ft Sportfelszerelés kabát db Ft Ft Sportfelszerelés kézilabda cipő db Ft Ft Sportfelszerelés hátitáska (Egyedi) db Ft Ft :12 9 / 27

10 2015/16 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése részletező táblázat Kategória Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) Diagnosztikai eszköz Vérnyomásmérő db Ft Ft Gyógyszer Intensive hűtő zselé db Ft Ft Gyógyszer Fagyasztó spray db Ft Ft Gyógyszer Jégzselé spray db Ft Ft Gyógyszer Ragtapasz db Ft Ft Gyógyszer Tapadó kötés db Ft Ft Gyógyszer Tape BSN 25 cm db Ft Ft Gyógyszer Tape BSN 5 cm db Ft Ft Gyógyszer Sebösszehúzó tapasz db Ft Ft Gyógyszer Ló krém db Ft Ft Gyógyszer leukoplaszt (Egyedi) db Ft Ft Gyógyszer Arnika Zselé db Ft Ft Gyógyszer Sebbevonó db Ft Ft Gyógyszer Géz db Ft Ft Gyógyszer Bemelegítő krém db Ft Ft Gyógyszer Masszázskrém db Ft Ft Gyógyszer Tapevágó olló db Ft Ft Gyógyszer Hűtőtáska (6L-15L) db Ft Ft Gyógyszer Mepore sebkötöző 6*7 cm (Egyedi) db Ft Ft Gyógyszer Mepore sebkötöző 9*10 cm (Egyedi) db Ft Ft Gyógyszer Mull lap 6*6 (Egyedi) db Ft 600 Ft Gyógyszer Mull lap 10*10 (Egyedi) db Ft Ft Diagnosztikai eszköz bokarögzítő (Egyedi) db Ft Ft 2015/16 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja részletező táblázat Ingatlan megnevezés Korosztály Bérleti díj / óra (Ft) Igénybevétel (óra/hó) Hónapok száma az évadban Igénybevett órák száma/évad Bérleti díj összesen (Ft) Kazincy Ferenc Ált. Isk. U10, U11, U Ft Ft Beregszászi Pál Szakközépiskola U11, U12, U13, U14, U7, U8, U Ft Ft Mechwart András Szakközépiskola U10, U11, U12, U Ft Ft Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium U10, U12, U7, U8, U Ft Ft Kereskedelmi és Vendéglátóipari szakközépiskola U10, U12, U Ft Ft Hunyadi János Ált. Isk. U7, U8, U Ft Ft Gizella utcai Sportcsarnok U10, U11, U12, U13, U Ft Ft Szoboszlói úti Ált. Iskola U7, U8, U Ft Ft Hatvani István Ált. Iskola U7, U8, U Ft Ft :12 10 / 27

11 2015/16 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése Név Kategória Adózás módja N. ó. Kif. hó Bruttó juttatások (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) Bujárszki Ádám Technikai vezető Egyéb Ft Ft Ft Dobszai Jenő Technikai vezető Egyéb Ft Ft Ft Emődi Tünde Edző Egyéb Ft Ft Ft Hegedűs Gábor Edző Egyéb Ft Ft Ft Huszák Erika Edző Egyéb Ft Ft Ft Juhász Gábor Technikai vezető Egyéb Ft Ft Ft Ungi Denise Edző Egyéb Ft Ft Ft Medgyessy Sándor Edző Egyéb Ft Ft Ft Mészáros Melinda Technikai vezető Egyéb Ft Ft Ft Rádin Milutinné Edző Egyéb Ft Ft Ft Sándor László Edző Egyéb Ft Ft Ft Vass György Edző Egyéb Ft Ft Ft Vida Gergő Technikai vezető Egyéb Ft Ft Ft Komáromi Ákosné Technikai vezető Egyéb Ft Ft Ft Keczeli Danica Sportpszichológus Egyéb Ft Ft Ft Kovács Judit Sportmunkatárs Egyéb Ft Ft Ft Makray Balázs UP szakm. ig. Egyéb Ft Ft Ft Todorán Erzsébet Masszőr Egyéb Ft Ft Ft Orvos Sportorvos Egyéb Ft Ft Ft :12 11 / 27

12 2015/16 évad - Sportszakemberek adatainak részletezése Név Születési idő Licensz Foglalkoztatott korosztály Bujárszki Ádám C U10 Dobszai Jenő C U11 Emődi Tünde C U11 Hegedűs Gábor C U10, U11, U12, U13, U14 Huszák Erika C U10 Juhász Gábor D U7, U8, U9 Ungi Denise C U10 Medgyessy Sándor B U12 Mészáros Melinda C U7, U8, U9 Rádin Milutinné C U13 Sándor László C U14 Vass György C U13 Vida Gergő C U9 Komáromi Ákosné Nem rel. U10, U11, U12, U13, U14, U7, U8, U9 Keczeli Danica Nem rel. U10, U11, U12, U13, U14 Kovács Judit Nem rel. U7, U8, U9 Makray Balázs Nem rel. U10, U11, U12, U13, U14, U7, U8, U9 Todorán Erzsébet Nem rel. U10, U11, U12, U13, U14 Orvos Nem rel. U10, U11, U12, U13, U14, U7, U8, U9 2015/16 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei Jogcím Összesen (Ft) Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök Személyszállítási költségek Nevezési költségek Rendezési, felkészítési, képzési költségek Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai Logisztikai költségek (csak bérlet) kivéve személygépkocsi és motorkerékpár Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft Ft 2015/16 évad - Tervezett utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím költsége alakulása Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft :12 12 / 27

13 Általános Képzés 2015/16 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei Általános képzés megnevezése Oktatók várható személyi költségei (Ft) Oktatók várható utazási és szállás költségei (Ft) Képzésben résztvevők várható utazási és szállás költségei (Ft) Egyéb várható költségek (Ft) Amortizáció (Ft) Tanácsadói szolgáltatások (Ft) Képzésben résztvevők személyes költségei (Ft) Összesen 0 Ft 2015/16 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft :12 13 / 27

14 Szakképzés 2015/16 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei Szakképzés megnevezése Oktatók várható személyi költségei (Ft) Oktatók várható utazási és szállás költségei (Ft) Képzésben résztvevők várható utazási és szállás költségei (Ft) Egyéb várható költségek (Ft) Amortizáció (Ft) Tanácsadói szolgáltatások (Ft) Képzésben résztvevők személyes költségei (Ft) Összesen 0 Ft 2015/16 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft :12 14 / 27

15 Mely jogcímekre számol közreműködői költséget? Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás Utánpótlás-nevelés fejlesztése Általános képzés fejlesztése Szakképzés fejlesztése Közreműködői költségek Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása (Ft) Maximum közrem. díj Ellenőrző szervnek fizetendő díj Összesen Tárgyi előfinanszírozott (nem ingatlan) Ft Ft Ft Ft Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) Ft Ft Ft Ft Utánpótlás-nevelés Ft Ft Ft Ft Összesen Ft Közreműködő által végzett feladatok leírása Kapcsolódó jogcím Tárgyi előfinanszírozott (nem ingatlan) Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) Utánpótlás-nevelés Feladat leírása A pályázat elkészítése során való közreműködés, a szakmai program segítése, és egyéb tanácsadási feladatok ellátása. A pályázat elkészítése során való közreműködés, a szakmai program segítése, és egyéb tanácsadási feladatok ellátása. A pályázat elkészítése során való közreműködés, a szakmai program segítése, és egyéb tanácsadási feladatok ellátása :12 15 / 27

16 Nyilatkozat 1 Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! A társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény 22/C., illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. (1) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. tv. 29. (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. Kelt: Debrecen, :12 16 / 27

17 Nyilatkozat 2 Alulírott Becsky András (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője, 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet; 12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy a. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem, b. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem, c. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom. d. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom, e. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, f. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására. 13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig. 15. vállalom, hogy a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési program, valamint annak költségterve, illetve a támogatás összeg tekintetében a honlapon történő közzétételi kötelezettségnek eleget teszek. Kelt: Debrecen, :12 17 / 27

18 Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről Az bajnoki osztály alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie! :12 18 / 27

19 Mellékletek Fájlok száma: :09:38 Fájlok száma: :09:44 Fájlok száma: :09:51 Fájlok száma: :06:55 Fájlok száma: :02:29 Fájlok száma: :12:33 Fájlok száma: :55:46 Fájlok száma: :02:36 Fájlok száma: :57:21 Fájlok száma: :57:29 Fájlok száma: :57:37 Fájlok száma: :57:44 Fájlok száma: :57:53 Fájlok száma: :58:01 Fájlok száma: :36:53 Fájlok száma: :34:29 Fájlok száma: :34:18 Fájlok száma: :43:09 Fájlok száma: :35:58 Fájlok száma: :18:49 Fájlok száma: :32:22 Fájlok száma: :12:14 Fájlok száma: :10:51 Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól) Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől (meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is) Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban) ( Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat Egyéb dokumentumok Sportszakemberekre vonatkozó dokumentumok (edzői licensz, munkaköri leírás, munkaszerződés,megbízási szerződés stb) Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései Sporteszköz sportfelszerelés aljogcímhez kapcsolódó költségtervek Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök aljogcímhez kapcsolódó költségtervek Személyszállítási költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek Nevezési költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek Rendezési, felkészítési, képzési költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége aljogcímhez kapcsolódó költségtervek A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai aljogcímhez kapcsolódó költségtervek Sportcélú ingatlan tulajdonosának - amennyiben nem saját tulajdonú az ingatlan - előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben - a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül - a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre Bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron béreli vagy más jogcímen használja, önkormányzati ingatlan esetében együttműködési megállapodás alapján használja Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat) Az elvi építési engedély az ingatlan tulajdonosának hitelesített hozzájáruló nyilatkozatával vagy a jogerős építési engedély vagy a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság igazolását arról, hogy a bejelentésben megjelölt beruházási tevékenység nem építésiengedély-köteles Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei, mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának tervezett időpontjait is) A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai :12 19 / 27

20 Fájlok száma: :09:35 Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága Fájlok száma: :09:27 Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források Kelt: Debrecen, :12 20 / 27

21 Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket) Indikátor megnevezése Mértékegysé g Megjegyzé s Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %- ában Output indikátorok Teljes szakember állomány fő 0% Licence-szel rendelkező edzők száma fő 0% Edzőtáborok száma db 0% Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma db 0% Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 0% Egyéb indikátorok: 0% 0% 0% Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket) Indikátor megnevezése Mértékegysé g Megjegyzé s Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %- ában Eredmény indikátorok Korosztályos sportolók száma: U19 fő 0% U18 fő 0% U17 fő 0% U16 fő 0% U15 fő 0% Egyéb indikátorok 0% 0% 0% :12 21 / 27

22 A projekt költségvetése Projekt költségvetése összesen Jogcímek Közvetlen támogatás Ellenőrző szervnek fizetendő díj Közreműködői díj Teljes támogatás Önerő Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás Személyi jellegű 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Tárgyi eszköz beruházás Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft - ebből előfinanszírozott (nem ingatlan) - ebből előfinanszírozott (ingatlan) Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft - ebből utófinanszírozott 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Képzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft - ebből általános képzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft - ebből szakképzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Igazgatási szolgáltatási díj Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen 0 Ft Ft Ft 0 Ft Ft :12 22 / 27

23 A kérelemhez tartozó mellékletek (136 darab) Címpéldány vagy aláírás minta alairasicimpld_ pdf Szerkesztés alatt, 358 Kb, :09:44) 2aa46a792e1628c657edaaf4d5eb2c1a4bdf84f6cfe86848c52645e99a96b922 Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései si gizellautca_ pdf Szerkesztés alatt, 828 Kb, :25:50) 28484eb9f6744dccb790a02b66f f6aebee4d50818ed65658efd53206 si hunyadi_ pdf Szerkesztés alatt, 4 Mb, :25:53) f346051c0c30e8fa5c6325a63d7c7ffb7d4433a05da99735f01ff615fc0f7070 si dimmodositas_ pdf Szerkesztés alatt, 302 Kb, :25:55) f e840454efe94bab682fcfb62a6ae6c637e4e84dddb053c9bdc si dim _ pdf Szerkesztés alatt, 3 Mb, :25:59) 905a68c83afb29491e9e3666bd987c09c65ee9125cb2fa0a72ce65e78acb6c7d si mechwartmodositas_ pdf Szerkesztés alatt, 359 Kb, :26:01) 54e78ac22790a466aec96ebe25576c12acd29389f2d7a8c7f4a20d si kereskedelmi09.12_ pdf Szerkesztés alatt, 789 Kb, :26:03) 86102a6433d fcd5e2b2c3e35f0338db884eab45ab564c si mechwart _ pdf Szerkesztés alatt, 958 Kb, :26:07) f c2312ede1e3cba7fd58789d74111e9300aa979c69544ac8bd3ed1d si beregszaszi09-12.ho_ pdf Szerkesztés alatt, 1 Mb, :26:09) 45ecf331c0f718d55fe5361d8fb6cb62b0c58514ce61155b102fca6d208facf4 si kereskedelmi_ pdf Szerkesztés alatt, 996 Kb, :26:12) 7044a059cd6da29f59a0e648b6bca2d7182e27868d5cfbacc604cde4977a42bb si beregszaszi_ pdf Szerkesztés alatt, 901 Kb, :26:15) 48edc8836ec4308c e928b3c c7d9b314ab0a6e504731f37c7 kerelemteremberlet_ pdf Hiánypótlás melléklet, 208 Kb, :55:46) c5ffcd7788a aaf3b431dd7badef8bc3c06d6bdf45664cee8e Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források finanszirozasibeveteliterv_ pdf Hiánypótlás melléklet, 275 Kb, :09:27) 88ea6d658d361bb07f34f5ddb c662cc2fd4dbcf258e781121cb49694c kerelemkezi_ pdf Szerkesztés alatt, 261 Kb, :25:01) cb8e3ba786eea1307d5908aff5bb8ea ac1bd7db ad8f A beruházás finanszírozási terve és forrása finanszirozasibeveteliterv_ pdf Hiánypótlás melléklet, 275 Kb, :12:14) 88ea6d658d361bb07f34f5ddb c662cc2fd4dbcf258e781121cb49694c kerelemkezi_ pdf Szerkesztés alatt, 261 Kb, :25:25) cb8e3ba786eea1307d5908aff5bb8ea ac1bd7db ad8f Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága kihasznalasitablazat_ xlsx Hiánypótlás melléklet, 14 Kb, :09:35) c38a5cea23d7ab320043f204d78cb58700fcfbf5d2993b233abc463d02f67143 kerelemkezi_ pdf Szerkesztés alatt, 261 Kb, :25:10) cb8e3ba786eea1307d5908aff5bb8ea ac1bd7db ad8f A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve finanszirozasibeveteliterv_ pdf Hiánypótlás melléklet, 275 Kb, :10:14) 88ea6d658d361bb07f34f5ddb c662cc2fd4dbcf258e781121cb49694c nyilatkozatonerotamogatok_ pdf Hiánypótlás melléklet, 273 Kb, :10:51) e79ef84e8f8cb166a1adaf cbf0da242a75261b54c8ee72868dc11 kerelemkezi_ pdf Szerkesztés alatt, 261 Kb, :25:19) cb8e3ba786eea1307d5908aff5bb8ea ac1bd7db ad8f Egyéb dokumentumok debreceni_si_kezilabda_megvalositas_ docx Szerkesztés alatt, 58 Kb, :12:55) 13bdb4f7aff8e28660de45debfe9b9bdf5af5339c73b8e1a0fd2a14303abefee makraybalairas_ pdf Hiánypótlás melléklet, 181 Kb, :00:03) d35e4e202cafbd6ec ce136bc21b76b704924bed5f4e44 meghatmb_ pdf Hiánypótlás melléklet, 63 Kb, :00:48) 108fe4e54bf320a943ebd4f72b6bd7a34560c485ca3ac071f058cfb8d12beccc nyilatkozatdeminimis_ pdf Hiánypótlás melléklet, 154 Kb, :01:11) 00ea83ed7c8b1f3db8c26e0e87e122a292cf95b a6deebfb33bb0e31 indoklaste_ pdf Hiánypótlás melléklet, 368 Kb, :02:19) 2c76788fa54ac2d852801e7cc27d9b261840e60fe6b3e8f5c6a8e1e4fcbb626e konicaminoltabizhubc284e-konwe_ pdf Hiánypótlás melléklet, 124 Kb, :02:29) d92d440396a714d03ae7fc60f75fe52a9bfffc1fabbe1af87ff3b5277efa9542 afanymkszfonix_ pdf Szerkesztés alatt, 419 Kb, :24:12) d45c dea5e9a940472c4f4d7dfd ff5f389063efde3b725d66a afanymkszhodos_ pdf Szerkesztés alatt, 428 Kb, :24:15) b28eae228cfd cbeae5dc1ed7a2d2a477dd218e0b9072a37d e5 afanymkszup_ pdf Szerkesztés alatt, 418 Kb, :24:18) c27d5bb7cfe6ef9ce8cc afc9e2c0c43f316f01f0df a82a4735 nyilatkozatms_ pdf Szerkesztés alatt, 240 Kb, :24:26) f5cbff2e37a86fdc3bcce9da6354db526f6c015994af7354 nyilatkozatsl_ pdf Szerkesztés alatt, 217 Kb, :24:31) 1c ebcf52966de822dd8c8beac0695ba06be62ca be717 nyilatkozatvg_ pdf Szerkesztés alatt, 226 Kb, :24:34) 2c4e6b4d8e5cd3f ec015b3d2348d68a4121cb752e6f9dd653a763948e Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök :12 23 / 27

24 koltsegtervtao5kezilabdafeltolt_ xls Hiánypótlás melléklet, 92 Kb, :57:21) 9d80a046a723b620d6e28731c5bd82cc1d459dd2305f272dddc00f1fc97bf062 Nyilvántartó hatóság igazolása cegkivonat _ pdf Szerkesztés alatt, 1 Mb, :09:38) 9b091b98e8bd2e befc98a4addfd3e0bf298bf1e3fa9091a517d681e66 A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat electradocument_ pdf Szerkesztés alatt, 56 Kb, :06:55) a9e97622b fd36b72c30d0f79dbfbfacbd3f1b19ca29283ff1ad7367 Köztartozásmentes adózó adatbazis-lekerdezes_ pdf Szerkesztés alatt, 14 Kb, :09:51) f473526fa80288a8e1df5d1a19c c07c30dfff8eb9b2ec Nevezési költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek koltsegtervtao5kezilabdafeltolt_ xls Hiánypótlás melléklet, 92 Kb, :57:37) 9d80a046a723b620d6e28731c5bd82cc1d459dd2305f272dddc00f1fc97bf062 Rendezési, felkészítési, képzési költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek koltsegtervtao5kezilabdafeltolt_ xls Hiánypótlás melléklet, 92 Kb, :57:44) 9d80a046a723b620d6e28731c5bd82cc1d459dd2305f272dddc00f1fc97bf062 Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások kerelemkezi_ pdf Hiánypótlás melléklet, 261 Kb, :35:58) cb8e3ba786eea1307d5908aff5bb8ea ac1bd7db ad8f kerelemkezi_ pdf Szerkesztés alatt, 261 Kb, :25:37) cb8e3ba786eea1307d5908aff5bb8ea ac1bd7db ad8f Az elvi építési engedély az ingatlan tulajdonosának hitelesített hozzájáruló nyilatkozatával vagy a jogerős építési engedély vagy a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság igazolása... si _ pdf Szerkesztés alatt, 418 Kb, :11:12) 20c3a608887f2f93fced74ed3e61f8f58dabc5aa48ffaebcac a9c4 si _ pdf Szerkesztés alatt, 456 Kb, :11:53) b588e67a5dfbae3783fd9aa2f1048f1dac406bd1403b3c9a862d7777ba6f55d5 onkormanyzatihatarozat o1_ pdf Hiánypótlás melléklet, 10 Mb, :24:39) da9cd8a25a406cae71631ebbfd7f306f7aa97812bd34e6269bc346f11c30f1e8 onkormanyzatihatarozat _ pdf Hiánypótlás melléklet, 6 Mb, :27:28) 72f456e380ad0e6a78d07d7626f5b3e7a1da35797c4b6f9cb478fdc2d258344f onkormanyzatihatarozat o3_ pdf Hiánypótlás melléklet, 6 Mb, :27:34) 1fe5937bf f8f8ff0cc69f521df186035f101f6ccf8488c8526c9db5d9 onkormanyzatihatarozat o4_ pdf Hiánypótlás melléklet, 7 Mb, :29:47) e4b5e367da262b77afbaabb3e933276fc3d193a5cb646704a4d cc4e8 onkormanyzatihatarozat o5_ pdf Hiánypótlás melléklet, 7 Mb, :31:52) 677cf91546d9c11408f8cbfa716706f4f8b857991b484f22e8924f5f63c53353 onkormanyzatihatarozat o6_ pdf Hiánypótlás melléklet, 8 Mb, :32:04) 5a85a0999d92634db5f243b280e114d0cb5732a1d3b67e0d4ce87550a14032b1 onkormanyzatihatarozat o7_ pdf Hiánypótlás melléklet, 7 Mb, :33:31) edabd4fdcfc587a15aaa9534fefb027181f683266fe5c596d233bf04bb10029f onkormanyzatihatarozat o8_ pdf Hiánypótlás melléklet, 7 Mb, :33:38) 72980eff50cc54c4e8039d8a8e3a2236b e0ca4bf2430cd232f5d5752e onkormanyzatihatarozat o9_ pdf Hiánypótlás melléklet, 7 Mb, :42:41) 7929f4575d59efa505b67d63bc7a63f9a9e8245ab566706ef371b141d5fa819e onkormanyzatihatarozat o1_ pdf Hiánypótlás melléklet, 5 Mb, :43:09) 92503b475056ef6d678a75c37d13d72cc815497bf4b0f5e814793a219a816b5e Bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron béreli vagy más jogcímen használja... uzemeltetesimegallmod.2060_ pdf Szerkesztés alatt, 114 Kb, :06:44) 77a3c48ae89048fb26119e460ed6c5061f04aa d577d64ea5dbadf93 uzemeltetesimegallmod.2060_ pdf Hiánypótlás melléklet, 114 Kb, :34:29) 77a3c48ae89048fb26119e460ed6c5061f04aa d577d64ea5dbadf93 Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat) tulajdonilap10898_ pdf Szerkesztés alatt, 88 Kb, :07:40) 7fb8f2bbb576de51f fafbc7887df6f e2a1667abc3e140e9 tulajdonilap109876_ pdf Szerkesztés alatt, 93 Kb, :07:56) b061b064a fd4b175c24c ed5a71fd880a9578dc81a0c50fbdb4 tulajdonilap10898_ pdf Hiánypótlás melléklet, 88 Kb, :33:57) 7fb8f2bbb576de51f fafbc7887df6f e2a1667abc3e140e9 tulajdonilap109876_ pdf Hiánypótlás melléklet, 93 Kb, :34:18) b061b064a fd4b175c24c ed5a71fd880a9578dc81a0c50fbdb4 Sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulása... srvcom.debrecen.hu_testulet_dokum_ pdf Hiánypótlás melléklet, 43 Kb, :36:53) e483aa41f702fa527b87dc7af964e7f609328f3ef3c6be468683eabd67e302a9 srvcom.debrecen.hu_testulet_dokum_ pdf Szerkesztés alatt, 43 Kb, :02:27) e483aa41f702fa527b87dc7af964e7f609328f3ef3c6be468683eabd67e302a9 Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségterv :12 24 / 27

25 masolateredetijefonixfelujitasij_ xlsx Szerkesztés alatt, 12 Kb, :03:23) 010fcb577b65a3c8d62c14f09ea4bcd510aa51fa82c228ee2c1318f6f396853c fonix_bms_csere_arajanlat_ xls Hiánypótlás melléklet, 42 Kb, :16:11) 2e92295d5b00af76fa309e9395b78aa8777a709ab56d53fdde460d8e b fonixgepeszetirendszerek1_ xls Hiánypótlás melléklet, 147 Kb, :16:22) befbb5ab6cc17842ff718a9c90778bd0350ccb08dbbedb298be7245bf0ca5798 fonixcsarnokkamera150723beks_ xlsx Hiánypótlás melléklet, 103 Kb, :16:27) 44e304e09fd342ab815e42192cb8260ae5fcc47b367e9a31dd9f1f3d4b5c9be7 fonixrendezvenycsarnokfelujitas_ xls Hiánypótlás melléklet, 28 Kb, :16:37) 0b e13a5afd5662bf9e457b efcb16e3711dd40f3bbc6f5526 fonixrendezvenycsarnokfelujitas_ xls Hiánypótlás melléklet, 27 Kb, :16:43) fdb676b dedeb57aa0e3a19064a332a4d29bfb65eb9b4 fonixrendezvenycsarnokfelujitas_ xls Hiánypótlás melléklet, 28 Kb, :16:48) 73c7f4624b941c648f95e1903cd4bb9ff001412b871c3fde5d005cce631e3414 fonixrendezvenycsarnokfelujitas_ xls Hiánypótlás melléklet, 27 Kb, :16:55) 86fba048c9857ee4ec7b0cf75d68a26d85ba67e4001d9b5f1871dee1d98e802f fonixrendezvenycsarnokfelujitas_ xls Hiánypótlás melléklet, 28 Kb, :17:00) 4f1b9ebcdb5c8185c0c25f13980e5f2f8ba08d1bf cf226fac47746a7 fonixrendezvenycsarnokfelujitas_ xls Hiánypótlás melléklet, 34 Kb, :17:07) c4e17c5dbfb4a1f7d35bb643e5b041a f1dc3e1507e8f262a0b402b9e3 fonixrendezvenycsarnokfelujitas_ xls Hiánypótlás melléklet, 27 Kb, :17:10) 79dcd403092df93d25537f4c64a1ddd05345dc5366fdb6b89de565b63b4e0f29 fonixrendezvenycsarnokfelujitas_ xls Hiánypótlás melléklet, 28 Kb, :17:21) 4d117b51f97edec25b4d20fe216c96b13de36bc f80fd6998b71d7ef4 fonixrendezvenycsarnokfelujitas_ pdf Hiánypótlás melléklet, 293 Kb, :17:26) cc61aaa5c869ae3c76f413f4d915eb973526beafdef0a7a2fafd2f5d82cd94e5 fonixrendezvenycsarnokfelujitas_ pdf Hiánypótlás melléklet, 1 Mb, :17:30) 6501a324cd0a5f2a9f6e6f384abf3e16b73596cdc0ccfa7128bcafdf67dded28 fonixrendezvenycsarnokfelujitas_ pdf Hiánypótlás melléklet, 245 Kb, :17:39) 7f7284bb6be4cded f4b68637f706601aaf562e166ccee364db fonixfeluj.ossz._ xlsx Hiánypótlás melléklet, 12 Kb, :18:19) 2854e272ceabb679e68355f95b482e00b487c475135df5057b56d7b447bf344a hodoskoltsegbecsles_ pdf Szerkesztés alatt, 1 Mb, :12:12) 19a3e a89e02dd566f8d59d529de65e8f2cb49825b21e0f30b104fdb3f fcs312015_ pdf Hiánypótlás melléklet, 542 Kb, :18:49) 243f169cb7d92ec178b486d23a6a0db07752c9d48f0081a8e518842be37469e0 A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése hodosszakvelemeny-001_ pdf Szerkesztés alatt, 7 Mb, :12:26) e3365ef6d24e3e884ce0f f c fff08ea540709f8 fonixrendezvenycsarnokfelujitas_ pdf Hiánypótlás melléklet, 293 Kb, :31:41) cc61aaa5c869ae3c76f413f4d915eb973526beafdef0a7a2fafd2f5d82cd94e5 fonixrendezvenycsarnokfelujitas_ pdf Hiánypótlás melléklet, 1 Mb, :31:44) 6501a324cd0a5f2a9f6e6f384abf3e16b73596cdc0ccfa7128bcafdf67dded28 fonixrendezvenycsarnokfelujitas_ pdf Hiánypótlás melléklet, 245 Kb, :31:47) 7f7284bb6be4cded f4b68637f706601aaf562e166ccee364db clt4oltorendszer_ pdf Hiánypótlás melléklet, 11 Kb, :32:04) aad5c8625be8c5edc0cdc0909e72e8fe198b8282bd0e9b0565d6c3392d10fa43 kozpontiorarendszerfelujitas_ pdf Hiánypótlás melléklet, 50 Kb, :32:12) 8e1202f7735b b58b0e198c0ff b9e37c8c02b1e36fec0 hutesirendszerreszlegesfelujitas_ pdf Hiánypótlás melléklet, 4 Mb, :32:17) 8f ec9d90c39dabbf8afb8590d7c0fc4ba6f17589e178a7b0160 spinklerrendszer_ pdf Hiánypótlás melléklet, 9 Kb, :32:22) 205dd7f36af55c91d94ee42f2e167a47ccaf2165f0226a08acdeac675cd8a32d Sporteszköz sportfelszerelés indoklassportszer_ pdf Hiánypótlás melléklet, 526 Kb, :56:44) 55923b5580d8abc45f63f46b8fb56948a006b3af d99799cc0698cdf6 arajanlatsportszer_ pdf Hiánypótlás melléklet, 21 Kb, :02:36) 05bdadcd4e56c0c6e5d0fca76caeabbc05d58a669206d736a3a212935a8cd945 Sportszakemberekre vonatkozó dokumentumok (edzői licensz, munkaköri leírás, munkaszerződés,megbízási szerződés stb) kovacsjuditszerzodes_ pdf Hiánypótlás melléklet, 1 Mb, :12:33) 73dbcc82defe8ae125fbfbf23e6e4f2f1fdf7472e771013b d8aa394 hurirobertmunkaszerzodes_ pdf Szerkesztés alatt, 4 Mb, :15:38) 98a0d2428f0612f919bbb64f464be72bebfde0ca8ffdf85ebe87091f keczelidanicamunkaszerzodes_ pdf Szerkesztés alatt, 1 Mb, :15:41) 79f22332ed b1d4ce52ac6efc2f6b21dad5f3740ee82e9390e5fdbb80d makraybalazsmunkaszerzodes_ pdf Szerkesztés alatt, 1 Mb, :15:44) bf c c d163e2e88adeb757f4e754dadeab43ed todoranerzsebetmunkaszerzodes_ pdf Szerkesztés alatt, 972 Kb, :15:48) fd229f30c1a71c4404c005c45c0a384fa0fe25bb65afc7eb2d2fbd02d94bd87d todoranerzsebetmunkaszerzodes-001_ pdf Szerkesztés alatt, 2 Mb, :15:51) fda8d71d4dc22981de9b0e0df8098a62bc3ef8fc5de11745fbb6caa08a kepesiteskeczelidanica_ _ pdf Szerkesztés alatt, 39 Kb, :18:14) 80291a4b5e35f1dd823b3b5f8bb249df313d5a4ae2c7b8dd bad2b89d :12 25 / 27

26 kepesiteskovacsjudit_ _ pdf Szerkesztés alatt, 2 Mb, :18:16) 79e253492b8892f6f1d807ac03abf56a dcf37622da489a448f879d kepesitestodoranerzsebet_ _ pdf Szerkesztés alatt, 67 Kb, :18:19) ac65b15aa21342c8e0119ea5b20baf6246a2c68cac f896745dce5d939 bujarszki_adam_licensz_debrecenisc_ pdf Szerkesztés alatt, 104 Kb, :10:20) 964b3baca17e8b630eba867321de0aa876d90e493705dfdc40a43838bbffe6b4 dobszai_jeno_licensz_debreceni_sc_s_ pdf Szerkesztés alatt, 204 Kb, :10:22) ffedf9b9ac952d21b62643c7be8eee554cc1f0cc92b2cab0b83181f0b88355ea emodi_tunde_licensz_debreceni_sc_si_ pdf Szerkesztés alatt, 115 Kb, :10:25) 3dd bcef5fba3db84ce6acae52b8122f2e c hegedus_gabor_licensz_debreceni_sc pdf Szerkesztés alatt, 106 Kb, :10:27) 76ac50e225f1580dde6c72bcd73f1b10cc ecd901e99d72f2511b164 juhasz_gabor_licensz_debrecenisc_s_ pdf Szerkesztés alatt, 108 Kb, :10:30) c3f2e4ccf295ccaa672a36c186c3b641f1795f0088fc252a5b301034d059e731 kezilabda_edzoilicenszek_debrece_ doc Szerkesztés alatt, 43 Kb, :10:33) e530f00bbb04be2a656e33af4f01d3761d bebe167de16649e5d0d25a marianblanka_licensz_debreceni_sc jpg Szerkesztés alatt, 110 Kb, :10:35) 45de71ace68176d01479c6bf b1bbf3a7395c81d5655a310c55817a78 medgyessy_sandor_licensz_debreceni pdf Szerkesztés alatt, 86 Kb, :10:38) 3da4451e075d39a1b4de224323a3dcdd497da5f9df ddf55c meszaros_melinda_edzoi_licensz_debr_ docx Szerkesztés alatt, 172 Kb, :10:41) 28a67546fa88f d85dcff8b155dc8f e3b6352e475ad60 radinne_toth_rozsa_licensz_debrecen_ pdf Szerkesztés alatt, 109 Kb, :10:44) 3e68a4929dbde16af318ce1dc17bc2436f73b1cc bccd161fd9edbda9 sandor_laszlo_licensz_debreceni_sc jpg Szerkesztés alatt, 203 Kb, :10:58) e52becdf962b1c1b2fe356ed de52d e2947effb7649 vass_gyorgy_licensz_debrecenisc-si_ pdf Szerkesztés alatt, 46 Kb, :11:00) f3c8e10b23099be4e3aa8e148d447a445df124dfe38c641bcf26e68a255d8ca0 vida_gergo_licensz_debreceni_sc_si_ pdf Szerkesztés alatt, 198 Kb, :11:03) 24385e5fb0a23e7cfd0f51455e9b566c457c565a67d ddaebb9cee2ec megbizasi_dobszai_ pdf Szerkesztés alatt, 2 Mb, :11:28) 993d05d7b465069ea1ee011aaec663b4ce34eb5a1c7fe7f286934d417c0fd6cd megbizasi_emodi_ pdf Szerkesztés alatt, 2 Mb, :11:32) f1048b62afc2469eb8b6741aa0f205e0f92294f970c37d077be4a d7 megbizasi_hegedus_ pdf Szerkesztés alatt, 3 Mb, :11:36) 96b414e2eace657caf23c7e65ecdf4cabaab233f346e642a1c53a500f7438f90 megbizasi_huszak_ pdf Szerkesztés alatt, 3 Mb, :11:40) 9d8e608cce2d67bf156f24395b c83dc84d9aed38e78ba25df a megbizasi_juhasz_ pdf Szerkesztés alatt, 4 Mb, :11:43) a03f900c1f78fa1bf8d6ed98fec861e52d3b826ceadd51e829a15ebc9da92b42 megbizasi_medgyessy_ pdf Szerkesztés alatt, 3 Mb, :11:47) 73a30a3fd83e0f1fc81eb8c7a6d80681f012234c2fcd17ab88e67484cea2c70c megbizasi_meszaros_ pdf Szerkesztés alatt, 4 Mb, :11:51) b14b500d67bd796b92ef16ae2d5712f6c7fb4415ee9b46f0c1b334c50a megbizasi_sandor_ pdf Szerkesztés alatt, 3 Mb, :11:55) 668dc dac188db801a03b839b49d6825baebd9183b102678e5ef megbizasi_vass_ pdf Szerkesztés alatt, 4 Mb, :12:02) da666e4195e29a335fd6371f0ad46118f3b6e487b702a829f5bc79c72 nyil_dobszai_ pdf Szerkesztés alatt, 481 Kb, :12:07) f5065efd607463b2c12cecfd d3b994e71b423fb08b318e28ad64ad nyil_emodi_ pdf Szerkesztés alatt, 483 Kb, :12:10) 9eb1800bad2ba59a38d5a143f815a5bc1b322c7cc90a2bd4f61064fdd9ee4a3f nyil_hegedus_ pdf Szerkesztés alatt, 496 Kb, :12:13) a8c477d5dee888a0efedc7eb86b4a9ceddd29d1cdd93b d6d1b794 nyil_huszak_ pdf Szerkesztés alatt, 470 Kb, :12:16) 7445c8170b59e65eb5aa064d03ac93d3a3f8203b91c59c39d c00ac0a0 nyil_juhasz_ pdf Szerkesztés alatt, 364 Kb, :12:20) 8c8331aeb28f6d8cd d8b33bc56ac9e718b b8b7470b2dea0ed nyil_medgyessy_ pdf Szerkesztés alatt, 280 Kb, :12:25) f7170f4ab99d132226e07e3d9a98d06c5dd099db9198fc79331d523a2c3ae43e nyil_meszaros_ pdf Szerkesztés alatt, 34 Kb, :12:30) ef0aec7afa8cdd8b8cf34c2dd7f037e2fd3485bd0a53cb14a6f5944df3ac9c44 nyil_sandor08ho_ pdf Szerkesztés alatt, 368 Kb, :12:33) 7e11d9593c5731a7b6dfce91f42feea6abcc068cb211913dbd8a345321bda938 nyil_vass_ pdf Szerkesztés alatt, 449 Kb, :12:37) 3f7056f36b45190a8c90ebb88d1035f517eba744c2f9fdf33a46e55434b3af53 ungidenisebizonyitvany_ pdf Hiánypótlás melléklet, 64 Kb, :55:02) ffb631a14a7ef21fedf680d984e8f12f1deb854653a f04b7ee91213cd kerelemmarianblanka_ pdf Hiánypótlás melléklet, 229 Kb, :55:28) f4311cb5666ebd2d091d7dddec440908a3336b3d948536d a80d8e937 hurirobertmunkakori_ pdf Hiánypótlás melléklet, 273 Kb, :58:27) ce9ff62720a459c e793a5cbe938cdd96012f5f9b36dd5f06da42e734 makraybalazsmunkakori_ pdf Hiánypótlás melléklet, 169 Kb, :58:32) 215b484ac2f61cc7efc94d390c2094eb43f65bbfeac0c64856c65d42456c5617 Személyszállítási költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek koltsegtervtao5kezilabdafeltolt_ xls Hiánypótlás melléklet, 92 Kb, :57:29) 9d80a046a723b620d6e28731c5bd82cc1d459dd2305f272dddc00f1fc97bf062 Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége aljogcímhez kapcsolódó költségtervek koltsegtervtao5kezilabdafeltolt_ xls Hiánypótlás melléklet, 92 Kb, :57:53) 9d80a046a723b620d6e28731c5bd82cc1d459dd2305f272dddc00f1fc97bf062 A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai aljogcímhez kapcsolódó költségtervek koltsegtervtao5kezilabdafeltolt_ xls Hiánypótlás melléklet, 92 Kb, :58:01) 9d80a046a723b620d6e28731c5bd82cc1d459dd2305f272dddc00f1fc97bf :12 26 / 27

be/sfphpm01-03481/2015/mksz

be/sfphpm01-03481/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Női Kézilabda Klub Balmazújváros A kérelmező szervezet rövidített neve NKK Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: NBI/B Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

be/sfp-3155/2015/mksz

be/sfp-3155/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Malév-Budapest Airport-HungaroControl Sport Club A kérelmező szervezet rövidített neve Malév Sport Club Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: Gyermekbajnokság

Részletesebben

be/sfphpm01-09221/2015/mlsz

be/sfphpm01-09221/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A kérelmező szervezet rövidített neve Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

be/sfphpm02-03179/2015/mksz

be/sfphpm02-03179/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Abonyi Kézilabda Klub A kérelmező szervezet rövidített neve ABonyi Kézilabda Klub Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: NBI/B Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

be/sfphpm01-03489/2015/mksz

be/sfphpm01-03489/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Petőfi Sportkör Lipót A kérelmező szervezet rövidített neve Lipót SE Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: Gyermekbajnokság Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

be/sfphpm02-03106/2015/mksz

be/sfphpm02-03106/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Mogyoródi Községi Sportkör A kérelmező szervezet rövidített neve MKS Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: Megye Áfa levonásra a pályázatban igényelt

Részletesebben

be/sfphpm01-03447/2015/mksz

be/sfphpm01-03447/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Félegyházi Kézilabda Sport Club A kérelmező szervezet rövidített neve FKSC Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: Megye Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

be/sfphp01-03223/2015/mksz

be/sfphp01-03223/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve XVI. Kerületi Kézilabda és Modellező Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve XVI. Ker. KMSE Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály:

Részletesebben

be/sfp-3026/2015/mksz

be/sfp-3026/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve MIKLÓS KÉZILABDA CLUB A kérelmező szervezet rövidített neve MIKLÓS KC Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: Megye Áfa levonásra a pályázatban igényelt

Részletesebben

be/sfphpm01-03461/2015/mksz

be/sfphpm01-03461/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Mezőkeresztes Városi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Mezőkeresztes VSE Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: Megye Áfa levonásra

Részletesebben

be/sfphpm01-03276/2015/mksz

be/sfphpm01-03276/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Tiszakécske Város Sportegyesülete A kérelmező szervezet rövidített neve Tiszakécske VSE Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: Megye Áfa levonásra

Részletesebben

be/sfphpm01-03017/2015/mksz

be/sfphpm01-03017/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Budapesti Honvéd Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve BHSE Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: NBII Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

be/sfphpm01-03269/2015/mksz

be/sfphpm01-03269/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Kecskeméti Testedző Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve KTE Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: NBI/B Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

be/sfphpm01-03164/2015/mksz

be/sfphpm01-03164/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Úrkúti Sportkör A kérelmező szervezet rövidített neve Úrkút SK Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: Megye Áfa levonásra a pályázatban igényelt

Részletesebben

be/sfphpm01-03163/2015/mksz

be/sfphpm01-03163/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Kölcsey Ferenc Diáksport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Kölcsey Ferenc DSE Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: Gyermekbajnokság

Részletesebben

be/sfphpm01-03242/2015/mksz

be/sfphpm01-03242/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Albertirsai Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve ASE Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: Megye Áfa levonásra a pályázatban igényelt

Részletesebben

be/sfphpm01-03309/2015/mksz

be/sfphpm01-03309/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Városi Sportkör Tököl A kérelmező szervezet rövidített neve Városi Sportkör Tököl Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: NBII Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

be/sfp-3165/2015/mksz

be/sfp-3165/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Hajdúszoboszló Kézilabda Sportjáért Közhasznú Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve HKSKE Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: NBII

Részletesebben

be/sfp-09341/2015/mlsz

be/sfp-09341/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Alsóörsi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve ASE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2325 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfp-3419/2015/mksz

be/sfp-3419/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Móri Kézilabda Sport Club A kérelmező szervezet rövidített neve Móri Káézilabda Sport Club Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: NBII Áfa levonásra

Részletesebben

be/sfphpm01-03006/2015/mksz

be/sfphpm01-03006/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Szentgotthárdi Kézilabda Klub A kérelmező szervezet rövidített neve Szentgotthárdi KK Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: NBII Áfa levonásra

Részletesebben

be/sfphpm01-08252/2015/mlsz

be/sfphpm01-08252/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Tokaji Futball Club A kérelmező szervezet rövidített neve Tokaj FC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 233 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfphpm01-03485/2015/mksz

be/sfphpm01-03485/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Nagykovácsi Sólymok Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve NSSE Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: Megye Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

be/sfphpm01-09625/2015/mlsz

be/sfphpm01-09625/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Ónod Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Ónod SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2910 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfphpm01-03297/2015/mksz

be/sfphpm01-03297/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Községi Sportegyesület Tarján A kérelmező szervezet rövidített neve Tarján KSE Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: NBII Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

be/sfphpm01-10368/2015/mlsz

be/sfphpm01-10368/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Olajmunkás Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Olajmunkás SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2004 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfphpm01-03417/2015/mksz

be/sfphpm01-03417/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Emericus Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium Közhasznú Sport egyesülete A kérelmező szervezet rövidített neve Emericus kse Gazdálkodási formakód 521

Részletesebben

be/sfphpm01-05241/2015/mkosz

be/sfphpm01-05241/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Sátoraljaújhelyi Testedzők Köre Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve STK SE A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség

Részletesebben

be/sfphpm01-10375/2015/mlsz

be/sfphpm01-10375/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Vassurány Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Vassurány SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1898 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfp-9497/2015/mlsz

be/sfp-9497/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Hatvani Góliát Diáksport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Hatvani Góliát DSE Gazdálkodási formakód 001 Tagsági azonosítószám 3375 A kérelmező

Részletesebben

be/sfphpm01-09905/2015/mlsz

be/sfphpm01-09905/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Héhalom Községi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Héhalom SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2965 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfp-9326/2015/mlsz

be/sfp-9326/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Nagykapornak Községi Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Nagykapornak KSE Gazdálkodási formakód 114 Tagsági azonosítószám 2112 A kérelmező

Részletesebben

be/sfp-8484/2015/mlsz

be/sfp-8484/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Csákánydoroszlói Községi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Csákánydoroszlói KSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1800

Részletesebben

be/sfphpm01-03044/2015/mksz

be/sfphpm01-03044/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Óbudai Kézilabda Sportiskola Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve ÓKSI SE Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: Gyermekbajnokság

Részletesebben

be/sfphpm01-09721/2015/mlsz

be/sfphpm01-09721/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Örkényi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve ÖRKÉNY SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1305 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfphp01-08232/2015/mlsz

be/sfphp01-08232/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Szigetvári Vasas Sport Club Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve SZVSC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 3155 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfp-5253/2015/mkosz

be/sfp-5253/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Hódmezővásárhely Sportjáért Alapítvány A kérelmező szervezet rövidített neve HSA A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében

Részletesebben

be/sfphpm01-10723/2015/mlsz

be/sfphpm01-10723/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Kisbárapáti Községi Szabadidő- és Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Kisbárapáti SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám

Részletesebben

be/sfphpm01-08212/2015/mlsz

be/sfphpm01-08212/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Becsehelyi Közhasznú Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Becsehelyi KSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2001 A kérelmező

Részletesebben

be/sfphpm01-03414/2015/mksz

be/sfphpm01-03414/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Kinizsi Technikai és Tömegsportklubok köre A kérelmező szervezet rövidített neve KINIZSI TTK Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: NBII Áfa levonásra

Részletesebben

be/sfp-09222/2015/mlsz

be/sfp-09222/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Budakeszi Labdarúgó Akadémia SE A kérelmező szervezet rövidített neve Budakeszi LA Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 3179 A kérelmező

Részletesebben

be/sfphpm01-08904/2015/mlsz

be/sfphpm01-08904/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Községi Sportegyesület Bősárkány A kérelmező szervezet rövidített neve KSE Bősárkány Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 715 A kérelmező

Részletesebben

be/sfp-10263/2015/mlsz

be/sfp-10263/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Amatőr Futball Club Nádasdladány A kérelmező szervezet rövidített neve A.F.C. Nádasdladány Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 679 A kérelmező

Részletesebben

be/sfphpm01-10300/2015/mlsz

be/sfphpm01-10300/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve 2000 Celldömölk Utánpótlás Futball Club Közhasznú Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve 2000 C.U.F.C.K.E. Gazdálkodási formakód 521 Tagsági

Részletesebben

be/sfphpm01-09878/2015/mlsz

be/sfphpm01-09878/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Jánoshidai Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Jánoshida SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1004 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfphpm01-00108/2015/mvlsz

be/sfphpm01-00108/2015/mvlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Oázis Sport Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A kérelmező szervezet rövidített neve Oázis Sport Nonprofit Kft. A sportszervezet jogállása:

Részletesebben

be/sfp-00111/2015/mvlsz

be/sfp-00111/2015/mvlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Hódmezővásárhely Sportjáért Alapítvány A kérelmező szervezet rövidített neve HSA A sportszervezet jogállása: Amatőr Gazdálkodási formakód 569 - Alapítvány

Részletesebben

be/sfp-08928/2015/mlsz

be/sfp-08928/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Sárospataki Rákóczi Diáksport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Sárospataki Rákóczi DSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám

Részletesebben

be/sfphpm01-10643/2015/mlsz

be/sfphpm01-10643/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Zalaszántói Petőfi Sportkör A kérelmező szervezet rövidített neve Zalaszántói Petőfi Sportkör Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2053 A

Részletesebben

be/sfp-3196/2015/mksz

be/sfp-3196/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Szekszárdi Fekete Gólyák Kézilabda Club A kérelmező szervezet rövidített neve FGKC SZEKSZÁRD Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: NBI/B Áfa levonásra

Részletesebben

be/sfphpm01-10463/2015/mlsz

be/sfphpm01-10463/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Bugac Községi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Bugac Községi Sportegyesület Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2157

Részletesebben

be/sfphpm01-08266/2015/mlsz

be/sfphpm01-08266/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve VANYARC KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET A kérelmező szervezet rövidített neve VANYARC KSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 5872 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfp-09076/2015/mlsz

be/sfp-09076/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Bakonyszombathely Községi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve BKSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1059 A kérelmező

Részletesebben

be/sfphpm01-10596/2015/mlsz

be/sfphpm01-10596/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Középtiszai MEDOSZ Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Középtiszai MEDOSZ SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1038 A

Részletesebben

be/sfphpm01-05047/2015/mkosz

be/sfphpm01-05047/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Nagykőrösi Sólymok Kosárlabda Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Nagykőrösi Sólymok SE A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai

Részletesebben

be/sfphpm01-10184/2015/mlsz

be/sfphpm01-10184/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Sándorfalva Sport Klub Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Sándorfalva Sport Klub Egyesület Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám

Részletesebben

be/sfphpm01-03261/2015/mksz

be/sfphpm01-03261/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Tapolca Városi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve TVSE Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: NBII Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

be/sfp-10376/2015/mlsz

be/sfp-10376/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Mórágyi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Mórágyi SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1759 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfp-8555/2015/mlsz

be/sfp-8555/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Mezőmegyer Sportjáért Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Mezőmegyer SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám MLSZ A kérelmező

Részletesebben

be/sfphpm01-03051/2015/mksz

be/sfphpm01-03051/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Dorogi Egyetértés Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Dorogi ESE Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: NBII Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

be/sfphpm01-08833/2015/mlsz

be/sfphpm01-08833/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Öttevényi Torna Club A kérelmező szervezet rövidített neve Öttevény TC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 795 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfphpm01-03028/2015/mksz

be/sfphpm01-03028/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Paksi Kézilabda Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve PKSE Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: Megye Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

be/sfp-09280/2015/mlsz

be/sfp-09280/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Almásfüzitői Sport Club A kérelmező szervezet rövidített neve ASC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1119 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: BB Sport Club Balatonboglár

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: BB Sport Club Balatonboglár 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: BB Sport Club Balatonboglár A kérelmező szervezet rövidített neve: BB SC 2Gazdálkodási formakód: 521 Áfa levonásra a pályázatban igényelt

Részletesebben

be/sfp-08516/2015/mlsz

be/sfp-08516/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Cserszegtomaji Sport Klub A kérelmező szervezet rövidített neve Cserszegtomaji SK Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2802 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfp-3347/2015/mksz

be/sfp-3347/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Ráckeve Városi Kézilabda Sport Klub A kérelmező szervezet rövidített neve Ráckeve VKSK Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: Megye Áfa levonásra

Részletesebben

be/sfphpm01-03077/2015/mksz

be/sfphpm01-03077/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Csurgói Kézilabda Klub A kérelmező szervezet rövidített neve CSKK Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: NBI Áfa levonásra a pályázatban igényelt

Részletesebben

be/sfp-8887/2015/mlsz

be/sfp-8887/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Vámosgyörki Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Vámosgyörki SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 989 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfp-08729/2015/mlsz

be/sfp-08729/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Csengerújfalu Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Csengerújfalu SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1693 A kérelmező

Részletesebben

be/sfp-10745/2015/mlsz

be/sfp-10745/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Kerepesi Városi Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Nincs Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám - A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfphpm01-08092/2015/mlsz

be/sfphpm01-08092/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Dorogi FC A kérelmező szervezet rövidített neve DFC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1107 A kérelmező jogállása Amatőr Áfa levonásra

Részletesebben

be/sfp-08382/2015/mlsz

be/sfp-08382/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Levél Községi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Levél KSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 774 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfphpm01-08710/2015/mlsz

be/sfphpm01-08710/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Egyházasrádóci Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Egyházasrádóci SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1804 A kérelmező

Részletesebben

be/sfphpm01-09694/2015/mlsz

be/sfphpm01-09694/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Vasas Futball Club Kft A kérelmező szervezet rövidített neve Vasas FC Gazdálkodási formakód 113 Tagsági azonosítószám 2841 A kérelmező jogállása Hivatásos

Részletesebben

be/sfp-8491/2015/mlsz

be/sfp-8491/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Szentgotthárdi Városi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Szentgotthárdi VSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2591 A

Részletesebben

be/sfphpm01-10445/2015/mlsz

be/sfphpm01-10445/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve UTC 1913 Labdarúgó Kft A kérelmező szervezet rövidített neve UTC Kft Gazdálkodási formakód 113 Tagsági azonosítószám 3839 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfp-08580/2015/mlsz

be/sfp-08580/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Ászári Községi Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Ászári KSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1057 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfphpm01-05205/2015/mkosz

be/sfphpm01-05205/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Józsefvárosi Koárlabda Club A kérelmező szervezet rövidített neve JKC A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében

Részletesebben

be/sfp-8208/2015/mlsz

be/sfp-8208/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve GYIRMÓT SPORT EGYESÜLET A kérelmező szervezet rövidített neve GYIRMÓT SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 741 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfphpm01-03075/2015/mksz

be/sfphpm01-03075/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Füredi Kézilabdasport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Füredi KSE Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: NBI Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

be/sfphpm01-08973/2015/mlsz

be/sfphpm01-08973/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Vásárosnamény Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Vásárosnamény SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 3404 A kérelmező

Részletesebben

be/sfp-08922/2015/mlsz

be/sfp-08922/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Tápiógyörgyei Községi Sportkör A kérelmező szervezet rövidített neve Tápiógyörgyei Községi Sportkör Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám

Részletesebben

be/sfp-10084/2015/mlsz

be/sfp-10084/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Kartal Nagyközség Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Kartal SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1248 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfp-9903/2015/mlsz

be/sfp-9903/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Sportkör Karancsberény A kérelmező szervezet rövidített neve SKKB Gazdálkodási formakód 114 Tagsági azonosítószám 2627 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfphpm01-04123/2015/mkosz

be/sfphpm01-04123/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Pápai Kosárlabda Club A kérelmező szervezet rövidített neve PKC A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében

Részletesebben

be/sfphpm01-10480/2015/mlsz

be/sfphpm01-10480/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Szentistváni Titán Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Szentistváni Titán SE. Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2361

Részletesebben

be/sfp-10285/2015/mlsz

be/sfp-10285/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Fogócska Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Fogócska SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 3843 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfp-8485/2015/mlsz

be/sfp-8485/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Csepregi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Csepregi SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2629 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfp-09423/2015/mlsz

be/sfp-09423/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve PUSZTAFÖLDVÁRI LABDARÚGÓ KLUB A kérelmező szervezet rövidített neve PUSZTAFÖLDVÁRI LK Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 517 A kérelmező

Részletesebben

be/sfp-10279/2015/mlsz

be/sfp-10279/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Túrricse Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Túrricse SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 3352 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfp-10462/2015/mlsz

be/sfp-10462/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Kisar Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Kisar SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1959 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfp-9500/2015/mlsz

be/sfp-9500/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Zagyvaszántói Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve ZSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 995 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfphpm01-00043/2015/mvlsz

be/sfphpm01-00043/2015/mvlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Komáromi Vízipóló Klub Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve KVPK A sportszervezet jogállása: Amatőr Gazdálkodási formakód 521 - Sportegyesület

Részletesebben

be/sfphpm01-09250/2015/mlsz

be/sfphpm01-09250/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve THSE 2000 Szabadidő, Kulturális, Rekreációs, Életmód és Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve THSE 2000 Gazdálkodási formakód 521 Tagsági

Részletesebben

be/sfphp01-00024/2015/mvlsz

be/sfphp01-00024/2015/mvlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A kérelmező szervezet rövidített neve Szentesi Üdülőközpont Nonprofit KFT A sportszervezet

Részletesebben

be/sfp-3032/2015/mksz

be/sfp-3032/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Téglás Városi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Téglás VSE Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: Gyermekbajnokság Áfa levonásra

Részletesebben

be/sfphpm01-08532/2015/mlsz

be/sfphpm01-08532/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Rimóci Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve RSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1162 A kérelmező jogállása Amatőr Áfa

Részletesebben

be/sfp-05186/2015/mkosz

be/sfp-05186/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve VASAS-Pasarét Üzemeltető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság A kérelmező szervezet rövidített neve VASAS-Pasarét Kft. A szakszövetség vagy

Részletesebben

be/sfphpm01-09585/2015/mlsz

be/sfphpm01-09585/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve T-bálint Labdarugó Akadémia Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve TLASE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 3285 A kérelmező

Részletesebben

be/sfp-8960/2015/mlsz

be/sfp-8960/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Bercel Községi Sportkör A kérelmező szervezet rövidített neve Bercel KSK Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1181 A kérelmező jogállása

Részletesebben