FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ;

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com"

Átírás

1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; Iktatószám: /2011., /2011., / T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez az önkormányzati alapítású alapítványok és közalapítvány munkájáról, gazdálkodásáról Készítette: Földes Községért és Tanulóifjúságáért Alapítvány: Horváth Sándorné kuratórium elnöke Földesi Óvodásokért Alapítvány: Molnárné Papp Ilona alapítvány elnöke Földes Művészeti Oktatásért Alapítvány: Nagyné Lengyel Erika kuratórium elnöke Bihar Természetvédelmi és Kulturális Értékőrző Közalapítvány: Ványi Róbert titkár KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, ÁPRILIS 28.

2 FÖLDES KÖZSÉGÉRT ÉS TANULÓIFJÚSÁGÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY BESZÁMOLÓJA

3 Földes Községért és Tanulóifjúságáért Alapítvány 4177 Földes, Karácsony S. tér 6. Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Földes Karácsony S. tér Tisztelt Képviselő-testület! Felkérésüknek eleget téve Alapítványunk munkájáról az alábbiakban tájékoztatom a T. Képviselő-testületet. A Földes Községért és Tanulóifjúságáért Alapítvány közel két évtizedes tevékenységet mondhat magáénak. A rendszerváltást követően az országban egyre többen gondoltak arra, hogy szakmai munkájukat, célkitűzéseiket segítő szervezeteket hozzanak létre. A Földes Községért és Tanulóifjúságáért Alapítványt Pércsi Imre pedagógus kezdeményezésére június 12-én hozta létre alapítóként az a 4 jogi- és húsz magánszemély, aki fontosnak tartotta a település felnövekvő ifjúságának figyelemmel kísérését, tanulmányi munkájának segítését, az intézményi nevelőoktató munka helyzetét, annak jobbítását, eredményességét. Tényleges működését a civil szervezet az március 18-án kelt bírósági végzés alapján kezdte meg Földes Község Tanulóifjúságáért Alapítvány néven. A rendszerváltozást követő bizonytalan változó gazdasági és politikai helyzetben az első kuratórium 13 éven keresztül szervezte, irányította az alapító okiratban meghatározottak szellemében az alapítvány ügyeit, gondozta, gyarapította a rendelkezésre álló pénzeszközöket. (Pércsi Imre, a kuratórium elnöke, Nagy Miklós, Nagy Imréné, Pércsi Mihályné, Romhányi Antalné, Szőke Györgyné, és Volánszki Károly voltak a kuratórium tagjai.) Az alapítvány Ft törzsvagyonnal kezdte működését, mely az elmúlt 18 év alatt további húsz csatlakozó és ismeretlen kedvezményező adófizető földesi polgár jóvoltából már közel Ft törzstőkévé növekedett.

4 Az alapítvány anyagi erőforrásai felhasználásával valósítja meg az alapvető céljait. - Segíti az oktatás továbbfejlesztését a földesi Karácsony Sándor Általános Művelődési Központ Általános Iskolájában, kiemelten az iskolai nyelv és számítástechnikai oktatás feltételeinek javítását. A már kialakított nyelvi oktatást korszerű nyelvi programok, kiadványok, eszközök beszerzésével, a számítástechnikai tantermet modern eszközrendszerrel (számítógépek, monitorok, nyomtató) és berendezéssel (bútorok) történő bővítéssel, illetve cserével fejleszti. A gyorsan avuló számítástechnika világában mindig szükséges a bővítés, a csere, s az osztálylétszámok, valamint az intézményhasználók igényei is indokolttá teszik a korszerűsítést. Az idegen nyelv és a számítástechnikai oktatás támogatásán túl sok egyéb oktatást segítő eszköz, szakkönyv, és digitális információhordozók beszerzésével járul hozzá az alapítvány a nevelő- oktató munka színvonalának emeléséhez figyelembe véve az egyes életkori szakaszok jellemzőit. Az alapítvány júliusa óta közhasznú szervezet. Ebben az évben történt a név, alapító okirat és bélyegző módosítása is, melyet Kállay hagyatékkal kapcsolatosan az akkori képviselő-testület 53/1997. (XII.22.) számú határozata alapozott meg. Az alapítvány neve Földes Községért és Tanulóifjúságáért névre módosult ban lemondott a már 14 éve működő kuratórium. Az akkor összehívott közgyűlés megköszönte az elmúlt években végzett példaértékű munkát s új kuratóriumot választott. (A jelenlegi tagok: Horváth Sándorné, Csikiné Dajka Mónika, Erdélyiné Barabás Judit, Kemecsei Gyuláné, Máté Istvánné, Nagy Kálmánné, Nagyné Lengyel Erika) Az oktatási intézményrendszerben, a tantárgyi követelményekben bekövetkezett változások, valamint az alapítvány személyi változásainak következtében módosítani kellett az alapító okiratot, amelyhez ismét a bírósági eljárás keretében kerülhetett sor. A kuratórium 2007 márciusa óta végzi tevékenységét a módosításokat alkalmazva. Az alapítvány tevékenységét jellemző kezdeti szerteágazó forma és kezdeményezés (jótékonysági randevú, hulladékgyűjtés, stb.) a jelentősebb pénzeszközök átadása (pl. számítástechnika terem kialakítására szánt Ft) mára már teljesen megváltozott, átalakult. A változó gazdasági helyzet meghatározza a támogatások, az adományok körét. A jogszabályi változások nem teszik lehetővé a tartalékok képzését, az évi bevételeket minden

5 évben teljes egészében az alapító okiratban megfogalmazott célok megvalósítására fordítja a szervezet. Az alapítvány 2008-ban támogatást nyújtott Lengyel Mihály nyugalmazott iskolaigazgató Iskolatörténet és Diplomások arcképcsarnoka című köteteinek megjelenéséhez. A szerző ennek ellentételezésére 500 kötetet adott át támogatásként az alapítványnak értékesítésre ben Barabás Ferenc egykori földesi lakos jelentős adománnyal támogatta az alapítvány működését, céljainak megvalósítását. Az elmúlt évben sikerült az adományozással kapcsolatos jogi és pénzügyi feladatokat elvégezni, az adományozó szándékának megfelelő módon eljárni. A kuratórium az adományozással kapcsolatos változásoknak megfelelően módosította az alapító okiratot, bejegyzésre a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság felé benyújtotta. A kuratórium kiemelt feladatának tartja a célok megvalósításához szükséges pénzügyi források megteremtését. Sajnos a pályázati lehetőségeket ez idáig még nem sikerült kihasználni, mivel a működési feltételeket a Karácsony Sándor Általános Művelődési Központ térítésmentesen biztosítja a kezdetektől fogva, a kuratórium is ingyenesen végzi tevékenységét. Ez a legtöbb esetben kizáró okként jelentkezik. Ennek megváltoztatásához pedig újabb alapító okirat módosítására volna szükség. A pályázati lehetőségről azonban továbbra sem mond le a vezetőség. A működésről, a pénzügyi helyzetről, a végzett tevékenységről rendszeresen olvasható a helyi Hírlevél számaiban. Az alapítvány pályázatai Az alapítvány nemcsak a helyi iskolarendszerben tanuló diákok fejlődését kíséri figyelemmel, hanem a településről elkerült egykori diákok eredményeit is. A tehetséges és kiemelkedő eredményt elérő egykori földesi diákokat évente egyszer Tanulmányokért-Díj elismerésben részesíti teljesítményhez igazodó pályázati rendszerrel. Tanévenként pályázat útján nyerhetnek támogatást tanulmányi előmenetelüktől függően a középfokú nappali képzésben résztvevő - szakképzésben résztvevők, - gimnazisták, - szakközépiskolások, - a felsőoktatásban kiemelkedő tanulmányi eredményt elért, nappali tagozaton, állami finanszírozású első diplomát szerző hallgatók.

6 Az elmúlt 19 esztendőben közel 400 Tanulmányokért-Díjat kaptak pályázóink, akik között volt szakképzésben résztvevő állattenyésztő, férfiruha-készítő, műszaki eladó, növénytermesztő-gépész, szakács, többen közülük a Szakma Kiváló Tanulója országos döntőse. A középfokon szakközépiskolában, gimnáziumban végzettek közül többen többször is szerepeltek a díjazottak névsorában. A főiskolás és egyetemista pályázók között agrármérnök, jogász, közgazdász, mérnök, műszaki menedzser, óvodapedagógus, szociálpedagógus, tanító, vegyész, védőnő, villamos-mérnök végzettségű is volt. A díjátadás mindig ünnepélyes keretek között történik. Kezdetben az október 23-i iskolai ünnepélyen, az elmúlt 5 évben pedig az intézményi karácsonyi hangversenyen, ahol a tanulóifjúság és a szülők közössége nagy számban jelen van, így az idősebb diákok sikere példaként állhat a kisebbek előtt, hogy szorgalommal és kitartással kiváló eredményeket érhet el a Földesről elindult diák is.

7

8 A FÖLDES ÓVODÁSOKÉRT ALAPÍTVÁNY BESZÁMOLÓJA

9 FÖLDES NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JENEINÉ EGRI IZABELLA POLGÁRMESTER-ASSZONY RÉSZÉRE Tisztelt Polgármester-asszony! Megkaptam felkérését, melyben értesít, hogy az Önkormányzat Képviselő-testülete április 27.-i ülésén napirendi pontjai közzé felvette: Tájékoztató a településen működő alapítványok, egyesületek munkájáról elnevezésű napirendet. Az általam képviselt Földesi Óvodásokért Alapítvány működésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatót nyújtom: BESZÁMOLÓ A FÖLDES KÖZSÉGI ÓVODÁSOKÉRT ALAPÍTVÁNYRÓL Az Alapítvány adatai: Az alapítás éve: Bírósági bejegyzésének száma: 1367 Az alapítvány neve: A Földes Óvodásokért Alapítvány Székhelye: 4177, Földes, Rákóczi u. 11. Induló vagyona: forint Kezelője: /Kettőszázkilencvennyolcezer/ 7 fős kuratórium, képviseli az elnök: Molnárné Papp Ilona 4177 Földes, Újfalui u. 10/b. Minősítése közhasznú, megszerzésének időpontja: Az Alapítvány célja és tevékenysége (kivonat az alapító okiratból). Az Alapítvány célja, hogy segítse az óvodai nevelés- oktatás színvonalának emelését a földesi Óvodában. Tevékenységei közül legfontosabb a nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés és az ezzel összefüggő tárgyi, személyi feltételek megteremtésének javítása Földes Községi Napköziotthonos Óvodában.

10 Az alapítvány tevékenységei: az óvoda működéséhez szükséges tárgyi feltételek javítása: a neveléshez szükséges eszközök körének bővítése, fejlesztése az óvoda udvarán lévő elavult fém játékainak cseréje, új faragott fajátékok beszerzése az elhasználódott, kopott, elavult bútorzat cseréje az óvodai textíliák folyamatos cseréje a módszertani megújulást segítő kiadványok, sajtótermékek beszerzése az oktatást- nevelést segítő fejlesztőjátékok, bábkollekciók, gyermekhangszerek, sportszerek, vizuális neveléshez szükséges anyagok beszerzése. az európai szintű nevelés-oktatás, a képességfejlesztés és ismeretterjesztés, valamint az iskolai életre való felkészítés biztosítása a szülőknek a nevelés folyamatba való bevonásának elősegítése az óvodapedagógusok képzésének támogatása. Az alapítványunk 10 éves működésének folyamata és főbb támogatásai: 2000-ben, amikor óvodánk önálló intézmény lett, a gazdasági helyzet nehéz volt. Óvodánknak fejlesztésére a költségvetés nem biztosított forrást. Az óvodák udvarain elavult, régi vasjátékok voltak. Az óvoda dolgozói velem együtt, az akkori óvodásaink lelkes szülei, földes község lakói, üzemei, vállalkozói összefogtak, hogy tegyenek valamit a földesi ovisokért. Közel 150 alapító tag hozta létre a Földesi óvodásokért alapítványt. Az alapító okiratot és a jogi procedúráját Dr. Nagy Judit ügyvédasszony térítésmentesen vállalta magára. Az alapítványunknak akkor is és ma is célja, hogy az óvodai nevelés színvonalát emelje. Segítse a minőségi munkavégzés tárgyi feltételeinek megteremtését a földesi óvodában. Kiegészítse azt a forrást, amit a fenntartó önkormányzat biztosít. Kiemelten szolgálja a gyerekek képességfejlesztését, ismeretszerzését, az egészséges életmódra nevelését. Segédkezik az élményszerű óvodai élethez szükséges tárgyi feltételek előteremtésében. Hogy nem volt hiábavaló e törekvés, vázlatosan felsorolom, hogy az elmúlt 10 évben az alapítvány több millió forintot gyűjtött és az alábbi fejlesztéseket finanszírozta:

11 Mindkét óvoda udvarán az elavult fém játékokat fa játékokra cserélte ( játékvár, mozgó falovacskát készített, környezetművésztől faragott rugós fajátékot vett ben többmint fél millió forintot költött az udvaraink fajátékokkal való ellátására. Ma is csak ezek a játékaink vannak az óvodák udvarán, csak sajnos nem felelnek meg az UNIÓS szabványnak. Az óvodai csoportokba folyamatosan magnókat, cd lejátszókat, technikai eszközöket vásárolt. A gyerekeknek karácsonyra szinte minden nevelési évben játékokat ajándékozott évi Ft értékben. Több pályázaton pénzt nyert, amiből élményszerű kirándulásokra vittük a csoportokat. A Környezetvédelmi Minisztériumból ben FT-ot. Így jutottak el a földesi ovisok is Nyíregyházi állatkertbe, a Hortobágyi Nemzeti Parkba, Budapestre a Tropicáriumba ben udvari pihenőhelyeket alakítottunk ki. Filagóriát, pihenőpadokat, fa szeméttárolókat vásároltunk az udvarra Ft értékben ben először jótékonysági bált szerveztünk, aminek a bevételéből Ft értékben játékot vásároltunk a csoportoknak. A Generali-Providenciától 2006-ban Ft vissza nem térítendő támogatást kapott, melyet egészségtervünk, az óvoda biztonságos működtetéséhez, világításkorszerűsítéshez használtunk fel án az Országos Buci Maci rajzpályázaton nyertes csoportunk díjátadó ünnepélyére, Budapestre az utaztatás busz költségét fizettük, ( Ft), és a Tropicáriumi belépőket ben és 2008-ban bábszínházi bérletsorozatot vásároltunk a gyerekeknek FT értékben, s így a Földesi gyerekek is megcsodálhatják Debrecent, a Vojtina bábszínház varázslatos előadásait. Ide a buszköltségét is mi fizetjük, évi Ft novemberében rendeztük meg másodjára az alapítványi bálunkat. A jótékonysági bál bevétele közel fél millió Ft készpénz és két értékes tárgyadomány volt. Jó hangulatú, színvonalas, szórakoztató rendezvényt sikerült szerveznünk. A támogató és szervezőmunkában a szülői házzal való összefogás remek példája volt. A bevételből óriás csúszdát béreltünk gyermeknapra és játékot vásároltunk a gyerekeknek közel Ft értékben májusában Budapesti Margitszigeti kirándulást támogattuk Ft értékben az arra rászoruló gyerekeknek költségeinek fedezésére.

12 Támogattuk Lengyel Mihály úr Diplomások könyvének nyomdai kiadását FT értékben, ami az értékesítésekből megtérült. A Provident Pénzügyi ZRT-TŐL Ft vissza nem térítendő támogatásból Madárházat építettünk a Madárbarát óvodai programunkhoz. Szülői szervezéssel támogató Provident munkatársak óvodaszépítő, festési munkákat is végeztek. A szőlőfürtön napon a fenti forrásból és az önkormányzat Ft-os támogatásáról a polgármester-asszony két óriási kerti házikót adott át a gyerekeknek decemberében a karácsonyi játékmeglepetéseket az alapítvány finanszírozta Ft értékben ben eddigi legfontosabb kifizetésünk a hátrányos helyzetű szülőkkel közös óvodai csoport kirándulások buszköltségének kifizetése a Nyíregyházi Állatparkba és a Nagyerdei Kulturparkba FT értékben ben folytattuk a hagyományt, miszerint Vojtina bábszínházi bérletsorozatot vásároltunk az óvodai csoportoknak és külön buszt béreltünk, hogy az előadásokra Debrecenbe vihessük a gyerekeket. Költsége Ft volt. A karácsonyi játékvásárt is az alapítvány finanszírozta, a 6 csoport Ft értékű játékot ajándékozott. Támogatta a térkő építést a Rákóczi és a Kállay úti óvodában forinttal. Forrásaink a támogatásokhoz: Köszönjük a Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének, hogy évek óta Ft, 2010-ben forinttal támogatott bennünket. Másik forrásunk a személyi jövedelemadó 1%-os felajánlásból van (2005-ben FT, 2006-ban Ft, 2007-ben ezer Ft., 2008-ban Ft volt) ben ebből a forrásból Ft bevételünk volt. A 3. forrásunk a jótékonysági bálok bevétele, amit 2010 novemberében megrendeztünk meg. Bevétele FT volt. A jótékonysági bál bevételéhez néhai Arnóth Sándor országgyűlési képviselőnk, Jeneiné Egri Izabella polgármester asszony, Diószegi Antal alpolgármester úr, Balázsi Zoltán a pénzügyi bizottság elnöke komoly forrással járult hozzá, amit ezúton is megköszönünk. A nagysikerű alapítványi bálnak a bevételi forráson túl fontos volt a közösségformáló ereje, hiszen

13 többmint 500 fő vett részt rajta. Hogy a szülőket, vállalkozóinkat nagyon ne terheljük, 3 évenként rendezzük meg. A fenti beszámolóból kiderült, hogy a Földesi Óvodásokért Alapítvány működése igen hatékony. Az évek során több millió forint értéket teremtett és áldozott földes óvodáira és gyermekeire. Általa a földesi gyerekek környezete szépült, épült. Játékkészletünk jelentős részét köszönhetjük alapítványunknak. Olyan élményszerző kirándulásokra juthattak el gyermekeink (Budapest, Hortobágy, Nyíregyháza) amelyekre az alapítvány támogatása nélkül nem lett volna lehetőségünk. A Vojtina bábszínházi bérlet (a művészeti vezető szerint) egyedülálló a vidéki óvodák körében. Az alapítvány működtetését 10. éve fizetség nélkül végezzük igen sok munkaórában, költsége csak a könyvelői irodának van. (évi Ft) A fenti munkát, működést szeretnénk a jövőben is folytatni. A földesi óvodások esélyegyenlőségének forrásaként tekinthetünk az alapítványi támogatásokból megvalósított fejlesztésekre. A jövőben is sok szép élményszerző kirándulást, játékvásárlást tervezünk. Hagyományt szeretnénk teremteni a bábszínházi bérlet vásárlásából. Folytatjuk az óvodánk környezetének építését, szépítését. Elkötelezettek vagyunk a földesi ovisok életének szebbé, élményszerűbbé tételben. Földes, április 10. Tisztelettel: Molnárné Papp Ilona Az alapítvány elnöke

14 FÖLDES KÖZSÉG MŰVÉSZETI OKTATÁSÁÉRT ALAPÍTVÁNY BESZÁMOLÓJA

15 Földes Község Művészi Oktatásáért Alapítvány 4177 Földes, Karácsony S. tér 6. Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Földes Karácsony S. tér Tisztelt Képviselő-testület! A Földes Község Művészeti Oktatásáért Alapítvány 1998-ban jött létre. A helyi magánszemélyek, vállalkozók és cégek által létrejött alapítvány alapvető célja az volt és jelenleg is az, hogy az 1996-ban létrejött művészeti iskola tanulóinak, tanszakainak lehetőségeihez képest támogatást nyújtson a szakmai tevékenységhez. Az alapítvány alaptőkéje Ft, mely a Kaba és Vidéke Takarékszövetkezet Helyi Fiókjában lett elhelyezve. Jelenleg folyószámlákon közel Ft van az alaptőkén felül, melyet a célokban megfogalmazottak szerint felhasználhat szervezetünk. Az Alapító Okirat megfogalmazása szerint: (Az Alapító Okirat megtalálható Földes honlapján.) Az alapítvány célja 1. Segíteni az oktatás továbbfejlesztését a földesi Karácsony Sándor Általános Művelődési Központ Alapfokú Művészeti Iskolájában minden művészeti területen. 2. Művészi élményekhez juttatni diákjainkat településünkre elhozott művészeti bemutatókkal, illetve eljuttatni tanulóinkat országos hírű rendezvényekre, helyekre. 3. Hozzájárulni a tehetséges és kiemelkedő képességű tanulók művészeti jellegű intézményben való továbbtanulásához - teljesítményéhez igazodó juttatási és ösztönző rendszer alkalmazásával. Alapítványunkat 5 fős kuratórium működteti, mely minden évben legalább két alkalommal ülésezik és felelős döntésével határoz a támogatások odaítéléséről.

16 Alapítványunktól 1999-től-2003-ig pályázat útján részesültek a tanszakok illetve tanulók támogatásba: 1999-ben Ft 2000-ben Ft 2001-ben Ft 2002-ben Ft

17

18 BIHAR TERMÉSZETVÉDELMI ÉS KULTURÁLIS ÉRTÉKŐRZŐ KÖZALAPÍTVÁNY BESZÁMOLÓJA

19 Bihar Természetvédelmi és Kulturális Értékőrző Közalapítvány kiemelten közhasznú tevékenységet folytató szervezet évi közhasznúsági jelentése A Bihar Közalapítvány célja: Az alapító okiratban megfogalmazott célok: A bihari táj természeti és kulturális értékeinek megőrzése A biológiai sokféleség fenntartása és hazánk természeti képe szempontjából fontos és veszélyeztetett területek megőrzése és fenntartása Egyes veszélyeztetett állat és növény fajok gyakorlati védelme, szükség esetén a kipusztultak visszatelepítése A természetkímélő gazdálkodási módok kidolgozása és elterjesztésének ösztönzése, megvalósítása Természetkímélő turizmus támogatása és A fenti célokat elősegítő nevelés, oktatás, ismeretterjesztés Vállalkozási tevékenységet a közalapítvány nem végez. A bíróság hatállyal kiemelten közhasznú szervezetként tartja nyílván. A Bihar Közalapítvány szervezete: A közalapítvány legfőbb szerve a 4 tagú kuratórium. Az ellenőrzést a 3 tagú ellenőrző bizottság végzi. A közalapítvány tisztségviselői munkájukért díjazásban nem részesülnek, munkájukat önkéntes alapon, ingyen végzik. A számviteli beszámoló: A Bihar Közalapítvány e dokumentumban, amelyben a évi közhasznú tevékenységét mutatja be, szerepelteti az erre a évre vonatkozó Számviteli beszámolóját. A Számviteli Beszámoló részei: - Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának mérlege, - Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának eredménykimutatása.

20 A 2010-ben végzett tevékenységek: 1) A Biharugrai- és Begécsi-halastavakon a közalapítvány mintegy 500 ha nádas és halastó művelési ágú területet bérel és kezel. Közalapítványunk fontosnak tartja a Ramsari Egyezmény alá tartozó terület fenntartását, védelmét. Egy fő 2010-ben is rendszeresen ellátta a terület természetvédelmi felügyeletét. Folyamatos madártani monitoring a hazai és nemzetközi programok alapján A területen végzett madármonitoring munkát a hazai (MME) programok keretében, illetve a vízi madarakra vonatkozóan heti rendszerességgel végezzük el, csatlakozva a nemzetközi programokhoz is. A terület állapotának monitoringja A terület állapotában bekövetkező, elsősorban a természeti értékeket érintő változásokat folyamatosan monitorozzuk. Gazdálkodási tevékenység madárvilágra gyakorolt hatásának monitoringja A területen folyó hal- és nádgazdálkodás jelentősen befolyásolja a halastavak madárvilágának életfeltételeit, ezért ezek folyamatos monitoringját végezzük. A közalapítvány a halastavakon folytatott tevékenysége során szorosan együttműködik a MME-vel, a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóságával, a területen gazdálkodó Agropoint Kft-vel és a Biharugrai Halgazdaság Kft-vel, valamint a terület más civil szervezeteivel. A Bihar Közalapítvány a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) partner szervezeteként 2008 januárjától a partneri szerződés aláírásával részt vesz a UNEP/GEF Wings over Wetlands Buharugra/Magyarország, számú, Enhancing conservation of the Critical Network of Sites required by Migratory Waterirds on the African/Eurasian Flyway (AEWA) című pályázatban. A tavak területének madártani monitorozása heti rendszerességgel, részletesen megtörtént, külön figyelmet fordítva a fészkelő állományok meghatározására és becslésére. A megvalósult program röviden összefoglalva: Elkészült a csér és sirály költőszigeteknek (2db) a felület növelése, stabil, hosszú életű és költés biztonságos panelekkel, melyek hatására jelentős mértékben nőtt a küszvágó csér (Sterna hirundo) fészkelések száma a két szigeten. Elkészült 4 új madármegfigyelő torony a Biharugrai- (2db) és a Begécsi-halastavak (2db) területén. A tornyok mellé a területre jellemző, a toronyból látható élőhelyre jellemző madárfajok fotóival, tájékoztató szöveggel és térképpel ellátott táblák kerültek.

21 A Biharugrai-halastó legfrekventáltabb kapuját lecseréltük tájba illő, fából készült kapura. Elkészült a halastavak élővilágát és történetét bemutató két különböző részből álló kiállítás anyaga. Négy darab tábla a KMNP Bihari Madárvártáján lett kiállítva, hét darab pedig a bekeretezést követően, 2010-ben a Bihar Közalapítvány által fenntartott bemutató épületben került elhelyezésre, Földes határában. A halastavakat és környéküket, valamint a projektet bemutató film anyagának nagy része elkészült 2009-ben, az utómunkálatokra 2010-ben került sor. A pusztaszeri filmfesztiválon ez a film, Biharország Madárvonulás címmel, professzionális kategóriában első díjat kapott. A film bemutatásra került a jelentősebb magyar tv csatornákon, a nézettségi nyilvántartás szerint több mint egy millió ember tekintette meg a filmet. A program tartalmas megvalósítási időszaka lezárult, a beszámoló február végén készült el. A Közalapítvány kilenc és félmillió forint pályázati pénzt használt fel a program megvalósítása során. A program elérte célját: a tavak és azok természeti értékeinek bemutatása, bemutathatósága fejlődött, a tavak természeti állapotának javulásához is hozzájárultunk, a természetvédelmi felügyelet folyamatosan ellátott, a természetbarát halgazdálkodás javasolt intézkedések bevezetésre kerültek, a csér és sirály költőszigetek felújításával számszerűsíthetően is nőtt a fészkelő madárfajok száma. 2) A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Környezet és Energia Operatív Programja (KEOP) KEOP jelzésű, Élőhelyvédelem, -helyreállítás, vonalas létesítmények természetkárosító hatásának mérséklése pályázati konstrukció keretében a közalapítvány Bihari vizes élőhelyek rekonstrukciója és fejlesztése címmel pályázatot nyújtott be 2008-ban. A közalapítvány célja a projekt kapcsán, a valamikor Kék-Kálló medre mentén a Kálló-háti területen a vizes élőhely természeti állapotának megőrzése, fejlesztése, a meglévő vízi létesítmények célirányos felhasználásával, azok fejlesztésével, átalakításával. Az érintett füves élőhelyeken pedig a gyep eredeti növényszerkezetének visszaállítása. A benyújtott pályázat kedvező elbírálásban részesült, az előkészítő szakasz októberében megkezdődött ben elkészültek a megvalósításhoz szükséges tervek, dokumentációk, a vízjogi engedélyezés lezajlott, a második fordulós pályázati anyagot összeállítottuk, benyújtottuk márciusában elkészítettük és benyújtottuk az első fordulót záró projekt előrehaladási jelentést. Az első forduló záró elszámolása én megtörtént év elején a közbeszerzési törvény változásai következtében március elején jelent meg az

22 építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési felhívás, melyre hét pályázat érkezett. A közbeszerzési eljárás lebonyolításával párhuzamosan folyt a támogatásra ítélt második forduló támogatási szerződésének előkészítése (hiánypótlás, tisztázó kérdések) és a szerződés aláírása. A támogatás összegét Ft-ban állapították meg. A megvalósításban érintett vállalkozókkal (filmkészítés, projekt menedzsment, műszaki ellenőr) az árajánlatok alapján szerződést kötöttünk. A régészeti szakfelügyeletet megrendeltük. Májusban kihirdették a közbeszerzési eljárás eredményét, a nyertes vállalkozóval júniusban szerződést kötöttünk és az építési területet átadtuk. Az érintett hatóságokat a beruházás kezdéséről értesítettük. Az 1-es számú vizes élőhelyen végzett munkálatok során régészeti jelenségek és objektumok kerültek elő. Két emberi csontvázas temetkezésre bukkantak, amelyek mellett csekély tárgyi emlék is volt. Szarmata korú sírok egyike szabályosan eltemetett, a másik viszonyt szokatlan testhelyzetben, roncsoltabb állapotban került feltárásra. A régészeti leletről hírt adtunk a helyi tv programban, valamint helyi és megyei sajtóban. Az egész évet jellemző rendkívüli csapadékos időjárás miatt a szerződésben szereplő határidő nem volt tartható, így vis maiorra való hivatkozással a szerződés módosításra került, a bejezési határidőt október 15-re változtattuk. A kommunikációs tervbe foglaltaknak megfelelően tájékoztató táblát helyeztünk ki a megvalósítás helyszínén a program alapvető adataival, sajtótájékoztatót tartottunk, amelynek nyomán két újságcikk jelent meg a helyi és a megyei sajtóban, tévéműsor a helyi televízióban. A Debreceni Televízió egy komplett műsort készített a programról. Az esélyegyenlőségi vállalásaink keretében a Földes település határában található Bihar-sík tanösvény természeti értékeinek bemutatására az elmúlt évekhez hasonlóan ben is számos alkalommal fogadtunk iskolás, óvodás csoportokat, nyári táborok résztvevőit, pedagógusokat és a természet iránt érdeklődőket. A diákok, pedagógusok természetismereti tanulmányait, munkáját szakmai túravezetéssel, kiadványokkal segítjük. Az alapítvány alkalmazásában lévő munkatárs feladatköre bővült az esélyegyenlőség érvényesítéséhez szükséges feladatokkal. A fenntarthatóság jegyében teljesített feladatok: - kapcsolattartás és tapasztalatcsere a Körösök Egyesülettel, - újrahasznosított papír használata az irodai munkavégzés során, - környezettudatos rendezvények, zöld beszerzések ben két kifizetési kérelmet nyújtottunk be a már teljesített munkarészekről, vásárolt eszközökről és a támogatási szerződésben foglalt előlegigénylést benyújtottuk, mely összeget a Közreműködő Szervezet átutalta.

23 3) Környezeti nevelési program 2010-ben: A Közalapítvány környezeti nevelési feladatait Bona Gabriella koordinálja ben tovább folytatódtak a hagyományos rendezvényeink és két programmal bővült a környezeti nevelő munka. Két földesi általános iskolai osztályban a Bihar Egyesület által kiadott Csóka-füzetek tanösvényi felhasználását bevezettük és a földesi általános iskolában két diákcsoport országos természetismereti csapatversenyre való felkészítése vette kezdetét. - A közalapítvány Földes település környezetében található természeti értékeket bemutató kirándulásokat szervezett számos alkalommal, melyeken elsősorban iskolás csoportok, pedagógusok vettek részt. Ehhez jól hasznosítható szakmai alapot nyújt a Földes község határában negyedik éve elkészült, a Tájvédelmi Körzet növény- és állatvilágát bemutató tanösvény. 20 bemutató tábla, két megfigyelő torony segíti a felfedező útját. A Bihar Közalapítvány önkéntes szakemberei tematikus túravezetést biztosítottak a tanösvényre látogató iskolás és óvodás csoportoknak. A tavaszi és a tanév végi időszak volt a leglátogatottabb. - A Közalapítvány októberében ismét megrendezte a Bihar-sík természeti értékeiről szóló vetélkedőt, melynek célja, hogy megismertessük a gyerekekkel a közvetlen környezetük természeti értékeit, hogy tisztában legyenek a Bihari-sík Tájvédelmi Körzet, - lakóhelyük védett növény- és állatvilágával, védett területeivel, s felnőve felelősségteljesen tudjanak gondolkodni az őket körülvevő környezetről. Azért esett az eddigi évektől eltérően az őszi időszakra a választás, mert több iskola is jelezte, hogy a tanév végi programjaik már igen zsúfoltak. A felsős gyerekek részére, a vetélkedőt megelőző házi versenyhez a 2009-es évhez hasonlóan gondolkodtató feladatsort állítottunk össze, amelyek megoldásához szakirodalmat is igénybe kellett venniük. A megoldott feladatokat a verseny során értékeltük és hozzáadódtak a vetélkedőn szerzett pontokhoz. 15, egyenként háromfős csapat vett részt a Csókalak-tanyai természetvédelmi foglalkoztató épületben és természeti környezetében megrendezett versenyen. Az írásbeli feladatok mellett a diákoknak a tanösvény útvonalát érintő gyakorlati természetvédelmi feladatokat is meg kellett oldaniuk. A fődíj kéthetes börzsönyi táborozás volt, melyet a berettyóújfalui Hunyadi János Általános Iskola csapata nyert el. A diákokat felkészítő és elkísérő pedagógusok a tanösvényen túráztak és a közalapítvány, valamint a Magosfa Alapítvány által kínált környezeti nevelési témákról, programokról tájékozódhattak egy közös beszélgetés során. - A térségi iskolák diákjait tavasszal naplóírásra buzdítottuk. Az alsós korú gyerekeknek 10 napon át kellett megfigyelniük élő- vagy élettelen természeti környezetükben zajló

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2015. 1. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez a 1305/1999.

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 12-i ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 12-i ülésére Szám: 02/225-14/2008. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELÕTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Eger Ünnepe 2011. EGRI CIVIL KÖZÖSSÉGEKNEK!

Eger Ünnepe 2011. EGRI CIVIL KÖZÖSSÉGEKNEK! 2011. április, Különszám A tartalomból: XVI. EGER ÜNNEPE FELHÍVÁS EGRI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE Idén tizenhatodik alkalommal kerül megrendezésre az egri civilek összefogásával az EGER ÜNNEPE. A három

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 334-5 /2006. MELLÉKLETEK: 5 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat és a civil szervezetek

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. december 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. december 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. december 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Hódmezővásárhelyen működő olvasókörök, civil szervezetek 2009. évi

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/593-1/2010/I. Üi.: dr. Dobó A. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ TÁJÉKOZTATÓ Tárgy: Tájékoztató Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

MADÁRPARK MŰKÖDTETÉSE

MADÁRPARK MŰKÖDTETÉSE ESETTANULMÁNY/2004-ROP-1.1. Turisztikai vonzerők fejlesztése MADÁRPARK MŰKÖDTETÉSE ROP 1.1. Projekt Esettanulmány Készült: 2006. november 21. Szerző: Kutatásvezető: Szabó Gabriella Dr. Arató Krisztina

Részletesebben

J/11399. számú JELENTÉS

J/11399. számú JELENTÉS MAGYARORSZÁG KORMÁNYA J/11399. számú JELENTÉS a Bethlen Gábor Alap 2012. évi tevékenységéről és működéséről Előadó: Dr. Semjén Zsolt tárca nélküli miniszter Budapest, 2013. május 1 JELENTÉS a Bethlen Gábor

Részletesebben

A nonprofit szervezetek gazdálkodásának sajátosságai a Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesülete példáján keresztül

A nonprofit szervezetek gazdálkodásának sajátosságai a Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesülete példáján keresztül BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG A nonprofit szervezetek gazdálkodásának sajátosságai a Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesülete példáján keresztül Belső

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. március 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. március 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. március 27-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat és a civil szervezetek együttműködése. Beszámoló a 2012. év tapasztalatairól és az elvégzett feladatokról. A 2013. évre

Részletesebben

EGRI MAGAZIN. a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2012. március 5. évfolyam 3. szám

EGRI MAGAZIN. a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2012. március 5. évfolyam 3. szám EGRI MAGAZIN a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2012. március 5. évfolyam 3. szám Átadták a felújított kapukat Díszőrség kiíséretében adták át februárban az Egri Vár felújított főbejáratát,

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Közművelődési feladatok ellátására vonatkozó megállapodás megvalósulásának ellenőrzése. 2. Tagóvodák kiválása a SZEOB intézményből. 3. Támogatási kérelmek a Civil szervezeteket

Részletesebben

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ 2010. október 3. 2014. szeptember 30.

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ 2010. október 3. 2014. szeptember 30. MEZŐTÁRKÁNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK IDŐSZAKOS KIADVÁNYA VIII. évfolyam 14. szám 2014. október POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ 2010. október 3. 2014. szeptember 30. Tisztelettel köszöntöm a Mezőtárkányi Hírek Olvasóit!

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T INTÉZMÉNYVEZETŐI MEGBÍZÁSRA

P Á L Y Á Z A T INTÉZMÉNYVEZETŐI MEGBÍZÁSRA P Á L Y Á Z A T INTÉZMÉNYVEZETŐI MEGBÍZÁSRA Bélapátfalva, 2012. június 13. Készítette: Dorkóné Barta Edit Pályázati Nyilatkozat Alulírott, Dorkóné Barta Edit pályázatot nyújtok be a KSZK honlapján 2012.

Részletesebben

KUSZAKORSZAK 15 ÉVES A KULTURÁLIS ÉS SZABADIDŐS EGYESÜLET

KUSZAKORSZAK 15 ÉVES A KULTURÁLIS ÉS SZABADIDŐS EGYESÜLET KUSZAKORSZAK 15 ÉVES A KULTURÁLIS ÉS SZABADIDŐS EGYESÜLET 2013 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Előszó... 5 Bevezető... 6 Előzmények, a szervezet megalakulása... 7 A működés alapdokumentumai... 10

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö NY V E

J E GY Z Ő K Ö NY V E Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. április 20-án megtartott ülésének J E GY Z Ő K Ö NY V E - 1 - Az ülésről hangfelvétel készült! J e gy z ő k ö ny v Készült: a Zalaegerszeg és

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 14/144-5/2011. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Remélem hasznos, a mindennapi munkájuk során is használható olvasnivalót kínálunk Önöknek!

Remélem hasznos, a mindennapi munkájuk során is használható olvasnivalót kínálunk Önöknek! ELŐSZÓ Jelen kiadványunk, amit kezében tart a kedves Olvasó a Khetanipe A Romák Összefogásáért Egyesület szerepét hívatott bemutatni az elmúlt 2 évben megvalósított, mára pedig sikeresen befejeződött innovatív

Részletesebben

7. FEJEZET KULTURÁLIS, OKTATÁSI, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK, IGAZGATÁSI ÉS RENDÉSZETI SZERVEK

7. FEJEZET KULTURÁLIS, OKTATÁSI, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK, IGAZGATÁSI ÉS RENDÉSZETI SZERVEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK, IGAZGATÁSI ÉS RENDÉSZETI SZERVEK BIATORBÁGY VÁROS 1192 1966 2007 A TELEPÜLÉS INTÉZMÉNYEI, FÕKÉNT A TÉRSÉGET IS ELLÁTÓK JELLEMZÕI, ELSÕSORBAN

Részletesebben

Tartalomjegyzék: Tótkomlós Város Önkormányzata az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emlékére

Tartalomjegyzék: Tótkomlós Város Önkormányzata az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emlékére Tartalomjegyzék: Beszámoló a testületi ülésről... 2 Tótkomlós szennyvízelvezetési és tisztítási projektje... 2 Pályázati felhívás - A Mozi épületének hasznosítására... 3 84 főnek teremtettek munkahelyet

Részletesebben

Előterjesztés A Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság 2008. május 20-i ülésére

Előterjesztés A Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság 2008. május 20-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Ikt.sz.: 520-2/2007. Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke Előterjesztés A Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság 2008. május 20-i ülésére Tárgy: A Pécs/Sopianae

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 fax: (56) 568-462 MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülést tart.junius 27-én /szerdán/

Részletesebben

2002-2006 A FEJLESZTÉSEK ÉVEI

2002-2006 A FEJLESZTÉSEK ÉVEI 2002-2006 A FEJLESZTÉSEK ÉVEI Összegzés a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat munkájáról 2002-2006 Tartalomjegyzék Üdvözlő szavak...7 I. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés testületi munkájának értékelése...8 A

Részletesebben

Képes beszámoló. Tartalom. Ifjúsági Nyári Egyetem Karácsfalván. Civil Hírnök

Képes beszámoló. Tartalom. Ifjúsági Nyári Egyetem Karácsfalván. Civil Hírnök IX. évfolyam 2011/7. sz. július - augusztus Élményekkel, tapasztalatokkal, és új barátokkal gazdagodott minden fi atal, aki részt vett azon az Ifjúsági Nyári Egyetemen, amelyre az ENPI program keretében

Részletesebben

I. Bevezető Nyitott Kapuk Ifjúságfejlesztés Kecskeméten Színe Java Kecskeméten Képzések a kulturális fejlesztésért digitalizálásnak

I. Bevezető Nyitott Kapuk Ifjúságfejlesztés Kecskeméten Színe Java Kecskeméten Képzések a kulturális fejlesztésért digitalizálásnak 1 I. Bevezető A Kecskeméti Ifjúsági Otthon Kecskemét városában a gyermek és ifjúsági közművelődés feladatellátója az 1997. évi CXL. törvény alapján, a helyi közművelődési rendeletnek és alapító okiratának

Részletesebben

A HERMAN OTTÓ TERMÉSZETVÉDO KÖR TÚRKEVE

A HERMAN OTTÓ TERMÉSZETVÉDO KÖR TÚRKEVE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2002 A HERMAN OTTÓ TERMÉSZETVÉDO KÖR TÚRKEVE Tájsebészet Kampány az illegális hulladéklerakók felszámolására Csatlakozva a HuMuSz országos programjához, versenyt írunk ki régiónkban

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2014. november 6-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2014. november 6-i ülésére Tárgy: Békés Város Oktatási és Nevelési intézményeinek 2013. évi tevékenységéről szóló tájékoztatók Előkészítette: Bereczki Lászlóné Igazgató Asszony Kis Eszter Tankerületi Igazgató Asszony, Deákné Domonkos

Részletesebben

Dr. Garai István: a LEADER telitalálat volt

Dr. Garai István: a LEADER telitalálat volt A Kiskunok Vidékéért Egyesület hivatalos lapja II. évfolyam 1. szám Balotaszállás, Bugac, Bugacpusztaháza, Csólyospálos, Fülöpjakab, Gátér, Harkakötöny, Jászszentlászló, Kelebia, Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas,

Részletesebben

Galgamácsa alkotói. Galgamácsai Hagyományõrzõ Egyesület Hímzõ szakköre

Galgamácsa alkotói. Galgamácsai Hagyományõrzõ Egyesület Hímzõ szakköre MÁCSAI KISBÍRÓ 17. évf. 1. szám GALGAMÁCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2008. szeptember Galgamácsa alkotói Galgamácsai Hagyományõrzõ Egyesület Hímzõ szakköre A képen látható fehérhímzéses függönyt és

Részletesebben

Zimándy Ignác Általános Iskola

Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló Zimándy Ignác Általános Iskola 2012 2013 Készítette : Palkóné Szabó Gabriella igazgató 1 Tartalomjegyzék 1. A Zimándy Ignác Általános Iskola tárgyi feltételeiről 3. oldal 1.1 Költségvetési-pénzügyi

Részletesebben