FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com"

Átírás

1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; Iktatószám: /2011., /2011., / T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez az önkormányzati alapítású alapítványok és közalapítvány munkájáról, gazdálkodásáról Készítette: Földes Községért és Tanulóifjúságáért Alapítvány: Horváth Sándorné kuratórium elnöke Földesi Óvodásokért Alapítvány: Molnárné Papp Ilona alapítvány elnöke Földes Művészeti Oktatásért Alapítvány: Nagyné Lengyel Erika kuratórium elnöke Bihar Természetvédelmi és Kulturális Értékőrző Közalapítvány: Ványi Róbert titkár KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, ÁPRILIS 28.

2 FÖLDES KÖZSÉGÉRT ÉS TANULÓIFJÚSÁGÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY BESZÁMOLÓJA

3 Földes Községért és Tanulóifjúságáért Alapítvány 4177 Földes, Karácsony S. tér 6. Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Földes Karácsony S. tér Tisztelt Képviselő-testület! Felkérésüknek eleget téve Alapítványunk munkájáról az alábbiakban tájékoztatom a T. Képviselő-testületet. A Földes Községért és Tanulóifjúságáért Alapítvány közel két évtizedes tevékenységet mondhat magáénak. A rendszerváltást követően az országban egyre többen gondoltak arra, hogy szakmai munkájukat, célkitűzéseiket segítő szervezeteket hozzanak létre. A Földes Községért és Tanulóifjúságáért Alapítványt Pércsi Imre pedagógus kezdeményezésére június 12-én hozta létre alapítóként az a 4 jogi- és húsz magánszemély, aki fontosnak tartotta a település felnövekvő ifjúságának figyelemmel kísérését, tanulmányi munkájának segítését, az intézményi nevelőoktató munka helyzetét, annak jobbítását, eredményességét. Tényleges működését a civil szervezet az március 18-án kelt bírósági végzés alapján kezdte meg Földes Község Tanulóifjúságáért Alapítvány néven. A rendszerváltozást követő bizonytalan változó gazdasági és politikai helyzetben az első kuratórium 13 éven keresztül szervezte, irányította az alapító okiratban meghatározottak szellemében az alapítvány ügyeit, gondozta, gyarapította a rendelkezésre álló pénzeszközöket. (Pércsi Imre, a kuratórium elnöke, Nagy Miklós, Nagy Imréné, Pércsi Mihályné, Romhányi Antalné, Szőke Györgyné, és Volánszki Károly voltak a kuratórium tagjai.) Az alapítvány Ft törzsvagyonnal kezdte működését, mely az elmúlt 18 év alatt további húsz csatlakozó és ismeretlen kedvezményező adófizető földesi polgár jóvoltából már közel Ft törzstőkévé növekedett.

4 Az alapítvány anyagi erőforrásai felhasználásával valósítja meg az alapvető céljait. - Segíti az oktatás továbbfejlesztését a földesi Karácsony Sándor Általános Művelődési Központ Általános Iskolájában, kiemelten az iskolai nyelv és számítástechnikai oktatás feltételeinek javítását. A már kialakított nyelvi oktatást korszerű nyelvi programok, kiadványok, eszközök beszerzésével, a számítástechnikai tantermet modern eszközrendszerrel (számítógépek, monitorok, nyomtató) és berendezéssel (bútorok) történő bővítéssel, illetve cserével fejleszti. A gyorsan avuló számítástechnika világában mindig szükséges a bővítés, a csere, s az osztálylétszámok, valamint az intézményhasználók igényei is indokolttá teszik a korszerűsítést. Az idegen nyelv és a számítástechnikai oktatás támogatásán túl sok egyéb oktatást segítő eszköz, szakkönyv, és digitális információhordozók beszerzésével járul hozzá az alapítvány a nevelő- oktató munka színvonalának emeléséhez figyelembe véve az egyes életkori szakaszok jellemzőit. Az alapítvány júliusa óta közhasznú szervezet. Ebben az évben történt a név, alapító okirat és bélyegző módosítása is, melyet Kállay hagyatékkal kapcsolatosan az akkori képviselő-testület 53/1997. (XII.22.) számú határozata alapozott meg. Az alapítvány neve Földes Községért és Tanulóifjúságáért névre módosult ban lemondott a már 14 éve működő kuratórium. Az akkor összehívott közgyűlés megköszönte az elmúlt években végzett példaértékű munkát s új kuratóriumot választott. (A jelenlegi tagok: Horváth Sándorné, Csikiné Dajka Mónika, Erdélyiné Barabás Judit, Kemecsei Gyuláné, Máté Istvánné, Nagy Kálmánné, Nagyné Lengyel Erika) Az oktatási intézményrendszerben, a tantárgyi követelményekben bekövetkezett változások, valamint az alapítvány személyi változásainak következtében módosítani kellett az alapító okiratot, amelyhez ismét a bírósági eljárás keretében kerülhetett sor. A kuratórium 2007 márciusa óta végzi tevékenységét a módosításokat alkalmazva. Az alapítvány tevékenységét jellemző kezdeti szerteágazó forma és kezdeményezés (jótékonysági randevú, hulladékgyűjtés, stb.) a jelentősebb pénzeszközök átadása (pl. számítástechnika terem kialakítására szánt Ft) mára már teljesen megváltozott, átalakult. A változó gazdasági helyzet meghatározza a támogatások, az adományok körét. A jogszabályi változások nem teszik lehetővé a tartalékok képzését, az évi bevételeket minden

5 évben teljes egészében az alapító okiratban megfogalmazott célok megvalósítására fordítja a szervezet. Az alapítvány 2008-ban támogatást nyújtott Lengyel Mihály nyugalmazott iskolaigazgató Iskolatörténet és Diplomások arcképcsarnoka című köteteinek megjelenéséhez. A szerző ennek ellentételezésére 500 kötetet adott át támogatásként az alapítványnak értékesítésre ben Barabás Ferenc egykori földesi lakos jelentős adománnyal támogatta az alapítvány működését, céljainak megvalósítását. Az elmúlt évben sikerült az adományozással kapcsolatos jogi és pénzügyi feladatokat elvégezni, az adományozó szándékának megfelelő módon eljárni. A kuratórium az adományozással kapcsolatos változásoknak megfelelően módosította az alapító okiratot, bejegyzésre a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság felé benyújtotta. A kuratórium kiemelt feladatának tartja a célok megvalósításához szükséges pénzügyi források megteremtését. Sajnos a pályázati lehetőségeket ez idáig még nem sikerült kihasználni, mivel a működési feltételeket a Karácsony Sándor Általános Művelődési Központ térítésmentesen biztosítja a kezdetektől fogva, a kuratórium is ingyenesen végzi tevékenységét. Ez a legtöbb esetben kizáró okként jelentkezik. Ennek megváltoztatásához pedig újabb alapító okirat módosítására volna szükség. A pályázati lehetőségről azonban továbbra sem mond le a vezetőség. A működésről, a pénzügyi helyzetről, a végzett tevékenységről rendszeresen olvasható a helyi Hírlevél számaiban. Az alapítvány pályázatai Az alapítvány nemcsak a helyi iskolarendszerben tanuló diákok fejlődését kíséri figyelemmel, hanem a településről elkerült egykori diákok eredményeit is. A tehetséges és kiemelkedő eredményt elérő egykori földesi diákokat évente egyszer Tanulmányokért-Díj elismerésben részesíti teljesítményhez igazodó pályázati rendszerrel. Tanévenként pályázat útján nyerhetnek támogatást tanulmányi előmenetelüktől függően a középfokú nappali képzésben résztvevő - szakképzésben résztvevők, - gimnazisták, - szakközépiskolások, - a felsőoktatásban kiemelkedő tanulmányi eredményt elért, nappali tagozaton, állami finanszírozású első diplomát szerző hallgatók.

6 Az elmúlt 19 esztendőben közel 400 Tanulmányokért-Díjat kaptak pályázóink, akik között volt szakképzésben résztvevő állattenyésztő, férfiruha-készítő, műszaki eladó, növénytermesztő-gépész, szakács, többen közülük a Szakma Kiváló Tanulója országos döntőse. A középfokon szakközépiskolában, gimnáziumban végzettek közül többen többször is szerepeltek a díjazottak névsorában. A főiskolás és egyetemista pályázók között agrármérnök, jogász, közgazdász, mérnök, műszaki menedzser, óvodapedagógus, szociálpedagógus, tanító, vegyész, védőnő, villamos-mérnök végzettségű is volt. A díjátadás mindig ünnepélyes keretek között történik. Kezdetben az október 23-i iskolai ünnepélyen, az elmúlt 5 évben pedig az intézményi karácsonyi hangversenyen, ahol a tanulóifjúság és a szülők közössége nagy számban jelen van, így az idősebb diákok sikere példaként állhat a kisebbek előtt, hogy szorgalommal és kitartással kiváló eredményeket érhet el a Földesről elindult diák is.

7

8 A FÖLDES ÓVODÁSOKÉRT ALAPÍTVÁNY BESZÁMOLÓJA

9 FÖLDES NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JENEINÉ EGRI IZABELLA POLGÁRMESTER-ASSZONY RÉSZÉRE Tisztelt Polgármester-asszony! Megkaptam felkérését, melyben értesít, hogy az Önkormányzat Képviselő-testülete április 27.-i ülésén napirendi pontjai közzé felvette: Tájékoztató a településen működő alapítványok, egyesületek munkájáról elnevezésű napirendet. Az általam képviselt Földesi Óvodásokért Alapítvány működésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatót nyújtom: BESZÁMOLÓ A FÖLDES KÖZSÉGI ÓVODÁSOKÉRT ALAPÍTVÁNYRÓL Az Alapítvány adatai: Az alapítás éve: Bírósági bejegyzésének száma: 1367 Az alapítvány neve: A Földes Óvodásokért Alapítvány Székhelye: 4177, Földes, Rákóczi u. 11. Induló vagyona: forint Kezelője: /Kettőszázkilencvennyolcezer/ 7 fős kuratórium, képviseli az elnök: Molnárné Papp Ilona 4177 Földes, Újfalui u. 10/b. Minősítése közhasznú, megszerzésének időpontja: Az Alapítvány célja és tevékenysége (kivonat az alapító okiratból). Az Alapítvány célja, hogy segítse az óvodai nevelés- oktatás színvonalának emelését a földesi Óvodában. Tevékenységei közül legfontosabb a nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés és az ezzel összefüggő tárgyi, személyi feltételek megteremtésének javítása Földes Községi Napköziotthonos Óvodában.

10 Az alapítvány tevékenységei: az óvoda működéséhez szükséges tárgyi feltételek javítása: a neveléshez szükséges eszközök körének bővítése, fejlesztése az óvoda udvarán lévő elavult fém játékainak cseréje, új faragott fajátékok beszerzése az elhasználódott, kopott, elavult bútorzat cseréje az óvodai textíliák folyamatos cseréje a módszertani megújulást segítő kiadványok, sajtótermékek beszerzése az oktatást- nevelést segítő fejlesztőjátékok, bábkollekciók, gyermekhangszerek, sportszerek, vizuális neveléshez szükséges anyagok beszerzése. az európai szintű nevelés-oktatás, a képességfejlesztés és ismeretterjesztés, valamint az iskolai életre való felkészítés biztosítása a szülőknek a nevelés folyamatba való bevonásának elősegítése az óvodapedagógusok képzésének támogatása. Az alapítványunk 10 éves működésének folyamata és főbb támogatásai: 2000-ben, amikor óvodánk önálló intézmény lett, a gazdasági helyzet nehéz volt. Óvodánknak fejlesztésére a költségvetés nem biztosított forrást. Az óvodák udvarain elavult, régi vasjátékok voltak. Az óvoda dolgozói velem együtt, az akkori óvodásaink lelkes szülei, földes község lakói, üzemei, vállalkozói összefogtak, hogy tegyenek valamit a földesi ovisokért. Közel 150 alapító tag hozta létre a Földesi óvodásokért alapítványt. Az alapító okiratot és a jogi procedúráját Dr. Nagy Judit ügyvédasszony térítésmentesen vállalta magára. Az alapítványunknak akkor is és ma is célja, hogy az óvodai nevelés színvonalát emelje. Segítse a minőségi munkavégzés tárgyi feltételeinek megteremtését a földesi óvodában. Kiegészítse azt a forrást, amit a fenntartó önkormányzat biztosít. Kiemelten szolgálja a gyerekek képességfejlesztését, ismeretszerzését, az egészséges életmódra nevelését. Segédkezik az élményszerű óvodai élethez szükséges tárgyi feltételek előteremtésében. Hogy nem volt hiábavaló e törekvés, vázlatosan felsorolom, hogy az elmúlt 10 évben az alapítvány több millió forintot gyűjtött és az alábbi fejlesztéseket finanszírozta:

11 Mindkét óvoda udvarán az elavult fém játékokat fa játékokra cserélte ( játékvár, mozgó falovacskát készített, környezetművésztől faragott rugós fajátékot vett ben többmint fél millió forintot költött az udvaraink fajátékokkal való ellátására. Ma is csak ezek a játékaink vannak az óvodák udvarán, csak sajnos nem felelnek meg az UNIÓS szabványnak. Az óvodai csoportokba folyamatosan magnókat, cd lejátszókat, technikai eszközöket vásárolt. A gyerekeknek karácsonyra szinte minden nevelési évben játékokat ajándékozott évi Ft értékben. Több pályázaton pénzt nyert, amiből élményszerű kirándulásokra vittük a csoportokat. A Környezetvédelmi Minisztériumból ben FT-ot. Így jutottak el a földesi ovisok is Nyíregyházi állatkertbe, a Hortobágyi Nemzeti Parkba, Budapestre a Tropicáriumba ben udvari pihenőhelyeket alakítottunk ki. Filagóriát, pihenőpadokat, fa szeméttárolókat vásároltunk az udvarra Ft értékben ben először jótékonysági bált szerveztünk, aminek a bevételéből Ft értékben játékot vásároltunk a csoportoknak. A Generali-Providenciától 2006-ban Ft vissza nem térítendő támogatást kapott, melyet egészségtervünk, az óvoda biztonságos működtetéséhez, világításkorszerűsítéshez használtunk fel án az Országos Buci Maci rajzpályázaton nyertes csoportunk díjátadó ünnepélyére, Budapestre az utaztatás busz költségét fizettük, ( Ft), és a Tropicáriumi belépőket ben és 2008-ban bábszínházi bérletsorozatot vásároltunk a gyerekeknek FT értékben, s így a Földesi gyerekek is megcsodálhatják Debrecent, a Vojtina bábszínház varázslatos előadásait. Ide a buszköltségét is mi fizetjük, évi Ft novemberében rendeztük meg másodjára az alapítványi bálunkat. A jótékonysági bál bevétele közel fél millió Ft készpénz és két értékes tárgyadomány volt. Jó hangulatú, színvonalas, szórakoztató rendezvényt sikerült szerveznünk. A támogató és szervezőmunkában a szülői házzal való összefogás remek példája volt. A bevételből óriás csúszdát béreltünk gyermeknapra és játékot vásároltunk a gyerekeknek közel Ft értékben májusában Budapesti Margitszigeti kirándulást támogattuk Ft értékben az arra rászoruló gyerekeknek költségeinek fedezésére.

12 Támogattuk Lengyel Mihály úr Diplomások könyvének nyomdai kiadását FT értékben, ami az értékesítésekből megtérült. A Provident Pénzügyi ZRT-TŐL Ft vissza nem térítendő támogatásból Madárházat építettünk a Madárbarát óvodai programunkhoz. Szülői szervezéssel támogató Provident munkatársak óvodaszépítő, festési munkákat is végeztek. A szőlőfürtön napon a fenti forrásból és az önkormányzat Ft-os támogatásáról a polgármester-asszony két óriási kerti házikót adott át a gyerekeknek decemberében a karácsonyi játékmeglepetéseket az alapítvány finanszírozta Ft értékben ben eddigi legfontosabb kifizetésünk a hátrányos helyzetű szülőkkel közös óvodai csoport kirándulások buszköltségének kifizetése a Nyíregyházi Állatparkba és a Nagyerdei Kulturparkba FT értékben ben folytattuk a hagyományt, miszerint Vojtina bábszínházi bérletsorozatot vásároltunk az óvodai csoportoknak és külön buszt béreltünk, hogy az előadásokra Debrecenbe vihessük a gyerekeket. Költsége Ft volt. A karácsonyi játékvásárt is az alapítvány finanszírozta, a 6 csoport Ft értékű játékot ajándékozott. Támogatta a térkő építést a Rákóczi és a Kállay úti óvodában forinttal. Forrásaink a támogatásokhoz: Köszönjük a Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének, hogy évek óta Ft, 2010-ben forinttal támogatott bennünket. Másik forrásunk a személyi jövedelemadó 1%-os felajánlásból van (2005-ben FT, 2006-ban Ft, 2007-ben ezer Ft., 2008-ban Ft volt) ben ebből a forrásból Ft bevételünk volt. A 3. forrásunk a jótékonysági bálok bevétele, amit 2010 novemberében megrendeztünk meg. Bevétele FT volt. A jótékonysági bál bevételéhez néhai Arnóth Sándor országgyűlési képviselőnk, Jeneiné Egri Izabella polgármester asszony, Diószegi Antal alpolgármester úr, Balázsi Zoltán a pénzügyi bizottság elnöke komoly forrással járult hozzá, amit ezúton is megköszönünk. A nagysikerű alapítványi bálnak a bevételi forráson túl fontos volt a közösségformáló ereje, hiszen

13 többmint 500 fő vett részt rajta. Hogy a szülőket, vállalkozóinkat nagyon ne terheljük, 3 évenként rendezzük meg. A fenti beszámolóból kiderült, hogy a Földesi Óvodásokért Alapítvány működése igen hatékony. Az évek során több millió forint értéket teremtett és áldozott földes óvodáira és gyermekeire. Általa a földesi gyerekek környezete szépült, épült. Játékkészletünk jelentős részét köszönhetjük alapítványunknak. Olyan élményszerző kirándulásokra juthattak el gyermekeink (Budapest, Hortobágy, Nyíregyháza) amelyekre az alapítvány támogatása nélkül nem lett volna lehetőségünk. A Vojtina bábszínházi bérlet (a művészeti vezető szerint) egyedülálló a vidéki óvodák körében. Az alapítvány működtetését 10. éve fizetség nélkül végezzük igen sok munkaórában, költsége csak a könyvelői irodának van. (évi Ft) A fenti munkát, működést szeretnénk a jövőben is folytatni. A földesi óvodások esélyegyenlőségének forrásaként tekinthetünk az alapítványi támogatásokból megvalósított fejlesztésekre. A jövőben is sok szép élményszerző kirándulást, játékvásárlást tervezünk. Hagyományt szeretnénk teremteni a bábszínházi bérlet vásárlásából. Folytatjuk az óvodánk környezetének építését, szépítését. Elkötelezettek vagyunk a földesi ovisok életének szebbé, élményszerűbbé tételben. Földes, április 10. Tisztelettel: Molnárné Papp Ilona Az alapítvány elnöke

14 FÖLDES KÖZSÉG MŰVÉSZETI OKTATÁSÁÉRT ALAPÍTVÁNY BESZÁMOLÓJA

15 Földes Község Művészi Oktatásáért Alapítvány 4177 Földes, Karácsony S. tér 6. Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Földes Karácsony S. tér Tisztelt Képviselő-testület! A Földes Község Művészeti Oktatásáért Alapítvány 1998-ban jött létre. A helyi magánszemélyek, vállalkozók és cégek által létrejött alapítvány alapvető célja az volt és jelenleg is az, hogy az 1996-ban létrejött művészeti iskola tanulóinak, tanszakainak lehetőségeihez képest támogatást nyújtson a szakmai tevékenységhez. Az alapítvány alaptőkéje Ft, mely a Kaba és Vidéke Takarékszövetkezet Helyi Fiókjában lett elhelyezve. Jelenleg folyószámlákon közel Ft van az alaptőkén felül, melyet a célokban megfogalmazottak szerint felhasználhat szervezetünk. Az Alapító Okirat megfogalmazása szerint: (Az Alapító Okirat megtalálható Földes honlapján.) Az alapítvány célja 1. Segíteni az oktatás továbbfejlesztését a földesi Karácsony Sándor Általános Művelődési Központ Alapfokú Művészeti Iskolájában minden művészeti területen. 2. Művészi élményekhez juttatni diákjainkat településünkre elhozott művészeti bemutatókkal, illetve eljuttatni tanulóinkat országos hírű rendezvényekre, helyekre. 3. Hozzájárulni a tehetséges és kiemelkedő képességű tanulók művészeti jellegű intézményben való továbbtanulásához - teljesítményéhez igazodó juttatási és ösztönző rendszer alkalmazásával. Alapítványunkat 5 fős kuratórium működteti, mely minden évben legalább két alkalommal ülésezik és felelős döntésével határoz a támogatások odaítéléséről.

16 Alapítványunktól 1999-től-2003-ig pályázat útján részesültek a tanszakok illetve tanulók támogatásba: 1999-ben Ft 2000-ben Ft 2001-ben Ft 2002-ben Ft

17

18 BIHAR TERMÉSZETVÉDELMI ÉS KULTURÁLIS ÉRTÉKŐRZŐ KÖZALAPÍTVÁNY BESZÁMOLÓJA

19 Bihar Természetvédelmi és Kulturális Értékőrző Közalapítvány kiemelten közhasznú tevékenységet folytató szervezet évi közhasznúsági jelentése A Bihar Közalapítvány célja: Az alapító okiratban megfogalmazott célok: A bihari táj természeti és kulturális értékeinek megőrzése A biológiai sokféleség fenntartása és hazánk természeti képe szempontjából fontos és veszélyeztetett területek megőrzése és fenntartása Egyes veszélyeztetett állat és növény fajok gyakorlati védelme, szükség esetén a kipusztultak visszatelepítése A természetkímélő gazdálkodási módok kidolgozása és elterjesztésének ösztönzése, megvalósítása Természetkímélő turizmus támogatása és A fenti célokat elősegítő nevelés, oktatás, ismeretterjesztés Vállalkozási tevékenységet a közalapítvány nem végez. A bíróság hatállyal kiemelten közhasznú szervezetként tartja nyílván. A Bihar Közalapítvány szervezete: A közalapítvány legfőbb szerve a 4 tagú kuratórium. Az ellenőrzést a 3 tagú ellenőrző bizottság végzi. A közalapítvány tisztségviselői munkájukért díjazásban nem részesülnek, munkájukat önkéntes alapon, ingyen végzik. A számviteli beszámoló: A Bihar Közalapítvány e dokumentumban, amelyben a évi közhasznú tevékenységét mutatja be, szerepelteti az erre a évre vonatkozó Számviteli beszámolóját. A Számviteli Beszámoló részei: - Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának mérlege, - Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának eredménykimutatása.

20 A 2010-ben végzett tevékenységek: 1) A Biharugrai- és Begécsi-halastavakon a közalapítvány mintegy 500 ha nádas és halastó művelési ágú területet bérel és kezel. Közalapítványunk fontosnak tartja a Ramsari Egyezmény alá tartozó terület fenntartását, védelmét. Egy fő 2010-ben is rendszeresen ellátta a terület természetvédelmi felügyeletét. Folyamatos madártani monitoring a hazai és nemzetközi programok alapján A területen végzett madármonitoring munkát a hazai (MME) programok keretében, illetve a vízi madarakra vonatkozóan heti rendszerességgel végezzük el, csatlakozva a nemzetközi programokhoz is. A terület állapotának monitoringja A terület állapotában bekövetkező, elsősorban a természeti értékeket érintő változásokat folyamatosan monitorozzuk. Gazdálkodási tevékenység madárvilágra gyakorolt hatásának monitoringja A területen folyó hal- és nádgazdálkodás jelentősen befolyásolja a halastavak madárvilágának életfeltételeit, ezért ezek folyamatos monitoringját végezzük. A közalapítvány a halastavakon folytatott tevékenysége során szorosan együttműködik a MME-vel, a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóságával, a területen gazdálkodó Agropoint Kft-vel és a Biharugrai Halgazdaság Kft-vel, valamint a terület más civil szervezeteivel. A Bihar Közalapítvány a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) partner szervezeteként 2008 januárjától a partneri szerződés aláírásával részt vesz a UNEP/GEF Wings over Wetlands Buharugra/Magyarország, számú, Enhancing conservation of the Critical Network of Sites required by Migratory Waterirds on the African/Eurasian Flyway (AEWA) című pályázatban. A tavak területének madártani monitorozása heti rendszerességgel, részletesen megtörtént, külön figyelmet fordítva a fészkelő állományok meghatározására és becslésére. A megvalósult program röviden összefoglalva: Elkészült a csér és sirály költőszigeteknek (2db) a felület növelése, stabil, hosszú életű és költés biztonságos panelekkel, melyek hatására jelentős mértékben nőtt a küszvágó csér (Sterna hirundo) fészkelések száma a két szigeten. Elkészült 4 új madármegfigyelő torony a Biharugrai- (2db) és a Begécsi-halastavak (2db) területén. A tornyok mellé a területre jellemző, a toronyból látható élőhelyre jellemző madárfajok fotóival, tájékoztató szöveggel és térképpel ellátott táblák kerültek.

21 A Biharugrai-halastó legfrekventáltabb kapuját lecseréltük tájba illő, fából készült kapura. Elkészült a halastavak élővilágát és történetét bemutató két különböző részből álló kiállítás anyaga. Négy darab tábla a KMNP Bihari Madárvártáján lett kiállítva, hét darab pedig a bekeretezést követően, 2010-ben a Bihar Közalapítvány által fenntartott bemutató épületben került elhelyezésre, Földes határában. A halastavakat és környéküket, valamint a projektet bemutató film anyagának nagy része elkészült 2009-ben, az utómunkálatokra 2010-ben került sor. A pusztaszeri filmfesztiválon ez a film, Biharország Madárvonulás címmel, professzionális kategóriában első díjat kapott. A film bemutatásra került a jelentősebb magyar tv csatornákon, a nézettségi nyilvántartás szerint több mint egy millió ember tekintette meg a filmet. A program tartalmas megvalósítási időszaka lezárult, a beszámoló február végén készült el. A Közalapítvány kilenc és félmillió forint pályázati pénzt használt fel a program megvalósítása során. A program elérte célját: a tavak és azok természeti értékeinek bemutatása, bemutathatósága fejlődött, a tavak természeti állapotának javulásához is hozzájárultunk, a természetvédelmi felügyelet folyamatosan ellátott, a természetbarát halgazdálkodás javasolt intézkedések bevezetésre kerültek, a csér és sirály költőszigetek felújításával számszerűsíthetően is nőtt a fészkelő madárfajok száma. 2) A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Környezet és Energia Operatív Programja (KEOP) KEOP jelzésű, Élőhelyvédelem, -helyreállítás, vonalas létesítmények természetkárosító hatásának mérséklése pályázati konstrukció keretében a közalapítvány Bihari vizes élőhelyek rekonstrukciója és fejlesztése címmel pályázatot nyújtott be 2008-ban. A közalapítvány célja a projekt kapcsán, a valamikor Kék-Kálló medre mentén a Kálló-háti területen a vizes élőhely természeti állapotának megőrzése, fejlesztése, a meglévő vízi létesítmények célirányos felhasználásával, azok fejlesztésével, átalakításával. Az érintett füves élőhelyeken pedig a gyep eredeti növényszerkezetének visszaállítása. A benyújtott pályázat kedvező elbírálásban részesült, az előkészítő szakasz októberében megkezdődött ben elkészültek a megvalósításhoz szükséges tervek, dokumentációk, a vízjogi engedélyezés lezajlott, a második fordulós pályázati anyagot összeállítottuk, benyújtottuk márciusában elkészítettük és benyújtottuk az első fordulót záró projekt előrehaladási jelentést. Az első forduló záró elszámolása én megtörtént év elején a közbeszerzési törvény változásai következtében március elején jelent meg az

22 építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési felhívás, melyre hét pályázat érkezett. A közbeszerzési eljárás lebonyolításával párhuzamosan folyt a támogatásra ítélt második forduló támogatási szerződésének előkészítése (hiánypótlás, tisztázó kérdések) és a szerződés aláírása. A támogatás összegét Ft-ban állapították meg. A megvalósításban érintett vállalkozókkal (filmkészítés, projekt menedzsment, műszaki ellenőr) az árajánlatok alapján szerződést kötöttünk. A régészeti szakfelügyeletet megrendeltük. Májusban kihirdették a közbeszerzési eljárás eredményét, a nyertes vállalkozóval júniusban szerződést kötöttünk és az építési területet átadtuk. Az érintett hatóságokat a beruházás kezdéséről értesítettük. Az 1-es számú vizes élőhelyen végzett munkálatok során régészeti jelenségek és objektumok kerültek elő. Két emberi csontvázas temetkezésre bukkantak, amelyek mellett csekély tárgyi emlék is volt. Szarmata korú sírok egyike szabályosan eltemetett, a másik viszonyt szokatlan testhelyzetben, roncsoltabb állapotban került feltárásra. A régészeti leletről hírt adtunk a helyi tv programban, valamint helyi és megyei sajtóban. Az egész évet jellemző rendkívüli csapadékos időjárás miatt a szerződésben szereplő határidő nem volt tartható, így vis maiorra való hivatkozással a szerződés módosításra került, a bejezési határidőt október 15-re változtattuk. A kommunikációs tervbe foglaltaknak megfelelően tájékoztató táblát helyeztünk ki a megvalósítás helyszínén a program alapvető adataival, sajtótájékoztatót tartottunk, amelynek nyomán két újságcikk jelent meg a helyi és a megyei sajtóban, tévéműsor a helyi televízióban. A Debreceni Televízió egy komplett műsort készített a programról. Az esélyegyenlőségi vállalásaink keretében a Földes település határában található Bihar-sík tanösvény természeti értékeinek bemutatására az elmúlt évekhez hasonlóan ben is számos alkalommal fogadtunk iskolás, óvodás csoportokat, nyári táborok résztvevőit, pedagógusokat és a természet iránt érdeklődőket. A diákok, pedagógusok természetismereti tanulmányait, munkáját szakmai túravezetéssel, kiadványokkal segítjük. Az alapítvány alkalmazásában lévő munkatárs feladatköre bővült az esélyegyenlőség érvényesítéséhez szükséges feladatokkal. A fenntarthatóság jegyében teljesített feladatok: - kapcsolattartás és tapasztalatcsere a Körösök Egyesülettel, - újrahasznosított papír használata az irodai munkavégzés során, - környezettudatos rendezvények, zöld beszerzések ben két kifizetési kérelmet nyújtottunk be a már teljesített munkarészekről, vásárolt eszközökről és a támogatási szerződésben foglalt előlegigénylést benyújtottuk, mely összeget a Közreműködő Szervezet átutalta.

23 3) Környezeti nevelési program 2010-ben: A Közalapítvány környezeti nevelési feladatait Bona Gabriella koordinálja ben tovább folytatódtak a hagyományos rendezvényeink és két programmal bővült a környezeti nevelő munka. Két földesi általános iskolai osztályban a Bihar Egyesület által kiadott Csóka-füzetek tanösvényi felhasználását bevezettük és a földesi általános iskolában két diákcsoport országos természetismereti csapatversenyre való felkészítése vette kezdetét. - A közalapítvány Földes település környezetében található természeti értékeket bemutató kirándulásokat szervezett számos alkalommal, melyeken elsősorban iskolás csoportok, pedagógusok vettek részt. Ehhez jól hasznosítható szakmai alapot nyújt a Földes község határában negyedik éve elkészült, a Tájvédelmi Körzet növény- és állatvilágát bemutató tanösvény. 20 bemutató tábla, két megfigyelő torony segíti a felfedező útját. A Bihar Közalapítvány önkéntes szakemberei tematikus túravezetést biztosítottak a tanösvényre látogató iskolás és óvodás csoportoknak. A tavaszi és a tanév végi időszak volt a leglátogatottabb. - A Közalapítvány októberében ismét megrendezte a Bihar-sík természeti értékeiről szóló vetélkedőt, melynek célja, hogy megismertessük a gyerekekkel a közvetlen környezetük természeti értékeit, hogy tisztában legyenek a Bihari-sík Tájvédelmi Körzet, - lakóhelyük védett növény- és állatvilágával, védett területeivel, s felnőve felelősségteljesen tudjanak gondolkodni az őket körülvevő környezetről. Azért esett az eddigi évektől eltérően az őszi időszakra a választás, mert több iskola is jelezte, hogy a tanév végi programjaik már igen zsúfoltak. A felsős gyerekek részére, a vetélkedőt megelőző házi versenyhez a 2009-es évhez hasonlóan gondolkodtató feladatsort állítottunk össze, amelyek megoldásához szakirodalmat is igénybe kellett venniük. A megoldott feladatokat a verseny során értékeltük és hozzáadódtak a vetélkedőn szerzett pontokhoz. 15, egyenként háromfős csapat vett részt a Csókalak-tanyai természetvédelmi foglalkoztató épületben és természeti környezetében megrendezett versenyen. Az írásbeli feladatok mellett a diákoknak a tanösvény útvonalát érintő gyakorlati természetvédelmi feladatokat is meg kellett oldaniuk. A fődíj kéthetes börzsönyi táborozás volt, melyet a berettyóújfalui Hunyadi János Általános Iskola csapata nyert el. A diákokat felkészítő és elkísérő pedagógusok a tanösvényen túráztak és a közalapítvány, valamint a Magosfa Alapítvány által kínált környezeti nevelési témákról, programokról tájékozódhattak egy közös beszélgetés során. - A térségi iskolák diákjait tavasszal naplóírásra buzdítottuk. Az alsós korú gyerekeknek 10 napon át kellett megfigyelniük élő- vagy élettelen természeti környezetükben zajló

UNEP/GEF Wings over Wetlands projekt, Biharugra 2007-2009

UNEP/GEF Wings over Wetlands projekt, Biharugra 2007-2009 UNEP/GEF Wings over Wetlands projekt, Biharugra 2007-2009 Sebes-Körös Biharugrai-halastavak Begécs-i halastavak Cefa (Cséfa)-i halastavak A Begécsihalastavakon 24 tó található, összesen 1175 ha területen

Részletesebben

Éves beszámoló 2010. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk.

Éves beszámoló 2010. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk. Éves beszámoló 2010 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Kapott támogatások és egyéb bevételek bemutatása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Vagyon kimutatás a 2010. évre 5. A cél szerinti

Részletesebben

Éves beszámoló 2012. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk.

Éves beszámoló 2012. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk. Éves beszámoló 2012 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Kapott támogatások és egyéb bevételek bemutatása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Vagyon kimutatás a 2012. évre 5. A cél szerinti

Részletesebben

Dunakeszi Szent István Általános Iskoláért Alapítvány 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4.

Dunakeszi Szent István Általános Iskoláért Alapítvány 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Szent István Általános Iskoláért Alapítvány 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. 2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Dunakeszi, 2013. május 21. Tyimofejevné Iványi Réka a kuratórium elnöke Az alapítvány

Részletesebben

2011. évi közhasznúsági jelentése. Bevezetés

2011. évi közhasznúsági jelentése. Bevezetés Börzsöny Természet- és Környezetvédelmi Közhasznú Alapítvány 2011. évi közhasznúsági jelentése Bevezetés A Börzsöny Természet- és Környezetvédelmi Közhasznú Alapítvány célja Pest és Nógrád megyében, szűkebben

Részletesebben

2012. évi. Közhasznúsági jelentése

2012. évi. Közhasznúsági jelentése TEHETSÉGES TANULÓKÉRT Alapítvány 5435 Martfű, Május 1. út 2. 2012. évi Közhasznúsági jelentése ( A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. ) Martfű, 2013. május 04. Az alapítvány vezetője

Részletesebben

Életjel Alapítvány 2006. évi

Életjel Alapítvány 2006. évi Életjel Alapítvány 2006. évi közhasznúsági jelentése I. Szervezet alapadatai: Név: Életjel Alapítvány Adószám: 18230745-1-43 Bankszámlaszám: Budapest Bank RT. XVIII.ker. fiók 10103881-55275644-00000004

Részletesebben

A KOSSUTH ÚTI ÓVODÁÉRT ALAPÍTVÁNY. Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről

A KOSSUTH ÚTI ÓVODÁÉRT ALAPÍTVÁNY. Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről A KOSSUTH ÚTI ÓVODÁÉRT ALAPÍTVÁNY Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Az alapítvány 2011. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. Tartalom

Éves beszámoló 2013. Tartalom Éves beszámoló 2013 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Kapott támogatások és egyéb bevételek bemutatása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Vagyon kimutatás a 2013. évre 5. A cél szerinti

Részletesebben

KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7. 2009. évi közhasznúsági jelentése

KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7. 2009. évi közhasznúsági jelentése KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7. 2009. évi közhasznúsági jelentése Tartalom 1. A SZERVEZET ALAPADATAI... 2 2. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ... 3 3. KIMUTATÁS

Részletesebben

Jelky Szakközépiskola Alapítvány 1084 Budapest, Rákóczi tér 4. Adószám:

Jelky Szakközépiskola Alapítvány 1084 Budapest, Rákóczi tér 4. Adószám: Beszámoló a 2015 évben végzett munkáról A Jelky Szakközépiskola Alapítvány 2011-ben jött létre az alábbi célokkal: az iskola hagyományainak ápolása, hírnevének megerősítése, az oktatás színvonalának emelése,

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. SZENTGYÖRGYI ÓVODÁSOKÉRT Alapítvány

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. SZENTGYÖRGYI ÓVODÁSOKÉRT Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. SZENTGYÖRGYI ÓVODÁSOKÉRT Alapítvány 5054 Jászalsószentgyörgy, Rákóczi út 15. Adószám: 18829723-1-16 Jászalsószentgyörgy, 2011. május 31. a) Számviteli beszámoló 18829723949956916

Részletesebben

A Egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2009 c. dokumentumot a Könyvelő elkészítette.

A Egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2009 c. dokumentumot a Könyvelő elkészítette. A 2009.évi közhasznúsági jelentés kötelező tartalmi elemei a) A 2009. év számviteli beszámolója a számviteli törvény szerint Külön dokumentum fájlban mellékelve (1715/B). A Egyszeres könyvvitelt vezető

Részletesebben

A Mezőtúri Hallgatókért Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2013. év

A Mezőtúri Hallgatókért Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2013. év A Mezőtúri Hallgatókért Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2013. év Székhely: 5400 Mezőtúr Petőfi tér 1. Adószám: 19223261-1-16 Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági végzés: A Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: KÖRNYÉSZ Oktató, Környezeti Nevelő és Hagyományőrző közhasznú Egyesület 2011.03.15. 1 I. Általános kiegészítések 1.Az Egyesület bemutatása elnevezése: KÖRNYÉSZ Oktató,

Részletesebben

Beszámoló és Közhasznúsági jelentés Nyelvoktatás fejlesztéséért Petőfi Sándor Általános Iskola Alapítványának 2012. évi tevékenységéről.

Beszámoló és Közhasznúsági jelentés Nyelvoktatás fejlesztéséért Petőfi Sándor Általános Iskola Alapítványának 2012. évi tevékenységéről. Beszámoló és Közhasznúsági jelentés Nyelvoktatás fejlesztéséért Petőfi Sándor Általános Iskola Alapítványának 2012. évi tevékenységéről. A társadalmi szervezetet a Fejér Megyei Bíróság 1999. 06. 29-i Pk.

Részletesebben

Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület

Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület FAKULT Egyesület 2023 Dunabogdány, Hegy u.7. Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület 2008. ÉVI K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 1 Dunabogdány, 2009. május 20. Tóth László FAKULT Egyesület

Részletesebben

Tisztelt Aljegyző Asszony!

Tisztelt Aljegyző Asszony! Felsőpakony Nagyközség Polgármesteri Hivatala 2363 Felsőpakony Petőfi S. u. 9. Itsz.: III 243 / 2015. Ügyintéző: Matisz Zsolt kuratóriumi elnök Langné Malecz Andrea aljegyző részére Tárgy: beszámoló az

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 97/2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Tájékoztató a Ferencvárosi deák

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Év: 2010 Székhely:Kiskunfélegyháza Kapcsolattartó: Mészáros Gyuláné Közhasznúsági jelentés szövege: Darvas Iskola Diákjaiért Oktatási Alapítvány 2010. évi közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Kalocsa Város Óvodáiért Közhasznú Alapítvány (6300 Kalocsa, Szent István király út 19.) 2010. évi közhasznúsági jelentése

Kalocsa Város Óvodáiért Közhasznú Alapítvány (6300 Kalocsa, Szent István király út 19.) 2010. évi közhasznúsági jelentése Kalocsa Város Óvodáiért Közhasznú Alapítvány (6300 Kalocsa, Szent István király út 19.) 2010. évi közhasznúsági jelentése 1. számviteli beszámoló a melléklet szerint 2. Az alapítvány költségvetési támogatásban

Részletesebben

Tartalmi beszámoló. a Gyermekeink a jövő Alapítvány 2008. évi működéséről

Tartalmi beszámoló. a Gyermekeink a jövő Alapítvány 2008. évi működéséről Tartalmi beszámoló a Gyermekeink a jövő Alapítvány 2008. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2008-ban is az alapító okiratban foglaltak szerint végezte tevékenységét. Az alapítványnak köztartozása

Részletesebben

Természetbarát halgazdálkodás Biharugrán. Esettanulmány

Természetbarát halgazdálkodás Biharugrán. Esettanulmány Természetbarát halgazdálkodás Biharugrán Esettanulmány A halastavak elhelyezkedése, története A halastavak Békés megye északi részén, közvetlen a román határ mellett terülnek el. 1910 és 1967 között létesítették

Részletesebben

2012. évi közhasznúsági jelentése

2012. évi közhasznúsági jelentése KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7. 2012. évi közhasznúsági jelentése 1 TARTALOM Tartalom 1. A SZERVEZET ALAPADATAI... 3 2. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ... 4

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Adószám: 18954887-1-20 Bejegyző szerv: Zala Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Apk.60.065/1995/4 Nagykapornaki Iskoláért és Óvodáért Közhasznú Alapítvány 8935 Nagykapornak Kisfaludy u.2. KÖZHASZNÚSÁGI

Részletesebben

2015. évi közhasznúsági jelentése

2015. évi közhasznúsági jelentése KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7. 2015. évi közhasznúsági jelentése TARTALOM Tartalom 1. A SZERVEZET ALAPADATAI... 3 2. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ... 4 3.

Részletesebben

BEREG TÖBBCÉLÚ EGYESÜLET 4841 Jánd, Rákóczi Ferenc út 46. KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓ 2012. év

BEREG TÖBBCÉLÚ EGYESÜLET 4841 Jánd, Rákóczi Ferenc út 46. KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓ 2012. év Adószám: 18223134-1-15 BEREG TÖBBCÉLÚ EGYESÜLET 4841 Jánd, Rákóczi Ferenc út 46. KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓ 2012. év Bereg Többcélú Egyesület 4841 Jánd, Rákóczi Ferenc utca 46. 1. Számviteli beszámoló Közhasznúsági

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. évről Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. Tartalmi beszámoló a Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013-ban

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2013

Közhasznúsági jelentés 2013 Készült: Debrecen, 2014.03.17-én. Közhasznúsági jelentés 2013 KOSSUTH ÁLTALÁNOS NYELVI ALAPÍTVÁNY 4024 Debrecen, Kossuth u. 33 A Kossuth Általános Nyelvi Alapítvány (4024 Debrecen, Kossuth u. 33.) 1991.

Részletesebben

A Művelt és Egészséges Gyermekekért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. Budapest,

A Művelt és Egészséges Gyermekekért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. Budapest, A Művelt és Egészséges Gyermekekért Alapítvány Kiegészítő melléklet 2014 Budapest, 2015.04.14. 2 A szervezet alapadatai: 1. elnevezés: A Művelt és Egészséges Gyermekekért Alapítvány 2. képviselő: Maróthy

Részletesebben

Hit és Kultúra Alapítvány 6120 Kiskunmajsa-Kígyós, Hold u. 10. Tel.: 77/481-564 30/540-6069 77/483-617 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011.

Hit és Kultúra Alapítvány 6120 Kiskunmajsa-Kígyós, Hold u. 10. Tel.: 77/481-564 30/540-6069 77/483-617 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. I. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Bevételek: Megnevezés Költségvetési támogatás Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól Helyi önkormányzattól Kapott támogatás

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. SZENTGYÖRGYI ÓVODÁSOKÉRT Alapítvány

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. SZENTGYÖRGYI ÓVODÁSOKÉRT Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. SZENTGYÖRGYI ÓVODÁSOKÉRT Alapítvány 5054 Jászalsószentgyörgy, Rákóczi út 15. Adószám: 18829723-1-16 Számviteli beszámoló Jászalsószentgyörgy, 2012. május 31. 18829723949956916

Részletesebben

Kitöltő verzió:2.66.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.09.22 20.10.29

Kitöltő verzió:2.66.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.09.22 20.10.29 Kitöltő verzió:2.66.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.09.22 20.10.29 Kitöltő verzió:2.66.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.09.22 20.10.29 Kitöltő verzió:2.66.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2012

Közhasznúsági jelentés 2012 Készült: Debrecen, 2012.01.30-án. Közhasznúsági jelentés 2012 KOSSUTH ÁLTALÁNOS NYELVI ALAPÍTVÁNY 4024 Debrecen, Kossuth u. 33 A Kossuth Általános Nyelvi Alapítvány (4024 Debrecen, Kossuth u. 33.) 1991.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az. 2013.évi Működéséről

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az. 2013.évi Működéséről Adószám: 19151063-1-11 Bíróság: Tatabányai Törvényszék Statisztikai számjel: 19151063-9133-561-11 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az,,iskolánkért Közhasznú Alapítvány 2943 Bábolna, Toldi M.u.24. 2013.évi Működéséről

Részletesebben

KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 9025 Győr, Kossuth Lajos u évi közhasznúsági jelentése

KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 9025 Győr, Kossuth Lajos u évi közhasznúsági jelentése KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7. 2008. évi közhasznúsági jelentése Tartalom 1. A SZERVEZET ALAPADATAI... 2 2. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ... 3 3. KIMUTATÁS

Részletesebben

SÉRÜLTEKÉRT ALAPÍTVÁNY

SÉRÜLTEKÉRT ALAPÍTVÁNY Statisztikai szám: 19183189 9190 569 13 SÉRÜLTEKÉRT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓJA 2010. Részei: I. Számviteli beszámoló II. A Központi költségvetési szervektől, az elkülönített pénzalaptól, a helyi

Részletesebben

Közhasznú jelentés 2010. Az Alapítványt a Fővárosi Bíróság 11. Pk. 66. 070/1991/8. számon tartja nyilván.

Közhasznú jelentés 2010. Az Alapítványt a Fővárosi Bíróság 11. Pk. 66. 070/1991/8. számon tartja nyilván. Közhasznú jelentés 2010. Az alapítvány adószáma: 19671183-1-41 Az Alapítvány nyilvántartási száma: 1782 Az Alapítványt a Fővárosi Bíróság 11. Pk. 66. 070/1991/8. számon tartja nyilván. Az Alapítvány az

Részletesebben

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL Érkezett adományok áttekintés... 2 Könyvvizsgálat adomány... 2 Adhat Vonal támogatása...

Részletesebben

Pénzügyi beszámoló 2013

Pénzügyi beszámoló 2013 Adószám: 18336999-1-43 Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Bejegyzési szám: 14.Pk.60.384/2012/3. Nyilvántartási szám: 11.662. 1119 Budapest, Fehérvári út 109. III/11. 2013 Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási

Részletesebben

(1995-2011: Dél-Nyírség Bihari Tájvédelmi és Kulturális Értékırzı Egyesület)

(1995-2011: Dél-Nyírség Bihari Tájvédelmi és Kulturális Értékırzı Egyesület) (1995-2011: Dél-Nyírség Bihari Tájvédelmi és Kulturális Értékırzı Egyesület) A korábbi nevén Dél-Nyírség Bihari Tájvédelmi és Kulturális Értékırzı Egyesületet alapítói 1995. márciusában hozták létre. Az

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés A Lét Teljessége Egyesület 2010. január 01-jétől 2010. december 31-éig folytatott tevékenységéről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Alkalmazott könyvelés: egyszeres könyvvitel. Az Egyesület

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. ÉVRŐL

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. ÉVRŐL KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. ÉVRŐL GYERMEKEINK A JÖVŐ ALAPÍTVÁNY 7530 KADARKÚT, FŐ U. 1. Tartalmi beszámoló A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2104. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2014-ben

Részletesebben

POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY. 2010. évről

POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY. 2010. évről POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. évről Pogány, 2011. február 25. 2 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Pogányért Alapítvány Számviteli beszámolója 3. Kimutatás a költségvetési támogatás

Részletesebben

Közhasznúsági beszámoló. 2011. év. Bitbúvár Alapítvány Zalalövő, Rákóczi u. 1.

Közhasznúsági beszámoló. 2011. év. Bitbúvár Alapítvány Zalalövő, Rákóczi u. 1. Közhasznúsági beszámoló 2011. év Bitbúvár Alapítvány Zalalövő, Rákóczi u. 1. e Tartalomjegyzék 1. Szöveges beszámoló 2. Mérleg és eredménykimutatás a 2011. évről 3. Kimutatás a költségvetési támogatások

Részletesebben

Nyitott Vilá g Iskolá Alápí tvá ny

Nyitott Vilá g Iskolá Alápí tvá ny Nyitott Vilá g Iskolá Alápí tvá ny EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2014 Tartalom BEVEZETÉS... 2 1.1 Az 1%-os kampány és eredménye... 3 1.2 Rendezvények 2014-ben... 3 2. Az Alapítvány működési feltételei

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Év: 2009 Székhely:Kiskunfélegyháza Kapcsolattartó: Mészáros Gyuláné Közhasznúsági jelentés szövege: Darvas Iskola Diákjaiért Oktatási Alapítvány 2009. évi közhasznúsági jelentése

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az évi Működéséről

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az évi Működéséről Adószám: 19151063-1-11 Bíróság: Tatabányai Törvényszék Statisztikai számjel: 19151063-9133-561-11 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az,,iskolánkért Közhasznú Alapítvány 2943 Bábolna, Toldi M.u.24. 2012.évi Működéséről

Részletesebben

TEHETSÉGES TANULÓKÉRT

TEHETSÉGES TANULÓKÉRT Közhasznúsági jelentés 2011. év TEHETSÉGES TANULÓKÉRT Alapítvány Tartalomjegyzék 1. Éves számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Képviselő-testület új i és

Részletesebben

NETPUBLICA Alapítvány

NETPUBLICA Alapítvány NETPUBLICA Alapítvány Székhely: 1237 Budapest, Hrivnyák Pál u. 154/b www.netpublica.hu e-mail: p.csery@netpublica.hu Adószám: 18262809-1-43 Bankszámlaszám: 10409015-50485557-55501016 A bírósági végzés

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE MOZGÁSSÉRÜLTEK VESZPRÉM MEGYEI EGYESÜLETE (8200 Veszprém, Budapest út 16.) KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2011. december 31. Kelt: Pápa, 2012. május 4. Glück Ferenc György gazdálkodó képviselője A közhasznú szervezetről

Részletesebben

2009. évi közhasznúsági jelentése

2009. évi közhasznúsági jelentése 21. SZÁZADÉRT ALAPÍTVÁNY ( közhasznú szervezet ) http://www.ejk-heves.hu 2009. évi közhasznúsági jelentése Székhelye: Eötvös József Középiskola, 3360 Heves, Dobó út 29. Adószáma: 1-8579521-1-10 21. Századért

Részletesebben

K Ö ZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

K Ö ZHASZNÚSÁGI JELENTÉS K Ö ZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009 CSERHÁT NATÚRPARK KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY székhely: 3176 Hollókő, Kossuth út 46. adószám: 18643563-1-12 közhasznúsági fokozat: közhasznú alapítvány közhasznúsági végzés: Pk.60.039/2007/4.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ÉV EGYÜTT BEREMENDÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ÉV EGYÜTT BEREMENDÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ÉV EGYÜTT BEREMENDÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY Székhely: 7827 Beremend, Szabadság tér 1. Alapítás éve: 2006. Bejegyzés sorszáma:1562 Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet.

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc ÚMVP II. tengely A földhasználat racionalizálása a környezeti és természeti értékek

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2013.május 24. Surányi Gábor elnök Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2007. év MONTESZ ALAPÍTVÁNY 1205 Budapest, Révay utca 22. Fővárosi bíróság 9864 Közhasznú szervezet : 2007. 09. 07. naptól Tartalom 1. A költségvetési támogatás felhasználása 2.

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Általános Iskola Pedagógium Alapítványa 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 29/c. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Berzsenyi Dániel Általános Iskola Pedagógium Alapítványa 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 29/c. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Berzsenyi Dániel Általános Iskola Pedagógium Alapítványa 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 29/c 2011. évi Közhasznúsági jelentése Kaposvár, 2012.május 18. Kovács Zoltán Kuratórium elnöke A Berzsenyi Dániel

Részletesebben

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Sümeginé Vitális Éva D e b r e c e n, 2014. szeptember 12. Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások:

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

Száj ki Tavak Aranykárász Horgász és Környezetvédelmi Közhasznú Egyesület 9831 Bérbaltavár. Rákóczi F. u. 51.

Száj ki Tavak Aranykárász Horgász és Környezetvédelmi Közhasznú Egyesület 9831 Bérbaltavár. Rákóczi F. u. 51. Száj ki Tavak Aranykárász Horgász és Környezetvédelmi Közhasznú Egyesület 9831 Bérbaltavár. Rákóczi F. u. 51. Adószám: 18880302-1-18 Pk.60.168/1992/23 2016. évi Közhasznúsági jelentése Bérbaltavár, 2017.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a közalapítvány 2014. évi tevékenységéről. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány. Készítette: Bálinthné Sándor Andrea

BESZÁMOLÓ. a közalapítvány 2014. évi tevékenységéről. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány. Készítette: Bálinthné Sándor Andrea Adonyi Gyermekekért Közalapítvány 2457 Adony Rákóczi u. 39. Tel.: 25/231-020 Adószám: 18494785-1-07 Bankszámlaszám: 57700074-10001734 Ercsi és Vidéke Tak.Szöv. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány BESZÁMOLÓ

Részletesebben

2012. évi pályázati kiírás

2012. évi pályázati kiírás 2012. évi pályázati kiírás a létavértesi civil szervezetek részére 1. Pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartalmasabbá tétele Az alábbi témakörökben lehet pályázni: A.) Település

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MURASZEMENYE KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 8872 MURASZEMENYE, BÉKE U. 2. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évről Készítette: Naprakész Könyvelő és Szolgáltató Egyesület Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2014.

Közhasznúsági melléklet 2014. Adószám: 18006269-1-41 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: 9. PK 68.158/1992/10 Nyilvántartási szám: 01/ / 1028 Budapest, Szabadság utca 3. 2014. -1-1. Tárgyévben végzett alapcél

Részletesebben

FEJLESZTÉS A GYERMEKRE FIGYELVE ALAPÍTVÁNY mint közhasznú szervezet. 4031 Debrecen, Margit tér 18. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

FEJLESZTÉS A GYERMEKRE FIGYELVE ALAPÍTVÁNY mint közhasznú szervezet. 4031 Debrecen, Margit tér 18. 2011. évi Közhasznúsági jelentése FEJLESZTÉS A GYERMEKRE FIGYELVE ALAPÍTVÁNY mint közhasznú szervezet 4031 Debrecen, Margit tér 18. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Debrecen, 2012.május 29. Fodorné Szabó Julianna elnök Fejlesztés a Gyermekre

Részletesebben

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik.

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik. Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Ifjú Reménysége cím alapításáról, támogatásának rendjéről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

2009. évi közhasznúsági jelentés

2009. évi közhasznúsági jelentés Alapítva: 1986 M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ SZERVEZET Székhely: 1221 Budapest Leányka u. 34. III/21. Adószám: 19004909-2-43 Telefon/Fax: (1) 229-3542 Levélcím: Segítő Kéz Iroda

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés. 2011. év

Közhasznúsági jelentés. 2011. év Közhasznúsági jelentés 2011. év Tehetséges Tanulókért Alapítvány 5435 Martfű, Május 1. út 2. Martfű, 2012. május 06. Az alapítvány vezetője 1. Tartalomjegyzék 1. A szervezet bemutatása, felépítése 2. Éves

Részletesebben

Közhasznúsági beszámoló. 2008. év. Bitbúvár Alapítvány Zalalövı, Rákóczi u. 1.

Közhasznúsági beszámoló. 2008. év. Bitbúvár Alapítvány Zalalövı, Rákóczi u. 1. Közhasznúsági beszámoló 2008. év Bitbúvár Alapítvány Zalalövı, Rákóczi u. 1. e Tartalomjegyzék 1. Szöveges beszámoló 2. Mérleg és eredménykimutatás a 2008. évrıl 3. Kimutatás a költségvetési támogatások

Részletesebben

KOVÁCS MÁTÉ ALAPÍTVÁNY 1054 Budapest, Hold utca 6.

KOVÁCS MÁTÉ ALAPÍTVÁNY 1054 Budapest, Hold utca 6. KOVÁCS MÁTÉ ALAPÍTVÁNY 1054 Budapest, Hold utca 6. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2012. év Budapest, 2013. március 31. Oldal: 1 / 6 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Kovács Máté Alapítvány Számviteli Beszámolója

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS City College Üzleti Szakképző Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2300 Ráckeve, Kossuth u. 73. Telefon: 06/66/640-304, Fax.: 66/640-305 www.citycollege.hu E-mail: citycoll@gmail.com Adószám:

Részletesebben

2014. évi közhasznúsági jelentése

2014. évi közhasznúsági jelentése KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7. 2014. évi közhasznúsági jelentése 1 TARTALOM Tartalom 1. A SZERVEZET ALAPADATAI... 3 2. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ... 4

Részletesebben

Melléklet a 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelethez 6. Közhasznúsági melléklet 2014.év

Melléklet a 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelethez 6. Közhasznúsági melléklet 2014.év Melléklet a 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelethez 6 Közhasznúsági melléklet 2014.év 1. A szervezet azonosító adatai név: JÁSZKISÉR GYERMEKEIÉRT ALAPÍTVÁNY székhely: 5137. JÁSZKISÉR, FŐ ÚT 4. bejegyző

Részletesebben

Öreglak Tanulóifjúságáért Alapítvány 8697 Öreglak, Nagy J. u. 12. /fax: 85-330-255, e-mail: oreglak@t-online.hu

Öreglak Tanulóifjúságáért Alapítvány 8697 Öreglak, Nagy J. u. 12. /fax: 85-330-255, e-mail: oreglak@t-online.hu SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. Adószám: 18771929-1-14 A szervezet megnevezése: Öreglak Tanuló Ifjúságáért Alapítvány A szervezet címe: EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK,

Részletesebben

Közhasznúsági Jelentés Mezei Menedék KHA ASZ:18210668-1-14. MEZEI MENEDÉK KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Közhasznúsági Jelentés Mezei Menedék KHA ASZ:18210668-1-14. MEZEI MENEDÉK KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 2011. évi Közhasznúsági jelentése Közhasznúsági Jelentés Mezei Menedék KHA ASZ:18210668-1-14 MEZEI MENEDÉK KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012. május 5. Mezei Erzsébet Bevezető A Mezei Menedék Közhasznú

Részletesebben

2011. évi Közhasznúsági jelentése

2011. évi Közhasznúsági jelentése I. Magyar Királyi Honvéd Hagyományőrző Egyesület 6726 Szeged, Kállay Albert u. 13. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Szeged, 2012. február 10. elnök Az I. Magyar Királyi Honvéd Hagyományőrző Egyesület

Részletesebben

Közhasznú jelentés

Közhasznú jelentés Padányi Katolikus Gyakorlóiskola Talentum Alapítványa 1/5 Közhasznú jelentés 2007.01.01 2007.12.31. Padányi Katolikus Gyakorlóiskola Talentum Alapítványa I. AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA Székhely: 8200 Veszprém,

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA 1 8 0 1 9 6 4 9-1 - 4 3 adószáma cégjegyzék száma KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA 2 0 1 4 ÉV A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Szociális Háló Egyesület 7960 Sellye Batthyány u. 4. Közhasznúsági fokozat: Kiemelten közhasznú Közhasznúsági végzés: Pk. 60.163/1995/22 2008.év Tartalom: I. Közhasznú beszámoló

Részletesebben

DIDACTICA MAGNA ALAPÍTVÁNY. Közhasznú Alapítvány Közhasznú Egyszerűsített Éves Beszámolója

DIDACTICA MAGNA ALAPÍTVÁNY. Közhasznú Alapítvány Közhasznú Egyszerűsített Éves Beszámolója 18323351-9499-569-02 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) DIDACTICA MAGNA ALAPÍTVÁNY 7621 Pécs, Váradi Antal utca 4 Közhasznú Alapítvány Közhasznú Egyszerűsített Éves Beszámolója 2013 Keltezés:

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 5 0 5 9 6 9 4 9 9 5 6 9 0 6 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 2 egyéb szervezet megnevezése

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18930191-1-19 Bejegyző szerv: VESZPRÉM MEGYEI BÍRÓSÁG Regisztrációs szám: PK. 60 010/2000 EGYÜTT A KÖNYVTÁRÉRT ALAPÍTVÁNY 8420 Zirc, JÓZSEF A. utca 1 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 19010148-2-42 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 108/1990.04.09 1087 Budapest, Delej utca 24-26. 2011 Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási időszak: 2011. január 01. - 2011.

Részletesebben

Hit és Kultúra Alapítvány 6120 Kiskunmajsa-Kígyós, Hold u. 10. Tel.: 77/481-564 30/540-6069 77/483-617 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008.

Hit és Kultúra Alapítvány 6120 Kiskunmajsa-Kígyós, Hold u. 10. Tel.: 77/481-564 30/540-6069 77/483-617 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. 1 I. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Bevételek: Megnevezés Költségvetési Központi Kapott Egyéb támogatás költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól

Részletesebben

M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y

M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y Ki e melkedően közhaszn ú szervezet 1 2 21 Budapest L eá nyk a u 34. 3/21. Telefon / Fax: 1/229-3542 A kuratórium elnöke: Kovács Zoltán 2010. évi közhasznúsági jelentés

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a Pápai Szakképzés-Szervezési Társulás tevékenységéről, az elnyert pályázatok megvalósításáról

Tárgy: Beszámoló a Pápai Szakképzés-Szervezési Társulás tevékenységéről, az elnyert pályázatok megvalósításáról PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 34. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2009. április 1-jei ülésére Tárgy: Beszámoló a Pápai Szakképzés-Szervezési

Részletesebben

Kardos Gábor Számítástechnikai Alapítvány 9900 Körmend, Kölcsey u évi Közhasznúsági jelentése

Kardos Gábor Számítástechnikai Alapítvány 9900 Körmend, Kölcsey u évi Közhasznúsági jelentése Kardos Gábor Számítástechnikai Alapítvány 9900 Körmend, Kölcsey u. 12. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Körmend, 2012. április 10. Kutasi Tibor elnök 1 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Kardos Gábor Számítástechnikai

Részletesebben

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2011. január 1. 2011. december 31.

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2011. január 1. 2011. december 31. Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2011. január 1. 2011. december 31. "Lemondani a feleslegről akkor, amikor másoknak a szükséges hiányzik: nem jótett, hanem kötelesség."

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2008.

Közhasznúsági jelentés 2008. Közhasznúsági jelentés 2008. I. Számviteli beszámoló (mérleg, eredmény levezetés) II. Kimutatás a vagyon felhasználásáról III. Kimutatás a kapott támogatásokról IV. Beszámolás a közhasznú tevékenységről

Részletesebben

FÉNYSUGÁR ALAPÍTVÁNY 1181 BUDAPEST KONDOR BÉLA ST. 18. Közhasznúsági jelentés a 2008-es évről

FÉNYSUGÁR ALAPÍTVÁNY 1181 BUDAPEST KONDOR BÉLA ST. 18. Közhasznúsági jelentés a 2008-es évről FÉNYSUGÁR ALAPÍTVÁNY 1181 BUDAPEST KONDOR BÉLA ST. 18. Közhasznúsági jelentés a 2008-es évről A Fővárosi Bíróság által 1993-ban 4308. Sorszám alatt nyilvántartásba vett Fénysugár Alapítvány Közhasznúvá

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS City College Üzleti Szakképző Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2300 Ráckeve, Kossuth u. 73. Telefon: 06/66/640 304, Fax.: 66/640 305 www.citycollege.hu E mail: citycoll@gmail.com Adószám:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18560293-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs 2053 szám: 4025 Debrecen, Barna u. 2. fsz./1. Közhasznúsági jelentés 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A ÉVRŐL

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A ÉVRŐL KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A 2015. ÉVRŐL A Csengőszó Császártöltési Iskolai Alapítvány alapvető célja a Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola tanulóinak támogatása.

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Közhasznúsági jelentése a 2011. évről

Közhasznúsági jelentése a 2011. évről Teremtőkert Kulturális és Művészeti Alkotó Egyesület 2463 Tordas, Erdőmajor 1/A Hrsz. 59/2 Közhasznúsági jelentése a 2011. évről 1. Számviteli beszámoló A Teremtőkert Kulturális és Művészeti Alkotó Egyesület

Részletesebben

Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db. Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda évi működéséről, gazdálkodásáról. Bakóné Mászáros Tímea óvodavezető

Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db. Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda évi működéséről, gazdálkodásáról. Bakóné Mászáros Tímea óvodavezető E L Ő T E R J E S Z T É S PÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. MÁRCIUS 22 - ÉN TARTANDÓ NYILVÁNOS ÜLÉSÉRE Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db Tárgy: Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda 2010.

Részletesebben

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája 3060 Pásztó, Nagymező út 36. 1 124/2012. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

Részletesebben