MHK adatbázis Jogszabály szöveg. 8/2003. (VII. 4.) FMM rendelet május 1. - Lekérdezés ideje: június 30.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MHK adatbázis Jogszabály szöveg. 8/2003. (VII. 4.) FMM rendelet 2004. május 1. - Lekérdezés ideje: 2004. június 30."

Átírás

1 MHK adatbázis Jogszabály szöveg 8/2003. (VII. 4.) FMM rendelet május 1. - Lekérdezés ideje: június 30. (C) Magyar Hivatalos Közlönykiadó Kft. 8/2003. (VII. 4.) FMM rendelet a Munkaerőpiaci Alap foglalkoztatási alaprész iskolarendszeren kívüli felnőttképzési célú keretének felhasználásáról A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 58. -a (8) bekezdésének d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. E rendelet hatálya kiterjed a Munkaerőpiaci Alap foglalkoztatási alaprésze iskolarendszeren kívüli felnőttképzési célú keretének (a továbbiakban: keret) felhasználására és ellenőrzésére. 2. A keret pénzeszközei az Flt. 43. (6) bekezdés a) e) pontjaiban meghatározott célok támogatására használhatók fel. A FELNŐTTKÉPZÉSI CÉLÚ KERETBŐL NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK A felnőttképzésben részt vevő részére nyújtható támogatások 3. (1) A felnőttképzésben részt vevő felnőtt részére támogatásként a felnőttképzésről szóló évi CI. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 20. -a szerinti felnőttképzési szerződés alapján fizetett képzési díj részben vagy egészben megtéríthető. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás pályázati eljárás alapján nyújtható. 4. (1) Pályázati eljárás alapján a felnőttképzésben részt vevő felnőtt részére támogatás nyújtható a képzéséhez szükséges taneszközök, informatikai eszközök beszerzéséhez és szolgáltatások igénybevételéhez. haladhatja meg az adott eszköz, illetve szolgáltatás beszerzési értékének ötven százalékát. 4/A. 1 (1) Egyedi döntés alapján támogatás nyújtható a Kormány vagy a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) által indított, egyes munkavállalói rétegek munkaerőpiaci helyzetének javítását szolgáló programhoz, az abban részt vevő felnőtt foglalkoztatásának elősegítéséhez szükséges képzés díjának 1 A 4/A. -t a 8/2004. (III. 26.) FMM rendelet 1. -a iktatta a szövegbe. részben vagy egészben történő megtérítésére. (2) Az (1) bekezdés szerint nyújtott támogatás éves mértéke nem haladhatja meg a keret eredeti kiadási előirányzatának 15%-át. A felnőttképzést folytató intézmények részére nyújtható támogatások 5. (1) Pályázati eljárás alapján támogatás nyújtható az Fktv. 8. -a szerint nyilvántartásba vett, felnőttképzést folytató intézménynek (a továbbiakban: felnőttképzési intézmény), az általa szervezett képzés megvalósításával összefüggő, igazolt költségeihez. (2) A támogatás mértéke nem haladhatja meg az adott képzés igazolt összköltségének hetvenöt százalékát. Az elszámolható költségek körét a pályázati kiírás tartalmazza. 6. (1) Pályázati eljárás alapján támogatás nyújtható az Fktv. 8. -a szerint nyilvántartásba vett felnőttképzési intézmény részére a felnőttképzés érdekében végzett olyan fejlesztő tevékenységhez, amelynek eredménye mindenki számára hozzáférhető. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás egyedi döntés alapján is nyújtható, abban az esetben, ha a támogatást nyújtó által meghatározott fejlesztő tevékenységet egyedi jellegéből adódóan egy felnőttképzési intézmény valósíthatja meg. (3) Az (1) (2) bekezdésekben meghatározott támogatás mértéke nem haladhatja meg a fejlesztéssel összefüggő igazolt összköltség teljes összegét. Az elszámolható költségek körét ha a támogatás nyújtása pályázati eljárás alapján történik a pályázati kiírás tartalmazza. 7. (1) Pályázati eljárás alapján támogatás nyújtható az Fktv. 8. -a alapján nyilvántartásba vett felnőttképzési intézmény részére az Európai Unió felnőttképzési programjaiban történő részvételhez. haladhatja meg a programba történő bekapcsolódásnak, illetve részvételnek az intézményt terhelő összköltsége teljes összegét. Az elszámolható költségek körét a pályázati kiírás tartalmazza. (3) 2 8. (1) Pályázati eljárás alapján támogatás nyújtható az Fktv a szerint akkreditált felnőttképzési intézmény részére az intézmény technikai feltételeinek fejlesztéséhez. haladhatja meg az adott fejlesztés bekerülési értékét. (3) (4) 3 Nemzeti Felnőttképzési Intézet támogatása 2 A 7. (3) bekezdését a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 33. (1) bekezdése hatályon kívül helyezte. 3 A 8. (3) (4) bekezdését a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 33. (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

2 (1) Egyedi döntés alapján támogatás nyújtható a Nemzeti Felnőttképzési Intézet (a továbbiakban: NFI) részére, az Fktv.-ben meghatározott feladatai ellátásához, valamint az Flt ának (7) bekezdése alapján végzett tevékenységéhez. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott, utófinanszírozás vagy utólagos elszámolási kötelezettség keretében nyújtott, felhasznált és elszámolt támogatás mértéke nem haladhatja meg a feladatellátás, illetőleg az Flt ának (7) bekezdése alapján, pályázati eljárás keretében nyújtott támogatás igazolt összköltségének teljes összegét. Képzési, képzésfejlesztési célú közalapítványok támogatása 10. (1) 5 Egyedi döntés alapján támogatás nyújtható a képzési, képzésfejlesztési célú közalapítvány részére a felnőttképzés érdekében végzett fejlesztő tevékenységének ellátásához. Ennek keretében olyan felnőttképzési program támogatható, amely a felnőttképzés korszerűsítésére, a foglalkoztathatóság elősegítésére, a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek munkaerőpiaci helyzetének javítására, a felnőttképzésbe való bekapcsolódás elősegítésére irányul. (2) 6 Az (1) bekezdésben meghatározott, utófinanszírozás vagy utólagos elszámolási kötelezettség keretében nyújtott, felhasznált és elszámolt támogatás mértéke nem haladhatja meg a felnőttképzési program megvalósításával összefüggő igazolt összköltség teljes összegét. Társadalmi szervezet támogatása 11. (1) 7 Pályázati eljárás alapján támogatás nyújtható a társadalmi szervezet részére a felnőttképzés érdekében végzett fejlesztő tevékenységének ellátásához. Ennek keretében olyan felnőttképzési program támogatható, amely a felnőttképzés korszerűsítésére, a foglalkoztathatóság elősegítésére, a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek munkaerőpiaci helyzetének javítására, a felnőttképzésbe való bekapcsolódás elősegítésére irányul. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás egyedi döntés alapján is nyújtható, abban az esetben, ha a támogatást nyújtó által meghatározott felnőttképzési programot egyedi jellegéből adódóan egy társadalmi szervezet valósíthatja meg. (3) 8 Az (1) (2) bekezdésekben meghatározott, utófinanszírozás vagy utólagos elszámolási kötelezettség keretében nyújtott, felhasznált és elszámolt támogatás mértéke nem haladhatja meg a felnőttképzési program megvalósításával összefüggő igazolt összköltség teljes összegét. Gazdasági kamarák támogatása 4 A 9. a 12/2003. (IX. 19.) FMM rendelet 1. -ával megállapított 5 A 10. (1) bekezdésének második mondata a 12/2003. (IX. 19.) FMM rendelet 2. -ának (1) bekezdésével megállapított 6 A 10. (2) bekezdése a 12/2003. (IX. 19.) FMM rendelet 2. -ának (2) bekezdésével megállapított 7 A 11. (1) bekezdésének második mondata a 12/2003. (IX. 19.) FMM rendelet 3. -ának (1) bekezdésével megállapított 8 A 11. (3) bekezdése a 12/2003. (IX. 19.) FMM rendelet 3. -ának (2) bekezdésével megállapított 12. (1) Egyedi döntés alapján támogatás nyújtható a gazdasági kamarák részére a felnőttképzés érdekében végzett olyan fejlesztő tevékenységhez, amely a felnőttképzéssel összefüggő feladatok ellátását segíti elő. haladhatja meg a feladatellátás igazolt összköltségének teljes összegét. A szakképzési hozzájárulás fizetésére kötelezett támogatása 13. (1) Pályázati eljárás alapján általános és speciális képzési támogatás nyújtható a szakképzési hozzájárulásról és a képzési rendszer fejlesztésének támogatásáról szóló évi LI. törvény 2. -ának (1) (2) bekezdésében meghatározott szakképzési hozzájárulásra kötelezett (a továbbiakban: szakképzési hozzájárulásra kötelezett) részére, az általa foglalkoztatott munkavállalóknak a) a hozzájárulásra kötelezett és a felnőttképzési intézmény közötti szolgáltatási szerződés alapján a felnőttképzési intézmény által történő külső képzéséhez, illetve b) a hozzájárulásra kötelezett saját szervezetén belül megvalósított belső képzéséhez, amennyiben a hozzájárulásra kötelezett az Fktv. 8. -ában meghatározott nyilvántartásban szerepel. (2) (1) 10 Pályázati eljárás alapján támogatás nyújtható a szakképzési hozzájárulásra kötelezett részére a felnőttképzés érdekében végzett olyan fejlesztő tevékenységhez, amely a felnőttképzés korszerűsítésére, a foglalkoztathatóság elősegítésére, a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek munkaerőpiaci helyzetének javítására, a felnőttképzésbe történő bekapcsolódás elősegítésére irányul, és amelynek eredménye mindenki által hozzáférhető. (2) A támogatás mértéke nem haladhatja meg az adott fejlesztéssel összefüggő igazolt összköltség teljes mértékét. Az elszámolható költségek körét a pályázati kiírás tartalmazza. A támogatások nyújtására vonatkozó szabályok 15. (1) A rendelet okban meghatározott támogatások odaítéléséről az Országos Felnőttképzési Tanács (a továbbiakban: OFkT) véleményének figyelembevételével a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter (a továbbiakban: miniszter) dönt. (2) A keret felhasználásával kapcsolatos döntés-előkészítő, véleményező és javaslattevő feladatokat az OFkT látja el. Az OFkT a döntés-előkészítés keretében a) véleményezi a keret felhasználásának stratégiai programját, b) javaslatot tesz a keret felhasználására, c) értékeli a keretből nyújtott támogatásokra irányuló pályázatokat, és indokolással együtt javaslatot tesz a támogatásra. 16. (1) A keretből nyújtott támogatással megvalósított program támogatással érintett részéhez további állami támogatás nem vehető igénybe. Állami támogatásnak minősül az államháztartás alrendszereiből nyújtott, illetve az államháztartási alrendszerek költségvetései számára kiadást vagy bevételkiesést jelentő támogatás. 9 A 13. (2) bekezdését a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 33. (1) bekezdése hatályon kívül helyezte. 10 A 14. (1) bekezdése a 12/2003. (IX. 19.) FMM rendelet 4.

3 - 3 - (2) 11 A keretből vissza nem térítendő támogatás nyújtható. A támogatás folyósítása a 4/A. -ban meghatározott programban részt vevő felnőtt részére nyújtott támogatás kivételével utófinanszírozással történik. A támogatás utólagos elszámolási kötelezettséggel történő folyósítására költségvetési szerv részére, továbbá a támogatás célja alapján, különös méltánylást érdemlő esetben képzési, képzésfejlesztési célú közalapítvány, társadalmi szervezet részére kerül sor. Pályázati eljárás szabályai (1) 13 A pályázati eljárás alapján nyújtható támogatások esetén a nyilvános pályázatot minisztérium írja ki. (2) A pályázati eljárás lebonyolításával kapcsolatos feladatokat a keret kezelésére vonatkozó belső eljárási rend szerint a minisztérium látja el. (3) A minisztérium a pályázati eljárással kapcsolatos feladatok ellátásával a többletfeladatok ellátásához szükséges pénzeszközök biztosítása mellett az NFI-t, illetve az Állami Foglalkoztatási Szolgálat keretébe tartozó szerveket is megbízhatja. (4) A (3) bekezdésben meghatározott szervek részére a többletfeladatok ellátásából adódó költségeihez a keret kiadási előirányzatának maximum öt százaléka használható fel. 18. (1) A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell: a) a pályázat kiírójának megnevezését, b) a pályázat célját, c) a pályázati eljárásban részt vevők körének megjelölését, d) a támogatás további feltételeit, e) a pályázati dokumentáció beküldési határidejét és helyét, f) az elbírálásnál előnyt jelentő esetleges szempontokat, g) a döntés, valamint pályázat eredményéről történő tájékoztatás módját és határidejét. (2) A pályázatnak tartalmaznia kell: a) a pályázó nevét (cégneve), címét (székhelye), adószámát és statisztikai számjelét, b) a bankszámlaszámát, ahová a támogatás összege utalandó, c) a megvalósítandó program leírását, célját, d) az igényelt támogatás összegét, e) a program megvalósításának tervezett kezdő és befejező időpontját, f) az a) e) pontokban foglaltakon kívül a pályázat kiírója által kért egyéb adatokat, és a csatolandó dokumentumokat. 19. (1) 14 A döntésről a minisztérium, illetve a 17. (3) bekezdése alapján megbízott szervezet tájékoztatja a pályázat résztvevőit. A tájékoztatást követően a támogatási szerződések előkészítését a minisztérium, illetve a 17. (3) bekezdése alapján megbízott szervezet látja el. A támogatásról a pályázókkal a minisztérium köt szerződést. (2) Nem köthető szerződés azzal a pályázóval, a) aki az adott pályázat kiírását megelőző két éven belül államháztartási forrásból az iskolarendszeren kívüli képzéshez kapcsolódóan támogatásban részesült és a pályázatban valótlan vagy megtévesztő adatokat szolgáltatott, vagy az elnyert pályázat 11 A 16. (2) bekezdése a 12/2003. (IX. 19.) FMM rendelet 5. -ával, második mondata a 8/2004. (III. 26.) FMM rendelet A 17. a 12/2003. (IX. 19.) FMM rendelet 6. -ával megállapított 13 A 17. (1) bekezdése a 8/2004. (III. 26.) FMM rendelet A 19. (1) bekezdése a 12/2003. (IX. 19.) FMM rendelet 7. -ának (1) bekezdésével megállapított alapján kötött támogatási szerződés önhibájából maradéktalanul nem teljesítette, b) akinek köztartozása áll fenn, c) aki az adott pályázatra vonatkozó felhívásban meghatározott egyéb feltételeket nem teljesítette. (3) A támogatásról szóló szerződésnek tartalmaznia kell a következőket: a) a támogatásban részesülő adatai, b) a támogatásban részesülő állami adóhatóságnál bejelentett bankszámlaszáma és a számlavezető pénzintézet megnevezése, ahova a támogatás összege átutalható, c) a támogatás célja, a felhasználás részletes leírása, d) a támogatás összege, folyósításának módja és ütemezése, e) a támogatott program megkezdésének és befejezésének tervezett időpontja, valamint a támogatás felhasználásáról történő elszámolás módja és időpontja, f) a támogatott a támogatás felhasználására és elszámolására vonatkozó kötelezettségei, g) a támogatottnak arra vonatkozó nyilatkozata, hogy tudomásul veszi a minisztérium, az Állami Számvevőszék, valamint a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal ellenőrzési jogkörét, h) a szerződésszegés, illetve a támogatás nem rendeltetésszerű felhasználásának jogkövetkezményei, i) a támogatott nyilatkozata arról, hogy nincs lejárt határidejű köztartozása, j) a támogató által meghatározott, az adott pályázathoz kapcsolódó egyéb feltételek. (4) 15 A 17. (3) bekezdése alapján megbízott szervezet által, a többletfeladatainak ellátására kapott támogatási összeg felhasználásáról benyújtott beszámoló, valamint a pályázók által benyújtott beszámolók jóváhagyásáról a minisztérium dönt, és intézkedik az esetleges visszafizetési kötelezettség elrendeléséről. Egyedi döntés 20. (1) 16 Az egyedi döntés alapján nyújtható támogatásról az erre irányuló kérelem alapján az OFkT véleményének figyelembevételével a miniszter dönt. A miniszter döntését követően a 4/A. -ban meghatározott programban részt vevő felnőtt részére nyújtott támogatás kivételével a támogatottal a támogatási szerződést a 19. (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével a minisztérium köti meg. (2) 17 A 4/A. -ban meghatározott programban részt vevő felnőtt részére a foglalkoztatása elősegítéséhez szükséges képzés díjának részben vagy egészben történő megtérítése tekintetében a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásokról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendeletnek a foglalkoztatást elősegítő képzésben történő részvétel támogatására vonatkozó szabályait kell megfelelően alkalmazni a 3. (2) bekezdésének f) pontja kivételével azzal, hogy a támogatásról a megyei (fővárosi) munkaügyi központ (a továbbiakban: munkaügyi központ) központi szervezeti egysége dönt az államigazgatási eljárás általános szabályai szerint, és ellátja a támogatás folyósításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat. A munkaügyi központok pénzeszközökkel való ellátása, valamint a kötelezettségvállalás, utalványozás, 15 A 19. (4) bekezdése a 12/2003. (IX. 19.) FMM rendelet 7. -ának (2) bekezdésével megállapított 16 A 20. (1) bekezdésének második mondata a 8/2004. (III. 26.) FMM rendelet 4. -ának (1) bekezdésével megállapított 17 A 20. új (2) bekezdését a 8/2004. (III. 26.) FMM rendelet 4. -ának (2) bekezdése iktatta be, egyidejűleg az eredeti (2) bekezdés számozását (3) bekezdésre változtatva.

4 - 4 - ellenjegyzés, érvényesítés a Munkaerőpiaci Alap foglalkoztatási alaprész kezelésére és felhasználására vonatkozó külön jogszabályok szerint történik a miniszteri döntésben foglaltak figyelembevételével. (3) A támogatott a program lezárását követő 30 napon belül a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződésben meghatározottak szerint köteles elszámolni a minisztériumnak. Az elszámolás kiterjed a támogatás felhasználásának pénzügyi és szakmai szempontú bemutatására egyaránt. A beszámoló jóváhagyásáról a minisztérium dönt és intézkedik az esetleges visszafizetési kötelezettség elrendeléséről. Beruházás-ösztönző képzési célú támogatás 22. (1) A keretből beruházás-ösztönző képzési célú támogatásban részesíthető az a befektető jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság (a továbbiakban együtt: befektető), amellyel a Magyar Köztársaság Kormánya a befektetői és a kormányzati szándékokat rögzítő megállapodást írt alá, és belföldön székhellyel és/vagy fiókteleppel rendelkezik. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás a befektetéssel létrehozott munkahelyek, munkakörök betöltésére irányuló a) belső képzéshez amennyiben a támogatott az Fktv. 8. -ában meghatározott nyilvántartásban szerepel, illetve b) felnőttképzési intézménnyel kötött szolgáltatási szerződés alapján folytatott külső képzéshez nyújtható. (3) A támogatás igénybevételének további feltétele, hogy a támogatott a képzésben résztvevők legalább hatvan százalékát munkaviszonyban és teljes munkaidőben foglalkoztassa legalább 12 hónapon keresztül. (4) 19 Az éves támogatási előirányzatról, valamint az (1) bekezdésben meghatározott befektető számára nyújtható támogatás mértékéről az OFkT véleményének figyelembevételével a miniszter dönt. (5) (1) A támogatás nyújtása a rendelet mellékletét képező kérelem alapján történik. (2) A miniszter az (1) bekezdésben meghatározott kérelem minisztériumhoz történő benyújtását követő 30 napon belül dönt a támogatás megállapításáról. (3) A támogatásról a minisztérium (3) bekezdésben meghatározott kötelező tartalmi elemek figyelembevételével a miniszter döntését követő 15 napon belül a támogatásban részesülővel támogatási megállapodást köt. Ellenőrzés 18 A 20. eredeti (2) bekezdésének számozását a 8/2004. (III. 26.) FMM rendelet 4. -ának (2) bekezdése (3) bekezdésre változtatta, a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 33. (1) bekezdése hatályon kívül helyezte. 19 A 22. (4) bekezdése a 12/2003. (IX. 19.) FMM rendelet 8. -ának (1) bekezdésével megállapított 20 A 22. (5) bekezdését a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 33. (1) bekezdése hatályon kívül helyezte. 21 A Magyar Közlöny évi 81. számában megjelent helyesbítésnek megfelelő 24. (1) 22 A támogatás felhasználásának jogszerűségét a minisztérium, illetve a minisztérium által megbízott személy, illetőleg szervezet, ezen túlmenően a 4/A. -ban meghatározott programban részt vevő felnőtt részére nyújtott támogatás esetén a munkaügyi központ ellenőrzi. (2) Az ellenőrzés során az (1) bekezdésben meghatározott szervezet, illetve személy a támogatási megállapodás teljesülésével, a támogatási összeg jogszerű felhasználásával kapcsolatban vizsgálatot tarthat, iratokat és más dokumentációkat kérhet, azokról másolatot, illetve kivonatot készíthet. (3) A támogatott köteles a) az ellenőrzésre jogosult megkeresésének soron kívül eleget tenni, b) az ellenőrzésre jogosult részére szóban vagy írásban tájékoztatást adni, és a dokumentációs anyagokba a betekintést lehetővé tenni, c) az ellenőrzést végző személy kérésére az általa szolgáltatott adatok és rendelkezésre bocsátott dokumentáció teljességéről nyilatkozatot tenni, d) az ellenőrzés zavartalan elvégzéséhez szükséges egyéb feltételeket megteremteni. Jogkövetkezmények 25. (1) A támogatottat a részéről felmerült jogszabálysértés, továbbá a támogatási megállapodás, illetőleg a szerződés által előírt kötelezettségek nem szerződésszerű teljesítése, valamint a támogatás jogszerűtlen felhasználása esetén visszafizetési és kamatfizetési kötelezettség terheli. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott eseteken túlmenően visszafizetési és kamatfizetési kötelezettség terheli a támogatottat abban az esetben is, ha a) az ellenőrzést szándékosan meghiúsította, vagy az ellenőrzés lefolytatását akadályozta, vagy b) az ellenőrzéshez szükséges dokumentumokat felhívásra nem bocsátotta rendelkezésre. (3) A visszafizetési és kamatfizetési kötelezettség a támogatottat a jogszabálysértés, a támogatási megállapodásban rögzített kötelezettségek nem szerződésszerű teljesítése, a támogatási összeg jogszerűtlen felhasználása kezdetének, illetve az ellenőrzés meghiúsítása, akadályozása időpontjaként megállapítható időponttól terheli. A kamat napi mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat 365-öd részének kétszerese (1) A 7., a 8., és a 20. alapján a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napjától csekély összegű támogatás kizárólag az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű (ún. de minimis ) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 69/2001/EK rendelettel összhangban nyújtható. (2) A 13., a 19. és a 22. alapján a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napjától a Római Szerződés 87. cikk (1) bekezdésének hatálya alá tartozó képzési támogatás kizárólag az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a képzési támogatásra való alkalmazásáról szóló 68/2001/EK számú bizottsági rendelettel összhangban nyújtható. (3) A 8. és a 20. alapján a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napjától a Római Szerződés 22 A 24. (1) bekezdése a 8/2004. (III. 26.) FMM rendelet A 26. -t a 8/2004. (III. 26.) FMM rendelet 6. -a iktatta be, egyidejűleg az eredeti 26. számozását 27. -ra változtatva.

5 cikk (1) bekezdésének hatálya alá tartozó beruházási támogatás kizárólag a nemzeti regionális támogatásról szóló közösségi iránymutatással összhangban nyújtható. Záró rendelkezések Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba. Melléklet a 8/2003. (VII. 4.) FMM rendelethez Támogatási kérelem a beruházás-ösztönző képzési célú támogatás megállapításához 1 24 Az eredeti 26. számozását a 8/2004. (III. 26.) FMM rendelet 6. -a 27. -ra változtatta.

32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet. a munkavédelmi jellegű bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól

32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet. a munkavédelmi jellegű bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól 32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet a munkavédelmi jellegű bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (4) bekezdés

Részletesebben

A szakképzési hozzájárulásról

A szakképzési hozzájárulásról A szakképzési hozzájárulásról Ez a könyv az országos Szakképzési Tanács támogatásával készült. Szakmai füzetek Sorozatszerkesztô Dr. Kovács László Miklós MAGYAR AGRÁRKAMARA Szaktudás Kiadó Ház Dr. Kapuvári

Részletesebben

2003. évi LXXXVI. törvény. a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról ELSŐ RÉSZ. A szakképzési hozzájárulás

2003. évi LXXXVI. törvény. a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról ELSŐ RÉSZ. A szakképzési hozzájárulás 2003. évi LXXXVI. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról A nemzetgazdaság és a munkaerőpiac követelményeihez, a társadalmi folyamatokhoz és az információs társadalom

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata 2015. 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht) előírásainak, így különösen a 48. 54. -okban foglaltaknak érvényre juttatásáért,

Részletesebben

15/2005. (IX. 2.) FMM rendelet

15/2005. (IX. 2.) FMM rendelet 15/2005. (IX. 2.) FMM rendelet a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatás megállapításának részletes szabályairól A foglalkoztatás elősegítéséről és a

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 2/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelete Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (XII. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (XII. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (XII. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól (Egységes szerkezetbe foglalva. 2015. május 5-től hatályos állapot) Pécel

Részletesebben

11/2015. (IV. 15.) önkormányzati rendelet. Az önkormányzati támogatásokról

11/2015. (IV. 15.) önkormányzati rendelet. Az önkormányzati támogatásokról 11/2015. (IV. 15.) önkormányzati rendelet Az önkormányzati támogatásokról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 65. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 29., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 65. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 29., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 29., csütörtök 65. szám Tartalomjegyzék 145/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 146/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 147/2010. (IV. 29.) Korm.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 15. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 15. szám MAGYAR KÖZLÖNY 15. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. február 13., péntek Tartalomjegyzék 1/2015. (II. 13.) MEKH rendelet A rendszerüzemeltetési díjból származó árbevétel megosztására vonatkozó kiegyenlítő

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. a Kormány részére. a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és költségvetési támogatásának szabályairól

ELŐ TERJESZTÉS. a Kormány részére. a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és költségvetési támogatásának szabályairól IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTER FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER Szám: 9476-1/2006. TERVEZET ELŐ TERJESZTÉS a Kormány részére a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 177. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. december 9., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 177. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. december 9., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 177. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. december 9., szerda Tartalomjegyzék 2009. évi CXXVIII. törvény A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosításáról szóló

Részletesebben

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből K i v o n a t Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.

Részletesebben

Erdőkertes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(03.05.)sz. rendelete a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról

Erdőkertes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(03.05.)sz. rendelete a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról Erdőkertes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(03.05.)sz. rendelete a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról Erdőkertes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri azt a

Részletesebben

A meghívásos pályázatra a rehabilitációs foglalkoztatásra kiírható pályázatra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

A meghívásos pályázatra a rehabilitációs foglalkoztatásra kiírható pályázatra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter meghívásos pályázatot hirdet a megváltozott munkaképességű munkavállalók rehabilitációs foglalkoztatásának költségvetési támogatására A szociál- és nyugdíjpolitikáért

Részletesebben

9/2009. (IV.20.) Orosházi Önkormányzati rendelet. A helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról 1 2

9/2009. (IV.20.) Orosházi Önkormányzati rendelet. A helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról 1 2 9/2009. (IV.20.) Orosházi Önkormányzati rendelet A helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról 1 2 Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA Azonosító szám: Iktatószám: TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA amely létrejött egyrészről a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (1055 Budapest, Honvéd u 13-15.), mint a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program

Részletesebben

177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásáról

177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásáról 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásáról A Kormány a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 1/2006.(I.27.) önkormányzati r e n d e l e t e

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 1/2006.(I.27.) önkormányzati r e n d e l e t e 1/2006.(I.27.) önkormányzati rendelet az önszerveződő közösségek, civil kezdeményezések és a helyi egyházi közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről Időállapot: 2011. december 1. Pétfürdő Nagyközség

Részletesebben

Akasztó Község Önkormányzatának 2/2011. (II. 7.) számú rendelete a civil szervezetek pályázati támogatásáról

Akasztó Község Önkormányzatának 2/2011. (II. 7.) számú rendelete a civil szervezetek pályázati támogatásáról Akasztó Község Önkormányzatának 2/2011. (II. 7.) számú rendelete a civil szervezetek pályázati támogatásáról Akasztó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete figyelemmel az 1949. évi XX. törvény A Magyar

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(IV.1.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról, átvételéről Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából a Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Központ kezelésében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából a Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Központ kezelésében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából a Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Központ kezelésében a Távmunka alkalmazásának támogatására 1. A pályázat kódjele: 2. A pályázat

Részletesebben

Harmadik országbeli állampolgárok magyarországi munkavállalásának engedélyezése, engedélymentes munkavállalás bejelentésének intézése...

Harmadik országbeli állampolgárok magyarországi munkavállalásának engedélyezése, engedélymentes munkavállalás bejelentésének intézése... Harmadik országbeli állampolgárok magyarországi munkavállalásának engedélyezése, engedélymentes munkavállalás bejelentésének intézése... 1 Álláskeresési ellátások... 4 Munkaviszonyban állók képzési támogatása...

Részletesebben

I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2 P Á L Y Á Z A T a gazdasági visszaesés következtében átmenetileg nehézségekkel küzdő, mikro- és kisvállalkozások foglalkoztatottság megőrzése támogatása céljából 1. Pályázati program

Részletesebben

2011. november 14. - 2011. november 27. 294/2011. (XI. 17.) KE Határozat Egyetemi tanári kinevezésrõl 2.oldal

2011. november 14. - 2011. november 27. 294/2011. (XI. 17.) KE Határozat Egyetemi tanári kinevezésrõl 2.oldal 2011. november 14. - 2011. november 27. MAGYAR KÖZLÖNY 134. szám 2011. november 17. 32 648 oldal 294/2011. (XI. 17.) KE Határozat Egyetemi tanári kinevezésrõl 2.oldal MAGYAR KÖZLÖNY 134. szám 2011. november

Részletesebben

A felnőttképzési tevékenység tervezése és megvalósítása a szociális gazdaság fejlesztését célzó projektekben

A felnőttképzési tevékenység tervezése és megvalósítása a szociális gazdaság fejlesztését célzó projektekben A felnőttképzési tevékenység tervezése és megvalósítása a szociális gazdaság fejlesztését célzó projektekben A preambulum 2013. évi LXXVII.tv a felnőttképzésről Annak érdekében, hogy a hazánkban élő személyek

Részletesebben

IV. A támogatás igénylésére jogosultak

IV. A támogatás igénylésére jogosultak Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az Európa terv A vidék és a mezőgazdaság fejlesztéséért részprogramja keretében 2006. január A 14/2004. (VIII.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV.14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II. BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II. 04.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a civil szervezetek költségvetési támogatásának rendjéről Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben