Nem adjuk az óvodát! Be kell hoznunk a lemaradást. Múlt hétfõn a Egyesület tartott elõször. Nyár Nem mondok újdonságot azzal, hogy kitört

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nem adjuk az óvodát! Be kell hoznunk a lemaradást. Múlt hétfõn a 20-30 Egyesület tartott elõször. Nyár Nem mondok újdonságot azzal, hogy kitört"

Átírás

1 ÉRDI Ingyenes kétheti lap példányban LAP Tájékoztatjuk A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A tisztelt Olvasóinkat, hogy július végi számunk kimarad! Továbbra is várjuk hirdetéseiket! Az elmúlt héten szinte minden média hírt adott arról, hogy milyen vitába keveredett az érdi önkormányzat és a NIF a Harkály utcai óvoda ügyében. Mint ismeretes, a székesfehérvári vasút kétvágányúvá építése miatt az óvodát kisajátították, azonban a kisajátítási összegben a mai napig nem sikerült megállapodni. Ezt a témát járjuk körül a következõkben. Múlt hétfõn a Egyesület tartott elõször sajtótájékoztatót az ügyben, miután az országos sajtóban szerepeltették a hírt. Csõzik László önkormányzati képviselõ, a pénzügyi bizottság és egyben az egyesület elnöke elmondta, hogy a Kelenföld Tárnok-vasútvonal bõvítése költözésre ítéli az érdi Harkály utcai óvodát. A töltésszélesítés folytán az óvoda udvara áldozatul esik az EU-s gigaprojektnek. A beruházást bonyolító Nemzeti Infrastruktúrafejlesztõ Zrt. kifarolt abból az Önkormányzattal folytatott 2009-es tárgyalássorozaton kialakult megállapodásból, amely egy új óvoda megépítéséhez szükséges, szakértõi véleménnyel altámasztott 184 millió forint összegû kártalanításról szólt, és kisajátítási eljárást indított az Önkormányzattal szemben. A kisajátítási eljárásban megállapított 60 millió forintos összeget az Önkormányzat nem fogadta el, és a határozatot bíróságon támadta meg. A bíróság mind elsõ, Itt a nyár, a közgyûlés is szabadságra megy, bár az önkormányzatnak most, a csatornázás megindultával lesz munkája bõven. Mégis, próbáljunk mérleget vonni az elsõ félévrõl. Segesdi János alpolgármestert, a Fidesz frakció vezetõjét kértem meg arra, értékelje a frakció és a képviselõk munkáját. Soha ennyi vita még nem volt egy frakción belül, mint az elmúlt idõben. Ez azt jelenti, hogy minden frakciótagunk komolyan veszi a feladatát, rendkívül alaposan foglalkoznak körzetük problémáival, gondjaival, és komoly érdekérvényesítõ nyomást igyekeznek a frakcióra gyakorolni. Természetesen mire a döntés megszületik, az kompromisszumok árán történik. Csak akkor lehet eredményesen mûködtetni egy frakciót, ha mindenki azt látja, hogy a kívánságok és a lehetõségek maximumát tudják elérni. Képviselõtársaim tudomásul vették azt, hogy sok esetben nehéz döntéseket is meg kell hozni, tisztában vannak azzal, hogy nem lehet mindig népszerû döntéseket hozni. A jó döntésekhez felelõsségteljesen kell hozzáállni. Voltak az elmúlt idõben konfliktusos helyzetek is, mint pldául a Széchenyi és Hunyadi iskolák átszervezése, vagy az adórendelet, és a nagyközönség számára kevéssé derült ki, hogy bizony a frakción belül is éles viták folytak ezekrõl. A frakción belüli viták szerintem nem a nagyközönségre tartoznak. Látható volt, hogy a képviselõk, akik felelõsséggel tartoznak a város lakóinak, kénytelenek voltak ezeket a döntéseket támogatni akkor is, ha voltak ellenvetéseik, fenntartásaik, hiszen a jelenlegi finanszírozás jelentõsen behatárolja a lehetõségeinket, és ahhoz, hogy végre tudjuk hajtani fejlesztési elképzeléseinket, növelni kell a bevételeket és csökkenteni a kiadásokat. Adóból például tízéves volt az elmaradásunk, hiszen 2001-ben állapították meg az adómértéket, és az azóta nem változott. Iskoláinknál ugyanez a helyzet. Az átalakítás célja az volt, hogy a Hunyadi bezárása helyett a lehetõ legkisebb konfliktus árán Nem adjuk az óvodát! mind másodfokon elutasította a Önkormányzat keresetét, és helybenhagyta a Közigazgatási Hivatal 60 millió forintos kártalanításról szóló határozatát. Az állam nem hajlandó megfizetni az új óvoda építésének költségeit, csupán a mostani ingatlan árát hajlandó megtéríteni. A Egyesület szerint ez tûrhetetlen. Az állam így nem bánhat el Érddel! A városnak nincs ennyi pénze új óvoda építésére, a gyermekek nem eshetnek áldozatul a Az óvoda bezárása ellen tiltakozó szülõk Be kell hoznunk a lemaradást biztosítsunk a gyerekeknek színvonalas tanulási lehetõséget, és õrizzük meg egyúttal a pedagógusok munkahelyét. A legkönnyebb az lett volna, ha nem csinálunk semmit, inkább várunk, hátha történik valami csoda nélkülünk is, és letoljuk magunkról a felelõsséget. Akkor nem kellett volna néhány szülõ haragját magunkra vonni, mert egy ilyen átalakítás óhatatlanuk érdeksérelmekkel jár. Ilyenkor azonban mindig rangsorolni kell: feláldozzuk-e a Hunyadi tanulóit és pedagógusait, vagy egyesek érdekeit megsértve megmentjük õket. Mi az utóbbit választottuk. A Fidesz frakció jelentõs, meghatározó többségben van a közgyûlésben. Tizenhárom fõ az öt ellenében, még akkor is megvan a minõsített többség, ha hárman hiányoznak. Nem kényelmesíti el ez a tudat a fideszeseket? Nem kényelmesítheti el, nekünk mindig is az volt az alapállásunk, hogy mindig minden végig kell beszélni, meg kell vitatni. Természeseten itt nem az apró ügyekrõl van szó, fejlesztési üzleti érdekeknek. Egy óvoda több, mint egy ingatlan! Ahhoz, hogy a gyermekek legalább olyan színvonalú ellátást kapjanak, mint eddig, az államnak tisztességes kártalanításról kell gondoskodnia. Az intézmény nem zárhat be, a közelben új, korszerû óvoda építésére van szükség. (Folytatás a 3. oldalon) hiszen a napi rutint a hivatal munkatársai nagy szakmai hozzáértéssel végzik, hanem a nagyobb horderejû, a város mûködését akár hoszszú távra is meghatározó döntésekrõl. Ami alapjaiban érinti a város életét, az mindig komoly fejtörést okoz mindenkinek. Már a probléma felvetése is, hogy csináljuk, ne csináljuk, várjunk, ne várjunk, kompromisszumokat kíván. Érd vezetésének sajnálatos módon hosszú ideje az volt a technikája, hogy mindent halogattak. Igazából 16 éven keresztül a fejlesztések elmaradása a városvezetés tohonyaságán, tehetetlenségén múlott. Nem lehet ezeket a fejlesztéseket tovább halogatni. Mondhatjuk ugyan, hogy ráérünk, de akkor tudomásul kell venni az itt élõknek, hogy a Pató Pál-i hozzáállás azt is jelenti, hiába várják el a várostól azokat a szolgáltatásokat, amelyeket egy várostól egyébként joggal el lehet várni. Eltökélt szán- (Folytatás a 2. oldalon) Nyár Nem mondok újdonságot azzal, hogy kitört a nyár. Mikor ezeket a sorokat írom, bõven harminc fok fölé kúszott a hõmérõ higanyszála, és igazából csak a hûvös, lefüggönyzött szobában, egy behûtött, poharat párásító sör társaságában, vagy a vízparton, hûsítõ tengeri szélben, víz alá merülve lehet jókedvûen elviselni. Az egész évi munkát, fáradságot, gyötrelmet kellene egy-két hét alatt kipihenni, elfelejteni. Már régen köztudott az, hogy teljes értékû munka csak teljes értékû pihenéssel együtt jöhet létre, és a testnekléleknek regenerálódnia kell, különben idõ elõtt elhasználódik. A gyertyát mindkét végén égetõk akár önként, akár kényszerbõl teszik ezt hamar kidõlnek a sorból. A válság és a nyolcéves szocialista-szabaddemokrata országvezetés ezen a téren is megtette a magáét. A magyaroknak jóval kisebb része készülhetett az idén tartalmas nyaralásra. Míg a század elején (de furcsa így írni!) ellepték a magyarok az olasz, spanyol és horvát tengerpartokat, mostanában jelentõsen lecsökkent a számuk. Ennek persze van pozitív hozadéka is, hiszen nagy tavaink, a Balaton és a Velencei-tó forgalma jelentõsen megnõtt az utóbbi években, és az eldugottabb üdülõhelyekre is egyre több hazánkfia látogat. Az idegenforgalom hazai szereplõi örülnek ennek, hiszen a belföldi turizmus alapvetõen fontos minden ország életében, nem lehet az idegenforgalmat kizárólag a külföldi turistákra alapozni. Sajnos lakóhelyünk, Érd a hazai és nemzetközi turizmus térképén szinte megtalálhatatlan, valódi fehér folt. Hogy egy érdi klaszszikust idézzek: Érd az egyetlen Duna-parti város, amelynek nincs Duna-partja. Meg mása sincsen. Nincs szállodája, nincs strandja, nincsenek jelentõs mûemlékei, nincs idegenforgalmi propagandája, csak lehetõségei vannak. A mi lenne, ha városa Érd. Természetesen voltak próbálkozások, ábrándok, utópiák. Emlékezzünk csak Döcsakovszky gumikerekû magasvasút címû paródiájára, vagy a kaszinóvárosra, amelyet szerb maffiózók építettek volna a téglagyár területére, de eszünkbe juthat Ófalu számtalan kitörési kísérlete, az érdi Grinzingtõl a kastély újraépítéséig. Valószínûleg józan pillanataiban mindenki tisztában van azzal, hogy Érd sohasem lesz turisztikai központ, tudjuk, hogy nem lebeg százezernyi német, francia, amerikai turista szemei elõtt Érd, mint nyaralási álmaik netovábbja, mint a magyar Hawaii, de azért a teljes tagadás sem tükrözi a realitásokat. Érdnek igenis lehet vonzereje, fõleg a budapesti, illetve a helyi lakosok számára. Ha megvalósul a Beliczay-sziget rekonstrukciója, ha megnyílik végre a sportcsarnok és uszoda, ha mellette létrejön egy szórakoztató- és welnessközpont, ha épül elõbb-utóbb egy komoly szálloda, ha a Római út mentén a borospincékbe életet lehelnek, ha a volt téglagyár területén végre elkezdõdik valamilyen szabadidõt szolgáló építkezés, ha a volt lõtér tényleg a rekreáció szolgálatába áll, akkor megtelhet élettel a város. Az új városközpont már ezt az irányt szolgálja, hiszen a sétálóutca és a képtár, a benne hamarosan megnyíló kávéházzal az eddig hiányzó valóságos központja lesz a városnak, és van is remény arra, hogy ez a központ meg fog telni élettel, hiszen halott központja eddig is volt Érdnek. Egyre gyorsuló iramban ez lehet a kulcsmondata a fejlõdésnek. A jó vonzza a jót, és a város most jó irányba indult el. Reményünk van arra is, hogy ez az irány tartós marad. ORLAI SÁNDOR Következõ számunk augusztus 11-én jelenik meg!

2 2 Ki érti ezt? Kína-szindróma Aközgyûlés 11:1 arányban megszavazta, hogy Érdnek legyen egy kínai testvérvárosa is, Xuzhou. A kínai miniszterelnök látogatása és a megkötött gazdasági egyezmények ismerete után nem nagy meglepetés, hogy városunk is lépett Kína irányába, egyedül csak a gyorsaság lephette meg a városiakat, hiszen éveken át az érdi vezetés nem a hamariságáról volt híres (lásd pl. Döcsakovszky Bélát, aki éppen a lustaságáról híresült el). A döntés elõtt és után természetesen rögtön elhangoztak az ellenérvek. Ezek között van méltányolható, mint például Kéri Mihályé, aki a közgyûlésen, és elõtte a bizottsági ülésen is annak a véleményének adott hangot, hogy jobb lett volna egy lazább megállapodást kötni, mert a kommunista Kína szerinte nem lehet hiteles partner. A komolyan nem vehetõ ellenzõk pedig azt az érvet hozták fel, hogy a testvérvárosi kapcsolatfelvétel egyetlen oka az, hogy a városvezetés szeretne közpénzen Kínába látogatni. Az igazság természetesen egészen máshol lakozik. Lapzártánk után, 12- én látogat városunkba Xuzhou küldöttsége, akikkel a kapcsolatokat már több, mint egy éve építgetjük. A kínai észjárás más, mint a miénk, ezért ahhoz, hogy komoly gazdasági kapcsolatokat tudjunk kiépíteni velük, a testvérvárosi kapcsolat megszavazása volt a feltételük. A gazdasági tárgyalások egyik tárgya Kína új logisztikai központjainak Magyarországra telepítése volt, és ebben nagy szerepet fog kapni Érd térdsége, valamint Tököl, Szigetszentmiklós és környéke is. Remény van összeszerelõ üzem és egyéb létesítmények Érdre telepítésére is, munkahelyek létrejöttére, valamint a tököli repülõtér bõvítésébe való beleszólásra is, vagyis a jó kapcsolatok révén el lehet érni, hogy az esetleges fejlesztések után Érd lakosait megkíméljük a forgalom zavaró hatásától. Tehát a testvérvárosi kapcsolat felvétele mögött egyértelmûen gazdasági érdekek húzódnak. De térjünk ki az erkölcsi indokokra is. Az emberjogi kérdésekben kényes liberálisok szerint nem szabad olyan országokkal baráti kapcsolatokat létesíteni, ahol lábbal tiporják az emberi jogokat. Kínát például élesen el kell ítélni a tibetiek elnyomása miatt. Valóban. Gondoljuk csak végig, ha emiatt nem kötöttük volna meg a testvérvárosi kapcsolatot, akkor sajnos fel kellene mondanunk Szászrégennel is, mert a román kormány vonakodik megadni Székelyföld autonómiáját. Szóba sem kerülhetne Léva, mint testvérváros, hiszen Szlovákiában, kezdve a nyelvtörvénynel és folytatva Slota kijelentéseivel, lábbal tiporják a magyarok jogait. Poyntonnal is rögtön szakítani kell, hiszen az írországi katolikus-protestáns ellentétet a mai napi nem sikerült megoldani, ráadásul Anglia, mint régi gyarmattartó birodalom, hozzájárult a rabszolgaság gyalázatos intézményéhez. Spanyolországba se menjünk nyaralni a baszk autonómia megadásáig. Izraelt is ítéljük el naponta a palesztinokkal való bánásmódja miatt, de természetesen a palesztinokat is a Hamasz terrorizmusa miatt. Hogy a nagy példaképrõl, az Egyesült Államokról ne is beszéljünk, aki a NATO keretein belül ártatlanokat bombázott szerte a világban Szerbiától Irakig és Líbiáig. Bonyolult a világ, és nem állunk olyan erkölcsi piedesztálon, hogy gonosztevõnek kiáltsunk ki olyan államokat, amelyeket nem is értünk meg, olyan messze állnak tõlünk gondolkodásmódban, kultúrában. Kínát 3000 évvel ezelõtt már Konfuciusz és Lao-Ce tanította, amikor Európában még ismeretlen volt az írásbeliség. Minél rosszabb, annál jobb? Hozhat bár az érdi vezetés akármilyen jó döntést, történhet bármi a városunkban akár tõlünk függetlenül is, rögtön lecsap rá dicsõ ellenzékünk, és megcsócsálja. A civil meggyesek és a szocialisták járnak természetesen elöl ebben, akik minden alkalmat megragadnak, hogy kisebbítsék az eredményeket, sõt, kudarcnak tüntessék fel azokat. A mostanában nagy publicitást kapott óvodaügy kapcsán is az az érzése az embernek, hogy annak örülnének, ha nem sikerülne megoldani a konfliktust, és be kellene zárni az óvodát. Nem érdekli õket, hogy esetleg nyolcvan gyerek az utcára kerül, annak drukkolnak, hogy valljon kudarcot a városvezetés. A különbözõ fórumokat olvasva a kárörvendés hangja csendül ki minden hozzászólásukból, kommentárjukból, és ahelyett, hogy összefogásra buzdítanának, kiállnának a Harkály utcai óvodások mellett, a NIF-nek és az óvodabezárásnak szurkolnak. Érthetetlen. Vagyis érthetõ, hiszen évek óta ezt teszik A szocialisták voltak azok, akik kikapcsolták szavazógépeiket, amikor a csatornázás fontos kérdéseirõl volt szó, és a civil meggyesek végig velük voltak. Ezek az emberek nem a városért, hanem a város ellen dolgoznak teljes erejükkel. Érthetetlen ez egy lokálpatrióta érdi lakos számára. Józan ésszel is érthetetlen: hiszen ez a magatartás ellenérzést, elutasítást szül, végsõ soron lassan kidolgozzák magukat a közéletbõl. Vitrio L. A polgári összefogás lapja Alapította az Összefogás Egyesület Kiadja a BALATONI 19 MANAGER KFT. Felelõs kiadó a kft. ügyvezetõje Felelõs szerkesztõ: ORLAI SÁNDOR Szerkesztõség: 2030 Érd, Budai út Telefon: 06-20/ Honlap: ISSN Nyomdai elõállítás: Ringier Kiadó Kft. Nyomda Felelõs vezetõ: Bertalan László nyomdaigazgató Hirdetésfelvétel: 06-20/ , Ügyfélszolgálati Irodája a Budai út szám alatt. Hirdetésfelvétel, apróhirdetések felvétele minden hétköznap: 8-tól 16 óráig. Telefon: 06-23/ , 06-20/ , 06-20/ Érdi Városi Polgárõr Egyesület 2030 Érd, Fûtõ u. 41. Macsotay Tibor elnök Ügyfélfogadás: minden hónap elsõ péntekén óra között. Diszpécserszolgálat: 0-24 óráig. Telefon: 06-23/ , 06-30/ , , Jelentkezz tagnak! Be kell hoznunk a lemaradást (Folytatás az 1. oldalról) dékunk, hogy fölszámoljuk az elmaradásunkat. Rendbe tettük az adót, most mindenki bekerült az adófizetõi körbe, az is, aki eddig valamilyen okból kimaradt. Aláírtuk másrészt a csatornaépítõkkel a kivitelezési szerzõdést, és ez teljesen új alapokra helyezi az infrastruktúra fejlesztését és ezen keresztül a város további életét. Eddig a csatorna hiánya volt a legnagyobb gátja annak, hogy komoly befektetõk érkezzenek Érdre, és ezáltal munkahelyek és iparûzési adó bevételek keletkezzenek. A csatornát igazából már a rendszerváltás utáni években meg kellett volna építeni, Kongresszust tartott a Fidesz Budapest, július 3., vasárnap (MTI) - Készen állunk arra, hogy megvívjuk a Fidesz történetének legnagyobb küzdelmét; nem hagyjuk, hogy Magyarország viszszasodródjon a görög útra - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök, miután a Fidesz XXIV. kongresszusa vasárnap újraválasztotta õt a párt elnöki posztjára. A tanácskozáson újraválasztották a Fidesz alelnökeit is. Abudapesti Millenáris Parkban tartott tisztújító kongresszuson Orbán Viktor a leadott szavazatból voksot kapott. A küldöttek újraválasztották a párt négy alelnökét is: a leadott szavazatból Varga Mihály 1.462, Kósa Lajos 1.458, Pelczné Gáll Ildikó 1.384, Pokorni Zoltán pedig voksot kapott. Kihívója sem az elnökjelöltnek, sem az alelnökjelölteknek nem volt. A kongresszus megválasztotta a mandátumvizsgáló, valamint a számvizsgáló bizottság tagjait is. Megválasztása után Orbán Viktor azt mondta: a Fidesz megtanulta, hogy nem ideológiákért, hanem Magyarországért kell küzdenie, így kiállt az országért a nemzetközi és a hazai baloldallal szemben. Kijelentette, a Fidesz és a kormány minden helyzetben, bárkivel szemben kiállt és kiáll Magyarország, az itt élõk mellett. Szavai szerint készen állnak arra, hogy megvívják a Fidesz történetének legnagyobb küzdelmét, hogy megvívjanak a múlt hibáival és azokkal, akik ma is védelmezik e hibákat. Vannak, akik vissza akarják fordítani Magyarországot; vannak, akik degeszre keresték magukat azon, hogy az országot a feje búbjáig eladósították - sorolta, hozzátéve, hogy vannak, akik a jövõ útjáról Görögország útjára akarják terelni Magyarországot, arra az útra, amely kényszerprivatizációhoz, az ország vagyonának eladásához, radikális bércsökkentéshez, százezrek elbocsátásához, adóemeléshez, új adók kivetéséhez és elszegényedéshez vezet. A Fidesz azonban végig fog menni a jövõ útján, akár tetszik ez a múlt embereinek itthon és külföldön, akár nem, és nem fogja hagyni, hogy Magyarország visszasodródjon a görög útra - jelentette ki Orbán Viktor. A magyar EU-elnökséget értékelve a pártelnök-miniszterelnök úgy fogalmazott: elvégezték a munkát, visszaverték a támadásokat, az Európai Parlament izgága kötekedõinek adtunk néhány kokit, leesett néhány saller, kiosztottunk néhány baráti tarkón legyintést. akkor még sokkal könnyebben ment volna, például az ISPA program keretében kevesebb önrésszel. Ez az akkori vezetõk hozzáállása miatt nem történt meg. Sokan azt mondják most, hogy késõ. De ha eddig senki nem csinálta meg, akkor most nekünk kell megtenni. Soha nincs késõn. A Fidesz frakción kívül öt tagja van a közgyûlésnek. Tudom, nem a Fidesz frakcióvezetõjének a dolga az õ munkájuk megítélése, mégis megkérdezem: mi a véleménye az õ munkájukról, azt teszik-e, amit egy ellenzéknek tennie kell, vagy esetleg másfajta ellenzéket kívánna maguknak? Nagyon kényelmes lenne, ha magunk választhatnánk meg saját ellenzékünket, de nem lenne szerencsés. Lehetne õket minõsíteni, de nincs értelme. Azt elmondhatom, hogy jobb lenne, ha szakmaibb lenne az ellenzék. Sokszor az az érzésem, hogy nincsenek tisztában az elõterjesztésekkel, nem is olvassák el azokat, így érdemi vitát nem nagyon lehet folytatni. Ha elmondanák, hogy mi miért nem tetszik, mi az, ami nem jó, és mi lenne helyette jó, akkor arra lehetne válaszolni. Ha ellenzéki képviselõk véleménynyilvánítás nélkül elleneznek valamit és nem szavazzák meg, az nem visz elõre. A döntéseket meg is kellene indokolni, méghozzá szakmai érvek alapján, de az elõbbiek miatt felkészületlennek érzem õket. ORLAI SÁNDOR Beszédében ismét megerõsítette, hogy a kormány le fogja gyõzni az adósságot, és ennek érdekében viszszahív a munka világába mindenkit, aki munkaképes, és segély helyett munkát fog adni nekik. A mintegy öt órán át tartó kongresszuson a párt szinte valamennyi vezetõ politikusa felszólalt. A sort Kövér László nyitotta, aki azt mondta, embert próbáló két év telt el a Fidesz legutóbbi kongresszusa óta. A választmányi elnök szólt arról is, hogy az Országgyûlés elnökeként szívesen közremûködik abban, hogy ha a törvényalkotás tempóján nem is lehet lassítani, annak kiszámíthatóságát javítsák. Kósa Lajos, a Fidesz ügyvezetõ alelnöke arról beszélt, hogy pártja 2002-ben egy sikeres négyéves kormányzást követõen veszítette el a választást, mégpedig elsõsorban azért, mert nem fordított elég figyelmet arra, hogy figyeljen az emberekre, tartsa velük a kapcsolatot. Ha a Fidesz nem mûködteti holdudvarát, akkor akármilyen eredményei is vannak a kormánypártnak, akármilyen romokban is van az ellenzék, veszélyben lehet a választási siker - hangsúlyozta. Alelnöktársai közül Varga Mihály azt emelte ki, hogy a kormány az elmúlt egy évben elhárította a gazdasági összeomlás veszélyét. A Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár azt is mondta: az elõzõ kormányok tagjainak, Bajnai Gordonnak, Veres Jánosnak, Draskovics Tibornak felelnie kell azért, amiért az ország következõ tíz évét elzálogosították. Az európai parlamenti (EP) képviselõ, pártalelnök, Pelczné Gáll Ildikó a médiatörvényrõl és az új alaptörvényrõl szólva azok európai szellemiségét emelte ki. Pokorni Zoltán azt mondta, ma egyetlen dolog veszélyes ránk, ha nem tartunk mértéket ; minket nem a történelem fog igazolni, három év múlva a választók visszaigazolása kell. A párt alelnöke szerint ezért a következõ években a Fidesz legfontosabb belsõ parancsának a mértéktartásnak kell lennie. Lázár János azt hangsúlyozta, hogy idõarányosan sikerült teljesíteni a vállalásokat, de a nagy ügyek, a nagy döntések és a felelõsség nagy része még hátra van. A Fidesz parlamenti frakcióvezetõje azt mondta: bár tanácsolták neki, az országgyûlési képviselõcsoport nevében nem kérek és nem kérünk bocsánatot az elsõ év sodró lendületéért, nem ígérek és nem ígérünk érdeksérelmek nélküli rendrakást, (...) ütemváltást, a status quo békés védelmét. Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes, közigazgatási és igazságügyi miniszter arról beszélt, hogy egyre többen figyelnek fel Európában a Fidesznek, Közép-Európa egyik legnagyobb jobbközép pártjának a gazdasági válság megoldására kínált újszerû receptjeire. Példaként a bankadót említette. A kongresszuson felszólaló Harrach Péter, a KDNP frakcióvezetõje azt mondta, szövetség tagjai vagyunk, és ez mindennél fontosabb. Az ugyancsak szónokló Berényi József, a szlovákiai Magyar Koalíció Pártjának elnöke azt hangoztatta, hogy aki nem vállalja fel a magyarság megmaradásának igényét, az nem igazán demokrata. Hozzátette, a magyar kormány értékmentõ politikát folytat, és õszinte a részérõl az együttmûködési igény. A tanácskozás résztvevõit videoüzenetben köszöntötte mások mellett Joseph Daul, az Európai Néppárt EP-frakcióvezetõje, a finn és a horvát kormányfõ, valamint George Pataki, New York állam volt kormányzója. Üdvözlõ levelet küldött a kongresszusnak Horst Seehofer, Bajorország miniszterelnöke, a Bajor Keresztényszociális Unió (CSU) elnöke. A Fidesz alapszabálya szerint a kongresszus a párt legfelsõbb tanácskozó és döntéshozó szerve. Tisztújító kongresszust kétévente kell összehívni. (MTI )

3 3 (Folytatás az 1. oldalról) Segesdi János alpolgármester a következõket mondta tudósítónknak: A NIF minden egyes alkalommal biztosított minket arról, hogy rendben vannak a megállapodásaink, de a lépései azt bizonyították, hogy nem veszik figyelembe az érdiek érdekeit sem a vasútfejlesztés, sem az óvodaépítés kapcsán. A tárgyalásokon kialakított kompromisszumokat a NIF folyamatosan felrúgja. Például két héttel ezelõtt azt kérték, hogy rálépési engedélyt biztosítsunk a számukra ahhoz, hogy egy védõkerítést építsenek az óvoda hátsó részén azért, hogy még egy évig biztosítva legyen az óvoda mûködése, és zavartalanul dolgozhassanak az építõk. Így a nyári szünet után az óvodások visszatérhetnek, és az egy év elég lehet arra, hogy megnyugtató megoldás születhessen. Méltányoltuk ezt a kérést, éppen a megoldás elõsegítése érdekében, és megadtuk az engedélyt. Hétfõi dátummal azonban érkezett egy levél, amit a NIF vezetõ mérnöke, dr. Samu István írt alá, és ebben arra kérik a polgármestert, hogy a leállás után szíveskedjen az óvodába járó gyerekek szüleit tájékoztatni arról, hogy nagy valószínûség szerint a nyári szünet letelte után az óvoda a továbbiakban nem üzemel. Tehát egy hét alatt a NIF nem hogy tovább mérlegelte volna a gyerekek sorsát, a megállapodással szöveg ellentétben ex katedra ellehetetlenítené az óvodát. Ez elfogadhatatlan eljárás. Loppert Dániel, a NIF szóvivõje azt állította, hogy az önkormányzat 280 millió forintot szeretne kapni, és kapzsisággal vádolt minket. Az igazság azonban az, hogy ez a szám sehol sem szerepelt, a közgyûlés arról hozott határozatot, hogy 184 millió forintot kérünk, ugyanis ennyibe kerül egy új, EU-szabvány szerint felépítendõ 80 férõhelyes óvoda. Kezdõdik az érdi csatornahálózat építése Ünnepélyesen aláírták az "Érd és térsége szennyvíz-csatornázási program" érdi csator-nahálózatépítési munkáinak elvégzésére irányuló kivitelezési szerzõdéseket. A két szerzõ-dés együttes értéke mintegy nettó 18,6 milliárd Ft. Az érdi csatornaépítési munkálatok kb. két és fél évig tartanak és a tervek szerint 2013 végén fejezõdnek be. Az összességében kb. 31,4 milliárd Ft értékû szennyvíztisztítási programban Érd, Diósd és Tárnok települési szennyvízhálózatait építik ki, valamint bõvítik az érdi regionális szenny-víztisztítót. A szennyvíztisztító építése év elején elkezdõdött. A hálózatépítésre idén tavasszal meghirdetett közbeszerzésen két részre - Érd-Nyugatra és Érd-Keletre - lehetett ajánlatot tenni. Az eljárás sikeres és eredményes volt. Az Érd-Nyugat részre az öt pályázó konzorcium közül a DSS Érd Konzorcium (Duna Aszfalt Kft., SADE Magyarország Mélyépítõ Kft., Swietelsky Magyarország Kft.) ajánlattevõ nyújtotta be a bírálati szempontok szerint összességében Szennyvízcsatorna építés kedvezményes áron! Telken belüli kiépítés, felkészítés az utcai bekötésre, útátfúrással is. Tel.: Nem adjuk az óvodát! A múlt hét végén szülõi értekezletet tartottak az óvodában, ahol Agócs Erika tagóvodavezetõ elmondta a szülõknek, hogy olyan érzelmi érzelmi hullámvasuton utaznak, olyan mélységeket élnek meg, amit elnélkülöztek volna. A bizalom az önkormányzatban töretlen, és arra kérik személyesen Segesdi János alpolgármestert is, hogy tegyenek meg mindent az óvoda megmentéséért, ne õrlõdjenek fel, ne adják fel a küzdelmet. A végsõkig álljanak helyt a kialakult méltatlan és méltánytalan helyzetben. A szülõk támogatásával az óvoda vezetése, dolgozói is mindent meg fognak tenni, ami lehetséges. A szülõk kérdéseire Agócs Erika és Segesdi János elmondták, hogy a nyári szünet letelte után ugyanitt fogja folytatni mûködését az óvoda, bármit is szeretne a NIF. Nyolcvan gyereket nem lehet az utcára rakni, és mivel az önkormányzat összes többi óvodája is 120%-os kihasználtsággal mûködik, nem képzelhetõ el olyan helyzet, hogy a többi óvoda között osztják el a gyerekeket. Egyelõre arra sincs esély, hogy találjanak a város területén egy legelõnyösebb, érvényes ajánlatot. Ezek szerint a részterületre vonatkozó szerzõdés értéke 9,899 milliárd Ft., a vállalt napi kötbér 138,5 millió Ft. Az Érd-Kelet részen szintén öten pályáztak, itt az ÉRD - KEA Konzorcium (Közgép Építõ- és Fémszerkezetgyártó Zrt., EuroAszfalt Építõ és Szolgáltató Kft, COLAS- ALTERRA Zrt.) ajánlattevõ nyújtotta be a bírálati szempontok szerint összességében legelõnyösebb, érvényes ajánlatot. Ezek szerint az erre a másik olyan épületet, amelyben elhelyezhetõk a gyerekek, és ez a késõbbiekben sem járható út, hiszen nem lehet arra kötelezni a szülõket, hogy esetleg Parkvárosba hordják a gyerekeket. Az önkormányzat mindent el fog követni azért, hogy az új, korszerû óvoda felépítéséhez szükséges összeget elõteremtse valamilyen forrásból, de természetesen az volna a legjobb, ha a NIF betartaná az eredeti megállapodást, és kifizetné a szükséges 180 millió forintot. Nem fogjuk cserben hagyni a szülõket és a gyerekeket fejezte be Segesdi János. A szerkesztõ megjegyzése: Érthetetlen, hogy egy intézménynek csak kisajátításkori értékét akarják kifizetni, hiszen ebbõl az összegbõl az önkormányzat nem tud egy hasonló, mûködõ óvodát vásárolni. Az új óvoda építésekor viszont be kell tartani a korszerû EU-s szabványokat, és ezek roppantul megdrágítják az építkezést. Nem kétséges, hogy itt joghézag van, és a NIF ezt használja ki, nem gondolva arra, hogy nem csak anyagi, hanem egyéb érdekek is léteznek. ORLAI SÁNDOR részre vonatkozó szerzõdés értéke 8,734 milliárd Ft, a vállalt napi kötbér 122,2 millió Ft. A szerzõdéskötést követõen a kivitelezõk elõször az ütemezést kell benyújtsák és remélhetõleg heteken belül az elsõ szakaszok építése is elkezdõdik. A munkálatok minden területen egyszerre indulnak. Minden esetben a már meglévõ csatornahálózattól (befogadótól) kezdõdõen kezdik majd továbbépíteni. Várhatóan a projekt elején lesznek a szervíz- illetve terelõút építések is. Hová lesz a nyereség Valahol olvastam egy elgondolkodtató történetet. Példamesének sem rossz, de akár meg is történhetett. Egy keleti ember üzleti úton járt az USAban, ahol amerikai kollegájával együtt igyekeztek egy találkozóra. Az amerikai azt ajánlotta, hogy taxi helyett menjenek metróval, mert úgy húsz percet nyernek. Amikor kiszálltak a metróból a keleti ember kényelmesen elhelyezkedett egy padon és a másik sürgetésére, hogy siessenek tovább csodálkozva felelte: - Hisz nyertünk húsz percet, hová sietünk. Vajon nem néznénk-e mi is kicsit gyagyásnak a keletit hasonló szituációban. Ugyanis úgy tanultuk meg élni az életünket, hogy menni kell, hajtani, minden percet kihasználni. Mert a semmittevés elvesztegetett idõ, meg nem keresett pénz, elmaradt haszon. A mai ember nem engedheti meg magának a szemlélõdés luxusát. A hajtás nem állhat meg egy pillanatra sem. Az majdnem teljesen mindegy, hogy ki a hajtó, kinek a kezében van a korbács, egy törtetõ, kifelé keménykedõ, befelé meg apró szemétdombjáért reszketõ fõnöklárváéban, vagy a sajátunkban. Ha lehet ez utóbbi talán még rosszabb is egy kicsit, mert a munkamániás, pénzgyártó malmát egyre õrültebben taposó, önkizsigerelõ figura mindenkitõl többet tud magának is ártani. Hisz saját kezûleg zárta önmagára vállalkozása mókuskerekének ajtaját, és dobta elérhetetlen messzeségbe a kulcsot. A pörgés nem állhat le egy pillanatra sem. Ez vált létformánkká. Megvannak a jelszavak, lózungok is hozzá. Haszonmaximalizálás, termelékenység növelés, hatékonyság, nyereség, nyereség, nyereség Próbálja csak valaki megkérdõjelezni e modern és korszerû fogalmakat. Mindjárt elmaradott, korszerûtlen, bugris, lúzer lesz. Miért is? Eggyel magasabb kategóriájú autó, még egy plazma tévé, még egy presztízs nyaralás. Vagy a másik oldala ugyanennek az embernyomorításnak: megint nõtt a törlesztõrészlet, a telefonszámla, a szolgáltatói sárga csekkek, vagy banki leemelések, a gyereknek még modernebb elektronikus kütyü kell. (Biztos, hogy mindre szükség van?) Valamikor a kezdetek kezdetén még akadhattak illúziók is akár. Hogy a hatékonyság növekedésével az egységnyi idõ alatt létrehozott termékek számának növelése oda vezethet, hogy egy, egy embernek már sokkal kevesebb idõ alatt is meg lehet termelni a maga és családja létfenntartásához szükséges ellenértéket. És még olyan jelszavak is közszájon forogtak, akár a közelmúltban is, hogy majd a verseny arra készteti a termelõket, a szolgáltatókat, hogy minél olcsóbban, minél jobb termékeket állítsanak elõ. Tudna-e valaki mutatni akár egyetlen multinacionális céget is a planétánkon, ahol már csak napi négy órában kell dolgozni, vagy amelyik ezen elvek alapján határozza meg a terméke, vagy szolgáltatása árát. Hisz miféle versenyrõl lehet szó ott, ahol a háttérben tevékenykedõ szürke eminenciások, akik az igazi tulajdonosok érdekében mindenrõl megegyeznek a színfalak mögött és a parasztvakítás számos fogásával úgy tesznek, mintha valamiféle rivalizálás folyna a cégek között. Nem nagyon kell messzire menni, tessék megnézni a távközlési cégek árstruktúrájának az összehasonlítását, vagy a bankok szolgáltatásainak költségszerkezetét. Akár egy puzzle játék kirakói, az egyes látszólag versenyzõ elemek úgy egészítik ki egymást, hogy ahol az egyik cég szolgáltatása drágább, ugyanaz a másiknál olcsóbb és viszont. A szaldóban azonban nem sok eltérés van. De nézzük meg a biológiai környezetünket, ott ha lehet még siralmasabb a helyzet. A termésátlag, a hektáronkénti hozam növelésével kezdõdött valaha. Mindig feljebb kellett srófolni õket. Aztán, amikor a földterület termõképessége kimerülõben volt különbözõ vegyszerekkel kezdték pótolni a tápanyagokat. Ma már több tíz kiló, látszólag ugyanolyan termékben van ugyanannyi vitamin, ásványi só, nyomelemek, mint harminc, negyven éve egy kilogrammban. A cél még mindig a termésátlag növelés. A világ mezõgazdasági termelése bõségesen elegendõnek kéne, hogy legyen a bolygónk kiegyensúlyozott élelmiszerellátására, és mégis mennyien rosszul tápláltak. Ráadásul még csak nem is a távoli szárazságsújtott Afrikára gondolok, hanem a legtöbb európai országra. Mert a tömegtermelésben haszonmaximalizálásra törekvõk nem elégednek meg a gyatra minõségû alapanyag termeléssel (agyonvegyszerezett földekrõl begyûjtött termés, tápos állatok stb), hanem a végtermékekben is igyekeznek a legminimálisabbra csökkenteni még e csekélyebb értékû alapanyagok mennyiségét is, pótolva azokat mindenféle kémiai csodaszerekkel, amit leginkább a címkén feltüntetett végtelen E jelzéssor alá söpörnek össze, s ha lefordítanánk, ott lenne a Mengyelejev táblázat. A végtermék pedig, szépen csomagolt vegyipari hulladék - mint élelmiszer. A galád kufárokkal szemben nagyon nehéz a védekezés. Ha az állam nem vállalja fel velük a küzdelmet, maguktól soha nem lesznek hajlandók a beltartalmi érték növelésére. De amellett, hogy sokan egyetértõen bólogatnak e sorok olvasása közben, képesek-e szétnézni saját házuk táján? Mennyire tudatosan élik az életüket, tudnak-e lassítani az iramon és a felszabaduló idõt arra fordítani, amiért az életet megkapták. E földi létezés ugyanis arra lett kitalálva, hogy a teremtett lények, köztük az ember is gyönyörködjék a Létben. Tudjon megállni egy gyümölcsöktõl lehajló barackfa elõtt és örülni a látványának, megízlelni a termés zamatát. Képes-e bezsebelni azt a hatalmas boldogság mennyiséget, amit gyermeke minden nap rázúdít, vagy arra hivatkozva, hogy a gyerek különórái díjának elõteremtése miatti hajtás egyelõre nem engedi meg neki, tovább teper. Mert manapság luxus, hogy legalább napi egy, két órát a csemetéjére szánjon. Majd késõbb! Közben elfeledkezik róla, hogy Pistike, vagy Zsuzsika csak egyszer kétéves, ötéves stb. Tizenöt, húszéves korára már minden elillan, már semmi sem visszahozható ("Elhull a virág, eliramlik az élet") Elektronikus eszközeink, autóink, gépeink elvileg arra szolgálnának, hogy megkönnyítsék az életünket, idõt takarítsunk meg. Az angol mondás szerint az idõ pénz. Ha tehát megtakarítunk belõle, az akár pénzben is kifejezhetõ nyereség. Tessék mondani, hol van hát a nyereség? Akár társadalmi, akár egyéni szinten. KOPOR TIHAMÉR

Lesz-e Tarlós-bringa Budapesten?

Lesz-e Tarlós-bringa Budapesten? Lesz-e Tarlós-bringa Budapesten? Október vége van, 2013 októberéé, és jövő tavasszal, ha igaz, Budapesten is beindul a közbicikli rendszer, BUBI néven. Tud róla? Tudja, hogy mi is ez? Érdekli? Szeretné

Részletesebben

Mélyponton a teljes politikai elit

Mélyponton a teljes politikai elit Mélyponton a teljes politikai elit A Policy Solutions gyorselemzése a vezető politikusok népszerűségéről 2011. m{jus Vezetői összefoglaló Soha nem volt annyira negatív a teljes politikai elit megítélése,

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Lakossági fórum TÁRSASHÁZAK BEKÖTÉSI MÉRŐ (FŐMÉRŐ) NÉLKÜL A MINŐSÉGI SZOLGÁLTATÁSHOZ RENDEZETT ÁLLAPOTOKRA VAN SZÜKSÉG

Lakossági fórum TÁRSASHÁZAK BEKÖTÉSI MÉRŐ (FŐMÉRŐ) NÉLKÜL A MINŐSÉGI SZOLGÁLTATÁSHOZ RENDEZETT ÁLLAPOTOKRA VAN SZÜKSÉG ÖNKORMÁNYZAT Lakossági fórum TÁRSASHÁZAK BEKÖTÉSI MÉRŐ (FŐMÉRŐ) NÉLKÜL A MINŐSÉGI SZOLGÁLTATÁSHOZ RENDEZETT ÁLLAPOTOKRA VAN SZÜKSÉG Közmeghallgatás keretében adtak tájékoztatást a BÁCSVÍZ Zrt. vezető szakemberei

Részletesebben

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévíz Az élet forrása A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévízi turizmusa számokban Magánszállás 812 ház 2240 szoba 4692 ágy Kereskedelmi szállás 20 Hotel (3-5 * ) 2078 szoba 5814 ágy Összesen

Részletesebben

ÍGY VÁLASZTOTTUNK. keményen számon kérjük az adóelkerülést. A célunk az, hogy többen fizessünk, és kevesebbet.

ÍGY VÁLASZTOTTUNK. keményen számon kérjük az adóelkerülést. A célunk az, hogy többen fizessünk, és kevesebbet. ÍGY VÁLASZTOTTUNK Az igazi munka csak most kezdõdik! Tervek és lehetõségek az országgyûlési választás után A választókerületünkben élõk Sági Istvánt, városunk képviselõ-testülete pénzügyi és városfejlesztési

Részletesebben

tovább örökítő város legyen!

tovább örökítő város legyen! K Ö R M E N D I F Ó R U M 3 tovább örökítő város legyen! kampányról, tervekről, a város jövőjéről hogy milyen szakokra lenne még szükség a mezőgazdasági képzések mellett, így például a fémipari szakmák

Részletesebben

Boundless World - Establishing an NGA Telecommunications Network between Békés Sub- Region and Bihor County HURO/1101/002/1.2.1. Webes megjelenések

Boundless World - Establishing an NGA Telecommunications Network between Békés Sub- Region and Bihor County HURO/1101/002/1.2.1. Webes megjelenések 1. http://www.beol.hu/bekes/gazdasag/elindult-a-bekesi-szuperhalozat-epitese-485861 Elindult a békési szuperhálózat építése 2013. február 26. 14:02 p. g. A nyitórendezvénnyel indították útjára kedden a

Részletesebben

Urbán Ágnes. Politikai és gazdasági nyomásgyakorlás a médiában, vállalatvezetői szemmel

Urbán Ágnes. Politikai és gazdasági nyomásgyakorlás a médiában, vállalatvezetői szemmel Urbán Ágnes Politikai és gazdasági nyomásgyakorlás a médiában, vállalatvezetői szemmel És mi, vessenek meg érte, nem ugrottunk félre a pénz elől. írta közleményében Németh Péter, a Népszava főszerkesztője

Részletesebben

Budapest Portál. Először ünnepelték meg a Hidak és Hídépítők Napját 2013. május 16.

Budapest Portál. Először ünnepelték meg a Hidak és Hídépítők Napját 2013. május 16. Budapest Portál Először ünnepelték meg a Hidak és Hídépítők Napját 2013. május 16. Tarlós István főpolgármester (jobbra) és Völner Pál államtitkár (balra) felavatja a Nepomuki Szent János rekonstruált

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2014.10.12. Ön gondolta volna? 2014 9. szám. VII. évfolyam

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2014.10.12. Ön gondolta volna? 2014 9. szám. VII. évfolyam VII. évfolyam 2014 9. szám Ön gondolta volna? Ahogyan azt a www.dunaharasztima.hu portál szeptember 11-i híréből megtudhattuk, tizenkét év után az idei önkormányzati választásokon jelenlegi polgármesterünknek

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

Összefoglaló a 2013. március 14-17. között megrendezésre került Országos Fogyasztóvédelmi Sulitáborról

Összefoglaló a 2013. március 14-17. között megrendezésre került Országos Fogyasztóvédelmi Sulitáborról Összefoglaló a 2013. március 14-17. között megrendezésre került Országos Fogyasztóvédelmi Sulitáborról I. 2013. március 14-17. között a Balaton mellett fekvő Zánkán, az Új Nemzedék Központban került sor

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

Négy napra megy nyaralni a magyar

Négy napra megy nyaralni a magyar Négy napra megy nyaralni a magyar Még mindig a magyar tenger a legnépszerűbb belföldi úti cél ez derült ki a Szállásvadász.hu friss turisztikai felméréséből, amelyben több mint 18 ezer hazai utazót kérdeztek

Részletesebben

Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület 2628 Szob, Köztársaság u. 2. / 06-27-370-890 / borzsony.duna@gmail.com / www.borzsonyleader.

Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület 2628 Szob, Köztársaság u. 2. / 06-27-370-890 / borzsony.duna@gmail.com / www.borzsonyleader. Emlékeztető Tárgy: ECOSYAL program Francia delegáció projektlátogatásai Időpont: 2014. augusztus 27 28. Helyszín: BDIVE területe 2014. áprilisától a Börzsöny Duna Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület bekapcsolódott

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ. 1111 Bp., Bartók Béla út 18. megjelenik havonta Internetcím: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu

ÉRTESÍTŐ. 1111 Bp., Bartók Béla út 18. megjelenik havonta Internetcím: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu ÉRTESÍTŐ Demokratikus Közéletért Alapítvány XV. évf. 2. sz., 2009. február 1111 Bp., Bartók Béla út 18. megjelenik havonta Internetcím: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu A múlt jövője!

Részletesebben

Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján

Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján Stefánia, 2012. október 5. Tisztelt Nagykövet Asszony! Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Tanácskozás! Ünnepelni és emlékezni jöttünk ma össze. Ünnepelni a

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

Szekszárd a fejlődő, élhető város. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Szekszárd a fejlődő, élhető város. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Szekszárd a fejlődő, élhető város Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 2010-2013 Szekszárd fejlesztéseinek összértéke 2010-2013 között meghaladta a 15 milliárd Ft-ot!

Részletesebben

http://www.levego.hu/letoltes/kapcsolodo_anyagok/tomegkozl_bajnai0908.pdf

http://www.levego.hu/letoltes/kapcsolodo_anyagok/tomegkozl_bajnai0908.pdf Budapest, 2009. október 30. Hónig Péter miniszter Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium Budapest Tisztelt Miniszter Úr! Köszönettel megkaptuk 2009. szeptember 30-án kelt válaszát 1 Bajnai Gordon

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

* * * Fax: (36 1) 216 7295. Dr. Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos Budapest 1051 Nádor utca 22. Tisztelt Dr. Péterfalvi Attila Úr!

* * * Fax: (36 1) 216 7295. Dr. Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos Budapest 1051 Nádor utca 22. Tisztelt Dr. Péterfalvi Attila Úr! Dr. Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos Budapest 1051 Nádor utca 22. Tisztelt Dr. Péterfalvi Attila Úr! A Magyar Természetvédők Szövetsége 2005 év elején kétszer kérte a Pénzügyminisztériumot, hogy hozza

Részletesebben

Révkomárom után. Európai utas OTTHON LENNI

Révkomárom után. Európai utas OTTHON LENNI OTTHON LENNI Révkomárom után Pomogáts Bélával, az Anyanyelvi Konferencia elnökével, Sárközy Péter római, Péntek János kolozsvári és Bányai János újvidéki egyetemi tanárral, valamint Göncz Lászlóval, a

Részletesebben

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének. 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének. j e g y z ő k ö ny v e

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének. 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének. j e g y z ő k ö ny v e T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének j e g y z ő k ö ny v e 42/2008. sz. Képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

A közép-kelet-európai akadémiák együttmûködésérõl

A közép-kelet-európai akadémiák együttmûködésérõl A közép-kelet-európai akadémiák együttmûködésérõl Szlovák magyar együttmûködés I. KÖZÖS TUDOMÁNYPOLITIKAI LEHETÕSÉGEK ÉS GONDOK Az uniós tagság közös elõnyei Piacgazdaság és az állami fenntartású kutatásszervezet

Részletesebben

Turisztikai recept Klagenfurtból: kultúra, óváros, tó, rendezvények, shopping

Turisztikai recept Klagenfurtból: kultúra, óváros, tó, rendezvények, shopping Turisztikai recept Klagenfurtból: kultúra, óváros, tó, rendezvények, shopping Szakmai eszmecsere az osztrák testvérvárosban a turisztikai egyesület tagjaival A hatékony turisztikai munkához pénz kell,

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2009. május 25. napján 14:00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s ) rendkívüli ülésének

Mátészalka Város Képviselő-testület 2009. május 25. napján 14:00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s ) rendkívüli ülésének Mátészalka Város Képviselő-testület 2009. május 25. napján 14:00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s ) rendkívüli ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: - d./ határozata: 84,

Részletesebben

Prevenciós program. anno 1999

Prevenciós program. anno 1999 Prevenciós program anno 1999 Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata Egyesületünk egyik fő feladatának tekinti a vízibalesetek számának csökkentését. Baleset-megelőzési előadásaink során felhívjuk a figyelmet

Részletesebben

FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL

FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL Hargita Megye Tanácsa RO-530140 Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám Tel.: +4-0266-207700, Fax: +4-0266-207703, info@hargitamegye, www.hargitamegye.ro FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL A román nyelv és

Részletesebben

Sajtómegjelenések Mentorprogram. Tartalomjegyzék

Sajtómegjelenések Mentorprogram. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék FEBRUÁR 26... 2 FÜGGETLEN HÍRÜGYNÖKSÉG... 2... 2 SZEGED SZERVER... 2... 2 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM... 3... 3 HÍREXTRA... 3 Sikeres a deszegregációs program... 3 WEBRÁDIO.HU...

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november hó 18. napján tartott falugyűlésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november hó 18. napján tartott falugyűlésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november hó 18. napján tartott falugyűlésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

KÖNNYEN KI TUDOD MONDANI? NEM!

KÖNNYEN KI TUDOD MONDANI? NEM! KÖNNYEN KI TUDOD MONDANI? NEM! A következő kérdőív azt méri fel, hogy mennyire tudsz másoknak nemet mondani, mennyire vagy képes kiállni a neked fontosnak tartott dolgok mellett akkor is, ha ez éppen mások

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Melléklet: (2 db) - térképmásolat - közgyűlési határozat

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Melléklet: (2 db) - térképmásolat - közgyűlési határozat MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE MIK: 1018-33/100/2006. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Melléklet: (2 db) - térképmásolat - közgyűlési határozat Zárt ülés Javaslat a Miskolc, Aulich utcai beépítetlen

Részletesebben

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz.

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz. A Csabacsűdi játszótér felújítása az Önkéntesek Hete keretében című projekt megvalósulása Csabacsűdön Pályázó: Tiszta Környezetünkért Alapítvány Csabacsűd Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett

Részletesebben

J E L E N T É S. Helyszín, időpont: Krsko (Szlovénia), 2010. május 14-17. NYMTIT szakmai út Résztvevő: Nős Bálint, Somogyi Szabolcs (RHK Kft.

J E L E N T É S. Helyszín, időpont: Krsko (Szlovénia), 2010. május 14-17. NYMTIT szakmai út Résztvevő: Nős Bálint, Somogyi Szabolcs (RHK Kft. Ú T I J E L E N T É S Helyszín, időpont: Krsko (Szlovénia), 2010. május 14-17. Tárgy: NYMTIT szakmai út Résztvevő: Nős Bálint, Somogyi Szabolcs (RHK Kft.) 1. A szakmai program A szakmai program két látogatásból

Részletesebben

Rákosmente földútjainak burkolattal történô ellátása KMOP 2.1.1./B 09 2009 0032

Rákosmente földútjainak burkolattal történô ellátása KMOP 2.1.1./B 09 2009 0032 Rákosmenti közlekedési és útfelújítási program EXPRESSZ PROGRAM 8 újabb utat épített Rákosmente Önkormányzata Rákosmente földútjainak burkolattal történô ellátása KMOP.1.1./B 09 009 003 Az Európai Unió

Részletesebben

www.tantaki.hu Oldal 1

www.tantaki.hu Oldal 1 www.tantaki.hu Oldal 1 Problémacsillapító szülőknek Hogyan legyen kevesebb gondom a gyermekemmel? Nagy Erika, 2012 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi

Részletesebben

A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének felmérése a 2014 FORMA 1 Budapest Nagydíj eredményeiről, tapasztalatairól

A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének felmérése a 2014 FORMA 1 Budapest Nagydíj eredményeiről, tapasztalatairól A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének felmérése a 2014 FORMA 1 Budapest Nagydíj eredményeiről, tapasztalatairól Beérkezett válaszok: () = minősítés nélküli szállodák 5 3* 9 4* 31 5* 3 Összesen:

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány. 1039 Budapest, József Attila u. 28.

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány. 1039 Budapest, József Attila u. 28. KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2011. május. 12. Theisz Gábor elnök - 1 - A KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. november 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. november 30-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. november 30-i ülésére Tárgy: Földhivatali ügyfélfogadás Zircen Előadó: dr. Árpásy Tamás jegyző Előterjesztés tartalma: tájékoztató Szavazás

Részletesebben

START T kegarancia Zrt. www.startgarancia.hu

START T kegarancia Zrt. www.startgarancia.hu Hírlevél 2010. július 1 Hírlevél 2011. március Hírlevél 2011. március 2 173 MILLIÁRD FORINTOS KERETÖSSZEG AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI PÁLYÁZATAIBAN A 2011. évi vállalkozásfejlesztést célzó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-i rendes ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár megjelenése a helyi nyomtatott és elektronikus médiában Előterjesztő:

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2015. április 1-i ülésére Készítette: dr. Kozma Enikő alpolgármesteri jogi referens Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Devecser város integrált településfejlesztési stratégiája

Devecser város integrált településfejlesztési stratégiája Devecser város integrált településfejlesztési stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

Tájékoztató. a Széchenyi Programiroda Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. Heves megyei tevékenységéről

Tájékoztató. a Széchenyi Programiroda Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. Heves megyei tevékenységéről Ikt. szám: 49-28/2015/222 Ügyintéző: Macz Orsolya Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése Helyben Tájékoztató a Széchenyi Programiroda Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. Heves megyei tevékenységéről

Részletesebben

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept.

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept. ÉRTESÍTŐ Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept. Tartalom Dr. Bajnok István: Az elmúlt 25 év 1 Dr. Bajnok István: Nemzeti dal 3 Szeptember azt iskolai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szegedi Szlovák Önkormányzat Segedínska slovenská samospráva Cím: Nemzetiségek Háza Adresa: Dom národností 6721 Szeged, Osztróvszky u. 6. ul. Osztróvszkeho č. 6, H-6721 Segedín, Maďarsko Tel: (62) 424-248,

Részletesebben

Erősnek lenni vs. erősnek látszani. Számháború a 2011-2012-es ingatlanpiacon

Erősnek lenni vs. erősnek látszani. Számháború a 2011-2012-es ingatlanpiacon Erősnek lenni vs. erősnek látszani Számháború a 2011-2012-es ingatlanpiacon Ingatlanfejlesztés Építőipar A kettő nem létezik egymás nélkül! Ingatlanpiac a válság előtt Aranykor Tervezhető bérleti díjak

Részletesebben

Beszámol a polgármester 2005. ősz

Beszámol a polgármester 2005. ősz Beszámol a polgármester 2005. ősz Fejlesztések 2005-ben Szeged 2005. évi költségvetése kiadási főösszegei Fejlesztés 32 milliárd Ft. 47% 53% Működés 36 milliárd Ft. Fejlesztések alakulása Szeged 2005.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. július hó 5. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 17. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

Az utolsó percben. A gyenge és kiszolgáltatott nemzeteket mindig megszállják és eltapossák

Az utolsó percben. A gyenge és kiszolgáltatott nemzeteket mindig megszállják és eltapossák INTERJÚ Az utolsó percben A gyenge és kiszolgáltatott nemzeteket mindig megszállják és eltapossák A Keleti pályaudvaron szerzett személyes benyomásokból egyértelműen kitűnt, hogy valóban szervezett folyamatról

Részletesebben

TÁRSULATI ÜLÉS jegyzőkönyv

TÁRSULATI ÜLÉS jegyzőkönyv TÁRSULATI ÜLÉS jegyzőkönyv Időpont: 2007. március 23. Helyszín: Csokonai Színház, Nagy Színházterem CSÁNYI JÁNOS BESZÉDE Tisztelettel köszöntöm a társulatot rendkívüli társulati ülésünkön. Külön köszöntöm

Részletesebben

A 95%-os támogatású, 156 millió Ft összköltségű projekt a Támogatási Szerződés szerint 2014. január 1. napjával elkezdődött.

A 95%-os támogatású, 156 millió Ft összköltségű projekt a Támogatási Szerződés szerint 2014. január 1. napjával elkezdődött. SAJTÓKÖZLEMÉNYEK 2014 JANUÁR 15. Kalocsa Városa ismét elnyert pályázattal büszkélkedhet. Ezúttal az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával megvalósuló

Részletesebben

Győri Enikő, a Külügyminisztérium EU ügyekért felelős államtitkárának előadása. Gödöllő, 2013. szeptember 16.

Győri Enikő, a Külügyminisztérium EU ügyekért felelős államtitkárának előadása. Gödöllő, 2013. szeptember 16. Győri Enikő, a Külügyminisztérium EU ügyekért felelős államtitkárának előadása Gödöllő, 2013. szeptember 16. Tisztelt Konzul Hölgyek és Urak! Én is szeretettel köszöntöm Önöket. Keleti nyitásról és globális

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Megint reform. Tartalomjegyzék. Tartalom Jegyzet. Sírjunk vagy nevessünk? A kormány nem adja fel: 2007 végén újabb dokumentumot. Reflektorban a reform

Megint reform. Tartalomjegyzék. Tartalom Jegyzet. Sírjunk vagy nevessünk? A kormány nem adja fel: 2007 végén újabb dokumentumot. Reflektorban a reform Tartalom Jegyzet Tartalomjegyzék Reflektorban a reform Parlamenti munka Tanyaprogram készül Szabálysértési reform Közbeszerzési tanácsok Európai Unió Környezetbarát feszutiválok Négyes metró Pályázatfigyelõ

Részletesebben

A TDM modell A TDM modell kialakítása a Balaton régióban

A TDM modell A TDM modell kialakítása a Balaton régióban A modell A modell kialakítása a Balaton régióban A Balaton turizmusának intézményi-, szervezeti rendszerének megreformálása Szakály Szabolcs Heller Farkas Főiskola MATUR Balatoni vendégéjszaka forgalom

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére BELÜGYMINISZTER../../BM Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2011....-án. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a települési önkormányzat hivatásos tűzoltóság, önkormányzati

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott rendes ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 39/2011.(V. 30.) d, rendeletei: Iktatószáma: 1-30/2011.

Részletesebben

A FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület. Felügyelő Bizottságának jelentése az Egyesület 2013. évi pénzügyi és szakmai tevékenységéről

A FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület. Felügyelő Bizottságának jelentése az Egyesület 2013. évi pénzügyi és szakmai tevékenységéről A FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület Felügyelő Bizottságának jelentése az Egyesület 2013. évi pénzügyi és szakmai tevékenységéről A Felügyelő Bizottság áttekintette a FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület 2013.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Majdanics László polgármester a napirendek előtt szót adott Batári Csabának a Tiszalúci Gyermekekért Alapítvány elnökének.

JEGYZŐKÖNYV. Majdanics László polgármester a napirendek előtt szót adott Batári Csabának a Tiszalúci Gyermekekért Alapítvány elnökének. JEGYZŐKÖNYV Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2011. január 25- napján a Községháza tanácskozó termében megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Majdanics László polgármester Tóth Albert

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 3./ napirendi pont: A Pozsonyi Vakok Uniója Intézményével való esélyegyenlőségi megállapodás megvitatása.

JEGYZŐKÖNYV. 3./ napirendi pont: A Pozsonyi Vakok Uniója Intézményével való esélyegyenlőségi megállapodás megvitatása. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. XI. 26.-án, Szarvas Város Szlovák Önkormányzatának képviselő-testületi ülésén, a Szlovák Önkormányzat székházában. (Szarvas, Eötvös u. 44/1.) Jelen vannak: Mótyán Tibor elnök

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Fiatalok vállalkozó válásának támogatása a Közép-Magyarország Régióban Sajtótájékoztató 2014. március 6. Budapest

Fiatalok vállalkozó válásának támogatása a Közép-Magyarország Régióban Sajtótájékoztató 2014. március 6. Budapest Fiatalok vállalkozó válásának támogatása a Közép-Magyarország Régióban Sajtótájékoztató 2014. március 6. Budapest Horváth László Ügyvezető igazgató-helyettes Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Köszöntő

Részletesebben

Szennyvízcsatornázás Csepelen Lakossági fórum 2012. június 21.

Szennyvízcsatornázás Csepelen Lakossági fórum 2012. június 21. Szennyvízcsatornázás Csepelen Lakossági fórum 2012. június 21. Elindult a csepeli szennyvízcsatornázás! ÍGÉRETEK HELYETT CSELEKVÉS! Uniós támogatásból megoldódik az évtizedek óta húzódó szennyvízprobléma,

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

Szigethalmi Polgárőr Egyesület Székhely: 2315 Szigethalom, Kossuth Lajos u. 10 Levelezési cím: 2315 Szigethalom, Fiumei u. 76.

Szigethalmi Polgárőr Egyesület Székhely: 2315 Szigethalom, Kossuth Lajos u. 10 Levelezési cím: 2315 Szigethalom, Fiumei u. 76. Beszámoló a 2008. évi tevékenységről 2008. február 17. Telefon: 06-20 /369-3913 1 Telefon: 06-20 / 369-3914 I. Szervezeti életünk Szervezeti életünkben 2007. év folyamán jelentős történt. Létszámunk kisebb

Részletesebben

A bizottság a kiküldött napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta.

A bizottság a kiküldött napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta. SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS K INFORMATIKAI SZAKMAI BIZOTTSÁG 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. Abajkovics Péter: Megállapította, hogy a bizottság határozatképes, köszöntötte a e szavazásra. A bizottság

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA ÖNKORMÁNYZATI HÍREK www.nyekladhaza.hu JUTALOM A JÓ GAZDÁLKODÁSÉRT Azok az önkormányzatok, amelyek nem halmoztak fel adósságállományt, most lehetőséget kaptak a Belügyminisztériumtól támogatási összeg

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Költségvetés 2009. Tartalom Jegyzet

Tartalomjegyzék. Költségvetés 2009. Tartalom Jegyzet Tartalom Jegyzet Tartalomjegyzék Reflektorban a költségvetés Internet mint közmû Wifi-falu Európai Unió A Parlamentben történt Bosnyák téri álmok Földet az önkormányzatoknak! Pályázatfigyelõ Visszatekintõ

Részletesebben

A Pannon Lapok Társasága lapjai. 2011-ben

A Pannon Lapok Társasága lapjai. 2011-ben A Pannon Lapok Társasága lapjai 2011-ben Sajtópiaci pozícióink 1. Legolvasottabb megyei újságok A PLT lapjai 2011-ben is A 15 év feletti lakosság körében mért olvasottság eredménye megyénként, országos

Részletesebben

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. június 15-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. június 15-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 11. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. június 15-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján. Pisók István polgármester:

Részletesebben

VALÓSÁG. Nem harap az énekóra sem Interjú egy mentortanárral

VALÓSÁG. Nem harap az énekóra sem Interjú egy mentortanárral VALÓSÁG Az alábbi interjúkból a pedagógus életút két állomásáról kaphatunk képet, egy mentortanár és egy pályakezdő pedagógus véleménye alapján. A beszélgetések főként a pedagógussá válás kezdeti szakaszáról,

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 79/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

http://mszp.hu/calendar

http://mszp.hu/calendar 2012.06.21. csütörtök Továbbra is folytatható a szakszerű libatömés Magyarországon Javíthatatlan költségvetés Négymillióan a létminimum alatt Enni vagy nem lenni: az itt a kérdés! Megyeházákból szellemházak?

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év április 26.-i ülésére Tárgy: Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt, kohéziós alap pályázat Előadó:

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

~~~r~~~~ Hagymási Gyula az előterjesztés szakmai

~~~r~~~~ Hagymási Gyula az előterjesztés szakmai NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-545 Fax: (42) 524-546 E-maii: gazdalpolg@nyiregyhaza.hu Ügyiratszám:..../20 12/XIV. Ügyintéző:

Részletesebben

Eredmények 2009 2014 között

Eredmények 2009 2014 között Eredmények 2009 2014 között Kik vagyunk? Mi vagyunk a legnagyobb politikai család Európában. Jobbközép politikai nézeteket vallunk. Mi vagyunk az Európai Néppárt képviselőcsoportja az Európai Parlamentben.

Részletesebben

HEGEDŰS ZSUZSA: AHHOZ, HOGY VALAKI JÁRNI TUDJON, ELŐSZÖR MEG KELL TANULNIA FELÁLLNI

HEGEDŰS ZSUZSA: AHHOZ, HOGY VALAKI JÁRNI TUDJON, ELŐSZÖR MEG KELL TANULNIA FELÁLLNI HEGEDŰS ZSUZSA: AHHOZ, HOGY VALAKI JÁRNI TUDJON, ELŐSZÖR MEG KELL TANULNIA FELÁLLNI Ahhoz, hogy valaki járni tudjon, először meg kell tanulnia felállni; ez a felállás, a megkapaszkodás programja jelentette

Részletesebben

VILÁG VÁLSÁG Az Isteni színjáték

VILÁG VÁLSÁG Az Isteni színjáték VILÁG VÁLSÁG Az Isteni színjáték Horváth Zoltán Cashflow Mérnök Gazdasági világválság: hisztéria vagy valóság Nos, itt ülünk egy gazdasági világválságnak nevezett helyzet kellős közepén, és a legrosszabb

Részletesebben

Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 22/2015

Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 22/2015 Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 22/2015 Kedves Kolléga! Kérem engedje meg, hogy tájékoztassuk arról, hogy idén is meghirdetésre került a Magyar Termék Nagydíj nyilvános pályázat,

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

Szigetvári Viktor előadása

Szigetvári Viktor előadása Szigetvári Viktor előadása info@penzugykutato.hu Tel: +36.1.335.0807 Fax: +36.1.335.0828 Összefoglaló Szigetvári Viktor előadásáról Pénzügykutató Napok, 2012. október 26. Visegrád Mivel mind a független

Részletesebben

1. oldal, összesen: 8

1. oldal, összesen: 8 1. oldal, összesen: 8 Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK KÉPVISELÕ-TESTÜLETI ÜLÉS

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK KÉPVISELÕ-TESTÜLETI ÜLÉS ÖNKORMÁNYZATI HÍREK KÉPVISELÕ-TESTÜLETI ÜLÉS A költségmegtakarítás mellett munkahelyeket is megõriz az önkormányzat az általános iskola és a középiskola összevonásával Kevesebb iroda, kevesebb vezetõ a

Részletesebben

Székelyföld területi autonómiája

Székelyföld területi autonómiája Márton János Székelyföld területi autonómiája Koncepciók és esélyek 1. Bevezetõ A 2003-as év eseményei közel tízéves hallgatás után újra terítékre hozták a romániai magyar közösség autonómiájának kérdését.

Részletesebben

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részéről

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság 2011/0413(COD) 8.5.2012 VÉLEMÉNYTERVEZET a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részéről a Külügyi Bizottság részére a Stabilitási Eszköz létrehozásáról

Részletesebben

készült Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 5-én (hétfőn) 18,00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásán

készült Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 5-én (hétfőn) 18,00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásán VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 5-én (hétfőn) 18,00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásán HATÁROZATOK:

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY 2013/01

SAJTÓKÖZLEMÉNY 2013/01 Projekt címe: Turizmus határok nélkül információs látogatóközpontok fejlesztése Nagyatádon és Križevciben Projekt rövid címe: ViNaK Projekt azonosító: HUHR/1101/1.2.2/2020 Vezető Kedvezményezett: Križevci

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2015. április 23.-án (csütörtökön) 17 órakor Beleg Község Önkormányzata hivatali helyiségében megtartott nyilvános

Részletesebben

Széll projekt. Sajtótájékoztató anyaga (Utolsó módosítás: 2013.02.12)

Széll projekt. Sajtótájékoztató anyaga (Utolsó módosítás: 2013.02.12) Széll projekt Sajtótájékoztató anyaga (Utolsó módosítás: 2013.02.12) Mit szólnának hozzá ha azt mondanám: a Széll Kálmán téren és környékén a közúti járművek évente közel 540000 kilogramm szennyezést szórnak

Részletesebben

Jegyzõkönyv ÁÉT 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl 2008. November 13.

Jegyzõkönyv ÁÉT 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl 2008. November 13. Jegyzõkönyv ÁÉT 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl 2008. November 13. ftsz.hu Szám: HUM/1219/2008 JEGYZÕKÖNYV az Ágazati Érdekegyeztetõ Tanács 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl Köszöntöm

Részletesebben

1/E/TD/2013. Tartalmazza: Torony: 5/2013. (II.13.) számú határozatot A Csicsergő Óvoda 2013. évi költségvetésének. elfogadásáról.

1/E/TD/2013. Tartalmazza: Torony: 5/2013. (II.13.) számú határozatot A Csicsergő Óvoda 2013. évi költségvetésének. elfogadásáról. 1/E/TD/2013. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 13-i nyílt együttes ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: Torony: 9/2013. (II.13.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/132-1/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010.

Részletesebben