Nem adjuk az óvodát! Be kell hoznunk a lemaradást. Múlt hétfõn a Egyesület tartott elõször. Nyár Nem mondok újdonságot azzal, hogy kitört

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nem adjuk az óvodát! Be kell hoznunk a lemaradást. Múlt hétfõn a 20-30 Egyesület tartott elõször. Nyár Nem mondok újdonságot azzal, hogy kitört"

Átírás

1 ÉRDI Ingyenes kétheti lap példányban LAP Tájékoztatjuk A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A tisztelt Olvasóinkat, hogy július végi számunk kimarad! Továbbra is várjuk hirdetéseiket! Az elmúlt héten szinte minden média hírt adott arról, hogy milyen vitába keveredett az érdi önkormányzat és a NIF a Harkály utcai óvoda ügyében. Mint ismeretes, a székesfehérvári vasút kétvágányúvá építése miatt az óvodát kisajátították, azonban a kisajátítási összegben a mai napig nem sikerült megállapodni. Ezt a témát járjuk körül a következõkben. Múlt hétfõn a Egyesület tartott elõször sajtótájékoztatót az ügyben, miután az országos sajtóban szerepeltették a hírt. Csõzik László önkormányzati képviselõ, a pénzügyi bizottság és egyben az egyesület elnöke elmondta, hogy a Kelenföld Tárnok-vasútvonal bõvítése költözésre ítéli az érdi Harkály utcai óvodát. A töltésszélesítés folytán az óvoda udvara áldozatul esik az EU-s gigaprojektnek. A beruházást bonyolító Nemzeti Infrastruktúrafejlesztõ Zrt. kifarolt abból az Önkormányzattal folytatott 2009-es tárgyalássorozaton kialakult megállapodásból, amely egy új óvoda megépítéséhez szükséges, szakértõi véleménnyel altámasztott 184 millió forint összegû kártalanításról szólt, és kisajátítási eljárást indított az Önkormányzattal szemben. A kisajátítási eljárásban megállapított 60 millió forintos összeget az Önkormányzat nem fogadta el, és a határozatot bíróságon támadta meg. A bíróság mind elsõ, Itt a nyár, a közgyûlés is szabadságra megy, bár az önkormányzatnak most, a csatornázás megindultával lesz munkája bõven. Mégis, próbáljunk mérleget vonni az elsõ félévrõl. Segesdi János alpolgármestert, a Fidesz frakció vezetõjét kértem meg arra, értékelje a frakció és a képviselõk munkáját. Soha ennyi vita még nem volt egy frakción belül, mint az elmúlt idõben. Ez azt jelenti, hogy minden frakciótagunk komolyan veszi a feladatát, rendkívül alaposan foglalkoznak körzetük problémáival, gondjaival, és komoly érdekérvényesítõ nyomást igyekeznek a frakcióra gyakorolni. Természetesen mire a döntés megszületik, az kompromisszumok árán történik. Csak akkor lehet eredményesen mûködtetni egy frakciót, ha mindenki azt látja, hogy a kívánságok és a lehetõségek maximumát tudják elérni. Képviselõtársaim tudomásul vették azt, hogy sok esetben nehéz döntéseket is meg kell hozni, tisztában vannak azzal, hogy nem lehet mindig népszerû döntéseket hozni. A jó döntésekhez felelõsségteljesen kell hozzáállni. Voltak az elmúlt idõben konfliktusos helyzetek is, mint pldául a Széchenyi és Hunyadi iskolák átszervezése, vagy az adórendelet, és a nagyközönség számára kevéssé derült ki, hogy bizony a frakción belül is éles viták folytak ezekrõl. A frakción belüli viták szerintem nem a nagyközönségre tartoznak. Látható volt, hogy a képviselõk, akik felelõsséggel tartoznak a város lakóinak, kénytelenek voltak ezeket a döntéseket támogatni akkor is, ha voltak ellenvetéseik, fenntartásaik, hiszen a jelenlegi finanszírozás jelentõsen behatárolja a lehetõségeinket, és ahhoz, hogy végre tudjuk hajtani fejlesztési elképzeléseinket, növelni kell a bevételeket és csökkenteni a kiadásokat. Adóból például tízéves volt az elmaradásunk, hiszen 2001-ben állapították meg az adómértéket, és az azóta nem változott. Iskoláinknál ugyanez a helyzet. Az átalakítás célja az volt, hogy a Hunyadi bezárása helyett a lehetõ legkisebb konfliktus árán Nem adjuk az óvodát! mind másodfokon elutasította a Önkormányzat keresetét, és helybenhagyta a Közigazgatási Hivatal 60 millió forintos kártalanításról szóló határozatát. Az állam nem hajlandó megfizetni az új óvoda építésének költségeit, csupán a mostani ingatlan árát hajlandó megtéríteni. A Egyesület szerint ez tûrhetetlen. Az állam így nem bánhat el Érddel! A városnak nincs ennyi pénze új óvoda építésére, a gyermekek nem eshetnek áldozatul a Az óvoda bezárása ellen tiltakozó szülõk Be kell hoznunk a lemaradást biztosítsunk a gyerekeknek színvonalas tanulási lehetõséget, és õrizzük meg egyúttal a pedagógusok munkahelyét. A legkönnyebb az lett volna, ha nem csinálunk semmit, inkább várunk, hátha történik valami csoda nélkülünk is, és letoljuk magunkról a felelõsséget. Akkor nem kellett volna néhány szülõ haragját magunkra vonni, mert egy ilyen átalakítás óhatatlanuk érdeksérelmekkel jár. Ilyenkor azonban mindig rangsorolni kell: feláldozzuk-e a Hunyadi tanulóit és pedagógusait, vagy egyesek érdekeit megsértve megmentjük õket. Mi az utóbbit választottuk. A Fidesz frakció jelentõs, meghatározó többségben van a közgyûlésben. Tizenhárom fõ az öt ellenében, még akkor is megvan a minõsített többség, ha hárman hiányoznak. Nem kényelmesíti el ez a tudat a fideszeseket? Nem kényelmesítheti el, nekünk mindig is az volt az alapállásunk, hogy mindig minden végig kell beszélni, meg kell vitatni. Természeseten itt nem az apró ügyekrõl van szó, fejlesztési üzleti érdekeknek. Egy óvoda több, mint egy ingatlan! Ahhoz, hogy a gyermekek legalább olyan színvonalú ellátást kapjanak, mint eddig, az államnak tisztességes kártalanításról kell gondoskodnia. Az intézmény nem zárhat be, a közelben új, korszerû óvoda építésére van szükség. (Folytatás a 3. oldalon) hiszen a napi rutint a hivatal munkatársai nagy szakmai hozzáértéssel végzik, hanem a nagyobb horderejû, a város mûködését akár hoszszú távra is meghatározó döntésekrõl. Ami alapjaiban érinti a város életét, az mindig komoly fejtörést okoz mindenkinek. Már a probléma felvetése is, hogy csináljuk, ne csináljuk, várjunk, ne várjunk, kompromisszumokat kíván. Érd vezetésének sajnálatos módon hosszú ideje az volt a technikája, hogy mindent halogattak. Igazából 16 éven keresztül a fejlesztések elmaradása a városvezetés tohonyaságán, tehetetlenségén múlott. Nem lehet ezeket a fejlesztéseket tovább halogatni. Mondhatjuk ugyan, hogy ráérünk, de akkor tudomásul kell venni az itt élõknek, hogy a Pató Pál-i hozzáállás azt is jelenti, hiába várják el a várostól azokat a szolgáltatásokat, amelyeket egy várostól egyébként joggal el lehet várni. Eltökélt szán- (Folytatás a 2. oldalon) Nyár Nem mondok újdonságot azzal, hogy kitört a nyár. Mikor ezeket a sorokat írom, bõven harminc fok fölé kúszott a hõmérõ higanyszála, és igazából csak a hûvös, lefüggönyzött szobában, egy behûtött, poharat párásító sör társaságában, vagy a vízparton, hûsítõ tengeri szélben, víz alá merülve lehet jókedvûen elviselni. Az egész évi munkát, fáradságot, gyötrelmet kellene egy-két hét alatt kipihenni, elfelejteni. Már régen köztudott az, hogy teljes értékû munka csak teljes értékû pihenéssel együtt jöhet létre, és a testnekléleknek regenerálódnia kell, különben idõ elõtt elhasználódik. A gyertyát mindkét végén égetõk akár önként, akár kényszerbõl teszik ezt hamar kidõlnek a sorból. A válság és a nyolcéves szocialista-szabaddemokrata országvezetés ezen a téren is megtette a magáét. A magyaroknak jóval kisebb része készülhetett az idén tartalmas nyaralásra. Míg a század elején (de furcsa így írni!) ellepték a magyarok az olasz, spanyol és horvát tengerpartokat, mostanában jelentõsen lecsökkent a számuk. Ennek persze van pozitív hozadéka is, hiszen nagy tavaink, a Balaton és a Velencei-tó forgalma jelentõsen megnõtt az utóbbi években, és az eldugottabb üdülõhelyekre is egyre több hazánkfia látogat. Az idegenforgalom hazai szereplõi örülnek ennek, hiszen a belföldi turizmus alapvetõen fontos minden ország életében, nem lehet az idegenforgalmat kizárólag a külföldi turistákra alapozni. Sajnos lakóhelyünk, Érd a hazai és nemzetközi turizmus térképén szinte megtalálhatatlan, valódi fehér folt. Hogy egy érdi klaszszikust idézzek: Érd az egyetlen Duna-parti város, amelynek nincs Duna-partja. Meg mása sincsen. Nincs szállodája, nincs strandja, nincsenek jelentõs mûemlékei, nincs idegenforgalmi propagandája, csak lehetõségei vannak. A mi lenne, ha városa Érd. Természetesen voltak próbálkozások, ábrándok, utópiák. Emlékezzünk csak Döcsakovszky gumikerekû magasvasút címû paródiájára, vagy a kaszinóvárosra, amelyet szerb maffiózók építettek volna a téglagyár területére, de eszünkbe juthat Ófalu számtalan kitörési kísérlete, az érdi Grinzingtõl a kastély újraépítéséig. Valószínûleg józan pillanataiban mindenki tisztában van azzal, hogy Érd sohasem lesz turisztikai központ, tudjuk, hogy nem lebeg százezernyi német, francia, amerikai turista szemei elõtt Érd, mint nyaralási álmaik netovábbja, mint a magyar Hawaii, de azért a teljes tagadás sem tükrözi a realitásokat. Érdnek igenis lehet vonzereje, fõleg a budapesti, illetve a helyi lakosok számára. Ha megvalósul a Beliczay-sziget rekonstrukciója, ha megnyílik végre a sportcsarnok és uszoda, ha mellette létrejön egy szórakoztató- és welnessközpont, ha épül elõbb-utóbb egy komoly szálloda, ha a Római út mentén a borospincékbe életet lehelnek, ha a volt téglagyár területén végre elkezdõdik valamilyen szabadidõt szolgáló építkezés, ha a volt lõtér tényleg a rekreáció szolgálatába áll, akkor megtelhet élettel a város. Az új városközpont már ezt az irányt szolgálja, hiszen a sétálóutca és a képtár, a benne hamarosan megnyíló kávéházzal az eddig hiányzó valóságos központja lesz a városnak, és van is remény arra, hogy ez a központ meg fog telni élettel, hiszen halott központja eddig is volt Érdnek. Egyre gyorsuló iramban ez lehet a kulcsmondata a fejlõdésnek. A jó vonzza a jót, és a város most jó irányba indult el. Reményünk van arra is, hogy ez az irány tartós marad. ORLAI SÁNDOR Következõ számunk augusztus 11-én jelenik meg!

2 2 Ki érti ezt? Kína-szindróma Aközgyûlés 11:1 arányban megszavazta, hogy Érdnek legyen egy kínai testvérvárosa is, Xuzhou. A kínai miniszterelnök látogatása és a megkötött gazdasági egyezmények ismerete után nem nagy meglepetés, hogy városunk is lépett Kína irányába, egyedül csak a gyorsaság lephette meg a városiakat, hiszen éveken át az érdi vezetés nem a hamariságáról volt híres (lásd pl. Döcsakovszky Bélát, aki éppen a lustaságáról híresült el). A döntés elõtt és után természetesen rögtön elhangoztak az ellenérvek. Ezek között van méltányolható, mint például Kéri Mihályé, aki a közgyûlésen, és elõtte a bizottsági ülésen is annak a véleményének adott hangot, hogy jobb lett volna egy lazább megállapodást kötni, mert a kommunista Kína szerinte nem lehet hiteles partner. A komolyan nem vehetõ ellenzõk pedig azt az érvet hozták fel, hogy a testvérvárosi kapcsolatfelvétel egyetlen oka az, hogy a városvezetés szeretne közpénzen Kínába látogatni. Az igazság természetesen egészen máshol lakozik. Lapzártánk után, 12- én látogat városunkba Xuzhou küldöttsége, akikkel a kapcsolatokat már több, mint egy éve építgetjük. A kínai észjárás más, mint a miénk, ezért ahhoz, hogy komoly gazdasági kapcsolatokat tudjunk kiépíteni velük, a testvérvárosi kapcsolat megszavazása volt a feltételük. A gazdasági tárgyalások egyik tárgya Kína új logisztikai központjainak Magyarországra telepítése volt, és ebben nagy szerepet fog kapni Érd térdsége, valamint Tököl, Szigetszentmiklós és környéke is. Remény van összeszerelõ üzem és egyéb létesítmények Érdre telepítésére is, munkahelyek létrejöttére, valamint a tököli repülõtér bõvítésébe való beleszólásra is, vagyis a jó kapcsolatok révén el lehet érni, hogy az esetleges fejlesztések után Érd lakosait megkíméljük a forgalom zavaró hatásától. Tehát a testvérvárosi kapcsolat felvétele mögött egyértelmûen gazdasági érdekek húzódnak. De térjünk ki az erkölcsi indokokra is. Az emberjogi kérdésekben kényes liberálisok szerint nem szabad olyan országokkal baráti kapcsolatokat létesíteni, ahol lábbal tiporják az emberi jogokat. Kínát például élesen el kell ítélni a tibetiek elnyomása miatt. Valóban. Gondoljuk csak végig, ha emiatt nem kötöttük volna meg a testvérvárosi kapcsolatot, akkor sajnos fel kellene mondanunk Szászrégennel is, mert a román kormány vonakodik megadni Székelyföld autonómiáját. Szóba sem kerülhetne Léva, mint testvérváros, hiszen Szlovákiában, kezdve a nyelvtörvénynel és folytatva Slota kijelentéseivel, lábbal tiporják a magyarok jogait. Poyntonnal is rögtön szakítani kell, hiszen az írországi katolikus-protestáns ellentétet a mai napi nem sikerült megoldani, ráadásul Anglia, mint régi gyarmattartó birodalom, hozzájárult a rabszolgaság gyalázatos intézményéhez. Spanyolországba se menjünk nyaralni a baszk autonómia megadásáig. Izraelt is ítéljük el naponta a palesztinokkal való bánásmódja miatt, de természetesen a palesztinokat is a Hamasz terrorizmusa miatt. Hogy a nagy példaképrõl, az Egyesült Államokról ne is beszéljünk, aki a NATO keretein belül ártatlanokat bombázott szerte a világban Szerbiától Irakig és Líbiáig. Bonyolult a világ, és nem állunk olyan erkölcsi piedesztálon, hogy gonosztevõnek kiáltsunk ki olyan államokat, amelyeket nem is értünk meg, olyan messze állnak tõlünk gondolkodásmódban, kultúrában. Kínát 3000 évvel ezelõtt már Konfuciusz és Lao-Ce tanította, amikor Európában még ismeretlen volt az írásbeliség. Minél rosszabb, annál jobb? Hozhat bár az érdi vezetés akármilyen jó döntést, történhet bármi a városunkban akár tõlünk függetlenül is, rögtön lecsap rá dicsõ ellenzékünk, és megcsócsálja. A civil meggyesek és a szocialisták járnak természetesen elöl ebben, akik minden alkalmat megragadnak, hogy kisebbítsék az eredményeket, sõt, kudarcnak tüntessék fel azokat. A mostanában nagy publicitást kapott óvodaügy kapcsán is az az érzése az embernek, hogy annak örülnének, ha nem sikerülne megoldani a konfliktust, és be kellene zárni az óvodát. Nem érdekli õket, hogy esetleg nyolcvan gyerek az utcára kerül, annak drukkolnak, hogy valljon kudarcot a városvezetés. A különbözõ fórumokat olvasva a kárörvendés hangja csendül ki minden hozzászólásukból, kommentárjukból, és ahelyett, hogy összefogásra buzdítanának, kiállnának a Harkály utcai óvodások mellett, a NIF-nek és az óvodabezárásnak szurkolnak. Érthetetlen. Vagyis érthetõ, hiszen évek óta ezt teszik A szocialisták voltak azok, akik kikapcsolták szavazógépeiket, amikor a csatornázás fontos kérdéseirõl volt szó, és a civil meggyesek végig velük voltak. Ezek az emberek nem a városért, hanem a város ellen dolgoznak teljes erejükkel. Érthetetlen ez egy lokálpatrióta érdi lakos számára. Józan ésszel is érthetetlen: hiszen ez a magatartás ellenérzést, elutasítást szül, végsõ soron lassan kidolgozzák magukat a közéletbõl. Vitrio L. A polgári összefogás lapja Alapította az Összefogás Egyesület Kiadja a BALATONI 19 MANAGER KFT. Felelõs kiadó a kft. ügyvezetõje Felelõs szerkesztõ: ORLAI SÁNDOR Szerkesztõség: 2030 Érd, Budai út Telefon: 06-20/ Honlap: ISSN Nyomdai elõállítás: Ringier Kiadó Kft. Nyomda Felelõs vezetõ: Bertalan László nyomdaigazgató Hirdetésfelvétel: 06-20/ , Ügyfélszolgálati Irodája a Budai út szám alatt. Hirdetésfelvétel, apróhirdetések felvétele minden hétköznap: 8-tól 16 óráig. Telefon: 06-23/ , 06-20/ , 06-20/ Érdi Városi Polgárõr Egyesület 2030 Érd, Fûtõ u. 41. Macsotay Tibor elnök Ügyfélfogadás: minden hónap elsõ péntekén óra között. Diszpécserszolgálat: 0-24 óráig. Telefon: 06-23/ , 06-30/ , , Jelentkezz tagnak! Be kell hoznunk a lemaradást (Folytatás az 1. oldalról) dékunk, hogy fölszámoljuk az elmaradásunkat. Rendbe tettük az adót, most mindenki bekerült az adófizetõi körbe, az is, aki eddig valamilyen okból kimaradt. Aláírtuk másrészt a csatornaépítõkkel a kivitelezési szerzõdést, és ez teljesen új alapokra helyezi az infrastruktúra fejlesztését és ezen keresztül a város további életét. Eddig a csatorna hiánya volt a legnagyobb gátja annak, hogy komoly befektetõk érkezzenek Érdre, és ezáltal munkahelyek és iparûzési adó bevételek keletkezzenek. A csatornát igazából már a rendszerváltás utáni években meg kellett volna építeni, Kongresszust tartott a Fidesz Budapest, július 3., vasárnap (MTI) - Készen állunk arra, hogy megvívjuk a Fidesz történetének legnagyobb küzdelmét; nem hagyjuk, hogy Magyarország viszszasodródjon a görög útra - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök, miután a Fidesz XXIV. kongresszusa vasárnap újraválasztotta õt a párt elnöki posztjára. A tanácskozáson újraválasztották a Fidesz alelnökeit is. Abudapesti Millenáris Parkban tartott tisztújító kongresszuson Orbán Viktor a leadott szavazatból voksot kapott. A küldöttek újraválasztották a párt négy alelnökét is: a leadott szavazatból Varga Mihály 1.462, Kósa Lajos 1.458, Pelczné Gáll Ildikó 1.384, Pokorni Zoltán pedig voksot kapott. Kihívója sem az elnökjelöltnek, sem az alelnökjelölteknek nem volt. A kongresszus megválasztotta a mandátumvizsgáló, valamint a számvizsgáló bizottság tagjait is. Megválasztása után Orbán Viktor azt mondta: a Fidesz megtanulta, hogy nem ideológiákért, hanem Magyarországért kell küzdenie, így kiállt az országért a nemzetközi és a hazai baloldallal szemben. Kijelentette, a Fidesz és a kormány minden helyzetben, bárkivel szemben kiállt és kiáll Magyarország, az itt élõk mellett. Szavai szerint készen állnak arra, hogy megvívják a Fidesz történetének legnagyobb küzdelmét, hogy megvívjanak a múlt hibáival és azokkal, akik ma is védelmezik e hibákat. Vannak, akik vissza akarják fordítani Magyarországot; vannak, akik degeszre keresték magukat azon, hogy az országot a feje búbjáig eladósították - sorolta, hozzátéve, hogy vannak, akik a jövõ útjáról Görögország útjára akarják terelni Magyarországot, arra az útra, amely kényszerprivatizációhoz, az ország vagyonának eladásához, radikális bércsökkentéshez, százezrek elbocsátásához, adóemeléshez, új adók kivetéséhez és elszegényedéshez vezet. A Fidesz azonban végig fog menni a jövõ útján, akár tetszik ez a múlt embereinek itthon és külföldön, akár nem, és nem fogja hagyni, hogy Magyarország visszasodródjon a görög útra - jelentette ki Orbán Viktor. A magyar EU-elnökséget értékelve a pártelnök-miniszterelnök úgy fogalmazott: elvégezték a munkát, visszaverték a támadásokat, az Európai Parlament izgága kötekedõinek adtunk néhány kokit, leesett néhány saller, kiosztottunk néhány baráti tarkón legyintést. akkor még sokkal könnyebben ment volna, például az ISPA program keretében kevesebb önrésszel. Ez az akkori vezetõk hozzáállása miatt nem történt meg. Sokan azt mondják most, hogy késõ. De ha eddig senki nem csinálta meg, akkor most nekünk kell megtenni. Soha nincs késõn. A Fidesz frakción kívül öt tagja van a közgyûlésnek. Tudom, nem a Fidesz frakcióvezetõjének a dolga az õ munkájuk megítélése, mégis megkérdezem: mi a véleménye az õ munkájukról, azt teszik-e, amit egy ellenzéknek tennie kell, vagy esetleg másfajta ellenzéket kívánna maguknak? Nagyon kényelmes lenne, ha magunk választhatnánk meg saját ellenzékünket, de nem lenne szerencsés. Lehetne õket minõsíteni, de nincs értelme. Azt elmondhatom, hogy jobb lenne, ha szakmaibb lenne az ellenzék. Sokszor az az érzésem, hogy nincsenek tisztában az elõterjesztésekkel, nem is olvassák el azokat, így érdemi vitát nem nagyon lehet folytatni. Ha elmondanák, hogy mi miért nem tetszik, mi az, ami nem jó, és mi lenne helyette jó, akkor arra lehetne válaszolni. Ha ellenzéki képviselõk véleménynyilvánítás nélkül elleneznek valamit és nem szavazzák meg, az nem visz elõre. A döntéseket meg is kellene indokolni, méghozzá szakmai érvek alapján, de az elõbbiek miatt felkészületlennek érzem õket. ORLAI SÁNDOR Beszédében ismét megerõsítette, hogy a kormány le fogja gyõzni az adósságot, és ennek érdekében viszszahív a munka világába mindenkit, aki munkaképes, és segély helyett munkát fog adni nekik. A mintegy öt órán át tartó kongresszuson a párt szinte valamennyi vezetõ politikusa felszólalt. A sort Kövér László nyitotta, aki azt mondta, embert próbáló két év telt el a Fidesz legutóbbi kongresszusa óta. A választmányi elnök szólt arról is, hogy az Országgyûlés elnökeként szívesen közremûködik abban, hogy ha a törvényalkotás tempóján nem is lehet lassítani, annak kiszámíthatóságát javítsák. Kósa Lajos, a Fidesz ügyvezetõ alelnöke arról beszélt, hogy pártja 2002-ben egy sikeres négyéves kormányzást követõen veszítette el a választást, mégpedig elsõsorban azért, mert nem fordított elég figyelmet arra, hogy figyeljen az emberekre, tartsa velük a kapcsolatot. Ha a Fidesz nem mûködteti holdudvarát, akkor akármilyen eredményei is vannak a kormánypártnak, akármilyen romokban is van az ellenzék, veszélyben lehet a választási siker - hangsúlyozta. Alelnöktársai közül Varga Mihály azt emelte ki, hogy a kormány az elmúlt egy évben elhárította a gazdasági összeomlás veszélyét. A Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár azt is mondta: az elõzõ kormányok tagjainak, Bajnai Gordonnak, Veres Jánosnak, Draskovics Tibornak felelnie kell azért, amiért az ország következõ tíz évét elzálogosították. Az európai parlamenti (EP) képviselõ, pártalelnök, Pelczné Gáll Ildikó a médiatörvényrõl és az új alaptörvényrõl szólva azok európai szellemiségét emelte ki. Pokorni Zoltán azt mondta, ma egyetlen dolog veszélyes ránk, ha nem tartunk mértéket ; minket nem a történelem fog igazolni, három év múlva a választók visszaigazolása kell. A párt alelnöke szerint ezért a következõ években a Fidesz legfontosabb belsõ parancsának a mértéktartásnak kell lennie. Lázár János azt hangsúlyozta, hogy idõarányosan sikerült teljesíteni a vállalásokat, de a nagy ügyek, a nagy döntések és a felelõsség nagy része még hátra van. A Fidesz parlamenti frakcióvezetõje azt mondta: bár tanácsolták neki, az országgyûlési képviselõcsoport nevében nem kérek és nem kérünk bocsánatot az elsõ év sodró lendületéért, nem ígérek és nem ígérünk érdeksérelmek nélküli rendrakást, (...) ütemváltást, a status quo békés védelmét. Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes, közigazgatási és igazságügyi miniszter arról beszélt, hogy egyre többen figyelnek fel Európában a Fidesznek, Közép-Európa egyik legnagyobb jobbközép pártjának a gazdasági válság megoldására kínált újszerû receptjeire. Példaként a bankadót említette. A kongresszuson felszólaló Harrach Péter, a KDNP frakcióvezetõje azt mondta, szövetség tagjai vagyunk, és ez mindennél fontosabb. Az ugyancsak szónokló Berényi József, a szlovákiai Magyar Koalíció Pártjának elnöke azt hangoztatta, hogy aki nem vállalja fel a magyarság megmaradásának igényét, az nem igazán demokrata. Hozzátette, a magyar kormány értékmentõ politikát folytat, és õszinte a részérõl az együttmûködési igény. A tanácskozás résztvevõit videoüzenetben köszöntötte mások mellett Joseph Daul, az Európai Néppárt EP-frakcióvezetõje, a finn és a horvát kormányfõ, valamint George Pataki, New York állam volt kormányzója. Üdvözlõ levelet küldött a kongresszusnak Horst Seehofer, Bajorország miniszterelnöke, a Bajor Keresztényszociális Unió (CSU) elnöke. A Fidesz alapszabálya szerint a kongresszus a párt legfelsõbb tanácskozó és döntéshozó szerve. Tisztújító kongresszust kétévente kell összehívni. (MTI )

3 3 (Folytatás az 1. oldalról) Segesdi János alpolgármester a következõket mondta tudósítónknak: A NIF minden egyes alkalommal biztosított minket arról, hogy rendben vannak a megállapodásaink, de a lépései azt bizonyították, hogy nem veszik figyelembe az érdiek érdekeit sem a vasútfejlesztés, sem az óvodaépítés kapcsán. A tárgyalásokon kialakított kompromisszumokat a NIF folyamatosan felrúgja. Például két héttel ezelõtt azt kérték, hogy rálépési engedélyt biztosítsunk a számukra ahhoz, hogy egy védõkerítést építsenek az óvoda hátsó részén azért, hogy még egy évig biztosítva legyen az óvoda mûködése, és zavartalanul dolgozhassanak az építõk. Így a nyári szünet után az óvodások visszatérhetnek, és az egy év elég lehet arra, hogy megnyugtató megoldás születhessen. Méltányoltuk ezt a kérést, éppen a megoldás elõsegítése érdekében, és megadtuk az engedélyt. Hétfõi dátummal azonban érkezett egy levél, amit a NIF vezetõ mérnöke, dr. Samu István írt alá, és ebben arra kérik a polgármestert, hogy a leállás után szíveskedjen az óvodába járó gyerekek szüleit tájékoztatni arról, hogy nagy valószínûség szerint a nyári szünet letelte után az óvoda a továbbiakban nem üzemel. Tehát egy hét alatt a NIF nem hogy tovább mérlegelte volna a gyerekek sorsát, a megállapodással szöveg ellentétben ex katedra ellehetetlenítené az óvodát. Ez elfogadhatatlan eljárás. Loppert Dániel, a NIF szóvivõje azt állította, hogy az önkormányzat 280 millió forintot szeretne kapni, és kapzsisággal vádolt minket. Az igazság azonban az, hogy ez a szám sehol sem szerepelt, a közgyûlés arról hozott határozatot, hogy 184 millió forintot kérünk, ugyanis ennyibe kerül egy új, EU-szabvány szerint felépítendõ 80 férõhelyes óvoda. Kezdõdik az érdi csatornahálózat építése Ünnepélyesen aláírták az "Érd és térsége szennyvíz-csatornázási program" érdi csator-nahálózatépítési munkáinak elvégzésére irányuló kivitelezési szerzõdéseket. A két szerzõ-dés együttes értéke mintegy nettó 18,6 milliárd Ft. Az érdi csatornaépítési munkálatok kb. két és fél évig tartanak és a tervek szerint 2013 végén fejezõdnek be. Az összességében kb. 31,4 milliárd Ft értékû szennyvíztisztítási programban Érd, Diósd és Tárnok települési szennyvízhálózatait építik ki, valamint bõvítik az érdi regionális szenny-víztisztítót. A szennyvíztisztító építése év elején elkezdõdött. A hálózatépítésre idén tavasszal meghirdetett közbeszerzésen két részre - Érd-Nyugatra és Érd-Keletre - lehetett ajánlatot tenni. Az eljárás sikeres és eredményes volt. Az Érd-Nyugat részre az öt pályázó konzorcium közül a DSS Érd Konzorcium (Duna Aszfalt Kft., SADE Magyarország Mélyépítõ Kft., Swietelsky Magyarország Kft.) ajánlattevõ nyújtotta be a bírálati szempontok szerint összességében Szennyvízcsatorna építés kedvezményes áron! Telken belüli kiépítés, felkészítés az utcai bekötésre, útátfúrással is. Tel.: Nem adjuk az óvodát! A múlt hét végén szülõi értekezletet tartottak az óvodában, ahol Agócs Erika tagóvodavezetõ elmondta a szülõknek, hogy olyan érzelmi érzelmi hullámvasuton utaznak, olyan mélységeket élnek meg, amit elnélkülöztek volna. A bizalom az önkormányzatban töretlen, és arra kérik személyesen Segesdi János alpolgármestert is, hogy tegyenek meg mindent az óvoda megmentéséért, ne õrlõdjenek fel, ne adják fel a küzdelmet. A végsõkig álljanak helyt a kialakult méltatlan és méltánytalan helyzetben. A szülõk támogatásával az óvoda vezetése, dolgozói is mindent meg fognak tenni, ami lehetséges. A szülõk kérdéseire Agócs Erika és Segesdi János elmondták, hogy a nyári szünet letelte után ugyanitt fogja folytatni mûködését az óvoda, bármit is szeretne a NIF. Nyolcvan gyereket nem lehet az utcára rakni, és mivel az önkormányzat összes többi óvodája is 120%-os kihasználtsággal mûködik, nem képzelhetõ el olyan helyzet, hogy a többi óvoda között osztják el a gyerekeket. Egyelõre arra sincs esély, hogy találjanak a város területén egy legelõnyösebb, érvényes ajánlatot. Ezek szerint a részterületre vonatkozó szerzõdés értéke 9,899 milliárd Ft., a vállalt napi kötbér 138,5 millió Ft. Az Érd-Kelet részen szintén öten pályáztak, itt az ÉRD - KEA Konzorcium (Közgép Építõ- és Fémszerkezetgyártó Zrt., EuroAszfalt Építõ és Szolgáltató Kft, COLAS- ALTERRA Zrt.) ajánlattevõ nyújtotta be a bírálati szempontok szerint összességében legelõnyösebb, érvényes ajánlatot. Ezek szerint az erre a másik olyan épületet, amelyben elhelyezhetõk a gyerekek, és ez a késõbbiekben sem járható út, hiszen nem lehet arra kötelezni a szülõket, hogy esetleg Parkvárosba hordják a gyerekeket. Az önkormányzat mindent el fog követni azért, hogy az új, korszerû óvoda felépítéséhez szükséges összeget elõteremtse valamilyen forrásból, de természetesen az volna a legjobb, ha a NIF betartaná az eredeti megállapodást, és kifizetné a szükséges 180 millió forintot. Nem fogjuk cserben hagyni a szülõket és a gyerekeket fejezte be Segesdi János. A szerkesztõ megjegyzése: Érthetetlen, hogy egy intézménynek csak kisajátításkori értékét akarják kifizetni, hiszen ebbõl az összegbõl az önkormányzat nem tud egy hasonló, mûködõ óvodát vásárolni. Az új óvoda építésekor viszont be kell tartani a korszerû EU-s szabványokat, és ezek roppantul megdrágítják az építkezést. Nem kétséges, hogy itt joghézag van, és a NIF ezt használja ki, nem gondolva arra, hogy nem csak anyagi, hanem egyéb érdekek is léteznek. ORLAI SÁNDOR részre vonatkozó szerzõdés értéke 8,734 milliárd Ft, a vállalt napi kötbér 122,2 millió Ft. A szerzõdéskötést követõen a kivitelezõk elõször az ütemezést kell benyújtsák és remélhetõleg heteken belül az elsõ szakaszok építése is elkezdõdik. A munkálatok minden területen egyszerre indulnak. Minden esetben a már meglévõ csatornahálózattól (befogadótól) kezdõdõen kezdik majd továbbépíteni. Várhatóan a projekt elején lesznek a szervíz- illetve terelõút építések is. Hová lesz a nyereség Valahol olvastam egy elgondolkodtató történetet. Példamesének sem rossz, de akár meg is történhetett. Egy keleti ember üzleti úton járt az USAban, ahol amerikai kollegájával együtt igyekeztek egy találkozóra. Az amerikai azt ajánlotta, hogy taxi helyett menjenek metróval, mert úgy húsz percet nyernek. Amikor kiszálltak a metróból a keleti ember kényelmesen elhelyezkedett egy padon és a másik sürgetésére, hogy siessenek tovább csodálkozva felelte: - Hisz nyertünk húsz percet, hová sietünk. Vajon nem néznénk-e mi is kicsit gyagyásnak a keletit hasonló szituációban. Ugyanis úgy tanultuk meg élni az életünket, hogy menni kell, hajtani, minden percet kihasználni. Mert a semmittevés elvesztegetett idõ, meg nem keresett pénz, elmaradt haszon. A mai ember nem engedheti meg magának a szemlélõdés luxusát. A hajtás nem állhat meg egy pillanatra sem. Az majdnem teljesen mindegy, hogy ki a hajtó, kinek a kezében van a korbács, egy törtetõ, kifelé keménykedõ, befelé meg apró szemétdombjáért reszketõ fõnöklárváéban, vagy a sajátunkban. Ha lehet ez utóbbi talán még rosszabb is egy kicsit, mert a munkamániás, pénzgyártó malmát egyre õrültebben taposó, önkizsigerelõ figura mindenkitõl többet tud magának is ártani. Hisz saját kezûleg zárta önmagára vállalkozása mókuskerekének ajtaját, és dobta elérhetetlen messzeségbe a kulcsot. A pörgés nem állhat le egy pillanatra sem. Ez vált létformánkká. Megvannak a jelszavak, lózungok is hozzá. Haszonmaximalizálás, termelékenység növelés, hatékonyság, nyereség, nyereség, nyereség Próbálja csak valaki megkérdõjelezni e modern és korszerû fogalmakat. Mindjárt elmaradott, korszerûtlen, bugris, lúzer lesz. Miért is? Eggyel magasabb kategóriájú autó, még egy plazma tévé, még egy presztízs nyaralás. Vagy a másik oldala ugyanennek az embernyomorításnak: megint nõtt a törlesztõrészlet, a telefonszámla, a szolgáltatói sárga csekkek, vagy banki leemelések, a gyereknek még modernebb elektronikus kütyü kell. (Biztos, hogy mindre szükség van?) Valamikor a kezdetek kezdetén még akadhattak illúziók is akár. Hogy a hatékonyság növekedésével az egységnyi idõ alatt létrehozott termékek számának növelése oda vezethet, hogy egy, egy embernek már sokkal kevesebb idõ alatt is meg lehet termelni a maga és családja létfenntartásához szükséges ellenértéket. És még olyan jelszavak is közszájon forogtak, akár a közelmúltban is, hogy majd a verseny arra készteti a termelõket, a szolgáltatókat, hogy minél olcsóbban, minél jobb termékeket állítsanak elõ. Tudna-e valaki mutatni akár egyetlen multinacionális céget is a planétánkon, ahol már csak napi négy órában kell dolgozni, vagy amelyik ezen elvek alapján határozza meg a terméke, vagy szolgáltatása árát. Hisz miféle versenyrõl lehet szó ott, ahol a háttérben tevékenykedõ szürke eminenciások, akik az igazi tulajdonosok érdekében mindenrõl megegyeznek a színfalak mögött és a parasztvakítás számos fogásával úgy tesznek, mintha valamiféle rivalizálás folyna a cégek között. Nem nagyon kell messzire menni, tessék megnézni a távközlési cégek árstruktúrájának az összehasonlítását, vagy a bankok szolgáltatásainak költségszerkezetét. Akár egy puzzle játék kirakói, az egyes látszólag versenyzõ elemek úgy egészítik ki egymást, hogy ahol az egyik cég szolgáltatása drágább, ugyanaz a másiknál olcsóbb és viszont. A szaldóban azonban nem sok eltérés van. De nézzük meg a biológiai környezetünket, ott ha lehet még siralmasabb a helyzet. A termésátlag, a hektáronkénti hozam növelésével kezdõdött valaha. Mindig feljebb kellett srófolni õket. Aztán, amikor a földterület termõképessége kimerülõben volt különbözõ vegyszerekkel kezdték pótolni a tápanyagokat. Ma már több tíz kiló, látszólag ugyanolyan termékben van ugyanannyi vitamin, ásványi só, nyomelemek, mint harminc, negyven éve egy kilogrammban. A cél még mindig a termésátlag növelés. A világ mezõgazdasági termelése bõségesen elegendõnek kéne, hogy legyen a bolygónk kiegyensúlyozott élelmiszerellátására, és mégis mennyien rosszul tápláltak. Ráadásul még csak nem is a távoli szárazságsújtott Afrikára gondolok, hanem a legtöbb európai országra. Mert a tömegtermelésben haszonmaximalizálásra törekvõk nem elégednek meg a gyatra minõségû alapanyag termeléssel (agyonvegyszerezett földekrõl begyûjtött termés, tápos állatok stb), hanem a végtermékekben is igyekeznek a legminimálisabbra csökkenteni még e csekélyebb értékû alapanyagok mennyiségét is, pótolva azokat mindenféle kémiai csodaszerekkel, amit leginkább a címkén feltüntetett végtelen E jelzéssor alá söpörnek össze, s ha lefordítanánk, ott lenne a Mengyelejev táblázat. A végtermék pedig, szépen csomagolt vegyipari hulladék - mint élelmiszer. A galád kufárokkal szemben nagyon nehéz a védekezés. Ha az állam nem vállalja fel velük a küzdelmet, maguktól soha nem lesznek hajlandók a beltartalmi érték növelésére. De amellett, hogy sokan egyetértõen bólogatnak e sorok olvasása közben, képesek-e szétnézni saját házuk táján? Mennyire tudatosan élik az életüket, tudnak-e lassítani az iramon és a felszabaduló idõt arra fordítani, amiért az életet megkapták. E földi létezés ugyanis arra lett kitalálva, hogy a teremtett lények, köztük az ember is gyönyörködjék a Létben. Tudjon megállni egy gyümölcsöktõl lehajló barackfa elõtt és örülni a látványának, megízlelni a termés zamatát. Képes-e bezsebelni azt a hatalmas boldogság mennyiséget, amit gyermeke minden nap rázúdít, vagy arra hivatkozva, hogy a gyerek különórái díjának elõteremtése miatti hajtás egyelõre nem engedi meg neki, tovább teper. Mert manapság luxus, hogy legalább napi egy, két órát a csemetéjére szánjon. Majd késõbb! Közben elfeledkezik róla, hogy Pistike, vagy Zsuzsika csak egyszer kétéves, ötéves stb. Tizenöt, húszéves korára már minden elillan, már semmi sem visszahozható ("Elhull a virág, eliramlik az élet") Elektronikus eszközeink, autóink, gépeink elvileg arra szolgálnának, hogy megkönnyítsék az életünket, idõt takarítsunk meg. Az angol mondás szerint az idõ pénz. Ha tehát megtakarítunk belõle, az akár pénzben is kifejezhetõ nyereség. Tessék mondani, hol van hát a nyereség? Akár társadalmi, akár egyéni szinten. KOPOR TIHAMÉR

ÉRDI LAP Rémálom. Bemutatkozik a Vörösmarty Mihály Gimnázium. Igazságosabb közteher-viselést! Az érdi önkormányzat 2001-ben, a helyi

ÉRDI LAP Rémálom. Bemutatkozik a Vörösmarty Mihály Gimnázium. Igazságosabb közteher-viselést! Az érdi önkormányzat 2001-ben, a helyi Rémálom ANépszabadságban, A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Az érdi önkormányzat 2001-ben, a helyi adókról szóló törvény alapján vezette be az építményadót. Az országban tapasztalható általános

Részletesebben

Szent István-terv a Kárpát-medencében avagy A mi ügyünk!

Szent István-terv a Kárpát-medencében avagy A mi ügyünk! ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban LAP Honlapunkra A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Mi magyarok, magyarként összetartozunk A Nemzeti Összetartozás Napja Június 4-én, immár hagyományosan,

Részletesebben

Újra FIDESZ! Orbán Viktor: Magyarország felemelését válasszuk október 3-án! Mint ismeretes, a parlament jelentõs módosításokat

Újra FIDESZ! Orbán Viktor: Magyarország felemelését válasszuk október 3-án! Mint ismeretes, a parlament jelentõs módosításokat ÉRDI Ingyenes kétheti lap 15 000 példányban VIII. évfolyam LAP 18. szám 2010. szeptember 16. A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Újra FIDESZ! A Fidesz csapata. Elsõ sor (balról) dr. Veres Judit,

Részletesebben

Ilyen lesz a bölcsõde udvara a felújítás után

Ilyen lesz a bölcsõde udvara a felújítás után A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban Orlai Sándor A heti rendszerességgel megtartott sajtótájékoztatón több témáról esett szó, elsõsorban pályázatokról.

Részletesebben

Teljes kapacitással üzemel az Aradi utcai bölcsõde

Teljes kapacitással üzemel az Aradi utcai bölcsõde ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban LAP A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Teljes kapacitással üzemel az Aradi utcai bölcsõde S oltész Miklós államtitár és T. Mészáros András polgármester

Részletesebben

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 XV. évf. 34. szám 2006. szeptember 21. Terjesztői ára: 75 Ft Megkezdi működését az ipari park Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Új munkahelyek, beruházások Szeptember 19-én, kedden délelőtt Gödöllő szempontjából

Részletesebben

Az ünnepség résztvevõi a fõtéren. Az új óvoda épülete az udvar felõl

Az ünnepség résztvevõi a fõtéren. Az új óvoda épülete az udvar felõl ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban LAP A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Az eltiport nemzet újjászületik Március 15-ét ünnepeltük Kegyeibe fogadta az idõjárás az idén nemzeti ünnepünket,

Részletesebben

Állami Számvevõszék: Jelentõsen nõtt Érd adósságállománya

Állami Számvevõszék: Jelentõsen nõtt Érd adósságállománya ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban LAP X. évfolyam 1. szám 2012. január 12. A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Elhurcoltak Napja Megbocsájtunk, de nem felejtünk Évek óta rendezik meg

Részletesebben

Paksi Hírnök. Tisztes polgárok. Elfogadták a költségvetést. Óriásberuházás. indul jövõre

Paksi Hírnök. Tisztes polgárok. Elfogadták a költségvetést. Óriásberuházás. indul jövõre Afrikától a háziorvosi székig: dr. Ságh Beáta Portrénk a 15. oldalon Fotó: Molnár Gyula Paksi Hírnök Az írás megmarad. XVIII. ÉVF. 6. SZÁM ALAPÍTVA 1989-BEN 2009. MÁRCIUS 20. Tisztes polgárok fotók: Molnár

Részletesebben

Kultúra nélkül semmi esélyünk. a megmaradásra A Magyar Kultúra Napja Érden. Sajnálatosan kevés érdeklõdõ elõtt zajlott az

Kultúra nélkül semmi esélyünk. a megmaradásra A Magyar Kultúra Napja Érden. Sajnálatosan kevés érdeklõdõ elõtt zajlott az ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban LAP A A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Kultúra nélkül semmi esélyünk Sajnálatosan kevés érdeklõdõ elõtt zajlott az idén a Magyar Kultúra Napja városi

Részletesebben

ÉRDI LAP. Eredményesen lobbiztunk Aheti szokásos sajtótájékoztatót egy jó hírrel

ÉRDI LAP. Eredményesen lobbiztunk Aheti szokásos sajtótájékoztatót egy jó hírrel Folytatjuk A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Eredményesen lobbiztunk Aheti szokásos sajtótájékoztatót egy jó hírrel kezdte T. Mészáros András polgármester. Mint ismeretes, idén januártól egy

Részletesebben

ÉRDI LAP. Olvassa lapunkat, terjessze hírét és adja tovább! Vissza kell adnunk a reményt

ÉRDI LAP. Olvassa lapunkat, terjessze hírét és adja tovább! Vissza kell adnunk a reményt Ingyenes havilap 8000 példányban III. évfolyam 1. szám 2005. január 20. A POLGÁRI ÖSSZEFOGÁS LAPJA Vissza kell adnunk a reményt Az év fordulóján divat számvetést készíteni, ahogy a polgármester úr is megtette

Részletesebben

balközép Politikai évadnyitót tartott az MSZP Folyamatosan úszunk szemben az árral beszélgetés Ujhelyi István alelnökkel

balközép Politikai évadnyitót tartott az MSZP Folyamatosan úszunk szemben az árral beszélgetés Ujhelyi István alelnökkel Folyamatosan úszunk szemben az árral beszélgetés Ujhelyi István alelnökkel Őszi ülésszak biztonságban vannak-e a képviselők? Politikai évadnyitót tartott az MSZP Magyar Szocialista Párt Országgyűlési Képviselőcsoport

Részletesebben

Ez a mi életünkben hatalmas nagy dolog

Ez a mi életünkben hatalmas nagy dolog 03.indd 1 2009.04.05. 20:30:03 2 www.tizenhetedik.hu Szomszédoló Tabányi Pál, Maglód polgármestere az Auchan áruház átadása után nyilatkozott lapunknak Ez a mi életünkben hatalmas nagy dolog Március 26-án

Részletesebben

Gondolatok a könyvtárban ÍRÁSUNK A 10. OLDALON

Gondolatok a könyvtárban ÍRÁSUNK A 10. OLDALON FEJER www.fejerlap.hu LAP2007. Az önkormányzat számára is évről évre visz- 2 szatérő ünnep a végzősök útra bocsátása, a ballagás. A közgyűlés elnökének köszöntőjét lapunkban olvashatják. 10 Együttes ülést

Részletesebben

Az akció 2015. július 16-tól 2015. július 25-ig tart! Következő számunk július 16-án jelenik meg

Az akció 2015. július 16-tól 2015. július 25-ig tart! Következő számunk július 16-án jelenik meg ÉRDI Ingyenes havilap 12 000 példányban LAP XIII. évfolyam 7. szám 2015. július 16. A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A facebook.com/erdi.fidesz; facebook.com/t.meszaros.andras; erdifidesz.hu

Részletesebben

AZÁNK KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET A KDNP, AZ MKDSZ ÉS A BIA LAPJA 2012 MÁRCIUS. Az Európai Uniónak vissza kell térnie a keresztény értékekhez

AZÁNK KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET A KDNP, AZ MKDSZ ÉS A BIA LAPJA 2012 MÁRCIUS. Az Európai Uniónak vissza kell térnie a keresztény értékekhez KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET A KDNP, AZ MKDSZ ÉS A BIA LAPJA 2012 MÁRCIUS Surján László átvette az EP-alelnöki stafétát Tőkés Lászlótól Tizenöt év után újra van irodája a KDNP-nek Szombathelyen A magyarság

Részletesebben

Mint ismeretes, az Új Magyarországi Fejlesztési. Kettõs mérce Háborognak a szocialisták, hogy az 56-os. El Toro pizza & burger

Mint ismeretes, az Új Magyarországi Fejlesztési. Kettõs mérce Háborognak a szocialisták, hogy az 56-os. El Toro pizza & burger ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban VII. LAP évfolyam 22. szám 2009. november 5. Rendelés: 06-23-369-888, 06-20-387-1679 El Toro pizza & burger A LEGFINOMABB PIZZA AZ EL TOROBÓL! Akció! 32 cm-es

Részletesebben

Akormány gyalázatos teljesítményét igazoló

Akormány gyalázatos teljesítményét igazoló Ingyenes kétheti lap 8000 példányban ÉRDI V. évfolyam LAP 18. szám 2007. szeptember 6. Sajtógárdisták Sportcsarnokot Érdnek! Rendkívüli közgyûlés A veszedelmes lajbi A csatornázásról Ifjúságpolitikai tréning

Részletesebben

AZÁNK. Egy közülünk: aláírásgyűjtés az emberi élet védelmében

AZÁNK. Egy közülünk: aláírásgyűjtés az emberi élet védelmében KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET A KDNP, AZ MKDSZ ÉS A BIA LAPJA 2013. MÁRCIUS Az IKSZ részvételével zajlott a fiatal gazdák konferenciája Ugyanakkor nem egy hitbuzgalmi kezdeményezés indult szögezte le a KDNP

Részletesebben

Elég volt a többletterhekbõl

Elég volt a többletterhekbõl Közéleti információs havilap Megjelenik minden hónap elsõ hetében II. évfolyam 3. szám, 2008. március Ásotthalom, Bordány, Domaszék, Forráskút, Mórahalom, Öttömös, Pusztamérges, Röszke, Ruzsa, Szeged,

Részletesebben

Az utolsó csepp ÖN K O R K É P PORONDPARÁDÉ. Esélyek és lehetőségek

Az utolsó csepp ÖN K O R K É P PORONDPARÁDÉ. Esélyek és lehetőségek Esélyek és lehetőségek ESÉLYEGYENLŐSÉGI MELLÉKLET 2 0 0 9 3. szám ÖN K O R K É P tizenkilencedik évfolyam, 179. szám ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT www.onkorkep.hu www.onkornet.hu Miért fontos Európa? 10 Szimbolikus

Részletesebben

Lépésrõl lépésre közelebb a célhoz Megkaphatja a támogatást a csatornázási programunk!

Lépésrõl lépésre közelebb a célhoz Megkaphatja a támogatást a csatornázási programunk! ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban LAP PIZZA és ÉTEL RENDELÉS Telefon: 06-23/366-455, 06-70/383-6577 Nyitva tartás: H V 10 23-ig, P Sz 24-ig www.dockyardetterem.hu Nyitva: Hétfõtõl péntekig 10

Részletesebben

5-6-7-8. A budapesti utazás kiállításon is kínálják magukat. Végre befagyott a Balaton (Gyarmati László felvétele) 14-24. oldal

5-6-7-8. A budapesti utazás kiállításon is kínálják magukat. Végre befagyott a Balaton (Gyarmati László felvétele) 14-24. oldal B A L A T O N I XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2012 FEBRUÁR ÁRA 150 Ft A RÉGIÓ BALATON-DÍJAS HAVI MAGAZINJA 3 Interjú a Veszprém megyei Közgyûlés elnökével 5-6-7-8 Polgármesteri összegzések 11 Világos mégis csatlakozik

Részletesebben

AZÁNK KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET A KDNP, AZ MKDSZ ÉS A BIA LAPJA 2011 OKTÓBER. IKSZ: Gyurcsány hagyja abba a közhangulat mérgezését

AZÁNK KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET A KDNP, AZ MKDSZ ÉS A BIA LAPJA 2011 OKTÓBER. IKSZ: Gyurcsány hagyja abba a közhangulat mérgezését KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET A KDNP, AZ MKDSZ ÉS A BIA LAPJA 2011 OKTÓBER Közösségeket kell létrehoznunk vagy segítenünk Az idei esztendő első félévében fő feladatunk az alkotmány megalkotása volt, most a

Részletesebben

Németh Zoltán, Szabolcs Attila, dr. Simicskó István, dr. Soós Lajos és Vizi Sándor az ifjú focisták körében

Németh Zoltán, Szabolcs Attila, dr. Simicskó István, dr. Soós Lajos és Vizi Sándor az ifjú focisták körében Schmidt Mária Budafokon Megtelt a Városháza díszterme, ahol Schmidt Máriával, a Terror Háza Múzeum főigazgatójával beszélgethettek a kerületiek. (2. ÉS 5. OLDAL) Erzsébet-kártyákat nyertek Huszonöt kerületi

Részletesebben

Kanizsa. Kattintson rá! 2009. október 6. ÜNNEPI PROGRAM. 1848/49. évi forradalom és szabadságharc hõsi halottainak tiszteletére

Kanizsa. Kattintson rá! 2009. október 6. ÜNNEPI PROGRAM. 1848/49. évi forradalom és szabadságharc hõsi halottainak tiszteletére 32.qxd 2009.10.29. 15:10 Page 1 Kanizsa (93) LOKÁLPATRIÓTA HETILAP XXI. évfolyam 32. szám 2009. október 1. 1848/49. évi forradalom és szabadságharc hõsi halottainak tiszteletére 2009. október 6. ÜNNEPI

Részletesebben

140 év. (Az NTE 1866 MÁV fennállásának 140. évfordulájáról készített írásunkat lapunk 11. oldalán olvashatják.)

140 év. (Az NTE 1866 MÁV fennállásának 140. évfordulájáról készített írásunkat lapunk 11. oldalán olvashatják.) XVIII. évfolyam 38. szám 2006. november 16. Q Megjelenik: 21.000 példányban 140 év (Az NTE 1866 MÁV fennállásának 140. évfordulájáról készített írásunkat lapunk 11. oldalán olvashatják.) 2 Krónika november

Részletesebben

fenntartására korlátozódott döntően. Ezentúl emellett megkezdjük a programfinanszírozást:

fenntartására korlátozódott döntően. Ezentúl emellett megkezdjük a programfinanszírozást: Metródöntés! ŐRMEZŐ KELENFÖLD GAZDAGRÉT ALBERTFALVA KELENVÖLGY LÁGYMÁNYOS SASAD-SASHEGY GELLÉRTHEGY A kormány január 14-i ülésén véglegesen és visszavonhatatlanul döntött a 4-es metró állami finanszírozásának

Részletesebben

Békéscsabán szívhez szóló, és példaértékûen méltóságteljes

Békéscsabán szívhez szóló, és példaértékûen méltóságteljes Méltóságteljes ünnep Fórum Jaminában Új jegyzõ Békéscsabán 418 lakás lesz korszerûbb Párbeszéd az ifjúsággal XVII. évfolyam 5. szám 2007. március 29. A hónap mûtárgya Száz éve történt FOTÓ: VERESS ERZSI

Részletesebben