Mikulás napi lövészverseny, december 8.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mikulás napi lövészverseny, 2007. december 8."

Átírás

1 Tisztelt Vadásztársak a évi vadászjegy kiadás és érvényesítés rendje A évi vadászjegyeink február 29-ig érvényesek. Területi szervezetünknél folyamatosan beszerezhető az Egyéni- és Társas Vadászati Ezúton tájékoztatjuk tisztelt tagtársainkat, hogy Napló és Terítéknyilvántartás, valamint a a vadászjegy kiadását és érvényesítését külföldi vadászok részére kötelező vadász január 07-től, hétfői naptól kezdjük meg. felelősség- és balesetbiztosítási bélyeg. Az ésszerű költségtakarékosság és a felesleges várakozás elkerülése érdekében a csoportos, vadásztársaságonkénti érvényesítést javasoljuk. Kérjük a vadászatra jogosultak képviselőit, hogy lehetőségeikhez mérten szíveskedjenek a vadászjegyek összegyűjtését, érvényesítését, valamint a vadászévkönyvek elszállítását megszervezni. Telefonos időpont egyeztetést kérünk: 34/ Természetesen a vadászjegy egyénileg is érvényesíthető, kiváltható, az érvényesítéssel vadásztárs vagy más személy is megbízható. Mikulás napi lövészverseny, december 8. Ügyfélfogadás: Hétfő-Csütörtök: óráig Pénteken: nincs évi vadászjegy ára: Ft Férfi Vadász felelősségbiztosítás: Ft 1. helyezett: Kiss László Kamarai tagdíj: Ft 2. helyezett: Hutyka Zoltán Összesen: Ft 3. helyezett: Ruppert József Hétfőn és szerdán az egyénileg vadászjegyet váltókat, kedden és csütörtökön a több Női vadászjegyet váltó vadásztársakat várjuk. 1. helyezett: Dömös Helga A vadászjegy érvényesítéséhez szükségesek az 2. helyezett: Vörös Renáta alábbi okiratok, melyeket kérjük feltétlenül hozza magával: Csapat vadászjegy, évi lőjegyzék, a 1. helyezett: Hutyka Zoltán, id. Hutyka fegyvertartási engedély, valamint személyi Zoltán, Tóth Zoltán igazolvány. 2. helyezett: Kiss László, Kolek Árpád, Kérjük, hogy esetleges lakcím, illetve Szilágyi István telefonszám változását is szíveskedjen 3. helyezett: Ruppert József, Kokojev Dániel, bejelenteni. Dömös Helga 1

2 2007 évi Vadásznap, Tatabánya Lapatári malom Lukáts Péter elnök megnyitója A megyei vezetőség és a kitüntettettek Kamarai aranyérem: Talabér János Hubertusz Kereszt Arany fokozat: Erős János, Kocsis Dezső Hubertusz Kereszt Ezüst fokozat: Pákozdi Ferenc, Soós József, Verbánszki János Szólnak a vadászkürtök Hubertusz Kereszt Bronz fokozat: Lepcsényi József, Szabó Endre, Szabó Zoltán Új vadászok avatása A Hubertusz misét, Tóth Tamás, bicskei plébános celebrálja 2

3 Vadászíjász bemutató A magyar bajnok Erdélyi Tamás, szarvasbő bemtutatója Részlet a trófeakiállításból Sokféle trófea alátét közül lehet válogatni A zsűri az Etei Kossuth Vt. főztjét minősíti A Tatabánya Városi Fesztivál Fúvószenekar 3

4 Komárom-Esztergom megyében bírált érmes trófeás vad 2007 december 10-ig Gímszarvas bika: 297 db A 3 db E 19 db B 47 db Dámszarvas bika: 18 db A 2 db E 1 db B 4 db Őzbak: 576 db A 5 db E 2 db B 12 db Császári Gazdák Vt., 8,01 kg Muflon kos: 22 db A 1 db E 2 db B 3 db Vaddisznó kan: 47 db A 1 db E 3 db B 14 db A megyében elejtett legjobb gím trófeák Vértesi Erdő Zrt., 6.87 kg Bábolna Zrt., 11,27 kg Vértesi Erdő Zrt. 6,62 kg 4

5 Bárányosi Fvk., 4,85 kg Lőtt vad felvásárlás! Lőtt nagyvad, apróvad felvásárlása a legmagasabb napi árakon, az elejtés helyszínéről azonnali elszállítással. Bajnai Tölgyfalevél Vt., 7,55 kg Érdeklődni: tel.: 06-30/ Tárkányi Vt., 10,24 kg, elejtő: Trescsik Károly 5

6 JOGSZABÁLYVÁLTOZÁS súlyos károsodásának megelőzése vagy a növény- és állatvilág természetvédelmi célú A Vadászati Törvény végrehajtási rendelete védelme érdekében, valamint a kutatás és júliusban változott. oktatás, az állományfeljavítás, a visszatelepítés Az alábbiakban közreadjuk az FVM módosító és az ezekhez szükséges tenyésztés céljából; rendeletének teljes szövegét. d) a Vtv. 39. (3) bekezdése esetében a közegészség és közbiztonság, vagy a légi 61/2007.(VII.13.) FVM rendelet közlekedés biztonsága, vagy a mezőgazdasági a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint hasznosítású növények és állatok, az erdők, a a vadászatról szóló évi LV. Törvény halgazdaságok és a vizek súlyos károsodásának végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. megelőzése vagy a növény- és állatvilág (V.4.) FVM rendelet módosításáról. természetvédelmi célú védelme érdekében. A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, (2) Az (1) bekezdés szerinti döntésben meg kell valamint a vadászatról szóló évi LV. határozni: Törvény 100. (1) bekezdésének a) pontjában a) azt a vadfajt és az egyedek számát, amelyre a kapott felhatalmazás alapján, valamint a döntés vonatkozik, földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter b) a befogás vagy elejtés engedélyezett módját, feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. eszközeit, (VII.28.) Korm.rendelet 1. k) pontjában c) azt a területet, ahol a döntésben foglalt meghatározott feladatkörömben eljárva a tevékenység gyakorolható, következőket rendelem el: d) a döntés érvényességi idejét. 1. A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, (3) A vadászati hatóság meghatározott esetekben valamint a vadászatról szóló évi LV. az engedélyes (kötelezett) részére a döntésben Törvény végrehajtásának szabályairól szóló foglaltak végrehajtásáról jelentéstételi 79/2004. (V.4.) FVM rendelet (a továbbiakban: kötelezettséget is előírhat. R.) a következő 27/A. -sal egészül ki: 2. (1) Az R.45. (1) bekezdése helyébe a 27/A. (1) Amennyiben nincs más kielégítő következő rendelkezés lép: megoldás, a vadászati hatósága a döntést az 45. (1) A vadászható madárfajok jogszerűen alábbi esetekben hozhatja meg: elejtett, befogott egyedeit szállítani és a) a Vtv.28. (4) bekezdése esetében a értékesíteni, az ország területéről kivinni, az közegészség és közbiztonság, vagy a légi országba behozni, valamint az ország területén közlekedés biztonsága, vagy a mezőgazdasági átszállítani úgy szabad, ha a madár legalább hasznosítású növények és állatok, az erdők, a egyik szárnyán a vadfaj meghatározásához halgazdaságok és a vizek súlyos károsodásának szükséges mértékben a tollazatot meghagyták. megelőzése, vagy a növény- és állatvilág (2) Az R. 45. (2) bekezdése a következő természetvédelmi célú védelme érdekében, második mondattal egészül ki: valamint az állományfeljavítás, a visszatelepítési Ezen cselekmények az egyéb vadászható és az ezekhez szükséges tenyésztés céljából; madárfajok esetében csak a jogszerűen elejtett, b) a Vtv. 30. (2) bekezdése esetében a befogott egyedekkel végezhetők. közegészség és közbiztonság, vagy a 3. Az R. 52. (3)-(5) bekezdése helyébe a mezőgazdasági hasznosítású növények és következő rendelkezés lép: állatok, az erdők, a halgazdaságok és vizek (3) A vadászati engedéllyel rendelkező vadász súlyos károsodásának megelőzése vagy a vadászatát a vadászat megkezdése előtt legalább növény- és állatvilág természetvédelmi célú huszonnégy órával a jogosultnak kell v é d e l m e é r d e k é b e n, v a l a m i n t a z bejelentenie az érintett vadászterület szerint állományfeljavítás, a visszatelepítés és az illetékes vadászati, valamint védett természeti ezekhez szükséges tenyésztés céljából; terület esetében a természetvédelmi hatósághoz. c) a Vtv. 38. (3) bekezdésének a) és d) pontja (4) A vadászati engedéllyel rendelkező vadász esetében a közegészség és közbiztonság, vagy a apróvadra szervezett vadászatát a vadászat légi közlekedés biztonsága, vagy a megkezdése előtt legalább huszonnégy órával a mezőgazdasági hasznosítású növények és az jogosult védett természeti területen kívül is állatok, az erdők, a halgazdaságok és a vizek köteles bejelenteni az illetékes természetvédelmi 6

7 hatósághoz. (5) Ha a vadászati engedéllyel rendelkező vadász ragadozó madárral folytat vadászatot, a kérelemhez mellékelni kell az illető ország hatósága által a ragadozó madár tartására kiadott engedélyt, továbbá a behozatalára külön jogszabály által kiadott engedélyt. 4. Az R. 5. számú melléklete e rendelet melléklete szerint módosul. 5. Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti az R.14/A. (4)-(6) bekezdés, 19. (3) bekezdés, 24. (2) bekezdés második mondata, 24. (5) bekezdés, 25., 27. (5) bekezdés, 42., 43. (1) bekezdés hatodik mondata, 47. (2) bekezdés harmadik mondata, 47. (3) bekezdés második mondata, 52. (6) bekezdés, 63. (2) bekezdés második mondata, 66. (1) bekezdés harmadik mondata, 75/A. (1) bekezdés. 6. Ez a rendelet a vadon élő madarak védelméről szóló, április 2-i 79/409/EGK tanácsi irányelv 6. cikke (1) és (2) bekezdésének, valamint 9. cikke (1) és (2) bekezdésének való megfelelést szolgálja. Melléklet a 61/2007. (VII.13.) FVM rendelethez. Az R.5. számú mellékletének 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (I. VADÁSZATI IDÉNYEK) 5. Az erdei szalonkára csak húzáson lehet vadászni. A miniszter határozattal az erdei szalonka elejtésének védelmére vadgazdálkodási körzetenként hasznosítási kvótákat állapít meg, amely országosan az évente átvonuló erdei szalonkák mennyiségének 1 %-át nem haladhatja meg. Az erdei szalonka vadászatát a vadászati hatóság a vadgazdálkodási körzetenkénti hasznosítási kvótával összhangban engedélyezi, amely nem haladhatja meg vadászterületenként az adott idényben elejthető mennyiséget. Naponta, személyenként legfeljebb 4 darab erdei szalonkát szabad elejteni. A vadászati hatóság az engedélyekben foglaltak betartását köteles ellenőrizni FEBRUÁRJÁTÓL új helyen, Tatabányán a Köztársaság úton található TOYOTA Autószalonban várjuk kedves régi és új vásárlóinkat! Ezúton szeretnénk megköszönni vásárlóink bizalmát, valamint külföldi vadászvendégeink nevében a vadászati hatóság, a vadásztársaságok erdőgazdaságok munkáját és a színvonalas szolgáltatásiakat! Kellemes karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag Új esztendőt kívánunk! 7

8 Öt nap a kotorékban (Murányi Zsolt, vadgazdálkodási szakmérnök) Prológus: Valószínűnek tartom, hogy némi jagdterrier vér is csörgedezik. Fiatal vadászember nemcsak úgy hipp-hopp lesz koruk ellenére rutinos ebeknek számítottak, valaki, hanem annak születni kell, génjeinkben hisz azon a télen már tizenegynehány róka bőrét van, ott szunnyad bennünk. Aztán hogy a mértem meg a segítségükkel. Igaz ugyan hogy szunnyadó parázs lángra tud-e lobbanni egy kotorékba egyszerre általában csak egy életünk során, vagy csak zsarátnok marad, az kutyát szoktunk engedni, őket bakfiskoruk óta m á r s o k m i n d e n t ő l f ü g g. N á l a m párban dolgoztattam - nagyon eredményesen - ellenállhatatlanul harapózott el- szegény apám, dacára annak hogy mindkettő szuka. Mivel már anyám döbbent aggodalma hiába próbálta délutánra fordult az idő, nem sokat nézegettem kordában tartani- mindinkább lobogott! És a kotorékot, ami szemlátomást nagy forgalmat persze ezzel együtt járt a vadászkutyák már-már bonyolított le rókáéknál, hanem útjára beteges imádata. Így eshetett meg, hogy már 12 engedtem a két kutyát. Hamarosan meg is évesen sok álmatlan éjszakát szereztem hallottam a mélyből a fejhangú csaholást, szüleimnek kotorékos élményeimmel: dübörgést, dulakodást, így társaimmal együtt macskaharapás, rókaharapás, gyerekkori szorosabbra markoltuk a puskát, várva mikor orvvadászat, Tábornok utcai állategészségügyi perdül ki a róka, esetleg rókák. Eltelt egy óra, intézet, ilyen oltás, olyan oltás, és még majd még egy, és a harmadik is eseménytelenül, sorolhatnám Csoda-e ha ezek után hivatásos a nap már bíborvörösen ereszkedett a nyugati vadász válik az emberfiából? 2 éve február égbolt felé, percről percre hidegebb lett, de róka 23-án, jól emlékszem a dátumra, egy szerdai egy szál se! Sőt a föld alól egyre halkult a napon azzal hívott föl egy kedves küzdelem, nyilván egyre mélyebben dúl a vadászcimborám, Miklós, hogy nagyvadas harc Társaim már aggódni kezdtek, de én területükön sebeztek egy rókát, valószínűleg bíztam a két rutinos, erős szukában. Félretéve a mellső lába lett ellőve, mely aztán a vérnyomok puskát, elkotortam a havat, behasaltam a tanúsága szerint egy jól ismert kotorékba járatba és vagy másfél órát füleltem az egyre menekült. A lyuk ki van járva, a hó letiporva, elhaló hangokat, melyek kisvártatva teljesen tele rókanyommal, friss rázással, úgyhogy megszűntek, én pedig teljesen legémberedtem a menjek a kutyákkal, tegyünk pontot az ügy kopogós talajon. Próbáltam más helyen is végére. No, nem kellett kétszer mondani! lehallgatni, de sehol semmi! Ránk sötétedett, Szokatlanul zord időjárás volt a tél végén, hullani kezdett a hó, fel kellett adjuk aznapra. A röpködtek a mínuszok, arasznyi jeges hó, kotorékszájtól néhány méterre elhelyeztem a harapni lehetett a friss levegőt. kutyásdobozt, rongyokat, kabátot pakolva rá, hogy a két fáradt harcosnak legyen hol megpihennie miután kijönnek. A csípős napkelte ismét kint talált a helyszínen, sajnos Mikiék nem tudtak jönni, de én felszerelkeztem minden szükséges szerszámmal. A kutyásdoboz üresen, és nyomok sem a friss porhóban. Ekkor kezdtem csak felmérni a kotorék mivoltát. Hosszas hólapátolás után elém tárult a kép: hatalmas, ősöreg, borzvájta kotorék 9 kijárattal, a két legtávolabbi mintegy 70 méterre egymástól! Délutánig mást se tettem, csak sorról sorra próbáltam a kijáratoknál valami hangfoszlányt elcsípni, több helyen lehallgató Hármasban indultunk, velünk tartott Tamás gödröket lapátoltam, de azon kívül hogy a atya is-civilben plébános-aki akkor még mint térdeimet nem éreztem a hidegtől, semmi kezdő vadász, nagy várakozással készült első életjel! Számba vettem a lehetőségeket: a két rókája elejtésére. A csomagtartóban toporogtak kutya megszorulhatott, elzárták egymás elől az vigyorgó gombszemeikkel vadásztársaink, oxigént, vagy elkaparták magukat, földomlás Csocsó és Dugó, a két tacsi, akiknek ereiben áldozatai lettek, esetleg borz is volt a föld 8

9 mélyén és beásta őket. Egyben biztos voltam: ha Mindenki lázba jött, és ásni akart, de ki nem oxigénhiány lépett föl, az percek alatt végzett adtam volna a kezemből az ásót, tágítottam a velük. De ha valahonnan van levegőjük, ami járatot oldalt barlangoltam, szórtam ki a egy ekkora labirintusban nem kizárt, sokáig homokot már kézzel is, behasalok, beadják a kihúzhatják odalent élve. A kutyák pedig várják lámpát, bevilágítok, hát uramfia! ott az egyik gazdájukat, hogy segítsen rajtuk- nem kutya, már látom a lábát!!! Kézzel fúrom hagyhatom őket nyomorultul elpusztulni! A magam befelé, akár a borz, derékig a járatban bejárat mentén vesszővel tapogatva az irányt, vagyok a föld alatt 2 méterre, fülembe, ásni kezdtem. Vidám munka volt a fagyos szemembe folyik a homok, szólongatom, földben, hamarosan folyt rólam a víz. Több Csocsó, Csocsó kiskutyám gyere ide, és szinte járatot is átvágtam, kereszteztem több szintet is, hihetetlen, de lassan mászik felém elgyötört elágazásokra bukkantam, de semmi hang ebem. Nehezen, de elérem, kilódítom sehol! Végül kénytelen voltam abbahagyni, társaimnak, rögtön meleg pokrócba tekerik, mert már túl mély volt az akna, és tartottam tőle, ölelik, dörzsölgetik a teljesen kihűlt jószágot. hogy rám szakad a domboldal meg aztán ismét Én pedig tovább-tovább háromszoros erővel, itt rám sötétedett. Így ment ez pénteken és kell lennie Dugónak is valahol, ott is van, látom szombaton is egész nap, sajnos hasonló is, de fáradt szegény nagyon, nekem kell eredménnyel. Vasárnap más elfoglaltságom bekaparnom magam érte, hihetetlen, hogy az volt, amit nem mondhattam le, de akárhányszor ember ilyenkor honnan merít még tartalékot az ettem vagy ittam valamit, megkeseredett a erejéből! Fél óra küzdelem még, és Dugó is kint számban a falat, mert folyton éhező, szomjazó van a pokrócban. Miki sebtében telefonál ebeim jártak a fejemben. Már minden András dokinak, készítsen elő mindent, visszük ismerősömnek, aki konyít valamit az efféle az összeszakadt, kihűlés határán álló kutyákat. dolgokhoz, egyöntetű véleménye volt, hogy a Mit tesz ilyenkor az állatorvos? Késő este kutyák örökre a föld mélyén maradtak, és otthagyja az ő szülinapját ünneplő családot, lassan már én is hajlottam erre a feltételezésre, tortát, csapot-papot, és rohan a rendelőbe. De hiszen magam is láttam süldőkoromban erről hadd meséljen ő maga! hasonló esetet György Lajos bácsi két Végül a kaland szerencsésen ért véget, mindkét jagdterrierével, Fifivel és Csibésszel. De nem kutyám túlélte az ötnapos bezártságot, szinte tudtam belenyugodni, és elhatároztam, hogy csodával határos módon. A nyomokból, addig ások, amíg ha másra már nem is, de sérülésekből utólag nagyjából összeállt bennem legalább a két kis tetemre rá nem bukkanok, így a kép, mi is történhetett valójában: a két kutya legalább nem marad bennem az a szörnyű végzett egy rókával a kotorékban, valószínű a érzés, hogy nem tettem meg minden tőlem sebzett lehetett az. Utána valahol borzra is t e l h e t ő t. H é t f ő r e ö s s z e v e r b u v á l t a m bukkantak a föld mélyén, ott is dúlt a csata, legmegbízhatóbb, legharcedzettebb barátaimat, hogy merre és meddig, ki tudja? És az is örökre azzal az eltökélt szándékkal, ha hajnalig kell is az ő titkuk marad, hogy mit csináltak még, folytatni, kutyák nélkül akkor sem megyünk merre jártak az öt nap alatt abban a hatalmas haza! Egymás után ástuk a kétméteres aknákat, labirintusban. már a hórihorgas Laci is alig tudott belőlük Minden vadásztársnak és kutyásnak ezekkel a kikászálódni, este fél tíz felé járt az idő, a sorokkal üzenem, hogy nincs elveszett kutya, hőmérő higanyszála mínusz tíznél, fogyott a tea amíg egy csepp remény van a megtalálására, és a kisüsti, mindenki megszállottként lehet az véreb, vizsla, terrier, vagy tacskó, dolgozott, szemünk, szánk, ruhánk tele keressétek őket, mert a kutya várja gazdáját! homokkal, hol folyt rólunk a verejték, hol pedig Epilógus: Most, két évvel később júliusban, majd megfagytunk. Éppen én voltam a soros, ahogy papírra vetem e sorokat, mellettem pár mikor egy ásónyomásnál érzem ám, hogy méterre Dugó gumilabdaként pattog szakad a homok, könnyebben fut bele a kennelében, Csocsó kutya pedig éppen kölykeit szerszám, nyilván újabb járatot kaptam el, szoptatja. A kis kölykök 9

10 gazdájukon is múlik, mennyire tud majd ( ml Ringer Laktát) kezdtem el lassú bennük fellobbanni. Mert a jó vadászkutya is cseppinfúzióban adni. Az infúziós oldat úgy születik ám! kutyánként egy ampulla 40% glükózt Dr. Győrffy András, állatorvos: Csocsó és Dugó tartalmazott. Intravénásan ultrarövid gyors állapota első február végi találkozásunkkor hatású szteroid injekciót (egy ampulla Dinyugodtan mondhatom, súlyos-életveszélyes adreson injekció), roboláló oldatot (5ml volt. A túlzások elkerülése érdekében nézzük a Roborante calier injekció), vénásan adható száraz, tényszerű adatokat. Amikor hétfő este a vitamin komplexet (5ml Duphalyte infúzió), rendelőintézet asztalára kerültek, mindkét regeneráló injekciót (1 ampulla Panthenol kutya rectalis (végbélben mért) hőmérséklete injekció) kaptak. A kapillárisok kóros mérhetetlenül alacsony, azaz biztosan 27 fok áteresztőképességét csökkentő, a sokkos állapot alatt volt. Bizonyítékul a digitális hőmérőm keringési elégtelenségét ellensúlyozó koffeint, szolgál, mert csak a fokig terjedő kálciumot és magnéziumot megfelelő tartományban mér hitelesen. Mindkét eb erősen arányban tartalmazó állatgyógyászati injekciós exiccalt (kiszáradt) állapotú volt, a készítmény a Primalen injekció, amiből 1-1 nyálkahártyákon mérhető kapilláris telődési mililitert adtam lassan vénásan. idő elnyújtott, körülbelül 3-4 másodperc volt. Az állatokat a vadászok segítségével erősen Ez az érték 1-2 másodperc körül normális, dörzsölni kezdtük, melegítő párnára raktuk, a csökkenése a keringés elégtelenségét jelzi. szemüket védő krémmel (Septosyl szemkenőcs) kentük be. A bakteriális szövődmények elkerülése érdekében penicillinszterptomycin tartalmú antibiotikumot adtam intramuszkulárisan (1ml Tardomyocell Comp. injekció). A kutyák rectalis hőmérsékletét és pulzusát állandóan kontrolláltam. Mintegy óra alatt hőmérsékletkük a mérhető tartományba kúszott, a kapilláris telődési idő normalizálódott, Csocsó és Dugó szemmel láthatóan aktívabb lett. Ezen a napon ünnepeltem születésnapomat. A családom azonban kénytelen volt beérni egy rövid telefonálással: ma sem érek haza rendes időben. Elkeseredésre azonban semmi okom nem volt, kedves barátnőmtől egy 24 személyes feketeerdő tortát kaptam, s ha már otthoni ünneplés nem is, rendelői rendhagyó felköszöntés igen hangulatos kerekedett belőle! Míg a torta fogyott a kutyák és kedvünk állapota is jelentősen javult. A vadászokat és a két kemény kiskutyát késő este engedtem haza, amikor az állatok hőmérséklete már 36 fokot meghaladta. A következő reggelen Zsoltnak A nyálkahártyák a sokkos állpotra jellemző livid még 500 ml előkészített (vitaminokat, glükózt, színezetűek voltak, az állatokon gyenge pulzust keringést javító oldatot tartalmazó) infúziós tapintottam, hallgatózással csökkent oldatot adtam, hogy azt az állatok lassú szívfrekvencia mellett tiszta mellkastájéki cseppinfúzióban a katétereken keresztül légzési hangokat hallottam. A kutyák inaktívak mindenképpen megkaphassák. Csocsót és voltak, alig mozogtak, mindössze a fejüket Dugót egy hétig folyamatosan kontrolálltam, és bírták kissé megemelni. az infúziók mellett antibiotikum és Első és legfontosabb teendő a sokktalanítás fájdalomcsillapító injekciókat adtam a volt. Ennek érdekében mindkét ebet kanüláltam szövődmények elkerülése érdekében. Az orrháti és intravénásan előmelegített infúziós oldatot harapások sérüléseit rendszeres fertőtlenítő 10

11 tisztítás mellett gyulladáscsökkentő és antibiotikum tartalmú Kék kenőccsel kezeltük. Az aktív folyadékterápia mellett a kutyák sérült szemét is kezelni kellett. A földben eltöltött 5 nap miatt a kutyák szaruhártyája erősen sérült, mindkét kutyán kifekélyesedett. Kezelésükre bórvizes tisztítás mellett Brulamycin, Panthenol szemcseppet naponta négyszer és Actovegin szemgélt naponta kétszer írtam elő. Csocsó szeme nehezebben gyógyult, és a javulással párhuzamosan elkezdte szemét piszkálni ezért neki védőgallért adtam. A kutyák szemén a fekélyek mintegy két hét alatt gyógyultak be, a képződött heg által létrejött szaruhártyahomály csökkentésére ekkor Garasone szemcseppet írtam fel. Mintegy bő hónappal a kutyák kiásása után már csak alig észrevehető homály jelezte a februári izgalmakat. Mindenképpen fontosnak tartom megjegyezni, hogy Csocsó és Dugó gyógyulása és felépülése nem lett volna ilyen sikeres, ha Zsolt nem lett volna olyan lelkiismeretes és alapos és ha a vadásztársak nem segítettek volna minden téren a kutyák gyors és alapos ellátásában év második felében megtartott rendezvényeink Képesített vadhúsvizsgáló tanfolyam: 51 fő tett vizsgát Apróvadas VAV vizsga: 1 4 v a d á s z e b vizsgázott sikeresen A vadászkürtös képzést 15 fővel elindítottuk. A tanfolyam minden hétfőn 18,00-20,00 óra között kerül megtartásra. Az oktatás folyamatos, bármikor lehet csatlakozni. Kamarai tagjaink részére a képzés térítésmentes. A kürtös tanfolyam hallgatói Vadkárszakértői konferencia, Tata A segítő vadásztársak csapata Dr. Radnai Szilárd előadása a jogszabályi alapokról Egy téli vadászálom 11

12 HARMÓNIA VADÁSZBOLT TATA, Katona u. 17. Tel.: 34/ , Fax: 34/ MÁR 15 ÉVE A VADÁSZOK ÉS TERMÉSZETBARÁTOK SZOLGÁLATÁBAN! Továbbra is várjuk kedves vásárlóinkat a megszokott színvonalon hatalmas árukészletünkkel. Ízelítőül a megye legnagyobb fegyver- és lőszerválasztékából exkluzív Krieghoff vadászfegyverek megbízható Steyr Mannlicher, SAKO, TIKKA, CZ golyós fegyverek elnyűhetetlen orosz IZS és TOZ vadászfegyverek COMLANBER, HUGLU sörétes fegyverek, a világ legolcsóbb HATSAN sörétes és légfegyverei RWS, ROTTWEIL, GECO, SAKO, Sellier&Bellot, NIKE-Fiocchi lőszerek Optika ZEISS kereső és céltávcsövek Schmidt&Bender, Meopta céltávcsövek EXAKTA, PRACTIKA, VIXEN és VANGUARD keresőtávcsövek LEICA Geovid 8 x 56 távmérős keresőtávcsövek Cipők, bakancsok, csizmák, ruhanemű Le Chameau, Deer Hunter, TermoSwed, RP, Venator, AKU, Olang, KAMIK, KOS Fashion, AFARS, Ludiform, Wallaby bőrnadrágok Egyéb kiegészítők GREINER kar- és ébresztőórák KA-CSA és Héliátor fegyverlámpák Ballistol, Stil Crin fegyverápoló szerek A vadász és maroklőfegyverek sikeres műszaki vizsgáztatása érdekében lőfegyverein ingyenes állapotfelmérést végeztetünk. Ha Ön szereti a természettel a harmóniát, keresse a HARMÓNIÁT! Minden vadászkamarai tagunknak Kellemes Karácsonyi Ünnepeket, eredményekben és vadászsikerekben gazdag Új Esztendőt kíván a területi vezetőség nevében. Felelős kiadó: OMVK Kem Területi Szervezete Felős szerkesztő: Lukáts Péter elnök Fotók: Halmi Péter Pál, Nagypál Zoltán, Punk János Nyomdai munka: REKLÁM-GM KFT Tatabánya, Béla király krt

MEGYEI VADÁSZNAP. VÁSÁROSOK: Vadászékszer, vadász ruházat,

MEGYEI VADÁSZNAP. VÁSÁROSOK: Vadászékszer, vadász ruházat, Időpont: 2007 augusztus 11. (szombat) Helyszín: Tatabánya, Lapatári malom MEGYEI VADÁSZNAP 19,00 - Zenés, táncos mulatság hajnalig Egésznapos rendezvények: (Megközelítés:Tatabánya Kertváros, a - Trófea

Részletesebben

Vadászati idények 2010

Vadászati idények 2010 Vadászati idények 2010 7/2010. (II. 2.) FVM rendelete a vad védelmérıl, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet

Részletesebben

H Á Z I S Z A B Á L Y Z A T

H Á Z I S Z A B Á L Y Z A T H Á Z I S Z A B Á L Y Z A T Készült: 2010. október 16. 2 1.. /1/ A Nagycserkeszi Új Erő Vadásztársaság, (továbbiakban VT.) 2010. október 16-án tartott közgyűlése által módosított Házi Szabályzat. /2/ Jelen

Részletesebben

A trófeabírálat jogszabályi háttere

A trófeabírálat jogszabályi háttere Trófeabírálat, SMKBV2235VN A trófeabírálat jogszabályi háttere Bleier Norbert 2010 Törvényi szabályozás 1996/LV. törvény (a vad védelméről a vadgazdálkodásról és a vadászatról) 73-as és 74-es önálló fejezetben

Részletesebben

Ismertesse az egyéni vadászati módokat! 1. A. Információtartalom vázlata:

Ismertesse az egyéni vadászati módokat! 1. A. Információtartalom vázlata: 1. A Ismertesse az egyéni vadászati módokat! Egyéni vadászati módok Egyéni vadászat során ejthető vadfajok Egyéni vadászat biztonsági előírásai Egyéni vadászat etikai előírásai 1. B Ismertesse a vadászaton

Részletesebben

Vadászati Árjegyzék 2011/2012. Pilisi Parkerdő Zrt. Kedves Vadászok! Üdvözöljük Önöket a Pilisi Parkerdő Zrt-nél!

Vadászati Árjegyzék 2011/2012. Pilisi Parkerdő Zrt. Kedves Vadászok! Üdvözöljük Önöket a Pilisi Parkerdő Zrt-nél! Kedves Vadászok! Üdvözöljük Önöket a Pilisi Parkerdő Zrt-nél! Vadászati Árjegyzék 2011/2012 Pilisi Parkerdő Zrt Mielőtt nekilátnának áraink áttanulmányozásához, kérjük, hogy olvassák el az általános tudnivalókat.

Részletesebben

HUNOR VADASKERT Zrt. Vadászati árjegyzék Érvényes: 2014. március 1-től visszavonásig

HUNOR VADASKERT Zrt. Vadászati árjegyzék Érvényes: 2014. március 1-től visszavonásig HUNOR VADASKERT Zrt. Vadászati árjegyzék Érvényes: 2014. március 1-től visszavonásig 1. oldal 2. oldal Bemutatkozás Tisztelt Vadászvendégünk! S ok szeretettel köszönti Önt a Hunor Vadaskert Zrt.! Engedje

Részletesebben

HUNOR VADASKERT Zrt. Vadászati árjegyzék. Vadászati árjegyzék

HUNOR VADASKERT Zrt. Vadászati árjegyzék. Vadászati árjegyzék HUNOR VADASKERT Zrt. Vadászati árjegyzék 2015/2016 Vadászati árjegyzék 1. oldal 2. oldal Bemutatkozás Tisztelt Vadászvendégünk! S ok szeretettel köszönti Önt a Hunor Vadaskert Zrt.! Engedje meg, hogy néhány

Részletesebben

VADÁSZATI ÁRJEGYZÉK. Koronás-szarvas Kft. KAB-HEGY 2004. Nonprofit Kft. Érvényes: 2010. március 1-tıl

VADÁSZATI ÁRJEGYZÉK. Koronás-szarvas Kft. KAB-HEGY 2004. Nonprofit Kft. Érvényes: 2010. március 1-tıl VADÁSZATI ÁRJEGYZÉK Koronás-szarvas Kft. KAB-HEGY 2004. Nonprofit Kft. Érvényes: 2010. március 1-tıl SZARVAS VADÁSZAT Vadászati idény: Bika, tehén: szeptember 1-január 31. Ünı, borjú: szeptember 1-február

Részletesebben

TRÓFEA KATALÓGUS GEMENC ZRT bőgési szezonban terítékre került szarvasbikák trófeái

TRÓFEA KATALÓGUS GEMENC ZRT bőgési szezonban terítékre került szarvasbikák trófeái TRÓFEA KATALÓGUS GEMENC ZRT. 2016. 2016. bőgési szezonban terítékre került szarvasbikák trófeái Előszó A gemenci szarvasbőgést és a hozzá kapcsolódó bikavadászatot a kiemelkedő minőségű gímállomány mellett

Részletesebben

A trófeaszállítás feltételei. Dr. Gombos Zoltán Főosztályvezető, Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály április 5.

A trófeaszállítás feltételei. Dr. Gombos Zoltán Főosztályvezető, Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály április 5. A trófeaszállítás feltételei Dr. Gombos Zoltán Főosztályvezető, Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály 2016. április 5. Feltételrendszer Természetvédelmi Állategészségügyi Vadgazdálkodási előírások Vám-

Részletesebben

Házi szabályzat. A vadászható terület nagysága: 3841ha. Vadvédelmi terület.

Házi szabályzat. A vadászható terület nagysága: 3841ha. Vadvédelmi terület. Házi szabályzat A vadásztársaság területének határai: A 3-as számú fôközlekedési úti Sajó hídtól a Sajó folyó Ónodig, majd nyugatra az ónodi vár elôtt a közútig. Innen Ónod- Nyékládháza közút, Nyékládháza

Részletesebben

Hírlevél A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi Szövetsége tagszervezetei részére

Hírlevél A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi Szövetsége tagszervezetei részére Hírlevél A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi Szövetsége tagszervezetei részére 2011. III. szám Aktuális teendők 1. Március 20-a volt a határideje az éves vadkilövés dokumentálásának.

Részletesebben

Házi szabályzat. A vadászható terület nagysága: 3841ha. Vadvédelmi terület.

Házi szabályzat. A vadászható terület nagysága: 3841ha. Vadvédelmi terület. Házi szabályzat A vadásztársaság területének határai: A 3. számú f közlekedési úti Sajó hídtól a Sajó folyó Ónodig, majd nyugatra az ónodi vár el tt a közútig. Innen Ónod- Nyékládháza közút, Nyékládháza

Részletesebben

TERVEZET. a védett tokfajok hasznosítására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló.../.. (..) KvVM rendeletről

TERVEZET. a védett tokfajok hasznosítására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló.../.. (..) KvVM rendeletről KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/865/2008 TERVEZET a védett tokfajok hasznosítására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló../.. (..) KvVM rendeletről /közigazgatási egyeztetés/

Részletesebben

ÁLLAMI VADÁSZVIZSGA SZÓBELI TÉTELEK

ÁLLAMI VADÁSZVIZSGA SZÓBELI TÉTELEK ÁLLAMI VADÁSZVIZSGA SZÓBELI TÉTELEK 1. 2. 3. 4. 5. 1. Mi a különbség az agancs és a szarv között? Ismertesse a gímszarvas éves agancsciklusát! 2. Ismertesse a tőkés réce költés biológiáját, hazai helyzetét.

Részletesebben

MEGYE BÍRÁLAT HELYE BÍRÁLAT IDEJE TELEFONSZÁM Baranya 7623. Pécs, Rákóczi u. 30. Hétf : 13.00-16.00, szerda: 8.00-16.00, péntek: 8.00-12.00.

MEGYE BÍRÁLAT HELYE BÍRÁLAT IDEJE TELEFONSZÁM Baranya 7623. Pécs, Rákóczi u. 30. Hétf : 13.00-16.00, szerda: 8.00-16.00, péntek: 8.00-12.00. MEGYE BÍRÁLAT HELYE BÍRÁLAT IDEJE TELEFONSZÁM Baranya 7623. Pécs, Rákóczi u. 30. Hétf : 13.00-16.00, szerda: 8.00-16.00, péntek: 8.00-12.00. 72/512-461 Bács-Kiskun 6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt.2

Részletesebben

Magyarország EURÓPA VADÁSZPARADICSOMA

Magyarország EURÓPA VADÁSZPARADICSOMA Magyarország EURÓPA VADÁSZPARADICSOMA Állami vadászterületek Magyarországon KÖZEL 1 MILLIÓ HEKTÁR VADÁSZTERÜLET ÉVENTE MINTEGY 70.000 NAGYVAD KILÖVÉSE ÉVENTE MINTEGY 15.000 APRÓ- ÉS VIZIVAD KILÖVÉSE TÖBB

Részletesebben

ÁRJEGYZÉK VADÁSZAT. VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. Érvényes: 2016. március 1. 2017. február 28.

ÁRJEGYZÉK VADÁSZAT. VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. Érvényes: 2016. március 1. 2017. február 28. ÁRJEGYZÉK VADÁSZAT VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. Érvényes: 2016. március 1. 2017. február 28. Kedves Vadásztársunk! A VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. Veszprémtől északra, a Bakony keleti vonulatában

Részletesebben

2015. évi CLXXXIII. törvény a vad védelmével, a vadgazdálkodással, valamint a vadászattal összefüggő egyes törvények módosításáról*

2015. évi CLXXXIII. törvény a vad védelmével, a vadgazdálkodással, valamint a vadászattal összefüggő egyes törvények módosításáról* 22862 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 182. szám 2015. évi CLXXXIII. törvény a vad védelmével, a vadgazdálkodással, valamint a vadászattal összefüggő egyes törvények módosításáról* 1. A vad védelméről,

Részletesebben

AZ ÓPUSZTASZERI VÍZÜGYI VADÁSZTÁRSASÁG HÁZI SZABÁLYZATA

AZ ÓPUSZTASZERI VÍZÜGYI VADÁSZTÁRSASÁG HÁZI SZABÁLYZATA AZ ÓPUSZTASZERI VÍZÜGYI VADÁSZTÁRSASÁG HÁZI SZABÁLYZATA 2013. március.. I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1./ A házi szabályzat hatálya kiterjed az Ópusztaszeri Vízügyi Vadásztársaság tagjaira, tagjelöltjeire, vendégvadászaira

Részletesebben

1. A vadgazdálkodási egység alapadatai

1. A vadgazdálkodási egység alapadatai 1. A vadgazdálkodási egység alapadatai 1.1. A vadgazdálkodási egység alapadatai 1.1.1. Név: 1.1.2. Telephely: 1.1.3. Azonosító (kódszám): - - - - 1.1.4. A vadászati jog hasznosítási formája: 1.1.5. A vadgazdálkodási

Részletesebben

Hírlevél A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi Szövetsége tagszervezetei részére

Hírlevél A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi Szövetsége tagszervezetei részére Hírlevél A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi Szövetsége tagszervezetei részére 2009. XII. szám Aktuális teendők December hónap a társas nagyvad vadászatok fő időszaka, ezért ismételten

Részletesebben

Hírlevél A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi Szövetsége tagszervezetei részére

Hírlevél A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi Szövetsége tagszervezetei részére Hírlevél A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi Szövetsége tagszervezetei részére 2009. III. szám Aktuális teendők Március 20-a volt a határideje az éves kilövés dokumentálásának. A

Részletesebben

Dunaszentmiklósi Rákóczi Vadásztársaság

Dunaszentmiklósi Rákóczi Vadásztársaság Dunaszentmiklósi Rákóczi Vadásztársaság árjegyzéke a 2012-2013 vadászati évre Elszámolás: - trófeás vadaknál a bírálat napján érvényes OTP Valuta középárfolyam EUR/HUF-ban. - tar vadaknál az elejtés napján

Részletesebben

- 2 - ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

- 2 - ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK Belföldi magánszemélyek Magyarországon csak érvényes vadászjegy birtokában vadászhatnak. A megkötött vadászati szerzõdés alapján a Budapesti Erdõgazdaság Zrt. biztosítja a vadászvendég

Részletesebben

2009. évi XXVIII. törvény az egyes agrártárgyú törvények módosításáról 1

2009. évi XXVIII. törvény az egyes agrártárgyú törvények módosításáról 1 2009. évi XXVIII. törvény az egyes agrártárgyú törvények módosításáról 1 A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény módosítása 4. (1) A vad védelméről, a

Részletesebben

ÁRJEGYZÉK VADÁSZAT. VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. Érvényes: 2014. március 1. 2015. február 28.

ÁRJEGYZÉK VADÁSZAT. VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. Érvényes: 2014. március 1. 2015. február 28. ÁRJEGYZÉK VADÁSZAT VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. Érvényes: 2014. március 1. 2015. február 28. Kedves Vadásztársunk! A VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. Veszprémtől északra, a Bakony keleti vonulatában

Részletesebben

bérvadászati árjegyzék Bérvadászati árjegyzék Érvényes: március február 28.

bérvadászati árjegyzék Bérvadászati árjegyzék Érvényes: március február 28. Bérvadászati árjegyzék Érvényes: 2017. március 1. 2018. február 28. 1 A pénzügyi teljesítést az alábbi számlaszámra kérjük: Kedves Vadászvendégek! A Vért Vadászati Kft. 17.000 hektár területen végez vadgazdálkodási

Részletesebben

Tisztelt Elnök asszony!

Tisztelt Elnök asszony! országgyűlési képviselő Dr. Szili Katalin asszonynak az Országgyűlés elnökéne k Helyben 20@9, FEBR 2 4. Tisztelt Elnök asszony! Módosító javaslat A Házszabály 102. -ának (1) bekezdése alapján az egyes

Részletesebben

1 MUNKAANYAG A MINISZTÉRIUM VÉGSŐ ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1 MUNKAANYAG A MINISZTÉRIUM VÉGSŐ ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 1 A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2008. ( ) FVM rendelete a növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról,

Részletesebben

Kedves Vadásztársunk!

Kedves Vadásztársunk! Kedves Vadásztársunk! A HM VERGA Veszprémi Erdõgazdaság Zrt. Veszprémtõl északra, a Bakony keleti vonulatában folytat magas szintû vadgazdálkodási tevékenységet. Üzemi vadászterülete hazánk egyik legjobban

Részletesebben

MUNKAANYAG A MINISZTER ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG A MINISZTER ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter.../... (..) FVM rendelete az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő Helyes Mezőgazdasági és Környezeti

Részletesebben

VADGAZDÁLKODÁSI ÜZEMTERV

VADGAZDÁLKODÁSI ÜZEMTERV VADGAZDÁLKODÁSI ÜZEMTERV VADGAZDÁLKODÁSI ÜZEMTERV Vadgazdálkodási egység: Telephelye: Kelt:,.. A tervet készítette Vadgazdálkodási egység vezetõje A FÔ FEJEZETEK MUTATÓJA Ennek a lapnak a helyére kerül

Részletesebben

2006/július (99. szám) Jog és fegyver az állam tartópillérei (Justinianus)

2006/július (99. szám) Jog és fegyver az állam tartópillérei (Justinianus) 2006/július (99. szám) Jog és fegyver az állam tartópillérei (Justinianus) Jog & Fegyver Szakértő olvasónk közérdekű és több vadászt is érintő kérdésének részlete: Lehet, hogy új felvetés részemről, hogy

Részletesebben

Trófeabírálat. A vadászat szerepe. A trófeák kultusza. Vadászati rendszerek

Trófeabírálat. A vadászat szerepe. A trófeák kultusza. Vadászati rendszerek A vadászat szerepe Trófeabírálat I. előadás A közösség táplálékkal való ellátása A fiatalok harcra való felkészítése Sport A sportban a mérhetőség fontos Mennyiség Minőség Dopping Vadászati rendszerek

Részletesebben

Érkezett ' 2016 AUG évi... törvén y Az Országos Magyar Vadászkamaráról szóló évi XLVI. törvény módosításáról

Érkezett ' 2016 AUG évi... törvén y Az Országos Magyar Vadászkamaráról szóló évi XLVI. törvény módosításáról VrsZa99YU'es nlvawi a Irományszám : I A A $ Érkezett ' 2016 AUG 2 9. 2016. évi... törvén y Az Országos Magyar Vadászkamaráról szóló 1997. évi XLVI. törvény módosításáról 1. Az Országos Magyar Vadászkamaráról

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. Tervezet

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. Tervezet KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/68/2009. Tervezet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 45/2006. (XII. 8.) KvVM

Részletesebben

Kelebiai vadászterület

Kelebiai vadászterület Kelebiai vadászterület Bérvadászati árjegyzék Érvényes: 2017. március 1-től 2018. február végéig GÍMSZARVAS ELEJTÉSE Gímszarvasbika, golyóra érett szeptember 1-től október 31-ig Gímszarvasbika, selejt

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1364/2008. Tervezet a Szarvasi Történelmi Emlékpark Természetvédelmi Terület létesítéséről és a természetvédelmi kezelő megnevezéséről szóló 8/1991. (IV.26.)

Részletesebben

Családias hangulat, magas színvonalon

Családias hangulat, magas színvonalon 20 Namibia ÉV TAPASZTALATÁVAL Családias hangulat, magas színvonalon AFRIKAI KÖRNYEZET KÉNYELEM ÉS KOMFORT FELSŐ SZNTEKEN Vendégeink kényelmét 4 szoba teszi lehetővé, mindegyik szoba saját fürdőszobával,

Részletesebben

BAJNAI KÉPÚJSÁG Utoljára frissítve: 2015. június 15.

BAJNAI KÉPÚJSÁG Utoljára frissítve: 2015. június 15. Utoljára frissítve: 2015. június 15. MŰSOROK Tisztelt Nézők! A Képújság műsorán A Magyar Viselet Ünnepén készült felvételt láthatják. Időpont: 2015. június 22. (hétfő) 19.00 óra Bárándi Zoltán szerkesztő

Részletesebben

79/2004 (V.4.) FVM rendelet

79/2004 (V.4.) FVM rendelet 79/2004 (V.4.) FVM rendelet Nagyvadfajok gímszarvas dámszarvas őz, muflon, vaddisznó [szikaszarvas] LV/1996. (VI.16.) törvény vad védelméről, a vadgazdálkodásról és a vadászatról A földművelésügyi miniszter

Részletesebben

A ZÁRTTÉRI VADTARTÁS LEHETŐSÉGEI, FELTÉTELEI

A ZÁRTTÉRI VADTARTÁS LEHETŐSÉGEI, FELTÉTELEI A ZÁRTTÉRI VADTARTÁS LEHETŐSÉGEI, FELTÉTELEI Zsigmond Richárd földművelésügyi igazgató 2014. március 25. Zárttéri nagyvadtartás 1996. évi LV. törvény (Vtv.) és végrehajtási rendelete szabályozza Vadaskertek

Részletesebben

TARNAMÉRAI TARNAMENTE VADÁSZTÁRSASÁG HÁZI SZABÁLYZATA

TARNAMÉRAI TARNAMENTE VADÁSZTÁRSASÁG HÁZI SZABÁLYZATA TARNAMÉRAI TARNAMENTE VADÁSZTÁRSASÁG HÁZI SZABÁLYZATA BEVEZETŐ RÉSZ A Vadásztársaság 1980. december 29.-én vált le a Hevesi Nimród Vadásztársaságtól és alakult meg Tarnamérán TARNAMENTE Vadásztársaságként.

Részletesebben

43/2011. (V. 26.) VM rendelet. az elejtett vad kezelésének és értékesítésének élelmiszer-higiéniai feltételeiről. 1. Általános rendelkezések

43/2011. (V. 26.) VM rendelet. az elejtett vad kezelésének és értékesítésének élelmiszer-higiéniai feltételeiről. 1. Általános rendelkezések 43/2011. (V. 26.) VM rendelet az elejtett vad kezelésének és értékesítésének élelmiszer-higiéniai feltételeiről Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. (2) bekezdés

Részletesebben

Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk?

Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk? Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk? 2013. február 6., 11:00 Sorozatunkban a Színház- és Filmművészeti Egyetemen ebben az évadban végzősöket, Novák Eszter és Selmeczi György zenés szakirányú osztályának

Részletesebben

126/2013. (XII. 17.) VM rendelet. a vadászvizsgát megelőző tanfolyamról és a vadászvizsgáról

126/2013. (XII. 17.) VM rendelet. a vadászvizsgát megelőző tanfolyamról és a vadászvizsgáról 126/2013. (XII. 17.) VM rendelet a vadászvizsgát megelőző tanfolyamról és a vadászvizsgáról A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 100. (1) bekezdése

Részletesebben

Á llami Vada szvizsga Szó beli Te telek

Á llami Vada szvizsga Szó beli Te telek Á llami Vada szvizsga Szó beli Te telek 1. tétel 1. Ismertesse a gímszarvas éves agancsciklusát! 2. Ismertesse a hazánkban előforduló varjúféléket! Vadászhatóak-e ezek a fajok? 3. Milyen vadfajra szabad

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

ÁRJEGYZÉK VADÁSZAT. VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. Érvényes: március február 28.

ÁRJEGYZÉK VADÁSZAT. VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. Érvényes: március február 28. ÁRJEGYZÉK VADÁSZAT VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. Érvényes: 2017. március 1. 2018. február 28. Kedves Vadásztársunk! A VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. Veszprémtől északra, a Bakony keleti vonulatában

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter 126/2013. (XII. 17.) VM rendelete a vadászvizsgát megelőző tanfolyamról és a vadászvizsgáról

A vidékfejlesztési miniszter 126/2013. (XII. 17.) VM rendelete a vadászvizsgát megelőző tanfolyamról és a vadászvizsgáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 212. szám 85067 A vidékfejlesztési miniszter 126/2013. (XII. 17.) VM rendelete a vadászvizsgát megelőző tanfolyamról és a vadászvizsgáról A vad védelméről, a vadgazdálkodásról,

Részletesebben

2008. évi törvény. egyes agrártárgyú törvények módosításáról

2008. évi törvény. egyes agrártárgyú törvények módosításáról 2008. évi törvény egyes agrártárgyú törvények módosításáról Az Országgyűlés az Alkotmánybíróság 41/2008. (IV. 17.) AB, valamint 77/2008. (V. 29.) AB határozataiból eredő törvényalkotási feladatokra, valamint

Részletesebben

ÁLLAMI VADÁSZVIZSGA SZÓBELI TÉTELEK

ÁLLAMI VADÁSZVIZSGA SZÓBELI TÉTELEK ÁLLAMI VADÁSZVIZSGA SZÓBELI TÉTELEK 1. 2. 3. 4. 5. 1. Ismertesse a gímszarvas éves agancsciklusát! 2. Ismertesse a hazánkban elôforduló varjúféléket! Vadászhatók-e hazánkban ezek a fajok? 3. Milyen vadfajra

Részletesebben

Természetközeli erdő- és vadgazdálkodás az Ipoly mentén

Természetközeli erdő- és vadgazdálkodás az Ipoly mentén Természetközeli erdő- és vadgazdálkodás az Ipoly mentén HUSK/1101/2.2.1/0352 sz., Közösen a természeti értékek megőrzéséért a Poľana és a Börzsöny területén" c. projekt nyitó konferencia 2012. 10.24. Társaságunkról

Részletesebben

Hírlevél A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi Szövetsége tagszervezetei részére

Hírlevél A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi Szövetsége tagszervezetei részére Hírlevél A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi Szövetsége tagszervezetei részére 2009. II. szám Aktuális teendők Mint ahogyan már azt az előző hírlevelünkben is jeleztük, a 2009/2010-es,

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete

A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól

Részletesebben

T/11050. számú. törvényjavaslat. a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény módosításáról

T/11050. számú. törvényjavaslat. a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény módosításáról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/11050. számú törvényjavaslat a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény módosításáról Előadó: Dr. Németh Imre földművelésügyi

Részletesebben

3 év közös munka után 2009. december 15-én bejegyzett egyesület lettünk.

3 év közös munka után 2009. december 15-én bejegyzett egyesület lettünk. Kedves Barátaink, Támogatóink, Segítőink! 3 év közös munka után 2009. december 15-én bejegyzett egyesület lettünk. Szeretettel és köszönettel tájékoztatunk Benneteket az egyesület elérhetőségeiről: Pilis-Budai

Részletesebben

43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet. a növényvédelmi tevékenységről

43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet. a növényvédelmi tevékenységről 1. oldal 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet a növényvédelmi tevékenységről Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. -a (2) bekezdésének 8., 9. és 11. pontjában foglalt

Részletesebben

Ópusztaszeri Vízügyi Vadásztársaság. 2011. évi beszámoló

Ópusztaszeri Vízügyi Vadásztársaság. 2011. évi beszámoló Ópusztaszeri Vízügyi Vadásztársaság 2011. évi beszámoló Beszámoló 2011 Ópusztaszeri Vízügyi VT T i s z t e l t K ö z g y ű l é s! Az Ópusztaszeri Vízügyi VT tevékenységét az elmúlt évekéhez hasonlóan a

Részletesebben

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

ÁROP-2216-2012-2012-0002 12. számú tananyag

ÁROP-2216-2012-2012-0002 12. számú tananyag ÁROP-2216-2012-2012-0002 12. számú tananyag A vidékfejlesztési miniszter 34/2012. (IV. 6.) VM rendelete valamint a 24/2013. (IV. 11.) VM rendelete a mező- és erdőgazdasági légi munkavégzésről szóló 44/2005.

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter. rendelete

A vidékfejlesztési miniszter. rendelete A vidékfejlesztési miniszter /2010. ( ) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

XV évfolyam - 6 szám FALUNAPI FOZOVERSENY Keressük a falu legjobb szakácsát! 2014 július 13 (vasárnap) Jelentkezés és bővebb információ Csatordai Lajosnál kérhető (tel: 70/775-2672) Részvételi díj: 3 000

Részletesebben

Az óbudai Schmidt-kastély ellenállói

Az óbudai Schmidt-kastély ellenállói KARACS ZSIGMOND Az óbudai Schmidt-kastély ellenállói Az országot 1956. október 4-én a keringõ hírek ellenére váratlanul érte a katasztrófa. Az emberek bíztak a szovjet csapatok kivonulásában, mindenki

Részletesebben

SZENTMÁRTONI FÖLDTULAJDONOSI VADÁSZTÁRSASÁG HÁZI SZABÁLYZAT

SZENTMÁRTONI FÖLDTULAJDONOSI VADÁSZTÁRSASÁG HÁZI SZABÁLYZAT SZENTMÁRTONI FÖLDTULAJDONOSI VADÁSZTÁRSASÁG HÁZI SZABÁLYZAT 2 A Berettyószentmártoni Földtulajdonosi Vadásztársaság közgyűlése az egyesületi életre, vadgazdálkodásra és a vadászatra vonatkozó, helyi adottságoknak

Részletesebben

Beszélgetés Nyitrai Kálmánnéval, a szolnoki Korona Patika vezetôjével

Beszélgetés Nyitrai Kálmánnéval, a szolnoki Korona Patika vezetôjével Bôrönd és homeopátia Beszélgetés Nyitrai Kálmánnéval, a szolnoki Korona Patika vezetôjével Takaros, barátságos épület egy árnyas, csen des kis utca végén, ahol az, nem messze a városközponttól, egy fôútvonalba

Részletesebben

-I- ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

-I- ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK HÁZI SZABÁLYZATA 1 A Deszki Gazdák Vadásztársasága közgyűlése a vad védelméről, a vadgazdálkodásról szóló 1996 évi LV tv., valamint annak végrehajtására kiadott és módosított 30/1997.es FVM rendelet, a

Részletesebben

ÁRLISTA. Nagyvad Hunting Vadászatszervező Utazási Iroda

ÁRLISTA. Nagyvad Hunting Vadászatszervező Utazási Iroda Nagyvad Hunting Vadászatszervező Utazási Iroda ÁRLISTA Nagyvad Hunting Kft. H-2694, Magyarnándor, Kossuth u. 6/A Mobil: +36/30/370-9476 Fax: +36/35/300-052 E-mail: nagyvad-hunting@freemail.hu nagyvad@t-email.hu

Részletesebben

Vadászat, vadgazdálkodás II.

Vadászat, vadgazdálkodás II. Vadászat, vadgazdálkodás II. Természetvédelmi mérnök szak levelező tagozat, III. évfolyam 2007/08 tanév 2. félév Vadászkutyák Agarászat Solymászat Íjászat Vadászkutyák Hosszú múltra visszatekintő tenyésztés

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KORMÁNYMEGBÍZOTT

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KORMÁNYMEGBÍZOTT KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KORMÁNYMEGBÍZOTT Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal átmeneti ügyfélfogadási rendje 2013. augusztus 21-24. közötti időszakra A hivatal központi elérhetőségei

Részletesebben

VADKÁR. és ennek következtében a vadkárkérdés

VADKÁR. és ennek következtében a vadkárkérdés 2006. DECEMBER 9 hetõsége ugyancsak a természetvédelmi korlátozások miatt csökkent a megyében, de a korábbi évtizedekkel ellentétben rendszeresen csak kevés területen száll meg a vadliba, ami ugyancsak

Részletesebben

1. Neve: Fajtája: Szálkás szőrű Német vizsla (kev?) Neme: Kora: Tulajdonságai: 2. Neve: Fajtája: Neme: Kora: Tulajdonságai:

1. Neve: Fajtája: Szálkás szőrű Német vizsla (kev?) Neme: Kora: Tulajdonságai: 2. Neve: Fajtája: Neme: Kora: Tulajdonságai: 1. Neve: Szálkás szőrű Német vizsla (kev?) 2. Neve: 2. / A... 2/B... 3. Neve: 4.Neve: 5. Neve: 6. Neve: 7. Neve: 9. Neve: BEAGLE 8. Neve: Rasztás PULI 10. Neve: 11. Neve: Szetter keverék (?) 11/B (?) 12/A

Részletesebben

Háziszabál yz at -1- Petőfi Vadásztársaság Pitvaros, Széchenyi u. 31.

Háziszabál yz at -1- Petőfi Vadásztársaság Pitvaros, Széchenyi u. 31. -1- Petőfi Vadásztársaság Pitvaros, Széchenyi u. 31. a 2012. szeptember 29.-én megtartott közgyűlésen készült jegyzőkönyvi kivonat.. sz. melléklete Háziszabál yz at 1. A háziszabályzat a vadászatra vonatkozó

Részletesebben

1996. évi LV. törvény. a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról 1. V. Fejezet

1996. évi LV. törvény. a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról 1. V. Fejezet 1996. évi LV. törvény a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról 1 V. Fejezet FELELŐSSÉG A VADKÁRÉRT, A VADÁSZHATÓ ÁLLAT ÁLTAL OKOZOTT KÁRÉRT, A VADÁSZATI KÁRÉRT, VALAMINT A VAD ELPUSZTÍTÁSÁVAL

Részletesebben

1. számú melléklet a 3006/2015. útmutatóhoz

1. számú melléklet a 3006/2015. útmutatóhoz 1. számú melléklet a 3006/2015. útmutatóhoz Haditechnikai termékek Eljárás típusa Igazoláskód Igazolási kód leírása Alkalmazási kör Az MKEH által kibocsátott importengedély a 160/2011. (VIII. 18.) 3173

Részletesebben

VADÁSZÍJÁSZAT. Vadat... c) az előírt követelményeknek megfelelő vadászíjjal és vadászvesszővel,... lehet elejteni, illetve elfogni.

VADÁSZÍJÁSZAT. Vadat... c) az előírt követelményeknek megfelelő vadászíjjal és vadászvesszővel,... lehet elejteni, illetve elfogni. Az OMVK Hagyományos Vadászati Módok Szakbizottságának az 1996 évi LV. törvény (a továbbiakban Vtv.) Végrehajtási rendeletének módosításáról szóló javaslatai A módosított Vtv. 67 (1) bek. c pontja alapján:

Részletesebben

16. A Vtv. 27. (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (Amennyiben a vadászterületnek minősülő föld tulajdonosa, illetőleg a

16. A Vtv. 27. (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (Amennyiben a vadászterületnek minősülő föld tulajdonosa, illetőleg a A vad védelmével, a vadgazdálkodással, valamint a vadászattal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi CLXXXIII. törvény 2017. március 1-én hatályba lépő rendelkezései 2. A Vtv. 5. -a helyébe

Részletesebben

SZEMÉLYI ADATLAP FELHASZNÁLÓI VÁLTOZÁSRÓL

SZEMÉLYI ADATLAP FELHASZNÁLÓI VÁLTOZÁSRÓL E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. H-100. Szekszárd, Epreskert u 9. tel.: (74)529-260, (80)621-126 fax.: (74)529-262; e-mail: info@erovzrt.hu honlap: www.erovzrt.hu SZEMÉLYI ADATLAP FELHASZNÁLÓI VÁLTOZÁSRÓL Új felhasználó

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 18. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA február 14., vasárnap. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 18. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA február 14., vasárnap. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. február 14., vasárnap 18. Tartalomjegyzék 27/2010. (II. 14.) Korm. rendelet 1036/2010. (II. 14.) Korm. A szénipari szerkezetátalakítási támogatás

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1518/2008. Tervezet természetvédelmi kezelési tervéről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2008. november természetvédelmi kezelési tervéről szóló KvVM

Részletesebben

Magyar Solymász Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzata és Mellékletei

Magyar Solymász Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzata és Mellékletei Magyar Solymász Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzata és Mellékletei A MAGYAR SOLYMÁSZ EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Jelen működési szabályzat, továbbiakban

Részletesebben

Vadászok Integrált, Zártkörű Segédlete, Letölthető Alap-Térképe

Vadászok Integrált, Zártkörű Segédlete, Letölthető Alap-Térképe Vadászok Integrált, Zártkörű Segédlete, Letölthető Alap-Térképe Általános ismertető A vadászterületeken kiemelt szerepet kap a biztonság kérdése, hiszen évente több vadászbalesetről is beszámolnak a híradók.

Részletesebben

A mezőgazdaságban felhasznált gázolaj jövedéki adójának visszaigényléséről... 4

A mezőgazdaságban felhasznált gázolaj jövedéki adójának visszaigényléséről... 4 A birtok-összevonási célú földvásárlási támogatás intézése (első fok)... 1 Családi gazdaságok nyilvántartásba vétele és a nyilvántartások vezetése... 3 A mezőgazdaságban felhasznált gázolaj jövedéki adójának

Részletesebben

Derogációs jelentés a vadon élő madarak védelméről szóló 79/409/EGK irányelv 9. cikke értelmében. Magyarország 2005

Derogációs jelentés a vadon élő madarak védelméről szóló 79/409/EGK irányelv 9. cikke értelmében. Magyarország 2005 Derogációs jelentés a vadon élő madarak védelméről szóló 79/409/EGK irányelv 9. cikke értelmében Magyarország 2005 Derogáció No.: B/1/2005 Elejtett egyedek száma: nem ismert Riasztás gázágyúval, illetve

Részletesebben

T/6955. számú. törvényjavaslat. a vad védelmével, a vadgazdálkodással, valamint a vadászattal összefüggő egyes törvények módosításáról

T/6955. számú. törvényjavaslat. a vad védelmével, a vadgazdálkodással, valamint a vadászattal összefüggő egyes törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/6955. számú törvényjavaslat a vad védelmével, a vadgazdálkodással, valamint a vadászattal összefüggő egyes törvények módosításáról Előadó: Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter

Részletesebben

E b o l t á s. 2006. április 01 - május 31. között folyamatosan.

E b o l t á s. 2006. április 01 - május 31. között folyamatosan. Tájékoztatom az ebtulajdonosokat (ebtartókat), hogy a 41/1997. (V. 28.) FM. r. értelmében saját költségére veszettség ellen az állatorvossal beoltatni. Pásztó városában az ebeket az eb tartási helyén,

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

IFELORE Hírlevél 2012. április.30

IFELORE Hírlevél 2012. április.30 0 Előszó-Visszaemlékezés 2008-ban, majdnem pontosan négy éve az alábbi sorokkal búcsúzott a hírlevél akkori szerkesztője, Netti. Azóta szunnyadt a toll, várta, hogy valaki újra elővegye. Úgy gondolom,

Részletesebben

Szempontok a hatályos vadászati törvény módosításához

Szempontok a hatályos vadászati törvény módosításához Szempontok a hatályos vadászati törvény módosításához A teljesség igénye nélkül gondolatébresztőnek szánjuk a jelenleg hatályos vadászati törvényben, illetve végrehajtási rendeletében szabályozott, többek

Részletesebben

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ. Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ. Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám Adjatok hálát az ÚRnak, hívjátok segítségül nevét, hirdessétek tetteit a népek közt! 1Krón. 16,8 Kedves Testvérem!

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

KOB VOB hétvége 2015. június 20 21. Mánfa

KOB VOB hétvége 2015. június 20 21. Mánfa KOB VOB hétvége 2015. június 20 21. Mánfa Egy nagyon fárasztó hétvégén vagyunk túl, ahonnan sok tapasztalattal, rengeteg új élménnyel és természetesen, ahogyan azt már megszoktuk, temérdek éremmel gazdagodva

Részletesebben

Mert minden kutya gazdara vagyik! Letöltés: www.vigyelhaza.hu/kutyakereso

Mert minden kutya gazdara vagyik! Letöltés: www.vigyelhaza.hu/kutyakereso Mobiltelefonos kutyakereső alkalmazás Mert minden kutya gazdara vagyik! Letöltés: www.vigyelhaza.hu/kutyakereso Az alkalmazásról Segítségével állatbarátoknak, állatvédő szervezeteknek, vagy a szakhatóságnak

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 79/2004. (V. 4.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 79/2004. (V. 4.) FVM rendelete 2004/62. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 6453 A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 79/2004. (V. 4.) FVM rendelete a vad védelmérõl, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi

Részletesebben

Fejértó Vadásztársaság 6413 Kunfehértó, Béke tér 3. HÁZI SZABÁLYZAT. 1 Általános rendelkezések

Fejértó Vadásztársaság 6413 Kunfehértó, Béke tér 3. HÁZI SZABÁLYZAT. 1 Általános rendelkezések Fejértó Vadásztársaság 6413 Kunfehértó, Béke tér 3. HÁZI SZABÁLYZAT 1 Általános rendelkezések A Fejértó Vadásztársaság Házi Szabályzata a társaság területén, a társaság tagjai, vendégvadászok valamint

Részletesebben

SZEMÉLYI ADATLAP FELHASZNÁLÓI VÁLTOZÁSRÓL

SZEMÉLYI ADATLAP FELHASZNÁLÓI VÁLTOZÁSRÓL E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. H-100. Szekszárd, Epreskert u 9. tel.: (74)999-150, (80)621-126 fax.: (74)529-262; e-mail: ugyfel@erovzrt.hu honlap: www.erovzrt.hu SZEMÉLYI ADATLAP FELHASZNÁLÓI VÁLTOZÁSRÓL Új

Részletesebben

V E R S E N Y K I Í R Á S a 2014. április 25-én megrendezésre kerülő IPA XVIII. Szent György Napi Nemzetközi távcsöves puska lőverseny megrendezéséhez

V E R S E N Y K I Í R Á S a 2014. április 25-én megrendezésre kerülő IPA XVIII. Szent György Napi Nemzetközi távcsöves puska lőverseny megrendezéséhez V E R S E N Y K I Í R Á S a 2014. április 25-én megrendezésre kerülő IPA XVIII. Szent György Napi Nemzetközi távcsöves puska lőverseny megrendezéséhez A verseny célja : A nyílt nemzetközi verseny keretein

Részletesebben