Mikulás napi lövészverseny, december 8.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mikulás napi lövészverseny, 2007. december 8."

Átírás

1 Tisztelt Vadásztársak a évi vadászjegy kiadás és érvényesítés rendje A évi vadászjegyeink február 29-ig érvényesek. Területi szervezetünknél folyamatosan beszerezhető az Egyéni- és Társas Vadászati Ezúton tájékoztatjuk tisztelt tagtársainkat, hogy Napló és Terítéknyilvántartás, valamint a a vadászjegy kiadását és érvényesítését külföldi vadászok részére kötelező vadász január 07-től, hétfői naptól kezdjük meg. felelősség- és balesetbiztosítási bélyeg. Az ésszerű költségtakarékosság és a felesleges várakozás elkerülése érdekében a csoportos, vadásztársaságonkénti érvényesítést javasoljuk. Kérjük a vadászatra jogosultak képviselőit, hogy lehetőségeikhez mérten szíveskedjenek a vadászjegyek összegyűjtését, érvényesítését, valamint a vadászévkönyvek elszállítását megszervezni. Telefonos időpont egyeztetést kérünk: 34/ Természetesen a vadászjegy egyénileg is érvényesíthető, kiváltható, az érvényesítéssel vadásztárs vagy más személy is megbízható. Mikulás napi lövészverseny, december 8. Ügyfélfogadás: Hétfő-Csütörtök: óráig Pénteken: nincs évi vadászjegy ára: Ft Férfi Vadász felelősségbiztosítás: Ft 1. helyezett: Kiss László Kamarai tagdíj: Ft 2. helyezett: Hutyka Zoltán Összesen: Ft 3. helyezett: Ruppert József Hétfőn és szerdán az egyénileg vadászjegyet váltókat, kedden és csütörtökön a több Női vadászjegyet váltó vadásztársakat várjuk. 1. helyezett: Dömös Helga A vadászjegy érvényesítéséhez szükségesek az 2. helyezett: Vörös Renáta alábbi okiratok, melyeket kérjük feltétlenül hozza magával: Csapat vadászjegy, évi lőjegyzék, a 1. helyezett: Hutyka Zoltán, id. Hutyka fegyvertartási engedély, valamint személyi Zoltán, Tóth Zoltán igazolvány. 2. helyezett: Kiss László, Kolek Árpád, Kérjük, hogy esetleges lakcím, illetve Szilágyi István telefonszám változását is szíveskedjen 3. helyezett: Ruppert József, Kokojev Dániel, bejelenteni. Dömös Helga 1

2 2007 évi Vadásznap, Tatabánya Lapatári malom Lukáts Péter elnök megnyitója A megyei vezetőség és a kitüntettettek Kamarai aranyérem: Talabér János Hubertusz Kereszt Arany fokozat: Erős János, Kocsis Dezső Hubertusz Kereszt Ezüst fokozat: Pákozdi Ferenc, Soós József, Verbánszki János Szólnak a vadászkürtök Hubertusz Kereszt Bronz fokozat: Lepcsényi József, Szabó Endre, Szabó Zoltán Új vadászok avatása A Hubertusz misét, Tóth Tamás, bicskei plébános celebrálja 2

3 Vadászíjász bemutató A magyar bajnok Erdélyi Tamás, szarvasbő bemtutatója Részlet a trófeakiállításból Sokféle trófea alátét közül lehet válogatni A zsűri az Etei Kossuth Vt. főztjét minősíti A Tatabánya Városi Fesztivál Fúvószenekar 3

4 Komárom-Esztergom megyében bírált érmes trófeás vad 2007 december 10-ig Gímszarvas bika: 297 db A 3 db E 19 db B 47 db Dámszarvas bika: 18 db A 2 db E 1 db B 4 db Őzbak: 576 db A 5 db E 2 db B 12 db Császári Gazdák Vt., 8,01 kg Muflon kos: 22 db A 1 db E 2 db B 3 db Vaddisznó kan: 47 db A 1 db E 3 db B 14 db A megyében elejtett legjobb gím trófeák Vértesi Erdő Zrt., 6.87 kg Bábolna Zrt., 11,27 kg Vértesi Erdő Zrt. 6,62 kg 4

5 Bárányosi Fvk., 4,85 kg Lőtt vad felvásárlás! Lőtt nagyvad, apróvad felvásárlása a legmagasabb napi árakon, az elejtés helyszínéről azonnali elszállítással. Bajnai Tölgyfalevél Vt., 7,55 kg Érdeklődni: tel.: 06-30/ Tárkányi Vt., 10,24 kg, elejtő: Trescsik Károly 5

6 JOGSZABÁLYVÁLTOZÁS súlyos károsodásának megelőzése vagy a növény- és állatvilág természetvédelmi célú A Vadászati Törvény végrehajtási rendelete védelme érdekében, valamint a kutatás és júliusban változott. oktatás, az állományfeljavítás, a visszatelepítés Az alábbiakban közreadjuk az FVM módosító és az ezekhez szükséges tenyésztés céljából; rendeletének teljes szövegét. d) a Vtv. 39. (3) bekezdése esetében a közegészség és közbiztonság, vagy a légi 61/2007.(VII.13.) FVM rendelet közlekedés biztonsága, vagy a mezőgazdasági a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint hasznosítású növények és állatok, az erdők, a a vadászatról szóló évi LV. Törvény halgazdaságok és a vizek súlyos károsodásának végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. megelőzése vagy a növény- és állatvilág (V.4.) FVM rendelet módosításáról. természetvédelmi célú védelme érdekében. A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, (2) Az (1) bekezdés szerinti döntésben meg kell valamint a vadászatról szóló évi LV. határozni: Törvény 100. (1) bekezdésének a) pontjában a) azt a vadfajt és az egyedek számát, amelyre a kapott felhatalmazás alapján, valamint a döntés vonatkozik, földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter b) a befogás vagy elejtés engedélyezett módját, feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. eszközeit, (VII.28.) Korm.rendelet 1. k) pontjában c) azt a területet, ahol a döntésben foglalt meghatározott feladatkörömben eljárva a tevékenység gyakorolható, következőket rendelem el: d) a döntés érvényességi idejét. 1. A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, (3) A vadászati hatóság meghatározott esetekben valamint a vadászatról szóló évi LV. az engedélyes (kötelezett) részére a döntésben Törvény végrehajtásának szabályairól szóló foglaltak végrehajtásáról jelentéstételi 79/2004. (V.4.) FVM rendelet (a továbbiakban: kötelezettséget is előírhat. R.) a következő 27/A. -sal egészül ki: 2. (1) Az R.45. (1) bekezdése helyébe a 27/A. (1) Amennyiben nincs más kielégítő következő rendelkezés lép: megoldás, a vadászati hatósága a döntést az 45. (1) A vadászható madárfajok jogszerűen alábbi esetekben hozhatja meg: elejtett, befogott egyedeit szállítani és a) a Vtv.28. (4) bekezdése esetében a értékesíteni, az ország területéről kivinni, az közegészség és közbiztonság, vagy a légi országba behozni, valamint az ország területén közlekedés biztonsága, vagy a mezőgazdasági átszállítani úgy szabad, ha a madár legalább hasznosítású növények és állatok, az erdők, a egyik szárnyán a vadfaj meghatározásához halgazdaságok és a vizek súlyos károsodásának szükséges mértékben a tollazatot meghagyták. megelőzése, vagy a növény- és állatvilág (2) Az R. 45. (2) bekezdése a következő természetvédelmi célú védelme érdekében, második mondattal egészül ki: valamint az állományfeljavítás, a visszatelepítési Ezen cselekmények az egyéb vadászható és az ezekhez szükséges tenyésztés céljából; madárfajok esetében csak a jogszerűen elejtett, b) a Vtv. 30. (2) bekezdése esetében a befogott egyedekkel végezhetők. közegészség és közbiztonság, vagy a 3. Az R. 52. (3)-(5) bekezdése helyébe a mezőgazdasági hasznosítású növények és következő rendelkezés lép: állatok, az erdők, a halgazdaságok és vizek (3) A vadászati engedéllyel rendelkező vadász súlyos károsodásának megelőzése vagy a vadászatát a vadászat megkezdése előtt legalább növény- és állatvilág természetvédelmi célú huszonnégy órával a jogosultnak kell v é d e l m e é r d e k é b e n, v a l a m i n t a z bejelentenie az érintett vadászterület szerint állományfeljavítás, a visszatelepítés és az illetékes vadászati, valamint védett természeti ezekhez szükséges tenyésztés céljából; terület esetében a természetvédelmi hatósághoz. c) a Vtv. 38. (3) bekezdésének a) és d) pontja (4) A vadászati engedéllyel rendelkező vadász esetében a közegészség és közbiztonság, vagy a apróvadra szervezett vadászatát a vadászat légi közlekedés biztonsága, vagy a megkezdése előtt legalább huszonnégy órával a mezőgazdasági hasznosítású növények és az jogosult védett természeti területen kívül is állatok, az erdők, a halgazdaságok és a vizek köteles bejelenteni az illetékes természetvédelmi 6

7 hatósághoz. (5) Ha a vadászati engedéllyel rendelkező vadász ragadozó madárral folytat vadászatot, a kérelemhez mellékelni kell az illető ország hatósága által a ragadozó madár tartására kiadott engedélyt, továbbá a behozatalára külön jogszabály által kiadott engedélyt. 4. Az R. 5. számú melléklete e rendelet melléklete szerint módosul. 5. Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti az R.14/A. (4)-(6) bekezdés, 19. (3) bekezdés, 24. (2) bekezdés második mondata, 24. (5) bekezdés, 25., 27. (5) bekezdés, 42., 43. (1) bekezdés hatodik mondata, 47. (2) bekezdés harmadik mondata, 47. (3) bekezdés második mondata, 52. (6) bekezdés, 63. (2) bekezdés második mondata, 66. (1) bekezdés harmadik mondata, 75/A. (1) bekezdés. 6. Ez a rendelet a vadon élő madarak védelméről szóló, április 2-i 79/409/EGK tanácsi irányelv 6. cikke (1) és (2) bekezdésének, valamint 9. cikke (1) és (2) bekezdésének való megfelelést szolgálja. Melléklet a 61/2007. (VII.13.) FVM rendelethez. Az R.5. számú mellékletének 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (I. VADÁSZATI IDÉNYEK) 5. Az erdei szalonkára csak húzáson lehet vadászni. A miniszter határozattal az erdei szalonka elejtésének védelmére vadgazdálkodási körzetenként hasznosítási kvótákat állapít meg, amely országosan az évente átvonuló erdei szalonkák mennyiségének 1 %-át nem haladhatja meg. Az erdei szalonka vadászatát a vadászati hatóság a vadgazdálkodási körzetenkénti hasznosítási kvótával összhangban engedélyezi, amely nem haladhatja meg vadászterületenként az adott idényben elejthető mennyiséget. Naponta, személyenként legfeljebb 4 darab erdei szalonkát szabad elejteni. A vadászati hatóság az engedélyekben foglaltak betartását köteles ellenőrizni FEBRUÁRJÁTÓL új helyen, Tatabányán a Köztársaság úton található TOYOTA Autószalonban várjuk kedves régi és új vásárlóinkat! Ezúton szeretnénk megköszönni vásárlóink bizalmát, valamint külföldi vadászvendégeink nevében a vadászati hatóság, a vadásztársaságok erdőgazdaságok munkáját és a színvonalas szolgáltatásiakat! Kellemes karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag Új esztendőt kívánunk! 7

8 Öt nap a kotorékban (Murányi Zsolt, vadgazdálkodási szakmérnök) Prológus: Valószínűnek tartom, hogy némi jagdterrier vér is csörgedezik. Fiatal vadászember nemcsak úgy hipp-hopp lesz koruk ellenére rutinos ebeknek számítottak, valaki, hanem annak születni kell, génjeinkben hisz azon a télen már tizenegynehány róka bőrét van, ott szunnyad bennünk. Aztán hogy a mértem meg a segítségükkel. Igaz ugyan hogy szunnyadó parázs lángra tud-e lobbanni egy kotorékba egyszerre általában csak egy életünk során, vagy csak zsarátnok marad, az kutyát szoktunk engedni, őket bakfiskoruk óta m á r s o k m i n d e n t ő l f ü g g. N á l a m párban dolgoztattam - nagyon eredményesen - ellenállhatatlanul harapózott el- szegény apám, dacára annak hogy mindkettő szuka. Mivel már anyám döbbent aggodalma hiába próbálta délutánra fordult az idő, nem sokat nézegettem kordában tartani- mindinkább lobogott! És a kotorékot, ami szemlátomást nagy forgalmat persze ezzel együtt járt a vadászkutyák már-már bonyolított le rókáéknál, hanem útjára beteges imádata. Így eshetett meg, hogy már 12 engedtem a két kutyát. Hamarosan meg is évesen sok álmatlan éjszakát szereztem hallottam a mélyből a fejhangú csaholást, szüleimnek kotorékos élményeimmel: dübörgést, dulakodást, így társaimmal együtt macskaharapás, rókaharapás, gyerekkori szorosabbra markoltuk a puskát, várva mikor orvvadászat, Tábornok utcai állategészségügyi perdül ki a róka, esetleg rókák. Eltelt egy óra, intézet, ilyen oltás, olyan oltás, és még majd még egy, és a harmadik is eseménytelenül, sorolhatnám Csoda-e ha ezek után hivatásos a nap már bíborvörösen ereszkedett a nyugati vadász válik az emberfiából? 2 éve február égbolt felé, percről percre hidegebb lett, de róka 23-án, jól emlékszem a dátumra, egy szerdai egy szál se! Sőt a föld alól egyre halkult a napon azzal hívott föl egy kedves küzdelem, nyilván egyre mélyebben dúl a vadászcimborám, Miklós, hogy nagyvadas harc Társaim már aggódni kezdtek, de én területükön sebeztek egy rókát, valószínűleg bíztam a két rutinos, erős szukában. Félretéve a mellső lába lett ellőve, mely aztán a vérnyomok puskát, elkotortam a havat, behasaltam a tanúsága szerint egy jól ismert kotorékba járatba és vagy másfél órát füleltem az egyre menekült. A lyuk ki van járva, a hó letiporva, elhaló hangokat, melyek kisvártatva teljesen tele rókanyommal, friss rázással, úgyhogy megszűntek, én pedig teljesen legémberedtem a menjek a kutyákkal, tegyünk pontot az ügy kopogós talajon. Próbáltam más helyen is végére. No, nem kellett kétszer mondani! lehallgatni, de sehol semmi! Ránk sötétedett, Szokatlanul zord időjárás volt a tél végén, hullani kezdett a hó, fel kellett adjuk aznapra. A röpködtek a mínuszok, arasznyi jeges hó, kotorékszájtól néhány méterre elhelyeztem a harapni lehetett a friss levegőt. kutyásdobozt, rongyokat, kabátot pakolva rá, hogy a két fáradt harcosnak legyen hol megpihennie miután kijönnek. A csípős napkelte ismét kint talált a helyszínen, sajnos Mikiék nem tudtak jönni, de én felszerelkeztem minden szükséges szerszámmal. A kutyásdoboz üresen, és nyomok sem a friss porhóban. Ekkor kezdtem csak felmérni a kotorék mivoltát. Hosszas hólapátolás után elém tárult a kép: hatalmas, ősöreg, borzvájta kotorék 9 kijárattal, a két legtávolabbi mintegy 70 méterre egymástól! Délutánig mást se tettem, csak sorról sorra próbáltam a kijáratoknál valami hangfoszlányt elcsípni, több helyen lehallgató Hármasban indultunk, velünk tartott Tamás gödröket lapátoltam, de azon kívül hogy a atya is-civilben plébános-aki akkor még mint térdeimet nem éreztem a hidegtől, semmi kezdő vadász, nagy várakozással készült első életjel! Számba vettem a lehetőségeket: a két rókája elejtésére. A csomagtartóban toporogtak kutya megszorulhatott, elzárták egymás elől az vigyorgó gombszemeikkel vadásztársaink, oxigént, vagy elkaparták magukat, földomlás Csocsó és Dugó, a két tacsi, akiknek ereiben áldozatai lettek, esetleg borz is volt a föld 8

9 mélyén és beásta őket. Egyben biztos voltam: ha Mindenki lázba jött, és ásni akart, de ki nem oxigénhiány lépett föl, az percek alatt végzett adtam volna a kezemből az ásót, tágítottam a velük. De ha valahonnan van levegőjük, ami járatot oldalt barlangoltam, szórtam ki a egy ekkora labirintusban nem kizárt, sokáig homokot már kézzel is, behasalok, beadják a kihúzhatják odalent élve. A kutyák pedig várják lámpát, bevilágítok, hát uramfia! ott az egyik gazdájukat, hogy segítsen rajtuk- nem kutya, már látom a lábát!!! Kézzel fúrom hagyhatom őket nyomorultul elpusztulni! A magam befelé, akár a borz, derékig a járatban bejárat mentén vesszővel tapogatva az irányt, vagyok a föld alatt 2 méterre, fülembe, ásni kezdtem. Vidám munka volt a fagyos szemembe folyik a homok, szólongatom, földben, hamarosan folyt rólam a víz. Több Csocsó, Csocsó kiskutyám gyere ide, és szinte járatot is átvágtam, kereszteztem több szintet is, hihetetlen, de lassan mászik felém elgyötört elágazásokra bukkantam, de semmi hang ebem. Nehezen, de elérem, kilódítom sehol! Végül kénytelen voltam abbahagyni, társaimnak, rögtön meleg pokrócba tekerik, mert már túl mély volt az akna, és tartottam tőle, ölelik, dörzsölgetik a teljesen kihűlt jószágot. hogy rám szakad a domboldal meg aztán ismét Én pedig tovább-tovább háromszoros erővel, itt rám sötétedett. Így ment ez pénteken és kell lennie Dugónak is valahol, ott is van, látom szombaton is egész nap, sajnos hasonló is, de fáradt szegény nagyon, nekem kell eredménnyel. Vasárnap más elfoglaltságom bekaparnom magam érte, hihetetlen, hogy az volt, amit nem mondhattam le, de akárhányszor ember ilyenkor honnan merít még tartalékot az ettem vagy ittam valamit, megkeseredett a erejéből! Fél óra küzdelem még, és Dugó is kint számban a falat, mert folyton éhező, szomjazó van a pokrócban. Miki sebtében telefonál ebeim jártak a fejemben. Már minden András dokinak, készítsen elő mindent, visszük ismerősömnek, aki konyít valamit az efféle az összeszakadt, kihűlés határán álló kutyákat. dolgokhoz, egyöntetű véleménye volt, hogy a Mit tesz ilyenkor az állatorvos? Késő este kutyák örökre a föld mélyén maradtak, és otthagyja az ő szülinapját ünneplő családot, lassan már én is hajlottam erre a feltételezésre, tortát, csapot-papot, és rohan a rendelőbe. De hiszen magam is láttam süldőkoromban erről hadd meséljen ő maga! hasonló esetet György Lajos bácsi két Végül a kaland szerencsésen ért véget, mindkét jagdterrierével, Fifivel és Csibésszel. De nem kutyám túlélte az ötnapos bezártságot, szinte tudtam belenyugodni, és elhatároztam, hogy csodával határos módon. A nyomokból, addig ások, amíg ha másra már nem is, de sérülésekből utólag nagyjából összeállt bennem legalább a két kis tetemre rá nem bukkanok, így a kép, mi is történhetett valójában: a két kutya legalább nem marad bennem az a szörnyű végzett egy rókával a kotorékban, valószínű a érzés, hogy nem tettem meg minden tőlem sebzett lehetett az. Utána valahol borzra is t e l h e t ő t. H é t f ő r e ö s s z e v e r b u v á l t a m bukkantak a föld mélyén, ott is dúlt a csata, legmegbízhatóbb, legharcedzettebb barátaimat, hogy merre és meddig, ki tudja? És az is örökre azzal az eltökélt szándékkal, ha hajnalig kell is az ő titkuk marad, hogy mit csináltak még, folytatni, kutyák nélkül akkor sem megyünk merre jártak az öt nap alatt abban a hatalmas haza! Egymás után ástuk a kétméteres aknákat, labirintusban. már a hórihorgas Laci is alig tudott belőlük Minden vadásztársnak és kutyásnak ezekkel a kikászálódni, este fél tíz felé járt az idő, a sorokkal üzenem, hogy nincs elveszett kutya, hőmérő higanyszála mínusz tíznél, fogyott a tea amíg egy csepp remény van a megtalálására, és a kisüsti, mindenki megszállottként lehet az véreb, vizsla, terrier, vagy tacskó, dolgozott, szemünk, szánk, ruhánk tele keressétek őket, mert a kutya várja gazdáját! homokkal, hol folyt rólunk a verejték, hol pedig Epilógus: Most, két évvel később júliusban, majd megfagytunk. Éppen én voltam a soros, ahogy papírra vetem e sorokat, mellettem pár mikor egy ásónyomásnál érzem ám, hogy méterre Dugó gumilabdaként pattog szakad a homok, könnyebben fut bele a kennelében, Csocsó kutya pedig éppen kölykeit szerszám, nyilván újabb járatot kaptam el, szoptatja. A kis kölykök 9

10 gazdájukon is múlik, mennyire tud majd ( ml Ringer Laktát) kezdtem el lassú bennük fellobbanni. Mert a jó vadászkutya is cseppinfúzióban adni. Az infúziós oldat úgy születik ám! kutyánként egy ampulla 40% glükózt Dr. Győrffy András, állatorvos: Csocsó és Dugó tartalmazott. Intravénásan ultrarövid gyors állapota első február végi találkozásunkkor hatású szteroid injekciót (egy ampulla Dinyugodtan mondhatom, súlyos-életveszélyes adreson injekció), roboláló oldatot (5ml volt. A túlzások elkerülése érdekében nézzük a Roborante calier injekció), vénásan adható száraz, tényszerű adatokat. Amikor hétfő este a vitamin komplexet (5ml Duphalyte infúzió), rendelőintézet asztalára kerültek, mindkét regeneráló injekciót (1 ampulla Panthenol kutya rectalis (végbélben mért) hőmérséklete injekció) kaptak. A kapillárisok kóros mérhetetlenül alacsony, azaz biztosan 27 fok áteresztőképességét csökkentő, a sokkos állapot alatt volt. Bizonyítékul a digitális hőmérőm keringési elégtelenségét ellensúlyozó koffeint, szolgál, mert csak a fokig terjedő kálciumot és magnéziumot megfelelő tartományban mér hitelesen. Mindkét eb erősen arányban tartalmazó állatgyógyászati injekciós exiccalt (kiszáradt) állapotú volt, a készítmény a Primalen injekció, amiből 1-1 nyálkahártyákon mérhető kapilláris telődési mililitert adtam lassan vénásan. idő elnyújtott, körülbelül 3-4 másodperc volt. Az állatokat a vadászok segítségével erősen Ez az érték 1-2 másodperc körül normális, dörzsölni kezdtük, melegítő párnára raktuk, a csökkenése a keringés elégtelenségét jelzi. szemüket védő krémmel (Septosyl szemkenőcs) kentük be. A bakteriális szövődmények elkerülése érdekében penicillinszterptomycin tartalmú antibiotikumot adtam intramuszkulárisan (1ml Tardomyocell Comp. injekció). A kutyák rectalis hőmérsékletét és pulzusát állandóan kontrolláltam. Mintegy óra alatt hőmérsékletkük a mérhető tartományba kúszott, a kapilláris telődési idő normalizálódott, Csocsó és Dugó szemmel láthatóan aktívabb lett. Ezen a napon ünnepeltem születésnapomat. A családom azonban kénytelen volt beérni egy rövid telefonálással: ma sem érek haza rendes időben. Elkeseredésre azonban semmi okom nem volt, kedves barátnőmtől egy 24 személyes feketeerdő tortát kaptam, s ha már otthoni ünneplés nem is, rendelői rendhagyó felköszöntés igen hangulatos kerekedett belőle! Míg a torta fogyott a kutyák és kedvünk állapota is jelentősen javult. A vadászokat és a két kemény kiskutyát késő este engedtem haza, amikor az állatok hőmérséklete már 36 fokot meghaladta. A következő reggelen Zsoltnak A nyálkahártyák a sokkos állpotra jellemző livid még 500 ml előkészített (vitaminokat, glükózt, színezetűek voltak, az állatokon gyenge pulzust keringést javító oldatot tartalmazó) infúziós tapintottam, hallgatózással csökkent oldatot adtam, hogy azt az állatok lassú szívfrekvencia mellett tiszta mellkastájéki cseppinfúzióban a katétereken keresztül légzési hangokat hallottam. A kutyák inaktívak mindenképpen megkaphassák. Csocsót és voltak, alig mozogtak, mindössze a fejüket Dugót egy hétig folyamatosan kontrolálltam, és bírták kissé megemelni. az infúziók mellett antibiotikum és Első és legfontosabb teendő a sokktalanítás fájdalomcsillapító injekciókat adtam a volt. Ennek érdekében mindkét ebet kanüláltam szövődmények elkerülése érdekében. Az orrháti és intravénásan előmelegített infúziós oldatot harapások sérüléseit rendszeres fertőtlenítő 10

11 tisztítás mellett gyulladáscsökkentő és antibiotikum tartalmú Kék kenőccsel kezeltük. Az aktív folyadékterápia mellett a kutyák sérült szemét is kezelni kellett. A földben eltöltött 5 nap miatt a kutyák szaruhártyája erősen sérült, mindkét kutyán kifekélyesedett. Kezelésükre bórvizes tisztítás mellett Brulamycin, Panthenol szemcseppet naponta négyszer és Actovegin szemgélt naponta kétszer írtam elő. Csocsó szeme nehezebben gyógyult, és a javulással párhuzamosan elkezdte szemét piszkálni ezért neki védőgallért adtam. A kutyák szemén a fekélyek mintegy két hét alatt gyógyultak be, a képződött heg által létrejött szaruhártyahomály csökkentésére ekkor Garasone szemcseppet írtam fel. Mintegy bő hónappal a kutyák kiásása után már csak alig észrevehető homály jelezte a februári izgalmakat. Mindenképpen fontosnak tartom megjegyezni, hogy Csocsó és Dugó gyógyulása és felépülése nem lett volna ilyen sikeres, ha Zsolt nem lett volna olyan lelkiismeretes és alapos és ha a vadásztársak nem segítettek volna minden téren a kutyák gyors és alapos ellátásában év második felében megtartott rendezvényeink Képesített vadhúsvizsgáló tanfolyam: 51 fő tett vizsgát Apróvadas VAV vizsga: 1 4 v a d á s z e b vizsgázott sikeresen A vadászkürtös képzést 15 fővel elindítottuk. A tanfolyam minden hétfőn 18,00-20,00 óra között kerül megtartásra. Az oktatás folyamatos, bármikor lehet csatlakozni. Kamarai tagjaink részére a képzés térítésmentes. A kürtös tanfolyam hallgatói Vadkárszakértői konferencia, Tata A segítő vadásztársak csapata Dr. Radnai Szilárd előadása a jogszabályi alapokról Egy téli vadászálom 11

12 HARMÓNIA VADÁSZBOLT TATA, Katona u. 17. Tel.: 34/ , Fax: 34/ MÁR 15 ÉVE A VADÁSZOK ÉS TERMÉSZETBARÁTOK SZOLGÁLATÁBAN! Továbbra is várjuk kedves vásárlóinkat a megszokott színvonalon hatalmas árukészletünkkel. Ízelítőül a megye legnagyobb fegyver- és lőszerválasztékából exkluzív Krieghoff vadászfegyverek megbízható Steyr Mannlicher, SAKO, TIKKA, CZ golyós fegyverek elnyűhetetlen orosz IZS és TOZ vadászfegyverek COMLANBER, HUGLU sörétes fegyverek, a világ legolcsóbb HATSAN sörétes és légfegyverei RWS, ROTTWEIL, GECO, SAKO, Sellier&Bellot, NIKE-Fiocchi lőszerek Optika ZEISS kereső és céltávcsövek Schmidt&Bender, Meopta céltávcsövek EXAKTA, PRACTIKA, VIXEN és VANGUARD keresőtávcsövek LEICA Geovid 8 x 56 távmérős keresőtávcsövek Cipők, bakancsok, csizmák, ruhanemű Le Chameau, Deer Hunter, TermoSwed, RP, Venator, AKU, Olang, KAMIK, KOS Fashion, AFARS, Ludiform, Wallaby bőrnadrágok Egyéb kiegészítők GREINER kar- és ébresztőórák KA-CSA és Héliátor fegyverlámpák Ballistol, Stil Crin fegyverápoló szerek A vadász és maroklőfegyverek sikeres műszaki vizsgáztatása érdekében lőfegyverein ingyenes állapotfelmérést végeztetünk. Ha Ön szereti a természettel a harmóniát, keresse a HARMÓNIÁT! Minden vadászkamarai tagunknak Kellemes Karácsonyi Ünnepeket, eredményekben és vadászsikerekben gazdag Új Esztendőt kíván a területi vezetőség nevében. Felelős kiadó: OMVK Kem Területi Szervezete Felős szerkesztő: Lukáts Péter elnök Fotók: Halmi Péter Pál, Nagypál Zoltán, Punk János Nyomdai munka: REKLÁM-GM KFT Tatabánya, Béla király krt

Az Országos Magyar Vadászkamara Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Szervezetének lapja

Az Országos Magyar Vadászkamara Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Szervezetének lapja XIV. évf./2 2015. augusztus Az Országos Magyar Vadászkamara Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Szervezetének lapja Kamarai Hírlevél Soproni siker Ausztriában! A Soproni Lővér Vadászkürtösök a Salzburg tartománybeli

Részletesebben

Értékekben gazdag, és reményeket beteljesítő újesztendőt kívánunk!

Értékekben gazdag, és reményeket beteljesítő újesztendőt kívánunk! X. évf./1 2011. január Az Országos Magyar Vadászkamara Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Szervezetének lapja Értékekben gazdag, és reményeket beteljesítő újesztendőt kívánunk! Fotó: Bene Zoltán A természet

Részletesebben

Békés, áldott ünnepeket kívánunk! Varró Xénia főszerkesztő. A csodaszarvas. VII. évf./2. 2008. december

Békés, áldott ünnepeket kívánunk! Varró Xénia főszerkesztő. A csodaszarvas. VII. évf./2. 2008. december fekete zöld VII. évf./2. 2008. december A csodaszarvas Ükös ükünk, ősök őse, ázsiai puszták hőse, vágyat nevelt csodavadra, szarvast űzött napnyugatra. Űztön űzte kis sereggel, éjten éjjel, reges reggel,

Részletesebben

A TARTALOMBÓL 2008. JÚLIUS

A TARTALOMBÓL 2008. JÚLIUS 2008. JÚLIUS A TARTALOMBÓL Tájékoztató az OMVK Tolna megyei Területi Szervezeténél és Tolna Megyei Vadásszövetségnél végzett munkáról....2. OLDAL Kinek kár a vadkár?......................4. OLDAL Az orvvadászatról.......................6.

Részletesebben

Dr. Galamb Gábor kapta a Vadászkamara aranyérme kitüntetést 2013-ban

Dr. Galamb Gábor kapta a Vadászkamara aranyérme kitüntetést 2013-ban A Somogy Megyei Vadászkamara és a Somogy Megyei Vadászok Szövetsége lapja VI. évfolyam 2. szám Dr. Galamb Gábor kapta a Vadászkamara aranyérme kitüntetést 2013-ban A Vadászkamara 2009-ben megválasztott

Részletesebben

Vadász Hírmondó. 2012. Szeptember. Megyei Vadásznap. Jogszabályváltozások. 22. évfolyam 2. szám. III. Zempléni családi lövésznap. Fotó: Blaumann Ödön

Vadász Hírmondó. 2012. Szeptember. Megyei Vadásznap. Jogszabályváltozások. 22. évfolyam 2. szám. III. Zempléni családi lövésznap. Fotó: Blaumann Ödön vadászok és vadgazdálkodók észak-magyarországi területi szövetsége és az országos magyar vadászkamara b.- a.-z. megyei területi szervezete lapja A tartalomból Megyei Vadásznap Jogszabályváltozások III.

Részletesebben

2012. február 18-án Bükfürdőn, a Fürdő étteremben tartandó VAS MEGYEI VADÁSZBÁLRA

2012. február 18-án Bükfürdőn, a Fürdő étteremben tartandó VAS MEGYEI VADÁSZBÁLRA 2011. június TermészeTvédők és vadászok vas megyei vadásznap egy régi iskola új lehetőségei vendégszereplés köttmannsdorfban a vadászat nemes ismerete egy vadászfeleség naplójából 4 Tisztelt Vadásztársaim!

Részletesebben

Ízelítő az Országos Vadásznap programjaiból: Ezúton is hívunk és várunk minden érdeklődőt e jeles vadászünnepre! Tisztelt Vadásztársak!

Ízelítő az Országos Vadásznap programjaiból: Ezúton is hívunk és várunk minden érdeklődőt e jeles vadászünnepre! Tisztelt Vadásztársak! XI. évf./2 2012. augusztus Az Országos Magyar Vadászkamara Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Szervezetének lapja Tisztelt Vadásztársak! Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy az idei évben, a Szanyban 14.

Részletesebben

Tisztelt Vadásztársak! Az új év új kihívásokat, célokat, álmokat

Tisztelt Vadásztársak! Az új év új kihívásokat, célokat, álmokat 2013. DECEMBER Tolna Megyei Vadászszövetség és az Országos Magyar Vadászkamara Tolna Megyei Területi Szervezetének lapja VIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM Tisztelt Vadásztársak! Az új év új kihívásokat, célokat,

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI VADÁSZOK LAPJA

CSONGRÁD MEGYEI VADÁSZOK LAPJA 2008. VIII. évfolyam 1. szám A CSONGRÁD MEGYEI VADÁSZOK LAPJA Mráz János: Téli fácánetetô XV. Alföldi Állattenyésztési és Mezôgazda Napok 2008. április 25-26-27. m û v é s z p o r t r é VADÁSZ SÁNDOR Szerencsés

Részletesebben

VADÁSZ HÍRMONDÓ 2008. ÁPRILIS TARTALOMBÓL EGYÜTTMŰKÖDÉSI A VADKISÉRŐ JEGYRŐL VADGAZDÁLKODÓI 18. MEGÁLLAPODÁS KONFERENCIA ÉVFOLYAM SZÁM

VADÁSZ HÍRMONDÓ 2008. ÁPRILIS TARTALOMBÓL EGYÜTTMŰKÖDÉSI A VADKISÉRŐ JEGYRŐL VADGAZDÁLKODÓI 18. MEGÁLLAPODÁS KONFERENCIA ÉVFOLYAM SZÁM V A D Á S Z O K É S V A D G A Z D Á L KO D Ó K É S Z A K - M A G Y A R O RS Z Á G I TE R Ü L E T I S Z Ö V E T S É G E É S A Z O RS Z Á G O S M A G Y A R V A D Á S Z KA M A R A B.- A.- Z. M E G Y E I TE

Részletesebben

Új helyszínen a megyei vadásznap: Barcs-Középrigóc

Új helyszínen a megyei vadásznap: Barcs-Középrigóc A Somogy Megyei Vadászkamara és a Somogy Megyei Vadászok Szövetsége lapja V. évfolyam 1. szám Új helyszínen a megyei vadásznap: Barcs-Középrigóc Kedves Vadásztárs, kedves Kamarai Tag! Az OMVK SM Területi

Részletesebben

2006. DECEMBER A TARTALOMBÓL KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET FOTÓ- ÉS IRODALMI VADÁSZATVEZETŐ MEGJELENT A 66/2006 (IX.

2006. DECEMBER A TARTALOMBÓL KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET FOTÓ- ÉS IRODALMI VADÁSZATVEZETŐ MEGJELENT A 66/2006 (IX. VADÁSZOK ÉS VADGAZDÁLKODÓK ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI TERÜLETI SZÖVETSÉGE ÉS AZ ORSZÁGOS MAGYAR VADÁSZKAMARA B.-A.-Z. MEGYEI TERÜLETI SZER VEZETE LAPJA A TARTALOMBÓL FOTÓ- ÉS IRODALMI PÁLYÁZAT MEGJELENT A 66/2006

Részletesebben

Kutyául 751. Volt egyszer egy aranykor 763-767. A világ fácánkakasai 764-767. Karácsonyi irodalmi melléklet 771-779. Áhitattal vadászni 787.

Kutyául 751. Volt egyszer egy aranykor 763-767. A világ fácánkakasai 764-767. Karácsonyi irodalmi melléklet 771-779. Áhitattal vadászni 787. ÁRA: 850 FT CXXXIV. (22.) ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2013/DECEMBER ELŐFIZETŐKNEK: 750 FT www.huntingpress.eu Magyar VADÁSZLAP 2013/DECEMBER Kellemes karácsonyi ünnepeket kívánunk! Kutyául 751. Volt egyszer egy

Részletesebben

Jó vadászatot! Hírlevél

Jó vadászatot! Hírlevél Jó vadászatot! A Fõvárosi és Pest megyei A Fõvárosi és Pest megyei Vadászkamara lapja 2009/1 Hírlevél A vadászidény végén Felelősségünk a teremtett világért Vadászni pedig kell Szalonkamonitoring Hivatásosvadász-továbbképzés

Részletesebben

2010. X. évfolyam 1. szám A CSONGRÁD MEGYEI VADÁSZOK LAPJA. fotó: Bíró Lajos

2010. X. évfolyam 1. szám A CSONGRÁD MEGYEI VADÁSZOK LAPJA. fotó: Bíró Lajos 2010. X. évfolyam 1. szám A CSONGRÁD MEGYEI VADÁSZOK LAPJA fotó: Bíró Lajos Jobban bôgtek az alföldi bikák a FeHoVán További sikereket kívánunk hazai és az európai versenyeken. Ismerve az elôdök sikereit,

Részletesebben

Az OMVK B.-A.-Z. Megyei Területi Szervezete Vezetősége 2012. évi tevékenységéről, valamint a 2013. évi elképzelésekről, célkitűzésekről. 2013.

Az OMVK B.-A.-Z. Megyei Területi Szervezete Vezetősége 2012. évi tevékenységéről, valamint a 2013. évi elképzelésekről, célkitűzésekről. 2013. B E S Z Á M O L Ó Az OMVK B.-A.-Z. Megyei Területi Szervezete Vezetősége 2012. évi tevékenységéről, valamint a 2013. évi elképzelésekről, célkitűzésekről 2013. április 2 T a r t a l o m I. 2012. évi beszámoló

Részletesebben

Kaszó: Somogy szívében rendezzük az idei vadásznapot

Kaszó: Somogy szívében rendezzük az idei vadásznapot A Somogy Megyei Vadászkamara és a Somogy Megyei Vadászok Szövetsége lapja VI. évfolyam 1. szám Kaszó: Somogy szívében rendezzük az idei vadásznapot Kedves Vadásztárs, kedves Kamarai Tag! Az OMVK SM Területi

Részletesebben

Vadász Hírmondó 2010. DECEMBER. Kellemes karácsonyi ünnepeket és vadászélményekben gazdag boldog új esztendőt kívánunk! Kiemelkedő gímtrófeák

Vadász Hírmondó 2010. DECEMBER. Kellemes karácsonyi ünnepeket és vadászélményekben gazdag boldog új esztendőt kívánunk! Kiemelkedő gímtrófeák vadászok és vadgazdálkodók észak-magyarországi területi szövetsége és az országos magyar vadászkamara b.- a.-z. megyei területi szervezete lapja A tartalomból Kiemelkedő gímtrófeák 20 éves a Vadászszövetség

Részletesebben

Zalai vadászati évadnyitó Az idõjárás nem fogadta kegyeibe 2010. augusztus 28-án

Zalai vadászati évadnyitó Az idõjárás nem fogadta kegyeibe 2010. augusztus 28-án évfolyam 2010/3. szám Zalai vadászati évadnyitó Az idõjárás nem fogadta kegyeibe 2010. augusztus 28-án a megyei vadászati évadnyitó ünnepséget Zalaegerszegen. Az egész éjjel zuhogó esõ miatt az Alsóerdõ

Részletesebben

Jeles vadászírók nyomában

Jeles vadászírók nyomában II. évfolyam 2011/1. szám Õzbakszezon A Vadászati Hatóság képes beszámolója a 4. oldalon Zalai vadászati évadnyitó Figyelem, idõpontváltozás! 2011. augusztus 27. Sohollár Programelõzetes a 2. oldalon Fotó:

Részletesebben

A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi Szövetsége 2011. évi tevékenységéről, valamint a 2012. évi elképzelésekről, célkitűzésekről

A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi Szövetsége 2011. évi tevékenységéről, valamint a 2012. évi elképzelésekről, célkitűzésekről B E S Z Á M O L Ó A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi Szövetsége 2011. évi tevékenységéről, valamint a 2012. évi elképzelésekről, célkitűzésekről 2012. március T a r t a l o m I.

Részletesebben

A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi Szövetsége 2012. évi tevékenységéről, valamint a 2013.évi elképzelésekről, célkitűzésekről

A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi Szövetsége 2012. évi tevékenységéről, valamint a 2013.évi elképzelésekről, célkitűzésekről B E S Z Á M O L Ó A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi Szövetsége 2012. évi tevékenységéről, valamint a 2013.évi elképzelésekről, célkitűzésekről 2013. április T a r t a l o m I. 2012.

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Trembulyák Péter Attila MISKOLC

SZAKDOLGOZAT. Trembulyák Péter Attila MISKOLC SZAKDOLGOZAT Trembulyák Péter Attila MISKOLC 2013 1 MISKOLC EGYETEM ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KERESKEDELMI JOGI TANSZÉK A vadászok magánjogi felelősségének egyes kérdései SZERZŐ: TREMBULYÁK PÉTER ATTILA

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter 126/2013. (XII. 17.) VM rendelete a vadászvizsgát megelőző tanfolyamról és a vadászvizsgáról

A vidékfejlesztési miniszter 126/2013. (XII. 17.) VM rendelete a vadászvizsgát megelőző tanfolyamról és a vadászvizsgáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 212. szám 85067 A vidékfejlesztési miniszter 126/2013. (XII. 17.) VM rendelete a vadászvizsgát megelőző tanfolyamról és a vadászvizsgáról A vad védelméről, a vadgazdálkodásról,

Részletesebben

Vadászélményekben gazdag, boldog új esztendőt kívánunk!

Vadászélményekben gazdag, boldog új esztendőt kívánunk! Magyar VADÁSZLAP 2014/JANUÁR HU ISSN 1215-6159 14001 771215 615006 9 ÁRA: 950 FT XXIII. (135.) ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014/JANUÁR ELŐFIZETŐKNEK: 800 FT www.huntingpress.eu Vadászélményekben gazdag, boldog új

Részletesebben

Felkészülés az Állami Vadászvizsgára

Felkészülés az Állami Vadászvizsgára Felkészülés az Állami Vadászvizsgára Felkészülés az Állami Vadászvizsgára Országos Magyar Vadászkamara Az Országos Magyar Vadászkamara kiadványa Szerkesztette: HELTAY ISTVÁN, KABAI PÉTER Közreműködött:

Részletesebben

Tisztelt Vadásztársak!

Tisztelt Vadásztársak! A SOMOGY MEGYEI VADÁSZKAMARA A LAPJA III. ÉVFOLYAM II. SZÁM Somogyország szarvasország Tisztelt Vadásztársak! A Kamarai Hírekről az alábbi rövid tájékoztatást szeretném adni tagjainknak. Az Országos Vadászkamara

Részletesebben

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 25. évfolyam 6. szám 2014. NOVEMBER DECEMBER Ára: 120 Ft Írjuk együtt a Kocséri Híradót! Szeretnénk, hogy ismét felálljon egy szerkesztőbizottság, amelynek tagjai rendszeresen

Részletesebben

VELENCEI HÍRADÓ. Kilátó épül a Bence-hegyen A magyar kultúra napja Farkas Bertalan az iskolában Farsangi programajánló Zöld-Övezet:,,Az év madara

VELENCEI HÍRADÓ. Kilátó épül a Bence-hegyen A magyar kultúra napja Farkas Bertalan az iskolában Farsangi programajánló Zöld-Övezet:,,Az év madara VELENCEI VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KIADVÁNYA HÍRADÓ 23. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2015 JANUÁR Kilátó épül a Bence-hegyen A magyar kultúra napja Farkas Bertalan az iskolában Farsangi programajánló Zöld-Övezet:,,Az

Részletesebben