ÁROP számú tananyag

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁROP-2216-2012-2012-0002 12. számú tananyag"

Átírás

1 ÁROP számú tananyag A vidékfejlesztési miniszter 34/2012. (IV. 6.) VM rendelete valamint a 24/2013. (IV. 11.) VM rendelete a mező- és erdőgazdasági légi munkavégzésről szóló 44/2005. (V. 6.) FVM GKM KvVM együttes rendelet módosításáról Rónai Anna és Pánczél Milán Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság május 8.

2 A tananyag és a hozzá kapcsolódó képzés az ÁROP Jogalkalmazás javítása a mezőgazdasági szakigazgatásban 2. című projekt keretein belül valósul meg Projektgazda: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal a projekt regisztrációs száma: ÁROP

3 Jogszabályok A 44/2005 FVM-GKM-KvVM rendeletet módosító: 34/2012. VM rendelet - Magyar Közlöny április 7. 24/2013. VM rendelet - Magyar Közlöny április /128/EK irányelv 9. cikke a légi permetezésről évi XLVI. törvény (Éltv) évi CXL. törvény (Ket) 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet a növényvédelmi tevékenységről 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet a NÉBIH-ről 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet a mezőgazdasági szakigazgatási szervek kijelöléséről 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet - Díjtétel rendelet

4 Az EU és a légi növényvédelem 2009/128/EK irányelv tervezete: Légi permetezés (légi növényvédelem) teljes körű tiltása. De: 2007 őszén Tolna megyében megtartott EU bizottsági ülés. A légi növényvédelem, mint lehetőség fenntartása továbbra is szükséges.

5 A 2009/128/EK irányelv szerint A légi permetezést folytatni kívánó felhasználónak kijuttatási terv jóváhagyására irányuló kérelmet kell benyújtania a hatáskörrel rendelkező hatósághoz olyan bizonyítékok kíséretében, amelyek alátámasztják, hogy a kijuttatás megfelel a jogszabályoknak és indokolt. Szükséghelyzetben légi permetezés alkalmazására vonatkozó egyedi kérelmek is benyújthatók jóváhagyás céljára.

6 A 2009/128/EK irányelv szerint a légi permetezésnek a következő feltételeknek kell megfelelnie: más alternatívának nincs létjogosultsága vagy előnyösebb az egészségre és a környezetre a növényvédő szer légi kijuttatásra engedélyezett a kijuttató rendelkezik növényvédelmi végzettséggel a légijármű és a kijuttató berendezést tanúsítvánnyal rendelkezik létező legjobb technika alkalmazása permetelsodródás elkerülésére

7 A jogszabály módosítása 2009/128/EK irányelv alapján 44/2005 FVM-GKM-KvVM rendeletet 44/2005 FVM-GKM-KvVM rendeletet módosító 34/2012. VM rendelet 44/2005 FVM-GKM-KvVM rendeletet módosító 24/2013. VM rendelet

8 A módosítások áttekintése Minden mezőgazdasági repülés esetében van bejelentési vagy engedélykötelezettség Légi permetezés kizárólag indokolt esetben Módosítások a környezetvédelmi előírásokban Létező legjobb technika alkalmazása (elsodródás) Szakmai továbbképzés 5 évente Légi-mezőgazdasági engedély NÉBIH

9 Fogalmak Mezőgazdasági repülés: mezőgazdasági légi járművel történő, mező- vagy erdőgazdasági célú, növényvédő szerrel, növényvédő szernek nem minősülő növényvédő hatású termékkel vagy termésnövelő anyaggal végzett növényvédelmi, talajerőgazdálkodási tevékenység. Légi permetezés: növényvédő szerek légi kijuttatása.

10 Mezőgazdasági repülés esetei 1. Légi permetezés kijuttatási terv birtokában, a tervnek megfelelően 2. Légi permetezés kijuttatási terv birtokában, a kijutatási tervtől eltérően 3. Légi permetezés kijuttatási terv hiányában (szükséghelyzet) Növényvédő szer 4. Mezőgazdasági repülés termésnövelő anyaggal vagy növényvédő szernek nem minősülő növényvédő hatású termékkel

11 2. melléklet légi permetezés engedélyezése Kijuttatási terv benyújtásához, kijuttatási tervtől való eltérés bejelentéséhez, szükséghelyzeti kijuttatáshoz illetékköteles

12 3. melléklet mezőgazdasági repülés bejelentése Kijuttatási terv szerinti repülés, termésnövelő és növ.szernek nem minősülő készítmények kijuttatásának bejelentéséhez nem illetékköteles

13 A kijuttatási terv Indokolni kell a légi kijuttatási technika alkalmazását A szakirányítónak az első kijuttatást megelőzően kb. 30 nappal kell benyújtani az területileg illetékes NTI-nek (nem szükséges pontos kijuttatási időpontot megadni) Egy kijuttatási terv több terület éves összes kezelését is tartalmazhatja (illeték nem változik) Az eljárás illetéke 5000 Ft. Az illetéket az eljárást megelőzően kell megfizetni Megbízónként (földhasználónként) 1 terv Legkésőbb a kezelést megelőző munkanap reggel 9-ig be kell jelenteni a kijuttatási terv szerinti kezelést.

14 A kijuttatási tervtől való eltérés Az eltérést meg kell indokolni. Legkésőbb a kezelést megelőző munkanap reggel 9-ig kell bejelenteni a kijuttatási tervtől eltérő kezelést. Kisebb időpont módosítás nem számít kijuttatási tervtől való eltérésnek. Eltérésnek számít pl: tervben szereplő terület tervben nem szereplő, új kezelése Az eljárás illetéke 5000 Ft. Az illetéket az eljárást megelőzően kell megfizetni Ha a megyei NTI a bejelentésben foglaltakat nem tartja megalapozottnak, a kezelést megtiltja.

15 Kijuttatási terv hiányában történő engedélyezés Adatokkal, dokumentumokkal alátámasztott, indokolt esetekben engedélyezhető. Legkésőbb a kezelést megelőző munkanap reggel 9-ig kell bejelenteni a kezelést. Az eljárás illetéke 5000 Ft. Az illetéket az eljárást megelőzően kell megfizetni Ha a megyei NTI a bejelentésben foglaltakat nem tartja megalapozottnak, a kezelést megtiltja. Mindenképpen érdemes inkább kijuttatási tervet benyújtani! (hiánypótlás, biztosabb elbírálás, gazdaságosabb)

16 A mezőgazdasági repülés környezetvédelmi előírásai csak olyan növényvédő szer és növényvédő szernek nem minősülő növényvédő hatású termék juttatható ki, amely légi kijuttatásra engedélyezett a készítményt az engedélyokiratban foglaltak szerint kell kijuttatni mezőgazdasági repülést úgy kell végrehajtani, hogy a készítmény a kezelésre szánt területen kívül más területre ne kerüljön.

17 A mezőgazdasági repülés környezetvédelmi előírásai a készítmény csak elsodródásgátló szórófej használatával juttatható ki (beállítás: cseppek 50%-os térfogat szerinti átmérője legalább 200 µm.) gyomirtó, állományszárító és érésgyorsító szerek kijuttatása elsodródást csökkentő adalékanyag egyidejű alkalmazása mellett történhet.

18 A mezőgazdasági repülés környezetvédelmi előírásai Mezőgazdasági repülést tilos lakott terület, állattartó terület, felszíni víz, vízkivételi mű, működő települési szennyvíztisztító telep, fokozottan védett természeti terület, erdőrezervátum és bioszféra rezervátum magterülete felett végezni. Lakott terület, valamint természetvédelmi terület határától legalább 100 méteres védőtávolságot kell tartani. Amennyiben a szél lakott terület vagy természetvédelmi terület felé fúj, a védőtávolság legalább 300 méter.

19 A mezőgazdasági repülés környezetvédelmi előírásai Amennyiben növényvédő szer engedélyokirata nem tartalmaz légi kijuttatásra vonatkozó védőtávolságokat a kezelésre nem szánt területek vonatkozásában, az engedélyokiratban a földi kijuttatásra meghatározott védőtávolságok kétszeresét, de legalább 20 méter védőtávolságot kell alkalmazni.

20 A mezőgazdasági repülés környezetvédelmi előírásai Amennyiben a termésnövelő anyag vagy növényvédő szernek nem minősülő növényvédő hatású termék engedélyokirata nem tartalmaz légi kijuttatásra vonatkozó védőtávolságot, lakott területtől és a felszíni vizektől legalább 50 méteres védőtávolság betartása szükséges.

21 A mezőgazdasági repülés környezetvédelmi előírásai Szőlő- és gyümölcskultúra és erdő 3000 méteres körzetében rügyfakadás után tilos hormonbázisú gyomirtó szert kijuttatni. Gyomirtó, állományszárító és érésgyorsító készítmény kijuttatása védett természeti terület felett az érintett hatóság külön engedélyének kivételével tilos. Törlésre került a glifozátra vonatkozó előírás

22 Védőtávolságok A munkatérképen fel kell tüntetni a mezőgazdasági repülés során kijuttatott készítményre, illetve a kezelt terület elhelyezkedésére figyelemmel szükséges védőtávolságokat.

23 A mezőgazdasági repülés megkezdéséhez szükséges dokumentumok a készítmény helyi viszonyokhoz igazodó felhasználási utasítása, légi permetezés esetén a kijuttatási terv engedélye vagy a bejelentés, a naprakész munkatérkép (egy-egy példányban átadni a repülésfigyelőnek és a légi jármű vezetőjének) repülési napló (óránkénti bejegyzés)

24 A szakirányító és a megrendelő Szakirányító: a légi permetezést és a növényvédő szernek nem minősülő növényvédő hatású termék kijuttatását szakirányítónak kell felügyelni Megrendelő: talajerő-gazdálkodási mezőgazdasági repülés esetén a szakirányító feladatait a mezőgazdasági repülés megrendelője végzi állandó jelenlét R. 10. (2) c)

25 Mezőgazdasági repülést végzővel szembeni követelmények Légi-mezőgazdasági munkavégzésre jogosító engedély NÉBIH adja ki Szakszolgálati engedély Mezőgazdasági jogosítás Meghatározott növényvédelmi végzettség (növényvédelmi alaptanfolyam, vagy I. engedély, vagy Nyíregyházi Főiskola diploma) Szakmai továbbképzés 5 évente (vizsgaköteles)

26 Légi-mezőgazdasági engedély visszavonása Légi jármű vezetését arra nem jogosultnak átengedi. A Rendeletben foglalt szabályokat megszegi, és ezzel a környezetet vagy az emberi egészséget súlyosan veszélyezteti. Az engedély visszavonása: 1 éven belül új nem adható ki Az engedély ismételt megadásának feltétele az 5 évenkénti vagy egy soron kívüli vizsga letétele ideiglenes engedély (négy évig hatályos).

27 Köszönöm figyelmüket!

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelete a növényvédelmi tevékenységrõl

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelete a növényvédelmi tevékenységrõl 13414 MAGYAR KÖZLÖNY 2010. évi 60. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelete a növényvédelmi tevékenységrõl Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 13. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. február 4., csütörtök. Tartalomjegyzék. 8/2010. (II. 4.

MAGYAR KÖZLÖNY. 13. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. február 4., csütörtök. Tartalomjegyzék. 8/2010. (II. 4. MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. február 4., csütörtök 13. szám Tartalomjegyzék 8/2010. (II. 4.) FVM rendelet 9/2010. (II. 4.) FVM rendelet 10/2010. (II. 4.) FVM rendelet 11/2010.

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 71/2009. (V. 29.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 71/2009. (V. 29.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 71/2009. (V. 29.) számú KÖZLEMÉNYE Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrárkörnyezetgazdálkodás támogatás igényléséről Az Új Magyarország

Részletesebben

Agrártámogatások 2014:

Agrártámogatások 2014: Agrártámogatások Elsősorban közvetlen területalapú támogatások és a kölcsönös megfeleltetés rendszere, de más is Agrártámogatások Magyarország (Mrd Ft) Megnevezés 2010. évi előirányzat 2011. évi előirányzat

Részletesebben

1. Értelmezõ rendelkezések

1. Értelmezõ rendelkezések 4676 MAGYAR KÖZLÖNY 2011. évi 24. szám A vidékfejlesztési miniszter 18/2011. (III. 9.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a tejágazat szerkezetátalakítását kísérõ állatjóléti

Részletesebben

1. A minőségi pontytenyésztési programban való részvétel csekély összegű támogatásáról szóló 64/2008. (V. 14.) FVM rendelet módosítása

1. A minőségi pontytenyésztési programban való részvétel csekély összegű támogatásáról szóló 64/2008. (V. 14.) FVM rendelet módosítása M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 54. szám 5431 A vidékfejlesztési miniszter 43/2014. (IV. 14.) VM rendelete a kölcsönös megfeleltetés körébe tartozó ellenőrzések lefolytatásával, valamint a jogkövetkezmények

Részletesebben

A gyomirtó szer alkalmazás jogszabályi alapelvei különös tekintettel a természetvédelmi gyakorlatra Dancza István

A gyomirtó szer alkalmazás jogszabályi alapelvei különös tekintettel a természetvédelmi gyakorlatra Dancza István A gyomirtó szer alkalmazás jogszabályi alapelvei különös tekintettel a természetvédelmi gyakorlatra Dancza István Agresszív özönnövény fajok természetvédelmi kezelése a gyakorlatban Szakmai szeminárium

Részletesebben

66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet

66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról A Kormány a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV.

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 16/2014. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 16/2014. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 16/2014. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről Jelen közlemény az állattartó telepek

Részletesebben

1. Értelmezõ rendelkezések

1. Értelmezõ rendelkezések MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 37. szám 6953 A Kormány 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelete a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhetõ tevékenységekrõl, valamint

Részletesebben

66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet Hatályos: 2012.04.04-2012.06.30 Jogszabálykereső Szolgáltatja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet Hatályos: 2012.04.04-2012.06.30 Jogszabálykereső Szolgáltatja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet Hatályos: 2012.04.04-2012.06.30 Jogszabálykereső Szolgáltatja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal,

Részletesebben

Működési engedély kiadásának ügyintézése

Működési engedély kiadásának ügyintézése Működési engedély kiadásának ügyintézése Ügyintéző: Antusné Bari Julianna Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatal 3. sz. Iroda Fadd, Dózsa György u. 12. Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 8 00-12

Részletesebben

Növényvédő szerek engedélyezése Magyarországon és az Európai Unióban Tőkés Gábor

Növényvédő szerek engedélyezése Magyarországon és az Európai Unióban Tőkés Gábor Növényvédő szerek engedélyezése Magyarországon és az Európai Unióban Tőkés Gábor MgSZH Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság I. Engedélyezés a 91/414 EGK irányelv és az azt harmonizáló

Részletesebben

1. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI

1. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI Vidékfejlesztési Program EMV társfinanszírozással megvalósuló egyes agrárkörnyezetgazdálkodási kifizetés című felhívás tervezett megjelentetéséről szóló tájékoztatás Vidékfejlesztési Program Európai Mezőgazdasági

Részletesebben

A45/2012. VM rendelettel kapcsolatos jogalkotói szándékról

A45/2012. VM rendelettel kapcsolatos jogalkotói szándékról A45/2012. VM rendelettel kapcsolatos jogalkotói szándékról Dr. Bognár Lajos élelmiszerlánc-felügyeletért és agrárigazgatásért felelős helyettes államtitkár A 45/2012. (V. 8.) VM rendelet az új nemzeti

Részletesebben

FELSŐ-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG FELSŐ-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246 : (42) 598-930 Fax: (42) 598-941 E- mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu Internet:

Részletesebben

61/2012. (VI. 29.) VM rendelet

61/2012. (VI. 29.) VM rendelet 61/2012. (VI. 29.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez 2012. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

5/2001. (I. 16.) FVM rendelet

5/2001. (I. 16.) FVM rendelet 5/2001. (I. 16.) FVM rendelet a növényvédelmi tevékenységről A növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 65. -a (2) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 34. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. március 24., szombat. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 34. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. március 24., szombat. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. március 24., szombat 34. szám Tartalomjegyzék 26/2012. (III. 24.) VM rendelet 27/2012. (III. 24.) VM rendelet 28/2012. (III. 24.) VM rendelet 29/2012.

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

89/2004. (V. 15.) FVM rendelet. Általános rendelkezések

89/2004. (V. 15.) FVM rendelet. Általános rendelkezések a növényvédı szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezésérıl, valamint a növényvédı szerek csomagolásáról, jelölésérıl, tárolásáról és szállításáról A növényvédelemrıl szóló 2000. évi

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszámunk: 18383/2013. Iktatószámunk: 88850/2013. Ügyintézőnk: Hornich Zsuzsa H A T Á R

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 9/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 9/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 9/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megőrzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről

Részletesebben

Állattartó farmokra vonatkozó szbályok. 1. számú melléklet a 41/1997. (V. 28.) FM rendelethez. Állat-egészségügyi Szabályzat ELSÕ RÉSZ

Állattartó farmokra vonatkozó szbályok. 1. számú melléklet a 41/1997. (V. 28.) FM rendelethez. Állat-egészségügyi Szabályzat ELSÕ RÉSZ Állattartó farmokra vonatkozó szbályok 1. számú melléklet a 41/1997. (V. 28.) FM rendelethez Állat-egészségügyi Szabályzat ELSÕ RÉSZ AZ ÁLLAT EGÉSZSÉGVÉDELME I. Cím Az állatbetegségek megelõzésének és

Részletesebben

A kölcsönös megfeleltetés általános keretrendszere, előírásai és követelményei

A kölcsönös megfeleltetés általános keretrendszere, előírásai és követelményei KÖLCSÖNÖS MEGFELELTETÉS KÉPZÉS Az előírások és követelmények általános ismertetése, a kapcsolódó ellenőrzések és intézkedések bemutatása 2008. A kölcsönös megfeleltetés általános keretrendszere, előírásai

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 8/2014. (I. 22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 8/2014. (I. 22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 8/2014. (I. 22.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről

Részletesebben

1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK

1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság 1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 9/2014. (I. 22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 9/2014. (I. 22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 9/2014. (I. 22.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

ELŐADÓ: Csaba Eszter ENGEDÉLYSZÁM: 02.5/788/1/2007. OLDALAK SZÁMA: 2 MELLÉKLET: - TÁRGY: PARDNER gyomirtó permetezőszer forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása. A Mezőgazdasági Szakigazgatási

Részletesebben

Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok

Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok Az üzletszerűen végzett

Részletesebben