Ügyvédi megbízási szerződés keretében a VÁTI Nonprofit Kft. tevékenységét segítő, ÚMFT-hez és ÚSZT-hez kapcsolódó jogi szolgáltatások tárgyában

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ügyvédi megbízási szerződés keretében a VÁTI Nonprofit Kft. tevékenységét segítő, ÚMFT-hez és ÚSZT-hez kapcsolódó jogi szolgáltatások tárgyában"

Átírás

1 AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Ügyvédi megbízási szerződés keretében a VÁTI Nonprofit Kft. tevékenységét segítő, ÚMFT-hez és ÚSZT-hez kapcsolódó jogi szolgáltatások tárgyában Budapest, május

2 1. AZ AJÁNLATKÉRŐ RÖVID ISMERTETÉSE Az alábbiakban röviden bemutatásra kerülő programok sikeres szakmai megvalósításának érdekében a VÁTI Nonprofit Kft. (a továbbiakban: KSZ), az alábbi feladatokat látja el. 1. Új Magyarország Fejlesztési Terv Regionális Operatív Programok (ÚMFT ROP) Az ÚMFT ROP projektek megvalósításával kapcsolatosan a VÁTI Nonprofit Kft év óta lát el közreműködő szervezeti feladatokat. Az ÚMFT ROP KSZ tevékenységek ellátására Társaságunkat a 14/2007. (V.8.) MeHVM-ÖTM együttes rendelet a Regionális operatív programok végrehajtásában közreműködő szervezetek kijelöléséről, valamint a 16/2007. (V. 11.) MeHVM-ÖTM együttes rendelet a Közép-magyarországi operatív program végrehajtásában közreműködő szervezetek kijelöléséről szóló rendelet jelölte ki. Társaságunk felelős az ÚMFT ROP humán infrastruktúra fejlesztési prioritás konstrukcióinak lebonyolításáért, ezen belül a közoktatás-fejlesztési, az egyes közszolgáltatások utólagos akadálymentesítése, az egészségügyi infrastruktúrafejlesztés, a szociális és gyermekjóléti intézmények fejlesztése, az E-közigazgatás (ASP), valamint az egészségügyi rehabilitációs konstrukciókkal kapcsolatos közreműködő szervezeti feladatok ellátásáért november 6.-ától kezdődően a VÁTI Nonprofit Kft. két konstrukció (városrehabilitáció, turizmus) tekintetében a KSZ feladatokat vett át a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökségtől (KDRFÜ), amelyek ellátása immár szervezetünkön belül folytatódott. Munkatársaink végigkövetik az ÚMFT ROP projektek teljes életciklusát: részt vesznek a pályázati kiírások elkészítésében, a beérkező pályázatok formai ellenőrzésében, tartalmi értékelésében, támogatási szerződések megkötésében és módosításában, előlegfizetési, közbenső- és zárókifizetési kérelmek ügyintézésében, a projektek előrehaladásának nyomonkövetésében, a szükséges közbeszerzési vizsgálatok elvégzésében, helyszíni szemlék lebonyolításában, a projektek zárásában és utánkövetésében, valamint esetleges szabálytalansági vizsgálatok, követeléskezelések elvégzésében. 2. Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform és Elektronikus Közigazgatás Operatív Programok (ÚMFT ÁROP-EKOP) Az ÚMFT ÁROP-EKOP projektek megvalósításával kapcsolatosan a VÁTI Nonprofit Kft év óta lát el közreműködő szervezeti feladatokat, amelyek ellátására Társaságunkat Az Államreform Operatív Program és az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program végrehajtásában közreműködő szervezetek kijelöléséről szóló 11/2007. (III.28.) MeHVM-ÖTM együttes rendelet 1. -a jelölte ki. A két operatív programmal összefüggő összes közreműködő szervezeto feladatot Társaságunk látja el. Mindkét programban nagyszámú kiemelt projekt található, melyeknek kedvezményezettei a közszféra intézményei. Munkatársaink az ÚMFT ROP-hoz hasonlóan a teljes projektmegvalósítási ciklust végigkövetik (formai ellenőrzés, tartalmi értékelés, támogatási szerződések megkötése és módosítása, előlegfizetési, közbenső- és zárókifizetési kérelmek ügyintézése, a projektek előrehaladásának nyomonkövetése, közbeszerzési vizsgálatok elvégzése, helyszíni szemlék lebonyolítása, a projektek zárása és utánkövetési jelentések ellenőrzése, esetleges szabálytalansági vizsgálatok, követeléskezelés), különös figyelemmel a szerződések megkötését megelőző tanácsadási és egyeztetési folyamatokra a kiemelt projektek esetében. A VÁTI Nonprofit Kft. fenti feladatait kiterjedt Területi Irodai hálózata segítségével látja el hazánk hét régiójának 12 városában. Társaságunk 12 területi irodája közül jelenleg 11 működik közre az ÚMFT ROP programok lebonyolításában.

3 2. A BESZERZÉS HÁTTERE A december 8-án hatályba lépő, többször módosított 16/2010 MeHVM-PM együttes rendelet, valamint a február 9-én hatályba lépő 4/2011. Kormányrendelet átalakította az európai uniós támogatásból megvalósuló projektekhez kapcsolódó közbeszerzések ellenőrzésének rendszerét december 8. napját követően a kisebb értékű, de nagy számban előforduló eljárások hatékony ellenőrzésének megteremtése céljából bevezetésre került ezen eljárások utólagos, dokumentum alapú ellenőrzésének a kötelezettsége. Az eljárásrendelet rendelkezéseinek értelmében valamennyi, a közösségi értékhatárokat el nem érő értékű, továbbá építési beruházás, építési koncesszió esetén a 300 millió forintot el nem érő értékű közbeszerzési eljárás során, a közbeszerzési eljárás lezárását (szerződéskötés) megelőzően a közbeszerzési eljárás során keletkezett összes dokumentum utóellenőrzését el kell végeznie a KSZnek, melynek eredményétől függően adott esetben szabálytalansági eljárás lefolytatására, illetve a jogorvoslati eljárás kezdeményezésére is sor kerülhet. A közbeszerzési utóellenőrzési feladatok elvégzése során a közreműködő szervezet rendelkezésére álló időtartam rendkívül rövid, hiszen a közbeszerzési eljárás során keletkezett összes dokumentum utóellenőrzését a közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerződés megkötése előtt teljeskörűen kell elvégezni az alábbiak szerint: A kedvezményezettnek az eredményhirdetést követő 5 napon belül kell megküldenie a közbeszerzési eljárás során keletkezett összes dokumentumot a közreműködő szervezet részére. Amennyiben az eljárás szabályosságának megítéléséhez szükséges bármely dokumentum hiányzik, a közreműködő szervezetnek a tényállás tisztázása érdekében hiánypótlást kell kiírnia a kedvezményezett részére. A közreműködő szervezetnek a dokumentumok beérkezését követő 7 napon belül kell az ellenőrzés eredményéről a kedvezményezettet értesítenie. Az ellenőrzés eredményétől függően a közreműködő szervezet szabálytalansági eljárást köteles lefolytatni, illetve jogorvoslati eljárást kezdeményez a Közbeszerzési Döntőbizottságnál.

4 A fenti eljárásokban valamint a közösségi értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű, továbbá építési beruházás, építési koncesszió esetén a 300 millió forintot elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzési eljárás alapján kötendő/megkötött szerződések módosítása esetén a közreműködő szervezetnek a módosítással kapcsolatban előzetes jogi álláspontot kell készítenie, amely feladat alatt értendő: a közreműködő szervezetnek a szerződésmódosítás tekintetében ki kell alakítania az álláspontját, meg kell vizsgálnia, hogy a szerződésmódosítással összefüggő dokumentumok és egyéb adatok alapján a módosítás összhangban áll-e a Kbt. rendelkezéseivel. A közreműködő szervezetnek a dokumentumok vizsgálatát követően nyilatkoznia kell továbbá arról is, hogy a szerződésmódosítás a támogathatóság szempontjából is elfogadható-e vagy sem. 3. A BESZERZÉS TÁRGYA: Ajánlatkérő feladat-ellátási területenként legalább 2-2 olyan közbeszerzési-jogi szakértelemmel bíró ügyvédi irodával kíván ügyvédi megbízási szerződést kötni a lentiekben ismertetett jogi szolgáltatások elvégzésére, amely ügyvédi iroda és/vagy legalább egy általa alkalmazott/ alvállalkozóként megbízott ügyvéd szerepel a hivatalos közbeszerzési tanácsadói besorolású szervezetek/személyek jegyzékében. A megkötendő ügyvédi megbízási szerződésben (a továbbiakban: Szerződés) az Ajánlattevő feladatai az alábbi tevékenységekre irányulnak az alábbi 3 feladat-ellátási területhez tartozó Ajánlatkérői telephelyeken, azonos átfutási idővel és ugyanolyan minőségben: Nyugat-Magyarország: Szombathelyi Területi Iroda, Soproni Területi Iroda, Zalaegerszegi Területi Iroda Kelet-Magyarország: Egri Területi Iroda, Miskolci Területi Iroda, Debreceni Területi Iroda, Békéscsabai Területi Iroda, Szegedi Területi Iroda Közép-Magyarország: Budapest (ajánlatkérő székhelye), Budapesti Területi Iroda, Az Ajánlatkérő a 4/2011. Korm. rendelet 39. -a, és a 24/2011. NFM utasítás a alapján a kedvezményezettek által lefolytatott közbeszerzési eljárások teljeskörű utóellenőrzésére köteles. 1. az Ajánlatkérő által kezelt projektekre vonatkozó,a Kedvezményezettek által lefolytatott közbeszerzési eljárások közbeszerzési-jogi szempontú minőségellenőrzéshez kapcsolódóan az Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátott dokumentumok tartalmára vonatkozó közbeszerzési-jogi szempontú ellenőrzés elvégzése, közbeszerzési-jogi szakvélemény elkészítése a jelen ajánlattételi felhívás részét képező szerződéstervezet 1. számú mellékletében rögzített szempontrendszer szerint, a Kedvezményezettek közbeszerzési-jogi szakvéleményben foglaltak írt esetleges észrevételeinek véleményezése, továbbá a közbeszerzési-jogi szakvélemény tartalmától függően az esetleges szabálytalansági/jogorvoslati eljárás megindítására vonatkozó javaslattétel, a jogorvoslati kérelem elkészítése. 2. az Ajánlatkérő által kezelt projektekre vonatkozó a Kedvezményezettek által kötött/kötendő szerződésmódosítási javaslatok közbeszerzési-jogi jogszerűségének véleményezése a 4/2011 Korm. rendelet 44. -a és a 24/2011. NFM utasítás a alapján, a közbeszerzési-jogi szakvélemény elkészítése, továbbá a közbeszerzési-jogi szakvélemény tartalmától függően az esetleges szabálytalansági/jogorvoslati eljárás megindítására vonatkozó javaslattétel, a jogorvoslati kérelem elkészítése. 3. a Ajánlatkérő tevékenységi körében felmerülő közbeszerzési- jogi szakkérdések közbeszerzési- jogi szempontú vizsgálata, közbeszerzési- jogi tanácsadás az Ajánlatkérő egyedi megrendelése alapján,

5 Ajánlatkérő előzetes kérésének megfelelően az ellenőrzés alá vont eljárások tárgyában egyeztetéseken történő részvétel, a Közbeszerzési Döntőbizottság és/vagy bíróság előtti jogorvoslati eljárás esetén (jogorvoslati) képviselet. Az Ajánlatkérő kéri, hogy az Ajánlattevő a közbeszerzési jogi minőségellenőrzés (1. pont), és szerződésmódosítási javaslatok közbeszerzési - jogi jogszerűségi vizsgálata (2. pont) tárgyában közbeszerzési eljárásonként/szerződésmódosítási javaslatokként egyösszegű, forintban kifejezett ajánlati árat adjon meg, míg a közbeszerzési-jogi tanácsadási tevékenységre vonatkozóan (3. pont) egyetlen, tanácsadói órákra vonatkozó óradíjat adjon meg ajánlati árként. Az Ajánlatkérő évben tervezetten régiónként az alábbi darabszámú közbeszerzési-jogi minőségellenőrzést kíván igénybe venni: ROP-ok: - Észak-Magyarország: kb. 150 db - Észak- Alföld: kb. 33 db - Közép-Magyarország: kb. 50 db - Közép-Dunántúl: kb. 95 db - Dél-Dunántúl: kb. 65 db - Dél-Alföld: kb. 87 db - Nyugat-Dunántúl: kb. 106 db ÁROP/EKOP: kb.30 db 4. AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK SZABÁLYAI: Jelen beszerzési eljárás nem minősül a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény szerinti közbeszerzési eljárásnak. Ajánlattevő kötelessége, hogy teljes körűen áttanulmányozza jelen ajánlati felhívás valamennyi rendelkezését. Az ajánlattevőnek egy eredeti példányban kell elkészítenie az ajánlatot a jelen ajánlattételi felhívás 2 számú mellékletét képező Ajánlat minta szerint. Az ajánlatot egy darab zárt, sérülésmentes csomagolásba helyezve kell benyújtani. Az ajánlat jól lezárt csomagolását a következő felirattal kell ellátni: Ajánlat A VÁTI Nonprofit Kft. közreműködő szervezeti tevékenységéhez kapcsolódó közbeszerzési és jogi szakértői tanácsadásra Nem bontható fel az ajánlatok hivatalos bontási eljárása megkezdése (2011. június óra) előtt!" Ha a csomagolást nem jelölik meg a fenti előírásnak megfelelően, az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget a benyújtott ajánlat idő előtti felbontásáért. Az ilyen okból idő előtt felbontott ajánlatot érvénytelenné minősítik. Az ajánlatot személyesen vagy postai úton (tértivevénnyel) kell benyújtani a VÁTI Nonprofit Kft. székhelyén: 1016 Budapest Gellérthegy u június óráig. A postai kézbesítés esetleges késedelmével kapcsolatos kockázatokat az ajánlattevő viseli. Az ajánlat átvételét írásos

6 nyugta igazolja, melyet az Ajánlatkérő által kinevezett személy ír alá. Az átvétel nem történhet később, mint az ajánlattételi határidő lejárta. Az ajánlatok elbírálásáról és az eljárás eredményéről az Ajánlattevők legkésőbb június 24. napjáig kapnak írásos értesítést. Ajánlattevők az ajánlat keltétől számított 30 napig kötve vannak ajánlatukhoz. 5. AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSA: Amennyiben az Ajánlattevő ügyvédi iroda és/vagy legalább egy általa alkalmazott/alvállalkozóként megbízott ügyvéd nem szerepel a hivatalos közbeszerzési tanácsadói besorolású szervezetek /személyek jegyzékében, az Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja. Az elbírálás szempontja: a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. Bírálat szempontja Alszempont Súlyszám 1. Megbízási díj (nettó Ft) 1.1. közbeszerzési jogi minőségellenőrzés díja (nettó Ft/db) 1.2. szerződésmódosítási javaslatok vizsgálata (nettó Ft/db) 1.2. tanácsadói óradíj (nettó Ft/munkaóra) Az Ajánlatkérő az alszempontra adott ajánlati elemeket az értékarányosítás módszere szerint értékeli, úgy, hogy a legalacsonyabb összegű ajánlati ár 100 pontot kap, a többi pedig ehhez viszonyítva arányosan kevesebbet. Az adható pontszám alsó és felső határa: pont (alszempontonként). Az értékelés menete alszempontonként: A legkedvezőbb (legalacsonyabb) ajánlat (legalacsonyabb megbízási díjelem) 100 pontot kap, a többi ajánlat pontszáma a legkedvezőbb ajánlathoz viszonyítva arányosítással kerül kiszámításra a következő képlet alapján: P = (ajánlat legkedvezőbb /ajánlat vizsgált ) x (pontszám maximális pontszám minimális ) + pontszám minimális ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa Pmin: a pontskála alsó határa Alegkedvezőbb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;

7 Az Ajánlatkérő az arányosítást követően meghatározott pontszámot kettő tizedesjegyre kerekíti. Az így kapott pontszámot fel kell szorozni a súlyszámmal, a kapott összeget Ajánlatkérő összeadja és ez adja meg az egyes ajánlatok pontértékét. Ajánlattevő valamennyi alszempontra köteles ajánlatot tenni. Az ajánlatnak ki kell terjednie valamennyi, a beszerzés tárgyát képező feladatleírásban részletezett előírásra, feltételre. A feltételek nem teljesítése az ajánlatat érvénytelenségét eredményezi. Abban az esetben amennyiben az Ajánlattevő ajánlati árát alulprognosztizálja, az ebből eredő pluszköltségeket, kiadásokat stb. nem háríthatja át az Ajánlatkérőre, és ez nem mentesíti a szerződésszerű teljesítési kötelezettség alól. Az Ajánlatkérő a nettó ajánlati árakat veti össze és a legelőnyösebbet (legalacsonyabbat) preferálja. Az ajánlatban szereplő árnak fix árnak kell lennie, vagyis az Ajánlattevő semmilyen formában és semmilyen hivatkozással sem tehet változó árat tartalmazó ajánlatot. A nettó ajánlati árat úgy kell megadni, hogy az tartalmazzon minden járulékos költséget, függetlenül annak formájától és forrásától. Ajánlattevőknek úgy kell az ajánlatát összeállítania, hogy valamennyi a jelen ajánlattételi felhívásban megjelölt tevékenység ellenértékét fedezze a megajánlott ajánlati ár (megbízási díj). A megbízási díjnak magában kell foglalnia a jelen eljárás alapján megkötni kívánt szerződés alapján a nyertes Ajánlattevő teljesítése során keletkező, szerzői jogi oltalom alá tartozó művekre, műalkotásokra vonatkozó teljes körű és kizárólagos felhasználási ellenértékét is. A teljes körű és kizárólagos felhasználási díj az Ajánlatkérőt illeti meg. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának eredményfelelős megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített feltételek betartásához szükségesek. Ajánlattevő csak forintban (Ft) tehet ajánlatot és a szerződéskötés valutaneme is csak ez lehet. Ajánlattevő nem tehet olyan ajánlatot, amely előlegfizetési igényt tartalmaz. Ajánlatkérő előleget nem biztosít, továbbá számlát csak megvalósított teljesítés után lehet havonta kiállítani. A teljesítést igazoló okiratok a számla mellékletét kell, hogy képezzék. Az ajánlat csak banki átutalásos fizetési módot tartalmazhat, minden egyéb fizetési mód elfogadhatatlan Ajánlatkérő számára. Ha az ajánlati ár számokkal megadott összege és a betűvel leírt összeg között eltérés mutatkozik, akkor a betűvel kiírt összeget tekinti ajánlatkérő érvényesnek. Az Ajánlattevő az ajánlata részeként köteles benyújtani az ügyvédi iroda és/vagy az általa alkalmazott/alvállalkozóként megbízott ügyvéd hivatalos közbeszerzési tanácsadói besorolású személyek/szervezetek jegyzékébe történő felvételt igazoló dokumentumok másolati példányát, ezen dokumentumok hiányában az Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja. Ajánlatkérő feladatellátási-területenként tervezetten legalább 2-2 Ajánlattevővel kíván szerződést kötni úgy, hogy a megajánlott legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás értékén kíván ügyvédi megbízási szerződést kötni a második legalacsonyabb Ajánlattevővel is, ám az Ajánlatkérő eredményesnek nyilvánítja a jelen versenyeztetési eljárást abban az esetben is, ha az eljárás eredményeképpen feladatellátási-területenként csak 1 Ajánlattevővel tud ügyvédi megbízási szerződést kötni.

8 6. EGYÉB ELŐÍRÁSOK Az Ajánlattevőknek a jelen ajánlattételi felhívásban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatukat elkészíteniük és benyújtaniuk. Ajánlatkérő kéri, hogy az Ajánlattevők ajánlatukat a jelen ajánlattételi felhívás 2. sz. mellékletét képező AJÁNLAT minta szerint tegyék meg a közbeszerzési tanácsadói besorolású személyek/szervezetek jegyzékébe történő felvételt igazoló dokumentumok másolati példányának csatolása mellett. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy a jelen ajánlattételi felhívásban megfogalmazottak a szolgáltatás nyújtás alapfeltételeit, követelményeit határozzák meg. Nyertesség esetén Ajánlattevő ajánlatában található minden megajánlás értelmesszerűen a szerződés részévé válik. Ezért minden olyan ajánlat érvénytelen, amelynek megajánlása(i) vagy a megajánlások mértéke jogszabályba vagy a kiírás feltételeibe ütközik. Mellékletek: 1. sz. melléklet: Szerződéstervezet 2. sz. melléklet: Ajánlat minta

9 1. sz. melléklet ÜGYVÉDI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. (1016 Budapest Gellérthegy u , adószám:.., cégjegyzékszám:..) képviseli:.. vezérigazgató - a továbbiakban: Megbízó - másrészről a.. Ügyvédi Iroda (.., adószáma:.., képviseli:..ügyvéd) - a továbbiakban: Megbízott (a továbbiakban együttesen: Felek) között az alulírott napon az alábbi feltételek szerint: Preambulum Megbízó, mint az ÁROP, EKOP és ROP végrehajtására kijelölt közreműködő szervezet a programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet, valamint az egységes működési kézikönyv kiadásáról szóló 24/2011. NFM utasítás rendelkezéseinek megfelelően köteles elvégezni a jogszabályokban meghatározott közbeszerzési eljárások Megbízó feladatkörébe tartozó ellenőrzését. I. SZERZŐDÉS TÁRGYA 1. Megbízó ezennel megbízza Megbízottat, hogy részére az alábbiakban leírt jogi szolgáltatásokat teljesítse, a jelen szerződés feltételei szerint. 2. A Feleket jelen szerződés hatálya alatt, a szerződés VI. pontjában meghatározott kapcsolattartó személyek képviselik a megbízás ellátása során. 3. A Megbízó a 4/2011. Korm. rendelet 39. -a, és a 24/2011. NFM utasítás a alapján a kedvezményezettek által lefolytatott közbeszerzési eljárások teljeskörű utóellenőrzésére köteles. Megbízott tudomásul veszi, hogy az alábbi feladatok ellátása során a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján megtalálható, a közbeszerzési eljárások előkészítésére és lefolytatására vonatkozó útmutató rendelkezései is irányadóak. Ennek alapján a Megbízott a Megbízó részére különösen az alábbi feladatokat látja el: 3.1. a Megbízó által kezelt projektekre vonatkozó, a Kedvezményezettek által lefolytatott közbeszerzési eljárások közbeszerzési-jogi szempontú minőségellenőrzéshez kapcsolódóan a Megbízó rendelkezésére bocsátott dokumentumok tartalmára vonatkozó közbeszerzési-jogi szempontú ellenőrzés elvégzése, közbeszerzési-jogi szakvélemény elkészítése a jelen szerződés 1. számú mellékletében rögzített szempontrendszer szerint, a Kedvezményezettek közbeszerzési-jogi szakvéleményben foglaltak írt esetleges észrevételeinek véleményezése, továbbá a közbeszerzési-jogi szakvélemény tartalmától függően az esetleges szabálytalansági/jogorvoslati eljárás megindítására vonatkozó javaslattétel, a jogorvoslati kérelem elkészítése.

10 3.2. a Megbízó által kezelt projektekre vonatkozó a Kedvezményezettek által kötött/kötendő szerződésmódosítási javaslatok közbeszerzési jogi jogszerűségének véleményezése a 4/2011 Korm.rendelet 44. -a és a 24/2011. NFM utasítás a alapján, a közbeszerzési-jogi szakvélemény elkészítése, továbbá a közbeszerzési-jogi szakvélemény tartalmától függően az esetleges szabálytalansági/jogorvoslati eljárás megindítására vonatkozó javaslattétel, a jogorvoslati kérelem elkészítése. A 3.1. és 3.2. pontban foglalt feladatok együttes, összefoglaló elnevezése a továbbiakban közbeszerzési-jogi minőségellenőrzési feladatok a Megbízó tevékenységi körében felmerülő közbeszerzési- jogi szakkérdések közbeszerzési- jogi szempontú vizsgálata, közbeszerzési- jogi tanácsadás a Megbízó egyedi megrendelése alapján, és a Megbízó előzetes kérésének megfelelően az ellenőrzés alá vont eljárások tárgyában egyeztetéseken történő részvétel, valamint a Közbeszerzési Döntőbizottság és/vagy bíróság előtti jogorvoslati eljárás esetén (jogorvoslati) képviselet. 4. Megbízott a megbízást elfogadja, egyben kijelenti, hogy a feladat ellátásához szükséges szakértelemmel, személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezik, tevékenységét a legjobb szakmai tudás szerint végzi. Megbízott a jelen szerződésben vállalt kötelezettségeiért szavatossággal tartozik. 5. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés keretszerződés jellegű, ebből kifolyólag a jelen szerződés szerinti konkrét tevékenység ellátására kizárólag Megbízó megrendelése (2. sz. melléklet) és a megrendelés Megbízott általi elfogadása alapján kerülhet sor. Megbízott tisztában van azzal, hogy Megbízó nem köteles a jelen szerződés szerinti szolgáltatás megrendelésre, egyben tudomásul veszi, hogy megrendelés elmaradása esetén a szerződés alapján követelést nem támaszthat Megbízóval szemben. II. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA Felek jelen megbízási szerződést legkésőbb december 31-ig tartó határozott időre kötik. III. FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. A Megbízott a rábízott feladatot köteles Megbízó szóbeli illetőleg írásbeli utasításai alapján, a legjobb tudása szerint személyesen ellátni. Megbízott feladata teljesítése során a tőle elvárható legmagasabb szakmai igényeknek megfelelő gondossággal jár el az ügyvédekre vonatkozó rendelkezések alapján. 2. A Megbízott köteles a Megbízót tevékenységéről folyamatosan tájékoztatni különösen, ha más személy igénybevétele vált szükségessé, vagy ha a felmerült új körülmények az utasítások módosítását teszik indokolttá. 3. A Megbízó a megbízotti tevékenység eredményes ellátása érdekében időben a Megbízott rendelkezésére bocsátja mindazokat a birtokában lévő dokumentumokat, adatokat, információkat, amelyek a Megbízott feladatainak elvégzéséhez szükségesek. Ennek elmulasztásáért, hiányos teljesítésért, és az ebből származó következményekért a Megbízót terheli a felelősség. Formázott: magyar (Magyarország)

11 4. Ha a Megbízó a megbízás ellátása során szakszerűtlen utasítást ad, a Megbízó köteles őt erre figyelmeztetni. Ha a Megbízó utasításához e figyelmeztetés ellenére ragaszkodik, akkor az utasításból eredő károk, a felelősség a Megbízót terhelik. Minden egyéb esetben a Megbízott saját feladatainak ellátásáért, az általa írásba foglalt véleményéért felelősséggel tartozik. Megbízott felelőssége a jelen szerződés I. pontjában, a vonatkozó mellékletekben, és a Megbízó által az ellenőrzött eljárások kapcsán egyedileg rögzített szempontok ellenőrzésre terjed ki, az ellenőrzés során ill. folytán bekövetkezett hibákért önállóan felel, nemcsak anyagi, hanem erkölcsi és jogi vonatkozásban is. 5. Megbízott szavatolja, hogy a jelen szerződésben meghatározott feladatainak színvonalas teljesítése során - az általa rendelkezésre bocsátott és felhasználandó szellemi alkotásoknak a jelen szerződés feltételei szerinti felhasználásának jogi akadálya nincs, ezek felett kizárólagos szerzői és/vagy rendelkezési joggal bír, illetve azok megalkotása után azzal bírni fog. A Megbízott szavatolja továbbá, hogy jogosult a jelen szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítésére, illetve harmadik személynek nincs olyan jogosultsága, mely ezen szellemi alkotásoknak a jelen szerződés feltételei szerinti felhasználását korlátozná, gátolná vagy megakadályozná. A Megbízott ezen jognyilatkozatának teljességéért és valóságtartalmáért teljes kártérítési felelősséggel tartozik úgy a Megbízó, mint harmadik személyek felé. A Megbízott hozzájárul ahhoz, hogy a jelen megállapodás teljesítése során keletkező és általa készített dokumentumokban foglaltakat a Megbízó felhasználja, többszörözze, nyilvánosságra hozza, illetve terjessze, azt elektronikus adathordozóra másolja, harmadik személynek akár részben vagy egészben átdolgozott formában is hasznosítás céljából átadja, vagy egyéb módon felhasználja, amiért a megbízási díjon felül további díjazásra nem jogosult. A Megbízott az általa készített vélemények, iratok, dokumentumok Megbízónak történő átadással ellenkező megállapodás hiányában - a korlátlan és kizárólagos felhasználási jogot is átadja a Megbízó részére 6. Felek szabályszerű írásbeli közlésnek tekintik az elektronikus úton ( -en) és a faxon elküldött írásbeli üzeneteket is. Kétség esetén mind elektronikus levél, a levél, mind a fax esetében a küldő felet terheli annak a bizonyítása, hogy a másik fél részére az üzenetet megküldte. Az üzenet megküldése bizonyítható ajánlott postai küldemény esetén feladóvevénnyel, hiba és megszakításmentes adást bizonyító fax igazoló szelvénnyel, amelyből megállapítható, hogy hiba visszajelentés nem történt, továbbá az elküldött megnyitását igazoló üzenettel. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben szükséges telefonon egyeztetnek egymással; Megbízott vállalja, hogy amennyiben a Megbízó szükségesnek tartja, ill az ellenőrzés bonyolultsága azt indokolja, személyesen egyeztet és konzultál a Megbízó által kijelölt munkatársakkal. 7. A közbeszerzési jogi ellenőrzés a papíralapú és/vagy elektronikus dokumentáció ellenőrzésével történik meg, azt a Megbízott maximum 4 napon belül köteles elvégezni, és szakértői jelentést a Megbízott részére átadni. A Megbízott a szakértői jelentést az ellenőrzött eljárásokról külön külön készíti el. A Megbízott a megrendelés tárgyát elsősorban elektronikusan formában köteles a Megbízó rendelkezésre bocsátani. Elektronikus formában történő rendelkezésre bocsátásnak minősül a jogi vélemény adathordozón történő átadása is. Elektronikus formában történő teljesítés esetén Megbízott minden esetben köteles a megrendelés tárgyát papír alapon is rendelkezésre bocsátani. Utóellenőrzés esetén Megbízott határideje az alábbiak szerint - az esetleges hiánypótlások határidejét nem számítva az ellenőrzésre átadott dokumentumok igazolt átvételét követő legkésőbb 4 nap, amely határidőn belül Megbízott köteles az ellenőrzést elvégezni és annak eredményéről a Megbízót tájékoztatni, ideértve a jogorvoslati kérelem elkészítését és megküldést is. Az előzőek szerint a Megbízott köteles az ellenőrzésre átadott dokumentumok igazolt átvételét követően az esetleges hiányosságokat, tisztázandó kérdéseket, azok konkrét megjelölésével a Megbízó számára legkésőbb 2 napon belül jelezni. Megbízott tudomásul veszi, hogy utóellenőrzés esetén a Megbízó rendelkezésére álló határidő a vonatkozó jogszabályok alapján a dokumentumok

12 Megbízóhoz való beérkezését követő 7 nap, melyből a Megbízott részére az általa végzett közbeszerzési-jogi ellenőrzésre mindösszesen 4 nap áll rendelkezésre. Ezen időtartamokat az esetleges hiánypótlás, tényállás tisztázásának időtartama az EMK 68. -ában foglaltak szerint felfüggeszti. 8. A Megbízó hozzájárul, hogy a Megbízott referenciaanyagaiban szerepeltesse annak tényét, hogy az Megbízó a megbízói körébe tartozik. Ezt meghaladóan a megbízás részleteire nézve további információt nem tehet közzé. IV. MEGBÍZÁSI DÍJ ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK 1. Felek a megbízás teljesítésének ellenértékeként a jelzett részfeladatok alapján az alábbiak szerint állapítják meg: a) közbeszerzési eljárások minőségellenőrzése (3.1.pont) Ft/ÁFA / közbeszerzési eljárás b) szerződésmódosítási javaslatok közbeszerzési-jogi jogszerűségének vizsgálata (3.2.pont) Ft/ÁFA / közbeszerzési eljárás c) az a), és b) pontban foglaltakon túl ellátott jogi és közbeszerzési tanácsadás tekintetében a Megbízott.- Ft+ÁFA /óra megbízási díjra jogosult. 2. Jelen szerződés alapján teljesítésre csak Megbízó egyedi megrendelése és a megrendelés Megbízott általi visszaigazolása alapján kerül sor. A Megbízott megrendelést lehetőség szerint soron kívül, de legfeljebb annak kézhezvételt követő 1 napon belül köteles visszaigazolni. Ha Megbízott 1 napon belül a megrendelést visszaigazolja, vagy ezen határidőn belül nem jelez vissza, a megrendelést annak tartalma szerint elfogadottnak kell tekinteni. A Megbízó jelen szerződés hatálya alatt folyamatos megrendelésekre nem kötelezhető. 3. Számlát benyújtani csak igazolt teljesítésre lehet. A Megbízott a teljesítésigazolási jegyzőkönyvet az egy naptári hónapban végzett ellenőrzött eljárásokról az adott naptári hónapot követő 5 munkanapon belül köteles kiállítani. A teljesítésigazolás kiállítására a Megbízó részéről..jogosult. A Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy az előző bekezdésben meghatározott megbízási díjat a szerződésszerű teljesítést követően kiállított teljesítésigazolás alapján, a számla kézhezvételétől számított 60 (hatvan) napon belül, átutalás útján teljesíti a Megbízott.-nél vezetett, számú bankszámlájára. 4. A Megbízott az adott hónapban ellátott tanácsadási feladatairól részletes óraalapú kimutatást készít, illetve ezen kimutatásban feltünteti az adott hónapban befejezett ellenőrzési feladatokat A Megbízott számla kibocsátására a kimutatás alapján a 3. pontban rögzítetteknek megfelelően jogosult. 5. A fenti összegű megbízási díj magában foglalja a Megbízottnak a szerződés teljesítésével kapcsolatban felmerült valamennyi költségét, és kiadását, a megbízási díjon felül egyéb költséget semmilyen jogcímen nem érvényesíthet a Megbízóval szemben. V.

13 A MEGBÍZÁS MEGSZŰNÉSE, MEGSZÜNTETÉSE 1. Jelen szerződés a határozott idő elteltével, vagy a jelen szerződés II. pontjában rögzített feltételek bekövetkezése esetén megszűnik, kivéve az alábbi pontokban meghatározott eseteket: 1.1. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik. Az erről szóló megegyezést kizárólag írásban köthetik, és a Felek együttes aláírásával érvényes. Ebben az esetben a már teljesített szolgáltatások ellenértékét a Felek kötelesek megtéríteni A Felek jogosultak jelen szerződést 90 napos felmondási határidővel, a másik félhez címzett írásbeli nyilatkozattal, indokolás nélküli felmondani azzal, hogy a felmondásban meghatározott megszüntetési nap csak egész tárgyhó forduló napjára eshet Amennyiben valamelyik szerződő fél a jelen megbízási szerződésben foglaltakat súlyosan megszegi, úgy azonnali hatályú felmondásnak van helye. 3. A jelen szerződés bármelyik fél részéről történő felmondása esetén Megbízó köteles a Megbízott részére megtéríteni a szerződés megszűnéséig végzett munkája után járó megbízási díjat amennyiben Megbízó a feladat részteljesítését teljesítésigazolás útján elfogadta. VI. KAPCSOLATTARTÁS 1. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésében foglaltak maradéktalan megvalósítása érdekében szükség szerint folyamatosan együttműködnek. Ennek megfelelően időben tájékoztatják egymást, nem csupán a jelen szerződésben foglaltak teljesítéséről, hanem minden olyan kérdésről (tény, adat, körülmény), amely a szerződés teljesítésére kihatással lehet. 2. A jelen szerződés teljesítése során a Megbízót ellenkező értesítés hiányában vagy az általa e célból kijelölt személy képviseli. A Megbízott a Megbízó nevében utasítást kizárólag a jelen szerződésben megjelölt, illetve az Megbízó által írásban később megjelölendő személy(ek)től köteles elfogadni. 3. A Megbízó által a kapcsolattartásra kijelölt személy: Nyugat-Magyarország: ROP - Szombathelyi Területi Iroda: Pintér Krisztián ROP- Soproni Területi Iroda: Varga-Kovács Petra ROP- Zalaegerszegi Területi Iroda: Catomio Andrea Kelet-Magyarország: ROP - Egri Területi Iroda: Horánszky Árpád ROP - Miskolci Területi Iroda: Fojtán Gergely ROP - Debreceni Területi Iroda: Tamás Tímea ROP- Békéscsabai Területi Iroda: Pribojszkiné Kása Anikó ROP - Szegedi Területi Iroda: Szűcs László

14 Közép-Magyarország: ÁROP-EKOP Budapest : Gőri Melinda ROP - Budapesti Területi Iroda: Varga Katalin A megbízás teljesítése során a Megbízott részéről nyilatkozattételre jogosult.. ügyvéd (tel.:, ...hu) és. ügyvéd (tel.:.., e- mail: hu), távollétük vagy tartós akadályoztatásuk esetén nyilatkozattételre jogosult helyettesük:.. VII. TITOKTARTÁS, ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG 1. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben foglaltakat, valamint a teljesítésük során az egymásnak átadott információt bizalmasan és üzleti titokként kezelik. Felek tudomásul veszik, hogy a az Állami Számvevőszékről szóló évi XXXVIII. törvény alapján az Állami Számvevőszék, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról szóló 210/2010. (VI.30.) Korm. rendelet szerint az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, valamint a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal ellenőrzést végezhet. 2. A Megbízott köteles titokban tartani minden olyan információt, amelyet a megbízás teljesítése során kap vagy szerez és kötelezettséget vállal arra, hogy a Megbízó előzetes írásbeli engedélye nélkül nem hoz nyilvánosságra vagy harmadik személynek nem szolgáltat ki információt, és azt csak a feladat teljesítése érdekében, indokolt mértékben használja fel úgy, hogy ez a Megbízó jogait, jogos érdekeit ne sértse. 3. A fentieken túl a Megbízott kötelezettséget vállal, hogy a jelen megbízási szerződés alapján végzett tevékenysége körében az Megbízótól szerzett információkat ügyvédi titokként kezeli, és azokat az ügyvédi titokra vonatkozó szabályok szerint titokban tartja. Mindkét fél gondoskodik a jelen megbízási szerződés teljesítése során tudomására jutott adat, információ, ismeret bizalmas kezeléséről az ügyvédi megbízási szerződés hatálya alatt és a Megbízott titoktartási kötelezettsége a szerződés megszűnését követően is fennmarad. Megbízott titoktartási kötelezettsége kiterjed munkavállalóira is, akiket tevékenységük megkezdése előtt köteles a titoktartásra figyelmeztetni. A Megbízott a jelen pont szerinti kötelezettségéről köteles megfelelő tájékoztatást adni érintett megbízottjai és alvállalkozói részére is. 4. Megbízott kijelenti, hogy a jelen szerződés aláírásakor összeférhetetlenségi ok nem áll fenn a személyére nézve. Amennyiben a szerződés teljesítése során a Megbízott összeférhetetlensége merül fel, és azt a Megbízott nem szünteti meg 2 napon belül, a Megbízó jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására. Amennyiben a Megbízott az összeférhetetlenségre vonatkozó kötelezettségeit megszegi, a Megbízó jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására. 5. A Megbízott olyan tevékenység ellátását nem vállalhatja, amely sértheti, vagy veszélyeztetheti a jelen szerződésből adódó, a Megbízóval szembeni kötelezettségei teljesítését, ideértve a vonatkozó jogszabályok és a szerződés rendelkezéseiben előírt összeférhetetlenségi szabályok betartását. 6. A Megbízottnak minden szükséges intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy megakadályozza, vagy megszüntesse azokat a helyzeteket, melyek lehetetlenné teszik, vagy veszélyeztetik a Megbízott részéről a szerződés objektív és pártatlan teljesítését. A Szerződés időtartama alatt bármely összeférhetetlenségi körülmény felmerülése esetén a Megbízottnak haladéktalanul írásban értesítenie kell a Megbízót. Amennyiben a Megbízott által biztosított

15 szakértőről annak összeférhetetlensége az eljárás bármely szakaszában kiderül, a szakértő köteles azonnal visszalépni, Megbízott pedig térítésmentesen és haladéktalanul csereszakértőt biztosítani. 7. A Megbízó megvizsgálhatja, hogy az összeférhetetlenség elhárítására a Megbízott által tett intézkedések megfelelőek-e, és előírhatja további intézkedések megtételét. Amennyiben a Megbízott az összeférhetetlenséget nem szünteti meg és csereszakértőt nem biztosít a fenti rendelkezések szerint, a Megbízó jogosult a szerződésből fakadó egyéb jogainak érvényesítése mellett a szerződés azonnali hatályú felmondására. 8. A szerződés hatálya alatt a Megbízott nem végezhet olyan üzleti, gazdasági tevékenységet, amely során kapcsolatba kerülhetnek a szerződés teljesítése során a megbízásban meghatározott feladatok vonatkozásában: az ellenőrzött eljáráshoz tartozó támogatott projekt Kedvezményezettjeivel, valamint a projektmegvalósításban bármilyen formában és módon résztvevő, a Kedvezményezett helyett és nevében eljáró személyekkel, a támogatott projekt megvalósításának érdekében lefolytatott közbeszerzési eljárás folyamán a közbeszerzési eljárásban ajánlatot benyújtó ajánlattevővel, vagy annak nevesített alvállalkozójával, az ellenőrzött eljárásban résztvevő, ismert alvállalkozóval, vagy annak nevesített alvállalkozójával, továbbá az előbbiek vezető tisztségviselőivel, vagy alkalmazottaival, vagy az ellenőrzött eljárás tervezése és megvalósítása során személyesen közreműködő megbízottjaival, függetlenül a személyes közreműködést megalapozó jogviszony formájától. 9. Amennyiben a Megbízott a jelen szerződés aláírása napján az előző pont szerinti személyekkel üzleti kapcsolatban áll, azt köteles a Megbízónak haladéktalanul írásban bejelenteni, és az összeférhetetlenséget a Megbízóval egyeztetett módon megszüntetni. 10. Amennyiben a kijelölt szakértő összeférhetetlensége miatt az adott közbeszerzési eljárás ellen jogorvoslat indul, akkor Megbízott köteles a szakértőt díjmentesen Megbízó részére rendelkezésre bocsátani a jogorvoslati eljárás teljes folyamatában. VIII. FELELŐSSÉG, KÁRTÉRÍTÉS 1. Megbízott szavatol a jelen szerződés I. pontjában meghatározott feladatok szerződésszerű határidőben történő, szakszerű, jogszabályoknak (különös tekintettel a közbeszerzésekre és uniós támogatások igénybe vételére vonatkozó jogszabályokra) megfelelő teljesítéséért. Megbízott mentesíti Megbízót minden olyan hátrányos jogkövetkezmény alól, amely Megbízót az I. pontban meghatározott feladatok nem szerződésszerű teljesítésével összefüggésben éri. 2. Megbízó tudomásul veszi, hogy a Megbízott által végzett jogi szolgáltatások tekintetében ügyvédi felelősségbiztosítással is rendelkezik. 3. A Megbízott az esetlegesen okozott, bizonyított és a felelősségbiztosítás által nem fedezett károkért annyiban felel, amennyiben a kár a Megbízott által adott nyilvánvalóan téves jogi tájékoztatásából és /vagy késedelmes teljesítéséből ered. 4. A Megbízott nem tartozik felelősséggel semmi olyan, a Megbízót ért kárért, elmaradt haszonért, amely a Megbízó által szolgáltatott valamely helytelen adat szolgáltatása miatt következett be.

16 5. Jogfenntartás: a jelen szerződésnek meg nem felelő teljesítés elfogadása nem jelent lemondást a szerződésből eredő egyéb igényekről. 6. A közbeszerzési-jogi minőségellenőrzésekből eredő, a Megbízót terhelő kárért, különösen a megbízotti közbeszerzési-jogi minőségellenőrzés megállapításaival ellentétes megítélés alá eső tényállás esetén a Megbízott kártérítési felelősséget vállal. A kártérítés összege a konkrét közbeszerzési- jogi minőségellenőrzéssel érintett megbízási díj közbeszerzési-jogi minőségellenőrzés időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összegének figyelembevételével kerül megállapításra. IX. JOGVITÁK RENDEZÉSE Felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton, tárgyalások útján kívánják rendezni, csupán akkor fordulnak bírósághoz, ha a tárgyalásos rendezés nem vezetett eredményre. X. ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK Formázott: magyar (Magyarország) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény, valamint az egyéb kapcsolódó jogszabályok rendelkezései az irányadók. XI. MELLÉKLETEK A szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek: 1. számú melléklet Közbeszerzési-jogi minőségellenőrzési jelentés mintája 2. számú melléklet Megrendelés formanyomtatványa 3. számú melléklet - Teljesítésigazolási jegyzőkönyv Formázott: magyar (Magyarország) Jelen megállapodást a Felek képviselői, elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, négy magyar nyelvű eredeti példányban jóváhagyólag aláírták, amelyből 3 példány Megbízót, 1 példány a Megbízottat illeti meg. Budapest, ügyvéd Megbízott vezérigazgató Megbízó

17 1. sz. melléklet KÖZBESZERZÉSI-JOGI MINŐSÉGELLENŐRZÉSI JELENTÉS 1) A közbeszerzési utóellenőrzési jelentés száma: 2) A közbeszerzési utóellenőrzést végző szerv: VÁTI Nonprofit Kft. 3) A vizsgált közbeszerzési eljárás tárgya, a projekt hivatkozási száma: 4) A közbeszerzés becsült értéke: 5) Az ajánlatkérő megnevezése: 6) A közbeszerzési eljárás megindításának dátuma, azonosítója: 7) Eljárás típusa: Közösségi: Nyílt: Meghívásos: Tárgyalásos: Keretmegállapodás Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió Egyszerű: Egyéb: 8) Az ajánlatok/részvételi jelentkezések bontásának időpontja: 9) Az ajánlatok/részvételi jelentkezések értékelésének időpontja: 10) Az ajánlatkérőnél a döntésért felelős személy/testület: 11) Az utóellenőrzést végző szerv rendelkezésére bocsátott dokumentumok köre: 12) A szakértő neve: Formázott: magyar (Magyarország)

18 Észrevételek: I. Az eljárást megindító hirdetmény: 1) A választott eljárás jogalapjának megfelelősége igen nem 2) A kizáró okok megfelelősége igen nem 3) Az alkalmassági követelmények megfelelősége igen nem 4) A bírálati szempont megfelelősége igen nem 5) További információk és adminisztratív követelmények megfelelősége igen nem II. A dokumentáció: 1) A Kbt a (1)-(3) bekezdésének megfelelősége igen nem 2) A Kbt a (1) bekezdésének megfelelősége igen nem

19 3) A Kbt a (3)-(4) bekezdésének megfelelősége igen nem 4) A Kbt ának megfelelősége igen nem 5) Egyéb észrevételek igen nem III. A szerződéstervezet: 1) A szerződés tárgya meghatározásának megfelelősége igen nem 2) A Kbt. 53/A. -ának megfelelősége igen nem 3) A Kbt a (1) bekezdésének megfelelősége igen nem 4) A Kbt. 304/A. -ának megfelelősége igen nem 5) A Kbt ának megfelelősége igen nem

20 Észrevételek az eljárással kapcsolatban: 1. Ajánlattevők, részvételi jelentkezők neve, címe, a bírálati szempont(ok) szerinti főbb számszerűsíthető adatok 2. Az egyes eljárás cselekmények megjelölése, rövid összefoglalása A közbeszerzési eljárás VÁTI Nonprofit Kft. rendelkezésére bocsátott dokumentumai alapján a Kbt. alábbiakban megjelölt szakaszai tekintetében mi állapítható meg: Hiánypótlás Kbt. 83. Felvilágosítás kérése Kbt. 85. Számítási hiba kezelése Kbt. 84. Kirívóan alacsony ellenszolgáltatás Kbt. 86. Lehetetlen vagy túlzottan magas, alacsony mérték vagy kirívóan aránytalannak értékelt kötelezettségvállalás Kbt. 87. Egyéb 3. A bíráló bizottság döntési javaslatának ismertetése 3.1 Érvényes/érvénytelen részvételi jelentkezések/ajánlatok: A. ajánlatát a döntéshozó nyilvánítsa érvényesnek. A. ajánlatát a döntéshozó a Kbt a (1) bekezdésének pontja alapján nyilvánítsa érvénytelennek. 3.2 A bíráló bizottság javaslata az eljárás nyertese tekintetében: 4. A vizsgált közbeszerzési eljárással kapcsolatos következtetések, javaslatok: az eljárás során keletkezett jegyzőkönyvek tartalmának megfelelősége az elbírálás során a bíráló bizottság által hozott javaslatok megfelelősége az eljárás lefolytatása megfelelt-e a Kbt. rendelkezéseinek a bíráló bizottság eljárási hibát vétett-e szabálytalansági gyanú fennáll-e jogorvoslati kérelem benyújtása szükséges-e

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Ügyvédi megbízási szerződés keretében a VÁTI Nonprofit Kft. tevékenységét segítő, ÚMFT hez és ÚSZT hez kapcsolódó jogi szolgáltatások tárgyában Budapest, 2011. május 1. AZ AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Újhartyán Községi Önkormányzat Székhely: 2367 Újhartyán Fő u. 21. Képviseli: Schulcz József polgármester mint megbízó, továbbiakban megbízó valamint

Részletesebben

1221 Tárgy: Közbeszerzési utóellenőrzési jelentés

1221 Tárgy: Közbeszerzési utóellenőrzési jelentés BUS-OXY Egészségügyi Gázforgalmazó Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Budapest Iktatószám: K-2013/08-0002202/130 Kanyargó utca 25. Kelt: 2013. augusztus 23. 1221 Tárgy: Közbeszerzési utóellenőrzési jelentés

Részletesebben

Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) december 10.

Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) december 10. Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) 2005. december 10. Közbeszerzés fogalmai és alapelvek Nem egyszerűsített (!!) eljárás Értékhatárok Árunál : 2-25 M Ft között Szolgáltatás: 2-20 M Ft között Beruházás

Részletesebben

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29.

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2081-49/2010. 2. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Piac

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1. kiadás 1. módosítás 1. oldal DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa a 30-2010/2011. (2011.06.07.) sz. határozatával 2011.06.07-én jóváhagyta, hatályos 2011.06.08-tól. módosítások: - A

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás /Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra/ 1. Az ajánlatkérő neve: Debreceni Hőszolgáltató Zrt. címe: 4028 Debrecen, Tüzér u. 4. telefonszáma: /52/ 509-480 telefaxszáma: /52/ 509-491

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

Közbeszerzés ellenőrzési tájékoztató ÁROP-1.A.5, 3.A.2 Pályázói információs nap Előadó: dr. Szabó Zoltán, jogi előadó MAG Zrt. 2014. március 21. Budapest Közbeszerzések ellenőrzésének folyamatai - Szabályozási

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Postai irányítószám 3700 Ország Magyarország Telefax 06 (48)

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Postai irányítószám 3700 Ország Magyarország Telefax 06 (48) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Szervezet Kazincbarcika Város Önkormányzata Cím Fő tér 4. Város/Község Kazincbarcika Telefon 06 (48) 514-731

Részletesebben

Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata

Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás (3922, Taktaharkány, Gépállomás

Részletesebben

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Pétervására Város Önkormányzatának eseti közbeszerzési szabályzata

Pétervására Város Önkormányzatának eseti közbeszerzési szabályzata Pétervására Város Önkormányzatának eseti közbeszerzési szabályzata "ELSŐ LÉPÉS Szociális célú városrehabilitáció Pétervásárán tárgyú, ÉMOP-3.1.1-12-2013-0013 azonosítószámú projekt közbeszerzési eljárásaira

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

Magyar Turizmus Zrt. - Külföldi turisztikai és agrár kiállítás Módosítás

Magyar Turizmus Zrt. - Külföldi turisztikai és agrár kiállítás Módosítás Magyar Turizmus Zrt. - Külföldi turisztikai és agrár kiállítás 2016 - Módosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Magyar Turizmus Zrt. részére a 2016. évi külföldi turisztikai és agrárjellegű kiállítások

Részletesebben

Beszerzési és közbeszerzési folyamatábra

Beszerzési és közbeszerzési folyamatábra Beszerzési és közbeszerzési folyamatábra Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzat 1. sz. melléklet előkészítés gyűjtés, koordinálás, Beszerzési Terv Szervezeti egységvezető Műszaki osztályvezető Igények

Részletesebben

I. Ajánlattételi felhívás

I. Ajánlattételi felhívás I. Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály, 1139

Részletesebben

Centrál Színház Színházművészeti Nonprofit Kft. Egyszerű tárgyalásos eljárás a közbeszerzésekről szóló A választott eljárás típusa:

Centrál Színház Színházművészeti Nonprofit Kft. Egyszerű tárgyalásos eljárás a közbeszerzésekről szóló A választott eljárás típusa: E L Ő T E R J E S Z T É S K Ö Z B E S Z E R Z É S I E L J Á R Á S R A B E N Y Ú J T O T T A J Á N L A T O K É R T É K E L É S É R Ő L E L J Á R Á S M E G N E V E Z É S E, B E S Z E R Z É S T Á R G Y A

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe:

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Ipari csuklós villamos járművek forgóváz alkatészeinek szállítása módosított felhívás Budapest, 2012. november 8.

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala 1051 Budapest Sas u. 23. Tel. szám:

Részletesebben

Közbeszerzés ellenőrzési tájékoztató

Közbeszerzés ellenőrzési tájékoztató Közbeszerzés ellenőrzési tájékoztató ÁROP-1.2.11/A Pályázói információs nap Előadó: dr. Szabó Zoltán MAG Zrt. programmenedzser 2013. november 11. Közbeszerzések ellenőrzésének folyamatai 1. Szabályozási

Részletesebben

Ajánlati felhívás. 5. Fizetési feltételek Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a teljesítésigazolást követő 15 napon belül átutalással teljesíti.

Ajánlati felhívás. 5. Fizetési feltételek Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a teljesítésigazolást követő 15 napon belül átutalással teljesíti. Ajánlati felhívás 1. Ajánlatkérő neve, székhelye: Harmónia Integrált Szociális Intézmény 6211 Kaskantyú, III. ker. 1. 2. Az eljárás fajtája: Egyszerű tárgyalás nélküli eljárás 3. A beszerzés tárgya, mennyisége

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11.

Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11. Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. szeptember hó 08. nap AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése 4. számú melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA:

Részletesebben

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása a.) Az ajánlatkérő neve és címe, telefon és faxszáma (email címe): Néprajzi Múzeum 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12. Telefon: 473-2430 Fax: 473-2431 E-mail: hudakm@neprajz.hu

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás /Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra/

Ajánlattételi felhívás /Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra/ Ajánlattételi felhívás /Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra/ 1. Az ajánlatkérő neve: Debreceni Hőszolgáltató Zrt. címe: 4028 Debrecen, Tüzér u. 4. telefonszáma: /52/ 509-480 telefaxszáma: /52/ 509-491

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ NYÍLT PÁLYÁZAT Ajánlatkérő: Budapest Főváros XV. kerületi

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján

Részletesebben

Szerződés száma:. Megbízási szerződés

Szerződés száma:. Megbízási szerződés Szerződés száma:. Megbízási szerződés amely létrejött egyrészről: Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. ) Adószám: 15725527-2-04 képviseli: Várfi András polgármester (Tel.:

Részletesebben

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek.

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek. Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata 2. sz. melléklet A szabályzat az Önkormányzattal a fürdővagyon használatba adására és annak működtetésére kötött szerződés 13. pontjában kapott

Részletesebben

A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének. 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének. 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX tv.

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése Budapest, 2012. november 14. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: BKV Vasúti

Részletesebben

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás. Közbeszerzési szabályzata. Társulási Tanácsa. a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal. hagyott jóvá.

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás. Közbeszerzési szabályzata. Társulási Tanácsa. a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal. hagyott jóvá. Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása Közbeszerzési szabályzata Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal hagyott jóvá. Társulás elnöke

Részletesebben

Papkeszi Községi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Papkeszi Községi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Papkeszi Községi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Papkeszi, 2009 Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének

Részletesebben

Eseti Közbeszerzési Szabályzat együttes közbeszerzési eljárás lefolytatására

Eseti Közbeszerzési Szabályzat együttes közbeszerzési eljárás lefolytatására 4/2. sz. melléklet Eseti Közbeszerzési Szabályzat együttes közbeszerzési eljárás lefolytatására Preambulum A közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének

Részletesebben

A közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény alapján

A közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény alapján A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján 2 3 4 5 ...10...11...16...17...17...18...18...22...24...24...26...28...29...31 18. Hivatalos közbeszerzési tanácsadó...32 19. Összeférhetetlenség...33

Részletesebben

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására A beszerzési felhívást Zsámbék Város Önkormányzata közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása

HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016. AJÁNLATI FELHÍVÁS 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2009. ÁPRILIS 1-TŐL Készült a Közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény előírásai alapján 1. oldal, összesen: 10 DEBRECENI KÖZTERÜLET FELÜGYELET

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail):

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Tel: (+36) 1-279-2180 Fax: (+36) 1-279-2176 e-mail:

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Római Katolikus Egyházközség, 4069 Egyek, Fő tér 26. 2. A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

Médiamonitoring meghatározott szempontok alapján AJÁNLATI FELHÍVÁS

Médiamonitoring meghatározott szempontok alapján AJÁNLATI FELHÍVÁS Médiamonitoring meghatározott szempontok alapján e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt.. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése

CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-001/1-VJSZ/2014 Eljárás címe: CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése Budapest, 2014. február 26. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: BKV

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: a Képviselőtestület) Kozármisleny Város Önkormányzata, a Polgármesteri Hivatal, valamint intézményei számára,

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-284/13 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. március Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS

Részletesebben

20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez. Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról

20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez. Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról 20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Veszprémi Főegyházmegye 8200 Veszprém, Vár utca

Részletesebben

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-306/ A beszerzés tárgya és mennyisége:

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-306/ A beszerzés tárgya és mennyisége: AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gazdasági Igazgatóság Beszerzési Főosztály Schifner Marianna mb. Főosztályvezető 1072 Budapest, Akácfa u. 15.

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Tervezet

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Tervezet MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Tervezet mely létrejött egyrészről Baranya Megyei Önkormányzat 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. Törzsszáma: 330002000, Adószáma: 15330004202 Bankszámla száma:117310001-15330004 Képviseli:

Részletesebben

Peronfigyelő monitorok beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012.

Peronfigyelő monitorok beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012. Peronfigyelő monitorok beszerzése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. augusztus AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

1 db személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése

1 db személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése 1 db 80-120 személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2017. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő

Részletesebben

4/2016. (II.22.) előterjesztés 4. napirendi pont. Keretmegállapodás

4/2016. (II.22.) előterjesztés 4. napirendi pont. Keretmegállapodás Keretmegállapodás a 2014-2020 időszakra szóló Integrált Területi Program keretében benyújtandó projektek előkészítésében és a projekt megvalósításához nyújtott projektmenedzsmenti szolgáltatások ellátásában

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL KÉSZÍTETT ÍRÁSBELI ÖSSZEGEZÉS MINTA 1 / 10

AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL KÉSZÍTETT ÍRÁSBELI ÖSSZEGEZÉS MINTA 1 / 10 AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL KÉSZÍTETT ÍRÁSBELI ÖSSZEGEZÉS MINTA 1 / 10 TÁJÉKOZTATÓ A MINTA HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOSAN A jelen minta azzal a céllal készült, hogy segítséget nyújtson az európai uniós forrásból

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amelyet egyik részről a Magyar Szabadalmi Hivatal (székhelye: 1054 Budapest, Garibaldi u. 2., adószám: 15311746-2-41, képviselő: Igréczné Sipos Etelka gazdasági főigazgató), mint

Részletesebben

35 milliárd forint összegű középlejáratú hitelkeret biztosítása refinanszírozás céljára AJÁNLATI FELHÍVÁS

35 milliárd forint összegű középlejáratú hitelkeret biztosítása refinanszírozás céljára AJÁNLATI FELHÍVÁS 35 milliárd forint összegű középlejáratú hitelkeret biztosítása refinanszírozás céljára versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-429/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. november AJÁNLATI FELHÍVÁS

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:...

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:... VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a... (Megrendelő neve/megnevezése) székhely/lakhely:... cégjegyzéket vezető bíróság:... cégjegyzékszám:... adószám:... bankszámlaszám:... képviseli:...,

Részletesebben

1. A J Á N L ATTÉTELI FELHÍVÁS

1. A J Á N L ATTÉTELI FELHÍVÁS 1. A J Á N L ATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe: LAKATOS ÚTI 2. SZ. LAKÁSFENNTARTÓ SZÖVETKEZET 1184 Budapest, Lakatos u. 32. Képviseletében eljáró szervezet neve, címe: ARCHIPARK MMX Kft. 2.

Részletesebben

VELEM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRENDRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA

VELEM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRENDRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA VELEM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRENDRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA /2011.(VI.28.) számú határozattal elfogadásra került A beszerzések rendjéről szóló szabályzat A gazdaság

Részletesebben

Pilis Város Polgármestere. Előterjesztés száma: 87/2016. NYÍLT ÜLÉSEN tárgyalandó! A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.

Pilis Város Polgármestere. Előterjesztés száma: 87/2016. NYÍLT ÜLÉSEN tárgyalandó! A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges. ELŐTERJESZTŐ Pilis Város Polgármestere Előterjesztés száma: 87/2016. NYÍLT ÜLÉSEN tárgyalandó! A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges. Előterjesztés előkészítésében részt vett:

Részletesebben

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról BKK Zrt., 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21. 2. A közbeszerzés tárgya és

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:.../2015. 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Területi-

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. augusztus 1. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Postai cím: Havashalom u. 43. Város/Község:

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Hivatalos név: Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum Postai cím: Fő u. 10. Város: Kaposvár Postai irányítószám: 7400

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/90. Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/90. Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa: Szerződésmódosítás KEOP-5.6.0. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal épületeinek energetikai felújítása elnevezésű projekttel összefüggő projektmenedzser feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A 77/2004. (VI.17.) MÖK határozat melléklete A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIV. törvény (a továbbiakban Kbt.) 6. (1) bekezdésében kapott

Részletesebben

5. Napirend. ./2011. (..) Képviselő testületi határozati javaslat

5. Napirend. ./2011. (..) Képviselő testületi határozati javaslat Bánk Község Önkormányzata közbeszerzés 5. Napirend./2011. (..) Képviselő testületi határozati javaslat Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete Központi tér és játszótér kialakítása tárgyú közbeszerzési

Részletesebben

A feladatok részletezése az egyidejűleg megküldött ajánlattételi dokumentációban található. IV. szakasz: Eljárás IV.

A feladatok részletezése az egyidejűleg megküldött ajánlattételi dokumentációban található. IV. szakasz: Eljárás IV. 14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: Óbudai Parkolási

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Megrendelő, Megrendelő: Cégjegyzékszám: Bankszámlaszám Képviseli: a továbbiakban mint Megrendelő, másrészről Vállalkozó: Nyilvántartási szám: Statisztikai számjel: Bankszámlaszám:

Részletesebben

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 35/2010 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 14-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1033 Budapest, Fő tér 3., képviseli Bús Balázs polgármester, mint megrendelő (továbbiakban,

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Sarkad Város Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2012. 5720 Sarkad, Kossuth u. 27. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sarkad Város Önkormányzata valamint Sarkad Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Eötvös Loránd Tudományegyetem 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. Kapcsolattartó: Szabó Balázs Tel. +36-30 322 8766 Fax

Részletesebben

Tájékoztató szerződés módosításáról - Közbeszerzési minőségbiztosítási szolgáltatások/ PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt.

Tájékoztató szerződés módosításáról - Közbeszerzési minőségbiztosítási szolgáltatások/ PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt. Tájékoztató szerződés módosításáról - Közbeszerzési minőségbiztosítási szolgáltatások/2012 - PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt. Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/8 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Pitvaros Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata 2014 Tisztelt Ajánlattevő! 1 Ajánlatkérő a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)

Részletesebben

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt V-455/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2015 Beszerzési Főosztály/Közbeszerzési Osztály/Minták versenyeztetési

Részletesebben

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2009. (III. 16.) számú határozatával jóváhagyott KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2009. (III. 16.) számú határozatával jóváhagyott KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2009. (III. 16.) számú határozatával jóváhagyott KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.)

Részletesebben

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya:

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya: SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TELESZKÓPOS RAKODÓGÉP BESZERZÉSE amely létrejött egyrészről: Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Székhelye: 7754 Bóly, Rákóczi Ferenc utca 3. Teljes jogú képviselője: Hárs József

Részletesebben

TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2010. 2/8 Tivadar Község Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján, a közbeszerzési eljárások

Részletesebben

7. melléklet az 5/2009. (III. 31.) IRM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

7. melléklet az 5/2009. (III. 31.) IRM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 7. melléklet az 5/2009. (III. 31.) IRM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. 1016 Budapest,

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Alsózsolca Város képviselő-testülete, a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny tisztaságának

Részletesebben

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Száma: 10-5708/2005 Tárgy: Ajánlattételi felhívás Ügyintéző: dr. Ratkay Attila, Paksi Pauletta Melléklet: Felolvasólap minták AJÁNLATTÉTELI PÁLYÁZATI FELHIVÁS (HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Részletesebben

KEOP-1.3.0/ azonosítószámú Gyula-Elek Ivóvízminőség-javító Program FIDIC Sárga könyv alapján

KEOP-1.3.0/ azonosítószámú Gyula-Elek Ivóvízminőség-javító Program FIDIC Sárga könyv alapján 1 8. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Gyula-Elek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS BALATONÚJLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK február 09-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS BALATONÚJLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK február 09-i ülésére Balatonújlak Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8712 Balatonújlak, Templom u. 3. 1 Ügyiratszám: 291/1/2016. 7. számú előterjesztés ELŐTERJESZTÉS BALATONÚJLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Makó Város Önkormányzata 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Tel: 62/511-800 Fax: 62/511-801 e-mail: info@mako.hu 2. Az ajánlattétel tárgya: Szúnyoggyérítési

Részletesebben

Támogatási szerződés

Támogatási szerződés /2007. (..) Kgy. sz. határozat melléklete Támogatási szerződés Amely létrejött egyrészről a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: Szeged, Széchenyi tér 10-11.) képviselő: Dr. Botka László polgármester

Részletesebben

FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT

FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT ÉPÍTÉSI műszaki ellenőr beszerzésre "A Közép-Magyarországi Onkológiai Centrum fejlesztési terve" c. KMOP-4.3.1/C-2009-0001 számú pályázathoz kapcsolódó kivitelezési

Részletesebben

Hivatalos név: HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

Hivatalos név: HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Részletesebben

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll:

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll: KERETMEGÁLLAPODÁS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. Törvény (továbbiakban Kbt.) alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK /2012. (II.23.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról A Közgyűlés Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT NYUGATMAGYARORSZÁGI EGYETEM BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sopron SOPRON 2012 Tartalomjegyzék Beszerzések rendjéről szóló szabályzat... 3 I. Általános rendelkezések... 3 1. A szabályzat célja... 3 2.Alapelvek...

Részletesebben

6. Napirend a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közbeszerzés Képviselő-testületi határozat módosítása

6. Napirend a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közbeszerzés Képviselő-testületi határozat módosítása 6. Napirend a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közbeszerzés Képviselő-testületi határozat módosítása 6. Napirend ELŐ TERJESZTÉS a nem közművel összegyűjtött háztartási

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról A NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága telephelyein adatrögzítés és kapcsolódó adminisztrációs tevékenységek ellátása 3 részben 1. Az ajánlatkérő neve és

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Cserkeszőlő Község Önkormányzata 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1.

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Cserkeszőlő Község Önkormányzata 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Cserkeszőlő Község Önkormányzata 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2. A közbeszerzés

Részletesebben