A 2K12 (KUB, SA 6) LÉGVÉDELMI RAKÉTARENDSZER HADRENDBEN TARTÁSÁNAK FELTÉTELEI ELŐZMÉNYEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A 2K12 (KUB, SA 6) LÉGVÉDELMI RAKÉTARENDSZER HADRENDBEN TARTÁSÁNAK FELTÉTELEI ELŐZMÉNYEK"

Átírás

1 VARGA LÁSZLÓ A 2K12 (KUB, SA 6) LÉGVÉDELMI RAKÉTARENDSZER HADRENDBEN TARTÁSÁNAK FELTÉTELEI Egy fegyverrendszer hadrendben tartásának feltételeit általában a beszerzés előtt, és az alkalmazás során is vizsgálják. A rendszer léte vagy nem léte, megmaradása vagy kiváltása, megmaradása vagy pótlás nélküli kivonása szorosan összefügg a szervezeti kérdésekkel. Nevezetesen az alkalmazó szervezet, a12. Arrabona Légvédelmi Rakétadandár, a légvédelmi rakéta és tüzér fegyvernem, következésképpen a Légierő és a Honvédség sorsával. A szerző célja, hogy összefoglalja azokat a legfontosabb feltételeket, amelyek között a rendszer a Honvédség hadrendjében tartható. Ezen feltételeket a feladatrendszerrel, magával a fegyverrendszerrel és környezetével, a rendszert alkalmazó állomány felkészültségével, továbbá az infrastruktúra állapotával kapcsolatos kérdések körére tagolja. ELŐZMÉNYEK Általában véve is érthető, hogy egy fegyverrendszer hadrendben tartásának feltételeit vizsgálják a beszerzés előtt, és az alkalmazás során. A vizsgálat egyre fontosabb a rendszer életciklusának második felében, mivel általában ilyenkor döntenek a fegyverrendszer további sorsáról (kivonás, kiváltás vagy további rendszerben tartás). Természetesen nem véletlen, hogy a téma (a KUB légvédelmi rakétarendszer hadrendben tartásának feltételei) bekerült a Légierő Parancsnokság Tudományos Munkatervébe [1], mint ahogy az sem véletlen, hogy annak kiemelt fejezetében kapott helyet. Meggyőződésem ugyanakkor, hogy a téma fontossága nem ebből, vagy nem elsősorban ebből fakad. Sokkal inkább abból, hogy a rendszer léte vagy nem léte, megmaradása vagy kiváltása illetve pótlás nélküli kivonása szorosan összefügg a szervezeti kérdésekkel. Nevezetesen az alkalmazó szervezet (a légvédelmi rakétadandár), a légvédelmi rakéta és tüzér fegyvernem, következésképpen a Légierő és a honvédség sorsával. A rendszer (egyébként bármilyen más fegyverrendszer) sorsa a mai körülmények között korábban soha nem tapasztalt mértékben lett az elérhető anyagi erőforrások függvénye. Emellett a Tárca Védelmi Tervezési Rendszer (TVTR) 99

2 HADTUDOMÁNY egyébként senki által meg nem kérdőjelezett bevezetése megkerülhetetlenné tette az ilyen típusú kérdések megválaszolását. A haderőre fordítható erőforrások végessége okán az átszervezési törekvések egyik alapvető célja a haderő méreteinek csökkentése volt (elég csak a vagy évi átszervezésre utalnom). Emellett a katonai vezetők (legyen az a honvédség, a légierő vagy a dandár szintje) feladata minden alkalommal az volt, hogy bizonyítsák: van olyan típusú fenyegetés, amire a haderő (a légierő) csak akkor tud választ adni, ha sok minden más mellett rendelkezik a KUB rendszer által megjelenített képességgel. Legfrissebb példája ennek a légierő parancsnokának elöljáró szervezetéhez intézett jelentése, ami az alábbiakkal zárul: Összegezve: a KUB légvédelmi rakétakomplexum rendszerből történő kivonása kizárja a nemzeti felelősségi körbe tartozó légvédelmi feladatok maradéktalan végrehajtását, és nem teszi többé lehetővé egy létező szövetséges képesség-hiány pótlását. [2] Teljesen érthető, hogy a KUB légvédelmi rakétarendszer hadrendben tartása, kiváltása (más fegyverrendszerrel), vagy pótlás nélküli kivonása a hadrendből, élénk polémiát vált ki a fegyvernemen belül. A vitához csatlakozva magától értetődik, hogy a légvédelmi rakétadandár parancsnokaként tanulmányomban a megtartás melletti érvrendszer valamilyen összerendezésére teszek kísérletet. Elemzésemben a rendszerben-tartás általam ismert és fontosnak tartott feltételeit vizsgálom. A HADRENDBEN-TARTÁS FELTÉTELEI A KUB légvédelmi rakétarendszer hadrendben tartásának feltételeit három csoportba soroltam. Az első a feladatrendszer, nevezetesen, hogy a rendszer alkalmazható-e a feladatok megoldására szövetségi vagy nemzeti környezetben. A második csoportba sorolom a fegyverrendszerrel kapcsolatos műszaki-technikai problémákat (a fegyverrendszer és környezete). Végül a harmadik csoportba sorolom az állomány felkészültségét. Mindezeken kívül célszerűnek látom a meglévő infrastruktúra a fegyverrendszer hadrendben tartására gyakorolt hatásának vizsgálatát is. A feladatrendszer A földi telepítésű légvédelmi (GBAD 1 ) rakétarendszerek a világ bármely haderejének (légi- vagy szárazföldi erejének) az egyéb alapfegyverzettel és képességekkel (légi vezetés és radar, vadászrepülő) együtt helyettesíthetet- 1 GBAD Ground Based Air Defence (földi telepítésű légvédelem / légvédelmi) 100

3 len elemei a légtérből származó fenyegetések elleni harcban [3]. A magas szintű politikai találkozók (ld. Balatonőszöd, 2004.), konferenciák oltalmazása mára minimálisan elvárt követelménnyé vált. Emellett nem zárható ki terrorista akció sok más mellett atomerőművek (ld. Paks), vagy nagy tömegeket mozgató események (pl. sportrendezvények) ellen sem [4]. Ezek a fenyegetések nem korlátozhatóak polgári légi járművek sajnos már kipróbált ilyen célú felhasználására, hasonló szerepkörben más repülőeszközök (pl. pilóta nélküli eszközök) is számításba jöhetnek. Az ilyen típusú fenyegetések elleni védelem tisztán nemzeti felelősség. Véleményem szerint a Magyar Köztársaság számára az ilyen típusú fenyegetés ellen csak a KUB légvédelmi rakétarendszer alkalmazható, illetve az jelent reális lehetőséget. Az ország környezetében a biztonságpolitikai helyzet összességében nyugodt és stabil, annak ellenére, hogy nem minden környező országra vonatkozik ez egyformán. A környező országokban kialakuló krízishelyzeteket teljes bizonyossággal kizárni nem lehet (legyen elegendő az elmúlt időszak szerbiai vagy ukrajnai belpolitikai feszültségeire utalni). Az ilyen helyzetek főleg Magyarország határkörzetére lehetnek elsősorban hatással [5]. Arra, hogy az ilyen típusú krízis jelent-e légi fenyegetést is, megbízható prognózis nehezen adható. Az ilyen típusú válsághelyzetekre való reagálás elsősorban nemzeti felelősség. Úgy gondolom, hogy megoldása a KUB légvédelmi rakétarendszer képességei nélkül nehezen elképzelhető. Ezt igazolja, hogy a KUB légvédelmi rakétarendszer valamennyi ilyen eddigi feladatban kulcsszerepet játszott. A fegyverrendszer rendkívül rövid reakcióideje, az ellentevékenységre várhatóan rendelkezésre álló idő rövidsége, az időjárástól, nap- és évszaktól független alkalmazhatósága lehetővé teszi a repülőeszközök által kezelhetetlen vagy alig kezelhető helyzetek megoldását is. A Magyar Köztársaság légtere a szövetségi légtér része. A szövetségi légtér sérthetetlenségének záloga a tagállamok által közösen létrehozott, és működtetett Integrált Légvédelmi Rendszer. Ezért nézetem szerint mindezen feladatok megoldása csak ebben a rendszerben lehetséges (még nemzeti felelősségű feladatok esetében is). Mindez megköveteli, hogy a fegyver képességei olyanok legyenek, amelyek ebben az Integrált Légvédelmi Rendszerben való alkalmazását lehetővé teszik. A NATO (vagy EU) műveletekben résztvevő erőknek szintén képesnek kell lenniük a légi fenyegetettséggel való szembenállásra. E célból a szövetségi elveknek megfelelően a feladat jellegétől függően, a rendelkezésre álló fegyverekből többnyire vegyes (összetételű) légvédelmi rakétacsoportosításokat, klasztereket 2 (CLUSTER-eket) hoznak létre [6]. A klaszterben a különböző 2 Definíciószerűen a cluster kifejezés egy meghatározott feladat végrehajtása céljából vegyesen telepített és összehangoltan alkalmazott különböző típusú légvédelmi rakéta- és tüzérfegyverek, valamint az azok működését biztosító más elemek csoportját jelöli. 101

4 HADTUDOMÁNY típusú légvédelmi rakétafegyvereket összehangoltan alkalmazzák azzal a céllal, hogy az védelmet nyújtson a lehetséges légi fenyegetések minél szélesebb spektruma ellen (beleértve az aerodinamikai vagy ballisztikai elven működő repülőtesteket, azok alkalmazásának lehetséges távolsági, magassági és sebességi tartományain belül). A klaszterek alapvető építőeleme többnyire az egyes tagállamok által hadrendben tartott PATRIOT légvédelmi rakétarendszer, ami a hagyományos repülőgépek mellett, a ballisztikus rakéták elleni tevékenyre is képes. A kis magasságú légi támadó eszközök ellen a közeli hatótávolságú rendszereket (NASAMS, STINGER, MISTRAL, IGLA) alkalmazzák. Ugyanakkor a közeli és közepes hatótávolság közötti jelentős hiány (kis hatótávolság) lefedésére (az elavult HAWK rendszerek kivonása után) nem rendelkeznek alkalmas eszközzel. Kénytelenek a PATRIOT-ot használni ebben a tartományban is, ami mind hadműveletileg, mind gazdaságosságát tekintve kedvezőtlen megoldás. Egyetértek Könczöl Ferenccel, aki tanulmányában azt állítja, hogy: a szövetségben szinte a KUB maradt az egyedüli olyan rendszer, ami ezt a hiányt képes lefedni. Nehezen vitatható az, hogy nagy mobilitása növelheti a csoportosítás túlélőképességét, így rendkívül értékes hozzájárulás lehet bármely NATO klaszterhez [7]. Természetesen fel kell tennünk a kérdést, hogy igényli-e a szövetség ezt a képességet. A korábban leírtakból is egyértelműen következik, hogy igen. Még akkor is, ha néhány szakértő esetenként vitatja ezt. Állításom igazának alátámasztására talán a legjobb példa, hogy a Német Légierő (több éve a Magyar Légierő Parancsnokságnál) dolgozó szakértői egyértelmű ajánlásként fogalmazták meg a KUB fegyverrendszer modernizációját, fejlesztését a NATOkompatibilitás elérése céljából. Az ok a HAWK rendszer kivonásával náluk (is) előállt helyzet (képességhiány), a cél a képességhiány pótlása. Ez az oka annak a sok-sok segítségnek, amit a légierő tisztjei, tiszthelyettesei (köztük a fegyvernem katonái is) kaptak a Luftwaffe részéről, a NATO-csatlakozást megelőző időktől kezdve napjainkig. Nem kerülhető meg a kérdés: ajánlja-e a honvédség ezt a képességet a szövetségnek. A jelenlegi helyzet alapján a válasz nem. Az ide vezető folyamat áttekintése egy külön tanulmány tárgya lehetne 3. A feladatrendszer szempontjából rögzített gondolatokat összegezve a KUB rendszer hadrendben tartásának első feltétele megítélésem szerint nyilvánvaló. 3 E tekintetben számomra nem teljesen következetes a honvédséget (Magyarországot) képviselők álláspontja (amit természetesen a számukra itthon adott mandátum szab meg). Miért nem állhat a KUB rendszerre is az, ami a védelmi felülvizsgálat során a szövetségben elégtelenként megjelölt képességekre vonatkozik (nevezetesen, hogy Magyarország ilyen hiányzó képességeket szándékozik fejleszteni és felajánlani). 102

5 A Magyar Honvédség (a Magyar Légierő) feladata a fegyverrendszer nélkül nem oldható meg. Ez annak ellenére is igaz, ha a szövetségi feladatvállalás a jelen helyzetben nincs napirenden. A fegyverrendszer és környezete A légvédelmi rakétafegyverek klaszterben való alkalmazása esetén a kulcskérdés a NATO Integrált Légvédelmi Rendszerében való alkalmazhatóság. A korszerűsítések következtében a KUB légvédelmi rakétarendszer rendelkezik ilyen képességgel. Az elvégzett felújítás és modernizáció [8] eredményeként a rendszer önmagában a kor színvonalán álló eszköz [9]. Az összességében az idegenbarát felismerő berendezések költsége nélkül mintegy 3,4 Mrd Ft [10] értékű felújítás és modernizáció (amelyen kb. kétharmad-egyharmad arányban osztozott a lengyel és a magyar fél) jó befektetés volt, a szándékolt eredményt hozta. Megjegyzem, hogy a modernizáció járulékos további eredménye volt az üzemeltetési költségek csökkenése is. Bár maga a fogalom (üzemeltetési költségek) nehezen definiálható, még kevésbé határozható meg egyértelműen, a honvédség mai gazdálkodási rendjében, de mértékadó forrás szerint az a korábbi éves M Ft-ról kb. 5 M Ft-ra csökkent [11]. A csoportosítás harcának vezetésére a kor színvonalán álló vezetési rendszer szükséges. A 12. Arrabona Légvédelmi Rakétadandár rendelkezik ilyen, a szövetség szabványainak megfelelő eszközzel (ICC 4 ), mi több, annak nem csak stacioner, hanem telepíthető változatával is. A beszerzés és rendszeresítés szövetségi és hazai források terhére valósult meg, továbbá a rendszeresített eszközt a szövetségi illetve a nemzeti hatóságok is akkreditálták. Az eszköz kifelé szabványos csatlakozást (felületet) biztosít az elöljáró Légi Hadműveleti Központhoz (Légi Irányító Központhoz). A fejlesztés költségei közel 100 M Ft-ot tettek ki. A KUB légvédelmi rakétarendszer (vagy az azokból álló légvédelmi rakétacsoportosítás) NATO Integrált Légvédelmi Rendszerébe történő teljes integrációja a hazai fejlesztésű K 1P tűzirányító rendszer harcrendbe állításával folytatódott, és vált lehetővé. Kifejlesztésének alapvető indoka a KUB légvédelmi rakétarendszer szükséglete volt, mivel a korábban erre a célra alkalmazott KRAB típusú rendszer elavult, illetve illeszthetetlen volt a NATO Integrált Légvédelmi Rendszerében az elöljárói szinthez. Ezzel szemben a K 1P képes az Azonosított Légi Helyzetkép fogadására (bármilyen NATO-szabványos kimenettel rendelkező rendszerből), négy különböző típusú radar ada- 4 Integrated (Interim) Command and Control Integrált (átmeneti) harcvezetési és tűzirányítási képesség 103

6 HADTUDOMÁNY tainak felhasználásával Helyi (Lokális) Légi Helyzetkép előállítására, valamint továbbítására (alapvetően az elöljárói szintnek) a szabványos csatlakozási felület révén. A rendszer végpontjai a tűzalegységeknél találhatóak (egészen pontosan a felderítő és rávezető állomásokban). Ezek az érintőképernyős (tehát 20. század végi technológiát képviselő) eszközök az Azonosított Légi Helyzetkép tűzalegység szintjére juttatása mellett, a NATO jelentési rendszerében alkalmazott (formalizált) parancsok és jelentések továbbítására szolgálnak. Összességében tehát a rendszer szabványos, valós idejű kommunikációt biztosít a tűzalegységek, a csoportosítás vezetési pontja és az elöljáró között. Kitérőként érdemes megjegyezni, hogy ennek a fejlesztésnek köszönhetően kapott a MISTRAL légvédelmi rakétarendszer is olyan tűzirányítási eszközt, ami az első lépést jelentette a NATO Integrált Légvédelmi Rendszeréhez való illesztési folyamatban 5. A K 1P rendszer (darabonként mintegy 80 M Ft-ba kerülő [12]) eszközeinek rendszeresítése szorosan összefüggött az alkalmazott radarok modernizációjával. Az Arzenál Zrt. által a P 18 (SPOON REST) és az SZT 68U (TIN SHIELD) típusú lokátorokon elvégzett teljes körű felújítás és modernizáció költségei mindösszesen megközelítik az 1,2 Mrd Ft-ot [13]. A digitális jelfeldolgozási képesség (a felújítás más, nem kevésbé fontos elemei mellett) elengedhetetlen feltétele volt a K 1P rendszerhez való illesztésüknek. A vezetési rendszer ICC és tűzalegységek között ma még hiányzó láncszemének fejlesztése (K 2PC kódnéven) jelenleg folyik. Az elöljárók a évi védelmi felülvizsgálat során kidolgozott hadműveleti követelményekből eredő szándéka szerint (a 12. Légvédelmi Rakétadandár évi átszervezése erre épült) az eszközök azon mennyisége, amely a felajánlott alegységek szükségletére szolgál, rendelkezésre fog állni. Az előző fejezetben említett LINK11B szabványos adatátviteli protokoll fejlesztésének ügye szorosan kapcsolódik a harcvezetési és tűzirányítási rendszerekhez. A légi vezetési és tűzirányítási képesség megteremtése érdekében olyan eszközökkel kell rendelkezni, amelyek lehetővé teszik a NATO légi vezetési rendszerébe való kapcsolódást. Ezek az eszközök azok, amelyek a szövetségben elfogadott (LINK11B) szabványú protokollban történő kommunikációs (adatátviteli) képességet biztosítanak. Ezen képesség fejlesztése hazai bázison megtörtént, tesztelése (a már említett német-magyar együttműködés keretében), és a szövetségi hatóságok általi akkreditációja folyamatban van, 5 Az egy külön dolgozat témája lehetne, hogy a MISTRAL ezen az integrációs úton miért van leszakadva a KUB-tól. És itt nemcsak a MISTRAL-nál máig hiányzó (nem megoldott) idegenbarát felismerő képességre gondolok, hanem arra is, hogy a francia-magyar szerződés korlátai miatt az említett eszközök képességei a MISTRAL-nál messze nem használhatók ki olyan mértékben, mint az a KUB esetében már megvalósult. 104

7 befejezéshez közeledik. Ezzel megteremtődik a fegyverrendszer technikai kompatibilitásának utolsó feltétele is. Összegezve a fegyverrendszerről és a környezetéről eddig leírtakat, azt a következtetést lehet levonni, hogy a fegyverrendszerre és környezetére (a csatlakozó rendszerekre) fordított erőforrások (összességében a rendelkezésemre álló adatok alapján a folyamatban lévő LINK11B fejlesztés költségei nélkül a híradás fejlesztésére fordított összegeket is beleértve megközelítik a 7 Mrd Ft-ot) eredményeként a KUB légvédelmi rakéta fegyverrendszer a NATO Integrált Légvédelmi Rendszerében alkalmazható, a kor színvonalán álló fegyverrendszer. A KUB rendszer alkalmazását tekintve vizsgálandó a rakéták üzemideje. Kétségtelen tény, hogy a gyártó fél (a valamikori Szovjetunió) a légvédelmi rakéták üzemidejét általában évben határozta meg, előírva emellett az időszakos hosszabbítási procedúrákat. Eltekintve attól, hogy már akkor is voltak üzleti megfontolások (nevezetesen, hogy a vevő ez idő alatt vagy használja fel készleteit kiképzésre, éleslövészetre, vagy pótolja, cserélje azokat illő fizetség fejében ugyanattól a gyártótól), ebben a műszaki szempontok voltak a meghatározóak. Nem szabad azonban elfelejteni azt, hogy a volt Szovjetunió hadereje ezeket az eszközöket szélsőséges klimatikus viszonyok között üzemeltette (a sarkkörtől a sivatagig), és értelemszerűen a rakétákat is hasonló körülmények között tárolta. A KUB rendszer rakétái Magyarországon sokkal jobb körülmények között (nem szélsőséges viszonyok, fűthető tárolók, tartós tárolási helyzet) töltötték az eddig eltelt üzemidőt 6. E tekintetben a hadműveleti készlet sorsa a meghatározó. A 3M9M3 típusú rakéták 1983-as és 1986-os gyártásúak, ugyanezen elvek mellett üzemidejük 30 év (a technikai dokumentáció szerint). Ha semmi különösebbet nem teszünk, a készlet egy része 2013-ig, nagyobb hányada pedig 2016-ig alkalmazható. A fegyverrendszer bírálóinak érthető álláspontja szerint mivel ilyen rakétát már nem gyártanak a rakétarendszer hadrendben tartásának időhatárát a rakétakészlet rendelkezésre állása határozza meg. Ez esetünkben 2013., 6 A rendszer képességeit bírálók egyik érve, hogy a 3M9ME típusú ( ben gyártott) rakéták üzemideje 2003-ban lejárt. A rakétákat az arra jogosult elöljáró kiképzési készletbe ( csak kiképzési célra, éleslövészetre tervezhető ) sorolta át. Paradoxonnak tűnik, ha egy alapvetően működési (mármint hogy a rakéta működjön és megsemmisítsen) és biztonsági (hogy mindezt a környezetére, beleértve a kezelőállományt, veszélytelen módon tegye) követelményeknek nem megfelelő rakétát éleslövészetre alkalmazhatónak minősítünk, mivel ott ugyanezeket a követelményeket kell kielégítenie egy rakétának. Megjegyzem, hogy 1997 és 2002 között is, majd 2003-ban és 2005-ben is ilyen rakétákkal teljesítette éleslövészeteit a 12. légvédelmi rakétadandár. Az eredmények önmagukért beszélnek. A rakéták éleslövészetre való felkészítése során azokat a harci alkalmazáshoz történő előkészítés menetébe tartozó műszeres bevizsgáláson túl a lövészet előtt az alkalmazók semmiféle egyéb procedúrának nem vetették alá. 105

8 HADTUDOMÁNY de inkább Csupán annyiban vitatkozom velük, hogy ez nem jelenti egyértelműen azt, hogy be sem szerezhető fiatalabb évjáratú készlet. Legyen elég csak a honvédség által elvégzett piackutatásra utalnom, amely szerint a szovjet utódállamok egyikének készletében található 1986-ban illetve 1989-ben gyártott 3M9M3 típus 7. A fegyverrendszer és környezete ügyében tehát az a következtetés adódik, hogy a rendszer 2013-ig mindenképpen, de sokkal inkább 2016-ig akár a jelenlegi rakétakészletekkel is rendszerben tartható, mert az eszközök műszaki állapota azt nem korlátozza. Természetesen a további rendszerben-tartás sem zárható ki 8. Fontosnak tartom még kihangsúlyozni, hogy a leírt környezet (harcvezetés, tűzirányítás, kommunikáció, és a későbbiekben tárgyalandó humán faktor valamint egyéb infrastruktúra) fejlesztését ez a fegyverrendszer indukálta. A rendszer esetleges kivonása esetén ezek a fejlesztések okafogyottá válnak. Azok lesznek még akkor is, ha eredményeik a többi fegyverrendszer (elsősorban a MISTRAL) számára is hasznosíthatóak, bár tagadhatatlanul sokkal kisebb mértékben. Az alkalmazói állomány és annak felkészültsége A fegyvernem főtiszti, tiszti, zászlósi, tiszthelyettesi és legénységi állományának képzése a honvédség általános képzési rendjében valósul meg. Következésképpen fegyver-specifikus (KUB) képzés nincs, pontosabban az a fegyvernemi képzés általános rendjében kapott helyet. A főtisztek számára (és a KUB rendszerrel kapcsolatos beosztásokban szolgáló főtisztek ilyenek) a magiszteri képzés a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen (elsősorban annak Kossuth Lajos Hadtudományi Karán, de nem kizárva a Bolyai János Katonai Műszaki Kart sem) elérhető, és a leggyakoribb. Emellett a rendszer javítómérnökei a volt Szovjetunió katonai tanintézeteiben vagy a magyarországi (műszaki) egyetemeken szerezték (szerezhetik meg) képesítésüket. A Nemzetvédelmi Egyetemen a képzés fő műhelye a Légierő Műveleti Tanszék. 7 Nem beszélve arról, hogy érdemes lenne megvizsgálni a műszaki lehetőségét annak, hogy a BUK M1 rendszerhez gyártott (alkalmazott) 3M9M4 típusú rakéta alkalmazható-e a magyar SA 6 fegyverrendszereknél. 8 A felülvizsgálatok (ami egy műszaki kérdés, nevezetesen, hogy a halmaz bizonyos elemeinek vizsgálatával következtetünk a teljes halmaz állapotára, és bizonyos prognózist készítünk) remélhetően megtörténnek. Nincs ok kijelenteni, hogy ezek a készlet üzemidejének végét jelentik. Sőt, mi több, a tárolási körülmények és a 3M9ME típus éleslövészeteken való viselkedése alapján remélem, hogy nagyon is gazdaságos eredménnyel járnak (miszerint a rakéták rendszerben tarthatók). 106

9 A tiszti alapképzés a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Karán folyik. A fegyvernemi specializációra (aminek része a KUB fegyverrendszerrel kapcsolatos ismeretek oktatása) a képzés második felében kerül sor. A zászlós- és a tiszthelyettes-képzés a Kinizsi Pál Tiszthelyettes Képző Iskolán történik (nappali és levelező formában). A mai szabályoknak megfelelően a tiszthelyettes-képzés a várakozási idejét letöltött, és megfelelő értékelést kapott legénységi állományúakból történik. A legénységi állomány felkészítése a honvédség általános kiképzési rendjében történik. Az alapképzés színhelye a Szentendrei Kiképző Központ. Az ottani három hónap alapkiképzés után a szakkiképzés minden további feladata és kötelezettsége értelemszerűen a fegyverrendszert alkalmazó szervezetet terheli. Általában véve a tiszti és tiszthelyettesi valamint a legénységi állomány felkészítését a képzési rendszer mellett a különböző szaktanfolyamok (hazai és külföldi szervezeteknél, szövetségi illetve más rendszerben), az előmeneteli rendszerhez kapcsolódó tanfolyamok, a polgári szférában megvásárolt képzési lehetőségek (nyelvképzés, OKJ 9 -s képesítést adó tanfolyamok, középiskolai képzés) jelentik. A képzés, felkészítés és kiképzés rendszere, folyamata mindig a csapattal zárul. A képzési, kiképzési rendszer megannyi problémája ellenére is működőképes, hiszen az egyéb (elsősorban személyzeti) alrendszerekkel együtt biztosítja azt a képzett állományt, aki a rendszer alkalmazásához szükséges. A KUB légvédelmi rakétarendszert alkalmazó állomány a légvédelmi rakétadandárnál rendelkezésre áll (a szervezeti elemek feltöltöttsége 90 % feletti), kiképzett, éleslövészeti tapasztalatokkal rendelkezik. Szövetségi környezetben való alkalmazhatóságának bizonyítékai a szövetségi elvek szerint végzett Műveleti Készenlét Ellenőrzések (ORE 10 ) továbbá Képesség Felmérések (Ellenőrzések 11 ) eredményei. Az egyéb infrastruktúra A KUB légvédelmi rakétarendszer hadrendben tartásának feltételei közül célszerű arról az infrastruktúráról is szólni, amelyben a 12. Légvédelmi Rakétadandár (mint fegyverrendszert működtető szervezet) feladataira készül. A dandár helyőrsége egy megyei jogú város (Győr), ami a évi védelmi felülvizsgálat során alapelvnek tekintett erőkoncentráció (a fegyvernem összes képességének egy szervezetbe integrálása) céljából az összes lehetséges szempont elemzése után került kiválasztásra. A helyőrség egy jelentős gazdasági erővel rendelkező illetve fejlődő nagyvárost jelent, ami minden feltételt biztosít 9 Országos Képesítési Jegyzék 10 Operational Readiness Evaluation 11 Capability Assessment (Evaluation) 107

10 HADTUDOMÁNY az állomány és családjaik szükségleteihez. Egyetemmel, fejlett felső-, középés alsófokú oktatási intézményhálózattal, minden egyéb (különösen a kulturális területen) szükséges infrastruktúrával rendelkezik. A családtagok illetve az állományból kiválók elhelyezkedési lehetőségei (munkahely) az országos átlagnál, de még a megyei jogú városok átlagánál is jobbak. A helyőrségi honvédségi rendelkezésű az elmúlt években beszerzett közel 0,5 Mrd Ft értékű ingatlannal bővült lakásállomány, szállóférőhely kapacitás, a rendelkezésre álló lakás- és albérletkínálat (és árszínvonal) biztosítja az állomány számára a kor színvonalán álló (és az utasításokban előírt) lakhatási feltételeket. Maga a laktanya 1976-ban épült (ennél fogva a honvédség legújabb laktanyája). A laktanyához csatlakozik egy gyakorlótér (felújított gyalogsági lőtérrel, vezetési pályákkal, robbantási gyakorló pályával, és ami a legfontosabb, a KUB számára alkalmas légvédelmi gyakorlóterekkel). A központi forrásból finanszírozott laktanya rekonstrukciós program ( ) mintegy 2,7 Mrd Ft értéket jelentett. Csak felsorolásszerűen ez a program a konyha-étkezde, a három legénységi épület, a három Honvédszálló, az egyesített javítóműhely, az üzemanyagtöltő állomás és a tantermi épület rekonstrukcióját jelentette (értelemszerűen a műhely- és konyhatechnológia, a szimulátorok és gyakoroltató berendezések beépítésével és a bútorzat teljes cseréjével). Továbbá stacioner és mobil harcvezetési rendszer, digitális kapcsolóközpont illetve strukturált hálózat, valamint mikrohullámú végpont létesült. Mindezt a laktanyai infrastruktúrát több különböző rendeltetésű de egységes rendszerbe integrált riasztórendszer egészíti ki. Emellett nincs a laktanyának olyan épülete, aminek állagán a dandár ne javított volna (vagy teljes körű felújítással vagy karbantartással). Ez utóbbi munkák elvégzését az évente rendelkezésre álló vezetői keret, továbbá az elöljárók segítségével megszerezhető források (öt év alatt közel 300 M Ft) tették lehetővé. A gyakorlóterek rendezése után rendelkezésre áll egy laktanyán kívüli (egy légvédelmi rakétacsoportosítás gyakoroltatásához elégséges méretű) gyakorlótér. Van egy laktanyához közvetlenül csatlakozó kisebb gyakorlótér, ami kiválóan alkalmas objektumoltalmazási feladatok gyakorlására. Végezetül a laktanyán belüli gyakorlótér a kiképzési szükségletek kielégítésén túl az eszközök technikai kiszolgálási feladatait is lehetővé és (kiépített hálózati áramellátási lehetőségeivel) gazdaságossá teszi. Mindezek eredményeként ez a bázis a kor színvonalán álló feltételeket biztosít a dandár állományának szolgálatához. 108

11 KÖVETKEZTETÉSEK A tanulmány megírásakor azt a célt tűztem ki, hogy az írásmű jól szolgálja annak igazolását, hogy a KUB légvédelmi rakétarendszer még sokáig szolgálhatja az ország légterének védelmét. Ezt bizonyítja, hogy a KUB légvédelmi rakétarendszer hadrendben tartásának minden feltétele (a feladatrendszer, maga a fegyverrendszer és a csatlakozó C2 12 elemek, a felkészített alkalmazói állomány és a szükséges infrastruktúra okán) biztosított, sőt a Magyar Honvédség (a Magyar Légierő) jelenlegi feladatrendszere megoldhatatlan a fegyverrendszer hadrendben tartása nélkül. Emellett a rendszer jelen állapotában megfelel a NATO Integrált Légvédelmi Rendszerében alkalmazható fegyverrendszerekkel szemben támasztott követelményeknek, következésképpen az ebben a rendszerben való alkalmazhatósága is fontos érv a hadrendben való megtartása mellett. FELHASZNÁLT IRODALOM 1. A Légierő Parancsnokság Tudományos Munkaterve (Nyt. szám: 166/6/2006./LEP) 2. SÁGI János: Jelentés a KUB (SA 6) légvédelmi rakétakomplexum rendszerben tartásáról. (Ügyintéző: Hajdu László) Veszprém (Nyt. szám: 387/27/2006./LEP) p SÁGI, ref. 2. p SÁGI, ref. 2. p SÁGI, ref. 2. p RUTTAI László, KRAJNC Zoltán, KOÓS Gábor, BUNKÓCZI Sándor, PAPP Tamás: A földi telepítésű légvédelem p. 57. In. A légvédelmi rakéta- és tüzércsapatok alkalmazásának alapjai (Egyetemi jegyzet) ZMNE, Budapest KÖNCZÖL Ferenc: A KUB-PATRIOT légvédelmi rakéta együttműködés racionalitása nemzeti és nemzetközi környezetben. (Tanulmány) Győr VARGA László: Modernizáció és éleslövészet. Katonai Logisztika 2002/4. szám 9. JUHÁSZ István: Jelentés a Magyar Honvédség légvédelmi és tüzér csapatai feladatainak végrehajtásához rendelkezésre álló erőforrások változásairól, valamint a légvédelmi eszközök technikai állapotáról és a fejlesztési elképzelésekről. Budapest (Nyt. szám: 68/57/2005./HVK KTFCSF) p KAPCSÁNDI István: A légvédelmi rakéta fegyvernem helyzete. Budapest (Nyt. szám: 142/54/2004./HVK KTFCSF) p KAPCSÁNDI István: A légvédelmi rakétafegyvernemnél alkalmazott fegyverzettechnikai eszközök típusai és azok állapota. Budapest (Nyt. szám: 105/555/2006./HVK KTFCSF) p KAPCSÁNDI, ref. 11. p KAPCSÁNDI, ref. 11. p Command and Control harcvezetés és tűzirányítás (képessége) 109

MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI PARANCSNOKSÁG SZOLNOK Tömböl László mérnök altábornagy

MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI PARANCSNOKSÁG SZOLNOK Tömböl László mérnök altábornagy MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI PARANCSNOKSÁG 2008.04.11. SZOLNOK Tömböl László mérnök altábornagy 1 A KÖZELMÚLT 20 ÉVE 1987.07.01- től. 1991.11. 01-től. 1997.09. 01-től. 2007.01. 01-től. MN LÉRE PSÁG

Részletesebben

MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI HADMŰVELETI KÖZPONT AZ MH RÉSZVÉTELE A TASZÁRI KIKÉPZÉS BIZTOSÍTÁSÁBAN

MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI HADMŰVELETI KÖZPONT AZ MH RÉSZVÉTELE A TASZÁRI KIKÉPZÉS BIZTOSÍTÁSÁBAN MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI HADMŰVELETI KÖZPONT AZ MH RÉSZVÉTELE A TASZÁRI KIKÉPZÉS BIZTOSÍTÁSÁBAN Dr. Isaszegi János dandártábornok parancsnok 2003. március 1 A Kormány 2390/2002 (XII. 20.) Korm.

Részletesebben

A biztonság és a légvédelmi rakétacsapatok

A biztonság és a légvédelmi rakétacsapatok NB03_bel.qxd 2009.04.08 5:43 du. Page 44 44 Varga László A biztonság és a légvédelmi rakétacsapatok A Magyar Köztársaság 1999-ben az akkor éppen ötven éve létezõ szövetséghez, a NATO-hoz csatlakozott.

Részletesebben

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február)

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február) Dr. Für Gáspár egyetemi docens Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár

Részletesebben

A katonai légijármű rendszermodellje A katonai légijármű lehet: A katonai légijármű bemenetei: a környezetből A katonai légijármű kimenetei:

A katonai légijármű rendszermodellje A katonai légijármű lehet: A katonai légijármű bemenetei: a környezetből A katonai légijármű kimenetei: Seres György: A KATONAI LÉGIJÁRMŰ, MINT RENDSZER 2003-ban, a ROBOTHADVISELÉS 3 konferencián bemutattam a katonai rendszerek egy általános modelljét 1. Csak emlékeztetőül mutatom be az akkori előadás néhány

Részletesebben

A K 1P LÉGVÉDELMI RAKÉTA TŰZIRÁNYÍTÓ RENDSZER BEVEZETÉS VARGA LÁSZLÓ

A K 1P LÉGVÉDELMI RAKÉTA TŰZIRÁNYÍTÓ RENDSZER BEVEZETÉS VARGA LÁSZLÓ VARGA LÁSZLÓ A K 1P LÉGVÉDELMI RAKÉTA TŰZIRÁNYÍTÓ RENDSZER A KUB légvédelmi rakétarendszer (vagy az azokból álló csoportosítás) NATO integrált légvédelmi rendszerébe történő integrációja a hazai fejlesztésű

Részletesebben

KIKÉPZÉS FELKÉSZÍTÉS

KIKÉPZÉS FELKÉSZÍTÉS KIKÉPZÉS FELKÉSZÍTÉS A CSAPAT LOGISZTIKAI SZAKKIKÉPZÉST BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK A LÉGIERŐNÉL Sári Gábor 1 A kiképzési rendszer professzionális jellegűvé alakítása érdekében került kiadásra a HVKF 65/2004

Részletesebben

A KATONAI LÉGIJÁRMŰ, MINT RENDSZER. Seres György 2005

A KATONAI LÉGIJÁRMŰ, MINT RENDSZER. Seres György 2005 A KATONAI LÉGIJÁRMŰ, MINT RENDSZER Seres György 2005 A KATONAI LÉGIJÁRMŰ, MINT RENDSZER Seres György 2005 2003-ban ban,, a ROBOTHADVISELÉS 3 konferencián bemutattam a katonai rendszerek egy általános modelljét

Részletesebben

BEVEZETÉS. Dr. Berkovics Gábor - Dr. habil. Krajnc Zoltán

BEVEZETÉS. Dr. Berkovics Gábor - Dr. habil. Krajnc Zoltán Dr. Berkovics Gábor - Dr. habil. Krajnc Zoltán A LÉGVÉDELMI RAKÉTA ALEGYSÉG (EGYSÉG, HARCCSOPORT) MŰVELETI ALKALMAZÁSÁNAK DOKTRINÁLIS ALAPJAI A MAGYAR ÉS A NATO RELEVÁNS MŰVELETI KIADVÁNYAI TÜKRÉBEN BEVEZETÉS

Részletesebben

Életpálya és mobilitás a honvédelemben

Életpálya és mobilitás a honvédelemben Életpálya és mobilitás a honvédelemben ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel Mobilitás Társadalmi mobilitás Vándorlás Karriermobilitás Munkaerőáramlás Átjárhatóság Vándorlás lakhatási támogatás

Részletesebben

Prax, Jean Christophe (Guyotville, 1955 ) A védés időpontja: 2001 PhD-értekezés címe: A francia haderő átalakításának logisztikai tapasztalatai és

Prax, Jean Christophe (Guyotville, 1955 ) A védés időpontja: 2001 PhD-értekezés címe: A francia haderő átalakításának logisztikai tapasztalatai és Prax, Jean Christophe (Guyotville, 1955 ) A védés időpontja: 2001 PhD-értekezés címe: A francia haderő átalakításának logisztikai tapasztalatai és ennek adaptációs, illetve hasznosítási lehetőségei a magyar

Részletesebben

Kossuth Lajos Hadtudományi Kar

Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. Telefon: 432-9000/29-357 Telefax: 432-9027 Szakok, képzési idő, vizsgatárgyak Képz. Választható szak, szakpár A N Biztonság-és védelempolitikai

Részletesebben

A TÜZÉR FEGYVERNEMI VEZETŐ HELYE A FRANCIA HADERŐBEN 2

A TÜZÉR FEGYVERNEMI VEZETŐ HELYE A FRANCIA HADERŐBEN 2 NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK BERNARD BOURHY alezredes 1 A TÜZÉR FEGYVERNEMI VEZETŐ HELYE A FRANCIA HADERŐBEN 2 Tisztelt Tüzér Tudományos Konferencia! Örömmel teszek eleget a konferencia szervező

Részletesebben

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE Magyar Hadtudományi Társaság Tüzér Szakosztály. számú példány J Ó V Á H A G Y O M! Budapest, 2011. 01. 26. Dr. Szabó Tibor MHTT Tüzér Szakosztály elnöke A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE 2011

Részletesebben

Z É K A SZELLEMI TERMÉKEK NEMZETI HIVATALA ÁLTAL VÉDJEGYOLTALOMMAL BÍRÓ KÉPZÉSI RENDSZER LÉGI-FÖLDI INTEGRÁCIÓ KÉPZÉSI PROGRAM (1.

Z É K A SZELLEMI TERMÉKEK NEMZETI HIVATALA ÁLTAL VÉDJEGYOLTALOMMAL BÍRÓ KÉPZÉSI RENDSZER LÉGI-FÖLDI INTEGRÁCIÓ KÉPZÉSI PROGRAM (1. 1. sz. példány Z É K A SZELLEMI TERMÉKEK NEMZETI HIVATALA ÁLTAL VÉDJEGYOLTALOMMAL BÍRÓ KÉPZÉSI RENDSZER LÉGI-FÖLDI INTEGRÁCIÓ KÉPZÉSI PROGRAM (1. SZINT) A program kidolgozását vezette: Dr. habil. Krajnc

Részletesebben

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM TERVEZÉSI ÉS KOORDINÁCIÓS FŐOSZTÁLY. MANS munkacsoportok összesített ütemterve

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM TERVEZÉSI ÉS KOORDINÁCIÓS FŐOSZTÁLY. MANS munkacsoportok összesített ütemterve HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM TERVEZÉSI ÉS KOORDINÁCIÓS FŐOSZTÁLY MANS munkacsoportok összesített ütemterve MUNKACSOPORT 2005. NOVEMBER 2005. DECEMBER 2005. JANUÁR Szakmai Feladat: A kiválasztási rendszerre

Részletesebben

Fizikai felkészítés a MH 25. Klapka György Lövészdandárnál

Fizikai felkészítés a MH 25. Klapka György Lövészdandárnál Fizikai felkészítés a MH 25. Klapka György Lövészdandárnál 1., AZ ALAKULAT BEMUTATÁSA A honvédelmi miniszter 34/2007 (HK) 4 HM számú határozata költségvetési szerv alapításáról szóló határozata alapján:

Részletesebben

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987)

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987) Dr. Für Gáspár alezredes Elérhetőség: Mobiltelefon: +36 70 3341440 HM vezetékes: 02 2 29548 Vezetékes fax: +36 1 432900 HM fax: 29910 e-mail: fur.gaspar@uni-nke.hu Személyes adatok: Születési idő: 1958.

Részletesebben

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE Magyar Hadtudományi Társaság Tüzér Szakosztály. számú példány J Ó V Á H A G Y O M! Budapest, 2014. 01. 10. Dr. Szabó Tibor alezredes MHTT Tüzér Szakosztály elnöke A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI

Részletesebben

A LOGISZTIKAI KIKÉPZÉS HELYZETE, KIHÍVÁSAI

A LOGISZTIKAI KIKÉPZÉS HELYZETE, KIHÍVÁSAI Sári Gábor A LOGISZTIKAI KIKÉPZÉS HELYZETE, KIHÍVÁSAI (a Katonai logisztika időszerű kérdései konferencián 2014. december 3-án megtartott előadás alapján) Absztrakt: A központi logisztikai feladatokat

Részletesebben

A kínai haderő a 21. században: a reformok és modernizáció útján

A kínai haderő a 21. században: a reformok és modernizáció útján A kínai haderő a 21. században: a reformok és modernizáció útján Nemzeti biztonsági stratégia Globalizáció, multipoláris világrend, de katonai versengés folytatódik Kína célja a béke megőrzése Defenzív

Részletesebben

A honvédelem és a Magyar Honvédség szervezete, felépítése, sajátosságai

A honvédelem és a Magyar Honvédség szervezete, felépítése, sajátosságai HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM TÁRSADALMI KAPCSOLATOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR A honvédelem és a Magyar Honvédség szervezete, felépítése, sajátosságai 2015. október 14. Az előadás felépítése I. A honvédelem

Részletesebben

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása DR. MÓGA ISTVÁN -DR. GŐSI PÉTER Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása Magyar Energetika, 2007. 5. sz. A Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása előkészítésének fontos feladata annak biztosítása

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SZERZŐI ISMERTETŐJE

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SZERZŐI ISMERTETŐJE DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SZERZŐI ISMERTETŐJE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Doktori Tanács Lamper László nyá.mk.örgy MISTRAL 2 légvédelmi rakéta stabilitásának és irányíthatóságának szabályozástechnikai

Részletesebben

A MISTRAL-SAGA FOLYTATÓDIK

A MISTRAL-SAGA FOLYTATÓDIK IV. Évfolyam 1. szám - 2009. március Varga László Magyar Honvédség 12. Arrabona légvédelmi rakétaezred mh12@raketadandar.hu A MISTRAL-SAGA FOLYTATÓDIK Absztrakt A MISTRAL fegyverrendszer története Magyarországon

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI RENDSZEREK A MAGYAR HONVÉDSÉGBEN

KÖZLEKEDÉSI RENDSZEREK A MAGYAR HONVÉDSÉGBEN KÖZLEKEDÉSI RENDSZEREK A MAGYAR HONVÉDSÉGBEN Mogyorósi József ezredes MH Katonai Közlekedési Központ központparancsnok FELHASZNÁLT IRODALOM HM KÖZLEKEDÉSI SZOLGÁLAT FŐNÖKSÉG: Az MN. Közlekedési Szolgálat

Részletesebben

FOURLOG 2011 Logisztikai Képzési Program

FOURLOG 2011 Logisztikai Képzési Program FOURLOG 2011 Logisztikai Képzési Program A Magyar Honvédség 2011. évi Gyakorlatok, Kiképzések és Rendezvények terve alapján a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, az Osztrák Szövetségi Haderő Logisztikai

Részletesebben

Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben

Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben XI. HONVÉDELMI MINŐSÉGTALÁLKOZÓ A HADIK TERV A MINŐSÉG FÓKUSZÁBAN Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben Gyöngyösi Ferenc mk. alezredes HM FHH Haditechnikai Intézet Minőségirányítási, Kodifikációs

Részletesebben

A könnyűlövész-tiszti és -tiszthelyettesi hallgatók helységharc-képzése a NATO elveket és a 21. század kihívásait figyelembe véve

A könnyűlövész-tiszti és -tiszthelyettesi hallgatók helységharc-képzése a NATO elveket és a 21. század kihívásait figyelembe véve ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Szűcs Endre alezredes A könnyűlövész-tiszti és -tiszthelyettesi hallgatók helységharc-képzése a NATO elveket és a 21. század kihívásait figyelembe véve című doktori

Részletesebben

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE Magyar Hadtudományi Társaság Tüzér Szakosztály. számú példány J Ó V Á H A G Y O M! Budapest, 2013. 02. 07. Dr. Szabó Tibor alezredes MHTT Tüzér Szakosztály elnöke A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI

Részletesebben

Honvéd altiszt Repülésbiztosító ágazat

Honvéd altiszt Repülésbiztosító ágazat Honvéd altiszt Repülésbiztosító ágazat Az ágazatra felvételt nyert hallgatók a képzés folyamán megszerzik azokat a szakismereteket, melyek a légijárművek (repülőgépek, helikopterek) biztonságos le-, és

Részletesebben

MH KKB & MH KPTSZI Szentendre. feladatvégzése számokban

MH KKB & MH KPTSZI Szentendre. feladatvégzése számokban MAGYAR HONVÉDS DSÉG KÖZPONTI KIKÉPZ PZŐ BÁZIS MH KKB & MH KPTSZI Szentendre feladatvégzése számokban Isaszegi János mk. vőrgy előadása a HM SZEF részére 2009. március 16. 2008. Végrehajtott feladatai 1.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) HONVÉDELMI MINISZTER ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII.

Részletesebben

Honvédelmi alapismeretek

Honvédelmi alapismeretek Honvédelmi alapismeretek Tájékoztató füzet 1 TISZTE L T HA LLGA TÓK! A Magyar Honvédség hivatásos haderő, békeidőszakban az utánpótlá- sa kizárólag önkéntes alapon történik. A honvédelemre és a haza fegyveres

Részletesebben

A FELDERÍTÉS ÁLTAL BIZTOSÍTOTT ADATOK A TERVEZÉS ÉS A VÉGREHAJTÁS KÜLÖNBÖZŐ FÁZISAIBAN

A FELDERÍTÉS ÁLTAL BIZTOSÍTOTT ADATOK A TERVEZÉS ÉS A VÉGREHAJTÁS KÜLÖNBÖZŐ FÁZISAIBAN NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK D. HÉJJ ISTVN nyá. ezredes 1 FELDEÍTÉS LTL BIZTOSÍTOTT DTOK TEVEZÉS ÉS VÉGEHJTS KÜLÖNBÖZŐ FZISIBN katonai felderítés feladata a terepről, az időjárásról, illetve a szembenálló

Részletesebben

elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN

elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN Vörös Miklós Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Távoktatási Koordinációs Központ AKI MA HOMOKBA DUGJA A FEJÉT, HOLNAP CSIKORGATJA

Részletesebben

MANS Munkacsoport Megalakuló és Feladatszabó Ülés. 2005. szeptember 15. HM Tervezési és Koordinációs Főosztály 1/15

MANS Munkacsoport Megalakuló és Feladatszabó Ülés. 2005. szeptember 15. HM Tervezési és Koordinációs Főosztály 1/15 MANS Munkacsoport Megalakuló és Feladatszabó Ülés 2005. szeptember 15. HM Tervezési és Koordinációs Főosztály 1/15 Munkacsoportok A Magyar Honvédség légiforgalom-szervezésének korszerűsítéséről szóló 40/2004.

Részletesebben

AZ ATOM-, BIOLÓGIAI-, ÉS VEGYI (ABV) VÉDELMI TÚLÉLÉS BIZTOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A NATO AFS: STO 1 PASSZÍV VÉDELMÉBEN A REPÜLŐCSAPATOKNÁL

AZ ATOM-, BIOLÓGIAI-, ÉS VEGYI (ABV) VÉDELMI TÚLÉLÉS BIZTOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A NATO AFS: STO 1 PASSZÍV VÉDELMÉBEN A REPÜLŐCSAPATOKNÁL AZ ATOM-, BIOLÓGIAI-, ÉS VEGYI (ABV) VÉDELMI TÚLÉLÉS BIZTOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A NATO AFS: STO 1 PASSZÍV VÉDELMÉBEN A REPÜLŐCSAPATOKNÁL A XX. század utolsó két évtizedének fordulóján a bipoláris világrend

Részletesebben

Budapest, augusztus 2-án Tisztelettel :

Budapest, augusztus 2-án Tisztelettel : MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE Válasz a K1821., K/824., K/892. és K/925. szám ú írásbeli kérdésekre. Dr. Vadai Ágnes asszon y Országgyűlési képviselő Budapes t Tisztelt Képviselő Asszony! Az

Részletesebben

AZ ÁRPÁD-M1 AUTOMATIZÁLT TÜZÉRSÉGI TŰZVEZETŐ RENDSZER

AZ ÁRPÁD-M1 AUTOMATIZÁLT TÜZÉRSÉGI TŰZVEZETŐ RENDSZER AZ ÁRPÁD-M1 AUTOMATIZÁLT TÜZÉRSÉGI TŰZVEZETŐ RENDSZER Az ÁRPÁD M1 rendszer kifejlesztésének fő célja: a szovjet MASINA tűzvezető rendszer elavult második generációs számítástechnikai eszközeinek kiváltása

Részletesebben

A TransHUSK Plus projekt

A TransHUSK Plus projekt A TransHUSK Plus projekt dr. Siska Miklós KTI Zárókonferencia Győr, 2015. június 17. A projekt keretében vizsgált térségek A két projekt néhány jellemző adata 680 km közös határ; 22 (TransHUSK) + 18 (TransHUSK

Részletesebben

A HADÁSZATI ATOMFEGYVER-RENDSZEREK FONTOSABB ELEMEI KIFEJLESZTÉSÉNEK IDŐPONTJA

A HADÁSZATI ATOMFEGYVER-RENDSZEREK FONTOSABB ELEMEI KIFEJLESZTÉSÉNEK IDŐPONTJA A HADÁSZATI ATOMFEGYVER-RENDSZEREK FONTOSABB ELEMEI KIFEJLESZTÉSÉNEK IDŐPONTJA Fegyverrendszerek Egyesült Államok Szovjetunió Egyfázisú (maghasadásos) atomtöltet 1945 1949 Kétfázisú (fúziós) atomtöltet

Részletesebben

Ellenőrzési protokoll

Ellenőrzési protokoll Ellenőrzési protokoll A pedagógus-továbbképzések ellenőrzési rendszerének megújítása Cseh Györgyi Miért is kell újragondolni...? Összenyomott idő Mindenki ugyanazt tudja és ugyanúgy? Segédanyagok A megszerzett

Részletesebben

H A D T U D O M Á N Y I S Z E M L E

H A D T U D O M Á N Y I S Z E M L E A TÜZÉRSÉG HARCI ALKALMAZÁSÁNAK SAJÁTOSSÁGAI ÉJSZAKA SPECIFICITIES OF COMBAT APPLICATION OF THE ARTILLERY AT NIGHT A tüzérségnek készen kell lenni arra, hogy a műveletekben folyamatos támogatást nyújtson

Részletesebben

A honvédség tervezett kommunikációs hálózata

A honvédség tervezett kommunikációs hálózata A honvédség tervezett kommunikációs hálózata Farkas Tibor hadnagy A digitális jelfeldolgozás megjelenésével, a digitális technika fejlõdésével egyre magasabb szintû szolgáltatásokkal lehet kiszolgálni

Részletesebben

Ph.D. ÉRTEKEZÉS. Dr. Svéd László orvos vezérőrnagy

Ph.D. ÉRTEKEZÉS. Dr. Svéd László orvos vezérőrnagy ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Ph.D. ÉRTEKEZÉS Dr. Svéd László orvos vezérőrnagy A Magyar Honvédség egészségügyi biztosítása elvének és gyakorlatának változásai, sajátosságai,

Részletesebben

A 2010/2011. tanév II. szemeszterében végrehajtásra kerülő tanfolyamok kezdési időpontjai és tervezett létszámai

A 2010/2011. tanév II. szemeszterében végrehajtásra kerülő tanfolyamok kezdési időpontjai és tervezett létszámai A Magyar Honvédség hivatásos, szerződéses és közalkalmazotti állományának meghirdetett belső tanfolyamai. A 2010/2011. tanév II. szemeszterében végrehajtásra kerülő tanfolyamok kezdési időpontjai és tervezett

Részletesebben

Honvédelmi alapismeretek

Honvédelmi alapismeretek Honvédelmi alapismeretek Tájékoztató füzet 1 TI SZT ELT HALLGATÓK! A Magyar Honvédség hivatásos haderő, békeidőszakban az utánpótlása kizárólag önkéntes alapon történik. A honvédelemre és a haza fegyveres

Részletesebben

Második generációs szekunder rekonstrukciós tapasztalatok a MAVIR ZRt. alállomásain. Szedlák Róbert szakszolgálati üzemvezető

Második generációs szekunder rekonstrukciós tapasztalatok a MAVIR ZRt. alállomásain. Szedlák Róbert szakszolgálati üzemvezető 2 Második generációs szekunder rekonstrukciós tapasztalatok a MAVIR ZRt. alállomásain Szedlák Róbert szakszolgálati üzemvezető 3 A MAVIR ZRt. alállomásain a 90-es évek végen kezdődött el a primer és szekunder

Részletesebben

Vasúti Erősáramú Konferencia

Vasúti Erősáramú Konferencia Vasúti Erősáramú Konferencia 2015. NOVEMBER 17-19. Pál László általános vezérigazgatóhelyettes MÁV Zrt. Pályaműködtetési szerződés a Magyar Állam és a MÁV Zrt. között 2016-2025 A MÁV Zrt. 2016-ra tervezett

Részletesebben

A belügyminiszter. látta:

A belügyminiszter. látta: A belügyminiszter 1. melléklet a BM/11178. számú előterjesztéshez /2016. ( ) BM rendelete a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan közgazdász tisztek képzése, akik a képzés során

Részletesebben

A RENDSZERSZEMLÉLETŰ CSAPATKIKÉPZÉS LOGISZTIKAI SPECIFIKUMAI AZ MH KIKÉPZÉSI DOKTRÍNA TÜKRÉBEN

A RENDSZERSZEMLÉLETŰ CSAPATKIKÉPZÉS LOGISZTIKAI SPECIFIKUMAI AZ MH KIKÉPZÉSI DOKTRÍNA TÜKRÉBEN Sári Gábor sgkatona@gmail.com A RENDSZERSZEMLÉLETŰ CSAPATKIKÉPZÉS LOGISZTIKAI SPECIFIKUMAI AZ MH KIKÉPZÉSI DOKTRÍNA TÜKRÉBEN Absztrakt Megkezdődött a kiképzés új rendszerének fejlesztése, az MH Kiképzési

Részletesebben

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK 5. Témakör A méretpontosság technológiai biztosítása az építőiparban. Geodéziai terv. Minőségirányítási terv A témakör tanulmányozásához a Paksi Atomerőmű tervezési feladataiból adunk példákat. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Minőségkritériumok az elearning oktatásban

Minőségkritériumok az elearning oktatásban Minőségkritériumok az elearning oktatásban Krausz János - Oktatási vezető Képzési és Tudásmenedzsment Innovációs Kft 1107. Budapest, Kékvirág u. 2-4 Telefon: +36(1)431-1610 Fax: +36(1)431-1601 kti@ktionline.net

Részletesebben

Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben

Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben Ellenőrzött beszállítás = Jó minőségű termék! Textilruházati Beszerzési és Gyártói Szakmai Fórum Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben Gyöngyösi Ferenc mk. alezredes HM FHH Haditechnikai Intézet

Részletesebben

y n á ld é p ú m. szá E V R E I T S S O S O I T rsa . É . 1 i T sztá . 0 est, 2 zér S a d r H

y n á ld é p ú m. szá E V R E I T S S O S O  I T rsa . É . 1 i T sztá . 0 est, 2 zér S a d r H Magyar Hadtudományi Társaság Tüzér Szakosztály J Ó V Á H A G Y O M! Budapest, 2005. 01. 12. MHTT Tüzér Szakosztály elnöke A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY 2005. ÉVI TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE 2005. számú példány T A

Részletesebben

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM rendelete a Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítő és külföldi tanulmányokat folytató személyi állománya devizaellátmányáról és egyes ellátmányon kívüli pénzbeli

Részletesebben

A Honvédelmi alapismeretek oktatásának tapasztalatai a 2011/2012-es tanév I. félévében.

A Honvédelmi alapismeretek oktatásának tapasztalatai a 2011/2012-es tanév I. félévében. Dr. Czank László ny. alezredes 1 : A Honvédelmi alapismeretek oktatásának tapasztalatai a 2011/2012-es tanév I. félévében. 1 NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Katonai Át-és Továbbképző Központ főelőadó

Részletesebben

Miért jó nekünk kutatóknak a felhő? Kacsuk Péter MTA SZTAKI

Miért jó nekünk kutatóknak a felhő? Kacsuk Péter MTA SZTAKI Miért jó nekünk kutatóknak a felhő? Kacsuk Péter MTA SZTAKI Szolgáltatások halmaza: o Erőforrások, alkalmazások, eszközök o Nagy méretű, heterogén, gazdaságos, mobil, zöld El van takarva, hogy o Hol van

Részletesebben

Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU

Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU Dr. Benkő Tibor vezérezredes Honvéd Vezérkar főnök 2013. szeptember 26. Tartalom Magyarország biztonságának és a nemzetközi szervezetek válságkezelési

Részletesebben

1964 IBM 360 1965 DEC PDP-8

1964 IBM 360 1965 DEC PDP-8 VIIR Vállalatirányítási Integrált Információs rendszerek I. (Történeti áttekintés - TEI) Szent István Egyetem Információgazdálkodási Tanszék 2006. 1 Ki mikor kapcsolódott be az információs társadalomba?

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIX. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2012. december 12. Jogszabályok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIX. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2012. december 12. Jogszabályok CXXXIX. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2012. december 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 22/2012. (XI. 13.) HM rendelet A honvédségi jármûvek fenntartásáról szóló 18/2009.

Részletesebben

Kismagasságú katonai folyosók

Kismagasságú katonai folyosók 1 Kismagasságú katonai folyosók 2 KIINDULÁSI ALAP A fent említett szabályzók alapján jelenleg földközeli- és kismagasságú repülések végrehajtása a G típusú légtérben 250 csomó (460 km/h) sebesség alatt

Részletesebben

A VASÚTI MŰSZAKI SZABÁLYOZÁSI RENDSZER FELÜLVIZSGÁLATA ÉS FOLYAMATOS MŰKÖDÉSI MODELLJÉNEK KIALAKÍTÁSA

A VASÚTI MŰSZAKI SZABÁLYOZÁSI RENDSZER FELÜLVIZSGÁLATA ÉS FOLYAMATOS MŰKÖDÉSI MODELLJÉNEK KIALAKÍTÁSA A VASÚTI MŰSZAKI SZABÁLYOZÁSI RENDSZER FELÜLVIZSGÁLATA ÉS FOLYAMATOS MŰKÖDÉSI MODELLJÉNEK KIALAKÍTÁSA DR. HORVÁT FERENC főiskolai tanár 1. BEVEZETÉS KözOP-2.5.0-09-11-2011-0008 sz. projekt: Vasúti műszaki

Részletesebben

2/2014. számú MKSSZ Szakmai Vezetői Intézkedés

2/2014. számú MKSSZ Szakmai Vezetői Intézkedés 2/2014. számú MKSSZ Szakmai Vezetői Intézkedés Az UL A1 és UL A2 kategóriákban a repülő eszköz /légi jármű parancsnok felelőssége A Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség keretében végrehajtott UL A1 és

Részletesebben

A LÉGIERŐ REPÜLŐSZAKEMBER KÉPZÉSÉNEK KONCEPCIÓJA 2000 UTÁN

A LÉGIERŐ REPÜLŐSZAKEMBER KÉPZÉSÉNEK KONCEPCIÓJA 2000 UTÁN Dr. Horváth János dr. Kormos László A LÉGIERŐ REPÜLŐSZAKEMBER KÉPZÉSÉNEK KONCEPCIÓJA 2000 UTÁN Bevezetésképpen a következők rögzíthetők. Elgondolkodtató a mai tudományos konferencia témája, A megújuló

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK

KATONAI ALAPISMERETEK Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 24. KATONAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. május 24. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Varga László okl. mk. dandártábornok Magyar légvédelmi rakéta csoportosítások harci alkalmazása és a szövetségi követelmények Doktori (PhD) értekezés Témavezető: Dr.

Részletesebben

POSSIBLE DEVELOPEMENT TRENDS OF HUNGARIAN AIR DEFENCE MISSILES SYSTEMS, IN ACCORDANCE WITH THE REQUIREMENTS OF ELECTRONIC PROTECTION. 1.

POSSIBLE DEVELOPEMENT TRENDS OF HUNGARIAN AIR DEFENCE MISSILES SYSTEMS, IN ACCORDANCE WITH THE REQUIREMENTS OF ELECTRONIC PROTECTION. 1. VÉDELMI INFOKOMMUNIKÁCIÓ BOZSÓKI ATTILA A HAZAI LÉGVÉDELMI RAKÉTARENDSZEREK LEHETSÉGES FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, FIGYELEMBE VÉVE AZ ELEKTRONIKAI VÉDELMI KÉPESSÉGEKKEL SZEMBEN TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEKET POSSIBLE

Részletesebben

PAKS NPP GENERAL OVERVIEW OF THE WWER-440 TECHNOLOGY

PAKS NPP GENERAL OVERVIEW OF THE WWER-440 TECHNOLOGY PAKS NPP GENERAL OVERVIEW OF THE WWER-440 TECHNOLOGY October 2012 Vietnami szakemberek képzése a paksi atomerőműben Bodnár Róbert, Kiss István MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Attila Szőke Head of Section Paks

Részletesebben

A feladatsor első részében található 1-20-ig számozott vizsgakérdéseket ki kell nyomtatni, majd pontosan kettévágni. Ezek lesznek a húzótételek.

A feladatsor első részében található 1-20-ig számozott vizsgakérdéseket ki kell nyomtatni, majd pontosan kettévágni. Ezek lesznek a húzótételek. A vizsgafeladat ismertetése: Feladat meghatározott témában előadás/eligazítás/tájékoztatás/értékelés megtartása, valamint a híradó és informatikai biztonság, a NATO biztonsági rendszerének ismertetése.

Részletesebben

KATONAI LOGISZTIKAI INTÉZET Hadtáp és Katonai Közlekedési Tanszék Hadtáp Szakcsoport

KATONAI LOGISZTIKAI INTÉZET Hadtáp és Katonai Közlekedési Tanszék Hadtáp Szakcsoport KATONAI LOGISZTIKAI INTÉZET Hadtáp és Katonai Közlekedési Tanszék Hadtáp Szakcsoport 1) Az MH NTE alkalmazásának tapasztalatai az Afganisztáni Hadszíntéren (témavezető: Dr. Pohl Árpád) 2) Az Afganisztánban

Részletesebben

A válság és a különleges jogrend kapcsolata, különös tekintettel a NATO Válságreagálási Rendszerével összhangban álló Nemzeti Intézkedési Rendszerre

A válság és a különleges jogrend kapcsolata, különös tekintettel a NATO Válságreagálási Rendszerével összhangban álló Nemzeti Intézkedési Rendszerre A válság és a különleges jogrend kapcsolata, különös tekintettel a NATO Válságreagálási Rendszerével összhangban álló Nemzeti Intézkedési Rendszerre dr. Keszely László ezds. Karl Marx: A történelem ismétli

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVII. ÉVFOLYAM 15. SZÁM október 19. Jogszabályok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVII. ÉVFOLYAM 15. SZÁM október 19. Jogszabályok CXXXVII. ÉVFOLYAM 15. SZÁM 2010. október 19. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 15/2010. (X. 5.) HM rendelet A hivatásos és szerzõdéses katonák, a honvédségi

Részletesebben

A nemzetközi fuvarozási útvonalak vonatkozásában felmerülő főbb problémák, különös tekintettel azok jogi vetületeire

A nemzetközi fuvarozási útvonalak vonatkozásában felmerülő főbb problémák, különös tekintettel azok jogi vetületeire A nemzetközi fuvarozási útvonalak vonatkozásában felmerülő főbb problémák, különös tekintettel azok jogi vetületeire Gábor Dénes Főiskola 2010. november 8. Magyar Tudomány Ünnepe 2010 Dr. Gubán Miklós

Részletesebben

Járművek karbantartási és egyéb kihívásai a kötöttpályás elővárosi közlekedés fejlesztésében

Járművek karbantartási és egyéb kihívásai a kötöttpályás elővárosi közlekedés fejlesztésében Járművek karbantartási és egyéb kihívásai a kötöttpályás elővárosi közlekedés fejlesztésében HUNGRAIL Vasútakadémia Konferencia Budapest 2017. május 3. Előadó: Pál László MÁV-HÉV Zrt. vezérigazgató Tartalom

Részletesebben

Informatikai projekteredmények elfogadottságának tényezői

Informatikai projekteredmények elfogadottságának tényezői Informatikai projekteredmények elfogadottságának tényezői Rabi Ákos 2014.02.18. Tartalom 1. Problémafelvetés Informatikai projekteredmények elfogadottsága 2. Informatikai projektek sikertényezői 3. Szoftverek

Részletesebben

KATASZTRÓFAVÉDELMI RENDSZEREK FEJLESZTÉSE KEHOP-1.6.0

KATASZTRÓFAVÉDELMI RENDSZEREK FEJLESZTÉSE KEHOP-1.6.0 KATASZTRÓFAVÉDELMI RENDSZEREK FEJLESZTÉSE KEHOP-1.6.0 Rendelkezésre álló forrás Tervezett keretösszeg 44,93 milliárd Ft. Várható kérelmek száma: 22 db. Benyújtás határideje és módja 2018. december 31-ig

Részletesebben

Új atomerőművi blokkok nukleáris biztonsági engedélyezése

Új atomerőművi blokkok nukleáris biztonsági engedélyezése Új atomerőművi blokkok nukleáris biztonsági engedélyezése 2014.11.12. 1 Legyen? 2 3 Szempontok 4 Szempontok 5 Szempontok 6 Szempontok 7 Szempontok 8 Biztonságos? 9 Kellően biztonságos az autónk? Fék Kézifék

Részletesebben

our future our clients + our values Szeptember 16. MEE vándorgyűlés 2010

our future our clients + our values Szeptember 16. MEE vándorgyűlés 2010 MEE vándorgyűlés 2010 our clients + our values our future Az átviteli hálózati munkairányítási és eszközgazdálkodási rendszer megvalósítása 2010. Szeptember 16. A WAM projekt és azon belül az Eszközgazdálkodás

Részletesebben

PROBLÉMATÉRKÉP 2014 BEMUTATÁSA ÉS JAVASLAT AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA SZÁMÁRA A 2015 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TÖRVÉNY KÉSZÍTÉSÉHEZ

PROBLÉMATÉRKÉP 2014 BEMUTATÁSA ÉS JAVASLAT AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA SZÁMÁRA A 2015 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TÖRVÉNY KÉSZÍTÉSÉHEZ PROBLÉMATÉRKÉP 2014 BEMUTATÁSA ÉS JAVASLAT AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA SZÁMÁRA A 2015 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TÖRVÉNY KÉSZÍTÉSÉHEZ Tárgya: Civil fenntartású értelmi sérültek, és autista lakóotthonok

Részletesebben

1. SZÁMÚ FÜGGELÉK MŰSZAKI LEÍRÁS

1. SZÁMÚ FÜGGELÉK MŰSZAKI LEÍRÁS 1. SZÁMÚ FÜGGELÉK MŰSZAKI LEÍRÁS Az Enterprise Architect (EA) modell illesztése az számú, Komplex népegészségügyi szűrések elnevezésű kiemelt projekt megvalósításához kapcsolódóan 1. Fogalmak és rövidítések

Részletesebben

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések A foglalkoztatás fejlesztés helyzete, céljai Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések Kisvárda, 2017. január 23. Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

MN 6450, 54/21 honi rádiótechnikai század, Medina

MN 6450, 54/21 honi rádiótechnikai század, Medina MN 6450, 54/21 honi rádiótechnikai század, Medina A medinai radarszázad a hazai légtérellenőrzés egyik alakulataként 1987-ben került átadásra és rendszerbe állítva a 4. Honi Rádiótechnikai Zászlóalj alárendeltségében.

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Dr. Cseke László kamarai tag könyvvizsgáló, engedély szám: 001430. 7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36. tel/fax:82-427-456, 06-30-288-54-23, e-mail:kondit@t-online.hu FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD

Részletesebben

NATO tagságunk hatása és következményei a magyar katonai információs rendszerre

NATO tagságunk hatása és következményei a magyar katonai információs rendszerre ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM NATO tagságunk hatása és következményei a magyar katonai információs rendszerre Doktori (PhD) értekezés Készítette: Ternyák István ezredes Tudományos vezetõ: Dr. habil

Részletesebben

Egy új (h)idegháború kezdete a Krím orosz megszállása, Ukrajna feldarabolása?

Egy új (h)idegháború kezdete a Krím orosz megszállása, Ukrajna feldarabolása? Egy új (h)idegháború kezdete a Krím orosz megszállása, Ukrajna feldarabolása? Kaiser Ferenc NKE HHK 2014. 10. 01. Oroszország Területe: 17 098 242 km 2 (1.) Határai: 20 241 km szárazföldi (284 km Azerbajdzsán,

Részletesebben

Intézményirányítási modell javaslat

Intézményirányítási modell javaslat Aszód Város Önkormányzata Intézményirányítási modell javaslat Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 Kiindulási adatok, információk a team-munka alapján

Részletesebben

Fogalomtár Etikus hackelés tárgyban Azonosító: S2_Fogalomtar_v1 Silent Signal Kft. Email: info@silentsignal.hu Web: www.silentsignal.

Fogalomtár Etikus hackelés tárgyban Azonosító: S2_Fogalomtar_v1 Silent Signal Kft. Email: info@silentsignal.hu Web: www.silentsignal. Fogalomtár Etikus hackelés tárgyban Azonosító: S2_Fogalomtar_v1 Silent Signal Kft. Email: info@silentsignal.hu Web: www.silentsignal.hu. 1 Tartalom 1. BEVEZETŐ... 3 1.1 Architektúra (terv) felülvizsgálat...

Részletesebben

A Katonai Műszaki Doktori Iskola kutatási témái

A Katonai Műszaki Doktori Iskola kutatási témái A Katonai Műszaki Doktori Iskola kutatási témái A ZMNE Katonai Műszaki Doktori Iskola tudományszakonként meghirdetett kutatási témái a 2009/2010-es tanévre: 01. Katonai műszaki infrastruktúra elmélete

Részletesebben

+36 20 316 6766 mail@adatkezelo.hu www.adatkezelo.hu 2015 Első Hazai Adatkezelő Kft. All Rights Reserved.

+36 20 316 6766 mail@adatkezelo.hu www.adatkezelo.hu 2015 Első Hazai Adatkezelő Kft. All Rights Reserved. Rólunk Az Első Hazai Adatkezelő Kft. contact center, HR és tréning, munkaerő-kölcsönzés valamint facility management szolgáltatások nyújtásával áll Megbízói rendelkezésére. A rábízott feladatokat 2002

Részletesebben

A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatóságának 110/2003. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatóságának 110/2003. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatóságának 110/2003. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatósága A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Szabályzata a Távkereskedés

Részletesebben

A HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA KUTATÁSI TÉMÁI A 2016/2017. TANÉVRE KUTATÁSI TERÜLETENKÉNT

A HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA KUTATÁSI TÉMÁI A 2016/2017. TANÉVRE KUTATÁSI TERÜLETENKÉNT A HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA KUTATÁSI TÉMÁI A 2016/2017. TANÉVRE KUTATÁSI TERÜLETENKÉNT 1. BIZTONSÁGI TANULMÁNYOK KUTATÁSI TERÜLET Vezető: Prof. Dr. Szenes Zoltán CSc, egyetemi tanár 1. A NATO kollektív

Részletesebben

A vállalti gazdálkodás változásai

A vállalti gazdálkodás változásai LOGISZTIKA A logisztika területei Szakálosné Dr. Mátyás Katalin A vállalti gazdálkodás változásai A vállalati (mikro)logisztika fő területei Logisztika célrendszere Készletközpontú szemlélet: Anyagok mozgatásának

Részletesebben

Tudományos életrajz Koós Tamás (2008. február)

Tudományos életrajz Koós Tamás (2008. február) Koós Tamás egyetemi tanársegéd Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető helyettes Tudományos életrajz

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI LEHETŐSÉGEK A MAGYAR-TÖRÖK KATONAI ÉS CIVIL LOGISZTIKAI KAPCSOLATOK TERÜLETÉN. Együttműködés lehetőségei a katonai logisztika területén

EGYÜTTMŰKÖDÉSI LEHETŐSÉGEK A MAGYAR-TÖRÖK KATONAI ÉS CIVIL LOGISZTIKAI KAPCSOLATOK TERÜLETÉN. Együttműködés lehetőségei a katonai logisztika területén EGYÜTTMŰKÖDÉSI LEHETŐSÉGEK A MAGYAR-TÖRÖK KATONAI ÉS CIVIL LOGISZTIKAI KAPCSOLATOK TERÜLETÉN Ceylan Faruk Naci Németh Ernő 1 A logisztika gyakorlati tevékenysége mind a katonai, mind a polgári területen

Részletesebben

Pantel International Kft. Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet szolgáltatásra

Pantel International Kft. Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet szolgáltatásra Pantel International Kft. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10 Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet ra 1. sz. melléklet Az ÁSZF készítésének dátuma: 2009. január 23. Az ÁSZF utolsó

Részletesebben

A szerzõdéses legénységi állományra alapozott új kiképzési rendszer bevezetése *

A szerzõdéses legénységi állományra alapozott új kiképzési rendszer bevezetése * Kiss Gergely ezredes, HM HVK Hadmûveleti és Kiképzési Csoportfõnökség, kiképzési osztályvezetõ-helyettes A szerzõdéses legénységi állományra alapozott új kiképzési rendszer bevezetése * Az önkéntes haderõ

Részletesebben

és s feladatrendszere (tervezet)

és s feladatrendszere (tervezet) Az MH Műveleti M Parancsnokság rendeltetése és s feladatrendszere (tervezet) Dr. Isaszegi János mk. vezérőrnagy HM HVK MFCSF 2006. Szeptember 16. I. Az MH Műveleti Parancsnokság rendeltetése Az MH katonai

Részletesebben