BÖJTÖLJ OKOSAN! LUKÁCS EVANGÉLIUMA 4:1-2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÖJTÖLJ OKOSAN! LUKÁCS EVANGÉLIUMA 4:1-2"

Átírás

1 LUKÁCS EVANGÉLIUMA 4: március Mályinka

2 1. Gyülekező ének: 493. (130) d v.: Dicsérlek, Uram, téged, Hogy az elmúlt éjjel Életem megőrizted 2. Köszöntés: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. 3. Hitvallási tanítás: XII. ÚRNAPJA. A fiú istenről és a mi megváltatásunkról 31. K.: Miért nevezzük Őt Krisztusnak, azaz Felkentnek? F.: Azért, mert az Atya Isten rendelte el és a Szentlélekkel kente fel Őt legfőbb Prófétánkká és Tanítónkká, aki tökéletesen kijelentette 2 Istennek titkos tanácsát és akaratát a mi váltságunk felől. - Továbbá egyetlen Főpapunkká, aki testének egyetlenegy áldozatával megváltott minket és érettünk könyörögve szüntelenül közbenjár az Atyánál. - Végül a mi örökkévaló Királyunkká, aki Igéjével és Lelkével kormányoz minket és a megszerzett váltságban oltalmaz és megtart. Zsolt. 45: 8; És. 11: 1-2, 61: 1: 5; Móz. 18: 15; Zsolt. 40: 8-9; Ján. 1:18; 15: 15; Zsolt. 110: 4; Zsid. 10: 10; Jel. 5: 9; Róm. 8: 34; Zsolt. 2: 6; Jer. 33: 15-16; Luk. 1: 32-33; Zsolt. 89: 37-38; Ján. 10: 28; Máté 21: 5; Jel. 12: 10, K.: Hát téged miért hívnak keresztyénnek? F.: Azért, mert hit által Krisztusnak tagja vagyok és így részese az Ő felkenetésének. Hogy így nevéről vallást tegyek. Magamat élő hálaáldozatul Néki adjam. És szabad és jó lelkiismerettel harcoljak ebben az életben a bűn és az ördög ellen. És a másvilágon Ővele együtt uralkodjam örökké minden teremtményen. Csel. 11: 26; 1. Kor. 12: 27; Ef. 3: 17; 1. Ján. 2: 27; 2. Kor. 1: 21-22; 1. Pét. 2: 9; Róm. 12: 1; 1. Pét. 2: 5; Róm. 6: 12-13; Ef. 6: 12, 1. Pét. 5: 8-9; Jel. 3: 21; II. Tim. 2: 12; Jel. 1: 6; 5: 8, 10.

3 4. Fennálló ének: 304. (130) d. 4.v: Az útat egyengessed, Szívemben a mérget 5. Vers: Siklósi András: BÖJTI FOHÁSZ Alszik szunnyad szinte minden, halálos zord néma csöndben. Bár közeleg jön a húsvét, tombol a tél támad ismét. Erdő mező csonttá dermed növény, állat pusztul szenved. Hófúvásban jégben élünk, egyre fogyunk s hull a vérünk. Temetőben ifjúságunk a szakadék szélén állunk, nyakunkon a hóhér bárdja, süllyedünk az éjszakába. Csak a zsarnok vasárnapol s bennünket a sárba tipor. Ébredj ember virulj élet, rügyezz gyönyörű természet. Süss fel nap égj perzselj hétrét, tündököljön föl a húsvét. Engedd Isten hogy a néped, hittel zengje dicsőséged. Add vissza elrabolt álmunk, évezredes szabadságunk. Idegen ne bántson minket, ne fossza ki a földünket, ne alázzon ne védjen meg, ne szeressen s ne öljön meg. Testvérre nincs több szükségünk, söpörd ki az ellenségünk, sújts le tigrisre cápára, taposs rá a viperára. Elég volt a vereségből, gyalázatból rettegésből. Meguntuk a börtönt bitót, a sok férget rongy besúgót. Elég már a szolgaságból, rombolásból és romlásból. Esedezve kérve kérünk, engedj újra szépen élnünk. Adj hazánknak tisztességet, bort búzát és békességet, méltó népet és virágzót, förgetegben is megállót. Fordítsd felénk derűs orcád. Tavaszodj ki Magyarország. 3

4 6. Nagy ének: 304. (130) d v.: Az Illésnek lelkével ruházz fel engem is 7. Lekció: A Gonosz megkísérti Jézust 4 Jézus Szentlélekkel telve visszatért a Jordántól, és a Lélek indítására a pusztában tartózkodott negyven napon át, miközben kísértette az ördög. Nem evett semmit azokban a napokban, de amikor azok elmúltak, megéhezett. Ekkor az ördög így szólt hozzá: "Ha Isten Fia vagy, mondd ennek a kőnek, hogy változzék kenyérré." Jézus így válaszolt neki: "Meg van írva, hogy nemcsak kenyérrel él az ember." Ezután felvitte az ördög, megmutatta neki egy szempillantás alatt a földkerekség minden országát, és ezt mondta neki: "Neked adom mindezt a hatalmat és dicsőséget, mert nekem adatott, és annak adom, akinek akarom. Ha tehát leborulsz előttem, tied lesz mindez." Jézus így válaszolt neki: "Meg van írva: Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj." Ezután elvitte őt Jeruzsálembe, a templom párkányára állította, és ezt mondta neki: "Ha Isten Fia vagy, vesd le magadat innen, mert meg van írva: Angyalainak megparancsolta, hogy őrizzenek téged; és tenyerükön hordoznak, hogy meg ne üsd lábadat a kőben." Jézus így válaszolt neki: "Megmondatott: Ne kísértsd az Urat, a te Istenedet." Amikor az ördög elvégzett minden kísértést, eltávozott tőle egy időre. Lukács evangéliuma 4: Könyörgés 9. Igehirdetés előtti ének: 309. (301) d v.: Világosítsd meg elménket

5 10. Alapige: Jézus Szentlélekkel telve visszatért a Jordántól, és a Lélek indítására a pusztában tartózkodott negyven napon át, miközben kísértette az ördög. Nem evett semmit azokban a napokban, de amikor azok elmúltak, megéhezett. 11. Igehirdetés Kedves Testvéreim! Lukács evangéliuma 4. fejezet 1-2. versei BEVEZETÉS: BÖJTI VALÓSÁGSHOW Ha egyszer csak megjelenne valaki olyan a faluban, vagy a közeli városokban, akinek az lenne hozzád az első kérdése, hogy meg akarod-e lelkileg mérettetni magad és van-e benned elég kalandvágy, akkor mit hinnél, és mit válaszolnál? Gondolom, hogy legelőször is nem tudnál megszólalni, és azt keresnéd, hol vannak a kamerák. Bár kutatnád a kamerákat, de nem találnád sehol. Kénytelen, kelletlen válaszolnod kellene, kamerák nélkül is. Aztán, amikor az illető pozitív választ kapna tőled, akkor ezt mondaná neked: Rendben van. Akkor most hagyd itt a falut az otthonod, semmit nem hozhatsz magaddal csak azt a ruhát, ami rajtad van. Elviszlek egy olyan helyre, ahol csak magad leszel. A következő negyven napban pedig csak egy dolog: az, hogy mindenről kipróbáld magad Istenért, és meg küzdj belső önmagaddal. Ha végig tudod csinálni magad is rá fogsz jönni miért volt erre szükséged. Nos, ekkor keresnéd még a kamerákat? Lenne-e még olyan tipped, hogy valamelyik őrült amerikai csatorna megrendelésére csinálnak a húsvét előtti időszakban keresztyén valóságshow-t? Vagy tovább gondolkoznál és rájönnél arra, hogy amire téged hívnak, az nem más, mint egy böjt? Elmennél így böjtölni? 5

6 Jó kérdések sora, ugye? Olyan kérdéseké, amik arra indítanak minket, hogy átértékeljük magunkban a böjt fogalmát, és elkezdjük a mai nappal azt kutatni mire is jó az igazi böjti felkészülés! Kezdjük hát el ezt ma Krisztus megkísértésének a történetével, és nézzük meg azt, hogy a mai igénk szerint mik is az igazi jó böjt ismérvei! Nyugodjatok meg nem elméleti meg gyakorlati képzést fogok tartani, és nem is étrend tervet és elvonási tüneteket kínálok ma senkinek, hanem egyszerűen az igénkkel és veletek ma azt, hogy a mi böjti felkészülésünkben minek is kellene fontosnak lennie. Kezdjük is hát el! 1. A JÓ BÖJT LÉLEKBEN MEGY VÉGRE 6 Kezdjük ott el, ahol maga az igénk is kezdődik! Azt mondja a mai igénk, hogy Jézus a Lélek indítására a pusztában tartózkodott negyven napon át Hadd emeljem most ki az első pár: A LÉLEK INDÍTTATÁSÁRA. Sőt talán a Szentírás eredeti nyelvével fordíthatnánk úgy is, hogy a Lélek irányítására. Ami azt jelenti, hogy Jézus nem önös célokból böjtölt. De nézzük meg most gyorsan azt is, hogy a mai emberek, azok miért is böjtölnek ma, és mivé lett a böjtünk! Mondok pár egyszerű szót: léböjt-kúra, fogyókúra, kitartás-kúra. Mik is ezek a szavak és a mögöttük rejlő fogalmak? Azt lehetne bizonyos emberek számára a böjtnek ezek a mai formái. Azért mert van, hogy ma így élik meg a böjtöt. A gond ezzel csak az, hogy valahol ez a fajta böjt, amit ma divatként is megélnek egyesek, az egy kissé elsiklott a biblia böjttől. Mégpedig azért, mert ha megnézzük ezeknek a világi böjtformáknak a célját, meg az indíttatását, akkor rá fogunk

7 jönni, hogy ezek messze nem a Szentlélek indítja el az emberekben. Ha ma kimennénk az utcára, és megkérdeznénk azt az utca emberétől, hogy ő maga, miért folytat lé-böjtkúrát, fogyókúrát, vagy kitartáskúrát, akkor valószínűleg válaszokkal találkoznánk: azért teszek, így mert volt pár ismerősöm, akinek bejött ez. Egészségesebbek lettek, és bizonyos betegségek kevésbé támadják meg őket. A két hetes lé-böjtkúra talán olcsóbbak, mint a gyógyszerek. Fogyózni? Ja, hát azért, hogy jól nézzek ki. Szörnyülködök magamon, amikor látom a többieket a munkahelyemen, meg a konditeremben. És most azért igazán az is rám férne, hogy összeszedjek valakit, azok pedig nem igazán szeretik a telt galambokat! Hogy miért is böjtölök pár hétig? Nagyon egyszerű! Magamért! Azért, hogy nagyobb kitartásom legyen az életben, és fegyelmet tanuljak! A seregben ezekre még úgy is szükségem lesz! Ugye kicsit meghökkentős válaszok ezek? De mindannyian tudjuk, hogy sajnos maiak! A maguk nemében nagyon is korszerűek, annak minden javával rosszával együtt. Azért, mert ha odafigyeltünk az előbbi válaszokra, akkor rájöhettünk arra, hogy mind a háromban valahol azért megegyezett a cél, és az ok. Az a cél, és azaz ok, amit egy szóval lehet visszaadni: ÉN. Ma az emberek egy része, aki felveszi a böjti életstílus önmaga hasznára, és önös érdekből teszi ezt. Azért, hogy ő jobb ember legyen. 7 A gond csak az, hogy valahogy nem érintkezik a böjt bibliai receptjével. Azért, mert a mai igénk első ismérve szerint, nem a maga céljai miatt kezdek el böjtölni, hanem azért mert, arra indít engem a Lélek. Sőt! Amikor a Lélek szót halljuk, akkor azt mindkét féleképpen értsük! Arra indít a Szentlélek, hogy böjtöljek, de az én böjtöm, az ne csupán testben, hanem annál jóval inkább lélekben menjen végbe. Azért mert a böjtben a lelkiekből tanulunk, és hasznosítunk a

8 legtöbbet. Hiszen Istenért böjtölünk, hozzá pedig aztán leginkább pontosan, hogy nem a testünk köt. Na, de menjünk tovább is az igével! 2. A JÓ BÖJTNEK VAN EGY MEGHATÁROZOTT IDEJE Mert, hogy nem csak azt olvastuk, hogy Jézus a Lélek indítatására böjtölt, hanem azt is, hogy 40 nap és 40 éjjel. Félre ne tessenek érteni, ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy bármiről is lemondok Istenért azt csak 40 napon és 40 éjen keresztül tehetem. Sőt! Ha azokat az embereket tényleg szívből és tényleg hittel böjtölnek, megkérdeznénk, hogy mennyi ideig szokták ezt tenni, nem találnánk két ugyanolyan választ. 8 A 40 nap és 40 éjjelt, azt azért emeltem ki az igéből, hogy lássuk azt is, hogy a böjtnek a valamiről Istenért való lemondásnak jó, ha van egy előre kitűzött ideje. Egy olyan idő, amiben előre megegyezkedem Istennel. Egy olyan időtartam legyen ez, amit kiimádkozom. A böjt az természetesen lehet egy életstílus is, de Isten nem azt kívánja tőlünk, hogy az Ő javára, mindenről egy örök életre lemondjuk. Hanem azt szeretné elérni, hogy az olyan dolgokról mondjunk le, amik eltávolítanak tőle, és hogy legyen egy olyan ideje ennek, amit kiimádkozunk vele. Azért, mert lehet az is böjt, hogy naponta csak 1 órát nézek televíziót, és nem 4-et. De az is lehet böjt, ha észreveszem a napirendemben, hogy mi az a dolog, ami Istentől vesz el időt, és először időleges átrendezem, úgy hogy Istennek jusson több, és a másik tevékenységet pedig egy előre meghatározott időre törlöm a

9 napirendemből. Azért, mert a böjt végén, úgy is látni fogom, hogy mennyit nyertem ez által, és milyen haszna lesz annak. De menjünk most még tovább az igénkben! 3. A JÓ BÖJT NEM VAN, HOGY PRÓBÁKKAL JÁR Azért, mert a mai igénk nem csak azt mutatja meg, hogy Jézus böjtének is volt, egy napban és éjszakában mérhető időtartama, hanem azt is, hogy bizony ez idő alatt keményen meg kell küzdeni az embernek önmagával és a kísértésekkel. Ahhoz, pedig, hogy ezt megnézzük hadd kérdezzem meg, azt hogy mi történik, egy alkoholistával, cigarettázóval, vagy más kényszerbeteggel, függőségekben élőkkel, ha hirtelen megvonjuk tőlük a szenvedélye tárgyát? Elvonási tünetei lesznek, és ha valaki nincs mellette, vagy valamilyen gyógyszeres, vagy mentális kezelést nem kap, hamarabb, és mélyebbre csúszik vissza, mint az előtte gondoltuk volna. Ahhoz, hogy ő le tudjon mondani a szenvedélyéről, ahhoz még akkor is óriási támogatásra és segítségre lesz szüksége, ha a döntést egyébként ő hozta meg. Neki abban az időben, amíg leszokik iszonyatos belső harcok árán, de szembesülni kell magával, és lehet, hogy a legrosszabb énjével. 9 Nos, valahol hasonló a helyzet, akkor is, amikor az ember úgy böjtöl, hogy Istenért lemond valamiről. Azért, mert ott lesz az elhatározása, de bizony lehet majd az, hogy az ő böjtje nem jár próbák is kísértés nélkül. Lehet, hogy óriási kitartásra lesz szüksége és lemondása elején, a kínok lelki kínjait éli majd át, mert nehéz lesz tartani magát az elhatározásához, és lemondás helyett inkább kissé

10 lazítana egyet, és engedne a kísértésnek. Mert ez is benne van a böjtbe. De benne van az is, hogy az a kitartás, amit a böjt folyamán szerzek az nem csak, hogy építeni fogja a hitem, hanem ha megállok a próbáimban, akkor kipróbálttá a személyes hitemet. Már csak azért, mert a böjt maga is egy óriási, de értékes próbatétel Istenért. Eljutottunk a böjt harmadik ismérvéig, nézzük hát meg az utolsót, a negyediket. 4. A JÓ BÖJTBEN VALAMI FONTOSRÓL MONDASZ LE ISTENÉRT Azt a negyediket, amit a mai történetünkben az evés személyesít meg. Mert, hogy azt olvassuk, hogy Jézus nem evett semmit azokban a napokban. És, amikor az evés megvonásánál tartunk, akkor hadd 10 kérdezzem meg azt, hogy az ember megmaradásához mi az egyik legfontosabb dolog, amire szüksége van? Nem más ez, mint a táplálék és a víz. Jézus Krisztus arról az emberi alapvető dologról mondott le, ami az egyik legfontosabb az ember számára. Fontosság ez az, amin itt ma a hangsúly van és nem az étken. A jó böjtben valami olyanról mondok le Istenért, ami számomra fontos, és olyannyira életszükségletnek tűnhet, mi maga a táplálkozás. A gond csak az, hogy ha ma feltennénk az emberek azt a kérdést, hogy mi az, ami számodra létszükséglet? Mi az, ami nélkül nem tudnál élni? - akkor valószínűleg ők nem a létszükségleteik tennék előre. Biztos lennének olyan válaszok, hogy nem tudok élni a televízió, a rádió, a zene, egy jó könyv vagy ma már inkább egy jó számítógépes program nélkül, de lehet, hogy találkoznánk olyan válaszokkal is, hogy nem tudok élni kávé, ital, testiség, autó vagy tömegközlekedés nélkül.

11 Azt hiszem, hogy ezek a válaszok megint csak mutatnának valamit. Azt, hogy nagyon sok olyan mindenünk van, amiről le tudnánk mondani, és bálvány lehet az életünkben. Azért, mert az előbb felsorolt dolgok legtöbbje nélkül tudnánk élni, legfeljebb nem bírnánk ki nélkülük és a kettő közt óriási különbség van! Ezek mind olyan dolgok, amik fontossá váltak az életünkben. Mind-mind, amik addig létszükséglet, amíg nem látunk olyat, akinek nincs ilyenje, vagy ezekre nem képes. Azért, mert akkor egy kicsit rögtön átértékelődik a helyzet. Van hát megannyi fontos dolog, aminek a használatáról le tudunk mondani Istenért. De ennél talán még több olyan személyes dolgunk, szokásunk, vagy időtöltésünk, ami számunkra nagyon fontossá vált, és elhomályosítja egy kicsit Isten létét az életünkben. Olyan dolgok, amikről le lehet mondani egy kicsit, és lehet általuk Istenért böjtölni. 11 ÖSSZEGZÉS: A JÓ BÖJT NEM SANYARGATÓ KÚRA, HANEM LELKI ÉPÜLÉSED ESZKÖZE Azért, mert az igazán jó böjt, és az Istenért való lemondás, mindig Istenhez visz közel, és ha ezért böjtölünk, és mondunk le dolgokért, akkor az, nem egy lelki sanyargató kúra lesz, hanem pontosan, hogy a lelki épülésünk eszköze. Így, hát szem előtt tartva azt, hogy van egy jó receptünk a böjtre, van miről Istenért egy időre, lemondanunk ha minket arra a Szentlélek indít és közben próbák alá vetni magunk, keressük azt, amiben tudunk Istenért böjtölni és így készülni a húsvétra, és a keresztyén szolgálatra. Adjon megerősítést majd ebben az elhatározásban az úrvacsora terített asztala, ahol Krisztussal lehetünk majd mindannyian együtt közösségben. Ámen.

12 12. Ráfelelő ének: MRÉ 429 d. 2-3 v. (): Szenteknek szentje vagy, Ó Isten, s nincs hiba Imádság 14. Hirdetések: Adakozás lehetősége: a jókedvű adakozót szereti az Isten. Igés kártyák a kijáratoktól elvihetőek. Ne felejtsük el azt, hogy a jövő héten óra átállítás lesz, és egy órával visszább kell húzni majd óráinkat szombat éjszaka. Az egyházfenntartói járulékok befizetésére ezen túl szokott módokon nyílik majd lehetőség. Az idei egyházfenntartási hozzájárulás ajánlott minimum mértéke 5.000,- ft/fő. Az elmúlt évek folyamán az úrvacsora adók listája mindig már év elején betelt, vagy az előző éven volt, aki már feliratkozott az eljövendő esztendőkre. A évi úrvacsora adás alkalmai azonban még üresek, így arra kérjük a gyülekezetet, hogy, akit arra indít az Isten, az iratkozzon fel a listára, legyen akár jövő hétről, akár pedig karácsonyról szó. (Úrvacsorai alkalmaink: pünkösd, gyülekezeti nap, újkenyér, újbor, karácsony.) Iratterjesztésünkben még mindig kaphatóak: Bibliák, énekeskönyvek, irodalmak gyászolóknak, és valamint megérkeztek a Reformátusok Lapja eheti számai, valamint a parókián istentisztelet után átvehetőek a Mai Ige c. kiadványok is. A jövő heti kórus elmarad. ISTENTISZTELETI ÉS GYÜLEKEZETI REND MÁRCIUS : márc. 27., vasárnap böjt kezdő úrvacsorás istentisztelet 10 00

13 15. Úrvacsorához való átvezetés BÖJTÖLJ OKOSAN! ÚRVACSORAI SZERTARTÁS SZEREZTETÉSI IGE ÉS SZERTARTÁSI BESZÉD Halljátok meg testvéreim, miként szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az úri szent vacsorát. Megírta ezt a három első evangélista, de legteljesebben Pál apostol, a Korinthusbeli gyülekezethez írott első levele XI-ik részének 23, és következő verseiben ekképpen: Én az Úrtól vettem, amit néktek élőtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus Krisztus azon az éjszakán, amelyen elárultaték vette a kenyeret és hálókat adván megtörte és ezt mondotta: Vegyétek, egyétek! Ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek azén emlékezetemre. Hasonlatosképpen a pohárt is vette, minekutána vacsorált volna, ezt mondván: E pohár amaz Újtestámentom az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret és isszátok e pohárt, az Urnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Azért, aki méltatlanul eszi e kenyeret, vagy issza az Úrnak poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Próbálja meg azért az ember magát és úgy egyék abból a kenyérből és úgy igyék abból a pohárból, mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának, mivelhogy nem becsüli meg az Urnak testét. 13 Hallottátok atyámfiai, miképen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az úri szent vacsorát, valamint azt is, hogy mekkora tisztességgel és milyen tisztasággal kell azt az Ő anyaszentegyházának kiszolgáltatnia mind az időknek végezetéig.

14 BŰNVALLÁS Készüljünk tehát e királyi vendégségre, megpróbálván magunkat, megvallván a mi bűneinket a szent és kegyelmes Isten orcája előtt a 438. dicséret válogatott verseivel a következőképpen: 14 Hallottuk, Jézus, miképpen hívogatsz, De mégis lelkünk e hittel élesztjük: Sietünk hozzád, tudjuk, hogy Hogy te, Megváltónk, nem akarod megnyugtatsz. vesztünk; Vállunkat nyomja nagy terhünk súlya, Hanem magadat adtad érettünk, Félünk, erőnket hogy felülmúlja. Életedet letévén helyettünk. Fáradtak vagyunk, régóta emeljük, A törvény átka tégedet üldözött, Mert együtt jött ez a világra velünk; Míg felfüggeszte az ég és föld között, Jézus, terhünktől légy szabadítónk, Tulajdon tested ott megáldozád Fáradtságunkban légy megújítónk. És e világ bűnét elhordozád. (-1-) (-3-) Törődött szívvel teszünk neked vallást: Hogy nem követtük a jó útmutatást, Melyet sugallt lelkünk ismerete, Mikor minket jóra serkentgete; Inkább követtük gyarló testünk kényét, Mint idvességes törvényid ösvényét; Ezért nagy lévén szívünk keserve, Állunk előtted, mellünket verve. (-2-) Ezért az Atya magával bennünket Megbékéltete s eltörlé bűnünket; Ellenségiből tett fiaivá; Szent Fia örökös társaivá; Jézus! te halállal tévén eleget, Megengesztelted a földhöz az eget; Általad, amit más nem tehetett, A teljes váltság elvégeztetett. (-4-)

15 Azért már minket éleszt és vigasztal Ez az általad rendeltetett asztal; Mely annak nyilvánvaló tüköre: Véred mint omla, tested mint töre! Sőt tested jegyét itt nemcsak mutatod, De személy szerint nekünk is átadod: Zálog ez, hogy van nekünk is jogunk A tőled szerzett jókhoz, Jézusunk! (-5-) Óhajtunk, Jézus, egyesülni veled: Úgy lesz szívünk szent, ha te megszenteled. Adjad hát, hogy mint tagok a főnek, Engedjünk néked, bennünk élőnek. Olts be magadba, mint jó szőlőtőbe, Hogy jó nedvesség folyjon a vesszőbe, És légyen szívünk szívednek mása, Éltünkben élted hogy minden lássa. (-7-) Adjad: egymás közt legyen egyességek, Akik e közös asztalnál vendégek; Mert bizony, aki másokat szeret, Csak az eszik itt méltán kenyeret. Fogjon hát ez az egész gyülekezet Egymással atyafiságosan kezet, Mert tudjuk: maga a hívogató Úr Jézus nem személyválogató. (-8-) Megelégítvén lelkünket ez étel, Hálaadással távozzunk innét el, Mondván: az Úrnak dicsőség legyen, Ki az éhezőt betölti ingyen. Tartsd fenn, Úr Isten, rajtunk jóvoltodat, Add nekünk immár kegyes válaszodat: Bízzál már, fiam, bízzál, leányom, bűneidet szemedre nem hányom. (-9-) 15 HITVALLÁS Vallás tettünk a mi bűneinkről, tegyünk vallást a mi hitünkről is, elmondván a keresztyén egyház egyetemes hitvallását: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében; Hiszek Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, a mi Urunkban, ki fogantaték Szent lélektől, születék Szűz Máriától, szenvede Ponczius Pilátus alatt, megfeszítteték, meghala és eltemetteték; szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne mennyekbe; ül az Atya Isten jobbján; onnan. lészen eljovendő, ítélni eleveneket és holtakat.

16 Hiszek Szentlélekben. Hiszek egy közönséges keresztyén Anyaszentegyházat; szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek fe1lámadását és az örök életet. Ámen. MEGGYŐZŐDÉS ÉS ÖNVIZSGÁLAT Jóllehet folytatja a lelkész én a ti hitetekben és vallástételetekben nem kételkedem, mindazonáltal anyaszentegyházunk állandó gyakorlatához képest, még néhány kérdést intézek hozzátok, melyre mindnyájan, hitetek és meggyőződésetek szerint lelkiismeretesen és hallható szóval feleljetek meg. a) Azt kérdem először: hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett első embernek esete folytán, ti 16 magátok is mindenestől fogva gyarlók, esendők és bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten Ítélőszéke előtt meg nem állhattok, sőt büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek. Hiszitek-e, valljátok-e ezt? A gyülekezet tagjai fennhangon felelik: Hiszem és vallom. b) Másodszor: Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülvén, az Ö szent Fiát, az Úr Jézus Krisztust ti érettetek testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette és titeket ingyen kegyelemből, a Jézus vérének érdeméért, hit által megigazít? Hiszitek-e, valljátok-e ezt? A gyülekezet tagjai fennhangon felelik: Hiszem és vallom. c) Harmadszor: Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, általa minket is feltámaszt a halálból és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetvén, általvisz az Ő örök dicsőségébe? Hiszitek-e, valljátok-e ezt? A gyülekezet tagjai fennhangon felelik: Hiszem és vallom.

17 Végül pedig azt kérdem: fogadjátok-e, hogy ti e kegyelemért háládatosságból egész élteteket az Úrnak szentelitek és már e jelenvaló világban, mint az ö meg váltottjai, az Ő dicsőségére éltek? Ígéritek-e, fogadjátok-e ezt? A gyülekezet tagjai fennhangon felelik: ígérem és fogadom. Ezután a lelkipásztor mondja: Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. BŰNBOCSÁNATHIRDETÉS Most azért én, mint az én Uramnak, a Jézus Krisztusnak méltatlan bár, de hivatalos szolgája, hirdetem néktek a ti bűneiteknek bocsánatát és az Örök életet, mélyet megad a mi Urunk Istenünk ingyen való kegyelméből az Ö szent Fiáért, mindnyájunknak. Ámen. MEGHÍVÁS AZ ÚR ASZTALÁHOZ 17 Most pedig, akik magatokat illendően elkészítettétek, járuljatok az Úrnak szent asztalához alázatos szívvel és szép renddel. E közben pedig énekeljük a 205. énekünk első versét: Ne szállj perbe énvelem, Ó én édes Istenem KENYÉR: IMÁK A JEGYEK VÉTELE ELŐTT: Hálával vesszük szent asztalodról a sákramentumi kenyeret, amely Jézus megtöretett testére emlékeztet, áldott légy, hogy nem csak testünk: táplálására adsz eledelt, hanem ama mennyei kenyeret is adod, amelyből ha valaki eszik, soha örökké meg nem éhezik. Tudjuk, semmi sem lehet szent, csak ha te megszenteled. Cselekedd, hogy míg e kenyérből eszünk lelkünk a Krisztus halálának érdemében részesüljön, a bűnbocsánat és az üdvősség reménységével tápláltassék. Ámen. [438/6,1]

18 BOR: BÖJTÖLJ OKOSAN! Hálával vesszük szent asztalodról a poharat, melyben a bor Krisztus érettünk kiontott vérére emlékeztet. Tudjuk, hogy a bor is úgy válik lelkünk italává, ha Te megszenteled azokat, akik vele élnek. Tudjuk, hogy aki méltatlanul iszik a pohárból, kárhozatot iszik, mert nem becsüli meg a Krisztus vérét. Add, hogy amíg a pohárból iszunk, lelkünk az örök életre táplálkozzék. Ámen. [438/6,2] A SZENT JEGYEK KIOSZTÁSA BEZÁRÓ RÖVID BESZÉD ÉS IMÁDSÁG Keresztyén atyámfiai, így szerzetté a mi-urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát. így éltek vele az apostolok, a reformátorok, hit-valló őseink és így éltünk vele Isten kegyelméből mi is. Minekelőtte azonban elbocsátanánk 18 titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiábavalóvá ne tegyétek magatokban; Ne uralkodjék többé bennetek a bűn: sőt viseljétek magatokat keresztyéni hivatásotokhoz méltóan, hogy semmi titeket meg ne foszthasson istennek ama szeretetétől, amelyet kijelentett és megbizonyított a Jézus krisztusban. Legyetek, mint Ö szentéi és szerettei könyörületesek; Öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szelídséget, béketűrést. Szenvedjétek el egymást, és ha egymásra valami panaszotok vagyon, bocsássatok meg egymásnak, mint Jézus is megbocsátott tinéktek. Az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, melyre hívattatok is egy testben. Most azért, mielőtt megtérnénk hajlékunkba, jertek, emeljük fel szívünket Istenhez, és adjunk halát velünk közölt kegyelmességéért, imádkozván ekképpen: Mennyei édes Atyánk! A szent Vacsora sákramentumában hozzánk való megengeszteltetésednek zálogát adtad minékünk a Jézus Krisztus által; mit adjunk mi tenéked a te jótéteményeidért? Hirdetjük egész életünkben a te könyörületességednek gazdagságát, amely által minket gyermekeiddé fogadtál és a te

19 örökségedbe elválasztottál. Óh, Isten! Nagy áron váltottál meg minket; mélyért téged magasztalni, lelkünket és testünket tenéked szentelni: ez lesz életünk öröme. Fogadd el. Uram, hálánk buzdulását és segíts minket a te kegyelmeddel, hogy amit tenéked e szent alkalommal fogadtunk, meg is teljesíthessük: legyünk hívek tehozzád mindhalálig. Taníts minket akaratodnak cselekvésére. A te Szentlelked szüljön minket újakká, hogy mától fogva éljünk a Jézus Krisztusban való hitnek általa, aki minket szeretett és adta magát miérettünk. Ó békesség Istene! Szentelj meg minket tökéletesen; tartsd meg testünket és lelkünket szentségben, feddhetetlenségben, egész a napig, melyen eljő a mi megváltó Jézusunk, kinek tevéled, mi Atyánkkal és a Szentlélekkel, mi vigasztalónkkal egyben légyen örökkévaló hála és dicsőség. Ámen. ÚRI IMÁDSÁG Végezetül pedig foglaljuk össze lelkünk könyörgését az Úri imádsággal: Ti tehát így imádkozzatok: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is; mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól; mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. 19 MEGÁLDÁS A minden kegyelemnek Istene, aki az Ő örök dicsőségére hívott el minket a Jézus Krisztusban, Ő maga tegyen titeket tökéletessé, erősekké, szilárdakká és állhatatosakká. Övé a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké. Ámen 17. Záró ének: MRÉ 446. d v.: Uram, bocsásd el népedet békével

20 18. Záró ima: Házamba is jöjj el velem, Tedd templomoddá Istenem, Ha áldott volt bejövésem, Legyen áldott kimenésem. Ámen. 20

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET

AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET A) ÚRVACSORÁVAL A szolgálattevõ az úrasztalához egyenesen a szószékre megy, és Isten igéjével köszönti a gyülekezetet. KÖSZÖNTÉS 1. Kegyelem néktek és békesség Istentõl,

Részletesebben

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50 Újpest-Belsőváros 2008. 09. 07. Juhász Emília TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS Alapige (textus): Mk 6,50 Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52 Ezután azonnal megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, és menjenek

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14.

Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14. Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14. Most akkor a korinthusiak úrvacsoráznak, vagy nem úrvacsoráznak? Összegyűlnek, az Úr vacsorájára, de Pál mégis azt mondja:

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

Keresztény értékeink

Keresztény értékeink Keresztény értékeink Egyedül Jézus által Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam (Jn 14:6) Koinonia - Ez az első előfordulása. - Koinos azt jelenti, közös,

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT

HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT Pasarét, 1984. augusztus 26. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Cseri Kálmán HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT Lekció: Jn 4,3-15 Alapige: Jn 4,10 Jézus így felelt neki: Ha ismernéd az Isten ajándékát,

Részletesebben

KI-KICSODA? MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29

KI-KICSODA? MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29 MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29 2011. március 6. 10 00 Mályinka 1. Gyülekező ének: 489. d. 1. v.: Örök élet reggele, fény a véghetetlen fényből 2. Köszöntés: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól,

Részletesebben

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET!

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Pasarét, 2012. augusztus 30. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Alapige: 1János 4,1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket,

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK?

Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK? Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK? Alapige: Lk 19, 41-48 Amikor közelebb ért Jézus, és meglátta a várost, sírt. Így szólt: "Bár felismerted volna ezen a napon

Részletesebben

NYILVÁNVALÓ SZERETET

NYILVÁNVALÓ SZERETET Pasarét, 2015. december 25. (péntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza NYILVÁNVALÓ SZERETET Énekek: 182; 321,1-3. 4. 6-7; 447 Lekció: Lukács 2,1-14 Alapige: 1János 4,9-10 Azáltal lett nyilvánvalóvá

Részletesebben

A KERESKEDŐ, AKI GAZDAG LETT

A KERESKEDŐ, AKI GAZDAG LETT Pasarét, 2013. február 17. (vasárnap este) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László A KERESKEDŐ, AKI GAZDAG LETT Alapige: Máté 13,45-46 Hasonlatos a mennyeknek országa a kereskedőhöz, aki igaz

Részletesebben

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből.

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből. Pasarét, 2013. november 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza AZ ÚR SZABADÍTÁSA Lekció: Zsoltár 107,1-16 Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília Újpest-Belsőváros 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja Juhász Emília TANÉVZÁRÓ Alapige (textus): Ef 6,1-4; 6,10 Olvasandó (lectio): Péld 3,1-18 Heidelbergi Káté*: XXI. ÚRNAP (*Olvasható a szolgálat végén)

Részletesebben

KIÁLTÓ SZÓ. Pasarét, 2014. január 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: Ézsaiás 40,1-10

KIÁLTÓ SZÓ. Pasarét, 2014. január 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: Ézsaiás 40,1-10 Pasarét, 2014. január 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza KIÁLTÓ SZÓ Lekció: Ézsaiás 40,1-10 Alapige: János 1,19-23 Ez János bizonyságtétele. Amikor a zsidók papokat és lévitákat

Részletesebben

Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék!

Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék! 2014. december 31. Mandabokor Óévi Istentisztelet 1 Kérve kérlek az Isten és a Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat; az ő eljövetelére és országára kérlek: 2 hirdesd az igét, állj

Részletesebben

Ézs 45,20-25 II. A megigazítás, dicsekvés az Úrban, Isten esküje

Ézs 45,20-25 II. A megigazítás, dicsekvés az Úrban, Isten esküje Ézs 45,20-25 II. A megigazítás, dicsekvés az Úrban, Isten esküje Gyűljetek egybe és jőjjetek elő, közelegjetek mind, a kik a népek közül megszabadultatok; nem tudnak semmit, a kik bálványuk fáját hordják,

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje

Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje Ezt mondja az Úr Isten: A belső pitvar kapuja, mely keletre néz, zárva legyen a dologtevő hat napon, szombatnapon pedig nyissák ki, és újhold napján is nyissák

Részletesebben

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7 Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTEN IGAZI CSODÁJA Lekció: 2Királyok 4,1-7 Alapige: 2Királyok 4,1-2 Egyszer egy prófétatanítvány felesége így kiáltott

Részletesebben

Megszentelte a 7. napot: Mit jelent ez? Mire mondjuk azt, hogy szent?

Megszentelte a 7. napot: Mit jelent ez? Mire mondjuk azt, hogy szent? Suhai György 1. oldal 2000.11.24. Gen. 2:1-3. A szombatnap elrendelése Fő kérdés: Mire adta nekünk Isten a nyugodalom napját? Hogyan élhetünk vele helyesen? Az itt leírtak tulajdonképpen egy, a nyugodalom

Részletesebben

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István A TAN Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István 1943. szeptember 10. péntek. 12. BESZÉLGETÉS LILIVEL L. Köszönöm, hogy eljöttél.

Részletesebben

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála,

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, CSELEKEDJ! 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, hogy eltékozolja a vagyonát. 2 Ezért előhívatta, és így szólt hozzá: Mit hallok rólad? Adj

Részletesebben

Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) Horváth Géza. PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu ELMARADT BŰNBÁNAT

Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) Horváth Géza. PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu ELMARADT BŰNBÁNAT Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ELMARADT BŰNBÁNAT Alapige: Lukács 11,37-54 Beszéd közben egy farizeus arra kérte őt, hogy ebédeljen nála. Jézus bement,

Részletesebben

2. évfolyam 120. szám 2010. október 16.

2. évfolyam 120. szám 2010. október 16. DÁVID HŐSEI GYÜLEKEZET www.davidhosei.hu istentisztelet: 2. évfolyam 120. szám 2010. október 16. ÉLŐFOLYÓIRAT A D Á V I D H Ő S E I G Y Ü L E K E Z E T H E T I H Í R L E V E L E És lesz, valahová ez a

Részletesebben

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába Kenneth E. Hagin Nem az a fontos, hogy melyik gyülekezetbe tartozol, hanem az, hogy melyik családba. Jézus azt tanította, hogy az embernek újjá kell születnie. A következő állítások Jézus szájából származnak:

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet. Ronyka http://www.varazslatostitkok.com

Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet. Ronyka http://www.varazslatostitkok.com Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet Írta: Károlyi Veronika (Ronyka) Copyright Károlyi Veronika, 2015 Minden jog fenntartva! Ingyenes e-könyv 5 bődületes hiba,

Részletesebben

Lődd be magad Krisztussal

Lődd be magad Krisztussal Lődd be magad Krisztussal 2014-01-12 (Istentisztelet kivonatos jegyzete) Ma egy két gondolatot szeretnék veletek megosztani. Tulajdonképp nem is tanítás, inkább elgondolkodásra remélem - késztető, dolgok,

Részletesebben

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 21. Nagypéntek Loránt Gábor KERESZTREFESZÍTÉS Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Miután kigúnyolták mármint Jézust levették róla a köpenyt, felöltöztették a saját ruhájába, és

Részletesebben

HIMNUSZ Délelőtt Most jöjj, Szentlélek, szállj közénk, Atyát s Fiút ki egybekötsz, szívünket, kérünk, töltse be kegyelmed égi ereje.

HIMNUSZ Délelőtt Most jöjj, Szentlélek, szállj közénk, Atyát s Fiút ki egybekötsz, szívünket, kérünk, töltse be kegyelmed égi ereje. 1 ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: SZERDA DÉLELŐTTI, DÉLI ÉS DÉLUTÁNI, VAGYIS NAPKÖZI IMAÓRA V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben,

Részletesebben

Mi a virtuális valóság?

Mi a virtuális valóság? VIRTUÁLIS VALÓSÁG - KERESZTYÉNYSÉG Kol 2,20-23 Ha tehát Krisztussal meghaltatok a világ elemei számára, miért terhelitek magatokat olyan kötöttségekkel, amelyek csak az e világ szerint élőkre kötelezők:

Részletesebben

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS SZEVERÉNYI JÁNOS Isten halott? Azokra való tekintettel adtam előadásomnak ezt a címet, akik mernek kérdezni, akik fenntartják maguk és embertársaik számára a kételkedés jogát, kockázatát, gyötrelmét és

Részletesebben

Az ember nyomorúságáról

Az ember nyomorúságáról A Heidelbergi Káté - A Református Keresztyén Egyház Hitvallása Bevezetés 1. kérdés: Mi életedben és halálodban egyetlen vigasztalásod? Felelet: Az, hogy mind testestől, mind lelkestől, akár élek, akár

Részletesebben

Szomjúság az élő víz mellett

Szomjúság az élő víz mellett Szomjúság az élő víz mellett Egy prédikációban elég nehéz tud lenni, mikor megpróbálod kielégíteni mindenki igényét. A felnőtt korú Krisztusban élőét, aki kemény eledelre vágyik, a tejen élő kiskorút,

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

Gyászszertartás Búcsúztató

Gyászszertartás Búcsúztató Gyászszertartás Búcsúztató Nyitó ima: Mennyei Atyánk, azért jöttünk össze a mai napon, hogy lerójuk tiszteletünket és kegyeletünket szeretett teremtményed, élete előtt. Összejöttünk, hogy hálát adjunk

Részletesebben

17. SZEMÉLYES GYÓNÁS KÖSZÖNTÉS:

17. SZEMÉLYES GYÓNÁS KÖSZÖNTÉS: 17. SZEMÉLYES GYÓNÁS A személyes gyónás több mint a lelkipásztori beszélgetés. A gyónást kérheti a jelentkező, de felajánlhatja a lelkipásztor is. Jó, ha a keresztény gyülekezet tud a személyes gyónás

Részletesebben

A helyes istentiszteletről 1

A helyes istentiszteletről 1 A helyes istentiszteletről 1 Textus: Róm. 12,1 Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket.

Részletesebben

Mozgássérült Passió 2010

Mozgássérült Passió 2010 Mozgássérült Passió 2010 1. Bevezetı zene 2. Barabás Gyorsan jön a színre az oltár környékérıl Barabás Laci: Szabadon engedtek, engem, a lázadót!? İt, pedig keresztre feszítették! İt, aki semmi rosszat

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

IGE. rovat. Lelki percek

IGE. rovat. Lelki percek A nyíradonyi Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola lapja I. évfolyam, 1. szám Nyíradony, 2011. október Lelki percek Papp Miklós lelki igazgató rovata Ha azt mondod egy embernek: milyen nagyszerű

Részletesebben

22. Hogyan szól hozzánk Isten az imában? Eszünkbe juttatja,amit mondani akar nekünk. Aki ismeri Jézust, és Isten üzenetét az ráismer Isten szavára.

22. Hogyan szól hozzánk Isten az imában? Eszünkbe juttatja,amit mondani akar nekünk. Aki ismeri Jézust, és Isten üzenetét az ráismer Isten szavára. HITTAN - ANYAG ÖSSZEFOGLALÁSA BÉRMÁLKOZÓK RÉSZÉRE 2016. 1. Ki az Isten? Az egész világ Ura és a mi Mennyei Atyánk 2. Hány személy az Isten? Az Isten három Személy: Atya, Fiú, Szentlélek. 3. Mit jelent

Részletesebben

6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1.

6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. 6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: I. A Heidelbergi Káté II. Második Helvét Hitvallás. Kálvin Kiadó, Budapest. 2004;

Részletesebben

A HÁLA JELEI. Pasarét, 2014. október 19. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: Zsolt 100.

A HÁLA JELEI. Pasarét, 2014. október 19. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: Zsolt 100. Pasarét, 2014. október 19. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A HÁLA JELEI Lekció: Zsolt 100. Alapige: Lukács 8,1-3 Jézus ezután városról városra és faluról falura járt, és hirdette

Részletesebben

AZ AJÁNDÉK. Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért!

AZ AJÁNDÉK. Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért! Pasarét, 2012. december 25. (karácsony) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza AZ AJÁNDÉK Lekció: Máté 2,1-12 Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért! Imádkozzunk! Mennyei

Részletesebben

m a g v e t é s ötletek

m a g v e t é s ötletek m a g v e t é s ötletek Kerékgyáró Klaudia kre-htk 2015 www.magvetes.wordpress.com 2 O l d a l Igeszakaszok egy évre j a n u á r 1. Jézus megkenetése Igeszakasz: Lk 7,36-50 Aranymondás: 1Tim 1,15 Igaz

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek.

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014/5 Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. (Róm 6,13) Felnőttként konfirmáltak: Első sor (balról jobbra): Pécskay-Seress

Részletesebben

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM 19.hét május4-8. Május hónap - tervezett programok Hétfő Anyáknapi köszöntő Mónika,Flórián Kedd Egészségmegőrző nap Györgyi,Gotthárd Szerda Piac Ívett,Frida Csütörtök Kéz és körömápolás Gizella,Bendegúz

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE IV. évfolyam 1. szám 2011. január Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Őszinte téli fák Bódás János Hazug a nyár

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

Leonard Ravenhill KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE. Mindannyian odaállunk majd Krisztus ítélőszéke (díjkiosztó emelvénye) elé. (Róma 14,10) III.

Leonard Ravenhill KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE. Mindannyian odaállunk majd Krisztus ítélőszéke (díjkiosztó emelvénye) elé. (Róma 14,10) III. Leonard Ravenhill KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE Mindannyian odaállunk majd Krisztus ítélőszéke (díjkiosztó emelvénye) elé. (Róma 14,10) III. fejezet Kiadó: Missionsdienst Sonnenstrahlen D-7120 Bietigheim-Bissingen,

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

NINCS MÁS FUNDAMENTUM

NINCS MÁS FUNDAMENTUM Pasarét, 2014. január 19. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza NINCS MÁS FUNDAMENTUM Lekció: Máté 7,24-29 Alapige: 1Korinthus 3,11-15 Mert más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül,

Részletesebben

AZ ÉLET ISTENTISZTELETE

AZ ÉLET ISTENTISZTELETE Pasarét, 2014. június 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Földvári Tibor AZ ÉLET ISTENTISZTELETE Lekció: Róm 11,33-12,2 Alapige: 3 Móz 2,1-16 Amikor valaki ételáldozatot akar áldozni az ÚRnak,

Részletesebben

A megváltás története, I. rész

A megváltás története, I. rész A megváltás története, I. rész A megváltás története című írásaink olyan sorozatot alkotnak, amelyek a bűnbeeséstől kezdve Isten Fia emberré lételéig végigkísérik Isten küzdelmét az ember megváltásáért.

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Pasarét, 2011. szeptember 4. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Alapige: 1Sámuel 26,23-25 Az Úr mindenkinek megfizet a maga igazsága és hűsége szerint, mert

Részletesebben

Jézus órája János evangéliumában

Jézus órája János evangéliumában MICHAEL FIGURA Jézus órája János evangéliumában 1. A HELY- ÉS IDÔMEGHATÁROZÁS FONTOSSÁGA JÁNOS EVANGÉLIUMÁBAN A kánai menyegzôrôl szóló perikópában (2,1 11), amely a világosság olvasójának második titka,

Részletesebben

A MEGIGAZULTSÁG I. Jegyzet Jim Sanders tanításából 2010. február 21.

A MEGIGAZULTSÁG I. Jegyzet Jim Sanders tanításából 2010. február 21. A MEGIGAZULTSÁG I. Jegyzet Jim Sanders tanításából 2010. február 21. Hálát adunk neked drága Mennyei Atyánk, köszönjük a csodálatos gyógyulásokat. Miközben továbbra is folynak a gyógyító ajándékok, mert

Részletesebben

kenet But as the same anointing teacheth you of all things -

kenet But as the same anointing teacheth you of all things - A kenetről A gyülekezetekben vagy emberekről is lehet hallani, hogy itt vagy ott gyógyító kenet van, vagy ennek vagy annak a szolgálónak nagy kenet van a szolgálatán. Rengeteg a tévhit a kenettel kapcsolatban,

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

Elöljáróban. 13. hitelv

Elöljáróban. 13. hitelv hit13.qxd 2007.11.06. 21:40 Page 1 A Hetednapi Adventista Egyház hitelvi füzetei 13. hitelv A maradék és küldetése Megharagudott a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadat indítson a többiek ellen,

Részletesebben

PRÉDIKÁCIÓ A KAPUBAN

PRÉDIKÁCIÓ A KAPUBAN Pasarét, 2014. október 9. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza PRÉDIKÁCIÓ A KAPUBAN Alapige: Jer 7,1-7. 10. 1. Az a beszéd, amelyet az Úr szólt Jeremiásnak: 2. Állj az Úr házának

Részletesebben

AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME

AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME Pasarét, 2014. július 20. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Földvári Tibor AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME Lekció: Zsidók 3,7-19 Alapige: 4 Mózes 15,1-7 Azután így szólt az ÚR Mózeshez: Szólj Izráel

Részletesebben

A BÖJT GYÜMÖLCSEI. Pasarét, 2015. március 22. (vasárnap este) Cseri Kálmán. Énekek: 679, 643, 455,1 és 4-6.

A BÖJT GYÜMÖLCSEI. Pasarét, 2015. március 22. (vasárnap este) Cseri Kálmán. Énekek: 679, 643, 455,1 és 4-6. Pasarét, 2015. március 22. (vasárnap este) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Cseri Kálmán A BÖJT GYÜMÖLCSEI Énekek: 679, 643, 455,1 és 4-6. Alapige: János 10,17-18 Azért szeret engem az Atya, mert én

Részletesebben

MIRŐL BESZÉL A KERESZT? 7. Mit mond a kereszt a világgal való szakításról?

MIRŐL BESZÉL A KERESZT? 7. Mit mond a kereszt a világgal való szakításról? Pasarét, 2015. szeptember 26. (szombat) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza MIRŐL BESZÉL A KERESZT? 7. Mit mond a kereszt a világgal való szakításról? Énekek: Halleluja: 241; Ref. 338; 299

Részletesebben

A kegyelem Abonyi Sándor (A kegyelem, a törvény, a hit és a cselekedetek kapcsolata)

A kegyelem Abonyi Sándor (A kegyelem, a törvény, a hit és a cselekedetek kapcsolata) A kegyelem Abonyi Sándor (A kegyelem, a törvény, a hit és a cselekedetek kapcsolata) 1. Példázat a kegyelemről Tételezzük fel, hogy két ember a világi élete során halálos bűnt követ el és a világi bíróság

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Az imádság Mi az imádság? Bibliatanulmányozó Feladatlap 1. 2.

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Az imádság Mi az imádság? Bibliatanulmányozó Feladatlap 1. 2. Írd ide az adataidat! Neved: Korod: születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTéNET: Az imádság Mi az imádság? Találkoztál

Részletesebben

Az Istentől származó élet

Az Istentől származó élet Az Istentől származó élet Előszőr is mi az élet? Sokan próbálták deffiniálni, különféle kulturális, tudományos vagy vallási nézőpontokból is. A tudomány mivel a fő forrása a megfigyelés és az információ

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

De egyet teszek. A gyülekezeti szolgálattevők lelki és értelmi felkészülése

De egyet teszek. A gyülekezeti szolgálattevők lelki és értelmi felkészülése De egyet teszek A gyülekezeti szolgálattevők lelki és értelmi felkészülése Az egész hívő élet szolgálattevői élet A. A szolgálattevők lelkisége Lelki cél érdekében a szolgálattevőnek lelki embernek kell

Részletesebben

HALOGATOTT BŰNBÁNAT. Pasarét, 2015. június 28. (vasárnap) Horváth Géza. Énekek: 80,1; 463; 460; 227,1-3; 295. Lekció: 1Mózes 15,1-13

HALOGATOTT BŰNBÁNAT. Pasarét, 2015. június 28. (vasárnap) Horváth Géza. Énekek: 80,1; 463; 460; 227,1-3; 295. Lekció: 1Mózes 15,1-13 Pasarét, 2015. június 28. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza HALOGATOTT BŰNBÁNAT Énekek: 80,1; 463; 460; 227,1-3; 295 Lekció: 1Mózes 15,1-13 Alapige: 1Mózes 35,1-3 Isten azt mondta

Részletesebben

1Móz 47,11-27 Az üdvösség kegyelem. Krisztuséi vagyunk

1Móz 47,11-27 Az üdvösség kegyelem. Krisztuséi vagyunk 1Móz 47,11-27 Az üdvösség kegyelem. Krisztuséi vagyunk Megtelepíté tehát József az ő atyját és atyjafiait, és ada nékik birtokot Égyiptom földén, annak a földnek legjobb részében a Rameszesz földén; a

Részletesebben

NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *)

NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *) NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *) 2. Kor. 18, 11. Végezetre Atyámfiai, legyetek jó egészségben, épüljetek, vigasztaltassatok meg, egy értelemben legyetek, békeségben lakjatok, és a szeretetnek

Részletesebben

Wittinger László: Passiójáték

Wittinger László: Passiójáték Wittinger László: Passiójáték I. (AZ UTOLSÓ VACSORA) ELSŐ APOSTOL: Íme, Mester, elkészítettük az ételt, ahogyan kérted! JÉZUS: Vágyva vágytam arra, hogy a húsvéti bárányt veletek együtt fogyasszam el.

Részletesebben

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS?

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Több mint 25 éves hívő életem során számtalanszor találkoztam a címben megfogalmazott kifejezéssel. Először persze nem tudtam, hogy mi is állhat mindennek

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Olvasd el:

Részletesebben

HEIDELBERGI KÁTÉ Kálvin János

HEIDELBERGI KÁTÉ Kálvin János HEIDELBERGI KÁTÉ Kálvin János 1. K.: Mi életedben és halálodban egyetlen vigasztalásod? F.: Az, hogy mind testestől, mind lelkestől, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és

Részletesebben

Az egyedülállóság, a párválasztás és a házasság misztériuma

Az egyedülállóság, a párválasztás és a házasság misztériuma Tóth-Simon Károly Az egyedülállóság, a párválasztás és a házasság misztériuma Bevezetés Különböző hivatalos nyomtatványokon rendszeresen rákérdeznek a családi állapotunkra. Az önéletrajzunkban is hivatkozunk

Részletesebben

Ezt mondja a Seregeknek Ura: Gondoljátok meg jól a ti útaitokat! (Agg 1,7)

Ezt mondja a Seregeknek Ura: Gondoljátok meg jól a ti útaitokat! (Agg 1,7) Ezt mondja a Seregeknek Ura: Gondoljátok meg jól a ti útaitokat! (Agg 1,7) U r a m, s z e r e t n é k k é s z l e n n i o r s z á g o d e l j ö v e t e l é r e! A legszebb tulajdonságok 15. Az előre gondolkodásról

Részletesebben

Ézs 12,1-6 Isten szabadítása

Ézs 12,1-6 Isten szabadítása Ézs 12,1-6 Isten szabadítása És így szólsz ama napon: Hálákat adok néked, oh Uram! Mert jóllehet haragudtál reám, de elfordult haragod, és megvigasztaltál engemet! Ímé, az Isten az én szabadítóm! Bízom

Részletesebben