Szabad Gondolat MELLÉKLET 10/ június ITA WEGMAN PERSEPHONEIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szabad Gondolat MELLÉKLET 10/2. 2007. június ITA WEGMAN PERSEPHONEIA"

Átírás

1 Szabad Gondolat ITA WEGMAN PERSEPHONEIA június MELLÉKLET 10/2

2 SZABAD GONDOLAT 10/2 Az antropozófia, nevelésmûvészet és szociális élet folyóirata MELLÉKLET Szerkesztõbizottság: Buella Mónika, Ertsey Attila, Frisch Mihály, Galántai Ágnes, Kádas Ágnes, Kálmán István, Tóth Márk Kiadja: Natura-Budapest Kft. Felelõs kiadó: Tóth Márk Felelõs szerkesztõ: Buella Mónika Borító és tördelés: HÉT-fõ Bt. emela Nyomdai munka: Kintner Attila ISSN Olvasói levelek, hirdetések, információ: a szerkesztõség címére lehet beküldeni 1089 Budapest, Bláthy Ottó u. 41., Tel: Honlap: Beküldött írásokat nem küldünk vissza, és nem õrzünk meg. Elõfizethetõ a szerkesztõségben. Éves elõfizetési díj: 2400 Ft (postaköltséggel együtt)

3 ITA WEGMAN PERSEPHONEIA Görög táj, sziklák, elõl mezõ. Persephoneia sziklakövön ül s elmélkszik, tekintete a táj csodálatos szépségét fürkészi. Lelkem a világ alakinak sokaságát szemléli, s bensõm ámulva észleli a világ gazdagságát. A mindenségbõl csillagok ragyognak s a föld mélyérõl a növényi lények csodavilága sarjad magasba törve, a világmindenséget keresõn. A harmatcseppben, melynek virágszirom ágya, a világmindenség csodás szerkezete csillan. Minden magban egy-egy világ rejlik, számtalan alakot öltve a magasba törõ levélben és szárban. Északról, délrõl, keletrõl, nyugatról szelek szárnyán formálódik, mit a forma teremt, s mi a növényi lényt építi. A föld mélyén kristály rejtez, mely tiszta lényében mindannak tükre, mit bolygóerõk s csillagok köre - a mélységet építõn - csodásan teremtnek. Látom, a növényben mint pezseg az éltetõ nedv, miképp járja át minden tagját, mi a csillagok körtáncában aláárad. Állatokat látok, mint járják útjuk, kisebbeket-nagyobbakat, mindenféle alakzatban. A földön, vízben s a levegõben is a világteremtõ mûvét látom, s lelkem bizonyos, a világmindenség az oltár tüzét is élõlényekkel áldá, kik a lángnyelvekben pompás-lobogón élnek. Mindenünnen e világ formagazdagsága tûnik szemembe, élettel telten, a világ lüktetõ ölén. S ez élet bennem is áramol, lelkem oly hullámokkal telíti, melyek a mindenségen és saját létemen át minden létezés hordozói. Így tölt be egészen az élet rejtélyének kérdése: Ki vagy te, csodás hatalom, ki e pompa-ragyogást megteremthetéd? Idézlek, mutatkozz e szent liget templomában, lelkem útját isteni magaslatidhoz hadd lelem. 1

4 Egy szikla mögül Mercurius lép elõ, haja göndör, szeme sötét, jóságos. Fejét szárnyas sisak ékíti. Ruházata akár egy görög ifjúé. Szárnyas sarut visel. Lépte légies, s minden szavát bensõ elevenség fûti. Beszéde jambikus, s ezáltal némiképp felemelõ. Kezében arany botot tart, mely felfelé vastagszik, s fáklyában végez. A boton két kígyó mászik, kik fémesen ragyognak, fejük a fáklya magasán, s úgy tûnik, mintha õk lehelnék ki a fáklya tüzét. Mercurius (Persephoneiához lép, s így szól): Fürkészni légy merész, A csillagfedte eget; Lásd a születõben A teremtõ szellemet; Vissza soh se nézz, S majd érzed, a távolból Új formák sarjadnak, S amint földet érnek, Földelemet falnak. A szellemnek a földit Ím át kell járni fennen, Hogy felvivén a lentit A mélység zúgva zengjen. S így nászát üli majdan Messzi csillagsereg A földi anyagfajban, Míg örök idõ pereg. Nézd, Persephoneia, a mindenségben miképp hatnak együtt Nap és Hold, s nem elõször lesheted táncukat; születésed elõtt mély álmod köteléke hozzájuk fûzött, naplényként szunnyadtál, míg a szerelem gyümölcse megérett, s a Hold alkatod megálmodá. Ne hidd, hogy az ember csupán atyja-anyja sarja, ugyanígy teremtõi Nap és Hold, nemzõje a Nap, s szülõje a Hold, s így van ez, míg lelked porhüvelyedbe alászáll. Ismerd fel Persephoneia, hogy a lenti azonos a fentivel, s hogy a földi világ a földelõtti isteni világ képmása. Lent a földön atya s anya, fennen az égen Nap és Hold. Mercurius világi feladatát e két kígyó alkatán láthatod; közös 2

5 boton kígyóznak, s mégis misem teremtethetik a világmindenségben, míg Mercurius össze nem köti s esketi, mi Napé s Holdé. Fent és lent közt a hírnök én vagyok, tisztem a kötés s egyengetés. Nincs oly birodalom, hová el nem visz utam. Ismerd fel Mercurius tûz-lehelletét. Légy az õ köreibe szövõdve. (Botját a földre helyezi s formákat rajzol Persephoneia köré.) Oh, Mercurius, tûzfáklyád formái a föld mélyébe repítenek, tagjaim nehezbülnek, mintha Plútó birodalmát céloznák, de élénk szavaid fényességgel töltik szívem, s lelkemen át képek suhannak tova. (Eközben besötétedett, s az égen megjelenik a Hold.) Lelkem szörnyképeket lát; állatokat, kik utat a mocsáron át vágnak. Sárkányfajzatok! Homlokukon világít egyetlen szemük. Lábuszonyokon vonszolják testük. Felettük sûrû levegõ, melyben madárszerû sárkányok csapkodnak-repkednek. Szájukból tûzár fakad. Szárnyuk akár a denevéré, színesen csillogó. Látom, mint csapdosnak e szárnyakkal, melyeken a csillagok képe tükröz. Mennydörög, villámok cikáznak s a föld magvából lángnyelv csap elõ. Mindenünnen kénszag árad. Mily borzalmasak e szörnyárnyak! Mercurius: Az õsvilág lényét lelked kutatja, de tekints fel a világokra, így megláthatod ahogy a csillagok sokasága, a Hold s a planéták erõi megteremtik e csodavilág formagazdagságát. Útmutató szavad a leggyönyörûbb kertet varázsolja elém, pompás-magasló fákkal, de egyikõjük sem gyökerez a földben; a világmindenségbõl s csillagok sokaságából sarjadzik e ragyogó növényvilág, 3

6 e világló csodaháló. Mi ez, mit látnom adatik? Mercurius: A teremtés titkai megnyílanak lelked elõtt. Vizek szülötteként, kit csillagok alkotának a világóceánban, oly növényeket ismertél fel, kik csak késõbb eresztenek gyökeret a sûrû földbe. E kertbõl szálla alá az emberi lélek. Egykoron te is ott éltél fennen Persephoneia, majd alá kellett szállanod a mélybe. A növénygyökerek titka ím maga fedte fel magát. Azt, mi göcsörtös gyökeret teremt, s mi az éltetõ nedvet a görcsös gyökérzetben felfelé hajtja, magam is érzem tagjaimban, mikor a nehézséget legyõzik. Földszellemek egész seregét látom. Testük atyja gondolat, s lényük okosságot sugall. Építik a földit, formálják a követ, s megkeményítik, mi egykoron lágy vala; testük ragyog a holdfényben. Persephoneia a földszellemekhez fordul s beszél velük. (Eközben a földszellemek ténylegesen megjelennek a színen, s fémfajokat hordoznak. Mercurius fáklyáját a földbe szúrja, s a láng kihúny. A színpadot csupán a földszellemek apró fényei világítják meg.) Persephoneia felkelt, s törpecsoportról törpecsoportra megszemléli a fémeket. Hadd lássam, mit hordoztok. Szóljatok a mélységrõl, honotokról, s beszéljetek, mely utakon jártok. A törpék kórusa: Ó lélek, már réges-rég várunk reád, Birodalmunk királynõjévé koronáztunk téged. S ím megmutatjuk néked a mélység kincseit. Légy kegyes, ó fogadd el õket. Nézd e csodaformát, nézd e ragyogást, Nézd e gyengéd sugarakat, Nézd e hegyes tût. Mindez csak töredéke, 4

7 Mit az alvilág rejteget. A mélységben ragyog Az aranynak fénye S lelked színes képek Árjával telíti. Az ezüst sugárzó fényében A múlt csodalényit látandod. S a fémek néked mind arról beszélnek, Mit mi odalent Szilárd, merev formákká sûrítünk. A mélységben õrizzük az eljövendõ kornak, A mélységben óvjuk, Mi távolból árad. A bolygók erõit megragadtuk, Mielõtt még fénnyé váltak. Vízzé változtattuk, Hogy megfagyjon Erõs, tartós fémmé. Nincs oly csillag az égen, Kinek ragyogó képe-mását birodalmunk Ne birtokolná. Ismerd fel hát az ólomban Szaturnusz szürke fényét, A durva, csikorgón magától törõ cinnben Jupiter bölcsességfényét. A szürke vasbányákban Mars ereje munkál, Az aranyban a Nap fénylényét leled S így a rézben Vénusz szerelmi hevét. Egy törpe lép elõ s kezébõl higanyt szór szét. Nézd, mily alakok rajznak a higanyból, Egy próba Merkúr osztott hatalmából. Cseppek hadát képzi, Íly csepp éned is, Ott tükrözõdsz a Hold ezüstjében magad is. Törpék kórusa el. Megjelenik Déméter, hosszú, hullámzó ruhát visel. Hajában hervadt virágokat, övén gyümölcsszárakat. Bal kezében hervadt mákvirágcsokrot tart. Komolyan és méltósággal lép színre, Persephoneiához szól, jobbjával Persephoneia vállát érinti, komolyan s méltósággal óvón: 5

8 Déméter: Ó leányom, szellemem kedvese te, Az emberi vágyvilág választott ura, Légy éber, s tudd, a földi mélység Nem csupán a mennybéli istenek Sugárzó honát, nem csak a sötét Öl csengõ csillogó fémeit rejti, de A mélyben rejtezõ kórusát is, A föld alá ûzött gonoszt. Elmélkedésed ne csak földet járjon. Nézz Inkább fel, az örök ragyogó csillagokig. Az égi istenvilágból Sarjadsz, a felsõ világ Istenhez hasonló lénye vagy. Döfj életed Szövevényébe, s szõdd e tarka Fátyol csodamûvébe (magasba emeli a fátylat) a fenti Ég isteni alakjait, s többé soha Ne kutasd a szakadék szörnyû titkait! Ó, ígérd meg! Másképp, drága lányom, Elragad, mi magasba tör, s a Magasba árad a rettegett mélybõl, S a teremtmények legboldogtalanabbjává Téged tesz meg. Ó anyám, kit mindég Félõn szeretlek, mily Idegen vagy ma mégis nékem! A tudni vágyás Fûti lelkem Alvilági lángok Égetik szívem, S a föld tudását Bensõ lényem vágyja! Déméter: (kezét áldón Persephoneia fejére téve) Istenek pajzsa Védjen! Anyai melegség Óvjon! Csillagok fénye Övezzen! 6

9 Mindenmód Mindenütt Mindenkor. - Távozik. - Persephoneia (elmélkedve): Ó bölcs anyám, ki a föld lényének oly jó ismerõje, A föld mélyét megnyitád hatalmaddal a csillagoknak, Kik a föld virágcsodáin tükröznek, S a föld mélyének hatalmát felemeléd A gyümölcsökben, a föld titkát a felszínre ûzéd. De vajh, honnan tudhatom, mi lakoz mélyebben A föld bensején, Mit titkol e rejtek A föld mélyén, túl fémek lényén? Választ mely világból kaphatok? A mélybõl Plútó hangja szólal: Persephoneia, anyád az élet eledelével táplál, Déméter kenyeret ád gabonából, De a kenyérben kérdésedre választ nem lelhetsz. Ha a földi világ mélyéhez jobban vágysz kötõdni, Tudásszomjad s ismeretéhséged Nem csillapíthatod ambróziával s nektárral tovább, Mélyebben rejlõ titkokat kutass. Kit nektár s ambrózia táplál, csillagok között jár, Kinek kenyér és bor az étke, a földnek színén jár. Ha mélyebbre vágysz szállni, ismerd hát meg, Mint építik a Föld testét a fémek formaerõi. Mit tegyek hát, hogy mindezt átélhessem, Hogy megnyíljanak a föld mélyének titkai? Plútó: Asszonyommá kell lenned, S vakító csillaglényed Össze kell kötnöd lényem erõivel. Ó jaj, szívem félelem telíti, 7

10 Ismeretlen, kinek hangja ily Tompán szól, hogy legyek tied? Világló bölcsességed vágytam, De sötét hatalmad tántorít. (Persephoneia menekülni akar, de megtorpan, mintha láthatatlan hatalom tartaná vissza. Egy sziklahasadékból Plútó lép elõ, megragadja Persephoneia karját, kelyhet nyújt felé, melyet aranyló folyadék telít. Persephoneia szabadulni kíván, de tekintetét nem tudja elfordítani a folyadék ragyogásától, s arcjátéka elárulja, akarata ellenére vonzódik e kehelyhez.) Plútó: A megismerést, mit kutatsz, Ájult gondolat, Mi földkívüli képekben száll soh sem érheti. Így ürítsd hát bátran e serleget, S itala tûzként járand át. (iszik, és beszédében érzõdik teste átváltozása) Képek világa áramol gondolatimon S testem erõsbíti, Lelkem, érzelmim erõsíti, Nemesíti Én vagyok -á (Plútó a sziklahasadékba vonja Persephoneiat. Déméter jelenik meg kibontott hajjal, s kiált:) Déméter: Persephoneia. (A mélységbõl titáni, erõteljes, vidám dal szól) (Zene) Szatírok, faunok, titánok kórusa: Mi kovácsoljuk A mélyben Az anyag- és formatesteket 8

11 Hová leszáll a lélek. Szilárdítjuk, Erõsítjük, Megformáljuk Mi még képlékeny És meghatározatlan, Mi életforma Lesz majdan. Új kép Persephoneia Plútó kíséretében a gyönyörök kertjébe lép. E kertben asztal áll, melyen válogatott eledelek sorakoznak. Plútó: Ím e terített asztal, az élvezetek sora, s mit az élet kínál örömbõl s pompából, asztalomnál meglelheted, csak az istenvilágot kell feledned, ha teljes örömre vágysz. Mert ha megtartanád a szellem látóerejét, Minden örömkehelybe Keserû ürömcsepp vegyülne. Nem szabad tovább a bensõ képben lesned, Mi az élet örömteli színe alatt teher S fáradság, démonok üzelme. (Persephoneia az élet asztalára tekint, állva marad, s Plútóhoz szól:) A tudásszomj vezérel, s nem vágy ûz e birodalomba. Így hát tudón, teljes tudatommal, S nem álmodozva, bolyongva kívánom éltem kormányozni. Mutasd hát a valós éltet, S ne annak hazug látszatát. Plútó (a jelenetbe kiált): Jelenj meg, ó élõ nászmenet! (Zene.) 9

12 A másik oldalról megjelenik koszorúzva díszesen a nászpár, mögöttük a lakodalmi vendégsereg. Helyet foglalnak az asztalnál. Plútó lépésnyit hátrál. Persephoneia elmélkedve, de érdeklõdéssel figyeli az asztal körüli eseményeket. A nászpár mögött csodás angyalalak jelenik meg, s egy ölelõ mozdulattal a võlegényt s menyasszonyt átfogja. Eközben a másik oldalról sárkányszerû lény érkezik, s a võlegény lábához kuporodik. A vendégek arcukon, ruházatukon, gesztusaikban bizonyos szenvedélyeket mutatnak, pl. telhetetlenség, iszákosság, indulatosság, irigység. A személyek között szép szüzeket látni, kiket virágok, avagy kígyók díszítenek. Némelyek után varangyok ugrálnak, bárhová is térnek. A telhetetlen, mielõtt a többiek hozzákezdenének, enni kezd. A magas s sovány irigy, kinek sárga ruházatát némely zöld folt ékíti, irigy pillantásokat vet a võlegényre, az asztal körül jár, s közben így elégedetlenkedik: Irígy: Miért övé a szerencse, s miért nem enyém? Az indulatos, ki vörös ruhát s sárga fejfedõt visel, dühét egy szolgán éli ki; az iszákos, ki már beléptekor tántorgott, s kinek ábrázatjáról szenvedélye rögtön leolvasható, kis boroshordóra tett szert, mit egy nagy zöld békával együtt kezében tart. A béka szemei az iszákoséra hasonlítanak. Enyelgõ szerelmespár jelenik meg. Õket macskaszerû démon követi, ki a szerelmesek szavára, mintha hívnák, lapuló helyzetébõl felegyenesedik. A szeretõ kedveséhez: Szeretõ: Ó angyalom, szeretsz-e hát? (A fekete macska meggörbíti a hátát, s az angyal szóra fúj.) A kedves: Mindörökkön tiéd vagyok. 10

13 A nõ mögött Erosz jelenik meg, térdén széttöri íját s nyílvesszõjét, sír. Persephoneia ki néhány lépést tett elõre, így szól: Persephoneia Látom valós lényét, mi emberi szó mögött rejtez, S jaj, ha ilyen az ember! (Gyermeki öreg jelenik meg, kuncog, mindent derûsen szemlél. Környezetében állatalakokat látni, törött vagy béna tagokkal.) Plútó lép színre, s Persephoneiának fekete nedût nyújtva így szól: Plútó Isteni tekinteted az élet teljes valóját látja, s boldogságot nem lelsz, mert a keserûség örömöd szegi. Ím a felejtés itala az élet tüneményével áld, s mindig megszabadít szenvedésedtõl, mikor csak élvezni vágyod. Persephoneia megvetõen félrelöki. Miközben Persephoneia beszél, a démonok menekülve hagyják el a kertet, az emberek lassan-gyorsan követik õket, ki-ki fajtája szerint. Hogy csábíthatna az élet tüneménye, Mi valót nélkülöz. Az öröm kábulata, a szerelem illúziója Engem nem ámít. Szívemben részvétet érzek, S a vágy bennem egyre nõ, segítsek e lelkeken; Hogy elhozzam nékik az égi látóerõt, Mi bár kínnal áld, hisz valót tár, Mégis a gyógyulás esélye. Így, Plútó, adományod visszautasítom. Plútó el. Persephoneia elmélkedve egyedül marad. Mit adatott látnom? Lelkemen át nem az élet nagy ellenségei vonulának tova, 11

14 Kik a legszebb virágot is kukacként falják, S kik könyörület nélkül pusztulást s halált szülnek? Hogy hozzam le égi világom E földi siralomvölgybe? Emlékszem, az égiek között akad egy, kinek ereje, Értelme s akarata engedi, hogy itt segédkezzék. Mercurius õ! Mily gyakorta látám, mint kígyós botjával fel s alá szállt, útját járva, magasból mélybe, s a mélybõl ismét magasbatörõn. Hozzá fordulok hát, hogy gyógyítson, mielõtt kukac, démon s korhadás e szerencsétlenek életét-velejét veszi. Nehogy e bûnbõl betegség s halál teremjen. Mercurius! Jõjj. Mercurius! Könyörülj. Mentsd meg e világot S emeld fel Fényes magaslatinkba! Mercurius: Ki kiált ily hangon Abisszus mélyérõl, Hogy boldog mezõkön E jajt még hallani? Ki az, ki engem szólít? Persephoneiához közeledik, együttérzéssel szemlélve: Mercurius: Isten vagy tán? Avagy hõsi sarj? Ember? Ember vagyok, De istenség leánya. Lefelé az utat megtevém, Hogy tudjak. S vissza is találnék, De vissza egyedül Biz nem megyek. Az embertestvéreket, 12

15 Kiket démon gátol, Õket is magasba A fényvilágba Visszavezetni vágyom. Ezért kérem hát, Ó bátor fáklyavivõ, Segítségedet, Gyógyhatalmadat. Mercurius: És mért véled hát, Hogy segíthetek? Szállni láttalak Az égnek terein Láttam, mint eggyétevéd, Mi két oldalról fennen, A Napból és a Holdból Kelyhedbe áramla. Kiismerém az utat, Mi hatalmasságával Fel és le vezéreli Az emberi lelkeket. A Holdnak ezüst útján Látám õket járni, Az égibõl a földre, S látám, mint lebegnek, Mikor fogantatnak, Mint e szûk kapun által A Holdnak ritmusára A földre alászállnak. Születést szabályozón Jár a Hold az égen S a felvezetõ utat A nap vezérli. Láttam, amint a vizeket S a ködnek fátylát fölvonta S a mindenségbe szórta. Úgy tûnt, õ a holtak égi létrája Aranysugarakkal, Tûzfolyamot képezve. És e kettõ erõit 13

16 Mi Naptól, Holdtól való, Látám kígyóidban, Kik a bot körül Tekeregnek, Melyen a mindenség Tengelye feszül. S aranyserleged oly keveréket hordoz, Mi születésen, halálon Felülemelkszik, S felvivõ, levivõ Távoli utat mutat. Mercurius: Ím tanuld meg tõlem E két magasztos utat. Egyiküket ismered, Így vidd hát erõvel fölfelé azt, A Föld nehéz kínjával megterhelve, Mi oly hatalmasan vágyja A Nap fényességét. Fényes napfejedelmekhez vezessen Hát vágyad. Hála néked e tanért Ó, vezetõm. De terheimmel, A földi kínokkal Szárnyaimat már nem tudom Használni, Melyek lelkem könnyû hordozói Égi utakon. Mercurius: Az anyagi szubsztancia téged Nehézsége révén A földre szállított, Hol e kínban Éned egészen Megköttetett. De az anyagban Más erõ is lakoz, Lesd meg, mi az anyagban Zeng 14

17 S ismerd fel benne a hangokat, Az égi eredet hangjait, Melyek elnémulva Belevésõdtek A szám- és súly törvényeibe. S nincs így oly porszem, Mit az égi-magasztos Szféra-zene Át ne zengene. Keresd elmélkedõn, Mi az anyag területén Az égbõl eredõ Néma hírnöke, S nehézséged Elszáll elõled. Sõt több, az anyagszellem Maga emel fel, Ha kifürkészed, Mi benne cseng, Ha megleled, Mi benne énekel. Így az anyag természetében Világélet honol? Mercurius: Így van ez, s akad Egy hely, Mi az élet halálálmát Feloldja. S ez az emberi szívszentély. Benne változik így át A halál S az anyagfaj a szellem szárnyán A lélek honának Tömjénfüstjében Istenhez viszi haza, Minek belõle ki kellett szakadnia. Így tehát nekem Hogy az embervilágnak 15

18 Feloldozást, felemelkedést Ajándékozzak, Meg kell lelnem Az anyagban a szellemet? Mercurius: Találd meg, s új neved Adatik, Mi mától téged illet, S mit szívesen viselsz Hosszan, tiszteletben, Míg egykoron Örökbecsû neveddé válik, Ha ember bátorszik, Szellemet s természetet Egy szóval szólítni. Neved legyen hát Natura tovább. Persephoneia (örvendezõn): Natura - Persephoneia -! Ó Mercurius! Szívemben ez Nappá akar válni S nappá lesz így a föld Szörny nehéz terhe Testem oltárán. (Mercurius távozott.) Persephoneia-Natura sziklakövön ül, s elmélkedik. Egy barnacsuhás öreg lép elõ hosszú fehér szakállal, s megáll Persephoneia elõtt. Csodálkozva szemléli a középkori szerzetes a görög lényt. Persephoneia fejét kezére támasztja, szemeit befedte, így nem látja az öreget. Az öreg: Ki vagy, te magános lény? Sem embernek, sem erdei szellemnek nem hiszlek, S e ruhát is bizton lélekföldön hordják, Hisz errefelé durvább az öltözék, S mit viselnek mind rendezettebb. 16

19 Persephoneia (feltekint, s így szól): Köszönöm üdvözlésed, becses aggastyán, De kérdésedre nincs mit válaszolnom, Hogy lélekföldön-é, vagy emberi világban Lelhetem honom, Magam sem tudom. Igen vonzódom az emberekhez, Segíteni vágyom, viselni terheik, Nékik ajándani az égnek erõit; Csillagfényû örömszikrát Sötét szívükbe helyeznék. De emberi birodalomhoz közelítve A tudás, az egyetlen, melybõl segíthetnék Oszlani fenyeget. Ím itt állok hát a földi lét kapuja elõtt, S nem tudom, mit tegyek, De te Öreg, bizton tapasztalt vagy, S már tudod, mi után kérdezel, Jobban tán, mint magam, Így mondd hát, ki vagyok, Ha emberekkel osztozni szándokszom Földi sorsban is, de isten Bölcsességét sem nélkülözhetem. Az öreg: Vállald hát békével az emberi létet S éld meg egészen a testi nehézséget, Viseld kereszted, az emberi sorsot S így az isteni bölcsesség soh sem vész elõled. Bár többé nem ragyog homlokodról A bölcsesség arany Napja mint most, Mert átváltozik szeretetté, Mely kezed tettivel a földi létet áldja. Persephoneia-Natura: Ó, jó Öreg, ez hát az út, mit magam járhatok, Hisz nem kéred válásom az égi bölcs javaktól, Átváltozást akarsz csak, Így legyen hát, fogadom tanácsod. Mi teendõm, hogy egészen emberré váljak? Az öreg: (kézenfogja, s így szól) Hallgasd meg, 17

20 Mit szózatom lényednek sugall: Mindenségszült, valós lényeg Lakozzék hát az asszonyban, Mivé mostan lészendel. Csillagerõk áramolják Testtagjaid át meg át, Csillagfény fog így ragyogni Csillogó szemeidbõl, Planéták fognak keringni A légben, mi körülleng, És véredben, mint csörgedez. Szívedbõl a naperõ Sugározzon tetteidbe, Mit a világnak szentelsz. Járd ím tovább jelölt utad, Egészen, míg, halál jõ, Át a teljes emberléten Érezd hát lelkedben is, A csillagok mint kísérnek S fényük minden tettedben Léted szeretõn szövik. Az öreg kézenfogja, s az erdõn át egy barlanghoz vezeti, melyben lakik. Dionysos érkezik Faunák és Szilének társaságában. Fuvolák és fúvós-hangszerek. Dionysos emberi alakban, ifjúként. (Zene.) A Faunok és Szilének bolyhosok és szakállasok. Dionysos maga köré gyûjti õket, s így szól hozzájuk: Dionysos: Õsvilági idõk óta az emberlény kísérõi voltatok, S ím ez véget ér. Hisz az ember elidegenedett A természeterõktõl. Így el kell bocsássalak titeket, hová tartoztok. Egyesüljetek a Nimfákkal Lakjatok erdõben, fában, Mert soha nem tartozhattok már Oly világba, mi csupán emberi mû. Nékem viszont e világkorszakban El kell hagynom istenhez hasonló lényem, 18

21 S többé nem vagyok Dionysos, Ember leszek, mint ki-ki más. A Szatírok és Faunok kórusa válaszol: Hogy fákkal nászra lépjünk, Az lesz nekünk jó. De nálad-nélkül tovább élni Vissza hozzád soh se térni, Kedvünkre nem való. S ha hozzád többé már Vissza nem térhetünk, Éneklésnek, zenélésnek Örökre véget vetünk. De ha immár nem zenélünk, Erdõ zöldje nem lesz ékünk, És a fák ki fognak halni, Mindahányan elpusztulni. Dionysos: Valót mondtok, s igaztok van, Gondok ködítik lelkemet; Ha sorstokra gondolok. De néktek most nem segíthetek. Vállaljátok sorsotok, Mit a végzet hatalma néktek szán. Éljetek boldogul! A Szatírok és Faunok eltûnnek a fák között. Persephoneia elõlép a barlangból, fiatal és szép, de szépsége némiképp komoly és hûvös. Ruhája fehér, arany övet hord. Csodálkozással lép az ifjú elé. Õ görög ruházatot visel, s körülragyogja a nap. Õ maga is meglepõdik Persephoneia szépségén és jelenlétén. Dionysos: Hosszú utat jártam, sok országon, tengeren, S megtekintém ím A föld kerekségét. Sok embert is láttam Sok színben és hangban, S az emberibõl semmi sem maradt, 19

22 Mit meg nem ismertem. De soh sem látott még Szemem ily sugárzó szépséget, S így kérdem hát, Ember vagy, vagy isten? Az én utam is hosszú, S az idõkön át vezetett, S mit az emberiség megélt, Részem volt benne. Eredetem valóban isteni, De a szeretet emberré tett, Mindannak szeretete, mi világként ölel. Egymásnak nyújtják kezüket, s e szavakat együtt gondják: Persephoneia és Dionysos: Köttessék köztünk hát isteni frigy S egyben emberi. Így keletkezik majd a tettben Mit istenek szabának, Mit örök tanácsban Isten szeretetében adának. Mert isteni-emberi hatalom Eme egységében Idõ s tér lépnek frigyre, S a szunnyadó erõk életre kelnek. Nézd, a bölcsesség bennem A mélybe süllyede, De szeretetként A földi sírból felélede. Dionysos: Megszökött tõlem a természetben, Mi egykor embert illetett. Ki adja vissza sértetlen Az elveszettnek hittet? Nézd, mielõtt teljesen leereszkedtem volna a földi 20

23 világba, láttam az emberek végtelen szenvedéseit. Akkor úgy döntöttem, leszállok a lélek birodalmából, s korszakról korszakra sietve egyre szorosabban kötõdtem az emberi léthez, hogy a szenvedõ emberiségnek gyógyulást hozhassak. Dionysos: Az én utam más volt. Felismertem a legnagyobb emberi értéket, mely az egyes emberben rejtez, mert az Én vagyok az emberben isteni. Ez emberben lévõ szellemit kívántam ápolni. Míg ez ápolásnak szenteltem magam, felismertem, hogy az erõk és lények, amelyek az embereket közösségekbe fogják, a természethez tartoznak, s nekem õket, kik kísérõim voltak, vissza kellett adnom a természetnek. Ki hódítja el ismét ezeket az erõket és lényeket a természettõl, és mibõl képzõdnek közösségek a jövõben? A szeretetbõl, mely minden emberi Énben megfoganhat. Lásd, én hosszasan kerestem a gyógyerõket. Ma már felismerem, hol kell õket keresnem. Még soha nem fedték fel számomra ily érthetõen virágok és fák, mi lényük; emberekhez fûzõdõ rokonságuk miben áll, mi gyógyerejük. De ma felismerem: Ami az embertõl eloldódott, a természetbe cseppent, s az orvos akkor gyógyítja az embereket, akkor váltja meg, mi a természetbe varázsoltaték, ha az embert s természetet ismét egyesíti. Dionysos: Való, de ez csak akkor történhetik, ha oly természetszemlélet alakul ki, melyben az ember-énnek helye van, ha oly szociális élet fejlõdik ki, mely a természet hatalmait megváltja, mert szociális testét már nem természeti erõkbõl építi fel, nem a vér és törzsi rokonságból, hanem az egyéni szeretetbõl. Dionysos: Így lépjünk hát frigyre, mely révén az emberek és az istenvilág elérhetik céljukat. 21

24 Te, Persephoneia-Natura, igaz orvosként oltsd a természet erõit az emberi lénybe, mint igaz orvos, ki gyógyszereinek beadásával betegeket gyógyít, s megváltja az elvarázsolt természetet. Én pedig, kinek az öntudatos személyiség erõibõl szociális közösségeket kell építenem, megígérem ezért néked, hogy a mi világidõnkben szociális közösségünkbe misem tolakszik, mi természeté, csupán az, mi a tudatos emberi lélekbõl fakad. Dionysos Persephoneiát kézenfogja, elindul vele elõre. A fák és sziklák mögött természetszellemek jelennek meg, többé nem Szatírok és Fanunok, nem durva Titánok, hanem gnómok, vízisellõk, tündérek, szalamanderek; körtáncot járnak, s énekelnek: Gnómok, vizisellõk, tündérek, szalamanderek: Feloldozá világunk a nász, Mit emberszellem Lélekasszonyával köte, Kettejük meghitt köre, Meglelék egymást, És egyesülnek Korunk boldogulására A meggyógyított emberi testben. Így megszabadíthatjuk leláncolt tagjaink, S a sötétségbõl felszabadulhatunk. Felszállunk a sötétbõl, Szolgálni ismét készen állunk. Az emberiséget szolgáljuk hát, Mert megleltük az emberben, Mi sehol másutt nem terem, Mit sehol másutt, csak itt e Földön szerezhetünk. A meleg szeretetet, a napot, Mi minket átváltoztatott, Megleltük õt, Megkaptuk õt. S ím emberek baráti vagyunk, Mert bölcsességbõl a szeretet - a természetibõl Ént teremt. S ez Ént hiányolta létünk, Mi ím átadatik nékünk. 22

25 Mercurius (botjával): Képekben látjátok Saját fejlõdéstek, A léleknek sorsát, A szellem célját. Hagyjátok hát, Hogy bennetek szóljon a hang, Szóljon a vezetõ; Életen, holton át Bölcsen vezet õ Lelkeket szeretõn Bizton ismeritek õt. Hisz nem elõször Láttátok ezt Már zengedzett Régletûnt idõkben Szívetekben Ismerjétek fel magatok Az idõk történetének Örök folyamában Sok síron át Vezettet az út Új életek Bölcsõi voltak Leáldoztak néktek Isteni világok Holtak az istenek - Így szólott ajktok De az istenek halála Csupán változás Az õsidõ bölcselme Feltámad hát néktek Szívtek szeretetében A magasztos bölcselem S a szeretõ akarat Eggyéolvadnak Mercurius-bottá Kezemben Õ a gyógyító Ki mindent vált A régit újjá Gondolatot tetté A mélyet felemeli 23

26 A magast feláldozza Le, a mélységbe Így legyetek magatok Minden életben A magasztos isteni Gyógyítómûvészet követõivé Mely lelkeket gyógyít S nem csak testeket; Ég s föld emberben eggyé olvadnak, Ha Persephoneia Lelketekben Az akaratot átváltja Lobogó tetté. Vége Fordította: Benedicty Gergely 24

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors SCHUMANN CHAMISSO Frauenliebe und Leben Op. 42 Asszonyszerelem, asszonysors Frauenliebe und leben Asszonyszerelem, asszonysors Op.42 1. Mióta láttam őt, vaknak hiszem magam, Bárhová is nézek, csak őt látom;

Részletesebben

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve PPEK 904 Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina Kis Boldogasszony képeskönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

Karácsony. Ismét itt van a Karácsony, Szeretetünk szinte lángol. A szeretet ünnepére, Tegyünk egymás örömére. Ha így élünk szeretetben,

Karácsony. Ismét itt van a Karácsony, Szeretetünk szinte lángol. A szeretet ünnepére, Tegyünk egymás örömére. Ha így élünk szeretetben, Karácsony Ismét itt van a Karácsony, Szeretetünk szinte lángol. A szeretet ünnepére, Tegyünk egymás örömére. Ha így élünk szeretetben, Boldogabb lesz minden ember. Ha szeretetem szívből adom, Ez a legnagyobb

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18.

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Mozgókép Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Kedves Testvérek! Sokszor érzi az ember, hogy egy prédikációban jó tanácsokat kap, példamutatást, utat, amin járni lehet, iránymutatást,

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *)

NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *) NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *) 2. Kor. 18, 11. Végezetre Atyámfiai, legyetek jó egészségben, épüljetek, vigasztaltassatok meg, egy értelemben legyetek, békeségben lakjatok, és a szeretetnek

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

Válogatott verseim. Christin Dor. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Válogatott verseim. Christin Dor. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Válogatott verseim Christin Dor 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Valami Valami váratlan, Valami ismeretlen, Valami, ami magához vonz. Valami érzéki, Valami felülmúlhatatlan, Valami, ami megbabonáz.

Részletesebben

Szolgáló. Szabadságra születve

Szolgáló. Szabadságra születve Szabadságra születve A szabadság, mint fogalom, mint emberi érték él évezredek óta társfogalmakkal egyetemben ereinkben. A szabadság önmagában hordoz minden igaz értéket, így a békességet, szeretetet,

Részletesebben

Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok

Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok Majoros Mirella Legyetek nők, ha tudtok (Részlet) A szerelem misztérium a szex-szenvedély is az arról van szó mi férfiak, férfiak maradjunk, és nők a nők szabadok,

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve Csapat/iskola: Beadás ideje: Tudnivalók A teszt 100 kérdésből áll. Minden kérdésnél felsoroltunk 3 lehetséges választ, amelyek közül a Példabeszédek

Részletesebben

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le 1. Adventi Hírnök 1. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog az első gyertya láng! Karácsonyt várva lázban a föld, Isteni gyermeket köszönt. 2. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog már két kis gyertya láng!

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Gál-Győri Márta. Teremtés

Gál-Győri Márta. Teremtés Teremtés Legyen világosság! Így kezdődött minden, Mikor a világot megalkotta Isten. Nappal és éjszaka, fényesség és sötét: Legelső nap ezeket választotta szét. Második nap fenti-lenti vizek kettéváltak,

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

Batsányi János: A látó

Batsányi János: A látó Batsányi János: A látó Vídulj, gyászos elme! megújul a világ, S előbb, mint e század végső pontjára hág. Zengj, hárfa! Hallgasson ma minden reája, Valakinek kedves nemzete s hazája; S valaki a magyar változó

Részletesebben

ŐSZENTSÉGE XVI. BENEDEK PÁPA ÜZENETE A BÉKE VILÁGNAPJÁRA 2012. JANUÁR 1.

ŐSZENTSÉGE XVI. BENEDEK PÁPA ÜZENETE A BÉKE VILÁGNAPJÁRA 2012. JANUÁR 1. ŐSZENTSÉGE XVI. BENEDEK PÁPA ÜZENETE A BÉKE VILÁGNAPJÁRA 2012. JANUÁR 1. A FIATALOK NEVELÉSE AZ IGAZSÁGOSSÁGRA ÉS A BÉKÉRE 1. Az új év kezdete, amely Isten ajándéka az emberiség számára, arra indít, hogy

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Wittinger László: Passiójáték

Wittinger László: Passiójáték Wittinger László: Passiójáték I. (AZ UTOLSÓ VACSORA) ELSŐ APOSTOL: Íme, Mester, elkészítettük az ételt, ahogyan kérted! JÉZUS: Vágyva vágytam arra, hogy a húsvéti bárányt veletek együtt fogyasszam el.

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

Lodzsong gyakorlatok 2 5. Küldés szeretet

Lodzsong gyakorlatok 2 5. Küldés szeretet Potova Lodzsong gyakorlatok 2 5 Küldés szeretet Amikor a meditációt végezzük, üljünk nyugodtan és lélegezzünk nyugodtan. Minden kilégzés alatt gondoljuk a következőt: A kilégzésünk olyan energia, amely

Részletesebben

MEGELÉGEDETTSÉG. Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból

MEGELÉGEDETTSÉG. Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból MEGELÉGEDETTSÉG Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból Fordította: Kerekes Mariann Lektorálta: Mannó Judit A fordítás alapja: CONTENTMENT Bahá í Publishing Trust; London, 1996 Magyarországi Bahá í Közösség Országos

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése DEREK PRINCE Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése Bevezető - A Derek Prince Ministries ismertetője Az 1930-as években, a történet szerint, megcsörrent a telefon az igazgatói irodában, abban a washingtoni

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA 1 BODÓ CSIBA GIZELLA: GONDOLATOK FÁJDALOMRÓL-SZERETETRŐL 2 A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA A szeretet gyökerei a fájdalom gumóiból

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23.

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. Van olyan ember Tartalomjegyzék 67-es út (Republic)... 18 A széllel szemben járok (Fonográf)... 13 Az ünnep (Zorán)... 17 Élsz valahol (Fonográf)... 11 Elvonult a

Részletesebben

Demjén Ferenc: Felnőtt gyermekek

Demjén Ferenc: Felnőtt gyermekek Demjén Ferenc: Felnőtt gyermekek 1. Ugye voltál gyermek, Mi most is vagy Lerohantak az évek, az idő elhagy. Bámuló szemmel, újra nyíló szívvel játssz mindent át. Mit az élet kínált neked. Felnőtt lettél,

Részletesebben

Az Isten lélek, ezért akik imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk

Az Isten lélek, ezért akik imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk Az Isten lélek, ezért akik imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk (Jn. 4,24) Az Isten lélek, ezért akik imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk (Jn. 4,24) www.eletalelekben.ro

Részletesebben

GÖRÖG ILONA BALLADÁJA Színpadra állította Magerusan Katalin tanítónő, 1981-ben Besztercén.

GÖRÖG ILONA BALLADÁJA Színpadra állította Magerusan Katalin tanítónő, 1981-ben Besztercén. GÖRÖG ILONA BALLADÁJA Színpadra állította Magerusan Katalin tanítónő, 1981-ben Besztercén. A színpad közepén lányok, fiúk körben állnak, arccal a kör közepe felé. Elől, a színpad bal oldalán, Bertalaki

Részletesebben

Csak az Isten kegyelme segíthet

Csak az Isten kegyelme segíthet Csak az Isten kegyelme segíthet Lectio: Ef 2,1-13 Textus: Ef 2,4-10 Kedves Testvéreim! Róm 1,18-ban ezt olvassuk: Mert nyilván van az Istennek haragja mennyekből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága

Részletesebben

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19.

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19. 1 Egy pokoli házasság (Rm 7:1-6) Suhai György Balatonszárszó, 2014.03.19. Mindannyian egy tökéletes társra vágyunk! Na de úgy valaha is igazán belegondoltunk már abba, hogy milyen lehet egy tökéletes társsal

Részletesebben

Keresztút 2. JÉZUS VÁLLÁRA VESZI A KERESZTET

Keresztút 2. JÉZUS VÁLLÁRA VESZI A KERESZTET Keresztút Ha jó emberekkel találkozol, megtapasztalod, milyen jó, ha szeretnek. Kérdezted már egyszer is magadtól: honnan ez a szeretet? Mi, emberek ezt nem az utcán találtuk valahol vagy a kereskedőnél

Részletesebben

A megváltás története, I. rész

A megváltás története, I. rész A megváltás története, I. rész A megváltás története című írásaink olyan sorozatot alkotnak, amelyek a bűnbeeséstől kezdve Isten Fia emberré lételéig végigkísérik Isten küzdelmét az ember megváltásáért.

Részletesebben

A KIS KAKAS MEG A TÖRÖK CSÁSZÁR N é p m e s e

A KIS KAKAS MEG A TÖRÖK CSÁSZÁR N é p m e s e A KIS KAKAS MEG A TÖRÖK CSÁSZÁR N é p m e s e Élt egyszer egy szegény asszony, Semmije se volt, ha mondom! Se kenyere, se garasa, Csak egy kedves kis kakasa. A kis kakas a szeméten Kipir-kapar, kutat éhen.

Részletesebben

Hallottalak sírni téged

Hallottalak sírni téged Haza melyik út vezet A szívem égtıl elzárt madár De érzem egyszer hazatalál Karodon vittél évekig És most is énrám vársz Már érzem haza melyik út vezet Nélküled minden nagyvárosban Az utcán kígyók közt

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyörű otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

HIMNUSZ Délelőtt Most jöjj, Szentlélek, szállj közénk, Atyát s Fiút ki egybekötsz, szívünket, kérünk, töltse be kegyelmed égi ereje.

HIMNUSZ Délelőtt Most jöjj, Szentlélek, szállj közénk, Atyát s Fiút ki egybekötsz, szívünket, kérünk, töltse be kegyelmed égi ereje. 1 ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: CSÜTÖRTÖK DÉLELŐTTI, DÉLI ÉS DÉLUTÁNI, VAGYIS NAPKÖZI IMAÓRA V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Létezik-e Antikrisztus?

Létezik-e Antikrisztus? Létezik-e Antikrisztus? Az embereknek sokféle elképzelésük van az Antikrisztusról, de e- gyedül csak a Bibliából kaphatunk helyes választ arra, hogy ki ő, és mit csinál. Felmerült már bennünk a kérdés:

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

Ballagási ünnepség

Ballagási ünnepség Felelős szerkesztő: Breznay Gáborné Írta és szerkesztette: Molnár Máté Fotókat készítette: Lajos Abigél és Róka Zsófia Ballagási ünnepség 2016.04.29. Igen, elballagtak a SZISZKI végzős diákjai is. Könny,

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

Tolcsvay László Tolcsvay Béla: Magyar Mise Szövegkönyv

Tolcsvay László Tolcsvay Béla: Magyar Mise Szövegkönyv Tolcsvay László Tolcsvay Béla: Magyar Mise Szövegkönyv INTROITUS - Bevezetés Egyedül vagyok, állj mellém, egyedül vagyok, állj mellém, egyedül vagyok, állj mellém, légy velem! Nem mondja senki, hogy mit

Részletesebben

Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14.

Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14. Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14. Most akkor a korinthusiak úrvacsoráznak, vagy nem úrvacsoráznak? Összegyűlnek, az Úr vacsorájára, de Pál mégis azt mondja:

Részletesebben

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT 1 Az 1. olvasmány után A 2. olvasmány után A 3. olvasmány után: Mózes éneke (a kórus énekli) A 4. olvasmány után 2 Az 5. olvasmány után Alleluja

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR ZARÁNDOKLAT VECSÉSÉRT

ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR ZARÁNDOKLAT VECSÉSÉRT ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR ZARÁNDOKLAT VECSÉSÉRT TARTALOM IMA- és ÉNEKFÜZET Minden az imán áll vagy bukik. Az Élő rózsafüzér egy esdeklő könyörgés Szűz Máriához, hogy Európa útját különleges védelmébe vegye." Christoph

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 ŐRZÖM AZ ÁLMODAT 5 AZ IGAZ SZERETET 5 MA EGY VERSEM KAPCSÁN 6 BIZONY! 7 A HÁRSFAILLATÚ ESTÉKEN 7 A MI VERSÜNK

Részletesebben

Rudolf Steiner. Szellemi hierarchiák és tükröződésük a fizikai világban

Rudolf Steiner. Szellemi hierarchiák és tükröződésük a fizikai világban Rudolf Steiner Szellemi hierarchiák és tükröződésük a fizikai világban Rudolf Steiner Szellemi hierarchiák és tükröződésük a fizikai világban Állatöv, planéták és kozmosz 10 előadás Düsseldorf, 1909.

Részletesebben

Örökség - dalszövegek. Virágom, virágom. Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár!

Örökség - dalszövegek. Virágom, virágom. Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár! Virágom, virágom Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár! Szép szál legény gyere át, Szívemben a bánat jár. Hozzál egy kis pálinkát, Hogy legyen egy

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István A TAN Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István 1943. szeptember 10. péntek. 12. BESZÉLGETÉS LILIVEL L. Köszönöm, hogy eljöttél.

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus csodái Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete. Böjt idejére I. (Első két hét) (2016. február 10-20.)

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete. Böjt idejére I. (Első két hét) (2016. február 10-20.) Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete Böjt idejére I. (Első két hét) (2016. február 10-20.) Erdélyi Gyülekezet Budapest, 2016 2 Tartalomjegyzék Napi változó részek a Reggeli áhítathoz - II.10 (Böjt 1. napja)

Részletesebben

Shy: Napfoltjaim. Publio Kiadó ISBN: 978-1-4709-4308-0

Shy: Napfoltjaim. Publio Kiadó ISBN: 978-1-4709-4308-0 Shy: Napfoltjaim Publio Kiadó ISBN: 978-1-4709-4308-0 2011 "A világ nem attól szép, hogy süt a NAP, hanem attól, hogy ezt nem csak a szemünkkel láthatjuk." Előrevetített árnyék Előszó Dragon György tollából...

Részletesebben

Az egyiptomi művészet korszakai

Az egyiptomi művészet korszakai Egyiptom térképe a városokkal Az egyiptomi művészet korszakai Predinasztikus korszak (i.e. IV-III. évezred) Óbirodalom (i.e. III-II. évezred) Első átmeneti kor Középbirodalom (i.e. 2000-1700) Második átmeneti

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

MAHLER. Lieder aus Des Knaben Wunderhorn. A fiú csodakürtje

MAHLER. Lieder aus Des Knaben Wunderhorn. A fiú csodakürtje MAHLER Lieder aus Des Knaben Wunderhorn A fiú csodakürtje GÁDOR ÁGNES nyersfordítása 2007 Lieder aus Des Knaben Wunderhorn Der Schildwache Nachtlied Az őrszem éji dala Nem tudok, nem szeretek vidám lenni;

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

Mennybõl az Angyal... 2010.02.04. Utolsó frissítés 2013.02.04.

Mennybõl az Angyal... 2010.02.04. Utolsó frissítés 2013.02.04. Mennybõl az Angyal... 2010.02.04. Utolsó frissítés 2013.02.04. Mennybõl az Angyal, lejött hozzátok Abban a pillanatban szólalt meg ez a dal a cédé lejátszómon, amikor belekezdtem ebbe az írásba az angyalokról.

Részletesebben

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta Kötelező versek 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN Varázskréta Ismerek egy öregasszonyt, - igazat mondok, nem tréfát - aki egyszer a tavasztól elkérte a varázskrétát. És azóta, mint a tavasz, hegyre dombra és mezőre,

Részletesebben

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, /

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, / MÁJUSI LITÁNIA Kezdőének 1 Uram irgalmazz nekünk, / Krisztus, kegyelmezz nekünk, Krisztus, hallgass minket, / Krisztus hallgass meg minket, Uram, irgalmazz nekünk! 2 Mennybéli Atya Isten, / Megváltó Fiú

Részletesebben

E l é g i á k (2002-2012)

E l é g i á k (2002-2012) E l é g i á k (2002-2012) Ébredés Ordít a pillanat, gerince törik, édes hajnal tesz pontot éjszakára, s repít el fejemtől forró párnámra. Képei sem kísértek, csak a hídig, melyen még átérek a valóságba,

Részletesebben

Kedves Szent Benedek Leányai, Tisztelt Atyák, Tisztelt Képviselő Úr, Kedves Tanárok, Kedves Gyerekek, Kedves Vendégek, ünnepi Gyülekezet!

Kedves Szent Benedek Leányai, Tisztelt Atyák, Tisztelt Képviselő Úr, Kedves Tanárok, Kedves Gyerekek, Kedves Vendégek, ünnepi Gyülekezet! Áldott az Isten, aki vezérel minket! - Vezérelte őket az Isten, és Általa csodálatos munkát végzett Berecz Erzsébet missziója Pipics csaba és Szent Benedek Katolikus Általános Iskola irodalmi színpadának

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

Fájó szívvel gyújtottunk A Szűzanya minden anyai segítséget megad, hogy a tisztítótűzben szenvedő lelkeket megmentsük:

Fájó szívvel gyújtottunk A Szűzanya minden anyai segítséget megad, hogy a tisztítótűzben szenvedő lelkeket megmentsük: Fájó szívvel gyújtottunk mécsest az októberben elhunyt Jánosért, Sándorért és mennyei születésnapjukat novemberben ünneplő testvéreinkért, Istvánért (2010), Józsefért, Ágiért, Zitáért, Angéláért, Lászlóért,

Részletesebben

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e?

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Jézust szelídnek tartjuk. Ilyennek mutatja a házasságtörő asszonynak az esete. Meg akarják kövezni, de Jézus megmentette ettől. A keresztfán kéri az Atyát,

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

örög ondolatok A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/4

örög ondolatok A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/4 örög ondolatok A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/4 Lelket az életbe! Pár nappal ezelõtt szomorúan búcsúzni hívtak a harangok. Hisz szomorú volt a szí- vünk, kinek ne fájt volna belül

Részletesebben

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Volt egyszer a világon egy király, akit a népe nagyon szeretett. Csak egy búsította az ország népét. A király hallani sem akarta, amikor arról beszéltek neki, hogy ültessen

Részletesebben

Kós Károly. Kovács László

Kós Károly. Kovács László Kovács László Kós Károly Az a köves hegy, velünk szemben éppen: az a Tâlharu; ez itt a Piatra Calului. Ott messze pedig, a völgyhajlásból szürkén, fátyolosan, ide látszik a vénséges, kopasz Vlegyásza.

Részletesebben

Mozgássérült Passió 2010

Mozgássérült Passió 2010 Mozgássérült Passió 2010 1. Bevezetı zene 2. Barabás Gyorsan jön a színre az oltár környékérıl Barabás Laci: Szabadon engedtek, engem, a lázadót!? İt, pedig keresztre feszítették! İt, aki semmi rosszat

Részletesebben

I. Mi a megtévesztés?

I. Mi a megtévesztés? I. Mi a megtévesztés? 1. Megtévesztés, félrevezetés, hitetés Mt 24,4-5 Jézus így válaszolt nekik: Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszen /4005/ valaki titeket! Mert sokan jönnek majd az én nevemben, és ezt

Részletesebben

CSILLAGÁSZATI TESZT. 1. Csillagászati totó

CSILLAGÁSZATI TESZT. 1. Csillagászati totó CSILLAGÁSZATI TESZT Név: Iskola: Osztály: 1. Csillagászati totó 1. Melyik bolygót nevezzük a vörös bolygónak? 1 Jupiter 2 Mars x Merkúr 2. Melyik bolygónak nincs holdja? 1 Vénusz 2 Merkúr x Szaturnusz

Részletesebben

A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.) A kazári piacon Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2

A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.) A kazári piacon Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2 Tartalom A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.)... 2 A kazári piacon... 2 Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2 Búbb bújj zöld ág (magyar népdal)... 2 Elfogyott a krumplileves... 3 Elvesztettem

Részletesebben

ISTEN TENYERÉN Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 1. osztályos tanulói részére

ISTEN TENYERÉN Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 1. osztályos tanulói részére Ára: 960 Ft RP-001/2MFEI Hittan 1 Iskolai Munkafuzet Borito.indd All Pages 2014.07.04. 10:26:12 ISTEN TENYERÉN Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 1. osztályos tanulói részére TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben