KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31."

Átírás

1 BALMAZÚJVÁROS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 4060 BALMAZÚJVÁROS, VERES PÉTER U. 3. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Balmazújváros, március 06. dr. Kádár Béla Juhász Imre Lajosné elnök-ügyvezető ügyvezető-főkönyvelő Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet 1

2 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet Székhely: Balmazújváros, Veres P. u. 3 sz. Honlap címe: balmaztakarek.hu Levelezési cím: Balmazújváros, Veres P. u. 3 sz. Telefonszám: Cégjegyzékszám: Adószám: KSH statisztikai számjel: Alakulás éve: január 20. Felügyelőbizottság elnöke: Szűcsné Szőke Mária Igazgatóság elnöke: dr. Kádár Béla Elnök-ügyvezető: dr. Kádár Béla elnök-ügyvezető A Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. számú törvény (továbbiakban: Hpt.) alapján az MNB (Magyar Nemzeti Bank) által engedélyezett következő főbb tevékenységeket és kapcsolódó szolgáltatásokat végzi: betét gyűjtése és más visszafizetendő pénzeszköz - saját tőkét meghaladó mértékű - nyilvánosságtól történő elfogadása, hitel- és pénzkölcsön nyújtása, ideértve a faktorálást, pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása, pénzügyi/befektetési szolgáltatás közvetítése (ügynöki tevékenység) A évi LX. tv alapján függő biztosításközvetítői tevékenységet folytathat. A takarékszövetkezet tevékenységét elsősorban természetes személyek körében fejti ki, a jogi személyiségű ügyfelek száma azonban emelkedő tendenciát mutat. A tevékenység központja 4060 Balmazújváros, Veres Péter u. 3. sz. alatt van. Kirendeltségek: 4060 Balmazújváros, Veres Péter u. 3. sz Nagyhegyes, Kossuth u. 1. sz Hortobágy, Petőfi tér 3. sz Ebes, Ady Endre u. 2/a. sz Hajdúszoboszló, Hősök tere 15. sz Debrecen, Kishegyesi út 46. sz Debrecen, Hatvan u. 39. sz. A takarékszövetkezetet 7 fős igazgatóság és 4 fős felügyelő-bizottság irányítja. A takarékszövetkezet mérleg-főösszege a dec.31-i ezer Ft-ról e Ft-tal csökkent, dec.31.-én ezer Ft. 2

3 A minimális csökkenést az alábbi tételek együttes változása okozta: Eszköz oldalon: pénzeszközök csökkenése hitelintézetekkel szembeni követelés növekedése ügyfelekkel szembeni követelés csökkenése készletek csökkenése Forrás oldalon: hitelintézetekkel szembeni kötelezettség növekedése ügyfelekkel szembeni kötelezettségek növekedése céltartalék növekedése a saját tőke csökkenése átmenő passzívák csökkenése eft eft eft eft eft eft eft eft eft Megállapítható, hogy a pénzeszközök, készletek és az ügyfelekkel szembeni követelés csökkenését ellensúlyozta a hitelintézetekkel szembeni követelés növekedése. A takarékszövetkezet kamatpolitikájának, és a szolgáltatások színvonal emelkedésének köszönhetően az ügyfelektől származó források tovább gyarapodtak. A takarékszövetkezet piaci pozícióját a térségben megtartotta, annak ellenére, hogy a forrásgyűjtésben a konkurencia erősödése volt tapasztalható. A es évben is tartó gazdasági recesszió következtében az ügyfelekkel szembeni követelés állomány nettó e Ft-tal csökkent, a hitelezési tevékenység aktivitását befolyásolja az ügyfelek hitelfelvevő képessége (megfelelő fedezet biztosítása, törlesztési hajlandóság változása), valamint a folyamatosan szigorodó hitelnyújtási feltételek változása. A tárgyidőszakban a lakossági hitelek részaránya folyamatosan mérséklődő tendenciát mutatott a vállalkozói szektorral szemben. A lakosság részére történő hitelezést továbbra is nehezíti a lakosság jövedelmi viszonyainak stagnálása, az ügyfelek deviza hitellel történt leterheltsége. A vállalkozói hitelek részarány növekedésére hatással volt az MNB által meghirdetett Növekedési Hitel Program, melynek keretében közel e Ft összegű kölcsön került folyósításra. A más változó hozamú értékpapír növekedést, a évben kibocsátott FHB és MFB kötvényekbe történő e Ft befektetés okozta. A évben hozott Kúria döntés alapján kiadott jogszabályok a hitelintézetek egyoldalú szerződés módosításainak semmiségéről, kamat, költség visszatérítést eredményeznek az ügyfelek részére. A Takarékszövetkezet a Takarékbank által elkészített számítási segédlet alapján állapította meg a fogyasztóknak visszatérítendő kamat összegét, melynek teljes értékére céltartalék képzési kötelezettség terheli, e Ft-al növelte a tárgyévi céltartalék állományt. 3

4 A szövetkezeti hitelintézeti integráció (a továbbiakban: Integráció) több mint 100 önálló, magántulajdonban lévő szövetkezeti hitelintézet takarékszövetkezet, hitelszövetkezet, illetve kisebb bank együttműködése. A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. a szövetkezeti hitelintézetek integrációjának versenyképes és prudens működését biztosító központi bankja, amelynek legfontosabb ügyfelei a bankot alapító szövetkezeti hitelintézetek. A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (továbbiakban: MTB, Takarékbank) az Integráció központi bankjaként egyfelől szabályozza és biztosítja az integrációban részt vevő hitelintézetek egységes banki működését és koordinálja üzleti fejlődésüket, másfelől korszerű termékeket és szolgáltatásokat nyújt a szövetkezeti hitelintézetek számára. A Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló évi CXXXV. törvényben foglaltak szerint a Takarékbankkal és az Integrációhoz tartozó többi szövetkezeti hitelintézettel összevont felügyelet alá tartozik. A Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet a Takarékbank által készített összevont, konszolidált éves beszámolóban teljes körűen bevont leányvállalkozásként szerepel. 2. Jegyzett tőke, tulajdonosi struktúra A Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet jegyzett tőkéjében és tulajdonosi struktúrájában 2014-ben jelentősebb változások nem történtek. A Takarékszövetkezet alap-részjegyének névértéke Ft. Az Alapszabályban előírt jegyzett tőkéhez viszonyított 15,0 %-os részesedéssel egyik tag sem rendelkezik. A Takarékszövetkezet tulajdonosi szerkezetének bemutatása: Megnevezés 2013.XII XII.31. Fő Részjegy eft Fő Részjegy eft Jogi személy Természetes személy Összesen: A Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet tagsága december 31.-én 329 fő, a tagok 100 %-át magánszemélyek alkotják, a tárgy évben 21 fő kilépő tag kérelme került elbírálásra. Meghatározó tulajdoni részesedéssel senki nem rendelkezik. A Takarékszövetkezet jegyzett tőkéje e Ft-ról e Ft-ra változott, a 2013 évi tagok általi befizetés ( e Ft) és a kilépett tagokkal történő elszámolás (280 e Ft) különbségeként, e Ft került bejegyzésre a cégbíróságon. A jegyzett tőke e Ft összegű részjegy tőkéből és e Ft fel nem osztható szövetkezeti vagyonból áll. 4

5 3. A számviteli politika főbb elemei, értékelési elvek A Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet éves beszámolóját a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvényben (Hpt.), a tőkepiacról szóló törvényben (Tpt.), a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló törvényben (Bszt.), valamint a számviteli törvényben megfogalmazott alapelveknek és a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési sajátosságairól szóló, 250/2000. (XII.24.) kormányrendelet előírásainak megfelelően készítette el, összhangban a társaság számviteli politikájával. A számviteli törvény előírásai szerint kettős könyvviteli rendszerben vezeti nyilvántartásait és könyvvizsgálati kötelezettség alá tartozik. A Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet könyvvizsgálója a 2014-as üzleti évben: a Report&Audit Könyvvizsgáló, és Adószakértő Kft Debrecen, Böszörményi út 47. I/5. MKVK nyilvántartási száma: az aláíró személyében felelős könyvvizsgáló: Gyapjas István Kamarai tag könyvvizsgáló 4033 Debrecen, Vak Bottyán u. 54. MKVK tagszám: pénzügyi intézmény minősítés száma: E /2000 A könyvvizsgálati szolgáltatás szerződés szerinti díja nettó ezer forint, amely tartalmazza a magyar számviteli szabályok szerinti egyedi éves beszámoló vizsgálatát is. Az éves beszámoló aláírására a Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet Igazgatóságának belső tagjai jogosultak. Az éves beszámolót aláírni köteles személy adatai Név Lakóhely 1 Dr. Kádár Béla 4032 Debrecen, Tarján u Juhász Imre Lajosné 4060 Balmazújváros, Nádudvari u. 77. Az éves beszámolót (Juhász Imre Lajosné, leánykori név: Hűse Mária, Lakcím: Balmazújváros, Nádudvari u. 77.) ügyvezető főkönyvelő állította össze, aki a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy: PMregisztrációs száma: pénzügyi szakon A mérleg fordulónapja december 31, a mérlegkészítés időpontja a tárgyévet követő év január 31. Az éves beszámolóban a számszerű adatok ezer forintban szerepelnek. 5

6 A Takarékszövetkezet kapcsolt vállalkozásának bemutatása: Mó Ft Név: Balmaz-Takinvest Kft. Saját tőke: Jegyzett tőke: mérleg szerinti eredmény: Részesedési arány: 100 % A saját tőke tőkepótlással rendezésre került ben, ezen tőkepótlást a kiegészítő melléklet a Befektetett pénzügyi eszközök alakulása résznél mutatja be. A Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet éves beszámolójának részei: Mérleg (250/2000. (XII.24.) kormányrendelet 1. sz. melléklete szerinti szerkezetben) Eredmény kimutatás (250/2000. (XII.24.) kormányrendelet 2. sz. melléklete szerinti szerkezetben függőleges tagolásban) Kiegészítő melléklet (mely magában foglalja a cash flow kimutatást a 250/2000. (XII.24.) kormányrendelet 3. sz. mellékletének A változata szerint) Bár az éves beszámolónak nem része az üzleti jelentés, azt a Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet minden évben elkészíti és gondoskodik arról, hogy székhelyén és honlapján az érdeklődők számára rendelkezésre álljon. A Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet rendelkezik mindazon a Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet sajátosságait figyelembevevő szabályzattal, amelyet a évi CCXXXVII. törvény (a hitelintézetekről, és a pénzügyi vállalkozásokról), valamint a számviteli törvény és a 250/2000 (XII.24.) Kormányrendelet a számviteli politika keretében előír: Számviteli politika keretébe tartozó szabályzatok A hatályba helyezésről szóló határozat száma Utolsó módosítás dátuma Eszközök, források és mérlegen kívüli tételek értékelési szabályzata 116/2013 (10/2013 közvetlen hatályú szab.) Számviteli rend 116/ (1/2013 közvetlen hatályú szab.) Számviteli politika 116/ (9/2013. közvetlen hatályú szab.) Számlatükör 116/ Fedezetértékelési szabályzat 25/ Monitoring, Eszközértékelési, 79/ Értékvesztés-elszámolási és Céltartalék-képzési Szabályzat Eszközök, források és mérlegen kívüli 116/ tételek leltárkészítési és leltározási szabályzata 27/ Pénz-és értékkezelési szabályzat 6

7 Pénzforgalmi számlák vezetésének 115/ ügyviteli szabályzata Befektetési szabályzat 114/ Kockázati Stratégia 116/ Szigorú számadású nyomtatványok 94/ kezelésének szabályzata 50/ Ügyfél és partnerminősítési szabályzat Az önköltségszámítás rendjére vonatkozó szabályzat 116/ A Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet nem alkalmazza a valós értékelési eljárásokat, az éves beszámoló készítésénél alkalmazott értékelési elvek az alábbiakban összegezhetők: 3.1. Pénzeszközök A Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet a devizaállományt az MNB által közzétett, az év utolsó napján érvényes hivatalos devizaárfolyamon értékelte. A forint készpénzkészlet, az MTB. Zrt.-nél vezetett forint pénzforgalmi és lekötött számlák, valamint az ezekhez kapcsolódó átvezetési számlák állományát a mérleg könyv szerinti értéken tartalmazza Állampapírok, hitelviszonyt megtestesítő és más, változó hozamú értékpapírok A forgatási célú értékpapírok között a rövid távú árfolyamnyereség vagy kamatbevétel elérése céljából vásárolt, valamint a befektetési célú értékpapírok közül a mérleg fordulónapját követő egy éven belül lejáró értékpapírok szerepelnek. A befektetési célú értékpapírok között mutatja ki a Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet a hosszú távú kamatjövedelem elérése érdekében vásárolt értékpapírokat. Az értékpapírok értékelése az elszámolt értékvesztéssel csökkentett beszerzési értéken FIFO elv szerinti értékelési eljárással történt, az értékpapírok után a Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet a minősítési és értékvesztési szabályzataiban foglaltak szerint értékvesztést számolt el. Az értékpapírok vételárában, illetve eladási árában elismert kamatot a Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet kamatbevételt csökkentő tételként, illetve kamatbevételként számolja el. A befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok névértéke és nettó bekerülési értéke közötti különbözetet a Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet időarányosan elhatárolja Részvények és részesedések A Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet a részvények és részesedések között mutatja ki a tartós befektetéseket, a forgatási célú részvényeket, valamint a hitel-tőke konverzió során a tulajdonába került részesedéseket. A részvények értékelése a FIFO elv alapján, a részesedések értékelése kibocsátónként számított átlagos beszerzési áron (csúsztatott átlagáron) történt, a részesedések után a Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet a minősítési és értékvesztési szabályzataiban foglaltak szerint értékvesztést számolt el. 7

8 Devizában fennálló részvényekkel és részesedésekkel a Szövetkezet a beszámoló időpontjában nem rendelkezett Hitelintézetekkel és ügyfelekkel szembeni, valamint egyéb követelések A követelések (hitelek, bankközi kihelyezések, egyéb követelések) értékvesztéssel csökkentett bekerülési értéken szerepelnek a mérlegben. A Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet a hitelintézeti tevékenységhez kapcsolódó külföldi pénznemben fennálló követeléseket az MNB által közzétett, az év utolsó napján érvényes hivatalos devizaárfolyamon értékelte. A hitelintézetekkel és az ügyfelekkel szembeni követelések után elszámolt értékvesztés meghatározása a vonatkozó jogszabályok és a Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet minősítési és értékvesztési szabályzataiban foglaltak szerint történt. A menedzsment megítélése szerint az elszámolt értékvesztés mértéke megfelelő. A szeptember 01.-én hatályba lépett, módosított Monitoring-, Eszközértékelési-, Értékvesztés-elszámolási-, és Céltartalék-képzési Szabályzat alapján a Takarékszövetkezet minősítette kintlévőségeit és a szükséges értékvesztés megképzésre került. A minősítési eljárás folyamatát az alábbi táblázatok szemléltetik: Minősítési eljárás Minősítési eljárás megnevezés 1. lépés 2. lépés 3. lépés A jelen szabályzatban foglaltak szerint problémamentes kategóriába sorolás, 0 % ÉV elszámolás Monitoring lapon (a A követelés átstrukturálást monitoring eljárás Nem valószínűsíthető követően vagy más módon 1. Egyedi teljes körű dokumentumán) a várható vesztség várhatóan újra teljesítővé minősítés (a Kockázati jogszabályi feltételek válik és a 90 napon túli lejárt Stratégiában rögzített ( pont a-e feltételek) tartozás nem haladja meg a összeghatár felett kivéve a vizsgálata fennálló tőkekövetelés 10%-át nevesített lakossági Külön Figyelendő minősítési kitettséget) kategóriába sorolás, 1-10 % ÉV elszámolás meghatározása A jelen szabályzat K3 ÉV szükséglet Valószínűsíthető várható számú melléklete szerinti meghatározása, majd veszteség veszteségszámítás elkészítése minősítési kategóriába sorolás (KF, ÁA, K, R) 2. Egyedi (nem a teljes körű szempontrendszeren alapuló) egyszerűsített minősítés (a Kockázati Stratégiában rögzített összeghatár feletti lakossági kintlévőség) - Monitoring lapon a 3 jogszabályi feltétel ( pont a,b és d feltételek) vizsgálata - Szabályzati feltételek vizsgálata - Minősítési kategóriába sorolás feltételeinek vizsgálata (lásd lenti 5. pont) Minősítési sorolás kategóriába A minősítési kategóriához rendelt súlysávon belül az értékvesztés elszámolás meghatározása 3. Csoportos egyszerűsített minősítés (a Kockázati Stratégiában rögzített összeghatárt elérő és az alatti kintlévőségek) B verzió Késedelem időtartamának, valamint a fedezettségnek a meghatározása A K.7. sz. melléklet szerint az ÉV kulcs meghatározása, majd minősítési kategóriába sorolás 8

9 2. Egyedi (nem a teljes körű szempontrendszeren alapuló) egyszerűsített minősítés (a Kockázati Stratégiában rögzített összeghatár feletti lakossági kitettségek) - Monitoring lapon a 3 jogszabályi feltétel ( pont a,b és d feltételek) vizsgálata - Szabályzati feltételek vizsgálata - Minősítési kategóriába sorolás feltételeinek vizsgálata (lásd lenti 5. pont) Minősítési sorolás kategóriába A minősítési kategóriához rendelt súlysávon belül az értékvesztés elszámolás meghatározása 3. Csoportos egyszerűsített minősítés (a Kockázati Stratégiában rögzített összeghatárt elérő és az alatti kitettségek) A verzió B verzió Késedelem időtartamának meghatározása Késedelem időtartamának, valamint a fedezettségnek a meghatározása A minősítési kategóriához rendelt súlysávon belül az értékvesztés elszámolás meghatározása A K.7. sz. melléklet szerint az ÉV kulcs meghatározása, majd minősítési kategóriába sorolás A minősítés során képzendő értékvesztések mértékeit az alábbi táblázatokban mutatjuk be: Súlysávok Problémamentes 0% Külön figyelendő 1-10% Átlag alatti 11-30% Kétes 31-70% Rossz % Értékvesztés kulcsok a csoportos minősítés keretében - a lejárt napok száma mellett a biztosítékot (fedezettséget) is figyelembe vevő egyszerűsített minősítési eljárás esetére Lejárt napok száma Fedezettség* Lakosság Egyéb 150 % felett % között 75 % alatt ÉV kulcs Nagyobb, mint 730 Nagyobb, mint A mérlegben az éven túli lejáratú követelések évben esedékes törlesztő részlete átsorolásra került az éven belüli lejáratú követelések közé. A kamat függővé tételt, illetve a kamatok és kamatjellegű bevételek időbeli elhatárolását a Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet a 250/2000. (XII.24.) kormányrendeletben előírtaknak megfelelően hajtotta végre. 9

10 3.5. Immateriális javak Az immateriális javak között vagyoni értékű jogok és szellemi termékek (szoftverek és egyéb szellemi alkotások), kísérleti fejlesztés aktivált értéke, valamint az átszervezés aktivált értéke szerepel. Az immateriális javakat a Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet az ide vonatkozó előírásoknak megfelelően a le nem vonható általános forgalmi adót tartalmazó beszerzési értéken aktiválja. A Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet immateriális javainak leírási ideje: Eszközcsoport Hasznos élettartam (év) Leírási kulcs (%) Alapítás-átszervezés aktivált értéke 5 év 20% Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 5 év 20% Vagyoni értékű jogok gyorsan elavulók 3 év 33% Vagyoni értékű jogok középtávon elavulók 5 év 20% Vagyoni értékű jogok lassan elavulók 6 év 16% Szellemi termékek (pl. szoftverek) gyorsan elavulók 2 év 50% Szellemi termékek (pl. szoftverek) középtávon elavulók 3 év 33% Szellemi termékek (pl. szoftverek) lassan elavulók 5 év 20% Egyéb szellemi alkotások gyorsan elavulók 3 év 33% Egyéb szellemi alkotások gyorsan elavulók 5 év 20% Az értékcsökkenés elszámolása lineáris módszerrel, havi gyakorisággal történik. A Ft egyedi beszerzési értéket meg nem haladó vagyoni értékű jogok és szellemi termékek értékcsökkenését egy összegben, beszerzéskor számolta el a Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet. A Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet immateriális javainál értékhelyesbítést nem alkalmaz. A vonatkozó értékadatokat az 1. sz. melléklet tartalmazza Tárgyi eszközök A tárgyi eszközöket nettó értéken (a beszerzési, előállítási költségek és az értékcsökkenés különbözeteként), a beruházásokat a tárgyi eszközök beszerzési, előállítási költségein, a beruházásokra adott előlegeket a folyósított összegben szerepelteti a Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet a mérlegben. A tárgyi eszközök esetében a beszerzési érték részét képezi a tárgyi eszközök le nem vonható általános forgalmi adója is. A terv szerinti értékcsökkenés bruttó érték és a lineáris elszámolás módszerével kerül havonta megállapításra, vagyis a várható élettartam alatt évenként azonos összegű az elszámolt amortizáció. Az alkalmazott leírási kulcsok nem egyeznek meg a társasági adótörvényben meghatározott mértékkel. A vonatkozó értékadatokat az 1. sz. melléklet tartalmazza. Eszközcsoport Hasznos élettartam (év) Leírási kulcs (%) Ingatlanok 50 év 2% Egyéb építmények 30 év 3% Bérelt ingatlanon végzett beruházások 16 év 6% Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok konkrét lejárattal a jog fennállásának időszaka Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok egyéb esetben 5 év 20% az időszaknak megfelelő érték 10

11 Műszaki berendezések, egyéb felszerelési tárgyak 7 év 14,5% Szállító és hírközlő eszközök 7 év 14,5% Ügyvitel-technikai eszközök 3 év 33% Számítástechnikai eszközök gyorsan elavuló 2 év 50% Számítástechnikai eszközök középtávon elavuló 3 év 33% Számítástechnikai eszközök lassan elavuló 5 év 20% Járművek 5 év 20% Irodai bútorok, berendezések 7 év 14,5% Egyéb berendezések, felszerelések (nem banküzemi) 7 év 14,5% A számviteli politikában foglaltaknak megfelelően a Ft egyedi beszerzési értéket meg nem haladó tárgyi eszközök értékcsökkenését egy összegben, beszerzéskor számolja el a Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet. Értékhelyesbítésre a tárgyi eszközök esetében sem kerül sor Készletek A készleteket a mérlegben az elszámolt értékvesztéssel csökkentett beszerzési áron, illetve előállítási költségen mutatja ki a Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet. A követelések fejében megszerzett eszközök bekerülési értéke az eszköz megállapodás, csereszerződés, vagyonfelosztási javaslat szerinti (számlázott, bizonylatolt) értéke. A követelések fejében átvett eszközökkel kapcsolatos értékvesztés elszámolása a várható értékesítési veszteség figyelembevételével történik Aktív időbeli elhatárolások Az aktív időbeli elhatárolások tartalmazzák a pénzügyileg 2014-ben rendezett, következő év(ek)et érintő költségeket, ráfordításokat, valamint a tárgyévre időarányosan járó, de nem esedékes (megszolgált) bevételeket. Halasztott ráfordítással a Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet 2014-ben nem rendelkezett Hitelintézetekkel és ügyfelekkel szembeni kötelezettségek A kötelezettségek a mérlegben a visszafizetendő értéken szerepelnek. A hitelintézeti tevékenységhez kapcsolódó külföldi pénznemben fennálló kötelezettségek értékelése az év utolsó napján érvényes hivatalos MNB devizaárfolyamon történt. A hosszú lejáratú kötelezettségek 2015-ben esedékes törlesztése az éven belüli kötelezettségek közé került átsorolásra. A kötelezettségek között mutatja ki a Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet a tárgyév végén a mérlegkészítésig esedékes, ki nem fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások összegét is Kibocsátott értékpapírok A kibocsátott értékpapírokat a Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet a lejáratkor visszafizetendő névértéken mutatja ki, a kibocsátási érték és a névérték különbözete időarányosan elhatárolásra kerül a kamatok között, ezen mérleg tétellel a Szövetkezet a beszámoló időpontjában nem rendelkezett Céltartalékok A Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet a várható kötelezettségekre képzett céltartalékokat, valamint az egyéb céltartalékokat szerepelteti a beszámolóban. 11

12 3.12. Passzív időbeli elhatárolások Passzív időbeli elhatárolásként kerültek kimutatásra a banküzemi költségekkel kapcsolatos elhatárolásokon kívül a mérleg fordulónapján esedékes, mérlegkészítésig pénzügyileg rendezett, valamint a mérleg fordulónapján járó, de nem esedékes (megszolgált) ráfordítások, illetve a mérleg fordulónapjáig pénzügyileg rendezett, de nem a tárgyévet illető bevételek. Halasztott bevétellel a Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet 2014-ben rendelkezett Saját tőke A saját tőke elemei a mérlegben könyv szerinti értéken szerepelnek Határidős ügyletek értékelése Határidős ügylettel a Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet nem rendelkezik Nyilvántartási rendszerek változása A nyilvántartási rendszerek körében 2014-ben nem történt változás. Takarékszövetkezetünk a kisbanki BOSS rendszert használja Besorolások módosítása A jelen beszámolót érintően az egyes állományok besorolásai 2014-ben nem módosultak Jelentős összegű hiba A Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet háromoszlopos mérleget és eredmény kimutatást készít arról az üzleti évről, amelyben az ellenőrzés vagy önellenőrzés során jelentős összegű hiba került feltárásra. A lényegesség elvével összhangban jelentős összegűnek minősül a hiba, ha a feltárás évében, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások eredményt, és/vagy saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegétől függően az alábbiak alakul: Az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszege Hibák eredményt, saját tőkét módosító értéke mérlegfőösszeg > 25 MrdHUF Jelentős összegű hiba > 500 MHUF 25 MrdHUF > mérlegfőösszeg > 50 MHUF Jelentős összegű hiba > mérlegfőösszeg 2%-a 50 MHUF > mérlegfőösszeg Jelentős összegű hiba > 1 MHUF Leltározási szabályok A hatályos leltárkészítésre vonatkozó előírásokat az Eszközök, források és mérlegen kívüli tételek leltárkészítési és leltározási szabályzata tartalmazza A számviteli politika évi változásai A számviteli politika központilag karbantartott szabályai 2014-ben lényeges módon nem változtak. A számviteli politikának a Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet által karbantartott szabályrendszerében sem volt jelentős változás 2014-ben. 12

13 4. A Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzete 4.1. Eszközök A Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet eszközállományának tárgyévi és előző évi összetételét a következő táblázatok mutatják: Az eszközállomány alakulása, szerkezete M e g n e v e z é s 2013.XII.31. Mo XII.31. Mo. Elt.+,- 1. Pénzeszközök ,7% ,5% -5,2% 2. Állampapírok ,0% ,0% -1,0% 3.Hitelintézetekkel szembeni köv ,5% ,3% 10,8% 4. Ügyfelekkel szembeni követelések ,1% ,9% -4,2% 5. Egyéb értékpapírok, részv.,részes ,5% ,5% 0,0% 6. Immateriális javak 0 0,0% 164 0,0% 0,0% 7. Tárgyi eszközök ,2% ,0% -0,2% 8. Saját részv.,egyéb eszközök ,1% ,1% 0,0% 9. Aktív időbeli elhatárolások ,0% ,7% -0,3% E S Z K Ö Z Ö K Az eszköztételek típusonkénti részarány változását szemlélteti az alábbi diagram: A Takarékszövetkezet jövedelmezősége szempontjából kedvezőtlenül alakult az eszközállomány összetétele, mivel az ügyfelekkel szembeni követelése (mely magasabb kamat bevételt termelő eszköztétel) aránya 4,2 %-al csökkent a bázis évhez viszonyítva. 13

14 Az eszközállomány összetételében az egyes eszköztételek között évben a bázis évhez viszonyítva a hitelintézetekkel szembeni követelések kivételével nagyarányú elmozdulás nem történt. A Takarékszövetkezet a valós értéken történő értékelést nem alkalmazza eszközeinek minősítése során Pénzeszközök Megnevezés Összeg Összeg Készpénz (Pénztár és ATM) MTB-nél vezetett pénzforgalmi számlák Pénzeszközökkel kapcsolatos átvezetési számlák Összesen Pénzeszközök részletezése (valuta és devizanemenként, pénztáranként), táblázathoz kapcsolódó magyarázat. Megnevezés Devizanem Összeg Forint pénztár HUF Ft ATM pénztár HUF Ft Pénzforgalmi számla I. HUF Ft Pénzforgalmi számla II: HUF Ft Elkülönített számla HUF Ft CHF ,7 CHF Pénzforgalmi számla III. HUF ,09 Ft Az év során 2014-ben az előírt likviditási kötelezettségünket az alábbiak szerint teljesítettük: Megnevezés Kötelezettség Teljesítés Index Január ,23% Február ,20% Március ,11% Április ,31 Május ,41 Június ,29 Július ,16 Augusztus ,55 Szeptember ,05 Október ,23 November ,18 December ,85 Átlag ,87% Az MNB kötelező tartalékolásának mindig eleget tettünk, a túltartalékolás mértéke éves szinten átlagban e Ft/nap volt. Kényszerhitel vagy áthidaló hitel felvételére nem került sor. 14

15 A tartalékköteles források alapját a 2 éven belül lejáró betétek adják, a megképzendő tartalékráta 5,0 % mértékű volt, november hónaptól, amikor a kockázati közösség tagjává váltunk, a közös szabályok alapján 2,0 %-ra mérséklődött. A teljesítendő kötelező tartalék összeget március 01.-től a Magyar Nemzeti Bank számolja a megelőző második hónap utolsó napján teljesült betéti adatok alapján, melyet közöl a számlavezető Takarékbank Zrt.-vel. A Takarékbank Zrt. felügyeli a Takarékszövetkezet kötelező tartalék teljesítését. A Magyar Nemzeti Bank az általa üzemeltetett EBEAD rendszerben teszi elérhetővé a kötelező tartalékkal kapcsolatos számításait, adatait Állampapírok Névérték Könyv szerinti érték Piaci érték Jegybanki kötvények Diszkont- és kamatozó kincstárjegyek Államkötvények Összesen Névérték Könyv szerinti érték Piaci érték Jegybanki kötvények Diszkont- és kamatozó kincstárjegyek Államkötvények Összesen Az állampapír állomány a tárgyidőszakban a bázis évhez viszonyítva e Ft összeggel szűkült. A Takarékszövetkezet a bankközi betéteknél magasabb hozamot biztosító állampapírokba fektette lejáró betéteit, valamint szabad pénzeszközeit. A beszámoló időpontjában a bázis évhez viszonyítva a diszkontkincstárjegy állomány és a jegybanki kötvények állománya teljesen megszűnt, az elérhető alacsony kamat mérték illetve a piacról történő kivezetés miatt, a szabad forrás egy része bankközi betétben került elhelyezésre a magasabb hozam érdekében. Az állomány átlag kamat mértéke a tárgyidőszakban 2,4 %, a bázis évi 4,9 %-kal szemben, a hozamesést a jegybanki alapkamat mértékének csökkenése okozta. Az államkötvények által elérhető hozam is mérséklődött 3,2%-ról 2,5 %-ra. Hosszabb futamidejű államkötvények vásárlását indokolta a magasabb kamat bevétel elérése mellett, a tárgyidőszakban folyósításra került NHP1, NHP2 hitelprogram fedezetének biztosítása, a refinanszírozási szerződésben foglaltak szerint a nyújtott kölcsönök fedezete a Takarékszövetkezet részéről a hitel teljes futamidejére zárolt állampapír, a zárolt állomány változását az alábbi táblázat szemlélteti: Változás Pénzügyi Állomány ezer Ft Megoszlás / befektetés ezer Ft % Óvadékként zárolt ,92 11,15 12,08 15

Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet

Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet KSH:10047303641912205 Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Mezőkeresztes, 2015. január 31. BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet Tóth Zoltánné ügyvezető Gárdonyi István gazdasági igazgató 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET 3700 Kazincbarcika, Egressy Béni u.39. KSH:10043701-6419-122-05 Cg.:05-02-000268 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Kazincbarcika, 2015. április 15.... dr.kriston Krisztián

Részletesebben

1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: Dunakanyar Takarékszövetkezet Székhely: 2023 Dunabogdány, Hajó u. 3. Honlap címe: www.dunakanyar-tksz.hu Levelezési cím: 2023 Dunabogdány, Hajó u. 3. Telefonszám:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Fülöpszállás, 2015. április 1. Losonczy Gáborné elnök-ügyvezető Nagyné Gubacsi Ilona ügyvezető-főkönyvelő 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: Rónasági

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.december 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.december 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.december 31. Dátum: Fehérgyarmat, 2015. április 7.... Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet Debreczeniné Olajos Katalin Varga Károlyné 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. 12. 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. 12. 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. 12. 31. Dátum: Szatymaz, 2015. február 25....... Szatymaz és Vidéke Takarékszövetkezet Csúri Péterné Szabó Krisztina elnök-ügyvezető főkönyvelő 1 1. A vállalkozás főbb adatai,

Részletesebben

1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: KISKUN Takarékszövetkezet Székhely: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij u. 4. sz. Honlap címe: www.kiskuntakarek.hu Levelezési cím: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Hajós, 2015. március 04. Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet www.hajositakarek.hu www.takarekbank.hu 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.12.31

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.12.31 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.12.31 Hatvan, 2014. március 25. Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Juhász Ferenc Fain Lászlóné elnök ügyvezető főkönyvelő 1. A Takarékszövetkezet adatai, tevékenysége A Takarékszövetkezet

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Kelt:... Györök

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Endrőd és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET Gyomaendrőd, Hősök tere 10/2. Internet: www.endrod.tksz.hu Cjsz.: 04-02-000249 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet. Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet

Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet. Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet KSH szám: 11017897-6419-122-02 Cégjegyzékszám: 02-02-060089. Györök Zoltán Békési Rita ügyvezető igazgató főkönyvelő Kelt: Pécs,

Részletesebben

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013.

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. KSH: 10043316-6419-122-03 Cg.: 03-02-100020 Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év

Részletesebben

Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet. 2013. évi beszámolója

Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet. 2013. évi beszámolója 2013. évi beszámolója KSH:10043615 6419 122 05 Cj.szám: 05-02-000267 Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG 2013. december 31. adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012. év 2013. év a.

Részletesebben

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET ZIRC JÓZSEF A. u.4.. Cg.: 19-02-000398 2012.

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET ZIRC JÓZSEF A. u.4.. Cg.: 19-02-000398 2012. ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET ZIRC JÓZSEF A. u.4.. Cg.: 19-02-000398 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Takarékszövetkezet éves beszámolóját köteles közzétenni, ennél fogva köteles azt a Hpt.-ben

Részletesebben

KSH: 10117358-6419-122-08 Cg.: 08-02-000926 LÖVŐ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET (9461 Lövő, Fő út. 203.) 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE - 2 - I. Általános rész A Takarékszövetkezet bemutatása A beszámolót

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. I. Általános rész. 1. A Takarékszövetkezet bemutatása 2. A beszámolót készítő vállalkozás

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. I. Általános rész. 1. A Takarékszövetkezet bemutatása 2. A beszámolót készítő vállalkozás KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Takarékszövetkezet éves beszámolóját köteles közzétenni, ennél fogva köteles azt a Hpt.- ben előírt feltételeknek megfelelő könyvvizsgálóval felülvizsgáltatni, azaz könyvvizsgálatra

Részletesebben

A FÜZES TAKARÉK SZÖVETKEZETI HITELINTÉZET 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA

A FÜZES TAKARÉK SZÖVETKEZETI HITELINTÉZET 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA FÜZES TAKARÉK SZÖVETKEZETI HITELINTÉZET 3390 FÜZESABONY, RÁKÓCZI U. 55. 36/542-180 CÉGJEGYZÉKSZÁM: 10-02-020072 STATISZTIKAI SZÁMJEL: 10081846 6419 122 10 A FÜZES TAKARÉK SZÖVETKEZETI HITELINTÉZET 2013.

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2009.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. DRB DÉL-DUNÁNTÚLI Regionális BANK ZRT 7800 Siklós, Felszabadulás u.46-48. Cg.: 02-10-060351 ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés... 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

RUM ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

RUM ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET RUM ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. I. Általános rész 1. Bevezető A Takarékszövetkezet a jogelőd Rum és Vidéke Takarékszövetkezet, a Gyöngyösmelléke Takarékszövetkezet, valamint

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Környe-Bokod Takarékszövetkezet KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ Kelt: Környe, 2013. március 11. a Takarékszövetkezet vezetője 1. ÁLTALÁNOS FEJEZET 2 1.1. A Takarékszövetkezet bemutatása A

Részletesebben

Forrás Takarékszövetkezet. 2012. december 31-i Éves beszámolójához

Forrás Takarékszövetkezet. 2012. december 31-i Éves beszámolójához Kiegészítő melléklet a Forrás Takarékszövetkezet 2012. december 31-i Éves beszámolójához Veszprém, 2013. február 28. ----------------------------------- ----------------------------------- Bruder Balázs

Részletesebben

KSH: 10044348-6419-122-08 Cégjegyzék szám: 08-02-000928 PANNONHALMA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 9090 Pannonhalma, Dózsa György u. 1. www.phalmatksz.hu 2013. évi Kiegészítő melléklet Pannonhalma, 2014.

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. 255 MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET 7623 Pécs, Köztársaság tér 2.. Internet: www.mvhsz.hu Cg.: 02-02-060334 ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

Tevékenységi zárómérleg

Tevékenységi zárómérleg MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET 7623 Pécs, Köztársaság tér 2.. Internet: www.mvhsz.hu Cg.: 02-02-060334 Tevékenységi zárómérleg 2015.01.09. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÉVES JELENTÉS 2014. december 31. ildiko.gaspare k@kh.hu Digitally signed by ildiko.gasparek@kh.hu DN: cn=ildiko.gasparek@kh.hu Date: 2015.04.28

Részletesebben

Szabadszállás és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 6080 Szabadszállás, Kálvin tér 2. KSH: 10043347-6419-122-03. Üzleti jelentés 2014. Cg.

Szabadszállás és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 6080 Szabadszállás, Kálvin tér 2. KSH: 10043347-6419-122-03. Üzleti jelentés 2014. Cg. Szabadszállás és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 6080 Szabadszállás, Kálvin tér 2. KSH: 10043347-6419-122-03 Üzleti jelentés 2014. Cg.: 03-02-000284 Tartalomjegyzék 1. MAKROGAZDASÁGI KÖRNYEZET... 3 2. GAZDÁLKODÁSI

Részletesebben

2013. évi beszámolójának

2013. évi beszámolójának HUNGAROPHARMA Gyógyszerkereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2013. évi beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2014. május 22. TARTALOMJEGYZÉK A. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1. A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE...

Részletesebben

MÁV INFORMATIKA ZRT.

MÁV INFORMATIKA ZRT. MÁV - CSOPORT Egységes kiegészítő melléklet MÁV INFORMATIKA ZRT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. 1/43 Tartalomjegyzék I Általános kiegészítések 5 I.1 A vállalkozás bemutatása 5 I.2 A Társaság által alkalmazott

Részletesebben