IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT"

Átírás

1 ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E F/A Cégadatok (A) Cég neve: Kecskeméti Animációs Filmgyártó és Forgalmazó Kft. Cégjegyzékszáma: Székhelye: 6000 Kecskemét Liszt Ferenc utca 21.. Adószáma: KSH jelzőszáma: (B) Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő Mikulás Ferenc neve: BESZÁMOLÓ ADATOK (C) Beszámoló típusa: NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Benyújtás oka: ÜZLETI ÉVET ZÁRÓ Cég üzleti évének mérlegfordulónapja: Beszámolási időszak kezdete és vége: Pénzegység és pénznem: EZER HUF Beszámoló elfogadásának időpontja: Legfőbb szerv határozatának száma: 1/2015. Mérleg választott típusa: A típus Eredménykimutatás költségeljárása: Forgalmi költség eljárással Megküldésre kerülő dokumentumok: Kiegészítő melléklet Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közzétételi költségtérítés befizetését tanúsító MÁK igazolás Közhasznúsági melléklet (D) A cég könyvvizsgálatra kötelezett e: Könyvvizsgálat elvégzéséért felelős személy neve: (E) Közzétételi költségtérítés befizetésének igazolása: NEM A közzétételi költségtérítés megfizetésre került: Kelt: KECSKEMÉT, EB 02/A Mikulás Ferenc beszamolo.im.gov.hu/kereses BalanceForm.aspx?b=xU%2byQGC4hD3LueXeyZUAow%3d%3d&so=2&c=x7DgoVshp6t9sTwfexwU2Q%3d%3d 1/3

2 ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES MÉRLEG "A" típus Cégnév: Kecskeméti Animációs Filmgyártó és Forgalmazó Kft. Cégjegyzékszám: KSH szám: Pénzegység: EZER HUF Beszámolási időszak: Tétel (sor) megnevezés Előző év Módosítás Tárgyév 1 A. Befektetett eszközök ( sor) I. Immateriális javak sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése 4 II. Tárgyi eszközök sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök 7 6. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 8 6. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete 9 B. Forgóeszközök ( sor) I. Készletek II. Követelések sorból: Követelések értékelési különbözete sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete 14 III. Értékpapírok sorból: Értékpapírok értékelési különbözete 16 IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen ( sor) NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES MÉRLEG "A" típus Cégnév: Kecskeméti Animációs Filmgyártó és Forgalmazó Kft. Cégjegyzékszám: KSH szám: Pénzegység: EZER HUF Beszámolási időszak: Tétel (sor) megnevezés Előző év Módosítás Tárgyév 19 D. Saját tőke ( sor) I. Jegyzett tőke sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 22 II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke( ) 23 III. Tőketartalék IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék 26 VI. Értékelési tartalék ( sorok) Értékhelyesbítés értékelési tartaléka 28 Valós értékelés értékelési tartaléka VII. Mérleg szerinti eredmény E. Céltartalékok 31 F. Kötelezettségek ( sor) I. Hátrasorolt kötelezettségek beszamolo.im.gov.hu/kereses BalanceForm.aspx?b=xU%2byQGC4hD3LueXeyZUAow%3d%3d&so=2&c=x7DgoVshp6t9sTwfexwU2Q%3d%3d 2/3

3 ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ 33 II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 34 III. Rövid lejáratú kötelezettségek sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete sorból: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete 37 G. Passzív időbeli elhatárolások Források összesen ( sor) NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" típus (forgalmi költség eljárással) Cégnév: Kecskeméti Animációs Filmgyártó és Forgalmazó Kft. Cégjegyzékszám: KSH szám: Pénzegység: EZER HUF Beszámolási időszak: Tétel (sor) megnevezés Előző év Módosítás Tárgyév 1 I. Értékesítés nettó árbevétele II. Értékesítés közvetlen költségei III. Értékesítés bruttó eredménye (I II) IV. Értékesítés közvetett költségei V. Egyéb bevételek V. sorból: visszaírt értékvesztés 7 VI. Egyéb ráfordítások VI. sorból: értékvesztés 9 A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (+ III IV+V VI) VII. Pénzügyi műveletek bevételei VII. sorból: értékelési különbözet 12 VIII. Pénzügyi műveletek ráfordításai VIII. sorból: értékelési különbözet 14 B. Pénzügyi műveletek eredménye (VII VIII) C. Szokásos vállalkozási eredmény (+ A+ B) IX. Rendkívüli bevételek 17 X. Rendkívüli ráfordítások D. Rendkívüli eredmény (IX X) E. Adózás előtti eredmény (+ C+ D) XI. Adófizetési kötelezettség F. Adózott eredmény (+ E XI) G. Mérleg szerinti eredmény IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT e beszamolo.im.gov.hu Elektronikus beszámoló minden jog fenntartva (c) beszamolo.im.gov.hu/kereses BalanceForm.aspx?b=xU%2byQGC4hD3LueXeyZUAow%3d%3d&so=2&c=x7DgoVshp6t9sTwfexwU2Q%3d%3d 3/3

4 Kecskemétfilm Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Kecskemétfilm Kft január 1-jén kezdte meg tevékenységét az Animációs Film Vállalat jogutódjaként. A társaság a Cégbíróságon Cg cégjegyzékszámon került bejegyzésre. A cég jegyzett tőkéje (eft): január 1-jén december 31-én Az i tőkeemelés összege (eft): Állami Privatizációs Vagyonkezelő Rt Kecskemét Megyei Jogú Város Animációs Filmművészetért Alapítvány A Kecskemétfilm Kft. tulajdonosai december 31-én: Törzsbetétek(eFt) Részesedési arány(%) Belföldi magánszemély tagok ,3 Kecskemét Város Önkormányzata ,3 Magyar Állam ,8 Animációs Filmművészetért Alapítvány ,5 Gattyan Group S.a.r.l ,1 Összesen , óta törzstőke-emelés nem történt ével az ingatlanok értékelésénél rátértünk a hivatalos értékbecsléssel megállapított piaci értékre, így Ft értékhelyesbítéssel megemelődött az ingatlanok értéke, párhuzamosan pedig a saját tőke értéke a mérlegben. Ezzel helyrebillent a saját tőke alulértékeltsége a törzstőkével szemben. Ez az érték az újabb ingatlan értékbecslés révén most Ft-ra növekedett az ingatlanunk értékének becsült növekedése miatt gyel tulajdonosváltás következett be az eft-os üzletrésznél. Az állam magához vonta a megyei önkormányzatok vagyonát, így a Magyar Állam vált ennek a pakettnek a tulajdonosává májusában pedig egy nagyobb tulajdonrészt adott el egy magánszemély tagunk a Gattyan Group S.sa.r.l. cégnek.a magánszemélyek részaránya azonban még többséget képvisel (53,3%). A társaság export árbevétele évben: eft volt. Az értékesítési területek megoszlása (export) Ország Árbevétel (Ft) % Franciaország ,8 Németország ,2 Összesen ,0

5 Kecskemétfilm Kft SZÁMVITELI POLITIKA 2.1. Alkalmazott értékelési eljárások: - Vásárolt készletek: tényleges beszerzési ár alkalmazása - Befejezett és befejezetlen termelés értéke: közvetlen önköltségen - Amortizáció elszámolása: lineárisan, bruttó érték alapján, időarányosan (napokra) - Azonnali elszámolású tárgyi eszközök felső értékhatára a számviteli politika szerint ,- Ft - Céltartalék képzés: várható kötelezettségekre (2014-ben nem volt képzés) - Értékvesztés: - vásárolt készletek (összehasonlítás az újra beszerzési értékkel) - saját termelésű készletek (előállítási költség összevetése az értékesítési árral) - követelések a megtérülés várható mértéke szerint 2.2. Eredménykimutatás választott formája: A típusú forgalmi költség eljárás szerinti kimutatás 2.3. Könyvvezetés rendje: Elsődleges költséghely, költségviselő elszámolás a 6-os, 7-es számlaosztályban Könyvviteli zárlat: Negyedévenként Beszámoló készítés rendje: A vállalkozás egyszerűsített éves beszámolót készít tárgyév december 31-i fordulónappal. Mérlegkészítés napja a lezárt évet követő év április 15-e. Szükség esetén (pl. bankhitelért folyamodás esetén) éven belül közbenső mérleg készül A társaság a számviteli alapelveket követve készítette a beszámolót, az alapelvektől nem tért el.

6 Kecskemétfilm Kft VAGYONI, PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMI HELYZET ALAKULÁSA (eft-ban) 3.1. Tartósan befektetett eszközök aránya Előző év (2013) Tárgyév (2014) Index (%) Befektetett eszközök = = 47,9 % = 46,6 % 97,3 % Eszközök összesen A befektetett eszközök aránya alapvetően stagnál évek óta Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke = -- = 124,7 % = 123,8 % 99,3 % Befektetett eszközök A befektetett eszközök fedezettsége normális érték. A saját tőke fedezi a befektetett eszközök értékét. Több éve szinte változatlan Befektetett eszközök fordulatszáma Nettó árbevétel = = 2,6 = 2,3 88,5 % Befektetett eszközök A befektetett eszközök fordulatszáma némiképp gyengült az árbevétel-csökkenés következtében Forgóeszközök aránya Forgóeszközök = = 52,0 % = 47,5 % 91,3 % Eszközök összesen A forgóeszközök aránya a jelentősebb beruházási tevékenység miatt csökkent A tőke szerkezete Idegen forrás = = 38,0 % = 32,0 % 84,2 % Összes forrás Az külső források aránya csökkent a hitelek csökkenésével.

7 Kecskemétfilm Kft Likviditás Likviditási gyorsráta Likvid aktívák = = 39,9 % = 20,6 % 51,6 % Likvid passzívák A likviditási gyorsráta visszaesett a tavalyi extra szintről a szokásos értékre. Likviditási mutató Forgóeszközök = = 1,37 = 1,49 108,8 % Likvid passzívák Ez a mutató most kissé javult, de még messze van az optimális értéktől. Eladósodottsági mutató Adósság = = 63,5 % = 55,4 % 87,2 % Saját vagyon Az eladósodottság mértéke a hiteltörlesztésnek köszönhetően csökkent. 3.7 Jövedelmezőség Eszközarányos megtérülés Adózott eredmény = = 1,1 % = 1,1 % 100,0 % Összes eszköz Az adózott eredmény eszközarányosan semmit sem változott, ideális lenne egy kis emelkedés. Saját vagyon-arányos megtérülés Adózott eredmény = = 1,8 % = 1,9 % 105,6 % Saját vagyon A vagyonarányos jövedelmezőség egy hajszálnyit nőtt, de ennek is tovább kellene emelkednie.

8 Kecskemétfilm Kft MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK 4.1. Immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó értékének évi változása (Ft-ban) Nyitó érték Változás + - Záró érték Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Telek Park Épület Műszaki berendezések Üzemi berendezések Járművek 0 0 Irodai berendezések Beruházások 0 0 Összesen: Nettó érték december 31-én (Ft-ban) Bruttó érték Halmozott amortizáció Nettó érték Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Telek Parkosítás Épület Műszaki berendezések Üzemi berendezések Járművek Egyéb berendezések Beruházások Összesen Befektetett pénzügyi eszközök változása (Ft-ban) Nem voltak befektetett pénzügyi eszközök 2014-ben Vásárolt és saját termelésű készletek alakulása évben (Ft-ban) Nyitó érték Záró érték Vásárolt készletek Sajáttermelésű készletek Összesen

9 Kecskemétfilm Kft. 6 A záró értékben levő befejezetlen filmek önköltsége én (Ft-ban) Filmek címe Önköltség A nyulacska csengője A cigány asszony meg az ördög Cigánymesék III. Béla emlékezete Szörnyeteg Lajos jaj de álmos Városi legendák 1-3. epizód Városi legendák epizód A fázó rókafiak The Red Turtle _76_emmy Animation Classwork Project KAFF Követelések, egyéb pénzeszközök Összesen Követelések (Ft-ban) Belföldi vevők ÁFA-visszaigénylés Társasági adó befizetés Elszámolás munkavállalókkal Szállítók Egyéb adóbefizetés Összesen A mérlegkészítés időpontjáig ( ) beérkezett követelések összege: Ft. Pénzeszközök (Ft-ban) Elkülönített számlák Elszámolási betétszámla Vállalati Kártyaszámla Pénztár Összesen

10 Kecskemétfilm Kft FORRÁSOK 5.1. Saját tőke A saját tőke évben a nyereségesség miatt eft-ról eft-ra, az eddigi legmagasabb összegre tovább növekedett Céltartalékképzés és értékvesztés A Társaság céltartalékot nem képzett 2014-ben. Lejárt vevőkövetelés nem volt én. Leírandó, immobil eszköz, lejárt követelés nem szerepel a mérlegben Kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek december 31-én után esedékes hosszú lejáratú hiteltörlesztés Összesen Hosszú lejáratú hitele nincs a kft-nek Rövid lejáratú kötelezettségek december 31-én Rövidlejáratú hiteltartozás Közalapítványok által nyújtott és egyéb támogatások Személyi jövedelemadó Járulékok (Eü. hj., Madói, Mvállalói jár., Szakképzés) Keresetelszámolás Rövid lejáratú kötelezettség munkavállalókkal szemben Helyi adók Összesen A rövid lejáratú kötelezettségek összegéből a mérlegkészítés napjáig (2014. március 31-ig) pénzügyileg rendezett tétel: Ft. Lejárt kötelezettsége nincs a Kft-nek.

11 Kecskemétfilm Kft Bevételként el nem számolt támogatások részletezése: NKA és MTVA által adott átmenő támogatások Orrszarvúra várva Cigánymesék Városi legendák 1-3. epizód Városi legendák epizód A hőscincér A fázó rókafiak Összesen

12 Kecskemétfilm Kft AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS KIEGÉSZÍTÉSE 6.1. Bevételek összetétele (eft-ban) 2013 % 2014 % Belföldi árbevétel ,7 % ,0 % Export árbevétel ,7 % ,4 % Egyéb bevétel ,6 % ,6 % Pénzügyi műveletek bevétele 22 0,0 % 16 0,0 % Rendkívüli bevétel 0 0,0 % 0 0,0 % Összesen ,0 % ,0 % A 2014-es évben az export árbevétel beruházás következtében vállalhatóvá vált új munkák eredményeként továbbra is jelen van, sőt emelkedik. A belföldi bevétel fájdalmasan alacsony szintje tovább esett vissza. Az egyéb bevételként szereplő támogatások volumene azonban emelkedő részarányt képvisel (sőt abszolút összegben is nőtt) Befejezett filmek, teljesített filmgyártási szolgáltatások közvetlen önköltsége (Ft-ban) Közvetlen önköltség A jókedvű örmény temetése A nyulacska csengője Játékok szárítkozás közben Egy fazék méz Mesék Budapestről 3. epizód A rajzoló emlékezete Maminti, a kicsi zöld tündér Mesék Budapestről 4. epizód Elvarázsolt egérkisasszony A cigány asszony meg az ördög Cigánymesék III. Béla emlékezete Világlátott egérke epizód Szörnyeteg Lajos jaj de álmos A hőscincér Lutherv Márton élete Nemzetközi mesék 1. epizód Animation Golden Horse The Red Turtle Golden Horse _058_raich_yippie_hüpfkinen

13 Kecskemétfilm Kft _076_emmy KAFF Animation Classwork Project Grafikai munkák KAFF Hiroshima Fesztiválokon részvétel Mercedes buszok arculattervezése Hiroshima előkészítése Megyei Kórház gyermekosztály Épületfelújítás PR-marketing Kecskemétfilm Kft DVD- és kazettaeladás Stúdiólátogatás Filmforgalmazási jogdíjak Összes közvetlen önköltség Közvetett költségek (Ft-ban) Igazgatási költségek Összesen Költségnemek részletezése (eft-ban) Anyagköltség Energia Karbantartási költségek Anyagjellegű szolgáltatás Alvállalkozói teljesítmények Anyagjellegű ráfordítások összesen Bérköltség TB kötelezettség Utazási költségtérítés 212 Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás 72 Szerzői díjak Reprezentáció 408

14 Kecskemétfilm Kft. 11 Telefon magánhasználat 182 Szakképzési hozzájárulás 504 Kulturális kiadások 142 Személyi jellegű ráfordítások össz Terv szerinti, lineárisan elszámolt écs Egy összegben elszámolt értékcsökkenés 0 Értékcsökkenés összesen Bankköltségek Biztosítás 773 Hatósági, igazgatási és egyéb nem anyagjellegű szolgáltatások Egyéb költségek összesen Egyéb ráfordítások (eft-ban) Egyéb ráfordítás 120 Visszafizetés az NKA-nak Önkormányzati adók 477 Készletek értékvesztése 0 Ráfordítások összesen Pénzügyi műveletek ráfordítása (eft-ban) Banknak fizetett kamatok 971 Árfolyamkülönbözetek 0 Összesen Tájékoztatásul kiemelt ráfordítások 2014-ben nem volt kötelező a könyvvizsgálat társaságunknál, így nem alkalmaztunk könyvvizsgálót Rendkívüli ráfordítások 2014-ben Ft összegben merült fel rendkívüli ráfordítás Rendkívüli bevételek 2014-ben nem származott ilyen jellegű bevétele a kft-nek.

15 Kecskemétfilm Kft Egyéb tájékoztató adatok A Számviteli törvényben előírt egyéb tájékoztatási kötelezettségünkre vonatkozó adattal nem rendelkezünk. 7. A TÁRSASÁGI ADÓ SZÁMÍTÁSA 7.1 Minimumadó számítása Szöveg év Adózás előtti eredmény Társasági adó alap Összes bevétel Minimumjövedelem Minimumadó Adózás előtti eredmény adója Társasági adó 2013-re TÁJÉKOZTATÓ KIEGÉSZÍTÉSEK 2014-ben a Kecskemétfilm Kft. átlagos állományi létszáma 11,2 fő volt. Állományi dolgozók átlagos bérköltsége: Ft/fő/hó volt. A társaságnál felügyelő bizottság nem működik. Kecskemét, március 31. (:Mikulás Ferenc:) ügyvezető igazgató

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 2011. Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] [SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ] 1 4 6 2 5 6 5 1 4 1 1 0 5 7 2 0 7 Statisztikai

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2014.6.4. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL - NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 12EB-01 12EB 12EB/A 12EB/M/A1

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 01. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban. Sorszám módosí- A tétel megnevezése

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban. Sorszám módosí- A tétel megnevezése 14125979-9603-113-18 1/2. oldal Statisztikai számjel 18-09-107574 Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző Sorszám módosí- év(ek) A tétel megnevezése Előző

Részletesebben

HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság

HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság 22677536-9319 - 572-01 Statisztikai számjel 01-09 - 938607 Cégjegyzékszám HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 01.01-12.31. Könyvvizsgáló

Részletesebben

Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához

Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához I. Általános tudnivalók A kiegészítő melléklet a Re-Kom Nonprofit Kft 2012. január 01.-től 2012.

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: 18161777-2-42 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: 01 PK 60138 /2001/ Nyilvántartási szám: 01/01/19 Magyar Kézilabda Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Éves

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 01. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék 12 PK 60.540/2006/ 01/03/60540 Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2013

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

Bp. VI.,Szent Család Temp.Felúj. és a Kat. Hitokt. Tám.Alapítvány KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.

Bp. VI.,Szent Család Temp.Felúj. és a Kat. Hitokt. Tám.Alapítvány KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. Adószám: 18061488-1-42 Bp. VI.,Szent Család Temp.Felúj. és a Kat. Hitokt. Tám.Alapítvány KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. Fordulónap: 2012. december 31. Beszámolási időszak: Budapest, 2013. 05.07. 2012. jan.

Részletesebben

Kiegészitő melléklet. a CORVINUS Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. 2014.évi. éves beszámolójához Beszámolási időszak: 2014.01.01.-2014.12.31.

Kiegészitő melléklet. a CORVINUS Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. 2014.évi. éves beszámolójához Beszámolási időszak: 2014.01.01.-2014.12.31. Általános kiegészitések: 1. A vállalkozás bemutatása: Kiegészitő melléklet a CORVINUS Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. 2014.évi éves beszámolójához Beszámolási időszak: 2014.01.01.-2014.12.31. A Fővárosi

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 18932825-6910-131-19 Cégjegyzék száma: Cég adószáma: 18932825-2-19 Vállalkozás megnevezése: Dr Szikora Márta Ügyvédi Iroda Vállalkozás címe: 8100 Várpalota Fehérvári utca 8 Kiegészítő

Részletesebben

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Adószám: 23395778-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-963641 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1061

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: 14464700-2-15 Cégbíróság: Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzékszám: 15-09-073222 TI-KÖSZ Köztisztasági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

2013. évi. kiegészítő melléklete

2013. évi. kiegészítő melléklete KÉBSZ Kft. Csanytelek Volentér János tér 2. Adószám: 11086583-2-06 Cégjegyzékszám: 06-09-002424 2013. évi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ kiegészítő melléklete Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási

Részletesebben

econet.hu Informatikai Rt. Éves beszámoló 2001. üzleti évrol

econet.hu Informatikai Rt. Éves beszámoló 2001. üzleti évrol 11404374-7220-114-01 01-10-043483 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma econet.hu Informatikai Rt. 1117 Budapest, Hauszmann A. u. 3. Vállalkozás megnevezése Vállalkozás cime Éves beszámoló 2001. üzleti

Részletesebben

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Tisztelt Hölgyem/Uram! Tisztelt Hölgyem/Uram! Kérjük, hogy az egyeztető táblát az auditált éves beszámoló alapján szíveskedjen kitölteni! Kérjük, hogy a következő dokumentumokat ELEKTRONIKUSAN ÉS NYOMTATVA szíveskedjenek elküldeni

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 23969973-2-05 Cégbíróság: B.A.Z. Megyei Cégbíróság Cégjegyzék szám: 05-09-024327 3515 Miskolc - Egyetemváros, Egyetem utca 2. 2013 Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási időszak: 2013. január

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 11960245-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-685303 PartnerGroup Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2040 Budaörs, Gyár utca 2. Kiegészítő melléklet

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: 2. A cég rövidített elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Kft 3. A cég székhelye: 1113 Budapest,

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

A Shopline-webáruház Nyrt.

A Shopline-webáruház Nyrt. A. (korábbi nevén Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt.) 2012. évi magyar számviteli szabályok szerinti éves beszámolója Jóváhagyta a a Társaság 2013. április 24-i éves közgyűlése. H-1097 Budapest,

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló 2013. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel 12-09-001968 Cégjegyzék száma Ipoly Cipőgyár Kft 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 06-35/501-279 Éves beszámoló 2013. Keltezés: Balassagyarmat, 2014. március 15.

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló Statisztikai számjel: 18075814-8559-529-01 Cégjegyzék száma: 00-00-006608 A vállalkozás megnevezése: Magyar Számviteli Szakemberek Egyesülete A vállalkozás címe, telefonszáma: 1024 Budapest Margit krt.

Részletesebben

VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010. ÉVI

Részletesebben