E L Ő T E R J E S Z T É S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete február 12-i ülésére Tárgy: Közép-dunántúli Regionális Egészségügyi Tanács határozatának jóváhagyása Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Előadó: Ottó Péter polgármester Szavazás módja: egyszerű többség Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Szirbek Tiborné egészségügyi referens Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság, Egészségügyi, Szociális és Sportbizottság Láttam: Dr. Árpásy Tamás jegyző

2 2 Tisztelt Képviselő- testület! A Közép-dunántúli Regionális Egészségügyi Tanács (KDRET) a évi CXXXII. számú, az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló törvény értelmében, a miniszteri felosztási javaslatról január 18.-án meghozta határozatát. A fenti törvény 4. (4) bekezdése szerint a RET határozata csak akkor érvényes, ha azt a régió területén működő valamennyi, fekvőbeteg- szakellátást nyújtó közfinanszírozott egészségügyi szolgáltató fenntartója a RET döntésétől számított 30 napon belül jóváhagyta. Az előterjesztés részeként becsatolom az Önkormányzat, a kórház, valamint az önkormányzati biztos szakmai hátterével a KDRET Elnökének, és döntéshozó helyzetben lévő tagjainak írt levelet, mely kifejezi az Önkormányzat azon szándékát, hogy továbbra is az aktív ágyak megtartása mellett kívánja a kórházat működtetni. Kérem a mellékelt anyagok átvizsgálását követően a határozati javaslatok megvitatását és annak elfogadását. Zirc, január 30. Ottó Péter polgármester

3 3 Határozati javaslat:... /2007. (II. 12 ) Kt. számú határozat 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen előterjesztés mellékletében foglalt - Közép-dunántúli Regionális Egészségügyi Tanács 1/2007. (I. 18.) számú határozatát jóváhagyja, és a döntés megküldésére Zirc Város Polgármesterét felhatalmazza. 2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Közép-dunántúli Regionális Egészségügyi Tanács Elnökségét, hogy a szakmai egyeztetések során vegyék figyelembe Zirc Város Önkormányzata által megfogalmazott, szakértői véleményekkel alátámasztott aktív ellátás megtartásának szándékát, a kapacitás elosztás miniszteri döntés-előkészítő szakmai javaslat megfogalmazása során. Felelős: Ottó Péter polgármester Határidő: február 18.

4 4 2007/1 Fekvőbeteg-szakellátást Nyújtó Közfinanszírozott Egészségügyi Szolgáltatók Fenntartói/Tulajdonosai Tisztelt Egészségügyi Szolgáltatók Fenntartói/Tulajdonosai! Mellékelve küldöm a Közép-Dunántúli Regionális Egészségügyi Tanácsnak az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló törvény javaslatairól hozott határozatát. Kérem, hogy az Önök állásfoglalását megtárgyaló ülés (a törvény szerinti 30 napon belül) tervezett idejéről előzetesen értesítsenek ( cím a lap alján), valamint a meghozott döntés hivatalos határozatát küldjék meg a KD RET postacímére. Szíves közreműködésüket megköszönve, Maradok tisztelettel: Aczél Péter KD RET koordinátor Veszprém, január 23.

5 5 Egészségügyi Miniszter Közép-Dunántúli Regionális Egészségbiztosítási Pénztár Vezetője Fekvőbeteg-szakellátást Nyújtó Közfinanszírozott Egészségügyi Szolgáltatók Fenntartói A Közép-Dunántúli Regionális Egészségügyi Tanács 1/2007. (I.18.) számú határozata: Az egészségügyi ellátó rendszer fejlesztéséről szóló évi CXXXII. törvény régiónkra vonatkozó miniszteri ajánlatát a fenntartók/tulajdonosok és intézményeik megismerték, szakmai körökben megvitatták. A Közép-Dunántúl jelenlegi ágyszám ellátása jelentős mértékben az országos átlag alatt van. A javasolt további ágyszám csökkentés súlyosan veszélyezteti a lakosság egészséghez való alkotmányos alapjogait, ezért a Közép-Dunántúli Regionális Egészségügyi Tanács az ajánlatot is tárgyalásra alkalmatlannak tartja. Felelős: Lasztovicza Jenő KD RET elnök Határidő: Azonnal További kisebbségi vélemények: Kuti Csaba, a Református Egyházi Egészségügyi Szolgáltatók Tulajdonosi Képviselője: Csatlakozva a Dél-Dunántúli Régió javaslatához a drog- és alkoholbetegek gyógyítására szakosodott intézményeik ellátása ne régiós szinten történjen, hanem a Minisztérium biztosítsa annak feltételeit, mivel az ellátottak sem csak a régión belüliek. Dr. Varga Győző, az RFT delegáltja: A politikai elutasító döntés helyett szakmai alapon további tárgyalást javasol. Dr. Bujdosó László, regionális tisztifőorvos: A RET formális döntéséhez alkalmazkodva javasolja, hogy folytatódjanak a szakmai egyeztetések, az intézmények vezetőivel, a szakma képviselőivel. Elsősorban azért, hogy a Komárom, Kisbér, Mór tengely vonatkozásában szakmailag elfogadható megoldásra lehessen jutni, másrészt adatokkal számszerűsítve segíteni lehessen a miniszter úr döntését. Lasztovicza Jenő KD RET elnök Dr. Bujdosó László KD RET Titkárságvezető Aczél Péter KD RET koordinátor

6 6 JEGYZŐKÖNYV A Közép-Dunántúli Regionális Egészségügyi Tanács (KD RET) január 18-án, 14 órai kezdettel tartott üléséről Helyszín: Veszprém, Csolnoky Ferenc Kórház nagy előadóterme Jelen vannak: A Tagok közül 54 fő, További meghívottak közül 17 fő a mellékelt jelenléti ívek szerint. A közgyűlésről hangfelvétel készült. Dr. Bujdosó László KD RET titkárság vezető, rövid bemutatkozása után köszönti a megjelenteket a RET ülésen. Megállapítottuk a regisztráció alapján, hogy a 92 tagú Regionális Egészségügyi Tanácsból 54-en jelen vannak, éppen ezért a RET határozatképes. Mindannyian, akik itt ülnek tudjuk, hogy a Parlament az elmúlt év decemberében elfogadta a 132-es számmal jelzett törvényt az egészségügyi ellátó rendszer fejlesztéséről. Azt is tudják, hogy ebben a törvényben egészségügyi, elsősorban a fekvőbeteg-ellátó rendszer korszerűsítését, átalakítását tűzte napirendre a Parlament. Ennek a törvénynek a végrehajtása kapcsán vagyunk itt. A törvény meghatározott minden régió vonatkozásában, mondhatjuk úgy, hogy védett ágyakat, kiemelt intézményeket, és ezen felül meghatározta a törvény a még elosztható ágykapacitásokat, mind az aktív, mint a krónikus ágyak vonatkozásában. Szakmacsoportonként határozta meg a törvény a még elosztható ágyakat. Azt is meghatározta a törvény, hogy ezt a kapacitás-felosztást a Regionális Egészségügyi Tanácsok tehetik meg. Az ő feladatuk és kötelességük, hogy egyrészt szakmacsoportonként és intézményenként a kapacitásokat, az aktív és krónikus vagyis szebb szóval nem aktív fekvőbeteg-ellátó kapacitásokat meghatározzák és ezzel párhuzamosan meghatározzák az ellátási területeket is az adott kapacitásokhoz kapcsolódóan. Ez tehát a RET feladata. Miniszter úr a feladatának megfelelően január 8-án éjfélig a saját javaslatát a törvény előírásainak megfelelően megtette a RET, illetve az alkotói számára. Mindenkinek nyilvános volt, mindenki megkapta, mindenki hozzájutott ezekhez az adatokhoz, ezekhez a javaslatokhoz. Ennek alapján történtek már számos esetben szakmai egyeztetések a régióban, de annak érdekében, hogy a RET feladatát el tudja látni, ezért került ma összehívásra ez a tanács. Nekem az üdvözlésen és a helyzet tisztázásán túlmenően viszonylat kevés a feladatom, ezért jó munkát kívánva Latovicza Jenő Úrnak adom át a szót. Lasztovicza Jenő KD RET elnök Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit, és megköszönöm, hogy elfogadták a meghívást. Ugye mindannyian tudjuk, hogy elég szoros határidők vannak a miniszter úr által kiadott ütemterv szerint, tehát úgy gondoltuk, hogy jobb minél gyorsabban elvégezni ezt a feladatot, hiszen már előtte is voltak egyeztetések, vélemények az intézmények és a fenntartók között. Egyeztetve több fenntartóval, többen annak a véleményünknek adtunk hangot, hogy ez az alaphelyzet, amit a minisztérium kigondolt és a régiókra, illetve a megyékre megszabott, ez

7 7 gyakorlatilag elfogadhatatlan. És abból kiindulva, hogy itt van ez a grafikon nem tudom Önök ezt mennyire ismerik, - amelyet a minisztérium adott ki. Ez is világosan mutatja számunkra, hogy a Közép-Dunántúli Régió a 10 ezer lakosra jutó aktív ágyszám elosztásnál az országos átlagnál, legalábbis 20 %-kal alacsonyabb szinten áll. Ez már most is azt a képet mutatta, hogyha nem történik meg ez az egészségügyi reform címszóval bújtatott ágyszám-csökkentés, akkor is a Közép-Dunántúli Régió nagyon komoly lépéshátrányban van a beteg-ellátás területét tekintve. Ráadásul, hogy megismertük a minisztérium ajánlását és javaslatát, nagyon jól látható, hogy mínusz 20 %-kal rosszabb pozícióból indult a régió, gyakorlatilag több mint 1400 aktív ágyat vonnak még el a régiók. Tehát meggyőződésünk az, hogy ha ez végrehajtásra kerülne ez a mostani rekord, az nagymértékben csökkentené a régióban élő embereknek az egészséghez való jogát, Hiszen ha megnézzük azt, hogy az ellátó rendszerben a kórházak területi elosztása, megnézzük azt, hogy a mentők állapota, helyzete, struktúrája milyen, már most is azt lehet mondani, hogy sok helyen, sok térségben így is problémák vannak. Tehát mi arra a javaslatra jutottunk, és én szeretném elmondani a javaslatunkat, amelyet határozati javaslatként fogadna el a RET., én azt kérném, hogy Önök is röviden azért majd szóljanak hozzá, hiszen sokan vagyunk, és jó lenne, hogy ha nem sok órán keresztül vitatkoznánk. Én ezért szeretném felolvasni azt a javaslatot, amit nem én találtam ki, hanem az intézmény fenntartókkal közösen vitattunk meg, és én arra kérném Önöket, hogy ehhez szóljanak hozzá, és amennyiben egyetértenek a szavazataikkal támogassák ezt a határozati javaslatot. A KDT. RET határozata: Az egészségügyi rendszer ellátó fejlesztéséről szóló évi CXXXII. tv. régiókra vonatkozó miniszteri ajánlatát a fenntartók/tulajdonosok és az intézményeik megismerték, szakmai körökben megvitatták. A Közép-Dunántúl jelenlegi ágyszám ellátása jelentős mértékben az országos átlag alatt van. A javasolt további ágyszám-csökkenés jelentősen veszélyezteti a lakosság egészséghez való alkotmányos alapjogait, ezért a RET ajánlatot is tárgyalásra alkalmatlannak tartja. Én röviden ezzel kezdeném a mai ülésünket és megkérdezném, hogy kinek van hozzászólnivalója, véleménye. Az lenne a kérésem, hogy csak röviden, mert tényleg sokan vagyunk. Halász Károly Komárom Város Önkormányzata: Nem tudom teljes mértékben elfogadni azt, amit az elnök Úr felajánlott határozati javaslatként. Azért nem tudom elfogadni Komárom Város Önkormányzata nevében, mert úgy érzem, hogy valóban a szakma nagyon sok alkalommal és jól végig gondolva végigtárgyalta ezt a kérdést, és azt is el kell, hogy mondjam, hiszen az elnök úr is tudja és a jelen lévő megyei elnökök valamennyien, nem csak szakmai, hanem szakmapolitikai megállapodás is született a régióban. Véleményem szerint nem az lenne a megoldás, hogy egy az egyben utasítsuk vissza ezt a döntést, és azt a lehetőséget szalasszuk el, hogy mi hozzunk egy döntést, hanem az lenne a megoldás, hogy azt a szakmai- és szakmapolitikai megállapodást tükrözné a mi véleményünk, amelyben mindegyik megye megegyezett. Dr. Völner Pál Komárom-Esztergom megyei közgyűlés elnöke: Szintén megyebeli kórházról van szó, de látni kell, hogy ez a bizonyos 3 hónapos szakmapolitikai egyeztetés, amiről a komáromi felszólaló beszélt, az egy teljesen más ágyszám-elosztásról szólt, mint amivel most a miniszter úr megkínált bennünket. Láthatjuk, hogy több mint 100 ággyal csökkentette az elosztható ágyaknak a számát. Én azt hiszem, hogy korrekt ajánlatot egymás felé egy ilyen kiélezett folyamat után nem tudunk ilyen csökkentett feltételek mentén tenni.

8 8 Tehát hiába volt meg az esély a szakmai- és szakmapolitikai egyeztetés után, hogy a politikai felelősséget is felvállalva döntés hozzanak, adott esetben itt a RET ülésen a döntéshozók. Nem vagyunk abban a helyzetben, hogy ezért a csökkentésért elvállaljuk azt a felelősséget, amit a miniszter úrnak kell viselnie. Én a magam részéről támogatom a határozati javaslatot. Fenyves Péter Mór város polgármestere: Az előttem szólókhoz szeretnék a tekintetben visszatérni, hogy tudomásom szerint a tárgyalások folyamán 240 ággyal kiegészült a régiónak az ágyszáma. És ezeken az egyeztetéseken, ami szakmai vagy szakmapolitikai, egész pontos megállapodások születtek. Még olyan szinten, hogy a parlamenti szavazást követően is kaptam hírt a parlamentből, kormánypárti oldalról természetesen, akik nekünk segítettek ebben az ügyben, és ez az éjszaka feltett anyag merőben eltér ettől. Szeretném tudni, hogy mi történt? Megpróbáltam utánajárni, nem sikerült. Valaki, aki ott járt és tudta, hogy mi történt, hogy milyen indokkal változtatták meg ezt a szakmai, szakmapolitikai egyeztetést? Tehát én azt mondom, hogy adjuk erre választ, mert oldaltól függően ez az egyezség létrejött, és én ezt úgy gondolom, hogy ez bizonyos nyugvópontra tette. Tehát, ha ez a hiány nem kerül visszafordításra, akkor valóban nem tudunk ezzel mit kezdeni. És valószínű, hogy egyetlen egy polgármester sem tud normális választ adni a betegeknek, és a lakóknak. Arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy az idő múlik, a becsület meg fogy. Az emberek türelme fogy el leginkább és ezt helyben kezelni nem egy egyszerű dolog. Tőlem azt kérték az országgyűlési képviselők mindegyike, hogy próbáljuk meg abba a mederbe tartani a folyamatot, ami nem egy kezelhetetlen rendezvény-sorozatba torkollik. Egy ideig az ember tudja tartani, de egy idő után meg nem, mert átlépnek rajta az események. Tehát valaki segítsen bennünket abban, és remélem van itt olyan, aki ezt meg fogja tudni mondani, hogy miért húzták át az összes számítást, hogy ez az irány, amit most akarunk követni, ez talajt fog-e egyáltalán? Dr. Varga Győző a Regionális Fejlesztési Tanács küldötte: Az lenne a szerencsés javaslat, hogy ha ezt elsősorban szakmai oldalról próbálnánk megfogni, ezért azt gondolom, és azt javaslom, hogy ne zárjuk le egy szinte politikaival felérő elutasítással a miniszteri javaslatot, tárgyaljunk és fejezzük ki a tárgyalási készségünket. Tudomásom szerint meg van határozva egy következő ülés időpontja, azt gondolom, hogy egy szűkebb körben akár azokat, amelyekben tárgyalóképesnek tartjuk a miniszteri javaslatot, van amiben egyáltalán nem, de én nem javaslom, hogy innen úgy álljunk fel, hogy becsaptuk az ajtót, akármennyire is nem tetszik az, ami a minisztertől felénk javaslatként eljutott. Lehetséges, hogy itt van a miniszteri megbízott, vagy abból a csapatból valaki, és lehet, hogy ők fel fognak szólalni, nem tudom, de mindenesetre kívánatos lenne, hiszen a polgármester úr kérdésére is valamelyest eligazítást adhatnának. Azt gondolom, hogy ő nélkülük pedig a tárgyalás tovább nem is folytatható, hiszen mint tudjuk minden régiónak van miniszteri megbízottja és mediátorok ebben a kérdésben. Tehát én javaslom a tárgyalás folytatását és készség kimutatását a megegyezésre. Köszönöm. Dr. Sirály Péter Sirály Kht.: Móri polgármester úr kérdésére azt a választ tudom adni, hogy meggyőződésem szerint itt kormányzati hiba történt. A miniszter úrral és Matejka Zsuzsával folytatott, elég jelentős kötélhúzás során már a miniszteri második ajánlat után az derült ki a döntés-mechanizmusáról, hogy bizonyos szakmai minimumfeltételek miatt variálták át ezeket az előzetesen beadott, majdnem konszenzusos javaslatot. Elmondtuk és minden képviselő, aki ott volt ezen a beszélgetésen elmondta, hogy az egész egészségügyet tokkal, vonóval lehet becsukni, ha a

9 9 szakmai minimumfeltételeket teljesíteni kéne. Szeretném felhívni arra a figyelmet, hogy miközben a miniszter úr kiadott egy javaslatot az csak annyit jelent, hogy ha mi nem egyezünk meg, akkor ez a döntés fog születni. Ezzel szemben a tv. határozza meg a mozgásterünket, és a törvény szellemében kell és tudunk és lehet megegyezni, ha meg tudunk egyezni. Tehát így bizonyos fokon tudom, hogy nehéz konszenzusos döntést hozni, de azt hiszen, hogy nagyon fél kompromisszumra hajlandó, hogy előnyösebb, elfogadhatóbb helyzetbe kerüljünk és ennek következtében, én azt javaslom, hogy a törvény adta keretek között, miközben itt a három megye egyeztetése folyamán a törvény keretei között marad, a törvény adta lehetőségekkel élve ne csapjuk be magunk mögött a kaput. Balsay István a Fejér megyei Közgyűlés alelnöke: Szakmapolitikai szempontból azt javasolnám, hogy tartsa magát a RET a korábbi döntéséhez. Azt javasoltuk és egyöntetűen mindenki elfogadta, hogy a régióban törekedjünk arra, és keressük meg az országgyűlési képviselőket, hogy az aktív ágyak tekintetében legalább a 90 %-os mutató szintet érjük el. Ennek a reményében módosító javaslatok születtek az országos átlaghoz képest. Fejér megyéről elmondhatom azt, hogy az aktív ágyak tekintetében 80 %-os szintet sem érjük el, az összes ágy tekintetében pedig az országos átlaghoz viszonyítva 60 %-os szinten vagyunk. Arról nem is beszélve, hogy amíg törvényes tárgyalás zajlik a megyei önkormányzat által fenntartott intézmény vezetője szinte minden héten kap egy olyan rendelkezést, amelyben a finanszírozás kérdésével szinte ellehetetlenül a tervezés, ellehetetlenül a kórház fenntartása. Tehát azt javaslom, amit elnök úr, hogy tartsuk magunkat a RET döntéséhez, hogy legalább a 90 %-os szintet érjük el. Ez a három megye a legjobb befizetők közé tartozik, ami az OEP pénztárába történő befizetéseket illeti, és ilyen alacsony szintű szolgáltatást másik régióban én nem tudok. Javasolnám, hogy a miniszter urat arra kérjük meg, hogy a korábbi megállapításunkat, amelyet az Országgyűlés két bizottsága, két nagy frakciója is elfogadott, azokat tartsa be. Köszönöm. Dr. Vizkelety Tibor az Egészségügyi Minisztérium képviseletében: Először egy helyesbítést szeretnék tenni az előbb elhangozottakhoz. Ha nem születik döntés, pontosabban, ha nem születik konszenzus a RET ülésen, akkor a miniszteri javaslat lép automatikusan életbe. Ez nem így van, tehát a miniszter úr még módosíthatja a javaslatát, ha nincs is konszenzus a fenntartók részéről, de ha értelmes, használható javaslatok elhangzanak, azt elfogadja a miniszter úr. Másik: az az anyag, amit megkapott minden régió, ezt miniszteri javaslatnak tituláljuk, ennek csak egy része a miniszteri javaslat, a nagyobbik részét a törvény szabja meg. Tehát a súlyponti kórházaknak juttatott ágyak száma és szakmacsoportonkénti felosztása az nem a miniszter döntése, az az országgyűlés döntése, megszavazták, ugye a mellékletben olvashatók, ugye ez a törvény által megszabott számok ezek, amikkel a miniszter úr, ha szeretne sem tudna változtatni. Ami az ő valódi ajánlása, az ezen felüli ágyszámok, tehát a nem védett kórházak részére juttatott ágyszámok, és az lenne a feladata a RET-nek, ebben kéne módosításokat tenni és ez teljesen szabadon módosítható. Tehát a javaslatnak ez a része nem köti a RET-et, az teljesen el is térhet ettől olyan feltételek mellett, hogy nem adhat több ágyat, nem oszthat ki, mint amennyi rendelkezésre áll. A szakmacsoportok között már nagyobb a mozgástere, mint a miniszternek volt, akit kötött a törvény, a 10 %-ot át is lehet csoportosítani a szakmák között, illetve lehetséges bizonyos kisebb mozgás még a régiók között is. Nem az a feladata a RET-nek, hogy a tv. elfogadja-e, vagy ne fogadja el, hanem a szétosztható ágyaknak a szétosztását kellene elvégezni. Hogyha ebben nem tud dönteni, az gyakorlatilag azt jelenti, hogy nem tud jobb ötletet adni, mint amit a miniszter javasolt ebben a kérdésben.

10 10 Kuti Csaba vagyok az Egyházi fenntartású egészségügyi intézményeket én képviselem a RET-ben: Ez két kicsi intézet, egy Komárom és egy Fejér megyei. Az egyik a drogbetegek, a másik alkoholbetegek gyógyítását végzi. Tekintettel arra, hogy van egy minta a Dél-Dunántúli Régióban, ami ezeknek az egyházi intézményeknek, melyek egy egészen speciális gyógyítást végeznek, az ő érdekükben született. Én hadd kérjem a RET-et, hogy csatlakozzunk a Dél-Dunántúli Régiónak az ilyen irányú javaslatához. Ez 15 ágy pluszt jelentene a jelenleg 15 ágyra javasolt drogbetegek gyógyítására, hiszen nyilván 15 ággyal nem tud egy egyházi fenntartású intézmény sem életben maradni. A Dél-Dunántúli Régió javaslata azt mondja, hogy a drogbeteg- és alkoholbeteg terápiát ne régiós szintre helyezze az egészségügyi kormányzat, hiszen nem is régiós beteg állományban dolgoznak, hanem országosan. Igaz, hogy nem kiemelt intézmény, ez természetesen egy más kategória, de ezt a speciális gyógyítást ne akarjuk régiós szintre letenni, mert nem tudunk neki megfelelni, hanem annak érdekében, hogy ez az ellátás működjön a minisztériumot kérjük meg, hogy ő biztosítsa az ezeknek szükséges ellátását. Köszönöm. Pálfy Sándor vagyok a Veszprém Megyei Önkormányzat alelnöke: Azt szeretném javasolni, hogy - csatlakozva Völner Pál úrhoz, és Fenyves Péter úrhoz is azt a határozati javaslatot, amit megfogalmaztunk, illetve ami megfogalmaztatott, azt szeretném elfogadni. Ezt azért javaslom, hiszen az nem azt mondja ki, hogy egy vitát lezárunk, hanem, hogy ebben a formában a miniszteri ajánlás nem kezelhető. Abszolút egyetértek abban, amit polgármester Úr is mondott, hogy nagyon sok munka fektetődött ebbe az egész háttérbe, illetve háttérmunkába, amivel kapcsolatban a miniszteri ajánlás egész másfajta pozíciókat határozott meg, -ezzel teljesen egyet lehet érteni-, méghozzá olyan pozíciókat, amelyeket a települési polgármesterek elég nehezen tudnak javasolni. Ha elfogadjuk azt az alapvetést, amit elnök úr mutatott, az pedig gyakorlatilag valóban elfogadhatatlan, hiszen minden itt ülőnek alapjaiban a régiót kell képviselni, a régióban élő polgárokat. Azt az alapvetést nem lehetne elfogadni az itt ülőknek úgy gondolom, hogy eleve abba belenyugszunk, hogy a 10 ezer főre jutó ágyszám az eleve 20 %-kal alacsonyabb, mint az országos átlag. Ha ezt az alapvetést elfogadjuk, illetve azt, hogy már most milyen típusú észrevételek alakultak ki, akkor ez a helyzet nem kezelhető. Én úgy gondolom, hogy az a határozati javaslat, hogy egyszerű szakmai javaslat, és nem lehet azt mondani, hogy megdöbbenéssel hallottam két nappal ezelőtt egy egészségüggyel foglalkozó konferencián, amikor is az államtitkár asszony azt mondta, hogy a miniszteri ajánlat az egy semmi. Most én tisztelem annyira a minisztert, az ő ajánlását, hogy nem tudom elképzelni semminek. Ez egy komoly anyag, amin persze lehet vitatkozni szakma-politikailag, de jelen helyzetben szerintem erre nincs nagyon már lehetőségünk, mint azt a korrekt határozati javaslatot, amit elnök úr előterjesztett, elfogadjuk. Itt ebben a fórumba belemenni részletekbe, túl sok értelmét nem látom, hiszen nem vagyunk olyan döntési helyzetben. Tisztelettel azt szeretném javasolni az összegyűlteknek, hogy, ha hamarosan szavazásra kerül a sor, akkor ebből az alapvetésből kiindulva szavazzuk meg a határozati javaslatot, mert egyébként meggyőződésem, hogy hosszútávon ez előrevisz. Köszönöm szépen. Halász Károly: Bocsánatot kérek, és tudom, hogy nem illik kétszer szólni, de azt azért hadd mondjam el, hogy akkor az eredeti határozati javaslathoz képest, amit én tettem, az módosító indítvány. Mégpedig az a módosító indítványom, hogy mindhárom megyében kialakult szakmai- és szakmapolitikai megállapodást fogadja el most a RET. Mindhárom megye nagyon jól tudja, hogy a szakma megállapodott megyénként, a politikusok is megállapodtak. Nem kell nekünk már változtatunk

11 11 ezen a megállapodáson, nem kell ágyakat ide-oda tennünk, hiszen van egy régiós szintű három megyés megállapodásunk, és az én módosító indítványom az lenne, hogy ezt szavazzuk meg. Lasztovicza Jenő: Ha megengedik közbeszólók. Kik azok a politikusok, ha megnevezné, mert én nem tudok róla, pedig parlamenti képviselő vagyok, és Veszprém megyét képviselem. Velem senki olyan szinten nem egyeztetett, amire Ön utal. Ha meg tudja mondani kik azok, örömmel venném. Halász Károly: Én azt szeretném megkérdezni az elnök Úrtól, hogy mi változott azóta, hogy megállapodott a három megye? A miniszter Úr ajánlása elhangzott itt, hogy tulajdonképpen egy ajánlás,. Lasztovicza Jenő: Pillanat! Én nem állapodtam meg senkivel, velem senki nem ült le. Nem tudom, hogy a két másik elnök kollégámmal valaki leült-e egyeztetni, ha Ön a megyékről beszél. Halász Károly: Mindhárom megyében leült a szakma egyeztetni, és a szakma mindhárom megyében megállapodott. Lasztovicza Jenő: Akkor ne politikusokról beszéljen egyenlőre, ne haragudjon. Az lehet, hogy az MSZP-s politikusok a háttérben valamiben megállapodtak, azt nem tudom. Dr. Győrvári Sándor miniszteri mediátor: Azt szeretném mondani, hogy gyakorlatilag a Parlament ezt a törvényt elfogadta az 1. számú mellékletével, ami a védett tárgyakról szól, és a 2. számú mellékletével, ami a RET által szétosztható ágyakról szól. A miniszter Úr ezzel kapcsolatban tett egy ajánlatot, amit nem kötelező elfogadni, tehát gyakorlatilag ezen lehet osztozkodni. Azt, hogy Közép-dunántúl 10 ezer lakosra eső ágyainak a száma az országos alatt van, ez gyakorlatilag a törvény szabta lehetőségek mutatják, illetve ezen már nem lehet változtatni, ahhoz törvény-módosítás kellene. Tehát én úgy tudom, hogy meg vannak adva ezek a számok, és én mindenképpen azt javasolnám, hogy igen is ezt el lehet osztani úgy is, nem ismerem az előzetes megállapodásokat a szakma berkein belül, de én is végeztem számításokat, igaz gyakorlatilag csökkentett aktív ágyszámmal, de igenis szétosztható ez a keret, és szerintem ellátható a lakosság. Lasztovicza Jenő: Úgy látom hogy nincs több vélemény. Parancsolj. Fenyves Péter:

12 12 Úgy látom, hogy csak kétszer lehet szólni, ezért kihasználom a lehetőséget. Örülök az önök felszólalásának, de az én kérdésemre még nem érkezett válasz. Megkérdeztük, hogy mi történt menet közben. Szerintem Ön azt rosszul tudja, nem lehet osztani a régiók között az arányokat, ugyanis Önök arra biztatnak bennünket a miniszter úrral együtt, hogy mondjunk egy jobbat. Most vannak keretek, vagy nincsenek keretek? Ha vannak, tehetünk mi más ágyszám javaslatot is? Ön azt mondta, hogy nem lehet, mert a törvény meghatározza, hogy a régióban mennyi. Azt szeretném elmondani, hogy a miniszter úr oda is adott vissza ágyakat, amit már korábban leadtak. Tehát, ha a szakma megállapodott is, valaki azt mondta, hogy leadott 150 ágyat, megkapta a 150 milliót, és valaki fogta magát és ebből visszaadott 80-at. Ez így volt. Nézzék meg a táblázatot. Meg lehet nézni, hogy ki mennyit adott le és mennyit kapott ebből vissza. Ez így van. Elő kell venni a táblázatot. Tehát én azt mondom, hogy itt van értelmes javaslat, Balsai István javaslata teljesen kézzel fogható. Azt mondjuk, hogy ebben a régióban, ha a foglalkoztatottság ilyen magas, a napközbeni ellátandó létszám az iskolákkal, az egyetemekkel (lásd: Veszprém), mennyi embert kell ellátni. Annak idején a siófoki polgármester úr fent a minisztériumban mondta, hogy vállal korrepetálást, és valaki magyarázza meg neki, hogy Siófok miért nem kiemelt kórház? Ő legalább sikerrel járt. Mi is szeretnénk érvelni. Egy a kérdés, hogy a 90 %-os szintre a törvény engedi-e a felemelést, vagy nem? Én úgy tudom, hogy engedi. Egy a kérdés, hogy miben fogunk tudni megállapodni. Ha a régióban rögzítettek az ágyszámok, persze el lehet osztani, itt valaki mondta, hogy még a kettőt is. Egy a kérdés, hogy a miniszter úr és Önök el tudják-e képzelni, hogy visszatérünk egy olyan állapothoz, ahol nyugvópontra jutott a szakma. Vagy milyen indokkal adtak vissza ágyakat, amit már egyszer leadtak? Tudok olyan kórházat, amikor az egyeztetés volt, ahol valaki azt mondta, hogy a leadott ágyszám csak papíron létezik és létszámleépítést nem is igényel, ugyanis folyosói ágyak voltak és pótágyak. Ez a kórház visszakapta az ágyainak egy részét. Tehát ezt valaki magyarázza meg, hogy ez hogy működik? Ezt ma persze el lehet osztani, csak ebben a megosztottságban, ahol mindenkinek az érdeke sérül, és azt visszahozta volna a miniszter úr, és valószínű a mediátorok, akkor nagyjából egyenes lenne a történet, így sajnos nem az. Tehát én azt mondom, hogy a Komárom megyei kollégának a javaslatai, Balsay István javaslatai is mind-mind támogathatók, mert különb, mint az eredeti javaslat. Kovács Zoltán vagyok, kilenc kistérséget képviselek: Azt tudom elmondani, hogy ez az ajánlat, ami a miniszter úrtól érkezett, ez kifejezetten kistérség-ellenes, kifejezetten a községi, kistelepülési polgárok érdekei ellen ható javaslat. Az előttem felszólalók elmondták, hogy rendkívül sok munkát fektettünk már bele eddig, hogy valami konszenzus létrejöjjön. Teljes konszenzus sem a RET-en belül, sem megyén belül nem hozható létre, de voltak már olyan irányok, irányultságok, amelyek bizonyos konszenzust már kialakítottak ebben a kérdésben. Varga Győző beszélt arról, hogy ne csapjuk be az ajtót. Kérem tisztelettel, ennek a munkának és különösen a betegeknek a miniszter Úr ezzel az ajánlásával becsapta az ajtót. Mert ha igaz az, hogy próbáljunk megegyezni és próbáljunk előre lépni, ennek vannak jelei és vannak eredményei. És amire a komáromi nem tudom melyik kórházból jelen lévő úr beszélt, a miniszter ezt átírta. Mi a biztosíték arra, hogy ha mi most bizonyos kérdésekben sikerülne a RET-en belül megegyezni, a miniszter ezt elfogadná, ha erre nincs teljes konszenzus? Biztos lesz olyan, akinek nem felel meg. Például Pápa vonatkozásában elfogadhatatlan, hogy az egykori 90 ágyas belgyógyászat ma 50-re ledegradálódott krónikus és rehabilitációs ágyak nélkül. E-nélkül nem lehet dolgozni, például egy olyan aglomerációban, ahova 65 ezer ember tartozik egyébként. Ugyanebben a megyében sokkal kisebb aglomerációval arányaiban jóval magasabb az ágyszám. Tehát azt gondolom, hogy akik a miniszter urat segíthetik ebben a munkában, akkor segítség, és azokat a korábbi kompromisszumokat jó lett volna beépíteni ebbe az ajánlati javaslatba. Ma pedig ennek nincs semmi értelme, ahogy ezt alelnök úr mondta, hogy ettől teljesen el lehet térni,

13 13 akkor minek jött az ajánlat? Nem kellett volna ide küldeni és felidegesíteni 72 képviselőt mondjuk ezen az ülésen. Dr. Völner Pál K-EM elnök: Elnézést, hogy ha az előbb félreérthető voltam. Halász urat én támogatom és a komáromi kórháznak a 109 ágy igényét, Kisbérnek a 29 ágyat, a móri kórháznak, és mindenkinek, csak láthatjuk, hogy ez az ágyszám nincs meg. Attól függetlenül, hogy itt mi most megegyezünk valamiben, vagy nem, a miniszter úr ismeri a korábbi szakmai egyeztetés eredményét, tehát a mi korrekt döntésünk után itt nem vagyunk hajlandók méltatlanul itt egymásnak esni és veszekedni azon, ami nincs. Még mindig meghozhatja azt a döntést, ami valamilyen szakmai konszenzust takarna. De miután eszközeink sincsenek erre, ezt nem tudjuk így felvállalni. Ezt kérem mindenkitől, hogy fogadja el. Köszönöm. Heves István szakértő, dunaújvárosi meghatalmazással: Miért nem folytat a RET szakmai vitát, erre szeretném elmondani a véleményemet: Évek hosszú során mi szakmai vitát folytattunk, amikor a régiós és a kistérségi szintet próbáltuk összerakni a régióban, amiben nem mondhatom, hogy a mai napig teljes megegyezés lenne, mert számtalan példát tudnék arra mondani, hogy mondjuk akár az esztergomi rehabilitációs ágyak sorsa és így tovább és érdek ellenérvek hangzottak el folyamatosan. Azt gondolom, hogy azért az egy használható anyag lett volna. Most ezzel szemben azért gondolom, hogy ez ma egy lehetetlen helyzet, mert 1: ősszel mindannyian tudtuk, hogy a minisztériumban zajlik egy tervezési munka, semmilyen információhoz nem lehetett hozzájutni. Én 15 éve dolgozom ezen a munkán, már hasonló munkákon. Megpróbáltam a minisztériumba bejutni informálisan, nem lehetett. Először a sajtó nyilvánossága előtt jutottak, hogy hány kiemelt kórház lesz, meg hány nem, stb, mi mennyi és miért annyi. Akkor decemberben itt ebben a teremben a RET tartott egy informális ülést, hogy felkészüljünk a munkára, ami vár ránk. Itt megfogalmaztunk néhány kérdést és azt kérte levélben a miniszter úr, illetve a RET, hogy legyen kedves megmondani, amit az alelnök úr elmondott, hogy ez a régió a korábbi munkánk alapján bizonyította, hogy az aktív ágyak számában hol tartunk a többihez képest, és akkor miért ez a megismert javaslat. Akkor egyáltalán legyen szíves megmondani, hogy az mellékletben lévő ágyszámokat mivel támasztják alá? Tehát miféle tervező munka zajlott és annak mi volt a háttere? Tehát akkor lehet vitatkozni, ha tudjuk, hogy az egyik és a másik ajánlat mögött mi a szakmai tartalom. Azt ugye senki nem gondolja komolyan, hogy egy volt tv. alapján működő és egy már, majd május 1-től véglegesen működő RET ebben a pillanatban ugye átmeneti helyzetben lévő sem munkatervét, sem a munkabizottságai, sem semmit felállítani nem képes RET képes lesz három hét alatt, ezt a munkát elvégezni úgy, hogy a tv. szerint közben meg kéne csinálni, az új javasolt ágyszámaihoz a beutalási rendet és a beutalási területeket. Ezért nem lehet ezt a munkát három hét alatt elvégezni. Én azt gondolom, hogyha egy tv. javaslathoz kapnánk hat hónapot, akkor lenne rá idő, hiszen tegnap itt ültem a szakfelügyelőknek azon a fórumán, illetve szakmai vitáján, ahol ezer érv hangzott el, hogy egyébként a bebetonozott 1. melléklet szerinti ágyszámok miért nem jók, de ahhoz hozzá sem lehet nyúlni. Tehát ha most a szakmai régió álláspontját nézem, akkor az volt a véleményem egy csomó 1. számú mellékletben bebetonozott ágyszámról, hogy ez így nem jó. Azt sem tudjuk miért annyi az amennyi, de hozzá sem tudunk nyúlni. Engem ez zavar szakmailag de nagyon, és azt gondolom, hogy erre nem lehet más a válasz, mind, ami egyébként a határozati javaslatban van. Köszönöm. Lasztovicza Jenő:

14 14 Nem tudom, hogy még egyszer felolvassam-e a határozati javaslatot, amit javasoltunk, mert úgy hallottam volt itt egy-két módosító javaslat, de voltak, akiknek azt javasolták, hogy ez elfogadható. Azokat kérem szavazásra, akik az ágyszám alapján megkapták a szavazólapot. Akkor a határozati javaslat mégegyszer: Az egészségügyi rendszer ellátó fejlesztéséről szóló évi CXXXII tv. régiókra vonatkozó miniszteri ajánlatát a fenntartók/tulajdonosok és az intézményeik megismerték, szakmai körökben megvitatták. A Közép-Dunántúl jelenlegi ágyszám ellátása jelentős mértékben az országos átlag alatt van. A javasolt további ágyszám-csökkenés súlyosan veszélyezteti a lakosság egészséghez való alkotmányos alapjogait, ezért a RET az ajánlatot is tárgyalásra alkalmatlannak tartja. Kérem, hogy aki ezt elfogadja az emelje fel a szavazócéduláját. Megkérem Aczél Pétert, hogy szedje össze a szavazócédulákat, és összeszámoljuk. Szavazás Akkor megállapítom, hogy a RET 6678 szavazattal támogatta ezt az állásfoglalást a nem szavazat. (után számlálás során ez ténylegesen 1087). 277 a tartózkodás. A Közép-Dunántúli Regionális Egészségügyi Tanács 1/2007. (I.18.) számú határozata: Az egészségügyi ellátó rendszer fejlesztéséről szóló évi CXXXII. törvény régiónkra vonatkozó miniszteri ajánlatát a fenntartók/tulajdonosok és intézményeik megismerték, szakmai körökben megvitatták. A Közép-Dunántúl jelenlegi ágyszám ellátása jelentős mértékben az országos átlag alatt van. A javasolt további ágyszám csökkentés súlyosan veszélyezteti a lakosság egészséghez való alkotmányos alapjogait, ezért a Közép-Dunántúli Regionális Egészségügyi Tanács az ajánlatot is tárgyalásra alkalmatlannak tartja. Felelős: Lasztovicza Jenő KD RET elnök Határidő: Azonnal Azt gondolom, hogy a mai RET ülésen elvégeztük azt a feladatot, amit határidőre előírtak. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek. Fenyves Péter: Kérdésem lenne. Tisztelt Elnök Úr! Én próbáltam itt egyeztetéseket létrehozni és határozatmódosító indítványokat nem tettünk, de számomra is az egész elosztási javaslat az nem elfogadható, de én azért Kisbér, Komárom és Mór esetében azért a RET-et szeretném arra kérni, hogy egy olyan kiegészítő javaslatról szavazzunk, ami ugye az eredeti kiindulási alap volt. Az eredeti kiindulási alap az volt, hogy a 3 város aktív ellátására 240 ágyat adjon a miniszter, és ebben egyezség volt. Ebből vett el a miniszter 101-et, így 139 ágy van. A 139 ágyat úgy elosztani, hogy mindenki rendben legyen, ezt nem lehet. Tehát én kérnék egy olyan kiegészítő szavazást, ha

15 15 erre van mód, hogy a három város esetében van RET ajánlás odaírva. A 240 aktív ágy szétosztását kérem, hogy támogassák a három város esetében. Lasztovicza Jenő: Tisztelt Polgármester Úr! Ha megengedi az én javaslatom annyiból több, hogy én azt szeretném megérni, hogy az eredeti állapothoz térjünk vissza, tehát ahhoz, amikor még ez a lap meg volt és ez az ágyszám. Mert még ebből vettek el 1500 aktív ágyat. (A diagrammot mutatja). Átadnám Dr. Bujdosó úrnak a szót. Dr. Bujdosó László: Csak annyit szeretnék hozzátenni: Meggyőződésem, hogy a RET mostani döntése ellenére a szakmai egyeztetéseket folytatni kell. Tehát azt, hogy itt formálisan történt a RET-nek egy döntése az egy dolog, amit természetesen, ami a törvény szellemében kötelező érvényű azokra, akik a szavazásban részt vettek, illetve akikről szól. Egy dolog azonban lehetséges: tovább folytatni az egyeztetéseket. Megkezdtük már a szakmai egyeztetéseket. Legelsősorban is azért, hogy a Komárom, Kisbér, Mór tengely vonatkozásában és szakmailag elfogadható megállapodásra lehessen jutni, olyan megállapodásra, ami a betegek és az intézményekben dolgozók érdekét is szolgálni képes. Én azt gondolom, hogy az utolsó pillanatban is még bármilyen lehetőség adott, addig a háttértárgyalásokat a szakmára a szakma képviselőivel, az intézményfenntartó képviselőivel folytatni kell. Függetlenül attól, hogy egy formális döntést most meghozott a RET. Arról van ugyanis szó, hogy a miniszter úr dönt, hogyha a RET nem tud döntést hozni. Ezt a döntést szakmai érvekkel, szakmai megalapozással és valamiféle információ-áramoltatással befolyásolni kell tudni. Ahhoz, hogy mi ezt kellőképpen tudjuk befolyásolni ezt a miniszteri döntést, ahhoz természetesen a megfelelő adatok birtokában kell lenni. Ha megengedik, akkor a RET döntésétől nem függetlenül ugyan, ahhoz alkalmazkodva, de mögötte még is mi ezeket a szakmai egyeztetéseket természetesen folytassuk tovább. Lasztovicza Jenő: A mai ülést lezárjuk. Köszönöm a megjelenést. k.m.f. Lasztovicza Jenő sk. KD-RET elnök Aczél Péter sk. KD RET koordinátor Dr. Bujdosó László sk. KD RET Titkárság Vezető

16 16 ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 8420 ZIRC, Március 15. tér 1. Pf.: 77 88/ / hu Közép-dunántúli Regionális Zirc, január 10. Egészségügyi Tanács Ügyszám: 204/2007-F-6/1. Elnöke Ügyintéző: Szirbek Tiborné Lasztovicza Jenő Elnök Úr részére Veszprém Megyeház tér Tárgy: Zirc Városi Erzsébet Kórház aktív ágy száma Tisztelt Elnök Úr! Megismerve az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló törvény alapján készített, a kapacitás felosztására vonatkozó miniszteri javaslatot az alábbi tiszteletteljes kéréssel fordulunk a Közép-dunántúli Regionális Egészségügyi Tanácshoz. A felosztási javaslat alapján 62 krónikus ellátást és 57 rehabilitációs ellátást nyújtó, összesen 119 krónikus ágyszámot kap intézményünk. Zirc Város Önkormányzat, mint a fent nevezett kórház fenntartója már több ízben kifejezte azon szándékát, hogy szükségesnek tartja aktív ágyakon fekvőbeteg ellátást biztosítani a térségben. A kórház új struktúráját 25 aktív ágy megtartásával tervezte az átalakítást célzó pályázat megírása során is, és a megyei közös pályázatban is ezzel a céllal szerepelt. A Közép-dunántúli régióban a felosztási javaslat szerint 139 aktív ágyszám sorsáról kell dönteni. Kérjük a kapacitások felosztása során figyelembe venni az Önkormányzat, és egyben a Zirci Kistérség szándékát, amely egybe cseng az Egészségügyi Miniszter ajánlásával. A miniszteri ajánlás a törvény végrehajtására többek között az alábbi javaslatot tartalmazza: Az alapvetően krónikus ellátást nyújtó kórházak esetében az ott ápolt betegek akut belgyógyászati típusú rosszulléteinek intézményen belüli kezelése érdekében elfogadható, kis ágyszámú (15-30) aktív belgyógyászati osztály létrehozása azon intézmények esetében, ahol a közlekedési viszonyok, és az aktív fekvőbeteg ellátást nyújtó intézmények távolsága ezt indokolja. A területi kórházak 30 km-es elérési távolsága több bakonyi település esetében nem valósul meg a kórház aktív ellátásának megszüntetése esetén. Megalakult a Többcélú Kistérségi Társulás, ennek keretében kistérségi egészségcentrum kialakítása a cél Zirc Városi Erzsébet Kórház Rendelőintézetben a fenti struktúrával, háziorvosi központi ügyelettel, és a kibővített Mentőállomással. A Bakony települései a téli útviszonyok közötti megközelíthetőségének nehézségei is indokolják az aktív ellátás megtartását.

17 17 A fentiekben felsorolt okok, valamint a fenntartói szándék figyelembevételével kérjük, támogassák a 18 aktív ágy fenntartását kórházunkban melyet, a miniszteri javaslatot részben elfogadva a 119 krónikus ágyból történő visszavétellel kívánunk kialakítani és egy Mátrix szakmai-szervezet osztálystruktúrában végzett belgyógyászati, és egynapos sebészeti szakellátás formában működtetni. Kérelmünkhöz mellékeljük a Zirc Városi Erzsébet kórház átvilágítását végző, kiváló referenciákkal rendelkező Kató és Társa Tanácsadó Kft. szakmai véleményét, amely szintén alátámasztja az aktív fekvőbeteg szakellátás megőrzését kórházunkban. Segítő közreműködésüket előre is köszönjük. Tisztelettel Ottó Péter polgármester Dr. Horváth Sándor kórház-igazgató M elléklet: 1 db szakmai vélemény

18 Közép-Dunántúli Regionális Egészségügyi Tanács ÁNTSZ Közép-Dunántúli Regionális Központi Intézete 8200 Veszprém, József Attila u. 36. Előterjesztés a Közép-Dunántúli Régióban fekvőbeteg-szakellátást nyújtó közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatót fenntartó önkormányzatok számára Az egészségügyi ellátó rendszer fejlesztéséről szóló évi CXXXII. törvényt december 18- án fogadta el a Parlament. A benyújtott törvénytervezetből korábban tudni lehetett a meghatározott ágyszám-csökkentés várható mértékét. Ennek ismeretében elkezdődtek az előzetes egyeztető tárgyalások a megyék közötti elosztás elveiről és a kialakítandó struktúráról. Látni lehetett, hogy a régiónkban amúgy is átlag alatti aktív ágyak száma nehezen csökkenthető ekkora mértékben, ezért képviselői módosító indítványra 240 aktív ágy a krónikus ágyakból való átcsoportosítása elfogadásra került. A törvény a helyi döntések szervezeteként a Regionális Egészségügyi Tanácsokat jelöli meg, így az ő feladatuk is a régió egészségügyi ellátó-rendszerének kialakítása. A törvény értelmében a RET-ek tehetnek javaslatot az elosztható kapacitások felosztására, az egyes intézmények kötelező ellátási területére, és a RET-ek feladata a javaslat elfogadtatása az érintettekkel. A miniszter a törvény hatálybalépésétől számított 8 napon belül felosztási javaslatot készített. A Regionális Egészségügyi Tanácsok feladata első lépésként a garantált kapacitások figyelembe vételével javaslatot tenni a régió közfinanszírozott fekvőbeteg-szakellátó rendszerének kialakítására. A miniszter javaslata a RET-ekre nézve nem kötelező érvényű, természetesen el lehet térni a miniszteri javaslattól, de csak a törvényi kereteken belül. Különösen érvényes ez arra, hogy: - a régió területén a törvény 1. számú mellékletében nevesített kiemelt kórházak számára minimálisan a törvény mellékletében megjelölt ágyszámokat biztosítani kell (ez nem jelenti azt, hogy a kiemelt kórházak nem kaphatnak a régió elosztható aktív kapacitásaiból!), - a régió intézményei között elosztott kapacitások összessége (beleértve a kiemelt kórházaknak a RET döntése alapján juttatott kapacitásokat is) sem szakmacsoportonként, sem összességében nem lépheti túl a törvény 2. számú mellékletében megjelölt keretszámokat, (kivéve a régiók közötti kapacitásátcsoportosítás esetét), - a kapacitások elosztásánál figyelembe kell venni egyéb, az egészségügyi ellátórendszerre érvényes jogszabályokat, azaz kapacitás bármelyik, de csak olyan intézménynek adható, amely a szakfeladat ellátásához megfelelő képességekkel rendelkezik. A RET-eknek a felosztási javaslatot 20 nap alatt (január 28.-ig) kellett elkészíteniük. Ezt a javaslatot öt napon belül meg kellett küldenie az egészségügyi miniszternek és az egészségbiztosítási szerv vezetőjének. A RET javaslata akkor érvényes, ha azt a régió területén működő valamennyi fekvőbetegszakellátást nyújtó közfinanszírozott egészségügyi szolgáltató fenntartója a RET döntésétől számított 30 napon belül jóváhagyta. Közép-Dunántúli Regionális Egészségügyi Tanács koordinátora Aczél Péter

19 Közép-Dunántúli Regionális Egészségügyi Tanács ÁNTSZ Közép-Dunántúli Regionális Központi Intézete 8200 Veszprém, József Attila u. 36. A RET a fenntartók általi jóváhagyást követő 5 napon belül tájékoztatja az egészségügyért felelős minisztert, az egészségbiztosítót és az egészségügyi államigazgatási szervet (ÁNTSz). A törvény lényegi eleme a konszenzusra törekvés. Ezért kell a javaslatot abban az esetben is megküldeni a miniszternek, ha valamelyik fenntartó egyetértésének hiányában nem válik érvényessé. Egyetértés hiányában ugyanis 8 napon belül a miniszter dönt az adott régió normatíváinak felosztásáról, de a döntése nem automatikusan azonos az eredetileg megküldött felosztási javaslattal. A miniszter végleges döntése előtt érdemben megfontolja a régióban kialakított esetleges többségi de konszenzus nélküli javaslatok beépítését. A január 8-án nyilvánosságra hozott miniszteri ajánlat, nem tükrözte az országgyűlési képviselők által előzetesen javasolt ágyszám-elosztást. A január 18-án megtartott RET ülésre elosztási javaslat előterjesztésére nem került sor. A határozat hivatkozik arra a tényre, hogy a 10 ezer főre vetített országos aktív ágyak átlagához képest a régiónkban 20%-al kevesebb ágy van, ezért a többség az alábbi határozatot fogadta el: Az egészségügyi ellátó rendszer fejlesztéséről szóló évi CXXXII. törvény régiónkra vonatkozó miniszteri ajánlatát a fenntartók/tulajdonosok és intézményeik megismerték, szakmai körökben megvitatták. A Közép-Dunántúl jelenlegi ágyszám ellátása jelentős mértékben az országos átlag alatt van. A javasolt további ágyszám csökkentés súlyosan veszélyezteti a lakosság egészséghez való alkotmányos alapjogait, ezért a Regionális Egészségügyi Tanács az ajánlatot is tárgyalásra alkalmatlannak tartja. Ez a határozat akkor lesz a RET érvényes döntése, ha az összes érintett önkormányzat egyhangúan elfogadja. Az egészségügyi miniszter kompetenciája ezek után az egyes kórházaknak meghatározni az áprilistól finanszírozott kapacitásaikat. Ennek a felelős döntésnek az elősegítésére a kórházigazgatókkal egyeztetve kívánjuk felvázolni azt a szakmailag elfogadható ágyszám elosztást, amely az ellátás biztonságát, a kórházak működését a továbbiakban is biztosítani tudná. Javaslatunkat megfontolásra elküldjük a Minisztériumnak. Veszprém, január 31. Dr. Bujdosó László sk. Regionális tisztifőorvos KD RET Titkárságvezető Közép-Dunántúli Regionális Egészségügyi Tanács koordinátora Aczél Péter

20 ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 8420 ZIRC, Március 15. tér 1. Pf.: 77 88/ / hu Közép-dunántúli Regionális Zirc, január 10. Egészségügyi Tanács Ügyszám: 204/2007-F-6/1. Elnöke Ügyintéző: Szirbek Tiborné Lasztovicza Jenő Elnök Úr részére Veszprém Megyeház tér Tárgy: Zirc Városi Erzsébet Kórház aktív ágy száma Tisztelt Elnök Úr! Megismerve az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló törvény alapján készített, a kapacitás felosztására vonatkozó miniszteri javaslatot az alábbi tiszteletteljes kéréssel fordulunk a Közép-dunántúli Regionális Egészségügyi Tanácshoz. A felosztási javaslat alapján 62 krónikus ellátást és 57 rehabilitációs ellátást nyújtó, összesen 119 krónikus ágyszámot kap intézményünk. Zirc Város Önkormányzat, mint a fent nevezett kórház fenntartója már több ízben kifejezte azon szándékát, hogy szükségesnek tartja aktív ágyakon fekvőbeteg ellátást biztosítani a térségben. A kórház új struktúráját 25 aktív ágy megtartásával tervezte az átalakítást célzó pályázat megírása során is, és a megyei közös pályázatban is ezzel a céllal szerepelt. A Közép-dunántúli régióban a felosztási javaslat szerint 139 aktív ágyszám sorsáról kell dönteni. Kérjük a kapacitások felosztása során figyelembe venni az Önkormányzat, és egyben a Zirci Kistérség szándékát, amely egybe cseng az Egészségügyi Miniszter ajánlásával. A miniszteri ajánlás a törvény végrehajtására többek között az alábbi javaslatot tartalmazza: Az alapvetően krónikus ellátást nyújtó kórházak esetében az ott ápolt betegek akut belgyógyászati típusú rosszulléteinek intézményen belüli kezelése érdekében elfogadható, kis ágyszámú (15-30) aktív belgyógyászati osztály létrehozása azon intézmények esetében, ahol a közlekedési viszonyok, és az aktív fekvőbeteg ellátást nyújtó intézmények távolsága ezt indokolja. A területi kórházak 30 km-es elérési távolsága több bakonyi település esetében nem valósul meg a kórház aktív ellátásának megszüntetése esetén. Megalakult a Többcélú Kistérségi Társulás, ennek keretében kistérségi egészségcentrum kialakítása a cél Zirc Városi Erzsébet Kórház Rendelőintézetben a fenti struktúrával, háziorvosi központi ügyelettel, és a kibővített Mentőállomással.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 02/21-14/2007. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

11/2007. (II. 22.) MÖK

11/2007. (II. 22.) MÖK 11/2007. (II. 22.) MÖK határozat A Veszprém megyei egészségügyi ellátórendszer struktúra-átalakításának támogatása, az intézményi átalakítások megkezdése céljából a Veszprém megyei önkormányzati fenntartású

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-096 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-096 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-096 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/225-11/2008. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2/2015. számú jegyzőkönyv J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. február 16-án megtartott nyilvános testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Újrónafő

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. október 29-i ülésre

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. október 29-i ülésre ELŐTERJESZTÉS e 2007. október 29-i ülésre Tárgy: A 42/2007.(II.15.) Kt. számú határozat módosítása Előadó: Ottó Péter Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Szavazás módja: egyszerű többség Az előterjesztés

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/86-2/2010. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. december 18-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Erzsébet Kórház nyertes pályázatához indítási nyilatkozat tétel Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 53-20/2013. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 557, 558, 559, 560/2013. (IX. 11.) 2 Jegyzőkönyv Készült

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak:

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: JEGYZŐKÖNYV Uraiújfalu, Vasegerszeg,Nagygeresd, Nemesládony, Simaság és Vámoscsalád községek képviselő-testületeinek 2014. december 18-án 17 óra 30 perckor az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó

Részletesebben

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-i Mátramindszent Szuha Dorogháza Önkormányzatok Képviselő testületeinek

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-i Mátramindszent Szuha Dorogháza Önkormányzatok Képviselő testületeinek Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 13-i Mátramindszent Szuha Dorogháza Önkormányzatok Képviselő testületeinek együttes üléséről készült 16/2012. számú Jegyzőkönyve

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina Szám: D-57-10 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2008. június 23- i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2008. június 23- i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. június 23- i ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola sajátos nevelési igényű tanulóira vonatkozó társulási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. november 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. november 30-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. november 30-i ülésére Tárgy: Földhivatali ügyfélfogadás Zircen Előadó: dr. Árpásy Tamás jegyző Előterjesztés tartalma: tájékoztató Szavazás

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Görgényi Ernő (elnök Gyula Város polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendekkel egyetért-e mindenki?

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Görgényi Ernő (elnök Gyula Város polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendekkel egyetért-e mindenki? JEGYZŐKÖNYV Készült: Kistérségi Iroda (5700.Gyula, Damjanich u. 6. szám) 2010. december. 09-én 08.00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa rendkívüli ülésén.

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok:64-67/2013. (VI. 21.) számú határozatok d.

Részletesebben

1/ /2014./I.27./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról.

1/ /2014./I.27./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról. JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 1/2014. Jászszentandrás Községi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 2014. január 27-én megtartott ülésének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1636/3/2015 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Ügyrendi és Pénzügyi Bizottságának 2015. március 26. napján 14.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok :

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/4/2015. 4. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 16:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198. Szám: 80-8/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. május 29-én

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13. számú nyílt ülési J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Kisbágyon Község Önkormányzata

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13. számú nyílt ülési J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Kisbágyon Község Önkormányzata Palotás Község Önkormányzata 13. számú nyílt ülési Kisbágyon Község Önkormányzata 7. számú nyílt ülési Szarvasgede Község Önkormányzata 8. számú nyílt ülési Készült: Palotás, Kisbágyon és Szarvasgede Községek

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 8/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám: 2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

Jegyző könyv. Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete május 29- én órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésén.

Jegyző könyv. Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete május 29- én órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésén. Jegyző könyv Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. május 29- én 16 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésén. A Képviselőtestületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax:

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax: Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Mártírok u. 64.)

Részletesebben

1/E/TD/2013. Tartalmazza: Torony: 5/2013. (II.13.) számú határozatot A Csicsergő Óvoda 2013. évi költségvetésének. elfogadásáról.

1/E/TD/2013. Tartalmazza: Torony: 5/2013. (II.13.) számú határozatot A Csicsergő Óvoda 2013. évi költségvetésének. elfogadásáról. 1/E/TD/2013. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 13-i nyílt együttes ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: Torony: 9/2013. (II.13.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült 2011. augusztus 16. napján 18 00 órakor, Sződ Község Faluházában megtartott Sződ Község Képviselő-testületének, Keszeg Község Képviselő-testületének és Csörög Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. szeptember 27-én 9.30 órakor a Humán és Népjóléti Bizottság rendkívüli ülésén. Dorner László

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. szeptember 27-én 9.30 órakor a Humán és Népjóléti Bizottság rendkívüli ülésén. Dorner László A J K A V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A HUMÁN ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG 8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12. (88) 521-111 fax:(88) 212-794 Ügyszám: 1/50-13/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének december 14-én megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének december 14-én megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. december 14-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. november 11-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. október 27.-i ülésére Tárgy: Mentőállomás fejlesztésével kapcsolatos döntés Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. február 23-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. február 23-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. február 23-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat településfejlesztési koncepciója, mint a településrendezési terv módosítás folyamatában

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége ( 8782 Zalacsány, Zrínyi u. 6. I. emelet házasságkötő terem)

Jegyzőkönyv. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége ( 8782 Zalacsány, Zrínyi u. 6. I. emelet házasságkötő terem) 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalacsány Önkormányzat Képviselő-testületének és Ligetfalva Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 19.-én 13 óra kezdettel megtartott rendkívüli együttes üléséről Az ülés

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. április 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2015. április 29-én 13.00 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. július 15-én 8,30 órakor Apc község Önkormányzatának a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott - rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti

Részletesebben

11/2012. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez csatlakozásról

11/2012. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez csatlakozásról Kálló Község Önkormányzatának Képviselő- testülete Erdőtarcsa Község Önkormányzatának Képviselő- testülete 11/2012. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V T a r t a l m a z z a : 45/2012. (X.24.) számú kállói képviselő-

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 61/2014. (VI. 19.) Kt. határozat

Jegyzőkönyv. 61/2014. (VI. 19.) Kt. határozat Jegyzőkönyv Készült: Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 19-én, 13:30 órai kezdettel, a gamási Önkormányzat tanácstermében megtartott soron következő Képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2013. J E G Y Z

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről Tartalmazza a : 87/2014.(VII.30.)

Részletesebben

4. sz. j e g y z ő k ö n y v e

4. sz. j e g y z ő k ö n y v e MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 2012. március 30-án megtartott ülésének 4. sz. j e g y z ő k ö n y v e Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési J e

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat, Lókút Község Önkormányzata és. Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat, Lókút Község Önkormányzata és. Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 1/ 2016. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat, Lókút Község Önkormányzata és Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2016. január 28-án 18,00 órai kezdettel tartott együttes

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

J e g y zőkönyv FMB-7/2011. (FMB-36/ )

J e g y zőkönyv FMB-7/2011. (FMB-36/ ) FMB-7/2011. (FMB-36/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Foglalkoztatási és munkaügyi bizottságának 2011. május 9-én, hétfőn, 9.30 órakor a Képviselői Irodaház 128. számú tanácstermében megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: IV.56-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2015. május 7-én (csütörtökön) 15 órakor a Vármegyeháza dísztermében (Szekszárd, Béla király tér

Részletesebben

Ikt.sz.: 33-80/2014. NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV

Ikt.sz.: 33-80/2014. NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Ikt.sz.: 33-80/2014. NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. november 20-án, Salgótarjánban, a Megyeháza Hadady-Hargitay termében megtartott ülésén.

Részletesebben

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6. számú jegyzőkönyv szeptember 20. Rendkívüli NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6. számú jegyzőkönyv szeptember 20. Rendkívüli NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6. számú jegyzőkönyv 2012. szeptember 20. Rendkívüli NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI 144/2012./IX.20./ kt.határozat: - 2012. szeptember 20-ai rendkívüli nyilvános

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 16/2014.(II.20.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 17/2014.(II.20.)

Részletesebben

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén 113-2/2008. Jegyző könyv Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén Határozat száma: Tárgya: 8/2008.(I.30.) Családsegítési és gyermekjóléti feladatok ellátására

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 26.-án tartott együttes nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 5 példányban

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8496. NAGYPIRIT Szám: 237-10/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagypirit Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. november 21-én (csütörtökön) 16,00 órai kezdettel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Távol maradt: Takács Lászlóné nemzetiségi elnökhelyettes. Peresztegi Lászlóné NAPIREND TÁRGYALÁSA ELŐTT:

JEGYZŐKÖNYV. Távol maradt: Takács Lászlóné nemzetiségi elnökhelyettes. Peresztegi Lászlóné NAPIREND TÁRGYALÁSA ELŐTT: JEGYZŐKÖNYV Készült: A Berhidai Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. június 25-én 11.00 órai kezdettel a Berhidai II. Rákóczi Ferenc Német Nyelvoktató Általános Iskola igazgatói irodája hivatalos helyiségében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ezzel az ülést megnyitotta, ismertette a napirendi pontokat, amelyek a következők:

JEGYZŐKÖNYV. Ezzel az ülést megnyitotta, ismertette a napirendi pontokat, amelyek a következők: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 494-5/2015. iktatószám 5.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. április 26.-i ülésére Tárgy: TÁMOP pályázatok támogatása Előadó: polgármester Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Szavazás

Részletesebben

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.:

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Ónod Képviselő-testülete 2008. november 5-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésén Meghozott határozatok: 93/2008. (XI. 5.) határozat:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális Bizottságának 2015. június 25-én tartott nyilvános üléséről. Tartalmazza a 34/2015.(VI.25.) 35/2015.(VI.25.) 36/2015.(VI.25.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete H egyh á thod ász, H egyh á ts ál és N ád asd Hegyháthodász: 32-9/2011. szám Hegyhátsál: 31-12/2011. szám Nádasd: 28-22/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült:

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE SÜRGŐSSÉGI ELŐTERJESZTÉS! Sürgősség indoka: Az önkormányzati döntés szükségessége.

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE SÜRGŐSSÉGI ELŐTERJESZTÉS! Sürgősség indoka: Az önkormányzati döntés szükségessége. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE SÜRGŐSSÉGI ELŐTERJESZTÉS! Sürgősség indoka: Az önkormányzati döntés szükségessége. ESZ:. 326.381-2/2007. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Javaslat a Borsod

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 120-27/2011. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 5-én 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. OKTÓBER 14-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉŐL

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. OKTÓBER 14-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉŐL Törtel Község Önkormányzata 2747. Törtel, Szent István tér 1» JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. OKTÓBER 14-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉŐL Rendeletek száma: Határozatok

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt)

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt) ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 16-án 20.30 órakor kezdődő zárt testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 268-9/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. november 20-án 10,00 órai kezdettel

Részletesebben

Kovács Béla polgármester köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Elmondja, hogy az ülés összehívására telefonon keresztül került sor.

Kovács Béla polgármester köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Elmondja, hogy az ülés összehívására telefonon keresztül került sor. ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 APÁCATORNA Szám: 125-42/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 21-én (csütörtökön) 13,00 órai kezdettel

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. szeptember 30-án megtartott

Részletesebben

J e g y zőkönyv KSB-14/2011. (KSB-36/ )

J e g y zőkönyv KSB-14/2011. (KSB-36/ ) KSB-14/2011. (KSB-36/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Kulturális és sajtóbizottságának 2011. szeptember 13-án, kedden, 13 óra 02 perckor a Képviselői Irodaház V. emelet 569. számú tanácstermében

Részletesebben

Görög László polgármester

Görög László polgármester NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2011. május 06-án megtartott rendkívüli testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T

Részletesebben

Készült:Az Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottság 2009. szeptember 17-én megtartott nyilvános ülésén, a polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében.

Készült:Az Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottság 2009. szeptember 17-én megtartott nyilvános ülésén, a polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottsága 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:Az Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottság 2009.

Részletesebben

KISBAJCS és VÉNEK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI

KISBAJCS és VÉNEK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI KISBAJCS és VÉNEK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI JEGYZŐKÖNYV mely készült Kisbajcs és Vének községek Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2012. július 11-én (szerdán) 17,30 órai kezdettel

Részletesebben

Jegyzõkönyv ÁÉT 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl 2008. November 13.

Jegyzõkönyv ÁÉT 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl 2008. November 13. Jegyzõkönyv ÁÉT 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl 2008. November 13. ftsz.hu Szám: HUM/1219/2008 JEGYZÕKÖNYV az Ágazati Érdekegyeztetõ Tanács 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl Köszöntöm

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének február 12-én órai kezdettel tartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének február 12-én órai kezdettel tartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 12-én 14 00 órai kezdettel tartott üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat száma, tárgya: HATÁROZAT SZÁMA

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 14 / 2007. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek...

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek... 530 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. július 21-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 11/2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-1 /2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 4 -én 16

Részletesebben

18. napirendi pont Megtárgyalta: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 01/555-2/2009. Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság

18. napirendi pont Megtárgyalta: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 01/555-2/2009. Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság 18. napirendi pont Megtárgyalta: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 01/555-2/2009. Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház főigazgató főorvosának előterjesztése

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 9-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 9-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2013/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. május 9-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. HVB. elnök Alapszolgáltatási Központ vezetője. Jászszentlászló polgármestere

J E G Y ZŐKÖNYV. HVB. elnök Alapszolgáltatási Központ vezetője. Jászszentlászló polgármestere J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, 2014. október 21-én 14 30 órai kezdettel megtartott a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Móricgát Faluház

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. július 10-én 16 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. július 10-én 16 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-6/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. július 10-én 16 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 14/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 28-án 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 18 órakor az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V és Szavazatszámláló Bizottságának 2015. február 24-én megtartott nyilvános üléséről. Tartalmazza: 7/2015./II.24./ 8/2015./II.24./ 9/2015./II.24./ 10/2015./II.24./ 11/2015./II.24./

Részletesebben

A javaslatot a Képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás

A javaslatot a Képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás 1 SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT 8351 SÜMEGPRÁGA, RÁKÓCZI U. 17. T/F: 87/350-587 Szám: 291-58/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november

Részletesebben

J e g y zőkönyv FVB-19/ (FVB-19/ )

J e g y zőkönyv FVB-19/ (FVB-19/ ) FVB-19/20010. (FVB-19/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Fogyasztóvédelmi bizottságának 2010. december 6-án, hétfőn, 10 óra 5 perckor a Képviselői Irodaház V. emelet 562. számú tanácstermében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Porva Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. nem képviselő, a bizottság tagja

JEGYZŐKÖNYV. nem képviselő, a bizottság tagja JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő- testületének Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2010. december 14-én tartott üléséről. Jelen vannak: Zrinszki István B.Tóth Attila

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 3/2013. sz. jegyzőkönyve. a február 21-én megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 3/2013. sz. jegyzőkönyve. a február 21-én megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2013. sz. jegyzőkönyve a 2013. február 21-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Meghívott: Rontó Attila kisebbségi képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Meghívott: Rontó Attila kisebbségi képviselő K ö r ö m K ö z s é g i Önkormányzat Képviselő-testülete 3577 Köröm, Rákóczi u. 11. Tel.: 49/459-821; Fax: 49/459-817 E-mail: korom@korom.hu Szám: 4/2016. JEGYZŐKÖNYV Készült: Köröm Község Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről JEGYZŐKÖNV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. június 17-i rendkívüli üléséről Az ülés helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti díszterme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÁPRILIS 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÁPRILIS 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 32-6/2016. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2016. ÁPRILIS 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 139, 140, 141, 142/2016. (IV. 11.) 2 Jegyzőkönyv Készült

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott rendes ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 39/2011.(V. 30.) d, rendeletei: Iktatószáma: 1-30/2011.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 206. december 3-án megtartott nyilvános, rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. mely készült Makád község Képviselő-testületének Szigetbecse Község Képviselőtestületével

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. mely készült Makád község Képviselő-testületének Szigetbecse Község Képviselőtestületével J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Makád község Képviselő-testületének Szigetbecse Község Képviselőtestületével közösen 2011. április 27.-én megtartott üléséről a Petőfi Sándor Művelődési Házban - Szigetbecsén

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről Helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal, emeleti tanácskozó terme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: A Görög Nemzetiségi Önkormányzat megválasztott képviselői: Mokka Pinelopi Hegedűsné Szambanisz Zója Dr. Pecaszné Leskó Éva

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: A Görög Nemzetiségi Önkormányzat megválasztott képviselői: Mokka Pinelopi Hegedűsné Szambanisz Zója Dr. Pecaszné Leskó Éva Miskolc Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzata JK: 271.020-18/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 2. napján

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 25-i ülésére 148/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 25-i ülésére Jegyzői törvényességi észrevétel: nincs Tárgy: A központi háziorvosi ügyelet finanszírozására

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Juhász József polgármester. Nyeste József képviselő Pogány Sándor képviselő Szakmári Attila képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Juhász József polgármester. Nyeste József képviselő Pogány Sándor képviselő Szakmári Attila képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült: Berente Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. március 12.-én a Polgármesteri Hivatal tárgyalójában megtartott rendkívüli nyilvános ülésén, melynek kezdési időpontja 14,30 óra.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Pluhár László (elnök-elek polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendeket tárgyalnánk meg, melyeket ismertetnék:

JEGYZŐKÖNYV. Pluhár László (elnök-elek polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendeket tárgyalnánk meg, melyeket ismertetnék: JEGYZŐKÖNYV Készült: Kistérségi Iroda (5700.Gyula, Damjanich. u.6. sz.) 2010. június. 25-én 10.00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa Rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 10-én (szerdán) 14,00 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott nyilvános

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK JEGYZŐKÖNYV Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2013. augusztus 12-én megtartott nyilvános, alakuló üléséről Szám: 1395/2013/ANA. 1/2013. (VIII.12.) határozat Társulási Tanács elnökének megválasztásáról

Részletesebben