E L Ő T E R J E S Z T É S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete február 12-i ülésére Tárgy: Közép-dunántúli Regionális Egészségügyi Tanács határozatának jóváhagyása Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Előadó: Ottó Péter polgármester Szavazás módja: egyszerű többség Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Szirbek Tiborné egészségügyi referens Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság, Egészségügyi, Szociális és Sportbizottság Láttam: Dr. Árpásy Tamás jegyző

2 2 Tisztelt Képviselő- testület! A Közép-dunántúli Regionális Egészségügyi Tanács (KDRET) a évi CXXXII. számú, az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló törvény értelmében, a miniszteri felosztási javaslatról január 18.-án meghozta határozatát. A fenti törvény 4. (4) bekezdése szerint a RET határozata csak akkor érvényes, ha azt a régió területén működő valamennyi, fekvőbeteg- szakellátást nyújtó közfinanszírozott egészségügyi szolgáltató fenntartója a RET döntésétől számított 30 napon belül jóváhagyta. Az előterjesztés részeként becsatolom az Önkormányzat, a kórház, valamint az önkormányzati biztos szakmai hátterével a KDRET Elnökének, és döntéshozó helyzetben lévő tagjainak írt levelet, mely kifejezi az Önkormányzat azon szándékát, hogy továbbra is az aktív ágyak megtartása mellett kívánja a kórházat működtetni. Kérem a mellékelt anyagok átvizsgálását követően a határozati javaslatok megvitatását és annak elfogadását. Zirc, január 30. Ottó Péter polgármester

3 3 Határozati javaslat:... /2007. (II. 12 ) Kt. számú határozat 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen előterjesztés mellékletében foglalt - Közép-dunántúli Regionális Egészségügyi Tanács 1/2007. (I. 18.) számú határozatát jóváhagyja, és a döntés megküldésére Zirc Város Polgármesterét felhatalmazza. 2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Közép-dunántúli Regionális Egészségügyi Tanács Elnökségét, hogy a szakmai egyeztetések során vegyék figyelembe Zirc Város Önkormányzata által megfogalmazott, szakértői véleményekkel alátámasztott aktív ellátás megtartásának szándékát, a kapacitás elosztás miniszteri döntés-előkészítő szakmai javaslat megfogalmazása során. Felelős: Ottó Péter polgármester Határidő: február 18.

4 4 2007/1 Fekvőbeteg-szakellátást Nyújtó Közfinanszírozott Egészségügyi Szolgáltatók Fenntartói/Tulajdonosai Tisztelt Egészségügyi Szolgáltatók Fenntartói/Tulajdonosai! Mellékelve küldöm a Közép-Dunántúli Regionális Egészségügyi Tanácsnak az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló törvény javaslatairól hozott határozatát. Kérem, hogy az Önök állásfoglalását megtárgyaló ülés (a törvény szerinti 30 napon belül) tervezett idejéről előzetesen értesítsenek ( cím a lap alján), valamint a meghozott döntés hivatalos határozatát küldjék meg a KD RET postacímére. Szíves közreműködésüket megköszönve, Maradok tisztelettel: Aczél Péter KD RET koordinátor Veszprém, január 23.

5 5 Egészségügyi Miniszter Közép-Dunántúli Regionális Egészségbiztosítási Pénztár Vezetője Fekvőbeteg-szakellátást Nyújtó Közfinanszírozott Egészségügyi Szolgáltatók Fenntartói A Közép-Dunántúli Regionális Egészségügyi Tanács 1/2007. (I.18.) számú határozata: Az egészségügyi ellátó rendszer fejlesztéséről szóló évi CXXXII. törvény régiónkra vonatkozó miniszteri ajánlatát a fenntartók/tulajdonosok és intézményeik megismerték, szakmai körökben megvitatták. A Közép-Dunántúl jelenlegi ágyszám ellátása jelentős mértékben az országos átlag alatt van. A javasolt további ágyszám csökkentés súlyosan veszélyezteti a lakosság egészséghez való alkotmányos alapjogait, ezért a Közép-Dunántúli Regionális Egészségügyi Tanács az ajánlatot is tárgyalásra alkalmatlannak tartja. Felelős: Lasztovicza Jenő KD RET elnök Határidő: Azonnal További kisebbségi vélemények: Kuti Csaba, a Református Egyházi Egészségügyi Szolgáltatók Tulajdonosi Képviselője: Csatlakozva a Dél-Dunántúli Régió javaslatához a drog- és alkoholbetegek gyógyítására szakosodott intézményeik ellátása ne régiós szinten történjen, hanem a Minisztérium biztosítsa annak feltételeit, mivel az ellátottak sem csak a régión belüliek. Dr. Varga Győző, az RFT delegáltja: A politikai elutasító döntés helyett szakmai alapon további tárgyalást javasol. Dr. Bujdosó László, regionális tisztifőorvos: A RET formális döntéséhez alkalmazkodva javasolja, hogy folytatódjanak a szakmai egyeztetések, az intézmények vezetőivel, a szakma képviselőivel. Elsősorban azért, hogy a Komárom, Kisbér, Mór tengely vonatkozásában szakmailag elfogadható megoldásra lehessen jutni, másrészt adatokkal számszerűsítve segíteni lehessen a miniszter úr döntését. Lasztovicza Jenő KD RET elnök Dr. Bujdosó László KD RET Titkárságvezető Aczél Péter KD RET koordinátor

6 6 JEGYZŐKÖNYV A Közép-Dunántúli Regionális Egészségügyi Tanács (KD RET) január 18-án, 14 órai kezdettel tartott üléséről Helyszín: Veszprém, Csolnoky Ferenc Kórház nagy előadóterme Jelen vannak: A Tagok közül 54 fő, További meghívottak közül 17 fő a mellékelt jelenléti ívek szerint. A közgyűlésről hangfelvétel készült. Dr. Bujdosó László KD RET titkárság vezető, rövid bemutatkozása után köszönti a megjelenteket a RET ülésen. Megállapítottuk a regisztráció alapján, hogy a 92 tagú Regionális Egészségügyi Tanácsból 54-en jelen vannak, éppen ezért a RET határozatképes. Mindannyian, akik itt ülnek tudjuk, hogy a Parlament az elmúlt év decemberében elfogadta a 132-es számmal jelzett törvényt az egészségügyi ellátó rendszer fejlesztéséről. Azt is tudják, hogy ebben a törvényben egészségügyi, elsősorban a fekvőbeteg-ellátó rendszer korszerűsítését, átalakítását tűzte napirendre a Parlament. Ennek a törvénynek a végrehajtása kapcsán vagyunk itt. A törvény meghatározott minden régió vonatkozásában, mondhatjuk úgy, hogy védett ágyakat, kiemelt intézményeket, és ezen felül meghatározta a törvény a még elosztható ágykapacitásokat, mind az aktív, mint a krónikus ágyak vonatkozásában. Szakmacsoportonként határozta meg a törvény a még elosztható ágyakat. Azt is meghatározta a törvény, hogy ezt a kapacitás-felosztást a Regionális Egészségügyi Tanácsok tehetik meg. Az ő feladatuk és kötelességük, hogy egyrészt szakmacsoportonként és intézményenként a kapacitásokat, az aktív és krónikus vagyis szebb szóval nem aktív fekvőbeteg-ellátó kapacitásokat meghatározzák és ezzel párhuzamosan meghatározzák az ellátási területeket is az adott kapacitásokhoz kapcsolódóan. Ez tehát a RET feladata. Miniszter úr a feladatának megfelelően január 8-án éjfélig a saját javaslatát a törvény előírásainak megfelelően megtette a RET, illetve az alkotói számára. Mindenkinek nyilvános volt, mindenki megkapta, mindenki hozzájutott ezekhez az adatokhoz, ezekhez a javaslatokhoz. Ennek alapján történtek már számos esetben szakmai egyeztetések a régióban, de annak érdekében, hogy a RET feladatát el tudja látni, ezért került ma összehívásra ez a tanács. Nekem az üdvözlésen és a helyzet tisztázásán túlmenően viszonylat kevés a feladatom, ezért jó munkát kívánva Latovicza Jenő Úrnak adom át a szót. Lasztovicza Jenő KD RET elnök Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit, és megköszönöm, hogy elfogadták a meghívást. Ugye mindannyian tudjuk, hogy elég szoros határidők vannak a miniszter úr által kiadott ütemterv szerint, tehát úgy gondoltuk, hogy jobb minél gyorsabban elvégezni ezt a feladatot, hiszen már előtte is voltak egyeztetések, vélemények az intézmények és a fenntartók között. Egyeztetve több fenntartóval, többen annak a véleményünknek adtunk hangot, hogy ez az alaphelyzet, amit a minisztérium kigondolt és a régiókra, illetve a megyékre megszabott, ez

7 7 gyakorlatilag elfogadhatatlan. És abból kiindulva, hogy itt van ez a grafikon nem tudom Önök ezt mennyire ismerik, - amelyet a minisztérium adott ki. Ez is világosan mutatja számunkra, hogy a Közép-Dunántúli Régió a 10 ezer lakosra jutó aktív ágyszám elosztásnál az országos átlagnál, legalábbis 20 %-kal alacsonyabb szinten áll. Ez már most is azt a képet mutatta, hogyha nem történik meg ez az egészségügyi reform címszóval bújtatott ágyszám-csökkentés, akkor is a Közép-Dunántúli Régió nagyon komoly lépéshátrányban van a beteg-ellátás területét tekintve. Ráadásul, hogy megismertük a minisztérium ajánlását és javaslatát, nagyon jól látható, hogy mínusz 20 %-kal rosszabb pozícióból indult a régió, gyakorlatilag több mint 1400 aktív ágyat vonnak még el a régiók. Tehát meggyőződésünk az, hogy ha ez végrehajtásra kerülne ez a mostani rekord, az nagymértékben csökkentené a régióban élő embereknek az egészséghez való jogát, Hiszen ha megnézzük azt, hogy az ellátó rendszerben a kórházak területi elosztása, megnézzük azt, hogy a mentők állapota, helyzete, struktúrája milyen, már most is azt lehet mondani, hogy sok helyen, sok térségben így is problémák vannak. Tehát mi arra a javaslatra jutottunk, és én szeretném elmondani a javaslatunkat, amelyet határozati javaslatként fogadna el a RET., én azt kérném, hogy Önök is röviden azért majd szóljanak hozzá, hiszen sokan vagyunk, és jó lenne, hogy ha nem sok órán keresztül vitatkoznánk. Én ezért szeretném felolvasni azt a javaslatot, amit nem én találtam ki, hanem az intézmény fenntartókkal közösen vitattunk meg, és én arra kérném Önöket, hogy ehhez szóljanak hozzá, és amennyiben egyetértenek a szavazataikkal támogassák ezt a határozati javaslatot. A KDT. RET határozata: Az egészségügyi rendszer ellátó fejlesztéséről szóló évi CXXXII. tv. régiókra vonatkozó miniszteri ajánlatát a fenntartók/tulajdonosok és az intézményeik megismerték, szakmai körökben megvitatták. A Közép-Dunántúl jelenlegi ágyszám ellátása jelentős mértékben az országos átlag alatt van. A javasolt további ágyszám-csökkenés jelentősen veszélyezteti a lakosság egészséghez való alkotmányos alapjogait, ezért a RET ajánlatot is tárgyalásra alkalmatlannak tartja. Én röviden ezzel kezdeném a mai ülésünket és megkérdezném, hogy kinek van hozzászólnivalója, véleménye. Az lenne a kérésem, hogy csak röviden, mert tényleg sokan vagyunk. Halász Károly Komárom Város Önkormányzata: Nem tudom teljes mértékben elfogadni azt, amit az elnök Úr felajánlott határozati javaslatként. Azért nem tudom elfogadni Komárom Város Önkormányzata nevében, mert úgy érzem, hogy valóban a szakma nagyon sok alkalommal és jól végig gondolva végigtárgyalta ezt a kérdést, és azt is el kell, hogy mondjam, hiszen az elnök úr is tudja és a jelen lévő megyei elnökök valamennyien, nem csak szakmai, hanem szakmapolitikai megállapodás is született a régióban. Véleményem szerint nem az lenne a megoldás, hogy egy az egyben utasítsuk vissza ezt a döntést, és azt a lehetőséget szalasszuk el, hogy mi hozzunk egy döntést, hanem az lenne a megoldás, hogy azt a szakmai- és szakmapolitikai megállapodást tükrözné a mi véleményünk, amelyben mindegyik megye megegyezett. Dr. Völner Pál Komárom-Esztergom megyei közgyűlés elnöke: Szintén megyebeli kórházról van szó, de látni kell, hogy ez a bizonyos 3 hónapos szakmapolitikai egyeztetés, amiről a komáromi felszólaló beszélt, az egy teljesen más ágyszám-elosztásról szólt, mint amivel most a miniszter úr megkínált bennünket. Láthatjuk, hogy több mint 100 ággyal csökkentette az elosztható ágyaknak a számát. Én azt hiszem, hogy korrekt ajánlatot egymás felé egy ilyen kiélezett folyamat után nem tudunk ilyen csökkentett feltételek mentén tenni.

8 8 Tehát hiába volt meg az esély a szakmai- és szakmapolitikai egyeztetés után, hogy a politikai felelősséget is felvállalva döntés hozzanak, adott esetben itt a RET ülésen a döntéshozók. Nem vagyunk abban a helyzetben, hogy ezért a csökkentésért elvállaljuk azt a felelősséget, amit a miniszter úrnak kell viselnie. Én a magam részéről támogatom a határozati javaslatot. Fenyves Péter Mór város polgármestere: Az előttem szólókhoz szeretnék a tekintetben visszatérni, hogy tudomásom szerint a tárgyalások folyamán 240 ággyal kiegészült a régiónak az ágyszáma. És ezeken az egyeztetéseken, ami szakmai vagy szakmapolitikai, egész pontos megállapodások születtek. Még olyan szinten, hogy a parlamenti szavazást követően is kaptam hírt a parlamentből, kormánypárti oldalról természetesen, akik nekünk segítettek ebben az ügyben, és ez az éjszaka feltett anyag merőben eltér ettől. Szeretném tudni, hogy mi történt? Megpróbáltam utánajárni, nem sikerült. Valaki, aki ott járt és tudta, hogy mi történt, hogy milyen indokkal változtatták meg ezt a szakmai, szakmapolitikai egyeztetést? Tehát én azt mondom, hogy adjuk erre választ, mert oldaltól függően ez az egyezség létrejött, és én ezt úgy gondolom, hogy ez bizonyos nyugvópontra tette. Tehát, ha ez a hiány nem kerül visszafordításra, akkor valóban nem tudunk ezzel mit kezdeni. És valószínű, hogy egyetlen egy polgármester sem tud normális választ adni a betegeknek, és a lakóknak. Arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy az idő múlik, a becsület meg fogy. Az emberek türelme fogy el leginkább és ezt helyben kezelni nem egy egyszerű dolog. Tőlem azt kérték az országgyűlési képviselők mindegyike, hogy próbáljuk meg abba a mederbe tartani a folyamatot, ami nem egy kezelhetetlen rendezvény-sorozatba torkollik. Egy ideig az ember tudja tartani, de egy idő után meg nem, mert átlépnek rajta az események. Tehát valaki segítsen bennünket abban, és remélem van itt olyan, aki ezt meg fogja tudni mondani, hogy miért húzták át az összes számítást, hogy ez az irány, amit most akarunk követni, ez talajt fog-e egyáltalán? Dr. Varga Győző a Regionális Fejlesztési Tanács küldötte: Az lenne a szerencsés javaslat, hogy ha ezt elsősorban szakmai oldalról próbálnánk megfogni, ezért azt gondolom, és azt javaslom, hogy ne zárjuk le egy szinte politikaival felérő elutasítással a miniszteri javaslatot, tárgyaljunk és fejezzük ki a tárgyalási készségünket. Tudomásom szerint meg van határozva egy következő ülés időpontja, azt gondolom, hogy egy szűkebb körben akár azokat, amelyekben tárgyalóképesnek tartjuk a miniszteri javaslatot, van amiben egyáltalán nem, de én nem javaslom, hogy innen úgy álljunk fel, hogy becsaptuk az ajtót, akármennyire is nem tetszik az, ami a minisztertől felénk javaslatként eljutott. Lehetséges, hogy itt van a miniszteri megbízott, vagy abból a csapatból valaki, és lehet, hogy ők fel fognak szólalni, nem tudom, de mindenesetre kívánatos lenne, hiszen a polgármester úr kérdésére is valamelyest eligazítást adhatnának. Azt gondolom, hogy ő nélkülük pedig a tárgyalás tovább nem is folytatható, hiszen mint tudjuk minden régiónak van miniszteri megbízottja és mediátorok ebben a kérdésben. Tehát én javaslom a tárgyalás folytatását és készség kimutatását a megegyezésre. Köszönöm. Dr. Sirály Péter Sirály Kht.: Móri polgármester úr kérdésére azt a választ tudom adni, hogy meggyőződésem szerint itt kormányzati hiba történt. A miniszter úrral és Matejka Zsuzsával folytatott, elég jelentős kötélhúzás során már a miniszteri második ajánlat után az derült ki a döntés-mechanizmusáról, hogy bizonyos szakmai minimumfeltételek miatt variálták át ezeket az előzetesen beadott, majdnem konszenzusos javaslatot. Elmondtuk és minden képviselő, aki ott volt ezen a beszélgetésen elmondta, hogy az egész egészségügyet tokkal, vonóval lehet becsukni, ha a

9 9 szakmai minimumfeltételeket teljesíteni kéne. Szeretném felhívni arra a figyelmet, hogy miközben a miniszter úr kiadott egy javaslatot az csak annyit jelent, hogy ha mi nem egyezünk meg, akkor ez a döntés fog születni. Ezzel szemben a tv. határozza meg a mozgásterünket, és a törvény szellemében kell és tudunk és lehet megegyezni, ha meg tudunk egyezni. Tehát így bizonyos fokon tudom, hogy nehéz konszenzusos döntést hozni, de azt hiszen, hogy nagyon fél kompromisszumra hajlandó, hogy előnyösebb, elfogadhatóbb helyzetbe kerüljünk és ennek következtében, én azt javaslom, hogy a törvény adta keretek között, miközben itt a három megye egyeztetése folyamán a törvény keretei között marad, a törvény adta lehetőségekkel élve ne csapjuk be magunk mögött a kaput. Balsay István a Fejér megyei Közgyűlés alelnöke: Szakmapolitikai szempontból azt javasolnám, hogy tartsa magát a RET a korábbi döntéséhez. Azt javasoltuk és egyöntetűen mindenki elfogadta, hogy a régióban törekedjünk arra, és keressük meg az országgyűlési képviselőket, hogy az aktív ágyak tekintetében legalább a 90 %-os mutató szintet érjük el. Ennek a reményében módosító javaslatok születtek az országos átlaghoz képest. Fejér megyéről elmondhatom azt, hogy az aktív ágyak tekintetében 80 %-os szintet sem érjük el, az összes ágy tekintetében pedig az országos átlaghoz viszonyítva 60 %-os szinten vagyunk. Arról nem is beszélve, hogy amíg törvényes tárgyalás zajlik a megyei önkormányzat által fenntartott intézmény vezetője szinte minden héten kap egy olyan rendelkezést, amelyben a finanszírozás kérdésével szinte ellehetetlenül a tervezés, ellehetetlenül a kórház fenntartása. Tehát azt javaslom, amit elnök úr, hogy tartsuk magunkat a RET döntéséhez, hogy legalább a 90 %-os szintet érjük el. Ez a három megye a legjobb befizetők közé tartozik, ami az OEP pénztárába történő befizetéseket illeti, és ilyen alacsony szintű szolgáltatást másik régióban én nem tudok. Javasolnám, hogy a miniszter urat arra kérjük meg, hogy a korábbi megállapításunkat, amelyet az Országgyűlés két bizottsága, két nagy frakciója is elfogadott, azokat tartsa be. Köszönöm. Dr. Vizkelety Tibor az Egészségügyi Minisztérium képviseletében: Először egy helyesbítést szeretnék tenni az előbb elhangozottakhoz. Ha nem születik döntés, pontosabban, ha nem születik konszenzus a RET ülésen, akkor a miniszteri javaslat lép automatikusan életbe. Ez nem így van, tehát a miniszter úr még módosíthatja a javaslatát, ha nincs is konszenzus a fenntartók részéről, de ha értelmes, használható javaslatok elhangzanak, azt elfogadja a miniszter úr. Másik: az az anyag, amit megkapott minden régió, ezt miniszteri javaslatnak tituláljuk, ennek csak egy része a miniszteri javaslat, a nagyobbik részét a törvény szabja meg. Tehát a súlyponti kórházaknak juttatott ágyak száma és szakmacsoportonkénti felosztása az nem a miniszter döntése, az az országgyűlés döntése, megszavazták, ugye a mellékletben olvashatók, ugye ez a törvény által megszabott számok ezek, amikkel a miniszter úr, ha szeretne sem tudna változtatni. Ami az ő valódi ajánlása, az ezen felüli ágyszámok, tehát a nem védett kórházak részére juttatott ágyszámok, és az lenne a feladata a RET-nek, ebben kéne módosításokat tenni és ez teljesen szabadon módosítható. Tehát a javaslatnak ez a része nem köti a RET-et, az teljesen el is térhet ettől olyan feltételek mellett, hogy nem adhat több ágyat, nem oszthat ki, mint amennyi rendelkezésre áll. A szakmacsoportok között már nagyobb a mozgástere, mint a miniszternek volt, akit kötött a törvény, a 10 %-ot át is lehet csoportosítani a szakmák között, illetve lehetséges bizonyos kisebb mozgás még a régiók között is. Nem az a feladata a RET-nek, hogy a tv. elfogadja-e, vagy ne fogadja el, hanem a szétosztható ágyaknak a szétosztását kellene elvégezni. Hogyha ebben nem tud dönteni, az gyakorlatilag azt jelenti, hogy nem tud jobb ötletet adni, mint amit a miniszter javasolt ebben a kérdésben.

10 10 Kuti Csaba vagyok az Egyházi fenntartású egészségügyi intézményeket én képviselem a RET-ben: Ez két kicsi intézet, egy Komárom és egy Fejér megyei. Az egyik a drogbetegek, a másik alkoholbetegek gyógyítását végzi. Tekintettel arra, hogy van egy minta a Dél-Dunántúli Régióban, ami ezeknek az egyházi intézményeknek, melyek egy egészen speciális gyógyítást végeznek, az ő érdekükben született. Én hadd kérjem a RET-et, hogy csatlakozzunk a Dél-Dunántúli Régiónak az ilyen irányú javaslatához. Ez 15 ágy pluszt jelentene a jelenleg 15 ágyra javasolt drogbetegek gyógyítására, hiszen nyilván 15 ággyal nem tud egy egyházi fenntartású intézmény sem életben maradni. A Dél-Dunántúli Régió javaslata azt mondja, hogy a drogbeteg- és alkoholbeteg terápiát ne régiós szintre helyezze az egészségügyi kormányzat, hiszen nem is régiós beteg állományban dolgoznak, hanem országosan. Igaz, hogy nem kiemelt intézmény, ez természetesen egy más kategória, de ezt a speciális gyógyítást ne akarjuk régiós szintre letenni, mert nem tudunk neki megfelelni, hanem annak érdekében, hogy ez az ellátás működjön a minisztériumot kérjük meg, hogy ő biztosítsa az ezeknek szükséges ellátását. Köszönöm. Pálfy Sándor vagyok a Veszprém Megyei Önkormányzat alelnöke: Azt szeretném javasolni, hogy - csatlakozva Völner Pál úrhoz, és Fenyves Péter úrhoz is azt a határozati javaslatot, amit megfogalmaztunk, illetve ami megfogalmaztatott, azt szeretném elfogadni. Ezt azért javaslom, hiszen az nem azt mondja ki, hogy egy vitát lezárunk, hanem, hogy ebben a formában a miniszteri ajánlás nem kezelhető. Abszolút egyetértek abban, amit polgármester Úr is mondott, hogy nagyon sok munka fektetődött ebbe az egész háttérbe, illetve háttérmunkába, amivel kapcsolatban a miniszteri ajánlás egész másfajta pozíciókat határozott meg, -ezzel teljesen egyet lehet érteni-, méghozzá olyan pozíciókat, amelyeket a települési polgármesterek elég nehezen tudnak javasolni. Ha elfogadjuk azt az alapvetést, amit elnök úr mutatott, az pedig gyakorlatilag valóban elfogadhatatlan, hiszen minden itt ülőnek alapjaiban a régiót kell képviselni, a régióban élő polgárokat. Azt az alapvetést nem lehetne elfogadni az itt ülőknek úgy gondolom, hogy eleve abba belenyugszunk, hogy a 10 ezer főre jutó ágyszám az eleve 20 %-kal alacsonyabb, mint az országos átlag. Ha ezt az alapvetést elfogadjuk, illetve azt, hogy már most milyen típusú észrevételek alakultak ki, akkor ez a helyzet nem kezelhető. Én úgy gondolom, hogy az a határozati javaslat, hogy egyszerű szakmai javaslat, és nem lehet azt mondani, hogy megdöbbenéssel hallottam két nappal ezelőtt egy egészségüggyel foglalkozó konferencián, amikor is az államtitkár asszony azt mondta, hogy a miniszteri ajánlat az egy semmi. Most én tisztelem annyira a minisztert, az ő ajánlását, hogy nem tudom elképzelni semminek. Ez egy komoly anyag, amin persze lehet vitatkozni szakma-politikailag, de jelen helyzetben szerintem erre nincs nagyon már lehetőségünk, mint azt a korrekt határozati javaslatot, amit elnök úr előterjesztett, elfogadjuk. Itt ebben a fórumba belemenni részletekbe, túl sok értelmét nem látom, hiszen nem vagyunk olyan döntési helyzetben. Tisztelettel azt szeretném javasolni az összegyűlteknek, hogy, ha hamarosan szavazásra kerül a sor, akkor ebből az alapvetésből kiindulva szavazzuk meg a határozati javaslatot, mert egyébként meggyőződésem, hogy hosszútávon ez előrevisz. Köszönöm szépen. Halász Károly: Bocsánatot kérek, és tudom, hogy nem illik kétszer szólni, de azt azért hadd mondjam el, hogy akkor az eredeti határozati javaslathoz képest, amit én tettem, az módosító indítvány. Mégpedig az a módosító indítványom, hogy mindhárom megyében kialakult szakmai- és szakmapolitikai megállapodást fogadja el most a RET. Mindhárom megye nagyon jól tudja, hogy a szakma megállapodott megyénként, a politikusok is megállapodtak. Nem kell nekünk már változtatunk

11 11 ezen a megállapodáson, nem kell ágyakat ide-oda tennünk, hiszen van egy régiós szintű három megyés megállapodásunk, és az én módosító indítványom az lenne, hogy ezt szavazzuk meg. Lasztovicza Jenő: Ha megengedik közbeszólók. Kik azok a politikusok, ha megnevezné, mert én nem tudok róla, pedig parlamenti képviselő vagyok, és Veszprém megyét képviselem. Velem senki olyan szinten nem egyeztetett, amire Ön utal. Ha meg tudja mondani kik azok, örömmel venném. Halász Károly: Én azt szeretném megkérdezni az elnök Úrtól, hogy mi változott azóta, hogy megállapodott a három megye? A miniszter Úr ajánlása elhangzott itt, hogy tulajdonképpen egy ajánlás,. Lasztovicza Jenő: Pillanat! Én nem állapodtam meg senkivel, velem senki nem ült le. Nem tudom, hogy a két másik elnök kollégámmal valaki leült-e egyeztetni, ha Ön a megyékről beszél. Halász Károly: Mindhárom megyében leült a szakma egyeztetni, és a szakma mindhárom megyében megállapodott. Lasztovicza Jenő: Akkor ne politikusokról beszéljen egyenlőre, ne haragudjon. Az lehet, hogy az MSZP-s politikusok a háttérben valamiben megállapodtak, azt nem tudom. Dr. Győrvári Sándor miniszteri mediátor: Azt szeretném mondani, hogy gyakorlatilag a Parlament ezt a törvényt elfogadta az 1. számú mellékletével, ami a védett tárgyakról szól, és a 2. számú mellékletével, ami a RET által szétosztható ágyakról szól. A miniszter Úr ezzel kapcsolatban tett egy ajánlatot, amit nem kötelező elfogadni, tehát gyakorlatilag ezen lehet osztozkodni. Azt, hogy Közép-dunántúl 10 ezer lakosra eső ágyainak a száma az országos alatt van, ez gyakorlatilag a törvény szabta lehetőségek mutatják, illetve ezen már nem lehet változtatni, ahhoz törvény-módosítás kellene. Tehát én úgy tudom, hogy meg vannak adva ezek a számok, és én mindenképpen azt javasolnám, hogy igen is ezt el lehet osztani úgy is, nem ismerem az előzetes megállapodásokat a szakma berkein belül, de én is végeztem számításokat, igaz gyakorlatilag csökkentett aktív ágyszámmal, de igenis szétosztható ez a keret, és szerintem ellátható a lakosság. Lasztovicza Jenő: Úgy látom hogy nincs több vélemény. Parancsolj. Fenyves Péter:

12 12 Úgy látom, hogy csak kétszer lehet szólni, ezért kihasználom a lehetőséget. Örülök az önök felszólalásának, de az én kérdésemre még nem érkezett válasz. Megkérdeztük, hogy mi történt menet közben. Szerintem Ön azt rosszul tudja, nem lehet osztani a régiók között az arányokat, ugyanis Önök arra biztatnak bennünket a miniszter úrral együtt, hogy mondjunk egy jobbat. Most vannak keretek, vagy nincsenek keretek? Ha vannak, tehetünk mi más ágyszám javaslatot is? Ön azt mondta, hogy nem lehet, mert a törvény meghatározza, hogy a régióban mennyi. Azt szeretném elmondani, hogy a miniszter úr oda is adott vissza ágyakat, amit már korábban leadtak. Tehát, ha a szakma megállapodott is, valaki azt mondta, hogy leadott 150 ágyat, megkapta a 150 milliót, és valaki fogta magát és ebből visszaadott 80-at. Ez így volt. Nézzék meg a táblázatot. Meg lehet nézni, hogy ki mennyit adott le és mennyit kapott ebből vissza. Ez így van. Elő kell venni a táblázatot. Tehát én azt mondom, hogy itt van értelmes javaslat, Balsai István javaslata teljesen kézzel fogható. Azt mondjuk, hogy ebben a régióban, ha a foglalkoztatottság ilyen magas, a napközbeni ellátandó létszám az iskolákkal, az egyetemekkel (lásd: Veszprém), mennyi embert kell ellátni. Annak idején a siófoki polgármester úr fent a minisztériumban mondta, hogy vállal korrepetálást, és valaki magyarázza meg neki, hogy Siófok miért nem kiemelt kórház? Ő legalább sikerrel járt. Mi is szeretnénk érvelni. Egy a kérdés, hogy a 90 %-os szintre a törvény engedi-e a felemelést, vagy nem? Én úgy tudom, hogy engedi. Egy a kérdés, hogy miben fogunk tudni megállapodni. Ha a régióban rögzítettek az ágyszámok, persze el lehet osztani, itt valaki mondta, hogy még a kettőt is. Egy a kérdés, hogy a miniszter úr és Önök el tudják-e képzelni, hogy visszatérünk egy olyan állapothoz, ahol nyugvópontra jutott a szakma. Vagy milyen indokkal adtak vissza ágyakat, amit már egyszer leadtak? Tudok olyan kórházat, amikor az egyeztetés volt, ahol valaki azt mondta, hogy a leadott ágyszám csak papíron létezik és létszámleépítést nem is igényel, ugyanis folyosói ágyak voltak és pótágyak. Ez a kórház visszakapta az ágyainak egy részét. Tehát ezt valaki magyarázza meg, hogy ez hogy működik? Ezt ma persze el lehet osztani, csak ebben a megosztottságban, ahol mindenkinek az érdeke sérül, és azt visszahozta volna a miniszter úr, és valószínű a mediátorok, akkor nagyjából egyenes lenne a történet, így sajnos nem az. Tehát én azt mondom, hogy a Komárom megyei kollégának a javaslatai, Balsay István javaslatai is mind-mind támogathatók, mert különb, mint az eredeti javaslat. Kovács Zoltán vagyok, kilenc kistérséget képviselek: Azt tudom elmondani, hogy ez az ajánlat, ami a miniszter úrtól érkezett, ez kifejezetten kistérség-ellenes, kifejezetten a községi, kistelepülési polgárok érdekei ellen ható javaslat. Az előttem felszólalók elmondták, hogy rendkívül sok munkát fektettünk már bele eddig, hogy valami konszenzus létrejöjjön. Teljes konszenzus sem a RET-en belül, sem megyén belül nem hozható létre, de voltak már olyan irányok, irányultságok, amelyek bizonyos konszenzust már kialakítottak ebben a kérdésben. Varga Győző beszélt arról, hogy ne csapjuk be az ajtót. Kérem tisztelettel, ennek a munkának és különösen a betegeknek a miniszter Úr ezzel az ajánlásával becsapta az ajtót. Mert ha igaz az, hogy próbáljunk megegyezni és próbáljunk előre lépni, ennek vannak jelei és vannak eredményei. És amire a komáromi nem tudom melyik kórházból jelen lévő úr beszélt, a miniszter ezt átírta. Mi a biztosíték arra, hogy ha mi most bizonyos kérdésekben sikerülne a RET-en belül megegyezni, a miniszter ezt elfogadná, ha erre nincs teljes konszenzus? Biztos lesz olyan, akinek nem felel meg. Például Pápa vonatkozásában elfogadhatatlan, hogy az egykori 90 ágyas belgyógyászat ma 50-re ledegradálódott krónikus és rehabilitációs ágyak nélkül. E-nélkül nem lehet dolgozni, például egy olyan aglomerációban, ahova 65 ezer ember tartozik egyébként. Ugyanebben a megyében sokkal kisebb aglomerációval arányaiban jóval magasabb az ágyszám. Tehát azt gondolom, hogy akik a miniszter urat segíthetik ebben a munkában, akkor segítség, és azokat a korábbi kompromisszumokat jó lett volna beépíteni ebbe az ajánlati javaslatba. Ma pedig ennek nincs semmi értelme, ahogy ezt alelnök úr mondta, hogy ettől teljesen el lehet térni,

13 13 akkor minek jött az ajánlat? Nem kellett volna ide küldeni és felidegesíteni 72 képviselőt mondjuk ezen az ülésen. Dr. Völner Pál K-EM elnök: Elnézést, hogy ha az előbb félreérthető voltam. Halász urat én támogatom és a komáromi kórháznak a 109 ágy igényét, Kisbérnek a 29 ágyat, a móri kórháznak, és mindenkinek, csak láthatjuk, hogy ez az ágyszám nincs meg. Attól függetlenül, hogy itt mi most megegyezünk valamiben, vagy nem, a miniszter úr ismeri a korábbi szakmai egyeztetés eredményét, tehát a mi korrekt döntésünk után itt nem vagyunk hajlandók méltatlanul itt egymásnak esni és veszekedni azon, ami nincs. Még mindig meghozhatja azt a döntést, ami valamilyen szakmai konszenzust takarna. De miután eszközeink sincsenek erre, ezt nem tudjuk így felvállalni. Ezt kérem mindenkitől, hogy fogadja el. Köszönöm. Heves István szakértő, dunaújvárosi meghatalmazással: Miért nem folytat a RET szakmai vitát, erre szeretném elmondani a véleményemet: Évek hosszú során mi szakmai vitát folytattunk, amikor a régiós és a kistérségi szintet próbáltuk összerakni a régióban, amiben nem mondhatom, hogy a mai napig teljes megegyezés lenne, mert számtalan példát tudnék arra mondani, hogy mondjuk akár az esztergomi rehabilitációs ágyak sorsa és így tovább és érdek ellenérvek hangzottak el folyamatosan. Azt gondolom, hogy azért az egy használható anyag lett volna. Most ezzel szemben azért gondolom, hogy ez ma egy lehetetlen helyzet, mert 1: ősszel mindannyian tudtuk, hogy a minisztériumban zajlik egy tervezési munka, semmilyen információhoz nem lehetett hozzájutni. Én 15 éve dolgozom ezen a munkán, már hasonló munkákon. Megpróbáltam a minisztériumba bejutni informálisan, nem lehetett. Először a sajtó nyilvánossága előtt jutottak, hogy hány kiemelt kórház lesz, meg hány nem, stb, mi mennyi és miért annyi. Akkor decemberben itt ebben a teremben a RET tartott egy informális ülést, hogy felkészüljünk a munkára, ami vár ránk. Itt megfogalmaztunk néhány kérdést és azt kérte levélben a miniszter úr, illetve a RET, hogy legyen kedves megmondani, amit az alelnök úr elmondott, hogy ez a régió a korábbi munkánk alapján bizonyította, hogy az aktív ágyak számában hol tartunk a többihez képest, és akkor miért ez a megismert javaslat. Akkor egyáltalán legyen szíves megmondani, hogy az mellékletben lévő ágyszámokat mivel támasztják alá? Tehát miféle tervező munka zajlott és annak mi volt a háttere? Tehát akkor lehet vitatkozni, ha tudjuk, hogy az egyik és a másik ajánlat mögött mi a szakmai tartalom. Azt ugye senki nem gondolja komolyan, hogy egy volt tv. alapján működő és egy már, majd május 1-től véglegesen működő RET ebben a pillanatban ugye átmeneti helyzetben lévő sem munkatervét, sem a munkabizottságai, sem semmit felállítani nem képes RET képes lesz három hét alatt, ezt a munkát elvégezni úgy, hogy a tv. szerint közben meg kéne csinálni, az új javasolt ágyszámaihoz a beutalási rendet és a beutalási területeket. Ezért nem lehet ezt a munkát három hét alatt elvégezni. Én azt gondolom, hogyha egy tv. javaslathoz kapnánk hat hónapot, akkor lenne rá idő, hiszen tegnap itt ültem a szakfelügyelőknek azon a fórumán, illetve szakmai vitáján, ahol ezer érv hangzott el, hogy egyébként a bebetonozott 1. melléklet szerinti ágyszámok miért nem jók, de ahhoz hozzá sem lehet nyúlni. Tehát ha most a szakmai régió álláspontját nézem, akkor az volt a véleményem egy csomó 1. számú mellékletben bebetonozott ágyszámról, hogy ez így nem jó. Azt sem tudjuk miért annyi az amennyi, de hozzá sem tudunk nyúlni. Engem ez zavar szakmailag de nagyon, és azt gondolom, hogy erre nem lehet más a válasz, mind, ami egyébként a határozati javaslatban van. Köszönöm. Lasztovicza Jenő:

Jegyzőkönyvvezető: Varga Erzsébet (Magyar Gyorsírók és Gépírók Országos Szövetsége beszédgyorsíró szolgálat)

Jegyzőkönyvvezető: Varga Erzsébet (Magyar Gyorsírók és Gépírók Országos Szövetsége beszédgyorsíró szolgálat) Jegyzőkönyv az Országos Köznevelési Tanács 2005. december 8-án, csütörtökön az Oktatási Minisztérium (Budapest V., Szalay utca 10-14.) 101. számú tanácstermében megtartott üléséről Napirend: 1. A 2006.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme, Tószeg,

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. december 10-i soros üléséről.

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. december 10-i soros üléséről. TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-18/2010. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. december 10-i soros üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. január 08-án (Kedd) 11.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Medgyaszay Ház Nagykanizsa,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2004. október 21-ei üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2004. október 21-ei üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2004. október 21-ei üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: Dr. Kálmán András

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Dr. Fodor Csaba: Köszönöm, én elfogadom, csak azt kérem, hogy akkor jöjjünk vissza 8.00 órára, át tudjuk tekinteni az anyagot.

JEGYZŐ KÖNYV. Dr. Fodor Csaba: Köszönöm, én elfogadom, csak azt kérem, hogy akkor jöjjünk vissza 8.00 órára, át tudjuk tekinteni az anyagot. JEGYZŐ KÖNYV Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. április 07-én (Csütörtök) 16.30 órakor tartott azonnali soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2010. MÁRCIUS 11. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2010. MÁRCIUS 11. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 5/2010. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. március 11-én 14:00 órai kezdettel tartott RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS Képviselő-testületi ülésről. N A P I R E N

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 30. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. október 28-án Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 14.számú hivatalos helyiségében Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester dr.katona Ernő alpolgármester

Részletesebben

T ÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS RÉSZÉRE. 2007. március 19.

T ÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS RÉSZÉRE. 2007. március 19. T ÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS RÉSZÉRE 2007. március 19. I. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtása I.1. A törvényi felhatalmazás alapján

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-576-4/2007. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2007. április 26-án megtartott üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Ikt. sz.: NEB/8-2/2015. NEB-2/2015. sz. ülés (NEB-17/2014-2018. sz. ülés)

Ikt. sz.: NEB/8-2/2015. NEB-2/2015. sz. ülés (NEB-17/2014-2018. sz. ülés) Ikt. sz.: NEB/8-2/2015. NEB-2/2015. sz. ülés (NEB-17/2014-2018. sz. ülés) Jegyzőkönyv az Országgyűlés Magyarországi nemzetiségek bizottságának 2015. február 24-én, kedden 10 óra 11 perckor az Országgyűlés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. szeptember 7-ei üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. szeptember 7-ei üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. szeptember 7-ei üléséről Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor kezdődött, nyilvános ülésén

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor kezdődött, nyilvános ülésén Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 3/2012. Jegyzőkönyv Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor

Részletesebben

Napirendek: 1./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011-2014. évi gazdasági programjának elfogadására

Napirendek: 1./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011-2014. évi gazdasági programjának elfogadására 704 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. április 15-én ülésének jegyzőkönyve tartott nyílt a./ tárgysorozata: b./ határozatai:59-62/2011. c./ rendelete: 16/2011. Napirendek: 1./ Előterjesztés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2007. október 25-én (Csütörtök) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye: Medgyaszay Ház Nagykanizsa, Sugár u. 5.

Részletesebben

FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV

FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV 2014. február 5-én megtartott nyilvános üléséről Rendeletek: 1/2014. (II. 06.) az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről 2/2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott üléséről. TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9100 Tét, Fő u. 88. 175-35/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott üléséről. 2 TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

9.12 órakor Nedoba Károly elhagyta a termet. 13 fő képviselő van jelen.

9.12 órakor Nedoba Károly elhagyta a termet. 13 fő képviselő van jelen. Jegyzőkönyv (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2008. szeptember 5-i nyílt üléséről. Jelen vannak: Juhász János polgármester Rigó László alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/152-12/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. március 31-én

Részletesebben

Ülés ideje: 2012.11.29. 14:34 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció

Ülés ideje: 2012.11.29. 14:34 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: C:\testuleti_ulesek\121129\2012 november 29 002.rep Ülés ideje: 2012.11.29. 14:34 Ülés helye: Városháza tanácsterme Testületi névsor: J E G Y Z

Részletesebben

2010.04.21. 1. 10:08-10:55

2010.04.21. 1. 10:08-10:55 2010.04.21. 1. 10:08-10:55 Ladvánszky György, levezető elnök: - Jó, akkor megkezdjük a mai ülést. Tisztelettel üdvözlöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes. A szükséges személyi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 4-én a Latinovits Zoltán Művelődési ház földszinti tanácskozó termében 14.00. órakor kezdődő nyilvános üléséről.

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-2/21. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 21. április 3-i nyílt üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd, Béla

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének, Serényfalva Község Képviselőtestületének, Hét Község Képviselő-testületének, Sajópüspöki Község Képviselő-testületének 2012. május

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tisztelt Képviselő-testület, a napirendekkel kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy az alábbi előterjesztést az előterjesztő visszavonta.

JEGYZŐKÖNYV. Tisztelt Képviselő-testület, a napirendekkel kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy az alábbi előterjesztést az előterjesztő visszavonta. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2011. december 15-én 14.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 18.

Részletesebben

Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700 Marcali, Rákóczi u. 11., emeleti nagyterem)

Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700 Marcali, Rákóczi u. 11., emeleti nagyterem) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. január 22-én megtartott soron következő nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

J e g y zőkönyv EGB-28/2011. (EGB-47/2010-2014.)

J e g y zőkönyv EGB-28/2011. (EGB-47/2010-2014.) EGB-28/2011. (EGB-47/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Egészségügyi bizottságának 2011. november 23-án, szerdán, 10 óra 22 perckor a Képviselői Irodaház V. emelet 567. számú tanácstermében megtartott

Részletesebben

Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.) JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. szeptember 12-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének nyílt üléséről. Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme (4440 Tiszavasvári,

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. február 14-én 10:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. február 14-én 10:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről A közgyűlés üléséről hangfelvétel készült. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. február 14-én 10:00 órai kezdettel tartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. január 17-ei üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. január 17-ei üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. január 17-ei üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán

Részletesebben