AZ ESZTERGOM-BUDAPESTI ÉRSEKI FŐHATÓSÁG KÖRLEVELE IX.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ESZTERGOM-BUDAPESTI ÉRSEKI FŐHATÓSÁG KÖRLEVELE 2014. IX."

Átírás

1 AZ ESZTERGOM-BUDAPESTI ÉRSEKI FŐHATÓSÁG KÖRLEVELE IX TEMPLOMSZENTELÉS BUDAPESTEN Örömmel közlöm a Főtisztelendő Paptestvérekkel, hogy a Budapest-Lágymányosi Szent Adalbert Plébánia területén (1119 Budapest, Etele út 3.) új templomot szenteltem Boldog Meszlényi Zoltán vértanú püspök tiszteletére október 31-én, számos paptestvér és hívő jelenlétében. Ez az első templom, melyet Főegyházmegyénkben neki dedikálunk. Isten áldása, Szent Adalbert és Boldog Meszlényi Zoltán vértanú püspökök közbenjárása kísérje a plébánia és egész Főegyházmegyénk életét! SZEMÉLYI VÁLTOZÁSOK VÖRÖS IMRE ANDRÁS OCD tartományfőnök úr felterjesztésére október 21-ei hatállyal NAGY LÁSZLÓ PÁL OCD atyát felmentettem a Budapesti Kármelhegyi Boldogasszony Templomigazgatóság vezetése alól, és utódjául PÉCELI BENCE IMRE OCD atyát neveztem ki. Főtisztelendő EDMUD DRUZ SCHR. tartományfőnök úr előterjesztésére folyó év október 1-jével KAROL LOZŁOWSKI SCHR. urat felmentettem, KRZYSZTOF GRZELAK SCHR. urat pedig kineveztem a Budapesti Mindenkor Segítő Lengyel Személyi Plébánia plébánosává HELYETTES ESPERESEK KINEVEZÉSE Az érintett espereskerületek papságának véleményét meghallgatva november 5-ével Ft. SÁRHEGYI ZOLTÁN urat, a Budapest-Budafok-Belvárosi Szent Lipót Plébánia kormányzóját a Budai Déli Szent Keresztről nevezett Espereskerület helyettes esperesévé, november 7-ével pedig Ft. TAMPU-ABABEI JÓZSEF urat, a Budapest-Rákosligeti Magyarok Nagyasszonya Plébánia plébánosát a Szent Erzsébetről Nevezett Rákosi Espereskerület helyettes esperesévé neveztem ki a jelenlegi esperesi ciklus végéig, december 31-ig SUSPENSIO Sacerdos TAMÁS SZECSŐDI antea sodalis a votis perpetuis ordinis fratrorum minorum (fr. Leo appellatus) matrimonium civile attemptavit et propterea ad normam canonis par. 1. CIC a divinis suspensus est, ab ordine religioso autem dimissus HÁZASSÁGI FELMENTÉSEK ÉS HÁZASSÁGRENDEZÉSEK INTÉZÉSE Sajnálattal állapítom meg, hogy házassági akadályok alóli felmentésekhez, valamint házasságrendezésekhez folyamatosan érkeznek Hivatalunkhoz olyan kérelmek, melyekből lényeges adatok vagy dokumentumok hiányoznak. Ezért ismételten felhívom a Felelős Lelkipásztorok figyelmét, hogy az ilyen jellegű kérelemben minden esetben tartsák szem előtt a következőket: Valláskülönbség alóli felmentés esetében a kérelemhez mellékeljék

2 a katolikus fél keresztlevelét, a nem katolikus fél nyilatkozatát, arról, hogy nem áll fenn senkivel érvényes házassága (polgári sem!), a katolikus fél kötelezettségvállalásáról és a másik félnek erről való tudomásáról szóló nyilatkozatot; Gyökeres orvoslási kérelemben tüntessék fel a felek életkorát, a polgári kötés dátumát, a felek szabad állapotának, valamint az életközösség fennállásának igazolását, a kérelemhez pedig mellékeljék a keresztleveleket, a polgári házasságkötés dokumentumát, továbbá 2 vegyes házasság esetén a katolikus fél kötelezettségvállalásáról és a másik félnek erről való tudomásáról szóló nyilatkozatát. Ismételten nyomatékosan jelzem, hogy a katolikus esketési forma alóli felmentést a katolikus fél ordináriusa kizárólag akkor adhatja meg, ha súlyos ok akadályozza, hogy a katolikus esküvőt meg lehessen tartani. Amint azt a IX. sz. körlevélben már közöltük, egyre inkább terjedő gyakorlat a formai alóli felmentések kérésének könnyelmű kezelése. Ilyen felmentést az ordinárius csak akkor adhat, ha a kérelemnek megfelelően súlyos indoka van. Nem tekinthető elégséges oknak, ha a katolikus fél»csak azt szeretné«, hogy ne a kánoni forma szerint köttessék meg házassága. Az sem elegendő ok, hogy a nem katolikus fél a maga felekezetének buzgó híve. A jegyesoktatáson minden esetben fel kell hívni a katolikus fél figyelmét arra, hogy katolikus hitéhez és az Egyház tanításához feltétlenül ragaszkodjék, továbbá, hogy minden gyermekét katolikusnak kell kereszteltetnie és nevelnie. Kérem a Felelős Lelkipásztorokat, hogy ezt minden esetben tartsák szem előtt! Abban az esetben, ha a katolikus templomban végzett esketési szertartás a nem katolikus fél családja körében súlyos botrányt okozna, de nincs akadálya annak, hogy más helyen (pl. protestáns templomban), katolikus pap vagy diakónus vegye ki mindkét féltől a konszenzust, ahhoz a területileg illetékes plébánosnak (akinek területén az esküvőt tartani szándékoznak) szintén az ordinárius engedélyét kell kérnie (ld k. 2..) Általában azonban ez a megoldás sem kívánatos, mivel félreértéshez vezethet TAVASZI BÉRMÁLÁS 2015-BEN Kérem a Felelős Lelkipásztorokat, hogy legkésőbb december 15-ig a Főegyházmegyei Hivatalnak címzett levélben szíveskedjenek jelezni, ha 2015 tavaszára bérmálást kérnek FŐEGYHÁZMEGYEI PAPI ZARÁNDOKLAT A SZENTFÖLDRE Idei V. és VII. számú körleveleinkben jeleztük, hogy Főegyházmegyénk február 9-től 13-ig szentföldi zarándoklatra hívja és várja papjait. A rendkívül kedvezményes út repülőgép költségét a Főegyházmegye fizeti, így akár százezer forint körüli áron eljuthatnak a Paptestvérek Krisztus Urunk életének, szenvedésének, halálának és feltámadásának színhelyére. Még meghosszabbított határidővel, december 31-ig lehet jelentkezni a Főegyházmegyei Hivatal munkatársánál, MIG BALÁZS úrnál (tel: /182; Kérjük a jelentkezőket, hogy szíveskedjenek szintén december 31-i határidővel forint előleget befizetni Budapesten, a Főegyházmegyei Hivatal pénztárában. ELSŐSZOMBATOK 2015-BEN A magyar ifjúságért és a családokért 2015 elsőszombatjain is imádkozunk a Főegyházmegye különböző templomaiban. Az év első felében az alábbi helyszíneken és időpontokban végzünk elsőszombati ájtatosságot (rózsafüzér és előesti szentmise): január Bp-Újpest-Káposztásmegyeri Szentháromság Plébánia február Bp.-Újlipótvárosi Árpád-házi Szent Margit Plébánia március Bp.-Angyalföldi Szent László Plébánia

3 3 (április 4. május június Nagyszombat) Visegrádi Keresztelő Szent János Plébánia Budapest-Albertfalvi Szent Mihály Plébánia EGYHÁZMEGYEI SPIRITUÁLIS ELÉRHETŐSÉGEI DR. BERAN FERENC főegyházmegyei papi spirituális minden hónap első csütörtökén től óráig szeretettel várja a Paptestvéreket a Budapest-Újlaki Sarlós Boldogasszony Plébánián. Cím: 1023 Budapest Bécsi út 32. Elérhető a 30/ ös telefonszámon /15-ÖS NÉVTÁR Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye 2014/15-ös névtára elkészült. Átvehető a papi továbbképzés alkalmával november 26-án Esztergomban, a Szent Adalbert Központban vagy 27-én Budapesten, a Magyar Szentek Templomában, valamint a Főegyházmegyei Hivatalban Budapesten, illetve Esztergomban. Kérjük, hogy az esetleges hibákat, hiányosságokat az -címen szíveskedjenek jelezni PLÉBÁNIAI SZENTSÉGIMÁDÁSI NAPOK A vizitációk során felmerült, hogy nem minden plébánián ismerik és tartják meg a 2004-ben összeállított egységes egyházmegyei szentségimádási napokat. Akkori felhívásomat megismételve kérem a Felelős Lelkipásztorokat, hogy ahol nem történt meg, szervezzék meg a rend szerinti lehetőleg egésznapos szentségimádást. Ahol ennek megvalósítása akadályokba ütközik ott legalább a reggeli és/vagy az esti szentmiséhez kapcsolódva tartsanak rövidebb-hosszabb szentségimádást. Emellett ahol más gyakorlat jól bevált természetesen tartható szentségimádás más időpontokban is. Soraimhoz mellékelve megküldjük minden felelős lelkipásztornak a templomok szentségimádási rendjéről CÍM- ÉS TELEFONSZÁM VÁLTOZÁSOK Az Egyetemi Lelkészség címe megváltozott. Az új cím: FŐEGYHÁZMEGYEI KIADVÁNYOK KEDVEZMÉNYES BESZERZÉSE A Főegyházmegye és intézményei az elmúlt években számos kiadványt jelentettek meg, illetve terjesztettek a papság és a plébániák körében. Az évek folyamán át nem vett és Hivatalunk raktárában nagy számban összegyűlt könyveket most kedvezményesen felajánljuk a plébániák számára (az irányértékeket ld. a mellékelt listán a könyvek címével egy sorban). A könyvekből a Budapesti Főegyházmegyei Hivatalban lehet válogatni hétköznapokon és óra között KÖNYVÚJDONSÁGOK Megjelent a Magyar Katolikus Családegyesület Családi ünnepeink című sorozatának legújabb száma, amely Mindenszentek ünnepéhez és Halottak napjához kapcsolódóan ad segítséget az ünnepek családban való megüléséhez. A füzet megrendelhető a honlapon 340 Ft-ért, ahol a sorozat többi része is beszerezhető. A Kairosz Kiadó gondozásában jelent meg DR. ANDREAS LAUN nyugalmazott salzburgi segédpüspök Keresztény ember a modern világban című könyve, amely Isten és az ember közös történetéről és az ember Isten tervében betöltött szerepéről szól a mai kor embere számára is érdekes, pár soros gondolatok, idézetek formájában.

4 4 A könyv harminc rövid fejezetben ad szempontokat, válaszokat olyan régóta vitatott kérdésekre, mint a teremtés és az evolúció dilemmája, a csodák, a megváltás, vagy a kereszténységnek a zsidósághoz, az ateizmushoz, az iszlámhoz, illetve a keleti vallásokhoz való viszonya. A kötet második része korunk súlyos társadalmi kérdéseinek abortusz, eutanázia, igazságosság, környezetvédelem keresztény megközelítésében segít. A Szent István Társulat kiadásában, DR. BEKE MARGIT gondozásában jelent meg a Boldog Meszlényi Zoltán Lajos válogatott kéziratai című összeállítás, amely a vértanú-püspök hagyatékából előkerült különféle írásokat tartalmaz. A püspök tolla nyomán megelevenedik a 20. századi történelem, annak nagy alakjai, és megismerhetjük a szerzőt, aki sajátos helyzetében volt tanúja e nehéz korszak eseményeinek. A könyv megvásárolható a kiadó boltjaiban 2800 forintos áron, vagy kedvezményesen megrendelhető a honlapon keresztül HALÁLOZÁS A Váci Egyházmegyétől értesültünk TARNAI IMRE kanonok, tereskei c. apát, esperes atyának, Nagyoroszi Nagyközség díszpolgárának október 27-én életének 87., papságának 62. évében bekövetkezett haláláról. Imre atya az 1993-as határrendezéskor került Főegyházmegyénktől a Váci Egyházmegyéhez. Paptestvérünk június 12-én született Budapesten. Esztergomban szentelték pappá június 7-én. Főegyházmegyénkben Szécsényben, Annavölgyben, Tarjánban, Csolnokon, Kemencén, Máriahalmon és Nógrádmegyeren szolgált, végül Nagyorosziban volt plébános 1983-tól egészen haláláig. Elhunyt paptestvérünk temetésére november 5-én került sor a nagyoroszi temetőben, a lelke üdvösségéért bemutatott szentmisét követően. Nyugodjék békében! Budapest, november 19-én, Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepén PÉTER s.k. bíboros, prímás, érsek

5 5 Egyházmegyei szentségimádási napok espereskerületek szerinti sorrendben Esztergomi Espereskerület Egom-Vár január 1., augusztus 31. Tahitótfalu március 30., december 11. Üröm március 20., december 1. Egom-Belváros február 6., augusztus 2. Egom Ferencesek március 28., december 4. Egom-Kertváros február 8., 7. Egom Szent Anna január 25., augusztus 25. Egom-Szentgyörgymező január 2., augusztus 12. Egom-Víziváros január 6., augusztus 10. Dömös március 8., augusztus 19. Pilismarót április 10., szeptember 12. Pilisszentlélek február 22., július 14. Visegrád január 10., október 17. Dorogi Espereskerület Annavölgy december 3. Csolnok augusztus 22., december 5. Dág április 29., november 25. Dorog Szent Borbála május 25., december 27. Dorog Szent József február 26., szeptember 20. Kesztölc január 9., november 8. Leányvár július 15., december 15. Máriahalom január 17., július 2. Mogyorósbánya február 14., szeptember 5. Szentendrei Espereskerület Budakalász szeptember 23., december 18. Budakalász Szt István március 5., október 31. Csobánka február 5., június 25. Dunabogdány május 15., november 3. Kisoroszi március 7., október 21. Leányfalu június 19., december 31. Piliscsév július 3., november 28. Sárisáp április 5., november 4. Tát március 1., április 8. Tokod február 27., október 12. Tokodaltáró április 30. Tokod-Üveggyár augusztus 6. Úny január 12., május 8. Pilisborosjenő február 18., július 9. Pilisszentkereszt május 17., december 8. Pilisszentlászló február 11., november 26. Pomáz március 26., november 29. Szentendre március 24., augusztus 13. Szentendre-Izbég május 19., november 27. Szigetmonostor február 24., szeptember 16. Bajóti Espereskerület Bajna január 5., április 24. Bajót április 6., november 16. Péliföldszentkereszt szeptember 18. Epöl január 14., június 23. Héreg január 19., október 27.

6 6 Nagysáp május 2., november 12. Nyergesújfalu április 14., november 14. Piszke február 28., augusztus 21. Süttő február 25., július 28. Szomor február 21., augusztus 17. Gyermely június 26. Tardos március 18., október 28. Tarján május 11., október 30. Óbudai Espereskerület Békásmegyer április 20., december 25. Csillaghegy április 4., szeptember 25. Óbuda-Fő február 3., szeptember 8. Óbuda Jó Pásztor április 16. Óbuda Bécsi út január 24., október 29. Óbuda Kórház u. február 10. Óbuda-Hegyvidék január 28., június 7. Pünkösdfürdő május 23., december 14. Rómaifürdő április 12., december 29. Kövi Szűz Mária április 9., szeptember 11. Újlak június 18., szeptember 22. Császárfürdő augusztus 20. Budai-Északi Espereskerület Alsóvíziváros január 27., július 6. Felsőkrisztina március 2., július 25. Felsővíziváros április 2., november 6. Szt. Ferenc sebei szeptember 26. Istenhegyi Szt. László május 21., szeptember 28. Kútvölgyi kápolna július 29. Máriaremete október 9., május 31. Országúti Ferencesek június 17., szeptember 3. Rózsadombi Kapisztrán Szt. János augusztus 30., november 20. Rózsadombi Krisztus K. tig. május 29., november 30. Pasaréti Páduai Szent Antal július 27., december 21. Pesthidegkút-Ófalu július 1., december 7. Remetekertváros május 28., december 9. Széphalom március 12., december 12. Városmajor március 10., június 3. Zugliget június 10., december 30. Nagykovácsi május 24., december 6. Adyliget május 14. Budai-Középső Espereskerület Farkasrét június 9., november 1. Magyar Szentek temp., április 21., november 13. Gazdagrét június 6., szeptember 1. Kelenföld május 4., július 26. Szent Szabina lelk., január 3., augusztus 29. Krisztinaváros augusztus 5. Szent Kereszt tig., április 19., szeptember 14. Lágymányos április 23., július 13. Örmény plébánia július 8., szeptember 24. Szentimreváros március 9., július 12. Gyümölcsoltó Boldogasszony kig., április 18., augusztus 28. Lazarista Szt. Gellért k. április 17., szeptember 19. Szt. Imre Lelk. (Bartók B. út) február 4., július 5.

7 7 Ulászló u. január 11., augusztus 23. Tabán január 22., június 13. Sziklatemplom január 15., október 26. Bp.-Vár január 23., június 11. Pesti Déli Espereskerület Béke Királynője március 27., július 4. Józsefváros január 7., július 10. Középsőferencváros július 19., szeptember 27. Budai Déli Espereskerület Örökimádás egész évben Albertfalva március 17., október 15. Baross-Gábor telep január 31., szeptember 2. Budafok-Belváros február 20., november 15. Budafok-Felsőváros június 14., október 24. Külsőferencváros május 3., augusztus 3. Jó Pásztor lelkészség május 20., november 7. Szent Rita május 22., augusztus 18. Tisztviselőtelep március 21., október 10. Budatétény május 30., szeptember 13. Kelenvölgy március 22., szeptember 17. Nagytétény május 10., október 16. Pesti Középső Espereskerület Kőbánya Szt. László május 7., augusztus 7. Kőbánya Pongrácz út február 9., augusztus 9. Pesti Belső Espereskerület Belváros-Fő január 30., augusztus 15. Pesti Ferencesek január 13., augusztus 11. Belvárosi Szent Anna május 18., június 28. Belvárosi Szent Mihály április 26., június 21. Egyetemi templom február 19., október 19. Belsőjózsefváros június 2., november 17. Jézus Szíve (Mária u.) január 4., július 30. Kőbánya Szt. Család január 21., július 22. Kőbánya Szt. György május 9., szeptember 9. Rákosfalva március 14., július 21. Regnum április 3., szeptember 15. Thököly út március 15., augusztus 4. Törökőr március 16., július 17. Kőbánya-Máv-telep április 25., október 22. Zugló január 8., október 14. Erzsébetváros június 27., november 19. Ferencváros június 22., október 4. Rókus február 1., szeptember 4. Szent István Bazilika június 29., november 23. Szent Ágoston kig. október 20. Terézváros június 20., november 22. Vörösmarty u. április 28., október 2. Pesti-Északi Espereskerület Angyalföld június 30., szeptember 30. Herminamező június 1., december 16. Hermina műemlék március 3. Külsőangyalföld április 7., november 21. Külső Váci út május 5., szeptember 10.

8 8 Lehel téri Szent Margit január 18., július 18. Szent Család (VI. ker.) március 13., október 13. Vizafogó június 16., november 10. Kármeliták február 16., július 16. Rákoshegy április 22., október 3. Rákoskeresztúr március 25., október 25. Rákoskeresztúr-Madárdomb január 20., július 20. Rákosliget június 15., október 5. Sashalom június 4., december 19. Újpest-Rákospalotai Espereskerület Káposztásmegyer április 15., október 23. Újpest Szent József július 11., augusztus 26. Újpest-Fő február 7., július 24. Újpest Jézus Szíve július 31. Újpest-Kertváros január 26., augusztus 8. Újpest-Megyer március 31., május 26. Újpest-Clarisseum május 6., december 23. Rákospalota-Fő május 27., november 2. Rákospalota-Kertváros január 16., november 24. Rákospalota-Máv telep március 4., szeptember 6. Pestújhely február 23., június 24. Újpalota május 11., december 27. Rákosi Espereskerület Árpádföld április 27., október 1. Cinkota január 29., augusztus 27. Mátyásföld május 1., november 9. Rákosszentmihály február 15., szeptember 29. Fájdalmas Szűzanya április 1. Szt. Imre templomig., november 5. Rákoscsaba-Fő május 16., december 10. Rákoscsaba-Újtelep április 13., november 18. Kispest-Pestszenterzsébeti Espereskerület Kispest-Fő augusztus 14., október 11. Kispest Jézus Szíve szeptember 7., december 20. Kispest-Wekerletelep március 19., július 23. Pesterzsébet-Fő március 23., december 26. Pesterzsébet-Kakastó június 5., október 18. Pesterzsébet-Kossuthfalva augusztus 24., október 7. Pesterzsébet- Magyarok Nagyasszonya március 29., október 8. Pesterzsébet-Szabótelep február 12., szeptember 21. Pestszentlőrinc-Soroksári Espereskerület Pestszentimre február 2., június 8. Pestszentlőrinc-Szent László február 13., október 6. Pestszentlőrinc-Csákyliget február 29., április 11. Pestszentlőrinc-Erzsébettelep március 6., november 11. Pestszentlőrinc-Fő február 17., június 12. Pestszentlőrinc Szt. Margit augusztus 16., december 28. Pestszentlőrinc-Miklóstelep március 11., december 2. Pestszentlőrinc-Szemeret. augusztus 1., december 17. Soroksár-Fő május 13., december 13. Soroksár-Újtelep május 12., december 22.

9 9 Egyházmegyei szentségimádási napok naptári sorrendben Január 1. Egom-Vár 2. Egom-Szentgyörgymező 3. Szent Szabina lelk. 4. Jézus Szíve (Mária u) 5. Bajna 6. Egom-Víziváros 7. Józsefváros 8. Zugló 9. Kesztölc 10. Visegrád 11. Ulászló u. 12. Úny 13. Pesti Ferencesek 14. Epöl 15. Sziklatemplom 16. Rákospalota-Kertváros 17. Máriahalom 18. Lehel téri Szent Margit 19. Héreg 20. Rákoskeresztúr-Madárdomb

10 Kőbánya Szt. Család 22. Tabán 23. Bp.-Vár 24. Óbuda Bécsi út 25. Egom Szent Anna 26. Újpest-Kertváros 27. Alsóvíziváros 28. Óbuda-Hegyvidék 29. Cinkota 30. Belváros-Fő 31. Baross-Gábor telep Február 1. Rókus 2. Pestszentimre 3. Óbuda-Fő 4. Szt. Imre Lelkészség (XI. ker.) 5. Csobánka 6. Egom-Belváros 7. Újpest-Fő 8. Egom-Kertváros 9. Kőbánya Pongrácz út 10. Óbuda Kórház u. 11. Pilisszentlászló 12. Pesterzsébet-Szabótelep 13. Pestszentlőrinc- Szent László 14. Mogyorósbánya

11 Rákosszentmihály 16. Kármeliták 17. Pestszentlőrinc-Fő 18. Pilisborosjenő 19. Egyetemi templom 20. Budafok-Belváros 21. Szomor 22. Pilisszentlélek 23. Pestújhely 24. Szigetmonostor 25. Süttő 26. Dorog Szent József 27. Tokod 28. Piszke 29. Pestszentlőrinc-Csákyliget Március 1. Tát 2. Felsőkrisztina 3. Hermina műemlék 4. Rákospalota-Máv telep 5. Budakalász-Szt István 6. Pestszentlőrinc-Erzsébettelep 7. Kisoroszi 8. Dömös 9. Szentimreváros 10. Városmajor

12 Pestszentlőrinc-Miklóstelep 12. Széphalom 13. Szent Család (VI. ker.) 14. Rákosfalva 15. Thököly út 16. Törökőr 17. Albertfalva 18. Tardos 19. Kispest-Wekerletelep 20. Üröm 21. Tisztviselőtelep 22. Kelenvölgy 23. Pesterzsébet-Fő 24. Szentendre 25. Rákoskeresztúr 26. Pomáz 27. Béke Királynéja 28. Egom Ferencesek 29. Pesterzsébet-Magyarok Nagyasszonya 30. Tahitótfalu 31. Újpest-Megyer Április 1. Fájdalmas Szűzanya 2. Felsővíziváros 3. Regnum 4. Csillaghegy

13 13 5. Sárisáp 6. Bajót 7. Külsőangyalföld 8. Tát 9. Kövi Szűz Mária 10. Pilismarót 11. Pestszentlőrinc-Csákyliget 12. Rómaifürdő 13. Rákoscsaba-Újtelep 14. Nyergesújfalu 15. Káposztásmegyer 16. Óbuda Jó Pásztor 17. Lazarista Szt. Gellért k. 18. Gyümölcsoltó Boldogasszony kig. 19. Szent Kereszt tig. 20. Békásmegyer 21. Magyar Szentek temp. 22. Rákoshegy 23. Lágymányos 24. Bajna 25. Kőbánya-Máv-telep 26. Belvárosi Szent Mihály 27. Árpádföld 28. Vörösmarty u. 29. Dág 30. Tokodaltáró

14 14 Május 1. Mátyásföld 2. Nagysáp 3. Külsőferencváros 4. Kelenföld 5. Külső Váci út 6. Újpest-Clarisseum 7. Kőbánya Szt. László 8. Úny 9. Kőbánya Szt. György 10. Nagytétény 11. Tarján, Újpalota 12. Soroksár-Újtelep 13. Soroksár-Fő 14. Adyliget 15. Dunabogdány 16. Rákoscsaba-Fő 17. Pilisszentkereszt 18. Belvárosi Szent Anna 19. Szentendre-Izbég 20. Jó Pásztor lelkészség 21. Istenhegyi Szt. László 22. Szent Rita 23. Pünkösdfürdő 24. Nagykovácsi 25. Dorog Szent Borbála 26. Újpest-Megyer

15 Rákospalota-Fő 28. Remetekertváros 29. Rózsadombi Krisztus Király tig. 30. Budatétény 31. Máriaremete Június 1. Herminamező 2. Belsőjózsefváros 3. Városmajor 4. Sashalom 5. Pesterzsébet-Kakastó 6. Gazdagrét 7. Óbuda-Hegyvidék 8. Pestszentimre 9. Farkasrét 10. Zugliget 11. Bp.-Vár 12. Pestszentlőrinc-Fő 13. Tabán 14. Budafok-Felsőváros 15. Rákosliget 16. Vizafogó 17. Országúti Ferencesek 18. Újlak 19. Leányfalu 20. Terézváros

16 Belvárosi Szent Mihály 22. Ferencváros 23. Epöl 24. Pestújhely 25. Csobánka 26. Gyermely 27. Erzsébetváros 28. Belvárosi Szent Anna 29. Szent István Bazilika 30. Angyalföld Július 1. Pesthidegkút-Ófalu 2. Máriahalom 3. Piliscsév 4. Béke Királynője 5. Szt. Imre Lelkészség (XI. ker.) 6. Alsóvíziváros 7. Egom-Kertváros 8. Örmény plébánia 9. Pilisborosjenő 10. Józsefváros 11. Újpest Szent József 12. Szentimreváros 13. Lágymányos 14. Pilisszentlélek 15. Leányvár

17 Kármeliták 17. Törökőr 18. Lehel téri Szent Margit 19. Középsőferencváros 20. Rákoskeresztúr-Madárdomb 21. Rákosfalva 22. Kőbánya Szt. Család 23. Kispest-Wekerletelep 24. Újpest-Fő 25. Felsőkrisztina 26. Kelenföld 27. Pasarét 28. Süttő 29. Kútvölgyi kápolna 30. Jézus Szíve (Mária u.) 31. Újpest Jézus Szíve Augusztus 1. Pestszentlőrinc-Szemeretelep 2. Egom-belváros 3. Külsőferencváros 4. Thököly út 5. Krisztinaváros 6. Tokod-Üveggyár 7. Kőbánya Szt. László 8. Újpest-Kertváros 9. Kőbánya Pongrácz út

18 Egom-Víziváros 11. Pesti Ferencesek 12. Egom-Szentgyörgymező 13. Szentendre 14. Kispest-Fő 15. Belváros-Fő 16. Pestszentlőrinc Szt. Margit 17. Szomor 18. Szent Rita 19. Dömös 20. Császárfürdő 21. Piszke 22. Csolnok 23. Ulászló u. 24. Pesterzsébet-Kossuthfalva 25. Egom Szent Anna 26. Újpest Szent József 27. Cinkota 28. Gyümölcsoltó g. 29. Szent Szabina lelk. 30. Rózsadombi Kapisztrán Szt. 31. Egom-Vár Szeptember 1. Gazdagrét 2. Baross-Gábor telep 3. Országúti Ferencesek 4. Rókus

19 19 5. Mogyorósbánya 6. Rákospalota-Máv-t. 7. Kispest Jézus Szíve 8. Óbuda-Fő 9. Kőbánya Szt. György 10. Külső Váci út 11. Kövi Szűz Mária 12. Pilismarót 13. Budatétény 14. Szent Kereszt tig. 15. Regnum 16. Szigetmonostor 17. Kelenvölgy 18. Péliföldszentkereszt 19. Lazarista Szt. Gellért k. 20. Dorog Szent József 21. Pesterzsébet-Szabótelep 22. Újlak 23. Budakalász 24. Örmény plébánia 25. Csillaghegy 26. Szt. Ferenc sebei 27. Középsőferencváros 28. Istenhegyi Szt. László 29. Rákosszentmihály 30. Angyalföld

20 20 Október 1. Árpádföld 2. Vörösmarty u. 3. Rákoshegy 4. Ferencváros 5. Rákosliget 6. Pestszentlőrinc- Szent László 7. Pesterzsébet-Kossuthfalva 8. Pesterzsébet Magyarok 9. Máriaremete 10. Tisztviselőtelep 11. Kispest-Fő 12. Tokod 13. Szent Család (VI. ker.) 14. Zugló 15. Albertfalva 16. Nagytétény 17. Visegrád 18. Pesterzsébet-Kakastó 19. Egyetemi templom 20. Szent Ágoston kig. 21. Kisoroszi 22. Kőbánya-Máv-telep 23. Káposztásmegyer 24. Budafok-Felsőváros 25. Rákoskeresztúr 26. Sziklatemplom

21 Héreg 28. Tardos 29. Óbuda Bécsi út 30. Tarján 31. Budakalász-Szt. István November 1. Farkasrét 2. Rákospalota-Fő 3. Dunabogdány 4. Sárisáp 5. Szt. Imre templomig. 6. Felsővíziváros 7. Jó Pásztor lelkészség 8. Kesztölc 9. Mátyásföld 10. Vizafogó 11. Pestszentlőrinc-Erzsébettelep 12. Nagysáp 13. Magyar Szentek temp. 14. Nyergesújfalu 15. Budafok-Belváros 16. Bajót 17. Belsőjózsefváros 18. Rákoscsaba-Újtelep 19. Erzsébetváros 20. Rózsadombi Kapisztrán Szt.

22 Külsőangyalföld 22. Terézváros 23. Szent István Bazilika 24. Rákospalota-Kertváros 25. Dág 26. Pilisszentlászló 27. Szentendre-Izbég 28. Piliscsév 29. Pomáz 30. Rózsadombi Krisztus Király tig. December 1. Üröm 2. Pestszentlőrinc-Miklóstelep 3. Annavölgy 4. Egom Ferencesek 5. Csolnok 6. Nagykovácsi 7. Pesthidegkút-Ófalu 8. Pilisszentkereszt 9. Remetekertváros 10. Rákoscsaba-Fő 11. Tahitótfalu 12. Széphalom 13. Soroksár-Fő 14. Pünkösdfürdő 15. Leányvár

23 Herminamező 17. Pestszentlőrinc-Szemeretelep 18. Budakalász 19. Sashalom 20. Kispest Jézus Szíve 21. Pasarét 22. Soroksár-Újtelep 23. Újpest-Clarisseum 24. Örökimádás 25. Békásmegyer 26. Pesterzsébet-Fő 27. Dorog Szent Borbála, Újpalota 28. Pestszentlőrinc Szt. Margit 29. Rómaifürdő 30. Zugliget 31. Leányfalu

24 24 Kedvezményesen elvihető könyvek Katekizmus a szentévi teljes búcsúról...50 Úrnapi körmenet énekesfüzet...50 Meszlényi Zoltán élete (kicsi) Misszió a városért Temetői szabályzat Városmissziós emlékfüzet Drinai vértanúk Cigány népismeret Cigánypasztoráció a Főegyházmegyében Én apostoli vagyok, ő azonban apostol Mission Et Culture (angol/német/francia) Felelősségünk a teremtett világért Imádság és ünneplés a családban Ismeretlen vértanúink Mindszenty: Egyházam és Hazám II Mindszenty: Egyházam és Hazám III Nagyböjti katekézis DVD Családi imafüzet Teremtés a tudományban A család Isten tervében...300

25 25 Eucharistia A Főegyházmegye térképe Előttünk jártak Erkölcstani jegyzetek (Medvigy M.) Meszlényi olasz füzet Mindenkinek mindene lettem A bécsi Pázmáneum Cigány nyelvű újszövetség Esztergom Ha Isten nem volna Jubileumi év Zsidótörvények zsidómentők Meszlényi Zoltán élete (nagy) Miscellanea IV Névtár Országos névtár Alázatos szolgálat Naplójegyzetek Szent Pál évében Naplójegyzetek a Papság évében Hitünk önvédelme

26 26 Az élő Egyház joga Az Esztergomi Főegyházmegye papjai Esztergomi érsekek Fejezetek az új- és legújabb kori elitképzéshez Müller: Dogmatika Janus Pannonius evangéliumoskönyve Magyar Kereszténység Ezer Éve (angol)

Bajóti régió Régióvezető: Ferenczi Rudolfné Éva tel: 06-20-823-1680

Bajóti régió Régióvezető: Ferenczi Rudolfné Éva tel: 06-20-823-1680 Esztergom-Budapesti Főegyházmegyei Karitász: Szent Erzsébet Karitász Szenvedélybeteg-segítő Lelki Központ Vezetője Rácz-Marton Tímea tel: 06-1-242-2330. Címük: III. ker Kórház u. 37. Bajóti régió Régióvezető:

Részletesebben

AZ ESZTERGOM-BUDAPESTI ÉRSEKI FŐ

AZ ESZTERGOM-BUDAPESTI ÉRSEKI FŐ AZ ESZTERGOM-BUDAPESTI ÉRSEKI FŐ HATÓSÁG KÖRLEVELE 2012. VI. 46-22. DIAKÓNUS- ÉS PAPSZENTELÉS Örömmel értesítem a Paptestvéreket és a Híveket, hogy 2012. június 18-án az Esztergomi Bazilikában CSEH ZOLTÁN,

Részletesebben

Kom-Eg megye

Kom-Eg megye Engedélyezési terv beadásának tervezett Kivitelezés megkezdés Kivitelezés befejezés Kontakt személy Járás Település Nyertes pályázó Közintézményi IH Üzleti IH Lakossági IH határideje tervezett határideje

Részletesebben

Tatabánya Szent Borbála Kórház. Tatabánya 1. oldal / 104

Tatabánya Szent Borbála Kórház. Tatabánya 1. oldal / 104 Tatabánya Szent Borbála Kórház megye - Szak Progressz Település név makó Szakmanév Intézet név ivitási Szakmai szervezeti egység d 10 4105 Oroszlányi Bokod 2225 01 Belgyógyászat Tatabánya, Szt. Borbála

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU ELŐTERJESZTÉS Dorog Város Képviselő-testületének 2014. december 12

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Előterjesztés Dorog Város Képviselő-testületének 2009. július 16-i

Részletesebben

Vonal- és Gyűjtőjegyet értékesítő posták -Budapest Ssz. Árushely neve Irányítószám Pontos címe

Vonal- és Gyűjtőjegyet értékesítő posták -Budapest Ssz. Árushely neve Irányítószám Pontos címe Vonal- és Gyűjtőjegyet értékesítő posták -Budapest Ssz. Árushely neve Irányítószám Pontos címe 1. Budapest 18 posta 1012 Vérmező út 8. 2. Budapest 12 posta 1013 Déli pályaudvar 3. Budapest 13 posta 1013

Részletesebben

Vonal- és Gyűjtőjegyet értékesítő posták

Vonal- és Gyűjtőjegyet értékesítő posták Vonal- és Gyűjtőjegyet értékesítő posták Árushely neve Irányítószám Város Pontos címe 18 posta 1012 Budapest Vérmező út 8. X X 12 posta 1013 Budapest Déli pályaudvar X X 13 posta 1013 Budapest Pauler utca

Részletesebben

METRÓ. Vörösmarty tér Örs vezér tere Déli pályaudvar Kőbánya-Kispest Újpest-Központ HÉV

METRÓ. Vörösmarty tér Örs vezér tere Déli pályaudvar Kőbánya-Kispest Újpest-Központ HÉV METRÓ M1 Vörösmarty tér Déli pályaudvar 15.18 15.29 15.13 15.18 15.09 15.10 M2 M3 Szentendrei Gödöllői Ráckevei Csepeli ről Szentendrére Szentendréről re Örs vezér teréről Gödöllőre, Cinkotán átszállással

Részletesebben

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI HÚSVÉTI MISERENDEK 2010. CSONGRÁD MEGYE NAGYOBB TEMPLOMAIBAN SZEGEDI SZÉKESEGYHÁZ SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI Április 1. Nagycsütörtök 10.00 Olajszentelési szentmise, melyet Püspök úr és az egyházmegye papsága

Részletesebben

Ünnepi szertartás- és miserend Veszprémben Szent Mih{ly Főpléb{nia

Ünnepi szertartás- és miserend Veszprémben Szent Mih{ly Főpléb{nia Ünnepi szertartás- és miserend Veszprémben Szent Mih{ly Főpléb{nia Szent Mihály Bazilika: 16.00:pásztorjáték, 24.00 éjféli érseki szentmise Károly templom: 24.00 éjféli szentmise Ferences templom: 21.00

Részletesebben

shape route start end sh_d_tr date BE33 0050 Pasaréti tér Rákospalota, Kossuth utca 19 822 2014.08.08 BE34 0050 Rákospalota, Kossuth utca Pasaréti

shape route start end sh_d_tr date BE33 0050 Pasaréti tér Rákospalota, Kossuth utca 19 822 2014.08.08 BE34 0050 Rákospalota, Kossuth utca Pasaréti BE33 0050 Pasaréti tér Rákospalota, Kossuth utca 19 822 2014.08.08 BE34 0050 Rákospalota, Kossuth utca Pasaréti tér 19 463 2014.08.08 BE47 0050 Pasaréti tér Rákospalota, Kossuth utca 19 781 2014.10.17

Részletesebben

08.30-12.30 Oroszlány, Csákvári út (8119 sz út), (143 sz kereszteződése

08.30-12.30 Oroszlány, Csákvári út (8119 sz út), (143 sz kereszteződése 2015. február 01. 07.00-09.00 Tata, Baji u. 09.05-11.00 Tata, Vértessszőlősi út 11.05-12.00 Tata, Honvéd u. 12.05-14.00 Szomód belterület 14.05-16.00 Tata, Kocsi u. 16.05-17.00 Tata, Ady E. u. 2015. február

Részletesebben

ESZTERGOM VÁRMEGYE KÖZSÉGEI ÉS EGYÉB LAKOTT HELYEI HIVATALOS NEVEINEK JEGYZÉKE. A MAGYAR KIR. BELÜGYMINISTER MEGBÍZÁSÁBÓL KIADJA

ESZTERGOM VÁRMEGYE KÖZSÉGEI ÉS EGYÉB LAKOTT HELYEI HIVATALOS NEVEINEK JEGYZÉKE. A MAGYAR KIR. BELÜGYMINISTER MEGBÍZÁSÁBÓL KIADJA ESZTERGOM VÁRMEGYE KÖZSÉGEI ÉS EGYÉB LAKOTT HELYEI HIVATALOS NEVEINEK JEGYZÉKE. A MAGYAR KIR. BELÜGYMINISTER MEGBÍZÁSÁBÓL KIADJA AZ ORSZÁGOS KÖZSÉGI TÖRZSKÖNYVBIZOTTSÁG. BUDAPEST PESTI KÖNYVNYOMDA RÉSZVÉNY-TÁRSASÁG.

Részletesebben

Készült a Képviselő-testület 2008. július 16-án a Városháza B. épületében megtartott rendkívüli üléséről

Készült a Képviselő-testület 2008. július 16-án a Városháza B. épületében megtartott rendkívüli üléséről Dorog Város Jegyzője Dorog, Bécsi út 71. 1/12/2008. Jegyzőkönyv Készült a Képviselő-testület 2008. július 16-án a Városháza B. épületében megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Dr. Tittmann János

Részletesebben

Sőrített menetrend szerint közlekedı járatok

Sőrített menetrend szerint közlekedı járatok Sőrített menetrend szerint közlekedı járatok Viszonylat Végállomás Elsı Utolsó indulás Mexikói út Vörösmarty tér 23:34 Déli pályaudvar 23:24 Örs vezér tere 23:19 Határ út 23:17 Újpest-Központ 23:16 Batthyány

Részletesebben

(bérlet is kapható) ITON Kft. Viszonteladói pénztár (bérlet is kapható) Kamaraerdei utca 23. közért 6.00-19.00 7.00-14.00 ZÁRVA

(bérlet is kapható) ITON Kft. Viszonteladói pénztár (bérlet is kapható) Kamaraerdei utca 23. közért 6.00-19.00 7.00-14.00 ZÁRVA Nyitva tartás Település Cím Cégek Hétköznap Szombat Vasárnap Alsónémedi 8.00-16.00 Biatorbágy Baross Gábor út 5/a. 8.00-18.00 Kossuth Lajos utca 6. Budakeszi Autóbusz végállomás ITON Kft. Viszonteladói

Részletesebben

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN 2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN SzentMihályFőplébánia 2014. ÁPRILIS 11. FÁJDALMAS PÉNTEK 18.00 Élő keresztút a Károly templomtól a Bazilikáig 10.30 Érseki szentmise, barkaszentelés,

Részletesebben

BKK FUTÁR helyszínek. IV. Megállóhelyi kijelző és hangszóró Újpest-Városkapu M IV. Megállóhelyi kijelző és hangszóró Rákospalota-Újpest vasútállomás

BKK FUTÁR helyszínek. IV. Megállóhelyi kijelző és hangszóró Újpest-Városkapu M IV. Megállóhelyi kijelző és hangszóró Rákospalota-Újpest vasútállomás Kerület Kategória Helyszín publikus megnevezése I. Megállóhelyi kijelző és hangszóró Batthyány tér M H I. Megállóhelyi kijelző és hangszóró Clark Ádám tér I. Megállóhelyi kijelző és hangszóró Déli pályaudvar

Részletesebben

AZ ESZTERGOM-BUDAPESTI ÉRSEKI FŐ HATÓSÁG KÖRLEVELE 2013. II.

AZ ESZTERGOM-BUDAPESTI ÉRSEKI FŐ HATÓSÁG KÖRLEVELE 2013. II. AZ ESZTERGOM-BUDAPESTI ÉRSEKI FŐ HATÓSÁG KÖRLEVELE 2013. II. 634. JUBILÁLÓ PAPJAINK 2013-BAN RUBINMISÉS: DR. PORDÁN LÁSZLÓ 1943.11.07. VASMISÉSEK: BÁLINT ANDOR 1948.06.20. RICHTER ALADÁR 1948.06.29. GYÉMÁNTMISÉSEK:

Részletesebben

Bábolna, 2013.December 10.

Bábolna, 2013.December 10. Bábolna, 2013.December 10. Bemutatkozás 2007 Kalandra hív a régi vármegye helyi közösség 2008 Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület: dorogi és esztergomi kistérségek önkormányzatai, civil szervezeti,

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

bp02css@freemail.hu, 2kercsgyk@euroweb.hu 225-7956, 225-7957, 225-38-64, 225-3865 cstan.v.csao@kszki.obuda.hu (+36-1) 454-0620, 454-0621

bp02css@freemail.hu, 2kercsgyk@euroweb.hu 225-7956, 225-7957, 225-38-64, 225-3865 cstan.v.csao@kszki.obuda.hu (+36-1) 454-0620, 454-0621 I. ker Budavári Szolgáltatási II. ker. és III. ker Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Családok Átmeneti Otthona III. ker. Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi I. III. ker.óbudai Családi Tanácsadó

Részletesebben

1.1 Turisztikai utazási szokások 2004-ben...4 1.2 Az európai turizmus trendjei 2005-ben...9 1.3 Az Internet szerepe a turizmusban...

1.1 Turisztikai utazási szokások 2004-ben...4 1.2 Az európai turizmus trendjei 2005-ben...9 1.3 Az Internet szerepe a turizmusban... TARTALOMJEGYZÉK 1 HELYZETELEMZÉS...3 1.1 Turisztikai utazási szokások 2004-ben...4 1.2 Az európai turizmus trendjei 2005-ben...9 1.3 Az Internet szerepe a turizmusban...11 2 KÍNÁLAT-ELEMZÉS...13 2.1 Dunakanyar

Részletesebben

07.00-11.30 Kisbér, Komáromi utca Magyar közút telepe elött 12.30-14.30 Kisbér, Perczel Mór u. 17. sz.

07.00-11.30 Kisbér, Komáromi utca Magyar közút telepe elött 12.30-14.30 Kisbér, Perczel Mór u. 17. sz. 2015. június 01. 4 óra M1 autópálya Tata 63+250km szelvény 09.00-17.00 ( 6 órában) 11-es sz. főút Pilismarót, Dömös, Esztergom Csenkei-híd Esztergom, 6-os kőnél 09.00-10.00. Komárom, Petőfi út ( 1-es főút)

Részletesebben

Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért

Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért január 18-tól, Árpádházi Szent Margit napjától október 1-ig, Lisieux-i Kis Szent Teréz ünnepéig A másik Kis Szent Terézhez mondott ima mellett készült egy komolyabb

Részletesebben

A megyei területrendezési terv módosítása a következı szervezetekkel került egyeztetésre:

A megyei területrendezési terv módosítása a következı szervezetekkel került egyeztetésre: A megyei területrendezési terv módosítása a következı szervezetekkel került egyeztetésre: 1. Szervezet neve Válaszadás (igen+/nem-) Egyetértés (igen+/nem-) 2. Miniszterelnöki Hivatal + 0 3. Földmővelésügyi

Részletesebben

KÖRLEVELE 2013. XII.

KÖRLEVELE 2013. XII. AZ ESZTERGOM-BUDAPESTI ÉRSEKI FŐ HATÓSÁG KÖRLEVELE 2013. XII. 2664. KARÁCSONYI ÉS ÚJÉVI GONDOLATOK Az idei Karácsonyt és az új esztendőt a Szent Család jegyében ünnepeljük. Krisztus körül jött létre a

Részletesebben

Ünnepi miserend és programok Veszprémben

Ünnepi miserend és programok Veszprémben Ünnepi miserend és programok Veszprémben December 24. 06:00 Roraté szentmise Regina Mundi templom 07:00 Szentmise Magyarok Nagyasszony templom 15:30 Betlehemes játék - Regina Mundi templom 16:00 Ünnepség

Részletesebben

XXI. 3. Pest-Pilis-Solt-Kiskun megye Törvényhatósági Bizottsága Központi Választmányának iratai 1945, 1947, 1949-1950

XXI. 3. Pest-Pilis-Solt-Kiskun megye Törvényhatósági Bizottsága Központi Választmányának iratai 1945, 1947, 1949-1950 XXI. 3. Pest-Pilis-Solt-Kiskun megye Törvényhatósági Bizottsága Központi Választmányának iratai 1945, 1947, 1949-1950 a) Központi Összeíró és Választási Bizottságok iratai b) Névjegyzékek,, jegyzőkönyvek

Részletesebben

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007.

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. Január Február 6. szombat 9.00 Házáldások 8. hétfő 17.00 Karitász összejövetele 13. szombat 19.30 Egyházközségi farsangi bál 15. hétfő 9.00 Szentségimádás

Részletesebben

Programfüzet 1. negyedév

Programfüzet 1. negyedév Ferences Jubileum 1209-2009 Programfüzet 1. negyedév Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány 1024 Budapest Margit körút 23. Ferences Jubileum 1209-2009 Programfüzet 1. negyedév 4 Az Úr adjon nektek

Részletesebben

Konföderáció Ágazati szakszervezet 2011.februári taglétszám (fő) SZEF Bölcsödei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete. SZEF Pedagógusok Szakszervezete

Konföderáció Ágazati szakszervezet 2011.februári taglétszám (fő) SZEF Bölcsödei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete. SZEF Pedagógusok Szakszervezete Nemzetgazdasági Minisztérium Országos Reprezentativitást Megállapító Bizottság ORMB Jelentés 4/c. sz. melléklet Ágazati (szakmai) szakszervezetek, szakszervezeti szövetségek közalkalmazotti jogviszonyban

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

Posta. (bérlet is kapható) Iton Kft. Viszonteladói pénztár (bérlet is kapható) Kamaraerdei utca 23. közért 6.00-19.00 7.00-14.

Posta. (bérlet is kapható) Iton Kft. Viszonteladói pénztár (bérlet is kapható) Kamaraerdei utca 23. közért 6.00-19.00 7.00-14. Nyitva tartás Település Cím Cégek Hétköznap Szombat Vasárnap Alsónémedi 8.00-16.00 Biatorbágy Baross Gábor út 5/a. 8.00-18.00 Kossuth Lajos utca 6. Budakeszi Autóbusz-végállomás 8.00-16.00 6.00-18.00 Kamaraerdei

Részletesebben

Intézmények :: Boldog Gizella Általános Iskola és Óvoda (Mohács), Testvérkék Óvoda (Budapest), Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium (Budapest),

Intézmények :: Boldog Gizella Általános Iskola és Óvoda (Mohács), Testvérkék Óvoda (Budapest), Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium (Budapest), Kik a ferencesek? A Ferences Rend 800 éve van jelen a társadalom szolgálatában. Ismert és elismert közösség Magyarországon és világszerte. A Rend elsődleges feladata az evangelizáció, ez ugyanakkor különböző

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

László nagyváradi megyéspüspök körlevele III. / 2009

László nagyváradi megyéspüspök körlevele III. / 2009 László nagyváradi megyéspüspök körlevele III. / 2009 Nr. 844/2009. AZ IFJÚSÁGI MUNKA MEGSZERVEZÉSE Mivel lelkipásztori munkánk egyik fontos területe a gyermekek és az ifjúság nevelése, nagyon fontosnak

Részletesebben

Pályáztatáshoz ingatlanlista 2012. (Fővárosi Vízművek Zrt.)

Pályáztatáshoz ingatlanlista 2012. (Fővárosi Vízművek Zrt.) Budakeszi úti gépház és 1 Budapest II. 10927 medence 1021 Budapest, II. Budakeszi út 53/b. 2 Budapest II. 15146 Felsőjózsefhegyi medence 1025 Budapest, II. Józsefhegyi lépcső 13. 3 Budapest III. 14618/2

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZ-LÁTOGATÁSI JEGYZŐKÖNYVEK. 16 17. század

KATOLIKUS EGYHÁZ-LÁTOGATÁSI JEGYZŐKÖNYVEK. 16 17. század KATOLIKUS EGYHÁZ-LÁTOGATÁSI JEGYZŐKÖNYVEK 16 17. század Osiris Kiadó Budapest, 2002 TARTALOM ELOSZO JEGYZETEK AZ ELŐSZÓHOZ n 25 SZEPETNEKI GÁSPÁR MESTER, VESZPRÉMI ORKANONOK ÖSSZEÍRÁSA (1554) Szepetneki

Részletesebben

KÁRPÁTALJA TEMPLOMAI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMOK

KÁRPÁTALJA TEMPLOMAI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMOK KÁRPÁTALJA TEMPLOMAI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMOK UNGVÁR 1997 TARTALOM BEREGSZÁSZI JÁRÁS V Beregszász /EeperoBe Bakos/CBo6o,qa Szent László templom Bene/flo6pocinrm Jézus Szíve templom Bótrágy/EaTpaflb Szűz

Részletesebben

Ugodi plébánia levéltára

Ugodi plébánia levéltára Ugodi plébánia levéltára Jelzet: Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár, Plébániai Levéltár, Ugodi plébánia levéltára (VÉL:Pl Ugod) Raktári egység száma: 15 doboz + 42 kötet Terjedelem: 3,425 ifm + 1

Részletesebben

V. Mária Út Konferencia. Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17.

V. Mária Út Konferencia. Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17. V. Mária Út Konferencia Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17. 2015. október 16., péntek Helyszín: Csíksomlyó, Jakab Antal Tanulmányi és Felnőttképzési Központ - Hotel Salvator** 17.00

Részletesebben

Nitrátérzékeny területek Komárom-Esztergom megyében

Nitrátérzékeny területek Komárom-Esztergom megyében Komárom-Esztergom megyében ESZTERGOM Pilismarót Bana Kerékteleki Bársonyos Réde Tárkány Ászár KISBÉR Bakonyszombathely Bakonybánk Hánta Ácsteszér Csatka Koromla Süttő NYERGESÚJFALU Dömös KOPPÁNYMONOSTOR

Részletesebben

Ácsteszér. A könyvtár neve: Ácsteszéri Községi Könyvtár Könyvtárvezető: Borbély Ilona

Ácsteszér. A könyvtár neve: Ácsteszéri Községi Könyvtár Könyvtárvezető: Borbély Ilona Ácsteszér A könyvtár neve: Ácsteszéri Községi Könyvtár Könyvtárvezető: Borbély Ilona Cím: 2887 Ácsteszér, Kossuth L. u. 43. Telefon: +36-34/388-088 E-mail cím: kozsegikonyvtarteszer@gmail.com Honlap: http://www.acsteszer.hu

Részletesebben

Tájékoztató. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirıl

Tájékoztató. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirıl Tájékoztató A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirıl A kereskedelmi tevékenység végzésére irányuló szándékot a kereskedınek be kell jelentenie a kereskedelmi hatóságnál. A bejelentést követıen,

Részletesebben

MIKROFILMES MÁSODPÉLDÁNYOK JEGYZÉKE

MIKROFILMES MÁSODPÉLDÁNYOK JEGYZÉKE MIKROFILMES MÁSODPÉLDÁNYOK JEGYZÉKE A filmek raktári kikérés nélkül kutathatók az Óbudai Kutatóteremben Készítette: Judák Margit Budapest, 2012. május 31. Tartalom A sorozat település szerint... 1 A sorozat

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

2013. április 2-tól 2013. június 14-ig

2013. április 2-tól 2013. június 14-ig Értesítjük Tisztelt Utasainkat, hogy 2013. április 2-tól 2013. június 14-ig Angyalföld Esztergom állomások között végzett vasúti pálya felújítási munkák miatt a Budapest-Nyugati Esztergom vasútvonalon

Részletesebben

Március. Jézus Szent Szíve templom Kossuth Lajos park, Művelődési Ház 18-23 Lelkigyakorlat: szentmise 17,00 Jézus Szent Szíve templom

Március. Jézus Szent Szíve templom Kossuth Lajos park, Művelődési Ház 18-23 Lelkigyakorlat: szentmise 17,00 Jézus Szent Szíve templom Március 15 Ünnepi szentmise Ünnepi megemlékezés, centenáriumi megnyitó Kossuth Lajos park, Művelődési Ház 18-23 Lelkigyakorlat: szentmise 17,00 22 Jubileumi Missziós Keresztút 13,00 Útvonal: Plébánia,

Részletesebben

Sárisáp Község P o l g á r m e s t e r e 2523 Sárisáp, Fı utca 123. Telefon: 33/518-310. Fax: 33/518-311. E-mail: sarisap@invitel.

Sárisáp Község P o l g á r m e s t e r e 2523 Sárisáp, Fı utca 123. Telefon: 33/518-310. Fax: 33/518-311. E-mail: sarisap@invitel. Sárisáp Község P o l g á r m e s t e r e 2523 Sárisáp, Fı utca 123. Telefon: 33/518-310. Fax: 33/518-311. E-mail: sarisap@invitel.hu 1-100/2008. M E G H Í V Ó Sárisáp Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KORMÁNYMEGBÍZOTT

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KORMÁNYMEGBÍZOTT KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KORMÁNYMEGBÍZOTT Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal átmeneti ügyfélfogadási rendje 2013. augusztus 21-24. közötti időszakra A hivatal központi elérhetőségei

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény A Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata először érkezik

Részletesebben

Mindenszentek. Halottainkra emlékezünk!

Mindenszentek. Halottainkra emlékezünk! Rákoskeresztúr, 2015. november Egyházközségi kiadvány XV. évfolyam 3. szám Megjelenik: alkalmanként Terjesztés: a Szent Kereszt és Szent Pál templomban Honlap: www.szentkereszt.weblapmagus.hu Mindenszentek

Részletesebben

Advent IV. hetének liturgikus rendje 2013. december 22-től, december 23-ig

Advent IV. hetének liturgikus rendje 2013. december 22-től, december 23-ig Advent IV. hetének liturgikus rendje 2013. december 22től, december 23ig Vasárnap 12.21 Advent IV. vasárnapja IV. hét Balinka 8.00 Szentmise int. +Idős és ifjú Stohl Ferenc és szülőkért és nagyszülőkért

Részletesebben

XII/a. Településlista a Közép-Magyarországi régió mikrovállalkozásnak minősülő pályázói esetében

XII/a. Településlista a Közép-Magyarországi régió mikrovállalkozásnak minősülő pályázói esetében XII/a. lista a Közép-Magyarországi régió mikrovállalkozásnak minősülő pályázói esetében Nem kedvezményezett kistérségekben: Alsónémedi Biatorbágy Budajenő Budakalász Budakeszi Budaörs Budapest Csobánka

Részletesebben

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra VI. KORCSOPORT LEÁNY 1 Bács-Kiskun Kecskeméti Református Gimnázium Kecskemét 2 Bács-Kiskun Kecskeméti SZC Lestár Péter Szakközépiskolája és Szakiskolája Kecskemét 3 Budapest Kölcsey Ferenc Gimnázium Budapest

Részletesebben

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 Nr. 321/2016. SZENTJOBB EGYHÁZMEGYÉNK ŐSI KEGYHELYE Az Irgalmasság Évében tervezett lelkipásztori programok között, ahogyan azt Főtisztelendő Paptestvéreim

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

2. A hitoktatás struktúrája

2. A hitoktatás struktúrája 2. A hitoktatás struktúrája II. A hitoktatás mai helyzetelemzése A Római Katolikus Egyház szervezeti felépítését - struktúráját, mint minden intézmény esetében a szervezet célja határozza meg. A cél a

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

keresztjének drága áldott fája: ezen függ az egész világ váltságdíja, és

keresztjének drága áldott fája: ezen függ az egész világ váltságdíja, és LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 4. szám 2014. április TITKA A KERESZTFÁNAK A hamvazószerdával elkezdődött szent negyven nap célja húsvét méltó megünneplésének az előkészítése.

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Budapest Főváros I. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 88/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A társadalmi és civil szervezetek,

Részletesebben

A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME

A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME 2012. július 15. július 21. FŐVÉDNÖK: P. DR. NÉMET LÁSZLÓ SVD NAGYBECSKEREKI MEGYÉSPÜSPÖK A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME 2012. július 17. 2012.

Részletesebben

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ 2015. DECEMBER 31. Január 10-én-én, a Regina Mudi-templom ovis miséjén a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola 3.a osztályos tanulói egy rövid jelenettel szerepeltek.

Részletesebben

A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989.

A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989. A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989. A katolikus egyház Magyarországon A századelsőfelében a lakosság 63%-a katolikus 1941-re az arány 55%-ra csökken határváltozások Mint bevett

Részletesebben

Sárisáp Község Önkormányzatának Polgármestere 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310, fax:33/ 518 311, e-mail: hivatal@sarisap.

Sárisáp Község Önkormányzatának Polgármestere 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310, fax:33/ 518 311, e-mail: hivatal@sarisap. Sárisáp Község Önkormányzatának Polgármestere 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310, fax:33/ 518 311, e-mail: hivatal@sarisap.hu Iktatószám: 78-8/2013. Tárgy: előterjesztés Ügyintéző Kollár Károly

Részletesebben

VI. 215. Magyar Kultúrmérnöki Hivatal, Budapest iratai 1 1882-1950

VI. 215. Magyar Kultúrmérnöki Hivatal, Budapest iratai 1 1882-1950 VI. 215. Magyar Kultúrmérnöki Hivatal, Budapest iratai 1 1882-1950 Terjedelme: 7,58 fm, 66 doboz /7,04 fm/, 4 kötet /0,20fm/, 3 csomó /0,34 fm/, 73 rakt. egység Raktári helye: Mester utca, földszint, 8.

Részletesebben

A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében. Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória

A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében. Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület bemutatása A Figyelj

Részletesebben

Meghívó - KZST. Keresztény-Zsidó Társaság. 2012.november

Meghívó - KZST. Keresztény-Zsidó Társaság. 2012.november Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2012.november Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. Ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%át: Adószám: 19672964-1-41. Számlaszám: 11706016 20465717.

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 TÁJÉKOZTATÓ 2015. augusztus 26-án Veszprémben, Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán megrendezésre kerülő

Részletesebben

IV. 477. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye egyesületi alapszabályainak levéltári gyűjteménye 1888-1944 /-1950/

IV. 477. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye egyesületi alapszabályainak levéltári gyűjteménye 1888-1944 /-1950/ IV. 477. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye egyesületi alapszabályainak levéltári gyűjteménye 888-944 /-950/ Magyarországon az egyesületi jogot korábban törvényben nem szabályozták pontosan, hanem rendeleti

Részletesebben

Az adomány értéke (Ft) könyv szerinti érték (bruttó, nettó) piaci érték

Az adomány értéke (Ft) könyv szerinti érték (bruttó, nettó) piaci érték 26/2010. (XII.29.) BM utasítás 14-15.pont Adatszolgáltató: BRFK Hivatala Adományozó megnevezése és székhelye Az adomány leírása Az adomány értéke (Ft) könyv szerinti érték (bruttó, nettó) piaci érték Az

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1017/2012. (V.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1017/2012. (V.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/4544-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megszegése

Részletesebben

E gyházközségi L evél. halottak napja

E gyházközségi L evél. halottak napja E gyházközségi L evél 2012 évi 5. szám halottak napja 1 Kedves Testvérek! November első két napján az életük célját már elérőkre és a tisztuló lelkekre emlékezünk. Mi, akik még itt a földön élünk, csodáljuk

Részletesebben

Krónika. Konferenciák, tudományos események a Szent Adalbert Központban 2008. Szent Márton konferencia az Incoronata (a Mátyás-templom.

Krónika. Konferenciák, tudományos események a Szent Adalbert Központban 2008. Szent Márton konferencia az Incoronata (a Mátyás-templom. 124 Krónika Konferenciák, tudományos események a Szent Adalbert Központban 2008. november 7. november 12. november 19. november 24. december 5-6. december 7. december 11. december 27. Szent Márton konferencia

Részletesebben

2.A MELLÉKLET: A MAGYAR TELEKOM REGIONÁLIS ÉS ALAP ZÓNÁI. Tartalom 2.A.1 MELLÉKLET: A MAGYAR TELEKOM ZÓNA MODELL...2

2.A MELLÉKLET: A MAGYAR TELEKOM REGIONÁLIS ÉS ALAP ZÓNÁI. Tartalom 2.A.1 MELLÉKLET: A MAGYAR TELEKOM ZÓNA MODELL...2 2.A MELLÉKLET: A MAGYAR TELEKOM REGIONÁLIS ÉS ALAP ZÓNÁI Tartalom 2.A.1 MELLÉKLET: A MAGYAR TELEKOM ZÓNA MODELL...2 1. Kétszintű zónarendszer...2 1.1 A Regionális Zónák...2 1.2 Az Alap Zónák...2 2. A Helyhez

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

Erdőtűz-védelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre

Erdőtűz-védelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre (A 100 hektárnál nagyobb et kezelők listája) 453 Pusztavacsi Erdészet 2378 Pusztavacs Pf.:10. 5575 Albertirsa 2,87 5,40 5576 Cegléd 96,48 6,83 5577 Ceglédbercel 35,83 5578 Csemő 405,40 1,23 5592 Dabas

Részletesebben

Bemutatkozik a Jézus Kistestvérei Női Szerzetesközösség

Bemutatkozik a Jézus Kistestvérei Női Szerzetesközösség Bemutatkozik a Jézus Kistestvérei Női Szerzetesközösség 2015. augusztus 22. szombat 12:00 A megszentelt élet évében meghirdettük Bemutatkoznak... kampányunkat. Azt kértük a szerzetesrendek elöljáróitól,

Részletesebben

GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK (3. félév terephelyei)

GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK (3. félév terephelyei) GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK (3. félév terephelyei) Kérem a II. éveseket, hogy kifejezetten a gyermekjóléti szolgálatnál keressenek majd helyet, és ne a családsegítő szolgálatnál. A IV. évesek az Összefüggő

Részletesebben

Nagyboldogasszony ünnepére

Nagyboldogasszony ünnepére A BAJSAI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG TÁJÉKOZTATÓJA VIII. évfolyam, 2. (16.) szám 2010. templombúcsú Nagyboldogasszony ünnepére A mai ünnep az összes többi Mária-ünnep koronája. Arra a dicsőséges napra

Részletesebben

Az Úrnapot követő péntek, az XXVII. ÉVFOLYAM, 6. (316.) SZÁM, 2016. JÚNIUS EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! ENGESZTELJÜK JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVÉT!

Az Úrnapot követő péntek, az XXVII. ÉVFOLYAM, 6. (316.) SZÁM, 2016. JÚNIUS EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! ENGESZTELJÜK JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVÉT! XXVII. ÉVFOLYAM, 6. (316.) SZÁM, 2016. JÚNIUS EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! ENGESZTELJÜK JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVÉT! Az Úrnapot követő péntek, az egyházi év utolsó változó ünnepe a Szent Szív, számunkra

Részletesebben

TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ

TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ A Teréz Missziót megalapító és ma is vezető BRUNO THÉVENIN Atya tanúságtétele: Ezzel a tanúságtétellel szeretném elmondani, hogy mikor és

Részletesebben

IV. / 2012. Nr. 1178/2012. HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK

IV. / 2012. Nr. 1178/2012. HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK László nagyváradi megyéspüspök körlevele IV. / 2012 Nr. 1178/2012. HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK A közelgő helyhatósági választásokra való tekintettel kedves híveink figyelmébe ajánljuk a Romániai Püspöki Kar

Részletesebben

A család védelme a politika feladata is

A család védelme a politika feladata is IX. évfolyam, 2. szám 2011 február A család védelme a politika feladata is A család az élet helye, ahol az élet megfogan és befogadásra talál. Mivel az ember nem egy tárgy, az emberi életet nem lehet gyártani.

Részletesebben

Pesthidegkút bemutatása

Pesthidegkút bemutatása BUDAPEST II. kerület / Pesthidegkút Pesthidegkút bemutatása 2013. szeptember 26. 1 Budapest II. kerülete A II. kerület területe: 36 km 2 Népesség: Polgármester: 88 200 fő Dr. Láng Zsolt 2 Pesthidegkút

Részletesebben

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET A Jézus Szíve lelkiség nem ájtatossági forma, hanem Bíró Ferenc SJ szavaival a reális Krisztus reális követése tettben és igazságban. Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódó imakilencedünk

Részletesebben

2007. augusztus. A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja.

2007. augusztus. A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja. A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja. 2007. augusztus Kiadja a Magyar Szentek Plébániája. Megjelenik minden hónap elsı vasárnapján. Ingyenes kiadvány. Emlékezzél meg, Istennek dicsıséges

Részletesebben

A Hajdúdorogi Esperesi Levéltár iratainak lajstroma és mutatója 1827-1900

A Hajdúdorogi Esperesi Levéltár iratainak lajstroma és mutatója 1827-1900 A Hajdúdorogi Esperesi Levéltár iratainak lajstroma és mutatója 1827-1900 Rövidítések: Sorsz. - Az irat sorszáma S.szám - Az iraton szereplő sorszám Sorsz. Doboz S.szám Keltezés helye Keltezés éve Tárgy

Részletesebben

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás)

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) A vallás Vallásnak tekintünk minden olyan eszmerendszert, amely az emberi és társadalmi élet végső kérdéseire, az élet értelmére és céljára

Részletesebben

Magyar Máltai Lovagok Szövetsége. Magyar Delegáció beszámolója a. 2013.06.24. 2014.06.23. közötti időszakról

Magyar Máltai Lovagok Szövetsége. Magyar Delegáció beszámolója a. 2013.06.24. 2014.06.23. közötti időszakról 1 Magyar Máltai Lovagok Szövetsége Magyar Delegáció beszámolója a 2013.06.24. 2014.06.23. közötti időszakról A Delegáció jelenlegi létszáma: 78 fő, (46 %) a teljes létszám 168. Az elmúlt évben elhunyt

Részletesebben

938. szám 2013. május 19.

938. szám 2013. május 19. A SZEGED-FELSŐVÁROSI SZENT MIKLÓS PLÉBÁNIA LAPJA 938. szám 2013. május 19. Pünkösdvasárnap Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek ApCsel 2,1-11 Amikor elérkezett pünkösd napja, ugyanazon a helyen mindnyájan

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. március 16-án (szerdán) 17 órai kezdettel tartja, Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme 2351 Alsónémedi, Fő u. 58.

M E G H Í V Ó. 2011. március 16-án (szerdán) 17 órai kezdettel tartja, Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme 2351 Alsónémedi, Fő u. 58. Alsónémedi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága E l n ö k é t ő l Szám: 79-13/2011. M E G H Í V Ó Tájékoztató Bizottsága soron következő ülését 2011. március

Részletesebben

3. (1) A kérelmet a kérelmező lakóhelye szerinti telephelyen kell benyújtani, melyek a következők:

3. (1) A kérelmet a kérelmező lakóhelye szerinti telephelyen kell benyújtani, melyek a következők: Dorog Város Önkormányzatának 10/2012. (III.9.) önkormányzati rendelete a Térségi Szociális Alapellátó Szolgálat által nyújtott ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Dorog

Részletesebben