AZ ESZTERGOM-BUDAPESTI ÉRSEKI FŐHATÓSÁG KÖRLEVELE IX.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ESZTERGOM-BUDAPESTI ÉRSEKI FŐHATÓSÁG KÖRLEVELE 2014. IX."

Átírás

1 AZ ESZTERGOM-BUDAPESTI ÉRSEKI FŐHATÓSÁG KÖRLEVELE IX TEMPLOMSZENTELÉS BUDAPESTEN Örömmel közlöm a Főtisztelendő Paptestvérekkel, hogy a Budapest-Lágymányosi Szent Adalbert Plébánia területén (1119 Budapest, Etele út 3.) új templomot szenteltem Boldog Meszlényi Zoltán vértanú püspök tiszteletére október 31-én, számos paptestvér és hívő jelenlétében. Ez az első templom, melyet Főegyházmegyénkben neki dedikálunk. Isten áldása, Szent Adalbert és Boldog Meszlényi Zoltán vértanú püspökök közbenjárása kísérje a plébánia és egész Főegyházmegyénk életét! SZEMÉLYI VÁLTOZÁSOK VÖRÖS IMRE ANDRÁS OCD tartományfőnök úr felterjesztésére október 21-ei hatállyal NAGY LÁSZLÓ PÁL OCD atyát felmentettem a Budapesti Kármelhegyi Boldogasszony Templomigazgatóság vezetése alól, és utódjául PÉCELI BENCE IMRE OCD atyát neveztem ki. Főtisztelendő EDMUD DRUZ SCHR. tartományfőnök úr előterjesztésére folyó év október 1-jével KAROL LOZŁOWSKI SCHR. urat felmentettem, KRZYSZTOF GRZELAK SCHR. urat pedig kineveztem a Budapesti Mindenkor Segítő Lengyel Személyi Plébánia plébánosává HELYETTES ESPERESEK KINEVEZÉSE Az érintett espereskerületek papságának véleményét meghallgatva november 5-ével Ft. SÁRHEGYI ZOLTÁN urat, a Budapest-Budafok-Belvárosi Szent Lipót Plébánia kormányzóját a Budai Déli Szent Keresztről nevezett Espereskerület helyettes esperesévé, november 7-ével pedig Ft. TAMPU-ABABEI JÓZSEF urat, a Budapest-Rákosligeti Magyarok Nagyasszonya Plébánia plébánosát a Szent Erzsébetről Nevezett Rákosi Espereskerület helyettes esperesévé neveztem ki a jelenlegi esperesi ciklus végéig, december 31-ig SUSPENSIO Sacerdos TAMÁS SZECSŐDI antea sodalis a votis perpetuis ordinis fratrorum minorum (fr. Leo appellatus) matrimonium civile attemptavit et propterea ad normam canonis par. 1. CIC a divinis suspensus est, ab ordine religioso autem dimissus HÁZASSÁGI FELMENTÉSEK ÉS HÁZASSÁGRENDEZÉSEK INTÉZÉSE Sajnálattal állapítom meg, hogy házassági akadályok alóli felmentésekhez, valamint házasságrendezésekhez folyamatosan érkeznek Hivatalunkhoz olyan kérelmek, melyekből lényeges adatok vagy dokumentumok hiányoznak. Ezért ismételten felhívom a Felelős Lelkipásztorok figyelmét, hogy az ilyen jellegű kérelemben minden esetben tartsák szem előtt a következőket: Valláskülönbség alóli felmentés esetében a kérelemhez mellékeljék

2 a katolikus fél keresztlevelét, a nem katolikus fél nyilatkozatát, arról, hogy nem áll fenn senkivel érvényes házassága (polgári sem!), a katolikus fél kötelezettségvállalásáról és a másik félnek erről való tudomásáról szóló nyilatkozatot; Gyökeres orvoslási kérelemben tüntessék fel a felek életkorát, a polgári kötés dátumát, a felek szabad állapotának, valamint az életközösség fennállásának igazolását, a kérelemhez pedig mellékeljék a keresztleveleket, a polgári házasságkötés dokumentumát, továbbá 2 vegyes házasság esetén a katolikus fél kötelezettségvállalásáról és a másik félnek erről való tudomásáról szóló nyilatkozatát. Ismételten nyomatékosan jelzem, hogy a katolikus esketési forma alóli felmentést a katolikus fél ordináriusa kizárólag akkor adhatja meg, ha súlyos ok akadályozza, hogy a katolikus esküvőt meg lehessen tartani. Amint azt a IX. sz. körlevélben már közöltük, egyre inkább terjedő gyakorlat a formai alóli felmentések kérésének könnyelmű kezelése. Ilyen felmentést az ordinárius csak akkor adhat, ha a kérelemnek megfelelően súlyos indoka van. Nem tekinthető elégséges oknak, ha a katolikus fél»csak azt szeretné«, hogy ne a kánoni forma szerint köttessék meg házassága. Az sem elegendő ok, hogy a nem katolikus fél a maga felekezetének buzgó híve. A jegyesoktatáson minden esetben fel kell hívni a katolikus fél figyelmét arra, hogy katolikus hitéhez és az Egyház tanításához feltétlenül ragaszkodjék, továbbá, hogy minden gyermekét katolikusnak kell kereszteltetnie és nevelnie. Kérem a Felelős Lelkipásztorokat, hogy ezt minden esetben tartsák szem előtt! Abban az esetben, ha a katolikus templomban végzett esketési szertartás a nem katolikus fél családja körében súlyos botrányt okozna, de nincs akadálya annak, hogy más helyen (pl. protestáns templomban), katolikus pap vagy diakónus vegye ki mindkét féltől a konszenzust, ahhoz a területileg illetékes plébánosnak (akinek területén az esküvőt tartani szándékoznak) szintén az ordinárius engedélyét kell kérnie (ld k. 2..) Általában azonban ez a megoldás sem kívánatos, mivel félreértéshez vezethet TAVASZI BÉRMÁLÁS 2015-BEN Kérem a Felelős Lelkipásztorokat, hogy legkésőbb december 15-ig a Főegyházmegyei Hivatalnak címzett levélben szíveskedjenek jelezni, ha 2015 tavaszára bérmálást kérnek FŐEGYHÁZMEGYEI PAPI ZARÁNDOKLAT A SZENTFÖLDRE Idei V. és VII. számú körleveleinkben jeleztük, hogy Főegyházmegyénk február 9-től 13-ig szentföldi zarándoklatra hívja és várja papjait. A rendkívül kedvezményes út repülőgép költségét a Főegyházmegye fizeti, így akár százezer forint körüli áron eljuthatnak a Paptestvérek Krisztus Urunk életének, szenvedésének, halálának és feltámadásának színhelyére. Még meghosszabbított határidővel, december 31-ig lehet jelentkezni a Főegyházmegyei Hivatal munkatársánál, MIG BALÁZS úrnál (tel: /182; Kérjük a jelentkezőket, hogy szíveskedjenek szintén december 31-i határidővel forint előleget befizetni Budapesten, a Főegyházmegyei Hivatal pénztárában. ELSŐSZOMBATOK 2015-BEN A magyar ifjúságért és a családokért 2015 elsőszombatjain is imádkozunk a Főegyházmegye különböző templomaiban. Az év első felében az alábbi helyszíneken és időpontokban végzünk elsőszombati ájtatosságot (rózsafüzér és előesti szentmise): január Bp-Újpest-Káposztásmegyeri Szentháromság Plébánia február Bp.-Újlipótvárosi Árpád-házi Szent Margit Plébánia március Bp.-Angyalföldi Szent László Plébánia

3 3 (április 4. május június Nagyszombat) Visegrádi Keresztelő Szent János Plébánia Budapest-Albertfalvi Szent Mihály Plébánia EGYHÁZMEGYEI SPIRITUÁLIS ELÉRHETŐSÉGEI DR. BERAN FERENC főegyházmegyei papi spirituális minden hónap első csütörtökén től óráig szeretettel várja a Paptestvéreket a Budapest-Újlaki Sarlós Boldogasszony Plébánián. Cím: 1023 Budapest Bécsi út 32. Elérhető a 30/ ös telefonszámon /15-ÖS NÉVTÁR Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye 2014/15-ös névtára elkészült. Átvehető a papi továbbképzés alkalmával november 26-án Esztergomban, a Szent Adalbert Központban vagy 27-én Budapesten, a Magyar Szentek Templomában, valamint a Főegyházmegyei Hivatalban Budapesten, illetve Esztergomban. Kérjük, hogy az esetleges hibákat, hiányosságokat az -címen szíveskedjenek jelezni PLÉBÁNIAI SZENTSÉGIMÁDÁSI NAPOK A vizitációk során felmerült, hogy nem minden plébánián ismerik és tartják meg a 2004-ben összeállított egységes egyházmegyei szentségimádási napokat. Akkori felhívásomat megismételve kérem a Felelős Lelkipásztorokat, hogy ahol nem történt meg, szervezzék meg a rend szerinti lehetőleg egésznapos szentségimádást. Ahol ennek megvalósítása akadályokba ütközik ott legalább a reggeli és/vagy az esti szentmiséhez kapcsolódva tartsanak rövidebb-hosszabb szentségimádást. Emellett ahol más gyakorlat jól bevált természetesen tartható szentségimádás más időpontokban is. Soraimhoz mellékelve megküldjük minden felelős lelkipásztornak a templomok szentségimádási rendjéről CÍM- ÉS TELEFONSZÁM VÁLTOZÁSOK Az Egyetemi Lelkészség címe megváltozott. Az új cím: FŐEGYHÁZMEGYEI KIADVÁNYOK KEDVEZMÉNYES BESZERZÉSE A Főegyházmegye és intézményei az elmúlt években számos kiadványt jelentettek meg, illetve terjesztettek a papság és a plébániák körében. Az évek folyamán át nem vett és Hivatalunk raktárában nagy számban összegyűlt könyveket most kedvezményesen felajánljuk a plébániák számára (az irányértékeket ld. a mellékelt listán a könyvek címével egy sorban). A könyvekből a Budapesti Főegyházmegyei Hivatalban lehet válogatni hétköznapokon és óra között KÖNYVÚJDONSÁGOK Megjelent a Magyar Katolikus Családegyesület Családi ünnepeink című sorozatának legújabb száma, amely Mindenszentek ünnepéhez és Halottak napjához kapcsolódóan ad segítséget az ünnepek családban való megüléséhez. A füzet megrendelhető a honlapon 340 Ft-ért, ahol a sorozat többi része is beszerezhető. A Kairosz Kiadó gondozásában jelent meg DR. ANDREAS LAUN nyugalmazott salzburgi segédpüspök Keresztény ember a modern világban című könyve, amely Isten és az ember közös történetéről és az ember Isten tervében betöltött szerepéről szól a mai kor embere számára is érdekes, pár soros gondolatok, idézetek formájában.

4 4 A könyv harminc rövid fejezetben ad szempontokat, válaszokat olyan régóta vitatott kérdésekre, mint a teremtés és az evolúció dilemmája, a csodák, a megváltás, vagy a kereszténységnek a zsidósághoz, az ateizmushoz, az iszlámhoz, illetve a keleti vallásokhoz való viszonya. A kötet második része korunk súlyos társadalmi kérdéseinek abortusz, eutanázia, igazságosság, környezetvédelem keresztény megközelítésében segít. A Szent István Társulat kiadásában, DR. BEKE MARGIT gondozásában jelent meg a Boldog Meszlényi Zoltán Lajos válogatott kéziratai című összeállítás, amely a vértanú-püspök hagyatékából előkerült különféle írásokat tartalmaz. A püspök tolla nyomán megelevenedik a 20. századi történelem, annak nagy alakjai, és megismerhetjük a szerzőt, aki sajátos helyzetében volt tanúja e nehéz korszak eseményeinek. A könyv megvásárolható a kiadó boltjaiban 2800 forintos áron, vagy kedvezményesen megrendelhető a honlapon keresztül HALÁLOZÁS A Váci Egyházmegyétől értesültünk TARNAI IMRE kanonok, tereskei c. apát, esperes atyának, Nagyoroszi Nagyközség díszpolgárának október 27-én életének 87., papságának 62. évében bekövetkezett haláláról. Imre atya az 1993-as határrendezéskor került Főegyházmegyénktől a Váci Egyházmegyéhez. Paptestvérünk június 12-én született Budapesten. Esztergomban szentelték pappá június 7-én. Főegyházmegyénkben Szécsényben, Annavölgyben, Tarjánban, Csolnokon, Kemencén, Máriahalmon és Nógrádmegyeren szolgált, végül Nagyorosziban volt plébános 1983-tól egészen haláláig. Elhunyt paptestvérünk temetésére november 5-én került sor a nagyoroszi temetőben, a lelke üdvösségéért bemutatott szentmisét követően. Nyugodjék békében! Budapest, november 19-én, Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepén PÉTER s.k. bíboros, prímás, érsek

5 5 Egyházmegyei szentségimádási napok espereskerületek szerinti sorrendben Esztergomi Espereskerület Egom-Vár január 1., augusztus 31. Tahitótfalu március 30., december 11. Üröm március 20., december 1. Egom-Belváros február 6., augusztus 2. Egom Ferencesek március 28., december 4. Egom-Kertváros február 8., 7. Egom Szent Anna január 25., augusztus 25. Egom-Szentgyörgymező január 2., augusztus 12. Egom-Víziváros január 6., augusztus 10. Dömös március 8., augusztus 19. Pilismarót április 10., szeptember 12. Pilisszentlélek február 22., július 14. Visegrád január 10., október 17. Dorogi Espereskerület Annavölgy december 3. Csolnok augusztus 22., december 5. Dág április 29., november 25. Dorog Szent Borbála május 25., december 27. Dorog Szent József február 26., szeptember 20. Kesztölc január 9., november 8. Leányvár július 15., december 15. Máriahalom január 17., július 2. Mogyorósbánya február 14., szeptember 5. Szentendrei Espereskerület Budakalász szeptember 23., december 18. Budakalász Szt István március 5., október 31. Csobánka február 5., június 25. Dunabogdány május 15., november 3. Kisoroszi március 7., október 21. Leányfalu június 19., december 31. Piliscsév július 3., november 28. Sárisáp április 5., november 4. Tát március 1., április 8. Tokod február 27., október 12. Tokodaltáró április 30. Tokod-Üveggyár augusztus 6. Úny január 12., május 8. Pilisborosjenő február 18., július 9. Pilisszentkereszt május 17., december 8. Pilisszentlászló február 11., november 26. Pomáz március 26., november 29. Szentendre március 24., augusztus 13. Szentendre-Izbég május 19., november 27. Szigetmonostor február 24., szeptember 16. Bajóti Espereskerület Bajna január 5., április 24. Bajót április 6., november 16. Péliföldszentkereszt szeptember 18. Epöl január 14., június 23. Héreg január 19., október 27.

6 6 Nagysáp május 2., november 12. Nyergesújfalu április 14., november 14. Piszke február 28., augusztus 21. Süttő február 25., július 28. Szomor február 21., augusztus 17. Gyermely június 26. Tardos március 18., október 28. Tarján május 11., október 30. Óbudai Espereskerület Békásmegyer április 20., december 25. Csillaghegy április 4., szeptember 25. Óbuda-Fő február 3., szeptember 8. Óbuda Jó Pásztor április 16. Óbuda Bécsi út január 24., október 29. Óbuda Kórház u. február 10. Óbuda-Hegyvidék január 28., június 7. Pünkösdfürdő május 23., december 14. Rómaifürdő április 12., december 29. Kövi Szűz Mária április 9., szeptember 11. Újlak június 18., szeptember 22. Császárfürdő augusztus 20. Budai-Északi Espereskerület Alsóvíziváros január 27., július 6. Felsőkrisztina március 2., július 25. Felsővíziváros április 2., november 6. Szt. Ferenc sebei szeptember 26. Istenhegyi Szt. László május 21., szeptember 28. Kútvölgyi kápolna július 29. Máriaremete október 9., május 31. Országúti Ferencesek június 17., szeptember 3. Rózsadombi Kapisztrán Szt. János augusztus 30., november 20. Rózsadombi Krisztus K. tig. május 29., november 30. Pasaréti Páduai Szent Antal július 27., december 21. Pesthidegkút-Ófalu július 1., december 7. Remetekertváros május 28., december 9. Széphalom március 12., december 12. Városmajor március 10., június 3. Zugliget június 10., december 30. Nagykovácsi május 24., december 6. Adyliget május 14. Budai-Középső Espereskerület Farkasrét június 9., november 1. Magyar Szentek temp., április 21., november 13. Gazdagrét június 6., szeptember 1. Kelenföld május 4., július 26. Szent Szabina lelk., január 3., augusztus 29. Krisztinaváros augusztus 5. Szent Kereszt tig., április 19., szeptember 14. Lágymányos április 23., július 13. Örmény plébánia július 8., szeptember 24. Szentimreváros március 9., július 12. Gyümölcsoltó Boldogasszony kig., április 18., augusztus 28. Lazarista Szt. Gellért k. április 17., szeptember 19. Szt. Imre Lelk. (Bartók B. út) február 4., július 5.

7 7 Ulászló u. január 11., augusztus 23. Tabán január 22., június 13. Sziklatemplom január 15., október 26. Bp.-Vár január 23., június 11. Pesti Déli Espereskerület Béke Királynője március 27., július 4. Józsefváros január 7., július 10. Középsőferencváros július 19., szeptember 27. Budai Déli Espereskerület Örökimádás egész évben Albertfalva március 17., október 15. Baross-Gábor telep január 31., szeptember 2. Budafok-Belváros február 20., november 15. Budafok-Felsőváros június 14., október 24. Külsőferencváros május 3., augusztus 3. Jó Pásztor lelkészség május 20., november 7. Szent Rita május 22., augusztus 18. Tisztviselőtelep március 21., október 10. Budatétény május 30., szeptember 13. Kelenvölgy március 22., szeptember 17. Nagytétény május 10., október 16. Pesti Középső Espereskerület Kőbánya Szt. László május 7., augusztus 7. Kőbánya Pongrácz út február 9., augusztus 9. Pesti Belső Espereskerület Belváros-Fő január 30., augusztus 15. Pesti Ferencesek január 13., augusztus 11. Belvárosi Szent Anna május 18., június 28. Belvárosi Szent Mihály április 26., június 21. Egyetemi templom február 19., október 19. Belsőjózsefváros június 2., november 17. Jézus Szíve (Mária u.) január 4., július 30. Kőbánya Szt. Család január 21., július 22. Kőbánya Szt. György május 9., szeptember 9. Rákosfalva március 14., július 21. Regnum április 3., szeptember 15. Thököly út március 15., augusztus 4. Törökőr március 16., július 17. Kőbánya-Máv-telep április 25., október 22. Zugló január 8., október 14. Erzsébetváros június 27., november 19. Ferencváros június 22., október 4. Rókus február 1., szeptember 4. Szent István Bazilika június 29., november 23. Szent Ágoston kig. október 20. Terézváros június 20., november 22. Vörösmarty u. április 28., október 2. Pesti-Északi Espereskerület Angyalföld június 30., szeptember 30. Herminamező június 1., december 16. Hermina műemlék március 3. Külsőangyalföld április 7., november 21. Külső Váci út május 5., szeptember 10.

8 8 Lehel téri Szent Margit január 18., július 18. Szent Család (VI. ker.) március 13., október 13. Vizafogó június 16., november 10. Kármeliták február 16., július 16. Rákoshegy április 22., október 3. Rákoskeresztúr március 25., október 25. Rákoskeresztúr-Madárdomb január 20., július 20. Rákosliget június 15., október 5. Sashalom június 4., december 19. Újpest-Rákospalotai Espereskerület Káposztásmegyer április 15., október 23. Újpest Szent József július 11., augusztus 26. Újpest-Fő február 7., július 24. Újpest Jézus Szíve július 31. Újpest-Kertváros január 26., augusztus 8. Újpest-Megyer március 31., május 26. Újpest-Clarisseum május 6., december 23. Rákospalota-Fő május 27., november 2. Rákospalota-Kertváros január 16., november 24. Rákospalota-Máv telep március 4., szeptember 6. Pestújhely február 23., június 24. Újpalota május 11., december 27. Rákosi Espereskerület Árpádföld április 27., október 1. Cinkota január 29., augusztus 27. Mátyásföld május 1., november 9. Rákosszentmihály február 15., szeptember 29. Fájdalmas Szűzanya április 1. Szt. Imre templomig., november 5. Rákoscsaba-Fő május 16., december 10. Rákoscsaba-Újtelep április 13., november 18. Kispest-Pestszenterzsébeti Espereskerület Kispest-Fő augusztus 14., október 11. Kispest Jézus Szíve szeptember 7., december 20. Kispest-Wekerletelep március 19., július 23. Pesterzsébet-Fő március 23., december 26. Pesterzsébet-Kakastó június 5., október 18. Pesterzsébet-Kossuthfalva augusztus 24., október 7. Pesterzsébet- Magyarok Nagyasszonya március 29., október 8. Pesterzsébet-Szabótelep február 12., szeptember 21. Pestszentlőrinc-Soroksári Espereskerület Pestszentimre február 2., június 8. Pestszentlőrinc-Szent László február 13., október 6. Pestszentlőrinc-Csákyliget február 29., április 11. Pestszentlőrinc-Erzsébettelep március 6., november 11. Pestszentlőrinc-Fő február 17., június 12. Pestszentlőrinc Szt. Margit augusztus 16., december 28. Pestszentlőrinc-Miklóstelep március 11., december 2. Pestszentlőrinc-Szemeret. augusztus 1., december 17. Soroksár-Fő május 13., december 13. Soroksár-Újtelep május 12., december 22.

9 9 Egyházmegyei szentségimádási napok naptári sorrendben Január 1. Egom-Vár 2. Egom-Szentgyörgymező 3. Szent Szabina lelk. 4. Jézus Szíve (Mária u) 5. Bajna 6. Egom-Víziváros 7. Józsefváros 8. Zugló 9. Kesztölc 10. Visegrád 11. Ulászló u. 12. Úny 13. Pesti Ferencesek 14. Epöl 15. Sziklatemplom 16. Rákospalota-Kertváros 17. Máriahalom 18. Lehel téri Szent Margit 19. Héreg 20. Rákoskeresztúr-Madárdomb

10 Kőbánya Szt. Család 22. Tabán 23. Bp.-Vár 24. Óbuda Bécsi út 25. Egom Szent Anna 26. Újpest-Kertváros 27. Alsóvíziváros 28. Óbuda-Hegyvidék 29. Cinkota 30. Belváros-Fő 31. Baross-Gábor telep Február 1. Rókus 2. Pestszentimre 3. Óbuda-Fő 4. Szt. Imre Lelkészség (XI. ker.) 5. Csobánka 6. Egom-Belváros 7. Újpest-Fő 8. Egom-Kertváros 9. Kőbánya Pongrácz út 10. Óbuda Kórház u. 11. Pilisszentlászló 12. Pesterzsébet-Szabótelep 13. Pestszentlőrinc- Szent László 14. Mogyorósbánya

11 Rákosszentmihály 16. Kármeliták 17. Pestszentlőrinc-Fő 18. Pilisborosjenő 19. Egyetemi templom 20. Budafok-Belváros 21. Szomor 22. Pilisszentlélek 23. Pestújhely 24. Szigetmonostor 25. Süttő 26. Dorog Szent József 27. Tokod 28. Piszke 29. Pestszentlőrinc-Csákyliget Március 1. Tát 2. Felsőkrisztina 3. Hermina műemlék 4. Rákospalota-Máv telep 5. Budakalász-Szt István 6. Pestszentlőrinc-Erzsébettelep 7. Kisoroszi 8. Dömös 9. Szentimreváros 10. Városmajor

12 Pestszentlőrinc-Miklóstelep 12. Széphalom 13. Szent Család (VI. ker.) 14. Rákosfalva 15. Thököly út 16. Törökőr 17. Albertfalva 18. Tardos 19. Kispest-Wekerletelep 20. Üröm 21. Tisztviselőtelep 22. Kelenvölgy 23. Pesterzsébet-Fő 24. Szentendre 25. Rákoskeresztúr 26. Pomáz 27. Béke Királynéja 28. Egom Ferencesek 29. Pesterzsébet-Magyarok Nagyasszonya 30. Tahitótfalu 31. Újpest-Megyer Április 1. Fájdalmas Szűzanya 2. Felsővíziváros 3. Regnum 4. Csillaghegy

13 13 5. Sárisáp 6. Bajót 7. Külsőangyalföld 8. Tát 9. Kövi Szűz Mária 10. Pilismarót 11. Pestszentlőrinc-Csákyliget 12. Rómaifürdő 13. Rákoscsaba-Újtelep 14. Nyergesújfalu 15. Káposztásmegyer 16. Óbuda Jó Pásztor 17. Lazarista Szt. Gellért k. 18. Gyümölcsoltó Boldogasszony kig. 19. Szent Kereszt tig. 20. Békásmegyer 21. Magyar Szentek temp. 22. Rákoshegy 23. Lágymányos 24. Bajna 25. Kőbánya-Máv-telep 26. Belvárosi Szent Mihály 27. Árpádföld 28. Vörösmarty u. 29. Dág 30. Tokodaltáró

14 14 Május 1. Mátyásföld 2. Nagysáp 3. Külsőferencváros 4. Kelenföld 5. Külső Váci út 6. Újpest-Clarisseum 7. Kőbánya Szt. László 8. Úny 9. Kőbánya Szt. György 10. Nagytétény 11. Tarján, Újpalota 12. Soroksár-Újtelep 13. Soroksár-Fő 14. Adyliget 15. Dunabogdány 16. Rákoscsaba-Fő 17. Pilisszentkereszt 18. Belvárosi Szent Anna 19. Szentendre-Izbég 20. Jó Pásztor lelkészség 21. Istenhegyi Szt. László 22. Szent Rita 23. Pünkösdfürdő 24. Nagykovácsi 25. Dorog Szent Borbála 26. Újpest-Megyer

15 Rákospalota-Fő 28. Remetekertváros 29. Rózsadombi Krisztus Király tig. 30. Budatétény 31. Máriaremete Június 1. Herminamező 2. Belsőjózsefváros 3. Városmajor 4. Sashalom 5. Pesterzsébet-Kakastó 6. Gazdagrét 7. Óbuda-Hegyvidék 8. Pestszentimre 9. Farkasrét 10. Zugliget 11. Bp.-Vár 12. Pestszentlőrinc-Fő 13. Tabán 14. Budafok-Felsőváros 15. Rákosliget 16. Vizafogó 17. Országúti Ferencesek 18. Újlak 19. Leányfalu 20. Terézváros

16 Belvárosi Szent Mihály 22. Ferencváros 23. Epöl 24. Pestújhely 25. Csobánka 26. Gyermely 27. Erzsébetváros 28. Belvárosi Szent Anna 29. Szent István Bazilika 30. Angyalföld Július 1. Pesthidegkút-Ófalu 2. Máriahalom 3. Piliscsév 4. Béke Királynője 5. Szt. Imre Lelkészség (XI. ker.) 6. Alsóvíziváros 7. Egom-Kertváros 8. Örmény plébánia 9. Pilisborosjenő 10. Józsefváros 11. Újpest Szent József 12. Szentimreváros 13. Lágymányos 14. Pilisszentlélek 15. Leányvár

17 Kármeliták 17. Törökőr 18. Lehel téri Szent Margit 19. Középsőferencváros 20. Rákoskeresztúr-Madárdomb 21. Rákosfalva 22. Kőbánya Szt. Család 23. Kispest-Wekerletelep 24. Újpest-Fő 25. Felsőkrisztina 26. Kelenföld 27. Pasarét 28. Süttő 29. Kútvölgyi kápolna 30. Jézus Szíve (Mária u.) 31. Újpest Jézus Szíve Augusztus 1. Pestszentlőrinc-Szemeretelep 2. Egom-belváros 3. Külsőferencváros 4. Thököly út 5. Krisztinaváros 6. Tokod-Üveggyár 7. Kőbánya Szt. László 8. Újpest-Kertváros 9. Kőbánya Pongrácz út

18 Egom-Víziváros 11. Pesti Ferencesek 12. Egom-Szentgyörgymező 13. Szentendre 14. Kispest-Fő 15. Belváros-Fő 16. Pestszentlőrinc Szt. Margit 17. Szomor 18. Szent Rita 19. Dömös 20. Császárfürdő 21. Piszke 22. Csolnok 23. Ulászló u. 24. Pesterzsébet-Kossuthfalva 25. Egom Szent Anna 26. Újpest Szent József 27. Cinkota 28. Gyümölcsoltó g. 29. Szent Szabina lelk. 30. Rózsadombi Kapisztrán Szt. 31. Egom-Vár Szeptember 1. Gazdagrét 2. Baross-Gábor telep 3. Országúti Ferencesek 4. Rókus

19 19 5. Mogyorósbánya 6. Rákospalota-Máv-t. 7. Kispest Jézus Szíve 8. Óbuda-Fő 9. Kőbánya Szt. György 10. Külső Váci út 11. Kövi Szűz Mária 12. Pilismarót 13. Budatétény 14. Szent Kereszt tig. 15. Regnum 16. Szigetmonostor 17. Kelenvölgy 18. Péliföldszentkereszt 19. Lazarista Szt. Gellért k. 20. Dorog Szent József 21. Pesterzsébet-Szabótelep 22. Újlak 23. Budakalász 24. Örmény plébánia 25. Csillaghegy 26. Szt. Ferenc sebei 27. Középsőferencváros 28. Istenhegyi Szt. László 29. Rákosszentmihály 30. Angyalföld

20 20 Október 1. Árpádföld 2. Vörösmarty u. 3. Rákoshegy 4. Ferencváros 5. Rákosliget 6. Pestszentlőrinc- Szent László 7. Pesterzsébet-Kossuthfalva 8. Pesterzsébet Magyarok 9. Máriaremete 10. Tisztviselőtelep 11. Kispest-Fő 12. Tokod 13. Szent Család (VI. ker.) 14. Zugló 15. Albertfalva 16. Nagytétény 17. Visegrád 18. Pesterzsébet-Kakastó 19. Egyetemi templom 20. Szent Ágoston kig. 21. Kisoroszi 22. Kőbánya-Máv-telep 23. Káposztásmegyer 24. Budafok-Felsőváros 25. Rákoskeresztúr 26. Sziklatemplom

21 Héreg 28. Tardos 29. Óbuda Bécsi út 30. Tarján 31. Budakalász-Szt. István November 1. Farkasrét 2. Rákospalota-Fő 3. Dunabogdány 4. Sárisáp 5. Szt. Imre templomig. 6. Felsővíziváros 7. Jó Pásztor lelkészség 8. Kesztölc 9. Mátyásföld 10. Vizafogó 11. Pestszentlőrinc-Erzsébettelep 12. Nagysáp 13. Magyar Szentek temp. 14. Nyergesújfalu 15. Budafok-Belváros 16. Bajót 17. Belsőjózsefváros 18. Rákoscsaba-Újtelep 19. Erzsébetváros 20. Rózsadombi Kapisztrán Szt.

22 Külsőangyalföld 22. Terézváros 23. Szent István Bazilika 24. Rákospalota-Kertváros 25. Dág 26. Pilisszentlászló 27. Szentendre-Izbég 28. Piliscsév 29. Pomáz 30. Rózsadombi Krisztus Király tig. December 1. Üröm 2. Pestszentlőrinc-Miklóstelep 3. Annavölgy 4. Egom Ferencesek 5. Csolnok 6. Nagykovácsi 7. Pesthidegkút-Ófalu 8. Pilisszentkereszt 9. Remetekertváros 10. Rákoscsaba-Fő 11. Tahitótfalu 12. Széphalom 13. Soroksár-Fő 14. Pünkösdfürdő 15. Leányvár

23 Herminamező 17. Pestszentlőrinc-Szemeretelep 18. Budakalász 19. Sashalom 20. Kispest Jézus Szíve 21. Pasarét 22. Soroksár-Újtelep 23. Újpest-Clarisseum 24. Örökimádás 25. Békásmegyer 26. Pesterzsébet-Fő 27. Dorog Szent Borbála, Újpalota 28. Pestszentlőrinc Szt. Margit 29. Rómaifürdő 30. Zugliget 31. Leányfalu

24 24 Kedvezményesen elvihető könyvek Katekizmus a szentévi teljes búcsúról...50 Úrnapi körmenet énekesfüzet...50 Meszlényi Zoltán élete (kicsi) Misszió a városért Temetői szabályzat Városmissziós emlékfüzet Drinai vértanúk Cigány népismeret Cigánypasztoráció a Főegyházmegyében Én apostoli vagyok, ő azonban apostol Mission Et Culture (angol/német/francia) Felelősségünk a teremtett világért Imádság és ünneplés a családban Ismeretlen vértanúink Mindszenty: Egyházam és Hazám II Mindszenty: Egyházam és Hazám III Nagyböjti katekézis DVD Családi imafüzet Teremtés a tudományban A család Isten tervében...300

25 25 Eucharistia A Főegyházmegye térképe Előttünk jártak Erkölcstani jegyzetek (Medvigy M.) Meszlényi olasz füzet Mindenkinek mindene lettem A bécsi Pázmáneum Cigány nyelvű újszövetség Esztergom Ha Isten nem volna Jubileumi év Zsidótörvények zsidómentők Meszlényi Zoltán élete (nagy) Miscellanea IV Névtár Országos névtár Alázatos szolgálat Naplójegyzetek Szent Pál évében Naplójegyzetek a Papság évében Hitünk önvédelme

26 26 Az élő Egyház joga Az Esztergomi Főegyházmegye papjai Esztergomi érsekek Fejezetek az új- és legújabb kori elitképzéshez Müller: Dogmatika Janus Pannonius evangéliumoskönyve Magyar Kereszténység Ezer Éve (angol)

11. rész-ajánlattételi terület Komárom-Esztergom megye

11. rész-ajánlattételi terület Komárom-Esztergom megye e terhek 1 1 PILISCSÉV kül 18 8 43889 16293 2 18 igen 0 6 1 1 0 ESZTERGOMI JÁRÁSI HIVATAL 1 4397 11844 1 1 PILISCSÉV kül 80 32 41627 4288 6 129 igen 0 42 3 2 1 ESZTERGOMI JÁRÁSI HIVATAL 1 8568 83178 1

Részletesebben

Bajóti régió Régióvezető: Ferenczi Rudolfné Éva tel: 06-20-823-1680

Bajóti régió Régióvezető: Ferenczi Rudolfné Éva tel: 06-20-823-1680 Esztergom-Budapesti Főegyházmegyei Karitász: Szent Erzsébet Karitász Szenvedélybeteg-segítő Lelki Központ Vezetője Rácz-Marton Tímea tel: 06-1-242-2330. Címük: III. ker Kórház u. 37. Bajóti régió Régióvezető:

Részletesebben

Érvényes: december 11-től AUTÓBUSZJÁRATOK INDULNAK H10.10, H H14.10

Érvényes: december 11-től AUTÓBUSZJÁRATOK INDULNAK H10.10, H H14.10 02 Ajka, aut. áll. 01 Almásfüzítő, vá. 02 Almásfüzítő, vá., 7.30 5.00, 8.20 13.20 H10.10 06 Annavölgy, óvoda, 5.15 N 5.40 N11.30 07 Annavölgy, óvoda H 4.40 < 5.30 N12.20 09 Annavölgy, óvoda H 4.35 P 4.45

Részletesebben

AZ ESZTERGOM-BUDAPESTI ÉRSEKI FŐHATÓSÁG KÖRLEVELE III.

AZ ESZTERGOM-BUDAPESTI ÉRSEKI FŐHATÓSÁG KÖRLEVELE III. AZ ESZTERGOM-BUDAPESTI ÉRSEKI FŐHATÓSÁG KÖRLEVELE 2011. III. 872. sz. BOLDOG MESZLÉNYI ZOL- TÁN VÉRTANÚ PÜSPÖK LITURGI- KUS ÜNNEPE Az idei I. körlevélben megjelent meghívásomat megismételve szeretettel

Részletesebben

AZ ESZTERGOM-BUDAPESTI ÉRSEKI FŐ

AZ ESZTERGOM-BUDAPESTI ÉRSEKI FŐ AZ ESZTERGOM-BUDAPESTI ÉRSEKI FŐ HATÓSÁG KÖRLEVELE 2012. VI. 46-22. DIAKÓNUS- ÉS PAPSZENTELÉS Örömmel értesítem a Paptestvéreket és a Híveket, hogy 2012. június 18-án az Esztergomi Bazilikában CSEH ZOLTÁN,

Részletesebben

A 4303/7/2008.sz határozat melléklete

A 4303/7/2008.sz határozat melléklete Kistérség Település Szakma Ellátó intézmény Osztály Dorogi Annavölgy Általános sebészet Esztergom,Vaszary Kolos Kórház Sebészeti Mátrix Osztály Dorogi Bajna Általános sebészet Esztergom,Vaszary Kolos Kórház

Részletesebben

Kom-Eg megye

Kom-Eg megye Engedélyezési terv beadásának tervezett Kivitelezés megkezdés Kivitelezés befejezés Kontakt személy Járás Település Nyertes pályázó Közintézményi IH Üzleti IH Lakossági IH határideje tervezett határideje

Részletesebben

Melegedőhelyek Komárom-Esztergom megyében

Melegedőhelyek Komárom-Esztergom megyében helyek Komárom-Esztergom megyében Vértestolna Polgármesteri Hivatal Vértestolna, Petőfi u. 82. ESZI Szent Erzsébet Központ hajléktalanszálló Tatabánya, Tatabánya Hegy utca 20. Csém melegedőhely Csém, Béke

Részletesebben

Tatabánya Szent Borbála Kórház. Tatabánya 1. oldal / 104

Tatabánya Szent Borbála Kórház. Tatabánya 1. oldal / 104 Tatabánya Szent Borbála Kórház megye - Szak Progressz Település név makó Szakmanév Intézet név ivitási Szakmai szervezeti egység d 10 4105 Oroszlányi Bokod 2225 01 Belgyógyászat Tatabánya, Szt. Borbála

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. ( jóváhagyva án) 1.) Költségvetési szerv neve: Duna - Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás

ALAPÍTÓ OKIRAT. ( jóváhagyva án) 1.) Költségvetési szerv neve: Duna - Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás ALAPÍTÓ OKIRAT ( jóváhagyva 2009.05.13-án) 1.) Költségvetési szerv neve: Duna - Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 2.) Költségvetési szerv székhelye: 2800 Tatabánya, Fő tér. 6. 3.) Költségvetési

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU ELŐTERJESZTÉS Dorog Város Képviselő-testületének 2014. december 12

Részletesebben

AZ ESZTERGOM-BUDAPESTI ÉRSEKI FŐHATÓSÁG KÖRLEVELE III.

AZ ESZTERGOM-BUDAPESTI ÉRSEKI FŐHATÓSÁG KÖRLEVELE III. AZ ESZTERGOM-BUDAPESTI ÉRSEKI FŐHATÓSÁG KÖRLEVELE 2009. III. 415-13. sz. MESZLÉNYI ZOLTÁN PÜSPÖK BOLDOGGÁ AVATÁSA Örömmel értesítem Főegyházmegyénk papságát és híveit, hogy Szentatyánk, XVI. Benedek pápa

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Előterjesztés Dorog Város Képviselő-testületének 2009. július 16-i

Részletesebben

Vonal- és Gyűjtőjegyet értékesítő posták -Budapest Ssz. Árushely neve Irányítószám Pontos címe

Vonal- és Gyűjtőjegyet értékesítő posták -Budapest Ssz. Árushely neve Irányítószám Pontos címe Vonal- és Gyűjtőjegyet értékesítő posták -Budapest Ssz. Árushely neve Irányítószám Pontos címe 1. Budapest 18 posta 1012 Vérmező út 8. 2. Budapest 12 posta 1013 Déli pályaudvar 3. Budapest 13 posta 1013

Részletesebben

AZ ESZTERGOM-BUDAPESTI ÉRSEKI FŐHATÓSÁG KÖRLEVELE II.

AZ ESZTERGOM-BUDAPESTI ÉRSEKI FŐHATÓSÁG KÖRLEVELE II. AZ ESZTERGOM-BUDAPESTI ÉRSEKI FŐHATÓSÁG KÖRLEVELE 2008. II. 581-1. sz. ÚRNAPI KÖRMENET Szeretettel hívom és várom a Főegyházmegye papjait és híveit 2008. május 25-én, Úrnapján a Budapest Belvárosi főplébánia

Részletesebben

Szentendrei plébánosok

Szentendrei plébánosok Szentendrei plébánosok 1992- Blanckenstein György plébános, esperes, pápai káplán Született Budapesten, 1951. április 24-én. Hat testvére közül Miklós szintén pap. Tízéves korától a Regnum Marianum tagja.

Részletesebben

AZ ESZTERGOM-BUDAPESTI ÉRSEKI FŐHATÓSÁG KÖRLEVELE III.

AZ ESZTERGOM-BUDAPESTI ÉRSEKI FŐHATÓSÁG KÖRLEVELE III. AZ ESZTERGOM-BUDAPESTI ÉRSEKI FŐHATÓSÁG KÖRLEVELE 2006. III. 11-3. sz. SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÜNNEPE Az idei évben is, augusztus 20-án, Szent István király ünnepén a budapesti Szent István Bazilika előtti

Részletesebben

Vonal- és Gyűjtőjegyet értékesítő posták

Vonal- és Gyűjtőjegyet értékesítő posták Vonal- és Gyűjtőjegyet értékesítő posták Árushely neve Irányítószám Város Pontos címe 18 posta 1012 Budapest Vérmező út 8. X X 12 posta 1013 Budapest Déli pályaudvar X X 13 posta 1013 Budapest Pauler utca

Részletesebben

METRÓ. Vörösmarty tér Örs vezér tere Déli pályaudvar Kőbánya-Kispest Újpest-Központ HÉV

METRÓ. Vörösmarty tér Örs vezér tere Déli pályaudvar Kőbánya-Kispest Újpest-Központ HÉV METRÓ M1 Vörösmarty tér Déli pályaudvar 15.18 15.29 15.13 15.18 15.09 15.10 M2 M3 Szentendrei Gödöllői Ráckevei Csepeli ről Szentendrére Szentendréről re Örs vezér teréről Gödöllőre, Cinkotán átszállással

Részletesebben

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja A Körmendi Egyházközség 2017. évi tervezett programja Január 3. kedd 18.00 A Karitász csoport összejövetele 5. csütörtök 19.00 Felnőtt katekézis 7. szombat 19.00 A Családcsoport összejövetele 8. vasárnap

Részletesebben

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI HÚSVÉTI MISERENDEK 2010. CSONGRÁD MEGYE NAGYOBB TEMPLOMAIBAN SZEGEDI SZÉKESEGYHÁZ SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI Április 1. Nagycsütörtök 10.00 Olajszentelési szentmise, melyet Püspök úr és az egyházmegye papsága

Részletesebben

A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás alapító okiratának módosításáról. polgármester jegyző. A kiadmány hiteléül:

A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás alapító okiratának módosításáról. polgármester jegyző. A kiadmány hiteléül: K i v o n a t Biatorbágy Város Képviselő-testülete 009 szeptember 3-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Képviselő-testülete 0/009(09 03)Öh számú határozata A Duna-Vértes Köze Regionális

Részletesebben

AZ ESZTERGOM-BUDAPESTI ÉRSEKI FŐHATÓSÁG KÖRLEVELE III.

AZ ESZTERGOM-BUDAPESTI ÉRSEKI FŐHATÓSÁG KÖRLEVELE III. AZ ESZTERGOM-BUDAPESTI ÉRSEKI FŐHATÓSÁG KÖRLEVELE 2010. III. 11-28. sz. SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÜNNEPE BUDAPESTEN Az idei évben is, augusztus 20-án, Szent István király ünnepén a budapesti Szent István-bazilika

Részletesebben

VÁRAKOZÁSI IDŐK JEGYZÉKE AUTÓBUSZ VÁR VONATRA

VÁRAKOZÁSI IDŐK JEGYZÉKE AUTÓBUSZ VÁR VONATRA VÁRAKOZÁSI IDŐK JEGYZÉKE AUTÓBUSZ VÁR VONATRA Almásfüzitő, vá. 8741/826 Naszály, Tsz. iroda Z 13 40 1/4934 8741/884 Naszály, Tsz. iroda M 15 40 1/4916 8741/834 Naszály, Tsz. iroda Z 18 40 1/4946 8741/842

Részletesebben

AZ ESZTERGOM-BUDAPESTI ÉRSEKI FŐHATÓSÁG KÖRLEVELE V.

AZ ESZTERGOM-BUDAPESTI ÉRSEKI FŐHATÓSÁG KÖRLEVELE V. AZ ESZTERGOM-BUDAPESTI ÉRSEKI FŐHATÓSÁG KÖRLEVELE 2005. V. 11-8. sz. SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÜNNEPE Az idei évben is, augusztus 20-án, Szent István király ünnepén a budapesti Szent István Bazilika előtti téren

Részletesebben

ESZTERGOM-BUDAPESTI ÉRSEKI FŐHATÓSÁG KÖRLEVELE IV.

ESZTERGOM-BUDAPESTI ÉRSEKI FŐHATÓSÁG KÖRLEVELE IV. ESZTERGOM-BUDAPESTI ÉRSEKI FŐHATÓSÁG KÖRLEVELE 2002. IV. 1412. sz. IMÁDKOZZUNK HIVATÁSOKÉRT Az Egyháznak szüntelenül kérnie kell az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat aratásába; főleg meg kell ismertetnie

Részletesebben

Ünnepi szertartás- és miserend Veszprémben Szent Mih{ly Főpléb{nia

Ünnepi szertartás- és miserend Veszprémben Szent Mih{ly Főpléb{nia Ünnepi szertartás- és miserend Veszprémben Szent Mih{ly Főpléb{nia Szent Mihály Bazilika: 16.00:pásztorjáték, 24.00 éjféli érseki szentmise Károly templom: 24.00 éjféli szentmise Ferences templom: 21.00

Részletesebben

VÁRAKOZÁSI IDŐK JEGYZÉKE AUTÓBUSZ VÁR VONATRA

VÁRAKOZÁSI IDŐK JEGYZÉKE AUTÓBUSZ VÁR VONATRA VÁRAKOZÁSI IDŐK JEGYZÉKE AUTÓBUSZ VÁR VONATRA Almásfüzitő, vá. 8741/826 Naszály, Tsz. iroda Z 13 40 1/4934 8741/884 Naszály, Tsz. iroda M 15 40 1/4916 8741/834 Naszály, Tsz. iroda Z 18 40 1/4946 8741/842

Részletesebben

shape route start end sh_d_tr date BE33 0050 Pasaréti tér Rákospalota, Kossuth utca 19 822 2014.08.08 BE34 0050 Rákospalota, Kossuth utca Pasaréti

shape route start end sh_d_tr date BE33 0050 Pasaréti tér Rákospalota, Kossuth utca 19 822 2014.08.08 BE34 0050 Rákospalota, Kossuth utca Pasaréti BE33 0050 Pasaréti tér Rákospalota, Kossuth utca 19 822 2014.08.08 BE34 0050 Rákospalota, Kossuth utca Pasaréti tér 19 463 2014.08.08 BE47 0050 Pasaréti tér Rákospalota, Kossuth utca 19 781 2014.10.17

Részletesebben

Készült a Képviselő-testület 2008. július 16-án a Városháza B. épületében megtartott rendkívüli üléséről

Készült a Képviselő-testület 2008. július 16-án a Városháza B. épületében megtartott rendkívüli üléséről Dorog Város Jegyzője Dorog, Bécsi út 71. 1/12/2008. Jegyzőkönyv Készült a Képviselő-testület 2008. július 16-án a Városháza B. épületében megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Dr. Tittmann János

Részletesebben

AZ ESZTERGOM-BUDAPESTI ÉRSEKI FŐHATÓSÁG KÖRLEVELE IV.

AZ ESZTERGOM-BUDAPESTI ÉRSEKI FŐHATÓSÁG KÖRLEVELE IV. AZ ESZTERGOM-BUDAPESTI ÉRSEKI FŐHATÓSÁG KÖRLEVELE 2009. IV. 1931. sz. MEGÚJULÁS A PAPSÁG ÉVÉBEN Főtisztelendő Paptestvérek! A papság évében újuljunk meg küldetésünk tudatában és az Örök Főpaphoz fűződő

Részletesebben

08.30-12.30 Oroszlány, Csákvári út (8119 sz út), (143 sz kereszteződése

08.30-12.30 Oroszlány, Csákvári út (8119 sz út), (143 sz kereszteződése 2015. február 01. 07.00-09.00 Tata, Baji u. 09.05-11.00 Tata, Vértessszőlősi út 11.05-12.00 Tata, Honvéd u. 12.05-14.00 Szomód belterület 14.05-16.00 Tata, Kocsi u. 16.05-17.00 Tata, Ady E. u. 2015. február

Részletesebben

Sőrített menetrend szerint közlekedı járatok

Sőrített menetrend szerint közlekedı járatok Sőrített menetrend szerint közlekedı járatok Viszonylat Végállomás Elsı Utolsó indulás Mexikói út Vörösmarty tér 23:34 Déli pályaudvar 23:24 Örs vezér tere 23:19 Határ út 23:17 Újpest-Központ 23:16 Batthyány

Részletesebben

ESZTERGOM VÁRMEGYE KÖZSÉGEI ÉS EGYÉB LAKOTT HELYEI HIVATALOS NEVEINEK JEGYZÉKE. A MAGYAR KIR. BELÜGYMINISTER MEGBÍZÁSÁBÓL KIADJA

ESZTERGOM VÁRMEGYE KÖZSÉGEI ÉS EGYÉB LAKOTT HELYEI HIVATALOS NEVEINEK JEGYZÉKE. A MAGYAR KIR. BELÜGYMINISTER MEGBÍZÁSÁBÓL KIADJA ESZTERGOM VÁRMEGYE KÖZSÉGEI ÉS EGYÉB LAKOTT HELYEI HIVATALOS NEVEINEK JEGYZÉKE. A MAGYAR KIR. BELÜGYMINISTER MEGBÍZÁSÁBÓL KIADJA AZ ORSZÁGOS KÖZSÉGI TÖRZSKÖNYVBIZOTTSÁG. BUDAPEST PESTI KÖNYVNYOMDA RÉSZVÉNY-TÁRSASÁG.

Részletesebben

Készült a Képviselő-testület július 16-án a Városháza B. épületében megtartott rendkívüli üléséről

Készült a Képviselő-testület július 16-án a Városháza B. épületében megtartott rendkívüli üléséről Dorog Város Jegyzője Dorog, Bécsi út 71. 1/9/2009. Jegyzőkönyv Készült a Képviselő-testület 2009. július 16-án a Városháza B. épületében megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Dr. Tittmann János

Részletesebben

AZ ESZTERGOM-BUDAPESTI ÉRSEKI FŐ HATÓSÁG KÖRLEVELE 2013. II.

AZ ESZTERGOM-BUDAPESTI ÉRSEKI FŐ HATÓSÁG KÖRLEVELE 2013. II. AZ ESZTERGOM-BUDAPESTI ÉRSEKI FŐ HATÓSÁG KÖRLEVELE 2013. II. 634. JUBILÁLÓ PAPJAINK 2013-BAN RUBINMISÉS: DR. PORDÁN LÁSZLÓ 1943.11.07. VASMISÉSEK: BÁLINT ANDOR 1948.06.20. RICHTER ALADÁR 1948.06.29. GYÉMÁNTMISÉSEK:

Részletesebben

AZ ESZTERGOM-BUDAPESTI ÉRSEKI FŐHATÓSÁG KÖRLEVELE VII.

AZ ESZTERGOM-BUDAPESTI ÉRSEKI FŐHATÓSÁG KÖRLEVELE VII. AZ ESZTERGOM-BUDAPESTI ÉRSEKI FŐHATÓSÁG KÖRLEVELE 2010. VII. 2515. sz. ÉV VÉGI GONDOLATOK A 2010-es év számos nehézséget és sok örömet hozott. Az év során három alkalommal is szükséges volt országos templomi

Részletesebben

(bérlet is kapható) ITON Kft. Viszonteladói pénztár (bérlet is kapható) Kamaraerdei utca 23. közért 6.00-19.00 7.00-14.00 ZÁRVA

(bérlet is kapható) ITON Kft. Viszonteladói pénztár (bérlet is kapható) Kamaraerdei utca 23. közért 6.00-19.00 7.00-14.00 ZÁRVA Nyitva tartás Település Cím Cégek Hétköznap Szombat Vasárnap Alsónémedi 8.00-16.00 Biatorbágy Baross Gábor út 5/a. 8.00-18.00 Kossuth Lajos utca 6. Budakeszi Autóbusz végállomás ITON Kft. Viszonteladói

Részletesebben

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN 2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN SzentMihályFőplébánia 2014. ÁPRILIS 11. FÁJDALMAS PÉNTEK 18.00 Élő keresztút a Károly templomtól a Bazilikáig 10.30 Érseki szentmise, barkaszentelés,

Részletesebben

BKK FUTÁR helyszínek. IV. Megállóhelyi kijelző és hangszóró Újpest-Városkapu M IV. Megállóhelyi kijelző és hangszóró Rákospalota-Újpest vasútállomás

BKK FUTÁR helyszínek. IV. Megállóhelyi kijelző és hangszóró Újpest-Városkapu M IV. Megállóhelyi kijelző és hangszóró Rákospalota-Újpest vasútállomás Kerület Kategória Helyszín publikus megnevezése I. Megállóhelyi kijelző és hangszóró Batthyány tér M H I. Megállóhelyi kijelző és hangszóró Clark Ádám tér I. Megállóhelyi kijelző és hangszóró Déli pályaudvar

Részletesebben

Bábolna, 2013.December 10.

Bábolna, 2013.December 10. Bábolna, 2013.December 10. Bemutatkozás 2007 Kalandra hív a régi vármegye helyi közösség 2008 Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület: dorogi és esztergomi kistérségek önkormányzatai, civil szervezeti,

Részletesebben

AZ ESZTERGOM-BUDAPESTI ÉRSEKI FŐHATÓSÁG KÖRLEVELE VII.

AZ ESZTERGOM-BUDAPESTI ÉRSEKI FŐHATÓSÁG KÖRLEVELE VII. AZ ESZTERGOM-BUDAPESTI ÉRSEKI FŐHATÓSÁG KÖRLEVELE 2004. VII. 11-86. sz. KÖSZÖNET A SZENT ISTVÁN-NAPI EGYÜTT ÜNNEPLÉSÉRT Ebben az évben is megünnepeltük első királyunkat, Szent Istvánt. A szentmise liturgiája

Részletesebben

ESZTERGOM-BUDAPESTI ÉRSEKI FŐHATÓSÁG KÖRLEVELE V.

ESZTERGOM-BUDAPESTI ÉRSEKI FŐHATÓSÁG KÖRLEVELE V. ESZTERGOM-BUDAPESTI ÉRSEKI FŐHATÓSÁG KÖRLEVELE 2002. V. 1846. sz. TANÉVNYITÓ A Főegyházmegyében az idei tanévet is a katolikus iskolák pedagógusaival, munkatársaival, valamint a hitoktatókkal közösen kezdjük

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

Tatabányai Rk. Dorogi Rk Dorog, Bécsi u szám előtt, Taxus kertészeti áruda Bajna, Jókai u. 2.

Tatabányai Rk. Dorogi Rk Dorog, Bécsi u szám előtt, Taxus kertészeti áruda Bajna, Jókai u. 2. 2016. május 01. K-E MRFK Közlekedésrendészeti Osztály 21.00-05.00 Esztergom, Kiss J. út, Kossuth u., Visegrádi út, Petőfi út 01.00-05.00 Dorog, Bécsi u.112. szám előtt Taxus kertészeti áruda 14.00-18.00

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

AZ ESZTERGOM-BUDAPESTI ÉRSEKI FŐHATÓSÁG KÖRLEVELE IV.

AZ ESZTERGOM-BUDAPESTI ÉRSEKI FŐHATÓSÁG KÖRLEVELE IV. AZ ESZTERGOM-BUDAPESTI ÉRSEKI FŐHATÓSÁG KÖRLEVELE 2004. IV. 730-44. sz. PÜSPÖKSZENTELÉS ESZTERGOMBAN II. János Pál pápa gondoskodó szeretettel kíséri főegyházmegyénk és magyar egyházunk életét, s ezért

Részletesebben

Műemléki Keret Megítélt támogatások

Műemléki Keret Megítélt támogatások Műemléki Keret 2016. - Megítélt támogatások Sorsz. Cím Pályázó 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Budapest I. kerület, Attila út 19. Budapest I. kerület, Attila út 41. Budapest I. kerület, Dísz tér 8. Budapest

Részletesebben

AZ ESZTERGOM-BUDAPESTI ÉRSEKI FŐHATÓSÁG KÖRLEVELE VII.

AZ ESZTERGOM-BUDAPESTI ÉRSEKI FŐHATÓSÁG KÖRLEVELE VII. AZ ESZTERGOM-BUDAPESTI ÉRSEKI FŐHATÓSÁG KÖRLEVELE 2011. VII. 1433. FŐEGYHÁZMEGYEI PAPI TALÁLKOZÓ Főegyházmegyénkben immár hagyománnyá vált, hogy a júniusi papszentelést követő hét szerdáján Paptestvéreinkkel

Részletesebben

bp02css@freemail.hu, 2kercsgyk@euroweb.hu 225-7956, 225-7957, 225-38-64, 225-3865 cstan.v.csao@kszki.obuda.hu (+36-1) 454-0620, 454-0621

bp02css@freemail.hu, 2kercsgyk@euroweb.hu 225-7956, 225-7957, 225-38-64, 225-3865 cstan.v.csao@kszki.obuda.hu (+36-1) 454-0620, 454-0621 I. ker Budavári Szolgáltatási II. ker. és III. ker Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Családok Átmeneti Otthona III. ker. Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi I. III. ker.óbudai Családi Tanácsadó

Részletesebben

1.1 Turisztikai utazási szokások 2004-ben...4 1.2 Az európai turizmus trendjei 2005-ben...9 1.3 Az Internet szerepe a turizmusban...

1.1 Turisztikai utazási szokások 2004-ben...4 1.2 Az európai turizmus trendjei 2005-ben...9 1.3 Az Internet szerepe a turizmusban... TARTALOMJEGYZÉK 1 HELYZETELEMZÉS...3 1.1 Turisztikai utazási szokások 2004-ben...4 1.2 Az európai turizmus trendjei 2005-ben...9 1.3 Az Internet szerepe a turizmusban...11 2 KÍNÁLAT-ELEMZÉS...13 2.1 Dunakanyar

Részletesebben

07.00-11.30 Kisbér, Komáromi utca Magyar közút telepe elött 12.30-14.30 Kisbér, Perczel Mór u. 17. sz.

07.00-11.30 Kisbér, Komáromi utca Magyar közút telepe elött 12.30-14.30 Kisbér, Perczel Mór u. 17. sz. 2015. június 01. 4 óra M1 autópálya Tata 63+250km szelvény 09.00-17.00 ( 6 órában) 11-es sz. főút Pilismarót, Dömös, Esztergom Csenkei-híd Esztergom, 6-os kőnél 09.00-10.00. Komárom, Petőfi út ( 1-es főút)

Részletesebben

Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért

Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért január 18-tól, Árpádházi Szent Margit napjától október 1-ig, Lisieux-i Kis Szent Teréz ünnepéig A másik Kis Szent Terézhez mondott ima mellett készült egy komolyabb

Részletesebben

34/1997. (XI. 20.) KTM rendelet. a Duna-Ipoly Nemzeti Park létesítéséről

34/1997. (XI. 20.) KTM rendelet. a Duna-Ipoly Nemzeti Park létesítéséről 34/1997. (XI. 20.) KTM rendelet a Duna-Ipoly Nemzeti Park létesítéséről A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. -a (1) bekezdésének a) pontjában, valamint 85. -ának b) pontjában kapott

Részletesebben

KÖRLEVELE 2013. XII.

KÖRLEVELE 2013. XII. AZ ESZTERGOM-BUDAPESTI ÉRSEKI FŐ HATÓSÁG KÖRLEVELE 2013. XII. 2664. KARÁCSONYI ÉS ÚJÉVI GONDOLATOK Az idei Karácsonyt és az új esztendőt a Szent Család jegyében ünnepeljük. Krisztus körül jött létre a

Részletesebben

A megyei területrendezési terv módosítása a következı szervezetekkel került egyeztetésre:

A megyei területrendezési terv módosítása a következı szervezetekkel került egyeztetésre: A megyei területrendezési terv módosítása a következı szervezetekkel került egyeztetésre: 1. Szervezet neve Válaszadás (igen+/nem-) Egyetértés (igen+/nem-) 2. Miniszterelnöki Hivatal + 0 3. Földmővelésügyi

Részletesebben

Ünnepi miserend és programok Veszprémben

Ünnepi miserend és programok Veszprémben Ünnepi miserend és programok Veszprémben December 24. 06:00 Roraté szentmise Regina Mundi templom 07:00 Szentmise Magyarok Nagyasszony templom 15:30 Betlehemes játék - Regina Mundi templom 16:00 Ünnepség

Részletesebben

XXI. 3. Pest-Pilis-Solt-Kiskun megye Törvényhatósági Bizottsága Központi Választmányának iratai 1945, 1947, 1949-1950

XXI. 3. Pest-Pilis-Solt-Kiskun megye Törvényhatósági Bizottsága Központi Választmányának iratai 1945, 1947, 1949-1950 XXI. 3. Pest-Pilis-Solt-Kiskun megye Törvényhatósági Bizottsága Központi Választmányának iratai 1945, 1947, 1949-1950 a) Központi Összeíró és Választási Bizottságok iratai b) Névjegyzékek,, jegyzőkönyvek

Részletesebben

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok (Általános bevezetés eléje olvasása szükséges: 1. kötet!) 94. kötet 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007.

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. Január Február 6. szombat 9.00 Házáldások 8. hétfő 17.00 Karitász összejövetele 13. szombat 19.30 Egyházközségi farsangi bál 15. hétfő 9.00 Szentségimádás

Részletesebben

Programfüzet 1. negyedév

Programfüzet 1. negyedév Ferences Jubileum 1209-2009 Programfüzet 1. negyedév Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány 1024 Budapest Margit körút 23. Ferences Jubileum 1209-2009 Programfüzet 1. negyedév 4 Az Úr adjon nektek

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

Szervezetünk a Gerecse Natúrpark tagja. Írta: tea április 17. szerda, 06:06

Szervezetünk a Gerecse Natúrpark tagja. Írta: tea április 17. szerda, 06:06 Felismerve, hogy a Gerecse tágabb térségében fellelhető számos természeti és építészeti-kulturális érték, hagyomány megőrzéséhez, fenntartható fejlesztéséhez olyan térségi szintű, járásokon is átívelő,

Részletesebben

0100 általános belgyógyászat Budapest XVI. kerület angiológia, phlebológia, lymphológia, Budapest XIII.

0100 általános belgyógyászat Budapest XVI. kerület angiológia, phlebológia, lymphológia, Budapest XIII. 1 / 16 Honvédelmi Minisztérium Állami Egészségügyi Központ (Honvéd, Rendészeti és Vasutegészségügyi Központ) Szakmakód Szakma megnevezése Ellátott település KSH azonosító Kerületek megosztása (irányítószám)

Részletesebben

Magyarországért Kulturális Egyesület

Magyarországért Kulturális Egyesület SAJTÓKÖZLEMÉNY A magyar megosztottság jelképévé vált 2004-es népszavazás harmadik évfordulóján az aláíró szervezetek hitet tesznek az ezerféle, kül- és belpolitikai eszközzel szétszakítani próbált magyar

Részletesebben

Intézmények :: Boldog Gizella Általános Iskola és Óvoda (Mohács), Testvérkék Óvoda (Budapest), Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium (Budapest),

Intézmények :: Boldog Gizella Általános Iskola és Óvoda (Mohács), Testvérkék Óvoda (Budapest), Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium (Budapest), Kik a ferencesek? A Ferences Rend 800 éve van jelen a társadalom szolgálatában. Ismert és elismert közösség Magyarországon és világszerte. A Rend elsődleges feladata az evangelizáció, ez ugyanakkor különböző

Részletesebben

Posta. (bérlet is kapható) Iton Kft. Viszonteladói pénztár (bérlet is kapható) Kamaraerdei utca 23. közért 6.00-19.00 7.00-14.

Posta. (bérlet is kapható) Iton Kft. Viszonteladói pénztár (bérlet is kapható) Kamaraerdei utca 23. közért 6.00-19.00 7.00-14. Nyitva tartás Település Cím Cégek Hétköznap Szombat Vasárnap Alsónémedi 8.00-16.00 Biatorbágy Baross Gábor út 5/a. 8.00-18.00 Kossuth Lajos utca 6. Budakeszi Autóbusz-végállomás 8.00-16.00 6.00-18.00 Kamaraerdei

Részletesebben

László nagyváradi megyéspüspök körlevele III. / 2009

László nagyváradi megyéspüspök körlevele III. / 2009 László nagyváradi megyéspüspök körlevele III. / 2009 Nr. 844/2009. AZ IFJÚSÁGI MUNKA MEGSZERVEZÉSE Mivel lelkipásztori munkánk egyik fontos területe a gyermekek és az ifjúság nevelése, nagyon fontosnak

Részletesebben

JEGYESVIZSGÁLATI DOKUMENTUM

JEGYESVIZSGÁLATI DOKUMENTUM Iktatószám: Sorszám a jegyesek naplójában: Római Katolikus Plébánia JEGYESVIZSGÁLATI DOKUMENTUM Jelen dokumentum és a benne lévő információk a CIC 220. kán. alapján bizalmasan kezelendők. A vőlegény neve

Részletesebben

ESZTERGOM-BUDAPESTI ÉRSEKI FŐHATÓSÁG KÖRLEVELE I.

ESZTERGOM-BUDAPESTI ÉRSEKI FŐHATÓSÁG KÖRLEVELE I. ESZTERGOM-BUDAPESTI ÉRSEKI FŐHATÓSÁG KÖRLEVELE 2002. I. 400. sz. ÚJ ÉVI BEKÖSZÖNTŐ A 2002. év kezdetén Isten áldását és a Magyarok Nagyasszonya közbenjárását kérem a Főegyházmegye papjaira és híveire.

Részletesebben

Konföderáció Ágazati szakszervezet 2011.februári taglétszám (fő) SZEF Bölcsödei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete. SZEF Pedagógusok Szakszervezete

Konföderáció Ágazati szakszervezet 2011.februári taglétszám (fő) SZEF Bölcsödei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete. SZEF Pedagógusok Szakszervezete Nemzetgazdasági Minisztérium Országos Reprezentativitást Megállapító Bizottság ORMB Jelentés 4/c. sz. melléklet Ágazati (szakmai) szakszervezetek, szakszervezeti szövetségek közalkalmazotti jogviszonyban

Részletesebben

Pályáztatáshoz ingatlanlista 2012. (Fővárosi Vízművek Zrt.)

Pályáztatáshoz ingatlanlista 2012. (Fővárosi Vízművek Zrt.) Budakeszi úti gépház és 1 Budapest II. 10927 medence 1021 Budapest, II. Budakeszi út 53/b. 2 Budapest II. 15146 Felsőjózsefhegyi medence 1025 Budapest, II. Józsefhegyi lépcső 13. 3 Budapest III. 14618/2

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZ-LÁTOGATÁSI JEGYZŐKÖNYVEK. 16 17. század

KATOLIKUS EGYHÁZ-LÁTOGATÁSI JEGYZŐKÖNYVEK. 16 17. század KATOLIKUS EGYHÁZ-LÁTOGATÁSI JEGYZŐKÖNYVEK 16 17. század Osiris Kiadó Budapest, 2002 TARTALOM ELOSZO JEGYZETEK AZ ELŐSZÓHOZ n 25 SZEPETNEKI GÁSPÁR MESTER, VESZPRÉMI ORKANONOK ÖSSZEÍRÁSA (1554) Szepetneki

Részletesebben

6 órában Esztergom, Kiss J. út, Kossuth u., Visegrádi út, Petőfi út

6 órában Esztergom, Kiss J. út, Kossuth u., Visegrádi út, Petőfi út 2016. március 01. 4 óra M1 autópálya Csém 86+800 6 órában Esztergom, Kiss J. út, Kossuth u., Visegrádi út, Petőfi út 08.00-09.00 Tata, Baji u. 09.05-11.00 Tata, Vértessszőlősi út 11.05-12.00 Tata, Bacsó

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 173. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 173. szám MAGYAR KÖZLÖNY 173. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. november 10., csütörtök Tartalomjegyzék 9/2016. (XI. 10.) MEKH rendelet A szomszédos nem EU-tagállam földgázszállító rendszeréhez kapcsolódó

Részletesebben

Ugodi plébánia levéltára

Ugodi plébánia levéltára Ugodi plébánia levéltára Jelzet: Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár, Plébániai Levéltár, Ugodi plébánia levéltára (VÉL:Pl Ugod) Raktári egység száma: 15 doboz + 42 kötet Terjedelem: 3,425 ifm + 1

Részletesebben

Megújult az egyházközségi honlap

Megújult az egyházközségi honlap LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 3. szám 2014. március Megújult az egyházközségi honlap Amint a templomi hirdetésekben már hírül adtuk, megújult a plébánia honlapja. A

Részletesebben

ESZTERGOM-BUDAPESTI ÉRSEKI FŐHATÓSÁG KÖRLEVELE V.

ESZTERGOM-BUDAPESTI ÉRSEKI FŐHATÓSÁG KÖRLEVELE V. ESZTERGOM-BUDAPESTI ÉRSEKI FŐHATÓSÁG KÖRLEVELE 2003. V. 1458. sz. IMÁDKOZZUNK HIVATÁSOKÉRT Az Egyháznak szüntelenül kérnie kell az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat aratásába; főleg meg kell ismertetnie

Részletesebben

KÁRPÁTALJA TEMPLOMAI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMOK

KÁRPÁTALJA TEMPLOMAI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMOK KÁRPÁTALJA TEMPLOMAI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMOK UNGVÁR 1997 TARTALOM BEREGSZÁSZI JÁRÁS V Beregszász /EeperoBe Bakos/CBo6o,qa Szent László templom Bene/flo6pocinrm Jézus Szíve templom Bótrágy/EaTpaflb Szűz

Részletesebben

3. számú MELLÉKLET Díjszabás megrendeléshez

3. számú MELLÉKLET Díjszabás megrendeléshez 3. számú MELLÉKLET Díjszabás megrendeléshez 2005. évi LXIV. törvény a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről (a 2011. évi LXXXVIII. törvénnyel módosított tervlapjaihoz) SZELVÉNYKIOSZTÁS Budapesti

Részletesebben

V. Mária Út Konferencia. Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17.

V. Mária Út Konferencia. Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17. V. Mária Út Konferencia Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17. 2015. október 16., péntek Helyszín: Csíksomlyó, Jakab Antal Tanulmányi és Felnőttképzési Központ - Hotel Salvator** 17.00

Részletesebben

Esztergomi Rk Esztergom-kv., Retek u, Kossuth L. út, Kiss J. út

Esztergomi Rk Esztergom-kv., Retek u, Kossuth L. út, Kiss J. út 2016. december 01. K-E MRFK Közlekedésrendészeti Osztály 08.00-18.00 Tatabánya, Árpád út 52. 21.00-07.00 Esztergom, Kiss J. út, Kossuth u., Visegrádi út, Petőfi út 08.30-12.30 81. sz. főút 47. km ÖMV kút

Részletesebben

Nitrátérzékeny területek Komárom-Esztergom megyében

Nitrátérzékeny területek Komárom-Esztergom megyében Komárom-Esztergom megyében ESZTERGOM Pilismarót Bana Kerékteleki Bársonyos Réde Tárkány Ászár KISBÉR Bakonyszombathely Bakonybánk Hánta Ácsteszér Csatka Koromla Süttő NYERGESÚJFALU Dömös KOPPÁNYMONOSTOR

Részletesebben

Tájékoztató. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirıl

Tájékoztató. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirıl Tájékoztató A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirıl A kereskedelmi tevékenység végzésére irányuló szándékot a kereskedınek be kell jelentenie a kereskedelmi hatóságnál. A bejelentést követıen,

Részletesebben

AZ ESZTERGOM-BUDAPESTI ÉRSEKI FŐHATÓSÁG KÖRLEVELE IV.

AZ ESZTERGOM-BUDAPESTI ÉRSEKI FŐHATÓSÁG KÖRLEVELE IV. AZ ESZTERGOM-BUDAPESTI ÉRSEKI FŐHATÓSÁG KÖRLEVELE 2011. IV. 1128. sz. EGYHÁZMEGYEI KITÜN- TETÉSEK Tisztelettel és örömmel értesítem a kedves Paptestvéreket, hogy Ft. JAKUS OTTÓ templomigazgató urat a Katolikus

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F EgyházAINk HÍRei GYÓNI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Örömünkre, a szőlősi templomunk fűtéskorszerűsítésének eredményeként mostantól a szentmiséinken 17 C van. Az adventtel megkezdődött

Részletesebben

MIKROFILMES MÁSODPÉLDÁNYOK JEGYZÉKE

MIKROFILMES MÁSODPÉLDÁNYOK JEGYZÉKE MIKROFILMES MÁSODPÉLDÁNYOK JEGYZÉKE A filmek raktári kikérés nélkül kutathatók az Óbudai Kutatóteremben Készítette: Judák Margit Budapest, 2012. május 31. Tartalom A sorozat település szerint... 1 A sorozat

Részletesebben

Ácsteszér. A könyvtár neve: Ácsteszéri Községi Könyvtár Könyvtárvezető: Borbély Ilona

Ácsteszér. A könyvtár neve: Ácsteszéri Községi Könyvtár Könyvtárvezető: Borbély Ilona Ácsteszér A könyvtár neve: Ácsteszéri Községi Könyvtár Könyvtárvezető: Borbély Ilona Cím: 2887 Ácsteszér, Kossuth L. u. 43. Telefon: +36-34/388-088 E-mail cím: kozsegikonyvtarteszer@gmail.com Honlap: http://www.acsteszer.hu

Részletesebben

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 22/2005. (IX. 29.) számú önkormányzati rendelete

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 22/2005. (IX. 29.) számú önkormányzati rendelete A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 22/2005. (IX. 29.) számú önkormányzati rendelete Komárom-Esztergom Megye Területrendezési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben) A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1.

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT HAJDÚDOROG Ady E. u. 23-27. Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. LELKIPÁSZTORI PROGRAM 2009/2010 Munkaterv a tanévre: Augusztus 24-25. 9.oo - Pedagógusok lelkigyakorlata

Részletesebben

Elküldött engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek

Elküldött engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek 1 V Szűz Mária, Isten Anyja (Újév) - főünnep 2 H Nagy Szt. Vazul és Naziánzi Szt. Gergely püspökök és egyháztanítók 3 K 4 Sze Bayley Seton Szt. Erzsébet Anna 5 Cs 6 P Urunk megjelenése (Vízkereszt) - főünnep

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 16., tel. 88/ , fax 88/

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 16., tel. 88/ , fax 88/ Csót plébánia levéltára Jelzet: Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár, Plébániai Levéltár, Csót plébánia levéltára (VÉL VI.42.) Raktári egység száma: 12 doboz, 1 köteg Terjedelem: 2,14 ifm Évkör: 1779

Részletesebben

diktálást választották, Település Település Település Település Település Település Település Település Település Település Település

diktálást választották, Település Település Település Település Település Település Település Település Település Település Település Azon bekötési vízmérővel valamint a locsolási (mellék)vízmérővel rendelkező felhasználóink, akik írásbeli nyilatkozatuk alapján a diktálást választották, az alábbi táblázatban szereplő, felhasználási helynek

Részletesebben

1/2013.(VII.23.) Előterjesztés az 1. napirendi ponthoz

1/2013.(VII.23.) Előterjesztés az 1. napirendi ponthoz 1/2013.(VII.23.) Előterjesztés Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 23.-i rendkívüli ülésének 1. napirendi pontjához Tárgy: A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási

Részletesebben

Március. Jézus Szent Szíve templom Kossuth Lajos park, Művelődési Ház 18-23 Lelkigyakorlat: szentmise 17,00 Jézus Szent Szíve templom

Március. Jézus Szent Szíve templom Kossuth Lajos park, Művelődési Ház 18-23 Lelkigyakorlat: szentmise 17,00 Jézus Szent Szíve templom Március 15 Ünnepi szentmise Ünnepi megemlékezés, centenáriumi megnyitó Kossuth Lajos park, Művelődési Ház 18-23 Lelkigyakorlat: szentmise 17,00 22 Jubileumi Missziós Keresztút 13,00 Útvonal: Plébánia,

Részletesebben

K I V O N A T H A T Á R O Z A T

K I V O N A T H A T Á R O Z A T K I V O N A T Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Kulturális, Egyházügyi, Közművelődési és Idegenforgalmi Bizottsága 2012. június 14-én tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 8395-72/2012. (VI. 14.)

Részletesebben