AZ ESZTERGOM-BUDAPESTI ÉRSEKI FŐHATÓSÁG KÖRLEVELE IX.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ESZTERGOM-BUDAPESTI ÉRSEKI FŐHATÓSÁG KÖRLEVELE 2014. IX."

Átírás

1 AZ ESZTERGOM-BUDAPESTI ÉRSEKI FŐHATÓSÁG KÖRLEVELE IX TEMPLOMSZENTELÉS BUDAPESTEN Örömmel közlöm a Főtisztelendő Paptestvérekkel, hogy a Budapest-Lágymányosi Szent Adalbert Plébánia területén (1119 Budapest, Etele út 3.) új templomot szenteltem Boldog Meszlényi Zoltán vértanú püspök tiszteletére október 31-én, számos paptestvér és hívő jelenlétében. Ez az első templom, melyet Főegyházmegyénkben neki dedikálunk. Isten áldása, Szent Adalbert és Boldog Meszlényi Zoltán vértanú püspökök közbenjárása kísérje a plébánia és egész Főegyházmegyénk életét! SZEMÉLYI VÁLTOZÁSOK VÖRÖS IMRE ANDRÁS OCD tartományfőnök úr felterjesztésére október 21-ei hatállyal NAGY LÁSZLÓ PÁL OCD atyát felmentettem a Budapesti Kármelhegyi Boldogasszony Templomigazgatóság vezetése alól, és utódjául PÉCELI BENCE IMRE OCD atyát neveztem ki. Főtisztelendő EDMUD DRUZ SCHR. tartományfőnök úr előterjesztésére folyó év október 1-jével KAROL LOZŁOWSKI SCHR. urat felmentettem, KRZYSZTOF GRZELAK SCHR. urat pedig kineveztem a Budapesti Mindenkor Segítő Lengyel Személyi Plébánia plébánosává HELYETTES ESPERESEK KINEVEZÉSE Az érintett espereskerületek papságának véleményét meghallgatva november 5-ével Ft. SÁRHEGYI ZOLTÁN urat, a Budapest-Budafok-Belvárosi Szent Lipót Plébánia kormányzóját a Budai Déli Szent Keresztről nevezett Espereskerület helyettes esperesévé, november 7-ével pedig Ft. TAMPU-ABABEI JÓZSEF urat, a Budapest-Rákosligeti Magyarok Nagyasszonya Plébánia plébánosát a Szent Erzsébetről Nevezett Rákosi Espereskerület helyettes esperesévé neveztem ki a jelenlegi esperesi ciklus végéig, december 31-ig SUSPENSIO Sacerdos TAMÁS SZECSŐDI antea sodalis a votis perpetuis ordinis fratrorum minorum (fr. Leo appellatus) matrimonium civile attemptavit et propterea ad normam canonis par. 1. CIC a divinis suspensus est, ab ordine religioso autem dimissus HÁZASSÁGI FELMENTÉSEK ÉS HÁZASSÁGRENDEZÉSEK INTÉZÉSE Sajnálattal állapítom meg, hogy házassági akadályok alóli felmentésekhez, valamint házasságrendezésekhez folyamatosan érkeznek Hivatalunkhoz olyan kérelmek, melyekből lényeges adatok vagy dokumentumok hiányoznak. Ezért ismételten felhívom a Felelős Lelkipásztorok figyelmét, hogy az ilyen jellegű kérelemben minden esetben tartsák szem előtt a következőket: Valláskülönbség alóli felmentés esetében a kérelemhez mellékeljék

2 a katolikus fél keresztlevelét, a nem katolikus fél nyilatkozatát, arról, hogy nem áll fenn senkivel érvényes házassága (polgári sem!), a katolikus fél kötelezettségvállalásáról és a másik félnek erről való tudomásáról szóló nyilatkozatot; Gyökeres orvoslási kérelemben tüntessék fel a felek életkorát, a polgári kötés dátumát, a felek szabad állapotának, valamint az életközösség fennállásának igazolását, a kérelemhez pedig mellékeljék a keresztleveleket, a polgári házasságkötés dokumentumát, továbbá 2 vegyes házasság esetén a katolikus fél kötelezettségvállalásáról és a másik félnek erről való tudomásáról szóló nyilatkozatát. Ismételten nyomatékosan jelzem, hogy a katolikus esketési forma alóli felmentést a katolikus fél ordináriusa kizárólag akkor adhatja meg, ha súlyos ok akadályozza, hogy a katolikus esküvőt meg lehessen tartani. Amint azt a IX. sz. körlevélben már közöltük, egyre inkább terjedő gyakorlat a formai alóli felmentések kérésének könnyelmű kezelése. Ilyen felmentést az ordinárius csak akkor adhat, ha a kérelemnek megfelelően súlyos indoka van. Nem tekinthető elégséges oknak, ha a katolikus fél»csak azt szeretné«, hogy ne a kánoni forma szerint köttessék meg házassága. Az sem elegendő ok, hogy a nem katolikus fél a maga felekezetének buzgó híve. A jegyesoktatáson minden esetben fel kell hívni a katolikus fél figyelmét arra, hogy katolikus hitéhez és az Egyház tanításához feltétlenül ragaszkodjék, továbbá, hogy minden gyermekét katolikusnak kell kereszteltetnie és nevelnie. Kérem a Felelős Lelkipásztorokat, hogy ezt minden esetben tartsák szem előtt! Abban az esetben, ha a katolikus templomban végzett esketési szertartás a nem katolikus fél családja körében súlyos botrányt okozna, de nincs akadálya annak, hogy más helyen (pl. protestáns templomban), katolikus pap vagy diakónus vegye ki mindkét féltől a konszenzust, ahhoz a területileg illetékes plébánosnak (akinek területén az esküvőt tartani szándékoznak) szintén az ordinárius engedélyét kell kérnie (ld k. 2..) Általában azonban ez a megoldás sem kívánatos, mivel félreértéshez vezethet TAVASZI BÉRMÁLÁS 2015-BEN Kérem a Felelős Lelkipásztorokat, hogy legkésőbb december 15-ig a Főegyházmegyei Hivatalnak címzett levélben szíveskedjenek jelezni, ha 2015 tavaszára bérmálást kérnek FŐEGYHÁZMEGYEI PAPI ZARÁNDOKLAT A SZENTFÖLDRE Idei V. és VII. számú körleveleinkben jeleztük, hogy Főegyházmegyénk február 9-től 13-ig szentföldi zarándoklatra hívja és várja papjait. A rendkívül kedvezményes út repülőgép költségét a Főegyházmegye fizeti, így akár százezer forint körüli áron eljuthatnak a Paptestvérek Krisztus Urunk életének, szenvedésének, halálának és feltámadásának színhelyére. Még meghosszabbított határidővel, december 31-ig lehet jelentkezni a Főegyházmegyei Hivatal munkatársánál, MIG BALÁZS úrnál (tel: /182; Kérjük a jelentkezőket, hogy szíveskedjenek szintén december 31-i határidővel forint előleget befizetni Budapesten, a Főegyházmegyei Hivatal pénztárában. ELSŐSZOMBATOK 2015-BEN A magyar ifjúságért és a családokért 2015 elsőszombatjain is imádkozunk a Főegyházmegye különböző templomaiban. Az év első felében az alábbi helyszíneken és időpontokban végzünk elsőszombati ájtatosságot (rózsafüzér és előesti szentmise): január Bp-Újpest-Káposztásmegyeri Szentháromság Plébánia február Bp.-Újlipótvárosi Árpád-házi Szent Margit Plébánia március Bp.-Angyalföldi Szent László Plébánia

3 3 (április 4. május június Nagyszombat) Visegrádi Keresztelő Szent János Plébánia Budapest-Albertfalvi Szent Mihály Plébánia EGYHÁZMEGYEI SPIRITUÁLIS ELÉRHETŐSÉGEI DR. BERAN FERENC főegyházmegyei papi spirituális minden hónap első csütörtökén től óráig szeretettel várja a Paptestvéreket a Budapest-Újlaki Sarlós Boldogasszony Plébánián. Cím: 1023 Budapest Bécsi út 32. Elérhető a 30/ ös telefonszámon /15-ÖS NÉVTÁR Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye 2014/15-ös névtára elkészült. Átvehető a papi továbbképzés alkalmával november 26-án Esztergomban, a Szent Adalbert Központban vagy 27-én Budapesten, a Magyar Szentek Templomában, valamint a Főegyházmegyei Hivatalban Budapesten, illetve Esztergomban. Kérjük, hogy az esetleges hibákat, hiányosságokat az -címen szíveskedjenek jelezni PLÉBÁNIAI SZENTSÉGIMÁDÁSI NAPOK A vizitációk során felmerült, hogy nem minden plébánián ismerik és tartják meg a 2004-ben összeállított egységes egyházmegyei szentségimádási napokat. Akkori felhívásomat megismételve kérem a Felelős Lelkipásztorokat, hogy ahol nem történt meg, szervezzék meg a rend szerinti lehetőleg egésznapos szentségimádást. Ahol ennek megvalósítása akadályokba ütközik ott legalább a reggeli és/vagy az esti szentmiséhez kapcsolódva tartsanak rövidebb-hosszabb szentségimádást. Emellett ahol más gyakorlat jól bevált természetesen tartható szentségimádás más időpontokban is. Soraimhoz mellékelve megküldjük minden felelős lelkipásztornak a templomok szentségimádási rendjéről CÍM- ÉS TELEFONSZÁM VÁLTOZÁSOK Az Egyetemi Lelkészség címe megváltozott. Az új cím: FŐEGYHÁZMEGYEI KIADVÁNYOK KEDVEZMÉNYES BESZERZÉSE A Főegyházmegye és intézményei az elmúlt években számos kiadványt jelentettek meg, illetve terjesztettek a papság és a plébániák körében. Az évek folyamán át nem vett és Hivatalunk raktárában nagy számban összegyűlt könyveket most kedvezményesen felajánljuk a plébániák számára (az irányértékeket ld. a mellékelt listán a könyvek címével egy sorban). A könyvekből a Budapesti Főegyházmegyei Hivatalban lehet válogatni hétköznapokon és óra között KÖNYVÚJDONSÁGOK Megjelent a Magyar Katolikus Családegyesület Családi ünnepeink című sorozatának legújabb száma, amely Mindenszentek ünnepéhez és Halottak napjához kapcsolódóan ad segítséget az ünnepek családban való megüléséhez. A füzet megrendelhető a honlapon 340 Ft-ért, ahol a sorozat többi része is beszerezhető. A Kairosz Kiadó gondozásában jelent meg DR. ANDREAS LAUN nyugalmazott salzburgi segédpüspök Keresztény ember a modern világban című könyve, amely Isten és az ember közös történetéről és az ember Isten tervében betöltött szerepéről szól a mai kor embere számára is érdekes, pár soros gondolatok, idézetek formájában.

4 4 A könyv harminc rövid fejezetben ad szempontokat, válaszokat olyan régóta vitatott kérdésekre, mint a teremtés és az evolúció dilemmája, a csodák, a megváltás, vagy a kereszténységnek a zsidósághoz, az ateizmushoz, az iszlámhoz, illetve a keleti vallásokhoz való viszonya. A kötet második része korunk súlyos társadalmi kérdéseinek abortusz, eutanázia, igazságosság, környezetvédelem keresztény megközelítésében segít. A Szent István Társulat kiadásában, DR. BEKE MARGIT gondozásában jelent meg a Boldog Meszlényi Zoltán Lajos válogatott kéziratai című összeállítás, amely a vértanú-püspök hagyatékából előkerült különféle írásokat tartalmaz. A püspök tolla nyomán megelevenedik a 20. századi történelem, annak nagy alakjai, és megismerhetjük a szerzőt, aki sajátos helyzetében volt tanúja e nehéz korszak eseményeinek. A könyv megvásárolható a kiadó boltjaiban 2800 forintos áron, vagy kedvezményesen megrendelhető a honlapon keresztül HALÁLOZÁS A Váci Egyházmegyétől értesültünk TARNAI IMRE kanonok, tereskei c. apát, esperes atyának, Nagyoroszi Nagyközség díszpolgárának október 27-én életének 87., papságának 62. évében bekövetkezett haláláról. Imre atya az 1993-as határrendezéskor került Főegyházmegyénktől a Váci Egyházmegyéhez. Paptestvérünk június 12-én született Budapesten. Esztergomban szentelték pappá június 7-én. Főegyházmegyénkben Szécsényben, Annavölgyben, Tarjánban, Csolnokon, Kemencén, Máriahalmon és Nógrádmegyeren szolgált, végül Nagyorosziban volt plébános 1983-tól egészen haláláig. Elhunyt paptestvérünk temetésére november 5-én került sor a nagyoroszi temetőben, a lelke üdvösségéért bemutatott szentmisét követően. Nyugodjék békében! Budapest, november 19-én, Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepén PÉTER s.k. bíboros, prímás, érsek

5 5 Egyházmegyei szentségimádási napok espereskerületek szerinti sorrendben Esztergomi Espereskerület Egom-Vár január 1., augusztus 31. Tahitótfalu március 30., december 11. Üröm március 20., december 1. Egom-Belváros február 6., augusztus 2. Egom Ferencesek március 28., december 4. Egom-Kertváros február 8., 7. Egom Szent Anna január 25., augusztus 25. Egom-Szentgyörgymező január 2., augusztus 12. Egom-Víziváros január 6., augusztus 10. Dömös március 8., augusztus 19. Pilismarót április 10., szeptember 12. Pilisszentlélek február 22., július 14. Visegrád január 10., október 17. Dorogi Espereskerület Annavölgy december 3. Csolnok augusztus 22., december 5. Dág április 29., november 25. Dorog Szent Borbála május 25., december 27. Dorog Szent József február 26., szeptember 20. Kesztölc január 9., november 8. Leányvár július 15., december 15. Máriahalom január 17., július 2. Mogyorósbánya február 14., szeptember 5. Szentendrei Espereskerület Budakalász szeptember 23., december 18. Budakalász Szt István március 5., október 31. Csobánka február 5., június 25. Dunabogdány május 15., november 3. Kisoroszi március 7., október 21. Leányfalu június 19., december 31. Piliscsév július 3., november 28. Sárisáp április 5., november 4. Tát március 1., április 8. Tokod február 27., október 12. Tokodaltáró április 30. Tokod-Üveggyár augusztus 6. Úny január 12., május 8. Pilisborosjenő február 18., július 9. Pilisszentkereszt május 17., december 8. Pilisszentlászló február 11., november 26. Pomáz március 26., november 29. Szentendre március 24., augusztus 13. Szentendre-Izbég május 19., november 27. Szigetmonostor február 24., szeptember 16. Bajóti Espereskerület Bajna január 5., április 24. Bajót április 6., november 16. Péliföldszentkereszt szeptember 18. Epöl január 14., június 23. Héreg január 19., október 27.

6 6 Nagysáp május 2., november 12. Nyergesújfalu április 14., november 14. Piszke február 28., augusztus 21. Süttő február 25., július 28. Szomor február 21., augusztus 17. Gyermely június 26. Tardos március 18., október 28. Tarján május 11., október 30. Óbudai Espereskerület Békásmegyer április 20., december 25. Csillaghegy április 4., szeptember 25. Óbuda-Fő február 3., szeptember 8. Óbuda Jó Pásztor április 16. Óbuda Bécsi út január 24., október 29. Óbuda Kórház u. február 10. Óbuda-Hegyvidék január 28., június 7. Pünkösdfürdő május 23., december 14. Rómaifürdő április 12., december 29. Kövi Szűz Mária április 9., szeptember 11. Újlak június 18., szeptember 22. Császárfürdő augusztus 20. Budai-Északi Espereskerület Alsóvíziváros január 27., július 6. Felsőkrisztina március 2., július 25. Felsővíziváros április 2., november 6. Szt. Ferenc sebei szeptember 26. Istenhegyi Szt. László május 21., szeptember 28. Kútvölgyi kápolna július 29. Máriaremete október 9., május 31. Országúti Ferencesek június 17., szeptember 3. Rózsadombi Kapisztrán Szt. János augusztus 30., november 20. Rózsadombi Krisztus K. tig. május 29., november 30. Pasaréti Páduai Szent Antal július 27., december 21. Pesthidegkút-Ófalu július 1., december 7. Remetekertváros május 28., december 9. Széphalom március 12., december 12. Városmajor március 10., június 3. Zugliget június 10., december 30. Nagykovácsi május 24., december 6. Adyliget május 14. Budai-Középső Espereskerület Farkasrét június 9., november 1. Magyar Szentek temp., április 21., november 13. Gazdagrét június 6., szeptember 1. Kelenföld május 4., július 26. Szent Szabina lelk., január 3., augusztus 29. Krisztinaváros augusztus 5. Szent Kereszt tig., április 19., szeptember 14. Lágymányos április 23., július 13. Örmény plébánia július 8., szeptember 24. Szentimreváros március 9., július 12. Gyümölcsoltó Boldogasszony kig., április 18., augusztus 28. Lazarista Szt. Gellért k. április 17., szeptember 19. Szt. Imre Lelk. (Bartók B. út) február 4., július 5.

7 7 Ulászló u. január 11., augusztus 23. Tabán január 22., június 13. Sziklatemplom január 15., október 26. Bp.-Vár január 23., június 11. Pesti Déli Espereskerület Béke Királynője március 27., július 4. Józsefváros január 7., július 10. Középsőferencváros július 19., szeptember 27. Budai Déli Espereskerület Örökimádás egész évben Albertfalva március 17., október 15. Baross-Gábor telep január 31., szeptember 2. Budafok-Belváros február 20., november 15. Budafok-Felsőváros június 14., október 24. Külsőferencváros május 3., augusztus 3. Jó Pásztor lelkészség május 20., november 7. Szent Rita május 22., augusztus 18. Tisztviselőtelep március 21., október 10. Budatétény május 30., szeptember 13. Kelenvölgy március 22., szeptember 17. Nagytétény május 10., október 16. Pesti Középső Espereskerület Kőbánya Szt. László május 7., augusztus 7. Kőbánya Pongrácz út február 9., augusztus 9. Pesti Belső Espereskerület Belváros-Fő január 30., augusztus 15. Pesti Ferencesek január 13., augusztus 11. Belvárosi Szent Anna május 18., június 28. Belvárosi Szent Mihály április 26., június 21. Egyetemi templom február 19., október 19. Belsőjózsefváros június 2., november 17. Jézus Szíve (Mária u.) január 4., július 30. Kőbánya Szt. Család január 21., július 22. Kőbánya Szt. György május 9., szeptember 9. Rákosfalva március 14., július 21. Regnum április 3., szeptember 15. Thököly út március 15., augusztus 4. Törökőr március 16., július 17. Kőbánya-Máv-telep április 25., október 22. Zugló január 8., október 14. Erzsébetváros június 27., november 19. Ferencváros június 22., október 4. Rókus február 1., szeptember 4. Szent István Bazilika június 29., november 23. Szent Ágoston kig. október 20. Terézváros június 20., november 22. Vörösmarty u. április 28., október 2. Pesti-Északi Espereskerület Angyalföld június 30., szeptember 30. Herminamező június 1., december 16. Hermina műemlék március 3. Külsőangyalföld április 7., november 21. Külső Váci út május 5., szeptember 10.

8 8 Lehel téri Szent Margit január 18., július 18. Szent Család (VI. ker.) március 13., október 13. Vizafogó június 16., november 10. Kármeliták február 16., július 16. Rákoshegy április 22., október 3. Rákoskeresztúr március 25., október 25. Rákoskeresztúr-Madárdomb január 20., július 20. Rákosliget június 15., október 5. Sashalom június 4., december 19. Újpest-Rákospalotai Espereskerület Káposztásmegyer április 15., október 23. Újpest Szent József július 11., augusztus 26. Újpest-Fő február 7., július 24. Újpest Jézus Szíve július 31. Újpest-Kertváros január 26., augusztus 8. Újpest-Megyer március 31., május 26. Újpest-Clarisseum május 6., december 23. Rákospalota-Fő május 27., november 2. Rákospalota-Kertváros január 16., november 24. Rákospalota-Máv telep március 4., szeptember 6. Pestújhely február 23., június 24. Újpalota május 11., december 27. Rákosi Espereskerület Árpádföld április 27., október 1. Cinkota január 29., augusztus 27. Mátyásföld május 1., november 9. Rákosszentmihály február 15., szeptember 29. Fájdalmas Szűzanya április 1. Szt. Imre templomig., november 5. Rákoscsaba-Fő május 16., december 10. Rákoscsaba-Újtelep április 13., november 18. Kispest-Pestszenterzsébeti Espereskerület Kispest-Fő augusztus 14., október 11. Kispest Jézus Szíve szeptember 7., december 20. Kispest-Wekerletelep március 19., július 23. Pesterzsébet-Fő március 23., december 26. Pesterzsébet-Kakastó június 5., október 18. Pesterzsébet-Kossuthfalva augusztus 24., október 7. Pesterzsébet- Magyarok Nagyasszonya március 29., október 8. Pesterzsébet-Szabótelep február 12., szeptember 21. Pestszentlőrinc-Soroksári Espereskerület Pestszentimre február 2., június 8. Pestszentlőrinc-Szent László február 13., október 6. Pestszentlőrinc-Csákyliget február 29., április 11. Pestszentlőrinc-Erzsébettelep március 6., november 11. Pestszentlőrinc-Fő február 17., június 12. Pestszentlőrinc Szt. Margit augusztus 16., december 28. Pestszentlőrinc-Miklóstelep március 11., december 2. Pestszentlőrinc-Szemeret. augusztus 1., december 17. Soroksár-Fő május 13., december 13. Soroksár-Újtelep május 12., december 22.

9 9 Egyházmegyei szentségimádási napok naptári sorrendben Január 1. Egom-Vár 2. Egom-Szentgyörgymező 3. Szent Szabina lelk. 4. Jézus Szíve (Mária u) 5. Bajna 6. Egom-Víziváros 7. Józsefváros 8. Zugló 9. Kesztölc 10. Visegrád 11. Ulászló u. 12. Úny 13. Pesti Ferencesek 14. Epöl 15. Sziklatemplom 16. Rákospalota-Kertváros 17. Máriahalom 18. Lehel téri Szent Margit 19. Héreg 20. Rákoskeresztúr-Madárdomb

10 Kőbánya Szt. Család 22. Tabán 23. Bp.-Vár 24. Óbuda Bécsi út 25. Egom Szent Anna 26. Újpest-Kertváros 27. Alsóvíziváros 28. Óbuda-Hegyvidék 29. Cinkota 30. Belváros-Fő 31. Baross-Gábor telep Február 1. Rókus 2. Pestszentimre 3. Óbuda-Fő 4. Szt. Imre Lelkészség (XI. ker.) 5. Csobánka 6. Egom-Belváros 7. Újpest-Fő 8. Egom-Kertváros 9. Kőbánya Pongrácz út 10. Óbuda Kórház u. 11. Pilisszentlászló 12. Pesterzsébet-Szabótelep 13. Pestszentlőrinc- Szent László 14. Mogyorósbánya

11 Rákosszentmihály 16. Kármeliták 17. Pestszentlőrinc-Fő 18. Pilisborosjenő 19. Egyetemi templom 20. Budafok-Belváros 21. Szomor 22. Pilisszentlélek 23. Pestújhely 24. Szigetmonostor 25. Süttő 26. Dorog Szent József 27. Tokod 28. Piszke 29. Pestszentlőrinc-Csákyliget Március 1. Tát 2. Felsőkrisztina 3. Hermina műemlék 4. Rákospalota-Máv telep 5. Budakalász-Szt István 6. Pestszentlőrinc-Erzsébettelep 7. Kisoroszi 8. Dömös 9. Szentimreváros 10. Városmajor

12 Pestszentlőrinc-Miklóstelep 12. Széphalom 13. Szent Család (VI. ker.) 14. Rákosfalva 15. Thököly út 16. Törökőr 17. Albertfalva 18. Tardos 19. Kispest-Wekerletelep 20. Üröm 21. Tisztviselőtelep 22. Kelenvölgy 23. Pesterzsébet-Fő 24. Szentendre 25. Rákoskeresztúr 26. Pomáz 27. Béke Királynéja 28. Egom Ferencesek 29. Pesterzsébet-Magyarok Nagyasszonya 30. Tahitótfalu 31. Újpest-Megyer Április 1. Fájdalmas Szűzanya 2. Felsővíziváros 3. Regnum 4. Csillaghegy

13 13 5. Sárisáp 6. Bajót 7. Külsőangyalföld 8. Tát 9. Kövi Szűz Mária 10. Pilismarót 11. Pestszentlőrinc-Csákyliget 12. Rómaifürdő 13. Rákoscsaba-Újtelep 14. Nyergesújfalu 15. Káposztásmegyer 16. Óbuda Jó Pásztor 17. Lazarista Szt. Gellért k. 18. Gyümölcsoltó Boldogasszony kig. 19. Szent Kereszt tig. 20. Békásmegyer 21. Magyar Szentek temp. 22. Rákoshegy 23. Lágymányos 24. Bajna 25. Kőbánya-Máv-telep 26. Belvárosi Szent Mihály 27. Árpádföld 28. Vörösmarty u. 29. Dág 30. Tokodaltáró

14 14 Május 1. Mátyásföld 2. Nagysáp 3. Külsőferencváros 4. Kelenföld 5. Külső Váci út 6. Újpest-Clarisseum 7. Kőbánya Szt. László 8. Úny 9. Kőbánya Szt. György 10. Nagytétény 11. Tarján, Újpalota 12. Soroksár-Újtelep 13. Soroksár-Fő 14. Adyliget 15. Dunabogdány 16. Rákoscsaba-Fő 17. Pilisszentkereszt 18. Belvárosi Szent Anna 19. Szentendre-Izbég 20. Jó Pásztor lelkészség 21. Istenhegyi Szt. László 22. Szent Rita 23. Pünkösdfürdő 24. Nagykovácsi 25. Dorog Szent Borbála 26. Újpest-Megyer

15 Rákospalota-Fő 28. Remetekertváros 29. Rózsadombi Krisztus Király tig. 30. Budatétény 31. Máriaremete Június 1. Herminamező 2. Belsőjózsefváros 3. Városmajor 4. Sashalom 5. Pesterzsébet-Kakastó 6. Gazdagrét 7. Óbuda-Hegyvidék 8. Pestszentimre 9. Farkasrét 10. Zugliget 11. Bp.-Vár 12. Pestszentlőrinc-Fő 13. Tabán 14. Budafok-Felsőváros 15. Rákosliget 16. Vizafogó 17. Országúti Ferencesek 18. Újlak 19. Leányfalu 20. Terézváros

16 Belvárosi Szent Mihály 22. Ferencváros 23. Epöl 24. Pestújhely 25. Csobánka 26. Gyermely 27. Erzsébetváros 28. Belvárosi Szent Anna 29. Szent István Bazilika 30. Angyalföld Július 1. Pesthidegkút-Ófalu 2. Máriahalom 3. Piliscsév 4. Béke Királynője 5. Szt. Imre Lelkészség (XI. ker.) 6. Alsóvíziváros 7. Egom-Kertváros 8. Örmény plébánia 9. Pilisborosjenő 10. Józsefváros 11. Újpest Szent József 12. Szentimreváros 13. Lágymányos 14. Pilisszentlélek 15. Leányvár

17 Kármeliták 17. Törökőr 18. Lehel téri Szent Margit 19. Középsőferencváros 20. Rákoskeresztúr-Madárdomb 21. Rákosfalva 22. Kőbánya Szt. Család 23. Kispest-Wekerletelep 24. Újpest-Fő 25. Felsőkrisztina 26. Kelenföld 27. Pasarét 28. Süttő 29. Kútvölgyi kápolna 30. Jézus Szíve (Mária u.) 31. Újpest Jézus Szíve Augusztus 1. Pestszentlőrinc-Szemeretelep 2. Egom-belváros 3. Külsőferencváros 4. Thököly út 5. Krisztinaváros 6. Tokod-Üveggyár 7. Kőbánya Szt. László 8. Újpest-Kertváros 9. Kőbánya Pongrácz út

18 Egom-Víziváros 11. Pesti Ferencesek 12. Egom-Szentgyörgymező 13. Szentendre 14. Kispest-Fő 15. Belváros-Fő 16. Pestszentlőrinc Szt. Margit 17. Szomor 18. Szent Rita 19. Dömös 20. Császárfürdő 21. Piszke 22. Csolnok 23. Ulászló u. 24. Pesterzsébet-Kossuthfalva 25. Egom Szent Anna 26. Újpest Szent József 27. Cinkota 28. Gyümölcsoltó g. 29. Szent Szabina lelk. 30. Rózsadombi Kapisztrán Szt. 31. Egom-Vár Szeptember 1. Gazdagrét 2. Baross-Gábor telep 3. Országúti Ferencesek 4. Rókus

19 19 5. Mogyorósbánya 6. Rákospalota-Máv-t. 7. Kispest Jézus Szíve 8. Óbuda-Fő 9. Kőbánya Szt. György 10. Külső Váci út 11. Kövi Szűz Mária 12. Pilismarót 13. Budatétény 14. Szent Kereszt tig. 15. Regnum 16. Szigetmonostor 17. Kelenvölgy 18. Péliföldszentkereszt 19. Lazarista Szt. Gellért k. 20. Dorog Szent József 21. Pesterzsébet-Szabótelep 22. Újlak 23. Budakalász 24. Örmény plébánia 25. Csillaghegy 26. Szt. Ferenc sebei 27. Középsőferencváros 28. Istenhegyi Szt. László 29. Rákosszentmihály 30. Angyalföld

20 20 Október 1. Árpádföld 2. Vörösmarty u. 3. Rákoshegy 4. Ferencváros 5. Rákosliget 6. Pestszentlőrinc- Szent László 7. Pesterzsébet-Kossuthfalva 8. Pesterzsébet Magyarok 9. Máriaremete 10. Tisztviselőtelep 11. Kispest-Fő 12. Tokod 13. Szent Család (VI. ker.) 14. Zugló 15. Albertfalva 16. Nagytétény 17. Visegrád 18. Pesterzsébet-Kakastó 19. Egyetemi templom 20. Szent Ágoston kig. 21. Kisoroszi 22. Kőbánya-Máv-telep 23. Káposztásmegyer 24. Budafok-Felsőváros 25. Rákoskeresztúr 26. Sziklatemplom

21 Héreg 28. Tardos 29. Óbuda Bécsi út 30. Tarján 31. Budakalász-Szt. István November 1. Farkasrét 2. Rákospalota-Fő 3. Dunabogdány 4. Sárisáp 5. Szt. Imre templomig. 6. Felsővíziváros 7. Jó Pásztor lelkészség 8. Kesztölc 9. Mátyásföld 10. Vizafogó 11. Pestszentlőrinc-Erzsébettelep 12. Nagysáp 13. Magyar Szentek temp. 14. Nyergesújfalu 15. Budafok-Belváros 16. Bajót 17. Belsőjózsefváros 18. Rákoscsaba-Újtelep 19. Erzsébetváros 20. Rózsadombi Kapisztrán Szt.

22 Külsőangyalföld 22. Terézváros 23. Szent István Bazilika 24. Rákospalota-Kertváros 25. Dág 26. Pilisszentlászló 27. Szentendre-Izbég 28. Piliscsév 29. Pomáz 30. Rózsadombi Krisztus Király tig. December 1. Üröm 2. Pestszentlőrinc-Miklóstelep 3. Annavölgy 4. Egom Ferencesek 5. Csolnok 6. Nagykovácsi 7. Pesthidegkút-Ófalu 8. Pilisszentkereszt 9. Remetekertváros 10. Rákoscsaba-Fő 11. Tahitótfalu 12. Széphalom 13. Soroksár-Fő 14. Pünkösdfürdő 15. Leányvár

23 Herminamező 17. Pestszentlőrinc-Szemeretelep 18. Budakalász 19. Sashalom 20. Kispest Jézus Szíve 21. Pasarét 22. Soroksár-Újtelep 23. Újpest-Clarisseum 24. Örökimádás 25. Békásmegyer 26. Pesterzsébet-Fő 27. Dorog Szent Borbála, Újpalota 28. Pestszentlőrinc Szt. Margit 29. Rómaifürdő 30. Zugliget 31. Leányfalu

24 24 Kedvezményesen elvihető könyvek Katekizmus a szentévi teljes búcsúról...50 Úrnapi körmenet énekesfüzet...50 Meszlényi Zoltán élete (kicsi) Misszió a városért Temetői szabályzat Városmissziós emlékfüzet Drinai vértanúk Cigány népismeret Cigánypasztoráció a Főegyházmegyében Én apostoli vagyok, ő azonban apostol Mission Et Culture (angol/német/francia) Felelősségünk a teremtett világért Imádság és ünneplés a családban Ismeretlen vértanúink Mindszenty: Egyházam és Hazám II Mindszenty: Egyházam és Hazám III Nagyböjti katekézis DVD Családi imafüzet Teremtés a tudományban A család Isten tervében...300

25 25 Eucharistia A Főegyházmegye térképe Előttünk jártak Erkölcstani jegyzetek (Medvigy M.) Meszlényi olasz füzet Mindenkinek mindene lettem A bécsi Pázmáneum Cigány nyelvű újszövetség Esztergom Ha Isten nem volna Jubileumi év Zsidótörvények zsidómentők Meszlényi Zoltán élete (nagy) Miscellanea IV Névtár Országos névtár Alázatos szolgálat Naplójegyzetek Szent Pál évében Naplójegyzetek a Papság évében Hitünk önvédelme

26 26 Az élő Egyház joga Az Esztergomi Főegyházmegye papjai Esztergomi érsekek Fejezetek az új- és legújabb kori elitképzéshez Müller: Dogmatika Janus Pannonius evangéliumoskönyve Magyar Kereszténység Ezer Éve (angol)

AZ ESZTERGOM-BUDAPESTI ÉRSEKI FŐ HATÓSÁG KÖRLEVELE 2013. II.

AZ ESZTERGOM-BUDAPESTI ÉRSEKI FŐ HATÓSÁG KÖRLEVELE 2013. II. AZ ESZTERGOM-BUDAPESTI ÉRSEKI FŐ HATÓSÁG KÖRLEVELE 2013. II. 634. JUBILÁLÓ PAPJAINK 2013-BAN RUBINMISÉS: DR. PORDÁN LÁSZLÓ 1943.11.07. VASMISÉSEK: BÁLINT ANDOR 1948.06.20. RICHTER ALADÁR 1948.06.29. GYÉMÁNTMISÉSEK:

Részletesebben

Bajóti régió Régióvezető: Ferenczi Rudolfné Éva tel: 06-20-823-1680

Bajóti régió Régióvezető: Ferenczi Rudolfné Éva tel: 06-20-823-1680 Esztergom-Budapesti Főegyházmegyei Karitász: Szent Erzsébet Karitász Szenvedélybeteg-segítő Lelki Központ Vezetője Rácz-Marton Tímea tel: 06-1-242-2330. Címük: III. ker Kórház u. 37. Bajóti régió Régióvezető:

Részletesebben

ESZTERGOM-BUDAPESTI FŐEGYHÁZMEGYE. Zsinati Könyve

ESZTERGOM-BUDAPESTI FŐEGYHÁZMEGYE. Zsinati Könyve ESZTERGOM-BUDAPESTI FŐEGYHÁZMEGYE Zsinati Könyve Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Zsinati Könyve Esztergom-Budapesti Főegyházmegye ZSINATI KÖNYVE SZENT ISTVÁN TÁRSULAT Az Apostoli Szentszék könyvkiadója

Részletesebben

2008. VENI SANCTE. Hivatali órák: Hétköznapokon reggel 1 /28 és este 6 órakor

2008. VENI SANCTE. Hivatali órák: Hétköznapokon reggel 1 /28 és este 6 órakor XI. évfolyam 4. szám 2008. VENI SANCTE Felsõ-krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9., telefon: 356-0089 Szentmisék rendje: Hivatali órák: Hétköznapokon reggel

Részletesebben

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2012

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2012 László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2012 Nr. 318/2012. LELKIPÁSZTORI PROGRAMOK 2012-ben Amikor a megyéspüspök a papnak átadja a dispositiot, azzal a szándékkal teszi ezt, hogy a leendő plébános

Részletesebben

SZENT ERZSÉBET LEVELE

SZENT ERZSÉBET LEVELE ESZTERGOM-BUDAPESTI FŐEGYHÁZMEGYE SZE N T E R ZSÉBET KA RITÁSZ K Ö Z P O N T SZENT ERZSÉBET LEVELE XV. évfolyam 1. szám 2007. április A tartalomból: Utcai missziónk..................... 2 Egri Lelkipásztori

Részletesebben

Mayer Mihály megyéspüspök

Mayer Mihály megyéspüspök Mayer Mihály megyéspüspök A Pécsi Egyházmegye 1989-ben új segédpüspököt kapott Mayer Mihály Szekszárd-belvárosi esperes-plébános személyében. Az új segédpüspök nem volt ismeretlen az egyházmegyében. Kisdorogon

Részletesebben

KARÁCSONY 2010. 2011 a család éve.

KARÁCSONY 2010. 2011 a család éve. Plébániánk levele KÖVI SZŰZ MÁRIA KARÁCSONY 2010 2011 a család éve. A Magyar Katolikus Püspöki Kar 2011-re meghirdette a család évét. Sok szép és okos dolgot szoktak ezzel kapcsolatban mondani. Mi azonban

Részletesebben

L E L K I S É G. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2000. Nagyböjt - Húsvét. Elmélkedés

L E L K I S É G. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2000. Nagyböjt - Húsvét. Elmélkedés SZÉCSÉNYI HARANGOK A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2000. Nagyböjt - Húsvét L E L K I S É G Pilinszky János: Úgy tanultuk Úgy tanultuk, hogy hitünk egyik legfőbb bizonyítéka Jézus halottaiból

Részletesebben

VI. / 2011. Nr. 2362/2011. KARÁCSONYI ÜZENET

VI. / 2011. Nr. 2362/2011. KARÁCSONYI ÜZENET László nagyváradi megyéspüspök körlevele VI. / 2011 Nr. 2362/2011. KARÁCSONYI ÜZENET Sok ízben és sokféle módon szólt egykor Isten az atyákhoz a próféták által. Most, a végső napokban Fia által szólt hozzánk...

Részletesebben

Falumúzeum, Isaszeg 2011. május 22. vasárnap, 16 óra Bevezetı elıadás

Falumúzeum, Isaszeg 2011. május 22. vasárnap, 16 óra Bevezetı elıadás Falumúzeum, Isaszeg 2011. május 22. vasárnap, 16 óra Bevezetı elıadás Igen Tisztelt Gulyka József Prépost Úr! Tisztelt Polgármester Úr! Kedves Vendégek! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Karol Józef Wojtyła,

Részletesebben

NAGYBÖJTI GONDOLATOK. Ároni áldás

NAGYBÖJTI GONDOLATOK. Ároni áldás 2 Kertvárosi Krónika 2011. március-április CSALÁDOK IMÁJA Mennyei Atyánk, hálát adunk neked az élet és a család ajándékáért. Adj nekünk erőt, hogy az első magyar szent család Szent István, Boldog Gizella

Részletesebben

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2004. Nagyböjt Húsvét. Közép-európai Katolikus Találkozó

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2004. Nagyböjt Húsvét. Közép-európai Katolikus Találkozó LELKISÉG Korunk paradoxonja, hogy magasabbak az épületeink, de kicsinyesebb a természetünk, szélesebbek az autópályáink, de szűkebb a látókörünk. Többet vásárolunk, de azt kevésbé élvezzük. Nagyobbak a

Részletesebben

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2015

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2015 László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2015 Nr. 567/2015. LELKIPÁSZTORI PROGRAMOK 2015-ben Néhány éves múltra visszatekintő Lelkipásztori Terveink megvalósításai során immáron körvonalazódni látszanak

Részletesebben

Jubiláns házasok találkozója a Székesegyházban Mátyás Zsófia

Jubiláns házasok találkozója a Székesegyházban Mátyás Zsófia Meghalt Habsburg Ottó Igazi európai, katolikus keresztény, odaadó családapa 3. oldal A család és a társadalom A család az emberséggel adott érték, lehetőség, kincs 4. oldal Vezércikk Az evangéliumi úton

Részletesebben

"Érted szól a harang" Üdvöz légy, Mária, kegyelemmel teljes!

Érted szól a harang Üdvöz légy, Mária, kegyelemmel teljes! Újlaki Hangok www.ujlakitemplom.hu 2015. május "Érted szól a harang" Ernest Hemingway az "Akiért a harang szól" című regényét egy John Donne idézettel kezdi, amely arra utal, hogy a megkonduló harang mindenki

Részletesebben

VILÁGPO STA. Missziós imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból

VILÁGPO STA. Missziós imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból VILÁGPO STA Újfolyam, II. évf., 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2006. tél BENNÜNK IS SZÜLESSEN MEG A MEGVÁLTÓ! Missziós imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból Tisztelt Béla

Részletesebben

Napi kenyerünk. Homiliák a szentekről

Napi kenyerünk. Homiliák a szentekről PPEK 430 Diós István: Napi kenyerünk. Homiliák a szentekről Diós István Napi kenyerünk. Homiliák a szentekről mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza

Részletesebben

EGYHÁZLÁTOGATÁSOK BUDAÖRSÖN 1397 1933

EGYHÁZLÁTOGATÁSOK BUDAÖRSÖN 1397 1933 EGYHÁZLÁTOGATÁSOK BUDAÖRSÖN 1397 1933 KIADTA BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA Felelôs kiadó Wittinghoff Tamás polgármester A borítón Nepomuki Szent Jánosnak a Budapesti út és Aradi utca

Részletesebben

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom Harangszó ÜNNEPI A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója XIII. évfolyam 2. szám Tartalom Mindszenty József halálának évfordulójára...1 Az idõ az Isten kezében van... Emlékezés

Részletesebben

RAGASZKODOTT AZ ÚRISTENHEZ

RAGASZKODOTT AZ ÚRISTENHEZ A KERESZT TÖVÉBEN A sümegi Sarlós Boldogasszony Ferences Kegytemplom lapja 2009. október I. évf. 2. szám RAGASZKODOTT AZ ÚRISTENHEZ Idén emlékezünk meg rendalapítónk halálának 783. évfordulójáról. Francesco

Részletesebben

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2004. Advent Karácsony. Reménységem ingecskéje!

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2004. Advent Karácsony. Reménységem ingecskéje! LELKISÉG Reménységem ingecskéje! Üzenet Mária Földjéről: Az ember hivatása, áldozatos munkával ünnepet teremteni! Óév napján, szelíd kopogásra figyeltem fel. Egy nagyon szerény mosolygós asszony állt a

Részletesebben

2003-as év. 2003. Január. 2003. Február. 2003. Március. 03. Pt Elsőpéntek

2003-as év. 2003. Január. 2003. Február. 2003. Március. 03. Pt Elsőpéntek 2003-as év 2003. Január 03. Pt Elsőpéntek 2003. Február 04. Kd Gyűlést tartott a Képviselő-testület, megtárgyalta a 2002. évi zárszámadást, és a 2003. évi költségvetést, beleértve a fíliákat is: Balotaszállás,

Részletesebben

VILÁGP. Ne féljetek a jóságtól és a gyengédségtől! Ferenc pápa. Missziós Imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból

VILÁGP. Ne féljetek a jóságtól és a gyengédségtől! Ferenc pápa. Missziós Imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból VILÁGP STA Újfolyam, IX. évf. 2. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2013. nyár Jelmondatok üzenete Három új missziós pap tanúságtétele 5-7. oldal A remény világossága A verbiták HIV és AIDS központja

Részletesebben

László nagyváradi megyéspüspök körlevele V. / 2012

László nagyváradi megyéspüspök körlevele V. / 2012 László nagyváradi megyéspüspök körlevele V. / 2012 Nr. 1494/2012. EGYHÁZTANÁCS SZABÁLYZATA A világi hívők részesei Krisztus papi, prófétai és királyi tisztének, azért aktív szerepük van az egyház életében

Részletesebben

VILÁGPO STA ISTEN NAGYOBB DICSÕSÉGÉRE. Magyar zarándokok Latin-Amerikában (6., 16. oldal)

VILÁGPO STA ISTEN NAGYOBB DICSÕSÉGÉRE. Magyar zarándokok Latin-Amerikában (6., 16. oldal) VILÁGPO STA Új folyam, IV. évf. 3. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2008. õsz Jozefa nõvér boldoggáavatása (8. oldal) ISTEN Felszentelték az új nagybecskereki püspököt (10. oldal) NAGYOBB DICSÕSÉGÉRE

Részletesebben

I. / 2014. Nr. 311/2014. LELKIPÁSZTORI PROGRAMOK 2014-ben

I. / 2014. Nr. 311/2014. LELKIPÁSZTORI PROGRAMOK 2014-ben László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2014 Nr. 311/2014. LELKIPÁSZTORI PROGRAMOK 2014-ben Krisztus szeretete sürget minket (2Kor 5,14) A mögöttünk levő Hit Éve tapasztalataiból erősödve és követve

Részletesebben

NAGYSZERŰ CSODAJELEKET MŰVEL

NAGYSZERŰ CSODAJELEKET MŰVEL POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXIX. évf. 5. szám (39. Jg. Nr. 5) Az európai magyar katolikusok lapja 2007. május A SZERETET SZENTSÉGE XVI. Benedek pápa szinódus utáni buzdítása A szeretet szentségében,

Részletesebben

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2014. III. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Egy Lélek, sok kegyelem A Lelkes Napok után mindig az a kérdés van bennünk, vajon Isten adhat-e ennél többet és jobbat jövőre.

Részletesebben

VILÁGP STA. SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal

VILÁGP STA. SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal VILÁGP STA Új folyam, V. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2009. tél SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA

Részletesebben