IV. részfeladat ALTERNATÍV GAZDÁLKODÁSI STRUKTÚRA MODELLEZÉSE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IV. részfeladat ALTERNATÍV GAZDÁLKODÁSI STRUKTÚRA MODELLEZÉSE"

Átírás

1 Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet Közhasznú Társaság 2103 Gödöllő, Páter K. u. 1. Tel: 28/ , Fax: 28/ INTEGRATED (MULTI-LEVEL INUNDATION) WATER MANAGEMENT SYSTEM SOLVING FLOOD-PROTECTION, NATURE CONSERVATION AND RURAL EMPLOYMENT CHALLENGES LIFE PROJECT (03/H/ ) IV. részfeladat ALTERNATÍV GAZDÁLKODÁSI STRUKTÚRA MODELLEZÉSE Témafelelős: Dr. Podmaniczky László Gödöllő 2004

2 Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet Közhasznú Társaság Integrated (multi-level inundation) water management system solving flood-protection, nature conservation and rural employment challenges LIFE-PROJECT (03/H/ ) IV. részfeladat ALTERNATÍV GAZDÁLKODÁSI STRUKTÚRA MODELLEZÉSE Témavezető: Dr. Podmaniczky László Készítették: Bacher János Juhász Miklós Orosz Gábor Bajusz Ádám Liszkai Judit Polgári Balázs Balázs Katalin Neidert Dóra Szekeres László Szerkesztette: Balázs Katalin Podmaniczky László Gödöllő

3 TARTALOM 1. BEVEZETÉS AZ ALTERNATÍV GAZDÁLKODÁSI RENDSZEREK FŐBB JELLEMZŐI A FENNTARTHATÓ BIRTOKOK TERVEZÉSI FOLYAMATA MÓDSZETANI KÉRDÉSEK A BORSODI MEZŐSÉG MEZŐGAZDASÁGÁNAK ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI ÁLLATTENYÉSZTŐ (JUHTARTÓ) GAZDASÁG A JELENLEGI GAZDÁLKODÁSI GYAKORLAT ELEMZÉSE GÉPPARK, ÉPÜLETEK, ALKALMAZOTTAK TERMELÉSI STRATÉGIA ÉS CÉL MEGHATÁROZÁSA A GAZDÁLKODÁS VÁLTOZTATÁSI LEHETŐSÉGEI PÉNZÜGYI VISZONYOK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK ÁLLATTENYÉSZTŐ (SZARVASMARHA TARTÓ) GAZDASÁG A JELENLEGI GAZDÁLKODÁSI GYAKROLAT ELEMZÉSE GÉPPARK, ÉPÜLETEK, ALKALMAZOTTAK A GAZDÁLKODÁS VÁLTOZTATÁSI LEHETŐSÉGEI PÉNZÜGYI VISZONYOK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK VEGYESGAZDASÁG I A JELENLEGI GAZDÁLKODÁSI GYAKORLAT GÉPPARK, ÉPÜLETEK, ALKALMAZOTTAK A TERMELÉSI STRATÉGIA, CÉL MEGHATÁROZÁSA PÉNZÜGYI VISZONYOK, ÉRTÉKESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK VEGYESGAZDASÁG II A JELENLEGI GAZDÁLKODÁSI GYAKORLAT ELEMZÉSE GÉPPARK, ÉPÜLETEK, ALKALMAZOTTAK TERMELÉSI STRATÉGIA ÉS CÉL MEGHATÁROZÁSA A GAZDÁLKODÁS VÁLTOZTATÁSI LEHETŐSÉGEI PÉNZÜGYI VISZONYOK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK NÖVÉNYTERMESZTŐ GAZDASÁG A JELENLEGI GAZDÁLKODÁSI GYAKROLAT ELEMZÉSE GÉPPARK, ÉPÜLETEK, ALKALMAZOTTAK A GAZDÁLKODÁS VÁLTOZTATÁSI LEHETŐSÉGEI PÉNZÜGYI VISZONYOK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK A GAZDASÁG TÍPUSOK SWOT ANALÍZISE MELLÉKLETEK AZ NAKP TÚZOKVÉDELMI PROGRAMJA

4 1. BEVEZETÉS 1.1 AZ ALTERNATÍV GAZDÁLKODÁSI RENDSZEREK FŐBB JELLEMZŐI Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottságának összefoglaló jelentése, mely A mezőgazdasági és vidékfejlesztési szektor átalakulási folyamata a közép- és kelet-európai országokban és az új független államokban címet viseli a szerkezeti átalakulás kapcsán nagy hangsúly helyez a földrendezésre, a gigantomán gazdaságok ökológiai adottságoknak megfelelő méretű átalakítására, a gazdaságok mindenek előtt a családi gazdaságok többszempontú (gazdasági, társadalmi, műszaki, ökológiai, természeti, közgazdasági, technológiai, stb.) méretezési problémáinak megoldására, a fenntartható gazdálkodási egységek tervezésére, létrehozására és működésének támogatására. Környezeti szempontból kiegyensúlyozott és egyben gazdaságos, hosszú távon működőképes birtokok csak úgy alakíthatók ki, ha azok tervezése a természeti és az agroökológiai, termőhelyi feltételekből, a helyi tradíciókból, azaz összefoglalóan az adottságokból indul ki, és ezeket a szándékoknak, hosszú távú érdekeknek és a piaci lehetőségeknek megfelelően hasznosítja. Erre építve végezhető el a termelési és természetvédelmi célú földhasználat, az épületek, a szükséges közművek és infrastruktúra tervezése. Mindezek a tervezési program, a beruházási programterv, az engedélyezési terv s végül a kiviteli terv formájában jelennek meg. E tervezési folyamat fő lépéseinek és környezeti szempontjainak, egyszerű gyakorlati számítási metódusainak ismerete a fenntartható birtokok kialakításában elengedhetetlen. E szempontok egyesítése a birtoktervezésben új megoldásokat követel, és az európai dokumentumokban megfogalmazott többfunkciós mezőgazdálkodás, környezetgazdál-kodás gyakorlati megvalósításának egyik legfontosabb eszköze. A környezeti szempontból kiegyensúlyozott mezőgazdasági termelőegységek (birtokok) működését úgy kell kialakítani és irányítani, hogy a mezőgazdasági termelési ciklusok egymásra épüljenek. A mezőgazdasági termelőtevékenység alapja a növénytermesztés, az állattartó tevékenység erre alapulhat, a két fő termelési ágazat jellemzőit (területhasználat, hozamértékek, épület- és technológiai igények/méretek, feldolgozás) azok harmonikus összhangja szerint kell kialakítani. A mezőgazdasági termelés egységei (a birtokok) a termelési ciklusokat tekintve alapvetően kétfajta rendszerben működtethetők Zárt rendszerű birtoknak tekinthetők azok, amelyekben az egyes termelési folyamatok a birtokon belül körfolyamatokká szervezettek, és amelyek rendelkeznek: a termékelőállításhoz szükséges méretű földterületekkel, a földek termőképességének biztosításához elegendő istállótrágyát termelő állatállománnyal, az állatállomány takarmány- és alomszükségletét biztosító növénytermesztési célú területhasználattal, a birtok működtetéséhez szükséges épület- és gépállománnyal, eladható, a birtokon gazdálkodó személyek megélhetését biztosító termékmennyiséggel. Nyitott rendszerűnek tekinthetők azok a meghatározott növényi vagy állati termékek előállítására szakosodott termelőegységek, melyekben az egyes termelési folyamatok nem képeznek 4

5 biológiai értelemben zárt körfolyamatokat, és a termékelőállításhoz szükséges anyagokat (takarmányt, trágyát, almot, stb.) nagyrészt külső forrásból teremtik meg maguk számára. A zárt és a nyitott rendszerű birtoktípusok között számos átmeneti jellegű formáció is elképzelhető és létezik, azok létjogosultsága egyaránt indokolható, azonban a környezeti hatásuk eltérő, és tervezési szempontból más feladatokat jelentenek. A zárt rendszerű birtok saját területén belül megteremti a környezeti stabilitáshoz szükséges egyensúlyt a talajhasználat és tápanyag-utánpótlás, a saját takarmány-, alom- és trágyaigény, a termelési végcélt tekintve melléktermékeknek tekinthető termékek hasznosítását illetően, termelési profiljának sokoldalúsága révén rugalmasan tud a kereslethez, a piaci igényekhez alkalmazkodni. Ilyen értelemben független, autonóm életvitelt biztosít/igényel a gazda számára/részéről. A függetlenség ugyanakkor a saját felelősséggel viselni szükséges kockázat mértékét növeli, széleskörű szakértelmet, gazdálkodni tudást igényel. Az alföldi tanyai gazdaságok nagy része ennek a függetlenségnek és piaci alkalmazkodóképességnek köszönheti, hogy a mai napig fennmaradt. Ide sorolhatók a biológiai, ökológiai orientációjú gazdálkodási rendszerek. A nyitott rendszerű birtokok magukban, saját területeiken belül nem képesek a környezeti egyensúly biztosítására. Termelési profiljuk szűk, specializált/egysíkú, az aktuális piaci igényekhez alkalmazkodnak, előnyeik és hátrányaik egyaránt ebből fakadnak. Célzottan, a felvásárló igényeinek megfelelő minőségű, mennyiségű termék előállítására képesek, konjunkturális időszakokban jól jövedelmező módon. A birtok igényli a felvásárlókkal, beszállítókkal, termelési rendszerekkel való kooperációs kapcsolatokat, speciális szakértelmet követel, viszonylagos védettséget, kockázatmentességet biztosít. Ugyanakkor nagyfokú függőséget, kiszolgáltatottságot is jelent. A környezeti szempontból való kiegyensúlyozott működés nem valósítható meg a birtokon belül, tágabb területi szinten (településrész, település, kistérség) van szükség a területen gazdálkodók összefogására, koordinált működésére ahhoz, hogy a környezeti egyensúly létrejöhessen, ami egyébként hosszú távon minden gazdálkodó egyéni érdeke is. A piaci igények változásához nehezen tudnak alkalmazkodni, a konjunkturális időszakok végén profilváltásra vagy a gazdálkodási tevékenység befejezésére kényszerülnek. Ide sorolhatók az iparszerű, illetve ipari gazdálkodási rendszerek. (Ángyán, 1997) 1.2 A FENNTARTHATÓ BIRTOKOK TERVEZÉSI FOLYAMATA A fenntartható, környezetkímélő, környezetébe "belesimuló" mezőgazdálkodás egyik legfontosabb eleme a termelési és természetvédelmi célú földhasználat összehangolt tervezése, olyan biológiai alapok (növényfajok, fajták) növényi struktúra kialakítása, amelyek környezeti igényeit a termőhely adottságai a legjobban kielégítik. Az így kialakuló növényfaj- és fajtastruktúra reális termésszintjeit a termőhelyi feltételekből kiindulva kell meghatározni. Erre építhető azután az állattenyésztés (állateltartó-képesség), a várható termékmennyiségek és így kapacitásigények tervezése. E vizsgálati folyamat kulcspontjai tehát a következők (Ángyán, 1997): a térszerkezet ("ökológiai infrastruktúra"), biotóphálózati rendszer (bolygatlan élőhelyrendszer) kialakítása, területének kijelölése, az üzemi természetvédelmi terv elkészítése; az ökológiai feltételeknek és a termelési tradícióknak megfelelő növényfajok, fajták kiválasztása; e növényfajok hozamának táblánkénti, határrészenkénti reális, számszerű becslése az adott termőhely agroökológiai paraméterei alapján; az állateltartó képesség vizsgálatával a takarmánytermő területek meghatározása; 5

6 az alomszalmaigény és a trágyatermelés összehangolása a terület teherbíró képességével; a fennmaradó árunövény-termelő területek várható hozamai alapján a keletkező termékmennyiségek számszerű becslése; a termékfajták vizsgálata alapján a feldolgozási kapacitások és értékesítési utak megtervezése, kialakítása; a tervvariánsok közgazdasági vizsgálata alapján a megfelelő variáns kiválasztása. A felsorolt lépések jelentették az elméleti alapot ahhoz a kutatómunkához, melyet a Borsodi Mezőség területén végeztünk a jelenlegi birtoknagyságok, a tipikus gazdálkodási minták és gyakorlat feltérképezésével annak érdekében, hogy javaslatot tehessünk olyan alternatív gazdálkodási forgatókönyvekre, melyek ökológiailag és ökonómiailag is fenntartható gazdálkodást jelentenek a vizsgált térségben. 1.3 MÓDSZETANI KÉRDÉSEK 2004-ben intenzív terepmunkát végeztünk a Borsodi Mezőség területén. A kutatás célja a jelenlegi birtoknagyságok, gazdálkodási rendszerek, mezőgazdasági gyakorlat feltérképezése volt. Számos gazdaság adottságának és jelenlegi gyakorlatának felmérése után a gazdaságokat tipizáltuk, amelyekre alternatív gazdálkodási forgatókönyveket mutatunk be. A gazdaságok felméréséhez közös útmutatót kaptak a kutatók, amely pontosan felvezette a tipizáláshoz és modellezéshez felmérendő tényezőket. A következőkben a jelenlegi földhasználat és állattartás jellemzőinek rövid felvázolása után a térségben tipikusnak talált öt gazdaságtípus gazdálkodási gyakorlatát mutatjuk be: állattenyésztő (juhtartó) gazdaság, állattenyésztő (szarvasmarha tartó) gazdaság, vegyes gazdaság (nagybirtok) bérelt területen, egyes gazdaság (középbirtok) bérelt területen, növénytermesztő gazdaság. 1.4 A BORSODI MEZŐSÉG MEZŐGAZDASÁGÁNAK ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI A Borsodi Mezőség vizsgált településein a fóldhasználati módok szerint a szántó és az egyéb félig természetes területek képviselik a legnagyobb arányt. A nádasok és a felszíni vizek aránya a lecsapolások és a vizes élőhelyek felszámolása ellenére is jelentős. A földhasználati módok közül, a gyümölcsösök és a szőlő nagyon kis arányban találhatók a vizsgált területen. Minden településre jellemző, hogy az összes területéből kevesebb, mint 5,2%-ot foglal el a mesterséges felszín. Legnagyobb szántóterülettel Mezőcsát (4979,3 ha) rendelkezik, amit Mezőnagymihály (2287,6ha) követ a sorban. Arányaiban viszont Igriciben van a legtöbb szántó, ott az összes terület 77,3%-át szántó borítja (1. táblázat). 6

7 Település 1. táblázat Területhasználat földhasználati módok szerint településenként (ha) Mesterséges legelő Szántó Rétfelszín Szőlő Gyümölcs Erdő Nádas Egyéb mezőgazdasági terület Egyéb félig Felszíni természete vizek s terület Ároktő 144,5 2008,0 434,4 42,9 0,0 644,1 110,9 36,4 1070,7 187,7 Mezőcsát 520,2 4979,3 233,6 141,4 233,3 191,1 479,1 173,8 3326,7 27,0 Négyes 63,6 1368,7 138,8 0,0 8,3 11,3 47,6 5,1 80,0 12,6 Tiszadorogma 71,9 1857,1 121,5 0,0 0,0 357,8 175,3 36,7 1896,0 145,3 TiszavaIk 45,0 524,3 145,4 0,0 0,0 134,9 108,6 6,7 94,1 94,9 Forrás: Corine Az adatok tanúsága szerint gyümölcsös a települések közül csak Mezőcsáton és Négyesen található. Ároktő és Tiszadorogma területén található jelentősebb nagyságú erdő főként az ártéri részeken. TiszavaIkon 108,6 ha nagyságú nádas található, amely jelentősnek mondható. Mezőcsáton nagy az egyéb félig természetes területek nagysága, itt mintegy 3326 ha terület esik ebbe a földhasználati kategóriába. A felszíni vizek aránya az összes területhez képest különösen Tiszavalkon magas (8,2%), de kiterjedésében Ároktőhöz tartozik a legnagyobb terület 187,7ha. Ároktő, Tiszabábolna és Tiszadorogma területén található jelentősebb nagyságú erdő főként az ártéri részeken. Tiszavaikon 108,6 ha nagyságú nádas található, amely a település egész területéhez képest 9,41 %-ot képvisel, ami jelentősnek mondható. Legkisebb nádas területtel Igrici rendelkezik, ott mintegy 4,9 ha-t fed nád. Mezőnagymihályhoz tartozó terület majdnem 50%-át (összesen 3071 ha-t) foglalnak el a főként természetvédelmi szempontból értékes természetes gyepek, gyenge hozamú füves területek, illetve törpecserjések és átmeneti cserjések. A helyi mezőgazdaságot a táji adottságoktól idegen, esetenként környezetkárosító, alacsony hatékonyságú technológia és nehezen értékesíthető, minőségi és termelékenységi hiányosságokat hordozó termékszerkezet jellemzi. A szántóföldi növénytermesztés az alacsony AK értékek miatt igen kis jövedelmezőségű, az állattenyésztés az erre alkalmas természeti adottságok ellenére messze elmarad az optimálistól. A magántulajdonban lévő termőföldek birtokstruktúrája nagyrészt elaprózódott, önálló piacképes gazdálkodásra alkalmatlan szerkezetű. Aggodalmat keltenek azonban azok a birtokés termelő ingatlan-mozgások is, amelyek a térség lakossága életterének jelentős szűküléséhez vezethetnek. Ezek általában felszámolás során kerülnek a piacra, az utánpótlási áruk néhány százalékáért. Például Tiszabábolnán közművesített, térburkolattal ellátott, egy hektáros udvarral bíró, m 2 beépített alapterületű 7 db épületet magában foglaló volt tsz-major Ft-t, azaz 420 Ft/m 2 épületáron kelt el a térségtől idegen tevékenység céljára. Ez a jelenség már a termőföldeknél is tapasztalható. A tiszavalki tsz. felszámolásakor például 400 ha termőföld közel Ft-ért, azaz 4000 Ft/ha áron kétes jogi körülmények között került ki a falu befolyása alól. Az érdekérvényesítésre kevéssé képes, dezinformált, átmenetileg kohézió nélküli lakosság ezt a folyamatot nem tudja megállítani, ennél fogva élettere szűkül. 7

8 1.4.1 Állattartás 2000-ben az Általános Mezőgazdasági Összeírás (ÁMÖ) adatai szerint a megyében működő gazdaságok juh állományának 17.15%-a volt található a vizsgált településeken. A többi állat (szarvasmarha, sertés, ló, juh) tekintetében nem képviselnek a települések jelentős arányt, kb % között van az arányuk. A tyúk esetén ez a szám 6%. A vizsgálat eredményei szerint a legnagyobb szarvasmarha állománya mezőcsáti telephellyel rendelkező gazdaságoknál van. Lótartás tekintetében Ároktő és Mezőcsát gazdálkodói rendelkeznek nagyobb állománnyal. A települések közül Szentistvánon a legnagyobb a gazdálkodók juh, és a tyúkállománya, de a többi faluhoz képest a sertésállomány jelentős nagyságú. Legnagyobb szarvasmarha állomány a mezőcsáti telephellyel rendelkező gazdaságoknál van, ennél jóval kevesebb állat található Mezőnagymihályon. Lótartás tekintetében Ároktő és Mezőcsát gazdálkodói rendelkeznek nagyobb állománnyal (2. táblázat). Település 2. táblázat Az állatállomány nagysága a vizsgált településeken 2000-ben (db) Gazdaságok száma összesen Ebből Szarvasmarha egyéni összesen gazdaság Sertés összesen Ló összesen Juh összesen Tyúk összesen Ároktő Mezőcsát Négyes Tiszadorogma Tiszavalk Forrás: ÁMÖ Az agrár-környezetgazdálkodás lehetőségei a gazdálkodásban A 2002-ben beindult NAKP Érzékeny Természeti Területek (ÉTT) célprogramja - a helyi adottságokhoz igazított - gazdálkodási előírásokat, csomagokat fogalmaz meg, amelyek önkéntes felvállalásáért és teljesítéséért kifizetés illeti meg a gazdálkodót. A Borsodi Mezőség ÉTT-n a túzokvédelmi előírásokat megtartó szántóföldi termesztés, lucernatermesztés és gyepgazdálkodás részesülhet agrár-környezetgazdálkodási kifizetésben. Az előírások részleteit a melléklet tartalmazza. 8

9 2. ÁLLATTENYÉSZTŐ (JUHTARTÓ) GAZDASÁG A vizsgált családi gazdaság Mezőcsáton található, a gazdálkodás fő profilja a juhtenyésztés. A családi vállalkozás vezetője a családfő. A mesterséget a szülőktől tanulta, az elméleti tudását az Abaújszántói Mezőgazdasági Szakközépiskola elvégzése során mélyítette el, ahol általános növénytermesztő és állattenyésztő szakon végzett. A középiskola elvégése után juhászként, majd juhászati brigádvezetőként dolgozott a "Mezőcsáti Auguszus 20" Mezőgazdasági Termelőszövetkezetben 1992-ig, amikor a szövetkezet felszámolásra került. Már a TSZ-ben töltött évek alatt is rendelkezett saját juh állománnyal. A mai állományt a saját tulajdoni, és felszámoláskor árverésre került juhok megvásárlásával alapozta meg. A jelenleg tulajdonában lévő három tanyából kettőt szintén az árverésen vásárolt meg, a TSZ felszámolójától. A harmadik tanyát szüleitől örökölte. A tanyák és az induló állomány megvásárlásához reorganizációs hitelt vett igénybe, amelyet 1999-ig vissza is fizetett. A legelő területeket a Borsodi Nemzeti Park Igazgatóságától bérli, akivel az évek során sikerült jó kapcsolatot kiépítenie. A gazdaság a Borsodi Mezőség ÉTT területén helyezkedik el. A gazda a túzokvédelmi gyepgazdálkodási programba nevezett be a program indulásakor 201 hektárral, amit 2003-ban újabb területek bevonása követett, így jelenleg mintegy 275,4 ha területtel vesz részt A Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program Borsodi Mezőség Érzékeny Természeti Terület programjába való bekapcsolódás nem okozott nehézségeket, mivel az ott megfogalmazott elvárások nagy részének már eddig is megfelel a gazdaság. 2.1 A JELENLEGI GAZDÁLKODÁSI GYAKORLAT ELEMZÉSE A terület nagysága, amin gazdálkodnak összesen 319 ha, ebből saját terület 14,16 ha, bérelt terület 275,41 ha gyep és 30 ha lucernás. A művelés alól kivont terület, azaz tanya, 8,58 ha-t tesz ki. A saját területen szántóföldi növénytermesztést folytatnak. A gazdaság jelenleg 275,41 ha termő képes gyep területének bérleti jogával rendelkezik. A vállalkozás a teljes bérelt gyepterülettel részt vesz a Nemzeti Agrár-Környezetvédelmi Programban. Ezen a területen folytatja a gazdaság a legeltetést Növénytermesztés A 14,16 ha-os terület két táblára oszlik, a nagyobbik 10,67 ha, míg a kisebbik 3,5 ha. Az elmúlt öt évben felváltva termesztettek a táblákon napraforgót, tritikálét, tavaszi árpát és kukoricát a 3. táblázat szerint. növényfaj 3. táblázat Vetésváltás a gazdaságban terület (ha) tritikálé 10, ,5 10,67 kukorica 3,5 10,67 3,5 - - tavaszi árpa - 3,5 10, napraforgó ,67 3,5 9

10 A táblákra talajvizsgálati eredmények nem állnak rendelkezésre, a részterületek aranykorona értékét a 4. táblázat mutatja: 4. táblázat A táblák részterületeinek aranykorona értéke Tábla jele: I. Tábla jele: II. Részterületek (ha) AK érték Részterületek (ha) AK érték Összesen: 3,5 ha 2, ,63 6,7055 9,92 0, ,31 2, ,4 0,4969 7,35 1, Összesen: 10,67 ha A tápanyagutánpótlást nagyrészt szervestrágyával oldják meg, csupán a kukorica alá adnak N műtrágyát. A K és P műtrágyák használata nem jellemző. A táblák előéletét az 5. és 6. táblázatok, a termesztett növények hozamait a 7. táblázat szemlélteti. 5. táblázat Az I. tábla előélete Tábla I. M.E Elővetemények - napraforgó kukorica t. árpa kukorica tritikálé Fővetemény - kukorica t. árpa kukorica tritikálé napraforgó Hozamok t/ha 4,5 3 2,8 3,5 2,2 Szervestrágya felhasználás Műtrágya felhasználás t/ha N- hatóanyag kg/ha 42,85-42, táblázat A II. tábla előélete M.E Elővetemények - kukorica tritikálé kukorica t. árpa napraforgó Fővetemény - tritikálé kukorica t. árpa napraforgó tritikálé Hozam ok t/ha 5, ,4 1,8 Szervestrágya felhasználás Műtrágya felhasználás t/ha N- hatóanyag kg/ha - 42, A továbbiakban is ugyanezeket a növényeket kívánják termeszteni ben mindkét táblán kukoricát vetettek. A termesztett növények a 65%-a gazdaságon belül kerül felhasználásra, míg a 35%-át piacon értékesítenek. 10

11 Növények termőhelyi alkalmasság 7. táblázat A termesztett növények hozama hozamszint (t/ha) Hozam (t/ha) Főtermék melléktermék Elszámoló ár (Ft/t) Főtermék melléktermék őszi búza * 2,0-4,4 3,5 2, tavaszi árpa * 2-4 3,5 1, kukorica ** 1,5-4,5 5,0 4, napraforgó ** 1,0-3,0 2,5 0, Lucerna ** 16,0-25,0 5, Gyep ** 2-4 4, Magyarázat: *- kiválóan alkalmas termőhely, ** alkalmas termőhely Növénytermesztési technológiák A következő munkákat végzik el a különféle növények termesztése során. Tritikálé és őszi búza esetén: - talajelőkészítés: alapozó talajmunka nem szükséges, viszont szept. elején cm mélységig jól tömörített magágyat készítenek - tápanyagigényét kizárólag szervestrágyával biztosítják ősszel és tavasszal. - Vetés: - ideje: szept ápolás: ősszel nem igényli, tavasszal viszont hengerezni kell a felfagyott talajt. - gyomirtását, betegségek és kártevők elleni védelmét vetésforgóval oldják meg - betekarítására július elején kerül sor. Kukorica esetén: - talajelőkészítése: cm mély őszi szántás - magágykészítés: az őszi szántást tavasszal kell simítózni, a magágyat áprilisban készítik - a növények közül egyedül a kukoricát szokták műtrágyázni - vetésére ápr ig kerül sor - betakarítása: szeptemberben Tavaszi árpa esetén: - tarlóhántás, őszi szántás - tápanyagigényét kizárólag szervestrágyával biztosítják ősszel és tavasszal - magágykészítés kora tavasszal. vetése márciusban - betakarítás Napraforgó esetén: - tarlóhántás, őszi szántás - tápanyagigényét kizárólag szervestrágyával biztosítják ősszel és tavasszal. simítózás kora tavasszal cm mély magágykészítés - vetése áprilisban - betakarítás TÉ 11

12 2.1.2 Az állattenyésztés helyzete Az állattenyésztés szerkezete az elmúlt években a 8. táblázat szerint alakult: 8. táblázat Az állattenyésztés szerkezete Állatfaj (db) 1999* 2000* 2001* 2002* 2003* anyajuh kos bárány * december 31-i állapot szerint A táblázatból jól látható, hogy 1999 és 2002 között az anyajuh állomány folyamatosan csökkent, míg 2003-ban az állomány száma meghaladta az 1999-es értéket. A márciusi adatok szerint a gazdaság 1241 db anyajuhval, 25 db tenyészkossal és 700 db báránnyal rendelkezik. A bárányok húsvétkor, augusztus 20-ára és karácsonykor exportálásra kerülnek. A bárányokat Olaszországba exportálják, míg a gyapjút a megyében értékesítik. Az állattenyésztés hozamait és bevételeit a 9. táblázat mutatja. 9. táblázat Az állattenyésztés hozamai és bevételei 2003-ban Megnevezés M.E. Egységár (Ft/kg) Hozam Értékesített mennyiség (kg) Értékesítési ár (Ft) bárány db gyapjú kg Has, láb gyapjú kg Összes bevétel Ft GÉPPARK, ÉPÜLETEK, ALKALMAZOTTAK A gazdaság gépparkja a következő eszközökből áll: egy es MTZ, egy 552-es MTZ, 50- es MTZ homlokrakodó traktorok, 3 darab UTB 3,5-ös önfelszedő pótkocsi, 3 darab RK-165- ös fűkasza, 2 darab Sokoró rendsodró, 2 darab Lajta 3 fejes eke, 1 darab talajsimító, 1 darab 454-es Forsit kisbálázó végül két darab 6,5 t-ás könnyű pótkocsi. Művelés alól kivont terület: Összesen három tanyával rendelkezik a gazdaság, ezek közül a legnagyobb tanya 5 juhhodályt, kettő darab pihenőépületet és egy juhászlakást foglal magába, összesen 2088 m 2 -es területen. A másik tanyán található egy juhhodályt és egy pihenő területet, 750 m 2 -en. Végül a harmadik tanya a maga 470 ha-jával, egy juhhodályt és egy pihenőépületet foglal magába. Elmondható, hogy az épületek mind elavultak, mivel nagyjából több, mint 30 éve épültek. Szükség van ezért a korszerűsítésre a versenyképesség megtartásának érdekében. A gazda, mint mezőgazdasági vállalkozó három főállású juhászt foglalkoztat. A szezonális szántóföldi munkákban a család többi tagja és három munkás is részt vesz. 12

13 2.3 TERMELÉSI STRATÉGIA ÉS CÉL MEGHATÁROZÁSA A gazda véleménye szerint jelenleg a gazdaság sem nem nyereséges, sem nem veszteséges. Korábban jobban profitálhatott a gazdálkodásból, de a mostani helyzetet sem látja olyan tragikusnak. A jövőt illetően több terve is van, amit meg szeretne valósítani. Célja az állatállomány 2000 db-ra való felfejlesztése, valamint az épületek további felújítása. Emellett célul tűzte ki a bérelt területek felvásárlását is. A jövőben továbbra is csak a bárány- illetve a gyapjú értékesítését kívánja folytatni. A gazdát tehát lelkesnek, elszántnak és a jövőben bízó gazdának látjuk, persze valószínű ez azért van, mert látszik rajta mennyire szereti azt, amit csinál. Véleményünk szerint a hazai állattartók közül a juhágazat szereplői előtt áll a legnagyobb lehetőség arra, hogy az EU csatlakozással járó kihívásoknak megfeleljenek. E gazdaság méretét és terveit vizsgálva megállapíthatjuk, hogy alkalmas lehet arra, hogy az elkövetkező néhány évben eredményeket érjen el mind a hazai, mind a nemzetközi piacokon. Mindezek ellenére a gazdaságosságot figyelembe véve - nem látjuk reálisnak az állatállomány felfejlesztését. A gazdálkodás a bérelt területek felvásárlásához pedig az elkövetkezendő években valószínűleg nem fogja tudni kitermelni az anyagi tőkét. 2.4 A GAZDÁLKODÁS VÁLTOZTATÁSI LEHETŐSÉGEI Két területen akartunk változtatást javasolni. Az egyik az állatlétszám növelésére, a másik a juhhodályok felújítására vonatkozik. Az előbbi megvalósítása azonban nem reális célkitűzés, a gazdaság nem bírná el a létszámnövelést és terület vásárlásra sincs már lehetőség. A földterület nagysága ezért a továbbiakban sem változik és változatlannak feltételeztük a bérelt illetve saját földterület arányát is az elkövetkezendő 5 évben Növénytermesztés A szántóföldön megtermelt növényeket - a napraforgó kivételével - az állatok takarmányozására fordítják. A növénytermesztés szerkezete az elmúlt évekhez hasonlóan fog alakulni, azonban a tritikálé helyett őszi búza fog szerepelni a vetésforgóban. Ezt a változtatást azért hoztuk meg, mert az őszi búza jobb étrendi hatást biztosít a juhoknak. A termesztéstechnológiában pedig nincs különbség a két növény között. A vetésforgó szerkezetét a 10. táblázat szemlélteti az elkövetkezendő öt évben. A talaj egyoldalú igénybevételének elkerülése végett a vetésforgót a kalászosok mellett kapásnövényekkel színesítettük. A vetőmaghasználatban nincs változás, az eddig alkalmazott fajtákat használják. Növényvédőszert nem használnak. A tápanyagutánpótlást szervestrágyázással biztosítják. Az egyes növények termesztéstechnológiáját a melléklet tartalmazza. A termesztéstechnológia nem tér el a szakkönyvekben is leírt általános módszerektől, a meglévő géppark nyújtotta lehetőségekhez alkalmazkodva. A forgatás éves gyakorlat a táblákon (kivéve természetesen az évelő lucerna alatt), a vetés előtt a szántás elmunkálása és a magágy előkészítése általában külön időpontban történik. A vetés után hengerezést alkalmaznak. Az évenkénti kaszálások számát a lucerna esetében az NAKP szabályai szerint alakítják. A szénát néhány nap renden való szárítás után bálázzák. 13

14 Növény FH-II. tak. igény 10. táblázat A vetésváltás szerkezete tak. igény tak. igény 1 ha-ra ha tak. igény tak. igény Vetéster. Vetéster. Vetéster. Vetéster. Vetéster. őszi búza ,5 3,5 0,0 10,7 10,7 0,0 3,5 3,5 tavaszi árpa ,0 0,0 3,5 3,5 0,0 5,7 10,7 kukorica ,6 10,7 3,5 3,5 0,0 10,7 10,7 0,0 napraforgó ,0 0,0 10,7 0,0 0,0 3,5 0,0 lucerna ,8 30,0 23,8 30,0 23,8 30,0 23,8 30,0 23,8 30,0 gyep ,7 275,4 244,7 275,4 244,7 275,4 244,7 275,4 244,7 275,4 Összesen: 282,6 319,6 272,0 319,6 282,6 319,6 279,2 319,6 277,7 319,6 Mivel a gyep az ÉTT területén található, ezért semmiképpen nem kerülhet szóba a kemikáliák használata. A legeltetés szabad legeltetéssel valósul meg. Ez a juhok legeltetésének legelterjedtebb formája. Mivel a gyepterület természetvédelmi területen található, ezért ez a módszer a legajánlatosabb. A legeltetés teljes mértékben a pásztor szaktudására van bízva, az anyajuh nyáron 3-4 kg legelőfüvet, míg a kos 4-5 kg-ot fogyaszt naponta Állattartás A gazdaság fő profilja a tejesbárány értékesítése, amit a jövőben is meg akarnak tartani. Az állatlétszám megoszlása: A kosok száma 25 db, 1240 db anyajuh, az éves szaporulati arány 1,2, azaz 1467 db bárány várható 2004-ben összesen. A létszámban nem történik változás a jövőben. Az állatállomány összetételéről a 4. táblázat nyújt információt. Az állományt két fajta alkotja: (2/3) Magyar merinó, illetve Suffolk (l/3). Az elletéseket nem egy időpontra koncentrálják, hanem három időpontra, húsvétra, augusztus 20.-ra valamint karácsonyra, ennek megfelelően három csoportra vannak osztva az anyajuhok. A juhok vemhességi ideje 150 nap, így az ellések időpontjai a következőképp alakulnak: január-február, május-június, és október-november. A tejes bárányok 8-9 hetes korra kg-ot érnek el. Zömmel juhtejet, kis kiegészítésben báránytápot esznek. A szaporulat értékesítése teljességgel megoldható. A fiatal tejesbárányok iránt Olaszországból fizetőképes kereslet van, a teljes szaporulatot itt értékesítik. A juhászat ikertermékeként jelentkező gyapjút a magyar piacon adják el. A juhok takarmányozását 3 részre bontjuk: - Nyári takarmányozás:210 nap a legelőn - Téli takarmányozás: 155 napig istállóban - Tejesbárányok takarmányozása: anyatej A juhok legeltetési módja március 10.-től november 15.-ig szabad legeltetés, kiegészítve kukoricából és tavaszi árpából és őszi búzából álló abrak takarmánnyal. 14

15 2.5 PÉNZÜGYI VISZONYOK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK A gazdaság bevételének jelentős része a tejesbárányok értékesítéséből, az anyajuhok és a kosok gyapjából származik. A bárányokat teljes létszámban Olaszországba exportálják. A gyapjú értékesítése itthon történik meg. A leselejtezett állatok vágóhídi eladásából minimális a bevétel. Mivel az állatállomány létszámán nem változtattunk, így az elkövetkezendő 5 évben megközelíthetően azonos hozamokra számíthatunk, viszont a tervezés során növeltük az elszámoló árat (tejesbárány esetében 600 Ft-ról 700 Ft-ra; gyapjú esetén 130Ft-ról 150Ftra) ebből adódik tehát a növekedés. A növénytermesztés fedezeti hozzájárulásának alábbi összesítéséből kiderül, hogy a kukoricának a legmagasabb, míg a tavaszi árpának a legalacsonyabb a fedezeti hozzájárulása, így a jövedelmezősége is. 11. táblázat A növénytermesztés fedezeti hozzájárulásának összesítése Összes közvetlen költség TÉ Ft/ha Őszi búza Tavaszi árpa kukorica Napraforgó Lucerna Gyep A Cash -flow számítás alapján megállapíthatjuk, hogy a gazdaság éppen, hogy nyereségesen működik, a 2006-os év kivételével, ami veszteséges. A gazdaságossági mutatókról a következő táblázat ad tájékoztatást. 12. táblázat A gazdaság gazdaságossági mutatói Alapadatok Kalkulatív kamatláb 25,0% Finanszírozásí kamatláb (MIRR) 30,0% Refinanszírozási kamatláb (MIRR) 10,0% Jelenlegi értéken számított: - Árbevétel Működési költségek NPV (Nettó jövedelem jelenlegi értéke) A juhhodály felújítását lehetségesnek tartjuk, így ennek fényében végeztük el a számításokat Összesen 1,2 millió Ft-ot terveztünk 2005-ben a felújításra, amit még a gazdaság elbír, hiszen ezzel együtt is pozitív (több, mint 4 mft) a nettó jövedelem jelenlegi értéke. FH 15

16 3. ÁLLATTENYÉSZTŐ (SZARVASMARHA TARTÓ) GAZDASÁG A gazda a '90-es évek eleje óta gazdálkodik édesapjával és bátyjával közösen ben lett vállalkozó végén nyert egy gazdahitel pályázatot, amiből elkezdték kibővíteni a gazdaságot, mivel az addigi családi gazdaság mérete miatt nem volt elegendő a megélhetéshez ben a helyi termelő szövetkezet felosztásakor a gazda addigi gépkezelői munkahelye megszűnt, így kényszervállalkozásba kezdett. A vagyonrészük fejében 10 tehenet és egy vemhes üszőt vettek ki, melyeket a szomszédos telken álló istállóban tartottak. 3.1 A JELENLEGI GAZDÁLKODÁSI GYAKROLAT ELEMZÉSE Növénytermesztés A vállalkozás jelenleg mintegy 28 ha szántóval és 130 ha termőképes gyeppel rendelkezik, és teljes területtel részt vesz az Agrár-környezetvédelmi programban 2002 óta. A gazdaság földterületei 16 táblában helyezkednek el, ezek elsősorban réti szolonyec talajtípusba sorolhatók, fizikai féleségük agyagos vályog. A termesztett növények az állatállomány takarmányozását szolgálják, ennek megfelelően a főbb fajok: búza, kukorica, lucerna és napraforgó. A szántóföldek rossz minőségűek, hektáronként átlagosan 5-10 aranykorona értékűek, ezért csak alacsony terméshozamokkal lehet számolni. 13. táblázat A növénytermesztés tervezett szerkezete Növény [ha] őszi búza 0,0 12,0 0,0 0,0 3,5 Kukorica 8,3 0,0 8,3 4,7 4,7 Napraforgó 4,7 0,0 8,5 8,3 0,0 Lucerna 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 Gyep 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0 Ugar 3,8 4,8 0,0 3,8 8,6 Összesen: 158,0 158,0 158,0 158,0 158,0 A tápanyagutánpótlást teljes mértékben szervestrágyával oldják meg. A gazda már a kezdetektől fogva, a főbb takarmányokat tekintve önfenntartásra törekedett mind a saját mind a bérelt területeken vetett növényeit figyelembe véve Állattenyésztés Az állatok takarmányozása csak a téli hónapokban történik, jellemzően mindösszesen 135 napban, míg az év fennmaradó részében az állatokat extenzív módon legelőre hajták ki. A tejelő állomány tartása, amely a fenti mutatók alapján látható is, hogy jobban tart az extenzív tartás felé, mint a nagyüzemi felé. A szarvasmarha-istállókban a hagyományos istállótrágya-kezelés az általános trágyatárolási módszer. 16

17 14. táblázat A szarvasmarha tartás naturális mutatói megnevezés M.E. Mutató Tehénselejtezés % 15 Üszöselejitezés % 5 Borjúkiesés % 5 Két ellés közötti idő nap 391 Tenyésztésbevétel időpontja h ivari ciklus nap 21 vemhesség nap 285 Első ellés hó 25 vemhesítés nap a lakt. -ban termékenyítési index - üsző 1,5-1,8 termékenyítési index - tehén 2,0-2,5 vemhesülési arány % évenkénti ellési arány 85-92% szervízperiódus Nap Átlagos hasznos élettartam A állatállomány alakulását az elmúlt 5 évben a 15. táblázat mutatja. 4 laktáció 15. táblázat Az állomány létszámának időbeli alakulása mennyiség (db) szarvasmarha tehén szarvasmarha növendék Nem árutermelési célból a szarvasmarhákon kívül tartanak sertéseket, néhány baromfit és a tanya őrzésében fontos szerepet vállaló négy kutyát is. 3.2 GÉPPARK, ÉPÜLETEK, ALKALMAZOTTAK A gazdaság gépellátottsága a célnak megfelelő, minden munkafolyamathoz rendelkezésre áll a szükséges gép. A gazdaságban jelenleg a következő erő- és munkagépek állnak rendelkezésre: 16. táblázat A gazadaság gépállománya Eszköz Erőgép (traktor) Eke Tárcsa Lazító Kultivátor Henger Típus, mennyiség 1 db LTZ 60 AB 1 db 1 db 1 db 1 db 1 db 17

18 Eszköz Típus, mennyiség Műtrágyaszóró 1 db Vetőgép 1 db Amazon-07 Permetező 1 db Betakarítógép 1 db E-512 Szárzúzó 1 db A gazdaság tehát gyakorlatilag minden fontosabb munkaműveletet akár saját gépekkel is el tud végezni, ez jelentős költségmegtakarítást jelent a bérmunkával szemben. A gépek kora és állapota a magyar mezőgazdasági termelők szintjéhez hasonlóan elöregedő. A karbantartásukat maga a gazda lévén, hogy géplakatos alapvégzettségű önállóan el tudja végezni. Az állatok tartásához az alábbi épületek állnak rendelkezésre: 17. táblázat Az állattartás épületei kapacitás Megnevezés M.E. mennyiség kora istálló-állattartó rész m év fejőállás 2*4 halszálkás m év kifutó m év tej ház m év magtár t év A birtokot családi gazdálkodás formájában művelik, melybe közeli családtagok tartoznak bele. A fő munkaerőnek a gazda, édesapja és testvérbátyjuk számít. A feleség és a többi asszony valamint a gyerekek a földeken csak ideiglenes munkaerőként jelennek meg, de a legtöbb munkafázisból azért jócskán kiveszik a részüket. A családfő végzettsége géplakatos, a feleség a gazdaság könyvelését vezeti, a "gyerekek" tanulnak. 3.3 A GAZDÁLKODÁS VÁLTOZTATÁSI LEHETŐSÉGEI A gazdaság a megalakulásának kezdetén még nagy reményekkel telve kezdte működését. A tej értékesítése nem jelentett problémát, felvevőpiac volt, ezért bővítésbe kezdtek. Tíz éven keresztül a megtermelt tejmennyiséget teljes egészében értékesíteni tudták. Kezdetben az Egertej Rt., majd egy miskolci kereskedő vásárolta fel. Az eddigi évek során a gazda anyagi helyzetéhez mérten dinamikusan bővítette az állományt, de a tejfelvásárlás megszüntével, amióta legálisan nem tud tejet értékesíteni, kénytelen eladni ill. leselejtezni az állatállományt. A gazda tervei között szerepelt egy közepes méretű tejház megépítése is, pasztörizáló és csomagoló berendezéssel, de a pályázatok szűk anyagi kerete miatt erről lemondott. A tejelő államány leépítésének ütemét a 18. táblázat mutatja be. 18

19 18. táblázat Az állatállomány tervezett leépítése mennyiség (db) szarvasmarha tehén szarvasmarha növendék "Valamihez viszont kezdeni kell...", így a szarvasmarhatartás másik ágát, a húsmarhatartást célozza meg az elkövetkező években. A jelenlegi húsárak illetve az export lehetősége alapján mégsem tud bizakodva tekinteni a jövő elé. Tervünkben a tej elő állomány eladásából, és a csökkenő állomány miatt felszabaduló többlettakarmány eladásából származó plusz bevételt lehetne fokozatosan felhasználni az új állomány felépítésére. A tervezett bővítést a 19. táblázat mutatja be. 19. táblázat Az állomány tervezett szerkezetének időbeli alakulása mennyiség (db) húsmarha tehén húsmarha növendék PÉNZÜGYI VISZONYOK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK A gazdaság a megalakulásának kezdetén még nagy reményekkel telve kezdte működését. Tíz éven keresztül a megtermelt tejmennyiséget teljes egészében értékesíteni tudták. Kezdetben az Egertej Rt., majd egy miskolci kereskedő vásárolta fel a téli időszakokban a 3-400, míg nyáron a liternyi mennyiséget. Sajnos egy idő után mindketten fizetésképtelenné váltak. Ma a gazda csak szabadpiacon tudja értékesíteni a megtermelt mennyiséget, azonban az EUba lépést követően ez a felvevő piaca is ellehetetlenedik a megszigorodó törvények miatt. Várhatóan nagymértékű fejlesztésekre, vagy teljes profilváltásra kényszerül. Tervei között szerepelt egy kisebb tejfeldolgozó és csomagoló gépsor vásárlása, amit támogatásokkal szeretne megvalósítani. Amennyiben ez nem sikerül, rákényszerül a mai állatállomány leépítésére és a húsmarha tenyésztésre való áttérésre. A családi gazdaságban szerkezetváltást és bővítést terveznek. További földek bérbe, ill. megvételére már történtek konkrét lépések is. Ezek a lépések a gazdaság állateltartó képességét növelnék leginkább. A húsmarhák ennyire extenzív tartása már nem lenne kifizetődő. A család továbbra is részt kíván venni az NAKP zonális célprogramjában. Mindenképpen szükség volna a hatékonyabb működés érdekében némi modernizálásra és kiegészítésre a géppark területén. Ezek a lépések a gazdaság jelenlegi helyzetének ismeretében, fejlesztésének érdekében helyesek. A termelési szerkezet diverzifikálása is szóba jöhet a hosszú távú fenntarthatóság szempontjait figyelembe véve, de ennek konkrétumait a környezeti adottságok, a piaci viszonyok, valamint a pénzügyi keretek egész térségben jellemző szűkössége miatt nehéz lenne meghatározni. 19

20 4. VEGYESGAZDASÁG I. A gazdaságban közel 1250 ha-on gazdálkodnak. Ebből 160 ha szántó saját terület, és 1096 hektárt bérelt. A bérelt területek 20%-a a Bükki Nemzeti Park tulajdonába tartozik. A családi gazdaság 1992-ben alakult. Ebben az évben szűnt meg a Mezőcsáti Szövetkezet, amelyben a gazda dolgozott. Mezőgazdasági ismereteinek egy részére a Tszben eltöltött évek alatt tett szert, majd később az ágazattal kapcsolatos tanfolyamokon is került tudását bővítenie. Kezdetben csak bérelt területeken gazdálkodtak, amikből később vásároltak. A gazdaság fő növényei a búza, kukorica és a repce volt, ami mára kiegészült a napraforgóval, lucernával, árpával és silókukoricával. Az erre a térségre általánosan jellemző aranykoronás földekből 1997-ben már kb. 400 ha-on folytak a munkák ban és ben földek illetve erőgépek vásárlásával tovább bővült a gazdaság mérete és tőkéje. Ettől az időponttói kezdve valósult meg az ároktői táj védelmi területek bérlése is, melyen repcét és lucernát termesztenek ben sikeresen pályázták meg a Nemzeti Agrár Környezetvédelmi Program gyepgazdálkodási célprogramját, melybe 466 ha gyepterülettel léptek be. A gazdaság legutóbbi beruházása 50 db Charolais húsmarha vásárlása volt. Az elmúlt évek természeti csapásainak, valamint a kevésbé jó talajnak köszönhetően a gazdaság nullára jött ki, mely fejlődés az NAKP-s támogatások és hitelek segítségével valósult meg. 4.1 A JELENLEGI GAZDÁLKODÁSI GYAKORLAT Növénytermesztés A gazdaság összterülete 1266 ha, amelyből 1096 ha bérelt terület. Ebből 630 ha bérelt szántó és 466 ha bérelt gyep terület. A gazdaság területi művelt területeinek megoszlását a 20. táblázat mutatja be. 20. táblázat A művelési ágak megoszlása a gazdaságban 2004-ben Művelési ágak Saját Bérelt Összesen Szántó 160,5 630,0 790,5 Gyep 466,0 466,0 Mezőgazdasági földterület 160,5 1096,0 1256,5 Erdő 1,5 1,5 Nádas 8,0 8,0 Termőterület összesen 170,0 1096,0 1266,0 ha A növénytermesztés szerkezetének alakulását a 21. táblázatban fiygelhetjük meg. 20

Fejlődő vidék, élhető falvak

Fejlődő vidék, élhető falvak Fejlődő vidék, élhető falvak A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv eredményei, 2004-2006 észak-magyarország 1 Vállalkozó szellemû, tenni kész emberek. Összetartó és ér tékteremtô közösségek. Szépülô falvak,

Részletesebben

Fejlődő vidék, élhető falvak

Fejlődő vidék, élhető falvak Fejlődő vidék, élhető falvak A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv eredményei, 2004-2006 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG Vállalkozó szellemû, tenni kész emberek. Összetartó és ér tékteremtô közösségek. Szépülô falvak, új

Részletesebben

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK ÉS AZ EGYÉNI GAZDASÁGOK GAZDASÁGI SZEREPÉNEK VÁLTOZÁSA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ÁLLATTENYÉSZTÉSRE Harangi-Rákos Mónika Témavezetők: Dr. Popp

Részletesebben

Üzleti terv 2014. év

Üzleti terv 2014. év Üzleti terv 2014. év TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...2 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...3 A VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA...5 A vállalkozás alapadatai...5 A vállalkozás története...5 MARKETING TERV...7 Ágazati

Részletesebben

A Taktaköz Érzékeny Természeti Terület bevezetését megalapozó vizsgálatok

A Taktaköz Érzékeny Természeti Terület bevezetését megalapozó vizsgálatok Szent István Egyetem Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet A Taktaköz Érzékeny Természeti Terület bevezetését megalapozó vizsgálatok Témavezetők: Dr. Ángyán József Dr. Podmaniczky László Készült a Környezetvédelmi

Részletesebben

Nemzeti Akcióterv az Ökológiai Gazdálkodás Fejlesztéséért (2014-2020)

Nemzeti Akcióterv az Ökológiai Gazdálkodás Fejlesztéséért (2014-2020) Vidékfejlesztési Minisztérium Nemzeti Akcióterv az Ökológiai Gazdálkodás Fejlesztéséért (2014-2020) Budapest, 2014. január 1 ELŐSZÓ A Kormány által 2012 tavaszán elfogadott, a magyar vidék felemelését

Részletesebben

A családi gazdaságok pénzügyi helyzetének elemzése Jász- Nagykun-Szolnok megyében

A családi gazdaságok pénzügyi helyzetének elemzése Jász- Nagykun-Szolnok megyében SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS tézisei A családi gazdaságok pénzügyi helyzetének elemzése Jász- Nagykun-Szolnok megyében KÉSZÍTETTE: BARANYI ARANKA GÖDÖLLŐ 2003 A DOKTORI ISKOLA MEGNEVEZÉSE:

Részletesebben

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program. Budapest, 2007. szeptember. (nem lektorált)

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program. Budapest, 2007. szeptember. (nem lektorált) Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Budapest, 2007. szeptember (nem lektorált) 1 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Budapest, 2007. szeptember 2 TARTALOM 1. A VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM CÍME...

Részletesebben

Mezőgazdasági Üzemtan I.

Mezőgazdasági Üzemtan I. Mezőgazdasági Üzemtan I. Takácsné György Katalin CSc Szent István Egyetem Vállalatgazdasági és Szervezési Intézet takacsne.gyorgy.katalin@gtk.szie.hu gtk.szie.hu 2007/2008 Mezőgazdas gazdasági gi Üzemtan

Részletesebben

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Budapest 2007. február 7. Rövidítések AK AVF AVHGA AVOP ÁE BAT BÉSZ CMEF EEA EHA EiC EK EMOGA EMVA ENAR ERFA ESZA EU EUME ÉTT FÖVÉT FVM GDP HACS HOPE HVK HVI ICT

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori iskola vezetője: DR. SZÉLES GYULA egyetemi tanár, MTA doktora Témavezető:

Részletesebben

Vidékfejlesztési esettanulmányok a magyar román határ mentén

Vidékfejlesztési esettanulmányok a magyar román határ mentén Vidékfejlesztési esettanulmányok a magyar román határ mentén Szerkesztette: Gályász József Debrecen 2006 1 Vidékfejlesztési esettanulmányok a magyar román határ mentén A kiadvány a Vidékfejlesztési esettanulmányok

Részletesebben

2253/1999. (X. 7.) Korm. határozat. a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Programról és a bevezetéséhez szükséges intézkedésekről

2253/1999. (X. 7.) Korm. határozat. a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Programról és a bevezetéséhez szükséges intézkedésekről 2253/1999. (X. 7.) Korm. határozat a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Programról és a bevezetéséhez szükséges intézkedésekről A Kormány 1. elfogadja az e határozat mellékletét képező Nemzeti Agrár-környezetvédelmi

Részletesebben

Ára: 499 Ft. 21. évf. 2011/4. április. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG

Ára: 499 Ft. 21. évf. 2011/4. április. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG A AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG 21. évf. 2011/4. április Ára: 499 Ft Magyar Agrárkamarák lapja Tisztelt Olvasó! Sok szó esik manapság akár a készülô hungarikumtörvény, akár a központi agrármarketing szervezet

Részletesebben

BIOTERMÉK AVAGY ÚJ PIACI TREND A HIPERMARKETEKBEN. Készítette: Majkut Sarolta. Budapest, 2005

BIOTERMÉK AVAGY ÚJ PIACI TREND A HIPERMARKETEKBEN. Készítette: Majkut Sarolta. Budapest, 2005 BGF KKFK Elektronikus Könyvtár Az elektronikus könyvtár teljes szövegű dokumentumokat tartalmaz biztosítva a szabad Információ-hozzáférést. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát

Részletesebben

Ökológiailag-orientált vállalkozások. (Körös-Maros Biofarm Kft, Hubai Kft, Ráspi Étterem és Borászat, Tiszta Forrás, Treehugger Dan s) *

Ökológiailag-orientált vállalkozások. (Körös-Maros Biofarm Kft, Hubai Kft, Ráspi Étterem és Borászat, Tiszta Forrás, Treehugger Dan s) * Ócsai András Ökológiailag-orientált vállalkozások (Körös-Maros Biofarm Kft, Hubai Kft, Ráspi Étterem és Borászat, Tiszta Forrás, Treehugger Dan s) * Műhelytanulmány * A műhelytanulmány a TÁMOP-4.2.1.B-09/1/KMR-2010-0005

Részletesebben

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv (2007-2013) Budapest 2007. január Tartalomjegyzék A szövegben használt rövidítések... 3 Bevezetés... 4

Részletesebben

Betekintés Dánia mezőgazdaságába

Betekintés Dánia mezőgazdaságába Betekintés Dánia mezőgazdaságába Az ökológiai gazdálkodás jelentősége a világon Az ökológiai gazdálkodásban élen járó nyugat-európai országokban (Ausztria, Németország, Dánia, Franciaország) 1995 és 1998

Részletesebben

Belecska közösségi foglalkoztatási programja

Belecska közösségi foglalkoztatási programja A HÉTFA CSOPORT TAGJA Belecska közösségi foglalkoztatási programja Értékelő, adaptációt előkészítő elemzés A Helyi Kezdeményezésű Gazdaságfejlesztési Programok Értékelése című kutatás résztanulmánya 2010.

Részletesebben

Komplex fenntartható gazdaságfejlesztési intézkedések a Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület működési területén. Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület

Komplex fenntartható gazdaságfejlesztési intézkedések a Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület működési területén. Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület Komplex fenntartható gazdaságfejlesztési intézkedések a Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület működési területén Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület 2009 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 Az Európai Uniós dokumentumok

Részletesebben

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium JELENTÉS. az agrárgazdaság 2007. évi helyzetéről. Budapest, 2008. augusztus

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium JELENTÉS. az agrárgazdaság 2007. évi helyzetéről. Budapest, 2008. augusztus Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium JELENTÉS az agrárgazdaság 2007. évi helyzetéről Budapest, 2008. augusztus TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 5 1. Az élelmiszergazdaság helye a nemzetgazdaságban...

Részletesebben

Tartalom. Purina Lovas Bemutatótelep Ászáron. Tisztelt Partnerünk! Kócza Zsolt elnök - vezérigazgató Maarten Welten vezérigazgató

Tartalom. Purina Lovas Bemutatótelep Ászáron. Tisztelt Partnerünk! Kócza Zsolt elnök - vezérigazgató Maarten Welten vezérigazgató 2010. október - december Tartalomból: A Cargill Magyarország Zrt. bejelentette, hogy tulajdonrészt szándékozik vásárolni a Szekszárdi Növény Zrt.-ben. Bemutatkozik a Frontier Agriculture Bemutatkozik Magyarország

Részletesebben

Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (NVT) Agrárkörnyezetgazdálkodási. tartalom. A projektet támogatja az Európai Unió Phare Programja

Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (NVT) Agrárkörnyezetgazdálkodási. tartalom. A projektet támogatja az Európai Unió Phare Programja III. évfolyam második szám A projektet támogatja az Európai Unió Phare Programja A Fiatal Gazda jelen tematikus számában a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (NVT) agrár-környezetgazdálkodási intézkedésével,

Részletesebben

A társadalmi párbeszéd, szociális partnerség

A társadalmi párbeszéd, szociális partnerség A társadalmi párbeszéd, szociális partnerség A MEZŐGAZDASÁGBAN ÁGAZATI ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNY Készítette: Szeremi Lászlóné Budapest, 2002. Január 31. 2 A TÁRSADALMI PÁRBESZÉD, SZOCIÁLIS PARTNERSÉG A MEZŐGAZDASÁGBAN

Részletesebben

A szakmaszerkezeti változásokat meghatározó tényezők

A szakmaszerkezeti változásokat meghatározó tényezők Tajti József A szakmaszerkezeti változásokat meghatározó tényezők 2007 Tartalomjegyzék... 3 Súlya a nemzetgazdaságban: vállalatok, foglalkoztatottak száma, (GDP részesedés).. 3 Történelmi beágyazottság

Részletesebben

MINTAGAZDASÁGOK JUBILEUMI ÉVKÖNYVE (2000-2010)

MINTAGAZDASÁGOK JUBILEUMI ÉVKÖNYVE (2000-2010) NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR SZAKTANÁCSADÓ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ INTÉZET MINTAGAZDASÁGOK JUBILEUMI ÉVKÖNYVE (2000-2010) 1 A PROJEKT az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

A magyar búza piaci kilátásai. Tartalom: 2007-es év alacsony termés, magas árak. 2008-as hazai termés gyengébb minőség

A magyar búza piaci kilátásai. Tartalom: 2007-es év alacsony termés, magas árak. 2008-as hazai termés gyengébb minőség Termesztés-technológiai kézikönyv Tartalom: 2 4 7 14 19 23 23 29 34 38 45 49 52 54 56 56 58 61 666 71 A magyar búza piaci kilátásai Szabványok és minősítések gabonákban A kalászos gabona termesztés általános

Részletesebben

Partner a növekedésben Agrárfinanszírozásban otthon vagyunk

Partner a növekedésben Agrárfinanszírozásban otthon vagyunk Partner a növekedésben Agrárfinanszírozásban otthon vagyunk Az FHB Bank hagyományosan elkötelezett az agrárium finanszírozása, teljes körű pénzügyi, szakértői kiszolgálása iránt. Az őstermelőktől a nagy

Részletesebben

A termelői piacok szerepe a Balaton régió fejlesztésében, a Liliomkert példáján keresztül

A termelői piacok szerepe a Balaton régió fejlesztésében, a Liliomkert példáján keresztül KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS GAZDASÁGI- ÉS STATISZTIKA TANSZÉK A termelői piacok szerepe a Balaton régió fejlesztésében, a Liliomkert példáján keresztül Készítette: BENE ESZTER IV.

Részletesebben

agrárium 23. évf. 2013/8. augusztus Ára: 499 Ft

agrárium 23. évf. 2013/8. augusztus Ára: 499 Ft 23. évf. 2013/8. augusztus Ára: 499 Ft Tisztelt Olvasó! Lapunkban beszámolunk arról a fura helyzetrôl, ami napjainkra a gabonapiacon kialakult. Szerzôdés szinte alig érvényesül, a kereskedôk napi ajánlatokkal

Részletesebben