Gyakorló feladatok a Vállalkozások tevékenysége gazdasági elemzése tárgyhoz Témakör: Mezõgazdaság

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gyakorló feladatok a Vállalkozások tevékenysége gazdasági elemzése tárgyhoz Témakör: Mezõgazdaság"

Átírás

1 1. példa A Bambamedve Kft. növénytermesztéssel és állattenyésztéssel foglalkozik. A növényi és állati fõtermékek önköltségének meghatározásához az alábbi adatok állnak rendelkezésre. Fenntartóüzem költségei: bér + járulékok: rezsi mûhely bruttó érték maradványérték hasznos élettartam 800 Ft/óra 1000 eft eft 6000 eft 20 év Fenntartóüzem teljesítménye (óra) Megnevezés óra traktorüzem traktorüzem kombájnüzem szárítóüzem 200 egyéb segédüzem 400 növénytermesztés általános költsége 200 egyéb 200 összesen Segédüzem költségei (Ft): Megnevezés traktor1 traktor2 kombájn szárító egyéb sü bér+járulék alkatrész écs biztosítás javítás (külsõ) A szárító áramköltsége 3000 eft. A szárítás során az õsz búzára 8000, a tavaszi árpára a napraforgóra 8000 m 3 gázt terheltek. A gáz költsége 50Ft/m 3. A segédüzemek teljesítményének alakulásáról az alábbi táblázat tájékoztat. Teljesítmény (üzemóra) traktor1 traktor2 kombájn szárító egyéb sü õszi búza tavaszi árpa napraforgó lucerna következõ év(ek) költsége állattenyésztés növényterm. általános ktsg szárítóüzem 500 egyéb összesen A költségfelosztás üzemóra arányában történik. A szárítóüzem gázköltségét a Kft. közvetlenül terheli költségviselõre.

2 A segédüzem által felhasznált üzemanyag mennyisége havi bontásban az alábbiak szerint alakult: (adatok literben) Hónap traktor1 traktor2 kombájn szárító egyéb sü összesen A nyitókészlet liter volt 180 Ft/l nyilvántartási áron. Beszerzés a 3., 8. illetve a 9. hónap elején történt rendre 58000, valamint liter. Az elsõ és harmadik beszerzés 200 Ft/l, a második beszerzés 190 Ft/l áron történt. A cég FIFO eljárást alkalmaz. A felosztandó növénytermesztést érintõ- általános költség a fenntartó és segédüzemi költségeken túlmenõen 9501 eft személyi jellegû ráfordítást tartalmaz. A költségfelosztás a május 31-ei vetésterület alapján történik. A növénytermesztésrõl az alábbi adatok állnak rendelkezésre: Megnevezés õszi búza tavaszi árpa napraforgó lucerna következõ év május 31-ei terület (ha) bruttó termésátlag (to/ha) 5,20 4,20 2,50 4,50 nettó termésátlag (to/ha) 5,00 4,00 2,25 4,50 nettó hozam (to) közvetlen költségek (Ft) vetõmag mûtrágya növényvédõszer biztosítás mezõgazdasági szolgáltatás * ** egyéb anyag közvetlen bér + járulékok mezei leltár *A bruttó hozam 50%-át a cég nem saját jármûvel szállította raktárba. A fuvardíj 400Ft/tonna. **A légi vegyszerezés költsége 2000 Ft/ha. A betakarítás során a fõtermékeken túlmenõen 100to búzaocsú, 500 to búzaszalma, 50to árpaocsú és 300to árpaszalma került készletre. Az ocsú piaci értéke 12Ft/kg, a búzaszalma piaci értéke 6, az árpaszalmáé pedig 8Ft/kg.

3 Néhány növényi termék készletmozgását az alábbi táblázat tartalmazza. Megnevezés Növekedés Csökkenés Jogcím Dátum Mennyiség, to Jogcím Dátum Mennyiség, to õszi búza nyitás értékesítés hozam tavaszi árpa hozam értékesítés napraforgó hozam értékesítés lucerna nyitás juhászat hozam juhászat hozam juhászat hozam káresemény juhászat juhászat juhászat értékesítés juhászat juhászat juhászat juhászat juhászat juhászat Az õszi búza önköltsége az elõzõ évben Ft/to, a lucerna önköltsége Ft/to volt. Az õszi búza értékesítési ára 101 /to, a tavaszi árpáé Ft/to, a napraforgóé Ft/to, a lucernáé pedig Ft/to. Az MNB árfolyam az õszi búza értékesítésekor 260Ft/, a számla kiállításakor 255Ft/, a pénzügyi rendezéskor 265Ft/. Az állattenyésztés (juhászat) a fenntartó és segédüzemi teljesítményeken és a lucernán túlmenõen az alábbi erõforrásokat használta fel. (A tevékenység célja pecsenyebárány elõállítása.) bér+járulék istállók költsége értékcsökkenés (állat) vásárolt állat (1200 kg) vásárolt takarmány ocsú (saját) búzaszalma Ft Ft Ft Ft Ft 150 to 300 to Raktárba került 1500to trágya 3000 eft valamint 7500kg gyapjú 1350 eft értékben. A bárány nyitókészlet 1000 kg volt, 600eFt értékben. A tárgyévi szaporulat 1600 db bárány volt, 4800 kg tömeggel. A bárányállományra kg-ot sikerült ráhizlalni. A tárgyévben értékesített 1500 darab bárány tömege kg. Az értékesítési átlagár 720 Ft/kg. Feladat Határozza meg a növényi és állati termékek értékesítésének bruttó eredményét!

4 2. példa Az AgroHungária Rt. rendelkezésére álló terület nagysága ha (1 ha = m 2 ). A földterület mûvelési ágak szerinti csoportosítását az 1. táblázat szemlélteti. Mûvelési ág Terület (ha) Szántóhoz viszonyított 20x1 20x2 átszámítási kulcs Szántó ,00 Öntözött szántó ,60 Rét ,50 Legelõ 0,20 Gyümölcsös 4,00 Mezõgazdaságilag mûvelt összes terület Erdõ ,10 Nádas 1 1 0,05 Halastó 0,10 Termõterület összesen Mûvelés alól kivett ,00 Gazdasági összes terület táblázat: A mûvelési ágak nagysága és az átszámítási kulcsok Elemzés céljára azt a 4 növényt választottuk ki, melyeket a legnagyobb területen vetnek. Ennek a 4 növénynek a vetésterülete a szántó kb. 60%-át teszi ki. Terület (ha) Termelési ktg. (eft) Termelési érték (eft) Munkaórák száma Megnevezés (óra) 20x1 20x2 20x1 20x2 20x1 20x2 20x1 20x2 Õszi búza Napraforgó Cukorrépa Kukorica Összesen táblázat: Segédtáblázat a talajhasznosulási mutató számításhoz Az AgroHunária Rt. 20x2. évre az õszi búza tervezésekor az alábbi adatokkal számolt: - vetésterület: ha - összes hozam: to - termelési érték: eft - eladási ár: Ft/to - termelési költség: eft Az elõzõ táblázatokban szereplõ adatokon kívül ismerjük, hogy 20x2.-ben az összes hozam 5.884,8 tonna volt, míg az eladási ár Ft/to. a) Vizsgálja meg a földterület mûvelési ágak szerinti hasznosítását megoszlási viszonyszámokkal! b) Számítsa ki a földkihasználási mutatókat mindkét évre! c) Számítsa ki a 2. táblázatban szereplõ növények talajhasznosulási mutatóját! d) Részletesen elemezze a talaj hasznosulás színvonalát a tanult mutatókon keresztül! e) Vizsgálja meg az õszi búza vetéstervének teljesítését, számszerûsítse az egyes tényezõk hatását!

5 3. példa Az AgroHungária Rt. új mûvelési ág bevezetését tervezi a magasabb profit reményében. Hosszú távú elõrejelzések ugyanis a gyümölcsösök felértékelõdését prognosztizálják. Ehhez azonban már mûvelt területeket kellene feláldozni, vagyis a menedzsmentnek vizsgálnia kell, hogy érdemes-e feláldoznia a növénytermesztés egy 30 ha-os parceláját és ott gyümölcsöst létrehoznia. A beruházást vizsgáló teamnek az alábbi adatok állnak rendelkezésre: az átalakításra kijelölt terület adatai a következõek: - termelési érték az elmúlt 5 évben összesen: eft - termelési költség az elmúlt 5 évben összesen: eft a gyümölcsfák telepítésétõl a termõrefordulásig várhatóan 4 év telik el évenkénti befektetések adatai: 1. év 500 eft 2. év eft 3. év 500 eft 4. év 600 eft az átalakított terület termelésének adatai: - termelési érték 5 évre kalkulálva: eft - termelési költség 5 évre kalkulálva: eft a felhasznált eszközöktõl elvárt jövedelmezõségi ráta 27%. egy gyümölcsös élettartama a mai technológiát figyelembe véve év között van Határozza meg az új mûvelési ág megtérülési idejét! Értékelje a kapott adatokat! 4. példa Az Agrohungária Rt 2006-ra 628 ha napraforgó vetését tervezte, 2,2 tonna/ha termésátlaggal, Ft/ha termelési költséggel. A terv készítéskor a határidõs piacon a napraforgó elszámolóára Ft volt tonnánként, a tervezõk úgy gondolták, hogy a telephelyi ár várhatóan az elszámolóár 80 %-a lesz. Ténylegesen azonban csak 590,32 tonna napraforgó termett a 628 ha-on, és az összes termelési költség e Ft volt. A kedvezõtlen piaci helyzet miatt az átlagos eladási ár Ft/tonnára csökkent. a) A fenti adatok ismeretében vizsgálja meg a napraforgó vetéstervének teljesítését, számszerûsítse az egyes tényezõk hatását! (termelési érték: területvált: 0 eft, termésátlagvált: eft, árvált: eft; termelési ktsg: területvált 0 eft, hektáronkénti ktsgvált: eft) b) Értékelje a kapott adatokat! 5. példa Az Agrohungária Rt 2006-ra 1500 ha kukorica vetését tervezte, 5,0 tonna/ha termésátlaggal, eft termelési költséggel. A terv készítéskor a tervezõk úgy gondolták, hogy a telephelyi ár várhatóan Ft/to lesz. Ténylegesen azonban csak 4800 tonna kukorica termett, a termésátlag 4,0 to/ha lett. A hektáronkénti termelési költség Ft-ot tett ki. A kedvezõ piaci helyzet miatt az átlagos eladási ár Ft/tonnára növekedett. a) A fenti adatok ismeretében vizsgálja meg a kukorica vetéstervének teljesítését, számszerûsítse az egyes tényezõk hatását! (termelési érték: területvált: eft, termésátlagvált: eft, árvált: eft; termelési ktsg: területvált eft, hektáronkénti ktsgvált:6 000 eft) b) Értékelje a kapott adatokat!

6 6. példa A Lilaákác Rt szántóterületén gyümölcsös telepítését fontolgatja. Az átalakításra kijelölt terület adatai a következõek: - termelési érték az elmúlt 5 évben összesen: eft - termelési költség az elmúlt 5 évben összesen: eft A telepítés költségei évente 1500, 500, 1000 ill eft. A gyümölcsfák telepítésétõl a termõrefordulásig várhatóan 4 év telik el Az átalakított terület termelésének adatai: - termelési érték 5 évre kalkulálva: eft - termelési költség 5 évre kalkulálva: eft A jövedelmezõségi elvárás 25%, a gyümölcsös várható élettartama 10 év. a) Határozza meg az új mûvelési ág megtérülési idejét! (kiesõ jövedelem 160 eft/év, telepítési költségei a termõre fordulás idõpontjában: 8701 eft, éves várható jövedelem 750 eft/év, megtérülési idõ 12,45 év) b) Értékelje a kapott adatokat! 7. példa A mezõgazdasági vállalkozó tehenészetének adatai a következõk: Megnevezés Bázis idõszak Tárgy idõszak Takarmányozási napok száma összesen ebbõl Termelõ takarmányozási napok száma Összes tejtermelés, liter Vizsgálja meg a létszám és a tejtermelés alakulását! Milyen tényezõk okozták a termelés változását? Hogyan alakul a szárazonállás? Értékelje a kapott adatokat! 8. példa A sertéshízlalásban a hízlalási idõ alakulásának vizsgálatához a következõ adatok állnak rendelkezésre: Megnevezés Terv Tény Beállítási átlagtömeg, kg Kibocsátási átlagtömeg, kg Napi tömeggyarapodás, gr Vizsgálja meg, hogy a hízlalási idõ hosszát milyen tényezõk befolyásolják! Értékelje a kapott adatokat! 9. példa A mezõgazdasági vállalkozó sertéstenyészetének fõbb adati a következõk: Megnevezés Bázis idõszak Tárgy idõszak Átlagos kocaállomány, db Fialások száma, db Malacszaporulat, db Elhullás, db Választásig felmerült összes termelési költség, Ft Vizsgálja meg a szaporulati mutatókat és az élõtömeg-termelést! Milyen tényezõk befolyásolták a leválasztott élõtömeg változását? A választott élõtömeg önköltségének változását milyen tényezõk befolyásolták? Értékelje a kapott adatokat!

7 10. példa A vállalkozó juhászatának néhány kiemelt adata a következõ: Megnevezés Terv Tény Gyapjú, kg Választott bárány alomtömeg és tömeggyarapodása, kg Növendék juhok tömeg-gyarapodása, kg Kifejt tej mennyisége, liter Összes termelési költség, Ft Mûszaki-egyenértékszámok a hozamok átszámításához 1 kg bárány alomtömege 0,40 kg gyapjú 1 kg tömeggyarapodás 0,40 kg gyapjú 1 liter tej 0,10 kg gyapjú Vizsgálja meg az önköltség alakulását! Milyen tényezõk hatására változott az önköltség? Értékelje a kapott adatokat! 11. példa A broilertelep jellemzõi a következõk: A hízlalóház tényleges alapterülete: m 2 Tervadatok: - telepítési sûrûség 19 db/m 2 - kibocsátási végsúly gr - elhullás 5 % - felnevelési idõ 50 nap Tényadatok: - betelepített állomány db - értékesített mennyiség db ,64 kg - felnevelési idõ 51 nap Vizsgálja meg a kapacitás kihasználását, valamint a termelés változását! Értékelje a kapott adatokat! 12. példa A társaság szarvasmarha-ágazatának tárgyévi költségeirõl a következõk ismertek: borjú költségszámla egyenlege: ebbõl borjúvásárlás hozamszámla egyenlege: melléktermék értéke növendék üszõ költségszámla egyenlege: ebbõl vásárlás hozamszámla egyenlege: melléktermék értéke növendék bika költségszámla egyenlege ebbõl vásárlás hozamszámla egyenlege: melléktermék értéke elszámoló árak (elõzõ évi önköltség) borjú 514 Ft/kg növendék üszõ 309 Ft/kg növendék bika 345 Ft/kg

8 Az állatállomány változásról az analitika az alábbi adatokkal szolgál: borjú üszõ bika db kg db kg db kg nyitó vásárlás korosbításból hízóba állításból tömeggyarapodás szaporulat összesen táblázat: szarvasmarha-állomány növekedése borjú db kg db kg db kg záró értékesítés elhullás korosbításra hízóba állításba átminõsítés kettõs hasznúvá húshasznúvá üszõ összesen táblázat: szarvasmarha-állomány csökkenése Számítsa ki állatkorcsoportonként az önköltséget! bika 13. példa A Lilatehén Kft állatállományának növekedésérõl az alábbi adatok állnak rendelkezésre: borjú növendék üszõ növendék bika db kg db kg db kg nyitó vásárlás korosbításból hízóba állításból tömeggyarapodás szaporulat összesen A borjú termelési költsége Ft volt(ebbõl Ft az állatvásárlás), melybõl a melléktermék értéke Ft. A üszõkkel kapcsolatos tárgyévi költségek Ft-ot tettek ki (melléktermék értéke Ft). A bikahizlalás költsége Ft volt, amelybõl Ft a melléktermék értéke. Az üszõ önköltsége 295, a bika önköltsége 320 Ft/kg volt az elõzõ évben. a) Határozza meg az egyes korcsoportok önköltségét! (borjú 588 Ft/kg, üszõ 318 Ft/kg, bika 294 Ft/kg) b) Tárgyévben 80 db, kg tömegû bikát értékesítettek. Mennyi lehetett a hízóbika-értékesítés fedezete, ha az értékesítés nettó árbevétele eft volt? (árbev: eft, közvetlen ktsg: eft, fedezeti összeg: eft)

Gyakorló feladatok a Komplex elemzés tárgyhoz Témakör: Mezőgazdaság

Gyakorló feladatok a Komplex elemzés tárgyhoz Témakör: Mezőgazdaság 1. példa Az AgroHungária Rt. rendelkezésére álló terület nagysága 4.981 ha (1 ha = 10.000 m 2 ). A földterület művelési ágak szerinti csoportosítását az 1. táblázat szemlélteti. Művelési ág Terület (ha)

Részletesebben

Saját termelésű készletnek - természetesen - a mezőgazdaságban is azok a készletek minősülnek, amelyet az adott vállalkozásnál állítottak elő.

Saját termelésű készletnek - természetesen - a mezőgazdaságban is azok a készletek minősülnek, amelyet az adott vállalkozásnál állítottak elő. Sinka Jánosné: Saját termelés ű készletek a mező gazdaságban Saját termelésű készletnek - természetesen - a mezőgazdaságban is azok a készletek minősülnek, amelyet az adott vállalkozásnál állítottak elő.

Részletesebben

Mezőgazdasági számvitel

Mezőgazdasági számvitel DR. MUSINSZKI ZOLTÁN Mezőgazdasági számvitel OKTATÁSI SEGÉDLET pénzügy és számvitel alapszak, számvitel szakirányos hallgatók számára MISKOLC 2012 1 Tartalomjegyzék 1.) Költséghelyi elszámolások a mezőgazdasági

Részletesebben

(adó)mentőöv Szereted, ha az adóü gy sim a ü gy?

(adó)mentőöv Szereted, ha az adóü gy sim a ü gy? (adó)mentőöv Szereted, ha az adóü gy sim a ü gy? w w w.sinkatax.hu Hírlevél 2012/ 01. 2012. február 02. Elvárt béremelés kontra szociális hozzájárulási adó A szociális hozzájárulási adó mellett meg kell

Részletesebben

IV. részfeladat ALTERNATÍV GAZDÁLKODÁSI STRUKTÚRA MODELLEZÉSE

IV. részfeladat ALTERNATÍV GAZDÁLKODÁSI STRUKTÚRA MODELLEZÉSE Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet Közhasznú Társaság 2103 Gödöllő, Páter K. u. 1. Tel: 28/410 200, Fax: 28/415 383 email: podma@kgi.gau.hu INTEGRATED (MULTI-LEVEL INUNDATION) WATER MANAGEMENT SYSTEM

Részletesebben

I. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA...2 II. SZÁMVITELI POLITIKA FŐ VONÁSAI...5 III. AZ ÉVES BESZÁMOLÓ TARTALMI ELEMEI...6 A. Befektet ett eszközök...6 A. I. Im m a t e ri ál is javak...6 A. II. T á r g yi e s z k

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 01. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR. Gazdálkodás- és Szervezéstudományok. Doktori Iskola

PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR. Gazdálkodás- és Szervezéstudományok. Doktori Iskola PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Témavezető: Dr. habil. Urfi Péter A tehenészet számviteli rendszerének módszertani kérdései PhD értekezés Készítette: Ábel

Részletesebben

Nagyfa - Alföld Kft. I. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA A társaság megnevezése: Rövidített megnevezése: Nagyfa Alföld Mezőgazdasági és Vegyesipari Kft. Nagyfa Alföld Kft. A társaság székhelye: 6724 Szeged, Cserzy

Részletesebben

AGRÁRÖKONÓMIA II. (FARM ECONOMICS) Dr. Podmaniczky László PhD., egyetemi docens. Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet Környezetgazdaságtani Tanszék

AGRÁRÖKONÓMIA II. (FARM ECONOMICS) Dr. Podmaniczky László PhD., egyetemi docens. Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet Környezetgazdaságtani Tanszék AGRÁRÖKONÓMIA II. (FARM ECONOMICS) Dr. Podmaniczky László PhD., egyetemi docens Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet Környezetgazdaságtani Tanszék Szent István Egyetem Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet

Részletesebben

Számvitel röviden példákkal együtt. (számpéldák aktualizálása folyamatban)

Számvitel röviden példákkal együtt. (számpéldák aktualizálása folyamatban) 1 Számvitel röviden példákkal együtt (számpéldák aktualizálása folyamatban) 2 Tartalom 1. A KÖNYVVITEL FOGALMA, FELADATAI... 3 2. BESZÁMOLÓ... 5 3. A VÁLLALKOZÁS VAGYONA... 5 4. VAGYONRÉSZEK ÉRTÉKELÉSE...

Részletesebben

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009 Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 21 Tel..,Fax: 6-28-422-9 E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 29. május 21-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Kalória

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban. Sorszám módosí- A tétel megnevezése

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban. Sorszám módosí- A tétel megnevezése 14125979-9603-113-18 1/2. oldal Statisztikai számjel 18-09-107574 Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző Sorszám módosí- év(ek) A tétel megnevezése Előző

Részletesebben

Esettanulmányok Önköltségkalkuláció témakörben

Esettanulmányok Önköltségkalkuláció témakörben Bevezető feladat Esettanulmányok Önköltségkalkuláció témakörben A vállalkozás a tárgyidőszakban A és B típusú terméket gyártott. A tárgyidőszakkal kapcsolatban a következő információkat ismeri: A termék

Részletesebben

JELENTÉS. a Komáromi Mezőgazdasági Kombinátnál az állami vagyonnal történő gazdálkodás ellenőrzéséről. 1994. november 221.

JELENTÉS. a Komáromi Mezőgazdasági Kombinátnál az állami vagyonnal történő gazdálkodás ellenőrzéséről. 1994. november 221. JELENTÉS a Komáromi Mezőgazdasági Kombinátnál az állami vagyonnal történő gazdálkodás ellenőrzéséről 1994. november 221. A vizsgálatot vezette: dr. Kovácsné dr. Pósfay Zsuzsanna.. - osztályvezető főtanácsos

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 26. évi 4. szám 26. március 14. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 25/26. (II. 16.) Ö. h. Az AKSD

Részletesebben

Üzleti terv 2014. év

Üzleti terv 2014. év Üzleti terv 2014. év TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...2 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...3 A VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA...5 A vállalkozás alapadatai...5 A vállalkozás története...5 MARKETING TERV...7 Ágazati

Részletesebben

FEVITA HUNGARY Zrt. 2013. december 31.

FEVITA HUNGARY Zrt. 2013. december 31. FEVITA HUNGARY Zrt. Kiegészítő melléklet 2013. december 31. A vállalkozás neve: FEVITA HUNGARY Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Raktár u. 1. Jegyzett tőke nagysága: 933

Részletesebben

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium JELENTÉS. az agrárgazdaság 2007. évi helyzetéről. Budapest, 2008. augusztus

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium JELENTÉS. az agrárgazdaság 2007. évi helyzetéről. Budapest, 2008. augusztus Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium JELENTÉS az agrárgazdaság 2007. évi helyzetéről Budapest, 2008. augusztus TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 5 1. Az élelmiszergazdaság helye a nemzetgazdaságban...

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. A Mecsekerdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2011. évi gazdálkodásáról

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. A Mecsekerdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2011. évi gazdálkodásáról KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Mecsekerdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2011. évi gazdálkodásáról Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 I/A. A társaság és a számviteli politika bemutatása... 4 1. A társaság

Részletesebben

A ma gyar me zô gaz da ság

A ma gyar me zô gaz da ság A ma gyar me zô gaz da ság és élel mi szer ipar szá mok ban Vi dék fej lesz té si Mi nisz té rium Tartalom 3 Előszó 4 Helyünk Európában 7 Magyarország élelmiszer-gazdasága 8 12 A magyar mezőgazdaság adottságai

Részletesebben

Társaság neve: FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság

Társaság neve: FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság Beszámolási időszak: 2008. harmadik negyedév időközi vezetőségi beszámoló Befektetői kapcsolattartó: Dr. Kovács Kálmán A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság 2008. évi

Részletesebben

MAGYAR POSTA ZRT ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2011. május 16. a vállalkozás vezetője (képviselője)

MAGYAR POSTA ZRT ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2011. május 16. a vállalkozás vezetője (képviselője) MAGYAR POSTA ZRT ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Budapest, 2011. május 16. a vállalkozás vezetője (képviselője) Magyar Posta Zrt. 2010. évi Összevont éves beszámoló Kiegészítő melléklet

Részletesebben

I. Fejezet Vállalkozások besorolása

I. Fejezet Vállalkozások besorolása I. Fejezet Vállalkozások besorolása 1. feladat Válassza ki az alábbi szervezetek közül azokat, melyekre kiterjed a számviteli törvény hatálya KKT RT Budapest Bank Holding Külkereskedelmi Minisztérium Német

Részletesebben

Kereskedelmi és marketing alapismeretek középszint típusfeladatok

Kereskedelmi és marketing alapismeretek középszint típusfeladatok Típusfeladatok a Kereskedelmi és marketing alapismeretek szakmai előkészítő érettségi tantárgy középszintű érettségi írásbeli vizsgájára történő felkészüléshez 1 I. Feleletválasztás Az alábbi feladatoknál

Részletesebben

2013. évi Éves beszámoló

2013. évi Éves beszámoló 1 1 0 8 5 4 4 1 4 9 3 9 1 1 4 0 6 Statisztikai számjel 0 6-1 0-0 0 0 0 8 3 Cégjegyzék száma Tisza Volán Zrt. a vállalkozás megnevezése 672Ő. Szeged, Bakay Nándor u. Ő8. 62/ő60-111 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a Pálhalmai Agrospeciál Kft. 2012. évi Éves beszámolójához. Pálhalma, 2013. április 30. Hetyei Gábor ügyvezető

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a Pálhalmai Agrospeciál Kft. 2012. évi Éves beszámolójához. Pálhalma, 2013. április 30. Hetyei Gábor ügyvezető PÁLHALMAI AGROSPECIÁL MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐ, ÉRTÉKESÍTŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. H-2407 DUNAÚJVÁROS, PÁLHALMA 1. TEL.: +36 25 / 531 180, 286 514, FAX: +36 25 / 285 929 E-MAIL: P@AGROSPEC.HU WWW.AGROSPEC.HU

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012.12.31. HAJDÚ RENT Kft. 4026 Debrecen, Bethlen utca 6-8. Adószám: 14354429-2-09. Cégjegyzékszám: 09-09-015132

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012.12.31. HAJDÚ RENT Kft. 4026 Debrecen, Bethlen utca 6-8. Adószám: 14354429-2-09. Cégjegyzékszám: 09-09-015132 HAJDÚ RENT Kft 4026 Debrecen, Bethlen utca 6-8. Adószám: 14354429-2-09 Cégjegyzékszám: 09-09-015132 KSH: 14354429-6820-113-09 ÉVES BESZÁMOLÓ 2012.12.31 Készült a FORINT-Soft Kft. Kiegészítő melléklet szerkesztő

Részletesebben

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT.

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT. Statisztikai számjel: 20139294-9319-572-01 Cégjegyzékszám: 01-09-912983 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÚJBUDA SPORTJÁÉRT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Budapest, 2012. április

Részletesebben

Éves beszámoló 2014.

Éves beszámoló 2014. 0 1 1 0 9 0 0 0 0 1 3 0 1 1 3 0 7 Statisztikai számjel 0 7-0 9-0 0 3 0 6 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Pálhalmai Agrospeciál Kft. a vállalkozás címe, telefonszáma 2407 Dunaújváros, Pálhalma,

Részletesebben