Magyarország mezőgazdasága, 2010 Termelési típus, gazdálkodási cél, gazdaságméret (Általános Mezőgazdasági Összeírás) Előzetes adatok (2)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyarország mezőgazdasága, 2010 Termelési típus, gazdálkodási cél, gazdaságméret (Általános Mezőgazdasági Összeírás) Előzetes adatok (2)"

Átírás

1 Magyarország mezőgazdasága, 2010 Termelési típus, gazdálkodási cél, gazdaságméret (Általános Mezőgazdasági Összeírás) Előzetes adatok (2) Központi Statisztikai Hivatal szeptember Tartalom Bevezető Az összeírás főbb jellemzői Termelési típusok, gazdálkodási cél Gazdaságméret...3 Módszertani megjegyzések...5 Táblázatok...8 Jelmagyarázat Elérhetőségek

2 Bevezető A évi általános mezőgazdasági összeírás (ÁMÖ) 2010 decemberében publikált előzetes adatait követően közreadjuk az adatfeldolgozás újabb eredményeit. Az adatkörök, mutatók az ÁMÖ során azonosított gazdaságok teljes körének 1) adatait felhasználva a gazdaságok termelési típusáról, gazdálkodási céljáról és gazdaságméretéről (a használt mezőgazdasági területről és az állatállomány nagyságáról), valamint munkaerő-felhasználásáról nyújtanak keresztmetszeti információt. Az említett, korábbi publikációt 113 táblázattal egészítjük ki. A táblázatok fele gazdaságméret, egynegyede termelési típus, további egynegyede pedig gazdálkodási célok szerint csoportosítva mutatja be a gazdaságok adatait. Az összeírás főbb jellemzői A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) az 1166/2008/EK rendelet és a évi XXIV. törvény előírásai alapján június 1-jei eszmei időponttal, június között általános mezőgazdasági összeírást (ÁMÖ 2010) hajtott végre. A évi agrárcenzus immár a hetedik volt a teljes körű mezőgazdasági adatfelvételek sorában. Az általános mezőgazdasági összeírás célsokaságát a mezőgazdasági tevékenységet folytató gazdasági szervezetek és háztartások alkották. A gazdasági szervezetek a végzett mezőgazdasági tevékenység alapján annak méretétől függetlenül váltak az összeírás alanyaivá. Figyelembe véve a lefedettségre vonatkozó uniós előírásokat, a háztartások esetében meg kellett határozni a megfi gyelés körébe tartozók mezőgazdasági tevékenységének méretét is, azaz azt a határt, ami alatt a mezőgazdasági tevékenységet végző háztartások nem alanyai az összeírásnak. A meghatározott gazdaságküszöb 2) feletti termelőegységeket tekintettük statisztikai értelemben egyéni gazdaságoknak. A korábbi gyakorlattal összhangban a gazdasági szervezetek postán küldték be a kitöltött kérdőíveket, az egyéni gazdaságokat összeírók keresték fel, akik a gazdálkodó válaszai alapján jegyezték fel a gazdaságra vonatkozó adatokat. Termelési típusok, gazdálkodási cél Az összeírás előzetes eredményei szerint 2010-ben mintegy 8600 gazdasági szervezet folytatott mezőgazdasági tevékenységet. Rajtuk kívül számos olyan szervezet, intézmény (nemzeti parkok, vízügyi szervek, MÁV, repülőterek, honvédség, egyházak stb.) működött, amelyek a földterület passzív használói voltak, tényleges mezőgazdasági tevékenységet nem vagy elenyésző mértékben folytattak. A gazdasági szervezetek száma a 2000 és 2007 közötti években megfi gyelt csökkenést követően kismértékben meghaladta a évit. A mezőgazdasági tevékenységet folytató egyéni gazdaságok száma 2010-ben 567 ezerre csökkent, rajtuk kívül még közel 1,1 millió háztartásban (ház körüli és az üdülőkhöz tartozó kertekben) folytattak mezőgazdasági tevékenységet. Az egyéni gazdaságok száma változó ütemben és folyamatosan csökkent, 2010-ben 40 százalékkal volt kisebb a tíz évvel azelőttinél. A mezőgazdasági tevékenység végzésére (az összeírást megelőző 12 hónap alatt) 440 ezer éves munkaerőegységnek (ÉME) megfelelő munkamennyiséget fordítottak a gazdaságokban, melynek 18 százaléka a gazdasági szervezetek, 82 százaléka az egyéni gazdaságok mezőgazdasági tevékenységéhez kapcsolódott. 1) A csak mezőgazdasági szolgáltatást végző gazdaságok (736 gazdaság) kivételével. 2) Lásd: Módszertani megjegyzések 2

3 Magyarország mezőgazdasága, 2010 Az összeírás évében a gazdasági szervezetek közel négyötöde (79 százalék) használt mezőgazdasági földterületet, átlagos mezőgazdasági területük 323 hektár volt. A mezőgazdasági területet használó egyéni gazdaságok (93 százalék) átlagosan 4,6 hektár mezőgazdasági területet műveltek óta a gazdasági szervezetek átlagos mezőgazdasági területe közel 40 százalékkal csökkent, miközben az egyéni gazdaságoké 85 százalékkal növekedett. Jelentős eltéréseket mutatnak a gazdasági szervezetek és az egyéni gazdaságok termelési típusok szerinti jellemzői is. A gazdasági szervezetek 54, az egyéni gazdaságok 49 százaléka kizárólag növénytermesztéssel foglalkozott. A csak állatállományt tartó gazdasági szervezetek aránya 6, az egyéni gazdaságoké 22 százalék volt. Vegyes gazdálkodást folytatott a gazdasági szervezetek közel 40, az egyéni gazdaságok 29 százaléka ben állattartással a gazdasági szervezetek negyede, az egyéni gazdaságoknak pedig közel kétharmada foglalkozott. Az állatállomány állatfajonkénti összetételét a sertés-, a tyúkféle- és a szarvasmarha-állomány túlsúlya, nagyobb aránya jellemzi, együttesen az állatállomány több mint háromnegyedét e három állatfaj adta. Gazdaságcsoportonként az állomány szerkezetében jelentősebb eltérések fi gyelhetők meg: - a gazdasági szervezetek körében a sertés 39, a szarvasmarha 25, a tyúkféle 20 százalékos, - az egyéni gazdaságoknál a tyúkféle 29, a sertés 23, a szarvasmarha 16 százalékos aránya a jellemző. Az egyéni gazdaságok esetében a gazdálkodás céljára vonatkozó adatok azt mutatják, hogy a kizárólag saját fogyasztásra termelő egyéni gazdaságok 2010-ben mért 60 százalékos részaránya gyakorlatilag megegyezik a évivel. A kifejezetten piacra termelő egyéni gazdaságok aránya 8 százalékról csaknem 20 százalékra nőtt 2000 és 2010 között. A kizárólag saját fogyasztásra termelés elsősorban az állattartó egyéni gazdaságokra volt jellemző (88 százalék). A piacorientált gazdálkodást folytatók között a növénytermesztő egyéni gazdaságok gyakorisága (64 százalék) volt nagyobb. Gazdaságméret A két gazdálkodási forma birtokszerkezete is jelentősen különbözik egymástól. A gazdasági szervezetek 4 százaléka, az egyéni gazdaságok több mint kétharmada használt 1 hektár vagy annál kisebb mezőgazdasági területet, a gazdaságcsoport mezőgazdasági területének 0,1, illetve 4 százalékát. Míg a gazdasági szervezetek esetében a 100 hektárt meghaladó gazdaságméret a meghatározó (a gazdasági szervezetek egyharmada összes mezőgazdasági területük 96 százalékán gazdálkodott), addig az egyéni gazdaságok összes mezőgazdasági területének 45 százalékát a hektár méretű egyéni gazdaságok (a gazdaságok 7 százaléka) használták. A gazdasági szervezetek és az egyéni gazdaságok további összehasonlító adatai: A gazdasági szervezetek: 21, az egyéni gazdaságok 7 százaléka nem használt mezőgazdasági területet. A gazdasági szervezetek háromnegyede, az egyéni gazdaságok 34 százaléka nem tartott állatot. A gazdasági szervezetek 14, az egyéni gazdaságok közel 1 százaléka nem használt mezőgazdasági területet és állatállományt sem tartott. 50 hektárnál nagyobb területet használt a gazdasági szervezetek 52,3, az egyéni gazdaságok 2 százaléka. Legfeljebb 1 állategységnyi állatállományt tartott a gazdasági szervezetek 1,4, egyéni gazdaságok 47,6 százaléka. 50 állategységnél nagyobb állományt tartott a gazdasági szervezetek 55,8, az egyéni gazdaságok 0,6 százaléka. 3

4 Elérhetőségek: Felelős szerkesztő: Valkó Gábor főosztályvezető További információ: Pintér László, Lengyel György Telefon: (+36-1) , (+36-1) , Információszolgálat, telefon: (+36-1) , fax: (+36-1)

5 Módszertan Az adatok forrása: esetében a június között június 1-jei eszmei időponttal végrehajtott általános mezőgazdasági összeírás adatai. Az előzetes adatok becsléséhez minden nyolcadik összeírási körzet adatállományát használtuk fel. esetében az általános mezőgazdasági összeírással összhangban a mezőgazdasági tevékenységet folytató gazdasági szervezetek által teljesített adatszolgáltatás. Gazdaság: mezőgazdasági tevékenységet folytató, technikailag és gazdaságilag különálló egység, amelynek saját, önálló irányítása van. Egyéni gazdálkodó: a mezőgazdasági tevékenységgel foglalkozó háztartás és az adószámmal rendelkező egyéni vállalkozás. Egyéni gazdaság: a mezőgazdasági tevékenységet folytató háztartás és az adószámmal rendelkező egyéni vállalkozás által működtetett gazdaság június 1-jén gazdaságnak minősült az a háztartás, amely elérte vagy meghaladta a az alábbiakban meghatározott gazdaságküszöböt: a) az összeírás eszmei időpontjában összes termőterülete 1500 m 2 vagy több, vagy összes gyümölcsös- és/vagy szőlőterülete 500 m 2 vagy több, vagy üvegház vagy más (járható) védőtakarás alatti termesztő területe 100 m 2 vagy több, vagy mezőgazdasági haszonállat állománya legalább o egy nagyobb haszonállat (szarvasmarha, sertés, ló, juh, kecske, bivaly, strucc), vagy o 50 tyúk, illetve más baromfi (liba, kacsa, pulyka, gyöngyös), vagy o házinyúl, prémes állat, húsgalamb, vagy o 5 méhcsalád, illetőleg b) mezőgazdasági szolgáltatást végzett az elmúlt 12 hónap során. esetében az összeírás kiterjedt a Magyarország területén mezőgazdasági tevékenységet fő- vagy másodlagos tevékenységként folytató jogi személyiségű társas vállalkozásokra, jogi személyiség nélküli társas vállalkozásokra, egyéni vállalkozásokra, költségvetési szervekre és intézményeire, és nonprofit szervezetekre, függetlenül azok ágazati besorolásától. Termelési típus: Növénytermesztő gazdaság: kizárólag földhasználatra alapozott tevékenységet folytat, csak a használt földterület éri el a gazdaságküszöböt. 5

6 Állattartó gazdaság: kizárólag állattartással foglalkozik, csak az állatállomány nagysága éri el a gazdaságküszöböt. Vegyes gazdaság: földhasználatra alapozott tevékenységet és állattartást is végez, mind a földterület, mind az állatállomány nagysága eléri a gazdaságküszöböt. A gazdálkodás célja: Kizárólag saját fogyasztásra termel: a megtermelt termékeket a gazdaság nem értékesíti, csak saját fogyasztás céljából végez mezőgazdasági tevékenységet. Saját fogyasztáson felüli felesleget értékesít: a megtermelt termékekből a saját fogyasztáson felüli rész értékesítésre kerül. Az értékesítés aránya legfeljebb a termelés 50 százaléka. Elsősorban értékesítésre termel: a megtermelt termékekből az értékesítésre kerülő rész meghaladja az 50 százalékot. Kizárólag mezőgazdasági szolgáltatást végez: a gazdaság a rendelkezésre álló munkaerejével és gépállományával kizárólag mezőgazdasági szolgáltatást nyújt. Mezőgazdasági terület: a szántó, konyhakert, gyümölcsös, szőlő és gyep (rét és legelő) művelési ágak együttes területe. Termőterület: a mezőgazdasági terület, erdő, nádas és halastó művelési ágak együttes területe. Állategység: a különböző állatfajok, illetve kategóriák (kor, ivar) összehasonlítható összesítésének elvégzése érdekében alkalmazott egyenérték. Szarvasmarha Kategóriák Állategység egyenértéke 1 évesnél fiatalabb 0,4 1 és 2 év közötti életkorú 0,7 2 éves és idősebb, hímivarú 1 2 éves és idősebb üsző 0,8 Tejhasznú tehén 1 2 éves és idősebb egyéb tehén 0,8 Juh és kecske 0,1 Ló 0,8 20 kg-nál kisebb élősúlyú malac 0,027 Sertés 50 kg vagy nagyobb súlyú tenyészkoca 0,5 Egyéb sertés 0,3 Húscsirke 0,007 Baromfi Tojótyúk 0,014 Strucc 0,35 Egyéb baromfi 0,03 Nyúl, nőivarú tenyészállat 0,02 Családi munkaerő: az egyéni gazdaságokban az egyéni gazdálkodó és családtagjai, akik az összeírás eszmei időpontját megelőző 12 hónap során mezőgazdasági munkát végeztek, és tevékenységükért nem kapnak fizetést. 6

7 TÁBLÁZATOK JEGYZÉKE 1. A gazdaságok száma termelési típusok és gazdálkodási célok szerint 2. A gazdaságok megoszlása termelési típusok és gazdálkodási célok szerint 3. A gazdaságok száma a mezőgazdasági terület és az állatállomány nagysága szerint 4. A gazdaságok számának megoszlása a mezőgazdasági terület és az állatállomány nagysága szerint 5. A gazdasági szervezetek főbb jellemzői termelési típusonként 6. Az egyéni gazdaságok főbb jellemzői termelési típusonként 7. A gazdaságok főbb jellemzői termelési típusonként 8. A gazdaságok száma a mezőgazdasági területkategóriák és termelési típusok szerint 9. A használt mezőgazdasági terület nagysága területkategóriák és termelési típusok szerint 10. A gazdaságok megoszlása területkategóriák és termelési típusok szerint 11. A használt mezőgazdasági terület megoszlása területkategóriák és termelési típusok szerint 12. A mezőgazdasági terület nagysága művelési ágak és termelési típusok szerint 13. A mezőgazdasági terület megoszlása művelési ágak és termelési típusok szerint 14. A főbb növénycsoportok vetésterülete termelési típusok szerint 15. A szántóterület megoszlása a főbb növénycsoportok vetésterülete és termelési típusok szerint 16. A szántóföldi vetésszerkezet, termelési típusonként 17. A gazdaságok száma az állatállomány nagysága és termelési típusok szerint 18. Az állatállomány nagysága az állatállomány-kategóriák és termelési típusok szerint 19. A gazdaságok megoszlása az állatállomány nagysága és termelési típusok szerint 20. Az állatállomány megoszlása az állatállomány-kategóriák és termelési típusok szerint 21. Az állatállomány nagysága állatfajok és termelési típusok szerint 22. Az állatállomány megoszlása állatfajok szerint, termelési típusonként 23. A mezőgazdasági munkaerő-felhasználás értéke a termelési típusok és a munkaerőfelhasználás nagysága szerint 24. A mezőgazdasági munkaerő-felhasználás megoszlása a termelési típusok és a munkaerő-felhasználás nagysága szerint 25. A gazdálkodók/irányítók száma az életkor és termelési típus szerint 26. A gazdálkodók/irányítók megoszlása az életkor és termelési típus szerint 27. A gazdálkodók/irányítók száma a legmagasabb mezőgazdasági végzettség és termelési típus szerint 28. A gazdálkodók/irányítók megoszlása a legmagasabb mezőgazdasági végzettség és termelési típus szerint 29. A gazdálkodók/irányítók száma a gazdasági aktivítás és termelési típus szerint 30. A gazdálkodók/irányítók megoszlása a gazdasági aktivítás és termelési típus szerint 31. A nők száma, aránya, megoszlása a gazdálkodók/irányítók között termelési típus szerint 32. A gazdasági szervezetek főbb jellemzői a gazdálkodás célja szerint 33. Az egyéni gazdaságok főbb jellemzői a gazdálkodás célja szerint 34. A gazdaságok főbb jellemzői a gazdálkodás célja szerint 35. A gazdaságok száma a mezőgazdasági területkategóriák és gazdálkodási célok szerint 36. A használt mezőgazdasági terület nagysága területkategóriák és gazdálkodási célok szerint 37. A gazdaságok megoszlása a mezőgazdasági területkategóriák és gazdálkodási célok szerint 38. A használt mezőgazdasági terület megoszlása területkategóriák és gazdálkodási célok szerint 39. A mezőgazdasági terület nagysága művelési ágak és gazdálkodási célok szerint

8 40. A mezőgazdasági terület megoszlása művelési ágak és gazdálkodási célok szerint 41. A főbb növénycsoportok vetésterülete gazdálkodási célok szerint 42. A szántóterület megoszlása a főbb növénycsoportok vetésterülete és gazdálkodási célok szerint 43. A szántóterület megoszlása a főbb növénycsoportok vetésterülete szerint, gazdálkodási célonként 44. A gazdaságok száma az állatállomány-kategóriák és gazdálkodási célok szerint 45. Az állatállomány nagysága állatállomány-kategóriák és gazdálkodási célok szerint 46. A gazdaságok megoszlása az állatállomány-kategóriák és gazdálkodási célok szerint 47. Az állatállomány megoszlása állatállomány-kategóriák és gazdálkodási célok szerint 48. Az állatállomány nagysága állatfajok és gazdálkodási célok szerint 49. Az állatállomány megoszlása állatfajok szerint, gazdálkodási célonként 50. Mezőgazdasági munkaerő-felhasználás értéke a gazdálkodás célja és a munkaerőfelhasználás nagysága szerint 51. A mezőgazdasági munkaerő-felhasználás megoszlása a gazdálkodási célok és a munkaerő-felhasználás nagysága szerint 52. A gazdálkodók/irányítók száma az életkor és gazdálkodási cél szerint 53. A gazdálkodók/irányítók megoszlása az életkor és gazdálkodási cél szerint 54. A gazdálkodók/irányítók száma a legmagasabb mezőgazdasági végzettség és gazdálkodási cél szerint 55. A gazdálkodók/irányítók megoszlása a legmagasabb mezőgazdasági végzettség és gazdálkodási cél szerint 56. A gazdálkodók/irányítók száma a gazdasági aktivítás és gazdálkodási cél szerint 57. A gazdálkodók/irányítók megoszlása a gazdasági aktivítás és gazdálkodási cél szerint 58. A nők száma, aránya, megoszlása a gazdálkodók/irányítók között a gazdálkodás célja szerint 59. A gazdasági szervezetek főbb jellemzői a mezőgazdasági terület és az állatállomány nagysága szerint 60. Az egyéni gazdaságok főbb jellemzői a mezőgazdasági terület és az állatállomány nagysága szerint 61. A gazdaságok főbb jellemzői a mezőgazdasági terület és az állatállomány nagysága szerint 62. A mezőgazdasági területet használók száma, a használt terület nagysága és az átlagos terület, mezőgazdasági terület kategóriánként 63. A mezőgazdasági területet használók közül saját tulajdonú területtel rendelkező gazdaságok száma, a saját tulajdonú terület nagysága és az átlagos terület, mezőgazdasági terület kategóriánként 64. A mezőgazdasági területet használók számának, a használt terület nagyságának megoszlása és aránya, mezőgazdasági terület kategóriánként 65. A mezőgazdasági területet használók közül saját tulajdonú területtel rendelkező gazdaságok számának, a saját tulajdonú terület nagyságának megoszlása és aránya, mezőgazdasági terület kategóriánként 66. A mezőgazdasági terület nagysága művelési ágak szerint, területkategóriánként 67. A művelési ágak területének megoszlása a mezőgazdasági területkategóriák szerint 68. A mezőgazdasági terület megoszlása művelési ágak szerint, területkategóriánként 69. A főbb növénycsoportok vetésterülete a mezőgazdasági terület nagysága szerint 70. A főbb növénycsoportok vetésterületének megoszlása a mezőgazdasági terület nagysága szerint 71. Szántóföldi vetésszerkezet főbb növénycsoportok szerint, területkategóriánként 72. A mezőgazdasági terület nagysága művelési ágak szerint, állatállomány kategóriánként 73. A művelési ágak területének megoszlása állatállomány-kategóriák szerint 74. A mezőgazdasági terület megoszlása művelési ágak szerint, állatállomány kategóriánként

9 75. A főbb növénycsoportok vetésterülete az állatállomány nagysága szerint 76. A főbb növénycsoportok vetésterületének megoszlása az állatállomány nagysága szerint 77. Szántóföldi vetésszerkezet főbb növénycsoportok szerint, állatállománykategóriánként 78. Az állattartók száma, az állatállomány nagysága és az átlagos állatállomány, állatállomány-kategóriánként 79. Az állattartók számának, az állatállomány nagyságának megoszlása és az állatsűrűség, állatállomány kategóriánként 80. A mezőgazdasági területet használók száma, a használt terület nagysága és az átlagos terület, állatállomány kategóriánként 81. A mezőgazdasági területet használók számának, a használt terület nagyságának megoszlása és az állategységre jutó terület, állatállomány kategóriánként 82. Az állattartók száma, az állatállomány nagysága és az átlagos állatállomány, mezőgazdasági terület kategóriánként 83. Az állattartók számának, az állatállomány nagyságának megoszlása és az állatsűrűség, mezőgazdasági terület kategóriánként 84. A gazdaságok száma, a mezőgazdasági terület és az állatállomány nagysága a mezőgazdasági terület és az állatállomány-kategóriák szerint a gazdasági szervezetekben 85. A gazdaságok száma, a mezőgazdasági terület és az állatállomány nagysága a mezőgazdasági terület és az állatállomány-kategóriák szerint az egyéni gazdaságokban 86. A gazdaságok száma, a mezőgazdasági terület és az állatállomány nagysága a mezőgazdasági terület és az állatállomány-kategóriák szerint az összes gazdaságban 87. Az állatállomány állatfajonkénti összetétele a mezőgazdasági terület nagysága szerint 88. Az állatállomány megoszlása állatfajonként, a mezőgazdasági terület nagysága szerint 89. Az állatállomány megoszlása állatfajok szerint, mezőgazdasági terület kategóriánként 90. Az állatállomány állatfajonkénti összetétele az állatállomány-kategóriák szerint 91. Az állatállomány megoszlása állatállomány-kategóriák szerint, állatfajonként 92. Az állatállomány megoszlása állatfajok szerint, állatállomány kategóriánként 93. Mezőgazdasági munkaerő-felhasználás a mezőgazdasági terület és az állatállomány nagysága szerint a gazdasági szervezetekben 94. Mezőgazdasági munkaerő-felhasználás a mezőgazdasági terület és az állatállomány nagysága szerint az egyéni gazdaságokban 95. Mezőgazdasági munkaerő-felhasználás a mezőgazdasági terület és az állatállomány nagysága szerint a gazdaságokban 96. A mezőgazdasági munkaerő-felhasználás értéke a mezőgazdasági terület és a munkaerő-felhasználás nagysága szerint 97. A mezőgazdasági munkaerő-felhasználás megoszlása a mezőgazdasági terület és a munkaerő-felhasználás nagysága szerint 98. A mezőgazdasági munkaerő-felhasználás értéke az állatállomány és a munkaerőfelhasználás nagysága szerint 99. A mezőgazdasági munkaerő-felhasználás megoszlása az állatállomány és a munkaerő-felhasználás nagysága szerint 100. A gazdálkodók/irányítók száma az életkor és a mezőgazdasági terület nagysága szerint 101. A gazdálkodók/irányítók megoszlása az életkor és a mezőgazdasági terület nagysága szerint 102. A gazdálkodók/irányítók száma az életkor és az állatállomány nagysága szerint 103. A gazdálkodók/irányítók megoszlása az életkor és az állatállomány nagysága szerint

10 104. A gazdálkodók/irányítók száma a legmagasabb mezőgazdasági végzettség és a mezőgazdasági terület nagysága szerint 105. A gazdálkodók/irányítók megoszlása a legmagasabb mezőgazdasági végzettség és a mezőgazdasági terület nagysága szerint 106. A gazdálkodók/irányítók száma a legmagasabb mezőgazdasági végzettség és az állatállomány nagysága szerint 107. A gazdálkodók/irányítók megoszlása a legmagasabb mezőgazdasági végzettség és az állatállomány nagysága szerint 108. A gazdálkodók/irányítók száma a gazdasági aktivítás és a mezőgazdasági terület nagysága szerint 109. A gazdálkodók/irányítók megoszlása a gazdasági aktivítás és a mezőgazdasági terület nagysága szerint 110. A gazdálkodók/irányítók száma a gazdasági aktivítás és az állatállomány nagysága szerint 111. A gazdálkodók/irányítók megoszlása a gazdasági aktivítás és az állatállomány nagysága szerint 112. A nők száma, aránya, megoszlása a gazdálkodók/irányítók között a mezőgazdasági terület nagysága szerint 113. A nők száma, aránya, megoszlása a gazdálkodók/irányítók között az állatállomány nagysága szerint JELMAGYARÁZAT A megfigyelt statisztikai jelenség nem fordult elő.

11 1. A gazdaságok száma* termelési típusok és gazdálkodási célok szerint, 2010 A gazdálkodás célja Növénytermesztő Termelési típus Állattartó Vegyes (ezer gazdaság) Kizárólag saját fogyasztásra termel Saját fogyasztáson felüli felesleget értékesíti Elsősorban értékesítésre termel 4,7 0,5 3,4 8,6 : 4,7 0,5 3,4 8,6 Kizárólag saját fogyasztásra termel 152,6 109,2 79,6 341,4 Saját fogyasztáson felüli felesleget értékesíti 54,5 10,9 49,8 115,2 Elsősorban értékesítésre termel 69,6 4,6 36,7 110,9 : 276,7 124,6 166,1 567,4 Kizárólag saját fogyasztásra termel 152,6 109,2 79,6 341,4 Saját fogyasztáson felüli felesleget értékesíti 54,5 10,9 49,8 115,2 Elsősorban értékesítésre termel 74,2 5,1 40,2 119,5 : 281,4 125,1 169,5 576,1 2. A gazdaságok megoszlása termelési típusok és gazdálkodási célok szerint, 2010 A gazdálkodás célja Növénytermesztő Termelési típus Állattartó Vegyes (százalék) Kizárólag saját fogyasztásra termel Saját fogyasztáson felüli felesleget értékesíti Elsősorban értékesítésre termel 54,1 6,0 39,9 100,0 : 54,1 6,0 39,9 100,0 Kizárólag saját fogyasztásra termel 26,9 19,2 14,0 60,2 Saját fogyasztáson felüli felesleget értékesíti 9,6 1,9 8,8 20,3 Elsősorban értékesítésre termel 12,3 0,8 6,5 19,5 : 48,8 22,0 29,3 100,0 Kizárólag saját fogyasztásra termel 26,5 19,0 13,8 59,3 Saját fogyasztáson felüli felesleget értékesíti 9,5 1,9 8,6 20,0 Elsősorban értékesítésre termel 12,9 0,9 7,0 20,7 : 48,9 21,7 29,4 100,0 * Nem tartalmazza a csak "mezőgazdasági szolgáltatást végző" gazdaságokat (553 gazdasági szervezet és 183 egyéni gazdaság).

12 3. A gazdaságok száma a mezőgazdasági terület és az állatállomány nagysága szerint, 2010 Állatállomány, állategység/gazdaság (ezer gazdaság) Mezőgazdasági terület, hektár/gazdaság 0 0<-1 1<-5 5<-10 10<-20 20<-50 50< < 0 1,2 0,3 0,7 0,5 0,6 0,8 0,5 1,8 6,5 0<-1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1<-5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 5<-10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 10<-20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 20<-50 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 50<-100 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 100< 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 1,2 összesen 1,8 0,3 0,7 0,6 0,7 0,9 0,7 2,9 8,6 0 5,3 134,3 28,3 9,0 6,9 5,7 2,3 2,1 193,9 0<-1 15,5 132,5 20,8 4,7 2,8 1,7 0,6 0,3 178,9 1<-5 17,6 105,9 28,1 8,3 5,0 2,9 0,9 0,5 169,3 5<-10 1,1 3,0 3,5 2,3 1,9 1,2 0,4 0,2 13,7 10<-20 0,4 0,6 0,9 0,9 1,2 1,2 0,4 0,2 5,8 20<-50 0,2 0,2 0,3 0,3 0,5 1,0 0,7 0,4 3,6 50<-100 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 1,3 100< 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 1,0 összesen 40,3 376,8 82,1 25,6 18,3 14,1 5,6 4,5 567,4 0 6,5 134,6 29,0 9,5 7,5 6,5 2,8 4,0 200,4 0<-1 15,5 132,5 20,8 4,7 2,8 1,7 0,6 0,3 178,9 1<-5 17,6 105,9 28,2 8,3 5,0 3,0 0,9 0,6 169,5 5<-10 1,2 3,0 3,6 2,3 1,9 1,2 0,4 0,2 13,8 10<-20 0,4 0,6 0,9 0,9 1,2 1,2 0,4 0,3 5,9 20<-50 0,3 0,2 0,3 0,3 0,5 1,1 0,7 0,5 3,8 50<-100 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,5 1,5 100< 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1,0 2,2 összesen 42,2 377,1 82,9 26,2 19,0 15,1 6,3 7,3 576,1

13 4. A gazdaságok számának megoszlása a mezőgazdasági terület és az állatállomány nagysága szerint, 2010 Állatállomány, állategység/gazdaság Mezőgazdasági terület, hektár/gazdaság 0 0<-1 1<-5 5<-10 10<-20 20<-50 50< < (százalék) 0 14,1 3,3 7,6 6,0 7,1 9,1 6,3 21,5 75,0 0<-1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,4 1<-5 0,6 0,1 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,5 2,3 5<-10 0,3 0,2 0,0 0,1 0,2 0,1 0,4 1,3 10<-20 0,5 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 1,7 20<-50 0,6 0,0 0,2 0,1 0,1 0,5 0,5 1,0 2,9 50<-100 0,7 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 1,4 2,8 100< 4,2 0,2 0,1 0,2 0,4 0,5 8,0 13,7 összesen 21,1 3,5 8,6 6,6 8,0 10,9 8,1 33,3 100,0 0 0,9 23,7 5,0 1,6 1,2 1,0 0,4 0,4 34,2 0<-1 2,7 23,4 3,7 0,8 0,5 0,3 0,1 0,1 31,5 1<-5 3,1 18,7 5,0 1,5 0,9 0,5 0,2 0,1 29,8 5<-10 0,2 0,5 0,6 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 2,4 10<-20 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,0 1,0 20<-50 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,6 50<-100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 100< 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 összesen 7,1 66,4 14,5 4,5 3,2 2,5 1,0 0,8 100,0 0 1,1 23,4 5,0 1,6 1,3 1,1 0,5 0,7 34,8 0<-1 2,7 23,0 3,6 0,8 0,5 0,3 0,1 0,1 31,1 1<-5 3,1 18,4 4,9 1,4 0,9 0,5 0,2 0,1 29,4 5<-10 0,2 0,5 0,6 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 2,4 10<-20 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,0 1,0 20<-50 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,7 50<-100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 100< 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,4 összesen 7,3 65,5 14,4 4,6 3,3 2,6 1,1 1,3 100,0

14 5. A gazdasági szervezetek főbb jellemzői termelési típusonként, 2010 Megnevezés Növénytermesztő Termelési típus Állattartó Vegyes Gazdaságok száma db A gazdálkodás célja % kizárólag saját fogyasztásra termel saját fogyasztáson felüli felesleget értékesíti elsősorban értékesítésre termel 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Mezőgazdasági terület, hektár/gazdaság 1000 ha 0<-1 0,1 0,0 0,0 0,1 1<-5 1,7 0,5 2,2 5<-10 3,2 1,0 4,3 10<-20 7,1 3,1 10,2 20<-50 19,2 12,0 31,2 50< ,6 23,9 50,6 100< 295, , ,1 353,6 0, , ,6 A gazdaságok használatában lévő összes terület 1000 ha 1 475,1 1, , ,5 Mezőgazdasági terület 353,6 0, , ,6 Szántóterület 293, , ,8 Gabonafélék 175,4 919, ,3 Közönséges búza 69,2 391,8 461,0 Durumbúza 2,2 10,8 13,1 Rozs 2,2 5,9 8,1 Árpa 15,9 98,5 114,4 Zab 3,0 7,9 10,9 Kukorica 75,0 378,1 453,1 Száraz hüvelyesek 1,3 9,3 10,5 Gyökgumósok 1,9 13,4 15,3 Burgonya 0,4 2,3 2,7 Cukorrépa 1,3 10,8 12,0 Takarmányrépa 0,0 0,1 0,1 Ipari növények 64,0 335,8 399,8 Dohány 0,2 2,0 2,2 Repce 23,1 125,7 148,9 Napraforgó 30,4 167,7 198,1 Szója 4,6 24,0 28,7 Takarmánynövények 13,5 157,1 170,6 Friss zöldségfélék, dinnye és szamóca 3,3 20,9 24,3 Virágok és dísznövények 0,1 0,0 0,1 Zöldtrágyának vetett növények 0,7 2,0 2,8 Egyéb növények 4,6 7,0 11,6 Vetetlen terület 28,6 105,0 133,6 Konyhakert 0,0 0,0 0,0 0,0 Gyep 42,3 0,0 249,1 291,4 Gyümölcsös 9,9 12,5 22,3 Szőlő 8,0 6,0 14,0 Egyéb terület 1 121,4 1,7 507, ,9 Erdő terület Nem hasznosított mezőgazdasági 907,4 398, ,4 terület 30,8 0,0 34,7 65,5

15 5. A gazdasági szervezetek főbb jellemzői termelési típusonként, 2010 Megnevezés Növénytermesztő Termelési típus Állattartó Vegyes 1 gazdaságra jutó mezőgazdasági terület ha 101,4 0,0 556,1 322,6 A használt területből a saját tulajdon aránya % 17,2 93,3 7,2 8,8 Állatállomány, állategység/gazdaság 1000 Áe* 0<-1 0,0 0,0 0,0 1<-5 0,1 0,4 0,5 5<-10 0,2 0,7 0,9 10<-20 0,5 1,6 2,1 20<-50 1,4 7,1 8,5 50<-100 4,0 13,9 17,9 100< 313, , ,0 320, , ,9 Szarvasmarha 1000 db 6,1 456,7 462,8 1 évnél fiatalabb 2,5 111,8 114,2 1-<2 éves 1,5 102,8 104,3 Tejelő tehén 1,5 173,2 174,6 Egyéb tehén 0,2 37,6 37,9 Egyéb szarvasmarha 2 éves és idősebb 0,5 31,3 31,8 Juh 1000 db 6,4 155,6 162,0 Kecske 1000 db 0,3 4,0 4,3 Ló 1000 db 0,7 7,7 8,4 Sertés 1000 db 388, , ,2 20 kilogrammnál kisebb élősúlyú malac 105,0 492,4 597,4 Legalább 50 kilogramm súlyú tenyészkoca 31,4 164,5 195,9 Egyéb sertések 252, , ,9 Tyúkféle 1000 db 8 436, , ,5 Broiler 4 266, , ,1 Tojótyúk 2 126, , ,5 Lúd 1000 db 257,5 993, ,3 Kacsa 1000 db 966, , ,6 Pulyka 1000 db 1 897, , ,0 Házinyúl 1000 db 309,7 160,1 469,8 Méhcsalád 1000 db 9,5 0,7 10,3 Átlagos állatállomány** Áe/gazdaság 649,0 653,6 652,6 Szarvasmarha 110,1 386,2 375,3 Tejelő tehén 106,5 358,5 351,4 Egyéb tehén 26,2 88,6 87,3 Juh 30,4 43,2 42,5 Kecske 3,5 6,5 6,1 Ló 7,4 14,3 13,3 Sertés 818,9 1117,0 1050,9 Tenyészkoca 209,2 250,7 243,0 Egyéb sertés >20 kg 675,5 900,5 850,8 Házinyúl 516,2 177,9 313,2 Tyúkféle 704,8 1093,0 884,3 Lúd 351,1 552,1 493,9

16 5. A gazdasági szervezetek főbb jellemzői termelési típusonként, 2010 Megnevezés Növénytermesztő Termelési típus Állattartó Vegyes Kacsa 1073,6 1155,3 1120,3 Pulyka 889,7 758,8 838,6 Mezőgazdasági munka mennyisége, ÉME*** % <1 3,5 0,7 0,2 0,8 1-<2 9,2 3,4 1,0 2,7 2-<3 7,1 4,3 1,3 2,5 >=3 80,2 91,7 97,6 93,9 100,0 100,0 100,0 100,0 Összes munkaerő 1000 éves munkaerőegység 14,8 3,7 59,0 77,5 Családi munkaerő 1000 fő 1000 éves munkaerőegység Állandó alkalmazottak 1000 fő 13,9 4,0 61,4 79, éves munkaerőegység 10,5 3,5 54,4 68,4 Időszaki alkalmazottak 1000 fő 11,9 0,5 15,5 27, éves munkaerőegység 3,4 0,1 3,6 7,1 A gazdálkodók száma 1000 fő 4,7 0,5 3,4 8,6 a nők aránya % 13,8 17,1 13,2 13,8 kor szerinti megoszlása % 35 évnél fiatalabb 10,1 11,1 10,4 10, éves 20,6 29,3 19,5 20, éves 33,3 32,4 30,6 32, éves 28,0 23,7 32,3 29,5 65 éves és idősebb 8,0 3,5 7,2 7,4 100,0 100,0 100,0 100,0 legmagasabb mezőgazdasági végzettsége % nincs 8,9 4,3 3,1 6,3 gyakorlati tapasztalat 25,0 27,4 14,1 20,8 alapfok 7,2 8,5 5,2 6,5 középfok 23,0 24,5 21,3 22,4 felsőfok 35,9 35,3 56,4 44,0 100,0 100,0 100,0 100,0 gazdasági aktivítása % foglalkoztatott 100,0 100,0 100,0 100,0 munkanélküli nyugdíjas anyasági ellátásban részesülő tanuló egyéb 100,0 100,0 100,0 100,0 a gazdaságban ledolgozott munkaideje munkanap/ irányító 132,6 183,9 191,4 159,1 * Állategység ** Állategység az adott állatcsoportot tartó gazdaságokra *** Éves munkaerőegység (ÉME)

17 6. Az egyéni gazdaságok főbb jellemzői termelési típusonként, 2010 Megnevezés Növénytermesztő Termelési típus Állattartó Vegyes Gazdaságok száma ,7 124,6 166,1 567,4 A gazdálkodás célja % kizárólag saját fogyasztásra termel 55,2 87,6 47,9 60,2 saját fogyasztáson felüli felesleget értékesíti 19,7 8,7 30,0 20,3 elsősorban értékesítésre termel 25,1 3,7 22,1 19,5 100,0 100,0 100,0 100,0 Mezőgazdasági terület, hektár/gazdaság 1000 ha 0<-1 55,4 4,9 28,2 88,5 1<-5 93,5 102,5 196,1 5<-10 81,2 101,4 182,6 10< ,0 143,1 259,1 20< ,1 246,1 441,2 50< ,9 233,5 394,4 100< 294,0 564,2 858,2 996,1 4, , ,1 A gazdaságok használatában lévő összes terület 1000 ha 1 164,2 15, , ,4 Mezőgazdasági terület 996,1 4, , ,1 Szántóterület 833,2 0, , ,3 Gabonafélék 539,9 0,4 740, ,2 Közönséges búza 200,9 0,0 244,3 445,3 Durumbúza 2,1 0,0 2,2 4,3 Rozs 6,7 0,0 14,0 20,7 Árpa 42,3 0,0 78,3 120,6 Zab 6,5 0,0 21,4 27,9 Kukorica 256,7 0,4 326,7 583,8 Száraz hüvelyesek 3,7 0,0 3,3 7,0 Gyökgumósok 9,8 0,1 8,9 18,8 Burgonya 7,3 0,1 6,7 14,1 Cukorrépa 1,7 0,0 1,7 3,5 Takarmányrépa 0,0 0,0 0,1 0,1 Ipari növények 166,2 0,0 187,5 353,7 Dohány 1,5 0,0 1,5 2,9 Repce 43,9 0,0 49,7 93,6 Napraforgó 104,2 0,0 119,2 223,4 Szója 4,9 0,0 4,9 9,8 Takarmánynövények 28,3 0,1 85,8 114,2 Friss zöldségfélék, dinnye és szamóca 18,5 0,0 12,3 30,9 Virágok és dísznövények 0,4 0,0 0,1 0,6 Zöldtrágyának vetett növények 0,7 0,0 0,9 1,6 Egyéb növények 6,8 0,0 3,4 10,3 Vetetlen terület 58,8 0,0 63,2 122,1 Konyhakert 7,3 3,9 5,6 16,8 Gyep 81,5 0,2 273,9 355,5 Gyümölcsös 41,1 0,0 20,3 61,4 Szőlő 33,1 0,1 12,9 46,1 Egyéb terület 168,0 10,7 112,6 291,3 Erdő terület 133,7 0,0 83,3 217,0 Nem hasznosított mezőgazdasági terület 10,2 1,6 7,5 19,3

18 6. Az egyéni gazdaságok főbb jellemzői termelési típusonként, 2010 Megnevezés Növénytermesztő Termelési típus Állattartó Vegyes 1 gazdaságra jutó mezőgazdasági terület ha 3,6 0,1 8,6 4,6 A használt területből a saját tulajdon aránya % 80,0 99,5 73,6 76,3 Állatállomány, állategység/gazdaság 1000 Áe* 0<-1 28,9 30,1 26,4 85,4 1<-5 7,6 127,7 209,8 345,0 5<-10 0,0 15,5 78,2 93,7 10<-20 0,0 8,0 72,2 80,2 20<-50 0,0 9,1 100,3 109,4 50<-100 0,0 8,5 79,3 87,8 100< 0,0 54,7 235,3 289,9 36,5 253,5 801, ,4 Szarvasmarha 1000 db 14,4 228,9 243,3 1 évnél fiatalabb 5,0 68,7 73,7 1-<2 éves 3,0 49,6 52,6 Tejelő tehén 3,9 66,5 70,4 Egyéb tehén 1,4 30,2 31,7 Egyéb szarvasmarha 2 éves és idősebb 1,1 13,8 14,9 Juh 1000 db 81,2 961, ,3 Kecske 1000 db 27,5 59,9 87,4 Ló 1000 db 14,4 45,3 59,7 Sertés 1000 db 257,4 719,4 976,8 20 kilogrammnál kisebb élősúlyú malac 55,2 170,0 225,2 Legalább 50 kilogramm súlyú tenyészkoca 17,7 63,6 81,3 Egyéb sertések 184,5 485,8 670,3 Tyúkféle ezer db 1 584, , , ,9 Broiler 42, , , ,8 Tojótyúk 927, , , ,1 Lúd ezer db 14,9 241, , ,7 Kacsa ezer db 92,6 393, , ,2 Pulyka ezer db 5,8 276,7 399,9 682,4 Házinyúl 1000 db 53,9 212,1 275,8 541,7 Méhcsalád ,5 264,5 319,2 584,2 Átlagos állatállomány** Áe/gazdaság 0,4 2,1 5,0 2,9 Szarvasmarha 4,2 10,5 9,6 Tejelő tehén 3,1 6,9 6,5 Egyéb tehén 7,7 12,7 12,4 Juh 1,0 5,3 3,9 Kecske 0,3 0,5 0,4 Ló 1,5 2,0 1,9 Sertés 0,9 1,7 1,4 Tenyészkoca 1,0 1,2 1,1 Egyéb sertés >20 kg 0,8 1,5 1,2 Házinyúl 0,2 0,4 0,4 0,4 Tyúkféle 0,4 1,3 1,4 1,1

19 6. Az egyéni gazdaságok főbb jellemzői termelési típusonként, 2010 Megnevezés Növénytermesztő Termelési típus Állattartó Vegyes Lúd 0,2 1,0 4,0 2,5 Kacsa 0,3 0,5 2,3 1,3 Pulyka 0,2 2,1 1,9 1,8 Mezőgazdasági munka mennyisége, ÉME*** % <1 55,4 67,3 34,9 49,1 1-<2 26,0 26,5 38,3 31,1 2-<3 8,0 5,0 16,0 10,7 >=3 10,6 1,2 10,8 9,1 100,0 100,0 100,0 100,0 Összes munkaerő 1000 éves munkaerőegység 152,9 61,6 147,4 361,9 Családi munkaerő 1000 fő 511,0 224,2 341, , éves munkaerőegység 132,0 60,7 133,8 326,5 Állandó alkalmazottak 1000 fő 3,2 0,4 5,6 9, éves munkaerőegység 2,7 0,3 4,7 7,7 Időszaki alkalmazottak 1000 fő 37,3 0,3 18,3 55, éves munkaerőegység 8,8 0,1 4,2 13,1 A gazdálkodók száma 1000 fő 276,7 124,6 166,1 567,4 a nők aránya % 30,9 25,7 19,5 26,4 kor szerinti megoszlása % 35 évnél fiatalabb 7,1 8,4 5,8 7, éves 14,0 15,9 14,1 14, éves 20,2 20,8 22,2 20, éves 27,4 26,8 29,4 27,9 65 éves és idősebb 31,4 28,1 28,4 29,8 100,0 100,0 100,0 100,0 legmagasabb mezőgazdasági végzettsége % nincs 8,2 10,3 5,5 7,9 gyakorlati tapasztalat 78,7 81,7 75,7 78,5 alapfok 3,9 3,7 7,8 5,0 középfok 5,5 3,7 8,6 6,0 felsőfok 3,7 0,7 2,4 2,6 100,0 100,0 100,0 100,0 gazdasági aktivítása % foglalkoztatott 40,3 38,6 39,3 39,6 munkanélküli 3,9 6,8 4,5 4,7 nyugdíjas 49,3 47,6 47,7 48,4 anyasági ellátásban részesülő 0,7 1,0 0,5 0,7 tanuló 0,2 0,1 0,1 0,1 egyéb 5,7 5,9 7,9 6,4 100,0 100,0 100,0 100,0 munkanap/ a gazdaságban ledolgozott munkaideje gazdálkodó 70,3 75,6 118,3 85,5

20 6. Az egyéni gazdaságok főbb jellemzői termelési típusonként, 2010 Megnevezés Növénytermesztő Termelési típus Állattartó Vegyes A gazdaságban munkát végzők**** száma 1000 fő 234,3 99,6 175,3 509,2 a nők aránya % 72,5 79,9 74,0 74,5 kor szerinti összetétele % 35 évnél fiatalabb 23,0 22,5 25,2 23, éves 17,9 19,3 17,3 18, éves 21,0 21,6 20,6 21, éves 22,2 21,6 21,8 22,0 65 éves és idősebb 15,8 15,0 15,1 15,4 100,0 100,0 100,0 100,0 * Állategység ** Állategység az adott állatcsoportot tartó gazdaságokra számítva *** Éves munkaerőegység (ÉME) **** Családi munkaerő a gazdálkodó nélkül

Gazdaságszerkezet alakulása az EU-ban, különös tekintettel Magyarországra

Gazdaságszerkezet alakulása az EU-ban, különös tekintettel Magyarországra 113 Gazdaságszerkezet alakulása az EU-ban, különös tekintettel Magyarországra HARANGI-RÁKOS MÓNIKA Kulcsszavak: gazdaságszerkezeti összeírás, általános mez gazdasági összeírás, mez gazdasági terület, földhasználat,

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a Félig önellátó mezőgazdasági üzemek szerkezetének átalakítása intézkedés támogatási kérelmének kitöltéséhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a Félig önellátó mezőgazdasági üzemek szerkezetének átalakítása intézkedés támogatási kérelmének kitöltéséhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a Félig önellátó mezőgazdasági üzemek szerkezetének átalakítása intézkedés támogatási kérelmének kitöltéséhez 1. Az adatlapokat kék vagy fekete tintával, olvastóan, nyomtatott nagybetűkkel,

Részletesebben

Mezőgazdasági termőföldárak és bérleti díjak

Mezőgazdasági termőföldárak és bérleti díjak Mezőgazdasági termőföldárak és bérleti díjak Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom Bevezető...2 A szántó árának és forgalmi értékének alakulása...2 További művelési ágak áralakulása...3 Országos

Részletesebben

A társadalmi párbeszéd, szociális partnerség

A társadalmi párbeszéd, szociális partnerség A társadalmi párbeszéd, szociális partnerség A MEZŐGAZDASÁGBAN ÁGAZATI ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNY Készítette: Szeremi Lászlóné Budapest, 2002. Január 31. 2 A TÁRSADALMI PÁRBESZÉD, SZOCIÁLIS PARTNERSÉG A MEZŐGAZDASÁGBAN

Részletesebben

ISSN 1419-9033 2012 KUTATÁS-FEJLESZTÉS 2012 ATÁS-FEJLESZTÉS KUT K+F_borito_2012.indd 1 2013.10.07. 14:41:27 2013.10.07. 14:41:27

ISSN 1419-9033 2012 KUTATÁS-FEJLESZTÉS 2012 ATÁS-FEJLESZTÉS KUT K+F_borito_2012.indd 1 2013.10.07. 14:41:27 2013.10.07. 14:41:27 KUTATÁS-FEJLESZTÉS 2012 Központi Statisztikai Hivatal Kutatás-fejlesztés, 2012 Budapest, 2013 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2013 ISSN: 1419-9033 Készült: Életmód-, foglalkoztatás- és oktatásstatisztikai

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. november A kis- és középvállalkozások jellemzői Tartalom STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 VI. évfolyam 42. szám Bevezetés...2 Összefoglalás...2 A működő vállalkozások száma, szervezeti jellemzői...4 A

Részletesebben

50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet

50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot fenntartásához szükséges

Részletesebben

Szolgáltatások, 2008 2012

Szolgáltatások, 2008 2012 Központi Statisztikai Hivatal Szolgáltatások, 28 212 213. július Tartalom Bevezető...3 Összefoglaló... 4 1. A szolgáltató ágazatok szerepe a nemzetgazdaságban...6 1.1. A bruttó hozzáadott érték alakulása...6

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal. Tájékoztatási főosztály Területi tájékoztatási osztály BUDAPESTI MOZAIK. 1. szám. Oktatás Kultúra Kutatás-fejlesztés

Központi Statisztikai Hivatal. Tájékoztatási főosztály Területi tájékoztatási osztály BUDAPESTI MOZAIK. 1. szám. Oktatás Kultúra Kutatás-fejlesztés Központi Statisztikai Hivatal Tájékoztatási főosztály Területi tájékoztatási osztály BUDAPESTI MOZAIK 1. szám Oktatás Kultúra Kutatás-fejlesztés Budapest, 2006. március Központi Statisztikai Hivatal Tájékoztatási

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelete 3628 MAGYAR KÖZLÖNY 2008/65. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelete az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez

Részletesebben

A kis- és középvállalkozások helyzete a régiókban

A kis- és középvállalkozások helyzete a régiókban A kis- és középvállalkozások helyzete a régiókban Központi Statisztikai Hivatal 2011. szeptember Tartalom Bevezetés... 2 Összefoglalás... 3 A kis- és középvállalkozások számának alakulása... 5 Szervezeti

Részletesebben

Elôzetes adatok A NÉPESSÉG ÉS A LAKÁSÁLLOMÁNY JELLEMZÔI

Elôzetes adatok A NÉPESSÉG ÉS A LAKÁSÁLLOMÁNY JELLEMZÔI 2. Elôzetes adatok A NÉPESSÉG ÉS A LAKÁSÁLLOMÁNY JELLEMZÔI 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 2. Előzetes adatok A népesség és a lakásállomány jellemzői Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 2. Előzetes

Részletesebben

Jelentés a turizmus 2011. évi teljesítményéről

Jelentés a turizmus 2011. évi teljesítményéről Jelentés a turizmus 2011. évi teljesítményéről Központi Statisztikai Hivatal 2012. szeptember Tartalom Bevezetés... 2 1. A turizmus főbb gazdasági mutatói... 2 A turizmus gazdasági környezete... 2 A turizmusban

Részletesebben

Általános tudnivalók

Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a Szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatás jogcím keretében benyújtott támogatási kérelemre vonatkozóan Jogcímkód: 6-124-01-01 Általános

Részletesebben

Észak-Alföld az Európai Unió régiói között

Észak-Alföld az Európai Unió régiói között r Észak-Alföld az Európai Unió régiói között Központi Statisztikai Hivatal 2011. március Tartalom Bevezető...2 Népesség, népmozgalom, terület...2 Társadalom...6 Foglalkoztatottság, munkanélküliség...6

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye. 2012. év

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye. 2012. év CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. év 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu Készítette:

Részletesebben

A kutatás-fejlesztés regionális különbségei

A kutatás-fejlesztés regionális különbségei A kutatás-fejlesztés regionális különbségei Központi Statisztikai Hivatal 2013. március Tartalom Bevezetés... 2 A kutatás-fejlesztés főbb mutatói... 3 A kutató-fejlesztő helyek számának alakulása... 6

Részletesebben

MUNKAERŐPIACI TÜKÖR 2001

MUNKAERŐPIACI TÜKÖR 2001 MUNKAERŐPIACI TÜKÖR 2001 MUNKAERŐPIACI TÜKÖR Az évkönyvsorozat szerkesztõbizottsága Fazekas Károly igazgatóhelyettes, MTA Közgazdaságtudományi Kutatóközpont Frey Mária tudományos tanácsadó, Foglalkoztatási

Részletesebben

Az üzemszerkezet átalakulása a Dél-alföldi Régióban rendszerváltás után Magyarországon

Az üzemszerkezet átalakulása a Dél-alföldi Régióban rendszerváltás után Magyarországon Az üzemszerkezet átalakulása a Dél-alföldi Régióban rendszerváltás után Magyarországon KŐSZEGI Irén Rita Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar, Kecskemét koszegi.iren@kfk.kefo.hu Magyarországon

Részletesebben

Foglalkoztatottak életkor, foglalkozás és képzettségi szint szerint 1995 és 2010 között (vertikális kongruenciavizsgálat)

Foglalkoztatottak életkor, foglalkozás és képzettségi szint szerint 1995 és 2010 között (vertikális kongruenciavizsgálat) Foglalkoztatottak életkor, foglalkozás és képzettségi szint szerint 1995 és 2010 között (vertikális kongruenciavizsgálat) Központi Statisztikai Hivatal 2012. november Tartalom Bevezetés... 2 A 15 74 népesség

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK

DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK INTERDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOM ÉS AGRÁRTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori iskola

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. március Felnőttoktatás, felnőttképzés STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 Tartalom VI. évfolyam 42. szám Bevezetés... 2 A felnőttoktatás, felnőttképzés területén használt fogalmak... 5 Oktatás és képzés a

Részletesebben

2013. június HÚS ZÖLDSÉG KÜLKERESKEDELEM MŰTRÁGYA GYÜMÖLCS TEJ

2013. június HÚS ZÖLDSÉG KÜLKERESKEDELEM MŰTRÁGYA GYÜMÖLCS TEJ 213. június HÚS MŰTRÁGYA ZÖLDSÉG KÜLKERESKEDELEM GABONA GYÜMÖLCS GÉPFORGALOM TEJ Agrárpiaci Információk 213. június Szerkesztette Stummer Ildikó Vágó Szabolcs Kiadó Agrárgazdasági Kutató Intézet H-193

Részletesebben

Az ökológiai gazdálkodásról gazdáknak, közérthetően. Dr. Roszík Péter:

Az ökológiai gazdálkodásról gazdáknak, közérthetően. Dr. Roszík Péter: Dr. Roszík Péter: Az ökológiai gazdálkodásról gazdáknak, közérthetően Az ökológiai gazdálkodásról gazdáknak, közérthetően Dr. Roszík Péter c. egyetemi docens, Nyugat-Magyarországi Egyetem, Mosonmagyaróvár

Részletesebben

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv (2007-2013) Budapest 2007. január Tartalomjegyzék A szövegben használt rövidítések... 3 Bevezetés... 4

Részletesebben

Ahol a vörösiszap pusztított

Ahol a vörösiszap pusztított 2010/118 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu IV. évfolyam 118. szám 2010. november 17. Ahol a vörösiszap pusztított Települések az Ajkai kistérségben: Devecser, Kolontár, Somlóvásárhely,

Részletesebben

A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők halálozása Magyarországon 2008-ban

A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők halálozása Magyarországon 2008-ban Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Közgazdasági Elemzések Főosztálya A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők halálozása Magyarországon 2008-ban (Nemek, ellátásfajták és megyék szerinti

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal. Tájékoztatási főosztály Területi tájékoztatási osztály BUDAPESTI MOZAIK. 3. szám

Központi Statisztikai Hivatal. Tájékoztatási főosztály Területi tájékoztatási osztály BUDAPESTI MOZAIK. 3. szám Központi Statisztikai Hivatal Tájékoztatási főosztály Területi tájékoztatási osztály BUDAPESTI MOZAIK 3. szám Háztartások költségvetése Jövedelmi és kereseti különbségek Budapest, 2006. december Központi

Részletesebben

Jövedelempótló támogatások az önkormányzati segélyezésben, 2000 2011

Jövedelempótló támogatások az önkormányzati segélyezésben, 2000 2011 Jövedelempótló támogatások az önkormányzati segélyezésben, 2000 2011 Központi Statisztikai Hivatal 2013. február Tartalom Bevezetés... 2 Az önkormányzati segélyek csoportosítása... 2 Önkormányzati segélykiadások...

Részletesebben

A magyar mezôgazdaságról röviden

A magyar mezôgazdaságról röviden T E L L U S A magyar mezôgazdaságról röviden A kiadványt a Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége AGRYA készítette az Európai Unió Phare Access Programjának támogatásával. A kiadványt a Fiatal Gazdák Magyarországi

Részletesebben