Magyarország mezőgazdasága, 2010 Termelési típus, gazdálkodási cél, gazdaságméret (Általános Mezőgazdasági Összeírás) Előzetes adatok (2)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyarország mezőgazdasága, 2010 Termelési típus, gazdálkodási cél, gazdaságméret (Általános Mezőgazdasági Összeírás) Előzetes adatok (2)"

Átírás

1 Magyarország mezőgazdasága, 2010 Termelési típus, gazdálkodási cél, gazdaságméret (Általános Mezőgazdasági Összeírás) Előzetes adatok (2) Központi Statisztikai Hivatal szeptember Tartalom Bevezető Az összeírás főbb jellemzői Termelési típusok, gazdálkodási cél Gazdaságméret...3 Módszertani megjegyzések...5 Táblázatok...8 Jelmagyarázat Elérhetőségek

2 Bevezető A évi általános mezőgazdasági összeírás (ÁMÖ) 2010 decemberében publikált előzetes adatait követően közreadjuk az adatfeldolgozás újabb eredményeit. Az adatkörök, mutatók az ÁMÖ során azonosított gazdaságok teljes körének 1) adatait felhasználva a gazdaságok termelési típusáról, gazdálkodási céljáról és gazdaságméretéről (a használt mezőgazdasági területről és az állatállomány nagyságáról), valamint munkaerő-felhasználásáról nyújtanak keresztmetszeti információt. Az említett, korábbi publikációt 113 táblázattal egészítjük ki. A táblázatok fele gazdaságméret, egynegyede termelési típus, további egynegyede pedig gazdálkodási célok szerint csoportosítva mutatja be a gazdaságok adatait. Az összeírás főbb jellemzői A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) az 1166/2008/EK rendelet és a évi XXIV. törvény előírásai alapján június 1-jei eszmei időponttal, június között általános mezőgazdasági összeírást (ÁMÖ 2010) hajtott végre. A évi agrárcenzus immár a hetedik volt a teljes körű mezőgazdasági adatfelvételek sorában. Az általános mezőgazdasági összeírás célsokaságát a mezőgazdasági tevékenységet folytató gazdasági szervezetek és háztartások alkották. A gazdasági szervezetek a végzett mezőgazdasági tevékenység alapján annak méretétől függetlenül váltak az összeírás alanyaivá. Figyelembe véve a lefedettségre vonatkozó uniós előírásokat, a háztartások esetében meg kellett határozni a megfi gyelés körébe tartozók mezőgazdasági tevékenységének méretét is, azaz azt a határt, ami alatt a mezőgazdasági tevékenységet végző háztartások nem alanyai az összeírásnak. A meghatározott gazdaságküszöb 2) feletti termelőegységeket tekintettük statisztikai értelemben egyéni gazdaságoknak. A korábbi gyakorlattal összhangban a gazdasági szervezetek postán küldték be a kitöltött kérdőíveket, az egyéni gazdaságokat összeírók keresték fel, akik a gazdálkodó válaszai alapján jegyezték fel a gazdaságra vonatkozó adatokat. Termelési típusok, gazdálkodási cél Az összeírás előzetes eredményei szerint 2010-ben mintegy 8600 gazdasági szervezet folytatott mezőgazdasági tevékenységet. Rajtuk kívül számos olyan szervezet, intézmény (nemzeti parkok, vízügyi szervek, MÁV, repülőterek, honvédség, egyházak stb.) működött, amelyek a földterület passzív használói voltak, tényleges mezőgazdasági tevékenységet nem vagy elenyésző mértékben folytattak. A gazdasági szervezetek száma a 2000 és 2007 közötti években megfi gyelt csökkenést követően kismértékben meghaladta a évit. A mezőgazdasági tevékenységet folytató egyéni gazdaságok száma 2010-ben 567 ezerre csökkent, rajtuk kívül még közel 1,1 millió háztartásban (ház körüli és az üdülőkhöz tartozó kertekben) folytattak mezőgazdasági tevékenységet. Az egyéni gazdaságok száma változó ütemben és folyamatosan csökkent, 2010-ben 40 százalékkal volt kisebb a tíz évvel azelőttinél. A mezőgazdasági tevékenység végzésére (az összeírást megelőző 12 hónap alatt) 440 ezer éves munkaerőegységnek (ÉME) megfelelő munkamennyiséget fordítottak a gazdaságokban, melynek 18 százaléka a gazdasági szervezetek, 82 százaléka az egyéni gazdaságok mezőgazdasági tevékenységéhez kapcsolódott. 1) A csak mezőgazdasági szolgáltatást végző gazdaságok (736 gazdaság) kivételével. 2) Lásd: Módszertani megjegyzések 2

3 Magyarország mezőgazdasága, 2010 Az összeírás évében a gazdasági szervezetek közel négyötöde (79 százalék) használt mezőgazdasági földterületet, átlagos mezőgazdasági területük 323 hektár volt. A mezőgazdasági területet használó egyéni gazdaságok (93 százalék) átlagosan 4,6 hektár mezőgazdasági területet műveltek óta a gazdasági szervezetek átlagos mezőgazdasági területe közel 40 százalékkal csökkent, miközben az egyéni gazdaságoké 85 százalékkal növekedett. Jelentős eltéréseket mutatnak a gazdasági szervezetek és az egyéni gazdaságok termelési típusok szerinti jellemzői is. A gazdasági szervezetek 54, az egyéni gazdaságok 49 százaléka kizárólag növénytermesztéssel foglalkozott. A csak állatállományt tartó gazdasági szervezetek aránya 6, az egyéni gazdaságoké 22 százalék volt. Vegyes gazdálkodást folytatott a gazdasági szervezetek közel 40, az egyéni gazdaságok 29 százaléka ben állattartással a gazdasági szervezetek negyede, az egyéni gazdaságoknak pedig közel kétharmada foglalkozott. Az állatállomány állatfajonkénti összetételét a sertés-, a tyúkféle- és a szarvasmarha-állomány túlsúlya, nagyobb aránya jellemzi, együttesen az állatállomány több mint háromnegyedét e három állatfaj adta. Gazdaságcsoportonként az állomány szerkezetében jelentősebb eltérések fi gyelhetők meg: - a gazdasági szervezetek körében a sertés 39, a szarvasmarha 25, a tyúkféle 20 százalékos, - az egyéni gazdaságoknál a tyúkféle 29, a sertés 23, a szarvasmarha 16 százalékos aránya a jellemző. Az egyéni gazdaságok esetében a gazdálkodás céljára vonatkozó adatok azt mutatják, hogy a kizárólag saját fogyasztásra termelő egyéni gazdaságok 2010-ben mért 60 százalékos részaránya gyakorlatilag megegyezik a évivel. A kifejezetten piacra termelő egyéni gazdaságok aránya 8 százalékról csaknem 20 százalékra nőtt 2000 és 2010 között. A kizárólag saját fogyasztásra termelés elsősorban az állattartó egyéni gazdaságokra volt jellemző (88 százalék). A piacorientált gazdálkodást folytatók között a növénytermesztő egyéni gazdaságok gyakorisága (64 százalék) volt nagyobb. Gazdaságméret A két gazdálkodási forma birtokszerkezete is jelentősen különbözik egymástól. A gazdasági szervezetek 4 százaléka, az egyéni gazdaságok több mint kétharmada használt 1 hektár vagy annál kisebb mezőgazdasági területet, a gazdaságcsoport mezőgazdasági területének 0,1, illetve 4 százalékát. Míg a gazdasági szervezetek esetében a 100 hektárt meghaladó gazdaságméret a meghatározó (a gazdasági szervezetek egyharmada összes mezőgazdasági területük 96 százalékán gazdálkodott), addig az egyéni gazdaságok összes mezőgazdasági területének 45 százalékát a hektár méretű egyéni gazdaságok (a gazdaságok 7 százaléka) használták. A gazdasági szervezetek és az egyéni gazdaságok további összehasonlító adatai: A gazdasági szervezetek: 21, az egyéni gazdaságok 7 százaléka nem használt mezőgazdasági területet. A gazdasági szervezetek háromnegyede, az egyéni gazdaságok 34 százaléka nem tartott állatot. A gazdasági szervezetek 14, az egyéni gazdaságok közel 1 százaléka nem használt mezőgazdasági területet és állatállományt sem tartott. 50 hektárnál nagyobb területet használt a gazdasági szervezetek 52,3, az egyéni gazdaságok 2 százaléka. Legfeljebb 1 állategységnyi állatállományt tartott a gazdasági szervezetek 1,4, egyéni gazdaságok 47,6 százaléka. 50 állategységnél nagyobb állományt tartott a gazdasági szervezetek 55,8, az egyéni gazdaságok 0,6 százaléka. 3

4 Elérhetőségek: Felelős szerkesztő: Valkó Gábor főosztályvezető További információ: Pintér László, Lengyel György Telefon: (+36-1) , (+36-1) , Információszolgálat, telefon: (+36-1) , fax: (+36-1)

5 Módszertan Az adatok forrása: esetében a június között június 1-jei eszmei időponttal végrehajtott általános mezőgazdasági összeírás adatai. Az előzetes adatok becsléséhez minden nyolcadik összeírási körzet adatállományát használtuk fel. esetében az általános mezőgazdasági összeírással összhangban a mezőgazdasági tevékenységet folytató gazdasági szervezetek által teljesített adatszolgáltatás. Gazdaság: mezőgazdasági tevékenységet folytató, technikailag és gazdaságilag különálló egység, amelynek saját, önálló irányítása van. Egyéni gazdálkodó: a mezőgazdasági tevékenységgel foglalkozó háztartás és az adószámmal rendelkező egyéni vállalkozás. Egyéni gazdaság: a mezőgazdasági tevékenységet folytató háztartás és az adószámmal rendelkező egyéni vállalkozás által működtetett gazdaság június 1-jén gazdaságnak minősült az a háztartás, amely elérte vagy meghaladta a az alábbiakban meghatározott gazdaságküszöböt: a) az összeírás eszmei időpontjában összes termőterülete 1500 m 2 vagy több, vagy összes gyümölcsös- és/vagy szőlőterülete 500 m 2 vagy több, vagy üvegház vagy más (járható) védőtakarás alatti termesztő területe 100 m 2 vagy több, vagy mezőgazdasági haszonállat állománya legalább o egy nagyobb haszonállat (szarvasmarha, sertés, ló, juh, kecske, bivaly, strucc), vagy o 50 tyúk, illetve más baromfi (liba, kacsa, pulyka, gyöngyös), vagy o házinyúl, prémes állat, húsgalamb, vagy o 5 méhcsalád, illetőleg b) mezőgazdasági szolgáltatást végzett az elmúlt 12 hónap során. esetében az összeírás kiterjedt a Magyarország területén mezőgazdasági tevékenységet fő- vagy másodlagos tevékenységként folytató jogi személyiségű társas vállalkozásokra, jogi személyiség nélküli társas vállalkozásokra, egyéni vállalkozásokra, költségvetési szervekre és intézményeire, és nonprofit szervezetekre, függetlenül azok ágazati besorolásától. Termelési típus: Növénytermesztő gazdaság: kizárólag földhasználatra alapozott tevékenységet folytat, csak a használt földterület éri el a gazdaságküszöböt. 5

6 Állattartó gazdaság: kizárólag állattartással foglalkozik, csak az állatállomány nagysága éri el a gazdaságküszöböt. Vegyes gazdaság: földhasználatra alapozott tevékenységet és állattartást is végez, mind a földterület, mind az állatállomány nagysága eléri a gazdaságküszöböt. A gazdálkodás célja: Kizárólag saját fogyasztásra termel: a megtermelt termékeket a gazdaság nem értékesíti, csak saját fogyasztás céljából végez mezőgazdasági tevékenységet. Saját fogyasztáson felüli felesleget értékesít: a megtermelt termékekből a saját fogyasztáson felüli rész értékesítésre kerül. Az értékesítés aránya legfeljebb a termelés 50 százaléka. Elsősorban értékesítésre termel: a megtermelt termékekből az értékesítésre kerülő rész meghaladja az 50 százalékot. Kizárólag mezőgazdasági szolgáltatást végez: a gazdaság a rendelkezésre álló munkaerejével és gépállományával kizárólag mezőgazdasági szolgáltatást nyújt. Mezőgazdasági terület: a szántó, konyhakert, gyümölcsös, szőlő és gyep (rét és legelő) művelési ágak együttes területe. Termőterület: a mezőgazdasági terület, erdő, nádas és halastó művelési ágak együttes területe. Állategység: a különböző állatfajok, illetve kategóriák (kor, ivar) összehasonlítható összesítésének elvégzése érdekében alkalmazott egyenérték. Szarvasmarha Kategóriák Állategység egyenértéke 1 évesnél fiatalabb 0,4 1 és 2 év közötti életkorú 0,7 2 éves és idősebb, hímivarú 1 2 éves és idősebb üsző 0,8 Tejhasznú tehén 1 2 éves és idősebb egyéb tehén 0,8 Juh és kecske 0,1 Ló 0,8 20 kg-nál kisebb élősúlyú malac 0,027 Sertés 50 kg vagy nagyobb súlyú tenyészkoca 0,5 Egyéb sertés 0,3 Húscsirke 0,007 Baromfi Tojótyúk 0,014 Strucc 0,35 Egyéb baromfi 0,03 Nyúl, nőivarú tenyészállat 0,02 Családi munkaerő: az egyéni gazdaságokban az egyéni gazdálkodó és családtagjai, akik az összeírás eszmei időpontját megelőző 12 hónap során mezőgazdasági munkát végeztek, és tevékenységükért nem kapnak fizetést. 6

7 TÁBLÁZATOK JEGYZÉKE 1. A gazdaságok száma termelési típusok és gazdálkodási célok szerint 2. A gazdaságok megoszlása termelési típusok és gazdálkodási célok szerint 3. A gazdaságok száma a mezőgazdasági terület és az állatállomány nagysága szerint 4. A gazdaságok számának megoszlása a mezőgazdasági terület és az állatállomány nagysága szerint 5. A gazdasági szervezetek főbb jellemzői termelési típusonként 6. Az egyéni gazdaságok főbb jellemzői termelési típusonként 7. A gazdaságok főbb jellemzői termelési típusonként 8. A gazdaságok száma a mezőgazdasági területkategóriák és termelési típusok szerint 9. A használt mezőgazdasági terület nagysága területkategóriák és termelési típusok szerint 10. A gazdaságok megoszlása területkategóriák és termelési típusok szerint 11. A használt mezőgazdasági terület megoszlása területkategóriák és termelési típusok szerint 12. A mezőgazdasági terület nagysága művelési ágak és termelési típusok szerint 13. A mezőgazdasági terület megoszlása művelési ágak és termelési típusok szerint 14. A főbb növénycsoportok vetésterülete termelési típusok szerint 15. A szántóterület megoszlása a főbb növénycsoportok vetésterülete és termelési típusok szerint 16. A szántóföldi vetésszerkezet, termelési típusonként 17. A gazdaságok száma az állatállomány nagysága és termelési típusok szerint 18. Az állatállomány nagysága az állatállomány-kategóriák és termelési típusok szerint 19. A gazdaságok megoszlása az állatállomány nagysága és termelési típusok szerint 20. Az állatállomány megoszlása az állatállomány-kategóriák és termelési típusok szerint 21. Az állatállomány nagysága állatfajok és termelési típusok szerint 22. Az állatállomány megoszlása állatfajok szerint, termelési típusonként 23. A mezőgazdasági munkaerő-felhasználás értéke a termelési típusok és a munkaerőfelhasználás nagysága szerint 24. A mezőgazdasági munkaerő-felhasználás megoszlása a termelési típusok és a munkaerő-felhasználás nagysága szerint 25. A gazdálkodók/irányítók száma az életkor és termelési típus szerint 26. A gazdálkodók/irányítók megoszlása az életkor és termelési típus szerint 27. A gazdálkodók/irányítók száma a legmagasabb mezőgazdasági végzettség és termelési típus szerint 28. A gazdálkodók/irányítók megoszlása a legmagasabb mezőgazdasági végzettség és termelési típus szerint 29. A gazdálkodók/irányítók száma a gazdasági aktivítás és termelési típus szerint 30. A gazdálkodók/irányítók megoszlása a gazdasági aktivítás és termelési típus szerint 31. A nők száma, aránya, megoszlása a gazdálkodók/irányítók között termelési típus szerint 32. A gazdasági szervezetek főbb jellemzői a gazdálkodás célja szerint 33. Az egyéni gazdaságok főbb jellemzői a gazdálkodás célja szerint 34. A gazdaságok főbb jellemzői a gazdálkodás célja szerint 35. A gazdaságok száma a mezőgazdasági területkategóriák és gazdálkodási célok szerint 36. A használt mezőgazdasági terület nagysága területkategóriák és gazdálkodási célok szerint 37. A gazdaságok megoszlása a mezőgazdasági területkategóriák és gazdálkodási célok szerint 38. A használt mezőgazdasági terület megoszlása területkategóriák és gazdálkodási célok szerint 39. A mezőgazdasági terület nagysága művelési ágak és gazdálkodási célok szerint

8 40. A mezőgazdasági terület megoszlása művelési ágak és gazdálkodási célok szerint 41. A főbb növénycsoportok vetésterülete gazdálkodási célok szerint 42. A szántóterület megoszlása a főbb növénycsoportok vetésterülete és gazdálkodási célok szerint 43. A szántóterület megoszlása a főbb növénycsoportok vetésterülete szerint, gazdálkodási célonként 44. A gazdaságok száma az állatállomány-kategóriák és gazdálkodási célok szerint 45. Az állatállomány nagysága állatállomány-kategóriák és gazdálkodási célok szerint 46. A gazdaságok megoszlása az állatállomány-kategóriák és gazdálkodási célok szerint 47. Az állatállomány megoszlása állatállomány-kategóriák és gazdálkodási célok szerint 48. Az állatállomány nagysága állatfajok és gazdálkodási célok szerint 49. Az állatállomány megoszlása állatfajok szerint, gazdálkodási célonként 50. Mezőgazdasági munkaerő-felhasználás értéke a gazdálkodás célja és a munkaerőfelhasználás nagysága szerint 51. A mezőgazdasági munkaerő-felhasználás megoszlása a gazdálkodási célok és a munkaerő-felhasználás nagysága szerint 52. A gazdálkodók/irányítók száma az életkor és gazdálkodási cél szerint 53. A gazdálkodók/irányítók megoszlása az életkor és gazdálkodási cél szerint 54. A gazdálkodók/irányítók száma a legmagasabb mezőgazdasági végzettség és gazdálkodási cél szerint 55. A gazdálkodók/irányítók megoszlása a legmagasabb mezőgazdasági végzettség és gazdálkodási cél szerint 56. A gazdálkodók/irányítók száma a gazdasági aktivítás és gazdálkodási cél szerint 57. A gazdálkodók/irányítók megoszlása a gazdasági aktivítás és gazdálkodási cél szerint 58. A nők száma, aránya, megoszlása a gazdálkodók/irányítók között a gazdálkodás célja szerint 59. A gazdasági szervezetek főbb jellemzői a mezőgazdasági terület és az állatállomány nagysága szerint 60. Az egyéni gazdaságok főbb jellemzői a mezőgazdasági terület és az állatállomány nagysága szerint 61. A gazdaságok főbb jellemzői a mezőgazdasági terület és az állatállomány nagysága szerint 62. A mezőgazdasági területet használók száma, a használt terület nagysága és az átlagos terület, mezőgazdasági terület kategóriánként 63. A mezőgazdasági területet használók közül saját tulajdonú területtel rendelkező gazdaságok száma, a saját tulajdonú terület nagysága és az átlagos terület, mezőgazdasági terület kategóriánként 64. A mezőgazdasági területet használók számának, a használt terület nagyságának megoszlása és aránya, mezőgazdasági terület kategóriánként 65. A mezőgazdasági területet használók közül saját tulajdonú területtel rendelkező gazdaságok számának, a saját tulajdonú terület nagyságának megoszlása és aránya, mezőgazdasági terület kategóriánként 66. A mezőgazdasági terület nagysága művelési ágak szerint, területkategóriánként 67. A művelési ágak területének megoszlása a mezőgazdasági területkategóriák szerint 68. A mezőgazdasági terület megoszlása művelési ágak szerint, területkategóriánként 69. A főbb növénycsoportok vetésterülete a mezőgazdasági terület nagysága szerint 70. A főbb növénycsoportok vetésterületének megoszlása a mezőgazdasági terület nagysága szerint 71. Szántóföldi vetésszerkezet főbb növénycsoportok szerint, területkategóriánként 72. A mezőgazdasági terület nagysága művelési ágak szerint, állatállomány kategóriánként 73. A művelési ágak területének megoszlása állatállomány-kategóriák szerint 74. A mezőgazdasági terület megoszlása művelési ágak szerint, állatállomány kategóriánként

9 75. A főbb növénycsoportok vetésterülete az állatállomány nagysága szerint 76. A főbb növénycsoportok vetésterületének megoszlása az állatállomány nagysága szerint 77. Szántóföldi vetésszerkezet főbb növénycsoportok szerint, állatállománykategóriánként 78. Az állattartók száma, az állatállomány nagysága és az átlagos állatállomány, állatállomány-kategóriánként 79. Az állattartók számának, az állatállomány nagyságának megoszlása és az állatsűrűség, állatállomány kategóriánként 80. A mezőgazdasági területet használók száma, a használt terület nagysága és az átlagos terület, állatállomány kategóriánként 81. A mezőgazdasági területet használók számának, a használt terület nagyságának megoszlása és az állategységre jutó terület, állatállomány kategóriánként 82. Az állattartók száma, az állatállomány nagysága és az átlagos állatállomány, mezőgazdasági terület kategóriánként 83. Az állattartók számának, az állatállomány nagyságának megoszlása és az állatsűrűség, mezőgazdasági terület kategóriánként 84. A gazdaságok száma, a mezőgazdasági terület és az állatállomány nagysága a mezőgazdasági terület és az állatállomány-kategóriák szerint a gazdasági szervezetekben 85. A gazdaságok száma, a mezőgazdasági terület és az állatállomány nagysága a mezőgazdasági terület és az állatállomány-kategóriák szerint az egyéni gazdaságokban 86. A gazdaságok száma, a mezőgazdasági terület és az állatállomány nagysága a mezőgazdasági terület és az állatállomány-kategóriák szerint az összes gazdaságban 87. Az állatállomány állatfajonkénti összetétele a mezőgazdasági terület nagysága szerint 88. Az állatállomány megoszlása állatfajonként, a mezőgazdasági terület nagysága szerint 89. Az állatállomány megoszlása állatfajok szerint, mezőgazdasági terület kategóriánként 90. Az állatállomány állatfajonkénti összetétele az állatállomány-kategóriák szerint 91. Az állatállomány megoszlása állatállomány-kategóriák szerint, állatfajonként 92. Az állatállomány megoszlása állatfajok szerint, állatállomány kategóriánként 93. Mezőgazdasági munkaerő-felhasználás a mezőgazdasági terület és az állatállomány nagysága szerint a gazdasági szervezetekben 94. Mezőgazdasági munkaerő-felhasználás a mezőgazdasági terület és az állatállomány nagysága szerint az egyéni gazdaságokban 95. Mezőgazdasági munkaerő-felhasználás a mezőgazdasági terület és az állatállomány nagysága szerint a gazdaságokban 96. A mezőgazdasági munkaerő-felhasználás értéke a mezőgazdasági terület és a munkaerő-felhasználás nagysága szerint 97. A mezőgazdasági munkaerő-felhasználás megoszlása a mezőgazdasági terület és a munkaerő-felhasználás nagysága szerint 98. A mezőgazdasági munkaerő-felhasználás értéke az állatállomány és a munkaerőfelhasználás nagysága szerint 99. A mezőgazdasági munkaerő-felhasználás megoszlása az állatállomány és a munkaerő-felhasználás nagysága szerint 100. A gazdálkodók/irányítók száma az életkor és a mezőgazdasági terület nagysága szerint 101. A gazdálkodók/irányítók megoszlása az életkor és a mezőgazdasági terület nagysága szerint 102. A gazdálkodók/irányítók száma az életkor és az állatállomány nagysága szerint 103. A gazdálkodók/irányítók megoszlása az életkor és az állatállomány nagysága szerint

10 104. A gazdálkodók/irányítók száma a legmagasabb mezőgazdasági végzettség és a mezőgazdasági terület nagysága szerint 105. A gazdálkodók/irányítók megoszlása a legmagasabb mezőgazdasági végzettség és a mezőgazdasági terület nagysága szerint 106. A gazdálkodók/irányítók száma a legmagasabb mezőgazdasági végzettség és az állatállomány nagysága szerint 107. A gazdálkodók/irányítók megoszlása a legmagasabb mezőgazdasági végzettség és az állatállomány nagysága szerint 108. A gazdálkodók/irányítók száma a gazdasági aktivítás és a mezőgazdasági terület nagysága szerint 109. A gazdálkodók/irányítók megoszlása a gazdasági aktivítás és a mezőgazdasági terület nagysága szerint 110. A gazdálkodók/irányítók száma a gazdasági aktivítás és az állatállomány nagysága szerint 111. A gazdálkodók/irányítók megoszlása a gazdasági aktivítás és az állatállomány nagysága szerint 112. A nők száma, aránya, megoszlása a gazdálkodók/irányítók között a mezőgazdasági terület nagysága szerint 113. A nők száma, aránya, megoszlása a gazdálkodók/irányítók között az állatállomány nagysága szerint JELMAGYARÁZAT A megfigyelt statisztikai jelenség nem fordult elő.

11 1. A gazdaságok száma* termelési típusok és gazdálkodási célok szerint, 2010 A gazdálkodás célja Növénytermesztő Termelési típus Állattartó Vegyes (ezer gazdaság) Kizárólag saját fogyasztásra termel Saját fogyasztáson felüli felesleget értékesíti Elsősorban értékesítésre termel 4,7 0,5 3,4 8,6 : 4,7 0,5 3,4 8,6 Kizárólag saját fogyasztásra termel 152,6 109,2 79,6 341,4 Saját fogyasztáson felüli felesleget értékesíti 54,5 10,9 49,8 115,2 Elsősorban értékesítésre termel 69,6 4,6 36,7 110,9 : 276,7 124,6 166,1 567,4 Kizárólag saját fogyasztásra termel 152,6 109,2 79,6 341,4 Saját fogyasztáson felüli felesleget értékesíti 54,5 10,9 49,8 115,2 Elsősorban értékesítésre termel 74,2 5,1 40,2 119,5 : 281,4 125,1 169,5 576,1 2. A gazdaságok megoszlása termelési típusok és gazdálkodási célok szerint, 2010 A gazdálkodás célja Növénytermesztő Termelési típus Állattartó Vegyes (százalék) Kizárólag saját fogyasztásra termel Saját fogyasztáson felüli felesleget értékesíti Elsősorban értékesítésre termel 54,1 6,0 39,9 100,0 : 54,1 6,0 39,9 100,0 Kizárólag saját fogyasztásra termel 26,9 19,2 14,0 60,2 Saját fogyasztáson felüli felesleget értékesíti 9,6 1,9 8,8 20,3 Elsősorban értékesítésre termel 12,3 0,8 6,5 19,5 : 48,8 22,0 29,3 100,0 Kizárólag saját fogyasztásra termel 26,5 19,0 13,8 59,3 Saját fogyasztáson felüli felesleget értékesíti 9,5 1,9 8,6 20,0 Elsősorban értékesítésre termel 12,9 0,9 7,0 20,7 : 48,9 21,7 29,4 100,0 * Nem tartalmazza a csak "mezőgazdasági szolgáltatást végző" gazdaságokat (553 gazdasági szervezet és 183 egyéni gazdaság).

12 3. A gazdaságok száma a mezőgazdasági terület és az állatállomány nagysága szerint, 2010 Állatállomány, állategység/gazdaság (ezer gazdaság) Mezőgazdasági terület, hektár/gazdaság 0 0<-1 1<-5 5<-10 10<-20 20<-50 50< < 0 1,2 0,3 0,7 0,5 0,6 0,8 0,5 1,8 6,5 0<-1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1<-5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 5<-10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 10<-20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 20<-50 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 50<-100 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 100< 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 1,2 összesen 1,8 0,3 0,7 0,6 0,7 0,9 0,7 2,9 8,6 0 5,3 134,3 28,3 9,0 6,9 5,7 2,3 2,1 193,9 0<-1 15,5 132,5 20,8 4,7 2,8 1,7 0,6 0,3 178,9 1<-5 17,6 105,9 28,1 8,3 5,0 2,9 0,9 0,5 169,3 5<-10 1,1 3,0 3,5 2,3 1,9 1,2 0,4 0,2 13,7 10<-20 0,4 0,6 0,9 0,9 1,2 1,2 0,4 0,2 5,8 20<-50 0,2 0,2 0,3 0,3 0,5 1,0 0,7 0,4 3,6 50<-100 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 1,3 100< 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 1,0 összesen 40,3 376,8 82,1 25,6 18,3 14,1 5,6 4,5 567,4 0 6,5 134,6 29,0 9,5 7,5 6,5 2,8 4,0 200,4 0<-1 15,5 132,5 20,8 4,7 2,8 1,7 0,6 0,3 178,9 1<-5 17,6 105,9 28,2 8,3 5,0 3,0 0,9 0,6 169,5 5<-10 1,2 3,0 3,6 2,3 1,9 1,2 0,4 0,2 13,8 10<-20 0,4 0,6 0,9 0,9 1,2 1,2 0,4 0,3 5,9 20<-50 0,3 0,2 0,3 0,3 0,5 1,1 0,7 0,5 3,8 50<-100 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,5 1,5 100< 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1,0 2,2 összesen 42,2 377,1 82,9 26,2 19,0 15,1 6,3 7,3 576,1

13 4. A gazdaságok számának megoszlása a mezőgazdasági terület és az állatállomány nagysága szerint, 2010 Állatállomány, állategység/gazdaság Mezőgazdasági terület, hektár/gazdaság 0 0<-1 1<-5 5<-10 10<-20 20<-50 50< < (százalék) 0 14,1 3,3 7,6 6,0 7,1 9,1 6,3 21,5 75,0 0<-1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,4 1<-5 0,6 0,1 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,5 2,3 5<-10 0,3 0,2 0,0 0,1 0,2 0,1 0,4 1,3 10<-20 0,5 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 1,7 20<-50 0,6 0,0 0,2 0,1 0,1 0,5 0,5 1,0 2,9 50<-100 0,7 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 1,4 2,8 100< 4,2 0,2 0,1 0,2 0,4 0,5 8,0 13,7 összesen 21,1 3,5 8,6 6,6 8,0 10,9 8,1 33,3 100,0 0 0,9 23,7 5,0 1,6 1,2 1,0 0,4 0,4 34,2 0<-1 2,7 23,4 3,7 0,8 0,5 0,3 0,1 0,1 31,5 1<-5 3,1 18,7 5,0 1,5 0,9 0,5 0,2 0,1 29,8 5<-10 0,2 0,5 0,6 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 2,4 10<-20 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,0 1,0 20<-50 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,6 50<-100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 100< 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 összesen 7,1 66,4 14,5 4,5 3,2 2,5 1,0 0,8 100,0 0 1,1 23,4 5,0 1,6 1,3 1,1 0,5 0,7 34,8 0<-1 2,7 23,0 3,6 0,8 0,5 0,3 0,1 0,1 31,1 1<-5 3,1 18,4 4,9 1,4 0,9 0,5 0,2 0,1 29,4 5<-10 0,2 0,5 0,6 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 2,4 10<-20 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,0 1,0 20<-50 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,7 50<-100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 100< 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,4 összesen 7,3 65,5 14,4 4,6 3,3 2,6 1,1 1,3 100,0

14 5. A gazdasági szervezetek főbb jellemzői termelési típusonként, 2010 Megnevezés Növénytermesztő Termelési típus Állattartó Vegyes Gazdaságok száma db A gazdálkodás célja % kizárólag saját fogyasztásra termel saját fogyasztáson felüli felesleget értékesíti elsősorban értékesítésre termel 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Mezőgazdasági terület, hektár/gazdaság 1000 ha 0<-1 0,1 0,0 0,0 0,1 1<-5 1,7 0,5 2,2 5<-10 3,2 1,0 4,3 10<-20 7,1 3,1 10,2 20<-50 19,2 12,0 31,2 50< ,6 23,9 50,6 100< 295, , ,1 353,6 0, , ,6 A gazdaságok használatában lévő összes terület 1000 ha 1 475,1 1, , ,5 Mezőgazdasági terület 353,6 0, , ,6 Szántóterület 293, , ,8 Gabonafélék 175,4 919, ,3 Közönséges búza 69,2 391,8 461,0 Durumbúza 2,2 10,8 13,1 Rozs 2,2 5,9 8,1 Árpa 15,9 98,5 114,4 Zab 3,0 7,9 10,9 Kukorica 75,0 378,1 453,1 Száraz hüvelyesek 1,3 9,3 10,5 Gyökgumósok 1,9 13,4 15,3 Burgonya 0,4 2,3 2,7 Cukorrépa 1,3 10,8 12,0 Takarmányrépa 0,0 0,1 0,1 Ipari növények 64,0 335,8 399,8 Dohány 0,2 2,0 2,2 Repce 23,1 125,7 148,9 Napraforgó 30,4 167,7 198,1 Szója 4,6 24,0 28,7 Takarmánynövények 13,5 157,1 170,6 Friss zöldségfélék, dinnye és szamóca 3,3 20,9 24,3 Virágok és dísznövények 0,1 0,0 0,1 Zöldtrágyának vetett növények 0,7 2,0 2,8 Egyéb növények 4,6 7,0 11,6 Vetetlen terület 28,6 105,0 133,6 Konyhakert 0,0 0,0 0,0 0,0 Gyep 42,3 0,0 249,1 291,4 Gyümölcsös 9,9 12,5 22,3 Szőlő 8,0 6,0 14,0 Egyéb terület 1 121,4 1,7 507, ,9 Erdő terület Nem hasznosított mezőgazdasági 907,4 398, ,4 terület 30,8 0,0 34,7 65,5

15 5. A gazdasági szervezetek főbb jellemzői termelési típusonként, 2010 Megnevezés Növénytermesztő Termelési típus Állattartó Vegyes 1 gazdaságra jutó mezőgazdasági terület ha 101,4 0,0 556,1 322,6 A használt területből a saját tulajdon aránya % 17,2 93,3 7,2 8,8 Állatállomány, állategység/gazdaság 1000 Áe* 0<-1 0,0 0,0 0,0 1<-5 0,1 0,4 0,5 5<-10 0,2 0,7 0,9 10<-20 0,5 1,6 2,1 20<-50 1,4 7,1 8,5 50<-100 4,0 13,9 17,9 100< 313, , ,0 320, , ,9 Szarvasmarha 1000 db 6,1 456,7 462,8 1 évnél fiatalabb 2,5 111,8 114,2 1-<2 éves 1,5 102,8 104,3 Tejelő tehén 1,5 173,2 174,6 Egyéb tehén 0,2 37,6 37,9 Egyéb szarvasmarha 2 éves és idősebb 0,5 31,3 31,8 Juh 1000 db 6,4 155,6 162,0 Kecske 1000 db 0,3 4,0 4,3 Ló 1000 db 0,7 7,7 8,4 Sertés 1000 db 388, , ,2 20 kilogrammnál kisebb élősúlyú malac 105,0 492,4 597,4 Legalább 50 kilogramm súlyú tenyészkoca 31,4 164,5 195,9 Egyéb sertések 252, , ,9 Tyúkféle 1000 db 8 436, , ,5 Broiler 4 266, , ,1 Tojótyúk 2 126, , ,5 Lúd 1000 db 257,5 993, ,3 Kacsa 1000 db 966, , ,6 Pulyka 1000 db 1 897, , ,0 Házinyúl 1000 db 309,7 160,1 469,8 Méhcsalád 1000 db 9,5 0,7 10,3 Átlagos állatállomány** Áe/gazdaság 649,0 653,6 652,6 Szarvasmarha 110,1 386,2 375,3 Tejelő tehén 106,5 358,5 351,4 Egyéb tehén 26,2 88,6 87,3 Juh 30,4 43,2 42,5 Kecske 3,5 6,5 6,1 Ló 7,4 14,3 13,3 Sertés 818,9 1117,0 1050,9 Tenyészkoca 209,2 250,7 243,0 Egyéb sertés >20 kg 675,5 900,5 850,8 Házinyúl 516,2 177,9 313,2 Tyúkféle 704,8 1093,0 884,3 Lúd 351,1 552,1 493,9

16 5. A gazdasági szervezetek főbb jellemzői termelési típusonként, 2010 Megnevezés Növénytermesztő Termelési típus Állattartó Vegyes Kacsa 1073,6 1155,3 1120,3 Pulyka 889,7 758,8 838,6 Mezőgazdasági munka mennyisége, ÉME*** % <1 3,5 0,7 0,2 0,8 1-<2 9,2 3,4 1,0 2,7 2-<3 7,1 4,3 1,3 2,5 >=3 80,2 91,7 97,6 93,9 100,0 100,0 100,0 100,0 Összes munkaerő 1000 éves munkaerőegység 14,8 3,7 59,0 77,5 Családi munkaerő 1000 fő 1000 éves munkaerőegység Állandó alkalmazottak 1000 fő 13,9 4,0 61,4 79, éves munkaerőegység 10,5 3,5 54,4 68,4 Időszaki alkalmazottak 1000 fő 11,9 0,5 15,5 27, éves munkaerőegység 3,4 0,1 3,6 7,1 A gazdálkodók száma 1000 fő 4,7 0,5 3,4 8,6 a nők aránya % 13,8 17,1 13,2 13,8 kor szerinti megoszlása % 35 évnél fiatalabb 10,1 11,1 10,4 10, éves 20,6 29,3 19,5 20, éves 33,3 32,4 30,6 32, éves 28,0 23,7 32,3 29,5 65 éves és idősebb 8,0 3,5 7,2 7,4 100,0 100,0 100,0 100,0 legmagasabb mezőgazdasági végzettsége % nincs 8,9 4,3 3,1 6,3 gyakorlati tapasztalat 25,0 27,4 14,1 20,8 alapfok 7,2 8,5 5,2 6,5 középfok 23,0 24,5 21,3 22,4 felsőfok 35,9 35,3 56,4 44,0 100,0 100,0 100,0 100,0 gazdasági aktivítása % foglalkoztatott 100,0 100,0 100,0 100,0 munkanélküli nyugdíjas anyasági ellátásban részesülő tanuló egyéb 100,0 100,0 100,0 100,0 a gazdaságban ledolgozott munkaideje munkanap/ irányító 132,6 183,9 191,4 159,1 * Állategység ** Állategység az adott állatcsoportot tartó gazdaságokra *** Éves munkaerőegység (ÉME)

17 6. Az egyéni gazdaságok főbb jellemzői termelési típusonként, 2010 Megnevezés Növénytermesztő Termelési típus Állattartó Vegyes Gazdaságok száma ,7 124,6 166,1 567,4 A gazdálkodás célja % kizárólag saját fogyasztásra termel 55,2 87,6 47,9 60,2 saját fogyasztáson felüli felesleget értékesíti 19,7 8,7 30,0 20,3 elsősorban értékesítésre termel 25,1 3,7 22,1 19,5 100,0 100,0 100,0 100,0 Mezőgazdasági terület, hektár/gazdaság 1000 ha 0<-1 55,4 4,9 28,2 88,5 1<-5 93,5 102,5 196,1 5<-10 81,2 101,4 182,6 10< ,0 143,1 259,1 20< ,1 246,1 441,2 50< ,9 233,5 394,4 100< 294,0 564,2 858,2 996,1 4, , ,1 A gazdaságok használatában lévő összes terület 1000 ha 1 164,2 15, , ,4 Mezőgazdasági terület 996,1 4, , ,1 Szántóterület 833,2 0, , ,3 Gabonafélék 539,9 0,4 740, ,2 Közönséges búza 200,9 0,0 244,3 445,3 Durumbúza 2,1 0,0 2,2 4,3 Rozs 6,7 0,0 14,0 20,7 Árpa 42,3 0,0 78,3 120,6 Zab 6,5 0,0 21,4 27,9 Kukorica 256,7 0,4 326,7 583,8 Száraz hüvelyesek 3,7 0,0 3,3 7,0 Gyökgumósok 9,8 0,1 8,9 18,8 Burgonya 7,3 0,1 6,7 14,1 Cukorrépa 1,7 0,0 1,7 3,5 Takarmányrépa 0,0 0,0 0,1 0,1 Ipari növények 166,2 0,0 187,5 353,7 Dohány 1,5 0,0 1,5 2,9 Repce 43,9 0,0 49,7 93,6 Napraforgó 104,2 0,0 119,2 223,4 Szója 4,9 0,0 4,9 9,8 Takarmánynövények 28,3 0,1 85,8 114,2 Friss zöldségfélék, dinnye és szamóca 18,5 0,0 12,3 30,9 Virágok és dísznövények 0,4 0,0 0,1 0,6 Zöldtrágyának vetett növények 0,7 0,0 0,9 1,6 Egyéb növények 6,8 0,0 3,4 10,3 Vetetlen terület 58,8 0,0 63,2 122,1 Konyhakert 7,3 3,9 5,6 16,8 Gyep 81,5 0,2 273,9 355,5 Gyümölcsös 41,1 0,0 20,3 61,4 Szőlő 33,1 0,1 12,9 46,1 Egyéb terület 168,0 10,7 112,6 291,3 Erdő terület 133,7 0,0 83,3 217,0 Nem hasznosított mezőgazdasági terület 10,2 1,6 7,5 19,3

18 6. Az egyéni gazdaságok főbb jellemzői termelési típusonként, 2010 Megnevezés Növénytermesztő Termelési típus Állattartó Vegyes 1 gazdaságra jutó mezőgazdasági terület ha 3,6 0,1 8,6 4,6 A használt területből a saját tulajdon aránya % 80,0 99,5 73,6 76,3 Állatállomány, állategység/gazdaság 1000 Áe* 0<-1 28,9 30,1 26,4 85,4 1<-5 7,6 127,7 209,8 345,0 5<-10 0,0 15,5 78,2 93,7 10<-20 0,0 8,0 72,2 80,2 20<-50 0,0 9,1 100,3 109,4 50<-100 0,0 8,5 79,3 87,8 100< 0,0 54,7 235,3 289,9 36,5 253,5 801, ,4 Szarvasmarha 1000 db 14,4 228,9 243,3 1 évnél fiatalabb 5,0 68,7 73,7 1-<2 éves 3,0 49,6 52,6 Tejelő tehén 3,9 66,5 70,4 Egyéb tehén 1,4 30,2 31,7 Egyéb szarvasmarha 2 éves és idősebb 1,1 13,8 14,9 Juh 1000 db 81,2 961, ,3 Kecske 1000 db 27,5 59,9 87,4 Ló 1000 db 14,4 45,3 59,7 Sertés 1000 db 257,4 719,4 976,8 20 kilogrammnál kisebb élősúlyú malac 55,2 170,0 225,2 Legalább 50 kilogramm súlyú tenyészkoca 17,7 63,6 81,3 Egyéb sertések 184,5 485,8 670,3 Tyúkféle ezer db 1 584, , , ,9 Broiler 42, , , ,8 Tojótyúk 927, , , ,1 Lúd ezer db 14,9 241, , ,7 Kacsa ezer db 92,6 393, , ,2 Pulyka ezer db 5,8 276,7 399,9 682,4 Házinyúl 1000 db 53,9 212,1 275,8 541,7 Méhcsalád ,5 264,5 319,2 584,2 Átlagos állatállomány** Áe/gazdaság 0,4 2,1 5,0 2,9 Szarvasmarha 4,2 10,5 9,6 Tejelő tehén 3,1 6,9 6,5 Egyéb tehén 7,7 12,7 12,4 Juh 1,0 5,3 3,9 Kecske 0,3 0,5 0,4 Ló 1,5 2,0 1,9 Sertés 0,9 1,7 1,4 Tenyészkoca 1,0 1,2 1,1 Egyéb sertés >20 kg 0,8 1,5 1,2 Házinyúl 0,2 0,4 0,4 0,4 Tyúkféle 0,4 1,3 1,4 1,1

19 6. Az egyéni gazdaságok főbb jellemzői termelési típusonként, 2010 Megnevezés Növénytermesztő Termelési típus Állattartó Vegyes Lúd 0,2 1,0 4,0 2,5 Kacsa 0,3 0,5 2,3 1,3 Pulyka 0,2 2,1 1,9 1,8 Mezőgazdasági munka mennyisége, ÉME*** % <1 55,4 67,3 34,9 49,1 1-<2 26,0 26,5 38,3 31,1 2-<3 8,0 5,0 16,0 10,7 >=3 10,6 1,2 10,8 9,1 100,0 100,0 100,0 100,0 Összes munkaerő 1000 éves munkaerőegység 152,9 61,6 147,4 361,9 Családi munkaerő 1000 fő 511,0 224,2 341, , éves munkaerőegység 132,0 60,7 133,8 326,5 Állandó alkalmazottak 1000 fő 3,2 0,4 5,6 9, éves munkaerőegység 2,7 0,3 4,7 7,7 Időszaki alkalmazottak 1000 fő 37,3 0,3 18,3 55, éves munkaerőegység 8,8 0,1 4,2 13,1 A gazdálkodók száma 1000 fő 276,7 124,6 166,1 567,4 a nők aránya % 30,9 25,7 19,5 26,4 kor szerinti megoszlása % 35 évnél fiatalabb 7,1 8,4 5,8 7, éves 14,0 15,9 14,1 14, éves 20,2 20,8 22,2 20, éves 27,4 26,8 29,4 27,9 65 éves és idősebb 31,4 28,1 28,4 29,8 100,0 100,0 100,0 100,0 legmagasabb mezőgazdasági végzettsége % nincs 8,2 10,3 5,5 7,9 gyakorlati tapasztalat 78,7 81,7 75,7 78,5 alapfok 3,9 3,7 7,8 5,0 középfok 5,5 3,7 8,6 6,0 felsőfok 3,7 0,7 2,4 2,6 100,0 100,0 100,0 100,0 gazdasági aktivítása % foglalkoztatott 40,3 38,6 39,3 39,6 munkanélküli 3,9 6,8 4,5 4,7 nyugdíjas 49,3 47,6 47,7 48,4 anyasági ellátásban részesülő 0,7 1,0 0,5 0,7 tanuló 0,2 0,1 0,1 0,1 egyéb 5,7 5,9 7,9 6,4 100,0 100,0 100,0 100,0 munkanap/ a gazdaságban ledolgozott munkaideje gazdálkodó 70,3 75,6 118,3 85,5

20 6. Az egyéni gazdaságok főbb jellemzői termelési típusonként, 2010 Megnevezés Növénytermesztő Termelési típus Állattartó Vegyes A gazdaságban munkát végzők**** száma 1000 fő 234,3 99,6 175,3 509,2 a nők aránya % 72,5 79,9 74,0 74,5 kor szerinti összetétele % 35 évnél fiatalabb 23,0 22,5 25,2 23, éves 17,9 19,3 17,3 18, éves 21,0 21,6 20,6 21, éves 22,2 21,6 21,8 22,0 65 éves és idősebb 15,8 15,0 15,1 15,4 100,0 100,0 100,0 100,0 * Állategység ** Állategység az adott állatcsoportot tartó gazdaságokra számítva *** Éves munkaerőegység (ÉME) **** Családi munkaerő a gazdálkodó nélkül

STATISZTIKAI TÜKÖR. Magyarország mezőgazdasága, 2013. (Gazdaságszerkezeti összeírás előzetes adatok) Tartalom. Bevezető...2. Összefoglaló...

STATISZTIKAI TÜKÖR. Magyarország mezőgazdasága, 2013. (Gazdaságszerkezeti összeírás előzetes adatok) Tartalom. Bevezető...2. Összefoglaló... 2014. január (Gazdaságszerkezeti összeírás előzetes adatok) STATISZTIKAI TÜKÖR Tartalom Bevezető...2 Összefoglaló...3 A gazdaságok száma...4 Gazdasági szervezetek...4 Egyéni gazdaságok...4 Termelési típus

Részletesebben

Magyarország mezőgazdasága, 2005

Magyarország mezőgazdasága, 2005 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Magyarország mezőgazdasága, 2005 (Gazdaságszerkezeti összeírás) ELŐZETES ADATOK Budapest, 2006 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Készült a Mezőgazdasági és környezetstatisztikai

Részletesebben

Állatállomány, 2013. június 1., (előzetes adatok)

Állatállomány, 2013. június 1., (előzetes adatok) 213/85 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VII. évfolyam 85. szám 213. október 25. Állatállomány, 213. június 1., (előzetes adatok) A tartalomból 1 Bevezető 1 Szarvasmarha-állomány

Részletesebben

MÓDSZERTANI MEGJEGYZÉSEK

MÓDSZERTANI MEGJEGYZÉSEK MÓDSZERTANI MEGJEGYZÉSEK Jelen kiadvány információi többek között a 2000. évi általános mezőgazdasági összeírás (ÁMÖ) és a 2001. évi népszámlálás elemi szintű adatainak összekapcsolt adatállományából származnak.

Részletesebben

Állatállomány, 2013. december 1.

Állatállomány, 2013. december 1. 214/15 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VIII. évfolyam 15. szám 214. február 21. Állatállomány, 213. december 1. Tartalom Bevezető...1 Szarvasmarha-állomány...1 állomány...2 Baromfiállomány...3

Részletesebben

Állatállomány, 2012. június 1.

Állatállomány, 2012. június 1. 212/56 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VI. évfolyam 56. szám 212. augusztus 3. Állatállomány, 212. június 1. A tartalomból 1 Bevezető 1 Szarvasmarha-állomány 2 állomány 3 Baromfiállomány

Részletesebben

A tesztüzemi rendszer adatbázisa alapján kialakított SFH értékek listája

A tesztüzemi rendszer adatbázisa alapján kialakított SFH értékek listája 1. számú melléklet a 127/2007. (X. 29.) FVM rendelethez 1. számú melléklet a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelethez A tesztüzemi rendszer adatbázisa alapján kialakított SFH értékek listája A magyarországi

Részletesebben

Volt egyszer egy cenzus, ami a népességet és a jószágokat egyaránt számba vette

Volt egyszer egy cenzus, ami a népességet és a jószágokat egyaránt számba vette Volt egyszer egy cenzus, ami a népességet és a jószágokat egyaránt számba vette Statisztikai Világnap ünnepi konferenciája Esztergom 2010. Október 14-15. Dr. Laczka Éva Miért választottam ezt a témát?

Részletesebben

Éves Jelentés 2010. A Hungária Öko Garancia Kft. publikus éves jelentése a 2010. évi ellenőrzési és tanúsítási tevékenységéről

Éves Jelentés 2010. A Hungária Öko Garancia Kft. publikus éves jelentése a 2010. évi ellenőrzési és tanúsítási tevékenységéről Éves Jelentés 2010 A Hungária Öko Garancia Kft. publikus éves jelentése a 2010. évi ellenőrzési és tanúsítási tevékenységéről Budapest, 2011 május 24.... Kovács Dóra ügyvezető 1. Partnereink számának alakulása

Részletesebben

ISBN 978-963-215-914-0. A fiatal gazdák helyzete Magyarországon

ISBN 978-963-215-914-0. A fiatal gazdák helyzete Magyarországon ISBN 978-963-215-914-0 A fiatal gazdák helyzete Magyarországon A fiatal gazdák helyzete Magyarországon Központi Statisztikai Hivatal, 2013 ISBN 978-963-215-914-0 Készült a Központi Statisztikai Hivatal

Részletesebben

Mezőgazdasági termőföldárak és bérleti díjak

Mezőgazdasági termőföldárak és bérleti díjak Mezőgazdasági termőföldárak és bérleti díjak Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom Bevezető...2 A szántó árának és forgalmi értékének alakulása...2 További művelési ágak áralakulása...3 Országos

Részletesebben

A mezőgazdaság területi jellemzői, 2010

A mezőgazdaság területi jellemzői, 2010 A mezőgazdaság területi jellemzői, 2010 A MEZŐGAZDASÁG TERÜLETI JELLEMZŐI, 2010 Központi Statisztikai Hivatal, 2012 Központi Statisztikai Hivatal, 2012 ISBN 978-963-235-387-6 (nyomtatott) ISBN ISBN 978-963-235-388-3

Részletesebben

Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében

Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium 2015. szeptember 29. Mezőgazdaság

Részletesebben

Gyakorló feladatok a Komplex elemzés tárgyhoz Témakör: Mezőgazdaság

Gyakorló feladatok a Komplex elemzés tárgyhoz Témakör: Mezőgazdaság 1. példa Az AgroHungária Rt. rendelkezésére álló terület nagysága 4.981 ha (1 ha = 10.000 m 2 ). A földterület művelési ágak szerinti csoportosítását az 1. táblázat szemlélteti. Művelési ág Terület (ha)

Részletesebben

Törpegazdaságok Magyarországon és az Európai Unió déli tagországaiban

Törpegazdaságok Magyarországon és az Európai Unió déli tagországaiban 119 Törpegazdaságok Magyarországon és az Európai Unió déli tagországaiban VARGA ÉVA Kulcsszavak: törpegazdaságok, standard termelési érték, foglalkoztatás, EU déli tagországai, Magyarország. ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

(telefon, e-mail, stb.)

(telefon, e-mail, stb.) I. Tanya paraméterei Címe: Tulajdonosa: Mérete, terület nagysága, épületei: Üzemeltető: Megközelíthetősége: Elérhetőségei: (telefon, e-mail, stb.) Lakott, ott élők száma: Infrastruktúra (internet, telefon,

Részletesebben

A GAZDÁLKODÁSI TERV FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

A GAZDÁLKODÁSI TERV FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI 8. melléklet A GAZDÁLKODÁSI TERV FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság által meghirdetett nyilvános termőföld-haszonbérleti pályázat keretében benyújtott ajánlatok részét képező

Részletesebben

Termésbecslés Tavaszi munkák jelentése Nyári munkák jelentése Őszi munkák jelentése OSAP jelentések. Székesfehérvár 2014.11.27

Termésbecslés Tavaszi munkák jelentése Nyári munkák jelentése Őszi munkák jelentése OSAP jelentések. Székesfehérvár 2014.11.27 Termésbecslés Tavaszi munkák jelentése Nyári munkák jelentése Őszi munkák jelentése OSAP jelentések Székesfehérvár 2014.11.27 Termésbecslés 6/2014. (II. 6.) VM rendelet a termésbecslésről A szakmaközi

Részletesebben

2012-ben jelentősen csökkent a főbb növények betakarított termésmennyisége

2012-ben jelentősen csökkent a főbb növények betakarított termésmennyisége Közzététel: 2013. január 21. Következik: 2013. január 24. Népmozgalom, 2012. január-november Sorszám: 13. 2012-ben jelentősen csökkent a főbb növények betakarított termésmennyisége (A fontosabb növényi

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27/2012. (X.04.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az állattartási hely kialakításáról

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27/2012. (X.04.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az állattartási hely kialakításáról SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27/2012. (X.04.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az állattartási hely kialakításáról Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Nagygazdák és kisgazdák*

Nagygazdák és kisgazdák* Raskó György Nagygazdák és kisgazdák* Helyzet- és jövőkép az agrárgazdaságról *Gazdaságpolitikai választások, GKI konferencia 2005 november 8. Húzóerő-e az agrárszektor Magyarországon? Nem Az agrárium

Részletesebben

Jogcímkód:6-121-02-01

Jogcímkód:6-121-02-01 Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer Állattartó telepek korszerűsítésének támogatása Monitoring adatlap - Indító Jogcímkód:6-121-02-01 Benyújtandó az illetékes MVH kirendeltséghez 1 Adatlap iratkódja

Részletesebben

Egy önellátó családi gazdaság megtervezése. Hegyesi József Környezetgazdálkodási agrármérnök

Egy önellátó családi gazdaság megtervezése. Hegyesi József Környezetgazdálkodási agrármérnök Egy önellátó családi gazdaság megtervezése Hegyesi József Környezetgazdálkodási agrármérnök Tartalom 1. A cél eléréséhez szükséges tényezők 2. A természetközeli életmód elemei 3. Alapvető szükségleteink

Részletesebben

A földművelésügyi miniszter. rendelete. az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások

A földművelésügyi miniszter. rendelete. az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások A földművelésügyi miniszter /2015. ( ) FM rendelete az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.)

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 32/2006. (XI. 30.) számú rendelete az állatok tartásáról

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 32/2006. (XI. 30.) számú rendelete az állatok tartásáról Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 32/2006. (XI. 30.) számú rendelete az állatok tartásáról Kihirdetve: 2006. november 30. Józan Judit jegyző Módosítva: Hatályos: 19/2009. (V.28.)

Részletesebben

KIEMELÉSEK. A kereskedelmi forgalomban lévő biotechnológiai/gm növények globális helyzete: 2012. Clive James, az ISAAA alapítója és elnöke

KIEMELÉSEK. A kereskedelmi forgalomban lévő biotechnológiai/gm növények globális helyzete: 2012. Clive James, az ISAAA alapítója és elnöke KIEMELÉSEK A kereskedelmi forgalomban lévő biotechnológiai/gm növények globális helyzete: 2012 Clive James, az ISAAA alapítója és elnöke A szerző által az egy milliárd szegény, éhes embernek, a sorsuk

Részletesebben

148/2007. (XII. 8.) FVM

148/2007. (XII. 8.) FVM 1. számú melléklet a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelethez Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII.

Részletesebben

3. Záró rendelkezések. 1. Értelmezõ rendelkezések. 2. A támogatás igénybevételének feltételei. 8. E rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.

3. Záró rendelkezések. 1. Értelmezõ rendelkezések. 2. A támogatás igénybevételének feltételei. 8. E rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba. M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 158. szám 26547 3. Záró rendelkezések 8. E rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba. Dr. Navracsics Tibor s. k., közigazgatási és igazságügyi miniszter A vidékfejlesztési

Részletesebben

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 32/2012. (X.5.) Önkormányzati rendelete. az állatok tartásáról. / egységes szerkezetben /

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 32/2012. (X.5.) Önkormányzati rendelete. az állatok tartásáról. / egységes szerkezetben / Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2012. (X.5.) Önkormányzati rendelete az állatok tartásáról / egységes szerkezetben / Hatályos: 2012.10.01.-től Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Fö ldrajzi anal ó gia alkalmazása kl ímaszcen. ári. és ért. és ében. ékel. KR KÉPZÉS 2008. november 27 28

Fö ldrajzi anal ó gia alkalmazása kl ímaszcen. ári. és ért. és ében. ékel. KR KÉPZÉS 2008. november 27 28 Fö ldrajzi anal ó gia alkalmazása kl ímaszcen ári ó k elemzés ében és ért ékel és ében KR KÉPZÉS 2008. november 27 28 Horváth Levente levente.horvath@uni corvinus.hu Klímav maváltoz ltozás John Tyndall

Részletesebben

Mellékletek. a Hajdú-Bihar megye területfejlesztési koncepcióját megalapozó feltáró-értékelő vizsgálathoz

Mellékletek. a Hajdú-Bihar megye területfejlesztési koncepcióját megalapozó feltáró-értékelő vizsgálathoz Mellékletek a Hajdú-Bihar megye területfejlesztési koncepcióját megalapozó feltáró-értékelő vizsgálathoz 2. verzió Munkaanyag!!!!! Debrecen 2012. szeptember 20. Tartalom 1. MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ TÁBLÁK,

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Foglalkoztatottság, gazdasági aktivitás 4. 208.700 fő van jelen a munkaerőpiacon (15-64) Aktivitási

Részletesebben

10. 10. Vallás, felekezet

10. 10. Vallás, felekezet 10. 10. Vallás, felekezet Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 10. Vallás, felekezet Budapest, 2014 Központi Statisztikai Hivatal, 2014 ISBN 978-963-235-347-0ö ISBN 978-963-235-356-5 Készült

Részletesebben

Az agrárpolitika és agrárszabályozás hatása - Értékesítési lehetőségek a kistermelők, az őstermelők, és a családi gazdaságok számára 2014.

Az agrárpolitika és agrárszabályozás hatása - Értékesítési lehetőségek a kistermelők, az őstermelők, és a családi gazdaságok számára 2014. Az agrárpolitika és agrárszabályozás hatása - Értékesítési lehetőségek a kistermelők, az őstermelők, és a családi gazdaságok számára 2014. november 27., Székesfehérvár Szomi Edina/Bognár Krisztián/ vidékfejlesztési

Részletesebben

A MEZŐGAZDASÁG FEJLŐDÉSE TEMES MEGYÉBEN 1990-2008 KÖZÖTT

A MEZŐGAZDASÁG FEJLŐDÉSE TEMES MEGYÉBEN 1990-2008 KÖZÖTT A MEZŐGAZDASÁG FEJLŐDÉSE TEMES MEGYÉBEN 199-28 KÖZÖTT Dr. Csősz János Temes Megye az ország nyugati részén helyezkedik el, szomszédai nyugaton Magyarország, Szerbia és Montenegró, keleten Hunyad megye,

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal. 11. Fogyatekossäggal elök

Központi Statisztikai Hivatal. 11. Fogyatekossäggal elök Központi Statisztikai Hivatal. EVI NEPSZÄMLÄLÄS 11. Fogyatekossäggal elök Budapest, 2014 TARTALOM Bevezetö 5 Täbläzatok 7 1. A fogyatekossäggal elök visszatekintö adatai 11 2. A fogyatekossäggal elök reszletes

Részletesebben

Mezőgazdaság, 2012. Tartalom

Mezőgazdaság, 2012. Tartalom Központi Statisztikai Hivatal Mezőgazdaság, 2012 2013. április Tartalom Összefoglaló...2 1. A mezőgazdaság és az élelmiszeripar helye a nemzetgazdaságban...3 2. A gazdálkodás szervezeti keretei és gazdaságszerkezet...8

Részletesebben

Kitöltési útmutató a D4401-01 Őshonos állatfajták megőrzése Kifizetési kérelem Főlaphoz

Kitöltési útmutató a D4401-01 Őshonos állatfajták megőrzése Kifizetési kérelem Főlaphoz Kitöltési útmutató a D4401-01 Őshonos állatfajták megőrzése Kifizetési kérelem Főlaphoz A nyomtatványon az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelete 3628 MAGYAR KÖZLÖNY 2008/65. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelete az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs

Részletesebben

12./2004(VI.30.)ÖK. sz. Képviselőtestületi Rendelet az állattartásról

12./2004(VI.30.)ÖK. sz. Képviselőtestületi Rendelet az állattartásról 12./2004(VI.30.)ÖK. sz. Képviselőtestületi Rendelet az állattartásról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének az 1990. évi LXV. Tv. 16. (1) bekezdésének felhatalmazása alapján az állatok

Részletesebben

Az adatszolgáltatás tudományos kutatás célját szolgálja és önkéntes jellegû!

Az adatszolgáltatás tudományos kutatás célját szolgálja és önkéntes jellegû! Települési kérdõív önkormányzatok számára Miskolci Egyetem Társadalomföldrajzi Tanszék Az adatszolgáltatás tudományos kutatás célját szolgálja és önkéntes jellegû! Település neve:... 1. A száma: 2. A ok

Részletesebben

A rendszerváltozás utáni strukturális változások főbb jellemzői a Dél-Alföld mezőgazdaságában

A rendszerváltozás utáni strukturális változások főbb jellemzői a Dél-Alföld mezőgazdaságában A rendszerváltozás utáni strukturális változások főbb jellemzői a mezőgazdaságában Komarek Levente 1 mezőgazdaságában a II. világháború után három nagy horderejű átalakulás játszódott le. Az első a föld

Részletesebben

Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete

Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete A támogatás jellege és célterületei Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az ügyfél egy vagy több

Részletesebben

4. ábra: A GERD/GDP alakulása egyes EU tagállamokban 2000 és 2010 között (%) 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 2000 2001 2002 2003 Észtország Portugália 2004 2005 2006 2007 Magyarország Románia 2008

Részletesebben

50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet

50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot fenntartásához szükséges

Részletesebben

HOGYAN MŰKÖDIK EGY GAZDASÁG? Oktatási segédanyag általános iskolás diákok részére

HOGYAN MŰKÖDIK EGY GAZDASÁG? Oktatási segédanyag általános iskolás diákok részére HOGYAN MŰKÖDIK EGY GAZDASÁG? Oktatási segédanyag általános iskolás diákok részére Készült az Európai Unió INTERREG IIIC ALICERA projekt támogatásával Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi

Részletesebben

Létminimum, 2008. Tartalom. Internetes kiadvány www.ksh.hu Központi 2009. június Statisztikai Hivatal ISBN 978-963-235-249-7

Létminimum, 2008. Tartalom. Internetes kiadvány www.ksh.hu Központi 2009. június Statisztikai Hivatal ISBN 978-963-235-249-7 Internetes kiadvány www.ksh.hu Központi 2009. június Statisztikai Hivatal ISBN 978-963-235-249-7 Létminimum, 2008 Tartalom Létminimum, 2008...2 A létminimumértékek meghatározása...2 Létminimumértékek a

Részletesebben

VADGAZDÁLKODÁSI ÜZEMTERV

VADGAZDÁLKODÁSI ÜZEMTERV VADGAZDÁLKODÁSI ÜZEMTERV VADGAZDÁLKODÁSI ÜZEMTERV Vadgazdálkodási egység: Telephelye: Kelt:,.. A tervet készítette Vadgazdálkodási egység vezetõje A FÔ FEJEZETEK MUTATÓJA Ennek a lapnak a helyére kerül

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2004. (II. 27.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E.

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2004. (II. 27.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E. Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2004. (II. 27.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

J a v a s l a t az Önkormányzat tulajdonában álló, haszonbérlet útján hasznosított földterületek bérleti díjának megállapítására

J a v a s l a t az Önkormányzat tulajdonában álló, haszonbérlet útján hasznosított földterületek bérleti díjának megállapítására J a v a s l a t az Önkormányzat tulajdonában álló, haszonbérlet útján hasznosított földterületek bérleti díjának megállapítására Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Elnöke Előkészítő: PH. Településfejl.

Részletesebben

Fajták és tartásmódok a mennyiségi és a minőségi szemléletű állattenyésztésben

Fajták és tartásmódok a mennyiségi és a minőségi szemléletű állattenyésztésben Fajták és tartásmódok a mennyiségi és a minőségi szemléletű állattenyésztésben Szalay István Kisállattenyésztési Kutatóintézet és Génmegőrzési Koordinációs Központ Magyar Kisállatnemesítők Génmegőrző Egyesülete

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01 TARTALOMJEGYZÉK

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01 TARTALOMJEGYZÉK KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg fennmaradó 10%-ára vonatkozó kifizetési kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.122.01.01 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

C Jövedelmi adatok TÁJÉKOZTATÓ ADATOK. a nagyon szûkös megélhetéshez?... a szûkös megélhetéshez?... az átlagos megélhetéshez?...

C Jövedelmi adatok TÁJÉKOZTATÓ ADATOK. a nagyon szûkös megélhetéshez?... a szûkös megélhetéshez?... az átlagos megélhetéshez?... C Jövedelmi adatok A 005. évi mikrocenzushoz kapcsolódó önkéntes adatgyûjtést a Központi Statisztikai Hivatal elnöke 077/05 OSAP-számon engedélyezte Az adatok kizárólag statisztikai célra használhatók!

Részletesebben

Zöldítés 2015-2020. Madarász István osztályvezető Agrárközgazdasági Főosztály. Budapest, 2015. február 27.

Zöldítés 2015-2020. Madarász István osztályvezető Agrárközgazdasági Főosztály. Budapest, 2015. február 27. Zöldítés 2015-2020 Madarász István osztályvezető Agrárközgazdasági Főosztály Budapest, 2015. február 27. Degresszivitás A közvetlen támogatások új rendszere Magyarországon Kötelező elemek Alaptámogatás

Részletesebben

Gazdaságszerkezet alakulása az EU-ban, különös tekintettel Magyarországra

Gazdaságszerkezet alakulása az EU-ban, különös tekintettel Magyarországra 113 Gazdaságszerkezet alakulása az EU-ban, különös tekintettel Magyarországra HARANGI-RÁKOS MÓNIKA Kulcsszavak: gazdaságszerkezeti összeírás, általános mez gazdasági összeírás, mez gazdasági terület, földhasználat,

Részletesebben

A vetőmagágazatot érintő aktuális szabályozási kérdések

A vetőmagágazatot érintő aktuális szabályozási kérdések A vetőmagágazatot érintő aktuális szabályozási kérdések Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium Martonvásár, 2014. szeptember 25. Vetőmagtermesztés

Részletesebben

83/2007. (VIII. 10.) FVM rendelet. A támogatás célja. Fogalmak

83/2007. (VIII. 10.) FVM rendelet. A támogatás célja. Fogalmak 83/2007. (VIII. 10.) FVM rendelet az Európai Mez gazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mez gazdasági termel k gazdaságátadásához nyújtandó támogatás részletes feltételeir l A mez gazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

Vállalkozás általános bemutatása

Vállalkozás általános bemutatása Helyi adottságokhoz, erőforrásokhoz illeszkedő térségi gazdaságfejlesztés keretében Helyi vállalkozások fejlesztése, új szolgáltatási paletták kialakítása, versenyképességük növelése célterületre benyújtott

Részletesebben

341/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet

341/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet 341/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet a mezıgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés feltételeirıl és szabályairól A Kormány a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának

Részletesebben

A regisztrált gazdasági szervezetek száma, 2013

A regisztrált gazdasági szervezetek száma, 2013 STATISZTIKAI TÜKÖR A regisztrált gazdasági szervezetek száma, 2014/30 2014. március 21. Tartalom Bevezetés...1 A regisztrált vállalkozások...1 Új regisztrációk...3...3 Végelszámolások...4 Csődeljárások...4

Részletesebben

Milyen jövedelem-kiegészítést hoz a 2007-es csatlakozás a székelyföldi gazdáknak?

Milyen jövedelem-kiegészítést hoz a 2007-es csatlakozás a székelyföldi gazdáknak? Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Közgazdasági- és Gazdálkodástudományi Kar Milyen jövedelem-kiegészítést hoz a 2007-es csatlakozás a székelyföldi gazdáknak? Kolozsvár, 2006. Készítette: Bíró Boróka Júlia

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK a 41/2008. (VI.27.) Ör., és a 44/2009. (IX.16.) Ör-rel módosított

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK a 41/2008. (VI.27.) Ör., és a 44/2009. (IX.16.) Ör-rel módosított VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK a 41/2008. (VI.27.) Ör., és a 44/2009. (IX.16.) Ör-rel módosított 19/2005.(VI.1.) Ör. az állattartás szabályairól 1 Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

Gyakorló feladatok a Vállalkozások tevékenysége gazdasági elemzése tárgyhoz Témakör: Mezõgazdaság

Gyakorló feladatok a Vállalkozások tevékenysége gazdasági elemzése tárgyhoz Témakör: Mezõgazdaság 1. példa A Bambamedve Kft. növénytermesztéssel és állattenyésztéssel foglalkozik. A növényi és állati fõtermékek önköltségének meghatározásához az alábbi adatok állnak rendelkezésre. Fenntartóüzem költségei:

Részletesebben

A baromfi ágazat stratégiája. Dr. Csorbai Attila elnök-igazgató Baromfi Termék Tanács

A baromfi ágazat stratégiája. Dr. Csorbai Attila elnök-igazgató Baromfi Termék Tanács A baromfi ágazat stratégiája Dr. Csorbai Attila elnök-igazgató Baromfi Termék Tanács 1949 1951 1953 1955 1957 1959 1961 1963 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. március 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

83/2007. (VIII. 10.) FVM rendelet

83/2007. (VIII. 10.) FVM rendelet 83/2007. (VIII. 10.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termelők gazdaságátadásához nyújtandó támogatás részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

L 113/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2011.5.3.

L 113/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2011.5.3. L 113/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2011.5.3. HELYESBÍTÉSEK Helyesbítés a számosállategység-együtthatók és a jellemzők meghatározása tekintetében a mezőgazdasági üzemek szerkezetére vonatkozó felmérésekről

Részletesebben

Takács Attila Termeléshez kötött támogatások: állattenyésztés. Kecskemét, 2015.02.05.

Takács Attila Termeléshez kötött támogatások: állattenyésztés. Kecskemét, 2015.02.05. Takács Attila Termeléshez kötött támogatások: állattenyésztés Kecskemét, 2015.02.05. Az agrár- és vidékfejlesztés új rendszere Magyarországon Közös Agrárpolitika I. pillér közvetlen támogatások (uniós

Részletesebben

Néhány adatsor a gyermekek helyzetéről

Néhány adatsor a gyermekek helyzetéről Néhány adatsor a gyermekek helyzetéről Az itt következő táblázatok néhány, a gyermekek illetve a gyermekes családok helyzetére vonatkozó információt közölnek. Az adatok az utóbbi évek egyik legaggasztóbb

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat 4/2009. (II. 27.) sz. rendelete az állattartás egyes helyi szabályairól

Abony Város Önkormányzat 4/2009. (II. 27.) sz. rendelete az állattartás egyes helyi szabályairól Abony Város Önkormányzat 4/2009. (II. 27.) sz. rendelete az állattartás egyes helyi szabályairól (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 14/2010. (V.31.), 19/2012. (V.21.), 31/2012. (XI.05.) és 1/2013.(I.31.)

Részletesebben

INDIKÁTOR MÉRÉSI ÉS CÉLÉRTÉK SZÁMÍTÁSI ÚTMUTATÓ A A régiós civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése KULCSINDIKÁTORAIHOZ

INDIKÁTOR MÉRÉSI ÉS CÉLÉRTÉK SZÁMÍTÁSI ÚTMUTATÓ A A régiós civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése KULCSINDIKÁTORAIHOZ INDIKÁTOR MÉRÉSI ÉS CÉLÉRTÉK SZÁMÍTÁSI ÚTMUTATÓ A A régiós civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése KULCSINDIKÁTORAIHOZ A PROJEKTEK AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁVAL, AZ EURÓPAI REGIONÁLIS

Részletesebben

O F. Nonprofit szervezetek Magyarországon, 2006 P R. Központi Statisztikai Hivatal

O F. Nonprofit szervezetek Magyarországon, 2006 P R. Központi Statisztikai Hivatal szervezetek alapítványok egyesületek szövetségek érdekképviseletek közhasznú társaságok egyesülések köztestületek társadalmi szervezetek közalapítványok társas nonprofit szervezetek kamarák hegyközségek

Részletesebben

13/2014. (II. 24.) VM rendelet

13/2014. (II. 24.) VM rendelet Magyar joganyagok - 13/2014. (II. 24.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott 1. oldal egyes agrártámogat 13/2014. (II. 24.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 11/2008. (III.27.) ÖK. számú R E N D E L E T E

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 11/2008. (III.27.) ÖK. számú R E N D E L E T E Mezőkövesd Város Önkormányzatának 11/2008. (III.27.) ÖK. számú R E N D E L E T E az állati hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás szabályainak meghatározása Mezőkövesd város Önkormányzatának

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a 229/2006. (XI. 20.) Telefon: 345-6000 Korm. rendelet alapján kötelező. Internet: www.ksh.hu Adatgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmutatók Nyilvántartási

Részletesebben

JELENTÉS A KUTATÓ-FEJLESZTŐ INTÉZETEK ÉS AZ EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI KUTATÓHELYEK 2008. ÉVI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ADATAIRÓL

JELENTÉS A KUTATÓ-FEJLESZTŐ INTÉZETEK ÉS AZ EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI KUTATÓHELYEK 2008. ÉVI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ADATAIRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 4-6 Internet: www.ksh.hu Adatgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmutatók Az adatszolgáltatás a 9/6. (XI..) Korm. rendelet alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 7/7

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a Félig önellátó mezőgazdasági üzemek szerkezetének átalakítása intézkedés támogatási kérelmének kitöltéséhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a Félig önellátó mezőgazdasági üzemek szerkezetének átalakítása intézkedés támogatási kérelmének kitöltéséhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a Félig önellátó mezőgazdasági üzemek szerkezetének átalakítása intézkedés támogatási kérelmének kitöltéséhez 1. Az adatlapokat kék vagy fekete tintával, olvastóan, nyomtatott nagybetűkkel,

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközség Tanyafelmérése Tanulmány

Tiszaalpár Nagyközség Tanyafelmérése Tanulmány Tiszaalpár Nagyközség Tanyafelmérése Tanulmány Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2012 Elfogy a szándék, fölcserélt otthonok, alatta a föld rég futóhomok, s hová a szél hajtja, ott ver tanyát az, aki

Részletesebben

121/2012. (XI. 28.) VM rendelet

121/2012. (XI. 28.) VM rendelet 121/2012. (XI. 28.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termelők gazdaságátadásához a 2012. évtől igényelhető támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS Földes, 2014. augusztus 13.

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS Földes, 2014. augusztus 13. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. : (54) 531 000 ; Fax: (54) 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 497-12/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez

Részletesebben

t/ha őszi búza 4,4-4,6 őszi árpa 4,0-4,2 tavaszi árpa 3,5-3,7 tritikálé 3,6-3,8 rozs 2,4-2,6 zab 2,6-2,8 repce 2,3-2,4 magborsó 2,3-2,5

t/ha őszi búza 4,4-4,6 őszi árpa 4,0-4,2 tavaszi árpa 3,5-3,7 tritikálé 3,6-3,8 rozs 2,4-2,6 zab 2,6-2,8 repce 2,3-2,4 magborsó 2,3-2,5 1.) Magyarországi helyzet Piaci információk a gabonáról és az olajnövényekről A Magyar Agrárkamara Növénytermesztési Osztályának június 24.-i ülésén elhangzottak szerint a kalászosokból jó termés ígérkezik.

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. december 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Általános tudnivalók

Általános tudnivalók Kitöltési útmutató az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet szerint, a mezıgazdasági tevékenységet folytatók kötelezı adatszolgáltatásához Általános tudnivalók Az 1. táblázatot minden adatszolgáltatásra kötelezett

Részletesebben

Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás

Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás Wayda Imre vezető főtanácsos Agrárfejlesztési Főosztály Kaposvár, 2012. szeptember 21-22. Előzmények A 2007-2013. vidékfejlesztési program (ÚMVP

Részletesebben

KÖLCSÖNÖS MEGFELELTETÉS. Pál Gábor

KÖLCSÖNÖS MEGFELELTETÉS. Pál Gábor KÖLCSÖNÖS MEGFELELTETÉS Pál Gábor A kölcsönös megfeleltetés alapelvei, célja A KAP reform a közvetlen támogatások területén feloldotta a termelési kötelezettséget, ugyanakkor bevezetett egy új feltételrendszert,

Részletesebben

A regisztrált gazdasági szervezetek száma, 2012

A regisztrált gazdasági szervezetek száma, 2012 2013/26 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VII. évfolyam 26. szám 2013. március 28. A regisztrált gazdasági szervezetek száma, 2012 Tartalom 1 Bevezetés 1 A regisztrált vállalkozások

Részletesebben

Intézmény neve Székhely Génmegőrzési téma

Intézmény neve Székhely Génmegőrzési téma Intézmény neve Székhely Génmegőrzési téma Ceglédi Gyümölcstermesztési Kutató-Fejlesztő Vírusmentes gyümölcs törzsültetvények a Fás gyümölcs géngyűjteményi tételek megőrzése Intézet Kht. Cegléd (kajszi,

Részletesebben

Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2007. (VI. 25.) számú rendelete. Az állattartás helyi szabályairól

Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2007. (VI. 25.) számú rendelete. Az állattartás helyi szabályairól Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2007. (VI. 25.) számú rendelete Az állattartás helyi szabályairól Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az Alkotmány 44/A.. (2) bekezdése és a

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

Munkahely, megélhetőségi tervek

Munkahely, megélhetőségi tervek Munkahely, megélhetőségi tervek Tartalom Szerbia/Vajdaság munkaerő-piaca A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A magyar fiatalok továbbtanulással kapcsolatos meglátásai empirikus kutatás A magyar fiatalok

Részletesebben

A MAGYAR NÖVÉNYNEMESÍTÉSI ÉS FAJTA ELŐÁLLÍTÁSI KUTATÁSOK A DEBRECENI EGYETEMEN. Nagy János, Puskás Árpád, Zsombik László

A MAGYAR NÖVÉNYNEMESÍTÉSI ÉS FAJTA ELŐÁLLÍTÁSI KUTATÁSOK A DEBRECENI EGYETEMEN. Nagy János, Puskás Árpád, Zsombik László A MAGYAR NÖVÉNYNEMESÍTÉSI ÉS FAJTA ELŐÁLLÍTÁSI KUTATÁSOK A DEBRECENI EGYETEMEN Nagy János, Puskás Árpád, Zsombik László 145 ÉVES A DEBRECENI GAZDASÁGI ÉS AGRÁR- FELSŐOKTATÁS Országos Felsőbb Gazdasági

Részletesebben

Állategészségügyi szabályok 2014. augusztus 8-10.

Állategészségügyi szabályok 2014. augusztus 8-10. BAROMFI, NYÚL, PRÉMES ÁLLAT, ERDEI és SZÁRNYAS VAD élőállat bemutató Tyúk, pulyka olyan helyről szállítható, melynek 10 km-es sugarú körzetében baromfira átragadó, bejelentési kötelezettség alá tartozó

Részletesebben

I. A Pályázó vállalkozás tulajdonosainak vizsgálata az államháztartáshoz kapcsolódás tekintetében.

I. A Pályázó vállalkozás tulajdonosainak vizsgálata az államháztartáshoz kapcsolódás tekintetében. A pályázó vállalkozás minősítése a kis-és középvállalkozás kedvezményezett helyzetének megállapításához a Bizottság 800/2008/EK rendelete (2008.08.06) valamint a KKV meghatározásáról szóló 2003/361/EK

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 30/2005. (X. 29.) számú r e n d e l e t e. az állattartás helyi szabályozásáról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 30/2005. (X. 29.) számú r e n d e l e t e. az állattartás helyi szabályozásáról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2005. (X. 29.) számú r e n d e l e t e az állattartás helyi szabályozásáról Hajdúsámson Város Önkormányzata az 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

27 / 2003. (XII. 15.) RENDELETE

27 / 2003. (XII. 15.) RENDELETE BALATONSZEMES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT K ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27 / 2003. (XII. 15.) RENDELETE AZ ÁLLATTARTÁSRÓL Balatonszemes Község Önkormányzatának 27/2003.(XII. 15.) számú rendelete Az Állattartásról Balatonszemes

Részletesebben

Nagyfüged Önkormányzat képviselő-testületének 8/2007(V. 10.) számú rendelete. az állattartásról

Nagyfüged Önkormányzat képviselő-testületének 8/2007(V. 10.) számú rendelete. az állattartásról Nagyfüged Önkormányzat képviselő-testületének 8/2007(V. 10.) számú rendelete az állattartásról a módosításokkal egységes szerkezetben A Nagyfüged Önkormányzat Képviselő-testülete A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Az új Földtörvény tervezete

Az új Földtörvény tervezete Az új Földtörvény tervezete Dr. habil. Alvincz József CSc. c. egyetemi tanár politikai főtanácsadó Vidékfejlesztési Minisztérium Egerszalók, 2012. november 29-30. A mező-, és erdőgazdasági földek forgalmáról

Részletesebben

a TIR bizonylatainak használatához

a TIR bizonylatainak használatához Oldalszám: 1/15 ÚTMUTATÓ HATÓSÁGI ÁLLATORVOSOK részére a bizonylatainak használatához 2. 15 v e r z i ó 2015. július Oldalszám: 2/15 T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. BEVEZETÉS... 3 2. AZ ADATSZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

2014/92 STATISZTIKAI TÜKÖR

2014/92 STATISZTIKAI TÜKÖR 14/9 STATISZTIKAI TÜKÖR 14. szeptember 3. 14 II. ében 3,9-kal nőtt a GDP Bruttó hazai termék, 14. II., második becslés Tartalom Bevezető...1 Termelési oldal...1 Felhasználási oldal... A GDP változása az

Részletesebben