Magyarország mezőgazdasága, 2010 Termelési típus, gazdálkodási cél, gazdaságméret (Általános Mezőgazdasági Összeírás) Előzetes adatok (2)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyarország mezőgazdasága, 2010 Termelési típus, gazdálkodási cél, gazdaságméret (Általános Mezőgazdasági Összeírás) Előzetes adatok (2)"

Átírás

1 Magyarország mezőgazdasága, 2010 Termelési típus, gazdálkodási cél, gazdaságméret (Általános Mezőgazdasági Összeírás) Előzetes adatok (2) Központi Statisztikai Hivatal szeptember Tartalom Bevezető Az összeírás főbb jellemzői Termelési típusok, gazdálkodási cél Gazdaságméret...3 Módszertani megjegyzések...5 Táblázatok...8 Jelmagyarázat Elérhetőségek

2 Bevezető A évi általános mezőgazdasági összeírás (ÁMÖ) 2010 decemberében publikált előzetes adatait követően közreadjuk az adatfeldolgozás újabb eredményeit. Az adatkörök, mutatók az ÁMÖ során azonosított gazdaságok teljes körének 1) adatait felhasználva a gazdaságok termelési típusáról, gazdálkodási céljáról és gazdaságméretéről (a használt mezőgazdasági területről és az állatállomány nagyságáról), valamint munkaerő-felhasználásáról nyújtanak keresztmetszeti információt. Az említett, korábbi publikációt 113 táblázattal egészítjük ki. A táblázatok fele gazdaságméret, egynegyede termelési típus, további egynegyede pedig gazdálkodási célok szerint csoportosítva mutatja be a gazdaságok adatait. Az összeírás főbb jellemzői A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) az 1166/2008/EK rendelet és a évi XXIV. törvény előírásai alapján június 1-jei eszmei időponttal, június között általános mezőgazdasági összeírást (ÁMÖ 2010) hajtott végre. A évi agrárcenzus immár a hetedik volt a teljes körű mezőgazdasági adatfelvételek sorában. Az általános mezőgazdasági összeírás célsokaságát a mezőgazdasági tevékenységet folytató gazdasági szervezetek és háztartások alkották. A gazdasági szervezetek a végzett mezőgazdasági tevékenység alapján annak méretétől függetlenül váltak az összeírás alanyaivá. Figyelembe véve a lefedettségre vonatkozó uniós előírásokat, a háztartások esetében meg kellett határozni a megfi gyelés körébe tartozók mezőgazdasági tevékenységének méretét is, azaz azt a határt, ami alatt a mezőgazdasági tevékenységet végző háztartások nem alanyai az összeírásnak. A meghatározott gazdaságküszöb 2) feletti termelőegységeket tekintettük statisztikai értelemben egyéni gazdaságoknak. A korábbi gyakorlattal összhangban a gazdasági szervezetek postán küldték be a kitöltött kérdőíveket, az egyéni gazdaságokat összeírók keresték fel, akik a gazdálkodó válaszai alapján jegyezték fel a gazdaságra vonatkozó adatokat. Termelési típusok, gazdálkodási cél Az összeírás előzetes eredményei szerint 2010-ben mintegy 8600 gazdasági szervezet folytatott mezőgazdasági tevékenységet. Rajtuk kívül számos olyan szervezet, intézmény (nemzeti parkok, vízügyi szervek, MÁV, repülőterek, honvédség, egyházak stb.) működött, amelyek a földterület passzív használói voltak, tényleges mezőgazdasági tevékenységet nem vagy elenyésző mértékben folytattak. A gazdasági szervezetek száma a 2000 és 2007 közötti években megfi gyelt csökkenést követően kismértékben meghaladta a évit. A mezőgazdasági tevékenységet folytató egyéni gazdaságok száma 2010-ben 567 ezerre csökkent, rajtuk kívül még közel 1,1 millió háztartásban (ház körüli és az üdülőkhöz tartozó kertekben) folytattak mezőgazdasági tevékenységet. Az egyéni gazdaságok száma változó ütemben és folyamatosan csökkent, 2010-ben 40 százalékkal volt kisebb a tíz évvel azelőttinél. A mezőgazdasági tevékenység végzésére (az összeírást megelőző 12 hónap alatt) 440 ezer éves munkaerőegységnek (ÉME) megfelelő munkamennyiséget fordítottak a gazdaságokban, melynek 18 százaléka a gazdasági szervezetek, 82 százaléka az egyéni gazdaságok mezőgazdasági tevékenységéhez kapcsolódott. 1) A csak mezőgazdasági szolgáltatást végző gazdaságok (736 gazdaság) kivételével. 2) Lásd: Módszertani megjegyzések 2

3 Magyarország mezőgazdasága, 2010 Az összeírás évében a gazdasági szervezetek közel négyötöde (79 százalék) használt mezőgazdasági földterületet, átlagos mezőgazdasági területük 323 hektár volt. A mezőgazdasági területet használó egyéni gazdaságok (93 százalék) átlagosan 4,6 hektár mezőgazdasági területet műveltek óta a gazdasági szervezetek átlagos mezőgazdasági területe közel 40 százalékkal csökkent, miközben az egyéni gazdaságoké 85 százalékkal növekedett. Jelentős eltéréseket mutatnak a gazdasági szervezetek és az egyéni gazdaságok termelési típusok szerinti jellemzői is. A gazdasági szervezetek 54, az egyéni gazdaságok 49 százaléka kizárólag növénytermesztéssel foglalkozott. A csak állatállományt tartó gazdasági szervezetek aránya 6, az egyéni gazdaságoké 22 százalék volt. Vegyes gazdálkodást folytatott a gazdasági szervezetek közel 40, az egyéni gazdaságok 29 százaléka ben állattartással a gazdasági szervezetek negyede, az egyéni gazdaságoknak pedig közel kétharmada foglalkozott. Az állatállomány állatfajonkénti összetételét a sertés-, a tyúkféle- és a szarvasmarha-állomány túlsúlya, nagyobb aránya jellemzi, együttesen az állatállomány több mint háromnegyedét e három állatfaj adta. Gazdaságcsoportonként az állomány szerkezetében jelentősebb eltérések fi gyelhetők meg: - a gazdasági szervezetek körében a sertés 39, a szarvasmarha 25, a tyúkféle 20 százalékos, - az egyéni gazdaságoknál a tyúkféle 29, a sertés 23, a szarvasmarha 16 százalékos aránya a jellemző. Az egyéni gazdaságok esetében a gazdálkodás céljára vonatkozó adatok azt mutatják, hogy a kizárólag saját fogyasztásra termelő egyéni gazdaságok 2010-ben mért 60 százalékos részaránya gyakorlatilag megegyezik a évivel. A kifejezetten piacra termelő egyéni gazdaságok aránya 8 százalékról csaknem 20 százalékra nőtt 2000 és 2010 között. A kizárólag saját fogyasztásra termelés elsősorban az állattartó egyéni gazdaságokra volt jellemző (88 százalék). A piacorientált gazdálkodást folytatók között a növénytermesztő egyéni gazdaságok gyakorisága (64 százalék) volt nagyobb. Gazdaságméret A két gazdálkodási forma birtokszerkezete is jelentősen különbözik egymástól. A gazdasági szervezetek 4 százaléka, az egyéni gazdaságok több mint kétharmada használt 1 hektár vagy annál kisebb mezőgazdasági területet, a gazdaságcsoport mezőgazdasági területének 0,1, illetve 4 százalékát. Míg a gazdasági szervezetek esetében a 100 hektárt meghaladó gazdaságméret a meghatározó (a gazdasági szervezetek egyharmada összes mezőgazdasági területük 96 százalékán gazdálkodott), addig az egyéni gazdaságok összes mezőgazdasági területének 45 százalékát a hektár méretű egyéni gazdaságok (a gazdaságok 7 százaléka) használták. A gazdasági szervezetek és az egyéni gazdaságok további összehasonlító adatai: A gazdasági szervezetek: 21, az egyéni gazdaságok 7 százaléka nem használt mezőgazdasági területet. A gazdasági szervezetek háromnegyede, az egyéni gazdaságok 34 százaléka nem tartott állatot. A gazdasági szervezetek 14, az egyéni gazdaságok közel 1 százaléka nem használt mezőgazdasági területet és állatállományt sem tartott. 50 hektárnál nagyobb területet használt a gazdasági szervezetek 52,3, az egyéni gazdaságok 2 százaléka. Legfeljebb 1 állategységnyi állatállományt tartott a gazdasági szervezetek 1,4, egyéni gazdaságok 47,6 százaléka. 50 állategységnél nagyobb állományt tartott a gazdasági szervezetek 55,8, az egyéni gazdaságok 0,6 százaléka. 3

4 Elérhetőségek: Felelős szerkesztő: Valkó Gábor főosztályvezető További információ: Pintér László, Lengyel György Telefon: (+36-1) , (+36-1) , Információszolgálat, telefon: (+36-1) , fax: (+36-1)

5 Módszertan Az adatok forrása: esetében a június között június 1-jei eszmei időponttal végrehajtott általános mezőgazdasági összeírás adatai. Az előzetes adatok becsléséhez minden nyolcadik összeírási körzet adatállományát használtuk fel. esetében az általános mezőgazdasági összeírással összhangban a mezőgazdasági tevékenységet folytató gazdasági szervezetek által teljesített adatszolgáltatás. Gazdaság: mezőgazdasági tevékenységet folytató, technikailag és gazdaságilag különálló egység, amelynek saját, önálló irányítása van. Egyéni gazdálkodó: a mezőgazdasági tevékenységgel foglalkozó háztartás és az adószámmal rendelkező egyéni vállalkozás. Egyéni gazdaság: a mezőgazdasági tevékenységet folytató háztartás és az adószámmal rendelkező egyéni vállalkozás által működtetett gazdaság június 1-jén gazdaságnak minősült az a háztartás, amely elérte vagy meghaladta a az alábbiakban meghatározott gazdaságküszöböt: a) az összeírás eszmei időpontjában összes termőterülete 1500 m 2 vagy több, vagy összes gyümölcsös- és/vagy szőlőterülete 500 m 2 vagy több, vagy üvegház vagy más (járható) védőtakarás alatti termesztő területe 100 m 2 vagy több, vagy mezőgazdasági haszonállat állománya legalább o egy nagyobb haszonállat (szarvasmarha, sertés, ló, juh, kecske, bivaly, strucc), vagy o 50 tyúk, illetve más baromfi (liba, kacsa, pulyka, gyöngyös), vagy o házinyúl, prémes állat, húsgalamb, vagy o 5 méhcsalád, illetőleg b) mezőgazdasági szolgáltatást végzett az elmúlt 12 hónap során. esetében az összeírás kiterjedt a Magyarország területén mezőgazdasági tevékenységet fő- vagy másodlagos tevékenységként folytató jogi személyiségű társas vállalkozásokra, jogi személyiség nélküli társas vállalkozásokra, egyéni vállalkozásokra, költségvetési szervekre és intézményeire, és nonprofit szervezetekre, függetlenül azok ágazati besorolásától. Termelési típus: Növénytermesztő gazdaság: kizárólag földhasználatra alapozott tevékenységet folytat, csak a használt földterület éri el a gazdaságküszöböt. 5

6 Állattartó gazdaság: kizárólag állattartással foglalkozik, csak az állatállomány nagysága éri el a gazdaságküszöböt. Vegyes gazdaság: földhasználatra alapozott tevékenységet és állattartást is végez, mind a földterület, mind az állatállomány nagysága eléri a gazdaságküszöböt. A gazdálkodás célja: Kizárólag saját fogyasztásra termel: a megtermelt termékeket a gazdaság nem értékesíti, csak saját fogyasztás céljából végez mezőgazdasági tevékenységet. Saját fogyasztáson felüli felesleget értékesít: a megtermelt termékekből a saját fogyasztáson felüli rész értékesítésre kerül. Az értékesítés aránya legfeljebb a termelés 50 százaléka. Elsősorban értékesítésre termel: a megtermelt termékekből az értékesítésre kerülő rész meghaladja az 50 százalékot. Kizárólag mezőgazdasági szolgáltatást végez: a gazdaság a rendelkezésre álló munkaerejével és gépállományával kizárólag mezőgazdasági szolgáltatást nyújt. Mezőgazdasági terület: a szántó, konyhakert, gyümölcsös, szőlő és gyep (rét és legelő) művelési ágak együttes területe. Termőterület: a mezőgazdasági terület, erdő, nádas és halastó művelési ágak együttes területe. Állategység: a különböző állatfajok, illetve kategóriák (kor, ivar) összehasonlítható összesítésének elvégzése érdekében alkalmazott egyenérték. Szarvasmarha Kategóriák Állategység egyenértéke 1 évesnél fiatalabb 0,4 1 és 2 év közötti életkorú 0,7 2 éves és idősebb, hímivarú 1 2 éves és idősebb üsző 0,8 Tejhasznú tehén 1 2 éves és idősebb egyéb tehén 0,8 Juh és kecske 0,1 Ló 0,8 20 kg-nál kisebb élősúlyú malac 0,027 Sertés 50 kg vagy nagyobb súlyú tenyészkoca 0,5 Egyéb sertés 0,3 Húscsirke 0,007 Baromfi Tojótyúk 0,014 Strucc 0,35 Egyéb baromfi 0,03 Nyúl, nőivarú tenyészállat 0,02 Családi munkaerő: az egyéni gazdaságokban az egyéni gazdálkodó és családtagjai, akik az összeírás eszmei időpontját megelőző 12 hónap során mezőgazdasági munkát végeztek, és tevékenységükért nem kapnak fizetést. 6

7 TÁBLÁZATOK JEGYZÉKE 1. A gazdaságok száma termelési típusok és gazdálkodási célok szerint 2. A gazdaságok megoszlása termelési típusok és gazdálkodási célok szerint 3. A gazdaságok száma a mezőgazdasági terület és az állatállomány nagysága szerint 4. A gazdaságok számának megoszlása a mezőgazdasági terület és az állatállomány nagysága szerint 5. A gazdasági szervezetek főbb jellemzői termelési típusonként 6. Az egyéni gazdaságok főbb jellemzői termelési típusonként 7. A gazdaságok főbb jellemzői termelési típusonként 8. A gazdaságok száma a mezőgazdasági területkategóriák és termelési típusok szerint 9. A használt mezőgazdasági terület nagysága területkategóriák és termelési típusok szerint 10. A gazdaságok megoszlása területkategóriák és termelési típusok szerint 11. A használt mezőgazdasági terület megoszlása területkategóriák és termelési típusok szerint 12. A mezőgazdasági terület nagysága művelési ágak és termelési típusok szerint 13. A mezőgazdasági terület megoszlása művelési ágak és termelési típusok szerint 14. A főbb növénycsoportok vetésterülete termelési típusok szerint 15. A szántóterület megoszlása a főbb növénycsoportok vetésterülete és termelési típusok szerint 16. A szántóföldi vetésszerkezet, termelési típusonként 17. A gazdaságok száma az állatállomány nagysága és termelési típusok szerint 18. Az állatállomány nagysága az állatállomány-kategóriák és termelési típusok szerint 19. A gazdaságok megoszlása az állatállomány nagysága és termelési típusok szerint 20. Az állatállomány megoszlása az állatállomány-kategóriák és termelési típusok szerint 21. Az állatállomány nagysága állatfajok és termelési típusok szerint 22. Az állatállomány megoszlása állatfajok szerint, termelési típusonként 23. A mezőgazdasági munkaerő-felhasználás értéke a termelési típusok és a munkaerőfelhasználás nagysága szerint 24. A mezőgazdasági munkaerő-felhasználás megoszlása a termelési típusok és a munkaerő-felhasználás nagysága szerint 25. A gazdálkodók/irányítók száma az életkor és termelési típus szerint 26. A gazdálkodók/irányítók megoszlása az életkor és termelési típus szerint 27. A gazdálkodók/irányítók száma a legmagasabb mezőgazdasági végzettség és termelési típus szerint 28. A gazdálkodók/irányítók megoszlása a legmagasabb mezőgazdasági végzettség és termelési típus szerint 29. A gazdálkodók/irányítók száma a gazdasági aktivítás és termelési típus szerint 30. A gazdálkodók/irányítók megoszlása a gazdasági aktivítás és termelési típus szerint 31. A nők száma, aránya, megoszlása a gazdálkodók/irányítók között termelési típus szerint 32. A gazdasági szervezetek főbb jellemzői a gazdálkodás célja szerint 33. Az egyéni gazdaságok főbb jellemzői a gazdálkodás célja szerint 34. A gazdaságok főbb jellemzői a gazdálkodás célja szerint 35. A gazdaságok száma a mezőgazdasági területkategóriák és gazdálkodási célok szerint 36. A használt mezőgazdasági terület nagysága területkategóriák és gazdálkodási célok szerint 37. A gazdaságok megoszlása a mezőgazdasági területkategóriák és gazdálkodási célok szerint 38. A használt mezőgazdasági terület megoszlása területkategóriák és gazdálkodási célok szerint 39. A mezőgazdasági terület nagysága művelési ágak és gazdálkodási célok szerint

8 40. A mezőgazdasági terület megoszlása művelési ágak és gazdálkodási célok szerint 41. A főbb növénycsoportok vetésterülete gazdálkodási célok szerint 42. A szántóterület megoszlása a főbb növénycsoportok vetésterülete és gazdálkodási célok szerint 43. A szántóterület megoszlása a főbb növénycsoportok vetésterülete szerint, gazdálkodási célonként 44. A gazdaságok száma az állatállomány-kategóriák és gazdálkodási célok szerint 45. Az állatállomány nagysága állatállomány-kategóriák és gazdálkodási célok szerint 46. A gazdaságok megoszlása az állatállomány-kategóriák és gazdálkodási célok szerint 47. Az állatállomány megoszlása állatállomány-kategóriák és gazdálkodási célok szerint 48. Az állatállomány nagysága állatfajok és gazdálkodási célok szerint 49. Az állatállomány megoszlása állatfajok szerint, gazdálkodási célonként 50. Mezőgazdasági munkaerő-felhasználás értéke a gazdálkodás célja és a munkaerőfelhasználás nagysága szerint 51. A mezőgazdasági munkaerő-felhasználás megoszlása a gazdálkodási célok és a munkaerő-felhasználás nagysága szerint 52. A gazdálkodók/irányítók száma az életkor és gazdálkodási cél szerint 53. A gazdálkodók/irányítók megoszlása az életkor és gazdálkodási cél szerint 54. A gazdálkodók/irányítók száma a legmagasabb mezőgazdasági végzettség és gazdálkodási cél szerint 55. A gazdálkodók/irányítók megoszlása a legmagasabb mezőgazdasági végzettség és gazdálkodási cél szerint 56. A gazdálkodók/irányítók száma a gazdasági aktivítás és gazdálkodási cél szerint 57. A gazdálkodók/irányítók megoszlása a gazdasági aktivítás és gazdálkodási cél szerint 58. A nők száma, aránya, megoszlása a gazdálkodók/irányítók között a gazdálkodás célja szerint 59. A gazdasági szervezetek főbb jellemzői a mezőgazdasági terület és az állatállomány nagysága szerint 60. Az egyéni gazdaságok főbb jellemzői a mezőgazdasági terület és az állatállomány nagysága szerint 61. A gazdaságok főbb jellemzői a mezőgazdasági terület és az állatállomány nagysága szerint 62. A mezőgazdasági területet használók száma, a használt terület nagysága és az átlagos terület, mezőgazdasági terület kategóriánként 63. A mezőgazdasági területet használók közül saját tulajdonú területtel rendelkező gazdaságok száma, a saját tulajdonú terület nagysága és az átlagos terület, mezőgazdasági terület kategóriánként 64. A mezőgazdasági területet használók számának, a használt terület nagyságának megoszlása és aránya, mezőgazdasági terület kategóriánként 65. A mezőgazdasági területet használók közül saját tulajdonú területtel rendelkező gazdaságok számának, a saját tulajdonú terület nagyságának megoszlása és aránya, mezőgazdasági terület kategóriánként 66. A mezőgazdasági terület nagysága művelési ágak szerint, területkategóriánként 67. A művelési ágak területének megoszlása a mezőgazdasági területkategóriák szerint 68. A mezőgazdasági terület megoszlása művelési ágak szerint, területkategóriánként 69. A főbb növénycsoportok vetésterülete a mezőgazdasági terület nagysága szerint 70. A főbb növénycsoportok vetésterületének megoszlása a mezőgazdasági terület nagysága szerint 71. Szántóföldi vetésszerkezet főbb növénycsoportok szerint, területkategóriánként 72. A mezőgazdasági terület nagysága művelési ágak szerint, állatállomány kategóriánként 73. A művelési ágak területének megoszlása állatállomány-kategóriák szerint 74. A mezőgazdasági terület megoszlása művelési ágak szerint, állatállomány kategóriánként

9 75. A főbb növénycsoportok vetésterülete az állatállomány nagysága szerint 76. A főbb növénycsoportok vetésterületének megoszlása az állatállomány nagysága szerint 77. Szántóföldi vetésszerkezet főbb növénycsoportok szerint, állatállománykategóriánként 78. Az állattartók száma, az állatállomány nagysága és az átlagos állatállomány, állatállomány-kategóriánként 79. Az állattartók számának, az állatállomány nagyságának megoszlása és az állatsűrűség, állatállomány kategóriánként 80. A mezőgazdasági területet használók száma, a használt terület nagysága és az átlagos terület, állatállomány kategóriánként 81. A mezőgazdasági területet használók számának, a használt terület nagyságának megoszlása és az állategységre jutó terület, állatállomány kategóriánként 82. Az állattartók száma, az állatállomány nagysága és az átlagos állatállomány, mezőgazdasági terület kategóriánként 83. Az állattartók számának, az állatállomány nagyságának megoszlása és az állatsűrűség, mezőgazdasági terület kategóriánként 84. A gazdaságok száma, a mezőgazdasági terület és az állatállomány nagysága a mezőgazdasági terület és az állatállomány-kategóriák szerint a gazdasági szervezetekben 85. A gazdaságok száma, a mezőgazdasági terület és az állatállomány nagysága a mezőgazdasági terület és az állatállomány-kategóriák szerint az egyéni gazdaságokban 86. A gazdaságok száma, a mezőgazdasági terület és az állatállomány nagysága a mezőgazdasági terület és az állatállomány-kategóriák szerint az összes gazdaságban 87. Az állatállomány állatfajonkénti összetétele a mezőgazdasági terület nagysága szerint 88. Az állatállomány megoszlása állatfajonként, a mezőgazdasági terület nagysága szerint 89. Az állatállomány megoszlása állatfajok szerint, mezőgazdasági terület kategóriánként 90. Az állatállomány állatfajonkénti összetétele az állatállomány-kategóriák szerint 91. Az állatállomány megoszlása állatállomány-kategóriák szerint, állatfajonként 92. Az állatállomány megoszlása állatfajok szerint, állatállomány kategóriánként 93. Mezőgazdasági munkaerő-felhasználás a mezőgazdasági terület és az állatállomány nagysága szerint a gazdasági szervezetekben 94. Mezőgazdasági munkaerő-felhasználás a mezőgazdasági terület és az állatállomány nagysága szerint az egyéni gazdaságokban 95. Mezőgazdasági munkaerő-felhasználás a mezőgazdasági terület és az állatállomány nagysága szerint a gazdaságokban 96. A mezőgazdasági munkaerő-felhasználás értéke a mezőgazdasági terület és a munkaerő-felhasználás nagysága szerint 97. A mezőgazdasági munkaerő-felhasználás megoszlása a mezőgazdasági terület és a munkaerő-felhasználás nagysága szerint 98. A mezőgazdasági munkaerő-felhasználás értéke az állatállomány és a munkaerőfelhasználás nagysága szerint 99. A mezőgazdasági munkaerő-felhasználás megoszlása az állatállomány és a munkaerő-felhasználás nagysága szerint 100. A gazdálkodók/irányítók száma az életkor és a mezőgazdasági terület nagysága szerint 101. A gazdálkodók/irányítók megoszlása az életkor és a mezőgazdasági terület nagysága szerint 102. A gazdálkodók/irányítók száma az életkor és az állatállomány nagysága szerint 103. A gazdálkodók/irányítók megoszlása az életkor és az állatállomány nagysága szerint

10 104. A gazdálkodók/irányítók száma a legmagasabb mezőgazdasági végzettség és a mezőgazdasági terület nagysága szerint 105. A gazdálkodók/irányítók megoszlása a legmagasabb mezőgazdasági végzettség és a mezőgazdasági terület nagysága szerint 106. A gazdálkodók/irányítók száma a legmagasabb mezőgazdasági végzettség és az állatállomány nagysága szerint 107. A gazdálkodók/irányítók megoszlása a legmagasabb mezőgazdasági végzettség és az állatállomány nagysága szerint 108. A gazdálkodók/irányítók száma a gazdasági aktivítás és a mezőgazdasági terület nagysága szerint 109. A gazdálkodók/irányítók megoszlása a gazdasági aktivítás és a mezőgazdasági terület nagysága szerint 110. A gazdálkodók/irányítók száma a gazdasági aktivítás és az állatállomány nagysága szerint 111. A gazdálkodók/irányítók megoszlása a gazdasági aktivítás és az állatállomány nagysága szerint 112. A nők száma, aránya, megoszlása a gazdálkodók/irányítók között a mezőgazdasági terület nagysága szerint 113. A nők száma, aránya, megoszlása a gazdálkodók/irányítók között az állatállomány nagysága szerint JELMAGYARÁZAT A megfigyelt statisztikai jelenség nem fordult elő.

11 1. A gazdaságok száma* termelési típusok és gazdálkodási célok szerint, 2010 A gazdálkodás célja Növénytermesztő Termelési típus Állattartó Vegyes (ezer gazdaság) Kizárólag saját fogyasztásra termel Saját fogyasztáson felüli felesleget értékesíti Elsősorban értékesítésre termel 4,7 0,5 3,4 8,6 : 4,7 0,5 3,4 8,6 Kizárólag saját fogyasztásra termel 152,6 109,2 79,6 341,4 Saját fogyasztáson felüli felesleget értékesíti 54,5 10,9 49,8 115,2 Elsősorban értékesítésre termel 69,6 4,6 36,7 110,9 : 276,7 124,6 166,1 567,4 Kizárólag saját fogyasztásra termel 152,6 109,2 79,6 341,4 Saját fogyasztáson felüli felesleget értékesíti 54,5 10,9 49,8 115,2 Elsősorban értékesítésre termel 74,2 5,1 40,2 119,5 : 281,4 125,1 169,5 576,1 2. A gazdaságok megoszlása termelési típusok és gazdálkodási célok szerint, 2010 A gazdálkodás célja Növénytermesztő Termelési típus Állattartó Vegyes (százalék) Kizárólag saját fogyasztásra termel Saját fogyasztáson felüli felesleget értékesíti Elsősorban értékesítésre termel 54,1 6,0 39,9 100,0 : 54,1 6,0 39,9 100,0 Kizárólag saját fogyasztásra termel 26,9 19,2 14,0 60,2 Saját fogyasztáson felüli felesleget értékesíti 9,6 1,9 8,8 20,3 Elsősorban értékesítésre termel 12,3 0,8 6,5 19,5 : 48,8 22,0 29,3 100,0 Kizárólag saját fogyasztásra termel 26,5 19,0 13,8 59,3 Saját fogyasztáson felüli felesleget értékesíti 9,5 1,9 8,6 20,0 Elsősorban értékesítésre termel 12,9 0,9 7,0 20,7 : 48,9 21,7 29,4 100,0 * Nem tartalmazza a csak "mezőgazdasági szolgáltatást végző" gazdaságokat (553 gazdasági szervezet és 183 egyéni gazdaság).

12 3. A gazdaságok száma a mezőgazdasági terület és az állatállomány nagysága szerint, 2010 Állatállomány, állategység/gazdaság (ezer gazdaság) Mezőgazdasági terület, hektár/gazdaság 0 0<-1 1<-5 5<-10 10<-20 20<-50 50< < 0 1,2 0,3 0,7 0,5 0,6 0,8 0,5 1,8 6,5 0<-1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1<-5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 5<-10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 10<-20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 20<-50 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 50<-100 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 100< 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 1,2 összesen 1,8 0,3 0,7 0,6 0,7 0,9 0,7 2,9 8,6 0 5,3 134,3 28,3 9,0 6,9 5,7 2,3 2,1 193,9 0<-1 15,5 132,5 20,8 4,7 2,8 1,7 0,6 0,3 178,9 1<-5 17,6 105,9 28,1 8,3 5,0 2,9 0,9 0,5 169,3 5<-10 1,1 3,0 3,5 2,3 1,9 1,2 0,4 0,2 13,7 10<-20 0,4 0,6 0,9 0,9 1,2 1,2 0,4 0,2 5,8 20<-50 0,2 0,2 0,3 0,3 0,5 1,0 0,7 0,4 3,6 50<-100 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 1,3 100< 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 1,0 összesen 40,3 376,8 82,1 25,6 18,3 14,1 5,6 4,5 567,4 0 6,5 134,6 29,0 9,5 7,5 6,5 2,8 4,0 200,4 0<-1 15,5 132,5 20,8 4,7 2,8 1,7 0,6 0,3 178,9 1<-5 17,6 105,9 28,2 8,3 5,0 3,0 0,9 0,6 169,5 5<-10 1,2 3,0 3,6 2,3 1,9 1,2 0,4 0,2 13,8 10<-20 0,4 0,6 0,9 0,9 1,2 1,2 0,4 0,3 5,9 20<-50 0,3 0,2 0,3 0,3 0,5 1,1 0,7 0,5 3,8 50<-100 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,5 1,5 100< 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1,0 2,2 összesen 42,2 377,1 82,9 26,2 19,0 15,1 6,3 7,3 576,1

13 4. A gazdaságok számának megoszlása a mezőgazdasági terület és az állatállomány nagysága szerint, 2010 Állatállomány, állategység/gazdaság Mezőgazdasági terület, hektár/gazdaság 0 0<-1 1<-5 5<-10 10<-20 20<-50 50< < (százalék) 0 14,1 3,3 7,6 6,0 7,1 9,1 6,3 21,5 75,0 0<-1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,4 1<-5 0,6 0,1 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,5 2,3 5<-10 0,3 0,2 0,0 0,1 0,2 0,1 0,4 1,3 10<-20 0,5 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 1,7 20<-50 0,6 0,0 0,2 0,1 0,1 0,5 0,5 1,0 2,9 50<-100 0,7 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 1,4 2,8 100< 4,2 0,2 0,1 0,2 0,4 0,5 8,0 13,7 összesen 21,1 3,5 8,6 6,6 8,0 10,9 8,1 33,3 100,0 0 0,9 23,7 5,0 1,6 1,2 1,0 0,4 0,4 34,2 0<-1 2,7 23,4 3,7 0,8 0,5 0,3 0,1 0,1 31,5 1<-5 3,1 18,7 5,0 1,5 0,9 0,5 0,2 0,1 29,8 5<-10 0,2 0,5 0,6 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 2,4 10<-20 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,0 1,0 20<-50 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,6 50<-100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 100< 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 összesen 7,1 66,4 14,5 4,5 3,2 2,5 1,0 0,8 100,0 0 1,1 23,4 5,0 1,6 1,3 1,1 0,5 0,7 34,8 0<-1 2,7 23,0 3,6 0,8 0,5 0,3 0,1 0,1 31,1 1<-5 3,1 18,4 4,9 1,4 0,9 0,5 0,2 0,1 29,4 5<-10 0,2 0,5 0,6 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 2,4 10<-20 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,0 1,0 20<-50 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,7 50<-100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 100< 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,4 összesen 7,3 65,5 14,4 4,6 3,3 2,6 1,1 1,3 100,0

14 5. A gazdasági szervezetek főbb jellemzői termelési típusonként, 2010 Megnevezés Növénytermesztő Termelési típus Állattartó Vegyes Gazdaságok száma db A gazdálkodás célja % kizárólag saját fogyasztásra termel saját fogyasztáson felüli felesleget értékesíti elsősorban értékesítésre termel 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Mezőgazdasági terület, hektár/gazdaság 1000 ha 0<-1 0,1 0,0 0,0 0,1 1<-5 1,7 0,5 2,2 5<-10 3,2 1,0 4,3 10<-20 7,1 3,1 10,2 20<-50 19,2 12,0 31,2 50< ,6 23,9 50,6 100< 295, , ,1 353,6 0, , ,6 A gazdaságok használatában lévő összes terület 1000 ha 1 475,1 1, , ,5 Mezőgazdasági terület 353,6 0, , ,6 Szántóterület 293, , ,8 Gabonafélék 175,4 919, ,3 Közönséges búza 69,2 391,8 461,0 Durumbúza 2,2 10,8 13,1 Rozs 2,2 5,9 8,1 Árpa 15,9 98,5 114,4 Zab 3,0 7,9 10,9 Kukorica 75,0 378,1 453,1 Száraz hüvelyesek 1,3 9,3 10,5 Gyökgumósok 1,9 13,4 15,3 Burgonya 0,4 2,3 2,7 Cukorrépa 1,3 10,8 12,0 Takarmányrépa 0,0 0,1 0,1 Ipari növények 64,0 335,8 399,8 Dohány 0,2 2,0 2,2 Repce 23,1 125,7 148,9 Napraforgó 30,4 167,7 198,1 Szója 4,6 24,0 28,7 Takarmánynövények 13,5 157,1 170,6 Friss zöldségfélék, dinnye és szamóca 3,3 20,9 24,3 Virágok és dísznövények 0,1 0,0 0,1 Zöldtrágyának vetett növények 0,7 2,0 2,8 Egyéb növények 4,6 7,0 11,6 Vetetlen terület 28,6 105,0 133,6 Konyhakert 0,0 0,0 0,0 0,0 Gyep 42,3 0,0 249,1 291,4 Gyümölcsös 9,9 12,5 22,3 Szőlő 8,0 6,0 14,0 Egyéb terület 1 121,4 1,7 507, ,9 Erdő terület Nem hasznosított mezőgazdasági 907,4 398, ,4 terület 30,8 0,0 34,7 65,5

15 5. A gazdasági szervezetek főbb jellemzői termelési típusonként, 2010 Megnevezés Növénytermesztő Termelési típus Állattartó Vegyes 1 gazdaságra jutó mezőgazdasági terület ha 101,4 0,0 556,1 322,6 A használt területből a saját tulajdon aránya % 17,2 93,3 7,2 8,8 Állatállomány, állategység/gazdaság 1000 Áe* 0<-1 0,0 0,0 0,0 1<-5 0,1 0,4 0,5 5<-10 0,2 0,7 0,9 10<-20 0,5 1,6 2,1 20<-50 1,4 7,1 8,5 50<-100 4,0 13,9 17,9 100< 313, , ,0 320, , ,9 Szarvasmarha 1000 db 6,1 456,7 462,8 1 évnél fiatalabb 2,5 111,8 114,2 1-<2 éves 1,5 102,8 104,3 Tejelő tehén 1,5 173,2 174,6 Egyéb tehén 0,2 37,6 37,9 Egyéb szarvasmarha 2 éves és idősebb 0,5 31,3 31,8 Juh 1000 db 6,4 155,6 162,0 Kecske 1000 db 0,3 4,0 4,3 Ló 1000 db 0,7 7,7 8,4 Sertés 1000 db 388, , ,2 20 kilogrammnál kisebb élősúlyú malac 105,0 492,4 597,4 Legalább 50 kilogramm súlyú tenyészkoca 31,4 164,5 195,9 Egyéb sertések 252, , ,9 Tyúkféle 1000 db 8 436, , ,5 Broiler 4 266, , ,1 Tojótyúk 2 126, , ,5 Lúd 1000 db 257,5 993, ,3 Kacsa 1000 db 966, , ,6 Pulyka 1000 db 1 897, , ,0 Házinyúl 1000 db 309,7 160,1 469,8 Méhcsalád 1000 db 9,5 0,7 10,3 Átlagos állatállomány** Áe/gazdaság 649,0 653,6 652,6 Szarvasmarha 110,1 386,2 375,3 Tejelő tehén 106,5 358,5 351,4 Egyéb tehén 26,2 88,6 87,3 Juh 30,4 43,2 42,5 Kecske 3,5 6,5 6,1 Ló 7,4 14,3 13,3 Sertés 818,9 1117,0 1050,9 Tenyészkoca 209,2 250,7 243,0 Egyéb sertés >20 kg 675,5 900,5 850,8 Házinyúl 516,2 177,9 313,2 Tyúkféle 704,8 1093,0 884,3 Lúd 351,1 552,1 493,9

16 5. A gazdasági szervezetek főbb jellemzői termelési típusonként, 2010 Megnevezés Növénytermesztő Termelési típus Állattartó Vegyes Kacsa 1073,6 1155,3 1120,3 Pulyka 889,7 758,8 838,6 Mezőgazdasági munka mennyisége, ÉME*** % <1 3,5 0,7 0,2 0,8 1-<2 9,2 3,4 1,0 2,7 2-<3 7,1 4,3 1,3 2,5 >=3 80,2 91,7 97,6 93,9 100,0 100,0 100,0 100,0 Összes munkaerő 1000 éves munkaerőegység 14,8 3,7 59,0 77,5 Családi munkaerő 1000 fő 1000 éves munkaerőegység Állandó alkalmazottak 1000 fő 13,9 4,0 61,4 79, éves munkaerőegység 10,5 3,5 54,4 68,4 Időszaki alkalmazottak 1000 fő 11,9 0,5 15,5 27, éves munkaerőegység 3,4 0,1 3,6 7,1 A gazdálkodók száma 1000 fő 4,7 0,5 3,4 8,6 a nők aránya % 13,8 17,1 13,2 13,8 kor szerinti megoszlása % 35 évnél fiatalabb 10,1 11,1 10,4 10, éves 20,6 29,3 19,5 20, éves 33,3 32,4 30,6 32, éves 28,0 23,7 32,3 29,5 65 éves és idősebb 8,0 3,5 7,2 7,4 100,0 100,0 100,0 100,0 legmagasabb mezőgazdasági végzettsége % nincs 8,9 4,3 3,1 6,3 gyakorlati tapasztalat 25,0 27,4 14,1 20,8 alapfok 7,2 8,5 5,2 6,5 középfok 23,0 24,5 21,3 22,4 felsőfok 35,9 35,3 56,4 44,0 100,0 100,0 100,0 100,0 gazdasági aktivítása % foglalkoztatott 100,0 100,0 100,0 100,0 munkanélküli nyugdíjas anyasági ellátásban részesülő tanuló egyéb 100,0 100,0 100,0 100,0 a gazdaságban ledolgozott munkaideje munkanap/ irányító 132,6 183,9 191,4 159,1 * Állategység ** Állategység az adott állatcsoportot tartó gazdaságokra *** Éves munkaerőegység (ÉME)

17 6. Az egyéni gazdaságok főbb jellemzői termelési típusonként, 2010 Megnevezés Növénytermesztő Termelési típus Állattartó Vegyes Gazdaságok száma ,7 124,6 166,1 567,4 A gazdálkodás célja % kizárólag saját fogyasztásra termel 55,2 87,6 47,9 60,2 saját fogyasztáson felüli felesleget értékesíti 19,7 8,7 30,0 20,3 elsősorban értékesítésre termel 25,1 3,7 22,1 19,5 100,0 100,0 100,0 100,0 Mezőgazdasági terület, hektár/gazdaság 1000 ha 0<-1 55,4 4,9 28,2 88,5 1<-5 93,5 102,5 196,1 5<-10 81,2 101,4 182,6 10< ,0 143,1 259,1 20< ,1 246,1 441,2 50< ,9 233,5 394,4 100< 294,0 564,2 858,2 996,1 4, , ,1 A gazdaságok használatában lévő összes terület 1000 ha 1 164,2 15, , ,4 Mezőgazdasági terület 996,1 4, , ,1 Szántóterület 833,2 0, , ,3 Gabonafélék 539,9 0,4 740, ,2 Közönséges búza 200,9 0,0 244,3 445,3 Durumbúza 2,1 0,0 2,2 4,3 Rozs 6,7 0,0 14,0 20,7 Árpa 42,3 0,0 78,3 120,6 Zab 6,5 0,0 21,4 27,9 Kukorica 256,7 0,4 326,7 583,8 Száraz hüvelyesek 3,7 0,0 3,3 7,0 Gyökgumósok 9,8 0,1 8,9 18,8 Burgonya 7,3 0,1 6,7 14,1 Cukorrépa 1,7 0,0 1,7 3,5 Takarmányrépa 0,0 0,0 0,1 0,1 Ipari növények 166,2 0,0 187,5 353,7 Dohány 1,5 0,0 1,5 2,9 Repce 43,9 0,0 49,7 93,6 Napraforgó 104,2 0,0 119,2 223,4 Szója 4,9 0,0 4,9 9,8 Takarmánynövények 28,3 0,1 85,8 114,2 Friss zöldségfélék, dinnye és szamóca 18,5 0,0 12,3 30,9 Virágok és dísznövények 0,4 0,0 0,1 0,6 Zöldtrágyának vetett növények 0,7 0,0 0,9 1,6 Egyéb növények 6,8 0,0 3,4 10,3 Vetetlen terület 58,8 0,0 63,2 122,1 Konyhakert 7,3 3,9 5,6 16,8 Gyep 81,5 0,2 273,9 355,5 Gyümölcsös 41,1 0,0 20,3 61,4 Szőlő 33,1 0,1 12,9 46,1 Egyéb terület 168,0 10,7 112,6 291,3 Erdő terület 133,7 0,0 83,3 217,0 Nem hasznosított mezőgazdasági terület 10,2 1,6 7,5 19,3

18 6. Az egyéni gazdaságok főbb jellemzői termelési típusonként, 2010 Megnevezés Növénytermesztő Termelési típus Állattartó Vegyes 1 gazdaságra jutó mezőgazdasági terület ha 3,6 0,1 8,6 4,6 A használt területből a saját tulajdon aránya % 80,0 99,5 73,6 76,3 Állatállomány, állategység/gazdaság 1000 Áe* 0<-1 28,9 30,1 26,4 85,4 1<-5 7,6 127,7 209,8 345,0 5<-10 0,0 15,5 78,2 93,7 10<-20 0,0 8,0 72,2 80,2 20<-50 0,0 9,1 100,3 109,4 50<-100 0,0 8,5 79,3 87,8 100< 0,0 54,7 235,3 289,9 36,5 253,5 801, ,4 Szarvasmarha 1000 db 14,4 228,9 243,3 1 évnél fiatalabb 5,0 68,7 73,7 1-<2 éves 3,0 49,6 52,6 Tejelő tehén 3,9 66,5 70,4 Egyéb tehén 1,4 30,2 31,7 Egyéb szarvasmarha 2 éves és idősebb 1,1 13,8 14,9 Juh 1000 db 81,2 961, ,3 Kecske 1000 db 27,5 59,9 87,4 Ló 1000 db 14,4 45,3 59,7 Sertés 1000 db 257,4 719,4 976,8 20 kilogrammnál kisebb élősúlyú malac 55,2 170,0 225,2 Legalább 50 kilogramm súlyú tenyészkoca 17,7 63,6 81,3 Egyéb sertések 184,5 485,8 670,3 Tyúkféle ezer db 1 584, , , ,9 Broiler 42, , , ,8 Tojótyúk 927, , , ,1 Lúd ezer db 14,9 241, , ,7 Kacsa ezer db 92,6 393, , ,2 Pulyka ezer db 5,8 276,7 399,9 682,4 Házinyúl 1000 db 53,9 212,1 275,8 541,7 Méhcsalád ,5 264,5 319,2 584,2 Átlagos állatállomány** Áe/gazdaság 0,4 2,1 5,0 2,9 Szarvasmarha 4,2 10,5 9,6 Tejelő tehén 3,1 6,9 6,5 Egyéb tehén 7,7 12,7 12,4 Juh 1,0 5,3 3,9 Kecske 0,3 0,5 0,4 Ló 1,5 2,0 1,9 Sertés 0,9 1,7 1,4 Tenyészkoca 1,0 1,2 1,1 Egyéb sertés >20 kg 0,8 1,5 1,2 Házinyúl 0,2 0,4 0,4 0,4 Tyúkféle 0,4 1,3 1,4 1,1

19 6. Az egyéni gazdaságok főbb jellemzői termelési típusonként, 2010 Megnevezés Növénytermesztő Termelési típus Állattartó Vegyes Lúd 0,2 1,0 4,0 2,5 Kacsa 0,3 0,5 2,3 1,3 Pulyka 0,2 2,1 1,9 1,8 Mezőgazdasági munka mennyisége, ÉME*** % <1 55,4 67,3 34,9 49,1 1-<2 26,0 26,5 38,3 31,1 2-<3 8,0 5,0 16,0 10,7 >=3 10,6 1,2 10,8 9,1 100,0 100,0 100,0 100,0 Összes munkaerő 1000 éves munkaerőegység 152,9 61,6 147,4 361,9 Családi munkaerő 1000 fő 511,0 224,2 341, , éves munkaerőegység 132,0 60,7 133,8 326,5 Állandó alkalmazottak 1000 fő 3,2 0,4 5,6 9, éves munkaerőegység 2,7 0,3 4,7 7,7 Időszaki alkalmazottak 1000 fő 37,3 0,3 18,3 55, éves munkaerőegység 8,8 0,1 4,2 13,1 A gazdálkodók száma 1000 fő 276,7 124,6 166,1 567,4 a nők aránya % 30,9 25,7 19,5 26,4 kor szerinti megoszlása % 35 évnél fiatalabb 7,1 8,4 5,8 7, éves 14,0 15,9 14,1 14, éves 20,2 20,8 22,2 20, éves 27,4 26,8 29,4 27,9 65 éves és idősebb 31,4 28,1 28,4 29,8 100,0 100,0 100,0 100,0 legmagasabb mezőgazdasági végzettsége % nincs 8,2 10,3 5,5 7,9 gyakorlati tapasztalat 78,7 81,7 75,7 78,5 alapfok 3,9 3,7 7,8 5,0 középfok 5,5 3,7 8,6 6,0 felsőfok 3,7 0,7 2,4 2,6 100,0 100,0 100,0 100,0 gazdasági aktivítása % foglalkoztatott 40,3 38,6 39,3 39,6 munkanélküli 3,9 6,8 4,5 4,7 nyugdíjas 49,3 47,6 47,7 48,4 anyasági ellátásban részesülő 0,7 1,0 0,5 0,7 tanuló 0,2 0,1 0,1 0,1 egyéb 5,7 5,9 7,9 6,4 100,0 100,0 100,0 100,0 munkanap/ a gazdaságban ledolgozott munkaideje gazdálkodó 70,3 75,6 118,3 85,5

20 6. Az egyéni gazdaságok főbb jellemzői termelési típusonként, 2010 Megnevezés Növénytermesztő Termelési típus Állattartó Vegyes A gazdaságban munkát végzők**** száma 1000 fő 234,3 99,6 175,3 509,2 a nők aránya % 72,5 79,9 74,0 74,5 kor szerinti összetétele % 35 évnél fiatalabb 23,0 22,5 25,2 23, éves 17,9 19,3 17,3 18, éves 21,0 21,6 20,6 21, éves 22,2 21,6 21,8 22,0 65 éves és idősebb 15,8 15,0 15,1 15,4 100,0 100,0 100,0 100,0 * Állategység ** Állategység az adott állatcsoportot tartó gazdaságokra számítva *** Éves munkaerőegység (ÉME) **** Családi munkaerő a gazdálkodó nélkül

STATISZTIKAI TÜKÖR. Magyarország mezőgazdasága, 2013. (Gazdaságszerkezeti összeírás előzetes adatok) Tartalom. Bevezető...2. Összefoglaló...

STATISZTIKAI TÜKÖR. Magyarország mezőgazdasága, 2013. (Gazdaságszerkezeti összeírás előzetes adatok) Tartalom. Bevezető...2. Összefoglaló... 2014. január (Gazdaságszerkezeti összeírás előzetes adatok) STATISZTIKAI TÜKÖR Tartalom Bevezető...2 Összefoglaló...3 A gazdaságok száma...4 Gazdasági szervezetek...4 Egyéni gazdaságok...4 Termelési típus

Részletesebben

Állatállomány, 2013. június 1., (előzetes adatok)

Állatállomány, 2013. június 1., (előzetes adatok) 213/85 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VII. évfolyam 85. szám 213. október 25. Állatállomány, 213. június 1., (előzetes adatok) A tartalomból 1 Bevezető 1 Szarvasmarha-állomány

Részletesebben

Állatállomány, 2013. december 1.

Állatállomány, 2013. december 1. 214/15 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VIII. évfolyam 15. szám 214. február 21. Állatállomány, 213. december 1. Tartalom Bevezető...1 Szarvasmarha-állomány...1 állomány...2 Baromfiállomány...3

Részletesebben

Magyarország mezőgazdasága, 2005

Magyarország mezőgazdasága, 2005 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Magyarország mezőgazdasága, 2005 (Gazdaságszerkezeti összeírás) ELŐZETES ADATOK Budapest, 2006 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Készült a Mezőgazdasági és környezetstatisztikai

Részletesebben

Állatállomány, 2012. június 1.

Állatállomány, 2012. június 1. 212/56 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VI. évfolyam 56. szám 212. augusztus 3. Állatállomány, 212. június 1. A tartalomból 1 Bevezető 1 Szarvasmarha-állomány 2 állomány 3 Baromfiállomány

Részletesebben

JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Írta: Dr. Roszík Péter és szerzőtársai Budapest, 2012. május 31. Szerzőtársak: Bálintné Varga Katalin Bánfi Brigitta Bauer Lea Császár

Részletesebben

MÓDSZERTANI MEGJEGYZÉSEK

MÓDSZERTANI MEGJEGYZÉSEK MÓDSZERTANI MEGJEGYZÉSEK Jelen kiadvány információi többek között a 2000. évi általános mezőgazdasági összeírás (ÁMÖ) és a 2001. évi népszámlálás elemi szintű adatainak összekapcsolt adatállományából származnak.

Részletesebben

Mezőgazdaság számokban

Mezőgazdaság számokban Mezőgazdaság számokban Vas megyei információk a 1 11. oldalon A mezőgazdaság teljesítménye % 18 16 14 12 1 8 A mezőgazdaság bruttó termelése (2=1%) 6 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 Növénytermesztés

Részletesebben

Módszertani megjegyzések

Módszertani megjegyzések Módszertani megjegyzések Gazdaság: mezőgazdasági tevékenységet folytató, technikailag és gazdaságilag különálló termelőegység, amely legalább 1500 m 2 termőterületet (szántó, konyhakert, gyümölcsös, szőlő,

Részletesebben

Volt egyszer egy cenzus, ami a népességet és a jószágokat egyaránt számba vette

Volt egyszer egy cenzus, ami a népességet és a jószágokat egyaránt számba vette Volt egyszer egy cenzus, ami a népességet és a jószágokat egyaránt számba vette Statisztikai Világnap ünnepi konferenciája Esztergom 2010. Október 14-15. Dr. Laczka Éva Miért választottam ezt a témát?

Részletesebben

A tesztüzemi rendszer adatbázisa alapján kialakított SFH értékek listája

A tesztüzemi rendszer adatbázisa alapján kialakított SFH értékek listája 1. számú melléklet a 127/2007. (X. 29.) FVM rendelethez 1. számú melléklet a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelethez A tesztüzemi rendszer adatbázisa alapján kialakított SFH értékek listája A magyarországi

Részletesebben

Mezőgazdaság számokban

Mezőgazdaság számokban Mezőgazdaság számokban Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei információk a 1 11. oldalon A mezőgazdaság teljesítménye % 18 16 14 12 1 8 A mezőgazdaság bruttó termelése (2=1%) 6 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21

Részletesebben

ISBN 978-963-215-914-0. A fiatal gazdák helyzete Magyarországon

ISBN 978-963-215-914-0. A fiatal gazdák helyzete Magyarországon ISBN 978-963-215-914-0 A fiatal gazdák helyzete Magyarországon A fiatal gazdák helyzete Magyarországon Központi Statisztikai Hivatal, 2013 ISBN 978-963-215-914-0 Készült a Központi Statisztikai Hivatal

Részletesebben

Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer

Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer R1008 Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI TÁMOGATÁSBAN érintett területek és állatállomány kötelezettségvállalójának személyében bekövetkező változást bejelentő kérelem

Részletesebben

ÁLLATÁLLOMÁNY ALAKULÁSA A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN

ÁLLATÁLLOMÁNY ALAKULÁSA A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA ÁLLATÁLLOMÁNY ALAKULÁSA A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN 2005. augusztus 1. 2300/8/2005. GYŐR 2005. október Készült a KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGÁN,

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS 2005 BUDAPEST, 2006 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Készült a KSH Mezőgazdasági és környezetstatisztikai főosztályán Főosztályvezető: Dr. Laczka Éva Főosztályvezető-helyettes:

Részletesebben

Éves Jelentés 2010. A Hungária Öko Garancia Kft. publikus éves jelentése a 2010. évi ellenőrzési és tanúsítási tevékenységéről

Éves Jelentés 2010. A Hungária Öko Garancia Kft. publikus éves jelentése a 2010. évi ellenőrzési és tanúsítási tevékenységéről Éves Jelentés 2010 A Hungária Öko Garancia Kft. publikus éves jelentése a 2010. évi ellenőrzési és tanúsítási tevékenységéről Budapest, 2011 május 24.... Kovács Dóra ügyvezető 1. Partnereink számának alakulása

Részletesebben

Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében

Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium 2015. szeptember 29. Mezőgazdaság

Részletesebben

Gyakorló feladatok a Komplex elemzés tárgyhoz Témakör: Mezőgazdaság

Gyakorló feladatok a Komplex elemzés tárgyhoz Témakör: Mezőgazdaság 1. példa Az AgroHungária Rt. rendelkezésére álló terület nagysága 4.981 ha (1 ha = 10.000 m 2 ). A földterület művelési ágak szerinti csoportosítását az 1. táblázat szemlélteti. Művelési ág Terület (ha)

Részletesebben

Termésbecslés Tavaszi munkák jelentése Nyári munkák jelentése Őszi munkák jelentése OSAP jelentések. Székesfehérvár 2014.11.27

Termésbecslés Tavaszi munkák jelentése Nyári munkák jelentése Őszi munkák jelentése OSAP jelentések. Székesfehérvár 2014.11.27 Termésbecslés Tavaszi munkák jelentése Nyári munkák jelentése Őszi munkák jelentése OSAP jelentések Székesfehérvár 2014.11.27 Termésbecslés 6/2014. (II. 6.) VM rendelet a termésbecslésről A szakmaközi

Részletesebben

A mezőgazdaság területi jellemzői, 2010

A mezőgazdaság területi jellemzői, 2010 A mezőgazdaság területi jellemzői, 2010 A MEZŐGAZDASÁG TERÜLETI JELLEMZŐI, 2010 Központi Statisztikai Hivatal, 2012 Központi Statisztikai Hivatal, 2012 ISBN 978-963-235-387-6 (nyomtatott) ISBN ISBN 978-963-235-388-3

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA A GAZDASÁGSZERKEZETI ÖSSZEÍRÁS FŐBB EREDMÉNYEI A NYUGAT-DUNÁNTÚLON

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA A GAZDASÁGSZERKEZETI ÖSSZEÍRÁS FŐBB EREDMÉNYEI A NYUGAT-DUNÁNTÚLON KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA A GAZDASÁGSZERKEZETI ÖSSZEÍRÁS FŐBB EREDMÉNYEI A NYUGAT-DUNÁNTÚLON Győr 2006 Központi Statisztikai Hivatal Győri Igazgatósága, 2006 nyomdai ISBN-10: 963-235-065-0

Részletesebben

Mezőgazdasági termőföldárak és bérleti díjak

Mezőgazdasági termőföldárak és bérleti díjak Mezőgazdasági termőföldárak és bérleti díjak Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom Bevezető...2 A szántó árának és forgalmi értékének alakulása...2 További művelési ágak áralakulása...3 Országos

Részletesebben

(telefon, e-mail, stb.)

(telefon, e-mail, stb.) I. Tanya paraméterei Címe: Tulajdonosa: Mérete, terület nagysága, épületei: Üzemeltető: Megközelíthetősége: Elérhetőségei: (telefon, e-mail, stb.) Lakott, ott élők száma: Infrastruktúra (internet, telefon,

Részletesebben

A GAZDÁLKODÁSI TERV FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

A GAZDÁLKODÁSI TERV FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI 8. melléklet A GAZDÁLKODÁSI TERV FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság által meghirdetett nyilvános termőföld-haszonbérleti pályázat keretében benyújtott ajánlatok részét képező

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1166/2008/EK RENDELETE. (2008. november 19.)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1166/2008/EK RENDELETE. (2008. november 19.) L 321/14 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.12.1. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1166/2008/EK RENDELETE (2008. november 19.) a gazdaságszerkezeti felmérésekről és a mezőgazdasági termelési módszereket

Részletesebben

2012-ben jelentősen csökkent a főbb növények betakarított termésmennyisége

2012-ben jelentősen csökkent a főbb növények betakarított termésmennyisége Közzététel: 2013. január 21. Következik: 2013. január 24. Népmozgalom, 2012. január-november Sorszám: 13. 2012-ben jelentősen csökkent a főbb növények betakarított termésmennyisége (A fontosabb növényi

Részletesebben

Az agrárgazdaság szereplôi. A mezôgazdaság eredményei. Vadgazdálkodás és halászat. az élelmiszergazdaságban

Az agrárgazdaság szereplôi. A mezôgazdaság eredményei. Vadgazdálkodás és halászat. az élelmiszergazdaságban TARTALOM 3 Elôszó 4 6 10 Az agrárgazdaság szereplôi A magyar mezôgazdaság adottságai A mezôgazdaság eredményei 14 Erdôgazdálkodás 15 Vadgazdálkodás és halászat 16 Agrár-vidékfejlesztési intézkedések 20

Részletesebben

A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2012

A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2012 A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 212 Központi Statisztikai Hivatal 213. július Tartalom 1. Az élelmiszergazdaság nemzetgazdasági súlya és külkereskedelme...2 1.1. Makrogazdasági jellemzők...2

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/4

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/4 2014. március Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/4 Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 3 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 6 Beruházás... 7 Mezőgazdaság... 8 Ipar...

Részletesebben

Éves Jelentés 2008. A Hungária Öko Garancia Kft. publikus jelentése a 2008. évi ellenőrzési és tanúsítási tevékenységéről

Éves Jelentés 2008. A Hungária Öko Garancia Kft. publikus jelentése a 2008. évi ellenőrzési és tanúsítási tevékenységéről Éves Jelentés 2008 A Hungária Öko Garancia Kft. publikus jelentése a 2008. évi ellenőrzési és tanúsítási tevékenységéről Budapest, 2009. június 11.... Kovács Dóra ügyvezető 1. Partnereink számának alakulása

Részletesebben

Nagygazdák és kisgazdák*

Nagygazdák és kisgazdák* Raskó György Nagygazdák és kisgazdák* Helyzet- és jövőkép az agrárgazdaságról *Gazdaságpolitikai választások, GKI konferencia 2005 november 8. Húzóerő-e az agrárszektor Magyarországon? Nem Az agrárium

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal

Központi Statisztikai Hivatal Központi Statisztikai Hivatal Pécsi Igazgatóság A DÉL-DUNÁNTÚLI ÁLLATTENYÉSZTÉS FŐBB JELLEMZŐI Száma: 15 / 2006 Pécs, 2006. október Központi Statisztikai Hivatal Pécsi Igazgatóság, 2006 ISBN-10: 963-235-038-3

Részletesebben

GAZDASÁGSZERKEZETI ÖSSZEÍRÁS, 2016. (EGYÉNI GAZDASÁGOK)

GAZDASÁGSZERKEZETI ÖSSZEÍRÁS, 2016. (EGYÉNI GAZDASÁGOK) KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GAZDASÁGSZERKEZETI ÖSSZEÍRÁS, 2016. (EGYÉNI GAZDASÁGOK) ÚTMUTATÓ az összeírás végrehajtásához Az összeíró feladatai BUDAPEST 2016 I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az összeírás eszmei

Részletesebben

Budapesti mozaik 6. A szolgáltatások szerepe Budapest gazdaságában

Budapesti mozaik 6. A szolgáltatások szerepe Budapest gazdaságában 2007/77 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal Tájékoztatási fõosztály Területi tájékoztatási osztály www.ksh.hu I. évfolyam 77. szám 2007. szeptember 27. i mozaik 6. A szolgáltatások szerepe gazdaságában

Részletesebben

A gabonafélék termésmennyisége mintegy harmadával nőtt 2013-ban (A fontosabb növényi kultúrák előzetes terméseredményei, 2013)

A gabonafélék termésmennyisége mintegy harmadával nőtt 2013-ban (A fontosabb növényi kultúrák előzetes terméseredményei, 2013) Közzététel: 2014. január 22. Következik: 2014. január 24., Népmozgalom, 2013. januárnovember Sorszám: 13. A gabonafélék termésmennyisége mintegy harmadával nőtt 2013ban (A fontosabb növényi kultúrák előzetes

Részletesebben

A FÖLD- ÉS VETÉSTERÜLET FONTOSABB ADATAI A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN

A FÖLD- ÉS VETÉSTERÜLET FONTOSABB ADATAI A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA A FÖLD- ÉS VETÉSTERÜLET FONTOSABB ADATAI A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN 2005. május 31. 2300/6/2005. GYŐR 2005. augusztus Készült a KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

Részletesebben

Módszertani megjegyzések

Módszertani megjegyzések Módszertani megjegyzések 1. fejezet Adatforrás: az oktatási intézmények tevékenységére vonatkozóan az Emberi Erőforrások Minisztériuma által gyűjtött és feldolgozott adatok. Az adatfelvétel megfigyelési

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2011/2

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2011/2 Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2011/2 Központi Statisztikai Hivatal 2011. szeptember Tartalom Bevezető... 2 Mezőgazdaság... 2 Ipar... 3 Beruházás... 5 Építőipar... 6 Lakásépítés... 7 Turizmus...

Részletesebben

Törpegazdaságok Magyarországon és az Európai Unió déli tagországaiban

Törpegazdaságok Magyarországon és az Európai Unió déli tagországaiban 119 Törpegazdaságok Magyarországon és az Európai Unió déli tagországaiban VARGA ÉVA Kulcsszavak: törpegazdaságok, standard termelési érték, foglalkoztatás, EU déli tagországai, Magyarország. ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

KEOP Helyi élelmiszer ellátási terv. Böszörményi Kaméleon Ifjúsági Társaság. Nyári Ifjúsági Fesztivál (részprogram)

KEOP Helyi élelmiszer ellátási terv. Böszörményi Kaméleon Ifjúsági Társaság. Nyári Ifjúsági Fesztivál (részprogram) KEOP Helyi élelmiszer ellátási terv Böszörményi Kaméleon Ifjúsági Társaság Nyári Ifjúsági Fesztivál (részprogram) Hajdúböszörmény: Hajdúböszörmény a Hajdúság legnagyobb városa, az ország negyedik legnagyobb

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2013/4

Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2013/4 2014. március Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2013/4 Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 4 Beruházás... 5 Mezőgazdaság... 7 Ipar...

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27/2012. (X.04.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az állattartási hely kialakításáról

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27/2012. (X.04.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az állattartási hely kialakításáról SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27/2012. (X.04.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az állattartási hely kialakításáról Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Jogcímkód:6-121-02-01

Jogcímkód:6-121-02-01 Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer Állattartó telepek korszerűsítésének támogatása Monitoring adatlap - Indító Jogcímkód:6-121-02-01 Benyújtandó az illetékes MVH kirendeltséghez 1 Adatlap iratkódja

Részletesebben

A földtulajdon és a földhasználat alakulása Tolna megyében

A földtulajdon és a földhasználat alakulása Tolna megyében A földtulajdon és a földhasználat alakulása Tolna megyében Tóth Orsolya V. évfolyam, gazdasági agrármérnök szak Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Kaposvár Vállalatgazdasági és Szervezési Tanszék

Részletesebben

AGRÁRGAZDASÁGI STATISZTIKAI ZSEBKÖNYV 2007

AGRÁRGAZDASÁGI STATISZTIKAI ZSEBKÖNYV 2007 AGRÁRGAZDASÁGI KUTATÓ INTÉZET KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL AGRÁRGAZDASÁGI STATISZTIKAI ZSEBKÖNYV 2007 Budapest, 2008 Kiadja: az Agrárgazdasági Kutató Intézet Főigazgató: Dr. Udovecz Gábor valamint a Központi

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/3

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/3 Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/3 Központi Statisztikai Hivatal 2013. december Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 3 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

Csongrád megye a statisztikai adatok tükrében

Csongrád megye a statisztikai adatok tükrében TERÜLETI INFORMÁCIÓS FÜZETEK 4. Csongrád megye a statisztikai adatok tükrében Nagytőke Eperjes CSONGRÁD Fábiánsebestyén Felgyő SZENTES Árpádhalom Tömörkény Csanytelek Szegvár Nagymágocs Csengele Pusztaszer

Részletesebben

Mezőgazdaság meghatározó szerepben

Mezőgazdaság meghatározó szerepben Mezőgazdaság meghatározó szerepben. 11. 28. Szilágyi Péter Coface Hungary Magyar mezőgazdaság főbb jellemzői Termőterületek földrajzi adottságai (talaj, éghajlat, domborzat) kedvezőek Az ország területének

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK a 12/2015.(V.13.) rendelettel módosított 26/2012.(IX.12.) önkormányzati rendelete az állattartásról (Egységes szerkezetben) Kunhegyes Város Önkormányzati

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 32/2006. (XI. 30.) számú rendelete az állatok tartásáról

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 32/2006. (XI. 30.) számú rendelete az állatok tartásáról Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 32/2006. (XI. 30.) számú rendelete az állatok tartásáról Kihirdetve: 2006. november 30. Józan Judit jegyző Módosítva: Hatályos: 19/2009. (V.28.)

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0094 ÚMFT Programiroda A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: Állatte//30/IsM//Ált Állattenyésztő szakképesítés-csoportban, a célzott,

Részletesebben

H SZONÁLLAT ADATBÁZIS

H SZONÁLLAT ADATBÁZIS TARTALOM H SZONÁLLAT ADATBÁZIS I. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2006. MÁRCIUS ÁLLATOT TARTÓK SZÁMA MEGYÉNKÉNT SZARVASMARHALÉTSZÁM MEGYÉNKÉNT SERTÉSLÉTSZÁM MEGYÉNKÉNT MADÁRINFLUENZA: EMBERI FERTŐZÉSEK Tisztelt Partnerünk!

Részletesebben

A szabadban dolgozók és ennek egészségügyi kockázata

A szabadban dolgozók és ennek egészségügyi kockázata 2010/81 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu IV. évfolyam 81. szám 2010. július 16. A szabadban dolgozók és ennek egészségügyi kockázata A szabadban dolgozók számára nagy és növekvő

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. július A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2013 STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 Tartalom VI. évfolyam 42. szám Összefoglalás...2 1. Nemzetközi kitekintés...3 2. A mezőgazdaság és az élelmiszeripar

Részletesebben

Az adatszolgáltatás tudományos kutatás célját szolgálja és önkéntes jellegû!

Az adatszolgáltatás tudományos kutatás célját szolgálja és önkéntes jellegû! Települési kérdõív önkormányzatok számára Miskolci Egyetem Társadalomföldrajzi Tanszék Az adatszolgáltatás tudományos kutatás célját szolgálja és önkéntes jellegû! Település neve:... 1. A száma: 2. A ok

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/3

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/3 Központi Statisztikai Hivatal Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/3 2013. december Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 4 Beruházás...

Részletesebben

4. ábra: A GERD/GDP alakulása egyes EU tagállamokban 2000 és 2010 között (%) 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 2000 2001 2002 2003 Észtország Portugália 2004 2005 2006 2007 Magyarország Románia 2008

Részletesebben

KÖRNYEZETKÍMÉLŐ NÖVÉNYTÁPLÁLÁS. Dr. Csathó Péter

KÖRNYEZETKÍMÉLŐ NÖVÉNYTÁPLÁLÁS. Dr. Csathó Péter KÖRNYEZETKÍMÉLŐ NÖVÉNYTÁPLÁLÁS Dr. Csathó Péter KÖRNYEZETKÍMÉLŐ NÖVÉNYTÁPLÁLÁS 1. A talajvizsgálatok alapelvei és módszere 2. A növényvizsgálatok alapelvei és módszere 3. A tápelem-mérleg alapelvei és

Részletesebben

Márciusban 10,2%-kal csökkentek a mezőgazdasági termelői árak

Márciusban 10,2%-kal csökkentek a mezőgazdasági termelői árak Közzététel: 2014. május 14. Következik: 2014. május 15. Bruttó hazai termék (GDP), 2014. I. negyedév (első becslés) Sorszám: 65. Márciusban 10,2%-kal csökkentek a mezőgazdasági termelői árak Mezőgazdasági

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. április 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2010/1

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2010/1 Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. június Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2010/1 Tartalom Összefoglaló...2 Gazdasági szervezetek...2 Beruházás...3 Ipar...3 Építőipar,

Részletesebben

A földművelésügyi miniszter. rendelete. az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások

A földművelésügyi miniszter. rendelete. az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások A földművelésügyi miniszter /2015. ( ) FM rendelete az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.)

Részletesebben

I. A Pályázó vállalkozás tulajdonosainak vizsgálata az államháztartáshoz kapcsolódás tekintetében.

I. A Pályázó vállalkozás tulajdonosainak vizsgálata az államháztartáshoz kapcsolódás tekintetében. A pályázó vállalkozás minősítése a kis-és középvállalkozás kedvezményezett helyzetének megállapításához a Bizottság 800/2008/EK rendelete (2008.08.06) valamint a KKV meghatározásáról szóló 2003/361/EK

Részletesebben

10. 10. Vallás, felekezet

10. 10. Vallás, felekezet 10. 10. Vallás, felekezet Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 10. Vallás, felekezet Budapest, 2014 Központi Statisztikai Hivatal, 2014 ISBN 978-963-235-347-0ö ISBN 978-963-235-356-5 Készült

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 8. Előadás A növénytermesztés általános szervezési és ökonómiai kérdései Előadás témakörei

Részletesebben

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2006. II. negyedév) Budapest, 2006. augusztus

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2006. II. negyedév) Budapest, 2006. augusztus ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL (2006. II. negyedév) Budapest, 2006. augusztus Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából Vezetői összefoglaló TARTALOM Módszertan

Részletesebben

J a v a s l a t az Önkormányzat tulajdonában álló, haszonbérlet útján hasznosított földterületek bérleti díjának megállapítására

J a v a s l a t az Önkormányzat tulajdonában álló, haszonbérlet útján hasznosított földterületek bérleti díjának megállapítására J a v a s l a t az Önkormányzat tulajdonában álló, haszonbérlet útján hasznosított földterületek bérleti díjának megállapítására Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Elnöke Előkészítő: PH. Településfejl.

Részletesebben

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 32/2012. (X.5.) Önkormányzati rendelete. az állatok tartásáról. / egységes szerkezetben /

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 32/2012. (X.5.) Önkormányzati rendelete. az állatok tartásáról. / egységes szerkezetben / Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2012. (X.5.) Önkormányzati rendelete az állatok tartásáról / egységes szerkezetben / Hatályos: 2012.10.01.-től Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Az agrárpolitika és agrárszabályozás hatása - Értékesítési lehetőségek a kistermelők, az őstermelők, és a családi gazdaságok számára 2014.

Az agrárpolitika és agrárszabályozás hatása - Értékesítési lehetőségek a kistermelők, az őstermelők, és a családi gazdaságok számára 2014. Az agrárpolitika és agrárszabályozás hatása - Értékesítési lehetőségek a kistermelők, az őstermelők, és a családi gazdaságok számára 2014. november 27., Székesfehérvár Szomi Edina/Bognár Krisztián/ vidékfejlesztési

Részletesebben

A háztartási, a nem pénzügyi vállalati és a bankközi forintkamatok 2003 januárjában

A háztartási, a nem pénzügyi vállalati és a bankközi forintkamatok 2003 januárjában A háztartási, a nem pénzügyi vállalati és a bankközi forintkamatok 00 januárjában Az Európai Központi Bank módszertanának megfelelően 00. januártól az MNB megváltoztatta a háztartási és a nem pénzügyi

Részletesebben

Termelői együttműködések felmérése a kamarai tagság körében KÉRDŐÍV

Termelői együttműködések felmérése a kamarai tagság körében KÉRDŐÍV Termelői együttműködések felmérése a kamarai tagság körében KÉRDŐÍV Kérjük, hogy jelen kérdőívet a gazdaság elsőszámú döntéshozója töltse ki! Tisztelt Válaszadó! Ön ezt a kérdőívet, mint a Nemzeti Agrárgazdasági

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs

Részletesebben

Kitöltési útmutató a D4401-01 Őshonos állatfajták megőrzése Kifizetési kérelem Főlaphoz

Kitöltési útmutató a D4401-01 Őshonos állatfajták megőrzése Kifizetési kérelem Főlaphoz Kitöltési útmutató a D4401-01 Őshonos állatfajták megőrzése Kifizetési kérelem Főlaphoz A nyomtatványon az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági

Részletesebben

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatgyűjtések és Adatátvételek. adatszolgáltatóinak meghatározása. Országos Meteorológiai Szolgálat

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatgyűjtések és Adatátvételek. adatszolgáltatóinak meghatározása. Országos Meteorológiai Szolgálat Tipus: = adatgyűjtés AÁ, adatátvétel 1066 1254 1255 1256 1257 1259 Levegőtisztaság-védelmi adatok Beszámoló az erdősítésekről és a fakitermelésről Erdővédelmi kárbejelentő lap Jelentés az erdészeti szaporítóanyagokról

Részletesebben

KIEMELÉSEK. A kereskedelmi forgalomban lévő biotechnológiai/gm növények globális helyzete: 2012. Clive James, az ISAAA alapítója és elnöke

KIEMELÉSEK. A kereskedelmi forgalomban lévő biotechnológiai/gm növények globális helyzete: 2012. Clive James, az ISAAA alapítója és elnöke KIEMELÉSEK A kereskedelmi forgalomban lévő biotechnológiai/gm növények globális helyzete: 2012 Clive James, az ISAAA alapítója és elnöke A szerző által az egy milliárd szegény, éhes embernek, a sorsuk

Részletesebben

A fogyasztói árak alakulása 2011-ben

A fogyasztói árak alakulása 2011-ben Központi Statisztikai Hivatal A fogyasztói árak alakulása 2011-ben 2012. március Tartalom Bevezető...2 Európai uniós kitekintés...3 A fogyasztói árak alakulása 2011-ben Magyarországon...4 Maginfláció...7

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal. 11. Fogyatekossäggal elök

Központi Statisztikai Hivatal. 11. Fogyatekossäggal elök Központi Statisztikai Hivatal. EVI NEPSZÄMLÄLÄS 11. Fogyatekossäggal elök Budapest, 2014 TARTALOM Bevezetö 5 Täbläzatok 7 1. A fogyatekossäggal elök visszatekintö adatai 11 2. A fogyatekossäggal elök reszletes

Részletesebben

HOGYAN MŰKÖDIK EGY GAZDASÁG? Oktatási segédanyag általános iskolás diákok részére

HOGYAN MŰKÖDIK EGY GAZDASÁG? Oktatási segédanyag általános iskolás diákok részére HOGYAN MŰKÖDIK EGY GAZDASÁG? Oktatási segédanyag általános iskolás diákok részére Készült az Európai Unió INTERREG IIIC ALICERA projekt támogatásával Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi

Részletesebben

49/2012. (V. 22.) VM rendelet

49/2012. (V. 22.) VM rendelet 1. oldal 49/2012. (V. 22.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez a 2012. évben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

Mezőgazdasági termelői árak és hatásuk az élelmiszerek fogyasztói árára

Mezőgazdasági termelői árak és hatásuk az élelmiszerek fogyasztói árára 211/31 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu V. évfolyam 31. szám 211. május 23. Mezőgazdasági termelői árak és hatásuk az élelmiszerek fogyasztói árára A tartalomból 1 Bevezetés 1 Élelmiszerek

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI TÁMOGATÁSOK MAROS MEGYÉBEN

MEZŐGAZDASÁGI TÁMOGATÁSOK MAROS MEGYÉBEN A. NÖVÉNYTERMESZTÉS MEZŐGAZDASÁGI TÁMOGATÁSOK MAROS MEGYÉBEN 1. FÖLD ALAPU TAMOGATAS (SAPS) Igényelhető bármilyen típusú szántóföldre, gyepekre, gyümölcsösökre vagy szőlőültetvényekre. Feltétel az adott

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Tolna megye, 2012/4

Statisztikai tájékoztató Tolna megye, 2012/4 Statisztikai tájékoztató Tolna megye, 2012/4 Központi Statisztikai Hivatal 2013. március Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 2 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás... 6

Részletesebben

1. számú melléklet a 45/2009. (IV. 11.) FVM rendelethez

1. számú melléklet a 45/2009. (IV. 11.) FVM rendelethez 1. számú melléklet a 45/2009. (IV. 11.) FVM rendelethez 1. számú melléklet a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelethez Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Egyéni gazdaságok júniusi összeírása, 2014. BUDAPEST 2014 1 Tisztelt Gazdálkodó! A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) kérdőíven feltüntetett Törvény alapján 2014. június

Részletesebben

Egy önellátó családi gazdaság megtervezése. Hegyesi József Környezetgazdálkodási agrármérnök

Egy önellátó családi gazdaság megtervezése. Hegyesi József Környezetgazdálkodási agrármérnök Egy önellátó családi gazdaság megtervezése Hegyesi József Környezetgazdálkodási agrármérnök Tartalom 1. A cél eléréséhez szükséges tényezők 2. A természetközeli életmód elemei 3. Alapvető szükségleteink

Részletesebben

Mezőgazdaság, 2011. Tartalom

Mezőgazdaság, 2011. Tartalom Központi Statisztikai Hivatal Mezőgazdaság, 2011 2012. április Tartalom Összefoglaló...2 1. A mezőgazdaság és az élelmiszeripar helye a nemzetgazdaságban...3 2. A gazdálkodás szervezeti keretei...4 3.

Részletesebben

Újudvar község Önkormányzata Képviselő-testületének 12 /1992. számú Rendelet az állattartás szabályairól és az állati hulladék kezeléséről 1

Újudvar község Önkormányzata Képviselő-testületének 12 /1992. számú Rendelet az állattartás szabályairól és az állati hulladék kezeléséről 1 Újudvar község Önkormányzata Képviselő-testületének 12 /1992. számú Rendelet az állattartás szabályairól és az állati hulladék kezeléséről 1 1.. /1/ Újudvar Község közigazgatási területén állatot tartani

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. március 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY VIRÁG ILDIKÓ HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS MUNKAPIACON

KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY VIRÁG ILDIKÓ HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS MUNKAPIACON KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY VIRÁG ILDIKÓ HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS MUNKAPIACON KTI IE KTI Könyvek 2. Sorozatszerkesztő Fazekas Károly Kapitány Zsuzsa Molnár György Virág Ildikó HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS

Részletesebben

1. melléklet a 116/2013. (XII. 12.) VM rendelethez

1. melléklet a 116/2013. (XII. 12.) VM rendelethez 845 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y. évi 7. szám. melléklet a 6/. (XII..) VM rendelethez Nagyértékű gépbeszerzések értékelése a. () bekezdés a) pontja esetén A B C D. Értékelési szempont megnevezése Értékelés/Ellenőrzés

Részletesebben

2014/92 STATISZTIKAI TÜKÖR

2014/92 STATISZTIKAI TÜKÖR 14/9 STATISZTIKAI TÜKÖR 14. szeptember 3. 14 II. ében 3,9-kal nőtt a GDP Bruttó hazai termék, 14. II., második becslés Tartalom Bevezető...1 Termelési oldal...1 Felhasználási oldal... A GDP változása az

Részletesebben

NONPROFIT SZERVEZETEK MAGYARORSZÁGON 2007

NONPROFIT SZERVEZETEK MAGYARORSZÁGON 2007 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NONPROFIT SZERVEZETEK MAGYARORSZÁGON 2007 N PROF I T N BUDAPEST, 2009 Központi Statisztikai Hivatal, 2009 ISSN 1218 7194 Felelős szerkesztő: Tokaji Károlyné főosztályvezető

Részletesebben

Megoldások. Az ismérv megnevezése közös megkülönböztető 2007. szeptember 10-én Cégbejegyzés időpontja

Megoldások. Az ismérv megnevezése közös megkülönböztető 2007. szeptember 10-én Cégbejegyzés időpontja Megoldások 1. feladat A sokaság: 2007. szeptember 12-én a Miskolci Egyetem GT-204-es tankör statisztika óráján lévő tagjai az A 1 épület III. em. 53-as teremben 8-10-ig. Közös ismérv Megkülönböztető ismérv

Részletesebben

ZALA MEGYE SZÁMOKBAN 2013

ZALA MEGYE SZÁMOKBAN 2013 ZALA MEGYE SZÁMOKBAN 2013 Tartalom Főbb jellemzők.... 2 1. Népesség, népmozgalom.... 4 2. Munkaerőpiac... 6 3. Egészségügy, baleset... 8 4. Szociális ellátás...10 5. Oktatás, kultúra...12 6. GDP, kutatás-fejlesztés...14

Részletesebben

Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete

Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete A támogatás jellege és célterületei Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az ügyfél egy vagy több

Részletesebben