A SZENTÁGOTHAI JÁNOS KUTATÓKÖZPONT TUDOMÁNYOS PROFILJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A SZENTÁGOTHAI JÁNOS KUTATÓKÖZPONT TUDOMÁNYOS PROFILJA"

Átírás

1 A SZENTÁGOTHAI JÁNOS KUTATÓKÖZPONT TUDOMÁNYOS PROFILJA Pécsi Tudományegyetem Innovációs Nap május 22.

2 Hogyan indult a program?

3 Science, Please! PTE Science Building létrehozása, egyetemi informatikai infrastruktúra-fejlesztés C B A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastrukturális és informatikai fejlesztések támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TIOP-1.3.1/07/1 Pécs, december szeptember 30.

4 A Science Building korszerű, nemzetközi tudományszervezési és menedzsment normák szerint kialakított új kutatóintézmény, amely a természettudományi oktatás, kutatás és innováció minden oldalát fejleszteni kívánja. Komplex és szoros együttműködést tervez vállalatokkal és rugalmasan reagál a kutatási trendekre, a tudásalapú gazdaság igényeire. A Dél-Dunántúli Régió életében évtizedes hiányt pótló kutatóközpont a korábbiakban szétaprózott kutatási potenciált a Pólus programban megfogalmazott egészségipar és a környezetipar köré koncentrálja. Kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységgel az emberi élet fenntarthatóságát szolgálja magas színvonalú műszerháttérrel és laboratóriumokkal.

5 Hol tartottunk 2011 augusztusában?

6 2011. Június: az építkezésre kiírt közbeszerzési tender eredményhirdetése Grabarics Építőipari Kft. Június 28: szerződéskötés Július: az építkezés megkezdése Várható átadás: szeptember

7

8

9

10

11 Hol tartunk most? Mi lesz őszre?

12 Április: PTE Szenátusi ülés- Szervezeti, működési és finanszírozási koncepció elfogadása Szervezeti és Működési Szabályzat kidolgozása folyamatban Május 15-29: Műszaki átadás Szakhatósági bejárások Június 30: Projekt zárása Október 29: Ünnepélyes megnyitó, névadó ünnepség

13 Szentágothai János Kutatóközpont (SzKK)

14

15 A PTE tudományos helyzetére vonatkozó SWOT elemzés tanulságainak ismeretében az SzKK stratégiai célkitűzései: 1. Kritikus tömeg létrehozása, a megfelelő hely, infrastruktúra, műszeres és kutatói koncentráció biztosítása, valamint ennek oktatási célokra történő felhasználási lehetőségeinek megteremtése, új képzési formák kidolgozása megvalósítása 2. Az egyetemi felfedező kutatások központja, egyben a kutatóegyetem jelképe 3. A kutatói utánpótlás nevelésének helyszíne 4. A pályázati aktivitás növelése, K+F+I források vonzása, projektgeneráló hatások kiaknázása 5. Technológiai- és tudástranszfer, a régióban működő vállalkozások alapkutatási igényeinek kielégítése 6. A régió versenyképességének növelése: Elismert, kiemelkedő tudományos potenciállal, erős akadémiai és ipari kapcsolatokkal rendelkező infrastrukturális és tudásbázis kialakítása

16 Az SZKK kutatócsoportjai-1 1. Wnt jelátviteli kutatócsoport Pongrácz Judit 2. Nyirokszövet fejlődésbiológiai kutatócsoport Balogh Péter 3. Reproduktív és tumor immunológiai kutatócsoport Szekeres Júlia 4. Jelátviteli kutatócsoport Szeberényi József 5. Funkcionális genomika kutatócsoport/ Proteomika labor Sümegi Balázs, Márk László 6. Funkcionális fehérjedinamikai kutatócsoport Nyitrai Miklós 7. Mikrobiális biotechnológia kutatócsoport Fekete Csaba 8. Virológiai kutatócsoport Jakab Ferenc 9. Humángenetikai és farmakogenomikai kutatócsoport Melegh Béla 10. Növénybiológiai kutatócsoport Jakab Gábor 11. Lab-on-a-Chip kutatócsoport Kovács L. Gábor

17 12. Neuroendokrinológia kutatócsoport Miseta Attila, Kovács L. Gábor 13. Molekuláris Farmakológia Helyes Zsuzsanna 14. Kísérletes sebészet Jancsó Gábor 15. Neurobiológiai kutatócsoport Gábriel Róbert 16. Magatartásélettani kutatócsoport Hernádi István 17. Az SZKK kutatócsoportjai-2 Analitikai Kémiai és Geoanalitikai kutatócsoport 18. Nagy intenzitású terahertzes kutatócsoport Kilár Ferenc, Felinger Attila Hebling János, Almási Attila 19. Légkörfizikai kutatócsoport Geresdi István 20. Spektroszkópia kutatócsoport Erostyák János 21. Zöldkémiai kutatócsoport Kollár László 22. Erőforráshatékonyság kutatócsoport Kiss Tibor, Kistelegdi István

18 1. Wnt jelátviteli kutatócsoport Pongrácz Judit PTE ÁOK Immunológiai és Biotechnológiai Intézet Tüdőszövetek differenciálódását specifikusan szabályozó faktorok és öregedés során fellépő változások meghatározása A tüdőszövetek regenerációját meghatározó faktorok, molekuláris mechanizmusok azonosítása A tüdő időskori funkciócsökkenése molekuláris hátterének analízise, molekuláris markerek és támadáspontok azonosítása Komplex, vaszkularizált humán tüdőszövet in vitro előállítása gyógyszertesztelés és implantáció céljából

19 Természetes immunitás sejtjei a humán tüdőmodellben betegség modellek kifejlesztésére SAEC+NHLF+Makrofág HE festett szöveti metszet University of Birmingham, UK European Biotechnology Network Strossmayer University of Osijek Organovo Ltd, USA SAEC+NHLF+Makrofág Szöveti metszet, fiziológiás festéssel előfestett sejtekkel Makrofág

20 2. Nyirokszövet fejlődésbiológiai kutatócsoport Balogh Péter PTE ÁOK Immunológiai és Biotechnológiai Intézet Dr. Kellermayer Zoltán PhD hallgató Dr. Talabér Gergely Kutatási terület, technológiai platformok: Perifériás nyirokszövetek fejlődésbiológiai vizsgálata, krónikus gyulladások nyirokszöveti neogenezise Monoklonális antitestek, celluláris és molekuláris immunológiai eljárások Transzgenikus/KO egerek, többszörös mutáns kombinációk, allogén és xenogén kiméra

21 CD21 nkx2-3 -/- nkx2-3 -/- BALB/c Thy-1/CD90 (# IBL-1) CD45RC (# IBL-8) R1 IgM R2 BALB/c BALB/c nkx2-3 -/- Sn/CD169 (# IBL-13) MARCO (# IBL-12) CD23

22 IBL antitestek I: funkcionális markerek az egér nyirokszövet parenchyma sejtjein Klón Specificitás Felismert sejt IBL-1, IBL-6/13, IBL-6/23 Thy-1/CD90 T-sejtek (neurális sejtek, Kupffer-sejtek) IBL-3/5, IBL-5/22 MHC-II. APC (B-sejtek, makrofágok, thymus epithel, stb.) IBL-3/25 CD8 Cytotoxikus T-sejtek (thymocyták) IBL-3/14 CD24 B-sejtek, erythroid sejtek (thymocyták) IBL-3/16, IBL-5/25 CD45/L-CA Leukocyták IBL-6/2 CD11a/LFA-1 Leukocyták IBL-8 CD45RC B-sejtek, cytotoxikus T-sejtek IBL-15? (EMA?) Makrofágok, centroblastok, (hámsejtek) IBL-16 IgM B-sejtek, plazmasejtek IBL-17? (CD41?) Thrombocyták, megakaryocyták DaB1 H-2K b H-2K b hordozó sejtek (hemopoetikus és egyéb) DaB2 I-A b I-A b hordozó APC Bro1/4 BrdU Proliferáló sejtek (S-fázis) F4/1 Fluoreszcein Fluoreszcein-jelölt sejtek

23 IBL antitestek II: topográfiai markerek nyirokszöveti stroma-komponenseken Klón Specificitás Felismert sejt IBL-7/1, IBL-22? Marginális sinus és vörös pulpa I. endothel IBL-7/22, IBL-19, IBL-21? Pan-endothel és PALS/vörös pulpa retikulum IBL-9/2? Vörös pulpa II. endothel IBL-10? Fehér pulpa I (T/B határ) fibroblast/ecm (?) IBL-11? Fehér pulpa II (PALS) és marginális zóna fibroblast/ecm (?) IBL-12 MARCO Marginális zóna (MZ) makrofágok IBL-13 IBL-18 IBL-20 Szialoadhezin CD169 VCAM-1 CD106 (?) VE-cadherin CD144 (?) MZ metallofil makrofágok (MOMA-1/Siglec-1) T-zóna stroma-sejtek, aktivált FDC, vörös pulpa makrofágok/retikuláris stroma Endothel Elnyert támogatás ( ) $84,150

24 * A PIBF receptorának klónozása, a szolubilis PIBF receptor kimutatására szolgáló ELISA teszt kifejlesztése, amely a terhesség és a tumornövekedés monitorozására alkalmas diagnosztikus eszközzé fejleszthető. 3. Reproduktív és tumor immunológiai kutatócsoport Szekeres Júlia PTE ÁOK Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet * A PIBF (Progesteron-Indukálta Blokkoló Faktor) invazivitásban, (daganatok, trophoblast) angiogenezisben és apoptózisszabályozásban betöltött szerepének, valamint az oxidatív stressz membrán fluiditásra és PIBF receptor expressziójára kifejtett hatásainak vizsgálata.

25 Invazivitás vizsgálata PIBF knock down tumor és trophoblast sejtvonalakon A PIBFR kimutatására alkalmas ELISA teszt kidolgozása Friedrich Schiller University, Jena, Germany Humboldt University Berlin University of Rijeka Department of Obstetrics and Gynecology, Poissy Saint Germain Hospital, Versailles-St Quentin University, France INSERM U 563,, Toulouse, France Invazív jelátvitel vizsgálata PIBF kezelt tumor és trophoblast sejteken A PIBF clonozása eukaryota sejtekben A PIBFR izolálás PIBFR-specifikus ellenanyagok előállítása

26 4. Jelátviteli kutatócsoport Szeberényi József Pap Marianna PTE ÁOK Orvosi Biológiai Intézet *PC12 patkány tumor sejteket onkolítikus Newcastle betegség vírus (NBV) több száz gén indukcióját idézi elő, több száz gén pedig represszálódik a fertőzött sejtekben. *Az onkolítikus hatásban fontosnak ítélt gének által kódolt fehérjék részletes vizsgálata: expresszió és poszttranszlációs módosulások (foszforiláció, ubikvitináció, ISGiláció stb.), ezek időkinetikája NBVfertőzött PC12 sejtekben, majd különböző NBV-érzékenységet mutató humán tumor sejtvonalakban. *A vírusérzékenység szempontjából fontos fehérjék azonosítása, jelentőségük sirns knockdown kísérletekben való tesztelése.

27 5. Funkcionális genomika kutatócsoport Sümegi Balázs PTE ÁOK Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet Proteomika Laboratórium: Márk László

28 A sejtek energiaellátásában kulcsszerepet játszó mitokondrium integritása meghatározó a sejt túlélése szempontjából. A mitokondrium membránjában található permeabilitás pórusok részleges, vagy teljes megnyílása apoptotikus, illetve nekrotikus sejthalálhoz vezet. A DNS hibajavítás iníciálásában jelentős szerepet játszó nukleáris enzim, a PARP-1 túlzott aktivációja elsősorban nekrotikus, illetve autofágiás sejthalálhoz vezet. SOUL activation HO3538 HSP 16.2

29 A genetikai háttér, a sejten belüli jelátviteli folyamatok és vegyületek hatásámechanizmusának tanulmányozása útján új célpontok azonosítása, amely támpontot ad arra, hogy életmódváltással, megfelelő kiegészítő táplálkozással, illetve gyógyszeres beavatkozással hogyan előzhetőek meg a szív és agyi érrendszeri, valamint neurodegeneratív megbetegedések, a 2 -es típusú diabetes, illetve a rák, és lehetőséget ad a kezelés, majd az azt követő rehabilitáció hatékonyságának növelésére.

30 6. Funkcionális fehérjedinamikai kutatócsoport Nyitrai Miklós PTE ÁOK Biofizikai Intézet A sejtváz (vagy citoszkeleton) működésében meghatározó szerepet játszó molekuláris folyamatok pontosabb megértését célozzák Spektroszkópiai (fluoreszcencia és EPR), fluoreszcencia mikroszkópiai, kalorimetria, gyorskinetikai és fehérje biokémiai eljárások alkalmazása

31 A citoszkeleton nem rendeltetésszerű, hibás működése számos humán betegségben szerepet játszik. Ezeknek a működési zavaroknak a pontosabb megértése, a hátterükben lévő molekuláris mechanizmusok feltérképezése, valamint a vonatkozó szabályozási folyamatok leírása meghatározó jelentőségű a betegségek kialakulásának a megértésében. Vándorló melanocita (Vic. SMALL).

32

33 SR-SIM image of mitochondria in cultured mammalian cells (stained with a fluorescent fusion protein containing mcherry). Zeiss Elyra structured illumination microscope (resolution: ~ 105 nm)

34 Color-coded confocal Raman image of a PMMA layer Thermo Scientific confocal Raman microscope

35 7. Mikrobiális biotechnológia kutatócsoport Fekete Csaba PTE TTK Biológiai Intézet *Mikrobiológiai fermentációs rendszer *PGM (Personal Genome Machine) új generációs szekvenáló rendszer *Kapilláris szekvenáló készülék *Folyadékkezelő robot *Gradiens PCR készülék *Real-Time PCR készülék

36 State of the art oda és vissza: a fermentációtól a teljes genom szintű szerkezeti és funkcionális vizsgálatokig

37 State of the art oda és vissza: a genomikától az intelligens mulekulatervezésen át a fermentációig. B. C. D.

38 Célkitűzések Mikrobiális genomok szerkezeti és funkcionális analízise Eltérő humán sejt és szövettípusok alap ( steady state ) és azok kölcsönhatása következtében létrejövő génexpresszió változások vizsgálata Mikrobiális fertőző ágensek által okozot kórfolyamatok molekuláris szintű vizsgálata Reaktív oxigén és nitrogén gyökök szabályozásának kutatása mikrobiális model rendszerekben Mikotoxinok termelése, felhalmozódása, hatásmechanizmusa és detoxifikálása

39 8. Virológiai kutatócsoport Jakab Ferenc PTE TTK Biológiai Intézet Pintér Réka Kemenesi Gábor Németh Viktória Dóró Renáta Madai Mónika Oldal Miklós

40 Zoonózisok (zoonótikus fertőzések) Olyan állatokról emberekre terjedő fertőző betegségek, melyeket egy teljesen vagy részben új, ismeretlen mikroorganizmus okoz vagy egy már ismert kórokozó ami új területeken illetve új fajokban jelent meg, ott ahol eddig a betegség ismeretlen volt. (WHO, 1992)

41 A kutatócsoport tudományos témái 1. Hantavirus kutatás epidemiológiai, molekuláris virológiai és klinikai vizsgálatok Németh Viktória Oldal Miklós Madai Mónika Dr. Jakab Ferenc 2. Krimi-kongói vérzéses láz rekombináns fehérje, szerológia transzfektáns sejtvonal létrehozása Németh Viktória Dr. Jakab Ferenc 3. Kullancsok által terjesztett kórokozók vizsgálata vírus kimutatás, molekuláris virológia Pintér Réka 4. Szúnyogok által terjesztett kórokozók vizsgálata vírus kimutatás, molekuláris virológia Kemenesi Gábor

42 Magas biológiai biztonsági szintű laboratóriumok Biosafety Level 3 (BSL-3) Szentágothai János Kutatóközpont Biosafety Level 4 (BSL-4) Speciális laboratóriumi körülmények kimagaslóan veszélyes, illetve egzotikus mikroorganizmusokkal történő munkákhoz, amelyek a munkavégzés során levegőn át, laboratóriumi fertőzéseket okozhatnak és a velük történő fertőződés halálos kimenetelének kockázata igen magas!

43 9. Humángenetikai és farmakogenomikai kutatócsoport Melegh Béla ÁOK, Genetika Intézet *Farmakogenetikai, farmakogenomikai és humángenetikai kutatások bővítése *Betegség specifikus biobank létrehozása, bővítése. *Új generációs molekuláris genetikai módszerekkel végzett kutatások a roma populációban széleskörű adatállomány létrehozása céljából *Genotípus-fenotípus elemzések *Tömegspetrometriás facilitással együttműködve a SNP-k és egyéb genetikai variánsok, illetve ezek kombinációjának gyógyszerhatásban játszott szerepének vizsgálata

44 10. Növénybiológiai kutatócsoport Jakab Gábor TTK Biológiai Intézet

45 *Fitokémia: Speciális növényi metabolitok (pl. alkaloidok, fenoloidok, terpenoidok, cianogén glikozidok) és nektáralkotó cukrok, továbbá tartaléktápanyag jellegû fruktánok fitokémiai kimutatása és mennyiségi mérése vékonyrétegkromatográfiás és denzitometriás módszerrel. CAM-taxonok (Sedum) almasav-akkumulációjának dinamikáját klímakamra segítségével, fotometriás módszerrel. Bioautográfia alkalmazására (antimikrobiális hatóanyagok gyors kimutatása, fenolok szerepe a formaldehid-ciklusban). Az MTA SZBK Növénybiológiai Intézetével együttmûködve különbözõ bioaktiv növényi metabolitok hatása a fotoszintetikus elektrontranszportra. *Kórélettan: Lipid eredetû szignálmolekulák szerepe a priming kialakulásában. Indukált rezisztencia molekuláris vizsgálata szõlõben. *Növényi molekuláris biológia: Géncsendesítési technikák kifejlesztése (Arabidopsis, szõlõ, kukorica).

46 11. Lab-on-a-Chip kutatócsoport Kovács L. Gábor PTE KK Laboratóriumi Medicina Intézet Vermes István Bódis József Ertl Tibor Biomarker analízis Biomarker: Objektíven mérhető jellemző, amely segít megítélni a *normál biológiai folyamatokat *kóros folyamatokat *gyógyszeres kezelést és a hatékonyságot

47 A LABORATÓRIUMI DIAGNOSZTIKA JELENTŐSÉGE A patológiai-laboratóriumi vizsgálat a modern medicina legfontosabb szegmense. Az Amerikai Patológusok Társasága: A patológiai/laboratóriumi szolgáltatások képezik a klinikai döntéshozatal %-ának alapját mind a diagnosis, mind pedig a terápia és a prognosis során.

48 LABORATÓRIUMI MÓDSZEREK A BIOMARKEREK KUTATÁSÁBAN GENETIKA EPIGENETIKA PROTEOMIKA TÖMEG-SPEKTROMETRIA CHIP-TECHNOLÓGIA

49 12. Neuroendokrinológia kutatócsoport Miseta Attila, Kovács L. Gábor ÁOK Laboratóriumi Medicina Intézet

50 13. Molekuláris farmakológiai kutatócsoport Helyes Zsuzsanna PTE ÁOK Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet Szőke Éva Pintér Erika Kemény Ágnes Nagy Péter Szitter István Tékus Valéria Hajna Zsófia Kormos Viktória

51 Célkitűzések Az érzőideg-végződések, a neuropeptidek és a neuro-immun interakciók gyulladásos és fájdalommal járó kórfolyamatokban betöltött szerepének feltérképezése és potenciális új gyógyszercélpontok azonosítása. A gyulladás- és fájdalomfolyamatok intenzitásának komplex megítélése (ízületi gyulladás, bőrgyulladás, légúti gyulladás, bélgyulladás modellek; akut és krónikus fájdalom- és migrénmodellek), új gyógyszerjelölt molekulák hatástani vizsgálata. In vivo imaging módszerek bevezetése a módszertani repertoárba (mikroct, fluoreszcens molekuláris tomográfia, kemi-és biolumineszcens optikai képalkotás, intravitális mikroszkópia, lézer Doppler imaging).

52 In vivo imaging labor Skyscan mikroct Fluoreszcens molekuláris tomográf Lumineszcens/ fluoreszcens optikai imager Nikon intravitális videomikroszkóp Laser Doppler Imager

53 14. Kísérletes sebészet kutatócsoport Jancsó Gábor ÁOK Kísérletes Sebészeti Intézet *A szívizom és az érrendszer endogén adaptációs válszmechanizmusainak kísérletes és klinikai vizsgálata Lantos János * Oxidatív stressz, leukocita és trombocita aktiváció vizsgálata különféle akut és gyulladással járó betegségekben

54 Ischemia reperfúziós folyamatok klinikai és kísérletes vizsgálata Sejttenyészetek: Szívizom sejttenyészetben a hipoxiás stressz által kiváltott sejtszintű endogén adaptáció vizsgálata Állatkísérletek: Különböző szervek iszkémia-reperfúziójának, postkondicionálásának és kontrollált reperfúziójának vizsgálata Klinikai vizsgálatok: Antioxidáns enzimek genetikai változatai prediszponáló szerepének vizsgálata Postkondicionálás hatásának vizsgálata aortaműtéten átesett betegeknél Endogén adaptáció vizsgálata diabeteszes betegekben A GST polimorfizmusának és a perioperatív szövődmények összefüggésének vizsgálata szívsebészeti beavatkozáson átesett betegekben A kontrollált reperfúzió protektív hatásának vizsgálata érsebészeti betegeken

55 15. Neurobiológia kutatócsoport Gábriel Róbert TTK Biológiai Intézet Kísérletes Állattani és Neurobiológiai Tanszék A retina elektrofiziológiai, molekuláris biológiai, morflógiai és funkcionális vizsgálata Völgyi Béla

56 Fluoreszcens Ca 2+ mérés A rendszer a retinális idegsejtek elektromos aktivitásával szorosan Intracelluláris Ca 2+ képalkotó összefüggő rendszer intracelluláris Ca 2+ szint mérését teszi majd lehetővé képalkotó módszerek segítségével. Egér retina felszíne: a sejtek Ca 2+ indikátorral inkubáltak, így minden sejt fluorescenciájának változása az intracelluláris Ca 2+ szintet követi. A fluorescencia szintjének változása látható farmakológiai serkentés hatására.

57 Patch-clamp retinális elektrofiziológia A rendszer retinális sejtek elektromos aktivitásának (membránpotenciál és ionáram változások) monitorozását teszi majd lehetővé.

58 MEA labor A multielectroda array rendszer lehetővé teszi majd több (max 60) retinális idegsejt akcióspotenciál mintázatának szimultán regisztrációját.

59 16. Magatartásélettan kutatócsoport Hernádi István Biológiai Intézet Kísérletes Állattani és Neurobiológiai Tanszék Neurológiai screening és alapvető magatartási jellegek vizsgálata

60 Állatelhelyezés ketrecek (IVC rendszer) Patkány (42) Egér (100) Forrás: ACSBrochureREAD.pdf

61 Szenzomotoros integráció

62 Általános aktivitás, exploráció

63 Depresszió, anxietás

64 Preferencia és averzió

65 Kognitív vselkedésmodellek Impulzivitás: késleltetett jutalom leértékelési feladat delay discounting paradigm Hernádi I, Kardos P, et al., In progress.

66 Neuronális aktivitás mérése éber, viselkedő állatban Oyama K, Hernádi I, Iijima T, Tsutsui KI. J Neurosci 30 (2010)

67 17. Analitikai Kémiai és Geoanalitikai kutatócsoport Kilár Ferenc TTK Kémiai Intézet Analitikai és Környezet Kémiai Tanszék Felinger Attila

68 *Adszorpciós és anyagátadási folyamatok folyadékkromatográfiában *Biológialiag aktív vegyületek vizsgálata *Lipopoliszacharidomika: endotoxinok alkotórészeinek szerkezetvizsgálata *Környezeti kémia és geomikrobiológiai kutatás: vasoxidáló baktériumok (szulftá redukálók és szulfid oxidálók) vizsgálata *Paleokörnyezeti rekonstrukció: O és C izotópok vizsgálata fosszilis gerinces fogak bioapatitjában *Mállási folyamatok stabilizotópos vizsgálata: Fe izotópok vizsgálata a paleotalajok Fe-ásványaiban *Tenger alatti vulkanikus környezetek kutatása különös tekintettel az ércképződésre (Mecsekben)

69 18. Nagy intenzitású terahertzes kutatócsoport Hebling János TTK Fizika Intézet Kísérleti Fizikai Tanszék Fizikai Informatikai Tanszék

70 Terahertzes sugárzás Az elektromágneses hullámok egy fajtája, melyek rezgési frekvenciája 0,3-30 THz, hullámhossza az 1 mm - 10 mm (mikrohullámok és az infravörös sugárzás tartománya között) 1 THz = 1012 Hz, azaz másodpercenként rezgés. Alkalmazási területei: Anyagtudomány Biológia Orvosi diagnosztika Biztonságtechnika Szerves molekulák jól azonosíthatók THz-es spektrumuk alapján, amely a molekulák konformációjára és hidratációs (vizes környezetbeli) állapotára is érzékeny lehet. Könnyen mérhető az elektromos tér időbeli lefutása (elektrooptikai mintavételezés)

71 19. Légkörfizika kutatócsoport Geresdi István TTK Környezettudományi Intézet Talajtani és Klimatológiai Tanszék Sarkadi Noémi Keresztúri Csaba Az MM5 előrejelzési modell által számított 925 hpa-os szélmező és a 15 perc alatt lehullott csapadékmező előrejelzése.

72 * Vegyes halmazállapotú csapadék kialakulásának numerikus modellezése (jégszemek, hópelyhek olvadása) *Jégszemcsék, jégkristályok kialakulásának numerikus modellezése *Modell tesztelése erős dinamikai - microfizikai kölcsönhatást tartalmazó rendszerben (zivatarfelhők) *Esőcseppekben leéjátszódó folyamatok modellezése *Zivatarfelhők kialakulásának modellezése

73 20. Spektroszkópia kutatócsoport Erostyák János TTK Fizika Intézet Kísérleti Fizikai Tanszék Fluoreszcencia spektroszkópia: egyre elterjedtebb a biofizikai, biokémiai, orvosi kutatások, nemcsak a tiszta fizika és kémia kutatási területein

74 HORIBA Jobin-Yvon Nanolog *rendkívül érzékeny, kedvező időskála *a gerjesztett állapot kb. 10ns élettartama alatt végbemenő molekuláris folyamatok jelentős része hatással van a fluoreszcencia jellemzőire

75 21. Zöldkémia kutatócsoport Kollár László TTK Kémiai Intézet Szervetlen Kémiai Tanszék

76 *Kavitandok szintézise: szenzorkémiai célokra használható, kehelyszerű befogadó molekulák *Új típusú, farmakológiai fontosságú intermedierek homogénkatalitikus szintézise környezetbarát ( zöldkémiai ) módszerekkel. *Kémiai szenzorok fejlesztése: elektrokatalizátor alkalmazásával készített H 2 S mérő mikroszenzor kifejlesztése, vizsgálata *Bioszenzorok, optikai szenzorok kutatása, fejlesztése: enzimaktivitás, gyógyszerszerhatóanyagok szintézise *Elektrokémiai mikroszkóp: új mérőcsúcsokkal végett kémiai mikroszkópiás vizsgálatok biológiai közegekben, korróziós vizsgálatok *Gyenge molekuláris kölcsönhatások vizsgálata

77 22. SMART CITY TECHNOLOGIES kutatócsoport Kiss Tibor PMMK Erőforráshatékonyság munkacsoport Kiss Tibor; Bachmann Bálint Energiadesign munkacsoport Ifj. Kistelegdi István

78 Mikro és makro szinten vizsgálja az emberi közösségek erőforrástranszformációs folyamatait: mikro szinten egy-egy épület, makro szinten egy település energia és anyagáramait mérik fel, modellezzik. *Az EU egyik fő fejlesztési irányzata az ún. Smart cities and communities Initiative koncepció megvalósítása, mellyel kapcsolatban 2011-ben nyilvános konzultációt folytattak (http://ec.europa.eu/energy/technology/consultations/ _smart _cities_en.htm). *Épületek, közösségi közlekedés és városi mobilitás, energia hálózatok, információs és kommunikációs technológiák, decentralizált energia termelés, tiszta üzemanyagok, víz és hulladékszolgáltatás. *EU kezdeményezés: a leghatékonyabb modellek és stratégiák európai terjesztése (http://setis.ec.europa.eu/about-setis/technologyroadmap/european-initiative-on-smart-cities), megvalósítására európai platform is alakult (http://eu-smartcities.eu/).

79 Aqua skin technológia: Vízközegű homlokzathűtés, árnyékolás épülethűtési energiamegtakarítás, termikus és vizuális komfortérzet energiahatékony biztosítása, természetes megvilágítás optimálása, opcionális fűtési energiamegtakarítás. Fotobioreaktor polifunkcionális klímaburok szerkezetek Alga- Skin, Alga technológia energetikai és manipulációs felhasználhatósága az épületburokban a belső épületklíma javítása, a vizuális komfortérzet és a termikus komfortérzet magasszintű biztosítása, épülethűtési és fűtési energia megtakarítás, természetes fénytechnológia optimálása. Moduláris, adaptiv polifunkcionális klímaszerkezet mérőállomás terve

80 Ipari és irodaépület Sikonda Passziv hűtőhatású szellőzőtornyok Épületaerodinamikai CFD áramlástani szimulációk, a tornylezáró Venturi tányérok működése. Épületaerodinamikai szélcsatrona méréssoroza

81 Várt hatások Az egészségtudományi és a környezettudományi felfedező kutatás megalapozza az innovációs és gazdaságfejlesztő tevékenységet, elősegíti a K+F+Iorientált spin-off cégek fejlődését, ipari és akadémiai kapcsolatok kialakítását. Tudásalapú, innováció-orientált gazdaságfejlesztési stratégia, melyhez a felsőoktatási bázis kiváló alap. Új, nemzetközi színvonalú oktatási terek, előadók, szemináriumi helyiségek, laborok segítségével bővül az oktatási kapacitása, megjelenik a TTK és a PMMK számára is az angol nyelvű képzések jelentős infrastrukturális háttere. A projekt új képzési formák indítását, ill. jelentős bővítését teszi lehetővé. Nemzetközi és hazai pályázatokon való sikeres részvétel, pályázati konzorciumok szervezése.

82 Köszönet Sárkány Béla Jakab Ferenc Kukai Tibor Prof. Kovács L. Gábor Prof. Sümegi Balázs Prof. Gábriel Róbert Czibók Balázs

TDK lehetőségek az MTA TTK Enzimológiai Intézetben

TDK lehetőségek az MTA TTK Enzimológiai Intézetben TDK lehetőségek az MTA TTK Enzimológiai Intézetben Vértessy G. Beáta egyetemi tanár TDK mind 1-3 helyezettek OTDK Pro Scientia különdíj 1 második díj Diákjaink Eredményei Zsűri különdíj 2 első díj OTDK

Részletesebben

SZTE Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet Igazgató: Dr. Varró András egyetemi tanár

SZTE Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet Igazgató: Dr. Varró András egyetemi tanár SZTE Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet Igazgató: Dr. Varró András egyetemi tanár TDK felelős: Dr. Pataricza János egyetemi docens tel.: (62) 545-674 fax: (62) 545-680 E-mail: Pataricza@phcol.szote.u

Részletesebben

1. A megyében végzett jelentősebb kutatási témák, projektek ráfordításainak ágazati megoszlása (összesen 4 859 millió Ft-ról áll rendelkezésre adat):

1. A megyében végzett jelentősebb kutatási témák, projektek ráfordításainak ágazati megoszlása (összesen 4 859 millió Ft-ról áll rendelkezésre adat): Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához c. dokumentum kiegészítése a Magyar Tudományos Akadémia adataival Csongrád megye Az alábbi dokumentum a Smart Specialisation

Részletesebben

Hogyan lesznek új gyógyszereink? Bevezetés a gyógyszerkutatásba

Hogyan lesznek új gyógyszereink? Bevezetés a gyógyszerkutatásba Hogyan lesznek új gyógyszereink? Bevezetés a gyógyszerkutatásba Keserű György Miklós, PhD, DSc Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont A gyógyszerkutatás folyamata Megalapozó kutatások

Részletesebben

Molekuláris biológiai eljárások alkalmazása a GMO analitikában és az élelmiszerbiztonság területén

Molekuláris biológiai eljárások alkalmazása a GMO analitikában és az élelmiszerbiztonság területén Molekuláris biológiai eljárások alkalmazása a GMO analitikában és az élelmiszerbiztonság területén Dr. Dallmann Klára A molekuláris biológia célja az élőlények és sejtek működésének molekuláris szintű

Részletesebben

Biológiai biztonság: Veszély: - közvetlen - közvetett

Biológiai biztonság: Veszély: - közvetlen - közvetett Biológiai biztonság Biológiai biztonság: Minden biológiai anyag potenciálisan kórokozó és szennyező; a biológiai biztonság ezen biológiai anyagok hatásaira (toxikus hatások, fertőzések) koncentrál és célja

Részletesebben

Biobank Hálózat kialakításának minőségügyi kérdései a Semmelweis Egyetemen

Biobank Hálózat kialakításának minőségügyi kérdései a Semmelweis Egyetemen Biobank Hálózat kialakításának minőségügyi kérdései a Semmelweis Egyetemen Magyarósi Szilvia Molnár Mária Judit SE Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete Semmelweis Egyetem DEMIN 2014. május 22.

Részletesebben

Humán genom variációk single nucleotide polymorphism (SNP)

Humán genom variációk single nucleotide polymorphism (SNP) Humán genom variációk single nucleotide polymorphism (SNP) A genom ~ 97 %-a két különböző egyedben teljesen azonos ~ 1% különbség: SNP miatt ~2% különbség: kópiaszámbeli eltérés, deléciók miatt 11-12 millió

Részletesebben

B-sejtek szerepe az RA patológiás folyamataiban

B-sejtek szerepe az RA patológiás folyamataiban B-sejtek szerepe az RA patológiás folyamataiban Erdei Anna Biológiai Intézet Immunológiai Tanszék Eötvös Loránd Tudományegyetem Immunológiai Tanszék ORFI, Helia, 2015 április 17. RA kialakulása Gary S.

Részletesebben

A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei

A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei A TM vizsgálatok alapkérdései A vizsgálatok célja, információértéke? Az alkalmazás területei? Hogyan válasszuk ki az alkalmazott

Részletesebben

A K+F+I forrásai között

A K+F+I forrásai között Joint Venture Szövetség EU 2014-2020 Konferencia 2014. január 30. A K+F+I forrásai 2014-2020 között Pecze Tibor Csongor elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal EU tematikus célok Kötelező illeszkedés OP-k

Részletesebben

A KKV-K SZEREPE AZ INNOVÁCIÓS FOLYAMATOKBAN ÉS AZOK FONTOSSÁGA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGÉBEN

A KKV-K SZEREPE AZ INNOVÁCIÓS FOLYAMATOKBAN ÉS AZOK FONTOSSÁGA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGÉBEN A KKV-K SZEREPE AZ INNOVÁCIÓS FOLYAMATOKBAN ÉS AZOK FONTOSSÁGA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGÉBEN Pitó Enikő, KFI igazgató SZTE KKV-K SZEREPE AZ INNOVÁCIÓBAN REGIONÁLIS SZINTEN -FÓKUSZBAN

Részletesebben

FEHÉRJE VAKCINÁK BIOTECHNOLÓGIAI ELŐÁLLÍTÁSA III.

FEHÉRJE VAKCINÁK BIOTECHNOLÓGIAI ELŐÁLLÍTÁSA III. Az élettudományi-klinikai felsőoktatás gyakorlatorientált és hallgatóbarát korszerűsítése a vidéki képzőhelyek nemzetközi versenyképességének erősítésére FEHÉRJE VAKCINÁK BIOTECHNOLÓGIAI ELŐÁLLÍTÁSA III.

Részletesebben

2012.08.14 biológia BSc 2012 szeptember- 1/5

2012.08.14 biológia BSc 2012 szeptember- 1/5 2012.08.14 biológia BSc 2012 szeptember- 1/5 Matematika ea. EA/Koll. 2 3 nincs Simon Ilona Matematika gyakorlat GY/Gyakj. 1 2 Matematika ea. felvétele Simon Ilona Informatika ea. EA/Koll. 2 2 nincs Jenei

Részletesebben

dr. Gábriel Róbert államvizsga témák:

dr. Gábriel Róbert államvizsga témák: dr. Gábriel Róbert államvizsga témák: 1. Diabeteszes retinopátia vizsgálata kísérleti állatmodellekben 2. Retinális ishemia vizsgálata kísérleti állatmodelleken 3. Peptidek és peptid analógok által mediált

Részletesebben

Nyitókonferencia Az SZTE szerepe a projekt megvalósításában. Kovács Attila

Nyitókonferencia Az SZTE szerepe a projekt megvalósításában. Kovács Attila Ágazati felkészítés a hazai ELI projekttel összefüggő képzési és K+F feladatokra" Nyitókonferencia 2013. 07.17. Az SZTE szerepe a projekt megvalósításában Kovács Attila TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0005

Részletesebben

2013. évi Szerzők Ünnepe. Díjazottak névsora a évi MTMT adatok alapján

2013. évi Szerzők Ünnepe. Díjazottak névsora a évi MTMT adatok alapján A Szerzők Ünnepét 2013. december 10-én immár harmadik alkalommal rendezte meg a PTE Általános Orvostudományi Kara. Az értékelés alapjául a Magyar Tudományos Művek Tárába töltött előző évi adatok szolgálnak.

Részletesebben

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpontja

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpontja A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpontja Keserű György Miklós gy.keseru@ttk.mta.hu www.ttk.mta.hu Az MTA TTK küldetése: multidiszciplináris kutatások komplex rendszereken Ember Anyagtudomány

Részletesebben

H 2020 munkacsoport alakuló értekezlet

H 2020 munkacsoport alakuló értekezlet Interdiszciplináris kutatói teamek létrehozása és felkészítése a nemzetközi programokban való részvételre a Miskolci Egyetem stratégiai kutatási területein TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0017 H 2020 munkacsoport

Részletesebben

47. MEMBRÁN-TRANSZPORT KONFERENCIA PROGRAM, május Sümeg, Hotel Kapitány

47. MEMBRÁN-TRANSZPORT KONFERENCIA PROGRAM, május Sümeg, Hotel Kapitány 47. MEMBRÁN-TRANSZPORT KONFERENCIA PROGRAM, 2017. május 16-19. Sümeg, Hotel Kapitány Május 16. kedd 13:00-17:00 Regisztráció, poszterek kifüggesztése 17:00-17:10 Ünnepélyes megnyitó Fischer Emil és Tretter

Részletesebben

Biológiai módszerek alkalmazása környezeti hatások okozta terhelések kimutatására

Biológiai módszerek alkalmazása környezeti hatások okozta terhelések kimutatására Szalma Katalin Biológiai módszerek alkalmazása környezeti hatások okozta terhelések kimutatására Témavezető: Dr. Turai István, OSSKI Budapest, 2010. október 4. Az ionizáló sugárzás sejt kölcsönhatása Antone

Részletesebben

Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott projekt HU-0115/NA/2008-3/ÖP-9 ÚJ TERÁPIÁS CÉLPONTOK AZONOSÍTÁSA GENOMIKAI MÓDSZEREKKEL

Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott projekt HU-0115/NA/2008-3/ÖP-9 ÚJ TERÁPIÁS CÉLPONTOK AZONOSÍTÁSA GENOMIKAI MÓDSZEREKKEL Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott projekt HU-0115/NA/2008-3/ÖP-9 ÚJ TERÁPIÁS CÉLPONTOK AZONOSÍTÁSA GENOMIKAI MÓDSZEREKKEL KÖZÖS STRATÉGIA KIFEJLESZTÉSE MOLEKULÁRIS MÓDSZEREK ALKALMAZÁSÁVAL

Részletesebben

A biotechnológia alapjai A biotechnológia régen és ma. Pomázi Andrea

A biotechnológia alapjai A biotechnológia régen és ma. Pomázi Andrea A biotechnológia alapjai A biotechnológia régen és ma Pomázi Andrea A biotechnológia fogalma Alkalmazott biológia A fogalom állandó változásban van A biológia és a biotechnológia közötti különbség a méretekben

Részletesebben

A PET szerepe a gyógyszerfejlesztésben. Berecz Roland DE KK Pszichiátriai Tanszék

A PET szerepe a gyógyszerfejlesztésben. Berecz Roland DE KK Pszichiátriai Tanszék A PET szerepe a gyógyszerfejlesztésben Berecz Roland DE KK Pszichiátriai Tanszék Gyógyszerfejlesztés Felfedezés gyógyszertár : 10-15 év Kb. 1 millárd USD/gyógyszer (beleszámolva a sikertelen fejlesztéseket)

Részletesebben

Biotechnológiai Innovációs Bázis Klaszter. Pohli Krisztina, klaszter-koordinátor

Biotechnológiai Innovációs Bázis Klaszter. Pohli Krisztina, klaszter-koordinátor Biotechnológiai Innovációs Bázis Klaszter Pohli Krisztina, klaszter-koordinátor Alapok Kutatási hagyományok a régióban: Orvostudomány Biotechnológia A kezdetek Pannónia Kutatási Park Forrásvidék Kft. ImmunGenomika

Részletesebben

A harkányi gyógyvízzel végzett vizsgálataink eredményei psoriasisban között. Dr. Hortobágyi Judit

A harkányi gyógyvízzel végzett vizsgálataink eredményei psoriasisban között. Dr. Hortobágyi Judit A harkányi gyógyvízzel végzett vizsgálataink eredményei psoriasisban 2007-2011 között Dr. Hortobágyi Judit Pikkelysömörre gyakorolt hatása 2007-től 2009-ig 1. Lokális hatása 2. Szisztémás hatása 3. Állatkísérlet

Részletesebben

Az immunrendszer működésében résztvevő sejtek Erdei Anna Immunológiai Tanszék ELTE

Az immunrendszer működésében résztvevő sejtek Erdei Anna Immunológiai Tanszék ELTE Az immunrendszer működésében résztvevő sejtek Erdei Anna Immunológiai Tanszék ELTE Tanárszakosok, 2017. Bev. 2. ábra Az immunválasz kialakulása 3.1. ábra A vérsejtek képződésének helyszínei az élet folyamán

Részletesebben

Richter Gedeon Nyrt.

Richter Gedeon Nyrt. Vállalati K+F, technológiai igények bemutatása: Richter Gedeon Nyrt. Gyógyszeripari K+F, együttműködések egyetemi / akadémiai kutatóhelyekkel: Richter Gedeon Nyrt. ELTE INNOVÁCIÓS NAP BUDAPEST 2007. JANUÁR

Részletesebben

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító szám: TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011 Az orvosi

Részletesebben

Dr. Máthéné Dr. Szigeti Zsuzsanna és munkatársai

Dr. Máthéné Dr. Szigeti Zsuzsanna és munkatársai Kar: TTK Tantárgy: CITOGENETIKA Kód: AOMBCGE3 ECTS Kredit: 3 A tantárgyat oktató intézet: TTK Mikrobiális Biotechnológiai és Sejtbiológiai Tanszék A tantárgy felvételére ajánlott félév: 3. Melyik félévben

Részletesebben

BIOTERMÉK TECHNOLÓGIA-2

BIOTERMÉK TECHNOLÓGIA-2 BIOTERMÉK TECHNOLÓGIA-2 MSc Biomérnök hallgatók számára Előadó: 3 + 0 + 0 óra, 4 kredit szóbeli vizsga Pécs Miklós, Ballagi András Elérhetőség: F épület, FE lépcsőház földszint 1 (463-) 40-31 pecs@eik.bme.hu

Részletesebben

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk?

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? rövid összegzés a számok tükrében Madarász Tamás projektfelelős FAVA Konferencia, 2015. április 8-9. Siófok Tartalom KUTATÁS-FEJLESZTÉS FINANSZÍROZÁSA A FELSŐOKTATÁSBAN

Részletesebben

Áramlási citometria 2011. / 4. Immunológiai és Biotechnológiai Intézet PTE KK

Áramlási citometria 2011. / 4. Immunológiai és Biotechnológiai Intézet PTE KK Áramlási citometria 2011. / 4 Immunológiai és Biotechnológiai Intézet PTE KK Az áramlási citometria elve Az áramlási citometria ( Flow cytometria ) sejtek gyors, multiparaméteres vizsgálatára alkalmas

Részletesebben

Immunológiai módszerek a klinikai kutatásban

Immunológiai módszerek a klinikai kutatásban Immunológiai módszerek a klinikai kutatásban 3. előadás Az immunrendszer molekuláris elemei: antigén, ellenanyag, Ig osztályok Az antigén meghatározása Detre László: antitest generátor - Régi meghatározás:

Részletesebben

A Ritka Betegség Regiszterek szerepe a klinikai kutatásban Magyarósi Szilvia (SE, Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete)

A Ritka Betegség Regiszterek szerepe a klinikai kutatásban Magyarósi Szilvia (SE, Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete) A Ritka Betegség Regiszterek szerepe a klinikai kutatásban Magyarósi Szilvia (SE, Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete) I. Ritka Betegség regiszterek Európában II. Ritka betegség regiszterek

Részletesebben

Környezetipari és Megújuló Energetikai Kompetenciaés Innovációs Központ (KÖMEKIK)

Környezetipari és Megújuló Energetikai Kompetenciaés Innovációs Központ (KÖMEKIK) Környezetipari és Megújuló Energetikai Kompetenciaés Innovációs Központ (KÖMEKIK) tudományos tanácsadó Kapos ITK Kht. Kompetenciaközpont konzorciumi tagok és munkatársak Kapos ITK Kht. Görcs Nóra (okl.

Részletesebben

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások:

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: a Miskolci Egyetem közreműködése a térségi innovációs folyamatokban Dr. Mang Béla stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes Balatonfüred, 2009. május 11. Időhorizont

Részletesebben

Biotechnológia, egészség- és környezetvédelem. Műegyetem - Kutatóegyetem Biotechnológia, egészség-és környezetvédelem

Biotechnológia, egészség- és környezetvédelem. Műegyetem - Kutatóegyetem Biotechnológia, egészség-és környezetvédelem Biotechnológia, egészség- és környezetvédelem Kr.e. 6000 Kr.e. 5000 Ereky Károly (1878-1952) A biotechnológia a munkaszervezési tudomány, azaz technológia, élő szervezetekkel, más szóval biotechnológiai

Részletesebben

TUDOMÁNYOS ÜLÉST május 09-én (hétfôn) órakor a DAB székházban. (Debrecen, Thomas Mann u. 49.) rendez, melyre tisztelettel meghívjuk.

TUDOMÁNYOS ÜLÉST május 09-én (hétfôn) órakor a DAB székházban. (Debrecen, Thomas Mann u. 49.) rendez, melyre tisztelettel meghívjuk. Meghívó A Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kara a Debreceni Akadémiai Bizottság Orvostudományi Szakbizottsága a DE ÁOK LMI Klinikai Laboratóriumi Kutató Tanszék közremûködésével 2016. május 09-én

Részletesebben

MedInProt Szinergia IV. program. Szerkezetvizsgáló módszer a rendezetlen fehérjék szerkezetének és kölcsönhatásainak jellemzésére

MedInProt Szinergia IV. program. Szerkezetvizsgáló módszer a rendezetlen fehérjék szerkezetének és kölcsönhatásainak jellemzésére MedInProt Szinergia IV. program Szerkezetvizsgáló módszer a rendezetlen fehérjék szerkezetének és kölcsönhatásainak jellemzésére Tantos Ágnes MTA TTK Enzimológiai Intézet, Rendezetlen fehérje kutatócsoport

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM KALOCSAI KORNÉL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

Tudásmenedzsment és gyógyszerinnováció

Tudásmenedzsment és gyógyszerinnováció Tudásmenedzsment és gyógyszerinnováció Ipari szükségletek / elvárások Dr. Bátori Sándor Sanofi-aventis Innovatív Gyógyszerek Kutatása, MAGYOSZ, 2009.01.07. Alapvető együttm ttműködések Hosszútávú elhatározás:

Részletesebben

A preventív vakcináció lényege :

A preventív vakcináció lényege : Vakcináció Célja: antigénspecifkus immunválasz kiváltása a szervezetben A vakcina egy olyan készítmény, amely fokozza az immunitást egy adott betegséggel szemben (aktiválja az immunrendszert). A preventív

Részletesebben

A BIOLÓGIAI GYÓGY- SZEREK FEJLESZTÉSÉNEK FINANSZÍROZÁSA ÉS TERÁPIÁS CÉLTERÜLETEI

A BIOLÓGIAI GYÓGY- SZEREK FEJLESZTÉSÉNEK FINANSZÍROZÁSA ÉS TERÁPIÁS CÉLTERÜLETEI Az élettudományi-klinikai felsőoktatás gyakorlatorientált és hallgatóbarát korszerűsítése a vidéki képzőhelyek nemzetközi versenyképességének erősítésére A BIOLÓGIAI GYÓGY- SZEREK FEJLESZTÉSÉNEK FINANSZÍROZÁSA

Részletesebben

Lymphoma sejtvonalak és gyerekkori leukémia (ALL) sejtek mikro RNS (mir) profiljának vizsgálata

Lymphoma sejtvonalak és gyerekkori leukémia (ALL) sejtek mikro RNS (mir) profiljának vizsgálata Lymphoma sejtvonalak és gyerekkori leukémia (ALL) sejtek mikro RNS (mir) profiljának vizsgálata Dr. Nemes Karolina, Márk Ágnes, Dr. Hajdu Melinda, Csorba Gézáné, Dr. Kopper László, Dr. Csóka Monika, Dr.

Részletesebben

Hamar Péter. RNS világ. Lánczos Kornél Gimnázium, Székesfehérvár, 2014. október 21. www.meetthescientist.hu 1 26

Hamar Péter. RNS világ. Lánczos Kornél Gimnázium, Székesfehérvár, 2014. október 21. www.meetthescientist.hu 1 26 Hamar Péter RNS világ Lánczos Kornél Gimnázium, Székesfehérvár, 2014. október 21. 1 26 Főszereplők: DNS -> RNS -> fehérje A kód lefordítása Dezoxy-ribo-Nuklein-Sav: DNS az élet kódja megkettőződés (replikáció)

Részletesebben

Biomatika Intézet Neumann János Informatikai Kar Óbudai Egyetem. Dr. Kozlovszky Miklós egyetemi docens, intézetigazgató, OE NIK

Biomatika Intézet Neumann János Informatikai Kar Óbudai Egyetem. Dr. Kozlovszky Miklós egyetemi docens, intézetigazgató, OE NIK Biomatika Intézet Neumann János Informatikai Kar Óbudai Egyetem Dr. Kozlovszky Miklós egyetemi docens, intézetigazgató, OE NIK Bevezetés Látványos fejlődés robotika, orvosi informatika területeken Korábban

Részletesebben

Sejtek - őssejtek dióhéjban. 2014. február. Sarkadi Balázs, MTA-TTK Molekuláris Farmakológiai Intézet - SE Kutatócsoport, Budapest

Sejtek - őssejtek dióhéjban. 2014. február. Sarkadi Balázs, MTA-TTK Molekuláris Farmakológiai Intézet - SE Kutatócsoport, Budapest Sejtek - őssejtek dióhéjban 2014. február Sarkadi Balázs, MTA-TTK Molekuláris Farmakológiai Intézet - SE Kutatócsoport, Budapest A legtöbb sejtünk osztódik, differenciálódik, elpusztul... vérsejtek Vannak

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2006. Életminőséget Javító Gyógyszerek és Gyógyító Eljárások Fejlesztése

ÉVES JELENTÉS 2006. Életminőséget Javító Gyógyszerek és Gyógyító Eljárások Fejlesztése ÉVES JELENTÉS 2006 PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM UNIVERSITY OF PÉCS Életminőséget Javító Gyógyszerek és Gyógyító Eljárások Fejlesztése A projekt a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal támogatásával valósult

Részletesebben

A kutatóközpont közfeladatként ellátott tevékenysége Közfeladatként ellátott alaptevékenység köre A szerves kémia terén

A kutatóközpont közfeladatként ellátott tevékenysége Közfeladatként ellátott alaptevékenység köre A szerves kémia terén A kutatóközpont közfeladatként ellátott tevékenysége A kutatóközpont autonóm módon vesz részt az MTA közfeladatainak megoldásában, önállóan is vállal közfeladatokat, továbbá egyéb tevékenységet is végezhet.

Részletesebben

I. Adatlap. 2. Kari tagozódású felsőoktatási intézmény esetén a képzésért felelős kar megnevezése Természettudományi Kar

I. Adatlap. 2. Kari tagozódású felsőoktatási intézmény esetén a képzésért felelős kar megnevezése Természettudományi Kar 5 I. Adatlap 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe; Pécsi Tudományegyetem, 7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b. 2. Kari tagozódású felsőoktatási intézmény esetén a képzésért felelős kar megnevezése

Részletesebben

Smarter cities okos városok. Dr. Lados Mihály intézetigazgató Horváthné Dr. Barsi Boglárka tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI

Smarter cities okos városok. Dr. Lados Mihály intézetigazgató Horváthné Dr. Barsi Boglárka tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI MTA Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet, Győr Smarter cities okos városok Dr. Lados Mihály intézetigazgató Horváthné Dr. Barsi Boglárka tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI

Részletesebben

Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. Megújult módszerekkel az innovációért

Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. Megújult módszerekkel az innovációért Megújult módszerekkel az innovációért ELTE Innovációs nap 2012 Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft. Slezsák István Ügyvezető igazgatóhelyettes (istvan.slezsak@bayzoltan.hu) Budapest 2012.02.23. A Bay Zoltán

Részletesebben

2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21.

2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21. 2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben

Részletesebben

Intelligens szakosodás alapú regionális innovációs stratégia (RIS3)

Intelligens szakosodás alapú regionális innovációs stratégia (RIS3) Intelligens szakosodás alapú regionális innovációs stratégia (RIS3) 2014-2020 között kohéziós politika céljai Járuljon hozzáaz EU 2020 stratégia céljainak megvalósításához Hangsúly: az eredményeken legyen!

Részletesebben

Nemzeti Nukleáris Kutatási Program

Nemzeti Nukleáris Kutatási Program Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont Nemzeti Nukleáris Kutatási Program 2014-2018 Horváth Ákos Főigazgató, MTA EK foigazgato@energia.mta.hu Előzmények 2010. Elkészül a hazai nukleáris

Részletesebben

GNTP. Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport. Kérdőív Értékelő Összefoglalás

GNTP. Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport. Kérdőív Értékelő Összefoglalás GNTP Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport Kérdőív Értékelő Összefoglalás Választ adott: 44 fő A válaszok megoszlása a válaszolók munkahelye szerint Személyre szabott orvoslás fogalma Kérdőív meghatározása:

Részletesebben

dr. Gábriel Róbert államvizsga témák:

dr. Gábriel Róbert államvizsga témák: dr. Gábriel Róbert államvizsga témák: 1. Diabeteszes retinopátia vizsgálata kísérleti állatmodellekben 2. Retinális ishemia vizsgálata kísérleti állatmodelleken 3. Peptidek és peptid analógok által mediált

Részletesebben

Immunológia I. 4. előadás. Kacskovics Imre

Immunológia I. 4. előadás. Kacskovics Imre Immunológia I. 4. előadás Kacskovics Imre (imre.kacskovics@ttk.elte.hu) 3.1. ábra A vérsejtek képződésének helyszínei az élet folyamán 3.2. ábra A hemopoetikus őssejt aszimmetrikus osztódása 3.3. ábra

Részletesebben

Tudományos Diákköri Konferencia. Neumann János Informatikai Kar

Tudományos Diákköri Konferencia. Neumann János Informatikai Kar Tudományos Diákköri Konferencia Neumann János Informatikai Kar Ünnepélyes megnyitó: F06. előadó 2012. november15. 13 30 Megnyitja: Dr. Nádai László dékán Szekció ülések: Informatika alkalmazások I. szekció

Részletesebben

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26.

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Innovációs tevékenység célja Magasabb hozzáadott érték Versenyelőny Piacbővítés CSOMIÉP Kft. Legrand Zrt.

Részletesebben

Immunológia Világnapja

Immunológia Világnapja a Magyar Tudományos Akadémia Biológiai Osztály, Immunológiai Bizottsága és a Magyar Immunológiai Társaság Immunológia Világnapja - 2016 Tumorbiológia Dr. Tóvári József, Országos Onkológiai Intézet Mágikus

Részletesebben

Az Oxidatív stressz hatása a PIBF receptor alegységek összeszerelődésére.

Az Oxidatív stressz hatása a PIBF receptor alegységek összeszerelődésére. Újabban világossá vált, hogy a Progesterone-induced blocking factor (PIBF) amely a progesteron számos immunológiai hatását közvetíti, nem csupán a lymphocytákban és terhességgel asszociált szövetekben,

Részletesebben

Az anyag tulajdonságaitól a felhasználásig - természetes alapanyagok és hulladékok hasznosítását megalapozó kutatások

Az anyag tulajdonságaitól a felhasználásig - természetes alapanyagok és hulladékok hasznosítását megalapozó kutatások Pannon Egyetem, 2013. május 31. Az anyag tulajdonságaitól a felhasználásig - természetes alapanyagok és hulladékok hasznosítását megalapozó kutatások TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0071 Kedvezményezett:

Részletesebben

ADATBÁNYÁSZAT I. ÉS OMICS

ADATBÁNYÁSZAT I. ÉS OMICS Az élettudományi-klinikai felsőoktatás gyakorlatorientált és hallgatóbarát korszerűsítése a vidéki képzőhelyek nemzetközi versenyképességének erősítésére TÁMOP-4.1.1.C-13/1/KONV-2014-0001 ADATBÁNYÁSZAT

Részletesebben

19.Budapest Nephrologiai Iskola/19th Budapest Nephrology School angol 44 6 napos rosivall@net.sote.hu

19.Budapest Nephrologiai Iskola/19th Budapest Nephrology School angol 44 6 napos rosivall@net.sote.hu 1.sz. Elméleti Orvostudományok Doktori Iskola 3 éves kurzus terve 2011/2012/ 2 félév - 2014/2015/1 félév 2011//2012 tavaszi félév Program sz. Kurzusvezető neve Kurzus címe magyarul/angolul Kurzus nyelve

Részletesebben

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító szám: TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011 Az orvosi

Részletesebben

ORVOSI LABORATÓRIUMI ÉS KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI ANALITIKUS ALAPSZAK

ORVOSI LABORATÓRIUMI ÉS KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI ANALITIKUS ALAPSZAK A szak fejléce Hatályos Tagozat orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapszak 2008. szeptember, módosítva 2009. szeptember levelező MINTATANTERV Javasolt félév (1) kód-ja (2) neve

Részletesebben

A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány évi ösztöndíjasai

A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány évi ösztöndíjasai A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány 2007. évi ösztöndíjasai A Szegedi Tudományegyetem Sófi József a Szegedi Tehetségekért Alapítványa 2001. január 2- án jött létre, és eddig 4 millió forint

Részletesebben

Roche Personalised Healthcare Megfelelő kezelést az egyénnek 2009 szeptember 9

Roche Personalised Healthcare Megfelelő kezelést az egyénnek 2009 szeptember 9 Roche Personalised Healthcare Megfelelő kezelést az egyénnek 2009 szeptember 9 dr Kollár György Elvárás az egészségügytől Több hatékonyabb és biztonságosabb gyógyszer legyen elérhető 80 Kezelésre válaszolók

Részletesebben

CHIP-TECHNOLÓGIA ALKALMAZÁSA A HUMÁN IN VITRO FERTILIZÁCIÓ EREDMÉNYESSÉGÉNEK JAVÍTÁSÁBAN

CHIP-TECHNOLÓGIA ALKALMAZÁSA A HUMÁN IN VITRO FERTILIZÁCIÓ EREDMÉNYESSÉGÉNEK JAVÍTÁSÁBAN CHIP-TECHNOLÓGIA ALKALMAZÁSA A HUMÁN IN VITRO FERTILIZÁCIÓ EREDMÉNYESSÉGÉNEK JAVÍTÁSÁBAN MINTACÍM SZERKESZTÉSE AZ EMBRIÓ ÉLETKÉPESSÉGÉNEK ÚJ MOLEKULÁRIS INDIKÁTORAI A legtöbb fejlett országban egyre csökken

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Csongrád megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Csongrád megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Csongrád megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó stratégiaalkotás

Részletesebben

A genomikai oktatás helyzete a Debreceni Egyetemen

A genomikai oktatás helyzete a Debreceni Egyetemen A genomikai oktatás helyzete a Debreceni Egyetemen Bálint Bálint L. GNTP Oktatás és Tudásmenedzsment Munkabizottság, 2009. június 10. Tények Debreceni Egyetemről 21000 nappali és 33000 összes hallgató

Részletesebben

Innocare Innovációs Központ Nonprofit Kft.

Innocare Innovációs Központ Nonprofit Kft. Innocare Innovációs Központ Nonprofit Kft. Az Innocare Innovációs Központ tevékenységi köre Vállalkozások K+F+I tevékenységének menedzselése K+F+I tevékenység előkészítése és megvalósítása Befektetési

Részletesebben

MEGHÍVÓ a. Nanotechnológia mint az innováció egyik hajtóereje Lépés egy magyarországi nanotechnológiai kormányprogram felé?

MEGHÍVÓ a. Nanotechnológia mint az innováció egyik hajtóereje Lépés egy magyarországi nanotechnológiai kormányprogram felé? MEGHÍVÓ a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége, Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Tudományok Osztálya, MTESZ Veszprém Megyei Szervezete közös rendezvényére, melyet a Magyar Tudomány Ünnepe

Részletesebben

Papp Henriett Ph.D hallgató. Tanulmányok: Biológus MSc

Papp Henriett Ph.D hallgató. Tanulmányok: Biológus MSc Ph.D hallgató papp.henriett@med.u-szeged.hu Tanulmányok: 2013-2015. Biológus MSc Molekuláris-, immun- és mikrobiológia szakirány (nappali) Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar

Részletesebben

Immunológia I. 2. előadás. Kacskovics Imre (imre.kacskovics@ttk.elte.hu)

Immunológia I. 2. előadás. Kacskovics Imre (imre.kacskovics@ttk.elte.hu) Immunológia I. 2. előadás Kacskovics Imre (imre.kacskovics@ttk.elte.hu) Az immunválasz kialakulása A veleszületett és az adaptív immunválasz összefonódása A veleszületett immunválasz mechanizmusai A veleszületett

Részletesebben

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája Magyar Műszaki Értelmiség Napja 2009. Dr. Szépvölgyi Ákos KDRIÜ Nonprofit Kft. 2009.05.14. A Közép-Dunántúl hosszú távú területfejlesztési koncepciója (1999)

Részletesebben

-Két fő korlát: - asztrogliák rendkívüli morfológiája -Ca szignálok értelmezési nehézségei

-Két fő korlát: - asztrogliák rendkívüli morfológiája -Ca szignálok értelmezési nehézségei Nature reviewes 2015 - ellentmondás: az asztrociták relatív lassú és térben elkent Ca 2+ hullámokkal kommunikálnak a gyors és pontos neuronális körökkel - minőségi ugrás kell a kísérleti és analitikai

Részletesebben

FELHÍVÁS a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Orvos- és Egészségtudományi Szekciójában való részvételre

FELHÍVÁS a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Orvos- és Egészségtudományi Szekciójában való részvételre FELHÍVÁS a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Orvos- és Egészségtudományi Szekciójában való részvételre A rendezvény helyszíne: Általános Orvostudományi Kar Cím: SZTE ÁOK Dékáni Hivatal 6720

Részletesebben

Dr. Herényi Levente egyetemi docens Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet 1094 Budapest, Tűzoltó u. 37-47.

Dr. Herényi Levente egyetemi docens Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet 1094 Budapest, Tűzoltó u. 37-47. I. évfolyam MATEMA TIKA BIOFIZIKA ÁLTALÁNOS ÉS SZERVETLEN KÉMIA GYÓGYSZERÉSZI NÖVÉNYTAN BIOLÓGIA TUDOMÁNYTÖRTÉNE T ÉS PROPEDEUTIKA, a 2. félévben heti 1 óra Dr. Gergó Lajos egyetemi docens 1092 Budapest,

Részletesebben

ORVOSI BIOFIZIKA. Damjanovich Sándor Mátyus László QT Szerkesztette

ORVOSI BIOFIZIKA. Damjanovich Sándor Mátyus László QT Szerkesztette ORVOSI BIOFIZIKA Szerkesztette Damjanovich Sándor Mátyus László QT34 078 Medicina Könyvkiadó Rt. Budapest, 2000 Készült az Oktatási Minisztérium támogatásával írta Damjanovich Sándor Gáspár Rezső Krasznai

Részletesebben

Programtervezet. Vécsei László, az MTA Orvosi Osztály elnöke. Moderátor: Poór Gyula és Sótonyi Péter

Programtervezet. Vécsei László, az MTA Orvosi Osztály elnöke. Moderátor: Poór Gyula és Sótonyi Péter Magyar Orvostudományi Napok 2013. november 6 8 Hotel Novotel Budapest (Alkotás utca 63 67) Rendező: Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége (MOTESZ) Programtervezet 2013. november 6. 10.00 Megnyitó

Részletesebben

Németh Anikó 1,2, Kosáry Judit 1, Fodor Péter 1, Dernovics Mihály 1

Németh Anikó 1,2, Kosáry Judit 1, Fodor Péter 1, Dernovics Mihály 1 Németh Anikó 1,2, Kosáry Judit 1, Fodor Péter 1, Dernovics Mihály 1 1 Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszertudomány Kar, Alkalmazott Kémia Tanszék 2 Wessling Hungary Kft., Élelmiszervizsgáló Laboratórium

Részletesebben

Biomolekuláris nanotechnológia. Vonderviszt Ferenc PE MÜKKI Bio-Nanorendszerek Laboratórium

Biomolekuláris nanotechnológia. Vonderviszt Ferenc PE MÜKKI Bio-Nanorendszerek Laboratórium Biomolekuláris nanotechnológia Vonderviszt Ferenc PE MÜKKI Bio-Nanorendszerek Laboratórium Az élő szervezetek példája azt mutatja, hogy a fehérjék és nukleinsavak kiválóan alkalmasak önszerveződő molekuláris

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

Új szignalizációs utak a prodromális fázisban. Oláh Zita

Új szignalizációs utak a prodromális fázisban. Oláh Zita Új szignalizációs utak a prodromális fázisban Oláh Zita 2015.10.07 Prodromális fázis Prodromalis fázis: De mi történik?? Beta-amiloid: OK vagy OKOZAT? Beta-amiloid hogyan okozhat neurodegenerációt? Tau

Részletesebben

Immunológia alapjai 5-6. előadás MHC szerkezete és genetikája, és az immunológiai felismerésben játszott szerepe. Antigén bemutatás.

Immunológia alapjai 5-6. előadás MHC szerkezete és genetikája, és az immunológiai felismerésben játszott szerepe. Antigén bemutatás. Immunológia alapjai 5-6. előadás MHC szerkezete és genetikája, és az immunológiai felismerésben játszott szerepe. Antigén bemutatás. Az immunrendszer felépítése Veleszületett immunitás (komplement, antibakteriális

Részletesebben

GéSz Gaál és Sziklás Kft.

GéSz Gaál és Sziklás Kft. KKV beszámolója egy kutatási eredmény sikeres hasznosításáról GéSz Gaál és Sziklás Kft. dr. Thurzó Sándor, tudományos tanácsadó Debrecen, 2009. május 14. A magyar élelmiszeripar innovációs lehetőségei

Részletesebben

2012.11.01-2012.11.30 dátumok közti fuvarok:

2012.11.01-2012.11.30 dátumok közti fuvarok: 2012.11.01-2012.11.30 dátumok közti fuvarok: Anat. Szöv.- és Fejl.tani Int./Közp.ált. 41201K0000 7 Szállítási kód: 41 Darabszám: 1 Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika 61255K0000 ÁOK Dékáni Hivatal/Közp.

Részletesebben

2 2. O R S Z Á G O S A N T I B I O T I K U M T O V Á B B K É P Z Ô TA N F O LYA M

2 2. O R S Z Á G O S A N T I B I O T I K U M T O V Á B B K É P Z Ô TA N F O LYA M PROGRAM 2016. NOVEMBER 17. CSÜTÖRTÖK 10.00 20.00 Regisztráció 13.00 Megnyitó 13.05 13.35 Lázas megbetegedés szokatlan oka: Haemophagocytosis Dr. Szombati Andrea főorvos Fővárosi Önkormányzat Egyesített

Részletesebben

Algaközösségek ökológiai, morfológiai és genetikai diverzitásának összehasonlítása szentély jellegű és emberi használatnak kitett élőhelykomplexekben

Algaközösségek ökológiai, morfológiai és genetikai diverzitásának összehasonlítása szentély jellegű és emberi használatnak kitett élőhelykomplexekben Algaközösségek ökológiai, morfológiai és genetikai diverzitásának összehasonlítása szentély jellegű és emberi használatnak kitett élőhelykomplexekben Duleba Mónika Környezettudományi Doktori Iskola I.

Részletesebben

A Megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsga tételei

A Megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsga tételei A Megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsga tételei 1. A népegészségügyi ciklus A 2. A természeti és társadalmi környezet szerepe a populáció egészségi állapotának alakulásában 3. Primer, szekunder

Részletesebben

Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály

Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály Definíció A prenatális diagnosztika a klinikai genetika azon

Részletesebben

0. Kurzusok tudnivalók 1. Az anyag - csak az írott anyagban 2. Az élet molekulái - csak az írott anyagban 3. Mi az Élet? 4. A Világ keletkezése 5.

0. Kurzusok tudnivalók 1. Az anyag - csak az írott anyagban 2. Az élet molekulái - csak az írott anyagban 3. Mi az Élet? 4. A Világ keletkezése 5. 0. Kurzusok tudnivalók 1. Az anyag - csak az írott anyagban 2. Az élet molekulái - csak az írott anyagban 3. Mi az Élet? 4. A Világ keletkezése 5. Az Élet keletkezése 6. Modellek a biológiában - csak az

Részletesebben

17.2. ábra Az immunválasz kialakulása és lezajlása patogén hatására

17.2. ábra Az immunválasz kialakulása és lezajlása patogén hatására 11. 2016. nov 30. 17.2. ábra Az immunválasz kialakulása és lezajlása patogén hatására 17.3. ábra A sejtközötti térben és a sejten belül élő és szaporodó kórokozók ellen kialakuló védekezési mechanizmusok

Részletesebben

2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin

2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin 2015.06.17. 2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin NORRIA Észak-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft.

Részletesebben

PARADIGMAVÁLTÁS A KÖZOKTATÁSBAN MOST VAGY SOHA?!

PARADIGMAVÁLTÁS A KÖZOKTATÁSBAN MOST VAGY SOHA?! PARADIGMAVÁLTÁS A KÖZOKTATÁSBAN MOST VAGY SOHA?! ÁDÁM PÉTER NEMZETI PEDAGÓGUS KAR TANÉVNYITÓ SZAKMAI NAP 2016. AUGUSZTUS 29. Előzmények 1868 Eötvös József kötelező népoktatás (66 %) 1928 Klebelsberg K.

Részletesebben

Szőlőmag extraktum hatása makrofág immunsejtek által indukált gyulladásos folyamatokra Radnai Balázs, Antus Csenge, Sümegi Balázs

Szőlőmag extraktum hatása makrofág immunsejtek által indukált gyulladásos folyamatokra Radnai Balázs, Antus Csenge, Sümegi Balázs Szőlőmag extraktum hatása makrofág immunsejtek által indukált gyulladásos folyamatokra Radnai Balázs, Antus Csenge, Sümegi Balázs Pécsi Tudományegytem Általános Orvostudományi Kar Biokémiai és Orvosi Kémiai

Részletesebben

Hús és hústermék, mint funkcionális élelmiszer

Hús és hústermék, mint funkcionális élelmiszer Hús és hústermék, mint funkcionális élelmiszer Szilvássy Z., Jávor A., Czeglédi L., Csiki Z., Csernus B. Debreceni Egyetem Funkcionális élelmiszer Első használat: 1984, Japán speciális összetevő feldúsítása

Részletesebben