A SZENTÁGOTHAI JÁNOS KUTATÓKÖZPONT TUDOMÁNYOS PROFILJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A SZENTÁGOTHAI JÁNOS KUTATÓKÖZPONT TUDOMÁNYOS PROFILJA"

Átírás

1 A SZENTÁGOTHAI JÁNOS KUTATÓKÖZPONT TUDOMÁNYOS PROFILJA Pécsi Tudományegyetem Innovációs Nap május 22.

2 Hogyan indult a program?

3 Science, Please! PTE Science Building létrehozása, egyetemi informatikai infrastruktúra-fejlesztés C B A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastrukturális és informatikai fejlesztések támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TIOP-1.3.1/07/1 Pécs, december szeptember 30.

4 A Science Building korszerű, nemzetközi tudományszervezési és menedzsment normák szerint kialakított új kutatóintézmény, amely a természettudományi oktatás, kutatás és innováció minden oldalát fejleszteni kívánja. Komplex és szoros együttműködést tervez vállalatokkal és rugalmasan reagál a kutatási trendekre, a tudásalapú gazdaság igényeire. A Dél-Dunántúli Régió életében évtizedes hiányt pótló kutatóközpont a korábbiakban szétaprózott kutatási potenciált a Pólus programban megfogalmazott egészségipar és a környezetipar köré koncentrálja. Kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységgel az emberi élet fenntarthatóságát szolgálja magas színvonalú műszerháttérrel és laboratóriumokkal.

5 Hol tartottunk 2011 augusztusában?

6 2011. Június: az építkezésre kiírt közbeszerzési tender eredményhirdetése Grabarics Építőipari Kft. Június 28: szerződéskötés Július: az építkezés megkezdése Várható átadás: szeptember

7

8

9

10

11 Hol tartunk most? Mi lesz őszre?

12 Április: PTE Szenátusi ülés- Szervezeti, működési és finanszírozási koncepció elfogadása Szervezeti és Működési Szabályzat kidolgozása folyamatban Május 15-29: Műszaki átadás Szakhatósági bejárások Június 30: Projekt zárása Október 29: Ünnepélyes megnyitó, névadó ünnepség

13 Szentágothai János Kutatóközpont (SzKK)

14

15 A PTE tudományos helyzetére vonatkozó SWOT elemzés tanulságainak ismeretében az SzKK stratégiai célkitűzései: 1. Kritikus tömeg létrehozása, a megfelelő hely, infrastruktúra, műszeres és kutatói koncentráció biztosítása, valamint ennek oktatási célokra történő felhasználási lehetőségeinek megteremtése, új képzési formák kidolgozása megvalósítása 2. Az egyetemi felfedező kutatások központja, egyben a kutatóegyetem jelképe 3. A kutatói utánpótlás nevelésének helyszíne 4. A pályázati aktivitás növelése, K+F+I források vonzása, projektgeneráló hatások kiaknázása 5. Technológiai- és tudástranszfer, a régióban működő vállalkozások alapkutatási igényeinek kielégítése 6. A régió versenyképességének növelése: Elismert, kiemelkedő tudományos potenciállal, erős akadémiai és ipari kapcsolatokkal rendelkező infrastrukturális és tudásbázis kialakítása

16 Az SZKK kutatócsoportjai-1 1. Wnt jelátviteli kutatócsoport Pongrácz Judit 2. Nyirokszövet fejlődésbiológiai kutatócsoport Balogh Péter 3. Reproduktív és tumor immunológiai kutatócsoport Szekeres Júlia 4. Jelátviteli kutatócsoport Szeberényi József 5. Funkcionális genomika kutatócsoport/ Proteomika labor Sümegi Balázs, Márk László 6. Funkcionális fehérjedinamikai kutatócsoport Nyitrai Miklós 7. Mikrobiális biotechnológia kutatócsoport Fekete Csaba 8. Virológiai kutatócsoport Jakab Ferenc 9. Humángenetikai és farmakogenomikai kutatócsoport Melegh Béla 10. Növénybiológiai kutatócsoport Jakab Gábor 11. Lab-on-a-Chip kutatócsoport Kovács L. Gábor

17 12. Neuroendokrinológia kutatócsoport Miseta Attila, Kovács L. Gábor 13. Molekuláris Farmakológia Helyes Zsuzsanna 14. Kísérletes sebészet Jancsó Gábor 15. Neurobiológiai kutatócsoport Gábriel Róbert 16. Magatartásélettani kutatócsoport Hernádi István 17. Az SZKK kutatócsoportjai-2 Analitikai Kémiai és Geoanalitikai kutatócsoport 18. Nagy intenzitású terahertzes kutatócsoport Kilár Ferenc, Felinger Attila Hebling János, Almási Attila 19. Légkörfizikai kutatócsoport Geresdi István 20. Spektroszkópia kutatócsoport Erostyák János 21. Zöldkémiai kutatócsoport Kollár László 22. Erőforráshatékonyság kutatócsoport Kiss Tibor, Kistelegdi István

18 1. Wnt jelátviteli kutatócsoport Pongrácz Judit PTE ÁOK Immunológiai és Biotechnológiai Intézet Tüdőszövetek differenciálódását specifikusan szabályozó faktorok és öregedés során fellépő változások meghatározása A tüdőszövetek regenerációját meghatározó faktorok, molekuláris mechanizmusok azonosítása A tüdő időskori funkciócsökkenése molekuláris hátterének analízise, molekuláris markerek és támadáspontok azonosítása Komplex, vaszkularizált humán tüdőszövet in vitro előállítása gyógyszertesztelés és implantáció céljából

19 Természetes immunitás sejtjei a humán tüdőmodellben betegség modellek kifejlesztésére SAEC+NHLF+Makrofág HE festett szöveti metszet University of Birmingham, UK European Biotechnology Network Strossmayer University of Osijek Organovo Ltd, USA SAEC+NHLF+Makrofág Szöveti metszet, fiziológiás festéssel előfestett sejtekkel Makrofág

20 2. Nyirokszövet fejlődésbiológiai kutatócsoport Balogh Péter PTE ÁOK Immunológiai és Biotechnológiai Intézet Dr. Kellermayer Zoltán PhD hallgató Dr. Talabér Gergely Kutatási terület, technológiai platformok: Perifériás nyirokszövetek fejlődésbiológiai vizsgálata, krónikus gyulladások nyirokszöveti neogenezise Monoklonális antitestek, celluláris és molekuláris immunológiai eljárások Transzgenikus/KO egerek, többszörös mutáns kombinációk, allogén és xenogén kiméra

21 CD21 nkx2-3 -/- nkx2-3 -/- BALB/c Thy-1/CD90 (# IBL-1) CD45RC (# IBL-8) R1 IgM R2 BALB/c BALB/c nkx2-3 -/- Sn/CD169 (# IBL-13) MARCO (# IBL-12) CD23

22 IBL antitestek I: funkcionális markerek az egér nyirokszövet parenchyma sejtjein Klón Specificitás Felismert sejt IBL-1, IBL-6/13, IBL-6/23 Thy-1/CD90 T-sejtek (neurális sejtek, Kupffer-sejtek) IBL-3/5, IBL-5/22 MHC-II. APC (B-sejtek, makrofágok, thymus epithel, stb.) IBL-3/25 CD8 Cytotoxikus T-sejtek (thymocyták) IBL-3/14 CD24 B-sejtek, erythroid sejtek (thymocyták) IBL-3/16, IBL-5/25 CD45/L-CA Leukocyták IBL-6/2 CD11a/LFA-1 Leukocyták IBL-8 CD45RC B-sejtek, cytotoxikus T-sejtek IBL-15? (EMA?) Makrofágok, centroblastok, (hámsejtek) IBL-16 IgM B-sejtek, plazmasejtek IBL-17? (CD41?) Thrombocyták, megakaryocyták DaB1 H-2K b H-2K b hordozó sejtek (hemopoetikus és egyéb) DaB2 I-A b I-A b hordozó APC Bro1/4 BrdU Proliferáló sejtek (S-fázis) F4/1 Fluoreszcein Fluoreszcein-jelölt sejtek

23 IBL antitestek II: topográfiai markerek nyirokszöveti stroma-komponenseken Klón Specificitás Felismert sejt IBL-7/1, IBL-22? Marginális sinus és vörös pulpa I. endothel IBL-7/22, IBL-19, IBL-21? Pan-endothel és PALS/vörös pulpa retikulum IBL-9/2? Vörös pulpa II. endothel IBL-10? Fehér pulpa I (T/B határ) fibroblast/ecm (?) IBL-11? Fehér pulpa II (PALS) és marginális zóna fibroblast/ecm (?) IBL-12 MARCO Marginális zóna (MZ) makrofágok IBL-13 IBL-18 IBL-20 Szialoadhezin CD169 VCAM-1 CD106 (?) VE-cadherin CD144 (?) MZ metallofil makrofágok (MOMA-1/Siglec-1) T-zóna stroma-sejtek, aktivált FDC, vörös pulpa makrofágok/retikuláris stroma Endothel Elnyert támogatás ( ) $84,150

24 * A PIBF receptorának klónozása, a szolubilis PIBF receptor kimutatására szolgáló ELISA teszt kifejlesztése, amely a terhesség és a tumornövekedés monitorozására alkalmas diagnosztikus eszközzé fejleszthető. 3. Reproduktív és tumor immunológiai kutatócsoport Szekeres Júlia PTE ÁOK Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet * A PIBF (Progesteron-Indukálta Blokkoló Faktor) invazivitásban, (daganatok, trophoblast) angiogenezisben és apoptózisszabályozásban betöltött szerepének, valamint az oxidatív stressz membrán fluiditásra és PIBF receptor expressziójára kifejtett hatásainak vizsgálata.

25 Invazivitás vizsgálata PIBF knock down tumor és trophoblast sejtvonalakon A PIBFR kimutatására alkalmas ELISA teszt kidolgozása Friedrich Schiller University, Jena, Germany Humboldt University Berlin University of Rijeka Department of Obstetrics and Gynecology, Poissy Saint Germain Hospital, Versailles-St Quentin University, France INSERM U 563,, Toulouse, France Invazív jelátvitel vizsgálata PIBF kezelt tumor és trophoblast sejteken A PIBF clonozása eukaryota sejtekben A PIBFR izolálás PIBFR-specifikus ellenanyagok előállítása

26 4. Jelátviteli kutatócsoport Szeberényi József Pap Marianna PTE ÁOK Orvosi Biológiai Intézet *PC12 patkány tumor sejteket onkolítikus Newcastle betegség vírus (NBV) több száz gén indukcióját idézi elő, több száz gén pedig represszálódik a fertőzött sejtekben. *Az onkolítikus hatásban fontosnak ítélt gének által kódolt fehérjék részletes vizsgálata: expresszió és poszttranszlációs módosulások (foszforiláció, ubikvitináció, ISGiláció stb.), ezek időkinetikája NBVfertőzött PC12 sejtekben, majd különböző NBV-érzékenységet mutató humán tumor sejtvonalakban. *A vírusérzékenység szempontjából fontos fehérjék azonosítása, jelentőségük sirns knockdown kísérletekben való tesztelése.

27 5. Funkcionális genomika kutatócsoport Sümegi Balázs PTE ÁOK Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet Proteomika Laboratórium: Márk László

28 A sejtek energiaellátásában kulcsszerepet játszó mitokondrium integritása meghatározó a sejt túlélése szempontjából. A mitokondrium membránjában található permeabilitás pórusok részleges, vagy teljes megnyílása apoptotikus, illetve nekrotikus sejthalálhoz vezet. A DNS hibajavítás iníciálásában jelentős szerepet játszó nukleáris enzim, a PARP-1 túlzott aktivációja elsősorban nekrotikus, illetve autofágiás sejthalálhoz vezet. SOUL activation HO3538 HSP 16.2

29 A genetikai háttér, a sejten belüli jelátviteli folyamatok és vegyületek hatásámechanizmusának tanulmányozása útján új célpontok azonosítása, amely támpontot ad arra, hogy életmódváltással, megfelelő kiegészítő táplálkozással, illetve gyógyszeres beavatkozással hogyan előzhetőek meg a szív és agyi érrendszeri, valamint neurodegeneratív megbetegedések, a 2 -es típusú diabetes, illetve a rák, és lehetőséget ad a kezelés, majd az azt követő rehabilitáció hatékonyságának növelésére.

30 6. Funkcionális fehérjedinamikai kutatócsoport Nyitrai Miklós PTE ÁOK Biofizikai Intézet A sejtváz (vagy citoszkeleton) működésében meghatározó szerepet játszó molekuláris folyamatok pontosabb megértését célozzák Spektroszkópiai (fluoreszcencia és EPR), fluoreszcencia mikroszkópiai, kalorimetria, gyorskinetikai és fehérje biokémiai eljárások alkalmazása

31 A citoszkeleton nem rendeltetésszerű, hibás működése számos humán betegségben szerepet játszik. Ezeknek a működési zavaroknak a pontosabb megértése, a hátterükben lévő molekuláris mechanizmusok feltérképezése, valamint a vonatkozó szabályozási folyamatok leírása meghatározó jelentőségű a betegségek kialakulásának a megértésében. Vándorló melanocita (Vic. SMALL).

32

33 SR-SIM image of mitochondria in cultured mammalian cells (stained with a fluorescent fusion protein containing mcherry). Zeiss Elyra structured illumination microscope (resolution: ~ 105 nm)

34 Color-coded confocal Raman image of a PMMA layer Thermo Scientific confocal Raman microscope

35 7. Mikrobiális biotechnológia kutatócsoport Fekete Csaba PTE TTK Biológiai Intézet *Mikrobiológiai fermentációs rendszer *PGM (Personal Genome Machine) új generációs szekvenáló rendszer *Kapilláris szekvenáló készülék *Folyadékkezelő robot *Gradiens PCR készülék *Real-Time PCR készülék

36 State of the art oda és vissza: a fermentációtól a teljes genom szintű szerkezeti és funkcionális vizsgálatokig

37 State of the art oda és vissza: a genomikától az intelligens mulekulatervezésen át a fermentációig. B. C. D.

38 Célkitűzések Mikrobiális genomok szerkezeti és funkcionális analízise Eltérő humán sejt és szövettípusok alap ( steady state ) és azok kölcsönhatása következtében létrejövő génexpresszió változások vizsgálata Mikrobiális fertőző ágensek által okozot kórfolyamatok molekuláris szintű vizsgálata Reaktív oxigén és nitrogén gyökök szabályozásának kutatása mikrobiális model rendszerekben Mikotoxinok termelése, felhalmozódása, hatásmechanizmusa és detoxifikálása

39 8. Virológiai kutatócsoport Jakab Ferenc PTE TTK Biológiai Intézet Pintér Réka Kemenesi Gábor Németh Viktória Dóró Renáta Madai Mónika Oldal Miklós

40 Zoonózisok (zoonótikus fertőzések) Olyan állatokról emberekre terjedő fertőző betegségek, melyeket egy teljesen vagy részben új, ismeretlen mikroorganizmus okoz vagy egy már ismert kórokozó ami új területeken illetve új fajokban jelent meg, ott ahol eddig a betegség ismeretlen volt. (WHO, 1992)

41 A kutatócsoport tudományos témái 1. Hantavirus kutatás epidemiológiai, molekuláris virológiai és klinikai vizsgálatok Németh Viktória Oldal Miklós Madai Mónika Dr. Jakab Ferenc 2. Krimi-kongói vérzéses láz rekombináns fehérje, szerológia transzfektáns sejtvonal létrehozása Németh Viktória Dr. Jakab Ferenc 3. Kullancsok által terjesztett kórokozók vizsgálata vírus kimutatás, molekuláris virológia Pintér Réka 4. Szúnyogok által terjesztett kórokozók vizsgálata vírus kimutatás, molekuláris virológia Kemenesi Gábor

42 Magas biológiai biztonsági szintű laboratóriumok Biosafety Level 3 (BSL-3) Szentágothai János Kutatóközpont Biosafety Level 4 (BSL-4) Speciális laboratóriumi körülmények kimagaslóan veszélyes, illetve egzotikus mikroorganizmusokkal történő munkákhoz, amelyek a munkavégzés során levegőn át, laboratóriumi fertőzéseket okozhatnak és a velük történő fertőződés halálos kimenetelének kockázata igen magas!

43 9. Humángenetikai és farmakogenomikai kutatócsoport Melegh Béla ÁOK, Genetika Intézet *Farmakogenetikai, farmakogenomikai és humángenetikai kutatások bővítése *Betegség specifikus biobank létrehozása, bővítése. *Új generációs molekuláris genetikai módszerekkel végzett kutatások a roma populációban széleskörű adatállomány létrehozása céljából *Genotípus-fenotípus elemzések *Tömegspetrometriás facilitással együttműködve a SNP-k és egyéb genetikai variánsok, illetve ezek kombinációjának gyógyszerhatásban játszott szerepének vizsgálata

44 10. Növénybiológiai kutatócsoport Jakab Gábor TTK Biológiai Intézet

45 *Fitokémia: Speciális növényi metabolitok (pl. alkaloidok, fenoloidok, terpenoidok, cianogén glikozidok) és nektáralkotó cukrok, továbbá tartaléktápanyag jellegû fruktánok fitokémiai kimutatása és mennyiségi mérése vékonyrétegkromatográfiás és denzitometriás módszerrel. CAM-taxonok (Sedum) almasav-akkumulációjának dinamikáját klímakamra segítségével, fotometriás módszerrel. Bioautográfia alkalmazására (antimikrobiális hatóanyagok gyors kimutatása, fenolok szerepe a formaldehid-ciklusban). Az MTA SZBK Növénybiológiai Intézetével együttmûködve különbözõ bioaktiv növényi metabolitok hatása a fotoszintetikus elektrontranszportra. *Kórélettan: Lipid eredetû szignálmolekulák szerepe a priming kialakulásában. Indukált rezisztencia molekuláris vizsgálata szõlõben. *Növényi molekuláris biológia: Géncsendesítési technikák kifejlesztése (Arabidopsis, szõlõ, kukorica).

46 11. Lab-on-a-Chip kutatócsoport Kovács L. Gábor PTE KK Laboratóriumi Medicina Intézet Vermes István Bódis József Ertl Tibor Biomarker analízis Biomarker: Objektíven mérhető jellemző, amely segít megítélni a *normál biológiai folyamatokat *kóros folyamatokat *gyógyszeres kezelést és a hatékonyságot

47 A LABORATÓRIUMI DIAGNOSZTIKA JELENTŐSÉGE A patológiai-laboratóriumi vizsgálat a modern medicina legfontosabb szegmense. Az Amerikai Patológusok Társasága: A patológiai/laboratóriumi szolgáltatások képezik a klinikai döntéshozatal %-ának alapját mind a diagnosis, mind pedig a terápia és a prognosis során.

48 LABORATÓRIUMI MÓDSZEREK A BIOMARKEREK KUTATÁSÁBAN GENETIKA EPIGENETIKA PROTEOMIKA TÖMEG-SPEKTROMETRIA CHIP-TECHNOLÓGIA

49 12. Neuroendokrinológia kutatócsoport Miseta Attila, Kovács L. Gábor ÁOK Laboratóriumi Medicina Intézet

50 13. Molekuláris farmakológiai kutatócsoport Helyes Zsuzsanna PTE ÁOK Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet Szőke Éva Pintér Erika Kemény Ágnes Nagy Péter Szitter István Tékus Valéria Hajna Zsófia Kormos Viktória

51 Célkitűzések Az érzőideg-végződések, a neuropeptidek és a neuro-immun interakciók gyulladásos és fájdalommal járó kórfolyamatokban betöltött szerepének feltérképezése és potenciális új gyógyszercélpontok azonosítása. A gyulladás- és fájdalomfolyamatok intenzitásának komplex megítélése (ízületi gyulladás, bőrgyulladás, légúti gyulladás, bélgyulladás modellek; akut és krónikus fájdalom- és migrénmodellek), új gyógyszerjelölt molekulák hatástani vizsgálata. In vivo imaging módszerek bevezetése a módszertani repertoárba (mikroct, fluoreszcens molekuláris tomográfia, kemi-és biolumineszcens optikai képalkotás, intravitális mikroszkópia, lézer Doppler imaging).

52 In vivo imaging labor Skyscan mikroct Fluoreszcens molekuláris tomográf Lumineszcens/ fluoreszcens optikai imager Nikon intravitális videomikroszkóp Laser Doppler Imager

53 14. Kísérletes sebészet kutatócsoport Jancsó Gábor ÁOK Kísérletes Sebészeti Intézet *A szívizom és az érrendszer endogén adaptációs válszmechanizmusainak kísérletes és klinikai vizsgálata Lantos János * Oxidatív stressz, leukocita és trombocita aktiváció vizsgálata különféle akut és gyulladással járó betegségekben

54 Ischemia reperfúziós folyamatok klinikai és kísérletes vizsgálata Sejttenyészetek: Szívizom sejttenyészetben a hipoxiás stressz által kiváltott sejtszintű endogén adaptáció vizsgálata Állatkísérletek: Különböző szervek iszkémia-reperfúziójának, postkondicionálásának és kontrollált reperfúziójának vizsgálata Klinikai vizsgálatok: Antioxidáns enzimek genetikai változatai prediszponáló szerepének vizsgálata Postkondicionálás hatásának vizsgálata aortaműtéten átesett betegeknél Endogén adaptáció vizsgálata diabeteszes betegekben A GST polimorfizmusának és a perioperatív szövődmények összefüggésének vizsgálata szívsebészeti beavatkozáson átesett betegekben A kontrollált reperfúzió protektív hatásának vizsgálata érsebészeti betegeken

55 15. Neurobiológia kutatócsoport Gábriel Róbert TTK Biológiai Intézet Kísérletes Állattani és Neurobiológiai Tanszék A retina elektrofiziológiai, molekuláris biológiai, morflógiai és funkcionális vizsgálata Völgyi Béla

56 Fluoreszcens Ca 2+ mérés A rendszer a retinális idegsejtek elektromos aktivitásával szorosan Intracelluláris Ca 2+ képalkotó összefüggő rendszer intracelluláris Ca 2+ szint mérését teszi majd lehetővé képalkotó módszerek segítségével. Egér retina felszíne: a sejtek Ca 2+ indikátorral inkubáltak, így minden sejt fluorescenciájának változása az intracelluláris Ca 2+ szintet követi. A fluorescencia szintjének változása látható farmakológiai serkentés hatására.

57 Patch-clamp retinális elektrofiziológia A rendszer retinális sejtek elektromos aktivitásának (membránpotenciál és ionáram változások) monitorozását teszi majd lehetővé.

58 MEA labor A multielectroda array rendszer lehetővé teszi majd több (max 60) retinális idegsejt akcióspotenciál mintázatának szimultán regisztrációját.

59 16. Magatartásélettan kutatócsoport Hernádi István Biológiai Intézet Kísérletes Állattani és Neurobiológiai Tanszék Neurológiai screening és alapvető magatartási jellegek vizsgálata

60 Állatelhelyezés ketrecek (IVC rendszer) Patkány (42) Egér (100) Forrás: ACSBrochureREAD.pdf

61 Szenzomotoros integráció

62 Általános aktivitás, exploráció

63 Depresszió, anxietás

64 Preferencia és averzió

65 Kognitív vselkedésmodellek Impulzivitás: késleltetett jutalom leértékelési feladat delay discounting paradigm Hernádi I, Kardos P, et al., In progress.

66 Neuronális aktivitás mérése éber, viselkedő állatban Oyama K, Hernádi I, Iijima T, Tsutsui KI. J Neurosci 30 (2010)

67 17. Analitikai Kémiai és Geoanalitikai kutatócsoport Kilár Ferenc TTK Kémiai Intézet Analitikai és Környezet Kémiai Tanszék Felinger Attila

68 *Adszorpciós és anyagátadási folyamatok folyadékkromatográfiában *Biológialiag aktív vegyületek vizsgálata *Lipopoliszacharidomika: endotoxinok alkotórészeinek szerkezetvizsgálata *Környezeti kémia és geomikrobiológiai kutatás: vasoxidáló baktériumok (szulftá redukálók és szulfid oxidálók) vizsgálata *Paleokörnyezeti rekonstrukció: O és C izotópok vizsgálata fosszilis gerinces fogak bioapatitjában *Mállási folyamatok stabilizotópos vizsgálata: Fe izotópok vizsgálata a paleotalajok Fe-ásványaiban *Tenger alatti vulkanikus környezetek kutatása különös tekintettel az ércképződésre (Mecsekben)

69 18. Nagy intenzitású terahertzes kutatócsoport Hebling János TTK Fizika Intézet Kísérleti Fizikai Tanszék Fizikai Informatikai Tanszék

70 Terahertzes sugárzás Az elektromágneses hullámok egy fajtája, melyek rezgési frekvenciája 0,3-30 THz, hullámhossza az 1 mm - 10 mm (mikrohullámok és az infravörös sugárzás tartománya között) 1 THz = 1012 Hz, azaz másodpercenként rezgés. Alkalmazási területei: Anyagtudomány Biológia Orvosi diagnosztika Biztonságtechnika Szerves molekulák jól azonosíthatók THz-es spektrumuk alapján, amely a molekulák konformációjára és hidratációs (vizes környezetbeli) állapotára is érzékeny lehet. Könnyen mérhető az elektromos tér időbeli lefutása (elektrooptikai mintavételezés)

71 19. Légkörfizika kutatócsoport Geresdi István TTK Környezettudományi Intézet Talajtani és Klimatológiai Tanszék Sarkadi Noémi Keresztúri Csaba Az MM5 előrejelzési modell által számított 925 hpa-os szélmező és a 15 perc alatt lehullott csapadékmező előrejelzése.

72 * Vegyes halmazállapotú csapadék kialakulásának numerikus modellezése (jégszemek, hópelyhek olvadása) *Jégszemcsék, jégkristályok kialakulásának numerikus modellezése *Modell tesztelése erős dinamikai - microfizikai kölcsönhatást tartalmazó rendszerben (zivatarfelhők) *Esőcseppekben leéjátszódó folyamatok modellezése *Zivatarfelhők kialakulásának modellezése

73 20. Spektroszkópia kutatócsoport Erostyák János TTK Fizika Intézet Kísérleti Fizikai Tanszék Fluoreszcencia spektroszkópia: egyre elterjedtebb a biofizikai, biokémiai, orvosi kutatások, nemcsak a tiszta fizika és kémia kutatási területein

74 HORIBA Jobin-Yvon Nanolog *rendkívül érzékeny, kedvező időskála *a gerjesztett állapot kb. 10ns élettartama alatt végbemenő molekuláris folyamatok jelentős része hatással van a fluoreszcencia jellemzőire

75 21. Zöldkémia kutatócsoport Kollár László TTK Kémiai Intézet Szervetlen Kémiai Tanszék

76 *Kavitandok szintézise: szenzorkémiai célokra használható, kehelyszerű befogadó molekulák *Új típusú, farmakológiai fontosságú intermedierek homogénkatalitikus szintézise környezetbarát ( zöldkémiai ) módszerekkel. *Kémiai szenzorok fejlesztése: elektrokatalizátor alkalmazásával készített H 2 S mérő mikroszenzor kifejlesztése, vizsgálata *Bioszenzorok, optikai szenzorok kutatása, fejlesztése: enzimaktivitás, gyógyszerszerhatóanyagok szintézise *Elektrokémiai mikroszkóp: új mérőcsúcsokkal végett kémiai mikroszkópiás vizsgálatok biológiai közegekben, korróziós vizsgálatok *Gyenge molekuláris kölcsönhatások vizsgálata

77 22. SMART CITY TECHNOLOGIES kutatócsoport Kiss Tibor PMMK Erőforráshatékonyság munkacsoport Kiss Tibor; Bachmann Bálint Energiadesign munkacsoport Ifj. Kistelegdi István

78 Mikro és makro szinten vizsgálja az emberi közösségek erőforrástranszformációs folyamatait: mikro szinten egy-egy épület, makro szinten egy település energia és anyagáramait mérik fel, modellezzik. *Az EU egyik fő fejlesztési irányzata az ún. Smart cities and communities Initiative koncepció megvalósítása, mellyel kapcsolatban 2011-ben nyilvános konzultációt folytattak (http://ec.europa.eu/energy/technology/consultations/ _smart _cities_en.htm). *Épületek, közösségi közlekedés és városi mobilitás, energia hálózatok, információs és kommunikációs technológiák, decentralizált energia termelés, tiszta üzemanyagok, víz és hulladékszolgáltatás. *EU kezdeményezés: a leghatékonyabb modellek és stratégiák európai terjesztése (http://setis.ec.europa.eu/about-setis/technologyroadmap/european-initiative-on-smart-cities), megvalósítására európai platform is alakult (http://eu-smartcities.eu/).

79 Aqua skin technológia: Vízközegű homlokzathűtés, árnyékolás épülethűtési energiamegtakarítás, termikus és vizuális komfortérzet energiahatékony biztosítása, természetes megvilágítás optimálása, opcionális fűtési energiamegtakarítás. Fotobioreaktor polifunkcionális klímaburok szerkezetek Alga- Skin, Alga technológia energetikai és manipulációs felhasználhatósága az épületburokban a belső épületklíma javítása, a vizuális komfortérzet és a termikus komfortérzet magasszintű biztosítása, épülethűtési és fűtési energia megtakarítás, természetes fénytechnológia optimálása. Moduláris, adaptiv polifunkcionális klímaszerkezet mérőállomás terve

80 Ipari és irodaépület Sikonda Passziv hűtőhatású szellőzőtornyok Épületaerodinamikai CFD áramlástani szimulációk, a tornylezáró Venturi tányérok működése. Épületaerodinamikai szélcsatrona méréssoroza

81 Várt hatások Az egészségtudományi és a környezettudományi felfedező kutatás megalapozza az innovációs és gazdaságfejlesztő tevékenységet, elősegíti a K+F+Iorientált spin-off cégek fejlődését, ipari és akadémiai kapcsolatok kialakítását. Tudásalapú, innováció-orientált gazdaságfejlesztési stratégia, melyhez a felsőoktatási bázis kiváló alap. Új, nemzetközi színvonalú oktatási terek, előadók, szemináriumi helyiségek, laborok segítségével bővül az oktatási kapacitása, megjelenik a TTK és a PMMK számára is az angol nyelvű képzések jelentős infrastrukturális háttere. A projekt új képzési formák indítását, ill. jelentős bővítését teszi lehetővé. Nemzetközi és hazai pályázatokon való sikeres részvétel, pályázati konzorciumok szervezése.

82 Köszönet Sárkány Béla Jakab Ferenc Kukai Tibor Prof. Kovács L. Gábor Prof. Sümegi Balázs Prof. Gábriel Róbert Czibók Balázs

TDK lehetőségek az MTA TTK Enzimológiai Intézetben

TDK lehetőségek az MTA TTK Enzimológiai Intézetben TDK lehetőségek az MTA TTK Enzimológiai Intézetben Vértessy G. Beáta egyetemi tanár TDK mind 1-3 helyezettek OTDK Pro Scientia különdíj 1 második díj Diákjaink Eredményei Zsűri különdíj 2 első díj OTDK

Részletesebben

SZTE Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet Igazgató: Dr. Varró András egyetemi tanár

SZTE Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet Igazgató: Dr. Varró András egyetemi tanár SZTE Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet Igazgató: Dr. Varró András egyetemi tanár TDK felelős: Dr. Pataricza János egyetemi docens tel.: (62) 545-674 fax: (62) 545-680 E-mail: Pataricza@phcol.szote.u

Részletesebben

1. A megyében végzett jelentősebb kutatási témák, projektek ráfordításainak ágazati megoszlása (összesen 4 859 millió Ft-ról áll rendelkezésre adat):

1. A megyében végzett jelentősebb kutatási témák, projektek ráfordításainak ágazati megoszlása (összesen 4 859 millió Ft-ról áll rendelkezésre adat): Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához c. dokumentum kiegészítése a Magyar Tudományos Akadémia adataival Csongrád megye Az alábbi dokumentum a Smart Specialisation

Részletesebben

Molekuláris biológiai eljárások alkalmazása a GMO analitikában és az élelmiszerbiztonság területén

Molekuláris biológiai eljárások alkalmazása a GMO analitikában és az élelmiszerbiztonság területén Molekuláris biológiai eljárások alkalmazása a GMO analitikában és az élelmiszerbiztonság területén Dr. Dallmann Klára A molekuláris biológia célja az élőlények és sejtek működésének molekuláris szintű

Részletesebben

Biobank Hálózat kialakításának minőségügyi kérdései a Semmelweis Egyetemen

Biobank Hálózat kialakításának minőségügyi kérdései a Semmelweis Egyetemen Biobank Hálózat kialakításának minőségügyi kérdései a Semmelweis Egyetemen Magyarósi Szilvia Molnár Mária Judit SE Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete Semmelweis Egyetem DEMIN 2014. május 22.

Részletesebben

A KKV-K SZEREPE AZ INNOVÁCIÓS FOLYAMATOKBAN ÉS AZOK FONTOSSÁGA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGÉBEN

A KKV-K SZEREPE AZ INNOVÁCIÓS FOLYAMATOKBAN ÉS AZOK FONTOSSÁGA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGÉBEN A KKV-K SZEREPE AZ INNOVÁCIÓS FOLYAMATOKBAN ÉS AZOK FONTOSSÁGA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGÉBEN Pitó Enikő, KFI igazgató SZTE KKV-K SZEREPE AZ INNOVÁCIÓBAN REGIONÁLIS SZINTEN -FÓKUSZBAN

Részletesebben

A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei

A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei A TM vizsgálatok alapkérdései A vizsgálatok célja, információértéke? Az alkalmazás területei? Hogyan válasszuk ki az alkalmazott

Részletesebben

B-sejtek szerepe az RA patológiás folyamataiban

B-sejtek szerepe az RA patológiás folyamataiban B-sejtek szerepe az RA patológiás folyamataiban Erdei Anna Biológiai Intézet Immunológiai Tanszék Eötvös Loránd Tudományegyetem Immunológiai Tanszék ORFI, Helia, 2015 április 17. RA kialakulása Gary S.

Részletesebben

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpontja

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpontja A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpontja Keserű György Miklós gy.keseru@ttk.mta.hu www.ttk.mta.hu Az MTA TTK küldetése: multidiszciplináris kutatások komplex rendszereken Ember Anyagtudomány

Részletesebben

2012.08.14 biológia BSc 2012 szeptember- 1/5

2012.08.14 biológia BSc 2012 szeptember- 1/5 2012.08.14 biológia BSc 2012 szeptember- 1/5 Matematika ea. EA/Koll. 2 3 nincs Simon Ilona Matematika gyakorlat GY/Gyakj. 1 2 Matematika ea. felvétele Simon Ilona Informatika ea. EA/Koll. 2 2 nincs Jenei

Részletesebben

H 2020 munkacsoport alakuló értekezlet

H 2020 munkacsoport alakuló értekezlet Interdiszciplináris kutatói teamek létrehozása és felkészítése a nemzetközi programokban való részvételre a Miskolci Egyetem stratégiai kutatási területein TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0017 H 2020 munkacsoport

Részletesebben

Biotechnológiai Innovációs Bázis Klaszter. Pohli Krisztina, klaszter-koordinátor

Biotechnológiai Innovációs Bázis Klaszter. Pohli Krisztina, klaszter-koordinátor Biotechnológiai Innovációs Bázis Klaszter Pohli Krisztina, klaszter-koordinátor Alapok Kutatási hagyományok a régióban: Orvostudomány Biotechnológia A kezdetek Pannónia Kutatási Park Forrásvidék Kft. ImmunGenomika

Részletesebben

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk?

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? rövid összegzés a számok tükrében Madarász Tamás projektfelelős FAVA Konferencia, 2015. április 8-9. Siófok Tartalom KUTATÁS-FEJLESZTÉS FINANSZÍROZÁSA A FELSŐOKTATÁSBAN

Részletesebben

Környezetipari és Megújuló Energetikai Kompetenciaés Innovációs Központ (KÖMEKIK)

Környezetipari és Megújuló Energetikai Kompetenciaés Innovációs Központ (KÖMEKIK) Környezetipari és Megújuló Energetikai Kompetenciaés Innovációs Központ (KÖMEKIK) tudományos tanácsadó Kapos ITK Kht. Kompetenciaközpont konzorciumi tagok és munkatársak Kapos ITK Kht. Görcs Nóra (okl.

Részletesebben

A biotechnológia alapjai A biotechnológia régen és ma. Pomázi Andrea

A biotechnológia alapjai A biotechnológia régen és ma. Pomázi Andrea A biotechnológia alapjai A biotechnológia régen és ma Pomázi Andrea A biotechnológia fogalma Alkalmazott biológia A fogalom állandó változásban van A biológia és a biotechnológia közötti különbség a méretekben

Részletesebben

A PET szerepe a gyógyszerfejlesztésben. Berecz Roland DE KK Pszichiátriai Tanszék

A PET szerepe a gyógyszerfejlesztésben. Berecz Roland DE KK Pszichiátriai Tanszék A PET szerepe a gyógyszerfejlesztésben Berecz Roland DE KK Pszichiátriai Tanszék Gyógyszerfejlesztés Felfedezés gyógyszertár : 10-15 év Kb. 1 millárd USD/gyógyszer (beleszámolva a sikertelen fejlesztéseket)

Részletesebben

Áramlási citometria 2011. / 4. Immunológiai és Biotechnológiai Intézet PTE KK

Áramlási citometria 2011. / 4. Immunológiai és Biotechnológiai Intézet PTE KK Áramlási citometria 2011. / 4 Immunológiai és Biotechnológiai Intézet PTE KK Az áramlási citometria elve Az áramlási citometria ( Flow cytometria ) sejtek gyors, multiparaméteres vizsgálatára alkalmas

Részletesebben

Immunológiai módszerek a klinikai kutatásban

Immunológiai módszerek a klinikai kutatásban Immunológiai módszerek a klinikai kutatásban 3. előadás Az immunrendszer molekuláris elemei: antigén, ellenanyag, Ig osztályok Az antigén meghatározása Detre László: antitest generátor - Régi meghatározás:

Részletesebben

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások:

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: a Miskolci Egyetem közreműködése a térségi innovációs folyamatokban Dr. Mang Béla stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes Balatonfüred, 2009. május 11. Időhorizont

Részletesebben

Biotechnológia, egészség- és környezetvédelem. Műegyetem - Kutatóegyetem Biotechnológia, egészség-és környezetvédelem

Biotechnológia, egészség- és környezetvédelem. Műegyetem - Kutatóegyetem Biotechnológia, egészség-és környezetvédelem Biotechnológia, egészség- és környezetvédelem Kr.e. 6000 Kr.e. 5000 Ereky Károly (1878-1952) A biotechnológia a munkaszervezési tudomány, azaz technológia, élő szervezetekkel, más szóval biotechnológiai

Részletesebben

Tudásmenedzsment és gyógyszerinnováció

Tudásmenedzsment és gyógyszerinnováció Tudásmenedzsment és gyógyszerinnováció Ipari szükségletek / elvárások Dr. Bátori Sándor Sanofi-aventis Innovatív Gyógyszerek Kutatása, MAGYOSZ, 2009.01.07. Alapvető együttm ttműködések Hosszútávú elhatározás:

Részletesebben

A Ritka Betegség Regiszterek szerepe a klinikai kutatásban Magyarósi Szilvia (SE, Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete)

A Ritka Betegség Regiszterek szerepe a klinikai kutatásban Magyarósi Szilvia (SE, Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete) A Ritka Betegség Regiszterek szerepe a klinikai kutatásban Magyarósi Szilvia (SE, Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete) I. Ritka Betegség regiszterek Európában II. Ritka betegség regiszterek

Részletesebben

Hamar Péter. RNS világ. Lánczos Kornél Gimnázium, Székesfehérvár, 2014. október 21. www.meetthescientist.hu 1 26

Hamar Péter. RNS világ. Lánczos Kornél Gimnázium, Székesfehérvár, 2014. október 21. www.meetthescientist.hu 1 26 Hamar Péter RNS világ Lánczos Kornél Gimnázium, Székesfehérvár, 2014. október 21. 1 26 Főszereplők: DNS -> RNS -> fehérje A kód lefordítása Dezoxy-ribo-Nuklein-Sav: DNS az élet kódja megkettőződés (replikáció)

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM KALOCSAI KORNÉL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

TUDOMÁNYOS ÜLÉST május 09-én (hétfôn) órakor a DAB székházban. (Debrecen, Thomas Mann u. 49.) rendez, melyre tisztelettel meghívjuk.

TUDOMÁNYOS ÜLÉST május 09-én (hétfôn) órakor a DAB székházban. (Debrecen, Thomas Mann u. 49.) rendez, melyre tisztelettel meghívjuk. Meghívó A Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kara a Debreceni Akadémiai Bizottság Orvostudományi Szakbizottsága a DE ÁOK LMI Klinikai Laboratóriumi Kutató Tanszék közremûködésével 2016. május 09-én

Részletesebben

Sejtek - őssejtek dióhéjban. 2014. február. Sarkadi Balázs, MTA-TTK Molekuláris Farmakológiai Intézet - SE Kutatócsoport, Budapest

Sejtek - őssejtek dióhéjban. 2014. február. Sarkadi Balázs, MTA-TTK Molekuláris Farmakológiai Intézet - SE Kutatócsoport, Budapest Sejtek - őssejtek dióhéjban 2014. február Sarkadi Balázs, MTA-TTK Molekuláris Farmakológiai Intézet - SE Kutatócsoport, Budapest A legtöbb sejtünk osztódik, differenciálódik, elpusztul... vérsejtek Vannak

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2006. Életminőséget Javító Gyógyszerek és Gyógyító Eljárások Fejlesztése

ÉVES JELENTÉS 2006. Életminőséget Javító Gyógyszerek és Gyógyító Eljárások Fejlesztése ÉVES JELENTÉS 2006 PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM UNIVERSITY OF PÉCS Életminőséget Javító Gyógyszerek és Gyógyító Eljárások Fejlesztése A projekt a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal támogatásával valósult

Részletesebben

Innocare Innovációs Központ Nonprofit Kft.

Innocare Innovációs Központ Nonprofit Kft. Innocare Innovációs Központ Nonprofit Kft. Az Innocare Innovációs Központ tevékenységi köre Vállalkozások K+F+I tevékenységének menedzselése K+F+I tevékenység előkészítése és megvalósítása Befektetési

Részletesebben

Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. Megújult módszerekkel az innovációért

Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. Megújult módszerekkel az innovációért Megújult módszerekkel az innovációért ELTE Innovációs nap 2012 Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft. Slezsák István Ügyvezető igazgatóhelyettes (istvan.slezsak@bayzoltan.hu) Budapest 2012.02.23. A Bay Zoltán

Részletesebben

MEGHÍVÓ a. Nanotechnológia mint az innováció egyik hajtóereje Lépés egy magyarországi nanotechnológiai kormányprogram felé?

MEGHÍVÓ a. Nanotechnológia mint az innováció egyik hajtóereje Lépés egy magyarországi nanotechnológiai kormányprogram felé? MEGHÍVÓ a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége, Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Tudományok Osztálya, MTESZ Veszprém Megyei Szervezete közös rendezvényére, melyet a Magyar Tudomány Ünnepe

Részletesebben

Smarter cities okos városok. Dr. Lados Mihály intézetigazgató Horváthné Dr. Barsi Boglárka tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI

Smarter cities okos városok. Dr. Lados Mihály intézetigazgató Horváthné Dr. Barsi Boglárka tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI MTA Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet, Győr Smarter cities okos városok Dr. Lados Mihály intézetigazgató Horváthné Dr. Barsi Boglárka tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI

Részletesebben

Az Oxidatív stressz hatása a PIBF receptor alegységek összeszerelődésére.

Az Oxidatív stressz hatása a PIBF receptor alegységek összeszerelődésére. Újabban világossá vált, hogy a Progesterone-induced blocking factor (PIBF) amely a progesteron számos immunológiai hatását közvetíti, nem csupán a lymphocytákban és terhességgel asszociált szövetekben,

Részletesebben

2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21.

2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21. 2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben

Részletesebben

Tudományos Diákköri Konferencia. Neumann János Informatikai Kar

Tudományos Diákköri Konferencia. Neumann János Informatikai Kar Tudományos Diákköri Konferencia Neumann János Informatikai Kar Ünnepélyes megnyitó: F06. előadó 2012. november15. 13 30 Megnyitja: Dr. Nádai László dékán Szekció ülések: Informatika alkalmazások I. szekció

Részletesebben

Németh Anikó 1,2, Kosáry Judit 1, Fodor Péter 1, Dernovics Mihály 1

Németh Anikó 1,2, Kosáry Judit 1, Fodor Péter 1, Dernovics Mihály 1 Németh Anikó 1,2, Kosáry Judit 1, Fodor Péter 1, Dernovics Mihály 1 1 Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszertudomány Kar, Alkalmazott Kémia Tanszék 2 Wessling Hungary Kft., Élelmiszervizsgáló Laboratórium

Részletesebben

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26.

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Innovációs tevékenység célja Magasabb hozzáadott érték Versenyelőny Piacbővítés CSOMIÉP Kft. Legrand Zrt.

Részletesebben

FELHÍVÁS a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Orvos- és Egészségtudományi Szekciójában való részvételre

FELHÍVÁS a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Orvos- és Egészségtudományi Szekciójában való részvételre FELHÍVÁS a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Orvos- és Egészségtudományi Szekciójában való részvételre A rendezvény helyszíne: Általános Orvostudományi Kar Cím: SZTE ÁOK Dékáni Hivatal 6720

Részletesebben

19.Budapest Nephrologiai Iskola/19th Budapest Nephrology School angol 44 6 napos rosivall@net.sote.hu

19.Budapest Nephrologiai Iskola/19th Budapest Nephrology School angol 44 6 napos rosivall@net.sote.hu 1.sz. Elméleti Orvostudományok Doktori Iskola 3 éves kurzus terve 2011/2012/ 2 félév - 2014/2015/1 félév 2011//2012 tavaszi félév Program sz. Kurzusvezető neve Kurzus címe magyarul/angolul Kurzus nyelve

Részletesebben

Biomolekuláris nanotechnológia. Vonderviszt Ferenc PE MÜKKI Bio-Nanorendszerek Laboratórium

Biomolekuláris nanotechnológia. Vonderviszt Ferenc PE MÜKKI Bio-Nanorendszerek Laboratórium Biomolekuláris nanotechnológia Vonderviszt Ferenc PE MÜKKI Bio-Nanorendszerek Laboratórium Az élő szervezetek példája azt mutatja, hogy a fehérjék és nukleinsavak kiválóan alkalmasak önszerveződő molekuláris

Részletesebben

A genomikai oktatás helyzete a Debreceni Egyetemen

A genomikai oktatás helyzete a Debreceni Egyetemen A genomikai oktatás helyzete a Debreceni Egyetemen Bálint Bálint L. GNTP Oktatás és Tudásmenedzsment Munkabizottság, 2009. június 10. Tények Debreceni Egyetemről 21000 nappali és 33000 összes hallgató

Részletesebben

Immunológia I. 2. előadás. Kacskovics Imre (imre.kacskovics@ttk.elte.hu)

Immunológia I. 2. előadás. Kacskovics Imre (imre.kacskovics@ttk.elte.hu) Immunológia I. 2. előadás Kacskovics Imre (imre.kacskovics@ttk.elte.hu) Az immunválasz kialakulása A veleszületett és az adaptív immunválasz összefonódása A veleszületett immunválasz mechanizmusai A veleszületett

Részletesebben

Intelligens szakosodás alapú regionális innovációs stratégia (RIS3)

Intelligens szakosodás alapú regionális innovációs stratégia (RIS3) Intelligens szakosodás alapú regionális innovációs stratégia (RIS3) 2014-2020 között kohéziós politika céljai Járuljon hozzáaz EU 2020 stratégia céljainak megvalósításához Hangsúly: az eredményeken legyen!

Részletesebben

Programtervezet. Vécsei László, az MTA Orvosi Osztály elnöke. Moderátor: Poór Gyula és Sótonyi Péter

Programtervezet. Vécsei László, az MTA Orvosi Osztály elnöke. Moderátor: Poór Gyula és Sótonyi Péter Magyar Orvostudományi Napok 2013. november 6 8 Hotel Novotel Budapest (Alkotás utca 63 67) Rendező: Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége (MOTESZ) Programtervezet 2013. november 6. 10.00 Megnyitó

Részletesebben

GNTP. Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport. Kérdőív Értékelő Összefoglalás

GNTP. Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport. Kérdőív Értékelő Összefoglalás GNTP Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport Kérdőív Értékelő Összefoglalás Választ adott: 44 fő A válaszok megoszlása a válaszolók munkahelye szerint Személyre szabott orvoslás fogalma Kérdőív meghatározása:

Részletesebben

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája Magyar Műszaki Értelmiség Napja 2009. Dr. Szépvölgyi Ákos KDRIÜ Nonprofit Kft. 2009.05.14. A Közép-Dunántúl hosszú távú területfejlesztési koncepciója (1999)

Részletesebben

Az anyag tulajdonságaitól a felhasználásig - természetes alapanyagok és hulladékok hasznosítását megalapozó kutatások

Az anyag tulajdonságaitól a felhasználásig - természetes alapanyagok és hulladékok hasznosítását megalapozó kutatások Pannon Egyetem, 2013. május 31. Az anyag tulajdonságaitól a felhasználásig - természetes alapanyagok és hulladékok hasznosítását megalapozó kutatások TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0071 Kedvezményezett:

Részletesebben

Roche Personalised Healthcare Megfelelő kezelést az egyénnek 2009 szeptember 9

Roche Personalised Healthcare Megfelelő kezelést az egyénnek 2009 szeptember 9 Roche Personalised Healthcare Megfelelő kezelést az egyénnek 2009 szeptember 9 dr Kollár György Elvárás az egészségügytől Több hatékonyabb és biztonságosabb gyógyszer legyen elérhető 80 Kezelésre válaszolók

Részletesebben

Dr. Herényi Levente egyetemi docens Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet 1094 Budapest, Tűzoltó u. 37-47.

Dr. Herényi Levente egyetemi docens Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet 1094 Budapest, Tűzoltó u. 37-47. I. évfolyam MATEMA TIKA BIOFIZIKA ÁLTALÁNOS ÉS SZERVETLEN KÉMIA GYÓGYSZERÉSZI NÖVÉNYTAN BIOLÓGIA TUDOMÁNYTÖRTÉNE T ÉS PROPEDEUTIKA, a 2. félévben heti 1 óra Dr. Gergó Lajos egyetemi docens 1092 Budapest,

Részletesebben

A Megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsga tételei

A Megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsga tételei A Megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsga tételei 1. A népegészségügyi ciklus A 2. A természeti és társadalmi környezet szerepe a populáció egészségi állapotának alakulásában 3. Primer, szekunder

Részletesebben

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok TERVDOKUMENTUMOK HIERARCHIÁJA FELADATOK, ÜTEMTERV 2012 2013 társadalmasítás

Részletesebben

2012.11.01-2012.11.30 dátumok közti fuvarok:

2012.11.01-2012.11.30 dátumok közti fuvarok: 2012.11.01-2012.11.30 dátumok közti fuvarok: Anat. Szöv.- és Fejl.tani Int./Közp.ált. 41201K0000 7 Szállítási kód: 41 Darabszám: 1 Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika 61255K0000 ÁOK Dékáni Hivatal/Közp.

Részletesebben

REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA

REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA Dőry Tibor REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA KIHÍVÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON DIALÓG CAMPUS KIADÓ Budapest-Pécs Tartalomj egy zék Ábrajegyzék 9 Táblázatok jegyzéke 10 Keretes írások jegyzéke

Részletesebben

0. Kurzusok tudnivalók 1. Az anyag - csak az írott anyagban 2. Az élet molekulái - csak az írott anyagban 3. Mi az Élet? 4. A Világ keletkezése 5.

0. Kurzusok tudnivalók 1. Az anyag - csak az írott anyagban 2. Az élet molekulái - csak az írott anyagban 3. Mi az Élet? 4. A Világ keletkezése 5. 0. Kurzusok tudnivalók 1. Az anyag - csak az írott anyagban 2. Az élet molekulái - csak az írott anyagban 3. Mi az Élet? 4. A Világ keletkezése 5. Az Élet keletkezése 6. Modellek a biológiában - csak az

Részletesebben

Szegedi Biológiai Kutatóközpont Tudományos Diákkör. Dr. Kiss Antal. kiss.antal(at)brc.mta.hu. http://www.brc.hu/

Szegedi Biológiai Kutatóközpont Tudományos Diákkör. Dr. Kiss Antal. kiss.antal(at)brc.mta.hu. http://www.brc.hu/ Szegedi Biológiai Kutatóközpont Tudományos Diákkör Tudományos Diákköri felelős: Dr. Kiss Antal Telefon: Email: Az Intézet honlapja: kiss.antal(at)brc.mta.hu http://www.brc.hu/ Farmakogenomikai kutatások

Részletesebben

GéSz Gaál és Sziklás Kft.

GéSz Gaál és Sziklás Kft. KKV beszámolója egy kutatási eredmény sikeres hasznosításáról GéSz Gaál és Sziklás Kft. dr. Thurzó Sándor, tudományos tanácsadó Debrecen, 2009. május 14. A magyar élelmiszeripar innovációs lehetőségei

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRENDSZERE

AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRENDSZERE AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRENDSZERE A megfelelőségi vizsgálat időtartama maximum 90 nap. Ez a határidő egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható. Ha fenntartó az intézményfejlesztési

Részletesebben

Genetikai panel kialakítása a hazai tejhasznú szarvasmarha állományok hasznos élettartamának növelésére

Genetikai panel kialakítása a hazai tejhasznú szarvasmarha állományok hasznos élettartamának növelésére Genetikai panel kialakítása a hazai tejhasznú szarvasmarha állományok hasznos élettartamának növelésére Dr. Czeglédi Levente Dr. Béri Béla Kutatás-fejlesztés támogatása a megújuló energiaforrások és agrár

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához- Budapest és Pest megye. Budapest, 2014.09.12. dr.

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához- Budapest és Pest megye. Budapest, 2014.09.12. dr. Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához- és Pest megye, 2014.09.12. dr. Radványi Bálint A GDP és összetevői 8/1 1. A bruttó hazai termék (GDP) 2012-ben: 10.639.823

Részletesebben

Felsőoktatási intézmények stratégiai tervezésének és megvalósításának intézményi környezete, a szervezeti kultúrák sajátosságai

Felsőoktatási intézmények stratégiai tervezésének és megvalósításának intézményi környezete, a szervezeti kultúrák sajátosságai Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Felsőoktatási intézmények stratégiai tervezésének és megvalósításának intézményi környezete, a szervezeti kultúrák sajátosságai Dr. Vilmányi

Részletesebben

Kis dózis, nagy dilemma

Kis dózis, nagy dilemma Kis dózis, nagy dilemma Farkas Árpád, Balásházy Imre, Madas Balázs Gergely, Szőke István XXXVII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, 2012. április 24-26. Hajdúszoboszló Mi számít kis dózisnak? Atombomba

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

Tudásmenedzsment, Oktatás, Képzés. GNTP Munkacsoport megbeszélés 2009, június 10, MTA

Tudásmenedzsment, Oktatás, Képzés. GNTP Munkacsoport megbeszélés 2009, június 10, MTA Tudásmenedzsment, Oktatás, Képzés GNTP Munkacsoport megbeszélés 2009, június 10, MTA 1 Előzmények (az NKTH támogatás elnyerése után) Kickoff meeting (március 18.) Platform vezetőség Titkárság Munkacsoportok

Részletesebben

Növényvédelmi Tudományos Napok 2015

Növényvédelmi Tudományos Napok 2015 Növényvédelmi Tudományos Napok 05 Budapest 6. NÖVÉNYVÉDELMI TUDOMÁNYOS NAPOK Szerkesztők HORVÁTH JÓZSEF HALTRICH ATTILA MOLNÁR JÁNOS Budapest 05. február 7-8. ii Szerkesztőbizottság Kiss Levente Horváth

Részletesebben

Transzgénikus technológiák az orvostudományban A kövér egerektől a reumás betegségek gyógyításáig

Transzgénikus technológiák az orvostudományban A kövér egerektől a reumás betegségek gyógyításáig Transzgénikus technológiák az orvostudományban A kövér egerektől a reumás betegségek gyógyításáig ELTE TTK Biológiai Intézet Budapest, 2015. okt. 7. Dr. Mócsai Attila Semmelweis Egyetem ÁOK Élettani Intézet

Részletesebben

Tudománypolitikai kihívások a. 2014-2020-as többéves pénzügyi keret tervezése során

Tudománypolitikai kihívások a. 2014-2020-as többéves pénzügyi keret tervezése során Tudománypolitikai kihívások a 2014-2020-as többéves pénzügyi keret tervezése során Dr. Kardon Béla Főosztályvezető Tudománypolitikai Főosztály Felsőoktatásért Felelős Államtitkárság A kormányzati K+F+I

Részletesebben

Strukturális Alapok 2014-2020

Strukturális Alapok 2014-2020 Regionális Strukturális Alapok 2014-2020 Európai Bizottság Regionális Politika és Városfejlesztés Főigazgatóság F.5 - Magyarország Szávuj Éva-Mária 2013. december 12. Regionális Miért kell regionális /

Részletesebben

2012.10.01-2012.10.31 dátumok közti fuvarok:

2012.10.01-2012.10.31 dátumok közti fuvarok: 2012.10.01-2012.10.31 dátumok közti fuvarok: Anat. Szöv.- és Fejl.tani Int./Közp.ált. 41201K0000 8 Szállítási kód: 41 Darabszám: 1 Szállítási kód: 43 Óraszám: 3 Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika

Részletesebben

MULTIDISCIPLINARIS ONKOLÓGIA

MULTIDISCIPLINARIS ONKOLÓGIA MULTIDISCIPLINARIS ONKOLÓGIA 2011. szeptember 5-9. Országos Onkológiai Intézet Kötelező szintentartó tanfolyam onkológus és sugárterápiás szakorvosoknak PATOLÓGUS NAP KÉPALKOTÓ NAP SEBÉSZETI NAP KEMOTERÁPIÁS

Részletesebben

Chlamydiaceae család 2014.12.02. Obligát intracelluláris baktérium. Replikációs ciklus: Antigenitás. Humán patogén chlamydiák

Chlamydiaceae család 2014.12.02. Obligát intracelluláris baktérium. Replikációs ciklus: Antigenitás. Humán patogén chlamydiák Chlamydiaceae család Obligát intracelluláris baktérium Replikáció: élő szövetekben, élőlényekben Replikációs ciklus: Elemi test, reticularis test Antigenitás Csoportspecifikus LPS antigen Faj- és típusspecifikus

Részletesebben

Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály

Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály Definíció A prenatális diagnosztika a klinikai genetika azon

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE BIO-TECH TUDÁSKÖZPONT

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE BIO-TECH TUDÁSKÖZPONT 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 57. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE BIO-TECH TUDÁSKÖZPONT BUDAPEST,

Részletesebben

Új utak az antipszichotikus gyógyszerek fejlesztésében

Új utak az antipszichotikus gyógyszerek fejlesztésében Új utak az antipszichotikus gyógyszerek fejlesztésében SCHIZO-08 projekt Dr. Zahuczky Gábor, PhD, ügyvezető igazgató UD-GenoMed Kft. Debrecen, 2010. november 22. A múlt orvostudománya Mindenkinek ugyanaz

Részletesebben

Tudományos program. Fővédnök: Lovász László, az MTA elnöke

Tudományos program. Fővédnök: Lovász László, az MTA elnöke MAGYAR ORVOSTUDOMÁNYI NAPOK 2014. november 5-7 Hotel Novotel Budapest, 1123 Alkotás u. 63-67 Rendező: Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége (MOTESZ) Tudományos program Fővédnök: Lovász László,

Részletesebben

4. Előfeltételek (ha vannak) 4.1 Tantervi Környezetfizika kurzus elsajátitása 4.2 Kompetenciabeli Racionális gondolkodás. 5. Feltételek (ha vannak)

4. Előfeltételek (ha vannak) 4.1 Tantervi Környezetfizika kurzus elsajátitása 4.2 Kompetenciabeli Racionális gondolkodás. 5. Feltételek (ha vannak) A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Környezettudományi és Mérnöki 1.3 Intézet Környezettudományi 1.4 Szakterület Fizika 1.5

Részletesebben

A hiperspektrális képalkotás elve

A hiperspektrális képalkotás elve Távérzékelési laboratórium A VM MGI Hiperspektrális laborja korszerű hardveres és szoftveres hátterére alapozva biztosítja a távérzékelési technológia megbízható hazai és nemzetközi szolgáltatását. Távérzékelés

Részletesebben

A magyar élelmiszeripar prioritások és kihívások: az Élelmiszer az életért Magyar Nemzeti Technológiai Platform. 1 A Magyar Nemzeti Élelmiszertechnológiai Platform Célja ipar igényeinek Rendszeres párbeszéd

Részletesebben

Az áramlási citométer és sejtszorter felépítése és működése, diagnosztikai alkalmazásai

Az áramlási citométer és sejtszorter felépítése és működése, diagnosztikai alkalmazásai Az áramlási citométer és sejtszorter felépítése és működése, diagnosztikai alkalmazásai Az áramlási citométer és sejtszorter felépítése és működése Kereskedelmi forgalomban kapható készülékek 1 Fogalmak

Részletesebben

Kérdések. M5M0001 Mikor jöttek létre Magyarországon az elsı egyetemek? Jelölje meg a helyes választ!

Kérdések. M5M0001 Mikor jöttek létre Magyarországon az elsı egyetemek? Jelölje meg a helyes választ! Kérdések M5M0001 Mikor jöttek létre Magyarországon az elsı egyetemek? Jelölje meg a helyes választ! A 12. és 13. század fordulóján A 13. és 14. század fordulóján A 14. és 15. század fordulóján M5M0002

Részletesebben

TUDOMÁNY ÉS TUDOMÁNYFINANSZÍROZÁS A K+F+I RENDSZERBEN

TUDOMÁNY ÉS TUDOMÁNYFINANSZÍROZÁS A K+F+I RENDSZERBEN TUDOMÁNY ÉS TUDOMÁNYFINANSZÍROZÁS A K+F+I RENDSZERBEN Fonyó Attila Osztályvezető Nemzeti Erőforrás Minisztérium Felsőoktatásért és Tudománypolitikáért Felelős Helyettes Államtitkárság Tudománypolitikai

Részletesebben

A BME VIK FMD pályázatának specifikumai

A BME VIK FMD pályázatának specifikumai A BME VIK FMD pályázatának specifikumai Vajta László dékán, Henk Tamás FMD megbízott FMD átadás 2011. október 26. BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar Tartalom Adottságok: 1. Profil és hallgatóság 2.

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17.

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. A tervezés folyamata -közös programozási folyamat a két partnerország részvételével -2012 őszén programozó munkacsoport

Részletesebben

VIII. Magyar Sejtanalitikai Konferencia Fény a kutatásban és a diagnosztikában

VIII. Magyar Sejtanalitikai Konferencia Fény a kutatásban és a diagnosztikában VIII. Magyar Sejtanalitikai Konferencia Fény a kutatásban és a diagnosztikában Budapest, 2015. szeptember 3 5. Semmelweis Egyetem II. sz. Belgyógyászati Klinika, valamint I. sz. Patológiai és Kísérleti

Részletesebben

Pályázatilehetőségek az EUH2020Közlekedésiprogramjában 2014-2015. Bajdor Gyöngy Katalin Horizon 2020 NCP Nemzeti Innovációs Hivatal

Pályázatilehetőségek az EUH2020Közlekedésiprogramjában 2014-2015. Bajdor Gyöngy Katalin Horizon 2020 NCP Nemzeti Innovációs Hivatal Pályázatilehetőségek az EUH2020Közlekedésiprogramjában 2014-2015 Bajdor Gyöngy Katalin Horizon 2020 NCP Nemzeti Innovációs Hivatal FP7 támogatás szektoronként FP7 költségvetés tevékenységenkénti bontásban

Részletesebben

VIKKK III: firány: Korszer technológia rendszerek fejlesztése, se, optimalizálása

VIKKK III: firány: Korszer technológia rendszerek fejlesztése, se, optimalizálása VIKKK III: firány: Korszer technológia rendszerek fejlesztése, se, optimalizálása Szeifert Ferenc Veszprémi Egyetem, Folyamatmérnöki Tanszék Veszprém, 2006. január Elzmény projektek: Projektek Vegyipari

Részletesebben

Magyar Halgazdálkodási Technológiafejlesztési Platform bemutatása

Magyar Halgazdálkodási Technológiafejlesztési Platform bemutatása Magyar Halgazdálkodási Technológiafejlesztési Platform bemutatása Urbányi Béla, Csorbai Balázs, Horváth Ákos, Hegyi Árpád, Bokor Zoltán és Horváth László Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi

Részletesebben

Mozgékony molekulák vizsgálata modern mikroszkópiával

Mozgékony molekulák vizsgálata modern mikroszkópiával Dr. Vámosi György Mozgékony molekulák vizsgálata modern mikroszkópiával Debreceni Egyetem ÁOK Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet Debrecen, 2015. nov. 25. www.meetthescientist.hu 1 26 Fulbright ösztöndíj

Részletesebben

Szalay Péter (ELTE, Kémia Intézet) Szentjánosbogár, trópusi halak, sarki fény Mi a közös a természet fénytüneményeiben?

Szalay Péter (ELTE, Kémia Intézet) Szentjánosbogár, trópusi halak, sarki fény Mi a közös a természet fénytüneményeiben? Szalay Péter (ELTE, Kémia Intézet) Szentjánosbogár, trópusi halak, sarki fény Mi a közös a természet fénytüneményeiben? Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium Budapest, 2011. október 27. www.meetthescientist.hu

Részletesebben

Okos Városok T-City Szolnok. HTE INFOKOM 2014 Smart Metering & Environment

Okos Városok T-City Szolnok. HTE INFOKOM 2014 Smart Metering & Environment Okos Városok T-City Szolnok HTE INFOKOM 2014 Smart Metering & Environment OKOS VÁROS Az angol nyelvű Smart City elnevezést fordíthatnánk korszerű városra, emberközpontú városra, vagy egyszerűen: élhetőbb

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

SUGÁRVÉDELMI MÉRÉSI ELJÁRÁSOK A SEMMELWEIS EGYETEMEN

SUGÁRVÉDELMI MÉRÉSI ELJÁRÁSOK A SEMMELWEIS EGYETEMEN SUGÁRVÉDELMI MÉRÉSI ELJÁRÁSOK A SEMMELWEIS EGYETEMEN 1 Kári Béla, 2 Zagyvai Péter, 3 Kanyár Béla 1 Semmelweis Egyetem ÁOK Radiológia és Onkoterápiás Klinika / Nukleáris Medicina Tanszék 2 Budapesti Műszaki

Részletesebben

MH TUDOMÁNYOS STRATÉGAI KUTATÁS-FEJLESZTÉS. Tudományos Kutató Intézet Int. vez.: 3 fő

MH TUDOMÁNYOS STRATÉGAI KUTATÁS-FEJLESZTÉS. Tudományos Kutató Intézet Int. vez.: 3 fő MH HONVÉDKÓRHÁZ MH TUDOMÁNYOS STRATÉGAI KUTATÁS-FEJLESZTÉS Összlétszám: 40 fő Diplomás: 27 fő Asszisztens: 10 fő Egyéb: 3 fő Tudományos Kutató Intézet Int. vez.: 3 fő Toxikológiai Kutató Osztály Létszám:14

Részletesebben

2354-06 Nőgyógyászati citodiagnosztika követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2354-06 Nőgyógyászati citodiagnosztika követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat A laboratóriumba vendég érkezik. Tájékoztassa a rákmegelőzés lehetőségeiről! Ismertesse a citológiai előszűrő vizsgálatok lényegét! - a primer és szekunder prevenció fogalma, eszközei - a citológia

Részletesebben

Laboratóriumi szolgáltatások, kutatási, innovációs és fejlesztési irányok a Károly Róbert Főiskolán

Laboratóriumi szolgáltatások, kutatási, innovációs és fejlesztési irányok a Károly Róbert Főiskolán Laboratóriumi szolgáltatások, kutatási, innovációs és fejlesztési irányok a Károly Róbert Főiskolán Dr. habil. Nagy Péter Tamás Egyetemi docens Laboratórium-vezető Károly Róbert Főiskola Oktató-kutató

Részletesebben

2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin

2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin 2015.06.17. 2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin NORRIA Észak-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft.

Részletesebben

Üzleti energia- és vízfelhasználás menedzsment a Rubintól

Üzleti energia- és vízfelhasználás menedzsment a Rubintól Üzleti energia- és vízfelhasználás menedzsment a Rubintól Parádi Csaba cégvezető Dr. Takács Tibor Fejlesztési vezető Rubin Informatikai Zrt Hardver- és szoftverfejlesztés Prepaid számlázó rendszer Infrastruktúra

Részletesebben

Nemzeti Workshop. Új üzleti modellek és élelmiszer-feldolgozási stratégiák

Nemzeti Workshop. Új üzleti modellek és élelmiszer-feldolgozási stratégiák Nemzeti Workshop Új üzleti modellek és élelmiszer-feldolgozási stratégiák Dr. Sebők András Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. 1 Az üzleti modell célja 2 Olyan vonzó ajánlat a vevők számára - a termékek

Részletesebben

A Magyar Fejfájás Társaság XXI. kongresszusa 2014. május 9-10. Siófok Hotel Panoráma. 2014. május 9. (péntek)

A Magyar Fejfájás Társaság XXI. kongresszusa 2014. május 9-10. Siófok Hotel Panoráma. 2014. május 9. (péntek) A Magyar Fejfájás Társaság XXI. kongresszusa 2014. május 9-10. Siófok Hotel Panoráma 2014. május 9. (péntek) 8:30 órától: Regisztráció 9:50-10:00: Megnyitó Dr. Balázs Árpád, Siófok város polgármestere

Részletesebben

A jövő innovatív mobilitását megalapozó 3 pillér (kutatás, felsőoktatás, üzlet) együttműködése, a sikeres integrálás feltételei

A jövő innovatív mobilitását megalapozó 3 pillér (kutatás, felsőoktatás, üzlet) együttműködése, a sikeres integrálás feltételei A jövő innovatív mobilitását megalapozó 3 pillér (kutatás, felsőoktatás, üzlet) együttműködése, a sikeres integrálás feltételei Dr. Bokor Zoltán MTA KTB közgyűlési képviselő 1 Tartalom Célok Az együttműködés

Részletesebben

POSZTGENOMIKAI SZEMLÉLETVÁLTÁS ELSİ ELEMEINEK MEGJELENÉSE A MEDICINÁBAN

POSZTGENOMIKAI SZEMLÉLETVÁLTÁS ELSİ ELEMEINEK MEGJELENÉSE A MEDICINÁBAN POSZTGENOMIKAI SZEMLÉLETVÁLTÁS ELSİ ELEMEINEK MEGJELENÉSE A MEDICINÁBAN Kötelezı szinten tartó tanfolyam PÉCS 2009. október 14-16. PROGRAMFÜZET Kedves Kollégák! Közel egy évvel ezelıtt, 2008 júniusában

Részletesebben

Határozatok a SZIE Gazdasági Tanács 2012. március 19-én tartott üléséről

Határozatok a SZIE Gazdasági Tanács 2012. március 19-én tartott üléséről Határozatok a SZIE Gazdasági Tanács 2012. március 19-én tartott üléséről 1. Tájékoztatás a Látogató Bizottság érkezéséről és a 2012. évi intézmény akkreditációs eljárásról Előterjesztő: Dr. Mikáczó Andrea

Részletesebben