A SZENTÁGOTHAI JÁNOS KUTATÓKÖZPONT TUDOMÁNYOS PROFILJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A SZENTÁGOTHAI JÁNOS KUTATÓKÖZPONT TUDOMÁNYOS PROFILJA"

Átírás

1 A SZENTÁGOTHAI JÁNOS KUTATÓKÖZPONT TUDOMÁNYOS PROFILJA Pécsi Tudományegyetem Innovációs Nap május 22.

2 Hogyan indult a program?

3 Science, Please! PTE Science Building létrehozása, egyetemi informatikai infrastruktúra-fejlesztés C B A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastrukturális és informatikai fejlesztések támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TIOP-1.3.1/07/1 Pécs, december szeptember 30.

4 A Science Building korszerű, nemzetközi tudományszervezési és menedzsment normák szerint kialakított új kutatóintézmény, amely a természettudományi oktatás, kutatás és innováció minden oldalát fejleszteni kívánja. Komplex és szoros együttműködést tervez vállalatokkal és rugalmasan reagál a kutatási trendekre, a tudásalapú gazdaság igényeire. A Dél-Dunántúli Régió életében évtizedes hiányt pótló kutatóközpont a korábbiakban szétaprózott kutatási potenciált a Pólus programban megfogalmazott egészségipar és a környezetipar köré koncentrálja. Kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységgel az emberi élet fenntarthatóságát szolgálja magas színvonalú műszerháttérrel és laboratóriumokkal.

5 Hol tartottunk 2011 augusztusában?

6 2011. Június: az építkezésre kiírt közbeszerzési tender eredményhirdetése Grabarics Építőipari Kft. Június 28: szerződéskötés Július: az építkezés megkezdése Várható átadás: szeptember

7

8

9

10

11 Hol tartunk most? Mi lesz őszre?

12 Április: PTE Szenátusi ülés- Szervezeti, működési és finanszírozási koncepció elfogadása Szervezeti és Működési Szabályzat kidolgozása folyamatban Május 15-29: Műszaki átadás Szakhatósági bejárások Június 30: Projekt zárása Október 29: Ünnepélyes megnyitó, névadó ünnepség

13 Szentágothai János Kutatóközpont (SzKK)

14

15 A PTE tudományos helyzetére vonatkozó SWOT elemzés tanulságainak ismeretében az SzKK stratégiai célkitűzései: 1. Kritikus tömeg létrehozása, a megfelelő hely, infrastruktúra, műszeres és kutatói koncentráció biztosítása, valamint ennek oktatási célokra történő felhasználási lehetőségeinek megteremtése, új képzési formák kidolgozása megvalósítása 2. Az egyetemi felfedező kutatások központja, egyben a kutatóegyetem jelképe 3. A kutatói utánpótlás nevelésének helyszíne 4. A pályázati aktivitás növelése, K+F+I források vonzása, projektgeneráló hatások kiaknázása 5. Technológiai- és tudástranszfer, a régióban működő vállalkozások alapkutatási igényeinek kielégítése 6. A régió versenyképességének növelése: Elismert, kiemelkedő tudományos potenciállal, erős akadémiai és ipari kapcsolatokkal rendelkező infrastrukturális és tudásbázis kialakítása

16 Az SZKK kutatócsoportjai-1 1. Wnt jelátviteli kutatócsoport Pongrácz Judit 2. Nyirokszövet fejlődésbiológiai kutatócsoport Balogh Péter 3. Reproduktív és tumor immunológiai kutatócsoport Szekeres Júlia 4. Jelátviteli kutatócsoport Szeberényi József 5. Funkcionális genomika kutatócsoport/ Proteomika labor Sümegi Balázs, Márk László 6. Funkcionális fehérjedinamikai kutatócsoport Nyitrai Miklós 7. Mikrobiális biotechnológia kutatócsoport Fekete Csaba 8. Virológiai kutatócsoport Jakab Ferenc 9. Humángenetikai és farmakogenomikai kutatócsoport Melegh Béla 10. Növénybiológiai kutatócsoport Jakab Gábor 11. Lab-on-a-Chip kutatócsoport Kovács L. Gábor

17 12. Neuroendokrinológia kutatócsoport Miseta Attila, Kovács L. Gábor 13. Molekuláris Farmakológia Helyes Zsuzsanna 14. Kísérletes sebészet Jancsó Gábor 15. Neurobiológiai kutatócsoport Gábriel Róbert 16. Magatartásélettani kutatócsoport Hernádi István 17. Az SZKK kutatócsoportjai-2 Analitikai Kémiai és Geoanalitikai kutatócsoport 18. Nagy intenzitású terahertzes kutatócsoport Kilár Ferenc, Felinger Attila Hebling János, Almási Attila 19. Légkörfizikai kutatócsoport Geresdi István 20. Spektroszkópia kutatócsoport Erostyák János 21. Zöldkémiai kutatócsoport Kollár László 22. Erőforráshatékonyság kutatócsoport Kiss Tibor, Kistelegdi István

18 1. Wnt jelátviteli kutatócsoport Pongrácz Judit PTE ÁOK Immunológiai és Biotechnológiai Intézet Tüdőszövetek differenciálódását specifikusan szabályozó faktorok és öregedés során fellépő változások meghatározása A tüdőszövetek regenerációját meghatározó faktorok, molekuláris mechanizmusok azonosítása A tüdő időskori funkciócsökkenése molekuláris hátterének analízise, molekuláris markerek és támadáspontok azonosítása Komplex, vaszkularizált humán tüdőszövet in vitro előállítása gyógyszertesztelés és implantáció céljából

19 Természetes immunitás sejtjei a humán tüdőmodellben betegség modellek kifejlesztésére SAEC+NHLF+Makrofág HE festett szöveti metszet University of Birmingham, UK European Biotechnology Network Strossmayer University of Osijek Organovo Ltd, USA SAEC+NHLF+Makrofág Szöveti metszet, fiziológiás festéssel előfestett sejtekkel Makrofág

20 2. Nyirokszövet fejlődésbiológiai kutatócsoport Balogh Péter PTE ÁOK Immunológiai és Biotechnológiai Intézet Dr. Kellermayer Zoltán PhD hallgató Dr. Talabér Gergely Kutatási terület, technológiai platformok: Perifériás nyirokszövetek fejlődésbiológiai vizsgálata, krónikus gyulladások nyirokszöveti neogenezise Monoklonális antitestek, celluláris és molekuláris immunológiai eljárások Transzgenikus/KO egerek, többszörös mutáns kombinációk, allogén és xenogén kiméra

21 CD21 nkx2-3 -/- nkx2-3 -/- BALB/c Thy-1/CD90 (# IBL-1) CD45RC (# IBL-8) R1 IgM R2 BALB/c BALB/c nkx2-3 -/- Sn/CD169 (# IBL-13) MARCO (# IBL-12) CD23

22 IBL antitestek I: funkcionális markerek az egér nyirokszövet parenchyma sejtjein Klón Specificitás Felismert sejt IBL-1, IBL-6/13, IBL-6/23 Thy-1/CD90 T-sejtek (neurális sejtek, Kupffer-sejtek) IBL-3/5, IBL-5/22 MHC-II. APC (B-sejtek, makrofágok, thymus epithel, stb.) IBL-3/25 CD8 Cytotoxikus T-sejtek (thymocyták) IBL-3/14 CD24 B-sejtek, erythroid sejtek (thymocyták) IBL-3/16, IBL-5/25 CD45/L-CA Leukocyták IBL-6/2 CD11a/LFA-1 Leukocyták IBL-8 CD45RC B-sejtek, cytotoxikus T-sejtek IBL-15? (EMA?) Makrofágok, centroblastok, (hámsejtek) IBL-16 IgM B-sejtek, plazmasejtek IBL-17? (CD41?) Thrombocyták, megakaryocyták DaB1 H-2K b H-2K b hordozó sejtek (hemopoetikus és egyéb) DaB2 I-A b I-A b hordozó APC Bro1/4 BrdU Proliferáló sejtek (S-fázis) F4/1 Fluoreszcein Fluoreszcein-jelölt sejtek

23 IBL antitestek II: topográfiai markerek nyirokszöveti stroma-komponenseken Klón Specificitás Felismert sejt IBL-7/1, IBL-22? Marginális sinus és vörös pulpa I. endothel IBL-7/22, IBL-19, IBL-21? Pan-endothel és PALS/vörös pulpa retikulum IBL-9/2? Vörös pulpa II. endothel IBL-10? Fehér pulpa I (T/B határ) fibroblast/ecm (?) IBL-11? Fehér pulpa II (PALS) és marginális zóna fibroblast/ecm (?) IBL-12 MARCO Marginális zóna (MZ) makrofágok IBL-13 IBL-18 IBL-20 Szialoadhezin CD169 VCAM-1 CD106 (?) VE-cadherin CD144 (?) MZ metallofil makrofágok (MOMA-1/Siglec-1) T-zóna stroma-sejtek, aktivált FDC, vörös pulpa makrofágok/retikuláris stroma Endothel Elnyert támogatás ( ) $84,150

24 * A PIBF receptorának klónozása, a szolubilis PIBF receptor kimutatására szolgáló ELISA teszt kifejlesztése, amely a terhesség és a tumornövekedés monitorozására alkalmas diagnosztikus eszközzé fejleszthető. 3. Reproduktív és tumor immunológiai kutatócsoport Szekeres Júlia PTE ÁOK Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet * A PIBF (Progesteron-Indukálta Blokkoló Faktor) invazivitásban, (daganatok, trophoblast) angiogenezisben és apoptózisszabályozásban betöltött szerepének, valamint az oxidatív stressz membrán fluiditásra és PIBF receptor expressziójára kifejtett hatásainak vizsgálata.

25 Invazivitás vizsgálata PIBF knock down tumor és trophoblast sejtvonalakon A PIBFR kimutatására alkalmas ELISA teszt kidolgozása Friedrich Schiller University, Jena, Germany Humboldt University Berlin University of Rijeka Department of Obstetrics and Gynecology, Poissy Saint Germain Hospital, Versailles-St Quentin University, France INSERM U 563,, Toulouse, France Invazív jelátvitel vizsgálata PIBF kezelt tumor és trophoblast sejteken A PIBF clonozása eukaryota sejtekben A PIBFR izolálás PIBFR-specifikus ellenanyagok előállítása

26 4. Jelátviteli kutatócsoport Szeberényi József Pap Marianna PTE ÁOK Orvosi Biológiai Intézet *PC12 patkány tumor sejteket onkolítikus Newcastle betegség vírus (NBV) több száz gén indukcióját idézi elő, több száz gén pedig represszálódik a fertőzött sejtekben. *Az onkolítikus hatásban fontosnak ítélt gének által kódolt fehérjék részletes vizsgálata: expresszió és poszttranszlációs módosulások (foszforiláció, ubikvitináció, ISGiláció stb.), ezek időkinetikája NBVfertőzött PC12 sejtekben, majd különböző NBV-érzékenységet mutató humán tumor sejtvonalakban. *A vírusérzékenység szempontjából fontos fehérjék azonosítása, jelentőségük sirns knockdown kísérletekben való tesztelése.

27 5. Funkcionális genomika kutatócsoport Sümegi Balázs PTE ÁOK Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet Proteomika Laboratórium: Márk László

28 A sejtek energiaellátásában kulcsszerepet játszó mitokondrium integritása meghatározó a sejt túlélése szempontjából. A mitokondrium membránjában található permeabilitás pórusok részleges, vagy teljes megnyílása apoptotikus, illetve nekrotikus sejthalálhoz vezet. A DNS hibajavítás iníciálásában jelentős szerepet játszó nukleáris enzim, a PARP-1 túlzott aktivációja elsősorban nekrotikus, illetve autofágiás sejthalálhoz vezet. SOUL activation HO3538 HSP 16.2

29 A genetikai háttér, a sejten belüli jelátviteli folyamatok és vegyületek hatásámechanizmusának tanulmányozása útján új célpontok azonosítása, amely támpontot ad arra, hogy életmódváltással, megfelelő kiegészítő táplálkozással, illetve gyógyszeres beavatkozással hogyan előzhetőek meg a szív és agyi érrendszeri, valamint neurodegeneratív megbetegedések, a 2 -es típusú diabetes, illetve a rák, és lehetőséget ad a kezelés, majd az azt követő rehabilitáció hatékonyságának növelésére.

30 6. Funkcionális fehérjedinamikai kutatócsoport Nyitrai Miklós PTE ÁOK Biofizikai Intézet A sejtváz (vagy citoszkeleton) működésében meghatározó szerepet játszó molekuláris folyamatok pontosabb megértését célozzák Spektroszkópiai (fluoreszcencia és EPR), fluoreszcencia mikroszkópiai, kalorimetria, gyorskinetikai és fehérje biokémiai eljárások alkalmazása

31 A citoszkeleton nem rendeltetésszerű, hibás működése számos humán betegségben szerepet játszik. Ezeknek a működési zavaroknak a pontosabb megértése, a hátterükben lévő molekuláris mechanizmusok feltérképezése, valamint a vonatkozó szabályozási folyamatok leírása meghatározó jelentőségű a betegségek kialakulásának a megértésében. Vándorló melanocita (Vic. SMALL).

32

33 SR-SIM image of mitochondria in cultured mammalian cells (stained with a fluorescent fusion protein containing mcherry). Zeiss Elyra structured illumination microscope (resolution: ~ 105 nm)

34 Color-coded confocal Raman image of a PMMA layer Thermo Scientific confocal Raman microscope

35 7. Mikrobiális biotechnológia kutatócsoport Fekete Csaba PTE TTK Biológiai Intézet *Mikrobiológiai fermentációs rendszer *PGM (Personal Genome Machine) új generációs szekvenáló rendszer *Kapilláris szekvenáló készülék *Folyadékkezelő robot *Gradiens PCR készülék *Real-Time PCR készülék

36 State of the art oda és vissza: a fermentációtól a teljes genom szintű szerkezeti és funkcionális vizsgálatokig

37 State of the art oda és vissza: a genomikától az intelligens mulekulatervezésen át a fermentációig. B. C. D.

38 Célkitűzések Mikrobiális genomok szerkezeti és funkcionális analízise Eltérő humán sejt és szövettípusok alap ( steady state ) és azok kölcsönhatása következtében létrejövő génexpresszió változások vizsgálata Mikrobiális fertőző ágensek által okozot kórfolyamatok molekuláris szintű vizsgálata Reaktív oxigén és nitrogén gyökök szabályozásának kutatása mikrobiális model rendszerekben Mikotoxinok termelése, felhalmozódása, hatásmechanizmusa és detoxifikálása

39 8. Virológiai kutatócsoport Jakab Ferenc PTE TTK Biológiai Intézet Pintér Réka Kemenesi Gábor Németh Viktória Dóró Renáta Madai Mónika Oldal Miklós

40 Zoonózisok (zoonótikus fertőzések) Olyan állatokról emberekre terjedő fertőző betegségek, melyeket egy teljesen vagy részben új, ismeretlen mikroorganizmus okoz vagy egy már ismert kórokozó ami új területeken illetve új fajokban jelent meg, ott ahol eddig a betegség ismeretlen volt. (WHO, 1992)

41 A kutatócsoport tudományos témái 1. Hantavirus kutatás epidemiológiai, molekuláris virológiai és klinikai vizsgálatok Németh Viktória Oldal Miklós Madai Mónika Dr. Jakab Ferenc 2. Krimi-kongói vérzéses láz rekombináns fehérje, szerológia transzfektáns sejtvonal létrehozása Németh Viktória Dr. Jakab Ferenc 3. Kullancsok által terjesztett kórokozók vizsgálata vírus kimutatás, molekuláris virológia Pintér Réka 4. Szúnyogok által terjesztett kórokozók vizsgálata vírus kimutatás, molekuláris virológia Kemenesi Gábor

42 Magas biológiai biztonsági szintű laboratóriumok Biosafety Level 3 (BSL-3) Szentágothai János Kutatóközpont Biosafety Level 4 (BSL-4) Speciális laboratóriumi körülmények kimagaslóan veszélyes, illetve egzotikus mikroorganizmusokkal történő munkákhoz, amelyek a munkavégzés során levegőn át, laboratóriumi fertőzéseket okozhatnak és a velük történő fertőződés halálos kimenetelének kockázata igen magas!

43 9. Humángenetikai és farmakogenomikai kutatócsoport Melegh Béla ÁOK, Genetika Intézet *Farmakogenetikai, farmakogenomikai és humángenetikai kutatások bővítése *Betegség specifikus biobank létrehozása, bővítése. *Új generációs molekuláris genetikai módszerekkel végzett kutatások a roma populációban széleskörű adatállomány létrehozása céljából *Genotípus-fenotípus elemzések *Tömegspetrometriás facilitással együttműködve a SNP-k és egyéb genetikai variánsok, illetve ezek kombinációjának gyógyszerhatásban játszott szerepének vizsgálata

44 10. Növénybiológiai kutatócsoport Jakab Gábor TTK Biológiai Intézet

45 *Fitokémia: Speciális növényi metabolitok (pl. alkaloidok, fenoloidok, terpenoidok, cianogén glikozidok) és nektáralkotó cukrok, továbbá tartaléktápanyag jellegû fruktánok fitokémiai kimutatása és mennyiségi mérése vékonyrétegkromatográfiás és denzitometriás módszerrel. CAM-taxonok (Sedum) almasav-akkumulációjának dinamikáját klímakamra segítségével, fotometriás módszerrel. Bioautográfia alkalmazására (antimikrobiális hatóanyagok gyors kimutatása, fenolok szerepe a formaldehid-ciklusban). Az MTA SZBK Növénybiológiai Intézetével együttmûködve különbözõ bioaktiv növényi metabolitok hatása a fotoszintetikus elektrontranszportra. *Kórélettan: Lipid eredetû szignálmolekulák szerepe a priming kialakulásában. Indukált rezisztencia molekuláris vizsgálata szõlõben. *Növényi molekuláris biológia: Géncsendesítési technikák kifejlesztése (Arabidopsis, szõlõ, kukorica).

46 11. Lab-on-a-Chip kutatócsoport Kovács L. Gábor PTE KK Laboratóriumi Medicina Intézet Vermes István Bódis József Ertl Tibor Biomarker analízis Biomarker: Objektíven mérhető jellemző, amely segít megítélni a *normál biológiai folyamatokat *kóros folyamatokat *gyógyszeres kezelést és a hatékonyságot

47 A LABORATÓRIUMI DIAGNOSZTIKA JELENTŐSÉGE A patológiai-laboratóriumi vizsgálat a modern medicina legfontosabb szegmense. Az Amerikai Patológusok Társasága: A patológiai/laboratóriumi szolgáltatások képezik a klinikai döntéshozatal %-ának alapját mind a diagnosis, mind pedig a terápia és a prognosis során.

48 LABORATÓRIUMI MÓDSZEREK A BIOMARKEREK KUTATÁSÁBAN GENETIKA EPIGENETIKA PROTEOMIKA TÖMEG-SPEKTROMETRIA CHIP-TECHNOLÓGIA

49 12. Neuroendokrinológia kutatócsoport Miseta Attila, Kovács L. Gábor ÁOK Laboratóriumi Medicina Intézet

50 13. Molekuláris farmakológiai kutatócsoport Helyes Zsuzsanna PTE ÁOK Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet Szőke Éva Pintér Erika Kemény Ágnes Nagy Péter Szitter István Tékus Valéria Hajna Zsófia Kormos Viktória

51 Célkitűzések Az érzőideg-végződések, a neuropeptidek és a neuro-immun interakciók gyulladásos és fájdalommal járó kórfolyamatokban betöltött szerepének feltérképezése és potenciális új gyógyszercélpontok azonosítása. A gyulladás- és fájdalomfolyamatok intenzitásának komplex megítélése (ízületi gyulladás, bőrgyulladás, légúti gyulladás, bélgyulladás modellek; akut és krónikus fájdalom- és migrénmodellek), új gyógyszerjelölt molekulák hatástani vizsgálata. In vivo imaging módszerek bevezetése a módszertani repertoárba (mikroct, fluoreszcens molekuláris tomográfia, kemi-és biolumineszcens optikai képalkotás, intravitális mikroszkópia, lézer Doppler imaging).

52 In vivo imaging labor Skyscan mikroct Fluoreszcens molekuláris tomográf Lumineszcens/ fluoreszcens optikai imager Nikon intravitális videomikroszkóp Laser Doppler Imager

53 14. Kísérletes sebészet kutatócsoport Jancsó Gábor ÁOK Kísérletes Sebészeti Intézet *A szívizom és az érrendszer endogén adaptációs válszmechanizmusainak kísérletes és klinikai vizsgálata Lantos János * Oxidatív stressz, leukocita és trombocita aktiváció vizsgálata különféle akut és gyulladással járó betegségekben

54 Ischemia reperfúziós folyamatok klinikai és kísérletes vizsgálata Sejttenyészetek: Szívizom sejttenyészetben a hipoxiás stressz által kiváltott sejtszintű endogén adaptáció vizsgálata Állatkísérletek: Különböző szervek iszkémia-reperfúziójának, postkondicionálásának és kontrollált reperfúziójának vizsgálata Klinikai vizsgálatok: Antioxidáns enzimek genetikai változatai prediszponáló szerepének vizsgálata Postkondicionálás hatásának vizsgálata aortaműtéten átesett betegeknél Endogén adaptáció vizsgálata diabeteszes betegekben A GST polimorfizmusának és a perioperatív szövődmények összefüggésének vizsgálata szívsebészeti beavatkozáson átesett betegekben A kontrollált reperfúzió protektív hatásának vizsgálata érsebészeti betegeken

55 15. Neurobiológia kutatócsoport Gábriel Róbert TTK Biológiai Intézet Kísérletes Állattani és Neurobiológiai Tanszék A retina elektrofiziológiai, molekuláris biológiai, morflógiai és funkcionális vizsgálata Völgyi Béla

56 Fluoreszcens Ca 2+ mérés A rendszer a retinális idegsejtek elektromos aktivitásával szorosan Intracelluláris Ca 2+ képalkotó összefüggő rendszer intracelluláris Ca 2+ szint mérését teszi majd lehetővé képalkotó módszerek segítségével. Egér retina felszíne: a sejtek Ca 2+ indikátorral inkubáltak, így minden sejt fluorescenciájának változása az intracelluláris Ca 2+ szintet követi. A fluorescencia szintjének változása látható farmakológiai serkentés hatására.

57 Patch-clamp retinális elektrofiziológia A rendszer retinális sejtek elektromos aktivitásának (membránpotenciál és ionáram változások) monitorozását teszi majd lehetővé.

58 MEA labor A multielectroda array rendszer lehetővé teszi majd több (max 60) retinális idegsejt akcióspotenciál mintázatának szimultán regisztrációját.

59 16. Magatartásélettan kutatócsoport Hernádi István Biológiai Intézet Kísérletes Állattani és Neurobiológiai Tanszék Neurológiai screening és alapvető magatartási jellegek vizsgálata

60 Állatelhelyezés ketrecek (IVC rendszer) Patkány (42) Egér (100) Forrás: ACSBrochureREAD.pdf

61 Szenzomotoros integráció

62 Általános aktivitás, exploráció

63 Depresszió, anxietás

64 Preferencia és averzió

65 Kognitív vselkedésmodellek Impulzivitás: késleltetett jutalom leértékelési feladat delay discounting paradigm Hernádi I, Kardos P, et al., In progress.

66 Neuronális aktivitás mérése éber, viselkedő állatban Oyama K, Hernádi I, Iijima T, Tsutsui KI. J Neurosci 30 (2010)

67 17. Analitikai Kémiai és Geoanalitikai kutatócsoport Kilár Ferenc TTK Kémiai Intézet Analitikai és Környezet Kémiai Tanszék Felinger Attila

68 *Adszorpciós és anyagátadási folyamatok folyadékkromatográfiában *Biológialiag aktív vegyületek vizsgálata *Lipopoliszacharidomika: endotoxinok alkotórészeinek szerkezetvizsgálata *Környezeti kémia és geomikrobiológiai kutatás: vasoxidáló baktériumok (szulftá redukálók és szulfid oxidálók) vizsgálata *Paleokörnyezeti rekonstrukció: O és C izotópok vizsgálata fosszilis gerinces fogak bioapatitjában *Mállási folyamatok stabilizotópos vizsgálata: Fe izotópok vizsgálata a paleotalajok Fe-ásványaiban *Tenger alatti vulkanikus környezetek kutatása különös tekintettel az ércképződésre (Mecsekben)

69 18. Nagy intenzitású terahertzes kutatócsoport Hebling János TTK Fizika Intézet Kísérleti Fizikai Tanszék Fizikai Informatikai Tanszék

70 Terahertzes sugárzás Az elektromágneses hullámok egy fajtája, melyek rezgési frekvenciája 0,3-30 THz, hullámhossza az 1 mm - 10 mm (mikrohullámok és az infravörös sugárzás tartománya között) 1 THz = 1012 Hz, azaz másodpercenként rezgés. Alkalmazási területei: Anyagtudomány Biológia Orvosi diagnosztika Biztonságtechnika Szerves molekulák jól azonosíthatók THz-es spektrumuk alapján, amely a molekulák konformációjára és hidratációs (vizes környezetbeli) állapotára is érzékeny lehet. Könnyen mérhető az elektromos tér időbeli lefutása (elektrooptikai mintavételezés)

71 19. Légkörfizika kutatócsoport Geresdi István TTK Környezettudományi Intézet Talajtani és Klimatológiai Tanszék Sarkadi Noémi Keresztúri Csaba Az MM5 előrejelzési modell által számított 925 hpa-os szélmező és a 15 perc alatt lehullott csapadékmező előrejelzése.

72 * Vegyes halmazállapotú csapadék kialakulásának numerikus modellezése (jégszemek, hópelyhek olvadása) *Jégszemcsék, jégkristályok kialakulásának numerikus modellezése *Modell tesztelése erős dinamikai - microfizikai kölcsönhatást tartalmazó rendszerben (zivatarfelhők) *Esőcseppekben leéjátszódó folyamatok modellezése *Zivatarfelhők kialakulásának modellezése

73 20. Spektroszkópia kutatócsoport Erostyák János TTK Fizika Intézet Kísérleti Fizikai Tanszék Fluoreszcencia spektroszkópia: egyre elterjedtebb a biofizikai, biokémiai, orvosi kutatások, nemcsak a tiszta fizika és kémia kutatási területein

74 HORIBA Jobin-Yvon Nanolog *rendkívül érzékeny, kedvező időskála *a gerjesztett állapot kb. 10ns élettartama alatt végbemenő molekuláris folyamatok jelentős része hatással van a fluoreszcencia jellemzőire

75 21. Zöldkémia kutatócsoport Kollár László TTK Kémiai Intézet Szervetlen Kémiai Tanszék

76 *Kavitandok szintézise: szenzorkémiai célokra használható, kehelyszerű befogadó molekulák *Új típusú, farmakológiai fontosságú intermedierek homogénkatalitikus szintézise környezetbarát ( zöldkémiai ) módszerekkel. *Kémiai szenzorok fejlesztése: elektrokatalizátor alkalmazásával készített H 2 S mérő mikroszenzor kifejlesztése, vizsgálata *Bioszenzorok, optikai szenzorok kutatása, fejlesztése: enzimaktivitás, gyógyszerszerhatóanyagok szintézise *Elektrokémiai mikroszkóp: új mérőcsúcsokkal végett kémiai mikroszkópiás vizsgálatok biológiai közegekben, korróziós vizsgálatok *Gyenge molekuláris kölcsönhatások vizsgálata

77 22. SMART CITY TECHNOLOGIES kutatócsoport Kiss Tibor PMMK Erőforráshatékonyság munkacsoport Kiss Tibor; Bachmann Bálint Energiadesign munkacsoport Ifj. Kistelegdi István

78 Mikro és makro szinten vizsgálja az emberi közösségek erőforrástranszformációs folyamatait: mikro szinten egy-egy épület, makro szinten egy település energia és anyagáramait mérik fel, modellezzik. *Az EU egyik fő fejlesztési irányzata az ún. Smart cities and communities Initiative koncepció megvalósítása, mellyel kapcsolatban 2011-ben nyilvános konzultációt folytattak (http://ec.europa.eu/energy/technology/consultations/ _smart _cities_en.htm). *Épületek, közösségi közlekedés és városi mobilitás, energia hálózatok, információs és kommunikációs technológiák, decentralizált energia termelés, tiszta üzemanyagok, víz és hulladékszolgáltatás. *EU kezdeményezés: a leghatékonyabb modellek és stratégiák európai terjesztése (http://setis.ec.europa.eu/about-setis/technologyroadmap/european-initiative-on-smart-cities), megvalósítására európai platform is alakult (http://eu-smartcities.eu/).

79 Aqua skin technológia: Vízközegű homlokzathűtés, árnyékolás épülethűtési energiamegtakarítás, termikus és vizuális komfortérzet energiahatékony biztosítása, természetes megvilágítás optimálása, opcionális fűtési energiamegtakarítás. Fotobioreaktor polifunkcionális klímaburok szerkezetek Alga- Skin, Alga technológia energetikai és manipulációs felhasználhatósága az épületburokban a belső épületklíma javítása, a vizuális komfortérzet és a termikus komfortérzet magasszintű biztosítása, épülethűtési és fűtési energia megtakarítás, természetes fénytechnológia optimálása. Moduláris, adaptiv polifunkcionális klímaszerkezet mérőállomás terve

80 Ipari és irodaépület Sikonda Passziv hűtőhatású szellőzőtornyok Épületaerodinamikai CFD áramlástani szimulációk, a tornylezáró Venturi tányérok működése. Épületaerodinamikai szélcsatrona méréssoroza

81 Várt hatások Az egészségtudományi és a környezettudományi felfedező kutatás megalapozza az innovációs és gazdaságfejlesztő tevékenységet, elősegíti a K+F+Iorientált spin-off cégek fejlődését, ipari és akadémiai kapcsolatok kialakítását. Tudásalapú, innováció-orientált gazdaságfejlesztési stratégia, melyhez a felsőoktatási bázis kiváló alap. Új, nemzetközi színvonalú oktatási terek, előadók, szemináriumi helyiségek, laborok segítségével bővül az oktatási kapacitása, megjelenik a TTK és a PMMK számára is az angol nyelvű képzések jelentős infrastrukturális háttere. A projekt új képzési formák indítását, ill. jelentős bővítését teszi lehetővé. Nemzetközi és hazai pályázatokon való sikeres részvétel, pályázati konzorciumok szervezése.

82 Köszönet Sárkány Béla Jakab Ferenc Kukai Tibor Prof. Kovács L. Gábor Prof. Sümegi Balázs Prof. Gábriel Róbert Czibók Balázs

Modern Orvostudományi Technológiák a Semmelweis Egyetemen

Modern Orvostudományi Technológiák a Semmelweis Egyetemen Modern Orvostudományi Technológiák a Semmelweis Egyetemen Semmelweis Kutatóegyetem Kutatóegyetemi projekt 2010-2012 Modern Orvostudományi Technológiák a Semmelweis Egyetemen Kutatóegyetemi projekt 2010-2012

Részletesebben

SEMMELWEIS KUTATÓEGYETEM

SEMMELWEIS KUTATÓEGYETEM SEMMELWEIS KUTATÓEGYETEM PROJEKT MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV TÁMOP-4.2.1.B-09/1/KMR-2010-0001 Modern Orvostudományi Technológiák a Semmelweis Egyetemen Készült az Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

Tisztelt Kolléganõk, Kollégák!

Tisztelt Kolléganõk, Kollégák! 2 TARTALOMALOM Dr. Miseta Attila dékán köszöntõje ADoktori Tanács ülése (dr. Fischer Emil) A dékáni pályamunkák sorrendje Nyertes OTKA-pályázatok (Bognár Rita) Eötvös József koszorút kapott Gallyas Ferenc

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium tárcaszintű támogatásban részesített témái a 2009-2011-es években

Az Egészségügyi Minisztérium tárcaszintű támogatásban részesített témái a 2009-2011-es években Az Egészségügyi Minisztérium tárcaszintű támogatásban részesített témái a 2009-2011-es években Budapest, 2009 Összeállította: Egészségügyi Tudományos Tanács Titkárság Pályázati Iroda ISSN Kiadó: EüM, ETT

Részletesebben

Innovatív Gyógyszerek Kutatására Irányuló Nemzeti Technológiai Platform MEGVALÓSÍTÁSI TERV

Innovatív Gyógyszerek Kutatására Irányuló Nemzeti Technológiai Platform MEGVALÓSÍTÁSI TERV Innovatív Gyógyszerek Kutatására Irányuló Nemzeti Technológiai Platform MEGVALÓSÍTÁSI TERV Szerkesztette Prof. Dr. Vas Ádám MAGYOSZ Tudományos és Műszaki Bizottság elnök, Richter Gedeon Nyrt. kutatási

Részletesebben

A Magyar Biokémiai Egyesület 2011. évi Vándorgyűlése

A Magyar Biokémiai Egyesület 2011. évi Vándorgyűlése A Magyar Biokémiai Egyesület folyóirata XXXV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 0. augusztus Fotó: Juhász Balázs A Magyar Biokémiai Egyesület 0. évi Vándorgyűlése Pécs, 0. augusztus 8-3. Helyszín: Hotel Palatinus Beköszöntött

Részletesebben

ELŐADÁSKIVONATOK XXXI. ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI SZEKCIÓJA. 2013. április 2-5.

ELŐADÁSKIVONATOK XXXI. ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI SZEKCIÓJA. 2013. április 2-5. ELŐADÁSKIVONATOK XXXI. ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI SZEKCIÓJA 2013. április 2-5. Szegedi Tudományegyetem ÁOK-FOK-GYTK-ETSZK - 1 - Jelen kiadvány megjelenése az Emberi

Részletesebben

Ismerjük meg egymás munkáját is!

Ismerjük meg egymás munkáját is! 2 Semmelweis Egyetem tematikus lapszám Ismerjük meg egymás munkáját is! A csúcstechnológia szót hallva felvetődik a kérdés, mit is értünk rajta pontosan mondja dr. Szél Ágoston rektorhelyettes, a Semmelweis

Részletesebben

Szeged BIOPOLISZ a Dél-Alföldi régió fejlesztési pólusa

Szeged BIOPOLISZ a Dél-Alföldi régió fejlesztési pólusa Szeged BIOPOLISZ a Dél-Alföldi régió fejlesztési pólusa I. Adottságok Szeged Magyarország negyedik legnépesebb városa. Lakosainak száma kb. 160 ezer fő, a vonzáskörzetével együtt kb. 300 ezer fő munkaerőpiacára

Részletesebben

Genomikai Nemzeti Technológiai Platform (GNTP) Genomikai technológiák Munkacsoport STRATÉGIAI KUTATÁSI TERV. Összeállította. Fehér Attila Nagy István

Genomikai Nemzeti Technológiai Platform (GNTP) Genomikai technológiák Munkacsoport STRATÉGIAI KUTATÁSI TERV. Összeállította. Fehér Attila Nagy István Genomikai Nemzeti Technológiai Platform (GNTP) Genomikai technológiák Munkacsoport STRATÉGIAI KUTATÁSI TERV Összeállította Fehér Attila Nagy István 2009. 1 Tartalomjegyzék 1. Helyzetelemzés... 4 1.1. A

Részletesebben

KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020

KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020 PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM UNIVERSITY OF PÉCS KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020 Pécs, 2011. december 15. A Stratégia-készítést koordinálta: PTE Kutatáshasznosítási és Technológia-transzfer

Részletesebben

Orvosi nanotechnológia munkaértekezlet. Összefoglaló jelentés

Orvosi nanotechnológia munkaértekezlet. Összefoglaló jelentés INNOVATÍV GYÓGYSZEREK KUTATÁSÁRA IRÁNYULÓ NEMZETI TECHNOLÓGIAI PLATFORM Orvosi nanotechnológia munkaértekezlet Összefoglaló jelentés Dr. Szebeni János Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány Nanotechnológiai

Részletesebben

Az Általános Orvostudományi Kar Tanácsának ülése

Az Általános Orvostudományi Kar Tanácsának ülése 2 2012. június 21. Az Általános Orvostudományi Kar Tanácsának ülése 1./ Klinikai fõigazgatói pályázat véleményezése Az Általános Orvostudományi Kar Tanácsa az alábbi szavazati eredménnyel támogatta a klinikai

Részletesebben

TISZTELETTEL MEGHÍVJUK A DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR 2007. ÉVI TUDOMÁNYOS DIÁKTALÁLKOZÓJÁRA

TISZTELETTEL MEGHÍVJUK A DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR 2007. ÉVI TUDOMÁNYOS DIÁKTALÁLKOZÓJÁRA TISZTELETTEL MEGHÍVJUK A DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR 2007. ÉVI TUDOMÁNYOS DIÁKTALÁLKOZÓJÁRA A KONFERENCIA HELYSZÍNE: I. Belklinika tanterme és Szülészeti

Részletesebben

IMMUNOLÓGIAI SZEMINÁRIUMOK

IMMUNOLÓGIAI SZEMINÁRIUMOK IMMUNOLÓGIAI SZEMINÁRIUMOK IMMUNOLÓGIAI SZEMINÁRIUMOK Szerkesztette Fülöp András Kristóf Írták Pállinger Éva Buzás Edit Falus András Nagy György Holub Marianna Csilla Tóth Sára Kőhidai László Pál Zsuzsanna

Részletesebben

XX. Jubileumi Primer Prevenciós Fórum Előadások összefoglalója

XX. Jubileumi Primer Prevenciós Fórum Előadások összefoglalója XX. Jubileumi Primer Prevenciós Fórum Előadások összefoglalója 2013. május 23. csütörtök 1 A környezeti hatások epigenetikai következménye az immunrendszerre Falus András Semmelweis Egyetem, Genetikai,

Részletesebben

Semmelweis Kutatóegyetem

Semmelweis Kutatóegyetem Semmelweis Kutatóegyetem Projekt Előrehaladási Jelentés V. Szakmai Beszámoló 2011. 09. 30. 2011. 12. 29. 2012. január 12. TÁMOP-4.2.1.B-09/1/KMR-2010-0001. Semmelweis Kutatóegyetem Oldal 1 A Projekt Előrehaladási

Részletesebben

Genomikai Nemzeti Technológiai Platform (GNTP) Adatfeldolgozás, bioinformatika Munkacsoport STRATÉGIAI KUTATÁSI TERV.

Genomikai Nemzeti Technológiai Platform (GNTP) Adatfeldolgozás, bioinformatika Munkacsoport STRATÉGIAI KUTATÁSI TERV. Genomikai Nemzeti Technológiai Platform (GNTP) Adatfeldolgozás, bioinformatika Munkacsoport STRATÉGIAI KUTATÁSI TERV Összeállította Barta Endre Patthy László 1 Tartalomjegyzék 1. Helyzetelemzés... 3 1.1.

Részletesebben

TISZTELETTEL MEGHÍVJUK A DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM 2010/11. TANÉVI TDK KONFERENCIÁJÁRA

TISZTELETTEL MEGHÍVJUK A DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM 2010/11. TANÉVI TDK KONFERENCIÁJÁRA TISZTELETTEL MEGHÍVJUK A DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM 2010/11. TANÉVI TDK KONFERENCIÁJÁRA A KONFERENCIA HELYSZÍNE: Gyermekklinika tanterme Bőrklinika tanterme Szemklinika tanterme

Részletesebben

Köszöntõ 5. MAGYAR MIKROKERINGÉS KONGRESSZUS

Köszöntõ 5. MAGYAR MIKROKERINGÉS KONGRESSZUS 5. MAGYAR MIKROKERINGÉS KONGRESSZUS Köszöntõ Kedves Kolléganõk, Kollégák! Tisztelettel köszöntjük Önöket az 5. Magyar Mikrokeringés Kongresszuson. Tíz évvel ezelõtt szerveztük az elsõ konferenciánkat,

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2007. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI II. Élettudományok

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2007. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI II. Élettudományok A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2007. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI II. Élettudományok Budapest 2008 A Magyar Tudományos Akadémia élettudományi kutatóhelyeinek beszámolói alapján az intézmények

Részletesebben

Stratégiai összefoglaló*

Stratégiai összefoglaló* Prof. Dr. Mátyus Péter Prof. Dr. Sümegi Balázs Dunkel Petra Stratégiai összefoglaló* Innovatív Gyógyszerek Kutatására Irányuló Nemzeti Technológiai Platform Gyógyszerbiztonsági munkaértekezlet 2008. október

Részletesebben

Bemutatkozik a Klinikai Központ

Bemutatkozik a Klinikai Központ 2 Bemutatkozik a Klinikai Központ Dr. Kollár Lajos professzor, a Klinikai Központ fõigazgatója Zemplényi Antal gazdasági igazgató Dr. Endrei Dóra orvos-igazgató 2007. év folyamán struktúraváltás történt

Részletesebben

Védnökök: Dr. Falus Ferenc. dékán. prof. Dr. Czinner Antal Halmy Lászlóné MSc

Védnökök: Dr. Falus Ferenc. dékán. prof. Dr. Czinner Antal Halmy Lászlóné MSc MET IX. KONGRESSZUS S1 A Magyar Elhízástudományi Társaság IX. Kongresszusa 15 éves a magyar elhízástudomány 2008. május 23-24. (péntek-szombat) Aesculap Akadémia, Budapest XI. kerület, Halmi út 20-22.

Részletesebben

Absztraktok. A csernobili katasztrófa tanulságai a XXI. században Köteles György

Absztraktok. A csernobili katasztrófa tanulságai a XXI. században Köteles György 137 Absztraktok A csernobili katasztrófa tanulságai a XXI. században Köteles György Amióta a sugaras és nukleáris technológiák beléptek civilizációs arzenálunkba, alkalmazásuk biztonsága szinte folyamatosan

Részletesebben

A MAGYAR TÁPLÁLKOZÁSTUDOMÁNYI TÁRSASÁG XXXVII. VÁNDORGYŰLÉSE

A MAGYAR TÁPLÁLKOZÁSTUDOMÁNYI TÁRSASÁG XXXVII. VÁNDORGYŰLÉSE 1 A MAGYAR TÁPLÁLKOZÁSTUDOMÁNYI TÁRSASÁG XXXVII. VÁNDORGYŰLÉSE PROGRAM ELŐADÁS ÖSSZEFOGLALÓK Balatonőszöd 2012. október 4 - október 6. Felelős kiadó: Magyar Táplálkozástudományi Társaság Budapest, Szentkirályi

Részletesebben

A Magyar Biokémiai Egyesület 2010. évi Vándorgyűlése

A Magyar Biokémiai Egyesület 2010. évi Vándorgyűlése A Magyar Biokémiai Egyesület folyóirata XXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 200. augusztus A Magyar Biokémiai Egyesület 200. évi Vándorgyűlése Budapest, 200. augusztus 25-28. Helyszín: Semmelweis Egyetem Elméleti

Részletesebben

2014. április 9. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2013. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI II. Élettudományok

2014. április 9. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2013. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI II. Élettudományok Közgyűlés 2014. május 6. 9.00, Díszterem 4. napirendi pont, 1b melléklet 2014. április 9. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2013. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI II. Élettudományok Budapest 2014 1

Részletesebben

XIII. Primer Prevenciós Fórum összefoglalói 2006. május 24.

XIII. Primer Prevenciós Fórum összefoglalói 2006. május 24. XIII. Primer Prevenciós Fórum összefoglalói 2006. május 24. Összefoglalók Az elôadás bemutatja a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Fôiskolai Karán 2003/2004-es tanévben elindított szabadon választható tantárgy

Részletesebben

TISZTELETTEL MEGHÍVJUK A XXX. JUBILEUMI ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI SZEKCIÓJÁRA. 2011. április 7-9.

TISZTELETTEL MEGHÍVJUK A XXX. JUBILEUMI ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI SZEKCIÓJÁRA. 2011. április 7-9. TISZTELETTEL MEGHÍVJUK A XXX. JUBILEUMI ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI SZEKCIÓJÁRA 2011. április 7-9. A KONFERENCIA HELYSZÍNE: Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi

Részletesebben