ÉVES BESZÁMOLÓ 2014.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉVES BESZÁMOLÓ 2014."

Átírás

1 Szendrő és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 3752 Szendrő, Hősök tere 2. sz. Cg.: ÉVES BESZÁMOLÓ Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói záradék Üzleti jelentés...

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Dátum: Szendrő,2015.május 28. Szendrő és Vidéke Takarékszövetkezet 1

12 MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: Szendrő és Vidéke Takarékszövetkezet Székhely: 3752 Szendrő, Hősök tere 2. Honlap címe: Levelezési cím: Telefonszám: 06 (48) Cégjegyzékszám: Adószám: KSH statisztikai számjel: Alakulás éve: 1957.március 3. Felügyelőbizottság elnöke: Veres József Igazgatóság elnöke: Petró Jánosné Első számú vezető: Petró Jánosné A mérlegforduló napja december 31. A beszámolási időszak január december 31. A Szendrő és Vidéke Takarékszövetkezet a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. számú törvény (továbbiakban: Hpt.) alapján az MNB (Magyar Nemzeti Bank) (Jogelőd: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete) által engedélyezett következő főbb tevékenységeket és kapcsolódó szolgáltatásokat végzi: betét gyűjtése és más visszafizetendő pénzeszköz - saját tőkét meghaladó mértékű - nyilvánosságtól történő elfogadása, hitel- és pénzkölcsön nyújtása, pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása, kezesség és bankgarancia vállalás pénzügyi/befektetési szolgáltatás közvetítése (ügynöki tevékenység) biztosítási ügynöki tevékenység A vállalkozás jogi formája: Szövetkezeti formában működő hitelintézet A tevékenység Központja Szendrő, Hősök tere 2. sz. alatt van. Kirendeltségei: 3752 Szendrő, Hősök tere 2. sz Rudabánya, Petőfi Sándor utca 8. sz Bódvaszilas, Akácos út 2/b. sz Izsófalva, Izsó Miklós út 86. sz Szalonna, Kossuth Lajos utca 34. sz. Betétgyűjtő pénztárak az alábbi községekben működnek: 3734 Szuhogy, József Attila utca 78/c. sz Szögliget, Kossuth Lajos utca 96. sz. 2

13 MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Hitelintézet testületi szervei és működésük: a, Részközgyűlés A hitelintézet legfőbb testületi szerve, mely szövetkezetünknél a nagy taglétszámra és működési területének tagoltságára, nagy kiterjedésére tekintettel, részközgyűlés formában működik. b, Küldöttgyűlés Hatáskörébe tartozó kérdések eldöntésére küldöttgyűlést működtet. A Takarékszövetkezet Alapszabálya szerint 8 fős Igazgatóság látja el az operatív irányítást, valamint 5 fős Felügyelő bizottság az általános ellenőrző szerv. c, Igazgatóság Részközgyűlés, küldöttgyűlés határozatainak megfelelően irányítja a hitelintézet tevékenységét. d, Felügyelő Bizottság A hitelintézet igazgatóságától független, kizárólag a küldöttgyűlésnek van alárendelve. e, Jelölőbizottság Feladata a tagsággal történő elbeszélgetés alapján javaslatot tenni a küldöttgyűlésnek a tisztségviselők személyére. A hitelintézet testületi szerveinek működését és hatáskörének részletezését a hitelintézet jóváhagyott Alapszabálya tartalmazza. A évi küldöttgyűlés határozatait a választott testületek és a dolgozók végrehajtották. Az Igazgatóság kéthavonta tervezetten ülésezett és 5 soron kívüli ülést is tartott, melyeken összesen 81 határozatot hozott, a Felügyelő Bizottsággal és kirendeltségekkel folyamatosan kapcsolatot tartott. A szövetkezet az Alapszabály előírásainak megfelelően május hónapban a küldöttgyűlést megtartotta. Beszámoltunk a év eredményeiről és a tervek teljesítéséről, ismertettük a évi feladatokat, célkitűzéseket. A Felügyelő Bizottság az éves ellenőrzési terve alapján hatszor ülésezett és 1 soron kívüli ülést tartott. Ellenőrzéseit és javaslatait jelentésekbe foglalta. Kiemelt feladatát képezte a belső ellenőrzés irányítása, a belső ellenőrök beszámoltatása. A Belső Ellenőrzési Szabályzat átfogja a takarékszövetkezeti ellenőrzés egészét. Leszabályozza a döntési jogköröket és hatásköröket, a vezetői és a folyamatba épített ellenőrzést. A takarékszövetkezet két személyt alkalmaz a belső ellenőri teendők ellátására, mely a folyamatba épített és vezetői ellenőrzést jól kiegészíti. Munkájukat Takarékbank által előzetesen elfogadott és a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott munkaterv alapján végzik. A függetlenített belső ellenőrök ellenőrzési tevékenysége kiterjed a központra, a kirendeltségekre, és ellenőrzéseket végez a zálogházban. Jelentéseit az FB-nek és az Igazgatóságnak megküldi. 3

14 MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az alkalmazottak átlagos statisztikai létszáma 2014 évben 37 fő volt. A szövetkezeti hitelintézeti integráció (a továbbiakban: Integráció) több mint 100 önálló, magántulajdonban lévő szövetkezeti hitelintézet takarékszövetkezet, hitelszövetkezet, illetve kisebb bank együttműködése. A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. a szövetkezeti hitelintézetek integrációjának versenyképes és prudens működését biztosító központi bankja, amelynek legfontosabb ügyfelei a bankot alapító szövetkezeti hitelintézetek. A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (továbbiakban: MTB, Takarékbank) az Integráció központi bankjaként egyfelől szabályozza és biztosítja az integrációban részt vevő hitelintézetek egységes banki működését és koordinálja üzleti fejlődésüket, másfelől korszerű termékeket és szolgáltatásokat nyújt a szövetkezeti hitelintézetek számára. A Takarékszövetkezet a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló évi CXXXV. törvényben foglaltak szerint a Takarékbankkal és az Integrációhoz tartozó többi szövetkezeti hitelintézettel összevont felügyelet alá tartozik. A Takarékszövetkezet a Takarékbank által készített összevont, konszolidált éves beszámolóban teljes körűen bevont leányvállalkozásként szerepel. 2. Jegyzett tőke, tulajdonosi struktúra A Takarékszövetkezet jegyzett tőkéjében és tulajdonosi struktúrájában 2014-ban jelentősebb változások nem történtek. A jegyzett tőke cégbíróságon bejegyzett összege dec. 31-i állapot szerint eft: o e Ft osztatlan vagyon o e Ft eredménytartalékból átvezetett összeg o e Ft december 31-i állapot szerint befizetett részjegyek összértéke A számviteli törvény értelmében a jegyzett tőke része a részjegy állomány is. A jegyzett tőkében lévő e Ft részjegy összértéke 260 e Ft-tal csökkent, az osztatlan vagyon értékét ugyanezen összeggel az eredménytartalékból egészítette ki a takarékszövetkezet, így a jegyzett tőke értéke december 31.-el nem csökkent, csak a szerkezetében történt változás. A részjegyek tulajdonosi köre: 468 fő természetes személy, 3 jogi személy, Év végén az egy tagra jutó részjegy összege átlagosan: Ft volt. 4

15 MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A részjegyek összetétele a következő: Részjegy/ részvénytípus Darabszám Névérték (eft/db) Össznévérték (eft) Takarékszövetkezeti részjegy Y Összesen A különböző szektorba tartozó tulajdonosok tulajdoni hányadának alakulását mutatja be a következő táblázat. Tulajdonosi szektorok Tagok / tulajdonosok száma db / fő Részvények / Tulajdoni Részjegyek hányad (%) névérték (eft) Tagok / tulajdonosok száma db / fő Részvények / Részjegyek névérték (eft) Tulajdoni hányad (%) Jogi személyek , ,51 Természetes személyek , ,49 Összesen A részjegy állományból egyetlen tagnak sincs 5%-ot meghaladó tulajdoni hányada. 3. A számviteli politika főbb elemei, értékelési elvek A Takarékszövetkezet éves beszámolóját a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvényben (Hpt.), a tőkepiacról szóló törvényben (Tpt.), a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló törvényben (Bszt.), valamint a számviteli törvényben megfogalmazott alapelveknek és a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési sajátosságairól szóló, 250/2000. (XII.24.) kormányrendelet előírásainak megfelelően készítette el, összhangban a társaság számviteli politikájával. A Takarékszövetkezet a számviteli törvény előírásai szerint kettős könyvviteli rendszerben vezeti nyilvántartásait és könyvvizsgálati kötelezettség alá tartozik. A Takarékszövetkezet könyvvizsgálója a 2014-es üzleti évben a MOBIL AUDIT Kft. (3527 Miskolc, Bajcsy Zs.u.17.), az aláíró személyében felelős könyvvizsgáló Skurek Barnáné (kamarai tagsági száma: ). A könyvvizsgálati szolgáltatás szerződés szerinti díja június 1-től a küldöttgyűlési határozat alapján havi ,- Ft+ÁFA, amely tartalmazza a magyar számviteli szabályok szerinti egyedi éves beszámoló vizsgálatát. Könyvvizsgáló által adótanácsadói szolgáltatásokért, egyéb, nem könyvvizsgálói szolgáltatásokért díj nem lett felszámolva az üzleti évben. 5

16 MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az éves beszámoló aláírására Petró Jánosné elnök-ügyvezető és Láng Tiborné ügyvezetőfőkönyvelő jogosultak. A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy Láng Tiborné ügyvezető-főkönyvelő, PM-regisztrációs száma: A mérleg fordulónapja december 31, a mérlegkészítés időpontja a tárgyévet követő év január 31. Az éves beszámolóban a számszerű adatok ezer forintban szerepelnek. A Takarékszövetkezet éves beszámolójának részei: Mérleg (250/2000. (XII.24.) kormányrendelet 1. sz. melléklete szerinti szerkezetben) Eredménykimutatás (250/2000. (XII.24.) kormányrendelet 2. sz. melléklete szerinti szerkezetben függőleges tagolásban) Kiegészítő melléklet (mely magában foglalja a cash flow kimutatást a 250/2000. (XII.24.) kormányrendelet 3. sz. mellékletének A változata szerint) Bár az éves beszámolónak nem része az üzleti jelentés, azt a Takarékszövetkezet minden évben elkészíti és gondoskodik arról, hogy székhelyén és honlapján az érdeklődők számára rendelkezésre álljon. A Takarékszövetkezet rendelkezik mindazon a Takarékszövetkezet sajátosságait figyelembevevő szabályzattal, amelyet a évi CCXXXVII. törvény (a hitelintézetekről, és a pénzügyi vállalkozásokról), valamint a számviteli törvény és a 250/2000 (XII.24.) Kormányrendelet a számviteli politika keretében előír: Számviteli politika keretébe tartozó szabályzatok A hatályba helyezésről szóló határozat száma, utolsó módosítás dátuma Eszközök, források és mérlegen kívüli tételek értékelés szabályzata 103/2013 ( ) Fedezetértékelési szabályzat 56/2014 ( ) Monitoring-, Eszközértékelési-, Értékvesztés-elszámolási-, és 29/2014 ( ) Céltartalékképzési Szabályzat Számlarend és számlatükör 13/2012 ( ) Eszközök, források és mérlegen kívüli tételek leltárkészítési és 91/2011 ( ) leltározási szabályzata Az önköltségszámítás rendjére vonatkozó szabályzat 91/2011 ( ) Pénz- és értékkezelési szabályzat 46/2013 ( ) Szigorú számadású nyomtatványok kezelésének szabályzata 51/2002 ( ) Kockázatvállalási szabályzat 20/2013 ( ) Befektetési szabályzat 9/2009 ( ) Ügyfél- és partnerminősítési szabályzat 19/2013 ( ) Betétgyűjtésre vonatkozó szabályzat 69/2013 ( ) Számlavezetésre vonatkozó szabályzat 33/2012 ( ) 6

17 MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Takarékszövetkezetnél devizás tevékenység nincs. A Takarékszövetkezet nem él pénzügyi instrumentumai valós értéken történő értékelésének lehetőségével. Jelen idő szerint saját tulajdonú ingatlanjai tekintetében él az értékhelyesbítés lehetőségével. Az éves beszámoló készítésénél alkalmazott értékelési elvek az alábbiakban összegezhetők: 3.1. Pénzeszközök A forint készpénzkészlet, a jegybanknál vezetett forint pénzforgalmi és lekötött számlák, valamint az ezekhez kapcsolódó átvezetési számlák állományát a mérleg könyv szerinti értéken tartalmazza Állampapírok, hitelviszonyt megtestesítő és más, változó hozamú értékpapírok A forgatási célú értékpapírok között a rövid távú árfolyamnyereség vagy kamatbevétel elérése céljából vásárolt, valamint a befektetési célú értékpapírok közül a mérleg fordulónapját követő egy éven belül lejáró értékpapírok szerepelnek. A befektetési célú értékpapírok között mutatja ki a Takarékszövetkezet a hosszú távú kamatjövedelem elérése érdekében vásárolt értékpapírokat. Az értékpapírok vételárában, illetve eladási árában elismert kamatot a Takarékszövetkezet kamatbevételt csökkentő tételként, illetve kamatbevételként számolja el. A befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok névértéke és nettó bekerülési értéke közötti különbözetet a Takarékszövetkezet időarányosan elhatárolja Részvények és részesedések A Takarékszövetkezet részvények és más változó hozamú értékpapírok címén értékpapírt nem tart nyilván, valamint hitel-tőke konverzió során tulajdonába került részesedést sem. Részvények és részesedések között mutatja ki a tartós befektetéseit Hitelintézetekkel és ügyfelekkel szembeni, valamint egyéb követelések A követelések (hitelek, bankközi kihelyezések, egyéb követelések) értékvesztéssel csökkentett bekerülési értéken szerepelnek a mérlegben A hitelintézetekkel és az ügyfelekkel szembeni követelések után elszámolt értékvesztés meghatározása a vonatkozó jogszabályok és a Takarékszövetkezet minősítési és értékvesztési szabályzataiban foglaltak szerint történt. A menedzsment megítélése szerint az elszámolt értékvesztés mértéke megfelelő. A takarékszövetkezet köteles eszközeit, vállalt kötelezettségit, egyéb kihelyezéseit értékelni és minősíteni. 7

18 MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Szövetkezetünk minősítés, értékvesztés és céltartalék elszámolására 2013.dec.31-től a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezet Igazgatósága által egységes értékelési eljárások alapján összeállított és elfogadott szabályzatokat, valamint azok mellékleteit alkalmazza. Az értékelés során egy ügyfél ügyletei összevonásra nem kerülnek. A e Ftot 1 meg nem haladó lakossági ügyféllel szembeni fogyasztási, jelzáloghitelekből, valamint vállalkozói értékhatár alatti követelések besorolásánál csoportos egyszerűsített értékelés során A verziót alkalmaz, a fizetési késedelem időtartamához kötődően. A késedelem szerint 5 minősítési kategóriába sorolja a tételeket, amelyekhez tartozó elszámolandó értékvesztés mértéke a következő: problémamentes 0%, külön figyelendő kategóriában 5%, átlag alatti kategóriában 20%, kétes követelésnél 50 %, a rossz minősítésű kintlévőségnél pedig 90 %. A fenti összeghatárt meghaladó lakossági fogyasztási és jelzáloghitelek esetén egyedi egyszerűsített (nem teljes körű szempont rendszeren alapuló) minősítést alkalmaz, minden egyéb tétel egyedi teljes körű minősítés alá esik. Az egyedi értékelés alá tartozó tételek is 5 minősítési kategóriába sorolandók a könyv szerinti érték és a várható megtérülés különbségének megfelelően, melynek százalékos aránya határozza meg a minősítési kategóriát: A 0% problémamentes, 1-10 % különfigyelendő, % átlag alatti, 31-70% kétes és a % rossz minősítésű tétel. Az éven túli lejáratú követelések évben esedékes törlesztő részlete átsorolásra került az éven belüli lejáratú követelések közé. A kamat függővé tételt, illetve a kamatok és kamatjellegű bevételek időbeli elhatárolását a Takarékszövetkezet a 250/2000. (XII.24.) kormányrendeletben előírtaknak megfelelően hajtotta végre Immateriális javak Az immateriális javak között vagyoni értékű jogok és szellemi termékek (szoftverek és egyéb szellemi alkotások), kísérleti fejlesztés aktivált értéke, valamint az átszervezés aktivált értéke szerepel. Az immateriális javakat a Takarékszövetkezet az ide vonatkozó előírásoknak megfelelően a le nem vonható általános forgalmi adót tartalmazó beszerzési értéken aktiválja. A Takarékszövetkezet immateriális javainak leírási ideje: 1 Auditált szavatoló tőke 1%-a (2012) 8

19 MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Eszközcsoport Hasznos élettartam (év) Leírási kulcs (%) Alapítás-átszervezés aktivált értéke 5 év 20% Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 5 év 20% Vagyoni értékű jogok gyorsan elavulók 3 év 33% Vagyoni értékű jogok középtávon elavulók 5 év 20% Vagyoni értékű jogok lassan elavulók 6 év 16% Szellemi termékek (pl. szoftverek) gyorsan elavulók 2 év 50% Szellemi termékek (pl. szoftverek) középtávon elavulók 3 év 33% Szellemi termékek (pl. szoftverek) lassan elavulók 5 év 20% Egyéb szellemi alkotások gyorsan elavulók 3 év 33% Egyéb szellemi alkotások gyorsan elavulók 5 év 20% Az értékcsökkenés elszámolása lineáris módszerrel, havi gyakorisággal történik. A Ft egyedi beszerzési értéket meg nem haladó vagyoni értékű jogok és szellemi termékek értékcsökkenését egy összegben, beszerzéskor számolta el a Takarékszövetkezet. A Takarékszövetkezet immateriális javainál értékhelyesbítést nem alkalmaz. A vonatkozó értékadatokat az 1. sz. melléklet tartalmazza Tárgyi eszközök A tárgyi eszközöket nettó értéken (a beszerzési, előállítási költségek és az értékcsökkenés különbözeteként), a beruházásokat a tárgyi eszközök beszerzési, előállítási költségein, a beruházásokra adott előlegeket a folyósított összegben szerepelteti a Takarékszövetkezet a mérlegben. A tárgyi eszközök esetében a beszerzési érték részét képezi a tárgyi eszközök le nem vonható általános forgalmi adója is. A terv szerinti értékcsökkenés bruttó érték és a lineáris elszámolás módszerével kerül havonta megállapításra, vagyis a várható élettartam alatt évenként azonos összegű az elszámolt amortizáció. Az alkalmazott leírási kulcsok megegyeznek a társasági adótörvényben meghatározott mértékkel. A vonatkozó értékadatokat az 1. sz. melléklet tartalmazza. 9

20 MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Eszközcsoport Hasznos élettartam (év) Leírási kulcs (%) Ingatlanok 50 év 2% Egyéb építmények 30 év 3% Bérelt ingatlanon végzett beruházások 16 év 6% Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok konkrét lejárattal a jog fennállásának időszaka Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok egyéb esetben 5 év 20% Műszaki berendezések, egyéb felszerelési tárgyak 7 év 14,5% Szállító és hírközlő eszközök 7 év 14,5% Ügyvitel-technikai eszközök 3 év 33% Számítástechnikai eszközök gyorsan elavuló 2 év 50% Számítástechnikai eszközök középtávon elavuló 3 év 33% Számítástechnikai eszközök lassan elavuló 5 év 20% Járművek 5 év 20% Irodai bútorok, berendezések 7 év 14,5% Egyéb berendezések, felszerelések (nem banküzemi) 7 év 14,5% az időszaknak megfelelő érték A számviteli politikában foglaltaknak megfelelően a Ft egyedi beszerzési értéket meg nem haladó tárgyi eszközök értékcsökkenését egy összegben, beszerzéskor számolja el a Takarékszövetkezet. Eszközei közül az ingatlanok (melyek kizárólag banküzemi célt szolgálnak) tekintetében élt az értékhelyesbítés lehetőségével Készletek A készleteket a mérlegben az elszámolt értékvesztéssel csökkentett beszerzési áron, illetve előállítási költségen mutatja ki a Takarékszövetkezet A követelések fejében megszerzett eszközök bekerülési értéke az eszköz megállapodás, csereszerződés, vagyonfelosztási javaslat szerinti (számlázott, bizonylatolt) értéke. A követelések fejében átvett eszközökkel kapcsolatos értékvesztés elszámolása a várható értékesítési veszteség figyelembevételével történik Aktív időbeli elhatárolások Az aktív időbeli elhatárolások tartalmazzák a pénzügyileg 2014-ben rendezett, következő év(ek)et érintő költségeket, ráfordításokat, valamint a tárgyévre időarányosan járó, de nem esedékes (megszolgált) bevételeket. Halasztott ráfordítással a Takarékszövetkezet 2014-ben nem rendelkezett. 10

21 MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Hitelintézetekkel és ügyfelekkel szembeni kötelezettségek A kötelezettségek a mérlegben a visszafizetendő értéken szerepelnek. A hosszú lejáratú kötelezettségek 2014-ben esedékes törlesztése az éven belüli kötelezettségek közé került átsorolásra. A kötelezettségek között mutatja ki a Takarékszövetkezet a tárgyév végén a mérlegkészítésig esedékes, ki nem fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások összegét is Kibocsátott értékpapírok A kibocsátott értékpapírokat a Takarékszövetkezet a lejáratkor visszafizetendő névértéken mutatja ki, a kibocsátási érték és a névérték különbözete időarányosan elhatárolásra kerül a kamatok között Céltartalékok A Takarékszövetkezet a a kockázatvállalásnak minősülő függő kötelezettségekre képzett kockázati céltartalékot szerepelteti a beszámolóban Passzív időbeli elhatárolások Passzív időbeli elhatárolásként kerültek kimutatásra a banküzemi költségekkel kapcsolatos elhatárolásokon kívül a mérleg fordulónapján esedékes, mérlegkészítésig pénzügyileg rendezett, valamint a mérleg fordulónapján járó, de nem esedékes (megszolgált) ráfordítások, illetve a mérleg fordulónapjáig pénzügyileg rendezett, de nem a tárgyévet illető bevételek. Halasztott bevétellel a Takarékszövetkezet 2014-ben rendelkezett Saját tőke A saját tőke elemei a mérlegben könyv szerinti értéken szerepelnek Határidős ügyletek értékelése Határidős ügylettel a Takarékszövetkezet nem rendelkezik Nyilvántartási rendszerek változása A nyilvántartási rendszerek körében 2014-ben nem történt változás Besorolások módosítása A jelen beszámolót érintően az egyes állományok besorolásai 2014-ben nem módosultak. 11

22 MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Jelentős összegű hiba A Takarékszövetkezet háromoszlopos mérleget és eredmény kimutatást készít arról az üzleti évről, amelyben az ellenőrzés vagy önellenőrzés során jelentős összegű hiba került feltárásra. A lényegesség elvével összhangban jelentős összegűnek minősül a hiba, ha a feltárás évében, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások eredményt, és/vagy saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegétől függően az alábbiak alakul: Az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszege Hibák eredményt, saját tőkét módosító értéke 25 MrdHUF > mérlegfőösszeg > 50 MHUF Jelentős összegű hiba > mérlegfőösszeg 2%-a Leltározási szabályok A hatályos leltárkészítésre vonatkozó előírásokat az Eszközök, források és mérlegen kívüli tételek leltárkészítési és leltározási szabályzata tartalmazza A számviteli politika évi változásai A számviteli politika központilag karbantartott szabályai 2014-ben lényeges módon nem változtak. A számviteli politikának a Takarékszövetkezet által karbantartott szabályrendszerében sem volt jelentős változás 2014-ben. 4. A Takarékszövetkezet vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzete 4.1. Eszközök A Takarékszövetkezet eszközállományának tárgyévi és előző évi összetételét a következő táblázatok mutatják: adatok ezer Ft-ban Forint Deviza* Összesen Pénzeszközök Állampapírok Hitelintézetekkel szembeni követelések Ügyfelekkel szembeni követelések Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Részvények, részesedések és más változó hozamú értékpapírok Immateriális javak és tárgyi eszközök Egyéb eszközök Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen * 20XX i MNB devizaárfolyamon 12

23 MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET adatok ezer Ft-ban Forint Deviza* Összesen Pénzeszközök Állampapírok Hitelintézetekkel szembeni követelések Ügyfelekkel szembeni követelések Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Részvények, részesedések és más változó hozamú értékpapírok Immateriális javak és tárgyi eszközök Egyéb eszközök Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen * 20XX i MNB devizaárfolyamon Az eszközállomány alakulása, szerkezete, mérlegfőösszeghez viszonyított aránya. M e g n e v e z é s 2013.XII.31. Mo XII.31. Mo. Elt.+,- 1. Pénzeszközök ,1% ,7% 0,6% 2. Állampapírok ,3% ,6% 1,3% 3.Hitelintézetekkel szembeni köv ,4% ,5% 6,2% 4. Ügyfelekkel szembeni köv.-ek ,4% ,6% -7,8% 5. Egyéb értékpapírok, részv.,részes ,5% ,4% -0,1% 6. Immateriális javak ,1% 808 0,0% 0,0% 7. Tárgyi eszközök ,6% ,3% -0,4% 8. Saját részv.,egyéb eszközök ,5% ,1% 0,6% 9. Aktív időbeli elhatárolások ,2% ,8% -0,4% E S Z K Ö Z Ö K xx Az előbbieket szemlélteti a következő diagram: 13

24 MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A takarékszövetkezet jövedelmezősége szempontjából az eszközállomány összetétele arányaiban kisebb eltérést mutat az előző évhez képest. Az ügyfelekkel szembeni követelések aránya a hitelezési aktivitás csökkenése miatt 7,8%-kal alatta marad az előző évinek, amely a hitelintézetekkel szembeni követelés és forgóeszközként kimutatott állampapírok állományának növekedését eredményezte. A évi 36,8%-os bruttó hitel-betét arány év végére 26,8%-ra csökkent. Az ügyfelekkel szembeni követelés év végén eft volt, melyet a mérlegben csökkentett a eft-os értékvesztés állomány. Ez az eszköz csoport az előző évihez viszonyítva 27%-kal csökkent nettó értéken, aránya a mérlegfőösszeghez viszonyítva 7,8%- kal csökkent. A Takarékszövetkezet mérlegében szereplő, sajátos értékelés alá vont eszközök minősítési kategóriánkénti bemutatása a 8. sz. mellékletben szerepel Pénzeszközök adatok ezer Ft-ban Megnevezés Összeg Összeg Készpénz (pénztár és ATM) MTB-nél vezetett pénzforgalmi számla Pénzeszközökkel kapcsolatos átvezetési számlák Egyéb Összesen Állampapírok adatok ezer Ft-ban Névérték Könyv szerinti érték Piaci érték Jegybanki kötvények Diszkont- és kamatozó kincstárjegyek Államkötvények Összesen adatok ezer Ft-ban Névérték Könyv szerinti érték Piaci érték Jegybanki kötvények Diszkont- és kamatozó kincstárjegyek Államkötvények Összesen

25 MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Követelések A követelésállomány szerkezetét a következő táblázat szemlélteti: adatok ezer Ft-ban Megnevezés Összeg Összeg Hitelintézetekkel szembeni követelések (bruttó) Hitelintézetekkel szembeni követelések értékvesztése (-) 0 0 Ügyfelekkel szembeni pénzügyi szolgáltatási követelések éven belül (bruttó) Ügyfelekkel szembeni pénzügyi szolgáltatási éven belüli követelések értékvesztése (-) Ügyfelekkel szembeni pénzügyi szolgáltatási követelések éven túl (bruttó) Ügyfelekkel szembeni pénzügyi szolgáltatási éven túli követelések értékvesztése (-) Befektetési szolgáltatásból származó követelések (bruttó) 0 0 Befektetési szolgáltatásból származó követelések értékvesztése (-) 0 0 Összesen Hitelállomány szerkezet december 31. adatok ezer Ft-ban Szendrő Rudabánya Bódvaszilas Izsófalva Szalonna Összesen db Tőke db Tőke db Tőke db Tőke db Tőke db Tőke Lakossági fogyasztási Záloghitel Lakáscélú hitelek Szabad felhasználású jelzálog Deviza kiváltó hitel Lakossági folyószámla Nonprofit szervezetek hitelei Egyéni vállalkozók hitelei Jogi, nem jogi vállalkozók hitelei Önkormányzati hitelek Összesen

26 MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Hitelintézettel szembeni követelések: Hitelintézetek Követelés jellege (hitel, Összeg (eft) Lejárat vagy betétkihelyezés) Takarékbank ZRT I betét Takarékbank ZRT Rövid lekötött betét Takarékbank ZRT Rövid lekötött betét Takarékbank ZRT Rövid lekötött betét Takarékbank ZRT Rövid lekötött betét Takarékbank ZRT Rövid lekötött betét Takarékbank ZRT Rövid lekötött betét Hitelportfólió, ügyfelekkel szembeni követelések A hitelportfólió minősítés szerinti összetételét a következő táblázat szemlélteti: adatok ezer Ft-ban Megnevezés Bruttó érték % Bruttó érték % Nettó érték % Nettó érték % Problémamentes Külön figyelendő Átlag alatti Kétes Rossz Összesen A problémamentes és a különfigyelendő minősítésű állományok arány összességében 86%-ról 85%-ra csökkent, amely alig hordoz kockázatot a szövetkezet számára. A problémás minősítésű állományok (átlag alatti, kétes, rossz) aránya a bruttó hitelállományhoz képest 14%-ról 15%-ra nőtt. Az átstrukturált hiteleket a következő táblázat mutatja: adatok ezer Ft-ban Hitel típusa Bruttó követelés Nettó könyv szerinti érték Bruttó követelés Nettó könyv szerinti érték Lakossági jelzálog fedezetű, devizás ingatlan hitel Lakossági jelzálog fedezetű, forintos ingatlan hitel Lakossági fogyasztási hitel Egyéb Összesen

27 MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Befektetési célú részesedések Részvények, részesedések befektetési céllal (2. sz. melléklet) Részvényesei vagyunk a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.-nek eft-tal, a Garantiqa Hitelgarancia Zrt.-nek 100 eft-tal, a Banküzlet Vagyonkezelő és Hasznosító Zrt.- nek 300 eft-tal, és a TAK-INVEST Zrt.-nek eft-tal. Pénzügyi befektetéseink között többségi vagy befolyásoló részesedés nincs. A befektetett eszközök minősítése problémamentes, így értékvesztést nem kellett képezni. Az év végén meglévő eft befektetés nem jelentős Takarékszövetkezetünk nagyságrendjéhez viszonyítva, jövedelmezőségünket lényegesen nem befolyásolja. A szövetkezetünk betartotta a Hpt.-ben előírt korlátokat Értékpapírok A Takarékszövetkezet a magyar állampapírokon kívül az alábbi értékpapírokat tartja a könyveiben december 31-én: adatok ezer Ft-ban Névérték Könyv szerinti érték Piaci érték Belföldi önkormányzati kötvények Belföldi vállalati kötvények Belföldi befektetési jegyek MFB kötvény Összesen adatok ezer Ft-ban Névérték Könyv szerinti érték Piaci érték Belföldi önkormányzati kötvények Belföldi vállalati kötvények Belföldi befektetési jegyek MFB kötvény Összesen Immateriális javak, tárgyi eszközök Az immateriális javak állományának megbontása év végén: Megnevezés Nettó érték adatok ezer Ft-ban Nettó érték Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szoftverek Egyéb szellemi termékek Immateriális javak beruházásai Összesen

28 MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A tárgyi eszközök megbontása az 1. számú mellékletben látható. A tárgyi eszközök mérlegben kimutatott értéke: eft. Részletezése: Ingatlanok: - Bérelt ingatlanon végzett beruházás: - Idegen ingatlanon végzett beruházás - Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyonértékű jogok: eft 38 eft eft 0 eft eFt - Műszaki gépek, berendezések: - Egyéb berendezések: - Járművek: eft eft eft eft - Beruházásokra adott előlegek: - Ingatlanok értékhelyesbítése: 0 eft eft A tárgyi eszközök teljes egészében pénzügyi tevékenységhez kötődnek évben banküzemi célokat szolgáló beruházások: Cisco 183 eft Adattár eszk. 192 eft Opten lic. 490 eft NOD lic (70db) 404 eft Szekrény 250 eft Egyéb berendezés: 125 eft Cégautó eft eft 18

29 MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Egyéb eszközök A készletek állományát a következő táblázat tartalmazza: adatok ezer Ft-ban Megnevezés Nettó érték Nettó érték Követelés fejében átvett ingatlanok, készletek Egyéb készletek Összesen Egyéb eszközök: a.) Készletek záró állománya Szigorú számadású nyomtatványok: 272 eft b.) Egyéb követelések: A szövetkezet eft egyéb követelést szerepeltet a mérlegében, amely a következő jogcímekből tevődik össze: zálogházakkal kapcsolatos elszámolás: eft postabélyeg 20 eft lakáscélú támogatások elszámolása eft Tao túlfizetés 508 eft iparűzési adó túlfizetés 862 eft vevő követelés eft vevő követelés értékvesztés eft pénztárhiány eft pénztárhiány értékvesztés elsz eft biztosítókkal elszámolás eft egyéb 33 eft úton lévő tételek eft Hitelgarancia Zrt. elszám. 700 eft 19

30 MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Aktív időbeli elhatárolások adatok ezer Ft-ban Megnevezés Összeg Összeg Kapott kamatok és kamat jellegű bevételek aktív időbeli elhatárolása ebből ügyfelekkel szembeni kamatelhatárolás ebből hitelintézetekkel szembeni kamatelhatárolás ebből értékpapírokból eredő kamatelhatárolás Egyéb bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek és ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Összesen adatok eft hiv. Megnevezés Eltérés +,- Kamatok: Tbank rövid lekötött betét Kötelező jegybanki betét és túltartalékolás kamata Magyar Államkötvény kamata Diszkont kincstárjegy kamata MNB, egyéb kötvény kamata Elhatárolt árfolyam nyereség (nem realizált) Záloghitel kamata Vállalkozói, önkormányzati hitelek kamata Lakossági hitelek kamata Pénzügyi szolgáltatások bevételei: Biztosítási jutalék Egyéb jutalékok Egyéb bevétel Munkaügyi Központ térítés Egyéb bevétel a. Összesen bevételek aktív időbeli elhatárolása Hírlap előfizetések Dolgozók élet- és balesetbiztosítás költsége Vagyonbiztosítás költsége Hirdetés, reklám költség Egyéb költség b. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása c. Halasztott ráfordítások Költség ellentételezésére kapott támogatás

31 MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Források A forrásállomány tárgyévi és előző évi szerkezetét a következő táblázat szemlélteti: adatok ezer Ft-ban Forint Deviza* Összesen Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek Kibocsátott kötvények - - Egyéb kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolások Céltartalékok Hátrasorolt kötelezettségek - - Jegyzett tőke Tőketartalék Általános tartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék - - Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény Saját tőke összesen Források összesen * i MNB devizaárfolyamon adatok ezer Ft-ban Forint Deviza* Összesen Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek Kibocsátott kötvények - - Egyéb kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolások Céltartalékok Hátrasorolt kötelezettségek - - Jegyzett tőke Tőketartalék Általános tartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék - - Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény 0 0 Saját tőke összesen Források összesen * i MNB devizaárfolyamon 21

32 MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek A Takarékszövetkezet hitelintézetekkel szembeni forrásainak összetétele a következők szerint alakult: adatok ezer forintban Megnevezés Állomány (e Ft) Állomány (e Ft) Hitelintézetektől származó betétek (forint és deviza) MFB által nyújtott hitel Eximbank által nyújtott hitel MTB által nyújtott hitel Egyéb hitelintézetekkel szembeni források Összesen Tartalma a Takarékbank Zrt. által nyújtott refinanszírozási kölcsönök: Agrár Forgóeszköz Vis Major Hitel: eft NHP I.1: eft NHP I.2: eft Ügyfelekkel szembeni éven túli valamint éven belüli kötelezettségek 1.) Az ügyfelekkel szembeni kötelezettségek mérleg szerinti értéke eft, amelyből: a.) takarékbetétek: - látraszóló eft - éven belüli lejáratú eft - éven túli lejáratú eft b.) egyéb pénzügyi szolgáltatásból - látraszóló eft - éven belüli lejáratú eft eft eft c.) éven túli lejáratú Takarékbetétek jogcímen: - takarékbetét könyvek, - ifjúsági takarékbetét, - tanulmányi előtakarékossági betét, - családalapítási betét - kegyeleti betét Egyéb kötelezettségek pénzügyi szolgáltatásból jogcímen: - lakossági fizetési számla és lekötött betétei, - egyéni vállalkozók pénzforgalmi számla és lekötött betétei, 0 eft 22

33 MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET nem pénzügyi vállalkozások pénzforgalmi számla és lekötött betétei, - nonprofit vállalkozások pénzforgalmi számla és lekötött betétei. - önkormányzatok pénzforgalmi számla és lekötött betétei 2.) Kibocsátott értékpapírok miatt fennálló kötelezettség: Az e soron szereplő érték eft, amely tartalma: a.) kibocsátott kötvény: nincs állomány b.) hitelviszonyt megtestesítő értékpapír: nincs állomány c.) A számviteli szempontból értékpapírként kezelt, de az Tpt. szerint értékpapírnak nem minősülő hitelviszonyt megtestesítő okiratok alapján elhelyezett pénzeszközök: ca) éven belüli lejáratú: eft Ezen összeg a rövid lejáratú okiratokból tevődik össze, Matrac betétjegy eft, takarékszelvény eft, takaréklevél összege eft cb) éven túli lejáratú okirat: Matrac betétjegy eft Kötelezettség Bázis struktúra =2013% Szektor M Ft Megoszlás % M Ft Megoszlás % Önkormányzati 103,817 3,7 182,112 6,3 175,4 Nem pénzügyi vállalatok (Kft., Bt.) 265,920 9,4 234,612 8,2 88,2 Lakossági 2.308,087 81, ,881 81,0 101,0 Egyéni vállalkozói 91,363 3,2 82,363 2,9 90,1 Non profit szerv. 54,487 1,9 47,554 1,6 87,3 ÖSSZESEN 2.823, , , ,00 102,0 A Szövetkezet forrás szerkezetében említést érdemlő változás nem következett be. A mérleg forrás oldalának meghatározó tényezője a betétállomány, mely az összes forrás 82,9%-át teszi ki. A betétek struktúrája évek óta változatlan, továbbra is a lakossági megtakarítások a meghatározóak 81%-os részesedéssel, ezen belül is legkedveltebbek a rövid lejáratú értékpapír jellegű betétek, melyek a lakossági betétek 48,6%-át teszik ki Befektetési szolgáltatásból származó ügyfelekkel, és más befektetési szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek Nem szerepelnek a mérlegben Hátrasorolt kötelezettségek (alárendelt kölcsöntőke) a Takarékszövetkezetnél nincs. 23

34 MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Egyéb kötelezettségek Az e soron szereplő érték eft, amely a következő jogcímek szerint részletezhető: tagokkal kapcsolatos kötelezettség (előző évek osztaléka) 493 eft biztosítókkal kapcsolatos kötelezettség 161 eft úton lévő tételek 0 eft személy jellegű kifizetésekkel kapcsolatos adó és járulék befizetési kötelezettségek eft kamatadó, kamatehó fizetési kötelezettség eft áfa fizetési kötelezettség 739 eft szakképzési és rehabilitációs járulékfizetési kötelezettség 804 eft Felügyeleti díjfizetési kötelezettség 236 eft pénzügyi tranzakciós illeték fizetési kötelezettség eft társasági adó fiz.köt eft egyéb ki nem emelt kötelezettség 308 eft Passzív időbeli elhatárolások adatok ezer Ft-ban Megnevezés Összeg Összeg Fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Egyéb költségek és ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Bevételek passzív időbeli elhatárolása (halasztott bevétel) Összesen adatok eft hiv. Megnevezés Eltérés +,- 5a. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 0 Takaréklevél felhalmozott (előző évek) kamata Betétek után fizetendő kamatok Alárendelt kölcsöntőke kamata Árfolyam veszteség( nem realizált) Közüzemi díjak,energia ktg,telefon ktg,fenntartási ktg Tbank Zrt. felé fizetendő jutalék és költség jellegű tétel Egyéb elhatárolt költségek b. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása c. Halasztott bevételek

35 MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Halasztott bevételek: a.) Vissza nem térítendő fejlesztési támogatások időbelileg elhatárolásra kerültek, az elhatárolás az eszközök bekerülési értékének költségenkénti, ráfordításkénti elszámoláskor kerül arányosan feloldásra. GOP2008/A GOP2010/A GOP2012/A GOP2013/B Ft Összesen Folyósított támogatási összeg Feloldás Feloldás Feloldás Feloldás Feloldás Feloldás ker.kül Időbeli elhatárolás 2014.dec b.) Takarékbank C részvény ingyenes átvételéből adódó 17 eft Saját tőke összetétele adatok ezer Ft-ban Megnevezés Tárgyévi Tárgyévi növekedés csökkenés Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék - - Általános tartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény a tárgyévben Saját tőke összesen

36 MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a. A jegyzett tőke cégbíróságon bejegyzett összege december. 31-i állapot szerint eft: e Ft osztatlan vagyon e Ft eredménytartalékból átvezetett összeg e Ft december 31-i állapot szerint befizetett részjegyek összértéke A számviteli törvény értelmében a jegyzett tőke része a részjegy állomány is. A jegyzett tőkében lévő e Ft részjegy összértéke 260 e Ft-tal csökkent, az osztatlan vagyon értékét ugyanezen összeggel az eredménytartalékból egészítette ki a takarékszövetkezet, így a jegyzett tőke értéke december 31.-el nem csökkent, csak a szerkezetében történt változás. b évben kimutatott tőketartalék 890 eft, amely összeg évben nem változott, mivel időponttól az ingatlanok átértékelésének pozitív különbözetét szerepelteti szövetkezetünk a könyveiben. c. Az eredménytartalék a korábbi üzleti években évenként realizált mérleg szerinti eredmény halmozott összege: eft évben az eredménytartalék összege az előző évi mérleg szerinti eredményből 878 eft-tal növekedett, és 260 eft-tal csökkent a jegyzett tőke kiegészítése miatt. d. Lekötött tartalék képzésre nem került sor. e. Takarékszövetkezetünk a Hpt. 75. (2). bek. alapján a törvényi előírás szerint az adózott eredmény 10%-át általános tartalékba helyezi évben képzés nem történt, e Ft felhasználva a mérleg szerinti veszteségre. 26

37 MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET f. Értékelési tartalék összege eft, az ingatlanok átértékeléséből adódik. g. Mérleg szerinti eredmény: évben 0 e Ft. Az értékhelyesbítés alakulását a következő táblázat szemlélteti adatok ezer Ft-ban Megnevezés KSZÉ** ÉH* Piaci érték KSZÉ** ÉH* Piaci érték Értékhelyesbítés * Értékhelyesbítés ** Könyv szerinti érték A Szendrő és Vidéke Takarékszövetkezet eszközei közül az ingatlanok (melyek kizárólag banküzemi célt szolgálnak) tekintetében élt az értékhelyesbítés lehetőégével. Ebből eredően a saját tőkén belül értékelési tartalékként i állapot szerint ezer Ft összeget szerepeltet az eszköz oldalon szereplő értékhelyesbítéssel azonosan a mérlegében. A piaci értéket független ingatlanértékelő szakvéleménye támasztja alá i állapot szerint eft Megnevezés Nyító érték Növekedés Csökkenés Záró érték Vagyoni értékű jogok 0 Szellemi termékek 0 Ingatlanok és kapcsolódó VÉJ Műszaki berendezések, felsz. 0 Tulajdoni részesedések 0 Mindösszesen: Sorszám Banküzemi ingatlan címe Könyv szerint Piaci Átértékelési érték különbözet 1. Szendrő, Hősök tere Rudabánya, Petőfi u Bódvaszilas, Akácos u. 2./b Izsófalva, Izsó Miklós u Szuhogy, József A. u. 78./c Szalonna, Kossuth u Összesen: Értékhelyesbítéssel nem érintett ingatlan: - idegen ingatlanon végzett beruházás (Szendrő, Hősök tere 2 parkoló), mely szept. 30.-án lett üzembe helyezve. Hitel- tulajdonrész, illetve hitel- ingatlan csereügylete nem volt évben a szövetkezetnek. e Ft 27

38 MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Tőkemegfelelés: A Takarékszövetkezet tőkemegfelelése az év során folyamatosan meghaladta a jogszabályi minimumkövetelményt, az adatok december 31-én az alábbiak szerint alakultak: Megnevezés Összes alapvető tőke Összes járulékos tőke Levonások az alapvető és a járulékos tőkéből Kockázatok fedezetére figyelembe vehető szavatoló tőke Hitelezési és partnerkockázat tőkekövetelménye Piaci kockázat tőkekövetelménye Működési kockázat tőkekövetelménye Összes tőkekövetelmény Tőkemegfelelési mutató, I.Pillér 28,10% 34,24% Tőkemegfelelési mutató, SREP 22,30% 27,61% Tőkemegfelelési mutató, II.Pillér 22,48% 28,08% a) Forgatási célú értékpapírjaink egy szolgáltatónál, a Takarék Alapkezelő Zrt-nél vannak portfólió kezelésben. A takarékszövetkezet a kereskedési könyvi pozíciókat a portfóliókezeléssel megbízott szolgáltató által napi rendszerességgel küldött kimutatás alapján értékeli. A kezelt állomány piaci értéke a Kkr. 5. szerint kerül meghatározásra. A pozíciókockázatra vonatkozó tőkekövetelmény számítása a Kkr. szerinti sztenderd módszerrel, az általános kamatkockázat tőkekövetelmény számítása lejárati alapú megközelítés szerint történik. e Ft b) január 1-től bevezetésre kerülő új tőkemegfelelési szabályozás (Basel II) alapján eszközeinket illetve azok kötelezettjeit kitettségi osztályokba szükséges sorolni, a kitettségekhez külön jogszabályban meghatározott kockázati súlyt kell hozzárendelni, amely a kockázatok lefedésére számított tőkekövetelményt megadja. Szövetkezetünk 2014.dec. 31-re számított értékei: Minimális szabályozói szavatoló tőkeszükséglet: Ft. 28

39 MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Sztenderd módszer (SA) tőkekövetelmény hitelezési és partner kockázatra, kitettségi osztályok szerint: Központi kormányok, Központi bank: Ft Regionális kormányok, helyi önkormányzatok: 10 Ft Közszektorbeli intézmények: 0 Ft Intézmények: Ft Vállalkozások: Ft Lakosság: Ft Ingatlannal fedezett követelések: Ft Késedelmes tételek: Ft Egyéb tételek: Ft Ft Kereskedési könyvi kockázat tőkekövetelménye: Ft. Alapmutató módszer (BIA) tőkekövetelmény a működési kockázatra: Ft. A kockázatok fedezetére figyelembe vehető szavatoló tőkénk Ft. Az I. pillér minimum szabályozói tőkeszükséglete dec. 31-én Ft. Szavatoló tőke többlet Ft, tőkemegfelelési mutató 34,24% március 27.-én az MNB a szeptember 30-i adatok alapján jóváhagyta a Hitelintézet által a tőkemegfelelés értékelési folyamat (ICAAP) eredményeként számított tőkeigényt. Ennek alapján a következő felülvizsgálat időpontjáig a Takarékszövetkezet tevékenységéhez az MNB által megállapított tőkekövetelmény a mindenkori szabályozói tőkeszükséglet 124 százaléka. Ez alapján számított értékek én: Szavatoló tőke (ICAAP) Ft Tőkekövetelmény: Ft Szavatoló tőke többlet: Ft Tőkemegfelelési mutató: 27,61 % Kockázatok tőkekövetelménye (e Ft) MNB kód Megnevezés előző év tárgyév Index/eltérés C_07.00.A Kockázattal súlyozott kitettségi érték összesen % C_07.00.A Kitettség eredeti értéke % Átlagos kockázati súly 23% 17% -6,3% C_07.00.A Mérlegtételek kockázati súlyozott kitettségi érték % C_07.00.A Mérlegtételek eredeti értéke % Mérlegtételek átlagos kockázati súlya 23% 17% -6,5% Kockázatok tőkeszükséglete összesen % ebből: hitelezési % működési (alapmutató módszer) % egyéb % Tőkepuffer értéke:max (stressz tesztek, önértékelés) % Összes tőkeszükséglet a 2.pillér alatt tőkepufferrel % 29

40 MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A takarékszövetkezet alkalmazza az egységes belső tőkeszámítási modellszámításokat, a számszerűsített I. pillér tőkeszükségletén felül minimálisan tartandó tőkepuffert határoz meg 20,399 eft értékben a nem-számszerűsített kockázati típusokra. Valamint egyedi mérlegelés alapján a záloghitelezés és lakossági folyószámlahitelezésre összesen: e Ft többlet tőkét határoz meg. A takarékszövetkezet tőke megfelelési mutatója a II. pillér alatt 28,08%, az előírt 8%-kal szemben Értékvesztés, céltartalékok A Takarékszövetkezeta évi értékvesztés elszámolásnál és céltartalék képzésnél a hatályos jogszabályok, valamint saját minősítési, értékvesztési és céltartalék képzési szabályzatai szerint járt el. Az értékvesztés és céltartalék állomány mozgásait a következő táblázatok mutatják: adatok ezer forintban értékvesztések Nyitó Képzés Visszaírás Egyéb* Záró Ügyfelekkel szembeni követelésekre Befektetési szolgáltatásból származó - követelésekre Befektetési célú részvényekre, - részesedésekre Készletekre - Befektetési célú kötvényekre - Befektetési célú befektetési jegyekre - Egyéb követelésekre Összesen *: tartalmazza a devizában elszámolt értékvesztések árfolyamváltozásából adódó hatásokat is adatok ezer forintban értékvesztések Nyitó Képzés Visszaírás Egyéb* Záró Ügyfelekkel szembeni követelésekre Befektetési szolgáltatásból származó - követelésekre Befektetési célú részvényekre, - részesedésekre Készletekre - Befektetési célú kötvényekre - Befektetési célú befektetési jegyekre - Egyéb követelésekre Összesen *: tartalmazza a devizában elszámolt értékvesztések árfolyamváltozásából adódó hatásokat is 30

41 MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az értékvesztés alakulásának elemzése Előző időszak Tárgy időszak Minősített mérlegtételek összesen Bruttó Nettó Értékveszt. Kulcs Bruttó Nettó Értékveszt. Kulcs kulcshatás Problémamentes ,0% ,0% 0 Külön figyelendő ,1% ,0% Átlag alatti ,2% ,8% -2 Kétes ,7% ,3% -638 Rossz ,0% ,9% Összesen ,5% ,6% 124 Az értékvesztés alakulásának elemzése Az értékvesztés növ.e(+), csökk.e (-) Ebből: a kategóriánkénti átlagkulcs vált. 124 a volumenhatás (állományvált.) összetételhatás

42 MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET adatok ezer Ft-ban céltartalékok Nyitó Képzés Feloldás Záró Nyugdíjra és végkielégítésre Hitelkeretekre és garanciákra Egyéb függő kötelezettségekre Határidős ügyletek várható veszteségére Egyéb célokra Összesen adatok ezer Ft-ban céltartalékok Nyitó Képzés Feloldás Átvezetés Záró eredménytartalékba Nyugdíjra és végkielégítésre Hitelkeretekre és garanciákra Egyéb függő kötelezettségekre Határidős ügyletek várható veszteségére Egyéb célokra Általános kockázati céltartalék Összesen Általános kockázati céltartalékot, függő jövőbeni kötelezettségre (nyugdíj, végkielégítés) céltartalékot és egyéb céltartalékot nem képzett évben a takarékszövetkezet évi XXXVIII., és évi XL. törvényben előírtakhoz kapcsolódó céltartalék képzést nem volt. A függő és biztos jövőbeni kötelezettségekre fennálló céltartalék összegét a hitelszerződés alapján igénybe vehető folyószámla hitelkeretekre és bankgarancia vállalásra képzett céltartalék adja Mérlegen kívüli tételek Mérlegen kívüli kötelezettségek adatok ezer Ft-ban Megnevezés Adott garancia Nyújtott hitelkeret Peres ügyekből származó és egyéb függő kötelezettségek Várható jövőbeni költségek és ráfordítások miatti függő kötelezettségek Határidős, deviza és swap ügyletek miatti függő kötelezettségek {egyéb jelentős tételek, ha vannak} Egyéb Összesen

43 MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A mérlegen kívüli kötelezettségeken belül az adott garanciák devizanemenkénti megbontása a következő: adatok ezer Ft-ban Megnevezés HUF EUR USD CHF Adott garancia összesen A Takarékszövetkezet mérlegen kívüli kötelezettségei között szereplő, sajátos értékelés alá vont tételek minősítési kategóriánkénti bemutatása a 8. sz. mellékletben szerepel Mérlegen kívüli követelések adatok ezer Ft-ban Megnevezés Függővé tett kamatok Pénzforgalmi szolgáltatások mérlegkészítésig meg nem fizetett jutalékai, költségei miatti követelések Határidős, deviza és swap ügyletek miatti függő követelések Behajthatatlanként leírt, valamint a szerződés szerinti értéknél alacsonyabb áron vásárolt követelések Stb. jelentős Egyéb Összesen Nyitott deviza azonnali, határidős és swap ügyletek Szövetkezetünknél nem fordulnak elő. 33

44 MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A évi eredmény alakulása Az eredmény összetevőit a következő táblázat szemlélteti: adatok ezer forintban Megnevezés Összeg Összeg Kamatkülönbözet Osztalékbevételek részesedésekből Jutalékokból és díjakból származó nettó eredmény Pénzügyi műveletek nettó eredménye Üzleti tevékenység egyéb eredménye Pénzügyi és befektetési szolgáltatás költségei Értékvesztés és céltartalék képzés miatti eredmény Szokásos üzleti tevékenység eredménye Rendkívüli eredmény Adózás előtti eredmény Adófizetési kötelezettség Adózott eredmény Általános tartalék képzése, felhasználása Kifizetendő osztalék Mérleg szerinti eredmény A Takarékszövetkezet főbb pénzügyi mutatóit a 6. számú melléklet mutatja be. Az eredménykimutatás teljes körűen bemutatja azokat a bevételeket és ráfordításokat, amelyek a szövetkezet évben realizált eredményét alakították. 1.) Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek: eft Részletezése: Hitel kamat - folyószámla hitel kam eft - személyi hitelek kam eft - rövid lejáratú egyéb hitelek kam eft - lakáscélú hitelek kam eft - jelzálog tip. hitel kam eft - hosszú lejáratú egyéb hitel kam eft MTB Zrt-vel szembeni követelések után járó kamat bevétel: eft - rövid lejáratú betétek. kamata eft Értékpapírok kamat bevétele - Diszkont kincstárjegy kamata eft - MÁK kamata eft eft 34

45 MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET MNB kötvény kamata 514 eft - MFB kötvények kamata eft 2.) Fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások: eft Lakossági betét - rövid lejáratú eft látra sz. + fszla + röv.lek. egy évre lek. okirat eft eft eft - hosszú lejáratú eft ifj. betét éven túli lej. életciklus betétek okirat 789 eft 11 eft 363 eft 19 eft Önkormányzati betétek Vállalkozói betétek 466 eft - rövid lejáratú eft fszla. + röv.lek eft - hosszú lejáratú 0 eft Belföldi hitelintézettől felvett hitel kamata Kamatkülönbözet: 302 eft eft évben a banktevékenységből származó kamatkülönbözet eft, amely eft-tal alacsonyabb a évben realizált eft kamatkülönbözet összegétől. A kamatbevétel tartalmazza a mérleg forduló napja után esedékes, de a mérleg készítés időpontjáig befolyt kamat és kamatjellegű jutalék összegét január 31-én a kamatkorrekció elvégzése megtörtént, eft kamatbevétel elszámolása történt meg a 2014-es évre. 3.) Bevételek értékpapírokból c.) bevételek egyéb részesedésből: 372 eft Ezen összeg magába foglalja Takarékszövetkezetünk MTB Zrt. részesedése után kapott osztalékot. 35

46 MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET ) Kapott jutalék és díjbevételek: - egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételei: eft Tartalma. pénzforgalmi tevékenység, hitelezéssel kapcsolatos tevékenység, kártyaüzletág és egyéb szolgáltatási tevékenység jutalék bevételei. 5.) Fizetett jutalék és díjráfordítások: - egyéb pénzügyi és befektetési szolgáltatás ráfordítása eft volt az év végén. Ezen összegben a vagyonkezelési portfólió díjat, számlavezetési díjakat, kártyaüzletág ráfordításait és egyéb jutalékokat mutatott ki szövetkezetünk. 6.) Pénzügyi műveletek nettó eredménye: eft. a.) egyéb pénzügyi szolgáltatás bevétele: b.) egyéb pénzügyi szolgáltatás ráfordítása: eft 282 eft Itt a forgatási célú értékpapírok vételéből származó árfolyam nyereséget, illetve veszteséget mutatjuk ki. 7.) Egyéb bevételek üzleti tevékenységből: Az e soron szereplő összeg eft, amelynek részletezése: a.) Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás bevétele: - zálogtárgyak értékesítésének bevétele eft - közvetített szolgáltatás bevétele 75 eft b.) Egyéb bevételek: - megtérült illetékek, végrehajtási költségek eft - fejlesztési célra kapott pénzeszköz és pályázati támogatás eft - tagsággal kapcsolatos bevétel eft - leírt követelésre befolyt bevétel eft - ki nem emelt egyéb tételek eft 10.) Egyéb ráfordítások üzleti tevékenységből: Az e soron szereplő összeg eft, amelynek részletezése a következő: a.) Nem pénzügyi befektetés szolgáltatás ráfordításai tartalma: - készletként értékesített zálogtárgyak ráfordítása eft - közvetített szolgáltatás ráfordítása 78 eft eft eft eft 36

47 MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET egyéb tételek 101 eft b.) Egyéb ráfordítások részletezése a következő: - pénzügyi tranzakciós illeték eft - pénztárhiány értékvesztés képzés eft - végrehajtási költség lakossági és vállalkozói eft - leírt hitel lakossági és vállalkozói 507 eft - Felügyeleti díj eft - iparűzési adó eft - hitelintézeti járadék 690 eft - pénzügyi szervezetek különadója eft - OBA díj eft - Fogyasztóvédelmi bírság eft - különféle ráfordítás (kerekítés és egyéb ráf.) eft eft Az üzleti tevékenység egyéb eredményében mutatja ki a Takarékszövetkezet a tárgyévben értékesített eszközök, szolgáltatások, készletek és követelések árbevétele és ráfordítása mellett az év során hitelezési veszteségként leírt, behajthatatlan követelések könyv szerinti értékét is. A Takarékszövetkezet tagja az Országos Betétbiztosítási Alapnak (OBA), a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezetének (SZHISZ), A Szövetkezeti Hitelintézetek Tőkefedezeti Közös Alapjának, és a Szanálási Alapnak. A szervezetek részére fizetett tárgyévi díjak szintén az üzleti tevékenység egyéb ráfordításai illetve a költségek között kerültek kimutatásra az alábbi összegekben: Megnevezés Megfizetett díj Megfizetett díj Országos Betétbiztosítási Alap Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete Szövetkezeti Hitelintézetek Tőkefedezeti Közös Alapja 287 Szanálási Alap 73 Összesen:

48 MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 10.a) sor Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás ráfordításainak részletezése a következő: adatok ezer forintban Megnevezés Összeg Összeg Értékesített egyéb áruk önköltsége Értékesített hitelbiztosítékok könyv szerinti értéke Zálogtárgy eladás Közvetített szolg. ráf Egyéb 101 Összesen: A működési költségek alakulását a következő táblázat mutatja: adatok ezer forintban Megnevezés Összeg Összeg Anyagköltség Anyagjellegű szolgáltatások Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulék Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb költségek Összes költség Az előző évhez képest 89,7%ra csökkentek a működési költségek. Rendkívüli bevételek nem volt Rendkívüli ráfordítások évben több esetben visszafizetési kötelezettség nélkül nyújtott végleges pénzeszköz átadás 453 eft értékben Társasági adó és egyéb adók A Társasági adó kalkulációját a következő táblázat szemlélteti: Megnevezés Adózás előtti eredmény Hitelintézeti különadó adózás előtti eredményt növelő és adóalap csökkentő tételek együttes hatása Egyéb adóalap módosító tételek (a hitelintézeti különadó adóalap csökkentő hatása nélkül) Társasági adó alap Számított társasági adó Adókedvezmények Önrevízió Fizetendő társasági adó

49 MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az adóalap módosító tételek a következő táblázatokban szerepelnek. adatok ezer forintban Adóalap csökkentő tételek Összeg Összeg Fejlesztési tartalék képzése Egyéb követelésekre elszámolt értékvesztés visszaírása, valamint a tárgyévben a várható kötelezettségekre képzett céltartalék felhasználása Adótörvény szerinti értékcsökkenés és az állományból kivezetett immateriális javak és tárgyi eszközök adótörvény szerint számított nyilvántartási értéke Kapott osztalék, részesedés Transzferár miatti korrekció Ellenőrzés, önellenőrzés miatti csökkentő tételek Hitelintézetek különadója miatti korrekció Adott támogatások Összesen adatok ezer forintban Adóalap növelő tételek Összeg Összeg Várható kötelezettségekre képzett céltartalék és értékvesztés egyéb követelések után Részesedésekre elszámolt értékvesztés Egyéb, adóalapot növelő céltartalék (2014-ben: a devizahitelek elszámolásának várható hatására képzett céltartalék) Költségként elszámolt értékcsökkenési leírás és az állományból kivezetett immateriális javak és tárgyi eszközök számviteli nyilvántartási értéke Reprezentáció, üzleti ajándék és természetbeni juttatás Adóalapot növelő egyéb ráfordítások Térítés nélkül átadott eszközök Transzferár miatti korrekció Ellenőrzés, önellenőrzés és kártérítés miatti növelő tételek Összesen Ráfordítások terhére elszámolt adók a.) A pénzügyi szervezetek különadó alapjának és különadójának meghatározása a évi éves beszámoló adataiból számított módosított mérlegfőösszeg számításáról Pszáf sorkód 1AB0 Eszközök összesen: (Mérlegfőösszeg) eft Csökkentő tételek Egyéb pénzügyi közvetítők Egyéb intézmények 1AB kötvénye hosszú eft 1AB421 Belföldi hitelintézeteknél elhelyezett betétek eft 1Ab611 Belföldi hitelintézetek részvényei eft 39

50 MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Egyéb pénzügyi közvetítők Pénzügyi vállalkozások 1AB62211 részvényei 300 eft Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők pénzügyi 1AB62211 Vállalkozások részvényei 100 eft összes levonás Módosított mérlegfőösszeg: eft eft Adóalap összege eft Adó összege: eft b.) Hitelintézeti járadék Hitelintézeti járadék elszámolása Hitelszámla megnevezése Lakáscélú hitelek kamattámogatása Széchenyi kártya hitel kamattámogatása Széchenyi beruházási hitel kamattámogatása Közmű hitel kamattámogatása Megelőlegező kölcsön kamattámogatása Összesen: 5%-a, mint járadék a 8622 számlán elszámolva Elszámolt bevétel Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 5. Egyéb kiegészítések 5.1. Deviza nyitott pozíció Szövetkezetünknél nincs Leányvállalatokkal szembeni követelések és kötelezettségek: nemleges 5.3. Egyéb kiegészítések Javadalmazási politikával, vezető tisztségviselőkkel kapcsolatos kiegészítések Belső hitelek ban: - 2 db fizetési számla hitelkeret 470 eft, igénybevett hitel: 0 eft, problémamentes minősítésűek. - 1 db nem jogi személyiségű vállalkozói Széchenyi kártya folyószámla hitelkeret eft, igénybevett hitel eft, problémamentes minősítésű. - 1 db nem jogi személyiségű vállalkozó pénzforgalmi számla hitelkeret eft, igénybevett hitel eft, különfigyelendő minősítésű, értékvesztés képzés 1%. - 1 db fiatalok lakáscélú hitele eft, Különfigyelendő minősítésű, értékvesztés képzés 1%. 40

51 MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Belső hitelek ben: - 2 db fizetési számla hitelkeret 470 eft, igénybevett hitel: 0 eft, problémamentes minősítésűek. - 1 db nem jogi személyiségű vállalkozói Széchenyi kártya folyószámla hitelkeret eft, igénybevett hitel eft, problémamentes minősítésű. - 1 db fiatalok lakáscélú hitele eft, Különfigyelendő minősítésű, értékvesztés képzés 1%. A belső hitelt csak a Hpt (1) bekezdésében felsorolt személyek részére engedélyezett az Igazgatóság. A Takarékszövetkezetnek korábbi tisztségviselőivel, igazgatósági, FB tagjaival szembeni nyugdíjfizetési kötelezettsége nincs. A létszámmal és a bérekkel kapcsolatos egyéb információk a 4. sz. mellékletben láthatók Egyéb kiegészítések Az év végén fennálló nagykockázat-vállalásnak minősülő kitettségek együttes összegét mutatja be a következő tábla: adatok ezer Ft-ban Megnevezés nagykockázat-vállalásnak minősülő kitettségek együttes összege A takarékszövetkezetnek nincs olyan kockázat vállalása, ahol a szavatoló tőke 25%-át ( eft) meghaladná a nettó kitettség értéke. A szavatoló tőke 10%-át ( eft) elérő kockázat vállalás szövetkezetünknél dec.31.-én egy esetben fordult elő. A pénzügyi szolgáltatásból származó kintlévőségek fedezetéül kapott eszközök nyilvántartási értéke a következő: adatok ezer Ft-ban Megnevezés Teljes érték Teljes érték Garanciák és kezességek Értékpapír fedezetek (óvadék) - - Követelés és árbevétel engedményezés Zálogjog Készpénz fedezetek (óvadék) Vételi opció Egyéb fedezet Összesen

52 MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A tárgyévben végrehajtott ellenőrzések, önellenőrzések során jelentős összegű hiba nem került feltárásra. A Takarékszövetkezet nem rendelkezik veszélyes hulladékkal és környezetre káros anyagokkal. Záradék 1.) Az éves beszámolót a Felügyelő Bizottság 16/2015(05.08)/.FB határozat számmal jóváhagyta. 2.) Az Igazgatóság: 36/2015/(05.08.) /Ig. és 37/2015/(05.08.) /Ig. számú határozatával terjesztette a küldött gyűlés elé az éves beszámolót az alábbi eredmény felosztási javaslattal: Eredmény-felosztási javaslat (Igazgatóság) 1. Adózás előtti eredmény Ft 2. Fizetendő adó Ft 3. Adózott eredmény Ft 4. Általános tartalék képzése, felhasználása (-,+) Ft 5. Osztalék 0 5a. ebből: igénybevett eredménytartalék 0 6. Mérleg szerinti eredmény 0 Ft 3.) A megbízható és valós kép bemutatásához megítélésünk szerint egyéb információ nem szükséges. Az éves beszámolót a Takarékszövetkezet május 27-án tartott Közgyűlése 1 / 2015 / KGY határozattal hagyta jóvá. Szendrő, május 28. Mellékletek ( a jogosult aláírása ) 1. sz. Immateriális javak és tárgyi eszközök értékadatai 2. sz. Takarékszövetkezettel részesedési viszonyban levő vállalkozások jegyzéke 3. sz. Követelések és kötelezettségek lejárati bontása 4. sz. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos adatok 5. sz. Cash-flow kimutatás 6. sz. A Bank pénzügyi helyzetét jellemző mutatók 7. sz. Értékpapír állomány 8. sz. Sajátos értékelés alá vont eszközök 42

53 MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Tárgyi eszközök és immateriális javak változásainak kimutatása január 1. és december 31. között (eft) 1. sz. melléklet Bruttó érték Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Átsorolás Értékcsökkenés Záró Nyitó Növekedés Csökkenés terven felüli ÉCS miatt I. IMMATERIÁLIS JAVAK alapítás-átszervezés aktivált értéke 2. kutatás, kísérleti fejlesztés 3. vagyoni értékű jogok szellemi termékek 5. szoftver termékek beruházása egyéb immat javak beruházása 7. immateriális javak értékhelyesbítése II.TÁRGYI ESZKÖZÖK Pénzintézeti tevékenységet szolgáló tárgyi eszközök a. ingatlanok b. műszaki és egyéb berendezések, gépek, felszerelések járművek c. beruházások d. beruházásra adott előlegek Nem közvetlen pénzintézeti tevékenységet szolgáló tárgyi eszközök a. ingatlanok b. műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek c. beruházások d. beruházásra adott előlegek 3. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése MINDÖSSZESEN (I. + II.) Csökkenés Záró Nettó érték 43

54 MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Szendrő és Vidéke Takarékszövetkezet részesedései december sz. melléklet Név Tevékenység Székhely MTB Zrt Takinvest Zrt Banküzlet Zrt Garantiqa Hitelgarancia Zrt Hitelintézet Számítógépes programozás Mns. egyéb pü. közvetítés Pü. kieg. tev. egyéb 1122 Bp.Pethényi köz Bp, Fogarasi u Bp, Victor Hugó u Bp. Kisfaludy u. 32 Bekerülési érték Minősítés Elszámolt értékvesztés Társaság saját tőkéje Társaság jegyzett tőkéje MSZE* , , , ,001 adatok ezer Ft-ban Tulajdoni Besorolás** arány (%) Kapcsolt váll. Kapcsolt váll. *A Társaság tárgyévi mérleg szerinti eredménye **: leányvállalat, társult vállalkozás, stb. 44

55 MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Követelések és kötelezettségek lejárat szerinti bontása december 31. Mérlegsor Megnevezés 3 hónapon belüli 3.b. 4.a. 1.b. 2.ab. 2.ac. 2.bb. 2.bc. Hitelintézetekkel szembeni egyéb követelés pénzügyi szolgáltatásból Ügyfelekkel szembeni követelések pénzügyi szolgáltatásból Hitelintézetekkel szembeni meghatározott időre lekötött, pénzügyi szolgáltatásból adódó kötelezettség Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek, éven belüli lejáratú Takarékbetétek Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek, éven túli lejáratú Takarékbetétek Ügyfelekkel szembeni egyéb kötelezettségek pénzügyi szolgáltatásból éven belüli lejárattal Ügyfelekkel szembeni egyéb kötelezettségek pénzügyi szolgáltatásból éven túli lejárattal 7. Hátrasorolt kötelezettségek Lejárati esedékesség 3 hónap és 1 év és 5 év 1 év közötti közötti 3. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban 5 éven túli Összesen A létszám, a bérek és az egyéb személyi jellegű kifizetések részletezése sz. melléklet Megnevezés Fizikai foglalkoztatottak Szellemi foglalkoztatottak adatok ezer Ft-ban Alkalmazott összesen Átlagos statisztikai létszám (fő) Bérköltség Egyéb személyi jellegű kifizetés Mindösszesen (1+2) Megnevezés Létszám (fő) adatok ezer Ft-ban Járandóságok összege Igazgatóság tagjai (üzletvezetés) Felügyelő Bizottság tagjai Összesen

56 MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Cash-flow kimutatás december sz. melléklet A tétel megnevezése Előző év (eft) adatok ezer Ft-ban Tárgyév (eft) Kamatbevételek Egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételei (értékpapír értékvesztés visszaírás kivételével) Egyéb bevételek (céltartalék-felhasználás és a céltartaléktöbblet visszavezetésének és készlet értékvesztés, valamint terven felüli leírás visszaírásának kivételével) Befektetési szolgáltatások bevételei (értékpapír értékvesztés visszaírás kivételével) Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás bevételei Osztalék bevétel Rendkívüli bevétel Kamatráfordítások Egyéb pénzügyi szolgáltatás ráfordításai (értékpapír értékvesztés kivételével) Egyéb ráfordítások (céltartalékképzés és készlet értékvesztés, valamint terven felüli leírás kivételével) Befektetési szolgáltatások ráfordítása (értékpapír értékvesztés kivételével) Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás ráfordításai Általános igazgatási költségek Rendkívüli ráfordítások (ide nem értve a tárgyévi társasági adó fizetési kötelezettség összegét) Tárgyévi társasági adó fizetési kötelezettség Kifizetett osztalék 0 0 Működési pénzáramlás Kötelezettség állományváltozása Követelés állományváltozása Készlet állományváltozása Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása Befektetett eszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása Beruházások (beleértve az előleget is) állományának változása Immateriális javak állományának változása Tárgyi eszközök (a beruházások és a beruházási előlegek kivételével) állományváltozása Aktív időbeli elhatárolások állományváltozása Passzív időbeli elhatárolások állományváltozása Részvénykibocsátás az eladási árfolyamon Jogszabály alapján véglegesen kapott pénzeszközök - Jogszabály alapján véglegesen átadott pénzeszközök - Bevont saját részvény, vagyonjegy névértéke Nettó pénzáramlás ebből: * készpénz (forint- és valutapénztár, csekkek) állományváltozása * számlapénz (az MNB-nél elhelyezett, forintban és devizában vezetett pénzforgalmi számla, és éven belüli lejáratú betétszámlák, valamint külön jogszabály alapján más hitelintézetnél forintban vezetett pénzforgalmi betétszámla) állományváltozása

57 MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET sz. melléklet A Szendrő és Vidéke Takarékszövetkezet pénzügyi helyzetét jellemző mutatók Mutató megnevezése Tőkearányos nyereség (szokásos vállalkozási eredmény / saját tőke) -1,19-1,45 Alaptőke jövedelmezősége (adózott eredmény / jegyzett tőke) 2,13-18,6 Tartósan befektetett eszközök aránya (befektetett eszközök / összes eszköz) 24,18 24,17 Tőkeellátottsági mutató ( saját tőke / összes forrás) 12,95 12,39 Források szerkezete Érték a./ rövid lejáratú kötelezettségek aránya ( rövid lej. köt. / összes forrás) 83,49 83,03 b./ hosszú lejáratú kötelezettségek aránya (hosszú lej. köt. / összes forrás) 1,73 2,68 Likviditási mutató ((pénzeszközök + összes követelés + értékpapírok) / rövid lejáratú 110,59 112,32 kötelezettségek) Átlagos kamatmarzs 5,272% 4,004% Költség bevétel arány (Cost to Income ratio) 83,68% 90,13% Saját tőke arányos nyereség (ROE) 0,22-1,95 Eszköz arányos nyereség (ROA) 0,03-0,25 Kimutatás a saját tulajdonú értékpapírok állományáról december sz. melléklet Megnevezés adatok ezer Ft-ban Értékpapírok Saját tulajdonú értékpapírok Névérték Könyv szerinti érték Nyomdai úton előállított papírok összesen Elszámolóházi őrzésben levő értékpapírok Más helyen őrzött értékpapírok Saját őrzésben levő értékpapírok Dematerializált értékpapírok összesen Saját tulajdonú értékpapírok összesen 47

58 MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Sajátos értékelés alá vont eszközök december sz. melléklet adatok eft-ban Megnevezés Problémamentes Külön figyelendő Átlag alatti Kétes Rossz Összesen MINŐSÍTENDŐ MÉRLEGTÉTEL EK ÖSSZESEN Értékpapírok Bruttó könyv szerinti érték Nettó könyv szerinti érték Bruttó könyv szerinti érték Nettó könyv szerinti érték Bruttó könyv szerint i érték Nettó könyv szerinti érték Bruttó könyv szerint i érték Nettó könyv szerinti érték Bruttó könyv szerinti érték Nettó könyv szerinti érték Bruttó könyv szerinti érték Értékvesztés (kockázati céltartalék ) Értékvesztés (kockázati céltartalék ) Értékvesztés (kockázati céltartalék ) Értékvesztés (kockázati céltartalék ) Értékvesztés (kockázati céltartalék ) Értékvesztés (kockázati céltartalék ) Bankközi betétek Hitelek összesen Egyéb követelések Egyéb eszközök MINŐSÍTENDŐ MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK ÖSSZESEN Függő kötelezettségek származtatott ügyletek nélkül Jövőbeni kötelezettségek származtatott ügyletek nélkül Származtatott ügyletek MÉRLEG- ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK ÖSSZESEN Nettó könyv szerinti érték 48

59

60

61 SZENDRŐ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Szendrő, Hősök tere 2. Üzleti jelentés Cg.:

62 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 50 GAZDÁLKODÁSI KÖRÜLMÉNYEK 51 A SZENDRŐ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET ÉVI ÜZLETI TEVÉKENYSÉGÉNEK FŐBB SAJÁTOSSÁGAI Szövetkezetmozgalmi munka Fejlesztések A passzív és semleges bankműveleti üzletág tevékenysége Az aktív bankműveleti üzletág tevékenysége Egyéb pénzügyi szolgáltatások A Takarékszövetkezet gazdálkodásának értékelése A mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges események, folyamatok A Kutatás+Fejlesztés tevékenység Környezetvédelem bemutatása Pénzügyi instrumentumok hasznosításának bemutatása (befektetési, forgatási célú) Kockázatkezelési politika A Takarékszövetkezet foglalkoztatáspolitikája 70 ÜZLETPOLITIKAI CÉLKITŰZÉSEK 71 MELLÉKLETEK sz. melléklet sz. melléklet sz. melléklet sz. melléklet 88 50

63 Az üzleti jelentés célja, hogy a évi beszámoló adatainak értékelésével bemutassuk a Takarékszövetkezet vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetét, az üzletmenetet, s ezáltal a tényleges körülményeknek megfelelő, megbízható és valós képet adjunk működésünkről. Az üzleti jelentés készítésekor a számvitelről szóló évi C. tv. 95.., valamint a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló módosított 250/2000. (XII.24.) Korm. Rendelet előírásait alkalmaztuk, figyelembe véve a szövetkezeti törvényben foglalt beszámolási kötelezettségünket. Gazdálkodási körülmények A 2014-es esztendőben a fogyasztói árindex -0,2%-kal, a gazdasági növekedés pedig 3,6%- kal bővült a 2013-as évhez viszonyítva. Az előzetes várakozások szerint 2015-ben a gazdasági növekedés várható értéke 3,2%-kal fog bővülni, a fogyasztói árindex változatlan vagy csekély mértékben csökkenhet. Az alapkamat 2013 decemberében 3,0% volt, a 2015-ös év elejére 2,1%-re csökkent, ez 0,9%-os csökkenés a 2014-es esztendőben. A külkereskedelmi kivitel változása 3,9%-kal, a behozatal 4,3%-kal emelkedett. A folyó fizetési mérleg 4,4%-kal növekedett. Az államadósság a GDP 80,3%-ra emelkedett 79,4%-ról. A népesség 9866 ezer főre csökkent 9894 ezer főről. Az euró forint árfolyam 297,01-ről 308,66-ra emelkedett egy év alatt. A foglalkoztatottak száma egy év alatt 4,3%-kal emelkedett. A foglalkoztatási ráta 2,5 százalékponttal 54,8%-ra nőtt. A fővárost, illetve a megyék mindegyikét a foglalkoztatottság növekedése jellemezte az előző év azonos időszakához képest. A munkanélküliek száma országosan 20%-kal mérséklődött. A legtöbb térségben csökkent, de Tolna, Borsod-Abaúj-Zemplén és Békés megyében nőtt az álláskeresők száma. Borsod- Abaúj-Zemplénben 2014-ben a megfigyelt szervezeteknél 147 ezer fő állt alkalmazásban, 4,6%-kal több mint egy évvel korábban. A fizikai foglalkozásúak száma 6,6%-kal, a szellemieké 1,6%-kal emelkedett. A versenyszférában 0,7%-kal csökkent, a költségvetési szférában a közfoglalkoztatás következtében 12%-kal nőtt az alkalmazásban állók száma. A megyében 2014-ben teljes munkaidőben foglalkoztatottak havi bruttó átlagkeresete 184 ezer forint volt, ezen belül a fizikai foglalkozásúaké 134 ezer, a szellemieké 265 ezer forint. Az előbbieké 0,5, az utóbbiaké 6,8%-kal emelkedett. Előzetes adatok szerint 2014-ben a megyében a főbb népmozgalmi események kedvezően alakultak. Több gyermek született, kevesebben haltak meg és emelkedett a házasságkötések száma is az előző évhez képest. Ezer lakosra országosan 173 regisztrált vállalkozás jutott. A vállalkozássűrűség Budapest után Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében és Dél-Alföld három megyéjében a legmagasabb, a 51

64 legalacsonyabb pedig Borsod-Abaúj-Zemplén, valamint Nógrád megyében ben a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei székhelyű gazdasági szervezetek 206 milliárd forintot fordítottak beruházásra, folyó áron 36%-kal többet, mint az előző évben. A legalább 5 főt foglalkoztató ipari vállalkozások telephely szerinti adatai alapján a év folyamán országosan előállított milliárd forint termelési érték 7,8%-os volumennövekedést jelent az egy évvel korábbihoz képest. Komárom-Esztergom kivételével (ahol 7,0%-os csökkenést mértek) minden megyében nőtt az ipari termelés volumene. A legnagyobb bővülés Bács-Kiskun és Győr-Moson-Sopron megyékben (23, illetve 22%) következett be, de Vas és Hajdú-Bihar megyékben is tíz százalék feletti növekedést regisztráltak ben a 4 főnél többet foglalkoztató megyei telephelyű vállalkozások termelési értéke összehasonlító áron 4,4%-kal emelkedett az előző évhez képest. A megyében az ipari produktum az országos 8,9%-a volt. Egy lakosra a hazai átlagnál 30%-kal magasabb termelési érték jutott. Az ingyenes készpénzfelvételi lehetőség 2014-es bevezetésének és a bankközi jutalékok csökkentésének következtében további változások várhatóak a pénzforgalmi árazásban. Az MNB ennek keretében már 2014 márciusában számos pénzforgalmi szolgáltatót kötelezett a jogszerűtlen módon megemelt pénzforgalmi díjakból származó többletbevételeik visszafizetésére, illetve a jogsértés megszüntetésére. A monetáris politika reálgazdasági hatásának korlátait és az infláció okozta költségeket, a fejlett országokban valamint a kevésbé fejlett országok egyre szélesebb körében az árstabilitást jelölik meg a monetáris politika legfőbb céljának. Az árstabilitást általában egy alacsony, de nem zérus inflációs szintben határozzák meg. Az inflációs célkövető országok többségében a jegybankok 2-3% körül határozzák meg inflációs céljukat, az Európai Központi Bank pedig 2% alatti de ahhoz közeli értékben definiálja az árstabilitást. Az MNB a fogyasztói árak 3%-os átlagos emelkedésében határozta meg az árstabilitással összhangban lévő 2007-től érvényes középtávú inflációs célt. Az MNB inflációs célja illeszkedik az inflációs célkövetés nemzetközi gyakorlatához, azonban valamivel magasabb, mint az EKB által árstabilitásként definiált inflációs szint. Az eltérés oka a magyar gazdaság felzárkózási folyamata, ami a külkereskedelembe kerülő termékek és a külkereskedelembe nem kerülő termékek és szolgáltatások inflációjának nagyobb különbségével jár együtt. A konvergencia folyamat előre haladtával ugyanakkor indokolt lehet a középtávú inflációs cél csökkentése. Az inflációs cél mérséklését az eurozónához való csatlakozás szándéka is szükségessé teszi. Hosszabb távon az inflációs cél 2% körüli értékre csökkenhet, mely egybecseng az EKB árstabilitási definíciójával. 52

65 2014-ben növekedett a lakossági megtakarítások állampapírba történő befektetése, ami szűkítheti a lakossági banki betétek állományát. A banki piac teljesen felosztott, az ügyfelek bankválasztási lehetősége széleskörű. E tényezőkből következően erős piaci versenyben működtünk. A Szendrő és Vidéke Takarékszövetkezet évi üzleti tevékenységének főbb sajátosságai. A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló évi CXXXV. tv július 13-i hatálybalépésével új alapokra, átláthatóbb, egységesebb, hatékonyabb működési formára helyeződött a Takarékszövetkezeti Integráció, ezzel Takarékszövetkezetünk gazdálkodása is. Az új működési struktúrára való átállás a gyakorlatban nehéz, sok munkával járó folyamat, jelentős állomásokkal ben az átalakulás folyamata tovább zajlott és még ma sincs vége, az üzleti előnyeit működésünkben, eredményességünkben várhatóan már a évben tapasztalni fogjuk. Az eltelt időszak pénzügyi szektort érintő negatív eseményei (bankok, ill. bróker cégek csődje) bebizonyították, hogy a takarékszövetkezeti rendszer átalakítása szükséges, jó döntés volt gazdálkodásuk stabilitása, hatékonyságuk növelése és az ügyfelek pénzügyei biztonsága érdekében. A jogszabályi környezet megteremtését követően - A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és az egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló évi CXXXV. törvény 19. (5) bekezdésében foglaltak szerint - a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. a takarékszövetkezet eszközeit illetve kötelezettségeit októberében megkezdte átvizsgálni. Az átvizsgálási eljárást a Takarékbank Igazgatósága július 11. napján kelt levelében Takarékszövetkezetünk felé lezártnak nyilvánította, majd december 10. napján igazolta, hogy a Szendrő és Vidéke Takarékszövetkezet a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és az egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló, évi CXXXV. törvény 19. (5) bekezdése szerinti átvizsgálás eredményei alapján felvételt nyert a Takarékszövetkezetek Garanciaközösségébe. A Takarékszövetkezet a mindenkor biztonságos és átlátható hitelintézeti működés, valamint a nála elhelyezett ügyfélbetétek 100 százalékos védelme érdekében március 2. napjától kötelezően alkalmazza a Takarékbank Zrt. Igazgatósága által az Isztv. 20/A. (2) b) pontja szerint kibocsátott egységes kockázatkezelési szabályzatokat. A Takarékbank Zrt. Igazgatósága és az Integrációs Szervezet Igazgatósága az Isztv. előírásai szerint 2014-ben több esetben a Szövetkezeti Hitelintézetekre vonatkozóan kötelező szabályzatokat fogadott el, melyeket Takarékszövetkezetünk Igazgatósága, ill. Felügyelő bizottsága minden esetben jóváhagyott, szükség esetén implementált. Folyamatosan egységes, 53

66 közös alapokra helyeződik az Integráció belső szabályozottsága, működése, mely alapot teremtett a novemberében elindult első közös üzleti, ill. pénzügyi tervezésnek is , esztendő elsősorban nem az üzletről szólt, de elindultak a folyamatok, megteremtődtek az alapjai annak, hogy a évre a Takarékbankkal közösen megalkotott, kitűzött ambiciózus terveinket nagyon komoly erőfeszítésekkel, szervezetten végrehajtsuk év lesz az első közös üzleti év az új struktúrában. Az Isztv. mellett a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény i hatályba lépése szükségessé tette a Szövetkezeti Hitelintézetek Alapszabályának módosítását is, melynek Takarékszövetkezetünk a központi MINTA3 alapszabálynak megfelelően - a november 19., 20. napján tartott részközgyűlésein november 21.-i hatállyal tett eleget. Jelentős jövedelmezőségi problémát okozott szövetkezetünknek a pénzügyi rezsicsökkentésről szóló évi CLXXXIX. törvény február 1.-i hatályba lépése, mely szerint havonta két alkalommal, összesen Ft összegig díj/költségmentesen vehető fel készpénz egy, az ügyfél által megjelölt bankszámláról. Lényeges negatív külső körülmény volt gazdálkodásunkban továbbá az irányadó jegybanki alapkamat többszöri csökkentése is, melyhez szövetkezetünk egész év során az eredményes gazdálkodás érdekében minden esetben alkalmazkodott. A Takarékszövetkezet gazdálkodásában további problémát jelentett, hogy halmozottan hátrányos és komplex versenyhátrányban lévő területen tevékenykedik. Működési területünk gazdasági növekedése elmarad az országos átlagtól, még mindig magas munkanélküliséggel, alacsony jövedelmi viszonyokkal terhelt, és ezen negatív tényezők mellett sok esetben lehetetlen, ill. nagyon nehéz megfelelni az egyre szigorodó hitelezési feltételeknek. Egész év során működésünkben, elsősorban a hitelezésben érezhetőek voltak a területünk nehézségei, így több esetben is megszűnésre került nagyobb összegű hitelek pótlása állományunkban különböző okok miatt - nem volt lehetséges. Minden nehézségünk ellenére a Takarékszövet évi gazdálkodását, annak jövedelmezőségét a februárjában feltárt belső csalás nagymértékben meghatározta, mely a veszteség terhe mellett jelentős munkát, erőt is időt kötött le több munkatársunktól. A Takarékszövetkezet ügyvezetése és tisztségviselői minden kötelezettségüknek eleget téve kezelték, ill. a mai napig kezelik az ügyet napjáig az MNB fogyasztóvédelmi vizsgálatot végzett szövetkezetünknél a január 1-től meghirdetett pénzforgalmi hirdetményeinkre, illetve az azok nyomán ténylegesen életbe léptetett díjakra vonatkozóan nappal bezárólag. A vizsgálat néhány esetben jogsértést állapított meg, melyek megszüntetésére 54

67 Takarékszövetkezetünk minden esetben intézkedett és a beszámolási kötelezettségének, ill. a bírság befizetésének is eleget tett az MNB felé. A nehézségek és az előre nem látható folyamatok ellenére összességében elmondhatjuk -, hogy a évi működése során is alkalmazkodott a Takarékszövetkezet a piaci körülményekhez és a szabályozási feltételekhez. A Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló évi XXXVIII. törvény és kapcsolódó rendelkezései júliusától jelentettek jelentős terhet szövetkezetünknek, melyhez kapcsolódó feladatok a évet is végig kísérik. E törvény alkalmazásában fogyasztói kölcsönszerződésnek minősülő szerződéseink forint alapúak, melyekre nézve Takarékszövetkezetünk egy esetben sem élt az egyoldalú szerződés módosítás lehetőségével, így tisztességesen járt el gyakorlata során, ebből vesztesége, az ügyfelek felé történő visszafizetési kötelezettsége nem keletkezik. Büszkék vagyunk arra. hogy októberében egy új termék értékesítésével, a befektetési szolgáltatással bővült termékkínálatunk, mely az ügyfelek komplexebb kiszolgálásán túl jövedelem szerzési lehetőség is szövetkezetünknek. A viszonylagosan szegényebb, vidéki környezetben már szép eredményekkel, sikerekkel gyarapodtunk az eltelt időszakban. A Takarékszövetkezet a évre kitűzött legfontosabb üzletpolitikai célkitűzéseit részben teljesítette, egész év során biztosította a fizetőképesség folyamatos fenntartását, működőképességét és megfelelt a tagok bizalmának. Továbbra is egyik kiemelt feladatának tekintette a saját tőke eredmény ágon való - további gyarapítását, hiszen a saját tőke növelésével biztosítani kell a tőkekövetelmények szabályozási előírásainak biztonságos teljesítését. Sajnálatos, hogy ez a célkitűzés a jelentős egyszeri veszteségek miatt nem teljesült, ugyanakkor a veszteségek nagy részét sikerült ben kigazdálkodnunk. Az év során a saját tőke összege 10,840 millió Ft-tal csökkent, így a i saját tőke állományunk 430,477 millió Ft-ban realizálódott. Továbbra is a törvényi követelményeket jóval meghaladó saját tőkénk adja stabilitásunk egyik fontos alapját. A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló évi CXXXV. Törvény rendelkezéseinek végrehajtása érdekében a testületek és az ügyvezetés minden kötelezettségének maradéktalanul eleget tett év során is. A Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete által megküldött minta3 Alapszabály megtárgyalásra, ill. az Alapszabály tervezet elfogadásra került a részközgyűlések által, ezáltal a Takarékszövetkezet gazdálkodása, működése november 21-től új Alapszabályi rendelkezéseken nyugszik. Az év során továbbra is kiemelten fontos feladat volt 55

68 az Integrációs törvény szerinti előírásoknak való megfelelés biztosítása, új szervezeti rendszer további fejlesztése, az új szabályzatok előírásainak való megfelelés problémájának kezelése. A Takarékszövetkezet tevékenységét évben is az Alapszabály(ok)ban foglaltak szerint és a Küldöttgyűlés által - a május 27-i ülésén - elfogadott határozatai szerinti üzletpolitikai célkitűzések teljesítésének érdekében folytatta. A Küldöttgyűlés határozatait a választott testületek és a Takarékszövetkezet dolgozói a 9/2014/KGY. sz. Határozat kivételével - sikeresen végrehajtották. A 9/2014/KGY. sz. Határozatban előirányzott pénzügyi tervfeladatokat részben sikerült csak teljesíteni. A Takarékszövetkezet üzletegységeinek száma - a rakacai betétgyűjtő pénztár nappal való bezárása miatt csökkent, azóta a gazdálkodási területén 5 kirendeltség és 2 betétgyűjtő pénztár működik. Székhely: Szendrő, Hősök tere 2. sz. (kirendeltség: 5 fő, központi ig.: 16 fő, kisegítő munkakör: 2 fő) A szövetkezet fióktelepei: Rudabányai kirendeltség (3 fő) Rudabánya, Petőfi Sándor utca 8. Bódvaszilasi kirendeltség (3 fő) Bódvaszilas, Akácos út 2/b. Izsófalvai kirendeltség (2 fő) Izsófalva, Izsó Miklós út 86. Szalonnai kirendeltség (2 fő) Szalonna, Kossuth Lajos utca 34. Szuhogy betétgyűjtő pénztár (1 fő) Szuhogy, József Attila utca 78/c. Rakaca betétgyűjtő pénztár (1 fő) Rakaca, Petőfi Sándor utca 53. * Szögliget betétgyűjtő pénztár (1 fő) Szögliget, Kossuth Lajos utca 96. * nappal bezárásra került A Szendrő és Vidéke Takarékszövetkezet 2014-ben is szövetkezetként működött, megfelelt a szövetkezeti eszméknek. Dolgozóink döntő többsége az elvárásoknak megfelelő teljesítménnyel vette ki részét a közös munkából, amelyért e sorok között is elismerés és köszönet jár. 56

69 1. Szövetkezetmozgalmi munka A szövetkezet szervezeti élete 2014-ben is az Alapszabály ( től új Alapszabály), a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló törvényben előírtak, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzat előírásai szerint működött. Az Igazgatóság az Alapszabály(ok) szerint működött, alapvetően jól ellátta feladatát, jól irányította a Takarékszövetkezetet. Az év során 11 alkalommal (6 soron következő és 5 rendkívüli) ülésezett és összesen 81 határozatot hozott, melyeket kivétel nélkül végrehajtott. Megfontolt, alapos döntésekkel biztosította a szövetkezet működését, gazdálkodását, a küldöttgyűlési határozatok végrehajtását. Ülésein tárgyalta a szövetkezet szövetkezetpolitikai-, gazdálkodási tevékenységét, a célok megvalósulását, az üzleti területek kondícióit és szabályzatait, az új Alapszabályt, a belső ellenőrzés munkáját, a hitelezési és a kockázatkezelési tevékenységet, a takarékszövetkezet informatikai helyzetét, a humánpolitika és a javadalmazási politika megvalósulását, a kirendeltségek munkáját, a rakacai pénztárban feltárt szabálytalanságot, a külső ellenőrzések megállapításait, valamint A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló évi CXXXV. Törvény rendelkezéseinek végrehajtása érdekében szükséges feladatokat. A kirendeltségek munkáját folyamatosan figyelemmel kísérte. Négy kirendeltség vezető számolt be az év során az Igazgatóságnak az általa irányított egység munkájáról, eredményeiről, a terület sajátosságairól. A Felügyelő bizottsággal és az egységekkel folyamatos kapcsolatot tartott. A Takarékszövetkezetet, annak operatív tevékenységét a Küldöttgyűlés, illetve az Igazgatóság felhatalmazásából az ügyvezetés irányította. A törvényi előírások, ill. a határozatok betartását, a tagi érdekek érvényesülését a Felügyelő bizottság ellenőrizte. Ülésein minden fontosabb, a gazdálkodást befolyásoló előterjesztést napirendre vett és megtárgyalt. Továbbá A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló évi CXXXV. Törvény rendelkezéseinek végrehajtása érdekében szükséges feladatait is ellátta, ill. döntéseit meghozta. Tevékenységéről külön írásos beszámolót készített a Küldöttgyűlés számára. Az Alapszabály előírásai szerint november hónap során 3 részközgyűlést tartottunk, ahol összesen 104 szövetkezeti tag vett részt. A részvételi arány 21,98 %-os volt. A részközgyűléseken beszámolt az Igazgatóság az előző részközgyűlések határozatainak végrehajtásáról, megtárgyalásra, ill. elfogadásra került az új egységes a Takarékbank Zrt. Igazgatósága általi - szövegezésű Alapszabály, valamint döntés született arról, hogy a 57

70 Takarékszövetkezet a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény rendelkezéseivel összhangban működik tovább. A évre vonatkozóan taglétszám növekedéssel nem számolt szövetkezetünk, a tagi létszám megtartásával szemben viszont 26 fővel csökkent a taglétszám, továbbá a részjegy állomány szinten tartási tervével szemben 260 ezer Ft állománycsökkenés realizálódott. A szövetkezet tagnyilvántartása 471 fő tagot regisztrált az év végén. A tagok által jegyzett részjegyek állománya 6,260 millió Ft volt. A tagsági kapcsolatok fejlesztése keretében az Igazgatóság alapítványokat, civil szervezeteket 425 ezer Ft összeggel támogatott. 2. Fejlesztések Az elhatározott fejlesztési feladatokat végrehajtottuk. A cég elöregedett gépjárműve és a megnövekedett hálózaton belüli, ill. kiküldetési feladatok ellátása érdekében szükségessé vált a meglévő cégautó fenntartása mellett további egy darab cégautó vásárlása 5,683 millió Ft értékben. Szoftver beszerzésekre 0,9 millió Ft-ot, egyéb eszközök beszerzésére 0,751 millió Ft-ot fordított szövetkezetünk. 3. A passzív és semleges bankműveleti üzletág tevékenysége A Takarékszövetkezet egyik legfontosabb üzleti tevékenysége a forrásgyűjtés. Betét üzletágunk 2014-ban is eredményes évet zárt. A Küldöttgyűlés a betétállomány növekedési tervet a nehézségek ellenére bizakodóan 2 %-ban határozta meg. Az 57,421 millió Ft-os éves növekedési előirányzattal szemben 54,114 millió Ft betétállomány növekedés következett be. A Takarékszövetkezet betétállománya a tervezett 2 milliárd 928 millió Ft-tal szemben december 31-én 2 milliárd 925 millió Ft volt. A betétállomány tervteljesítési mutató így végül 100 %, a növekedési mutató 102 % lett. A évi forrásszerzést befolyásoló főbb tényezők: Passzív üzletági tevékenységünknek folyamatosan változó gazdasági környezethez, intenzív kamatcsökkentési periódushoz kellett igazodnia 2014-ben: az év során 7 alkalommal (júliusig havonta), összességében 0,9 %-kal csökkent a jegybanki alapkamat (3,00 2,85 2,70 2,60 2,50 2,40 2,30 2,10 %). 58

71 Az Igazgatóság az egész év során folyamatosan nyomon követte a jegybanki alapkamat csökkenését és összesen 4 alkalommal hozott a betéti kamatmértékek csökkentésére vonatkozó határozatot. A forrásszerzés költsége, a megtakarítási jellegű betétek kamatai így összességében 1,0 %-kal csökkent, 110 %-ban követve a jegybanki alapkamat csökkenését. A látra szóló betétek kamatai kisebb mértékben követték a változásokat. A betéteseinknek kínált kamatszint meghatározásánál célunk volt az ügyfélkörünk megőrzése, kismértékű növelése, valamint a célul kitűzött jövedelmezőség megtartása, melyeket a kamatpolitika rugalmas változtatásán keresztül tudunk elérni. Ennek érdekében a betét hirdetményünket a pénzpiaci változásokra reagálva 2014-ban 4 alkalommal változtattuk meg. Kamatpolitikánk összességében eredményesnek bizonyult. A szövetkezet passzív pénzpiaci tevékenységének középpontjában 2014-ben is a lakossági betétgyűjtés állt, s ennek aránya a mérleg fordulónapján elérte a betétállomány 81,0 %-át, amely az előző évhez képest 1 százalékkal csökkent. A Takarékszövetkezet ügyintézői megfelelő felvilágosítással folyamatosan segítséget adnak a betétes ügyfelek részére. A betétállomány összetétele gyakorlatilag nem változott. A megtakarítási jellegű betétállomány, ill. a számlabetétek állománya közel azonos részarányt képvisel a betétállományon belül, összegében a megtakarítási jellegű betétállomány kismértékben növekedett. A megtakarítási betétkonstrukciók közül kiemelt népszerűségnek örvend a rövid lekötésű takarékszelvény állomány, ezt követően pedig a tartósan lekötött könyves betétek állománya is. A betét és értékpapír állomány típusonkénti megoszlásában jelentős változás nem tapasztalható a bázis időszakhoz képest. Az év utolsó negyedévében került bevezetésre a Takarékbank függő ügynökeként a befektetési szolgáltatási tevékenység, melynek keretében többféle befektetési terméket kínálunk ügyfeleink számára, bővítve ezzel a termékkínálatot a megtakarítások területén. Év végére 27,090 millió Ft értékű Kamatozó kincstárjegyet és 21,440 millió Ft értékű Magyar Posta Takarék Ingatlan Alapot értékesítettünk. Folyamatosan szorgalmazza a Takarékszövetkezet a lakossági számlák, valamint a vállalkozások, önkormányzatok pénzforgalmi számláinak növelését. Év végén 2306 természetes személy, 169 gazdálkodó szervezet és12 községi önkormányzat, ill. 7 nemzetiségi önkormányzat számláját kezelte a szövetkezet. A számlák száma a múlt év során összességében 2 %-kal csökkent. A Start számla konstrukció forgalmazása szövetkezetünknél törvényi rendelkezéssel, hatállyal megszűnt. Év végén szövetkezetünknél 209 db Start számlát kezeltünk, mely az előző évhez képest nem változott. 59

72 Folyamatosan bővítjük az év során 178 db-bal növekedett - bankkártya tulajdonos ügyfeleink számát. Év végére már 600 db bankkártyát ezen belül 37 db vállalkozói kártyát - kezelt szövetkezetünk, összességében ez 142 %-os növekedésnek felel meg. NET-BANK-os ügyfeleink száma év végén 170 fő volt (120 %-os növekedésnek felel meg) és részükre 322 db számlát vezetünk. A hét db ATM együttes forgalma év során 1202 millió Ft volt. Automatáink forgalma az előző évhez viszonyítva átlagosan közel 52 %-kal növekedett. A betétek szektorok szerinti megoszlása gyakorlatilag nem változott, továbbra is a lakossági betétek dominálnak. A betétállomány szerkezete is hasonlóan alakult, mint az előző évben. A forrásállomány összetételét, szerkezetét és kirendeltségenkénti megoszlását az 1. sz. melléklet (Mozgalmi adatok) tartalmazza. 4. Az aktív bankműveleti üzletág tevékenysége A takarékszövetkezet másik alapvető üzleti tevékenysége a hitelezés. A hitelezési üzletágunk rendkívül nehéz évet zárt 2014-ben. A szövetkezet aktív pénzpiaci tevékenységét a források előző évinél rosszabb hasznosítása jellemezte. A Takarékszövetkezet óvatos hitelezési politikát folytat, de emellett folyamatosan törekedtünk az ügyfélkörünk megtartására, esetleg növelésére, valamint kiemelt célunk volt a hitelállományunk növelése. Erőfeszítéseink ellenére 2014-ben folyamatosan csökkent a zálogkölcsönzési tevékenység forgalma, melynek következtében a Takarékszövetkezet záloghitel állománya 23,330 millió Ft-tal csökkent, ill december 31-re a záloghitel állomány 65 %-ra visszaesett. Év végén az ügynöki konstrukció keretében finanszírozott 1 zálogfiók kölcsön állománya 42,768 millió Ft volt, mely a hitelállomány 5,5 %-át teszi ki. Továbbá egész év során nem sikerült megállítanunk a legnagyobb állományt (29 %-ot) jelentő fogyasztási kölcsön állomány több éve tartó csökkenését, ennek következtében a fogyasztási kölcsön állomány 32 %-kal ill. 106,382 millió Ft-tal csökkent. Újabb kihelyezések nélkül a törlesztések következtében - folyamatosan csökken a devizakiváltó hitelállomány is, év végén 84,756 millió Ft-os állomány származott ezekből az ügyletekből. 60

73 A negatív körülmények ellenére jelentősebb növekedést csak a vállalkozói szegmensben tudtunk elérni. Ennek következtében az egyéni vállalkozók hosszú lejáratú hitelállománya 536 %-ra növekedett. A növekedést segítette az NHP II. keretében történt 42,8 millió forint folyósítás is. A vállalkozók folyószámla, ill. rövid lejáratú hitelállományában kisebb mértékű csökkenés következett be. Az év során megszűnt 1 db 34,984 millió Ft-os víziközmű-társulati beruházási hitel állomány is. A szövetkezet hitelállományának csökkenésében további szerepe volt az önkormányzati hitelek folyamatos megszűnésének is, így az önkormányzati hitelállomány 0,011 millió Ft-ra csökkent. A jelzálog fedezetű lakossági hitelállományunk kismértékben, 111 %-ra növekedett. Az év során néhány esetben jelentkezett lakossági hiteligény használt lakás és új lakás vásárlásra piaci kamatozású és kamattámogatott hitelek formájában, melyeket minden esetben ki tudtunk elégíteni. Ezáltal a lakáscélú hitelállomány 105 %-ra növekedett. Ez is csak részben tudta ellensúlyozni a többi lakossági hiteltermék esetében tapasztalt visszaesést, és így összességében a záloghitel állománnyal együtt - 21 %-kal csökkent a lakossági hitelállományunk. Lehetőség szerint kihasználta szövetkezetünk a mezőgazdasági vállalkozások évi környezetgazdálkodási és területalapú támogatásának előfinanszírozását is, melynek keretében 31,9 millió Ft-ot folyósítottunk, egyes támogatások év végi kiutalása miatt azonban az állomány 19,5 millió Ft-ra csökkent. Az MFB refinanszírozásos konstrukciói közül az év során nem történt folyósítás. Az agrár VIS MAIOR hitel állományi értéke év végén 5,192 millió Ft volt ben is forgalmaztunk Széchenyi kártya termékeket. A Széchenyi kártya folyószámla hitelkeretnél az év során új szerződés nem történt. Az év végén 12 db kártyához 109 millió Ft hitelkeret és 73,217 millió Ft állomány kapcsolódott. A Széchenyi programban részt vettünk a Széchenyi Beruházási hiteltermékkel is, melynek az év végén fennálló állománya 18,750 millió Ft. Új folyósítás nem történt. Az év során több esetben nyújtottunk pénzügyi segítséget területünkön működő non-profit szervezetek részére, melyek többségében pályázati pénzek előfinanszírozását szolgálták. A vállalkozói hitelállomány összességében az előző évi állományhoz képest 30 %-kal csökkent, a nagymértékű elmaradás okaiként több jelentős körülmény jelölhető meg. Ezek közül kiemelkedik egy db nagy összegű pénzforgalmi számlahitel megszűnése, az önkormányzati hitelállomány megszűnése, valamint a mezőgazdasági támogatások 61

74 előfinanszírozására is jóval kevesebb igény érkezett szövetkezetünkhöz, az előző évhez képest 75 %-kal kevesebbet folyósítottunk. Az egyre szigorodó hitelezési szabályok, a csökkenő kereslet és a rendkívüli (nem tervezett) események következtében a december 31-i hitelállományunk - a tervezett 1 milliárd 079 millió Ft-tal szemben 782,964 millió Ft volt. A hitelállomány tervteljesítési mutató így végül 73 %, a bázis index 74 % lett. Összesen 1 milliárd 670 millió Ft összegben történt hitelfolyósítás, amely a bázis időszaki folyósításhoz képest 20 %-os és a tervezett folyósítási összeghez képest is 22 %-os elmaradást mutat. A Takarékszövetkezet jövedelmezőségének biztosítása érdekében folyamatos célunk a bruttó hitel/betét arány növelése. A mutató értéke végül, az előzőekben bemutatott változások hatására év végére 37 %-ról 27 %-ra visszaesett. Látható tehát, hogy Takarékszövetkezetünknek a hitelezés területén mozgástere szűk és szüksége is van az aktivitás fokozására. Az Igazgatóság határozata alapján a tagok részére egy alkalommal (4 hónapig) őszi kedvezményes hitelakciót biztosítottunk. Az aktív üzletág tevékenységét nagyban befolyásoló további tényező, hogy az elmúlt 4 évben előtérbe kerültek az ügyfelek, mint fogyasztók védelmét szolgáló jogszabályi és egyéb szabályozási változások. Ennek kapcsán jelentősen szigorodtak a hitelbírálati szabályok is. A gyakorlatban ez azzal a következménnyel járt, hogy jelentősen csökkent a hitelképesnek minősíthető ügyfelek aránya a korábbi évekhez képest. A lakosság hatalmas mértékű eladósodottsága következtében a gyakorlatban jelentősen visszaesett a fogyasztási kölcsön kereslete, ill. folyósítása. A Szendrő és Vidéke Takarékszövetkezet szeptember 24-én csatlakozott a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról szóló Magatartási Kódexhez és vállalta, hogy annak szabályait magára nézve kötelezőnek ismeri el. A szövetkezet befektetései és követelés állománya teljes körűen minősítésre került. Az elszámolt értékvesztés és a hitelállomány aránya december 31-én 13 % volt, amely 1 százalékpontos növekedést jelent az előző év végi mértékhez képest (12 %). Az értékvesztés képzés valamennyi minősítési kategóriában a kockázati tényezők maximális figyelembevételével történt, így az év végi értékvesztés állományunk 102,139 millió Ft volt, 22,916 millió Ft-tal elmarad a bázis időszaktól (18 %-os csökkenésnek felel meg). Az elszámolt értékvesztés a biztonsági és szabályozási követelményeknek továbbra is megfelel. 62

75 A lakosság fizetési hajlandósága és képessége az egész országban, így működési területünkön sem javult jelentősen 2014-ben. A hitelek minőségében a pénzügyi válság óta tapasztalható romlásának a növekedési üteme Takarékszövetkezetünknél 2014-ben lassult majd a portfolió minősége stagnálást, ill. kismértékű romlást mutatott. Év végére a 26 %-os állomány csökkenéssel szemben az (átlag alatti+kétes+rossz) minősített állományok együttes értéke 20 %-kal, ill. a (kétes+rossz) állományok együttes értéke 16 %-kal, 30 millió Ft-tal csökkent. A nem teljesítő (90 napon túl késedelmes) hitelek aránya a teljes hitelállományhoz képest az év során 13,9 %-ról 15,06 %-ra romlott. A lehetőségekhez mértén folyamatos erőfeszítéseket teszünk a hitelezési mutató további csökkentésére, a jogszabályi előírásnak való megfelelés érdekében. A törlesztési problémák kezelése folyamatos és nagy munkát követel meg az ügyfelekkel kapcsolatban álló ügyintézőktől és a Takarékszövetkezet vezetésétől egyaránt. Emellett a követeléskezelői munka (végrehajtás) is évről-évre egyre hatékonyabban működik, ugyanakkor a végrehajtások a gyakorlati tapasztalat alapján - nagyon időigényesek ben jelentősebb portfolió tisztítást nem hajtott végre a takarékszövetkezet. Az Igazgatóság összesen 0,507 millió Ft összegben írt le kisebb összegű lakossági fogyasztási hiteleket, ill. folyószámla kényszerhiteleket. Minden esetben az értékvesztés 100 %-os mértékben megképzésre került. Korábbi években leírásra került hitelekből 2014-ben megtérült 2,875 millió Ft állomány ben követelés nem került eladásra szövetkezetünknél. A korábban eladott hitelekből megtérülés nem volt. A bankbiztonságot kifejező tőke-megfelelési mutató egy év alatt 28,1 %-ról 34,24 %-ra nőtt, ami lényegesen meghaladja az előírt szintet. A SREP által meghatározott tőkekövetelmény az I. pillér tőkekövetelményének a 124 %-a, ennek alapján a SREP által előírt tőkekövetelmény 124,476 millió Ft, a tőkemegfelelési mutató 27,61 %. A hitelezésre fel nem használt forrásokat amely 2 milliárd 428 millió Ft volt év végén az MTB Zrt. felé, állampapírokban (diszkontkincstárjegy, államkötvény) és MFB kötvényben helyezte el a Takarékszövetkezet. A hitelállomány összetételét, teljesítményét és megoszlását az 1. sz. melléklet (Mozgalmi adatok) szemlélteti. 5. Egyéb pénzügyi szolgáltatások Az egyéb kiegészítő pénzügyi tevékenység keretében lebonyolított forgalom 74,016 millió Ft volt, amely 47 %-kal kevesebb az előző évinél. 63

76 6. A Takarékszövetkezet gazdálkodásának értékelése Takarékszövetkezetünk Igazgatósága a évi adózás előtti eredménytervet 5 millió Ft-ban határozta meg. A nyereség tervet -6,680 millió Ft-ra teljesítettük. A negatív eredmény az aktív üzletági tevékenység nagymértékű visszaesése mellett, a pénzügyi rezsicsökkentésből fakadó bevétel kiesés mellett, a magas közteherviselési, ill. bírság fizetési kötelezettség mellett valamint a rakacai pénztárban feltárt veszteség terhe mellett valósult meg. A korábbi évek eredményessége gazdálkodásunkban a jelenlegi szabályozói, gazdasági és társadalmi környezetben nem volt biztosított. A számviteli politikában a mérlegkészítés időpontját január 31. napjában határoztuk meg. A január 31-ig befolyt évre járó kamatok összege 2,020 millió Ft volt, melyet évre árbevételként elszámoltunk. A szövetkezet a beszámolási időszakban 190,501 millió Ft kamatbevételt realizált, mely 86,373 millió Ft-tal kevesebb az előző évinél. Ezzel szemben 52,713 millió Ft kamatráfordítást könyvelt el, mely 47,247 millió Ft-tal kevesebb az előző évinél. A kapott és a fizetett kamatok közötti különbség (kamatkülönbözet) 137,788 millió Ft volt, mely az előző évinél 39,126 millió Ft-tal kevesebb. Ezzel szemben jutalék- és díjeredményünk csökkent, 2014-ben 72,830 millió Ft eredményt realizáltunk e címen, 3,351 millió Ft-tal kevesebbet, mint 2013-ban. A banküzemi költségek 195,606 millió Ft-ot tettek ki, ez 10,3 %-kal kevesebb az előző évi költségeink mértékénél. Fegyelmezett létszám- és bérgazdálkodást folytattunk. A forgalom és a feladatok folyamatos növekedése mellett az előző évihez képest 1 fővel csökkent az éves átlagos statisztikai létszám (34,7 fő). Szövetkezeti szinten átlagos 5 %-os alapbérfejlesztést hajtottunk végre. Tovább folytattuk a dolgozók szakmai és iskolai képzését. Adózás előtti eredményünk -6,680 millió Ft, a tervteljesítés 0 %. Működésünket terhelő adók: Az önkormányzatok részére iparűzési adó címén 3,944 millió Ft-ot fizettünk. Pénzügyi szervezetek különadója (bankadó): 3,121 millió Ft Hitelintézeti járadék: 0,690 millió Ft. Társasági adófizetési kötelezettség: 1,844 millió Ft A társasági adófizetési kötelezettség utáni adózott eredmény 8,524 millió Ft, mely összeg erejéig az általános tartalék kerül felhasználásra, így a mérleg szerinti eredmény 0 millió Ft. 64

77 A év terhére osztalék fizetésre vonatkozó javaslatot a tagság részére nem teszünk. A takarékszövetkezet jövedelmezősége a különböző mutatószámok tükrében romlott. (Lásd: 2. számú melléklet) Ennek oka az, hogy, a kamatkülönbözet 39,126 millió Ft-tal volt kevesebb a bázis időszakhoz képest, viszont az általános igazgatási költségek is csökkentek 22,556 millió Fttal. A jutalék és díjbevétel 3,683 millió Ft-tal csökkent, az egyéb bevételek 16,970 millió Fttal csökkentek, az egyéb ráfordítások 35,999 millió Ft-tal csökkentek, amelyből 36,045 millió Ft a tranzakciós illeték összege. Az adózott eredmény az összes bevétel arányában -2,6 %, ami az előző évhez viszonyítva (bázishoz) 2,8 százalékponttal csökkent. A bevétel az eszközökre vetítve 9,5 %-os színvonalat ért el, ami 3,4 százalék-ponttal alacsonyabb, mint a bázisban. A bevételek jelentős részét a kamatbevételek adják szövetkezetünknél, mivel a jegybanki alapkamat jelentősen csökkent az elmúlt évben, ennek következménye a bevételek csökkenése, a mérlegfőösszeg viszont a betétállomány növekedésének is köszönhetően emelkedett. A bevételek alakulásának fő forrás a hitelnyújtás intenzitása csökkent. A fentiek együttes hatására az eszközarányos nyereség -0,2 % volt, ami az előző évhez 0,3%- kal csökkent. A saját tőke arányos nyereség 2014-ban -2,0 %-ra csökkent, amely 2,2 %- ponttal alacsonyabb a évinél. Mint ismeretes, a szövetkezet tevékenysége eredményességét döntően a hitelezés kamatbevételei és a betétgyűjtés kamatköltségei határozzák meg elsősorban. A csökkenő kamatmarzs ellenére a hitelintézeti tevékenység jövedelmezősége elérte a 72,3 %-ot, ami a bázishoz viszonyítva 8,4 %-kal emelkedett. A pénzügyi és befektetési szolgáltatás eredményessége, vagyis a fedezet 2014-ban 2,9 % volt, amely a bázis időszakhoz képest csökkent. A takarékszövetkezet kamatmarzsa 2014-ben 4,59 % volt, ami 1,4 %-ponttal alacsonyabb a bázisnál. A takarékszövetkezet tőkeellátottsága - mint azt az előzőekből is érzékelni lehetett - alacsonyabb jövedelmezőségi szint mellett, de javult. A mérlegfőösszeg a saját tőke 8,07-szeresét tette ki. A fizetőképességi mutató fordulónapi értéke 69,6 % (hitelezési kockázat szintjén) volt takarékszövetkezetünknél. Ennek egyik jelentős tényezője a hitelezési kockázat 65

78 tőkeszükséglete, a mutató nevezője 20 %-kal csökkent, így növelően hatott a mutató alakulására. A takarékszövetkezet kockázatvállalás mutatója 5,7 ami megfelelő üzletpolitikáról tanúskodik. Ezen a jövőben sem kívánunk alapvetően változtatni. A takarékszövetkezet súlyponti feladatának tartotta és tartja a jövőbe is a likviditási problémák megelőzését, mivel a megelőzés milliós nagyságrendű veszteségektől óvhatja meg a gazdálkodást a folyamatos fizetőkészség és - képesség fenntartásával. A takarékszövetkezet 2014-ben sem kényszerült banki pénzpiaci forrásbevonásra, mivel a hitelezési lehetőségek egész év során korlátozottak voltak, melyhez saját forrása elegendő fedezetet biztosít, a betétesek bizalma tovább erősödött, ill. rendkívüli betétkivonásra sem került sor. A működés biztonságát jól szemléltetik a likviditási ráta mutatók is. A folyó források forgóeszközökkel való fedezettsége 90,4 %. A likvid eszközök aránya - ami azt mutatja, hogy a betéteseknek mekkora esélye van, hogy bármikor pénzükhöz jussanak, 43,3 %-os, amely a bázis időszakhoz képest 0,02 %-ponttal emelkedett. A szabad pénzeszközeink nagyobb részét állampapírokba helyeztük el, ami hozzájárult a mutató emelkedéséhez. A fordulónapi lejáratok összhangjának elemzéséből következik, hogy összességében a fedezettség biztosított. A lejárati összhang biztosítására 2014-ben is kiemelt figyelmet fordított a takarékszövetkezet. Alapvető gyakorlattá vált a kihelyezések szerkezetének a betételhelyezések szerkezetéhez történő igazítása. (3. számú melléklet) A hitelveszteségi ráta 0,02 % volt 2014-ben. Az értékvesztés elszámolása teljes egészében megtörtént. Az összes értékvesztés aránya a minősített követelésekhez viszonyítva 39,6 %, ami december 31-én 24,0 % volt. A mérleg főösszeghez viszonyított arány 4,0 %, ami jelzi, hogy még kezelhető nagyságrendű problémáról van szó. A követelések lejárat szerinti összetétele is alátámasztja a követelésértékelés megalapozottságát. (4. számú melléklet) A bevételarányos költségszínt 69,7 %, ami 11,0 %-ponttal meghaladja a bázist. Az eszközarányos költségszint 5,6 %, ami 0,8 %-ponttal csökkent a bázis időszakhoz képest. A bérarányos adózott eredmény mutatója -7,7 %. 66

79 7. A mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges események, folyamatok a) Lényeges portfolió változás nem történt. b) Tovább folytatódott a kamatrés színvonal csökkenése. c) A hitelállomány csökkenése tovább folytatódott, viszont a hitelek minősítése javulást mutatott. 8. A Kutatás+Fejlesztés tevékenység A Takarékszövetkezetünkre nem jellemző információ. 9. Környezetvédelem bemutatása A Takarékszövetkezet környezet szennyező anyagot az alábbiakat bocsátja ki: A személygépkocsi üzemeltetése során keletkező fáradt olajat, akkumulátort a szervizek kezelik, illetve veszik át. A nyomtatók, fénymásolók festékpatronjait illetve toner kazettáit cseréljük, tehát az üresek átadásra kerülnek a beszállítók részére újratöltésre. 10. Pénzügyi instrumentumok hasznosításának bemutatása (befektetési, forgatási célú) I. Pénzügyi eszközök % a) Készpénz % b)szerződésben foglalt jog arra, hogy egy másik gazdálkodótól pénzeszközhöz, vagy más pénügyi eszközhöz lehessen jutni % c) szerződésben foglalt jog arra, hogy potenciálisan kedvező körülmények között pénzügyi instrumokat cseréljenek el egy másik gazdálkodóval #ZÉRÓOSZTÓ! d) Egy másik gazdálkodó tőkeinstrumentuma % II. Pénzügyi kötelezettség (szerződéses kötelem) % a) Pénzeszköznek vagy egyéb pénzügyi eszköznek egy másik gazdálkodó részére történő átadására % b) Pénzügyi instrumentumoknak egy másik gazdálkodóval történő cseréjére potenciálisan kedvező körülmények között #ZÉRÓOSZTÓ! Származékos ügyletet Takarékszövetkezetünk nem kötött és jelenleg sem rendelkezünk ilyen jellegű állománnyal, joggal, vagy kötelezettséggel. 67

80 11. Kockázatkezelési politika a.) A Takarékszövetkezet kockázati stratégiája A Szendrő és Vidéke Takarékszövetkezet kockázati stratégiája a belső tőkeellátottság biztosítására irányul. A kockázati stratégia tartalmazza a Takarékszövetkezet kockázatokhoz és kockázatkezeléshez való viszonyát, és az alábbiakra terjed ki: Kockázatvállalási politika Kockázatvállalási hajlandóság Kockázati szerkezet Kockázatkezelés szervezete A Szendrő és Vidéke Takarékszövetkezet kockázatvállalási politikája összefoglalja a vezetés által elfogadott kockázatvállalási és kockázatkezelési elveket, és tartalmazza mindazokat a szabályokat, kockázatkezelési célokat, amelyek egységes alkalmazását a vezetés az egész intézményen belül elvárja. b) A tőketervezés és a belső tőkeszükséglet meghatározása, a belső tőkemegfelelés számítása Tőketerv Rendelkezésre álló szavatoló tőke Szabályozói minimum tőkekövetelmény Belső tőkekövetelmény (ICAAP) Adatok e Ft-ban * Tőke többlet/hiány ** *Az első oszlopban a tényadatokat, míg az utolsó 3 oszlopban a tervszámok kerültek feltüntetésre ** A szabályozói minimum tőkekövetelmény és a belső tőkeszükséglet közül a nagyobb összeg csökkentve a rendelkezésre álló szavatoló tőkével. A rendelkezésre álló szavatoló tőkét eredményágon kívánjuk növelni a következő három évben, mivel a tőke-megfelelési mutatónk nem tesz indokolttá nagyobb összegű szavatoló tőke növekedést. Eredményágon évente 20 millió Ft-os adózás előtti eredményt figyelembe véve, a szavatoló tőke összegét évente 18 millió Ft-tal növeltük. A tőketervezés Takarékszövetkezetünknél a tervezés szerves része, melynek keretében az üzleti tervvel és a kockázat stratégiával összhangban három évre előre éves bontásban 68

81 számszerűen meghatározzuk a szabályozási, valamint belső szempontból rendelkezésre álló tőke, valamint a minimális tőkekövetelmény értékeit. A hitelezési kockázat a szabályozás szerinti tőkekövetelmény számítása és a belső tőkeszükséglet meghatározása, a szabályozásban meghatározott sztenderd módszeren alapul. A belső tőkeszükséglet számítását és kimutatását a minimális tőkeszükséglet számításához kialakított felügyeleti adatszolgáltatási táblák (COREP) sémája szerint végzi a Takarékszövetkezet, így a szabályozási tőkekövetelmény és a belső tőkeszükséglet számítás jól összemérhető. c) A belső tőkeszükséglet változásának figyelése Tőkemegfelelés alakulásának figyelése érdekében: Havonta számoljuk a szavatoló tőkét és a minimális szavatoló tőke követelményt, a hitelezési kockázatoknál kitettségi osztály bontásában. Havonta számoljuk a számszerűsített kockázatok belső tőkeszükségletét a tőkepuffer nélkül, hitelezési kockázatoknál kitettségi osztály bontásában, Havonta elkészítjük a tőkepuffer mértékének felülvizsgálatához a kockázatok stressztesztjét kockázati típusokra, Évente elvégezzük a tőkepuffer mértékének meghatározásához szükséges önértékelést. Takarékszövetkezet kockázati szerkezetét kockázati típusonként és a hitelezési kockázati kitettségek esetében kitettségi osztályonként mutatja be. A szabályozási tőkekövetelmény méréséhez alkalmazott, a szabályozás szerint választott módszerek: o Hitelezési kockázat sztenderd módszer, o Hitelkockázat mérséklés pénzügyi biztosítékoknál: egyszerű módszer, garanciák, készfizető kezessége esetében sztenderd módszer, o Partnerkockázati kitettségek: eredeti kockázat módszere (vagy piaci árazás módszere), o Működési kockázat alapmutató módszer. Annak érdekében, hogy a Takarékszövetkezet kockázati étvágya a meghatározott kockázati szintek között maradjon, a számszerűsíthető kockázatok esetében limiteket állít fel. Takarékszövetkezetnél a kockázatok előzetes kiszűrését alapvetően az illetékes döntési szinteken lévő személyek végzik (vezetők, ügyvezetők, igazgatóság). A kockázati típusokra vonatkozó információk összefogásáért és a tőketervezésért az ügyvezetés a felelős. A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatának kontrollját a belső ellenőrzés biztosítja. Az ellenőrzésnek minimum ki kell, hogy terjedjen az alábbiakra: a kitettségi osztályokba történő besorolás megfelelőségére, a kockázati súlyok alkalmazása, 69

82 a hitelezési kockázat mérséklés feltételeinek szabályzati szintű megfelelésének és a kockázatok fedezetéhez szükséges szavatoló tőke igény számításának ellenőrzésére. d) A belső tőkeszükséglet alakulásával kapcsolatos belső jelentésekre vonatkozó követelmények Takarékszövetkezetünk a szabályozói és belső tőkemegfelelésről negyedévente jelentést készít az Igazgatóságnak és a Felügyelő Bizottságnak. Az ügyvezetés havonta nyomon követi a tőkemegfelelés alakulását. A tőkemegfelelés belső értékelési folyamatát a belső ellenőr a rendes évi munkaterve keretében évente megvizsgálja. A Takarékszövetkezet foglalkoztatáspolitikája Az üzleti terv végrehajtása és a hálózat működtetése 32 fő teljes munkaidőben és 2 fő részmunkaidőben foglalkoztatott létszámmal valósult meg. A Takarékszövetkezet éves átlagos statisztikai állományi létszáma 2014-ben 34,7 fő volt. A dolgozói állományunk összetétele az utolsó 8 10 évben folyamatosan változik, megújul ben a 10 évnél régebben foglalkoztatottak aránya 35 % (12 fő) volt. A dolgozók 89 %-a rendelkezik szakirányú végzettséggel, a felsőfokú szakmai képzettségű munkatársak aránya 46 % (16 fő). Stratégiánk alapja a szellemi tőkénk. A dolgozók többsége tulajdonosai is a szövetkezetnek, a tagok 14 %-a takarékszövetkezeti aktív dolgozó, illetve tisztségviselő, akik a részjegy állomány 17 %-ával rendelkeznek. A tudás, képesség, motiváció mellett ez a tulajdonosi szemlélet, ami jellemzi a foglalkoztatáspolitikát, ami természetesen nem mehet a hatékonyság és a termelékenység rovására. Összegezve a Takarékszövetkezet évi gazdálkodását megállapíthatjuk, hogy vagyoni és pénzügyi helyzete stabil, likviditása, ill. tőkehelyzete megfelelő, ugyanakkor az utóbbi években megnövekedett és felgyorsult szabályozói megfelelést, ill. a fokozódó piaci versenyben szükséges üzleti fejlődést, növekedést - a jelenlegi rendelkezésre álló erőforrások már nem minden tekintetben biztosítják, a hosszabb távon biztosított további fejlődés és eredményes működés érdekében új üzletpolitika átgondolása, kidolgozása vált szükségessé. A Takarékszövetkezet elmúlt 5 évi fejlődését az üzleti jelentés mellékleteként grafikonok segítségével is szemléltetjük, melyek hűen tükrözik a növekedés volumenét és irányát. A évi üzleti jelentésünk a Szendrő és Vidéke Takarékszövetkezet éves beszámolóját egészíti ki, azzal elválaszthatatlan egységet képez. 70

83 2015. évi üzletpolitikai célkitűzések A Takarékszövetkezet a évi tervezésnél mint alulról jövő tervezésnél figyelembe vette az év során várható makrogazdasági várakozásokat (gazdasági környezetet), a bankadót, a tőkekövetelményi előírások szabta követelményeket, a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló évi LXXXV. törvény módosítása szerinti pénzügyi rezsicsökkentés hatását, a szabályozói változásokat, az infláció várható alakulását, a 2014-es év tényszámait és nem utolsó sorban a környezetünk, működési területünk gazdasági helyzetét, a lakosság jövedelmi viszonyait. A tervszámokra tett javaslatainkat ezért egyrészt az óvatosság jellemezte. A pénzügyi kormányzat sok olyan kiszámíthatatlan intézkedést hozhat, amely a forrásnövekedést, a kölcsönfolyósítást, a kamatszinteket, az infláció nagyságát, a jövedelmezőséget befolyásolja. A piac továbbra is a változó gazdasági feltételrendszerhez és az ügyfelek igényeihez igazodik. A felülről jövő tervezés jelentősen nagyobb dinamikát, elvárást fogalmazott meg takarékszövetkezetünk felé minden üzleti területen, melynek következtében a évi tervezésnél figyelemmel kellett lenni a Takarékbank Zrt. által kiadásra került 17/2014. sz. közvetlen hatályú Integrációs Tervezési Szabályzat (hatályos: től) előírásaira, a november 14. napján a Takarékbank Zrt. által megküldött Integrációs tervezési táblákra és kitöltési útmutatóra, továbbá az Integrációs szintű stratégiai terv évi főbb célkitűzéseire (Takarékbank + szövetkezeti hitelintézetek), melyek szem előtt tartásával a takarékszövetkezetünk részéről elkészültek és a Takarékbank felé november 30. napjáig beküldésre kerültek az egyedi terveink. A Takarékbank a i 42/2015. sz. hitelintézeti körlevelében és a i levelében kérte a szövetkezeti hitelintézeteket, hogy a beküldött terveiket vizsgálják felül és módosítsák a központi tervszámoknak megfelelően. Takarékszövetkezetünk a körlevekben foglaltak szerint a tervszámok módosítását elvégezte és megküldte a Takarékbank felé. A Takarékbank napján kelt levelében tájékoztatta takarékszövetkezetünket arról, hogy az általunk beküldött módosított mérleg- és eredménytervet előzetesen elfogadja. Továbbá kéri, hogy a Szövetkezeti Hitelintézet az üzleti tervet az igazgatóság jóváhagyását követően az éves beszámoló elfogadásához kapcsolódó dokumentumokkal nyújtsa be a Takarékbank részére. 71

84 A mérleg- és eredménytervek előzetes elfogadása mellett elfogadásra kerültek a takarékszövetkezet üzleti területeihez (hitel, betét, bankszámla, bankkártya, befektetési szolgáltatás, stb.) kapcsolódó évi növekedési tervszámok is, melyek saját hatáskörben kerültek lebontásra az egységek között. A kirendeltségekre lebontott tervszámok írásban megküldésre kerültek az érintett egységek/dolgozók részére. Az Igazgatóság a napján megtartott munkaterv szerinti ülésén megtárgyalta ás tudomásul vette a Takarékbank Zrt. által előzetesen elfogadott mérleg- és eredménytervet, ill. azok altábláit, valamint az üzleti terveket). A tervek minden területen nagyon ambiciózusak. Minden területen a teljesítést kampányokkal, oktatásokkal, marketinggel fogja támogatni a Takarékbank egész év során. A jelenlegi tudással, létszámmal és feltételekkel kell teljesítenünk azokat. A felelősök megjelölésre kerültek, a dolgozókat ügyintézői szintű motiválással is segíteni, ösztönözni fogjuk a teljesítésekben. A tervek végrehajtása már megkezdődött, folyamatban vannak, de az év elején még jelentős az időarányos elmarásunk a tervek teljesítésére vonatkozóan minden területen. A sikeres teljesítések érdekében folyamatosan monitoringozni, nyomon követni kell, az elmaradások okait fel kell tárni, azokra intézkedési tervet szükséges készíteni. Cél, hogy a jövedelmező gazdálkodás, a pénzügyi tervszámok biztosítása érdekében a meghatározott üzleti tervszámok minden területen teljesítésre kerüljenek, melyhez a takarékszövetkezetnek nagyban fokoznia kell az üzleti aktivitását. A tervek teljesítése csak nagyon erős és folyamatos Takarékbanki és takarékszövetkezeti támogatással valósulhat meg, melyre egész évben hangsúlyt kell fektetni. Az Integráció megújításának folyamatában a szövetkezeti hitelintézetektől elvárt egységes, hatékony, prudens és teljes körű szolgáltatás mint a legfontosabb üzleti céloknak kell lennie szövetkezetünk számára is. Az egységes szabályozási feltételek kialakítását, átvételét, alkalmazását követően, egységes termékkör kialakítása, gyakorlatunkba való alkalmazása egész évben folyamatosan kell, hogy megvalósuljon. A hatékonyabb működésre való törekvés nem csupán józanabb költséggazdálkodást jelent, hanem fokozottabb kockázatérzékenységet, - a központi szabályozásokon keresztül megvalósuló - a hitelezési feltételek szigorítását is. Világossá kell tenni, hogy ebben az ügyfelek és a pénzintézetek érdeke közös. Ezeket az elveket kell szem előtt tartani működése során szövetkezetünknek is. A évre szóló üzletpolitika feltételezi, hogy a Takarékszövetkezet tudja folytatni az eddigi tevékenységeit és reméli, hogy az integrációs szervezeti átalakulás olyan pozitív 72

85 folyamatokat eredményez szövetkezetünknek is melyekkel bővíteni is tudja azokat, továbbá feltételezi, hogy a várható hitelezési veszteségek 2015-ben is kezelhető szinten maradnak. A Szendrő és Vidéke Takarékszövetkezet működési területén az elmúlt évtizedekben megszerezte a lakosság és a vállalkozások részéről az üzleti bizalmat. Törekedni kell arra, hogy ezt a bizalmat megőrizzük, erősítsük, és továbbra is megbízható partner legyünk a vidéki lakosság, vállalkozók és önkormányzatok részére. Különösen hangsúlyos cél a bizalom megtartása és további erősítése. További prioritások: megőrizni a szövetkezeti jelleget prudens működéssel megfelelni az egyetemleges kötelezettségvállalás feltételeinek központi szabályozások gyakorlatban való szakmai hasznosítása, azokból üzleti előnyök kiaknázása korszerű, versenyképes, egységes pénzintézeti termékek forgalmazása a stabil betétek megőrzése befektetési szolgáltatási tevékenység végzése a hitelezési aktivitás fokozása minden ügyfél szegmensben a jutalékbevétel növelése a biztonságos és nyereséges működés feltételeinek biztosítása vállalkozásként nyereséget termelni a saját vagyon (tőke) növelése céljából, ezáltal a hitelintézeti működés kockázatának fedezetére megfelelő tőkét felhalmozni. Az Igazgatóság irányító és a Felügyelő bizottság ellenőrző munkájának erősítése mellett fokozott figyelmet kell továbbra is fordítani a szakmai munka szabályozottságára, és azok betartására. A tőkekövetelményi előírások szabályai továbbra is a tőke gyarapítására valamint a hitelezési, piaci és működési kockázatok csökkentésére kényszerítik a pénzintézeteket. Mindezeket figyelembe véve Takarékszövetkezetünknek továbbra is kiemelt figyelmet kell fordítania erre a területre is. A év fontos prioritása a takarékszövetkezet kockázatkezelési rendszerének további építése ben is cél a növekedés, nyereséges gazdálkodás, a folyamatos tőkenövekedés fenntartása, a stabilitás és a humán pozíció javítása. A stabilitás és növekedés összhangjának megteremtése az előző évekhez hasonlóan a 2015-es üzleti évnek is nehéz feladata lesz. Fontos, hogy ügyfeleink igényeihez alkalmazkodó termékeket kínáljunk az előírásoknak és a kor igényeinek megfelelő állapotú kirendeltségeken, magas színvonalú kiszolgálás mellett. Tovább kell erősíteni az értékesítési kultúránkat. 73

86 Az év során a takarékszövetkezetünknek is fel kell készülnie a július 1. napjától bevezetésre kerülő egységes informatikai rendszerátállásra. Folyamatos feladat a számítástechnikai rendszer biztonságos fenntartásához szükséges eszköz- és szoftverbeszerzés. Minden területen szükség van a hitelkihelyezés további növelésére, ennek érdekében minden új lehetőséget ki kell használni, hogy a kitűzött tervszámok teljesítésre kerüljenek. Ugyanakkor elsődleges cél, hogy az új kihelyezések kapcsán a hitelkockázatokat minimalizáljuk. A hitel monitoring nagyobb hangsúlyt kell, hogy kapjon. A problémás hitelek állományát a következetes, gyors, pontos behajtási munkával és megfelelő hitelbírálattal a lehető legalacsonyabb szinten kell tartani. Mindennapos feladatként kell kezelni, a 90 napon túli kintlévőségeket és a kirendeltségek ez irányú tevékenységét folyamatos beszámoltatások útján ellenőrizni szükséges. A központi követeléskezelés hatékonyságát tovább kell növelni. Ki kell szűrni a behajthatatlan hiteleket, a portfolió tisztítás érdekében. A Magyar Fejlesztési Bank Zrt. által meghirdetett programokhoz a továbbiakban is alapvetően a Bank koordinációjában csatlakozunk. Továbbra is bonyolítani kívánjuk a vállalkozások és önkormányzatok által elnyert pályázati források előfinanszírozását. A hitelezés terén az önkormányzatok egy megfelelően szelektált része finanszírozási szempontból még mindig vállalható kockázatot jelent, melyet a jövőben is ki kell használnunk ben részt veszünk a Takarékbank által indított kampányokban, akciókban napjára vonatkozóan a takarékszövetkezet bruttó hitelállománya 1.335,735 millió Ft-ban került meghatározásra. A dolgozóknak továbbra is törekedni kell arra, hogy a hitellel kapcsolatban jelentkező ügyfelek lakossági számlát is nyissanak. Továbbra is intenzíven növelni kívánjuk a lakossági számlák számát, ugyanakkor ez területünkön jelentős erőfeszítéseket kíván. Törekednünk kell arra is, hogy a Takarékszövetkezet területén lévő vállalkozók és vállalkozások minél nagyobb számban itt vezessék a pénzforgalmi számlájukat. Tovább kell szorgalmazni újabb települési önkormányzatok számlavezetésének elnyerését. Tovább kívánjuk növelni a NET-BANK (Internet Bank) szolgáltatást igénybe vevők körét. 74

87 Tovább kell a bankkártya használatot is népszerűsíteni, ezzel a kártyatulajdonosok számát növelni szövetkezetünknél. Különösen indokolttá teszi a hálózatban elhelyezett ATM-ek száma is. A szövetkezet vezetésének és a dolgozóknak minden eszközzel a betétállomány megtartása mellet a befektetési termékek állományának növelésére kell törekedniük. Ezen a téren kiemelt feladat a meglévő ügyfelek megtartása, további új ügyfelek megszerzése. Az Igazgatóság átlagos betéti kamattal számolva a forrásállomány szinten tartását tervezi, ami 2.875,339 millió Ft-ot jelent. A befektetési termékek állományát a Takarékbank 249,301 millió Ft-ban határozta meg. Az egységenkénti lebontást az írásos előterjesztések közül a határozati javaslat tartalmazza. A betéti kamatok vonatkozásában továbbra is a piackövető magatartást kívánjuk folytatni. A jövedelmezőség korlátai mellett a kamatpolitika rugalmas változtatása, a hirdetmények legalább negyedévenkénti felülvizsgálata szükséges. Továbbra is óvakodni kell az ésszerűtlen, magas kamatokat ígérő kamatversenytől. Tekintettel a tagrendezés befejezésére a szövetkezet igazgatósága a taglétszám tervezésénél jelentősebb változással nem számol. Az év végi részjegy állományban kismértékű csökkenést terveztünk, így 6,1 millió Ft részjegy állománnyal számolunk. A dolgozók képzése folyamatos feladat, mert a szakmai ismeretek és az értékesítési kultúra állandó fejlesztése nélkül elképzelhetetlen a banki szintű munkavégzés. A megfelelő jövedelmezőség biztosítása érdekében szükséges a szigorú költség- és létszámgazdálkodás ben az ügyviteli és banküzemi költségek 3 %-os csökkenésével számolunk. Az évre az Igazgatóság hálózatfejlesztést, korszerűsítést nem tervez. A jövedelmezőséget nagyban befolyásolják az állampapírok és a bankközi betétek kamathozamai is. Célunk, hogy a befektetési célú vásárlások, ill. lekötésekből minél több pénzeszközt kivonjunk és ügyfélhitelekre csoportosítsuk át. A kamatráfordításaink alakulását nehéz valószínűsíteni. Az MNB irányadó kamata 2015-ben várhatóan tovább csökkenni. Ezek alakulása meghatározza a forráskamataink alakulását is. Ugyanakkor kiemelt figyelemmel kell lenni a kereskedelmi bankok által hirdetett betéti kamatokra, betétállományunk alakulására és jövedelmezőségünk megtartására is. A hitelkamatok alakításánál figyelembe kell venni a forrásköltségeink alakulását, a konkurencia kamatait és a jövedelmezősünk alakulását is. 75

88 A hitelintézetekre kivetett, a Takarékszövetkezetet is terhelő különadót is figyelembe véve az Igazgatóság 2015-ben 20 millió Ft-os adózás előtti nyereség elérését irányozza elő. Szavatoló tőkénket elsősorban eredményágon kívánjuk növelni. A jövedelmezőség biztosítása érdekében cél a hitel-betét arány fokozott növelése. Feladat, hogy a negatív reálgazdasági folyamatokhoz tudjunk alkalmazkodni, igazodni, a veszélyeket el tudjuk kerülni, és a kitűzött feladatokat meg tudjuk valósítani. Fontosnak tartjuk kijelenteni, hogy a Szendrő és Vidéke Takarékszövetkezet a jövőben is szövetkezetként kíván működni, meg akar felelni a szövetkezeti eszméknek ben is vállalunk erőnkhöz és lehetőségeinkhez mérten tagságunk környezetében támogatásokat. Az MNB hivatalosan is nagybankká nyilvánította az Integrációt, most már elmondhatjuk és büszkék lehetünk arra, hogy Magyarországon az 5. legnagyobb bankcsoport vagyunk, Integrációs tervekkel, Integrációs (TBank és TKSZ között) erőfeszítésekkel. A üzleti év az átalakulás mellett már az üzletről kell, hogy szóljon. Az ügyfél és a bank között a legfontosabb kapocs a hitel, ezt követően nagy hangsúlyt kell fektetnünk a keresztértékesítési lehetőségek kiaknázására. A hosszú távú jövőnk sikere: nem csak ügyfelet szolgálunk ki, hanem értékesítünk, - melyhez a támogatást a Takarékbank biztosítja számunkra -, ezzel folyamatosan növelhetjük majd piaci részesedésünket. Tisztelt Küldöttek! E rövid írásos előterjesztésünkhöz számszaki kimutatások (mozgalmi adatok), mérleg és eredmény kimutatás tartozik. Határozati javaslat tartalmazza a évi főbb tervszámokat. Az elmúlt öt éves fejlődés főbb mutatóit táblázatba foglaltan, valamint grafikonok segítségével mutatjuk be. Kérjük, hogy az írásban kiküldött anyagot tanulmányozzák át. A Küldöttgyűlésen elhangzó szóbeli kiegészítéssel együtt a Határozati javaslatokat szíveskedjenek elfogadni. Szendrő, május 8. Petró Jánosné elnök-ügyvezető Láng Tiborné ügyvezető-főkönyvelő 76

89 Mellékletek 1. sz. melléklet SZENDRŐ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET MOZGALMI ADATOK év Megnevezés 2013.dec dec.31. % Működési körzet községeinek száma: Taglétszám /fő/ Részjegyállomány /e Ft / Átlagosan egy tagra jutó részjegy /Ft/ % % % % ALAPTEVÉKENYSÉGEK I. Forrásgyűjtés Betét és értékpapír állomány /e Ft/ Szendrő Kirendeltség Rudabánya Kirendeltség Bódvaszilas Kirendeltség Izsófalva Kirendeltség Szalonna Kirendeltség Szuhogy Betétgyűjtő pénztár Rakaca Betétgyűjtő pénztár* Szögliget Betétgyűjtő pénztár 2013.dec dec.31. % % % % % % % % % Összesen: 102% * Rakacai Betétgyűjtő pénztár én bezárva. A számviteli nyilvántartásban továbbra is Rakacai Betétgyűjtő kód alatt szereplő betétállomány.

90 Betét és értékpapír állomány megoszlása fajtánként /e Ft/ Kamatozó látra szóló betét Tartósan lekötött betét Ifjúsági betét Takaréklevél Takarékszelvény Matrac betétjegy Életciklus betétek Lakossági folyószámla Egyéni vállalk. fszla + egyéb betét Vállalkozói fszla betét + egyéb betét Önkormányzati folyószámla Összesen: 2013.dec dec.31. összeg arány összeg arány ,7% ,5% ,8% ,9% ,3% ,2% ,0% ,8% ,9% ,9% ,6% ,6% ,5% ,6% ,3% ,7% ,2% ,8% ,2% ,6% ,6% ,2% % % II. Hitelezés Kölcsönállomány / e Ft/ 2013.dec dec.31. % Hosszúlejáratú lakáscélú hitel Áruvásárlási hitel Fogyasztási hitel Záloghitel Devizakiváltó hitel Jelzáloghitel Folyószámla hitel (lakossági) Egyéni vállalk. fszla + rövid lejár. hitele Egyéni vállalk. hosszú lej. hitele Vállalkozók fszla + rövid lejár. hitele Vállalkozók hosszú lej. hitele Konzorciális hitel Önkormányzati hitel Összesen: % % % % % % % % % % % % % 78

91 Kölcsönállomány megoszlása egységenként dec. 31-én /e Ft/ Megnevezés Szendrő Rudabánya Bódvaszilas Izsófalva Szalonna összesen Lakáscélú (ép.+ ing.) Áruvásárlási Fogyasztási Záloghitel Devizakiváltó hitel Jelzáloghitel Lak.foly.szla hitel Egyéni vállalkozó fszla+rövid lej. hit. Egyéni vállalkozó hosszú lejár.hitele Vállalkozói fszla + röv. lejár. hitel Vállalk. hosszú lej.hit. Konzorciális hitel Önkormányzati Összesen: Kölcsönállomány megoszlása minősítés szerint /e Ft/ Megnevezés Problémamentes Külön figyelendő Átlag alatti Kétes Rossz Összesen: 2013.dec dec.31. összeg arány összeg arány % % % % % 399 0% % % % % % % 79

92 Kölcsönállomány megoszlása egységenként minősítés szerint /e Ft/ dec. 31-én Megnevezés Prob.ment. Különfigy. Átlag alatti Kétes Rossz összesen Szendrő Rudabánya Bódvaszilas Izsófalva Szalonna összesen: Értékvesztés Értékveszt. %-a - 4% 20% 50% 90% 12% dec. 31-én Megnevezés Prob.ment. Különfigy. Átlag alatti Kétes Rossz összesen Szendrő Rudabánya Bódvaszilas Izsófalva Szalonna összesen: Értékvesztés Értékveszt. %-a - 2% 20% 47% 93% 13% Kölcsönfolyósítás megoszlása fajtánként /e Ft/ Megnevezés évben évben % bázishoz db összeg db összeg db összeg Lakáscélú % 73% Áruvásárlási % Fogyasztási % 59% Vállalkozói % 91% Lak. foly.szla.hitel % Záloghitel % Devizakiváltó hitel % Jelzáloghitel % 160% Konzorc. hitel Önkormányzati % 20% Összesen: % 80% 80

93 Kölcsönfolyósítás megoszlása egységenként /e Ft/ Megnevezés évben évben % bázishoz db összeg db összeg db összeg Záloghitel % Faktorhitel % Szendrő % 93% Rudabánya % 43% Bódvaszilas % 76% Izsófalva % 55% Szalonna % 80% Összesen: % 80% Szabad pénzeszközök elhelyezve /e Ft/ Megnevezés 2013.dec.31-én 2014.dec.31-én % Takarékbanknál % Állami értékpapírban % MFB kötvény % Összesen: % III. Egyéb pénzügyi tevékenység forgalma /eft/ Megnevezés 2013.évben 2014.évben % Rendelkezésre tartott összeg kifiz % Biztosítási díjak % VOLÁN bérlet árusítás % Lakásépítési kedvezmény (szoc.pol.) % Mg. támogatások kifizetése % Összesen: % 81

94 2014. ÉVI TERVFELADATOK TELJESÍTÉSE Betét növekedési terv /eft/ tervezett tényleges teljesítés Szendrő Rudabánya Bódvaszilas Izsófalva Szalonna Szuhogy Rakaca Szögliget összesen: % % % % % % % % Hitelfolyósítási terv /e Ft/ tervezett tényleges teljesítés Záloghitel Faktor hitel Szendrő Rudabánya Bódvaszilas Izsófalva Szalonna összesen: % 0 0 0% % % % % % % Megnevezés tervezett tényleges teljesítés Taglétszám / fő/ Részjegyalap /e Ft/ Hitelfolyósítás / e Ft/ Hitelállomány /e Ft/ Forrásállomány /e Ft/ Mérlegfőösszeg / e Ft/ Eredmény /eft/ Saját tőke / e Ft/ % % % % % % % % 82

95 A MÉRLEGFŐÖSSZEG, A BETÉT-HITELÁLLOMÁNY, A SAJÁT TŐKE ÉS AZ ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY ALAKULÁSA ÉV KÖZÖTT adatok ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS INDEX % 2014/2010 Mérlegfőösszeg % Betétállomány % Hitelállomány % Saját tőke % Adózás előtti eredmény %

96

97 85

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 214-12-31 215-12-31 1. Pénzeszközök 41 42 MTB-nél lévő elszámolási számla 22 23 pénztár és egyéb elszámolási számlák 19 19 2. Értékpapírok Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-049/2015 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-099/2014 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról Közlemény a CIB Bank Zrt. 2005. évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzék szám: 01-10-041004,

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás)

EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás) EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás) A tétel megnevezése Az előző év év(ek) Tárgyév a b d 01. 1. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek 2 960 398 3 526 440 02. a) rögzített kamatozású hitelviszonyt

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 HÉVÍZ, SZÉCHENYI U. 66. Cg : 02-02-050059 ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés Üzleti jelentés 1.

Részletesebben

A Biharnagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet vagyonleltára

A Biharnagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet vagyonleltára A Biharnagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet vagyonleltára Eszközök összesen 1.618.226 eft 1. Pénzeszközök 97.260 eft 2. Állampapírok 354.732 eft 3. Hitelintézetekkel szembeni követelések 295.000 eft

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. Szendrő és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 3752 Szendrő, Hősök tere 2. sz. Cg.: 05-02-000281 ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói záradék Üzleti jelentés... MAGYAR

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. Cg.: 12-02-000365 ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés AMENNYIBEN NEM JELEZZÜK,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

MÉRLEG MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16. Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet. Cg.:16-02-001531

MÉRLEG MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16. Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet. Cg.:16-02-001531 MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16 Cg.:16-02-001531 Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V

Részletesebben

Bankmérleg jellegzetességei

Bankmérleg jellegzetességei Bankmérleg jellegzetességei Befektetési társaság és hagyományos kereskedelmi bank tételek együtt Likviditási sorrend Eszközöknél-kötelezettségeknél csoportosítás módja: Jövedelemtulajdonos Lejárat Befektetés

Részletesebben

KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet

KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2009.év 2010.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2009.év 2010.év a. b. c. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 568 996 551 705 02. 2.Állampapírok 1 619 269 1 386 999 03. a) forgatási célú 1 545

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Mérleg 2013.05.07-2013.12.31

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Mérleg 2013.05.07-2013.12.31 AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Mérleg 2013.05.07-2013.12.31 Cégnév: AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K Adószám:10044465-1-09 Cégjegyzékszám:09-02-000180 Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.s z. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á

Részletesebben

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA Statisztikai számjel: 10044393641912208 Téti Takarékszövetkezet vállalkozás megnevezése 9100 Tét, Fı u. 86. címe 96/561-240 telefonszáma HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A.

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS Beszámoló a Magyar Vidék

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 2014.12.31. HATVAN ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 2014.12.31. HATVAN ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET MÉRLEG 2014.12.31 Hatvan, 2015. március 26... Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Juhász Ferenc Turányikné Borsik Éva elnök ügyvezető ügyvezető igazgató MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z

Részletesebben

KSH:10047808641912205. Cg.: 0502000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG

KSH:10047808641912205. Cg.: 0502000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG KSH:10047808641912205 Cg.: 0502000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. Megnevezés 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök 490

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Cégjegyzékszáma: 05 09 018640 Székhelye: BROKERGOLD

Részletesebben

ESZKÖZÖK (aktívák) A tétel megnevezése Az előző év Tárgyév

ESZKÖZÖK (aktívák) A tétel megnevezése Az előző év Tárgyév KSH: 10044276-6419-122-08 Cg. 08-02-000916 Sorszám ESZKÖZÖK (aktívák) A tétel megnevezése Az előző év Tárgyév a b c d 1. 1. Pénzeszközök 1 938 211 1 686 753 2. 2. Állampapírok 14 542 341 16 807 748 3.

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Debrecen, 2015. március 6. Főnix Takarékszövetkezet 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. Fodorné Szabó Judit elnök-ügyvezető ig. Pinczésiné Ludman Viktória ügyvezető ig.

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

ESZKÖZÖK (aktívák) KSH: Cg.: adatok: eft-ban. Kelt, Lövő, Április 28.

ESZKÖZÖK (aktívák) KSH: Cg.: adatok: eft-ban. Kelt, Lövő, Április 28. a b d 1. 1. Pénzeszközök 390.477 444.835 2. 2. Állampapírok 3.344.645 3.316.016 3. a) forgatási célú 3.286.315 3.257.686 4. b) befektetési célú 58.330 58.330 5. 2/A. Állampapírok értékelési különbözete

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület 2012 Éves beszámolójához 2013 május 09 a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

KELER Zrt. Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák)

KELER Zrt. Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) 1. 1. Pénzeszközök (MNB nostro + MNB betét) 10 717 0 146 714 2. 2. Állampapírok (3.+4. sorok) 140 954 0 28 301 3. a) forgatási célú (MÁK + DKJ) 140 954 0 28 301

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2010. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2010. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 159 267 192 484 2. Állampapírok 4 310 515 0 4 762 679 a) forgatási célú 4 257 225 4 709 389 b) befektetési célú 53 290 53 290 2/A. Állampapírok értékelési különbözete

Részletesebben

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2012. március 28. 1. SZÁMVITELI POLITIKA A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. könyveit és nyilvántartásait a Számviteli

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K KSH: 10043691641912205 Cg.: 05-02-000266 Ricse és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Hartai TAKARÉKSZÖVETKEZET 6326, Harta, Kossuth Lajos u.31. Cg.: 03-02-000223 ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés 1 Hartai

Részletesebben

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat 1. melléklet a 2015. évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Cégjegyzék szám

Cégjegyzék szám A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: A beszámoló: Lehet például: Üzleti év Időszak Keltezés helye dátuma 1 1 9 9 0 7 7 8 7 2 2 0 1 1 4 0 6 0 6-1 0-0 0 0 2 7 9 Előtársasági beszámoló

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

MÉRLEG KSH:10043440-6419-122-04 Cg.:04-02-000217 Gyulai Takarékszövetkezet

MÉRLEG KSH:10043440-6419-122-04 Cg.:04-02-000217 Gyulai Takarékszövetkezet MÉRLEG KSH:10043440-6419-122-04 Cg.:04-02-000217 Gyulai Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 11EB-1 11EB 11EB/A 11EB/M/A1 11EB/M/A2 11EB/M/A3 11EB/M/A4 11EB/E-O/A1 11EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

AMENNYIBEN NEM JELEZZÜK, ÚGY A MEGADOTT ADATOT EZER FORINTBAN KELL ÉRTELMEZNI!! MÉRLEG M É R L E G

AMENNYIBEN NEM JELEZZÜK, ÚGY A MEGADOTT ADATOT EZER FORINTBAN KELL ÉRTELMEZNI!! MÉRLEG M É R L E G AMENNYIBEN NEM JELEZZÜK, ÚGY A MEGADOTT ADATOT EZER FORINTBAN KELL ÉRTELMEZNI!! MÉRLEG KSH: 10116058-6419-122-12 Cg.: 12-02-000365 Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet M É R L E G S.sz. M e g n e v

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2014.2.25. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL - NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 13EB-02 13EB 13EB/A 13EB/M/A1

Részletesebben

5. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is

5. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is KSH: 10044427641912209 Cg.: 09-02-000061 Biharkeresztesi Takarékszövetkezet ZÁRÓMÉRLEG adatok: ezer Ft-ban Sor szám M e g n e v e z és 2010. év 2011. év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 HÉVÍZ, SZÉCHENYI U. 66. Cg : 02-02-050059 ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés Üzleti jelentés KSH: 10046364

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET i zárómérleghez

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET i zárómérleghez KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2016.09.30.-i zárómérleghez Dátum: Nagykanizsa, 2016. november 9.... Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet Dr.Tófeji Edina Rétiné Pusztai Gyöngyi elnök-ügyvezető ügyvezető 1 1. A vállalkozás

Részletesebben

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése Statisztikai jel 1/6. oldal A MÉRLEG Eszközök (aktívák) év l A. Befektetett eszközök 208981 0 216469 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 4678 0 3580 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015.12.31. Tarcal, 2016. március 04. Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet Székhely: 3915

Részletesebben

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011.

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011. Adószám: 18715792-1-13 Bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Bírósági végzés: 4.13.PK.60.034/2007/4 Statisztikai számjel: Fordulónap: december 31. Beszámolási időszak: január 01- december 31. Gödöllő,

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE A változat Statisztikai számjele: 18474244-6910-131-06 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Az üzleti év mélegfordulónapja: 2014. december 31. Adatok ezer Ft-ban ESZKÖZÖK (ek) módosításai Tárgyév 01.

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT MÉRLEG 2010.

KONSZOLIDÁLT MÉRLEG 2010. HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. Cg.: 09-02-000644 KONSZOLIDÁLT MÉRLEG 2010. KSH: 13975410641912209 Cg.: 09-02-000644 HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet ÖSSZEVONT (konszolidált)

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 2015.01.01-2015.09.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: 2015. május 27.... Dudás Ferencné Németh Istvánné elnök-ügyvezető ügyvezető-főkönyvelő Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége

Részletesebben

Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet

Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet KSH:10047303641912205 Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. Általános összefoglalás A kiegészítő melléklet a BJB-Sysem Kereskedelmi és Szolgáltató KFT 2013. január 1-től 2013. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült.

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2014. december 31. Törökbálint, 2015. január 30. 1 Reáltax

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: Cg.: Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: Cg.: Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2014.év 2015.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 587 900 404 993 02. 2.Állampapírok 1 928 700 1 759 645 03. a) forgatási célú 1 926

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. PILLÉR Takarékszövetkezet KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Mórahalom, 2015. február 24. Soós Sándor Császárné Papp Mária PILLÉR Takarékszövetkezet 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név:

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Nagykanizsa, 2015. február 27.... Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet Bogár

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2009.év 2010.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.

MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2009.év 2010.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1. KSH: 10117066-6419-122-14 Cg.: 14-02-000327 Nagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2009.év 2010.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

SZERENCS ÉS KÖRNYÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

SZERENCS ÉS KÖRNYÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZERENCS ÉS KÖRNYÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Tarcal, 2015. március 03. Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: Szerencs és

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben