Öröm látni a gyökerekhez történ visszanyúlást, a régiek megbecsülését. Ez az igazi jöv záloga! Szeretettel: Dr. Tulassay Tivadar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Öröm látni a gyökerekhez történ visszanyúlást, a régiek megbecsülését. Ez az igazi jöv záloga! Szeretettel: Dr. Tulassay Tivadar"

Átírás

1 LÁBATLANI HÍRMONDÓ Meghívó Szeretettel meghívunk minden kedves érdekldt a lábatlani református templomban, december 11-én, szombaton, délután 2 órakor tartandó ökumenikus hálaadó istentiszteletre, valamint emléktábla-avatóra, melyet Nedeczki Sándor születésének 350. évfordulója alkalmából tartunk. Nedeczki Sándor, Lábatlan katolikus vallású földesura, II. Rákóczi Ferenc oroszországi diplomatája volt, akit egyes feltevések szerint a református templomban temettek el. Kérjük, hogy megjelenésével tisztelje meg az alkalmat. Református Egyházközség TÉRAVATÓ Egy-egy nemes ember emléke még sokáig él az utókorban. Felemlegetjük tetteit, anekdotázunk róla, vele kapcsolatos emlékeinket idézzük. Aki méltó rá, arról utcát, teret neveznek el az utódok. Ez történt november utolsó hétvégéjén is Lábatlanon, amikor csendes, ám annál szívélyesebb ünnepség keretében került leleplezésre Dr. Tulassay József emléktáblája az Egészségház eltti téren. Lábatlan Város Képvisel Testülete Tulassay térnek keresztelte el a teret, s e döntés vált valósággá november 27-én. Az avató ünnepséget megtisztelte megjelenésével Dr. Tulassay Tivadar, a Semmelweis Ignác Orvostudományi Egyetem rektora, Tulassay József az egykori körorvos, Lábatlan, Piszke, Sütt orvosának unokaöccse, családjával. Az alábbi Illyés idézetet hallhattuk tle az emléktábla leleplezését követen: (Az idézet után közzé tesszük azt a néhány sort is, amit a doktor úr a Gerenday Közösségi Ház Emlékkönyvébe írt. E számunkban olvashatják Nádasiné Balatoni Anna emlékez sorait is Dr. Tulassay Józsefrl. A szerk.) Ha tönkrement is, újra építhet Kerítés, ház, Haza. Egy a titka: csak kezdd el! Fiadnak kell majd folytatnia. (Illyés Gyula) Nagyra becsült, szinte tisztelettel és a piszkei emberek tenni akarása eltti fhajtással ajánlom a fenti sorokat. Öröm látni a gyökerekhez történ visszanyúlást, a régiek megbecsülését. Ez az igazi jöv záloga! Szeretettel: Dr. Tulassay Tivadar Mindenszentek, Halottak napja volt Egyik legszebb novemberi ünnepünk e két nap. Az élk emlékeznek. Emlékek elevenednek. A temetk élettel telnek, élk révednek a múltba, gyertyák gyulladnak, talán a szívekben is. Virágot tán sose látni ennyit. Ismersök köszöntik egymást itt és Odaátról is. Beszámolunk Nekik a jelenrl, elmondjuk terveinket, beszélgetünk egymással, csak úgy némán. Mosolygunk gyermekeinkre, szép így együtt. Az élet él és élni akar. Csendes elmélyedés, kinek, kinek a maga temetjében, kinek az ország túlsó végében, kinek helyben. Jövre újra felkeressük emlékeinket, hiszen így marad életben a hagyomány. (a szerk.) MÁRTON, ERZSÉBET, KATALIN, ADVENT, MIKLÓS November 11-e Márton napja. Kedves savariai püspökünk, amikor egy koldussal találkozott, ráborította köpenyét. Kiderült: a koldus Jézus Krisztus. Egész Európa szentként tiszteli. Manapság a bséggel idézzük a koldusságot, azaz libát eszünk Márton napján. A régiségben ekkor fejtették elször a bort. Böjtöt is tartottak Mártontól karácsonyig, ezzel várva az ünnepet. Erzsébet gyógyított, istápolta a szegényeket. Atyja gazdag lakomáiból gyakran csempészett finom falatokat a palota eltt ácsorgó szegényeknek, apja tilalma ellenére. Egy ízben apja rajtakapta, s kérdezte, mit visz a kötényében? Rózsákat - felelte. S valóban rózsává vált az élelem. Más alkalommal férje, Lajos, távol volt. Erzsébet egy beteg koldust fektetett a hitvesi ágyba. A besúgók jelentették Lajosnak. hazarohant. Amikor feltépte a takarót az ágyban fekvrl, kiderült, hogy az Jézus Krisztus. Katalint, az alexandriai királylányt, álmában Jézus Krisztus gyrvel eljegyezte. A császár kísértésének ellenállt, így lefejezték. Testébl gyógyító olaj folyt, vagy folyik a mai napig. Advent várakozás az igazra, szépre, jóra, az újjászületre. Felkészít bennünket az évenként megújuló teremtésre, a téli napfordulókor újra és újra megszület Fény Jézus várására. Eljön, higgyétek el. Miklós szánján éppen most ment el. (a szerk.). 1

2 Tájékoztató a képvisel-testület november 30-i ülésérl. A testület megvitatta és elfogadta az önkormányzat I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót. Az önkormányzat bevételei 85 %-ban, a kiadások 77 %-ban kerültek teljesítésre, mindkét esetben az idarányos értéknél magasabb arányban. Idén harmadik alkalommal került sor a költségvetési rendelet módosítására, melynek eredményeként a költségvetés bevételi és kiadási fösszegét e Ftban állapította meg a testület. A rendeletmódosítást a képvisel-testületi határozatok, bels átcsoportosítás, valamint kötelez feladatellátással kapcsolatos elirányzat módosítás tette szükségessé. Módosításra került a temetkrl és a temetkezési tevékenységrl szóló 23/2000. számú önkormányzati rendelet is. A Komárom-Esztergom Megyei Temetkezési Kft. beszámolója alapján az egyes sírhely díja 4000 Ft-ra, a ketts sírhely díja 8000 Ft-ra emelkedett. Napirendre került az önkormányzat évi költségvetési koncepciója. A Kormány a gazdaságpolitika f vonásairól, célkitzéseirl még nem adott tájékoztatást, ezért a koncepcióban a évre meghatározott költségvetési törvényjavaslat irányszámai szerepeltek. A képvisel-testület a évre vonatkozó irányelveket az alábbiakban fogalmazta meg: a költségvetés egyensúlyának megrzése, szociális ellátások jogszabályok szerinti teljesítése, járóbeteg szakellátás mködésének folyamatos biztosítása, folyamatban lév beruházások befejezése, a településfejlesztés küls forrásokkal történ megvalósítása, szemétdíj bevezetése a kommunális adó csökkentése mellett, valamint az építményadó felemelése. Egyebek között szerepelt az Esztergom-Nyergesújfalu Kistérségi Területfejlesztési Társulás szerzdésének módosítása, a Közép-Dunántúli Regionális Egészségügyi Tanács alapító szerzdésének elfogadása. Az Idsek Klubja a jövben Gondozási Központ Lábatlan néven mködik, összhangban az ellátott tevékenységek szerinti törvényi meghatározással. Schantzl Edit, jegyz Menetrend A Zrínyi ltp. és az Egészségház között közleked kisbusz menetrendje az alábbiak szerint alakul: Indul Indul Indul megállóhely Zrínyi ltp. 7:10 8:30 12:10 Munkásotthon 7:12 8:33 12:12 Sallai utca 7:15 8:35 12:14 Kistemplom 7:17 12:15 Hsök tere 7:21 8:38 12:16 Kistemplom 7:22 8:39 12:17 Zalka ltp. 7:24 8:40 12:19 Piszkei temet 7:25 8:41 12:21 Egészségház 7:27 8:44 12:22 Piszkei ltp. 7:31 8:47 12:26 József A. (faház) 7:35 8:52 12:30 Egészségház Az Egészségháztól vissza 9 és 10 órakor indul járat. Polgármesteri hivatal Tisztelt Vállalkozók! Az idei évben is szeretnénk folytatni azt a hagyományt, hogy a települést adventi fénybe öltöztetjük. Kérem, Önök is járuljanak hozzá a saját területük díszítésével, kivilágításával. Együttmködésüket köszönjük. Polgármesteri hivatal Lábatlan Város Önkormányzat Képvisel-testületének a helyi környezet védelmérl szóló 23./2004. (IX. 22.) számú rendelete az ingatlanok és közterületek tisztántartására vonatkozóan az alábbi pontokat tartalmazza: (1) A város területén lév ingatlanok tisztántartásáról az ingatlanok tulajdonosai, tényleges használói kötelesek gondoskodni, továbbá kötelességük, hogy ingatlanukat megmveljék, rendben tartsák, gyomnövényektl megtisztítsák. (2) Az önkormányzati tulajdonú közterületek szervezett, rendszeres tisztántartásáról, portalanításáról, általános jelleg takarításáról, síkosság-mentesítésérl, a szilárd burkolatú utak tisztántartásáról, szeméttárolók kihelyezésérl, ürítésérl az önkormányzat gondoskodik. (3) Aki a közterületet beszennyezi, köteles a szennyezdést megszüntetni. (4) Az ingatlan eltti járda, lépcs tisztántartása az ingatlan tényleges használójának kötelessége. Intézmények, kereskedelmi és vendéglátó-ipari egységek és más elárusítóhelyek eltti járdaszakaszt a tényleges használónak kell tisztántartani függetlenül attól, hogy a hulladék, szemét üzleti tevékenységbl származik. Ez a kötelezettség kiterjed a hóeltakarítással, a síkosság megszüntetésével kapcsolatos feladatokra is. (5) A tényleges használó kötelessége a járda mellett növ gyomnövények irtása, a járdára kinyúló ágak és bokrok megfelel nyesése. (6) Ónos estl, jégtl, hótól síkossá vált járdán szükség szerint naponta többször gondoskodni kell a síkosság megszüntetésérl. Erre bomló, szerves anyagot nem tartalmazó szóróanyagot (pl.: homok, hamu, frészpor, kporliszt) kell használni. A tüzelés után visszamaradt darabos, sérülést okozására alkalmas anyagot tilos használni. Só felhasználását lehetség szerint kerülni kell. A szóróanyag beszerzésérl a tisztántartásra kötelezettnek kell gondoskodni. (8) A járda és a közút síkosság-mentesítését a tisztántartásra kötelezettnek a közlekedésbiztonsági szempontok figyelembevételével kell elvégeznie. Kérjük tehát a Tisztelt Lakosokat, hogy az esetleges balesetek elkerülése végett, szíveskedjenek a helyi rendeletben foglaltakat betartani, az ingatlanuk eltt a havat és a jeget eltakarítani, segítve az önkormányzat munkáját! Együttmködésüket köszönjük. ÉRTESÍTÉS Értesítjük a lakosságot, hogy december 31-ig az Egészségházban mköd pszichiátriai szakrendelés szünetel január 1-tl a szakrendelést dr. Horváth Mária pszichiátriai, neurológiai és addiktológus szakorvos fogja ellátni. Kérjük a szakellátásra szoruló betegeket, hogy a rendelés kies idejére, vegyék fel háziorvosukkal a kapcsolatot. Szíves megértésüket köszönjük. Polgármesteri hivatal 2

3 Kedves Lábatlaniak! Várjuk együtt a karácsonyi szentestét! December 23-án, délután útra kelünk, hogy a város különböz pontjain daloljunk, ünnepi hangulatot teremtsünk. Kérjük, énekeljenek velünk és gyújtsunk meg közösen egy szál gyertyát az ünnep tiszteletére. Szeretnénk karácsonyi utcai éneklésünkkel az elkövetkez években egy szép hagyományt teremteni. Szándékunkat csak a rendkívüli idjárás vagy az egészségi állapotunk törheti meg. Fogadják szeretettel e gondolatot és dalainkat! Útvonalunk: Zalka M. ltp. 56-os emlékpark Hsök tere Március 15. tér (volt mozi) Piszkei lakótelep. Az Idsek Klubja Asszonykórusa Töltse nyugdíjas napjait az Idsek Klubjában! Szeretettel várunk minden lábatlani nyugdíjast, vagy bárkit, aki valamilyen segítségre szorul. Intézményünk a Dózsa György út 19 szám alatt található. Tel: Busszal is jól megközelíthet, a Zalka Máté lakótelepi buszmegállóval szemben, a volt Huszák tanár úr házában mködik intézményünk. Az Idsek Klubja mködése A klubtagokkal szakmailag felkészült mentálhigiénés asszisztens végzetséggel rendelkez gondozón foglalkozik. Minden év decemberében a klubtagokkal közösen megtervezett munkaterv alapján folyik az éves foglalkoztatás az idsek idejének hasznos eltöltésének érdekében. Ez a munkaterv az év folyamán az adódó lehetségek kihasználásával még bvül (kirándulások, eladások). Cél a programok szervezésénél, hogy minél több ids embert meg tudjunk mozgatni, be tudjunk vonni az éppen aktuális szabadids tevékenységbe. Programjainkat megbeszéléseken ismertetjük a klubtagokkal, valamint a Falu Tévében és a Lábatlani Hírmondóban közzé tesszük. Folyamatos kézmves foglalkozásokkal biztosítunk gondozottjainknak hasznos elfoglaltságot. Rendelkezésre áll még televízió, valamint videó a foglalkozásokon kívüli szórakozásra. Társas játékok, kártyázás valamint a heti újságok olvasása is mind a nyugdíjasok rendelkezésére áll. Napi csoportos tornával próbálunk az egészség megtartásához hozzájárulni. Hivatalos levelek, segélykérelmek, egyéb levelek megfogalmazásában, ha szükséges megírásában, segítünk. Mentális problémájuk megoldását segít beszélgetésekkel segítjük. További szolgáltatások: Szolgáltatásainkhoz hozzátartozik az alapvet szükségletek minél szélesebb kör kielégítése. Ilyenek az étkeztetés, a higiénia biztosítása, az egészségügyi ellátás. A higiénia ellátására szolgál a két fürdszoba, a mosókonyhában található mosógépek, vasaló. A klubtagok és a helyben fogyasztó étkezk számára, az étkezés az ebédlben történik szép, kulturált körülmények között, az ételt a konyhai dolgozók szolgálják fel. A tagok egészségi állapotát gondozónk kísérik figyelemmel. Rendszeresen mérnek vérnyomást, és a kéréseknek megfelelen íratnak fel gyógyszereket. Kisebb rosszullétek esetén segítséget nyújtanak. Orvosi segítségnyújtás szüksége esetén, a háziorvosok állnak a klub rendelkezésére. Egyéb szolgáltatásunk, hogy havi egy alkalommal ingyenes fodrász jön a klubba, így hajvágást igényelhetnek a klubtagok. Pedikrös szükség esetén jön az intézménybe, e szolgáltatásért térítést fizetnek az igénylk. Mködik az intézményben gyógyászati segédeszköz kölcsönzés és forgalmazás, a lábatlani lakosok számára ingyenes a kölcsönzés. Fontosnak tartjuk intézményünk szolgáltatásainak folyamatos ismertetését a lakossággal, amelynek céljára tájékoztató füzetet készítettünk. Ezeket látogatások alkalmával a gondozónk viszik az újonnan felkutatott idseknek, valamint az orvosaink ajánlják betegeiknek és a polgármesteri hivatal szociális eladói is klienseiknek. A klub szolgáltatásai ingyenesek. Étkezést tudunk biztosítani, akik koruk vagy egészségi állapotuk vagy szociális helyzetük miatt ezt igénylik. Az étkezés a napi egyszeri f étkezés biztosítását jelenti, amelynek formái: kiszolgálással egyidej helyben fogyasztás az ebédlben elvitel lakásra kiszállítás Az ebédet segédgondozónk szállítják az igénylk otthonába. Az étkezésért nyugdíj alapján térítési díjat kell fizetni, amit a képvisel-testület évente egy alkalommal, az éves költségvetés tervezésével párhuzamosan felülvizsgál. Az ellátás igénybe vételének módja önkéntes, az ellátást igényl, illetve törvényes képviselje kérelmére, indítványára történik. Házi segítségnyújtás keretén belül gondoskodunk azokról az idskorú személyekrl, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erbl nem képesek, és róluk mások nem gondoskodnak. Valamint azokról a betegekrl, fogyatékos személyekrl, valamint szenvedélybetegekrl, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de egyébként önmaguk ellátására képesek. Testi higénia biztosítása, bevásárlás, tüzel beszerzése, bekészítése, begyújtás, gyógyszerfelíratás, beszerzése, kiadagolás stb. A gondozásért óránkénti térítési díjat kell fizetni. Forduljon hozzánk bizalommal! S. Kovácsné Berta Andrea, az Idsek Klubja vezetje M E G H Í V Ó Szeretettel meghívunk minden kedves lábatlani lakost a Rákóczi Ferenc Mveldési Házba, a december 19-én, vasárnap délután 15 órakor kezdd MINDENKI KARÁCSONYA ünnepségre. A msorban szerepelnek a Zeng Óvoda óvodásai, az Arany J. Ált. Iskola diákjai, az Idsek Klubja és a Lábatlani Református Kórus. A vendégeket busz szállítja, ami a Hsök terérl indul 14 órától folyamatosan, megáll a buszmegálló helyeken. A rendezk süteménnyel, forralt borral, teával vendégelik meg a jelenlévket. Töltsük el együtt, békében és szeretetben, e szép, meghitt ünnepet. Nyugdíjas Hagyományrz Klub 3

4 Hölgyek Lábatlanért A Hölgyek Lábatlanért Klub által kiírt pályázatra - tehetséges fiatalok támogatása - 12 pályamunka érkezett. Valamennyi pályázatról elmondható, hogy igényes és tartalmas, így nehéz volt számunkra a döntés, hogy melyeket díjazzuk, mert szívünk szerint minden pályázót jutalmazni szerettünk volna. Öttagú bíráló bizottságot hoztunk létre, mely bizottság értékelési szempontsor alapján, a formai és tartalmi jellemzket figyelembe véve hozta meg döntését. A díjkiosztó ünnepségre november 12-én került sor, melyen meghívottként a polgármester úr, az intézményvezetk és a pályázók vettek részt. A sikeres pályázók a következk: Els helyezést ért el: Óvári Zsuzsanna, Petfi Sándor Általános Iskola Az erdei iskola megszervezésének költségeihez kért hozzájárulást. A pályázat három évre visszamenen bemutatja az erdei iskola programjait, mely programok minden évben egy-egy érdekes témához kapcsolódnak: Honfoglalás, reneszánsz és Mátyás király, Nobel díjasok, 2005-ben pedig a négy selembl a víz lesz a téma, mely a tábor életét meghatározza. Az elnyert összeget hajójegyre és múzeumi belépkre szeretnék fordítani. Díja: Ft Második helyezést ért el, két pályázó. Egyikük, az Arany János Általános Iskola kerámia szakköre. Vezetje, Albert Eszter, fazekaskorong és kézi szerszámok vásárlására pályázott, hogy minél több gyermek ismerkedhessen meg a fazekas mesterséggel, eljuthassanak múzeumokba és kiállításokra. Díja: Ft. A másik második helyezett Óvári Zsuzsanna, Petfi Sándor Általános Iskola enyhe fokban sérült diákok kerámia szakköre vezetje. Pályázatából kitnt, hogy az enyhe fokban sérült gyermekek milyen tehetségesek, és milyen fantasztikus dolgokat tudnak alkotni. A díj összegét múzeumi kiállítások megtekintésére és az odautazás költségére fordítják. Díja: Ft. Harmadik helyezést szintén két pályázó ért el. A Molnárné Harkai Marianna által vezetett, az Arany János Általános Iskola kézmves szakköre gyöngyfzéshez és selyemfestéshez szükséges alapanyagok vásárlására nyert Ft-ot, valamint Albert Eszter, az Arany János Általános Iskola grafika szakköre vezetje. A szakkör ebben az évben indult, sokszorosító grafikával foglalkoznak, melyhez linómetsz késeket, festékez hengert, grafikai présgépet szándékoznak vásárolni. Díja: Ft. A díjkiosztó után süteménnyel és frissítkkel láttuk vendégül a megjelenteket. Jó hangulatban, baráti beszélgetéssel tettük emlékezetessé ezt a napot, remélve, hogy hagyományteremt vállalkozásunk sikeresen folytatódik. Ráczné Fülöp Erzsébet, Hölgyek Lábatlanért Klub Tulassay- tér Az egészségház eltti gyönyör teret a jövben Tulassay térnek nevezzük. A megemlékezés méltó ahhoz az orvoshoz, aki évtizedeken át gyógyította Sütt, Piszke és Lábatlan gyermekeit és felntt betegeit. Nagy tekintély ember volt, akihez nemcsak betegségükben fordultak az emberek, hanem életük nehéz helyzeteiben is kikérték és megfogadták tanácsait. Az idsebb slakosok akkori betegei még emlékeznek a doktor úrra. Azoknak, akik nem ismerték, szeretnénk röviden bemutatni az egykori körorvost, és megemlíteni néhányat a számtalan ránk maradt, vele kapcsolatos anekdotából. Nemes Dr. Tulassay József (1895. nov máj. 01.). Középiskoláit szülvárosában, Léván, valamint Esztergomban, az egyetemet Budapesten végezte ban szerzett diplomát. Ebben az évben feleségül vette Sziklay Kálmán huszár ezredes leányát, Sziklay Erzsébet Zsuzsannát ( ). Gyermekük nem volt ben került Piszkére, ahol fállásban 1952-ig, mellékfoglalkozásban 1968-ig praktizált. Fiatal orvosként feleségével a korábbi községi orvosi rendel épületében laktak, majd átköltöztek a szüli házba, az ún. Sziklay kúriába. Dr.Tulassay József 1970-ben aranydiplomás orvos címet kapott az egyetemtl. 47 évig gyógyított. Az idsebbek még emlékeznek a csaknem mindig gyalogosan közleked doktor úrra, amint felöltjét két ujján maga eltt tartva, másik kezében a méretes orvosi táskáját cipelte. Gondolataiba merülve, kimért léptekkel fáradhatatlanul ment egyik betegétl a másikhoz. Kocsira ritkán ült, csak sürgs hívás esetén. 4

5 Gyakran látták, amint még fogvacogtató hidegben is úszósapkában, fürdköpenyben, lesétált a Sziklay patak partján a Dunára, hogy árral szemben leússza a magának kiszabott távot. Egészségesen élt. Egyszer mondta is a gyönyör kertben éppen indiánosdit játszó gyerekek közül az egyiknek: Tudod fiam, bolondok az emberek. Negyven éves korukig mindent megtesznek, hogy tönkre tegyék az egészségüket, negyven éves koruk után pedig mindent elkövetnek, hogy visszanyerjék. A mostani tér helyén korábban egy bolt állt, ahova hetenként betért a doktor úr, hogy megvásárolja a számára megrendelt kvarglit (ers, átható szagú, puha, érett, pogácsa formájú sajt). Fogorvosi képesítést is szerzett. Köztudott volt, hogy nagyon sajnálta fogfájós betegeit, ezért kisebb pihenk közbeiktatásával, igencsak elhúzódott a fogorvosi beavatkozás. Az iránta megnyilvánuló tisztelet és megkérdjelezhetetlen tekintély nem volt akadálya annak, hogy leüljön dolga végeztével a meglátogatott család asztalához, hogy a jó szívvel kínált ételt jóízen elfogyassza. A háború alatt Sütttl - Nyergesig a doktor úr tartotta a frontot, azaz gyógyította a betegeket és sérülteket, elssorban a Gerenday-ház pincéjében kialakított ideiglenes rendelben. Amikor kemény telek jártak, a befagyott Duna jegén átment Karvára, hogy az ottani betegek segítségére legyen. Örülök, hogy ennek a köztiszteletben álló, évtizedekig a községet szolgáló személynek a neve ily módon is fennmarad az utókor számára. Nádasiné Balatoni Anna ny. könyvtáros Nyitott pinceajtók Rohoncon A Márton-napot megelz hétvégén új ötlettel rukkolt el testvérvárosunk, Rohonc ben elször rendezték meg a Nyitott Pinceajtók Rechnitz-ben programot, azaz az újbor megkóstolásának szent eseményét. Minden szlsgazda részt vehetett a programban, aki csak akart. A lényeg az volt, hogy szívélyesen fogadja vendégeit a hétvége mindkét napján, délután ketttl, este nyolcig. Technikailag úgy bonyolódott a dolog, hogy minden vendég, aki ezt a bortúrát szervezte programként magának november 8-9-ére, egy meghatározott összeg befizetését követen, birtokba véve egy Rechnitz feliratú poharat, valamint egy térképet, amelyen névvel, címmel pontosan fel volt tüntetve a 15 nyitott pince, borturistaként nyakába vette a hegyet, s kedvére kóstolt mindenféle nektárt, de leginkább Olaszrizlinget, Chardonnay-t és Kékfrankost Lábatlanról is érkezett majd kéttucatnyi vendég, s a vélemények egyhangúlag sikeresnek, s talán tanulságosnak is nevezik a sógorokkal, s boraikkal való újbéli találkozást ahogy én tudom. Tanulságosnak is, hiszen lenygöz az a technikai felkészültség, amivel a borral bánnak odaát. Mindenütt saválló tartályokat látni korszer ht-ft berendezésekkel, présekkel, címkéz-dugózó, tán kávét fzni is tudó masinákkal. Széchenyi jut eszembe, aki gzgépeket, vasutat látott Angliában, akkor, amikor itthon még omnibusz sem volt, de még híd sem Buda és Pest között. Hála a jó Széchenyinek, azért hamarosan lett. Talán nekünk ma nagyobb a reményünk, hogy hamarabb lehetünk a hazai kispincészetek Széchényijei, mint amilyen gyorsasággal a Reformkor fejldött a maga Széchenyije idején, hiszen, ahogy megtudtuk, EU-s pénzekbl korszersítették pincéiket barátaink. Nos, visszatérve Rohoncra, a program tényleg jól sikerült. Reméljük lesz folytatása, s talán nem csak Rohoncon, hanem a lábatlani szlhegyeken is. Táncház (a szerk.) December 11-én, szombaton táncházba várjuk a magyar népzene és néptánc iránt elkötelezetteket, valamint mindazokat, akik szeretnek táncolni, táncokat tanulni. A program 16 órakor kezddik a Rákóczi MveldésiHázban JÁTÉK Gerecse Tájvéd Egyesület Ismerseinktl, barátainktól gyakran halljuk, hogy miután a Lábatlani Hírmondó a helyi közéletrl számol be részletesen, ezért sokan az els bettl az utolsóig elolvassák. Ez természetesen örömmel tölti el a szerkesztt, és a szerkesztség minden tagját. Mégis gyakran elfordulnak figyelmetlenségbl, vagy a nyomdai tevékenységbl adódó bosszantó hibák. (Persze országos lapokban is.) Hogy még jobb és hibátlanabb legyen a mi újságunk, egy játékot találtunk ki. Szándékosan elrejtünk három helyesírási hibát az újság hasábjain, s játszani vágyó olvasóinkat kérjük, keressék meg azokat. A játék háromfordulós, tehát mostantól, ezt a számunkat is beleértve, három számból kell a számonként három, szándékosan elrejtett helyesírási hibát megtalálni. Természetesen több hibát szabad találni, de azt a hármat, mindenképpen meg kell találni, ha versenyben akarnak maradni játékosaink. A három forduló gyztesét, egy a nevével gravírozott értékes golyóstollal jutalmazzuk. A megfejtéseket, kérjük a polgármesteri hivatal portáján leadni névvel és címmel ellátva. Csak az így megjelölt pályázatokat tudjuk figyelembe venni. Sok sikert minden versenyznknek! A szerkesztség 5

6 HAGYOMÁNY KELETKEZIK November 27-én, ádvent elestéjén, ünnephangoló hangversenyen köszönthették egymást a Gerendayban a lábatlani polgárok. Az egész nap valahogy meghittséget árasztott magából, hiszen a délután folyamán Tulassay Tivadarral és más Tulassay rokonokkal találkozhattunk jó néhányan, amikor a nagybátyja iránti, egyfajta egészséges lokálpatriotizmusból és tiszteletbl adódóan emléktáblát lepleztünk le, teret neveztünk el az Egészségház eltt, az egykor mindenki által tisztelt és szeretett Tulassay József doktor nevét ezáltal is felelevenítve és megrizve az utókornak. A hangverseny elzménye a tavaly novemberben megrendezett Muzsikáló Orvosok koncert volt, aminek sikerén felbuzdulva, a muzsikálók motorjaként megismert Erdélyi Lili Ada az idén új csapattal örvendeztette meg a lábatlaniakat. S ha hagyományok természetesen is keletkeznek azáltal, hogy megismétlünk sikeres rendezvényeket, akkor ez a rendezvény már szinte hagyományosnak nevezhet. S miként tavaly díjátadások emelték az ünnepet (a Lábatlanért közösségi munkát végzk kaptak díjat), így ez az idén sem maradt el. Díjazott lett 2004-ben Vértes Péter, aki Lábatlan utóbbi évekbeli fejldésében jelents szerepet játszott, mint építészmérnök, a Comenius pedagógiai program, mely a Mvészet összeköti a nemzeteket mottó égisze alatt, a tanulásban adottságaik következtében hátrányos helyzet tanulók mvészeti neveléséért vállal évek óta áldozatos munkát. A díjat Boda Csabáné Marika, a program vezetje vette át. Díjat vehetett át a Lábatlani Református Kórus (nevükben Török Gézáné Magdi néni, a kórus vezetje), a lábatlani közösségi rendezvényeken való folyamatos, magas szint részvételért. Elismerésben részesült a Lábatlani Nyugdíjas Hagyományrz Klub is, közösséget teremt és Karva testvérvárosunkkal kulturális szinten jó kapcsolatokat ápoló tevékenységéért. Végül, de nem utolsó sorban, Dinnyés István képvisel, a pénzügyi gazdasági bizottság elnöke, Lábatlan fejldéséhez hozzájáruló, és a közéletben kifejtett kimagasló munkájáért vett át oklevelet. (Az alábbiakban egy ígéretes újságíró-tanuló els szárnybontogatásait olvashatja a tisztelt olvasó. Reméljük, máskor is olvashatunk majd cikkeket az ifjú hölgytl. Kérem, fogadják szeretettel. A szerk.) ARTANGELI november 27-én ismét megtelt a Gerenday Közösségi Ház Rendezvényterme, igényes szórakozásra, mveldésre vágyó emberekkel. Az est els felében Török István polgármester úr néhány olyan polgártársunkat és helyi egyesületet részesített elismerésben, akik Lábatlan életében kiemelkedt alkottak, cselekven részt vesznek. Az elismerések átadása után az Artangeli hangversenye következett, eladásában gregoriánok, Kodály és Bartók mvek, sanzonok, Strauss dalok, operaáriák, Liszt és Bach zongoramvek hangzottak fel. Úgy gondolom, keveseknek ismers az Artangeli név, ezért szeretném az együttes tagjait pár mondattal bemutatni, hiszen megérdemlik. A társulat négy olyan emberbl áll (Börcsök Gizella Lilla, Erdélyi Lili Ada, Holics László, Slama György), akik teljesen különbözek, egy valami mégis összehozta ket: a zene mvelése, szeretete. Egy komolyzenei rendezvényen találtak egymásra, és hamar kiderült számukra, mindannyiukban egy kis gyöngyszem rejtzik, és úgy gondolták, együtt talán gyöngysorrá válhatnak. Céljuk, hogy ebben, a kultúrát mindinkább nélkülözni kívánó világban, a zenét határozottan népszersítsék, és ne csak eljátsszák. Az évek során olyan hírnévre tettek szert, amely csak kevés mvésznek adatik meg. Jól tudják, hogy minden zenemnek mondanivalója van, és azt maradék nélkül át kell adni a hallgatóságnak. Nekik ez sikerült. Sokakban felmerülhet a kérdés, hogy miért éppen Lábatlanra látogattak el. A társulat egyik tagja egy kirándulás alkalmával felfigyelt a felújított Gerenday kúriára, és magával ragadta annak múltat idéz hangulata, szépsége. Szerette volna a maga módján megajándékozni városunkat, amiért nem hagyta ebek harmincadjára ezt a nagy múlttal rendelkez épületet. Az ajándék a hangverseny volt, amelynél szebbet el sem képzelhetnénk, ugyanis a zene olyan helyekre képes elvinni, ahova a szavak nem. A hangversenyt követen a résztvevk megtekinthették Erdélyi Lili Ada kollázsait A n legyen virággá címmel és Jakab István akvarelljeit. Bevallom, jómagam most elször vettem részt hangversenyen, de élményekkel gazdagon tértem haza. Nagyszer dolog volt látni az emberek arcán a meghatottságot, és még nagyszerbb a tudat, hogy élnek még a világon és szkebb környezetünkben olyan mvészek, akiknek lelkébl lelkedzik a zene - Erdélyi Lili Ada kifejezésével élve. A hangverseny során nyilvánvalóvá vált számomra, hogy az Artangeli tagjainak számára egy-egy koncert nagy lelki feltöltdést jelent. A zene nekik szellemi, érzelmi megnyugvás. Végezetül, általánosságok helyett idézem Kodály Zoltán szavait: Zene nélkül igenis lehet élni, csak nem érdemes. Molnár Adrienn 6

7 Petfis hírek: 173 A városavatás ünnepségének megannyi eseménye köszön vissza a fotókról. Az Iskolagaléria 213. tárlatán Oláh Ferenc fényképész mutatta be képeit. Tárlatokon, ünnepségeken, a zenei eseményeken, sportversenyeken ott voltak a fotósok, újságírók. A cikkeket olvashattuk, és néhány képet is láthattunk, de érdekelt, hogy milyen más felvételek készültek az eseményekrl. Oláh Ferenc felajánlotta, hogy iskolánkban kiállítja a fotóit. A 173 darabos sorozatot a 8. osztályosok nézhették meg elször. A képek alapján felelevenítettük az eseményeket, választottunk kedvenc képet, és elemeztük azokat. Néhány technikai lehetséget is elmondott a mester. Egy hét alatt a diákok és felnttek is részesei lehetnek a fotókiállításnak. Köszönjük Oláh Ferencnek a rendhagyó rajzórát. Egy csokor levendula 12 pályam = 12 lehetség Ó.Zs. A Hölgyek Lábatlanért Klub tagjai remek ötlettel álltak el, amikor pályázatot írtak ki, hogy a jótékonysági báljuk bevételébl az iskolák szakköreit támogatják. A díjátadón aztán izgulhattunk, - mi lesz az eredmény? órakor szakkörrl érkeztem a Gerenday ház dísztermébe. Hamarosan kiderült, hogy pályázataink közül kett is díjazott lett: az erdei iskola programunk, és a kiállítás-látogatás sorozatunk. Az els és második díj mellé egy kedves levendulacsokrot kaptam Primuszné Jolitól, a klub vezetjétl. Köszönöm a gyerekek nevében a lehetséget, szeptemberben közös kiállításon mutatjuk be mindenkinek, miként sáfárkodtunk a ránk bízott javakkal. Ó.Zs. A városközpont megálmodója: Budapestrl érkezett hozzánk dr. Oláh M. Zoltán építész Helytörténeti pályázatunk miatt kerestem meg az építészt, a KONSTRUMA vállalat vezetjét, hogy néhány sort írjon dolgozatunkhoz. azonban ennél többet is vállalt, elküldte nekünk a városavatón kiállított tervrajzok színes fénymásolatait. Ezekkel ismerkedhettek diákjaink, majd november 19-én személyesen is felkereste a petfiseket. A osztályosoknak, így els kézbl volt lehetsége hallani a jöv Lábatlanáról. Elkísérte Kunfalvi Zoltánné Marika néni is, aki városunk építésze, és a településfejlesztési terv készítésérl mesélt. Azt hiszem az óra végén jobban értettük a mszaki rajzokat, és azt, hogy mit hozhat a jöv. Korallzátonyon sétálva november 26. Óvári Ki ne örülne annak, ha november végén (vagy bármikor) egy korallzátonyon sétálhatna? Ezért a csodáért a Természettudományi Múzeumig utaztunk Budapestre a petfisekkel, egy rendhagyó biológiaórára. Egy elsötétített terembe jutottunk, ahol lábunk alatt 60 cm mélységben, a korallszirtek színpompás telepei között halakat, kígyókat láthattunk. Elször félve léptünk a kivilágított üveglapra, de aztán a káprázat vitt bennünket. Olyan volt, mintha vízen járnánk! A falakon él koralltelepek és cikázó halacskák literes akváriumai világítottak. Olyanok, mint a megszület élet csodája a Föld múltjából. Megnéztük a Tollas dinoszauruszok kínai régészeti szenzációját, eljuthattunk egy afrikai tó partjára, utazhattunk Noé bárkáján. Volt, aki az óriás mamutot rajzolta, volt, aki a honfoglalás korszakának veremházait, másokat inkább a regék erdeje érdekelt. Feladatlapokon örökítették meg a Duna legendás halát, a vizát, vagy lelkesen ismerkedtek a korona ékköveivel. Az osztályosok rendhagyó múzeumi óráját a Petfi Iskola GYERMEKEK A HOLNAPÉRT Alapítványa támogatta. Köszönetül az iskolagalériában a következ héten beszámolnak ismereteikrl kiállítással, és sok fotóval. Kedvenc képünk a 22 méteres barázdás bálnával készült közös képünk, ahol a 2 tonnás csontváz alatt fotózkodunk! Munkájukat segítette az Internet, a színes képek és a felkészít órák. Köszönöm az osztályfnököknek a támogatást: Radnai Péternének, Balogh Tímeának, Urbánné Tóth Ildikónak. Ez a kiállítás - látogatás már része volt a tavaszi erdei iskola programunknak, ahol a négy selem közül a víz lesz a témánk. Akik többet szeretnének megtudni errl a múzeumról, azok a következ címen találnak információt: Óvári Zsuzsanna XIV. Gyermekolimpia November 18-án került megrendezésre a XIV. Gyermekolimpia a Petfi Sándor Általános Iskolában, a sajátos nevelési igény tanulók számára, mely a Fogyatékkal Élk Komárom-Esztergom Megyei Sportszövetség által kiírt pályázaton nyert pénzbl került megrendezésre. 23 tanuló 3 csapatban vetélkedett egymással sportvetélked keretében. Sor - és váltóversennyel kezddött a vetélked, ahol különböz ügyességi számokat kellett teljesíteni. Elkerültek a karikák, floorballütk, teniszütk és a különböz labdák. Versenyeztek a csapatok, hogy melyik csapatból tud több ember felállni egy zsámolyra. A tanulók itt nagyon találékonyan egymás hegyén-hátán álltak, illetve egymás nyakában ültek. A sportvetélked repertoárjában szerepeltek még az egyéni ügyességi versenyek is, melyek beleszámítottak a csapat pontszámába. A végeredmény igen szoros lett, a csapatok közt 1-1 pont különbség volt. Mindenki kifújhatta magát és következett az eredményhirdetés! Minden tanuló részesült nyereményben, labdát, gyümölcsöt kaptak. Az els csapat egy vándorkupát vehetett át, melyet minden évben a gyztes csapat tudhat majd magáénak. A második és harmadik helyezettnek sem kellett szomorkodnia, k is megkapták a kiharcolt helyezésért járó ajándékcsomagot! Gratulálok a tanulóknak, és további sportsikereket kívánok! Nyilas Andrea 7

8 Gratulálunk születésnapjukhoz: 85 éves: Kuczman István ( ) Puskás Józsefné ( ) 80 éves: Szcs Sándorné ( ) 75 éves: Hadházi Károlyné ( ) Születtek novemberben: Hoffmann Richárd és Radnai Tímea leánya Kíra Koós Ferenc és Juhász Hajnalka fia Máté Októberi újszülött még Szögi István és Maschl Krisztina fia, Marcell. Házasságot kötöttek: Szarka Gyula és Takács Erika. KONTÉNER SZÁLLÍTÁS A LEGOLCSÓBBAN!!! Sitt, homok, szemét stb. szállítása m 3 -es konténerben! Tel.: 06/70/ Redny, reluxa, harmonikaajtó, szalagfüggöny, szúnyogháló szerelése és javítása rövid határidvel. Lambériázást is vállalok. Hacsa Attila Lábatlan, Zsebeházi u. 25. Tel.: vagy 17 óra után Tüzel akció! Oroszlányi dió 1600,-Ft Oroszlányi dara 1600,-Ft Tokodi brikett 1940,-Ft Cseh dió 1700,-Ft Cseh dara 1600,-Ft Megrendelhet homok, sóder, zúzottk különböz méretben, termföld, jó minség istállótrágya. Tel.: vagy Lábatlan helytörténeti kiadványai és a legutóbb megjelent Lábatlanról szóló könyv megvásárolhatók a Gerenday Közösségi Házban, valamint a Vitéz Sághy Antal Közmveldési Könyvtárban. Megnyílt! Pepita Kreatív Bolt, Rákóczi F. U.65. Kreatív termékek (üvegmatrica, szalvéta, gyertyatechnika és sok más egyéb) Karácsonyi dekoráció, apró ajándékok, ötletek Írószer (mappák, füzetek, tollak) Képeslapok, díszcsomagolók Fénymásolás Szeretettel várjuk az érdekld és alkotó kedv kicsiket és nagyokat! Az ÉBI CUKRÁSZDA ünnepi ajánlata: Beigli, pozsonyi kifli tavalyi áron!!! Habkarika: nagy csomag 299 Ft, kis csomag 199 Ft, sós-édes teasütemények nagy választékban. Karácsonyi figurás torták! Rendelésfelvétel: Honvéd u. 45. Tel.: Rendrségi hírek Tájékoztatom a lakosságot, hogy Lábatlan város területén november hónapban az alábbi bncselekmények történtek: Bünteteljárás indult ismeretlen tettes ellen, aki e közötti idben lakatlefeszítés módszerével behatolt a lábatlani Rákóczi úton lév élelmiszerüzletbe, onnan cigarettát, kozmetikumokat, édességet tulajdonított el. Eljárás indult ismeretlen tettes ellen, aki én 19 óra és 21 óra közötti idben Lábatlanon, a Hullám vendéglben, a pénztárgép mellett elhelyezett C35 Siemens mobiltelefont, valamint iratokat tulajdonított el. Felhívom a tisztelt városlakók figyelmét, hogy területünkön elszaporodtak az olyan jelleg bncselekmények, melyeket nyitva felejtett gépjármvekbl történ lopással követnek el. Ezért kérem, hogy értékeiket ne hagyják rizetlenül, a gépjármveiket mindig zárják be, ha csak fél percre ugranak be valahová, akkor is tegyék meg, mert annyi id éppen elegend, hogy kiemeljék a nyitott autóból értékeiket. Közeleg a karácsony, ilyenkor nagyobb számban jelennek meg a házalók, adományt gyjtk. Kérem önöket, hogy legyenek körültekintek, és egy kicsit gyanakvóak, mieltt házukba, lakásukba idegent engednek be. A lopási szándékkal érkezk fleg az idsebb korosztályt célozzák meg, kihasználva jóhiszemségüket, esetleges figyelmetlenségüket. A karácsonyi nagybevásárlás során az értékeiket /fényképezgép, videokamera, kézitáska stb./ ne hagyják az ülésen, illetve jól látható helyen, mert a gépjármvet azért fogják feltörni. Próbálják a csomagtartóban elhelyezni, vagy lehetség szerint valaki maradjon a kocsinál, míg ügyeiket intézik. Higgyék el, hatékonyabban tudjuk megelzni a bajt, ha jobban vigyázunk értékeinkre. A körzeti megbízott decemberben is folyamatosan jelen lesz a közterületen, kérem, segítsék munkáját, problémájukkal szintén forduljanak hozzá. Nyergesújfalu, december 01. Borosháziné Végh Angéla r.szds. rsparancsnok Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a rendrség december 1-tl körzeti megbízotti irodát mködtet városunkban. A körzeti megbízotti tisztséget Kovács András rendr törzsrmester látja el, akivel a közeljövben bemutatkozó riportot készít szerkesztségünk. Ügyfélfogadási rend: minden második szerdán óráig Lábatlan, Piszkei ltp. fsz. 5. szám alatt. Polgármesteri Hivatal ZENG HÍREK A Gyermekétkeztetési Alapítvány évi karácsonyi élelmiszercsomag akcióra benyújtott pályázatunkat a kuratórium kedvezen bírálta el. Ezzel az egyenként Ft-os csomaggal 18 óvodás gyermek családjának szerezhettünk örömet. Az nevükben is köszönjük a kuratórium támogatását, illetve az adományozók felajánlásait. A Zeng Óvoda dolgozói 8

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/ PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/ Pápa Város Önkormányzatának Képviseltestülete a kulturális javak védelmérl és a

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN 3507/00102 Szakmai beszámoló Az idén immár hatodik alkalommal volt Múzeumok Éjszakája Kisvárdán. A késő

Részletesebben

2011.június XXI. évfolyam 6.szám BAJÓTI LAKODALMAS A BAJÓ TI Ö NKO RM ÁNYZAT LAPJA. Bajóti Kisbíró

2011.június XXI. évfolyam 6.szám BAJÓTI LAKODALMAS A BAJÓ TI Ö NKO RM ÁNYZAT LAPJA. Bajóti Kisbíró 1 Bajóti Kisbíró A BAJÓ TI Ö NKO RM ÁNYZAT LAPJA 2011.június XXI. évfolyam 6.szám BAJÓTI LAKODALMAS A vőfély elbúcsúztatja a menyasszonyt és a vőlegényt szüleitől,testvéreitől, barátaitól, Lakodalmas menet

Részletesebben

Pihenőház. 2007. november 8-án ünnepélyes keretek között megtörtént az alapkő letétele.

Pihenőház. 2007. november 8-án ünnepélyes keretek között megtörtént az alapkő letétele. Pihenőház A Szegedi Mozgássérültek Alternatív Egyesülete 2001. februárjában alapította meg a dr. Altorjay István Fogyatékos Gyermekek Nappali Intézményét, melynek fő feladata azoknak a halmozottan sérült

Részletesebben

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának Október első napján Énekel az iskola, elnevezésű programmal emlékeztünk meg a zenei világnapról. Elsősorban Bodoki Györgyné Betti néni volt segítségünkre ebben, ő volt az, aki megénekeltette az iskola

Részletesebben

A Lábatlan Város területén mköd. Gondozási Központ SZAKMAI PROGRAMJA

A Lábatlan Város területén mköd. Gondozási Központ SZAKMAI PROGRAMJA A Lábatlan Város területén mköd Gondozási Központ SZAKMAI PROGRAMJA Székhelye: Lábatlan Dózsa György út 19 Alapító szerve: Lábatlan Város Önkormányzata Mködési Területe: Lábatlan közigazgatási területe

Részletesebben

Nagyné Czinder Adrienn, Kenyeres Viktor, Rácz Szabolcs képviselk Némethné Hajzer Marietta jegyz

Nagyné Czinder Adrienn, Kenyeres Viktor, Rácz Szabolcs képviselk Némethné Hajzer Marietta jegyz Barbacs Községi Önkormányzat 9169 Barbacs, Kossuth utca 5. 22/2016.NY. Készült: 2016. január 12-én 17.00 órakor a barbacsi Önkormányzat tanácskozó termében megtartott ülésérl. Jelen vannak: Giczi András

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

MELLearN Konferencia Szegeden

MELLearN Konferencia Szegeden 9 9, 8$0 :, ()*(, %# ; A TARTALOMBÓL: Ünnep eltt 1 MELLearN Konferencia Szegeden 1 Új kihívások a felnttképzésben 2 MELLearN szimpózium az ONK-n 4 Rövid hírek 5 A MELLearN Egyesület vezetsége és munkatársai,

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2 0 1 3.

H Á Z I R E N D 2 0 1 3. Búzaszem Nyugati Óvoda 4400 Nyíregyháza, Búza u. 7-17. sz. Tel./fax: (42) 512-940 Email: buzaszemovi@gmail.com H Á Z I R E N D 2 0 1 3. Nyíregyháza, 2013. március 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 2. AZ ÓVODA NYITVATARTÁSI

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

Bizottság keretéből nyújtott támogatások év

Bizottság keretéből nyújtott támogatások év Bizottság keretéből nyújtott támogatások 2016. év Az egyes bizottságok keretéről és az alapítványok pályázati támogatási rendjéről szóló módosított 2/2006. (I.31.) önkormányzati rendelet 8. (6) bekezdése

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2011-2012-es tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2011-2012-es tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Molnár György igazgató

Jegyzőkönyv. Molnár György igazgató Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. II/12. sz. alatti székhelyén 2014. december 1-én 10.30-kor megtartott üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

ORSZÁGOS POLGÁRR SZÖVETSÉG

ORSZÁGOS POLGÁRR SZÖVETSÉG ORSZÁGOS POLGÁRR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: 1077 Budapest Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 14-334 13-863 Forgatókönyv az Országos Polgárr Napra Az Országos Polgárr Szövetség

Részletesebben

Az Országos Idegennyelvű Könyvtár és a Hogy az idegen nyelv ne legyen idegen Alapítvány I. Jótékonysági Árverése KATALÓGUS

Az Országos Idegennyelvű Könyvtár és a Hogy az idegen nyelv ne legyen idegen Alapítvány I. Jótékonysági Árverése KATALÓGUS SENKI TÖBBET? Az Országos Idegennyelvű Könyvtár és a Hogy az idegen nyelv ne legyen idegen Alapítvány I. Jótékonysági Árverése KATALÓGUS 2011. december 2. (péntek), 18 óra Amennyiben nem tud részt venni

Részletesebben

10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez EL TERJESZTÉS Tárgya: önkormányzatok gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése Készítette: dr. Szabó Tímea Tisztelt Képvisel -testület! A gyermekek védelmér l és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten

A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten 2015. október 21-25-e között Magyarországra látogatott A Drezdai Kórusakadémia Gyermekkara. A Singakademie Dresden 130 éves tradiciójával a németországi Szászország

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás MÁTÉTELKI HÍREK 25. szám Mátételke község Önkormányzatának friss hírei Képvisel -testületünk 2006. október 10-i ülésének anyagából 2006. október 17. Közérdek információk! A választási bizottság tájékoztatása

Részletesebben

PÁLYÁZATI LAP -2012 AZ ISKOLA A PÁLYÁZAT TARTALMI ÖSSZEFOGLALÁSA

PÁLYÁZATI LAP -2012 AZ ISKOLA A PÁLYÁZAT TARTALMI ÖSSZEFOGLALÁSA AZ ISKOLA Neve: Arany János Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Címe: 2541 Lábatlan Rákóczi út 112. Résztvevő diákok száma: 40 Tervezésben résztvevő pedagógusok száma: 6 Kapcsolattartó neve: Kapcsolattartó

Részletesebben

Határozati javaslatként a meghívóban szerepl napirendi javaslat elfogadását javasolja.

Határozati javaslatként a meghívóban szerepl napirendi javaslat elfogadását javasolja. Barbacs Községi Önkormányzat 9169 Barbacs, Kossuth utca 5. 91-5/2015.NY. Készült: Barbacs Községi Önkormányzat Képvisel-testülete 2015. május 26-án 17.00 órakor a barbacsi Önkormányzat tanácskozótermében

Részletesebben

Kedves Fesztivállátogató!

Kedves Fesztivállátogató! Kedves Fesztivállátogató! Szeretettel köszöntjük Önöket a tavaszi fesztiválok megrendezése alkalmából és örömmel invitáljuk programjainkra a siófoki Hajókikötőbe. Reményeink szerint olyan színvonalas programot

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

1. Módosuló rendelkezések. 1. A 10/2006.(V.31.) önkormányzati rendelete / továbbiakban (R) / 2. (3) b.) pontját hatályon kívül helyezi

1. Módosuló rendelkezések. 1. A 10/2006.(V.31.) önkormányzati rendelete / továbbiakban (R) / 2. (3) b.) pontját hatályon kívül helyezi ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Képvisel -testületének.../2013.(xii.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról és gyermekvédelem helyi szabályairól szóló- többször módosított 10/2006. (V.31.) önkormányzati

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére 5604-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2016. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Készítette: Prorok Mihály intézményvezető. Tartalom 1. Az intézmény békési egységének adatai... 3. 2. Fenntartó adatai...

Részletesebben

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet XVII. évfolyam - 2. szám 2016. Február A Magyar Kultúra Napjára kisiskolásoknak és óvodásoknak kiírt rajzpályázatra több, mint 40 rajz érkezett. Ennek eredményhirdetése következett, az eredmények a következők

Részletesebben

Nemzetiségi nap az első osztályban

Nemzetiségi nap az első osztályban Nemzetiségi nap az első osztályban November 10-én ismét nemzetiségi napot tartottunk az alsó tagozaton. Az első osztályosok közös programot szerveztek. Két vendéget hívtunk. A nap mesehallgatással kezdődött.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. évről Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. Tartalmi beszámoló a Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013-ban

Részletesebben

Juhász Gyula: Húsvétra

Juhász Gyula: Húsvétra Röjtökmuzsaj Önkormányzatának lapja IX. évfolyam 1. szám 2016. március Juhász Gyula: Húsvétra Köszönt e vers, te váltig visszatérő Föltámadás a földi tájakon, Mezők smaragdja, nap tüzében égő, Te zsendülő

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Dr. Lakos Roland polgármester, Bögös István, Gáspár János,

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata./2009. ( ) rendelete a fenntartásában mköd közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítésérl

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata./2009. ( ) rendelete a fenntartásában mköd közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítésérl Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata./2009. ( ) rendelete a fenntartásában mköd közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítésérl Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgylése a közoktatásról

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 03.-án megtartott testületi ülésén.

J E G Y ZŐKÖNYV. Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 03.-án megtartott testületi ülésén. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Helye: Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 03.-án megtartott testületi ülésén. Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Köszönti a testületi ülésen megjelenteket.

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre Készítette: apigyö képviselő-testülete és Oláhné Horváth Ildikó apigyö patronálója Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Radó Béla polgármester Balogh András képviselő Csatlós Csaba képviselő

Részletesebben

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség az idén is pályázatot hirdetett, A szó az első, a tett a második címmel, melynek célja a hagyományok ápolása, a kossuthi emlékek

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 34-36 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

KIEMELT JELENTŐSÉGŰ RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK 2002-2006-OS CIKLUSBAN.

KIEMELT JELENTŐSÉGŰ RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK 2002-2006-OS CIKLUSBAN. KIEMELT JELENTŐSÉGŰ RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK 2002-2006-OS CIKLUSBAN. 1.Lakóhelyi Környezet és településfejlesztés 2002. október - november. - Lakossági összefogással, gyalogos utak építése ill. felújítása

Részletesebben

ÁSZÁRI HÍREK 2 0 0 9. M Á R C I U S - Á P R I L I S

ÁSZÁRI HÍREK 2 0 0 9. M Á R C I U S - Á P R I L I S ÁSZÁRI HÍREK 2 0 0 9. M Á R C I U S - Á P R I L I S POLGÁRMESTERI HIVATAL HÍREI Tájékoztató a képvisel-testület 2009.03.17.-i ülésérl Március 17.-én kedden 15.00-kor tartott ülést a képvisel-testület,

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus évi beszámoló évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus évi beszámoló évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2015. évi beszámoló 2016. évi munkaterv 2 A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Miért? Alapvető fontosságúnak tartjuk, hogy az itt élő, illetve Tatán tanuló fiatalok megismerkedjenek az őket körülvevő környezettel, a város történetével és nevezetességeivel.

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 370/21/2016 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Szociális Bizottságának 2016. szeptember 15. napján 16.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének Határozatok: J E G Y Z Ő K ÖN Y V E 366/2016.

Részletesebben

Egyesületek éves beszámolójának tartalmi pontjai

Egyesületek éves beszámolójának tartalmi pontjai Beküldési határid : 2013. január 31. (Régióvezet nek és NOE Titkárságnak is!) Egyesületek éves beszámolójának tartalmi pontjai 1. Adatok a. Egyesület neve: NASOE, Nagycsaládosok Solymári Egyesülete b.

Részletesebben

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének 7/2009.(III.05.) rendelete

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének 7/2009.(III.05.) rendelete Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének 7/2009.(III.05.) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 6/2007. (III.30.) számú rendelet módosításáról Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

34 év után újra a Comenius Karon az OTDK

34 év után újra a Comenius Karon az OTDK 1. nap (2015. 04. 08.) 34 év után újra a Comenius Karon az OTDK 2015. április 8-án megkezdődött a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia 14. szekciójának háromnapos ülése. Az esemény főszereplői

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 4. szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 4. szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 4. szám Kedves Olvasó! Szeszélyes tavasz vége felé járva végre többször örülhetünk a várva várt melegnek. Az általunk kínált portékák is színesebbek, vidámabbak és nyarat idézik.

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Múzeumi nap 2.

Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Múzeumi nap 2. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Karácsony fénye Múzeumi nap 2. Múzeumi nap 2. tematika Múzeumi nap helye és ideje:

Részletesebben

Iskolai Közösségi Szolgálat a Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumában

Iskolai Közösségi Szolgálat a Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumában Iskolai Közösségi Szolgálat a Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumában Bodnár Lili Anna 9.A osztályos tanuló Debrecen-Budapest, 2015. november 19. Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziuma

Részletesebben

mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén

mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült 2012. szeptember 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén HATÁROZATOK: RENDELETEK: 81-83/2012. (IX.13.) 12-13/2012.(IX.14.)

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév)

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév) A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Dr. Fábiánné Balogh Edina tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán igazgató Fertőszentmiklós,

Részletesebben

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG hirdet a Kulturális és tudományos keretből elnyerhető támogatásra. A felosztható keretösszeg: 3 millió Ft. 1. A 2012. évben megvalósítandó ünnepi rendezvényekre, eseményekre, kiemelten az irodalmi, történelmi,

Részletesebben

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ 2015. 12. 11. Fontos információ Karácsonyi vásár - december 12. szombat Bethlehem - december 17. csütörtök Karácsonyi műsor - december 18. péntek Téli szünet - december 19-2016. január 4. Első tanítási

Részletesebben

XIV évfolyam - 12 szám 2013 December Meghívó Programajánló Az Örökzöld Nyugdíjas Klub meghívja klubtagjait 2013 december 18-án 16 órai kezdettel Karácsony és Névnapok ünneplésére a Dr Brusznyai Árpád Művelődési

Részletesebben

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója XVI évfolyam - 11 szám 2015 November Programajánló óvoda, iskola, ápolóotthon, Tompaháti Közösségi Tér karácsonyi műsora, az estet a Szegedi Miniszínház műsora zárja Hozzon egy díszt a falu karácsonyfájára!

Részletesebben

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Előzmények Projekt adatai: Kedvezményezett Projekt címe Projekt azonosítója Alsómocsolád Község Önkormányzata Mintaprogram a minőségi időskorért

Részletesebben

MELÓDIA KAMARAKÓRUS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET NAGYTÁLYA-MAKLÁR MELÓDIA KAMARAKÓRUS MUNKATERVE A 2015 ÖS ÉVRE

MELÓDIA KAMARAKÓRUS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET NAGYTÁLYA-MAKLÁR MELÓDIA KAMARAKÓRUS MUNKATERVE A 2015 ÖS ÉVRE MELÓDIA KAMARAKÓRUS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET NAGYTÁLYA-MAKLÁR MELÓDIA KAMARAKÓRUS MUNKATERVE A 2015 ÖS ÉVRE 2015 Tartalom Tartalomjegyzék 1. A kórus felépítése... 4 1. 1. Vezetőségi tagok... 4 1.2. Kórus tagok...

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

A FÖLDEÁKI ISKOLÁSOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY. módosított alapító okirata

A FÖLDEÁKI ISKOLÁSOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY. módosított alapító okirata A FÖLDEÁKI ISKOLÁSOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY módosított alapító okirata amely azért készült, hogy az I. pontban felsorolt alapító az 1959. évi IV. törvény, a Polgári törvénykönyv 74/'G. -aiban meghatározott rendelkezéseket

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az intézmény neve: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Rövid neve: EESZI Törzsszáma: 638089 2.) Az intézmény székhelye: 6922 Földeák, Zárda u. 2. 3.)

Részletesebben

Kedves Könyvtárlátogató!

Kedves Könyvtárlátogató! Kedves Könyvtárlátogató! Az Önök településén a Balassi Bálint Megyei Könyvtár által működtetett Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer biztosítja a könyvtári szolgáltatásokat. Ezzel a kérdőívvel arról szeretnénk

Részletesebben

Jegyzőkönyv Szerencs Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete október 30-án tartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv Szerencs Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete október 30-án tartott rendkívüli üléséről Szerencs Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Jegyzőkönyv Szerencs Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. október 30-án tartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Árvay Attila, Braun

Részletesebben

Beszámoló a Télen fűt, nyáron hűt - a nemezelés művészete (NTP- MKÖ ) foglalkozásairól

Beszámoló a Télen fűt, nyáron hűt - a nemezelés művészete (NTP- MKÖ ) foglalkozásairól Beszámoló a Télen fűt, nyáron hűt - a nemezelés művészete (NTP- MKÖ-15-0204) foglalkozásairól Konecsni György Kulturális Központ, Tájház és Városi Könyvtár Darányi Éva foglalkozásvezető 2015 decemberében

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA 2014.05.03. 05:22 szerző: Bertalan Melinda Veszprém gazdag zenei kultúráját a kiváló ének-zenei oktatás alapozta meg hangzott el a Veszprémi Történelmi Szalon 11. rendezvényén

Részletesebben

ADATLAP MINTA. AZ AJÁNLÓ MEGNEVEZÉSE Előadó_egyéni_művészeti ág megnevezése_település.pdf Kézműves_egyéni_termék megnevezés_település.

ADATLAP MINTA. AZ AJÁNLÓ MEGNEVEZÉSE Előadó_egyéni_művészeti ág megnevezése_település.pdf Kézműves_egyéni_termék megnevezés_település. ADATLAP MINTA Az alábbi adatok feltöltése szükséges, értelemszerűen a relevánsak. - Név (csoport/egyéni alkotó) - Elérhetőségek (cím, e-mail, telefonszám, honlap) - Képviselő neve, elérhetőségei - Művészeti

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2009.április 21-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Jegyzőkönyv. Készült: 2009.április 21-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének Jegyzőkönyv Készült: 2009.április 21-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós Csaba

Részletesebben

Képek a Gondozási Központ életéből

Képek a Gondozási Központ életéből 2010. május 5 Képek a Gondozási Központ életéből Várják az ebédet! Mini ló - mini lovas A gyerekek táncoltak az időseknek A Népdalkör Anyák Napi műsora MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt 2010. május 30-án

Részletesebben

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A ÉVRŐL

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A ÉVRŐL KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A 2015. ÉVRŐL A Csengőszó Császártöltési Iskolai Alapítvány alapvető célja a Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola tanulóinak támogatása.

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: I.B.4291-10/2009. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Perkupa község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. szeptember 10-én tartott képviselő-testületi ülésről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Perkupa község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. szeptember 10-én tartott képviselő-testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Perkupa község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. szeptember 10-én tartott képviselő-testületi ülésről Jelen vannak: Molnár Zoltán polgármester Juhász Imre alpolgármester

Részletesebben

PÉNZBELI ELLÁTÁSOK. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

PÉNZBELI ELLÁTÁSOK. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ELLÁTÁSOK A gyermekvédelmi törvény valamint Enying Város Önkormányzatának 6/2006. (III.31.) sz. rendelete alapján adható pénzbeli ellátások városunkban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,

Részletesebben

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének (Hatályos: 2012. április 15-től) Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2003.(XII.1.)Kt. rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, és a településtisztaság

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-5/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

DUNASZERDAHELY VÁROS

DUNASZERDAHELY VÁROS DUNASZERDAHELY VÁROS Dunaszerdahely Város 2015/21. sz. (2015. november 24.) a város hatáskörében működő iskolákban és iskolai intézményekben a részleges költségtérítésre irányuló járulék összegének meghatározásáról

Részletesebben

2010/2011-es tanév GRATULÁLUNK!

2010/2011-es tanév GRATULÁLUNK! MŐVÉSZETOKTATÁS 2010/2011-es tanév GRATULÁLUNK! II. Látványtánc Európa - bajnokságot 2011. június 3-5-ig rendezték meg Kaposváron. Perdülı táncegyüttesünk is bejutott az Európa - bajnokságra, az országos

Részletesebben

2014. november. Beled Város Önkormányzatának hírei. Születésnapi köszöntő

2014. november. Beled Város Önkormányzatának hírei. Születésnapi köszöntő 2014. november Beled Város Önkormányzatának hírei Születésnapi köszöntő A napokban köszöntöttük Seregély Bálintnét 90.születésnapja alkalmából. Otthonában kerestük fel Irma nénit Dr. Gál László jegyző

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 54/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Nemesszalók,

Részletesebben