Öröm látni a gyökerekhez történ visszanyúlást, a régiek megbecsülését. Ez az igazi jöv záloga! Szeretettel: Dr. Tulassay Tivadar

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Öröm látni a gyökerekhez történ visszanyúlást, a régiek megbecsülését. Ez az igazi jöv záloga! Szeretettel: Dr. Tulassay Tivadar"

Átírás

1 LÁBATLANI HÍRMONDÓ Meghívó Szeretettel meghívunk minden kedves érdekldt a lábatlani református templomban, december 11-én, szombaton, délután 2 órakor tartandó ökumenikus hálaadó istentiszteletre, valamint emléktábla-avatóra, melyet Nedeczki Sándor születésének 350. évfordulója alkalmából tartunk. Nedeczki Sándor, Lábatlan katolikus vallású földesura, II. Rákóczi Ferenc oroszországi diplomatája volt, akit egyes feltevések szerint a református templomban temettek el. Kérjük, hogy megjelenésével tisztelje meg az alkalmat. Református Egyházközség TÉRAVATÓ Egy-egy nemes ember emléke még sokáig él az utókorban. Felemlegetjük tetteit, anekdotázunk róla, vele kapcsolatos emlékeinket idézzük. Aki méltó rá, arról utcát, teret neveznek el az utódok. Ez történt november utolsó hétvégéjén is Lábatlanon, amikor csendes, ám annál szívélyesebb ünnepség keretében került leleplezésre Dr. Tulassay József emléktáblája az Egészségház eltti téren. Lábatlan Város Képvisel Testülete Tulassay térnek keresztelte el a teret, s e döntés vált valósággá november 27-én. Az avató ünnepséget megtisztelte megjelenésével Dr. Tulassay Tivadar, a Semmelweis Ignác Orvostudományi Egyetem rektora, Tulassay József az egykori körorvos, Lábatlan, Piszke, Sütt orvosának unokaöccse, családjával. Az alábbi Illyés idézetet hallhattuk tle az emléktábla leleplezését követen: (Az idézet után közzé tesszük azt a néhány sort is, amit a doktor úr a Gerenday Közösségi Ház Emlékkönyvébe írt. E számunkban olvashatják Nádasiné Balatoni Anna emlékez sorait is Dr. Tulassay Józsefrl. A szerk.) Ha tönkrement is, újra építhet Kerítés, ház, Haza. Egy a titka: csak kezdd el! Fiadnak kell majd folytatnia. (Illyés Gyula) Nagyra becsült, szinte tisztelettel és a piszkei emberek tenni akarása eltti fhajtással ajánlom a fenti sorokat. Öröm látni a gyökerekhez történ visszanyúlást, a régiek megbecsülését. Ez az igazi jöv záloga! Szeretettel: Dr. Tulassay Tivadar Mindenszentek, Halottak napja volt Egyik legszebb novemberi ünnepünk e két nap. Az élk emlékeznek. Emlékek elevenednek. A temetk élettel telnek, élk révednek a múltba, gyertyák gyulladnak, talán a szívekben is. Virágot tán sose látni ennyit. Ismersök köszöntik egymást itt és Odaátról is. Beszámolunk Nekik a jelenrl, elmondjuk terveinket, beszélgetünk egymással, csak úgy némán. Mosolygunk gyermekeinkre, szép így együtt. Az élet él és élni akar. Csendes elmélyedés, kinek, kinek a maga temetjében, kinek az ország túlsó végében, kinek helyben. Jövre újra felkeressük emlékeinket, hiszen így marad életben a hagyomány. (a szerk.) MÁRTON, ERZSÉBET, KATALIN, ADVENT, MIKLÓS November 11-e Márton napja. Kedves savariai püspökünk, amikor egy koldussal találkozott, ráborította köpenyét. Kiderült: a koldus Jézus Krisztus. Egész Európa szentként tiszteli. Manapság a bséggel idézzük a koldusságot, azaz libát eszünk Márton napján. A régiségben ekkor fejtették elször a bort. Böjtöt is tartottak Mártontól karácsonyig, ezzel várva az ünnepet. Erzsébet gyógyított, istápolta a szegényeket. Atyja gazdag lakomáiból gyakran csempészett finom falatokat a palota eltt ácsorgó szegényeknek, apja tilalma ellenére. Egy ízben apja rajtakapta, s kérdezte, mit visz a kötényében? Rózsákat - felelte. S valóban rózsává vált az élelem. Más alkalommal férje, Lajos, távol volt. Erzsébet egy beteg koldust fektetett a hitvesi ágyba. A besúgók jelentették Lajosnak. hazarohant. Amikor feltépte a takarót az ágyban fekvrl, kiderült, hogy az Jézus Krisztus. Katalint, az alexandriai királylányt, álmában Jézus Krisztus gyrvel eljegyezte. A császár kísértésének ellenállt, így lefejezték. Testébl gyógyító olaj folyt, vagy folyik a mai napig. Advent várakozás az igazra, szépre, jóra, az újjászületre. Felkészít bennünket az évenként megújuló teremtésre, a téli napfordulókor újra és újra megszület Fény Jézus várására. Eljön, higgyétek el. Miklós szánján éppen most ment el. (a szerk.). 1

2 Tájékoztató a képvisel-testület november 30-i ülésérl. A testület megvitatta és elfogadta az önkormányzat I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót. Az önkormányzat bevételei 85 %-ban, a kiadások 77 %-ban kerültek teljesítésre, mindkét esetben az idarányos értéknél magasabb arányban. Idén harmadik alkalommal került sor a költségvetési rendelet módosítására, melynek eredményeként a költségvetés bevételi és kiadási fösszegét e Ftban állapította meg a testület. A rendeletmódosítást a képvisel-testületi határozatok, bels átcsoportosítás, valamint kötelez feladatellátással kapcsolatos elirányzat módosítás tette szükségessé. Módosításra került a temetkrl és a temetkezési tevékenységrl szóló 23/2000. számú önkormányzati rendelet is. A Komárom-Esztergom Megyei Temetkezési Kft. beszámolója alapján az egyes sírhely díja 4000 Ft-ra, a ketts sírhely díja 8000 Ft-ra emelkedett. Napirendre került az önkormányzat évi költségvetési koncepciója. A Kormány a gazdaságpolitika f vonásairól, célkitzéseirl még nem adott tájékoztatást, ezért a koncepcióban a évre meghatározott költségvetési törvényjavaslat irányszámai szerepeltek. A képvisel-testület a évre vonatkozó irányelveket az alábbiakban fogalmazta meg: a költségvetés egyensúlyának megrzése, szociális ellátások jogszabályok szerinti teljesítése, járóbeteg szakellátás mködésének folyamatos biztosítása, folyamatban lév beruházások befejezése, a településfejlesztés küls forrásokkal történ megvalósítása, szemétdíj bevezetése a kommunális adó csökkentése mellett, valamint az építményadó felemelése. Egyebek között szerepelt az Esztergom-Nyergesújfalu Kistérségi Területfejlesztési Társulás szerzdésének módosítása, a Közép-Dunántúli Regionális Egészségügyi Tanács alapító szerzdésének elfogadása. Az Idsek Klubja a jövben Gondozási Központ Lábatlan néven mködik, összhangban az ellátott tevékenységek szerinti törvényi meghatározással. Schantzl Edit, jegyz Menetrend A Zrínyi ltp. és az Egészségház között közleked kisbusz menetrendje az alábbiak szerint alakul: Indul Indul Indul megállóhely Zrínyi ltp. 7:10 8:30 12:10 Munkásotthon 7:12 8:33 12:12 Sallai utca 7:15 8:35 12:14 Kistemplom 7:17 12:15 Hsök tere 7:21 8:38 12:16 Kistemplom 7:22 8:39 12:17 Zalka ltp. 7:24 8:40 12:19 Piszkei temet 7:25 8:41 12:21 Egészségház 7:27 8:44 12:22 Piszkei ltp. 7:31 8:47 12:26 József A. (faház) 7:35 8:52 12:30 Egészségház Az Egészségháztól vissza 9 és 10 órakor indul járat. Polgármesteri hivatal Tisztelt Vállalkozók! Az idei évben is szeretnénk folytatni azt a hagyományt, hogy a települést adventi fénybe öltöztetjük. Kérem, Önök is járuljanak hozzá a saját területük díszítésével, kivilágításával. Együttmködésüket köszönjük. Polgármesteri hivatal Lábatlan Város Önkormányzat Képvisel-testületének a helyi környezet védelmérl szóló 23./2004. (IX. 22.) számú rendelete az ingatlanok és közterületek tisztántartására vonatkozóan az alábbi pontokat tartalmazza: (1) A város területén lév ingatlanok tisztántartásáról az ingatlanok tulajdonosai, tényleges használói kötelesek gondoskodni, továbbá kötelességük, hogy ingatlanukat megmveljék, rendben tartsák, gyomnövényektl megtisztítsák. (2) Az önkormányzati tulajdonú közterületek szervezett, rendszeres tisztántartásáról, portalanításáról, általános jelleg takarításáról, síkosság-mentesítésérl, a szilárd burkolatú utak tisztántartásáról, szeméttárolók kihelyezésérl, ürítésérl az önkormányzat gondoskodik. (3) Aki a közterületet beszennyezi, köteles a szennyezdést megszüntetni. (4) Az ingatlan eltti járda, lépcs tisztántartása az ingatlan tényleges használójának kötelessége. Intézmények, kereskedelmi és vendéglátó-ipari egységek és más elárusítóhelyek eltti járdaszakaszt a tényleges használónak kell tisztántartani függetlenül attól, hogy a hulladék, szemét üzleti tevékenységbl származik. Ez a kötelezettség kiterjed a hóeltakarítással, a síkosság megszüntetésével kapcsolatos feladatokra is. (5) A tényleges használó kötelessége a járda mellett növ gyomnövények irtása, a járdára kinyúló ágak és bokrok megfelel nyesése. (6) Ónos estl, jégtl, hótól síkossá vált járdán szükség szerint naponta többször gondoskodni kell a síkosság megszüntetésérl. Erre bomló, szerves anyagot nem tartalmazó szóróanyagot (pl.: homok, hamu, frészpor, kporliszt) kell használni. A tüzelés után visszamaradt darabos, sérülést okozására alkalmas anyagot tilos használni. Só felhasználását lehetség szerint kerülni kell. A szóróanyag beszerzésérl a tisztántartásra kötelezettnek kell gondoskodni. (8) A járda és a közút síkosság-mentesítését a tisztántartásra kötelezettnek a közlekedésbiztonsági szempontok figyelembevételével kell elvégeznie. Kérjük tehát a Tisztelt Lakosokat, hogy az esetleges balesetek elkerülése végett, szíveskedjenek a helyi rendeletben foglaltakat betartani, az ingatlanuk eltt a havat és a jeget eltakarítani, segítve az önkormányzat munkáját! Együttmködésüket köszönjük. ÉRTESÍTÉS Értesítjük a lakosságot, hogy december 31-ig az Egészségházban mköd pszichiátriai szakrendelés szünetel január 1-tl a szakrendelést dr. Horváth Mária pszichiátriai, neurológiai és addiktológus szakorvos fogja ellátni. Kérjük a szakellátásra szoruló betegeket, hogy a rendelés kies idejére, vegyék fel háziorvosukkal a kapcsolatot. Szíves megértésüket köszönjük. Polgármesteri hivatal 2

3 Kedves Lábatlaniak! Várjuk együtt a karácsonyi szentestét! December 23-án, délután útra kelünk, hogy a város különböz pontjain daloljunk, ünnepi hangulatot teremtsünk. Kérjük, énekeljenek velünk és gyújtsunk meg közösen egy szál gyertyát az ünnep tiszteletére. Szeretnénk karácsonyi utcai éneklésünkkel az elkövetkez években egy szép hagyományt teremteni. Szándékunkat csak a rendkívüli idjárás vagy az egészségi állapotunk törheti meg. Fogadják szeretettel e gondolatot és dalainkat! Útvonalunk: Zalka M. ltp. 56-os emlékpark Hsök tere Március 15. tér (volt mozi) Piszkei lakótelep. Az Idsek Klubja Asszonykórusa Töltse nyugdíjas napjait az Idsek Klubjában! Szeretettel várunk minden lábatlani nyugdíjast, vagy bárkit, aki valamilyen segítségre szorul. Intézményünk a Dózsa György út 19 szám alatt található. Tel: Busszal is jól megközelíthet, a Zalka Máté lakótelepi buszmegállóval szemben, a volt Huszák tanár úr házában mködik intézményünk. Az Idsek Klubja mködése A klubtagokkal szakmailag felkészült mentálhigiénés asszisztens végzetséggel rendelkez gondozón foglalkozik. Minden év decemberében a klubtagokkal közösen megtervezett munkaterv alapján folyik az éves foglalkoztatás az idsek idejének hasznos eltöltésének érdekében. Ez a munkaterv az év folyamán az adódó lehetségek kihasználásával még bvül (kirándulások, eladások). Cél a programok szervezésénél, hogy minél több ids embert meg tudjunk mozgatni, be tudjunk vonni az éppen aktuális szabadids tevékenységbe. Programjainkat megbeszéléseken ismertetjük a klubtagokkal, valamint a Falu Tévében és a Lábatlani Hírmondóban közzé tesszük. Folyamatos kézmves foglalkozásokkal biztosítunk gondozottjainknak hasznos elfoglaltságot. Rendelkezésre áll még televízió, valamint videó a foglalkozásokon kívüli szórakozásra. Társas játékok, kártyázás valamint a heti újságok olvasása is mind a nyugdíjasok rendelkezésére áll. Napi csoportos tornával próbálunk az egészség megtartásához hozzájárulni. Hivatalos levelek, segélykérelmek, egyéb levelek megfogalmazásában, ha szükséges megírásában, segítünk. Mentális problémájuk megoldását segít beszélgetésekkel segítjük. További szolgáltatások: Szolgáltatásainkhoz hozzátartozik az alapvet szükségletek minél szélesebb kör kielégítése. Ilyenek az étkeztetés, a higiénia biztosítása, az egészségügyi ellátás. A higiénia ellátására szolgál a két fürdszoba, a mosókonyhában található mosógépek, vasaló. A klubtagok és a helyben fogyasztó étkezk számára, az étkezés az ebédlben történik szép, kulturált körülmények között, az ételt a konyhai dolgozók szolgálják fel. A tagok egészségi állapotát gondozónk kísérik figyelemmel. Rendszeresen mérnek vérnyomást, és a kéréseknek megfelelen íratnak fel gyógyszereket. Kisebb rosszullétek esetén segítséget nyújtanak. Orvosi segítségnyújtás szüksége esetén, a háziorvosok állnak a klub rendelkezésére. Egyéb szolgáltatásunk, hogy havi egy alkalommal ingyenes fodrász jön a klubba, így hajvágást igényelhetnek a klubtagok. Pedikrös szükség esetén jön az intézménybe, e szolgáltatásért térítést fizetnek az igénylk. Mködik az intézményben gyógyászati segédeszköz kölcsönzés és forgalmazás, a lábatlani lakosok számára ingyenes a kölcsönzés. Fontosnak tartjuk intézményünk szolgáltatásainak folyamatos ismertetését a lakossággal, amelynek céljára tájékoztató füzetet készítettünk. Ezeket látogatások alkalmával a gondozónk viszik az újonnan felkutatott idseknek, valamint az orvosaink ajánlják betegeiknek és a polgármesteri hivatal szociális eladói is klienseiknek. A klub szolgáltatásai ingyenesek. Étkezést tudunk biztosítani, akik koruk vagy egészségi állapotuk vagy szociális helyzetük miatt ezt igénylik. Az étkezés a napi egyszeri f étkezés biztosítását jelenti, amelynek formái: kiszolgálással egyidej helyben fogyasztás az ebédlben elvitel lakásra kiszállítás Az ebédet segédgondozónk szállítják az igénylk otthonába. Az étkezésért nyugdíj alapján térítési díjat kell fizetni, amit a képvisel-testület évente egy alkalommal, az éves költségvetés tervezésével párhuzamosan felülvizsgál. Az ellátás igénybe vételének módja önkéntes, az ellátást igényl, illetve törvényes képviselje kérelmére, indítványára történik. Házi segítségnyújtás keretén belül gondoskodunk azokról az idskorú személyekrl, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erbl nem képesek, és róluk mások nem gondoskodnak. Valamint azokról a betegekrl, fogyatékos személyekrl, valamint szenvedélybetegekrl, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de egyébként önmaguk ellátására képesek. Testi higénia biztosítása, bevásárlás, tüzel beszerzése, bekészítése, begyújtás, gyógyszerfelíratás, beszerzése, kiadagolás stb. A gondozásért óránkénti térítési díjat kell fizetni. Forduljon hozzánk bizalommal! S. Kovácsné Berta Andrea, az Idsek Klubja vezetje M E G H Í V Ó Szeretettel meghívunk minden kedves lábatlani lakost a Rákóczi Ferenc Mveldési Házba, a december 19-én, vasárnap délután 15 órakor kezdd MINDENKI KARÁCSONYA ünnepségre. A msorban szerepelnek a Zeng Óvoda óvodásai, az Arany J. Ált. Iskola diákjai, az Idsek Klubja és a Lábatlani Református Kórus. A vendégeket busz szállítja, ami a Hsök terérl indul 14 órától folyamatosan, megáll a buszmegálló helyeken. A rendezk süteménnyel, forralt borral, teával vendégelik meg a jelenlévket. Töltsük el együtt, békében és szeretetben, e szép, meghitt ünnepet. Nyugdíjas Hagyományrz Klub 3

4 Hölgyek Lábatlanért A Hölgyek Lábatlanért Klub által kiírt pályázatra - tehetséges fiatalok támogatása - 12 pályamunka érkezett. Valamennyi pályázatról elmondható, hogy igényes és tartalmas, így nehéz volt számunkra a döntés, hogy melyeket díjazzuk, mert szívünk szerint minden pályázót jutalmazni szerettünk volna. Öttagú bíráló bizottságot hoztunk létre, mely bizottság értékelési szempontsor alapján, a formai és tartalmi jellemzket figyelembe véve hozta meg döntését. A díjkiosztó ünnepségre november 12-én került sor, melyen meghívottként a polgármester úr, az intézményvezetk és a pályázók vettek részt. A sikeres pályázók a következk: Els helyezést ért el: Óvári Zsuzsanna, Petfi Sándor Általános Iskola Az erdei iskola megszervezésének költségeihez kért hozzájárulást. A pályázat három évre visszamenen bemutatja az erdei iskola programjait, mely programok minden évben egy-egy érdekes témához kapcsolódnak: Honfoglalás, reneszánsz és Mátyás király, Nobel díjasok, 2005-ben pedig a négy selembl a víz lesz a téma, mely a tábor életét meghatározza. Az elnyert összeget hajójegyre és múzeumi belépkre szeretnék fordítani. Díja: Ft Második helyezést ért el, két pályázó. Egyikük, az Arany János Általános Iskola kerámia szakköre. Vezetje, Albert Eszter, fazekaskorong és kézi szerszámok vásárlására pályázott, hogy minél több gyermek ismerkedhessen meg a fazekas mesterséggel, eljuthassanak múzeumokba és kiállításokra. Díja: Ft. A másik második helyezett Óvári Zsuzsanna, Petfi Sándor Általános Iskola enyhe fokban sérült diákok kerámia szakköre vezetje. Pályázatából kitnt, hogy az enyhe fokban sérült gyermekek milyen tehetségesek, és milyen fantasztikus dolgokat tudnak alkotni. A díj összegét múzeumi kiállítások megtekintésére és az odautazás költségére fordítják. Díja: Ft. Harmadik helyezést szintén két pályázó ért el. A Molnárné Harkai Marianna által vezetett, az Arany János Általános Iskola kézmves szakköre gyöngyfzéshez és selyemfestéshez szükséges alapanyagok vásárlására nyert Ft-ot, valamint Albert Eszter, az Arany János Általános Iskola grafika szakköre vezetje. A szakkör ebben az évben indult, sokszorosító grafikával foglalkoznak, melyhez linómetsz késeket, festékez hengert, grafikai présgépet szándékoznak vásárolni. Díja: Ft. A díjkiosztó után süteménnyel és frissítkkel láttuk vendégül a megjelenteket. Jó hangulatban, baráti beszélgetéssel tettük emlékezetessé ezt a napot, remélve, hogy hagyományteremt vállalkozásunk sikeresen folytatódik. Ráczné Fülöp Erzsébet, Hölgyek Lábatlanért Klub Tulassay- tér Az egészségház eltti gyönyör teret a jövben Tulassay térnek nevezzük. A megemlékezés méltó ahhoz az orvoshoz, aki évtizedeken át gyógyította Sütt, Piszke és Lábatlan gyermekeit és felntt betegeit. Nagy tekintély ember volt, akihez nemcsak betegségükben fordultak az emberek, hanem életük nehéz helyzeteiben is kikérték és megfogadták tanácsait. Az idsebb slakosok akkori betegei még emlékeznek a doktor úrra. Azoknak, akik nem ismerték, szeretnénk röviden bemutatni az egykori körorvost, és megemlíteni néhányat a számtalan ránk maradt, vele kapcsolatos anekdotából. Nemes Dr. Tulassay József (1895. nov máj. 01.). Középiskoláit szülvárosában, Léván, valamint Esztergomban, az egyetemet Budapesten végezte ban szerzett diplomát. Ebben az évben feleségül vette Sziklay Kálmán huszár ezredes leányát, Sziklay Erzsébet Zsuzsannát ( ). Gyermekük nem volt ben került Piszkére, ahol fállásban 1952-ig, mellékfoglalkozásban 1968-ig praktizált. Fiatal orvosként feleségével a korábbi községi orvosi rendel épületében laktak, majd átköltöztek a szüli házba, az ún. Sziklay kúriába. Dr.Tulassay József 1970-ben aranydiplomás orvos címet kapott az egyetemtl. 47 évig gyógyított. Az idsebbek még emlékeznek a csaknem mindig gyalogosan közleked doktor úrra, amint felöltjét két ujján maga eltt tartva, másik kezében a méretes orvosi táskáját cipelte. Gondolataiba merülve, kimért léptekkel fáradhatatlanul ment egyik betegétl a másikhoz. Kocsira ritkán ült, csak sürgs hívás esetén. 4

5 Gyakran látták, amint még fogvacogtató hidegben is úszósapkában, fürdköpenyben, lesétált a Sziklay patak partján a Dunára, hogy árral szemben leússza a magának kiszabott távot. Egészségesen élt. Egyszer mondta is a gyönyör kertben éppen indiánosdit játszó gyerekek közül az egyiknek: Tudod fiam, bolondok az emberek. Negyven éves korukig mindent megtesznek, hogy tönkre tegyék az egészségüket, negyven éves koruk után pedig mindent elkövetnek, hogy visszanyerjék. A mostani tér helyén korábban egy bolt állt, ahova hetenként betért a doktor úr, hogy megvásárolja a számára megrendelt kvarglit (ers, átható szagú, puha, érett, pogácsa formájú sajt). Fogorvosi képesítést is szerzett. Köztudott volt, hogy nagyon sajnálta fogfájós betegeit, ezért kisebb pihenk közbeiktatásával, igencsak elhúzódott a fogorvosi beavatkozás. Az iránta megnyilvánuló tisztelet és megkérdjelezhetetlen tekintély nem volt akadálya annak, hogy leüljön dolga végeztével a meglátogatott család asztalához, hogy a jó szívvel kínált ételt jóízen elfogyassza. A háború alatt Sütttl - Nyergesig a doktor úr tartotta a frontot, azaz gyógyította a betegeket és sérülteket, elssorban a Gerenday-ház pincéjében kialakított ideiglenes rendelben. Amikor kemény telek jártak, a befagyott Duna jegén átment Karvára, hogy az ottani betegek segítségére legyen. Örülök, hogy ennek a köztiszteletben álló, évtizedekig a községet szolgáló személynek a neve ily módon is fennmarad az utókor számára. Nádasiné Balatoni Anna ny. könyvtáros Nyitott pinceajtók Rohoncon A Márton-napot megelz hétvégén új ötlettel rukkolt el testvérvárosunk, Rohonc ben elször rendezték meg a Nyitott Pinceajtók Rechnitz-ben programot, azaz az újbor megkóstolásának szent eseményét. Minden szlsgazda részt vehetett a programban, aki csak akart. A lényeg az volt, hogy szívélyesen fogadja vendégeit a hétvége mindkét napján, délután ketttl, este nyolcig. Technikailag úgy bonyolódott a dolog, hogy minden vendég, aki ezt a bortúrát szervezte programként magának november 8-9-ére, egy meghatározott összeg befizetését követen, birtokba véve egy Rechnitz feliratú poharat, valamint egy térképet, amelyen névvel, címmel pontosan fel volt tüntetve a 15 nyitott pince, borturistaként nyakába vette a hegyet, s kedvére kóstolt mindenféle nektárt, de leginkább Olaszrizlinget, Chardonnay-t és Kékfrankost Lábatlanról is érkezett majd kéttucatnyi vendég, s a vélemények egyhangúlag sikeresnek, s talán tanulságosnak is nevezik a sógorokkal, s boraikkal való újbéli találkozást ahogy én tudom. Tanulságosnak is, hiszen lenygöz az a technikai felkészültség, amivel a borral bánnak odaát. Mindenütt saválló tartályokat látni korszer ht-ft berendezésekkel, présekkel, címkéz-dugózó, tán kávét fzni is tudó masinákkal. Széchenyi jut eszembe, aki gzgépeket, vasutat látott Angliában, akkor, amikor itthon még omnibusz sem volt, de még híd sem Buda és Pest között. Hála a jó Széchenyinek, azért hamarosan lett. Talán nekünk ma nagyobb a reményünk, hogy hamarabb lehetünk a hazai kispincészetek Széchényijei, mint amilyen gyorsasággal a Reformkor fejldött a maga Széchenyije idején, hiszen, ahogy megtudtuk, EU-s pénzekbl korszersítették pincéiket barátaink. Nos, visszatérve Rohoncra, a program tényleg jól sikerült. Reméljük lesz folytatása, s talán nem csak Rohoncon, hanem a lábatlani szlhegyeken is. Táncház (a szerk.) December 11-én, szombaton táncházba várjuk a magyar népzene és néptánc iránt elkötelezetteket, valamint mindazokat, akik szeretnek táncolni, táncokat tanulni. A program 16 órakor kezddik a Rákóczi MveldésiHázban JÁTÉK Gerecse Tájvéd Egyesület Ismerseinktl, barátainktól gyakran halljuk, hogy miután a Lábatlani Hírmondó a helyi közéletrl számol be részletesen, ezért sokan az els bettl az utolsóig elolvassák. Ez természetesen örömmel tölti el a szerkesztt, és a szerkesztség minden tagját. Mégis gyakran elfordulnak figyelmetlenségbl, vagy a nyomdai tevékenységbl adódó bosszantó hibák. (Persze országos lapokban is.) Hogy még jobb és hibátlanabb legyen a mi újságunk, egy játékot találtunk ki. Szándékosan elrejtünk három helyesírási hibát az újság hasábjain, s játszani vágyó olvasóinkat kérjük, keressék meg azokat. A játék háromfordulós, tehát mostantól, ezt a számunkat is beleértve, három számból kell a számonként három, szándékosan elrejtett helyesírási hibát megtalálni. Természetesen több hibát szabad találni, de azt a hármat, mindenképpen meg kell találni, ha versenyben akarnak maradni játékosaink. A három forduló gyztesét, egy a nevével gravírozott értékes golyóstollal jutalmazzuk. A megfejtéseket, kérjük a polgármesteri hivatal portáján leadni névvel és címmel ellátva. Csak az így megjelölt pályázatokat tudjuk figyelembe venni. Sok sikert minden versenyznknek! A szerkesztség 5

6 HAGYOMÁNY KELETKEZIK November 27-én, ádvent elestéjén, ünnephangoló hangversenyen köszönthették egymást a Gerendayban a lábatlani polgárok. Az egész nap valahogy meghittséget árasztott magából, hiszen a délután folyamán Tulassay Tivadarral és más Tulassay rokonokkal találkozhattunk jó néhányan, amikor a nagybátyja iránti, egyfajta egészséges lokálpatriotizmusból és tiszteletbl adódóan emléktáblát lepleztünk le, teret neveztünk el az Egészségház eltt, az egykor mindenki által tisztelt és szeretett Tulassay József doktor nevét ezáltal is felelevenítve és megrizve az utókornak. A hangverseny elzménye a tavaly novemberben megrendezett Muzsikáló Orvosok koncert volt, aminek sikerén felbuzdulva, a muzsikálók motorjaként megismert Erdélyi Lili Ada az idén új csapattal örvendeztette meg a lábatlaniakat. S ha hagyományok természetesen is keletkeznek azáltal, hogy megismétlünk sikeres rendezvényeket, akkor ez a rendezvény már szinte hagyományosnak nevezhet. S miként tavaly díjátadások emelték az ünnepet (a Lábatlanért közösségi munkát végzk kaptak díjat), így ez az idén sem maradt el. Díjazott lett 2004-ben Vértes Péter, aki Lábatlan utóbbi évekbeli fejldésében jelents szerepet játszott, mint építészmérnök, a Comenius pedagógiai program, mely a Mvészet összeköti a nemzeteket mottó égisze alatt, a tanulásban adottságaik következtében hátrányos helyzet tanulók mvészeti neveléséért vállal évek óta áldozatos munkát. A díjat Boda Csabáné Marika, a program vezetje vette át. Díjat vehetett át a Lábatlani Református Kórus (nevükben Török Gézáné Magdi néni, a kórus vezetje), a lábatlani közösségi rendezvényeken való folyamatos, magas szint részvételért. Elismerésben részesült a Lábatlani Nyugdíjas Hagyományrz Klub is, közösséget teremt és Karva testvérvárosunkkal kulturális szinten jó kapcsolatokat ápoló tevékenységéért. Végül, de nem utolsó sorban, Dinnyés István képvisel, a pénzügyi gazdasági bizottság elnöke, Lábatlan fejldéséhez hozzájáruló, és a közéletben kifejtett kimagasló munkájáért vett át oklevelet. (Az alábbiakban egy ígéretes újságíró-tanuló els szárnybontogatásait olvashatja a tisztelt olvasó. Reméljük, máskor is olvashatunk majd cikkeket az ifjú hölgytl. Kérem, fogadják szeretettel. A szerk.) ARTANGELI november 27-én ismét megtelt a Gerenday Közösségi Ház Rendezvényterme, igényes szórakozásra, mveldésre vágyó emberekkel. Az est els felében Török István polgármester úr néhány olyan polgártársunkat és helyi egyesületet részesített elismerésben, akik Lábatlan életében kiemelkedt alkottak, cselekven részt vesznek. Az elismerések átadása után az Artangeli hangversenye következett, eladásában gregoriánok, Kodály és Bartók mvek, sanzonok, Strauss dalok, operaáriák, Liszt és Bach zongoramvek hangzottak fel. Úgy gondolom, keveseknek ismers az Artangeli név, ezért szeretném az együttes tagjait pár mondattal bemutatni, hiszen megérdemlik. A társulat négy olyan emberbl áll (Börcsök Gizella Lilla, Erdélyi Lili Ada, Holics László, Slama György), akik teljesen különbözek, egy valami mégis összehozta ket: a zene mvelése, szeretete. Egy komolyzenei rendezvényen találtak egymásra, és hamar kiderült számukra, mindannyiukban egy kis gyöngyszem rejtzik, és úgy gondolták, együtt talán gyöngysorrá válhatnak. Céljuk, hogy ebben, a kultúrát mindinkább nélkülözni kívánó világban, a zenét határozottan népszersítsék, és ne csak eljátsszák. Az évek során olyan hírnévre tettek szert, amely csak kevés mvésznek adatik meg. Jól tudják, hogy minden zenemnek mondanivalója van, és azt maradék nélkül át kell adni a hallgatóságnak. Nekik ez sikerült. Sokakban felmerülhet a kérdés, hogy miért éppen Lábatlanra látogattak el. A társulat egyik tagja egy kirándulás alkalmával felfigyelt a felújított Gerenday kúriára, és magával ragadta annak múltat idéz hangulata, szépsége. Szerette volna a maga módján megajándékozni városunkat, amiért nem hagyta ebek harmincadjára ezt a nagy múlttal rendelkez épületet. Az ajándék a hangverseny volt, amelynél szebbet el sem képzelhetnénk, ugyanis a zene olyan helyekre képes elvinni, ahova a szavak nem. A hangversenyt követen a résztvevk megtekinthették Erdélyi Lili Ada kollázsait A n legyen virággá címmel és Jakab István akvarelljeit. Bevallom, jómagam most elször vettem részt hangversenyen, de élményekkel gazdagon tértem haza. Nagyszer dolog volt látni az emberek arcán a meghatottságot, és még nagyszerbb a tudat, hogy élnek még a világon és szkebb környezetünkben olyan mvészek, akiknek lelkébl lelkedzik a zene - Erdélyi Lili Ada kifejezésével élve. A hangverseny során nyilvánvalóvá vált számomra, hogy az Artangeli tagjainak számára egy-egy koncert nagy lelki feltöltdést jelent. A zene nekik szellemi, érzelmi megnyugvás. Végezetül, általánosságok helyett idézem Kodály Zoltán szavait: Zene nélkül igenis lehet élni, csak nem érdemes. Molnár Adrienn 6

7 Petfis hírek: 173 A városavatás ünnepségének megannyi eseménye köszön vissza a fotókról. Az Iskolagaléria 213. tárlatán Oláh Ferenc fényképész mutatta be képeit. Tárlatokon, ünnepségeken, a zenei eseményeken, sportversenyeken ott voltak a fotósok, újságírók. A cikkeket olvashattuk, és néhány képet is láthattunk, de érdekelt, hogy milyen más felvételek készültek az eseményekrl. Oláh Ferenc felajánlotta, hogy iskolánkban kiállítja a fotóit. A 173 darabos sorozatot a 8. osztályosok nézhették meg elször. A képek alapján felelevenítettük az eseményeket, választottunk kedvenc képet, és elemeztük azokat. Néhány technikai lehetséget is elmondott a mester. Egy hét alatt a diákok és felnttek is részesei lehetnek a fotókiállításnak. Köszönjük Oláh Ferencnek a rendhagyó rajzórát. Egy csokor levendula 12 pályam = 12 lehetség Ó.Zs. A Hölgyek Lábatlanért Klub tagjai remek ötlettel álltak el, amikor pályázatot írtak ki, hogy a jótékonysági báljuk bevételébl az iskolák szakköreit támogatják. A díjátadón aztán izgulhattunk, - mi lesz az eredmény? órakor szakkörrl érkeztem a Gerenday ház dísztermébe. Hamarosan kiderült, hogy pályázataink közül kett is díjazott lett: az erdei iskola programunk, és a kiállítás-látogatás sorozatunk. Az els és második díj mellé egy kedves levendulacsokrot kaptam Primuszné Jolitól, a klub vezetjétl. Köszönöm a gyerekek nevében a lehetséget, szeptemberben közös kiállításon mutatjuk be mindenkinek, miként sáfárkodtunk a ránk bízott javakkal. Ó.Zs. A városközpont megálmodója: Budapestrl érkezett hozzánk dr. Oláh M. Zoltán építész Helytörténeti pályázatunk miatt kerestem meg az építészt, a KONSTRUMA vállalat vezetjét, hogy néhány sort írjon dolgozatunkhoz. azonban ennél többet is vállalt, elküldte nekünk a városavatón kiállított tervrajzok színes fénymásolatait. Ezekkel ismerkedhettek diákjaink, majd november 19-én személyesen is felkereste a petfiseket. A osztályosoknak, így els kézbl volt lehetsége hallani a jöv Lábatlanáról. Elkísérte Kunfalvi Zoltánné Marika néni is, aki városunk építésze, és a településfejlesztési terv készítésérl mesélt. Azt hiszem az óra végén jobban értettük a mszaki rajzokat, és azt, hogy mit hozhat a jöv. Korallzátonyon sétálva november 26. Óvári Ki ne örülne annak, ha november végén (vagy bármikor) egy korallzátonyon sétálhatna? Ezért a csodáért a Természettudományi Múzeumig utaztunk Budapestre a petfisekkel, egy rendhagyó biológiaórára. Egy elsötétített terembe jutottunk, ahol lábunk alatt 60 cm mélységben, a korallszirtek színpompás telepei között halakat, kígyókat láthattunk. Elször félve léptünk a kivilágított üveglapra, de aztán a káprázat vitt bennünket. Olyan volt, mintha vízen járnánk! A falakon él koralltelepek és cikázó halacskák literes akváriumai világítottak. Olyanok, mint a megszület élet csodája a Föld múltjából. Megnéztük a Tollas dinoszauruszok kínai régészeti szenzációját, eljuthattunk egy afrikai tó partjára, utazhattunk Noé bárkáján. Volt, aki az óriás mamutot rajzolta, volt, aki a honfoglalás korszakának veremházait, másokat inkább a regék erdeje érdekelt. Feladatlapokon örökítették meg a Duna legendás halát, a vizát, vagy lelkesen ismerkedtek a korona ékköveivel. Az osztályosok rendhagyó múzeumi óráját a Petfi Iskola GYERMEKEK A HOLNAPÉRT Alapítványa támogatta. Köszönetül az iskolagalériában a következ héten beszámolnak ismereteikrl kiállítással, és sok fotóval. Kedvenc képünk a 22 méteres barázdás bálnával készült közös képünk, ahol a 2 tonnás csontváz alatt fotózkodunk! Munkájukat segítette az Internet, a színes képek és a felkészít órák. Köszönöm az osztályfnököknek a támogatást: Radnai Péternének, Balogh Tímeának, Urbánné Tóth Ildikónak. Ez a kiállítás - látogatás már része volt a tavaszi erdei iskola programunknak, ahol a négy selem közül a víz lesz a témánk. Akik többet szeretnének megtudni errl a múzeumról, azok a következ címen találnak információt: Óvári Zsuzsanna XIV. Gyermekolimpia November 18-án került megrendezésre a XIV. Gyermekolimpia a Petfi Sándor Általános Iskolában, a sajátos nevelési igény tanulók számára, mely a Fogyatékkal Élk Komárom-Esztergom Megyei Sportszövetség által kiírt pályázaton nyert pénzbl került megrendezésre. 23 tanuló 3 csapatban vetélkedett egymással sportvetélked keretében. Sor - és váltóversennyel kezddött a vetélked, ahol különböz ügyességi számokat kellett teljesíteni. Elkerültek a karikák, floorballütk, teniszütk és a különböz labdák. Versenyeztek a csapatok, hogy melyik csapatból tud több ember felállni egy zsámolyra. A tanulók itt nagyon találékonyan egymás hegyén-hátán álltak, illetve egymás nyakában ültek. A sportvetélked repertoárjában szerepeltek még az egyéni ügyességi versenyek is, melyek beleszámítottak a csapat pontszámába. A végeredmény igen szoros lett, a csapatok közt 1-1 pont különbség volt. Mindenki kifújhatta magát és következett az eredményhirdetés! Minden tanuló részesült nyereményben, labdát, gyümölcsöt kaptak. Az els csapat egy vándorkupát vehetett át, melyet minden évben a gyztes csapat tudhat majd magáénak. A második és harmadik helyezettnek sem kellett szomorkodnia, k is megkapták a kiharcolt helyezésért járó ajándékcsomagot! Gratulálok a tanulóknak, és további sportsikereket kívánok! Nyilas Andrea 7

8 Gratulálunk születésnapjukhoz: 85 éves: Kuczman István ( ) Puskás Józsefné ( ) 80 éves: Szcs Sándorné ( ) 75 éves: Hadházi Károlyné ( ) Születtek novemberben: Hoffmann Richárd és Radnai Tímea leánya Kíra Koós Ferenc és Juhász Hajnalka fia Máté Októberi újszülött még Szögi István és Maschl Krisztina fia, Marcell. Házasságot kötöttek: Szarka Gyula és Takács Erika. KONTÉNER SZÁLLÍTÁS A LEGOLCSÓBBAN!!! Sitt, homok, szemét stb. szállítása m 3 -es konténerben! Tel.: 06/70/ Redny, reluxa, harmonikaajtó, szalagfüggöny, szúnyogháló szerelése és javítása rövid határidvel. Lambériázást is vállalok. Hacsa Attila Lábatlan, Zsebeházi u. 25. Tel.: vagy 17 óra után Tüzel akció! Oroszlányi dió 1600,-Ft Oroszlányi dara 1600,-Ft Tokodi brikett 1940,-Ft Cseh dió 1700,-Ft Cseh dara 1600,-Ft Megrendelhet homok, sóder, zúzottk különböz méretben, termföld, jó minség istállótrágya. Tel.: vagy Lábatlan helytörténeti kiadványai és a legutóbb megjelent Lábatlanról szóló könyv megvásárolhatók a Gerenday Közösségi Házban, valamint a Vitéz Sághy Antal Közmveldési Könyvtárban. Megnyílt! Pepita Kreatív Bolt, Rákóczi F. U.65. Kreatív termékek (üvegmatrica, szalvéta, gyertyatechnika és sok más egyéb) Karácsonyi dekoráció, apró ajándékok, ötletek Írószer (mappák, füzetek, tollak) Képeslapok, díszcsomagolók Fénymásolás Szeretettel várjuk az érdekld és alkotó kedv kicsiket és nagyokat! Az ÉBI CUKRÁSZDA ünnepi ajánlata: Beigli, pozsonyi kifli tavalyi áron!!! Habkarika: nagy csomag 299 Ft, kis csomag 199 Ft, sós-édes teasütemények nagy választékban. Karácsonyi figurás torták! Rendelésfelvétel: Honvéd u. 45. Tel.: Rendrségi hírek Tájékoztatom a lakosságot, hogy Lábatlan város területén november hónapban az alábbi bncselekmények történtek: Bünteteljárás indult ismeretlen tettes ellen, aki e közötti idben lakatlefeszítés módszerével behatolt a lábatlani Rákóczi úton lév élelmiszerüzletbe, onnan cigarettát, kozmetikumokat, édességet tulajdonított el. Eljárás indult ismeretlen tettes ellen, aki én 19 óra és 21 óra közötti idben Lábatlanon, a Hullám vendéglben, a pénztárgép mellett elhelyezett C35 Siemens mobiltelefont, valamint iratokat tulajdonított el. Felhívom a tisztelt városlakók figyelmét, hogy területünkön elszaporodtak az olyan jelleg bncselekmények, melyeket nyitva felejtett gépjármvekbl történ lopással követnek el. Ezért kérem, hogy értékeiket ne hagyják rizetlenül, a gépjármveiket mindig zárják be, ha csak fél percre ugranak be valahová, akkor is tegyék meg, mert annyi id éppen elegend, hogy kiemeljék a nyitott autóból értékeiket. Közeleg a karácsony, ilyenkor nagyobb számban jelennek meg a házalók, adományt gyjtk. Kérem önöket, hogy legyenek körültekintek, és egy kicsit gyanakvóak, mieltt házukba, lakásukba idegent engednek be. A lopási szándékkal érkezk fleg az idsebb korosztályt célozzák meg, kihasználva jóhiszemségüket, esetleges figyelmetlenségüket. A karácsonyi nagybevásárlás során az értékeiket /fényképezgép, videokamera, kézitáska stb./ ne hagyják az ülésen, illetve jól látható helyen, mert a gépjármvet azért fogják feltörni. Próbálják a csomagtartóban elhelyezni, vagy lehetség szerint valaki maradjon a kocsinál, míg ügyeiket intézik. Higgyék el, hatékonyabban tudjuk megelzni a bajt, ha jobban vigyázunk értékeinkre. A körzeti megbízott decemberben is folyamatosan jelen lesz a közterületen, kérem, segítsék munkáját, problémájukkal szintén forduljanak hozzá. Nyergesújfalu, december 01. Borosháziné Végh Angéla r.szds. rsparancsnok Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a rendrség december 1-tl körzeti megbízotti irodát mködtet városunkban. A körzeti megbízotti tisztséget Kovács András rendr törzsrmester látja el, akivel a közeljövben bemutatkozó riportot készít szerkesztségünk. Ügyfélfogadási rend: minden második szerdán óráig Lábatlan, Piszkei ltp. fsz. 5. szám alatt. Polgármesteri Hivatal ZENG HÍREK A Gyermekétkeztetési Alapítvány évi karácsonyi élelmiszercsomag akcióra benyújtott pályázatunkat a kuratórium kedvezen bírálta el. Ezzel az egyenként Ft-os csomaggal 18 óvodás gyermek családjának szerezhettünk örömet. Az nevükben is köszönjük a kuratórium támogatását, illetve az adományozók felajánlásait. A Zeng Óvoda dolgozói 8

Polgármesteri búcsú NNAPI KÖSZÖNT. Véget ért a farsang

Polgármesteri búcsú NNAPI KÖSZÖNT. Véget ért a farsang NNAPI KÖSZÖNT Lábatlan Város Önkormányzata és a magam nevében sok szeretettel köszöntöm városunk minden lányát és asszonyát a közeled Nnap alkalmából! Török István polgármester Véget ért a farsang Polgármesteri

Részletesebben

ÍJÁSZTÁBOR GYEREKEKNEK

ÍJÁSZTÁBOR GYEREKEKNEK Hölgybál harmadszor A nyári napforduló éjszakája sokak számára emlékezetes marad 2006-ban, mert a Hölgyek Lábatlanért Klub jótékonysági bálja valódi fiestát, parázs hangulatot varázsolt a Gerenday Közösségi

Részletesebben

Visegrádi Hírek VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

Visegrádi Hírek VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA Visegrádi Hírek VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXIV. évfolyam 6. szám 2008. június 2 VISEGRÁDI HÍREK 2008. június VÁROSHÁZI HÍREK Beszámoló a képvisel-testület május 29-i ülésérl A testület májusi

Részletesebben

ID SEK VILÁGNAPJA 2009

ID SEK VILÁGNAPJA 2009 XII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2009. OKTÓBER-NOVEMBER Tartalomból: 2. oldal: Önkormányzati hírek 3. oldal: Orvosi hírek 4-5. oldal: Suli hírek 6. oldal: Szatmári kirándulás 7. oldal: Kéz a kézben 8-9. oldal: Id

Részletesebben

Köszöntjük 300 éves testvériskolánkat!

Köszöntjük 300 éves testvériskolánkat! XXV. évfolyam 5. szám Meghívó Örömmel tájékoztatjuk, hogy iskolánk a 2008/2009-es tanévben megkezdte a 300. tanévét, melyre rendezvénysorozattal készülünk. A jubileumi ünnepség minden eseményére szeretettel

Részletesebben

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 4. szám 2011. tél

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 4. szám 2011. tél Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 4. szám 2011. tél Pár hét és újra legkedvesebb, legmeghittebb ünnep érkezik el mindannyiunk otthonába. Az ünnep, amit áhítattal várunk és amitõl oly sokat remélünk:

Részletesebben

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXXI. évfolyam 6. szám VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2015. június 2 VISEGRÁDI HÍREK 2015. június VÁROSHÁZI HÍREK Tájékoztató a testületi üléseken történtekrl Áprilisban munkaterv szerinti ülését

Részletesebben

Torinói beszámoló. Még egy év sem telt el

Torinói beszámoló. Még egy év sem telt el Ahogyan a múlt évben, úgy az idén is 4 csapat részvételével rendezték meg Torinóban a "Népek békéje" labdarúgó utánpótlástornát. Az elzetes tervek szerint a francia Nizza, valamint a Juventus is részt

Részletesebben

Sportbál 2011. Igen! Már megint mi jöttünk! Immár 5. alkalommal. Bizony, már ötödször rendezte meg egyesületünk

Sportbál 2011. Igen! Már megint mi jöttünk! Immár 5. alkalommal. Bizony, már ötödször rendezte meg egyesületünk 2011. február hó a diósjen i önkormányzati képvisel testület tájékoztató havilapja Igen! Már megint mi jöttünk! Immár 5. alkalommal. Bizony, már ötödször rendezte meg egyesületünk a hagyománnyá vált farsangi

Részletesebben

I I I TANDRASI "IRA MEGHIVO. Tubi Ibolya Búcsú az óvodától

I I I TANDRASI IRA MEGHIVO. Tubi Ibolya Búcsú az óvodától TANDRAS "RA O XV. évfolyam 6. szám Tubi bolya Búcsú az óvodától Hálás szóval, szeretettel köszönjük a nevelést. Versünk, dalunk visszhangozza A gondtalan nevetést. Füzetcsomó, hátitáska várnak, nekünk

Részletesebben

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA ANYANYELVÜNK TÜKRÉBEN

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA ANYANYELVÜNK TÜKRÉBEN VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXIII. évfolyam 1. szám 2007. január A MAGYAR KULTÚRA NAPJA ANYANYELVÜNK TÜKRÉBEN A nemzet nyelvében él. Ha nem akarjuk, hogy els öngyilkossági kísérlete után még

Részletesebben

"Akkor születtek nagy dolgok " Ünnepség az iskolában

Akkor születtek nagy dolgok  Ünnepség az iskolában "Akkor születtek nagy dolgok " Tavasz kezdete 1848 óta népünk történetének egyik legdics bb, ugyanakkor egyik legkritikusabb eseményét idézi. Nekünk, az utódoknak hálás kötelességünk minden év március

Részletesebben

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVI. évfolyam 1. szám VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2010. január Január 22-én a magyar kultúra napjára emlékezünk. Kölcsey Ferenc versét 1823. január 22-én vetette papírra, akkor még nem gondolva,

Részletesebben

KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS SIKEREKBEN GAZDAG, BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁN TISZACSEGE VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÉS JÓNÁS SÁNDOR POLGÁRMESTER

KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS SIKEREKBEN GAZDAG, BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁN TISZACSEGE VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÉS JÓNÁS SÁNDOR POLGÁRMESTER CSEGEI KÖRKÉP I. évfolyam 12. szám 2010. december 17. KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS SIKEREKBEN GAZDAG, BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁN TISZACSEGE VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÉS JÓNÁS SÁNDOR POLGÁRMESTER Tartalomból:

Részletesebben

Lellei ú ság. Áldott karácsonyt és nagyon békés, boldog új évet! Nyolc és fél kérdés. Jeles napok. Wass Albert: A bújdosó imája

Lellei ú ság. Áldott karácsonyt és nagyon békés, boldog új évet! Nyolc és fél kérdés. Jeles napok. Wass Albert: A bújdosó imája Lellei ú ság XVIII. évfolyam, 12 szám. 2009. december Áldott karácsonyt és nagyon békés, boldog új évet! Tisztelt Balatonlelleiek! Ismét eltelt egy év. Az utolsó hónap, a decem ber figyelmeztet, hogy eljött

Részletesebben

Ú J R E N D E Z V É N Y T É R M Á J U S I P R O G R A M J A

Ú J R E N D E Z V É N Y T É R M Á J U S I P R O G R A M J A XXX. évfolyam 5. szám V I S E G R Á D V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A 2014. május Az ezeréves Visegrád városközponti fejlesztése tárgyú projekt (azon. szám: KMOP. 5.2.1//B-09-2F-2010-0009)

Részletesebben

Rólunk, nekünk... A Vadmadárkórház rajzpályázat sukorói nyertesének, Beta Emesének rajza. Címe: A költés IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2012 ŐSZ - TÉL

Rólunk, nekünk... A Vadmadárkórház rajzpályázat sukorói nyertesének, Beta Emesének rajza. Címe: A költés IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2012 ŐSZ - TÉL IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2012 ŐSZ - TÉL Rólunk, nekünk... A Vadmadárkórház rajzpályázat sukorói nyertesének, Beta Emesének rajza. Címe: A költés Önkormányzati hírek Állattartási szabályok Szeretettel

Részletesebben

Az id közi önkormányzati választás végeredménye Visegrádon

Az id közi önkormányzati választás végeredménye Visegrádon XXVIII. évfolyam 5. szám VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2012. május Az id közi önkormányzati választás végeredménye Visegrádon Tisztelt Választópolgárok! A Helyi Választási Bizottság (HVB) által

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÖZÉLETI LAPJA

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÖZÉLETI LAPJA 2011. XIII. évfolyam, 3. szám Ingyenes kiadvány BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÖZÉLETI LAPJA Az Intelligens iskola modell infrastrukturális hátterének kialakítása a Bocskai István Általános Iskola

Részletesebben

2008. Kilencedik szám

2008. Kilencedik szám 2 2008. Kilencedik szám Reneszánsz év-2008 RENESZÁNSZ ORSZÁGJÁRÁS eszközeinkben, legfeljebb nem tudunk róla. Mi megmutatjuk, hogy a népzene és az irodalom mit őrzött meg és használt fel belőle az elmúlt

Részletesebben

BÖNGÉSZÔ. Önkormányzati hírek. Kedves nagykovácsi lakosok! Az alábbi néhány sorral kívánok mindenkinek boldog új esztendôt!

BÖNGÉSZÔ. Önkormányzati hírek. Kedves nagykovácsi lakosok! Az alábbi néhány sorral kívánok mindenkinek boldog új esztendôt! Önkormányzati hírek BÖNGÉSZÔ N A G Y K O V Á C S I K O W A T S C H 2 0 1 0. J A N U Á R Kedves nagykovácsi lakosok! Az alábbi néhány sorral kívánok mindenkinek boldog új esztendôt! Az új kezdet valóban

Részletesebben

zus arra intette tanítványait,

zus arra intette tanítványait, Lellei XXII. évfolyam 12. szám Újság 2013. december A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. A halál árnyékának földjén lakókra világosság ragyog. (Ézsaiás 9,1.) A Biblia tanítása szerint az

Részletesebben

Üllői. Mire költene, ha képviselő lenne? Ülésteremből jelentjük. A városi könyvtár hírei. Új vezetőségi tag az Üllői SE-nél. Szépkorúak köszöntése Ù

Üllői. Mire költene, ha képviselő lenne? Ülésteremből jelentjük. A városi könyvtár hírei. Új vezetőségi tag az Üllői SE-nél. Szépkorúak köszöntése Ù Árpád-díjasunk Az üllői Árpád Fejedelem Általános Iskola zenetagozata 2013 decemberében ünnepelte indulásának 55. évfordulóját, melyre ünnepi koncerttel és az intézmény saját alapítású elismerésének, az

Részletesebben

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja Tisztelt Zagyvaszántói Lakosok! A 2013-as év a kiszámítható gazdálkodás jegyében telt. Az ötletek és tervek közül azokat választottuk ki, amelyek a település

Részletesebben

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXIX. évfolyam 2. szám VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2013. február A farsang a vígság azon idszakát jelzi, mely a húsvéti nagyböjtöt megelzi. A farsangot rendesen január 6-tól hamvazó szerdáig

Részletesebben

A babák Aranykoszorús mestere. földbirtokos Takács családból

A babák Aranykoszorús mestere. földbirtokos Takács családból 1 0 0 é v Téti Híradó Városi Folyóirat XIV. évfolyam 2. szám 2009. Nyár Köszöntöttük Tét legidõsebb lakóját Hegyi Endre Úr Tét, Fõ utca 114. szám alatti lakos 2009. június 3-án ünnepelte 100 éves születés

Részletesebben

HÍRMONDÓ. Felvirradó napon köszöntsön jó kedved, kicsi hajlékodba költözzön szeretet.

HÍRMONDÓ. Felvirradó napon köszöntsön jó kedved, kicsi hajlékodba költözzön szeretet. ZAMÁRDI HÍRMONDÓ ZAMÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK LAPJA XX. évf. 1. szám 2012. január Oly sok a kívánság, nem tudom, hol kezdjem? Talán hogy a Földön békesség teremjen. Legyen bőség, vagyon, sok, sok

Részletesebben

A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSZAKOS LAPJA

A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSZAKOS LAPJA 1. oldal PÁTKAI HÍREK 2012. nyár PÁTKAI HÍREK Pátkai Hírek XXII. évf. 2. szám 2012. nyár A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSZAKOS LAPJA PÁTKAI NYÁR 2012 JÚLIUS 14. CSALÁDI SPORTNAP (PÁTKA SPORTKÖR) JÚLIUS 23-27.

Részletesebben

Kanizsa DÉL-ZALAI HETILAP. Százötven éves a Keri. Követték az elõdök örökségét: értéket, hagyományt teremtettek

Kanizsa DÉL-ZALAI HETILAP. Százötven éves a Keri. Követték az elõdök örökségét: értéket, hagyományt teremtettek Kanizsa DÉL-ZALAI HETILAP XIX. évfolyam 43. szám 2007. december 6. Százötven éves a Keri Nagyszabású, egy hetes programmal, százötven körös váltófutással, iskolatörténeti kiállítással, szakmai nappal,

Részletesebben

2 Jász Szó. XXI. évfolyam 9. szám * 2011 * JÁSZSZENTANDRÁSI FALUÚJSÁG * 125,- Ft

2 Jász Szó. XXI. évfolyam 9. szám * 2011 * JÁSZSZENTANDRÁSI FALUÚJSÁG * 125,- Ft 2 Jász Szó XXI. évfolyam 9. szám * 2011 * JÁSZSZENTANDRÁSI FALUÚJSÁG * 125,- Ft Adj szeretetet, adj jó szót, mosolyt! ez pénzbe sem kerül. Az érzés, hogy adhattál, boldoggá tesz, nemesít Adventbe léptünk.

Részletesebben