Átadás előtt 8. oldal ÖN K O R K É P. Gacsályon fűtés nélkül maradt az iskola. Esélyek és lehetőségek. 28. oldal ESÉLYEGYENLŐSÉGI MELLÉKLET

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Átadás előtt 8. oldal ÖN K O R K É P. Gacsályon fűtés nélkül maradt az iskola. Esélyek és lehetőségek. 28. oldal ESÉLYEGYENLŐSÉGI MELLÉKLET"

Átírás

1 Esélyek és lehetőségek ESÉLYEGYENLŐSÉGI MELLÉKLET ÖN K O R szám K É P huszadik évfolyam, szám ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT Átadás előtt 8. oldal Gacsályon fűtés nélkül maradt az iskola 28. oldal

2 Starthelyzet A Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Programja A Példát átadó gyakorlatok pályázatát a Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Programját a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) az Európa Tanács Helyi és Regionális Demokrácia Szakértői Központja, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, a Budapesti Nyílt Társadalom Intézet Alapítvány (OSI) együttműködésével hirdeti meg 2010-ben harmadik alkalommal. Megvalósításában részt vesz a Magyar Faluszövetség és a Magyar Önkormányzatok Szövetsége is. Az önkormányzatoknak a Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok díj elnyerésére 2010-ben az alábbi három témában lehet pályázni: Helyi önkormányzati kommunikáció A helyi önkormányzat sikerének egyik kulcsa a kommunikációs tevékenységének színvonala. A törvény által előírt kötelezettségek végrehajtásának is számos lehetősége és számos nagyon eltérő eredménye lehet, nem is szólva a jogszabályilag nem kötelező, ám a lakosság szolgálata és életszínvonala érdekében mégis majdnem minden önkormányzat által gyakorolt PR és marketing tevékenységről. Jelen kiírásunkkal azokat az önkormányzati gyakorlatokat keressük, amelyek kifelé irányulnak, vagyis nem a hivatalon belüli kommunikációs tevékenységek leírását várjuk. A helyi lakossággal, az önkormányzat külső partnereivel megvalósult, intézményesedett, kipróbált és már eredményekkel rendelkező kommunikációs tevékenységek pályázhatnak sikerrel ebben a témakörben. További előnyt jelent, ha az szerves része az önkormányzat kommunikációs stratégiájának is. Olyan gyakorlatokat támogatunk, ahol a részvételi demokráciára alapulva az önkormányzat hatékony párbeszédet folytat az ott élőkkel és/vagy egyéb partnereivel. Roma integráció a társadalmi kohézió erősítése A pályázati témát újra immár harmadik alkalommal meghirdettük 2010-ben is, hiszen ma Magyarország legnehezebb helyzetben lévő kisebbsége továbbra is a mintegy nyolcszázezernyi lakosra becsült cigányság. Társadalmi problémaként a megoldás felé vezető úton kis lépésekkel lehet csak haladni. A magyarországi települések tekintélyes részében javarészt marginalizált helyzetű cigány közösségek élnek, gyakran a településen élő nem cigány lakosságtól szegregáltan. A helyi közösségek dinamikus fejlődése szempontjából kulcsfontosságú a romák társadalmi és gazdasági integrációja. Az integráció sikerében meghatározó szerepe van a helyi önkormányzatoknak és a közintézményeknek, valamint az általuk nyújtott és szervezett helyi közszolgáltatásokhoz (oktatás, egészségügyi alapellátás, szociális szolgáltatások valamint a tömegközlekedés) való egyenlő hozzáférésnek. Mivel a hátrányos helyzetű, kirekesztett csoportok integrációja új elvárásként és feladatként jelenik meg a települések szintjén, ezért szükség van a helyi társadalmak lehetőségekre és szükségletekre válaszoló innovatív kezdeményezéseire, amelyek lehetőséget teremtenek a roma és nem roma közösségek közötti együttműködésre és a közösen kitűzött célok sikeres megvalósítására. Ilyen kezdeményezések kapcsolódhatnak a lakóhelyi elkülönítés felszámolásához (telepfelszámolás, deszegregáció), a munkaerő-piaci hátrányok leküzdéséhez, az egészségügyi prevencióhoz, a minőségi oktatáshoz való hozzáférés biztosításához, illetve a közösségi terek kialakításához is. Fontos, hogy a pályázatok bemutassák, hogyan történt a roma és a nem roma közösségek, illetve választott vagy önkéntes alapon szerveződött képviseletük bevonása a programokba, hiszen csakis az ő részvételükkel lehet a valós helyi problémáikat feltérképezni, majd azokra megoldási javaslatokat kidolgozni, s azokat megvalósítani. Olyan jó példákat keresünk, amelyek megfelelő tervezéssel készültek, amelyek a roma és a nem roma közösségeket a település fejlődésének aktív és egyenrangú feleiként kezelik, innovatívak a roma és a nem roma közösségek viszonyának javítása érdekében (részvétel, társadalmi béke, esélyegyenlőség, együttműködés, kölcsönös tolerancia) és amelyek mérhető változásokat eredményeznek. Támogatjuk azokat a kezdeményezéseket, amelyeknek célja a roma és a nem roma identitás integrációja a helyi közösségekbe, valamint a multikulturális hagyományok és kötődések támogatása, erősítése, fejlesztése. Fontos még a helyi roma és nem roma közösségek egyéni és közösségi érdekeinek párhuzamos, egymást erősítő megjelenítése a jó gyakorlatok terjesztését célzó pályázatokban, hiszen az integráció ezt a célt szolgálja. A lakóhelyhez való kötődés erősítése A témakört második alkalommal hirdetjük meg újra, tekintettel az önkormányzatok körében tapasztalt népszerűségre. A szűkebb-tágabb értelemben vett lakóhelyhez való kötődés a fenntartható térségfejlesztés egyik belső erőforrása. Az emberi közösségek társadalmi térhez, így a lakóhelyhez való viszonya ad irányt és mértéket a társadalmi aktivitásnak. Erős kötődés esetén nagyobb mértékben, ráadásul jobb minőségben számíthatunk az identitással rendelkező közösségek aktivitására a lakóhely környezeti, gazdasági, társadalmi feladatainak megvalósításában, mint ott, ahol a kötődés egyáltalán nem, vagy esetleg negatív irányban hat a helyi társadalomra. Ha egy település lakói erősen kötődnek a lakóhelyükhöz, az egyrészt a településen is meglátszik, másrészt azt a települést mások (elszármazottak, turisták, befektetők) is szívesen választják tartózkodásuk, működésük helyéül. A lakóhelyhez való erős kötődés oka általában az, hogy a helyiek figyelnek egymásra, számon tartják egymás erényeit, gyengéit, tudnak elszármazottaikról, ismerik hagyományaikat, s a közösség életének formálásakor minderről nem feledkeznek meg. A lakóhelyhez való kötődésben rejlő energiáknak, a társadalmi aktivitásnak jelentős szerepe lehet a települések népességmegtartó erejének javításában, versenyképességük fenntartásában, esetleg fokozásában. A lakóhelyhez kötődés mértéke és minősége többnyire sok generáció egymásra épülő tevékenységének a kollektív lenyomata. A máshol már bizonyítottan sikeres kezdeményezésekkel sokat lehet javítani a helyi közösségek közérzetén. Pályázni olyan önkormányzati akció gyakorlati példájával érdemes, amelynek révén élhetőbbé vált a lakóhely, erősödött az összefogás, s ennek folytán elmélyültebben kötődnek településükhöz az ott élő lakosok. A pályázat feltételei, bővebb információk a programról, valamint a pályázati formanyomtatvány elérhető a TÖOSZ honlapján, a www. toosz.hu weboldalon.

3 KOR-KÉP Átadás előtt. Megtörtént a Margit híd terheléspróbája, amelyet egy egész hétvégén folytattak. Az eredmények kiértékelése után akár november közepétől visszaadhatják a hidat a forgalomnak. Persze csak akkor, ha meglesz az öszszes hatósági engedély. Ehhez több mint félszáz kedvező szakmai vélemény szükséges. Ha valaki mégsem adná meg az engedélyt, úgy az átadás időpontja a 30 milliárdos költséggel felújított Margit híd esetében bizonytalanná válik. Addig is gyönyörködhetünk az impozáns, korhű kandeláberekben. Okos ember a más sikeréből tanul Avagy hogyan fejlesszük önkormányzatunkat? Ezzel a címmel szervez országos önkormányzati szakmai konferenciát a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége november 25-én, Budapesten. A programot az Európa Tanács támogatásával szervezik. Az eseményre várják a téma iránt érdeklődő településpolitikusokat. A konferencián való részvétel ingyenes. A részletes program és a jelentkezési lap a www. toosz.hu és a hírportálról letölthető. NEMZETI SEGÉLYVONAL A 1752-es számon lehet hívni, ahol hívásonként 250 forintot ajánl fel minden hívó a károsultaknak. A felajánlásokat a címre várják. A magyar kormány által létrehozott adománygyűjtő szám: Magyar Kármentő Alap a vörösiszap tragédia áldozatainak javára, a helyreállításra Bankszámlaszám: Elindult a kormány hivatalos weboldala is, a bm.hu, ahol a katasztrófával kapcsolatos összes információ megtalálható. Tartalom MEGYEI KÖRKÉP Hírek a megyékből 2 PARLAMENT Reformhelyzet 4 Kirándulások a határon túlra 4 Eddig hárman léptek ki 6 Készül az új alkotmánytervezet 7 KOR- KÉP A hallgatás helyett párbeszédet 8 TÖOSZ 8 A területi autonómiák 9 KÖSZ 10 MÖSZ 11 Új korszak kezdődik 12 Megalakult a Fővárosi Közgyűlés 12 Nyolc bizottságot hoztak létre 12 Tanácsnokokat választottak 12 Szakmai együttműködést ígértek a frakciók 13 Budapest, a bűnös város 14 FELHÍVÁS Csapatépítés és alapismeretek 16 ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK Megszűnik az önkormányzati közcélú foglalkoztatás 17 Fedél nélkül 19 Nyitás az utcára 20 A Szociális Ellátórendszer Program 21 Hajléktalanok dolgoznak az árvízkárosultakért 21 Nemzeti Szociális Ágazati Konzultáció 22 Ecsettel a gyermekekért 22 A mosoly erejével 23 Szenvedélyem régi műtárgyakba új életet lehelni 24 ÉRDEKSZÖVETSÉGEK Európai polgárokért 27 Megszűnt a KÖEF 27 KÓR- KÉP Fűtés nélkül maradt az iskola 28 FŐÉPÍTÉSZEK AZ ÖNKORMÁNYZATOKBAN Belvárosi dilemmák 29 Díjeső 30 Értékőrzők 31 Már digitális formában is 32 Főépítészi információk 32 Megrendelem az ÖN-KOR-KÉP című folyóiratot példányban egy évre bruttó 9395 forintos áron (postaköltséggel). Számlázási cím: Szállítási cím: Kelt:, Aláírás Megrendelhető: 1136 Buda pes t, Hegedűs Gyula u. 23. II. 1. Telefon: (06-1) Fax: (06-1) Web: Alapító főszerkesztő: Kleinné Csiky Ildikó Lapszerkesztő: Erdélyi Zsuzsa Szerkesztő: Németh Erika, Sörös Erzsébet Képszerkesztő: Kolin Péter Tervezőszerkesztő: Hudák Zsolt Szerkesztőség címe: 1136 Buda pes t, Hegedűs Gyula u. 23. II. 1. Telefon: (06-1) , (06-30) Fax: (06-1) Web: A lap ára 7127 forint+áfa/évfolyam Lapzárta: november 8. Kiadó: ÖNkorPRess Kiadói Kft. Telefon: (06-1) Fax: (06-1) A folyóirat megren de lé se és hirdetésfelvétel a kiadóban A lap kiadá sá ért felel a kiadó ügyvezetője ISSN X Nyomdai előkészítés: Szerif Kiadói Kft. Nyomda: Crew Kft.

4 MEGYEI KÖRKÉP Baranya megye XV. Megyenap Baranyában. A Baranya Megyei Önkormányzat októberben ünnepelte a XV. Megyenapot. A Megyeháza díszteremében rendezett ünnepség központi témája az önkormányzatiság 20 éves fennállása volt: az 1990-ben létrejött megyei és települési önkormányzatok megalakulását, tevékenységét, a főbb eseményeket mutatták be televíziós film, archív fotók, kortárs versek és táncszínházi produkció segítségével. Bács-Kiskun megye Sikeresen zárult a civil menedzser képzés. Az Álláskeresők Egyesületeinek Bács-Kiskun Megyei Szövetsége 15 hónappal ezelőtt 40 megyei civil szervezet (egyesület, alapítvány) fejlesztését tűzte ki célul. A programba, amely az Európai Unió támogatásával valósult meg, egy 264 órás képzés, valamint egy komplex szervezetfejlesztés tartozott. Kecskemét mellett Bácsalmás, Kiskunhalas, Kalocsa és Kunadacs térségéből vettek részt a különböző civil szervezetek a projektben. Az egyéves képzés végére 61-en szereztek civil menedzseri oklevelet, és 45 szervezet teljesítette sikeresen a fejlesztési programját. Békés megye Egészségnapok. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a Civil Szervezetek Békés Megyei Szövetségével közös szervezésben ebben az évben is meghirdeti a Békéscsabai Egészségnapok rendezvénysorozatát, amely november 15. és 20. között látványos kiállításokkal, termék- és ételbemutatókkal, egészség-tanácsadással, szűrővizsgálatokkal, játékos kvíz vetélkedőkkel, változatos életmód- és szabadidőprogramokkal, hangulatos zenés-, táncos-, színpadi showműsorokkal, valamint izgalmas sportbemutatókkal áll az érdeklődők rendelkezésére. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Több fogyatékos otthont felújítottak, akadálymentesítettek. A megyei önkormányzat fenntartásában 17 településen működik tartós bentlakásos ellátást nyújtó intézmény, ahol pszichiátriai betegek, idősek, vagy a fogyatékos személyek tartózkodnak. A sikeres pályázatoknak köszönhetően ben a szociális ellátást nyújtó intézmények közül többet felújítottak, akadálymentesítettek, modernizáltak Bodrogkeresztúrtól Ózdon és Encsen át Edelényig közel 300 millió forint értékben. Budapest Elkészült az I. kerületi Lisznyai Utcai Általános Iskola energetikai korszerűsítése. Az európai uniós támogatásból megvalósuló beruházás keretében az iskola külső falainak és a padlásfödém hőszigetelését, a tornaterem légtechnikai rendszerének felújítását végezték el. A mintegy 50 millió forintos beruházáshoz a Budavári Önkormányzat 35 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert. Csongrád megye Formaruhát viselnek a kisdiákok az egyik Hódmezővásárhelyi iskolában. Iskolai formaruhát hordanak a Varga Tamás Általános Iskola két első és egy második osztályába járó diákok - a viselet bevezetését a szülők kezdeményezték. Az egyforma öltözet elfedi a társadalmi különbségeket, és erősíti az összetartozást a diákok körében - érveltek a szülők. A helyi önkormányzat a kezdeményezés mögé állt. A formaruhák tervezésére B. Kovács Emőke hódmezővásárhelyi festőművészt kérték föl, a viseletet pedig az önkormányzat által működtetett Hódfó Szociális Foglalkoztató készítette el. Fejér megye Székesfehérváron nem épül meg az új melegedő. A magánkézben lévő hajléktalanellátó bővítené férőhelyei számát, a város pedig, megnyert pályázata ellenére nem építi meg a fedél nélkül élő emberek számára nappali melegedőjét, népkonyháját. Indoklás szerint túl messze lenne, és vélhetően többe is kerülne, mint azt eredetileg tervezték. Pedig idén nagy valószínűséggel több lesz a hajléktalan, hiszen sokan veszítik el otthonaikat hiteleik miatt. Győr-Moson-Sopron megye Sopron: új tudásközpont épül az egyetemen. Sopronban 6400 négyzetméteren a legkorszerűbb eszközökkel ellátott központi kutatólaboratórium és a tudomány népszerűsítését felvállaló tudományos bemutatóközpont épül 2,6 milliárd forint összértékben. A tudományos központ kialakításának bekerülési értéke: 341 millió forint. Ebből a beruházásra fordított érték 251 millió forint, a különböző folyamatokat ábrázoló eszközök 80 millió forintba, az info-kommunikációs eszközök 10 millió forintba kerülnek. Heves megye Ötmilliárd forintos fejlesztés indul az egri Markhot Ferenc Kórházban. A pénzből új gépeket és műszereket vesznek, felújítanak nyolc műtőt és a kórház technológiai tömbje is elkészül. A fejlesztésnek köszönhetően várhatóan a várólisták is rövidülnek. A beruházáshoz négy és fél milliárd forint támogatást ad az Európai Unió, a többi pénzt a tulajdonos Heves Megyei Önkormányzat biztosítja. A munkálatok várhatóan decemberben már elkezdődnek. Hajdú-Bihar megye Uniós támogatást nyert Vámospércs és Nyírmártonfalva. A két település a csatornázás előkészítési munkálataira tavaly közel 58 millió forintos uniós támogatást nyert. Vámospércsen jelenleg kevesebb, mint 5 százalékos a csatornázottság, Nyírmártonfalván pedig egyáltalán nincs csatorna. Novemberben elkészül a részletes megvalósíthatósági tanulmány, amely a kivitelezéshez szükséges számításokat is tartalmazza és meghatározza az egy ingatlanra jutó lakossági hozzájárulás mértékét is. A mintegy 3,5 milliárd forintos beruházást mindkét település lakóinak többsége támogatja. Jász-Nagykun-Szolnok megye Az Őszi Szolnoki Művészeti Hetek koncertjeit évek óta hagyományosan október eleje és november vége között rendezik meg. Idén az első előadás október 5-én volt, míg az utolsó november 23-án lesz a Megyeháza dísztermében. A művészeti rendezvénysorozat színes kínálatában komoly-, könnyű- és népzenei és tánc- és mozgásművészeti produk- 2 ÖN KOR KÉP október november

5 MEGYEI KÖRKÉP ciók egyaránt szerepelnek neves hazai művészek és együttesek tolmácsolásában. A változatos programoknak az Aba- Novák Kulturális Központ és a Megyeháza díszterme ad otthont. Komárom-Esztergom megye Megújul a kömlődi buszmegállók környezete. Október végi ülésén döntött a kömlődi képviselő-testület arról, hogy a községben több közérzetjavító beruházást is megvalósítanak. Ezek között szerepel többek között a buszmegállók felújítása, köztéri szeméttárolók vásárlása, intézmények tetőfelújítása és a község kátyútlanítása. A beruházást saját költségvetéséből finanszírozza az önkormányzat. Nógrád megye Történelmi helyekre gyalogoltak. A Tarjáni Szabadidősport Klub a közelmúltban szervezte meg a Világ Gyalogló Napot, amelyen több mint százan vettek részt. Két távot lehetett választani: öt, illetve tíz kilométert tehettek meg a gyaloglók. A túra Eresztvényből indult a Petőfi sétányon keresztül, és a környék nevezetességeit is megmutatta: például a somoskői kőparkot, a somoskői várat és a nemrég felavatott Aradi vértanúk emlékművét. A tízkilométeres túra a Medves és a Rónai laposon haladt, majd a Mese völgyben tért vissza Eresztvénybe. A legidősebb gyalogló egy 86 éves hölgy, míg a legfiatalabb egy 5 éves kisfiú volt. Pest megye Új zöld óvoda Gödöllőn. Csaknem 600 millió forintos költséggel, jelentős uniós támogatással készült el Gödöllő új, környezetbarát óvodája. A környezetbarát, akadálymentesített épületben galériával és terasszal kibővített csoportszobák kaptak helyet, elkészült egy sószoba és egy tornaterem is. Az energiahatékonyság érdekében napkollektoros vízmelegítő-rendszert alkalmaznak és szelektív hulladékgyűjtő szigeteket is kialakítottak. Nem hiányoznak az esélyegyenlőséget, mozgásfejlesztést segítő eszközök és új bútorok sem. Somogy megye Jelentősen csökkent a lakásépítési kedv Somogyban. A KSH adatai szerint 2010 első félévében 260 lakás kapott használatbavételi engedélyt, 40 százalékkal kevesebb mint egy évvel korábban. Az elkészült lakások 43 százaléka, szám szerint 111 a Balaton déli fővárosában, Siófokon épült fel, közülük 92 értékesítési céllal. A megyeszékhelyen, Kaposvárott már kevesebb fantáziát látnak az ingatlanüzletben az építtetők, hiszen a 37 lakásból mindössze hatot építettek eladási szándékkal, 31 saját használatra épült. A z említetteken kívül a megye többi városában mindössze 18 új lakással büszkélkedhetnek. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Tiszabercel: korszerű szakképzés. Megújul a tiszaberceli Móricz Zsigmond Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium tanműhelye. Az épületegyüttesben új szaktantermeket, vizes blokkokat, öltözőket alakítanak ki, a már meglévő helyiségeket pedig felújítják. A tetőt már lecserélték, a külső szigetelés is készen van, a következő tanévben már korszerű körülmények között zajlik a gyakorlati oktatás az iskolában. A beruházásra a Szatmár- Beregi TISZK biztosít 25 millió forint pályázati forrást, amit a Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Önkormányzat 15 millióval egészít ki. Tolna megye Készül a Tolna Megyei Befektetési Kalauz. Huszonegy település összefogásával rövidesen elindulhat a Tolna Megyei Befektetési Kalauz. Az év végétől interneten és nyomtatott formában is elérhető lesz a kiadvány, amely arról tájékoztatja majd az érdeklődőket, leendő befektetőket, hogy a térségben, az autópálya mentén, milyenek az adottságok, a lehetőségek különböző beruházások elindításához. A kalauz kivitelezője októberben bemutatta az érintett települések polgármesterinek a dokumentum tervezetét. Vas megye Húsz százalékkal csökkennek az önkormányzati lakbérek Szombathelyen. Több mint kétezer család terhei csökkennek a Vas megyei városban azzal, hogy januártól egyötödével kevesebb lesz az önkormányzati lakásokban élők lakbére. Egy 2-3 szobás lakásért jelenleg akár 50 ezer forintot is kell fizetni, egy ugyanekkora albérlet pedig 35 ezer forintba kerül. A családok ezt nehezen tudják kigazdálkodni. A városvezetés azért döntött a csökkentésről, mert a 2008-ban 100 százalékkal megemelt lakbérek miatt a lakosságnál jelentős hátralék halmozódott fel, ugyanakkor az önkormányzat bevétele alig emelkedett. Veszprém megye Újra egységes Kolontár.Elkészült az október eleji tragédia idején megsemmisült híd a településen, amit november 3-án avattak. Az új híd 15 méter hosszú, hat méter széles, teherbírása húsz tonna, várható élettartama 15 esztendő. Tili Károly, Kolontár polgármestere megköszönte a honvédség és a katonák segítségét. Mint mondta: a híd nemcsak a település egysége, hanem a vasúti közlekedés miatt is rendkívül fontos. Zala megye Még az idén elkezdődik a keszthelyi belváros-program. Közbeszerzési eljárás keretében nemrég kiválasztotta a város a munkálatok kivitelezőjét, erről az első, alakuló ülésén tárgyalt a keszthelyi képviselő-testület. A tervek szerint még az idén elindul a beruházás, a kivitelezési munkák a piaci parkolók kialakításával kezdődnek. A belváros megújításában az önkormányzat mellett részt vesz a Keszthelyi Városüzemeltető Kft., a Magyarok Nagyasszonya Plébániahivatal, valamint két vállalkozás: a Nifty Bt. és az Agora 1998 Kft. A rovatot szerkesztette: Erdélyi Zsuzsa október november ÖN KOR KÉP 3

6 PARLAMENT Reformhel Hogy működjön az állam Tárgyalásokat kezdeményez a kormány minden nagyobb önkormányzattal az általuk működtetett közszolgáltatások további sorsáról. Ezt Orbán Viktor miniszterelnök jelentette be október 18-án, napirend előtt a parlamentben. Ez valószínűsítí azt, hogy a kétharmad birtokában lévő jobboldali kabinet rövidesen nekilát az önkormányzatok és az állam közötti munkamegosztás újragondolásának. Amit már most jeleztek, az egészségügyben és az oktatásban erőteljes központosítást hajtanának végre. Közben az Országgyűlés rohammunkában tárgyalja a kormány akcióterve első és második részének törvényjavaslatokra, módosításokra lefordított pontjait, s elindult a közigazgatás reformjavaslatainak vitája is. Az október 3-i önkormányzati választások másnapján amelyen a tavaszi parlamenti választáshoz hasonló, elsöprő fölénnyel szerepelt a jobboldal viharos sebességgel követték egymást a főként kormánypárti képviselők neve alatt benyújtott kormányzati javaslatok. Legtöbb közülük az adó- és a nyugdíjrendszer átalakítására vonatkozott, de alkotmánymódosítással egybekötve megkezdték a közigazgatási reformhoz kapcsolódó indítványok tárgyalását is. Az adótörvény-módosítások tárgyalása kapcsán azonban kiderült, a kormány alapvető változtatást hajtana végre az önkormányzati feladat- és hatáskörökben, a közszolgáltatások ellátásának rendszerében. A távközlési és energiacégeket, illetve a kereskedelmi láncokat sújtó, úgynevezett válságadó bevezetésének indoklása kapcsán Orbán Viktor kormányfő azt mondta: az energiaszektorban április 29-én az akkor leköszönő kormány olyan szerződéseket kötött a nagy energiacégekkel, amellyel az állam 178 milliárd forintról mondott le az adófizetők pénzéből. Ezt megengedhetetlennek tartotta, s jelezte, ezentúl a köz érdekének meg kell előznie a magánérdek képviseletét. Az államot, az állam működését is meg kell tisztítani a magánérdektől jelentette ki Orbán Viktor. A miniszterelnök azt a következtetést vonta le, hogy tarthatatlan az úgynevezett PPP-rendszer, ezért felülvizsgálják a PPP-beruházásokat, s azonnal felfüggesztik a szerződéskötéseket. Orbán Viktor hangsúlyozta azt is, nem hanyagolhatják el az oktatás, az egészségügy, általában a közszolgáltatások észszerű átalakítását sem. A részletekről egyeztetést ígért az önkormányzatokkal. Az önkormányzatok, az oktatási és egészségügyi intézmények egyébként súlyos eladósodottsággal küzdenek. Az önkormányzatok adósságállománya mint az a zárszámadási vitában elhangzott a Magyar Nemzeti Bank októberi adatai szerint 1400 milliárd forint, ami a 2009-es nemzeti össztermék 18 százaléka. Az egészségügyi intézmények adósságállománya csaknem 40 milliárdos, de elhangzott már ennél nagyobb összeg is. Olcsóbb, takarékosabb állam Az erős, központosított és hatékony állam megteremtéséhez elengedhetetlen hivatalainak megerősítése, amelyet a kormány főként megyei szinten, öszszevonásokkal kíván megteremteni. A parlament október elején el is kezdte a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló törvényjavaslat vitáját. A javaslat szerint a fővárosi és a megyei közigazgatási hivatalok jogutódaként január 1- jétől létrejönnek a fővárosi, valamint a megyei kormányhivatalok, ahová integrálódik a területi államigazgatási szervek egy része. Az indítvány egyebek mellett szabályozza a kormányhivatalok jogállását, feladatés hatáskörét, működé - si szabályait, illetékességi területét januárjától 29 helyszínen létrejönnek a kormányablaknak nevezett ügyfélszolgálati irodák, ahová 2013 végéig minden állami feladat és hatósági ügy kerül. A fideszes képviselők, köztük Kozma Péter, Dorkota Lajos természetesen támogatva az elképzelést úgy érveltek, hogy a kormány kifejezett szándéka az olcsóbb, takarékosabb állam működtetése, valamint a bürokrácia leépítése. Ennek keretében a területi államigazgatási szerve- Kirándulások a határon túlra Minden közoktatásban tanuló fiatal legalább egyszer eljuthat a magyar állam támogatásával a szomszédos országok magyarlakta területeire annak a határozati javaslatnak az értelmében, amelyet október közepén fogadott el az Országgyűlés. A képviselők 309 igen szavazattal, 41 ellenében hagyták jóvá a határozatot, amit négy frakció támogatott, és egyedül az MSZP utasított el. A határozat alapján bevezetik a nemzeti összetartozás emléknapját az iskolákban, és december 31-ig létrejöhet a Magyarság Háza. 4 ÖN KOR KÉP október november

7 PARLAMENT yzet zetrendszer pedig egységessé válik. A megalakuló kormányhivatalokban elsősorban a funkcionális feladatellátás érvényesül, az integrálásra kerülő szervek szakmai autonómiája azonban érintetlen marad. A fideszes Horváth Zsolt arról beszélt, hogy a fővárosi és a megyei kormányhivatalok kialakításával jó értelemben vett koncentráció mehet végbe a jelenleg széttagolt önkormányzatokban, ezáltal pedig hatékonyabb közigazgatási eljárási rend alakulhat ki. A törvényjavaslat célja, hogy elválassza egymástól az államigazgatási és önkormányzati feladatokat, továbbá, hogy csökkentse az ügyintézés költségeit fejtette ki a kormánypárti politikus. Horváth Zsolt szerint az utóbbi célkitűzés már azáltal is teljesül, hogy az állampolgárok szabadnapok kivétele nélkül, egyszerűen és gyorsan intézhetik hivatalos ügyeiket. Politikai megbízottak a hivatalok élén A szocialisták két fontos ellenérvet hoztak fel, egyrészt a közigazgatásban szerintük a stabilitás az érték, ezért az állandó módosítások elbizonytalanítják az abban dolgozókat és a szolgáltatásokat igénybe vevő állampolgárokat is. Másrészt bírálták, hogy szerintük a kormány pártpolitikusokat akar a kormányhivatalok élére ültetni. Kolber István szerint a Ház előtt lévő javaslat valódi célja, hogy a kormány a megyékben működő állami szerveket kézi vezérlés alá vonja. Lamperth Mónika korainak tartotta a javaslat január elsejei életbe lépését. Mint hangsúlyozta, látni kellene a közigazgatás átalakításának célkitűzését, látni kellene azt, hogy mi lesz a megyei jogú városokkal. Milyen lesz a viszony a kormánymegbízott és a megyei önkormányzat ugyancsak fideszes elnöke között? kérdezte a szocialista képviselő. Úgy fogalmazott: az MSZP nem kérdőjelezi meg, hogy van értelme egy integrált államigazgatási szerv létrehozásának. De erősen megkérdőjelezzük, sőt tiltakozunk az ellen, hogy politikai komisszár kapjon hatalmas fizetést azért, hogy teljesen leírhatatlan politikai funkciót ellásson. Hasonló aggodalmakat tolmácsoltak a jobbikos képviselők is. Hegedűs Lorántné felszólalásában úgy fogalmazott, a kormány megyei párttitkárokat, népbiztosokat kíván kinevezni a tervezett fővárosi és megyei kormányhivatalok élére. Az ellenzéki politikus a javaslat egyetlen pozitívumaként említette, hogy az visszatér a jól bevált, ezeréves megyerendszerhez. Ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy az önkormányzatoktól való hatósági jogkörelvonás csak növeli a bajt, a települések továbbra sem kapnak megnyugtató választ jelenlegi problémáikra. Az LMP-sek általánosságban üdvözölték azt, hogy megáll a területi államigazgatásban a burjánzás. Szilágyi Péter felhívta a figyelmet arra: a közigazgatás szakma és hivatás is egyben. Aki a közigazgatásban dolgozik, sok kötöttséget vállal, az utóbbi időben igen alacsony bérért. Véleménye szerint a tervezett leépítések tovább rombolják a köztisztviselői morált. Közölte azt is: az LMP nem látja, hogyan kívánja a kormány megszervezni az egyablakos ügyintézést. Nem lesz létszámleépítés? A felszólalásokra válaszolva Szabó Erika, a területi közigazgatásért felelős államtitkár elmondta: meg kell szüntetni azt a gyakorlatot, hogy hivatalnokokra bíznak politikai döntéseket. A több mint ezer főt alkalmazó, tizenöt államigazgatási szervet integráló kormányhivatalok vezetőinek megyei szinten is végre kell tudni hajtani a központi akaratot. Megnyugtatásul közölte azt is, nem lesznek létszámleépítések ezen a területen, bár a vitában többen is a bürokrácia leépítéséről beszéltek. A kormány további céljairól szólva elmondta: elkötelezettek, hogy az állam a jövőben ne alattvalóként kezelje a polgárait, akiknek végre lehetőségük lesz egyetlen helyen intézni az ügyeiket. Azzal kapcsolatban, hogy a január elsején megalakuló kormányhivatalok élén álló kormánymegbízottakat a miniszterelnök nevezi ki, azt mondta: A nemzeti együttműködés kormánya úgy látja jónak, hogy területi szinten is legyen egy megbízottja, aki felel azért, hogy rend legyen, működjön az állam. Az államtitkár arra is kitért, hogy a következő időszak fontos feladata lesz meghatározni, hogy melyek az állam és melyek az önkormányzatok feladatai. Közterületi szabályozás Parázs jelenetekkel tarkított vita alakult ki október közepén a Házban a törvénymódosítás kapcsán, amely korlátozza a közterületek használatát és ezáltal lehetőséget ad az önkormányzatoknak arra, hogy kitiltsák onnan a hajléktalanokat. A javaslatok emellett a szabálytalan építkezések feltárását, egységes adatnyilvántartás kialakítását is elősegítik. A Fidesz szerint a javaslatok alkalmasak arra, hogy az építési engedélyek korszerűek legyenek. A KDNP is támogat október november ÖN KOR KÉP 5

8 PARLAMENT Eddig hárman léptek ki ta az indítványokat, amelyek céljaival alapvetően a szocialisták is egyetértettek. A Jobbik az összes építési szabály áttekintését sürgette, míg az LMP az egyik indítványt elvetette a hajléktanokra vonatkozó pontja miatt. A területfejlesztési, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvények módosításának egyik legfontosabb célja, hogy elősegítse a szabálytalan építkezések feltárását érvelt expozéjában Tállai András belügyminisztériumi államtitkár. A javaslat emellett lehetővé teszi a közterület nem rendeltetésszerű használatának megtiltását is tette hozzá. A részletekről szólva az államtitkár elmondta, hogy a javaslatok elfogadásával több fontos területen léphetnek előre. Az első, hogy az építésügyi monitoringrendszer létrehozásával lehetővé válik egy olyan elektronikus nyilvántartási rendszer kialakítása, amely az egyes területek, építmények térbeli jellemzőit tartalmazza, az országleltár során elkészített ortofotókból kinyerhető információk alapján. Így lehetővé válik olyan összehasonlító elemzések készítése, változásvizsgálatok elvégzése, ami mind a településrendezési feladatellátásban például az egyes folyamatok térbeli modellezése révén mind az építésügyi hatósági ellenőrzésben például a folyamatok nyomon követésével és a különböző állapotok folyamatos összehasonlításával a feladatellátást, illetve hatékonyabbá, eredményesebbé teszi a különböző katasztrófahelyzetek megelőzését, vagy hatásuk csökkentését eredményezheti érvelt Tállai András. A második fontos terület, az egységes közműnyilvántartás megteremtése. Az országban több településen számos alkalommal okoz vagyonbiztonságra veszélyes helyzeteket, például a földmunkálatok során gázcső vagy vízcső eltörése azért, mert annak elhelyezkedése nem ismert. Az ilyen helyzetek megelőzése érdekében a törvényjavaslat a közmű- és nyomvonal jellegű építmények egységes, elektronikus nyilvántartását kezdeményezi. A nyilvántartás egyrészt a közművezetékeket, másrészt a nyomvonal jellegű építményeket, így az utakat, vasutakat, távvezetéket foglalja magában, s tartalmazza az üzemeltetőkre vonatkozó adatokat, amelyeknek adatszolgáltatási kötelezettséget ír elő. A harmadik terület a jogbiztonságot szolgálja. Meghatározza, hogy a fővárosban az ingatlan tulajdonosa a kártalanítási igényét mely Ivády Gábor kilépésével háromra nőtt a független képviselők száma fél év alatt az Országgyűlésben. A parlament májusban egyetlen független képviselővel alakult meg: Molnár Oszkár, egykori fideszes politikus Edelényből jutott az Országgyűlésbe. Október elején Szili Katalin korábbi házelnök lépett ki az MSZP képviselőcsoportjából, mert a Szövetség a Jövőért Mozgalom létrehozta a Szociális Unió pártját, amelynek elnökeként a volt házelnök automatikusan elveszítette szocialista párttagságát. Október végén Ivády Gábor jelentette be, hogy otthagyja az LMP frakcióját és a pártot is, mert megrendült a hite abban, hogy lehet más a politika. Mindkét politikus listán szerezte a mandátumát, de ezt egyikük sem adta vissza. A kilépésekkel az MSZP frakciója 58, az LMP-é 12 fősre csökkent. önkormányzattal, a fővárosival vagy a kerületivel szemben érvényesítheti. Az Alkotmánybíróság döntése szerint a mulasztás pótlását az Országgyűlésnek december 31-ig kell megtennie. Amiben egyetértettek Az egységes közműnyilvántartásnak tulajdonképpen minden párt örült. A szocialista Varga Zoltán megemlítette azonban, hogy több önkormányzat súlyos milliókat költött már arra, hogy közműrendszerének térképét létrehozza. Az építési monitoringrendszer kialakítására kétmilliárd forint kezdőtőke van. Szerinte a rendszer akkor lesz működőképes, ha ehhez a megfelelő forrást biztosítja a kormány. Feltette a kérdést: vajon az egységes közműnyilvántartás hozzáférésének lesz-e díja? A KNDP támogatta az engedélyek nélküli, illetve attól eltérő építkezések elleni határozott fellépést. Fontos, hogy akkor legyen kiadható fennmaradási engedély, ha közérdeket nem sértenek, így a szubjektív elemek kikerülnek a törvényből, s a szubjektív elévülési idő egyről két évre nő mondta a vitában Habis László (Fidesz). Kitért arra is, indokolt a kormányrendelet olyan módosítása, hogy a végrehajtási rendeleteknél a kétszeres fizetés elkerülhető legyen. A Jobbik viszont minden építési szabályt átvizsgálna. Hegedűs Lorántné hangsúlyozta, az építési területen nagyon sok a probléma, majd bemutatott egy táblázatot, amely az öszszes jogszabályt tartalmazza. Mintegy ezer oldalnyi dokumentumról van szó. A kisemberek joggal érezhetik, ki vannak szolgáltatva a hatóságok packázásának, a multiknak pedig mindent szabad, nincs olyan építmény, amit ma Magyarországon fel ne építhetnének fogalmazott. A javaslat kapcsán üdvözölte a monitoring-rendszer felállítását, ugyanakkor kiemelte, ha az egységes nyilvántartás megvalósul, hatalmas adatvagyon áll össze. Ennek őrzése, illetve az ezzel kapcsolatos esetleges visszaélés komoly nemzetbiztonsági kockázatot rejthet. Megfontolandónak nevezte egy német mintára működő építésfelügyeleti eljárás kialakítását is. A kedélyborzoló indítvány A legtöbb vitát kiváltó javaslat pontosítja a közterület fogalmát és rendeltetésének meghatározását, ezzel lehetővé teszi a nem rendeltetésszerű használat megtiltását, és felhatalmazza az önkormányzatokat arra, hogy azt a település belterületén szabálysértéssé nyilvánítsa. A törvényjavaslat ugyanakkor hívta fel a figyelmet a belügyi államtitkár az önkormányzat ez irányú cselekvési szabadságát szűkíti, mivel nem bármely közterületen, hanem csak a belterületen lévő közterületen élhet ezzel a jogával. A javaslat elfogadásával a köztisztasági, közlekedésbiztonsági, közbiztonsági okból a közterület rendeltetésellenes használata megszüntetésének egyik módját teremti meg tette hozzá Tállai András. Bár az önkormányzati és területfejlesztési bizottság a javaslatot általános vitára alkalmasnak tartotta, ahogy azt Habis László kormánypárti képviselő közölte, a többségi és kisebbségi vélemény is egyaránt az volt, hogy a közterületi szabályozás önmagában nem alkalmas a hajléktalanprobléma megoldására. 6 ÖN KOR KÉP október november

FAGYPONT ALATT K O R K É P. Esélyek és lehetőségek ESÉLYEGYENLŐSÉGI MELLÉKLET. huszadik évfolyam, 200. szám ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT

FAGYPONT ALATT K O R K É P. Esélyek és lehetőségek ESÉLYEGYENLŐSÉGI MELLÉKLET. huszadik évfolyam, 200. szám ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT Esélyek és lehetőségek ESÉLYEGYENLŐSÉGI MELLÉKLET 2010 12. szám ÖN K O R K É P huszadik évfolyam, 200. szám ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT www.onkorkep.hu www.onkornet.hu FAGYPONT ALATT Semmiből sem lesz kevesebb

Részletesebben

Starthelyzet. A Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Programja

Starthelyzet. A Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Programja Starthelyzet A Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Programja Az önkormányzatoknak a Legjobb Önkormányzati Gyakorlat Díj elnyerésére 2010-ben az alábbi három területen nyílik lehetősége pályázni: Helyi önkormányzati

Részletesebben

A hivatal az átalakítás 2011. Napirenden az új önkormányzati törvénytervezet. huszonegyedik évfolyam, 210 211. szám ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT

A hivatal az átalakítás 2011. Napirenden az új önkormányzati törvénytervezet. huszonegyedik évfolyam, 210 211. szám ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT 2011. 10 11. szám huszonegyedik évfolyam, 210 211. szám ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT www.onkorkep.hu www.onkornet.hu Napirenden az új önkormányzati törvénytervezet A hivatal az átalakítás alatt zavartalanul

Részletesebben

DRÁGÁN SZERETJÜK ÖN K O R K É P KELLETT EZ NEKÜNK? Lassan, de biztosan 3 Jön a kétezer seriff országa? 4 23 reménykedett, 8 elégedett 31

DRÁGÁN SZERETJÜK ÖN K O R K É P KELLETT EZ NEKÜNK? Lassan, de biztosan 3 Jön a kétezer seriff országa? 4 23 reménykedett, 8 elégedett 31 2 0 0 8 7 8. szám ÖN K O R K É P tizennyolcadik évfolyam, 171 172. szám Ö N K O R M Á N Y Z A T I F O L Y Ó I R A T www.onkorkep.hu www.onkornet.hu Esélyek és lehetőségek ESÉLYEGYENLŐSÉGI MELLÉKLET Lassan,

Részletesebben

Búcsúzik a Vidám Park? 2012. 22 Ha a szó kevés. 17 Az ÜNNEP ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT. huszonkettedik évfolyam, 215. szám. 4. szám

Búcsúzik a Vidám Park? 2012. 22 Ha a szó kevés. 17 Az ÜNNEP ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT. huszonkettedik évfolyam, 215. szám. 4. szám 2012. 4. szám huszonkettedik évfolyam, 215. szám ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT www.onkorkep.hu www.onkornet.hu Búcsúzik a Vidám Park? 22 Ha a szó kevés 17 Az ÜNNEP Közigazgatási Kalendárium 2013 Társ a munkában,

Részletesebben

CSAPDAHELYZET ÖN K O R K É P. Esélyek és lehetőségek

CSAPDAHELYZET ÖN K O R K É P. Esélyek és lehetőségek 2 0 0 8 3. szám ÖN K O R K É P tizennyolcadik évfolyam, 167. szám Ö N K O R M Á N Y Z A T I F O L Y Ó I R A T www.onkorkep.hu www.onkornet.hu Esélyek és lehetőségek ESÉLYEGYENLŐSÉGI MELLÉKLET CSAPDAHELYZET

Részletesebben

Új tudást mindenkinek ÖN K O R K É P. A XXI. század iskolája

Új tudást mindenkinek ÖN K O R K É P. A XXI. század iskolája Esélyek és lehetőségek ESÉLYEGYENLŐSÉGI MELLÉKLET 2 0 0 8 9. szám ÖN K O R K É P tizennyolcadik évfolyam, 173. szám Ö N K O R M Á N Y Z A T I F O L Y Ó I R A T www.onkorkep.hu www.onkornet.hu Taktika a

Részletesebben

ÖNkormányzat. Legjobb gyakorlatok döntő. XXII. évfolyam 2012. negyedik negyedév A TÖOSZ folyóirata www.toosz.hu. Átalakulás közben, reform előtt 2

ÖNkormányzat. Legjobb gyakorlatok döntő. XXII. évfolyam 2012. negyedik negyedév A TÖOSZ folyóirata www.toosz.hu. Átalakulás közben, reform előtt 2 ÖNkormányzat XXII. évfolyam 2012. negyedik negyedév A TÖOSZ folyóirata Átalakulás közben, reform előtt 2 Legjobb gyakorlatok döntő A közfeladatmegosztásról 8 TÖOSZ és ZMOS összefogás 14 145 ÉVES A MAGYAR

Részletesebben

ÖN K O R K É P. Megérett az idő arra, Beszélgetés az önkormányzati. és területfejlesztési miniszterrel. Az elátkozott Combinók. Vasút vagy autóbusz

ÖN K O R K É P. Megérett az idő arra, Beszélgetés az önkormányzati. és területfejlesztési miniszterrel. Az elátkozott Combinók. Vasút vagy autóbusz 2 0 0 6 7 8. szám ÖN K O R K É P tizenhatodik évfolyam, 1 5 1. s z á m ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT Ára: 1014 Ft Beszélgetés az önkormányzati és területfejlesztési miniszterrel Az elátkozott Combinók Vasút

Részletesebben

Az utolsó csepp ÖN K O R K É P PORONDPARÁDÉ. Esélyek és lehetőségek

Az utolsó csepp ÖN K O R K É P PORONDPARÁDÉ. Esélyek és lehetőségek Esélyek és lehetőségek ESÉLYEGYENLŐSÉGI MELLÉKLET 2 0 0 9 3. szám ÖN K O R K É P tizenkilencedik évfolyam, 179. szám ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT www.onkorkep.hu www.onkornet.hu Miért fontos Európa? 10 Szimbolikus

Részletesebben

Esélyek és és lehetőségek ESÉLYEGYENLŐSÉGI MELLÉKLET ÖN K O R K É P. 4. szám. tizenhetedik évfolyam, 159. szám ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT

Esélyek és és lehetőségek ESÉLYEGYENLŐSÉGI MELLÉKLET ÖN K O R K É P. 4. szám. tizenhetedik évfolyam, 159. szám ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT Esélyek és és lehetőségek lehetőségek ESÉLYEGYENLŐSÉGI MELLÉKLET MELLÉKLET 2007 4. szám ÖN K O R K É P ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT Ára: 545 Ft tizenhetedik évfolyam, 159. szám Vidékfejlesztés vagy Válások

Részletesebben

MIT KÍVÁN A MAGYAR NEMZET

MIT KÍVÁN A MAGYAR NEMZET Országos Szövetségének folyóirata CSATLAKOZÁSOK 4 Húsz hónap nagy idő FEJLESZTÉSEK 6 Helyben ható források XV. évfolyam, 4. szám 2005. április Ára: 360 forint HARCOK 8 Másfél évtized után MINDENNAPOK 20

Részletesebben

ÖNkormányzat. Árvízi testvérvárosok SZENTENDRE SZENDRŐ. Beszélgetés Dietz Ferenccel, Szentendre polgármesterével (10. oldal)

ÖNkormányzat. Árvízi testvérvárosok SZENTENDRE SZENDRŐ. Beszélgetés Dietz Ferenccel, Szentendre polgármesterével (10. oldal) ÖNkormányzat www.toosz.hu XX. évfolyam 6. szám 2010. június a TÖOSZ folyóirata Árvízi testvérvárosok Beszélgetés Dietz Ferenccel, Szentendre polgármesterével (10. oldal) SZENTENDRE SZENDRŐ Segítsünk Felelősséggel

Részletesebben

ÖNkormányzat. Az ember a nyilvánvaló igazságokat ne kérdőjelezze meg. Beszélgetés Hargitai Jánossal, a Baranya Megyei Közgyűlés elnökével 4.

ÖNkormányzat. Az ember a nyilvánvaló igazságokat ne kérdőjelezze meg. Beszélgetés Hargitai Jánossal, a Baranya Megyei Közgyűlés elnökével 4. ÖNkormányzat XX. évfolyam 2010. november december a TÖOSZ folyóirata www.toosz.hu Elfogadhatatlan 2 Katasztrófa!...védelem? 8 Polgármester Akadémia 14 Pistából Attila 22 Az ember a nyilvánvaló igazságokat

Részletesebben

dugódíj ÖN K O R K É P ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT BEDUGULVA: Esélyek és és lehetőségek Mozgástér Hullámvasút

dugódíj ÖN K O R K É P ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT BEDUGULVA: Esélyek és és lehetőségek Mozgástér Hullámvasút Esélyek és és lehetőségek 2007 8 9. szám ÖN K O R K É P ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT Ára: 1090 Ft tizenhetedik évfolyam, 162. szám Mozgástér Hullámvasút 5. oldal 11. oldal Közlekedési beruházásokról döntött

Részletesebben

Konvergencia, avagy az összehajlás szerpentinszalagjai hálózzák be a települések önkormányzatait. Csakazértis boldog új évet kívánunk nekik.

Konvergencia, avagy az összehajlás szerpentinszalagjai hálózzák be a települések önkormányzatait. Csakazértis boldog új évet kívánunk nekik. Országos Szövetségének folyóirata XVI. évfolyam, 11 12. szám 2006. november december Ára: 720 forint A politikai pártok számára novemberre egy csapásra fontossá váltak az önkormányzatok. Felértékelődésükben

Részletesebben

Erős, sikeres, Magyarországot szeretnék

Erős, sikeres, Magyarországot szeretnék Erős, sikeres, Magyarországot szeretnék A képviselők eskütételével május 16-án megalakult az új Országgyűlés. Elnökének ismét a szocialista Szili Katalint választották, az alelnöki posztot Áder János (Fidesz)

Részletesebben

ÖN K O R K É P. RET-KÓR reformkór A települések főként betonoznának. Fókuszban: a gyermekszegénység 21. oldal. Esélyek és lehetőségek. 7.

ÖN K O R K É P. RET-KÓR reformkór A települések főként betonoznának. Fókuszban: a gyermekszegénység 21. oldal. Esélyek és lehetőségek. 7. Esélyek és lehetőségek ESÉLYEGYENLŐSÉGI MELLÉKLET 2 0 0 7 5. s z á m ÖN K O R K É P ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT Ára: 545 Ft tizenhetedik évfolyam, 160. szám RET-KÓR reformkór A települések főként betonoznának

Részletesebben

A zöldfelület ápolástól a hóeltakarításig

A zöldfelület ápolástól a hóeltakarításig A Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének folyóirata XIV. évfolyam, 10. szám 2004. október Ára: 197 forint A kormányprogram önkormányzati vonatkozásairól a 4 5. oldalon írunk. Az iskolapélda valamely

Részletesebben

XX. évfolyam 7 8. szám 2010. július augusztus. Baltás István Barati Attila Bene Klára Benkovics László Bíróné Dienes Csilla Budai Zsolt

XX. évfolyam 7 8. szám 2010. július augusztus. Baltás István Barati Attila Bene Klára Benkovics László Bíróné Dienes Csilla Budai Zsolt ÖNkormányzat www.toosz.hu XX. évfolyam 7 8. szám 2010. július augusztus a TÖOSZ folyóirata Baltás István Barati Attila Bene Klára Benkovics László Bíróné Dienes Csilla Budai Zsolt Búza Zsolt Czupi Sándorné

Részletesebben

kor-kép lehetőségekkel rendelkeznek, miközben az egy budapestire jutó adósságot meghaladja Pécs (231 ezer Ft), Hódmezővásárhely

kor-kép lehetőségekkel rendelkeznek, miközben az egy budapestire jutó adósságot meghaladja Pécs (231 ezer Ft), Hódmezővásárhely kor-kép 500 000 450 000 350 000 300 000 250 000 150 000 100 000 50 000 0 Hitelek és tények Az utóbbi hónapok egyik slágertémája volt, hogy az önkormányzatok nem képesek fizetni a tetemes adósságukat, ezért

Részletesebben

Kisebbségi Hírlevél. 2 0 0 8. 2. s z á m. JOGI INFORMÁCIÓK 2 Jogszabályváltozások... 2 Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok Biztosa állásfoglalása...

Kisebbségi Hírlevél. 2 0 0 8. 2. s z á m. JOGI INFORMÁCIÓK 2 Jogszabályváltozások... 2 Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok Biztosa állásfoglalása... JOGI INFORMÁCIÓK 2 Jogszabályváltozások... 2 Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok Biztosa állásfoglalása...4 A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI FŐOSZTÁLY HÍREI 7 Kisebbségi Hírlevél 2 0 0 8. 2. s z á m Miniszterelnöki

Részletesebben

ÖNkormányzat. Zalakaros. Konzultációk és tüntetés 2 Egy írásjel merénylete 20 Polgármester Akadémia 31. 12. oldal szolgálatában

ÖNkormányzat. Zalakaros. Konzultációk és tüntetés 2 Egy írásjel merénylete 20 Polgármester Akadémia 31. 12. oldal szolgálatában ÖNkormányzat a TÖOSZ folyóirata 2009. október XIX. évfolyam, 10. szám www.toosz.hu Konzultációk és tüntetés 2 Egy írásjel merénylete 20 Polgármester Akadémia 31 Zalakaros 12. oldal szolgálatában Interjú

Részletesebben

Emberi Jogi Kézikönyv

Emberi Jogi Kézikönyv Emberi Jogi Kézikönyv Készült Magyarország emberi jogi helyzetének áttekintéséhez az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa Általános Felülvizsgálati Eljárása keretében 2011 2012 Kiadja: Ministry of Foreign Affairs

Részletesebben

KÖZÉLET GAZDASÁG ÉLHETÔ TELEPÜLÉSEK KÖRNYEZETVÉDELEM PÁLYÁZATOK EURÓPAI UNIÓ

KÖZÉLET GAZDASÁG ÉLHETÔ TELEPÜLÉSEK KÖRNYEZETVÉDELEM PÁLYÁZATOK EURÓPAI UNIÓ KÖZÉLET GAZDASÁG ÉLHETÔ TELEPÜLÉSEK KÖRNYEZETVÉDELEM PÁLYÁZATOK EURÓPAI UNIÓ ÚJ LEHETÔSÉG AZ ÖNKORMÁNYZATOKNAK Fejlesszünk adókedvezménybôl! (A www.sportfinanszirozas.hu ajánlata a 3. oldalon) ENERGETIKA

Részletesebben

Kanizsa. XX. évfolyam 3. szám 2008. január 24. Zala megye városainak polgármesterei Nagykanizsán tartották évadnyitó értekezletüket.

Kanizsa. XX. évfolyam 3. szám 2008. január 24. Zala megye városainak polgármesterei Nagykanizsán tartották évadnyitó értekezletüket. 2008.01.23. 15:39 Page 1 Kanizsa DÉL-Z ZALAI HETILAP XX. évfolyam 3. szám 2008. január 24. Zala megye városainak polgármesterei Nagykanizsán tartották évadnyitó értekezletüket. Korábban rendszeresek voltak

Részletesebben

Beszámolók közgyûlése

Beszámolók közgyûlése Beszámolók közgyûlése Egy asztalnál a városfejlesztésrõl Jól jártunk? Bíróságon a jegyzõügy Változások a kistérségi társulásnál XVII. évfolyam 6. szám 2007. április 12. Kúriatalálkozó Békéscsabán Békéscsaba

Részletesebben

K i s e b b s é g i H í r l e v é l

K i s e b b s é g i H í r l e v é l JOGI INFORMÁCIÓK 2 Jogszabályváltozások...2 Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok Biztosa állásfoglalása...6 A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI FŐOSZTÁLY HÍREI 9 BELFÖLDI HÍREK 13 A kisebbségek kidolgozták

Részletesebben

A helyi önkormányzatok szervezete és működése

A helyi önkormányzatok szervezete és működése DR. ZONGOR GÁBOR DR. ZONGOR A helyi GÁBOR önkormányzatok szervezete és működése Háttéranyag önkormányzati képviselők számára A helyi önkormányzatok szervezete és működése 1 2 3 4 5 6 6 Kiadja a Települési

Részletesebben

Be szá mo ló A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JO GOK OR SZÁG GYÛ LÉ SI BIZ TO SÁ NAK TE VÉ KENY SÉ GÉ RÕL

Be szá mo ló A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JO GOK OR SZÁG GYÛ LÉ SI BIZ TO SÁ NAK TE VÉ KENY SÉ GÉ RÕL Be szá mo ló A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JO GOK OR SZÁG GYÛ LÉ SI BIZ TO SÁ NAK TE VÉ KENY SÉ GÉ RÕL 2008 Beszámoló A nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok Országgyűlési Biztosának tevékenységéről 2008

Részletesebben