Piramis: Boszniában? Égi hozományunk. A név jelentõsége életünkben

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2-3 4-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-19 20-21 22-23 24-25 26-27 28-29 30-31. Piramis: Boszniában? Égi hozományunk. A név jelentõsége életünkben"

Átírás

1 A Misztika Világa címû magazinunkban jól látható az a törekvés, hogy a spirituális világ ismertetése mellett nagy hangsúlyt fektetünk népünk igaz, valós történelmének bemutatására. Példa erre az egyiptomi történelmünk, valamit az ún. Boszniai piramis esete is. Ez a piramis természetesen nem boszniai, hanem bátran kijelenthetem magyar. Ugyanakkor a világ médiái nem tolakszanak a piramis körül. Nem merik világgá kürtölni, hisz akkor át kellene írni a Föld történelmét. Ez pedig rajtunk kívül mindenki számára kínos lenne. Mi viszont naggyá nõnénk. Ezek a piramisok ugyanis nem 3-4 ezer évesek, hanem idõmeghatározásuk az i.e évektõl indulnak természetesen visszafelé. Az már biztos, hogy a magyar rovásírás akkor már létezett. Lévén a piramisokban megtalálhatók. Ez nem feltevés hanem tény! Jó lesz ha minden magyar felemeli a fejét és büszkén vállalja magyarságát. Én tudom, hogy mi adtuk a tudást a világnak. Tudja ezt persze más is, de én ki is mondom. Sõt tanítom is. Bodor Ernõ lapigazgató Piramis: Boszniában? Égi hozományunk A név jelentõsége életünkben Csillagmitológia, csillaghit Az igazságra van szükség a spiritualitásban! Népi gyógymódok Bevezetés a rituális mágia gyakorlatába Ezoterikus Tanok Egyháza Amit a jóslásról tudni kell Energiagömbök? Reinkarnációs hipnózis Szellemi segítõk? Dél-amerikai, magyarul beszélõ indiánok Õshazánk Egyiptom is... Tantráról kis kérdezz-felelek A karma törvényei Kiadja az Ezoterikus Tanok Egyháza, 1063 Budapest, VI. kerület, Kmety György utca 17, Lapigazgató, fõszerkesztõ: Bodor Ernõ, Grafika, tördelés: Sudolský Gábor, Lapterv: Úrhegyi Alexandra, Rovatszerkesztõk: Utasi Ilona, Jármerné Baka Erzsébet, Lõrincz Ibolya, Szakács Tibor, Kovács Tibor, Szakács Gábor, Nyomda: Strateg s r.o., Felvidék, Tótmegyer, Štefánikova 80, Hirdetésfelvétel és megrendelés telefonon: , vagy ben:

2 A MISZTIKA VILÁGA HIRDETÉSI AJÁNLATA A hirdetés mérete Ár (Ft) Kedvezményes ár (Ft) teljes oldal , ,- 1/2 oldal , ,- Terjesztõink részére 25% kedvezményt biztosítunk a táblázat alapján. Hirdetésfelvétel Bodor Ernõnél telefonon vagy ben 1/4 oldal , ,- 1/8 oldal , ,-

3 Piramis: Boszniában? Az eddig legismertebb piramisokat a szakkönyvek elsõsorban Amerikában és Egyiptomban jelzik, ugyanakkor tudjuk, hogy kisebb-nagyobb piramis szerû építmények a világ más részeiben is elõfordulnak. Arra azonban mindeddig nem történt utalás, hogy ilyenek Európában is léteznének. Ezt elégelte meg Semir Osmanagic, az USÁ-ban élõ, nem hivatásos bosnyák régész, amikor idén áprilisban a helybeliek javaslata alapján ásatásokat indított a boszniai Viszoko-t körülvevõ piramis formájú hegyeken. Ehhez nem kis bátorságra volt szüksége, ugyanis szembe menetel a történet tudomány jelenlegi álláspontjával. Úgy tûnik, mégis jó nyomon jár, mert már a feltárások kezdetekor kiderült, hogy a környékrõl radarral készült hõtérképek egyértelmûen mutatják a hegyek belsejében lévõ, mesterségesnek tûnõ üregeket, valamint egy, a nagyobb Nap és a kisebb, a szakkarai lépcsõshöz hasonlító Hold piramisnak nevezett két hegyet összekötõ négy kilométer hosszú alagutat. Ha a tudomány nem is osztja Osmanagic véleményét, a helyszínen dolgozó egyiptomi kutatók, Ali Abdullah Barakat ásványszakértõ, valamint honfitársa, Lamija Al Hadidy, a Kairói Egyetem kriptografikusa álláspontját el kell fogadnia. Barakat kijelentette: Nincs kétségem afelõl, hogy az emberi kéz által vágott, csiszolt és formázott kõtömböket azért hozták, hogy az itt lévõ hegyet piramissá alakítsák. A két egyiptomi tudós álláspontja, hogy a gizehi cheops piramisnál annak legalább harmadával nagyobb építmény az idõsebb, ezért kezdetlegesebb egyiptomi társánál. A vizsgálatok azt is megállapították, hogy a tonnás, a Nap piramishegyet négy rétegben fedõ kõlapokat mesterséges, cement szerû, kalcium-hidroxidot tartalmazó anyaggal kötötték egymáshoz. Ennek ismerete nem kis tudásra vall, ahogyan a hatalmas kõlapok hegyoldalra helyezése is. Mert bár különbözõ elméletek születtek a maya kultúra csodás városainak, az óriási azték és egyiptomi piramisok építésének mûszaki lehetõségeirõl, mindeddig egyértelmûen bizonyítható eljárást nem sikerült találni. És pedig azért nem, mert ezek részben a jelenkor tapasztalataiból, más esetben a megfejtõk képzeletbõl indulnak ki. Ugyanis egyáltalán nem biztos, hogy elõdeink hasonlóképpen gondolkodtak, mint ahogyan azt sem tudjuk, hogy mikor és miként jöttek rá az említett kötõanyag használhatóságára. Egy biztos, az emberiség tudása jóval régebbi, mint ahogy történelemkönyveinkben szerepel. És még valami. Úgy az alagút eddig feltárt részében, mint a hegyoldalban talált, napjainkban székely-magyarnak nevezett rovásírás jelek újabb kérdéseket vetnek fel. Közülük a C, P és S egyértelmûen felismerhetõ, ráadásul a fésûszerû P betû E alakú változatában, ami Trójában, Egyiptomban és az iráni Tepe Yahya-ban is elõfordul. Mivel tudjuk, hogy a görögök pelazg közvetítéssel jutottak az általuk késõbb átalakított rovásírás birtokába, Badiny Jós Ferenc professzor szerint az egyiptomi papi írástól szintén nem volt idegen a rovásírás, az Irán helyén létezett Párthus birodalomban szintén ezt használták, éppen az említett írásjelek vezethetnek a boszniai piramisok építésének magyarázatához, kormeghatározásához. Ehhez igénybe lehetne venni a magyar rovásírók szakismeretét is, hiszen maga Osmanagic csak latin E betût ismert fel a fordított rovás P helyett, amit ezzel együtt õsi írásnak nevezett. Amikor e sorok írója helyszíni vezetõjének, valamint a viszokói múzeum igazgatójának felvetette a rovásjelek Tordos-Vinca kultúrához tartozó Kárpát-medencei eredetét, kissé értetlenül néztek rá, a rovásjeleket tehát nem ismerik. Az összefüggés bõvebb kifejtésére talán több idõnk lesz a következõ oda utam alkalmával, addig pedig marad Osmanagic felvetése, amely mintegy tízezer évesre teszi a viszokói piramisok építésének idejét. (folytatjuk) Szakács Gábor a Forrai Sándor Rovásíró Kör vezetõje 2 3

4 ÉGI HOZOMÁNYUNK 3. rész HOGYAN SIKERÜL MEGVALÓSITANUNK ÉLETPROGRAMUNKAT? A születés pillanatáról készült radix horoszkóp az embernek mindig azt a szándékát tükrözi, hogy Földi létét milyen eszközökkel és hogyan kívánja megélni. Ez a szándék a Nap jegyhelyzetében tükrözõdik, amely 12 típust alkot aszerint, hogy melyik jegyben tartózkodik a Nap a születés pillanatában. Szándékosan írtam, hogy kívánja megélni, mert a lehetõségek eltéríthetik, vagy éppen segíthetik az embert életútján. Így választhat a lélek a zodiákus által kínált 12 állatövi jegybõl aszerint, hogy KOS - ként, vagy BIKA -ként szeretné élni jelen Földi inkarnációját. Amikor a megfelelõ NAP jegyét kiválasztotta, ezzel eldöntötte azt is, hogy milyen tulajdonságokat és eszközöket használhat fel életprogramjának teljesítése érdekében. A tulajdonságok feltérképezésének évezredes tárháza az Asztrológia rendszerében jelenik meg, ezért minden embernek lehetõsége van a pontos élettervét kézbevenni, mely nem más, mint a születés pillanatára készített Radix-horoszkóp. A képlet megadja annak kereteit, hogy a szülött milyen módon és területen képes legjobban beteljesíteni Földi küldetését és hogyan teljesítheti be sorsát úgy, hogy a végelszámolásnál a megnyugvás, a béke uralja a lelkét. Ám, hogy jó úton jár-e, vagy tévúton az ember azt akkor tudja meg, ha egybeveti vállalásait a megvalósult életeseményeivel, személyiségének elért fejlõdésével. Ez utóbbit mélyebben a kézíráselemzés tudja feltárni, mert a betû leírásának pillanatáig minden momentumot tükröz az írás, mely az író ember személyiségé-be az adott pillanatig beépült. Nincs olyan ember, aki sosem ért még keresztúthoz, sosem érzi úgy, hogy most aztán nincs tovább Ilyenkor jó tudni azt, hogy milyen kapaszkodókkal rendelkezünk, annak érdekében, hogy a mélypontról kijussunk. A másik ok az elgondolkodásra, hogy élete során szinte mindenkinek lehet olyan idõszaka vagy pillanata vérmérséklettõl függõen hogy elgondolkodik azon: vajon beteljesítettem-e vállalt sorsomat? Mit tehetnék még, hogy jobban érezzem magam a bõrömben, vagy esetleg azért, hogy sikeresebb, eredményesebb legyek? A meglepetés pedig akkor éri az asztrografológust, amikor ezt nemcsak éves emberek kérdezik, akiknél az életprogramot még lehet közelíteni az optimálishoz, hanem az élet alkonyát elért, az összegezés idõszakában élõ emberek is kíváncsivá válnak. Ahogyan a horoszkóp jegyeinek és bolygóinak egyezése az adott kézírásban lévõ írásjegyekkel, egy jól megélt életutat mutat, ugyanúgy látható az is, ha az ember tévúton jár, elhagyva, elfeledve vállalásait vagy kihasználatlanul hagyja adottságait. Azaz ha eltérés tapasztalható a kézírás és a születési képlet között, az mindenképpen arra hívja fel a figyelmet, hogy nem küldetése szerint él a kézírás alkotója, ezért további vizsgálódás szükséges, mely az okokat tárja fel és a megoldás irányába viszi a Kérdezõt. Minél nagyobb az eltérés a lehetséges és a valóságos között a kézírás és a radix horoszkóp tekintetében, annál indokoltabb az okok feltárása a minél jobb életprogram kialakítása érdekében. A grafológia eszköztárával meg lehet állapítani a vállalástól való eltérés mélységét, minõségét és ennek a tudásnak a birtokában már könnyû javaslatot tenni, hogy milyen módon kerülhet vissza a szülött a neki megfelelõ és vállalt életprogramjának teljesítéséhez, mely a jól megélt sors (vagy élet) örömeit nyújtja ajándékul. Most pedig elindulunk a zodiákus 12 NAPjegyén haladva és havonta egy példán keresztül bemutatjuk az állatövi jegyek írásjellemzõit. Kezdjük aktuálisan elsõként a Skorpió (október 21- november 20-ig) napjegy szülötteivel és vizsgáljuk meg milyen is a tipikus kézírásuk, általában milyen készségekkel érkeznek a Földre: SKORPIÓ (október 21-november 20-ig) A vizes minõség az áradó, folyamatos kötöttségben érhetõ tetten, mely olymértékû lehet, hogy a sebességnek a struktúrák is áldozatul esnek és a kézírás olykor olvashatatlanná válik. Ehhez járul még az absztrakt, nagy mélységeket és magasságokat bejáró gondolkodásmód, mely a Skorpió egyik urának a Plútónak hatására alakulhat ki. Emiatt a gyorsaság miatt a Skorpió szülöttek nem képesek elmélyülni sem kapcsolataikban, sem tevékenységeikben. Nem hûséges típusok, ám rendkívül féltékennyé tudnak válni. Szerteágazó érdeklõdésük miatt egyik témáról, a másikra ugranak, melyet a többnyire fonalasodó, vagy pálcikás jellegû kézírásuk tükröz. A szerelemben magasak az elvárásaik, mély belsõ tûz égeti õket, mely egyfelõl a hatalmas energiáik miatt van így, másfelõl pedig érzelmeiknek erejétõl. Ezt a kézírásban az erõteljes nyomaték, a telt, vastag vonalú íráskép mutatja. A Mars mely a másik uralkodó bolygója ennek a jegynek a fent elmondottakat még megtetézi a küzdeni tudás képességével és a hódítás igényével. Ez a marsikus jelleg határozott törzsvonalakat eredményez, dinamikus és aktív, olykor a féktelenségig erõteljes írásképet hoz létre. A kötés többnyire szöges, de mindenképpen szögekkel tarkított. Az írás jobbra dõlt, elnyújtott, villámgyors. A keresztirányú vonalak (áthúzások) erõteljesek, energikusak, általában hegyes végûek. Az írásképnek kemény összhatást adnak a sûrû, telt vonalú betûk. A sorok vagy mereven egyenesek, vagy felfelé menõek, a méret közepes, vagy nagy. Nem annyira esztétikus, inkább erõteljes, kemény íráskép ez. Az eleresztett, hosszú végvonalak jelzik, hogy a Skorpió szülött mindent kiad magából. A mellékelt illusztráción szereplõ kézírás tulajdonosa olyan életszakaszát éli, amikor az Égi hozománya által kapott lendületét küzdõszellemét maradéktalanul tudja kamatoztatni. Kézírásában ezt a lendületes, töretlen elõrehaladás és a hibátlan lefutású vonalvezetés tükrözi. Itt a tudatosság ereje már olvashatóvá teszi az egyébként rendkívül gyors írástempóval képzett grafikumot. Az író személy érdeklõdésének sokszínûségét fokozza az Iker aszcendens, a Nyilasban lévõ holdja pedig barátságos és igazságos szemlélettel ruházza fel. Szellõs sortávolsága utal a tárgyilagosságára, gondolkodásának tisztaságára, de arra is, hogy a tudatalattijának erejét gyakran használja fel cselekedeteiben. Szerencsével támogatja határozott, céltudatos magatartását (egyenes sorok, határozott törzsvonalak) az Oroszlánban lévõ Jupiter, mely kedvezõ fényszögeivel a terveinek kivitelét is segíti. A kézírásból sugárzó hatalmas dinamika láttán joggal merül fel a kérdés: Mégis hogyan képes megvalósítani ennyi mindent vállalásaiból? A válasz részben abban rejlik, hogy a harmonikus lefutású kötések, a bársonyos vonalak nagyfokú alkalmazkodási készséget és lojális hozzáállást mutatnak az élet dolgaihoz. Jelen íráskép tehát annak bizonyítéka, hogy a nyers erõ kevés lenne önmagában, egy tökéletes életprogramhoz, ha nem párosulna a tudatosság, a koncentráció és a gondolkodás tisztaságának fényével. Jó eredményeket csak mindezek összességével lehet elérni tehát, mely egyre közelebb viszi a harmonikus életvezetéshez a személyiséget és ennek neve a boldogság is lehet. Utasi Ilona 4 5

5 Bevezetés a számok rejtett jelentõségébe 3. rész A név jelentõsége életünkben Nem hagyhatjuk figyelmen kívül név betûi azok hangrezgései által keltett vibrálásokat vagy egyéb rezgés-sugárzásokat, mert ezek hatással vannak idegrendszerünkre, érzéseinkre, gondolatainkra és cselekedeteinkre. A név ahogyan azt a természetes szülõk jó elõre kiválasztják a megszületendõ gyermek számára jelzi az újszülött egyéniségét és jellemét szimbolikus formában a nevet összevetõ betûk, vagyis hangjelek számértékein keresztül. A numerológiában az ábécé miden betûjének megfelel egy bizonyos s z á m é r t é k 1-tõl 9-ig, m e l y e k különbözõ elektro-mágneses rezgéss u g á r z á s o k a t képviselnek. Ezek a rezgés-sugárzások naprendszerünk égitestjeinek az egyén születése pillanatában fennálló egymáshoz viszonyított helyzetébõl és elektro-mágneses erõtereinek egymásra gyakorolt kölcsönhatásából keletkeznek, és döntõ fontosságúak az éppen megszületõ egyén jellemének, alapvetõ tulajdonságainak kialakításában. Az újszülött idegrendszere mentes minden külsõ behatástól, olyan, mint egy sima tábla, vagy egy tiszta lap, amin még nincs semmilyen írás. Ebben az õseredet tisztaságában és érinthetetlenségében az újszülött egész testét behálózó idegrendszer minden egyes sejtje készséggel engedi át magát a világûrbõl jövõ kozmikus, elektromágneses rezgés-sugárzások alkatformáló és jellemalakító hatásának. Végeredményben a születés pillanata határozza meg egyéniségünknek az egész életre kiható legfõbb alapvonásait, az egyén testi, lelki jellegzetességei nagymértékben hozzájárulnak az ember sorsának alakulásához. Az ember boldogulása, érvényesülése függ a környezettõl, a kedvezõ és kedvezõtlen kozmikus erõ-áramlatoktól, és attól, hogy idõben tud-e hozzájuk alkalmazkodni. A születés idején uralkodó kozmikus sugárzások kombinált hatása szabja meg az egyén életében ható legfontosabb sorsdöntõ tényezõket Az ember születésének idõpontja nem véletlen, a Világegyetemet kormányozó Végtelen Intelligencia nagy tervében a Természet törvényeivel összhangban kell, hogy történjék. A gyermeknek olyan idõszakban kell világra jönnie, amikor a Természet lüktetésének adott pillanata, a kozmikus sugárzások kombinációinak összhatása, éppen harmóniában van a nevében lévõ számértékek által szimbolizált elektro-mágneses rezgés természetével. Ez nem jelenti azt, hogy név számértékének meg kell egyezni a születés dátumának számával, itt csak arról van szó, hogy a név és a születés vibrálási számértékei harmóniában, összhangban legyenek. A harmónia, az összhang hiánya belsõ ellentéteket és feszültségeket okoz az egyén jellemében, egyéniségében, ami káros hatással lesz sorsának alakulására. A Természet Gondoskodik arról, hogy a születés idõpontja és a gyermek nevének vibrálás-értékei között meglegyen a szükséges összhang, mint például akkordjaiban lévõ hangok között, amelyeknek rezgésszámai szintén nem egyezik egymással, de szépen összeférnek s a hallószerveink számára jólesõen összecsengenek: kellemes kölcsönhatást és összhangot eredményezve. Ehhez hasonlítható összhangot hoz létre a Természet is az újszülött neve és születési ideje között, azzal, hogy az utóbbit az elõbbinek megfelelõen szabályozza be. A még meg nem született gyermek valahogyan megérzi nevének megfelelõen, hogy melyik percben kell megszületnie. A Név és az Idõ vibrálás-értekei között bekövetkezõ összhang valahogy elindítja a szülés folyamatát, ha egyébként a terhesség a szokásos állapotában van. Ez csak akkor következik be ilyen szerencsésen a kozmikus erõ-áramlatok alakulásának megfelelõen, ha a szülõk jó elõre megegyeznek abban, hogy mi legyen az újszülött neve. Ha nem tudnak a szülõk megegyezésre jutni, vagy ha egyáltalán nem is gondoskodnak a névrõl, és a gyermek név nélkül születik meg, akkor persze nem várhatjuk, hogy a születés ideje összhangban legyen azzal a névvel, amit csak késõbb a születés után a szülõk, vagy esetleg mások nagy hirtelen választanak, és az anyakönyvbe bejegyeznek. A születendõ emberi lény nevét a szülõknek nem szabad felületes, nemtörõdöm módon intézni. Másvalaki egyáltalán nem jogosult arra, hogy nevet adjon a gyermeknek, csakis a természetes apa és anya dönthetik el, hogy mi legyen a név, mert az újszülött az õ életük egyenes folytatása. Ha a gyermek nem megfelelõ nevet kapott, számítani lehet arra, hogy az egyén jellemének és pályafutásának a szempontjából a nevének és a születése napjának megfelelõ vibrálás-értékek közötti diszharmónia sokféle zavart idéz majd elõ. Ezen már csak a név megváltoztatásával lehet segíteni, mivel a születés idejét utólag megváltoztatni nem tudjuk. Nem feltétlenül szükséges, hogy a gyermek teljesen új nevet kapjon, az is elég, ha csak egy-két betût változtatunk a keresztnevén, esetleg egy második személynevet adunk hozzá, vagy annak a kezdõbetûjét. Egyetlen ilyen betû hozzáadásával már elérhetjük azt, hogy a név vibrálási értéke kedvezõen megváltozik, meglesz az összhang a név és a születés vibrálásai között. A névre vonatkozó végsõ döntést, ha gyermekrõl van szó a természetes szülõkre kell bízni, felnõtt személyeknek viszont saját maguknak kell dönteniük. Szerkezetére nézve a név betûkbõl hangjelekbõl áll, amelyek magánhangzók, és mássalhangzók. A kétféle betûcsoport között lényeges különbség van, amelyet számításaink közben állandóan figyelembe kell venni. Minden egyes betûnek egy átszámítási táblázat szerint egy bizonyos vibrálási számérték felel meg, de a magánhangzók és a mássalhangzók számértékeit külön-külön kell kezelni és összegezni s csak a mûvelet legvégén szabad ezeket összevonni, amikor a teljes név vibrálási értékét akarjuk meghatározni. Egyéb tényezõk is figyelembe kell venni a név elemzése közben: a. A magánhangzók értékszámainak összege. b. A mássalhangzók értékszámainak összege. c. A teljes név számértéke. Ezt úgy kapjuk meg, hogy a teljes név (a keresztnév vagy személynév és a vezetéknév együttvéve) magánhangzóinak számértékeit összeadjuk, s ha a kapott összeg kétjegyû szám, akkor összeadjuk, s ha a kapott összeg kétjegyû szám, akkor annak jelentõségét ebben a kétjegyû formában is mérlegeljük, s csak ezután vonjuk össze egyetlen számjeggyé teozófiai összeadással, vagyis a számjegyek összeadásával. Utána a név mássalhangzóit kezeljük ugyanígy, s végül a magánhangzók összegének egyetlen jegyre egyszerûsített értékéhez hozzáadjuk a mássalhangzók értékét szintén egyetlen számjegyre egyszerûsítve s megkapjuk a teljes névszámot, amit megint csak kétjegyû formájában mérlegelünk elõször, utána pedig egyetlen számjegyre egyszerûsítünk. d. A vezetéknév kezdõbetûje és annak számértéke. e. A vezetéknév magán és mássalhangzóinak összege. f. A keresztnév (személynév) kezdõbetûje és annak számértéke. g. A keresztnév (személynév) magán és mássalhangzóinak összege. h. A névvel együtt használatos doktori, nemesi, stb. cím, vagy hivatali rang (például, ezredes) betûinek számértéke. i. Számbeli megegyezések és összefüggések a név különbözõ részei között, valamint a név és a születés adatai között. j. A név betûinek egyenkénti elemzése, számértékeik figyelembevételével, a megadott táblázat alapján. A névnek ilyen elemzése alapján sokféle következtetésre juthatunk a név tulajdonosának, viselõjének egyéniségérõl. Jármerné Baka Erzsébet 6 7

6 CSILLAGMITOLÓGIA, CSILLAGHIT 3. rész Ha megkérdik tõlem, milyen jegyben születtem, mindig kérdéssel válaszolok: Miért, te tudod, hogy te milyen jegyben születtél? Hogyne! jön a magabiztos válasz. Oroszlán vagyok, Bak vagyok, Halak vagyok. Ha ez ilyen egyszeru lenne! Nézzük végig együtt, milyen jegyû is vagy. Már elég hosszú ideje több mint 2000 éve a Halak-Vízöntõ kettõs nagy világkorszakában élünk, tehát mindannyian egy kicsit Halak és egy kicsit Vízöntõk is vagyunk. A Halak korszaknak a Halak dekanátusát éljük, ezért a Halak jegyéhez húzhatunk még egy strigulát. A Vízöntõ jegynek viszont a Mérleg dekanátusában vagyunk, így a Mérleg jegy is kap egy pontot a listán. Eddig a pontig minden ember hasonlít valamelyest többi embertársához. Ezek azok a korszakirányzatok, melyek minden emberre egyformán hatnak egy adott társadalomban, csak legfeljebb másként dolgozzuk fel õket az eltérõ egyéniségünkbõl adódóan. Például, manapság nem számít különlegességnek, ritkaságnak, kiemelkedõ vagy kirívó képességnek, tudásnak, hogy valaki írniolvasni tud. Ez a Halakkal szemben lévõ Szûz hatása, ami az utóbbi 500 évben, a Halak világhónap Halak dekanátusában, ahol fölerõsödve jelentkeznek a korszak jellegzetességei a könyvnyomtatás feltalá1ása óta (Guttenberg 1473) egyre erõsebbé vált, s mostanra, ennek a nagy világkorszaknak a végére már elmaradottnak számít, aki írástudatlan, mivel egy elmúló korszak adta lehetõséget nem használt ki. A következõ idõegység, amit megvizsgálunk, az esztendõ. A keleti gondolkodásmód szerint nemcsak a születés napja fontos, hanem az éve is. Tizenkét esztendõ ad ki egy egységet, s a legenda szerint Buddha arról a tizenkét állatról nevezte el az éveket, akik hívására a leghamarabb jelentek meg nála. Ezt a tizenkét állatró1 elnevezett évet meg lehet feleltetni a nyugati vagy mediterrán asztrológiából ismert tizenkét állatövi jeggyel: - Kos - Kutya - Bika - Disznó - Ikrek - Patkány vagy Egér - Rák - Bivaly - Oroszlán - Tigris - Szûz - Macska vagy Nyúl - Mérleg - Sárkány - Skorpió - Kígyó - Nyilas - Ló - Bak - Kecske vagy Bárány - Vízöntõ - Majom - Halak - Kakas Születési évünk szerint tehát újabb jeggyel gyarapodik a listánk. A keleti felosztást minden keleti asztrológiával foglalkozó könyv közli, de aki januárban vagy februárban született, jól teszi, ha utána jár annak, hogy mikor történt az év váltása, mert ez nem Szilveszter éjszakájához kötött, hanem a Hold járásához. A keleti filozófia azonban nem elégszik meg annyival, hogy egy évet egy állat jellegzetességeivel hoz kapcsolatba, hanem kétévenként más-más elemi minõséget is társít hozzá. Így például a Kutya évében született ember lehet Fém, Víz, Fa, Tûz és Föld elemû. Ezzel a tizenkettes rendszer hatvanas rendszerré bõvült, vagyis egy elemi minõséggel rendelkezõ és egy állatról elnevezett év 60 évenként ismétlõdik. Például, a Fém-Kutya éve 1970-ben volt utoljára, és 2030ban lesz ismét. A következõ idõegység a születés hónapja és napja. Ez már mindenki számára ismertebb, mert egyedül ezt a beosztást szokták használni a szülött csillagjegyének azonosítására. Ebbõl a tizenkettes rendszerbõl ismét kapunk egy állatövi jegyet, melynek tulajdonságait mi is felfedezhetjük magunkban. De ha tovább akarjuk árnyalni a jellemrajzot, akkor megnézhetjük, hogy az adott hónapnak melyik dekanátusában születtünk. A dekanátus a kb. 30 napos idõegységbõl 10 napnyi rész, s ilyenformán minden állatövi idõegység három kb napnyi szakaszra osztható, melybõl az elsõ dekanátus megegyezik az adott hónappal, a másik kettõ pedig a további két azonos elemû jegy tulajdonságait is hordozza. Például a Kos elsõ dekanátusa szintén Kos, így a márciusban született Kosok erõsebben hordják a Kos jellegzetességeit, mint az áprilisban születettek. Ugyanis a második dekanátus Kos tulajdonságait már átszínezik a következõ tûzelemû jegynek, az Oroszlánnak a tulajdonságai, a harmadik dekanátusét pedig a harmadik tûzelemû jegy, a Nyilas tulajdonságai hatják át. A keleti Állatöv a napokat kettõs órákra osztja, s a Ló óráját a dél, a Patkány vagy Egér óráját az éjfél vágja ketté. Ma már, a mechanikus órák idején automatikus a kettõsórák beosztása, de régen idõtartamuk aszerint változott, ahogyan a nappalok rövidültek vagy hosszabbodtak. Egyenlõ idõtartamú órabeosztás csak a tavaszi és az õszi napéjegyenlõség idején volt, amikor egyenlõ a napos és a világos órák száma. Ebbõl az idõbeosztásból ki-ki kikeresheti, melyik keleti állatövi jegytulajdonság határozza meg születése óráját. Ha a nyugati állatövi rendszer szerint akar valaki horoszkópot készíteni vagy készíttetni magának, akkor legelõször az ascendenst kell kiszámítani és bejelölni a horoszkópon. Az ascendens a születés pillanatában éppen a keleti látóhatáron felemelkedõ állatövi csillagkép. És ez csak akkor azonos a születési hónap csillagjegyével, ha az illetõ éppen napfelkeltekor jön a világra. llyenkor születési napjegye erõsebb lesz, mint más azonos jegyû emberé, akiknek az ascendense eltér a születés jegyétõl. Az ascendensen és a Napon kívül azonban 8 még kilenc bolygó van az égen, amelyek- Lõrincz Ibolya 9 nek hatásával az asztrológia számol: Hold Merkúr, Vénusz, Mars, Jupiter, Szaturnusz, Uránusz, Neptunusz és a Plútó, va1amint két virtuális pont: a felszálló és leszálló Holdcsomó-pont, vagyis a Földrõl nézvést a Nap látszólagos és a Hold valóságos pályájának metszéspontjai, melyek úgy viselkednek, mint a Hold, vagyis körkörös pályát írnak le a Föld körül. Ez a 9+2 bolygóminõség szintén az Állatövön helyezkedik el, s újabb állatövi jegyminõséget ad hozzá a szülött tulajdonságaihoz. Aki kedvet érez hozzá, számolja össze, hogy ilyen módon hány állatövi tulajdonság hat rá, s akad-e olyan, amelyik egyáltalán nem szerepel. Lehet, hogy mind a tizenkettõt megtalálja, de lehet, hogy akad majd egy jegy, amelyik a többinél gyakrabban játszik majd szerepet, és ha az nem a születés hónapjegye, akkor is meghatározó lesz a jellemében. A fenti számolgatásból kiderül, hogy az ember nem kategorizálható lény, minden egyes ember önálló, senki mással össze nem vethetõ egyéniség, még akkor is, ha bizonyos tulajdonságok bizonyos állatövi jegyek szülötteinél hasonlóságot mutatnak. Ezért írtam korábban, hogy a napi és hetilapok horoszkópjai paródiaszámba mennek, mert nem fog minden mondjuk Ikrek influenzát kapni, ha netán lengébben öltözik egy hûvösebb napon, vagy nem túl valószínû, hogy minden Vízöntõ jegyû hajléktalannak rendbe jönnek az anyagi körülményei egy hét vagy hónap leforgásán belül mert többnyire ennyi idõtartamra szól az elõrejelzés. Aki arra szánja el magát, hogy asztrológiával foglalkozzon, az készüljön fel arra, hogy nincsenek sztereotípiák, minden ember más-más egyedi tulajdonsággal rendelkezik. Arra is fel kell készülnie, hogy nagyon hosszú, göröngyös utat kell végigjárnia, megküzdve elõítéletekkel, helytelen társadalmi véleményekkel, míg eljut a szakmai sikerhez és elismertséghez.

7 Az igazságra van szükség a spiritualitásban! Az utóbbi idõszakban néhány, a spiritualitással foglalkozó ember olyan szélsõséges és lehetetlen dolgokat produkál, ami méltatlan a magyar nemzet õsiségéhez. Nem lenne szabad a z embereket az orruknál fogva vezetni. Többek között ennek ellensúlyozása miatt is alakult meg az Ezoterikus Tanok Egyháza. Mi pontosan látjuk azokat a folyamatokat is, amelyek azért jöttek létre, hogy a magyar emberek felemelhessék a fejüket alávetettségükben. Ennek ellenére azt kérem mindenkitõl, akinek fontos a magyar nemzet mágusi, spirituális, õsi valóságának megvilágítása, tanítása, csak a hiteles dokumentumok alapján tegyék. Nekünk nincs szükségünk a kétes értékû irodalmi írásokra. Valóban nincs. Mi az erõnket ne ilyen-olyan szentnek titulált könyvekre alapozzuk, aminek hitelességét könnyen megkérdõjelezheti bárki. Természetesen csak azok közül, akik valamennyire is ismerik népünk valós történelmét. Mivel az elvakultak ebbõl semmit sem látnak. Õk hinni szeretnének, mégpedig nem is kicsit. Õk tudni akarnak. Épp ezért nem kellene úgymond inspirált és egyébként kitudja honnan elõvett írásokat terjeszteni. A magyar nép õsiségére vonatkozó számtalan hiteles dokumentum került már elõ. Igen. Mi pontosan tudunk olyan tényekrõl, amit ugyan a Magyar Tudományos Akadémia nem ismer el, de ez az õ szemszögébõl nézve teljesen normális. Mi mást is tehetne? Soha nem is volt igaz, amit a magyar nép, a magyar nemzet õsiségével kapcsolatban képviselt és képvisel. Nekünk pedig olyan hiteltelen írásokra sincs szükségünk, mint a ma országunkban közkézen keringõ Arvisura. Ugyanis ennek szinte semmi valós alapja nincs. Nem más ez, mint a magyar nép történelmének egy olyan összemosása, amelyre ráhúzzák a teljes hitelesség látszatát. Ugyanakkor akarva akaratlanul belekeverik a Zend-Avesztát, ami pedig valóban egy szent könyv, és az abban jelenlevõ Ardvisura- Anahitát. Tehát nincs semmiféle Anyahita. Ez csak amolyan filológiai, nyelvészeti dolog. A Hunok vallásával kapcsolatban természetesen vannak írások. Mégpedig nem is akármilyenek. Ezek egyike a Zend-Aveszta. Az Avesztát piktogramokkal írták, aminek semmi köze a rovás íráshoz. Nem beszélve arról, hogy az idõbeliség kérdésében sem lehetnek hitelesek az Arvisura adatai. Ugyanakkor még önmagán belül is ellentmondásosak, amikor a disznótoros évekrõl áttér egy másik idõrendbe. A kettõ között a differencia hol 10, 20, hol pedig 40 év. Tehát semmi sem konstans az évszámításaikban. Véleményem szerint, ez egy eléggé tiszteletlen dolog a rovósámánokkal szemben. Akik természetesen voltak. Abban is egész biztos vagyok, hogy az õ adataik hitelesek és pontosak. Érdekes dolog még az is, hogy miért kapaszkodik bele az Argentínában élõ Móricz János, magyar kutató Ecuadorban és Peruban tett kutatási eredményeibe? A helyzet az, hogy a könyvesboltokban kapható Arvisura egész másról beszél, mint azt teszi Zoroaszter, ha jobban tetszik Zaratusztra szent könyve. Azért kell megemlítenem, mert abban szerepel a magyarok, azaz a mi Nagyboldogasszonyunk neve, akit Arvisura Anahitának hívnak. Érdekes módon Õ nem említ semmiféle ataiszt, aztán valahogy nem mondja, hogy van egy Kaltes asszony, aki a szíriuszról jön. Sokkal jobban tenné a kedves Arvisura író és szerkesztõ, ha inkább az eredeti jóságos Ardvisura-Anahita istennõt, akit a magyarok Nagyboldogasszonyának tudunk, favorizálná és inkább a Hun és Iráni népek közös vallását ismertetné. Természetesen hitelesen. Úgy, mint ahogy azt tette annak idején a nagy tudású Zajti Ferenc. Amiben nagy szerepet játszott és játszik a tûzszertartás. Csak úgy emlékeztetek, hogy a mieink mindig is a Nap, a Tûz felé fordulva imádkoztak. Azzal mindannyian tisztába vagyunk, hogy népünknek vissza kell adnunk erejét és hitét. Nincs a Földön még egy olyan nép, mely számára a spiritualitás utáni vágy ily erõs lenne. Ez nálunk, m a g y a r o k n á l t e l j e s e n természetes. Ugyanis minden ilyen erõt elvettek tõlünk. Legalábbis a látszat ezt mutatja. Azonban rá kell jönnünk, hogy ez nem így van. A tudás iránti vágyunkat azonban még a múló évszázadok és zajló évezredek sem tudták kipusztítani belõlünk. Ugyanis mi egy valódi mágus nemzet gyermekei vagyunk. Mi azon kevesek közül valók vagyunk a világban, akik hitelesen képesek bebizonyítani és megmutatni a világ emberiségének az õsi igazságot, és azt, hogy a mi õseink adták a tudást az emberiség számára. Épp ezért semmi szükségünk az ilyen inkább üzleti fogásnak számító könyvekre. Csak úgy az érdekesség miatt említem. A 80-as években én és jó páran a,,régiek közül még egy alig 70 oldalas stencilezett papírt olvastunk Arvisura címmel. Azóta érdekes módon valahogy szaporodnak az oldalak s megy az üzlet. Az utóbbi idõben valami furcsa érzésem van azzal kapcsolatban, hogy a magyar legyen mindig csak e g y e d ü l. I n k á b b elmondják mily nagyszerûek voltak az õsök, de nehogy egy ma élõ testvért találjunk. Van aztán egy olyan érzésem, hogy olyan ez az Arvisura könyvben, mint filmen a Magyar Vándor. Amikor is õseinket tiszta hülyéknek mutatták be és kiröhögtették a mai emberekkel. Megcsúfolva ezzel népünk õsi múltját. Bodor Ernõ 10 11

8 Népi gyógymódok 1. INTENZÍV HASMENÉS Bármiféle intenzív hasmenés esetén célszerû megállítani a székletet. Alkalmas rá a gránátalma héjából készült tea. A gránátalma külsõ héját vastagon lehámozzuk, megszárítjuk, így bármikor felhasználhatjuk. Tea készítésekor 1 púpozott evõkanálnyit forrázunk le 2 dl vízzel, lefedjük, 20 percig állni hagyjuk, leszûrve isszuk. Darálatlan mák is megfelel a célnak. Gyerekeknek: 1 púpos teáskanálnyit naponta 3-4-szer Felnõttnek: 1 evõkanálnyit naponta 3-4- szer 2. ERÕS SZÉKREKEDÉS Felnõtt esetén 2 db mákgubót 2 dl vízzel leforrázunk, 1-2 óra hosszat áztatjuk, kortyonként fogyasztjuk. Elõsegíti a székelést. Gyerekeknél nem szabad használni! Gyerekeknek: 1 evõkanál csukamájolaj 1 evõkanál olívaolaj 3. HÚGYSAVPANGÁS Szárított fekete nadálytõbõl lisztet csinálunk, lenolajat keverünk hozzá, hogy pépes legyen, izületekre pakolásként használjuk. Nem szabad disznóhúst és disznózsírt, marhahúst fogyasztani. Pulykát, gyöngytyúkot, száraz libahúst, csirke mellehúsát és tengeri halat minden mennyiségben lehet enni. 4. CSONTOK Csonttörések és csonthártyagyulladás esetén elõsegíti a gyógyulást, ha hideg agyag vagy túró borogatást alkalmazunk. 5. CSUKLÁS Cayenbors teát fogyaszthatunk. 6. NYIROKRENDSZER TISZTÍTÁSA Nyirokcsomó esetén babérlevélteát használjunk, ez kitisztítja 3 hónap alatt a nyirokfolyadékot, a nyirokrendszert. 12 db átlagos babérlevelet összetörünk, 3,5 dl vízbe tesszük, 20 percig fõzzük fedõ nélkül, hogy kb. 2-2,5 dl maradjon. Ennyit fogyassztunk reggel is és este is kortyolva. 7. LÉGCSÕ ÉS TÜDÕ Megfázás esetén 2 dl tejbe egy kis fej vöröshagymát belefõzünk, és megisszuk. Lehet mézzel ízesíteni. Jó hatású gyerekeknek is. 8. ORRCSEPP Orrüreg-gyulladásnál használjuk, baktericid hatása van, erõs gyulladáscsökkentõ, vitamintartalma nagyon magas. 1 mokkáskanálnyi mézhez kb. 1 evõkanál vizet kell keverni, mert ha nincs higítva, a nyálkahártyát le tudja égetni. 2 éves kortól már lehet napi 2-3 alkalommal használni. Nátha ellen: 1,5 dl langyos vízbe 2 mokkáskanál tengeri sót elkeverünk, az orrunkon keresztül felszívjuk, és a szánkon keresztül kiköpjük. Közben tisztítsuk az orrunkat is. Addig csináljuk, míg a nátha el nem múlik, 2-3 alkalom után teljesen megszûnik a nátha. 9. KÖRÖM GOMBÁSODÁSA Nem szabad fogyasztani semmiféle szénhidrátot, kenyeret, péksüteményt, kiflit, sem olyan gyümölcsöt, aminek nagy a cukortartalma. Lehet fogyasztani párolt zöldséget, húst minden mennyiségben (disznóhús kivételével) pulykát, csirkét, halat, joghurtot, tejtermékeket. 1 hétig csak a fentiek szerint étkezzünk, majd 3 napos böjtöt kell tartani, ez idõ alatt csak tisztító teát igyunk menta, zsálya, csalán keverékébõl, és minden nap este 18 óra után l,5 liter vízzel beöntést alkalmazzunk, a víz legyen langyos: fokos, melybe tegyünk 1 citrom levét. Minél tovább tartsuk benn a vizet. A beöntés után masszírozzuk a hasfalakat balról lefelé, aztán jobbra és felfelé körkörösen. Ha fejfájás jelentkezik (mert a májból szabadulnak fel a mérgek, és a vérben keringenek), vizet kell inni, hogy kimosódjon a sok méreg a vizelettel. A 3. napon a beöntés után 19 órakor lényeges a böjt befejezése. Zabpehelybõl vízzel kását csinálunk. Elõször 1 kanállal eszünk belõle, 1 óra múlva 1-3 kanállal, fél óra múlva egy kis tállal. Utána marad a diéta addig, míg a probléma meg nem szûnik. A 3 napos böjtöt is ismételhetjük késõbb. 10. EPILEPSZIA Az alábbi teakeverék csökkenti a rohamok sûrûségét és hosszát: 3 rész angelikagyökér, 3 rész borsmentalevél, 10 rész fehér fagyöngy, 5 rész ürömfû, 5 rész kecskeruta, 5 rész libapimpófû, 5 rész macskagyökér, 3 rész rozmaringlevél, 5 rész szurokfû, 5 rész tyúkhúr Kb 3 dl vízhez számítsunk 1,5 púpos evõkanálnyi teakeveréket. Az elkészítésnél a gyökereket /macskagyökér, angelikagyökér/ elõre be kell áztatni, utána fõzni 3 percig, ezzel kell leforrázni a többit. 20 percig állni hagyjuk, majd leszûrjük. Az epilepsziás rohamok súlyosságától függõen 3 x 1 dl-tõl 3 x 2 dl mennyiségig fogyasszunk naponta, van mikor 1 x 2 dl is elég naponta. 11. MACSKAGYÖKÉR-TEA A stressztûrõ képességet növeli. /Használhatjuk pl. haláleset után, vagy ha hûtlen a másik fél és emiatt vagyunk stresszesek./ 1 csapott evõkanál macskagyökeret 3 dl vízbe áztatunk 0,5 órára, majd utána 3-5 percig fõzzük. Ha kihûlt, 3 részletben ihatjuk. A szaga büdös, de nagyon jó hatású. 12. VESEKÕ ELHAJTÓ TEA a. Petrezselyemtea. Nagy csokor petrezselymet összevágunk, termoszba tesszük, 3 dl forró vízzel leöntjük, fél órát pihentetjük, utána megisszuk. b. Feketeretek-lé A retek közepét átszúrjuk kötõtûvel, és mézet csepegtetünk bele. 2-3 napon keresztül hagyjuk a retek levét csepegni egy edénybe. Kanalanként fogyasztjuk naponta. Többször meg lehet ismételni. c. gyermekláncfû-tea. Kálciumoldó hatású 1 evõkanál virág és levél keverékét 3 dl vízben 1 percig lassan forraljuk, utána fél órát pihentetjük. Két napon át reggel és este isszuk. Mindig frissen készítsük el! 13. CSONTKINÖVÉS LEBOMLASZTÁSA 30 dkg fokhagymát zúzzunk össze, érleljük fél liter tiszta szeszben 3 héten át. Ezt fogyasszuk az alábbiak szerint tejbe vagy teába cseppentve étkezés elõtt 20 perccel. 1. nap 1 csepp 2. nap 2 csepp 3. nap 3 csepp 4. nap 4 csepp... így folytatva nap 30 csepp 33. nap 29 csepp 34. nap 28 csepp...minden nap egy cseppel kevesebbet, míg az utolsó nap már csak 1 cseppet fogyasszunk. Ezt a kúrát 5 éven belül szigorúan tilos megismételni, mert a csontok szétomlanak!!! 14. KÁPOSZTA-PAKOLÁS Háromosztatú ideg, vizenyõsödés, isiász, reuma a. Friss fejeskáposzta vagy kelkáposzta levelével borogatjuk a lábujjat, bekötjük, reggelig rajta hagyjuk. b. A káposztalevelet bekenjük mézzel, és így borogatjuk. c. Annyi vízben áztatjuk a lábat, hogy bokáig érjen, amibe elõzõleg tegyünk 1 púpozott evõkanál tengeri sót, és 1 púpozott evõkanál zsurlófûbõl fõzött teát. 12 Kovács Tibor 13

9 Bevezetés a rituális mágia gyakorlatába 2. rész A rituális mágia alapjai A rituális, vagy ceremoniális mágia azon, látszólagosan ok-okozati összefüggések nélküli mûveletek gyûjtõneve, melyeknél a megkívánt hatás különféle anyagi, éteri vagy asztrális eszközökkel és különféle tudatállapotban végzett rituálék segítségével érhetõ el. Tágabb értelemben a mágia más fajtájának is létezhetnek rituális részei, amennyiben ezek a feltételek valamelyest teljesülnek. A következõkben arra keresünk választ, hogy ebben, a mágia válfajai közül racionális szemszögbõl nézve a leglogikátlanabbnak tûnõ ágában felhasznált különféle eszközök és ceremóniák miféle módon, hogyan hatnak pszichikailag a manipulátorra, s azok egyéni, alkalmazásukat lehetõvé tevõ, ma még tudományosan nem ismert, vagy el nem fogadott, nem közvetlenül az agyra hatást gyakorló törvények ehelyütt nem kerülnek részletezésre. Mivel a mágia legtöbb fajtájánál a mélyebb tudatállapot elérése és abban végzett cselekvés a legfontosabb kulcs, ezért sok mágikus tanításban, így a rituális formánál is az elsõ, alapgyakorlatok között a tudatállapot megváltoztatását célzó eljárások szerepelnek, sõt az összetettebb, magasabb szintû gyakorlatok is sokszor ugyanezen hatást kiváltó bevezetõ technikákkal indulnak. A rituális mágia legõsibb ágában, az évezredekkel ezelõtt megszületett sámánizmusban is fellelhetjük a mélyebb tudatállapotba való belépést segítõ eszközöket, a dobot és a csörgõt. Azonban az õskor óta számos más módszer is kifejlõdött: ének, varázsszövegek kántálása, hallucinogén anyagokban gazdag növények felhasználása. A megfelelõ állapot azonban az eszközök és rituálék mellett passzív, meditatív módon is elérhetõ. Ezek a technikák nem tartoznak bele jelen vizsgálódási körünkbe, hogy mégis ehelyütt megemlítésre kerülnek, annak oka a következõ: A megkívánt tudatállapotba való jutás ezeknél a gyakorlatoknál, fõleg kezdetben, igen hosszú idõt vesz igénybe, ami sok mágikus eljárásban nem is kínálkozik a manipulátor számára. Tehát az eljárásokat le kellene rövidíteni, vagy ki kellene küszöbölni valamilyen módon. A mágia talált is módszert erre az idõk során, amit ma kissé tudományos megközelítésben a kiépített pavlovi feltételes reflexek mágikus gyakorlatba történõ bevitelének nevezhetnénk. Az alapgondolat a következõ: Ha a hosszabb idõtartalmú tudatállapot megv á l t o z t a t á s á t elõidézõ gyakorlatba, annak elsõ alkalmazásától olyan egyszerû cselekvést csemp é s z ü n k bele, melyre abszolút nem kell figyelni a mûvelet elvégzése közben és az a megváltozott tudatállapot közben mindvégig megmarad, akkor a rendszeres gyakorlás elõbb-utóbb azt fogja eredményezni, hogy a megkívánt állapot felidézhetõ pusztán az egyszerû cselekvés elvégzésével is. Kiválóan alkalmazza ezt a trükköt számos mágikus eljárás a három szent ujj misztériuma mögé rejtve. A megváltozott tudatállapot elérésével (illetve a már ezt a célt szolgáló gyakorlat végzése közben) a hüvelyk, a mutató és a középsõ ujjat összeérintve kell végezni a gyakorlatokat, aminek következtében egy idõ után pusztán a három ujj összetétele is sikert hoz. A rituális mágia szinte univerzális módon használja fel ezt a kis találmányt. Sok gyakorlat úgy van tudatosan megszerkesztve, hogy a végzett rituálék (mely mindegyikének komoly szerepe van) közben a három ujjat össze kell érinteni. S mivel ezek nem alapgyakorlatok feltételezzük tehát, hogy azok elsajátításánál a reflex már kialakult az elõttük lévõ elõkészítõ mûveletek közül így a megkívánt tudatállapot elérését célzó e l h a g y h a t ó. A megkívánt tudatállapot felidézése tehát pusztán ezen egyszerû cselekvés, rituálé elvégzésével elérhetõ (feltéve, ha a reflex már kialakult!). Az eljárás annyira sikeresnek mutatkozott, hogy alkalmazása az agykontrollba is bekerült három ujj technika elnevezéssel, és csakúgy, mint a rituális mágia gyakorlatainál, itt is gyors tudatállapot változás elõidézésére szolgál, ami jelen esetben az alfa szintet segíti mihamarabb elérnie a mûvelet végzõjének. Az agykontroll tovább is fejlesztette az eljárást abban az értelemben, hogy a cselekvés jelentését (annak elvégzése közben) tudatosítja alfa szinten. Ezáltal a reflex sokkal hamarabb kialakul. A kiépített pavlovi feltételes reflexek ilyetén használata a keleti misztikában is fellelhetõ, mégpedig a jóga gyakorlatainál és milyen érdekes egybeesés, itt is szinte minden esetben valamiféle kézjel váltja ki a gyors tudatállapot változást. Mivel a jóga több tudatállapotot is használ, ezért többféle kézjel került bevezetésre, többek közt a már ismertetett három ujj összetétele is. De a tudatállapot egyszerû és gyors megváltoztatása más módon is lehetséges. Egyes okkult írásokat olvasva felfigyelhetünk egy érdekes instrukcióra, mégpedig arra, hogy az elõírt gyakorlatokat mindig ugyanabban az idõben kell elvégezni. Ez mögött is kiépített reflex áll, csakhogy itt rövidebb-hosszabb idõ után nem egy tudatosan elvégzett egyszerû cselekvés lesz a kiváltó mechanizmus, hanem idõérzékelésünk. Mivel a kezdeti gyakorlatok, ahogyan arról már szó esett, szinte mindig a tudatállapot megváltoztatására szolgálnak, ezért az agy mindig ugyanakkor végezve a mûveleteket a kijelölt idõben automatikusan ráhangolódik a már megszokott, a gyakorlat elvégzése szempontjából legmegfelelõbb tudatszintre. Van ezen kívül még egy fontos feladata annak, hogy mindig ugyanabban az idõben gyakorlunk: a rendszeresség. Ha ugyanis valaki rendszertelenül gyakorol, amikor éppen kedve tartja, maximum egy hónapig bírja a sokszor monoton, hosszadalmas, fárasztó gyakorlatokat. A rendszeres edzéssel azonban mindennapi tevékenységgé válik a gyakorlás, s annyira hozzászokunk jelenlétéhez, hogy már nem is gondolunk annak felfüggesztésére. Visszatérve a kiépített pavlovi feltételes reflexek használatára: nem csak gyors tudatállapot változást tesz lehetõvé, hanem érzelmek, érzetek azonnali, teljes mértékû felidézésére is alkalmas. Ezzel a megállapítással eljutottunk a klasszikus értelemben vett rituális mágia alapjaihoz, eszközhasználatának pszichikai magyarázatához. Szakács Tibor 14 15

10 Egyházunk 1997-ben alakult a Jó Isten akaratából és annak kívánságára. Tekintettel arra, hogy a mai kor emberisége oly módon tért el a helyes iránytól, hogy a nagy zavarodottságból a kiutat nem látja, és már rég nem ismeri az ember eredeti rendeltetését sem. Nem beszélve a helyes útra való visszatérés lehetõségérõl. Az emberek és ez nem csak a mai korra vonatkozik, hanem akár az 1000, 2000 évvel ezelõtt éltekre is, vakvágányra kerültek. Egyes emberek között az a furcsa nézet alakult ki, hogy azért él, hogy jó sok anyagdarabkát gyûjtsön, netán földterületet birtokoljon. Az emberiségbõl már rég kiveszett a közös gondolkodás és az együvé tartozás tudata, érzése. Ezért aztán szép lassan elkezdõdött az Egy Istentõl való elpártolás. Új istenek születtek és ezzel egy idõben megkezdõdött a mai napig is tartó vallásháborúk sorozata. Az Öreg Istentõl való eltérés, bár akkor nem vették észre, a pusztulatot rejtette magában. Az emberek a régi õsközösségi gondolkodást és együtt cselekvést az egyéni haszonszerzés érdekében kezdték folytatni. Ez pedig nem mást jelentett, mint az anyag birtoklását. Ennél nagyobb hiba nem is volt és ma sincs az emberiség történetében. Miért? Nem másért, mert ez több mindent sért. Elõször is azért, mert az ember az anyaggal nem bír mit kezdeni. Maximum nézegeti és forgatja. Esetleg megeszi. Aztán a vége az, hogy, mint bélsár elhagyja testét. Azonban ahhoz, hogy ezt a folyamatot el tudja végezni, néha rengeteg gonosz dolgot tesz. Azt azonban nem veszi észre, hogy ezért neki komoly árat kell fizetnie még akkor is, ha Õ ezt nem hiszi el és agyilag sem fogja fel. Mint említetem, az Egy Igaz Isten lecserélésével kezdetét vett háborúk gyõztese arra vetemedett, amennyiben nem az eredeti Istent szeretõk gyõztek, hogy az ellenfelet azonnal megfosztotta azt az addig bármit is magáénak tudottól. Nem beszélve a rengeteg emberáldozatról. Tehát az úgynevezett másik csoportosulás, vér és gyilkosság árán szerezte meg magának a hatalmat. Utána pedig mivel számára ez nem volt elég, meggyalázta az Eredeti Istent azáltal, hogy az a mellet levõket meggyilkolta. Neki teljesen mindegy volt. Õ szerezni akart. Arra azonban nem gondolt, hogy milyen nagy gondot vett a nyakába. Akkor, abban az esetben egész biztos hagyta volna az egészet, helyesebben el sem kezdte volna. Amikor a háború megkezdõdött, megszületett a másság. Az addigi egység elveszett. A harcot kezdeményezõ fél akkor még nem tudta, hogy léte abban a pillanatban megpecsételõdött, ahogy a háborút egyáltalán kigondolta. Vannak Isteni törvények, amik csak a tudás birtokában levõknél van meg. Helyesebben szólva csak õk emlékeznek rá. Õk pedig sosem fogják azt átadni az ellenük fordulóknak. Igaz, azok, mármint az ellenfél természetesen alkalmatlan is annak befogadására, nem beszélve annak megértésére. Isten a gonoszokra a felejtés fátylát helyezi fel. Érdemtelenné váltak a tudásra. Azonban ez a fátyol sosem oly vastag, hogy át ne lehessen rajta látni. Tehát a tudás nincs örökre elrejteve. Azt azonban tudni kell, hogy a visszaszerzéséért komolyan kell cselekedni. Tehát nem elegendõ a jóra, a szépre, a szeretetre gondolni, hanem annak meg is kell nyilvánulnia. Itt a fizikai síkon. Mondhatni cselekvõ erõvé kell válnia a gondolatnak. Mit is takar tehát mind ez? Mit is mond ki? Nagyon egyszerûen az igazságot. Elõször is csak Egy Isten van, az pedig az Öreg Isten, másod, harmad és negyed sorban pedig azt, hogy a gonoszság csakis emberi tudatlanságból és birtoklási vágyból születik. Ezek után pedig felmerül a kérdés, hogy mi a helyzet a mássággal. Kinek kell azt eltûrnie, elszenvednie, esetleg el kell egyáltalán tûrnie? Netán milyen mértékben kell azt tenni, mármint a tûrést? Az Ezoterikus Tanok Egyháza alapvetõen csak egyetlen dolgot fogad el magáénak, ez pedig az eredeti irányvonal megtartása. Minden mástól elhatárolódik. Ez az egyház nem tesz semmiféle engedményt a negatív irányú cselekedeteknek. Ellenkezõleg. Ki is fejezi nemtetszését. Ellenben hajlandó az eredeti irányvonalat tanítani és az emberiség felemelkedésén munkálkodni. Mi csak a pozitív szellemi irányvonalat tudjuk támogatni. Minden attól eltérõtõl elhatárolódunk. Mi Istent, Apánknak tudjuk. tehát, amikor megszólítjuk, akkor is így nevezzük. Apu. Így ebben a formában ember sosem merte nevezni. Mindenki valami kívülállónak tekintete ha egyáltalán elfogadta annak létezését. Számunkra csak az a jó, amivel Apánkat elégedetté tudjuk tenni. Mi valóban szeretjük Õt. Mindent, amit magunkénak tudhatunk, azt az Õ szolgálatába állítjuk. Tehát érzékszerveinket egy olyan cselekedettel foglaljuk le, amire azok valók. Rólunk természetesen tudni kell, hogy izzig-vérig magyarok vagyunk. Tehát ez az egyház is magyar. Igen. Ma csak ez az egy van. A régmúltban volt ugyan de azt a másik oldal képviselõi mindig megsemmisítették. Ha kellett a legkegyetlenebb módszerekkel. Ugyanis azok a mások jogot formáltak a mi saját tulajdonunkra. Most pedig megvilágosítom, hogy ki is az a magyar. Magyar mindaz az ember, aki az Öreg Istent szereti. Tehát a magyarság nem faji kérdés. Alapvetõen csak egy faj van, ez pedig az ember. Az azonban egy más kérdés, hogy hogy viselkedik. Ezért aztán bátran jelentem ki, hogy csak két fajta van. A pozitív és a negatív ember. Tehát nem beszélünk az emberiség közötti bõr szerinti másságról. Az nem számít. Számít viszont a szívükben lévõ szeretet. Egyébként azért, mert Istent esetleg valamely bõrszínû ember más néven szerette, nem más istenrõl beszélt. Azt viszont mindenkinek tudnia kell, hogy az a meghatározás, hogy ha egy fajnak, egy népnek saját Istene van, akkor abban biztosak kell, hogy legyünk, hamis úton jár. Nincsenek faji Istenek. Nincs kiválasztott nép. Isten, azaz Apu a következõt mondja: Jónak nevezem, akinek a szíve tiszta, aki jó szívvel van nem csak a hozzája jókhoz, de minden emberekhez, aki gazdagságot nem gyûjt magának s jó szívbõl tesz jót minden teremtménynek, a tûz a víz a föld és lég minden parányi éltetõ lényének. Én ellene vagyok az olyan embernek, aki a jót a rosszal keseríti és csak szomorúságot okoz az én szolgáimnak oda lenn. Oh mondd meg minden nemzettségnek, hogy az ilyenek számára nagynagy szenvedés vár. Az Én törvényem nem az, hogy az embereket nyomorúságba fogjam. És ezt a gonoszságot én megbüntetetem a poklok helyén. Aki a gonoszság fejedelmére hallgat, annak testébõl vérfolyam patakzik és tûzláng mardossa azt. Isten az embereknek szabad akaratot adott. Azonban letette az összes pozitív és a negatív dolgokat is, az anyagi univerzumokba. Természetesen úgymond passzív formában. Minden létezõt, amire ember még csak gondolni sem tud, jelen volt az anyagi világokba érkezés elõtt. Az embernek csak választania kell. Ennyi az egész. Választása azonban beindítja a karmák láncolatát. Amely lehet akár jó, akár rossz. Tehát minden az ember választásán múlik. Lehet a jó és lehet a rossz között választani. Választásainkkal pedig sorsunkat is változtatjuk. Az embereket sajnos nem tanították, helyesebben szólva akik tanították, azokat mindig megölték. Hitvallásunk alapvetõen abból áll, hogy mi pontosan tudjuk, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy a gyerek kötelessége a szülõt elégedetté tenni. Itt most természetesen nem a fizikai test apjára és anyjára gondolok, hanem arra, aki a fizikai test mozgatóját is megalkotta. Tehát a Lelkek édesapját. Az, ki nékünk Apánk. Minket ettõl senki sem bír eltéríteni. Tudjuk, hogy sokan mást gondolnak, de mindez nekünk nem jelent semmit. Mégpedig azért, mert az emberek legnagyobb tömege a logika útján próbál élni. Mi pedig ezt nem tekintjük jónak. Mégpedig azért, mert ha holnap jön egy mást gondoló, akkor már lehet, hogy az õ logikáját fogják utánozni és jónak mondani. Tehát teljes mértékben megbízhatatlan. Az emberiség ma már az anyagi világ bûvöletében él, hajszolja és habzsolja a rövid távú örömöket. Bodor Ernõ 16 17

11 Amit a jóslásról tudni kell 3. Rész Jóslás cigány kártyából Kirakási módok gyakorlati magyarázata A kirakásnál mindig arra kell figyelni, hogy spontán jöjjön az információ. Mindig az elsõ információ a biztos! Nem gondolkodni kell, hanem az érzékeinket kell szabadon áramoltatni, így vehetjük fel a helyes információt. Ez a jövendölés lényege! Megkeverjük a lapokat és ahogy a kezünk irányít, kihúzzuk a lapokat egymás mellé. Balról jobbra, és értelmezzük azokat. Marianna szerelmi életét nézzük meg az elkövetkezendõ két hónapon belül. Gondolat Pénz Ajándék Szerencse Magyarázat: Mariannát jelenleg sokat foglalkoztatja a szerelem gondolata. Amit új munkahelye által fog megtalálni. Minden amit kapni fog mind a munka és a szerelem ajándékként fog belépni az életébe. Szerencsésnek érzi majd magát. Mariannának általános kirakás egy éven belül. Levél Ajándék Pénz Állandóság Féltékenység Váratlan öröm Betegség Szerelem Gondolat Remény Ház Bosszúság Magyarázat: Mariannát értesítik, hogy biztos munkahely várja. Megtalálja a szerelem. Egyszerre boldog és féltékeny. Gondolkodik egy külföldi utazáson ami nem valósul meg otthoni problémák miatt. Mindenkinek jó idõtöltést és gyakorlást kívánok. Úrhegyi Alexandra Látogatás Felszínes kapcsolat esetleges látogatás Kevés pénz Átmeneti pénzzavar valamilyen szinten pénzveszteség. Egyik a napról a másikra él. Érzelmi veszteség. Bosszúság Konfliktus helyzetet jelenthet váratlan esemény miatt. Betegség Testi, vagy lelki betegség, mozgáskorlátozottság. Hamisság Taktikázás, ravaszság, bizonytalanság. Féltékenység Féltékenység, óvatosság, belsõ bizonytalanság. Veszteség Lapok állásától függõen lehet érzelmi illetve anyagi veszteség. Tolvaj Lapok állásától függõen lehet anyagi, illetve lelki veszteség. Szerencsétlenség Valaminek a lezárását jelenti és egyben valami újnak a kezdetét. Bíró Hivatalos személy a jog megtestesítõje. A földi igazságszolgáltatást is jelenti. Ellenség Rosszindulatú ember, lehet férfi, nõ is. Biztos, hogy ártani akar. Van, hogy saját magunkat szimbolizálja önmagunkkal szemben. Gyermek Jelenthet fiút vagy lányt. Gyermeki ártatlanságot, naivitást. Esetleg pletykát. Házasság Házasság vagy tartós párkapcsolat. Ház Otthon, biztonság, család, harmónia. Állandóság Isten. Figyeljünk arra, hogy saját dolgunkat végezzük. Levél Írott információ,lehet magán jellegû. A levél tartalmazhat pozitív illetve negatív információt egyaránt. Jelenthet titkot is. Üzenet Jelenhet tartós helyváltoztatást, utazást, vagy pénzküldeményt. Utazás Jelenthet tartós helyváltoztatást, külföldi vagy középtávú utazást. Esetleg információ közeledést is jelenthet ami a közeli lapokból kiolvasható

12 Energiagömbök? Szép látvány, mondhatják és mondják is egyes emberek. Mégpedig azért, mert nem tudnak vele, velük mit kezdeni. Mivel az emberek jó része sajnos materialista, ezért aztán minden ilyen és ehhez hasonló látványban elsõdlegesen csak is az anyagi dolgokat igyekszik meglátni. Aztán amikor nem tudja bebizonyítani annak anyagi vetületét, akkor úgymond megadja magát de aztán ennyi. Most pedig hagyjuk békén õket és figyeljünk csak egymásra és nézzük meg annak valós tartamát. Elõször is léteznek az úgynevezett üres energiagömbök ezek úgy néznek ki, mint egy egyszerû üres gömb. Erre szokták azt mondani, hogy a fényképezõgép hibája, meg valami fénytörés. Aztán amikor valami forma is elõjön, akkor már megint valami mást találnak ki. Mondjuk azért, mert a digitális fényképezõgépeknek ez, mondják esetenkénti sajátja. Ugye milyen jól hangzik, ennek ellenére egy kukk sem igaz belõle. Számukra a lényeg, hogy tagadjanak minden olyant, amivel nem bírnak mit kezdeni. A probléma igazából akkor kezdõdik, amikor mind ez nem digitális hanem hagyományos rendszerû fényképen látható. Arra már nehezebb valamit is ráfogni. Az utóbbi egy pár évben sok ilyen érdekes képet készítettem. Azt ugye tudjuk, hogy nincsenek véletlenek. Ott, ahol ilyen fényképek készülnek, mindenképp jelen van a szellemvilág aktív formája. Azért mondom így, mert inaktív formája minden pillanatban jelen van. Mégpedig azért, mert a dimenziós síkok át meg át szövik egymást. Tehát egyidejû jelenlét van. Na meg azt is jó tudni, hogy minden egyes dimenziós síkhoz tartozik egy arra a síkra jellemzõ létforma. Ezekben a gömbökben, mindben bizonyos információ van. Azonban ezek nem olyanok, hogy egyszerûen megcsapolhatók. Nem, errõl szó sincs. Ezek a gömbök szinte kivétel nélkül, mind egy-egy személy számára biztosítanak közléseket. Érdekes, hogy ott ahol nagyobb embertömeg van jelen, esetenként sûrûbb a gömbök megjelenési száma. Ámbár ez egyáltalán nem jellemzõ. Nem kell arra gondolni, hogy a nagy tömegben mindig fotózhatók ezek az információs megnyilvánulások. A gömbök mérete jelentõs mértékben képes eltérni egymástól. Fotóztunk már több méter átmérõjûeket is. Érdekessége még ennek az is, hogy nem minden esetben átlátszóak, hanem tömörek. Na meg még, hogy fokozzuk a dolgokat, ezek bizony színesek. Nesze neked materialista tudomány. Ezen túlmenõen van egy olyan fok, amikor a mai tudománynak meg kell, hogy adja magát. Ez pedig akkor következik be, amikor a gömbben bizonyos lények vannak, mégpedig nem harmadik, hanem a két fizikai szemmel látható és felismerhetõ formában is. Tehát konkrét ember van a gömbben. Ja és majd elfelejtettem, van egy olyan formáció is, amikor több gömb, különbözõ színben, egymás alatt függõleges oszlopban helyezkedik el. Mindezek mellett tetézve avval, hogy teljesen 3 dimenziós formában mutatja meg magát. Úgy, mintha egy direkt alkotás lenne. Bodor Ernõ 20 21

13 Reinkarnációs hipnózis A szót, hogy inkarnáció, nagyon sokan ismerik. Azonban már így, ebben az összetételben, mit reinkarnáció nem biztos. Akkor elõször most nézzük csak meg mit jelent az inkarnáció. Gyakorlatilag azok az emberek, akik a mágiával, a parapszichológiával, az okkultizmussal foglalkoznak. Függetlenül attól, hogy annak mely ágával, irányvonalával. Végül pedig van egy harmadik csoportosulás, aki igazából sem ide sem oda nem tartoznak. Ennek a csoportnak a ember pedig max. abban bízhat, hogy egy esetleg késõbbi inkarnációban szert tesz arra az adottságra, kiérdemli azt, hogy emlékezhessen rá, hogy az anyagi struktúra egy elbomló valami és mással is foglalkozik majd. No, akkor lassan rá is térek, hogy mi az, ami Ugyanis nem errõl van szó, hanem arról, hogy a tudatalatti tartományból felhoz magának egy olyan információt, amely segítségére lesz annak a problémának a megoldásában, amivel a korrekciót végrehajtó számára ad egy olyan kulcsot, melynek segítségével az adott nem mást, mint születést. A tagjai bár tudják, hogy létezik ennek a cikknek a címe. Ez probléma kiküszöbölhetõvé reinkarnáció pedig az újjászületést, azaz a jelenlegi testetöltésünk elõtti életünket. Egy másik életünkre vonatkozó információhalmazt. Ez természetesen nem mindenki számára érthetõ. Egész biztosan tudom, hogy vannak emberek, akik ezt nem fogadják el. Ezeknek az embereknek inkarnáció, de nem hisznek a lélekben, sõt egyenesen tagadják is annak létezését. Nem beszélve arról, hogy emellett határozottan tagadja Isten létezését is. Ez a csoportosulás valahogy nem igazán hitetlen, hisz ismeri az inkarnációt, tudja, hogy mennyire értékes a fizikai test. Mivel ennek az kérem szépen nem más, mint egy gyógyító technika, aminek alapvetõen az a feladata, hogy a számunkra ismeretlen eredetû testi illetve lelki elváltozások okait az elõzõ inkarnációban kezdjük el megkeresni. Azt azonban feltétlenül tudni kell, hogy ez nem egy veszélytelen játszadozás. Ezt válik. A gyógyító ember segítségével. Ahhoz, hogy ezt a technikát valaki jól alkalmazza, nagy gyakorlatra van szükség. Ennek az elsajátítása, mármint a technika elmondása nem egy túl hosszú idõ. Azonban azt tudni kell, hogy az ilyen irányú képzés oktatása után a gyakorló fázis alapvetõen két csoportjuk irányvonalnak a tagjai Isten mindenféleképp csak egy jól nem kevés idõt vesz igénybe. van. Az egyik a materialista beállítottságú, a másik pedig egy más vallású, hitéletû csoport tagja. A materialista természetesen nem hisz a lélekben, na meg persze az újjászületésben, azaz a lélekvándorlásban sem. Ez neki úgymond nonszensz. A másik csoportba tartozó pedig azért nem hiszi, mert neki ezt nem tanították. Aztán van egy olyan csoportosulás, ahol ezt szinte és lélektagadók, a sok jó tulajdonságuk mellett mégis csak materialisták. Az irányultságukat tekintve pedig buddhisták. Õk ezt a nevet, ezt a szerintük vallási formát követik. Az persze egy kissé érthetetlen, hogy akkor miért vallás? Eddig csak egy istentelen vallásról tudtak az emberek, most akkor pedig már kettõrõl. Az utolsó két csoport tehát tudja, hogy van reinkarnáció, míg az elsõ, az képzett szakember végezze. Mégpedig azért, mert ha esetleg menet közben egy spontán testelhagyás következik be, akkor azt azonnal le kell reagálni és a kilépést vissza kell fordítani, mielõtt valami nem kívánt dolog történne. Ugyanakkor azt is elmondom, hogy nehogy valaki 100%-nak vegye az ebben az állapotban szerzett, kapott információt arra vonatkozóan, hogy õ, E közben a technika közben elõfordulnak olyan bevetítések is, amik az adott személy kívánságai, vágyai közt szerepelnek. Tehát semmi köze az elõzõ testetöltéshez. Ezért különösen felhívom a figyelmet arra, hogy semmi körülmények között se vegye magára vonatkozóan az olyan információt, hogy én ez meg ez voltam elõzõ életemben. 22 mindenki tudja. Õk az ezoterikusok. Ide tartoznak mind- sem tud róla. A materialista adott korban és idõben volt. ún. szín materialista semmit mármint a páciens valóban az Bodor Ernõ 23

14 Szellemi segítõk? Ez egy alapvetõen kardinális kérdés. Mégpedig azért, mert az emberek ezen a területen össze vissza kevernek mindent. Közben pedig azt hiszik, hogy mindent mindennel fel lehet cserélni, lévén minden egy és ugyanaz ha õk ezt úgy gondolják. Úgymond csereszabatosak. A nevek, pedig gondolják csak úgy véletlenül vannak. Országunkban nagyon sok gyógyító irányzat létezik. Az emberek pedig egymás után járják, esetleg el is végzik a tanfolyamokat. A legkülönfélébb stílusokat képesek egymásba ötvözni. Nem zavarja õket az, hogy tegnap egy reiki tanfolyamon voltak, holnap egy pránán, majd egy orosz tanfolyamot végeztek. Na meg elvégzett egy mágiát, miközben a buddhista tonglent gyakorolja. Miután pedig lehetõleg egyet sem végzett el tisztességesen, ebbõl a párból kialakít magának egy,,600. stílusirányzatot. Mindennek nagyon örülhet egy igazi szakpszichológus, lévén egész biztos nõni fog a pacientúrája. Vagy a gyógyító kerül oda, vagy annak páciense. Ez így kérem tisztelettel nem járható út. Ez nem a spiritualitás utáni vonzódást és tanulást, hanem a totális kapkodást és a lelki vezetõ hiányát mutatja. Persze az emberek azt gondolják, hogy egy spirituális vezetõre semmi szükség sincs, majd õ. Gondolja. Neki ne mondja meg senki mit csináljon ber elvégez egy szellemgyógyászati tanfolyamot. A tanár elmondja neki, hogy amennyiben baj van, szóljon, mondjuk Mihály arkangyalnak, esetleg Rafaelnek, aki jön és segít. Ezek után nézzük meg mi is történik ilyenkor. Ha kérünk valakitõl valamit, akkor az jó esetben meg is jön. Tételezzük fel, hogy jön. Akkor pedig mi történik? Az illetõ lény, aki természetesen sem nem Mihály arkangyal, sem nem Rafael, megérkezik az õ bizonytalan energetikájával és belenyúl a Gipsz Jakab energiatestébe és beleviszi azt a bizonyos rezgést. Na mármost mi történik? Elõször is az, hogy egy magyar ember energiarendszerébe egy idegen rezgés kerül, aminek hatására abban tetszik, nem tetszik, zavar fog keletkezni. Mégpedig azért, mert a Mihály arkangyal nem a magyar, hanem egy idegen nép rezgését viszi bele a testbe. Mégpedig azért, mert nem tartozik a magyar nép eredeti hitvilágához. Na, akkor most pedig nézzük meg 24 a szellemi vezetõ kérdését. Úgy, ahogy azt nem szokták. A magyar emzulmán embert gyógyít a szellem- Bodor Ernõ 25 gyógyász, semmi esetre sem hívhat egy oda nem illõ segítõt, mert túl azon, hogy nem éri el a kívánt eredményt, olyan idegen rezgést visz be, aminek beláthatatlan következményei lehetnek. Például egy látszólag indokolatlan depresszió alakul ki. Amikor tehát valaki gyógyításra adja a fejét, helyesebben arra, hogy gyógyítóvá akart válni, akkor tisztába kell kerülnie avval, hogy az adott ember, aki megkeresi, milyen vallású és milyen népcsoport tagja. Amennyiben ennek az ismeretnek a hiányában kezd a gyógyításhoz, biztos kudarc vár rá. Olyan ez, mint amikor valakit letérítenek egy nép eredeti vallásáról és helyette vagy egy idegen istent kezdenek vele imádtatni vagy megfeledkezik az õsök szellemérõl, rituáléiról. Ilyenkor ugyanis az történik, hogy mivel az õsök nem kapják meg a már rég megszokott felajánlásokat, amiket bizonyos rituálé keretében kaptak meg, nem csak hogy megfeledkeznek az õket megtagadókról és már nem védik meg õket, hanem elkezdik kikövetelni azt. Ilyenkor fordul elõ az, hogy egy nép finoman szólva leszálló ágba kerül. Amikor pedig visszatér és elkezdi folytatni az eredeti õsöknek való felajánlásokat és visszatér az eredeti istenéhez, akkor egyszerre megváltozik minden. Folytassuk csak egy kicsit tovább, hogy még érthetõbb legyen. Gondolom a kedves olvasó hallott már valamit az egregoriális szimbólumokról. Ezek olyan szimbólumok, amik rengeteg energiát tárolnak magukban. Ezek lehetnek természetesek és mesterségesek. Nézzünk most egy vallási egregor ezek például a kereszt, (keresztény) a félhold, (mohamedán) a kehelyben örökké égõ tûz (Zoroaszterianizmus). Ezek tulajdonképpen nem mások, mint energetikai adatbankok, amelyeket több millió ember tölt fel. Ezekbõl az energetikai bankokból az arra rácsatlakozó ember segítség gyanánt energiát vesz fel, feltöltõdik. Ez ugye természetesen teljesen normális. Mindaddig, ameddig valaki a saját egregorját használja. Amikor azonban a másikra csatlakozik, akkor viszont már baj van. Ugyanis disszonáns érzések fogják hatalmukba keríteni. Tetszik nem tetszik, ez van ezek tények. Ezekkel szemben nem érdemes hadakozni. Persze mindkettõbõl, vagy háromból, esetleg többõl is lehet töltõdni, erõt meríteni, de csak annak a csoportnak a tagja, amely azt eredeti vallásaként gyakorolja. Ezek mellett pedig vannak természetesen mesterséges egregorok, melyeket úgy alakítanak ki az emberi lények. Természetesen az ilyen mesterséges egregoroknak külön speciális belépõ kódjaik vannak, tehát ezekbe illetéktelenek nem képesek belépni. A magyar embereknek rendkívül jó egregoriális szimbólumaik vannak. Ezek közül egy párat említek. Jézus, Ahura-Mazda, Han Hurmász, Eszege Malán, Erzse Gohon, Árpádházi szent Erzsébet, Anahita, En-Ki, En-Lil. Thot, Anubis, Zaratustra. Van tehát nekünk bõven sajátunk. Nincs nekünk szükségünk senki máséra. Válogassatok csak közülük és közben persze jó lenne ha meg is tanulnátok azt, amit õk képviselnek. Egy nem emberi példán keresztül. Tételezzük fel, hogy van két gyönyörû kutya mindkettõ más fajta. Az egyik legyen egy fajtiszta díjnyertes németjuhász, a másik pedig egy komondor. Egy magyar fajkutya. Mind a kettõ csodálatos a maga fajtájában. Amennyiben két német juhász keveredik, párosodik, akkor annak eredménye egy gyönyörûséges, egészséges kutya. A két komondor esetében ugyanez a helyzet. Azonban amikor egy német juhász egy komondorral keveredik, akkor bizony az eredmény már siralmas lesz. Lévén mindkét kutya sokkal gyatrább lesz. Azt hiszem ez érthetõ. Amikor például egy mu-

15 Móricz János felfedezése a dél-amerikai, magyarul beszélõ indiánokról A Harvard Egyetemnek a Peapody Museum jelentette, hogy a Puebla-ba (Mexikó) kiküldött kutatócsoportjuk, az ott lefolytatott ásatások leletanyagából megállapította, hogy az amerikai ember nem 12-15,000 éve jelent meg Amerikában, hanem több mint negyvenezer éve. Az ásatásoknál emberi csontvázakat, csiszolt kõszerszámokat találtak olyan õslényekkel együtt, amelyek már több mint 40,000 éve kihaltak. Az USA hírügynökségei a hírt világgá röpítették. Móricz János, magyar testvérünk, akkoriban Ecuadorban, Peruban és az Amazonas vidékén, olyan indián törzseket talált, amelyek tagjaival magyarul (!) tudott beszélgetni. Legendáikban sok ezer éves múltjuknak és a tõlük kirajzott más népekkel való rokoni kapcsolataiknak tudata él. Móricz felfedezéseit senki nem tudta cáfolni, ellenben a spanyolok részérõl, politikai és gazdasági okokból súlyos támadásoknak volt kitéve. Felfedezései igen nagy horderejûek. Annyi bizonyos, hogy a sok évezredes sötétségbe burkolt õstörténetbõl, a magyarság õsi múltja fényesen fog felragyogni, a világ összes népe elõtt. Az 1900-as évek elején a tankönyvekbõl, napi sajtóból, szakkönyvekbõl köztudomású volt, hogy az Amazonas õserdeiben olyan fehér indián törzsek élnek, amelyeket még alig tudtak megközelíteni, így ez a vidék sok meglepetéssel kecsegtette a kutatókat. Íme itt a meglepetések egy szelete. Az 1920-as években több híradás is érkezett, hogy a Dél- és Közép-Amerikában dolgozó magyar mérnökök és munkások, a helyi indián munkásokkal magyarul beszélgetnek. A II. világháború után az itt letelepedett magyar emigránsok egy része ezt komolyan véve, alaposabban utánajárt a dolognak. Ezek egyike volt Móricz János, aki a 60-as években Ecuadorban kezdett kutatni. Itt három indián törzs, a Cahari, a Mochica és a Puruha tagjaival magyarul beszélt. Ezen felbuzdulva régészeti és levéltári kutatásokat végzett, s többek között 10 ezernél is több magyar azonos térképészeti és családnevet gyûjtött össze. Kutatásai eredményeként az egyik argentin egyetem történelmi tanácsosnak nevezte ki. Elsõsorban Ecuadorban kutatott, aminek a fõvárosa Quito. A város a nevét a régi Quito birodalomról kapta. Ez eredetileg Kitusnak hangzott. (Kit=Két, Us=Õs, tehát a Két Õs Birodalma) Itt a Kitus birodalomban, a Csendes-óceán partján, az ötezer méternél is magasabb Kordillerák (Andok) hegyei között, az Amazonas medencéjéhez tartozó, õserdõkkel borított lapályok titokzatos és mesebeli tájain laknak azok az indián törzsek, amelyek közül néhányan ma is beszélik õsmagyar nyelvünket. Móricz kutatása alapján quitói Institutio de Antropologia y Geografia megállapította, hogy a spanyol önkény által kiirtott õsnyelv a magyar volt. Ennek nyomai világosan mutatkoznak a családi és földrajzi nevekben, jóllehet a spanyolok erõszakos nyelvcserét hajtottak végre. A még magyarul beszélõ törzsek köztük a Cayapak, a Salasaca (Zala-szaka, több õsi forrás a szkítákat, szaka-ként nevezi meg.) például ezeket a szavakat használják: apa=apa, aya=anya, nap=nap, vin=vén, kit=két, us=õs, cu=kõ, pi, bi=víz, fuel=folyó, pille=pille, lepke és még sorolhatnánk. Mutatóba néhány, magyarral megegyezõ név: Tanay, Damma, Taday, Mór, Momay, Mansy, Pil, Béla, Uray, Zillahi stb. Zuay tartomány egyik õsrégi helysége: Pest. A régi Kitus birodalom területén halomsírok (kurgánok) találhatók, bennük trepanált (lékelt) koponyák. A régészeti leletek között fokosokat találunk, és a magyar koronázási jogar és országalma hasonmását. Móricz szerint is: ez a kettõs keresztet hordozó aranyalma, tulajdonképpen a földgolyót jelképezi. Dél-Amerikában, de fõleg Ecuadorban nagy lelkesedéssel fogadták e felfedezéseket. Valósággal ünnepelték, mivel a lakosságban, a spanyol hódítók erõszakos uralma sem tudta teljesen kiirtani a régi múlt emlékeit. A hivatalos körök leellenõrizték Móricz nyelvészeti és régészeti adatait, s azokat megbízhatónak találták. Elhatározták, hogy ebbõl egy hatalmas nemzetközi ügyet csinálnak, sürgetve az amerikai földrész történelmének reverzióját. A tervek szerint az ENSZ-hez akartak fordulni. A további kutatások során, Móricz, az ecuadori õsrengetegben, az ottani indiánok segítségével felfedezett egy hatalmas barlangrendszert. A barlangok egyikében valóságos múzeumra bukkant. Aranylemezekre vésett, rovásos könyvtárat, szobrokat, kulturális emlékeket talált itt. Ezt a barlangot, Táltosok Barlangjának nevezte el. Szerinte az õslakók idehordták össze, mintegy óvóhelyre, a spanyol hódítók által veszélyeztetett kincseket. Móricz állítja, hogy az Andok hegység keresztül-kasul át van szõve barlangokkal és járatokkal. Ezeken közlekedhettek az õslakosok. Az argentin elnök és az ecuadori vezérkar meg akarta õt bízni egy kutató expedíció vezetésével, anyagi, technikai eszközöket ajánlva neki. Ez azonban csak terv maradt. Idõközben a nagy befolyású mormon egyház vezetõi is bekapcsolódtak az ügybe. Ez az egyház roppant vagyonnal rendelkezik, aktív terjeszkedési programmal lép fel az amerikai államokban. Az egyház vezetõi elmondták, hogy minden olyan kutatást támogatnak, amely az emberiség és a vallás eredetének tisztázását segíti elõ. Önzetlen támogatást helyeztek kilátásba, csak azt kérték, hogy az aranylemezek tartalmát õk fejthessék meg. Ezután szeptember 7-én, Móricz János egy nagy sajtókonferencián, a lapok, rádió és televízió riportereinek ismertette eredményeit. A több órán át tartó konferencia rendkívül lelkes hangulatú volt. Úgy látszott, hogy egy világraszóló szenzáció indul útjára, de ehelyett néma csend és mellõzés követte a konferenciát. Egyetlen hír sem jelent meg róla. Ellenben a mormon egyház fõemberei továbbra sem hagyták békén Móriczot, folyamatosan unszolva, hogy árulja el nekik a barlang helyét. Az agresszív viselkedésbõl kiderült, hogy nem egy hívõ egyházról van szó, hanem egy világhatalomra törõ szervezet áll mögöttük. Kincskeresés és egyéb célok ösztönzik õket. Móricz ekkor elhatározta, hogy a barlang titkát nem adja ki. Meggyõzõdött arról, hogy a barlangok feltárásának még nem jött el ideje, ezért elõbb az amerikai földrészre került magyar nyelvû törzsek odaérkezésének rejtélyét akarta feltárni, illetve a tényt gyakorlati módszerrel bizonyítani május 28-án az ecuadori óceánpartról vízre szállt, a Móricz elképzelései szerint készült, balsafa tutaj, rajta négy fiatalember. Móricz a partról rádió adó-vevõ irányította õket. A tutaj 159 nap múlva október 4-én megérkezett Ausztráliába, Sydneytõl nem messze. Itt bevontatták a nagy szenzációt keltõ világjáró balsafa tutajt. (lásd: Magyar Ifjúság szám) Móricz feltételezése az, hogy a magyar nyelvû törzsek nyugatról érkeztek, vízi úton Dél-Amerikába. Ezt bizonyítják különben a csendes-óceáni és kelet-ázsiai földrajzi nevek is. Vámos Tóth Bátor, Hawaii-n élõ emigrált földrajzszakos tanár a Hawaiiszigeteken 50 magyaros földrajzi nevet írt össze. A szigetvilágban pedig olyan neveket talált, mint pl. a Balaton menti Aliga, Kiliti, Lelle stb. Térképekkel igazolta, hogy Indonéziában minden negyedik, az Indus völgyében pedig minden harmadik földrajzi név magyar. Az amerikai õslakosság hovatartozósága ill. bevándorlása kérdésében fontos adatokat szolgáltatnak az ún. Kland-tekercsek ben Mexico City térségében húsz méter vastag lávatakaró alatt, kõládában lévõ sértetlen írott tekercseket talált egy USA támogatást élvezõ régészcsoport. A C14-es vizsgálat évben állapította meg a tekercsek korát. Azóta megfejtették ezeket, s kiderült, hogy azok a sok ezer évvel ezelõtt elsüllyedt MU történetét, mûveltségét, viszonyait írják le. Az egyik munkatárs, Tony Earl, megírta az ásatások lefolyását és eredményeit a Mu Revealed c. könyvében. A nagy érdeklõdést kiváltó mû, ma már valószínûleg nem kapható. Hary Györgyné (1977) 26 27

16 Õshazánk Egyiptom is... Az õshazára utaló ismert adatok: A hun királyok népük származási helyeként Iránt jelölik meg. Irán akkor nem egy egységes országot, hanem földterületet jelentett. Iránt a régi források ARIA név alatt is szerepeltetik, mint azt Mechitár örmény szótára is teszi. Ez viszont az I. évezred folyamán egyes íróknál, mint Mechitárnál és Herodotnál is, zöngés alakot vett fel. A szó eredeti R hangja átváltozott S-re, úgy hogy az ARIA mellett az ASIA is megjelent. Ugyanakkor meg kell jegyeznem, hogy ez természetesen mindig tudott volt, mármint az, hogy mikor beszéltek a földrészrõl és mikor a néprõl. Az, hogy a Hunok egy része valóban Iránból, Áriából eredtek, más ismert mozzanatok is valószínûsítik. Ezek között lehet megemlíteni a néprajz kutatói szerint is a griffes-indás hun díszítmények közeli rokonságot mutatnak a Tigris-Eufrátesz völgyében és általában Irán területén használt díszítésekkel. Megjegyzem még, hogy a hunok soraiban sötét bõrû és villogó szemû negroidok is voltak A hunok ostorszimbóluma, amely az,,est Ura királycímet írta, jelentette, valamint Uni, Oni neve ugyancsak a régi keletre utal. Az ostor pedig, mint hatalmi szimbólum az egyiptomi fáraók kezében volt. Az egyiptomi király népe pedig Uni, Oni volt. Huni. A király pedig ANER: Honúr vagy Hun úr és ONOK-AROK-URA: Hungarok Ura. Attila népe mindig is jó kapcsolatban volt egyiptommal és Etiópiával, ahonnan adókat szedett. A 370-es évek nagy fordulatakor egyik hadseregük bizonyítottan Mezopotámiában harcolt Kte-Szip-Hon-ban (a mai Bagdad elõdje). mai Szomália északi része, itt lakik a tigris, a pettyes párduc, a mérges kígyók, a teknõsbékák pedig a Vörös-tenger tipikus állatai. A magyar ág õshazáját saját elképzeléseik kívül az általuk használt szimbólumok segítségével szintén ugyanerre a tájra helyezhetjük. Két legfontosabb népi szimbólumunk a madár és az oroszlán volt. A régi európai hunok egyik címerállata egy mesebelinek tûnõ hosszúcsõrû madár ez jelképezte a magyarokat. Madár szerepelt Árpád királyunk népeinek zászlain is. Hogy most a Turult ne említsem. Tekintettel arra, hogy a madár összecseng a magyarral, ezért aztán a népnevünk helyett az egyszerûség kedvéért ezt használták. Természetesen ez egyiptomra is vonatkozik, már mint arra az idõszakra. Amikor is i.e táján a Vörös-tenger nyugati partvidélén élõ magyar törzsek elindultak az északegyiptomi hun királyság meghódítására, szintén madarat használtak szimbólumként. Gyõzelmeik után a madár mindenütt megjelent felségjelvényeiken, ahová csak behatoltak. Az oroszlán pedig szintén egyszerû. Árpádék is használták. A régi keleten az oroszlán neve magaru volt, ami a képírás szellemében ugyancsak a magyar nevet írta. A trónusok lábai is oroszlán lábú volt és ezen trónoltak királyaink,,,a magyar úr szék urai Nrishmadeva is oroszlános trónban ül. Árpád király korában a magasabb méltóságokat kapók megkülönböztetésük jeléül párducbõrt terítettek vállukra. Ugyanez volt a szokás egyiptomban is, ahol is a Szem-úr papjai viseltek ilyen hivatali öltözetet. A párducbõr viselete Afrikában a mai napig megmaradt és egyes benszülött uralkodók azzal jelzik, hogy õk az égi isten földi képmásai. Ezek után már itt afrikában járunk és érdekes módon a magyarok között is feltûnik a magasabb növésû negroid embertípus, amit Álmos, Árpád, Szt. László és III. Béla meglepõ módon képviseltek. Ez a fekete beütés pedig csak úgy képzelhetõ el, hogy a magyar ág õsei is valamikor kapcsolatban voltak a sötét bõrû Az Úr szó. Ez a magyar szó a Régi Keleten i.e. V.-IV. évezredtõl kezdve szakadatlan létezik. Amik megmaradtak, mint városnevek a mai napig. UR, URUNK, NAP-ÚR (NIPP- ÚR) AZ-ÚR (ASSUR) SZAM-ARA. A hangfejlõdés szerinti ikerhangok (P=B, N=Ny, T=D, K=G, S=SZ stb.) Amennyiben ezek szerint a behelyettesítés megtörténik, akkor már értékelhetõk is a változások. (HAPUR=Habúr, HETUR= Hét úr QEMUR és KEMUR: Kém-Úr KENUR: Kényúr, ANER: Honur NETERU: Nádor, Nagyúr, SEKER: Székúr és Szekér MEK- HIR: Magúr, OSIR: Õsúr. A kétséget egyébként az értelem mindig eloszlatja. A nevek értelme az egyiptomiban ugyanaz, mint a magyarban. Ugyanis, amikor például az egyiptomi bibliában Hét Úrról van szó, akkor a szöveg is hét személyt említ és a kísérõ rajz is hét embert ábrázol, de amikor a Székúrról van szó, vagyis az égbolton szekérben robogó Napúrról, az Úr Isten, ott ül egy szekérben. Tehát nem véletlen szóegyezésekkel állunk szemben, hanem a mai magyarral azonos hangtestû szavakkal, amelyekben az,,úr elem tökéletesen a mai magyar úr szó értelmével bírt. Mezopotámiában, mint tudjuk, a Hungár szó, mint HON, HUN eleme gyakran a H nélkül szerepel, mint ON, AN, EN. Az elsõ Dél-Mezopotámiába érkezõ embert, aki például a vízbõl (Perzsa-öböl) emelkedett ki a partra, OANNES-nek mondták. Hungár jelentette nem csak a királyt, de az Istent is. A legrégibb idõk egyik ismert személye a predinasztikus kor utolsó királya OS-IR: ÕS-ÚR volt, akinek nevét a kézikönyvek az egyiptomi írástól eltérõen a görögösen hangzó Osiris alakjában használják. Amikor ezt az Istent, mint napistent tisztelték, beillesztették nevébe a Nap szót Ekkor így fest HON NAP urát: UN-NEF-ER? ON-NOP- HR-IS. Jelenti még a HUN nép urát. Ezt a nevet, méltóságot nem csak Osiris, hanem mások is viselték, mint pl. a III. dinasztiából származó piramisépítõ HUNI. A Honok ura, Honür, Hungar írása leggyakrabban egy szimbólummal kezdõdött, amely a mi T betûnkhöz hasonló jelbõl és a fölé helyezett nullából 0 állott. Ezt a figurát ANK, ONK, UNOK, ONAG értelemben használták s vele írták a hunok részleget is. Ezt az ONK jelet aztán összekapcsolták egy emberalakkal (ÚR, ÁR), például annak térdéhez illesztve a szimbólumot s ez a kombináció szolgált a (H)ONK-AR: Honok-ura, Hungar írására. Az ONK jelet máskor egy álló személy (ÚR, AR) alsó karja (A KARA) végéhez illesztették. Az ilyen személy már nagyon nagy úr volt, mert jelvénye, teste és karja azt mondta róla, õ az ONK-AR-A- KARA: Hungarok ura. A fiatalon elhunyt Tutenkamén király sírjából elõkerült egy olajmécsesnek felfogható tárgy, amely az ONK hieroglifát formázza, de úgy, hogy a szimbólumból két emberi kar nyúlik ki (KAROK), amelyek egy henger alakú egyenesen álló (ÚR) tartályt fognak. E jelek együttesen ezt írják: ONK-KAROK-URA: Hungarok ura. Ez hiteles dokumentum. Tehát Tutenkamén a HUNGAROK ura volt Az, aki a gizai piramist építette magát Magyarként említi, emígyen, mégpedig i.e ban IV. dinasztia MYKER-IN-OSnak Magyar-Honõsnek nevezte. A III.dynasztia beli ZOSIR: Az Õsúr agodalmaskodott a Nilus áradásának elmaradásáért és ezért i.e ben követeket küldött az Elefánt-hon (Szudán) uralkodójához, akit MADIR-nak, Magyarnak hívtak. A magyar nevet nem csak személy és népnévként használták, hanem földrajzi hely megjelölésére is. Az egyiptomi Hon városban, Heliopolisban székelt a nap isten fõpapja, ÚR-MAK, azaz Mag-úr, akinek az uradalmát MATAR-nak nevezték. A mai Kairó környékén van egy régi szent forrás, amit az arabok AYN ASH SHEM neveznek. Szûz Mária ebben a patakban mosta ki Jézusnak, a názáreti jósnak ruháit. Neve: MATARI YAS - Magyar Jós. Azt is említik a régi írások, a Dunamedencében készítettek, hogy az Õshazában otthonos volt a tigris és az unikornisról, a forró égövrõl, bizonyos Dankália nevû területrõl. Érdekes módon ezek sem a véletlen 28 torz szüleményei, mivel megtaláltak itt is mindent ez a rész nem más, mint a emberekkel. Bodor Ernõ 29

17 Tantráról kis kérdezz-felelek Kérdezõ: Bodor Ernõ Válaszoló: Starosta János István BE: Gyakran emlegetjük a mint fent, úgy lent, vagy a yin és a yang szimbólumát. Ez a dualitás igaz a tantrára is? SJI: A tantra filozófiája a mindenség kettõsségén alapul, a mindenség pedig az egységen nyugszik. Minden kétpólusú. A dolgok így nevezett egysége két erõ együttesébõl adódik: a szubjektívbõl és az objektívbõl, vagyis Shiva-ból és Sakti-ból, a tapasztalat pozitív és negatív pólusából. A monda szerint a kezdetekben volt a Kozmikus tojás, ami kettéhasadt és így keletkezett a Kozmikus férfi és a Kozmikus nõ. A modern tudomány is alátámasztja ezt az állítást, miszerint a kezdetekben csak egyetlen atom volt ami kettéhasadt, majd így sokszorozódva alakult ki az univerzum mai formája. Mióta a két rész és az összes többi kialakult kölcsönhatásban állnak egymással, az Univezummal, s nem létezhetnek egymás nélkül. Azért van vonzás pozitív és negatív között, mert egyet alkotnak; nem lehet vonzás, ha két különbözõ dologról van szó belsõ viszony nélkül. Vonzás és taszítás, Szeretet és gyûlölet, mind olyan jelenség, mely ellenszegül a logikus gondolkodásmódnak. BE: Ezek az ellentétek feloldhatóak? Felismerhetõ az egység mindenki számára? SJI: Úgy tûnik, mintha a szeretet és a gyûlölet harcolna egymással, noha tény, hogy alapvetõen a két forma kiegészítõ eleme egyetlen viselkedési formának. Az alacsonyabb emberi szinten a kétpólusú egység egy sokrétû formát feltételez, így ez az egy kétszintû egység nem képes elviselni a beavatkozást vagy akár egy másik kétpólusú egység jelenlétét félve attól, hogy elveszíti az elkülönítettségét. Ez a finom mûvelet nyilvánvalónak tûnhet a maga durvább formájában, amikor egy családnak nehéz egy másik családot elviselnie, amikor egy organizmus nem tudja magát egy másik organizmushoz igazítani, amikor egy közösség nem tud gyanú és fenntartás nélkül a másik közösségre nézni, noha az emberiség egy egységes fajt alkot azonos testi-lelki adottságokkal. BE: Ezek szerint a tantra az embereknek a világ megérthetõségét tanítja? SJI: A tantrára mindig úgy tekintettek mint a spirituális gyakorlat ezoterikus és titkos útjára ami a legtöbb képzetlen elmének elérhetetlen. Erre a titokzatosságra azért van szükség, mert a tantrikus életszemlélet a megszokottól eltérõen szemléli a világot. A tanító segít a tanítványának kitörni a megszokott gondolkodásmódból, és segít kifejleszteni egy emberfeletti és isteni látásmódot a való életrõl. Amióta ez túl nehéznek bizonyult egy átlagos embernek, a tantrát titkosították. Azóta csak azok számára elérhetõ, akiknek a gondolkodásmódjuk képes mindezt befogadni. BE: Lehet ezt valahogy szemléltetni újság hasábjain is keresztül? SJI: Ne utasítsunk vissza semmit a belsõ vágy vagy a külsõ megfelelni akarás kedvéért. A tantra szemlélete szerint, a világban az észlelés anyagi formái nem a k a - d á l y - o k, í g y a z utánunk v a l ó v á g y ó - dást nem lehet magával a vágy elnyomásával kiirtani. Minden a világon, maga a világ az õ teljességében, egy utazás a tökéletesítéshez, amikor a megnyilatkoztatást a megfelelõ szellemben és összefüggésben tekinthetjük. A látható út a láthatatlanhoz. Az emberi vágy egy unintelligens viselkedés következtében gyûlik fel, amit az ember fejlesztett ki. Ott van a félelem a vágytól, és úgy tûnik, mintha ez uralná az embert, így az nem saját maga irányít. A tény az, hogy a tárgy elválaszthatatlanul alá van rendelve az alanynak, mert a tárgy csak az egyik pólusa a fázisnak, ami a tantrikus meditációban elõtérbe kerül. Minden élmény egy alany-tárgy kapcsolat és ezért senki sem akarja legyõzni a létezés öntudatát, mint egy tárgyat, kivéve, ha a viszony már létezik a tárgyal és az alannyal egyaránt. A naiv próbálkozás, hogy legyõzzük a tárgyat, egy gonosz kört eredményezne. Erõfeszítés nélkül megszabadulni a tárgytól azóta lehetséges, amióta tudatosult a tárgy jelenléte. Innen származik a tantra nagyszerû elve, hogy a vágyat csak a vágy gyõzheti le, mert a tárgyat csak a tárgy gyõzheti le. Vagyis aki veszít, az nyer is. Ne utasítsunk vissza semmit, éljük meg teljességében a dolgokat. Világunkban h i á b a m o n - d j u k v a l a - k i - nek, h o g y m o n - djon le a vágyairól, azonban ha megélte le tud mondani a vágyainak a függõségérõl! BE: Mik a legfõbb függõségek az életünkben? SJI: A legfõbb függõség a dualitás. A tantra szerint az élet szomorúságai a kétpólusúság létezése miatt van, az egy kettéválásától, mert a dolgok igazsága az egység és nem a dolgok látható kettõssége. A kettõs forma egy kétértékû viselkedési formát vált ki, mint a szeretni nem szeretni. A szeretet elnyomottá válik, amikor jön a gyûlölet, és a gyûlölet alábbhagy, mikor a szeretet felülkerekedik. Mindezekbõl az következik, hogy ezek a viselkedésformák egyidejûleg jelen vannak, és csak egy jön a felszínre, amint és ahogyan a helyzet megkívánja. Eképpen az emberi természet örökös ellentmondásban él, soha sincsen egyensúly a két megrögzött viselkedés között. A Tantra gyakorlata, vagyis az életünk megélése segíti visszatérni a kettõségbõl az igazi egységhez. BE: Ez könnyûnek hangzik, bárki meg tudja tanulni? SJI: Bárki, aki mer LÉTEZNI. Sokan a környezetüknek akarnak megfelelni és az sem könnyû. A tantra az élet mûvészete. A tanítók és a gyakorlók tudják, hogy milyen nehéz ezt megtanítani és gyakorolni. Így a tantrikus út mûvészete különbözõ szintekre lett osztva aszerint, hogy mennyire tudják már a tárgyat és az alanyt a gyakorlók megérteni, egyre növelve a feltételeket, túllépni az alany és a tárgy közti nagy kapcsolatot. És itt kezdõdik a titkos ezoterikus tanítás tantrikus szemszögbõl, ahol a tárgyak vonzását és persze a taszítását, bármi is a természetük, úgy tekintjük, mint szükséges eszközt, hogy hasonlóvá és részévé váljon önön magának egyetlen szándékkal, hogy felülkerekedjen az öntudatán, ami rajta kívül van, és szembeszegüljön vele, mint egy idegen dologgal. BE: Ez könnyûnek és egyben nehéznek is hangzik, bár már a kérdésem is duális. Mik a legfõbb problémaokozók az életünkben? SJI: A legnagyobb akadályokat a lelki tökéletességhez a bõség, a hatalom és a szex képezik, így ezeket használja fel a tantra fegyverként, hogy felülkerekedjen azokon, amelyekbe egy képzetlen elme belebukna. A tantra gyakorlója megfontolja a dolgok durva, finom, és isteni voltát. Minden tárgynak van durva, finom és isteni formája, és minden Tanítványnak végig kell haladnia ezeken a szinteken. A tantra nem engedélyezi, hogy átlépjünk egy szintet, de személytõl függõvé teszi, hogy milyen ütemben haladunk az utunkon. Egy ismeretlen dolog vagy félelem valamitõl nem kerekedhet felül a tanítványon

18 32 A karma törvényei Vannak fõbb és segítõ törvények. Karma a hatás törvénye, sors, választás, hatás, szabadság. A törvények jellegzetességgel bírnak, lehet nem eleget tenni, amiért fizetni kell, arra azonban nincs lehetõség, hogy ezeket a törvényszerûségeket megsértse. Vagy elõbb, vagy utóbb eleget kell tenni. Szabad a választásunk, senki sem korlátozza az embert. Meghatározott sorrendi hatások érvényesülnek. Jó és rossz is. Itt minden számít. Hogy valójában, szabadon tudjon az ember dönteni ismernie, és érteni kell. A 3 segítõösvény hatása alárendelodik a fõbbeknek. 1. A gondolat az az erõ, amelyik a karaktert építi. Amit gondolunk azzá válunk. 2. A vágyunk akaratereje, az akaratunk ereje hozzánk húzza azt amit szeretnénk megvalósítani. Oda tartunk ahová vágyunk, húz mindenképpen, s így a vágy kielégül. 3. Viszonyunk a többi embertársunkhoz, annak megfelelõen kapjuk vissza a boldogságot vagy szenvedést. A jó jót szül, a rossz... Ha bennünket szeretnek az nagyon jó dolog ez melegít bennünket. Ha mi szeretünk valakit boldogabbak vagyunk, mintha bennünket szeretnek. Léteznek kivételek, például egoista szeretet, minél magasabb annál inkább nem lehet elviselni, önzõ. I. Az ember a gondolatok által teremtõdik Nincsen más teremtõ erõ a gondolati teremtõ erõn kívül. A teremtés aktusa a gondolatok útján megy, a Teremtõ létrehozta gondolatát azután alkotott. Mindennap 5 percet elmélkedni arról, a minõségrõl, amit el szeretnénk érni, 3-4 hónap alatt teljes siker várható. Problémáktól való megszabadulás ugyanígy mûködik, de ne azt képzeljük, hogy megszabadulunk tõle, hanem azt kell elképzelni, hogy milyen jó, mikor egészségesek vagyunk. A tagadás ne legyen benne mondatunkban, mert a nemet az agy nem hallja és nem fogadja! Állítsunk! Világos tiszta, okos vagyok! Lehet, hogy elsõre több hónap kell, a második alkalommal csak 3 hétre lesz szükségünk. Koncentrációnk egyre nagyobb lesz. II. Kívánság törvénye A kívánság hozzánk vonzza a tárgyat, mert a vágy-akarat az egyetlen mozgató erõ a világban. Akarat: ha nem kifelé, hanem befelé mozdulunk el. Komoly akaraterõ kell a komoly kívánsághoz. Pl. Nagymesterré akarok válni, hogy jobban segíthessek! 2 motiváció van gyógyítási vagy mesterré lenni. Elsõnek, adni természetes, belénk van helyezve, alaptulajdonság! Második, segítesz és megismernek. Gyógyítani könnyebb. Ha az ember szellemileg növekszik, fejletté válik, a saját személyes kívánságai elmúlnak. Ezáltal szabaddá válik. Mivel nagyobb az ereje, ezt az erõt akaratával nagyon jól tudja használni. Személyes vágyai elhalnak, háttérbe kerülnek, több tudásra, gyakorlatra tesz szert, eljut a békesség világába. Felismeri az isteni részt önmagában, ami a sajátja, és ami által magasra tud emelkedni. III. Ki mint vet, úgy arat Mindent akarunk, de mindent nem lehet. Politikusok nagy hatalommal bírnak, hogy ne csak a saját országuk problémáját oldják meg. IV. Ne ítélj! A karma magában az igazságosság és õ fogja elrendezni. Vannak kivételek, pl. szemünk láttára gyereket bántanak, vagy aláznak. Elõbb segítünk. Vagy valaki hirtelen rosszul lesz, agyvérzés, szívroham. Karma vagy nem? SEGÍTENI KELL ELÕSZÖR. Bodor Ernõ

Kálmán Eszter SZINASZTRIA. Kapcsolatok az asztrológia tükrében

Kálmán Eszter SZINASZTRIA. Kapcsolatok az asztrológia tükrében Kálmán Eszter SZINASZTRIA Kapcsolatok az asztrológia tükrében Előszó Önmagunkra a kapcsolataink tükrében látunk rá a legjobban: kik vagyunk valójában, mi a Sorsunk, mikor, kivel mi a feladatunk. Mind olyan

Részletesebben

Létezik egy nyelv melyet a világon mindenhol egyformán beszélnek!

Létezik egy nyelv melyet a világon mindenhol egyformán beszélnek! ! Létezik egy nyelv melyet a világon mindenhol egyformán beszélnek! Bár Jó estét kívánok! helyett nem mondhatjuk azt, hogy százhuszonhárom ettől függetlenül számokkal bármit kifejezhetünk, beleértve az

Részletesebben

Az ÁLMOK és az ÁLOMFEJTÉS

Az ÁLMOK és az ÁLOMFEJTÉS Az ÁLMOK és az ÁLOMFEJTÉS Naprendszerünk középpontja a Nap, mely fényével egyszer nyitott, másszor csukott szeművé teszi a kihűlt testű Holdat, mely képtelen rá, hogy Földünktől elszakadjon. Járkál körbe-körbe

Részletesebben

Barabás Erzsébet. Titkos igazság

Barabás Erzsébet. Titkos igazság Barabás Erzsébet Titkos igazság Tudattalanság Élet és halál! Megszületni majd meghalni. Kérdés, hogy hogyan, miként és mikor vagy esetleg miért! Még meg sem születünk, már előtte kiválasztjuk az állítólagos

Részletesebben

Buzsáki Gábor: Az életed kiszámolható!

Buzsáki Gábor: Az életed kiszámolható! Minden jog fenntartva 2015 www.asztropatika.hu 1 Ha egy problémával sokat foglalkozol, előbb-utóbb rátalálsz a megoldásra! Pontosan úgy, ahogyan ez lassan már 20 éve velem is történt a személyes tanácsadásaim

Részletesebben

1. Lecke: Bevezetés és a folyamat. elindítása

1. Lecke: Bevezetés és a folyamat. elindítása 1. Lecke: Bevezetés és a folyamat elindítása 1. Lecke: Bevezetés és a folyamat elindítása Gratulálok a döntésedhez! Kalló Melinda vagyok és üdvözöllek az első leckén! Ez egy kicsit rendhagyó tanítás lesz,

Részletesebben

A Kosban Majdnem állandó szexuális izgalom. Korai erotikus tapasztalatok. Erőszakos cselekedetek a fizikai szerelmi aktusban.

A Kosban Majdnem állandó szexuális izgalom. Korai erotikus tapasztalatok. Erőszakos cselekedetek a fizikai szerelmi aktusban. LILITH A sumér hitvilágban Lilith a nagy magasságok szelének istennője, akit gonoszsága miatt száműztek az édenkertből. A világ teremtésében játszott szerepe azonban nem tisztázott. Az ókori Keleten keveréklényként

Részletesebben

Asztrológiai arcok. A Hold arc jellegzetessége

Asztrológiai arcok. A Hold arc jellegzetessége Asztrológiai arcok A következőkben részletesen is bemutatom ábrákkal a hét alaptípus jellegzetességeit, kezdve a bolygó jellegével, amely a legfontosabb asztrológiai analógiás jelentéseket tartalmazza,

Részletesebben

2016. A cselekvés éve, az érvényesülésért végbevitt tettek ideje

2016. A cselekvés éve, az érvényesülésért végbevitt tettek ideje 2016. A cselekvés éve, az érvényesülésért végbevitt tettek ideje TAVALYRÓL IDÉNRE: A SZELÍDSÉGBŐL AKARATOSSÁG LESZ. Az Óévünk sokkal harmonikusabb és jóakaratúbb volt, mint ami most következik szedjük

Részletesebben

GÖNCÖL SZELLEMTUDOMÁNYI SZABADEGYETEM 2012/ TAVASZ - ÓRAREND

GÖNCÖL SZELLEMTUDOMÁNYI SZABADEGYETEM 2012/ TAVASZ - ÓRAREND 02.06. 02.07. 02.08. 02.09. 02.11. -II.-III. A hermetikus asztrológia 2. Az energiák funkciójuk szerinti elhelyezkedése - légzőgyakorlatok A test csatornái - légzőgyakorlatok - a 7 világhoz tartozó 02.13.

Részletesebben

Tudatos Teremtés Alapok. Erőteljes teremtő erő lakozik benned!

Tudatos Teremtés Alapok. Erőteljes teremtő erő lakozik benned! Tudatos Teremtés Alapok 1-es Modul Erőteljes teremtő erő lakozik benned! 1 Üdvözöllek! Kalló Melinda vagyok, és megtisztelő számomra hogy részese lehetek a tudatos teremtésednek. Tudatos teremtés alapok:

Részletesebben

ASZTROLÓGIAI LEXIKON N - Z

ASZTROLÓGIAI LEXIKON N - Z ASZTROLÓGIAI LEXIKON N - Z Nadír _az éggömb közepén áthaladó tengely és éggömb látóhatár alatti metszéspontja Nagy Év _a Tavaszpont (Kos 0 foka) retrográd irányban mozog a Zodiákuson. Kb. 2500 évenként

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

FORGÓ ANI NUMEROLÓGIAI ELEMZÉS. [ügyfél neve] részére

FORGÓ ANI NUMEROLÓGIAI ELEMZÉS. [ügyfél neve] részére FORGÓ ANI NUMEROLÓGIAI ELEMZÉS [ügyfél neve] részére 1 NUMEROLÓGIAI ELEMZÉS [ügyfél neve] részére Tartalom 1. ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATOK 3 2. BEVEZETÉS 4 3. AZ IRÁNYÍTÓ FAKTOR (X) 5 4. A 13-AS KARMIKUS SZÁM

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

9 tipp fejfájás ellen

9 tipp fejfájás ellen 9 tipp fejfájás ellen Lüktet a halántékod, és úgy érzed, pillanatokon belül szétrobban a fejed. Azonnal kell val Ki gondolná, hogy az emberek 80%-a szenved időről időre fejfájástól, ráadásul a nők jóval

Részletesebben

KORREKCIÓS SIMÍTÁS A IV. HÁZ SEGÍTSÉGÉVEL

KORREKCIÓS SIMÍTÁS A IV. HÁZ SEGÍTSÉGÉVEL Németh Ágnes: KORREKCIÓS SIMÍTÁS A IV. HÁZ SEGÍTSÉGÉVEL Minden asztrológus legnehezebb feladatának tekinti ellenőrizni, hogy a kapott születési adatok precízek-e. Ehhez gondolom mindegyikünknek meg van

Részletesebben

Az én párom. Az én Párom. Albert-Bernáth Annamária. 1 Copyright Theta Műhely

Az én párom. Az én Párom. Albert-Bernáth Annamária. 1 Copyright Theta Műhely Az én Párom Albert-Bernáth Annamária 1 Copyright Theta Műhely Spirituálisan fejlett, fejlődni képes, és fejlődni akaró Férfi/Nő. Számomra hiteles a spirituális tudása, az Én tudásom is Neki, ezért kölcsönösen

Részletesebben

Az alábbi CD-k megvásárolhatóak a jógaközpontunkban az órák előtt vagy után.

Az alábbi CD-k megvásárolhatóak a jógaközpontunkban az órák előtt vagy után. Az alábbi CD-k megvásárolhatóak a jógaközpontunkban az órák előtt vagy után. Jóga Nidra 1. Streszoldó relaxáció CD Időtartam: 43 perc A mélylazítás hatásos jógatechnikája során a gyakorló elsajátíthatja

Részletesebben

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K!

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! Gyakran Ismételt Kérdések a Vonzás Törvényéről 2010 KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! A kiadvány a tartalom módosítása nélkül, és a forrás pontos megjelölésével szabadon terjeszthető.

Részletesebben

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Anyssa Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Szeretettel köszöntöm! Távolsági hívás, avagy üzen a lélek: könyvemnek miért ezt a címet adtam? Földi és misztikus értelemben is, jól értelmezhető. Pont ezért,

Részletesebben

Experience hotel service. Az élményturizmus lényegében ezt jelenti legyen élményekkel teli a pihenésed!

Experience hotel service. Az élményturizmus lényegében ezt jelenti legyen élményekkel teli a pihenésed! 1 Az élményturizmus lényegében ezt jelenti legyen élményekkel teli a pihenésed! Mi az az élményturizmus? Nyaralni, túrázni, utazni mindenki másképp szokott. Van, aki spontán indul el, van, aki alaposan

Részletesebben

Ballagási ünnepség

Ballagási ünnepség Felelős szerkesztő: Breznay Gáborné Írta és szerkesztette: Molnár Máté Fotókat készítette: Lajos Abigél és Róka Zsófia Ballagási ünnepség 2016.04.29. Igen, elballagtak a SZISZKI végzős diákjai is. Könny,

Részletesebben

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18.

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Mozgókép Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Kedves Testvérek! Sokszor érzi az ember, hogy egy prédikációban jó tanácsokat kap, példamutatást, utat, amin járni lehet, iránymutatást,

Részletesebben

tervo.indd 3 2008.10.22 14:27:23

tervo.indd 3 2008.10.22 14:27:23 Meglepetés # # tervo.indd 3 2008.10.22 14:27:23 S Z A B Ó M Á R I A CSILLAGJEGYEK ÉS GYÓGYÍTÁSUK «Meglepetés # 2008.10.21 13:38:58 # SZABÓ MARIA, 2008 BORÍTÓTERV CZEIZEL BALÁZS SZERKESZTÉS ERDÉLYI Z. ÁGNES

Részletesebben

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz.

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz. Van egy hamis adat. Íme: Az igazság fáj. Hídvégi Róbert Ez nem igaz. Persze van egy dolog, ami miatt igaznak tűnik. De nem az. Hogyan is használható? 1. Amitől jól érzed magad, abban igazság van 2. Ha

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus Önmenedzselés, karriertervezés Lehetőségek, technikák Mit értünk karrier alatt? Karrier = gyors, sikeres előmenetel, érvényesülés; Karriert

Részletesebben

Mester-ség. Jézus, Buddha, Krisna, a Zen mesterek, a mostani tanítók például Tolle mind ugyanazt mondták és mondják.

Mester-ség. Jézus, Buddha, Krisna, a Zen mesterek, a mostani tanítók például Tolle mind ugyanazt mondták és mondják. ÉN-MI Mester-ség Kincs Meg világosodás Mire érdemes figyelni? Változtatás elfogadás Mit jelent embernek lenni? Kinek Hány a viszonya? világ közepe van? Jézus és mi Nézőpont Átalakuló váltás kérdés Együttérzés

Részletesebben

A Föld helye a Világegyetemben. A Naprendszer

A Föld helye a Világegyetemben. A Naprendszer A Föld helye a Világegyetemben A Naprendszer Mértékegységek: Fényév: az a távolság, amelyet a fény egy év alatt tesz meg. (A fény terjedési sebessége: 300.000 km.s -1.) Egy év alatt: 60.60.24.365.300 000

Részletesebben

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet Tartalom Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet 1. fejezet: Egy új szemlélet Minden vágyad meghallgatásra talál, és

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

GÖNCÖL SZELLEMTUDOMÁNYI SZABADEGYETEM 2012/ TAVASZ - ÓRAREND

GÖNCÖL SZELLEMTUDOMÁNYI SZABADEGYETEM 2012/ TAVASZ - ÓRAREND 02.06. 02.07. 02.08. 02.09. 02.11. -II.-III. A hermetikus asztrológia 2. Az energiák funkciójuk szerinti elhelyezkedése - légzőgyakorlatok A test csatornái - légzőgyakorlatok - a 7 világhoz tartozó 02.13.

Részletesebben

Bolygók és a hét napjai valamint az ember és az étkezés

Bolygók és a hét napjai valamint az ember és az étkezés Bolygók és a hét napjai valamint az ember és az étkezés HÉTFŐ HOLD A folyékony elemekre hat, és azt várja, hogy a vasárnapi gondolatokat átgondoljuk és nyugodtan megfontoljuk. Ilyen nyugodt és harmonikus

Részletesebben

GÖNCÖL SZELLEMTUDOMÁNYI SZABADEGYETEM 2014/ TAVASZ - ÓRAREND

GÖNCÖL SZELLEMTUDOMÁNYI SZABADEGYETEM 2014/ TAVASZ - ÓRAREND 02.10. 02.11. 02.12. 02.13. 02.15. TANÉVNYITÓ JÓGA -HALADÓ 15.00 16.20 -II.-III A hermetikus asztrológia 2. Az energiák funkciójuk szerinti elhelyezkedése - légzőgyakorlatok A test csatornái - légzőgyakorlatok

Részletesebben

Foglaljuk össze, mit tudunk eddig.

Foglaljuk össze, mit tudunk eddig. vezérelve döntöttek így Évezredes, ősi beidegződéseik, mélytudatuk tartalma súgta nekik, hogy a hegyes tű fegyver és nem létezik, hogy segítő szándékot, baráti érzést képvisel. Azt hiszem, az álláspontjuk

Részletesebben

Lotus Therme. Masszázs árak. www.lotustherme.net

Lotus Therme. Masszázs árak. www.lotustherme.net Lotus Therme Masszázs árak 1 www.lotustherme.net HU 2 Klasszikus masszázsok Talpmasszázs 30 perc HUF 8.500, A talpreflex masszázs alapja, hogy a szervezetnek több, mint hetvenezer idegvégződése van egy

Részletesebben

Az anyagcseretípusok fejlődése 2.

Az anyagcseretípusok fejlődése 2. Kedves Olvasó! A Természetes EgyenSúly című online magazin 6. számát tartod a kezedben. Az anyagcseretípusok fejlődése 2. Dél-India csak az egyik példa, amelyen keresztül egy anyagcseretípus keletkezése

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

BOLYAI MATEMATIKA CSAPATVERSENY KÖRZETI SZÓBELI FORDULÓ 2005. OKTÓBER 29. 5. osztály

BOLYAI MATEMATIKA CSAPATVERSENY KÖRZETI SZÓBELI FORDULÓ 2005. OKTÓBER 29. 5. osztály 5. osztály Józsi bácsi egy farkassal, egy kecskével és egy fej káposztával egy folyóhoz érkezik, amin át szeretne kelni. Csak egy olyan csónak áll rendelkezésére, amellyel a felsoroltak közül csak egyet

Részletesebben

A változó jegyek a mindennapi életben

A változó jegyek a mindennapi életben Gázmár László: A változó jegyek a mindennapi életben Március közepén hívott fel Dr. Janák Lajos, hogy tartsak egy rövid előadást a Fészekben. Hirtelen, a Neptunusz tartós, Halak-béli uralmára, meg a világ

Részletesebben

A Bika, ha egy pohár borra szomjazik, két üveggel vesz, tehát nekünk

A Bika, ha egy pohár borra szomjazik, két üveggel vesz, tehát nekünk There are no translations available. Avagy mit mondanak a csillagok, kivel italozzunk... Kos (03. 21. - 04. 20.) Szeret és tud is sokat inni. Ám vigyázat: célja a mielőbbi berúgás! Megállításával vagy

Részletesebben

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar Láma Csöpel A REJTETT ARC A Belső Ösvény pecsétjei Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar TARTALOM Előszó 7 A Belső Ösvény és a pecsétek 9 A rejtett arc

Részletesebben

ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó

ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak

Részletesebben

Használd tudatosan a Vonzás Törvényét

Használd tudatosan a Vonzás Törvényét Használd tudatosan a Vonzás Törvényét Szerző: Koródi Sándor 2010. Hogyan teremtheted meg életedben valóban azokat a tapasztalatokat, amikre igazán a szíved mélyén vágysz? Ebből a könyvből és a hozzá tartozó

Részletesebben

Hogyan segítheti a grafológia a jobb munkaköri légkör kialakulását?

Hogyan segítheti a grafológia a jobb munkaköri légkör kialakulását? Nyugat-Pannon Régió Pályázati Tanácsadóinak és Projektmenedzsereinek Egyesülete Munkaügyi ismeretek A grafológia szerepe a személyzeti munkában Hogyan segítheti a grafológia a jobb munkaköri légkör kialakulását?

Részletesebben

Lodzsong gyakorlatok 2 5. Küldés szeretet

Lodzsong gyakorlatok 2 5. Küldés szeretet Potova Lodzsong gyakorlatok 2 5 Küldés szeretet Amikor a meditációt végezzük, üljünk nyugodtan és lélegezzünk nyugodtan. Minden kilégzés alatt gondoljuk a következőt: A kilégzésünk olyan energia, amely

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

Adatgyűjtő Intézet ISKOLAI INTEGRÁCIÓ ÉS SZEGREGÁCIÓ, VALAMINT A TANULÓK KÖZTI INTERETNIKAI KAPCSOLATOK. 2010. november

Adatgyűjtő Intézet ISKOLAI INTEGRÁCIÓ ÉS SZEGREGÁCIÓ, VALAMINT A TANULÓK KÖZTI INTERETNIKAI KAPCSOLATOK. 2010. november Adatgyűjtő Intézet ISKOLAI INTEGRÁCIÓ ÉS SZEGREGÁCIÓ, VALAMINT A TANULÓK KÖZTI INTERETNIKAI KAPCSOLATOK A KUTATÁSI PROGRAM K+ F MELLÉKLETE 2010. november TARTALOM I. Az iskolák és iskolaigazgatók bemutatása...

Részletesebben

Rudolf Steiner. Szellemi hierarchiák és tükröződésük a fizikai világban

Rudolf Steiner. Szellemi hierarchiák és tükröződésük a fizikai világban Rudolf Steiner Szellemi hierarchiák és tükröződésük a fizikai világban Rudolf Steiner Szellemi hierarchiák és tükröződésük a fizikai világban Állatöv, planéták és kozmosz 10 előadás Düsseldorf, 1909.

Részletesebben

Némedi Mária Margareta A békés világtársadalom lehetőségének és lehetetlenségének szociológiaelméleti vizsgálata

Némedi Mária Margareta A békés világtársadalom lehetőségének és lehetetlenségének szociológiaelméleti vizsgálata Némedi Mária Margareta A békés világtársadalom lehetőségének és lehetetlenségének szociológiaelméleti vizsgálata mari szerzői kiadása - Budapest 2012 ISBN 978-963-08-4652-3 Semmilyen jog nincs fönntartva!

Részletesebben

Születési dátumod elárulja, csak ismerni kell, mit és milyen módon..????

Születési dátumod elárulja, csak ismerni kell, mit és milyen módon..???? Születési dátumod elárulja, csak ismerni kell, mit és milyen módon..????.. Melyik a szomszéd kertje.????..motivációd mindig legyen.a látszat néha csalóka.. www.tienselet.hu ű www.tienselet.hu Mi a csudát

Részletesebben

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés Tartalom A tartalom és forma jelentése és kettőssége. A forma jelentősége, különösen az ember biológiai és társadalmi formáját illetően. Megjegyzés Ez egy igen elvont téma. A forma egy különleges fogalom

Részletesebben

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS A szeretet mindenkié Előszó Szavakkal lefesteni a láthatatlant, megformálni az érinthetetlent A szó fogyatékos eszköz. Ahogy az öt emberi érzékszerv is. Kétséges, hogy

Részletesebben

SZKA_207_02. Nemzetségek nemzete. Táltosok a magyar történelemben

SZKA_207_02. Nemzetségek nemzete. Táltosok a magyar történelemben SZKA_207_02 Nemzetségek nemzete Táltosok a magyar történelemben 16 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK DIÁKMELLÉKLET DIÁKMELLÉKLET A NEMZETSÉGEK NEMZETE 7. ÉVFOLYAM 17 JANKOVICS MARCELL: ÁLMOS

Részletesebben

1. Zenei mozgás-előkészítés az előképzőben

1. Zenei mozgás-előkészítés az előképzőben 1 I. BEVEZETÉS 1.A Kovács-módszer meghatározása, célja A Kovács-módszer az egészséges zenész-életmód programja és természettudományos ismeretanyaga, a zenei foglalkozási ártalmak megelőzésének pedagógiája,

Részletesebben

Örömre ítélve. Már jön is egy hölgy, aki mint egy

Örömre ítélve. Már jön is egy hölgy, aki mint egy Örömre ítélve Fotók: Gál Efraim Ha a drog egy fallal körbezárt város, akkor ki engedélyezi vagy tiltja a kijárást? Vajon ha az embernek több száz kulcsa lenne az örömhöz, bárhova bezárhatnák? Nem tudom.

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET gyerekeknek Ferrádi Hádi, a kis versenyautó Ismersz olyan meséket, amiben versenyautók vagy sportkocsik szerepelnek? Ismered például Villám McQueent?

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Bevezető 1.1. Az óvoda adatai

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Bevezető 1.1. Az óvoda adatai TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 1.1. Az óvoda adatai 2. Helyzetkép 2. 1. Gyermekképünk 2. 2. Óvodaképünk, jövőképünk 2. 3. Pedagógusképünk, küldetésünk 2. 4. Az óvoda személyi feltételei 2. 5. Az óvoda tárgyi

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

yymár meglévő csoport számára:

yymár meglévő csoport számára: 1. HÉT: FILIPPI 1,1 11 Tényleg Krisztushoz tartozom? Kezdjük a beszélgetést azzal, hogy feltesszük valamelyiket a következő kérdések közül a csoportnak: yykezdő csoport számára: Mi indított arra, hogy

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Máglya (50x40 cm, vászon, olaj zsűrizett) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA SZERETET és SZEX Szex nélkül lehet élni, de szeretet nélkül nem. (Dobrosi

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

Tanterv az erkölcstan 1-4.

Tanterv az erkölcstan 1-4. Tanterv az erkölcstan 1-4. Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése,

Részletesebben

46. Grósz Erzsébet: A MAGYAR KÁRTYA a fejlesztésben

46. Grósz Erzsébet: A MAGYAR KÁRTYA a fejlesztésben 46. Grósz Erzsébet: A MAGYAR KÁRTYA a fejlesztésben A matematikai készségek kialakítása, és megerősítése a magyar kártya segítségével Kidolgozta: Grósz Erzsébet fejlesztő pedagógus A magyar kártya méltatlanul

Részletesebben

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek SZÓKINCSEM füzetek A SZÓKINCSEM füzetek szókincs fejlesztő füzetek A szókincs azt jelenti, hogy hány szót ismerünk és tudunk jól használni Minél több szót ismersz és tudod a jelentésüket, annál nagyobb

Részletesebben

Boszorkányvarázslatok és bájitalok

Boszorkányvarázslatok és bájitalok MAGUS Kalandozok.hu Boszorkányvarázslatok és bájitalok Az elkövetkezendőkben - a boszorkánymesteri varázslatok után - a boszorkánymágia szinte kimeríthetetlen területén kalandozunk. A leírt italok különlegessége,

Részletesebben

Egység. Egység. Tartalom. Megjegyzés. Az egység jelentősége, jellemzői és különböző megjelenései. Az egység szerepe ebben a műben.

Egység. Egység. Tartalom. Megjegyzés. Az egység jelentősége, jellemzői és különböző megjelenései. Az egység szerepe ebben a műben. Tartalom Az egység jelentősége, jellemzői és különböző megjelenései. Az egység szerepe ebben a műben. Megjegyzés Az egység a mű egyik alapelve. Fogalmát, különböző megjelenéseit több téma tárgyalja a műben,

Részletesebben

s z a k á c s Te v a g y! Borbás Marcsi A sűrűje 10 0 sz í v m e l enge t ő r e cep t

s z a k á c s Te v a g y! Borbás Marcsi A sűrűje 10 0 sz í v m e l enge t ő r e cep t A l e g f o n t o s a b b s z a k á c s Te v a g y! Borbás Marcsi A sűrűje 10 0 sz í v m e l enge t ő r e cep t Borbás Marcsi Asűrűje A könyv alkotói: Borbás Marcsi Antal Csilla Borbás Dorottya Krisztics

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

A Germán Új Medicina = az Új Orvostudomány = a Gyógyásztudomány

A Germán Új Medicina = az Új Orvostudomány = a Gyógyásztudomány "Mindennek van értelme, nem létezik okozat, ok nélkül" A Germán Új Medicina = az Új Orvostudomány = a Gyógyásztudomány Hamer doktor legjelentősebb felfedezése az Germán Új Medicina, mely egy mérnöki pontosságú,

Részletesebben

Egészséges táplálkozás. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde

Egészséges táplálkozás. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Egészséges táplálkozás Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Szívbarát szivárvány Értelmezési példa A lényeg, hogy húsfélékből napi 2-3 egységet javasolt fogyasztani. 1 egységnyi mennyiségek: 5-10

Részletesebben

GÖNCÖL SZELLEMTUDOMÁNYI SZABADEGYETEM 2013/ TAVASZ - ÓRAREND

GÖNCÖL SZELLEMTUDOMÁNYI SZABADEGYETEM 2013/ TAVASZ - ÓRAREND 01.07. 01.08. 01.09. 01.10. 01.12. 18.00 19.30 10.00 14.00 JÓGA Barna Gáborral GYÓGYÁSZAT- ÉLETTAN (nyílt óra, bárki csatlakozhat) Feng shui tanfolyam Feng shui és lakberendezés 01.19. Lakásunk helyszíni

Részletesebben

13 JÓ SZOKÁSOK KIFEJLESZTÉSE

13 JÓ SZOKÁSOK KIFEJLESZTÉSE 13 JÓ SZOKÁSOK KIFEJLESZTÉSE Mindegyikünknek kétféle szokásai vannak: jók és rosszak. A jó szokásaink közelebb visznek minket álmaink földjére, és a rosszak távolabb visznek álmaink földjétől. A jó szokások

Részletesebben

Hadd mutassam be mindenkinek az új barátomat, PÁLCIKAKUTYÁT!

Hadd mutassam be mindenkinek az új barátomat, PÁLCIKAKUTYÁT! ténet r ö t Ó J n a b ó l a v Egy kal k o jz a r A S C R U F n valóba Hadd mutassam be mindenkinek az új barátomat, PÁLCIKAKUTYÁT! részlet 1. fejezet fj NEM TUDOK RAJZOLNI, OKÉ? Ez itt Pálcikakutya. Nem

Részletesebben

Személyes évek. A Személyes Év kiszámításához három adat szükséges:

Személyes évek. A Személyes Év kiszámításához három adat szükséges: Személyes évek A Személyes Év kiszámításához három adat szükséges: 1. A születés hónapja 2. A születés napja 3. Az adott év naptári száma Nagyon fontos: a Személyes Évünk mindig a születés napjától, a

Részletesebben

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni!

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni! Bevezető Ebben a könyvben megosztom a tapasztalataimat azzal kapcsolatosan, hogyan lehet valakit megtanítani olvasni. Izgalmas lehet mindazoknak, akiket érdekel a téma. Mit is lehet erről tudni, mit érdemes

Részletesebben

Valódi céljaim megtalálása

Valódi céljaim megtalálása Munkalap: Valódi céljaim megtalálása Dátum:... - 2. oldal - A most következő feladat elvégzésével megtalálhatod valódi CÉLJAIDAT. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 5. levelét.

Részletesebben

Fajtabemutató-Standard Módosítás: 2009. február 04. szerda, 14:59

Fajtabemutató-Standard Módosítás: 2009. február 04. szerda, 14:59 A kaukázusi juhászkutya ősi hazája Közép-Ázsia, Kaukázus, Azerbajdzsán, Örményország, Grúzia, Dagesztán, Csecsenföld, Észak-Oszétia és a környező kisebb köztársaságok. Nagyon nagy számban fordul elő Oroszország

Részletesebben

Olvasás javítókulcs. 6. évfolyam ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS. Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény - Értékelési Központ

Olvasás javítókulcs. 6. évfolyam ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS. Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény - Értékelési Központ 6. ÉVFOLYAM JAVÍTÓKULCS ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS 2003 ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS Olvasás javítókulcs 6. évfolyam Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény - Értékelési Központ OLVASÁS 1. BLOKK

Részletesebben

Révkomárom után. Európai utas OTTHON LENNI

Révkomárom után. Európai utas OTTHON LENNI OTTHON LENNI Révkomárom után Pomogáts Bélával, az Anyanyelvi Konferencia elnökével, Sárközy Péter római, Péntek János kolozsvári és Bányai János újvidéki egyetemi tanárral, valamint Göncz Lászlóval, a

Részletesebben

ÉRTÉKEIM - 1. 2. munkalap: Mindennapi NLP Online Célkitűző Tanfolyam 2. munkalap: Értékeim - 1. Dátum: ...

ÉRTÉKEIM - 1. 2. munkalap: Mindennapi NLP Online Célkitűző Tanfolyam 2. munkalap: Értékeim - 1. Dátum: ... 2. munkalap: ÉRTÉKEIM - 1. Dátum:... - 2. oldal - Mindennapi NLP A most következő feladattal megismerheted az alapvető értékeidet. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 3. levelét.

Részletesebben

Joachim Meyer. Bot. A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Fordította: Berki András

Joachim Meyer. Bot. A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Fordította: Berki András Joachim Meyer A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Bot Fordította: Berki András A botról Az ötödik, és egyben utolsó fejezete ennek a könyvnek, amiben elmagyarázom és röviden

Részletesebben

A kvantum impulzus és a téridő mátrix hétköznapjaink a kvantum fizika nyelvén A 2015 október 8-i könyv bemutató előadás teljes anyaga

A kvantum impulzus és a téridő mátrix hétköznapjaink a kvantum fizika nyelvén A 2015 október 8-i könyv bemutató előadás teljes anyaga A kvantum impulzus és a téridő mátrix hétköznapjaink a kvantum fizika nyelvén A 2015 október 8-i könyv bemutató előadás teljes anyaga Kiss Zoltán J Azoknak, akik nem tudtak eljönni és azoknak is szeretettel

Részletesebben

Kérdőív a családról. Bert Hellinger

Kérdőív a családról. Bert Hellinger Kérdőív a családról Létezik egy mélység, amelyben minden összefolyik. Ez a mélység kívül esik az idő határain. Az életet egy piramishoz hasonlatosnak látom. Fenn, az egészen pici kis csúcson zajlik minden,

Részletesebben

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1.

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1. Bói Anna Konfliktus? K könyvecskék sorozat 1. Tartalom: Üdvözölöm a kedves Olvasót! Nem lehetne konfliktusok nélkül élni? Lehet konfliktusokkal jól élni? Akkor miért rossz mégis annyira? Megoldás K Összegzés

Részletesebben

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK Mohamed Aida* EGYÉNI STRESSZLELTÁRA (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK 100-66% 65-36% 35-0% 27% EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT 0-35% 36-65% 66-100% 42% SZOKÁSOK /JELLEMZŐK 0-35% 36-65% 66-100% 58% Cégnév:

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

DR. IMMUN Egészségportál

DR. IMMUN Egészségportál A cukorbetegség A cukorbetegség - diabetes mellitus A cukorbetegség élethossziglan tartó, jelen tudásunk szerint nem gyógyítható betegség, amelyben a szervezet nem tudja a táplálékból nyert szõlõcukrot

Részletesebben

Fogadd jókívánságaimat, és ezt az ajándék írást! HOROSZKÓP a 12 zodiákus jegynek Mit ígérnek a csillagok 2015-re?

Fogadd jókívánságaimat, és ezt az ajándék írást! HOROSZKÓP a 12 zodiákus jegynek Mit ígérnek a csillagok 2015-re? IMOLAI JUDIT Asztrológus előrejelzése Tel: 20/9462293 E-mail: judit.imolai@astrologia.hu A Jupiter évében Te magad teremtheted meg szerencsédet. Fogadd jókívánságaimat, és ezt az ajándék írást! HOROSZKÓP

Részletesebben

Közfoglalkoztatás támogatás megállapítását segítő segédtábla használati útmutatója

Közfoglalkoztatás támogatás megállapítását segítő segédtábla használati útmutatója Közfoglalkoztatás támogatás megállapítását segítő segédtábla használati útmutatója 1.) Általános tudnivalók: A segédtábla két méretben készül, 10, és 50 sort lehet kitölteni. A tábla megnevezéséből amit

Részletesebben

Feladatunk, hogy az alábbiakban látható tízgépes elrendezésre meghatározzuk az operátorok optimális kiosztását a vevői igények függvényében.

Feladatunk, hogy az alábbiakban látható tízgépes elrendezésre meghatározzuk az operátorok optimális kiosztását a vevői igények függvényében. Kosztolányi János Operátorkiosztás tervezése Feladatunk, hogy az alábbiakban látható tízgépes elrendezésre meghatározzuk az operátorok optimális kiosztását a vevői igények függvényében. Első lépésként

Részletesebben

A kultúra menedzselése

A kultúra menedzselése A kultúra menedzselése Beszélgetés Pius Knüsellel Svájcban tavasztól őszig nagy rendezvénysorozaton mutatkozik be a négy visegrádi ország kultúrája. A programot, amely a Centrelyuropdriims összefoglaló

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

GONDOLKODJUNK! A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

GONDOLKODJUNK! A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z GONDOLKODJUNK! GONDOLJ EGY TETSZŐLEGES KÉTJEGYŰ SZÁMRA! VOND KI BELŐLE A SZÁMJEGYEINEK AZ ÖSSZEGÉT! AZ ÍGY KAPOTT SZÁMNAK VEDD A SZÁMJEGYEINEK AZ ÖSSZEGÉT! EBBŐL VONJÁL KI 5-öt! VEDD AZ ANGOL ABC-ben AZ

Részletesebben

Egyensúly holisztikus nézőpontból

Egyensúly holisztikus nézőpontból Egyensúly holisztikus nézőpontból Bokorünnep 2017. február 25. Összeállította: Faragóné Bircsák Márta Bevezető kisfilm linkje: https://www.youtube.com/watch?v=jsdgaqo4ssk&feature=youtu.be Témák 1. Az egyensúly

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus 1 Asszertivitás (Sam R. Lloyd alapján) Jelentése: Pozitívan gondolkodunk Önérvényesítő módon viselkedünk Önbizalmat érzünk 2 Önmagunk és

Részletesebben