KÖVETELMÉNYRENDSZER Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök szak II. évf. I. félév 2006/2007. tanév

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖVETELMÉNYRENDSZER Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök szak II. évf. I. félév 2006/2007. tanév"

Átírás

1 KÖVETELMÉNYRENDSZER Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök szak II. évf. I. félév 2006/2007. tanév 1. TANTÁRGY CÍME: Nyári termelési gyakorlat TANTÁRGY KÓDJA: A TANTÁRGY KREDITPONTJA: RÉSZVÉTEL A FOGLALKOZÁSOKON A Tanulmányi-, Kredit- és Vizsgaszabályzatnak megfelelően a gyakorlaton a részvétel kötelező. Nagyobb hiányzás esetén a feladat pótlásán kívül szóbeli beszámolóra is kötelezhető a hallgató. A hiányzásokat, igazolni kell a gyakorlatvezetőnél. A napi munkáról naplót kell vezetni. A napló idő- és tevékenység beosztás szerint épül fel, ahol a végzett tevékenység jellege, időtartama, formája mellet az elért eredményt is rögzíteni kell. Mellékletként rajzdokumentáció is szükséges a helyszínről és egyes munkadarabokról. Ismertesse a munkáltatónál érvényesített munkavédelmi tevékenységet, 3. ELLENŐRZÉSEK SZÁMA, IDŐPONTJA, KÖVETELMÉNYEK A gyakorlat során a napló bármikor ellenőrzésre kerülhet, illetve a külön egyeztetett, a mellékelt tematikára épülő egyéni feladattal együtt, annak védésekor bemutatandó. A dolgozat formai követelményei a szakdolgozatnak megfelelőek, de kötés nélkül csak lefűzve, a rajzokat szabványosan hajtogatva egy példányban kell beadni. A napló és a dolgozat leadási határideje: szeptember 15. A dolgozat védésének határideje: október 15. Javítás, pótvédés határideje: október A KREDIT MEGSZERZÉSÉNEK FELTÉTELE A gyakorlat teljesítése, a munkanapló és a dolgozat időben történő benyújtása megfelelő tartalmi és formai minőségben és a védésen legalább elégséges szint elérése. 5. JEGYMEGAJÁNLÁS Nincs. 6. A SZÁMONKÉRÉS FORMÁJA Háromfokozatú gyakorlati jegy, amely az elkészített dolgozat nyilvános szóbeli védésének és a naplónak az értékelése alapján kerül meghatározásra. A követelményrendszer a gyakorlatot ismételten felvevő hallgatóra is érvényes, ettől eltérés csak a gyakorlatfelelőssel történt egyéni egyeztetéssel lehetséges. Szeged, április 06. Hallgatók képviselői:. Dr. Tóth István Tibor főiskolai docens

2 TEMATIKA Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök szak I. évf. II. félév A gyakorlat az I. évf. 2. félév végén történik 4 hetes időtartamban lehetőség szerint termelő cégeknél. A gyakorlat célja, hogy a megszerzett elméleti ismeretanyagot használva, az ipari gyakorlatot megismerje a hallgató. Fontos része a képzésnek az ipari gyakorlat elsajátítása. A hallgatók lakóhelyükhöz közel keresnek ipari, élelmiszeripari céget, akik vállalják a nyári termelési gyakorlatra történő fogadásukat. A hallgatókról részletes kimutatást készítünk (hallgató neve, címe, gyakorlati helye, üzemi instruktor neve stb.). A cégeket tájékoztatjuk a nyári termelési gyakorlattal kapcsolatban és külön az üzemi instruktornak is levelet küldünk. A hallgatóknak is tájékoztatást tartunk. A nyári termelési gyakorlatot, ha lehet, felügyeljük és ellenőrizzük. Ez alkalom az üzemi szakemberekkel történő tapasztalat szerzése is. A hallgatók a gyakorlat végén jegyzőkönyvet, dokumentációt és dolgozatot készítenek, a szakdolgozatra vonatkozó előírásoknak megfelelő formában, melyet a gyakorlatvezetőnek leadnak. Az üzemi instruktor véleményt ír a végzett munkáról és értékeli azt. A gyakorlaton gyűjtött anyagot (egyéni faladat) felhasználják a következő évfolyamon és a szakdolgozat kiválasztásánál. Az elvégzett gyakorlatot dokumentáljuk és a leckekönyvbe írjuk. A hallgató a nyári termelési gyakorlat alatt ismerje meg a vállalat szervezeti felépítését, irányítási rendszerét. Ismerje meg a vállalatnál lévő munkavédelmi tevékenységet, az ezzel kapcsolatos módszereket és eredményeket. Tanulmányozza a cég környezetvédelmi intézkedéseit, eszközeit. Ismerkedjen meg az adott munkahelyen használatos gépek, berendezések és készülékek üzemviteli problémáival, kapcsolódjon be a termelési folyamatokba. Vegyen részt lehetőség szerint az egyes géptípusok javítási, karbantartási munkáiban, lehetőleg ezek dokumentációját előzetesen tanulmányozza. Ismerje meg a műszaki diagnosztika alapvető elemeit. Tanulmányozza a vállalat energetikájával kapcsolatos fejlesztéseket és problémákat. Az új, vagy speciális technológiákat, berendezéseket ahol erre lehetőség van ismerje meg, és a vezetés hozzájárulása után rögzítse a lényegét a munkanaplójában. A mellékelt, témakörök szerinti listából dolgozzon ki 12 feladatot, melyek közt minden témakörből szerepeljen feladat. A feladathoz kapcsolódó szakirodalmi hivatkozások, irodalomkutatás, mint részfeladat elvégzése. A hallgató a nyári gyakorlat alatt lehetőség szerint próbáljon meg szakdolgozat témát és külső konzulenst keresni.

3 1. ANYAGSZERKEZETTAN TÉMAKÖRREL KAPCSOLATBAN: Tanulmányozzák az üzemben lévő gépi berendezéseket anyagszerkezettan szempontjából. ötvözetlen acélok, ötvözött acélok, különleges acélok, öntvények nemvas fémek ötvözetei polimerek, kerámiák, kompozitok. Tanulmányozzák a korrózióelhárítás főbb módszereit. Tanulmányozzák a hőkezelt alkatrészek hőkezelési módjait. Tanulmányozzák az üzemben található karbantartó gépeket és működésüket. Tanulmányozzák az üzemben alkalmazott forgácsolási és forgácsolás nélküli eljárásokat. Tanulmányozzák a hegesztő berendezéseket és az azokkal végezhető hegesztési műveleteket. 2. GÉPRAJZ-GÉPELEMEK TÉMAKÖRREL KAPCSOLATBAN: Műszaki ábrázolás és dokumentációs példák, módszerek és rendszerek a helyszínen, az alkalmazott méret- és helyzettűrések, illesztések, szabványok bemutatása és magyarázata. Egy berendezés kiválasztásának az indoklása üzem, terhelés, gazdaságosság szerint. Gépelemekből, merev, kiegyenlítő, rugalmas, oldható tengelykapcsolók, dörzskapcsolók, dörzshajtás, lapos szíj- és ékszíjhajtás, egyenes fogazatú fogaskerékhajtások, ferdefogazatú hajtások, kúpkerékhajtás, csigahajtás, hajtóművek, tartályköpeny és fenék kialakítások, acélcsövek csőkötései, csőszerelvények, csapok, szelepek, tolózárak, csővezetékek és méretezésük, keverőberendezések. Egy gép részegységének dokumentálása: háromdimenziós összeállítás készítése, alkatrészrajzok és összeállítási rajz készítése. Gyártmány vagy gyártmánysor parametrikus modelljének elkészítése, rajzdokumentumok generálása. Gyártmánysor esetén táblázatkezelő alkalmazása az egyes gyártmányok méreteinek kiválasztására. Gépalkatrészek deformációinak és az alkatrészekben ébredő feszültségek vizsgálata végeselemes analízissel. A gyártmányok hozzáférhető műszaki rajzainak és technológiai leírásainak tanulmányozása. Az egyes berendezések gépkönyveinek tanulmányozása. 3. MECHANIKA TÉMAKÖRREL KAPCSOLATBAN: A hallgatók tanulmányozzák az adott üzemben található gépeket, berendezéseket, szerkezeteket a mechanika szempontjából. Ha lehetőség van rá akkor a gépészetben legáltalánosabban előforduló gépelemet, a tengelyt próbálják meg kéttámaszú-, konzolos-, illetve befogott tartóként modellezni, határozzák meg a terheléseket, és a terhelések alapján határozzák meg a kényszerekben (csapágyakban) keletkező reakcióerőket. Ha olyan üzemben tölti a hallgató a nyári gyakorlatot ahol lemezből készült szerkezetet gyártanak, próbálják meghatározni a hallgatók egy adott lemezből készült gépelem (alkatrész) súlypontját. Ha lehetőségük van a hallgatóknak tanulmányozzák a nem ideális kényszereket, mint például csúszó súrlódás, kötélsúrlódás, gördülő ellenállás. 4. ALKALMAZOTT MŰSZAKI HŐTAN, ÉPÜLETGÉPÉSZET TÉMAKÖRREL KAPCSOLATBAN: Az üzemben alkalmazott egyes energiafajták mennyisége, felhasználása, jellemzői. Energiaelosztó hálózatok tanulmányozása, veszteségek fajtái, mennyisége. Temperált helyiségek szigeteléseinek tanulmányozása. Szellőztetőrendszerek és klimatizálás vizsgálata: berendezések típusa, elhelyezése, kapcsolása, légszükséglet, energiafogyasztás, karbantartás. Fűtési rendszer tanulmányozása: berendezések típusa, elhelyezése, kapcsolása, hőmérsékletek, energiafogyasztás, karbantartás.

4 Hűtőrendszerek tanulmányozása: teljesítmény, energiaigény, az alkalmazott rendszer típusa, hűtőközeg fajtája, mennyisége, hőmérsékletviszonyok, szabályzás, karbantartás. Hűtőházak üzemeltetésének és kiegészítő berendezéseinek tanulmányozása. Ajánlott irodalom: - Kigyóssy Zsolt: Géprajz SZÉF, Szeged Kigyóssy Zsolt: Gépelemek I. SZÉF, Szeged Őze József: Gépészeti alapismeretek (Gépelemek) SZÉF, Szeged Dr. Őze József: Alkalmazott Ábrázoló Geometria alapjai. I., II. (Gépész főiskolai hallgatóknak) SZÉF, Szeged Dr. Vörös Imre: Gépelemek I., II., III. Tankönyvkiadó, BME, Dr. Agg Géza: Műszaki alapismeretek LSI Oktatóközpont. A Mikroelektronika Alkalmazásának Kultúrájáért Alapítvány, Budapest, Oldalak: M. Csizmadia Béla Nádori Ernő: Statika Nemzeti tankönyvkiadó, Budapest, Épületgépészet 2000, Alapismeretek. Épületgépészet Kiadó Kft., Budapest, Dr. Zsebik Albin: Épületgépészeti energetika. Épületgépészeti Tanszék: Fűtéstechnika I. példatár

5 SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI ÉLELMISZERIPARI FÕISKOLAI KAR Élelmiszeripari Mûveletek és Környezettechnika Tanszék tanszékvezetõ: Dr. SZABÓ Gábor egyetemi tanár 6724 Szeged, Mars tér 7. KÉRDŐÍV az I. évfolyamos gépész hallgatók nyári termelési gyakorlatához A hallgató neve:... A hallgató születési helye:.. A hallgató állandó lakóhelye:.. A hallgató ideiglenes lakóhelye: Nyári gyakorlat időpontja : június 21 augusztus 21. közötti folyamatos 4 hét Üzem vagy vállalat pontos megnevezése: Üzem vagy vállalat pontos címe:.... Instruktor neve és beosztása:.. Üzemi vagy vállalati nyilatkozat: cégszerű aláírás Felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy élelmiszertermelő, vagy élelmiszerrel kereskedő cégek megkövetelhetik dolgozóiktól, vagy a gyakorlatot teljesítő hallgatóktól az egészségügyi könyvet. Ennek beszerzése, illetve naprakész leigazoltatása a hallgatók kötelessége. Amennyiben kollégiumot kérnek a hallgatók a gyakorlatra, kérjük jelezzék. Beadási határidő: szeptember 15. a hallgató aláírása.. Dr. Tóth István Tibor főiskolai docens

6 .... Instruktor neve és beosztása Munkahely: Tárgy: Nyári termelési gyakorlat Ügyintéző: Dr. Tóth István Tibor főiskolai docens Köszönjük, hogy előzetes megkeresés alapján helyet biztosítanak.. I. évfolyamos gépészmérnök hallgatónk nyári termelési gyakorlati munkájához, melynek időpontja: JÚNIUS 21-AUGUSZTUS 21. KÖZÖTTI FOLYAMATOS 4 HÉT A nyári termelési gyakorlat tematikájáról szeretnénk Önöket röviden tájékoztatni: A hallgatóink kötelezhetőek, hogy érvényes egészségügyi könyvvel jelenjenek meg a munkahelyen, és ott a meglévő munkarend szerint végezzék a munkájukat. A hallgató a nyári termelési gyakorlat ideje alatt ismerkedjen meg az adott munkahelyen használatos gépek, berendezések és készülékek üzemviteli problémáival, kapcsolódjon be a termelési folyamatokba. Vegyen részt lehetőség szerint az egyes géptípusok javítási, karbantartási munkáiban, lehetőleg ezek dokumentációját előzetesen tanulmányozza. Ismerje meg a műszaki diagnosztika alapvető elemeit. Ismerje meg a vállalat szervezeti felépítését, irányítási rendszerét, a vállalatnál lévő munkavédelmi tevékenységet, az ezzel kapcsolatos módszereket és eredményeket. Tanulmányozza a vállalat energetikájával kapcsolatos fejlesztéseket és problémákat. Az új, vagy speciális technológiákat, berendezéseket ahol erre lehetőség van ismerje meg, és a vezetés hozzájárulása után rögzítse a lényegét a munkanaplójában. A napi munkáról naplót kell vezetnie Csak gondosan elkészített nyári termelési gyakorlatfeladatot fogadunk el. Az A4-es formátumú fehér lapokat és a rajzokat (szabványos hajtogatással) fehér iratgyűjtőbe kell helyezni, és fel kell rá írni: Nyári termelési gyakorlat, alatta név, évfolyam szabvány betűkkel 7 mm-es betűnagysággal. A műszaki rajzokat CADszoftverrel kell elkészítenie. A rajzokat, háromdimenziós modelleket, esetleges egyéb számítógépes dokumentumokat és a munkanapló szöveges dokumentumát CD-ROM-on kell mellékelnie. A hallgató a nyári gyakorlat alatt lehetőség szerint próbáljon meg szakdolgozat témát és külső konzulenst keresni. A F E L A D A T B E A D Á S Á N A K H A T Á R I D E J E S Z E P T E M B E R 1 5. Kérjük, hogy a gyakorlat végén egy rövid összegzést adjon a hallgató munkájával, hozzáállásával kapcsolatban és a benyújtandó dolgozatot is minősítse. Kapcsolat: SZTE SZÉF,6724 Szeged, Mars tér 7. Dr. Tóth István Tibor főiskolai docens, gyakorlatfelelős Szeged, március 08.

MINŐSÉGIRÁNYITÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYITÁSI KÉZIKÖNYV Oldalszám: 1 / 45 ÓBUDAI EGYETEM Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet Minőségbiztosítási szakmérnök képzés Minőségbiztosítási szakember képzés

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR SZAKSZEMINÁRIUM, SZAKDOLGOZAT-KÉSZÍTÉSI ÉS ZÁRÓVIZSGA SZABÁLYZATA (A Szent István Egyetem Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának kari kiegészítése)

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA

A DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA A DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA Debrecen, 2004. szeptember TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szabályzat hatálya 2. Tanulmányi

Részletesebben

A SZAKMAI GYAKORLAT ISMERTETŐJE. Tantervi előírás

A SZAKMAI GYAKORLAT ISMERTETŐJE. Tantervi előírás A SZAKMAI GYAKORLAT ISMERTETŐJE Tantervi előírás Az intézményen kívüli 4 hetes szakmai gyakorlatot a Műszaki menedzser alapszak képzési programja kritérium-feltételként rögzíti. A gyakorlat időtartama

Részletesebben

kézikönyv az üzemi gyakorlatok és a munkaerő-piaci elhelyezkedést szolgáló képzések szervezéséhez 2007. Készült a ROP-3.3.1-05/1.

kézikönyv az üzemi gyakorlatok és a munkaerő-piaci elhelyezkedést szolgáló képzések szervezéséhez 2007. Készült a ROP-3.3.1-05/1. Minőségbiztosítási kézikönyv az üzemi gyakorlatok és a munkaerő-piaci elhelyezkedést szolgáló képzések szervezéséhez 2007. Készült a ROP-3.3.1-05/1.-2006-04-0003/36 pályázat keretében Összeállította: Preventio-Sport

Részletesebben

Mszaki menedzser szak Mszaki menedzser alapszak

Mszaki menedzser szak Mszaki menedzser alapszak Kecskeméti Fiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Mszaki menedzser szak Mszaki menedzser alapszak Kecskemét 2006 2007 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Bagány

Részletesebben

Ipari termék- és formatervező mérnöki alapképzési szak

Ipari termék- és formatervező mérnöki alapképzési szak GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR Ipari termék- és formatervező mérnöki alapképzési szak Szakfelelős: Dr. Horák Péter KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015. tanév A BME Gépészmérnöki Kar Dékáni Hivatalának tájékoztató kiadványa.

Részletesebben

szakok) a képzés 2. félévében március 30-ig, keresztféléves képzés esetén november 30-ig kötelesek szakdolgozati témát választani.

szakok) a képzés 2. félévében március 30-ig, keresztféléves képzés esetén november 30-ig kötelesek szakdolgozati témát választani. TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT KARI MELLÉKLETE Közigazgatástudományi Kar (BCE KIK) 1. Tantárgyfelvétel, tantárgyteljesítés (1) Az első szemeszterben a nappali tagozatos hallgatók számára a mintatantervben

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 0 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi

Részletesebben

A Szolnoki Főiskola képzési programja Épületgépészet szakirányú továbbképzési szak

A Szolnoki Főiskola képzési programja Épületgépészet szakirányú továbbképzési szak A Szolnoki Főiskola képzési programja Épületgépészet szakirányú továbbképzési szak 1. A szakirányú továbbképzési szakképzési és kimeneti követelményei a) A szakirányú továbbképzés megnevezése: Épületgépészet

Részletesebben

Kovács Miklós A GYAKORLATI OKTATÁS MÓDSZERTANA

Kovács Miklós A GYAKORLATI OKTATÁS MÓDSZERTANA Kovács Miklós A GYAKORLATI OKTATÁS MÓDSZERTANA Készült a HEFOP 3.3.1-P.-2004-09-0102/1.0 pályázat támogatásával. Szerző: Lektor: Kovács Miklós tanszéki mérnök dr. Szekeres Tamás egyetemi tanár Kovács Miklós,

Részletesebben

A mérnöki kamara által adható energetikai felülvizsgálói engedély megadása hőtermelő berendezésekre illetve légkondicionáló rendszerekre

A mérnöki kamara által adható energetikai felülvizsgálói engedély megadása hőtermelő berendezésekre illetve légkondicionáló rendszerekre A mérnöki kamara által adható energetikai felülvizsgálói engedély megadása hőtermelő berendezésekre illetve légkondicionáló rendszerekre A 264/2008. (XI. 6.) Korm. rendelet a hőtermelő berendezések és

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. az új, kompetencia alapú VILLAMOSMÉRNÖK-ASSZISZTENS. felsőfokú szakképzési program indítására

ELŐTERJESZTÉS. az új, kompetencia alapú VILLAMOSMÉRNÖK-ASSZISZTENS. felsőfokú szakképzési program indítására PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM POLLACK MIHÁLY MŰSZAKI KAR ELŐTERJESZTÉS az új, kompetencia alapú VILLAMOSMÉRNÖK-ASSZISZTENS felsőfokú szakképzési program indítására (a 21/2007.(V.21.) SZMM rendelet alapján) Pécs,

Részletesebben

1. Szakdolgozat/Diplomamunka

1. Szakdolgozat/Diplomamunka ÚTMUTATÓ a záróvizsgára való felkészüléshez az alapszakokon, mesterszakokon, valamint a szakirányú továbbképzésen záróvizsgára készülő hallgatók részére 1) Szakdolgozat/Diplomamunka 2) Témaválasztás 3)

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS az 54 521 03 GÉPGYÁRTÁSTECHNOLÓGIAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a I. Gépészet ÁGAZATHOZ A szakképzési tantervi ajánlás kizárólag a 2012/2013. tanévben az érettségit

Részletesebben

Szabályzat. Tartalom:

Szabályzat. Tartalom: Tartalom: Szabályzat Az alapképzés szakmai gyakorlatának lebonyolítására a Villamosmérnöki és Informatikai Karon Elfogadta a Kari Tanács 2008. január 15-i ülésén Módosítva a Kari Tanács 2012. december

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Humán számvitel tantárgy tanulmányozásához. Nappali tagozat. 2014/2015. tanév II. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Humán számvitel tantárgy tanulmányozásához. Nappali tagozat. 2014/2015. tanév II. félév SZÁMVITELI TANSZÉK : 469-66-98 Budapest TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Humán számvitel tantárgy tanulmányozásához Nappali tagozat 2014/2015. tanév II. félév A tárgy oktatásának célja: A tantárgy oktatásának célja

Részletesebben

ÜZLETI ALAPSZAKOKHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖTELEZŐ, KÜLSŐ SZAKMAI GYAKORLAT KÖVETELMÉNYEI. hatályos 2014. április elsejétől

ÜZLETI ALAPSZAKOKHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖTELEZŐ, KÜLSŐ SZAKMAI GYAKORLAT KÖVETELMÉNYEI. hatályos 2014. április elsejétől ÜZLETI ALAPSZAKOKHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖTELEZŐ, KÜLSŐ SZAKMAI GYAKORLAT KÖVETELMÉNYEI hatályos 2014. április elsejétől Jelen útmutató a GTI üzleti szakjai esetén, az intézményi Szakmai gyakorlat lebonyolítása

Részletesebben

NAPPALI ÉPÍTETT KÖRNYEZET MÉRNÖKASSZISZTENS

NAPPALI ÉPÍTETT KÖRNYEZET MÉRNÖKASSZISZTENS NAPPALI ÉPÍTETT KÖRNYEZET MÉRNÖKASSZISZTENS FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS A felsőfokú szakképzés megnevezése: mérnökasszisztens A felsőfokú szakképzés szakmacsoportja: épített környezet mérnökasszisztens A szakképesítés

Részletesebben

Gazdaságtudományi Kar

Gazdaságtudományi Kar MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar KARI TÁJÉKOZTATÓ Útmutató a tanulmányokhoz 2014. I. DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Napjaink a hazai felsőoktatást, ezen belül a közgazdász képzést is komoly kihívások elé állítja.

Részletesebben

Szakmai Gyakorlat Eljárási Utasítása

Szakmai Gyakorlat Eljárási Utasítása Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar Szakmai Gyakorlat Eljárási Utasítása KT határozat száma: KT elfogadásának ideje: Hatályba lépett: 2010. január 25. Pannon Egyetem - GTK Szakmai gyakorlat eljárási utasítása

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

Graduális képzés a Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán MF 11.NK

Graduális képzés a Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán MF 11.NK Változtatás átvezetésére: kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: Graduális képzés a Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán MF 11.NK Készítette: Nagy-Belgyár Zsuzsa folyamatgazda

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/III. fejezet

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/III. fejezet III/III. fejezet SEMMELWEIS EGYETEM Egészségügyi Közszolgálati Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat hatálya 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ) hatálya a Semmelweis

Részletesebben

5. A szakmai gyakorlat leírása

5. A szakmai gyakorlat leírása 5. A leírása Tantervi egység, (al)modul neve: Szakmai gyakorlat modul Kreditszáma: 30 Tantervi helye: 4. félév A Nemzetközi gazdálkodási felsőoktatási szakképzésben résztvevő hallgatók szakmai gyakorlatának

Részletesebben

Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció

Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport 54 341 01 Kereskedő Szakközépiskola 9-12.évfolyam Érettségire épülő szakképzés 13-14. évfolyam HELYI TANTERV 2014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLATI SZABÁLYZAT A (BSC) ALAPKÉPZÉSHEZ BIOLÓGIA, FIZIKA, FÖLDRAJZ, KÉMIA, KÖRNYEZETTTAN, MATEMATIKA

SZAKMAI GYAKORLATI SZABÁLYZAT A (BSC) ALAPKÉPZÉSHEZ BIOLÓGIA, FIZIKA, FÖLDRAJZ, KÉMIA, KÖRNYEZETTTAN, MATEMATIKA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZAKMAI GYAKORLATI SZABÁLYZAT A BIOLÓGIA, FIZIKA, FÖLDRAJZ, KÉMIA, KÖRNYEZETTTAN, MATEMATIKA (( (BSC) ALAPKÉPZÉSHEZ SZOMBATHELY 2010 Tartalomjegyzék

Részletesebben

MI MINDENT KELL TUDNI. 2010-2011. tanév. 13. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK

MI MINDENT KELL TUDNI. 2010-2011. tanév. 13. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK MI MINDENT KELL TUDNI ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK ÉS TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 2010-2011. tanév 13. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK Közgazdasági Politechnikum 2010 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Általános tudnivalók

Részletesebben

Szabályzat A mesterképzés szakmai gyakorlatának lebonyolítására a Villamosmérnöki és Informatikai Karon 1. Kapcsolódó jogszabályok, dokumentumok

Szabályzat A mesterképzés szakmai gyakorlatának lebonyolítására a Villamosmérnöki és Informatikai Karon 1. Kapcsolódó jogszabályok, dokumentumok Szabályzat A mesterképzés szakmai gyakorlatának lebonyolítására a Villamosmérnöki és Informatikai Karon Elfogadta a Kari Tanács 2009. február 17-i ülésén Módosítva a Kari Tanács 2012. december 13-i ülésén

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó TAR TALO M M U TATÓ 1. III. Béla Szakképző Iskola és Kollégiuma Pedagógiai Programjának és helyi tantervének módosítása 2. Felsőoktatás a III. Béla Szakképző Iskola és Kollégiumában 3. Játékvár Óvoda Alapító

Részletesebben