Kézikönyv a hőszivattyúval hasznosított megújuló energiáról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kézikönyv a hőszivattyúval hasznosított megújuló energiáról"

Átírás

1 Kézikönyv a hőszivattyúval hasznosított megújuló energiáról EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND

2 EUROPEAN UNION EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND Kézikönyv a hőszivattyúval hasznosított megújuló energiáról 2012 Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. a Magyar Hőszivattyú Szövetség közreműködésével Kézikönyv a hőszivattyúval hasznosított megújuló energiáról 1

3 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS MEGÚJULÓ ENERGIA FELHASZNÁLÁSA AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON MI A HŐSZIVATTYÚ HATÉKONYSÁG PRIMER HŐFORRÁSOK SZEKUNDER HŐLEADÓK RENDSZERSZEMLÉLET GAZDASÁGOSSÁG...13 GAZDASÁGOSSÁGI SZÁMÍTÁS MÓDSZERE...14 MEGTÉRÜLÉSI IDŐ SZÁMÍTÁSÁNAK MÓDSZERE...14 KÖRNYEZETVÉDELMI SZEREP, CO 2 MEGTAKARÍTÁS HŐSZIVATTYÚ MONITORING PROJEKTPÉLDÁK...18 MINTA ÉRTÉKŰ HAZAI GYAKORLATOK...18 VÍZKUTAS HŐSZIVATTYÚS RENDSZER...18 TALAJSZONDÁS HŐSZIVATTYÚS RENDSZER LEVEGŐS HŐSZIVATTYÚS RENDSZER...21 MINTA ÉRTÉKŰ NEMZETKÖZI GYAKORLATOK IRODALOMJEGYZÉK...24 BEVEZETÉS Az elmúlt XX. század, különösen a második fele a fosszilis energiaforrások térnyerésének az időszaka volt. Ez a relatív energiabőség óriási technikai fejlődést és jólétet illetve kényelmet hozott, különösen a fejlett ipari országok lakosságának számára. Életünket eddig folyamatosan növekvő villamos energia, gázenergia és közlekedési célú energiafogyasztás jellemezte, ami viszont globális környezeti és társadalmi problémák kialakulásához vezetett. Az üvegházhatású gázok kibocsátás-csökkentése és ezzel együtt a klímaváltozás hatásainak mérséklése az emberiség legsürgetőbb feladata lett. Ahhoz, hogy teljesíteni tudjuk a hazai, a regionális, illetve a globális klímavédelmi és energiaracionalizálási célokat, segítségünkre lehet a megújuló energiák alkalmazása, és ezen belül a hőszivattyús technológia elterjedése. A Geo.Power stratégiai szintű geotermikus energiafelhasználás alkalmazásának ösztönzése lakó- és ipari épületek energiaracionalizálása során című INTERREG IVC programból megvalósult projekt amely nemzetközi együttműködés egyik végtermékeként a Tisztelt Olvasó most e kézikönyvet a kezében tartja célja az alacsony entalpiájú geotermikus alapú hőszivattyús rendszerek támogatása a projekt során definiált minta értékű külföldi és belföldi példák/gyakorlatok elterjesztésén keresztül. A Kézikönyv a hőszivattyúval hasznosított megújuló energiáról című kiadvány célja egy rövid kitekintést adni a megújuló energiaforrások hasznosításáról az Európai Unióban és Magyarországon, valamint egy átfogó képet rajzolni a hűtés-fűtés szektorhoz kapcsolódó hőszivattyú alkalmazásokról a működési elmélet és a gyakorlati tapasztalatok bemutatásával. 1 MEGÚJULÓ ENERGIA FELHASZNÁLÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ- BAN ÉS MAGYARORSZÁGON Az Európai Unió (EU) tagjaként a megalkotott közös joganyagok és hosszú távú stratégiai célkitűzések számos feladatot fogalmaznak meg és rónak Magyarországra ezen a területen. Az EU energia és klímacsomagjának nyomán megszületett uniós Megújuló Energia Útiterv 2020-ra 20 százalékos megújuló energiaforrás részarányt, ezen belül a közlekedés vonatkozásában 10 százalékot, továbbá 20 százalékos energiahatékonyság-növelést, és az üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának (az 1990-es szinthez képest) 20 százalékra való mérséklését tűzte ki. A megújuló energiaforrások jövőben tervezett hasznosítása, valamint az uniós célok elérése tette szükségessé Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Tervének 1 megalkotását. Az Európai Parlament és Tanács RED 2 irányelve Ma- 1 Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Tervével összefüggő egyes feladatokról szóló 1002/2011. (I. 14.) Korm. határozat 2 Az Európai Parlament és a Tanács április 23-i, a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról, valamint a 2001/77/EK és a 2003/30/EK irányelv módosításáról és azt követő hatályon kívül helyezéséről szóló 2009/28/EK irányelv 2 Kézikönyv a hőszivattyúval hasznosított megújuló energiáról Kézikönyv a hőszivattyúval hasznosított megújuló energiáról 3

4 gyarország számára 2020-ra jogilag kötelező módon - minimum 13 százalékban határozta meg a megújuló energiaforrásból előállított energia bruttó végső energiafogyasztásban képviselt részarányát. Magyarország 2030-ig szóló energiastratégiája 3 a megújuló és az alternatív energia arányának növelését az egyik kitörési pontként jelöli meg, mert lehetőséget ad a munkahelyteremtésre, a hazai zöldipar kialakítására, és új területet nyit meg a kutatás-fejlesztés, az innováció számára. Fentiekkel összhangban Magyarország reális célkitűzése, hogy a megújuló energiaforrások a teljes bruttó energiafogyasztás 14,65 százalékát érjék el 2020-ra. 1. ábra: A villamos energia, hűtés-fűtés és a közlekedés szektorokban felhasznált megújuló energiahordozók megoszlása ( ) Az NCsT földhőszivattyús ambícióit a természeti adottságok alapján, a hőpiac meglétével és a többi tagállam előirányzataival való összehasonlításban lehet minősíteni. Magyarország 2010-ben a legkevesebb hőszivattyús teljesítményt üzemeltetők között volt. Az előirányzatok szerint 2020-ra több mint hússzoros növekedés várható. Hazánk geotermikus potenciálja közismerten magas. Az Európai Geotermikus Energia Tanács (EGEC) szakemberei szerint a Pannon-medence nevű geológiai egység magas hőmérsékletű medence és kiemelkedő geotermikus potenciállal rendelkezik az európai kontinentális területek között. A hőpiac az ország klimatikus viszonyaitól és a lakosság számától függ. Tekintettel arra, hogy Magyarország éghajlata kontinentális, télen jelentős fűtési, nyáron jelentős hűtési igény lép fel. nyabb hőfokszintről egy magasabb hőfokszintre emeli fűtési üzemben. A hőforrása lehet a külső levegő, egy folyó vagy tó vize, kutak vizének vagy a talajnak a hőtartalma, vagy ipari hulladékhő. Elvi alapja a termodinamika második főtétele, amely szerint nem lehetséges olyan körfolyamat, amelynek eredménye az, hogy egy hőtartályból felvett hővel egyenlő értékű munkavégzés történjék. Azaz a hidegebb test nem adhat át hőt a melegebb testnek, a hő magától csak a melegebb helyről a hidegebbre mehet át: így egyenlítődnek ki a hőmérséklet-különbségek (Holics, 1998). A hőszivattyúk elméleti működését a Carnot-féle termodinamikai körfolyamat írja le. Holics (1998) szerint a reverzibilis Carnot-körfolyamat hatásfoka független a folyamatot végző munkaközeg anyagi minőségétől és a gép szerkezetétől, csak a hőátadó test T1 és a hőátvevő test T2 hőmérsékletének függvénye. A hőszivattyú egy hőforrásból hasznos energiát állít elő. Ehhez szükség van egy alacsony forráspontú munkaközegre, amely az elpárologtatóban (elgőzölögtetőben) hőt vesz fel kis hőmérséklet és alacsony nyomás mellett, így gázzá alakul. Ez a gáz a szívóvezetékbe kerül, onnan pedig az elektromos energiával üzemelő kompresszor segítségével egy nyomóvezetékbe, ahol a munkaközeg nyomása és ez által hőmérséklete is megnő. A kondenzátorban ismét cseppfolyósodik, és így leadja a hasznos hőt. Ez azon a fizikai törvényen alapul, hogy a párolgás hőt von el, a kondenzáció pedig hőkibocsátással jár. A folyadék állapotú munkaközeg ezután egy expanziós (adagoló) szeleppel elválasztott folyadék- illetve befúvó vezetékbe kerül, ami ismét az elpárologtatóhoz juttatja, csökkentve ezzel ismét a munkaközeg nyomását és hőmérsékletét. Így visszajut a ciklus elejére. Az alábbi ábrán bemutatott elemek alkotják a hőszivattyús rendszert. 2 MI A HŐSZIVATTYÚ A hőszivattyú a környezeti hő hasznosítására szolgáló berendezés, amely a hűtőgép elvén alapul. Télen fűtésre, nyáron hűtésre, légkondicionálásra használható, illetve használati melegvíz előállítására is alkalmas. A működtetésére felhasznált energiát nem közvetlenül alakítja hővé, hanem a külső energia segítségével a hőt az alacso- 2. ábra: A hőszivattyú elvi felépítése 3 A Nemzeti Energiastratégiáról szóló 77/2011. (X.14.) OGY határozat 4 Kézikönyv a hőszivattyúval hasznosított megújuló energiáról Kézikönyv a hőszivattyúval hasznosított megújuló energiáról 5

5 A helyi primer hőnyerési adottságok hatékonysági értékelése szabja meg, hogy melyiket választjuk például a szondás, a vízkutas, a horizontális kollektoros, stb. megoldások közül. Villamos hajtású hőszivattyú Energetikai szempontból akkor tekinthető előnyösnek a hőszivattyús rendszer, ha a jóságfoka magasabb, mint a villamos energia megtermelése és szállítása során adódó hatékonyság. A magyarországi villamosenergia-termelési hálózat adottságait figyelembe véve erőművi hatásfoknak 32,3%-ot és hálózati veszteségként 10%-ot figyelembe véve (energiagazdálkodási statisztikai évkönyv adat; Rajnai szerk., 2006): SPFkrit,en 3,44 Azaz az SPFkrit,en értéknél (Seasonal Performance Factor: éves munkaszám) jobb hatásfokkal működő hőszivattyús rendszerek tekinthetők energetikailag hatékony rendszernek. Földgáztüzeléses abszorpciós hőszivattyú A hőmérséklet-emelést végezheti kompresszor (kompresszoros hőszivattyúk) vagy termokémiai reakció (abszorpciós hőszivattyúk). Jelezzük, hogy a gázmotoros hajtásnak a villamos hajtáshoz képest az a lényeges előnye, hogy a gázmotor hulladékhője helyben jelenik meg, és hasznosíthatjuk is a hőszivattyú hőtermelésével összekapcsolva. (Büki, 2007.) A direkt földgázos tüzelésű abszorpciós hőszivattyú hűtő vagy fűtő módban tud működni, egyes típusai egyidejűleg tudnak fűteni és hűteni. Alkalmazásával jelentősen csökkenthető a primer energiafelhasználás és a CO 2 -kibocsátás. A leggazdaságosabb földgáztüzeléses hőtermelő rendszer energetikai besorolása A+++. Jól kiegészíthető kazános rendszerekkel, így csökkentve a beruházás költségeit, de nem jelentősen rontva a hatékonyságot. Ezen berendezések az ammóniát, mint hűtőközeget, a vizet, mint abszorbert használják a 2. ábrán látható módon kialakított abszorpciós körfolyamatban. Gázellátás Kiforraló Kondenzátor Hőszolgáltatás pl. fűtés, HMV A földgáztüzeléses abszorpciós hőszivattyúban a körfolyamatot nem mechanikus (kompresszor) energia tartja működésben, hanem bevitt hőenergia, amit gáztüzeléssel biztosítunk. Tehát a földgáztüzeléses hőszivattyú egy kazán és egy abszorpciós hűtőgép kombinációja, amely egyaránt alkalmas fűtésre és hűtésre is, egyes típusai akár egyidejűleg is. A fentiek értelmében a földgázos abszorpciós hőszivattyúkban nincsen kompresszor, és viszonylag kevés mozgó alkatrészt tartalmaz, ezért kevesebb rezgéssel és zajjal jár a működése. A relatív egyszerű felépítése miatt karbantartási igénye szerénynek mondható. Megállapítható, hogy a földgáz, mint energiahordozó fontos szerepet játszhat a fenntartható fejlődés során a megújuló energiaforrásokkal kiegészítve. A földgáztüzelésű abszorpciós hőszivattyú ennek a folyamatnak lehet egyik fontos készüléke, amely alternatív választási lehetőséget biztosít azon beruházóknak, akik a környezettudatos döntéselőkészítési folyamatban a villamos hőszivattyúk mellett más hatékony hőszivattyús megoldást keresnek. Ezen berendezések hozzájárulhatnak a primerenergia-hatékonyság növeléséhez, az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentéséhez, és jó példáját mutatja, hogy miként lehet a megújuló energiaforrásokat földgáz alapon hasznosítani (Lukácsi, 2009). 3 HATÉKONYSÁG A hőszivattyús rendszer elektromos energiát, áramot igényel, ez jelenti a munkát. Hatékonyságát az ún. teljesítmény tényezővel (COP=Coefficient of performance) jellemezhetjük, ez a hőszivattyú leadott fűtőteljesítményének és effektív teljesítményfelvételének az aránya: COP = Qhsz Ahol Qhsz : hőszivattyú által leadott pillanatnyi hőteljesítmény (kw) Phsz : hőszivattyú által felvett pillanatnyi elektromos teljesítmény (kw) A hőszivattyús folyamatok jól leírhatók termodinamikai módszerekkel. A hőszivatytyúval elvont hő és leadott fűtési hő termodinamikai átlaghőmérsékletét bemutat- Phsz Expanziós szelep Oldatszivattyú Expanziós szelep Abszorber Elpárologtató Hőforrás pl. napenergia 3. ábra: Abszorpciós sűrítésű hőszivattyú elvi vázlata (Komlós et al, 2009 nyomán) 4. ábra: A hőszivattyú munkája T-S diagramban ábrázolva 6 Kézikönyv a hőszivattyúval hasznosított megújuló energiáról Kézikönyv a hőszivattyúval hasznosított megújuló energiáról 7

6 hatjuk az ún. T-S (hőmérséklet-entrópia) diagramon keresztül (4. ábra). Az átlaghőmérséklet, a bemenő magasabb és az alacsonyabb kimenő hőmérsékletből adódik. Praktikusan az átlaghőmérsékletet a logaritmus középhőmérséklet adja. A COP érték az év folyamán változhat a hőforrás hőmérsékletének és a fűtési előremenő hőmérséklet változásával, ezért pontosabb képet ad a hőszivattyú teljesítményéről az egy évre vonatkozó energiaszám (SPF = Seasonal Performance Factor: éves munkaszám): SPF = QhszH Wel Ahol QhszH: hőszivattyús rendszer által leadott éves hőmennyiség (kwh) Wel: hőszivattyús rendszer által felvett éves elektromos energia (kwh) Az SPF értéket befolyásoló tényezők közé tartozik többek közt a hőszivattyú terhelési állapota, a kompresszor teljesítmény szabályozás esetén részterhelés és a bekapcsolások száma, valamint a keringető szivattyú helyes kiválasztása. 4 PRIMER HŐFORRÁSOK A természetben megtalálhatóak nem megújuló, mint például a kőszén, kőolaj, földgáz és a megújuló energia források, mint a biomassza, vízienergia, szél, napsugárzás ún. primer energiahordozók. Ezek többségét nem közvetlenül használjuk fel. A hasznos, szekunder energiahordozóvá (pl. koksz, benzin, diesel, elektromos áram) történő átalakítás veszteségekkel jár. A veszteség nagysága az átalakítás mértékétől és az alkalmazott technológiától függ. A primer hő származhat a talaj hőjéből, a levegő hőjéből, illetve a talajvízből. Kiválasztásánál alapvető szempont, hogy a legmagasabb hőmérsékleti szintű hőforrás használatával biztosítható a legjobb teljesítménytényező. Talaj/föld: ha a hőforrás a talaj, akkor két megoldás a leggyakoribb. Egyik a talajkollektoros rendszer (5. ábra), melyben több száz méter (a szükséges teljesítménytől függő hosszúságú) speciális kemény PVC köpennyel ellátott rézcsöveket, vagy polietilén csöveket fektetnek le 1-2 méter mélységben. Hátránya, hogy nagy felületen (a fűtött alapterület 1,5-3-szorosán) kell földmunkát végezni a telken, a csövek lefektetésekor. Hatékonysága főleg a talaj hővezetésétől, nedvességtartalmától, és az esetleges talajvíztől függ (Tóth, 2008). Ez a megoldás elsősorban a napenergiát hasznosítja, mivel ilyen mélységben a talaj hőmérséklete elsősorban a levegő hőmérsékletétől (és a kivett hőmennyiségtől) függ. A talajhő kinyerésének másik módja a talajszonda (5. ábra), amikor vertikálisan helyeznek el egy U-alakú szondát egy fúrólyukban. Mindkettő zárt rendszer, azaz a munkaközeg egy zárt körben cirkulál. A különbség az előzőhöz képest az, hogy a szonda a Föld belső hőjét hasznosítja. Míg a kollektor teljesítménye nagyban függ az időjárástól, addig a szondáé attól független (Csernóczki, 2009). További előnye, hogy a telket a fúrás pontszerűsége miatt csak a szondák nyomvonalában kell felásni. 5. ábra: Talajkollektoros és talajszondás rendszer (www.hgd.hu) Masszív abszorber: gyakorlatilag egy beton (vagy tégla) falat jelent a föld alatt (pl. résfal) vagy felett, és a betonlemezben műanyag csőkígyót helyeznek el. Külön e célra épített szoborszerű elemek, vagy támfalak, homlokzati betonfelületek is felhasználhatóak. (A beton hővezetése nem túl jó, az agyagénál rosszabb, vagy azonos.) Segít a levegő, talaj, esővíz hőjének átvételében, a napsugárzást közvetlen is hasznosíthatja (www.passzivhazak.hu). Víz: a víz hőjének kinyerése történhet nyitott vagy zárt rendszerrel. - Nyitott: a talajvizet termelőkutakból búvárszivattyúval termelik, majd használat után egy másik, ún. nyeletőkútba (6. ábra), felszíni vízbe (tóba, folyóba) vezetik, vagy dréncsöveken át a földbe szivárogtatják. Környezetvédelmi, ökológiai szempontból az az előnyös, ha a kitermelt vizet ugyanabba a rétegbe juttatják vissza, ahonnan kivették. A beruházási költség és a hatásfok nagyban függ a vízadó réteg mélységétől. Versenyképessége csak a felszín közeli rétegekkel van, de a vízminőség és a szűrőzés komoly kockázatot jelent, melyet előre próba kutakkal tesztelni kell. - Zárt: felszíni vizekbe körkörösen helyeznek el kollektor-csöveket, amikben hőhordozó közeget keringetnek. Működési elve megegyezik a talajkollektoréval. 6. ábra: Vízkútpáros rendszer elemei 8 Kézikönyv a hőszivattyúval hasznosított megújuló energiáról Kézikönyv a hőszivattyúval hasznosított megújuló energiáról 9

7 Levegő: a külső levegőt ventillátorokkal szívják be, aminek hőjét a hőszivattyú hasznosítja (7. ábra). Hátránya, hogy a levegő hőmérséklete nem állandó, az időjárás függvénye, így a rendszer hatékonysága tág határok között változó. További problémát jelenthet a ventillátorok által keltett zaj is, ezért elhelyezésére külön figyelni kell. Viszont átmeneti időben jó hatékonysággal üzemel, sőt beruházási költsége ennek a megoldásnak a legalacsonyabb, és a levegő, mint hőforrás mindenhol rendelkezésre áll (Tóth, 2008). 7. ábra: Levegős hőszivattyús rendszer Hulladékhő: ilyen jellegű hőforrásként felhasználható például a gyógyfürdők elhasznált termálvize, vagy a szennyvíz. Utóbbira magyarországi példa a szekszárdi húskombinát, ahol a 22 C-os szennyvíz a hőforrás, míg az előbbire a harkányi gyógyfürdő, melynek C-os elfolyó vizét használják fel két egyenként 1100 kw-os hőszivattyúval (Mádlné Szőnyi, 2006). A 8. ábrán a különböző hőforrásokból táplálkozó hőszivattyúk COP értékét hasonlította össze egy svájci cég: látható, hogy a vizes (nyitott vízkút-páros) rendszerek a legnagyobb hatásfokúak, aztán a földhőszondás, majd végül a levegős hőszivattyúk COP értéke a legalacsonyabb (Csernóczki, 2009). Az értékek csak tájékoztató trendek, mert minden hőszivattyú az alkalmazott munkaközegtől és a kompresszortól függően más-más COP értéket eredményez. 5 SZEKUNDER HŐLEADÓK A felületi padló-, fal és mennyezetfűtés kialakítása illeszthető leginkább az alacsony előremenő hőmérsékletű rendszerekhez, hiszen a felületi hőmérséklet felső határt szab a méretezési hőfoklépcsőnek. A gázkazános rendszerek esetében egy keverő szelep segítségével lehet megoldani a padlófűtési körök előremenő hőmérsékletének csökkentését. Hőszivattyús alkalmazás esetén a fűtővíz egy az egyben ráengedhető a kialakított körökre és megfelelően fognak működni. A sugárzó hőérzet nyújtotta komfort sokkal kedvezőbb, mint a radiátoros konvektív hőleadással működő hőleadók esetében. A hűtés is megoldható ezzel a fajta hőleadóval, ugyancsak sugárzó hőérzetet nyújtva. A bekerülési költsége jellemzően magasabb, mint a többi hőleadó esetében és fontos motívum, hogy a pontos méretezés ez esetben semmi képpen sem hanyagolható el. A hidraulika, a körök kialakítása és az ezzel kapcsolatos szempontok nagyon fontosak a megfelelő működés elérésének érdekében. A korszerű felületfűtő/-hűtő rendszerek elterjedése elsősorban a nyugat-európai kutatások eredményeinek köszönhető, amelyek a régi elveket korszerű anyagokkal, szerelési megoldásokkal, a hidraulikai beszabályozás és a korszerű szabályozás megoldásával az energiatakarékos üzemeltetést jó hőérzet biztosításával oldották meg. A felületi mezőkön kívül még a Fan-coil-os rendszerek is illeszthetőek az alacsony előremenő hőmérséklettel üzemelő hőszivattyúkhoz, de a felületfűtésnél magasabb előremenő hőmérséklettel. Ez esetben ugyanis a hőleadó hőcserélő részét egy ventilátor fújja, hogy a konvekciós hőáramlás meginduljon. Mindkét megoldás alkalmas mind fűtési, mind hűtési igények ellátására. Mérési eredmények (CH WP Test Center) középérték, szórás 8. ábra: A hőszivattyúk hatásfokának összehasonlítása (Swiss Heat Pump Test Center, 2008) 9. ábra: Felületfűtés 10 Kézikönyv a hőszivattyúval hasznosított megújuló energiáról Kézikönyv a hőszivattyúval hasznosított megújuló energiáról 11

8 A felületfűtési rendszerek - padló-, fal- és mennyezetfűtés és hűtés - a felületek alacsony hőmérsékletének és a hőmérséklet egyenletes eloszlásának köszönhetően a sugárzással leadott energiával kellemes és komfortos hőérzetet biztosítva fűtenek és hűtenek. A hagyományos fűtési rendszerekkel szemben felületfűtésnél az ember és a helyiséget körülvevő felületek között sugárzási egyensúly alakul ki, így optimális komfortérzet érhető el. A felületfűtési rendszereknél a sugárzással leadott energia miatt jóval kellemesebb hőérzet érhető el lényegesen alacsonyabb helyiséghőmérsékletnél. A helyiséghőmérséklet 1-2 C-kal csökkenthető, ami éves szinten 3-6% energia-megtakarítást jelent. A felületfűtési/hűtési rendszerek ideálisan kombinálhatók hőszivatytyúkkal. Emellett a felületfűtési rendszerek hűtésre is használhatók, így egy rendszer segítségével, a különálló fűtő- és hűtő rendszerekhez képest alacsonyabb beruházási költséget érhetünk el. A felületfűtési- és hűtési rendszerek szinte minden épülettípusnál és felhasználási területen alkalmazhatók. Alapvetően a felületfűtő/hűtő hőleadó rendszereket két nagyobb csoportba sorolhatjuk kivitelezési szempontból: nedves fektetésű rendszerek (aljzatban, vakolatban) száraz fektetésű rendszerek (gipszkartonos rendszer) A két rendszer között az a különbség, hogy a nedves fektetésű rendszerek esetében a beépítendő csövek a helyszínen nedves technológiás vakolással kerülnek beépítésre, míg a száraz fektetésnél a hőleadó csövek már eleve előre gyártott panelekben kerülnek a helyszínen beépítésre (vakolás nem szükséges). Azt követően, hogy a megrendelő a felületi hőleadók mellett döntött egy fontos szempont van, amit nem szabad figyelmen kívül hagyni: A felületfűtés/hűtési rendszer nem egyenlő egy radiátoros rendszerrel! A radiátoros rendszerrel ellentétben itt a hőleadó felületek pontos, szakszerű méretezése elengedhetetlen. Az alacsony előremenő fűtési hőmérsékletből kifolyólag nagy aránnyal kerülnek megújuló energiával üzemelő rendszerek integrálásra primer oldali hőtermelő rendszerként. A hidraulikai méretezés pontos elvégzése és a méretezési paraméterek figyelembe vételével kialakított fűtési-hűtési terv az alapja az optimálisan üzemeltethető rendszernek. Csak a tervezés mellett méretezésen alapuló döntés esetén lehetünk biztosak abban, hogy felületi hőleadó/felvevő rendszerünk megfelelően fog működni, alacsony üzemeltetési költségekkel (Mottl, 2006). 6 RENDSZERSZEMLÉLET A hőszivattyús rendszerek hatékonyságának, a helyi körülményeknek, a legmegfelelőbb kiválasztásnak az alapja a rendszerszemlélet. Ez alatt azt értjük, hogy a primer energiaforrás kiválasztása és méretezése ugyanolyan fontos, mint magának a hőszivattyúnak a kiválasztása, és további kiemelt szempont a szekunder oldali fűtési rendszerhez való illesztése. Tehát ha körültekintően akarunk eljárni egy hőszivattyús rendszer kiválasztásában, akkor az alábbi lépéseket kell végrehajtani: Primer hőforrás lehetőségek számbavétele geológus, hidrogeológus szakember véleménye alapján. Döntést kell hozni, hogy a fúrási körülmények alkalmasak e földszonda-fúráshoz, vagy talajvíz és rétegvíz áll rendelkezésre, mint hőforrás. Amennyiben egyik sem, akkor választhatjuk a környezeti levegőt, vagy szerencsés esetben valamilyen hulladékenergia hőtartalmát. Ezeket a lehetőségeket már szakember közreműködésével lehet tervezési szintre fejleszteni, mely alapot ad a hőszivattyú kiválasztásához. Magának a hőszivattyúnak a kiválasztása az előzetesen kalkulált vagy tervezővel ténylegesen méretezett hőszükségleten alapul. Fontos szempont, hogy csak fűtésre vagy fűtés-hűtésre választunk hőszivattyút. Továbbá tudni kell, hogy a primer hőforrás és a szekunder fűtési rendszer hőfokszintje (mindkét oldalon előremenő és visszatérő hőmérsékletek mekkorák). Mindezek alapján választhatunk víz-víz, levegő-víz, vagy levegő-levegő hőszivattyút. Külön épületgépészeti tervezői feladat az ingatlan fűtési rendszerének megtervezése, és illesztése a hőszivattyúhoz. Ezért általános javaslat, hogy hőszivattyús rendszerhez lehetőleg alacsony hőmérsékleten működő felületfűtéseket (padló-, fal-, mennyezetfűtés), vagy fan-coil rendszereket, ritkábban nagy felületű lapradiátorokat alkalmazzunk. A hőszivattyús rendszer lehetőséget ad automatikus vezérlés alkalmazására, ezért a rendszerek tervezésébe javasolt bevonni automatizálási szakembereket. Ezzel megvalósulhat, hogy az ingatlanok épületfelügyeleti rendszeréhez kapcsolhatjuk a hőszivattyút, valamint a monitoring adatok gyűjtése is lehetségessé válik. Mindezek tehát azt igazolják, hogy a hőszivattyús rendszerek hatékony összeállításához több szakterület egyidejű együttműködése szükséges. 7 GAZDASÁGOSSÁG Köztudott, hogy egy hőszivattyús rendszer gazdaságosságát nagyon sok szempont befolyásolja, a teljesség igénye nélkül: tervezési, méretezési, modellezési, kivitelezési, üzemeltetési körülmények, továbbá az ingatlan használójának szokásai és nem utolsó sorban a mindenkori primer energiahordozók áraránya. A kisteljesítményű rendszerek árait különösen befolyásolja az egyre növekvő árverseny a vállalkozók között. Egyes becslések szerint több száz fúrási vállalkozó van a piacon, akiknek döntő többsége minden minőségi ellenőrzés nélkül tevékenykedik. A földhő szonda fúrási árak a Ft/métertől kezdődnek, különösen alföldi területen. A szondák sok esetben ellenőrzés nélkül garázsokban, műhelyekben, vagy a helyszínen vannak fúziósan összesütve. (Ekkor a szondaárak Ft/métertől kezdődnek a garanciális gyári termékek Ft/méter árához képest.) Kemény kőzeteknél a fúrási és szonda költségek elérhetik összesen a Ft/ métert például az előírt PE-XA típusú szonda esetében. Tehát ebből látszik, hogy a telepítési költségek tág határok között mozognak. Ezért a beruházási költség vizsgálathoz egy teljesítményarányos átlagot vettünk figyelembe a kis teljesítményű, 30 kw alatti rendszerekre. Ez alapján a 15 db-os családi házas mintából: Ft/kW nettó +Áfa költség adódik. A gazdaságosság másik komoly befolyásoló tényezője a mindenkori gázár mellett az igényelt H vagy a GEO tarifa a hőszivattyúhoz. A mai A1 tarifa: 48.50Ft/kWh árához képest a két kedvezményes tarifa 32 Ft/kWh körüli árával lehet számolni. 12 Kézikönyv a hőszivattyúval hasznosított megújuló energiáról Kézikönyv a hőszivattyúval hasznosított megújuló energiáról 13

9 Gazdaságossági számítás módszere Milyen esetben gazdaságilag hatékony a hőszivattyús rendszer? Ez a kérdés határozható meg a legkevésbé egzakt módon. Az SPFkrit,gazd gazdasági megtérülést biztosító érték erősen függ a hőszivattyús technológia fajtájától (levegős, talajszondás, vízkutas, talajkollektoros, energiacölöpös, stb.), a felhasználás jellegétől (folyamatos vagy szakaszos, fűtés, hűtés vagy mindkettő együtt stb.), a telepítés jellegétől (új építés vagy régi rendszer felújítása, kiváltása, átépítése), a tőkeelvárásoktól, az energiaárak változásától stb.. Ezen paraméterek konkrét ismeretében állapítható csak meg, hogy egy adott hőszivattyús beruházás gazdaságilag hatékonynak tekinthető-e. A szakirodalom a nyári-téli folyamatos üzemű földhőszivattyúk esetén az SPFkrit,gazd értéket 4,0-re becsüli. Meg kell jegyezni, hogy megfelelő támogatási struktúra kialakulása esetén, az egyébként energetikailag és környezetvédelmileg hatékony beruházás pályázati hozzájárulással gazdaságilag is jobban megtérülővé tehető, azaz az SPFkrit,gazd érték támogatás esetén csökken. A különböző hatékonyságokat szemlélteti a 10. ábrán látható diagram: 0,6 vizsgálni egy új beruházás, vagy egy régi rendszer felújításának esetét. A problémát a hagyományos gázrendszer valós értékének a megállapítása jelenti. Sok esetben például nem veszik figyelembe a gázbekötés, vagy a kéményépítés és éves ellenőrzés költségét és a hűtéshez számolni kell kiegészítő split kímával stb. Másik oldalról a fűtési-hűtési üzemeltetési költségek hiteles vizsgálata is alapvető. A gázfűtés magashőmérsékletű fűtési rendszere és a hőszivattyús alacsonyhőmérsékletű, döntően felületfűtés eltérő üzemeltetési módot igényel. Tehát a felhasználó szokásaitól is függ a költségmegtakarítás mértéke. Reálisan az mondható, hogy a mai árak mellett egy hőszivattyús rendszer kis teljesítmény esetén támogatás nélkül 9 év alatt térül meg, ha nő a teljesítmény, akkor a csökkenő fajlagos költség miatt ez a szám csökken 6-7 évre. Ha a rendszer kap pályázati támogatást, akkor a megtérülési idő lecsökkenhet 4-5 évre is (1., 2. táblázat). A következő táblázatban bemutatunk egy gazdasági számítást, melyben 15,6 kw aktív fűtés és HMV készítés mellett, 8,5 kw passzív hűtés esetén látható az új talajszondás hőszivattyús rendszer beruházási költsége és megtérülési ideje. A számításokat elvégeztük pályázati támogatás esetére is. Az eredményekből látható, hogy a beruházási fajlagos költség bruttó: Ft/ kw és a megtérülési idő: 8,96 év, ha nincs támogatás és 30% támogatással a megtérülési idő: 4,23 év. Fajlagos CO 2 kibocsátás [kgco 2 /kwh] 0,5 0,4 0,3 0,2 0, SPF tényező értéke 10. ábra: A szén-dioxid emisszió függése az SPF tényezőtől és a kapcsolat a hatékonysággal (Komlós, 2007) A sötétkék görbe jelzi a hőszivattyús rendszer CO 2 -kibocsátását, ami az SPF érték javulásával fordított arányban csökken. Rózsaszín és sárga színnel, szaggatott vonallal van jelölve a hagyományos- és a kondenzációs gázkazán CO 2 -kibocsátása. Ezen egyenesek és a hőszivattyú görbéjének metszéspontjai mutatják a környezetvédelmileg előnyös hőszivattyús rendszer SPF határértékét. Megtérülési idő számításának módszere A hőszivattyús rendszer megtérülési idejét a beruházási többletköltség és a hőszivattyús energia költség megtakarítás hányadosa adja. Tehát előbb a beruházási többletköltséget kell számítani a hagyományos gázrendszerhez képest. Itt külön kell Gázkazán, HMV, folyadékhűtő, kialakítása a szükséges engedéllyel, gázbevezetéssel, kéményépítéssel Gazdaságossági számítás Fűtés/Hűtés: 15,6/8,5 kw, pályázati támogatás nélkül Hagyományos rendszer Hőszivattyús rendszer Ft + Áfa Hőszivattyús rendszer telepítése, fűtés, HMV és hűtés kőközpontig 1. táblázat: Gazdasági számítás kis rendszerre támogatás nélkül Ft + Áfa Összesen nettó Ft + Áfa Összesen nettó Ft + Áfa Összesen bruttó Ft Összesen bruttó Ft Éves fűtési költség Gázár Alapdíj 127 Ft/Nm ,08 Nm Ft Ft Ft 31,56 Ft/kWh 7020,00 kwh Ft Ft Összes költség Ft Összes költség Ft Éves hűtési költség Összes költség Többlet ráfordítás Éves megtakarítás Megtérülési idő 14 Kézikönyv a hőszivattyúval hasznosított megújuló energiáról Kézikönyv a hőszivattyúval hasznosított megújuló energiáról Ft/kWh 4080 kwh Ft Ft Ft Összes költség Megtérülési idő 31,56 Ft/kWh 360 kwh Ft Ft Ft Ft Ft 8,96 év

10 Gázkazán, HMV, folyadékhűtő, kialakítása a szükséges engedéllyel, gázbevezetéssel, kéményépítéssel Gazdaságossági számítás Fűtés/Hűtés/HMV: 15,6/8,5 kw, pályázati támogatással Hagyományos rendszer Hőszivattyús rendszer Ft + Áfa Hőszivattyús rendszer telepítése, fűtés, HMV és hűtés kőközpontig Ft + Áfa Összesen nettó Ft + Áfa Összesen nettó Ft + Áfa Összesen bruttó Ft Összesen bruttó Ft Éves fűtési költség Gázár Alapdíj 127 Ft/Nm ,10 Nm Ft Ft Ft 31,56 Ft/kWh 7991,02 kwh Ft Ft Összes költség Ft Összes költség Ft Éves hűtési költség Összes költség Többlet ráfordítás Éves megtakarítás Támogatás, 30% Megtérülési idő 50 Ft/kWh 4080 kwh Ft Ft Ft Összes költség Megtérülési idő 31,56 Ft/kWh 360 kwh Ft Ft Ft Ft Ft Ft 4,23 év Gázkazán, folyadékhűtő, kialakítása a szükséges engedéllyel, gázbevezetéssel, kéményépítéssel Gazdaságossági számítás Fűtés/Hűtés: kw, a hőszivattyús rendszer pályázati támogatással Hagyományos rendszer Hőszivattyús rendszer Ft + Áfa Hőszivattyús primer rendszer telepítése, fűtés és hűtés kőközpontig Ft + Áfa Összesen nettó Ft + Áfa Összesen nettó Ft + Áfa Összesen bruttó Ft Összesen bruttó Ft Éves fűtési költség Gázár 102 Ft/Nm ,7627 Nm Ft Ft 20,00 Ft/kWh kwh Ft Ft Összes költség Ft Összes költség Ft Éves hűtési költség Összes költség Többlet ráfordítás Éves megtakarítás Támogatás, 50% Megtérülési idő 44 Ft/kWh kwh Ft Ft Ft Összes költség Megtérülési idő 20,00 Ft/kWh kwh Ft Ft Ft Ft Ft Ft 3,00 év 2. táblázat: Gazdasági számítás kis rendszerre pályázati támogatással 3. táblázat: Gazdasági számítás nagy rendszerre 50% pályázati támogatással A nagy rendszereknél lényeges szempont, hogy a beruházó a villamos energiát mennyiért kapja a szolgáltatótól. Nagyteljesítményű földhő szondás rendszereknél szinte minden esetben a H vagy GEO tarifánál jobb áraik vannak, de ezt üzleti titokként kezelik. Ezért az elvégzett számításokban egy valószínűsített 20 Ft/kWh árral számoltunk. A számításokat itt is elvégeztük pályázati támogatás nélkül és támogatással. A gazdasági és megtérülési számítást egy átlagos teljesítményre végeztük el (619 kw). Következtetésképpen elmondható, hogy a fajlagos költség Ft/kW + ÁFA = Ft/kW nagy teljesítményű BHE rendszereknél, a megtérülés idő támogatás nélkül: 4,95 év, 50%-os támogatással 3 év (3. táblázat), 85%-os támogatással 0,28 évre csökken. Környezetvédelmi szerep, CO 2 megtakarítás Manapság egy energetikai rendszer hasznosságának értékelésénél figyelembe kell venni a környezetvédelmi hatást, amiben a klímavédelem és a lokális környezetvédelem, a helyi levegőszennyezés csökkentése (NOx, CO, por, SO 2, PAH, stb.) kiemelkedő szempontoknak számítanak. Rybach László (2008) is felhívja a figyelmet arra, hogy a hőszivattyúk használatával csökkenthetjük energiatermelésünk helyi környezetkárosító hatásait, továbbá segíthetik elérni az Európai Unió 2020-as célkitűzéseit. Ezek a következők: 20%-kal kell csökkenteni a primer energiafogyasztást, 20%-nak kell lennie a megújulók részarányának, és az 1990-es évhez képest 20%-kal kell mérsékelni az üvegházgázok kibocsátását. Az Európai Hőszivattyú Szövetség EPHA (European Heat Pump Association) tanulmánya szerint ez akkor lehetséges, ha 2020-ig beüzemelnek 70 millió új hőszivattyút Európában. A későbbiekben ez 230 Mt CO 2 kibocsátás elkerülését eredményezné évente. A számtalan előny mellett ugyanakkor az egész folyamatot, rendszert kell vizsgálnunk. A hőszivattyú működése elektromos energiát igényel, amit számos technológiával állítanak elő világszerte. Ezek között vannak olyanok, amelyek kevesebb CO 2 -ot emittálnak (például a vízenergia), és vannak, amelyek többet (például a széntüzelésű erőművek). A különböző országokban ezeknek a megoldásoknak a keveréke létezik, amelyek egy átlagos CO 2 -kibocsátás értéket adnak termelt kwh-ként. Ennek EU-s átlaga 0,486 kg CO 2 /kwh (Nowak, 2008), de országonként igen eltérő. Ezen kívül számolni kell a határokon keresztül történő CO 2 - importtal és exporttal is, amiről azonban nem áll elég statisztikai anyag a rendelkezésünkre. Maga a hőszivattyú nem igényel fosszilis tüzelőanyagokat, nem használ égési folyamatokat a hő előállításához, és így nem okoz légszennyezést. De mint említettük, az áramtermelés okozhat, ha ezt például fosszilis erőforrásokból nyerjük. Viszont egy jól tervezett rendszer teljesítménytényezője fűtési módban elérheti COP=4,0 értéket, 16 Kézikönyv a hőszivattyúval hasznosított megújuló energiáról Kézikönyv a hőszivattyúval hasznosított megújuló energiáról 17

11 ami azt jelenti, hogy 75%-kal kevesebb szénhidrogén elégetését igényli az elektromos fűtéshez képest. Tehát lehetővé teszi a megtakarítást, és a CO 2 -kibocsátás csökkentését (Csernóczki, 2009). 8 HŐSZIVATTYÚ MONITORING A hőszivattyús rendszerek hatékonyságának, gazdaságosságának és környezetvédelmi előnyeinek bemutatásához nélkülözhetetlen a rendszerek monitoringozása. Ez alatt értjük a primer hőnyerő oldal működési körülményeinek ellenőrzését és a szekunder fűtési-hűtési kör ellenőrzését is. A monitoring rendszer főbb feladatai: hőmérséklet-viszonyok (külső hőmérséklet, primer földhő/talaj/felszín alatti víz hőmérsékleti változások regisztrálása, szekunder fűtő-hűtő rendszer hőmérsékleti adatainak gyűjtése), tömegáramok mérése, primer oldal glikolozás töménységének ellenőrzése, primer és szekunder oldali szivattyúk és a hőszivattyú villamos energia fogyasztás mérése, a teljes hőszivattyús rendszer hőmennyiség mérése. Ezeknek a méréseknek egy integrált automatika rendszerhez kell kapcsolódni, mely kontaktusban van az épületfelügyeleti rendszerrel. Végeredményben biztosítani kell a hiteles szezonális fűtési-hűtési hatékonyság számításához az adatokat. Ezzel biztosítható, hogy a beruházó hiteles tájékoztatást kapjon a hőszivattyús rendszer elvárt színvonalú működéséről. További szempont a monitoring rendszerekkel szemben, hogy az EU pályázati kiírások feltételeinek megfelelően igazolni tudja a hőszivattyús rendszer hatékony működését a szerződéses elvárásoknak megfelelően. 11. ábra: Futura projekt kútjainak elhelyezkedése (T termelő kút, Ny nyeletőkút, M monitorint kút) 9 PROJEKTPÉLDÁK MINTA ÉRTÉKŰ HAZAI GYAKORLATOK Vízkutas hőszivattyús rendszer Futura Interaktív Természettudományi Bemutató Központ, Mosonmagyaróvár Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata a FUTURA - Az egykori mosoni gabonaraktár turisztikai hasznosítása című pályázat (NYDOP /B-09-2f ) keretében az országban egyedülálló projekt megvalósításba kezdett. A létesítmény tervezett hőszivattyús hűtési-fűtési rendszere a felszín alatti víz energetikai hasznosítását végzi 2 db fúrt kútpár segítségével. A terület földtani adottságaira jellemző, hogy holocén és pleisztocén kavicsos, homokos helyenként agyagos rétegek váltják egymást. A kvarter képződmények alatt felső-pannon korú kavics, homokos kavics és homok rétegek települnek többszáz méteres vastagságban. A hőszivattyús rendszerrel ellátott épület hőigénye 250 kw fűtésben, és 200 kw hűtésben, amihez a szükséges vízigény 30 m 3 /h (300 m 3 /nap). A projekt keretében összesen 8 db 15 m mély vízkút létesült: 2 db termelőkút, 2 db nyeletőkút és 4 db monitoring kút a vízszint-változás, a hőmérsékletváltozás és a vezetőképesség-változás nyomon követésére. A fűtési/hűtési hőveszteség/hőnyereség ellátására 2 db Aermec gyártmányú 129 kw névleges teljesítményű hőszivattyú került beépítésre. A hőszivattyú primer elpárologtató oldalán tehát 2 db 15 m-es vízkútból (termelőkutak) búvárszivattyú segítségével nyerik a szükséges vízmennyiséget, és a C-os víz hője egy leválasztó hőcserélőn keresztül hasznosul. A hőcserélőn keringtetett vizet 2 db 15 m-es visszasajtoló kútba gravitációsan nyeletik el. A kút oldalon a tervezett vízmennyiség 15 m 3 /h termelő kutanként. A primer oldali töltési vezetékre vízóra kerül kiépítésre a szükséges utántöltési mennyiségek jegyzőkönyvezési lehetőségének a biztosításához. Az épületen kívül a vízszintes (KPE csövek) vezetékek a végleges terepszinttől számított kb. 1,4 m-es mélységű földárok rendszerben vannak vezetve. A kiépített csővezetékeket ill. a teljes hálózatot nyomáspróbázni kellett 5 bar nyomáson 24 órán keresztül. 18 Kézikönyv a hőszivattyúval hasznosított megújuló energiáról Kézikönyv a hőszivattyúval hasznosított megújuló energiáról 19

12 13. ábra: Pápai családi ház és a hőszivattyús gépház 12. ábra: A Futura projekt épületei Talajszondás hőszivattyús rendszer Családi ház talajszondás hőszivattyús rendszere Az esettanulmányként bemutatott hőszivattyús beruházás Pápán található, és egy családi ház fűtési, hűtési és használati melegvíz igényét látja el. A Bányakapitányságon történt engedélyezési eljárás lefolytatása után, a bányakapitánysági létesítési engedély birtokában, a hőszivattyús projektet az engedélyes megpályáztatta a Nemzeti Energiatakarékossági Program keretében. A tulajdonos megnyerte a pályázati öszszeget, elkezdődött a szekunder (épületen belüli hőleadó) oldal, majd pedig a primer (földtani hőnyerő) oldal tervezése, modellezése, kivitelezése. A kapott adatok alapján az épületben a téli hőveszteség 9 kw, a nyári hőnyereség 4,5 kw. A fűtési hőszükséglet ellátására 1 db JUNKERS 9 kw névleges teljesítményű hőszivattyú lett beépítve, mely a használati melegvíz-igényt is ellátja. A hőszivattyú időjárásfüggő szabályozóval rendelkezik. A hőszivattyúk primer elpárologtató oldalán 2 db 80 m mély egymástól 7 m távolságban lévő talajszondából nyerik ki a szükséges hőt. Azaz 2 db furatot mélyítettek, ezekbe pedig egy-egy 40x3,7 mm átmérőjű KPE csőből U-hurkot telepítettek. A primer oldali csőhurkokat feltöltötték a közvetítő közeggel, mely etilénglikol alapú fagyálló hőhordozó anyag, és ezt keringtetik. A szondahurkokat speciális bentonitos zaggyal vették körbe a fúrólyukban. A szondák az épületben található osztó-gyűjtőhöz csatlakoznak, melytől 28 mm átmérőjű rézcsövön jut el a hőhordozó közeg a hőszivattyúig. A használati melegvizet a hőszivattyú egy 200 l-es tartályban készíti. A hőszivattyú primer és szekunder oldalán a szükséges tömegáramot és emelőmagasságot, a hőszivattyúba beépített keringető szivattyúk biztosítják. A kiépített fűtési csővezetékeket nyomáspróba alá kellett helyezni, amivel azt vizsgálták, hogy nem sérültek e meg a csövek. Ez a bányakapitánysági engedélyben is előírt követelmény. Sikeres nyomáspróba esetén történhetett meg csak a hőszivatytyúra való rákötés. A téli üzem vége illetve kezdete a beállított külső hőmérséklet függvényében történik. A szekunder oldalon padló, fal, mennyezet fűtés-hűtés található. Levegős hőszivattyús rendszer Családi ház levegős hőszivattyús rendszere A Budapest, III. kerületében újonnan épülő családi házban levegős hőszivattyús rendszer látja el a fűtést, hűtést, valamint a használati melegvíz készítést látjuk el az épületben. A tervező által kiszámolt hőveszteség 22 kw volt, így a folyamatosan változó igények és az üzembiztonság miatt 2 db 11 kw-os Mitsubishi Electric Zubadan levegős hőszivattyúra esett a választás (14. ábra). A Mitsubishi Zubadan PUHZ-HRP100YHA2 háromfázisú inverteres levegős hőszivattyú, mely -15 C külső hőmérséklet mellett is 100%-osan biztosítja a 11 kw-os teljesítményt. A primer hőszivattyús rendszer részei: kültéri egység, beltéri egység, vezérlő egység. A beltéri egység egy rozsdamentes SWEP típusú 50 lemezes R410a/víz hőcserélő, mely 16mm-es vegytisztított lágy rézcsővel csatlakozik a kültéri egységhez. A primer oldalon a megfelelő hőátadást R410a hűtőköri gáz biztosítja. A hűtőköri szabályzásról a hőszivattyúhoz tartozó PAC-IF031B-E típusú vezérlő egység gondoskodik. A két hőszivattyú indítását az igényeknek megfelelően épületautomatika irányítja és felügyeli. A Megrendelő kérésére a hőszivattyú mellett kiegészítő fűtésként gázkazános rendszer is lett telepítve. 20 Kézikönyv a hőszivattyúval hasznosított megújuló energiáról Kézikönyv a hőszivattyúval hasznosított megújuló energiáról 21

13 14. ábra: Budapest III. kerületi családi ház levegős hőszivattyús rendszere MINTA ÉRTÉKŰ NEMZETKÖZI GYAKORLATOK A GEO.POWER projekt megvalósítása során több példa értékű nemzetközi beruházás került azonosításra, melyek: Minta értékű beruházás megnevezése: Avenue Center Helyszín: Reading, Egyesült Királyság Projekt jellege: Középület korszerűsítés Az Avenue Centre egy többfunkciós középület, ahol a hőigény ellátására hőszivattyús rendszert telepítettek. Az épületnek nagy a hőigénye, de a hőszivattyús rendszer környezetbaráttá és energia-hatékonnyá tette a létesítményt. A primer hőtermelés ellátására egy vízkutas hőszivatytyús rendszert kombináltak talajszondákkal, amely rendszernek így alacsony az üzemeltetési költsége, 15. ábra: Avenue Center épülete alacsony a karbantartási igénye és alacsony CO 2 - kibocsátással jár, lokális fosszilis forrásból származó károsanyag-kibocsátás nélkül. A rendszer a fűtés mellett nyáron a hűtést is ellátja. A területen m mély szondákat létesítettek. A szondák két hőszivattyúhoz csatlakoznak, amelyek kitermelik a talajból, illetve cirkuláltatják az épület fűtési rendszeré- ben a hőt. A GSHP rendszernek nagyobb a hatásfoka, ha kis hőmérsékletkülönbséggel dolgozik, és a legjobban padlófűtéssel-hűtéssel alkalmazható, mint ahogy ez az Avenue Centre-nél is megvalósult. Meg kell jegyezni, hogy a Reading-i helyszínen a talajvízszint magasan található, mindemellett relatíve nem magas az átlag hőmérséklet a szondák mélységében, és a területen a levegő átlaghőmérséklete 2 és 21 C között ingadozik. Minta értékű beruházás megnevezése: Arlanda repülőtér Helyszín: Stockholm, Svédország Projekt jellege: Repülőtér épületei, kifutópálya A stockholmi Arlanda Repülőtér hűtését és fűtését egy vízadó réteg látja el. A rendszer 2009 nyara óta üzemel. A repülőtér összes épületének hűtési energiája, beleértve a terminálokat is, a vízadó rétegből származik. Az Arlanda ellátásához annyi energiára van szükség, mint egy fős városnak. A területe olyan nagy, mintha 100 futballpálya hűtését és fűtését kellene megoldani. Nyáron, a vízadó réteg látja el hűtési energiával a 16. ábra: Arlanda repülőtér stockholmi Arlanda épületeit, egyidejűleg hőt tárol. A tél folyamán a tárolt hőt használják hó és jégmentesítésre, valamint az épületek szellőztető rendszerének előfűtésére. A vízadó réteg révén a repülőtér éves villamos energia fogyasztása 4 GWh-ra fog csökkenni (nem szükséges a jövőben elektromos hűtőgépek üzemeltetése), a távfűtési energia igény 15 GWh-ra csökken, tehát éves szinten az energiafelhasználás 19 GWh lesz. A rendszer hatékonysága világszínvonalú. Az SPF értéke 100-hoz közeli. Minta értékű beruházás megnevezése: Üvegház energiaellátása Helyszín: Hoogstraten, Belgium (Antwerpen közelében) Projekt jellege: Üvegház Az 1,3 hektáros üvegház növénytermesztésre szolgál, ahol egy innovatív hőszivattyús rendszer került telepítésre. A rendszer fűtési energiáját a 824 kw összes teljesítményű hőszivattyúval biztosítják, mely talajvizet használ hőforrásként, úgynevezett ATES [Aquifer Thermal Energy Storage] tároló rendszerben. 140 méter mélységű talajvíz kútpár került kialakításra, egymástól 200 méter távolságban. Az üzemi térfogatáram 80 m 3 /h, 17. ábra: Üvegház az éves megmozgatott vízmennyiség m 3. A megvalósított rendszer szezonális fűtési hatásfoka (SPF) 5. A hűtés szezonális hatásfoka az un. aktív és passzív hűtési időszakok átlagaként 18, ami rendkívül jó értéknek számít, köszönhetően az ATES rendszernek. Az alacsony költségű geotermikus hűtés lehetőséget ad az üvegházak zárva tartásra ameddig csak lehetséges, így biztosítva a CO 2 trágyázást a nyári időszakban. A hőszivattyús technológia következtében a rendszerrel 22 TJ primer energia lett megtakarítva. Ez 1619 tonna CO 2 kibocsátás csökkenéssel egyenértékű, ami megfelel kb. 180 családi ház éves CO 2 kibocsátásának. A bemutatott megoldás Magyarországon is jól megvalósítható. 22 Kézikönyv a hőszivattyúval hasznosított megújuló energiáról Kézikönyv a hőszivattyúval hasznosított megújuló energiáról 23

14 IRODALOMJEGYZÉK EUROPEAN RENEWABLE ENERGY COUNCIL EREC (2010): Renewable Energy in Europe Markets, Trends and Technologies MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE NEMZETI ENERGIASTRATÉGIA 2030 NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS ENERGIA KÖZPONT NONPROFIT KFT. KUJBUS A., GEOTERMIA EXPRESSZ KFT. (2012): Akcióterv az alacsony entalpiájú geotermikus energia felhasználásnak népszerűsítésére 2020-ig Magyarországon BÜKI G. (2007): Kapcsolt energiatermelés. Műegyetemi Kiadó CSERNÓCZKI ZS. (2009): Egy talajszondás hőszivattyúrendszer fenntarthatóságának vizsgálata, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék HOLICS L. (1998): Fizika összefoglaló, TypoTex Elektronikus Kiadó Kft., Budapest, 333., 336., 341. p KOMLÓS F., FODOR Z., KAPROS Z., VASZIL L. (2007): Csináljuk jól! Hőszivattyúzás, Energiahatékonysági sorozat, 6., , , 49. p KOMLÓS F., FODOR Z., KAPROS Z., VAJDA J., VASZIL L. (2009): Hőszivattyús rendszerek, Heller László születésének centenáriumára LUKÁCSI P. (2009): Földgáztüzelésű abszorpciós hőszivattyúk, Magyar Épületgépészet, LVIII. évfolyam, 2009/7-8. szám MÁDLNÉ SZŐNYI J. (2006): A geotermikus energia Készletek, kutatás, hasznosítás, Grafon Kiadó, Nagykovácsi, 23.p. MOTTL G. (2006): REHAU felületfűtő-hűtő rendszerekről tervezőknek, kivitelezőknek, építtetőknek NOWAK, T. (2008): Reaching the Kyoto targets by a wide introduction of ground-source heat pumps. Proceedings 9th IEA Heat Pump Conference, Zurich RAJNAI A. (szerk., 2006): Energiagazdálkodási Statisztikai Évkönyv 2006, Energiahatékonysági, Környezetvédelmi és Energia Információs Ügynökség Kht. RYBACH, L., EUGSTER, W.J., (2002): Sustainability aspects of geothermal heat pumps. In: Proceedings, 27th Workshop on Geothermal Reservoir Engineering, Stanford University, Stanford, California RYBACH, L. (2008): CO2 emission savings by using heat pumps in Europe, Workshop for Decision Makers on Direct Heating Use of Geothermal Resources in Asia, organized by UNU-GTP, TBLRREM and TBGMED, in Tianjin, China, May, TÓTH L. (2008): Geotermikus hőszivattyús rendszerek nemzetközi és hazai elfogadottsága, tervezésük földtani kérdései Diplomamunka, Debreceni Egyetem, Természettudományi Kar, 8., , p AGTT KFT. Megújuló energiaforrások:.http://www.passzivhazak.hu/ 24 Kézikönyv a hőszivattyúval hasznosított megújuló energiáról

15 Stratégiai szintű geotermikus energiafelhasználás alkalmazásának ösztönzése lakó- és ipari épületek energiaracionalizálása során

Hőszivattyús rendszerek. HKVSZ, Keszthely 2010. november 4.

Hőszivattyús rendszerek. HKVSZ, Keszthely 2010. november 4. Hőszivattyús rendszerek HKVSZ, Keszthely 2010. november 4. Tartalom Telepítési lehetőségek, cél a legjobb rendszer kiválasztása Gazdaságosság üzemeltetési költségek, tarifák, beruházás, piacképesség Környezetvédelem,

Részletesebben

2009/2010. Mérnöktanár

2009/2010. Mérnöktanár Irányítástechnika Hőszivattyúk 2009/2010 Előadó: NÉMETH SZABOLCS Mérnöktanár 1 Bevezetés Egy embert nem taníthatsz meg semmire, csupán segíthetsz neki, hogy maga fedezze fel a dolgokat. (Galilei) 2 Hőszivattyúról

Részletesebben

Hőszivattyúk alkalmazása Magyarországon, innovatív példák

Hőszivattyúk alkalmazása Magyarországon, innovatív példák A geotermikus energia hasznosításának lehetőségei konferencia- Budapest 2013 Hőszivattyúk alkalmazása Magyarországon, innovatív példák Dr. Ádám Béla PhD HGD Kft. ügyvezető igazgató Budapest, 2013. október

Részletesebben

Hőszivattyús rendszerek

Hőszivattyús rendszerek Hőszivattyús rendszerek A hőszivattyúk Hőforrások lehetőségei Alapvetően háromféle környezeti közeg: Levegő Talaj (talajkollektor, talajszonda) Talajvíz (fúrt kút) Egyéb lehetőségek, speciális adottságok

Részletesebben

Tóth István gépészmérnök, közgazdász. Levegı-víz hıszivattyúk

Tóth István gépészmérnök, közgazdász. Levegı-víz hıszivattyúk Tóth István gépészmérnök, közgazdász Levegı-víz hıszivattyúk Levegő-víz hőszivattyúk Nem hőszivattyús üzemű folyadékhűtő, hanem fűtésre optimalizált gép, hűtés funkcióval vagy anélkül. Többféle változat:

Részletesebben

Hőszivattyúk. Hőszivattyúk csoportosítása hőforrás szerint. Talaj

Hőszivattyúk. Hőszivattyúk csoportosítása hőforrás szerint. Talaj Hőszivattyúk A hőszivattyú a környezet energiájának hasznosítására szolgáló berendezés, mellyel lehetséges fűteni, hűteni, ill. melegvizet előállítani. A berendezés a működtetésére felhasznált energiát

Részletesebben

Kombinált napkollektoros, napelemes, hőszivattyús rendszerek. Beleznai Nándor Wagner Solar Hungária Kft. ügyvezető igazgató

Kombinált napkollektoros, napelemes, hőszivattyús rendszerek. Beleznai Nándor Wagner Solar Hungária Kft. ügyvezető igazgató Kombinált napkollektoros, napelemes, hőszivattyús rendszerek Beleznai Nándor Wagner Solar Hungária Kft. ügyvezető igazgató Termikus napenergia hasznosítás napkollektoros rendszerekkel Általában kiegészítő

Részletesebben

A geotermikus energiában rejlő potenciál használhatóságának kérdései. II. Észak-Alföldi Önkormányzati Energia Nap

A geotermikus energiában rejlő potenciál használhatóságának kérdései. II. Észak-Alföldi Önkormányzati Energia Nap A geotermikus energiában rejlő potenciál használhatóságának kérdései II. Észak-Alföldi Önkormányzati Energia Nap Buday Tamás Debreceni Egyetem Ásvány- és Földtani Tanszék 2011. május 19. A geotermikus

Részletesebben

A magyar geotermikus energia szektor hozzájárulása a hazai fűtés-hűtési szektor fejlődéséhez, legjobb hazai gyakorlatok

A magyar geotermikus energia szektor hozzájárulása a hazai fűtés-hűtési szektor fejlődéséhez, legjobb hazai gyakorlatok A magyar geotermikus energia szektor hozzájárulása a hazai fűtés-hűtési szektor fejlődéséhez, legjobb hazai gyakorlatok GeoDH Projekt, Nemzeti Workshop Kujbus Attila, Geotermia Expressz Kft. Budapest,

Részletesebben

Készítette: Csernóczki Zsuzsa Témavezető: Zsemle Ferenc Konzulensek: Tóth László, Dr. Lenkey László

Készítette: Csernóczki Zsuzsa Témavezető: Zsemle Ferenc Konzulensek: Tóth László, Dr. Lenkey László Készítette: Csernóczki Zsuzsa Témavezető: Zsemle Ferenc Konzulensek: Tóth László, Dr. Lenkey László Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Környezet-földtudomány szakirány 2009.06.15. A téma

Részletesebben

Energiatakarékos épületgépész rendszer megoldások

Energiatakarékos épületgépész rendszer megoldások WARMWASSER ERNEUERBARE ENERGIEN KLIMA RAUMHEIZUNG Energiatakarékos épületgépész rendszer megoldások 2010 április 06 A STIEBEL ELTRON történelmének áttekintése» Alapító Dr.Theodor Stiebel mérnök-feltaláló

Részletesebben

EGY VÍZSZINTES TALAJKOLLEKTOROS HŐSZIVATTYÚS RENDSZER TERVEZÉSE IRODALMI ÉS MONITORING ADATOK FELHASZNÁLÁSÁVAL

EGY VÍZSZINTES TALAJKOLLEKTOROS HŐSZIVATTYÚS RENDSZER TERVEZÉSE IRODALMI ÉS MONITORING ADATOK FELHASZNÁLÁSÁVAL EGY VÍZSZINTES TALAJKOLLEKTOROS HŐSZIVATTYÚS RENDSZER TERVEZÉSE IRODALMI ÉS MONITORING ADATOK FELHASZNÁLÁSÁVAL Mayer Petra Környezettudomány M.Sc. Környezetfizika Témavezetők: Mádlné Szőnyi Judit Tóth

Részletesebben

Dióhéjban a hőszivattyúkról

Dióhéjban a hőszivattyúkról ENERGIATERMELÉS, -ÁTALAKÍTÁS, -SZÁLLÍTÁS ÉS -SZOLGÁLTATÁS 2.6 2.4 Dióhéjban a hőszivattyúkról Tárgyszavak: geotermikus energia; hőszivattyú; fűtés; talajvíz; hőforrás. Mi a hőszivattyú? A hőszivattyú a

Részletesebben

Fűtő / HMV hőszivattyúk

Fűtő / HMV hőszivattyúk Fűtő / HMV hőszivattyúk A Vaporline (HW;HDW) hőszivattyúkkal optimális belső klímát hozhatunk létre magas hőmérsékletű radiátoros és légtechnikai rendszerek, valamint alacsony hőmérsékletű fűtési redszerek-fal,

Részletesebben

Két szóból kihoztuk a legjobbat... Altherma hibrid

Két szóból kihoztuk a legjobbat... Altherma hibrid Két szóból kihoztuk a legjobbat... Altherma hibrid Elromlott a gázkazánom és gyorsan ki kell cserélnem Az ügyfelek elvárásai szeretnék hőszivattyút használni, de azt hallottam, hogy nem lenne hatékony

Részletesebben

HŐSZIVATTYÚK AEROGOR ECO INVERTER

HŐSZIVATTYÚK AEROGOR ECO INVERTER HŐSZIVATTYÚK AEROGOR ECO INVERTER FEJLETT INVERTERES TECHNOLÓGIA. Aerogor ECO Inverter Az új DC Inverter szabályzású Gorenje hőszivattyúk magas hatásfokkal, környezetbarát módon és költséghatékonyan biztosítják

Részletesebben

A Nemzeti Épületenergetikai Stratégia Bemutatása Megújulók szerepe az épületenergetikában

A Nemzeti Épületenergetikai Stratégia Bemutatása Megújulók szerepe az épületenergetikában CEU Auditorium A Nemzeti Épületenergetikai Stratégia Bemutatása Dr. Ádám Béla Megújuló Energia Platform elnökségi tag, Budapest Tartalom A Megújuló Energia Platform (MEP) bemutatása: alapelvek, céljai,

Részletesebben

Energiahatékony gépészeti rendszerek

Energiahatékony gépészeti rendszerek Energiahatékony gépészeti rendszerek Benkő László okl. gépészmérnök épületgépész tervező épületenergetikai szakértő Az előadás mottója: A legjobb energiamegtakarítás az, amikor nem használunk fel energiát.

Részletesebben

Távhőszolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások

Távhőszolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások szolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások Pécs, 2010. szeptember 14. Győri Csaba műszaki igazgatóhelyettes Németh András üzemviteli mérnök helyett/mellett megújuló energia Megújuló Energia

Részletesebben

A geotermikus hőtartalom maximális hasznosításának lehetőségei hazai és nemzetközi példák alapján

A geotermikus hőtartalom maximális hasznosításának lehetőségei hazai és nemzetközi példák alapján Magyar Mérnöki Kamara Geotermikus Energia Szakosztálya A geotermikus hőtartalom maximális hasznosításának lehetőségei hazai és nemzetközi példák alapján Kujbus Attila ügyvezető igazgató Geotermia Expressz

Részletesebben

VRV rendszerek alkalmazása VRV III referenciák

VRV rendszerek alkalmazása VRV III referenciák TOP SECRET SECRET INTERNAL USE ONLY PUBLIC Nagy Roland mérnök tanácsadó VRV rendszerek alkalmazása VRV III referenciák Hővisszanyerős VRV rendszer felépítése 2 Hővisszanyerős VRV rendszer főbb jellemzői

Részletesebben

Fókuszban a Bosch hőszivattyúk

Fókuszban a Bosch hőszivattyúk Fókuszban a Bosch hőszivattyúk Márkanevet vált a Junkers A Junkers márkanév 1932 óta tartozik a Bosch csoporthoz. Ez év márciusától a Junkers fűtéstechnológiai márka Bosch márkanéven jelenik meg Magyarországon

Részletesebben

SZENNYVÍZ HŐJÉNEK HASZNOSÍTÁSA HŰTÉSI ÉS FŰTÉSI IGÉNY ELLÁTÁSÁRA. 26. Távhő Vándorgyűlés 2013. Szeptember 10.

SZENNYVÍZ HŐJÉNEK HASZNOSÍTÁSA HŰTÉSI ÉS FŰTÉSI IGÉNY ELLÁTÁSÁRA. 26. Távhő Vándorgyűlés 2013. Szeptember 10. SZENNYVÍZ HŐJÉNEK HASZNOSÍTÁSA HŰTÉSI ÉS FŰTÉSI IGÉNY ELLÁTÁSÁRA 26. Távhő Vándorgyűlés 2013. Szeptember 10. Kiss Pál ügyvezető igazgató THERMOWATT Kft. SZENNYVÍZHŐ HASZNOSÍTÁSI RENDSZER 1. Hőszivattyús

Részletesebben

NCST és a NAPENERGIA

NCST és a NAPENERGIA SZIE Egyetemi Klímatanács SZENT ISTVÁN EGYETEM NCST és a NAPENERGIA Tóth László ACRUX http://klimatanacs.szie.hu TARTALOM 1.Napenergia potenciál 2.A lehetséges megoldások 3.Termikus és PV rendszerek 4.Nagyrendszerek,

Részletesebben

5kW, 6kW, 8kW, 10kW, 14kW, 16kW modell. Levegő-víz hőszivattyú. Kiválasztás, funkciók. 1 Fujitsugeneral Ltd. 2008 ATW Dimensioning

5kW, 6kW, 8kW, 10kW, 14kW, 16kW modell. Levegő-víz hőszivattyú. Kiválasztás, funkciók. 1 Fujitsugeneral Ltd. 2008 ATW Dimensioning 5kW, 6kW, 8kW, 10kW, 14kW, 16kW modell Levegő-víz hőszivattyú Kiválasztás, funkciók 1 2 Szükséges adatok - Milyen teljesítmény szükséges? Fűtés, melegvíz - Milyen teljesítmény áll rendelkezésemre? - Szükséges

Részletesebben

HATÁSFOKOK. Elhanyagoljuk a sugárzási veszteséget és a tökéletlen égést és a további lehetséges veszteségeket.

HATÁSFOKOK. Elhanyagoljuk a sugárzási veszteséget és a tökéletlen égést és a további lehetséges veszteségeket. HATÁSFOKOK Tüzeléstechnikai hatásfok: Az égő üzeme közben, névleges teljesítményen értelmezett hatásfok; a veszteséget az égéstermékkel távozó energia jelenti: tü égéstermék bevezetett Elhanyagoljuk a

Részletesebben

Tóth István gépészmérnök, közgazdász. levegő-víz hőszivattyúk

Tóth István gépészmérnök, közgazdász. levegő-víz hőszivattyúk Tóth István gépészmérnök, közgazdász levegő-víz hőszivattyúk Összes hőszivattyú eladás 2005-2008 Hőszivattyú eladások típusonként 2005-2008 (fűtés szegmens) Pályázatok Lakossági: ZBR-09-EH megújuló energiákra

Részletesebben

INFORMÁCIÓS NAP Budaörs 2007. április 26. A geotermális és s geotermikus hőszivattyh szivattyús energiahasznosítás s lehetőségei a mezőgazdas gazdaságbangban Szabó Zoltán gépészmérnök, projektvezető A

Részletesebben

Hőszivattyús rendszerek alkalmazása

Hőszivattyús rendszerek alkalmazása XV. Országos Energiatakarékossági és Megújuló Energetikai Konferencia és Ausztriai Energiatakarékossági Szakvásár Sopron Wels 2010. március 4 5. Előadás címe: Hőszivattyús rendszerek alkalmazása Előadó:

Részletesebben

Működési elv. Hőszivattyú eladási statisztika (Ausztria) Németországi hőszivattyú értékesítés. Hőszivattyú eladási statisztika (Svédország)

Működési elv. Hőszivattyú eladási statisztika (Ausztria) Németországi hőszivattyú értékesítés. Hőszivattyú eladási statisztika (Svédország) Működési elv Hőszivattyúk az épületgépészetben Dr. Csoknyai Tamás Egyetemi docens, Talamon Attila Egyetemi tanársegéd, Debreceni Egyetem Épületgépészeti és Létesítménymérnöki Tanszék 2010. november 11.

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB? TÁVHŐELLÁTÁS GÁZMOTORRAL, ÉS DECENTRALIZÁLT HŐSZIVATTYÚPROGRAMMAL

HOGYAN TOVÁBB? TÁVHŐELLÁTÁS GÁZMOTORRAL, ÉS DECENTRALIZÁLT HŐSZIVATTYÚPROGRAMMAL 24. TÁVHŐ VÁNDORGYŰLÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK A FENNTARTHATÓSÁGÉRT HOGYAN TOVÁBB? TÁVHŐELLÁTÁS GÁZMOTORRAL, ÉS DECENTRALIZÁLT HŐSZIVATTYÚPROGRAMMAL Forrai György (EN-BLOCK Kft.) 2011.09.23. 1 Bevezetés

Részletesebben

Magyar Mérnöki Kamara Szilárdásvány Bányászati Tagozat Geotermikus Szakosztály tevékenysége 2010-2012

Magyar Mérnöki Kamara Szilárdásvány Bányászati Tagozat Geotermikus Szakosztály tevékenysége 2010-2012 Magyar Mérnöki Kamara Szilárdásvány Bányászati Tagozat Geotermikus Szakosztály tevékenysége 2010-2012 Dr. Tóth Anikó ME Kőolaj és Földgáz Intézet Budapest, 2012. december 12. Geotermikus Szakosztály alakulás

Részletesebben

Energiakulcs - az alacsony energiaigényű épület gépészete. Előadó: Kardos Ferenc

Energiakulcs - az alacsony energiaigényű épület gépészete. Előadó: Kardos Ferenc Energiakulcs - az alacsony energiaigényű épület gépészete Előadó: Kardos Ferenc Épületgépészeti feladatok alacsony energiaigényű épületekben Fűtés Szellőztetés Használati melegvíz-előállítás Komforthűtés

Részletesebben

Hőszivattyús helyzetkép

Hőszivattyús helyzetkép Magyar Termálenergia Társaság IX. Geotermikus Konferencia Dr. Ádám Béla PhD HGD Kft. ügyvezető igazgató Szeged, : 1141 Bp., Zsigárd u. 21. : (36-1) 221-1458; Fax :(36-1) 422-0004 E-mail: info@hgd.hu; www.hgd.hu

Részletesebben

Hajdúnánás geotermia projekt lehetőség. Előzetes értékelés Hajdúnánás 2011. 09. 02.

Hajdúnánás geotermia projekt lehetőség. Előzetes értékelés Hajdúnánás 2011. 09. 02. Hajdúnánás geotermia projekt lehetőség Előzetes értékelés Hajdúnánás 2011. 09. 02. Hajdúnánástól kapott adatok a 114-es kútról Általános információk Geotermikus adatok Gázösszetétel Hiányzó adatok: Hő

Részletesebben

LÍRA COMPACT SYSTEM HŐKÖZPONT A JÖVŐ MEGOLDÁSA MÁR MA

LÍRA COMPACT SYSTEM HŐKÖZPONT A JÖVŐ MEGOLDÁSA MÁR MA LÍRA COMPACT SYSTEM HŐKÖZPONT A JÖVŐ MEGOLDÁSA MÁR MA KORSZERŰ, MÉRHETŐ FŰTÉS ÉS MELEGVÍZ SZOLGÁLTATÁS TULAJDONI EGYSÉGENKÉNTI / LAKÁSONKÉNTI HŐMENNYISÉG MÉRÉSSEL TÁVFŰTÉS VAGY KÖZPONTI KAZÁNHÁZ ALKALAMZÁSA

Részletesebben

Energiamenedzsment ISO 50001. A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója

Energiamenedzsment ISO 50001. A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója Energiamenedzsment ISO 50001 A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója Hogyan bizonyítható egy vállalat környezettudatossága vásárlói felé? Az egész vállalatra,

Részletesebben

Hőszivattyús s rendszerek

Hőszivattyús s rendszerek Hőszivattyús s rendszerek Hőszivattyú Konferencia, Szombathely, 2010. december 1. Hőszivattyú történetének nek főbb f állomásai 1800-as évek közepe: hőszivattyú szerkezetének megalkotása (Lord Kelvin,

Részletesebben

Megújuló források integrálása az épületekben Napenergia + hőszivattyú

Megújuló források integrálása az épületekben Napenergia + hőszivattyú Megújuló források integrálása az épületekben Napenergia + hőszivattyú Dr. Ádám Béla PhD HGD Kft. ügyvezető igazgató 2016.11.25. Német-Magyar Tudásközpont, 1024 Budapest, Lövőház utca 30. Tartalom HGD Kft.

Részletesebben

Levegő-víz inverteres hőszivattyú

Levegő-víz inverteres hőszivattyú Levegő-víz inverteres hőszivattyú RENDSZER FELÉPÍTÉSE Levegő-víz hőszivattyú rendszer A Carrier bemutatja az XP Energy a lakossági fűtési megoldást megújító levegő-víz hőszivattyú rendszert. Az energia

Részletesebben

BETON A fenntartható építés alapja. Hatékony energiagazdálkodás

BETON A fenntartható építés alapja. Hatékony energiagazdálkodás BETON A fenntartható építés alapja Hatékony energiagazdálkodás 1 / Hogyan segít a beton a hatékony energiagazdálkodásban? A fenntartható fejlődés eszméjének fontosságával a társadalom felelősen gondolkodó

Részletesebben

Ariston Hybrid 30. Kondenzációs- Hőszivattyú

Ariston Hybrid 30. Kondenzációs- Hőszivattyú Ariston Hybrid 30 Kondenzációs- Hőszivattyú A hőszivattyú és a kondenzációs gázkészülék technológia egyesítése olyan módon, hogy a rendszer saját maga dönthessen arról, hogy számára melyik működés üzemmód

Részletesebben

Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése.

Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése. Vezetői összefoglaló Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése. A következő oldalakon vázlatosan összefoglaljuk a projektet érintő főbb jellemzőket és

Részletesebben

Fujitsu Waterstage levegős hőszivattyú

Fujitsu Waterstage levegős hőszivattyú Fujitsu Waterstage levegős hőszivattyú A Zöldparázs Kft megtervezi, és kivitelezi az Ön hőszivattyús rendszerét! A Fujitsu Waterstage márkanév alatt három különböző sorozatot gyárt: Komfort sorozat (Fujitsu

Részletesebben

Hőszivattyú hőszivattyú kérdései

Hőszivattyú hőszivattyú kérdései Hőszivattyú hőszivattyú kérdései Mi is az a hőszivattyú? A hőszivattyú egy olyan eszköz, amely hőenergiát mozgat egyik helyről a másikra, a közvetítő közeg így lehűl, vagy felmelegszik. A hőenergiát elvonjuk

Részletesebben

Energiatermelés, erőművek, hatékonyság, károsanyag kibocsátás. Dr. Tóth László egyetemi tanár klímatanács elnök

Energiatermelés, erőművek, hatékonyság, károsanyag kibocsátás. Dr. Tóth László egyetemi tanár klímatanács elnök Energiatermelés, erőművek, hatékonyság, károsanyag kibocsátás Dr. Tóth László egyetemi tanár klímatanács elnök TARTALOM Energia hordozók, energia nyerés (rendelkezésre állás, várható trendek) Energia termelés

Részletesebben

Földhőszondás primer hőszivattyús rendszerek tervezési és méretezési elvei

Földhőszondás primer hőszivattyús rendszerek tervezési és méretezési elvei Földhőszondás primer hőszivattyús rendszerek tervezési és méretezési elvei Dr. Ádám Béla PhD Budapest, Lurdiház HGD Geotermikus Energiát Hasznosító Kft. : 1141 Bp., Zsigárd u. 21. Székhely: 1141 Bp.;Zsigárd

Részletesebben

A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A Fejlesztési program eszközrendszere: Energiahatékonyság Zöldenergia megújuló energiaforrások

Részletesebben

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben A múlt EU Távlatok, lehetőségek, feladatok A múlt Kapcsolt energia termelés előnyei, hátrányai 2 30-45 % -al kevesebb primerenergia felhasználás

Részletesebben

Legújabb műszaki megoldások napkollektoros használati meleg víz termeléshez. Sajti Miklós Ügyvezető +36 20 2086 936 info@soltec.hu www.soltec.

Legújabb műszaki megoldások napkollektoros használati meleg víz termeléshez. Sajti Miklós Ügyvezető +36 20 2086 936 info@soltec.hu www.soltec. Legújabb műszaki megoldások napkollektoros használati meleg víz termeléshez Sajti Miklós Ügyvezető +36 20 2086 936 info@soltec.hu www.soltec.hu Főbb pontok Az 811..813/2013 EU direktíva hatásai az épületgépészeti

Részletesebben

Takács Tibor épületgépész

Takács Tibor épületgépész Takács Tibor épületgépész Tartalom Nemzeti Épületenergetikai Stratégiai célok Épületenergetikát befolyásoló tényezők Lehetséges épületgépészeti megoldások Épületenergetikai összehasonlító példa Összegzés

Részletesebben

A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Fejlesztési

Részletesebben

A HŐSZIVATTYÚ TELEPÍTÉS GAZDASÁGOSSÁGI KÉRDÉSEI ÉS A SZABÁLYOZÁS HATÁSA AZ ÉVI SPF ÉRTÉK ALAKULÁSÁRA

A HŐSZIVATTYÚ TELEPÍTÉS GAZDASÁGOSSÁGI KÉRDÉSEI ÉS A SZABÁLYOZÁS HATÁSA AZ ÉVI SPF ÉRTÉK ALAKULÁSÁRA A HŐSZIVATTYÚ TELEPÍTÉS GAZDASÁGOSSÁGI KÉRDÉSEI ÉS A SZABÁLYOZÁS HATÁSA AZ ÉVI SPF ÉRTÉK ALAKULÁSÁRA A hőszivattyús beruházások előkészítésének folyamatában elsődlegesen eldöntendő kérdés,hogy megfelelő-e

Részletesebben

Buderus: A kombináció szabadsága

Buderus: A kombináció szabadsága Buderus: A kombináció szabadsága Az egyik leggyakrabban feltett kérdés: Tudunk-e más fûtôberendezéseket a rendszerbe illeszteni? A Buderus Logatherm hôszivattyúi a választás szabadságát kínálják: gyakorlatilag

Részletesebben

Előadó: Varga Péter Varga Péter

Előadó: Varga Péter Varga Péter Abszorpciós folyadékhűtők Abszorpciós folyadékhűtők alkalmazási lehetőségei alkalmazási lehetőségei a termálvizeink világában a termálvizeink világában Előadó: Varga Péter Varga Péter ABSZORPCIÓS FOLYADÉKHŰTŐ

Részletesebben

A GeoDH projekt célkitűzési és eredményei

A GeoDH projekt célkitűzési és eredményei A GeoDH projekt célkitűzési és eredményei Nádor Annamária Nádor Annamária Magyar Földtani és Geofizikai Intézet Földhő alapú település fűtés hazánkban és Európában Budapest, 2014, november 5. GeoDH: A

Részletesebben

ÜDVÖZÖLJÜK A NAPKOLLEKTOR BEMUTATÓN!

ÜDVÖZÖLJÜK A NAPKOLLEKTOR BEMUTATÓN! ÜDVÖZÖLJÜK A NAPKOLLEKTOR BEMUTATÓN! Energiaracionlizálás Cégünk kezdettől fogva jelentős összegeket fordított kutatásra, új termékek és technológiák fejlesztésre. Legfontosabb kutatás-fejlesztési témánk:

Részletesebben

Élő Energia 2009-2012 rendezvénysorozat jubileumi (25.) konferenciája. Zöld Zugló Energetikai Program ismertetése

Élő Energia 2009-2012 rendezvénysorozat jubileumi (25.) konferenciája. Zöld Zugló Energetikai Program ismertetése Élő Energia 2009-2012 rendezvénysorozat jubileumi (25.) konferenciája Zöld Zugló Energetikai Program ismertetése Ádám Béla HGD Kft., ügyvezető 2012. május 22. : 1141 Bp., Zsigárd u. 21. : (36-1) 221-1458;

Részletesebben

A megújuló energiák épületgépészeti felhasználásának műszaki követelményei, lehetőségei az Új Széchenyi Terv tükrében

A megújuló energiák épületgépészeti felhasználásának műszaki követelményei, lehetőségei az Új Széchenyi Terv tükrében ÉLŐ ENERGIA rendezvénysorozat nysorozat: Megújul juló energiaforrások alkalmazása az önkormányzatok nyzatok életében A megújuló energiák épületgépészeti felhasználásának műszaki követelményei, lehetőségei

Részletesebben

A megújuló energiaforrások környezeti hatásai

A megújuló energiaforrások környezeti hatásai A megújuló energiaforrások környezeti hatásai Dr. Nemes Csaba Főosztályvezető Környezetmegőrzési és Fejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium Budapest, 2011. május 10.. Az energiapolitikai alappillérek

Részletesebben

Fodor Zoltán MÉGSZ Geotermikus Hőszivattyús Tagozat Elnöke

Fodor Zoltán MÉGSZ Geotermikus Hőszivattyús Tagozat Elnöke Fodor Zoltán MÉGSZ Geotermikus Hőszivattyús Tagozat Elnöke A hőszivattyús rendszer elemei A hőszivattyús rendszer elemei Hőszivattyú Hőnyerési rendszer Hőközponti elemek Belső hőleadók Szabályzás A MÉGSZ

Részletesebben

...komfort Neked. naturalhouse. épületgépészet

...komfort Neked. naturalhouse. épületgépészet ...komfort Neked naturalhouse épületgépészet Energiatakarékosság A természet energiája a lábunk elõtt hever A hõszivattyú biztosítani tudja Önnek a szükséges energiát a fûtéshez, melegvíz készítéshez.

Részletesebben

Hőszivattyús földhőszondák méretezésének aktuális kérdései.

Hőszivattyús földhőszondák méretezésének aktuális kérdései. Magyar Épületgépészek Szövetsége - Magyar Épületgépészeti Koordinációs Szövetség Középpontban a megújuló energiák és az energiahatékonyság CONSTRUMA - ENEO 2010. április 15. Hőszivattyús földhőszondák

Részletesebben

Havasi Patrícia Energia Központ. Szolnok, 2011. április 14.

Havasi Patrícia Energia Központ. Szolnok, 2011. április 14. Az Új Széchenyi Terv Zöldgazdaság-fejlesztési Programjához kapcsolódó megújuló energiaforrást támogató pályázati lehetőségek Havasi Patrícia Energia Központ Szolnok, 2011. április 14. Zöldgazdaság-fejlesztési

Részletesebben

A megújuló energiahordozók szerepe

A megújuló energiahordozók szerepe Magyar Energia Szimpózium MESZ 2013 Budapest A megújuló energiahordozók szerepe dr Szilágyi Zsombor okl. gázmérnök c. egyetemi docens Az ország energia felhasználása 2008 2009 2010 2011 2012 PJ 1126,4

Részletesebben

A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon. 2009. Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató

A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon. 2009. Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon 2009. Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató Energia Központ Nonprofit Kft. bemutatása Megnevezés : Energia Központ

Részletesebben

Tüzelőanyagok fejlődése

Tüzelőanyagok fejlődése 1 Mivel fűtsünk? 2 Tüzelőanyagok fejlődése Az emberiség nehezen tud megszabadulni attól a megoldástól, hogy valamilyen tüzelőanyag égetésével melegítse a lakhelyét! ősember a barlangban rőzsét tüzel 3

Részletesebben

Miért éppen Apríték? Energetikai önellátás a gyakorlatban

Miért éppen Apríték? Energetikai önellátás a gyakorlatban Miért éppen Apríték? Energetikai önellátás a gyakorlatban A mai kor követelményei Gazdaságosság Energiahatékonyság Károsanyag-kibocsátás csökkentés Megújuló energia-források alkalmazása Helyi erőforrásokra

Részletesebben

Felfuttatható-e a hazai hőszivattyú gyártás?

Felfuttatható-e a hazai hőszivattyú gyártás? Magyar Energetikai Társaság ENERGIA MŰHELY 10. rendezvény 2013. Június 11. Felfuttatható-e a hazai hőszivattyú gyártás? Fodor Zoltán 1 TARTALOM 1. A HŐSZIVATTYÚS TECHNIKA NEMZETKÖZI HELYZETE 2. A FEJLESZTÉS

Részletesebben

HÓDOSI JÓZSEF osztályvezető Pécsi Bányakapitányság. Merre tovább Geotermia?

HÓDOSI JÓZSEF osztályvezető Pécsi Bányakapitányság. Merre tovább Geotermia? HÓDOSI JÓZSEF osztályvezető Pécsi Bányakapitányság Merre tovább Geotermia? Az utóbbi években a primer energiatermelésben végbemenő változások hatására folyamatosan előtérbe kerültek Magyarországon a geotermikus

Részletesebben

Multifunkciós készülékek alkalmazásának hatása az SPF érték, valamint a beruházási költség alakulására III.

Multifunkciós készülékek alkalmazásának hatása az SPF érték, valamint a beruházási költség alakulására III. Multifunkciós készülékek alkalmazásának hatása az SPF érték, valamint a beruházási költség alakulására III. Az Európai Unió klímacsomagjának új Megújuló Energia Irányelvét figyelembe véve egyértelműen

Részletesebben

Földgáztüzelésű abszorpciós hőszivattyú. Gas HP 35A

Földgáztüzelésű abszorpciós hőszivattyú. Gas HP 35A Földgáztüzelésű abszorpciós hőszivattyú Gas HP 35A Maximális energiamegtakarítás és csökkentett CO2-kibocsátás Remeha földgáztüzelésű abszorpciós hőszivattyú A Remeha termékpalettájában már évek óta az

Részletesebben

Szimultán fűtés-hűtés alkalmazása geotermikus hőszivattyúval

Szimultán fűtés-hűtés alkalmazása geotermikus hőszivattyúval Szimultán űtés-űtés alkalmazása geotermikus őszivattyúval Dr. Maiyale Tarek BME, egyetemi docens A Magyar Hőszivattyú Szövetség elnöke maiyale@energia.bme.u (H-1111Budapest, Műegyetem rkp. 3. D. ép. 208.)

Részletesebben

Az enhome komplex energetikai megoldásai. Pénz, de honnan? Zalaegerszeg, 2015 október 1.

Az enhome komplex energetikai megoldásai. Pénz, de honnan? Zalaegerszeg, 2015 október 1. Az enhome komplex energetikai megoldásai Pénz, de honnan? Zalaegerszeg, 2015 október 1. Az energiaszolgáltatás jövőbeli iránya: decentralizált energia (DE) megoldások Hagyományos, központosított energiatermelés

Részletesebben

Geotermikus energiahasznosítás - hőszivattyú

Geotermikus energiahasznosítás - hőszivattyú Geotermikus energiahasznosítás - hőszivattyú Viczai JánosJ egyetemi adjunktus BME Építész Kar Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék Egy kis törtt rténelem Működési elve már m r régóta r ismert,

Részletesebben

Új Széchenyi Terv Zöldgazdaság-fejlesztési Programjához kapcsolódó megújuló energia forrást támogató pályázati lehetőségek az Észak-Alföldi régióban

Új Széchenyi Terv Zöldgazdaság-fejlesztési Programjához kapcsolódó megújuló energia forrást támogató pályázati lehetőségek az Észak-Alföldi régióban Új Széchenyi Terv Zöldgazdaság-fejlesztési Programjához kapcsolódó megújuló energia forrást támogató pályázati lehetőségek az Észak-Alföldi régióban Kiss Balázs Energia Központ Debrecen, 2011. április

Részletesebben

Hőszivattyúk - kompresszor technológiák Január 25. Lurdy Ház

Hőszivattyúk - kompresszor technológiák Január 25. Lurdy Ház Hőszivattyúk - kompresszor technológiák 2017. Január 25. Lurdy Ház Tartalom Hőszivattyú felhasználások Fűtős kompresszor típusok Elérhető kompresszor típusok áttekintése kompresszor hatásfoka Minél kisebb

Részletesebben

A hazai hőszivattyús helyzet, a fejlődési lehetőségek projektpéldákon keresztül. Hazai jogi és gazdasági feltételek.

A hazai hőszivattyús helyzet, a fejlődési lehetőségek projektpéldákon keresztül. Hazai jogi és gazdasági feltételek. A hazai hőszivattyús helyzet, a fejlődési lehetőségek projektpéldákon keresztül. Ádám Béla Magyar Hőszivattyú Szövetség, elnök 2010. december 1. : 1141 Bp., Zsigárd u. 21. : (36-1) 221-1458; Fax :(36-1)

Részletesebben

Épületek energiahatékonyság növelésének tapasztalatai. Matuz Géza Okl. gépészmérnök

Épületek energiahatékonyság növelésének tapasztalatai. Matuz Géza Okl. gépészmérnök Épületek energiahatékonyság növelésének tapasztalatai Matuz Géza Okl. gépészmérnök Mennyi energiát takaríthatunk meg? Kulcsfontosságú lehetőség az épületek energiafelhasználásának csökkentése EU 20-20-20

Részletesebben

Érvek, számítások a hőszivattyús rendszer mellett 1

Érvek, számítások a hőszivattyús rendszer mellett 1 Komlós Ferenc Fodor Zoltán Érvek, számítások a hőszivattyús rendszer mellett 1 A hőszivattyúk alkalmazhatók építmények fűtésére, hűtésére, de akár szellőzésére és használati meleg víz (hmv) előállítására

Részletesebben

ENERGIA Nemcsak jelenünk, de jövőnk is! Energiahatékonyságról mindenkinek

ENERGIA Nemcsak jelenünk, de jövőnk is! Energiahatékonyságról mindenkinek ENERGIA Nemcsak jelenünk, de jövőnk is! Energiahatékonyságról mindenkinek Dr. Boross Norbert Kommunikációs igazgató ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport Miért van szükség az energiahatékonyságra? Minden változáshoz,

Részletesebben

Energia Műhely 3. A hazai napkollektoros szakma jelene és jövője. Körkép a megújuló energiák alkalmazásáról. Varga Pál elnök

Energia Műhely 3. A hazai napkollektoros szakma jelene és jövője. Körkép a megújuló energiák alkalmazásáról. Varga Pál elnök Energia Műhely 3. Körkép a megújuló energiák alkalmazásáról A hazai napkollektoros szakma jelene és jövője Magyar Épületgépészek Napenergia Szövetsége Varga Pál elnök Az Európai napkollektoros piac benne

Részletesebben

Előadás (2009. szeptember 30., 16:30--16:50): HŐSZIVATTYÚS RENDSZEREK. Heller László születésének centenáriumára. Könyvismertetés.

Előadás (2009. szeptember 30., 16:30--16:50): HŐSZIVATTYÚS RENDSZEREK. Heller László születésének centenáriumára. Könyvismertetés. ENERGOexpo 2009 VII. Nemzetközi Energetikai Szakkiállítás és Konferencia 2009. 09. 29 10. 01. Kölcsey Konferencia Központ Debrecen, Hunyadi u. 1-3. Szervező: V-Trade Kiállítások Kft., ETE, MEE, MTESZ Előadás

Részletesebben

A kép forrása: OCHSNER cég

A kép forrása: OCHSNER cég GONDOLATOK A BIOMASSZA ÉS A HŐSZIVATTY SZIVATTYÚS S RENDSZER KAPCSOLATÁRÓL Előadó: Komlós Ferenc épületgépészeti vezető tervező A kép forrása: OCHSNER cég Mottó: Ha azt kérdezik, hogy nem késtünk-e el,

Részletesebben

Szilárdtüzelésű kazánok puffertárolóinak méretezése

Szilárdtüzelésű kazánok puffertárolóinak méretezése Buderus Tervezői Akadémia 2010 Szilárdtüzelésű kazánok puffertárolóinak méretezése 1. számú fólia Szilárdtüzelésű kazánok a múlt Nyílt, gravitációs fűtési rendszer villanybojlerrel. Aztán jött a gázprogram,

Részletesebben

A napkollektoros hőtermelés jelenlegi helyzete és lehetőségei Magyarországon

A napkollektoros hőtermelés jelenlegi helyzete és lehetőségei Magyarországon A napkollektoros hőtermelés jelenlegi helyzete és lehetőségei Magyarországon 2012. Újabb lehetőség a felzárkózásra? Varga Pál elnök, MÉGNAP 2013. Újabb elszalasztott lehetőség I. Napenergia konferencia

Részletesebben

VAPORLINE HőSZIVATTYÚK

VAPORLINE HőSZIVATTYÚK VAPORLINE HőSZIVATTYÚK Honlap: www. geowatt.hu; email: geowatt@geowatt.hu Copyright, 1996 Dale Carnegie & Associates, Inc. A MAGYAR HőSZIVATTYÚ FEJLESZTÉS! A Speciálisan hőszivattyús alkalmazásokhoz fejlesztett

Részletesebben

Emissziócsökkentés és az elektromos közlekedés jelentősége. 2014 október 7. Energetikai Körkép Konferencia

Emissziócsökkentés és az elektromos közlekedés jelentősége. 2014 október 7. Energetikai Körkép Konferencia Emissziócsökkentés és az elektromos közlekedés jelentősége 2014 október 7. Energetikai Körkép Konferencia Magamról Amim van Amit már próbáltam 194 g/km?? g/km Forrás: Saját fotók; www.taxielectric.nl 2

Részletesebben

GEO.POWER nemzeti szintű akcióterv ismertetése, javaslatok a 2014-2020-as programozási időszakra

GEO.POWER nemzeti szintű akcióterv ismertetése, javaslatok a 2014-2020-as programozási időszakra GEO.POWER nemzeti szintű akcióterv ismertetése, javaslatok a 2014-2020-as programozási időszakra Dibáczi Zita Osztályvezető Helyi Fórum Nyíregyháza, 2012. december 10. 1 EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND

Részletesebben

Vállalati szintű energia audit. dr. Balikó Sándor energiagazdálkodási szakértő

Vállalati szintű energia audit. dr. Balikó Sándor energiagazdálkodási szakértő Vállalati szintű energia audit dr. Balikó Sándor energiagazdálkodási szakértő Audit=összehasonlítás, értékelés (kategóriába sorolás) Vállalatok közötti (fajlagosok alapján) Technológiai paraméterek (pl.

Részletesebben

HKVSZ Konferencia. Kompakt méretű ipari hőszivattyúk ammónia hűtőközeggel Előadó: Tasnádi Gábor gabor.tasnadi@qplan.hu

HKVSZ Konferencia. Kompakt méretű ipari hőszivattyúk ammónia hűtőközeggel Előadó: Tasnádi Gábor gabor.tasnadi@qplan.hu HKVSZ Konferencia Kompakt méretű ipari hőszivattyúk ammónia hűtőközeggel Előadó: Tasnádi Gábor gabor.tasnadi@qplan.hu 1. A hűtőgép, mint hőszivattyú? 2. Paraméterek a hőszivattyúk üzemének jellemzésére

Részletesebben

Tervezzük együtt a jövőt!

Tervezzük együtt a jövőt! Tervezzük együtt a jövőt! gondolkodj globálisan - cselekedj lokálisan CÉLOK jövedelemforrások, munkahelyek biztosítása az egymásra épülő zöld gazdaság hálózati keretein belül, megújuló energiaforrásokra

Részletesebben

Komfortos fürdőzés egész évben

Komfortos fürdőzés egész évben Komfortos fürdőzés egész évben A szabályzott belső légállapot egy fontos tényező különösen a medenceterekben, ahol a magas relatív páratartalom és a kondenzáció előfordulása csökkentheti a felhasználók

Részletesebben

GEOTERMIKUS ENERGIA. Hőszivattyú

GEOTERMIKUS ENERGIA. Hőszivattyú GEOTERMIKUS ENERGIA A geotermikus energia a Föld belső hőjéből származó energia. A Föld belsejében lefelé haladva kilométerenként átlag 30 C-kal emelkedik a hőmérséklet. Magyarországon a geotermikus energiafelhasználás

Részletesebben

kiaknázási lehetőségei This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF.

kiaknázási lehetőségei This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. További megújuló energiák kiaknázási lehetőségei A hőszivattyú működési elve Kompresszió Elpárologtatás Kondenzáció Expanzió A hőszivattyúzás alapjai Hatékony és környezetbarát működés feltétele: Az összes

Részletesebben

Daikin Altherma alacsony vízhőmérsékletű rendszerek. Nagy Roland

Daikin Altherma alacsony vízhőmérsékletű rendszerek. Nagy Roland Daikin Altherma alacsony vízhőmérsékletű rendszerek Nagy Roland Nagy Roland New Daikin Altherma LT Range 2012 2 Piaci trendek Milyen igények lépnek fel a fűtési piacon? Az új épületek egyre alacsonyabb

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ ÖKOGYÜLEKEZETI MOZGALOM. (1146 Budapest, Abonyi u. 21.) EGY HÁZUNK VAN

MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ ÖKOGYÜLEKEZETI MOZGALOM. (1146 Budapest, Abonyi u. 21.) EGY HÁZUNK VAN MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ ÖKOGYÜLEKEZETI MOZGALOM (1146 Budapest, Abonyi u. 21.) EGY HÁZUNK VAN gyakorlati teremtésvédelmi konferencia Debrecen, Megújuló Energiapark: 2016. június 3 4. Előadás: Kertészeti

Részletesebben

FŰTÉSTECHNIKA, NAPENERGIA HASZNOSÍTÁS

FŰTÉSTECHNIKA, NAPENERGIA HASZNOSÍTÁS 6209-11 FŰTÉSTECHNIKA, NAPENERGIA HASZNOSÍTÁS Tartalomjegyzéke Jegyzet a következő szakképesítések tananyaga: 31 582 21 0010 31 02 Központifűtés - és gázhálózat-rendszerszerelő 54 582 06 0010 54 01 Épületgépész

Részletesebben

Danfoss Elektronikus Akadémia. EvoFlat Lakáshőközpont 1

Danfoss Elektronikus Akadémia. EvoFlat Lakáshőközpont 1 EvoFlat lakás-hőközpontok Danfoss Elektronikus Akadémia EvoFlat Lakáshőközpont 1 Tartalom: Alkalmazás, EvoFlat készülékek Szabályozási elvek HMV termelés Az EvoFlat lakáshőközpontok fő egységei Kiegészítő

Részletesebben

Ipari kondenzációs gázkészülék

Ipari kondenzációs gázkészülék Ipari kondenzációs gázkészülék L.H.E.M.M. A L.H.E.M.M. egy beltéri telepítésre szánt kondenzációs hőfejlesztő készülék, mely több, egymástól teljesen független, előszerelt modulból áll. Ez a tervezési

Részletesebben