A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL ÉVI BESZÁMOLÓJÁHOZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL 2007. ÉVI BESZÁMOLÓJÁHOZ"

Átírás

1 A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL 27. ÉVI BESZÁMOLÓJÁHOZ

2 1.1. számú melléklet Lakosságszám a 27. évi statisztika alapján 1.2. számú melléklet Városok és községek népessége 1.3. számú melléklet Népsrség 1.4. számú melléklet Háztartások megoszlása gazdasági aktivitás szerint a régióban 2.1 számú melléklet A régió területe km 2 -ben 2.2. számú melléklet 2.3. számú melléklet Egy f+re jutó GDP és nettó jövedelem regionális különbségei A nyereség szerinti top 5-ba tartozó cégek megoszlása 3.1. számú melléklet Az önkormányzatok típusai 27. évben 3.2. számú melléklet 3.3. számú melléklet Területi államigazgatási szervek a régióban (ágazati bontásban) Területi államigazgatási szervek mködési terület szerint 3.4 számú melléklet Szervezeti egységek típus szerint 3.5. számú melléklet 4. számú melléklet 5. számú melléklet Területi államigazgatási szervek székhely szerinti megoszlása Hivatali forma szerinti megoszlás évben Kistérségek a közép-dunántúli régióban én 6. számú melléklet A közigazgatási hivatalnál iktatott ügyiratok ágazati bontásban 7. számú melléklet Képvisel+-testületi ülés típusok megoszlása években 8. számú melléklet A törvényességi ellen+rzésre beérkezett jegyz+könyvek megoszlása 27. évben 9. számú melléklet A törvényességi ellen+rzési f+osztály összefoglaló adatai évben 1. számú melléklet 11. számú melléklet A késve felterjesztett jegyz+könyvek a középdunántúli régióban 27. évben Kisebbségi önkormányzatok megoszlása nemzetiségenként a közép-dunántúli régióban 27. évben 2

3 12. számú melléklet 13. számú melléklet A törvényességi felügyeleti munka mutatói Az önkormányzati testületek mködését érint+ panaszok, közérdek bejelentések, javaslatok 27. évben 14. számú melléklet Hatósági és felügyeleti ellen+rzések során vizsgált települések 27. évben Az önkormányzatok államigazgatási hatósági ügyekben hozott els+fokú döntéseinek és 15. számú melléklet alakulása A polgármesteri hivatalok, körjegyz+ségek 16. számú melléklet mködését érint+ panaszok, közérdek bejelentések, javaslatok 27. évben A közigazgatási hivatal els+fokú hatósági 17. számú melléklet eljárásainak évi összefoglaló adatai ágazatok szerint 18. számú melléklet évi építés-felügyeleti vizsgálatok összesít+je 19. számú melléklet A kisajátítási eljárások alakulása a közép-dunántúli régióban 2. számú melléklet A közigazgatási hivatal anyakönyvi ügyeinek a közép-dunántúli régióban 21. számú melléklet Külföldi ingatlanszerzés iránti kérelmek megoszlása állampolgárság szerint 22. számú melléklet A közigazgatási hivatal másodfokú döntéseinek évi összefoglaló adatai 23. számú melléklet A közigazgatási hivatal másodfokú döntéseinek eredménye évben 24. számú melléklet 25. számú melléklet 26. számú melléklet 27. számú melléklet A közigazgatási hivatal másodfokú döntéseinek bírósági felülvizsgálata évben A közigazgatási hivatal mködését érint+ panaszok, közérdek bejelentések, javaslatok 27. évben A számítógép-állomány kor szerinti összetétele a közigazgatási hivatalnál (a fogyasztóvédelmi felügyel+ség nélkül) évben Képzés, továbbképzés 28. számú melléklet A központi célel+irányzatból megvalósított képzések 27. évben 29. számú melléklet 3. számú melléklet A ROP képzési program 27. évi adatai Vizsgára felkészít+ tanfolyamok 3

4 31. számú melléklet Közigazgatási és ügykezel+i alapvizsgázók évben 32. számú melléklet A közigazgatási szakvizsgára jelentkez+k megoszlása választott tantárgy szerint évben 33. számú melléklet Anyakönyvi szakvizsgát tettek lét évben 34. számú melléklet Alkotmányos alapismeretek vizsgát tettek lét évben A közigazgatási hivatalban közszolgálati jogviszonyban állók lét és összetétele besorolási osztály szerint 35. számú melléklet (a fogyasztóvédelmi felügyel+ség nélkül) 36. számú melléklet A közigazgatási hivatalban közszolgálati jogviszonyban állók összetétele nemek szerint én 37. számú melléklet A közigazgatási hivatalban közszolgálati jogviszonyban állók összetétele életkor szerint én 38. számú melléklet 39. számú melléklet 4. számú melléklet 41. számú melléklet A közigazgatási hivatal fels+fokú végzettség köztisztvisel+inek szakmai összetétele én A közigazgatási hivatal középfokú végzettség köztisztvisel+inek és ügykezel+inek szakmai összetétele én A közigazgatási hivatalban közszolgálati jogviszonyban állók nyelvvizsgáinak megoszlása fokozat szerint 27. évben A közigazgatási hivatal 27. évi bevételei 42. számú melléklet A közigazgatási hivatal 27. évi kiadásai Személyi juttatások és munkaadókat terhel+ járulékok 43. számú melléklet A régióban 27-ben végzett termékellen+rzések és vizsgálatok adatai A közép-dunántúli régióban végzett 44. számú melléklet termékellen+rzések és vizsgálatok során 27-ben hozott döntések adatai A közép-dunántúli régióban 27-ben végzett 45. számú melléklet termékellen+rzések és vizsgálatok során hozott, közigazgatási eljárásban megtett intézkedések adatai 46. számú melléklet Termékellen+rzések és vizsgálatok 27. évi adatai 47. számú melléklet Hiányosságokat feltárt ellen+rzések / kiszabott bírságok összege 27. évben 48. számú melléklet Döntések a szociális és gyámhivatalban évben 49. számú melléklet A másodfokú döntések eredménye gyámügyben évben 4

5 5. számú melléklet A másodfokú döntések eredménye szociális ügyekben évben 51. számú melléklet A közigazgatási döntések bírósági felülvizsgálata a szociális és gyámhivatalban évben 52. számú melléklet Mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményei évben 53. számú melléklet A szociális és gyámhivatal által végzett hatósági és felügyeleti ellen+rzések évben 54. számú melléklet Gyermekvédelmi intézmények mködési engedélyezéseinek évben 55. számú melléklet Szociális intézmények mködési engedélyezéseinek évben 56. számú melléklet Az állami f+építész 27. évi tevékenységének f+bb adatai 57. számú melléklet 58. számú melléklet 59. számú melléklet 6. számú melléklet 61. számú melléklet 62. számú melléklet A területi államigazgatási szerveknél és az államigazgatási feladatot ellátó más szerveknél iktatott iratok A területi államigazgatási szervek és az államigazgatási feladatot ellátó más szervek államigazgatási feladatellátásának jellemz+i A területi államigazgatási szervek és az államigazgatási feladatot ellátó más szervek mködését érint+ panaszok, közérdek bejelentések, Napi ügyfélforgalom nagysága a területi államigazgatási szerveknél Ügyfélfogadással foglalkozó ügyintéz+k leterheltsége a területi államigazgatási szerveknél Ügyfélfogadással foglalkozó ügyintéz+k a területi államigazgatási szerveknél 63. számú melléklet Épületek állapota a területi államigazgatási szerveknél 64. számú melléklet 65. számú melléklet 66. számú melléklet Esélyegyenl+ség érvényesülése a területi államigazgatási szervek ügyfélfogadásában Ügyfélszolgálatok megosztottsága a területi államigazgatási szerveknél A területi államigazgatási szervek mködésének jogszersége 5

6 1.1. számú melléklet Lakosságszám a 27. évi statisztika alapján Megnevezés Fejér Komárom-Esztergom Veszprém Közép-dunántúli régió város község összesen város község összesen város község összesen város község összesen Állandó lakosok Lakónépesség Állandó népesség megoszlása a régióban (26) f< Az állandó lakosság számának megoszlása (27) % % Fejér Megye % % Fejér % Komárom- Esztergom Megye Veszprém Megye % Komárom- Esztergom Veszprém 6

7 1.2. számú melléklet Városi-községi állandó lakosságszám összehasonlítása a 27. évi statisztika alapján város község 1 Fejér Komárom- Esztergom Veszprém Középdunántúli régió Régió népessége a városokban f< Régió Népessége a községekben f< Fejér Komárom Veszprém Régió Fejér Komárom Veszprém Régió

8 1.3. számú melléklet NépsHrHség F</km2 Fejér Megye 97,4 Komárom-Esztergom Megye 142 Veszprém Megye 81,3 NépsHrHség Fejér Megye 6 4 Komárom- Esztergom Megye 2 Veszprém Megye Veszprém Megye Komárom- Esztergom Megye Fejér Megye F</km2 8

9 1.4. számú melléklet Háztartások megoszlása gazdasági aktivitás szerint a régióban alkalmazott nyugdíjas munkanélküli vállalkozó egyéb Háztartások megoszlása gazdasági aktivitás szerint a régióban 1% 8% 3% 51% alkalmazott nyugdíjas munkanélküli vállalkozó 37% egyéb 9

10 2.1. számú melléklet A régió területe km 2 -ben Komárom- Középdunántúli Veszprém Fejér Esztergom régió A Közép-dunántúli régió területi megoszlása % Fejér % Komárom- Esztergom Veszprém % 1

11 2.2. számú melléklet Egy f+re jutó GDP és nettó jövedelem regionális különbségei GDP Nettó jöv. K.M.o Ny.d.t K.d.t D.d.t D.alf É.M.o É.alf Egy f<re jutó GDP és nettó jövedelem regionális különbségei K.M.o. Ny.d.t. K.d.t. D.d.t. D.alf. É.M.o. É.alf GDP Nettó jöv. 11

12 2.3. számú melléklet A nyereség szerinti top 5-ba tartozó cégek megoszlása B.pest 233 Pest 47 Gy<r 31 Vas 1 Zala 5 Fejér 27 Komárom 28 Veszprém 13 Somogy 3 Tolna 2 Baranya 12 Bács 11 Csongrád 14 Békés 4 Hajdú 1 Jász 6 Szabolcs 1 Heves 11 Borsod 18 Nográd A nyereség szerinti top 5-ba tartozó cégek megoszlása B.pest Pest Gy+r Vas Zala Fejér Komárom Veszprém Somogy Tolna Baranya Bács Csongrád Békés Hajdú Jász Szabolcs Heves Borsod Nográd 12

13 A nyereség szerinti top 5-ba tartozó cégek megoszlása Budapest nélkül 5 Pest Gy+r Vas Zala Fejér Komárom Veszprém Somogy Tolna Baranya Bács Csongrád Békés Hajdú Jász Szabolcs Heves Borsod Nográd 13

14 3.1. számú melléklet Az önkormányzatok típusai 27. évben Megnevezés Fejér Komárom- Esztergom Veszprém Középdunántúli régió i i jogú város város nagyközség község összesen Az önkormányzatok típusai 27. évben Fejér Az önkormányzatok típusai 27. évben Komárom-Esztergom 1% 2% 9% 1%1% 13% 14% 4% i 74% i j ogú v áros város nagyközség község 81% i i jogú város város nagyközség község Az önkormányzatok típusai 27. évben Veszprém Az önkormányzatok típusai 27. évben a Közép-dunántúli régióban %% 6% 1% 1%1% 8% 5% 93% i i j ogú v áros város nagyközség község 85% i i jogú város város nagyközség község 14

15 3.2. számú melléklet Területi államigazgatási szervek a régióban (Államigazgatási Kollégium tagjai) (ágazati bontásban) Eü 6 4 FVM 15 9 GKM 5 3 IRM 1 8 KVM 6 6 MEH 3 1 OKM 1 1 ÖTM 9 7 PM 7 3 SZMM 8 4 Összesen 7 46 Területi államigazgatási szervek a régióban (ágazati bontásban) Eü FVM GKM IRM KVM MEH OKM ÖTM PM SZMM 15

16 3.3. számú melléklet Területi államigazgatási, és államigazgatási feladatot ellátó más szervek mhködési terület szerint i 9 27 régiós 1 19 országos 2 5 térségi 4 4 Összesen Területi államigazgatási, és államigazgatási feladatot ellátó más szervek mhködési terület szerint i régiós országos térségi 16

17 3.4. számú melléklet Szervezeti egységek típus szerint* önálló, i önálló, régiós 4 16 nem önálló, központi 7 56 *- hivatalos kimutatás a témában nem készült, ezért a táblázatban szerepl+ adatok a rendelkezésünkre álló információk alapján számolt adatok Szervezeti egységek típus szerint önálló, i önálló, régiós nem önálló, központi 17

18 3.5. számú melléklet Területi államigazgatási, és államigazgatási feladatot ellátó más szervek szervek székhely szerinti megoszlása B.pest 2 8 Sz.fehérv T.bánya 22 9 Veszprém Gy<r 3 2 Esztergom 2 2 Tata 1 Velence 1 Csopak 1 1 Sopron Területi államigazgatási, és államigazgatási feladatot ellátó más szervek szervek székhely szerinti megoszlása B.pest Sz.fehérv. T.bánya Veszprém Gy+r Esztergom Tata Velence Csopak Sopron 18

19 4. számú melléklet Hivatali forma Hivatali forma szerinti megoszlás ben Fejér Komárom- Esztergom Veszprém Közép-dunántúli régió Polgármesteri hivatal Körjegyz<ség Társult képvisel<testület hivatala Hivatali forma szerinti megoszlás évben Polgármesteri hivatal Körjegyz<ség Társult képvisel<testület hivatala Fejér Komárom- Esztergom Veszprém Közép-dunántúli régió 19

20 5. számú melléklet Fejér Kistérségek a Közép-dunántúli régióban én Komárom-Esztergom Veszprém Kistérségek megnevezése A kistérséghez tartozó települések Kistérségek megnevezése A kistérséghez tartozó települések Sorszám Sorszám Sorszám Kistérségek megnevezése A kistérséghez tartozó települések 1. Abai 9 1. Dorogi Ajkai Adonyi 8 2. Esztergomi 9 2. Balatonalmádi Bicskei Kisbéri Balatonfüredi Dunaújvárosi 9 4. Komáromi 9 4. Pápai Enyingi 9 5. Oroszlányi 6 5. Sümegi Ercsi 6 6. Tatai 1 6. Tapolcai Gárdonyi 9 7. Tatabányai 1 7. Várpalotai 7 8. Móri Veszprémi 2 9. Sárbogárdi 1 9. Zirci Székesfehérvári 18 Összesen: 18 Összesen: 76 Összesen: 217 2

21 6. számú melléklet A közigazgatási hivatalnál 26. évben iktatott ügyiratok ágazati bontásban Megnevezés Fejér Komárom-Esztergom Veszprém Közép-dunántúli régió összesen Ágazati bethjel Ágazat megnevezése F<szám Alszám Összesen F<szám Alszám Összesen F<szám Alszám Összesen F<szám Alszám Összesen A Pénzügy C Szociális ügyek E Építési-városfejlesztési ügyek F Közlekedés G Vízügy-vízgazdálkodás H Általános igazgatás J Gyámügyek K Iparügyek L Kereskedelem M Mez+gazdasági és élelmezésügyek N Munkaügyek P Mvel+dés- és oktatásügy R Sportügyek S Személyzeti ügyek U Titkársági, szervezési, gazdasági ügyek (bels+ igazgatási ügyek) V Törvényességi ellen+rzési ügyek Összesen

22 A közigazgatási hivatalnál 27. évben iktatott ügyiratok ágazati bontásban Megnevezés Fejér Komárom-Esztergom Veszprém Közép-dunántúli régió Ágazati bethjel Ágazat megnevezése F<szám Alszám Összesen F<szám Alszám Összesen F<szám Alszám Összesen F<szám Alszám Összesen A Pénzügy C Szociális ügyek E Építési-városfejlesztési ügyek F Közlekedés G Vízügy-vízgazdálkodás H Általános igazgatás J Gyámügyek K Iparügyek L Kereskedelem M Mez+gazdasági és élelmezésügyek N Munkaügyek P Mvel+dés- és oktatásügy R Sportügyek S Személyzeti ügyek U Titkársági, szervezési, gazdasági ügyek (bels+ igazgatási ügyek) V Törvényességi ellen+rzési ügyek Összesen

23 A közigazgatási hivatalnál évben iktatott ügyiratok Fejér Komárom-Esztergom Veszprém 5 - f<szám alszám f<szám alszám

24 7. számú melléklet Megnevezés Fejér Komárom-Esztergom Veszprém A Közép-dunántúli régióban összesen Képvisel+-testületi ülés típusok megoszlása években Év Nyilvános ülés Zárt ülés Együttes ülés Közmeghallgatás Összes testületi ülés Nyilvános ülés Zárt ülés Együttes ülés Közmeghallgatás Fejér Komárom- Esztergom Veszprém

25 8. számú melléklet A törvényességi ellen<rzésre beérkezett jegyz<könyvek megoszlása 27. évben Megnevezés Fejér Komárom- Esztergom Veszprém Középdunántúli régió Képvisel+testület Bizottság Kisebbség Egyéb Összesen A törvényességi ellen<rzésre beérkezett jegyz<könyvek megoszlása 27. évben Képvisel<-testület Bizottság Kisebbség Egyéb 1 Fejér Komárom- Esztergom Veszprém Középdunántúli régió

26 9. számú melléklet A törvényességi ellen<rzési f<osztály összefoglaló adatai évben Komárom- Közép-dunántúli Fejér Veszprém Megnevezés Esztergom régió Jegyz<könyvek Rendeletek Rendeletekre tett észrevételek írásban Rendeletekre tett észrevételek szóban Rendeletekre tett észrevételek összesen Határozatok Határozatokra tett észrevételek írásban Határozatokra tett észrevételek szóban Határozatokra tett észrevételek összesen MHködésre, mulasztásra tett észrevételek írásban MHködésre, mulasztásra tett észrevételek szóban MHködésre, mulasztásra tett észrevételek összesen Bírósági keresetek Alkotmánybírósági indítványok

27 A felterjesztett jegyz<könyvek évben Fejér Komárom-Esztergom Veszprém A rendeletek számának alakulása évben számú melléklet - Fejér Komárom-Esztergom Veszprém A késve felterjesztett jegyz<könyvek a.. régióban

28 A határozatok számának alakulása évben Fejér Komárom-Esztergom Veszprém A kifogásolt rendeletek számának alakulása évben szóbeli észrevételek írásbeli észrevételek Fejér Komárom-Esztergom Veszprém 28

29 A kifogásolt határozatok számának alakulása évben Fejér évben Komárom-Esztergom Veszprém szóbeli észrevételek írásbeli észrevételek MHködésre, mulasztásra tett észrevételek évben szóbeli észrevételek írásbeli észrevételek Fejér Komárom- Esztergom Veszprém 29

30 1. számú melléklet A késve felterjesztett jegyz<könyvek a Közép-dunántúli régióban 27. évben A késve felterjesztett jegyz<könyvek 27. évben Megnevezés Fejér Komárom- Esztergom Veszprém Középdunántúli régió összesen 15 napon belül érkezett nap között érkezett nap között érkezett napon túl érkezett Összesen A késve felterjesztett jegyz<könyvek a Közép-dunántúli régióban 27. évben 3-6 nap között érkezett 23% 6 napon túl érkezett 1% 15 napon belül érkezett 22% 15-3 nap között érkezett 45% 3

31 A késve felterjesztett jegyz<könyvek Fejér megyében 27. évben 3-6 nap között érkezett 15% 6 napon túl érkezett 5% 15 napon belül érkezett 29% 15-3 nap között érkezett 51% A késve felterjesztett jegyz<könyvek Komárom-Esztergom megyében 27. évben 6 napon túl érkezett 26% 15 napon belül érkezett 17% 3-6 nap között érkezett 3% 15-3 nap között érkezett 27% A késve felterjesztett jegyz<könyvek Veszprém megyében 27. évben 3-6 nap között érkezett 25% 6 napon túl érkezett 7% 15 napon belül érkezett 2% 15-3 nap között érkezett 48% 31

32 11. számú melléklet Kisebbségi önkormányzatok megoszlása nemzetiségenként a Közép-dunántúli régióban 27. évben Megnevezés Fejér Fejér Veszprém Középdunántúli régió bolgár 1 1 cigány görög horvát 3 3 lengyel német örmény román ruszin szerb 3 3 szlovák szlovén 1 1 ukrán Összesen Kisebbségi önkormányzatok megoszlása nemzetiségenként a Közép-dunántúli régióban 27. évben örmény román szerb 2% ruszin % 2% 2% szlovák 6% szlovén ukrán bolgár 1% 2% 1% cigány 34% német 43% görög lengyel horvát 2% 2% 3% 32

33 12. számú melléklet A törvényességi felügyeleti munka mutatói Fejér Döntéshozó Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács Fejér Megyei Területfejlesztési Tanács Ülések Határozatok Felügyeleti intézkedések Dunaújvárosi Kistérségi Fejlesztési Tanács Összesen Velencei-tó Vértes Térségi Fejlesztési Tanács Komárom-Esztergom Döntéshozó Ülések Határozatok Felügyeleti intézkedések Megyei Területfejlesztési Tanács Kistérségi Fejlesztési Tanács Összesen Veszprém Döntéshozó Ülések Határozatok Felügyeleti intézkedések Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanács Kistérségi Fejlesztési Tanács Összesen as f+út térségi Fejlesztési Tanács

34 A törvényességi felügyeleti munkában az ülések évben Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács Megyei Területfejlesztési Tanács Kistérségi Fejlesztési Tanács Fejér Komárom-Esztergom Veszprém A törvényességi felügyeleti munkában a határozatok évben Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács Megyei Területfejlesztési Tanács Kistérségi Fejlesztési Tanács Fejér Komárom-Esztergom Veszprém 34

35 13. számú melléklet Az önkormányzati testületek mhködését érint< panaszok, közérdekh bejelentések, javaslatok 27. évben A bejelentés típusa Panaszok KözérdekH bejelentések KözérdekH javaslatok Megnevezés Fejér Komárom- Esztergom Veszprém Középdunántúli régió Fejér Komárom- Esztergom Veszprém Középdunántúli régió Fejér Komárom- Esztergom Veszprém Középdunántúli régió 1. Beadványozó Állampolgár Települési képvisel Polgármester Jegyz Társadalmi szerv Egyház Egyéb Összesen Problémakör Jogi szabályozás hiánya/ellentmondása Helyi szabályozás hiánya, törvénysért+ volta Jogszabályok helytelen alkalmazása Elintézés módja Megkeresett szerv saját hatáskörben Hatósági jogorvoslati eljárásban 1 1 Közigazgatási bírói út Törvényességi észrevétellel ÁSZ ellen+rzés Polgári peres úton Fegyelmi/szabálysértési/ büntet+eljárás útján Egyéb módon Elintézés határideje Határid+n belül Határid+ túllépésével

36 Az önkormányzati testületek mhködését érint< panaszok, közérdekh bejelentések és javaslatok a Közép-dunántúli régióban a beadványozó szerint 27. évben KözérdekH javaslatok KözérdekH bejelentések Panaszok Állampolgár Települési képvisel< Polgármester Jegyz< Társadalmi szerv Egyház Egyéb

37 14. számú melléklet Hatósági és felügyeleti ellen<rzések során vizsgált polgármesteri hivatalok és körjegyz<ségek 27. évben Megnevezés Fejér Komárom- Esztergom Veszprém Középdunántúli régió Adóügy Építésügy Ipar és kereskedelem Anyakönyv Közoktatás 3 3 Személyi adat és lakcím Okmányirodák Szabálysértés Egyéb 3 3 Összesen Hatósági és felügyeleti ellen<rzések során vizsgált polgármesteri hivatalok és körjegyz<ségek 27. évben Fejér Komárom- Esztergom Veszprém 2 Adóügy Építésügy Ipar és kereskedelem Anyakönyv Közoktatás Személyi adat és lakcím Okmányirodák Szabálysértés Egyéb

38 15. számú melléklet AZ ÖNKORMÁNYZATOK ÁLLAMIGAZGATÁSI HATÓSÁGI ÜGYEKBEN HOZOTT ELSSFOKÚ DÖNTÉSEINEK SZÁMA ÉS ALAKULÁSA Fejér A Pénzügyek B Egészségügyi igazgatás C Szociális igazgatás E Környezetvédelmi, építésügyi, területfejlesztési és kommunális igazgatás F Közlekedés és hírközlési igazgatás G Vízügyi igazgatás H Önkormányzati és területfejlesztési; igazságügyi és rendészeti igazgatás I Lakásügyek J Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás K Ipari igazgatás L Ágazat Kereskedelmi igazgatás, idegenforgalom Államigazgatási hatósági ügyekben hozott döntések Államigazgatási hatósági ügyekben hozott, megtámadott döntések Módosított vagy visszavont els<fokú döntések Helybenhagyta Az els<fokú döntések elleni jogorvoslatok Egyéb döntést hozott Helybenhagyta Egyéb döntést hozott Elutasította a keresetet a közigazgatási hivatal a dekoncentrált szerv a bíróság Egyéb döntést hozott M Földmvelésügy, állat- és növényegészségügyi igazgatás N U Munkaügyi igazgatás, munkavédelem Önkormányzati és általános igazgatási ügyek P Közoktatási és mvel+désügyi igazgatás R Sportügyek X Honvédelmi, katasztrófavédelmi igazgatás, fegyveres biztonsági rség Mindösszesen:

39 AZ ÖNKORMÁNYZATOK ÁLLAMIGAZGATÁSI HATÓSÁGI ÜGYEKBEN HOZOTT ELSSFOKÚ DÖNTÉSEINEK SZÁMA ÉS ALAKULÁSA Komárom-Esztergom A Pénzügyek B Egészségügyi igazgatás C Szociális igazgatás E Környezetvédelmi, építésügyi, területfejlesztési és kommunális igazgatás F Közlekedés és hírközlési igazgatás G Vízügyi igazgatás 7 18 H Önkormányzati és területfejlesztési; igazságügyi és rendészeti igazgatás I Lakásügyek J Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás K Ipari igazgatás L M N U Ágazat Kereskedelmi igazgatás, idegenforgalom Földmvelésügy, állat- és növényegészségügyi igazgatás Munkaügyi igazgatás, munkavédelem Önkormányzati és általános igazgatási ügyek Államigazgatási hatósági ügyekben hozott döntések Államigazgatási hatósági ügyekben hozott, megtámadott döntések Módosított vagy visszavont els<fokú döntések Helybenhagyta Az els<fokú döntések elleni jogorvoslatok Egyéb döntést hozott Helybenhagyta Egyéb döntést hozott Elutasította a keresetet a közigazgatási hivatal a dekoncentrált szerv a bíróság Egyéb döntést hozott P Közoktatási és mvel+désügyi igazgatás R Sportügyek 2 1 X Honvédelmi, katasztrófavédelmi igazgatás, fegyveres biztonsági 6 6 +rség Mindösszesen:

40 AZ ÖNKORMÁNYZATOK ÁLLAMIGAZGATÁSI HATÓSÁGI ÜGYEKBEN HOZOTT ELSSFOKÚ DÖNTÉSEINEK SZÁMA ÉS ALAKULÁSA Veszprém Az els<fokú döntések elleni jogorvoslatok Ágazat Államigazgatási hatósági ügyekben hozott döntések Államigazgatási hatósági ügyekben hozott, megtámadott döntések Módosított vagy visszavont els<fokú döntések Helybenhagyta Egyéb döntést hozott Helybenhagyta Egyéb döntést hozott Elutasította a keresetet a közigazgatási hivatal a dekoncentrált szerv a bíróság Egyéb döntést hozott A Pénzügyek B Egészségügyi igazgatás C Szociális igazgatás E Környezetvédelmi, építésügyi, területfejlesztési és kommunális igazgatás F Közlekedés és hírközlési igazgatás G Vízügyi igazgatás H Önkormányzati és területfejlesztési; igazságügyi és rendészeti igazgatás I Lakásügyek J Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás K Ipari igazgatás L Kereskedelmi igazgatás, idegenforgalom M Földmvelésügy, állat- és növényegészségügyi igazgatás N U Munkaügyi igazgatás, munkavédelem Önkormányzati és általános igazgatási ügyek P Közoktatási és mvel+désügyi igazgatás R Sportügyek 7 2 X Honvédelmi, katasztrófavédelmi igazgatás, fegyveres biztonsági rség Mindösszesen:

41 AZ ÖNKORMÁNYZATOK ÁLLAMIGAZGATÁSI HATÓSÁGI ÜGYEKBEN HOZOTT ELSSFOKÚ DÖNTÉSEINEK SZÁMA ÉS ALAKULÁSA Közép-dunántúli régió Az els<fokú döntések elleni jogorvoslatok Ágazat Államigazgatási hatósági ügyekben hozott döntések Államigazgatási hatósági ügyekben hozott, megtámadott döntések Módosított vagy visszavont els<fokú döntések Helybenhagyta Egyéb döntést hozott Helybenhagyta Egyéb döntést hozott Elutasította a keresetet a közigazgatási hivatal a dekoncentrált szerv a bíróság Egyéb döntést hozott A Pénzügyek B Egészségügyi igazgatás C Szociális igazgatás E Környezetvédelmi, építésügyi, területfejlesztési és kommunális igazgatás F Közlekedés és hírközlési igazgatás G Vízügyi igazgatás H Önkormányzati és területfejlesztési; igazságügyi és rendészeti igazgatás I Lakásügyek J Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás K Ipari igazgatás L Kereskedelmi igazgatás, idegenforgalom M Földmvelésügy, állat- és növényegészségügyi igazgatás N U Munkaügyi igazgatás, munkavédelem Önkormányzati és általános igazgatási ügyek P Közoktatási és mvel+désügyi igazgatás R Sportügyek 9 3 X Honvédelmi, katasztrófavédelmi igazgatás, fegyveres biztonsági rség Mindösszesen:

KD. Regionális Fejlesztési Ügynökség 8000. Székesfehérvár, Rákóczi u. 25. E L İ T E R J E S Z T É S

KD. Regionális Fejlesztési Ügynökség 8000. Székesfehérvár, Rákóczi u. 25. E L İ T E R J E S Z T É S KD. Regionális Fejlesztési Ügynökség 8000. Székesfehérvár, Rákóczi u. 25. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. május 28-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Közép-Dunántúli régió

Részletesebben

366/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet a közigazgatási hivatalokat érint egyes kormányrendeletek módosításáról

366/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet a közigazgatási hivatalokat érint egyes kormányrendeletek módosításáról 366/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet a közigazgatási hivatalokat érint egyes kormányrendeletek módosításáról A Kormány az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében,

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képvisel -testületének 9/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képvisel -testületének 9/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képvisel -testületének 9/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képvisel -testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Előterjesztés. Kunágota Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Almáskamarás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete,

Előterjesztés. Kunágota Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Almáskamarás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Előterjesztés Kunágota Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Almáskamarás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, 2014. április hónapban tartandó együttes ülésére Tárgy: Beszámoló a Kunágotai Közös

Részletesebben

Csabrendek, Hosztót, Szentimrefalva, Veszprémgalsa és Zalaszegvár körj.

Csabrendek, Hosztót, Szentimrefalva, Veszprémgalsa és Zalaszegvár körj. 32 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal 2009. évi ellenőrzési terve I. Önkormányzatok ellenőrzése Komplex felügyeleti vizsgálatok: Sorszám Település 1. Balatonakali 2009. március 2. Pátka

Részletesebben

Ügyfélelégedettség-mérés az egyenlõ bánásmód referensi ügyfélszolgálatokon 2009. október 1. - 2013. június 30.

Ügyfélelégedettség-mérés az egyenlõ bánásmód referensi ügyfélszolgálatokon 2009. október 1. - 2013. június 30. TÁMOP-5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése Ügyfélelégedettség-mérés az egyenlõ bánásmód referensi ügyfélszolgálatokon 2009. október 1.

Részletesebben

Szám: 04/367-1/2006. Helyi Önkormányzat Jegyzője/Körjegyzője. Székhelyén. Tisztelt Jegyző/Körjegyző Asszony/Úr!

Szám: 04/367-1/2006. Helyi Önkormányzat Jegyzője/Körjegyzője. Székhelyén. Tisztelt Jegyző/Körjegyző Asszony/Úr! Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal Vezetője 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. Tel: 22/316-321 Fax: 22/310-391 e-mail: kozigazgatasi.hivatal@fejer.b-m.hu Szám: 04/367-1/2006. Helyi Önkormányzat Jegyzője/Körjegyzője

Részletesebben

Kompetencia mátrix. 3. sz. melléklet. Alsózsolca szervezeti egység. Jog és kötelezettség. A szervezet feladatai. Műszaki, kommunális csoport

Kompetencia mátrix. 3. sz. melléklet. Alsózsolca szervezeti egység. Jog és kötelezettség. A szervezet feladatai. Műszaki, kommunális csoport Alsózsolca szervezeti egység A szervezet feladatai Kompetencia mátri Jog és kötelezettség 3. sz. melléklet Megjegyzés Képviselő testület Helyi kisebbségi önkormányzat testülete Ügyrendi biztosság Pénzügyi

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal 2008. évi ellenőrzési terve. I. Önkormányzatok ellenőrzése. Komplex felügyeleti vizsgálatok:

A Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal 2008. évi ellenőrzési terve. I. Önkormányzatok ellenőrzése. Komplex felügyeleti vizsgálatok: 33 A Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal 2008. évi ellenőrzési terve I. Önkormányzatok ellenőrzése Komplex felügyeleti vizsgálatok: Sorszám Település 1. Héreg, Vértestolna körjegyzőség 2008.

Részletesebben

2011.Vez.III.A.1/2. Ügyelosztási rend

2011.Vez.III.A.1/2. Ügyelosztási rend 2011.Vez.III.A.1/2. Ügyelosztási rend 2012. április 2-től Szervezeti egység megnevezése Közigazgatási Kollégium bírói tanács száma Bíró neve Tárgyalt ügyek jellege 1.K. Dr. Garáné dr. Horváth Diána a)

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

I. Tájékoztató a költségvetési rendelet közgyűlési döntést nem igénylő módosításairól

I. Tájékoztató a költségvetési rendelet közgyűlési döntést nem igénylő módosításairól Tisztelt Közgyűlés! A 2004. évi központi támogatásokról beérkező értesítések, a Polgármesteri Hivatal kezelésében levő, központi gazdálkodás körébe tartozó előirányzatok átcsoportosításai, valamint a költségvetési

Részletesebben

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat ezer Ft ezer Ft 1. számú melléklet % 1 Személyi juttatások

Részletesebben

12. Önkormányzati rendszer, szociális feladatok

12. Önkormányzati rendszer, szociális feladatok 12. Önkormányzati rendszer, szociális feladatok 2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól Önkormányzat: a helyi önkormányzás testülete és szervezete, feladat- és hatáskörébe tartozó

Részletesebben

A 12/2007. (VI.15.) rendelet 1-10. számú mellékletei KIMUTATÁS. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról

A 12/2007. (VI.15.) rendelet 1-10. számú mellékletei KIMUTATÁS. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról A 12/2007. (VI.15.) rendelet 1-10. számú mellékletei 1. sz. melléklet (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer forintban

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2011. február 24. 6. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 6/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 7/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet A Baranya Megyei

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

Egységes rovat azonosító kódok

Egységes rovat azonosító kódok 2. függelék Egységes Rovat Azonosító kódok Az Áhsz. 16. számú mellékletében közzétett Egységes Számlatükör főkönyvi számláinak és az NGM Tájékoztatóban közzétett 2013. évi intézményi költségvetés összeállítására

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG STATISZTIKAI ZSEBKÖNYVE

AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG STATISZTIKAI ZSEBKÖNYVE 8 AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG STATISZTIKAI ZSEBKÖNYVE 2008 Kiadja az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Budapest, XIII. Visegrádi u. 49. Postacím: 1392 Bp. Pf. 251. Telefon: 270-8000;

Részletesebben

Átadásra került informatikai eszközök megyei bontásban. 1. ütem 2. ütem. KLIK Szakszolgálati Intézmény megnevezése

Átadásra került informatikai eszközök megyei bontásban. 1. ütem 2. ütem. KLIK Szakszolgálati Intézmény megnevezése A TÁMOP-3.4.2.B Sajátos nevelési igényű gyermekek integrációja (ok fejlesztése) kiemelt projekt keretében beszerzett és a pedagógiai szakszolgálatok számára átadott informatikai eszközök Átadásra került

Részletesebben

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés %

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Piliscsév Község Önkormányzata I/1.számú melléklet Mérleg 2015.06.30. Bevételek Kiadások eft Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Intézm. működési bev. 8 778 15 853 12 223

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 03 0202 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

A Pénzügyi Békéltető Testület első 100 napjának eredményei

A Pénzügyi Békéltető Testület első 100 napjának eredményei A Pénzügyi Békéltető Testület első 100 napjának eredményei A korábbi (2011. július 1-jét) megelőző helyzet Kettősség: 1. A kamarák mellett működő békéltető testületek jellemzői - jó szándék - speciális

Részletesebben

Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek

Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek - 2 - Szám Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés - 3 - 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások 01 Törvény

Részletesebben

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. A költségvetés bevételei és kiadásai K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 9/2010. (IX.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító, 3/2010.(II.19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:

Részletesebben

VÁM-ÉS PÉNZÜGYİRSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS PARANCSNOKSÁGA

VÁM-ÉS PÉNZÜGYİRSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS PARANCSNOKSÁGA VÁM-ÉS PÉNZÜGYİRSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS PARANCSNOKSÁGA A Regionális Parancsnokság A Közép-dunántúli Regionális Parancsnokság hatósági jogkörrel rendelkezı középfokú szervk: A VPKDRP szervezeti ábrája

Részletesebben

DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 214. ÉVI BESZÁMOLÓ DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Önkormányzat: DOZMAT KSH Kód: 1 8 1 6 1 5 1 Törzsszám: 4 2 3 7 7 1 Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal 9791 Torony, Rohonczi u. 6. Tel.: 54-521 Pénzügyi

Részletesebben

Felcsút Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése Kiadások (E Ft)

Felcsút Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése Kiadások (E Ft) Felcsút Községi Önkormányzat 214. évi költségvetése Kiadások (E Ft) 2. függelék FELCSÚTű KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATű ŰűVATAL EL űrányzataű kötelez önként vállalt állami (államigazg atási) ÖSSZESEN Törvény szerinti

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. 2005. évi eredeti előirányzat

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. 2005. évi eredeti előirányzat 1. sz. melléklet (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer forintban Előirányzat száma Előirányzat megnevezése 2005. évi

Részletesebben

1. számú melléklet az 1/2008.(III. 4). költségvetési rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetési mérlege

1. számú melléklet az 1/2008.(III. 4). költségvetési rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetési mérlege 1 1. számú melléklet az 1/2008.(III. 4). költségvetési rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetési mérlege Önkormányzat 2008/2007. 2008. évi Sor. Megnevezés Eredeti el irányzata

Részletesebben

50. Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.)

50. Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.) Vecsés Város Önkormányzat 2007. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása Megnevezés Érvényes Módosítás Módosított I.sz.melléklet I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

Országos Rendőrfőkapitányság

Országos Rendőrfőkapitányság Országos Rendőrfőkapitányság Határrendészeti Helyzetkép 215.VII. Magyar III./ 1. Határrendészeti szakterület intézkedéseinek összetétele III./ 2. Illegális migrációhoz kapcsolódó cselekmények III./ 3.

Részletesebben

16. sz. melléklet C Í M R E N D I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Cím száma neve Alcím száma neve gazdálkodási jogköre: teljes önállóan gazdálkodó részben

16. sz. melléklet C Í M R E N D I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Cím száma neve Alcím száma neve gazdálkodási jogköre: teljes önállóan gazdálkodó részben 16. sz. melléklet C Í M R E N D I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Cím Alcím gazdálkodási jogköre: teljes önállóan gazdálkodó részben önállóan gazdálkodó 1. Megyei Önkormányzat Hivatala 1.1. Közgyűlés és bizottságai

Részletesebben

Veszprém megye. Balatonalmádi járás. Honlap: http://nemzetiegyseg.com/balatonalmadij.html Adatbázis: http://nemzetiegyseg.com/balatonalmadij.

Veszprém megye. Balatonalmádi járás. Honlap: http://nemzetiegyseg.com/balatonalmadij.html Adatbázis: http://nemzetiegyseg.com/balatonalmadij. Veszprém megye Balatonalmádi járás Honlap: http://nemzetiegyseg.com/balatonalmadij.html Adatbázis: http://nemzetiegyseg.com/balatonalmadij.xls Honlap: http://www.hiszi-map.hu/catalog/displayimage.php?pid=1645&fullsize=1

Részletesebben

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. Előirányzat megnevezése

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. Előirányzat megnevezése 1. sz. melléklet (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer forintban Előirányzat száma Előirányzat megnevezése 2005. évi

Részletesebben

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. Előirányzat megnevezése

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. Előirányzat megnevezése 1. sz. melléklet (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról Előirányzat száma Előirányzat megnevezése 2005. évi eredeti előirányzat adatok

Részletesebben

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról 1. sz. melléklet (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról Előirányzat száma Előirányzat megnevezése 2005. évi eredeti előirányzat adatok

Részletesebben

módosított Előirányzat megnevezése eredeti

módosított Előirányzat megnevezése eredeti 8/2006. (VI.20.) rendelet 1. sz. melléklete (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer forintban 2006. évi 2006. évi Elő-

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv: 02 0200...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2012. évi őszi érettségi vizsgákról

BESZÁMOLÓ a 2012. évi őszi érettségi vizsgákról KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL OKTATÁSI F OSZTÁLY BESZÁMOLÓ a 2012. évi őszi érettségi vizsgákról A 2012. évi őszi vizsgaidőszakban a 100/1997. (VI. 13.) kormányrendelet 11. (4) bekezdésben foglaltak

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 6. számú melléklet Az önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 38.. (1) bekezdése értelmében: "A képviselőtestület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri

Részletesebben

33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet

33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet Hatályos:2011.01.01-33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérl szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelölésérl, valamint

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324809 1091 03 02/01 264967 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012......

Részletesebben

Országos Rendőrfőkapitányság

Országos Rendőrfőkapitányság Országos Rendőrfőkapitányság Határrendészeti Helyzetkép 215.VIII. Magyar III./ 1. Határrendészeti szakterület intézkedéseinek összetétele III./ 2. Illegális migrációhoz kapcsolódó cselekmények III./ 3.

Részletesebben

255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet. az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról. A rendelet hatálya. Általános rendelkezések

255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet. az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról. A rendelet hatálya. Általános rendelkezések Hatályos:2011.01.01-255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról A Kormány az épített környezet alakításáról és védelmérl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 327361 1091 02 02/02 17530 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012...... a beszámoló elkészítéséért

Részletesebben

1. számú melléklet KIMUTATÁS Tiszaroff Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer ft-ban %-a 65 796 88,9 Eredeti előirányzat 49 180 Módosított előirányzat 73 987

Részletesebben

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Budapest XV. ker. Önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK eft-ban Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 16 16,25 szakmai 13,75 -technikai 12,75

Részletesebben

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzata és teljesítése 2009. évben

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzata és teljesítése 2009. évben Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok a és teljesítése 2009. évben Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelezı illetménypótlékok Egyéb feltételtıl függı pótlékok

Részletesebben

El z b l: - Kisebbségi önkormányzatok 1 527 1 527

El z b l: - Kisebbségi önkormányzatok 1 527 1 527 1. számú melléklet a 9/2008.(VI. 25. ) önkormányzati rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2008. évi módosított költségvetési mérlege 1000 Ft-ban Sor. Megnevezés 2008.évi Pótel irányzat Módosított

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben ek forrásonkénti alakulása 2011. évben I. Működési bevételek 2011. eredeti 2011 Módosított 1. sz. melléklet 2011. teljesítés Saját bevételek összesen: 145 480 189 405 209 696 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalva) Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 8. (5) bekezdésében

Részletesebben

Címrend. Előirányzatcsoport. Kiemelt előirányzat

Címrend. Előirányzatcsoport. Kiemelt előirányzat Címrend 1. számú melléklet Cím Jogcímcsoport Jogcím Önkormányzat Előirányzatcsoport Kiemelt előirányzat Kiadás (e Ft) Saját bevétel (e Ft) Támogatás (e Ft) Létszám előirányzat Kötelező feladat Össz.: 76212

Részletesebben

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 14 029 2.Szolgáltatások ellenértéke 13 599 3. Áfa visszatérítése 4.

Részletesebben

1.. Az önkormányzat működési bevételei forrásonként 5..

1.. Az önkormányzat működési bevételei forrásonként 5.. Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16 /2009. ( XI.26. ) rendelete a 2009. évi költségvetésről szóló 3/2009. (II. 16.) rendeletének módosításáról Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

2. Az ÖR 3. - a a következk szerint módosul: 3. (1) Bevételi fösszeg: 437.162 E forint. (2) Kiadási fösszeg: 437.162 E forint

2. Az ÖR 3. - a a következk szerint módosul: 3. (1) Bevételi fösszeg: 437.162 E forint. (2) Kiadási fösszeg: 437.162 E forint A Komárom-Esztergom Megyei Közgylés 6/2014. (VI.26.) önkormányzati rendelete a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésérl szóló 2/2014 (III.7.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Önkormányzat 2008. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása

Önkormányzat 2008. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása Önkormányzat 2008. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása I.sz.melléklet Megnevezés 2008. évi 80-as tábla Eredeti Előirányzat Differencia Módosított 80-as

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetését megállapító 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Kéthely

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet

2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet 2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet a felnőttképzési tevékenység megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény 4. (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Negyedéves tájekoztató a juttatásokról

Negyedéves tájekoztató a juttatásokról Negyedéves tájekoztató a juttatásokról Mezőgazdaság, erdészet 2010. 1. negyedév Tartalom Bevezetés Résztvevők összetétele Táblázati rész - Táblázati rész - Mezőgazdaság, erdészet 1 Táblázati rész - Mezőgazdaság,

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének zárszámadásáról. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

2. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2009. évi vitelének szabályairól szóló./2009. (.) KT. rendelethez Cím

Részletesebben

Lipót községi Önkormányzat költségvetési kiadások( K1-K8.) # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4

Lipót községi Önkormányzat költségvetési kiadások( K1-K8.) # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 Lipót községi Önkormányzat költségvetési kiadások( K1-K8.) 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 6 468 000 02 Normatív jutalmak (K1102) 0 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 400 000 04

Részletesebben

RENDELETEK HATÁROZATOK MELLÉKLETEK

RENDELETEK HATÁROZATOK MELLÉKLETEK 2012. február 20. 4. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 10/2012. (II. 14.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat aljegyzői álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálása 12/2012. (II. 14.)

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet Titkárság a tevékenységének társadalmi szintű szervezési és koordinatív támogatásával, adatgyűjtéssel és elemzéssel kapcsolatos, valamint az előkészítő és

Részletesebben

16. sz. melléklet C Í M R E N D

16. sz. melléklet C Í M R E N D 16. sz. melléklet C Í M R E N D I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Cím Alcím rövid neve gazdálkodási jogköre: teljes önállóan gazdálkodó részben önállóan gazdálkodó 1. Megyei Önkormányzat Hivatala 1.1. Közgyűlés

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK 2011. június 23. 12. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 11/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelet A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati

Részletesebben

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2.

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2. 1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, FELADATKÖRE Polgármester: Jegyző: Aljegyző: Dr. Sükösd Tamás polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Demeterné Dr. Venicz Anita

Részletesebben

Eredeti Módosított. Teljesítés. Megnevezés

Eredeti Módosított. Teljesítés. Megnevezés 02. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok a és teljesítése 1. Alapilletmények 75 895 2. Illetménykiegészítések 2 471 3. Nyelvpótlék 695 4. Egyéb kötelező illetménypótlék 798 5. Egyéb feltételtől

Részletesebben

Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől 6913 Csanádpalota. Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105

Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől 6913 Csanádpalota. Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől 6913 Csanádpalota. Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105./2013. Tárgy: Beszámoló a Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal 2013.

Részletesebben

15/2006. (IV. 19.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzati rendelet

15/2006. (IV. 19.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzati rendelet 15/2006. (IV. 19.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzati rendelet a 2006. évi költségvetésről és végrehajtási szabályairól szóló rendelet módosítása A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 6/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Eredeti Módosított 1 2 3 4 5 Teljesítés

Részletesebben

A Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal 2001-ben, a millennium évében

A Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal 2001-ben, a millennium évében A Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal 2001-ben, a millennium évében A rendszerváltozás során a helyi önkormányzati rendszer kiépülésével párhuzamosan megtörtént az új államigazgatási szervezet kialakítása.

Részletesebben

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet a 2/2012. (II.8.) önkormányzati határozathoz Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sor-szám Bevételi jogcím 1 2 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a jogerősen kiszabott bírságok, valamint a hozzájárulások befizetésével, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj fizetésével kapcsolatban

TÁJÉKOZTATÓ. a jogerősen kiszabott bírságok, valamint a hozzájárulások befizetésével, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj fizetésével kapcsolatban TÁJÉKOZTATÓ a jogerősen kiszabott bírságok, valamint a hozzájárulások befizetésével, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj fizetésével kapcsolatban B Í R S Á G A hivatásos katasztrófavédelmi szerv által

Részletesebben

Táncsics Mihály Közgazdasági Szakközépiskola

Táncsics Mihály Közgazdasági Szakközépiskola Táncsics Mihály Közgazdasági Szakközépiskola H-3100 Salgótarján Május 1. út 58. Tel: 06-32/411-898 Fax: 06-32/417-248 School of the team of economic experts of the developement of human resources of the

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2012. (III. 28.) önkormányzati rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2012. (III. 28.) önkormányzati rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2012. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról A Baranya

Részletesebben

d) költségvetési kiadásit 11.333.567 ezer forintban, azaz Tizenegymilliárd-háromszázharminchárommillió-ötszázhatvanhétezer

d) költségvetési kiadásit 11.333.567 ezer forintban, azaz Tizenegymilliárd-háromszázharminchárommillió-ötszázhatvanhétezer A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2012. (II. 20.) rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

81064 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 187. szám

81064 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 187. szám 81064 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 187. szám A Kormány 1831/2013. (XI. 14.) Korm. határozata a 2014 2020 közötti időszakban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program tervezésének egyes

Részletesebben

Hetes Község Képviselőtestületének. 1/2015.(I.29.) önkormányzati rendelete. a 2014.évi költségvetéséről szóló

Hetes Község Képviselőtestületének. 1/2015.(I.29.) önkormányzati rendelete. a 2014.évi költségvetéséről szóló Hetes Község Képviselőtestületének 1/2015.(I.29.) önkormányzati rendelete a 2014.évi költségvetéséről szóló 3/2014.(III.04.) önkormányzati rendelet módosításáról. A Hetes Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja. MUTASS UTAT! Európai hálózatok a fiatalok foglalkoztatásáért Budapest 2013. november 28.

Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja. MUTASS UTAT! Európai hálózatok a fiatalok foglalkoztatásáért Budapest 2013. november 28. MUTASS UTAT! Európai hálózatok a fiatalok foglalkoztatásáért Budapest 2013. november 28. Európai Unió Egész életen át tartó tanulás programjának keretében megvalósuló START-UP-MODEL Új vállalkozások létrehozásának

Részletesebben

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat. Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat. Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez Az címrendje Szigetszentmiklós Város Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez Cím száma Cím neve 1. Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatalhoz tartozó részben önállóan gazdálkodó intézmény:

Részletesebben

Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek

Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. I II III IA IB II.Aa II.Ba II.b II.c II.d B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg Pénzügyi mérleg - Bevételek Pénzügyi

Részletesebben

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat. Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat. Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez Az Önkormányzat címrendje Szigetszentmiklós Város Önkormányzat Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez Cím száma Cím neve 1. Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatalhoz tartozó részben

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2007. március 23. 3. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2007. (III. 23.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Részletesebben