A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL ÉVI BESZÁMOLÓJÁHOZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL 2007. ÉVI BESZÁMOLÓJÁHOZ"

Átírás

1 A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL 27. ÉVI BESZÁMOLÓJÁHOZ

2 1.1. számú melléklet Lakosságszám a 27. évi statisztika alapján 1.2. számú melléklet Városok és községek népessége 1.3. számú melléklet Népsrség 1.4. számú melléklet Háztartások megoszlása gazdasági aktivitás szerint a régióban 2.1 számú melléklet A régió területe km 2 -ben 2.2. számú melléklet 2.3. számú melléklet Egy f+re jutó GDP és nettó jövedelem regionális különbségei A nyereség szerinti top 5-ba tartozó cégek megoszlása 3.1. számú melléklet Az önkormányzatok típusai 27. évben 3.2. számú melléklet 3.3. számú melléklet Területi államigazgatási szervek a régióban (ágazati bontásban) Területi államigazgatási szervek mködési terület szerint 3.4 számú melléklet Szervezeti egységek típus szerint 3.5. számú melléklet 4. számú melléklet 5. számú melléklet Területi államigazgatási szervek székhely szerinti megoszlása Hivatali forma szerinti megoszlás évben Kistérségek a közép-dunántúli régióban én 6. számú melléklet A közigazgatási hivatalnál iktatott ügyiratok ágazati bontásban 7. számú melléklet Képvisel+-testületi ülés típusok megoszlása években 8. számú melléklet A törvényességi ellen+rzésre beérkezett jegyz+könyvek megoszlása 27. évben 9. számú melléklet A törvényességi ellen+rzési f+osztály összefoglaló adatai évben 1. számú melléklet 11. számú melléklet A késve felterjesztett jegyz+könyvek a középdunántúli régióban 27. évben Kisebbségi önkormányzatok megoszlása nemzetiségenként a közép-dunántúli régióban 27. évben 2

3 12. számú melléklet 13. számú melléklet A törvényességi felügyeleti munka mutatói Az önkormányzati testületek mködését érint+ panaszok, közérdek bejelentések, javaslatok 27. évben 14. számú melléklet Hatósági és felügyeleti ellen+rzések során vizsgált települések 27. évben Az önkormányzatok államigazgatási hatósági ügyekben hozott els+fokú döntéseinek és 15. számú melléklet alakulása A polgármesteri hivatalok, körjegyz+ségek 16. számú melléklet mködését érint+ panaszok, közérdek bejelentések, javaslatok 27. évben A közigazgatási hivatal els+fokú hatósági 17. számú melléklet eljárásainak évi összefoglaló adatai ágazatok szerint 18. számú melléklet évi építés-felügyeleti vizsgálatok összesít+je 19. számú melléklet A kisajátítási eljárások alakulása a közép-dunántúli régióban 2. számú melléklet A közigazgatási hivatal anyakönyvi ügyeinek a közép-dunántúli régióban 21. számú melléklet Külföldi ingatlanszerzés iránti kérelmek megoszlása állampolgárság szerint 22. számú melléklet A közigazgatási hivatal másodfokú döntéseinek évi összefoglaló adatai 23. számú melléklet A közigazgatási hivatal másodfokú döntéseinek eredménye évben 24. számú melléklet 25. számú melléklet 26. számú melléklet 27. számú melléklet A közigazgatási hivatal másodfokú döntéseinek bírósági felülvizsgálata évben A közigazgatási hivatal mködését érint+ panaszok, közérdek bejelentések, javaslatok 27. évben A számítógép-állomány kor szerinti összetétele a közigazgatási hivatalnál (a fogyasztóvédelmi felügyel+ség nélkül) évben Képzés, továbbképzés 28. számú melléklet A központi célel+irányzatból megvalósított képzések 27. évben 29. számú melléklet 3. számú melléklet A ROP képzési program 27. évi adatai Vizsgára felkészít+ tanfolyamok 3

4 31. számú melléklet Közigazgatási és ügykezel+i alapvizsgázók évben 32. számú melléklet A közigazgatási szakvizsgára jelentkez+k megoszlása választott tantárgy szerint évben 33. számú melléklet Anyakönyvi szakvizsgát tettek lét évben 34. számú melléklet Alkotmányos alapismeretek vizsgát tettek lét évben A közigazgatási hivatalban közszolgálati jogviszonyban állók lét és összetétele besorolási osztály szerint 35. számú melléklet (a fogyasztóvédelmi felügyel+ség nélkül) 36. számú melléklet A közigazgatási hivatalban közszolgálati jogviszonyban állók összetétele nemek szerint én 37. számú melléklet A közigazgatási hivatalban közszolgálati jogviszonyban állók összetétele életkor szerint én 38. számú melléklet 39. számú melléklet 4. számú melléklet 41. számú melléklet A közigazgatási hivatal fels+fokú végzettség köztisztvisel+inek szakmai összetétele én A közigazgatási hivatal középfokú végzettség köztisztvisel+inek és ügykezel+inek szakmai összetétele én A közigazgatási hivatalban közszolgálati jogviszonyban állók nyelvvizsgáinak megoszlása fokozat szerint 27. évben A közigazgatási hivatal 27. évi bevételei 42. számú melléklet A közigazgatási hivatal 27. évi kiadásai Személyi juttatások és munkaadókat terhel+ járulékok 43. számú melléklet A régióban 27-ben végzett termékellen+rzések és vizsgálatok adatai A közép-dunántúli régióban végzett 44. számú melléklet termékellen+rzések és vizsgálatok során 27-ben hozott döntések adatai A közép-dunántúli régióban 27-ben végzett 45. számú melléklet termékellen+rzések és vizsgálatok során hozott, közigazgatási eljárásban megtett intézkedések adatai 46. számú melléklet Termékellen+rzések és vizsgálatok 27. évi adatai 47. számú melléklet Hiányosságokat feltárt ellen+rzések / kiszabott bírságok összege 27. évben 48. számú melléklet Döntések a szociális és gyámhivatalban évben 49. számú melléklet A másodfokú döntések eredménye gyámügyben évben 4

5 5. számú melléklet A másodfokú döntések eredménye szociális ügyekben évben 51. számú melléklet A közigazgatási döntések bírósági felülvizsgálata a szociális és gyámhivatalban évben 52. számú melléklet Mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményei évben 53. számú melléklet A szociális és gyámhivatal által végzett hatósági és felügyeleti ellen+rzések évben 54. számú melléklet Gyermekvédelmi intézmények mködési engedélyezéseinek évben 55. számú melléklet Szociális intézmények mködési engedélyezéseinek évben 56. számú melléklet Az állami f+építész 27. évi tevékenységének f+bb adatai 57. számú melléklet 58. számú melléklet 59. számú melléklet 6. számú melléklet 61. számú melléklet 62. számú melléklet A területi államigazgatási szerveknél és az államigazgatási feladatot ellátó más szerveknél iktatott iratok A területi államigazgatási szervek és az államigazgatási feladatot ellátó más szervek államigazgatási feladatellátásának jellemz+i A területi államigazgatási szervek és az államigazgatási feladatot ellátó más szervek mködését érint+ panaszok, közérdek bejelentések, Napi ügyfélforgalom nagysága a területi államigazgatási szerveknél Ügyfélfogadással foglalkozó ügyintéz+k leterheltsége a területi államigazgatási szerveknél Ügyfélfogadással foglalkozó ügyintéz+k a területi államigazgatási szerveknél 63. számú melléklet Épületek állapota a területi államigazgatási szerveknél 64. számú melléklet 65. számú melléklet 66. számú melléklet Esélyegyenl+ség érvényesülése a területi államigazgatási szervek ügyfélfogadásában Ügyfélszolgálatok megosztottsága a területi államigazgatási szerveknél A területi államigazgatási szervek mködésének jogszersége 5

6 1.1. számú melléklet Lakosságszám a 27. évi statisztika alapján Megnevezés Fejér Komárom-Esztergom Veszprém Közép-dunántúli régió város község összesen város község összesen város község összesen város község összesen Állandó lakosok Lakónépesség Állandó népesség megoszlása a régióban (26) f< Az állandó lakosság számának megoszlása (27) % % Fejér Megye % % Fejér % Komárom- Esztergom Megye Veszprém Megye % Komárom- Esztergom Veszprém 6

7 1.2. számú melléklet Városi-községi állandó lakosságszám összehasonlítása a 27. évi statisztika alapján város község 1 Fejér Komárom- Esztergom Veszprém Középdunántúli régió Régió népessége a városokban f< Régió Népessége a községekben f< Fejér Komárom Veszprém Régió Fejér Komárom Veszprém Régió

8 1.3. számú melléklet NépsHrHség F</km2 Fejér Megye 97,4 Komárom-Esztergom Megye 142 Veszprém Megye 81,3 NépsHrHség Fejér Megye 6 4 Komárom- Esztergom Megye 2 Veszprém Megye Veszprém Megye Komárom- Esztergom Megye Fejér Megye F</km2 8

9 1.4. számú melléklet Háztartások megoszlása gazdasági aktivitás szerint a régióban alkalmazott nyugdíjas munkanélküli vállalkozó egyéb Háztartások megoszlása gazdasági aktivitás szerint a régióban 1% 8% 3% 51% alkalmazott nyugdíjas munkanélküli vállalkozó 37% egyéb 9

10 2.1. számú melléklet A régió területe km 2 -ben Komárom- Középdunántúli Veszprém Fejér Esztergom régió A Közép-dunántúli régió területi megoszlása % Fejér % Komárom- Esztergom Veszprém % 1

11 2.2. számú melléklet Egy f+re jutó GDP és nettó jövedelem regionális különbségei GDP Nettó jöv. K.M.o Ny.d.t K.d.t D.d.t D.alf É.M.o É.alf Egy f<re jutó GDP és nettó jövedelem regionális különbségei K.M.o. Ny.d.t. K.d.t. D.d.t. D.alf. É.M.o. É.alf GDP Nettó jöv. 11

12 2.3. számú melléklet A nyereség szerinti top 5-ba tartozó cégek megoszlása B.pest 233 Pest 47 Gy<r 31 Vas 1 Zala 5 Fejér 27 Komárom 28 Veszprém 13 Somogy 3 Tolna 2 Baranya 12 Bács 11 Csongrád 14 Békés 4 Hajdú 1 Jász 6 Szabolcs 1 Heves 11 Borsod 18 Nográd A nyereség szerinti top 5-ba tartozó cégek megoszlása B.pest Pest Gy+r Vas Zala Fejér Komárom Veszprém Somogy Tolna Baranya Bács Csongrád Békés Hajdú Jász Szabolcs Heves Borsod Nográd 12

13 A nyereség szerinti top 5-ba tartozó cégek megoszlása Budapest nélkül 5 Pest Gy+r Vas Zala Fejér Komárom Veszprém Somogy Tolna Baranya Bács Csongrád Békés Hajdú Jász Szabolcs Heves Borsod Nográd 13

14 3.1. számú melléklet Az önkormányzatok típusai 27. évben Megnevezés Fejér Komárom- Esztergom Veszprém Középdunántúli régió i i jogú város város nagyközség község összesen Az önkormányzatok típusai 27. évben Fejér Az önkormányzatok típusai 27. évben Komárom-Esztergom 1% 2% 9% 1%1% 13% 14% 4% i 74% i j ogú v áros város nagyközség község 81% i i jogú város város nagyközség község Az önkormányzatok típusai 27. évben Veszprém Az önkormányzatok típusai 27. évben a Közép-dunántúli régióban %% 6% 1% 1%1% 8% 5% 93% i i j ogú v áros város nagyközség község 85% i i jogú város város nagyközség község 14

15 3.2. számú melléklet Területi államigazgatási szervek a régióban (Államigazgatási Kollégium tagjai) (ágazati bontásban) Eü 6 4 FVM 15 9 GKM 5 3 IRM 1 8 KVM 6 6 MEH 3 1 OKM 1 1 ÖTM 9 7 PM 7 3 SZMM 8 4 Összesen 7 46 Területi államigazgatási szervek a régióban (ágazati bontásban) Eü FVM GKM IRM KVM MEH OKM ÖTM PM SZMM 15

16 3.3. számú melléklet Területi államigazgatási, és államigazgatási feladatot ellátó más szervek mhködési terület szerint i 9 27 régiós 1 19 országos 2 5 térségi 4 4 Összesen Területi államigazgatási, és államigazgatási feladatot ellátó más szervek mhködési terület szerint i régiós országos térségi 16

17 3.4. számú melléklet Szervezeti egységek típus szerint* önálló, i önálló, régiós 4 16 nem önálló, központi 7 56 *- hivatalos kimutatás a témában nem készült, ezért a táblázatban szerepl+ adatok a rendelkezésünkre álló információk alapján számolt adatok Szervezeti egységek típus szerint önálló, i önálló, régiós nem önálló, központi 17

18 3.5. számú melléklet Területi államigazgatási, és államigazgatási feladatot ellátó más szervek szervek székhely szerinti megoszlása B.pest 2 8 Sz.fehérv T.bánya 22 9 Veszprém Gy<r 3 2 Esztergom 2 2 Tata 1 Velence 1 Csopak 1 1 Sopron Területi államigazgatási, és államigazgatási feladatot ellátó más szervek szervek székhely szerinti megoszlása B.pest Sz.fehérv. T.bánya Veszprém Gy+r Esztergom Tata Velence Csopak Sopron 18

19 4. számú melléklet Hivatali forma Hivatali forma szerinti megoszlás ben Fejér Komárom- Esztergom Veszprém Közép-dunántúli régió Polgármesteri hivatal Körjegyz<ség Társult képvisel<testület hivatala Hivatali forma szerinti megoszlás évben Polgármesteri hivatal Körjegyz<ség Társult képvisel<testület hivatala Fejér Komárom- Esztergom Veszprém Közép-dunántúli régió 19

20 5. számú melléklet Fejér Kistérségek a Közép-dunántúli régióban én Komárom-Esztergom Veszprém Kistérségek megnevezése A kistérséghez tartozó települések Kistérségek megnevezése A kistérséghez tartozó települések Sorszám Sorszám Sorszám Kistérségek megnevezése A kistérséghez tartozó települések 1. Abai 9 1. Dorogi Ajkai Adonyi 8 2. Esztergomi 9 2. Balatonalmádi Bicskei Kisbéri Balatonfüredi Dunaújvárosi 9 4. Komáromi 9 4. Pápai Enyingi 9 5. Oroszlányi 6 5. Sümegi Ercsi 6 6. Tatai 1 6. Tapolcai Gárdonyi 9 7. Tatabányai 1 7. Várpalotai 7 8. Móri Veszprémi 2 9. Sárbogárdi 1 9. Zirci Székesfehérvári 18 Összesen: 18 Összesen: 76 Összesen: 217 2

21 6. számú melléklet A közigazgatási hivatalnál 26. évben iktatott ügyiratok ágazati bontásban Megnevezés Fejér Komárom-Esztergom Veszprém Közép-dunántúli régió összesen Ágazati bethjel Ágazat megnevezése F<szám Alszám Összesen F<szám Alszám Összesen F<szám Alszám Összesen F<szám Alszám Összesen A Pénzügy C Szociális ügyek E Építési-városfejlesztési ügyek F Közlekedés G Vízügy-vízgazdálkodás H Általános igazgatás J Gyámügyek K Iparügyek L Kereskedelem M Mez+gazdasági és élelmezésügyek N Munkaügyek P Mvel+dés- és oktatásügy R Sportügyek S Személyzeti ügyek U Titkársági, szervezési, gazdasági ügyek (bels+ igazgatási ügyek) V Törvényességi ellen+rzési ügyek Összesen

22 A közigazgatási hivatalnál 27. évben iktatott ügyiratok ágazati bontásban Megnevezés Fejér Komárom-Esztergom Veszprém Közép-dunántúli régió Ágazati bethjel Ágazat megnevezése F<szám Alszám Összesen F<szám Alszám Összesen F<szám Alszám Összesen F<szám Alszám Összesen A Pénzügy C Szociális ügyek E Építési-városfejlesztési ügyek F Közlekedés G Vízügy-vízgazdálkodás H Általános igazgatás J Gyámügyek K Iparügyek L Kereskedelem M Mez+gazdasági és élelmezésügyek N Munkaügyek P Mvel+dés- és oktatásügy R Sportügyek S Személyzeti ügyek U Titkársági, szervezési, gazdasági ügyek (bels+ igazgatási ügyek) V Törvényességi ellen+rzési ügyek Összesen

23 A közigazgatási hivatalnál évben iktatott ügyiratok Fejér Komárom-Esztergom Veszprém 5 - f<szám alszám f<szám alszám

24 7. számú melléklet Megnevezés Fejér Komárom-Esztergom Veszprém A Közép-dunántúli régióban összesen Képvisel+-testületi ülés típusok megoszlása években Év Nyilvános ülés Zárt ülés Együttes ülés Közmeghallgatás Összes testületi ülés Nyilvános ülés Zárt ülés Együttes ülés Közmeghallgatás Fejér Komárom- Esztergom Veszprém

25 8. számú melléklet A törvényességi ellen<rzésre beérkezett jegyz<könyvek megoszlása 27. évben Megnevezés Fejér Komárom- Esztergom Veszprém Középdunántúli régió Képvisel+testület Bizottság Kisebbség Egyéb Összesen A törvényességi ellen<rzésre beérkezett jegyz<könyvek megoszlása 27. évben Képvisel<-testület Bizottság Kisebbség Egyéb 1 Fejér Komárom- Esztergom Veszprém Középdunántúli régió

26 9. számú melléklet A törvényességi ellen<rzési f<osztály összefoglaló adatai évben Komárom- Közép-dunántúli Fejér Veszprém Megnevezés Esztergom régió Jegyz<könyvek Rendeletek Rendeletekre tett észrevételek írásban Rendeletekre tett észrevételek szóban Rendeletekre tett észrevételek összesen Határozatok Határozatokra tett észrevételek írásban Határozatokra tett észrevételek szóban Határozatokra tett észrevételek összesen MHködésre, mulasztásra tett észrevételek írásban MHködésre, mulasztásra tett észrevételek szóban MHködésre, mulasztásra tett észrevételek összesen Bírósági keresetek Alkotmánybírósági indítványok

27 A felterjesztett jegyz<könyvek évben Fejér Komárom-Esztergom Veszprém A rendeletek számának alakulása évben számú melléklet - Fejér Komárom-Esztergom Veszprém A késve felterjesztett jegyz<könyvek a.. régióban

28 A határozatok számának alakulása évben Fejér Komárom-Esztergom Veszprém A kifogásolt rendeletek számának alakulása évben szóbeli észrevételek írásbeli észrevételek Fejér Komárom-Esztergom Veszprém 28

29 A kifogásolt határozatok számának alakulása évben Fejér évben Komárom-Esztergom Veszprém szóbeli észrevételek írásbeli észrevételek MHködésre, mulasztásra tett észrevételek évben szóbeli észrevételek írásbeli észrevételek Fejér Komárom- Esztergom Veszprém 29

30 1. számú melléklet A késve felterjesztett jegyz<könyvek a Közép-dunántúli régióban 27. évben A késve felterjesztett jegyz<könyvek 27. évben Megnevezés Fejér Komárom- Esztergom Veszprém Középdunántúli régió összesen 15 napon belül érkezett nap között érkezett nap között érkezett napon túl érkezett Összesen A késve felterjesztett jegyz<könyvek a Közép-dunántúli régióban 27. évben 3-6 nap között érkezett 23% 6 napon túl érkezett 1% 15 napon belül érkezett 22% 15-3 nap között érkezett 45% 3

31 A késve felterjesztett jegyz<könyvek Fejér megyében 27. évben 3-6 nap között érkezett 15% 6 napon túl érkezett 5% 15 napon belül érkezett 29% 15-3 nap között érkezett 51% A késve felterjesztett jegyz<könyvek Komárom-Esztergom megyében 27. évben 6 napon túl érkezett 26% 15 napon belül érkezett 17% 3-6 nap között érkezett 3% 15-3 nap között érkezett 27% A késve felterjesztett jegyz<könyvek Veszprém megyében 27. évben 3-6 nap között érkezett 25% 6 napon túl érkezett 7% 15 napon belül érkezett 2% 15-3 nap között érkezett 48% 31

32 11. számú melléklet Kisebbségi önkormányzatok megoszlása nemzetiségenként a Közép-dunántúli régióban 27. évben Megnevezés Fejér Fejér Veszprém Középdunántúli régió bolgár 1 1 cigány görög horvát 3 3 lengyel német örmény román ruszin szerb 3 3 szlovák szlovén 1 1 ukrán Összesen Kisebbségi önkormányzatok megoszlása nemzetiségenként a Közép-dunántúli régióban 27. évben örmény román szerb 2% ruszin % 2% 2% szlovák 6% szlovén ukrán bolgár 1% 2% 1% cigány 34% német 43% görög lengyel horvát 2% 2% 3% 32

33 12. számú melléklet A törvényességi felügyeleti munka mutatói Fejér Döntéshozó Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács Fejér Megyei Területfejlesztési Tanács Ülések Határozatok Felügyeleti intézkedések Dunaújvárosi Kistérségi Fejlesztési Tanács Összesen Velencei-tó Vértes Térségi Fejlesztési Tanács Komárom-Esztergom Döntéshozó Ülések Határozatok Felügyeleti intézkedések Megyei Területfejlesztési Tanács Kistérségi Fejlesztési Tanács Összesen Veszprém Döntéshozó Ülések Határozatok Felügyeleti intézkedések Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanács Kistérségi Fejlesztési Tanács Összesen as f+út térségi Fejlesztési Tanács

34 A törvényességi felügyeleti munkában az ülések évben Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács Megyei Területfejlesztési Tanács Kistérségi Fejlesztési Tanács Fejér Komárom-Esztergom Veszprém A törvényességi felügyeleti munkában a határozatok évben Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács Megyei Területfejlesztési Tanács Kistérségi Fejlesztési Tanács Fejér Komárom-Esztergom Veszprém 34

35 13. számú melléklet Az önkormányzati testületek mhködését érint< panaszok, közérdekh bejelentések, javaslatok 27. évben A bejelentés típusa Panaszok KözérdekH bejelentések KözérdekH javaslatok Megnevezés Fejér Komárom- Esztergom Veszprém Középdunántúli régió Fejér Komárom- Esztergom Veszprém Középdunántúli régió Fejér Komárom- Esztergom Veszprém Középdunántúli régió 1. Beadványozó Állampolgár Települési képvisel Polgármester Jegyz Társadalmi szerv Egyház Egyéb Összesen Problémakör Jogi szabályozás hiánya/ellentmondása Helyi szabályozás hiánya, törvénysért+ volta Jogszabályok helytelen alkalmazása Elintézés módja Megkeresett szerv saját hatáskörben Hatósági jogorvoslati eljárásban 1 1 Közigazgatási bírói út Törvényességi észrevétellel ÁSZ ellen+rzés Polgári peres úton Fegyelmi/szabálysértési/ büntet+eljárás útján Egyéb módon Elintézés határideje Határid+n belül Határid+ túllépésével

36 Az önkormányzati testületek mhködését érint< panaszok, közérdekh bejelentések és javaslatok a Közép-dunántúli régióban a beadványozó szerint 27. évben KözérdekH javaslatok KözérdekH bejelentések Panaszok Állampolgár Települési képvisel< Polgármester Jegyz< Társadalmi szerv Egyház Egyéb

37 14. számú melléklet Hatósági és felügyeleti ellen<rzések során vizsgált polgármesteri hivatalok és körjegyz<ségek 27. évben Megnevezés Fejér Komárom- Esztergom Veszprém Középdunántúli régió Adóügy Építésügy Ipar és kereskedelem Anyakönyv Közoktatás 3 3 Személyi adat és lakcím Okmányirodák Szabálysértés Egyéb 3 3 Összesen Hatósági és felügyeleti ellen<rzések során vizsgált polgármesteri hivatalok és körjegyz<ségek 27. évben Fejér Komárom- Esztergom Veszprém 2 Adóügy Építésügy Ipar és kereskedelem Anyakönyv Közoktatás Személyi adat és lakcím Okmányirodák Szabálysértés Egyéb

38 15. számú melléklet AZ ÖNKORMÁNYZATOK ÁLLAMIGAZGATÁSI HATÓSÁGI ÜGYEKBEN HOZOTT ELSSFOKÚ DÖNTÉSEINEK SZÁMA ÉS ALAKULÁSA Fejér A Pénzügyek B Egészségügyi igazgatás C Szociális igazgatás E Környezetvédelmi, építésügyi, területfejlesztési és kommunális igazgatás F Közlekedés és hírközlési igazgatás G Vízügyi igazgatás H Önkormányzati és területfejlesztési; igazságügyi és rendészeti igazgatás I Lakásügyek J Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás K Ipari igazgatás L Ágazat Kereskedelmi igazgatás, idegenforgalom Államigazgatási hatósági ügyekben hozott döntések Államigazgatási hatósági ügyekben hozott, megtámadott döntések Módosított vagy visszavont els<fokú döntések Helybenhagyta Az els<fokú döntések elleni jogorvoslatok Egyéb döntést hozott Helybenhagyta Egyéb döntést hozott Elutasította a keresetet a közigazgatási hivatal a dekoncentrált szerv a bíróság Egyéb döntést hozott M Földmvelésügy, állat- és növényegészségügyi igazgatás N U Munkaügyi igazgatás, munkavédelem Önkormányzati és általános igazgatási ügyek P Közoktatási és mvel+désügyi igazgatás R Sportügyek X Honvédelmi, katasztrófavédelmi igazgatás, fegyveres biztonsági rség Mindösszesen:

39 AZ ÖNKORMÁNYZATOK ÁLLAMIGAZGATÁSI HATÓSÁGI ÜGYEKBEN HOZOTT ELSSFOKÚ DÖNTÉSEINEK SZÁMA ÉS ALAKULÁSA Komárom-Esztergom A Pénzügyek B Egészségügyi igazgatás C Szociális igazgatás E Környezetvédelmi, építésügyi, területfejlesztési és kommunális igazgatás F Közlekedés és hírközlési igazgatás G Vízügyi igazgatás 7 18 H Önkormányzati és területfejlesztési; igazságügyi és rendészeti igazgatás I Lakásügyek J Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás K Ipari igazgatás L M N U Ágazat Kereskedelmi igazgatás, idegenforgalom Földmvelésügy, állat- és növényegészségügyi igazgatás Munkaügyi igazgatás, munkavédelem Önkormányzati és általános igazgatási ügyek Államigazgatási hatósági ügyekben hozott döntések Államigazgatási hatósági ügyekben hozott, megtámadott döntések Módosított vagy visszavont els<fokú döntések Helybenhagyta Az els<fokú döntések elleni jogorvoslatok Egyéb döntést hozott Helybenhagyta Egyéb döntést hozott Elutasította a keresetet a közigazgatási hivatal a dekoncentrált szerv a bíróság Egyéb döntést hozott P Közoktatási és mvel+désügyi igazgatás R Sportügyek 2 1 X Honvédelmi, katasztrófavédelmi igazgatás, fegyveres biztonsági 6 6 +rség Mindösszesen:

40 AZ ÖNKORMÁNYZATOK ÁLLAMIGAZGATÁSI HATÓSÁGI ÜGYEKBEN HOZOTT ELSSFOKÚ DÖNTÉSEINEK SZÁMA ÉS ALAKULÁSA Veszprém Az els<fokú döntések elleni jogorvoslatok Ágazat Államigazgatási hatósági ügyekben hozott döntések Államigazgatási hatósági ügyekben hozott, megtámadott döntések Módosított vagy visszavont els<fokú döntések Helybenhagyta Egyéb döntést hozott Helybenhagyta Egyéb döntést hozott Elutasította a keresetet a közigazgatási hivatal a dekoncentrált szerv a bíróság Egyéb döntést hozott A Pénzügyek B Egészségügyi igazgatás C Szociális igazgatás E Környezetvédelmi, építésügyi, területfejlesztési és kommunális igazgatás F Közlekedés és hírközlési igazgatás G Vízügyi igazgatás H Önkormányzati és területfejlesztési; igazságügyi és rendészeti igazgatás I Lakásügyek J Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás K Ipari igazgatás L Kereskedelmi igazgatás, idegenforgalom M Földmvelésügy, állat- és növényegészségügyi igazgatás N U Munkaügyi igazgatás, munkavédelem Önkormányzati és általános igazgatási ügyek P Közoktatási és mvel+désügyi igazgatás R Sportügyek 7 2 X Honvédelmi, katasztrófavédelmi igazgatás, fegyveres biztonsági rség Mindösszesen:

41 AZ ÖNKORMÁNYZATOK ÁLLAMIGAZGATÁSI HATÓSÁGI ÜGYEKBEN HOZOTT ELSSFOKÚ DÖNTÉSEINEK SZÁMA ÉS ALAKULÁSA Közép-dunántúli régió Az els<fokú döntések elleni jogorvoslatok Ágazat Államigazgatási hatósági ügyekben hozott döntések Államigazgatási hatósági ügyekben hozott, megtámadott döntések Módosított vagy visszavont els<fokú döntések Helybenhagyta Egyéb döntést hozott Helybenhagyta Egyéb döntést hozott Elutasította a keresetet a közigazgatási hivatal a dekoncentrált szerv a bíróság Egyéb döntést hozott A Pénzügyek B Egészségügyi igazgatás C Szociális igazgatás E Környezetvédelmi, építésügyi, területfejlesztési és kommunális igazgatás F Közlekedés és hírközlési igazgatás G Vízügyi igazgatás H Önkormányzati és területfejlesztési; igazságügyi és rendészeti igazgatás I Lakásügyek J Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás K Ipari igazgatás L Kereskedelmi igazgatás, idegenforgalom M Földmvelésügy, állat- és növényegészségügyi igazgatás N U Munkaügyi igazgatás, munkavédelem Önkormányzati és általános igazgatási ügyek P Közoktatási és mvel+désügyi igazgatás R Sportügyek 9 3 X Honvédelmi, katasztrófavédelmi igazgatás, fegyveres biztonsági rség Mindösszesen:

Ügyiratforgalom. Ügyiratforgalom Fszám Alszám Összesen

Ügyiratforgalom. Ügyiratforgalom Fszám Alszám Összesen 364 Fejér megye 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 Ügyiratforgalom 1. sz. melléklet 0 Összesen 30 397 38 875 41 458 47 408 Fszám 9 736 8 042 7 958 9 312 Als zám 20 661 30 833 33 500 38 096 Ügyiratforgalom

Részletesebben

Hatósági statisztika az ügyiratforgalomról ill. az elsőfokú eljárásban intézett önkormányzati és államigazgatási hatósági ügyekről

Hatósági statisztika az ügyiratforgalomról ill. az elsőfokú eljárásban intézett önkormányzati és államigazgatási hatósági ügyekről Hatósági statisztika az ügyiratforgalomról ill. az elsőfokú eljárásban intézett önkormányzati és államigazgatási hatósági ügyekről államigazgatási hatósági ügyekben hozott döntések a (fő)polgármester a

Részletesebben

Ügyiratforgalom. Az önkormányzatok szervezeti jellemzői. Városi Nagyközségi Községi Összesen

Ügyiratforgalom. Az önkormányzatok szervezeti jellemzői. Városi Nagyközségi Községi Összesen 121 1. számú melléklet Ügyiratforgalom 45 4 35 3 25 2 15 1 5 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 Összesen 6 31 8 36 12 513 9 731 1 411 17 974 28 935 28 265 28 836 32 474 33 17 31 78 39

Részletesebben

KD. Regionális Fejlesztési Ügynökség 8000. Székesfehérvár, Rákóczi u. 25. E L İ T E R J E S Z T É S

KD. Regionális Fejlesztési Ügynökség 8000. Székesfehérvár, Rákóczi u. 25. E L İ T E R J E S Z T É S KD. Regionális Fejlesztési Ügynökség 8000. Székesfehérvár, Rákóczi u. 25. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. május 28-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Közép-Dunántúli régió

Részletesebben

366/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet a közigazgatási hivatalokat érint egyes kormányrendeletek módosításáról

366/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet a közigazgatási hivatalokat érint egyes kormányrendeletek módosításáról 366/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet a közigazgatási hivatalokat érint egyes kormányrendeletek módosításáról A Kormány az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében,

Részletesebben

A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER

A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER Központi Statisztikai Hivatal Szegedi főosztálya Kocsis-Nagy Zsolt főosztályvezető Bruttó hazai termék (GDP) 2012 Dél-Alföld gazdasági

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képvisel -testületének 9/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képvisel -testületének 9/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képvisel -testületének 9/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képvisel -testülete az Alaptörvény

Részletesebben

1. MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT KAPOTT SZEMÉLYEK ELŐZŐ ÁLLAMPOLGÁRSÁG ORSZÁGA SZERINT

1. MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT KAPOTT SZEMÉLYEK ELŐZŐ ÁLLAMPOLGÁRSÁG ORSZÁGA SZERINT Tartalom 1. MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT KAPOTT SZEMÉLYEK ELŐZŐ ÁLLAMPOLGÁRSÁG ORSZÁGA SZERINT 2. MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT KAPOTT SZEMÉLYEK MEGOSZLÁSA ELŐZŐ ÁLLAMPOLGÁRSÁG ORSZÁGA SZERINT 3. MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT

Részletesebben

J E L E N T É S a évben a hangversenyekről

J E L E N T É S a évben a hangversenyekről Az adatszolgáltatás a 288/2009. (XII.15.) Korm. rendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám: 1451 Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik. Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése,

Részletesebben

A foglalkoztatáspolitika időszerű kérdései (TOP projekt Fejér megyében)

A foglalkoztatáspolitika időszerű kérdései (TOP projekt Fejér megyében) A foglalkoztatáspolitika időszerű kérdései (TOP projekt Fejér megyében) Dr. Simon Attila István Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiacért Felelős Helyettes Államtitkár Székesfehérvár, 2017. január 31.

Részletesebben

Csongrád megye. Megyeszékhely: Szeged. Honlap: Adatbázis:

Csongrád megye. Megyeszékhely: Szeged. Honlap:  Adatbázis: Csongrád megye Megyeszékhely: Szeged Honlap: http://nemzetiegyseg.com/csongradmegye.html Adatbázis: http://nemzetiegyseg.com/csongrad0.xls Honlap: http://www.hiszi-map.hu/catalog/displayimage.php?pid=7898&fullsize=

Részletesebben

Ügyfélelégedettség-mérés az egyenlõ bánásmód referensi ügyfélszolgálatokon 2009. október 1. - 2013. június 30.

Ügyfélelégedettség-mérés az egyenlõ bánásmód referensi ügyfélszolgálatokon 2009. október 1. - 2013. június 30. TÁMOP-5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése Ügyfélelégedettség-mérés az egyenlõ bánásmód referensi ügyfélszolgálatokon 2009. október 1.

Részletesebben

2011. évi teljesítés

2011. évi teljesítés eredeti mód. Bolgár Kisebbség /2011. eredeti mód. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 36 8 /2011. összesen ( 1-4 ) 0 0 36 0 0 8 1 500 3 393 3 813 112,4% 8 000 8 000 5 723 71,5% 1 500 3 393 3 813 112,4% 8 000 8 000

Részletesebben

Szabálysértési előkészítő eljárások január szeptember 30. közötti időszak statisztikai kimutatása

Szabálysértési előkészítő eljárások január szeptember 30. közötti időszak statisztikai kimutatása Országos Rendőr-főkapitányság Rendészeti Főigazgatóság Szabálysértési előkészítő eljárások 2016. január 01. - 2016. szeptember 30. közötti időszak statisztikai kimutatása A dinamikus működésű Netzsaru

Részletesebben

Csabrendek, Hosztót, Szentimrefalva, Veszprémgalsa és Zalaszegvár körj.

Csabrendek, Hosztót, Szentimrefalva, Veszprémgalsa és Zalaszegvár körj. 32 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal 2009. évi ellenőrzési terve I. Önkormányzatok ellenőrzése Komplex felügyeleti vizsgálatok: Sorszám Település 1. Balatonakali 2009. március 2. Pátka

Részletesebben

J E L E N T É S évben A Magyar Cirkusz és Varieté Kht. tevékenységéről

J E L E N T É S évben A Magyar Cirkusz és Varieté Kht. tevékenységéről Az adatszolgáltatás a 300/2007.(XI.9.) Korm. rendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám: 1452/08. Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik. Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése,

Részletesebben

Kompetencia mátrix. 3. sz. melléklet. Alsózsolca szervezeti egység. Jog és kötelezettség. A szervezet feladatai. Műszaki, kommunális csoport

Kompetencia mátrix. 3. sz. melléklet. Alsózsolca szervezeti egység. Jog és kötelezettség. A szervezet feladatai. Műszaki, kommunális csoport Alsózsolca szervezeti egység A szervezet feladatai Kompetencia mátri Jog és kötelezettség 3. sz. melléklet Megjegyzés Képviselő testület Helyi kisebbségi önkormányzat testülete Ügyrendi biztosság Pénzügyi

Részletesebben

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatkörök

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatkörök 1229 Hatósági statisztika 1293 Az igazságügyi szakértői intézmények tevékenysége 1300 Összesítés a végrehajtói irodák ügyforgalmi és tevékenységi adatairól 1301 A megyei bírósági végrehajtók ügyeire vonatkozó

Részletesebben

Szám: 04/367-1/2006. Helyi Önkormányzat Jegyzője/Körjegyzője. Székhelyén. Tisztelt Jegyző/Körjegyző Asszony/Úr!

Szám: 04/367-1/2006. Helyi Önkormányzat Jegyzője/Körjegyzője. Székhelyén. Tisztelt Jegyző/Körjegyző Asszony/Úr! Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal Vezetője 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. Tel: 22/316-321 Fax: 22/310-391 e-mail: kozigazgatasi.hivatal@fejer.b-m.hu Szám: 04/367-1/2006. Helyi Önkormányzat Jegyzője/Körjegyzője

Részletesebben

Önkormányzat bevételei és kiadásai

Önkormányzat bevételei és kiadásai Önkormányzat bevételei és kiadásai ezer Ft-ban 2015. évi 2015. évi BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE eredeti módosított ssz. előirányzat előirányzat 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 98

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal 2008. évi ellenőrzési terve. I. Önkormányzatok ellenőrzése. Komplex felügyeleti vizsgálatok:

A Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal 2008. évi ellenőrzési terve. I. Önkormányzatok ellenőrzése. Komplex felügyeleti vizsgálatok: 33 A Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal 2008. évi ellenőrzési terve I. Önkormányzatok ellenőrzése Komplex felügyeleti vizsgálatok: Sorszám Település 1. Héreg, Vértestolna körjegyzőség 2008.

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete 6. melléklet Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéhez Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati

Részletesebben

Előterjesztés. Kunágota Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Almáskamarás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete,

Előterjesztés. Kunágota Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Almáskamarás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Előterjesztés Kunágota Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Almáskamarás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, 2014. április hónapban tartandó együttes ülésére Tárgy: Beszámoló a Kunágotai Közös

Részletesebben

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak:

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak: 02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 01 Alapilletmények 26 985 0 0 02 Illetménykiegészítések 0 0 0 03 Nyelvpótlék 0 0 0 04 Egyéb kötelező illetménypótlékok

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése Konszolidált Bevételek (E Ft)

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése Konszolidált Bevételek (E Ft) 1. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése Konszolidált

Részletesebben

NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG SZOLGÁLTATÁS-ELLEN RZÉSI F OSZTÁLY KÖZSZOLGÁLTATÁS-ELLEN RZÉSI OSZTÁLY

NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG SZOLGÁLTATÁS-ELLEN RZÉSI F OSZTÁLY KÖZSZOLGÁLTATÁS-ELLEN RZÉSI OSZTÁLY NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG SZOLGÁLTATÁS-ELLENRZÉSI FOSZTÁLY KÖZSZOLGÁLTATÁS-ELLENRZÉSI OSZTÁLY Iktatószám: SEF-732/2013 Témafelels: dr. Galambos Attila dr. Székely Angelika Eszter Ö S S Z E F O G

Részletesebben

A Hatósági Főosztályra vonatkozó feladatok

A Hatósági Főosztályra vonatkozó feladatok A Hatósági Főosztályra vonatkozó feladatok A Főosztály általános feladatai tekintetében a) Kodifikációs feladatai tekintetében a hatósági tevékenység tapasztalatai alapján jogszabálymódosító javaslatokat

Részletesebben

Egységes rovat azonosító kódok

Egységes rovat azonosító kódok 2. függelék Egységes Rovat Azonosító kódok Az Áhsz. 16. számú mellékletében közzétett Egységes Számlatükör főkönyvi számláinak és az NGM Tájékoztatóban közzétett 2013. évi intézményi költségvetés összeállítására

Részletesebben

TÁBLAJEGYZÉK. 1/l A éves foglalkoztatottak munkahelyre történő közlekedése nemek és a házastárs/élettárs gazdasági aktivitása szerint

TÁBLAJEGYZÉK. 1/l A éves foglalkoztatottak munkahelyre történő közlekedése nemek és a házastárs/élettárs gazdasági aktivitása szerint TÁBLAJEGYZÉK A munkahelyre történő közlekedés formái 1/a A 15 64 éves foglalkoztatottak munkahelyre történő közlekedése nemek és korcsoportok szerint 1/b A 15 64 éves foglalkoztatottak munkahelyre történő

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat ezer Ft ezer Ft 1. számú melléklet % 1 Személyi juttatások

Részletesebben

1. melléklet a 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé

1. melléklet a 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé 1. melléklet a 8/216. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI MÓDOSÍTOTT ÖSSZESEN K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületeinek május 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületeinek május 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 213. május 27-i ülésére Tárgy: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 213. évi költségvetésének módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

A 12/2007. (VI.15.) rendelet 1-10. számú mellékletei KIMUTATÁS. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról

A 12/2007. (VI.15.) rendelet 1-10. számú mellékletei KIMUTATÁS. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról A 12/2007. (VI.15.) rendelet 1-10. számú mellékletei 1. sz. melléklet (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer forintban

Részletesebben

TARTALOM. Ábrajegyzék Táblázatok jegyzéke Bevezetés I. FEJEZET A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TÖRTÉNETE

TARTALOM. Ábrajegyzék Táblázatok jegyzéke Bevezetés I. FEJEZET A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TÖRTÉNETE TARTALOM Ábrajegyzék... 11 Táblázatok jegyzéke... 15 Bevezetés... 21 I. FEJEZET A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TÖRTÉNETE 1. A régió általános bemutatása... 31 1.1. A soknemzetiség régió... 33 1.2. A gazdaság

Részletesebben

2011.Vez.III.A.1/2. Ügyelosztási rend

2011.Vez.III.A.1/2. Ügyelosztási rend 2011.Vez.III.A.1/2. Ügyelosztási rend 2012. április 2-től Szervezeti egység megnevezése Közigazgatási Kollégium bírói tanács száma Bíró neve Tárgyalt ügyek jellege 1.K. Dr. Garáné dr. Horváth Diána a)

Részletesebben

Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont költségvetési alapokmánya

Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont költségvetési alapokmánya Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont költségvetési alapokmánya 1. Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási Minisztérium 2. Költségvetési szerv a) azonosító adatai törzskönyvi nyilvántartási

Részletesebben

A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei

A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei 2.SZ. MELLÉKLET Javaslat a Polgármesteri Hivatal strukturális átalakítására című előterjesztéshez A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei Építéshatósági és Általános feladatköre a) az építési,

Részletesebben

Közigazgatási szféra

Közigazgatási szféra Regionális gazdaságtan Járások szerepe a területi (regionális) gazdaságtanban Urbánné Malomsoki Mónika SZIE GTK Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet 2016/2017. tanév őszi félév Urbanne.monika@gtk.szie.hu

Részletesebben

Átadásra került informatikai eszközök megyei bontásban. 1. ütem 2. ütem. KLIK Szakszolgálati Intézmény megnevezése

Átadásra került informatikai eszközök megyei bontásban. 1. ütem 2. ütem. KLIK Szakszolgálati Intézmény megnevezése A TÁMOP-3.4.2.B Sajátos nevelési igényű gyermekek integrációja (ok fejlesztése) kiemelt projekt keretében beszerzett és a pedagógiai szakszolgálatok számára átadott informatikai eszközök Átadásra került

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2011. február 24. 6. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 6/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 7/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet A Baranya Megyei

Részletesebben

12. Önkormányzati rendszer, szociális feladatok

12. Önkormányzati rendszer, szociális feladatok 12. Önkormányzati rendszer, szociális feladatok 2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól Önkormányzat: a helyi önkormányzás testülete és szervezete, feladat- és hatáskörébe tartozó

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1600 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK VÁLASZTÁSA október 3. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK VÁLASZTÁSA október 3. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK VÁLASZTÁSI FÜZETEK 175. HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK VÁLASZTÁSA 2010. október 3. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI IRODA TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet a 7/2016. (V.12.) önkormányzati rendelethez Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés %

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Piliscsév Község Önkormányzata I/1.számú melléklet Mérleg 2015.06.30. Bevételek Kiadások eft Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Intézm. működési bev. 8 778 15 853 12 223

Részletesebben

A Pénzügyi Békéltető Testülethez I. félévében beérkezett, rögzített kérelmek megoszlása. Budapest, augusztus 30.

A Pénzügyi Békéltető Testülethez I. félévében beérkezett, rögzített kérelmek megoszlása. Budapest, augusztus 30. A Pénzügyi Békéltető Testülethez 2013. I. félévében beérkezett, rögzített kérelmek megoszlása Budapest, 2013. augusztus 30. A Pénzügyi Békéltető Testület a 2013. I. félévében 2581 darab, fogyasztói jogvita

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

I. Tájékoztató a költségvetési rendelet közgyűlési döntést nem igénylő módosításairól

I. Tájékoztató a költségvetési rendelet közgyűlési döntést nem igénylő módosításairól Tisztelt Közgyűlés! A 2004. évi központi támogatásokról beérkező értesítések, a Polgármesteri Hivatal kezelésében levő, központi gazdálkodás körébe tartozó előirányzatok átcsoportosításai, valamint a költségvetési

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG STATISZTIKAI ZSEBKÖNYVE

AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG STATISZTIKAI ZSEBKÖNYVE 8 AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG STATISZTIKAI ZSEBKÖNYVE 2008 Kiadja az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Budapest, XIII. Visegrádi u. 49. Postacím: 1392 Bp. Pf. 251. Telefon: 270-8000;

Részletesebben

Országos Rendőrfőkapitányság

Országos Rendőrfőkapitányság Országos Rendőrfőkapitányság Határrendészeti Helyzetkép 215.VII. Magyar III./ 1. Határrendészeti szakterület intézkedéseinek összetétele III./ 2. Illegális migrációhoz kapcsolódó cselekmények III./ 3.

Részletesebben

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1600 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. A költségvetés bevételei és kiadásai K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 9/2010. (IX.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító, 3/2010.(II.19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:

Részletesebben

A Pénzügyi Békéltető Testület első 100 napjának eredményei

A Pénzügyi Békéltető Testület első 100 napjának eredményei A Pénzügyi Békéltető Testület első 100 napjának eredményei A korábbi (2011. július 1-jét) megelőző helyzet Kettősség: 1. A kamarák mellett működő békéltető testületek jellemzői - jó szándék - speciális

Részletesebben

14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11)

14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11) 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 377 887 02 Normatív jutalmak (K1102) 0 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 0 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok 2010-ra vonatkozóan a Központi Statisztikai

Részletesebben

ab) munkaadókat terhelő járulékok

ab) munkaadókat terhelő járulékok Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelete Balatonudvari Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 17.) önkormányzati

Részletesebben

2007 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NŐTT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA

2007 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NŐTT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA 2007 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NŐTT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA A foglalkoztatás és a munkanélküliség jellemzően szezonális jelenségek. Az időjárásnak kitett ágazatok miatt és

Részletesebben

2008 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NÖVEKEDETT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA

2008 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NÖVEKEDETT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA 2008 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NÖVEKEDETT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA A foglalkoztatás és a munkanélküliség jellemzően szezonális jelenségek. Az időjárásnak kitett ágazatok miatt

Részletesebben

Veszprém megye. Balatonalmádi járás. Honlap: http://nemzetiegyseg.com/balatonalmadij.html Adatbázis: http://nemzetiegyseg.com/balatonalmadij.

Veszprém megye. Balatonalmádi járás. Honlap: http://nemzetiegyseg.com/balatonalmadij.html Adatbázis: http://nemzetiegyseg.com/balatonalmadij. Veszprém megye Balatonalmádi járás Honlap: http://nemzetiegyseg.com/balatonalmadij.html Adatbázis: http://nemzetiegyseg.com/balatonalmadij.xls Honlap: http://www.hiszi-map.hu/catalog/displayimage.php?pid=1645&fullsize=1

Részletesebben

Országos Rendőrfőkapitányság

Országos Rendőrfőkapitányság Országos Rendőrfőkapitányság Határrendészeti Helyzetkép 215.VIII. Magyar III./ 1. Határrendészeti szakterület intézkedéseinek összetétele III./ 2. Illegális migrációhoz kapcsolódó cselekmények III./ 3.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 24. napján tartandó rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 24. napján tartandó rendkívüli ülésére Szám: 105-140 /2016. ELŐTERJESZTÉS Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. június 24. napján tartandó rendkívüli ülésére Előterjesztés tárgya: A Nemesvámosi Közös Önkormányzati

Részletesebben

16. sz. melléklet C Í M R E N D I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Cím száma neve Alcím száma neve gazdálkodási jogköre: teljes önállóan gazdálkodó részben

16. sz. melléklet C Í M R E N D I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Cím száma neve Alcím száma neve gazdálkodási jogköre: teljes önállóan gazdálkodó részben 16. sz. melléklet C Í M R E N D I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Cím Alcím gazdálkodási jogköre: teljes önállóan gazdálkodó részben önállóan gazdálkodó 1. Megyei Önkormányzat Hivatala 1.1. Közgyűlés és bizottságai

Részletesebben

2016 Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 308746 1051 20 0500 037789 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1053 Budapest

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

2016 Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 630061 1051 20 1600 035213 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1096 Budapest

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉS év. Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás

KÖLTSÉGVETÉS év. Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás KÖLTSÉGVETÉS 2016. év Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás (e Ft-ban) Tétel megnevezése 2016. évi terv Személyi juttatás (K1): 600 Munkaadókat terhelő 162 járulékok és szociális

Részletesebben

VÁM-ÉS PÉNZÜGYİRSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS PARANCSNOKSÁGA

VÁM-ÉS PÉNZÜGYİRSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS PARANCSNOKSÁGA VÁM-ÉS PÉNZÜGYİRSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS PARANCSNOKSÁGA A Regionális Parancsnokság A Közép-dunántúli Regionális Parancsnokság hatósági jogkörrel rendelkezı középfokú szervk: A VPKDRP szervezeti ábrája

Részletesebben

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet a 7/2015.(V.29.) önkormányzati rendelethez SORKIKÁPOLNA Önkormányzat 2014. évi zárszámadása Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2.

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2012. évi őszi érettségi vizsgákról

BESZÁMOLÓ a 2012. évi őszi érettségi vizsgákról KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL OKTATÁSI F OSZTÁLY BESZÁMOLÓ a 2012. évi őszi érettségi vizsgákról A 2012. évi őszi vizsgaidőszakban a 100/1997. (VI. 13.) kormányrendelet 11. (4) bekezdésben foglaltak

Részletesebben

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 03 0202 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete

Részletesebben

Készült: :58

Készült: :58 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7. Költségvetési bevételek 04 B8. Finanszírozási bevételek 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak,

Részletesebben

07 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen ( )

07 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen ( ) Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások előirányzata és teljesítése 04

Részletesebben

Önkormányzat évi költségvetése Kiadások (E Ft)

Önkormányzat évi költségvetése Kiadások (E Ft) Önkormányzat 2016. évi költségvetése Kiadások (E Ft) 1. melléklet Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Módosított előirányzat II. Rovat megnevezése államiga zgatási ÖSSZES EN államiga zgatási ÖSSZES

Részletesebben

2016 Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 329343 1051 20 1600 059899 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1088 Budapest

Részletesebben

50. Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.)

50. Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.) Vecsés Város Önkormányzat 2007. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása Megnevezés Érvényes Módosítás Módosított I.sz.melléklet I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Részletesebben

2016 Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 791452 1251 01 0008 889900 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1081 Budapest

Részletesebben

2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról

2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról Előterjesztés 2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról Előterjesztés 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. 2005. évi eredeti előirányzat

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. 2005. évi eredeti előirányzat 1. sz. melléklet (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer forintban Előirányzat száma Előirányzat megnevezése 2005. évi

Részletesebben

2016 Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 802497 1051 01 0300 338828 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1055 Budapest

Részletesebben

DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 214. ÉVI BESZÁMOLÓ DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Önkormányzat: DOZMAT KSH Kód: 1 8 1 6 1 5 1 Törzsszám: 4 2 3 7 7 1 Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal 9791 Torony, Rohonczi u. 6. Tel.: 54-521 Pénzügyi

Részletesebben

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI PUSKÁS DÁNIEL FŐOSZTÁLYVEZETŐ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG 2016.

Részletesebben

1. számú melléklet az 1/2008.(III. 4). költségvetési rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetési mérlege

1. számú melléklet az 1/2008.(III. 4). költségvetési rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetési mérlege 1 1. számú melléklet az 1/2008.(III. 4). költségvetési rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetési mérlege Önkormányzat 2008/2007. 2008. évi Sor. Megnevezés Eredeti el irányzata

Részletesebben

Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek

Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek - 2 - Szám Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés - 3 - 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások 01 Törvény

Részletesebben

Területi Kormányhivatalok fogyasztóvédelmi szervezeti egységeinek elérhetőségei:

Területi Kormányhivatalok fogyasztóvédelmi szervezeti egységeinek elérhetőségei: Fogyasztóvédelmi szervek [1] Területi Kormányhivatalok fogyasztóvédelmi szervezeti egységeinek elérhetőségei: Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi

Részletesebben

Felcsút Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése Kiadások (E Ft)

Felcsút Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése Kiadások (E Ft) Felcsút Községi Önkormányzat 214. évi költségvetése Kiadások (E Ft) 2. függelék FELCSÚTű KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATű ŰűVATAL EL űrányzataű kötelez önként vállalt állami (államigazg atási) ÖSSZESEN Törvény szerinti

Részletesebben

2011 SZEPTEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS CSÖKKENT A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA

2011 SZEPTEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS CSÖKKENT A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 2011 SZEPTEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS CSÖKKENT A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA A foglalkoztatás és a munkanélküliség jellemzően szezonális jelenségek. Az időjárásnak kitett

Részletesebben

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. Előirányzat megnevezése

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. Előirányzat megnevezése 1. sz. melléklet (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer forintban Előirányzat száma Előirányzat megnevezése 2005. évi

Részletesebben

TEHETSÉGGONDOZÁS. Térképek. Európai Szociális Alap

TEHETSÉGGONDOZÁS. Térképek. Európai Szociális Alap Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TEHETSÉGGONDOZÁS Térképek Európai Szociális Alap Arany János Tehetséggondozó

Részletesebben

2016 Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 722975 1051 14 1200 230968 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 9700 Szombathely

Részletesebben

Az egész büntetőeljárás időtartama a kizárólag fiatalkorú terheltek ellen indult ügyekben

Az egész büntetőeljárás időtartama a kizárólag fiatalkorú terheltek ellen indult ügyekben 1. sz. táblázat Az egész büntetőeljárás időtartama a kizárólag fiatalkorú terheltek ellen indult ügyekben Ügyészségek A nyomozás elrendelésétől számított A nyomozás elrendelésétől a jogerős bírósági 1

Részletesebben