A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL ÉVI BESZÁMOLÓJÁHOZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL 2007. ÉVI BESZÁMOLÓJÁHOZ"

Átírás

1 A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL 27. ÉVI BESZÁMOLÓJÁHOZ

2 1.1. számú melléklet Lakosságszám a 27. évi statisztika alapján 1.2. számú melléklet Városok és községek népessége 1.3. számú melléklet Népsrség 1.4. számú melléklet Háztartások megoszlása gazdasági aktivitás szerint a régióban 2.1 számú melléklet A régió területe km 2 -ben 2.2. számú melléklet 2.3. számú melléklet Egy f+re jutó GDP és nettó jövedelem regionális különbségei A nyereség szerinti top 5-ba tartozó cégek megoszlása 3.1. számú melléklet Az önkormányzatok típusai 27. évben 3.2. számú melléklet 3.3. számú melléklet Területi államigazgatási szervek a régióban (ágazati bontásban) Területi államigazgatási szervek mködési terület szerint 3.4 számú melléklet Szervezeti egységek típus szerint 3.5. számú melléklet 4. számú melléklet 5. számú melléklet Területi államigazgatási szervek székhely szerinti megoszlása Hivatali forma szerinti megoszlás évben Kistérségek a közép-dunántúli régióban én 6. számú melléklet A közigazgatási hivatalnál iktatott ügyiratok ágazati bontásban 7. számú melléklet Képvisel+-testületi ülés típusok megoszlása években 8. számú melléklet A törvényességi ellen+rzésre beérkezett jegyz+könyvek megoszlása 27. évben 9. számú melléklet A törvényességi ellen+rzési f+osztály összefoglaló adatai évben 1. számú melléklet 11. számú melléklet A késve felterjesztett jegyz+könyvek a középdunántúli régióban 27. évben Kisebbségi önkormányzatok megoszlása nemzetiségenként a közép-dunántúli régióban 27. évben 2

3 12. számú melléklet 13. számú melléklet A törvényességi felügyeleti munka mutatói Az önkormányzati testületek mködését érint+ panaszok, közérdek bejelentések, javaslatok 27. évben 14. számú melléklet Hatósági és felügyeleti ellen+rzések során vizsgált települések 27. évben Az önkormányzatok államigazgatási hatósági ügyekben hozott els+fokú döntéseinek és 15. számú melléklet alakulása A polgármesteri hivatalok, körjegyz+ségek 16. számú melléklet mködését érint+ panaszok, közérdek bejelentések, javaslatok 27. évben A közigazgatási hivatal els+fokú hatósági 17. számú melléklet eljárásainak évi összefoglaló adatai ágazatok szerint 18. számú melléklet évi építés-felügyeleti vizsgálatok összesít+je 19. számú melléklet A kisajátítási eljárások alakulása a közép-dunántúli régióban 2. számú melléklet A közigazgatási hivatal anyakönyvi ügyeinek a közép-dunántúli régióban 21. számú melléklet Külföldi ingatlanszerzés iránti kérelmek megoszlása állampolgárság szerint 22. számú melléklet A közigazgatási hivatal másodfokú döntéseinek évi összefoglaló adatai 23. számú melléklet A közigazgatási hivatal másodfokú döntéseinek eredménye évben 24. számú melléklet 25. számú melléklet 26. számú melléklet 27. számú melléklet A közigazgatási hivatal másodfokú döntéseinek bírósági felülvizsgálata évben A közigazgatási hivatal mködését érint+ panaszok, közérdek bejelentések, javaslatok 27. évben A számítógép-állomány kor szerinti összetétele a közigazgatási hivatalnál (a fogyasztóvédelmi felügyel+ség nélkül) évben Képzés, továbbképzés 28. számú melléklet A központi célel+irányzatból megvalósított képzések 27. évben 29. számú melléklet 3. számú melléklet A ROP képzési program 27. évi adatai Vizsgára felkészít+ tanfolyamok 3

4 31. számú melléklet Közigazgatási és ügykezel+i alapvizsgázók évben 32. számú melléklet A közigazgatási szakvizsgára jelentkez+k megoszlása választott tantárgy szerint évben 33. számú melléklet Anyakönyvi szakvizsgát tettek lét évben 34. számú melléklet Alkotmányos alapismeretek vizsgát tettek lét évben A közigazgatási hivatalban közszolgálati jogviszonyban állók lét és összetétele besorolási osztály szerint 35. számú melléklet (a fogyasztóvédelmi felügyel+ség nélkül) 36. számú melléklet A közigazgatási hivatalban közszolgálati jogviszonyban állók összetétele nemek szerint én 37. számú melléklet A közigazgatási hivatalban közszolgálati jogviszonyban állók összetétele életkor szerint én 38. számú melléklet 39. számú melléklet 4. számú melléklet 41. számú melléklet A közigazgatási hivatal fels+fokú végzettség köztisztvisel+inek szakmai összetétele én A közigazgatási hivatal középfokú végzettség köztisztvisel+inek és ügykezel+inek szakmai összetétele én A közigazgatási hivatalban közszolgálati jogviszonyban állók nyelvvizsgáinak megoszlása fokozat szerint 27. évben A közigazgatási hivatal 27. évi bevételei 42. számú melléklet A közigazgatási hivatal 27. évi kiadásai Személyi juttatások és munkaadókat terhel+ járulékok 43. számú melléklet A régióban 27-ben végzett termékellen+rzések és vizsgálatok adatai A közép-dunántúli régióban végzett 44. számú melléklet termékellen+rzések és vizsgálatok során 27-ben hozott döntések adatai A közép-dunántúli régióban 27-ben végzett 45. számú melléklet termékellen+rzések és vizsgálatok során hozott, közigazgatási eljárásban megtett intézkedések adatai 46. számú melléklet Termékellen+rzések és vizsgálatok 27. évi adatai 47. számú melléklet Hiányosságokat feltárt ellen+rzések / kiszabott bírságok összege 27. évben 48. számú melléklet Döntések a szociális és gyámhivatalban évben 49. számú melléklet A másodfokú döntések eredménye gyámügyben évben 4

5 5. számú melléklet A másodfokú döntések eredménye szociális ügyekben évben 51. számú melléklet A közigazgatási döntések bírósági felülvizsgálata a szociális és gyámhivatalban évben 52. számú melléklet Mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményei évben 53. számú melléklet A szociális és gyámhivatal által végzett hatósági és felügyeleti ellen+rzések évben 54. számú melléklet Gyermekvédelmi intézmények mködési engedélyezéseinek évben 55. számú melléklet Szociális intézmények mködési engedélyezéseinek évben 56. számú melléklet Az állami f+építész 27. évi tevékenységének f+bb adatai 57. számú melléklet 58. számú melléklet 59. számú melléklet 6. számú melléklet 61. számú melléklet 62. számú melléklet A területi államigazgatási szerveknél és az államigazgatási feladatot ellátó más szerveknél iktatott iratok A területi államigazgatási szervek és az államigazgatási feladatot ellátó más szervek államigazgatási feladatellátásának jellemz+i A területi államigazgatási szervek és az államigazgatási feladatot ellátó más szervek mködését érint+ panaszok, közérdek bejelentések, Napi ügyfélforgalom nagysága a területi államigazgatási szerveknél Ügyfélfogadással foglalkozó ügyintéz+k leterheltsége a területi államigazgatási szerveknél Ügyfélfogadással foglalkozó ügyintéz+k a területi államigazgatási szerveknél 63. számú melléklet Épületek állapota a területi államigazgatási szerveknél 64. számú melléklet 65. számú melléklet 66. számú melléklet Esélyegyenl+ség érvényesülése a területi államigazgatási szervek ügyfélfogadásában Ügyfélszolgálatok megosztottsága a területi államigazgatási szerveknél A területi államigazgatási szervek mködésének jogszersége 5

6 1.1. számú melléklet Lakosságszám a 27. évi statisztika alapján Megnevezés Fejér Komárom-Esztergom Veszprém Közép-dunántúli régió város község összesen város község összesen város község összesen város község összesen Állandó lakosok Lakónépesség Állandó népesség megoszlása a régióban (26) f< Az állandó lakosság számának megoszlása (27) % % Fejér Megye % % Fejér % Komárom- Esztergom Megye Veszprém Megye % Komárom- Esztergom Veszprém 6

7 1.2. számú melléklet Városi-községi állandó lakosságszám összehasonlítása a 27. évi statisztika alapján város község 1 Fejér Komárom- Esztergom Veszprém Középdunántúli régió Régió népessége a városokban f< Régió Népessége a községekben f< Fejér Komárom Veszprém Régió Fejér Komárom Veszprém Régió

8 1.3. számú melléklet NépsHrHség F</km2 Fejér Megye 97,4 Komárom-Esztergom Megye 142 Veszprém Megye 81,3 NépsHrHség Fejér Megye 6 4 Komárom- Esztergom Megye 2 Veszprém Megye Veszprém Megye Komárom- Esztergom Megye Fejér Megye F</km2 8

9 1.4. számú melléklet Háztartások megoszlása gazdasági aktivitás szerint a régióban alkalmazott nyugdíjas munkanélküli vállalkozó egyéb Háztartások megoszlása gazdasági aktivitás szerint a régióban 1% 8% 3% 51% alkalmazott nyugdíjas munkanélküli vállalkozó 37% egyéb 9

10 2.1. számú melléklet A régió területe km 2 -ben Komárom- Középdunántúli Veszprém Fejér Esztergom régió A Közép-dunántúli régió területi megoszlása % Fejér % Komárom- Esztergom Veszprém % 1

11 2.2. számú melléklet Egy f+re jutó GDP és nettó jövedelem regionális különbségei GDP Nettó jöv. K.M.o Ny.d.t K.d.t D.d.t D.alf É.M.o É.alf Egy f<re jutó GDP és nettó jövedelem regionális különbségei K.M.o. Ny.d.t. K.d.t. D.d.t. D.alf. É.M.o. É.alf GDP Nettó jöv. 11

12 2.3. számú melléklet A nyereség szerinti top 5-ba tartozó cégek megoszlása B.pest 233 Pest 47 Gy<r 31 Vas 1 Zala 5 Fejér 27 Komárom 28 Veszprém 13 Somogy 3 Tolna 2 Baranya 12 Bács 11 Csongrád 14 Békés 4 Hajdú 1 Jász 6 Szabolcs 1 Heves 11 Borsod 18 Nográd A nyereség szerinti top 5-ba tartozó cégek megoszlása B.pest Pest Gy+r Vas Zala Fejér Komárom Veszprém Somogy Tolna Baranya Bács Csongrád Békés Hajdú Jász Szabolcs Heves Borsod Nográd 12

13 A nyereség szerinti top 5-ba tartozó cégek megoszlása Budapest nélkül 5 Pest Gy+r Vas Zala Fejér Komárom Veszprém Somogy Tolna Baranya Bács Csongrád Békés Hajdú Jász Szabolcs Heves Borsod Nográd 13

14 3.1. számú melléklet Az önkormányzatok típusai 27. évben Megnevezés Fejér Komárom- Esztergom Veszprém Középdunántúli régió i i jogú város város nagyközség község összesen Az önkormányzatok típusai 27. évben Fejér Az önkormányzatok típusai 27. évben Komárom-Esztergom 1% 2% 9% 1%1% 13% 14% 4% i 74% i j ogú v áros város nagyközség község 81% i i jogú város város nagyközség község Az önkormányzatok típusai 27. évben Veszprém Az önkormányzatok típusai 27. évben a Közép-dunántúli régióban %% 6% 1% 1%1% 8% 5% 93% i i j ogú v áros város nagyközség község 85% i i jogú város város nagyközség község 14

15 3.2. számú melléklet Területi államigazgatási szervek a régióban (Államigazgatási Kollégium tagjai) (ágazati bontásban) Eü 6 4 FVM 15 9 GKM 5 3 IRM 1 8 KVM 6 6 MEH 3 1 OKM 1 1 ÖTM 9 7 PM 7 3 SZMM 8 4 Összesen 7 46 Területi államigazgatási szervek a régióban (ágazati bontásban) Eü FVM GKM IRM KVM MEH OKM ÖTM PM SZMM 15

16 3.3. számú melléklet Területi államigazgatási, és államigazgatási feladatot ellátó más szervek mhködési terület szerint i 9 27 régiós 1 19 országos 2 5 térségi 4 4 Összesen Területi államigazgatási, és államigazgatási feladatot ellátó más szervek mhködési terület szerint i régiós országos térségi 16

17 3.4. számú melléklet Szervezeti egységek típus szerint* önálló, i önálló, régiós 4 16 nem önálló, központi 7 56 *- hivatalos kimutatás a témában nem készült, ezért a táblázatban szerepl+ adatok a rendelkezésünkre álló információk alapján számolt adatok Szervezeti egységek típus szerint önálló, i önálló, régiós nem önálló, központi 17

18 3.5. számú melléklet Területi államigazgatási, és államigazgatási feladatot ellátó más szervek szervek székhely szerinti megoszlása B.pest 2 8 Sz.fehérv T.bánya 22 9 Veszprém Gy<r 3 2 Esztergom 2 2 Tata 1 Velence 1 Csopak 1 1 Sopron Területi államigazgatási, és államigazgatási feladatot ellátó más szervek szervek székhely szerinti megoszlása B.pest Sz.fehérv. T.bánya Veszprém Gy+r Esztergom Tata Velence Csopak Sopron 18

19 4. számú melléklet Hivatali forma Hivatali forma szerinti megoszlás ben Fejér Komárom- Esztergom Veszprém Közép-dunántúli régió Polgármesteri hivatal Körjegyz<ség Társult képvisel<testület hivatala Hivatali forma szerinti megoszlás évben Polgármesteri hivatal Körjegyz<ség Társult képvisel<testület hivatala Fejér Komárom- Esztergom Veszprém Közép-dunántúli régió 19

20 5. számú melléklet Fejér Kistérségek a Közép-dunántúli régióban én Komárom-Esztergom Veszprém Kistérségek megnevezése A kistérséghez tartozó települések Kistérségek megnevezése A kistérséghez tartozó települések Sorszám Sorszám Sorszám Kistérségek megnevezése A kistérséghez tartozó települések 1. Abai 9 1. Dorogi Ajkai Adonyi 8 2. Esztergomi 9 2. Balatonalmádi Bicskei Kisbéri Balatonfüredi Dunaújvárosi 9 4. Komáromi 9 4. Pápai Enyingi 9 5. Oroszlányi 6 5. Sümegi Ercsi 6 6. Tatai 1 6. Tapolcai Gárdonyi 9 7. Tatabányai 1 7. Várpalotai 7 8. Móri Veszprémi 2 9. Sárbogárdi 1 9. Zirci Székesfehérvári 18 Összesen: 18 Összesen: 76 Összesen: 217 2

21 6. számú melléklet A közigazgatási hivatalnál 26. évben iktatott ügyiratok ágazati bontásban Megnevezés Fejér Komárom-Esztergom Veszprém Közép-dunántúli régió összesen Ágazati bethjel Ágazat megnevezése F<szám Alszám Összesen F<szám Alszám Összesen F<szám Alszám Összesen F<szám Alszám Összesen A Pénzügy C Szociális ügyek E Építési-városfejlesztési ügyek F Közlekedés G Vízügy-vízgazdálkodás H Általános igazgatás J Gyámügyek K Iparügyek L Kereskedelem M Mez+gazdasági és élelmezésügyek N Munkaügyek P Mvel+dés- és oktatásügy R Sportügyek S Személyzeti ügyek U Titkársági, szervezési, gazdasági ügyek (bels+ igazgatási ügyek) V Törvényességi ellen+rzési ügyek Összesen

22 A közigazgatási hivatalnál 27. évben iktatott ügyiratok ágazati bontásban Megnevezés Fejér Komárom-Esztergom Veszprém Közép-dunántúli régió Ágazati bethjel Ágazat megnevezése F<szám Alszám Összesen F<szám Alszám Összesen F<szám Alszám Összesen F<szám Alszám Összesen A Pénzügy C Szociális ügyek E Építési-városfejlesztési ügyek F Közlekedés G Vízügy-vízgazdálkodás H Általános igazgatás J Gyámügyek K Iparügyek L Kereskedelem M Mez+gazdasági és élelmezésügyek N Munkaügyek P Mvel+dés- és oktatásügy R Sportügyek S Személyzeti ügyek U Titkársági, szervezési, gazdasági ügyek (bels+ igazgatási ügyek) V Törvényességi ellen+rzési ügyek Összesen

23 A közigazgatási hivatalnál évben iktatott ügyiratok Fejér Komárom-Esztergom Veszprém 5 - f<szám alszám f<szám alszám

24 7. számú melléklet Megnevezés Fejér Komárom-Esztergom Veszprém A Közép-dunántúli régióban összesen Képvisel+-testületi ülés típusok megoszlása években Év Nyilvános ülés Zárt ülés Együttes ülés Közmeghallgatás Összes testületi ülés Nyilvános ülés Zárt ülés Együttes ülés Közmeghallgatás Fejér Komárom- Esztergom Veszprém

25 8. számú melléklet A törvényességi ellen<rzésre beérkezett jegyz<könyvek megoszlása 27. évben Megnevezés Fejér Komárom- Esztergom Veszprém Középdunántúli régió Képvisel+testület Bizottság Kisebbség Egyéb Összesen A törvényességi ellen<rzésre beérkezett jegyz<könyvek megoszlása 27. évben Képvisel<-testület Bizottság Kisebbség Egyéb 1 Fejér Komárom- Esztergom Veszprém Középdunántúli régió

26 9. számú melléklet A törvényességi ellen<rzési f<osztály összefoglaló adatai évben Komárom- Közép-dunántúli Fejér Veszprém Megnevezés Esztergom régió Jegyz<könyvek Rendeletek Rendeletekre tett észrevételek írásban Rendeletekre tett észrevételek szóban Rendeletekre tett észrevételek összesen Határozatok Határozatokra tett észrevételek írásban Határozatokra tett észrevételek szóban Határozatokra tett észrevételek összesen MHködésre, mulasztásra tett észrevételek írásban MHködésre, mulasztásra tett észrevételek szóban MHködésre, mulasztásra tett észrevételek összesen Bírósági keresetek Alkotmánybírósági indítványok

27 A felterjesztett jegyz<könyvek évben Fejér Komárom-Esztergom Veszprém A rendeletek számának alakulása évben számú melléklet - Fejér Komárom-Esztergom Veszprém A késve felterjesztett jegyz<könyvek a.. régióban

28 A határozatok számának alakulása évben Fejér Komárom-Esztergom Veszprém A kifogásolt rendeletek számának alakulása évben szóbeli észrevételek írásbeli észrevételek Fejér Komárom-Esztergom Veszprém 28

29 A kifogásolt határozatok számának alakulása évben Fejér évben Komárom-Esztergom Veszprém szóbeli észrevételek írásbeli észrevételek MHködésre, mulasztásra tett észrevételek évben szóbeli észrevételek írásbeli észrevételek Fejér Komárom- Esztergom Veszprém 29

30 1. számú melléklet A késve felterjesztett jegyz<könyvek a Közép-dunántúli régióban 27. évben A késve felterjesztett jegyz<könyvek 27. évben Megnevezés Fejér Komárom- Esztergom Veszprém Középdunántúli régió összesen 15 napon belül érkezett nap között érkezett nap között érkezett napon túl érkezett Összesen A késve felterjesztett jegyz<könyvek a Közép-dunántúli régióban 27. évben 3-6 nap között érkezett 23% 6 napon túl érkezett 1% 15 napon belül érkezett 22% 15-3 nap között érkezett 45% 3

31 A késve felterjesztett jegyz<könyvek Fejér megyében 27. évben 3-6 nap között érkezett 15% 6 napon túl érkezett 5% 15 napon belül érkezett 29% 15-3 nap között érkezett 51% A késve felterjesztett jegyz<könyvek Komárom-Esztergom megyében 27. évben 6 napon túl érkezett 26% 15 napon belül érkezett 17% 3-6 nap között érkezett 3% 15-3 nap között érkezett 27% A késve felterjesztett jegyz<könyvek Veszprém megyében 27. évben 3-6 nap között érkezett 25% 6 napon túl érkezett 7% 15 napon belül érkezett 2% 15-3 nap között érkezett 48% 31

32 11. számú melléklet Kisebbségi önkormányzatok megoszlása nemzetiségenként a Közép-dunántúli régióban 27. évben Megnevezés Fejér Fejér Veszprém Középdunántúli régió bolgár 1 1 cigány görög horvát 3 3 lengyel német örmény román ruszin szerb 3 3 szlovák szlovén 1 1 ukrán Összesen Kisebbségi önkormányzatok megoszlása nemzetiségenként a Közép-dunántúli régióban 27. évben örmény román szerb 2% ruszin % 2% 2% szlovák 6% szlovén ukrán bolgár 1% 2% 1% cigány 34% német 43% görög lengyel horvát 2% 2% 3% 32

33 12. számú melléklet A törvényességi felügyeleti munka mutatói Fejér Döntéshozó Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács Fejér Megyei Területfejlesztési Tanács Ülések Határozatok Felügyeleti intézkedések Dunaújvárosi Kistérségi Fejlesztési Tanács Összesen Velencei-tó Vértes Térségi Fejlesztési Tanács Komárom-Esztergom Döntéshozó Ülések Határozatok Felügyeleti intézkedések Megyei Területfejlesztési Tanács Kistérségi Fejlesztési Tanács Összesen Veszprém Döntéshozó Ülések Határozatok Felügyeleti intézkedések Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanács Kistérségi Fejlesztési Tanács Összesen as f+út térségi Fejlesztési Tanács

34 A törvényességi felügyeleti munkában az ülések évben Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács Megyei Területfejlesztési Tanács Kistérségi Fejlesztési Tanács Fejér Komárom-Esztergom Veszprém A törvényességi felügyeleti munkában a határozatok évben Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács Megyei Területfejlesztési Tanács Kistérségi Fejlesztési Tanács Fejér Komárom-Esztergom Veszprém 34

35 13. számú melléklet Az önkormányzati testületek mhködését érint< panaszok, közérdekh bejelentések, javaslatok 27. évben A bejelentés típusa Panaszok KözérdekH bejelentések KözérdekH javaslatok Megnevezés Fejér Komárom- Esztergom Veszprém Középdunántúli régió Fejér Komárom- Esztergom Veszprém Középdunántúli régió Fejér Komárom- Esztergom Veszprém Középdunántúli régió 1. Beadványozó Állampolgár Települési képvisel Polgármester Jegyz Társadalmi szerv Egyház Egyéb Összesen Problémakör Jogi szabályozás hiánya/ellentmondása Helyi szabályozás hiánya, törvénysért+ volta Jogszabályok helytelen alkalmazása Elintézés módja Megkeresett szerv saját hatáskörben Hatósági jogorvoslati eljárásban 1 1 Közigazgatási bírói út Törvényességi észrevétellel ÁSZ ellen+rzés Polgári peres úton Fegyelmi/szabálysértési/ büntet+eljárás útján Egyéb módon Elintézés határideje Határid+n belül Határid+ túllépésével

36 Az önkormányzati testületek mhködését érint< panaszok, közérdekh bejelentések és javaslatok a Közép-dunántúli régióban a beadványozó szerint 27. évben KözérdekH javaslatok KözérdekH bejelentések Panaszok Állampolgár Települési képvisel< Polgármester Jegyz< Társadalmi szerv Egyház Egyéb

37 14. számú melléklet Hatósági és felügyeleti ellen<rzések során vizsgált polgármesteri hivatalok és körjegyz<ségek 27. évben Megnevezés Fejér Komárom- Esztergom Veszprém Középdunántúli régió Adóügy Építésügy Ipar és kereskedelem Anyakönyv Közoktatás 3 3 Személyi adat és lakcím Okmányirodák Szabálysértés Egyéb 3 3 Összesen Hatósági és felügyeleti ellen<rzések során vizsgált polgármesteri hivatalok és körjegyz<ségek 27. évben Fejér Komárom- Esztergom Veszprém 2 Adóügy Építésügy Ipar és kereskedelem Anyakönyv Közoktatás Személyi adat és lakcím Okmányirodák Szabálysértés Egyéb

38 15. számú melléklet AZ ÖNKORMÁNYZATOK ÁLLAMIGAZGATÁSI HATÓSÁGI ÜGYEKBEN HOZOTT ELSSFOKÚ DÖNTÉSEINEK SZÁMA ÉS ALAKULÁSA Fejér A Pénzügyek B Egészségügyi igazgatás C Szociális igazgatás E Környezetvédelmi, építésügyi, területfejlesztési és kommunális igazgatás F Közlekedés és hírközlési igazgatás G Vízügyi igazgatás H Önkormányzati és területfejlesztési; igazságügyi és rendészeti igazgatás I Lakásügyek J Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás K Ipari igazgatás L Ágazat Kereskedelmi igazgatás, idegenforgalom Államigazgatási hatósági ügyekben hozott döntések Államigazgatási hatósági ügyekben hozott, megtámadott döntések Módosított vagy visszavont els<fokú döntések Helybenhagyta Az els<fokú döntések elleni jogorvoslatok Egyéb döntést hozott Helybenhagyta Egyéb döntést hozott Elutasította a keresetet a közigazgatási hivatal a dekoncentrált szerv a bíróság Egyéb döntést hozott M Földmvelésügy, állat- és növényegészségügyi igazgatás N U Munkaügyi igazgatás, munkavédelem Önkormányzati és általános igazgatási ügyek P Közoktatási és mvel+désügyi igazgatás R Sportügyek X Honvédelmi, katasztrófavédelmi igazgatás, fegyveres biztonsági rség Mindösszesen:

39 AZ ÖNKORMÁNYZATOK ÁLLAMIGAZGATÁSI HATÓSÁGI ÜGYEKBEN HOZOTT ELSSFOKÚ DÖNTÉSEINEK SZÁMA ÉS ALAKULÁSA Komárom-Esztergom A Pénzügyek B Egészségügyi igazgatás C Szociális igazgatás E Környezetvédelmi, építésügyi, területfejlesztési és kommunális igazgatás F Közlekedés és hírközlési igazgatás G Vízügyi igazgatás 7 18 H Önkormányzati és területfejlesztési; igazságügyi és rendészeti igazgatás I Lakásügyek J Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás K Ipari igazgatás L M N U Ágazat Kereskedelmi igazgatás, idegenforgalom Földmvelésügy, állat- és növényegészségügyi igazgatás Munkaügyi igazgatás, munkavédelem Önkormányzati és általános igazgatási ügyek Államigazgatási hatósági ügyekben hozott döntések Államigazgatási hatósági ügyekben hozott, megtámadott döntések Módosított vagy visszavont els<fokú döntések Helybenhagyta Az els<fokú döntések elleni jogorvoslatok Egyéb döntést hozott Helybenhagyta Egyéb döntést hozott Elutasította a keresetet a közigazgatási hivatal a dekoncentrált szerv a bíróság Egyéb döntést hozott P Közoktatási és mvel+désügyi igazgatás R Sportügyek 2 1 X Honvédelmi, katasztrófavédelmi igazgatás, fegyveres biztonsági 6 6 +rség Mindösszesen:

40 AZ ÖNKORMÁNYZATOK ÁLLAMIGAZGATÁSI HATÓSÁGI ÜGYEKBEN HOZOTT ELSSFOKÚ DÖNTÉSEINEK SZÁMA ÉS ALAKULÁSA Veszprém Az els<fokú döntések elleni jogorvoslatok Ágazat Államigazgatási hatósági ügyekben hozott döntések Államigazgatási hatósági ügyekben hozott, megtámadott döntések Módosított vagy visszavont els<fokú döntések Helybenhagyta Egyéb döntést hozott Helybenhagyta Egyéb döntést hozott Elutasította a keresetet a közigazgatási hivatal a dekoncentrált szerv a bíróság Egyéb döntést hozott A Pénzügyek B Egészségügyi igazgatás C Szociális igazgatás E Környezetvédelmi, építésügyi, területfejlesztési és kommunális igazgatás F Közlekedés és hírközlési igazgatás G Vízügyi igazgatás H Önkormányzati és területfejlesztési; igazságügyi és rendészeti igazgatás I Lakásügyek J Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás K Ipari igazgatás L Kereskedelmi igazgatás, idegenforgalom M Földmvelésügy, állat- és növényegészségügyi igazgatás N U Munkaügyi igazgatás, munkavédelem Önkormányzati és általános igazgatási ügyek P Közoktatási és mvel+désügyi igazgatás R Sportügyek 7 2 X Honvédelmi, katasztrófavédelmi igazgatás, fegyveres biztonsági rség Mindösszesen:

41 AZ ÖNKORMÁNYZATOK ÁLLAMIGAZGATÁSI HATÓSÁGI ÜGYEKBEN HOZOTT ELSSFOKÚ DÖNTÉSEINEK SZÁMA ÉS ALAKULÁSA Közép-dunántúli régió Az els<fokú döntések elleni jogorvoslatok Ágazat Államigazgatási hatósági ügyekben hozott döntések Államigazgatási hatósági ügyekben hozott, megtámadott döntések Módosított vagy visszavont els<fokú döntések Helybenhagyta Egyéb döntést hozott Helybenhagyta Egyéb döntést hozott Elutasította a keresetet a közigazgatási hivatal a dekoncentrált szerv a bíróság Egyéb döntést hozott A Pénzügyek B Egészségügyi igazgatás C Szociális igazgatás E Környezetvédelmi, építésügyi, területfejlesztési és kommunális igazgatás F Közlekedés és hírközlési igazgatás G Vízügyi igazgatás H Önkormányzati és területfejlesztési; igazságügyi és rendészeti igazgatás I Lakásügyek J Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás K Ipari igazgatás L Kereskedelmi igazgatás, idegenforgalom M Földmvelésügy, állat- és növényegészségügyi igazgatás N U Munkaügyi igazgatás, munkavédelem Önkormányzati és általános igazgatási ügyek P Közoktatási és mvel+désügyi igazgatás R Sportügyek 9 3 X Honvédelmi, katasztrófavédelmi igazgatás, fegyveres biztonsági rség Mindösszesen:

Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal. 2005. évi. Munka-, Képzési- és Ellenőrzési terve

Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal. 2005. évi. Munka-, Képzési- és Ellenőrzési terve Szám: 01-11/2005. Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal 2005. évi Munka-, Képzési- és Ellenőrzési terve Székesfehérvár, 2005. február 16. 2 A 2005. ÉVI MUNKATERV KIEMELT SZEMPONTJAI:... 3 A 2005. ÉVI MUNKATERV

Részletesebben

SZERVEZETFEJLESZTÉSI KÉZIKÖNYV

SZERVEZETFEJLESZTÉSI KÉZIKÖNYV NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7. Tel.: (06) 42-281-095; Fax: (06) 42-281-311 E-mail: hivatal@nyirbator.hu SZERVEZETFEJLESZTÉSI KÉZIKÖNYV Irányelvek:

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i ülésére és Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. szeptember 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 49. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 25., szerda. Tartalomjegyzék. 23/2012. (IV. 25.) KIM rendelet

MAGYAR KÖZLÖNY. 49. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 25., szerda. Tartalomjegyzék. 23/2012. (IV. 25.) KIM rendelet MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 25., szerda 49. szám Tartalomjegyzék 23/2012. (IV. 25.) KIM rendelet 24/2012. (IV. 25.) KIM rendelet 26/2012. (IV. 25.) NEFMI rendelet 27/2012.

Részletesebben

Előterjesztés Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő testülete 2013. december 17 i ülésére

Előterjesztés Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő testülete 2013. december 17 i ülésére Előterjesztés Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő testülete 2013. december 17 i ülésére Tárgy: Beszámoló a polgármesteri hivatal 2013. évi tevékenységéről Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-i ülésére 19. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának beszámolója a 2011. évben végzett munkájáról Az elıterjesztést

Részletesebben

M e g h í v ó. 1.) Tájékoztató a közös hivatal 2013. három negyedéves működéséről Előadó: dr. Lajos Krisztina aljegyző

M e g h í v ó. 1.) Tájékoztató a közös hivatal 2013. három negyedéves működéséről Előadó: dr. Lajos Krisztina aljegyző M e g h í v ó Szentkirály önkormányzatának képviselő-testülete és Tiszaug önkormányzatának képviselőtestülete együttes ülésének következő időpontját 203. október 9-én (szerdán) 6.00 órára tűzöm ki, melyre

Részletesebben

2. A Szabályzatot, valamint a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal belsõ szabályzatait szükség szerint, de legalább évente felül kell vizsgálni.

2. A Szabályzatot, valamint a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal belsõ szabályzatait szükség szerint, de legalább évente felül kell vizsgálni. 2942 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2011. évi 19. szám I. Utasítások A közigazgatási és igazságügyi miniszter 27/2011. (III. 8.) KIM utasítása a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Szervezeti és

Részletesebben

1. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) a Mellékletben foglaltak szerint határozom meg.

1. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) a Mellékletben foglaltak szerint határozom meg. 2362 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2011. évi 17. szám I. Utasítások A közigazgatási és igazságügyi miniszter 21/2011. (III. 4.) KIM utasítása a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Mûködési

Részletesebben

Balassagyarmat Város Jegyzőjének 4/2009.(XII.17.) számú utasítása Balassagyarmat Város Polgármesteri Hivatala ü g y r e n d j é r ő l

Balassagyarmat Város Jegyzőjének 4/2009.(XII.17.) számú utasítása Balassagyarmat Város Polgármesteri Hivatala ü g y r e n d j é r ő l 70.168-8/2009. Balassagyarmat Város Jegyzőjének 4/2009.(XII.17.) számú utasítása Balassagyarmat Város Polgármesteri Hivatala ü g y r e n d j é r ő l Hatályos: 2009. december 18. napjától 1 Balassagyarmat

Részletesebben

BEVEZETÉS. A város fejlesztési irányvonalát úgy kell kijelölni, hogy egységben legyen a múlt értéke a modern világ követelményeivel.

BEVEZETÉS. A város fejlesztési irányvonalát úgy kell kijelölni, hogy egységben legyen a múlt értéke a modern világ követelményeivel. FELSZSOLCA VÁROS KÉPVISEL-TESTÜLETÉNEK 8/1999. (V.21.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÉPVISEL-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS M#KÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (egységes szerkezetben a 7/2002. (VIII.23.), 3/2003. (II.21.),

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA (ÜGYREND) (2013. MÁRCIUS 1-JEI ÁLLAPOT)

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA (ÜGYREND) (2013. MÁRCIUS 1-JEI ÁLLAPOT) BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA (ÜGYREND) (2013. MÁRCIUS 1-JEI ÁLLAPOT) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Mőködési Szabályzata

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Mőködési Szabályzata Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Mőködési Szabályzata 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 1. Az alapító neve:... 4 2. Költségvetési szerv neve:... 4

Részletesebben

Sárisáp Község Önkormányzatának Jegyzője 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/ 518-312, fax: 33 /518 311, e-mail: hivatal@sarisap.

Sárisáp Község Önkormányzatának Jegyzője 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/ 518-312, fax: 33 /518 311, e-mail: hivatal@sarisap. Sárisáp Község Önkormányzatának Jegyzője 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/ 518-312, fax: 33 /518 311, e-mail: hivatal@sarisap.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

29/2009. (X. 30.) ÖM rendelet. az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról

29/2009. (X. 30.) ÖM rendelet. az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról 29/2009. (X. 30.) ÖM rendelet az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 35.

Részletesebben

Egységes irattári terv

Egységes irattári terv Egységes irattári terv 5. számú függelék Az irattári terv az egységes iratkezelés érdekében az irattári anyagot tételekre (tárgyi csoportokra, indokolt esetben iratfajtákra) tagolva, az önkormányzat szervezetéhez,

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJA

POLGÁRMESTERI HIVATAL 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJA 1. számú melléklet POLGÁRMESTERI HIVATAL 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJA Építéshatósági iroda Az iroda ügyiratforgalma az előző évekhez képest tovább emelkedett. A kiküldött levelek, határozatok száma is közel 2

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2013. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2013. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2013. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2013. (I. 18.) KIM utasítása a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mûködési szabályzatáról

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2013. (I. 18.) KIM utasítása a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mûködési szabályzatáról H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2013. évi 3. szám 363 A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2013. (I. 18.) KIM utasítása a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mûködési szabályzatáról

Részletesebben

I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: hivatal) alapítása

I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: hivatal) alapítása 1 Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének /2011. ( ) normatív határozata a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról (tervezet) Budapest Főváros XIX. ker.

Részletesebben

2. A Szabályzat XI. pontjában a Munkarend a Polgármesteri Hivatal dolgozóira vonatkozóan:

2. A Szabályzat XI. pontjában a Munkarend a Polgármesteri Hivatal dolgozóira vonatkozóan: K i v o n a t Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (I.29.) Önkormányzati számu határozata:

Részletesebben

MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadta: a Képviselő-testület./2015. (II. 26.) sz. határozatával. Hatályos: 2015. február 26-tól TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. II. Személyügyi hírek A Legfõbb Ügyészség személyügyi hírei 7592

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. II. Személyügyi hírek A Legfõbb Ügyészség személyügyi hírei 7592 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. szeptember 20., csütörtök 42. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 12/2012. (IX. 20.) EMMI utasítás az Országos Egészségbiztosítási

Részletesebben

Kulcs Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Kulcs Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Kulcs Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Jóváhagyta: Kulcs Község Önkormányzata a 46/2012. (IV. 23.) KT. számú határozatával. 1 Kulcs Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti

Részletesebben

Lenti Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata

Lenti Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata 41/2009. (II.12.) ÖKT. számú határozattal elfogadott Lenti Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata a 74/2009. (III. 25.) ÖKT. számú és a 221/2009. (VI.24.) ÖKT. számú határozat

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2012. február 16. I. A megyei önkormányzat rendeletei TARTALOMJEGYZÉK Rendelet száma Tárgya Oldal 1/2012. (II. 23.)

Részletesebben

1.. Az ER 19.. /3/ és /5/ bekezdése az alábbiak szerint módosul, egyben a /4/ bekezdés hatályát veszti:

1.. Az ER 19.. /3/ és /5/ bekezdése az alábbiak szerint módosul, egyben a /4/ bekezdés hatályát veszti: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 7/2009. (II. 17.) rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2007. (IX.19.) Önkormányzati rendelet módosításáról Belváros-Lipótváros

Részletesebben

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 11/2014. (XII. 23.) MvM utasítása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 11/2014. (XII. 23.) MvM utasítása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2014. évi 65. szám 13731 A Miniszterelnökséget vezető miniszter 11/2014. (XII. 23.) MvM utasítása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról A fővárosi

Részletesebben

Az egészségügyi miniszter. (Bizonyos) Igazgatási jelleg feladatokat ellátó szervek a gyógyszerügyben

Az egészségügyi miniszter. (Bizonyos) Igazgatási jelleg feladatokat ellátó szervek a gyógyszerügyben V (Bizonyos) Igazgatási jelleg feladatokat ellátó szervek a gyógyszerügyben KAMARA OGYI ÁNTSZ OEP EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM Egészségbiztosítási felügyelet egyebek 2 1 (Bizonyos) Igazgatási feladatokat

Részletesebben