5. Mi csak az egyik oldalát látjuk A Hold, a Föld holdja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "5. Mi csak az egyik oldalát látjuk A Hold, a Föld holdja"

Átírás

1 5. Mi csak az egyik oldalát látjuk A Hold, a Föld holdja Az égitestek közül a Hold van a legközelebb hozzánk, így természetes, hogy évezredek óta foglalkoztatta a tudósok képzeletét. A görög mitológiában Szelené, a rómaiaknál Luna istennő képében személyesítették meg. A tudósok azonban módszeresen vizsgálták is a Holdat. Már az ókori görögök ismerték a holdfázisokat, sőt a Hold Föld-távolságot is meglehetősen pontosan meghatározták. Távcsővel először Galilei figyelte meg, és a világosnak látszó területeit szárazföldeknek, sötét területeit tengereknek vélte. Az egyik leghíresebb ilyen holdtenger a Mare Tranquillitatis, a Nyugalom tengere. Ez volt július 20-án az Eagle (Sas) nevű holdkomp leszállásának helyszíne. Kis lépés egy embernek, de nagy ugrás az emberiségnek hangzottak Neil Armstrong szavai, amikor a Holdra lépett. Az Apollo 11 programjában három asztronauta vett részt. Neil Armstrong után a Holdra lépett Edwin Aldrin is, miközben Michael Collins a Hold körüli pályán keringett a parancsnoki űrhajóval. Eddig összesen tizenkét űrhajósnak adatott meg, hogy Hold-sétát tegyen. Utoljára 1972-ben landolt űrhajó a Holdon, és visszatérve több száz kilogramm kőzetmintát hozott magával. A Nap után a Hold a legnagyobb fényességű égitest a Föld égboltján, de a Holdnak nincs saját fénye, csak a Nap sugárzását veri vissza. Földtől való távolsága és méretei azt eredményezik, hogy az égbolton (telihold idején) akkorának látszik, mint a Nap (5.1. ábra). Nincs légköre, ezért égboltja teljesen fekete. A holdi égbolton nappal is látszanak a csillagok, és fényesen ragyog a felhőcsíkokkal tarkított kék bolygó, a Föld (5.2. ábra). Az égitesten az árnyékok élesek és feketék. A hosszú földi napig tartó nappalokon a Hold felszíne erőteljesen felmelegszik, éjszaka pedig gyorsan lehűl. Felszínét főleg vulkanikus kőzetek építik fel. A meteoritütközések és a nagy hőingadozás miatt a felszíni és a felszín közeli kőzetanyag erősen aprózódik, laza törmeléket és vastag porréteget hozva létre. A Hold felületét uraló felszíni formák: a nagyméretű becsapódások eredményeiként kialakult sötét lávamezők (a tengerek ), és a sok kráterrel tagolt világosabb színű fennsíkok (a szárazföldek ) (5.3. ábra). Az Apollo-program utasai és a holdrakéták által hozott kőzetminták különleges tulajdonsága, hogy a kőzetek kora nagy hasonlóságot mutat a Naprendszer belső bolygóinak így a Föld kőzeteinek is a korával. Ez a tény arra utal, hogy a Hold és a belső bolygók anyaga egyszerre és azonos módon alakulhatott ki. Közepes Föld Holdtávolság: 384 ezer km Átmérõje: 3476 km Felszíne: 38 millió km 2 Sûrûsége: 3,34 Tömege: Nehézségi gyorsulás: Felszíni hõmérséklet: g cm 3 a Föld tömegének 1/81-ed része a földi érték 1/6-a 160 C és 130 C között 5.1. A Hold legfontosabb adatai Miért mély az asztronauta lábnyoma és miért ismerhető fel mind a mai napig? 5.2. Űrhajós lábnyoma a Holdon. A Hold égboltján a Föld látszik Kikről, mikről kapták a nevüket a Hold felszíni alakzatai? 5.3. Az Apollo 11 fényképe a teliholdról. Középen balra a Mare Tranquillitatis 29

2 A Föld és kozmikus környezete 30 naptávol földpálya holdpálya napközel 5.4. A Nap Föld Hold-rendszer elsô negyed 5.5. Holdfázisok napsugarak nappal éjszaka telihold újhold földtávol földközel napnyugta napkelte utolsó negyed Miért hosszabb két ugyanolyan holdfázis közötti időtartam, mint a Hold Föld körüli keringési ideje? 5.6. A Hold fényváltozásainak időtartama 29,5 nap Nap holdpálya H teljes árnyék kúpja 5.7. Napfogyatkozás félárnyék földpálya F A Hold mozgásai A Hold forog a tengelye körül és ellipszis alakú pályán kering a Föld körül. A Hold a Földdel együtt kering a Nap körül és az egész rendszer a Tejútrendszer központja körül (5.4. ábra). Saját tengelye körül ugyanannyi idő alatt fordul meg, mint amennyit Föld körüli keringése igénybe vesz (27,3 nap), ennek következménye, hogy mindig ugyanazt a félgömbjét mutatja a Föld felé. Ez a jelenség az úgynevezett kötött keringés. A Holdat négy hétig figyelve azt tapasztaljuk, hogy megjelenése az égbolton folyamatosan változik. Ennek oka, hogy mozgása során más és más a Nap, a Föld és a Hold egymáshoz viszonyított helyzete. A Nap mindig a Hold felé forduló félgömbjét világítja meg, de a Földről ennek különböző nagyságú és alakú részét látjuk. A jelenséget a Hold fényváltozásainak vagy holdfázisoknak nevezzük (5.5. ábra). Amikor a Hold a Föld és a Nap között helyezkedik el, újhold van, ekkor nem látjuk, mert a sötét oldalát mutatja felénk. Keringése során folyamatosan növekszik ( dagad ) és kb. két hét múlva már a teljes megvilágított oldalát láthatjuk: ekkor van telihold (holdtölte). Ezt követően kb. két héten keresztül a Hold megvilágított oldalából egyre kevesebbet látunk ( csökken ). Amikor a Hold 90 -ra áll a Naptól, a Földről csak fél korongja látható. Ha ez a növekvő Hold esetén következik be, akkor első negyedről, ha fogyó Holdnál, akkor utolsó negyedről beszélünk. Egy teljes ciklus hossza 29,5 nap. Ezt nem teljesen értem. Hogy tudja megvilágítani a Nap a Holdat telihold idején, ha közöttük helyezkedik el a Föld? Újhold és telihold idején általában nincs teljesen egy egyenesben a három égitest. Mivel a Hold pályasíkja az ekliptikával 5 -os szöget zár be, telihold idején a Föld árnyékkúpja a Hold alatt vagy felett mozdul el el, így a napsugarak eljutnak a Holdra. Újholdkor pedig a Hold árnyéka mozdul el általában a Föld alatt vagy felett, tehát a Földről nézve a Hold nem takarja el a Napot. Ha a három égitest teljesen egy egyenesbe esik, és a Föld vagy a Hold egymás árnyékába kerül, akkor beszélünk fogyatkozási jelenségről. Napfogyatkozás, holdfogyatkozás Napfogyatkozás újhold idején jöhet létre. Ha a Hold árnyéka a Földre vetődik, mi azt látjuk, hogy a Hold teljesen vagy részlegesen eltakarja a Napot. A Hold árnyékkúpjának sávjában teljes, a félárnyékban pedig részleges napfogyatkozás figyelhető meg. Az a véletlen, hogy a Nap és a Hold szinte ugyanakkora átmérőjűnek látszik az égen, a jelenséget különösen érdekessé teszi (5.7. és 5.8. ábra).

3 A kôzetburok és a talaj 3. Vulcanus munkában A kőzetlemezek és a vulkáni tevékenység 3.1. Az Eyjafjallajökull kitörése 2010 tavaszán a jég megolvadása miatt árvizeket, iszapáradást is okozott (Izland) 3.2. Indonézia legsűrűbben lakott szigetén, Jáván működik a világ egyik legaktívabb vulkánjának számító Merapi 3.3. A Stromboli kitörése Melyik szigetcsoport tagja a Vulcano? 3.4. A római mitológia a Szicília közelében fekvő kis sziget belsejébe képzelte Vulcanus műhelyét Emlékezetes volt számomra 2010-ben az izlandi vulkán kitörése, mert hamufelhője miatt akadozott a légi közlekedés Európában (3.1. ábra), és a tervezettnél később tudtunk hazarepülni Spanyolországból ben Dél-Amerikában az Andokban, Közép-Amerikában, illetve Ázsiában Jáva szigetén is működtek vulkánok (3.2. ábra). Megkerestem ezeknek a vulkánoknak a helyét a kőzetlemezeket bemutató térképen, és érdekes egybeesést találtam. Mind lemezhatáron működik! Mélységi magmatizmus és felszíni vulkanizmus A mélységi magmatizmus és a felszíni vulkanizmus is a magma mozgásjelensége. Magmának nevezzük azt az izzón folyó kőzetolvadékot, amely a köpeny felső vagy a kéreg alsó zónáiban keletkezik. Bebizonyosodott, hogy ezekben a zónákban nincs egységes magmaöv, hanem csak helyileg, az ún. elsődleges magmakamrákban kerülnek a kőzetek olvadt állapotba. A radioaktív anyagok nagyobb koncentrációja, tektonikai mozgások vagy nyomáscsökkenés segítik elő az olvadást. A magmának hatalmas energiája van magas hőmérséklete, gázainak feszítőereje és a rá nehezedő kéreg nyomása miatt. Képes arra, hogy a nehézségi erő ellenében a kőzetburokban fölfelé mozogjon. A felszínt nem minden esetben éri el: ha megreked a mélyben, akkor az alacsonyabb hőmérsékletű szintben a felszín alatt szilárdul kőzetté. Ebben az esetben beszélünk mélységi (plutonikus) magmatizmusról. A folyamat során mélységi magmás kőzetek (gabbró, diorit, gránit) és mélységi magmás ércek keletkeznek. Vulkánosságról akkor beszélünk, ha a magma eléri a Föld felszínét (3.3. ábra). A magma felszínre kerülési helyén képződik a vulkán, a felszínre kerülő magmát lávának nevezzük. A lávából vulkáni kiömlési kőzetek (bazalt, andezit, riolit), a lávafoszlányokból, kőzettörmelékből vulkáni törmelékes kőzetek (tufák) keletkeznek. A magmatizmushoz kötődő néhány elnevezés mitológiai eredetű. Pluto az alvilág istene, akit a föld alatti kincsek, a fel nem tárt bányák istenének is gondoltak. Vulcanus, a tűz sánta istene fegyvert kovácsol más istenek számára, haragos kedvében pedig izzó köveket és tüzet röpít ki a hegy belsejéből (3.4. ábra). 52

4 A magma és a belőle származó láva kémiai összetétele alapvetően meghatározza a belőlük képződő kőzetek összetételét, színét, a kihűlés sebessége pedig a kristályok méretét. B Kémiai összetétel szempontjából a magma és a láva kovasavtartalma, illetve a belőlük képződő kőzetek SiO 2 -tartalma a meghatározó: kémhatásuk bázikus, semleges vagy savanyú lehet (3.5. ábra). B A növekvő SiO 2 -tartalommal párhuzamosan a kőzet színe világosodik. B A mélységi magmás kőzetek kristályainak mérete nagyobb, mert a lassú kihűlés kedvez a nagy kristályok kialakulásának. Bázikus Semleges Savanyú SiO % 52-65% 65% felett Mélységi magmás kôzet gabbró diorit gránit Vulkáni kiömlési kôzet bazalt andezit riolit Vulkáni törmelékes kôzet bazalttufa andezittufa riolittufa 3.5. A magmás kőzetek csoportosítása SiO 2 -tartalom és kémhatás szerint A magma kémiai összetételétől és gáztartalmától a vulkáni működés jellege is függ. A kevés kovasavat tartalmazó magmából hígan folyó lávaömlések táplálkoznak, belőlük a gázok kiszabadulása lassabban, csendesen történik; a kovasavban gazdag, feszítő gázokkal teli magma robbanásos kitöréseket eredményez (3.6. és 3.7. ábrák). A különböző típusú lemezszegélyeken eltérő összetételű magma nyomul a felszínre. Ezért az egyes lemezhatártípusokhoz jellegzetes kőzetanyagú, működésű és formájú vulkánok kötődnek (3.8. ábra). Vulkánosság távolodó lemezszegélyeknél A felszínre érkező magma 80%-a távolodó lemezhatárok mentén, az óceánközepi hátságok hasadékvölgyein keresztül kerül a felszínre. A magma nagy mélységből, az asztenoszférából érkezik, hőmérséklete ezért igen magas ( C), fémes elegyrészekben (magnézium, vas, mangán) gazdag, kovasavban viszont szegény. A lávából bazalt, a kéregben megrekedő magmából gabbró képződik. A lávaömlések többsége tenger alatt következik be. A tengervíz hűtő hatása miatt a bazaltláva külső burka hamar megszilárdul, ezen a kérgen azonban még ki-kibuggyan a forró láva, kerekded formát, párnalávát hozva létre (3.9. ábra). A párnaláva rendkívül hasznos a földtörténeti múlt eseményeinek megismerésében. Megjelenése nem téveszthető össze semmi mással, és mindig víz alatt jön létre. A párnaláva jelenlétét felismerték a Föld idős, 3,5 milliárd éves kőzeteiben. Innen tudjuk, hogy a Földön ekkor már volt óceáni környezet A hígfolyós láva gyorsan halad, lávafolyása sokszor km távolságra is eljut (Mauna Loa, Hawaii-szigetek) 3.7. A sűrűn folyó láva felszíne rögös lesz (Pacaya vulkán, Guatemala) Litoszféra lemez alábukása (szubdukció) 2. Óceánközépi hátság 3. Lemezen belüli forró pont 4. Litoszféra 5. Asztenoszféra 3.8. A magmaképződés fő tektonikai környezetei Hol fordul elő hazánkban párnaláva? 3.9. A párnalávák szokásos mérete 0,5-1 m

5 Levegôburok 4. Megnyílnak az ég csatornái A levegő vízgőztartalma, a felhő- és csapadékképződés felhôelem 2,2% vízgôz 97,6% hulló csapadék 0,2% 4.1. A víz megoszlása a légkörben Hômérséklet ( C) Max. vízgôztartalom ( g m 3 ) 25 0,7 15 1, l A hőmérséklet és a legnagyobb vízgőztartalom kapcsolata 4.3. A hajszálas higrométer működése a zsírtalanított hajszálnak azon a tulajdonságán alapszik, hogy nedvességváltozás közben változtatja hosszúságát Különleges helyzetben van a Földünk a Naprendszer bolygói között, mert a víz mindhárom halmazállapotban előfordul. Különösen fontos a folyékony halmazállapotú víz, mert ez játszik döntő szerepet az élet létrejöttében és tartós fennmaradásában. Miért emeljük ki a légkörben a vízgőz szerepét? Az atmoszféra a Föld vízkészletének csak töredékét (0,0008%-át) tartalmazza, jobbára vízgőzként (4.1. ábra). A vízgőz a legfontosabb üvegházhatású gáz. Mennyiségének tartóssága alapján az erősen változó légköri gázok csoportjába tartozik. Az időjárás és az éghajlat szempontjából a mennyiségi változásnál is fontosabbak a víz halmazállapot-változásai, mert ezek jelentik a felhő- és csapadékképződés alapját. A levegőben lévő vízgőz mennyiségi jellemzője a tényleges (abszolút) g vízgőztartalom, tulajdonképpen a vízgőz sűrűsége, amelyet m -ben 3 fejezünk ki. Minél magasabb a levegő hőmérséklete, annál több vízgőzt tud befogadni. Ha egy adott hőmérsékleten a levegő már nem képes több vízgőz felvételére, akkor telítetté válik (4.2. ábra). Fontos paraméter és könnyen kiszámítjuk azt is, hogy a levegőben lévő vízgőz mennyisége hány százaléka az adott hőmérsékleten maximálisan befogadhatónak. Ezt a százalékos értéket nevezzük viszonylagos (relatív) vízgőztartalomnak. Ez az érték jól jellemzi a levegő nedvességi viszonyait, gondoljunk csak az egyenlítői éghajlat átlagosan 80-85%-os (rendkívül párás) és a forró trópusi sivatagok nyári 10-20%-os (rendkívül száraz) relatív nedvességtartalmú levegőjére (4.3. ábra). A telítetlen levegő relatív vízgőztartalma 100% alatt van, a telített levegőé 100%-os. Hogyan válhat a telítetlen levegő telítetté? B adott hőmérséklet mellett nő a levegő vízgőztartalma, vagy B adott vízgőztartalom mellett a hőmérséklete csökken. A természetben a levegő a hőmérséklet csökkenésével éri el gyakrabban a telített állapotot. Azt a hőmérsékletet, amelyen a lehűlő levegő (tényleges vízgőztartalmának megváltozása nélkül) telítetté válik, harmatpontnak nevezzük. Ha a lehűlő levegő hőmérséklete a harmatpont alá süllyed (túltelítetté válik), a telítettségen felüli páramennyiség kicsapódik, vagyis megindul a csapadékképződés, és az eddig láthatatlan vízgőz láthatóvá válik. A vízgőz többnyire cseppfolyós vagy közvetlenül szilárd halmazállapotba alakul át. 106

6 A tapasztalat azt mutatja, hogy a lehűlés önmagában nem elegendő a kicsapódás megindulásához. A folyamatot elősegíti a szilárd felület, amelyre a kicsapódás megtörténik. B A kicsapódás történhet a levegővel közvetlenül érintkező testekre: így keletkeznek a talaj menti (nem hulló) csapadékfajták (harmat, dér, zúzmara). B A troposzféra légtömegében a parányi részecskék (például porszem, sókristály) felületén indul meg a kicsapódás. A vízgőz ezeken a kicsapódási magvakon sűrűsödik vízcseppekké vagy jégkristályokká. Így keletkeznek a felhők, amelyeknek közvetlenül a felszín fölött kialakuló, csak vízcseppekből álló változata a köd (4.4. ábra) km-es magasságban, ahol a menetrend szerinti repülőgépek közlekednek, a levegő nagyon gyakran van túltelített állapotban. Kicsapódás mégsem történik, mert a levegő nagyon tiszta. Az elhaladó repülőgépek égéstermékei viszont kicsapódási magvakként szolgálnak. A kondenzcsík nem más, mint az égéstermékekre kicsapódott pára, amely hosszú, vékony felhő formájában jelenik meg (4.5. ábra). Talaj menti csapadékfajták Derült, szélcsendes időben keletkezik a harmat és a dér. A földfelszín és a rajta lévő testek az erős éjszakai kisugárzás következtében lehűlnek, és lehűtik környezetük léghőmérsékletét is. A lehűlő levegő vízgőztartalma a szabadban lévő testek (tárgyak, növények) felületére kicsapódik. Ha a levegő harmatpontja 0 C fölött van, a vízgőz folyékony halmazállapotban harmat formájában csapódik ki. 0 C alatti harmatpont esetén a kicsapódás szilárd halmazállapotban, dér formájában jelenik meg (4.6. és 4.7. ábrák). A zúzmara képződéséhez légmozgásra van szükség. Ilyenkor a 0 C alá lehűlt felszín fölé néhány fokkal enyhébb, páradús levegő áramlik. 0 C alatti harmatponton a levegő vízgőztartalma jégkristályok formájában válik ki a szélnek kitett oldalon a fákra, bokrokra, kerítésekre, villanyvezetékekre. A zúzmara a villamos és távbeszélő drótokra lerakódva üzemzavarokat okozhat, sőt le is szaggathatja a vezetékeket, letörheti a faágakat (4.8. ábra). A talaj menti csapadék mennyisége elenyésző a hulló csapadék mennyiségéhez képest. Hulló csapadék képződése Mindig csodálattal figyelem a felhők játékát az égbolton. A bárányfelhők a kedvenceim. Miért nem hullik minden felhőből csapadék? 4.4. Köd 4.5. Kondenzcsík 4.6. Harmat 4.7. Dér 4.8. Zúzmara 107

7 5. Vízszigetek a szárazföldön A szárazföld vizei a tavak Különösen a nyári idegenforgalmi szezonban gyakran hallom, hogy a Balatont magyar tengernek nevezik. Indokolt a tenger elnevezés? Igazából nem. A Balaton tó, bár a tengerhez hasonlóan állóvíz. Nyugat- és Közép-Európa legnagyobb területű édesvizű tava, melynek átlagos vízmélysége alig több mint 3 m, ezzel a világ legsekélyebb tavai közé tartozik. Vizében vannak sók, de nem kloridok, hanem alkáli-karbonátok és gipsz, amelyeknek a víz zöldesszürke színét köszönheti (5.1. ábra). A tavak a szárazföldek felszíni mélyedéseit kitöltő állóvizek. Víztükrük nyílt, csak a keskeny parti sávban jellemző a gyökerező vízi növényzet. A világtengerrel nincsenek közvetlen kapcsolatban (ezért a Kaszpi-tenger is tó). Földtörténeti szempontból rövid életű képződmények, kialakulásuk és fokozatos pusztulásuk néhány tízezer év alatt végbemehet. A tó medencéje kimélyítés vagy elgátolás útján jöhet létre, melynek hátterében számos külső és belső erőhatás állhat. A tavak jelentős része több folyamat közös munkájának eredménye. A tómedencéket a kialakításukban uralkodó szerepet játszó erőhatás szerint tekintjük át. A belső erők közül tómedencét alakítanak ki a szerkezeti (tektonikus) mozgások és a vulkáni folyamatok. Vetődéssel keletkezett árokban foglalnak helyet az ároktavak. Hosszan elnyúlt alakjuk is kialakulási módjukra utal. Közéjük tartozik a Föld legmélyebb tava, a Bajkál-tó. A kőzetlemezek távolodása során képződött árokban helyezkedik el Afrikában a Tanganyika-tó és a Malawi-tó, Ázsiában a Holt-tenger (5.2. ábra). Ebben a csoportban sekély mélységű tavakat is találunk, mint pl. hazánkban a Balaton és a Velencei-tó. A belső erők hatására alakult ki a Viktória-tó és részben a Csád-tó medencéje is, a felszín zavar nélküli, lassú süllyedésével keletkeztek. Peremeiken így nincs törésrendszer. Vulkanikus eredetűek a krátertavak, melyek többnyire kis méretűek, viszonylag mélyek és kerekded formájúak. Közelünkben a legismertebb a Szent Anna-tó a székelyföldi Hargitában. A Földön a legtöbb tómedencét a külső erők közé tartozó jég alakította ki. A jégkorszaki jégtakaró letaroló munkája a puhább kőzetű területeken sziklamedencéket alakított ki, ezekben foglalnak helyet a Kanadai-pajzs tavai és a Balti-pajzson a Finn-tóvidék (5.3. ábra). A jégtakaró letaroló tevékenységének peremén kialakult réteglépcső A Balaton, becenevén a magyar tenger Olvasd le az atlaszodban a Holt-tenger vízfelületének ten gerszint feletti magasságát! 5.2. A Holt-tenger a Föld legalacsonyabb víztükrű és legsósabb tava 5.3. A Finn-tóvidék 5.4. A Garda-tó 141

8 Vízburok nyak iszap és agyag feltöltés holtágtó 5.5. Túlfejlett folyókanyarulat lefűződésének fázisai 5.6. A Plitvicei-tavak lépcsős tórendszere karsztvízből kicsapódó mészkőgátak mögött alakult ki (Horvátország) 5.7. A Gyilkos-tó 5.8. Everglades mocsaras vidéke (Florida, USA) előterében gyűlt össze a Nagy-tavak (Felső-, Michigan-, Huron-, Erie-, Ontario-tó) és Európa legnagyobb tavának, a Ladoga-tónak a vize. A jégtakaró által felhalmozott morénaanyag hullámos felszínén elgátolással keletkezett a Német- és a Lengyel-tóvidék. A hegyek lábánál az egykori gleccserek által kimélyített medencékben, a végmorénasáncok mögött felduzzadt vízből keletkezett a Boden-, a Genfi- és a Garda-tó (5.4. ábra). A folyók kanyarulatainak lefűződésével vagy levágásával holtágak (morotvák) jönnek létre. Ha megszűnik a kapcsolatuk a folyómederrel, jellegzetes, kifli formájú holtágtóvá (morotvató) alakulnak át (5.5. ábra). Ismert hazai példája a Duna egykori medrében található Szelidi-tó. A Tiszát kísérő morotvatavak többsége a szabályozások során a kanyarulatok átvágásával jött létre. Mészkő- és dolomitfelszínek mélyedéseiben akkor maradhat meg huzamos ideig a tó vize, ha annak aljzatát kellő vastagságú vízzáró kőzetréteg (pl. agyag) béleli ki (5.6. ábra). Kisebb karsztos tó hazánkban a Vörös-tó (dolinató) és az Aggteleki-tó (víznyelő tó). Termál-karsztvíz táplálja forrástavunkat, a Hévízi-tavat. Száraz, félszáraz vidékeken a szél által kifújt mélyedésekben vagy a homokbuckákkal elgátolt területeken sekély tavak jellemzőek (pl. a Szeged melletti Fehér-tó vagy a Nyíregyháza melletti Sóstó, szerepe volt a szélnek a Csád-tó medencéjének kialakításában is). A Gyergyói-havasokban (Keleti-Kárpátok) 1837-ben a Békás-patak vize tóvá duzzadt egy hegyomlás miatt (Gyilkos-tó) (5.7. ábra). A tavak egy része mesterségesen keletkezett és szolgálhatnak az ivó-, ipari- vagy öntözővíz tározására, lehetnek halastavak, bányatavak, nyújthatnak üdülési lehetőségeket. A legtöbb mesterséges tó sokoldalúan hasznosított, a gátak talapzatánál épített turbinák villamos energiát is termelnek (a Níluson az asszuáni Nagy-gát: Nasszer-tó, a Coloradón a Hoover-gát: Powell-tó, hazánkban a Kiskörei-gát: Tisza-tó). A tavak gyorsan pusztuló képződmények. Ha a tóból több víz párolog el, mint amennyi táplálja, akkor a tó kiszárad. A tómedencéket a feltöltődés is veszélyezteti. Ebben a vízfolyások és a szél hordalékszállítása mellett az elszaporodó növényzet is szerepet játszik. Az elsekélyesedő tóban a gyökerező növényzet már mindenütt meg tud telepedni, és a tó fertő állapotba kerül. Ha a tó víztükrének nagyobb részét már növényzet borítja, akkor mocsárról beszélünk (5.8. ábra). Emberi beavatkozás híján ilyen állapotban lenne a Balaton, a Fertő és a Velencei-tó. A lápokban már csak kisebb foltokban csillan meg a nyílt víztükör. A tőzeges aljzatot lassan teljesen belepi a növényzet, az erdő kialakulásával pedig a tó meg is szűnik. A tavak pusztulását az emberi tevékenység is sietteti. Az ember gyakran olyan mértékben használja el öntözésre a tavat tápláló folyók vizét, hogy a tó elkezd zsugorodni. Ennek klasszikus példája az Aral-tó esete. Az ember környezetszenynyező tevékenysége a növények elszaporodását gyorsíthatja. A vízbe 142

9 3. Évszakok a forró övezetben Forró övezet II. Az átmeneti öv szavanna éghajlat Az átmeneti öv az egyenlítői övtől északra és délre, megközelítően a 10 és a 20 szélességi körök között alakult ki. Az évi középhőmérséklet itt is magas (23-27 C), de az évi közepes hőingás nagyobb, mint az egyenlítői övben, és értékei az Egyenlítőtől távolodva nőnek. Ezt az övet a passzát szélrendszer felszálló és leszálló ága váltakozva tartja uralma alatt, emiatt a csapadék eloszlása egyenetlen. Két évszak a meleg, esős és a forró, száraz különíthető el (3.1. ábra). A passzát szélrendszer követi a Nap látszólagos évi járását. Amikor a Nap az Egyenlítőtől északra delel, az erősebb felmelegedéshez kapcsolódó felszálló ág és vele a csapadékzóna is északra tolódik. A déli félgömbön a paszszát szélrendszer leszálló ága érvényesül, száraz időszakot eredményezve. Az év második felében fordított a helyzet. Az Egyenlítőtől a térítők felé haladva a csapadékos évszak hoszsza fokozatosan rövidül, az évi csapadékmennyiség 1500 mm-ről 250 mm-re csökken. A csapadékmennyiségtől függően változik a természetes növénytakaró, a szavanna képe, az Egyenlítőtől távolodva ritkul és alacsonyodik a növényzet. Ez legjobban Afrikában figyelhető meg, ahol az Egyenlítőtől északra és délre egyaránt kiterjedt szárazföldi terület található (3.2. ábra). A szavanna rengeteg növényevő és a velük táplálkozó ragadozó, dögevő állatot tart el. Az esőerdő szomszédságában húzódó erdős szavannát ligetes, cserjés, majd füves szavanna követi (3.3. és 3.4. ábra). Az erdős szavanna összefüggő erdeinek lombkoronaszintje laza, a sok fény miatt a cserje- és gyepszintje gazdag. A ligetes, de még inkább a füves szavannán a fák egyre ritkábban állnak, majd teljesen eltűnnek, helyettük mély gyökérzetű tüskés bozótok, bokrok jelennek meg. A szavannák jellemző fái az akáciák, hozzájuk Afrikában majomkenyérfák, Ausztráliában eukaliptuszfajok, Dél-Amerikában viaszpálmák, araukária fenyők társulnak. A száraz évszakban a szavannák fái és cserjéi teljesen lehullatják lombjukat, a fű elszárad. Ilyenkor nagyon gyakoriak a szavannatüzek. Az erdős és ligetes szavannán nagytestű patások élnek (Afrikában zsiráf és elefánt, Ázsiában elefánt és orrszarvú, Amerikában tapír). A füves szavannán antilopok, gazellák legelnek. Az oroszlán a) Kayes é. sz m évi középhômérséklet 29,5 C évi csapadékátlag 740 mm mm C I. III. V. VII. IX. XI. b) Kosti é. sz m évi középhômérséklet 27,5 C évi csapadékátlag 707 mm mm C I. III. V. VII. IX. XI a) Az erdős és a b) füves szavanna klímadiagramja mm egyenlítôi öv térítôi öv száraz hónapok 500 erdôs ligetes füves szavanna szavanna szavanna 3.2. A nedves és a száraz időszak, a csapadék mennyisége és a növénytakaró változásai az átmeneti övben 3.3. Ligetes szavanna 161 V_Foldrajziovezetesseg_v06.indd :42:00

10 Földrajzi övezetesség 3.4. Füves szavanna 3.5. Trópusi szigethegyek a Serengeti Nemzeti Parkban Mely országok területén húzódik a Szahel-övezet? 3.6. A Száhel-övezet 3.7. Marhacsorda itatása a Száhelövezetben Afrika, a tigris Ázsia, a puma és a jaguár Amerika nagymacskája. Madárviláguk jellegzetes képviselői a futómadarak (Afrikában a strucc, Ausztráliában az emu, Dél-Amerikában a nandu). Ausztráliában a méhlepényes emlős állatok helyett erszényes állatok élnek (kenguruk, erszényes hangyászok, erszényes farkas). A szavannákon az Egyenlítőtől távolodva a talajok is változnak. A csapadék csökkenésével kisebb lesz a kilúgozás mértéke és a száraz időszakban jelentős humuszfelhalmozódás történik. A talajok színe a rozsdavörösből fokozatosan sötétre vált (szavannai vörösföld sötét szavannatalaj). A folyók vízjárása erősen ingadozó. Az éghajlat jellegének megfelelően a nedves időszakban a mállás, a száraz időszakban pedig az aprózódás a meghatározó felszínformáló folyamat. A legszárazabb területeken a szél munkája is alakítja a táj arculatát. Jellegzetes felszínformák az ellenállóbb kőzetekből képződött harang vagy méhkas alakú szigethegyek (3.5 ábra). Az átmeneti öv sűrűbben lakott, mint az Egyenlítő vidéke. A lakosság fő foglalkozása a földművelés, a nomád állattenyésztés. Az ültetvények legfontosabb terményei a kávé, a földimogyoró, a gyapot és a cukornád. A gazdálkodás fő problémája a területek túllegeltetése (juh-, kecske- és szarvasmarhatartás), amely az eredeti növényzet eltűnéséhez és a vízforrások kimerüléséhez vezet. A túllegeltetett helyeken a talaj felső része az erózió következtében lepusztul, a szavanna sivataggá válik. Afrikában a Szahara és Szudán találkozásánál a Száhel-övezet elrettentő példája a sivatag terjeszkedésének (3.6. és 3.7. ábrák). A térítői öv trópusi sivatagi éghajlat Ha azt a szót hallom, hogy sivatag, a képzeletemben egy sivár homoktenger képe jelenik meg. A homokbuckákon tevekaraván halad, sehol egy árnyat adó fa. A sivatagnak ez csak az egyik arca. A Szaharának is csak a harmada homoksivatag, a többi területe kő-, kavics- és agyagsivatag. És a sivatagban is van élet! Az élőlények alkalmazkodnak a forrósághoz és a vízhiányhoz. A sivatagok zöld szigetei az oázisok. Ezeket a felszín alatti vizekből táplálkozó kutak, források vagy a sivatagot átszelő folyóvizek éltetik. 162

11 Népesség- és településföldrajz 5. Mindenki lakik valahol A település fogalma és a települések területi elhelyezkedését meghatározó tényezők Használd az atlaszod megfelelő tematikus térképét! Hol élnek a palócok? 5.1. Hollókő a világörökség része. A magyarországi palóc népesség hagyományos, főleg építészeti és tájhasználati kultúráját őrzi 5.2. Autópálya-csomópont (Oahu, Hawaii, USA) 5.3. Tanya Norvégiában. A lakóés munkahely térbeli egységben van egymással 5.4. A Dunakanyar települései a Duna pleisztocén végi teraszán épültek Tudom, hogy mindannyian valamilyen településen élünk. Itt lakunk, dolgozunk, pihenünk, sportolunk, gyógyulunk, vásárolunk. Miért vannak mégis különbségek közöttük? A sokszor több évszázados múltra visszatekintő települések képezik az ember életének, társadalmi-gazdasági tevékenységének legfontosabb színterét (5.1. ábra). Miközben táji környezete, épületei, intézményei, műszaki létesítményei, útjai az egymást követő generációk során változásban vannak, a földrajzi helye a mozgékony településektől eltekintve állandó marad. Életünk teljességét egy-egy település aligha tudja kiszolgálni. Utak, közművezetékek több települést fűznek fel egy sajátosan működő rendszerré (5.2. ábra). A településekkel kapcsolatos alapfogalmak A település a népesség által ideiglenesen vagy állandóan lakott hely, amely lakó- és gazdasági célú épületekből, valamint a hozzájuk tartozó egyéb építményekből (utak, hidak, közterek) áll. A hagyományos értelmezés a lakó- és munkahely térbeli egységét hangsúlyozza (5.3. ábra). Ez a térbeli egység viszont abban a pillanatban szétválik, ha a két funkció más-más településen helyezkedik el. Márpedig napjainkban megnőtt az ingázók száma, mert a városok olyan mértékben tömörítik az elsősorban ipari és szolgáltató munkahelyeket, amellyel a lakóhelyek bővülése nem tud lépést tartani. Másrészt az egyéni közlekedési lehetőségek bővülése, a tömegközlekedés fejlődése lehetővé is teszi, hogy az ingázás elfogadható időtartam alatt történjen meg. Célszerű tehát a település fogalmában a lakó- és munkahely térbeli együttesével szemben a működési egységét hangsúlyozni. A településnek biztosítania kell azoknak a feladatoknak az ellátását is, amely a munkaerő szellemi és fizikai munkaképességének megújítását, fokozását szolgálja. A település egy embercsoport lakó-, munka- és pihenőhelyének együttese. Földrajzilag meghatározott helyen alakul ki, amely lakóinak kiszolgálása mellett a helyi közösség történelmét, kultúráját is tükrözi. A települések fontos sajátossága emellett, hogy térben sohasem egymástól függetlenül, hanem egymással szoros kölcsönhatásban fejlődnek. Egy adott földrajzi területegység településeinek összefüggő rendszerét településhálózatnak nevezzük. A településhálózaton belül a funkciók száma és súlya alapján a települések között alá- és fölérendeltségi viszony, településhierarchia alakul ki. 196

12 A települések területi elhelyezkedését meghatározó tényezők Egy település szoros kapcsolatban van az őt körülvevő tájjal. Nem véletlen, hogy a legnagyobb települések kivétel nélkül kedvező természetföldrajzi adottságok között fejlődnek. Az ember megtelepedése során azt a környezetet keresi, amely gazdasági tevékenységére kedvező hatást gyakorol. A települések földrajzi elterjedését befolyásolja az éghajlat és a domborzat. A Föld településsűrűsége igazodva a népesség térbeli elhelyezkedéséhez az é. sz. 20 és 60 -a között a legnagyobb. Előnyben vannak az alacsonyabb tengerszint feletti magasságú területek, a tengerpartok, a mezőgazdasági termelésre különösen kedvező alföldek és a folyóvölgyek árvízmentes teraszai (5.4. ábra). Latin-Amerikában és Afrikában viszont a tengerparti területeken a nagy hőség és a sok csapadék miatt alig vannak települések. A települések többsége köztük számos főváros is a 2000 m-nél magasabb fennsíkokon fejlődött ki (Mexikóváros, Bogotá, Quito, illetve Addisz-Abeba) (5.5. ábra). Előnyös a jó védelmi lehetőséget biztosító környezet is (dombtető: Buda, Salzburg; öblök, fjordok belső zugai: Tokió, Oslo; folyami sziget: Párizs). A tájhatárok azért kedveznek a települések kialakulásának és fejlődésének, mert a különböző jellegű vidékek termékei itt cserélnek gazdát. Leggyakrabban hegyvidék és alföld találkozásánál alakult ki a vásárvonal, amelynek legkedvezőbb forgalmi helyzetű pontjaiban (árkok, völgyszorosok, hágók közelében) jöttek létre a vásárvárosok (Vác, Eger, Sátoraljaújhely, Kolozsvár, Lipcse). Sok település története szorosan kapcsolódik egy-egy folyóhoz. A fejlődés alacsonyabb fokán erre a sekélyebb, illetve összeszűkülő folyószakaszok szolgáltak. A révtelepülések az állandó híd megépültével csomópontjaivá váltak a szárazföldi közlekedésnek is, és hídi városokká fejlődtek (Győr, Komárom, Baja, Szolnok, Frankfurt am Main) (5.6. ábra). A folyó által kínált útvonal a távolabbi vidékekkel is kapcsolatot teremt. A szárazföldi folyótorkolatok is kedvezően hatnak a települések fejlődésére, mert a szárazföld belsejében különböző tájakról érkező termékek cserélnek gazdát (Tokaj, Szeged, Lyon, Belgrád). A tengeri folyótorkolat különösen a tölcsértorkolat kedvez a tengeri hajózásnak (Hamburg, Le Havre, London). A kikötésre alkalmas tengeröblök (Rio de Janeiro, Dubrovnik), a stratégiai ellenőrzésre lehetőséget nyújtó tengerszorosok (Dover, Gibraltár, Isztambul, Szingapúr) szintén jelentős települések kialakulását eredményezték. A vízrajzi adottságok az ivóvíz megléte (karsztforrás: Tapolca, Pécs) miatt nagyon fontosak. Az idegenforgalom és a gyógyturizmus föllendülése felértékelte a termálvízforrások szerepét a települések fejlődésében (Bük, Hajdúszoboszló, Harkány, Hévíz, Zalakaros, Gyula, Karlovy Vary) (5.7. ábra). Az ásványkincs-előfordulások már a középkorban is fontos települések kialakulását eredményezték (az ércek és a só kitermelésére 5.5. Kolumbia fővárosa, Bogotá 2540 m magasan fekszik Hogyan utal a város neve kialakulására? 5.6. Frankfurt am Main (Németország) Honnan ered a fürdőváros neve? 5.7. Karlovy Vary (Karlsbad) cseh fürdőváros a hévízre települt a) b) 5.8. Birmingham a) régen és b) napjainkban (Egyesült Királyság) 197

Segédanyag, vázlatok formájában

Segédanyag, vázlatok formájában 1, Természetföldrajz segédanyag Segédanyag, vázlatok formájában Földünk mozgásai 1. A Föld forog a saját tengelye körül, óramutató járásával ellentétesen, időtartama kb. 24 óra. A képzelt tengelyének felszíni

Részletesebben

1. A gázok tulajdonságai

1. A gázok tulajdonságai 1. A gázok tulajdonságai Korábban már tanultunk arról, hogy az anyagok különböző halmazállapotokban lehetnek. Ezek közül az időjárást és az éghajlatot tanulmányozva számunkra a gáz halmazállapot a legfontosabb.

Részletesebben

A FÖLDRAJZI ÖVEZETESSÉG

A FÖLDRAJZI ÖVEZETESSÉG A FÖLDRAJZI ÖVEZETESSÉG A SZOLÁRIS ÉS A VALÓDI ÉGHAJLATI ÖVEZETESSÉG A szoláris, azaz a Nap sugárzása által meghatározott éghajlati övezetek kialakulásának csillagászati okai vannak: A gömb alakú Földet

Részletesebben

ZALA MEGYE FÖLDRAJZA. A középkori és idősebb rétegek elterjedése

ZALA MEGYE FÖLDRAJZA. A középkori és idősebb rétegek elterjedése ZALA MEGYE FÖLDRAJZA A középkori és idősebb rétegek elterjedése Fekvése A megye Magyarország délnyugati részén fekszik. Északon Vas megye, északkeleten Veszprém, keleten Somogy megye, délnyugaton Horvátország,

Részletesebben

A hegyek és az erdők születése

A hegyek és az erdők születése FEDEZD FEL A FÖLD KINCSEIT! Vojnits András A hegyek és az erdők születése Kossuth Kiadó Tartalom Előszó Gaia Amiről az óceánok mélye mesél Vulcanus és Plutó birodalma Amikor mozog a föld Hegyek születnek

Részletesebben

MUNKAANYAG. Hartman Mátyás. Mérjük csak meg? Agrometeorológiai és talajtani mérések. A követelménymodul megnevezése: Növénytermesztés

MUNKAANYAG. Hartman Mátyás. Mérjük csak meg? Agrometeorológiai és talajtani mérések. A követelménymodul megnevezése: Növénytermesztés Hartman Mátyás Mérjük csak meg? Agrometeorológiai és talajtani mérések A követelménymodul megnevezése: Növénytermesztés A követelménymodul száma: 2203-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

Bejárható Magyarország Program V. A természetjárás gyakorlati ismeretei

Bejárható Magyarország Program V. A természetjárás gyakorlati ismeretei Bejárható Magyarország Program V. A természetjárás gyakorlati ismeretei Dr. Négyesi Lajos 5.1. Földrajzi, meteorológiai ismeretek 3 Földrajz 3 Magyarország földtörténete 3 Magyarország vizei 6 A növénytakaró

Részletesebben

Európa regionális földrajza

Európa regionális földrajza Európa regionális földrajza Természetföldrajz Gábris, Gyula Horváth, Erzsébet Horváth, Gergely Kéri, András Móga, János Nagy, Balázs Nemerkényi, Antal Pavlics, Károlyné Simon, Dénes Telbisz, Tamás Európa

Részletesebben

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. Szűcsné Kerti Anita Szűcs István TELEPÜLÉSFÖLDRAJZ

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. Szűcsné Kerti Anita Szűcs István TELEPÜLÉSFÖLDRAJZ A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. Szűcsné Kerti Anita Szűcs István TELEPÜLÉSFÖLDRAJZ DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0 Ez a kiadvány

Részletesebben

MIKLÓS VÍZMINŐSÉGVÉDELEM

MIKLÓS VÍZMINŐSÉGVÉDELEM Széchenyi István Egyetem Építési és Környezetmérnöki Intézet Környezetmérnöki Tanszék ZSENI ANIKÓ - Dr. BULLA MIKLÓS VÍZMINŐSÉGVÉDELEM Győr, 2002. Széchenyi István Egyetem Építési és Környezetmérnöki Intézet

Részletesebben

Dr. Héjjas István ESÉLYEINK A TÚLÉLÉSRE 3

Dr. Héjjas István ESÉLYEINK A TÚLÉLÉSRE 3 2 Dr. Héjjas István ESÉLYEINK A TÚLÉLÉSRE 3 ESÉLYEINK A TÚLÉLÉSRE Dr. Héjjas István, 2008 ISBN 978 963 375 582 2 ANNO Kiadó, MMVIII 4 TARTALOM Előszó 7 Az emberiség kockázatai 8 Amit a Földről tudni érdemes

Részletesebben

Azonosító jel: FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2010. május 13. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

Azonosító jel: FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2010. május 13. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 13. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. május 13. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Földrajzi fogalmak. Szintvonal TERMÉSZETFÖLDRAJZ. Földrajzi észak

Földrajzi fogalmak. Szintvonal TERMÉSZETFÖLDRAJZ. Földrajzi észak Földrajzi fogalmak TERMÉSZETFÖLDRAJZ FOGALOM Földrajz Geográfia Földrajzi környezet Csillagászat Asztronómia Univerzum Ősrobbanás Fénysebesség Galaxis Csillag Naprendszer MEGHATÁROZÁS A Föld egészével

Részletesebben

FÖLDRAJZ TANMENET TERMÉSZETFÖLDRAJZ 9. OSZTÁLY

FÖLDRAJZ TANMENET TERMÉSZETFÖLDRAJZ 9. OSZTÁLY FÖLDRAJZ TANMENET TERMÉSZETFÖLDRAJZ 9. OSZTÁLY TAMÁSINÉ SUBA ADRIENNE 1 AZ ÉVES ÓRAKERET FELOSZTÁSA: Témakör I. Kozmikus környezetünk A térkép Új ismeretek feldolgozása Összefoglalás, ellenőrzés Összes

Részletesebben

AZ AGGTELEKI-KARSZT GEOLÓGIAI JELLEMZŐI

AZ AGGTELEKI-KARSZT GEOLÓGIAI JELLEMZŐI Gruber Péter AZ AGGTELEKI-KARSZT GEOLÓGIAI JELLEMZŐI I. Általános jellemzők 1. Geológiai, természetföldrajzi és barlangtani alapfogalmak II. Az Aggteleki-karszt általános jellemzése 1. Az Aggteleki-karszt

Részletesebben

Földrajz 9-12. évfolyam (esti tagozat)

Földrajz 9-12. évfolyam (esti tagozat) Földrajz 9-12. évfolyam (esti tagozat) A természeti, a társadalmi-gazdasági és a környezeti folyamatokban megfigyelhetö kölcsönhatások feltárásával a földrajzoktatás hozzájárul a természettudományi szemlélet

Részletesebben

BARLANGFÖLDTAN (Molnár Péter)

BARLANGFÖLDTAN (Molnár Péter) BARLANGFÖLDTAN (Molnár Péter) Bevezetés A barlang a Föld szilárd kérgében természetes úton keletkezett, ember számára járható méretű üreg. Haladjunk visszafelé a fogalmak meghatározásával: üreg azaz találhatunk

Részletesebben

METEOROLÓGIAI ALAPISMERETEK

METEOROLÓGIAI ALAPISMERETEK Merza Ágnes, Szinell Csaba: METEOROLÓGIAI ALAPISMERETEK Bevezetés A meteorológia szó görög eredetű, a meteora és a logos szavak összetételébõl keletkezett, jelentése az ég és föld között lejátszódó jelenségek

Részletesebben

Természetismeret. Élõ és élettelen környezetünk5

Természetismeret. Élõ és élettelen környezetünk5 Természetismeret Élõ és élettelen környezetünk5 MOZAIK KIADÓ SZEGED, 2013 TARTALOM AZ ANYAG ÉS NÉHÁNY FONTOS TULAJDONSÁGA Az anyag és tulajdonságai... 12 A testek néhány mérhetõ tulajdonsága... 14 Az éltetõ

Részletesebben

Környezetmérnöki Tudástár. Sorozat szerkesztő: Dr. Domokos Endre. 7. kötet. Környezettan. Szerkesztő: Dr. Kerényi Attila

Környezetmérnöki Tudástár. Sorozat szerkesztő: Dr. Domokos Endre. 7. kötet. Környezettan. Szerkesztő: Dr. Kerényi Attila Készült a HEFOP 3.3.1-P.-2004-0900152/1.0 azonosítójú A Felsőoktatás szerkezeti és tartalmi fejlesztése című pályázat keretében. Konzorciumvezető: Pannon Egyetem Környezetmérnöki Tudástár Sorozat szerkesztő:

Részletesebben

Magyarország földrajza

Magyarország földrajza Bora Gyula - Nemerkényi Antal..1 Magyarország földrajza a középiskolák számára '...-...JJL~~1fi~J1CQJlt~ Bevezetés 9 Magyarország természeti viszonyai 11 Magyarország földrajzi helyzete 11 Magyarország

Részletesebben

VÍZGAZDÁLKODÁS TANULÁSI SEGÉDLET KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNIKUS JELÖLTEKNEK

VÍZGAZDÁLKODÁS TANULÁSI SEGÉDLET KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNIKUS JELÖLTEKNEK VÍZGAZDÁLKODÁS TANULÁSI SEGÉDLET KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNIKUS JELÖLTEKNEK VÍZGAZDÁLKODÁS... 1 1. A VÍZGAZDÁLKODÁS TÁRGYA... 5 1.1. A vízgazdálkodás feladata... 5 2. HIDROLÓGIA... 6 2.1. A hidrológia tudományterületei:...

Részletesebben

ÉRTÉKTÁR II. A Duna kincsei az általános iskolákban a jövő generációiért 2013.

ÉRTÉKTÁR II. A Duna kincsei az általános iskolákban a jövő generációiért 2013. ÉRTÉKTÁR II. A Duna kincsei az általános iskolákban a jövő generációiért 2013. www.husk-cbc.eu Duna kincsei az általános iskolákban a jövő generációiért HUSK/1101/1.7.1/0014. Szerzők: Bárd Edit Fehér Györgyi

Részletesebben

EURÓPA REGIONÁLIS TERMÉSZETI FÖLDRAJZA I.

EURÓPA REGIONÁLIS TERMÉSZETI FÖLDRAJZA I. A kétciklusú képzés bevezetése a magyar felsőoktatásban a természettudományi szakokon. Alkalmazkodás a munkaerőpiac igényeihez. HEFOP-3.3.1-P-2004-06-0016/1.0 Az Európai Szociális Alap támogatásával EURÓPA

Részletesebben

A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FÖLDRAJZ FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP

A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FÖLDRAJZ FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP Oktatási Hivatal Munkaidő: 240 perc Elérhető pontszám: 200 pont ÚTMUTATÓ A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FÖLDRAJZ FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP Tisztelt Versenyző! A

Részletesebben

WWF OBI Zöld Fül Program. Tanári segédanyag. Vizeink védelme

WWF OBI Zöld Fül Program. Tanári segédanyag. Vizeink védelme WWF OBI Zöld Fül Program Tanári segédanyag Vizeink védelme I. A víz A víz a földi élet egyik alapvető feltétele. A földi vízkészlet mennyisége évmilliók óta többékevésbé állandó, csak az eloszlása változik.

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem. Vegyi és Környezetbiztonsági Tanszék KATASZTRÓFAVÉDELEM EGYETEMI JEGYZET

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem. Vegyi és Környezetbiztonsági Tanszék KATASZTRÓFAVÉDELEM EGYETEMI JEGYZET Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Vegyi és Környezetbiztonsági Tanszék KATASZTRÓFAVÉDELEM EGYETEMI JEGYZET BUDAPEST, 2002 Írta: Dr. Nagy Károly, egyetemi adjunktus, Dr. Halász László, egyetemi tanár

Részletesebben

Meteorológiai alapismeretek

Meteorológiai alapismeretek Meteorológiai alapismeretek Bartholy Judit (Eötvös Loránd Tudományegyetem Meteorológiai Tanszék) Mészáros Róbert (Eötvös Loránd Tudományegyetem Meteorológiai Tanszék) Geresdi István (Pécsi Tudományegyetem,

Részletesebben

6.3.1. Természeti katasztrófák. 6.3.2. Civilizációs katasztrófák

6.3.1. Természeti katasztrófák. 6.3.2. Civilizációs katasztrófák Legjellemzőbb a katasztrófák eredete szerinti csoportosítás. Ez alapján a katasztrófákat két fő csoportba sorolhatjuk: természeti és civilizációs katasztrófák. 6.3.1. Természeti katasztrófák A természeti

Részletesebben

2005/2006 tanév őszi szemeszter

2005/2006 tanév őszi szemeszter Széchenyi István Egyetem Műszaki tudományi kar Környezetmérnöki Tanszék Sarkvidék Írta : Bognár Árpád Giczi Zoltán Török András 2005/2006 tanév őszi szemeszter TARTALOMJEGYZÉK SARKVIDÉKEK...1 KIALAKÍTÓ

Részletesebben