NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖRNYE BESZÁMOLÓ A NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖRNYE BESZÁMOLÓ A NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL"

Átírás

1 NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖRNYE 2851 Környe, Alkotmány u. 2. : (20) BESZÁMOLÓ A NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A Német Nemzetiségi Önkormányzat Környe célja, hogy képviselje a Környe község területén élő német nemzetiségű lakosság érdekeit, biztosítsa jogait, segítse elő az itt élő német közösség nemzeti identitásának megőrzését, járuljon hozzá az anyanyelv használata és fejlesztése körülményeinek javításához, segítse elő a kulturális autonómia megvalósulását a német közösség körében, közvetítse a többségi társadalomnak a német kulturális értékeket, és támogassa a helyi általános iskolában folyó német nyelvi oktatást, valamint segítse a németországi partnerkapcsolat ápolását, fejlesztését. Éves tevékenységünket az előbb említett célok megvalósulása érdekében végezzük a német nemzetiség ügye iránt elkötelezett segítőinkkel együtt. Itt elsősorban a Környei Németek Baráti Köre és a Német Nemzetiségi Dalkör tagjaira gondolok. De a Hagyományőrző Óvodai Gyermekcsoportunk is azért dolgozik, hogy megőrizzük, ápoljuk és átörökítsük a még fellelhető hagyományainkat, dalainkat és játékainkat. Néhány gondolat a nemzetiségünkhöz kapcsolódó kulturális és egyéb programokhoz: Először olyan megyei szervezésű programokat szeretnék említeni, amelyek bennünket is közvetlenül érintettek: Szoros kapcsolatot tartunk a megyében működő többi német nemzetiségi önkormányzattal, mert mindannyiunk célja közös és hasznos az eszmecsere.??? Havi rendszerességgel találkozunk a megyei üléseken, ahol megbeszéljük a bennünket érintő kérdéseket, és összehangoljuk a megye német nemzetiségi kulturális programjait. 1

2 A naptári év első jelentősebb megmozdulása januárban a Nemzetiségi Önkormányzatok Napja, mely minden évben egy nagyszabású Gála keretében kerül megrendezésre. A helyszín évenkénti váltással a Budapesti Kongresszusi Központ vagy a pécsi Kodály Központ január 12-én Budapestre utazott megyénkből a közel 80 fős delegáció. Erre igyekszünk községünkből minden évben valaki mást delegálni, mintegy jutalmazásként a német nemzetiségért végzett munkájáért. Ez alkalommal 4 fő részesült ebben a kitüntetésben. A szintén évenkénti rendszerességgel megrendezésre kerülő Megyei Svábbál rendezési jogát a tavalyi évben Tarján nyerte el. A program közelsége és Tarján legendásan jó híre miatt elég sok környei vett részt ezen. Megyei keretek között zajlott, sőt az idén is folytatódik a Vendégségben a Múzeumban elnevezésű program, melynek helyszíne a tatai Német Nemzetiségi Múzeum ban Szomód község volt a házigazda. A község igyekezett bemutatni színességét és hagyományait zenei, oktatási, sőt gasztronómiai oldalról is. Bemutatkozásuk községünkből is több érdeklődőt vonzott május 11-én Bajon került megrendezésre a Megyei Német Nemzetiségi Gyermek-táncfesztivál, amelyen községünk ugyan nem képviseltette magát kultúrcsoporttal, de az odalátogatók között elég szép számmal voltak környeiek is. A kétévente megrendezésre kerülő Német Nemzetiségi Kulturális Fesztivál az elmúlt évben Kecskéden került megrendezésre, ahol a Környei Német Nemzetiségi Dalkör is fellépett. Itt került átadásra első ízben a Komárom Esztergomi Megyei Németek Önkormányzata által alapított Für dasdeutschtum des KomitatesKomornGran díj, amit a megye németségéért végzett kiemelkedő munkával lehet kiérdemelni. A díj tervezésére kiírt pályázaton önkormányzatunk a Soltész László tanár úr által tervezett díjjal pályázott. Nagy megtiszteltetésnek éreztük, hogy a megyei testület a mi pályázatunkat fogadta el. Az azóta már elkészült és átadott díjat a megyei önkormányzat egykori kulturális bizottsági elnöke, Frank György kapta. Soltész Lászlónak ezúton is gratulálunk, és köszönjük a munkáját. Megyei szervezésnek tekinthető a tatai Kuni Domokos Múzeum által szervezett múzeumi továbbképzés is, melyen testületünkből két fő vett részt. Itt rengeteg hasznos információt és segítséget kaptunk a Tájházban lévő kiállítással kapcsolatban, és a kiállított tárgyak állag-megóvására is sok újat tanultunk. 2

3 Megyei önkormányzatunk november 14- én Tatabányán a Megyeházán Okoskodjunk együtt címmel fórumot szervezett, ahol önkormányzatunk 2 fővel képviseltette magát. Az összejövetel tapasztalatok átadásáról szólt a feladatalapú pályázatok sikeresebbé tétele érdekében. A szintén megyei szintű Nemzetiségek Napja! programnak tavaly Környe adhatott otthont. Ezen a programon közel 100 meghívott vendég vett részt december 12-én csütörtökön a megyében élő összes nemzetiség képviseltette magát itt a Művelődési házban, és élvezhette a helyi kulturális csoportok műsorát, majd színvonalas vendéglátásban részesült. Környe Község Önkormányzatának ezúton is köszönjük a segítséget, illetve a kitűnő szervezőmunkát. Vendégeink kellemes élményekkel térhettek haza, és vihették községükbe Környe jóhírét. És most néhány szó a községi szintű programjainkról: március 26-án húsvéti barkácsolást szerveztünk az általános iskola 1., 2. és 3. osztályos német nyelvet tanuló diákjai számára a Tájházban. Községünk német nemzetiségi programjai közül a májfa-állítás, illetve döntés, vagyis a pünkösd az egyik legjelentősebb ünnep. Ezeket a programokat hagyományosan a Környei Németek Baráti Körével közösen bonyolítjuk le. Önkormányzatunk szerzi be a két májfát, amit a Baráti Kör férfi tagjai állítanak fel május 1-jén a Polgármesteri Hivatal parkolójában és a Tájház udvarán. Pünkösdkor egy fúvószenekar és a Szivárvány táncegyüttes, valamint markos legények segítségével kerül kitáncolásra mindkét fa. A Nemzetiségi- és Sörfesztivál nemzetiségi fellépői 2013-ban a Leányvári Német Nemzetiségi Dalkör, Tánccsoport és Zenekar volt. Fogadásukért önkormányzatunk volt a felelős. Nagy örömünkre szolgál, hogy Környe Község Önkormányzatának jóvoltából az általános iskola állami fenntartásba való kerülése ellenére is folytatódott Németországban a diákcsereprogram. A 12 és 21 év közötti diákok augusztus 8-15 között két kísérővel vettek részt a steffenbergi programokon. Augusztus 31-én, szombaton került sor a Kitelepítési megemlékezésre, mely szokásosan 3 helyszínen bonyolódott. Az emlékező német nyelvű szentmise a római katolikus templomban került bemutatásra, a megemlékezés a kitelepítési emlékműnél zajlott, végül pedig a Tájházban folytatódott a program kultúrműsorral, és végül táncházzal végződött. 3

4 2013. szeptember 14-től nemzetiségi ruhába öltöztetett óriás bábuk hívták fel a figyelmet az önkormányzatunk által szervezett, de a Környe Község Önkormányzata által is támogatott, szeptember 21-én megrendezésre kerülő szüreti felvonulásra. A program sikeressége egyaránt köszönhető a sok fellépőnek, segítőnek és támogatónak is. Ezúton is köszönjük valamennyiük munkáját. A tavalyi év másik nagyon fontos programja, de talán mondhatnám egyik mérföldköve volt a Német Nemzetiségi Dalkör megalakulásának 20. évfordulója. Ezt a kerek évfordulót október 12-én egy nagyon jól sikerült, nagyszabású dalos-találkozóval ünnepelte a dalkör. További munkájukhoz innen is kívánunk sok erőt, kitartást és mindenekelőtt jó egészséget. Hasonlóan sikeres volt a már hagyományosan megrendezésre kerülő Márton napi rendezvény is. Önkormányzatunk is támogatta a Környei Németek Baráti Köre által szervezett dalos-találkozót, melynek díszvendége és egyben segítője 2013-ban is az ausztriai Sautanzmusi volt. December 1-jén a katolikus templomban tartott adventi koncert műsorában a Német Nemzetiségi Dalkör is fellépett. A Kisfaludy Mihály Általános Iskola által szervezett Bécsi karácsonyi vásáron 4 fő 3. osztályos tanuló vehetett részt önkormányzatunk támogatásával december 11-én adventi barkácsolót szervezett önkormányzatunk a gyerekek részére. A falusi karácsonyi műsoron december 21-én német nemzetiségi kultúrcsoportjaink is felléptek. Közmeghallgatást önkormányzatunk 2 ízben tartott, egyet márciusban és egyet decemberben. Önkormányzatunk az év folyamán minden községi rendezvényen képviseltette magát, a megemlékezéseken pedig koszorút helyezett el. A kicsik Német Nemzetiségi Hagyományőrző gyermekcsoportjának működését is támogatja önkormányzatunk. Nagy örömünkre szolgál, hogy Krállné Mózer Nikoletta vezetése mellett egyre többen kapnak kedvet a csoportban való munkához. Jutalomkirándulásukat tavaly Nőtincsre a Katica farmra szervezték június 22-én, melyen szüleik és testvéreik is részt vehettek. Fellépéseikhez is biztosítjuk a szükséges kellékeket, illetve eszközöket. A csoport létszámának növekedése miatt terveink között szerepel újabb fellépő ruhák beszerzése is. 4

5 Önkormányzatunk a Kisfaludy Mihály Általános Iskolában folyó német oktatást is igyekszik segíteni, támogatni. Interaktív tananyagok és szemléltetőeszközök beszerzésével járulunk hozzá az oktatás színvonalának emeléséhez. A német nyelvi versenyeken jól teljesítő diákokat, illetve a tanév során kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulókat könyvjutalomban részesítjük. A Német Nemzetiségi Dalkört fellépéseikre való eljutásban segítjük, illetve ahogy azt már korábban említettem, az általuk szervezett programokat anyagi támogatásban részesítjük. A Tájház kiállítótereinek, valamint kiskertjének rendben tartása egész évben folyamatosan végzett munkánk. Néhány szóban szeretnék szólni a nemzetiségi önkormányzatok állami támogatási rendszeréről. Az általános működési támogatás, ahogy arra elnevezése is utal, a nemzetiségi önkormányzati működéssel közvetlenül összefüggő feltételek biztosítására szolgál. Ez a 2013-as évben Ft volt. A feladatalapú támogatás pedig a nemzetiségi önkormányzat által a nemzetiségi közfeladatok ellátásához közvetlenül kötődő támogatás. Ez a korábbi évekkel ellentétben nem pályázat útján történik, hanem a beküldött képviselőtestületi ülések jegyzőkönyveinek átvizsgálása után, a meghozott határozatok tartalma és az elvégzett feladatok alapján kerül megállapításra. A 2013-as évben ez Ft volt. Ezen kívül még 3499 Ft kiegészítő támogatásban részesültünk. Környe Község Önkormányzata évi Ft támogatást nyújt Német Nemzetiségi Önkormányzatunknak a német nemzetiségi hagyományok ápolására. A támogatás természetesen ez esetben is feladatellátáshoz kötődik. Ebből az összegből biztosítjuk a Német Nemzetiségi Dalkör és a Hagyományőrző Nemzetiségi Gyermekcsoport vezetőinek javadalmazását, valamint támogatjuk az egyes kulturális programokat, illetve ebből finanszírozzuk a felmerülő autóbuszköltségeket. Szeretnék köszönetet mondani Környe Község Önkormányzatának az anyagi támogatásért, valamint megköszönni a Polgármester úr, a Képviselőtestület, a Jegyző asszony és a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak az egész éves segítő támogatását, és egyben kérni ennek folytatását az idei évben is. Remélem, községünkben végzett munkánkat bemutatva sikerült bepillantást nyújtani önkormányzatunk szerteágazó tevékenységébe, amit a környei németség, illetve svábság fennmaradása érdekében végzünk. 5

6 Végezetül pedig szeretném felolvasni Önöknek Heinek Ottó elnök úrnak a levelét, a Magyarországi Németek Önkormányzatának állásfoglalásával. 6

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. február 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. február 28-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Nemzetiségi Önkormányzatok 2012. évi működéséről Előkészítette: Bárdiné Békési Mária a Békési Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Simon Éva a Békési Román Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

Regionális német nemzetiségi versmondó verseny Hercegkúton. Drámafesztivál Rakamazon

Regionális német nemzetiségi versmondó verseny Hercegkúton. Drámafesztivál Rakamazon HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2012. ÁPRILIS HÓ, 13. ÉVFOLYAM 4. SZÁM ÁRA: 170,- FT Regionális német nemzetiségi versmondó verseny Hercegkúton 2012.március 30-án bonyolította le a hercegkúti Gyöngyszem

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 5/2014. szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 25-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Közművelődési feladatok ellátására vonatkozó megállapodás megvalósulásának ellenőrzése. 2. Tagóvodák kiválása a SZEOB intézményből. 3. Támogatási kérelmek a Civil szervezeteket

Részletesebben

Áldott, békés és szeretetteljes karácsonyt és sikerekben bõvelkedõ új esztendõt minden kedves olvasónak!

Áldott, békés és szeretetteljes karácsonyt és sikerekben bõvelkedõ új esztendõt minden kedves olvasónak! Téti Híradó Városi Folyóirat XII. évfolyam 4. szám 2007. december Áldott, békés és szeretetteljes karácsonyt és sikerekben bõvelkedõ új esztendõt minden kedves olvasónak! Nehéz év van mögöttünk, talán

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. március 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. március 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. március 27-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat és a civil szervezetek együttműködése. Beszámoló a 2012. év tapasztalatairól és az elvégzett feladatokról. A 2013. évre

Részletesebben

Európa Napok Hercegkúton 2004 10 év az Európai Unióban 2014

Európa Napok Hercegkúton 2004 10 év az Európai Unióban 2014 HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2014. ÁPRILIS HÓ, 15. ÉVFOLYAM 4. SZÁM ÁRA: 200,- FT Európa Napok Hercegkúton 2004 10 év az Európai Unióban 2014 A Hercegkúti Hírek 2004. májusi száma igazi ünnepi szám

Részletesebben

OROSZLÁNY ÉS KISTÉRSÉGE CIVIL SZERVEZETEK

OROSZLÁNY ÉS KISTÉRSÉGE CIVIL SZERVEZETEK OROSZLÁNY ÉS KISTÉRSÉGE CIVIL SZERVEZETEK 2010 Köszöntöm az Olvasót! A klasszikus demokráciákban a nonprofit szektor léte elengedhetetlen feltétele a társadalom működtetésének. A civil társadalom ennek

Részletesebben

Minden kedves olvasónknak békés karácsonyt és boldog új évet kívánunk!

Minden kedves olvasónknak békés karácsonyt és boldog új évet kívánunk! 2012. december/iii. évfolyam 12. szám Most tizenéves lányok kapták a szurit (8. old.) MEGJELENIK MINDEN HÓNAPBAN INGYENES Líbor Ilona nevét vette fel az óvoda (7. old.) További fejlesztések várhatók (6.

Részletesebben

Fotó: Tamás Gábor A TARTALOMBÓL: Hivatali hírek Kóbor kutyák Szelektív hulladékgyűjtés időpontjai 2015-ben A rendről...

Fotó: Tamás Gábor A TARTALOMBÓL: Hivatali hírek Kóbor kutyák Szelektív hulladékgyűjtés időpontjai 2015-ben A rendről... Fotó: Tamás Gábor A TARTALOMBÓL: Hivatali hírek Kóbor kutyák Szelektív hulladékgyűjtés időpontjai 2015-ben A rendről... Mozaik Perbáli Ünnep Karácsonyi összeállítás Óvodai hírek Iskolai hírek A Közösségi

Részletesebben

Fraundschaft Nemzetiségi Vegyeskórus Egyesület minősítő versenye

Fraundschaft Nemzetiségi Vegyeskórus Egyesület minősítő versenye HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. JÚNIUS HÓ, 11. ÉVFOLYAM 6. SZÁM ÁRA: 160,- FT Fraundschaft Nemzetiségi Vegyeskórus Egyesület minősítő versenye A Magyarországi Német Ének-, Zene és Tánckarok Országos

Részletesebben

Csepeli Svábok Szabad Kulturális Egyesülete

Csepeli Svábok Szabad Kulturális Egyesülete KALTENECKER ANTALNÉ Csepeli Svábok Szabad Kulturális Egyesülete Csepelen 1989 90-ben, a rendszerváltozás idején megnõtt az idegen nyelvet, fõleg németül-angolul tanulni kívánók száma. A Csepeli Munkásotthonban

Részletesebben

Múzeumi jubileum. Téti Híradó Városi Folyóirat XIX. évfolyam 1. szám 2014. tavasz

Múzeumi jubileum. Téti Híradó Városi Folyóirat XIX. évfolyam 1. szám 2014. tavasz Téti Híradó Városi Folyóirat XIX. évfolyam 1. szám 2014. tavasz Múzeumi jubileum Tíz éves a helytörténei kiállítás Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács pályázati támogatásával felújított Boros

Részletesebben

KISBÍRÓ. Tisztelt Kisnánai Lakosok!

KISBÍRÓ. Tisztelt Kisnánai Lakosok! KISBÍRÓ XXII. évfolyam 1. szám 2013. december Tisztelt Kisnánai Lakosok! A K I S N Á N A I Ö N K O R M Á N Y Z A T H Í R M O N D Ó L A P J A Kisnána Község Önkormányzata a 2013. évben 17 alkalommal ülésezett,

Részletesebben

Sok szeretettel köszöntöm képviselőtestületünk nevében községünk megjelent lakosait!

Sok szeretettel köszöntöm képviselőtestületünk nevében községünk megjelent lakosait! Sok szeretettel köszöntöm képviselőtestületünk nevében községünk megjelent lakosait! Tisztelt Falugyűlés! Először hallgassák meg beszámolómat a 2010 évi fejlesztésekről, illetve az önkormányzat feladatellátásáról.

Részletesebben

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Közgyűlés! B E S Z Á M O L Ó. A Karitatív Önkéntesek Kisújszállási Egyesületének 2013.évben végzett tevékenységéről

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Közgyűlés! B E S Z Á M O L Ó. A Karitatív Önkéntesek Kisújszállási Egyesületének 2013.évben végzett tevékenységéről B E S Z Á M O L Ó A Karitatív Önkéntesek Kisújszállási Egyesületének 2013.évben végzett tevékenységéről Tisztelt Közgyűlés! A Karitatív Önkéntesek Kisújszállási Egyesülete önálló, bíróság által bejegyzett

Részletesebben

A kisebbségi önkormányzatok 10 éve Budapesten

A kisebbségi önkormányzatok 10 éve Budapesten A kisebbségi önkormányzatok 10 éve Budapesten A Barátság melléklete A Városháza Dísztermében 2006. június 20-án megtartott konferencia szerkesztett anyaga Megyesné Dr. Hermann Judit aljegyző megnyitója

Részletesebben

Hivatalossá vált a partnerkapcsolatunk Tardoskeddel

Hivatalossá vált a partnerkapcsolatunk Tardoskeddel Környe Község Információs lapja 2007. augusztus 1. évf. 8. szám Tartalomból Partnerkapcsolat Tardoskeddel Remény Napja Emlékművet avattunk! Kitüntető címek Megkezdődött a tanév! Hivatalossá vált a partnerkapcsolatunk

Részletesebben

56-ról ötvenhatodszor

56-ról ötvenhatodszor XXVIII. évfolyam 10. szám V I S E G R Á D V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A 2012. október 56-ról ötvenhatodszor Tollas Tibor: Október 23. Rian a föld, a falak dőlnek, Kék harsonákkal

Részletesebben

A MI ÚJSÁGUNK ŐSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. 8. szám 2011. Szeptember. 1.o. HÍVOGAT AZ ISKOLA, KAPUJÁT KITÁRJA

A MI ÚJSÁGUNK ŐSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. 8. szám 2011. Szeptember. 1.o. HÍVOGAT AZ ISKOLA, KAPUJÁT KITÁRJA A MI ÚJSÁGUNK ŐSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 8. szám 2011. Szeptember. 1.o. HÍVOGAT AZ ISKOLA, KAPUJÁT KITÁRJA Elteltek a nyári vakáció gondtalan napjai. Újra megszólalt az iskola csengője. Még szinte

Részletesebben

2009. augusztus Ára: 150 Ft XV. évfolyam 8. szám

2009. augusztus Ára: 150 Ft XV. évfolyam 8. szám 2009. augusztus Ára: 150 Ft XV. évfolyam 8. szám 2 2009. augusztus Öt éve ment el Dr. Olasz Imre Õ elment, de emléke eleven marad, alakja úgy él tovább családja, községünk lakossága emlékében, mint amilyen

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2014. november 6-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2014. november 6-i ülésére Tárgy: Békés Város Oktatási és Nevelési intézményeinek 2013. évi tevékenységéről szóló tájékoztatók Előkészítette: Bereczki Lászlóné Igazgató Asszony Kis Eszter Tankerületi Igazgató Asszony, Deákné Domonkos

Részletesebben

Energetikai pályázat során 62,78 millió forintból sikerült korszerűsíteni az Iskolát, Óvodát, valamint a Polgármesteri hivatal épületét

Energetikai pályázat során 62,78 millió forintból sikerült korszerűsíteni az Iskolát, Óvodát, valamint a Polgármesteri hivatal épületét Energetikai pályázat során 62,78 millió forintból sikerült korszerűsíteni az Iskolát, Óvodát, valamint a Polgármesteri hivatal épületét 2. oldal Tárkány Község lapja 2015. január Tisztelt Tárkányi Lakosok!

Részletesebben

HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2007. ÁPRILIS, 8. ÉVFOLYAM 4. SZÁM ÁRA: 120,- FT

HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2007. ÁPRILIS, 8. ÉVFOLYAM 4. SZÁM ÁRA: 120,- FT HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2007. ÁPRILIS, 8. ÉVFOLYAM 4. SZÁM ÁRA: 120,- FT Hercegkútért Közalapítvány és a Hercegkúti Polgárőr és Tűzoltó Egyesület közös bálja A húsvétot követő hétvégén, 2007.

Részletesebben

Egészségház-avató. Elsősök beíratása. Tartalom. Változás a művelődési. közmeghallgatást. február 14. 2012. február

Egészségház-avató. Elsősök beíratása. Tartalom. Változás a művelődési. közmeghallgatást. február 14. 2012. február 2012. február Tartalom Építsünk együtt játszótereket! 3. oldal Erdélyi barátaink színjátszó estje 3. oldal EGY-HÁZra találtak a reformátusok 4. oldal Egy különleges nap 5. oldal Óvodai beíratás 5. oldal

Részletesebben

Csak Istennél. Húsvét TARTALOM. A szám kiadását támogatta: Zambelli Colorferr Kft.

Csak Istennél. Húsvét TARTALOM. A szám kiadását támogatta: Zambelli Colorferr Kft. A Fiatalok Egymásért Egyesület magazinja Csak Istennél Évek óta fogva tart a különös kép. Egy zûrzavaros tarka sokaság, sokféle emberbõl álló békétlen tömeg, mely három keresztet vesz körül. Egy hegytetõn

Részletesebben

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Nagy László Lázár grafi kája XXVI. évfolyam 6. szám 2015. június 1. 1000 zsák és 9 konténer telt meg Cegléden Több mint 1000 zsák és 9 konténer telt meg Cegléden szeméttel.

Részletesebben

Szent György-nap a megyei kórházban

Szent György-nap a megyei kórházban FEJER LAP 2009. MÁJUS, III. ÉV FO LYAM, 5. SZÁM www.fejerlap.hu FEJÉR MEGYEI havilap MELLÉKLET: Fejér megye 1000 éves millenniumi programfüzet Szent György-nap a megyei kórházban ÖSSZEÁLLÍTÁSUNK A 10.

Részletesebben

ÚJSÁG. Eppinger Éva festőművész,a kiállításának címe: A természet csodái

ÚJSÁG. Eppinger Éva festőművész,a kiállításának címe: A természet csodái SZENTMÁRTONKÁTAI XXII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2012. ÁPRILIS ÚJSÁG Az Ipartestület szeretettel meghív és vár minden kedves érdeklődőt az Arany János Általános Iskola udvarán 2012. április 30-án hétfőn megrendezésre

Részletesebben