NYIL V ANOS ÜLÉS napirendje

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYIL V ANOS ÜLÉS napirendje"

Átírás

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALJEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.:! 406/2015. Előadó: dr. Bacsáné Kutyej Bozsena Mell.: 5 db Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) Telefax: (66) NYIL V ANOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal egyszerű többséget igényel! Tárgy: Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzatok évi működéséről Előkészítő: Véleményező: Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Osztály Pénzügyi és Gazdasági Osztály Nemzetiségi, Érdekegyeztető, Külkapcsolati és Egyházügyi Bizottság Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Előterj esztés Békéscsaba Megyei J ogú Város Önkormányzat Közgyűlésének február 26-án tartandó nyilvános ülésére Tisztelt Közgyűlés! Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 74/2003. (II. 27.) közgy. határozata alapj án a nemzetiségi önkormányzatok évente a februári testületi ülésen tájékoztatást adnak az előző évi munkájukról és a város által nyújtott költségvetési támogatás felhasználásáról. Jelen tájékoztató a fenti közgyűlési határozat alapján készült, mindegyik nemzetiségi önkormányzat benyújtotta az elmúlt évről szóló beszámolóját, valamint a Pénzügyi és Gazdasági Osztály elkészítette a nemzetiségi önkormányzatok működésének költségvetést érintő tájékoztatóját. A nemzetiségi önkormányzatok üléseinek száma évben: 1. Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat - 10 ülés - 83 határozat 2. Német Nemzetiségi Önkormányzat - 3 ülés - 10 határozat (2014. október - december) 3. Roma Nemzetiségi Önkormányzat - 11 ülés - 49 határozat 4. Román Önkormányzat - 9 ülés - 43 határozat 5. Szlovák Önkormányzat - 10 ülés - 50 határozat Minden önkormányzat megtartotta a törvény által előírt közmeghallgatását. A nemzetiségi önkormányzatok a részükre juttatott ,- Ft központi költségvetési támogatásból, a feladatalapú támogatásból és a rendelkezésükre bocsátott egyéb forrásokból

2 2 (települési önkormányzat támogatása, pályázatok, saját bevétel) látják el feladatukat. (A Német Nemzetiségi Önkormányzat időarányos központi támogatása ,- Ft volt.) A évben a települési önkormányzattól kapott támogatások összege: Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat: ,- Ft Roma Nemzetiségi Önkormányzat: ,- Ft Román Önkormányzat: ,- Ft Szlovák Önkormányzat: ,- Ft Német Nemzetiségi Önkormányzat: ,- Ft A évben feladatalapú támogatásra elnyert összegek (központi költségvetésből pályázva): Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat: ,- Ft Roma Nemzetiségi Önkormányzat: ,- Ft Román Önkormányzat: ,- Ft Szlovák Önkormányzat: ,- Ft Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata és a helyi nemzetiségi önkormányzatok között létrejött együttműködési megállapodás teljes körűen szabályozza az önkormányzatok együttműködési körébe tartozó feladatokat, a követendő eljárások rendjét. A nemzetiségi önkormányzatok a gazdálkodás lebonyolításával kapcsolatos feladataikat a novemberében megkötött együttműködési megállapodásban foglaltak betartásával végezték. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslat alapján hozza meg döntését. A döntés végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egység: Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Osztály, Pénzügyi és Gazdasági Osztály. HATÁROZATI JAVASLAT: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése áttekintette a jelen határozat mellékletét képező, a nemzetiségi önkormányzatok (lengyel, német, roma, román, szlovák) évi működéséről szóló tájékoztatót, és tudomásul veszi a benne foglaltakat. Felelős: Határidő: Dr. Kiss Gyula aljegyző február 26. Békéscsaba, február 20. EllenjegYZéS~ I Dr. Kiss \ yula aljegyző Pénzügyi:... ~~ '.. '.

3 Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér KIVONAT Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatának február 18-i ülésénekjegyzőkönyvéből Napirend tárgya: évi pénzügyi és tartalmi beszámoló elfogadása A képviselők 3 igen szavazattal a következő határozatot hozták: 18/2015. (II. 18.) Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat HATÁROZAT Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata a csatolt melléklet szerint elfogadta évi pénzügyi és tartalmi beszámolóját. Felelős: Leszkó Malgorzata elnök Határidő: február 18. K.m.f Leszkó Malgorzata elnök, jkv.aláíró Máté László elnökhelyettes, jkv.hitelesítő Kesjár Ilona sk. nemzetiségi ügyintéző, jkv.vezető

4 Békéscsaba Megyei jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér tel/fax: 66/ Beszámoló a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat évi munkájáról A Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata Ol. 01 -től ig képviselte: 1. Leszkó Malgorzata - elnök 2. Máté László - elnök h. 3. Korpa Renáta - képviselő 4. Leszkó Pál- képviselő A évben a lengyel önkormányzat a testületi üléseit a következő tartotta meg: időpontban 1. január február április május június szeptember ll. 7. szeptember október 01. közmeghallgatás A október 17-én létrejött új 3 tagú testület, amelynek képviselői: 1. Leszkó Malgorzata - elnök 2. Máté László - elnök h. 3. Korpa Renáta - képviselő november ll-én zárt és nyílt ülést tartottak. A Békéscsaba MJV Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata a nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX törvény alapján dolgozott, óvva a nemzetiség kultúráját, nyelvét, hagyományait a kisebbségi összetartozás tudatát, gondoskodott ezek fejlesztéséről, erősítéséről.

5 2007. óta a városi önkormányzattól bérbe kapott helyiségben zajlik a lengyel közművelődési, kulturális és adminisztráció kapcsán végzett tevékenység ellátása. Itt működik a lengyel nyelvoktatás diákoknak és felnőtteknek, könyvtár, információs iroda, és kisebb rendezvények megtartása, pl. delegáció fogadása, közmeghallgatás, karácsonyi est stb. A helyiség, amely Lengyel Kulturális Központtal nevezünk - a Magyar - Lengyel Baráti Kulturális Egyesület székhelye is. Cím: Békéscsaba, Szent István tér 8. A helyiség fenntartásáról az egyesület és a lengyel önkormányzat közösen gondoskodik. Az önkormányzatunk a célok és programok megvalósításában együttműködik a Magyar - Lengyel Baráti Kulturális Egyesülettel, más civil szervezetekkel és nemzetiségekkel, valamint anyaországi és külföldi intézményekkel. A Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat a fenntartója a ban létrejött Chopin Vegyes Karnak, amely a lengyelséget képviseli különböző helyi, országos és külföldi rendezvényeken évben a kórus és delegációnk részt vett Tamowskie Góry - Békéscsaba testvérvárosa - meghívására az,,0 kaganek Gwarków" c. kórusfesztiválon. Részvételünk szorosabbá tette a két partnerváros közti kapcsolatot a zenei kultúra szintjén. Lengyelországban a Chopin kórus külön díjban részesült. Mivel a év a "Japán az EU-s Országok Éve" volt, ezért a Tamowskie Góry Kultúrház segítségével meghívtunk május utolsó napján az Oruri japán kórust Tokióból, amellyel "Magyar - Japán - Lengyel Baráti Koncertet" szerveztünk a Csabagyöngye Kulturális Központban. A koncert után a távol keleti kultúrával ismerkedtünk (origami, japán írás, tánc, teafőzés). A rendezvényen részt vett Herczeg Tamás önkormányzati tanácsos, valamint Zelenyánszki Péter, a KIOS Bizottság elnöke, aki köszöntette a keleti távolról érkezett vendégeket. A Belvárosi Katolikus Plébániával együttműködve, a Magyar - Lengyel Baráti Kulturális Egyesülettel közösen önkormányzatunk a Katolikus templomban II. János Pál papának a szentté avatása alkalmából kétnyelvű emléktáblát helyezett el. (2014. május 18.) Az ünnepségen részt vett Andrzej Kalinowski - a magyarországi lengyel konzul, valamint az Országos Lengyel Önkormányzat elnökhelyettese - Báthori Zsolt. Hagyományosan, mint minden évben "Ismerd meg Lengyelországot" c. program keretében augusztus hónapban buszos utazást szerveztünk Szentkereszt Régióba az egyesület tagjai részére. Az utazás on résztvevők megismerkedtek a közös magyar és lengyel történelmi helyekkel, a Szentkereszt Régióval, amelyhez Szent István király és az ő Imre fiáról szóló legenda kapcsolódik. Rendezvényekkel emlékeztünk meg a két lengyel nemzeti ünnepről. Május 10-én a Lengyel Alkotmány Ünnepről, amely alkalomból plakát kiállítást

6 mutattunk be a budapesti Lengyel Intézményről, valamint dokumentumfilmet II. János Pál pápáról. November 8-án - a Lengyel Függetlenség Napja alkalmából megemlékeztünk a II. világháború kitörésének 75-ig évfordulójáról, valamint a magyar kormány és nép által a háborús időben a lengyelek számára nyújtott segítségéről. Az érdeklődők megtekintettek a "Magyar szív" c. dokumentumfilmet, valamint a "Balatonboglári Lengyel Iskola története" c. kiállítást. Október elején lakossági közmeghallgatást szerveztünk, amelyen beszámoltunk a négy év munkájáról és pénzügyi helyzetéről, javaslatokat gyűjtve a következő év munkájához. "Együttműködési Megállapodás" aláírásával megerősítettünk működést a helyi intézményekkel és szervezetekkel pl. Csabagyöngye Kulturális Központ - Lencsési Közösségi Ház, "Csaba" Honvéd Kulturális Egyesület. Az önkormányzatunk térítésmentesen nyújtott lengyel nyelvoktatást a Magyar - Lengyel Baráti Kulturális Egyesület felnőtt tagjai részére, heti egy alkalommal, megfelelő termet, berendezéseket, könyvtárt, lengyel nyelvtanárt biztosítva. A lengyelség körében a római katolikus hit erősítését szolgálta, hogy munkával és anyagi támogatásával hozzájárultunk az egyetlen magyarországi lengyel templom működési költségeihez, mely Budapesten az Óhegy utca 11. szám alatt található. Részt vettünk a Budapesten megrendezett "Lengyel Keresztény Kulturális Napok" rendezvényen is, valamint adventi koncertet szervezetünk a békéscsabai Életfa Idősek Otthonában a Chopin kórus részvételével. Az önkormányzatunk a Városi Nemzetiség Napi ünnepségen "Békéscsaba lengyelségéért" c. kitüntetést adományozott Tuskáné Papp Erzsébetnek, a Magyar - Lengyel Baráti Kulturális egyesületben végzett önzetlen munkájáért. A nemzetiségi önkormányzat zárt ülésen határozat formájában döntés hozott a "Békéscsaba Kultúrájáért" kitüntetés javaslatára. A tevékenységet a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatásával, valamint 428/20 12.(XII.29.) kormányrendelet alapján, feladatalapú támogatásával végeztük. Békéscsaba, dec. 31. Leszkó Mal elnök

7 Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Békéscsaba, Szabadság tér A Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulása 2014.január 1.- december 31.között Ft-ban Bevétel Központi támogatás Önkormányzat támogatása Feladatalapú támogatás Kamatbevétel Előző évi pénzmaradvány átvétel Bevétel összesen: Kiadás Tiszteletdij, megbizási dij Járulékok Szakmai anyag beszerzése Üzemeltetési anyag beszerzése Telefon költség Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolg. Egyéb szolgáltatások Belföldi kiküldetés Működési c. előzetesen felsz. ÁFA Egyéb pénzügyi műveletek kiadása Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások összesen: Működési c.pe.átadás OOO OOO OOO OOO Bevételek összesen: 2014.évi maradvány: évi maradvány Bank: Pénztár:

8 Békéscsaba Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér KIVONAT Békéscsaba Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának február 18-i ülésénekjegyzőkönyvéből Napirend tárgya: évi pénzügyi és tartalmi beszámoló elfogadása A képviselők 2 igen szavazatlal a következő határozatot hozták: 10/2015. (II. 18.) Német Nemzetiségi Önkormányzat HATÁROZAT Békéscsaba Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a csatolt melléklet szerint elfogadta évi pénzügyi és tartalmi beszámolóját. Felelős: Bíró József elnök Határidő: február 18. K.m.f Egeresi Mária elnökhelyettes, jkv.aláíró Bíró-Lackó Viktória képviselő, jkv.hitelesítő Kesjár Ilona sk. nemzetiségi ügyintéző, jkv.vezető A kivonat hiteléül:... f.~.j. ~~... ~.? :::~....

9 Békéscsaba Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Deutsche Nationalitiitenselbstverwaltung der Stadt Békéscsaba 5600 Békéscsaba Szabadság tér Tartalmi beszámoló Az önkormányzat választott tagjai: Elnök: Bíró József Elnökhelyettes: Egeresi Mária Képviselő: Bíró-Laczkó Viktória A Békéscsaba Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata október 17 -i alakuló ülése után megkezdte munkáját. Az időközben megtartott testületi üléseken elfogadásra került a Békéscsaba Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának a 2014 és évi költségvetése. A Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése nyilvános ülésén megtörtént a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata. Részt vettünk Gyulán a Békés Megyei Német Önkormányzatok Szövetsége ülésén, melyen beszámoltak a Szövetség és az Országos Német Önkormányzat Regionális Iroda tevékenységéről decemberében közreműködtünk a Gyulai Osztrák Kulturális Intézet és a Göndöcs Benedek Szakközép Iskola által szervezett Karácsonyi vetélkedőn januárjában megrendezett 15. Sváb bálon, Orosházán tettük képviseletünket, illetve Gyomaendrődön februárban januárban Budapesten a Kongresszusi Kp.-ban részt vettünk a Német Nemzetiségi Önkormányzatok Országos ünnepi gáláján, ahol a műsor mellett az országos kitüntetések átadására is sor került, Áder János ünnepi beszéde után. Együttműködési egyeztetéseket kezdtünk több szervezettel és intézménnyel, amelyekkel az együttműködési szerződések megkötése folyamatban van. BMJV többi nemzetiségi önkormányzatok Békéscsabai Evangélikus Egyház Csabagyöngye Kulturális Kp.

10 Budapesti Goethe Institute Nyelviskolák: Dover Bp., Katedra, Minerva Bridge. Tervezetet dolgoztunk ki a Békéscsabán élő potenciális német nemzetiségű lakosok felkutatására és elérésére. Ingyenes német nyelvtanfolyam elindulásának megszervezéséhez hozzájárultunk január hónapban a diplomamentö program keretében. A tanfolyamok jelenleg is folynak. Elkezdtük felvenni a kapcsolatot a Békéscsabán dolgozó német nyelvtanárokkal. Előkészítettünk egy, az Önkormányzat mellett működő civil szervezet, egyesület mega lap ítását. Békéscsaba, febr. 16. C~ ~~~Q... Bíró József elnök ~.

11 Békéscsaba Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Békéscsaba, Szabadság tér 11~17. A Német Nemzetiségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulása 2014.október 13.- december 31.között Ft-ban Bevétel Központi támogatás Önkormányzat támogatása Kamatbevétel Bevétel összesen: Kiadás Egyéb szolgáltatások Egyéb pénzügyi műveletek kiadása OOO OOO évi maradvány Bevételek összesen: 2014.évi maradvány: Bank: Pénztár:

12 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér KIVON A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának február 17-i ülésénekjegyzőkönyvéből Napirend tárgya: évi pénzügyi és tartalmi beszámoló elfogadása A képviselők 3 igen szavazattal a következő határozatot hozták: 15/2015. (II. 17.) Roma Nemzetiségi Önkormányzat HATÁROZAT Békéscsaba Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a csatolt melléklet szerint elfogadta évi pénzügyi és tartalmi beszámolóját. Felelős: Kovács Erzsébet elnök Határidő: február 17. K.m.f Kovács Erzsébet sk. elnök, jkv.aláíró Farkas Gyula sk. elnökhelyettes, jkv.hitelesítő Kesjár Ilona sk. nemzetiségi ügyintéző, jkv.vezető A kivonat hiteléül: M tul... iúa1\ aj. ~...

13 BESZÁMOLÓ Békéscsaba Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának évben végzett munkájáról Békéscsaba Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata évben több olyan rendezvényt is felsorakoztatott, ahol a hangsúlyahagyományőrzésen, és a cigány kultúra ápolásán volt. Ezek a rendezvények a következők voltak: Március hónapban Cigány Kulturális Napot rendeztek a Csabagyöngye Kulturális Központban Június hónapban részt vettek a Csülök Fesztiválon Támogatták a Hajnal Utcai Óvoda gyermekeit, és a Szent László Utcai gyerekek gyermeknapi programját. Cigány Gasztronómiai Napot rendeztek, ahol a nem cigány származású embereknek készítettek cigány ételspecialitásokat, kóstolóval egybekötve, melynek helyszíne a Halászcsárda volt. Ezen a rendezvényen nagyon sok érdeklődő volt, ahol jó hangulatban ismerkedhettek meg a cigány konyha ízeivel. Részt vettek a Kolbászfesztiválon. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára füzetcsomagot adtak a roma származású általános iskolás gyermek részére. A középiskolások részére pedig anyagi támogatást nyújtottak. Részt vettek a helyi Kisebbségek N api rendezvényen. Együttműködtek az év folyamán a Csabagyöngye Kulturális Központtal, a Békéscsabai Rendőr-főkapitánysággal, helyi óvodákkal és iskolákkal, települési Roma és nem roma önkormányzatokkal. Békéscsaba, február 17.

14 Békéscsaba Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Békéscsaba, Szabadság tér A nemzetiségi önkormányzat bevételei nek és kiadásainak alakulása 2014.január 1.- december 31.között Ft-ban Bevétel Központi támogatás Önkormányzat támogatása Feladatalapú támogatás Kamatbevétel Előző évi pénzmaradvány Működ.célú pénzeszköz átvétel Munkaügyi Központ támogatása Bevétel összesen: Kiadás Tiszteletdij, megbizási dij, munkabér Járulékok Szakmai anyag beszerzése Üzemeltetési anyag beszerzése Telefon költség Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolg. Egyéb szolgáltatások Működési c. előzetesen felsz. ÁFA Egyéb pénzügyi műveletek kiadása Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások összesen: OOO OOO OOO évi maradvány Bevételek összesen: Bank: Pénztár:

15 Békéscsaba Megyei Jogú Város Román Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér KIVONAT Békéscsaba Megyei Jogú Város Román Önkormányzatának február 16-i ülésének jegyzőkönyvéből Napirend tárgya: évi pénzügyi és tartalmi beszámoló elfogadása A képviselők 3 igen szavazattal a következő határozatot hozták: 13/2015. (II. 16.) Román Önkormányzat HATÁROZAT Békéscsaba Megyei Jogú Város Román Önkormányzata a csatolt melléklet szerint elfogadta évi pénzügyi és tartalmi beszámolóját. Felelős: Juhász Tivadar elnök Határidő: február 16. K.m.f Juhász Tivadar sk. elnök, jkv.aláíró Traciuc Georgia Manuela sk. elnökhelyettes, j kv.hitelesítő Kesjár Ilona sk. nemzetiségi ügyintéző, jkv.vezető

16 BESZÁMOLÓ Békéscsaba Megyei Jogú Város Román Önkormányzatának évi munkájáról A Békéscsabai Román Önkormányzat évben is változatlanul azt a feladatot tűzte ki maga elé, hogy az általa képviselt városi román ill. a románsággal szimpatizáló nemzetiséget képviselje, a hozzáfordulók érdekeit védje, meghallgatja problémáikat és továbbítja az illetékesekhez a megoldás érdekében. Fontos a román nyelv és kulturális hagyományok ápolása, az identitástudat erősítése, a kapcsolatok építése, a két ország vállalkozásainak segítése. Bekapcsolódtunk a város valamennyi jelentősebb rendezvényeihez (Kulturális Napok, ZENIT, Csaba EXPO, Kolbászfesztivál, stb...) ill. képviseltük a várost a testvérvárosi rendezvényeken (pl. a belényesi tavaszi napokon). Részt vettünk a Békéscsaba-Arad Békéscsaba Maratoni Futóverseny megrendezésében és lebonyolításában. Megrendeztük az Országos Román Mesemondó Versenyt. A gyermekek 108-an versenyeztek, a zsűri és felnőtt kísérőkkel megközelítőleg 180 résztvevője volt a rendezvénynek, amelynek sikere az ország határán kívülre is eljutott. Részt vett az eseményen a Román Nagykövetség és a gyulai és szegedi F őkonzulátus főkonzulj a. Szoros kapcsolatot tartottunk az Aradi Vasile Goldis Egyetemmel, és annak középiskolájával. Az akadémiai napokon, és több tudományos konferencián aktívan vettünk részt. Egész év során a városi kisebbség körében ill. a magyar közvéleményben is erősíteni és tudatosítani kívántuk azt a tényt, miszerint nemzetiségünk kultúrája integráns része a tágabb értelemben vett román, magyar és az egyetemes emberi kultúrának. Szoros kapcsolatot ápoltunk a Békéscsabán működő magyarországi Ipari és Kereskedelmi Kamara Magyar-Román szekciójával, amelynek elnöke a román származású dr. Orosz Tivadar. Fontosnak tartottuk az elmúlt évben is, a város vállalkozóit tájékoztatni a közös lehetőségekről. Segítséget adunk: A határ menti területeken a piaci helyzet felmérésben, elemzésében, tájékoztatás nyújtásával arról, hogy milyenek a romániai kereskedelmi, származási, minőségi és egészségügyi előírások és üzleti lehetőségek. Hogyan hozhatók létre vegyes vállalatok. Az ország vásárain való részvétel elősegítése, támogatása. Képviseltettük magunkat és segítséget adtunk az Aradi Ipari és Mezőgazdasági Expón résztvevő hazai vállalkozóknak.

17 -2- Önkormányzatunk lényeges feladata az, hogy - autonómiájának tiszteletben tartás ával - rendezett kapcsolatot tartson fenn a város Ortodox templomával, és a Békéscsabai Románok Szövetségével, támogatva a közösségek működését. Kiemeit fontossága van a műemlék templom további külső, belső felújítási munkáinak segítése. A tavalyi évben a templom plafonjának ikonfestése befejeződött, sor került annak szentelésére. A békéscsabai Ortodox templommal közösen december 6-án a templom védőszentjének Szent Miklós névnapján, 100 db mikuláscsomagot és kb. 200 kg használt ruhát biztosítottunk a város szegényeinek. Ezen jellegű karitatív rendezvény egyedülálló a román Ortodox templomok közül. A karácsonyi ünnepeket közösen rendeztük az Ortodox templomban, ahol fenyőfát állítottunk. A magunk részéről, az elmúlt évben is további fellépési lehetőséget biztosítottunk a Szlovák Nemzetiséggel közösen működtetett Csaba Nemzetiségi Néptánc Együttesnek. A rendezvényen külföldi vendégek mellett léptek fel a Csabai Néptánc Együttes tagjai. A városi ifi sakkozókat (10-14 éveseket) versenyeztettük a Kisjenői Nemzetközi Sportnapokon. A testvérvárosi kapcsolatok fejlesztését segítette a Belényesi vendégek (20 fő) Kolbászfesztiválon. A viszont meghívásra 5 fővel utaztak Belényesre. fogadása a A kisebbségi önkormányzatunk az elmúlt évben 9 alkalommal ülésezett, és 43 határozatot hozott. Az elnök minden hétfői napon fogadóórát tartott, amikor sokan felkeresték különböző gondokkal, problémákkal. Ezek: állampolgárság megszerzésével kapcsolatos egyéb kérdések (pl. nyugdíj, gyes, stb...) áttelepültek részére lakhatási és munkalehetőség kiaknázása házasságkötés előtti különféle igazolások beszerzésének lehetősége a gyulai Főkonzulátuson keresztül jogi problémák (öröklési témák) a templommal kapcsolatos munkák megbeszélése az utca közművesítése, közvilágítás kiépítése, a Csabagyöngye Kulturális Központ rendezvényeihez való bekapcsolódás lehetőségének felajánlása. szakdolgozatban segítségadás, stb... Az eseményeinkről folyamatosan tájékoztattuk a Foaia Romanesca, és a Cronica román hetilapokat, és a Magyar Rádió és TV szegedi stúdióját. Az ülésekről készített jegyzőkönyvek a titkárságon megtekinthetők, ezen kívül ' '~ csaba Megyei Jogú Város Román Önkormányzatáról olvasható a békéscsabai honi a ~t;ls~ ~~.K(,;~l> ' A évi bevételek és kiadások részletes alak;~u ástfr~rtalma,.~ ;,c,!,;c':,""z~:~,.'" Békéscsaba, február hó uhász Tivadar. (,,j elnök \ ""'. ""', " ", -lf:.\~'...;;;;"'. ~", lj'.:,>;.>;, '''---2~ t'

18 Békéscsaba Megyei Jogú Város Román Önkormányzat Békéscsaba, Szabadság tér A nemzetiségi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulása 2014.január 1.- december 31. között Ft-ban Bevétel Központi támogatás Önkormányzat támogatása Feladatalapú támogatás Kamatbevétel Előző évi pénzmaradvány Bevétel összesen: OOO Kiadás Tiszteletdij, megbizási dij Járulékok Szakmai anyag beszerzése Üzemeltetési anyag beszerzése Telefon költség Bérleti és lízing díjak Szakmai tevékenységet segítő szolg. Egyéb szolgáltatások Belföldi kiküldetés Működési c. előzetesen felsz. ÁFA Egyéb pénzügyi műveletek kiadása Egyéb dologi kiadások Működési c.pe.átadás OOO OOO évi maradvány Bevételek összesen: 2014.évi maradvány: Bank: Pénztár:

19 5'. Békéscsaba Megyei Jogú Város Szlovák Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér KIVONAT Békéscsaba Megyei J ogú Város Szlovák Önkormányzatának február 17-i ülésénekjegyzőkönyvéből Napirend tárgya: évi pénzügyi és tartalmi beszámoló elfogadása A képviselők 4 igen szavazattal a következő határozatot hozták: 15/2015. (II. 17.) Szlovák Önkormányzat HATÁROZAT Békéscsaba Megyei Jogú Város Szlovák Önkormányzata a csatolt melléklet szerint elfogadta évi pénzügyi és tartalmi beszámolóját. Felelős: Lászik Mihály elnök Határidő: február 17. K.m.f Lászik Mihály sk. elnök, jkv.aláíró Molnárné Pribojszki Judit sk. képviselő, jkv.hitelesítő Kesjár Ilona sk. nemzetiségi ügyintéző, jkv.vezető.,.y '~'>...,e,\ Jogi! v> " ~~!~c>j q,o '\ A kivonat hiteléül: ~~~' {>~i?, r;:9~~ <r - / ~ n _ to). <'..:... ~ Ú~ aj, fu] «~,~ :::; :. '~, '~. '~I 1'... ~ \" '.'." \,,,")~., ~ ""'".... :.

20 1., A Békéscsabai Szlovák Tájház és a hozzá kapcsolódó Áchim Terem múzeumi kiáhítóhelyként és közösségi térként való ntűködtetése Az önkormányzatunk folyamatosan biztosítja a szlovák tájház állagának fenntartását, folyamatos nyitva tartását, gondnok i teendők ellátását. A Békéscsabai Szlovák Tájház müemléjó épülete és a benne őrzött néprajzi tárgyi anyag a város kultúréletében és idegenforgalmi szempontból kiemelkedő jelentőséggel bír. A Békéscsabai Szlovák Tájház hátsó színének közösségi-, kiállítótéri kialakítása közösségi programok lebonyolítását teszi lehetövé s ezzel bevételi forrásként is szolgál 2., A szlovák nyelv oktatása, nyelvápolás terén az önkormányzat támogatja óvodai, iskolai nemzetiségi nyelv oktatását kiemelve a SzLovák Iskola dső " llegességét. Az önkormányzat iminal' több éve anyagilag támogatja szlovák nyelv oldatását nemzetiségi szervezet tagjai, aktivistái, városi közalkahnazott és köztisztvi~elők és más érdei;:j":,dő számára. Jelentős az önszerveződő szlovák nyelvcsoportok munkája is, melyet szakképzett pedagógusok vezetnek. 3., Nemzetiségi nyelvű kiadványozás és nemzetiségi nyelvü Tv Inűsor készítés Az önkon.l1ányzat fontos fela;'~atának tekinti a szlovák nye1vü nyomtatott sajtó (Csabai Mérleg, Ludové noviny)j kiaúvány (Cabiansky kalendár) rnegjelelltetését, ill. a CSABA TVben sugárzott nemzetiségi müsor (hírek) széle,s nyilvánossághoz való eljuttatását..~ önkormányzatunk által anyagilag tánlogatott kiadványok: - Cabjansky kalandár Csabai Szlovákok Szervezete kiadványa (éves rendszerességgel támogatva) - Ludové noviny folyamatos e1őtizetése - Bystrozraká Barborka - a BM Tudásház és Könyvtár kiadványa anyagi támogatása Az önkormányzat saját kiadványai:, - szlovák önkolmányzat útjára bocsájtbtta saját gondozásában, kiadásában nlegjelenő kötetét Csabai visszaemlékezések - Cabianske spomienky címmel,,mei)' inlll1ár 2013-han a harp:w.. d1!: kötettel mutatkozh( hl! " " -, az önkormányzatunk kiadásában folytatj uk a 2012-ben Renkívüli Emberek Csabán sorozatkoiadását..,. 4., "Tnldiciúnális" értékmegörzés. A szlovúk önkormányzat szorosan együttműködik helyi civil szervezetekkel és a városban működö szlovák területen tevékenykedő intézményekkel. Az együttmüködés tartalmazza a közös nenlzetiségi programok szervezését~ finanszírozási lehetőségeit és a programok konkrét feladatait. 5., Külföldi (Szlovákiai) kapcsolatok Az önkormányzat a nemzetközi (Szlovákia) kapcsolatok elmélyítését a diploll'láciai képviselők fogadását a kulturdiplojuácia szerepét is elsődleges..;éljának tekinti. Együttmiiköd~,j rnegállapodás született (1998) a szlovákiai Martin város önkormállyzatával, mely azóta is értékteremtően működik, együttműködési nlegállapl:dás született (200 i).,ti: szlovákiai' Tőketerebes városi múzeurnával, amely kapcsán számos kiállítás, csereprogram. megrendezésér<.~ adódott lehetőség.

21 Békéscsaba Megyei Jogú Város Szlovák Önkormányzat Békéscsaba, Szabadság tér A nemzetiségi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulása 2014.január 1.- december 31.között Ft-ban Bevétel Központi támogatás Önkormányzat támogatása Feladatalapú támogatás Előző évi pénzmaradvány Tájház bevétele Bevétel összesen: OOO Kiadás Tiszteletdij, megbizási dij Járulékok Szakmai anyag beszerzése Üzemeltetési anyag beszerzése Telefon költség Közüzemi díjak Bérleti és lizing dijak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Szakmai tev.segítő szolg. Egyéb szolgáltatások Működési c. előzetesen felsz. ÁFA Egyéb pénzügyi műveletek kiadása Egyéb dologi kiadások Dologi kiadás összesen: Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Működési c.pe.átadás OOO OOO 180 OOO évi maradvány Bevételek összesen: 2014.évi maradvány: Bank: Pénztár:

22 Békéscsaba Megyei Jogú Város Szlovák Tájház Békéscsaba, Szabadság tér A Szlovák Tájház bevételeinek és kiadásainak alakulása 2014.január 1.- december 31.között Ft-ban Bevétel Önkormányzat támogatása Kamatbevétel Belépőjegy bevétel Bevétel összesen: Kiadás Állományba levő bére Járulékok Szakmai anyag beszerzése Üzemeltetési anyag beszerzése Telefon költség közűzemi díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Működési c. előzetesen felsz. ÁFA Egyéb dologi kiadások OOO OOO évi maradvány Bevételek összesen: 2014.évi maradvány:

Békéscsaba sokszínű öröksége

Békéscsaba sokszínű öröksége Békéscsaba sokszínű öröksége Ma Békéscsabán, a nemzetiségek helyzete tulajdonképpen nem tér el lényegesen az országos átlagtól. Feltehetnék nekem a kérdést, hogy miben is különleges akkor Békéscsaba? Békéscsaba

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/211-7/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. február 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. február 28-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Nemzetiségi Önkormányzatok 2012. évi működéséről Előkészítette: Bárdiné Békési Mária a Békési Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Simon Éva a Békési Román Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

Kőbányai Görög Kisebbségi Önkormányzat Eln8ke

Kőbányai Görög Kisebbségi Önkormányzat Eln8ke Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Kőbányai Görög Kisebbségi Önkormányzat Eln8ke jp^f-z^ltj- i Bud ap c S, WMM : Tárgy: Beszámoló a Kőbányai Görög Kisebbségi Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. március 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. március 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. március 27-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat és a civil szervezetek együttműködése. Beszámoló a 2012. év tapasztalatairól és az elvégzett feladatokról. A 2013. évre

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Közművelődési feladatok ellátására vonatkozó megállapodás megvalósulásának ellenőrzése. 2. Tagóvodák kiválása a SZEOB intézményből. 3. Támogatási kérelmek a Civil szervezeteket

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 334-5 /2006. MELLÉKLETEK: 5 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat és a civil szervezetek

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/593-1/2010/I. Üi.: dr. Dobó A. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ TÁJÉKOZTATÓ Tárgy: Tájékoztató Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére 195-12/2011. ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata polgármesterének beszámolója a Kecskemét és Térsége

Részletesebben

Napraforgó. Testvérvárosi civil szervezetek konferenciája Ez történt... Sajtótükör Felhívások

Napraforgó. Testvérvárosi civil szervezetek konferenciája Ez történt... Sajtótükör Felhívások BÉKÉS MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK LAPJA 2011 június Napraforgó A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületének kiadványa Testvérvárosi civil szervezetek konferenciája Ez történt... Sajtótükör Felhívások BÉKÉS

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S IKTATÓSZÁM: 03-3/792-9/2014. TÁRGY: BESZÁMOLÓ A POLGÁRMES- TERI HIVATAL 2014. ÉVI TEVÉ- KENYSÉGÉRŐL MELLÉKLET: 3 DB E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSE 2014. december

Részletesebben

B e s z á m o l ó a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi tevékenységéről

B e s z á m o l ó a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi tevékenységéről 86-3/2013/231. Heves Megyei Közgyűlés H E L Y B E N B e s z á m o l ó a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi tevékenységéről Tisztelt Közgyűlés! Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.

Részletesebben

A kisebbségi önkormányzatok 10 éve Budapesten

A kisebbségi önkormányzatok 10 éve Budapesten A kisebbségi önkormányzatok 10 éve Budapesten A Barátság melléklete A Városháza Dísztermében 2006. június 20-án megtartott konferencia szerkesztett anyaga Megyesné Dr. Hermann Judit aljegyző megnyitója

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 12-i ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 12-i ülésére Szám: 02/225-14/2008. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELÕTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 14/144-5/2011. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Előterjesztés A Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság 2008. május 20-i ülésére

Előterjesztés A Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság 2008. május 20-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Ikt.sz.: 520-2/2007. Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke Előterjesztés A Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság 2008. május 20-i ülésére Tárgy: A Pécs/Sopianae

Részletesebben

Területi Mérnöki Kamarák és MMK Szakmai Tagozatok beszámolói a 2013. májusi Küldöttgyűlés óta eltelt időszakról

Területi Mérnöki Kamarák és MMK Szakmai Tagozatok beszámolói a 2013. májusi Küldöttgyűlés óta eltelt időszakról MMK Küldöttgyűlés 2014. május 24. Tartalomjegyzék Területi Mérnöki Kamarák és MMK Szakmai Tagozatok beszámolói a 2013. májusi Küldöttgyűlés óta eltelt időszakról Baranya Megyei Mérnöki Kamara... 2 Békés

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL TESTÜLETE 2014. JÚNIUS 19-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel

Részletesebben

Regionális német nemzetiségi versmondó verseny Hercegkúton. Drámafesztivál Rakamazon

Regionális német nemzetiségi versmondó verseny Hercegkúton. Drámafesztivál Rakamazon HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2012. ÁPRILIS HÓ, 13. ÉVFOLYAM 4. SZÁM ÁRA: 170,- FT Regionális német nemzetiségi versmondó verseny Hercegkúton 2012.március 30-án bonyolította le a hercegkúti Gyöngyszem

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.:iv. 534-412010. Előadó:dr. Mell.: 5 db Pribojszki Szabina Postacím: 5601 Pf II2. Telefon: (66) 523-801 Telefax: (66)

Részletesebben

2015. január 22-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt üléséről.

2015. január 22-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2015. január 22-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt üléséről. Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme (4440 Tiszavasvári,

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 26/2007. (I. 25.) KT számú határozat (Határidő: 2007.02.28) Tárgy: A szerződések

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S RÁKÓCZI SZÖVETSÉG K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2010. ÉVRŐL Elfogadta a Rákóczi Szövetség Közgyűlése 2011. május 21-én T a r t a l o m 1. Számviteli beszámoló... 3 2. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. év I. félévi tevékenységéről

T á j é k o z t a t ó a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. év I. félévi tevékenységéről 86/2013/231. Heves Megyei Közgyűlés H E L Y B E N T á j é k o z t a t ó a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. év I. félévi tevékenységéről Tisztelt Közgyűlés! A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö NY V E

J E GY Z Ő K Ö NY V E Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. április 20-án megtartott ülésének J E GY Z Ő K Ö NY V E - 1 - Az ülésről hangfelvétel készült! J e gy z ő k ö ny v Készült: a Zalaegerszeg és

Részletesebben

2002-2006 A FEJLESZTÉSEK ÉVEI

2002-2006 A FEJLESZTÉSEK ÉVEI 2002-2006 A FEJLESZTÉSEK ÉVEI Összegzés a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat munkájáról 2002-2006 Tartalomjegyzék Üdvözlő szavak...7 I. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés testületi munkájának értékelése...8 A

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. A 2013. évi Képviselő-testületi, állandó bizottsági munkaterv módosítása. 2. Csatlakozás az Európai Mobilitási Héthez 2013. 3. A Múzeum, mint szlovén bázisintézmény. 4. A

Részletesebben

Eger Ünnepe 2011. EGRI CIVIL KÖZÖSSÉGEKNEK!

Eger Ünnepe 2011. EGRI CIVIL KÖZÖSSÉGEKNEK! 2011. április, Különszám A tartalomból: XVI. EGER ÜNNEPE FELHÍVÁS EGRI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE Idén tizenhatodik alkalommal kerül megrendezésre az egri civilek összefogásával az EGER ÜNNEPE. A három

Részletesebben

HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2007. ÁPRILIS, 8. ÉVFOLYAM 4. SZÁM ÁRA: 120,- FT

HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2007. ÁPRILIS, 8. ÉVFOLYAM 4. SZÁM ÁRA: 120,- FT HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2007. ÁPRILIS, 8. ÉVFOLYAM 4. SZÁM ÁRA: 120,- FT Hercegkútért Közalapítvány és a Hercegkúti Polgárőr és Tűzoltó Egyesület közös bálja A húsvétot követő hétvégén, 2007.

Részletesebben

MUTATÓ. Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 27-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

MUTATÓ. Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 27-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. MUTATÓ Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 27-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Rendelet sz. Határozat sz. 1. Tájékoztató az önkormányzat és intézményei

Részletesebben