NYIL V ANOS ÜLÉS napirendje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYIL V ANOS ÜLÉS napirendje"

Átírás

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALJEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.:! 406/2015. Előadó: dr. Bacsáné Kutyej Bozsena Mell.: 5 db Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) Telefax: (66) NYIL V ANOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal egyszerű többséget igényel! Tárgy: Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzatok évi működéséről Előkészítő: Véleményező: Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Osztály Pénzügyi és Gazdasági Osztály Nemzetiségi, Érdekegyeztető, Külkapcsolati és Egyházügyi Bizottság Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Előterj esztés Békéscsaba Megyei J ogú Város Önkormányzat Közgyűlésének február 26-án tartandó nyilvános ülésére Tisztelt Közgyűlés! Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 74/2003. (II. 27.) közgy. határozata alapj án a nemzetiségi önkormányzatok évente a februári testületi ülésen tájékoztatást adnak az előző évi munkájukról és a város által nyújtott költségvetési támogatás felhasználásáról. Jelen tájékoztató a fenti közgyűlési határozat alapján készült, mindegyik nemzetiségi önkormányzat benyújtotta az elmúlt évről szóló beszámolóját, valamint a Pénzügyi és Gazdasági Osztály elkészítette a nemzetiségi önkormányzatok működésének költségvetést érintő tájékoztatóját. A nemzetiségi önkormányzatok üléseinek száma évben: 1. Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat - 10 ülés - 83 határozat 2. Német Nemzetiségi Önkormányzat - 3 ülés - 10 határozat (2014. október - december) 3. Roma Nemzetiségi Önkormányzat - 11 ülés - 49 határozat 4. Román Önkormányzat - 9 ülés - 43 határozat 5. Szlovák Önkormányzat - 10 ülés - 50 határozat Minden önkormányzat megtartotta a törvény által előírt közmeghallgatását. A nemzetiségi önkormányzatok a részükre juttatott ,- Ft központi költségvetési támogatásból, a feladatalapú támogatásból és a rendelkezésükre bocsátott egyéb forrásokból

2 2 (települési önkormányzat támogatása, pályázatok, saját bevétel) látják el feladatukat. (A Német Nemzetiségi Önkormányzat időarányos központi támogatása ,- Ft volt.) A évben a települési önkormányzattól kapott támogatások összege: Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat: ,- Ft Roma Nemzetiségi Önkormányzat: ,- Ft Román Önkormányzat: ,- Ft Szlovák Önkormányzat: ,- Ft Német Nemzetiségi Önkormányzat: ,- Ft A évben feladatalapú támogatásra elnyert összegek (központi költségvetésből pályázva): Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat: ,- Ft Roma Nemzetiségi Önkormányzat: ,- Ft Román Önkormányzat: ,- Ft Szlovák Önkormányzat: ,- Ft Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata és a helyi nemzetiségi önkormányzatok között létrejött együttműködési megállapodás teljes körűen szabályozza az önkormányzatok együttműködési körébe tartozó feladatokat, a követendő eljárások rendjét. A nemzetiségi önkormányzatok a gazdálkodás lebonyolításával kapcsolatos feladataikat a novemberében megkötött együttműködési megállapodásban foglaltak betartásával végezték. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslat alapján hozza meg döntését. A döntés végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egység: Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Osztály, Pénzügyi és Gazdasági Osztály. HATÁROZATI JAVASLAT: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése áttekintette a jelen határozat mellékletét képező, a nemzetiségi önkormányzatok (lengyel, német, roma, román, szlovák) évi működéséről szóló tájékoztatót, és tudomásul veszi a benne foglaltakat. Felelős: Határidő: Dr. Kiss Gyula aljegyző február 26. Békéscsaba, február 20. EllenjegYZéS~ I Dr. Kiss \ yula aljegyző Pénzügyi:... ~~ '.. '.

3 Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér KIVONAT Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatának február 18-i ülésénekjegyzőkönyvéből Napirend tárgya: évi pénzügyi és tartalmi beszámoló elfogadása A képviselők 3 igen szavazattal a következő határozatot hozták: 18/2015. (II. 18.) Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat HATÁROZAT Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata a csatolt melléklet szerint elfogadta évi pénzügyi és tartalmi beszámolóját. Felelős: Leszkó Malgorzata elnök Határidő: február 18. K.m.f Leszkó Malgorzata elnök, jkv.aláíró Máté László elnökhelyettes, jkv.hitelesítő Kesjár Ilona sk. nemzetiségi ügyintéző, jkv.vezető

4 Békéscsaba Megyei jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér tel/fax: 66/ Beszámoló a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat évi munkájáról A Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata Ol. 01 -től ig képviselte: 1. Leszkó Malgorzata - elnök 2. Máté László - elnök h. 3. Korpa Renáta - képviselő 4. Leszkó Pál- képviselő A évben a lengyel önkormányzat a testületi üléseit a következő tartotta meg: időpontban 1. január február április május június szeptember ll. 7. szeptember október 01. közmeghallgatás A október 17-én létrejött új 3 tagú testület, amelynek képviselői: 1. Leszkó Malgorzata - elnök 2. Máté László - elnök h. 3. Korpa Renáta - képviselő november ll-én zárt és nyílt ülést tartottak. A Békéscsaba MJV Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata a nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX törvény alapján dolgozott, óvva a nemzetiség kultúráját, nyelvét, hagyományait a kisebbségi összetartozás tudatát, gondoskodott ezek fejlesztéséről, erősítéséről.

5 2007. óta a városi önkormányzattól bérbe kapott helyiségben zajlik a lengyel közművelődési, kulturális és adminisztráció kapcsán végzett tevékenység ellátása. Itt működik a lengyel nyelvoktatás diákoknak és felnőtteknek, könyvtár, információs iroda, és kisebb rendezvények megtartása, pl. delegáció fogadása, közmeghallgatás, karácsonyi est stb. A helyiség, amely Lengyel Kulturális Központtal nevezünk - a Magyar - Lengyel Baráti Kulturális Egyesület székhelye is. Cím: Békéscsaba, Szent István tér 8. A helyiség fenntartásáról az egyesület és a lengyel önkormányzat közösen gondoskodik. Az önkormányzatunk a célok és programok megvalósításában együttműködik a Magyar - Lengyel Baráti Kulturális Egyesülettel, más civil szervezetekkel és nemzetiségekkel, valamint anyaországi és külföldi intézményekkel. A Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat a fenntartója a ban létrejött Chopin Vegyes Karnak, amely a lengyelséget képviseli különböző helyi, országos és külföldi rendezvényeken évben a kórus és delegációnk részt vett Tamowskie Góry - Békéscsaba testvérvárosa - meghívására az,,0 kaganek Gwarków" c. kórusfesztiválon. Részvételünk szorosabbá tette a két partnerváros közti kapcsolatot a zenei kultúra szintjén. Lengyelországban a Chopin kórus külön díjban részesült. Mivel a év a "Japán az EU-s Országok Éve" volt, ezért a Tamowskie Góry Kultúrház segítségével meghívtunk május utolsó napján az Oruri japán kórust Tokióból, amellyel "Magyar - Japán - Lengyel Baráti Koncertet" szerveztünk a Csabagyöngye Kulturális Központban. A koncert után a távol keleti kultúrával ismerkedtünk (origami, japán írás, tánc, teafőzés). A rendezvényen részt vett Herczeg Tamás önkormányzati tanácsos, valamint Zelenyánszki Péter, a KIOS Bizottság elnöke, aki köszöntette a keleti távolról érkezett vendégeket. A Belvárosi Katolikus Plébániával együttműködve, a Magyar - Lengyel Baráti Kulturális Egyesülettel közösen önkormányzatunk a Katolikus templomban II. János Pál papának a szentté avatása alkalmából kétnyelvű emléktáblát helyezett el. (2014. május 18.) Az ünnepségen részt vett Andrzej Kalinowski - a magyarországi lengyel konzul, valamint az Országos Lengyel Önkormányzat elnökhelyettese - Báthori Zsolt. Hagyományosan, mint minden évben "Ismerd meg Lengyelországot" c. program keretében augusztus hónapban buszos utazást szerveztünk Szentkereszt Régióba az egyesület tagjai részére. Az utazás on résztvevők megismerkedtek a közös magyar és lengyel történelmi helyekkel, a Szentkereszt Régióval, amelyhez Szent István király és az ő Imre fiáról szóló legenda kapcsolódik. Rendezvényekkel emlékeztünk meg a két lengyel nemzeti ünnepről. Május 10-én a Lengyel Alkotmány Ünnepről, amely alkalomból plakát kiállítást

6 mutattunk be a budapesti Lengyel Intézményről, valamint dokumentumfilmet II. János Pál pápáról. November 8-án - a Lengyel Függetlenség Napja alkalmából megemlékeztünk a II. világháború kitörésének 75-ig évfordulójáról, valamint a magyar kormány és nép által a háborús időben a lengyelek számára nyújtott segítségéről. Az érdeklődők megtekintettek a "Magyar szív" c. dokumentumfilmet, valamint a "Balatonboglári Lengyel Iskola története" c. kiállítást. Október elején lakossági közmeghallgatást szerveztünk, amelyen beszámoltunk a négy év munkájáról és pénzügyi helyzetéről, javaslatokat gyűjtve a következő év munkájához. "Együttműködési Megállapodás" aláírásával megerősítettünk működést a helyi intézményekkel és szervezetekkel pl. Csabagyöngye Kulturális Központ - Lencsési Közösségi Ház, "Csaba" Honvéd Kulturális Egyesület. Az önkormányzatunk térítésmentesen nyújtott lengyel nyelvoktatást a Magyar - Lengyel Baráti Kulturális Egyesület felnőtt tagjai részére, heti egy alkalommal, megfelelő termet, berendezéseket, könyvtárt, lengyel nyelvtanárt biztosítva. A lengyelség körében a római katolikus hit erősítését szolgálta, hogy munkával és anyagi támogatásával hozzájárultunk az egyetlen magyarországi lengyel templom működési költségeihez, mely Budapesten az Óhegy utca 11. szám alatt található. Részt vettünk a Budapesten megrendezett "Lengyel Keresztény Kulturális Napok" rendezvényen is, valamint adventi koncertet szervezetünk a békéscsabai Életfa Idősek Otthonában a Chopin kórus részvételével. Az önkormányzatunk a Városi Nemzetiség Napi ünnepségen "Békéscsaba lengyelségéért" c. kitüntetést adományozott Tuskáné Papp Erzsébetnek, a Magyar - Lengyel Baráti Kulturális egyesületben végzett önzetlen munkájáért. A nemzetiségi önkormányzat zárt ülésen határozat formájában döntés hozott a "Békéscsaba Kultúrájáért" kitüntetés javaslatára. A tevékenységet a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatásával, valamint 428/20 12.(XII.29.) kormányrendelet alapján, feladatalapú támogatásával végeztük. Békéscsaba, dec. 31. Leszkó Mal elnök

7 Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Békéscsaba, Szabadság tér A Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulása 2014.január 1.- december 31.között Ft-ban Bevétel Központi támogatás Önkormányzat támogatása Feladatalapú támogatás Kamatbevétel Előző évi pénzmaradvány átvétel Bevétel összesen: Kiadás Tiszteletdij, megbizási dij Járulékok Szakmai anyag beszerzése Üzemeltetési anyag beszerzése Telefon költség Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolg. Egyéb szolgáltatások Belföldi kiküldetés Működési c. előzetesen felsz. ÁFA Egyéb pénzügyi műveletek kiadása Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások összesen: Működési c.pe.átadás OOO OOO OOO OOO Bevételek összesen: 2014.évi maradvány: évi maradvány Bank: Pénztár:

8 Békéscsaba Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér KIVONAT Békéscsaba Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának február 18-i ülésénekjegyzőkönyvéből Napirend tárgya: évi pénzügyi és tartalmi beszámoló elfogadása A képviselők 2 igen szavazatlal a következő határozatot hozták: 10/2015. (II. 18.) Német Nemzetiségi Önkormányzat HATÁROZAT Békéscsaba Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a csatolt melléklet szerint elfogadta évi pénzügyi és tartalmi beszámolóját. Felelős: Bíró József elnök Határidő: február 18. K.m.f Egeresi Mária elnökhelyettes, jkv.aláíró Bíró-Lackó Viktória képviselő, jkv.hitelesítő Kesjár Ilona sk. nemzetiségi ügyintéző, jkv.vezető A kivonat hiteléül:... f.~.j. ~~... ~.? :::~....

9 Békéscsaba Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Deutsche Nationalitiitenselbstverwaltung der Stadt Békéscsaba 5600 Békéscsaba Szabadság tér Tartalmi beszámoló Az önkormányzat választott tagjai: Elnök: Bíró József Elnökhelyettes: Egeresi Mária Képviselő: Bíró-Laczkó Viktória A Békéscsaba Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata október 17 -i alakuló ülése után megkezdte munkáját. Az időközben megtartott testületi üléseken elfogadásra került a Békéscsaba Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának a 2014 és évi költségvetése. A Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése nyilvános ülésén megtörtént a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata. Részt vettünk Gyulán a Békés Megyei Német Önkormányzatok Szövetsége ülésén, melyen beszámoltak a Szövetség és az Országos Német Önkormányzat Regionális Iroda tevékenységéről decemberében közreműködtünk a Gyulai Osztrák Kulturális Intézet és a Göndöcs Benedek Szakközép Iskola által szervezett Karácsonyi vetélkedőn januárjában megrendezett 15. Sváb bálon, Orosházán tettük képviseletünket, illetve Gyomaendrődön februárban januárban Budapesten a Kongresszusi Kp.-ban részt vettünk a Német Nemzetiségi Önkormányzatok Országos ünnepi gáláján, ahol a műsor mellett az országos kitüntetések átadására is sor került, Áder János ünnepi beszéde után. Együttműködési egyeztetéseket kezdtünk több szervezettel és intézménnyel, amelyekkel az együttműködési szerződések megkötése folyamatban van. BMJV többi nemzetiségi önkormányzatok Békéscsabai Evangélikus Egyház Csabagyöngye Kulturális Kp.

10 Budapesti Goethe Institute Nyelviskolák: Dover Bp., Katedra, Minerva Bridge. Tervezetet dolgoztunk ki a Békéscsabán élő potenciális német nemzetiségű lakosok felkutatására és elérésére. Ingyenes német nyelvtanfolyam elindulásának megszervezéséhez hozzájárultunk január hónapban a diplomamentö program keretében. A tanfolyamok jelenleg is folynak. Elkezdtük felvenni a kapcsolatot a Békéscsabán dolgozó német nyelvtanárokkal. Előkészítettünk egy, az Önkormányzat mellett működő civil szervezet, egyesület mega lap ítását. Békéscsaba, febr. 16. C~ ~~~Q... Bíró József elnök ~.

11 Békéscsaba Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Békéscsaba, Szabadság tér 11~17. A Német Nemzetiségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulása 2014.október 13.- december 31.között Ft-ban Bevétel Központi támogatás Önkormányzat támogatása Kamatbevétel Bevétel összesen: Kiadás Egyéb szolgáltatások Egyéb pénzügyi műveletek kiadása OOO OOO évi maradvány Bevételek összesen: 2014.évi maradvány: Bank: Pénztár:

12 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér KIVON A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának február 17-i ülésénekjegyzőkönyvéből Napirend tárgya: évi pénzügyi és tartalmi beszámoló elfogadása A képviselők 3 igen szavazattal a következő határozatot hozták: 15/2015. (II. 17.) Roma Nemzetiségi Önkormányzat HATÁROZAT Békéscsaba Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a csatolt melléklet szerint elfogadta évi pénzügyi és tartalmi beszámolóját. Felelős: Kovács Erzsébet elnök Határidő: február 17. K.m.f Kovács Erzsébet sk. elnök, jkv.aláíró Farkas Gyula sk. elnökhelyettes, jkv.hitelesítő Kesjár Ilona sk. nemzetiségi ügyintéző, jkv.vezető A kivonat hiteléül: M tul... iúa1\ aj. ~...

13 BESZÁMOLÓ Békéscsaba Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának évben végzett munkájáról Békéscsaba Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata évben több olyan rendezvényt is felsorakoztatott, ahol a hangsúlyahagyományőrzésen, és a cigány kultúra ápolásán volt. Ezek a rendezvények a következők voltak: Március hónapban Cigány Kulturális Napot rendeztek a Csabagyöngye Kulturális Központban Június hónapban részt vettek a Csülök Fesztiválon Támogatták a Hajnal Utcai Óvoda gyermekeit, és a Szent László Utcai gyerekek gyermeknapi programját. Cigány Gasztronómiai Napot rendeztek, ahol a nem cigány származású embereknek készítettek cigány ételspecialitásokat, kóstolóval egybekötve, melynek helyszíne a Halászcsárda volt. Ezen a rendezvényen nagyon sok érdeklődő volt, ahol jó hangulatban ismerkedhettek meg a cigány konyha ízeivel. Részt vettek a Kolbászfesztiválon. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára füzetcsomagot adtak a roma származású általános iskolás gyermek részére. A középiskolások részére pedig anyagi támogatást nyújtottak. Részt vettek a helyi Kisebbségek N api rendezvényen. Együttműködtek az év folyamán a Csabagyöngye Kulturális Központtal, a Békéscsabai Rendőr-főkapitánysággal, helyi óvodákkal és iskolákkal, települési Roma és nem roma önkormányzatokkal. Békéscsaba, február 17.

14 Békéscsaba Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Békéscsaba, Szabadság tér A nemzetiségi önkormányzat bevételei nek és kiadásainak alakulása 2014.január 1.- december 31.között Ft-ban Bevétel Központi támogatás Önkormányzat támogatása Feladatalapú támogatás Kamatbevétel Előző évi pénzmaradvány Működ.célú pénzeszköz átvétel Munkaügyi Központ támogatása Bevétel összesen: Kiadás Tiszteletdij, megbizási dij, munkabér Járulékok Szakmai anyag beszerzése Üzemeltetési anyag beszerzése Telefon költség Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolg. Egyéb szolgáltatások Működési c. előzetesen felsz. ÁFA Egyéb pénzügyi műveletek kiadása Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások összesen: OOO OOO OOO évi maradvány Bevételek összesen: Bank: Pénztár:

15 Békéscsaba Megyei Jogú Város Román Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér KIVONAT Békéscsaba Megyei Jogú Város Román Önkormányzatának február 16-i ülésének jegyzőkönyvéből Napirend tárgya: évi pénzügyi és tartalmi beszámoló elfogadása A képviselők 3 igen szavazattal a következő határozatot hozták: 13/2015. (II. 16.) Román Önkormányzat HATÁROZAT Békéscsaba Megyei Jogú Város Román Önkormányzata a csatolt melléklet szerint elfogadta évi pénzügyi és tartalmi beszámolóját. Felelős: Juhász Tivadar elnök Határidő: február 16. K.m.f Juhász Tivadar sk. elnök, jkv.aláíró Traciuc Georgia Manuela sk. elnökhelyettes, j kv.hitelesítő Kesjár Ilona sk. nemzetiségi ügyintéző, jkv.vezető

16 BESZÁMOLÓ Békéscsaba Megyei Jogú Város Román Önkormányzatának évi munkájáról A Békéscsabai Román Önkormányzat évben is változatlanul azt a feladatot tűzte ki maga elé, hogy az általa képviselt városi román ill. a románsággal szimpatizáló nemzetiséget képviselje, a hozzáfordulók érdekeit védje, meghallgatja problémáikat és továbbítja az illetékesekhez a megoldás érdekében. Fontos a román nyelv és kulturális hagyományok ápolása, az identitástudat erősítése, a kapcsolatok építése, a két ország vállalkozásainak segítése. Bekapcsolódtunk a város valamennyi jelentősebb rendezvényeihez (Kulturális Napok, ZENIT, Csaba EXPO, Kolbászfesztivál, stb...) ill. képviseltük a várost a testvérvárosi rendezvényeken (pl. a belényesi tavaszi napokon). Részt vettünk a Békéscsaba-Arad Békéscsaba Maratoni Futóverseny megrendezésében és lebonyolításában. Megrendeztük az Országos Román Mesemondó Versenyt. A gyermekek 108-an versenyeztek, a zsűri és felnőtt kísérőkkel megközelítőleg 180 résztvevője volt a rendezvénynek, amelynek sikere az ország határán kívülre is eljutott. Részt vett az eseményen a Román Nagykövetség és a gyulai és szegedi F őkonzulátus főkonzulj a. Szoros kapcsolatot tartottunk az Aradi Vasile Goldis Egyetemmel, és annak középiskolájával. Az akadémiai napokon, és több tudományos konferencián aktívan vettünk részt. Egész év során a városi kisebbség körében ill. a magyar közvéleményben is erősíteni és tudatosítani kívántuk azt a tényt, miszerint nemzetiségünk kultúrája integráns része a tágabb értelemben vett román, magyar és az egyetemes emberi kultúrának. Szoros kapcsolatot ápoltunk a Békéscsabán működő magyarországi Ipari és Kereskedelmi Kamara Magyar-Román szekciójával, amelynek elnöke a román származású dr. Orosz Tivadar. Fontosnak tartottuk az elmúlt évben is, a város vállalkozóit tájékoztatni a közös lehetőségekről. Segítséget adunk: A határ menti területeken a piaci helyzet felmérésben, elemzésében, tájékoztatás nyújtásával arról, hogy milyenek a romániai kereskedelmi, származási, minőségi és egészségügyi előírások és üzleti lehetőségek. Hogyan hozhatók létre vegyes vállalatok. Az ország vásárain való részvétel elősegítése, támogatása. Képviseltettük magunkat és segítséget adtunk az Aradi Ipari és Mezőgazdasági Expón résztvevő hazai vállalkozóknak.

17 -2- Önkormányzatunk lényeges feladata az, hogy - autonómiájának tiszteletben tartás ával - rendezett kapcsolatot tartson fenn a város Ortodox templomával, és a Békéscsabai Románok Szövetségével, támogatva a közösségek működését. Kiemeit fontossága van a műemlék templom további külső, belső felújítási munkáinak segítése. A tavalyi évben a templom plafonjának ikonfestése befejeződött, sor került annak szentelésére. A békéscsabai Ortodox templommal közösen december 6-án a templom védőszentjének Szent Miklós névnapján, 100 db mikuláscsomagot és kb. 200 kg használt ruhát biztosítottunk a város szegényeinek. Ezen jellegű karitatív rendezvény egyedülálló a román Ortodox templomok közül. A karácsonyi ünnepeket közösen rendeztük az Ortodox templomban, ahol fenyőfát állítottunk. A magunk részéről, az elmúlt évben is további fellépési lehetőséget biztosítottunk a Szlovák Nemzetiséggel közösen működtetett Csaba Nemzetiségi Néptánc Együttesnek. A rendezvényen külföldi vendégek mellett léptek fel a Csabai Néptánc Együttes tagjai. A városi ifi sakkozókat (10-14 éveseket) versenyeztettük a Kisjenői Nemzetközi Sportnapokon. A testvérvárosi kapcsolatok fejlesztését segítette a Belényesi vendégek (20 fő) Kolbászfesztiválon. A viszont meghívásra 5 fővel utaztak Belényesre. fogadása a A kisebbségi önkormányzatunk az elmúlt évben 9 alkalommal ülésezett, és 43 határozatot hozott. Az elnök minden hétfői napon fogadóórát tartott, amikor sokan felkeresték különböző gondokkal, problémákkal. Ezek: állampolgárság megszerzésével kapcsolatos egyéb kérdések (pl. nyugdíj, gyes, stb...) áttelepültek részére lakhatási és munkalehetőség kiaknázása házasságkötés előtti különféle igazolások beszerzésének lehetősége a gyulai Főkonzulátuson keresztül jogi problémák (öröklési témák) a templommal kapcsolatos munkák megbeszélése az utca közművesítése, közvilágítás kiépítése, a Csabagyöngye Kulturális Központ rendezvényeihez való bekapcsolódás lehetőségének felajánlása. szakdolgozatban segítségadás, stb... Az eseményeinkről folyamatosan tájékoztattuk a Foaia Romanesca, és a Cronica román hetilapokat, és a Magyar Rádió és TV szegedi stúdióját. Az ülésekről készített jegyzőkönyvek a titkárságon megtekinthetők, ezen kívül ' '~ csaba Megyei Jogú Város Román Önkormányzatáról olvasható a békéscsabai honi a ~t;ls~ ~~.K(,;~l> ' A évi bevételek és kiadások részletes alak;~u ástfr~rtalma,.~ ;,c,!,;c':,""z~:~,.'" Békéscsaba, február hó uhász Tivadar. (,,j elnök \ ""'. ""', " ", -lf:.\~'...;;;;"'. ~", lj'.:,>;.>;, '''---2~ t'

18 Békéscsaba Megyei Jogú Város Román Önkormányzat Békéscsaba, Szabadság tér A nemzetiségi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulása 2014.január 1.- december 31. között Ft-ban Bevétel Központi támogatás Önkormányzat támogatása Feladatalapú támogatás Kamatbevétel Előző évi pénzmaradvány Bevétel összesen: OOO Kiadás Tiszteletdij, megbizási dij Járulékok Szakmai anyag beszerzése Üzemeltetési anyag beszerzése Telefon költség Bérleti és lízing díjak Szakmai tevékenységet segítő szolg. Egyéb szolgáltatások Belföldi kiküldetés Működési c. előzetesen felsz. ÁFA Egyéb pénzügyi műveletek kiadása Egyéb dologi kiadások Működési c.pe.átadás OOO OOO évi maradvány Bevételek összesen: 2014.évi maradvány: Bank: Pénztár:

19 5'. Békéscsaba Megyei Jogú Város Szlovák Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér KIVONAT Békéscsaba Megyei J ogú Város Szlovák Önkormányzatának február 17-i ülésénekjegyzőkönyvéből Napirend tárgya: évi pénzügyi és tartalmi beszámoló elfogadása A képviselők 4 igen szavazattal a következő határozatot hozták: 15/2015. (II. 17.) Szlovák Önkormányzat HATÁROZAT Békéscsaba Megyei Jogú Város Szlovák Önkormányzata a csatolt melléklet szerint elfogadta évi pénzügyi és tartalmi beszámolóját. Felelős: Lászik Mihály elnök Határidő: február 17. K.m.f Lászik Mihály sk. elnök, jkv.aláíró Molnárné Pribojszki Judit sk. képviselő, jkv.hitelesítő Kesjár Ilona sk. nemzetiségi ügyintéző, jkv.vezető.,.y '~'>...,e,\ Jogi! v> " ~~!~c>j q,o '\ A kivonat hiteléül: ~~~' {>~i?, r;:9~~ <r - / ~ n _ to). <'..:... ~ Ú~ aj, fu] «~,~ :::; :. '~, '~. '~I 1'... ~ \" '.'." \,,,")~., ~ ""'".... :.

20 1., A Békéscsabai Szlovák Tájház és a hozzá kapcsolódó Áchim Terem múzeumi kiáhítóhelyként és közösségi térként való ntűködtetése Az önkormányzatunk folyamatosan biztosítja a szlovák tájház állagának fenntartását, folyamatos nyitva tartását, gondnok i teendők ellátását. A Békéscsabai Szlovák Tájház müemléjó épülete és a benne őrzött néprajzi tárgyi anyag a város kultúréletében és idegenforgalmi szempontból kiemelkedő jelentőséggel bír. A Békéscsabai Szlovák Tájház hátsó színének közösségi-, kiállítótéri kialakítása közösségi programok lebonyolítását teszi lehetövé s ezzel bevételi forrásként is szolgál 2., A szlovák nyelv oktatása, nyelvápolás terén az önkormányzat támogatja óvodai, iskolai nemzetiségi nyelv oktatását kiemelve a SzLovák Iskola dső " llegességét. Az önkormányzat iminal' több éve anyagilag támogatja szlovák nyelv oldatását nemzetiségi szervezet tagjai, aktivistái, városi közalkahnazott és köztisztvi~elők és más érdei;:j":,dő számára. Jelentős az önszerveződő szlovák nyelvcsoportok munkája is, melyet szakképzett pedagógusok vezetnek. 3., Nemzetiségi nyelvű kiadványozás és nemzetiségi nyelvü Tv Inűsor készítés Az önkon.l1ányzat fontos fela;'~atának tekinti a szlovák nye1vü nyomtatott sajtó (Csabai Mérleg, Ludové noviny)j kiaúvány (Cabiansky kalendár) rnegjelelltetését, ill. a CSABA TVben sugárzott nemzetiségi müsor (hírek) széle,s nyilvánossághoz való eljuttatását..~ önkormányzatunk által anyagilag tánlogatott kiadványok: - Cabjansky kalandár Csabai Szlovákok Szervezete kiadványa (éves rendszerességgel támogatva) - Ludové noviny folyamatos e1őtizetése - Bystrozraká Barborka - a BM Tudásház és Könyvtár kiadványa anyagi támogatása Az önkormányzat saját kiadványai:, - szlovák önkolmányzat útjára bocsájtbtta saját gondozásában, kiadásában nlegjelenő kötetét Csabai visszaemlékezések - Cabianske spomienky címmel,,mei)' inlll1ár 2013-han a harp:w.. d1!: kötettel mutatkozh( hl! " " -, az önkormányzatunk kiadásában folytatj uk a 2012-ben Renkívüli Emberek Csabán sorozatkoiadását..,. 4., "Tnldiciúnális" értékmegörzés. A szlovúk önkormányzat szorosan együttműködik helyi civil szervezetekkel és a városban működö szlovák területen tevékenykedő intézményekkel. Az együttmüködés tartalmazza a közös nenlzetiségi programok szervezését~ finanszírozási lehetőségeit és a programok konkrét feladatait. 5., Külföldi (Szlovákiai) kapcsolatok Az önkormányzat a nemzetközi (Szlovákia) kapcsolatok elmélyítését a diploll'láciai képviselők fogadását a kulturdiplojuácia szerepét is elsődleges..;éljának tekinti. Együttmiiköd~,j rnegállapodás született (1998) a szlovákiai Martin város önkormállyzatával, mely azóta is értékteremtően működik, együttműködési nlegállapl:dás született (200 i).,ti: szlovákiai' Tőketerebes városi múzeurnával, amely kapcsán számos kiállítás, csereprogram. megrendezésér<.~ adódott lehetőség.

21 Békéscsaba Megyei Jogú Város Szlovák Önkormányzat Békéscsaba, Szabadság tér A nemzetiségi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulása 2014.január 1.- december 31.között Ft-ban Bevétel Központi támogatás Önkormányzat támogatása Feladatalapú támogatás Előző évi pénzmaradvány Tájház bevétele Bevétel összesen: OOO Kiadás Tiszteletdij, megbizási dij Járulékok Szakmai anyag beszerzése Üzemeltetési anyag beszerzése Telefon költség Közüzemi díjak Bérleti és lizing dijak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Szakmai tev.segítő szolg. Egyéb szolgáltatások Működési c. előzetesen felsz. ÁFA Egyéb pénzügyi műveletek kiadása Egyéb dologi kiadások Dologi kiadás összesen: Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Működési c.pe.átadás OOO OOO 180 OOO évi maradvány Bevételek összesen: 2014.évi maradvány: Bank: Pénztár:

22 Békéscsaba Megyei Jogú Város Szlovák Tájház Békéscsaba, Szabadság tér A Szlovák Tájház bevételeinek és kiadásainak alakulása 2014.január 1.- december 31.között Ft-ban Bevétel Önkormányzat támogatása Kamatbevétel Belépőjegy bevétel Bevétel összesen: Kiadás Állományba levő bére Járulékok Szakmai anyag beszerzése Üzemeltetési anyag beszerzése Telefon költség közűzemi díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Működési c. előzetesen felsz. ÁFA Egyéb dologi kiadások OOO OOO évi maradvány Bevételek összesen: 2014.évi maradvány:

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:./2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzőkönyv

Részletesebben

-2- Felsorolta az esemény kapcsán felmerült költségeket, amelyek kifizetését kérte a képviselıktıl elfogadásra. H A T Á R O Z A T

-2- Felsorolta az esemény kapcsán felmerült költségeket, amelyek kifizetését kérte a képviselıktıl elfogadásra. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: I. 290-10/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: I. 290-3/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:.... /2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:./2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzőkönyv

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KISEBBSÉGI, ÉRDEKEGYEZTETŐ ÉS KÜLKAPCSOLATI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.:: I. 220-2 /2010. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: I. 340-13/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Román Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: /2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V /Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzőkönyv

Részletesebben

NYIL V ÁNOS ÜLÉS napirendje

NYIL V ÁNOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS JEGYZŐJÉrŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: I 345/2014. Előadó: dr. Bacsáné Kutyej Bozsena Mell.: 4 db Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-802 Telefax:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: /2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzőkönyv

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: I.400-13/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére,

Részletesebben

2010. június 28-án órától megtartott ülésén.

2010. június 28-án órától megtartott ülésén. Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: /2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzıkönyv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: /2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzőkönyv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: I. 340-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Szlovák Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:./2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. szeptember 8-án 14.00 órától megtartott ülésén.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Szlovák Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:.. /2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Szlovák Önkormányzata 2011. december

Részletesebben

Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. a Cigány Kisebbségi Önkormányzat székhelyén, a III. emeleti irodában.

Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. a Cigány Kisebbségi Önkormányzat székhelyén, a III. emeleti irodában. Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: /2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzőkönyv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Román Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: /2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V /Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzőkönyv

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYIL V AN OS ÜLÉS napirendje. A döntéshozatal egyszerű többséget igényel!

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYIL V AN OS ÜLÉS napirendje. A döntéshozatal egyszerű többséget igényel! BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.:. 1. 990-2/2014. Előadó: Belanka Zsolt Mell. : Munkaterv Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 NYIL V AN

Részletesebben

2008. november 12-én órától megtartott nyílt ülésén. Dr. Bacsáné Kutyej Bozsena nemzetiségi referens. Kesjár Ilona jegyzőkönyvvezető

2008. november 12-én órától megtartott nyílt ülésén. Dr. Bacsáné Kutyej Bozsena nemzetiségi referens. Kesjár Ilona jegyzőkönyvvezető Békéscsaba Megyei Jogú Város Szlovák Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:./2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Helye: 2008. november 12-én 15. 05 órától megtartott nyílt

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS J E G Y Z Ő K Ö N Y V BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KISEBBSÉGI, ÉRDEKEGYEZTETŐ ÉS KÜLKAPCSOLATI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.:: I. 230-7/2009. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: I.400-5 /2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: /2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzőkönyv

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI J.0GÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI J.0GÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI J.0GÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. 1kt. sz.: VIIL 208512010. Előadó: Tarné Stuber Éva 1 Soczóné Dömény Edit Mell.: tételes lista Postacím: 5601 Pf 112. Telefon:

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat december 15-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat december 15-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. december 15-i határozatai 120/2015. (XII.15.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai 1/2015. (II.25.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Román Önkormányzata 2013. december 16-án 15.00 órától megtartott, telefonon összehívott ülésén.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Román Önkormányzata 2013. december 16-án 15.00 órától megtartott, telefonon összehívott ülésén. Békéscsaba Megyei Jogú Város Román Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: I. 347-18/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V /Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzőkönyv

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: /2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzıkönyv

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS J E G Y Z Ő K Ö N Y V BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KISEBBSÉGI, ÉRDEKEGYEZTETŐ ÉS KÜLKAPCSOLATI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.:: I. 254-3/2008. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Szlovák Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:.. /2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Szlovák Kisebbségi Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: /2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzőkönyv

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2012. január 13.-i ülésének határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2012. január 13.-i ülésének határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2012. január 13.-i ülésének határozatai 1/2012. (I.13.) SZKT határozat 4 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete jegyzőkönyv

Részletesebben

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Németek Önkormányzata működéséről

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Németek Önkormányzata működéséről Komárom-Esztergom Megyei Németek Önkormányzata Selbstverwaltung der Deutschen des Komitates Komorn-Gran Székhely/Sitz: Elnök/Vorsitzende: 2800 Tatabánya, Fő tér 4. Waldmann-né Baudentisztl Éva Tel/Fax:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGU POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Tisztelt Közgyűlés!

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGU POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Tisztelt Közgyűlés! BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGU POLGÁRMESTERÉTŐL VAROS Ikt. sz.: Előadó: Mell: Hiv. SZ.: Ah. Postacím: 5601 Pf 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 523-801 E-mail: vantara@bekescsaba.hu NYÍL VANOS ULES napirendje

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Szlovák Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:./2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. április 10-én 15.30 órától megtartott ülésén. Helye:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a módosított napirendet elfogadta. valamennyi képviselő

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a módosított napirendet elfogadta. valamennyi képviselő Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14 sz. alatti székhelyén 2013. november 6-án 16.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak: a csatolt

Részletesebben

Kivonat a Dombóvári Német Kisebbségi Önkormányzat január 23-i ülésének jegyzőkönyvéből: 1/2009. (I.23.) sz. határozat

Kivonat a Dombóvári Német Kisebbségi Önkormányzat január 23-i ülésének jegyzőkönyvéből: 1/2009. (I.23.) sz. határozat Kivonat a i Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. január 23-i ülésének 1/2009. (I.23.) sz. határozat A i Német Kisebbségi Önkormányzat a 2008. évi költségvetésének módosítását az alábbiak szerint elfogadja:

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat március 28-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat március 28-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2014. március 28-i határozatai 12/2014. (III.28.) SZKT határozat 4 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete jegyzőkönyv

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Román Önkormányzata 2013. szeptember 18-án 15.00 órától megtartott ülésén.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Román Önkormányzata 2013. szeptember 18-án 15.00 órától megtartott ülésén. Békéscsaba Megyei Jogú Város Román Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: I. 347-12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V /Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzőkönyv

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2. Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi munkatervének felülvizsgálata (szóbeli)

Jegyzőkönyv. 2. Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi munkatervének felülvizsgálata (szóbeli) Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. sz. alatti székhelyén 2015. június 2- án 15.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak: a csatolt

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2013. augusztus 8-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2013. augusztus 8-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2013. augusztus 8-i határozatai 56/2013. (VIII.08.) SZKT határozat 4 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete jegyzőkönyv

Részletesebben

Bezi Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának Elnökétől 9162 Bezi, Szabadság u 59. JEGYZŐKÖNYV

Bezi Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának Elnökétől 9162 Bezi, Szabadság u 59. JEGYZŐKÖNYV Bezi Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának Elnökétől 9162 Bezi, Szabadság u 59. 6/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bezi Község Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 14-én

Részletesebben

ALAPÍTÓI DÖNTÉSHOZATAL Tárgy: A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt.

ALAPÍTÓI DÖNTÉSHOZATAL Tárgy: A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOG Ú V AR OS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. SZ.: IV 394-3/20J5. Előadó: Czigléczkiné Liszkai Edit Mell.: Jdb Hiv. sz: - Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS J E G Y Z Ő K Ö N Y V BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KISEBBSÉGI, ÉRDEKEGYEZTETŐ ÉS KÜLKAPCSOLATI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.:: I. 230-4/2009. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 4.) Kezdeményezés német nyelvű helységtábla kihelyezésére Előadó: Czinki Ferenc elnök

M E G H Í V Ó. 4.) Kezdeményezés német nyelvű helységtábla kihelyezésére Előadó: Czinki Ferenc elnök Magyarszentmiklós község Német Kisebbségi Önkormányzat Elnöke M E G H Í V Ó 2009. szeptember 8-án (kedden)17.30 órakor ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Tervezett napirend: 1.) A 2009. I. félévi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Román Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:.../2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V /Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzıkönyv

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Román Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:../2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V /Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzıkönyv

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata a módosított napirendet elfogadta.

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata a módosított napirendet elfogadta. Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. II/12. sz. alatti székhelyén 2013. február 19-én 10.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

VESZPRÉMI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8200 Veszprém, Szabadság tér 15.

VESZPRÉMI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8200 Veszprém, Szabadság tér 15. VESZPRÉMI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8200 Veszprém, Szabadság tér 15. Szám: KOZP/921/5/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Veszprémi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2016.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYIBIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYIBIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYIBIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: III 35I-2I120Il. Előadó: Kissné Horváth Krisztina Mell.: Hiv.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Isztiméri Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 26-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Isztiméri Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 26-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 26-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Isztimér, Köztársaság u. 77 Jelen vannak: Gerstmár Szilvia elnök Schneider György elnökhelyettes

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS JEGYZŐJE

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS JEGYZŐJE BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS JEGYZŐJE Békéscsaba, Szent István tér 7. lkt. sz.: I 342007. Előadó: dr. Kiss Gyula Mell.: rendelet-tervezet Hiv. sz.: Postacím: 560 Pf lj2. Telefon: (66) 523-802 Telefax: (66)

Részletesebben

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS JEGYZÖJÉ TŐL Békéscsaba, Szent istván,é,. 7. lkl. sz.: [.j l 212008 Előadó: dr. Bacsáné KUlyej Bozseno Mell.:.J db. Hiv. sz.: ef,j Postacím: 560l Pf 112. Telefon: (66) 523-802

Részletesebben

Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu JEGYZŐKÖNYV

Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu JEGYZŐKÖNYV Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu Iktatószám: 76-6/2014./Önk. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pusztaottlaka Román Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

2012. május 16-án 10.00 órától megtartott, telefonon összehívott, rendkívüli ülésén.

2012. május 16-án 10.00 órától megtartott, telefonon összehívott, rendkívüli ülésén. Békéscsaba Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: I. 349-6/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V /Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére,

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MECl'EfJOCÚ VAROS. Békéscsaba, Szent ls/ván lér 7. NI'/LVANOS ÜLÉS napirendje

BÉKÉSCSABA MECl'EfJOCÚ VAROS. Békéscsaba, Szent ls/ván lér 7. NI'/LVANOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MECl'EfJOCÚ VAROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent ls/ván lér 7. Ikl.so.: XI. 6311-19/2009. E/öadó: Baloghné Bagó Gabriella. Vitrin Nemc/omé Mell. Hivs=.: - Postacím: 560/ Pf 112. Telefon:

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Román Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: I. 347-6/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V /Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzőkönyv

Részletesebben

1/9 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU

1/9 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU 1/9 Ikt.szám.: 186/3/2009. BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU J E G Y Z Ő K Ö N Y V PROTOKÓŁ amely készült a Lengyel

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 7/2007. /V.7./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL 2 Zomba község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Kulturális Bizottságának Elnöke 5502 Gyomaendrőd, Fő út 80. M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Kulturális

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KISEBBSÉGI, ÉRDEKEGYEZTETŐ ÉS KÜLKAPCSOLATI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.:: I. 220-7/2010. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax:

Részletesebben

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV. 232 - '.U2010. Előadó: Vass Csaba Mell.: Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-SOl Telefax: (66)

Részletesebben

Békéscsaba sokszínű öröksége

Békéscsaba sokszínű öröksége Békéscsaba sokszínű öröksége Ma Békéscsabán, a nemzetiségek helyzete tulajdonképpen nem tér el lényegesen az országos átlagtól. Feltehetnék nekem a kérdést, hogy miben is különleges akkor Békéscsaba? Békéscsaba

Részletesebben

Fertőd Város Német Kisebbségi Önkormányzata

Fertőd Város Német Kisebbségi Önkormányzata Fertőd Város Német Kisebbségi Önkormányzata 6/2010. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2010. december 14. napján megtartott NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZMEGHALLGATÁS Készült: 4 példányban. 1 Fertőd Város

Részletesebben

NYILVANOS ÜLÉS napirendje

NYILVANOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. 1kt. sz.: V. 30912011. Előadó: Túriné Kovács Márta Mell.: Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax:

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi feladatairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS J E G Y Z Ő K Ö N Y V BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KISEBBSÉGI, ÉRDEKEGYEZTETŐ ÉS KÜLKAPCSOLATI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.:: I. 254-14/2008. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ajka Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete december 17-én órakor megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ajka Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete december 17-én órakor megtartott üléséről Ügyszám: 1/17-36/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ajka Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. december 17-én 15.00 órakor megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza, VI. emeleti Fekete

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:.. /2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzıkönyv

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal félemeleti tárgyalóterme Jelen vannak:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére 4. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Tájékoztató Csabdi Község a 2015. I. félévi gazdálkodásról Tárgykört

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata az írásban kiküldött napirendet elfogadta.

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata az írásban kiküldött napirendet elfogadta. Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. II/21. sz. alatti székhelyén 2012. szeptember 20-án 17.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

1/6 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU

1/6 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU 1/6 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU Ikt.szám: 18-3/4/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PROTOKÓŁ amely készült a Lengyel

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE április 23-án tartott zárt ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE április 23-án tartott zárt ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2015. április 23-án tartott zárt ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Zárt ülés napirendje 172/2015. (IV. 23.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS JEGYZŐJE Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS JEGYZŐJE Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS JEGYZŐJE Békéscsaba, Szent István tér 7. Rt. sz.: 1.313/2007. Előadó: dr. Kiss Gyula Sajben Jánosné Mell.: rendelet-tervezet Hiv. sz: s^ Postacím: 5601 Pf. 112. Telefon: (66)

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYIL V ANOS ÜLÉS napirendje

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYIL V ANOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALJEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: l 350-2/2014. Előadó: dr. Bacsáné Kutyej Bozsena, Tarné Stuber Éva Mell.: 1 db Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon:

Részletesebben

2005. február 1. Az Önkormányzat évi költségvetésének elfogadása Városi Kincstár Valamennyi bizottság 2. Jelentés a folyamatos határidejű határo

2005. február 1. Az Önkormányzat évi költségvetésének elfogadása Városi Kincstár Valamennyi bizottság 2. Jelentés a folyamatos határidejű határo BALATONFÜRED VÁROS Képviselő-testületének 2005. évi munkaterve 2005. február 1. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének elfogadása Városi Kincstár Valamennyi bizottság 2. Jelentés a folyamatos határidejű

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v e

J e g y z ő k ö n y v e Öcsöd Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10. napján megtartott Közmeghallgatással egybekötött ülésének J e g y z ő k ö n y v e 35/2012./XII.10./ számú nemzetiségi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a módosított napirendet elfogadta. Knollné Hidasy Erzsébet elnök

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a módosított napirendet elfogadta. Knollné Hidasy Erzsébet elnök Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14 sz. alatti székhelyén 2012. február 15-én 16.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak: a csatolt

Részletesebben

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 30-án

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT Samorząd Narodowości Polskiej w 17-tej Dzielnicy Budapesztu JEGYZŐKÖNYV (PROTOKÓŁ)

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT Samorząd Narodowości Polskiej w 17-tej Dzielnicy Budapesztu JEGYZŐKÖNYV (PROTOKÓŁ) BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT Samorząd Narodowości Polskiej w 17-tej Dzielnicy Budapesztu Ikt.szám.: 18-1/8/2012. JEGYZŐKÖNYV (PROTOKÓŁ) Készült a Lengyel Nemzetiségi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Molnár György igazgató

Jegyzőkönyv. Molnár György igazgató Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. II/12. sz. alatti székhelyén 2014. december 1-én 10.30-kor megtartott üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK II. FÉLÉVI MUNKATERVE

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK II. FÉLÉVI MUNKATERVE BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2016. II. FÉLÉVI MUNKATERVE 2016. szeptember 22. Zárt ülés: 1.) Fellebbezések, méltányossági ügyek Előterjesztő: Szociálpolitikai Osztály vezetője

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: I. /2005 Előkészítő: Jogi Csoport Mell.: 2004. évi beszámoló Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-803 Telefon:

Részletesebben

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: Visegrádi Önkormányzat 11/2001. (IX. 27.) ör. rendelete a város közművelődési feladatairól és ellátásának feltételeiről [Egységes szerkezetben a 4/2014. (III.21.) Ökt. rendelettel] Visegrád Város Önkormányzatának

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. A költségvetés bevételei és kiadásai K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 9/2010. (IX.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító, 3/2010.(II.19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Megállapítja, hogy a képviselő-testület a jegyzőkönyv-hitelesítőre tett javaslatot egyhangúlag elfogadja.

JEGYZŐKÖNYV. Megállapítja, hogy a képviselő-testület a jegyzőkönyv-hitelesítőre tett javaslatot egyhangúlag elfogadja. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2009. I. 14-én, Szarvas Város Szlovák Önkormányzatának Képviselő-testületi ülésén, a Szlovák Önkormányzat székházában. (Szarvas, Eötvös u. 44/1.) Jelen vannak: Mótyán Tibor- Elnök

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata az írásban kiküldött napirendet elfogadta.

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata az írásban kiküldött napirendet elfogadta. Jegyzőkönyv Készült a Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Kaposvár, Fő utca 63- szám alatt 2012. november 8-án 10.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak: a csatolt jelenléti

Részletesebben

2009. évi határozatok

2009. évi határozatok 2009. évi határozatok 1/2009. (II. 10.) sz. határozat A Heves Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselő-testülete nem fogadta el Pusoma Jenő azon módosító javaslatát, mely szerint az SZMSZ-tervezet

Részletesebben

2008. október 21-én órától megtartott ülésén. A békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum irodaházában Békéscsaba, Gyulai út

2008. október 21-én órától megtartott ülésén. A békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum irodaházában Békéscsaba, Gyulai út Békéscsaba Megyei Jogú Város Szlovák Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:./2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Helye: 2008. október 21-én 15.00 órától megtartott ülésén.

Részletesebben

A XVIII. kerületi nemzetiségi önkormányzatok 2015. évi pályázati (program) célú megítélt önkormányzati támogatása

A XVIII. kerületi nemzetiségi önkormányzatok 2015. évi pályázati (program) célú megítélt önkormányzati támogatása A XVIII. kerületi nemzetiségi önkormányzatok 2015. évi pályázati (program) célú megítélt önkormányzati a Budapest Főváros XVIII. kerületi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat: Szent Cirill és Szent Metód Ünnepe.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Medgyesbodzás Község Román Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének ülésén április 29-én 9.00 órakor.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Medgyesbodzás Község Román Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének ülésén április 29-én 9.00 órakor. Medgyesbodzás Község Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 5663 Medgyesbodzás Széchenyi u. 38 Telefon: 68/425-000, Fax: 68/526-331 2/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Medgyesbodzás Község

Részletesebben