5. Beszámoló formája és típusa A Gyermekkor Alapítvány Közhasznú Egyszerűsített éves beszámolót készít.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "5. Beszámoló formája és típusa A Gyermekkor Alapítvány Közhasznú Egyszerűsített éves beszámolót készít."

Átírás

1

2 Alapítvány bemutatása: Alakulás kelte: Tevékenységi kör - A Gyermekkórház- és intézményei eszköz és műszerparkjának modernizálása, korszerűsítése. - A Gyermekkórház- és intézményei megújításának, korszerűsítésének és rekonstrukciós bővítésének segítése. - A gyógykezelésre szoruló gyermekek megfelelő egészségi és pszichés állapotának biztosítása - Korszerű hazai és külföldi gyógyászati eljárások átvételének és helyi adaptálásának segítése. - Az intézményben dolgozó egészségügyi dolgozók szakmai képzésének- és továbbképzésének támogatása, ösztönzése. - A korszerű gyermekgyógyászatban alkalmazott eljárások tanulmányozásátcélzó szakmai tapasztalatcserék, és tanulmányutak szervezése. - Az Alapítvány anyagi eszközeinek bővülése következtében a gyermekkórház ellátási területéhez tartozó különösen a Budapest IV., XIII. és XV. kerületek gyermek és fiatalkorú lakossága egészségi állapotának javítását célzó népegészségügyi, megelőző, egészségfejlesztési tevékenység támogatása, a cél megvalósulását elősegítő akciók szervezése, valamint fejlesztések támogatása. - Az Alapítvány a fentnevezett cél megvalósítása érdekében fokozottan együttműködik a gyermekkórház területi ellátási kötelezettségébe tartozó Önkormányzatokkal. Az Alapítvány a fenti célok megvalósításával az alapellátás (házi gyermekorvosi ellátás), a járó betegellátás (szakrendelés) és a fekvő betegellátás (kórházi ápolás) területein korszerűbb feltételeket kíván biztosítani, az ellátandó gyermek egészségügyi feladatok igényesebb kiszolgálása érdekében, továbbá pótolni kívánja az elmaradást a műszer- és eszközpark területén, valamint fel kívánja számolni a területi ellátásnál jelentkező zsúfoltságot. 2. Alapító A Madarász utcai Gyermekkórház dolgozói 3. Könyvvezetés módja: Kettős könyvvitel, könyvvizsgálatra nem kötelezett A számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése, a beszámoló összeállítása megbízott külső szolgáltató feladata. 4. Könyvvezetés pénzneme A gazdálkodó könyveit magyar nyelven, forintban, a kettős könyvvitel elvei és szabályai szerint vezeti. 5. Beszámoló formája és típusa A Gyermekkor Alapítvány Közhasznú Egyszerűsített éves beszámolót készít. 2

3 6. Mérlegkészítés időpontja A mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált, a tárgyévet vagy az előző éveket érintő gazdasági események, körülmények hatásait a beszámoló tartalmazza. A mérlegkészítés időpontja Értékcsökkenési leírás elszámolása, értékcsökkenési leírás módja Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik. Az értékcsökkenési leírás elszámolása időarányosan (lineáris leírás módszerrel) történik. Kis értékű eszközök értékcsökkenési leírása A 100 ezer forint alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell. Terven felüli értékcsökkenés elszámolása Terven felüli értékcsökkenés leírás elszámolás szempontjából a könyv szerint érték akkor haladja meg jelentősen a piaci értéket, ha az egyes tételek esetében a különbözet meghaladja a 100e Ft-ot. Értékcsökkenés leírás változásának hatása Az értékcsökkenési leírás módjában a jogszabályi változásokon túl további változások az előző évhez képest nem történtek. Értékcsökkenési leírás utólagos módosításának hatása A terv szerint elszámolásra kerülő értékcsökkenés megváltoztatására a tárgyidőszakban nem került sor. Számszaki adatok elemzések Eszközök összetétele és annak változásai Eszközök Előző év (%) Tárgy év (%) Befektetett eszközök Immateriális javak 0 0 Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 Forgóeszközök Készletek 0 0 Követelések 0 0 Értékpapírok 0 0 Pénzeszközök Aktív időbeli elhatárolások 0 0 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Saját tőke változása A saját tőke az előző évhez képest Ft-tal csökkent. Ennek oka: az intenzív osztály felújításához jelentősen hozzájárult az alapítvány. A megnövekedtet egyéb támogatási igények miatt a tárgyévi ráfordítások jelentősen növekedtek. 3

4 Tőkeerősség: Saját tőke aránya az összes forráson belül ,7% ,8% 0,1% növekedés Likviditás, fizetőképesség Pénzeszközök változása: A pénzeszközök állománya eft-tal 24,6%-al csökkent. Kötelezettsége és likvid eszközök: A fordulónapon a likvid eszközök teljes mértékben fedezték a kötelezettségeket. Eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések Kötelezettségek: Szállítók:775 eft Követelések: Adó túlfizetés: 118 eft Kapott támogatások: eft Adatok eft BEVÉTELEK APEH1% VÁLLALK MAGÁNSZEMÉLY BANKIKAMAT ESZK.ÉRTÉKES 10 TERMÉSZETB.AD BÉRLETI DIJ 30 Személyi jellegű ráfordítások Személyi jellegű kifizetések: Ebből bérköltség: Tiszteletdíj Személyi jelegű egyéb kifizetés: járulékok Anyagjellegű ráfordítások: Ebből anyagköltség: Igénybevett szolgáltatások Egyéb szolgáltatások eft eft eft eft eft eft eft eft 584 eft Vállalkozási tevékenység Az Alapítvány 2.960, értékben végzett vállalkozási tevékenységet, amiből eft. nyereséget realizált. 4

5 Költségvetési támogatás bemutatása: A személyi jövedelemadó 1 %-ból befolyt összeg évben eft. Az Adóhatóság az SZJA 1%-át október hónaptól folyamatosan utalja és azt az üzleti évtől eltérően a következő év októberéig kell elkölteni vagy tartalékolni. A 2010.évi elszámolást a jogszabályi előírásoknak megfelelően nyilvánosságra hoztuk. A 2011-es elszámolást az előírásoknak megfelelően, határidőben fogjuk teljesíteni. Ellenőrzés december hónapban az Adóhatóság a 2008 évi jövedelemadó 1%-ának a felhasználását vonta vizsgálat alá. A vizsgált időszakban az 1% felhasználása megfelelt a törvényi előírásoknak ezért az Adóhatóság megállapítást nem tett. A számviteli rend és bizonylati fegyelem, a nyilvántartási és bizonylat megőrzési kötelezettség betartását és az adatszolgáltatási kötelezettség valós tartalommal való teljesítését vizsgálva a revízió hibát, hiányosságot nem állapított meg. A évben a következő cégek, vállalatok támogatták és segítették az Alapító Okirat szerint végzett munkánkat a beteg gyermekek kezelési feltételeinek javításában, külön kiemelve a leukémiás és daganatos beteg gyermekek gyógyítását, modern, korszerű műszerek beszerzésében, a kórház és intézményeinek szükségszerű felújításában, a dolgozók szakképzésének elősegítésében, valamint korszerű gyógyászati eljárások adaptálásának érdekeiben: Richter Gedeon Rt., Griffsoft Zrt., Genzyme Europe,MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt,. Itelligence Hungary Kft., ABB Mérnöki, Kereskedelmi és szolgáltató Kft., OVB Vermögensberatung Kft. F-GROUP Alapítvány, Oriflame Kft., METAL-WORK 2003 Kft., EXXONMOBIL BSC H.LLC., Unitrak Kft., Primarius Produkciós Iroda., Gelbert Eco Print Kft., Felelősséggel az Egészséges Jövőért Alapítvány, Entertainment Kft., Advisoft Információtechnológiai Kft., Bohn Mélyépítő Kft., HVG, SCC Kft., Open informatikai Kft., Scanmedic Kft., Lama Plusz Kft., Sepulchre Hungary Kft., Metal Kft., Gazdász Alap Kft., Kincstárház Kft., Bp.i Trolibusz Közl. Dolgozók Szakszervezete, KFKI Zrt., Wanzl Kft., HM Adótanácsadó Kft., Atenzió Kft., MORGAN STANLY Magyarország, Secret Control GPS Kft., Ecool Kft. A Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzata Ft támogatását a onkológiai osztályon ápolt leukémiás és daganatos gyermekek ellátásának megsegítése érdekében használtuk fel A Veresegyházi Katolikus Egyházközség Ft adományát, az intenzív osztály fejlesztésére használtuk fel. Egyéb tárgyi adományokat kapott Alapítványunk a Friss és Ropogós Kft.-től, a Ferrero Magyarország Kft-től, a Samsung Electronics Magyar Zrt.-től, JSH Bt.-től, a Nicol Kft.-től, melyeket a kórház különböző osztályai részére átadtunk. Az Alapítvány Kuratóriuma február 1-i döntése értelmében minden indokolt kongresszusi kérelem esetében a regisztrációs díjakat, a kötelező illetve a kórházi munkát közvetlenül befolyásoló továbbképzéseket 100%-ban támogatja. A Kuratórium egyéb esetekben egyedi elbírálás alapján nyújt támogatást ben a kórház dolgozói közül 118 fő vett részt különböző képzéseken, ami azt jelenti, hogy összesen Ft értékű képzés valósult meg az Alapítvány támogatásával. 5

6 Az Alapítványnak a Kuratórium által elfogadott költségvetési kerete értelmében a évben összesen Ft-ot fordított eszközvásárlásra, épület felújításra, eszközjavításra, egyéb juttatásra, amelyek a Kórház szakmai vezetése szerint indokoltak voltak. Hozzájárultunk az Intenzív Osztály teljes körű átalakításához millió Ft-tal. Vásároltunk Ft értékben egy új ultrahang készüléket a röntgen osztály részére. Hozzájárultunk a Heim Pál Gyermekkórház Egészségügyi Szakkönyvtára számára beszerzendő fontos külföldi orvosi folyóiratok előfizetéséhez, Ft értékben Ft-tal támogattuk az onkológiai osztályt, a mindennapi munkához szükséges eszközök megvásárlásában Ft értékű bútorzat cseréjét támogattuk onko-haematológiai ambuláns helyiségben. Folyamatos támogatást nyújtottunk a kórházban tönkrement számítógépek kicseréléséhez, mivel az osztályokon a folyamatos betegellátás kritikussá vált működő gépek hiánya miatt. Hozzájárultunk, a XIII. a kerületben szociálisan rászoruló gyermekek, meningococcus C okozta betegségek elleni védőoltás beszerzéséhez, Ft-tal. Támogattuk a Koraszülött és Csecsemő osztályra hirtelen szükséges vált eszközök beszerzését Ft-tal. Anyagilag támogattuk a nővérszálló és több kórházi részleg kifestéséhez. Kifestettük és felszereltük új tornaeszközökkel a Gyöngyösi úti tornatermet, így segítve a gyógytornászok munkáját. Hozzájárultunk a Szemészeti rendelőbe egy új vizsgálólámpa megvételéhez, Ft értékben Több százezer forint értékben vásároltunk új bútorzatot, felszerelést a kórház különböző osztályai részére. Anyagilag hozzájárultunk a röntgen osztályon lévő meghibásodott átvilágító berendezés képerősítőjének javítási költségéhez, Ft értékben, valamint a digitális röntgen gép lézerkamerájának megjavításához. Támogattuk a Heim Pál Gyermekkórház üzemorvosi rendelőjét egy új HP LaserJet nyomtatóval. Hozzájárultunk a évi Ápolók Nemzetközi Napja alkalmából rendezett ünnepség költségeihez. Átvállaltuk az Intenzív osztályt ellátó Jun-air 2000 tip. főkompresszor javítási kifizetését melynek javítása Ft-ba került. 6

7 7

A Madarász utcai Gyermekkórház Gyermekkor Alapítvány. Közhasznúsági Jelentése 2008. Tartalmi beszámoló a közhasznú tevékenységről

A Madarász utcai Gyermekkórház Gyermekkor Alapítvány. Közhasznúsági Jelentése 2008. Tartalmi beszámoló a közhasznú tevékenységről A Madarász utcai Gyermekkórház Gyermekkor Alapítvány Közhasznúsági Jelentése 2008. A Fővárosi Bíróság az 1990. szeptember hó 12. napján 553. sorszám alatt nyilvántartásba vett Gyermekkor Gyermekgyógyítás

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék 12 PK 60.540/2006/ 01/03/60540 Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2013

Részletesebben

Bp. VI.,Szent Család Temp.Felúj. és a Kat. Hitokt. Tám.Alapítvány KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.

Bp. VI.,Szent Család Temp.Felúj. és a Kat. Hitokt. Tám.Alapítvány KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. Adószám: 18061488-1-42 Bp. VI.,Szent Család Temp.Felúj. és a Kat. Hitokt. Tám.Alapítvány KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. Fordulónap: 2012. december 31. Beszámolási időszak: Budapest, 2013. 05.07. 2012. jan.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 23969973-2-05 Cégbíróság: B.A.Z. Megyei Cégbíróság Cégjegyzék szám: 05-09-024327 3515 Miskolc - Egyetemváros, Egyetem utca 2. 2013 Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási időszak: 2013. január

Részletesebben

EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 6200 Kiskőrös, Mező u. 16. Adószám: 18356076-1-03 Bírósági bejegyzés száma: Pk. 61.038/1999/2.

EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 6200 Kiskőrös, Mező u. 16. Adószám: 18356076-1-03 Bírósági bejegyzés száma: Pk. 61.038/1999/2. EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 6200 Kiskőrös, Mező u. 16. Adószám: 18356076-1-03 Bírósági bejegyzés száma: Pk. 61.038/1999/2. 2009. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Elfogadta a 2010. május 27-én

Részletesebben

EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 6200 Kiskõrös, Mezõ u. 12. Adószám: 18356076-1-03 Bírósági bejegyzés száma: Pk. 61.038/1999/2.

EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 6200 Kiskõrös, Mezõ u. 12. Adószám: 18356076-1-03 Bírósági bejegyzés száma: Pk. 61.038/1999/2. EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 6200 Kiskõrös, Mezõ u. 12. Adószám: 18356076-1-03 Bírósági bejegyzés száma: Pk. 61.038/1999/2. 2007. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Elfogadta a 2008. április 25-én

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: 14464700-2-15 Cégbíróság: Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzékszám: 15-09-073222 TI-KÖSZ Köztisztasági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: 18161777-2-42 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: 01 PK 60138 /2001/ Nyilvántartási szám: 01/01/19 Magyar Kézilabda Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Éves

Részletesebben

2370 Dabas József Attila út 107. Közhasznúsági jelentés 2010

2370 Dabas József Attila út 107. Közhasznúsági jelentés 2010 Szakképző Központ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2370 Dabas József Attila út 107 Adószám:14404933-213 Cégjegyzékszám:13-09-121779 Közhasznúsági jelentés 2010 Készítette:

Részletesebben

Értelmes Élet Alapítvány Számviteli politika

Értelmes Élet Alapítvány Számviteli politika Értelmes Élet Alapítvány Számviteli politika Készítette: Máténé Csikós Zsuzsanna elnök Hatályba lép: 2010.01.05-én Készült: 4 eredeti példányban Kapják: 1. Alapítvány elnöke 2. könyvelő 3. házi pénztáros

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név:

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Adószám: 23395778-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-963641 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1061

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. Sásd és Vidéke Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.

Kiegészítő melléklet. Sásd és Vidéke Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft. Statisztikai számjel: 23961906-8810-572-02 Cégjegyzék szám: 02-09-079060 Sásd és Vidéke Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft. 7370 Sásd, Szent Imre út 23. Kiegészítő melléklet 2012

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2014. év. A Tihanyi Alapítvány - közhasznú szervezet 2014. évi egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2014. év. A Tihanyi Alapítvány - közhasznú szervezet 2014. évi egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. év A Tihanyi Alapítvány - közhasznú szervezet 2014. évi egyszerűsített éves beszámolójához Az Alapítvány bemutatása: - neve: Tihanyi Alapítvány - címe: 1013 Budapest Krisztina

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: 2. A cég rövidített elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Kft 3. A cég székhelye: 1113 Budapest,

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012.12.31. HAJDÚ RENT Kft. 4026 Debrecen, Bethlen utca 6-8. Adószám: 14354429-2-09. Cégjegyzékszám: 09-09-015132

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012.12.31. HAJDÚ RENT Kft. 4026 Debrecen, Bethlen utca 6-8. Adószám: 14354429-2-09. Cégjegyzékszám: 09-09-015132 HAJDÚ RENT Kft 4026 Debrecen, Bethlen utca 6-8. Adószám: 14354429-2-09 Cégjegyzékszám: 09-09-015132 KSH: 14354429-6820-113-09 ÉVES BESZÁMOLÓ 2012.12.31 Készült a FORINT-Soft Kft. Kiegészítő melléklet szerkesztő

Részletesebben

Általános rész. A Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft. tevékenységét 2010-ben kezdte meg.

Általános rész. A Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft. tevékenységét 2010-ben kezdte meg. Általános rész A tevékenységét 2010-ben kezdte meg. A társaság alaptevékenysége: 9102'08 Múzeumi tevékenység (főtevékenység) 6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése. Mindkét tevékenység

Részletesebben

A Shopline-webáruház Nyrt.

A Shopline-webáruház Nyrt. A. (korábbi nevén Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt.) 2012. évi magyar számviteli szabályok szerinti éves beszámolója Jóváhagyta a a Társaság 2013. április 24-i éves közgyűlése. H-1097 Budapest,

Részletesebben

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Készült: Budapest, 2014. április 10. Az éves beszámolót összeállította: dr. Palatka Lívia vezérigazgató

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2012

Kiegészítő melléklet 2012 Adószám: 11108944-2-51 Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 07-09-003060 Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2471 Baracska, Annamajor utca 1 2012 Fordulónap: 2012. december

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 e-mail: titkarsag@vmkorhaz.hu Szám: 02/129-6/2009. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

4iG Nyrt. 2014. évi Beszámoló Kiegészítő melléklete

4iG Nyrt. 2014. évi Beszámoló Kiegészítő melléklete 4iG Nyrt. 2014. évi Beszámoló Kiegészítő melléklete 4iG Nyrt. H-1037 Budapest, Montevideo u. 8. Tel.: 371-2910 Fax: 371-2911 http://www.4ig.hu 4iG Nyrt. 2014. évi beszámoló kiegészítő melléklete 1. oldal,

Részletesebben

EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 6200 Kiskőrös, Mező u. 16. Adószám: 18356076-1-03 Bírósági bejegyzés száma: Pk. 61.038/1999/2.

EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 6200 Kiskőrös, Mező u. 16. Adószám: 18356076-1-03 Bírósági bejegyzés száma: Pk. 61.038/1999/2. EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 6200 Kiskőrös, Mező u. 16. Adószám: 18356076-1-03 Bírósági bejegyzés száma: Pk. 61.038/1999/2. 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Elfogadta a 2012. május 4-én

Részletesebben

MOKÉP-PANNÓNIA Kft. 1065. Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 7.

MOKÉP-PANNÓNIA Kft. 1065. Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 7. Adószám: 10984811-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság, Cégjegyzék szám: 01-09-365537 MOKÉP-PANNÓNIA Kft. 1065. Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 7. Kiegészítő melléklet 2013 Fordulónap: 2013.

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2012. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Készült: Budapest, 2013. április 30. Az éves beszámolót összeállította: dr. Palatka Lívia vezérigazgató

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány 2014. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány 2014. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány 2014. évi beszámolójához 1 I. AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA Név: Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Székhelye: 1014 Budapest, Úri utca 21. Gazdálkodási

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

A Madarász utcai Gyermekkórház Gyermekkor Alapítvány. Közhasznúsági Jelentése 2006.

A Madarász utcai Gyermekkórház Gyermekkor Alapítvány. Közhasznúsági Jelentése 2006. A Madarász utcai Gyermekkórház Gyermekkor Alapítvány Közhasznúsági Jelentése 2006. A Fővárosi Bíróság az 1990. szeptember hó 12. napján 553. sorszám alatt nyilvántartásba vett Gyermekkor Gyermekgyógyítás

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva! KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a 2009. évről Készült: Budapest, 2010. április 30.... Az alapítvány vezetője I. Általános kiegészítések: 1. A alapítvány

Részletesebben