A fenékpusztai nádas énekesmadár közösségeinek vizsgálata a Balaton vízszintváltozás függvényében

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A fenékpusztai nádas énekesmadár közösségeinek vizsgálata a Balaton vízszintváltozás függvényében"

Átírás

1 A fenékpusztai nádas énekesmadár közösségeinek vizsgálata a Balaton vízszintváltozás függvényében Examination of the reed songbird communities of Fenékpuszta as a function of water level in Lake Balaton SÁRINGER-KENYERES Dóra 1, PAPRIKA Anikó 2, BENKE Szabolcs 3 1 Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar, H-94 Sopron, Ady Endre út Pannon Egyetem, Georgikon Kar, H-836 Keszthely, Deák F. u Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, Zala megyei helyi Csoport, H- 836 A Fenékpusztai Madárgyűrűző és Madármentő Állomás a 8 nagy hazai gyűrűző állomás egyike, a Balaton-parton az egyedüli. Két nagy projekt fut: az Actio Hungarica (AH), valamint a CES (Állandó Ráfordítású gyűrűzés). A hálóállás merőlegesen lefedi a teljes parti nádast, így a vízszintváltozások is nyomon követhetők. Munkánk során a CES programra helyeztük a hangsúlyt. Az adatfeldolgozás időtartama a program indulásától számítva, 24-től 21 évig végeztük. A nádi énekesmadár közösségek vizsgálata során 1 fajjal foglalkoztunk: cserregő nádiposzáta (Acrocephalus scirpaceus), foltos nádiposzáta (A. schoenobaenus), nádi tücsökmadár (Locustella luscinioides), nádirigó (A. arundinaceus), nádisármány (Emberiza schoeniclus), kékbegy (Luscinia svecica), fülemülesitke (A. melanopogon), énekes nádiposzáta (A. palustris), barkós cinege (Panurus biarmicus), függőcinege (Remiz pendulinus). A vízállást vizsgálva megállapítható, hogy az adatok, a mintavételezési 7 év alatt három csoportba oszthatók. 1 csoport: egy alacsony vízállást jelez üzemi vízszint alatt (24, 25), 2. csoport: üzemi vízszint körüli (27, 28, 29), 3. csoport: magas, üzemi vízszint feletti vízállások (26, 21). Eddigi eredményeink alapján a leggyakoribb fajok: cserregő és foltos nádiposzáta, nádirigó, nádi tücsökmadár. A kékbegy több éven át teljesen hiányzik, így olyan kevés adatot szolgáltat, hogy a vízszintváltozás terén nem értékelhető. Az énekes nádiposzáta a nádast a szárazföld felöl kísérő bokorfüzesek madara, vízszintváltozások kimutathatóan nem befolyásolják állományát. A foltos nádiposzáta a vízszintváltozásra nem reagált, mivel a Balaton parti nádas száraz szegély felé eső zónáit használja. Itt nagyobb egyedszámban csak olyan mélységig található ameddig cserregő nádiposzáta kihúzódik a part felé. Cserregő nádiposzáta az egész nádasra jellemző domináns faj, a vízszintemelkedésre csak kis mértékben reagál. Magas vízállásnál kijjebb húzódik. Nádirigó esetében egyértelmű mozgást tapasztaltunk a költő egyedek számában, alacsony vízállásnál a nyílt víz közvetlen közelében, míg magas vízállásnál a part felé szorult. Nádi tücsökmadárnál szintén sikerült kimutatnunk, hogy a költési időben megnövekedett vízszint hatására a költés sikeressége nagymértékben csökkent a vízbefulladt fészekaljak következtében. 1

2 Bevezetés A Fenékpusztai Madárgyűrűző és Madármentő Állomás a 8 nagy hazai gyűrűző állomás egyike, a Balaton-parton ez az egyedüli. A madárgyűrűzési munkát 1985 óta állandó hálófelületen, meghatározott időszakokban végzik. Az itt jelölt több mint 3. madár megfelelő alapot teremt a kérdések megválaszolására. Az állomáson két nagy projekt fut az Actio Hungarica (AH), valamint a CES (Állandó Ráfordítású gyűrűzés). Mindkét program meghatározott szabályok mellett működik, ugyanakkor a 24-ben indult CES program a költési időszakot fedi le, amit diplomadolgozatomban részletesebben elemzünk. A hely további előnye, hogy a hálóállás merőlegesen lefedi a teljes parti nádast, így a vízszintváltozások is nyomon követhetők. A Balaton-part e természetes, be nem épített tája december 1-től a Kis-Balatoni Tájvédelmi Körzet, november 1-től pedig a Balaton Felvidéki Nemzeti Park része. Anyag és módszer A vizsgálat során a legjellemzőbb nádi fajok közül 1 fajt emeltünk ki: cserregő nádiposzáta (Acrocephalus scirpaceus), foltos nádiposzáta (Acrocephalus schoenobaenus), nádi tücsökmadár (Locustella luscinioides), nádirigó (Acrocephalus arundinaceus), nádisármány (Emberiza schoeniclus), kékbegy (Luscinia svecica), fülemülesitke (Acrocephalus melanopogon), énekes nádiposzáta (Acrocephalus palustris), barkós cinege (Panurus biarmicus), függőcinege (Remiz pendulinus). A vizsgálati periódus ig terjedt, ahol a CES (állandó ráfordítású gyűrűzés) időszaka került fókuszpontba, mely IV.15-VII.13-ig tart. A madarak gyűjtése egy 12 db egyenként körülbelül 12 méter hosszú és 2,5 méter magas háló, mely megközelítőleg 144 méter hosszú (1/b. kép). A hálóállás egy másodrendű heterogén nádasban található, mely az élőhelyet teljesen lefedi: 1-2 háló bokros, 2-7-ig sásos-nádas, nádas; 8-9 sásos, sásos-nádas; míg a 1-12-es hálóállás már a nyílt víz mellett található, szinte állandó vízborítás mellett. Növényzete vízparti gyékényes, kákás (1/a. kép). Az adatelemzés során a gyűrűzési adatokat vettük alapul. Továbbá megvizsgáltuk ebben az időszakban a vízszintváltozást is. 1/a. kép. Hálósor vegetáció térképe (Forrás: Google Earth, Szerkesztés: Sáringer-Kenyeres Dóra) 2

3 Vízállás (cm) 1/b. kép. Kifeszített hálósor (Készítette: Sáringer-Kenyeres Dóra) Eredmények és kiértékelésük 1. Vízszintváltozás A vízálláshoz szükséges adatokat a székesfehérvári Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség biztosította számunkra. Az 1. ábra szemlélteti, hogy a 9 gyűrűzési periódusban jól látható a vízszint fluktuálása. A legalacsonyabb vízállás a Balatonon 24-ben volt, ahol a 9 cm-t sem közelítette meg, azaz ig és a án 82 cm-et mértek, mely egyben az év legmagasabb vízállása volt. A 25-ös esztendőben a mérés elején hirtelen növekedés volt tapasztalható, majd május 25-től fokozatos vízszint csökkenés volt megfigyelhető között 1 cm és 124 cm közötti ingadozás volt tapasztalható. A 21-es évben cm között ingadozott a vízszint, mely a legmagasabb vízjárású év volt és egyben hatással is volt bizonyos madárfajok fészkelésére, költési sikerére. 13 A CES napokon mért vízállásadatok (24-21) ábra. CES napokon mért vízállás adatok (24-21) 3

4 A vízállást vizsgálva megállapítható, hogy az adatok, a mintavételezési 7 év alatt három csoportba oszthatók. 1 csoport: egy alacsony vízállást jelez üzemi vízszint alatt (24, 25), 2. csoport: üzemi vízszint körüli (27, 28, 29), 3. csoport: magas, üzemi vízszint feletti vízállások (26, 21). 2. A kiválasztott 1 faj 4 fajra szűkült A feldolgozás során arra a megállapításra jutottunk, hogy az általunk kiválasztott 1 legjellemzőbb nádi fajból 6 faj: a nádisármány, fülemülesitke, barkóscinege, kékbegy, függőcinege és az énekes nádiposzáta adatait a dolgozat során nem dolgoztuk fel, mivel 3 fajnál (kékbegy, függő cinege, énekes nádiposzáta) az adatok kevésnek bizonyultak, így nem értékelhetők ki, a barkós cinege esetében adattorzítást tapasztaltunk, a csapatos mozgása miatt. A 1 faj előfordulási egyedszámát mutatja be a 2. ábra, mely szemlélteti, hogy a két domináns faj: a cserregő- és foltos nádiposzáta. Vizsgált 1 faj egyedszám változása (24-21) ábra. A vizsgált 1 faj egyedszám változása (24-21) Indoklás: Barkós cinege példányszáma a vizsgált 7 év alatt meghaladta a 2 feletti egyedszámot, de nem ez a fő ok. HARASZTHY (2) szerint állandó madarunk, mely télen kisebb-nagyobb csapatokban kóborol a mocsarakban és más élőhelytípusok nádasaiban. A gyűrűzési adatokat vizsgálva megállapítottuk, mivel korán költő faj és költési időt követően csapatokban, családokban mozog, hogy egy adott fogási napokon egy-egy példány megfogását követően sokszor az egész csapatot behívja, így öreg madarak mellett nagyon sok fiatal azévi madár is a hálóba kerül, melyek jelentősen torzíthatják az adatokat. Kékbegy NATURA 2-es jelölő fajok közé tartozik. Jelenléte ezen a területen és a CES időszakban nagyon eseti. A vizsgálati periódusban oly kevés adatot szolgáltat, hogy adatelemzésre nem elegendő. Jelenlétét, költését a nádaratás is befolyásolja. Függőcinege elég gyakori fészkelő ártéri ligeterdőkben, tavak és mocsarak nádasait szegélyező füzesekben, fűzligetekben, ritkábban nádasokban. Zárt fészkét a fakoronában vékony hajtásokra szövi, onnan függ alá (HERMANN et al. 2). Kirepülése után csapatokban mozog. A kékbegyhez hasonlóan a 7 év során ennél a fajnál sem rendelkezünk annyi adattal, hogy értékelhető legyen. 4

5 % Fülemülesitke esetében nem beszélhetünk tipikus élőhelyről a Balaton parti nádas esetén, annak ellenére sem, hogy a fogott madarak száma (146 példány), ennek csupán kis része a költő madár (38 pld.), az is hálóállások tekintetében nagyon elszórtan helyezkednek el. 28- ban szinte teljesen hiányzik a fenékpusztai nádas részéről. Nádisármányt vizsgálva hasonló megállapításra jutottunk, mint a fülemülesitke esetében. A fogott idős egyedek száma magasabb ugyan, mint az előző fajnál, de számuk még így is alacsony. Hálóállások között elosztva található, így értékelhetően a vízszintváltozással számukat nem tudtuk kapcsolatban hozni. Énekes nádiposzáta esetében összehasonlítást végeztünk. Bár a cserregő és az énekes nádiposzáta a vizsgálati időben egyedszámuk nagymértékben eltér, mégis alapvető eltérés a két faj között a fészkelőhelyük. HERMANN (et al. 2) szerint bokros, magas, sűrű növényzetű területek, gyakran édesvizek közelében, gabonatáblák, kertek. Magas kórós növényzetben nálunk is elterjedt fészkelő. Míg a cserregő nádiposzáta: nádasokban, a kétszikű növényekkel kevert külső zóna kivételével mindenütt fészkel. Gyékényesben is költ, de leggyakoribb a vízben álló homogén nádasok (CSÖRGŐ 1982, BÁLDI 1995, BÁLDI és KISBENEDEK is press). A 3. ábra mutatja a két faj fészkelőhely specifikusságát, továbbá hogyan csökken, illetve nő egyedszámuk a nyílt víz felé. (A közölt adatokból a 24-es esztendő hiányzik - mikortól a CES program is indult mivel az alapadatokban a hálóállások alapján nem voltak feldolgozva.) Cserregő és az énekes nádiposzáta százalékos eloszlása a hálóban (25-21) Cserregő Énekes Cserregő Énekes hálóállás 3. ábra. Cserregő és az énekes nádiposzáta százalékos eloszlása a hálóban (25-21) Az ábrán látható, hogy az énekes nádiposzáta az 1, 2, 3 hálóban fordul elő legnagyobb arányban, ami azt jelenti, hogy a bokros, szárazföldhöz közeli helyeken találjuk fészkét. Egyedszámát tekintve a két faj között nagy eltérést tapasztaltunk. A cserregő nádiposzáta 173 egyede került hálóba és nyilvántartásba, míg az énekes esetében csak 46 egyedet számláltak. A fenti indoklások alapján a dolgozat további pontjaiban az alábbi 4 fajt: cserregő-, foltos nádiposzátát, nádirigót és a nádi tücsökmadarat fogjuk csak kiértékelni. 2. A feldolgozás két domináns fajának kiértékelése A dolgozat két domináns fajának bizonyult a foltos és a cserregő nádiposzáta. A fajok a vizsgált időszakban a kimutatások alapján meghaladták az 1-es egyedszámot. A foltos 5

6 Egyedszám (db) Egyedszám (db) nádiposzáta 1163, míg a cserregő nádiposzáta közel 2 adatát, pontosabban 1976 példányát vizsgáltuk. Az 4. ábra jól szemlélteti a különbséget és a dominanciát is. 5 4 Foltos (Acrsch) és cserregő nádiposzáta (Acrsci) egyedszáma éves bontásban a vizsgált CES időszakban (24-21) Acrsch Acrsci ábra. Foltos és cserregő nádiposzáta egyedszáma éves bontásban a vizsgált CES időszakban (24-21) Az ábra alapján elmondható, hogy az évek vizsgálata során a cserregő nádiposzáta fordult elő nagyobb egyedszámmal a foltos nádiposzátához képest, ami jól tükrözi, hogy az élőhely inkább a cserregő nádiposzáta igényeinek felel meg. A fajokat külön megvizsgálva (5. ábra), a foltos nádiposzáta egyértelműen a 2-3 hálóállás melletti élőhelyen dominál. Itt a vegetáció jellemzően a nádas állományokat szegélyező gyomtársulásokból áll, döntően magas aranyvessző (Solidago gigantea), nagy csalán (Urtica dioica) fajokkal (kétszikűekkel) kevert zóna. Cserregő nádiposzáta esetén a lineáris trendvonal szerint a víz felé haladva számuk kismértékű emelkedést mutat. A pontos adatokból ugyanakkor látszik, hogy a hálóállásban előfordulása lecsökken, ami a vízállásnak tudható be Az idős cserregő és foltos nádiposzáta egyedszámának eloszlása hálónként (25-21) Foltos Cserregő hálóállás 5. ábra. Az idős cserregő és foltos nádiposzáta egyedszámának eloszlása hálónként (25-21) 3. A nádirigó és a nádi tücsökmadár eredményeinek kiértékelése 6

7 Egyedszám (db) A két faj esetében vizsgáltuk részletesebben a vízszintváltozás hatását, mivel itt szemléletesek az eredmények, mert a fajok fészkelései helyeik speciálisnak mondható egy nádas élőhelyen. Nádirigó esetén azt jelenti, hogy a fészkelő helyét a nyílt víz felé találjuk, míg a nádi tücsökmadár esetében leggyakoribb fészkelőhelye a sás zsombékok alsó harmada, közel a vízszinthez (alacsonyan a vízszint felett). Ebből következik, hogy a vízszintváltozás hatására a fajok érzékenyen reagálnak. Nádirigó esetén feltevésünk az volt, hogy a magas vízállás esetén alacsonyabb hálószámok mellett jelenik meg. Nádi tücsökmadár esetében azt feltételeztük, hogy a magas vízszint hatására fészkelési helyét beljebb hozza a parti zónába. Mindkét faj esetén az eredmények szemléltetése miatt két kiemelt évet dolgoztunk fel. A 27 költési időben jelentősen csökkenő vízállású évet, valamint a 21 extrém csapadékos vízállású évet, mikor költési időben nőtt a víz Nádirigó eredményeinek kiértékelés A CES periódus alatt 43 db példány került a halóba, majd gyűrűzték meg. Egyedszáma a vizsgálati idő alatt növekedést mutatott (6. ábra). Legtöbbet 29-ben gyűrűztek: 67 darabot. A 27-es esztendőben is magas volt számuk, 56 db egyed volt. 7 év alatt a legkevesebb egyed 3 évben (25, 26, 28) is megfigyelhető volt, közel azonos egyedszámon Nádirigó egyedszám változása (24-21) Nádirigó Lineáris (Nádirigó) ábra. Nádirigó egyedszám változása (24-21) A nádirigó fészkelési hely választását nagymértékben befolyásolta a vízszintváltozás (7. ábra). 27 száraz, alacsony vízjárású évében legnagyobb egyedszámban a nyílt víz mellett lévő es hálóban kerültek legnagyobb számban befogásra az idős egyedek, ami azt bizonyítja, hogy fészkelési helyét is itt találta meg. 21 magas vízállású évében, az öreg egyedek befogása legnagyobb számban a 9-1-es hálóban történt, ami szintén bizonyítja, hogy költőhely választása mozog a vízszint emelkedés hatására. Ebben az évben a magas vízállás, szinte állandóan hullámzó víz, valamint a téli magas vízállásból adódó jegesedés miatt a part menti növényzet nagy károsodást szenvedett, kiritkult. Fészkelési lehetősége ezzel részben itt meg is szűnt. 7

8 Egyedszám (db) Egyedszám (db) Nádirigó költő egyedeinek eloszlása 27, 21 évi költési szezonba hálóállás 7. ábra. Nádirigó egyedeinek eloszlása 27, 21 évi költési szezonba 3.2. Nádi tücsökmadár eredményeinek kiértékelése A vizsgált periódusban 43 példány került befogásra és jelölésre. Egyedszáma a vizsgált 7 évben látványos növekedést mutatott (8. ábra), ennek ellenére koreloszlást vizsgálva az adatok többségét fiatal egyedek teszik ki, s nagyon kevés az idős, azaz költő példány. Az ábrán látható, hogy az első 4 évben fajszáma emelkedett, míg 28-ra elérte a 89 darabos példányszámot, mely egyben a vizsgált periódus legmagasabb egyedszámú évének is bizonyult. 29-ben és 21-ben továbbra is magas volt példányszámuk Fenékpusztán, 78 darabot, majd 69 db került nyilvántartásba Nádi tücsökmadár egyedszámának változása (24-21) Nádi tücsökmadár Lineáris (Nádi tücsökmadár) 8. ábra. Nádi tücsökmadár egyedszámának változása (24-21) Nádi tücsökmadárnál az öreg madarak fogási adatai alapján jól látszik a 9. ábrán, hogy fészkelőhely választása főleg sásos élőhelyekre koncentrálódik (7-8-9-es hálóállások melletti sások élőhely). Nádirigóhoz hasonlóan a tücsökmadárnál is megvizsgáltuk a két legszélsőségesebb évjáratot és költési szezonját. A vízszintváltozás hatását nem sikerült bizonyítani, mivel a 21-es esztendőben kétszer annyi volt az öreg egyedek száma (5 8

9 Egyedszám (db) Egyedszám (db) példány), ellentétben a 27-es évben, ahol csak 25 példány volt. Ez alapján arra következtetésre jutottunk, hogy az adatok jelentős mértékben torzultak volna. Ennek oka valószínű nem helyi hatás, ezért a költési sikerességét kezdtük vizsgálni. Az idős korú nádi tücsökmadarak eloszlása hálónként (25-21) hálóállás ábra. Az idős korú nádi tücsökmadarak eloszlása hálónként (25-21) A költés sikeressége, a kirepült fiókák száma összefüggésben lehet a vízszintváltozással. Ennek eredményeként költési időben bekövetkezett átlagostól eltérő vízszint emelkedés változás befolyásolta a költési sikert (1. ábra). 27 alacsony vízállása mellet a kirepült fiókákból többet fogtunk a CES időszak alatt, ellentétben, a 21 esztendőben, ahol magas volt az idősek száma, ugyanakkor a fiataloké rendkívül alacsony. 21-ben a költés kezdetén egy magas vízállásról a vízszint kismértékben csökken, majd az idő csapadékosra fordulásával 6 hét alatt 15 cm-t emelkedett. Ez az emelkedés arra az időpontra esett, mikor a tücsökmadarak már javában költöttek, esetleg fiókákat neveltek, így az első fészekalj nagy arányban megsemmisült. Ehhez a hatáshoz még hozzá adódott a kedvezőtlen időjárás, ami hideg hőmérsékletekkel és szinte állandó hullámzással párosult. A hullámzás és a magas vízállás miatt gyakorlatilag teljes hálószélességben a Balaton parti nádas víz alatt volt Nádi tücsökmadár koreloszlása a CES időszakban (24-21) ábra. Nádi tücsökmadár koreloszlása a CES időszakban (24-21)

10 Következtetések A foltos nádiposzáta a vízszintváltozásra nem reagált, mivel a Balaton parti nádas száraz szegély felé eső zónáit használja. Itt nagyobb egyedszámban csak olyan mélységig található, ameddig a cserregő nádiposzáta kihúzódik a part felé. Cserregő nádiposzáta az egész nádasra jellemző domináns faj, a vízszintemelkedésre csak kis mértékben reagál. Magas vízállásnál kijjebb húzódik. Nádirigó esetében egyértelmű mozgást tapasztaltunk a költő egyedek számában, alacsony vízállásnál a nyílt víz közvetlen közelében, míg magas vízállásnál a part felé szorult. Nádi tücsökmadárnál szintén sikerült kimutatnunk, hogy a költési időben megnövekedett vízszint hatására a költés sikeressége nagymértékben csökkent a vízbefulladt fészekaljak következtében. Köszönetnyilvánítás Köszönettel tartozom Dr. Kalicz Péternek, Dr. Winkler Dánielnek. A téma választás elindulásában Kovács Gyulának és mindazoknak, akik munkám során segítségemre voltak. 1

Nádiposzáta fajok őszi vonulásának kor- és ivarfüggő mintázatai. Témavezetők:

Nádiposzáta fajok őszi vonulásának kor- és ivarfüggő mintázatai. Témavezetők: Szent István Egyetem, Állatorvos-tudományi Kar Biomatematikai és Számítástechnikai Tanszék Biológiai Intézet Nádiposzáta fajok őszi vonulásának kor- és ivarfüggő mintázatai Készítette: Czikkelyné Ágh Nóra

Részletesebben

Kiadja az Eötvös Loránd Tudományegyetem Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszéke

Kiadja az Eötvös Loránd Tudományegyetem Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszéke RS&GIS Távérzékelési, fotogrammetriai, térképészeti és térinformatikai szakfolyóirat III. évfolyam / 1. 2013. június A Távérzékelési technológiák és térinformatika a szolgáltatók és felhasználók folyóirata.

Részletesebben

2010-es új öregségi és öregségi jellegű nyugdíjasok vizsgálata

2010-es új öregségi és öregségi jellegű nyugdíjasok vizsgálata Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Közgazdasági Elemzések Főosztál ya 2010-es új öregségi és öregségi jellegű nyugdíjasok vizsgálata 2012. július Készítette: Hollósné dr. Marosi Judit Dr. Császár

Részletesebben

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 1011-1023

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 1011-1023 Vidovenyecz V. 1 Antal Zs. 2 Nagy Z. 1 Fekete-Páris J. 3 Hegedűs I. 3 Pomogyi P. 1 A 2010 2011. ÉVI BALATONI NÁDASMINŐSÍTÉS EREDMÉNYEI AZ EMBERI BEAVATKOZÁSOK TÜKRÉBEN KIVONAT A Balaton Közép-Európa legnagyobb

Részletesebben

KISALFÖLDI REGIONÁLIS MADÁRTANI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FOLYÓIRAT. Az I. Vadlúd, Daru és Hattyú Workshop előadásai Mekszikópuszta, 2011. április 9.

KISALFÖLDI REGIONÁLIS MADÁRTANI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FOLYÓIRAT. Az I. Vadlúd, Daru és Hattyú Workshop előadásai Mekszikópuszta, 2011. április 9. Szélkiáltó 16 KISALFÖLDI REGIONÁLIS MADÁRTANI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FOLYÓIRAT 2014. október E-mail: pellinger@freemail.hu ISSN 1217 9795 Internet: http://www.mme.hu/soproni_helyi_csoport/szelkialto Tartalom

Részletesebben

Mocsári teknős (Emys orbicularis) állományok összehasonlító vizsgálata különböző típusú területeken

Mocsári teknős (Emys orbicularis) állományok összehasonlító vizsgálata különböző típusú területeken Mocsári teknős (Emys orbicularis) állományok összehasonlító vizsgálata különböző típusú területeken Kalmár Zsófia egyetemi hallgató Szent István Egyetem Állattani és Ökológiai Tanszék Témavezetők: Molnár

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM DIPLOMAMUNKA

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM DIPLOMAMUNKA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi Kar Ökológiai Tanszék DIPLOMAMUNKA A szülői befektetések egyes aspektusai kék vércséknél (Falco vespertinus) Kiss Anita Témavezető: Palatitz Péter Konzulens:

Részletesebben

A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők halálozása Magyarországon 2008-ban

A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők halálozása Magyarországon 2008-ban Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Közgazdasági Elemzések Főosztálya A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők halálozása Magyarországon 2008-ban (Nemek, ellátásfajták és megyék szerinti

Részletesebben

A környezetkímélő talajművelés hatása a madárfaunára

A környezetkímélő talajművelés hatása a madárfaunára A környezetkímélő talajművelés hatása a madárfaunára BENKE SZABOLCS, MADARÁSZ BALÁZS, BÁDONYI KRISZTINA, KERTÉSZ ÁDÁM MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont, Földrajztudományi Intézet, benke.szabi@gmail.com

Részletesebben

Ragadozógazdálkodási stratégia Különös tekintettel a veszélyeztetett, védett préda fajok állományainak védelmére

Ragadozógazdálkodási stratégia Különös tekintettel a veszélyeztetett, védett préda fajok állományainak védelmére Ragadozógazdálkodási stratégia Különös tekintettel a veszélyeztetett, védett préda fajok állományainak védelmére Heltai Miklós és Szemethy László Szent István Egyetem, Vadbiológiai és Vadgazdálkodási Tanszék

Részletesebben

Cinege. Vasi Madártani Tájékoztató 19. szám Ornithological Newsletter of Vas County The issue 19 th. Szerkesztette: Gyurácz József Editor: J.

Cinege. Vasi Madártani Tájékoztató 19. szám Ornithological Newsletter of Vas County The issue 19 th. Szerkesztette: Gyurácz József Editor: J. Cinege Vasi Madártani Tájékoztató 19. szám Ornithological Newsletter of Vas County The issue 19 th Szerkesztette: Gyurácz József Editor: J. Gyurácz Szombathely 2014 2 Király Róbert (1947-2014) emlékének

Részletesebben

NATURA 2000 ÉS CIVIL TERMÉSZETVÉDELEM

NATURA 2000 ÉS CIVIL TERMÉSZETVÉDELEM NATURA 2000 ÉS CIVIL TERMÉSZETVÉDELEM veszélyeztetett fajok és élőhelyeik közös védelme a gazdálkodókkal, Zala megyei példákkal, szlovéniai kitekintéssel KIADVÁNYUNK CÉLJA Együttműködő természetvédelem

Részletesebben

Vízimadár Monitoring a Ferencmajorihalastavakon

Vízimadár Monitoring a Ferencmajorihalastavakon Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar Vadgazdálkodási és Gerinces Állattani Intézet Vízimadár Monitoring a Ferencmajorihalastavakon (2006-2007) TDK dolgozat Készítette: Bátky Gellért Természetvédelmi

Részletesebben

A fehér gólya helyzete és védelme Vas megyében

A fehér gólya helyzete és védelme Vas megyében A fehér gólya helyzete és védelme Vas megyében Készült a Nimfea Természetvédelmi Egyesület számára Összeállította: Gyöngyössy Péter (Kerekerdő Alapítvány) 1.) Bevezetés 1.1. Előzmények A Nimfea Természetvédelmi

Részletesebben

Országos kompetenciamérés 2013. Országos jelentés

Országos kompetenciamérés 2013. Országos jelentés Országos kompetenciamérés 2013 Országos jelentés Szerzők Balázsi Ildikó, Lak Ágnes Rozina, Szabó Vilmos, Szabó Lívia Dóra, Vadász Csaba Tördelő Szabó Ágnes Balázsi Ildikó, Lak Ágnes Rozina, Szabó Vilmos,

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR

SZENT ISTVÁN EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR SZENT ISTVÁN EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR A KÉK VÉRCSE (FALCO VESPERTINUS) VÉDELMÉNEK TUDOMÁNYOS MEGALAPOZÁSA Doktori (PhD) értekezés Palatitz Péter Gödöllő 2012 A doktori iskola megnevezése:

Részletesebben

14. szám 2009. szeptember

14. szám 2009. szeptember 14. szám 2009. szeptember 14 Az I. Gyor-Moson-Sopron Megyei Madártani Kongresszus eloadásai Szélkiáltó 14 KISALFÖLDI REGIONÁLIS MADÁRTANI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FOLYÓIRAT 2009. szeptember E-mail: pellinger@freemail.hu

Részletesebben

Ritka és Telepesen fészkelő madarak Monitoringja ( R T M ) Általános RTM felmérések. Programismertető és útmutató

Ritka és Telepesen fészkelő madarak Monitoringja ( R T M ) Általános RTM felmérések. Programismertető és útmutató Ritka és Telepesen fészkelő madarak Monitoringja ( R T M ) Általános RTM felmérések Programismertető és útmutató 2008. március Budapest - Nyíregyháza Verziószám: 2.1 Összeállította: Nagy Károly, Szép Tibor,

Részletesebben

Grafikusok: Kókay Szabolcs, Matyikó Tibor, Zsoldos Márton

Grafikusok: Kókay Szabolcs, Matyikó Tibor, Zsoldos Márton Úszórécék I. A előző számaiban bemutatott bukórécék után a madárcsoport úszórécefajainak áttekintését kezdjük el. Amint azt az elnevezésük is jelzi, ezek a madarak jellemzően nem teljes testükkel a víz

Részletesebben

A NASZÁLY MADARAI (AVES)

A NASZÁLY MADARAI (AVES) A Naszály természetrajza, pp. 767 789. A NASZÁLY MADARAI (AVES) SELMECZI KOVÁCS ÁDÁM Pest Környéki Madarász Kör (PKMK) 2600 Vác, Ilona u. 3. E-mail: pkmk@zpok.hu A Naszály hegy madárvilágának intenzív

Részletesebben

A légszennyezés hatása az agyi érkatasztrófa (stroke) esetek előfordulására

A légszennyezés hatása az agyi érkatasztrófa (stroke) esetek előfordulására Eötvös Loránd Tudományegyetem Földrajz- és Földtudományi Intézet Meteorológiai Tanszék A légszennyezés hatása az agyi érkatasztrófa (stroke) esetek előfordulására SZAKDOLGOZAT FÖLDTUDOMÁNYI ALAPSZAK, METEOROLÓGUS

Részletesebben

A hipermarketek gazdasági, társadalmi és környezeti hatásai

A hipermarketek gazdasági, társadalmi és környezeti hatásai Kopasz Marianna - Gulyás Emese: A hipermarketek gazdasági, társadalmi és környezeti hatásai Kutatási jelentés 2011 A kutatást az EEA and Norway Grants támogatásával, a HU0056 kódszámú, Fenntartható fogyasztás,

Részletesebben

A BALATON-FELVIDÉKI PUSZTULÓ FEKETEFENYVESEK ÁTALAKULÁSA LOMBOS ERDŐVÉ

A BALATON-FELVIDÉKI PUSZTULÓ FEKETEFENYVESEK ÁTALAKULÁSA LOMBOS ERDŐVÉ Tájökológiai Lapok 10 (2): 427 445. (2012) 427 A BALATON-FELVIDÉKI PUSZTULÓ FEKETEFENYVESEK ÁTALAKULÁSA LOMBOS ERDŐVÉ Szekrényes Tamás Bakonyerdő Zrt. Balatonfüredi Erdészet H-8230 Balatonfüred, Táncsics

Részletesebben

Darvak (Fotó: Bodnár Mihály).

Darvak (Fotó: Bodnár Mihály). Darvak (Fotó: Bodnár Mihály). A VÓKONYAI PUSZTÁK ÉLÔHELYEINEK KEZELÉSE A MADÁRVILÁG VÉDELMÉÉRT A HORTOBÁGY TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET LIFE-NATURE PROGRAMJA A HORTOBÁGYON 2002 2006 Balmazújváros, 2006 A

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ. DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS tézisei AZ ÖNERŐS FEJLESZTÉS HELYZETE A KÜLÖNBÖZŐ MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSI FORMÁKBAN

SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ. DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS tézisei AZ ÖNERŐS FEJLESZTÉS HELYZETE A KÜLÖNBÖZŐ MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSI FORMÁKBAN SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS tézisei AZ ÖNERŐS FEJLESZTÉS HELYZETE A KÜLÖNBÖZŐ MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSI FORMÁKBAN Készítette: Széles Zsuzsanna Gödöllő 2006 A doktori iskola megnevezése:

Részletesebben

A BALATON VÍZKÉSZLET-VÁLTOZÁSÁNAK VIZSGÁLATA DIGITÁLIS TEREPMODELLEK ALKALMAZÁSÁVAL

A BALATON VÍZKÉSZLET-VÁLTOZÁSÁNAK VIZSGÁLATA DIGITÁLIS TEREPMODELLEK ALKALMAZÁSÁVAL Földrajzi Közlemények 2015. 139. 2. pp. 92 107. A BALATON VÍZKÉSZLET-VÁLTOZÁSÁNAK VIZSGÁLATA DIGITÁLIS TEREPMODELLEK ALKALMAZÁSÁVAL SZEMES ÉVA TELBISZ TAMÁS VARGA GYÖRGY NOVÁKY BÉLA CALCULATION OF CHANGES

Részletesebben

Tápanyagterhelés Csökkentés Project DDNP Komponens

Tápanyagterhelés Csökkentés Project DDNP Komponens Tápanyagterhelés Csökkentés Project DDNP Komponens GEF # TF 051289 Környezeti hatáselemzés Társadalmi-gazdasági hatáselemzés Zárójelentés VITUKI, Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Központ VTK

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM. A különböző tojástípusok, mesterséges fészkek és a zavarás szerepe fészekaljpredációs vizsgálatok során.

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM. A különböző tojástípusok, mesterséges fészkek és a zavarás szerepe fészekaljpredációs vizsgálatok során. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Biológiai Doktori Iskola Ökológia Doktori Program A különböző tojástípusok, mesterséges fészkek és a zavarás szerepe fészekaljpredációs vizsgálatok során PhD értekezés tézisei Kurucz

Részletesebben

JELENTÉS. (A TÁRKI Önkormányzati Adatbank. 2003 őszi adatfelvétele) Budapest, 2004. január

JELENTÉS. (A TÁRKI Önkormányzati Adatbank. 2003 őszi adatfelvétele) Budapest, 2004. január JELENTÉS (A TÁRKI Önkormányzati Adatbank 2003 őszi adatfelvétele) Budapest, 2004. január 1 A 2003. őszi adatfelvételt a TÁRKI Rt. az MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet, az OTKA (nyilvántartási

Részletesebben

ODÚLAKÓ MADARAK VÉDELME AZ MME BÖRZSÖNYI HELYI CSOPORT TERÜLETÉN

ODÚLAKÓ MADARAK VÉDELME AZ MME BÖRZSÖNYI HELYI CSOPORT TERÜLETÉN ODÚLAKÓ MADARAK VÉDELME AZ MME BÖRZSÖNYI HELYI CSOPORT TERÜLETÉN Dr. Havasi András egyetemi tanár emlékének Előszó MME Börzsönyi Helyi Csoport Szakmailag lektorálta: Schmidt András Szerkesztette: Nagy

Részletesebben