Katasztrófavédelmi Versenysport Szabályzata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Katasztrófavédelmi Versenysport Szabályzata"

Átírás

1 Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság H-1149 Budapest, Mogyoródi út 43. : 1903 Budapest, Pf Tel: (06-1) Fax: (06-1) Katasztrófavédelmi Versenysport Szabályzata

2 2 Tartalomjegyzék 1. A Tűzoltó Versenysport Szabályzata A tűzoltó sportverseny rendezésének általános feltételei A részvételre vonatkozó általános szabályok Szervezeti felépítés A versenybíróság tisztségviselői és feladataik A versenyzőkre vonatkozó általános szabályok A verseny értékelése Vegyes rendelkezések A versenypályák, felszerelések és feladatok Az Ország Legerősebb Tűzoltója (Toughest Firefighter Alive (TFA)) tűzoltóverseny versenyszabályzata A TFA versenyek rendezésének általános előírásai, a részvételre vonatkozó általános szabályok Értékelés A verseny felépítése A Lépcsőfutás Versenyszabályzata A Lépcsőfutó versenyek rendezésének általános előírásai, a részvételre vonatkozó általános szabályok Lépcsőfutó versenyek személyi, tárgyi feltételei Kizáró okok Értékelés 30 Függelékek 1. számú függelék a Szabályzathoz számú függelék a Szabályzathoz 32 Mellékletek A Tűzoltó Versenysport Szabályzat mellékletei 33

3 3 1. A TŰZOLTÓ VERSENYSPORT SZABÁLYZATA 1.1. A tűzoltó sportverseny rendezésének általános előírásai 1) Tűzoltó sportversenyt (továbbiakban: verseny) a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (továbbiakban: BM OKF) a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok (továbbiakban: igazgatóságok), a hivatásos tűzoltóparancsnokságok (tűzoltóparancsnokságok) rendezhetnek a kirendeltségek koordinációjával. 2) A hazai rendezésű versenyek fajtái: a. Házi verseny (I. fokozatú verseny): a szolgálati csoportok között kötelezően (a helyi sajátosságok figyelembevételével) évente kell a tűzoltóparancsnokságoknak szervezni. Ebbe a kategóriába tartozik a BM Katasztrófavédelmi Oktatási Központ (továbbiakban: KOK) által szervezett verseny is azzal, hogy a verseny gyakoriságát a BM KOK igazgatója határozza meg, A versenyt a hallgatói állomány (csapat(ok) meghívása engedélyezett) részére kell szervezni. b. Megyei (II. fokozatú verseny): Az igazgatóságok által szervezendő, a megyében található válogatottjai, valamint meghívott csapatok között végrehajtható verseny. A megrendezése évente kötelező. c. Országos verseny: a megyei válogatott csapatok részvételével, amely kétévenként kerül megrendezésre a BM OKF szervezésében. A versenyre külföldi csapatok is meghívhatók, akiknek díjazása külön kategóriában történik. d. Nemzetközi verseny: külföldi és hazai válogatott csapatok részvételével. Ez a verseny csak BM OKF főigazgatója engedélyével szervezhető, kivéve, ha az az I. fokozatú verseny keretében kerül megrendezésre. e. Meghívásos verseny: A rendező szerv állapítja meg a meghívottak körét és az általa megrendezni kívánt versenyszámokat azzal, hogy a versenyszámok közül legalább egy egyéni és legalább egy csapatversenyt kell megrendezni. 3) A tűzoltósport versenyek az alábbi versenyszámokból állnak: a. 100 m-es akadályfutás, b. horoglétra-mászás, c. 4x100m-es váltófutás, d. kismotorfecskendő-szerelés, 4) A 2) b.-c.-d.-e. pontokban említett versenyen a 3) a.-d. pontokban említett versenyszámokat lehet szervezni. 5) Versenyeztetési kategóriák: a. egyéni (3.a és 3.b pont), b. egyéni összetett (kizárólag 3.a és 3.b együtt), c. csapat (3.c és 3.d pont), d. csapat összetett (valamennyi versenyszámban történő indulás esetén).

4 4 6) Korosztályos megkülönböztetésre a rendező szerv vezetőjének döntése alapján van lehetőség (pl.: egyéni versenyszámokban a 35. életév alatti és feletti résztvevők díjazására). 7) A nemzetközi és országos versenyek főigazgató által jóváhagyott kiírását az érintetteknek 120 nappal a versenyt megelőzően meg kell küldeni. A megyei (II. fokozatú) verseny kiírását a rendező szerv a versenyt megelőzően legalább 45 nappal a BM OKF Főigazgató részére, a házi (I. fokozatú) verseny kiírását (a BM KOK által rendezett versenyek kivételével) a rendező szerv igazgatójának terjessze fel. 8) A II. fokozatú és meghívásos versenyekről a rendező készítsen értékelő jelentést a verseny tapasztalatairól, főbb eredményeiről, amit a verseny befejezését követően legkésőbb 15 nappal küldjön meg a BM OKF Humán Szolgálaton keresztül a főigazgatónak. 9) A versenyek lebonyolítását munkavédelmi szempontból is ellenőrizni kell az alábbiak szerint: a. Az I. fokozatú versenyt a munkavédelmi őr felügyeli. b. A II. fokozatú versenyt legalább középfokú munkavédelmi végzettséggel rendelkező megyei munkabiztonsági felügyelő, ennek hiányában a BM OKF munkabiztonsági főfelügyelője ellenőrizze, c. A nemzetközi és országos versenyt a BM OKF munkabiztonsági főfelügyelője köteles ellenőrizni A részvételre vonatkozó általános szabályok 10) A versenyen részt vehetnek a hivatásos tűzoltóságok, a KOK hivatásos állományából az, akinek a csapata indulási szándékát (nevezését) a versenyt rendező szerv által meghatározott időpontig írásban jelezték. 11) Az indulási szándékot nevezési lap megküldésével kell jelezni, az 1. számú függelékben leírt formátumban, a verseny időpontját megelőző legkésőbb- 15. napig. A horoglétramászás és 100 m-es akadályfutás számokban a nevezési lapon az indulás sorrendjét is meg kell jelölni számozással, a kismotorfecskendő-szerelés és 4x100 m-es váltófutásban pedig csak X-szel kell jelölni az indulókat (7, illetve 2x4 fő). A nevezési lapot számítógéppel vagy írógéppel kell kitölteni. A versenyszámokban nevezhetők létszáma az alábbi: a. a 100 méteres akadályfutásban: 8 fő, de minimum 6 fő b. a horoglétra-mászásban: 8 fő, de minimum 6 fő c. a 4x100 méteres váltófutásban: 8 fő (2x4 fő) az A csapatban 4 fő a B csapatban 4 fő d. a kismotorfecskendő-szerelésben: 7 fő e. A csapat nevezési létszáma maximum 10 fő. Az adott versenyszám maximált létszáma feletti versenyzők a tartalékok. 12) A pontosított név szerinti nevezést a versenyt rendező szerv által meghatározott időpontig a csapatvezető küldje meg írásban a versenybíróság elnökének. 13) A nevezési lapot a csapatvezető írja alá. 14) A csapatok és versenyzők rajtszámmal történő ellátásának elvét a rendező szerv határozza meg a versenykiírásban.

5 5 15) A csapat által hozott sportfelszereléseket a versenyt megelőzően a helyszínen kell hitelesíttetni, az adott versenyre jellemző, egyértelmű és más jelölésekkel össze nem téveszthető, hamisíthatatlan módon. A hitelesítést a technikai csoport vezetője irányítja, a versenybíróság elnökhelyetteseinek közreműködésével Szervezeti felépítés 16) A 2) a.-b. pontokban szereplő versenyek eredményes lebonyolítása érdekében Szervező Bizottságot (továbbiakban: SzB) kell létrehozni. Az SzB tagjai a következők: a. elnök b. elnökhelyettesek (2 fő) c. titkárok (2 fő) 17) Az SzB elnökét és tagjait a rendező szerv vezetője jelöli ki. 18) Az SzB elnöke egy személyben felelős a verseny-előkészítés és -lebonyolítás feladatainak maradéktalan teljesítéséért. Fő feladatai közé tartozik: a. javaslatot tesz a rendező szerv vezetője felé a verseny helyszínére és az időpontjára vonatkozóan, b. elkészíti a verseny forgatókönyvét és kiírását, c. irányítja és koordinálja az SzB, illetve az irányítása alá tartozó és létrehozott csoportok, bizottságok, versenybíróság munkáját. 19) Az SzB feladatainak elvégzésére létrehozandó bizottságok és csoportok: a. versenybizottság (amely a versenyen versenybíróságként működik), b. időmérő és kiértékelő csoport, c. technikai csoport, d. gazdasági csoport. 20) Szükség szerint további bizottságok, és csoportok is szervezhetők. Így pld.: a. felügyelő bizottság, b. sajtó csoport, c. kulturális csoport, d. rendészeti csoport, e. szponzori csoport, f. protokoll csoport, g. nemzetközi csoport, h. egyéb csoport. 21) A bizottságok és csoportok vezetőit az SzB elnöke javaslatára a rendező szerv vezetője jelöli ki.

6 A versenybíróság tisztségviselői és feladataik 22) A versenybíróság tisztségviselői: a. a versenybíróság elnöke, aki egyben a verseny főbírája (aki a verseny előkészítése során a versenybizottság elnöke volt), b. a versenybíróság elnökhelyettesei (2 fő), akik egyben a verseny főbírájának helyettesei (akik a verseny előkészítése során a versenybizottság elnökhelyettesei voltak), c. az időmérő és kiértékelő csoportvezető, d. a technikai csoportvezető, e. a vezetőbírók (minden versenyszámban 1 fő). 23) A versenybíróság elnökének feladatai, jogosultsága: a. Egy személyben felelős a verseny lebonyolításáért, a sportszerű versenyzésért. b. Felelős a verseny szabályainak sportszerű betartásáért, betartatásáért. c. Köteles a versenyzőknek és csapatoknak egyenlő esélyt biztosítani. d. Gondoskodik - szükség esetén - a versenybírók leváltásáról, cseréjéről. e. kizárhatja a versenyből a sportszerűtlen versenyzőket. f. közvetlen beosztottai: a versenybíróság elnökhelyettesei, a vezetőbírók, az időmérő és kiértékelő csoportvezető, a technikai csoportvezető. 24) A versenybíróság elnökhelyetteseinek feladatai, jogosultsága: a. Segítik a versenybíróság elnökét feladata végrehajtásában. b. Eljárnak az elnök távollétében annak jog- és feladatkörében. c. Részt vesznek a sportfelszerelések hitelesítésében. d. Ellenőrzik a pályaelemek szabályosságát, valamint a versenypályán történő szabályszerű elhelyezésüket. 25) Az időmérő és kiértékelő csoport vezetőjének feladatai, jogosultsága: a. Irányítja és ellenőrzi a kiértékelő csoport tagjainak munkáját. b. Tartja a kapcsolatot a versenybíróság elnökével és a gépi, kézi időmérőkkel. c. Felelős az eredmények pontos kiértékeléséért, a versenyeredmények rögzítéséért és az összesített jegyzőkönyvének elkészítéséért. (A versenyjegyzőkönyv tartalmi és alaki követelményeit a 2. számú függelék tartalmazza). d. Szervezi a versennyel kapcsolatos híradást, közreműködik az eredmények közzétételében. 26) A vezetőbíró feladatai, jogosultsága: a. Felelős az adott versenyszám szabályainak betartásáért. Irányítja az időmérők, a pályabírók, az indító és indítósegéd munkáját. b. Gondoskodik az adott versenyszám zavartalan lebonyolításáról. c. Ellenőrzi a sportfelszereléseket, az óvásokat első fokon elbírálja. d. A pályabírók jelzése után (a fehér zászló felemelésével vagy kihangosítás útján szóban) engedélyt ad az új indításra.

7 7 e. Javaslatot tesz a versenybíróság elnökének a sportszerűtlen versenyzők kizárására. f. Dönt a futam érvényességéről. g. Felfüggesztheti az adott versenyszám folytatását, amennyiben a versenyzők, edzők és a csapat vezetője indokolatlanul zavarja a versenyszám lebonyolítását. Erről a tényről a versenybizottság elnökét haladéktalanul értesíteni köteles. A versenyszám további folytatására csak a versenybíróság elnöke adhat utasítást. h. Amennyiben szabálytalanságot észlel, megsemmisíti az adott versenyszám futameredményét, és az eredménylapra feljegyzi az okát. ( Ekkor személyesen győződjön meg a pályabírák jelzése alapján a jelzett szabálytalanságról). Amennyiben a pályabíró által nem jelzett szabálytalanságot észlel, az f. pontnak megfelelően jár el. Piros zászló felemelésével a futam érvénytelenségét, fehér zászlóval a futam érvényességét jelzi. A fehér zászló felemelésével engedélyt ad a sportfelszerelés pályáról történő levitelére (ezt a műveletet, a futam érvénytelenségének jelzése, esetleges megtekintése, illetve tudomásulvétele után is végre kell hajtani). 27) A technikai csoport vezetőjének feladatai, jogosultsága: a. Vezeti a sportfelszerelések hitelesítését. b. Ellenőrzi a pályaelemek szabályosságát, valamint a versenypályán történő szabályszerű elhelyezésüket. c. Gondoskodik a sérült vagy szabálytalan pályaelemek cseréjéről, illetve pótlásáról. d. Irányítja a technikai személyzet munkáját. e. Szervezi a kihangosítást. 28) A fentieken felül szervezett bizottságok, csoportok feladatát, hatáskörüket az SzB vezetője határozza meg. 29) A vezetőbíró közvetlen, illetve közvetett irányítása alá tartoznak az alábbi személyek: a. vezető időmérők, b. kézi időmérők, c. indítóbíró és indítósegédek, d. pályabírók. 30) A vezető időmérő feladatai: a. Méri mind a két versenyző idejét. b. Ellenőrzi az időmérők által mért időt és dönt az érvényes eredményről. c. Irányítja a kézi időmérők munkáját d. Az érvényes eredményt rögzíti az eredménylapon. e. Utasítást ad a stopperórák nullára állítására. f. Az eredménylapot ellenőrzi és átadja a versenyszám vezetőbírójának. 31) A kézi időmérők feladata: a. Az indítás elhangzása és a versenyző célba érése közötti idő stopperórával történő mérése.

8 8 32) Az indítóbírók feladatai: a. A vezetőbíró jelzésére a rajtolás vezényszavainak adása után jelt ad az indulásra. b. Szabálytalan rajtolás esetén visszahívó jelzést ad. c. Kizárja a futamból azt a versenyzőt - 4x100 méteres váltóban a rajthoz álló váltót, kismotorfecskendő-szerelésben az egész rajt - aki az első hibás rajtja után másodszor is hibásan rajtol. d. Ki kell zárnia azt a versenyzőt, váltót vagy rajt, akik a felkészülési idő leteltekor még nincs készen a versenyfeladat végrehajtására. e. Bármelyik okból történik a kizárás, ezt a tényt közölnie kell a versenyszám vezetőbírójával. 33) Az indítósegédek feladata: a. Közvetlen alárendeltjei az indítóbírónak. b. A rajtlista alapján ellenőrzik a versenyzők rajtszámát, a ruházat szabályosságát, a sportfelszereléseken a hitelesítés meglétét. c. Rajthoz szólítják az éppen sorra kerülő és felkészülésre az utána következő versenyző(ke)t. d. Mérik a felkészülési időt. Ha a felkészülési idő letelt, ezt a tényt közlik az indítóval. e. Segítik az indító munkáját, gondoskodnak arról, hogy a rajthoz álló versenyzőket a rajt végrehajtásában ne zavarják. f. Jelzik az indítónak, ha a felkészülésre szólított versenyző, váltó vagy raj nem jelent meg a rajtnál. g. Segítik az indító munkáját a szabályos rajtolás megítélésében. 34) A pályabírók feladatai: a. Pályabírót pályánként kell kijelölni olyan létszámmal, amely lehetővé teszi a versenyszám végrehajtásának szabályosságáról történő egyértelmű meggyőződést. b. Ellenőrzik a sportfelszerelések szabályszerű elhelyezését, melyet a fehér zászló felemelésével jeleznek. Amíg a versenyző, a váltó vagy raj szabálytalanul jár el a sportfelszerelés elhelyezésének tekintetében, addig a piros zászló felemelésével jelezze azt. c. A versenyszám lebonyolítása után a vezetőbíró felhívására a sikeres végrehajtást fehér zászló, az észlelt szabálytalanságot a piros zászló felemelésével jelezzék A versenyzőkre vonatkozó általános szabályok 35) A versenyzők öltözete: a. Sportcipő (edzőcipő): készülhet bármilyen anyagból, a talpán 6 mm-nél nagyobb kiemelkedés, mintázat nem lehet. Szöges talpú futó- és stoplis cipő nem használható. b. Melegítő (szabadidő ruha) alsó és felső, póló, az időjárásnak megfelelően csapaton belül egységesen használható. Az öltözet egységessége országos és nemzetközi versenyen történő részvételkor kötelező. A versenyszámokat csak hosszú (bármilyen anyagú, legalább bokáik érő) nadrágban lehet végrehajtani (kivéve a 4X100 m. váltó 4. tagjának öltözete). c. Minimum 40 mm széles bőr derékszíj vagy mászóöv (terhelési próbás, tartozékok nélkül), d. Munkavédelmi vagy tűzoltó védősisak. e. Rajtszámok (a versenyző mellén és hátán) jól láthatóan. f. Leesés elleni védelemhez a horoglétra-mászás versenyszámnál, amennyiben nem védőhálós a biztosítás, kötelező a rendező szerv által előzetesen meghatározott (esetleg biztosított, vagy saját) testheveder (annak hiányában esetleg derékheveder, mászóöv viselése).

9 9 g. A 4x100 méteres váltófutásban a váltó 4. tagja (a fentieken kívül) arcvédőt, bármilyen típusú, rendszeresített tűzoltó védőkabátot továbbá viselhet NOMEX alapanyagú kétrészes szolgálati öltözetet vagy tűzálló overallt. Ezen felül rendszeresített tűzoltó védőkesztyűt a rendeltetésnek megfelelően köteles viselni. A nadrág nem lehet testhez szorosan simuló, műszálas anyagú. Amennyiben a versenyfeladat végrehajtása közben a versenyző, váltó vagy raj tagja elveszti öltözetének, felszerelésének bármely darabját - kivéve, ha a célba érés előtt az elhagyott ruházatot, felszerelést rendeltetésének megfelelően újra fel nem veszi - a versenyző, váltó vagy raj adott futamának eredményét meg kell semmisíteni. h. Reklámfeliratokat a versenyzők viselhetnek, de a csapat hovatartozását és a rajtszámot nem takaró vagy méreténél és egyéb jellemzőjénél fogva nem zavaró módon. 36) A tartalékversenyzők indulásának szabályai: a. Ha a bemelegítés vagy az előző versenyszám végrehajtása során valamelyik versenyző megsérül, helyette a tartalék. indítható b. A változást a futam megkezdése előtt írásban közölni kell a versenyszámot vezető bíróval. c. A 100 méteres akadályfutásban, valamint horoglétra-mászásban a második futamban tartalékversenyző semmilyen okból nem indítható. d. A 4x100 méteres váltófutásban az először rajthoz állított váltóból a második futamban még sérülés esetén sem indítható versenyző, ekkor csak tartalékversenyző szerepeltethető a második váltóban. e. Abban az esetben, amikor az elsőnek rajthoz álló 4x100 m-es váltóból valaki a futam megkezdése előtt megsérül, helyette a másodiknak induló váltó bármely tagja indulhat, de ilyenkor a második váltóban csak a tartalékversenyző szerepelhet. 37) A rajtolás végrehajtása a. A versenyző, váltó vagy raj a feladat végrehajtását térdelő vagy álló rajtolással kezdheti meg. Rajtgép használata megengedett. b. A felkészülési idő leteltével az indítóbíró Felkészülni" vezényszavára a versenyző odamegy a rajthelyéhez. c. A rajthelyzetet úgy kell elfoglalni, hogy a versenyző testének semmilyen részével nem érintheti a rajtvonalat, valamint a rajt és a cél közötti területet. d. "Vigyázz" vezényszóra - térdelő rajt esetén csípőjét megemelve - felveszi az indulási testhelyzetet, majd ebben a helyzetben mozdulatlanul várja az indításjelzést. e. Az indítóbíró csak úgy adhat jelt az indításra, ha a futam minden résztvevője mozdulatlanul várja a jeladást. Azt, hogy minden rajthoz álló mozdulatlan-e, csakis az indítóbíró bírálhatja el. Ezt követi a "Rajt"-jel elhangzása szóban vagy sípszóval, vagy egy indítópisztollyal. f. Szabálytalan a rajt, ha a versenyző, a váltó vagy a raj a rajtjel elhangzása előtt megkezdi a feladat végrehajtását. A rajt szabályosságát csak az indítóbíró döntheti el. g. Szabálytalan rajt esetén a futam valamennyi indulójának ismételnie kell. Az adott futamban kétszeri szabálytalan rajtolás esetén a szabálytalanul rajtoló személyt, váltót, illetve a rajt, ki kell zárni a futamból. h. A rajt szabálytalanságát az indítóbíró hangjelzéssel (2 egymást rögtön követő pisztolylövés, síp, "Vissza" vezényszó) jelzi a futam résztvevőinek.

10 A verseny értékelése Az időmérés 38) A versenyzők időeredményeinek mérésére elektromos időmérő berendezést és kézi időmérést lehet használni. A kézi időmérés esetén pályánként 3 időmérőt kell alkalmazni, akik közül az egyik a vezető időmérő. Az elektromos méréssel (gépi időmérés) párhuzamosan kézzel is kell mérni az eredményeket. 39) Gépi időmérés esetén pályánként egy kézi időmérőt és két pályánként egy vezető időmérőt kell alkalmazni. A gépi időmérés műszaki hibája esetén, amennyiben az a verseny közben romlik el és rövid időn belül a zavar nem hárítható el, az értékelésnél csak a kézzel mért időeredményeket szabad figyelembe venni az adott versenyszámban. Ez esetben az érvényes idő megállapítása a 40) c. és d. pontok alapján történik. Amennyiben az elektromos időmérő berendezés kifogástalanul működött, a helyezések megállapításánál a gépi időket kell figyelembe venni. 40) A kézi mérés eredményeit az alábbiak szerint kell megállapítani, illetve rögzíteni: a. Ha a végrehajtás ideje három különböző idő, akkor a legjobbat és a legrosszabbat figyelmen kívül kell hagyni, és a közbülsőt kell érvényes eredményként rögzíteni. b. Ha három mért eredményből kettő megegyezik, akkor ezt az eredményt kell rögzíteni. c. Ha bármilyen okból csak két mért eredmény áll rendelkezésre, akkor a két idő számtani közepét kell venni. d. Ha a három mérés közül csak egy érvényes időeredmény van, akkor azt kell rögzíteni végrehajtási eredményként. e. Amennyiben az időeredmények eltérése aránytalanul nagy (aránytalanul nagynak kell tekinteni az eltérést, ha a legkisebb és legnagyobb mért eredmény közötti különbség 4x100m-es váltófutás és a kismotorfecskendő-szerelés versenyszámban 2 másodperc, 100m-es akadálypálya és horoglétra-mászás esetében 1 másodperc), akkor csak a két egymáshoz közelebbi időeredmény számtani közepét kell rögzíteni. 41) Az egyes versenyszámok végrehajtásához szükséges időt századmásodperces pontossággal kell értékelni. Minél kevesebb idő szükséges a végrehajtáshoz, annál jobb a teljesítmény. Az összetett csapatversenyben történő értékeléshez a versenycsapatnak valamennyi versenyszámban részt kell vennie. Amennyiben egy versenycsapat egy, vagy több versenyszámban nem áll rajthoz, akkor azt az összetett csapatversenyben nem értékelik. Az értékelés 42) Egyéni értékelés a következő versenyszámokban történik: a. 100 m-es akadályfutás b. horoglétra-mászás c. egyéni összetett

11 11 43) A 100 m-es akadályfutás és a horoglétra-mászás a. A versenycsapat nyolc versenyzője két-két kísérletet hajthat végre, amelyből a jobb eredmény számít az értékeléskor. b. Ha csak az egyik kísérlet érvényes, akkor ez az értékelés alapja. c. Ha mindkét kísérlet érvénytelen, akkor utolsóként rangsorolják a versenyzőt és nem lesz eredménye az egyéni összetettben. d. Holtverseny esetén az értékelésnél figyelembe nem vett rosszabbik kísérlet eredménye határozza meg a helyezési sorrendet. e. Ha valakinek csak egy érvényes eredménye van, akkor holtverseny esetén hátrányba kerül a két érvényes eredménnyel rendelkező versenyzőtársakkal szemben. f. Amennyiben két, vagy több versenyző rosszabbik futameredménye is megegyezik holtverseny esetén-, azonos helyre kell őket sorolni. 44) Az egyéni összetett a. Az idő a versenyzők 100 m-es akadályfutás és horoglétra-mászási időeredményéből tevődik össze. b. Ha egy versenyző valamely versenyszámban nem rendelkezik érvényes idővel, akkor azt összetettben nem lehet értékelni. c. Két vagy több versenyző időazonossága esetén a gyengébb versenyszám-eredmények összege határozza meg a helyezési sorrendet. Amennyiben ez az eredmény is megegyezik, azonos helyre kell őket sorolni. d. Ha az azonos idővel együtt álló versenyzők közül - holtverseny esetén- valakinek csak egy érvényes eredménye van, hátrányba kerül a két érvényes eredménnyel rendelkezőkkel szemben. 45) A csapat összetett értékelése az alábbi versenyszámok alapján történik: a. 100 m-es akadályfutás b. horoglétra-mászás c. 4 x 100 m-es váltófutás d. kismotorfecskendő-szerelés 46) A 100 m-es akadályfutás és a horoglétra-mászás csapat-értékelése a. A versenycsapat nyolc versenyzője két-két kísérletet tehet. A versenycsapat beszámítható 6 legjobb időeredményét kell figyelembe venni az értékelésnél. Az értékelés alapjául az egyéni verseny eredményei szolgálnak. Egy versenyzőtől csak egy időeredmény - a jobbik - számítható be az értékelésbe. b. Ha két vagy több csapat azonos eredményt ér el, akkor ugyanazon versenyzők gyengébb futameredményei határozzák meg a sorrendet. Amennyiben a hat versenyző nem rendelkezik két-két érvényes futameredménnyel, hátrányt szenvednek a sorrend megállapításakor. Időazonosság esetén azonos helyre kell a csapatokat rangsorolni. c. Amennyiben egy versenycsapat nyolc versenyzője nem rendelkezik legalább hat érvényes eredménnyel, a versenyszámban az utolsó helyre kell sorolni a csapat értékelésekor. Ez a helyezés megegyezik a versenyszámban résztvevő csapatok számával. Ha több ilyen versenycsapat is van, akkor valamennyi utolsó helyezett lesz.

12 12 47) A 4 x 100 m-es váltófutás a. Minden versenycsapat nyolc versenyzője két futamban (2 x 4 fő) hajtja végre a versenyszámot. A jobbik váltó eredménye kerül elsőként az értékelésbe. b. Két vagy több csapat időeredményének azonosságakor a nem értékelt gyengébb váltó időeredménye határozza meg a sorrendet. Amennyiben ez az eredmény is megegyezik, akkor azonos helyre kell a csapatokat sorolni. c. Ha a csapat két váltója közül egyiknek sincs érvényes eredménye, akkor a versenycsapat utolsó helyezett lesz. (Ez a helyezés megegyezik a versenyszámban résztvevő csapatok számával.) Ha több ilyen versenycsapat is van, akkor valamennyi utolsó helyezett lesz. 48) A kismotorfecskendő-szerelés a. A helyezés megállapításakor az elért időeredmény a mértékadó. Ha az eredmény megegyezik, akkor a csapatokat azonos helyre kell sorolni. b. Ha egy versenycsapat nem rendelkezik érvényes időeredménnyel, utolsó helyre kell sorolni. (Ez a helyezés megegyezik a versenyszámban résztvevő csapatok számával.) c. Több érvénytelen eredménnyel rendelkező csapat is lehet, ezek helyezési száma megegyezik a résztvevő versenycsapatok számával. 49) Az összetett értékelés a. Az összetett csapatverseny értékeléséhez valamennyi versenyszám helyezési számait amelyet az adott versenycsapat elért össze kell adni. b. Pontazonosság esetén a jobb kismotorfecskendő szerelési eredmény dönti el a sorrendet. Amennyiben itt is pontazonosság áll fenn, azonos helyen kell a csapatokat sorolni. Érvénytelen kísérletek 50) Amennyiben egy versenyző, vagy egy csapat a versenyszámot nem fejezi be, akkor a gyakorlatot érvénytelennek kell tekinteni. Ugyanígy érvénytelen, ha rajtnál egy versenyző, vagy a csapat két hibás rajtolást vét az adott futamban. 51) Egyazon futamon belül versenyzőként csak egy hibás rajt engedélyezett, ha ugyanazon versenyző a második indításkor is hibásan rajtol, akkor a futamból kizárásra kerül. 52) Minden versenyszámban érvénytelen kísérletként kell értékelni az 50) és 51) pontokban említetteken felül: a. Ha egy versenyszám végrehajtása során a versenyszabályzatban előírtaktól eltérően hajtják végre a feladatot. b. Ha egy versenyző nem teljes felszereléssel érkezik a célba, illetve a következő váltózónába. c. Ha a versenyző egy másik versenyző pályáját keresztezi, vagy felszerelése annak útjába kerül és ez által a feladat végrehajtását akadályozza, vagy nehezíti. Ez a körülmény nem akadályozza meg az értékelést, az akadályozott versenyző, váltó mégis újra rajtolhat. d. Ha a versenyző egy másik pályát használ a távolság csökkentésére.

13 13 Kizárás 53) Ha egy versenyző, váltó, vagy raj szándékosan és durván megsérti a versenyszabályzat előírásait, a sportszerűséget, különösebb ok nélkül önhatalmúlag elhagyja a versenypályát, vagy súlyosan akadályozza más csapat versenyzőjét feladata végrehajtásában, úgy a versenyszám vezetőbírája a pályabírákkal tanácskozva tegyen javaslatot a versenybíróság elnöke felé a kizárásra. A versenybíróság elnöke a versenybírósággal meghozza döntését a kizárásról vagy a javaslat elvetéséről. 54) A kizárt versenyző(k) aki(k) a történtekben vétkes(ek) a versenyen történő minden további részvételből kizárásra kerülnek. A kizárásig elért eredményeik és helyezéseik azonban érvényben maradnak. Tartalék a kizárt versenyző helyébe nem állítható. 55) A versenyből való kizárás okai lehetnek: a. egy versenyző, vagy versenycsapat megengedhetetlen magatartása, b. az ellenőrzöttől eltérő felszerelések használata, vagy az ellenőrzött felszerelések manipulálása; felszerelés manipulálásának minősül, ha a célba érkezést követő ellenőrzéskor a tárgy a versenyszabályoknak nem felel meg, c. egy versenyző mindkét váltóban, illetve más helyett való indulása, d. más versenycsapat súlyos, szándékos akadályozása feladatának végrehajtása folyamán. e. ha a versenyző nem a nevezési lapon megadott rajtszámával áll rajthoz, illetve versenyez. A versenyek díjazása 56) Az országos és nemzetközi versenyeken minimálisan az alábbi díjazást kell megvalósítani: a. 100 m-es akadályfutásban és horoglétra-mászásban: I. hely: oklevél, érem, kupa II.-III. hely: oklevél, érem IV-VI. hely: oklevél b. egyéni összetett: I-III. hely: oklevél, érem, kupa IV-VI. hely: oklevél c. 4x100 m-es váltófutás és kismotorfecskendő-szerelés: I. hely: oklevél, érem, kupa II.-III. hely: oklevél, érem IV-VI. hely: oklevél d. csapat összetett: I-III. hely: oklevél, érem, kupa IV-VI. hely: oklevél 57) Az I. és II. fokozatú, illetve meghívásos verseny díjazását a szervező állapítja meg a versenykiírásban.

14 Vegyes rendelkezések 58) Felkészülési idők: a. 100 méteres akadályfutásban és a horoglétra-mászásban: 2 perc b. 4x100 méteres váltófutásban és a kismotorfecskendő-szerelésben 5 perc 59) Az 58. pontban meghatározott idő alatt kell a versenyzőknek a sportfelszerelésüket a pályán szabályszerűen elhelyezni, és a rajtvonal mögött felállni. Amennyiben az adott futamban a versenyző vagy raj a felkészülési időt túllépi, a vétkes versenyzőt, váltót vagy rajt a futamból ki kell zárni. 60) A horoglétra-mászás versenyszámot az első emeleti magasság felett csak leesés elleni védelemmel lehet végrehajtani, amelyben a csapattagok kötelesek közreműködni a biztosítás módja által meghatározott létszámban. 61) A versenyzők és a váltók egy-egy versenyszámban két kísérletet tehetnek. A második kísérlet megtétele nem kötelező. Váltófutásban két váltó indítása számít két kísérletnek. A kismotorfecskendőszerelésben a rajok egy kísérletet tehetnek. 62) A kismotorfecskendő-szerelés versenyszámot megelőzően a csapatoknak 20 perces felkészülési idő áll rendelkezésre a kismotorfecskendő megismerésére és kipróbálására, amennyiben a rendező szerv által biztosított kismotorfecskendővel bonyolítják le a versenyszámot. A versenyzők számára a szervező által központilag biztosított felszereléseket az egységes végrehajtás érdekében kötelező minden versenyzőnek, illetve csapatnak használni. 63) A versenyzők a feladatukat önállóan, külső segítség nélkül kötelesek végrehajtani. Nem számít segítségnek: a. Ha a felkészülési idő alatt a 100 méteres akadályfutásban és a 4x100 m-es váltófutásban a 3. váltózónában a felszereléseket nem a rajthoz álló, hanem egy versenyzőtársa rakja a helyére. b. Ha a kismotorfecskendő-szerelésben a raj tagjai egymás feladatát átveszik. c. Ha feladat végrehajtása után a csapattagok (tartalékok és már végzett csapattagok) segítenek levinni a felszereléseket a pályáról. 64) Tilos a csapattagokat a versenyszám végrehajtása közben a kijelölt pálya mellett futva kísérni! 65) A kijelölt versenypálya (mindkét) hosszanti szélétől számított legalább 2 méteres (a pályával párhuzamos) sávon belül a futam ideje alatt versenyző, csapatvezető, kísérő, a verseny lebonyolításában nem résztvevő személy nem tartózkodhat. 66) Az akadályozás miatt hátrányba került versenyző, váltó vagy raj megismételheti az adott futamot, a versenyszám vezetőbírójának döntése alapján. 67) Amennyiben egy versenyző, váltónak vagy rajnak egy tagja a futam végrehajtása közben megsérül, és emiatt a futamot nem fejezi be vagy hátrányba kerül, a futam megismétlésére nincs mód. 68) A feladat teljesítése után a visszaszerelést megkezdeni, illetve a felszerelést a pályáról levinni csak a versenyszám vezetőbírójának engedélyével lehet (fehér zászlójelzés). 69) Ha versenyző, váltó vagy raj engedélyt kap az ismétlésre, az óvás okául szolgáló futamban elért időeredmény helyébe megismételt futam eredménye lép.

15 15 Az óvás rendje 70) Óvás versenybírói döntés ellen a. Az óvást formai tévedések név elírás, születési dátum, stb. ellen az indítósegéden keresztül az indítóbírónak szóban lehet tenni, amelyet az indítóbíró nyilvánosságra hoz, az elírt adatot korrigálják. b. A felszerelésekkel a kapcsolatos észrevételeket a verseny megkezdése előtt a versenyszám vezetőbírájánál szóban lehet megtenni. c. Minden további óvást a versenybírói döntésekkel szemben, a felszerelések hibái ellen, amelyeket a verseny alatt észlelnek, stb. az érintett versenycsapat vezetője írásban, legkésőbb a bírói döntést követő 15 percen belül teheti meg a versenyszám vezetőbírájánál. d. Ha a vezetőbíró a kérdést illetően egyedül nem tud dönteni, akkor a döntés meghozatalához az óvás tárgyában információval rendelkező pályabírókat is be kell vonnia. e. Amennyiben így sem születik döntés, - valamint abban az esetben, ha a hozott döntéssel az óvó nem ért egyet -, úgy a végleges döntést másodfokon a döntőbíróság hozza meg. Amennyiben a vezetőbíró döntésével a csapat vezetője nem ért egyet, úgy az óvást a versenybíróság elnökénél haladéktalanul írásban kell bejelenteni. 71) A másodfokú döntés meghozatalára a döntőbíróság jogosult. A döntőbíróság tagjai: a versenybíróság elnöke és a versenybíróság elnökhelyettesei. 72) A döntőbíróság a tényállás tisztázása érdekében meghallgatja a szabálytalanságot észlelő, óvást benyújtó csapatvezetőt, pályabírót és a vezetőbírót. A megállapított tényállás után a döntőbíróság haladéktalanul köteles a végső döntést meghozni, és a csapat vezetőjével ezt közölni. 73) A verseny folytatására az írásban benyújtott óvás nem halasztó hatályú. A másodfokú döntés ellen további fellebbezésnek helye nincs. A döntőbíróságnak minden esetben az írott szabályok szerint kell eljárnia. 74) Ha azonban a versenyszabályban nem rögzített esetről van szó, akkor a döntésnél mérlegelni kell, hogy az a versenyző, aki ellen, vagy aki érdekében óvtak, a szabálytalanság elkövetésével jogosulatlan előnyt szerzett-e, illetve mást hozott-e hátrányos helyzetbe vagy sem. Amennyiben nem, úgy a futamot érvényesnek kell tekinteni. Ha a szabálytalanság elkövetésével jogosulatlan előnyt szerzett vagy másokat hátrányos helyzetbe hozott, a vétkes versenyző, váltó vagy raj adott futameredményét meg kell semmisíteni. 75) Nincs helye óvásnak: a. szabálytalan rajtolás miatt, b. ha egy versenyző, váltó vagy raj, sérülés miatt a megkezdett versenyfeladatot befejezni nem tudta, c. ha a sportfelszerelésnek a versenypályán történő vélelmezett - szabálytalan elhelyezése ellenére az érintett pályabíró, illetve a vezetőbíró engedélyt adott a rajt végrehajtására. d. ha a sportfelszerelések - tömlő, osztó, horoglétra, botlétra, kismotorfecskendő és tartozékai, porraloltó stb. - műszaki hibája miatt szabálytalan, illetve sikertelen a versenyfeladat

16 16 végrehajtása. (Nem vonatkozik ez a szabály a pályaelemek műszaki hibájára: kisház, gerenda, palánk, mászóház, időmérő berendezés.), e. ha az óvást nem a megfelelő időben nyújtották be, f. ha a versenyző, váltó vagy raj a felkészülési idő alatt a sportfelszerelését a szabályzatban rögzített módon nem hozta versenykész állapotba, és a kizárás emiatt történt, g. ha a versenyszám vezetőbírójának engedélye nélkül az adott futamot követően a sportfelszerelést levitték a pályáról. 76) Ha a versenyszám vezetőbírója vagy a döntőbíróság engedélyezi a futam megismétlését, akkor a megismételt futamra az alábbiak szerint kerülhet sor: a. A 100 m-es akadályfutásban és horoglétra-mászásban: az adott csapat futamának legvégén (az utolsó versenyző után), ha az óvás a csapat utolsó versenyzője esetében történt, a versenyzőnek 5 perc pihenőidő letelte után kell a futamot végrehajtani, ha egynél több versenyző ismételhet, akkor a fenti pihenőidő csak az utolsó versenyzőnek jár. (Pl.: az egyik csapatból a 7. a másik csapatból 8. versenyző ismételhet akkor csak a 8. versenyzőnek jár az 5 perc pihenőidő. Ha párban akar futni a 7-kel, akkor nem jár az 5 perc, haladéktalanul ismételni kell. Természetesen a felszerelés versenykész állapotba hozására ez esetben is időt kell adni.) a pihenőidő alatt kell a felszerelést rajtra kész állapotba hoznia. A pihenőidőt a versenyszám vezetőbírójának bejelentésétől - miszerint a futam megismétlésére engedélyt ad - kell mérni. amennyiben egynél több versenyző ismételhet, úgy akár azonos csapatbelivel is futhat párban, ha az óvás elbírálása hosszabb időt vesz igénybe, úgy a megismételt futamra az éppen pályán lévő csapat utolsó versenyzője után kerülhet sor. Ez esetben az 5 perc pihenőidő nem jár, ha a verseny során egy-egy versenyszám lebonyolítása olyan, hogy azonos csapatbeliek nem azonos pályán hajtják végre a feladatot, akkor az elfogadott óvás után 5 percen belül kell a megismételt futamot végrehajtani. b. A 4x100 méteres váltófutásban a következő csapat 2. futama ( A és B futam) után (Pl.: az ismétlés engedélyezése a 4. futam A csapatának engedélyezett, akkor a 6. futam megkezdése előtt, illetve az 5. futam befejezése után kerülhet sor az ismétlésre). c. A kismotorfecskendő-szerelésnél a versenyszám utolsó futama után történhet az ismétlés A versenypályák, felszerelések és feladatok A 100 méteres akadályfutás 77) A pálya leírása a. A pálya hossza 100 m, szélessége legalább 2,5 méter. A startvonal előtt 5 m felkészülési, a cél után legalább 5 m kifutási területet kell biztosítani. Talaja salakos vagy műanyag, illetőleg sima, egyenletesre és vízszintesre kialakított föld is lehet. b. A startvonalat, a pályákat elválasztó vonalakat és a célvonalat 50 mm széles, feltűnő színű vonallal kell jelölni.

17 17 78) Pályaelemek a. 1 db, a talajtól mérten 2 m magas, 2 m széles, kb. 40 mm vastagságú, gyalult deszkapalánk. A palánk felső éle a sérülések elkerülése érdekében kissé lekerekített. A jobb kapaszkodás érdekében sem kiemelkedést, sem bemélyítést nem lehet rajta kialakítani. A felületét festékkel, lakkal vagy olyan anyaggal kezelni nem lehet, ami a versenyzők palánkról történő lecsúszását eredményezi. A palánkot elmozdulás ellen biztosítani kell. b. 1 db 8 m hosszú (2x4 m), legalább 40 mm vastagságú, 180 mm széles futófelülettel kialakított gerenda. Műszakilag olyan kialakításúnak kell lenni, hogy a gerendán végigfutó versenyző alatt ne rugózzon. Ennek érdekében a futófelület alatti különböző merevítést szolgáló erősítések megengedettek. c. A gerenda mindhárom lábának magasságát úgy kell kialakítani, hogy a lábakra felszerelt gerenda futófelületének talajszinttől mért magassága 1,2 m legyen. d. A gerenda egyik végéhez egy felfutó, a másik végéhez egy lefutópallót kell rögzíteni. A pallók hossza 2 m, szélessége 250mm vastagsága legalább 40 mm. A gerendákhoz hasonlóan rugózásmentes kialakítással készítve. A fel-, illetve lefutópallókra a talajon lévő végétől számítva 350 mm-enként a palló futófelületén, annak tengelyére merőlegesen 50mm széles, 30 mm vastag faléceket kell erősíteni. A futófelületet festékkel, lakkal vagy olyan anyaggal kezelni nem lehet, ami a felületét csúszóssá teheti. 79) A sportfelszerelések a. 2 db C - D - tömlő, C kapocselemmel ellátva. b. A két tömlő kapocstestekkel együtt mért összsúlya 5 kg-nál kevesebb nem lehet. A tömlőket a versenyzők tetszőleges módon tekercselhetik fel. c. 1 db mm hosszú, minimum 0,5 kg - bármilyen típusú - súlyú sugárcső, amelynek vitelére maximum 600 mm hosszú heveder és a sugárcsőre szerelt fogantyú kialakítása megengedett. d. l db osztó, kialakítása a DIN, ROT, GOST és hasonló szabványok szerint, 1 tömlőkapocs min.75 mm és két tömlőkapocs min. 42 mm. A tömlőkapocs alsó pereme nem lehet 6 cm-nél nagyobb távolságra a talajtól. Azt az osztót, amelynek hosszabb a támasztó lába, nem szabad a versenyben alkalmazni e. A tömlők, az osztó és a sugárcső MEZ (storz) vagy ROT (szurony "három körmű") szabvány szerinti kapcsolóelemmel lehetnek ellátva. f. A kapcsolóelemekben mágnes nem helyezhető el. 80) A pályaelemek és sportfelszerelések elhelyezése a. A startvonaltól kiindulva a pályaelemek és sportfelszerelések helye a következő: 23 méterre a palánk, 28 méterre a tömlők, a kijelölt pontot tetszés szerinti elhelyezéssel, de azokat összekapcsolni tilos! 38 méterre a gerenda felfutópallójának kezdete. A gerenda vízszintes futófelületének osztó felé eső végénél az egész pályát átszelő 5mm széles, a pálya tengelyére merőleges, feltűnő színű vonalat kell húzni. 75 méterre van azt osztó középpontja. Csak a lábaival állhat a talajon. A függőleges tengelye körül tetszés szerint elfordítható. A talaj szintje alá legfeljebb a kapocstestig süllyeszthető.

18 18 81) A feladat a 100 méteres akadálypálya minél rövidebb idő alatt történő lefutása, az akadályok és a szerelési feladat szabályszerű leküzdésével, végrehajtásával. 82) A feladat végrehajtása: a. A faladatot egy csapatból minimálisan 6, maximálisan 8 fő hajtja végre. A versenyzőnek a feladat végrehajtását 2 perc felkészülési idő után meg kell kezdenie. A felkészülési idő alatt el kell foglalnia a rajt helyét, és fel kell állni a rajtvonal mögött. A versenyző a sugárcsövet bármilyen módon viheti magával. A rajthelyről a palánkhoz fut, a palánk leküzdése után a felvett tömlőkkel végigfut a gerendán, a kigurított tömlők egy-egy kapcsolóelemét összekapcsolja, az osztóhoz érkezve osztóra kapcsolja, majd a sugárcsövet a tömlőre csatlakoztatja és a megszerelt sugárral átfut a célvonalon. b. A tömlők kigurítása, összekapcsolása és a sugárcsőre kapcsolása a feladat végrehajtása közben a versenypálya meghatározott szakaszán, tetszőleges sorrendben történhet. 83) Szabálytalan a végrehajtás, ha a versenyző: 84) A pályabírók a. valamelyik pályaelemet kikerüli, b. nem fut be a célba, c. a palánk merevítésére szolgáló támasztékot palánkvételkor segítségül használja, d. a gerendánál, annak vízszintes futófelületének végénél a pályán keresztirányban húzott határoló vonal előtt érkezik a talajra. Ha azonban a leesés helyén újból visszamegy a gerendára, és szabályosan leküzdi, akkor a futamát folytathatja, e. a tömlőket egymással és a sugárcsővel nem kapcsolja össze még a célba érkezés előtt vagy a feladat végrehajtása során bármilyen okból az összekapcsolt elemek szétkapcsolódnak. Mindkét engedélyezett típusú kapcsolóelem estén minden kapcsolókörömnek az ellendarabjával összekapcsolva kell lennie. Nem tekinthető hibának, ha a célvonalon áthaladás előtt a kapcsolási hibát kijavítja, f. a célvonalon szabályosan megszerelt sugár nélkül fut át, g. a célvonalon történő átfutáskor a versenyző a kezével a sugárcső-tömlő kapocs párat fogja, illetve a pályabíró jelzése előtt a sugárcsövet a tömlőről lekapcsolja. h. ha a sugárcsövet a palánk fölött a versenyző átdobja. i. ha a nyomótömlők kapcsolóelemei nincsenek, vagy rosszul vannak összekapcsolva, ha a tömlő (osztó sugárcső) valamennyi körme nincs összekapcsolva, vagy a kapcsolóelemek a futás folyamán szétválnak. A versenyző futás közben a kapcsolóelemeket nem tarthatja (takarhatja). j. ha a sugárcső a cél előtt nincs a tömlőre kapcsolva. k. ha a versenyző a sugárcsövet a cél elérését követően a versenybíró utasítása nélkül lekapcsolja a tömlőről. a. feladata: ellenőrzi a tömlő elhelyezést és a palánk leküzdésének szabályosságát, a gerendánál ellenőrzi, hogy a versenyző a gerenda végét jelző határvonal után érkezett- e a talajra, az osztónál ellenőrzi az osztó elhelyezését, a tömlő egymáshoz, illetve az osztóhoz történő kapcsolásának szabályszerűségét,

19 19 ellenőrzi, hogy nem kapcsolódott-e szét bármelyik összekapcsolt elem, illetve a versenyző a szabályosan megszerelt sugárral haladt-e át a célon, engedélyt ad a sugárcső tömlőről történő lekapcsolására. b. A pályabírók számát úgy kell megválasztani, hogy a fenti pontokban foglaltak érvényesítésre kerüljenek. Minimum három pályabíró kell, akik közül egy a 84) a. pont 1. bekezdésében, a második a 84)a. pont 2,3. bekezdésében és a harmadik a 84) a. pont 4. bekezdésében pontban foglaltakat ellenőrzi. 85) Kézi időmérés esetén az időmérők a stopperórákat akkor állítják meg, amikor a célba érkező versenyző mellének síkja egybe esik a célvonalra merőleges függőleges (képzeletbeli) síkkal. Horoglétra-mászás 86) A pálya leírása: a. A gyakorlat végrehajtásához egy háromemeletes (homlokzatán deszkával, vagy egyéb megfelelő szilárdságú lapokkal borított) mászóház áll rendelkezésre. Az I-II. és III. emeleten ablakok vannak. b. Az ablakok 1,1x1,87 m nagyságúak. Az I. emelet ablakpárkánya a talaj szintjétől 4,25 m magasan van. Az ablakpárkányok közötti függőleges távolság 3,3 m. Ha több ablaksor van, az ablakok között mm széles falat kell biztosítani. Egy-egy ablakpárkány 400 mm széles. A párkány alja az emelet padozatától 800 mm magasan van kiépítve. c. A párkányok és az ablakok felső keretszegélye a mászóház homlokzati síkjától 30 mm-re állnak ki. A mászóház homlokzatára az I. emeleti ablakok alatt a párkány aljától mérten 3,2 m távolságra vízszintesen egy 60 mm magas, 60 mm széles lécet kell felerősíteni. d. A mászóház előtt, az ablaksorokkal szemben 35 m hosszú 2-2 m széles, egyenletes, sík salakvagy földes pályát kell kijelölni. e. A mászóház homlokzati síkjától 32,25 m-re kell a rajtvonalat meghúzni. A rajtvonaltól a mászóház irányába 2,25 m-re szaggatott vonallal jelöljük ki a létra elhelyezésének helyét. A mászóház előtti talajt 4 m szélességben rugalmassá kell kiképezni (biztonsági gödör). 87) A sportfelszerelés a. A horoglétra gyakorlatot kétkarú, egyhorgú horoglétrával kell végrehajtani. b. A horoglétra adatai: hossza 4080 mm szélessége 290 mm horog kinyúlása 450 mm a karok közötti távolság 250 mm létrafokok közötti távolság 340 mm létrafokok száma 13 db súlya minimum 8,5 kg anyaga könnyűfémből vagy fából, fa- vagy fém létrafokokkal.

20 20 c. A horog hosszát a karok horog felé eső síkjától kell mérni. d. A létra súlyának megállapításakor mindig a verseny helyszínén mért súly a mérvadó. A nem megfelelő súlyú horoglétrát a versenyző köteles a mérlegelés helyszínén átadni a mérlegelést végző személynek, aki azt egyértelműen beazonosítható módon megjelöli, illetve a tulajdonos feltüntetésével azt a versenyszám végéig megőrzi. Minden mérlegelésnél rögzíteni kell a vizsgálatot kérő csapat megnevezését, a létra súlyát. 88) A feladat, hogy a rajtjel elhangzása után a legrövidebb idő alatt a horoglétra segítségével fel kell jutni a mászóház III. emeletén kialakított munkaterületre. 89) Feladat végrehajtása a. Leesés elleni védelem nélkül az első emelet felett nem lehet végrehajtani a versenyszámot. A biztosítást a csapat tagok egymás között kötelesek végezni. b. A versenyző rajthoz szólítása után elfoglalja a rajt helyét. A létrát úgy kell a talajon elhelyeznie, hogy az a rajthelyzetben ne érintse a szaggatott vonalat. Ebben a helyzetben tetszés szerint foghatja a létrát. Amennyiben a létrát fogó keze a rajt és a cél közötti terület felett van, de a talajt nem érinti, ez a fogásmód is megengedett. Ha a versenyző állórajttal indul, a létrát ekkor is a fentiek szerint kell elhelyeznie, és a rajtjel elhangzásáig nem emelheti fel a talajról. c. A rajtjelzés elhangzása után a versenyző a létrával odafut a mászóházhoz, beakasztja a létrát az I. emeleti ablaknyílás párkányába, felfut a létrán, és beül az ablaknyílásba (a biztosító csapattárs itt akasztja rá a biztosító kötél karabinerét). Ezt a folyamatot mindkét szinten végrehajtja azzal az eltéréssel, hogy a III. emeleti ablakba történő akasztás és a létrán történő felfutás után beugrik az ablakon, és két lábra érkezik a III. emeleti munkaterületre. A létrát rácsatlakoztatja karabinerre és a biztosítást végző csapattárs azt a talajra leengedi. 90) A kötélbiztosításos leesés elleni védelmet az alábbiak figyelembe vételével kialakított műszaki megoldással kell elkészíteni: a. a hevederek, a mászóöv, a karabinerek, kötélzet és egyéb felszerelések csak munkabiztonsági szempontból bevizsgált, engedélyezett eszközök lehetnek, b. a felszereléseket úgy kell elhelyezni, hogy azok a másik pályá(ko)n versenyző(ke)t ne zavarják, illetve akadályozzák, c. a biztosító és a biztosító kötelet akasztó személy a versenyzőt nem akadályozhatja a feladata végrehajtásában 91) A kötélbiztosításos leesés elleni védelem munkavédelmi szempontból engedélyezett formái: a. gyakorláskor és I. fokozatú versenyeken mászóövbe akasztott alpintechnikai kötél, amelyet biztonsági kötélféken keresztül 1 fő tűzoltó felügyel, b. II. fokozatú és magasabb szintű versenyeken beülőhevederbe akasztott alpintechnikai kötél, amelyet biztonsági kötélféken keresztül 1 fő tűzoltó felügyel.

IV. Bács-Kiskun Megyei Hagyományőrző Tűzoltó Verseny versenyszabályzata

IV. Bács-Kiskun Megyei Hagyományőrző Tűzoltó Verseny versenyszabályzata IV. Bács-Kiskun Megyei Hagyományőrző Tűzoltó Verseny versenyszabályzata 2015 I. fejezet A IV. Bács-Kiskun megyei rendezvény- és verseny szervezői, valamint általános tudnivalók 1) Az IV. Hagyományőrző

Részletesebben

A verseny célja: az önkéntes tűzoltók rendszeres találkozója és erőfelmérése versenyzés formájában.

A verseny célja: az önkéntes tűzoltók rendszeres találkozója és erőfelmérése versenyzés formájában. Önkéntes Tűzoltóságok Versenyszabályzata A verseny célja: az önkéntes tűzoltók rendszeres találkozója és erőfelmérése versenyzés formájában. Az országos verseny szervezésével kapcsolatos általános előírások

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁGA. I. EGERSZEGI KISMOTORFECSKENDŐ-SZERELÉSI VERSENY versenykiírása

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁGA. I. EGERSZEGI KISMOTORFECSKENDŐ-SZERELÉSI VERSENY versenykiírása ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁGA 8900 Zalaegerszeg, Arany János u. 1. Pf. 326. info@tuozeg.hu www.tuozeg.hu +36(92)550-940 FAX +36(92)330-050 1. A verseny célja: Zalaegerszeg

Részletesebben

VI. Nemzetközi Hagyományőrző Tűzoltó Verseny versenyszabályzata

VI. Nemzetközi Hagyományőrző Tűzoltó Verseny versenyszabályzata VI. Nemzetközi Hagyományőrző Tűzoltó Verseny versenyszabályzata 2013 1 I. fejezet VI. Nemzetközi Hagyományőrző Tűzoltó Verseny rendezvény- és versenyszervezői, valamint általános tudnivalók 1) Az V. Angyalföldi

Részletesebben

VII. Székesfehérvári Hagyományőrző Tűzoltó Verseny versenyszabályzata

VII. Székesfehérvári Hagyományőrző Tűzoltó Verseny versenyszabályzata A Havranek József Tűzvédelmi Alapítvány és a Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltóság Szervezésében megrendezésre kerülő VII. Székesfehérvári Hagyományőrző Tűzoltó Verseny versenyszabályzata 2014-1 - I. fejezet

Részletesebben

A JÁSZSÁGI ÖNKÉNTES TŐZOLTÓ VERSENY VERSENYSZABÁLYZATA

A JÁSZSÁGI ÖNKÉNTES TŐZOLTÓ VERSENY VERSENYSZABÁLYZATA A JÁSZSÁGI ÖNKÉNTES TŐZOLTÓ VERSENY VERSENYSZABÁLYZATA ÖSSZEÁLLÍTOTTA: TÖRİCSIK TAMÁS JÁSZALSÓSZENTGYÖRGY KÖZSÉG TŐZOLTÓ EGYESÜLET 2007. április 12. A VERSENY CÉLJA: Az önkéntes tőzoltó egyesületek és

Részletesebben

Versenyszabályzat. A 2015.05.30-án Szulokban megrendezendő, Megyei Önkéntes Tűzoltóversenyhez

Versenyszabályzat. A 2015.05.30-án Szulokban megrendezendő, Megyei Önkéntes Tűzoltóversenyhez Versenyszabályzat A 2015.05.30-án Szulokban megrendezendő, Megyei Önkéntes Tűzoltóversenyhez 1. A versenyben való részvétel személyi feltételei: A versenyben részt vevő egyesület tagja legyen. Érvényes

Részletesebben

VERSENYFÜZET. Terematlétika Diákolimpiai Bajnokság 2014. www.fodisz.hu

VERSENYFÜZET. Terematlétika Diákolimpiai Bajnokság 2014. www.fodisz.hu VERSENYFÜZET Terematlétika Diákolimpiai Bajnokság 2014. www.fodisz.hu A verseny célja: Lehetőséget biztosítani az intézmények alsó tagozatos tanulói számára, hogy az atlétika játékos formában történő gyakorlásával

Részletesebben

A 2014. augusztus 16-án, Szentbalázson megrendezendő Megyei Önkéntes Összetett Tűzoltóversenyhez

A 2014. augusztus 16-án, Szentbalázson megrendezendő Megyei Önkéntes Összetett Tűzoltóversenyhez 2014. évi Somogy Megyei Önkéntes Összetett Tűzoltó Verseny VERSENYSZABÁLYZAT A 2014. augusztus 16-án, Szentbalázson megrendezendő Megyei Önkéntes Összetett Tűzoltóversenyhez 1. A versenyben való részvétel

Részletesebben

TŰZOLTÓ-KAPOCSKUPA VERSENYSZABÁLYZAT

TŰZOLTÓ-KAPOCSKUPA VERSENYSZABÁLYZAT MAGYAR TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG BUDAPEST TŰZOLTÓ-KAPOCSKUPA VERSENYSZABÁLYZAT 2014.DECEMBER 16. 1/5 Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék... 1 1. Általános Leírás... 2 1.1 Célkitűzések és háttér... 2 1.2 Lebonyolítás...

Részletesebben

Kismotorfecskendő szerelési bajnokság versenyszabályzata. I. fejezet Általános szabályok

Kismotorfecskendő szerelési bajnokság versenyszabályzata. I. fejezet Általános szabályok Kismotorfecskendő szerelési bajnokság versenyszabályzata I. fejezet Általános szabályok 1. A versenyszabályzat hatálya 2015. évben meghirdetett V. Országos kismotorfecskendő szerelési bajnokság (versenysorozat)

Részletesebben

IV. Székesfehérvári Hagyományőrző Tűzoltó Verseny versenyszabályzata

IV. Székesfehérvári Hagyományőrző Tűzoltó Verseny versenyszabályzata A Havranek József Tűzvédelmi Alapítvány és a Székesfehérvár MJ Város Hivatásos Tűzoltóság Szervezésében megrendezésre kerülő IV. Székesfehérvári Hagyományőrző Tűzoltó Verseny versenyszabályzata 2011 1

Részletesebben

Nyugat-Magyarországi Régió Sport XXI. Terematlétikai verseny Győr vasárnap, 11:00

Nyugat-Magyarországi Régió Sport XXI. Terematlétikai verseny Győr vasárnap, 11:00 Nyugat-Magyarországi Régió Sport XXI. Terematlétikai verseny Győr 2016.12.04. vasárnap, 11:00 1. Verseny célja: Versenylehetőség biztosítása a régió atlétika szakosztályaiban és a iskolai Kölyök Atlétika

Részletesebben

Ifjúsági- Junior - Felnőtt Uszonyosúszó. Nyílt Országos Bajnokság 2014. évi VERSENYKIÍRÁSA Hód Kupa Béka, Cápa, Gyermek Találkozó

Ifjúsági- Junior - Felnőtt Uszonyosúszó. Nyílt Országos Bajnokság 2014. évi VERSENYKIÍRÁSA Hód Kupa Béka, Cápa, Gyermek Találkozó Ifjúsági- Junior - Felnőtt Uszonyosúszó Nyílt Országos Bajnokság 2014. évi VERSENYKIÍRÁSA Hód Kupa Béka, Cápa, Gyermek Találkozó 1. Célja: A 2014. év uszonyosúszó ifjúsági, junior és felnőtt korcsoport

Részletesebben

A Sport XXI. Terem Atlétikai Verseny gyakorlatanyaga

A Sport XXI. Terem Atlétikai Verseny gyakorlatanyaga A Sport XXI. Terem Atlétikai Verseny gyakorlatanyaga T1 / 1. Sprint váltó 1 1. A meghatározott létszámú csapat (8fő) egy 3m x 0,8m alapterületű területen áll fel a futás 2. A gyermekek tetszőleges sorrendben

Részletesebben

V E R S E N Y K I Í R Á S

V E R S E N Y K I Í R Á S Magyar Tűzoltó Szövetség Békés Megyei Tűzoltó Szövetség Szám: 7-3/2012. V E R S E N Y K I Í R Á S A Magyar Tűzoltó Szövetség Országos Tanácsa 2012. április 26-án megtartott ülése határozatának megfelelően

Részletesebben

VERSENYKIÍRÁS. Mecsek Meghívásos Terepfutó OB

VERSENYKIÍRÁS. Mecsek Meghívásos Terepfutó OB Jóváhagyom! Budapest, 2013. augusztus 14. Bittmann Tibor tű. ezredes sk. BM OKF Humán Szolgálat szolgálatvezető VERSENYKIÍRÁS Mecsek Meghívásos Terepfutó OB Felterjesztem! Pécs, 2013. augusztus 13-án Mácsai

Részletesebben

JÁTÉKOS SPORTVERSENY GYAKORLATANYAGA

JÁTÉKOS SPORTVERSENY GYAKORLATANYAGA JÁTÉKOS SPORTVERSENY GYAKORLATANYAGA Érvényes 2005-től visszavonásig MAGYAR DIÁKSPORT SZÖVETSÉG DIÁKOLIMPIA JÁTÉKOS SPORTVERSENY Gyakorlatanyaga Érvényes 2005-től visszavonásig A versenyszámokat összeállította:

Részletesebben

Külön futamban futnak és külön is értékeljük az Országos Bajnokság és az Amatőr Futam résztvevőit.

Külön futamban futnak és külön is értékeljük az Országos Bajnokság és az Amatőr Futam résztvevőit. Külön futamban futnak és külön is értékeljük az Országos Bajnokság és az Amatőr Futam résztvevőit. A verseny rendezője: Magyar Atlétikai Szövetség megbízásából a Szombathelyi Egyetemi Sportegyesület Közreműködő

Részletesebben

A verseny rendezője: Hajdúszoboszló, Árpád uszoda 50 m-es, 8 pályás feszített víztükrű, elektromos időmérő berendezéssel ellátott versenymedencéje.

A verseny rendezője: Hajdúszoboszló, Árpád uszoda 50 m-es, 8 pályás feszített víztükrű, elektromos időmérő berendezéssel ellátott versenymedencéje. A verseny rendezője: A verseny helye: A verseny időpontja: Hajdú-Bihar megyei Úszó Diákolimpia Döntő III-VI. korcsoport A kategóriában ÚJ IDŐPONT a Hajdú-Bihar megyei Diáksport Szövetség megbízásából:

Részletesebben

V. RÁBAKÖZ KUPA LÁNY KÉZILABDA TORNA

V. RÁBAKÖZ KUPA LÁNY KÉZILABDA TORNA 2016. évi versenykiírás 1. A Kupa célja A kézilabdázás megismertetése, megszerettetése és széles körben történő elterjesztése. Rábaköz és környéke lány kézilabda utánpótlás sportélet felpezsdítése. A Kupa

Részletesebben

AUTÓÉLESZTŐ PARTY a FÉMTISZTA KUPÁÉRT SALGÓTARJÁN KÜLSŐ PÁLYAUDVAR 2014.január 19. Vasárnap. A rendezvény az esetleges időjárási körülményektől

AUTÓÉLESZTŐ PARTY a FÉMTISZTA KUPÁÉRT SALGÓTARJÁN KÜLSŐ PÁLYAUDVAR 2014.január 19. Vasárnap. A rendezvény az esetleges időjárási körülményektől AUTÓÉLESZTŐ PARTY a FÉMTISZTA KUPÁÉRT SALGÓTARJÁN KÜLSŐ PÁLYAUDVAR 2014.január 19. Vasárnap. A rendezvény az esetleges időjárási körülményektől függetlenül MINDENKÉPPEN meg lesz tartva!!! A pálya az éppen

Részletesebben

GYORSASÁGI GÖRKORCSOLYÁZÓ UTÁNPÓTLÁS és AMATŐR-FITNESS ORSZÁGOS BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA

GYORSASÁGI GÖRKORCSOLYÁZÓ UTÁNPÓTLÁS és AMATŐR-FITNESS ORSZÁGOS BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA MAGYAR ORSZÁGOS GÖRKORCSOLYÁZÓ SZÖVETSÉG Hungarian National Roller-Skating Federation 2800 Tatabánya, Paletta lp 1. 3/1. www.mogsz.hu Tel.:00-36-20-9213-718 E-mail:lugosi.lszl@gmail.com GYORSASÁGI GÖRKORCSOLYÁZÓ

Részletesebben

Büntetés katalógus. Rajtfolyosó

Büntetés katalógus. Rajtfolyosó Rajtfolyosó Büntetés katalógus Gokart 1 a rajtfolyosóban: szabályos Kart 2 rajtfolyosót átlépi: nem szabályos 3 másodperc büntetés ha a gokart két kerékkel lápi át, 10 másodperc ha az egész gokart 4 kerékkel

Részletesebben

XII. gróf Széchenyi Ödön országos hivatásos tűzoltósport-verseny Budapest, III. ker. BM OKF KOK., Budapest, XIV. ker. Puskás Ferenc Stadion edzőpálya

XII. gróf Széchenyi Ödön országos hivatásos tűzoltósport-verseny Budapest, III. ker. BM OKF KOK., Budapest, XIV. ker. Puskás Ferenc Stadion edzőpálya 2 XII. gróf Széchenyi Ödön országos hivatásos tűzoltósport-verseny Budapest, III. ker. BM OKF KOK., Budapest, XIV. ker. Puskás Ferenc Stadion edzőpálya 2012. június 25-27. - Program - Június 25. (hétfő)

Részletesebben

VIII. Oxigén Kupa Erdei futóverseny sorozat 2014-2015

VIII. Oxigén Kupa Erdei futóverseny sorozat 2014-2015 VIII. Oxigén Kupa Erdei futóverseny sorozat 2014-2015 V E R S E N Y K I Í R Á S A verseny fővédnöke:balczó ANDRÁSa Nemzet Sportolója A verseny célja: Versenyzés biztosítása közép- és hosszútávfutók, illetve

Részletesebben

ATLÉTIKAI DIÁKOLIMPIA TÖBBPRÓBA ÉS EGYÉNI MEGYEI BAJNOKSÁGAINAK V E R S E N Y K I Í R Á S A

ATLÉTIKAI DIÁKOLIMPIA TÖBBPRÓBA ÉS EGYÉNI MEGYEI BAJNOKSÁGAINAK V E R S E N Y K I Í R Á S A ATLÉTIKAI DIÁKOLIMPIA TÖBBPRÓBA ÉS EGYÉNI MEGYEI BAJNOKSÁGAINAK V E R S E N Y K I Í R Á S A II-III-IV. korcsoport 1. A bajnokság célja: A megyebajnoki cím eldöntése. Versenyalkalom biztosítása a 2000-2001-2002-2003-2004-2005-ben

Részletesebben

A VAS MEGYEI TŰZOLTÓK MEGYEI VÁROSKÖRNYÉKI MIKRÓTÉRSÉGI TŰZOLTÓVERSENY SZ A B Á L Y Z A T A

A VAS MEGYEI TŰZOLTÓK MEGYEI VÁROSKÖRNYÉKI MIKRÓTÉRSÉGI TŰZOLTÓVERSENY SZ A B Á L Y Z A T A A VAS MEGYEI TŰZOLTÓK MEGYEI VÁROSKÖRNYÉKI MIKRÓTÉRSÉGI TŰZOLTÓVERSENY SZ A B Á L Y Z A T A A Vas Megyei Szent Flórián Tűzoltószövetség, 7./2010.(III.06) sz. közgyűlési határozata alapján a szövetség által

Részletesebben

VI. Rábaköz MKSZ Kupa Lány Kézilabda Torna

VI. Rábaköz MKSZ Kupa Lány Kézilabda Torna 2017. évi versenykiírás 1. A Kupa célja A kézilabdázás megismertetése, megszerettetése és széles körben történő elterjesztése. Rábaköz és környéke lány kézilabda utánpótlás sportélet felpezsdítése. A Kupa

Részletesebben

Európai Diáksport Napja Magyarország

Európai Diáksport Napja Magyarország Európai Diáksport Napja Magyarország Budapesti rendezvény 2016. szeptember 30. Programfüzet Európai Sporthét Köszöntő A Magyar Diáksport Szövetség immár egy évtizede hirdeti meg a Magyar Diáksport Napját

Részletesebben

A tanulásban akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó iskolák 2014 / 2015-ös tanév Heves megyei Kapkodd a lábad versenykiírása

A tanulásban akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó iskolák 2014 / 2015-ös tanév Heves megyei Kapkodd a lábad versenykiírása A tanulásban akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó iskolák 2014 / 2015-ös tanév Heves megyei Kapkodd a lábad versenykiírása A verseny célja: A sportág népszerűsítése, versenyzési lehetőség biztosítása,

Részletesebben

Magyarország évi Serdülő és Újonc Bajnoksága, egyben Serdülő Liga, DEBRECEN

Magyarország évi Serdülő és Újonc Bajnoksága, egyben Serdülő Liga, DEBRECEN Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft. 4032 Debrecen, Oláh Gábor u. 5. telefon: 06 52 514 400 e-mail: info@debrecenisportcentrum.hu Magyarország 2016. évi Serdülő és Újonc Bajnoksága, egyben Serdülő

Részletesebben

2010. évi Cápa és Junior korcsoport Uszonyosúszó Országos Bajnokság

2010. évi Cápa és Junior korcsoport Uszonyosúszó Országos Bajnokság 2010. évi Cápa és Junior korcsoport Uszonyosúszó Országos Bajnokság VERSENYKIÍRÁSA 1. Célja: A 2010. év uszonyosúszó cápa és junior korosztály Magyar Bajnokainak és helyezettjeinek megállapítása, a gyermek

Részletesebben

I., II. korcsoportos atlétika diákolimpia

I., II. korcsoportos atlétika diákolimpia I., II. korcsoportos atlétika diákolimpia Budapesti Honvéd SE XIII. ker. Dózsa György út 53. 2015. május 5. kedd www.bpdiaksport.hu 1. A bajnokság célja: Budapest 2015. évi Diákolimpia Bajnoka cím. Az

Részletesebben

T F A S L O V A K I A 2 0 1 1 TOUGHEST FIREFIGHTER S ALIVE BANSKÁ BYSTRICA

T F A S L O V A K I A 2 0 1 1 TOUGHEST FIREFIGHTER S ALIVE BANSKÁ BYSTRICA T F A S L O V A K I A 2 0 1 1 TOUGHEST FIREFIGHTER S ALIVE BANSKÁ BYSTRICA Fő rendező: Tűzoltó és Műszaki - mentőszolgálat járási parancsnoksága Együtt működő partnerek: Önkéntes tűzoltó szervezet Florián

Részletesebben

Tolna Megyei Tűzoltó Szövetség

Tolna Megyei Tűzoltó Szövetség Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármestere Tolna Megyei Tűzoltó Szövetség Szám: /2015. V E R S E N Y K I Í R Á S A ( továbbiakban: MTSZ ) a 2015. évi VI. Országos Hagyományos Tűzoltó Versenyt a Tolna Megyei

Részletesebben

A verseny célja: a létesítményi tűzoltók rendszeres találkozója és erőfelmérése versenyzés formájában.

A verseny célja: a létesítményi tűzoltók rendszeres találkozója és erőfelmérése versenyzés formájában. Létesítményi Tűzoltóságok Versenyszabályzata 2010 A verseny célja: a létesítményi tűzoltók rendszeres találkozója és erőfelmérése versenyzés formájában. Versenyszámok Az országos verseny szervezésével

Részletesebben

2014. Október 4. www.futafok.hu VERSENYKIÍRÁS 2014.09.11.

2014. Október 4. www.futafok.hu VERSENYKIÍRÁS 2014.09.11. 1 2014. Október 4. www.futafok.hu VERSENYKIÍRÁS 2014.09.11. 2 FUTAFOK 2014 KERÜLETI FUTÓVERSENY VERSENYKIÍRÁS Időpont: 2014. október 4. Helyszín: Campona főbejárat Útvonal: Campona főbejárat előtti parkoló

Részletesebben

T F A S L O V A K I A 2 0 1 5 TOUGHEST FIREFIGHTER S ALIVE BANSKÁ BYSTRICA

T F A S L O V A K I A 2 0 1 5 TOUGHEST FIREFIGHTER S ALIVE BANSKÁ BYSTRICA T F A S L O V A K I A 2 0 1 5 TOUGHEST FIREFIGHTER S ALIVE BANSKÁ BYSTRICA Fő rendező: SZERVEZÉSI UTASÍTÁSOK Besztercebányai kerületi tűzoltóság parancsnoksága Együtt működő partnerek: LOGI 707 polgári

Részletesebben

2014/2015. ÉVI STRANDKÉZILABDA MAGYAR EGYETEMI FŐISKOLAI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG VELENCE, EFOTT JÚLIUS

2014/2015. ÉVI STRANDKÉZILABDA MAGYAR EGYETEMI FŐISKOLAI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG VELENCE, EFOTT JÚLIUS 2015. JÚLIUS 16-17. 1. A verseny célja: a 2014/2015. évi Magyar Egyetemi - Főiskolai Strandkézilabda sportág bajnoki címeinek eldöntése (férfi női). A résztvevő csapatok játéklehetőségeinek bővítése. Az

Részletesebben

VII. MediBall Országos Bajnokság Versenykiírása

VII. MediBall Országos Bajnokság Versenykiírása VII. MediBall Országos Bajnokság Versenykiírása Nyíregyháza, 2015. május 16. Minden életjelenség mozgásban nyilvánul meg. Változtasd meg a mozgásod, megváltozik az életed! A verseny megnevezése: VII. MediBall

Részletesebben

IV. RÁBAKÖZ KUPA LÁNY KÉZILABDA TORNA

IV. RÁBAKÖZ KUPA LÁNY KÉZILABDA TORNA 2015. évi versenykiírás 1. A Kupa célja A kézilabdázás megismertetése, megszerettetése és széles körben történő elterjesztése. Rábaköz és környéke lány kézilabda utánpótlás sportélet felpezsdítése. A Kupa

Részletesebben

Serdülő - Junior Uszonyos-, és Búvárúszó Országos Bajnokság és Középületkivitelező Kupa évi VERSENYKIÍRÁSA

Serdülő - Junior Uszonyos-, és Búvárúszó Országos Bajnokság és Középületkivitelező Kupa évi VERSENYKIÍRÁSA Serdülő - Junior Uszonyos-, és Búvárúszó Országos Bajnokság és Középületkivitelező Kupa 2011. évi VERSENYKIÍRÁSA 1,/ Célja: A 2011. év uszonyos-, és búvárúszó serdülő, junior korosztály Országos Bajnokainak

Részletesebben

Versenykiírás MAGYARORSZÁG ÉVI KRITÉRIUM BAJNOKSÁGA. Debrecen, július 24. vasárnap 10:00 óra

Versenykiírás MAGYARORSZÁG ÉVI KRITÉRIUM BAJNOKSÁGA. Debrecen, július 24. vasárnap 10:00 óra Versenykiírás MAGYARORSZÁG 2016. ÉVI KRITÉRIUM BAJNOKSÁGA Debrecen, 2016. július 24. vasárnap 10:00 óra 1. A verseny védnökei: Polony István, MKSZ elnök Dr. Papp László, Debrecen polgármestere 2. A verseny

Részletesebben

SURF SPORTÁG 2015. versenykiírás

SURF SPORTÁG 2015. versenykiírás SURF SPORTÁG 2015. versenykiírás Általános Szabályok: A surf (hullámszörf sportágba sorolt kategóriák) Országos Bajnoki versenysorozatot és az egyes futamokat a Magyar Hullámlovas és Kitesurf Sportági

Részletesebben

2015/2016. ÉVI STRANDKÉZILABDA MAGYAR EGYETEMI FŐISKOLAI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG VELENCE, EFOTT JÚLIUS

2015/2016. ÉVI STRANDKÉZILABDA MAGYAR EGYETEMI FŐISKOLAI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG VELENCE, EFOTT JÚLIUS 2016. JÚLIUS 12-13. 1. A verseny célja: a 2015/2016. évi Magyar Egyetemi - Főiskolai Strandkézilabda sportág bajnoki címeinek eldöntése (férfi női). A résztvevő csapatok játéklehetőségeinek bővítése. Az

Részletesebben

Versenyszabályzat. 1. Hatálya. 2. Kizárólagosság. 3. Versenynaptár. 4. Versenyek fajtái

Versenyszabályzat. 1. Hatálya. 2. Kizárólagosság. 3. Versenynaptár. 4. Versenyek fajtái Versenyszabályzat 1. Hatálya 1.1. Jelen versenyszabályzat (továbbiakban: VSZ) vonatkozik valamennyi Magyarországon, a Magyar Tamburello Szövetség (továbbiakban: MATAMSZ) szervezésében vagy jóváhagyásában

Részletesebben

III. Sárkányhajó Magyar Nagydíj 2015 Sukoró szeptember Velencei tó - Sukoró Evezős és Kajak-Kenu pálya (VVSI Sporttelep)

III. Sárkányhajó Magyar Nagydíj 2015 Sukoró szeptember Velencei tó - Sukoró Evezős és Kajak-Kenu pálya (VVSI Sporttelep) III. Sárkányhajó Magyar Nagydíj 2015 Sukoró 2015. szeptember. 26-27. Szervező Magyar Kajak - Kenu Szövetség H-1138 Budapest, Latorca u. 2. www.kajakkenusport.hu Helyszín Velencei tó - Sukoró Evezős és

Részletesebben

XXXVII. Dr. Csik Ferenc Emlékverseny

XXXVII. Dr. Csik Ferenc Emlékverseny XXXVII. Dr. Csik Ferenc Emlékverseny SOPRON 2015. november 21-22. 37. Dr. Csik Ferenc Emlékverseny Sopron Kupa 2015. november 21-22. A verseny célja Dr. Csik Ferenc Olimpiai Bajnok tiszteletére olyan úszóverseny

Részletesebben

Magyarország 2015. évi Serdülő és Újonc Atlétikai Bajnoksága, egyben Serdülő Magyar Liga

Magyarország 2015. évi Serdülő és Újonc Atlétikai Bajnoksága, egyben Serdülő Magyar Liga Magyarország 2015. évi Serdülő és Újonc Atlétikai Bajnoksága, egyben Serdülő Magyar Liga A verseny rendezője: Magyar Atlétikai Szövetség A verseny időpontja és helyszíne: 2015. július 11-12. (szombat-vasárnap)

Részletesebben

MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG

MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG A 2015. ÉVI FÉRFI ÉS NŐI MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁSA 2015/2016. ÉVI BAJNOKI SZEZON 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A Magyar Kupa mérkőzéssorozat célja: A Magyar Kupa mérkőzéssorozat

Részletesebben

Kis iskolák sportversenye KOVÁTS TIBOR EMLÉKVERSENY

Kis iskolák sportversenye KOVÁTS TIBOR EMLÉKVERSENY Kis iskolák sportversenye KOVÁTS TIBOR EMLÉKVERSENY 1. A verseny célja: Verseny- és játéklehetőség biztosítása a sportágak versenyszámait megismerő, különös tekintettel a hátrányos helyzetű települések

Részletesebben

IFJÚSÁGI, SERDÜLŐ, GYERMEK FIÚ ÉS LEÁNY ORSZÁGOS VÍZILABDA BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA

IFJÚSÁGI, SERDÜLŐ, GYERMEK FIÚ ÉS LEÁNY ORSZÁGOS VÍZILABDA BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA IFJÚSÁGI, SERDÜLŐ, GYERMEK FIÚ ÉS LEÁNY ORSZÁGOS VÍZILABDA BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA 2007-2008. BAJNOKI ÉVAD - 1 1. A BAJNOKSÁG Az MVLSZ korosztályos országos utánpótlás bajnokságai 2. RÉSZTVEVŐ CSAPATOK

Részletesebben

Szabadidős lovas rendezvények (SZLV) SZABÁLYZATA

Szabadidős lovas rendezvények (SZLV) SZABÁLYZATA Magyar Lovas Szövetség Fogathajtó Szakbizottsága Szabadidős lovas rendezvények (SZLV) SZABÁLYZATA 2013 6070 Izsák, Szabadság tér 1. Tel: +36 (76) 568 063 Mobil: +36 (30) 995 3482 Fax: +36 (76) 569 001

Részletesebben

2015. MÁRCIUS 22. (vasárnap) Vasas Sport Club (1139 Budapest Fáy u. 58. ) Gedó György Ökölvívó terem

2015. MÁRCIUS 22. (vasárnap) Vasas Sport Club (1139 Budapest Fáy u. 58. ) Gedó György Ökölvívó terem a MÖSZ által 2015.évre kiírt Régiók Közötti up.csapatbajnokság RÉGIÓS CSAPATTALÁLKOZÓ-jának VERSENYKIÍRÁSA Preambulum: A Magyar Ökölvívó Szakszövetség (MÖSZ) az Emberi Erőforrások Minisztériumával mint

Részletesebben

FUTÓTŰZ HORIZONTÁLIS LÉPCSŐFUTÁS SZEGED, ÁPRILIS 29.

FUTÓTŰZ HORIZONTÁLIS LÉPCSŐFUTÁS SZEGED, ÁPRILIS 29. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség H-6728 Szeged, Napos út 4. Tel: 36-62/553-040 Fax: 36-62/553-041 e-mail: szeged.kk@katved.gov.hu FUTÓTŰZ HORIZONTÁLIS

Részletesebben

Budapesti Középiskolás Atlétikai Kupa

Budapesti Középiskolás Atlétikai Kupa Budapesti Középiskolás Atlétikai Kupa Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum 1138, Budapest, Margitsziget 2014. október 10. (péntek) 13. óra www.bpdiaksport.hu Budapesti Középiskolás Atlétikai Kupa

Részletesebben

2015/2016. TANÉVI EVEZŐS DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS

2015/2016. TANÉVI EVEZŐS DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS 2015/2016. TANÉVI EVEZŐS DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS 1. Az országos döntő célja: Az evezés sportág népszerűsítése az általános és középiskolák tanulói és pedagógusai körében. A fiatalok készségeinek,

Részletesebben

Éves Sportmunkaterv. Jóváhagyom: Budapest, január 16-n. Dr. Bakondi György tű. altábornagy sk. főigazgató

Éves Sportmunkaterv. Jóváhagyom: Budapest, január 16-n. Dr. Bakondi György tű. altábornagy sk. főigazgató Szám: 30-1/2012/OKT. Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Humán Szolgálat H-1149 Budapest, Mogyoródi út 43. : 1903 Budapest, Pf.: 314 Tel.: (06-1)469-4150 Fax: (06-1)469-4151 -

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI BMX DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS

2014/2015. TANÉVI BMX DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS 2014/2015. TANÉVI BMX DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS 1. Az országos döntő célja: A kerékpározás, mint az egészséges életmód kialakításának egyik eleme, része legyen a diákok mindennapos mozgáskultúrájának.

Részletesebben

Horgászegyesület Elnöke

Horgászegyesület Elnöke Horgászegyesületek Velencei-tavi és Dunamenti Szövetsége H V D SZ 8 0 0 0 S z é k e s f e h é r v á r S z é c h e n y i u. 4. Nyt. Szám: 15/2014 Horgászegyesület Elnöke SZÉKHELYÉN Tárgy: Versenykiírás

Részletesebben

XXIII. TISZA TRIATLON TRIATLON KLUBCSAPAT ORSZÁGOS BAJNOKSÁG

XXIII. TISZA TRIATLON TRIATLON KLUBCSAPAT ORSZÁGOS BAJNOKSÁG XXIII. TISZA TRIATLON TRIATLON KLUBCSAPAT ORSZÁGOS BAJNOKSÁG Időpont: 2014. május 24. szombat Helyszín: Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő (3580 Tiszaújváros, Szederkényi út 12.) Program: 11:00 - Versenyiroda

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ATLÉTIKAI CSAPATBAJNOKSÁGA 2015. ELŐDÖNTŐ KELETI CSOPORT

MAGYARORSZÁG ATLÉTIKAI CSAPATBAJNOKSÁGA 2015. ELŐDÖNTŐ KELETI CSOPORT MAGYARORSZÁG ATLÉTIKAI CSAPATBAJNOKSÁGA 2015. ELŐDÖNTŐ KELETI CSOPORT A bajnokság helye és ideje: 2015. 05.09-10. Nyíregyháza, Városi Stadion, Sóstói út 24 Tiszavasvári út 4. (kalapácsvetés) A bajnokság

Részletesebben

Versenykiírásban történt változások:

Versenykiírásban történt változások: 21. Steelvent Miskolc Rally Miskolc, 2015. 04.24-25. Dátum: 2015. 04. 22. Idő: 20:40 Tárgy: 2. sz. Végrehajtási utasítás Dok. No.: 1.2. Kitől: Rendező Oldal szám: 5. Kinek: Melléklet: - 1. BEVEZETÉS Versenykiírásban

Részletesebben

XXXV. Viharsarok Kupa. Békéscsaba, 2009.december 12-13.

XXXV. Viharsarok Kupa. Békéscsaba, 2009.december 12-13. XXXV. Viharsarok Kupa Békéscsaba, 2009.december 12-13. 1. Verseny rendezője: Békéscsabai Előre Úszó Klub Békéscsaba, Árpád sor 3. Szarvas János +36-30/700-10 39 2. A versenybíróság elnöke: Polonka György,

Részletesebben

RC Off-Road Autómodellező Egyesület

RC Off-Road Autómodellező Egyesület RC Off-Road Autómodellező Egyesület RCOR téli kupa terepversenyek szabályzata 2012-13 KATEGÓRIÁK: 1/8 BUGGY ELEKTROMOS KATEGÓRIA 1/8 TRUGGY ELEKTROMOS KATEGÓRIA 1/10 SCT ELEKTROMOS KATEGÓRIA 1/10 BUGGY

Részletesebben

A verseny fővédnöke: Béres Ernő Világcsúcsot futott atléta

A verseny fővédnöke: Béres Ernő Világcsúcsot futott atléta VERSENYKIÍRÁS A verseny fővédnöke: Béres Ernő Világcsúcsot futott atléta A verseny célja: Versenyzés biztosítása mindenek előtt a gyerekek, továbbá az erdei futást szerető amatőr és igazolt sportolók részére,

Részletesebben

A verseny rendezője: Magyar Atlétikai Szövetség és a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum

A verseny rendezője: Magyar Atlétikai Szövetség és a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum A Magyar Köztársaság 2011. évi Mezei Futóbajnoksága, az Európai Atlétikai Szövetség nyílt, Mezei Permit versenysorozat része MIKULÁS futás és Duci gyaloglás A verseny rendezője: Magyar Atlétikai Szövetség

Részletesebben

Amatőr lovas verseny

Amatőr lovas verseny Amatőr lovas verseny Ügyességi versenyek szabályzata Az ügyességi verseny három versenyszámból áll, nehézségi sorrendben: 1. Kezdő 2. Könnyű 3. Nehéz Minden versenyszám nyílt, korhatár nélküli. A versenyrendező

Részletesebben

Battaérd Bosch Car Kupa ÉRD Túra autó verseny Versenykiírás

Battaérd Bosch Car Kupa ÉRD Túra autó verseny Versenykiírás 1. Általános szabályok Battaérd Bosch Car Kupa ÉRD Túra autó verseny Versenykiírás 1.1A A verseny rendezősége a 2012-es év megjelölt időpontjára kiírja, mint meghívásos versenyt, amely körpályás mini rally

Részletesebben

Magyar Sárkányhajó Bajnokság 2015 Sukoró Július. 18.

Magyar Sárkányhajó Bajnokság 2015 Sukoró Július. 18. Magyar Sárkányhajó Bajnokság 2015 Sukoró 2015. Július. 18. Szervező Magyar Kajak - Kenu Szövetség H-1138 Budapest, Latorca u. 2. www.kajakkenusport.hu Helyszín Velencei tó - Sukoró Evezős és Kajak-Kenu

Részletesebben

VERSENYKIÍRÁS AMATŐR EGYES, KETTES ÉS PÓNI FOGATOK RÉSZÉRE 2015. ÉVRE

VERSENYKIÍRÁS AMATŐR EGYES, KETTES ÉS PÓNI FOGATOK RÉSZÉRE 2015. ÉVRE VERSENYKIÍRÁS AMATŐR EGYES, KETTES ÉS PÓNI FOGATOK RÉSZÉRE 2015. ÉVRE Módosítva: 2015.08.19. C kategória A versenyek célja: -a fogatsport népszerűsítése, hagyományainak megőrzése - versenyzési lehetőség

Részletesebben

Football Factor Dalnoki Bajnokság

Football Factor Dalnoki Bajnokság Football Factor Dalnoki Bajnokság VERSENYKIÍRÁS Helyszín : 1157 Bp. Bánkút u.71 ( Dalnoki pálya) Nevezési Feltételek: 39.000 Ft/Csapat ( minimum 9 meccs garantált) 15 fős Csapatok. (Egyszerre 5+1 játékos

Részletesebben

Magyar Floorball Szakszövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Jegyzőkönyvvezető (zsűri) tananyag. Budapest 2016. január

Magyar Floorball Szakszövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Jegyzőkönyvvezető (zsűri) tananyag. Budapest 2016. január Magyar Floorball Szakszövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 13. Jegyzőkönyvvezető (zsűri) tananyag Budapest 2016. január A dokumentum a floorball sportág jegyzőkönyvvezetői tudnivalók leírását tartalmazza.

Részletesebben

X. Országos Középiskolai Rendészeti Csapatverseny Szabályzata 2013/2014 tanév

X. Országos Középiskolai Rendészeti Csapatverseny Szabályzata 2013/2014 tanév X. Országos Középiskolai Rendészeti Csapatverseny Szabályzata 2013/2014 tanév VERSENYKATEGÓRIA: CSAPATVERSENY A verseny célja a belügyi rendészeti ismeretek tantárgyat tanuló középiskolások rendészeti

Részletesebben

Magyar Evezős Szövetség

Magyar Evezős Szövetség Magyar Evezős Szövetség ORSZÁGOS DÖNTŐ III., IV., V., és VI. KORCSOPORT Szeged, 2014.09.05-06. 1 2014/2015. TANÉVI EVEZŐS DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS 1. Az országos döntő célja: Az evezés

Részletesebben

10023002-00282376-00000000

10023002-00282376-00000000 VI. Országos Középiskolai Rendészeti Csapatverseny Szabályzata 2009/2010-as tanév VERSENYKATEGÓRIA: CSAPATVERSENY A verseny célja: a belügyi rendészeti ismeretek tantárgyat tanulók közül a tehetségek kiválasztása,

Részletesebben

2014. évi AMPHORA KUPA versenykiírása

2014. évi AMPHORA KUPA versenykiírása 2014. évi AMPHORA KUPA versenykiírása 1. Célja: Versenyzési és minősítési lehetőség biztosítása a felnőtt és ifjúsági tájékozódási sportolók részére, a sportág népszerűsítése, vándorkupa elnyerése 2. Rendező:

Részletesebben

Versenyszabályzat STIHL Országos Fakitermelő Bajnokság Kaposvár, 2014.09.27.

Versenyszabályzat STIHL Országos Fakitermelő Bajnokság Kaposvár, 2014.09.27. Versenyszabályzat STIHL Országos Fakitermelő Bajnokság Kaposvár, 2014.09.27. FIGYELEM! Ez a versenyszabályzat eltér a korábban kiadott vagy más versenyeken használt versenyszabályzatoktól, erre a versenyre

Részletesebben

VERSENYKIÍRÁS NEVEZÉSI FELTÉTELEK VERSENYSZABÁLYZAT. Kerekdomb Félmaraton 21,5 km Kerekdomb Dűlőbringa 10 km

VERSENYKIÍRÁS NEVEZÉSI FELTÉTELEK VERSENYSZABÁLYZAT. Kerekdomb Félmaraton 21,5 km Kerekdomb Dűlőbringa 10 km VERSENYKIÍRÁS NEVEZÉSI FELTÉTELEK VERSENYSZABÁLYZAT Kerekdomb Félmaraton 21,5 km Kerekdomb Dűlőbringa 10 km Érvényes nevezés mindkét távra kizárólag a Kerekdomb Fesztivál hivatalos weboldalán, a www.kerekdombfeszt.hu/sportporgramok

Részletesebben

ARDF Szabályok a vakok számára rendezett versenyekhez

ARDF Szabályok a vakok számára rendezett versenyekhez V1.3 (nem hivatalos fordítás) 1. ARDF Szabályok a vakok számára rendezett versenyekhez Ezen szabályok a vakok számára rendezhető ARDF versenyek rendezésére vonatkoznak. Az egyéb versenyektől függetlenül,

Részletesebben

SPORT TEHETSÉGPROGRAM 2016

SPORT TEHETSÉGPROGRAM 2016 SPORT TEHETSÉGPROGRAM 2016 ORSZÁGOS ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÉS TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY VERSENYKIÍRÁS Verseny rendezője és szakmai megvalósítója Helyszín, időpont Fogyatékosok Országos Diák- és Szabadidősport

Részletesebben

2013. FEBRUÁR 02-03.

2013. FEBRUÁR 02-03. NEMZETKÖZI TEREMCROSS ÉS SUPERMOTO VERSENY BUDAPEST SYMA RENDEZVÉNYCSARNOK 2013. FEBRUÁR 02-03. VEGA MOTORSPORTKLUB 2096 ÜRÖM, DIÓFA U. 23. TEL./FAX: (1) 352-97-00 E-MAIL: info@supermot.hu 20/5582820 ;

Részletesebben

Diákolimpia Mezei Futóbajnokság

Diákolimpia Mezei Futóbajnokság Résztvevők: Pest Megyei Mezei Futóbajnokság - versenykiírás Diákolimpia Mezei Futóbajnokság Pest Megyei Döntő Tápiószecső, (Csütörtök) Pest megye II.-VI. korcsoportos leány és fiú tanulói, akik felkészültek,

Részletesebben

Gokart Talent Cup - Bérgokart Bajnokság 2017

Gokart Talent Cup - Bérgokart Bajnokság 2017 Gokart Talent Cup - Bérgokart Bajnokság 2017 Tehetségkutató a jövő bajnokainak A 2017-es szezonban a Gokart Talent Cup sorozatban lehetőség nyílik arra, hogy a verseny gokarttal nem rendelkezők, de a sport

Részletesebben

V E R S E N Y K I Í R Á S Édes és félédes futás

V E R S E N Y K I Í R Á S Édes és félédes futás Kopasz-hegyi Futóverseny Tarcal, 2015. március 22. V E R S E N Y K I Í R Á S Édes és félédes futás Idén először, hagyományteremtő szándékkal kerül megrendezésre a Kopasz-hegyi futóverseny, amely az elmúlt

Részletesebben

IX. ZEN BU KAN KEMPO EGER KUPA Nyílt, Felnőtt Harcművészeti Kupa 2014.november 2. Vasárnap, Eszterházy csarnok, Eger, Leányka utca 6

IX. ZEN BU KAN KEMPO EGER KUPA Nyílt, Felnőtt Harcművészeti Kupa 2014.november 2. Vasárnap, Eszterházy csarnok, Eger, Leányka utca 6 Verseny rendezője: Főszervező: A verseny főbírája: Szakmai fővédnökök: Agria Kempo Karate Sportegyesület Nagy Ferenc Jácint 2. Dan Márhoffer Márton 2. Dan Lévai László, Hanshi Papp Valér, Kyoshi A verseny

Részletesebben

Sport XXI. Versenyrendszer Atlétika előkészítő program pályaversenye az U 11 korosztály számára

Sport XXI. Versenyrendszer Atlétika előkészítő program pályaversenye az U 11 korosztály számára Sport XXI. Versenyrendszer Atlétika előkészítő program pályaversenye az U 11 korosztály számára Általános szabályok A verseny lebonyolítása: Körverseny rendszerű lebonyolítás a táblázatban látható versenyszámokkal

Részletesebben

Versenyszabályzat. a 2013. évi 42. Felmenő Rendszerű Elsősegélynyújtó Versenyre. Kardos István Dr. Mártai István Dr.

Versenyszabályzat. a 2013. évi 42. Felmenő Rendszerű Elsősegélynyújtó Versenyre. Kardos István Dr. Mártai István Dr. Versenyszabályzat a 2013. évi 42. Felmenő Rendszerű Elsősegélynyújtó Versenyre Jóváhagyta: Kardos István Dr. Mártai István Dr. Göndöcs Zsigmond főigazgató főigazgató elnök Magyar Vöröskereszt Országos

Részletesebben

A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG

A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG 2014. ÉVI FÉRFI ÉS NŐI MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁSA 2014/2015. ÉVI BAJNOKI SZEZON 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A Magyar Kupa mérkőzéssorozat célja: A Magyar Kupa mérkőzéssorozat

Részletesebben

Versenykiírás Rendező. Verseny időpontja. A verseny helyszíne. Nevezés

Versenykiírás Rendező. Verseny időpontja. A verseny helyszíne. Nevezés Versenykiírás Rendező Soproni Rendészeti Sportegyesület, Soproni Atlétikai Klub, SMJV Polgármesteri Hivatal Sportfelügyeleti Csoport Csuka Zsolt SRSE elnök csuka.zsolt2@gmail.com Verseny időpontja 2015.szeptember

Részletesebben

VERSENYKIÍRÁS II. Nyílt Rövidpályás Uszonyosúszó Országos Bajnokság 2014

VERSENYKIÍRÁS II. Nyílt Rövidpályás Uszonyosúszó Országos Bajnokság 2014 VERSENYKIÍRÁS II. Nyílt Rövidpályás Uszonyosúszó Országos Bajnokság 2014 1.Célja: Második alkalommal került kiírásra - 5 korosztályban - a Nyílt Rövidpályás Uszonyosúszó Országos Bajnokság. A 2014. év

Részletesebben

Az országos döntőn a megyei elődöntőkről korcsoportonként az 1-3. helyezett egyéni versenyzői vehetnek részt.

Az országos döntőn a megyei elődöntőkről korcsoportonként az 1-3. helyezett egyéni versenyzői vehetnek részt. Országos Kötélugró Diákolimpia 2013. évi versenykiírása 1. A verseny rendezője Magyar Ugrókötelesek Szövetsége, Szan-Dia Fitness Sport Club 2. Az országos döntő helyszíne és időpontja I.-II.-III.- IV.-V.-VI.

Részletesebben

Észak-Alföldi Régió, Sport XXI. Terematlétika Bajnokság 2016. január 16.-án szombat 11. 00 Nyíregyháza atlétikai sportcsarnok

Észak-Alföldi Régió, Sport XXI. Terematlétika Bajnokság 2016. január 16.-án szombat 11. 00 Nyíregyháza atlétikai sportcsarnok Észak-Alföldi Régió, Sport XXI. Terematlétika Bajnokság 2016. január 16.-án szombat 11. 00 Nyíregyháza atlétikai sportcsarnok I. Verseny célja: Versenylehetőség biztosítása a régió atlétikai szakosztályában

Részletesebben

Mezőhegyi Amatőr Gokart Bajnokság 2011. Általános Biztonsági Szabályok

Mezőhegyi Amatőr Gokart Bajnokság 2011. Általános Biztonsági Szabályok Mezőhegyi Amatőr Gokart Bajnokság 2011. Általános Biztonsági Szabályok A pályán való tartózkodásra vonatkozó szabályok, valamint biztonsági követelmények megegyeznek az edzések és versenyek esetén. Pályára

Részletesebben

Tavaszi Regatta/Kenesei Szezonnyitó. a One Design Trophy I. fordulója. Balatonkenese, 2015. április 25-26. VERSENYKIÍRÁS

Tavaszi Regatta/Kenesei Szezonnyitó. a One Design Trophy I. fordulója. Balatonkenese, 2015. április 25-26. VERSENYKIÍRÁS Tavaszi Regatta/Kenesei Szezonnyitó a One Design Trophy I. fordulója Balatonkenese, 2015. április 25-26. VERSENYKIÍRÁS Rendező szervezet: Versenyvezető: VB elnök: Versenyorvos: Kenese Marina-Port Vízisport

Részletesebben

Vác városi Szlalom. Vác, dunapart 2015-10-25

Vác városi Szlalom. Vác, dunapart 2015-10-25 Vác városi Szlalom Vác, dunapart 2015-10-25 Verseny szervezője: Speed Rally Team Sportegyesület A verseny hivatalos honlapja: www.csapassunk.hu A verseny vezetősége: Versenyigazgató: Fodor Krisztián /06

Részletesebben

XII. KELET-MAGYARORSZÁG KUPA NEMZETKÖZI EJTŐERNYŐS VERSENY

XII. KELET-MAGYARORSZÁG KUPA NEMZETKÖZI EJTŐERNYŐS VERSENY XII. KELET-MAGYARORSZÁG KUPA NEMZETKÖZI EJTŐERNYŐS VERSENY XII. Kelet-magyarország Kupa Ejtőernyős Célbaugró Verseny I. Kelet-magyarország Kupa Ejtőernyős Távolsági/Swoop Verseny I. Kelet-magyarország

Részletesebben

XLVI. MAGYAR NEMZETI BAJNOKSÁG

XLVI. MAGYAR NEMZETI BAJNOKSÁG Magyar Repülő Szöveség Ejtőernyős Szakbizottság MAGYAR EJTŐERNYŐS SZÖVETSÉG XLVI. MAGYAR NEMZETI BAJNOKSÁG II. OSZTÁLYÚ BAJNOKSÁG IFJÚSÁGI ÉS UTÁNPÓTLÁS BAJNOKSÁG MESTER BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA Nyíregyháza,

Részletesebben