A Debreceni Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikája

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Debreceni Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikája"

Átírás

1 A Debreceni Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikája Kenézy Gyula ny.r. tanár, igazgató Fornet Béla ny.r. tanár, h. igazgató Kovács Ferenc ny.rk. tanár, igazgató ny.r. tanár (1931) II. Loessl János m. tanár, felügyelő tanár Ruzicska Gyula tanársegéd, mb. vezető Kovács Ferenc ny.r. tanár, igazgató Árvay Sándor ny.r. tanár, igazgató, igazgató Lampé László egyetemi tanár, tanszékvezető, igazgató Borsos Antal egyetemi tanár, tanszékvezető, igazgató 2005 Tóth Zoltán egyetemi tanár, tanszékvezető, igazgató Nőgyógyászati Onkológiai Nem Önálló Tanszék 2002 Hernádi Zoltán egyetemi tanár, tanszékvezető A Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika első igazgatója Kenézy Gyula a Debreceni Bábaképző Intézet igazgatója volt. Kenézy igen nagy munkát végzett az Orvoskar szervezése terén. Klinikáját a szakmai képzés mellett a gyakorlati és népszerűsítő tevékenység is jellemezte. Emlékét mellszobor őrzi a Szülészeti Klinika épületében és róla nevezték el az Orvostudományi Egyetem Kenézy Hallgatói Könyvtárát is. Az ő nevét vette fel a Hajdú-Bihar Megyei Tanács Kórház-Rendelőintézete ban a klinika előcsarnokában felavatták Kenézy professzor emléktábláját is. Kenézy professzor nyugdíjba vonulása (1931) után utóda Kovács Ferenc lett. Ekkor a klinika a nőgyógyászati és szülészeti műtéttannal, az embrionális fejlődés élettanával és

2 kórélettanával, továbbá higiéniai és szociálpolitikai kérdésekkel foglalkozott. Kovács professzor a Budapesti Kórbonctani Intézetben, majd a II. sz. Nőgyógyászati Klinikán dolgozott; ezalatt amerikai és európai tanulmányúton vett részt mielőtt Debrecenben jött. Tankönyve a Gyakorlati és műtétes szülészet két kiadásban jelent meg 1936 és 1943-ban. Kovács professzor és munkatársai érdeklődése a hormonkutatások, a nőgyógyászati tumorok, a luesz és a gonorrhea következményei témákra terjedt ki, továbbá a méhen kívüli terhesség problémáira. A II. világháború utolsó évében 1944 őszén, Debrecent is elérte a front. Ekkor már az Orvoskar 250 fős állományából alig 10%, a professzorok közül csak négy maradt a cívisvárosban. Ebben a helyzetben értesült Ruzicska Gyula arról, hogy Kovács Ferenc professzor és a klinika orvosai nagyrészt eltávoztak. Jelentős számban maradtak azonban betegek, csecsemők, ápolónők, szülésznők és takarítók a klinikán. A klinikára telepített hadikórház kiürítése is megindult. Ekkor született meg az az elhatározás, hogy nem menekülnek el a klinikáról (Bodnár Tibor, Herpay Zsombor, és Ruzicska Gyula). Sántha Kálmán az Orvoskar megbízott dékánja Ruzicska Gyulát bízta meg a Szülészeti Klinika szakmai ellátásával. A klinikán több, jól kiépített óvóhely volt, ezekbe telepítették a szülőszobát, a csecsemőszobát, a szükségműtőt. Az ápoltak létszáma fő volt. Nem egy esetben kubikus targoncákban, vagy kétkerekű hordárkocsikon tolták be a betegeket. Csaknem reménytelen volt a helyzet fűtés és a konyha működése nélkül. Ekkor első feladatuknak tekintették a már becsomagolt és elszállításra váró műszerek, altatáshoz szükséges gyógyszerek, laboratóriumi felszerelések, mikroszkópok, fehérneműk stb. kicsomagolását október 18-án az esti órákban kis csoportokban jelentek meg az orosz katonák. Ezzel a klinikán lévők számára a háború véget ért. A szovjet parancsnokság küldöttei megbeszélést kezdeményeztek Sántha professzorral. A Szülészeti Klinika két emeleti szintjén a sebesültek fogadására ágyat készítettek elő. A műtők rendbehozatala is rövidesen megindult. Az első napokban Ruzicska Gyula, majd Raics Jenő, Csap Tibor és Szabó Sándor látták el a Szülészeti Klinika teendőit. Debrecenben rohamosan növekedett a betegforgalom. Ekkor már 5 orvos, 4 szigorló, 16 ápolónővér, 12 takarító és 4 férfi portás dolgozott a klinikán. Rendszeres éjszakai ügyelet volt első negyedében a műtétek száma jelentősen emelkedett. A legnagyobb nehézséget a fűtés teljes hiánya okozta. Villanyáramot a városi telepről kaptak, de ezzel is nagymértékben takarékoskodni kellett.

3 Tavasszal lassan megindult az eltávozott orvosok visszatérése. Áprilisban Kovács professzor is visszaköltözött, és májusban már nagy aktivitással dolgozott. A megyei és városi főorvosi hivatal (Váczi Lajos) igen nagy segítséget nyújtott. Az orvostanhallgatók képzése 1945-ben februárjában újra megindult. Ezzel tulajdonképpen be is fejeződött a klinika nehéz, megpróbáltatásokkal terhes szakasza. (Ruzicska Gyula, Évkönyv 87 Debreceni Orvostudományi Egyetem Női Klinika 1987). Kovács Ferenc professzor az 1947/48. tanévben a dékáni tisztet is betöltötte ben Budapestre távozott, ahol a Szülésznőképző Intézet igazgatójává nevezték ki. Ebben a periódusban 1944 és 1950 között a gyógyítás és az ápolás feltételei csak lassan alakultak ki. A tudományos munkára csak szerény keretek között lehetett gondolni. Ennek ellenére az 1948-as centenáriumi évben a klinika közleményeit tíz szerző munkáját közel 400 oldalas kötetben jelentették meg. A klinika új fejlődési szakasza Árvay Sándor professzor 1951-ben történt kinevezéséhez kapcsolódik. Árvay professzor elméleti endokrinológiai kutatásait értékesen kapcsolta össze a klinika gyógyító, oktató és tudományos munkájával. 22 év alatt számos kórházi és rendelő intézeti főorvos került ki a vezetése alatt álló klinikáról. 10 munkatársa szerezte meg a kandidátusi fokozatot. A klinika előbb 185, majd 210 ágyszámmal működött. Újonnan szervezett szakrendelések tették korszerűbbé és hatékonyabbá a klinika munkáját (endokrinológiai, onkológiai, családtervezési, gyermek-nőgyógyászati, genetikai és terhesgondozási szakrendelések). Árvay Sándor professzor, az orvostudományok doktora, 1973-ban ment nyugdíjba. Ezt követően a klinika élére Lampé László egyetemi tanár, igazgató került. A klinika életének új szakaszára a korszerű szülészeti-perinatológiai gyakorlat kibontakozása, a progresszív betegellátás dinamikus fejlesztése, új laboratóriumok kialakítása a családtervezési, nővédelmi feladatok megvalósítása vált jellemzővé. Az intenzív szülészeti észlelés felhasználja a technika eredményeit arra, hogy a méhen belüli magzat életviszonyairól minél pontosabb képet kapjanak, és ezek ismeretében döntsenek a szülés, a terhesség befejezéséről. A hetvenes években az országban a legelsők között újabb módszerek kerültek alkalmazásra: kardiotokográfia, ultrahang diagnosztika, korszerű hormonmeghatározások stb. A nővédelmi feladatok megvalósítását genetikai, pszichológiai és andrológiai szakrendelés segítette ben átadásra került a klinika négyszintes új épületszárnya. Itt helyezték el a szülőszobát (császármetszés céljait szolgáló műtővel), az újszülöttosztályt, az ultrahang vizsgálókat, később az in vitro fertilizációs egységet. A klinika bővítésével a felnőtt ágyszám 250-re, az

4 újszülötteké 70-re növekedett. A 70-es években medikusok részére jegyzeteket adtak ki, majd Lampé professzor megjelentette háromkötetes szülészeti-nőgyógyászati tankönyvét, amely nívódíjban részesült és 4 kiadást ért meg (a negyedik Papp Zoltánnal). Megszervezték a továbbképzést: évenként 4 alkalommal rendeztek szakreferátumot, s ezek anyagát rendszeresen megjelentették. A továbbképzés keretéhez tartozik az az angol nyelvű családtervezési tanfolyamsorozat, amelyet az Egyesült Nemzetek Népesedési Alap (UNEPA) és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) együttműködésével és anyagi támogatásával között évenként rendeztek. Lampé professzor 22 évi tanszékvezetése idején a klinika orvosai 21 szakkönyvet jelentettek meg. 25 diplomás védett meg kandidátusi, 5 akadémiai doktori, 2 med. habil., 5 med. biol. értekezést. A vezető szakemberek közül Asztalos Miklós, Gaál József, Gardó Sándor és a régebbi kollektívából Surányi Sándor kapott címzetes egyetemi tanári címet. Klinikai professzorrá nevezték ki Takács Istvánt, Papp Zoltánt és Borsos Antalt. A két utóbbi 1990-ben, ill ben tanszékvezetői kinevezést kapott. A klinikáról ezen évek alatt 19 osztályvezető főorvos került ki között a klinika társprofesszora volt Papp Zoltán az orvostudomány doktora, aki a klinikai genetika, a genetikai tanácsadás és a genetikai betegségek prenatális diagnosztikája területén fejtett ki tudományos gyógyító munkát ben Papp professzort kinevezték a Semmelweis Orvostudományi Egyetem I. Sz. Nőgyógyászati Klinikájára intézetvezetőnek ben Borsos Antal egyetemi tanári, társprofesszori kinevezést kapott. Ebben az évben harmadik alkalommal rendezték meg az International Symposium on the Pregnant Uterus tudományos ülést, jelentős nemzetközi részvétellel. A Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika igazgatója között Borsos professzor volt, aki 10 éves eredményes intézetvezetői működése során folytatta a klinika tekintélyének megőrzését, továbbfejlesztését. Sikerült megőriznie a betegellátás magas színvonalát, a kiemelkedően jó perinatális eredményeket. Az egyre nehezebb finanszírozási feltételek ellenére mindent elkövetett, hogy az oktatás, a kutatás, a betegellátás feltételeit javítsa. Korszerű gépekkel szerelte fel az Ultrahang Laboratóriumot, a pavilonban 5 új ambulanciát, új portai recepciót, kartonozót, folyóirat olvasót, Koraterhes Osztályt alakított ki. Korszerű Meddőségi Szakrendelőt, Tinédzser Ambulanciát rendezett be. Az In Vitro Laboratóriumban ICSI részleget szerelt fel, majd közreműködött egy új, korszerű In Vitro Fertilizációs Centrum (Kaáli Intézet) kialakításában. Felújíttatta az Onkológiai Osztályt, a Hasi- és az Endoszkópos Műtőt, az Intenzív Osztályt. Új endoscopos műtéti eljárásokat (hüvelyképzés, lymphadenectomia stb.) vezetett be, megteremtette

5 a személyi, tárgyi feltételeit az emlő és az onkológiai határterületi műtétek elvégzésének. Komfortosította a gyermekágyas osztályt, a kor színvonalának megfelelő egy-, kettő-, három- és négyágyas, fürdőszobás kórtermeket, a szülőszobán újabb papás szülőszobát alakíttatott ki. A Growth Restriction Intervention Trial (GRIT) prospectív, randomizált nemzetközi tanulmány résztvevőinek IV. találkozóját 1999-ben a klinikán rendezték meg, ahol tíz európai ország 27 képviselője vett részt a kétnapos konferencián. Tradition and Progress at the Department of Obstetrics and Gynecology címmel a Debreceni Akadémiai Bizottság székházában, 1999-ben kilenc előadó mutatta be a klinika elmúlt 30 éves munkásságát, s köszöntötte Lampé László professzort 70., Borsos Antal professzort 60. születésnapján, akik elsőként megkapták a klinika által alapított Árvay-emlékérmet is. A klinika 1999-ben rendezte meg a Magyar Szülészeti és Nőgyógyászati Ultrahang Társaság V. Nemzeti kongresszusát több mint 800 résztvevővel. A kor igényeinek megfelelően hazánkban elsőként nem önálló Neonatológiai Tanszéket, majd nem önálló Nőgyógyászati Onkológiai Tanszéket létesítettek. Tanszékvezetők Balla József egyetemi tanár és Hernádi Zoltán egyetemi tanár. A Neonatológiai Nem Önálló Tanszék július 1-től a Gyermekgyógyászati Intézethez tartozik. Az European Board and College of Obstetrics and Gynecology (EBCOG) delegációja 1999-ben értékelte a klinika mennyiségi és minőségi mutatóit, az oktatói kar felkészültségét mely alapján a klinikát alkalmasnak tartotta az Európai Szakorvosképzési Programban való részvételre. Az International Federation of Infantile and Juvenile Gynecology (FIGIJ) 2001-ben a klinikát alap és műtéttechnikai szinten a nemzetközi gyermek-nőgyógyászati szakvizsgára felkészítő központnak jelölte ki. Gondot fordítottak a munkatársak hazai és nemzetközi képzésére, ketten a Mount Sinai Hospital New York, hárman a Yale Egyetem ösztöndíjával egy-egy éves kutató munkát végeztek. A szakmai kollégium a klinikának a szakma teljes vertikumát felölelő működését akkreditálta. A nagy hagyományokkal rendelkező UNFPA, IPPF-WHO tanfolyamok megrendezését tovább folytatták. Két kiemelkedő tudós, kutató, magyar származású szülész Huszár Gábor professzor a Yale Egyetemről, Kerényi Tamás professzor a Mount Sinai Hospital New York-ból 2003-ban a klinika által alapított Árvay-emlékéremben részesült, mert elévülhetetlen érdemeket szereztek a fiatal kollégák amerikai tanulmányútjainak elősegítésében. Randomised Controlled Trials and Fallow-up in Perinatology címmel 2004-ben a klinika

6 a University of Toronto munkatársainak részvételével közös tudományos ülést tartott. Az International Association for Adolescent Health (IAAH) európai szekciója a évi találkozóját a klinikai rendezésében Budapesten és Debrecenben tartotta 40 külföldi és magyar részvevőkkel. A tragikus hirtelenséggel elhunyt Takács István professzor halálának 20. évfordulója alkalmából 2004-ben a Debreceni Akadémiai Bizottság székházában tudományos emlékülést szerveztek, melynek keretében az Árvay- emlékérmet Batár István egyetemi docens kapta. Az egyre nehezebb finanszírozási feltételek mellett a klinika kénytelen volt elfogadni a Centrum vezetésének konszolidációt szolgáló javaslatait, melyek ágyszám-, létszám- és kubatúra csökkenéssel jártak. Borsos Antal professzor munkásságáért 2004-ben a Magyar Köztársaság Érdemérem Tiszti Keresztje kitüntetést kapta. A felsőoktatási törvény értelmében intézetvezetői megbízatása lejárt. A klinika élére 2005-ben Tóth Zoltán egyetemi tanár nyert igazgatói kinevezést. A centrumvezetés elvárásának megfelelően, egyre nehezebb finanszírozási feltételek közepette kellett megvalósítania a klinika gazdasági helyzetének konszolidálását ben a pavilonból a volt Radiológiai Részleg helyére kellett költöztetni és korszerűen kialakítani öt szakrendelést. Az Izotóp-, a Hormon- és a Rutin Laboratóriumot személyzettel együtt a Klinikai Biokémiai és Molekuláris Pathologiai Intézet vette át. Sikerült felújítani a császármetszés végzésére használt műtőt, a szülőszoba klímaberendezését, elvégezték a szülőszoba festését. A betegek gyógyszerelését személyre szóló gyógyszerkiosztással valósították meg. A Magyar Nőorvos Társaság Cervixpatológiai Szekciójának XVI. Tudományos Ülését 2005-ben a klinika ismét Hajdúszoboszlón rendezte meg, melynek keretében az Árvayemlékérmet Nyírjesi István (Bethesda, MD, USA) professzornak adták át. Az évenkénti hagyományos főorvosi értekezleteket 2006-tól DE OEC által szervezett Kapcsolatok Napja rendezvénysorozat keretében rendezik meg, mint a Regionális Szülész-Nőgyógyász Főorvosok Értekezletét. A főorvosokkal fenntartott rendszeres jó kapcsolat révén sikerült egységes elvek alapján megvalósítani a gyógyítást, a hallgatók oktatását. A Magyar Nőorvos Társaság Északkelet-magyarországi Szakcsoportjának Ülését több alkalommal a klinika rendezte meg. A londoni székhelyű Fetal Medicine Fundationnal közösen, a világhírű Kypros Nicolaides professzor közreműködésével 2006-ban rendezték meg az Ultrasound Examination at Weeks tanfolyamot, melyen hazánkból több mint 300 résztvevő szerezhette meg az alapítvány nemzetközileg elismert igazolását.

7 Ünnepség keretében az Árvay-emlékérmet 2006-ban Dobó Tibornak (Németország) és Daniel Pierottinak (Reunion, Franciaország) adományozták, akik nagyban hozzájárultak klinika fejlődéséhez, nemzetközi elismertetéséhez. Komoly feladatot jelentett 2006-ban, hogy pavilon épületéből ki kellett költözni, a nővéröltözőket a főépület alagsorában, az orvosi szobákat a III. emeleti kórtermekben helyezték el. A terhesambulancián korszerű vizsgáló helységeket alakítottak ki. A Szülészeti és Perinatológiai Aneszteziológiai Társaság XIII. Nemzeti Kongresszusát 2007-ben a klinikán rendezték meg 150 részvevővel ben ünnepség keretében emlékeztek meg a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika 80 éves fennállásáról, melynek keretében Lampé László és Borsos Antal professzorok a centrum vezetésétől a 80 éves a Debreceni Orvosképzés ezüst emlékplakett kitüntetésben részesültek áprilisában tartotta a Magyar Nőorvos Társaság Gyermeknőgyógyász Szekciójának XXVIII. Kongresszusát májusában a klinika rendezte meg a XVI. Országos Szülésznői Konferenciát. A klinikán folyó színvonalas tudományos és oktató munkát jelzi, hogy 1999-től a klinika munkatársai egy MTA doktori és 11 PhD tudományos fokozatot szereztek. A 25 szülésznőgyógyász közül 18-an másod-harmad szakképesítést is szereztek. Számos szakmai fórumnak vezetőségi tagjai, szerkesztőbizottsági tagok, hazai és nemzetközi kongresszusokon meghívott referálók, előadók, üléselnökök. Az elmúlt tíz évben a klinikáról több szakkönyv jelent meg. Borsos Antal (szerk.): Gyermeknőgyógyászat, Lampé László: Szülészeti-nőgyógyászati műtéttan, Lampé László: Dr. Árvay Sándor és a XX. század ( ), Lampé László, Póka Róbert.: Operative Obstetrics and Gynaecology, Tóth Zoltán, Papp Zoltán (szerk.): Szülészet-Nőgyógyászati Ultrahang-Diagnosztika, White Golden Book, Lampé László: Szülésznők könyve, Lampé László.: Dr. Kovács Ferenc szülészprofesszor ( ), Lampé László, Szállási Árpád: Medicina in nummis Debreceniensis, Tóth Zoltán, Papp Zoltán (szerk.): Szülészet- Nőgyógyászati Ultrahang-Diagnosztika. A klinika munkatársai a Centrum öt karán (általános orvos, fogorvos, gyógyszerész, egészségügyi, népegészségügyi) magyar és angol nyelven oktatnak, öt témakörben tartanak kredit-, illetve PhD kurzusokat. Fontosnak tartják, hogy a rezidensek a szakvizsgához szükséges tanfolyamaikat, valamint a régió szakorvosai a kötelező továbbképzési pontjaikat a klinikán szervezett továbbképző tanfolyamokon tudják megszerezni. Ennek érdekében reproduktív

8 endokrinológia, gyermeknőgyógyászat, családtervezés-fogamzásgátlás, meddőség, osteoporózismenopausa, ultrahang-diagnosztika, neonatológia, kolposzkopia-cytolgia témakörökben akkreditált, pontszerző tanfolyamokat szerveztek, melyeket nagy érdeklődés kísért. Az ÁNTSZ munkatársaival közösen a régió védőnői részére a meddőség témaköréből szerveztek továbbképzést. Az egészségügyi reform 2007-ben komoly változásokat jelentett a klinika életében, s melynek keretében 51 szülészet-nőgyógyászati és 8 intenzív ágyat veszítettek, így 100 szülészetnőgyógyászati, 45 onkológiai és 10 rehabilitációs ágyon 95%-os ágykihasználással végzik munkájukat. A járó- és a fekvőbeteg forgalmuk csökkent, ugyanakkor az előző évekhez képest 400-zal több szülés zajlott a klinikán. A klinikán, Debrecen városban és Hajdú-Bihar megyében a perinatalis eredmények Magyarországon évek óta a legjobbnak bizonyultak. A klinikának az oktató-, tudományos és betegellátó tevékenységéről, eseményeiről, eredményeiről, gondjairól a 34. éve rendszeresen megjelenő Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Évkönyvében olvashatók további részletek. Szerk.: Petrovics Alica Kapusz Nándor Forrás: Kapusz Nándor Petrovics Alica Vásárhelyi Ferencné: Kilencvenéves a debreceni orvosképzés. 3. átdolgozott kiadás (Debrecen, 2008)

A debreceni orvosképzés történeti áttekintés

A debreceni orvosképzés történeti áttekintés A debreceni orvosképzés történeti áttekintés Történelmi előzmények A reformáció korában polgárosodásnak indult Debrecen városa, mindig is szívügyének tekintette az ifjúság magas fokú oktatását. A cívis

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum ismeretterjesztő lapja IX. évfolyam 3. szám 2012. ősz Ingyenes kiadvány

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum ismeretterjesztő lapja IX. évfolyam 3. szám 2012. ősz Ingyenes kiadvány A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum ismeretterjesztő lapja IX. évfolyam 3. szám 2012. ősz Ingyenes kiadvány A TARTALOMBÓL: Juttatásokkal ösztönözzük a szakdolgozókat Megteremtettük

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum ismeretterjesztő lapja VII. évfolyam 3. szám 2010. ősz Ingyenes kiadvány

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum ismeretterjesztő lapja VII. évfolyam 3. szám 2010. ősz Ingyenes kiadvány A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum ismeretterjesztő lapja VII. évfolyam 3. szám 2010. ősz Ingyenes kiadvány A TARTALOMBÓL: Kutatóegyetemi program Ezer sugársebészeti kezelés Férfigyógyászati

Részletesebben

A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet története az intézet alapításától, 1957-től napjainkig

A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet története az intézet alapításától, 1957-től napjainkig A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet története az intézet alapításától, 1957-től napjainkig Dr. Istvánffy Mária, Dr. Tonelli Miklós A modern kardiológia kezdetei a második világháború időszakában

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum ismeretterjesztő lapja X. évfolyam 3. szám 2013. ősz Ingyenes kiadvány

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum ismeretterjesztő lapja X. évfolyam 3. szám 2013. ősz Ingyenes kiadvány A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum ismeretterjesztő lapja X. évfolyam 3. szám 2013. ősz Ingyenes kiadvány A TARTALOMBÓL: Juhász Zsuzsa, a modern nővérképzés úttörője Fejlődő rehabilitációs

Részletesebben

A Kari Tanács 2015. május 21-i ülésének határozatai

A Kari Tanács 2015. május 21-i ülésének határozatai 2 TARTALOMALOM AKari Tanács határozatai A Doktori és Habilitációs Tanács ülése (Szekeres Júlia) Kitüntetések, elismerések Ez a hely a céljainknak tökéletesen megfelel (Schweier Rita interjúra Jancsó Gáborral)

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum ismeretterjesztő lapja VII. évfolyam 2. szám 2010. nyár Ingyenes kiadvány

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum ismeretterjesztő lapja VII. évfolyam 2. szám 2010. nyár Ingyenes kiadvány A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum ismeretterjesztő lapja VII. évfolyam 2. szám 2010. nyár Ingyenes kiadvány A TARTALOMBÓL: Épül a Debreceni Egészség Központ Nívódíj az Augusztának

Részletesebben

I. sz. Gyermekklinika évkönyve

I. sz. Gyermekklinika évkönyve A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar I. sz. Gyermekklinika évkönyve 2012 2013 Budapest Kiadja: Semmelweis Egyetem Budapest, I. sz. Gyermekklinika Felelõs kiadó: Dr. Tulassay Tivadar Szerkesztette:

Részletesebben

TÉNYEK ÉS KÉPEK SEBÉSZETI MŰTÉTTANI TANSZÉK

TÉNYEK ÉS KÉPEK SEBÉSZETI MŰTÉTTANI TANSZÉK TÉNYEK ÉS KÉPEK SEBÉSZETI MŰTÉTTANI TANSZÉK 2008/2009. TANÉV Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Általános Orvostudományi Kar TÉNYEK ÉS KÉPEK SEBÉSZETI MŰTÉTTANI TANSZÉK 2008/2009.TANÉV

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum ismeretterjesztő lapja VIII. évfolyam 3. szám 2011. ősz Ingyenes kiadvány

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum ismeretterjesztő lapja VIII. évfolyam 3. szám 2011. ősz Ingyenes kiadvány A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum ismeretterjesztő lapja VIII. évfolyam 3. szám 2011. ősz Ingyenes kiadvány A TARTALOMBÓL: Megújult az elülső klinikatelep Több esély az újszülötteknek

Részletesebben

ÁpolásÜgy. 2008. 22. évf. 1. szám Minden tagunkhoz eljutunk! 1431 Budapest, Pf: 190. Magyar Ápolási Egyesület. Feladó:

ÁpolásÜgy. 2008. 22. évf. 1. szám Minden tagunkhoz eljutunk! 1431 Budapest, Pf: 190. Magyar Ápolási Egyesület. Feladó: ÁpolásÜgy TISZTELETBELI TAG PROF. DR. ILLEI GYÖRGY FOGLALKOZÁS EÜ. TOVÁBBKÉPZÉS Feladó: Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. BOLDOG ANYÁKNAPJÁT! 2008. 22. évf. 1. szám Minden tagunkhoz eljutunk!

Részletesebben

Centrumban az Egészség 100 év színei

Centrumban az Egészség 100 év színei Centrumban az Egészség 100 év színei A VII. Kapcsolat Napját a Centrumban az Egészség - 100 év színei gondolat jegyében rendezte meg a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centruma. A kapcsolatépítés,

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum ismeretterjesztő lapja VIII. évfolyam 2. szám 2011. nyár Ingyenes kiadvány

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum ismeretterjesztő lapja VIII. évfolyam 2. szám 2011. nyár Ingyenes kiadvány A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum ismeretterjesztő lapja VIII. évfolyam 2. szám 2011. nyár Ingyenes kiadvány A TARTALOMBÓL: Együttműködés a borsodi kórházakkal Betegutak a legmagasabb

Részletesebben

Kórház Tudományos Bizottsága. 2003. november 4.

Kórház Tudományos Bizottsága. 2003. november 4. Dr.. Petõ etõ Ernõ-emlékünnepély Kórház Tudományos Bizottsága 2003. november 4. Jubileumok a Markusovszky Kórházban 115 Horváth Boldizsár A Petõ Ernõ-emlékünnepély megnyitója Amikor Petõ Ernõre emlékezünk,

Részletesebben

A TARTALOMBÓL: Kapcsolat napja Hazánkban egyedülálló az Auguszta Őssejtkezelés autoimmun betegségekben Sugárkezelés a daganatok elpusztítására

A TARTALOMBÓL: Kapcsolat napja Hazánkban egyedülálló az Auguszta Őssejtkezelés autoimmun betegségekben Sugárkezelés a daganatok elpusztítására A Debreceni ec eni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi égtu Centrum ismeretterjesztő e sztő lapja V. évfolyam 1. szám 2008. tavasz as Ingyenes es kiadvány A TARTALOMBÓL: Kapcsolat napja Hazánkban egyedülálló

Részletesebben

Bemutatkozik a Klinikai Központ

Bemutatkozik a Klinikai Központ 2 Bemutatkozik a Klinikai Központ Dr. Kollár Lajos professzor, a Klinikai Központ fõigazgatója Zemplényi Antal gazdasági igazgató Dr. Endrei Dóra orvos-igazgató 2007. év folyamán struktúraváltás történt

Részletesebben

I. sz. Gyermekklinika

I. sz. Gyermekklinika A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar I. sz. Gyermekklinika é v k ö n y v e 2 0 0 6 2007 Budapest Kiadja: Semmelweis Egyetem Budapest, I. sz. Gyermekklinika Felelõs kiadó: Dr. Tulassay Tivadar

Részletesebben

A mi. Áldott Karácsonyi Ünnepeket Kívánunk valamennyi Kedves Olvasónknak!

A mi. Áldott Karácsonyi Ünnepeket Kívánunk valamennyi Kedves Olvasónknak! A mi Borsod-Abaúj Z- emplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja XIV. évfolyam 3. szám 2013. december Lapunk T A R T A L O M Ünnepváró gondolat Kitüntetettek Interjú Dr. Karosi Tamás

Részletesebben

Név Igen Nem Tart. Dr. Tornóczki Tamás Orális Pathológiai Intézeti Tanszék

Név Igen Nem Tart. Dr. Tornóczki Tamás Orális Pathológiai Intézeti Tanszék 2 TARTALOMALOM AKari Tanács határozatai Kitüntetések, elismerések Beszélgetés a Klinikai Központ fõigazgatójával (Schweier Rita interjúja) Megújult a Gyermekklinika ünnepélyes átadás Tüdõgyógyász társaságok

Részletesebben

A mi. Borsod-Abaúj Z- emplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja

A mi. Borsod-Abaúj Z- emplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja A mi Borsod-Abaúj Z- emplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja XVIII. évfolyam 2. szám 2012. július Lapunk T A R T A L O M Semmelweis Nap 2012 Kitüntetések Miskolc város kitüntetettjei

Részletesebben

Tartalom. a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége hivatalos lapja. A Fõszerkesztõ Levele Tudomány az orvoslásban (Dr. Vécsei László)...

Tartalom. a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége hivatalos lapja. A Fõszerkesztõ Levele Tudomány az orvoslásban (Dr. Vécsei László)... a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége hivatalos lapja Tartalom A Fõszerkesztõ Levele Tudomány az orvoslásban (Dr. Vécsei László)............................................2 Szövetségi Tanácsülés

Részletesebben

A MI KÓRHÁZUNK. 2010. június. Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai

A MI KÓRHÁZUNK. 2010. június. Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai A MI KÓRHÁZUNK Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai 2010. június Főigazgatói interjú Elismerés szakdolgozóinknak Bemutatkoznak a Kardiológiák Tartalomjegyzék Műtét

Részletesebben

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2010/2011

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2010/2011 TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2010/2011 SEMMELWEIS EGYETEM T A N É V K Ö N Y V SEMMELWEIS EGYETEM 2 0 1 0 / 2 0 1 1 B u d a p e s t w w w. s e m m e l w e i s - e g y e t e m. h u AZ EGYETEM TÖRVÉNYESSÉGI

Részletesebben

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2012/2013

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2012/2013 TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2012/2013 SEMMELWEIS EGYETEM T A N É V K Ö N Y V SEMMELWEIS EGYETEM 2 0 1 2 / 2 0 1 3 B u d a p e s t w w w. s e m m e l w e i s - e g y e t e m. h u AZ EGYETEM TÖRVÉNYESSÉGI

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum ismeretterjesztő lapja VIII. évfolyam 4. szám 2011. tél Ingyenes kiadvány

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum ismeretterjesztő lapja VIII. évfolyam 4. szám 2011. tél Ingyenes kiadvány A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum ismeretterjesztő lapja VIII. évfolyam 4. szám 2011. tél Ingyenes kiadvány A TARTALOMBÓL: Élettudósé a Debrecen-díj Protonterápiás centrum Debrecenben

Részletesebben

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2013/2014

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2013/2014 TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2013/2014 SEMMELWEIS EGYETEM T A N É V K Ö N Y V SEMMELWEIS EGYETEM 2 0 1 3 / 2 0 1 4 B u d a p e s t w w w. s e m m e l w e i s - e g y e t e m. h u AZ EGYETEM TÖRVÉNYESSÉGI

Részletesebben

LAPUNK. Juhász Gyula idézettel kívánunk mindenkinek áldott, szép ünnepet! Információs Lapja. A kis Jézuska itt van a közelben,

LAPUNK. Juhász Gyula idézettel kívánunk mindenkinek áldott, szép ünnepet! Információs Lapja. A kis Jézuska itt van a közelben, LAPUNK XV. évfolyam 3. szám 2014. december Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja TARTALOM Ünnepi köszöntő Kitüntetettjeink Betekintés Telephelyeink életébe: Bemutatkozik

Részletesebben

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2008/2009

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2008/2009 TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2008/2009 SEMMELWEIS EGYETEM T A N É V K Ö N Y V SEMMELWEIS EGYETEM 2 0 0 8 / 2 0 0 9 B u d a p e s t w w w. s o t e. h u AZ EGYETEM TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI SZERVE az Oktatási

Részletesebben

A Kazay Endre Emlékérem kitüntetettjei 1968-2003. A Vértesacsai Kazay Gyógyszerészeti Alapítvány kiadványa

A Kazay Endre Emlékérem kitüntetettjei 1968-2003. A Vértesacsai Kazay Gyógyszerészeti Alapítvány kiadványa A Kazay Endre Emlékérem kitüntetettjei 1968-2003 A Vértesacsai Kazay Gyógyszerészeti Alapítvány kiadványa 2004 A Kazay Endre Emlékérem kitüntetet1;jei 1968-2003 Bevezetés A Vértesacsai Kazay Gyógysze1észeti

Részletesebben

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2009/2010

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2009/2010 TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2009/2010 SEMMELWEIS EGYETEM T A N É V K Ö N Y V SEMMELWEIS EGYETEM 2 0 0 9 / 2 0 1 0 B u d a p e s t w w w. s o t e. h u AZ EGYETEM TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI SZERVE az Oktatási

Részletesebben