A Debreceni Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikája

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Debreceni Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikája"

Átírás

1 A Debreceni Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikája Kenézy Gyula ny.r. tanár, igazgató Fornet Béla ny.r. tanár, h. igazgató Kovács Ferenc ny.rk. tanár, igazgató ny.r. tanár (1931) II. Loessl János m. tanár, felügyelő tanár Ruzicska Gyula tanársegéd, mb. vezető Kovács Ferenc ny.r. tanár, igazgató Árvay Sándor ny.r. tanár, igazgató, igazgató Lampé László egyetemi tanár, tanszékvezető, igazgató Borsos Antal egyetemi tanár, tanszékvezető, igazgató 2005 Tóth Zoltán egyetemi tanár, tanszékvezető, igazgató Nőgyógyászati Onkológiai Nem Önálló Tanszék 2002 Hernádi Zoltán egyetemi tanár, tanszékvezető A Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika első igazgatója Kenézy Gyula a Debreceni Bábaképző Intézet igazgatója volt. Kenézy igen nagy munkát végzett az Orvoskar szervezése terén. Klinikáját a szakmai képzés mellett a gyakorlati és népszerűsítő tevékenység is jellemezte. Emlékét mellszobor őrzi a Szülészeti Klinika épületében és róla nevezték el az Orvostudományi Egyetem Kenézy Hallgatói Könyvtárát is. Az ő nevét vette fel a Hajdú-Bihar Megyei Tanács Kórház-Rendelőintézete ban a klinika előcsarnokában felavatták Kenézy professzor emléktábláját is. Kenézy professzor nyugdíjba vonulása (1931) után utóda Kovács Ferenc lett. Ekkor a klinika a nőgyógyászati és szülészeti műtéttannal, az embrionális fejlődés élettanával és

2 kórélettanával, továbbá higiéniai és szociálpolitikai kérdésekkel foglalkozott. Kovács professzor a Budapesti Kórbonctani Intézetben, majd a II. sz. Nőgyógyászati Klinikán dolgozott; ezalatt amerikai és európai tanulmányúton vett részt mielőtt Debrecenben jött. Tankönyve a Gyakorlati és műtétes szülészet két kiadásban jelent meg 1936 és 1943-ban. Kovács professzor és munkatársai érdeklődése a hormonkutatások, a nőgyógyászati tumorok, a luesz és a gonorrhea következményei témákra terjedt ki, továbbá a méhen kívüli terhesség problémáira. A II. világháború utolsó évében 1944 őszén, Debrecent is elérte a front. Ekkor már az Orvoskar 250 fős állományából alig 10%, a professzorok közül csak négy maradt a cívisvárosban. Ebben a helyzetben értesült Ruzicska Gyula arról, hogy Kovács Ferenc professzor és a klinika orvosai nagyrészt eltávoztak. Jelentős számban maradtak azonban betegek, csecsemők, ápolónők, szülésznők és takarítók a klinikán. A klinikára telepített hadikórház kiürítése is megindult. Ekkor született meg az az elhatározás, hogy nem menekülnek el a klinikáról (Bodnár Tibor, Herpay Zsombor, és Ruzicska Gyula). Sántha Kálmán az Orvoskar megbízott dékánja Ruzicska Gyulát bízta meg a Szülészeti Klinika szakmai ellátásával. A klinikán több, jól kiépített óvóhely volt, ezekbe telepítették a szülőszobát, a csecsemőszobát, a szükségműtőt. Az ápoltak létszáma fő volt. Nem egy esetben kubikus targoncákban, vagy kétkerekű hordárkocsikon tolták be a betegeket. Csaknem reménytelen volt a helyzet fűtés és a konyha működése nélkül. Ekkor első feladatuknak tekintették a már becsomagolt és elszállításra váró műszerek, altatáshoz szükséges gyógyszerek, laboratóriumi felszerelések, mikroszkópok, fehérneműk stb. kicsomagolását október 18-án az esti órákban kis csoportokban jelentek meg az orosz katonák. Ezzel a klinikán lévők számára a háború véget ért. A szovjet parancsnokság küldöttei megbeszélést kezdeményeztek Sántha professzorral. A Szülészeti Klinika két emeleti szintjén a sebesültek fogadására ágyat készítettek elő. A műtők rendbehozatala is rövidesen megindult. Az első napokban Ruzicska Gyula, majd Raics Jenő, Csap Tibor és Szabó Sándor látták el a Szülészeti Klinika teendőit. Debrecenben rohamosan növekedett a betegforgalom. Ekkor már 5 orvos, 4 szigorló, 16 ápolónővér, 12 takarító és 4 férfi portás dolgozott a klinikán. Rendszeres éjszakai ügyelet volt első negyedében a műtétek száma jelentősen emelkedett. A legnagyobb nehézséget a fűtés teljes hiánya okozta. Villanyáramot a városi telepről kaptak, de ezzel is nagymértékben takarékoskodni kellett.

3 Tavasszal lassan megindult az eltávozott orvosok visszatérése. Áprilisban Kovács professzor is visszaköltözött, és májusban már nagy aktivitással dolgozott. A megyei és városi főorvosi hivatal (Váczi Lajos) igen nagy segítséget nyújtott. Az orvostanhallgatók képzése 1945-ben februárjában újra megindult. Ezzel tulajdonképpen be is fejeződött a klinika nehéz, megpróbáltatásokkal terhes szakasza. (Ruzicska Gyula, Évkönyv 87 Debreceni Orvostudományi Egyetem Női Klinika 1987). Kovács Ferenc professzor az 1947/48. tanévben a dékáni tisztet is betöltötte ben Budapestre távozott, ahol a Szülésznőképző Intézet igazgatójává nevezték ki. Ebben a periódusban 1944 és 1950 között a gyógyítás és az ápolás feltételei csak lassan alakultak ki. A tudományos munkára csak szerény keretek között lehetett gondolni. Ennek ellenére az 1948-as centenáriumi évben a klinika közleményeit tíz szerző munkáját közel 400 oldalas kötetben jelentették meg. A klinika új fejlődési szakasza Árvay Sándor professzor 1951-ben történt kinevezéséhez kapcsolódik. Árvay professzor elméleti endokrinológiai kutatásait értékesen kapcsolta össze a klinika gyógyító, oktató és tudományos munkájával. 22 év alatt számos kórházi és rendelő intézeti főorvos került ki a vezetése alatt álló klinikáról. 10 munkatársa szerezte meg a kandidátusi fokozatot. A klinika előbb 185, majd 210 ágyszámmal működött. Újonnan szervezett szakrendelések tették korszerűbbé és hatékonyabbá a klinika munkáját (endokrinológiai, onkológiai, családtervezési, gyermek-nőgyógyászati, genetikai és terhesgondozási szakrendelések). Árvay Sándor professzor, az orvostudományok doktora, 1973-ban ment nyugdíjba. Ezt követően a klinika élére Lampé László egyetemi tanár, igazgató került. A klinika életének új szakaszára a korszerű szülészeti-perinatológiai gyakorlat kibontakozása, a progresszív betegellátás dinamikus fejlesztése, új laboratóriumok kialakítása a családtervezési, nővédelmi feladatok megvalósítása vált jellemzővé. Az intenzív szülészeti észlelés felhasználja a technika eredményeit arra, hogy a méhen belüli magzat életviszonyairól minél pontosabb képet kapjanak, és ezek ismeretében döntsenek a szülés, a terhesség befejezéséről. A hetvenes években az országban a legelsők között újabb módszerek kerültek alkalmazásra: kardiotokográfia, ultrahang diagnosztika, korszerű hormonmeghatározások stb. A nővédelmi feladatok megvalósítását genetikai, pszichológiai és andrológiai szakrendelés segítette ben átadásra került a klinika négyszintes új épületszárnya. Itt helyezték el a szülőszobát (császármetszés céljait szolgáló műtővel), az újszülöttosztályt, az ultrahang vizsgálókat, később az in vitro fertilizációs egységet. A klinika bővítésével a felnőtt ágyszám 250-re, az

4 újszülötteké 70-re növekedett. A 70-es években medikusok részére jegyzeteket adtak ki, majd Lampé professzor megjelentette háromkötetes szülészeti-nőgyógyászati tankönyvét, amely nívódíjban részesült és 4 kiadást ért meg (a negyedik Papp Zoltánnal). Megszervezték a továbbképzést: évenként 4 alkalommal rendeztek szakreferátumot, s ezek anyagát rendszeresen megjelentették. A továbbképzés keretéhez tartozik az az angol nyelvű családtervezési tanfolyamsorozat, amelyet az Egyesült Nemzetek Népesedési Alap (UNEPA) és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) együttműködésével és anyagi támogatásával között évenként rendeztek. Lampé professzor 22 évi tanszékvezetése idején a klinika orvosai 21 szakkönyvet jelentettek meg. 25 diplomás védett meg kandidátusi, 5 akadémiai doktori, 2 med. habil., 5 med. biol. értekezést. A vezető szakemberek közül Asztalos Miklós, Gaál József, Gardó Sándor és a régebbi kollektívából Surányi Sándor kapott címzetes egyetemi tanári címet. Klinikai professzorrá nevezték ki Takács Istvánt, Papp Zoltánt és Borsos Antalt. A két utóbbi 1990-ben, ill ben tanszékvezetői kinevezést kapott. A klinikáról ezen évek alatt 19 osztályvezető főorvos került ki között a klinika társprofesszora volt Papp Zoltán az orvostudomány doktora, aki a klinikai genetika, a genetikai tanácsadás és a genetikai betegségek prenatális diagnosztikája területén fejtett ki tudományos gyógyító munkát ben Papp professzort kinevezték a Semmelweis Orvostudományi Egyetem I. Sz. Nőgyógyászati Klinikájára intézetvezetőnek ben Borsos Antal egyetemi tanári, társprofesszori kinevezést kapott. Ebben az évben harmadik alkalommal rendezték meg az International Symposium on the Pregnant Uterus tudományos ülést, jelentős nemzetközi részvétellel. A Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika igazgatója között Borsos professzor volt, aki 10 éves eredményes intézetvezetői működése során folytatta a klinika tekintélyének megőrzését, továbbfejlesztését. Sikerült megőriznie a betegellátás magas színvonalát, a kiemelkedően jó perinatális eredményeket. Az egyre nehezebb finanszírozási feltételek ellenére mindent elkövetett, hogy az oktatás, a kutatás, a betegellátás feltételeit javítsa. Korszerű gépekkel szerelte fel az Ultrahang Laboratóriumot, a pavilonban 5 új ambulanciát, új portai recepciót, kartonozót, folyóirat olvasót, Koraterhes Osztályt alakított ki. Korszerű Meddőségi Szakrendelőt, Tinédzser Ambulanciát rendezett be. Az In Vitro Laboratóriumban ICSI részleget szerelt fel, majd közreműködött egy új, korszerű In Vitro Fertilizációs Centrum (Kaáli Intézet) kialakításában. Felújíttatta az Onkológiai Osztályt, a Hasi- és az Endoszkópos Műtőt, az Intenzív Osztályt. Új endoscopos műtéti eljárásokat (hüvelyképzés, lymphadenectomia stb.) vezetett be, megteremtette

5 a személyi, tárgyi feltételeit az emlő és az onkológiai határterületi műtétek elvégzésének. Komfortosította a gyermekágyas osztályt, a kor színvonalának megfelelő egy-, kettő-, három- és négyágyas, fürdőszobás kórtermeket, a szülőszobán újabb papás szülőszobát alakíttatott ki. A Growth Restriction Intervention Trial (GRIT) prospectív, randomizált nemzetközi tanulmány résztvevőinek IV. találkozóját 1999-ben a klinikán rendezték meg, ahol tíz európai ország 27 képviselője vett részt a kétnapos konferencián. Tradition and Progress at the Department of Obstetrics and Gynecology címmel a Debreceni Akadémiai Bizottság székházában, 1999-ben kilenc előadó mutatta be a klinika elmúlt 30 éves munkásságát, s köszöntötte Lampé László professzort 70., Borsos Antal professzort 60. születésnapján, akik elsőként megkapták a klinika által alapított Árvay-emlékérmet is. A klinika 1999-ben rendezte meg a Magyar Szülészeti és Nőgyógyászati Ultrahang Társaság V. Nemzeti kongresszusát több mint 800 résztvevővel. A kor igényeinek megfelelően hazánkban elsőként nem önálló Neonatológiai Tanszéket, majd nem önálló Nőgyógyászati Onkológiai Tanszéket létesítettek. Tanszékvezetők Balla József egyetemi tanár és Hernádi Zoltán egyetemi tanár. A Neonatológiai Nem Önálló Tanszék július 1-től a Gyermekgyógyászati Intézethez tartozik. Az European Board and College of Obstetrics and Gynecology (EBCOG) delegációja 1999-ben értékelte a klinika mennyiségi és minőségi mutatóit, az oktatói kar felkészültségét mely alapján a klinikát alkalmasnak tartotta az Európai Szakorvosképzési Programban való részvételre. Az International Federation of Infantile and Juvenile Gynecology (FIGIJ) 2001-ben a klinikát alap és műtéttechnikai szinten a nemzetközi gyermek-nőgyógyászati szakvizsgára felkészítő központnak jelölte ki. Gondot fordítottak a munkatársak hazai és nemzetközi képzésére, ketten a Mount Sinai Hospital New York, hárman a Yale Egyetem ösztöndíjával egy-egy éves kutató munkát végeztek. A szakmai kollégium a klinikának a szakma teljes vertikumát felölelő működését akkreditálta. A nagy hagyományokkal rendelkező UNFPA, IPPF-WHO tanfolyamok megrendezését tovább folytatták. Két kiemelkedő tudós, kutató, magyar származású szülész Huszár Gábor professzor a Yale Egyetemről, Kerényi Tamás professzor a Mount Sinai Hospital New York-ból 2003-ban a klinika által alapított Árvay-emlékéremben részesült, mert elévülhetetlen érdemeket szereztek a fiatal kollégák amerikai tanulmányútjainak elősegítésében. Randomised Controlled Trials and Fallow-up in Perinatology címmel 2004-ben a klinika

6 a University of Toronto munkatársainak részvételével közös tudományos ülést tartott. Az International Association for Adolescent Health (IAAH) európai szekciója a évi találkozóját a klinikai rendezésében Budapesten és Debrecenben tartotta 40 külföldi és magyar részvevőkkel. A tragikus hirtelenséggel elhunyt Takács István professzor halálának 20. évfordulója alkalmából 2004-ben a Debreceni Akadémiai Bizottság székházában tudományos emlékülést szerveztek, melynek keretében az Árvay- emlékérmet Batár István egyetemi docens kapta. Az egyre nehezebb finanszírozási feltételek mellett a klinika kénytelen volt elfogadni a Centrum vezetésének konszolidációt szolgáló javaslatait, melyek ágyszám-, létszám- és kubatúra csökkenéssel jártak. Borsos Antal professzor munkásságáért 2004-ben a Magyar Köztársaság Érdemérem Tiszti Keresztje kitüntetést kapta. A felsőoktatási törvény értelmében intézetvezetői megbízatása lejárt. A klinika élére 2005-ben Tóth Zoltán egyetemi tanár nyert igazgatói kinevezést. A centrumvezetés elvárásának megfelelően, egyre nehezebb finanszírozási feltételek közepette kellett megvalósítania a klinika gazdasági helyzetének konszolidálását ben a pavilonból a volt Radiológiai Részleg helyére kellett költöztetni és korszerűen kialakítani öt szakrendelést. Az Izotóp-, a Hormon- és a Rutin Laboratóriumot személyzettel együtt a Klinikai Biokémiai és Molekuláris Pathologiai Intézet vette át. Sikerült felújítani a császármetszés végzésére használt műtőt, a szülőszoba klímaberendezését, elvégezték a szülőszoba festését. A betegek gyógyszerelését személyre szóló gyógyszerkiosztással valósították meg. A Magyar Nőorvos Társaság Cervixpatológiai Szekciójának XVI. Tudományos Ülését 2005-ben a klinika ismét Hajdúszoboszlón rendezte meg, melynek keretében az Árvayemlékérmet Nyírjesi István (Bethesda, MD, USA) professzornak adták át. Az évenkénti hagyományos főorvosi értekezleteket 2006-tól DE OEC által szervezett Kapcsolatok Napja rendezvénysorozat keretében rendezik meg, mint a Regionális Szülész-Nőgyógyász Főorvosok Értekezletét. A főorvosokkal fenntartott rendszeres jó kapcsolat révén sikerült egységes elvek alapján megvalósítani a gyógyítást, a hallgatók oktatását. A Magyar Nőorvos Társaság Északkelet-magyarországi Szakcsoportjának Ülését több alkalommal a klinika rendezte meg. A londoni székhelyű Fetal Medicine Fundationnal közösen, a világhírű Kypros Nicolaides professzor közreműködésével 2006-ban rendezték meg az Ultrasound Examination at Weeks tanfolyamot, melyen hazánkból több mint 300 résztvevő szerezhette meg az alapítvány nemzetközileg elismert igazolását.

7 Ünnepség keretében az Árvay-emlékérmet 2006-ban Dobó Tibornak (Németország) és Daniel Pierottinak (Reunion, Franciaország) adományozták, akik nagyban hozzájárultak klinika fejlődéséhez, nemzetközi elismertetéséhez. Komoly feladatot jelentett 2006-ban, hogy pavilon épületéből ki kellett költözni, a nővéröltözőket a főépület alagsorában, az orvosi szobákat a III. emeleti kórtermekben helyezték el. A terhesambulancián korszerű vizsgáló helységeket alakítottak ki. A Szülészeti és Perinatológiai Aneszteziológiai Társaság XIII. Nemzeti Kongresszusát 2007-ben a klinikán rendezték meg 150 részvevővel ben ünnepség keretében emlékeztek meg a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika 80 éves fennállásáról, melynek keretében Lampé László és Borsos Antal professzorok a centrum vezetésétől a 80 éves a Debreceni Orvosképzés ezüst emlékplakett kitüntetésben részesültek áprilisában tartotta a Magyar Nőorvos Társaság Gyermeknőgyógyász Szekciójának XXVIII. Kongresszusát májusában a klinika rendezte meg a XVI. Országos Szülésznői Konferenciát. A klinikán folyó színvonalas tudományos és oktató munkát jelzi, hogy 1999-től a klinika munkatársai egy MTA doktori és 11 PhD tudományos fokozatot szereztek. A 25 szülésznőgyógyász közül 18-an másod-harmad szakképesítést is szereztek. Számos szakmai fórumnak vezetőségi tagjai, szerkesztőbizottsági tagok, hazai és nemzetközi kongresszusokon meghívott referálók, előadók, üléselnökök. Az elmúlt tíz évben a klinikáról több szakkönyv jelent meg. Borsos Antal (szerk.): Gyermeknőgyógyászat, Lampé László: Szülészeti-nőgyógyászati műtéttan, Lampé László: Dr. Árvay Sándor és a XX. század ( ), Lampé László, Póka Róbert.: Operative Obstetrics and Gynaecology, Tóth Zoltán, Papp Zoltán (szerk.): Szülészet-Nőgyógyászati Ultrahang-Diagnosztika, White Golden Book, Lampé László: Szülésznők könyve, Lampé László.: Dr. Kovács Ferenc szülészprofesszor ( ), Lampé László, Szállási Árpád: Medicina in nummis Debreceniensis, Tóth Zoltán, Papp Zoltán (szerk.): Szülészet- Nőgyógyászati Ultrahang-Diagnosztika. A klinika munkatársai a Centrum öt karán (általános orvos, fogorvos, gyógyszerész, egészségügyi, népegészségügyi) magyar és angol nyelven oktatnak, öt témakörben tartanak kredit-, illetve PhD kurzusokat. Fontosnak tartják, hogy a rezidensek a szakvizsgához szükséges tanfolyamaikat, valamint a régió szakorvosai a kötelező továbbképzési pontjaikat a klinikán szervezett továbbképző tanfolyamokon tudják megszerezni. Ennek érdekében reproduktív

8 endokrinológia, gyermeknőgyógyászat, családtervezés-fogamzásgátlás, meddőség, osteoporózismenopausa, ultrahang-diagnosztika, neonatológia, kolposzkopia-cytolgia témakörökben akkreditált, pontszerző tanfolyamokat szerveztek, melyeket nagy érdeklődés kísért. Az ÁNTSZ munkatársaival közösen a régió védőnői részére a meddőség témaköréből szerveztek továbbképzést. Az egészségügyi reform 2007-ben komoly változásokat jelentett a klinika életében, s melynek keretében 51 szülészet-nőgyógyászati és 8 intenzív ágyat veszítettek, így 100 szülészetnőgyógyászati, 45 onkológiai és 10 rehabilitációs ágyon 95%-os ágykihasználással végzik munkájukat. A járó- és a fekvőbeteg forgalmuk csökkent, ugyanakkor az előző évekhez képest 400-zal több szülés zajlott a klinikán. A klinikán, Debrecen városban és Hajdú-Bihar megyében a perinatalis eredmények Magyarországon évek óta a legjobbnak bizonyultak. A klinikának az oktató-, tudományos és betegellátó tevékenységéről, eseményeiről, eredményeiről, gondjairól a 34. éve rendszeresen megjelenő Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Évkönyvében olvashatók további részletek. Szerk.: Petrovics Alica Kapusz Nándor Forrás: Kapusz Nándor Petrovics Alica Vásárhelyi Ferencné: Kilencvenéves a debreceni orvosképzés. 3. átdolgozott kiadás (Debrecen, 2008)

T A N F O L Y A M D E B R E C E N B E N

T A N F O L Y A M D E B R E C E N B E N N E M Z E T K Ö Z I S Z Ü L É S Z E T I U L T R A H A N G T O V Á B B K É P Z Ő T A N F O L Y A M D E B R E C E N B E N A Magyar Szülészeti-Nőgyógyászati Ultrahang Társaság megalakulása óta törekszik a

Részletesebben

DR. KÁRPÁTI ISTVÁN. (Debrecen, 1955. 10. 29.) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. KÁRPÁTI ISTVÁN. (Debrecen, 1955. 10. 29.) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. KÁRPÁTI ISTVÁN (Debrecen, 1955. 10. 29.) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Kárpáti István a Korányi-díj magyar kitüntetettje 2005-ben Orvosdoktori diplomáját a debreceni OTE-en 1981-ben szerezte meg. Az egyetem elvégzése

Részletesebben

Köszöntő. Kedves Kollégák!

Köszöntő. Kedves Kollégák! Köszöntő Kedves Kollégák! A Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar Belgyógyászati Intézet Sürgősségi Orvostani Tanszék, a Debreceni Egyetem ÁOK Gyermekgyógyászati Intézet, az Országos Mentőszolgálat

Részletesebben

DR SZABÓ ANDRÁS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA

DR SZABÓ ANDRÁS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA II. DR SZABÓ ANDRÁS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA Személyi adatok: Név: Születési dátum: Munkahely: Családi állapot: Dr Szabó András 1953 október 29 (Gödöllő) Semmelweis Egyetem I.sz. Gyermekklinika nős, két kiskorú

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Gyermekgyógyászati Intézete

A Debreceni Egyetem Gyermekgyógyászati Intézete A Debreceni Egyetem Gyermekgyógyászati Intézete 1921-től Gyermekgyógyászati Klinika 2008-tól Gyermekgyógyászati Intézet 1921 1929 Szontagh Félix ny.r. tanár, igazgató 1929 1930. I. Hüttl Tivadar ny.r.

Részletesebben

Professzor dr. Jermendy György - orvos, tudományos igazgató

Professzor dr. Jermendy György - orvos, tudományos igazgató Született: Szeghalom, 1947. október 29. A Bajcsy-Zsilinszky Kórház osztályvezető főorvosi kinevezését elnyerve 1992-ben lettem a kórház munkatársa. Az itt eltöltött 24 év alatt részese lehettem annak,

Részletesebben

Meghívó. Sürgősségi Orvostani Fórum. tudományos ülés Debrecenben. Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49.

Meghívó. Sürgősségi Orvostani Fórum. tudományos ülés Debrecenben. Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49. Meghívó tudományos ülés Debrecenben Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49. Időpont 2015. május 15. REGISZTRÁCIÓS LAP tudományos ülés Helyszín Debreceni Akadémiai

Részletesebben

A Kórház története. A mai igazgatóság épülete (1920-1930 körül)

A Kórház története. A mai igazgatóság épülete (1920-1930 körül) A Kórház története Székesfehérváron II. Géza (1141-1161) uralkodása alatt a johannita rend alapított a város első kórházát (xenodochiumot). 1865 decemberében kezdte meg működését 32 ággyal az első vármegyei

Részletesebben

Tisztelt Kollégák, - Nőgyógyászati Endokrinológia, - Infertilitás, - Fogamzásgátlás - és Menopauza.

Tisztelt Kollégák, - Nőgyógyászati Endokrinológia, - Infertilitás, - Fogamzásgátlás - és Menopauza. Tisztelt Kollégák, A Reproduktív Endokrinológia a női reprodukciós endokrinológiai és anatómiai rendszer élettani és kóros működésének tudománya, melynek jelentősége azonban a reproduktív életszakasz előtt

Részletesebben

Meghívó. Sürgősségi Orvostani Fórum. Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49. Időpont 2015. május 15.

Meghívó. Sürgősségi Orvostani Fórum. Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49. Időpont 2015. május 15. Meghívó Sürgősségi Orvostani Fórum tudományos ülés Debrecenben Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49. Időpont 2015. május 15. A Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi

Részletesebben

SZÜLÉSZETI ÉS NŐGYÓGYÁSZATI OSZTÁLYVEZETŐK KIBŐVÍTETT BARÁTI TALÁLKOZÓJA

SZÜLÉSZETI ÉS NŐGYÓGYÁSZATI OSZTÁLYVEZETŐK KIBŐVÍTETT BARÁTI TALÁLKOZÓJA SZÉKESFEHÉRVÁR 2011. JÚNIUS 2-3 SZÜLÉSZETI ÉS NŐGYÓGYÁSZATI OSZTÁLYVEZETŐK KIBŐVÍTETT BARÁTI TALÁLKOZÓJA SZÉKESFEHÉRVÁR HOTEL MAGYAR KIRÁLY TÁMOGATÓK ASTELLAS PHARMA KFT. BAYER HUNGÁRIA KFT. ELISSO KFT.

Részletesebben

KÉRDŐÍV AZ EGYETEMI DOCENSI PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁNAK SZEMPONTJAIHOZ. A PÁLYÁZÓ NEVE: Dr. Remport Ádám Születési éve: 1959

KÉRDŐÍV AZ EGYETEMI DOCENSI PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁNAK SZEMPONTJAIHOZ. A PÁLYÁZÓ NEVE: Dr. Remport Ádám Születési éve: 1959 KÉRDŐÍV AZ EGYETEMI DOCENSI PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁNAK SZEMPONTJAIHOZ A PÁLYÁZÓ NEVE: Dr. Remport Ádám Születési éve: 1959 A megpályázott állás: teljes munkaidős egyetemi docens, SE Transzplantációs és Sebészeti

Részletesebben

A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottsága által 2007. április 2-án minősített rendezvények

A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottsága által 2007. április 2-án minősített rendezvények A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottsága által 2007. április 2-án minősített rendezvények Címe: Győr-Moson-Sopron Megyei Orvos-Gyógyszerész Napok Szervező: Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Helyszín: Győr

Részletesebben

Tisztelt Pofesszor Asszony/Úr, Főorvos Asszony/Úr!

Tisztelt Pofesszor Asszony/Úr, Főorvos Asszony/Úr! Tisztelt Pofesszor Asszony/Úr, Főorvos Asszony/Úr! 2013. december 02-04-ig az Országos Onkológiai Intézetben megrendezésre kerül a PET-CT napjainkban c. tanfolyam. Helyszín: 19-es épület patológia előadó.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez - a Területi Kórház Mátészalka alapító okiratáról

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez - a Területi Kórház Mátészalka alapító okiratáról MÁTÉSZALKA V Á R O S POLGÁRMESTERÉTŐ L 4701.Mátészalka, Hősök-tere 9. Tel.: (44) 501-361, Fax: (44) 501-358 e-mail:polgarmester@mateszalka.hu Száma: 146-3 /2007. E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Beszámoló a MTA Immunológiai Bizottság 2011. évi tevékenységéről

Beszámoló a MTA Immunológiai Bizottság 2011. évi tevékenységéről Beszámoló a MTA Immunológiai Bizottság 2011. évi tevékenységéről 1. A tudományos bizottság neve: MTA, Immunológiai Bizottsága 2011. szeptember 13 után: MTA, Immunológiai Osztályközi Tudományos Bizottság

Részletesebben

B e s z á m o l ó az MRT Ultrahang Szekciójának munkájáról (2006. okt. 2007. okt.)

B e s z á m o l ó az MRT Ultrahang Szekciójának munkájáról (2006. okt. 2007. okt.) MAGYAR RADIOLÓGUSOK TÁRSASÁGA ULTRAHANG SZEKCIÓJA ULTRASOUND SECTION HUNGARIAN RADIOLOGICAL SOCIETY B e s z á m o l ó az MRT Ultrahang Szekciójának munkájáról (2006. okt. 2007. okt.) Az Ultrahang Szekció

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR I.SZ. BELGYÓGYÁSZATI KLINIKA

SEMMELWEIS EGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR I.SZ. BELGYÓGYÁSZATI KLINIKA SEMMELWEIS EGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR I.SZ. BELGYÓGYÁSZATI KLINIKA Intézet igazgató Prof. Dr Szathmári Miklós DsC KLINIKAI FARMAKOLÓGIAI EGYSÉG Vezető : Dr. Kapocsi Judit, PhD, Med. habil. egyetemi

Részletesebben

Szakmai Grémiumok JAVASLATAI szakmánként a 22/2012. (IX.14.) EMMI rendelet szerinti akkreditációra 2012.09.01. és 2016.09.

Szakmai Grémiumok JAVASLATAI szakmánként a 22/2012. (IX.14.) EMMI rendelet szerinti akkreditációra 2012.09.01. és 2016.09. Szakmai Grémiumok JAVASLATAI szakmánként a 22/2012. (IX.14.) EMMI rendelet szerinti akkreditációra 2012.09.01. és 2016.09.01 között Aneszteziológia és intenzív terápia szakképzés Aneszteziológiai gyakorlat

Részletesebben

Kongresszus Marosvásárhelyen

Kongresszus Marosvásárhelyen Beszámoló az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztály XXVI. tudományos üléséről. Tavaly tavasszal Kolozsvárott gyűltek össze a Romániában élő és az egészségügyben dolgozó magyar

Részletesebben

A HM ÁEK pótlékra jogosító munkakörei és a pótlék mértéke a pótlékalap %-ában. orvosigazgató ápolási igazgató

A HM ÁEK pótlékra jogosító munkakörei és a pótlék mértéke a pótlékalap %-ában. orvosigazgató ápolási igazgató A HM ÁEK pótlékra jogosító ei és a pótlék mértéke a Magasabb vezető főigazgató helyettes igazgató ápolási igazgató Vezető hivatalvezető rendelőintézet igazgató intézetvezető rendelőintézet igazgató helyettes

Részletesebben

Magyar Gyermeknőgyógyász Társaság XXXI. Kongresszusa 2011. május 13-14. Gyula

Magyar Gyermeknőgyógyász Társaság XXXI. Kongresszusa 2011. május 13-14. Gyula Magyar Gyermeknőgyógyász Társaság XXXI. Kongresszusa 2011. május 13-14. Gyula 2011. május 13. Péntek: 08:0010:00-10:30 Regisztráció Megnyitó, köszöntők Dr. Párducz László a Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház

Részletesebben

25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság

25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 01/301-4/2011. A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház főigazgató főorvosának e l ő t e r j e s z t é s e a Petz Aladár

Részletesebben

INFECTOLOGIA OSZTÁLY. Ágyszám: intenzív ágy Felnőtt: 35 ágy Gyerek: 20 ágy. Évi átlagos betegforgalom: 3000 fő.

INFECTOLOGIA OSZTÁLY. Ágyszám: intenzív ágy Felnőtt: 35 ágy Gyerek: 20 ágy. Évi átlagos betegforgalom: 3000 fő. INFECTOLOGIA OSZTÁLY Ágyszám: 55 + 2 intenzív ágy Felnőtt: 35 ágy Gyerek: 20 ágy Évi átlagos betegforgalom: 3000 fő 2009-ben 3061 fő 2010-ben 2612 fő ebből gyermek: 1067 Ambuláns betegforgalom: 2010-ben

Részletesebben

A Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika rövid története

A Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika rövid története A Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika rövid története Az Egyetem, azon belül a Női Klinika, 1921. október 9-én kezdte meg működését Szegeden. Az előzményekhez tartozik, hogy az I. világháború, majd a Trianoni

Részletesebben

FELHÍVÁS RÉSZVÉTELRE A CPS XX. TUDOMÁNYOS ÜLÉSÉN. A Magyar Nőorvos Társaság Cervixpathológiai Szekciójának

FELHÍVÁS RÉSZVÉTELRE A CPS XX. TUDOMÁNYOS ÜLÉSÉN. A Magyar Nőorvos Társaság Cervixpathológiai Szekciójának FELHÍVÁS RÉSZVÉTELRE A CPS XX. TUDOMÁNYOS ÜLÉSÉN A Magyar Nőorvos Társaság Cervixpathológiai Szekciójának XX. Tudományos és Továbbképző Ülése - Hajdúszoboszló, 2013. március 22-23. Tisztelt Kollégák! A

Részletesebben

Endokrin betegek perioperatív ellátása Továbbképző tanfolyam

Endokrin betegek perioperatív ellátása Továbbképző tanfolyam Endokrin betegek perioperatív ellátása Továbbképző tanfolyam Célcsoport: endokrinológia, aneszteziológia-intenzív terápia, családorvos, belgyógyászat, sebészet, gyermeksebészet, gyermekgyógyászat, idegsebészet,

Részletesebben

Magyar Laboratóriumi Diagnosztikai Társaság díjai 2016

Magyar Laboratóriumi Diagnosztikai Társaság díjai 2016 A Jendrassik Lóránd Emlékérme Fokozatai Bronz: magyar, külföldi Ezüst: magyar 1984 (1983. Október 10., alapítás dátuma) Elnyerés feltételei Bronz fokozat: Elismerésben részesíthető olyan magyar, feddhetetlen

Részletesebben

ELŐZETES PROGRAM. 2014.04.24. Csütörtök. 2014.04.25. Péntek. 13:00 Regisztráció 16:00-18:00 Baráti találkozó 19:00-21:00 Nyitó fogadás

ELŐZETES PROGRAM. 2014.04.24. Csütörtök. 2014.04.25. Péntek. 13:00 Regisztráció 16:00-18:00 Baráti találkozó 19:00-21:00 Nyitó fogadás ELŐZETES PROGRAM (A szervezőbizottság a programváltoztatás jogát fenntartja!) 2014.04.24. Csütörtök 13:00 Regisztráció 16:00-18:00 Baráti találkozó 19:00-21:00 Nyitó fogadás 2014.04.25. Péntek 08:00 Regisztráció

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2014. I. félévére meghirdetett kötelező tanfolyamokról

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2014. I. félévére meghirdetett kötelező tanfolyamokról A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2014. I. félévére meghirdetett kötelező tanfolyamokról 2013. EüK. 17. szám közlemény 2 (hatályos: 2013.11.28 - ) A tanfolyamokra történő jelentkezés

Részletesebben

I. SÜRGŐSSÉGI TUDOMÁNYOS ÜLÉS

I. SÜRGŐSSÉGI TUDOMÁNYOS ÜLÉS Szervezők: Szegedi helyi Bizottság Elsősegélynyújtó Csoport Elérhetőségek: MOE-SZHB: Boros István: 06/20 522-0053 Csatári Péter: 06/70 949-2215 Magyar Mentő- és Mentőtiszti Egyesület: www.mentoegyesület.com

Részletesebben

2015.évi fekvőbeteg struktúra a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban 2015. június 01-től. Központi telephely

2015.évi fekvőbeteg struktúra a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban 2015. június 01-től. Központi telephely 2015.évi fekvőbeteg struktúra a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban 2015. június 01-től Központi telephely Aktiv fekvőbeteg ellátás 0100 050210101 I. Belgyógyászat Kardiológiai

Részletesebben

Pulmonológiai Mozaikok 2015

Pulmonológiai Mozaikok 2015 Pulmonológiai Mozaikok 2015 Tüdőgyógyászati Továbbképző Konferencia Miskolctapolca, 2015. október 16-17. 1 tudogyogyaszati_mozaikok.indd 1 14/10/15 12:12 PULMONOLÓGIAI MOZAIKOK 2015. Tüdőgyógyászati Továbbképző

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Belgyógyászati Intézet I. sz. Belgyógyászati Klinikája

A Debreceni Egyetem Belgyógyászati Intézet I. sz. Belgyógyászati Klinikája A Debreceni Egyetem Belgyógyászati Intézet I. sz. Belgyógyászati Klinikája 1921-től I. sz. Belgyógyászati Klinika 2003-tól Belgyógyászati Intézet I. sz. Belgyógyászati Klinika 1921 1928 Csíky József ny.r.

Részletesebben

MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE

MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE Tantárgy kódja Tantárgy neve, kurzushirdető tanszék, tanszékvezető/kurzushirdető Héti óraszám - elmélet Héti óraszám - gyakorlat Vizsgaforma

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Baráti KörK

Semmelweis Egyetem Baráti KörK Semmelweis Egyetem Baráti Kör RENDHAGYÓ TANSZÉKELHAGYÓ Papp Zoltán MD, PhD, DSc,, FACOG (hon.) Semmelweis Egyetem Baráti KörK 2010. október 27. Rendhagyó tanszékelhagyó előadás Dr. Papp Zoltán egyetemi

Részletesebben

FELHÍVÁS RÉSZVÉTELRE A CPS XX. TUDOMÁNYOS ÜLÉSÉN. A Magyar Nőorvos Társaság Cervixpathológiai Szekciójának

FELHÍVÁS RÉSZVÉTELRE A CPS XX. TUDOMÁNYOS ÜLÉSÉN. A Magyar Nőorvos Társaság Cervixpathológiai Szekciójának FELHÍVÁS RÉSZVÉTELRE A CPS XX. TUDOMÁNYOS ÜLÉSÉN A Magyar Nőorvos Társaság Cervixpathológiai Szekciójának XX. Tudományos és Továbbképző Ülése - Hajdúszoboszló, 2013. március 22-23. Tisztelt Kollégák! A

Részletesebben

SEBÉSZET SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013.

SEBÉSZET SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013. SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013. BÁCS-KISKUN MEGYEI KÓRHÁZ AZ SZTE OKTATÓ KÓRHÁZA, KALOCSA Az emberi

Részletesebben

KITÜNTETÉSEK ÉS DÍJAK ADOMÁNYOZÁSÁNAK ÜGYRENDJE

KITÜNTETÉSEK ÉS DÍJAK ADOMÁNYOZÁSÁNAK ÜGYRENDJE SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR KITÜNTETÉSEK ÉS DÍJAK ADOMÁNYOZÁSÁNAK ÜGYRENDJE A Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar Kari Tanácsa az alábbi kari kitüntetéseket alapítja

Részletesebben

MEGHÍVÓ. A Debreceni Egyetem Orvostudományi Doktori Tanácsa meghívja Önt. Dr. Szatmári Szilárd Attila

MEGHÍVÓ. A Debreceni Egyetem Orvostudományi Doktori Tanácsa meghívja Önt. Dr. Szatmári Szilárd Attila MEGHÍVÓ A Debreceni Egyetem Orvostudományi Doktori Tanácsa meghívja Önt Dr. Szatmári Szilárd Attila A szepszishez társuló enkefalopátiás betegek agyi vérkeringésének vizsgálata című egyetemi doktori (Ph.D.)

Részletesebben

2011/6/VII SZ. MAB HATÁROZAT

2011/6/VII SZ. MAB HATÁROZAT IDŐKÖZI, MONITORING KKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS MGYR ORVOSKÉPZÉSBEN KÜLFÖLDI GYKORLÓHELY KKREDITÁCIÓJÁHOZ 2011 2011/6/VII SZ. MB HTÁROZT KKREDITÁCIÓS JELENTÉS a RBIN MEDICL CENTER, ill. a MEIR MEDICL CENTER (Tel

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Csecsemő- és gyermek rehabilitációs gyakorlat gyermek rehabilitációs osztályon 2 hét (Terv ) Gyermekneurológiai Osztály Dr. Fogarasi András 2 hét 2 fő 2012.09.15. - 2015.09.01. EEG laboratóriumi gyakorlat

Részletesebben

Magyar Gyermeknőgyógyász Társaság XXXI. Kongresszusa

Magyar Gyermeknőgyógyász Társaság XXXI. Kongresszusa 2011. május 13-14. Gyula Magyar Gyermeknőgyógyász Társaság XXXI. Kongresszusa XXXIst. Hungarian Congress on Pediatric and Adolescent Gynecology I. Értesítő Az elmúlt évek nagysikerű rendezvényeinek, a

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum. Automata kezelő: 52/411-717 Szakellátás helyszíne Szakambulanciák, profilok * Rendelési idő

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum. Automata kezelő: 52/411-717 Szakellátás helyszíne Szakambulanciák, profilok * Rendelési idő A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Központi telefonszámai: 52/411-600, 489-400 Automata kezelő: 52/411-717 Szakellátás helyszíne Szakambulanciák, profilok * Rendelési idő Aneszteziológiai

Részletesebben

Utoljára frissítve: 2015. május 15.

Utoljára frissítve: 2015. május 15. TELEFONKÖNYV Utoljára frissítve: 2015. május 15. KÓRHÁZ Balassi úti porta... 309 Bástya utcai porta... 400 Gratus-Med Gyógyászati Szaküzlet... 336 06-37-341-732 ALAGSOR REHABILITÁCIÓS KÖZPONT Gépház...

Részletesebben

A kolozsvári egyetem tanárai és a sport

A kolozsvári egyetem tanárai és a sport Killyéni András A kolozsvári egyetem tanárai és a sport Az első világháború előtti kolozsvári sportélet fejlődését kétségtelenül meghatározták az akkori sportvezetők: arisztokraták, köznemesek, később

Részletesebben

A Magyar Család és Nővédelmi Tudományos Társaság Békés Megyei Szervezete

A Magyar Család és Nővédelmi Tudományos Társaság Békés Megyei Szervezete A Magyar Család és Nővédelmi Tudományos Társaság Békés Megyei Szervezete Elnök: Név: Dr. Párducz László Születési idő: 1955. szeptember 23. Születési hely: Ada nős két gyermekünk van Foglalkozás: orvos,

Részletesebben

Debreceni Egészségügyi Minőségügyi Napok Elmélettől a gyakorlatig az egészségügyi minőségbiztosításban és fejlesztésben

Debreceni Egészségügyi Minőségügyi Napok Elmélettől a gyakorlatig az egészségügyi minőségbiztosításban és fejlesztésben Debreceni Egészségügyi Minőségügyi Napok Elmélettől a gyakorlatig az egészségügyi minőségbiztosításban és fejlesztésben A konferencia célja: 2001. június. 7-8. Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza (Debrecen,

Részletesebben

9024 Győr, Vasvári Pál u. 2-4.

9024 Győr, Vasvári Pál u. 2-4. Petz Aladár Megyei Oktató Kórház bemutatkozása 2011. április 9. Készítette: Csordás Adrienn Turbók Adrienn Az intézmény alapításának éve: 1749. Az alapító neve: Győr Város Tanácsa A korábban Szentháromság

Részletesebben

XXIII. PROGRAM ORSZÁGOS SZÜLÉSZNŐI KONFERENCIA. 2015. május 14-16. Budapest, Ramada Resort Aquaworld www.convennon.hu

XXIII. PROGRAM ORSZÁGOS SZÜLÉSZNŐI KONFERENCIA. 2015. május 14-16. Budapest, Ramada Resort Aquaworld www.convennon.hu XXIII. ORSZÁGOS SZÜLÉSZNŐI KONFERENCIA PROGRAM 2015. május 14-16. Budapest, Ramada Resort Aquaworld www.convennon.hu 2015. MÁJUS 14., CSÜTÖRTÖK 16:00- Regisztáricó 18:00-19:00 A Dél-pesti Kórházban szültem

Részletesebben

Szemeszter 2014.I.félév Jelleg. Semmelweis Egyetem Továbbképzési Központ Akkr.pont 50. 2014.01.20 Vége 2014.01.24 Tanácsterem Napok 5.

Szemeszter 2014.I.félév Jelleg. Semmelweis Egyetem Továbbképzési Központ Akkr.pont 50. 2014.01.20 Vége 2014.01.24 Tanácsterem Napok 5. Tanfolyam adatlap Alapadatok Kódszám Főcím Állapot Szervező Partner SE- TK/2014.I./00079 Szemeszter 2014.I.félév Jelleg Daganatok és komplex terápiája A tanfolyam akkreditálásra került Országos Onkológiai

Részletesebben

Batthyány-Strattmann László díjban részesült. kimagasló szakmai munkásságának elismeréseként

Batthyány-Strattmann László díjban részesült. kimagasló szakmai munkásságának elismeréseként Batthyány-Strattmann László díjban részesült kimagasló szakmai munkásságának elismeréseként Dr. Bazsó György Garadna község háziorvos Dr. Bazsó Péter Prügy község háziorvosa Prof. Dr. Falkay György a Szegedi

Részletesebben

CARDIOMETABOLICA HUNGARICA

CARDIOMETABOLICA HUNGARICA 2011; 4 (SUPPL. 3) CARDIOMETABOLICA HUNGARICA A MAGYAR OBEZITOLÓGIAI ÉS MOZGÁSTERÁPIÁS TÁRSASÁG VII. KONGRESSZUSA AZ ELHÍZÁS KEZELÉSE SZAKMAI IRÁNYELVEINEK AKTUALIZÁLÁSA PROGRAM 2011. OKTÓBER 14. Aesculap

Részletesebben

Család és Nővédelem aktuális kérdései. Uzsoki utcai Kórház, Budapest, Uzsoki u. 29-41. 2015 április 24. 12 00

Család és Nővédelem aktuális kérdései. Uzsoki utcai Kórház, Budapest, Uzsoki u. 29-41. 2015 április 24. 12 00 Család és Nővédelem aktuális kérdései Uzsoki utcai Kórház,, Uzsoki u. 29-41 2015 április 24. 12 00 Szeretettel köszöntöm Önöket a Magyar Család és Nővédelmi Tudományos Társaság Szimpoziumán! A tavasz megérkeztével

Részletesebben

Kitöltési útmutató az A laphoz

Kitöltési útmutató az A laphoz Kitöltési útmutató az A laphoz A működési engedélyt telephelyenként külön kell kérni, ha a telephelyek az ÁNTSZ nem ugyanazon intézetének az illetékességi területén vannak. Annyi A lapot kell kitölteni,

Részletesebben

A 2014-2015-ben meghirdetésre kerülő szakvizsga letételéhez kötelező továbbképzések

A 2014-2015-ben meghirdetésre kerülő szakvizsga letételéhez kötelező továbbképzések Meghirdető /, minden orvosi szakma részére (kivéve: fog- és szájbetegségek, patológia) OVSZ Budapest-OVSZ DRVK Transzfúziós törzsképzés ideje alatt kötelező 2015. II. 16-27. vagy 2015. III. 16-27. vagy

Részletesebben

1. GnRH antagonista Cetrorelix-szel szerzett tapasztalataink IVF ciklusok során

1. GnRH antagonista Cetrorelix-szel szerzett tapasztalataink IVF ciklusok során Előadások jegyzéke Első szerzőként: 1. GnRH antagonista Cetrorelix-szel szerzett tapasztalataink IVF ciklusok során Dr. Zeke J., Kanyó K., Márta E., Dr. Konc J. III. Családcentrikus Szülészet Kongresszus

Részletesebben

A 2014-2015-ben meghirdetésre kerülő szakvizsga letételéhez kötelező továbbképzések

A 2014-2015-ben meghirdetésre kerülő szakvizsga letételéhez kötelező továbbképzések Meghirdető /, szervező címe teljesítendő jellege minden orvosi szakma részére (kivéve: fog- és szájbetegségek, patológia) OVSZ Budapest-OVSZ DRVK Transzfúziós törzsképzés ideje alatt kötelező 2015. II.

Részletesebben

PROGRAM. 2007. szeptember 6. (csütörtök) 18.00-19.30 Megnyitó, üdvözlések

PROGRAM. 2007. szeptember 6. (csütörtök) 18.00-19.30 Megnyitó, üdvözlések 2007. szeptember 6. (csütörtök) 18.00-19.30 Megnyitó, üdvözlések Nyitó előadások Papp Zoltán (Budapest) - Tóth Zoltán (Debrecen) - Szabó István (Budapest) A szülészeti és nőgyógyászati ellátás aktuális

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézete

A Debreceni Egyetem Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézete A Debreceni Egyetem Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézete 1921-től Anatómiai Intézet 1927-től Anatómiai és Biológiai Intézet 1969-től Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet 1921 1933 Huzella

Részletesebben

Utoljára frissítve: 2014. november 6. KÖZPONTI TELEFONSZÁM: 06-37-341-033

Utoljára frissítve: 2014. november 6. KÖZPONTI TELEFONSZÁM: 06-37-341-033 TELEFONKÖNYV Utoljára frissítve: 2014. november 6. KÖZPONTI TELEFONSZÁM: 06-37-341-033 KÓRHÁZ Balassi úti porta... 309 Varroda (Balassi úti portánál)... 333 Bástya utcai porta... 400 Gratus-Med Gyógyászati

Részletesebben

PROGRAMFÜZET DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK (DEMIN IV.)

PROGRAMFÜZET DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK (DEMIN IV.) PROGRAMFÜZET DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK (DEMIN IV.) Az egészségügyi minőségbiztosítás helyzete az Európai Unióhoz történő csatlakozás előtt. (2004. április 29-30.) Debreceni Akadémiai Bizottság

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Hajdú Istvánné

Oktatói önéletrajz Dr. Hajdú Istvánné egyetemi tanár Élelmiszertudományi Kar Élelmiszeripari Gazdaságtan Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1963-1968 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, okleveles közgazda 1971-1973 MLEE, Filozófia

Részletesebben

PCOS-ES BETEG TERHESGONDOZÁSÁNAK SPECIÁLIS VONATKOZÁSAI

PCOS-ES BETEG TERHESGONDOZÁSÁNAK SPECIÁLIS VONATKOZÁSAI PCOS-ES BETEG TERHESGONDOZÁSÁNAK SPECIÁLIS VONATKOZÁSAI Orosz Mónika ÁOK VI. évfolyam Témavezető: Dr. Deli Tamás DE KK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika POLYCYSTÁS OVARIUM SZINDRÓMA Rotterdami Kritériumok

Részletesebben

MAGYAR NŐORVOS TÁRSASÁG DÉLKELET-MAGYARORSZÁGI SZEKCIÓJÁNAK XXXVI. KONGRESSZUSA. Szeged, 2015. október 16-17. meghívó

MAGYAR NŐORVOS TÁRSASÁG DÉLKELET-MAGYARORSZÁGI SZEKCIÓJÁNAK XXXVI. KONGRESSZUSA. Szeged, 2015. október 16-17. meghívó MAGYAR NŐORVOS TÁRSASÁG DÉLKELET-MAGYARORSZÁGI SZEKCIÓJÁNAK XXXVI. KONGRESSZUSA Szeged, 2015. október 16-17. meghívó MAGYAR NŐORVOS TÁRSASÁG DÉLKELET-MAGYARORSZÁGI SZEKCIÓJÁNAK XXXVI. KONGRESSZUSA Tisztelt

Részletesebben

Dr. Valkusz Zsuzsanna (SZTE ÁOK Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ I. Sz. Belgyógyászati Klinika)

Dr. Valkusz Zsuzsanna (SZTE ÁOK Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ I. Sz. Belgyógyászati Klinika) MEGHÍVÓ A Magyar Endokrinológiai és Anyagcsere Társaság ezúton tisztelettel meghívja Önt és munkatársait a MAGYAR ENDOKRINOLÓGIAI ÉS ANYAGCSERE TÁRSASÁG XXVI. JUBILEUMI KONGRESSZUSÁRA, amely 2016. május

Részletesebben

A M A G Y A R H Y P E R T O N I A T Á R S A S Á G I I. T A V A S Z I K O N G R E S S Z U S A

A M A G Y A R H Y P E R T O N I A T Á R S A S Á G I I. T A V A S Z I K O N G R E S S Z U S A MEGHÍVÓ A Hypertonia Világnapja alkalmából rendezett II. Tavaszi Kongresszusunk idején, a Magyar Hypertonia Társaság 2015. május 17 én 10.00 órára Közgyűlést hív össze. A Közgyűlés helye: Mercure Budapest

Részletesebben

2014. november 21-22., Thermal Hotel Visegrád. Értesítő

2014. november 21-22., Thermal Hotel Visegrád. Értesítő 2014. november 21-22., Thermal Hotel Visegrád Értesítő Kedves Kolléganők és Kollégák! UPDATE 2014 Szervező intézmény A tavalyi rendezvény sikerére alapozva a Semmelweis Egyetem II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati

Részletesebben

Meghívó. Tisztelt Kolléga!

Meghívó. Tisztelt Kolléga! Meghívó Tisztelt Kolléga! Értesítem, hogy a Kaposi Mór Oktató Kórház 2012. április 13-14-én a PTE ÁOK Neurológiai és Fül-Orr-Gégészeti Klinika részvételével a tavalyi rendezvény sikerére és nagy érdeklődésre

Részletesebben

A MAGYAR SZÜLÉSZETI-NŐGYÓGYÁSZATI ULTRAHANG TÁRSASÁG XI. KONGRESSZUSA

A MAGYAR SZÜLÉSZETI-NŐGYÓGYÁSZATI ULTRAHANG TÁRSASÁG XI. KONGRESSZUSA A MAGYAR SZÜLÉSZETI-NŐGYÓGYÁSZATI ULTRAHANG TÁRSASÁG XI. KONGRESSZUSA Pécs, 2011. október 6-7-8. Tervezett Program 2011-10-06. Csütörtök 18.00 Megnyitó, üdvözlések, tiszteletbeli tag beiktatása Elnökség:

Részletesebben

Markusovszky Lajosemlékülés

Markusovszky Lajosemlékülés Markusovszky Lajosemlékülés 2015. május 6. TÁMOGATÓ: Bokor Attila dr., Brubel Réka dr., Lukovich Péter dr., Rigó János Jr. dr.: Mélyen infiltráló colorectalis endometriosis miatt végzett multidiszciplináris

Részletesebben

Sarkadi Margit1, Mezősi Emese2, Bajnok László2, Schmidt Erzsébet1, Szabó Zsuzsanna1, Szekeres Sarolta1, Dérczy Katalin3, Molnár Krisztián3,

Sarkadi Margit1, Mezősi Emese2, Bajnok László2, Schmidt Erzsébet1, Szabó Zsuzsanna1, Szekeres Sarolta1, Dérczy Katalin3, Molnár Krisztián3, Sarkadi Margit1, Mezősi Emese2, Bajnok László2, Schmidt Erzsébet1, Szabó Zsuzsanna1, Szekeres Sarolta1, Dérczy Katalin3, Molnár Krisztián3, Rostás Tamás3, Ritter Zsombor4, Zámbó Katalin1 Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

A rehabilitációs medicina szakorvos jelöltjeivel szemben támasztott követelmények, a képzőhelyek szerepe

A rehabilitációs medicina szakorvos jelöltjeivel szemben támasztott követelmények, a képzőhelyek szerepe A rehabilitációs medicina szakorvos jelöltjeivel szemben támasztott követelmények, a képzőhelyek szerepe Dr. Kullmann Lajos 1, Dr. VekerdyNagy Zsuzsanna 2, Dr. Dénes Zoltán 3,4, Dr. BenderTamás 5,6, Dr.

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓK, FELKÉRT KÖZLEMÉNYEK

ÖSSZEFOGLALÓK, FELKÉRT KÖZLEMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÓK, FELKÉRT KÖZLEMÉNYEK 2013 Balla Heidi, Maka Eszter, Hernádi Zoltán, Krasznai Zoárd: HE4-új hatékony segítség a petefészek terimék differenciáldiagnosztikájában. Tudományos Ülés az MTA DAB

Részletesebben

I. JÁRÓBETEG ELÉGEDETTSÉG

I. JÁRÓBETEG ELÉGEDETTSÉG ÖSSZEFOGLALÓ A DE OEC 2011. ÉVI JÁRÓ- ÉS FEKVŐBETEG ELÉGEDETTSÉGI VIZSGÁLATAINAK EREDMÉNYEIRŐL A minőségirányítási rendszer működtetése során folyamatosan követjük a betegek egészségügyi ellátással és

Részletesebben

A Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház szervezeti felépítése

A Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház szervezeti felépítése A Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház szervezeti felépítése 1. sz. organogram: A Kórház elvi felépítés 2. sz. organogran : A Szent Imre Kórház felépítése (áttekintés) 3. sz. organogram: A Kórház vezetése

Részletesebben

Szemeszter 2015.I.félév Jelleg

Szemeszter 2015.I.félév Jelleg Tanfolyam adatlap Alapadatok Kódszám Főcím Állapot Szervező Partner Szemeszter 2015.I.félév Jelleg Szabadon választható SE- TK/2015.I./00099 Daganatok és komplex terápiája A tanfolyamot az EEKH elfogadta,

Részletesebben

MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE. ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE (5.-6. szemeszter): 56 kredit

MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE. ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE (5.-6. szemeszter): 56 kredit MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE Tantárgy kódja Tantárgy neve, kurzushirdető tanszék, tanszékvezető/kurzushirdető Héti óraszám elmélet Héti óraszám gyakorlat Vizsgaforma Kredit

Részletesebben

Magyar Nőorvos Társaság Délkelet- Magyarországi Szekciójának XXXIII. Kongresszusa. Program. Szolnok, 2012. szeptember 14-15.

Magyar Nőorvos Társaság Délkelet- Magyarországi Szekciójának XXXIII. Kongresszusa. Program. Szolnok, 2012. szeptember 14-15. Magyar Nőorvos Társaság Délkelet- Magyarországi Szekciójának XXXIII. Kongresszusa Program Szolnok, 2012. szeptember 14-15. VENDÉGVÁRÓ A hagyományosan évenként megrendezésre kerülő Magyar Nőorvos Társaság

Részletesebben

Az alábbiakban megjelölt akkreditált helyen letöltendő gyakorlatok időtartama, alapszakvizsgák szerint:

Az alábbiakban megjelölt akkreditált helyen letöltendő gyakorlatok időtartama, alapszakvizsgák szerint: A Debreceni Egyetemen a belgyógyász, csecsemő-és gyermekgyógyász, vagy háziorvos szakorvosok által megszerezhető diabetológiai licenc képzési követelményei és feltételei (2014. évtől kezdődően) A képzés

Részletesebben

A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottsága által 2007. január 18-án minősített rendezvények

A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottsága által 2007. január 18-án minősített rendezvények A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottsága által 2007. január 18-án minősített rendezvények Címe: Debreceni Aneszteziológiai Napok Szervező: Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Tanszék Helyszín: Hotel

Részletesebben

óraszám/hét típus Gasztrointesztinális endoszkópia és ultrahang szakrendelő II. 15 Sz

óraszám/hét típus Gasztrointesztinális endoszkópia és ultrahang szakrendelő II. 15 Sz 2015.évi járóbeteg struktúra a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban 2015. július 1. Központi telephely Járóbeteg szakellátás kód szervezeti egység megnevezése óraszám/hét szakorvosi

Részletesebben

XII. ENDOKRINOLÓGIAI TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM

XII. ENDOKRINOLÓGIAI TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM XII. ENDOKRINOLÓGIAI TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM a Semmelweis Egyetem II. sz. Belgyógyászati Klinika és a Magyar Endokrinológiai és Anyagcsere Társaság együttműködésével Marriott Budapest Hotel 2016. december

Részletesebben

A 2015-2016-ban meghirdetésre kerülő szakvizsga letételéhez kötelező továbbképzések

A 2015-2016-ban meghirdetésre kerülő szakvizsga letételéhez kötelező továbbképzések Meghirdető /, A lapot minden orvosi szakma részére (kivéve: fog- és szájbetegségek, patológia) OVSZ Budapest-OVSZ DRVK Transzfúziós tanfolyam 2016. február 15-26. vagy 2016. április 11-22. vagy 2016. május

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Lőrinc Alajosné

Oktatói önéletrajz Dr. Lőrinc Alajosné egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1965-1970 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Külkereskedelmi szak

Részletesebben

CURRICULUM VITAE. Dr. BLASKÓ Gábor

CURRICULUM VITAE. Dr. BLASKÓ Gábor CURRICULUM VITAE Dr. BLASKÓ Gábor SZEMÉLYES ADATOK: Név: Blaskó Gábor Születési idő: 1950. március 8. Születési hely: Szombathely Állampolgárság: magyar Családi állapot: Nős, két gyermekkel Lakcím: 1149

Részletesebben

A NYÁLMIRIGYSEBÉSZET ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI

A NYÁLMIRIGYSEBÉSZET ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI A NYÁLMIRIGYSEBÉSZET ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM k40 r e d i t p o n t BUDAPEST PÉTERFY SÁNDOR UTCAI KÓRHÁZ FÜL-, ORR-, TOROK-, GÉGE-, FEJ-, NYAKSEBÉSZETI OSZTÁLY 2014. FEBRUÁR

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Magyar Lupus Egyesület közgyűlésén, 2007. május 29. napján, Budapest, Frankel Leó út 25-29 sz. (ORFI, Lukács Klub) alatt.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Magyar Lupus Egyesület közgyűlésén, 2007. május 29. napján, Budapest, Frankel Leó út 25-29 sz. (ORFI, Lukács Klub) alatt. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Magyar Lupus Egyesület közgyűlésén, 2007. május 29. napján, Budapest, Frankel Leó út 25-29 sz. (ORFI, Lukács Klub) alatt. Jelen vannak: az Egyesület tagjai a mellékelt jelenléti

Részletesebben

MÉHNYAKSZŰRÉS OKTATÁSA A VÉDŐNŐK GRADUÁLIS KÉPZÉSÉBEN. Dr. Tobak Orsolya okl. védőnő főiskolai docens SZTE ETSZK PEGT

MÉHNYAKSZŰRÉS OKTATÁSA A VÉDŐNŐK GRADUÁLIS KÉPZÉSÉBEN. Dr. Tobak Orsolya okl. védőnő főiskolai docens SZTE ETSZK PEGT MÉHNYAKSZŰRÉS OKTATÁSA A VÉDŐNŐK GRADUÁLIS KÉPZÉSÉBEN Dr. Tobak Orsolya okl. védőnő főiskolai docens SZTE ETSZK PEGT Vázlat Előzmények Graduális munkacsoport tevékenysége Konszenzus javaslat Képzés lebonyolítása

Részletesebben

201 fő. I. félév 2007. szeptember 13. - december 10.

201 fő. I. félév 2007. szeptember 13. - december 10. 201 fő I. félév 2007. szeptember 13. - december 10. száraz tréning - sebészeti oktatástechnikai modelleken Általános Orvostudományi Kar - magyar nyelvű képzés 202 fő I. félév 2007. szeptember 13. - december

Részletesebben

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai 1./ Az elnökség 2014. évi tevékenységének értékelése, évzáró. Előterjesztő: Kárpáti Zoltán megyei elnök Előterjesztés módja: írásban illetve szóban 2./ A jelenlévők

Részletesebben

UPDATE 2013 Szervező Intézmény. Kedves Kolléganők és Kollégák! Tudományos Szervezők. Előzetes program

UPDATE 2013 Szervező Intézmény. Kedves Kolléganők és Kollégák! Tudományos Szervezők. Előzetes program Értesítő Kedves Kolléganők és Kollégák! UPDATE 2013 Szervező Intézmény A Semmelweis Egyetem II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikája az idei évtől új, kétnapos szakmai továbbképző tanfolyamot rendez,

Részletesebben

MULTIDISCIPLINARIS ONKOLÓGIA

MULTIDISCIPLINARIS ONKOLÓGIA MULTIDISCIPLINARIS ONKOLÓGIA 2011. szeptember 5-9. Országos Onkológiai Intézet Kötelező szintentartó tanfolyam onkológus és sugárterápiás szakorvosoknak PATOLÓGUS NAP KÉPALKOTÓ NAP SEBÉSZETI NAP KEMOTERÁPIÁS

Részletesebben

az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa

az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa Dr. Belyó Pál az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa Bódiné Vajda Györgyi dr. a KSH Tájékoztatási főosztály,

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Neurológiai Klinikája

A Debreceni Egyetem Neurológiai Klinikája A Debreceni Egyetem Neurológiai Klinikája 1922-től Elmegyógyászati Klinika 1923-tól Ideg- és Elmekórtani Klinika 1943-tól Idegklinika 1957-től Ideg- és Elmegyógyászati Klinika 1992-től Neurologiai Klinika

Részletesebben

Szolgáltató neve Székhely címe Telephely címe Egység megnevezése Szakma neve

Szolgáltató neve Székhely címe Telephely címe Egység megnevezése Szakma neve Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház CytoCord Őssejt Egészségügyi Korlátolt 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76 3526 Miskolc Szentpéteri kapu 72-76. 1061 Budapest, Andrássy út

Részletesebben

ÉVES AZ ORVOSKÉPZÉS DEBRECENBEN

ÉVES AZ ORVOSKÉPZÉS DEBRECENBEN 90 ÉVES AZ ORVOSKÉPZÉS DEBRECENBEN A IV. Kapcsolat Napját a 90 éves az orvosképzés Debrecenben gondolat jegyében rendezte meg a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centruma. E napon, immár hagyományosan

Részletesebben

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4.

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. Szemelvények az előadáskivonatokból III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3. - 4. A kongresszus résztvevőinek egy csoportja

Részletesebben

M ÉLTÓ EMLÉK A MÚLTNAK,

M ÉLTÓ EMLÉK A MÚLTNAK, M ÉLTÓ EMLÉK A MÚLTNAK, HAGYOMÁNY A JÖVŐNEK: e gondolat jegyében született meg a 2006. február 18-án megrendezett Kapcsolat Napja, és az azt követő hagyományteremtő szándékkal életre hívott I. DEOEC Bál.

Részletesebben

Országos Idegtudományi Intézet (OITI) bemutatása, szakmai tevékenységének ismertetése. 2010. május 06.

Országos Idegtudományi Intézet (OITI) bemutatása, szakmai tevékenységének ismertetése. 2010. május 06. Országos Idegtudományi Intézet Amerikai út 57, H-1145 Budapest Főigazgató: Dr. Gusztonyi Ágnes T:1-467-9300, fax: 1-251-5678 Email: igazgatosag@oiti.hu, internet: www.oiti.hu Az Országos Idegtudományi

Részletesebben