MÁK program Készült: óra 10 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek évi tervezése ( időszak)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MÁK program Készült: óra 10 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek évi tervezése ( időszak)"

Átírás

1 MÁK program Készült: óra 10 perc 1.Lap 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1. Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Egyéb juttatás Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.( ) Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08) Jutalom (normatív) Jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Telj.munkaidö.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.( ) Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) Keresetkiegészítés fedezete Végkielégítés Jubileumi jutalom Napidíj Biztosítási díjak Egyéb sajátos juttatások Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai ( ) Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) Ruházati költségtérítés, hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. ( ) Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32) T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai Rész.időben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai Szociális jellegű juttatások (34+35) Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.( )

2 MÁK program Készült: óra 10 perc 2.Lap 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.( ) Nem rendszeres személyi juttatások ( ) Állományba nem tartozók juttatásai Tartalékos állományúak juttatásai Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai Egyéb sajátos juttatások Fegyveres erők,test.,rendv.áll.nem tart.jut.( ) Külső személyi juttatások (43+47) Személyi juttatások összesen ( ) Társadalombiztosítási járulék Korkedvezmény-biztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre Munkaadókat terhelő egyéb járulékok Munkaadókat terhelő járulékok ( )

3 MÁK program Készült: óra 10 perc 3.Lap 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1. Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Tüzelőanyagok beszerzése Hajtó- és kenőanyag beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés ( ) Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások ( ) Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak ebből:ppp konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés kp-i ktvg.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja Szállítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Szolgáltatási kiadások ( ) Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.űrlap nélkül) Általános forgalmi adó összesen ( ) Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés

4 MÁK program Készült: óra 10 perc 4.Lap 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 41. Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások ( ) Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások ( ) Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül) Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés Bevételek meghatározott köre utáni befizetés Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség Egyéb befizetési kötelezettség Különféle költségvetési befizetések ( ) Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Nemzetközi tagsági díjak Adók, díjak, egyéb befizetések Adók, díjak, befizetések ( ) Kamatkiadások államháztartáson kívülre Kamatkiadások államháztartáson belülre Kamatkiadások (59+60) Realizált árfolyamveszteségek Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai Egyéb folyó kiadások ( ) Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+64)

5 MÁK program Készült: óra 10 perc 5.Lap 05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1. Ingatlanok felújítása Gépek, berendezések és felszerelések felújítása Járművek felújítása Tenyészállatok felújítása Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója Felújítás összesen ( ) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) Földterület vásárlása Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Járművek vásárlása, létesítése Tenyészállatok vásárlása Intézményi beruházási kiadások ( ) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül) Földterület vásárlása Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Járművek vásárlása, létesítése Felhalm. célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felhalm. célú egyéb pénzeszközátadás államházt. kívülre Központi beruházási kiadások ( ) Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Lakástámogatás (=22) Ingatlanok vásárlása, létesítése Lakásépítés (=24) Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai Intézményi beruházások általános forgalmi adója Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója Lakásépítés általános forgalmi adója Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés Beruházások általános forgalmi adója ( ) Felhalmozási kiadások összesen ( ) Részvények és részesedések vásárlása Kárpótlási jegyek vásárlása Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása Egyéb pénzügyi befektetések Pénzügyi befektetések kiadásai ( ) Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt.össz.(33+38)

6 MÁK program Készült: óra 10 perc 6.Lap 07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítésből előirányzat háztart. bef. 1. Igazgatási szolgáltatási díj Felügyeleti jellegű tevékenység díja Bírság bevétele Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel ( ) Áru és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése Egyéb saját bevétel ( ) Működési kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolodo ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja ÁFA-bevételek, - visszatérülések ( ) ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség Kamatbevételek államháztartáson belülről Hozam- és kamatbevételek összesen ( ) Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől Működési célú pénzeszközátvétel külföldről Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kív Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről ( ) Intézményi működési bevételek összesen ( )

7 MÁK program Készült: óra 10 perc 7.Lap 09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1. Működési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása Felügyeleti szervtől kapott támogatás ( ) Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs. társulástól Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkorm.-któl Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek Támogatásértékű működési bevétel összesen ( ) Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előirányzattól Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk.és ktsgv.i szerv-től Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól Támogatásértékű felhalm. bev. orsz.kisebbségi önkorm.-któl Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen ( ) Támogatásértékű bevételek összesen (15+23) Előző évi közp. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések Előző évi egyéb. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Kiegészítések, visszatérülések ( ) Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen ( )

8 MÁK program Készült: óra 10 perc 8.Lap 21 Kiadások tevékenységenként ezer ft ÖSSZESEN 1. Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen ( ) Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadás központi ktsgv. szervnek Támogatásértékű műk. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek Támogatásértékű működési kiadás elk. áll. pénzalapnak Támogatásértékű műk. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kist. társulásnak Támogatásértékű műk. kiadás orsz. kisebbségi önkorm.-nak Támogatásértékű működési kiadás ( ) Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre Támogatásértékű működési kiadás összesen (15+16) Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek Támogatásértékű felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak Támogatásértékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek Támogatásértékű felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak Támogatásértékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz Támogatásértékű felh. kiadás többcélú kist. társulásnak Támogatásértékű felh. kiadás orsz.kisebbségi önkorm.-nak Támogatásértékű felhalmozási kiadás ( ) Támogatásértékű kiadás összesen (17+25) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása Működési célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak Műk.célú Római sz.87.c. pénzeszk.átad.önk.többs.tul. v Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(31+32) Műk.célú 31.s.nem tart. támogatások önk.többs.t. v Műk.célú 32.s.nem tart.támogatások.nem önk.többs.t. v Műk.célú pénzeszközátadás egyéb váll-nak ( ) Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének Működési célú pénzeszközátadás korm., nemzetközi sz Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Működési célú pénzeszközátadás külföldieknek (38+39) Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre( )

9 MÁK program Készült: óra 10 perc 9.Lap 21 Kiadások tevékenységenként ezer ft ÖSSZESEN 42. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek Lakásért fizetett pénzbeli térítés Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak ( ) Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többs.tul. v Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többs.tul.v Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (49+50) Felh.célú 49.s.nem tart. önk.többs.t. v. támogatások ö Felh.célú 50.s.nem tart. nem önk.többs.t. v. tám. ö Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállal.nak ( ) Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének Felh.célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (56+57) Felh.célú pénze.átadás áh-n kívülre ( ) Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás ( ) Támogatások folyósítása összesen Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Intézményi beruházási kiadások Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása Beruházások ÁFÁ-ja Pénzügyi befektetések kiadásai Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(69+70) Pénzforgalmi kiadások ( ) Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások (72+73) Finanszírozás kiadásai Kiadások összesen (74+75) Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám

10 MÁK program Készült: óra 10 perc 10.Lap 21 Kiadások tevékenységenként ezer ft ÖSSZESEN 80. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám

11 MÁK program Készült: óra 10 perc 11.Lap 22 Bevételek tevékenységenként ezer ft ÖSSZESEN 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, -visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Támogatásértékű működési bevétel közp.ktgv. szervtől Támogatásértékű működési bevétel fejezeti k. előir.tól Támogatásértékű működési bevétel tb. alapból Támogatásértékű működési bevétel elk. áll. pénzalaptól Támogatásértékű működési bevétel h. önk. és ktgv szerv Támogatásértékű működési bevétel többcélú kist.társ-tól Támogatásértékű működési bevétel orsz.kisebbségi önk-tól Támogatásértékű működési bevétel ( ) Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel Támogatásértékű működési bevétel összesen (13+14) Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv.szervtől Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előir.tól Támogatásértékű felhalmozási bevétel tb. alapból Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól Támogatásértékű felhalm. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól Támogatásértékű felhalm. bevétel összesen ( ) Támogatásértékű bevétel összesen (15+23) Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Működési célú pénzeszközátvétel önk.többs. váll.-tól Működési célú pénzeszközátvétel nem önk.többs. váll.-tól Működési célú pe.átvétel s.nem tart egyéb váll.tól Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf.( ) Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből Műk.célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől Működési célra kapott juttatások kormányoktól Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ból( ) Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről ( ) Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülről Felhalm. célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalk.-tól Felhalm. célú pénzeszközátvétel önk.többs. váll.-tól

12 44. Felhalm. célú pénzeszközátvétel nem önk.többs. váll.-tól Felhalm. célú pe.átvétel s.nem tart egyéb váll.tól Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. ( ) Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből Felhalm. célra kapott juttatások nemzetkőzi szerv.ktől Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről Felhalm. célra kapott juttatások más külf. ( ) Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kív. ( ) Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel ( ) Felügyeleti szervtől kapott támogatás Önkormányzatok, tck.társulások költségvetési támogatása Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések Önkormányzatok, tckt-k sajátos felh. és tőke bevételei Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (60+61) Pénzforgalmi bevételek ( ) Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek (63+64) Finanszírozás bevételei Bevételek összesen (65+66)

13 MÁK program Készült: óra 10 perc 12.Lap 34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai ezer ft Besorolási osztály Alap Illetmény- Nyelv- Egyéb köt. Egyéb felt. Egyéb 13.havi Rendszeres Munkav.kapcs. Létszám illetmények kiegészítések pótlék ill.pótlékok függő pótl. juttatás juttatás szem.jutt.össz juttatás fő 31 Igazgató (főigazgató) (87) Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes) (88) Osztályvezető (91) Más vezető beosztás (92) Főmunkatárs (94) Tanácsos (95) Munkatárs (96) "A" fizetési osztály összesen (97) "B" fizetési osztály összesen (98) "C" fizetési osztály összesen (99) "D" fizetési osztály összesen (100) "E" fizetési osztály összesen (101) "F" fizetési osztály összesen (102) "G" fizetési osztály összesen (103) "H" fizetési osztály összesen (104) "I" fizetési osztály összesen (105) Közalkalmazottak összesen: ( ) (108) I.mindössz:( )(154)

14 I.+II. mindösszesen : ( ) (161)

15 MÁK program Készült: óra 10 perc 13.Lap 35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft M e g n e v e z é s Telj. m.időben Rész m.időben Állományba Fegyv,rendv.sz. Összesen foglalkoz. foglalkoz. nem tart. áll.nem tart. 1. Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolod juttatások Keresetkiegészítés fedezete Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolod költs.és hozzájárulások Szociális jellegű juttatások Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat Nem rendszeres jutt.összesen ( ) Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen ( ) Nyitólétszám (fő) Munkajogi nyitólétszám (fő) Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő Zárólétszám (fő) Munkajogi zárólétszám (fő) Üres álláshelyek száma jan. 1-én Tartósan üres álláshelyek száma Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) ebből-tartalékos állományúak ebből-katonai és rendvédelmi tan.hallgatói ebből-egyéb foglalkoztatottak

16 MÁK program Készült: óra 10 perc 14.Lap 36 Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról Vezetői létszám Vezetői N e m v e z e t ő i l é t s z á m Nem vezetői Létszám Funkció-csoportok, Funkciók középfokú felsőfokú létszám alapfokú középfokú felsőfokú létszám Összesen végzettséggel végzettséggel összesen végzettséggel végzettséggel végzettséggel összesen 1. I. funció-csoport: a) csoport I. funció-csoport: b) csoport I. funció-csoport: Összesen (01+02) II. funció-csoport: Humánpolitikai II. funció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési II. funció-csoport: Jogi II. funció-csoport: Nemzetközi 0 8. II. funció-csoport: Ellenőrzési II. funció-csoport: Koordinációs II. funció-csoport: Informatikai II. funció-csoport: Kommunikációs II. funció-csoport: Egyéb (...) II. funció-csoport: Összesen ( ) III. funció-csoport: Adminisztratív-titkársági( ) III. funció-csoport: - I. csoport feladatait segítő III. funció-csoport: - II. csoport feladatait segítő III. funció-csoport: - III. csoport feladatait segítő III. funció-csoport: Protokolláris 0

17 19. III. funció-csoport: Kézbesítési III. funció-csoport: Szállítási III. funció-csoport: Jóléti III. funció-csoport: Üzemeltetési III. funció-csoport: Rendészeti III. funció-csoport: Raktározási III. funció-csoport: Egyéb (...) III. funció-csoport: Összesen ( ) Mindösszesen ( ) ebből: Köztisztviselők ( ) Köztisztviselők - I. funkció csoport Köztisztviselők - II. funkció csoport Köztisztviselők - III. funkció csoport Közalkalmazottak ( ) Közalkalmazottak - I. funkció csoport Közalkalmazottak - II. funkció csoport Közalkalmazottak - III. funkció csoport Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai ( ) Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport 0

18 MÁK program Készült: óra 10 perc 15.Lap 36 Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról Vezetői létszám Vezetői N e m v e z e t ő i l é t s z á m Nem vezetői Létszám Funkció-csoportok, Funkciók középfokú felsőfokú létszám alapfokú középfokú felsőfokú létszám Összesen végzettséggel végzettséggel összesen végzettséggel végzettséggel végzettséggel összesen 41. Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái ( ) Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport Bírák, ügyészek ( ) Bírák, ügyészek - I. funkció csoport Bírák, ügyészek - II. funkció csoport Bírák, ügyészek - III. funkció csoport Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak ( ) Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport Munka Törvénykönyve alá tartozók ( ) Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport Munka Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak ( ) Megbízási szerződés alapján foglalk. - I. funkció csoport 0

19 59. Megbízási szerződés alapján foglalk. - II. funkció csoport Megbízási szerződés alapján foglalk. - III.funkció csoport 0

20 MÁK program Készült: óra 10 perc 16.Lap 98 Központi költségvetési jelentés ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1. Személyi juttatások TB járulék, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadások ÁFA nélkül Dologi kiadások ÁFA-ja Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül) Előző évi maradvány visszafizetése Tám.ért. műk. kiadás központi költségvetési szervnek Tám.ért. műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Tám.ért. műk. kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek Tám.ért. műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Tám.ért. műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek Tám.ért. műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Tám.ért. műk. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak Garncia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre Támogatásértékű működési kiadás összesen ( ) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás Műk. célú pe.átadás vállalkozásoknak Műk. célú pe.átadás háztartásoknak Műk. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek Műk. célú pe.átadás külföldre Műk. célú pe.átadás EU költségvetésnek Áh-n kívüli működési pénzeszk.átadások összesen( ) Garncia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre Társadalom- és szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénzforgalom nélküli kiadások Egyéb működési célú támogatások, kiadások ( ) Kamatkiadások Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai Működési kiadások összesen ( ) Felújítás Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül Beruházások ÁFA-ja Központi beruházási kiadások Lakástámogatás Lakásépítés Központi beruházások ( ) Tám.ért. felhalm. kiadás központi költségvetési szervnek Tám.ért. felhalm. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0 0 0

21 MÁK program Készült: óra 10 perc 17.Lap 98 Központi költségvetési jelentés ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 41. Tám.ért. felhalm. kiadás társadalombiz. alapok kezelőinek Tám.ért. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Tám.ért. felhalm. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek Tám.ért. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Tám.ért. felhalm. kiadás országos kisebbségi önkorm.-knak Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen ( )) Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen ( ) Intézményi egyéb felhalmozási kiadások Egyéb felhalmozási kiadások ( ) Felhalmozási kiadások ( ) Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása Törvény szerinti kiadások ( ) Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi elöirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele Tám.ért. műk. bevétel központi költségvetési szervtől Tám.ért. műk. bevétel fejezeti kezelésű elöirányzattól Tám.ért. műk. bevétel társadalombiztosítási alapból Tám.ért. műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól Tám.ért. műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől Tám.ért. műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól Tám.ért. műk. bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól Garancia- és kezességvállalásból visszatérülések bevételek Támogatásértékű működési bevétel összesen ( ) Műk. célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Műk. célú átvett pénzeszközök háztartásoktól Műk. célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől 0 0 0

22 MÁK program Készült: óra 10 perc 18.Lap 98 Központi költségvetési jelentés ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 79. Műk. célú átvett pénzeszközök külföldről Műk. célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n kívülről Műk. célú pe.átvétel, bevét áh-n kívülröl össz( ) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen ( ) Felhalm. célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Felhalm. célú átvett pénzeszközök háztartásoktól Felhalm. célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől Felhalm. célú átvett pénzeszközök külföldről Felhalm. célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből Felhalm.célú pe. átvét, bevételek áh-n kívülről( ) Tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Tám. kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Osztalékok- és hozambevételek Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések Törvény szerinti bevételek( ) Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (60-103) Működési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Központi felhalmozási kiadások támogatása Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása Költségvetési támogatás ( ) Kiadások és bevételek egyenlege (költ.tám.-sal) ( ) Kiadásból:működésből felhalmozás keresztfinanszírozása Kiadásból:felhalmozásból működés keresztfinanszírozása Műk.költségvetés előir.-maradv, pénzmaradvány igénybevétele Intézm.felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele Központi felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele Fejezeti kez.(spec.)előirányzatok előir.-maradv. igénybev Előző évi előir.-maradv.,pénzm.igénybevétele ( ) Rövid lejáratú hitelek törlesztése 0 0 0

23 MÁK program Készült: óra 10 perc 19.Lap 98 Központi költségvetési jelentés ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 119. Likvid hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Forgatási célú értékpapírok vásárlása Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása Hiteltörlesztés külföldre Egyéb finanszírozás kiadásai Finanszírozási kiadások ( ) Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Forgatási célú értékpapírok értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása Hitelfelvétel külföldről Egyéb finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek ( ) Finanszírozás összesen ( )=(110) Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen Foglalkoztatottak létszáma(fő) - időszakra

24

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak:

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak: 02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 01 Alapilletmények 26 985 0 0 02 Illetménykiegészítések 0 0 0 03 Nyelvpótlék 0 0 0 04 Egyéb kötelező illetménypótlékok

Részletesebben

Intézményszintü kiiratás Fejezet: 21 Szektor:1051 Törzsszám: Cím,alcím:0700 Országos Vérellátó Szolgálat ÁHT azon.:059888

Intézményszintü kiiratás Fejezet: 21 Szektor:1051 Törzsszám: Cím,alcím:0700 Országos Vérellátó Szolgálat ÁHT azon.:059888 1.Lap 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1. Alapilletmények 2716467 0 0 2. Illetménykiegészítések

Részletesebben

1.Lap 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok a és teljesítése ezer ft 1. Alapilletmények Illetménykiegészítések 47304

1.Lap 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok a és teljesítése ezer ft 1. Alapilletmények Illetménykiegészítések 47304 Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM Budapest... 598273 1051 15 2200 841314 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat A költségvetési szerv

Részletesebben

1.Lap 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok a és teljesítése ezer ft 1. Alapilletmények Illetménykiegészítések 39000

1.Lap 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok a és teljesítése ezer ft 1. Alapilletmények Illetménykiegészítések 39000 Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM... Budapest 598273 1051 15 2200 751315 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat A költségvetési szerv

Részletesebben

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 3 9 7 6 5 1 5 1 2 1 4 8 6 1 2 2 1 3 cím/alcím Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok

Részletesebben

2011 Elemi költségvetés

2011 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 800013 1051 33 01/03 40035 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1051 2011......

Részletesebben

Táblatípus : 20 2008.3 éves költségvetés Készült : 2008.06.04

Táblatípus : 20 2008.3 éves költségvetés Készült : 2008.06.04 Intézmény neve: Magyar Bányászati Hivatal Év: 28 Típus: Költségvetések Táblatípus : 2 28.3 éves költségvetés Készült : 28.6.4 Fejezet: 15 Szektor: 151 Törzsz: 381 Cím,alcím: 111 MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI

Részletesebben

08 Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08)

08 Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08) Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások előirányzata és teljesítése 04

Részletesebben

Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM... Budapest

Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM... Budapest Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM... Budapest 329859 151 2 2 8542 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése,

Részletesebben

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 327361 1091 02 02/02 17530 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012...... a beszámoló elkészítéséért

Részletesebben

MÁK PF.II. program Készült: 2009.12.15 12 óra 59 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2005. évi tervezése (2005.3. időszak)

MÁK PF.II. program Készült: 2009.12.15 12 óra 59 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2005. évi tervezése (2005.3. időszak) MÁK PF.II. program Készült: 2009.12.15 12 óra 59 perc 1.Lap 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelö járulékok elöirányzata és teljesitése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités

Részletesebben

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 0 1 Foglalkoztató Intézete Darvastó 4 9 3 2 7 7 1 2 5 1 0 1 1 0 0 0 8 7 3 0 0 0 0 2 2 0 0 8 3 cím/alcím Alapilletmények

Részletesebben

2011 Elemi költségvetés

2011 Elemi költségvetés A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 492522 1251 01 9100 873000 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1064 Budapest

Részletesebben

2011 Féléves beszámoló

2011 Féléves beszámoló A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 492522 1251 01 9100 873000 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1064 Budapest

Részletesebben

2011 Féléves beszámoló

2011 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 329727 1051 20 06/00 229726 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1054 Budapest

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 329530 1051 20 16/00 211639 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1097 Budapest

Részletesebben

Központi költségvetési szervek félévi beszámoló ( időszak) Intézményszintü kiiratás

Központi költségvetési szervek félévi beszámoló ( időszak) Intézményszintü kiiratás 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok a és teljesítése ezer ft 1. Alapilletmények 497777 535802 245648 2. Illetménykiegészítések 51216 41216 20930 3. Nyelvpótlék 3417 3417 1634 4. Egyéb

Részletesebben

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése Foglalkoztató Intézete Darvastó 0 1 4 9 3 2 7 7 1 2 5 1 0 1 1 0 0 0 8 7 3 0 0 0 0 2 2 0 1 0 3 cím/alcím Alapilletmények

Részletesebben

07 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen ( )

07 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen ( ) Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások előirányzata és teljesítése 04

Részletesebben

PIR: Elemi költségvetés Nemzeti Külgazdasági Hivatal Fejezet: 15/00 zaradek.cim17/00 Szakág: Szektor: 1051 Időszak: 2011.

PIR: Elemi költségvetés Nemzeti Külgazdasági Hivatal Fejezet: 15/00 zaradek.cim17/00 Szakág: Szektor: 1051 Időszak: 2011. Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése 04 Egyéb működési

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 3 5 5 0 3 6 1 0 5 1 2 0 1 0 0 2 8 6 1 0 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési

Részletesebben

2013 Elemi költségvetés

2013 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 327361 1091 02 02/02 017530 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2013...... a beszámoló elkészítéséért

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 3 5 5 7 1 7 1 0 5 1 2 0 1 0 0 2 8 6 1 0 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 800013 1051 33 01/03 40035 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1051 2012......

Részletesebben

2011 Elemi költségvetés

2011 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 311432 1051 06 0100 35576 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 3301 2011......

Részletesebben

Készült: :05 Ellenörző kód: Értéktípus: Ezer Forint

Készült: :05 Ellenörző kód: Értéktípus: Ezer Forint Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése 04 Egyéb

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 4 9 2 3 2 4 1 0 5 1 2 0 1 0 0 2 8 6 1 0 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: Központi Statisztikai Hivatal. Szűrési feltételek. Cím 01. Féléves beszámoló Év/Időszak: 2011.

Összesítő riport. Riportoló intézmény: Központi Statisztikai Hivatal. Szűrési feltételek. Cím 01. Féléves beszámoló Év/Időszak: 2011. Összesítő riport Riportoló intézmény: Központi Statisztikai Hivatal Szűrési feltételek Szűrés Cím 01 Érték - 1 - Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 3 0 7 7 1 6 1 0 5 1 2 0 1 0 0 2 8 6 1 0 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 7 8 9 2 5 7 1 0 5 1 1 0 0 8 0 0 8 4 1 1 0 4 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 492522 1251 01 9100 873000 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1064 Budapest

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 4 9 3 9 5 8 1 2 5 1 0 1 9 1 0 0 8 7 9 0 6 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési

Részletesebben

2010 Elemi költségvetés tervezés

2010 Elemi költségvetés tervezés A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 311432 1051 06 0100 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 3301 Eger Barkóczy

Részletesebben

PIR: Elemi költségvetés Nemzeti Külgazdasági Hivatal Fejezet: 15/01 zaradek.cim17/00 Szakág: Szektor: 1051 Időszak: 2012.

PIR: Elemi költségvetés Nemzeti Külgazdasági Hivatal Fejezet: 15/01 zaradek.cim17/00 Szakág: Szektor: 1051 Időszak: 2012. Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése 05 Intézményi beruházások,

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 3 5 5 4 0 9 1 0 5 1 2 0 1 0 0 2 8 6 1 0 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési

Részletesebben

PIR: Elemi költségvetés JÁVORSZKY ÖDÖN KÓRHÁZ Fejezet: 20/01 zaradek.cim10/02 Szakág: Szektor: 1051 Időszak:

PIR: Elemi költségvetés JÁVORSZKY ÖDÖN KÓRHÁZ Fejezet: 20/01 zaradek.cim10/02 Szakág: Szektor: 1051 Időszak: Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások előirányzata és teljesítése 07

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 566708 1247 13 1000 841106 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2300 Ráckeve

Részletesebben

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉR... Budapest. 323880 1051 16 0900 751114 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉR... Budapest. 323880 1051 16 0900 751114 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉR... Budapest 32388 151 16 9 751114 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat A költségvetési szerv

Részletesebben

PIR: Elemi költségvetés NAPSUGÁR OTTHON Fejezet: 20/01 zaradek.cim02/03 Szakág: Szektor: 1051 Időszak:

PIR: Elemi költségvetés NAPSUGÁR OTTHON Fejezet: 20/01 zaradek.cim02/03 Szakág: Szektor: 1051 Időszak: Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások előirányzata és teljesítése 07

Részletesebben

Sorszám Részmunkaidıben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08)

Sorszám Részmunkaidıben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08) Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok a és teljesítése 2008. évben Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelezı illetménypótlékok Egyéb feltételtıl függı pótlékok

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 3 2 1 1 5 0 1 0 5 1 2 0 1 1 0 0 9 1 0 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 309127 1051 20 1100 38137 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1011 2012......

Részletesebben

MÁK PF.II. program Készült: óra 01 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek évi tervezése ( időszak)

MÁK PF.II. program Készült: óra 01 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek évi tervezése ( időszak) MÁK PF.II. program Készült: 2009.12.15 13 óra 01 perc 1.Lap 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelö járulékok elöirányzata és teljesitése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 569534 1251 19 3805 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 8417 Csetény

Részletesebben

MÁK program Készült: 2011.01.03 15 óra 17 perc Központi költségvetési szervek 2010. félévi beszámoló (2010.1. időszak) Szükített lista elölapja

MÁK program Készült: 2011.01.03 15 óra 17 perc Központi költségvetési szervek 2010. félévi beszámoló (2010.1. időszak) Szükített lista elölapja 1.Lap Szükített lista elölapja 2010.07.27-án 10:47:01-kor készített szűkítés szempontjai Törzsszám 722667 Szektor 1051 Szakágazat 853200 Űrlap 03, 07, 09, 21, 22, 98 Cím,alcím 0700 2.Lap 03 Dologi kiadások

Részletesebben

2011 Elemi költségvetés

2011 Elemi költségvetés A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 369741 1251 08 3000 900200 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 9330 Kapuvár

Részletesebben

2010 Elemi költségvetés tervezés

2010 Elemi költségvetés tervezés A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 415190 1251 17 0100 861000 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7150 Bonyhád

Részletesebben

MÁK PF.II. program Készült: óra 35 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek évi tervezése (

MÁK PF.II. program Készült: óra 35 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek évi tervezése ( MÁK PF.II. program Készült: 2007.03.05 14 óra 35 perc 1.Lap Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450054 Pénzügyi k.:9100 SZENT LÁZÁR MEGYEI KORHÁZ 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok

Részletesebben

Önkormányzati költségvetési szervek évi tervezése ( időszak)

Önkormányzati költségvetési szervek évi tervezése ( időszak) 34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai ezer ft Besorolási osztály Alap Illetmény- Nyelv- Egyéb köt. Egyéb felt. Egyéb

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 3 9 7 0 2 1 1 0 5 1 2 0 1 0 0 2 8 6 1 0 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 345747 1051 10 08/02 748083 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 5600 Békéscsaba

Részletesebben

Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM... Budapest

Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM... Budapest Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM... Budapest 329859 1051 20 0200 803000 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat A költségvetési szerv

Részletesebben

AHH KNYAF program Készült: 2008.01.28 09 óra 01 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2002. évi tervezése (2002.3. id szak)

AHH KNYAF program Készült: 2008.01.28 09 óra 01 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2002. évi tervezése (2002.3. id szak) 1.Lap 02 Személyi juttatások és a munkaadokat terhelö járulékok a és teljesitése ezer ft 1. Alapilletmények 180774 0 0 2. Illetménykiegészitések 0 0 0 3. Nyelvpotlék 2172 0 0 4. Egyéb kötelezö illetménypotlékok

Részletesebben

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzata és teljesítése 2009. évben

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzata és teljesítése 2009. évben Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok a és teljesítése 2009. évben Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelezı illetménypótlékok Egyéb feltételtıl függı pótlékok

Részletesebben

Elemi költségvetés ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI F?IGAZGATÓSÁG Fejezet: 14/01 Cím/Alcím: 12/00 Szakág: Szektor: 1051 Év/Időszak: 2012.

Elemi költségvetés ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI F?IGAZGATÓSÁG Fejezet: 14/01 Cím/Alcím: 12/00 Szakág: Szektor: 1051 Év/Időszak: 2012. Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése 04 Egyéb

Részletesebben

2011 Elemi költségvetés

2011 Elemi költségvetés A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 490539 1251 01 9100 873000 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1112 Budapest

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 369741 1251 08 3000 900200 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 9330 Kapuvár

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Szűrési feltételek. Elemi költségvetés Év/Időszak: 2011.

Összesítő riport. Riportoló intézmény: Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Szűrési feltételek. Elemi költségvetés Év/Időszak: 2011. Összesítő riport Riportoló intézmény: Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Szűrés Szűrési feltételek Érték - 1 - Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 370048 1251 08 3000 851020 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 9330 Kapuvár

Részletesebben

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 329530 1051 20 16/00 211639 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1097 Budapest

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek. Elemi költségvetés Év/Időszak:

Összesítő riport. Riportoló intézmény: MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek. Elemi költségvetés Év/Időszak: Összesítő riport Riportoló intézmény: MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szűrés Szűrési feltételek Érték - 1 - Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 309985 1051 20 14/00 35082 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1055 Budapest

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: Központi Statisztikai Hivatal. Szűrési feltételek. PIR (Teljes egyezés )

Összesítő riport. Riportoló intézmény: Központi Statisztikai Hivatal. Szűrési feltételek. PIR (Teljes egyezés ) Összesítő riport Riportoló intézmény: Központi Statisztikai Hivatal Szűrési feltételek Szűrés Érték PIR (Teljes egyezés ) 302722 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások és a munkaadókat

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 513009 1251 01 0013 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1139 Budapest

Részletesebben

XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM... Budapest PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat

XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM... Budapest PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM... Budapest 325994 1051 26 0300 751318 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat A költségvetési szerv

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 330079 1051 10 08/02 747558 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7833 Görcsöny

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületeinek május 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületeinek május 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 213. május 27-i ülésére Tárgy: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 213. évi költségvetésének módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 722678 1051 14 07/00 229980 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 6728 Szeged

Részletesebben

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 511412 1251 01 0011 853100 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1117 Budapest

Részletesebben

2013 Féléves beszámoló

2013 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 327361 1091 02 02/00 049302 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1014 Budapest

Részletesebben

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 597584 1051 01 02/00 246356 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1067 Budapest

Részletesebben

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Budapest XV. ker. Önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK eft-ban Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 16 16,25 szakmai 13,75 -technikai 12,75

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 311805 1051 33 01/05 39860 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7624 Pécs

Részletesebben

2011 Elemi költségvetés

2011 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 597924 1051 06 01/00 254801 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 4025 Debrecen Széchenyi utca

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 7 9 5 9 6 6 1 0 5 1 0 6 0 1 0 0 8 4 2 3 1 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési

Részletesebben

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 679989 1251 01 0011 851020 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1117 Budapest

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 350855 1051 10 0802 748160 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 3529 Miskolc

Részletesebben

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 722667 1051 14 07/00 229979 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 3526 Miskolc

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 426255 1051 10 0802 746957 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: VESZPRÉM MEGYEI

Részletesebben

MÁK PF.II. program Készült: óra 36 perc 2.Lap Központi költségvetési szervek évi tervezése ( időszak)

MÁK PF.II. program Készült: óra 36 perc 2.Lap Központi költségvetési szervek évi tervezése ( időszak) 2.Lap 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelö járulékok a és teljesitése ezer ft 1. Alapilletmények 0 0 0 2. Illetménykiegészitések 0 0 0 3. Nyelvpotlék 0 0 0 4. Egyéb kötelezö illetménypotlékok

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 3 1 1 4 3 2 1 0 5 1 0 6 0 1 0 0 8 4 2 3 2 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési

Részletesebben

Készült: :10 Ellenörző kód: Értéktípus: Ezer Forint

Készült: :10 Ellenörző kód: Értéktípus: Ezer Forint Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése 04 Egyéb

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 490539 1251 01 9100 873000 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1112 Budapest

Részletesebben

Év/Időszak: Összesítő riport. Riportoló intézmény: Központi Statisztikai Hivatal. Szűrési feltételek. Csoportosítási feltételek.

Év/Időszak: Összesítő riport. Riportoló intézmény: Központi Statisztikai Hivatal. Szűrési feltételek. Csoportosítási feltételek. Összesítő riport Riportoló intézmény: Központi Hivatal Szűrés Szűrési feltételek Érték Csoportosítási feltételek Csoportosítás Cím 01 Érték - 1 - Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások,

Részletesebben

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 542221 1051 10 08/02 747910 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: BÁCS-KISKUN

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.02.18 14 óra 57 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2010. évi tervezése (2010.3. időszak)

MÁK program Készült: 2010.02.18 14 óra 57 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2010. évi tervezése (2010.3. időszak) MÁK program Készült: 2010.02.18 14 óra 57 perc 1.Lap 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 308647 1051 20 0900 34832 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2170 Aszód

Részletesebben

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 540436 1051 10 08/02 747811 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 6000 Kecskemét

Részletesebben

2011 Elemi költségvetés

2011 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 325785 1051 12 14/00 39266 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7625 Pécs

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 3 0 9 1 2 7 1 0 5 1 2 0 1 1 0 0 9 1 0 1 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.05.20 09 óra 24 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi tervezése (2010.3. időszak) Szükített lista elölapja

MÁK program Készült: 2010.05.20 09 óra 24 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi tervezése (2010.3. időszak) Szükített lista elölapja MÁK program Készült: 2010.05.20 09 óra 24 perc 1.Lap Szükített lista elölapja 2010.05.20-án 09:24:41-kor készített szűkítés szempontjai Törzsszám 426343 Űrlap 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12,

Részletesebben

MÁK program Készült: óra 10 perc. Központi költségvetési szervek félévi beszámoló ( időszak)

MÁK program Készült: óra 10 perc. Központi költségvetési szervek félévi beszámoló ( időszak) 1.Lap 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok a és teljesítése 1. Alapilletmények 3476061 3473869 1610428 2. Illetménykiegészítések 1112583 1111833 573978 3. Nyelvpótlék 177236 177236

Részletesebben

2011 Elemi költségvetés

2011 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 309798 1051 20 1000 34953 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1121 Budapest

Részletesebben

NETTO80 - Nettósított Önkormányzati költségvetési jelentés # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

NETTO80 - Nettósított Önkormányzati költségvetési jelentés # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat # Megnevezés Eredeti Módosított ből 01 Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09) 2 957 186 3 118 601 2 949 110 0 02 Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42) 484 659 639 926 601 202 0 03 Külső

Részletesebben

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 722931 1051 14 12/00 230924 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1116 Budapest

Részletesebben

Eredeti Módosított. Teljesítés. Megnevezés

Eredeti Módosított. Teljesítés. Megnevezés 02. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok a és teljesítése 1. Alapilletmények 75 895 2. Illetménykiegészítések 2 471 3. Nyelvpótlék 695 4. Egyéb kötelező illetménypótlék 798 5. Egyéb feltételtől

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 3 5 0 8 5 5 1 2 5 1 0 5 0 2 0 0 9 1 0 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 4 1 5 1 9 0 1 0 5 1 2 0 1 0 0 2 8 6 1 0 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési

Részletesebben

Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM... Budapest

Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM... Budapest Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM... Budapest 722304 1051 11 0500 751114 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat A költségvetési

Részletesebben

2011 Elemi költségvetés

2011 Elemi költségvetés A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 350855 1251 05 9100 910200 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 3529 Miskolc

Részletesebben