Honlap: Zsámbék város képviselő-testületének ciklusprogramja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Honlap: www.zsambek.hu. Zsámbék város képviselő-testületének ciklusprogramja 2010-2014"

Átírás

1 Zsámbéki Hírek május A közötti választási ciklusban mind az Európai Unió, mind hazánk jelentős kihívásokkal szembesül. Egyrészről az elhúzódó világgazdasági válság, másrészről az előző kormányzatoktól örökölt csődközeli állapot olyan strukturális átalakításokat követel meg hazánktól, melyek a helyi közösségekre, az önkormányzatokra is komoly hatással lehetnek. A képviselő-testületnek e ciklusprogram megalkotásakor mindezek figyelembe vételével kellett eljárnia, továbbá számításba kellett vennie, hogy EU pályázati források a EU pénzügyi ciklus következtében csak 2012 végéig állnak rendelkezésre. Alapvető törekvésünk, hogy Zsámbékot fokozatosan idegenforgalmi célterületté, igazi barátságos kisvárossá tegyük, közterületeinket megújítsuk. Olyan vállalkozások megtelepedését kívánjuk ösztönözni, melyek e kritériumoknak való megfelelés mellett munkahelyeket teremtenek, a helyi foglalkoztatás növelése érdekében. Az új önkormányzati törvény alapvetően befolyásolhatja majd Zsámbék Város Önkormányzatának Havi Kiadványa Honlap: Zsámbék város képviselő-testületének ciklusprogramja mind az ellátandó feladatok, mind a rendelkezésre álló források körét. Csenger-Zalán Zsolt polgármester Fejlesztési elképzelések Bölcsőde projekt megvalósítása; - Könyvtár Ifjúsági Ház Védőnői Szolgálat komplexum kialakítása, - Megkezdjük a Játszótér Programot: az elsőként a fenti komplexum területén helyezünk el zárt módon játékokat a legkisebbeknek. - Helyi Építési Szabályzat és a kapcsolódó rendeletek, jogszabályok felülvizsgálata, szükség szerinti módosítása; - Városgazdálkodás és a Zsámbékvíz Kft. átszervezése; - Közművelődési Intézmény létrehozása, a művelődési ház, a könyvtár és a múzeumok egy szervezetbe vonása. Fesztiválprogramok bővítése. - Közbiztonság erősítése: a rendőrségi épület felújítása és a Városőrség felállítása; - 1 fedett buszmegálló létesítése; - Járdaépítés és parkolóhely kialakítás, park rekonstrukció a Törökkút tér környezetében; Április 5-én ünnepélyes keretek között került sor az épülő 40 férőhelyes Apróka bölcsőde alapkő-letételére. A beruházás az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-Magyarországi Operatív Program keretén belül valósul meg Uniós támogatásból. A nyertes pályázat alapján a támogatási szerződés aláírására augusztusban került sor. Önkormányzatunk 195 millió forint támogatásban részesült, amit több mint 21,5 millió forint saját erővel kell kiegészíteni ahhoz, hogy a beruházás sikeresen megvalósulhasson. A kivitelező kiválasztására nyílt közbeszerzési eljárás során került sor, amelynek nyertese a GOMÉP Építőipari Kft. A kivitelezőt már ismerhetjük a 2010-ben rövid idő alatt felépült - Csapadékvíz elvezetés megoldása Bicskei-Csap-Etyeki utca Lámpás gyalogátkelőhely létesítése a Mányi úton; - Fő tér projekt beindítása: Buszvégállomás áthelyezése a Mányi út végére, ennek érdekében a Mány-Szomor elágazás körforgalmúvá tétele. - Zichy Iskola felújítása; - 1 fedett buszmegálló létesítése; - Gagarin utcai játszótér megújítása; - Józsefvárosi átjáró rekonstrukciója; - Sportpályaépítés OLLÉ Program keretében Laktanya terület hasznosítása; - Fő tér projekt: Akadémia utca sétálóutcává alakítása; - Szent Erzsébet lépcső rekonstrukciója; - Romtemplom környezetének rendezése; - Járdaépítés a Mányi úton, a Petőfi úti járdafelújítás folytatása Egészségház rekonstrukciója; - Fő tér projekt befejezése: Zichy tér és Zárdakert rekonstrukciója. Lerakták az új bölcsőde alapkövét és minden igényt kielégítő Tündérkert óvoda megépítése kapcsán. Az Alapkő-letétel során Csenger- Zalán Zsolt, Zsámbék Város polgármestere elhelyezte az épület alapja mellé az időkapszulát, mely egyfajta üzenetet hordoz majd a jövő nemzedéknek. A fém tartály tartalma egy napilap, a Zsámbéki Hírek újság, egy regionális magazin, az épület alaprajza, a beruházás adatait tartalmazó emléklap, az önkormányzat Képviselő testületének és Tisztségviselőinek névsora, valamint egy fénykép a régi bölcsődéről és némi aprópénz reményeink szerint még sok emberöltő időn át marad háborítatlanul az épület alapzata mellett.

2 A március 31-i ülés határozatai A Képviselő-testület március 31-i ülésé a Zichy Miklós Általános Iskola tornaterem felújítására benyújtandó pályázatról döntött (56/2011.(III.31.) határozat, majd zárt ülésen a Zsámbékvíz Nonprofit Kft. ügyvezetésével kapcsolatos döntéseket hozott. (57/2011.(III.31.) és 58/2011. (III.31.) határozat. A április 5-i ülés határozatai A Képviselő-testület április 5-i rendkívüli zárt ülésén a Zsámbékvíz Nonprofit Kft. ügyvezetésével kapcsolatos határozatokat hozott, és Nagy Károly urat a Zsámbékvíz Nonprofit Kft. ügyvezetőjévé választotta, melylyel egyidejűleg Suha Zsuzsanna cégjegyzési és cégképviseleti jogát megvonta. (59/2011.(IV.05.), 60/2011.(IV.05.), 61/2011.(IV.05.), 62/2011.(IV.05.) és 63/2011.(IV.05.) számú határozatok. Önkormányzati döntések A április 14-i ülés határozatai Zsámbék Város Képviselő-testülete az április 14-én megtartott ülésén elfogadta az Önkormányzat közötti időszakra vonatkozó gazdasági programját (ciklusprogram) (64/2011.(IV.14.) határozat). Döntést hozott a Képviselő-testület az Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel megállapodás megkötéséről (65/2011.IV.14.) határozat). Elfogadta a Képviselő-testület a Boldog Gertrúd Alapszolgáltatási Központ és Idősek Átmeneti Otthona (66/2011. (IV.14.) határozat), Családsegítő Szolgálata (7/2011.(IV.14.) határozat) és Gyermekjóléti Szolgálatának (68/2011.(IV.14.) határozat) évi tevékenységéről szóló beszámolóját. A 69/2011. (IV.14.) számú határozatával a Képviselő-testület az Önkormányzat évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről szóló beszámolóját fogadta el. A 70/2011.(IV.14.) számú határozattal a civilszervezetek, a 71/2011. (IV.14.) számú határozatban a sportegyesületek támogatásáról született döntés. Jóváhagyta a Képviselő-testület a évi Közbeszerzési Tervet (73/2011.(IV.14.) határozat) és bölcsődevezetői állásra pályázat kiírásról döntött (74/2011. (IV.14.). A Képviselő-testület a Család Éve alkalmából a megszületett gyermekek és szüleik tiszteletére Emlékfa ültetéséről határozott.(75/2011.(iv.14.) Jóváhagyta a Képviselő-testület a Zsámbéki Közművelődési Intézet és Könyvtárral történő gazdálkodási munkamegosztásra vonatkozó együttműködési megállapodást, és a Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának jóváhagyását (77/2011.(IV.14.) Pályázó hiányában eredménytelennek nyilvánította a pályázati eljárást a képviselő-testület a Szent István tér 3. sz alatti irodahelyiség (78/2011. (IV.14.), valamint a hrsz-ú ingatlan bérbeadására (79/2011. (IV.14.). A pályázatok újra kiírásra kerülnek. Nem fogadta el a Képviselő-testület a Bio-Recycling Környezetvédelmi Kft. ajánlatát a rekultivációs beruházás ellentételezésére, és döntést hozott az esetleges környezetkárosítás miatti vizsgálatról.(80/2011. (IV.14.) A csapadékvízelvezetés az Angyalárok utca- Csap utca- Bicskei utca projekt tervező kiválasztása tárgyában lefolytatott pályázati eljáráson a Partner Mérnökiroda Kft. (2800 Tatabánya, Bárdos lakópark 2/c) került kiválasztásra (81/2011.(IV.14.) határozat. A Képviselő-testület a Magyar u. 5. szám alatti épületben Védőnői Szolgálat és Ifjúsági Klub helyiség kialakításához öszszesen ,- Ft + ÁFA öszszeg átcsoportosításáról döntött, (82/2011.(IV.14.) határozat), és a Védőnői helyiség és Ifjúsági Klub helyiség kialakítására a beszerzési szabályzatnak megfelelő pályázati eljárás lefolytatásáról döntött annak érdekében, hogy a helyiségek május 1-ig kialakításra kerüljenek (83/2011.IV.14.) határozat. A Képviselő-testület a 86/2011. (IV.14.) számú határozatával 8 db határozat visszavonásáról döntött. A 87/2011. (IV.14.) számú határozattal a Zichy Miklós Általános Iskola felújítási munkálataira pályázat benyújtásáról döntött és visszavonta az szintén e tárgyban meghozott 56/2011.(III.31) számú határozatot (88/2011.(IV.14.) számú határozat).a 89/2011. (IV.14.) számú határozattal a Képviselő-testület a Települési Sportfejlesztési Koncepciót hagyta jóvá. Zárt ülésen a képviselőtestület a Zsámbékvíz Nonprofit Kft. működésével és tevékenységével kapcsolatos döntéseket hozott (90/2011.(IV.14.) és 91/2011. (IV.14.) számú határozatok), ápolási díj kérelem elutasításáról döntött (92/2011. (IV.14.) és a Közművelődési Intézet és Könyvtár Intézményvezetői állására kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánította, és új pályázat kiírásáról döntött (93/2011.(IV.14.) számú határozat. A lapban megjelenő határozatok és rendeletek közzététele nem teljes körű és terjedelmű. A városi könyvtárban és a Polgármesteri Hivatalban, interneten: a oldalon valamennyi határozat és rendelet hiteles szövege teljes terjedelmében megtekinthető. Zsámbéki Hírek Zsámbék Város Önkormányzatának havi kiadványa Felelős kiadó: Zsámbék Város megbízásából a Ha-cikk Kft., Szerkesztő: Hajdú Péter. Szerkesztőség elérhetősége: Hirdetésfelvétel en: Nyomdai előállítás: Pátria Nyomda Zrt. Megjelenés havonta,1900 példányban. ISSN X. A szerkesztőség a szerkesztés jogát fenntartja. 2 Zsámbéki Hírek május

3 A április 14-i ülésen elfogadott rendeletek A Képviselő-testület 7/2011.(IV.15.) számon megalkotta a 2010 évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletét (zárszámadás), majd ehhez kapcsolódóan 8/2011.(IV.15.) számon rendeletet alkotott a évi költségvetési rendelet módosításáról. Módosította a Testület a képviselők tiszteletdíjáról szóló rendeletét, mely a bizottsági és testületi ülésekről történő igazolatlan távolmaradás szankcionálásának mértékét határozza meg.(10/2011. (IV.15.) Rendelet). A házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen Önkormányzati döntések kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 3/2011. (III.11.) számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló 11/2011.(IV.15.) számú rendelet bevezető részében szereplő felhatalmazó rendelkezés módosítása jogszabály hatályba lépésének elhalasztása miatt vált szükségessé, valamint meghatározásra került a hivatali időn és hivatali helyiségen kívül bonyolított esküvők díjának befizetésének módja. Az állattartásról szóló rendelet május 1-én hatályba lépő 11/2011.(IV.15.) számon elfogadott módosítása az ebek mikrochippel történő ellátását írja elő minden ebtulajdonos részére, 3 hónaposnál idősebb eb esetén. A 12/2011.(IV.15.) számon elfogadott, a parkolási rendelet módosításáról szóló rendelet, az egyes parkolási övezetekhez tartozó közterületek jegyzékét pontosítja. Felhívom figyelmüket, hogy a Képviselő-testület hatályos rendeletei a weboldalon, a nyilvános ülések jegyzőkönyvei a weboldalon, a Könyvtárban és a Polgármesteri Hivatalban megtekinthetők. dr. Malik Dean jegyző Tisztelt Lakosság! Zsámbék Város Képviselő-testülete a április 14-i ülésén módosította az állattartás rendjéről szóló 17/2006.(IX.29.) számú rendeletét. A 11/2011. (IV.15.) számon megalkotott, május 1-én hatályba lépő módosító rendelet minden három hónapnál idősebb eb egyedi azonosítóval (mikrochip) történő ellátását írja elő az ebtartók részére. A mikrochip elhelyezéséről az ebtulajdonosok augusztus 31-ig kötelesek gondoskodni, azt követően az egyedi azonosító nélküli ebek tartása szabálysértésnek minősül. Az egyedi azonosító beszerezésének költségeihez Zsámbék Város Önkormányzata augusztus 31-ig támogatást nyújt. Mi a mikrochip? A mikrochip egy rizsszem méretű eszköz, melyet egy injekciós tűszerű eszközzel az állat bőre alá - Európában a nyak bal oldalán - ültetnek be. A parányi szövetbarát kapszulába egy antenna, és egy mikrochip van beépítve, mely egy 15 számjegyből álló egyedi kódot tárol. A mikrochip sem energiaforrást, sem mozgó alkatrész nem tartalmaz. Káros hatása nem ismert. Fontos tudnivaló, hogy a mikrochip önmagában nem sugároz jeleket, csak egy speciális leolvasó rádiójeleire válaszolva adja vissza a benne tárolt számsort. A mikrochip beültetése fájdalommentes, 2 perces procedúra, amelyet csak az arra felhatalmazott állatorvos végezhet el. A mikrochippel kapcsolatban bővebb információ a maok.hu/mikrochip_1 weboldalon található A mikorchip elhelyezésével kapcsolatos tudnivalókról, a beültetéssel megbízott állatorvosok elérhetőségéről a Polgármesteri Hivatal munkatársai folyamatos tájékoztatást adnak, ezért kérjük a Tisztelt Ebtulajdonosokat figyeljék az aktuális tájékoztatókat a Zsámbéki Hírek oldalain, a weboldalon és a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján. dr. Malik Dean Zsámbék Város Jegyzője Értesítő tüdőszűrésre Kérjük, hogy a tüdőszűrő vizsgálaton saját érdekében jelenjen meg. A vizsgálat alkalmas tüdőbetegségek időbeni felismerésére. Panasz nélkül is lehet beteg. A vizsgálat helye: Művelődési Ház (Zsámbék, Etyeki u. 2.) ideje: május május 20. délelőtt: óráig: kedd, csütörtök, péntek délután: óráig: hétfő, szerda Fontos tudnivalók 1. Kérjük, hogy a vizsgálaton lehetőleg munkaidőn kívül jelenjen meg! 2. Fekvőbeteg, vagy járóképtelen a körzeti orvosnál távolmaradását igazoltassa! 3. Aki 1 éven belül volt tüdőszűrésen (például más helyen) kérjük, hogy annak igazolását (személyesen vagy családtagjai által) szíveskedjék bemutatni! 4. Személyi igazolványt, tb kártyát valamint az előző évben kapott tüdőszűrő igazolást hozza magával! Közmeghallgatás Zsámbék Város Képviselő-testülete május 13-án, 18 órakor a Művelődési Ház nagytermében (2072 Zsámbék, Etyeki u. 2.) általános közmeghallgatást tart. Fogadónapok! Minden páros hét szerdáján fogadó napot tart Csenger-Zalán Zsolt polgármester. Minden páratlan hét szerdáján fogadó napot tart Horváth László alpolgármester. Helyszin: Zsámbék Város Polgármesteri Hivatal Időpont: 17 és 19 között. Zsámbéki Hírek május 3

4 A helyi adóban közelgő adózási határidő: május 31. Az Adózás rendjéről szóló többször módosított évi XCII. törvényben foglaltak alapján a helyi iparűzési adó és a vállalkozók kommunális adó évi végleges adó elszámolására vonatkozó bevallás benyújtásának és az adókülönbözet (+) befizetésének határideje május 31. A bevallások benyújtásához szükséges nyomtatványokat az adózók részére április 8-án megküldtük. A helyi iparűzési adóbevallás elkészítéséhez a nyomtatványhoz csatolt kitöltési útmutatóban közöltek mellett a következőket kell még figyelembe venni: = a hatályban levő helyi iparűzési adóról szóló önkormányzati rendelet szerint az iparűzési adó adómértéke évben 1,9 %, évtől 2 % (2011. adóelőleg számításnál már a 2%-ot kell figyelembe venni) = mentes az a vállalkozó, akinek a számított vállalkozási szintű adóalapja az Ft-ot nem érte el A vállalkozó kommunális adója január 1-től hatályát vesztette, de a évről az elszámolást el kell készíteni. = az adómértéke 2000 Ft/fő/év Az adókülönbözetet (+) az alábbi számla számra kell átutalni (befizetni): = Helyi iparűzési adó : = Vállalk. komm. Adó: Önadózás A helyi iparűzési adót, adóelőleget, a jogi személy és egyéb szervezet, valamint magánszemély egyéni vállalkozó önadózással állapítja meg és fizeti be. Az adóigazgatási eljárásban végrehajtható okirat, az önadózás esetén a fizetendő adót (adóelőleget) tartalmazó bevallás. Az adótartozás után felszámított pótlék, kamat az adótartozásra vonatkozó végrehajtható okirat alapján hajtható végre. A fizetési kötelezettséget a pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózónak belföldi Adózási határidők pénzforgalmi számlájáról átutalással, pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett adózónak belföldi fizetési számlájáról történő átutalással vagy készpénzátutalási megbízással kell teljesítenie. A Helyi iparűzési adó bevallásához és a Vállalkozók kommunális adó bevallásához szükséges nyomtatvány letölthető a / Polgármesteri Hivatal / Szervezeti egységek / Adóigazgatási Iroda jobb oldalon felkínált nyomtatványok között. Zsámbék Város Polgármesteri Hivatal Adóhatósága Az adózó és az adóhatóságok Kivetéses adó esetében 1. Az adózók Adózó az a személy, akinek adókötelezettségét, adófizetési kötelezettségét adót vagy költségvetési támogatást megállapító törvény írja elő vagy maga az eljárási rendet szabályozó Adózás rendjéről szóló évi XCII. Tv. (továbbiakban: Art.) 2. Az adókötelezettség fogalma Az adókötelezett nem más, mint jogszabály alapján az adózók által követendő, meg nem kerülhető magatartás. Az Art.-ben szabályozott adókötelezettségek többek között a bejelentés, nyilatkozattétel, adó megállapítás (önadózás esetén), bevallás, adófizetés és adóelőleg-fizetés, adólevonás, adóbeszedés stb Az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adó esetében az önadózás és az adóbeszedés kivételével az adózó bevallásának benyújtásával jelenti be adókötelezettségét Kivetéses adó esetén az adózót az adókötelezettség keletkezéséről, az adóalap, az adómentesség, az adókedvezmény, az adó megállapításához szükséges adatokról, körülményről bevallási kötelezettség terheli. E bevallási kötelezett egyben bejelentés is, melyet az adókötelezettség keletkezését követő 15 napon belül kell teljesíteni [adókötelezettség keletkezése = változást (pld. adás-vétel, eladás, telek beépítése, épület lebontás stb.) követő év január 15-ig] 3. Az adókivetés A helyi adókban kivetéses adó az Építményadó, Telekadó, Magánszemélyek kommunális adója. A helyi adót az önkormányzati adóhatóság állapítja meg, az adózó által benyújtott bevallás alapján. Az adóhatóság a fizetendő adót, az adófizetés módját és idejét határozatban állapítja meg. 4. Mulasztási bírság Az adózók egy része sok esetben figyelmetlenségből, tapasztalatlanságból határidő után vagy nem az előírások teljes körű betartásával teljesíti az egyes adókötelezettségeit. A mulasztási bírság a meghatározott cselekmények kikényszerítését szolgálja. Az adózóknak a bevallási kötelezettségüket abban az esetben is teljesíteniük kell, ha az adóhatóság erről külön nem értesítette és nem bocsájtotta rendelkezésre az ehhez szükséges nyomtatványokat. A bevezetett adókról kihirdetés útján, helyi újságban, interneten és személyesen, az adóhatóságnál értesülhetnek. Összefoglalva: - Adózó részére az adót csak az adózó által benyújtott bevallásban közölt adatok alapján lehet megállapítani. - Adózónak az adókötelezettségét érintő változásról, külön felhívás nélkül bejelentést (bevallást) kell tennie. Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala Adóhatósága 4 Zsámbéki Hírek május

5 Lomtalanítás Értesítjük Zsámbék város Tisztelt Lakosságát, hogy az AVE Tatabánya Hulladék-gazdálkodási és Környezetvédelmi Zrt június én tavaszi lomtalanítást végez Zsámbék egész területén, a következők szerint: 6-án és 7-én a város azon részén ahol hétfői napon történik a hulladékszállítás, 8-án és 9-én a város azon részén ahol keddi napon történik a hulladékszállítás. Lomtalanításba tartozó anyagok: az ingatlanoknál keletkező hulladék, lom,(nagyobb berendezési tárgy) Nem tartozik a lomtalanítás anyagai közé: veszélyes hulladék, építési törmelék, szénpor, falevél gally, állati tetem, valamint az olyan méretű, súlyú tárgy, amelyhez darus gépkocsi igénybevétele szükséges (pl. gépkocsi karosszéria, kazán, stb.) gumiabroncs. ( a 20/2006.(IV. 05.) KVVM bekezdés d.) pontja alapján.) Elektronikai hulladékgyűjtés: a Magyar u. 20 szám alatt lévő műhely udvarában 7-15 óráig. Szilárd halmazállapotú veszélyes hulladékgyűjtés (spray,flakon, növényvédőszer) a Magyar u. 20 szám alatt lévő műhely udvarában 7-15 óráig. A lomtalanítás anyagai közé nem tartozókat külön megrendelés alapján térítés ellenében szállítjuk el. Érdeklődni a 34/ vagy a 34/ telefonszámokon lehet. Lomtalanítás a lakosság részére térítésmentes. A lom kihelyezhető: az ütemezés szerinti napon reggel 6 óráig. Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az elszállítandó lomot csak a meghirdetett időpontban helyezzék el az ingatlanok elé oly módon, hogy az tehergépjárművel megközelíthető legyen. Segítő közreműködésüket előre is kérjük és köszönjük AVE Tatabánya Zrt. Eboltás! Tisztelt Ebtulajdonosok! A 164/2008.(XII.20.) FVM rendelet alapján az eb tartója évente köteles minden 3 hónapnál idősebb ebet veszettség ellen beoltatni. Ennek elmulasztása szabálysértési eljárást von maga után, mely pénzbírsággal járhat től a Pest Megyei Állatorvosi Kamara vezetősége nem engedélyezte Zsámbékon az ún. összevezetéses oltásokat (művelődési ház előtt, kantin, önkormányzat udvara, stb.). Az ebeket Zsámbékon az alább megadott állatorvosok rendelőjében, lakásánál, illetve az eb tartási helyen lehet beoltatni veszettség ellen április 1-től folyamatosan. dr. Fekete Csongor, VUK Állatorvosi Rendelő: Zsámbék, Piac köz 3. H-P: és óra között, Szo: , T.: 23/ , +3630/ dr. Günther Miklós, Zsámbék, Somogyi B. u. 13., T.: 23/ , +3630/ dr. Ozvald István, Zsámbék, Dózsa Gy. u. 28., T.: 23/ , +3630/ Az oltás díja Ft/eb, a kötelező féregtelenítő tabletta darabja 200.-Ft/10 kg. A hivatkozott rendelet alapján 2010-től minden ebnek új Kisállat-egészségügyi könyvet kell kiállítani. Amelyik még nem rendelkezik ilyennel, annak 500.-Ft ért kiállításra kerül. A tartási helyen az oltás díja Ft/eb. Figyelem! május 10-én (kedden) óra között és május 17-én (kedden) óra között! Kedvezményes eboltás mindhárom állatorvosnál! A féregtelenítés ingyenes! ZSÁMBÉKI HAZA-TÉR májusi program Helyszín: Zsámbéki M vel dési Ház (2072 Zsámbék, Etyeki u. 2.) Szervez k: Zsámbéki Hagyomány rz Baráti Kör Érdekl dni lehet: , Dátum MINDEN SZOMBATON változó id pontban Program Kenyérsütés Boldogasszony Kemencéjében Kenyérsütési szándék esetén szükséges egy két nappal el tte telefonon egyeztetni Varga Zsuzsával a es telefonszámon! Szívesen látunk minden érdekl d t! május óra Szent László Füve Lechner Judit biokertész diavetítéses el adása, új könyvének bemutatása. Gyógynövényeink eredete, története, szakrális jelei. Helyük a kiskertekben és a ház körül. május 8. 9 óra május 21. Kirándulás Budaörsre, Lechner Judit gyógynövényes kertjébe, majd a Törökugratóra, vadon él gyomnövények nyomában 15 órakor Kenyérsütés 18 órától TÁNCHÁZ (kicsiknek és nagyoknak) Várunk minden érdekl d t nagy szeretettel! Egy városban is lehet jó faluközösség! (Zombori László) Zsámbéki Hírek május 5

6 Pályázati felhívás Zsámbék Város Önkormányzata (2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4.) a továbbiakban kiíró meghirdeti nyilvános pályázat útján történő bérbeadásra a Képviselő testület 79/2011.(IV. 14.) számú határozata alapján a tulajdonában lévő Zsámbék 0109 hrsz.-ú ingatlan 2000 m2 hasznos alapterületű ingatlanrészét. Felhívom a Tisztelt Pályázók figyelmét, hogy a 0109 hrsz.-ú ingatlan művelési ága gyep, az érintett 2000 m 2 terület művelési ága kivett, faiskola. Az eltérő tevékenység végzésére a földhivatali átminősítés ügyintézése és költsége a bérlőt terhelik. A pályázatra jelentkezni lehet: április 20. napjától május 13. napján 13 óráig az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Ügyfélszolgálatán, a 2072 Zsámbék, Rácváros u szám alatt leadásra kerülő írásbeli pályázati dokumentációval. Pályázati felhívás Zsámbék Város Önkormányzata (2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4.) a továbbiakban kiíró meghirdeti nyilvános pályázat útján történő bérbeadásra a Képviselő testület 78/2011.(IV. 14.) számú határozata alapján a tulajdonában lévő Zsámbék, Szent István tér 3 szám, 877 hrsz.-ú ingatlan 26,77 m 2 hasznos alapterületű ingatlanrészét iroda működtetése céljából. Közös használatú helyiségek - 17,38 m 2 területarányos része. ( A közös használatú helyiségek bérleti díja a bérlők között területarányosan oszlik meg.) A pályázatra jelentkezni lehet: április 20. napjától május 13. napján 13 óráig az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Ügyfélszolgálatán ( 2072 Zsámbék, Rácváros u szám) leadott írásbeli pályázati dokumentációval. Mindkét pályázattal kapcsolatos információ: Polgármesteri Hivatal, Műszaki csoport (-23/ ) Az ingatlant előzetes bejelentkezés alapján a pályázó megtekintheti, a bejelentkezés a Műszaki csoportnál történik. Álláspályázat I. Zsámbék Város Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Apróka Bölcsőde bölcsődevezetői állásának betöltésére. Pályázati feltételek: - A 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 2. számú mellékletében (I/I.2.B. )előírtak szerinti képesítés és végzettség A pályázat benyújtásának határideje: május 20.. A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást a 23/ telefonszámon kérhető. Álláspályázat II. Zsámbék Város Önkormányzata a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet a Zsámbéki Közművelődési Intézet és Könyvtárban (önállóan működő intézmény) intézményvezető munkakör betöltésére Pályázati feltételek: - felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség, vagy - nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga, - a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet szerint akkreditált vezetési-szervezési, pénzügyi-gazdasági, államháztartási ismereteket is nyújtó közművelődési intézmény-vezető tanfolyam eredményes elvégzését okirattal igazolja, A pályázatok benyújtásának határideje május 22. A pályázati kiírással kapcsolatban további információt dr. Schnörch Rita aljegyző nyújt, a 0623/ as telefonszámon. A pályázatok teljes szövege megtekinthető: Értesítés áramszünetről! Tisztelt Zsámbékiak kérjük figyelembe venni, hogy Zsámbék területén az alábbi időpontokban, és utcákban hálózati munkáink miatt áramszünet lesz: I. Dózsa György utca 21-79; Dózsa Gy. u között, valamint Nádas közben végig június 7-én 8:00-15: június 9-én 8:00-15:00 II. Terv utcában a Petőfi Sándor utca és Józsefvárosi átjáró között, valamint a műemléki pincéknél június 10-én 8:00-15: június 15-én 8:00-15:00 Tisztelt Zsámbéki Polgárok! A Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület Vezetősége megköszöni a Tisztelt Polgárok 2009.évi személyi jövedelemadójuk 1%-ának Egyesületünk részére juttatott támogatását, amelynek összege: ft. Ezt az összeget egyéni védőfelszerelések, és tűzoltó technikai eszközök vásárlására fordítottuk. Kérjük a Tisztelt Polgárokat, hogy 2010.évi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával is támogassák az Egyesületünket, hogy minél korszerűbb felszereléseket tudjunk vásárolni, és a személyi állomány védőfelszerelését is biztosítani tudjuk. Az egyesületünk valamennyi tagja minden térítés nélkül, szabadidejét feláldozva végzi ezt a feladatot. A Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület adószáma: Előre is köszönjük a megtisztelő támogatásukat. Csepilek István ÖTE Elnök 6 Zsámbéki Hírek május

7 Sehr geerte Damen und Herren, Sehr Geerte herr Bürgermeister, herr Notar und alle vertréter und vertreterin! Sehr geerte civillen vereinne und liebe Kindern! Sehr geerte Geste, und alle anwesende Freunde, die zum Andenken gekommen sind! Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt Polgármester Úr, tisztelt jegyző Úr, tisztelt képviselő hölgyek és urak! Tisztelt pedagógusok, civil szervezetek, kedves gyerekek! Tisztelt vendégeink és emlékezni akaró barátaink! A második világháború sok áldozata és világszerte nagy rombolása, pusztítása után, a magyarországi németeket még a nagyhatalmak igazságtalan, embertelen döntése is mélyen sújtotta. Magyarországnak, mint a vesztes Németország csatlósának kiket az akkori ország vezetés háborúpárti vezetői a németek oldalára hajtottak bűnhődnie kellett! A büntetés egy tetemes része a magyarországi németek elűzetése volt. Zsámbék sem kerülhette el ezt a büntetését és a Mária Terézia által az as években betelepített németajkú lakosságnak az ország elhagyását, az óhazába való kitelepítését rendelték el április között Zsámbék összlakosságának a 91 százalékát bűntudat nélkül, hideg és rideg intézkedéssel elszállítottak a herceghalmi vasútállomásra, ahol a rémült, megfélemlített embereket bevagonírozták és elindították őket Zsámbéki Hírek május A kitelepítés 65. évfordulójára ismeretlen, leendő németországi lakhelyük felé. Ezek az emberek éppolyan megbecsült polgárai voltak községünknek, városunknak, mint az itt maradók, többségük még katona sem volt. De a katonák is csak parancsot teljesítő, egyszerű paraszti vagy iparos munkát végző emberek voltak a háború előtt. Tetőzte a fájdalmat, szomorú kilátástalanságot, hogy mindössze egy kis, 30 kg-s batyuval indulhattak az ismeretlen útra, többi ingó és ingatlanvagyonukat, állataikat itt kellett hagyniuk. Fájdalmasan búcsúztak el itt maradt rokonaiktól, ismerőseiktől, barátaiktól. Hosszú ideig az itteniek semmit sem tudtak felőlük, néha egy kósza hír vagy levél volt az összes információ sorsukról. Sokan nem is élték meg a kivezető, hosszú utazás végét, még útközben elhunytak a sötét marhavagonok belsejében a többnapos, minden alapvető emberi szükségletet nélkülöző úton. Akik itt maradtak, reménykedtek, hogy ez csak egy rossz álom, átmeneti időszak, ősszel vagy egy pár év múlva visszajöhetnek az elűzöttek. Vissza is jöttek, de sok-sok év múltán, már házzal, munkahelylyel, egzisztenciával rendelkezve, de bármelyikük elcserélte volna az ottani házat, az itt hagyott házra, hazára. Szívük mélyén mindig is zsámbékinak, magyarnak vallották magukat a még élő, idős emberek. Sebeik lassan begyógyultak, elfogadták a sorsukat, mert fegyelmezett, vallásos, tisztességes emberek voltak, de ha leszálltak itt a buszról, amikor már hazalátogathattak, mindegyik könnyezve nézett körül és egy pár percig megszólalni sem tudott. Ugyanez történt visszautazáskor, a búcsúzásnál is. Nekik a haza Magyarország, Zsámbék volt és maradt mindörökre. A mai napon erről a számunkra hála Istennek elképzelhetetlen eseményről emlékezünk, leróva tiszteletünket az ősöknek, a kiűzötteknek, elhelyezve az emlékezés virágait, koszorúit. Tesszük ezt azon a helyen, ahol magyar állampolgárként lábukkal utoljára érintették meg a zsámbéki szülőföldet. Emléküket megőrizzük, a Jóistent kérve, hogy soha többé ember az emberrel ilyet ne tegyen! Bechtold János 7

8 Sváb teadélután a művelődési házban Immár a második teadélutánt rendezte a zsámbéki Német Önkormányzat a Művelődési házban április 17-én. A meghívott vendégek ezúttal az 50, és a 60 év feletti zsámbéki németajkú lakosság volt, természetesen, ha valaki feleségét-férjét is elhozta annak is nagyon örültünk. A Német Önkormányzat programjában szerepel a sváb lakosság összefogása, leszármazottjainak felkutatása, valamint gyermekeiknek a sváb kultúra átadása, továbbvitele. Ez természetesen magába foglalja a hagyományőrzés nemes és számomra kötelességteljes átadását is. A meghívott vendégek száma jóval több volt száz főnél, de örömünkre szolgált, hogy a gyermekekkel és szüleikkel együtt több mint nyolcvan résztvevője volt a teadélutánnak. A Német ÖK, elnökének megnyitó beszéde után Bognárné Donovitz Mária asszony is méltatta a szokások és hagyományok ily mértékű ápolását, majd az óvódás gyerekek kedves műsora után a Zichy Miklós ált. iskola alsós és felsős diákjainak színvonalas műsora következett (prózák, versek, és zenei darabok). A műsort a Német Nemzetiségi Kör vegyes kórusa zárta, felkészülten, mint mindig, Nagyné Starz Terézia vezényletével, Neumann Lőrinc harmonika kíséretével. Majd kellemes, asztalról asztalra járó baráti beszélgetés következett, a régi idők felelevenítésével. Ajó hangulatot a helyben főzött tea, a minőségi borok és a finom házi sütemények biztosították. Ezek elkészítéséért külön köszönet illeti a háziasszonyokat, köszönjük! Véleményünk szerint a mai rohanó világban, ahol az emberi kapcsolatok szinte már csak üzleti szintre süllyednek, szükség van egy szabadabb, lelket frissítő pár órás kikapcsolódásra, ahol önfeledten csodálhatjuk gyermekeink felkészült tudását, (Hétköznap kinek van erre ideje, jól van fiam, tanulj azután menj aludni, mert reggel iskola, nekem meg még ezer dolgom van, ugye mindenki ismeri ezt?) barátaink, szomszédaink élményeinek meghallgatását, esetleg egészségi problémáinak megbeszélését, kicsit túl azon a banális kérdésen: hogy vagy, milyen gyógyszert szedsz? Majd felüdülve hazamenni, azt mondani, hogy de jól éreztem magam, kár, hogy ilyen gyorsan elszaladt az idő! Hát ezt céloztuk meg, semmi extra, csak érezzük jól magunkat, még ha egy kicsit tenni is kell érte. Magam és képviselőtársaim nevében köszönöm minden résztvevőnek, hogy megtiszteltek jelenlétükkel minket,értékelték szándékunkat és minden segítőnek köszönet a lebonyolítás végrehajtásáért. Végezetül, hogy kik is vagyunk, honnan jöttünk és mi az identitásunk, mit is kell megőriznünk, megpróbáltam egy pár sorban leírni, kérem, olvassák el. Bechtold János A svábok Másnak egy idegen népcsoport, nekünk testvérünk, Egy tőről származunk, ereinkben azonos a vérünk. Egyforma identitásunk, közös a hazánk, Gyermekként ugyanarra az imára tanított Édesanyánk! Ha barátok, szomszédok összejöttek, svábul beszéltek, Hiába mondtuk sértődötten, Anyu, én ezt nem értem! Lestük a szavakat, ivódott belénk a beszéd, De vigyáztak szüleink, óvta mindenki gyermekét. Nem akarták az emberek, hogy sváb beszédük legyen hangoztatva, Az akkori hatalom ezt súlyosan megtorolta. Így felnőni, gyökereinket kitörölni volt a cél, De a kényszertől edzettebbek lettünk, mint az acél. Ma már tudjuk nyelvünket, szokásainkat gyakorolni, De egyre nehezebb a rohanó életben egymást megtalálni. Elmondani, hogy szokásaink ápolásra szorulnak, Kultúránk, dalaink egyre inkább fogynak. Időseink felett gyorsan elmegy az idő, Velük összejönni ezért ne legyen késő! Nyújtsuk ki kezünket egymás felé, nyissuk meg szívünket, Tartsuk meg, szeressük, óvjuk értékeinket! Amit meg tudtunk tanulni, érezzük, hogy továbbadni jó, Táplálkozzon ebből, a következő generáció! Zsámbék március 27. Bechtold János 8 Zsámbéki Hírek május

9 Húsvéti ünnepkör a Tündérkert óvodában A tavaszi napfordulóhoz kapcsolódó szokások egész sora tartozik a húsvéti ünnepkörhöz. A kereszténység felvétele következtében a karácsony után ez a második legfontosabb, vagy talán a legfontosabb ünnep. A keresztény szokások a tavasz várásával a vegetáció megindulásával az új élet kezdetét hirdették. A természet megújhodásának érzékelhető jelei a hosszabbodó nappalok, a napsugárzás megerősödése, az életre fakadó földnek a szaga, a fák duzzadó rügye éppúgy, mint az éjszakai égbolton a helyet változtató csillagképek. Bizonyára még ma is vannak akik emlékeznek arra a mondásra, hogy nagyhéten kell krumplit ültetni, vagy arra, hogy a holdtöltekor vetett répa lesz nagy és szép. Minden ünnepet arra való készülődés tesz igazán fontossá, ahol ez hiányzik az az ünnep nem fontos. A téltemetés, tavaszvárás, húsvéti készülődés a ház körüli teendőkben jól megmutatkozik. A ház és az udvar rendberakása, a téli nyomok eltüntetése, nagytakarítás, azért fontos, mert a hosszú böjti időszak után húsvétkor lesz nyitva újból a nagylányos házak ajtaja a házasuló legények előtt. Ahogy ez otthon van, úgy valósul meg intézményünkben is az ünnepre való készülés, az ünnep várás. Átválogatjuk, rendbe rakjuk a csoportszobai játékainkat, a kislányok nagy előszeretettel mosogatják el, törölgetik át a babaszobai edénykéket, a babák ruháit segítséggel átmossák, hogy illatosak tiszták legyenek. A kisfiúk örömmel csinosítják a csoport virágoskertjét, játékos módon tanulják a növények gondozását, a természet szeretetére való nevelés, a környezetünkre való odafigyelés aránkénti teendők megoldásával ívódik beléjük. Az új virágok előbújása, megjelenése, a rácsodálkozás örömével hat minden kisgyermekre. A csoportszobák díszítése, dekorálása többféle módon valósul meg, barkaággal aranyeső Óvodai beíratás Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a Zsámbék Város Önkormányzatának fenntartásában működő Tündérkert Óvodába a 2011/2012-es nevelési évre jelentkezni: május ig, 8-12 óra és óra között lehet. A beiratkozás helye: Tündérkert Óvoda Zsámbék, Rákóczi u.23/a. A beiratkozáshoz szükséges okmányok: a gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímbejelentője, TAJ-kártyája, oltási kiskönyve, a szülő személyi igazolványa, ill. lakcímbejelentője, munkáltatói igazolás aktív munkaviszonyról. Ezúton szeretnénk a Kedves Szülők figyelmét felhívni, hogy azoknak a gyermekeknek, akik az ötödik életévüket 2011-ben betöltik, kötelező napi négy órában az óvodai nevelésben a nevelési év kezdő napjától (szeptember 1.) részt venni. Szabóné Mayer Valéria óvodavezető ággal tesszük színesebbé. Az ágakra kifújt festett tojásokat aggatunk. A barkácsolás mint mindig jó alkalom arra, hogy beszélgessünk, verseljünk, énekeljünk, s ily módon tavaszi, húsvéti nyulakról, bárányokról szóló versek, dalok kerülnek terítékre. A húsvét leginkább a tojásajándékozás szokásáról, a locsolásról és az étkezéshez fűződő előírásokról híres. Valóban fontos, hogy a hoszszú böjtös időszak után először lehet húst enni. A friss tormával ízesített sonka, az illatos kalács közös fogyasztása emlékezetes hangulatot teremt. Madudáné Nagy Rozália óvodavezető-helyettes Mély megrendüléssel fogadtuk Payer Öcsi március 31-i halálhírét. Payer András 1998 és 2002 között településünk önkormányzati képviselőjeként tevékenyen részt vett Zsámbék közéletében. Énekes-zeneszerzőként sok örökzöld sláger megkomponálása fűződik nevéhez, amelyek még hosszú éveken át nem engedik nevét és munkásságát feledésbe merülni. A gyászoló család fájdalmában osztozunk. Zsámbék Város Önkormányzata Köszönjük a támogatást! Az Alapítvány a Zsámbéki Napköziotthonos Óvodáért kuratóriuma köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik a 2009.évi személyi jövedelemadójuk egy százalékát szervezetünknek ajánlotta fel. A felajánlott összeg: ,-Ft, melyet az oktatónevelő munka színvonalának emelésére fordítunk. Tisztelettel kérjük Önöket, hogy személyi jövedelemadójuk 1 %-val továbbra is támogassák szervezetünket az alábbi adószámon: Köszönettel: Szabóné Mayer Valéria a kuratórium elnöke Zsámbéki Hírek május 9

10 Hatvan éves a zsámbéki bölcsőde Kerek évfordulóhoz érkezünk: 60 éves lesz a Zsámbéki Bölcsőde május 1-jén nyitotta meg kapuit a mezőgazdaságban dolgozó Édesanyák gyermekei számára. Pest megyében az elsők között szerepeltünk és különlegességünket megtartottuk, mert a nehéz időket átvészelve, fenntartóink folyamatosan gondoskodtak működésünkről. Nem mondom, hogy a megszüntetés lehetősége nem lebegett többször is a fejünk felett, de mindig győzött a családok iránti felelősség, mert hiszen munkát vállaló Édesanyák gyermekeit gondoztuk, gondozzuk. Szociális védőháló szerepét is betöltjük,ugyanis bármilyen okból szorulnak segítségre a családok, az egyik megoldás lehet gyermekük bölcsődei elhelyezése. Talán nincs is Zsámbékon olyan család, aki valamikor nem került volna kapcsolatba a Bölcsődével. Az első gondozottak elmúltak 60 évesek, többen talán már csak felülről vigyáznak ránk. Szeretettel gondolunk mindenkor, minden kicsi bölcsődésre! A gyermekek az első éveikről nem nagyon őriznek emlékeket, csak szülői mesélés útján. Az idő talán meg is szépíti az emlékeket, de a kellemetleneket is felerősítheti. Nagyon jóleső érzés, ha szeretettel gondolnak Ránk, ha érzik a Szülők, hogy társak vagyunk gyermekeik nevelésében, ha kiegészítjük egymást. Kölcsönös bizalom nélkül nem ér semmit a Család és Bölcsőde kapcsolata. Mi tartozunk köszönettel az Édesanyáknak, Édesapáknak, az egész Családnak, hogy ránk bízták legféltettebb kincsüket, kicsi gyermekeiket! Hiszen ez az intézmény, mely nem kötelező, csak lehetőséget jelent az élet kihívásainak megoldására évtől Bölcsis Manók Közérdekű Kötelezettségvállalásunk a környékünkön egyedülálló módon, pénzadományok fogadásával nagymértékben hozzájárult a gyermekek játékkészleteinek beszerzéséhez, cseréjéhez, bővítéséhez évtől Apróka Alapítványunk váltotta fel Manócskáinkat. 3 év múlva fogadni tudtuk az 1 %-os adójóváírásokat is. Nagy lépés volt ez, hiszen kis létszámú intézményként egyre magasabb összeget kaptunk. Az nevelői oktatói munkánk színvonalát tudtuk emelni ez által is.mindenkor magas volt az üzemeltetési, fenntartási költségeink, a támogatások mérhetetlen segítséget jelentettek. Most felsorolás nélkül, de hálásan köszönöm minden kedves és önzetlen támogatónknak, aki az elmúlt évtizedekben értékelte munkánkat, támogatta hivatásunk szépségének megőrzését, gondtalan és boldog napokat tudott varázsolni gyermekeink és kollégáink részére! A év nagyon sok változást hoz a Bölcsőde életébe! Különleges volt az elmúlt 60 évünk, sok sok eredménynyel, emlékkel és változással! Ritka különlegesség, hogy pont 60 év múlva Zsámbéknak lehetősége van egy teljesen új, modern, gyermek központú, szakmai szempontból számunkra hihetetlen környezetben szeretettel fogadni, nevelni-gondozni Zsámbék kicsi lakóit! Az új Bölcsőde alapkő letételekor a hengerbe tettünk egy Mikulásos fényképet, mely a belső udvarunkon készült. Sajnos, vagy nem sajnos, nem az épületet szoktuk fényképezni, csak a gyermekeket. Viszont egy nagyon régi fényképet lefénymásoltam, egy férfi áll a bejárat előtt, kezében egy gyermek. Bevallom, sajnáltam eltemetni a képet, inkább nézze többször az utókor. Most jutottam el ahhoz a gondolathoz, hogy méltó emléket szeretnénk állítani az elmúlt 60 évnek! Várjuk az ötleteket, a régi emlékeket, tárgyakat, fényképeket, írásos visszaemlékezéseket! Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Hauck Györgyné, bölcsődevezető 10 Zsámbéki Hírek május

11 2010. december 26-án egyesületünk tagja Szaniszló Lajosné életének 72. évében váratlanul elhunyt január 5-én temettük. Még fel sem ocsúdhattunk ettől a szomorú hírtől, egy hét sem telt el, és már második tagtársunk Kákonyi Sándorné Bözsi mama haláláról értesültünk. Őt egy héttel a 86. születésnapja előtt ragadta el a halál. Ők ketten barátnők voltak nagyon Ezt a csodálatos vasárnap délutánt nem felejtjük el egyhamar, pedig sok-sok izgalom előzte meg, de megérte! Az izgalmat fokozta a várakozás, ezt meg tetőzte a gyönyör, amikor végre felcsendült az első nóta! Sándorék, Dezsőék! Bátran és büszkén mondhatom, hogy ebben a műfajban Zsámbékon, de környékén sem volt ehhez hasonló sem a színvonalat illetően. Már biztosan tudom, hogy sok másik fogja követni. Ez óriási volt. A siker hihetetlen. Meglepetések hada érte a hallgatóságot. Elsőként említem Sárközi Lajost, aki bársonyos baritonjával és ritka szép nótáival nagy élményben részesített minket. Őt követte Erdős Melinda sziporkázó előadása. Mindketten hamar hatalmukba vették a közönséget, akik szívüket és szájukat is átadták a nótázásnak és rögtönzött kórus alakult. Mártika (Lajos párja) szívesen konferálta műsorszámaik során. No, de amit Sándor Dezső hegedűjével művelt, azt kevesen tudják ennél jobban! Bizton állíthatom, hogy a legszakavatottabb fülek sem találtak hibát. Művészi játéka szédített valamennyünket. Dezső zenekara olyan szinten szólaltatta meg a varázslatos zenekari számokat, nótákat valamint operett slágereket, hogy lehetetlen elfogulatlanul beszélni róluk. Bemutatom a zenekart is. Sándor József a cimbalomnál. Zsámbéki Hírek május Gyászol a nyugdíjas egyesület Jaj de szépen muzsikáltak!... Sándor Gábor a nagybőgőnél jeleskedtek magas fokon, mindannyian hangszerük valódi mesterei. Egy olyan apa, mint az övéké volt, ilyen utódokat érdemel! Idősebb Dezső is még sokunknak muzsikált. Édesanyjuknak Zsófi néninek megköszöntem a három fiát! Eddig a családról. Folytatom a klarinétossal, aki szintén virtuóz módon adta elő szólóit, neve Váradi Gyula. Végezetül, de nem utolsó sorban a brácsást említem, aki nélkül csorba lett volna a zenészek sora. Ő Lakatos István. Mai szóval úgy mondanám: a fiúk toppon voltak. Szép volt fiúk! A közönség is toppon volt és igen aktív vastapssal hálálták meg minden ének és zenekari számot egyaránt. Jelen voltak a rajongók. A műfajé, a nótáké és a Dezsőéké! Az egész hangulatot megalapozta a Kovács pincészet által felajánlott pincehideg Savignon, amivel az érkezőket fogadták az Aranykoros lányok csodaszép kékfestő ruháikban. Fővédnökünk városunk jegyzője Dr. Malik Dean volt. Megnyitotta a koncertet, végül dicsérően méltatta a rendezvény nagy műsortartalmát, színvonalát. Fővendégként Kovács Ferencet neveztük ki, hiszen ő bora színesítette az arcokat. régóta. Bözsi mamát január 18-án temettük. Egyesületünk tagságát mélyen megrázta mindkét tagtársunk halála. Január 10-én a klubdélutánunk keretén belül bensőséges keretek között vettünk tőlük végső búcsút. Közben már tudtuk, hogy egyik legidősebb klubtagunk Víg János ereje is fogytán van. Életének 92. évében március 19-én ő is itt hagyott bennünket. Mindhárom tagtársunk meghatározó személyiség volt egyesületünk életében. Szaniszló Lajosné Erzsike a sok segítségnyújtással (rendezvény nem múlhatott el az ő segítsége nélkül), Kákonyi Sándorné Bözsi mama törődése még legyengült egészségi állapotában is klubunk életével, és végül, de nem utolsósorban Víg János bácsi hangulatteremtő gyönyörű nótázásai, ezek mind felejthetetlenek számunkra. Juhász Gyula versének néhány sorával szeretnék örök búcsút venni egyesületünk halottaitól: Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, Hiába szállnak árnyak, álmok, évek. Ők itt maradnak bennünk csöndesen még, Hisz hazánk nekünk a végtelenség. Nyugodjanak békében! Torma Andrásné elnök Meghívásunknak boldogan tett eleget városunk díszpolgára Borus Feri bácsi is. A hallgatóság kifejezte igényét a folytatást illetően. A közel 200 főből álló vendégsereg szinte mind gratulált és boldogan köszönte, hogy itt lehetett. Zsámbékra jöttek a medence legtöbb településérő. Hírünk túljutott a medence határain is. Fogadtuk vendégeinket Szomorról, Mányról és Bicskéről is. Leírhatatlan érzések vibráltak a levegőben és bennem is. Régen átélt boldog érzéssel zárom soraimat. én is köszönöm az érzések szerzőinek ezt a napot! Bordezné Gyalog Éva Jó ebédhez szól a nóta Felhívás Értesítjük az érdeklődőket, hogy megkezdjük, Jó ebédhez szól a nóta sorozatunkat! Első alkalommal én vasárnap ( ig) tálalja ebédjét az Aranykor és a Peca egyesület karöltve!! Halászlé a Pecások előadásában, túrós csusza Aranykor módra!! Természetesen Sándor Dezső és testvérei táplálják a lelket! A belépőt kérjük előre fizetni. Ára 2500,- forint. Jelentkezni és fizetni Bordezné Gyalog Évánál május 7-ig lehet. Telefonszám: Csak evőeszközt hozz magaddal! 11

12 Nemzetiségi projekt-hét a Zichyben Iskolánkban sok éves hagyománya van a kétévente megrendezésre kerülő Nemzetiségi Napoknak. Ebben az évben egy egész hetet szántunk erre a rendezvénysorozatra. Április 10-én részt vettünk a kitelepítési megemlékezésen, ezzel indult a projekt hét. Kedden hagyományőrző délutánt tartottunk, melyet Bathó Lajos a zsámbéki Német Önkormányzat elnökhelyettese nyitott meg azzal a kiállítással együtt, melynek anyagát a nemzetiségi németes osztályok tanulói állítottak össze. Ezután elindultak a 10 fős csapatok a hét különböző állomás feladatainak megoldására. Volt kiállítás régi sváb tárgyakból, népi motívumok festése, népi játékok kipróbálása, kerámiakészítés, tánctanulás és finom sütemények sütése egyaránt. Ez utóbbi program megvalósításában már évek óta segítségünkre vannak azok a régi zsámbékiak, akik még nem felejtették el az ősi recepteket. Idén Szántai Mariska néni, Bathó Lajosné és Schütt Matild voltak a fő segítők, de Kollár Szilvia, Szászné Kassy Ildikó, Kondásné Kovács Edit szülők, és a konyhás nénik is kivették részüket a munkából. A jól sikerült délutánt az emléklapok átadása és az időközben kisült sütemények eltüntetése zárta. A projekt-hét fő programja a csütörtöki nemzetiségi est megrendezése volt. Erre az előadásra már hetek óta készültünk, aminek meg is lett az eredménye. Bechtold Jánosnak, a Német Önkormányzat elnökének köszöntő szavai után egy igazán színvonalas, vidám műsort láttunk diákjaink, az ovisok, a zeneiskolások és a Lochberg tánccsoport utánpótlás tagjainak közreműködésével. A zenés-táncos darabok mellett a megyei- és országos nemzetiségi versenyeken sikeresen szerepelt tanulóink versmondását, mesemondását is megcsodálhattuk. Köszönet érte a felkészítő tanároknak és a szülőknek! Szombaton még egy izgalmas, vidám program várta a gyerekeket a Lochberg tánccsoport Ifjúsági Napján. Ezen a jól szervezett programon kb. 70 tanulónk kapott felejthetetlen élményt az érdekesebbnél érdekesebb feladatok által. Ezzel a programmal zárult iskolánk nemzetiségi hete, mely tovább erősítette tanulóinkban az ősök iránti tiszteletet, a hagyományok ápolásának fontosságát, az összetartozás érzését. Kovács Mária igazgató Kistérségi bemutató óra a Zichyben Március elején osztályfőnökünk, Bekesné Ujvári Beáta azzal a hírrel fogadott bennünket, hogy a március 15-i műsor bemutatása után nem sokkal újabb kihívás vár az osztályunkra. Március 29-én vendégek érkeznek hozzánk nyelvtanórára iskolánk, valamint a környékbeli iskolák pedagógusai személyében. Mint jó házigazdák elhatároztuk, hogy tavaszi díszbe öltöztetjük az osztálytermünket. Lázas készülődésbe kezdtünk. A lányok virágokat, lepkéket készítettek üvegfestékkel, a fiúk pedig nagy lelkesedéssel pillangókat hajtogattak, ragasztottak. Egy két délután alatt közösen széppé varázsoltuk az osztálytermet. Hamarosan elérkezett a nagy nap. Nagyon izgatottan és kíváncsian vártuk az 5. órát. Az osztálytermet teljesen át kellett rendezni, hogy a vendégek kényelmesen elférjenek. Izgatottságunk csak még tovább fokozódott, amikor megláttuk, hogy milyen sokan látogatják meg az óránkat. Az óra témája a helyesírási alapelvek összefoglalása volt. Három-négy fős csoportokban dolgoztunk. A csoportok véletlenszerűen alakultak ki egy feladat kapcsán. Mindenki kapott egy szót, és ahhoz az asztalhoz kellett leülnie, amelyik helyesírási elv érvényesült az adott szóban. Az Aranykor a Galériában Az órán izgalmasabbnál izgalmasabb feladatokat oldottunk meg. Az egyik csapat fogalmazást írt minél több j-t és ly-t tartalmazó szóval, a másik csapat helyesírási tesztet töltött ki. A harmadik csoport feladata szógyűjtés volt. Nekünk régies családneveket kellett megtalálni a betűrácsban. Észre sem vettük, hogy milyen gyorsan elrepült ez a 45 perc. Az óra végén ellenőriztük és értékeltük a csapatok munkáit, elbúcsúztunk a vendégeinktől. Nagyon jól éreztük magunkat, és máskor is szívesen részt vennénk egy ilyen játékos, jó hangulatú bemutató órán. Cseke Zsófia és az 5. a osztály tanulói Az előre eltervezett időben március 26-án szombaton, egyesületünk felkerekedett és Budapest vármegyébe ment kirándulni. Csodaszép időt sikerült kifogni. A Tárnok utca macskakövein, az ódon házak között sétáltunk hazánk egyik büszkesége felé. A Mátyás templomot vettük célba. Számtalanszor láttuk már, de újabb és újabb szépséget vélünk felfedezni. Ezt követően elidőztünk a Halászbástyán is a külföldi turisták között, majd a Dísz-tér irányába indultunk. A Vár-hoz közeledve meg kellett állapítani, hogy bizony eleink tudtak építkezni. Akik ezt a monumentális házat tervezték, megalkották és lakhatták jó ízlésről tettek tanúbizonyságot. Okkal mondják a nálunk járó külföldiek, hogy mienk Európa legszebb fővárosa. 12 órára mentünk a Magyar Nemzeti Galériába. Ott találkoztunk tárlatvezetőnkkel, aki komoly segítséget adott, hogy nagyhírű festőnk Munkácsy Mihály három festményóriásával ismertetett meg minket. Arról is tájékoztatott bennünket, kiknek hatására, milyen körülmények között hozta világra műveit a mester. Nevezetesen: Krisztus Pilátus előtt, Ecce Homo és Golgota című, Krisztus trilógiának is nevezett képet. Hatalmas élményben lehetett részünk! Lenyűgöző látvány volt, ami elénk tárult. Napok telnek majd el, mire feldolgozzuk a ránk zúduló ismeretanyagot. Köszönhetően a fiatal történésznek, aki gondunkat viselte ez idő alatt. A 130 éves képek elvarázsoltak valamennyiünket. Munkácsy is minden művész évszázadokon keresztül a Bibliából merítette témáit, szimbólumait, motívumait. A mai ember is csodálattal áll a műalkotások előtt. Igazán szép nap volt. Bordez Karlné 12 Zsámbéki Hírek május

13 Zsámbéki Hírek május Köszönjük! Tisztelt Polgármester úr! Tisztelt Képviselőtestület! Az Árpádházi Szent Erzsébet Alapítvány Zsámbék alapítói és kuratóriuma és támogatói nevében szeretném megköszönni, hogy civil kezdeményezésünket felkarolva, a képviselőtestület évi ciklustervében, a év egyik megvalósítandó céljaként a Szent Erzsébet lépcső rekonstrukciója szerepel. Amit zsámbékiként, civil szervezetként eddig meg tudtunk tenni városunk szépítéséért, gyönyörű történelmi lakóhelyünk felemeléséért, azt megtettük. Melocco Miklós szobrászművész Szent Erzsébet életét stációk formájában megörökítő alkotásainak a lépcső mellett történő elhelyezésével sikerült városunk vezetésének a figyelmét a város ezen elhanyagolt, erősen lepusztult pontjára irányítani. Nekünk, zsámbékiaknak fontos, hogy a Romtemplomhoz vezető út méltó legyen magához az Öregtemplomhoz, ezért civil szervezetként felajánljuk együttműködésünket a Város e pontjának végső megszépüléséhez. Kollárné Hermán Zsófia alapító-titkár, Árpádházi Szent Erzsébet Alapítvány Zsámbék Zsámbék anno és ma Nagyvásár Zsámbék január 6-án országos vásárok tartására nyert engedélyt. Ugye az 1739-es pestis járvány előtt járunk nem sokkal. Ekkor a kastély előtt hatalmas tér volt még, a mai Zicy tér, Akadémia utca, Szent István tér, Mányi út által határolt terület egyetlen üres tér volt. ( A járvány után került a tér közepére az Immaculata szobor. ) Ezen a téren lehetett országos vásárokat tartani,de később a tér középső része beépült. Ez után a vásártér a mai Szent István tér lett. A XX. század elejéről származó leírások szerint 4300 felett volt a lélekszám Zsámbékon, ami komoly vásárlóerő, és ehhez jönnek még a környékbeli településeken élők. Ha a másik oldalról közelítjük meg, az itt élő kézműveseknek, földművelőknek, állattartóknak is igen fontos volt, hogy eladhassák áruikat. Korábban már soroltam milyen mesterségekkel foglalkoztak ekkoriban településünkön, de most ismét megteszem: volt bognár, csizmadia, kalapos, kefekötő, kovács, kötélgyártó, mézeskalácsos papucsos, szíjgyártó, nyerges, szitás. És rengeteg kereskedő is: edénykereskedő, gabona- és terménykereskedő, kötött- és szövöttáru kereskedő, lókereskedő, marhakereskedő, sertéskereskedő, ruhakereskedő, stb. A régen természetesen működő, s azután évtizedekre eltűnő nagyvásárt próbálja most a Zsámbéki Hagyományőrző Baráti Kör, a Magyarok Szövetsége Zsámbéki Szervezete és néhány civil segítő újra életre hívni. Az első újkori nagyvásár április 17-én volt. Ezen a vásárnapon élet költözött a település szélén álló gémeskút körüli területre, s ez által Zsámbékra! A sok kézműves, egyelőre kevesebb növényt illetve állatot eladni szándékozó és a hatalmas érdeklődő, vásároló tömeg vidám forgatagává vált a vásár. Köszönjük a Szervezőknek! A következő nagyvásár Május 15-én vásárnap lesz, a megjelenés mindenkinek kötelező! Horgos Zsolt 13

14 Töki Nyárköszöntő Családi programok óráig Tökön a Kútvölgy téren az iskola körül és a tőle 700 m-re található patakparton Kézműves vásár Kézzel festett faáruk Fajátékok Nemeztárgyak Gyöngyékszerek Selyem-és gyapjútermékek Gyapjúképek Tejtermékek, méz, lekvárok Kézzel varrott babák A töki Aranytű Varrókör munkái Hangszerek Könyvek és még sok más értékes portéka Kézműves foglalkozások a következő műhelyekben Fafaragó-asztalos műhely Szappankészítő Festő-tanoda Nemezkészítő Építőmester: vesszőkunyhó, vályogozás, paticsolás Hangszerkészítő Kötélverő Ki vásárba akar lenni, Tökre kell most annak menni. Május 28 a napja, Jöjjön el apraja, nagyja! Lesz itt mindenféle játék, Sok portéka, szép ajándék. Néptánc, torna, sok muzsika, Finom falat, vásárfia. S meghirdetjük: Jöjjön bárki, Ki inasnak akar állni! Öt akadályt kell kiállni, Ha mesterré akar válni. Ki az úton végighalad, Jutalma biz el nem marad. Nem kell megmászni sok hegyet, Hogy nyerjen Kolompos koncertjegyet. Programok az iskola körül Megnyitó: Kató Zoltán szaxofonozik bábozás a Petőfi emlékkönyvtárban A Telki Waldorf óvoda jóvoltából ritmikus sportgimnasztika bemutató a töki Kotkoda népdalkórus bemutatkozója néptánc Pilisvörösvári néptánc együttes Kisgöncöl Waldorf Iskola bemutatója Kolompos koncert Programok a patakparton Íjászat Lovaglás a Töki Patkó csárda támogatásával Környezettudatos játékok Ügyességi játékok Lovaskocsikázás a töki Lovasegyesületnek köszönhetően A rendezvény a KMOP 3.3.4/B Kisgöncöl Mintaprojekt keretében valósul meg, melyet az Európai Regionális Alap és a Magyar Köztársaság támogat. Elérhetőségünk: tel:23/ ,

15 A Zsipp-Zsupp Gyermekház és Családi Napközi a nyári szünidőben is várja a gyermekeket! Tábor jelleggel július 4-től kezdődően augusztus 12-ig heti turnusokat indítunk gazdag programokkal. Egy-egy nap igénybevételére is van lehetőség. Várjuk azokat a 2 és fél évesnél idősebb gyermekeket (7 éves korig), akik szeretnek mozogni, maradandót alkotni, szeretnének egy hétre mesehősökké válni, és akiket érdekel, hogy mire használhatjuk az öt őselemet. A jelentkezéseket június 15-ig várjuk személyesen a helyszínen a Zsipp- Zsupp Gyermekházban (Zsámbék, Barackos u.). Érdeklődni a es telefonszámon Palugyay Dorottyánál lehet. FOGTECHNIKA -FOGSOR javítás, készítés, sürgős esetben akár hétvégén is. Egészségpénztári elfogadóhely. Bederna Anikó fogtechnikus mester Szomor

16 16

Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú.

Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú. Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR 1-ÉTŐL. 2 GÉTYE

Részletesebben

Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú.

Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú. Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2004. JANUÁR 1-ÉTŐL. 2

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt -

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 12/2004./XII. 18./ önkormányzati r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben)

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt -

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 12/2004./XII. 18./ önkormányzati r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi normatív határozatai

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi normatív határozatai Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi normatív határozatai 3/2017. (I.26.) Képviselő-testületi határozat: Átány Község Önkormányzati Képviselő-testülete, Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület február 7--i ülésére

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület február 7--i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1 Szám: 1/205- /2013. Pékné dr. Csefkó Judit E L Ő T E R J E SZ T É S A Képviselő-testület 2013. február 7--i ülésére Tárgy:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. december 02. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Január 23. péntek 16,00 óra

Január 23. péntek 16,00 óra III. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek Január 23. péntek 16,00 óra (SZB. ülés időpontja: január 19 hétfő 16.00 óra (PVB. ülés időpontja: január 20 kedd 16.00 óra Előterjesztések

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat képviselőtestülete (továbbiakban:

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi iparűzési adóról

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi iparűzési adóról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi iparűzési adóról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 30.) rendelete a

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya.

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya. Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról Magyarkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat pénzeszközeinek hatékonyabb

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

Balatongyörök Község Önkormányzata Képvisekő-testületének 11/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Balatongyörök Község Önkormányzata Képvisekő-testületének 11/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Balatongyörök Község Önkormányzata Képvisekő-testületének 11/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Balatongyörök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat önálló gazdálkodásának

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.23.) számú határozata Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában:

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában: ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án 17.00 órakor kezdődő nyilvános testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete az iparűzési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. június 21-i ülésére Tárgy: Zirc Város Önkormányzat Képviselő-testület 2004. II. félévi munkaterve Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

H a t á r o z a t k i v o n a t. Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

H a t á r o z a t k i v o n a t. Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 4/2011. (II.15.) számú Képviselő-testületi határozata:

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról Emőd Város**** Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1998. (III. 26.), 15/1998. (XII. 18.), 15/2000. (XII. 21.), 17/2002. (XII. 12.), 20/2004. (VIII. 13.), 15/2007. (XII. 14.) rendeletével módosított 12/1997.

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (XI.11.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (XI.11.) önkormányzati rendelete a helyi adókról 1 Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (XI.11.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi

Részletesebben

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 2535 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2017. évi 3. szám Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 56/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 56/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 56/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.

Részletesebben

2011. évi MUNKATERVE

2011. évi MUNKATERVE T E R V E Z E T Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. évi MUNKATERVE A Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek: 1.) Január 21. péntek 1) Előterjesztés Rétság város gazdasági

Részletesebben

II. fejezet Vagyoni típusú adók

II. fejezet Vagyoni típusú adók Cserkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (2) bekezdésében, valamint a helyi adókról szóló 1990.

Részletesebben

Építményadó. Adókötelezettség 1. Az adó alanya 2.

Építményadó. Adókötelezettség 1. Az adó alanya 2. Diósd Város Önkormányzata 19/2015. (X. 28) önkormányzati rendelete az építményadóról és a telekadóról (Egységes szerkezetben a 7 /2016. (II.25.) önkormányzati rendelettel) Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV 2015. január 28. (szerda) 1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2006 /XII.14./ számú. rendelete a helyi adók bevezetéséről.

Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2006 /XII.14./ számú. rendelete a helyi adók bevezetéséről. Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2006 /XII.14./ számú. rendelete a helyi adók bevezetéséről. Vámosmikola Község Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990.évi

Részletesebben

VÁROSI KÖNYVTÁR és JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ

VÁROSI KÖNYVTÁR és JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ Dunaharaszti Város Önkormányzata VÁROSI KÖNYVTÁR és JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert

Részletesebben

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2010. (XII. 21.) rendelete a helyi idegenforgalmi adóról

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2010. (XII. 21.) rendelete a helyi idegenforgalmi adóról 1 Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2010. (XII. 21.) rendelete a helyi idegenforgalmi adóról Módosítás: a) 3/2011 (II. 3.) ör. b) 50/2011 (XI. 28.) ör. c) 15/2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi iparűzési adóról szóló 7/2002.(IX.02.) 12/2003.(X.06.) 11/2005.(X.24.) 15/2006.(XII.15.) rendeletekkel módosított 11/1999.XII.01.) rendelete

Részletesebben

Előterjesztés Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének i ülésére (2. napirendi pont) Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének i ülésére (2. napirendi pont) Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2016.01.27.-i ülésére (2. napirendi pont) Tárgy: A 2016. évi munkaterv elfogadása Tisztelt Képviselő-testület! Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2016. ÉV 2016. január 27. (szerda) 1. Az önkormányzat 2016. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 26-i rendes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 26-i rendes ülésére 766-1/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-i rendes ülésére Tárgy: Óvoda és bölcsődei beiratkozási időpontjának meghatározása Előterjesztő:

Részletesebben

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére 5. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási

Részletesebben

Ráckeve Város Önkormányzatának hatályos rendeletei január 1-jétől

Ráckeve Város Önkormányzatának hatályos rendeletei január 1-jétől Ráckeve Város Önkormányzatának hatályos rendeletei 2016. január 1-jétől M E G N E V E Z É S Az adóigazgatási feladatokat ellátó dolgozók anyagi érdekeltségéről Az önkormányzati képviselőnek, bizottsági

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző IPARŰZÉSI ADÓ ( nyomtatvány ) Adókötelezettség: Adóköteles Szerencs Város illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett v állalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya. Adókötelezettség. Az adó alanya

A rendelet célja. A rendelet hatálya. Adókötelezettség. Az adó alanya VIZSOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2007.(XI. 19.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról Vizsoly község önkormányzatának képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Pályázati felhívás kulturális intézmény vezetői és más alkalmazotti álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás kulturális intézmény vezetői és más alkalmazotti álláshelyének betöltésére 1 3707 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2014. évi 7. szám Pályázati felhívás kulturális intézmény vezetői és más alkalmazotti álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/997.(XII.0.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról a /00. (XI.9.), a 7/00. (X.9.), az 5/00. (XII.7.), a /005. (I.8.) és a 8/005. (X.8.) 5 önkormányzati

Részletesebben

I. FEJEZET Vagyoni típusú adók. 1. Építményadó. Az adókötelezettség

I. FEJEZET Vagyoni típusú adók. 1. Építményadó. Az adókötelezettség Abaliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2006. (XII.15.) rendelete a helyi adók megállapításáról a 8/2007.(III.08.), a 16/2008.(XI.20.), 11/2009.(XI.17.), és a 13/2010.(XI.23.) rendelettel

Részletesebben

Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2001. (XI.20.), 9/2004. (IV.20.), 21/2004. (XII. 07.) 7/2005. (IV.05.) és 16/2007. (XI.27.) rendeletével módosított 5/1999. (VI.29.) számú rendelet

Részletesebben

BUDAKALÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ 22/1996.(XII.20.) SZÁMÚ RENDELETE. I. fejezet. Általános rendelkezések

BUDAKALÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ 22/1996.(XII.20.) SZÁMÚ RENDELETE. I. fejezet. Általános rendelkezések BUDAKALÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ 22/1996.(XII.20.) SZÁMÚ RENDELETE (Egységes szerkezetben a 16/1997.(V.23.), A 22/1997.(IX.01.), A 34/1997.(XII.18), 27/1998.(XII.29.), 19/1999.(XII.16.),

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2011. október 20-án de. 8.15 órától tartandó ülésére a Justh Zsigmond Művelődési Ház, Könyvtár és Közösségi Ház vezetői pályázatának kiírása tárgyában. Tisztelt

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi ülésterve. A testületi ülések helye: Községháza, Bogyiszló, Kossuth utca 28.

Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi ülésterve. A testületi ülések helye: Községháza, Bogyiszló, Kossuth utca 28. Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi ülésterve A képviselő-testületi ülés első napirendi pontja: A polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE

IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 1/1994.(I.19.) számú rendelete és a módosításáról szóló 17/2003.(XII.24.) kt. sz.; 7/2004. (IV.28.) kt. sz. rendelete A vállalkozók kommunális adójáról. (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat 3/2000/III.10/Ör.sz. rendelete. a helyi iparűzési adóról

Jánoshalma Város Önkormányzat 3/2000/III.10/Ör.sz. rendelete. a helyi iparűzési adóról Jánoshalma Város Önkormányzat 3/2000/III.10/Ör.sz. rendelete (egységes szerkezetben) a helyi iparűzési adóról A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. /1/ bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján

Részletesebben

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról 19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról Mód: 22/1992.(XII.23), 21/1993. (XI. 25.), 32/1995.(XII.28.),24/1999.(XII.16.), 41/2002.(XII.12.)

Részletesebben

Decs nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi ÜLÉSTERVE. - a nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet

Decs nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi ÜLÉSTERVE. - a nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet Január 29. Decs nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi ÜLÉSTERVE - a nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet I. forduló megvitatása - a közmeghallgatás

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. 2. Ózd Város helyi adóit, azok pótlékait, bírságait a rendelet mellékletében feltüntetett számlákra kell teljesíteni.

I. Általános rendelkezések. 2. Ózd Város helyi adóit, azok pótlékait, bírságait a rendelet mellékletében feltüntetett számlákra kell teljesíteni. Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) sz. önkormányzati rendelete a 11/2008. (III.21.) sz., a 38/2008.(XII.30.) sz., a 21/2009.(XII.22.) sz., az 1/2010. (I.4.) sz., az 1/2011.

Részletesebben

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 13/2003/XII.31./ kt. rendelete. A helyi iparűzési adóról

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 13/2003/XII.31./ kt. rendelete. A helyi iparűzési adóról Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 13/2003/XII.31./ kt. rendelete A helyi iparűzési adóról A Képviselő testület! Mérk Nagyközség Önkormányzata a helyi adókról szóló 2003. évi XCII. Tv. felhatalmazása

Részletesebben

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (XI.21.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (XI.21.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (XI.21.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Építményadó. Jogszabályi háttér

Építményadó. Jogszabályi háttér Jogszabályi háttér az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény; a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény; az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény; a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011. (V. 27.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011. (V. 27.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011. (V. 27.) önkormányzati rendelete az egyes anyakönyvi események engedélyezéséről, valamint az eljárás során alkalmazott szolgáltatási díjakról *

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai 51/2011. (IV. 12.) számú Képviselő-testületi határozat Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Halimba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 29-i ülésére. Tisztelt Képviselő testület!

ELŐTERJESZTÉS Halimba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 29-i ülésére. Tisztelt Képviselő testület! H ALIMB A K Ö ZS É G Ö N K O R MÁ N Y ZAT A P O L G Á R M E S T E R 8452 HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 503-420 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/ 58-7/2014. Előterjesztő: Tóbel János polgármester Készítette:

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI HATÁROZATTÁRA

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI HATÁROZATTÁRA HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI HATÁROZATTÁRA Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(I.29.) számú határozata - Szándéknyilatkozat a 2014-2020 közötti vidékfejlesztési

Részletesebben

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről.

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. 1 Jegyzőkönyv Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. Ülés helye: Jelen vannak: Városháza Tanácskozóterme Sásd, Dózsa

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 6-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 6-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 6-án megtartott ének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 213/2012. (12.06.) Öh. sz. határozata

Részletesebben

Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. Az építményadó alanya

Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. Az építményadó alanya Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében

Részletesebben

Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011

Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011 Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011 Témafelelős: Farkasné Kiri Klára Iktatószám: 1477- /2011 Véleményező Bizottság: SZOKB Tárgy: Pályázat kiírása a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár

Részletesebben

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról 1 Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E A helyi iparűzési adóról Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete. A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/

Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete. A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzat Képviselőtestülete a környezetterhelési

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2013. ÉV 2013. január 30. (szerda) 1.1. Az önkormányzat 2013. évi költségvetése (első olvasat) 1.2. Önkormányzat intézményeinél biztosított gyermekétkeztetés

Részletesebben

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet:

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet: TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E 4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: 52 588-400 * Fax.: 52 588-405 email.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. II. A bevezetett egyes helyi adókra vonatkozó különös rendelkezések. 1. Építményadó. Adókötelezettség

I. Általános rendelkezések. II. A bevezetett egyes helyi adókra vonatkozó különös rendelkezések. 1. Építményadó. Adókötelezettség Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) sz. önkormányzati rendelete a 11/2008. (III.21.) sz., a 38/2008.(XII.30.) sz., a 21/2009.(XII.22.) sz., az 1/2010. (I.4.) sz. és az

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2014. ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2014. ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2014. ÉV 2014. január 29. (szerda) 1.) Az önkormányzat 2014. évi költségvetése (első olvasat) 2.) A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodás formái

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodás formái Buj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Buj Község

Részletesebben

Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülésterve.

Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülésterve. 3./ Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi munkaterve Előterjesztő: Tóth János polgármester Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi ülésterve. Határozati

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma:162/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére Jelentés a lejárt

Részletesebben

Zsadány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4/2002. (III. 31.) ÖR sz. rendelete az idegenforgalmi adóról

Zsadány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4/2002. (III. 31.) ÖR sz. rendelete az idegenforgalmi adóról Zsadány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4/2002. (III. 31.) ÖR sz. rendelete az idegenforgalmi adóról Zsadány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló többször módosított

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben a 22/2011.(XII.30.) önkormányzati rendelettel) a helyi adókról szóló a

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 127/2012. (IV.5.) Tata Kt. határozata az április 4-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó

Részletesebben

az idegenforgalmi adóról

az idegenforgalmi adóról KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK az 50/2004.(XII.16.) és 4/2007. (I.24.) rendelettel módosított 29/2004. (VII.16.) r e n d e l e t e az idegenforgalmi adóról (egységes szerkezetben)

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2017. február 15. napi ülésére. Készítette: Erdősné dr. Kocsis Helga Humán Ügyosztályvezető Tárgy: Döntés a Kertvárosi

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparűzési adóról * a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparűzési adóról * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparűzési adóról * a módosításokkal egységes szerkezetben A helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

Magánszemélyek kommunális adója bevallásának, kivetésének ügyintézése

Magánszemélyek kommunális adója bevallásának, kivetésének ügyintézése Magánszemélyek kommunális adója bevallásának, kivetésének ügyintézése Ügyintéző: Otoltics Gyuláné Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatala Adó Iroda Fadd, Dózsa György utca 12 Ügyfélfogadás

Részletesebben

3. számú melléklet Felvételi szabályzat

3. számú melléklet Felvételi szabályzat 3. számú melléklet Felvételi szabályzat 1. AZ ELLÁTÁSRA JOGOSULTAK KÖRE 1.1. A Lenvirág Bölcsőde Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezőknek 20 hetestől

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó Előterjesztés A Képviselő-testület 2016. január 27-i ülésére

Részletesebben

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI MUNKATERVE

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI MUNKATERVE Összeállította: Márok Csaba polgármester 2 Közmeghallgatás 2014. február 10. 17.00

Részletesebben

Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Hatályos: 2014. január 1. Szőc 2013 A hirdetőtáblára kifüggesztve: 2013. november 29.

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat 8/2006. (II.15.) Önk. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzat 8/2006. (II.15.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzat 8/2006. (II.15.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzata időszaki lapjának és hivatalos honlapjának Szervezeti és Működési Szabályzatáról 1 (egységes szerkezetben

Részletesebben

Intézményvezető álláspályázat

Intézményvezető álláspályázat Intézményvezető álláspályázat A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (Székesfehérvár, Városház tér 1.) pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben