Rendszerterv. verzió: 1.3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Rendszerterv. verzió: 1.3"

Átírás

1 Rendszerterv verzió: 1.3 Verziókövetés Verzió: Készítette: Leírás: Dátum: 1.0. Török Tamás Neptun -> NIIF LDAP szerverek közötti április 22. adatszinkronizációs megoldás 1.1 Török Tamás Kiegészítések: A rendszer célja; április 26. A tényleges megvalósítás fejezetekben. Új fejezet: A szinkronizáció komponens működésének fázisai. 1.2 Török Tamás Kiegészítés: Követelménylista április 28. részletezése; Új fejezet: a komponens kiválasztásának szempontjai; Kezdeti adatfeltöltés 1.3 Török Tamás Végleges változat. A SzIE-n elvégzett tesztek során történt módosításokkal kiegészítve június

2 Tartalomjegyzék 1. A rendszer célja A megvalósítandó rendszer kiválasztásának szempontjai Oracle triggerek használata Külső szinkronizáló komponens az Oracle és az LDAP között A kiválasztott megoldás A megoldás peremfeltétele Oracle oldalon A megvalósítás feltételei A tényleges megvalósítás Oracle -> LDAP adatmegfeleltetés Insert művelet Update művelet Delete művelet INITIALIZATION művelet Kezdeti adatfeltöltés A szinkronizációs komponens működésének fázisai Insert művelet Update művelet Delete művelet Előzetes tesztek, becslések Telepítés tervezett menete Az alkalmazás működésének egyszerűsített folyamatábrája

3 1. A rendszer célja A cél egy olyan megoldás kialakítása, ami a Neptun rendszer által kezelt és karbantartott Oracle alapú felhasználói adatokat az NIIF által kezelt LDAP alapú címtár irányába (egy irányúan) szinkronizálja. A megoldás pilot jelleggel szemlélteti a koncepció működőképességét. A pilot jelleg jelen esetben koncepciót és teljes funkcionalitású megoldást jelent, azonban éppen a pilot jelleg miatt nem került kifinomításra minden részlet. A pilot megoldás kialakításánál természetesen szempont volt a megfelelő teljesítmény biztosítása. A megoldásnak nem célja az on-line, közvetlen szinkronizáció. Az NIIF-el történt egyeztetés alapján elfogadhatónak tartjuk a napi egyszeri Neptun-Oracle -> NIIF- LDAP adatáttöltést. A SzIE-n elvégzett tesztek alapján a mérési eredmények azt mutatják, hogy a napi rendszeres működés során (viszonylag csekély számú néhány száz rekord változása) a megoldás gyakorlatilag on-line működést tud biztosítani, hiszen a szinkronizáció időigénye igen kevés. A megoldás megvalósítása pilot jelleggel történt meg az NIIF által meghatározott helyszínen, a gödöllői Szent István Egyetemen (SzIE). 1.1 A megvalósítandó rendszer kiválasztásának szempontjai A rendszer céljának (a megvalósítandó feladat) ismeretében több megoldás, termék közül kellett kiválasztani azt az egyet, amely a pilot megoldásként ténylegesen implementálásra kerül. A kiválasztás során egyaránt megvizsgáltunk dobozos és saját fejlesztésű megoldásokat is a következő szempontok alapján: A megoldás során (fel)használt komponensek költsége A bevezetés bonyolultsága A bevezetés ideje A bevezetés során milyen mértékben szükséges hozzányúlni, módosítani a meglévő komponensekben A megoldás platformfüggősége A megoldás bővíthetősége - 3 -

4 A fenti szempontok figyelembevételével kizártuk a Sun Metadirecory és a (Sun portfóliójában szereplő, azonban pillanatnyilag önálló termékként megvásárolható) WaveSet LightHouse provisioning termékeit. Ezen termékek ugyan funkció tekintetében teljesítik a rendszerrel szemben támasztott követelményeket, azonban a termékek ára és platformfüggősége miatt az alkalmazásuktól eltekintettünk. Speciális feltétel a jelen szinkronizációs alkalmazással szemben bizonyos adatok transzformációja, adatok (adott esetben dinamikus, pl. mail attributum) származtatása, amelyre a metacímtár/provisioning termékek alapértelmezetetten sok esetben nem képesek. A saját fejlesztésű megoldások esetében két alternatívát vizsgáltunk meg: Oracle triggerek használata Az Oracle trigger használata esetén az Oracle oldalon bekövetkező változások hatására lehetőség van a változások közvetlen LDAP publikálására. Ezen megoldásnak mindenképpen előnye, hogy gyakorlatilag on-line módon tud megtörténni a változások átvezetése az LDAP címtárba, azonban a közvetlen és viszonylag kevésbé kontrollálható közvetlen LDAP írás veszélyeket tartalmazhat. A megoldás során létrehozandó / módosítandó objektumok létrehozása kevésbé szabadon szabályozható, mint egy saját fejlesztésű külső komponens esetében. Ugyancsak kérdéseket vettet fel számunkra ezen megoldás debuggolásának lehetősége, a megoldás által generálható logok részletessége Külső szinkronizáló komponens az Oracle és az LDAP között Külső szinkronizációs komponens használata esetén az alkalmazás egy tetszőleges (definiált peremfeltételeknek megfelelő) számítógépen futhat, amely hálózaton (TCP/IP) keresztül kapcsolódik az Oracle és az LDAP szerverekhez. A komponens periódikusan (definiálható periodicitással) olvassa az Oracle adatbázist és a megfelelőképpen jelölt változásokat feldolgozva, értelmezve azokat publikálja az LDAP címtárba. A feldolgozás módja rugalmasan konfigurálható, az elvégzett műveletek, a működés módja általunk konfigurálható módon loggolható. A külső komponens megvalósítására több programozási platform is rendelkezésre áll, a különböző platformok használatával teljesen azonos funkcionalitás érhető el

5 Az általunk preferált platformok a perl és a java. Mindkét programozási környezet platformfüggetlen, rendelkezésre áll Unix, Linux és Windows környezetben is. A konkrét megvalósítás során a perl mellett tettük le a voksot, hiszen megfelelő teljesítmény érhető úgy el vele, hogy a kód mindenki számára átlátható és értelzehető marad, ugyanakkor igen egyszerű a kód módosítása, amire a pilot fázisban szükség lehet. Ugyancsak a perl mellett szól az igen gyors fejlesztésu idő is. 1.2 A kiválasztott megoldás A kiválasztott megoldás a saját fejlesztésű külső szinkronizációs komponens. A pilot megoldás implementálását perl programozási nyelven valósítjuk meg. Abban az esetben, ha a megoldás az evaluációs fázist követően mint végleges megoldás kerül kiválasztásra, minden probléma nélkül portolható java platformra. A szinkronizációs alkalmazás jelen formájában egyirányú adatszinkronizálást tesz lehetővé Oracle -> LDAP irányban. A megoldás tervezésének kezdetén ezen irány volt a rendszerrel szemben támasztott követelmény. Természetesen nem tartjuk kizártnak az LDAP -> Oracle irányú szinkronizációt sem. Erre a visszirányú szinkronizációra a dobozos termékeken túl két alternatív módszert is alkalmasnak tartunk, amelyeket igény esetén képesek vagyunk hozzáfejleszteni a külső komponensként implementált megoldáshoz A megoldás peremfeltétele Oracle oldalon A megoldás kialakítása során azt a peremfeltételt vettük alapul, hogy a Neptun rendszer felhasználói adatbázisában (Oracle) minden olyan változás esetén, amely az NIIF LDAP rendszerét is érinti, egy átmeneti (LDAP_LOG) táblába kerülnek ideiglenesen aggregálásra a felhasználói adatok, adatváltozások. A szinkronizáló alkalmazás ezt az átmeneti táblát olvassa, ezen tábla rekordjai tartalmazzák számára a Neptun oldali változást (change log) és a rekordok feldolgozása után eltávolítja az átmeneti táblából a rekordokat

6 Neptun Oracle DB NIIF LDAP DB Neptun tábla 1. Neptun tábla 2. Neptun tábla n. LDAP_LOG tábla ldp_kulcs: 12 ldp_muvelet: I ldp_egyen_kulcs: alpha123 ldp_nev: Alpha User ldp_kar: BME ldp_szak: ldp_statusz: A ldp_szuletesi_hely: Budapest ldp_szuletesi_datum: ldp_anyja_neve: Beta User ldp_szem_ig_szam: AB-C 12.. ldp_allando_lakcim: Buda... ldp_levelezesi_cim: Buda... ldp_felvett_targyak: 11;12;13 ldp_modositas_datum: Neptun -> NIIF Sync tool. dn: uid=alpha123,ou=people,.. objectclass: top objectclass: person objectclass: organizationalperson objectclass: inetorgperson objectclass: eduperson objectclass: niifperson objectclass: niifeduperson uid: alpha cn: Alpha User cn;lang-hu: User Alpha sn: User givenname: Alpha niifedupersonfaculty: BME niifedupersonmajor: niifpersonactivitystatus: active

7 2. A megvalósítás feltételei A megvalósítandó alkalmazás egy perl program lesz, amit periodikusán futtatva (cron job-ként) a szükséges frekvenciával képesek leszünk elvégezni a szükséges szinkronizációt. A perl program elvileg bármely olyan számítógépen képes futni, amelyen a következő feltételeknek eleget tesz: Megfelelő perl futtatókörnyezet rendelkezésre áll (5.6.1 vagy magasabb verzió) TCP/IP kapcsolaton keresztül eléri az LDAP szervert (alapértelmezetten a 389-es porton át) és az Oracle szervert (alapértelmezetten a 1521-es porton át) a perl futtatókörnyezet mellett telepítve lesznek egyéb perl modulok (DBI, DBD::Oracle, NET::LDAP, Convert::ASN1, Text::Unaccent, ConfigReader::Simple) a DBD::Oracle perl modul használatához szükséges a futtató számítógépre az Orcale client telepítése. Az alkalmazás futtatása ütemezetten történik, amit unix környezetben cron jobként történő futtatással érünk el. Amennyiben a platform nem unix (v. linux), a futtatás periodicitásáról más módon kell gondoskodni. Abban az esetben, ha a komponens egy olyan számítógépen kerül telepítésre, amely tűzfalon keresztül izolálva van vagy az Orcale, vagy az LDAP szerverektől, akkor a tűzfalon a megfelelő portot ki kell nyitni. Az Oracle irányú kapcsolódásra alapértelmezetten a 1521-es (TCP) portot használjuk, ami a szinkronizációs komponens esetében teljesen szabadon konfigurálható. Abban az esetben, ha a szerver oldali Oracle Listener (akár biztonsági megfontolásból) más porton fut, akkor ezt rugalmasan tudjuk követni. LDAP oldalon feltételezzük a 389-es port használatát, így amennyiben a komponens és az LDAP szerver között tűzfal van, ezt a portot szükséges megnyitni. Az előkészítő megbeszéléseken az NIIF és Neptun szakembereivel az a megegyezés született, hogy Oracle szinten egy, a megoldás számára hozzáférhető (írható, olvasható) táblába kerülnek rögzítésre a Neptun adatbázisában jelen szinkronizáció számára releváns változások. Ezen táblában a rendezés elve a timestamp mező lesz, ezért mindenképpen szükséges szavatolni, hogy adott Neptun azonosítóhoz minden egyes timestamp esetén csak egy rekord tartozhasson. A tábla primary kulcsa az ldp_kulcs mező, ami Oracle oldalon sequencerként funkcionál

8 Neptun Oracle DB NIIF LDAP DB TCP/IP port: 1521 TCP/IP port: 389 Perl futtatókörnyezet Perl modulok Oracle Client Neptun -> NIIF (Oracle to LDAP) sync app

9 3. A tényleges megvalósítás 3.1 Oracle -> LDAP adatmegfeleltetés A megvalósítandó alkalmazás működésének alapja, hogy az Oracle táblába (LDAP_LOG) minden esetben a peremfeltételek megfelelő adatok kerülnek beírásra a Neptun rendszerből. A tábla adatszerkezete a következő mezőket tartalmazza: NIIF Oracle tábla Mezőkód Típus Formátum Megjegyzés ldp_modositas_ datum Date YYYY-DD-MM HH24:MI:SS, :00:00 Oracle bejegyzés időpecsétje ldp_kulcs varchar2(15) Oracle Primary Key ldp_muvelet char(1) pl.: I Művelet kódja (I insert, U update, D delete) ldp_nev varchar2(61) Kiss János Név (vezetéknév keresztnév). A vezetéknév és a keresztnév space -el szeparált ldp_kar varchar2(60) BME Egyetemi kar megnevezése. Megengedett több kar egyidejű bejegyzése is, ebben az esetben ; -vel szeparálva ldp_szak varchar2(4000) VILL Szak megnevezése. Megengedett több kar egyidejű bejegyzése is, ebben az esetben ; -vel szeparálva ldp_statusz char(1) pl.: A Státusz jelzése. pl. A aktv, N - inaktív ldp_szuletesi_he ly ldp_szuletesi_da tum varchar2(30) Budapest Születési hely varchar2(30) Születési dátum ldp_anyja_neve varchar2(60) Nagy Anna Anyja neve ldp_szem_ig_sz am ldp_allando_lakc im ldp_levelezesi_c im ldp_felvett_targ yak varchar2(15) AB-C Személyi azonosító jel (pl. személyi igazolvány száma) varchar2(100) varchar2(100) pl.: 1027 Budapest, Kapás u. 1. pl.: 1027 Budapest, Kapás u. 1. varchar2(4000) Mat, fiz, , abc123 Állandó lakcím Levelezési cím Felvett tárgyak kódja (több tárgy esetén ; -vel szeparálva) - 9 -

10 NIIF Oracle tábla ldp_egyen_kulcs varchar2(15) pl. alma1234 Neptun ID Az alkalmazás az LDAP_LOG táblában az aktuális dátumnál korábban keletkezett bejegyzéseket keresi ki, és ezeket a bejegyzéseket a bejegyzés időpontja alapján növekvő sorrendben dolgozza fel. Az Oracle és az LDAP adatok esetében közvetlen megfeleltetést alkalmazunk az alábbiak szerint: ORACLE -> LDAP adatmegfeleltetés ORACLE LDAP ldp_egyen_kulcs -> uid; niifuniqueid ldp_nev -> cn; cn-lang; sn; givenname ldp_kar -> niifedupersonfaculty ldp_szak -> niifedupersonmajor ldp_statusz -> niifpersonactivitystatus ldp_szuletesi_hely -> niifpersoncityofbirth ldp_szuletesi_datum -> niifpersondateofbirth ldp_anyja_neve -> niifpersonmothersname ldp_szem_ig_szam -> niifpersonidentitynumber ldp_allando_lakcim -> niifpersonresidentaladdress ldp_levelezesi_cim -> homepostaladdress ldp_felvett_targyak -> niifedupersonattendedcourse Az Oracle művelet kódja (ldp_muvelet) alapján 3 csoportba soroljuk az eseményeket. I - insert U - update D - delete A direkt adatmegfeleltetésen túl LDAP oldalon szükséges néhány attribútum származtatása. Ezen attribútumok legtöbbje a SzIE-n működő levelezőrendszer (SunONE Messaging Server) működéséhez szükséges és a származtatást statikus módon lehet megtenni, azonban a mail attribútum esetében a származtatás

11 dinamikus és feltételhez kötött. Az attribútum származtatás a következő táblázat tartalmazza: származtatott LDAP attribútumok Származás forrása LDAP attribútum Oracle-ben tárolt ldp_nev -> cn;lang-hu;unaccent Oracle-ben tárolt ldp_nev -> givenname;lang-hu;unaccent Oracle-ben tárolt ldp_nev -> sn;lang-hu;unaccent rendszer default érték (mailbox) -> maildeliveryoption rendszer default érték (a SzIE esetében atlas.szie.hu) -> mailhost rendszer default érték (active) -> inetuserstatus rendszer default érték (active) -> mailuserstatus rendszer default érték (a SzIE esetében ) -> mailquota rendszer default érték (-1) -> mailmsgquota rendszer default érték (hu) -> preferredlanguage Oracle-ben tárolt ldp_szuletesi_datum utolsó hat karaktere (évek első két karaktere levágva) dinamikus származtatás az Oracle lpd_nev mezőből -> userpassword -> mail Az LDAP mail attribútum származtatása jelentősen eltér az összes többi attribútumétól. Ennek az az okta, hogy az LDAP oldalon a mail attribútumnak egyedinek kell lennie, ugyanakkor a névből képezzük, ami már viszonylag csekély hallgatói létszám esetében is jelenthetne átfedéseket. Az azonos mail címeket kerülendő a mail cím genarálása során létrehozzuk annak idealizált változatát (a konvenció szerint vezetéknév.keresztnév1.keresztnév2.... stb. formában), majd megviszgáljuk, hogy az így előállított idealizált mail cím szerepel e már a címtárban. Amennyiben nem szerepel, akkor az adott LDAP objektum ezt a mail címet kapja, amennyiben már szerepelt, akkor az egyediség biztosításához a mail cím végére egy számlálót illesztünk és így próbáljuk meg egyedivé tenni. A vizsgálatot ismételten elvégezzük egészen addig, amíg a számláló növelésével valóban egyedi mail cím alakul ki. A mail címek létrehozása esetében megkötésekkel kell élni. Igen fontos feltétel, hogy mail címet csak abban az esetben lehet létrehozni, ha az még nem volt definiálva

12 egy objektum esetében, egyébként (UPDATE, INITIALIZATION műveletek esetében) a meglévő mail attribútumon nem szabad változtatni. 3.2 Insert művelet Oracle insert művelet esetén megvizsgáljuk, hogy az LDAP címtárban létezik e már a vonatkozó bejegyzés. Amennyiben létezik, akkor ez hibát jelent, ezért logba írjuk az eseményt, és nem hozzuk létre az LDAP bejegyzést. Amennyiben nem található a kérdéses LDAP objektum, úgy létrehozzuk azt. A létrehozás során külön attribútumokra (sn, givenname) szükséges bontani az egyetlen Oracle name attribútumot (NAME), ezért azt a konvenciót alkalmazzuk, hogy a space -val szeparált név első elemét tekintjük vezetéknévnek (sn), az eredeti érték maradékát pedig keresztnévnek (givenname). ; szeparátort keresünk a szak (FAC), a kar (DEP) és a felvett tárgyak (SC) Oracle oldali értékében, és amennyiben ezen szeparátorral értelmezett több eleműnek tekinthetőek, akkor külön attribútumként vesszük fel azokat az LDAP-ban. A sikeres LDAP objektum létrehozás tényét log file-ban rögzítjük. Az Oracle rekord feldolgozása után a rekordot az adatbázisból töröljük. 3.3 Update művelet Oracle update művelet esetén ellenőrizzük, hogy a módosítani kívánt LDAP objektum létezik e. Amennyiben nem létezik, akkor a hiba tényét log file-ba írjuk. Amennyiben létezik az objektum, akkor az Oracle rekordban megadott új attribútumokkal egészítjük ki az LDAP objektumot. Amennyiben a módosítandó attribútum az LDAP schema alapján single valued, az attribútum értékének átírása történik, amennyiben az attribútum a schema szerint multi valued, akkor a korábbi attribútumok érték párokat töröljük és az újonnan megjelenteket adjuk hozzá az objektumhoz. Az elvégzett módosításokról a log file-ba bejegyzés készül. Az update rekord feldolgozását követően a rekord az Oracle táblából törlésre kerül

13 3.4 Delete művelet Delete művelet esetén szintén ellenőrizzük, hogy létezik e az adott objektum az LDAP-ban. Amennyiben nem létezik, akkor hibaágra fut a program és loggolja ennek tényét. Amennyiben létezik az objektum, akkor a konfigurációs file-ban megadott attribútum értékét szintén ezen file-ban megadott értékűre változtatjuk. Például: Amennyiben a konfigurációs file paraméterei: ldap_delete = niifpersonactivitystatus ldap_delete_val = deleted értékűek, abban az esetben az niifpersonactivitystatus attribútum értékét deleted értékűre változtatjuk. A módosítás eredményéről bejegyzés készül a log file-ba. A módosítást követően a vonatkozó Oracle rekord törlésre kerül. 3.5 INITIALIZATION művelet Az INITIALIZATION művelet egy speciális UPDATE. Abban az esetben használatos, ha egy már létező LDAP objektum esetében Oracle oldalról INSERT műveleti kódot kap a szinkronizáció alkalmazás. Az INITIALIZATION művelet esetében gyakorlatilag teljesen hasonló műveleteket végez a komponens, mint update esetében, azonban a kód ezen pontján lehetőség lenne bizonyos attribútumok módosítását másképpen kezelni. Megjegyezzük, hogy az eredeti koncepció alapján a már meglévő LDAP objektumra vonatkozó INSERT művelet hibaként lett volna értelmezve, azonban új igényként jelentkezett a teljes LDAP adatbázis újratöltésének (inicializáció) lehetősége, amit úgy oldunk meg, hogy Oracle oldalon a teljes hallgató adatbázis INSERT műveletként kerül ismételten bele az LDAP_LOG táblába

14 3.6 Kezdeti adatfeltöltés Az LDAP címtár kezdeti adatfeltöltése az Oracle oldalon már meglévő hallgatói adatokkal olyan módon történik meg, hogy a Neptun szakemberei egyszeri alkalommal egy kezdeti konszolidációt végeznek a meglévő és adatot tartalmazó Oracle táblákra. Ez az egyszeri lekérdezés az LDAP_LOG táblába minden meglévő hallgatói adatot mint egy újonnan létrehozott rekordot hoz létre Insert műveletként. Ezen egyszeri lekérdezés lefuttatása után lesz a rendszer üzemszerű működésre kész, hiszen ezen időponthoz képest mindenféle változtatás már későbbi időpecséttel kerül be a táblába. Ezen egyszeri adatfeltöltésről a korábbiakban egy NIIF Neptun Sun megbeszélésen született megállapodás. Hivatkozva az újonnan bevezetett INITIALIZATION műveletre, a kezdeti adatfeltöltést menet közben bármikor el lehet végezni a teljes LDAP adatbázis inicializációjával

15 4. A szinkronizációs komponens működésének fázisai Működés részletes ismertetését egy konkrét példa alapján szemléltetjük. A példa esetében azzal a feltételezéssel élünk, hogy egy konkrét személy adatai a Neptun rendszerben rögzítésre kerülnek és ezen adatok konszolidált formában az LDAP_LOG táblában megjelennek (Insert művelet). Ezt követően a felhasználó személyes adataiban változás következik (Update művelet), majd a felhasználó törlésre kerül a Neptun rendszerben. A működés ismertetését az Oracle rekord mezőinek illetve az LDAP objektum attribútumainak ábrázolásán szemléltetjük. A képzeletbeli személy adatai: Név: Kiss János Anyja neve: Nagy Anna Születési hely: Budapest Születési dátum: 1982 december 25. Személyi ig. száma: AB-C Állandó lakcím: 1027 Budapest, Kapás u.1. Levelezési cím: 1027 Budapest, Kapás u.1. Kar: BME Szak: Villamosmérnöki Felvett tárgyak Matematika, Fizika, Villamosságtan Neptun kód: kj Hallgatói státusz: aktív 4.1 Insert művelet Az insert művelet esetén a Neptun Oracle LDAP_LOG táblájába az alábbi rekord keletkezik: Oracle mező neve ldp_egyen_kulcs ldp_nev ldp_kap ldp_szak kj Kiss János BME123 Vill1234 Oracle mező értéke

16 Oracle mező neve Oracle mező értéke ldp_statusz A ldp_szuletesi_hely Budapest ldp_szuletesi_datum ldp_anyja_neve Nagy Anna ldp_szem_ig_szam AB-C ldp_allando_lakcim 1027 Budapest, Kapás u.1. ldp_levelezesi_cim 1027 Budapest, Kapás u.1. ldp_felvett_targyak Mat1234;Fiz3210;Vill9999 ldp_muvelet I ldp_modositas_datum :20:30 ldp_kulcs 12 A szinkronizáló komponens a periodikus futás során feldolgozza az LDAP_LOG tábla rekordjait (az ldp_modositas_datum illetve az ldp_kulcs mezo, mint sequencer mezok által meghatározott sorrendben). A fenti rekord feldolgozása során az ldp_muvelet mező értéke alapján egy új LDAP objektumot hoz létre az alábbiak szerint: (az egyszerűsítés kedvéért azzal a feltételezéssel élünk, hogy az LDAP bejegyzés az ou=people,o=bme,o=niif suffix alatt kerül tárolásra) dn: uid=kj123456,ou=people,o=bme,o=niif objectclass: top objectclass: person objectclass: organizationalperson objectclass: inetorgperson objectclass: eduperson objectclass: niifperson objectclass: niifeduperson cn: Janos Kiss cn;lang-hu: Kiss János sn: Kiss givenname: Janos niifedupersonfaculty: BME123 niifedupersonmajor: Vill1234 niifpersonactivitystatus: active niifpersoncityofbirth: Budapest niifpersondateofbirth: niifpersonmothersname: Nagy Anna niifpersonresidentaladdress: 1027 Budapest, Kapas u.1. homepostaladdress: 1027 Budapest, Kapas u.1. niifedupersonattendedcourse: Mat1234 niifedupersonattendedcourse: Fiz3210 niifedupersonattendedcourse: Vill9999 uid: kj niifuniqueid: kj

17 niifpersonidentitynumber: AB-C Az LDAP objektum létrehozása után az LDAP_LOG tábla vonatkozó rekordja törlésre kerül. Az alkalmazás a szinkronizációs folyamat során a loggolja, hogy milyen rekordokat (jelent esetben Insert rekordot a kj felhasználóra) talált az Oracle-ben, loggolja, hogy sikeresen létrehozta az uid=kj123456,ou=people,o=bme,o=niif objektumot az LDAP-ban, illetve loggolja a rekord törlését az Oracle táblából. 4.2 Update művelet Az update művelet ismertetése során azzal a feltételezéssel élünk, hogy a hallgató személyi és hallgatói adataiban is változás következett be. A személyi adatok közül a személyi igazolvány száma, míg a hallgatói adatok közül a felvett tárgyak listája változott meg. Ebben az esetben az LDAP_ORACLE táblába a következő rekord kerül:

18 Oracle mező neve Oracle mező értéke ldp_egyen_kulcs kj ldp_nev ldp_kap ldp_szak ldp_statusz ldp_szuletesi_hely ldp_szuletesi_datum ldp_anyja_neve ldp_szem_ig_szam AB ldp_allando_lakcim ldp_levelezesi_cim ldp_felvett_targyak Mat1234;Szab4444;Prog3333 uvelet U ldp_modositas_datum :22:33 ldp_kulcs A szinkronizációs alkalmazás a periodikus futás során feldolgozza a rekordot és a művelet kódja alapján (Update) módosítja az uid=kj123456,ou=people,o=bme,o=niif LDAP objektumot az alábbiak szerint: dn: uid=kj123456,ou=people,o=bme,o=niif objectclass: top objectclass: person objectclass: organizationalperson objectclass: inetorgperson objectclass: eduperson objectclass: niifperson objectclass: niifeduperson cn: Janos Kiss cn;lang-hu: Kiss János sn: Kiss givenname: Janos niifedupersonfaculty: BME123 niifedupersonmajor: Vill1234 niifpersonactivitystatus: active niifpersoncityofbirth: Budapest niifpersondateofbirth: niifpersonmothersname: Nagy Anna niifpersonresidentaladdress: 1027 Budapest, Kapas u.1. homepostaladdress: 1027 Budapest, Kapas u.1. niifedupersonattendedcourse: Mat1234 niifedupersonattendedcourse: Szab

19 niifedupersonattendedcourse: Prog3333 uid: kj niifuniqueid: kj niifpersonidentitynumber: AB Az LDAP objektum módosítása után az LDAP_LOG tábla vonatkozó rekordja törlésre kerül. Az alkalmazás a szinkronizációs folyamat során a loggolja, hogy milyen rekordokat (jelent esetben Update rekordot a kj felhasználóra) talált az Oracle-ben, loggolja, hogy sikeresen létrehozta az uid=kj123456,ou=people,o=bme,o=niif objektumot az LDAP-ban, illetve loggolja a rekord törlését az Oracle táblából. 4.3 Delete művelet A Neptun oldali delete művelet esetén az NIIF-el történt megállapodás alapján a felhasználó nem kerül törlésre az LDAP oldalon, csupán egy státusz attribútum (amely attribútum megnevezése és értéke egy külső konfigurációs állományban módosítható) értéke módosul. Jelen esetben azzal a feltételezéssel élünk, hogy törlés esetén LDAP oldalon az NIIfPersonActivityStatus attribútum értékét active -ról deleted -re változtatjuk. Törlés művelet esetében az LDAP_ORACLE táblába a következő rekord kerül:

20 Oracle mező neve Oracle mező értéke ldp_egyen_kulcs kj ldp_nev ldp_kap ldp_szak ldp_statusz ldp_szuletesi_hely ldp_szuletesi_datum ldp_anyja_neve ldp_szem_ig_szam ldp_allando_lakcim ldp_levelezesi_cim ldp_felvett_targyak uvelet D ldp_modositas_datum :45:02 ldp_kulcs 13 A szinkronizációs alkalmazás a periodikus futás során feldolgozza a rekordot és a művelet kódja alapján (Delete) módosítja az uid=kj123456,ou=people,o=bme,o=niif LDAP objektumot az alábbiak szerint: (Fontos megjegyezni, hogy abban az esetben, ha a művelet kódja Delete, az LDAP_LOG tábla összes egyéb mezőjének értéke figyelmen kívül lesz hagyva!) dn: uid=kj123456,ou=people,o=bme,o=niif objectclass: top objectclass: person objectclass: organizationalperson objectclass: inetorgperson objectclass: eduperson objectclass: niifperson objectclass: niifeduperson cn: Janos Kiss cn;lang-hu: Kiss János sn: Kiss givenname: Janos niifedupersonfaculty: BME123 niifedupersonmajor: Vill1234 niifpersonactivitystatus: deleted niifpersoncityofbirth: Budapest niifpersondateofbirth: niifpersonmothersname: Nagy Anna niifpersonresidentaladdress: 1027 Budapest, Kapas u.1. homepostaladdress: 1027 Budapest, Kapas u

21 niifedupersonattendedcourse: Mat1234 niifedupersonattendedcourse: Szab4444 niifedupersonattendedcourse: Prog3333 uid: kj niifuniqueid: kj niifpersonidentitynumber: AB Az LDAP objektum módosítása után az LDAP_LOG tábla vonatkozó rekordja törlésre kerül. Az alkalmazás a szinkronizációs folyamat során a loggolja, hogy milyen rekordokat (jelent esetben Delete rekordot a kj felhasználóra) talált az Oracle-ben, loggolja, hogy sikeresen létrehozta az uid=kj123456,ou=people,o=bme,o=niif objektumot az LDAP-ban, illetve loggolja a rekord törlését az Oracle táblából

22 5. Előzetes tesztek, becslések A megoldás teljesítményének teszteléséhez tesz környezetet építettünk fel. A teszt környezet szándékosan viszonylag kis teljesítményű berendezésekből állt, továbbá célunk volt az is, hogy mindhárom komponens (Oracle, LDAP, Sync tool.) külön gépre kerüljön, hogy így garantáljuk a hálózati környezet teljesítménycsökkentő hatását. A tesztben szereplő összes komponens 100 Mbit sebességű kapcsolt hálózaton lett összekötve. A konfiguráció a következő komponenseket tartalmazta: Oracle 9.0.1i RDBMS, Sun Netra T1 (1*500Mhz,512MB RAM), Solaris 9 SunONE Directory Server 5.1, Sun Ultra 10 (1*330Mhz,384MB RAM), Solaris 9 Oracle -> LDAP sync tool, Sun Netra V120 (1*550 Mhz, 512MB RAM), Solaris 9 A mérések során teszt adatbázisokat hoztunk létre 1000 illetve bejegyzéssel (művelettel). A mérési eredményeket a következő táblázat mutatja: 100 rekord 500 rekord 1000 rekord Insert 8 másodperc 33 másodperc 1 perc 5 másodperc Update 15 másodperc 1 perc 7 másodperc 2 perc 45 másodperc Delete 3 másodperc 19 másodperc 41 másodperc Természetesen a mérési eredmény igen sok olyan környezeti paramétertől függ, amelyekben a tényleges működés teljesen különbözni fog, azonban jó közelítéssel megállapítható belőle, hogy az előzetesen elvárt teljesítményt a koncepció igazolja, másrészt a feldolgozandó adat mennyiségével jó közelítéssel lineárisan növekszik a végrehajtás időigénye. Úgy gondoljuk, a mérési adatok is alátámasztják azt a várakozásunkat, hogy a komponens használata egyaránt alkalmas a nagy mennyiségű (egyszeri v. igen ritka) adatfeltöltésre és a napi (vagy akár sűrűbb órás, fél órás) periodicitású adatszinkronizációra

23 6. Telepítés tervezett menete A pilot rendszer telepítésére a tervek szerint a gödöllői Szent István Egyetemen kerül sor. A telepítés során mind Oracle, mind LDAP oldalon teszt rendszerekhez tudunk kapcsolódni, így a pilot működés az éles rendszereket nem befolyásolja. A telepítés során első lépésben a szükséges kiegészítő perl modulokat illetve Oracle Client-et installáljuk (a perl modulokat forrásból kívánjuk lefordítani azon a gépen, amelyen az alkalmazás futni fog), majd ezt követően kerül telepítésre és konfigurálásra a szinkronizáló alkalmazás. A működés tesztelésére kezdetben manuálisan indítunk próbafuttatásokat olyan bemeneti adatokkal, amelyek a lehetőségekhez képest minden működési állapotot lépesek szimulálni (insert, update, delete, illetve a műveletek esetében eltérő mezőfeltöltések). A manuális tesztek során vizsgálni kívánjuk a hibás bemenő adatokra történő reakciót is. Sikeres manuális tesztek során kerülhet sor a program futásának ütemezett beállítására. Az elvégzendő tesztekről teszt és mérési jegyzőkönyv készül, ami részét képezi a megvalósítási dokumentációnak

24 7. Az alkalmazás működésének egyszerűsített folyamatábrája

25 - 25 -

Tesztelési jegyzőkönyv

Tesztelési jegyzőkönyv Tesztelési jegyzőkönyv verzió:. Verziókövetés Verzió: Készítette: Leírás: Dátum:.. Török Tamás A Neptun -> NIIF LDAP adatbázisok közötti szinkronizációs komponens (synctool) tesztelésének jegyzőkönyve.

Részletesebben

LBRA6i integrált rendszer

LBRA6i integrált rendszer LBRA6i integrált rendszer LIBRA 6i logolás és a log megtekintése Készítette: Libra Szoftver Zrt. Létrehozás dátuma: 2005.12.15. Utolsó módosítás: 2014.10.30. Referencia szám: LIBRA6i_UZEM_V_1.5 Verzió:

Részletesebben

NEPTUN ID BMENET ID. Címtár BME VPN. vcenter VPN SVN. Trac Wiki. Wifi

NEPTUN ID BMENET ID. Címtár BME VPN. vcenter VPN SVN. Trac Wiki. Wifi Tanszék N NEPTUN ID Címtár vcenter Trac Wiki SVN Wifi VPN BMENET ID BME VPN BME címtár elérés Drupal alól Ujhelyi Zoltán Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek

Részletesebben

Szalai Ferenc szferi@gluon.hu. http://www.gluon.hu

Szalai Ferenc szferi@gluon.hu. http://www.gluon.hu Amit mindig is tudni akartál az LDAP-ról, de sosem merted megkérdezni Szalai Ferenc szferi@gluon.hu Bevezető Mi szösz az az LDAP? OpenLDAP szerver adatbázis felépítése szerver beállítása Mire jó az LDAP

Részletesebben

A gyakorlat során MySQL adatbázis szerver és a böngészőben futó phpmyadmin használata javasolt. A gyakorlat során a következőket fogjuk gyakorolni:

A gyakorlat során MySQL adatbázis szerver és a böngészőben futó phpmyadmin használata javasolt. A gyakorlat során a következőket fogjuk gyakorolni: 1 Adatbázis kezelés 2. gyakorlat A gyakorlat során MySQL adatbázis szerver és a böngészőben futó phpmyadmin használata javasolt. A gyakorlat során a következőket fogjuk gyakorolni: Táblák létrehozása,

Részletesebben

FIR WEBMODUL ALKALMAZÁS DIÁKIGAZOLVÁNY IGÉNYLÉS

FIR WEBMODUL ALKALMAZÁS DIÁKIGAZOLVÁNY IGÉNYLÉS Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit kft. FIR WEBMODUL ALKALMAZÁS DIÁKIGAZOLVÁNY IGÉNYLÉS Felhasználói kézikönyv Dokumentum állapota: Tervezet Verzió: 0.1.0 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Bejelentkezés...

Részletesebben

DAT adatcserefájl AutoCAD MAP DWG mapobject konvertáló program dokumentáció

DAT adatcserefájl AutoCAD MAP DWG mapobject konvertáló program dokumentáció H - 1161 Budapest Rákóczi út 76. Tel./Fax.: +36-1-4010159 http://www.pageos.hu toni@pageos.hu DAT adatcserefájl AutoCAD MAP DWG mapobject konvertáló program dokumentáció A program használható a TOPOBASE

Részletesebben

ADATBÁZIS-KEZELÉS - BEVEZETŐ - Tarcsi Ádám, ade@inf.elte.hu

ADATBÁZIS-KEZELÉS - BEVEZETŐ - Tarcsi Ádám, ade@inf.elte.hu ADATBÁZIS-KEZELÉS - BEVEZETŐ - Tarcsi Ádám, ade@inf.elte.hu Számonkérés 2 Papíros (90 perces) zh az utolsó gyakorlaton. Segédanyag nem használható Tematika 1. félév 3 Óra Dátum Gyakorlat 1. 2010.09.28.

Részletesebben

SQL*Plus. Felhasználók: SYS: rendszergazda SCOTT: demonstrációs adatbázis, táblái: EMP (dolgozó), DEPT (osztály) "közönséges" felhasználók

SQL*Plus. Felhasználók: SYS: rendszergazda SCOTT: demonstrációs adatbázis, táblái: EMP (dolgozó), DEPT (osztály) közönséges felhasználók SQL*Plus Felhasználók: SYS: rendszergazda SCOTT: demonstrációs adatbázis, táblái: EMP dolgozó), DEPT osztály) "közönséges" felhasználók Adatszótár: metaadatokat tartalmazó, csak olvasható táblák táblanév-prefixek:

Részletesebben

PwC EKAER Tool felhasználói leírás. 2015. május

PwC EKAER Tool felhasználói leírás. 2015. május www.pwc.com/hu/ekaer PwC EKAER Tool felhasználói leírás 2015. május Tartalom Bejelentések létrehozása 3 1. A forrás Excel állomány kitöltése 3 2. A forrás Excel állomány mentése 4 A szükséges mezők kitöltését

Részletesebben

Metadirectory koncepció kivitelezése

Metadirectory koncepció kivitelezése Metadirectory koncepció kivitelezése Kovács Csaba István cs.kovacs@mail.duf.hu Szabó József pici@mail.duf.hu Tartalom Kovács koncepció vázlata megvalósítás elemei Szabó kiindulási helyzet igényfelmérés,

Részletesebben

Utolsó módosítás: 2015. 03. 15.

Utolsó módosítás: 2015. 03. 15. Utolsó módosítás: 2015. 03. 15. 1 2 3 Delegálás: adott részfa menedzselését át tudjuk adni másoknak. Nagy szervezet esetén hasznos ez. A címtár szerkezetét úgy kell kialakítani, hogy egybe tartozó elemek

Részletesebben

ADATBÁZIS RENDSZEREK I BEADANDÓ

ADATBÁZIS RENDSZEREK I BEADANDÓ ADATBÁZIS RENDSZEREK I BEADANDÓ n é v : H u zynets Erik n e p t un: BJ8BDJ t a n k ö r: G2-BGI G y a k. v ezető: Smid László G y a k. időpontja: Szerda 16-18 Feladat megfogalmazása Beadandóm főként számítógépes

Részletesebben

Bár a szoftverleltárt elsősorban magamnak készítettem, de ha már itt van, miért is ne használhatná más is.

Bár a szoftverleltárt elsősorban magamnak készítettem, de ha már itt van, miért is ne használhatná más is. SZOFTVERLELTÁR FREE Amennyiben önnek vállalkozása van, akkor pontosan tudnia kell, hogy milyen programok és alkalmazások vannak telepítve cége, vállalkozása számítógépeire, és ezekhez milyen engedélyeik,

Részletesebben

Adatbázis rendszerek. dr. Siki Zoltán

Adatbázis rendszerek. dr. Siki Zoltán Adatbázis rendszerek I. dr. Siki Zoltán Adatbázis fogalma adatok valamely célszerűen rendezett, szisztéma szerinti tárolása Az informatika elterjedése előtt is számos adatbázis létezett pl. Vállalati személyzeti

Részletesebben

Adatbázis, adatbázis-kezelő

Adatbázis, adatbázis-kezelő Adatbázisok I. rész Adatbázis, adatbázis-kezelő Adatbázis: Nagy adathalmaz Közvetlenül elérhető háttértárolón (pl. merevlemez) Jól szervezett Osztott Adatbázis-kezelő szoftver hozzáadás, lekérdezés, módosítás,

Részletesebben

Adatszerkezetek 2. Dr. Iványi Péter

Adatszerkezetek 2. Dr. Iványi Péter Adatszerkezetek 2. Dr. Iványi Péter 1 Hash tábla A bináris fáknál O(log n) a legjobb eset a keresésre. Ha valamilyen közvetlen címzést használunk, akkor akár O(1) is elérhető. A hash tábla a tömb általánosításaként

Részletesebben

A Microsoft terminálszolgáltatás ügyfél oldali hardverigényének meghatározása

A Microsoft terminálszolgáltatás ügyfél oldali hardverigényének meghatározása S SDA Stúdió kft. A Microsoft terminálszolgáltatás ügyfél oldali hardverigényének meghatározása Kiadva: 2002.02.12. Oldalak száma: 7 A dokumentum története Verzió Dátum Módosítás rövid leírása Módosító

Részletesebben

Felhasználói dokumentáció. a TávTagTár programhoz. Készítette: Nyíri Gábor, hdd@nc-studio.com GDF Abakusz regisztrációs kód: GDFAba43

Felhasználói dokumentáció. a TávTagTár programhoz. Készítette: Nyíri Gábor, hdd@nc-studio.com GDF Abakusz regisztrációs kód: GDFAba43 a TávTagTár programhoz Készítette: Nyíri Gábor, hdd@nc-studio.com GDF Abakusz regisztrációs kód: GDFAba43 Tartalomjegyzék Futási feltételek... 3 Telepítés... 3 Indítás... 3 Főablak... 4 Új személy felvétele...

Részletesebben

IV.4. FELHŐ ALAPÚ BIZTONSÁGOS ADATTÁROLÁSI MÓDSZER ÉS TESZTKÖRNYEZET KIDOLGOZÁSA

IV.4. FELHŐ ALAPÚ BIZTONSÁGOS ADATTÁROLÁSI MÓDSZER ÉS TESZTKÖRNYEZET KIDOLGOZÁSA infokommunikációs technológiák IV.4. FELHŐ ALAPÚ BIZTONSÁGOS ADATTÁROLÁSI MÓDSZER ÉS TESZTKÖRNYEZET KIDOLGOZÁSA BEVEZETÉS Mit jelent, hogy működik a felhő alapú adattárolás? Az adatainkat interneten elérhető

Részletesebben

A gyakorlat során MySQL adatbázis szerver és a böngészőben futó phpmyadmin használata javasolt. A gyakorlat során a következőket fogjuk gyakorolni:

A gyakorlat során MySQL adatbázis szerver és a böngészőben futó phpmyadmin használata javasolt. A gyakorlat során a következőket fogjuk gyakorolni: 1 Adatbázis kezelés 3. gyakorlat A gyakorlat során MySQL adatbázis szerver és a böngészőben futó phpmyadmin használata javasolt. A gyakorlat során a következőket fogjuk gyakorolni: Tábla kapcsolatok létrehozása,

Részletesebben

Active Directory kiegészítő kiszolgálók telepítése és konfigurálása Windows Server 2003 R2 alatt

Active Directory kiegészítő kiszolgálók telepítése és konfigurálása Windows Server 2003 R2 alatt Active Directory kiegészítő szerverek telepítése és konfigurálása Windows Server 2003 R2 alatt Készítette: Petróczy Tibor Active Directory kiegészítő kiszolgálók telepítése és konfigurálása Windows Server

Részletesebben

A relációs adatbáziskezelés szabványos nyelve Két fő csoportba sorolhatók az utasításai

A relációs adatbáziskezelés szabványos nyelve Két fő csoportba sorolhatók az utasításai 8. gyakorlat Structured Query Language Struktúrált lekérdező nyelv A relációs adatbáziskezelés szabványos nyelve Két fő csoportba sorolhatók az utasításai DDL (Data Definition Language) adatstruktúra definiáló

Részletesebben

Tartalomjegyzék 2. RENDSZER FELÉPÍTÉSE... 3

Tartalomjegyzék 2. RENDSZER FELÉPÍTÉSE... 3 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 2 2. RENDSZER FELÉPÍTÉSE... 3 2.1. FELÜLET... 3 2.2. FELHASZNÁLÓI FUNKCIÓK... 4 2.2.1. Modulok... 4 2.2.2. Előzmények... 4 2.2.3. Lekérdezés működése, beállítások... 5 2.2.4.

Részletesebben

Egyetemi könyvtári nyilvántartó rendszer

Egyetemi könyvtári nyilvántartó rendszer RENDSZERTERV Egyetemi könyvtári nyilvántartó rendszer A rendszer célja A projekt célja egy egyetemi könyvtár nyilvántartó rendszerének megtervezése. A legfőbb követelmény, amit a rendszerrel szemben támasztok,

Részletesebben

1960 1970 1980 1990 2000

1960 1970 1980 1990 2000 Adatbázisok MSc szint 4.. témak t makör Hierarchikus adatmodell és az LDAP Dr. Kovács László ME 2009 Adatbázis adatmodellek típusai A piaci DBMS rendszerek adatmodellje - gépközeli - teljes (műveleti,

Részletesebben

PHP-MySQL. Adatbázisok gyakorlat

PHP-MySQL. Adatbázisok gyakorlat PHP-MySQL Adatbázisok gyakorlat Weboldalak és adatbázisok Az eddigiek során megismertük, hogyan lehet a PHP segítségével dinamikus weblapokat készíteni. A dinamikus weboldalak az esetek többségében valamilyen

Részletesebben

SQL ALAPOK. Bevezetés A MYSQL szintaxisa Táblák, adatok kezelésének alapjai

SQL ALAPOK. Bevezetés A MYSQL szintaxisa Táblák, adatok kezelésének alapjai SQL ALAPOK Bevezetés A MYSQL szintaxisa Táblák, adatok kezelésének alapjai BEVEZETÉS SQL: Structured Query Language Strukturált Lekérdező Nyelv Szabvány határozza meg, azonban számos nyelvjárása létezik

Részletesebben

ADATBÁZIS-KEZELÉS FÉLÉVES FELADAT

ADATBÁZIS-KEZELÉS FÉLÉVES FELADAT ÓBUDAI EGYETEM Neumann János Informatikai Kar Nappali Tagozat ADATBÁZIS-KEZELÉS FÉLÉVES FELADAT NÉV: MÁK VIRÁG NEPTUN KÓD: A DOLGOZAT CÍME: Jani bácsi székadatbázisa Beadási határidő: 14. oktatási hét

Részletesebben

Magic xpi 4.0 vadonatúj Architektúrája Gigaspaces alapokon

Magic xpi 4.0 vadonatúj Architektúrája Gigaspaces alapokon Magic xpi 4.0 vadonatúj Architektúrája Gigaspaces alapokon Mi az IMDG? Nem memóriában futó relációs adatbázis NoSQL hagyományos relációs adatbázis Más fajta adat tárolás Az összes adat RAM-ban van, osztott

Részletesebben

Vectory telepítési útmutató

Vectory telepítési útmutató Vectory telepítési útmutató A vectory kliens programja egy vyw.exe valamint egy bejelentkezes.ini nevű fájlból áll. A vyw.exe-nek és a bejelentkezes.ini-nek egy közös könyvtárba kell kerülniük. Könyvtárak,

Részletesebben

NEPTUN_GOLYA. (Felvételi konvertáló modul) Budapest, 2002

NEPTUN_GOLYA. (Felvételi konvertáló modul) Budapest, 2002 (Felvételi konvertáló modul) S Budapest, 2002 TARTALOM TARTALOM 2 1. BEVEZETÉS 3 2. HASZNÁLAT 4 2.1. Bejelentkezés adatáttöltéshez 5 2.1.1. Státusz információk 8 2.1.2. Módosítás véglegesítése 12 2.2.

Részletesebben

GDi Esri Magyarország Felhasználói Konferencia Timár Gábor: Konkurens adatfeldolgozás ArcGIS rendszerben

GDi Esri Magyarország Felhasználói Konferencia Timár Gábor: Konkurens adatfeldolgozás ArcGIS rendszerben 1 Nagy adat: Mi 30? Konkurens Felhasználók száma Műveletek Gyakoriság Adatfeldolgozás: CRUD 2 Fájl alapú MePAR Országos állományból fájl alapú geoadatbázisok ( check out ) diszjunkt területek Gyors kliens

Részletesebben

Utolsó módosítás:

Utolsó módosítás: Utolsó módosítás: 2012. 03. 06. 1 2 3 Delegálás: adott részfa menedzselését át tudjuk adni másoknak. Nagy szervezet esetén hasznos ez. A címtár szerkezetét úgy kell kialakítani, hogy egybe tartozó elemek

Részletesebben

PortaWin (PW2) Jármű mérlegelő program Mérlegelés több cég számára

PortaWin (PW2) Jármű mérlegelő program Mérlegelés több cég számára METRISoft Mérleggyártó KFT PortaWin (PW2) Jármű mérlegelő program 6800 Hódmezővásárhely Jókai u. 30 Telefon: (62) 246-657, Fax: (62) 249-765 e-mail: merleg@metrisoft.hu Web: http://www.metrisoft.hu Módosítva:

Részletesebben

Gazdasági informatika II (SZIE GTK GVAM 1. évfolyam) 2009/2010. tanév 2. félév

Gazdasági informatika II (SZIE GTK GVAM 1. évfolyam) 2009/2010. tanév 2. félév Gazdasági informatika II (SZIE GTK GVAM 1. évfolyam) 2009/2010. tanév 2. félév Egyed: minden olyan dolog, amit minden más dologtól jól meg tudunk különböztetni és amiről adatokat akarunk tárolni. (pl.

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT ÓBUDAI EGYETEM. Neumann János Informatikai kar Alba Regia Egyetemi Központ

SZAKDOLGOZAT ÓBUDAI EGYETEM. Neumann János Informatikai kar Alba Regia Egyetemi Központ ÓBUDAI EGYETEM Neumann János Informatikai kar Alba Regia Egyetemi Központ SZAKDOLGOZAT OE-NIK Hallgató neve: Berencsi Gergő Zsolt 2010. Törzskönyvi száma: T 000123/FI38878/S-N Tartalomjegyzék Tartalmi

Részletesebben

Mérlegelés több cég számára

Mérlegelés több cég számára METRISoft Mérleggyártó KFT PortaWin (PW2) Jármű mérlegelő program 6800 Hódmezővásárhely Jókai u. 30 Telefon: (62) 246-657, Fax: (62) 249-765 e-mail: merleg@metrisoft.hu Web: http://www.metrisoft.hu Módosítva:

Részletesebben

Kiskunmajsa és környéke turisztikai térinformatikai alkalmazás

Kiskunmajsa és környéke turisztikai térinformatikai alkalmazás Kiskunmajsa és környéke turisztikai térinformatikai alkalmazás Tartalomjegyzék 1. A RENDSZER RÖVID LEÍRÁSA...3 1.1. Elvárt funkciók:...3 1.2. Specifikáció...3 1.3. Funkciók ismertetése...3 2. RÉSZLETES

Részletesebben

Egyetemi könyvtári nyilvántartó rendszer

Egyetemi könyvtári nyilvántartó rendszer RENDSZERTERV Egyetemi könyvtári nyilvántartó rendszer A rendszer célja A projekt célja egy egyetemi könyvtár nyilvántartó rendszerének megtervezése. A legfőbb követelmény, amit a rendszerrel szemben támasztok,

Részletesebben

8. Gyakorlat SQL. DDL (Data Definition Language) adatdefiníciós nyelv utasításai:

8. Gyakorlat SQL. DDL (Data Definition Language) adatdefiníciós nyelv utasításai: 8. Gyakorlat SQL SQL: Structured Query Language; a relációs adatbáziskezelők szabványos, strukturált lekérdező nyelve SQL szabványok: SQL86, SQL89, SQL92, SQL99, SQL3 Az SQL utasításokat mindig pontosvessző

Részletesebben

Példa webáruház kialakítás rendszerdokumentáció

Példa webáruház kialakítás rendszerdokumentáció Példa webáruház kialakítás rendszerdokumentáció DWAM Webáruház integrációja meglévő belső ERP rendszerhez. A webáruház valamennyi termékkel és megrendeléssel összefüggő adatát a belső rendszer (..) tárolja,

Részletesebben

A Matarka szerszámosládája

A Matarka szerszámosládája A Matarka szerszámosládája Szeged, 2007 Perlaki Attila perlaki@kvtlinux.lib.uni-miskolc.hu 1. Feltöltés A Matarka adatbázis feltöltését a közvetlen kézi bevitelen túl XML állományokból is el lehet végezni.

Részletesebben

RBLDNS DNS-based blocklists management felhasználói kézikönyv

RBLDNS DNS-based blocklists management felhasználói kézikönyv RBLDNS DNS-based blocklists management felhasználói kézikönyv (INTEGRITY Kft. 2013. 06. 27.) RBLDNS Webes kezelőfelülete Az INTEGRITY által működtetett RBLDNS rendszer webes felületét a spamdns.eu/rbl/

Részletesebben

Adatbázis rendszerek 6.. 6. 1.1. Definíciók:

Adatbázis rendszerek 6.. 6. 1.1. Definíciók: Adatbázis Rendszerek Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Fotogrammetria és Térinformatika 6.1. Egyed relációs modell lényegi jellemzői 6.2. Egyed relációs ábrázolás 6.3. Az egyedtípus 6.4. A

Részletesebben

A GeoEasy telepítése. Tartalomjegyzék. Hardver, szoftver igények. GeoEasy telepítése. GeoEasy V2.05 Geodéziai Feldolgozó Program

A GeoEasy telepítése. Tartalomjegyzék. Hardver, szoftver igények. GeoEasy telepítése. GeoEasy V2.05 Geodéziai Feldolgozó Program A GeoEasy telepítése GeoEasy V2.05 Geodéziai Feldolgozó Program (c)digikom Kft. 1997-2008 Tartalomjegyzék Hardver, szoftver igények GeoEasy telepítése A hardverkulcs Hálózatos hardverkulcs A GeoEasy indítása

Részletesebben

Regisztrációs útmutató a Közokos- a BME Közoktatási Vezető Képzésének Online Oktatási Rendszeréhez 2014. Őszi beíratkozott hallgatók részére

Regisztrációs útmutató a Közokos- a BME Közoktatási Vezető Képzésének Online Oktatási Rendszeréhez 2014. Őszi beíratkozott hallgatók részére Regisztrációs útmutató a Közokos- a BME Közoktatási Vezető Képzésének Online Oktatási Rendszeréhez 2014. Őszi beíratkozott hallgatók részére FONTOS: A dokumentáció a 2014. Őszi Czimmer I. László gyors

Részletesebben

Image Processor BarCode Service. Felhasználói és üzemeltetői kézikönyv

Image Processor BarCode Service. Felhasználói és üzemeltetői kézikönyv Image Processor BarCode Service Áttekintés CIP-BarCode alkalmazás a Canon Image Processor programcsomag egyik tagja. A program feladata, hogy sokoldalú eszközt biztosítson képállományok dokumentumkezelési

Részletesebben

A Clipper evolúciója

A Clipper evolúciója A Clipper evolúciója Ismét itt a nyár, a szabadságolások, és ismét dupla számmal jelentkezünk. Egy könnyedebb nyári tartalom érdekében, ebben a számban összefoglaljuk, mi történik a verzióváltáskor. A

Részletesebben

Adatbázis tartalmának módosítása

Adatbázis tartalmának módosítása Adatbázis tartalmának módosítása Tankönyv 6.5. Változtatások az adatbázisban A módosító utasítások nem adnak vissza eredményt, mint a lekérdezések, hanem az adatbázis tartalmát változtatják meg. 3-féle

Részletesebben

Bevezetés. OpenOffice.org Base. Vázlat. Adatbázis-tündér

Bevezetés. OpenOffice.org Base. Vázlat. Adatbázis-tündér Bevezetés OpenOffice.org Base Az OpenOffice.org 2.0 új modulja a Base Az Access-hez hasonló grafikus megoldásokat biztosít az adatbázisok kezeléséhez. Az Acces-hez hasonlóan végre alkalmas natív adatbázis-kezelésre.

Részletesebben

Országos Rendezési Tervkataszter

Országos Rendezési Tervkataszter TeIR Országos Rendezési Tervkataszter Felhasználói útmutató Budapest, 2015. április Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 3 2. LEKÉRDEZÉSEK... 3 2.1 TERV ELLÁTOTTSÁG LEKÉRDEZÉS... 4 2.1.1. Kördiagram... 5 2.1.2.

Részletesebben

A GeoEasy telepítése. Tartalomjegyzék. Hardver, szoftver igények. GeoEasy telepítése. GeoEasy V2.05+ Geodéziai Feldolgozó Program

A GeoEasy telepítése. Tartalomjegyzék. Hardver, szoftver igények. GeoEasy telepítése. GeoEasy V2.05+ Geodéziai Feldolgozó Program A GeoEasy telepítése GeoEasy V2.05+ Geodéziai Feldolgozó Program (c)digikom Kft. 1997-2010 Tartalomjegyzék Hardver, szoftver igények GeoEasy telepítése A hardverkulcs Hálózatos hardverkulcs A GeoEasy indítása

Részletesebben

HBONE tábor 2005 november Mohácsi János

HBONE tábor 2005 november Mohácsi János <janos.mohacsi@niif.hu> NIIF CA szolgáltatás HBONE tábor 2005 november Mohácsi János Áttekintés NIIF CA áttekintés Fizikai környezet Felépítés és működés CPS/CP Gyakorlatban RMKI RA szolgáltatás 2005.

Részletesebben

Non-stop hozzáférés az üzleti információkhoz bárhol, bármikor és bármilyen eszközzel

Non-stop hozzáférés az üzleti információkhoz bárhol, bármikor és bármilyen eszközzel Non-stop hozzáférés az üzleti információkhoz bárhol, bármikor és bármilyen eszközzel The Power to Change A NetWare 6 üzleti előnyeinek áttekintése NetWare 6: Az operációs rendszer szerepe a Hálózati szolgáltatásokban

Részletesebben

3/2010. sz. Gazdasági Főigazgatói Utasítás a PTE rendszereihez az egyetem külső partnerei részére adott távoli hozzáférések szabályozásáról

3/2010. sz. Gazdasági Főigazgatói Utasítás a PTE rendszereihez az egyetem külső partnerei részére adott távoli hozzáférések szabályozásáról 3/2010. sz. Gazdasági Főigazgatói Utasítás a PTE rendszereihez az egyetem külső partnerei részére adott távoli hozzáférések szabályozásáról 1. oldal Telefon: +36 (72) 501-500 Fax: +36 (72) 501-506 1. Dokumentum

Részletesebben

A KASPERSKY SECURITY CENTER

A KASPERSKY SECURITY CENTER A KASPERSKY SECURITY CENTER TELEPÍTÉSE A példában egy 2 gépes modell-hálózat központi felügyeletét készítjük el. A letöltött.exe telepítő állomány elindítása után a telepítő központ jelenik meg. Kattintson

Részletesebben

Programozási technikák Pál László. Sapientia EMTE, Csíkszereda, 2009/2010

Programozási technikák Pál László. Sapientia EMTE, Csíkszereda, 2009/2010 Programozási technikák Pál László Sapientia EMTE, Csíkszereda, 2009/2010 12. ELŐADÁS Adatbázis-kezelés Delphiben 2 Adatmegjelenítés lekérdezés segítségével A táblákhoz hasonlóan a lekérdezések is az adatbázis

Részletesebben

Adatbáziskezelı-szerver SQL. Relációs adatbázis-kezelık. Relációs adatszerkezet. Házi feladat 2012.03.05.

Adatbáziskezelı-szerver SQL. Relációs adatbázis-kezelık. Relációs adatszerkezet. Házi feladat 2012.03.05. 1 2 Adatbáziskezelı-szerver Általában dedikált szerver Optimalizált háttértár konfiguráció Csak OS + adatbázis-kezelő szoftver Teljes memória az adatbázisoké Fő funkciók: Adatok rendezett tárolása a háttértárolón

Részletesebben

OE-NIK 2010/11 ősz OE-NIK. 2010. ősz

OE-NIK 2010/11 ősz OE-NIK. 2010. ősz 2010/11 ősz 1. Word / Excel 2. Solver 3. ZH 4. Windows 5. Windows 6. ZH 7. HTML 8. HTML 9. ZH 10. Adatszerkezetek, változók, tömbök 11. Számábrázolási kérdések 12. ZH 13. Pótlás A Windows felhasználói

Részletesebben

Taninform KIR kapcsolat

Taninform KIR kapcsolat Taninform KIR kapcsolat Cél A Taninform KIR adatkapcsolat célja, hogy a mindkét rendszerben megtalálható és tárolt, iskolai adminisztrációval kapcsolatos alapadatokat az intézmények könnyen szinkronban

Részletesebben

Adatbázis Rendszerek II. 3. SQL alapok

Adatbázis Rendszerek II. 3. SQL alapok Adatbázis Rendszerek II. 3. SQL alapok 22/1 B IT v: 2016.10.20 MAN Oracle adattípusok Szöveges adattípusok CHAR (1-2000) VARCHAR (1-4000) VARCHAR2 (1-4000, nemzeti karakterekhez) CLOB (max. 8 TB) NCLOB

Részletesebben

OCSP Stapling. Az SSL kapcsolatok sebességének növelése Apache, IIS és NginX szerverek esetén 1(10)

OCSP Stapling. Az SSL kapcsolatok sebességének növelése Apache, IIS és NginX szerverek esetén 1(10) OCSP Stapling Az SSL kapcsolatok sebességének növelése Apache, IIS és NginX szerverek esetén 1(10) 1. Tartalomjegyzék 1. Tartalomjegyzék... 2 2. Bevezető... 3 3. OCSP Stapling támogatással rendelkező webszerverek...

Részletesebben

Tábla létrehozása: CREATE TABLE alma( ID INT( 3 ) NOT NULL PRIMARY KEY, Leiras VARCHAR( 100 ) );

Tábla létrehozása: CREATE TABLE alma( ID INT( 3 ) NOT NULL PRIMARY KEY, Leiras VARCHAR( 100 ) ); Tábla létrehozása: CREATE TABLE alma( ID INT( 3 ) NOT NULL PRIMARY KEY, Leiras VARCHAR( 100 ) ); CREATE TABLE `dihunor`.`csapat` ( `ID` INT( 4 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY COMMENT 'A csapat azonositoja',

Részletesebben

Hardver és szoftver követelmények

Hardver és szoftver követelmények Java-s Nyomtatványkitöltő Program Súgó Telepítési útmutató Hardver és szoftver követelmények A java-s nyomtatványkitöltő program az alábbi hardverigényt támasztja a számítógéppel szemben: 400 MHz órajelű

Részletesebben

Könyvtári címkéző munkahely

Könyvtári címkéző munkahely Könyvtári címkéző munkahely Tartalomjegyzék A RENDSZER HARDVER ELEMEI...3 1 RFID CÍMKÉK... 3 2 RFID ASZTALI OLVASÓ... 3 A RENDSZER SZOFTVER ELEMEI... 4 1 KÖNYV CÍMKÉZŐ MUNKAÁLLOMÁS... 4 2 A PC- S SZOFTVEREK

Részletesebben

Telepítési útmutató. web: www.szakk.hu e-mail: info@szakk.hu

Telepítési útmutató. web: www.szakk.hu e-mail: info@szakk.hu Telepítési útmutató web: www.szakk.hu e-mail: info@szakk.hu Tartalomjegyzék: Telepítési útmutató... 1 Tartalomjegyzék:... 2 Első lépések:... 3 Konzol oldal telepítése... 3 Licenc megállapodás... 3 Telepítési

Részletesebben

Országos Területrendezési Terv térképi mel ékleteinek WMS szolgáltatással történő elérése, Quantum GIS program alkalmazásával Útmutató 2010.

Országos Területrendezési Terv térképi mel ékleteinek WMS szolgáltatással történő elérése, Quantum GIS program alkalmazásával Útmutató 2010. Országos Területrendezési Terv térképi mellékleteinek WMS szolgáltatással történő elérése, Quantum GIS program alkalmazásával Útmutató 2010. május 1. BEVEZETÉS Az útmutató célja az Országos Területrendezési

Részletesebben

Verziószám 2.2 Objektum azonosító (OID) Hatálybalépés dátuma szeptember 2.

Verziószám 2.2 Objektum azonosító (OID) Hatálybalépés dátuma szeptember 2. PDF dokumentum aláírása és időbélyegzése: Adobe Reader XI és Adobe Acrobat Reader DC Verziószám 2.2 Objektum azonosító (OID) Hatálybalépés dátuma 2016. szeptember 2. Tartalom 1. Bevezető...3 2. Aláíró

Részletesebben

Készlet Katalógus program beállításainak felhasználó általi frissítése

Készlet Katalógus program beállításainak felhasználó általi frissítése Készlet Katalógus program beállításainak felhasználó általi frissítése I Készlet Katalógus beállítások Tartalomjegyzék I. rész Beálítások 2 1 Kezi beállítások... 2 Index 0 Beálítások 2 1 Beálítások 1.1

Részletesebben

Excel ODBC-ADO API. Tevékenységpontok: - DBMS telepítés. - ODBC driver telepítése. - DSN létrehozatala. -Excel-ben ADO bevonása

Excel ODBC-ADO API. Tevékenységpontok: - DBMS telepítés. - ODBC driver telepítése. - DSN létrehozatala. -Excel-ben ADO bevonása DBMS spektrum Excel ODBC-ADO API Tevékenységpontok: - DBMS telepítés - ODBC driver telepítése - DSN létrehozatala -Excel-ben ADO bevonása - ADOConnection objektum létrehozatala - Open: kapcsolat felvétel

Részletesebben

G Data MasterAdmin 9 0 _ 09 _ 3 1 0 2 _ 2 0 2 0 # r_ e p a P ch e T 1

G Data MasterAdmin 9 0 _ 09 _ 3 1 0 2 _ 2 0 2 0 # r_ e p a P ch e T 1 G Data MasterAdmin TechPaper_#0202_2013_09_09 1 Tartalomjegyzék G Data MasterAdmin... 3 Milyen célja van a G Data MasterAdmin-nak?... 3 Hogyan kell telepíteni a G Data MasterAdmin-t?... 4 Hogyan kell aktiválni

Részletesebben

A Java EE 5 plattform

A Java EE 5 plattform A Java EE 5 platform Ficsor Lajos Általános Informatikai Tanszék Miskolci Egyetem Utolsó módosítás: 2007. 11. 13. A Java EE 5 platform A Java EE 5 plattform A J2EE 1.4 után következő verzió. Alapvető továbbfejlesztési

Részletesebben

Orvosi készülékekben használható modern fejlesztési technológiák lehetőségeinek vizsgálata

Orvosi készülékekben használható modern fejlesztési technológiák lehetőségeinek vizsgálata Kutatási beszámoló a Pro Progressio Alapítvány számára Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Mérnök informatika szak Orvosi készülékekben használható modern

Részletesebben

EGYÉB BEFIZETÉSI MÓDOK (KÜLSŐ SZÁMLA, HÁZIPÉNZÁR)

EGYÉB BEFIZETÉSI MÓDOK (KÜLSŐ SZÁMLA, HÁZIPÉNZÁR) (KÜLSŐ SZÁMLA, HÁZIPÉNZÁR) Felhasználói dokumentáció verzió 1.2. Budapest, 2014. Változáskezelés Verzió Dátum Változás Pont Cím Oldal 1.1. 2014.07.17. 2.1. Egy külső számla több kiíráshoz rögzítése 7.

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI DOKUMENTÁCIÓ ÜZEMBEHELYEZÉSI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI DOKUMENTÁCIÓ ÜZEMBEHELYEZÉSI KÉZIKÖNYV "REGISZTER" rendszerek FELHASZNÁLÓI DOKUMENTÁCIÓ ÜZEMBEHELYEZÉSI KÉZIKÖNYV A népesség-nyilvántartás helyi rendszeréhez IBM PC számítógépre 4.0 Verzió Készítette: eközig ZRT. Készült: 2011. március Jelen

Részletesebben

Alkalmazás technológiai frissítés migrációs és üzemeltetési tapasztalatok

Alkalmazás technológiai frissítés migrációs és üzemeltetési tapasztalatok Alkalmazás technológiai frissítés migrációs és üzemeltetési tapasztalatok Informix 11.50 upgrade esettanulmány 2011. január. 31. Átalakítandó architektúra (2009) Alapvetően az üzleti logikát tárolt eljárásokkal

Részletesebben

Oktatási cloud használata

Oktatási cloud használata Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnikai és Információs Rendszerek Tanszék Oktatási cloud használata Készítette: Tóth Áron (BME MIT), 2013. A segédlet célja a tanszéki oktatási cloud

Részletesebben

Cisco Catalyst 3500XL switch segédlet

Cisco Catalyst 3500XL switch segédlet Cisco Catalyst 3500XL switch segédlet A leírást készítette: Török Viktor (Kapitány) GAMF mérnökinformatikus rendszergazda FOSZK hallgató, Hálózatok II. tárgy Web: http://prog.lidercfeny.hu/ Források: Medgyes

Részletesebben

Oralce kliens installálása Windows Server 2003-ra

Oralce kliens installálása Windows Server 2003-ra Oralce kliens installálása Windows Server 2003-ra Szükséges elofeltétel Szükséges operációs rendszer: Windows 2003 SP1 Oracle kliens verzió: 9.2.0.1.0 (9R2) Valid SQLNet.ORA fájl, amely tartalmazza a céges

Részletesebben

BaBér bérügyviteli rendszer telepítési segédlete 2011. év

BaBér bérügyviteli rendszer telepítési segédlete 2011. év BaBér bérügyviteli rendszer telepítési segédlete 2011. év Ajánlott konfiguráció A program hardverigénye: Konfiguráció: 2800 MHz processzor 512 Mbyte memória (RAM) / Szerver gépen 1G memória (RAM) Lézernyomtató

Részletesebben

TERC V.I.P. hardverkulcs regisztráció

TERC V.I.P. hardverkulcs regisztráció TERC V.I.P. hardverkulcs regisztráció 2014. második félévétől kezdődően a TERC V.I.P. költségvetés-készítő program hardverkulcsát regisztrálniuk kell a felhasználóknak azon a számítógépen, melyeken futtatni

Részletesebben

Rubin SPIRIT TEST. Rubin firmware-ek és hardverek tesztelése esettanulmány V1.0. Készítette: Hajnali Krisztián Jóváhagyta: Varga József

Rubin SPIRIT TEST. Rubin firmware-ek és hardverek tesztelése esettanulmány V1.0. Készítette: Hajnali Krisztián Jóváhagyta: Varga József Rubin firmware-ek és hardverek tesztelése esettanulmány V1.0 Készítette: Hajnali Krisztián Jóváhagyta: Varga József Rubin Informatikai Zrt. 1149 Budapest, Egressy út 17-21. telefon: +361 469 4020; fax:

Részletesebben

A FileZilla program beállítása az első belépés alkalmával

A FileZilla program beállítása az első belépés alkalmával 6. A záróvizsga-jegyzőkönyv készítése A záróvizsga-jegyzőkönyveketa Karok többsége a jegyzőkönyvkészítésre Dr. Tánczos László által kifejlesztett Access alkalmazás használatával készíti el. A záróvizsga-jegyzőkönyv

Részletesebben

RADPLAN. A Mentum Planet, Mentum Ellipse az InfoVista bejegyzett védjegye, minden jog fenntartva!

RADPLAN. A Mentum Planet, Mentum Ellipse az InfoVista bejegyzett védjegye, minden jog fenntartva! RADPLAN A távközlési hálózatok teljesebb dokumentálása érdekében létrehoztuk a RadPlan rendszert, amely az optikai hálózatok elektronikus dokumentálásán kívül alkalmas még a rádiófrekvenciás hálózatok

Részletesebben

Programozás. Adatbázis-kezelés (alapok) Fodor Attila

Programozás. Adatbázis-kezelés (alapok) Fodor Attila Programozás Adatbázis-kezelés (alapok) Fodor Attila Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék foa@almos.vein.hu 2010. április 22. Bevezetés Adatbáziskezelés

Részletesebben

Bérprogram vásárlásakor az Ügyfélnek e-mailben és levélben is megküldjük a termék letöltéséhez és aktiválásához szükséges termékszámot.

Bérprogram vásárlásakor az Ügyfélnek e-mailben és levélben is megküldjük a termék letöltéséhez és aktiválásához szükséges termékszámot. Telepítés Bérprogram vásárlásakor az Ügyfélnek e-mailben és levélben is megküldjük a termék letöltéséhez és aktiválásához szükséges termékszámot. A programot honlapunkról, az alábbi linkről tudják letölteni:

Részletesebben

Megoldás. Feladat 1. Statikus teszt Specifikáció felülvizsgálat

Megoldás. Feladat 1. Statikus teszt Specifikáció felülvizsgálat Megoldás Feladat 1. Statikus teszt Specifikáció felülvizsgálat A feladatban szereplő specifikáció eredeti, angol nyelvű változata egy létező eszköz leírása. Nem állítjuk, hogy az eredeti dokumentum jól

Részletesebben

III. előadás. Kovács Róbert

III. előadás. Kovács Róbert III. előadás Kovács Róbert VLAN Virtual Local Area Network Virtuális LAN Logikai üzenetszórási tartomány VLAN A VLAN egy logikai üzenetszórási tartomány, mely több fizikai LAN szegmensre is kiterjedhet.

Részletesebben

Felhasználói útmutató CVR mobil kliens, ios rendszerhez.

Felhasználói útmutató CVR mobil kliens, ios rendszerhez. Felhasználói útmutató CVR mobil kliens, ios rendszerhez. Működési feltételek A felhasználói útmutató ios V7.0.4 verziószámú operációs rendszer felhasználásával készült. Az applikáció telepítése 1. Az App

Részletesebben

Egy Erlang refaktor lépés: Függvényparaméterek összevonása tuple-ba

Egy Erlang refaktor lépés: Függvényparaméterek összevonása tuple-ba Egy Erlang refaktor lépés: Függvényparaméterek összevonása tuple-ba Témavezető: Horváth Zoltán és Simon Thompson OTDK 2007, Miskolc Egy Erlang refaktor lépés: Függvényparaméterek összevonása tuple-ba OTDK

Részletesebben

Humor Parádé Vicc Gyűjtemény Program V

Humor Parádé Vicc Gyűjtemény Program V Humor Parádé Vicc Gyűjtemény Program V2.0.0.0 Szabadon felhasználható, FREEWARE program. Felhasználói Kézikönyv Készítette: Szűcs Zoltán. 2536 Nyergesújfalu, Pala u. 7. Fax: 33-355-712. Mobil: 30-529-12-87.

Részletesebben

Téradatbázisok használata QGIS-ből A DB kezelő modul 2.2 verzió

Téradatbázisok használata QGIS-ből A DB kezelő modul 2.2 verzió Téradatbázisok használata QGIS-ből A DB kezelő modul 2.2 verzió A QGIS programból számos téradatbázis adatait elérhetjük, ezek közül két nyílt forráskódúval foglalkozunk, a PostGIS és a SpatiaLite adatbázis

Részletesebben

PTE-PROXY VPN használata, könyvtári adatbázisok elérhetősége távolról

PTE-PROXY VPN használata, könyvtári adatbázisok elérhetősége távolról PTE-PROXY VPN használata, könyvtári adatbázisok elérhetősége távolról Az Informatikai Igazgatóság minden aktív egyetemi hallgató és munkaviszonnyal rendelkező egyetemi dolgozó részére úgynevezett proxy

Részletesebben

Android Commander Felhasználói kézikönyv

Android Commander Felhasználói kézikönyv Android Commander Felhasználói kézikönyv A kézikönyv használata Mielőtt elindítaná és használná a szoftvert kérjük olvassa el figyelmesen a felhasználói kézikönyvet! A dokumentum nem sokszorosítható illetve

Részletesebben

Táblák és a közöttük / az adatmezők közötti kapcsolatok grafikusan megjelenítve. 7 tábla, adatmezőik, bennük elsődleges és külső kulcsok

Táblák és a közöttük / az adatmezők közötti kapcsolatok grafikusan megjelenítve. 7 tábla, adatmezőik, bennük elsődleges és külső kulcsok Tantárgy: Adatbázis-kezelés Szak: Digitális archívum fejlesztő szakirányú képzés (AULA), EKF, Eger Előadó: Göncziné Kapros Katalin Feladat: Tervezzen meg, és készítsen el egy saját relációs adatbázist.

Részletesebben

B I T M A N B I v: T 2015.03.01 M A N

B I T M A N B I v: T 2015.03.01 M A N Adatbázis Rendszerek MSc 2. Gy: MySQL Táblák, adatok B I v: T 2015.03.01 M A N 1/41 Témakörök SQL alapok DDL utasítások DML utasítások DQL utasítások DCL utasítások 2/41 Az SQL jellemzése Az SQL a relációs

Részletesebben

Szilipet programok telepítése Hálózatos (kliens/szerver) telepítés Windows 7 operációs rendszer alatt

Szilipet programok telepítése Hálózatos (kliens/szerver) telepítés Windows 7 operációs rendszer alatt Szilipet programok telepítése Hálózatos (kliens/szerver) telepítés Windows 7 operációs rendszer alatt segédlet A Szilipet programok az adatok tárolásához Firebird adatbázis szervert használnak. Hálózatos

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DOLGOZÓK IMPORTÁLÁSA KULCS BÉR PROGRAMBA AZ ONLINE MUNKAIDŐ NYILVÁNTARTÓ RENDSZERBŐL. Budapest, 2013. november 08.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DOLGOZÓK IMPORTÁLÁSA KULCS BÉR PROGRAMBA AZ ONLINE MUNKAIDŐ NYILVÁNTARTÓ RENDSZERBŐL. Budapest, 2013. november 08. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DOLGOZÓK IMPORTÁLÁSA KULCS BÉR PROGRAMBA AZ ONLINE MUNKAIDŐ NYILVÁNTARTÓ RENDSZERBŐL Budapest, 2013. november 08. 1. CÉLKITŰZÉS A fő cél, hogy az OL Munkaidő Rendszerből kinyert jelenlét

Részletesebben

DebitTray program Leírás

DebitTray program Leírás DebitTray program Leírás Budapest 2015 Bevezetés Egy-egy kintlévőséghez tartozó határidő elmulasztásának komoly következménye lehet. Éppen ezért a Kintlévőség kezelő program főmenü ablakában a program

Részletesebben