Az Építõmûvészeti Szakmai Kollégium meghívásos pályázata 155. Az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégium meghívásos pályázata 157

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Építõmûvészeti Szakmai Kollégium meghívásos pályázata 155. Az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégium meghívásos pályázata 157"

Átírás

1 154 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK Az Építõmûvészeti Szakmai Kollégium meghívásos pályázata 155 Az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégium meghívásos pályázata 157 A miniszteri keretbõl nyújtott egyedi támogatások május december 31-ig 159 A miniszteri keret támogatásai a nagyrendezvények számára május december 31-ig 181 A kulturális miniszter évi támogatásai a évi keret terhére 182 A Nemzeti Kulturális Alapprogram aktuális pályázatai 183

2 MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATOK NKA HÍRLEVÉL 155 AZ ÉPÍTÕMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATA Az Építõmûvészeti Szakmai Kollégium meghívásos pályázatot hirdet a Magyar Építészek Szövetsége kiadásában megjelenõ Új Magyar Építõmûvészet címû szakmai folyóirat támogatására a évre. A pályázathoz csatolni kell: a jelen helyzetnek megfelelõ adatokat tartalmazó lapbejegyzés másolatát, nyomdai árajánlatot, a terjesztés módját részletezõ kiadói elgondolást. Támogatás kérhetõ: szerzõi honoráriumra, nyomdaköltségre. Összevont lapszám egy megjelenésnek számít. Altéma kódszáma: 2401 A pályázat március 3-ig beérkezõen nyújtható be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére (H 1062 Budapest, Bajza utca 32.) A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek. Általános tudnivalók Pályázni az NKA Igazgatóságának évre kiadott adatlapján lehet. Minden pályázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az elõírt mellékletekkel felszerelve beleértve a folyóirat-támogatáshoz szükséges betétlapot is fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítõ pályázatok érvénytelenek! Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyijövedelemadó-köteles támogatás igénylése esetén magánszemélynek, továbbá a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek, valamint külföldi székhelyû pályázónak. A lebonyolító magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lehet. A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek a pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója. Az NKA igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2003-ban valamennyi pályázónak/lebonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Azok a pályázók/lebonyolítók, akiknek a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál évben már volt támogatott pályázatuk és azt követõen jogi és/vagy személyi változás nem történt, a jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek.

3 156 NKA HÍRLEVÉL MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATOK Kiadványok támogatására pályázó hazai kérelmezõknek igazolniuk kell, hogy a jogszabályban elõírt kötelespéldány-benyújtási kötelezettségüket a tárgyévben és a megelõzõ két naptári évben az Országos Széchényi Könyvtárral szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályától (1827 Budapest, Budavári palota F épület 302. szoba) kell kérni és a pályázathoz csatolni. A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthetõ az NKA honlapjáról (www.nka.hu), továbbá személyesen beszerezhetõ az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi utca ) Adatlap postai úton is igényelhetõ bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével az NKA Igazgatóságától. Az alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra, alaptõke-emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem ruházható. A pályázatokat a kollégium a benyújtási határnaptól számított 60 napon belül bírálja el. A végleges döntésrõl további legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kérni nem lehet. A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, forgatókönyv, fotó, kazetta stb.) nem õrizzük meg és nem küldjük vissza, azok az NKA Igazgatóságán átvehetõk a döntésrõl szóló értesítés dátumától számított 60 napon belül. A határidõ eltelte után külön értesítés nélkül a fenti anyagokat megsemmisítjük. A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától kérhetõ (telefon: /141-es mellék). Ügyfélfogadási idõ: hétfõtõl csütörtökig 9 15 óráig, pénteken 9 12 óráig. Építõmûvészeti Szakmai Kollégium

4 MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATOK NKA HÍRLEVÉL 157 AZ ISMERETTERJESZTÉS ÉS KÖRNYEZETKULTÚRA SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATA Az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégium meghívásos pályázatot hirdet a Tudományos Ismeretterjesztõ Társaság kiadásában megjelenõ Élet és Tudomány címû szakmai folyóirat támogatására a évre. A pályázathoz csatolni kell: a jelen helyzetnek megfelelõ adatokat tartalmazó lapbejegyzés másolatát, nyomdai árajánlatot, a terjesztés módját részletezõ kiadói elgondolást. Támogatás kérhetõ: szerzõi honoráriumra, nyomdaköltségre. Összevont lapszám egy megjelenésnek számít. Altéma kódszáma: 2501 A pályázat március 3-ig beérkezõen nyújtható be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére (H 1062 Budapest, Bajza utca 32.) A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek. Általános tudnivalók Pályázni az NKA Igazgatóságának évre kiadott adatlapján lehet. Minden pályázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az elõírt mellékletekkel felszerelve beleértve a folyóirat-támogatáshoz szükséges betétlapot is fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítõ pályázatok érvénytelenek! Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyijövedelemadó-köteles támogatás igénylése esetén magánszemélynek, továbbá a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek, valamint külföldi székhelyû pályázónak. A lebonyolító magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lehet. A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek a pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója. Az NKA igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2003-ban valamennyi pályázónak/lebonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Azok a pályázók/lebonyolítók, akiknek a Nem-

5 158 NKA HÍRLEVÉL MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATOK zeti Kulturális Alapprogramnál évben már volt támogatott pályázatuk és azt követõen jogi és/vagy személyi változás nem történt, a jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek. Kiadványok támogatására pályázó hazai kérelmezõknek igazolniuk kell, hogy a jogszabályban elõírt kötelespéldány-benyújtási kötelezettségüket a tárgyévben és a megelõzõ két naptári évben az Országos Széchényi Könyvtárral szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályától (1827 Budapest, Budavári palota F épület 302. szoba) kell kérni és a pályázathoz csatolni. A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthetõ az NKA honlapjáról (www.nka.hu), továbbá személyesen beszerezhetõ az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi utca ) Adatlap postai úton is igényelhetõ bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével az NKA Igazgatóságától. Az alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra, alaptõke-emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem ruházható. A pályázatokat a kollégium a benyújtási határnaptól számított 60 napon belül bírálja el. A végleges döntésrõl további legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kérni nem lehet. A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, forgatókönyv, fotó, kazetta stb.) nem õrizzük meg és nem küldjük vissza, azok az NKA Igazgatóságán átvehetõk a döntésrõl szóló értesítés dátumától számított 60 napon belül. A határidõ eltelte után külön értesítés nélkül a fenti anyagokat megsemmisítjük. A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától kérhetõ (telefon: /141-es mellék). Ügyfélfogadási idõ: hétfõtõl csütörtökig 9 15 óráig, pénteken 9 12 óráig. Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégium

6 TÁMOGATÁSOK A MINISZTERI KERETBÕL NKA HÍRLEVÉL 159 A MINISZTERI KERETBÕL NYÚJTOTT EGYEDI TÁMOGATÁSOK MÁJUS DECEMBER 31-IG Pályázó és pályázat Megítélt összeg 21. Színház a Nevelésért Egyesület (Budapest) Zalán Tibor beavató színházi produkciójára Virtus tervezett címmel A Magyar Múlt Megõrzéséért Kulturális Egyesület (Budapest) Népmûvészeti magángyûjtemény állagmegóvására és restaurálására Agroinform Kiadó és Nyomda Kft. (Budapest) Gáspár Gabriella: A polgári nyilvánosság kialakulásának kezdetei címû könyv megjelentetésére Akadémiai Kiadó Rt. (Budapest) Zeneszociológiai, zenepszichológiai vizsgálat kutatási eredményeinek könyv alakban történõ megjelentetésére Alba Regia Ifjúsági és Szabadidõs Egyesület (Székesfehérvár) Gyermekrajzok naptárban való megjelentetésére Alcsik Kistérség Fejlesztési Társulás (Sanmartin Csíkszentmárton) Turizmusprogram megvalósítására Allegro Magyar Kulturális Társaság (Szentendre) Hazánk mûvelõdéstörténetével és kulturális állapotával összefüggõ kutatási projekthez szükséges programterv kidolgozására Alsócsernátoni Népfõiskola (Alsócsernáton) Hagyományõrzõ rendezvényekhez Amadé Zenei Alapítvány (Budapest) Az Operakalandozások címû beavató színházi produkció létrehozására Amalfi Bt. (Budaörs) A Kortárs költõk címû mûsor támogatására András Alapítvány (Mierurea-Ciuc Csíkszereda) Kárpát-medencei digitális archívumok létrehozására és felszerelésére Csíkszeredán Ft Ft

7 160 NKA HÍRLEVÉL TÁMOGATÁSOK A MINISZTERI KERETBÕL Angol Nyelvû Színház Alapítvány (Budapest) A Lüzisztraté címû színdarab díszletköltségeire Anonymus Kiadó Kft. (Budapest) Lõrincz Csongor: A líra medialitása címû kötet megjelentetésére Arany János Alapítvány (Budapest) A tisztesség ára címû regény francia fordítására Aranytíz Ifjúsági Centrum (Budapest) Horváth Péter: Kis Holivúd címû elõadásának megvalósítására Árpád-házi Szent Erzsébet Történelmi Társaság (Sárospatak) A pünkösdi Szent Erzsébet-ünnep megrendezésére Astoria Színházi Egyesület (Budapest) Az RS9 Színház Shakespeare: Macbeth címû beavató színházi produkciójának megvalósítására Ft Ft Ft Bach Énekegyüttes Egyesület (Pécs) Az együttes részvétele a Spittalban rendezendõ 39. Nemzetközi Kórusversenyen Bacó Színészstúdió Bt. (Budapest) Latinovits Zoltán hagyatéka alapján digitális adathordozó és honlap készítésére Bagi Muharay Népmûvészeti Egyesület (Bag) Az egyesület ausztriai utazásának költségeihez Bahia Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Budapest) Az Anima Sound System Együttes részvételéhez az esseni Womex Fesztiválon Balassi Kiadó Kft. (Budapest) A Krakkó a magyar kultúrában a XVI. századtól napjainkig címû tanulmánykötet megjelentetésére Balassi Közalapítvány (Békéscsaba) A békéscsabai Balassi Táncegyüttes kiutazásához egy nemzetközi folklórfesztiválra Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (Pécs) Szecessziós mûhelyek a Zsolnay gyár címû könyv magyar és angol nyelvû kiadására Bartina Néptánc Egyesület (Szekszárd) A Karbyyaka Nemzetközi Gyermektáncfesztiválon való részvételhez A Miedzynarodiwy Dudecki Fesztiválon való részvétel költségeihez

8 TÁMOGATÁSOK A MINISZTERI KERETBÕL NKA HÍRLEVÉL 161 Bartók Béla Megyei Mûvelõdési Központ (Gyõr) Saarennóban rendezendõ Nemzetközi Folklórfesztiválon és Kézmûves Bemutatón való részvétel költségeihez Bartók Béla Mûvelõdési Központ (Szeged) A szegedi Martin György-emlékhónap három rendezvényének megvalósítására Bartók Kamaraszínház és Mûvészetek Háza (Dunaújváros) Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig címû mûvének beavató színházi elõadására Báthory István Általános Iskola (Veszprém) Részvétel támogatására a Krim-félszigeti Alustában megrendezett táncfesztiválon Békés Megyei Könyvtár (Békéscsaba) A könyvtár alapításának 50. évfordulója alkalmából tervezett programok megvalósítására Berzsenyi Dániel Fõiskola (Szombathely) Az énekkar mexikói utazásának finanszírozásához A 40 éves a könyvtáros- és népmûvelõképzés címû konferencia kiadványainak megjelentetésére Bethlen Gábor Alapítvány (Budapest) Teleki-szobor elkészítéséhez és felállításához Bihari Galéria Alapítvány (Debrecen) A galéria évi terveinek megvalósításához Bihari János Kulturális Egyesület (Budapest) A mexikói Zacatecasba történõ kiutazás költségeihez Bíró Dávid (Budapest) Gedõ Ilka hagyatékának feldolgozását tartalmazó életmû-katalógus elkészítésére és kiadására BJI Európa Galéria és Aukciósház Bt. (Budapest) A Czóbel Béla- és Czigány Dezsõ-kiállítást kísérõ katalógus megjelentetésére Boglár Lajos (Budapest) Indiánok gyásza KWARUP tanulmányút költségeihez Borbás Dorka (Budapest) Borbás Tibor szobrászmûvész életmû-katalógusának kiadására Ft Ft Ft Ft

9 162 NKA HÍRLEVÉL TÁMOGATÁSOK A MINISZTERI KERETBÕL Braunhaxler Óbudai Német Hagyományokat Támogató Alapítvány (Budapest) A Szent Flórián fogadalmi emlékmû restaurálásának megkezdéséhez Budafoki Dohnányi Ernõ Szimfonikus Zenekar (Budapest) Külföldi mûvészek vendégszerepléséhez Dohányi Ernõ tiszteletére rendezett hangversenysorozat létrehozására Szentpáll Roland új mûvének létrehozására és bemutatására Budaörsi Játékszín (Budaörs) A Két kicsi hód címû bábelõadás megvalósítására Budapest Cigányzenekar Országos Kulturális Egyesület (Budapest) A XIII. Nemzetközi Cigánykarnevál megrendezésére Horváth Zoltán és R. Puj Brigitta CD-inek kiadására Budapesti Fesztiválközpont Kht. (Budapest) A évi Budapesti Õszi Fesztivál keretében megrendezésre kerülõ Kolozsvári Magyar Opera vendégjátékának támogatására Budapesti Kamaraopera Alapítvány (Budapest) A Régi és Új Zenei Napok rendezvényeinek megvalósításához Budapesti Mûvelõdési Központ (Budapest) A Budapesti Vándor Kórus részvételéhez a Harmonica Sacra Danubiana címû egyházzenei fesztiválon Szlovákiában Budapesti Operabarát Alapítvány (Budapest) Az Operaélet címû folyóirat évi kiadásának költségeihez izraeli magyar operagála-elõadásra Budapesti Operettszínház (Budapest) A Magyar Operett Napjának megrendezésére Budapesti Zsidó Hitközség (Budapest) A Zsidó Nyári Fesztivál megvalósítására Budavári Zenemûvészeti Alapítvány (Budapest) A Budavári Egyházzenei Fesztivál megrendezésére Bufti Bt. (Balmazújváros) A Hattyúdal Színház részvételének költségeihez a Szabadkán rendezendõ IX. Nemzetközi Gyermekszínházi Fesztiválon A Hattyúdal Színház határontúli vendégszereplésére a Szent László királyrul címû elõadás bemutatásával A három körösztyén leány címû elõadás bemutatásához Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

10 TÁMOGATÁSOK A MINISZTERI KERETBÕL NKA HÍRLEVÉL 163 Bzorg Stúdió Bt. (Gyula) A Bagyinszki Zoltán által tervezett felvidéki és erdélyi kiállítás megrendezésére C.E.T. Belvárosi Kiadó és Kereskedelmi Bt. (Budapest) A C.E.T. címû társadalmi, tudományos és irodalmi folyóirat évi megjelentetésére Cédrus Egyesület (Budapest) A Szellemi ösvények az új évezredben címû kötet megjelentetésére Cisz-Moll Mûvészei Bt. (Eger) Az együttes részvételére a Neerpeltben rendezendõ Ifjúsági Zenei Fesztiválon Clemens Concerts Kft. (Budapest) A Dohnányi Ernõ emlékére rendezett kamarazenei estekhez Codex-Print Nyomda (Budapest) Sütõ András születésének 75. évfordulójára megjelent emlékkönyv költségeihez Coldwell Pharma Tanácsadó és Szolgáltató Bt. (Budapest) Gáspár Ferenc: A strucc halála címû ifjúsági történelmi regényének kiadására Color Team Kft. (Budapest) Bihon Gyõzõ önálló kiállítása katalógusának megjelentetésére Corvineum Alapítvány (Kolozsvár) Vlad Mugur-hét megrendezésére Csemadok Kassai Területi Választmánya (Moldava Nad Bodvou Adács) Az V. Jászói Nyári Egyetem és Konferencia megrendezésére Csemadok Szlovákia (Pozsony) A Honvéd Táncegyüttes részvételére a gombaszögi kulturális fesztiválon Csokonai Színház (Debrecen) Shakespeare: Rómeó és Júlia címû beavató színházi elõadásának költségeihez Debreceni Egyetem (Debrecen) Az ifjú zenemûvészek nyári akadémiájának megrendezésére a Debreceni Egyetem konzervatóriumában Debreceni Zsidó Hitközség (Debrecen) A Dr. Kardos Albert Nemzetközi Vers- és Prózamondó Verseny megrendezésére Ft Ft Ft 1

11 164 NKA HÍRLEVÉL TÁMOGATÁSOK A MINISZTERI KERETBÕL Dél-Alföldi Népmûvészeti Egyesület (Szeged) A Monmartre Európában címû nemzetközi fesztiválon való részvétel költségeihez Dombos Polgárok Egyesülete (Mali Idjos Kishegyes) Civil szervezetek gazdálkodása címmel szakmai képzés megvalósítására Duna Televízió Rt. (Budapest) A Rajkó Zenekar 50 éves címû dokumentumfilm elkészítésére Egyházi Intézmények Látogatását Szervezõ Iroda (Pécs) Zenés misék megvalósítására a pécsi székesegyházban Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest) A könyvtárban õrzött századi különgyûjtemények biztonságos megõrzésének és állományvédelmének céljaira Bölcsészettudományi Informatika önálló program megvalósítására A Dzsehutimesz-sír környékének kutatására Egyhetes szakmai tanulmányút költségeihez Horvátország magyarlakta területein Erdélyi Híradó Kiadó (Kolozsvár Cluj-Napoca) Mózes Attila: Árvízkor a folyók megkeresik régi medrüket címû könyvének újrakiadására Erdélyi Magyar Közmûvelõdési Egyesület (Dej Dés) Elõadás-sorozat megvalósítására Erdélyi Magyar Közmûvelõdési Egyesület (Tirgu-Mures Marosvásárhely) Az V. Honismereti Népfõiskola elõadásainak megrendezésére Erdélyi Múzeum Egyesület (Cluj-Napoca Kolozsvár) Erdélyi magyar szótörténeti tár a XII. kötet kiadására Erdélyi Népfõiskolai Collegium (Oradea Nagyvárad) A Collegium évi rendezvényeinek megvalósításához A Századok és eszmék címû rendezvénysorozat megvalósítására Erkel Ferenc Mûvelõdési Központ (Budakeszi) A Mi is tudunk muzsikálni címû zenei mûveltségi játéksorozat megrendezésére Euro-Afric Hungary (Budapest) Budapesti afrikai filmhét megrendezésére Európa Alapítvány (Szeged) Karátson Gábor: A változások könyve címû mûvének kiadásához Ft Ft Ft Ft Ft Ft

12 TÁMOGATÁSOK A MINISZTERI KERETBÕL NKA HÍRLEVÉL 165 Európai Utas Alapítvány (Budapest) Nemzetközi találkozók megvalósítására, elemzõ írások, esszék megrendelésére, fordítására, külföldi esszék fordítására és mindezen írások könyvben való megjelentetésére Farkas István Alapítvány (Budapest) A Farkas István-monográfia újrakiadására Fekete Sas Könyvkiadó Bt. (Budapest) Hadikfalvi betlehemes játékot bemutató könyv és CD megjelentetése FELHÕC Produkció Kft. (Budapest) A Kávéházak világa címû dokumentumfilm elkészítésére Ferenczy György Alapítvány (Budapest) Centenáriumi zongoraverseny megrendezésére Ferling PR & Communications Kft. (Pécs) A Magyaregregy képes története címû helytörténeti munka megjelentetésére Fiatal Írók Szövetsége (Budapest) A FISZ évkönyve/2003. megjelentetésére, valamint internetes adatbázisának létrehozására Figura Stúdió Színház (Gheorgheni Gyergyószentmiklós) A Gyergyói Nyári Fesztivál megrendezésére Folklór Kulturális Közalapítvány (Jászberény) A Barkóca Gyermektáncegyüttes részvételéhez a Bretagne-ban rendezendõ Hortenzia Fesztiválon A Jászapáti Népi Együttes vendégszerepléséhez Görögországban a C.I.O.F.F.-fesztiválon Földes Jánosné (Budapest) Az egerszalóki játékkiállítást kísérõ játékfórum megvalósítására Fügedi Márta Népmûvészeti Egyesület (Miskolc) Szlovákiai utazás támogatására Ft Ft Ft Ft Ft Ft Füzesgyarmati Hagyományõrzõ Egyesület (Füzesgyarmat) Jubileumi rendezvény megvalósítására a népdalkör fennállásának 30. évfordulója alkalmából Gödöllõi Mûvésztelep Alapítvány (Gödöllõ) Tudományos katalógus megjelentetésére a Gödöllõi Mûvésztelep centenáriumi kiállításáról

13 166 NKA HÍRLEVÉL TÁMOGATÁSOK A MINISZTERI KERETBÕL Gróf Klebersberg Kuno Alapítvány (Budapest) A március 13-i és 21-ei tudományos ülések megvalósítására Gyurkóné dr. Lajtha Ildikó (Budapest) Hangverseny megrendezésére Lajtha László születésének 110. évfordulója alkalmából Ft Haáz Rezsõ Alapítvány (Oderheiu-Secuiesc Székelyudvarhely) Petelei István-emléktábla avatására Harmati Gyula (Bucsa) Verseskötet megjelentetéséhez Hasta La Vista Kulturális Szolgáltató Bt. (Mindszentkálla) A Pannon Udvarház évi kulturális programjainak megvalósítására Helikon Kiadó Kft. (Budapest) Az Egy polgár naplója címû könyv kiadására Heltai Gáspár Könyvtári Alapítvány (Cluj Napoca Kolozsvár) A IV. Szent István-napi néptánctalálkozó megrendezésére Heves Megyei Népmûvészeti Egyesület (Eger) Erdész Judit Mária népmûvész finnországi utazásához Heves Megyei Önkormányzati Hivatal (Eger) Az egri vár védelmének 450. évfordulója alkalmából megjelenõ kötet támogatására Hevesi Népmûvészeti és Háziipari Szövetkezet (Heves) Az Európai Kézmûves Szövetség konferenciáján való részvétel utazási költségére A IV. Nemzetközi Szõtteskonferencia megrendezéséhez Hevesi Sándor Színház (Zalaegerszeg) Gálamûsor rendezésére és CD-ROM megjelentetésére a színház fennállásának 20. évfordulója alkalmából Hócipõ Kiadványszervezõ és Lapkiadó Kft. (Budapest) A Hócipõ címû kétheti folyóirat megjelentetésére Hollósy Simon Mûvelõdési Egylet (Máramarossziget) Közösségvezetõ-képzés program megvalósítására Holnap Kiadó Kft. (Budapest) Kovács Sándor: Bartók Béla útján címû könyvének német nyelvre történõ fordítására Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

14 TÁMOGATÁSOK A MINISZTERI KERETBÕL NKA HÍRLEVÉL 167 Hubay Jenõ Társaság (Budapest) Nemzetközi szimpóziumra és a Hubay-díjnyertesek emlékkoncertjének megrendezésére Human Reform Alapítvány (Székelyudvarhely Románia) A II. közösség- és kézmûvesfejlesztõ tábor megvalósítására Hungaroton Records Kft. (Budapest) Bozay Attila: Az öt utolsó szín címû opera CD-n történõ megjelentetésére Info-Kép Magyarország Alapítvány (Budapest) Az címû informatikai diákmagazin évi megjelentetésére Írók Alapítványa (Budapest) A Nagyregény nagy regény címû konferencián elhangzott esszék kiadására Jókai Anna: Napok címû regényérõl a Széphalom Könyvmûhely gondozásában Jókai Anna: Töve és gallya címû könyvének megjelentetésére a Széphalom Könyvmûhely gondozásában Bárdos László: Önismeret és beavatás címû tanulmánykötetének megjelentetésére Jászai Mari Színház-Népház (Tatabánya) Shakespeare: Rómeó és Júlia beavató színházi elõadás megvalósításához Jazz Oktatási és Kutatási Alapítvány (Budapest) Zoller Attila-mûvek CD-n történõ megjelentetésére Jókai Alapítvány (Komarno Révkomárom) Emlékplakett elkészítésére a komáromi Jókai Színház ünnepi bemutatójához Jókainé Laborfalvi Róza Alapítvány (Sfantu-Gheorghe Sepsiszentgyörgy) Szophoklész: Antigonéjának felújítására és az elõadás turnéköltségére József Attila Kör Irodalmi Egyesület (Budapest) Az Európai Írókongresszus (European Writers Congress) megvalósításához Kallós Zoltán Alapítvány (Cluj-Napoca Kolozsvár) Szórványvidéki közösségfejlesztõ program megvalósítására Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Kaposvár) A Festõk városa hangulatfesztivál kiállításának finanszírozásához Káva Kulturális Mûhely Egyesület (Budapest) Az Istenek játéka címû beavató színházi produkció folyamatos bemutatására Ft Ft Ft Ft

15 168 NKA HÍRLEVÉL TÁMOGATÁSOK A MINISZTERI KERETBÕL Kecskeméti Református Ifjúsági Egyesület (Kecskemét) Új harang készíttetésére az Akli Református Egyház részére Kerekasztal Társulás (Gödöllõ) A Rodari címû beavató színházi produkció megvalósítására Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (Budapest) Sáros András: A jászberényi fõtemplom története címû könyv megjelentetésére Király & Partners Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Kft. (Szigetvár) A Végvári Rombarát Nap címû rendezvényre Szigetváron Kiskunfélegyházi Fúvószenekar Egyesület (Kiskunfélegyháza) Balázs Árpád: Szülõföldem címû CD-jének megjelentetésére A stuttgarti zenekar fogadásának finanszírozásához Kiskunsági Ifjúsági és Kulturális Egyesület (Kunszentmiklós) VII. Kiskunsági Napok kiskunsági ifjúsági találkozó megrendezésére Kiss József Könyvkiadó Kft. (Budapest) A Könyvhét címû folyóirat évi megjelentetésére Klopp Katalin (Budapest) Klopp Katalin és Borsi Ferenc részvételére a Brüsszelben rendezendõ Nemzetközi Citerafesztiválon Klotildligeti Ward Mária Általános Iskola és Gimnázium (Piliscsaba) A Giffoni Filmfesztiválra történõ kiutazásra Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola (Kaposvár) Az iskola kórusának részvétele a goriziai kórusversenyen Komédium Színház és Kulturális Kht. (Budapest) A Kováts-mûhely címû program megrendezésére Kompánia Színházi Mûhely Alapítvány (Budakeszi) A szegényember kincse a mese címû beavató színházi produkció megvalósítására Kortárs Balettért Alapítvány (Szeged) Az együttes Lyonba történõ utazásának támogatására Kossuth Lajos Mûvelõdési Központ és Zempléni Tourinform Iroda (Sátoraljaújhely) A XIV. Zemplén Nemzetközi Néptáncfesztivál megrendezésére Ft Ft Ft Ft Ft 1

16 TÁMOGATÁSOK A MINISZTERI KERETBÕL NKA HÍRLEVÉL 169 Kovács Imre Társaság (Budapest) Ifjúsági falukutató szociográfiai tábor megvalósítására az Ormánságban Kovács Máté Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár (Hajdúszoboszló) Rácz György szobrászmûvész életmû-katalógusának megjelentetésére Kölcsey Ferenc Közmûvelõdési Intézet (Debrecen) A Négy nemzet címû kiállítás és szimpózium megrendezésére Kõrösi Csoma Sándor Közmûvelõdési Egyesület (Covasna Kovászna) A Magyarságunk, önismeretünk címû program megvalósítására Közgáz Vizuális Brigád Kft. (Budapest) Grencsó István CD-jének elkészítésére Községi Mûvelõdési Ház Népdalköre és Hagyományõrzõ Együttese (Örménykút) A nosadi Petõfi Sándor Mûvelõdési Házban történõ fellépésre Községi Önkormányzat (Barlahida) A Barlahida története címû könyv megjelentetésére Kreatív Egyesület (Budapest) Eggert Márta mûvésznõ meghívására, filmtörténeti kiállításra Kulturális Egyesületek és Baráti Körök Szövetsége (Sopron) A Négy évtized a szép szó szolgálatában címû monográfia megjelentetésére Külügyminisztérium (Budapest) Magyar kulturális bemutatkozáshoz Dánia soros EU-elnökségének ideje alatt, Koppenhágában Magyar irodalmi antológia kiadására Ladik Katalin (Budapest) Schwitters-CD kiadásának támogatására Lajta Néptáncegyesület (Mosonmagyaróvár) A Gyermekvilág Magyarországon címû kiállításhoz kapcsolódó tallinni folklórprogramon való részvételhez Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekar Alapítvány (Sopron) A november 3-án megrendezendõ zeneakadémiai koncert megvalósításához Lucidus Kiadó és Szolgáltató Bt. (Budapest) Kristó Gyula: A korai Erdély ( ) címû könyvének angol nyelvre történõ fordítására Ft Ft Ft Ft Ft Ft

17 170 NKA HÍRLEVÉL TÁMOGATÁSOK A MINISZTERI KERETBÕL Madách Színház (Budapest) Szakonyi Károly: A turini nyár címû mûvének bemutatására Kossuth születésének 200. évfordulója alkalmából Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesülete (Budapest) A lélek útja Változatok a láthatatlan bemutatására címû kiállítás katalógusának megjelentetésére Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége (Eszeny) A Vállalkozási ismeretek címû program megvalósítására Magyar Fordítóház Alapítvány (Budapest) Hozzájárulás a füredi fordítóház ösztöndíjaihoz A fordítóház évi könyvtárfejlesztésére Magyar Iparmûvészeti Egyetem (Budapest) A kísérleti építészeti formatan tárgy tanulmányozása keretében teaház felépítésére az egyetem kertjében A Kiskakas animációs filmszemle és szakmai konferencia megrendezésére Magyar Írószövetség (Budapest) FDA-delegáció magyarországi tartózkodási költségeire Magyar Képzõmûvészeti Egyetem (Budapest) Kemény Zoltán-kiadvány megjelentetésére Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztõ Egyesülése (Budapest) A októberi Frankfurti Könyvvásár magyar pavilonjának költségeire Magyar Mûhely Alapítvány (Budapest) Kétkötetes könyv megjelentetéséhez a mûhely 40. évfordulójára Magyar Mûvész Alapítvány (Budapest) A Taps címû népszerûsítõ havilap újraindítására Magyar Nemzeti Balett Alapítvány (Budapest) Az én kék madaram címû könyv megjelentetésére Magyar Nemzetiségi Mûvelõdési Intézet (Lendava Lendva) Népfõiskolai programok finanszírozására Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága (Budapest) Czigány Lóránt: Vakrepülés címû munkájának megjelentetésére Magyar Rádió Rt. (Budapest) Nemzetközi elektroakusztikus zenei találkozó megrendezésére Ft Ft Ft Ft Ft Ft

18 TÁMOGATÁSOK A MINISZTERI KERETBÕL NKA HÍRLEVÉL 171 Magyar Speciális Mûvészeti Mûhely Egyesület (Andornaktálya) Az iskolás és felnõttkorú értelmileg akadályozott személyek XV. Országos Kulturális Fesztiváljának megrendezésére Magyar Versmondásért Alapítvány (Budapest) A IV. Vörösmarty Mihály nemzetközi vers- és prózamondó szakmai tábor megrendezésére Magyar Virtuózok Kamarazenekari Egyesület (Budapest) Hét hangverseny megvalósítására római katolikus templomokban és gimnáziumokban Magyarok Öröksége Alapítvány (Százhalombatta) A Forrás Néptáncegyüttes acapulcói Kulturális Fesztiválon való részvételére Magyarországi Cigányokért Közalapítvány (Budapest) A évben tervezett kulturális rendezvények lebonyolításához Mandala Dalszínház Egyesület (Nyíregyháza) A Dr. Herz címû musical bemutatására Marczibányi Téri Mûvelõdési Központ (Budapest) A pályázatban felsorolt beavató színházi elõadások bemutatására Masart Bt. (Budapest) Az Anna Reynolds ének-mesterkurzus megrendezésére Masszi Lap- és Könyvkiadó Kft. (Budapest) Szíjjártó Csaba: A cigány útra megy címû könyvének kiadására Takács Jenõ zeneszerzõ monográfiájának megjelentetésére Mecsek Táncegyüttes Egyesület (Pécs) A Drummondville-i nemzetközi néptáncfesztiválon való részvétel támogatására Memo Art Alapítvány (Budapest) Bernarda Alba háza címû beavató színházi produkció megvalósítására a Panboro Színház elõadásában Ft Ft Ft Mentor Irodalmi Alapítvány (Budapest) A 2000 címû irodalmi és társadalmi havilap évi 11 lapszámának megjelentetésére MEO Kortárs Mûvészeti Kht. (Budapest) Man Ray fotókiállítására Lakner Antal egyéni kiállításának megvalósítására Bukta Imre egyéni kiállítására Ft Ft

19 172 NKA HÍRLEVÉL TÁMOGATÁSOK A MINISZTERI KERETBÕL Mihálygergéért Alapítvány (Mihálygerge) A Tücsök ifjúsági népzenei együttes elsõ CD-jének megjelentetésére Mikroszkóp Színpad Kht. (Budapest) Az Ügynökök kíméljenek címû politikai kabaré bemutatására A Maksamita és defekt effektek címû közéleti kabaré bemutatására Miskolci Ifjúsági és Szabadidõ Ház (Miskolc) A Bartók Kórus részvételéhez a Olbiaban megrendezett Nemzetközi Kórusfesztiválon Moravicai Értelmiségi Fórum (Stara Moravica Ómoravica) A fórum tudományos, ismeretterjesztõ elõadásainak támogatására Móricz Zsigmond Színház (Nyíregyháza) Szophoklész: Elektra címû mûvének beavató színházi elõadására Iskolákban vagy egyéb közösségi színtereken beavató színházi produkció bemutatására az iskola által kért elõadások alapján Mozgó Világ Alapítvány (Budapest) A Mozgó Világ címû lap támogatására MTA Szociológiai Kutató Intézet (Budapest) A Társadalmi tudat és európai integráció címû kutatásra MTA Zenetudományi Intézete (Budapest) Erkel Ferenc operái a kritikai kiadás elsõ kötetének kiadására, a Báthori Mária kétrészes partitúrájának megjelentetésére Musica Sacra Koncertrendezõ Bt. (Budapest) A évi Mátyás-templomi koncertprogramok megvalósítására Muzsikáljunk Együtt Alapítvány (Tarnalelesz) A Szuk Mátyás Ifjúsági Fúvószenekar részvételére a Franciaországban rendezendõ Európa Ünnepe címû rendezvényen Mûvészeti és Szabadmûvelõdési Alapítvány (Budapest) A Lipták György-kiállításhoz kapcsolódó katalógus megjelentetésére Mythberg Films Kft. (Budapest) Gothár Péter: Magyar szépség címû filmjének befejezésére Nagyváradi M. Kir. Gábor Áron Honvéd Tüzérségi Hadapródiskola Bajtársi Köre (Pécs) A Mátyás-templomban rendezendõ Szent Borbála-ünnepség megvalósítására Nap Alapítvány (Dunaharaszti) A Népi Krónika címû lap 6. számának megjelentetésére Ft Ft Ft

20 TÁMOGATÁSOK A MINISZTERI KERETBÕL NKA HÍRLEVÉL 173 Németh Pál (Budapest) A Közép-Európai Barokk Ének- és Zenekar magyarországi fellépésére Nemhivatásos Színházak Szövetsége (Budapest) Hat nemzetközi színjátszó fesztiválon való részvételhez Nemzetközi Tánc és Kultúra Alapítvány (Budapest) A Táncmûvészet címû folyóirat évi kiadására A Seregi címû kötet kiadására Népmûvészeti Egyesületek Szövetsége (Budapest) A IX. Nemzetközi Kézmûves és Mûvészeti Szalonon való részvételhez Algírban A XVII. Mesterségek Ünnepe találkozó megrendezésére Nógrádi Gábor (Budapest) A Bázelben megrendezett IBBY-kongresszusra történõ kiutazásra Nyerges András (Budapest) Összegyûjtött és válogatott cikkek kiadására Nyírség Táncegyesület (Nyíregyháza) A IV. Nyírségi Nemzetközi Néptáncfesztivál támogatására Óbudai Társaskör (Budapest) A Kiscelli Múzeumban megrendezett hangversenysorozat támogatására Olajág Keresztény Mûvészeti Társaság (Budapest) Virtuális kiállításra és CD készítésére Az út címû kiállítás anyagából Orfeo Zenei Alapítvány (Budapest) Historikus Billentyûs hangszer (csembalókópia) építtetésére és korhû kották beszerzésére Ökumenikus Színház Alapítvány (Budapest) Illyés Gyula Fáklyaláng címû darabjának elõadására Ft Ft Ft Ft Ft Palimpszeszt Kulturális Alapítvány (Budapest) Tanulmánykötet megjelentetésére Zemplényi Ferenc 60. születésnapja alkalmából Park Egyesület (Mohács) A Pro Musica kórus részvételéhez a belgiumi Neerpeltben megrendezett jubileumi kórusfesztiválon Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Pécs) A évi Virágos Magyarországért elnevezésû országos környezetszépítõ verseny NKÖM különdíjára Ft

A Nemzeti Kulturális Alapprogram Bizottságának 1/2002. (IX. 9.) számú határozata 787

A Nemzeti Kulturális Alapprogram Bizottságának 1/2002. (IX. 9.) számú határozata 787 786 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Nemzeti Kulturális Alapprogram Bizottságának 1/2002. (IX. 9.) számú határozata 787 A Nemzeti Kulturális Alapprogram Bizottságának 4/2002. (IX. 9.) számú határozata 788

Részletesebben

Tájékoztató a Folyóiratkiadási Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról 211

Tájékoztató a Folyóiratkiadási Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról 211 210 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK Tájékoztató a Folyóiratkiadási Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról 211 Tájékoztató a Közmûvelõdési Szakmai Kollégium folyóirat-pályázatának elbírálásáról 215 Tájékoztató

Részletesebben

A Zenei Szakmai Kollégium pályázati felhívása (Symphonia Hungarorum) 347

A Zenei Szakmai Kollégium pályázati felhívása (Symphonia Hungarorum) 347 346 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Zenei Szakmai Kollégium pályázati felhívása (Symphonia Hungarorum) 347 Meghívásos pályázat magyar intézmények külhoni kulturális programjainak megvalósítására (Kulturális

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. A miniszteri keretbõl nyújtott egyedi támogatások 2003. október 1. 2003. december 31. között 319

TARTALOMJEGYZÉK. A miniszteri keretbõl nyújtott egyedi támogatások 2003. október 1. 2003. december 31. között 319 314 NKA HÍRLEVÉL n TARTALOMJEGYZÉK n Az NKA végrehajtási rendeletének módosítása 315 n A Holocaust Megemlékezések Ideiglenes Szakmai Kollégium tagjai 316 n A Kultúra és Turizmus Ideiglenes Szakmai Kollégium

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. A Múzeumi Szakmai Kollégium pályázati felhívása 220. A Könyvtári Szakmai Kollégium meghívásos pályázata I. 225

TARTALOMJEGYZÉK. A Múzeumi Szakmai Kollégium pályázati felhívása 220. A Könyvtári Szakmai Kollégium meghívásos pályázata I. 225 218 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Múzeumi Szakmai Kollégium pályázati felhívása 220 A Könyvtári Szakmai Kollégium meghívásos pályázata I. 225 A Könyvtári Szakmai Kollégium meghívásos pályázata II. 227

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Tájékoztató a Múzeumi Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról 555

TARTALOMJEGYZÉK. Tájékoztató a Múzeumi Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról 555 554 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK Tájékoztató a Múzeumi Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról 555 Tájékoztató a Múzeumi Szakmai Kollégium meghívásos pályázatának elbírálásáról 575 Tájékoztató a Közmûvelõdési

Részletesebben

2004. január - február Magyar Nemzeti Múzeum MNM Auschwitzi állandó kiállítás megrendezése 110 000,00 Budapest

2004. január - február Magyar Nemzeti Múzeum MNM Auschwitzi állandó kiállítás megrendezése 110 000,00 Budapest 5. sz. táblázat Támogatások Tárca, szerv neve: Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Kedvezményezett neve 2004. január - február Magyar Nemzeti Múzeum MNM Auschwitzi állandó kiállítás megrendezése 110

Részletesebben

Mádl Ferenc köztársasági elnök köszöntõje 2002. március 15-én, az új Nemzeti Színház megnyitóján 163

Mádl Ferenc köztársasági elnök köszöntõje 2002. március 15-én, az új Nemzeti Színház megnyitóján 163 162 NKA HÍRLEVÉL TARTALOM Mádl Ferenc köztársasági elnök köszöntõje 2002. március 15-én, az új Nemzeti Színház megnyitóján 163 Tájékoztató a Színházi Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról 165 Tájékoztató

Részletesebben

1210 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK

1210 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK 1210 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK Tájékoztató a bizottsági határozatokról 1211 Tájékoztató a miniszteri döntésekrõl, 2008-as elõirányzatokról 1214 Tájékoztató a Múzeumi Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Tájékoztató a halasztott pályázatok bizottsági döntéseirõl 1051

TARTALOMJEGYZÉK. Tájékoztató a halasztott pályázatok bizottsági döntéseirõl 1051 1050 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK Tájékoztató a halasztott pályázatok bizottsági döntéseirõl 1051 Tájékoztató a Közmûvelõdési Szakmai Kollégium egyedi pályázatainak döntésérõl 1054 A Kiemelt Kulturális

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Tájékoztató a Zenei Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról és az egyedi döntésekrõl 611

TARTALOMJEGYZÉK. Tájékoztató a Zenei Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról és az egyedi döntésekrõl 611 610 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK Tájékoztató a Zenei Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról és az egyedi döntésekrõl 611 Tájékoztató a Mozgókép Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról és az

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Tájékoztató az NKA Szakmai Kollégiumainak halasztott döntéseirõl 1067. Építõmûvészeti Szakmai Kollégium 1068

TARTALOMJEGYZÉK. Tájékoztató az NKA Szakmai Kollégiumainak halasztott döntéseirõl 1067. Építõmûvészeti Szakmai Kollégium 1068 1066 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK Tájékoztató az NKA Szakmai Kollégiumainak halasztott döntéseirõl 1067 Építõmûvészeti Szakmai Kollégium 1068 Fotómûvészeti Szakmai Kollégium 1070 Iparmûvészeti Szakmai

Részletesebben

A Könyvtári Szakmai Kollégium pályázati felhívása 211. A Zenei Szakmai Kollégium döntése az egyedi elbírálású támogatásokról 218

A Könyvtári Szakmai Kollégium pályázati felhívása 211. A Zenei Szakmai Kollégium döntése az egyedi elbírálású támogatásokról 218 210 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Könyvtári Szakmai Kollégium pályázati felhívása 211 A Zenei Szakmai Kollégium döntése az egyedi elbírálású támogatásokról 218 Tájékoztató a Múzeumi Szakmai Kollégium

Részletesebben

Tájékoztató a Zenei Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról 731. Tájékoztató a Táncmûvészeti Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról 741

Tájékoztató a Zenei Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról 731. Tájékoztató a Táncmûvészeti Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról 741 730 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK Tájékoztató a Zenei Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról 731 Tájékoztató a Táncmûvészeti Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról 741 Tájékoztató a Közmûvelõdési

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Tájékoztató az Építõmûvészeti Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról és az egyedi döntésekrõl 515

TARTALOMJEGYZÉK. Tájékoztató az Építõmûvészeti Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról és az egyedi döntésekrõl 515 514 NKA HÍRLEVÉL EREDMÉNYKÖZLÉSEK TARTALOMJEGYZÉK Tájékoztató az Építõmûvészeti Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról és az egyedi döntésekrõl 515 Tájékoztató a Táncmûvészeti Szakmai Kollégium pályázatának

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Tájékoztató a Közmûvelõdési Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról 299

TARTALOMJEGYZÉK Tájékoztató a Közmûvelõdési Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról 299 298 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK Tájékoztató a Közmûvelõdési Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról 299 TÁJÉKOZTATÓ NKA HÍRLEVÉL 299 TÁJÉKOZTATÓ A KÖZMÛVELÕDÉSI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATÁNAK ELBÍRÁLÁSÁRÓL

Részletesebben

74 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK

74 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK 74 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK Tájékoztató a Könyvtári Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról és az egyedi döntésekrõl 75 Tájékoztató a Könyvtári Szakmai Kollégium meghívásos pályázatának elbírálásáról

Részletesebben

A Szépirodalmi Szakmai Kollégium pályázati felhívása. A Népmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása

A Szépirodalmi Szakmai Kollégium pályázati felhívása. A Népmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása 306 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Képzõmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása 307 A Szépirodalmi Szakmai Kollégium pályázati felhívása A Népmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása Az

Részletesebben

Tá jé koz ta tó a Kép zõ mû vé sze ti Szak mai Kol lé gi um egye di dön té se i rõl 1173

Tá jé koz ta tó a Kép zõ mû vé sze ti Szak mai Kol lé gi um egye di dön té se i rõl 1173 1170 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK Tá jé koz ta tó az Is me ret ter jesz té si és Kör nye zet kul tú ra Szak mai Kol lé gi um pá lyá za tai el bí rá lá sá ról és az egyedi döntésekrõl 1171 Tá jé koz ta

Részletesebben

Kulturális és művészeti programok

Kulturális és művészeti programok Kulturális és művészeti programok 90 Kulturális és művészeti programok Kulturális és művészeti programok Bridge of Understanding OSI: 7 830 000 Ft A program a világpolitikai helyzetre kívánt reagálni olyan

Részletesebben

A Civil Alap 2014 pályázati program keretében Magyarország központi költségvetéséből vissza nem térítendő támogatásban részesülő pályázatok:

A Civil Alap 2014 pályázati program keretében Magyarország központi költségvetéséből vissza nem térítendő támogatásban részesülő pályázatok: A Civil Alap 2014 pályázati program keretében Magyarország központi költségvetéséből vissza nem térítendő támogatásban részesülő pályázatok: 1 POLGÁR ERNŐ A "Gettó a Délvidéken" könyv megírása, adatgyűjtés

Részletesebben

Pályázó neve Helység Pályázat címe. Budapest "Kerek egy esztendő" 1 395 000 1 395 000 0. Csóka. beszerzése által

Pályázó neve Helység Pályázat címe. Budapest Kerek egy esztendő 1 395 000 1 395 000 0. Csóka. beszerzése által Ssz. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. A pályázati felhívás tárgyának megnevezése Pályázat azonosítója 2014/1-000412 Pályázó neve Helység Pályázat címe "Ábel a Székelyföldi gyermekekért" "ACTIVE" Független 2014/1-01402

Részletesebben

A magyar kultúráért és oktatásért c. pályázati felhívás Nem támogatott pályázatok. Sátoraljaújhely. Ungvár

A magyar kultúráért és oktatásért c. pályázati felhívás Nem támogatott pályázatok. Sátoraljaújhely. Ungvár 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1303/2013 "GENIUS" Jótékonysági Alapítvány Beregszász 2628/2013 2674/2013 "Gyermekeinkért-Sátoraljaújhely" Alapítvány "Háló"Kárpátaljai Megyei

Részletesebben

Pályázó neve Helység Pályázat címe. Koltó Petőfi ünnepség - Bem szoboravató. 1 553 000 1 553 000 600 000 086010. Ungvár

Pályázó neve Helység Pályázat címe. Koltó Petőfi ünnepség - Bem szoboravató. 1 553 000 1 553 000 600 000 086010. Ungvár Ssz. 1. 2. A pályázati felhívás tárgyának megnevezése Pályázat azonosítója 000740 000391 Pályázó neve Helység Pályázat címe "Agape" Koltó - Katalin Falusi Szociális Támogatások a "Ethnika" Kulturális Magyarlapád

Részletesebben

2013. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. Budapest, 2014. május 26.

2013. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. Budapest, 2014. május 26. 213. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR NYELV ÉS KULTÚRA NEMZETKÖZI TÁRSASÁGA ANYANYELVI KONFERENCIA Budapest, 214. május 26. 1. A szervezet alapadatai: Neve: Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága Anyanyelvi

Részletesebben

A Zenei Szakmai Kollégium pályázati felhívása 107. Irányelvek a mûemléki és muzeális értékû orgonák megõrzéséhez és használatához 112

A Zenei Szakmai Kollégium pályázati felhívása 107. Irányelvek a mûemléki és muzeális értékû orgonák megõrzéséhez és használatához 112 106 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Zenei Szakmai Kollégium pályázati felhívása 107 Irányelvek a mûemléki és muzeális értékû orgonák megõrzéséhez és használatához 112 Az Iparmûvészeti Szakmai Kollégium

Részletesebben

A KULTURÁLIS MECÉNÁS ALAP FELOSZTÁSA

A KULTURÁLIS MECÉNÁS ALAP FELOSZTÁSA A KULTURÁLIS MECÉNÁS ALAP FELOSZTÁSA A város közgyűlése ebben a költségvetési évben a közművelődési, közgyűjteményi és művészeti intézményeiben folyó szakmai munka támogatására, valamint civil szervezetek,

Részletesebben

Közleményei, 19. 125-130. p. 1981 Nemesek az alsószuhai templomban. - In: Múzeum Kurír, 1981. augusztus (4. kötet 6. szám) 60-61. p.

Közleményei, 19. 125-130. p. 1981 Nemesek az alsószuhai templomban. - In: Múzeum Kurír, 1981. augusztus (4. kötet 6. szám) 60-61. p. Dr. Tusnády László Dr. Tusnády László (1940) Elérhetőségek: ME-CTFK, 47/513-000/28-59 Iskolák, végzettség: József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar magyar-olasz szak (1966). Az irodalomtudomány

Részletesebben

NCA Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiuma NCA-NK-09-C - döntési lista

NCA Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiuma NCA-NK-09-C - döntési lista kollégiumi (a 1 NCA-NK-09-C-0001 ÉLETTÉR Közösség- és Településfejlesztő Komárom- Esztergom Komárom Jókai Unokái gyermekújság szerkesztése és kiadása a határ mentén 1 500 000 Ft 1 000 000 Ft A támogatási

Részletesebben

Tárgy: Javaslat kerületi kulturális rendezvények és kulturális tevékenységeket végző csoportok támogatására

Tárgy: Javaslat kerületi kulturális rendezvények és kulturális tevékenységeket végző csoportok támogatására Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Tárgy: Javaslat kerületi kulturális rendezvények és kulturális tevékenységeket végző csoportok támogatására Tisztelt Kulturális, Oktatási

Részletesebben