A Magyarországi Vincés Család lapja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Magyarországi Vincés Család lapja"

Átírás

1 VI évfolyam (2015), 2. szám A Magyarországi Vincés Család lapja Vincés dokumentumok: Generális Atya levele az Együttműködés Évére Vincés Családban Vincés Család és új evangelizáció (3.): Ki lehet az Evangéliumi hirdetője Az Egyház életéből: Ferenc pápa pünkösdi homíliája Olvasónapló: Ketrin alma

2 2. Az utóbbi időben elég sok fájdalom ért. Nehéz döntéseket kellett meghoznom, sok esetben korábbi döntéseim is megkérdőjeleződtek bennem, érzelmi hullámvasúton ülök jó pár hónapja. Soha nem tudom, mit hoz a holnap, sodródom az árral és várok valamire. Nem tudom mi az a valami, nem tudom mikor fog bekopogni az ajtómon, de tudom, hogy be fog kopogni. Tudom, mert bízom, mert hiszek. Hiszek abban, hogy a világ hazudik, amikor azt mondja, hogy nem létezik, hiszek abban, hogy szeret engem és vigyáz rám. Ez a hit ad erőt számomra, hogy minden nap felkeljek és tegyem a dolgomat. Közelíthetnék máshonnan is, hiszen hány olyan ember van, akinek sokkal nehezebb, aki nálam ezerszer rettenetesebb körülmények közepette él nap, mint nap. Nekem mégsem ez ad erőt, hiszen Ő mindnyájunknak csak annyit ad, amennyit éppen el tudunk viselni, így az én fájdalmam egy nálam sokkal nehezebb helyzetben lévőjével közel azonos. Legalábbis számomra, az én belső világom értelmezésében. Az élet persze nem áll meg. Lassan elérem a határaimat. Legalábbis így érzem. Persze Ő mindig rácáfol erre, hiszen a határok valójában csak ideiglenesen léteznek. Fejlődöm. Készülök. Készítenek valamire. Ha odaérek, majd elmesélem azt is. Szűcs Péter Az együttműködés éve Megalakult a JMV május 24-e és május 15-e között a Vincés Családban az együttműködés évét ünnepeljük. Célunk, hogy együtt ünnepeljünk, megerősítsük kapcsolatainkat, megismerjük egymást és együtt szolgáljuk. Erre az évre Generális Atya levele buzdít bennünket, amely honlapunkon és a Vincés Hírmondóban is olvasható. Előző számunkban értesítettük olvasóinkat, hogy kezdeményeztük a magyarországi Vincés Ifjúság bejelentését a madridi központnál. A mújusi Máriás Vincés Ifjúság hírlevélében megjelent információ a kezdeményezésünkről. Az SSVP alelnöke látogatott el hozzánk május 12-én Budapesten járt John Lee, a Páli Szent Vince Társaság alelnöke és Ervin Tigle a kelet-európai országokban működő vincésekért felelős vezető. John Lee a Párbeszéd Házában tartott előadásában bemutatta az SSVP szervezetet, valamint az egész világon zajló tevékenységüket. Vincés imák Megjelent a Vincés Család imakönyve. Nyár előtt szeretnénk eljuttatni a csoportokhoz. További információ Lipinski Michal CM atyánál

3 3. Dokumentumfilm Páli Szent Vincéről Új vezető az Irgalmas Nővérek élén Elkészült Páli Szent Vince az irgalmasság Szentje című dokumentumfilm magyar változata. A filmet a Szent Vince Szakkollégium tagjai: Pécsi László és Biró Bence készítették. A projekt a felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatására kiírt NTP-SZKOLL pályázat támogatásával készült. Pünkösd hétfőn, május 25-én az Általános Gyűlés tagjai imanap után 6 évre megválasztották az Irgalmas Nővérek új generális elöljáróját: Kathleen APPLER nővért, aki az amerikai StLouise tartományból származik és 2009 óta a generális tanács tagja. Appler nővér az oktatásban és a vezetésben egyaránt tapasztalt. Szerető Atyánk, szegények barátja, küldd mennyből lelkedet! Kegyelmes Atya, Te inspiráltad Páli Szent Vincét és a Vincés Család többi alapítóit. Köszönjük, hogy megihletted őket a szegények szolgálatára! Köszönjük az eddig eltelt 400 évet. Köszönjük kegyelmed és áldásaid, melyekben szolgálatunk által részesültünk. Kérjük, hallgasd meg kéréseinket: - Azokért, akik szegénységben élnek, akik szolgálatára minket is elhívtált, add, hogy mindig a Te arcoadt lássuk bennük, és képesek legyünk válaszolni szükségleteikre. A csendesekért, a sírókért, az éhezőkért és az igazságosságot keresőkért, - Hogy Vincés Családként képesek legyünk ereőinket egyesíteni az együttműködés évében és elérjük azt a szeretetet, mely a végtelenségig találékony, - Hogy hálásak legyünk azoknak, akik ismerik és ápolják a vincés örökséget és bátorítsunk másokat is arra, hogy csatlakozzanak hozzánk papokként, testvérekként, nővérekként és világiakként, - Hogy vincés testvéreinkben, akik előttünk eltávoztatk mindig támaszt találhassunk, és ezáltal elérhessük mi is az örök életet, Uram, irgalmazz Uram, irgalmazz! Krisztus, kegyelmezz Krisztus, kegyelmezz! Csodásérmű Szűz Mária könyörögj érettünk! Páli Szent Vince könyörögj érettünk! Marillac Szent Lujza könyörögj érettünk! Szent Erzsébet Anna Seton könyörögj érettünk! Ozanam Boldog Frigyes könyörögj érettünk! Szent Antida Johanna Thouret könyörögj érettünk! Labouré Szent Katalin könyörögj érettünk! Vincés Család minden szentjei és boldogjai könyörögjetek érettünk! Mutasd meg nekünk irgalmasságodat, Urunk és add meg nekünk üdvösségedet! Mutasd meg irgalmasságodat nekünk, bűnösöknek Uram, hallgasd meg könyörgéseinket! Könyörögjünk! Mindenható és szerető Istenünk, légy világosságunk, igazságunk és utunk, melyet a Vincés Családra bízott küldetés teljesítésében követhetünk. Ámen. Róma, március 16. Marillac Szt. Lujza főünnepén A Nemzetközi Vincés Család drága tagjai! A mostani levelemben számos olyan dologra fogok utalni, melyekről már írtam január 30-án, az Együttműködés Éve kapcsán de most több részletről is bővebben írok, például az éves terv megvalósításának lehetőségeiről is. A téma: Krisztusban egyesülve, mi vincések sokat számítunk. Mindannyian tudjuk, hogy az együttműködés a Vincés Család karizmájának alapja, különösképpen Alapítóink élete példázza ezt. Tudjuk azt is, hogy a szegénységben élőket leghatásosabban csak úgy segíthetjük, ha ebben a küldetésben együttműködünk velük és egymással is. Az Együttműködés Éve az idei Pünkösd vasárnapon, május 24-én kezdődik és május 15-én, szintén Pünkösd vasárnapján fejeződik be.

4 4. Az említett év során a Vincés Családot helyi, regionális és nemzetközi szinten is arra kérjük, hogy keressenek lehetőségeket az ünneplésre, a kapcsolatfelvételre és megismerésre, illetve egymás szolgálatára. Törekvéseinket a Vincés Család Együttműködési Bizottsága (VFCC) fogja koordinálni. Ez a levél tartalmazza a VFCC javaslatait az elkövetkezendő évre. Az év eseményei három részből állnak: A. Ünneplés B. Kapcsolat és megismerés C. Szolgálat. Alább olvasható néhány forrás, melyek segíthetnek a Vincés Családnak megünnepelni az Együttműködés Évét. A. ÜNNEPLÉS Szeretnénk kiemelni három különleges napot, melyeket megünnepelnénk az év során: május 24. (Pünkösd), szeptember 27. és május 16. (Pünkösd). Íme néhány ötlet ezen napok ünnepléséhez: 1. Hálaadás: május 24.; meghívni a Vincés Család tagjait hálaadásra és közös ünneplésre. Alábbiakban található Páli Szt. Vince három gondolata, melyek felhasználhatóak a közös ima alkalmánál, vagy a hálaadó szentmisében. Az ünneplés során időt szakíthatunk a tanúságtételre, vagy a helyi Vincés Család eredményeinek bemutatására is. Szt. Vince választható szövegei: A DE FONTENEIL JÁNOSHOZ, augusztus 29; (SVP I,291) Lenyűgöz az a jótékonyság, amivel most is és folyamatosan ellátod szegény testvérimet. És mert mindezt Isten szeretetéért teszed és mert ennyi jóságért hálát adni már erőnk fölött való volna, könyörgöm Urunkhoz, Monsieur, Ő maga legyen hálád és jutalmad. B DE FONTENEIL JÁNOSHOZ, december 7.; (SVP I, 268) Most mindent alázatosan köszönök, Monsieur és könyörögve kérem Urunktól, hogy Ő legyen a hálád és a jutalmad és még bőségesebben adja neked kegyelmét és áldását. Atyám, mennyire vigasztalja szívemet az, amikor az említett De Salle atya ír a lelkek üdvössége iránti buzgóságodról, törekvésedről azok megnyeréséről; az, áldásról, mellyel Urunk megajándékoz téged és kipróbált erényedről! Bizony, Atyám, mindez oly sok örömmel tölt el engem, hogy kifejezni sem tudom, de különleges kitartást ad az Úrhoz való fohászaimban, hogy veled legyen és kegyelmében részesítsen. C BLATIRON ÉTIENNE-HEZ, február 14.; (SVP III, ) Isten kegyelme, melyet fáradozásainkért ad nekünk az irgalmasságának eredménye, nem pedig gyarló imádságainké. Szegény emberek vagyunk, s hajlamosak arra, hogy inkább elhárítsuk, mintsem vonzzuk áldását. Hálát adok Isten Jóságának buzgóságodért és hűségedért, melyekkel szívedet eltölti és azok szívét is, akik veled vannak. Bizony, Atyám, annyira megérint mindez, ahogyan az erényeidet viseled, hogy amikor alkalmam adódik rá, hogy a tökéletességre buzdítsam a Szent Lázár Ház közösségét, gyakran felhozom példádat, melyeket nekünk mutatsz. Beszélek nekik kitartó munkásságodról, mégha embereid gyengének is bizonyulnak, türelmedről a megpróbáltatásokban, jótéteményeidről és mások segedelméről, a tiszteletről és szolgálatkészségedről, amit a kívülállók látnak mindnyájatokban. Ahogyan láthatod Atyám, mézed saját kaptárodból még ehhez a házhoz is elfolyik, s táplálja annak gyerekeit. Istenem! Mekkora vigasztalás az egész Társaság számára! De micsoda motiváció is egyben a megalázkodásra Isten előtt és arra, hogy mindig jobbak legyünk, hogy ezáltal szaporítsuk azt a jót, mely oda is juttatni igyekszik, ahol nincs! 2. Reflexió: szeptember 27.; a vincés imádság 24 órája a reflexió ideje. Az imádságaitokhoz csatoljátok A Vincés Család imáját. Javasoljuk, hogy ne csak egyénileg tervezzetek, hanem a Vincés Család más tagjaival is találjatok időt a reflexióra, elmélkedvén a helyi Vincés Család mindennapjairól, külön figyelve a régiótokban szegénységben élők növekvő szükségleteire. 3. Cselekvés: május 15: kérjük a Szentlélek áldását és sarkallását a Vincés Családon belüli tevékenységre. Kérjük használjátok Szt. Vince alábbi gondolatát az ünnepéshez: Az Isten erősítsen benneteket nagy egységbe; erősebbé váltok, ha egységben éltek (SVP VII,473). Szánjatok időt a napi szentírási olvasmányokon való elmélkedésére és olvassátok AIC, A Vincés Család prófétai tagja lenni című és Julma Neo FdlC nővér Emlékezni Vincére és Lujzára a szeretet két nagy prófétára című kiadványainak részleteit: a. Ebben a világban, mely elvesztette a rendet és ellenségeskedéssel van tele, prófétává válik minden férfi és nő, akik felajánlották életüket az Ország hirdetésére, akik hitük igazságait hirdetik, és azt is hirdetik, hogy Isten Országa már közel van és a szegények számára ígérettetett, és akik kiállnak és nyíltan beszélnek minden igazságtalanságról, mely megakadályozná Isten tervének megvalósulását.

5 5. b. Ha Vince és Lujza ma köztünk lennének, hogyan értelmeznék az aktuális helyzetet Krisztus fényében, akit követni akartak? Mit mondanának nekünk? Hogyan válaszolnának a szegénység új helyzeteire? Milyen döntéseket hoznának? A 350. évforduló havilapja Első elmélkedés Julma C. Neo FdlC nővér. c. Sok szempontból világunk radikálisan más, mint Vince és Lujza világa. Új aggodalmak támadnak bennünk. A világban, mely a szegénység új formáit hozta el,s a szegények új arcát, mi legyen a prioritásunk? Vince és Lujza szüntelenül figyeltek az eseményekre, mint helyekre, ahol találkozhatnak a Szentlélekkel, akik inspirálják őket. Egy, az azonnal és gyorsan jelszavai által megszállott világban, hogyan tudunk tovább igazán figyelmesek és felismerők lenni? A 350. évforduló havilapja Első elmélkedés Julma C. Neo FdlC nővér. d. Tovább dolgozni Együtt: Nagy örökséget örökültünk a szeretet két nagy prófétájának fiai és leányai vagyunk. Legyünk büszkék erre az örökségünkre, hisz kötelékeink erősödnek. Testvériségünkkel jelen vagyunk minden kontinensen, mint Vincés Család, és komoly lehetőségekkel rendelkezünk, hogy változást hozzunk, ahogy megtette azt Vince és Lujza a maguk idejében Vince és Lujza génjei velünk, bennünk vannak, szívük és lelkük a miénk. Az örökségükhez való hűségünk arra sürget minket, hogy folyton előre haladva dolgozzunk együtt hogy a szeretet prófétái legyünk a mai világban hogy próféták és a remény emberei legyünk. Ebben az évben nem lesznek nemzetközi találkozók, csak a Vincés Családért felelős személyek találkozója Rómában, januárjában. Az említett ünnepségeket tehát helyi és régiós szinten kell megszervezzük. B. KAPCSOLATOK ÉS ISMERKEDÉS Nagyon ösztönző lesz többet megtudni a Vincés Családunkról, különösen azokról az ágakról, melyek kevésbé ismertek nemzetközi szinten. Egymásról minél többet megismerve, sokkal jobb környzet alakul ki az együttműködéshez. Kövessétek a Vincés Család tevékenységeit a Collaboration Vincentienne Facebook profilon és a honlapon. 52 hét alatt az Együttműködés Évének minden hetében külön kiemeljük a Vincés Család egyik ágát, ami egymás mélyebb megismerését fogja segíteni. Havonta egyszer közzéteszünk eseményeket és történeteket az együttműködésről, bemutatva azt, hogyan dolgozik együtt a Vincés Család. Megkérünk benneteket arra, hogy ezen a facebook profilon és famvin.org honlapon osszátok meg saját tapasztalataitokat az együttműködésről és a szolgálatról a Vincés Családon belül és kívül. Hiszen oly sok dolog történik és még több, amit együtt végezhetünk! C. SZOLGÁLAT Az említett CCFV bizottság figyelte a képzési tapasztalatok fejlődését és 2014-ben Párizsban lezajlottak a Vincés Család Együttműködési Programjának (PACFV) ülései. (ld. Ezekben részt vett a Vincés Család több, mint 70 tagja. Megkértük őket arra, hogy készítsenek egy háromperces videót arról, hogy mit tanultak a párizsi találkozók alatt és hogyan segítette mindez őket az együttműködést ösztönző törekvésükben régiójukban és országukban. Kérjük, látogassátok az oldalt és kommentáljátok azt, ami ott található, hiszen sokat tanulhatunk egymástól. Ahogy látjátok, gazdag terveink vannak erre, a Vincés Család számára igazán különleges évre. Előre is köszönöm mindazt, amit az együttműködésért tesztek a Vincés Család keretében, és azért is, amit azokkal és azokért visztek véghez, akik szegénységben élnek. Különösen hálás vagyok azért, ahogyan megvalósítjátok az együttműködés erényét, mely karizmánknak különleges természetét és hatását adja. Testvéretek Szent Vincében: G. Gregory Gay CM általános elöljáró Fordította: Lipinski Michal CM Lektorálta: Rostás Norbert

6 6. Jézus elküldte tanítványait a világra ezzel a parancscsal: Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek (Mk 16,15). Ezeknek a szavaknak szellemében Páli Szent Vince az Evangéliumi átadásáért a papokat, az Irgalmas Nővéreket, az általa alapított jótékonysági szervezetek tagjait és a gyerekeket is felelősnek tartja. Tapasztalata szerint még a gyermekek is képesek hitoktatóvá válni, például a felnőttek, a szülők számára, hiszen például, amikor hittanórán a szülök jelenlétében válaszoltak a katekizmusi kérdésekre, ezzel tanították szüleiket. Páli Szent Vince a jótékonysági tevékenység végzésére bevonta az arisztokrácia képviselőit és a nőket is. Ebben a francia királynő volt segítségére, hiszen az ő idejében a nők nem nagyon vállalhattak szerepet az Egyház életében. Ferenc pápa a jótékonyság terén kiemelt szerepet szán nőknek, akik véleménye szerint érzékenységükkel a magányos embereknek és a családoknak is nagy segítséget tudnak nyújtani (EG 103). Szent Vince esetében a gazdag emberek biztosították a kezdeményezések anyagi hátterét. Ez által számukra is kötelezőnek tartotta az evangelizációt és a szeretetszolgálatot. Hasonló elképzelés Ferenc pápa Evangelii gaudium apostoli buzdításában is található, melyben azt írja, hogy a politikusok sincsenek felmentve a szegények megsegítésének kötelessége alól (EG 58). Az Evangélium hirdetésére ott is szükség van, ahol csak titokban lehet a hitet gyakorolni ezeken a helyeken is nagy szükség van az élő vízzel eltelt emberekre, akik inni adnak másoknak (EG 86). Ezt pedig nem csak szóval teszik, hanem az irgalmasság cselekedetei által is. Így képessé válnak a feladat környezetük valós és teljes átalakításának teljesítésére. Ehhez természetesen szükséges az is, hogy megfelelő képzésben részesüljenek (EG 102). Az evangelizációs küldetés állandó fejlődést és állandó képzést követel, vagyis azt, hogy számunkra, az Evangélium hirdetői számára is lehessen hirdetni az Evangéliumot (EG 121, 174). Jól értette ezt a szükségletet Páli Szent Vince, aki azon is fáradozott, hogy ne csak a szentelendők, hanem a felszentelt papok is részesüljenek képzésben. Emellett sokszor hangsúlyozta, hogy gyakran azok, akikhez mennek a szegények hirdethetik nekik az Evangéliumot. Ferenc pápa említett dokumentumában arról is ír, hogy minden keresztény és minden közösség, mely a szegények szabadságáért és a társadalomba történő integrációjukért küzd, meghívást kapott arra, hogy az Isten eszköze legyen Ki lehet az Evangélium hirdetője? (EG 187). Ez erőt ad számukra arra, hogy megvalósítsák Jézus tanítványaihoz intézett parancsát: Ti adjatok nekik enni! (Mk 6,37; EG 188). De emellett szükségünk van a kisérés művészetének ismeretére is, mely különösen a papok és a szerzetesek feladata (EG 169). A cél az, hogy Istenhez vezessék az embereket (EG 170), meggyógyítsák sebeiket és segítsenek a keresztjük hordozásában (EG 172). Ezen feladat fontosságát jól látta Páli Szent Vince is, hiszen a Szent Lázár házban mindig Ő fogadta az oda lelkigyakorlatra érkező embereket, emellett pedig sokszor hangsúlyozta, hogy az érkező embereket mindig fogadni kell, nem szabad elküldeni őket. Így megvalósította azt, amiről röviden így ír: A küldetésem nem csak az, hogy szeressem az Istent, hanem az, hogy másokkal együtt szerethessem Őt. Nem elég, hogy én szeretem az Istent, ha felebarátom nem szereti Őt (SVP XII, 262). Az Evangélium hirdetése csak akkor lehet hatásos, ha a hirdető nyitott a Szentlélek működésére, amely Pünkösdkor az apostolokat is képessé tette feladatuk elvégzésére. De ahhoz, hogy részesülhessünk a Szentlélek ajándékaiban, nélkülözhetetlen az imádság. Ha ez hiányzik, a tevékenység üres és lélektelen (EG 259). Ezt Páli Szent Vince is értette. Ő azt mondta, hogy a prédikálás az Isten Igéjéről való elmélkedés gyümölcse kell, hogy legyen, hiszen ima nélkül, a lelki élet halála jöhet csak el. Ezáltal Vince megőrizte azt, amit az Egyház hagyományában talált: contemplata aliis tradere átadjuk másoknak azt, amit szemlélődésünk közben látunk. Csak ekkor történhet az evangelizáció a lélek erejéből. A Szentlélekkel eltelt Evangélium hirdetői azok, akik imádkoznak és dolgoznak (EG 262). Ezt Szent Benedek már több évszázaddal ezelőtt összefoglalta rövid kifejezésében: ora et labora azaz imádkozzál és dolgozzál. Loyolai Szent Ignác erről így beszél: úgy kell dolgoznunk, mintha minden rajtunk múlna és úgy kell imádkoznunk, mintha minden az Istenen múlna. Ehhez nem szükséges rendkívüli misztikus tapasztalat, mert azt csak kevés ember tapasztalhatja meg (EG 262). Hasonlóképpen Szent Vince is nagyon óvatos volt, amikor a rendkívüli tapasztalatokról volt szó. Szerinte is inkább szükséges a hosszabb szentségimádás, valamint imádságos elmélkedés az Isten Igéjéről, mivel az imádság az Egyház lélegzését jelenti (EG 262). A törekvés arra, hogy az Evangélium hirdetői részesüljenek a megfelelő képzésben, segít elkerülni azt a veszélyes helyzetet, hogy rosszul, azaz lelkiség nélkül végezzék tevé-

7 7. kenységüket (EG 82). A Generális Atya szeptember 9- én írta a következőket a Vincés Családnak: A vincés lelkiségünk lényeges erénye a következő: fejleszteni és elmélyíteni a Jézussal való kapcsolatunkat és segíteni másokat a Krisztussal való találkozásban. Ez a cselekedetekben megnyilvánuló hit. Éppen ezért a jótékonysági tevékenység mellett szükséges, hogy a Vincés Család tagjai állandóan átéljék a lelki megújulást. Így elkerülhető a kiégés, mely az apostoli buzgóság és az imádság hiányából fakad (EG 107). Páli Szt. Vince ezt az igazságot mindezt úgy fogalmazta meg, hogy az imádság hiánya a Misszióstársaság végét jelentené. Az Evangélium hirdetésében való kitartás megőrzésében sokat segíthet nekünk olyan emberek példája, akik bátran hirdették Isten Igéjét (EG 263). Például a szentek és a boldogok Ők le tudták győzni azokat az akadályokat, melyeket többek között például a politikai rendszerek állítottak eléjük. Ahhoz, hogy el tudjuk kezdeni az Evangélium hirdetését, először meg kell tapasztalnunk azt, hogy Jézus megváltott minket és ezért mi szeretjük Őt és szeretnénk beszélni Róla. Ferenc pápa ennek kapcsán azt tanácsolja, hogy térdeljünk le egy kereszt, vagy Oltáriszentség előtt, hogy ott Jézus megérinthesse az életünket és ezáltal fejlődésnek indulhasson bennünk a szemlélődő lelkület (EG 264). Mindezt Páli Szent Vince is fontosnak tartotta. Véleménye szerint az imádság alkalmat ad arra, hogy maga az Isten ajándékozzon meg bennünket. Az Evangélium válaszol az ember legmélyebb szükségleteire. Az Evangélium eredményeit a bűnből és a halálból való kiszabadulást pedig mindenki várja (EG 265). Az Evangélium átadása csak akkor lehet hatásos, ha azok, akik ezt a feladatot vállalják, örömmel fogadják azt és emlékeznek arra, hogy a kezdők és a sok éves tapasztalattal rendelkező misszionáriusok egyaránt Krisztus tanítványai (EG 266). A hatásos evangélizációhoz szükséges az is, hogy ne csak Isten közelében szeressünk lenni, hanem az emberek közelében is, mert így lehet megtapasztalni azt az igazságot, hogy mi eszközök vagyunk az Isten kezében (EG 268). Ez az emberekhez való közelség jellemző volt Jézusra is (EG 269). Így az emberekben mi is megláthatjuk az Úr sebeit megérinthetjük az ember nyomorúságát és a szenvedő testet (EG 270). Mindez nagyon közel áll a vincés lelkiséghez, mely gyakran kiemeli, hogy az embereken, főleg pedig a rászorulókban találkozhatunk Jézussal. Ferenc pápa azt mondja: a pesszimizmus ahhoz vezethet, hogy nem szívesen vállalunk missziót. Bemagyarázzuk magunknak, hogy semmit nem lehet megváltoztatni és valahogy eltűnik az abba vetett hitünk, hogy Jézus legyőzte a halált és bűnt (EG 275). Néha ugyanakkor ez a hit nagyon lassan, de kicsirázik és végül gyümölcsöt is hoz (EG 276). És amikor jön a fáradtság (EG 277) hinnünk kell, hogy az Isten a sikertelenségünkön keresztül is munkálkodik (EG 279). A misszió hatékonyságához a fentiek mellett szükséges a közbenjáró ima is, hiszen az igazi szemlélődés nem hanyagolja el a felebarátait (EG 281). Ezt az Isten szemében nagy emberek is gyakorolták (EG 283), többek között Szűz Mária az evangelizáció Anyja (EG 284), aki a betlehemi istállóból otthont teremtett Jézusnak. Mindezt pedig nem csak pelenkával, hanem nagy szeretetével érte el (EG 286). Példája bátorít, hogy akkor is, ha csak apró dolgokat tehetünk, ezeknek is nagy értéke van ez a szeretet képes sok mindent megváltoztatni (EG 288). Az Evangélium hirdetése, melyet a Vincés Család is vállalt szolgálatból és irgalmasságából áll. Akik ezt vállalják, a következő jellemzőkkel rendelkeznek: - megtapasztalták az Isten jelenlétét és működését, - egyesültek Krisztussal, aki hirdeti az Evangéliumot a szegényeknek, - tudatosan tartoznak a vincés hivatáshoz, - az idők jeleiből igyekeznek kiolvasni az Isten akaratát, - buzgók, - elfogadják azt, hogy szükségük van állandó képzésre. A Generális Atya ehhez kapcsolódóan így ír: Mi mindezt a Vincés Családban a hűség három pontjának figyelembe vételével tesszük Krisztus, a szegények evangelizátorának és szolgálójának példáját követve. A három pont a következő: A személyes és közösségi megtérés szükségessége, Annak szükségessége, hogy kicsit megfeledkezzünk saját magunkról és több figyelmet szenteljünk a szegényeknek, különösen azoknak, akik ma a városaink perifériáján és társadalmunkból kirekesztve élnek, Az evangelizáció és családpasztoráció új módszerei elfogadásának szükségessége. Lipinski Michal CM

8 8. Ahogy az Atya küldött engem, úgy küldelek én is benneteket, vegyétek a Szentlelket. A feltámadás estéjén megtörtént áradás megismétlődik Pünkösd napján, rendkívüli külső jelekkel megerősítve kezdte beszédét a pápa. Húsvét estéjén Jézus megjelent az apostoloknak és rájuk lehelte a Szentlelket, Pünkösd reggelén a kiáradás zúgó hanggal történt meg, mint egy féktelen erejű szél, mely betölti az apostolok elméjét és szívét. Ennek révén olyan erőre tesznek szert, mely arra indítja őket, hogy Krisztus feltámadásának eseményét különféle nyelveken hirdessék meg. Ekkor mindnyájan elteltek Szentlélekkel és másféle nyelveken beszéltek. Velük együtt volt Mária, Jézus Anyja, az első tanítvány, a születő egyház Anyja. Békéjével, mosolyával és anyaságával elkísérte a fiatal Jegyes, Jézus egyháza örömét. Isten Szava, ma különösen is, azt tanítja nekünk, hogy a Szentlélek működik azokban a személyekben és közösségekben, melyek eltelnek vele. Képessé teszi őket Isten befogadására, ez a capax Dei, az Istenre való képesség, ahogy az egyházatyák mondják. És mit tesz a Szentlélek ebben az új képességben? Elvezeti őket a teljes igazságra, megújítja a földet és átadja a gyümölcseit: vezet, megújít, gyümölcsöt ad zárta bevezető gondolatát a pápa. A Szentlélek elvezet a teljes igazságra Jézus az evangéliumban megígérte a tanítványoknak, hogy amikor visszatér az Atyához, eljön a Szentlélek, aki elvezeti őket a teljes igazságra. Az Igazság Lelkének hívják és megmagyarázza nekik, hogy az ő működése elvezeti az apostolokat mindannak a mélyebb megismerésére, amit a Messiás mondott és tett, különös tekintettel Ferenc pápa pünkösdi homíliája: a Szentlélek vezet, megújít és gyümölcsöt oszt Ferenc pápa Pünkösd főünnepén a Szent Péter bazilikában mutatta be a szentmisét és homíliájában a Szentlélekáradás három mozzanatát fejtette ki: A Szentlélek a teljes igazságra vezet, megújítja a föld színét és átadja gyümölcseit. halálára és feltámadására. A Mesterük botrányos szenvedése miatt képtelenné vált apostoloknak a Szentlélek megadja azt az új értelmezési kulcsot, mely elvezeti őket az üdvösség eseményének igazságára és szépségére. Ezek az emberek, akik korábban féltek és bezárkóztak az utolsó vacsora termébe, hogy elkerüljék nagypéntek következményeit, nem szégyellik többé, hogy Jézus tanítványai, nem remegnek meg többé az emberi törvényszékek előtt. A Szentlélek erejével eltelve megértik az igazságot, hogy Jézus halála nem vereség, hanem az Isten Szeretetének végső kifejezése, azé a szereteté, mely a feltámadásban legyőzi a halált és felmagasztalja az élő Jézust, az Urat, az ember, a történelem és a világ Megváltóját és Urát. Ez a valóság, melynek ők tanúi, lesz az az örömhír, amit mindenkinek hirdetni kell. A Szentlélek megújítja a földet A Szentlélek vezet, megújít és gyümölcsöt oszt ismételte meg Ferenc pápa, majd a reggeli zsolozsmaimádság zsoltárát idézte: Küldd el lelkedet és megújul a föld színe (Zsolt 103,30). Az Apostolok Cselekedeteinek a születő egyházról szóló beszámolója szoros kapcsolatban áll ezzel a zsoltárral, mely a Teremtő Isten nagy dicsérete. A Szentlélek, akit Krisztus elküldött az Atyától, és a Szentlélek, aki mindeneknek életet ad, egy és ugyanaz. Ezért a teremtett világ tisztelete a hitünk követelménye: a kertet, melyben élünk, nem azért kaptuk, hogy kizsákmányoljuk, hanem hogy tisztelettel műveljük és őrizzük. De ez csak akkor lehetséges, ha Ádám, a földből formált ember, a maga részéről engedi, hogy a Szentlélek megújítsa, ha hagyja, hogy az Atya újraformálja Krisztus modellje nyomán az új Ádámot. Így tehát, a Szentlélek által megújítva élhetjük a fiak szabadságát az egész teremtett világgal egységben és így minden teremtményen felismerhetjük a Teremtő dicsőségének visszfényét. Vezet, megújít és gyümölcsöt ad. A Szentlélek átadja a gyümölcseit Ferenc pápa homíliája harmadik pontjában Szent Pál Galatákhoz írt levelét idézte, melyben az apostol bemutat ja annak az él etnek a gyümölcsét, mely a Szentlélek szerint halad. Egyik oldalról a test bűnei, az önzés, a bezárkózás áll; a másik oldalról pedig abban az emberben, akinek a hite befogadja a Szentlelket, kivirágoznak az isteni adományok, melyet Pál a kilenc örömteli erényben, a Szentlélek gyümölcseiben foglal

9 9. össze. Innen ered a felhívása: A Lélek szerint éljetek! (Gal 5,16.25). A világnak szüksége van olyan férfiakra és nőkre, akik nem zártak, hanem Lélekkel telnek el. A bezárkózás nemcsak a szabadság hiánya, hanem egyúttal bűn is hangsúlyozta a pápa. Sokféle módja van a bezárkózásnak: mint például a saját előnyökbe, a merev törvényességbe, az emlékezet hiányába, a személyes érdekeltségű szolgálatba zárkózás. A világnak ezzel szemben szüksége van bátorságra, reményre és Krisztus tanítványai állhatatosságára. A világnak szüksége van a szentpáli levél felsorolása szerint a Szentlélek gyümölcseire, melyek a szeretet, öröm, béke, nagylelkűség, jóakarat, jóság, hűség, szelídség, önuralom. A Lélek gyümölcsei bőségesen kiáradtak az egyházra és mindnyájunkra, hogy hitel életet, tevékeny szeretet élhessünk, hogy elszórhassuk a kiengesztelődés és béke magvait. A Szentlélek és sokszoros adományai által megerősítve, aki vezet, megújít és gyümölcsöt ad, képesek vagyunk harcolni megalkuvás nélkül a bűn és a világon napról napra mind jobban elterjedő korrupció ellen, hogy türelmes állhatatossággal szenteljük magunkat az igazságosság és a béke műveinek zárta pünkösdi homíliáját Ferenc pápa a Szent Péter bazilikában tartott szentmise során. (Vatikáni Rádió) Ketrin nagyon vallásos ember volt. Sokat járt a templomba, bár nem is tudta igazán, milyen vallású. Kisgyermekként sok városban megfordult, és ha tehette, a templomokat is felkereste. A szülei nem tudták megértetni vele, hogy az nem fontos. Igazán a szülők sem értették, mi vonzza gyereket a katolikus templomba. Az apa katona volt, gyakran helyezték más városba, így Ketrinnek nem voltak barátai. Sok könyve volt, pedig iskolába még nem járt. Legjobban egy olyan könyvet nézegetett naphosszat, amiben templomok voltak. Így épült lassan köré egy olyan világ, ahol mindig sütött a nap és virágok nyíltak mindenütt. Úgy képzelte, ők is kertes házban laknak, a kaputól a házig virágos lugas van és mindenütt virágok nyílnak. Tündér-rózsaszín szegfűk nyíltak. Egyszer megkérdezte anyukája, milyen virágot szeret? Szegfűt mondta a kislány tündér-rózsaszínt. Ilyen nincs! mondta az édesanyja. De van! feleselt vissza a kislány. A szülők sokat dolgoztak és Ketrin egyedül maradt a kis világában. Amikor estefelé Ketrin álma elmentek a szülők valamilyen fogadásra, Ketrin ottmaradt a szakácsnővel. Egy nap megint csak ketten voltak otthon és Ketrin felfedező útra indult a lakásban. Nem volt szabad neki a könyvespolchoz nyúlni, apja féltette a könyveit, nehogy a gyerek összefirkálja. Most azonban, hogy nem nézte senki, leemelt egy nagy vastag könyvet. A lendülettől hátraesett és leült a földre. Kinyitotta a könyvet és csak betűk voltak benne. Egy darabig csak nézte, és elkezdett hangosan zokogni. A szakácsnő meghallotta, rögtön besietett. Mi történt? kérdezte. Nem tudok olvasni mondta a gyerek. Nem? Na, gyere, én segítek. Azzal kézen fogta és elindultak a konyhába. A konyhában már az asztalon volt a gyúrótábla, rajta a liszt. Na, olvassunk! mondta a szakácsnő. Ez a löbetű és a liszt felé mutatott. Látod? Írd ide a táblára. A lisztbe mártotta a gyerek ujját és egy L-betűt írtak. Estére már valamennyi fűszer nevét ismerte és le is írta. Másnap megint elővette a nagykönyvet. Mintha incselkedett volna vele a könyv, na, mikor olvasol már?. Három hónap telt el, karácsony közeledett. Ketrin már folyékonyan olvasott. Végre el-

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, /

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, / MÁJUSI LITÁNIA Kezdőének 1 Uram irgalmazz nekünk, / Krisztus, kegyelmezz nekünk, Krisztus, hallgass minket, / Krisztus hallgass meg minket, Uram, irgalmazz nekünk! 2 Mennybéli Atya Isten, / Megváltó Fiú

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

A Generális Atya adventi levele

A Generális Atya adventi levele A Generális Atya adventi levele Az út, amelyen Isten ígéreteinek hatásos közvetítőivé válunk Testvéreim, a Vincés Család tagjai! Róma, 2015, advent Isten ígéretei Közöttetek fogok élni, Istenetek leszek,

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 21. Nagypéntek Loránt Gábor KERESZTREFESZÍTÉS Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Miután kigúnyolták mármint Jézust levették róla a köpenyt, felöltöztették a saját ruhájába, és

Részletesebben

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT 1 Az 1. olvasmány után A 2. olvasmány után A 3. olvasmány után: Mózes éneke (a kórus énekli) A 4. olvasmány után 2 Az 5. olvasmány után Alleluja

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET A Jézus Szíve lelkiség nem ájtatossági forma, hanem Bíró Ferenc SJ szavaival a reális Krisztus reális követése tettben és igazságban. Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódó imakilencedünk

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

ISTEN TENYERÉN Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 1. osztályos tanulói részére

ISTEN TENYERÉN Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 1. osztályos tanulói részére Ára: 960 Ft RP-001/2MFEI Hittan 1 Iskolai Munkafuzet Borito.indd All Pages 2014.07.04. 10:26:12 ISTEN TENYERÉN Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 1. osztályos tanulói részére TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

1. Aki a Jordán vizében megkeresztelkedett

1. Aki a Jordán vizében megkeresztelkedett 1. Aki a Jordán vizében megkeresztelkedett Világosságos szentolvasó I. Jézus a tisztulás jelképeként alámerült a Jordán vizében. Nekem a gyónás adja a megtisztulást. Milyen gyakran élek a gyónás lehetõségével?

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok (Általános bevezetés eléje olvasása szükséges: 1. kötet!) 94. kötet 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

A gazdag ember és a szegény ember

A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó 1. Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó barátnak nem. A motort nem állította le, halk zúgása

Részletesebben

"Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?"

Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak? "Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?" 1 Krón 29,5 Gyógyulásunk és megerősödésünk akkor történik, amikor fenntartás nélkül átadjuk magunkat Jézusnak. Minél jobban megnyílunk, és engedjük, hogy

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából

Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából Pásztorlevél a Szent Cirill ereklye Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából Krisztusban drága testvéreim, a mai vasárnap evangéliumának bevezető mondatai Jézus tanításának fontosságára és

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Aki nélkül nem lehetne Karácsony

Aki nélkül nem lehetne Karácsony III. évf. 4. szám 2014. december A Budapest-Nagytétényi Református Egyházközség időszakos kiadványa Aki nélkül nem lehetne Karácsony Bármikor, bárhol végbemehet egy ilyen kérdezz-felelek: - Mi kell a Karácsonyhoz?

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília Újpest-Belsőváros 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja Juhász Emília TANÉVZÁRÓ Alapige (textus): Ef 6,1-4; 6,10 Olvasandó (lectio): Péld 3,1-18 Heidelbergi Káté*: XXI. ÚRNAP (*Olvasható a szolgálat végén)

Részletesebben

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013.

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. H A R A N G S Z Ó Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember A L S Ó V Á R O S I A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. szeptember Mert nem azért szálltam alá a mennybõl, hogy

Részletesebben

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve PPEK 904 Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina Kis Boldogasszony képeskönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Részletesebben

Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK?

Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK? Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK? Alapige: Lk 19, 41-48 Amikor közelebb ért Jézus, és meglátta a várost, sírt. Így szólt: "Bár felismerted volna ezen a napon

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja.

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. HIMNUSZ (H 299) Föld vigadása, ég új ragyogása, Nap hajnalfénye, Alkotód szülője, ments meg a mélytől,

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Forrás. Márk evangéliuma

Forrás. Márk evangéliuma Forrás 12. évf. 1. szám 2015. január 25. a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Márk evangéliuma Jézus Krisztus Isten Fia evangéliumának kezdete. Ezekkel a szavakkal kezdődik Márk evangéliuma,

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

Elküldött engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek

Elküldött engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek 1 V Szűz Mária, Isten Anyja (Újév) - főünnep 2 H Nagy Szt. Vazul és Naziánzi Szt. Gergely püspökök és egyháztanítók 3 K 4 Sze Bayley Seton Szt. Erzsébet Anna 5 Cs 6 P Urunk megjelenése (Vízkereszt) - főünnep

Részletesebben

Megalakult a Szent Anna Oltáregylet

Megalakult a Szent Anna Oltáregylet 9. évf. 1. szám. 2012. jan. 22. Megalakult a Szent Anna Oltáregylet A legutóbbi képviselõ testületi ülésen örömmel jelezhettük, hogy megalakult a Szent Anna Oltáregylet. Az Egyletet és megalakulásának

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 6 1. Ismerjük meg egymást!... 8 2. Magyar reformátusok vagyunk... 10 3. Ismerkedés a Bibliával... 12 4. Isten teremtette a világot... 14 5. Isten teremtette az embert... 18 6.

Részletesebben

KÖZÉP-MAGYARORSZÁG, DÉL-DUNAMENTI ISTENI IRGALMASSÁG ÉS A BÉKE KIRÁLYNőJE IMACSOPORT

KÖZÉP-MAGYARORSZÁG, DÉL-DUNAMENTI ISTENI IRGALMASSÁG ÉS A BÉKE KIRÁLYNőJE IMACSOPORT KÖZÉP-MAGYARORSZÁG, DÉL-DUNAMENTI ISTENI IRGALMASSÁG ÉS A BÉKE KIRÁLYNőJE IMACSOPORT 2014 AZ ISTENI IRGALMASSÁG ÜZENETEI "Az Egyháznak a legfontosabb teendői között kell számon tartania, hogy hirdesse

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. 1 2 'Abdu'l-Bahá sok évet töltött a Szentföldön, Akkó városában. Éveken keresztül fogoly volt, és

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyörű otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK Casa Balthasar, Róma, 2000-2002 Licencia dolgozat, Torontó, 2005-2007 Hivatásgondozási munka, 2007- KÉRDÉSFELTEVÉS

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE IV. évfolyam 1. szám 2011. január Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Őszinte téli fák Bódás János Hazug a nyár

Részletesebben

NYILVÁNVALÓ SZERETET

NYILVÁNVALÓ SZERETET Pasarét, 2015. december 25. (péntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza NYILVÁNVALÓ SZERETET Énekek: 182; 321,1-3. 4. 6-7; 447 Lekció: Lukács 2,1-14 Alapige: 1János 4,9-10 Azáltal lett nyilvánvalóvá

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Hogyan mondjuk meg a gyerekeknek?

Hogyan mondjuk meg a gyerekeknek? Hogyan mondjuk meg a gyerekeknek? Tudod, az úgy van próbált Verena beszélgetést kezdeményezni Alexandrával a reggelinél. Nyújtotta a szavakat, nem nagyon tudta, hogyan mondja meg négyéves kislányának,

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

E gyházközségi L evél

E gyházközségi L evél E gyházközségi L evél 2012. évi 3. szám pünkösd 1 Már Krisztus mennybe költözött, Szentlélek Isten, szállj le ránk, ahonnan egykor földre jött, tedd oltároddá hű szívünk, hogy ossza Atyja kincseit, erénnyel

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus csodái Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

8. A SZÜLŐ A SZOLGÁLATRA NEVELŐ

8. A SZÜLŐ A SZOLGÁLATRA NEVELŐ Kezdés 8. A SZÜLŐ A SZOLGÁLATRA NEVELŐ Olyannyira fontos téma a szolgálatra nevelés, hogy talán ezzel kellett volna kezdeni az egész sorozatot. A szolgálat az egyik leghatékonyabb gyógyír a mai tévútra

Részletesebben

AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI

AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI Egészen bizonyos, hogy azok az apostolok, akik korábban Jézus közvetlen tanítványai voltak (tehát a 12-höz tartoztak), tanításaik alkalmával

Részletesebben

Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) Horváth Géza. PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu ELMARADT BŰNBÁNAT

Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) Horváth Géza. PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu ELMARADT BŰNBÁNAT Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ELMARADT BŰNBÁNAT Alapige: Lukács 11,37-54 Beszéd közben egy farizeus arra kérte őt, hogy ebédeljen nála. Jézus bement,

Részletesebben