A Magyarországi Vincés Család lapja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Magyarországi Vincés Család lapja"

Átírás

1 VI évfolyam (2015), 2. szám A Magyarországi Vincés Család lapja Vincés dokumentumok: Generális Atya levele az Együttműködés Évére Vincés Családban Vincés Család és új evangelizáció (3.): Ki lehet az Evangéliumi hirdetője Az Egyház életéből: Ferenc pápa pünkösdi homíliája Olvasónapló: Ketrin alma

2 2. Az utóbbi időben elég sok fájdalom ért. Nehéz döntéseket kellett meghoznom, sok esetben korábbi döntéseim is megkérdőjeleződtek bennem, érzelmi hullámvasúton ülök jó pár hónapja. Soha nem tudom, mit hoz a holnap, sodródom az árral és várok valamire. Nem tudom mi az a valami, nem tudom mikor fog bekopogni az ajtómon, de tudom, hogy be fog kopogni. Tudom, mert bízom, mert hiszek. Hiszek abban, hogy a világ hazudik, amikor azt mondja, hogy nem létezik, hiszek abban, hogy szeret engem és vigyáz rám. Ez a hit ad erőt számomra, hogy minden nap felkeljek és tegyem a dolgomat. Közelíthetnék máshonnan is, hiszen hány olyan ember van, akinek sokkal nehezebb, aki nálam ezerszer rettenetesebb körülmények közepette él nap, mint nap. Nekem mégsem ez ad erőt, hiszen Ő mindnyájunknak csak annyit ad, amennyit éppen el tudunk viselni, így az én fájdalmam egy nálam sokkal nehezebb helyzetben lévőjével közel azonos. Legalábbis számomra, az én belső világom értelmezésében. Az élet persze nem áll meg. Lassan elérem a határaimat. Legalábbis így érzem. Persze Ő mindig rácáfol erre, hiszen a határok valójában csak ideiglenesen léteznek. Fejlődöm. Készülök. Készítenek valamire. Ha odaérek, majd elmesélem azt is. Szűcs Péter Az együttműködés éve Megalakult a JMV május 24-e és május 15-e között a Vincés Családban az együttműködés évét ünnepeljük. Célunk, hogy együtt ünnepeljünk, megerősítsük kapcsolatainkat, megismerjük egymást és együtt szolgáljuk. Erre az évre Generális Atya levele buzdít bennünket, amely honlapunkon és a Vincés Hírmondóban is olvasható. Előző számunkban értesítettük olvasóinkat, hogy kezdeményeztük a magyarországi Vincés Ifjúság bejelentését a madridi központnál. A mújusi Máriás Vincés Ifjúság hírlevélében megjelent információ a kezdeményezésünkről. Az SSVP alelnöke látogatott el hozzánk május 12-én Budapesten járt John Lee, a Páli Szent Vince Társaság alelnöke és Ervin Tigle a kelet-európai országokban működő vincésekért felelős vezető. John Lee a Párbeszéd Házában tartott előadásában bemutatta az SSVP szervezetet, valamint az egész világon zajló tevékenységüket. Vincés imák Megjelent a Vincés Család imakönyve. Nyár előtt szeretnénk eljuttatni a csoportokhoz. További információ Lipinski Michal CM atyánál

3 3. Dokumentumfilm Páli Szent Vincéről Új vezető az Irgalmas Nővérek élén Elkészült Páli Szent Vince az irgalmasság Szentje című dokumentumfilm magyar változata. A filmet a Szent Vince Szakkollégium tagjai: Pécsi László és Biró Bence készítették. A projekt a felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatására kiírt NTP-SZKOLL pályázat támogatásával készült. Pünkösd hétfőn, május 25-én az Általános Gyűlés tagjai imanap után 6 évre megválasztották az Irgalmas Nővérek új generális elöljáróját: Kathleen APPLER nővért, aki az amerikai StLouise tartományból származik és 2009 óta a generális tanács tagja. Appler nővér az oktatásban és a vezetésben egyaránt tapasztalt. Szerető Atyánk, szegények barátja, küldd mennyből lelkedet! Kegyelmes Atya, Te inspiráltad Páli Szent Vincét és a Vincés Család többi alapítóit. Köszönjük, hogy megihletted őket a szegények szolgálatára! Köszönjük az eddig eltelt 400 évet. Köszönjük kegyelmed és áldásaid, melyekben szolgálatunk által részesültünk. Kérjük, hallgasd meg kéréseinket: - Azokért, akik szegénységben élnek, akik szolgálatára minket is elhívtált, add, hogy mindig a Te arcoadt lássuk bennük, és képesek legyünk válaszolni szükségleteikre. A csendesekért, a sírókért, az éhezőkért és az igazságosságot keresőkért, - Hogy Vincés Családként képesek legyünk ereőinket egyesíteni az együttműködés évében és elérjük azt a szeretetet, mely a végtelenségig találékony, - Hogy hálásak legyünk azoknak, akik ismerik és ápolják a vincés örökséget és bátorítsunk másokat is arra, hogy csatlakozzanak hozzánk papokként, testvérekként, nővérekként és világiakként, - Hogy vincés testvéreinkben, akik előttünk eltávoztatk mindig támaszt találhassunk, és ezáltal elérhessük mi is az örök életet, Uram, irgalmazz Uram, irgalmazz! Krisztus, kegyelmezz Krisztus, kegyelmezz! Csodásérmű Szűz Mária könyörögj érettünk! Páli Szent Vince könyörögj érettünk! Marillac Szent Lujza könyörögj érettünk! Szent Erzsébet Anna Seton könyörögj érettünk! Ozanam Boldog Frigyes könyörögj érettünk! Szent Antida Johanna Thouret könyörögj érettünk! Labouré Szent Katalin könyörögj érettünk! Vincés Család minden szentjei és boldogjai könyörögjetek érettünk! Mutasd meg nekünk irgalmasságodat, Urunk és add meg nekünk üdvösségedet! Mutasd meg irgalmasságodat nekünk, bűnösöknek Uram, hallgasd meg könyörgéseinket! Könyörögjünk! Mindenható és szerető Istenünk, légy világosságunk, igazságunk és utunk, melyet a Vincés Családra bízott küldetés teljesítésében követhetünk. Ámen. Róma, március 16. Marillac Szt. Lujza főünnepén A Nemzetközi Vincés Család drága tagjai! A mostani levelemben számos olyan dologra fogok utalni, melyekről már írtam január 30-án, az Együttműködés Éve kapcsán de most több részletről is bővebben írok, például az éves terv megvalósításának lehetőségeiről is. A téma: Krisztusban egyesülve, mi vincések sokat számítunk. Mindannyian tudjuk, hogy az együttműködés a Vincés Család karizmájának alapja, különösképpen Alapítóink élete példázza ezt. Tudjuk azt is, hogy a szegénységben élőket leghatásosabban csak úgy segíthetjük, ha ebben a küldetésben együttműködünk velük és egymással is. Az Együttműködés Éve az idei Pünkösd vasárnapon, május 24-én kezdődik és május 15-én, szintén Pünkösd vasárnapján fejeződik be.

4 4. Az említett év során a Vincés Családot helyi, regionális és nemzetközi szinten is arra kérjük, hogy keressenek lehetőségeket az ünneplésre, a kapcsolatfelvételre és megismerésre, illetve egymás szolgálatára. Törekvéseinket a Vincés Család Együttműködési Bizottsága (VFCC) fogja koordinálni. Ez a levél tartalmazza a VFCC javaslatait az elkövetkezendő évre. Az év eseményei három részből állnak: A. Ünneplés B. Kapcsolat és megismerés C. Szolgálat. Alább olvasható néhány forrás, melyek segíthetnek a Vincés Családnak megünnepelni az Együttműködés Évét. A. ÜNNEPLÉS Szeretnénk kiemelni három különleges napot, melyeket megünnepelnénk az év során: május 24. (Pünkösd), szeptember 27. és május 16. (Pünkösd). Íme néhány ötlet ezen napok ünnepléséhez: 1. Hálaadás: május 24.; meghívni a Vincés Család tagjait hálaadásra és közös ünneplésre. Alábbiakban található Páli Szt. Vince három gondolata, melyek felhasználhatóak a közös ima alkalmánál, vagy a hálaadó szentmisében. Az ünneplés során időt szakíthatunk a tanúságtételre, vagy a helyi Vincés Család eredményeinek bemutatására is. Szt. Vince választható szövegei: A DE FONTENEIL JÁNOSHOZ, augusztus 29; (SVP I,291) Lenyűgöz az a jótékonyság, amivel most is és folyamatosan ellátod szegény testvérimet. És mert mindezt Isten szeretetéért teszed és mert ennyi jóságért hálát adni már erőnk fölött való volna, könyörgöm Urunkhoz, Monsieur, Ő maga legyen hálád és jutalmad. B DE FONTENEIL JÁNOSHOZ, december 7.; (SVP I, 268) Most mindent alázatosan köszönök, Monsieur és könyörögve kérem Urunktól, hogy Ő legyen a hálád és a jutalmad és még bőségesebben adja neked kegyelmét és áldását. Atyám, mennyire vigasztalja szívemet az, amikor az említett De Salle atya ír a lelkek üdvössége iránti buzgóságodról, törekvésedről azok megnyeréséről; az, áldásról, mellyel Urunk megajándékoz téged és kipróbált erényedről! Bizony, Atyám, mindez oly sok örömmel tölt el engem, hogy kifejezni sem tudom, de különleges kitartást ad az Úrhoz való fohászaimban, hogy veled legyen és kegyelmében részesítsen. C BLATIRON ÉTIENNE-HEZ, február 14.; (SVP III, ) Isten kegyelme, melyet fáradozásainkért ad nekünk az irgalmasságának eredménye, nem pedig gyarló imádságainké. Szegény emberek vagyunk, s hajlamosak arra, hogy inkább elhárítsuk, mintsem vonzzuk áldását. Hálát adok Isten Jóságának buzgóságodért és hűségedért, melyekkel szívedet eltölti és azok szívét is, akik veled vannak. Bizony, Atyám, annyira megérint mindez, ahogyan az erényeidet viseled, hogy amikor alkalmam adódik rá, hogy a tökéletességre buzdítsam a Szent Lázár Ház közösségét, gyakran felhozom példádat, melyeket nekünk mutatsz. Beszélek nekik kitartó munkásságodról, mégha embereid gyengének is bizonyulnak, türelmedről a megpróbáltatásokban, jótéteményeidről és mások segedelméről, a tiszteletről és szolgálatkészségedről, amit a kívülállók látnak mindnyájatokban. Ahogyan láthatod Atyám, mézed saját kaptárodból még ehhez a házhoz is elfolyik, s táplálja annak gyerekeit. Istenem! Mekkora vigasztalás az egész Társaság számára! De micsoda motiváció is egyben a megalázkodásra Isten előtt és arra, hogy mindig jobbak legyünk, hogy ezáltal szaporítsuk azt a jót, mely oda is juttatni igyekszik, ahol nincs! 2. Reflexió: szeptember 27.; a vincés imádság 24 órája a reflexió ideje. Az imádságaitokhoz csatoljátok A Vincés Család imáját. Javasoljuk, hogy ne csak egyénileg tervezzetek, hanem a Vincés Család más tagjaival is találjatok időt a reflexióra, elmélkedvén a helyi Vincés Család mindennapjairól, külön figyelve a régiótokban szegénységben élők növekvő szükségleteire. 3. Cselekvés: május 15: kérjük a Szentlélek áldását és sarkallását a Vincés Családon belüli tevékenységre. Kérjük használjátok Szt. Vince alábbi gondolatát az ünnepéshez: Az Isten erősítsen benneteket nagy egységbe; erősebbé váltok, ha egységben éltek (SVP VII,473). Szánjatok időt a napi szentírási olvasmányokon való elmélkedésére és olvassátok AIC, A Vincés Család prófétai tagja lenni című és Julma Neo FdlC nővér Emlékezni Vincére és Lujzára a szeretet két nagy prófétára című kiadványainak részleteit: a. Ebben a világban, mely elvesztette a rendet és ellenségeskedéssel van tele, prófétává válik minden férfi és nő, akik felajánlották életüket az Ország hirdetésére, akik hitük igazságait hirdetik, és azt is hirdetik, hogy Isten Országa már közel van és a szegények számára ígérettetett, és akik kiállnak és nyíltan beszélnek minden igazságtalanságról, mely megakadályozná Isten tervének megvalósulását.

5 5. b. Ha Vince és Lujza ma köztünk lennének, hogyan értelmeznék az aktuális helyzetet Krisztus fényében, akit követni akartak? Mit mondanának nekünk? Hogyan válaszolnának a szegénység új helyzeteire? Milyen döntéseket hoznának? A 350. évforduló havilapja Első elmélkedés Julma C. Neo FdlC nővér. c. Sok szempontból világunk radikálisan más, mint Vince és Lujza világa. Új aggodalmak támadnak bennünk. A világban, mely a szegénység új formáit hozta el,s a szegények új arcát, mi legyen a prioritásunk? Vince és Lujza szüntelenül figyeltek az eseményekre, mint helyekre, ahol találkozhatnak a Szentlélekkel, akik inspirálják őket. Egy, az azonnal és gyorsan jelszavai által megszállott világban, hogyan tudunk tovább igazán figyelmesek és felismerők lenni? A 350. évforduló havilapja Első elmélkedés Julma C. Neo FdlC nővér. d. Tovább dolgozni Együtt: Nagy örökséget örökültünk a szeretet két nagy prófétájának fiai és leányai vagyunk. Legyünk büszkék erre az örökségünkre, hisz kötelékeink erősödnek. Testvériségünkkel jelen vagyunk minden kontinensen, mint Vincés Család, és komoly lehetőségekkel rendelkezünk, hogy változást hozzunk, ahogy megtette azt Vince és Lujza a maguk idejében Vince és Lujza génjei velünk, bennünk vannak, szívük és lelkük a miénk. Az örökségükhez való hűségünk arra sürget minket, hogy folyton előre haladva dolgozzunk együtt hogy a szeretet prófétái legyünk a mai világban hogy próféták és a remény emberei legyünk. Ebben az évben nem lesznek nemzetközi találkozók, csak a Vincés Családért felelős személyek találkozója Rómában, januárjában. Az említett ünnepségeket tehát helyi és régiós szinten kell megszervezzük. B. KAPCSOLATOK ÉS ISMERKEDÉS Nagyon ösztönző lesz többet megtudni a Vincés Családunkról, különösen azokról az ágakról, melyek kevésbé ismertek nemzetközi szinten. Egymásról minél többet megismerve, sokkal jobb környzet alakul ki az együttműködéshez. Kövessétek a Vincés Család tevékenységeit a Collaboration Vincentienne Facebook profilon és a honlapon. 52 hét alatt az Együttműködés Évének minden hetében külön kiemeljük a Vincés Család egyik ágát, ami egymás mélyebb megismerését fogja segíteni. Havonta egyszer közzéteszünk eseményeket és történeteket az együttműködésről, bemutatva azt, hogyan dolgozik együtt a Vincés Család. Megkérünk benneteket arra, hogy ezen a facebook profilon és famvin.org honlapon osszátok meg saját tapasztalataitokat az együttműködésről és a szolgálatról a Vincés Családon belül és kívül. Hiszen oly sok dolog történik és még több, amit együtt végezhetünk! C. SZOLGÁLAT Az említett CCFV bizottság figyelte a képzési tapasztalatok fejlődését és 2014-ben Párizsban lezajlottak a Vincés Család Együttműködési Programjának (PACFV) ülései. (ld. Ezekben részt vett a Vincés Család több, mint 70 tagja. Megkértük őket arra, hogy készítsenek egy háromperces videót arról, hogy mit tanultak a párizsi találkozók alatt és hogyan segítette mindez őket az együttműködést ösztönző törekvésükben régiójukban és országukban. Kérjük, látogassátok az oldalt és kommentáljátok azt, ami ott található, hiszen sokat tanulhatunk egymástól. Ahogy látjátok, gazdag terveink vannak erre, a Vincés Család számára igazán különleges évre. Előre is köszönöm mindazt, amit az együttműködésért tesztek a Vincés Család keretében, és azért is, amit azokkal és azokért visztek véghez, akik szegénységben élnek. Különösen hálás vagyok azért, ahogyan megvalósítjátok az együttműködés erényét, mely karizmánknak különleges természetét és hatását adja. Testvéretek Szent Vincében: G. Gregory Gay CM általános elöljáró Fordította: Lipinski Michal CM Lektorálta: Rostás Norbert

6 6. Jézus elküldte tanítványait a világra ezzel a parancscsal: Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek (Mk 16,15). Ezeknek a szavaknak szellemében Páli Szent Vince az Evangéliumi átadásáért a papokat, az Irgalmas Nővéreket, az általa alapított jótékonysági szervezetek tagjait és a gyerekeket is felelősnek tartja. Tapasztalata szerint még a gyermekek is képesek hitoktatóvá válni, például a felnőttek, a szülők számára, hiszen például, amikor hittanórán a szülök jelenlétében válaszoltak a katekizmusi kérdésekre, ezzel tanították szüleiket. Páli Szent Vince a jótékonysági tevékenység végzésére bevonta az arisztokrácia képviselőit és a nőket is. Ebben a francia királynő volt segítségére, hiszen az ő idejében a nők nem nagyon vállalhattak szerepet az Egyház életében. Ferenc pápa a jótékonyság terén kiemelt szerepet szán nőknek, akik véleménye szerint érzékenységükkel a magányos embereknek és a családoknak is nagy segítséget tudnak nyújtani (EG 103). Szent Vince esetében a gazdag emberek biztosították a kezdeményezések anyagi hátterét. Ez által számukra is kötelezőnek tartotta az evangelizációt és a szeretetszolgálatot. Hasonló elképzelés Ferenc pápa Evangelii gaudium apostoli buzdításában is található, melyben azt írja, hogy a politikusok sincsenek felmentve a szegények megsegítésének kötelessége alól (EG 58). Az Evangélium hirdetésére ott is szükség van, ahol csak titokban lehet a hitet gyakorolni ezeken a helyeken is nagy szükség van az élő vízzel eltelt emberekre, akik inni adnak másoknak (EG 86). Ezt pedig nem csak szóval teszik, hanem az irgalmasság cselekedetei által is. Így képessé válnak a feladat környezetük valós és teljes átalakításának teljesítésére. Ehhez természetesen szükséges az is, hogy megfelelő képzésben részesüljenek (EG 102). Az evangelizációs küldetés állandó fejlődést és állandó képzést követel, vagyis azt, hogy számunkra, az Evangélium hirdetői számára is lehessen hirdetni az Evangéliumot (EG 121, 174). Jól értette ezt a szükségletet Páli Szent Vince, aki azon is fáradozott, hogy ne csak a szentelendők, hanem a felszentelt papok is részesüljenek képzésben. Emellett sokszor hangsúlyozta, hogy gyakran azok, akikhez mennek a szegények hirdethetik nekik az Evangéliumot. Ferenc pápa említett dokumentumában arról is ír, hogy minden keresztény és minden közösség, mely a szegények szabadságáért és a társadalomba történő integrációjukért küzd, meghívást kapott arra, hogy az Isten eszköze legyen Ki lehet az Evangélium hirdetője? (EG 187). Ez erőt ad számukra arra, hogy megvalósítsák Jézus tanítványaihoz intézett parancsát: Ti adjatok nekik enni! (Mk 6,37; EG 188). De emellett szükségünk van a kisérés művészetének ismeretére is, mely különösen a papok és a szerzetesek feladata (EG 169). A cél az, hogy Istenhez vezessék az embereket (EG 170), meggyógyítsák sebeiket és segítsenek a keresztjük hordozásában (EG 172). Ezen feladat fontosságát jól látta Páli Szent Vince is, hiszen a Szent Lázár házban mindig Ő fogadta az oda lelkigyakorlatra érkező embereket, emellett pedig sokszor hangsúlyozta, hogy az érkező embereket mindig fogadni kell, nem szabad elküldeni őket. Így megvalósította azt, amiről röviden így ír: A küldetésem nem csak az, hogy szeressem az Istent, hanem az, hogy másokkal együtt szerethessem Őt. Nem elég, hogy én szeretem az Istent, ha felebarátom nem szereti Őt (SVP XII, 262). Az Evangélium hirdetése csak akkor lehet hatásos, ha a hirdető nyitott a Szentlélek működésére, amely Pünkösdkor az apostolokat is képessé tette feladatuk elvégzésére. De ahhoz, hogy részesülhessünk a Szentlélek ajándékaiban, nélkülözhetetlen az imádság. Ha ez hiányzik, a tevékenység üres és lélektelen (EG 259). Ezt Páli Szent Vince is értette. Ő azt mondta, hogy a prédikálás az Isten Igéjéről való elmélkedés gyümölcse kell, hogy legyen, hiszen ima nélkül, a lelki élet halála jöhet csak el. Ezáltal Vince megőrizte azt, amit az Egyház hagyományában talált: contemplata aliis tradere átadjuk másoknak azt, amit szemlélődésünk közben látunk. Csak ekkor történhet az evangelizáció a lélek erejéből. A Szentlélekkel eltelt Evangélium hirdetői azok, akik imádkoznak és dolgoznak (EG 262). Ezt Szent Benedek már több évszázaddal ezelőtt összefoglalta rövid kifejezésében: ora et labora azaz imádkozzál és dolgozzál. Loyolai Szent Ignác erről így beszél: úgy kell dolgoznunk, mintha minden rajtunk múlna és úgy kell imádkoznunk, mintha minden az Istenen múlna. Ehhez nem szükséges rendkívüli misztikus tapasztalat, mert azt csak kevés ember tapasztalhatja meg (EG 262). Hasonlóképpen Szent Vince is nagyon óvatos volt, amikor a rendkívüli tapasztalatokról volt szó. Szerinte is inkább szükséges a hosszabb szentségimádás, valamint imádságos elmélkedés az Isten Igéjéről, mivel az imádság az Egyház lélegzését jelenti (EG 262). A törekvés arra, hogy az Evangélium hirdetői részesüljenek a megfelelő képzésben, segít elkerülni azt a veszélyes helyzetet, hogy rosszul, azaz lelkiség nélkül végezzék tevé-

7 7. kenységüket (EG 82). A Generális Atya szeptember 9- én írta a következőket a Vincés Családnak: A vincés lelkiségünk lényeges erénye a következő: fejleszteni és elmélyíteni a Jézussal való kapcsolatunkat és segíteni másokat a Krisztussal való találkozásban. Ez a cselekedetekben megnyilvánuló hit. Éppen ezért a jótékonysági tevékenység mellett szükséges, hogy a Vincés Család tagjai állandóan átéljék a lelki megújulást. Így elkerülhető a kiégés, mely az apostoli buzgóság és az imádság hiányából fakad (EG 107). Páli Szt. Vince ezt az igazságot mindezt úgy fogalmazta meg, hogy az imádság hiánya a Misszióstársaság végét jelentené. Az Evangélium hirdetésében való kitartás megőrzésében sokat segíthet nekünk olyan emberek példája, akik bátran hirdették Isten Igéjét (EG 263). Például a szentek és a boldogok Ők le tudták győzni azokat az akadályokat, melyeket többek között például a politikai rendszerek állítottak eléjük. Ahhoz, hogy el tudjuk kezdeni az Evangélium hirdetését, először meg kell tapasztalnunk azt, hogy Jézus megváltott minket és ezért mi szeretjük Őt és szeretnénk beszélni Róla. Ferenc pápa ennek kapcsán azt tanácsolja, hogy térdeljünk le egy kereszt, vagy Oltáriszentség előtt, hogy ott Jézus megérinthesse az életünket és ezáltal fejlődésnek indulhasson bennünk a szemlélődő lelkület (EG 264). Mindezt Páli Szent Vince is fontosnak tartotta. Véleménye szerint az imádság alkalmat ad arra, hogy maga az Isten ajándékozzon meg bennünket. Az Evangélium válaszol az ember legmélyebb szükségleteire. Az Evangélium eredményeit a bűnből és a halálból való kiszabadulást pedig mindenki várja (EG 265). Az Evangélium átadása csak akkor lehet hatásos, ha azok, akik ezt a feladatot vállalják, örömmel fogadják azt és emlékeznek arra, hogy a kezdők és a sok éves tapasztalattal rendelkező misszionáriusok egyaránt Krisztus tanítványai (EG 266). A hatásos evangélizációhoz szükséges az is, hogy ne csak Isten közelében szeressünk lenni, hanem az emberek közelében is, mert így lehet megtapasztalni azt az igazságot, hogy mi eszközök vagyunk az Isten kezében (EG 268). Ez az emberekhez való közelség jellemző volt Jézusra is (EG 269). Így az emberekben mi is megláthatjuk az Úr sebeit megérinthetjük az ember nyomorúságát és a szenvedő testet (EG 270). Mindez nagyon közel áll a vincés lelkiséghez, mely gyakran kiemeli, hogy az embereken, főleg pedig a rászorulókban találkozhatunk Jézussal. Ferenc pápa azt mondja: a pesszimizmus ahhoz vezethet, hogy nem szívesen vállalunk missziót. Bemagyarázzuk magunknak, hogy semmit nem lehet megváltoztatni és valahogy eltűnik az abba vetett hitünk, hogy Jézus legyőzte a halált és bűnt (EG 275). Néha ugyanakkor ez a hit nagyon lassan, de kicsirázik és végül gyümölcsöt is hoz (EG 276). És amikor jön a fáradtság (EG 277) hinnünk kell, hogy az Isten a sikertelenségünkön keresztül is munkálkodik (EG 279). A misszió hatékonyságához a fentiek mellett szükséges a közbenjáró ima is, hiszen az igazi szemlélődés nem hanyagolja el a felebarátait (EG 281). Ezt az Isten szemében nagy emberek is gyakorolták (EG 283), többek között Szűz Mária az evangelizáció Anyja (EG 284), aki a betlehemi istállóból otthont teremtett Jézusnak. Mindezt pedig nem csak pelenkával, hanem nagy szeretetével érte el (EG 286). Példája bátorít, hogy akkor is, ha csak apró dolgokat tehetünk, ezeknek is nagy értéke van ez a szeretet képes sok mindent megváltoztatni (EG 288). Az Evangélium hirdetése, melyet a Vincés Család is vállalt szolgálatból és irgalmasságából áll. Akik ezt vállalják, a következő jellemzőkkel rendelkeznek: - megtapasztalták az Isten jelenlétét és működését, - egyesültek Krisztussal, aki hirdeti az Evangéliumot a szegényeknek, - tudatosan tartoznak a vincés hivatáshoz, - az idők jeleiből igyekeznek kiolvasni az Isten akaratát, - buzgók, - elfogadják azt, hogy szükségük van állandó képzésre. A Generális Atya ehhez kapcsolódóan így ír: Mi mindezt a Vincés Családban a hűség három pontjának figyelembe vételével tesszük Krisztus, a szegények evangelizátorának és szolgálójának példáját követve. A három pont a következő: A személyes és közösségi megtérés szükségessége, Annak szükségessége, hogy kicsit megfeledkezzünk saját magunkról és több figyelmet szenteljünk a szegényeknek, különösen azoknak, akik ma a városaink perifériáján és társadalmunkból kirekesztve élnek, Az evangelizáció és családpasztoráció új módszerei elfogadásának szükségessége. Lipinski Michal CM

8 8. Ahogy az Atya küldött engem, úgy küldelek én is benneteket, vegyétek a Szentlelket. A feltámadás estéjén megtörtént áradás megismétlődik Pünkösd napján, rendkívüli külső jelekkel megerősítve kezdte beszédét a pápa. Húsvét estéjén Jézus megjelent az apostoloknak és rájuk lehelte a Szentlelket, Pünkösd reggelén a kiáradás zúgó hanggal történt meg, mint egy féktelen erejű szél, mely betölti az apostolok elméjét és szívét. Ennek révén olyan erőre tesznek szert, mely arra indítja őket, hogy Krisztus feltámadásának eseményét különféle nyelveken hirdessék meg. Ekkor mindnyájan elteltek Szentlélekkel és másféle nyelveken beszéltek. Velük együtt volt Mária, Jézus Anyja, az első tanítvány, a születő egyház Anyja. Békéjével, mosolyával és anyaságával elkísérte a fiatal Jegyes, Jézus egyháza örömét. Isten Szava, ma különösen is, azt tanítja nekünk, hogy a Szentlélek működik azokban a személyekben és közösségekben, melyek eltelnek vele. Képessé teszi őket Isten befogadására, ez a capax Dei, az Istenre való képesség, ahogy az egyházatyák mondják. És mit tesz a Szentlélek ebben az új képességben? Elvezeti őket a teljes igazságra, megújítja a földet és átadja a gyümölcseit: vezet, megújít, gyümölcsöt ad zárta bevezető gondolatát a pápa. A Szentlélek elvezet a teljes igazságra Jézus az evangéliumban megígérte a tanítványoknak, hogy amikor visszatér az Atyához, eljön a Szentlélek, aki elvezeti őket a teljes igazságra. Az Igazság Lelkének hívják és megmagyarázza nekik, hogy az ő működése elvezeti az apostolokat mindannak a mélyebb megismerésére, amit a Messiás mondott és tett, különös tekintettel Ferenc pápa pünkösdi homíliája: a Szentlélek vezet, megújít és gyümölcsöt oszt Ferenc pápa Pünkösd főünnepén a Szent Péter bazilikában mutatta be a szentmisét és homíliájában a Szentlélekáradás három mozzanatát fejtette ki: A Szentlélek a teljes igazságra vezet, megújítja a föld színét és átadja gyümölcseit. halálára és feltámadására. A Mesterük botrányos szenvedése miatt képtelenné vált apostoloknak a Szentlélek megadja azt az új értelmezési kulcsot, mely elvezeti őket az üdvösség eseményének igazságára és szépségére. Ezek az emberek, akik korábban féltek és bezárkóztak az utolsó vacsora termébe, hogy elkerüljék nagypéntek következményeit, nem szégyellik többé, hogy Jézus tanítványai, nem remegnek meg többé az emberi törvényszékek előtt. A Szentlélek erejével eltelve megértik az igazságot, hogy Jézus halála nem vereség, hanem az Isten Szeretetének végső kifejezése, azé a szereteté, mely a feltámadásban legyőzi a halált és felmagasztalja az élő Jézust, az Urat, az ember, a történelem és a világ Megváltóját és Urát. Ez a valóság, melynek ők tanúi, lesz az az örömhír, amit mindenkinek hirdetni kell. A Szentlélek megújítja a földet A Szentlélek vezet, megújít és gyümölcsöt oszt ismételte meg Ferenc pápa, majd a reggeli zsolozsmaimádság zsoltárát idézte: Küldd el lelkedet és megújul a föld színe (Zsolt 103,30). Az Apostolok Cselekedeteinek a születő egyházról szóló beszámolója szoros kapcsolatban áll ezzel a zsoltárral, mely a Teremtő Isten nagy dicsérete. A Szentlélek, akit Krisztus elküldött az Atyától, és a Szentlélek, aki mindeneknek életet ad, egy és ugyanaz. Ezért a teremtett világ tisztelete a hitünk követelménye: a kertet, melyben élünk, nem azért kaptuk, hogy kizsákmányoljuk, hanem hogy tisztelettel műveljük és őrizzük. De ez csak akkor lehetséges, ha Ádám, a földből formált ember, a maga részéről engedi, hogy a Szentlélek megújítsa, ha hagyja, hogy az Atya újraformálja Krisztus modellje nyomán az új Ádámot. Így tehát, a Szentlélek által megújítva élhetjük a fiak szabadságát az egész teremtett világgal egységben és így minden teremtményen felismerhetjük a Teremtő dicsőségének visszfényét. Vezet, megújít és gyümölcsöt ad. A Szentlélek átadja a gyümölcseit Ferenc pápa homíliája harmadik pontjában Szent Pál Galatákhoz írt levelét idézte, melyben az apostol bemutat ja annak az él etnek a gyümölcsét, mely a Szentlélek szerint halad. Egyik oldalról a test bűnei, az önzés, a bezárkózás áll; a másik oldalról pedig abban az emberben, akinek a hite befogadja a Szentlelket, kivirágoznak az isteni adományok, melyet Pál a kilenc örömteli erényben, a Szentlélek gyümölcseiben foglal

9 9. össze. Innen ered a felhívása: A Lélek szerint éljetek! (Gal 5,16.25). A világnak szüksége van olyan férfiakra és nőkre, akik nem zártak, hanem Lélekkel telnek el. A bezárkózás nemcsak a szabadság hiánya, hanem egyúttal bűn is hangsúlyozta a pápa. Sokféle módja van a bezárkózásnak: mint például a saját előnyökbe, a merev törvényességbe, az emlékezet hiányába, a személyes érdekeltségű szolgálatba zárkózás. A világnak ezzel szemben szüksége van bátorságra, reményre és Krisztus tanítványai állhatatosságára. A világnak szüksége van a szentpáli levél felsorolása szerint a Szentlélek gyümölcseire, melyek a szeretet, öröm, béke, nagylelkűség, jóakarat, jóság, hűség, szelídség, önuralom. A Lélek gyümölcsei bőségesen kiáradtak az egyházra és mindnyájunkra, hogy hitel életet, tevékeny szeretet élhessünk, hogy elszórhassuk a kiengesztelődés és béke magvait. A Szentlélek és sokszoros adományai által megerősítve, aki vezet, megújít és gyümölcsöt ad, képesek vagyunk harcolni megalkuvás nélkül a bűn és a világon napról napra mind jobban elterjedő korrupció ellen, hogy türelmes állhatatossággal szenteljük magunkat az igazságosság és a béke műveinek zárta pünkösdi homíliáját Ferenc pápa a Szent Péter bazilikában tartott szentmise során. (Vatikáni Rádió) Ketrin nagyon vallásos ember volt. Sokat járt a templomba, bár nem is tudta igazán, milyen vallású. Kisgyermekként sok városban megfordult, és ha tehette, a templomokat is felkereste. A szülei nem tudták megértetni vele, hogy az nem fontos. Igazán a szülők sem értették, mi vonzza gyereket a katolikus templomba. Az apa katona volt, gyakran helyezték más városba, így Ketrinnek nem voltak barátai. Sok könyve volt, pedig iskolába még nem járt. Legjobban egy olyan könyvet nézegetett naphosszat, amiben templomok voltak. Így épült lassan köré egy olyan világ, ahol mindig sütött a nap és virágok nyíltak mindenütt. Úgy képzelte, ők is kertes házban laknak, a kaputól a házig virágos lugas van és mindenütt virágok nyílnak. Tündér-rózsaszín szegfűk nyíltak. Egyszer megkérdezte anyukája, milyen virágot szeret? Szegfűt mondta a kislány tündér-rózsaszínt. Ilyen nincs! mondta az édesanyja. De van! feleselt vissza a kislány. A szülők sokat dolgoztak és Ketrin egyedül maradt a kis világában. Amikor estefelé Ketrin álma elmentek a szülők valamilyen fogadásra, Ketrin ottmaradt a szakácsnővel. Egy nap megint csak ketten voltak otthon és Ketrin felfedező útra indult a lakásban. Nem volt szabad neki a könyvespolchoz nyúlni, apja féltette a könyveit, nehogy a gyerek összefirkálja. Most azonban, hogy nem nézte senki, leemelt egy nagy vastag könyvet. A lendülettől hátraesett és leült a földre. Kinyitotta a könyvet és csak betűk voltak benne. Egy darabig csak nézte, és elkezdett hangosan zokogni. A szakácsnő meghallotta, rögtön besietett. Mi történt? kérdezte. Nem tudok olvasni mondta a gyerek. Nem? Na, gyere, én segítek. Azzal kézen fogta és elindultak a konyhába. A konyhában már az asztalon volt a gyúrótábla, rajta a liszt. Na, olvassunk! mondta a szakácsnő. Ez a löbetű és a liszt felé mutatott. Látod? Írd ide a táblára. A lisztbe mártotta a gyerek ujját és egy L-betűt írtak. Estére már valamennyi fűszer nevét ismerte és le is írta. Másnap megint elővette a nagykönyvet. Mintha incselkedett volna vele a könyv, na, mikor olvasol már?. Három hónap telt el, karácsony közeledett. Ketrin már folyékonyan olvasott. Végre el-

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET 15 PERC SZERETET házaspárok számára P. Tilmann Beller elõadásaiból összeállította dr. Csermák Kálmán és Alice Schönstatt-szentélyt Magyarországnak Alapítvány Óbudavár,

Részletesebben

Interjú Lipinski Mihály CM atyával, magyarországi Vincés Család országos moderátorával

Interjú Lipinski Mihály CM atyával, magyarországi Vincés Család országos moderátorával Interjú Lipinski Mihály CM atyával, magyarországi Vincés Család országos moderátorával Beszámoló a júniusi Vincés Napról A Kereszt Nagyné Zólyomi Katalin novellája A Misszióstársaság bemutatása a az ember

Részletesebben

Tegyünk tanúságot a szeretetről. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja

Tegyünk tanúságot a szeretetről. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja VILÁGP STA Újfolyam, VII. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2011. tél Tegyünk tanúságot a szeretetről Aranymise az égben és a földön 8. oldal Majomtól vagy nem majomtól származunk? 10 11.

Részletesebben

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2014. III. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Egy Lélek, sok kegyelem A Lelkes Napok után mindig az a kérdés van bennünk, vajon Isten adhat-e ennél többet és jobbat jövőre.

Részletesebben

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2012. III. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele 50 éve kezdődött a II. Vatikáni Zsinat A II. Vatikáni Zsinat nyitó lépést tett afelé, hogy Jézust és Egyházát minél jobban

Részletesebben

2013. Szeptember. Medjugorje, 2013. szeptember 2. Mirjana által kapott üzenet

2013. Szeptember. Medjugorje, 2013. szeptember 2. Mirjana által kapott üzenet MEDJUGORJE HANGJA 2013. Szeptember Nr. 66 Medjugorje, 2013. augusztus 25. Drága gyermekek! A Magasságbeli ma is megadja azt a kegyelmet, hogy veletek lehetek és a megtérés felé vezethetlek benneteket.

Részletesebben

Bevezetőként. Szentmisét közvetít a Magyar Rádió és a Magyar Katolikus Rádió templomunkból

Bevezetőként. Szentmisét közvetít a Magyar Rádió és a Magyar Katolikus Rádió templomunkból 2013. március 15. A zagyvapálfalvai Jézus Szíve Plébániatemplom lapja V. évfolyam, 5-6. szám (61-62.) Bevezetőként Kedves Olvasóink, kedves Hívek! Ahogyan azt korábban is írtuk: XVI. Benedek pápa lemondása

Részletesebben

Tengernek Csillaga. Mária korszakának lapja. 2014. szept. okt. XIX/5. szám. Ára: 290,- Ft. Petőfiszállás-Szentkút kegyszobor

Tengernek Csillaga. Mária korszakának lapja. 2014. szept. okt. XIX/5. szám. Ára: 290,- Ft. Petőfiszállás-Szentkút kegyszobor Tengernek Csillaga Mária korszakának lapja 2014. szept. okt. XIX/5. szám Ára: 290,- Ft Petőfiszállás-Szentkút kegyszobor Spirituális támogatók: P. Jáki Teodóz OSB., Katona István, P. Kovács Ervin Gellért

Részletesebben

A Lélek áldása. Tartalom. Az új egyházi évvel megszínesedik a. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

A Lélek áldása. Tartalom. Az új egyházi évvel megszínesedik a. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2013. IV. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Az ICCRS nemzetközi prófétai találkozója Betlehemben A felső teremben folytattuk imánkat, ahol Istentől új pünkösdöt kértünk

Részletesebben

70 éve halt vértanúhalált Bódi Mária Magdolna Megszentelt élet éve - Interjú Dékány á. sixtus zirci apáttal

70 éve halt vértanúhalált Bódi Mária Magdolna Megszentelt élet éve - Interjú Dékány á. sixtus zirci apáttal Küldött A Veszprémi Főegyházmegye lapja IV. évfolyam 1. szám, 2015. Nagyböjt 70 éve halt vértanúhalált Bódi Mária Magdolna Megszentelt élet éve - Interjú Dékány á. sixtus zirci apáttal pályázat Bódi Magdi

Részletesebben

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE...

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... a minden új. Új technika, új módszer, új tartalom, új forma, új csomagolás, új kivitelezés, új, új, új Majd egy üzenet ezt mondja: ha az egyik áruházban minden héten mindig leáraznak, akkor miért nem adnak

Részletesebben

Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus

Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus PPEK 627 Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus Joseph Moore Így lesz barátom Jézus mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért

Részletesebben

VILÁGP. Hűséges az Isten. (1Kor 1,9) Missziós Imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból. X., jubileumi évfolyam

VILÁGP. Hűséges az Isten. (1Kor 1,9) Missziós Imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból. X., jubileumi évfolyam VILÁGP X., jubileumi évfolyam STA Újfolyam, X. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2014. tél Hűséges az Isten (1Kor 1,9) Isten szava: fáklya és világosság A bibliaolvasás értékéről 5. oldal

Részletesebben

Rózsafüzér Királynéja

Rózsafüzér Királynéja Rózsafüzér Királynéja 2014 - VIII. évf. 1. (52. sz.) Nagyböjt PLÉBÁNIÁNK ÉLETE 1146 Budapest, Thököly út 56. www.rozsafuzerkiralyneja.hu Az evangélium öröme betölti azok szívét és egész életét, akik találkoznak

Részletesebben

2000. júl. aug. V/4. szám. Tengernek Csillaga. Ára: 150,- Ft. keresztény folyóirat. Jézusom, bízom Benned! Budapest Szent István bazilika

2000. júl. aug. V/4. szám. Tengernek Csillaga. Ára: 150,- Ft. keresztény folyóirat. Jézusom, bízom Benned! Budapest Szent István bazilika Tengernek Csillaga keresztény folyóirat 2000. júl. aug. V/4. szám Ára: 150,- Ft Jézusom, bízom Benned! Budapest Szent István bazilika Meglátják az Úr dicsõségét Örüljön a puszta és a kiaszott vidék, ujjongjon

Részletesebben

IMAISKOLA SZEMINÁRIUM

IMAISKOLA SZEMINÁRIUM IMAISKOLA SZEMINÁRIUM Az élő és igaz Isten szakadatlanul hív mindenkit a vele való találkozásra az imában - akár elfelejti az ember Teremtőjét, akár elrejtőzik előle. Az imában a hűséges Isten szeretetének

Részletesebben

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele , 2013. december de colores az esztergom-budapesti cursillo hírlevele Sehol nem ártanak, és nem pusztítanak mert a föld tele lesz az Úr ismeretével (Iz 11,9 ) Sötétben járunk, hajnalra várunk! szól a Szent

Részletesebben

w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok én megkönnyítelek

Részletesebben

A HARMADIK VILÁG SZEGÉNYEINEK SZOLGÁI

A HARMADIK VILÁG SZEGÉNYEINEK SZOLGÁI A HARMADIK VILÁG SZEGÉNYEINEK SZOLGÁI OPUS CHRISTI SALVATORIS MUNDI 2013. NAGYBÖJT XX. évfolyam 1. szám Kedves Fiatalok, ne érjétek be kevesebbel, mint az Igazság és a Szeretet, ne érjétek be kevesebbel,

Részletesebben

A HARMADIK VILÁG SZEGÉNYEINEK SZOLGÁI

A HARMADIK VILÁG SZEGÉNYEINEK SZOLGÁI A HARMADIK VILÁG SZEGÉNYEINEK SZOLGÁI OPUS CHRISTI SALVATORIS MUNDI 2012. NAGYBÖJT XIX. évfolyam 1. szám Isten a szeretet forrása, a szeretetet pedig ne egyszerûen általános emberszeretetként értsük, hanem

Részletesebben

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés megdobogtatja a legtöbbünk szívét! Azt hiszem azért, mert mindannyian,

Részletesebben

Donna-Marie Cooper O Boyle: Imádságos várandósság. Imakilenced az anyává válás kilenc hónapjára

Donna-Marie Cooper O Boyle: Imádságos várandósság. Imakilenced az anyává válás kilenc hónapjára PPEK 790 Donna-Marie Cooper O Boyle: Imádságos várandósság Donna-Marie Cooper O Boyle Imádságos várandósság Imakilenced az anyává válás kilenc hónapjára mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK)

Részletesebben

A MINDENNAPOK LELKIGYAKORLATA

A MINDENNAPOK LELKIGYAKORLATA A MINDENNAPOK LELKIGYAKORLATA BEVEZETŐ Magyarországon mind többen kerülnek kapcsolatba a szent ignáci lelkigyakorlattal. Sokan közülük a megtapasztalt elmélkedést és imát szeretnék mindennapjaikban is

Részletesebben

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6 Újra ránk köszönt a Karácsony, Urunk születését ünnepeljük. Figyelmünk a Megváltóra és áldott Szüleire irányul. Egy Családra, ahol befogadják Istent; minden új és meglepetésszerû megnyilatkozásával. Ünneplésünk

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY AKIK BEFOGADTÁK A z adventi készülődés után elérkezett az idei karácsony ünnepe. Népszerű és kedves ünnep, bár nem biztos, hogy mindig értjük,

Részletesebben

AVáci EgyházmEgyE zsinatán az Egyház és a helyi közösségek aktuális gondjairól

AVáci EgyházmEgyE zsinatán az Egyház és a helyi közösségek aktuális gondjairól zsinati homíliák a Váci EgyházmEgyEi zsinat témaköreihez Váci EgyházmEgyE, 2014. tartalom PüsPöki Előszó... 3 1. témakör: EVangElizáció... 4 2. témakör: szolgálattevők... 8 3. témakör: liturgia... 12 4.

Részletesebben

VILÁGP STA. SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal

VILÁGP STA. SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal VILÁGP STA Új folyam, V. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2009. tél SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA

Részletesebben

VILÁGP. Ne féljetek a jóságtól és a gyengédségtől! Ferenc pápa. Missziós Imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból

VILÁGP. Ne féljetek a jóságtól és a gyengédségtől! Ferenc pápa. Missziós Imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból VILÁGP STA Újfolyam, IX. évf. 2. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2013. nyár Jelmondatok üzenete Három új missziós pap tanúságtétele 5-7. oldal A remény világossága A verbiták HIV és AIDS központja

Részletesebben

A REMÉNYSÉGBEN LEGYETEK DERŰSEK

A REMÉNYSÉGBEN LEGYETEK DERŰSEK BEKÖSZÖNTŐ Keresztény öröm Egy csillogó szemű, mosolygós gyerek arcképét tenném ide a Beköszöntő helyére, kommentár nélkül. Mivel ez nem áll módomban, könyvekből pedig nem szeretnék szemezgetni, így a

Részletesebben

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2014. I. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Négy szó a Kertből Patti Gallagher Mansfield Jézus a kiáltása úgy tör elő ezen a helyen, mint egy profetikus szó a Karizmatikus

Részletesebben