BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG"

Átírás

1 BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG Készült a június 20-án tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Lukácsné Kincses Csilla közművelődési referens Tárgy: Javaslat a Budapest XVI. kerület Gelléri Andor Endre utca Regele János utcára történő átnevezésére Tisztelt Képviselő-testület! A Rákosszentmihályi Római Katolikus Egyházközség plébánosa, Urbán Gábor és Képviselőtestületi elnöke, Kolozsvári Tibor kérelmet nyújtott be, melyben azzal a kéréssel fordulnak a Budapest XVI. kerületi Önkormányzat polgármesteréhez, hogy Rákosszentmihály történelmi hagyományához híven állítsa vissza a mai Gelléri Andor Endre utca elnevezését az 1950-ig használt Regele János utcára. Kérelmükhöz a Civil, Kisebbségi és Egyházügyi Kapcsolatok Bizottságához 2007-ben eljuttatott levelüket és Regele János életrajzát is csatolták. (1. sz melléklet) A Kulturális és Sport Bizottság a május 21-i ülésén napirendre tűzte a Javaslat a Budapest XVI. kerület Gelléri Andor Endre utca Regele János utcára történő átnevezésére" tárgyú előterjesztés tárgyalását és a 313/2012. (V. 21.) KSB határozatában javasolja a Képviselő-testületnek, hogy támogassa az utca átnevezését. (2. sz. melléklet) A közterület- és városrésznevek megállapításáról, valamint azok jelöléséről szóló 9/1989. ( ) Főv. Tan. Rendelet 17. (l)-(2) bekezdése értelmében: 17. (1) A Fővárosi Önkormányzat Közgyűlésének hatáskörébe tartozik: a) a városrésznév megállapítása; b) a több kerületre kiterjedő utcák elnevezése, nevük megváltoztatása; c) utcanevek védetté nyilvánítása; d) a személyről való elnevezés, illetve ilyen utcanévnek a megváltoztatása. (2) A Fővárosi Önkormányzat Közgyűlésének hatáskörébe tartozó utcaelnevezésekhez köteles az elnevezéssel érintett kerületi önkormányzat és - ha a kisebbséget e minőségében érinti - a kerületi kisebbségi önkormányzat javaslatát kikérni. " Fenti jogszabály alapján személyről történő elnevezés esetén a kerületi Önkormányzat a közterület elnevezésére csak javaslatot tehet, mivel a döntés a Fővárosi Önkormányzat hatáskörébe tartozik. Javasolom, hogy a Képviselő-testület támogassa a Budapest XVI. kerület közigazgatási területén lévő Gelléri Andor Endre utca Regele János utcára történő átnevezését. Kérem a Tisztelt Képviselő-testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban!

2 2 HATÁROZATIJA VASLAT: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselőtestülete javasolja a Fővárosi Önkormányzat Közgyűlésének, hogy a Budapest XVI. kerület közigazgatási területén lévő Gelléri Andor Endre utca elnevezése Regele János utcára kerüljön átnevezésre. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a közterület elnevezésével kapcsolatosan a szükséges intézkedés megtételére. Határidő: július 20. Felelős: Kovács Péter polgármester (Elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel!) Budapest, június 4. Láttam: ""Ancsin MszTó jegyző Tárgyalta: Kulturális és Sport Bizottság Mellékletek: 1. sz. melléklet: Rákosszentmihályi Római Katolikus Egyházközség levele 2. sz. melléklet: 313/2012. (V. 21.) KSB határozat

3 / Budapest FővárosXVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Budapest Havashalom u. 43. Kovács Péter polgármester úr részére Tisztelt Polgármester Úr! Egyházközségünk Képviselő Testülete nevében azzal a tiszteletteljes kéréssel fordulunk hivatalukhoz, hogy Rákosszentmihály történelmi hagyományához híven állítsa vissza a mai Gelléri Andor Endre utca elnevezését az 1950-ig használt Regele János utcára. Meggyőződésünk, hogy azokra a helyi személyiségekre, akik korábban elismerést szereztek, községünk felemelkedéséhez áldozatos, önzetlen munkájukkal jelentősen hozzájárultak, méltóképpen emlékezzen az utókor. Kérésünket már 20Ö7-ben benyújtottuk az akkori Önkormányzat illetékes bizottságához /CKEB/, ahonnan azt a választ kaptuk, hogy az utcák elnevezése a Fővárosi Önkormányzat hatásköre, helyileg nem kezdeményezhető. Amennyiben mégis ezt szeretnénk, ha az utca lakóinak több mint 50% aláírásával ezt kinyilvánítja, továbbítják kérésünket a Fővároshoz. Véleményünk szerint ez nem szabad, hogy így működjön. A rendszerváltás óta eltelt több mint 20 év, és még mindig kommunista, érdemtelen senkikről utca van elnevezve környezetünkben,.holott méltó, községünkért tevékenyen dolgozó ember, akiről korábban is utca volt elnevezve, nem kaphatja meg ezt a megbecsülést. Ha nem adjuk meg a méltó tiszteletet elődeinknek, a jövőnket éljük fel! Regele János tevékenységének rövid leírását levelünk mellékleteként megküldjük. Az életút hiányos, mert csak Rákosszentmihályhoz kötődő munkáját ismerjük, és inkább csak egyházközségünk életéhez kapcsolódó eseményeket jegyeztünk fel. Az ő közösségért végzett munkája sokkal többrétű, talán egy helyi eseményeket kutató helytörténész bővebb életutat is elénk tudna tárni. Mindaz azonban, ami a mi feljegyzéseinkben szerepel már méltóvá tette őt, hogy a kerületi vezetés utcát nevezzen el emlékére. Nem véletlenül a templom háta mögött futó, a templomot is érintő mai Gelléri utcát, hiszen Regele tevékenysége erősen kapcsolódott a rákosszentmihályi templom építéséhez ben templomunk fennállásának 110. évfordulóját ünnepeljük. Szeretnénk, ha ezen az ünnepen, októberben felavathatnánk a Regele utcatáblát is. Ezért kérjük a tisztelt bizottságot, vizsgálja meg kérésünket, alkalmas forrásból egészítse ki indokainkat, és nevezze vissza az utcát Regele János emlékére. Köszönettel Egyházközségünk Képviselő Testülete nevében: Budapest április 25. ' ' ' " X : Urbán Gábor b v / f ig\ Kolozsvári Tibor plébános \M \W-f I-\ képvtest. elnök Melléklet: 2007-ben írt levelünk másolata, Regele János életútja. olvashniö <»\>->unvo:k rjkosszentmihalv.hu

4 Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Civil, Kisebbségi és Egyházügyi Kapcsolatok Bizottsága Budapest, Havashalom u. 43. Tisztelt Bizottság! Egyházközségünk Képviselő Testülete nevében azzal a tiszteletteljes kéréssel fordulunk hivatalukhoz, hogy Rákosszentmihály történelmi hagyományához híven állítsa vissza a mai Gelléri Andor Endre utca elnevezését az 1950-ig használt Regele János utcára. Meggyőződésünk, hogy azokra a helyi személyiségekre, akik korábban elismerést szereztek, községünk felemelkedéséhez áldozatos, önzetlen munkájukkal jelentősen hozzájárultak, méltóképpen kell az utókornak emlékeznie. Jó példa erre a Pálfi tér elnevezése, Pálfi János emlékére, akinek néhány évvel ezelőtti évfordulós ünnepségeit egyházközségünk tevőlegesen is támogatta; Regele János tevékenységének rövid leírását levelünk mellékleteként megküldjük. Az életút hiányos, mert csak Rákosszentmihályhoz kötődő munkáját ismerjük, és inkább csak egyházközségünk életéhez kapcsolódó eseményeket jegyeztünk fel. Az ő közösségért végzett munkája sokkal szélesebb körű, talán egy helyi eseményeket kutató helytörténész bővebb életutat is elénk tudna tárni. Mindaz azonban, ami a mi feljegyzéseinkben szerepel már méltóvá tette ót, hogy a községi vezetés utcát nevezzen el emlékére. Nem véletlenül a templom előtti, a templomot is érintő mai Gelléri utcát, hiszen Regele tevékenysége erősen kapcsolódott a rákosszentmihályi templom építéséhez ben ünnepeljük templomunk fennállásának 105. évfordulóját. Igaz, hogy nem kerek évforduló, de történelmi emlékeink helyreállítására nem csak kerek évfordulók alkalmasak. Ezért kérjük a tisztelt Bizottságot, vizsgálja meg kérésünket, alkalmas forrásból egészítse ki indokainkat, és nevezze vissza az utcát Regele János emlékére. Köszönettel Egyházközségünk Képviselő Testülete nevében: Budapest, július 18. Melléklet: Regele János életútja, olvasható honlapunkon: www, rakoss2entmihaly.hu

5 Regele János A szentmihályi őslakosok még bizonyára emlékeznék, hogy a római katolikus templom előtti utcát kb ig Regele János utcának nevezték. De ki is volt ő? Sajnos szentmihályi évei előtti időről nem sokat tudunk. Talán lelkes helytörténészeink egyszer kikutatják múltját: mikor született, kik voltak a szülei, hol éltek korábban, stb. Mi életútját szentmihályra költözésétől tudjuk követni. Az 1900-as évek elején, a városból, a József kőrútról költözött ki Kisszentmihályra, és ott, a szép dombos részen egy villában lakott ben merül fél a gondolat, hogy az egyre gyarapodó lakosságnak templomra volna szüksége. Megalakul a Templomépítő Nagybizottság", melynek elnöke Regele János királyi tanácsos, az országgyűlés képviselőházának iroda-főigazgatója. Gyűjtést szerveznek a templom építésére. Mint bizottsági elnök december 12-én pályázati felhívást tesz közzé, majd egy 14 tagú bizottság élén, azt elbírálva, megindítja az építkezést április 21-én kezdődik meg az építkezés. Másodmagával elhelyezi az alapkőbe a templom építéséről szóló megható szövegű okmányt, melynek másolata a Közösségi Házunkban van kiállítva. Mai szóval élve sikerrel lobbyzott a váci püspöknél: megszerezte anyagi támogatását a templomépítéshez. Ő fogadja köszöntő beszéddel október 5-én a templom megáldására érkező esperest. Rendkívüli tevékenységet fejtett ki nemcsak a templom építése, de a berendezése érdekében is ban közbenjárására a templomnak adományozták a Sándor utcai régi képviselőház padsorait, amit majd később, 1931-ben átadtak a községünkben újonnan épült Szt. Imre templomnak. O emeltelte a szószéket és a Keresztoltárt". Számos, a község életét, fejlődését mozgató bizottságnak, társaságnak, körnek tagja, elnöke, társelnöke. Haláláig az egyházközség első világi elnöke augusztus 14-én,.71 éves korában hunyt el. Méltán megérdemli, hogy amíg a templom fennáll, neve is ismert legyen. Csak csendben jegyezzük meg: az utca, amit korábban Regele János utcának neveztek 60 éve Gelléri Andor Endre nevét viseli. Mit tett ő Rákosszentmihályért? Rsztm, március 18. Összeállította: Pluhár Károlyné

6 Budapest Főváros XVI. kerületi Kulturális cs Sport Bizottsága Önkormányzat Kivonat a Kulturális és Sport Bizottság május 21-ei ülésén készült jegyzőkönyvéből: Napirend: 3. Javaslat a Budapest XVI. kerület Gelléri Andor Endre utca Regele János utcára történő átnevezésére 313/2012. (V. 21.) KSB Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Sport Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Budapest Főváros XVI. kerület közigazgatási területén lévő Gelléri Andor Endre utca elnevezése Regele János utcára kerüljön átnevezésre. A bizottság felkéri az elnökét, hogy a javaslatot terjessze a Képviselő-testület elé. Határidő: június.20. Kt. ülés Felelős: Horváth János bizottsági elnök Szavazás: 7 igen, egyhangú Budapest, május 31. Horváth János s.k. Dr. Környeiné Rátz Katalin s. k. bizottság elnöke jegyzőkönyv-hitelesítő A kivonat hiteléül: 11 lí l<-4 c<^( ) Kovács Katalin ügyosztályvezető

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁGA. Javaslat a Dr. Kresz Mária alapítvány támogatására

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁGA. Javaslat a Dr. Kresz Mária alapítvány támogatására BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁGA Készült a 2014. szeptember 10-i képviselő-testületi ülésre Készítette: Kincses Csilla kulturális, ifjúsági és társadalmi kapcsolatok

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat a Corvin Művelődési Ház alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros főjegyzője 2011. október

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. Készült a 2011. január 19. napján tartandó képviselő-testületi ülésre.

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. Készült a 2011. január 19. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2011. január 19. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Tárgy: Javaslat idegenforgalmi adó bevezetésének átengedéséről Fővárosi

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. május 26-án tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve. Napirendi javaslat:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. május 26-án tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve. Napirendi javaslat: 1613 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. május 26-án tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve a./ tárgysorozata: b./ határozatai:145-172/2008. c./ rendeletei: 27-28/2008. Napirendi javaslat: 1./

Részletesebben

KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG

KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG ÖNKORMÁNYZAT Készült a Képviselő-testület szeptember 14-i ülésére Tárgy; Javaslat a 490/2011. (VII. 11.) KSB határozat alapján a Csillaggyertyafény

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT. Samorząd Narodowości Polskiej w 17-tej Dzielnicy Budapesztu

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT. Samorząd Narodowości Polskiej w 17-tej Dzielnicy Budapesztu BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT Samorząd Narodowości Polskiej w 17-tej Dzielnicy Budapesztu Iktatószám: 18-6/2/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PROTOKÓŁ amely készült a Budapest

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. november 14-én a Polgármesteri Hivatal III. sz. tárgyalójában megtartott Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsági ülésen. Jelen vannak: Kiss Tibor elnök,

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. június 18-án megtartott soron következő nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. június 18-án megtartott soron következő nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. június 18-án megtartott soron következő nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 27-én (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2013. március 27.

Részletesebben

1.) A Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde óvodavezetői pályázatának elbírálása. Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

1.) A Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde óvodavezetői pályázatának elbírálása. Előadó: Kovács Szabolcs jegyző 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 18-án 18:00 órakor megtartott rendkívüli, nyílt Képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. április 16-án (csütörtökön) megtartott

Részletesebben

ÚJPESTI NAPLÓ. Kinyílt elõttük a világ. INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! 2011. február 4., V. évf., 4. szám

ÚJPESTI NAPLÓ. Kinyílt elõttük a világ. INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! 2011. február 4., V. évf., 4. szám INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! 2011. február 4., V. évf., 4. szám ÚJPESTI NAPLÓ ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA www.ujpest.hu FOTÓ: VÁRAI MIHÁLY Kinyílt elõttük a világ Átvették diplomájukat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/50-47/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. szeptember 11-én

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére 2607-2/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére Tárgy: Pályázat benyújtása a Gyermekétkeztetési Alapítványhoz EU Élelmiszersegély programban

Részletesebben

Megjelent önkormányzati képviselők: alpolgármester Balogh Edina. Varró Lajos. képviselő. képviselő. Bíró Ferenc. képviselő.

Megjelent önkormányzati képviselők: alpolgármester Balogh Edina. Varró Lajos. képviselő. képviselő. Bíró Ferenc. képviselő. Készült Arló Nagyközség Polgármesteri Hivatala tanácstermében az Arló Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestülete 2013. május 24-én megtartott nyílt üléséről Megjelent önkormányzati képviselők: Vámos Istvánné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október hó 14 én 17- órakor tartott alakuló üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október hó 14 én 17- órakor tartott alakuló üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október hó 14 én 17- órakor tartott alakuló üléséről. Az ülés helye: Községháza Jelen vannak: Fischer József polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. március 25-én 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 30-án 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: dr. Preczlik Gábor jegyzői feladatokkal megbízott aljegyző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: dr. Preczlik Gábor jegyzői feladatokkal megbízott aljegyző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 22-6/2014. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2014. április 23-án (szerdán) 17 órakor a Nádasd,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselő-testületének 2012. augusztus 30-án, a Városháza Nagytermében (Békés, Petőfi u. 2. sz.) megtartott n y í l t üléséről. Jelen vannak:, Dr. Pálmai Tamás

Részletesebben

Adventi ökumenikus gyertyagyújtás

Adventi ökumenikus gyertyagyújtás a Közösen Ecserért Egyesület lapja www.ecserert.hu ecserert@ecserert.hu 2233 ecser pf. 9. I. évf. 3. szám. 2013. nov. 20. Adventi ökumenikus gyertyagyújtás December 1-én vasárnap 16 órakor Adventi Ökumenikus

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 10/2010. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

Megállapítom, hogy mai ülésünk jegyzőkönyvének hitelesítői Nagy György József és Bodzsár Erzsébet települési képviselők.

Megállapítom, hogy mai ülésünk jegyzőkönyvének hitelesítői Nagy György József és Bodzsár Erzsébet települési képviselők. 1 / 51 Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2004. augusztus 25. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 14. ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Dr. Buzás Péter polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. október 15-ei üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. október 15-ei üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. október 15-ei üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1/2015. számú jegyzőkönyv J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. január 26-án megtartott nyilvános testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Újrónafő

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete 6/2014. SZÁMÚ

Fertőd Város Képviselő-testülete 6/2014. SZÁMÚ Fertőd Város Képviselő-testülete 6/2014. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. április 30. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1

Részletesebben

Napirendek: 1./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011-2014. évi gazdasági programjának elfogadására

Napirendek: 1./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011-2014. évi gazdasági programjának elfogadására 704 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. április 15-én ülésének jegyzőkönyve tartott nyílt a./ tárgysorozata: b./ határozatai:59-62/2011. c./ rendelete: 16/2011. Napirendek: 1./ Előterjesztés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 9 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 138/2009. (X.29.) KT. Tárgy: Jegyzőkönyv-hitelesítők kijelölése.

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 9 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 138/2009. (X.29.) KT. Tárgy: Jegyzőkönyv-hitelesítők kijelölése. Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2009. október 29-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1-6/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2010. május 31. napján MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 29/2010. (V.31.) C1 30/2010. (V.31.)

Részletesebben